TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
..... .....

BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
Tên bài tập: Tìm hiểu về biểu đồ xương cá (fishbone diagram)

Nhóm thực hiện:

Nhóm 5

Danh sách thành viên:

Nguyễn Anh Tuấn

20073172

Ninh Văn Sơn

20062717

Tạ Đức Ngọc

20076330

Vũ Hoàng Long

20076317

Nguyễn Hữu Hanh

20060941

Hà Nội – 10/2010

Mục lục
Phân công công việc các thành viên............................................................................................................2
I. Khái niệm và lịch sử hình thành...............................................................................................................3
1. Khái niệm............................................................................................................................................3
2. Lịch sử hình thành...............................................................................................................................3
II. Vai trò của biểu đồ xương cá..................................................................................................................4
1. Tại sao lại sử dụng biểu đồ xương cá ?................................................................................................4
2. Tại sao biểu đồ xương cá lại có ý nghĩa ?............................................................................................4
3. Biểu đồ Xương cá hỗ trợ như thế nào ?................................................................................................4
4. Biểu đồ Xương cá được áp dụng ở đâu ?.............................................................................................5
5. Khi nào Biểu đồ Xương cá có ý nghĩa?...............................................................................................5
6. Biểu đồ Xương cá đem lại lợi ích cho ai?............................................................................................5
III. Quy trình xây dựng biểu đồ xương cá....................................................................................................5
1. Bước 1: Xác định vấn đề cần quan tâm................................................................................................6
2. Bước 2: Tìm ra những nguyên nhân chính...........................................................................................6
3. Bước 3: Phân tích sâu hơn các nguyên nhân chính (Trong nguyên nhân chính sẽ bao gồm những yếu
tố nào)......................................................................................................................................................7
4. Bước 4: Chọn lọc nguyên nhân để giải quyết.......................................................................................9
IV. Các ứng dụng của biểu đồ xương cá......................................................................................................9
V. Ưu nhược điểm của biểu đồ xương cá..................................................................................................10
1. Ưu điểm.............................................................................................................................................10
2. Nhược điểm.......................................................................................................................................10
VI. Quá trình xác định nguyên nhân gốc rễ thông qua nguyên nhân tiềm năng.........................................11
VII. Một số ví dụ ứng dụng biểu đồ xương cá...........................................................................................12

Phân công công việc các thành viên
Nguyễn Anh Tuấn: Quá trình xây dựng biểu đồ xương cá, làm file word + slide
Ninh Văn Sơn: Khái niệm và lịch sử hình thành, vai trò của biểu đồ xương cá

Phương pháp này được sử dụng lần đầu vào những thập niên 1960. Khái niệm Biểu đồ xương cá (fishbone diagram) còn có các tên gọi khác là biểu đồ nguyên nhân – kết quả (cause and effect diagram) hay phương pháp Ishikawa (Ishikawa diagram).Nó được gọi là xương cá vì biểu đồ này có hình dạng giống xương cá. sơ đồ dòng chảy . tìm ví dụ ứng dụng biểu đồ xương cá Nguyễn Hữu Hanh: Quá trình xác định nguyên nhân gốc rễ thông qua nguyên nhân tiềm năng. bao gồm cả biểu đồ tần suất. đồ thị kiểm soát chất lượng. lãnh đạo. Khái niệm và lịch sử hình thành 1. đồ thị phân bố. tìm ví dụ ứng dụng biểu đồ xương cá Biểu đồ xương cá (Biểu đồ nhân quả) I. Ông này là người tiên phong về quy trình quản trị chất lượng ở nhà máy đóng tàu của Kawasaki và được xem là một trong những người có công với quản trị hiện đại. Lịch sử hình thành Phương pháp này mang tên một người Nhật là ông Kaoru Ishikawa đưa ra vào những năm 1960. tìm ví dụ ứng dụng biểu đồ xương cá Vũ Hoàng Long: Ưu nhược điểm của biểu đồ xương cá. . là một phương pháp nhằm nhận diện vấn đề và đưa ra giải pháp trong quản lý.Tạ Đức Ngọc: Ứng dụng của biểu đồ xương cá. Biểu đồ xương cá được xem là 1 trong 7 công cụ cơ bản của Quản lý chất lượng. phiếu thu thập thông tin chất lượng. 2. biểu đồ pareto.

