P. 1
Tro Choi Toan Hoc

Tro Choi Toan Hoc

|Views: 483|Likes:
Được xuất bản bởiCat Luong

More info:

Published by: Cat Luong on Jun 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2011

pdf

text

original

TOÁN TRÒ CHƠI: PHÂN LOẠI, CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PGS TS Tạ Duy Phượng (Viện Toán học

)
Mở đầu Bài viết này là một phiên bản mở rộng bài nói chuyện của tác giả tại Câu lạc bộ giáo viên Hà Nội, Đông Anh, 11-3-2011. Theo gợi ý của Giáo sư Nguyễn Văn Mậu, Hội trưởng Hội toán học Hà Nội và đề nghị của một số giáo viên, chúng tôi đã biên tập và bổ sung nhiều đề thi Olympic về toán trò chơi với lời giải chi tiết. Trong thời gian một buổi sáng, khó có thể trình bày hết nội dung của Toán trò chơi. Trong khuôn khổ một bài viết cũng không thể liệt kê hết các dạng toán và bài thi Olympic về toán trò chơi. Bạn đọc quan tâm có thể xem thêm các tài liệu khác, thí dụ, [1]-[6]. Bài nói chuyện tại Câu lạc bộ gồm hai phần. Phần 1 giới thiệu trò chơi Tháp Hà Nội: Lịch sử, lời giải, ý nghĩa, các mở rộng và cải biên cũng như một số vấn đề chưa được giải quyết trong Bài toán Tháp Hà Nội. Ngoài ra, bài toán con mã đi tuần, trong đó có bài toán con mã đi tuần trên bàn cờ Phong Vân 9 ×10 ô vuông của Đoàn Hữu Dũng cũng được giới thiệu. Dưới đây là Phần 2 (có bổ sung) của bài nói chuyện với tiêu đề Toán trò chơi: Phân loại, công cụ và phương pháp giải Một công cụ, một phương pháp có thể sử dụng để giải nhiều bài toán. Một bài toán có thể được giải bằng các công cụ và phương pháp khác nhau. Toán trò chơi liên quan mật thiết với nhiều dạng toán khác (tổ hợp, đồ thị, tô màu,…). Nhiều bài toán có thể phát biểu lại dưới ngôn ngữ trò chơi. Một số bài toán trò chơi cũng có thể phát biểu dưới dạng khác. Toán trò chơi mô phỏng tốt các mô hình thực tế. Trong bài viết này, khái niệm Toán trò chơi không được định nghĩa, tạm hiểu trò chơi gồm một tập hợp các trạng thái (cấu hình, vị trí,…) chịu tác động của một hay nhiều người chơi. Người chơi với các khả năng và hạn chế của mình phải tìm ra các chiến lược, chiến thuật (cách đi, bước đi) tuân theo những qui tắc chơi đã được định sẵn để đưa một trạng thái ban đầu về trạng thái cuối (kết thúc trò chơi), với thời gian (số bước đi) có lợi nhất và ít tốn kém nhất. Toán trò chơi tạm hiểu là dạng toán mà ta có thể sử dụng các công cụ và phương pháp toán học để phân tích cấu trúc, trạng thái và qui tắc của trò chơi nhằm hoạch định chiến lược kết thúc trò chơi hoặc chỉ ra trò chơi có thể tiếp diễn vô tận. Các bài toán trò chơi rất đa dạng trong phát biểu, trong sử dụng công cụ và phương pháp giải. Vì vậy, phân loại các bài toán trò chơi trong bài viết này chỉ mang tính qui ước, còn rất sơ lược và chỉ có tính chất tương đối. Nó được đưa ra với hy vọng phần nào trợ giúp giáo viên và học sinh giải toán trò chơi dễ dàng hơn.

1

§1 Trò chơi một người Trò chơi một người tạm coi là trò chơi chỉ cần một người chơi (thí dụ, trò chơi Tháp Hà Nội, trò chơi Hamilton, bài toán con mã đi tuần, trò chơi khối vuông rubic, …). Các trò chơi này nhiều khi còn được đưa vào lớp các trò chơi giải trí toán học. 1.1 Phương pháp đại lượng bất biến hoặc đơn biến Bất biến Bất biến là đại lượng không đổi, đơn biến là tính không tăng hoặc không giảm (đơn điệu) của một đại lượng. Để tìm lời giải toán học cho một số trò chơi, ta thường phải phát hiện ra tính bất biến hoặc tính đơn biến của một đại lượng nào đó. Giả sử trò chơi ở một trạng thái ban đầu. Do tính bất biến, nên không thể thay đổi trạng thái (từ chẵn thành lẻ, từ trắng thành đen, từ chia hết sang chia có dư,…) được. Từ đó ta có kết luận về trạng thái cuối cùng của trò chơi. Bất biến được sử dụng để giải quyết nhiều dạng toán khác nhau (Dĩ bất biến ứng vạn biến!). Dưới đây là các ví dụ minh họa sử dụng đại lượng bất biến trong trò chơi. Bài 1 Trên bàn cờ 8 × 8 có 32 quân trắng và 32 quân đen, mỗi quân chiếm một ô vuông. Tại mỗi bước đi người chơi thay tất cả các quân trắng thành quân đen và tất cả các quân đen thành quân trắng trên một hàng hoặc một cột nào đó. Hỏi sau hữu hạn bước, có thể còn lại chính xác một quân đen trên bàn cờ không? Giải Nếu trước khi chuyển có chính xác k quân đen trên hàng (cột) định chuyển thì số quân trắng trên hàng (cột) ấy là 8 − k . Sau khi chuyển, 8 − k quân trắng này trở thành 8 − k quân đen và k quân đen lại trở thành k quân trắng. Như vậy, số quân đen trên bàn cờ sau khi chuyển sẽ thêm vào 8 − k và mất đi k quân, tức là số quân đen thay đổi trên bàn cờ là ( 8 − k ) − k = 8 − 2k . Số này là số chẵn dương (thêm vào) nếu k < 4 và là số chẵn âm (bớt đi) khi k > 4 và không thay đổi nếu k = 4 . Vì 8 − 2k là chẵn và lúc đầu có 32 quân đen nên số quân đen trên bàn cờ luôn luôn là chẵn (bất biến!). Vậy không thể còn lại một quân đen trên bàn cờ. Bài 2 (Chọn đội tuyển Hồng Kông tham gia IMO, 2000, vòng 1) Có 1999 tách uống trà đặt trên bàn. Lúc đầu tất cả đều được đặt ngửa. Mỗi một nước đi, ta làm cho đúng 100 tách trong số chúng lật ngược lại. Sau một số nước đi, có thể làm cho tất cả chúng đều úp xuống được không? Tại sao? Trả lời hai câu hỏi này trong trường hợp chỉ có 1998 tách. Giải Nếu có 1999 chiếc tách (số tách là số lẻ), tất cả đều được đặt ngửa (trạng thái ngửa) thì ta không thể quay úp xuống tất cả (trạng thái úp) được. Thật vậy, theo qui tắc chơi, tại mỗi thời điểm, giả sử có k tách đặt ngửa được làm úp xuống thì 100 − k tách đang úp được lật ngửa lên. Khi ấy số các tách úp đã tăng lên k chiếc và giảm đi 100 − k ,

2

vậy số tách úp bị thay đổi đi một số chẵn là (100 − k ) − k = 100 − 2k (nếu k > 50 thì số tách úp giảm đi, nếu k < 50 thì số tách úp tăng lên, k = 50 thì số tách úp không thay đổi). Nghĩa là tính chẵn lẻ của số các tách úp không thay đổi (bất biến!). Nhưng lúc đầu số tách úp bằng 0. Vì vậy không thể làm cho số tách úp bằng 1999 được. Nếu số tách là 1998 thì có thể úp tất cả các tách. Thuật toán như sau: Đánh số các tách theo thứ tự 1, 2,…, 1998. Lần lượt úp 100 tách đầu tiên, sau 18 lần úp được 1800 tách chuyển trạng thái từ ngửa sang úp. Tiếp theo úp 100 tách số 1801, 1803, 1804, …, 1901 (để nguyên tách số 1802 đang ngửa). Lần thứ hai, đảo ngược các tách 1802, 1803, 1804,…,1901 (giữ nguyên tách số 1801 đang úp). Sau hai lần này, thực chất chỉ có tách số 1 và số 2 bị úp, các tách khác không thay đổi (vẫn đặt ngửa sau khi lật úp rồi lại lật ngửa). Tiếp tục như vậy, sau 18+198=216 lần, tất cả các tách đều bị lật úp. Bài 3 Ba đống bi tương ứng có 19, 8 và 9 viên. Được phép chọn hai đống bi bất kì và chuyển một viên bi từ mỗi đống bi đã chọn vào đống thứ ba. Sau một số lần làm như vậy, có thể đạt được mỗi đống bi có 12 viên không?

( mod 3) . Lúc đầu a0 = 19 ≡ 1( mod 3) , b0 = 8 ≡ 2 ( mod 3) và c0 = 9 ≡ 0 ( mod 3) , tức là số dư theo ( mod 3) trong ba đống lần lượt là r1 = 1 , r2 = 2 , r3 = 0 . Sau lần chuyển đầu tiên, vì (19 − 1) ≡ 0 ( mod 3) và (19 + 2 ) ≡ 0 ( mod 3) ; ( 8 − 1) ≡ ( 8 + 2 ) ≡ 1( mod 3) và ( 9 − 1) ≡ ( 9 + 2 ) ≡ 2 ( mod 3) nên số bi trong ba đống sẽ là a1 ≡ 0 ( mod 3) , b1 ≡ 1( mod 3) và c1 ≡ 2 ( mod 3) , không phụ thuộc vào việc thêm (hai) hay bớt (một) viên bi vào đống nào. Sau lần chuyển thứ hai ta lại có số dư theo ( mod 3) trong ba đống bi là r1 = 2 , r2 = 0 , r3 = 1 vì ( a1 −1) ≡ ( a1 + 2) ≡ 2 ( mod3) , ( b1 −1) ≡ ( b1 + 2) ≡ 0 ( mod 3) và ( c1 − 1) ≡ ( c1 + 2 ) ≡ 1( mod 3) . Chứng tỏ, trong mọi bước số dư trong ba đống bi luôn luôn chỉ là ba số 0, 1, 2 (bất biến!). Nếu mọi đống bi đều là 12 viên thì a ≡ 0 ( mod 3) , b ≡ 0 ( mod 3) và c ≡ 0 ( mod 3) . Vô lí. Vậy không thể làm cho mỗi đống bi có 12 viên.
Bài 4 (Vô địch Bungaria, 1999, lớp 8) Ba đống sỏi có 51, 49 và 5 viên. Ta thực hiện một trong hai nước đi như sau. Một nước đi là dồn hai đống tùy ý thành một đống. Nước đi khác là chọn đống có số chẵn viên sỏi để chia thành hai đống bằng nhau. Hỏi có thể thực hiện một dãy các nước đi như thế để chia ba đống sỏi thành 105 đống mà mỗi đống chỉ có một viên sỏi hay không? Giải Ban đầu số sỏi trong ba đống là 51, 49 và 5 viên đều là số lẻ nên bước đi đầu tiên là phải dồn hai đống lại.

Giải Gọi số bi tại bước thứ k trong ba đống tương ứng là ak , bk , ck . Xét các số này theo

3

9.3.7.9.7.33.Trường hợp 1 Dồn hai đống có 5 và 49 viên.9.3..9.7.9.9.7.9.9.3.9.3. 49) → (14.3.3.9.9.9.7. 49) → ( 28..9.7. 9.9.7.9.9. Do đó số đống với số sỏi nhỏ nhất chỉ có thể là 15 đống.3.3.7.9. 49 ) → ( 56.9.36.3.9.51) → ( 27. → ( 7. 49.9.3.9. mỗi đống 3 viên.3.3.3.9.9.9.72) → ( 33. số 4 .3. 7.3. Thật vậy.7.9.12.9..9.7.9.9.9. ta được hai đống là 5 và 100 viên.3.9.3.6.9.18.9.9.9. số sỏi trong mỗi đống nhận được luôn là bội của 7.9. 7.9. Tức là.9.39) → ( 33.3..9.39.51) → ( 56.7.3.9.9) → ( 21.3.9) → ( 42. 7.9.9.9) .7.3.9. Bước thứ hai ta chia đống có 54 viên thành 2 đống 27 viên.9.9) → (15.9.3.3. Khi thực hiện các nước đi luân phiên.9.9. cả hai số đều là bội của 7.9.3. 28.9.9.36) → ( 33.3. 21. 49.9.18.3. 49) → ( 7.7.7.14.7. Dưới đây là qui trình minh họa (để ngắn gọn.9.9.9.51) → ( 27.3.7.9.9.9.9.3) .9) → ( 6. → ( 3.15.7 ) .9.9.9.. 7.27.7.9.9. Khi thực hiện một trong hai nước đi.9) → ( 3.9.7.3.7.39) → ( 66.3.7 ) .9) → ( 24.14.9.3.9.36. Qui trình dưới đây minh họa điều trên: ( 5. ta được hai đống có 49 và 56 viên.14.9. Trường hợp 3 Bước đầu tiên dồn hai đống có 49 và 51 viên.3.3.9.18.9.9.9.3.9) → (12.3.3..9.9 ) → (12.9.14.9.9.3.3.6.9.7.3.3. 21.6.9.3.6.14.3.9.9) → ( 3.9. ta lại có hai đống 27 và 78 viên sỏi cùng chia hết cho 3. 27 cùng chia hết cho 3.9.3.3.9.9) → (15.9.9.7.3.7.9.78) → ( 27.3.9.3.3.9.9. Bây giờ số sỏi trong cả ba đống là 51.9. khi thực hiện các nước đi luân phiên.9.9. một số bước chia đôi được ghép lại): ( 5.3.9.9. số sỏi trong mỗi đống đều là bội của 5.9.9) → ( 3.9. mỗi đống đều là bội của 3.9.9.9.3.3.7.7.7. Vì hai số 27 và 51 chia hết cho 3 nên tổng (=78) của chúng cũng chia hết cho 3.9.9.7.51) → ( 54.3.9.3.3. 27. ta được hai đống là 51 và 54 viên.9.7.9.3.3..6.3. mỗi đống 7 viên.9.3.3.9.9.18) → ( 33.18.3.3.9.9) → (15.7 ) → ( 28. Do đó số sỏi trong mỗi đống luôn chia hết cho 3 và nhiều nhất có thể được là 35 đống.9.39) → ( 33. 7.7.3.9.9) → ( 30.9.7.7.9. Trường hợp 2 Bước đầu tiên dồn hai đống có 5 và 51 viên..3. 28. 21.3.3.7.7. Vì cả ba đống có số lẻ viên nên bước thứ ba ta lại phải gộp 2 đống chứa 27 và 51 hòn sỏi thành đống 78 viên.3. khi gộp hai đống sỏi cùng chia hết cho 3 thì được một đống có số sỏi chia hết cho 3 và nếu chia một đống sỏi (là gộp của hai đống có số sỏi lẻ cùng chia hết cho 3) có số chẵn viên sỏi chia hết cho 3 thành hai phần bằng nhau thì số sỏi trong mỗi phần vẫn chia hết cho 3..9.9) → ( 6.9) → (15.9.3.3.9.9) → (12.3.18.3.9. 7. số sỏi trong mỗi đống luôn là bội của 3 (bất biến!).3. Như vậy.9) → ( 6.7 ) → (14.9.9.9.9.14.

