Các bài văn khấn cũng như cách thức sắm sửa lễ vật dưới đây được trích

dẫn từ cuốn “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” của Thượng tọa Thích Thanh Duệ - Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam (thẩm định chỉnh lý) và tác giả Nguyễn Bích Hằng (biên soạn). NXB Văn hóa thông tin. 1. Văn khấn lễ động thổ. Theo ông bà ta xưa, làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thủy, chọn ngày tốt (những ngày có Hoàng Đạo, sinh khí, Lộc mã, Giải thần…) tránh những ngày xấu (ngày Hắc Đạo, Sát chủ, Thổ cấm, trùng tang, Hùng phục…). Và phải chọn giờ tốt, giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng thần đất) để xin được làm nhà trên mảnh đất đó. Sắm lễ: Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là một con gà luộc nguyên con (gà trống hoa, mổ phanh, luộc cả tiết, lòng mề tim gan, xếp trong bụng gà), đĩa xôi, hương, hoa, quả, vàng mã… Sau khi làm lễ gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát cuốc đầu tiên, trình với thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào móng. Trước khi đọc bài khấn phải thắp đèn nhang vái bốn phương tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Bài khấn như sau: ------------------------------------------------------------------------------------- VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo ………… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi dương cơ trụ trạch, để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ, KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN, KHI MỞ CỔNG, KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên - Con kính lạy các tôn thần bản xứ. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo …………….. (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình, con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài, nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến

hương đăng hoa quả. mọi việc di chuyển được hanh thông. chứng giám lòng thành. Hiển khảo. cha mẹ. sở nguyện tòng tâm. chú bác. chư vị Hương linh. mười phương Chư Phật. rượu. xin được tạ ơn chư vị Tôn thần. Cho phép tín chủ chúng con được mời Tổ Tiên vào nhà. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. gà. Long Mạch. Sau khi tàn hết hương thì mang bát hương gia tiên và bát tổ cô (ông bà. Tài thần. sinh sống.cho an lành.) Theo tục lệ truyền thống phải “có đầu có cuối”. gần cửa ra vào). ông bà. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời.. các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. hương đăng. Lễ tạ.Con kính lạy Hoàng thiên. trước hết là tạ ơn thần linh thổ công đã phù hộ cho gia đình mình trong thời gian sinh sống tại đây. Chúng con lễ bạc tâm thành. Tín chủ chúng con là: ………………………. nước. nghe thấu lời mời. thuê…) một ngôi nhà tại: ………… Đến ngày … tháng … năm … chúng con sẽ chuyển về nơi ở mới này để tiện làm ăn. chư vị Hương linh Chúng con là: …………………………… Hiện đang ngụ tại: ……………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm … Chúng con thành tâm sắm lễ. tại: ……….Con kính lạy Hoàng thiên. Bây giờ. Hiện nay. cúi xin thương xót con cháu về linh sàng. tại ……………. thụ hưởng lễ vật. bày tỏ lòng thành kính. quả. khi đến thì chúng ta làm lễ nhập trạch. Tổ Tỷ).. Thổ Công . Chúng con lễ bạc tâm thành. giáng lâm trước án. nên đặt vào hộp bìa kín đáo. thương xót tín chủ. Hậu thổ chư vị Tôn thần . anh em. Đốt nén hương thơm dâng lên trước án. chúng con thành tâm sửa biện lễ vật.Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần . mười phương Chư Phật. chúng con thành tâm sắm sửa chút lễ mọn..(nếu có cha mẹ. Bát hương thổ công để lại.Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần .. đã được sự che trở. Chư Phật mười phương .VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY LỄ TẠ (Để xin tổ tiên phù giúp chuyển nhà và mời tổ tiên theo mình về nơi ở mới) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . thuận lợi..Lễ tạ thần linh. nếu có) đi theo. giáng lâm trước án.. . con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) hôm nay về đây. có gì thiếu sót. ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần. con cháu… nếu có) linh thiêng đã bồi đắp phúc đức. xin phù hộ cho việc chuyển đi của mình và thuận lợi. chúng con đã mua (xây. quả cau lá trầu.Con lạy chín phương Trời. chứng giám lòng thành. chứng giám tâm thành. Chư Phật mười phương . cùng các chư vị tôn thần. Khi đó trong lúc khấn chúng ta nói rõ ngày sẽ chuyển nhà và địa chỉ nhà sẽ chuyển đến. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Trong suốt thời gian qua chúng con sinh sống ở đây. cúi xin được phù hộ độ trì. Lễ tạ này có thể làm trước khi chuyển nhà trong khoảng một tuần trăng. cha mẹ.Con lạy chín phương Trời. Nếu thờ thần Tài thì đặt một Khám riêng dười đất. Hậu thổ chư vị Tôn thần . chưa phải thì kính mong các chư vị Tôn thần xá lỗi cho chúng con. cho chúng con được thưa rằng:Bấy lâu. Con kính mời . quả tốt. muôn sự như ý. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ---------------------------------------------------------------------------------------------------. do ………. Cúi xin các Ngài. khi đi phải làm lễ tạ mới đàng hoàng: Thắp lên mỗi bát hương trên bàn thờ ở nhà cũ ba nén hương (thường thì mỗi gia đình có 3 bát hương: Bát Thần linh-Thổ công ở giữa. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo. ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.Con kính lạy Tổ tiên. Ngũ thổ. phù trì của chư vị Tôn thần. trước án kính lễ. ……………. Ngũ Thổ. Tháng …. Tổ Tỷ.. Ngũ phương. ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.. Chúng con người trần mắt thịt. thịt.Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này. Năm …. thắp nến. nhờ (các cụ.Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân .. trước án kính lễ.Con kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng. các ngài Ngũ Phương. cúi xin được phù hộ độ trì. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. ngài Bản xứ thổ địa. trầu cau.. nên chúng con phải di chuyển đến nơi ở mới. ngài Bản gia Táo quân. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật --------------------------------------------------------------------------------------LỄ TẠ Ở NHÀ CŨ TRƯỚC KHI CHUYỂN NHÀ Gồm có: . chúng con nhờ ơn tổ tiên. Ngụ tại: ……………. Chúng con sẽ chuyển vào ngày … tháng … năm … Hôm nay.Con kính lạy các ngài Ngũ phương. thụ hưởng lễ vật. anh em. bát Gia tiên và Tổ cô đặt hai bên. phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc. hoa. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần. thụ hưởng lễ vật. gia tiên nội ngoại họ …. giữ cẩn thận. kim ngân.. Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo. Hôm nay là ngày …. ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TẠ THẦN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN LINH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . ngài Bản gia Táo quân. Sau là xin phép thổ công cho tổ tiên vào nhà và khấn mời tổ tiên theo ta về nhà mới. Con xin kính mời: ……. vàng mã. thành tâm sửa lễ. công việc chóng thành. Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài. hoa tươi. Phúc đức chính thần. sở cầu như ý. Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương.Lễ tạ Gia Tiên Trước khi chuyển nhà đi ta nên làm mâm cơm lễ tạ (xôi. Phúc đức tôn thần . phù hộ độ trì cho chúng con được bình an.

tổ cô…) thì chuyển nhà đi đâu ta mang theo đó. đồng lai hâm hưởng. cả nhà vui vẻ. Hậu thổ chư vị Tôn thần . Hậu chủ ở trong nhà này. quả cau lá trầu. làm ăn tiến tới. Giữ ngôi tam thai Nắm quyền tạo hóa Thể đức hiếu sinh Phù hộ dân lành Bảo vệ sinh linh Nêu cao chính đạo. sắp đặt xong xuôi. Gia chủ thắp nhang và khấn bài “Văn khấn thần linh ngày nhập trạch” xin nhập vào nhà mới. Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về nơi ở mới này để thờ phụng. Tổ Tỷ. toàn gia tổ chức lễ bái tạ Thần Phật. gà… . gia tiên nội ngoại họ …. Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ. Con xin kính mời ………… (nếu có cha mẹ. thụ hưởng lễ vật. cúi xin được phù hộ độ trì.các cụ Tổ Khảo. kê đặt yên ổn mọi đồ đạc trong nhà thì làm lễ này.Người có chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà. gia tiên ngày nhập trạch được bày biện trang trọng. chuyển nhà. hôm nào lắp đặt. hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt.Con lạy chín phương Trời. Còn những người khác trong gia đình thì đi sau.Thời gian chuyển nhà tốt nhất vào buổi sáng.Con kính lạy Hoàng thiên. mùa nào quả nấy. Chúng con lễ bạc tâm thành. chư vị Hương linh. Tổ tiên… Lễ vật thành tâm. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….VĂN KHẤN THẦN LINH NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . vàng mã. để chúng con được thờ phụng. đất này. khang thái. bếp dầu). Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc. pha trà dâng thần linh và gia tiên.. tay cầm tiền của mang vào nhà mới. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. tài lộc dồi dào. sau đó là cái bếp lửa (bếp ga. Tạ ơn các vị đã phù trợ. bách bệnh không phát sinh. che chở cho chúng con ở đây. phần sài nhóm lửa. Nếu chỉ nhập trạch lấy ngày tốt. trước án kính lễ. thần linh (chúng ta tự làm hoặc nhờ nhà Chùa đều được. Chúng con lễ bạc tâm thành.VĂN KHẤN YẾT CÁO . Trong trường hợp cấp bách không thể không chuyển nhà thì nên mua một cái chổi mới tinh.Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới. bánh kẹo. gia tiên phải do tự tay gia chủ cầm đến nhà mới. độ cho gia quyến chúng con an ninh.Bài vị gia tiên (tức bát hương gia tiên. bao gồm: Trầu cau. an khang thịnh vượng. đặt lên bàn thờ. sắp đặt đồ đạc.Khi chuyển đồ vào nhà mới. thịt.Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. hương hoa. kính lễ khánh hạ.Những người cầm tinh con Hổ không được giúp dọn chuyển nhà. không nên mang bếp điện vì bếp điện chỉ có tinh mà không có tướng (chỉ có nhiệt mà không có ngọn lửa). Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Các vị Thần linh Thông minh chính trực. Và lập bát nhang thờ chư vị Tôn Thần. . Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia. Tự tay gia chủ thắp nhang vào bát nhang được làm tạm thời bằng một cốc gạo sạch. . . kê theo hướng đẹp với gia chủ. bình an cho mọi nhà. thắp nén tâm hương.Bài vị gia thần (tức Thổ Công. Sau lễ nhập trạch mới lập bát nhang thờ phụng Thổ công. Trên đây là một số phép tắc của ông bà ta xưa nhằm giữ gìn sự hanh thông. mười phương Chư Phật. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) linh thiêng phù hộ cho chúng con quá trình chuyển nhà được thuận lợi và theo cùng chúng con về nơi ở mới. xôi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------------. Thần linh và các vị thần cai quản ngôi nhà mới. tài vận tiến đến. . tốt đẹp. trước án kính lễ. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các quy định cổ truyền là: . Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ.Đồ đạc phải do tự tay người trong gia đình mang vào nhà mới. tiếp đó là châm bếp đun nước “khai bếp”. theo quan niệm dân gian) lúc này chưa có. Hậu chủ ngụ trong nhà này. phù hộ cho tín chủ con sức khỏe dồi dào. dâng lên trước án. Sau đó là chổi quét nhà. . Sau đó mới dọn dẹp. đất này đồng lâm án tiền. nước… những lễ vật để cúng Thần Linh (cúng để xin phép được nhập trạch và xin phép cho được rước vong linh gia tiên về nơi ở mới này để thờ phụng) . cốt ở cái Tâm thành kính) .Lễ vật được bày lên bàn thờ. Tránh chuyển nhà buổi tối. vật đầu tiên mang vào nhà là cái chiếu hoặc cái đệm đang sử dụng. . Như vậy mới không phạm “Thần thai”. anh em. vạn sự như ý. Chư Phật mười phương . hương hoa trà quả.Sau khi dọn dẹp. gia chủ chuẩn bị một cốc gạo sạch làm bát nhang tạm thời. chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ. chưa có nhu cầu ở ngay thì gia chủ phải ngủ một đêm ở nhà mới. Sắm lễ nhập trạch vào nhà mới: . có thể là nhà tự xây cất. Bát nhang thổ công để lại. Kính xin các vị phù hộ cho chúng con mọi việc di chuyển tới đây được hanh thông. giúp đỡ. các vị Thánh Thần. gạo. vạn sự tốt lành. . Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ----------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ NHẬP TRẠCH Lễ nhập trạch (lễ dọn vào nhà mới. sau đó khấn bài “Văn khấn yết cáo gia tiên ngày nhập trạch”. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó.. xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần. tại: ……. Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại: ………. đích thân người chửa cầm cái chổi mới quét qua đồ đạc một lượt rồi mới chuyển. cúi xin được phù hộ độ trì. thắp nến và mâm lễ mặn: rượu. giữa trưa hoặc khi mặt trời mới bắt đầu xế bóng.Mâm lễ dâng thần linh.Bài vị cúng gia thần.