Tại sao lại sử dụng biểu đồ xương cá ? Thông thường khi xảy ra một vấn đề thì nguyên nhân thường được đổ lỗi lòng vòng. . Có nhiều công cụ ứng dụng để phát triển Root Cause Analysis thì cách phổ biến nhất được nhiều công ty sử dụng là mô hình 5 TẠI SAO ? (5 WHY?) của công ty TOYOTA.II. cũng như sự thiếu trung thực. Cách thức mang tính hệ thống và có cơ cấu này người ta gọi là Root Cause Analysis. Điều này gây ra sự mẫu thuẫn trong nội bộ. Cách tốt nhất giải quyết việc này là cần xác định được nguyên nhân cốt lõi (root cause) của vấn đề thay vì chỉ quan sát bề ngoài của vấn đề (mà chúng ta gọi là hiện tượng). Để mô hình hóa quy trình “5-WHY?” người ta áp dụng mô hình xương cá (Fishbone Diagram hay Ishikawa diagram ). 3. Nó mang tính hệ thống. Biểu đồ Xương cá hỗ trợ như thế nào ? Một Biểu đồ Xương cá sẽ trình bày cho bạn những nguyên nhân của vấn đề và những lý do tại sao bạn không cải tiến như bạn nên làm. Cơ bản công cụ này được hiểu là việc sử dụng câu hỏi TẠI SAO nhiều lần cho đến khi tìm ra được yếu tố cốt lõi nhất (atomic-yếu tố hạt nhân) nhưng phải đảm bảo có thể xử lý được (actionable). trong đó nó cho phép quá trình tư duy phản ánh chân thực và logic những sự kiện trong thực tế. Vai trò của biểu đồ xương cá 1. Tại sao biểu đồ xương cá lại có ý nghĩa ? Biểu đồ Xương cá là một bước phát triển của “cách tiếp cận của người cứu hỏa nhìn và chữa”. 2. Nó cũng đưa ra cách thức khám phá tất cả mọi góc độ của một vấn đề và bỏ qua bất kỳ một quan điểm cá nhân nào sang một bên. đổ lỗi lẫn cho nhau dẫn tới việc liên hệ giữa các bên thất bại dẫn tới hoạt động hoặc dự án có thể bị đổ vỡ.

Về cơ bản thì toàn bộ cơ quan. Nó đặc biệt có ích trong việc đảm bảo tránh mắc lại những lỗi đã xảy ra. III. Dựa vào đó bạn có thể kiểm soát. 5. hoặc nơi mà những mối quan hệ phức tạp đôi khi có thể che giấu đi nguồn gốc. tiền bạc và tài nguyên môi trường. không phải truyền đạt những biện pháp đo lường tạm thời gây tốn thời gian. Khi nào Biểu đồ Xương cá có ý nghĩa? Nó có ích khi bạn có một vấn đề bị gây ra bởi nhiều yếu tố khác nhau. phân tán và tai nạn. sau đó bạn có thể bắt đầu phát triển các chương trình cải tiến với những mục tiêu cụ thể trong đầu. 4. Biểu đồ Xương cá được áp dụng ở đâu ? Biểu đồ Xương cá được áp dụng trong mọi tình huống nơi có thể có nhiều nguyên nhân của một vấn đề. tổ chức sẽ có lợi từ việc phân tích chính xác một vấn đề. quyết định những nguyên nhân nào bạn có thể kiểm soát và những cái nào bạn không thể. Biểu đồ Xương cá sẽ giúp bạn vẽ ra một cách có hệ thống những yếu tố (nguyên nhân) này.Biểu đồ Xương cá cho phép bạn nghiên cứu những nguyên nhân. thông thường là một tình huống trong đời thực. 6. Quy trình xây dựng biểu đồ xương cá . Nó cho phép bạn đi tới gốc rễ của vấn đề chứ không phải triệu chứng. Biểu đồ Xương cá đem lại lợi ích cho ai? Biểu đồ Xương cá là một công cụ hiệu quả. Lĩnh vực áp dụng: điều tra nguyên nhân của sản phẩm lỗi. nó giúp bạn giải quyết các vấn đê.