5.5) → ( 5. Chiến lược dưới đây minh họa điều trên: ( 5.5.5.10.5.5...5.15.5) .5. Đơn biến-Phương pháp tụt vô hạn hoặc tăng hữu hạn Bài 5 (Vô địch Kiev.5..5.5.5. Mỗi lần thay đổi..5. 25.5. anh ta bỏ lại viên bi trắng vào bao và cất đi viên bi đen.5. lí do tại sao? Viên bi đó màu gì? Giải Vì mỗi lần lấy ra hai viên nhưng bỏ vào một viên nên số lượng viên bi trong bao giảm đi một viên. 25. tức là số đó không thể bằng 0. Một người bốc từ bao ra một cách ngẫu nhiên mỗi lần 2 viên bi.5. 2003) Có một bao đựng 150 viên bi đen và 75 viên bi trắng.5.15.5. 25.sỏi trong mỗi đống nhận được luôn là bội của 5.5 ) → ( 20.5.5.20.5.10.5.25.10..5.5. 25) → ( 5. 25) → ( 20.100) → ( 5.5.5. Vậy sau 224 (=150+75-1) lần thực hiện.5.5. sau 1973 lần thực hiện phép toán đó.5.5.5. 1974 được viết trên bảng.5. 2..5) → ( 5.5.25.50.5.5.5. Nếu anh ta bốc được hai viên cùng màu.5.5.5.5.10.5. Hãy chỉ ra rằng.5.5.5.5. Nếu anh ta bốc được một viên bi đen và một viên bi trắng.5.5. 5) → (10.15..5.5. Mỗi lần thay đổi..5) → (10.. 1974) Các số 1.5. 25) → ( 20.5.15..5.5.15. 25.. số bi trắng trong bao hoặc giữ nguyên (khi trong hai viên có một viên trắng hoặc cả hai viên bi đều đen) hoặc số bi trắng trong bao giảm đi 2 (khi cả hai 5 . Kết luận: Không thể chia ba đống sỏi thành 105 đống mỗi đống một viên được.51) → ( 5.5.5.5.5.5.15.5.50) → ( 5.5) → ( 20. 25) → ( 5.5..5.5.5. 25.5.5.5...5. 25.5. Người chơi được phép thay hai số bất kì bởi một số khác bằng tổng hoặc bằng hiệu của các số đó. 25) → (15. 20. Bài 6 (Vô địch vùng Balcan. Giải Lúc đầu trên bảng có tất cả 1974 : 2 = 987 số lẻ.10.5.25) → (15.10.15.5. 25) → ( 30..15.25) → ( 30. Vì mỗi lần chơi ta thay hai số bằng một số nên sau mỗi lần chơi số lượng các số giảm đi một đơn vị (đơn biến!).10. số các số lẻ hoặc giữ nguyên (khi hai số được chọn cùng chẵn thì tổng và hiệu của chúng cũng là số chẵn.5. Do đó số các số lẻ còn lại trên bảng sau mỗi lần thực hiện vẫn luôn luôn là lẻ (bất biến!).5. Quá trình được lặp lại cho đến khi còn đúng một viên bi trong bao.5. 25..5. 25.5. mỗi đống 5 viên.5.5. khi hai số được chọn có một số chẵn và một số lẻ thì tổng và hiệu của chúng là lẻ) hoặc số các số lẻ giảm đi 2 (khi chọn cả hai số cùng lẻ thì tổng hoặc hiệu của chúng là chẵn).5.5.5.5.5. ta được số cuối cùng còn lại phải là số lẻ.25) → (10.. 25. 25. Do đó số đống với số sỏi nhỏ nhất là 21 đống.5.5..10. 25) → ( 40. số còn lại trên bảng không thể bằng 0.5.15.5. 25. anh ta cất đi cả hai rồi bỏ vào bao một viên bi đen (giả sử anh ta có đủ số bi đen ở ngoài bao để làm chuyện đó nếu cần).5. ta còn đúng một viên bi trong bao. Vậy sau 1973 lần thực hiện phép chơi..5.15..5. 25) → (10..5.5.5.5.5. 25) → ( 40.25. 49.5.

Do lúc đầu có 75 viên bi trắng và số các viên bi trắng còn lại trong bao sau mỗi lần thực hiện vẫn luôn luôn là lẻ (bất biến!) nên viên bi cuối cùng trong bao phải là viên bi trắng. Hai phòng triển lãm được gọi là hai phòng láng giềng nếu chúng có cạnh chung. tức là bảng có tổng tất cả các số ở các hàng và các cột là không âm. Có thể dùng kĩ thuật tô màu để giải quyết một số bài toán trò chơi. do đó một bảng không thể nhận được hai lần bằng cách đổi dấu này. ta có thể làm cho tổng của các số trong mỗi hàng và mỗi cột là không âm. Mỗi lần chơi ta có thể đổi dấu tất cả các phần tử trong một hàng hoặc một cột. Do S chỉ nhận hữu hạn giá trị nên sau một số hữu hạn lần thực hiện phép đổi dấu (cho các hàng và các cột với tổng các số hạng âm). Giải Giả sử S là tổng của tất cả mn số trong bảng. 1961) Các số thực được viết vào các ô trong một bảng chữ nhật m × n . ta sẽ nhận được một bảng mới có tổng tất cả các số trong bảng lớn hơn trong bảng T . Như vậy có tất cả tối đa 2mn bảng và S chỉ có thể nhận hữu hạn 2mn giá trị (thực ra số khả năng có thể thực hiện đổi dấu một lần tất cả các số trong một hàng hoặc một cột còn nhỏ hơn.viên bi đều trắng). Khi ấy tổng các số trong bảng tăng lên thật sự. Từ mỗi phòng đều có cửa đi sang phòng láng giềng của nó. nếu tổng các số trong một hàng (một cột) nào đó của bảng T là âm thì đổi dấu các số trong hàng (cột) ấy. Phương pháp tụt vô hạn cũng được dùng để giải quyết nhiều dạng toán khác (thí dụ. Bảng này chính là bảng thỏa mãn điều kiện đầu bài. trên thực tế chỉ cần không quá phép đổi dấu (hàng 2 và cột) để được bảng có tất cả các hàng và các cột có tổng không âm. m+n Có thể chứng minh được rằng. mỗi số được giữ nguyên hoặc đổi dấu. Vậy T chính là bảng cần tìm.…). 1. trong giải phương trình nghiệm nguyên. Trái với cách chọn bảng T .2 Kĩ thuật tô màu Tô màu được dùng phổ biến trong lí thuyết đồ thị. Phương pháp này chỉ ra rằng ta không thể làm giảm (tụt) mãi một đại lượng nếu nó chỉ nhận một số hữu hạn giá trị. Thật vậy. Bài 8a Một nhà triển lãm có n 2 phòng hình tam giác đều. Bài 7 (Vô địch toàn liên bang Nga lần thứ nhất. Dưới đây là bài toán sử dụng khái niệm tăng hữu hạn. Hãy chứng minh rằng sau một số lần như vậy. Đổi dấu các số trong hàng (hoặc cột) đó. Một khách du lịch muốn đi xem càng nhiều càng tốt số phòng 6 . Nhận xét rằng sau một lần thực hiện. Giả sử trong một bảng có một hàng (hoặc một cột) với tổng các số là âm. ta được một bảng T với tổng S lớn nhất. Nhận xét Phương pháp chứng minh trong hai bài toán trên được gọi là phương pháp tụt vô hạn. số này chỉ là 2m + n −1 ).

triển lãm với điều kiện mỗi phòng chỉ đi qua đúng một lần. 7 . khách du lịch luôn phải đi từ phòng trắng sang phòng đen hoặc ngược lại. 2 2 Trong quá trình đi xem. Chứng minh rằng nếu một người muốn đi xem các phòng của lâu đài với điều kiện mỗi phòng chỉ đi đúng một lần thì anh ta chỉ có thể xem không quá 91 phòng. 2 n ( n + 1) n ( n − 1) Như vậy. Mâu thuẫn với tính toán trên. Tất cả các bức tường của các phòng có độ dài như nhau bằng 10 mét. Giả sử có thể đi tham quan tất cả các phòng sao cho mỗi phòng đi qua đúng một lần. Với n ≥ 2 .. Khi ấy số phòng đen chỉ ít hơn số phòng trắng đúng 1 phòng.. 2 2 Có thể thực hiện được điều này theo đường đi như Hình 2. số ô đen nhỏ hơn số ô trắng là − = n ≥ 2 ô. Hỏi anh ta có thể đi tối đa bao nhiêu phòng. Bài 8b (Vô địch Liên Xô lần thứ tư. số phòng có màu trắng sẽ là n ( n + 1) 1 + 2 + 3 + . Giữa các gian liền kề có các cửa thông nhau. + ( n − 1) = . Như vậy không thể đi tham quan tất cả các phòng được.. 2 Số phòng màu đen sẽ là n ( n − 1) 1 + 2 + 3 + . 1970) (Lớp 8) Một lâu đài có dạng một tam giác đều với độ dài cạnh là 100 m.. + n = . Nó được chia ra thành 100 phòng nhỏ hình tam giác. Hình 1 Hình 2 Giải Tô các phòng triển lãm thành các ô hai màu đen trắng xen kẽ như Hình 1. Do mỗi phòng chỉ đi qua đúng một lần mà phải đi xen kẽ các phòng đen-trắng liên tiếp nên số phòng màu trắng đi qua chỉ hơn số phòng màu đen một phòng. Như vậy nếu đi qua tất cả phòng đen thì tối đa tổng số phòng có thể tham quan là n ( n − 1) n ( n − 1) + + 1 = n 2 − n + 1 phòng.

Giả sử số bước cần chuyển trong bài toán Tháp Hà Nội với ba cọc và n đĩa (theo qui tắc trên) là L(n) thì L(1) = 1 . Hỏi số các tam giác trong xích đó tối đa là bao nhiêu? 1. tức là ta đã chuyển được (tuân theo qui tắc trên) n − 1 đĩa từ cọc 1 sang cọc 2. Ta gọi xích là một dãy các tam giác. không giải được trong thời gian thực. 2) Không được xếp đĩa lớn lên trên đĩa nhỏ. Từ đây suy ra L(n) = 2n − 1 . Sau đó chuyển đĩa lớn nhất từ cọc 1 sang cọc 3. để giải bài toán với 8 đĩa cần 255 bước chuyển. Hãy chuyển đĩa này sang cọc khác với số lần chuyển ít nhất tuân theo hai qui tắc sau: 1) Mỗi lần chỉ được chuyển một đĩa từ cọc này sang cọc khác và được dùng cọc thứ ba làm cọc trung gian. mặc dù có thuật giải đơn giản và tối ưu.Lucas xuất bản năm 1895. Khi ấy để giải bài toán với n đĩa trước tiên ta giải bài toán với n − 1 đĩa trên cùng từ cọc 1 sang cọc 2. Nếu sử dụng máy tính thực hiện chương trình đệ qui với tốc độ Hình vẽ Bài toán Tháp Hà 1 triệu phép toán/giây thì thời gian chạy máy là: Nội vơi 8 đĩa trong cuốn ( 264 − 1) :1000 000 ≈ 50 000 năm. nhưng có độ phức tạp tăng cỡ mũ. Lời giải bài toán này rất đơn giản. bài toán Tháp Hà Nội. L(2) = 3 và L(n) = L(n − 1) + 1 + L(n − 1) .(Lớp 10) Mỗi cạnh của tam giác đều được chia thành k phần bằng nhau. Từ đây ta dễ dàng lập trình và tính trên máy để giải bài toán. Như vậy. Để giải bài toán với 64 đĩa. Thí dụ. đĩa lớn ở dưới. lại chuyển n − 1 từ cọc 2 lên cọc 3 (chồng lên đĩa lớn nhất) và bài toán giải xong. Nội. Qua các điểm chia kẻ các đường thẳng song song với các cạnh. Ngoài cọc chứa đĩa còn có hai cọc trống khác. Cuối cùng. mỗi lần chuyển một đĩa mất thời gian 1 giây cần 264 − 1 = 18 446 744 073703551615 giây ≈ 50 tỉ năm. Kết quả là tam giác được chia thành k 2 các tam giác nhỏ.3 Giới thiệu hai trò chơi nổi tiếng Trò chơi Tháp Hà Nội Trò chơi Tháp Hà Nội do nhà toán học Eduard Lucas sáng tạo ra năm 1883. Đó là thuật toán đệ qui: Giả sử bài toán với n − 1 đĩa đã được giải. trong đó không có tam giác nào xuất hiện hai lần. và mỗi tam giác tiếp theo có cạnh chung với tam giác trước đó. 8 . Bài toán 1 (Bài toán Tháp Hà Nội với ba cọc và n đĩa) Có n đĩa kích thước nhỏ dần (từ dưới lên trên) xếp chồng lên nhau trên một cọc. Như vậy bài toán Tháp Hà sách sách Số học vui của E. đĩa nhỏ ở trên.

Nhiều vấn đề toán học và tin học bài toán Tháp Hà Nội còn chưa được giải quyết. mỗi lần chỉ di chuyển một đĩa và không được đặt đĩa lớn lên trên đĩa nhỏ. các số giảm dần từ trái sang phải). Mục đích của trò chơi là từ hai tháp với các đĩa có màu liên tiếp trên hai cọc hãy xây dựng hai tháp cùng màu (Hình dưới). Khác với trò chơi tháp Hà Nội cổ điển. ngoại trừ một ô trống. Hãy chuyển dịch các ô (bằng cách sử dụng ô trống như một ô trung gian. Được phép đặt hai đĩa có cùng kích thước (khác màu) chồng lên nhau. 1988) về trò chơi toán học và lôgic. Trong kì thi. Bạn đọc quan tâm về bài toán Tháp Hà Nội có thể xem thêm trong [4]. Hãy chuyển các đĩa từ cọc nguồn sang cọc đích theo qui tắc như trong bài toán ba cọc. Lúc đầu trên hai (trong ba) cọc có ba đĩa màu khác nhau (Hình dưới). Khoảng 450 bài báo nghiên cứu về bài toán Tháp Hà Nội dưới góc độ toán và tin học đã được đăng trong hơn 100 tạp chí khoa học. nhưng chưa chứng minh được đó là thuật toán tối ưu. đã có thuật toán Frame. không nhấc các 9 . Đã chứng minh được độ phức tạp tính toán trong bài toán Tháp Hà Nội với bốn hoặc nhiều cọc là thời gian dưới mũ (Stockmeyer. học sinh được đề nghị tìm lời giải bài toán gồm ba đĩa với số bước chuyển ít nhất. 1994).Bài toán 2 (Bài toán Tháp Hà Nội với số cọc bất kì) Có k cọc và n đĩa. Trò chơi với hộp vuông có 8 hoặc 15 số Một hộp chữ nhật (không có nắp) được xếp đầy các ô hình vuông có ghi các số tự nhiên theo một thứ tự nào đó (thí dụ. trò chơi tháp Hà Nội với đĩa màu gồm có hai đĩa khác màu cho mỗi kích thước (to nhỏ) của đĩa. Có rất nhiều cải biên mới và thú vị của bài toán Tháp Hà Nội. Thí dụ.… Bài toán 3 (Bài toán Tháp Hà Nội ba cọc với các đĩa hai màu-2 color hanoi tower) Một biến thể của trò chơi Tháp Hà Nội đã được đề nghị tại kì thi vô địch quốc tế lần thứ hai (Pháp. Trong khi chuyển được phép sử dụng tất cả các cọc làm cọc trung gian (Hình bên). Nhiều vấn đề toán học và tin học thú vị đã và chưa được giải quyết với bài toán bốn hoặc nhiều cọc. Qui tắc của trò chơi gần như không thay đổi: Các đĩa được chuyển từ cọc này sang cọc khác.Stewart (1941) giải bài toán bốn cọc. Khi di chuyển có thể sử dụng cọc trung gian thứ ba.

tức là có cách di chuyển các ô vuông từ một cấu hình ban đầu đến cấu hình cuối hay không.ô số ra khỏi hộp) để được một cấu hình mới sắp xếp theo trật tự nào đó (thí dụ. nếu không nhấc ô đó ra khỏi hộp). số lần chuyển dịch cần thiết không ít hơn 26. Tương tự cho ô mang số 3 và số 6. 2. Bây giờ ta quan tâm tới việc tìm lời giải tối ưu. 8 trong Bảng 2 sang vị trí mới cần tối thiểu là 3 bước chuyển. thì bài toán giải được (như trong trường hợp này). Hai ô mang số 5 và số 4 có vị trí hoán đổi nhau trong bảng đầu và bảng cuối nên cần không ít hơn 4 lần chuyển để đổi chỗ hai ô này. Có hai trò chơi khá phổ biến của loại trò chơi này. số lần cần chuyển khôg ít hơn 12+4+4=20. ta sẽ lần lượt chuyển các ô từ Bảng 1 cho đến khi được Bảng 2.. vì trong các trường hợp này hình vuông phải được đặt 10 . Trong tất cả các trò chơi loại này. đó là trò chơi với hộp vuông 3 × 3 và trò chơi với hộp vuông 4 × 4 . Trò chơi với hộp vuông chứa các ô 8 số Xét bài toán sau đây: Hãy chuyển các ô vuông chứa các số theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải trong Bảng 1 để được hộp vuông chứa các số theo thứ tự tăng dần trong Bảng 2 bằng cách đẩy ô số liền kề sang ô trống mà không nhấc ô vuông ra khỏi hộp. Nếu số lần chuyển dịch là chẵn. để được cấu hình 2 từ cấu hình 1? Có thể khẳng định. Mặt khác. việc kiểm tra tính chẵn của số chuyển vị cho phép nhanh chóng có câu trả lời bài toán giải được hay không. để chuyển bốn ô này cần tối thiểu 12 bước chuyển. Trước tiên ra sẽ tính xem cần phải làm bao nhiêu phép chuyển (có thể chuyển dịch theo bất kì hướng nào và trước tiên ta chưa quan tâm đến tối thiểu số phép chuyển). 8 5 2 7 4 1 Bảng 1 6 3 1 4 7 2 5 8 3 6 Bảng 2 Để trả lời câu hỏi này. Nếu số lần chuyển là lẻ thì bài toán không có lời giải (nghĩa là một ô không thể chuyển sang vị trí mới.). Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu bước dịch chuyển.. phải mất thêm hai lần chuyển để đổi chỗ các hình vuông với ô số 1 hoặc ô số 3 (sát cạnh ô trống trong bảng đầu) và thêm 2 lần chuyển nữa để chuyển ô số 8 hoặc ô số 6 (sát cạnh ô trống trong bảng cuối). Như vậy. Như vậy. 7.. Thật vậy. để chuyển dịch mỗi ô có số 1. các số tăng dần từ trái sang phải.

