P. 1
Bai 6 Nha Nuoc Chxhcnvn.

Bai 6 Nha Nuoc Chxhcnvn.

|Views: 764|Likes:
Được xuất bản bởiMinh Thư

More info:

Published by: Minh Thư on Jun 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

Thạc sĩ – Giảng viên chính Vũ Thị Bích Hường – Đại học Luật Tp.

HCM

Bài 6: Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài gồm các phần:  1. Bản chất nhà nước CHXHCN Việt Nam và những đặc trưng cơ bản.  2. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 1. Bản chất nhà nước CHXHCN Việt Nam và những đặc trưng cơ bản.  1.1 Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam: “...Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và vì nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.” (Điều 2, Hiến pháp 1992) - Nhà nước ta là công cụ thống trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đó là sự thống trị: + Của đa số đối với thiểu số giai cấp bóc lột đã bị lật đổ nhưng luôn âm mưu phản kháng. + Nhằm mục đích giải phóng giai cấp mình và tất cả mọi người lao động. + Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, lực lượng đảm bảo cho lợi ích căn bản và lâu dài của giai cấp công nhân phù hợp với lợi ích của đại đa số nhân dân lao động.  1.2.Những đặc trưng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 1.2.1 Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. - Hiến pháp và các đạo luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đều ghi nhận Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. - Các dân tộc đều có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. - Các dân tộc đều có quyền và nghĩa vụ tham gia vào việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa. 1.2.2 Nhà nước CHXHCN Việt Nam có cơ sở xã hội rộng lớn, thực hiện đại đoàn kết dân tộc. - Nhà nước ta dựa trên cơ sở liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. - Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. 1.2.3 Đường lối đối ngoại của nhà nước ta là, độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và hữu nghị.

Trang 1 – Môn Pháp luật Việt nam đại cương

xã hội. o Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân lao động.Thạc sĩ – Giảng viên chính Vũ Thị Bích Hường – Đại học Luật Tp. Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua hệ thống các cơ quan nhà nước do nhân dân trực tiếp hoặc gián tiếp bầu ra. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam Quốc hội UBTVQH Chủ tịch nước Chánh án TANDTC Viện trưởng VKSNDTC Thủ tướng chính phủ UBND Cấp tỉnh HĐND Cấp tỉnh TAND cấp tỉnh TAND huyện VKSND cấp tỉnh VKSND huyện UBND Cấp huyện HĐND Cấp Huyện UBND Cấp xã HĐND Cấp xã Bầu cử. o Bộ máy nhà nước ta vừa là tổ chức hành chính cưỡng chế vừa là tổ chức quản lý kinh tế. o Bộ máy nhà nước CHXHCNVN là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. viên chức trong bộ máy nhà nước ta đại diện và bảo vệ lợi ích cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. hành pháp. Các loại cơ quan trong bộ máy nhà nước ta 3. tư pháp.  Đặc điểm của bộ máy nhà nước CHXHCNVN.1 Hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước (Cơ quan đại diện). Nhưng có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp. Trang 2 – Môn Pháp luật Việt nam đại cương .2 Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước (hay còn gọi là hệ thống cơ quan chấp hành điều hành. văn hóa. tạo thành một cơ cấu đồng bộ để thực hiện các chức năng của Nhà nước. thống nhất về quyền lực nhà nước. chịu sự giám sát của nhân dân. hệ thống cơ quan hành chính nhà nước).HCM 2. 3. o Bộ máy nhà nước gồm nhiều cơ quan có mối liên kết chặt chẽ với nhau. o Đội ngũ công chức. bổ nhiệm Phê chuẩn Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân  Khái niệm Bộ máy nhà nước CHXHCNVN. 3. được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất.

o Các cơ quan nhà nước và nhân viên nhà nước đều phải nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật khi thi hành nhiệm vụ. 4. thành phố trực thuộc trung ương. o Cơ quan địa phương phục tùng cơ quan trung ương o Cơ quan quản lý nhà nước phục tùng cơ quan quyền lực nhà nước.3 Nguyên tắc tập trung dân chủ.HCM .4 Hệ thống cơ quan Kiểm sát gồm VKSND tối cao. các Bộ. thành phố trực thuộc trung ương. phòng. thành phố thuộc tỉnh. o Đảng lãnh đạo bằng vai trò tiên phong. TAND huyện. Trang 3 – Môn Pháp luật Việt nam đại cương . những chủ trương và định hướng lớn về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.Hệ thống cơ quan này bao gồm: Chính phủ. o Đảng giới thiệu cán bộ ưu tú để nhà nước lựa chọn giữ những cương vị trong bộ máy nhà nước.Thạc sĩ – Giảng viên chính Vũ Thị Bích Hường – Đại học Luật Tp. Ủy ban nhân dân các cấp và các sở.4 Nguyên tắc pháp chế XHCN.1 nguyên tắc Đảng lãnh đạo tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. thị xã. o Giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và nhân viên cơ quan nhà nước. VKSND cấp huyện.  3/ Trình bày các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam. giám sát. o Nhân viên phục tùng thủ trưởng. phù hợp với thực tiễn.2 Nguyên tắc đảm bảo sự tham gia đông đảo của nhân dân lao động vào quản lý Nhà nước. 3. Nhưng đồng thời phải phát huy vai trò sáng tạo. o Nhà nước phải ban hành pháp luật đồng bộ. Các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta. kịp thời.3 Hệ thống cơ quan xét xử bao gồm: Toà án nhân dân tối cao. o Nhân dân tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự án luật. VKSND quân sự các cấp. o Cơ quan cấp dưới phục tùng cơ quan cấp trên. xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật.  2/ Trình bày các hệ thống cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nuớc CHXHCN Việt Nam. các Cơ quan thuộc chính phủ. 4. gương mẫu của mỗi Đảng viên. o Đảng đề ra đường lối chính trị. quận. o Nhân dân tham gia bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại diện. Tòa án quân sự các cấp. dân chủ bàn bạc của các chủ thể chấp hành trước khi quyết định. 4. VKSND tỉnh.  Câu hỏi ôn tâp:  1/ Trình bày những đặc trưng của nhà nước CHXHCN Việt Nam. ban thuộc ủy ban. 4. toà án nhân dân tỉnh. 4. 3. o Tăng cường công tác kiểm tra.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->