Phương pháp (Methods): Cách mà quá trình được diễn ra và những yêu cầu cụ thể để thực hiện quá trình đó. được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng . cần phải có để thực hiện công việc . giấy.1. quy tắc. bút.. máy tính.Máy móc (Machines): Bất cứ thiết bị nào.. Bước 1: Xác định vấn đề cần quan tâm Chọn một vấn đề cần tìm hiểu và viết lên phía bên phải... và hiệu quả.Nguyên vật liệu (Materials): Nguyên vật liệu thô. như là địa điểm. công cụ. luật lệ. Bước 2: Tìm ra những nguyên nhân chính Những nguyên nhân chính (còn gọi là xương sườn) được liệt kê ra ở những nhánh lớn ở 2 bên xương sống Dưới đây là những nguyên nhân điển hình: (6M) -Con người (Manpower): Người mà có liên quan đến quá trình .Môi trường (Mother nature): Các điều kiện. 2. Kẻ một đường thẳng từ trái sang phải mũi tên hướng về phía giống như xương sống và đầu con cá.Đo lường (Measurements): Dữ liệu phát sinh trong quá trình được sử dụng để đánh giá chất lượng của quá trình . nhiệt độ. thời gian yêu cầu.. như là các chính sách. và văn hóa mà có ảnh hưởng tới quá trình . hạn giao hàng.Kết quả hoạt động: Hiệu suất làm việc. tỉ lệ lỗi . Những vấn đề có thể là: . . các thành phần.Chất lượng sản phẩm: Cỡ sản phẩm. lỗi. thời gian.

Con người: + Tài liệu đã được giải thích đúng chưa ? + Thông tin được phổ biến đúng chưa ? + Người nhận có hiểu được thông tin không ? + Họ đã được đào tạo thích hợp để thực hiện nhiệm vụ quản lý con người chưa ? + Có phải quá nhiều yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ không ? + Những hướng dẫn có sẵn có không ? + Có phải môi trường ảnh hưởng đến hành động cá nhân ? + Có phiền nhiễu tại nơi làm việc ? + Cần bao nhiêu kinh nghiệm cá nhân để thực hiện nhiệm vụ này ? + Có phải không quan tâm đến sự mệt mỏi của nhân viên ? .Máy móc + Công cụ có được sử dụng chính xác không ? + Các file có được lưu lại với đúng phần mở rộng và đúng vị trí không ? + Thiết bị có ảnh hưởng tới môi trường ? + Thiết bị có được bảo dưỡng đúng thời hạn không ? .3. Bước 3: Phân tích sâu hơn các nguyên nhân chính (Trong nguyên nhân chính sẽ bao gồm những yếu tố nào) Viết ra những tác động cụ thể thuộc nguyên nhân chính (còn gọi là nhánh trung) Những câu hỏi được đặt ra đối với các nguyên nhân chính: .

. độ rung. ánh sáng .Môi trường + Quá trình có bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ không ? + Quá trình có bị ảnh hưởng bởi độ ẩm.Nguyên vật liệu + Có phải các thông tin cần thiết có sẵn và chính xác ? + Thông tin có thể được xác minh hoặc kiểm tra chéo ? + Có thông tin nào được thay đổi gần đây không ? + Làm cách nào để luôn cập nhật thông tin ? + Điều gì xảy ra nếu chúng ta không có thông tin mà chúng ta cần ? + Vật liệu đã được thử nghiệm đúng ? + Có vật liệu thay thế không ? + Quá trình của nhà cung cấp có được xác định và quản lý không ? + Vật liệu có bị ô nhiễm không ? + Vật liệu có được xử lý đúng cách ? .. tiếng ồn..+ Liệu các thiết bị hoặc phần mềm đang sử dụng có những tính năng hỗ trợ cho yêu cầu công việc không ? + Máy móc có được lập trình đúng cách ? + Máy móc có được bảo vệ ? + Các thiết bị có được sử dụng trong khả năng và giới hạn của nó không ? + Có phải mọi thiết bị điều khiển bao gồm nút dừng khẩn cấp được dãn nhãn rõ ràng hoặc được tô màu để dễ nhận biết không ? + Thiết bị ứng dụng thích hợp cho các công việc nào ? . không ? + Quá trình có được chạy trong môi trường được kiểm soát không ? ... . .Đo lường + Môi trường có ảnh hưởng tới sự đo lường không ? + Các máy đo có chính xác không ? +..

. Bước 4: Chọn lọc nguyên nhân để giải quyết Sau khi hoàn thành biểu đồ xương cá.. hộp.. 4.Phương pháp + Các thùng.. . có được dãn nhán đúng cách ? + Công nhân có được đào tạo đúng cách không ? + Những thử nghiệm có được kiểm định thống kê không ? + Dữ liệu được kiểm tra có cho đúng nguyên nhân không ? + Có hướng dẫn công việc rõ ràng bằng văn bản ? + Có đầy đủ các công cụ thiết kế và kiểm soát ? + Thiết kế có được thay đổi không ? .Liệt kê các nguyên nhân là quá trình sản xuất bị biến động vượt ra ngoài giới hạn qui định trong tiêu chuẩn.. tất cả các thành viên liên quan nên kiểm tra và chọn nguyên nhân nào có ảnh hưởng lớn nhất đối với từng vấn đề.Kiểm tra lại cả những nguyên nhân không được chỉ ra . Các ứng dụng của biểu đồ xương cá . Lưu ý: .Khoanh vùng những nguyên nhân có ảnh hưởng lớn tới vấn đề (thường từ 5-8 nguyên nhân) IV.