Ông nổi tiếng với các bài toán vui và các trò chơi. Hàng nghìn bài toán do Ông nghĩ ra đã được in trên nhiều báo và tạp chí. được tất cả 634 lời giải. cần tối thiểu 26 bước để giải được bài toán. Vì để chuyển ô trống từ góc vào trung tâm cần 2 bước nên 30 bước là đủ để giải bất kì bài toán với ô trống nằm cùng một vị trí trong cả hai bảng xuất phát và bảng cuối cùng. Sau 10 phút chạy máy được 112 lời giải với 32 bước và 512 lời giải với 34 bước. Như vậy. Dempster đã chỉ ra rằng. Dưới đây trình bày lời giải của Dudeney. và nó vẫn 11 . Nó đòi hỏi 36 bước. Lời giải của Dudeney (1903) gồm 36 bước chuyển: 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 4 3 5 2 1 8 6 4 7 1 5 3 2 12376 8 1 4 6 2 5 7 3 12376 1 2 8 6 3 4 5 7 1237548 1 2 3 8 5 6 4 7 123657 1 2 3 4 8 5 7 6 65847 1 2 3 4 5 6 7 8 856 Bước chuyển: 12543 Ngoài lời giải của Dudeney. Dempster tìm tất cả các lời giải gồm 30 bước hoặc nhỏ hơn. lời giải ngắn nhất đòi hỏi số bước tối đa.lên các ô nằm bên cạnh đường đi ngắn nhất nối vị trí đầu và vị trí cuối. “ô trống” lại trở về vị trí ban đầu. Trong giai đoạn 2. nên mọi lời giải phải có số chẵn lần chuyển. Dempster đã chia chương trình làm hai giai đoạn. Sophild đã lập trình để tìm để tìm lời giải với số bước tối thiểu cho bài toán với ô trống nằm ở chính giữa trong cả hai cấu hình ban đầu và cấu hình cuối. các chữ số tô đậm biểu thị các ô với các chữ số đã được chuyển. nếu xây dựng cây (đồ thị) cho các bước ban đầu thì sẽ thấy cần mất thêm hai bước chuyển nữa Như vậy. Các lời giải này đều ngắn hơn lời giải của Dudeney. nhưng kết quả này chưa loại trừ khả năng tồn tại các lời giải ngắn hơn. Để tìm lời giải tối ưu trong bài toán với hộp vuông 8 số. Trong vòng nửa thế kỉ. Trong giai đoạn một Uliam F. Như vậy. các bài toán với ô trống ở trung tâm trong cả bảng xuất phát và bảng cuối cùng có thể chỉ cần 26 bước. Ta chỉ cần đếm các chữ số tô đậm để biết số lần chuyển trong lời giải. Bởi vì trong bài toán này. bắt đầu từ năm 1911. Trong các lời giải dưới đây. nghĩa là. Dudeney. Một lời giải tốt đã biết cho bài toán này thuộc về nhà toán học Anh Henry E. ta còn có 10 lời giải khác gồm 30 bước chuyển (xem [4]). Trò chơi với hộp vuông chứa 15 ô số Sam Loid được coi là một bậc kì tài trong số các nhà sáng tạo ra các trò chơi toán học. Tất cả gồm 10 lời giải và mất 2 phút ba mươi giây chạy máy. bài toán của Dudeney thuộc loại bài toán “xấu nhất” trong các bài toán trò chơi với hộp vuông gồm 8 ô số. Nhờ chương trình này Sophild đã tìm thấy tất cả 10 lời giải gồm 30 bước. Uliam F. Chương trình của Uliam F. chương trình tìm lời giải gồm 34 bước hoặc ít hơn. Như vậy.

sáng tạo lớn nhất của Sam Loid có lẽ là trò chơi với hộp vuông 15 số. một cột hoặc trên đường thẳng song song với + − một trong hai đường chéo của hình vuông (đặc biệt. cấu hình của hai bảng đầu và bảng cuối phải có cùng tính chẵn của số chuyển vị. vòng 1) Viết vào mỗi ô của một bảng hình vuông 3 × 3 số 1 hoặc −1 . Bài 10 (Vô địch Liên Xô lần thứ 18. các cấu hình còn lại. Với mỗi ô ta tính tích của các số ở các ô lận cận với ô đó 12 . 1968) (Lớp 8) Trong một bảng hình vuông gồm 4 × 4 ô được đặt các dấu cộng (dấu +) hoặc trừ (dấu − ) như Hình 1. Bài tập Bài 9 (Vô địch Liên Xô lần thứ hai. có thể đổi dấu các + + số trong ô góc). Chứng minh rằng theo qui tắc này ta không bao giờ + + nhận được bảng có tất cả các ô chứa các dấu cộng. nhưng họ không thể ghi lại được cách làm của mình. Cho phép đồng thời đổi dấu tất cả các số trong các ô của một hàng. Trong số tất cả hơn 20 triệu cấu hình có một nửa các cấu hình có thể nhận được từ cấu hình ban đầu (Hình 1). + + + + + + + + + + (Lớp 10) Trong một bảng hình vuông gồm 8 × 8 ô được đặt các dấu cộng (dấu +) ngoại trừ một ô góc được đặt dấu trừ (dấu − ). Thực ra không ai có thể lĩnh giải. Cho phép đồng thời đổi dấu tất cả các số trong các ô của một hàng. Chứng minh rằng theo qui tắc này ta không bao giờ nhận được bảng có tất cả các ô chứa các dấu cộng. do không cùng số chẵn của số chuyển vị nên không chuyển được từ cấu hình ban đầu. lớp 10.mang tính thời sự cho tới ngày nay. Hình 1 Hình 2 Hàng nghìn người tuyên bố đã giải đước bài toán. một cột hoặc một đường chéo (đường chéo là đường đi bất kì của quân tượng). bởi vì bài toán mà Sam Loid là không có lời giải! Để bài toán giải được. Dưới góc độ toán học. Sam Loid đã treo giải thưởng 1000 đôla cho ai chuyển được hộp vuông với 15 số ở Hình 1 sang Hình 2. 1984. trong đó có Hình 2.

Sau đó người thứ hai phải trả cho người thứ nhất số điểm bằng đúng hiệu giữa hai số còn lại. Chứng minh rằng sau một số phép làm như vậy. không phụ thuộc vào người chơi thứ hai. một người thua (cũng có thể xảy ra trường hợp hòa-không thua không thắng hoặc trò chơi kéo dài vô tận). Nếu không thắng được thì tìm chiến lược làm cho đối phương thiệt hại nhất (thua sau thời gian lâu nhất.(các ô có chung cạnh với ô đã cho). và không được cắt các đoạn đã kẻ. người thứ hai 5 lượt). 2. lớp 7.…). Hai người chơi lần lượt nối hai đỉnh của đa giác đều bởi các đoạn thẳng theo qui tắc sau: không được nối hai điểm mà một trong các điểm ấy đã được nối với điểm khác. vòng 2) Trên mặt phẳng cho 1968 điểm là các đỉnh của một đa giác đều.1 Trò chơi hai người có mặt khắp nơi Bài 11 (Vô địch Moscow lần thứ 32. thua với tiêu tốn ít năng lượng nhất. tiêu chuẩn kết thúc trò chơi. Chứng minh rằng người thứ nhất luôn luôn nhận được tối thiểu 55 điểm. 2. 101. mỗi người đều biết trạng thái trò chơi. Với bảng mới ta lại làm tương tự. Sau 11 lượt (người thứ nhất 6 lượt. Sau đó ta viết tích nhận được vào ô đã cho thay cho số đã viết. nghĩa là: Tại mỗi bước đi. lớp 7. 100. Do đi trước nên người thứ nhất thường có nhiều lợi thế hơn. ta được bảng gồm toàn những số 1. Chiến thuật (chiến lược) của mỗi người tại mỗi bước là đẩy đối thủ vào trạng thái thua. §2 Trò chơi hai người với thông tin đầy đủ Trò chơi với hai người tham gia thường có tính chất đối kháng: Mỗi người đều cố gắng tìm chiến lược thắng (theo tiêu chuẩn kết thúc trò chơi) nhưng thường chỉ có một người thắng. người thứ nhất chọn 55 − k . Khi ấy hiệu hai số còn lại đúng bằng 55. nhưng không phải lúc nào cũng như thế. 1969. Với mỗi số k bị gạch bởi người thứ hai. Ta chỉ xét loại trò chơi với thông tin đầy đủ. Bài 12 (Vô địch Moscow lần thứ 31. Người thua là người không thể làm bước tiếp theo. Lời bình: Vì người thứ hai bắt buộc phải chọn đúng chín số trong mỗi bước đi. …. 3. chỉ còn lại 2 số. vòng 2) Hai người chơi trò chơi sau đây. 2001. Giải Bước đầu tiên người thứ nhất gạch 9 số từ 47 đến 55. khả năng và những hạn chế trong chọn chiến lược của mình cũng như của đối thủ. vì vậy khả năng thắng thường là nhiều hơn. Mỗi người chơi tùy theo cách chọn của mình lần lượt gạch 9 số từ dãy số 1. mà các số này có giá trị như nhau trong chọn chiến lược của người thứ nhất nên người thứ hai thua sau đúng 11 bước. Hỏi làm thế nào để thắng? Ai là người thắng trong trò chơi này? 13 . Các số còn lại chia làm hai lớp: từ 1 đến 46 và từ 56 đến 101.

Người thứ nhất thắng. 1969.. Người thứ nhất thay một dấu * bất kì bằng một số nào đó. Người thứ hai chỉ còn “vớt vát” được là kéo dài tối đa trò chơi.Giải Người đi trước kẻ đường chéo qua tâm của đa giác đều chia đa giác đều thành hai 1968 − 2 nửa. + *x 2 + *x + 1 . do đó không thể kẻ tiếp được và thua. Cứ như vậy tiếp tục (có tất cả 9 bước đi). người thứ nhất đều xây dựng chiến lược dựa trên cách chia một tập hợp thành hai nửa đối xứng rời nhau. Hai người chơi trò chơi sau đây. người thứ nhất thực hiện chiến lược: mỗi bước đi tiếp theo kẻ các đường chéo đối xứng với đường chéo mà người thứ hai vừa kẻ. lớp 9-10) Trên bảng có phương trình x3 + *x 2 + *x + * = 0 . Lời bình Cả hai bài trên. Vậy sau tối đa 983 bước (có thể ít hơn). còn nếu có ít nhất một nghiệm thực thì người thứ hai thắng. Nếu đa thức không có nghiệm (thực) thì người thứ nhất thắng. mỗi nửa chứa = 983 điểm. sau đó người thứ hai thay một số tự chọn vào một dấu * còn lại.. Bài 14 (Vô địch Liên Xô lần thứ 11. Sau khi người chơi thứ hai đặt số a nguyên vào hệ số của x 2 hoặc vào hệ số tự do thì người thứ nhất đặt −a vào hệ số còn lại. bằng cách lần lượt kẻ các đường chéo. không phụ thuộc vào cách chọn số của người chơi thứ hai. Chứng minh rằng người thứ nhất bao giờ cũng làm cho phương trình có ba nghiệm nguyên. Thua nhanh nhất nếu cứ mỗi lần kẻ lại bỏ cách một điểm (kẹp giữa hai đường kẻ). lớp 10) Cho đa thức x10 + *x9 + *x8 + . Khi ấy ta có phương trình x3 + *x 2 − x + * = 0 . x2 = 1 và x3 = −1 với mọi a . Bài 13 (Vô địch Liên Xô lần thứ 3. Giải Người chơi thứ nhất đặt −1 vào hệ số của x . người thứ hai còn một (hoặc một số lẻ) điểm bên này và một (một số lẻ) điểm bên kia đường chéo qua tâm. Do số điểm trong mỗi nửa đa giác là 983 (số lẻ) nên sau mỗi bước đi số các điểm còn lại giảm đi 2 và vẫn là số lẻ (bất biến!). Hai người chơi trò chơi sau đây. Sau khi người thứ hai đi bước đầu tiên. Đầu tiên người thứ nhất thay một dấu * bất kì bằng một số nguyên khác 0 (dương hoặc âm). bắt đầu từ đường chéo ngắn nhất (dài nhất) và thua sau 983 bước. 1977. Người thứ nhất đặt nốt một số nguyên vào vị trí tự do cuối cùng. sau đó người thứ hai thay một số nguyên vào một trong hai dấu * còn lại. Do phải kẻ các đoạn thẳng không được cắt và 2 không chung đỉnh với các đoạn đã kẻ nên chỉ có thể kẻ đoạn thẳng nằm trọn trong một nửa đa giác đều. 14 . Phương trình nhận được là x3 + ax 2 − x − a = x ( x 2 − 1) + a ( x 2 − 1) = ( x + a )( x − 1)( x + 1) = 0 luôn có ba nghiệm nguyên x1 = − a . Hỏi người thứ hai có thể thắng với mọi cách đi của người thứ nhất không? Giải Chiến lược sau đây đảm bảo cho người thứ hai thắng.

*x 7 . Tại bước thứ 8 (bước đi thứ tư của người thứ hai). Sau đó người chơi thứ nhất chọn điểm Z trên cạnh AC. + 1 . 9) Cho tam giác ABC có diện tích bằng 1. cF (1) + F (−2) = 0 với mọi β . Mục đích của người chơi thứ nhất là làm cực đại diện tích tam giác XYZ và mục đích của người chơi thứ hai là làm cực tiểu diện tích tam giác XYZ .1] với mọi β . người thứ hai đã đi được ba bước.*x 5 . c = 22l +1 và α = − m c + (−2) m 2 l +1 Do c > 0 và cF (1) + F (−2) = 0 nên F (1) và F (−2) trái dấu. Tại bước thứ 9 người α= m c + (−2) thứ nhất đặt số thực β bất kì nào thì đa thức P ( x) + α x m + β x 2l +1 cũng có nghiệm thực. Để cF (1) + F (−2) = c [ P(1) + α + β ] + ⎡ P (−2) + α ( −2 ) + β ( −2 ) ⎤ = 0 với mọi β thì ⎣ ⎦ P(−2) + cP(1) m (số α có nghĩa do m ≠ 2l + 1 nên c + ( −2 ) ≠ 0 ).*x 9 ) nên nếu trong ba bước đầu người thứ hai điền số vào ba hệ số thuộc lũy thừa bậc chẵn thì sau bốn bước đi của người thứ nhất vẫn còn ít nhất một lũy thừa bậc lẻ. người chơi thứ hai chọn điểm Y trên cạnh BC. Giả sử sau bước thứ 7 (người thứ nhất đi đã đi được bốn bước.. 15 .*x 3 . = = 4 S ABC AC H H2 Mặt khác. thí dụ. lớp 8. trong đó có năm dấu * là hệ số thuộc lũy thừa bậc lẻ ( *x. trong đó P ( x) = x10 + . Thật vậy. Bài 15 (Vô địch Liên Xô lần thứ 9. 1975. người chơi thứ nhất chọn điểm X và Z là S 1 các điểm giữa của AB và AC. Người chơi thứ nhất chọn điểm X trên cạnh AB. Khi ấy. Người thứ hai thắng. Chọn α và c > 0 sao cho đa thức F ( x) = P( x) + α x m + β x 2l +1 thỏa mãn hệ thức nào đó mà từ đó suy ra phương trình F ( x) = 0 có nghiệm.. người chơi thứ hai có thể đạt được S XYZ ≤ không 4 phụ thuộc vào vị trí của X mà người thứ nhất chọn. XYZ = với S ABC 4 mọi vị trí của điểm Y trên BC.Vì có tất cả 9 dấu *. người thứ hai đặt giá trị P (−2) − cP(1) vào hệ số x m của đa thức P ( x) + *x m + *x 2l +1 . Hỏi người chơi thứ nhất có thể đảm bảo cho mình diện tích lớn nhất của tam giác XYZ là bao nhiêu? 1 Giải Trước tiên ta có thể thấy rằng. Do đó phương trình F ( x) = 0 có nghiệm trong khoảng [ −2. là đa thức với các hệ số đã được chọn. Khi ấy S XYZ XY H − h h( H − h) 1 ≤ . chỉ cần chọn Y sao cho XY // AC . đến lượt người thứ hai) ta có đa thức P ( x) + *x m + *x 2l +1 .

