P. 1
Van Khan Cat Noc

Van Khan Cat Noc

|Views: 1,114|Likes:
Được xuất bản bởiMinhThắng Hoàng

More info:

Published by: MinhThắng Hoàng on Jul 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

Các bài văn khấn cũng như cách thức sắm sửa lễ vật dưới đây được trích

dẫn từ cuốn “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” của Thượng tọa Thích Thanh Duệ - Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam (thẩm định chỉnh lý) và tác giả Nguyễn Bích Hằng (biên soạn). NXB Văn hóa thông tin. 1. Văn khấn lễ động thổ. Theo ông bà ta xưa, làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thủy, chọn ngày tốt (những ngày có Hoàng Đạo, sinh khí, Lộc mã, Giải thần…) tránh những ngày xấu (ngày Hắc Đạo, Sát chủ, Thổ cấm, trùng tang, Hùng phục…). Và phải chọn giờ tốt, giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng thần đất) để xin được làm nhà trên mảnh đất đó. Sắm lễ: Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là một con gà luộc nguyên con (gà trống hoa, mổ phanh, luộc cả tiết, lòng mề tim gan, xếp trong bụng gà), đĩa xôi, hương, hoa, quả, vàng mã… Sau khi làm lễ gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát cuốc đầu tiên, trình với thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào móng. Trước khi đọc bài khấn phải thắp đèn nhang vái bốn phương tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Bài khấn như sau: ------------------------------------------------------------------------------------- VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo ………… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi dương cơ trụ trạch, để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ, KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN, KHI MỞ CỔNG, KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên - Con kính lạy các tôn thần bản xứ. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo …………….. (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình, con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài, nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến

các ngài Ngũ Phương. thịt. mười phương Chư Phật. ----------------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TẠ THẦN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN LINH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . Chư Phật mười phương . muôn sự như ý.Con lạy chín phương Trời. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) hôm nay về đây. chứng giám lòng thành. quả. chưa phải thì kính mong các chư vị Tôn thần xá lỗi cho chúng con. vàng mã. cúi xin được phù hộ độ trì. Thổ Công . đã được sự che trở. quả tốt. Lễ tạ. Sau là xin phép thổ công cho tổ tiên vào nhà và khấn mời tổ tiên theo ta về nhà mới. nên chúng con phải di chuyển đến nơi ở mới.. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. nên đặt vào hộp bìa kín đáo. Ngụ tại: ……………. anh em.Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần . mười phương Chư Phật. nhờ (các cụ.VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY LỄ TẠ (Để xin tổ tiên phù giúp chuyển nhà và mời tổ tiên theo mình về nơi ở mới) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . sinh sống. gần cửa ra vào).Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân . trầu cau. Hậu thổ chư vị Tôn thần . Tổ Tỷ. chú bác. ngài Bản xứ thổ địa. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo. tại ……………. thụ hưởng lễ vật. ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương. thụ hưởng lễ vật. nghe thấu lời mời. ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. công việc chóng thành. cha mẹ.Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này. xin phù hộ cho việc chuyển đi của mình và thuận lợi.Lễ tạ Gia Tiên Trước khi chuyển nhà đi ta nên làm mâm cơm lễ tạ (xôi. Bát hương thổ công để lại. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời. chúng con thành tâm sửa biện lễ vật.. Hậu thổ chư vị Tôn thần . . nước. nếu có) đi theo. Con kính mời . cúi xin được phù hộ độ trì. ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần.. Khi đó trong lúc khấn chúng ta nói rõ ngày sẽ chuyển nhà và địa chỉ nhà sẽ chuyển đến. thương xót tín chủ. Hiển khảo. trước án kính lễ. giáng lâm trước án. sở cầu như ý. ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân. chứng giám tâm thành. ngài Bản gia Táo quân.. phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc. chúng con đã mua (xây. Bây giờ.Con kính lạy các ngài Ngũ phương.cho an lành. Ngũ Thổ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật --------------------------------------------------------------------------------------LỄ TẠ Ở NHÀ CŨ TRƯỚC KHI CHUYỂN NHÀ Gồm có: . Phúc đức chính thần. Phúc đức tôn thần . trước hết là tạ ơn thần linh thổ công đã phù hộ cho gia đình mình trong thời gian sinh sống tại đây... Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Trong suốt thời gian qua chúng con sinh sống ở đây. chúng con thành tâm sắm sửa chút lễ mọn. Hiện nay. hương đăng..Lễ tạ thần linh. thụ hưởng lễ vật. Tài thần. sở nguyện tòng tâm. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó... thắp nến. con cháu… nếu có) linh thiêng đã bồi đắp phúc đức. cha mẹ. Chúng con sẽ chuyển vào ngày … tháng … năm … Hôm nay.Con kính lạy Tổ tiên.Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần . giữ cẩn thận. Chư Phật mười phương . do ………. khi đến thì chúng ta làm lễ nhập trạch. chúng con nhờ ơn tổ tiên. phù hộ độ trì cho chúng con được bình an. Con xin kính mời: ……. Cúi xin các Ngài.Con lạy chín phương Trời. Chúng con lễ bạc tâm thành. chư vị Hương linh Chúng con là: …………………………… Hiện đang ngụ tại: ……………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm … Chúng con thành tâm sắm lễ. Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương. Ngũ phương. rượu. bát Gia tiên và Tổ cô đặt hai bên. cúi xin thương xót con cháu về linh sàng. Nếu thờ thần Tài thì đặt một Khám riêng dười đất. Sau khi tàn hết hương thì mang bát hương gia tiên và bát tổ cô (ông bà.Con kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng.Con kính lạy Hoàng thiên. tại: ………. kim ngân. chứng giám lòng thành. ……………. Chúng con lễ bạc tâm thành. quả cau lá trầu. gà. hoa. thành tâm sửa lễ. cùng các chư vị tôn thần. gia tiên nội ngoại họ …. trước án kính lễ.) Theo tục lệ truyền thống phải “có đầu có cuối”. Năm …. Tín chủ chúng con là: ………………………. ông bà. chư vị Hương linh. thuê…) một ngôi nhà tại: ………… Đến ngày … tháng … năm … chúng con sẽ chuyển về nơi ở mới này để tiện làm ăn. thuận lợi. Long Mạch. các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. xin được tạ ơn chư vị Tôn thần. ngài Bản gia Táo quân. hoa tươi. có gì thiếu sót. Tổ Tỷ). phù trì của chư vị Tôn thần. Đốt nén hương thơm dâng lên trước án.. Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo. khi đi phải làm lễ tạ mới đàng hoàng: Thắp lên mỗi bát hương trên bàn thờ ở nhà cũ ba nén hương (thường thì mỗi gia đình có 3 bát hương: Bát Thần linh-Thổ công ở giữa. Lễ tạ này có thể làm trước khi chuyển nhà trong khoảng một tuần trăng. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ---------------------------------------------------------------------------------------------------.. bày tỏ lòng thành kính.Con kính lạy Hoàng thiên. giáng lâm trước án. Chúng con người trần mắt thịt. cho chúng con được thưa rằng:Bấy lâu. Hôm nay là ngày ….(nếu có cha mẹ. Tháng …. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần. hương đăng hoa quả. mọi việc di chuyển được hanh thông. Cho phép tín chủ chúng con được mời Tổ Tiên vào nhà. anh em. Ngũ thổ.