Đặt ra yêu cầu xây dựng Biểu đồ dòng chảy quá trình . .Dễ bỏ qua những nguyên nhân tiềm năng (như nguyên vật liệu hoặc thước đo) do nhân viên có thể quá quen thuộc với quá trình . Lôi cuốn mọi người suy nghĩ về các câu hỏi: "Nguyên nhân gì gây nên sự biến động chất lượng đó ?" và "Mối quan hệ giữa các nguyên nhân và kết quả tác động như thế nào đến đặc tính chất lượng đó ?".Xem hệ thống hiện thời là những nguyên nhân tiềm năng của một vấn đề . .Có thể sử dụng biểu đồ nhân quả cho bất kỳ vấn đề nào Sơ đồ nhân quả cho thấy rõ từng nguyên nhân.Xem xét các công đoạn sản xuất và kiểm tra sổ sách vận hành theo sơ đồ nhân quả để phát hiện các yếu tố nào được vận hành chưa phù hợp với tiêu chuẩn. nhờ vậy ta có thể đề xuất các giải pháp nhanh chóng hơn. . đào tạo cho các thành viên chưa quen với quá trình hoạt động . + Khi cuốc thảo luận dẫn đến các bất đồng thì hãy quyết định các yếu tố được điều tra đầu tiên bằng cách biểu quyết lấy ý kiến thống nhất.Khó áp dụng với các quá trình sản xuất dài. hãy thảo luận với các cán bộ có liên qua và viết các kết quả vào biểu đồ đó để xác định các yếu tố có tính quyết định.Xác định các quy trình công việc khác nhau . Nhược điểm .Có thể dùng để dự đoán những vấn đề qua việc chú trọng vào nguồn gốc của các sai lệch 2. . V. Ưu nhược điểm của biểu đồ xương cá 1.Dễ sử dụng do hầu hết mọi thành viên đều quen thuộc với hệ thống . Và khi lập được biểu đồ này sẽ gặt hái thêm những kiến thức mới. Ưu điểm .Định rõ những nguyên nhân nào cần được điều tra trước tiên + Sau khi phác thảo xong biểu đồ nhân quả.Có tác dụng hướng dẫn.Việc xây dựng biểu đồ nhân quả có tác dụng tích cực trong việc đào tạo và huấn luyện các cán bộ kỹ thuật và kiểm tra. phức tạp.

VI. Quá trình xác định nguyên nhân gốc rễ thông qua nguyên nhân tiềm năng .

Một số ví dụ ứng dụng biểu đồ xương cá .VII.

--Ứng dụng biểu đồ xương cá tìm hiểu nguyên nhân tại sao bé sợ. .. thích. ghét..

Biểu đồ này liệt kê 7 nguyên nhân tổng quát như sau: 1.Nguồn bài viết: Thạc sĩ Khoa học điện toán. Bản thân Mỗi nguyên nhân tổng quát trên lại được liệt kê chi tiết hơn. Đầu tiên bạn tự hỏi “hiện tượng” mình muốn truy tìm nguyên nhân là gì? Ví dụ như “hiện tượng” là bé sợ trời mưa. Ánh sáng 3. bạn sẽ liệt kê tất cả các sự việc liên quan tới âm thanh dai dẳng (tiếng mưa dai dẳng. Dùng 7 bảng (Âm thanh. Xúc giác 7. Âm thanh 2. Ví dụ như trong phần Âm thanh/Dai dẳng. Ánh sáng. ví dụ như tiếng tông đơ chạy đều đều. Xúc giác. Vị. lâu lâu chợt bùng to lên To Âm thanh to. chúng ta sẽ dùng Biểu đồ xương cá. Mùi. vậy việc phải làm là truy tìm nguyên nhân tại sao bé sợ. Môi trường 4. hay tiếng mưa rả rích Bùng lên Âm thanh thỉng thoảng bùng lên. ví dụ như tiếng gió rít qua khe cửa khi trời mưa. Để truy tìm nguyên nhân cho một hiện tượng nào đó. bạn sẽ động não tìm các sự việc liên quan tới các nguyên nhân. Vị 6. bạn có thể giúp bé hết/bớt sợ trong hiện tại và ngăn ngừa trong tương lai. ví dụ như tiếng mưa rả rích. hay tiếng sấm ầm ì Cách truy tìm rất đơn giản. tiếng . bạn sẽ biết cách dạy cho bé ngủ trên giường they ý mình muốn. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Nguyễn Phi Thạc sĩ Ngôn ngữ trị liệu (lâm sàng) Nguyễn Tường Anh Bài này giúp bạn truy tìm nguyên nhân cho một hiện tượng nào đó. hay tiếng mưa đập vào mái tôn Tần số Âm thanh tần số cao hay thấp. ví dụ như truy tìm nguyên nhân tại sao bé sợ trời mưa. Ví dụ như nguyên nhân Âm thanh được chia nhỏ thành các mục như sau Âm thanh Nguyên nhân Lý do Dai dẳng Âm thanh dai dẳng. Mùi 5. Môi trường. Một khi biết được nguyên nhân. ví dụ như sấm sét lúc mưa. Còn nếu như bạn biết tại sao bé thích ngủ dưới đất. Bản thân).