lớp 9) Có một hình lập phương và hai màu: màu đỏ và màu xanh. Và cuối cùng người thứ hai sơn nốt ba cạnh còn lại bằng màu xanh. người thứ nhất tô đỏ ba cạnh chéo nhau. Khi ấy tổng sáu số này lớn hơn 1. Như vậy sẽ được tất cả sáu mặt. Vô lí. Cấm sơn lại một cạnh đã sơn (bằng màu khác cũng như bằng màu đã sơn). Sau khi sơn các cạnh này bằng màu xanh (với lưu ý trên). Z bất kì tương ứng trên các cạnh AB. Hơn nữa. Như vậy. Hai người chơi trò chơi sau đây. Vậy có 6 1 ba số không vượt quá . nếu chỉ có tối đa hai số không vượt quá thì có tối thiểu sáu số lớn 6 6 1 hơn . Chứng tỏ tổng tám số lớn hơn 1. Hỏi người thứ nhất có luôn thắng không? Giải Vì mỗi cạnh đều tìm được hai cạnh khác của lập phương đôi một chéo nhau nên sau khi người chơi thứ nhất đã sơn đỏ ba cạnh bất kì thì người chơi thứ hai vẫn tìm được ba cạnh đôi một vuông góc chưa sơn. Hai người chơi trò chơi sau đây: Người thứ nhất chọn một mặt bất kì. Vì vậy người thứ nhất không thể thắng. và sau đó người thứ hai chọn mặt thứ ba. 1982.Lời bình Bài này có thể phát biểu đơn giản (không qua ngôn ngữ trò chơi): Cho ba điểm S 1 X . Người thứ nhất chọn ba cạnh của lập phương và sơn chúng thành màu đỏ. Do đó người chơi thứ nhất không thể sơn tiếp để được bốn cạnh của một mặt cùng một màu được. Hơn nữa. ngoài ra tổng của tám số này bằng 1. Do đó người thứ hai không thể tô màu xanh tất cả bốn cạnh của một mặt nào đó được. không được chọn mặt song song với một trong các mặt đã được chọn. Chứng minh rằng XYZ ≤ . S ABC 4 Bài 16 (Vô địch Liên Xô lần thứ 18. thì do chúng đôi một vuông góc nên mỗi cạnh là cạnh kề của hai mặt và ba cạnh là ba cạnh kề của tất cả sáu mặt khác nhau. nếu người thứ nhất đã sơn hai hoặc ba cạnh cùng một mặt thì người thứ hai sơn một cạnh của mặt ấy (cùng với hai cạnh chéo với nó). mỗi mặt có hai cạnh xanh và hai cạnh đỏ. Thật vậy. tất cả sáu mặt đều chứa một cạnh màu đỏ. Người thứ hai chọn ba cạnh chưa sơn và sơn chúng thành màu xanh. lớp 8) Mỗi đỉnh của một hình vuông được gán cho một số thực không âm. Thật vậy. sau đó người thứ hai chọn mặt tiếp theo. Bài 17 (Vô địch Liên Xô lần thứ 16. Sau đó người thứ nhất lại chọn ba cạnh và sơn màu đỏ. Người nào đầu tiên sơn được một mặt có bốn cạnh cùng màu thì người đó thắng. Chứng minh rằng người thứ nhất có thể chọn chiến lược 1 chơi sao cho số nằm trên một đỉnh chung của cả ba mặt đã được chọn không vượt quá . vì mỗi đỉnh chỉ có duy nhất một đỉnh đối diện là 6 16 . Ngoài ra. 6 Giải Giữa tám số không âm có tổng bằng 1 bao giờ cũng chọn được ba số không vượt 1 1 quá . BC và AC. Chiến lược “hòa” đẹp nhất có lẽ là mỗi người lần lượt tô ba cạnh đôi một chéo nhau. Một điều thú vị là. Y . người thứ hai cũng không thể thắng. 1984.

Hai người chơi lần lượt đẩy quân cờ sang ô bên cạnh (có cạnh liền kề với ô mà quân cờ đang đứng). 1978. Người thứ nhất chọn mặt này. nếu lúc đầu quân cờ không ở vị trí góc bàn cờ. 2) Nếu quân cờ không ở vị trí góc bàn cờ. trừ quân góc. nếu ba đỉnh nằm trên một mặt nào đó thì điều này hiển nhiên. Theo qui tắc chơi. Thật vậy. Người thứ nhất chỉ cần chọn mặt kề với hai mặt vừa chọn bởi người thứ nhất và người thứ hai. Nếu n lẻ thì có thể chia bàn cờ thành các quân đôminô. khi thực hiện chiến lược “đóng đôminô” như trên. Nếu ba đỉnh không nằm trên một mặt thì phải có hai đỉnh (thứ nhất và thứ ba) đối xứng qua tâm. Nhưng đỉnh thứ ba khi ấy phải tạo với đỉnh thứ hai một đường chéo của một mặt. lớp 8) Một quân cờ đam đứng ở góc bàn cờ gồm n × n ô vuông. Không được phép trở lại ô mà quân cờ đã đi qua.không cùng nằm trên một mặt nên hai trong ba số này phải là hai đầu của một đường chéo của một mặt nào đó. Người chơi thứ nhất chọn chiến lược sau đây (và thắng): Nếu quân cờ đã đứng ở một ô của quân đôminô nào đó. do đó người thứ nhất sẽ thắng cuộc. Khi ấy người thứ hai không bao giờ đi vào ô góc được. người thứ nhất lại đóng lại và cuối cùng người thứ nhất thắng. thì người chơi thứ nhất sẽ đi sang ô thứ hai của quân đôminô ấy (đóng đôminô lại). 1) Chứng minh rằng nếu n chẵn thì người chơi thứ nhất thắng. Người thứ hai thực hiện chiến lược tương tự như người thứ nhất trong trường hợp n chẵn và giành chiến thắng vì cuối cùng còn thừa một ô và đến lượt người thứ nhất. Người nào không còn nước đi thì người ấy thua. Vì lúc đầu quân cờ ở ô bên cạnh góc bàn cờ nên người thứ nhất đi sang ô nằm trên đường chéo. mà ở ô bên cạnh góc bàn cờ? Giải 1) Nếu n chẵn thì cả bàn cờ có thể chia thành các quân đôminô (các ô hình chữ nhật 1× 2 được tô hai màu đen trắng). 17 . nếu n chẵn thì người thứ nhất thực hiện chiến lược như trong phần 1) và thắng. mà ở ô bên cạnh góc bàn cờ thì người thứ nhất luôn luôn thắng. Thật vậy. Nếu n lẻ thì lại chia bàn cờ thành các quân đôminô. Nhận xét Người thứ nhất thắng khi quân cờ đam ở vị trí bất kì không phải là góc bàn cờ (không nhất thiết phải ở ô cạnh góc). 6 Bài 18 (Vô địch Liên Xô lần thứ 12. còn nếu n lẻ thì người chơi thứ hai thắng. 2) Ai là người chiến thắng. trừ một ô thừa ra. đỉnh chung của ba mặt kề nhau chính là một trong hai đỉnh của đường chéo đã chọn và tương ứng với số 1 nhỏ hơn . Người chơi thứ hai buộc phải đi sang ô của quân đôminô mới (mở đôminô). Như vậy. người thứ hai phải chọn một trong bốn mặt kề (có chung cạnh) với mặt đã chọn.

18 . lớp 10. 2 hoặc 3 hạt. A đi trước. người thứ nhất lấy 49 = 7 2 que.. Hai người chơi trò chơi sau đây. 1971. nếu đi đúng chiến lược. người thứ hai lấy 5 que. bằng 20 . 2. Sau khi người thứ hai buộc phải để lại số que diêm là một trong các số 1. 5. trong đó p là số nguyên tố. Chiến thuật của anh ta như sau: Nước đi đầu tiên anh ta lấy 1 hạt đậu. 2 hoặc 3 hạt) nên người thứ nhất thắng sau đúng 501 bước đi. (thí dụ. vòng 1) Một đống gồm 1 tỉ que diêm. A lấy nốt và anh ta thắng. Như vậy. Đến lượt B phải lấy 1. 2. 2. Số que diêm còn lại chia hết cho 6. từ hình học đến giải tích. Người nào lấy que diêm cuối cùng thì người đó thắng.1. 5 và 1 tỉ chia cho 6 dư 4 nên bước đầu tiên anh ta lấy 4 que diêm. 4 = 22 . người thứ nhất lấy 1 que. thì người thứ nhất bao giờ cũng thắng. Hỏi ai là người chiến thắng? Giải Vì người chơi thứ nhất có quyền chọn số que diêm bằng một trong các số 1. Tiếp theo. Một nước đi là một lần lấy khỏi đống hạt đậu đi 1. 4 . người thứ nhất lấy 25 que.. 3. tức là số diêm còn lại cũng không chia hết cho 6. 2. 4 . Vậy người nào có chiến thuật để luôn thắng và chiến thuật đó ra sao. n = 0. Mỗi bước người chơi có thể lấy từ đống diêm p n que. người thứ hai lấy 8 = 23 que. sau đó đến B và luân phiên nhau. 2001) A và B tiến hành chơi với 2001 hạt đậu. không phụ thuộc vào chiến lược của người thứ hai. Người nào đi nước cuối (lấy hết đậu trong đống) thì người ấy thắng. Giải A đi trước thắng.. Lời bình: Vì chiến lược của người thứ nhất không phụ thuộc vào cách đi của người thứ hai (lấy 1.2 Kĩ thuật môđulô Bài 19 (Vô địch Moscow lần thứ 34. Vì số hạt đậu giảm dần nên cuối cùng chỉ còn bốn hạt. 3). 5) và để lại số diêm cho người thứ hai là bội số của 6. Do đó người thứ nhất lại lấy số que diêm bằng số dư (theo mod 6 . 2 hay 3 hạt. Người thứ hai chỉ có thể “vớt vát” bàng cách thua lâu nhất nếu mỗi bước đi anh ta lấy đúng 1 que. các nước sau anh ta sẽ lấy 4 − x hạt. Như vậy. 3. người thứ hai buộc phải lấy số diêm là p n que. 2. Số này không chia hết cho 6 do p là số nguyên tố. đúng luật chơi.. Theo qui tắc chơi. một trong các số 1.Lời bình Các Bài 10-Bài 18 cho thấy: Trò chơi có mặt khắp noi trong toán (từ số học đến đại số. Bài 20 (Annual Maritine Mathematics Competition-Thi toán hàng năm miền duyên hải Canada.). trong đó x là số hạt đậu mà B vừa lấy ( x bằng một trong các số 1. người thứ nhất đi bước cuối cùng bằng cách lấy tất cả các que diêm và thắng. cứ mỗi lần B đi xong anh ta lại lấy 4 − x nên kết quả bao giờ cũng được một số là bội của 4. Sau một số bước người thứ nhất để lại cho người thứ hai đúng 6 que diêm. sau bước đi đầu tiên. 2. từ toán trên bàn cờ đến toán tổ hợp).. 3. số hạt đậu còn lại là 2000 hạt.

Người thứ nhất lấy nốt và thắng. Mỗi đứa trẻ lấy ra hoặc hai viên kẹo từ một đống (để ăn) hoặc chuyển một viên từ đống thứ nhất sang đống thứ hai. Với n = 3 thì k chỉ có thể bằng 2 (khi ấy n = k + 1 ). Đứa trẻ nào không chuyển được nữa thì sẽ thua. hiệu S sẽ giảm đi 2 (khi lấy ra 2 viên kẹo ở đống thứ hai) hoặc tăng lên 2 (lấy ra hai viên kẹo từ đống thứ nhất hoặc chuyển một viên kẹo từ đống thứ nhất bỏ sang đống thứ hai). 3. Vì ở những bước đi đầu đứa trẻ thứ hai luôn có thể lấy ra hai chiếc kẹo ở đống thứ nhất nên đứa trẻ thứ hai có thể làm giảm số kẹo ở đống thứ nhất xuống còn 0 hoặc 1 chiếc. Dưới đây ta chú ý đến điều kiện 1 < k < n . Với k = 3 thì dù người thứ nhất lấy 1. Như vậy S theo mod 4 sẽ luôn là 1. Hỏi cậu ta có thắng không? Giải Gọi S là hiệu số kẹo của đống thứ hai trừ đi đống thứ nhất. Người thứ hai lấy nốt và thắng. 1. Hơn nữa. có n quân cờ đam trên bàn cờ ( n > 0 ). 2 hay 3 quân cờ thì số quân cờ còn lại là 3. Người chơi nào đến lượt có thể lấy mọi quân cờ sẽ là người chiến thắng. số S theo mod 4 luôn là 3. Với n = 4 thì k chỉ có thể bằng 2 (khi ấy n = ( k + 1) + 1 ) hoặc bằng 3 (khi ấy n = k + 1 ). người chơi lấy ra tối thiểu một quân và tối đa k quân cờ từ bàn cờ ( 1 < k < n cho trước cố định). Với k = 2 thì nếu người thứ nhất lấy một quân cờ thì số quân cờ còn lại là ba. Tại mỗi bước đi. Người thứ hai lấy một quân cờ hoặc hai quân thì vẫn còn hai hoặc một quân cờ... 3. 2 hoặc 1. Bài 22 (Trò chơi Bachet-Bachet’s games) Đầu tiên.Bài 21 Hai đứa trẻ chơi trò chơi sau đây với hai đống kẹo. Hỏi n phải bằng bao nhiêu để người chơi thứ nhất có thể dành chiến thắng? Tương tự. Trường hợp này tầm thường. Lúc đầu S0 = 13 − 12 = 1 . n phải bằng bao nhiêu để người chơi thứ hai có thể thắng? Giải Trước tiên ta nhận xét rằng nếu n = 2 thì k chỉ có thể bằng 1 và người thứ hai thắng. Nếu còn một chiếc thì bước tiếp theo (nếu đứa trẻ thứ nhất ăn hai chiếc kẹo ở đống thứ hai) đứa trẻ thứ hai chuyển nốt chiếc kẹo ở đống thứ nhất sang đống thứ hai. Vậy cuối cùng đứa trẻ thứ hai có thể làm cho số kẹo ở đống thứ nhất bằng 0. Khi ấy chỉ còn có thể lấy số kẹo ở đống thứ hai và do S ≡ 3 ( mod 4 ) khi đến lượt đứa trẻ thứ hai nên cuối cùng chỉ còn ba chiếc kẹo ở đống thứ hai. nếu k = 1 và n bất kì thì do mỗi người lần lượt lấy đi đúng một quân cờ nên nếu n lẻ thì người chơi thứ nhất thắng và n chẵn thì người chơi thứ hai thắng. cậu ta lấy 2 chiếc và trò chơi phải kết thúc vì cậu bé thứ nhất không ăn (phải ăn 2) cũng không chuyển được nữa và cậu bé thứ hai thắng. Sau mỗi lần chuyển. 19 . Đống thứ nhất có 12 chiếc và đống thứ hai có 13 chiếc. Do 1 < k < 3 nên người thứ nhất chỉ có thể lấy một hoặc hai quân cờ thì vẫn còn lại hai hoặc một quân cờ.(bất biến!). Người chơi thứ nhất lấy nốt và thắng. Vì lúc đầu S0 ≡ 1( mod 4 ) nên mỗi lần sau khi đứa trẻ thứ nhất lấy kẹo. Hãy chỉ ra rằng đứa trẻ thứ hai không thể thua.