thịt. đặt lên bàn thờ. quả cau lá trầu. phần sài nhóm lửa.VĂN KHẤN YẾT CÁO . Nếu chỉ nhập trạch lấy ngày tốt.Bài vị gia tiên (tức bát hương gia tiên. vạn sự như ý. Hậu chủ ở trong nhà này. cả nhà vui vẻ. tổ cô…) thì chuyển nhà đi đâu ta mang theo đó.. gạo. Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc. anh em. dâng lên trước án. trước án kính lễ. theo quan niệm dân gian) lúc này chưa có. cúi xin được phù hộ độ trì. .Mâm lễ dâng thần linh. thần linh (chúng ta tự làm hoặc nhờ nhà Chùa đều được. gà… . . . khang thái. thắp nén tâm hương. tại: ……. Sau đó mới dọn dẹp. Con xin kính mời ………… (nếu có cha mẹ. Tổ Tỷ. giữa trưa hoặc khi mặt trời mới bắt đầu xế bóng. Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về nơi ở mới này để thờ phụng. thụ hưởng lễ vật. toàn gia tổ chức lễ bái tạ Thần Phật. Và lập bát nhang thờ chư vị Tôn Thần. tài lộc dồi dào. xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần. nước… những lễ vật để cúng Thần Linh (cúng để xin phép được nhập trạch và xin phép cho được rước vong linh gia tiên về nơi ở mới này để thờ phụng) . kính lễ khánh hạ. Bát nhang thổ công để lại. Sau lễ nhập trạch mới lập bát nhang thờ phụng Thổ công. Kính xin các vị phù hộ cho chúng con mọi việc di chuyển tới đây được hanh thông. sau đó khấn bài “Văn khấn yết cáo gia tiên ngày nhập trạch”. Sắm lễ nhập trạch vào nhà mới: . kê đặt yên ổn mọi đồ đạc trong nhà thì làm lễ này.Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. Giữ ngôi tam thai Nắm quyền tạo hóa Thể đức hiếu sinh Phù hộ dân lành Bảo vệ sinh linh Nêu cao chính đạo. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ----------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ NHẬP TRẠCH Lễ nhập trạch (lễ dọn vào nhà mới..Lễ vật được bày lên bàn thờ. tốt đẹp.Con kính lạy Hoàng thiên. mười phương Chư Phật. trước án kính lễ. đồng lai hâm hưởng. bách bệnh không phát sinh.Đồ đạc phải do tự tay người trong gia đình mang vào nhà mới. xôi. Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại: ………. hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. tiếp đó là châm bếp đun nước “khai bếp”. Gia chủ thắp nhang và khấn bài “Văn khấn thần linh ngày nhập trạch” xin nhập vào nhà mới. hôm nào lắp đặt. phù hộ cho tín chủ con sức khỏe dồi dào.Bài vị gia thần (tức Thổ Công. giúp đỡ.Khi chuyển đồ vào nhà mới. Chúng con lễ bạc tâm thành. không nên mang bếp điện vì bếp điện chỉ có tinh mà không có tướng (chỉ có nhiệt mà không có ngọn lửa). vạn sự tốt lành. Thần linh và các vị thần cai quản ngôi nhà mới. gia tiên nội ngoại họ …. chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ. độ cho gia quyến chúng con an ninh. thắp nến và mâm lễ mặn: rượu. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. đích thân người chửa cầm cái chổi mới quét qua đồ đạc một lượt rồi mới chuyển. sau đó là cái bếp lửa (bếp ga. để chúng con được thờ phụng. Tránh chuyển nhà buổi tối. bếp dầu). hương hoa trà quả. sắp đặt đồ đạc. làm ăn tiến tới. cúi xin được phù hộ độ trì. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. tài vận tiến đến. các vị Thánh Thần. sắp đặt xong xuôi. pha trà dâng thần linh và gia tiên. Như vậy mới không phạm “Thần thai”. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày …. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Các vị Thần linh Thông minh chính trực.Sau khi dọn dẹp. hương hoa. bao gồm: Trầu cau. kê theo hướng đẹp với gia chủ. chư vị Hương linh. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------------. che chở cho chúng con ở đây.các cụ Tổ Khảo. Tự tay gia chủ thắp nhang vào bát nhang được làm tạm thời bằng một cốc gạo sạch. Chư Phật mười phương . . đất này. Chúng con lễ bạc tâm thành. Sau đó là chổi quét nhà.Con lạy chín phương Trời. tay cầm tiền của mang vào nhà mới. bánh kẹo. gia chủ chuẩn bị một cốc gạo sạch làm bát nhang tạm thời. .Thời gian chuyển nhà tốt nhất vào buổi sáng. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các quy định cổ truyền là: . mùa nào quả nấy. bình an cho mọi nhà. Trong trường hợp cấp bách không thể không chuyển nhà thì nên mua một cái chổi mới tinh.Những người cầm tinh con Hổ không được giúp dọn chuyển nhà. chưa có nhu cầu ở ngay thì gia chủ phải ngủ một đêm ở nhà mới. gia tiên ngày nhập trạch được bày biện trang trọng. cốt ở cái Tâm thành kính) . gia tiên phải do tự tay gia chủ cầm đến nhà mới. Còn những người khác trong gia đình thì đi sau. Tạ ơn các vị đã phù trợ. an khang thịnh vượng. . Hậu thổ chư vị Tôn thần . . --------------------------------------------------------------------------------------------------------. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) linh thiêng phù hộ cho chúng con quá trình chuyển nhà được thuận lợi và theo cùng chúng con về nơi ở mới. vàng mã. vật đầu tiên mang vào nhà là cái chiếu hoặc cái đệm đang sử dụng. Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ. Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ. Tổ tiên… Lễ vật thành tâm. Trên đây là một số phép tắc của ông bà ta xưa nhằm giữ gìn sự hanh thông. Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia. Hậu chủ ngụ trong nhà này. đất này đồng lâm án tiền.Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới.VĂN KHẤN THẦN LINH NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật .Người có chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà.Bài vị cúng gia thần. có thể là nhà tự xây cất. chuyển nhà.