) linh thiêng phù trì. nhà xưởng… Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . kê giường nhóm lửa kính lễ khánh hạ. cha mẹ. nhà xưởng. gia chủ phải làm lễ Tân Gia. chúng con chọn được ngày lành tháng tốt. chủ cửa hàng (thủ trưởng cơ quan) thành tâm cầu khấn. Sắm lễ: Trước tiên là dâng lễ: Hương. rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo quân.. quả cau lá trầu.. Tiếp đó. phù hộ độ trì cho chúng con lộc tài vượng tiến. Chư Phật mười phương. Nhờ hồng phúc tổ tiên (ông bà. kê giường nhóm lửa. họ hàng. Chúng con thành tâm sắm lễ.Văn khấn yết cáo Táo quân. mười phương Chư Phật. trước án kính lễ. phẩm oản. Sắm lễ: Lễ vật trong lễ khai trương cửa hàng gồm: Hương.Con lạy chín phương Trời. trước linh tọa kính trình các Cụ nội ngoại Gia tiên Tiền tổ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------. Táo phủ thần quân. hương đăng hoa quả. an ninh khang thái Làm ăn tấn tới.. mười phương Chư Phật. Khi khai trương phải làm lễ xin phép Thổ thần để được Thần linh phù hộ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. cha mẹ. Định phúc Táo quân. trước án kính lễ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TÂN GIA (ăn mừng nhà mới) Gồm có: . người thân. sắm sanh lễ vật. thắp nén tâm hương dâng lên trước ban thờ các cụ. cháu con được bình an. sắp sửa lễ vật. gà. phù hộ độ trì cho chúng con: Lộc tài vượng tiến. sau lễ nhập trạch dọn về nhà mới yên ổn mọi bề. Chúng con kính mời: quan Đương Niên.. Văn khấn khai trương cửa hàng. ông bà cha mẹ (nếu có) linh thiêng. dâng cùng Bách linh … cúi xin soi xét. thương xót con cháu. nội ngoại gia tiên. hoa. kính lễ khánh hạ.. con cháu bình an. Chư Phật mười phương. ………………(tên tuổi những người trong gia đình) ………………… Thành tâm sắm lễ. Kính cẩn tâu rằng: Ngài giữ ngôi tam thái Nắm quyền tạo hóa Trừ tai cứu họa. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt. vàng. cúi xin được phù hộ độ trì. thiết lập án thời. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. dâng lên trước án tọa Đông trù tư mệnh. thiết lập án thờ. quả cau lá trầu. hương hoa trà quả. tức là tổ chức ăn mừng nhà mới..Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. chứng giám lòng thành. con là ………. trong êm ngoài ấm Vợ chồng hòa thuận. Tín chủ chúng con là: ……………………………………. con cháu sum vầy Cúi nhờ ân đức cao dày Đoái thương phù trì bảo hộ Chúng con lễ bạc tâm thành.. Những người được mời thường mang lễ vật đến và nói lời chúc phúc (chúc mừng) gia chủ. (chức vụ của người khấn). năm ….GIA TIÊN NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Kính lạy tổ tiên nội ngoại họ ……. hoa. chư vị Tôn thần. con cháu . Cúi xin các cụ.VĂN KHẤN LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG Ý nghĩa: Theo quan niệm xưa. tín chủ con thành tâm sắm lễ. Thổ thần Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. trước án kính lễ. cúi xin được phù hộ độ trì. (địa chỉ) …. Tài Thần. cúi xin được phù hộ độ trì. Hôm nay ngày … tháng … năm …. quả cau lá trầu. mời bạn bè. phát đạt. Ngũ Thổ. . Lễ Tân Gia thường được tổ chức rất long trọng. văn phòng…) tại xứ này: ……. Chúng con lễ bạc tâm thành.Con kính lạy quan Đương Niên hành khiển thái tuế chí đức Tôn thần. Văn khấn yết cáo Táo quân. anh em… (nếu có).Con kính lạy các ngài Ngũ Phương. mạnh khỏe. …. kính cẩn tâu trình: Cầu xin gia đình. mười phương Chư Phật. thắp nén tâm hương. đầy đặn trên bàn. thụ hưởng lễ vật.(địa chỉ)… Tín chủ con là ………. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Văn cúng Gia Tiên (nhân lễ Tân Gia) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (nhà xưởng. cáo yết tôn thần. sau khi dâng chén nước thắp nén hương. Con kính lạy các ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương . . Gia đình chúng con mới chuyển (dọn) đến đây là: . rượu thịt. tín chủ con cùng gia đình đã mới chuyển (dọn) đến đây là: …. Long Mạch. trầu cau. quả. cùng Hương linh nội ngoại các họ … thương xót con cháu. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. quan . chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. cơm canh … Mâm lễ được bày biện đẹp. gia đạo hưng long. Hôm nay là ngày … tháng … năm …. tài lộc dồi dào Cửa rộng nhà cao. Địa chỉ cụ thể ……. ông bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại. Thổ thần và Gia tiên. (địa chỉ nhà mới) ………… Tín chủ con thiết lập linh sàng.. bày trên bàn thờ. Do đó. thịnh vượng. ông bà ta cho rằng: Cửa hàng. cơ quan … đều nằm trên đất do vị Thổ thần nơi đó cai quản.. ông bà. Chúng con lễ bạc tâm thành. Hôm nay ngày …. trầu cau. chú bác. mã. xóm làng đến dự ăn mừng nhà mới. giáng phó linh sàng. Nhờ hồng phúc tổ tiên. Nay chúng con làm lễ Tân gia. vàng mã. mạnh khỏe. chứng giám lòng thành. hương đăng hoa quả. anh em. Hôm nay là ngày … tháng … năm … Tại số nhà …. Tín chủ chúng con là: ……… vợ (chồng) là …. Chư Phật mười phương. tháng …. gia đạo hưng long. Thổ thần Văn cúng Gia tiên nhân lễ Tân Gia Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa. cúi xin các cụ. thụ hưởng lễ vật. Tín chủ con là ………… cùng gia quyến gồm có……………. bánh kẹo … và mâm lễ mặn thịnh sọan: xôi. Nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh. bảo vệ dân lành Nay bản gia hoàn tất công trình Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa Nhân lễ khánh hạ..

xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần. hương hoa trà quả. cùng tất cả các Thần linh cai quản khu vực này. phù trì tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. Tín chủ (chúng) con là: Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày …. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . giáng lâm trước án. ngài Định phúc Táo quân. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông. KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN. quan Thần linh Thổ địa. ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. kính cáo chư vị linh thần. thụ hưởng lễ vật. ngày tháng hưởng phần . dâng lên trước án. làm ăn thuận lợi.Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần . thụ hưởng lễ vật. mười phương Chư Phật. nguyện gì cũng thành. thắp nén tâm hương.. trăm sự thuận lợi. (cất nóc. các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Liễu tào phán quan. KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG. VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ. ngụ trong khu vực này. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. chứng giám lòng thành. có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo ……………. Chúng con lễ bạc tâm thành. trước án kính lễ. cầu gì được nấy. Các Ngài linh thiêng. quả cau lá trầu. KHI MỞ CỔNG. mở cổng. công việc hanh thông. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. Hậu chủ cùng chư vị Hương linh. Thạch tinh chi thần . con cháu.thợ được bình an. mở cổng. sửa chữa. Cúi xin các Ngài. độ cho chúng con được vạn sự tốt lành. chuyển nhà. các ngài địa chúa Long Mạch. sửa chữa. chứng giám lòng thành. xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình. ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương.Con kính lạy các tôn thần bản xứ.Đương cảnh.Con lạy chín phương Trời. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. y thảo phụ mộc. nghe thấu lời mời. cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc. Định phúc táo quân. giáng lâm trước án. Chư Phật mười phương . Nay chọn được ngày lành tháng tốt. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật (Theo “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” NXB Văn hóaThông tin) Tin liên quan Năm Mẹo : Trịnh Vương Hành Khiển. chủ .. cúi xin được phù hộ độ trì.Con kính lạy quan Đương niên . chuyển nhà. lộc tài vượng tiến.

sở cầu như ý. sở nguyện tòng tâm. cúi xin được phù hộ độ trì. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ.lợi lạc. Hậu chủ và các vị Hương linh. trước án kính lễ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . âm phù dương trợ. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành. Chúng con lễ bạc tâm thành. phù trì tín chủ. công việc chóng thành. phảng phất quanh khu vực này. muôn sự như ý. cô hồn y thảo phụ mộc.