Nếu còn 6 hoặc 1 viên kẹo thì người thứ hai thắng ngay.1. Nếu n = ( k + 1) q thì vai trò của người thứ nhất và người thứ hai đổi nhau. Trong các trường hợp còn lại ( 5 khả năng) thì người thứ nhất thắng. tức là mọi chiến lược của người thứ nhất đều đưa người thứ hai về trạng thái thắng. Thật vậy. Sau đó chỉ còn lại ( k + 1) q quân cờ. Bài 23 Hai người A và B chơi một trò chơi. Với n = 5 người thứ nhất bốc 2 viên còn ba viên và sau đó thắng.. 2. tức là người thứ nhất luôn có thể đưa người thứ hai về trạng thái thua (số quân cờ chia hết cho k + 1 ). Người thứ hai buộc phải phá vỡ trạng thái thua. 6 viên kẹo. nếu còn 5 viên kẹo thì người thứ hai thắng sau 2 bước (lấy ra hai viên kẹo. người thứ hai lấy nốt và thắng).. nếu n = ( k + 1) q + r nếu 0 < r < k + 1 thì người chơi thứ nhất có thể giành chiến thắng bằng cách lấy đi r quân cờ. 6} . ta có bảng sau: n mod 7 thắng 1 1 1 2 2 1 3 3 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 0 2 8 1 1 9 2 1 10 3 2 11 4 1 12 5 1 13 6 1 14 0 2 15 1 1 16 2 1 17 3 2 Từ đây ta phát hiện ra (dự đoán) qui luật sau: người thứ hai thắng nếu n ≡ 0 ( mod 7 ) hoặc n ≡ 3 ( mod 7 ) . Do đó số quân cờ còn lại là n1 = ( k + 1) q − p không chia hết cho ( k + 1) . Với n = 7 người thứ hai thắng vì cả ba cách đi dẫn đến còn 6. số quân cờ còn lại trên bàn cờ sẽ giảm và cuối cùng người thứ nhất thắng. Đặt n = 7 k + r với r = 0. còn 3 viên. còn lại 2 hoặc 1 viên đến lượt người thứ hai bốc nốt và thắng. Cứ tiếp tục như vậy.. tức là. Với n = 4 người thứ nhất bốc 1 viên. Người thứ hai chỉ có thể bốc 1 hoặc 2 viên và người thứ nhất thắng. Nếu n = 3 thì người thứ hai thắng vì người thứ nhất chỉ có thể bốc 1 hoặc 2 viên. Chứng minh (quy nạp): Gọi số kẹo là n. Hai người thay phiên nhau bốc kẹo. Người thứ nhất lại lấy r1 ( 1 ≤ r1 ≤ k ) quân cờ. 20 . 6 .Từ phân tích trên ta đi đến nhận xét rằng. Khi ấy người thứ nhất thắng ngay từ bước đi đầu tiên. tức là buộc phải đưa người thứ nhất về trạng thái thắng (số quân cờ còn lại không chia hết cho k + 1 ). 2. Hỏi ai là người có chiến thuật thắng? Giải Ta sử dụng lập luận tính ngược từ cuối: Giả sử ban đầu có 1. 5 hoặc 1 viên kẹo. Suy luận tương tự.. mỗi lần bốc được k viên với k ∈ {1. Người thứ nhất buộc phải lấy một hoặc hai viên kẹo. Lúc đầu trên bàn có 100 viên kẹo. Trong trường hợp ngược lại người thứ hai sẽ thắng. n1 = ( k + 1) q − p = ( k + 1)( q − 1) + r1 với 0 < r1 = ( k + 1) − p < k +1 . 2. Ta sẽ chứng minh dự đoán trên bằng qui nạp theo k . Người thứ hai chỉ có thể lấy ra p quân cờ với 1 ≤ p ≤ k . nếu n không là bội của k + 1 thì người thứ nhất thắng. còn ba viên.

nếu không chia hết cho 5. tức là n = 7 ( k + 1) thì cả ba cách bốc đều dẫn đến người thứ nhất thua. Nếu người thứ nhất bốc 2 viên thì còn lại 7 ( k + 1) + 1 viên. vòng 2) Hai người chơi trò chơi sau đây. đẩy người thứ nhất vào thế thua như chứng minh trên. Người thứ hai thắng theo qui nạp.5. 2 viên) thì đều còn lại 7 ( k + 1) + 3 viên ( ≡ 3 ( mod 7 ) ). Thật vậy. Người thứ hai lấy ra 1. thì người thứ hai thắng. người thứ nhất chỉ có thể bốc tương ứng 1. 3. còn lại 7 k + 3 viên ( ≡ 3 ( mod 7 ) ). trang 32) Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 1. 2 hoặc 6 viên. người chơi thứ hai chọn điểm Y trên 21 . Còn lại 7 k + 6 . Lời bình Phương pháp môđulô cực kì lợi hại trong các bài toán với các biến nguyên. còn lại 7 ( k + 1) . Hỏi ai sẽ là người thắng cuộc? Bài 25 (Kvant. Nếu người thứ nhất bốc 6 viên thì còn lại 7 k + 4 viên. Người thứ hai bốc 2 viên. còn lại 7 k + 6 . Các trường hợp khác người thứ nhất thắng. Người thứ hai thắng theo qui nạp. Nếu r = 0 .. ở đây ta còn sử dụng phương pháp qui nạp và phương pháp tính ngược từ cuối. Mỗi người chơi lần lượt gạch một trong các số 1. Xét n = 7 ( k + 1) + r = 7 k + 7 + r . Nếu r = 1.Với k = 0 thì khẳng định đúng theo phân tích trên. 2. 7 k + 5 hoặc 7 k + 1 viên. lớp 9. Thật vậy. Người thứ hai thua theo qui nạp. Nếu r = 4 (hoặc r = 5 ) thì cả ba cách bốc đều dẫn đến người thứ nhất thắng. 7 k + 5 hoặc 7 k + 1 viên. 4. 1976.. 6 thì người thứ nhất lấy ra r viên kẹo. đẩy người thứ hai (đến lượt đi) vào thế thua như chứng minh trên. Còn lại n = 7 ( k + 1) ≡ 0 ( mod 7 ) . Người thứ hai bốc 1 viên. Vậy nếu r = 4 hoặc r = 5 thì người thứ nhất thắng. Nếu tổng hai số này chia hết cho 5 thì người thứ nhất thắng. 2. Nếu r = 3 thì cả ba cách bốc đều dẫn đến người thứ nhất thua. còn lại 7 ( k + 1) . M337.. Người chơi thứ nhất chọn điểm X trên cạnh AB. Bài tập Bài 24 (Vô địch Moscow lần thứ 32. 2 hoặc 6 viên. No4. Thật vậy. vì nó đưa tập hợp vô hạn các số nguyên về hữu hạn các lớp đồng dư. người thứ nhất bốc 1 viên (tương ứng. 6 thì người thứ nhất thắng và r = 0 hoặc r = 3 thì người thứ hai thắng. Kết luận: Người thứ nhất thua khi n ≡ 0 ( mod 7 ) hoặc n ≡ 3 ( mod 7 ) . Đến lượt người thứ hai (trở thành người đi đầu tiên). Người thứ hai bốc 1 viên. đến lượt người thứ nhất. Giả sử qui nạp n = 7 k + r với r = 1. 2. lại đẩy người thứ nhất vào thế thua. Ngoài ra. nếu người thứ nhất bốc 1 viên thì còn lại 7 ( k + 1) + 2 viên. Vậy nếu r = 3 thì cả ba cách bốc đều dẫn đến người thứ nhất thua. 1969.. 27 cho đến khi chỉ còn hai số.

Bài 29 (Vô địch Moscow lần thứ 40. tức là chỉ còn một chiếc kẹo. 1024. lớp 8 và lớp 10) Mỗi người chơi lần lượt viết lên bảng một số không vượt quá số p cho trước. Bài 30 (Vô địch Liên Xô lần thứ 21. Hỏi ai sẽ là người có lợi hơn? Hỏi người thứ hai phải trả cho người thứ nhất bao nhiêu. Người nào không viết được nữa người đó sẽ thua. vòng 2) Có 1977 chiếc đinh được đóng trên một cái bảng.cạnh BC. Bài 27 (Vô địch Moscow lần thứ 31. lớp 7. Qui tắc của trò chơi cấm viết lên bảng các số là ước số của các số đã viết. người chơi thứ hai chọn một ô vuông khác và đánh dấu là X.. thì người đó ăn nốt và thắng cuộc. 1968. Bài 26 (Vô địch Israel. Nếu cuối cùng ai đóng kín được các đường đã nối thì người đó thắng.Đến bước thứ 10 người thứ hai gạch một số. 1995) Hai người chơi cờ carô trên một bảng ô carô vô hạn. Một người gọi một số. vòng 2) Hai nhà thông thái chơi trò chơi sau đây. lớp 10) Hai người chơi một trò chơi sau đây với hai đống kẹo. 1987. Sau đó người chơi thứ nhất chọn điểm Z trên cạnh AC. còn người thứ hai đặt nó vào một chỗ nào đó theo ý thích của mình vào một trong các dấu * ở hình dưới. Hỏi người chơi thứ nhất có thể đảm bảo cho mình chu vi lớn nhất của tam giác XYZ là bao nhiêu? Lời giải Khó hơn nhiều so với Bài 15. Khi ấy người đó thắng.. 2. lớp 8) Hai người chơi một trò chơi sau đây. 3. b) Hỏi ai là người chiến thắng nếu p = 1000 ? Bài 31 (Vô địch Liên Xô lần thứ 6. Luật chơi như sau: Mỗi người chơi ăn một chiếc kẹo từ một trong các đống. Người thứ hai gạch 256 số còn lại.. Hãy chỉ ra rằng người chơi thứ hai luôn ngăn được người thứ nhất giành chiến thắng.. Người thứ nhất lại gạch 128 số. Người chơi thứ nhất chọn một ô vuông và đánh dấu là O.. sau đó chia một đống khác thành hai phần (không nhất thiết bằng nhau). Sau đó người thứ hai trả cho người thứ nhất số điểm bằng hiệu giữa các số đó.. Hãy chỉ ra chiến lược ấy. Người thứ nhất gạch 512 số trong các số 1. 1972. nếu chiến lược của cả hai đều đúng. Sau đó người thứ nhất lại gọi một số và cứ 22 . Nếu ai đó không thể chia được nữa. Mục đích của người chơi thứ nhất là làm cực đại chu vi tam giác XYZ và mục đích của người chơi thứ hai là làm cực tiểu chu vi tam giác XYZ. b) Với p = 10 . Hai người chơi trò chơi sau đây: Mỗi người nối hai chiếc đinh bằng một sợi dây. 1969. còn lại hai số. Hai người chơi cho đến khi một trong hai người có được một dòng hoặc một cột năm ô vuông đánh dấu liên tiếp. Lúc đầu đống thứ nhất có 33 chiếc và đống thứ hai có 35 chiếc. 1977. hỏi ai là người có chiến lược thắng. Hỏi ai thắng cuộc (không cho phép nối lại hai chiếc đinh đã được nối)?. Hỏi ai là người thắng cuộc. lớp 10. và chiến lược chơi như thế nào để thắng? Bài 28 (Vô địch Moscow lần thứ 32..

Ở đây chỉ đưa ra một vài ví dụ có tính chất minh họa và gợi ý. Có thể tham khảo thêm các tài liệu [2]. Hai đỉnh khác nhau của một graph được gọi là hai đỉnh kề hay hai đỉnh láng giềng nếu chúng được nối với nhau bởi một cạnh hoặc một cung. Hỏi ai thắng và thắng bằng cách nào. 2) Nếu A lấy hai viên bi ở một cạnh đỏ và 1 viên ở cạnh khác thì B lấy nốt viên còn lại ở cạnh ấy và hai viên ở một cùng cạnh khác.. Ngược lại A thắng. Hai người chơi trò chơi như sau. Sau 2012:3=670 lượt đi (mỗi người 335 lượt.. Như vậy. Tô màu đỏ các cạnh này.3 Công cụ đồ thị (graph) Đồ thị (graph) là một công cụ rất hữu hiệu trong Toán trò chơi. A bắt đầu đi. Họ chơi cho đến khi còn lại 2 viên bi. lúc nào cũng còn tất cả các cạnh nguyên vẹn (còn đủ hai viên bi ở hai đỉnh kề). k = 1.như vậy 8 lần. Ai đến lượt. Cạnh có định hướng được gọi là cung. B đi lượt cuối). Vậy B thắng.. nếu mỗi đỉnh x tùy ý nằm ngoài tập M ( x ∉ M ) đều có ít nhất một đỉnh y thuộc tập M ( y ∈ M ) để hoặc x và y được nối bởi một cạnh hoặc có một cung đi từ x vào y . Người thứ nhất có mục đích nhận được hiệu giữa hai số ở hai dòng càng lớn càng tốt.1006 ). còn lại 2 viên trên cùng một cạnh (hai đỉnh kề). * * * * 2) Người thứ nhất có thể gọi các số sao cho hiệu không nhỏ hơn 4000. Hãy chứng minh rằng: 1) Người thứ hai có thể đặt các số để hiệu nhận được không lớn hơn 4000. thì B lấy nốt ba viên bi ở ba đỉnh còn lại của các cạnh này. sau đó đến lượt B.. Giải Xây dựng một đồ thị với tập đỉnh là tập tất cả 2012 đỉnh của 2012-giác lồi và cạnh của đồ thị gồm 1006 cạnh của đa giác đôi một không kề nhau (đánh số các đỉnh từ 1 đến 2012. Bài 32 Trên mỗi đỉnh của 2012-giác lồi đặt một viên bi. 2. Nếu hai viên bi này nằm trên hai đỉnh kề nhau của 2012-giác đều thì B thắng. Người thứ hai muốn hiệu này càng nhỏ càng tốt. Tập con M các đỉnh của đồ thị được gọi là tập ổn định ngoài. không phụ thuộc vào các số mà người thứ nhất gọi. 23 . Hai cạnh của một graph có chung một đỉnh được gọi là hai cạnh kề. [5] và [6]. Định nghĩa 1 Đồ thị (graph) hữu hạn là một bộ hai tập hợp hữu hạn: Tập hợp các đỉnh và tập hợp các cạnh nối hai đỉnh với nhau. B thắng nếu thực hiện chiến thuật sau: 1) Nếu A lấy ba viên bi ở ba cạnh đỏ khác nhau. người đó phải lấy đi 3 viên bi. Nối đỉnh số 2k − 1 với đỉnh số 2k . * * * * không phụ thuộc vào vị trí các số mà người thứ hai đặt. nếu hai đỉnh tùy ý thuộc N đều không kề nhau (không có cạnh hoặc cung nối với nhau). Định nghĩa 2 Tập con N các đỉnh của đồ thị được gọi là tập ổn định trong.

vừa là tập ổn định ngoài của G. 12} là nhân của đồ thị. Bước 2: B xuất phát từ đỉnh 12 buộc phải đi theo một trong các cung có nhãn 1. 24 . nếu S vừa là tập ổn định trong. Tức là B bốc 1. 2. u ∪ 3 . Mỗi người lần lượt bốc số bi ít nhất một viên và không quá ba viên. N là tập ổn định ngoài. 9. A (đi đầu) chọn được đỉnh thuộc nhân nên theo định lí trên A thắng. 2. 10. 12. 8.…. 2 để đi tới các đỉnh tương ứng 1 và 0. 3) Người đến lượt mà không chọn được đỉnh là thua cuộc. 1. A sẽ xuất phát từ đỉnh tương ứng. Khi ấy B đi đến một trong các đỉnh 11. Hơn nữa. 2) Người đi đầu được chọn đỉnh tùy ý. Hai em A và B chơi trò chơi như sau.Tập con S các đỉnh của đồ thị G được gọi là nhân của đồ thị G . Bước 3: Tùy theo B đã chọn cung nào. dễ dàng thấy rằng N là tập ổn định trong. 8. 4. 2. Tức là A bốc 2 viên bi. còn lại 12 viên. Thật vậy. để lại trên bàn 11. Trò chơi chọn đỉnh đồ thị Hai đấu thủ A. Chiến lược của A (đi đầu) để thắng cụ thể như sau: Bước 1: A xuất phát từ đỉnh 14 đi theo cung nhãn 2 để đạt được đỉnh 12 thuộc N . mà mỗi đỉnh này hoặc có cạnh nối với đỉnh của người đi trước vừa chọn hoặc từ đỉnh mà người đi trước vừa chọn có cung đi tới nó. Định lí (xem [6]) Nếu đồ thị G có nhân mà đấu thủ nào đến lượt chọn được đỉnh thuộc nhân. Vậy N = {0. +) Tại đỉnh 2 xuất phát 2 cung với nhãn 1. 10 hoặc 9 viên. 3. 14) số bi trên bàn. Cách giải 1 (Đồ thị) Xây dựng đồ thị G có 15 đỉnh tương ứng với 15 khả năng (0. thì bảo đảm đấu thủ đó thắng hoặc hòa. 3 để đi tới các đỉnh tương ứng u ∪1 . Ai đến lượt mà hết bi để bốc là thua cuộc. B thực hiện trò chơi chọn đỉnh đồ thị theo nguyên tắc sau: 1) Người đi đầu xác định ngẫu nhiên. Người đi sau phải căn cứ vào đỉnh mà người đi trước vừa chọn và chỉ được chọn một trong các đỉnh. u ∪ 2 . +) Tại đỉnh 1 xuất phát cung duy nhất với nhãn 1 để đi tới đỉnh 0. Bài 33 Trên bàn gồm 14 viên bi. 4. Cụ thể. xuất phát từ đỉnh 10 đi theo cung dán nhãn 2 hoặc xuất phát từ đỉnh 9 đi theo cung dán nhãn 1 để đến đỉnh 8. trên bàn còn 8 viên bi. vì các đỉnh này không có cạnh hoặc cung nối. Đồ thị G có nhân N gồm các đỉnh 0. Vì mỗi người đến lượt phải bốc ít nhất một viên bi và nhiều nhất ba viên nên: +) Tại đỉnh u ( 3 ≤ u ≤ 14 ) xuất phát đúng 3 cung được dán nhãn 1. vì các đỉnh không thuộc N đều có cạnh hoặc cung nối với các điểm trong N . A xuất phát từ đỉnh 11 đi theo cung dán nhãn 3. Hỏi ai thắng và chiến lược để thắng. 2 hoặc ba viên bi.

