Các bài văn khấn cũng như cách thức sắm sửa lễ vật dưới đây được trích

dẫn từ cuốn “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” của Thượng tọa Thích Thanh Duệ - Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam (thẩm định chỉnh lý) và tác giả Nguyễn Bích Hằng (biên soạn). NXB Văn hóa thông tin. 1. Văn khấn lễ động thổ. Theo ông bà ta xưa, làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thủy, chọn ngày tốt (những ngày có Hoàng Đạo, sinh khí, Lộc mã, Giải thần…) tránh những ngày xấu (ngày Hắc Đạo, Sát chủ, Thổ cấm, trùng tang, Hùng phục…). Và phải chọn giờ tốt, giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng thần đất) để xin được làm nhà trên mảnh đất đó. Sắm lễ: Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là một con gà luộc nguyên con (gà trống hoa, mổ phanh, luộc cả tiết, lòng mề tim gan, xếp trong bụng gà), đĩa xôi, hương, hoa, quả, vàng mã… Sau khi làm lễ gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát cuốc đầu tiên, trình với thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào móng. Trước khi đọc bài khấn phải thắp đèn nhang vái bốn phương tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Bài khấn như sau: ------------------------------------------------------------------------------------- VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo ………… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi dương cơ trụ trạch, để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ, KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN, KHI MỞ CỔNG, KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên - Con kính lạy các tôn thần bản xứ. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo …………….. (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình, con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài, nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến

Thổ Công . Con xin kính mời: ……. Chúng con sẽ chuyển vào ngày … tháng … năm … Hôm nay.Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này. thụ hưởng lễ vật. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần. Cho phép tín chủ chúng con được mời Tổ Tiên vào nhà. giáng lâm trước án. con cháu… nếu có) linh thiêng đã bồi đắp phúc đức. Sau là xin phép thổ công cho tổ tiên vào nhà và khấn mời tổ tiên theo ta về nhà mới. Nếu thờ thần Tài thì đặt một Khám riêng dười đất.Lễ tạ Gia Tiên Trước khi chuyển nhà đi ta nên làm mâm cơm lễ tạ (xôi. thụ hưởng lễ vật.) Theo tục lệ truyền thống phải “có đầu có cuối”. công việc chóng thành. sinh sống. trước án kính lễ. phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc.. chư vị Hương linh. Tín chủ chúng con là: ………………………. bày tỏ lòng thành kính. Chúng con người trần mắt thịt. xin phù hộ cho việc chuyển đi của mình và thuận lợi. nhờ (các cụ. khi đến thì chúng ta làm lễ nhập trạch. giữ cẩn thận. thương xót tín chủ. mười phương Chư Phật.VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY LỄ TẠ (Để xin tổ tiên phù giúp chuyển nhà và mời tổ tiên theo mình về nơi ở mới) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . Phúc đức chính thần. ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân. nếu có) đi theo. Hôm nay là ngày …. Phúc đức tôn thần . Chúng con lễ bạc tâm thành. cúi xin được phù hộ độ trì.. cùng các chư vị tôn thần. trầu cau.Con lạy chín phương Trời. Bát hương thổ công để lại. do ………. bát Gia tiên và Tổ cô đặt hai bên. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời. trước án kính lễ. . chứng giám tâm thành. Sau khi tàn hết hương thì mang bát hương gia tiên và bát tổ cô (ông bà. giáng lâm trước án. Hiển khảo. Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương. phù trì của chư vị Tôn thần.Con lạy chín phương Trời. Chư Phật mười phương . Năm …. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Trong suốt thời gian qua chúng con sinh sống ở đây. thuê…) một ngôi nhà tại: ………… Đến ngày … tháng … năm … chúng con sẽ chuyển về nơi ở mới này để tiện làm ăn. Lễ tạ. khi đi phải làm lễ tạ mới đàng hoàng: Thắp lên mỗi bát hương trên bàn thờ ở nhà cũ ba nén hương (thường thì mỗi gia đình có 3 bát hương: Bát Thần linh-Thổ công ở giữa.Con kính lạy các ngài Ngũ phương. ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần.Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân . Tổ Tỷ). quả tốt. hoa. cúi xin được phù hộ độ trì. ông bà. kim ngân.. các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.. nước. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật --------------------------------------------------------------------------------------LỄ TẠ Ở NHÀ CŨ TRƯỚC KHI CHUYỂN NHÀ Gồm có: . chú bác. ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương. sở cầu như ý. hoa tươi. tại: ………. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo. Chúng con lễ bạc tâm thành. Ngũ Thổ. ……………. ----------------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TẠ THẦN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN LINH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật .. mọi việc di chuyển được hanh thông.. Hiện nay. thành tâm sửa lễ.(nếu có cha mẹ. Tháng …. chưa phải thì kính mong các chư vị Tôn thần xá lỗi cho chúng con. cha mẹ.. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. chư vị Hương linh Chúng con là: …………………………… Hiện đang ngụ tại: ……………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm … Chúng con thành tâm sắm lễ. anh em. quả cau lá trầu. Chư Phật mười phương . Ngũ phương. vàng mã. tại ……………. thắp nến. muôn sự như ý. chúng con thành tâm sửa biện lễ vật. Cúi xin các Ngài. Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài. Bây giờ. chứng giám lòng thành. ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. nghe thấu lời mời. Ngũ thổ. có gì thiếu sót.Lễ tạ thần linh.. gia tiên nội ngoại họ …. Khi đó trong lúc khấn chúng ta nói rõ ngày sẽ chuyển nhà và địa chỉ nhà sẽ chuyển đến. hương đăng. chúng con đã mua (xây. chúng con thành tâm sắm sửa chút lễ mọn. nên chúng con phải di chuyển đến nơi ở mới. Tài thần.. ngài Bản xứ thổ địa. sở nguyện tòng tâm.Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần . thụ hưởng lễ vật. Long Mạch.Con kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ---------------------------------------------------------------------------------------------------. Hậu thổ chư vị Tôn thần . đã được sự che trở.Con kính lạy Hoàng thiên.. thịt. thuận lợi. Hậu thổ chư vị Tôn thần . quả. chứng giám lòng thành. cúi xin thương xót con cháu về linh sàng. nên đặt vào hộp bìa kín đáo. Lễ tạ này có thể làm trước khi chuyển nhà trong khoảng một tuần trăng. mười phương Chư Phật. chúng con nhờ ơn tổ tiên.Con kính lạy Hoàng thiên. Tổ Tỷ. rượu. anh em. cha mẹ.Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần . trước hết là tạ ơn thần linh thổ công đã phù hộ cho gia đình mình trong thời gian sinh sống tại đây. Con kính mời . xin được tạ ơn chư vị Tôn thần. gà. phù hộ độ trì cho chúng con được bình an. ngài Bản gia Táo quân. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) hôm nay về đây. Đốt nén hương thơm dâng lên trước án. ngài Bản gia Táo quân. Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo.Con kính lạy Tổ tiên. các ngài Ngũ Phương. gần cửa ra vào). cho chúng con được thưa rằng:Bấy lâu. Ngụ tại: ……………..cho an lành. hương đăng hoa quả.

Con lạy chín phương Trời. Chúng con lễ bạc tâm thành.Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới.VĂN KHẤN YẾT CÁO . Gia chủ thắp nhang và khấn bài “Văn khấn thần linh ngày nhập trạch” xin nhập vào nhà mới. thịt. Kính xin các vị phù hộ cho chúng con mọi việc di chuyển tới đây được hanh thông. đất này. thắp nén tâm hương. che chở cho chúng con ở đây. giúp đỡ. gia tiên nội ngoại họ …. cả nhà vui vẻ. Sau lễ nhập trạch mới lập bát nhang thờ phụng Thổ công.Người có chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà. toàn gia tổ chức lễ bái tạ Thần Phật. an khang thịnh vượng. bánh kẹo. anh em. làm ăn tiến tới. sau đó khấn bài “Văn khấn yết cáo gia tiên ngày nhập trạch”.Mâm lễ dâng thần linh. Sau đó là chổi quét nhà. thụ hưởng lễ vật. vàng mã. chưa có nhu cầu ở ngay thì gia chủ phải ngủ một đêm ở nhà mới. thần linh (chúng ta tự làm hoặc nhờ nhà Chùa đều được. hương hoa trà quả. phần sài nhóm lửa. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Các vị Thần linh Thông minh chính trực. Bát nhang thổ công để lại. theo quan niệm dân gian) lúc này chưa có.các cụ Tổ Khảo. .Những người cầm tinh con Hổ không được giúp dọn chuyển nhà. .Khi chuyển đồ vào nhà mới. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. Tránh chuyển nhà buổi tối. thắp nến và mâm lễ mặn: rượu. đích thân người chửa cầm cái chổi mới quét qua đồ đạc một lượt rồi mới chuyển. Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về nơi ở mới này để thờ phụng. . hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. Tổ Tỷ. cốt ở cái Tâm thành kính) . Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày …. kê theo hướng đẹp với gia chủ.VĂN KHẤN THẦN LINH NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . tài vận tiến đến. Sau đó mới dọn dẹp. Nếu chỉ nhập trạch lấy ngày tốt. bình an cho mọi nhà. kê đặt yên ổn mọi đồ đạc trong nhà thì làm lễ này. kính lễ khánh hạ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------------. Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ. tài lộc dồi dào.. . hôm nào lắp đặt. nước… những lễ vật để cúng Thần Linh (cúng để xin phép được nhập trạch và xin phép cho được rước vong linh gia tiên về nơi ở mới này để thờ phụng) . tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. Còn những người khác trong gia đình thì đi sau. Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại: ………. cúi xin được phù hộ độ trì.Bài vị gia thần (tức Thổ Công. tay cầm tiền của mang vào nhà mới. pha trà dâng thần linh và gia tiên. hương hoa.Thời gian chuyển nhà tốt nhất vào buổi sáng. gia tiên phải do tự tay gia chủ cầm đến nhà mới. Và lập bát nhang thờ chư vị Tôn Thần. Trong trường hợp cấp bách không thể không chuyển nhà thì nên mua một cái chổi mới tinh. Hậu chủ ở trong nhà này. Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia. trước án kính lễ. để chúng con được thờ phụng. sau đó là cái bếp lửa (bếp ga. gà… . gia tiên ngày nhập trạch được bày biện trang trọng. chuyển nhà. tốt đẹp. bách bệnh không phát sinh. dâng lên trước án. trước án kính lễ.Sau khi dọn dẹp. quả cau lá trầu. Hậu thổ chư vị Tôn thần . các vị Thánh Thần. độ cho gia quyến chúng con an ninh. Thần linh và các vị thần cai quản ngôi nhà mới. . Tạ ơn các vị đã phù trợ. cúi xin được phù hộ độ trì. Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc. Tổ tiên… Lễ vật thành tâm. vạn sự tốt lành.Con kính lạy Hoàng thiên.Bài vị cúng gia thần. xôi. không nên mang bếp điện vì bếp điện chỉ có tinh mà không có tướng (chỉ có nhiệt mà không có ngọn lửa). phù hộ cho tín chủ con sức khỏe dồi dào. giữa trưa hoặc khi mặt trời mới bắt đầu xế bóng. Hậu chủ ngụ trong nhà này. tổ cô…) thì chuyển nhà đi đâu ta mang theo đó. Chúng con lễ bạc tâm thành. mùa nào quả nấy. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ----------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ NHẬP TRẠCH Lễ nhập trạch (lễ dọn vào nhà mới. đặt lên bàn thờ. tại: ……. đồng lai hâm hưởng. gia chủ chuẩn bị một cốc gạo sạch làm bát nhang tạm thời. khang thái. Sắm lễ nhập trạch vào nhà mới: . Con xin kính mời ………… (nếu có cha mẹ. sắp đặt xong xuôi. Tự tay gia chủ thắp nhang vào bát nhang được làm tạm thời bằng một cốc gạo sạch. vật đầu tiên mang vào nhà là cái chiếu hoặc cái đệm đang sử dụng. ..Bài vị gia tiên (tức bát hương gia tiên.Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. mười phương Chư Phật. có thể là nhà tự xây cất.Lễ vật được bày lên bàn thờ. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các quy định cổ truyền là: . Trên đây là một số phép tắc của ông bà ta xưa nhằm giữ gìn sự hanh thông. đất này đồng lâm án tiền. Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ. Giữ ngôi tam thai Nắm quyền tạo hóa Thể đức hiếu sinh Phù hộ dân lành Bảo vệ sinh linh Nêu cao chính đạo. xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần. vạn sự như ý.Đồ đạc phải do tự tay người trong gia đình mang vào nhà mới. tiếp đó là châm bếp đun nước “khai bếp”. Như vậy mới không phạm “Thần thai”. Chư Phật mười phương . --------------------------------------------------------------------------------------------------------. chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ. sắp đặt đồ đạc. . chư vị Hương linh. gạo. bếp dầu). bao gồm: Trầu cau. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) linh thiêng phù hộ cho chúng con quá trình chuyển nhà được thuận lợi và theo cùng chúng con về nơi ở mới.