4. nên nếu không đáng làm. Trong mỗi nguyên nhân chính. Giả sử như bạn nút lỗ tai bé lại.. và bé hết sợ.. bạn nên loại trừ để biết nguyên nhân chính. điền vào bảng các nguyên nhân con. đóng cửa buông rèm xuống để ánh sáng sét không lọt vào. xin đừng làm. bạn phải làm gì kế tiếp? Bạn có muốn thử khống chế từng nguyên nhân một (thay vì tất cả các nguyên nhân) để xem bé sợ gì không? Hay bạn không quan tâm. lập lại bước 2. Hãy xem một ví dụ cụ thể. hoặc cho nghe nhạc (bài nhạc bé thích).nước chảy vào máng xối dai dẳng. mà phần lớn là nhiều nguyên nhân con hợp lại gây ra hiện tượng. gặp mưa bạn cũng có thể khống chế tất cả các nguyên nhân. Quyết định xem có đáng để dùng phương pháp loại trừ để tìm nguyên nhân chính không. quan sát xem có ảnh hưởng tới hiện tượng hay không. Nhưng trong trường hợp bạn chỉ có thể khống chế được một vài nguyên nhân. Bạn sẽ phải khống chế tất cả các nguyên nhân và quan sát xem bé có còn sợ trời mưa không. 3. tiếng máy bơm nước trong nhà dai dẳng bơm nước ra ngoài đường. Tìm cách khống chế tất cả các nguyên nhân con. rồi quan sát xem bé có còn sợ nữa hay không. 2. Tóm lại. các bước truy tìm nguyên nhân là: 1. bạn sẽ tìm cách khống chế các nguyên nhân đó. bạn có thể cho bé đeo noise-canceling headphone. Xin lưu ý rằng việc bạn loại trừ sẽ làm cho bé bị stress. Và cũng xin lưu ý nhiều khi không có một nguyên nhân chính duy nhất. hoặc nút lỗ tai lại. Nếu bé hết sợ. Coi hiện tượng là gì. Vậy bạn có muốn thử vén màn lên xem bé sợ vì ánh sáng không? Hay mở nút lỗ tai ra xem bé sợ vì tiếng động? Bạn có muốn dùng phương pháp loại trừ để xem bé sợ vì nguyên nhân gì? Việc này liên quan tới cách bạn khống chế các nguyên nhân. triển khai các nguyên nhân con trong 6 nguyên nhân chính. mở rộng. . thì có lẽ bạn không cần phải loại trừ.) Sau khi liệt kê tất cả các sự việc liên quan. Nếu không có kết quả. chỉ cần biết là nếu khống chế tất cả các nguyên nhân cùng một lúc thì bé hết sợ. Nếu đi bất kỳ đâu. Ví dụ như để khống chế tiếng mưa dai dẳng.

sấm/sét to Tần số cao Tiếng gió rít qua cửa . Bước 1: Hiện tượng là gì? Sợ trời mưa Bước 2: Điền vào các bảng nguyên nhân Âm thanh Nguyên nhân Lý do Dai dẳng Tiếng mưa dai dẳng Bùng lên Mưa nhỏ nhưng thỉng thoảng bùng to lên làm bé giật mình To Tiếng mưa.Ví dụ: Tại sao bé sợ trời mưa? Chúng ta hãy cùng nhau thực tập tìm lý do tại sao bé sợ trời mưa.