để lại trên bàn 4 viên bi. 2 hoặc ba viên bi. 2. Bài toán tìm chu trình Hamilton là bài toán quan trọng trong lí thuyết đồ thị. Bước 6: B buộc phải bốc 1. Rõ ràng B có thể thắng A nếu bằng cách luôn dẫn con mã theo các cạnh của tập hợp 32 cạnh được đánh dấu này. Bước 4: B buộc phải bốc 1. 2 hoặc 1 viên. để lại trên bàn 7. Bước 7: A bốc nốt và thắng cuộc. 2 hoặc ba viên bi. 2. A đặt quân mã lên ô bất kì của bàn cờ. xuất phát từ đỉnh 2 đi theo cung dán nhãn 2 hoặc xuất phát từ đỉnh 1 đi theo cung dán nhãn 1 để đến đỉnh 0. 1. để lại trên bàn 8 viên bi. Hỏi ai sẽ thắng và thắng bằng cách nào? Giải Xây dựng một đồ thị với các đỉnh là 64 ô trên bàn cờ. để lại trên bàn 7. hoặc 1 viên. Cách giải 2 (Môđulô) Chiến lược của A (đi trước) là đưa B về trạng thái thua bằng cách lấy số bi dư của 14 theo mod 4 . 6 hoặc 5 viên bi. 6 hoặc 5 viên. 2 hoặc ba viên bi. Mỗi ô trên bàn cờ chỉ được đến một lần. Bước 2: B buộc phải bốc 1. Vậy A là người chiến thắng. 3 và đến một trong các đỉnh 3. Sau đó B dẫn con mã đi một bước trên bàn cờ theo qui tắc bước nhảy thông thường của con mã. 2. tức là không có bi để bốc nên thua cuộc. Tức là B bốc 1. còn hai ô được nối với nhau bởi một cạnh nếu con mã có thể nhảy từ ô này tới ô kia. Bước 7: A xuất phát từ đỉnh 3 đi theo cung nhãn 3. Vì đỉnh 0 không có cung nào nên đến lượt B không có đỉnh để chọn. hoặc 1 viên. Lời bình Khá nhiều bài toán trò chơi giải được bằng kĩ thuật môđulô thì cũng giải được bằng đồ thị. 2 hoặc ba viên bi. để lại trên bàn 3. Bài 34 (Đường đi của con mã) Hai người chơi một trò chơi trên bàn cờ 8 × 8 như sau. 10 hoặc 9 viên. Do số đỉnh (bằng 32) là chẵn. Cụ thể: Bước 1: A bốc 2 viên bi. Bước 6: B xuất phát từ đỉnh 4 buộc phải đi theo một trong các cung có nhãn 1. 3 và đến một trong các đỉnh 7. 25 .Bước 4: B xuất phát từ đỉnh 8 buộc phải đi theo một trong các cung có dán nhãn 1. Định nghĩa 3 Đường đi của một graph là một dãy kế tiếp các cạnh trong đồ thị nếu chúng không đi qua đỉnh nào của graph quá một lần. Bước 5: A xuất phát từ đỉnh 7 đi theo cung dán nhãn 3. Đường đi khép kin (chu trình Hamilton) của một graph là một dãy các cạnh kế tiếp khép kín sao cho mỗi đỉnh của graph được đi qua không quá một lần. 2. xuất phát từ đỉnh 6 đi theo cung dán nhãn 2 hoặc xuất phát từ đỉnh 5 đi theo cung dán nhãn 1 để đến đỉnh 4. 2 hoặc ba viên bi. 6. 5. 2. 2 hoặc 1 viên. Bước 5: A bốc 3. Tức là B bốc 1. còn lại trên bàn 12 viên. để lại trên bàn 11. Bước 3: A bốc 3. nên ta có thể tìm được một bộ 32 cạnh đôi một không liền kề. để lại trên bàn 3.

Nếu sau đó lại “chia bốn” để được các hình vuông 2 × 2 thì tổng các số trong bốn ô của mỗi hình vuông 2 × 2 cũng bằng 130. Nếu chia bàn cờ vuông 8 × 8 với đường đi trên thành bốn bàn cờ nhỏ 4 × 4 .Đồ thị này có một chu trình Hamilton. Nếu sau đó con mã lại trở về vị trí xuất phát thì ta gọi đó là đường đi đóng. Lời bình Đây là một cách phát biểu khác của bài toán con mã đi tuần (trò chơi một người): Tìm đường đi của con mã trên bàn cờ sao cho nó có thể nhảy qua tất cả các ô. . 37 62 43 56 35 60 41 50 44 55 36 61 42 49 34 59 63 38 53 46 57 40 51 48 54 45 64 39 52 47 58 33 1 26 15 20 7 32 13 22 31 16 19 8 Hình 1 (Adrien-Marie Legendre) Hình 2 (Leonard Euler) 25 14 21 6 27 2 18 9 17 10 29 4 29 3 23 12 24 11 30 5 Hình 2 là một đường đi đóng của quân mã do nhà toán học Leonard Euler tìm ra năm 1759. Lời giải này của Euler còn có một điều thú vị nữa: do được ghép bởi hai đường đi mở trên hai chữ nhật 4 × 8 đối xứng. tức là tổng các số đứng trên mọi hàng và mọi cột là 260. 26 . Đường đi đóng đầu tiên do nhà toán học người Pháp Adrien-Marie Legendre (1752-1833) tìm ra (Hình 1). Bài toán con mã đi tuần có lịch sử ít nhất là hơn 1000 năm. Một đường đi mở của quân mã do Uliam Beverli tìm ra năm 1848 (Hình 3) cũng khá thú vị: Beverli là người đầu tiên tìm ra “đường đi nửa ma phương”. Nhà toán học Abraham de Moivre đã tìm được đường đi mở đầu tiên của con mã đi tuần. Đây chưa phải là ma phương vì tổng các số trên đường chéo không bằng 260. nếu không thì ta gọi là đường đi mở. thì ta được mỗi “góc tư” 4 × 4 lại là một “nửa ma phương” với hằng số bằng nhau trong cả bốn hình vuông 4 × 4 là 130. Đường đi đóng này được xây dựng bằng cách ghép hai đường đi mở trên hai bàn cờ 4 × 8 (các số trên mỗi ô là kí hiệu thứ tự các bước đi). Người cuối cùng không có bước đi là A. Vậy B đi trước thắng. mỗi ô đúng một lần. nên hiệu giữa hai số bất kì đối xứng qua tâm của bàn cờ (đoạn thẳng nối hai điểm ấy nhận tâm bàn cờ làm điểm giữa) luôn luôn bằng 32.

Viết các hệ số (bằng 0 hoặc 1) theo thứ tự lũy thừa giảm dàn từ phải sang trái. thí dụ. 2. Tồn tại rất nhiều đường đi đóng và đường đi mở của con mã trên bàn cờ vuông 8 × 8 truyền thống. đường đi “mở đến vô cùng” do Dan Thomason tìm ra năm 2001 (Hình 4) hay các đường đi không tự cắt. Rất nhiều “bước nhảy đẹp” (đường đi đẹp) của con mã. tôi sẽ khẳng định được bạn đã chọn số nào.000. Tôi sẽ hỏi bạn 10 câu hỏi. nhưng không có một đường đi nào cho tổng các số trên đường chéo bằng tổng các số trên một hàng hay một cột (không tồn tại “đường đi ma phương”). đường đi “lọ hoa” và đường đi “bông hoa”… Bạn đọc có thể tìm trên mạng hoặc xem trong [4] các đường đi này. ta có thể biểu diễn 2011 qua hệ đếm cơ số 2 như sau: 2011 = (11111011011)2 . Biểu diễn số này qua lũy thừa của 2 ta được: 2011 = 210 + 29 + 28 + 27 + 26 + 24 + 23 + 21 + 20 . Một số thực đều có thể biểu diễn dưới dạng một số trong hệ đếm cơ số 2 (hệ nhị phân). bạn chỉ có quyền trả lời “đúng” hoặc “sai”.439. 2011.123. 27 . trong [4] còn có cả các đường đi của con mã trên bàn cờ Phong Vân 9 ×10 ô (tác giả Đoàn Hữu Dũng).Hình 3 Hình 4 Tồn tại rất nhiều các đường đi “nửa ma phương”. trong đó có khoảng 122.484. trong đó có các bài toán trò chơi. Hệ đếm là một công cụ tốt để giải nhiều dạng toán. Hỏi phép chia có dư hay không? Nếu bạn trả lời là “không” thì tôi viết số 0. Năm 1995 Martin Löbbing và Ingo Wegener đã chạy trên dàn 20 máy tính Sun workstations trong vòng bốn tháng để tìm ra số đường đi của quân mã bằng 33. cả đường đi mở và đường đi đóng.000 đường đi đóng.4 Công cụ Hệ đếm Lấy một số bất kì. còn nếu câu trả lời là “có” thì tôi viết số 1. Tại sao? Giải Các câu hỏi lần lượt như sau.294 (gần 33 tỷ rưỡi!). thí dụ. Bài 35 Giả sử bạn chọn một số bất kì nào đó trong khoảng từ 1 đến 1000. Câu thứ nhất: Lấy số đã chọn chia cho 2. Dựa trên 10 câu trả lời của bạn.

2n −1 + . còn nếu câu trả lời là “có” thì viết số 1 trước số đã viết.c1c0 )2 . + b1. vì vậy người ta cũng gọi trò chơi này là trò chơi “ăn diêm”..2n + an −1.. Sau 10 lần trả lời..2n −1 + . còn nếu câu trả lời là “có” thì tôi viết số 1 vào trước số đã viết (số 0 hoặc số 1) của câu trả lời thứ nhất.binary).2n + bn −1. Đổi số này sang hệ đếm cơ số 2 nhờ Maple: [> convert(1010011011. Thí dụ. Hỏi phép chia có dư không? Nếu câu trả lời là “không” thì viết số 0. 667 Vậy số ban đầu bạn chọn là 667.... thí dụ. ta nhận được số 1010011010.2n + cn −1. Nội dung của trò chơi này như sau: Có ba đống sỏi. c = cn . hai người chơi lần lượt lấy một số sỏi bất kì (tối thiểu một viên cho đến cả đống sỏi) từ một trong ba đống đó (và mỗi lần chơi chỉ lấy sỏi từ một đống). Các câu hỏi tiếp theo cũng tương tự: Lấy thương của phép chia vừa xong chia cho 2. ta gọi ba đống sỏi là các đống thứ nhất. Ai là người nhặt viên sỏi cuối cùng thì người đó thắng. b = bn .. thứ hai và thứ ba. các số này được biểu diễn dưới dạng a = an .b1b0 )2 . Giả sử trong mỗi đống có a .2 + a0 = ( an an −1. b và c viên sỏi.Câu thứ hai: Lấy thương của phép chia vừa rồi chia cho 2.. + c1. 28 .. + a1.2 + c0 = ( cn cn −1.decimal. Để giải bài toán này ta sẽ sử dụng hệ đếm cơ số 2.. Do số ban đầu chưa biết nên bây giờ chỉ cần chuyển số nhận được trong hệ đếm cơ số 2 sang hệ đếm cơ số 10.. Hỏi phép chia có dư hay không? Nếu câu trả lời là “không” thì tôi viết số 0. bởi vì mọi số từ 1 đến 1000 đều có thể viết được dưới dạng một số trong hệ đếm cơ số 2 với không quá 10 chữ số (vì 210 = 1024 = 100000000002 ). ta nhận được 10 chữ số chỉ gồm các chữ số 0 và 1. Bài 36 (Trò chơi Nim) Người Trung Quốc thời xưa có trò chơi gọi là trò chơi Nim.a1a0 )2 . hệ thống 10 câu hỏi trên chính là cách chuyển một số đã cho (nhỏ hơn 1000) từ hệ đếm cơ số 10 sang hệ đếm cơ số 2.. các que diêm.2 + b0 = ( bnbn −1. ta khôi phục được số ban đầu. sau 10 lần trả lời. Hơn nữa. Kiểm tra lại: 667=333 × 2+1=(166 × 2+1) × 2+1=((83 × 2) × 2+1) × 2+1 =(((41 × 2+1) × 2) × 2+1) × 2+1=((((20 × 2+1) × 2+1) × 2) × 2+1) × 2+1 =(((((10 × 2) × 2+1) × 2+1) × 2) × 2+1) × 2+1=(((((5 × 2) × 2+1) × 2+1) × 2) × 2+1) × 2+1 =((((((2 × 2+1) × 2) × 2+1) × 2+1) × 2) × 2+1) × 2+1 =(((((((1 × 2) × 2+1) × 2) × 2+1) × 2+1) × 2) × 2+1) × 2+1 =29+27+24+23+2+1=(1010011010)2.2n −1 + . Có hay không một chiến lược chơi để thắng? Giải Ngày nay các viên sỏi thường được thay thế bởi các đồ vật khác. Trong hệ đếm cơ số 2. 10 câu hỏi là đủ. Như vậy.

Ở đây.. ci . 3 . và anh ta thắng. tức là người chơi thứ nhất có thể chọn được một chiến lược theo qui tắc nêu trên. phải bằng 0 (vì tổng số sỏi giảm thực sự sau mỗi bước). a0 + b0 + c0 . để tiện trình bày. ak = 1 . cn phải khác 0... i = 0. Xét các tổng an + bn + cn . bi . nếu lấy sỏi từ đống thứ hai (hoặc từ đống thứ ba). i = 0... Để làm việc này chỉ cần lấy d viên sỏi sao cho số sỏi còn lại từ đống thứ nhất sẽ là ′ ′ ′ a′ = an an−1. 29 . bi . thì có ít nhất một tổng ai + bi + ci bắt buộc phải lẻ. từ đống thứ nhất... i = 0.. Nếu ban đầu tất cả các tổng ai + bi + ci .. ck bằng 1. Khi ấy người chơi thứ nhất lấy một lượng sỏi d từ đống thứ nhất sao cho tất cả các tổng ai + bi + ci .. an−1 . tức là ta không đòi hỏi tất cả các hệ số an . an −1 + bn −1 + cn −1 . ci . Thực hiện được chiến lược này nhờ cách đi như sau.. anh ta sẽ sử dụng chiến lược như người chơi thứ nhất thực hiện khi số sỏi ban đầu là lẻ (như chiến lược đã trình bày ở trên) và anh ta sẽ thắng.. Như vậy. 2. thí dụ. n .. tất cả các tổng ai + bi + ci . n chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1 nên mỗi tổng này chỉ nhận một trong bốn giá trị 0.. còn hệ số ak của a bằng 1. Bây giờ giả sử người chơi thứ hai lấy một số sỏi bất kì. sau một số hữu hạn q bước. b.. Người chơi đầu tiên sẽ lấy một số sỏi từ một trong ba đống.. Giả sử ak + bk + ck là tổng đầu tiên (tính từ trái sang phải) là lẻ. d ′ viên từ một đống nào đó. i = 0. Vì các hệ số ai ... tất cả các tổng ai + bi + ci . n có giá trị 0 hoặc 1.. đến lượt người chơi thứ hai.. Giả sử.. n là chẵn...….. i = 0.... Vì d ′ khác 0 nên bắt buộc ít nhất một trong các tổng ai + bi + ci phải thay đổi từ chẵn sang lẻ. cho dù anh ta lấy đi bao nhiêu sỏi từ một đống bất kì nào đó. c cùng có bậc cao nhất là 2n . sau khi người thứ nhất đi bước đi đầu tiên. bn .. ak +1 của a và a′ bằng nhau. bk . i = 0. i = 0. người thứ nhất sẽ lấy đi một số sỏi từ một đống để được tất cả các tổng ai + bi + ci .... Nếu một trong các tổng trên là lẻ (tức là nhận giá trị 1 hoặc 3) thì người chơi thứ nhất có thể thắng nhờ chiến lược sau: Tại mỗi bước đi. thí dụ. Điều này dễ dàng làm được vì nếu cần ta có thể thêm các hệ số bằng 0. vì vậy.. thì sau lần đi đầu tiên của người thứ nhất. Tiếp tục cách làm trên. thí dụ. tức là có ít nhất một trong ba số ak .. n là chẵn. Tương tự.. a1 + b1 + c1 . thì các hệ số bi . n sẽ bị thay đổi.. mà hệ số ak của a′ bằng 0 nên a > a′ và d = a − a′ > 0 . trong đó ai′ = ai nếu ai + bi + ci . n là chẵn... n (hoặc ci ) sẽ thay đổi.. k − 1 là chẵn và ai′ = 1 − ai nếu ai + bi + ci là lẻ. i = 0... n là chẵn...ak +1 0ak −1.. Khi ấy các hệ số ai ..a1a0 . Do các hệ số an . i = 0. ta đã viết biểu diễn của a. nhưng vì n là bậc cao nhất nên ít nhất một trong các hệ số đó phải khác 0. 1. tức là không còn viên sỏi nào sau bước đi thứ q của người thứ nhất.... i = 0.Các hệ số ai ..