tín chủ con cùng gia đình đã mới chuyển (dọn) đến đây là: …. cùng Hương linh nội ngoại các họ … thương xót con cháu. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------. ………………(tên tuổi những người trong gia đình) ………………… Thành tâm sắm lễ. thụ hưởng lễ vật. phẩm oản. ….GIA TIÊN NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Kính lạy tổ tiên nội ngoại họ …….. quả cau lá trầu. hương hoa trà quả. quan . trong êm ngoài ấm Vợ chồng hòa thuận. Thổ thần Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời.Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. mười phương Chư Phật. cha mẹ. thịnh vượng. bày trên bàn thờ. Địa chỉ cụ thể ……. Chúng con thành tâm sắm lễ. thắp nén tâm hương. Thổ thần và Gia tiên. gia chủ phải làm lễ Tân Gia. cúi xin các cụ. Táo phủ thần quân.. hoa. trước án kính lễ. sau lễ nhập trạch dọn về nhà mới yên ổn mọi bề. cơ quan … đều nằm trên đất do vị Thổ thần nơi đó cai quản. gà. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TÂN GIA (ăn mừng nhà mới) Gồm có: . Tín chủ chúng con là: ……… vợ (chồng) là ….. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Văn cúng Gia Tiên (nhân lễ Tân Gia) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. thiết lập án thờ.VĂN KHẤN LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG Ý nghĩa: Theo quan niệm xưa. Chư Phật mười phương. kính cẩn tâu trình: Cầu xin gia đình. Ngũ Thổ. cúi xin được phù hộ độ trì. con cháu sum vầy Cúi nhờ ân đức cao dày Đoái thương phù trì bảo hộ Chúng con lễ bạc tâm thành.. Chúng con lễ bạc tâm thành. kê giường nhóm lửa. (địa chỉ) …. trầu cau. gia đạo hưng long. Định phúc Táo quân. sắp sửa lễ vật. trầu cau. mời bạn bè. Chư Phật mười phương. lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (nhà xưởng. Khi khai trương phải làm lễ xin phép Thổ thần để được Thần linh phù hộ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. Con kính lạy các ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương . cáo yết tôn thần.. giáng phó linh sàng. Nay chúng con làm lễ Tân gia. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. xóm làng đến dự ăn mừng nhà mới. . phát đạt. họ hàng. Kính cẩn tâu rằng: Ngài giữ ngôi tam thái Nắm quyền tạo hóa Trừ tai cứu họa. kính lễ khánh hạ. Nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh. Văn khấn yết cáo Táo quân.. an ninh khang thái Làm ăn tấn tới. Gia đình chúng con mới chuyển (dọn) đến đây là: . cha mẹ. ông bà cha mẹ (nếu có) linh thiêng. cúi xin được phù hộ độ trì. mười phương Chư Phật. Chúng con lễ bạc tâm thành. kê giường nhóm lửa kính lễ khánh hạ. mười phương Chư Phật. cúi xin được phù hộ độ trì. gia đạo hưng long. sau khi dâng chén nước thắp nén hương.. nội ngoại gia tiên. Cúi xin các cụ. chư vị Tôn thần. quả cau lá trầu. trước án kính lễ. .Con kính lạy các ngài Ngũ Phương. ông bà ta cho rằng: Cửa hàng. Thổ thần Văn cúng Gia tiên nhân lễ Tân Gia Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa. thắp nén tâm hương dâng lên trước ban thờ các cụ. chúng con chọn được ngày lành tháng tốt. rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo quân. mã. tức là tổ chức ăn mừng nhà mới. đầy đặn trên bàn. Sắm lễ: Trước tiên là dâng lễ: Hương. vàng. Tiếp đó. tín chủ con thành tâm sắm lễ. cơm canh … Mâm lễ được bày biện đẹp. năm ….Con lạy chín phương Trời. cháu con được bình an. ông bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại. hoa. hương đăng hoa quả. Hôm nay ngày … tháng … năm …. Chúng con kính mời: quan Đương Niên. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. Hôm nay ngày …..) linh thiêng phù trì. Sắm lễ: Lễ vật trong lễ khai trương cửa hàng gồm: Hương.Văn khấn yết cáo Táo quân. bảo vệ dân lành Nay bản gia hoàn tất công trình Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa Nhân lễ khánh hạ. chủ cửa hàng (thủ trưởng cơ quan) thành tâm cầu khấn. anh em… (nếu có). Hôm nay là ngày … tháng … năm …. Nhờ hồng phúc tổ tiên (ông bà. trước linh tọa kính trình các Cụ nội ngoại Gia tiên Tiền tổ. Nhờ hồng phúc tổ tiên. phù hộ độ trì cho chúng con: Lộc tài vượng tiến. thụ hưởng lễ vật. con cháu bình an. anh em. hương đăng hoa quả. sắm sanh lễ vật. (chức vụ của người khấn). nhà xưởng. quả cau lá trầu. dâng lên trước án tọa Đông trù tư mệnh. thương xót con cháu. con cháu . (địa chỉ nhà mới) ………… Tín chủ con thiết lập linh sàng. Tài Thần.. bánh kẹo … và mâm lễ mặn thịnh sọan: xôi. Do đó. mạnh khỏe. Hôm nay là ngày … tháng … năm … Tại số nhà …. rượu thịt. vàng mã. mạnh khỏe. trước án kính lễ. Long Mạch. Tín chủ chúng con là: ……………………………………. văn phòng…) tại xứ này: ……. Lễ Tân Gia thường được tổ chức rất long trọng. chứng giám lòng thành. tài lộc dồi dào Cửa rộng nhà cao. quả. nhà xưởng… Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . phù hộ độ trì cho chúng con lộc tài vượng tiến. con là ………. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt. chứng giám lòng thành. Tín chủ con là ………… cùng gia quyến gồm có……………. Những người được mời thường mang lễ vật đến và nói lời chúc phúc (chúc mừng) gia chủ.(địa chỉ)… Tín chủ con là ………. tháng …. ông bà. người thân. Văn khấn khai trương cửa hàng. dâng cùng Bách linh … cúi xin soi xét. thiết lập án thời. chú bác.Con kính lạy quan Đương Niên hành khiển thái tuế chí đức Tôn thần. Chư Phật mười phương. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới..

. thụ hưởng lễ vật. cùng tất cả các Thần linh cai quản khu vực này. sửa chữa. xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần. KHI MỞ CỔNG. quả cau lá trầu. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương. ngài Định phúc Táo quân. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông. nghe thấu lời mời. Tín chủ (chúng) con là: Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày …. nguyện gì cũng thành. Thạch tinh chi thần .Đương cảnh. VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ. dâng lên trước án. chủ . trước án kính lễ. lộc tài vượng tiến. Các Ngài linh thiêng. công việc hanh thông. Liễu tào phán quan. y thảo phụ mộc. Định phúc táo quân. mở cổng.Con kính lạy quan Đương niên . chứng giám lòng thành.Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần . các ngài địa chúa Long Mạch. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. ngày tháng hưởng phần . Chư Phật mười phương . ngụ trong khu vực này. có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo ……………. Hậu chủ cùng chư vị Hương linh. chứng giám lòng thành. phù trì tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. chuyển nhà. quan Thần linh Thổ địa. sửa chữa. làm ăn thuận lợi..thợ được bình an. KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN. cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc. ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. cúi xin được phù hộ độ trì. Chúng con lễ bạc tâm thành. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. hương hoa trà quả. độ cho chúng con được vạn sự tốt lành. giáng lâm trước án. giáng lâm trước án. mười phương Chư Phật. cầu gì được nấy. thụ hưởng lễ vật. xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình. Nay chọn được ngày lành tháng tốt.Con kính lạy các tôn thần bản xứ. kính cáo chư vị linh thần.Con lạy chín phương Trời. con cháu. các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. trăm sự thuận lợi. chuyển nhà. KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật (Theo “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” NXB Văn hóaThông tin) Tin liên quan Năm Mẹo : Trịnh Vương Hành Khiển. mở cổng. (cất nóc. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . thắp nén tâm hương. Cúi xin các Ngài.

phù trì tín chủ. công việc chóng thành. Hậu chủ và các vị Hương linh. cúi xin được phù hộ độ trì. âm phù dương trợ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . sở cầu như ý.lợi lạc. Chúng con lễ bạc tâm thành. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. trước án kính lễ. cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. muôn sự như ý. sở nguyện tòng tâm. phảng phất quanh khu vực này. cô hồn y thảo phụ mộc.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->