Ánh sáng Nguyên nhân Loá Lý do Sét lóa sáng Bóng Nhấp nháy Sét nhấp nháy sáng Góc đèn chiếu vào mắt Môi trường Nguyên nhân Lạ Lý do Mưa nên mẹ đóng cửa sổ. làm phòng trở nên lạ lẫm Quen Gọn gàng Mưa nên mẹ mang quần áo vào phòng. hẹp Rộng Đông Vắng Mùi Mưa làm ngoài đường vắng người Nguyên nhân Lý do Thơm Thối Nồng Mùi hơi nước nồng trong không khí . gây mất gọn gàng Chật Nhỏ.

Vị Nguyên nhân Lý do Nguyên nhân Lý do Nóng Lạnh Ngọt Chua Cay Xúc giác Cứng Mềm Nóng Lạnh Mưa làm trời lạnh Hạt lớn Hạt nhỏ Trơn Mưa làm nền nhà trơn Nhám Nhũn Ướt Nền nhà... đồ vật ẩm ướt Rung Sấm sét làm nền nhà rung. Gai Bản thân Sợ sấm sét đánh vào nhà Sợ mưa ngập làm chết đuối Sợ mưa làm sập mái nhà vân vân . Mưa làm mái tôn rung.

.. đeo headphone nghe bản nhạc bé thích Mưa nhỏ nhưng thỉng Nút tai chống ồn. làm ngập hồ ao cho cá bơi.. Bước 3: Khống chế các nguyên nhân Nguyên nhân Thử khống chế Tiếng mưa dai dẳng Đeo noise-canceling headphone. v. góc chiếu làm bé sợ) Sét nhấp nháy sáng Nút khe cửa Mưa nên mẹ đóng cửa Đóng cửa sổ nhưng buông rèm xuống. đại loại là làm cho bé quen dần với hiện tượng... hoặc cho bé lên giường ngồi Nền nhà. Một kỹ thuật liên quan là “làm cho quen dần” (desensitize) mà chúng tôi sẽ nói thêm ở một bài khác. gây mất gọn gàng Mưa làm ngoài đường Đừng để bé nhìn ra ngoài đường vắng người Mùi hơi nước nồng Đóng chặt cửa trước khi trời mưa trong không khí Mưa làm trời lạnh Mở điều hòa Mưa làm nền nhà trơn Giữ nền nhà khô ráo. sấm/sét to Nút tai chống ồn.v. mở đèn sáng (coi chừng ánh đèn. bạn phải dùng kỹ thuật phân tích. hoặc cho bé lên giường ngồi ướt . ví dụ như nước tưới đồng lúa. bớt nhạy cảm và bớt sợ.Với nguyên nhân <Bản thân>. Giải thích cho bé biết mưa cũng có thể có lợi. ví dụ như cho đọc sách về sấm sét.. đồ vật ẩm Giữ nền nhà khô ráo. làm phòng trở nên trong coi tivi. Dùng thời khoá biểu PAXT.. Tiếng gió rít qua cửa Nút khe cửa bịt tiếng rít Sét lóa sáng Nút khe cửa. hoặc cho bé ngồi quay vào sổ. nghe kể chuyện về mưa. lạ lẫm Mưa nên mẹ mang Mang quần áo sang phòng khác quần áo vào phòng.. Dùng thời khoá biểu PAXT cho bé biết thỉnh thoảng bùng to lên làm thoảng sẽ có tiếng bùng lên bé giật mình Tiếng mưa.

Mưa làm mái tôn giường để bé quen với cảm giác bị rung rung. Cho bé thấy 2 mặt của vấn đề (lợi/hại của mưa).Sấm sét làm nền nhà Chơi trò chơi “mưa to”. bạn cần làm lại từ đầu. Sợ cho bản thân Cho đọc sách. nghe kể chuyện về trời mưa. . Cho bé quen dần (desensitize). lý do mới và thử lại cho đến khi có kết quả. bạn quyết định xem có nên áp dụng phương pháp loại trừ không. giả làm tiếng mưa.. bền chí và may mắn.. làm rung rung. làm sấm sét. Chúc bạn kiên nhẫn. Bước 4: Nếu việc khống chế tất cả các nguyên nhân có kết quả. Nếu bạn thử khống chế các nguyên nhân mà không thấy có kết quả. thử truy tìm các nguyên nhân.