c4 = 1 . Vì a3 = 1 . a1 + b1 + c1 = 1 là các số lẻ. Bây giờ ta có a0 + b0 + c0 = 2 . cũng phải chọn một số sỏi từ một đống nào đó. Tổng các hệ số sau khi người chơi thứ hai đã đi là: a4 + b4 + c4 = 1 . Số sỏi còn lại ở các đống là: a = 13 − 10 = 3 = ( 00011)2 . dù biết hay không biết chiến lược. Thí dụ Giả sử người chơi thứ nhất biết chiến lược để thắng. mỗi người chơi có thể chọn số lượng sỏi trong mỗi bước đi để đảm bảo thắng nhanh nhất hoặc lâu thua nhất. là cách duy nhất (trong thí dụ cụ thể này) đảm bảo cho người chơi thứ nhất đi đến thắng lợi. a2 + b2 + c2 = 0 . c = 23 = 24 + 22 + 2 + 1 = (10111)2 = ( c4 c3c2 c1c0 )2 . b = 20 = 101002 . 10 viên từ đống thứ ba. Khi ấy số sỏi còn lại ở ba đống là: a = 3 = 2 + 1 = ( 00011)2 . tức là chọn d 2 = c − c′ = (10111)2 − ( 01011)2 = 011002 = 12 viên. a1 + b1 + c1 = 2 . b = 8 = ( 01000 )2 . Lần 2: Do a4 + b4 + c4 = 1 . Hãy thực hiện chiến lược trong trò chơi Nim với a = 13 . c = 1 = ( 00001)2 . b = 20 = 24 + 22 = 101002 = ( b4b3b2b1b0 )2 . a0 + b0 + c0 = 2 . trong đó a3 + b3 + c3 = 1 là số lẻ đầu tiên. c = 23 . Người chơi thứ hai. a3 + b3 + c3 = 1 . b = 8 = ( 01000 )2 . số sỏi còn lại ở ba đống là: a = 3 = 2 + 1 = ( 00011)2 . a0 + b0 + c0 = 2 . c = 23 = (10111)2 . a2 + b2 + c2 = 3 . c = 23 = 24 + 22 + 2 + 1 = (10111)2 . a4 + b4 + c4 = 2 . 30 . c = (10111)2 và tổng các hệ số như trên nên người thứ nhất lấy từ đống thứ ba d 2 viên sỏi sao cho số sỏi còn lại ở đống thứ ba là c′ = ( 01011)2 = 11 . Tổng các hệ số: a4 + b4 + c4 = 2 . a = 3 = ( 00011)2 . Người chơi thứ hai lấy ra số sỏi bất kì. Lần 1: Ta có a3 + b3 + c3 = 1 . a4 = b4 = 0 . a3 + b3 + c3 = 2 . a3 + b3 + c3 = 1 .Tùy theo số sỏi cụ thể trong từng đống. a2 + b2 + c2 = 3 . thí dụ. c = 23 − 12 = 11 = 010112 . a1 + b1 + c1 = 1 . a0 + b0 + c0 = 2 . a2 + b2 + c2 = 1 . a2 + b2 + c2 = 2 . thí dụ d1′ = 12 = ( 01100 )2 từ đống thứ hai. a3 + b3 + c3 = 0 . a1 + b1 + c1 = 2 . b = 8 = ( 01000 )2 . a1 + b1 + c1 = 2 . b = 20 . Giải Ta có a = 13 = 23 + 22 + 1 = 11012 = 011012 = ( a4 a3a2 a1a0 )2 . Số sỏi còn lại ở các đống là: Bây giờ ta lại có a4 + b4 + c4 = 0 . b3 = c3 = 0 và a = 011012 và các tổng ai + bi + ci có tính chẵn lẻ như trên nên người chơi thứ nhất sẽ lấy d viên sỏi từ đống thứ nhất sao cho số sỏi còn lại là a′ = 000112 = 3 (tức là d1 = a − a′ = 011012 − 000112 = 010102 = 10 ).

. a = 3 = ( 00011)2 nên người chơi thứ nhất chọn d 4 sao cho số sỏi còn lại ở đống thứ nhất là a′ = 0 = ( 00000 )2 .. a1 + b1 + c1 = 2 . a3 + b3 + c3 = 0 . Thí dụ. a4 + b4 + c4 = 0 . 1 viên từ đống thứ hai. thí dụ.. và cuối cùng anh ta sẽ thắng. a2 + b2 + c2 = 0 . b = 8 = ( 01000 )2 và tổng các hệ số có tính chẵn lẻ như trên nên người chơi thứ nhất lấy ra từ đống thứ hai một số sỏi d3 sao cho số viên sỏi còn lại là b′ = ( 00010 )2 = 2 . 3) 10=1+3+6=(0001)2+(0011)2+(0110)2. c = 0 . Tương tự. 2) 10=1+2+7=(0001)2+(0010)2+(0111)2. 6) 10=2+3+5=(0010)2+(0011)2+(0101)2.. a1 + b1 + c1 = 1 . Người thứ hai chỉ thắng khi tất cả các tổng ai + bi + ci . b = 1 = ( 00001)2 . 5) 10=2+2+6=(0010)2+(0010)2+(0110)2. b3 = 1 . a2 + b2 + c2 = 0 . nếu tất cả các tổng ai + bi + ci . Lời bình Người chơi thứ hai có thể chọn nhiều cách đi. với 10 viên sỏi chia làm ba đống a + b + c = 10 thì có tất cả 8 khả năng viết số 10=(1010)2 dưới dạng tổng của ba số dương khác 0: 1) 10=1+1+8=(0001)2+(0001)2+(1000)2. a2 + b2 + c2 = 0 . n là chẵn thì người thứ hai sẽ thắng... 8) 10=3+3+4=(0011)2+(0011)2+(0100)2. n là chẵn. Bây giờ ta lại có sỏi từ đống thứ hai. số sỏi còn ở ba đống là: a = 3 = ( 00011)2 . Người chơi thứ hai chỉ có thể chọn một viên từ đống thứ hai hoặc đống thứ ba.Tổng các hệ số sau khi người chơi thứ hai đã đi là: a4 + b4 + c4 = 0 . a0 + b0 + c0 = 3 . thí dụ. a0 + b0 + c0 = 2 . b = 1 = ( 00001)2 . số sỏi còn lại ở ba đống là: a = 0 . Lần 4: Do a1 + b1 + c1 = 1 và a1 = 1 . 31 . i = 0. b = 1 . Tổng các hệ số: a4 + b4 + c4 = 0 . i = 0. 7) 10=2+4+4=(0010)2+(0100)2+(0100)2. a2 + b2 + c2 = 0 . Tuy nhiên. từ đống thứ ba.. Người chơi thứ nhất chỉ cần lấy nốt viên sỏi cuối cùng ở đống thứ hai và anh ta thắng. người chơi thứ nhất bao giờ cũng chọn được ít nhất một cách đi tương ứng để sau khi đi thì tất cả các tổng ai + bi + ci . a3 + b3 + c3 = 1 . a0 + b0 + c0 = 2 . Người thứ hai chọn số sỏi bất kì. n là chẵn. a1 + b1 + c1 = 1 . tức là lấy ra d3 = b − b′ = ( 01000 )2 − ( 00010 )2 = 001102 = 6 viên b = 2 = ( 00010 )2 ... Bây giờ ta lại có a4 + b4 + c4 = 0 . c = 1 = ( 00001)2 . a1 + b1 + c1 = 0 . a3 + b3 + c3 = 0 .. Lần 3: Vì a3 + b3 + c3 = 1 . 4) 10=1+4+5=(0001)2+(0100)2+(0101)2. c = 1 = ( 00001)2 . nếu lúc đầu có ít nhất một tổng ak + bk + ck là lẻ thì với mỗi cách đi của người thứ hai. Số sỏi còn lại ở các đống bây giờ là: a = 3 = ( 00011)2 . Số sỏi còn lại ở các đống là: a = 0 = ( 00000 )2 .. a3 + b3 + c3 = 0 . i = 0. a0 + b0 + c0 = 2 . c = 1 = ( 00001)2 . tức là d 4 = 000012 = 3 .. Khả năng thắng của người chơi thứ hai ít hơn nhiều so với người chơi thứ nhất.

c trong các đống diêm như sau: 1) a = 15 . (ii) Thời gian nghỉ trước khi bắt con ruồi thứ 2m bằng thời gian nghỉ trước khi bắt con ruồi thứ m và kém một phút so với thời gian nghỉ trước khi bắt con ruồi thứ 2m + 1 . 2001) Ivan và Peter thay nhau viết các chữ số 0 hoặc 1 (mỗi lần một chữ số) cho đến khi mỗi người viết được 2001 chữ số. nhưng nhờ có sự hợp tác. c = 17 . vì chỉ cần tính các tổng ai + bi + ci là biết ai sẽ thắng. Coi đây là biểu diễn nhị phân của một số. Trong trò chơi này hai người (hoặc nhiều người) tham gia thường chuyển động với vận tốc khác nhau. ta sẽ nhận được một dãy gồm 4002 chữ số 0 hoặc 1. §3 Trò chơi mô tả bởi hệ động lực Trò chơi mô tả bởi hệ động lực mô phỏng khá tốt thực tế. Tiêu chuẩn kết thúc trò chơi là người đuổi bắt được (không bắt được) người chạy sau thời gian hữu hạn. b = 12 . nói cách khác. b . 32 . Peter là người thắng cuộc nếu số nhận được không viết được dưới dạng tổng của hai số chính phương. Nhà sinh vật học này nhận thấy rằng: (i) Con ruồi đầu tiên bị bắt sau thời gian nghỉ một phút. Trong trò chơi hai người. Bài 37 (Đề dự tuyển Vô địch Quốc tế.Trong 8 cách này. Trong trò chơi nhiều người đuổi một người. (iii) Khi thạch sùng hết nghỉ. về tốc độ). b = 13 . 1999) Một nhà sinh vật học quan sát một con thạch sùng đang bắt ruồi và nó nghỉ ngơi sau mỗi lần bắt được một con ruồi. Bài tập Hãy chọn chiến lược tốt nhất (thắng nhanh nhất hợc thua lâu nhất) trong các trò chơi ăn diêm với số diêm a . nó bắt ruồi ngay lập tức. c = 10 . 2. 4 là chẵn: 10=1+4+5=(0001)2+(0100)2+(0101)2. mỗi người đuổi có thể kém hơn (thí dụ. i = 0. nên có thể kết thúc trò chơi. Hỏi: a) Có bao nhiêu con ruồi bị bắt trước thời gian nghỉ lần đầu tiên là 9 phút? b) Sau bao nhiêu phút thì thạch sùng bắt được con ruồi thứ 98? c) Có bao nhiêu con ruồi bị thạch sùng bắt sau 1999 phút trôi qua? Bài 38 (Kì thi mùa đông Bungaria. biết toán sẽ bảo đảm biết chắc thắng hay chắc thua. Chứng minh rằng Peter (đi sau) có chiến lược đảm bảo anh ta thắng cuộc. Nếu cả hai người chơi đều đã biết thuật toán như trên thì trò chơi mất hứng thú. chỉ có duy nhất một cách trong đó tất cả các tổng ai + bi + ci . tốc độ) thì mới kết thúc trò chơi được. người đuổi thường phải có lợi thế hơn người chạy (thí dụ. 2) a = 11 .3. Như vậy. Trò chơi chỉ thú vị khi ít nhất một trong hai người chơi không biết toán (không biết suy luận như trên). Một lớp trò chơi mô tả bởi hệ động lực là trò chơi đuổi bắt. gồm một (nhiều) người đuổi và một (nhiều) người chạy.

Ông bố (lúc đầu ở vị trí bất kì trong công viên) phải chuyển về vị trí A. Hỏi bố và mẹ có thể bắt được Kôlia không nếu cậu ta chạy nhanh gấp ba lần bố mẹ (trong suốt cuộc chơi cả ba người đều nhìn thấy nhau). Do vận tốc của Kôlia gấp ba lần vận tốc của ông bố nên Kôlia vừa đến điểm A thì ông bố cũng quay lại đến điểm A và Kôlia bị bắt. Bài 39 (Vô địch Moscow lần thứ 33. Bà mẹ đuổi theo Kôlia và bắt được cậu ta khi “dồn” cậu ta đến chỗ bị “kẹp” giữa ông bố và bà mẹ. vòng 2) Một con khỉ trong vườn bách thú nhỏ bị sổng chuồng và hai người bảo vệ đuổi bắt nó. vòng 2) Trong một công viên có sáu đường đi cùng độ dài men theo hàng cây hẹp. Bây giờ ông bố phải kiểm soát đường AB sao cho Kôlia không thể vượt qua ngã tư A và ngã ba B (Hình trên). Tuy nhiên. lớp 7.Trong thực tế. còn bà mẹ chuyển về vị trí B. có thể coi Kôlia ở phía trên đoạn DB. Nếu Kôlia chạy từ F đến A (khi ấy ông bố đang ở vị trí I) thì ông bố quay lại theo hướng IA. Do vận tốc của Kôlia gấp ba lần vận tốc của ông bố nên khi Kôlia quay lại đến điểm E thì ông bố cũng quay lại đến điểm A và lại đứng chờ ở đó. bởi vì ông bố đã án ngữ tại điểm A. hai đường còn lại dọc theo hai đường trung bình của hình vuông. Cách tốt nhất của cậu ta là “đi chậm” (bằng vận tốc của bà mẹ). Kết luận là Kôlia bị bắt trong mọi trường hợp. 1970. Không hạn chế tổng quát. Rõ ràng Kôlia không thể chạy vào đoạn CA hoặc DA. Kôlia không thể quay lại mãi vì đã bị mẹ “dồn đuổi” sau lưng. Cũng vì vận tốc của Kôlia gấp ba lần vận tốc của ông bố nên khi Kôlia chạy từ F đến B thì ông bố chạy từ I đến B và Kôlia bị bắt tại B. ở đây chúng ta chỉ xét các chuyển động liên tục đơn giản hoặc các hệ động lực rời rạc. Có tất cả 6 con đường thẳng: 3 đường dài tạo thành 33 . khi ấy cậu ta lâu bị bắt nhất. trước tiên ông bố phải ở vị trí A C D A I B E F và bà mẹ phải ở vị trí B. Nếu Kôlia quay lại thì ông bố cũng quay lại. Khi Kolia chạy đến điểm E và tiếp tục chạy theo hướng EF thì ông bố bắt đầu chạy song song cùng chiều với Kôlia trên đoạn AB. Vì vậy Kôlia không thể quay lại đoạn ED và đi vào đoạn DA được. Nếu Kolia ở trong đoạn AB thì hiển nhiên bị bắt. Giải Để bắt được Kôlia. Bà mẹ bắt đầu đuổi từ vị trí B. Ông bố đứng yên và quan sát. Ta sẽ làm rõ điều này hơn như sau. Cả người bảo vệ và con khỉ đều cùng chạy theo các con đường nhỏ. Bài 40 (Vô địch Moscow lần thứ 33. Cậu ta chỉ có thể chạy đến F rồi hoặc đi vào đoạn FA hoặc đi đến B. Cậu bé Kôlia chạy khỏi bố mẹ theo các con đường đó. Bốn đường đi theo bốn cạnh. lớp 8. 1970. hệ động lực thường được mô tả bởi hệ phương trình vi phân.

Bước tiếp theo là bước đi của mèo: tất cả các con mèo đều chuyển động. có thể theo các hướng khác nhau). Mục đích của mèo là bắt được chuột.ba cạnh của tam giác đều. do đó ruồi không thể thoát khỏi con nhện thứ ba. C ′ . 1974. Bài 42 (Vô địch Liên Xô lần thứ 8. con khác kiểm soát cạnh CC ′ sao cho con ruồi không thể vượt qua các đỉnh A. lớp 9. Nếu chuột chạy ra đến mép bàn cờ. Vì vậy có thể coi con khỉ nằm ở phía dưới đoạn AB . còn người thứ hai kiểm soát đoạn AB để cho con khỉ không thể vượt qua A hoặc B được. lên trên. vòng 2) Ba con nhện và một con ruồi bò theo các cạnh của một lập phương trong suốt. 1970. Đầu tiên các con nhện nằm trên một đinh của lập phương. Người thứ nhất (đóng vai chuột) có một quân cờ đam màu đen (một con chuột). người thứ hai (đóng vai mèo) có vài quân đam trắng (vài con mèo). Đầu tiên họ phải chiếm điểm A và điểm B . 1970. Mục đích của chuột là nhảy ra khỏi bàn cờ. thì đến bước sau nó nhảy ra khỏi bàn cờ. những người bảo vệ phải tuân theo chiến lược sau đây. Chuột đi bước đầu tiên. Bây giờ một người đi dọc theo cạnh AC . Hỏi các con nhện có thể có bắt được ruồi không (nhện và ruồi luôn luôn nhìn thấy nhau)? Giải Một con nhện phải kiểm soát cạnh AB . Nếu con khỉ nằm ở phía trên đoạn AB thì bị bắt ngay. Trả lời: Nhện có thể bắt được ruồi. Vận tốc lớn nhất của con ruồi lớn hơn vận tốc lớn nhất của nhện gấp ba lần. nhưng vận tốc tối đa của ruồi và nhện là như nhau. 34 . còn khỉ đứng ở một đỉnh khác)? Giải Để bắt được khỉ. Hỏi hai người bảo vệ có bắt được con khỉ không? Biết rằng khỉ chạy nhanh gấp ba lần những người bảo vệ (đầu tiên những người bảo vệ đứng ở đỉnh tam giác. vòng 2) Xét bài toán trên với hai con nhện. sang phải. Tiếp theo dễ dàng bắt lại được con khỉ. còn con ruồi nằm ở đỉnh đối diện. Nếu một con mèo nhảy được vào ô chuột đang đứng. ba cạnh ngắn nối các điểm giữa các cạnh. Bài 41b (Vô địch Moscow lần thứ 33. Trên hình lập phương không còn đường đi đóng nào. B. C . Tất cả các quân chuyển động như nhau: mỗi lần đi một ô sang trái. Tại mỗi thời điểm người và khỉ đều nhìn thấy nhau. thì mèo ăn thịt chuột. lớp 8) Hai người chơi trò “mèo đuổi chuột” trên một bàn cờ 8 × 8 . lớp 10. Bài 41a (Vô địch Moscow lần thứ 33. xuống dưới.

ngoặt phải. Xe cảnh sát thực hiện bước đầu tiên. Bước tiếp theo. nhưng phải tuân thủ các qui tắc giao thông: không được phép ngoặt trái hoặc quay ngược (không được thực hiện các phép quay hình chữ U). 35 . 1969. còn bốn chú chó săn thì đứng ở bốn góc hình vuông. Một xe cảnh sát túc trực tại một giao lộ (ngã ba. Hãy chứng minh rằng chuột có thể chạy thoát từ mọi vị trí ban đầu. Bài 44 (Trò chơi cảnh sát bắt cướp. Ngược lại. [1]) Giả sử đường phố của một đô thị có dạng “ô bàn cờ vô tận”. Vì chỉ có ba con mèo nên một trong bốn miền của bàn cờ không có mèo. còn xe kẻ cướp ở vào một trong tám ô lân cận.. lớp 8) Giữa cánh đồng hình vuông có một chú cáo. còn xe kẻ cướp đi được một ô. xe cảnh sát ở vào ô trung tâm. Giải 1) Có thể.). Chứng minh rằng các con chó có thể giữ không cho con cáo ra khỏi hình vuông. xe kẻ cướp không có mũi tên. Có một xe của kẻ cướp tại một vị trí khác trong thành phố. vì sau mọi bước đi của mèo vẫn còn cách chuột một ô trống trong miền tự do của chuột. thì hai con mèo cũng cứ đi sao cho chuột vẫn nằm giữa chúng trên đường thẳng song song với đường chéo. Cần đặt hai con mèo vào vị trí sao cho chuột nằm trên đường thẳng nối hai con mèo song song với một đường chéo của bàn cờ. Bước đi thứ nhất xe cảnh sát có thể chuyển đến vị trí A hoặc B. xe cảnh sát chỉ có thể ngoặt phải hoặc đi thẳng. tại mỗi giao lộ. Và chuột phải đi trong miền đó hướng ra ngoài biên. nhưng mỗi bước chuột có thể nhảy hai ô liền.. ngã tư. Rõ ràng mèo không thể bắt được chuột. Xe cảnh sát có tốc độ gấp đôi xe của kẻ cướp. để chúng có thể bắt được chuột không? 2) Giả sử có ba con mèo. cáo có thể cắn chết một con chó. Vì vậy. Nếu sau một số bước.1) Giả sử có hai con mèo.5 lần tốc độ tối đa của cáo. 2) Kẻ qua ô chuột đang đứng hai đường thẳng song song với các đường chéo và loại bỏ các ô mà các đường thẳng này đi qua. Hỏi có thể đặt hai con mèo tại vị trí nào đó trên biên bàn cờ. Cáo có thể chạy trên toàn bộ cánh đồng. xe kẻ cướp có thể ngoặt theo mọi hướng đi tại mỗi giao lộ. Tốc độ tối đa của mỗi con chó nhanh gấp 1.. Qui tắc chơi được mô tả hình ảnh trên Hình 1. Chuột đã đứng ở một ô nào đó bên trong bàn cờ (không ở ô ngoài biên). Mỗi bước xe cảnh sát đi được hai ô (bàn cờ). nhưng hai con chó có thể cắn chết cáo. từ B có thể chuyển sang E hoặc F. thì kẻ cướp bị bắt và trò chơi kết thúc. Bài 43 (Vô địch Liên Xô lần thứ 3. Xe cảnh sát được đánh dấu tròn gạch chéo với mũi tên. Biết rằng. dù chuột đi thế nào. Bước thứ hai có thể chuyển từ A sang vị trí C hoặc D. Các bước chuyển động giống như của “con xe” trong cờ tướng: có thể tiến thẳng. còn chó chỉ có thể chạy theo các cạnh của hình vuông. nhưng không được phép đi theo đường chéo.

trừ một vị trí (ô được đánh dấu chấm) nằm ngoài khu vực này. cho phép không chỉ vẽ được miền kiểm soát. cũng phải cần 9 bước xe cảnh sát mới bắt được xe kẻ cướp (ô được đánh dấu chấm). ta có thể tìm ra các vị trí đặt xe kẻ cướp. Sau khi chơi đủ nhiều số ván. nghĩa là. sau bao nhiêu bước cảnh sát bắt được kẻ cướp. thì trò chơi kết thúc. có thể tính được miền không đối xứng. Điều ngược lại cũng đúng. Nếu cảnh sát ở vị trí F. Tuy nhiên. Dưới đây ta xét bài toán đơn giản hơn. mà còn chỉ ra được. vì vậy kẻ cướp có thể chạy thoát. Các vị trí . thì kẻ cướp có thể chạy thoát (với điều kiện ô bàn cờ là vô hạn). Giả sử xe cảnh sát có vị trí ban đầu như trong Hình 1. ta có thể vẽ được miền bảo đảm bắt được xe kẻ cướp. từ đó có thể chạy được ra biên của bàn cờ.Bước đi thứ nhất của xe kẻ cướp (sau bước thứ nhất của xe cảnh sát) có thể là chuyển sang một trong các vị trí X. Y. Qua một số thực nghiệm này. Trên Hình 2 chỉ ra số bước cần thiết tương ứng với vị trí của xe kẻ cướp để xe cảnh sát có thể bắt được xe kẻ cướp. trước tiên ta có thể làm thực nghiệm: vẽ một ô bàn cờ kích thước 50 × 50 với xe cảnh sát ở giữa. Hình 1 Hình 2 Bài toán đặt ra là: Phải đặt các xe cảnh sát ở vị trí nào (tạo một mạng lưới kiểm soát tối ưu). Kẻ cướp có thể thoát hiểm từ tất cả các vị trí. cũng có thể xây dựng một phương pháp đơn giản hơn. gồm 69 ô quanh vị trí của xe cảnh sát. Có thể chọn một số vị trí của xe kẻ cướp và bắt đầu cuộc chơi. còn kẻ cướp ở một trong 8 ô liền kề với ô F. còn xe kẻ cướp ở một trong các vị trí được đánh dấu . Vị trí này này nằm ngay sát nách vị trí xe cảnh sát: hai xe cách nhau “chỉ một bước nhảy của con ngựa”! Tuy nhiên. để có thể kiểm soát được thành phố (không cho xe kẻ cướp trốn thoát? Nhà toán học Isac (chuyên gia về trò chơi vi phân) đã chỉ ra rằng. mà xe kẻ cướp ở trong bất kì 69 ô đó đều sẽ bị bắt (Hình 2). 36 . nếu xe kẻ cướp ở ngoài miền gồm 69 ô ấy. Z. Để giải quyết bài toán này. trừ một vị trí (xem Hình 2). W.

q đồng 25 xu (quater). 2000-2001) Một chiếc máy kì diệu làm việc như sau: nếu anh bỏ vào máy 1 đồng xu (penny). D đồng hào và Q đồng 25 xu. khi bỏ vào máy 1 đồng xu (penny). Vì ban đầu tôi không có đồng xu nào (chỉ có 1 đồng hào) nên P = d − p (1). Biết số đó.… Chứng minh rằng người chơi luôn có thể kết thúc trò chơi sau khi thông báo cho kế toán không quá 20 số.§5 Một số bài toán khác Bài 45 (Vô địch Moscow lần thứ 33. Cứ mỗi lần bỏ vào máy một đồng hào. Nhưng trên quân đôminô có 32 số chẵn và và chỉ có 24 số lẻ. tôi đã bỏ vào máy tất cả p đồng xu (penny). nó sẽ nhảy ra 2 đồng hào. Được số A2 và báo cho người chơi. tôi thấy mình có đúng 100 đồng xu cùng với một số đồng tiền khác. Hỏi số tiền bé nhất mà tôi có thể có vào lúc này là bao nhiêu? (1 dollar = 10 dime = 100 penny). tôi chơi với máy một lúc. 1970. và mỗi lần bỏ vào máy 1 đồng xu. Sau khi chơi. Bắt đầu bằng một đồng hào. khi bỏ vào máy 1 đồng 25 xu (quater). Trò chơi tiếp tục cho tới khi nếu kế toán nhận được một trong các số 1. sẽ nhảy ra một đồng xu và 1 đồng 25 xu (a quater). tôi có P đồng xu. 10. thì số đồng hào tăng thêm 1. Hỏi có thể đặt tất cả 28 quân đôminô vào một vòng khép kín để cho tất cả các hiệu bằng ±1 ? Giải Để có thể đặt được các quân đôminô theo yêu cầu của đầu bài. số đồng 25 xu (quater) không thêm không bớt. lớp 7. thì số đồng 25 xu (quater) tăng thêm 1 nên Q = d − q (2). lớp 10. thì số đồng hào giảm bớt 1 và cứ mỗi lần bỏ vào máy một 37 . Theo đầu bài. Giải Giả sử trong suốt thời gian chơi. Bài 47 (Winconsin Mathematics Science and Engineering Talent Search. Theo đề bài.Thi chọn tài năng của đại học Winconsin. Người chơi lại báo cho kế toán số B2 nào đó. nó cho nhảy ra một đồng hào (dime). còn nếu bạn bỏ vào 1 đồng 25 xu. P = 100 . vòng bổ sung) Trong trò chơi đôminô thông thường. Bài 46 (Vô địch Moscow lần thứ 34. Khi đếm tiền. số đồng xu (penny) của tôi không thêm không bớt. số đồng xu của tôi giảm bớt 1. 1000. cứ mỗi lần bỏ vào máy một đồng hào. số đồng xu của tôi tăng thêm 1. Vì vậy bài toán không giải được. Tương tự. Để ý rằng. người chơi gọi một số B1 nào đó. Sau đó kế toán xem xét và quyết định trừ số lớn cho số nhỏ hoặc cộng chúng. cần phải luôn luôn đặt một số chẵn cạnh hai số lẻ. 100. vòng 2) Kế toán và người chơi chơi trò chơi sau đây. cứ mỗi lần bỏ vào máy một đồng xu. Mỗi lần bỏ vào máy 1 đồng hào. nếu bạn bỏ vào 1 đồng hào. Kế toán gọi một số có 1000 chữ số A1 . 1971. d đồng hào (dime). các quân đôminô được đặt sao cho hiệu giữa các số trên các quân cạnh nhau bằng 0.

Cuối cùng ta được tam thức bậc hai x 2 + 20 x + 10 . hỏi sau một số bước có thể có được 9 chữ O không? Bài 50 (Vô địch Liên Xô lần thứ 18. vòng 2) Thầy giáo viết lên bảng một đa thức bậc hai x 2 + 10 x + 20 . vậy số đồng hào tôi có sau khi chơi là D = 1 + p − d + 2q (3). Gọi M là tổng số tiền (tính ra xu) tôi có sau khi chơi. Nói cách khác. sẽ lại 11 xu.đồng 25 xu. (3) ta có: D + 2Q = 1 + d + p ≥ 1 + d − p = 1 + P . Tổng hai lần như vậy. Do đó cứ bỏ 100 lần đồng 1 hào và 100 lần đồng 25 xu. để sao cho từ trạng thái ban đầu đó. Hãy xác định tất cả các trạng thái ban đầu. hoặc là hệ số tự do. trừ đi đồng hào (làm vốn). Hỏi có thời điểm nào mà trên bảng xuất hiện một tam thức bậc hai với các nghiệm nguyên không? 38 . ta có thể thực hiện một số hữu hạn bước chuyển nhằm làm cho tất cả mọi đồng tiền đều lật úp xuống. 1984. tức là lãi 16 xu) rồi lại bỏ đồng 25 xu (để được 2 đồng 1 hào. (2). Với 200 lần chơi (bằng số thời gian trên). trừ một đồng. thì số đồng hào tăng thêm 2. còn lại “lãi ròng” là 1100 xu=11 dollar. Bài 49 Bốn chữ X và năm chữ O được viết trên một vòng tròn theo thứ tự bất kì. lớp 8. Tôi đã khởi đầu bằng đồng 1 hào.. rồi lật ngược tất cả các đồng tiền nằm trên đường thẳng AB. n(n + 1) Bài 48 (Vô địch Quốc gia Belorus.. Từ các phương trình (1). Câu hỏi: Giả sử mỗi lần chơi mất 1 phút. Nếu hai chữ liên tiếp là như nhau thì ta đặt một chữ X vào giữa chúng. Nếu hai kí hiệu liên tiếp là khác nhau thì ta đặt một chữ O vào giữa chúng. Mỗi một bước chuyển là một lần chọn hai đồng tiền kề nhau có tâm A và B. ta sẽ được 1110 xu. vòng 4) Có đồng tiền được đặt khít 2 bên nhau trong một tam giác đều. Bỏ đi các chữ O và X cũ. Khi ấy M = P + 10 D + 25Q ≥ P + 10( D + 2Q) ≥ P + 10( P + 1) = 11P + 10 = 1110 . tôi phải có ít nhất 1110 xu Ta có thể thấy khả năng này là có thể xảy ra theo cách chơi sau đây (gạch dưới biểu thị ta đã đút đồng xu đó vào máy để ra số tiền mới). Lúc đầu tất cả đều được đặt ngửa. cứ tiếp tục bỏ vào 1 đồng hào (để được 1 đồng xu và 1 đồng 25 xu. Mỗi cạnh có đúng n đồng tiền. hãy tìm chiến lược để được lãi lớn nhất. Như vậy. Liên tục làm như vậy. 1 đồng hào → 1 đồng xu+1 đồng 25 xu (tổng cộng 26 xu) → 1 đồng 1 hào+1 đồng 1 hào (tổng cộng 21 xu) → 1 đồng xu+1 đồng 25 xu (tổng cộng 37 xu) → 1 đồng 1 hào+1 đồng 1 hào (tổng cộng 32 xu). Sau đó lần lượt mỗi học sinh tăng hoặc giảm một đơn vị hoặc là hệ số của x . 2000. tức là lỗ 5 xu).

Vol 7. Nhà xuất bản Mir. 2006. Krux. Moscow. Trò chơi chọn đỉnh đồ thị và ứng dụng. 126 trang). 2011. No 2 & 5.Tài liệu sử dụng [1] Martin Gadner. 39 .Mathematical Excalibur. Trò chơi và đồ thị. [7] Các tạp chí Kvant. Li. II. Mathematical Games I. Mathematical Excalibur. [3] Kin Y. các sách thi Olympic Toán. [5] Đặng Huy Ruận. 2005. 1971 (bản tiếng Nga). Một số kiến thức cơ sở về graph hữu hạn. 26-28 tháng 11. New Mathematical Diversions from Scientific American. Giới thiệu một số trò chơi toán học (bản thảo. [2] Vũ Đình Hòa. Nhà xuất bản Khoa học kĩ thuật Hà Nội. Đoàn Hữu Dũng. 2010. [4] Tạ Duy Phượng. [6] Đặng Huy Ruận. Nam Định. 2002. Nhà xuất bản Giáo dục. Kỉ yếu Hội thảo “Các chuyên đề chuyên toán bồi dưỡng học sinh giỏi Trung học phổ thông (Nguyễn Văn Mậu chủ biên).

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->