kính lễ khánh hạ. mười phương Chư Phật.. rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo quân. Nay chúng con làm lễ Tân gia. sau lễ nhập trạch dọn về nhà mới yên ổn mọi bề. văn phòng…) tại xứ này: ……. cáo yết tôn thần. Văn khấn yết cáo Táo quân.. Tín chủ chúng con là: …………………………………….VĂN KHẤN LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG Ý nghĩa: Theo quan niệm xưa. chúng con chọn được ngày lành tháng tốt. Thổ thần và Gia tiên. chứng giám lòng thành. cùng Hương linh nội ngoại các họ … thương xót con cháu. anh em. xóm làng đến dự ăn mừng nhà mới. quả cau lá trầu. Con kính lạy các ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương .(địa chỉ)… Tín chủ con là ………. cha mẹ. con là ………. thịnh vượng. Sắm lễ: Trước tiên là dâng lễ: Hương. Thổ thần Văn cúng Gia tiên nhân lễ Tân Gia Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa. ông bà cha mẹ (nếu có) linh thiêng. Tín chủ chúng con là: ……… vợ (chồng) là …. Hôm nay ngày … tháng … năm ….. …. Thổ thần Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. phẩm oản. mạnh khỏe. thiết lập án thờ. phát đạt. vàng. (địa chỉ nhà mới) ………… Tín chủ con thiết lập linh sàng. hương hoa trà quả. . quan . Những người được mời thường mang lễ vật đến và nói lời chúc phúc (chúc mừng) gia chủ. hoa. tín chủ con thành tâm sắm lễ. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt. giáng phó linh sàng. Nhờ hồng phúc tổ tiên. ………………(tên tuổi những người trong gia đình) ………………… Thành tâm sắm lễ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Văn cúng Gia Tiên (nhân lễ Tân Gia) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. chủ cửa hàng (thủ trưởng cơ quan) thành tâm cầu khấn. dâng cùng Bách linh … cúi xin soi xét... cơ quan … đều nằm trên đất do vị Thổ thần nơi đó cai quản. mười phương Chư Phật. nhà xưởng… Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . trầu cau. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TÂN GIA (ăn mừng nhà mới) Gồm có: . chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. kính cẩn tâu trình: Cầu xin gia đình. nhà xưởng. chú bác. cơm canh … Mâm lễ được bày biện đẹp. quả cau lá trầu. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------. gia đạo hưng long. cúi xin được phù hộ độ trì. Địa chỉ cụ thể …….. (địa chỉ) …. quả cau lá trầu. cha mẹ. Hôm nay ngày …. lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (nhà xưởng. thụ hưởng lễ vật. Cúi xin các cụ. gia chủ phải làm lễ Tân Gia. gà. trong êm ngoài ấm Vợ chồng hòa thuận. Táo phủ thần quân. thương xót con cháu.Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. con cháu sum vầy Cúi nhờ ân đức cao dày Đoái thương phù trì bảo hộ Chúng con lễ bạc tâm thành. chư vị Tôn thần. năm …. nội ngoại gia tiên. Ngũ Thổ. Chúng con lễ bạc tâm thành. Do đó. quả. Tín chủ con là ………… cùng gia quyến gồm có……………. tháng …. chứng giám lòng thành.Văn khấn yết cáo Táo quân. mã. Chúng con kính mời: quan Đương Niên. Long Mạch. trầu cau. . mời bạn bè. kê giường nhóm lửa. Chúng con thành tâm sắm lễ. sắm sanh lễ vật. Hôm nay là ngày … tháng … năm …. Tài Thần. ông bà ta cho rằng: Cửa hàng. con cháu . hoa. trước linh tọa kính trình các Cụ nội ngoại Gia tiên Tiền tổ. phù hộ độ trì cho chúng con: Lộc tài vượng tiến. hương đăng hoa quả. trước án kính lễ. Kính cẩn tâu rằng: Ngài giữ ngôi tam thái Nắm quyền tạo hóa Trừ tai cứu họa. cúi xin các cụ. ông bà. mười phương Chư Phật. bảo vệ dân lành Nay bản gia hoàn tất công trình Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa Nhân lễ khánh hạ. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. vàng mã. rượu thịt. ông bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại. Lễ Tân Gia thường được tổ chức rất long trọng. Tiếp đó. Chư Phật mười phương. bánh kẹo … và mâm lễ mặn thịnh sọan: xôi.Con kính lạy quan Đương Niên hành khiển thái tuế chí đức Tôn thần. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án.. Khi khai trương phải làm lễ xin phép Thổ thần để được Thần linh phù hộ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. người thân.. cúi xin được phù hộ độ trì. họ hàng. phù hộ độ trì cho chúng con lộc tài vượng tiến. thắp nén tâm hương dâng lên trước ban thờ các cụ. Chư Phật mười phương. thiết lập án thời. mạnh khỏe.. bày trên bàn thờ. trước án kính lễ. Văn khấn khai trương cửa hàng.Con lạy chín phương Trời. anh em… (nếu có). cúi xin được phù hộ độ trì. Nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh. sắp sửa lễ vật. con cháu bình an. gia đạo hưng long. đầy đặn trên bàn. dâng lên trước án tọa Đông trù tư mệnh. sau khi dâng chén nước thắp nén hương. thắp nén tâm hương. kê giường nhóm lửa kính lễ khánh hạ. trước án kính lễ. Nhờ hồng phúc tổ tiên (ông bà. tức là tổ chức ăn mừng nhà mới. cháu con được bình an. Gia đình chúng con mới chuyển (dọn) đến đây là: . Hôm nay là ngày … tháng … năm … Tại số nhà …. Chư Phật mười phương. Định phúc Táo quân.GIA TIÊN NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Kính lạy tổ tiên nội ngoại họ ……. Chúng con lễ bạc tâm thành. an ninh khang thái Làm ăn tấn tới. thụ hưởng lễ vật. Sắm lễ: Lễ vật trong lễ khai trương cửa hàng gồm: Hương.) linh thiêng phù trì. hương đăng hoa quả. (chức vụ của người khấn).Con kính lạy các ngài Ngũ Phương. tài lộc dồi dào Cửa rộng nhà cao.. tín chủ con cùng gia đình đã mới chuyển (dọn) đến đây là: ….

Tín chủ (chúng) con là: Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày …. sửa chữa.. Chư Phật mười phương . Định phúc táo quân. kính cáo chư vị linh thần. các ngài địa chúa Long Mạch. KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG. con cháu. ngụ trong khu vực này. chuyển nhà.Đương cảnh. giáng lâm trước án.Con lạy chín phương Trời. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ. sửa chữa. Thạch tinh chi thần . có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo ……………. y thảo phụ mộc. phù trì tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. mở cổng. ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương. Liễu tào phán quan.thợ được bình an. mười phương Chư Phật. quả cau lá trầu. chuyển nhà. Cúi xin các Ngài. ngài Định phúc Táo quân. ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần. độ cho chúng con được vạn sự tốt lành. Nay chọn được ngày lành tháng tốt. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. nghe thấu lời mời. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông. cầu gì được nấy. mở cổng. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ.Con kính lạy quan Đương niên . thắp nén tâm hương. trăm sự thuận lợi. thụ hưởng lễ vật. chứng giám lòng thành. nguyện gì cũng thành. ngày tháng hưởng phần . chủ . giáng lâm trước án. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . chứng giám lòng thành.. các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. quan Thần linh Thổ địa. KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN. làm ăn thuận lợi. cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc. Chúng con lễ bạc tâm thành. dâng lên trước án. lộc tài vượng tiến.Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần . công việc hanh thông. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật (Theo “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” NXB Văn hóaThông tin) Tin liên quan Năm Mẹo : Trịnh Vương Hành Khiển. thụ hưởng lễ vật. KHI MỞ CỔNG. (cất nóc. cúi xin được phù hộ độ trì. xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình. hương hoa trà quả. cùng tất cả các Thần linh cai quản khu vực này. Các Ngài linh thiêng. Hậu chủ cùng chư vị Hương linh.Con kính lạy các tôn thần bản xứ. trước án kính lễ.

muôn sự như ý. cúi xin được phù hộ độ trì. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ.lợi lạc. cô hồn y thảo phụ mộc. Hậu chủ và các vị Hương linh. âm phù dương trợ. trước án kính lễ. Chúng con lễ bạc tâm thành. sở cầu như ý. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. phù trì tín chủ. phảng phất quanh khu vực này. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành. sở nguyện tòng tâm. công việc chóng thành.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful