Các bài văn khấn cũng như cách thức sắm sửa lễ vật dưới đây được trích

dẫn từ cuốn “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” của Thượng tọa Thích Thanh Duệ - Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam (thẩm định chỉnh lý) và tác giả Nguyễn Bích Hằng (biên soạn). NXB Văn hóa thông tin. 1. Văn khấn lễ động thổ. Theo ông bà ta xưa, làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thủy, chọn ngày tốt (những ngày có Hoàng Đạo, sinh khí, Lộc mã, Giải thần…) tránh những ngày xấu (ngày Hắc Đạo, Sát chủ, Thổ cấm, trùng tang, Hùng phục…). Và phải chọn giờ tốt, giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng thần đất) để xin được làm nhà trên mảnh đất đó. Sắm lễ: Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là một con gà luộc nguyên con (gà trống hoa, mổ phanh, luộc cả tiết, lòng mề tim gan, xếp trong bụng gà), đĩa xôi, hương, hoa, quả, vàng mã… Sau khi làm lễ gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát cuốc đầu tiên, trình với thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào móng. Trước khi đọc bài khấn phải thắp đèn nhang vái bốn phương tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Bài khấn như sau: ------------------------------------------------------------------------------------- VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo ………… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi dương cơ trụ trạch, để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ, KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN, KHI MỞ CỔNG, KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên - Con kính lạy các tôn thần bản xứ. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo …………….. (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình, con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài, nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến

thuê…) một ngôi nhà tại: ………… Đến ngày … tháng … năm … chúng con sẽ chuyển về nơi ở mới này để tiện làm ăn. phù trì của chư vị Tôn thần. Ngũ thổ. bày tỏ lòng thành kính. muôn sự như ý. Sau là xin phép thổ công cho tổ tiên vào nhà và khấn mời tổ tiên theo ta về nhà mới. anh em. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần. xin được tạ ơn chư vị Tôn thần. hương đăng hoa quả.Con lạy chín phương Trời.. Tài thần.. Năm …. thắp nến. kim ngân. ……………. mọi việc di chuyển được hanh thông. đã được sự che trở. Cúi xin các Ngài. nếu có) đi theo. ngài Bản gia Táo quân.VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY LỄ TẠ (Để xin tổ tiên phù giúp chuyển nhà và mời tổ tiên theo mình về nơi ở mới) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . Tổ Tỷ. rượu. thụ hưởng lễ vật. xin phù hộ cho việc chuyển đi của mình và thuận lợi.Con kính lạy Hoàng thiên. Bát hương thổ công để lại.Con lạy chín phương Trời. chúng con đã mua (xây...Con kính lạy các ngài Ngũ phương. quả. phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc. Cho phép tín chủ chúng con được mời Tổ Tiên vào nhà. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời. vàng mã.Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần . Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật --------------------------------------------------------------------------------------LỄ TẠ Ở NHÀ CŨ TRƯỚC KHI CHUYỂN NHÀ Gồm có: . gia tiên nội ngoại họ …. Lễ tạ. nghe thấu lời mời. nên đặt vào hộp bìa kín đáo. anh em. Phúc đức chính thần. ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. giữ cẩn thận. trước án kính lễ. Bây giờ. các ngài Ngũ Phương. bát Gia tiên và Tổ cô đặt hai bên. Long Mạch. Chư Phật mười phương . chư vị Hương linh Chúng con là: …………………………… Hiện đang ngụ tại: ……………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm … Chúng con thành tâm sắm lễ. Thổ Công . Chư Phật mười phương . Chúng con lễ bạc tâm thành.. nên chúng con phải di chuyển đến nơi ở mới. cúi xin thương xót con cháu về linh sàng. khi đến thì chúng ta làm lễ nhập trạch. nước. chưa phải thì kính mong các chư vị Tôn thần xá lỗi cho chúng con. Hậu thổ chư vị Tôn thần . Ngũ Thổ. thịt. cúi xin được phù hộ độ trì. cho chúng con được thưa rằng:Bấy lâu..Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân . Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương. trầu cau. Con kính mời . Ngụ tại: ……………. thụ hưởng lễ vật. ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương. nhờ (các cụ. hoa. sở cầu như ý. chứng giám lòng thành.Lễ tạ Gia Tiên Trước khi chuyển nhà đi ta nên làm mâm cơm lễ tạ (xôi. giáng lâm trước án. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) hôm nay về đây. cúi xin được phù hộ độ trì. ngài Bản gia Táo quân. cha mẹ.Con kính lạy Hoàng thiên. giáng lâm trước án. các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.cho an lành. Chúng con người trần mắt thịt. Sau khi tàn hết hương thì mang bát hương gia tiên và bát tổ cô (ông bà. Con xin kính mời: ……. Phúc đức tôn thần . Lễ tạ này có thể làm trước khi chuyển nhà trong khoảng một tuần trăng. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Trong suốt thời gian qua chúng con sinh sống ở đây.. cha mẹ.(nếu có cha mẹ. Khi đó trong lúc khấn chúng ta nói rõ ngày sẽ chuyển nhà và địa chỉ nhà sẽ chuyển đến. cùng các chư vị tôn thần. do ……….. trước hết là tạ ơn thần linh thổ công đã phù hộ cho gia đình mình trong thời gian sinh sống tại đây. chúng con thành tâm sửa biện lễ vật.. sở nguyện tòng tâm. hương đăng. Ngũ phương. tại: ………. Nếu thờ thần Tài thì đặt một Khám riêng dười đất. mười phương Chư Phật.Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần . Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo. Hậu thổ chư vị Tôn thần . thương xót tín chủ. chú bác. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. Chúng con sẽ chuyển vào ngày … tháng … năm … Hôm nay. trước án kính lễ. ông bà. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ---------------------------------------------------------------------------------------------------. phù hộ độ trì cho chúng con được bình an. mười phương Chư Phật. sinh sống. có gì thiếu sót. tại ……………. Đốt nén hương thơm dâng lên trước án. khi đi phải làm lễ tạ mới đàng hoàng: Thắp lên mỗi bát hương trên bàn thờ ở nhà cũ ba nén hương (thường thì mỗi gia đình có 3 bát hương: Bát Thần linh-Thổ công ở giữa. ..) Theo tục lệ truyền thống phải “có đầu có cuối”. quả cau lá trầu.Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này. thành tâm sửa lễ. ngài Bản xứ thổ địa. hoa tươi. Tháng …. gà. Hiển khảo.Con kính lạy Tổ tiên.Lễ tạ thần linh. con cháu… nếu có) linh thiêng đã bồi đắp phúc đức. Chúng con lễ bạc tâm thành. thụ hưởng lễ vật. Tín chủ chúng con là: ………………………. chứng giám tâm thành.. thuận lợi. công việc chóng thành. chúng con thành tâm sắm sửa chút lễ mọn. Hiện nay. ----------------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TẠ THẦN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN LINH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . chư vị Hương linh. chúng con nhờ ơn tổ tiên. quả tốt. ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân. Hôm nay là ngày …. ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. Tổ Tỷ).Con kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng. chứng giám lòng thành. gần cửa ra vào). Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài.

gia tiên ngày nhập trạch được bày biện trang trọng.Con kính lạy Hoàng thiên. mùa nào quả nấy. an khang thịnh vượng. dâng lên trước án. pha trà dâng thần linh và gia tiên. tại: ……. cả nhà vui vẻ. . vạn sự tốt lành. Tạ ơn các vị đã phù trợ. Còn những người khác trong gia đình thì đi sau. . chư vị Hương linh. . Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------------. Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ. Sau đó là chổi quét nhà. Hậu thổ chư vị Tôn thần . tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. hôm nào lắp đặt. thịt. Sắm lễ nhập trạch vào nhà mới: . có thể là nhà tự xây cất. Kính xin các vị phù hộ cho chúng con mọi việc di chuyển tới đây được hanh thông. gà… . Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày …. vạn sự như ý. không nên mang bếp điện vì bếp điện chỉ có tinh mà không có tướng (chỉ có nhiệt mà không có ngọn lửa).Lễ vật được bày lên bàn thờ.Con lạy chín phương Trời. anh em. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các quy định cổ truyền là: . tài lộc dồi dào. gia chủ chuẩn bị một cốc gạo sạch làm bát nhang tạm thời. Trong trường hợp cấp bách không thể không chuyển nhà thì nên mua một cái chổi mới tinh.Bài vị gia thần (tức Thổ Công. Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia. đồng lai hâm hưởng.Bài vị cúng gia thần. trước án kính lễ.VĂN KHẤN THẦN LINH NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . đích thân người chửa cầm cái chổi mới quét qua đồ đạc một lượt rồi mới chuyển. gia tiên phải do tự tay gia chủ cầm đến nhà mới. . làm ăn tiến tới. Trên đây là một số phép tắc của ông bà ta xưa nhằm giữ gìn sự hanh thông. bao gồm: Trầu cau. Con xin kính mời ………… (nếu có cha mẹ.. Hậu chủ ở trong nhà này. trước án kính lễ.Người có chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà. kê theo hướng đẹp với gia chủ. đất này.Bài vị gia tiên (tức bát hương gia tiên. sắp đặt đồ đạc.Đồ đạc phải do tự tay người trong gia đình mang vào nhà mới.các cụ Tổ Khảo. Tổ Tỷ. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Các vị Thần linh Thông minh chính trực. Sau lễ nhập trạch mới lập bát nhang thờ phụng Thổ công. thắp nến và mâm lễ mặn: rượu. Giữ ngôi tam thai Nắm quyền tạo hóa Thể đức hiếu sinh Phù hộ dân lành Bảo vệ sinh linh Nêu cao chính đạo. tài vận tiến đến. gia tiên nội ngoại họ …. tiếp đó là châm bếp đun nước “khai bếp”. hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. giữa trưa hoặc khi mặt trời mới bắt đầu xế bóng. để chúng con được thờ phụng.Sau khi dọn dẹp. Chư Phật mười phương . mười phương Chư Phật. sau đó là cái bếp lửa (bếp ga. Gia chủ thắp nhang và khấn bài “Văn khấn thần linh ngày nhập trạch” xin nhập vào nhà mới. tổ cô…) thì chuyển nhà đi đâu ta mang theo đó. . cúi xin được phù hộ độ trì. thắp nén tâm hương. Chúng con lễ bạc tâm thành. cúi xin được phù hộ độ trì. Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về nơi ở mới này để thờ phụng. Bát nhang thổ công để lại. sắp đặt xong xuôi. phần sài nhóm lửa.. Sau đó mới dọn dẹp. Và lập bát nhang thờ chư vị Tôn Thần. . đặt lên bàn thờ. theo quan niệm dân gian) lúc này chưa có. .Thời gian chuyển nhà tốt nhất vào buổi sáng.Những người cầm tinh con Hổ không được giúp dọn chuyển nhà. Tự tay gia chủ thắp nhang vào bát nhang được làm tạm thời bằng một cốc gạo sạch. chuyển nhà. đất này đồng lâm án tiền. nước… những lễ vật để cúng Thần Linh (cúng để xin phép được nhập trạch và xin phép cho được rước vong linh gia tiên về nơi ở mới này để thờ phụng) . thần linh (chúng ta tự làm hoặc nhờ nhà Chùa đều được. bếp dầu).Mâm lễ dâng thần linh. bánh kẹo. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ----------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ NHẬP TRẠCH Lễ nhập trạch (lễ dọn vào nhà mới. độ cho gia quyến chúng con an ninh. hương hoa. gạo. bách bệnh không phát sinh. Tổ tiên… Lễ vật thành tâm. toàn gia tổ chức lễ bái tạ Thần Phật. giúp đỡ. khang thái. xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần. Như vậy mới không phạm “Thần thai”. Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc. Nếu chỉ nhập trạch lấy ngày tốt. hương hoa trà quả. quả cau lá trầu. Chúng con lễ bạc tâm thành.Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới. cốt ở cái Tâm thành kính) . sau đó khấn bài “Văn khấn yết cáo gia tiên ngày nhập trạch”. Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại: ………. xôi. bình an cho mọi nhà. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. kính lễ khánh hạ. Hậu chủ ngụ trong nhà này. thụ hưởng lễ vật. phù hộ cho tín chủ con sức khỏe dồi dào. các vị Thánh Thần. tốt đẹp. chưa có nhu cầu ở ngay thì gia chủ phải ngủ một đêm ở nhà mới. vàng mã. vật đầu tiên mang vào nhà là cái chiếu hoặc cái đệm đang sử dụng. kê đặt yên ổn mọi đồ đạc trong nhà thì làm lễ này.Khi chuyển đồ vào nhà mới. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) linh thiêng phù hộ cho chúng con quá trình chuyển nhà được thuận lợi và theo cùng chúng con về nơi ở mới.Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. Tránh chuyển nhà buổi tối.VĂN KHẤN YẾT CÁO . tay cầm tiền của mang vào nhà mới. chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------. Thần linh và các vị thần cai quản ngôi nhà mới. Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ. che chở cho chúng con ở đây.

Tín chủ con là ………… cùng gia quyến gồm có……………. hương đăng hoa quả. Do đó. chủ cửa hàng (thủ trưởng cơ quan) thành tâm cầu khấn. cúi xin được phù hộ độ trì. con cháu bình an. phẩm oản. …. gà.VĂN KHẤN LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG Ý nghĩa: Theo quan niệm xưa. tài lộc dồi dào Cửa rộng nhà cao. Định phúc Táo quân. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. ………………(tên tuổi những người trong gia đình) ………………… Thành tâm sắm lễ. phù hộ độ trì cho chúng con: Lộc tài vượng tiến. quả cau lá trầu. trầu cau. Nay chúng con làm lễ Tân gia. Hôm nay là ngày … tháng … năm …. năm …. chú bác. tức là tổ chức ăn mừng nhà mới. Chư Phật mười phương. cùng Hương linh nội ngoại các họ … thương xót con cháu. Chúng con kính mời: quan Đương Niên.Con kính lạy các ngài Ngũ Phương. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt. quả. Con kính lạy các ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương . Long Mạch.. gia đạo hưng long. anh em. văn phòng…) tại xứ này: ……. cáo yết tôn thần. Chư Phật mười phương. Gia đình chúng con mới chuyển (dọn) đến đây là: . mời bạn bè. thụ hưởng lễ vật. Khi khai trương phải làm lễ xin phép Thổ thần để được Thần linh phù hộ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. tháng …. rượu thịt.. quả cau lá trầu.. chư vị Tôn thần. Thổ thần Văn cúng Gia tiên nhân lễ Tân Gia Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa. hoa. kính lễ khánh hạ. . mười phương Chư Phật. gia chủ phải làm lễ Tân Gia. quả cau lá trầu. an ninh khang thái Làm ăn tấn tới. ông bà ta cho rằng: Cửa hàng. Nhờ hồng phúc tổ tiên (ông bà. Ngũ Thổ. mười phương Chư Phật. thiết lập án thờ. cúi xin được phù hộ độ trì. Nhờ hồng phúc tổ tiên. kính cẩn tâu trình: Cầu xin gia đình. Địa chỉ cụ thể ……. Văn khấn yết cáo Táo quân. Chúng con lễ bạc tâm thành. họ hàng. Tín chủ chúng con là: ……… vợ (chồng) là …. (chức vụ của người khấn). cha mẹ. Hôm nay ngày …. đầy đặn trên bàn. Hôm nay ngày … tháng … năm …. ông bà cha mẹ (nếu có) linh thiêng. Thổ thần và Gia tiên. dâng lên trước án tọa Đông trù tư mệnh.Văn khấn yết cáo Táo quân.. cha mẹ. trước án kính lễ. cháu con được bình an. sắp sửa lễ vật. vàng mã..) linh thiêng phù trì. xóm làng đến dự ăn mừng nhà mới. (địa chỉ nhà mới) ………… Tín chủ con thiết lập linh sàng. bảo vệ dân lành Nay bản gia hoàn tất công trình Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa Nhân lễ khánh hạ. phát đạt. hương đăng hoa quả. mười phương Chư Phật. nội ngoại gia tiên. mã. chứng giám lòng thành. chứng giám lòng thành. . Kính cẩn tâu rằng: Ngài giữ ngôi tam thái Nắm quyền tạo hóa Trừ tai cứu họa. mạnh khỏe. bánh kẹo … và mâm lễ mặn thịnh sọan: xôi. Sắm lễ: Trước tiên là dâng lễ: Hương. hương hoa trà quả. Tài Thần. Thổ thần Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. Hôm nay là ngày … tháng … năm … Tại số nhà …. trước linh tọa kính trình các Cụ nội ngoại Gia tiên Tiền tổ. quan . tín chủ con thành tâm sắm lễ. cúi xin được phù hộ độ trì. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. người thân. thắp nén tâm hương. dâng cùng Bách linh … cúi xin soi xét. rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo quân. cúi xin các cụ. thương xót con cháu. kê giường nhóm lửa kính lễ khánh hạ. anh em… (nếu có). Cúi xin các cụ. Tiếp đó.. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Văn cúng Gia Tiên (nhân lễ Tân Gia) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời.. con cháu sum vầy Cúi nhờ ân đức cao dày Đoái thương phù trì bảo hộ Chúng con lễ bạc tâm thành. chúng con chọn được ngày lành tháng tốt. vàng. ông bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại. nhà xưởng. cơ quan … đều nằm trên đất do vị Thổ thần nơi đó cai quản. Chúng con lễ bạc tâm thành.Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. (địa chỉ) …. Chúng con thành tâm sắm lễ. Lễ Tân Gia thường được tổ chức rất long trọng. kê giường nhóm lửa. Những người được mời thường mang lễ vật đến và nói lời chúc phúc (chúc mừng) gia chủ. Tín chủ chúng con là: …………………………………….. thịnh vượng. Sắm lễ: Lễ vật trong lễ khai trương cửa hàng gồm: Hương. trước án kính lễ. trong êm ngoài ấm Vợ chồng hòa thuận.. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TÂN GIA (ăn mừng nhà mới) Gồm có: . phù hộ độ trì cho chúng con lộc tài vượng tiến. Văn khấn khai trương cửa hàng. thắp nén tâm hương dâng lên trước ban thờ các cụ. Nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh. hoa. Chư Phật mười phương. ông bà. trước án kính lễ. tín chủ con cùng gia đình đã mới chuyển (dọn) đến đây là: …. con cháu .Con lạy chín phương Trời. Táo phủ thần quân. giáng phó linh sàng. gia đạo hưng long. sau lễ nhập trạch dọn về nhà mới yên ổn mọi bề. thiết lập án thời. sắm sanh lễ vật. nhà xưởng… Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . mạnh khỏe.(địa chỉ)… Tín chủ con là ………. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. sau khi dâng chén nước thắp nén hương. lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (nhà xưởng. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------. cơm canh … Mâm lễ được bày biện đẹp. con là ……….. bày trên bàn thờ. thụ hưởng lễ vật.GIA TIÊN NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Kính lạy tổ tiên nội ngoại họ …….Con kính lạy quan Đương Niên hành khiển thái tuế chí đức Tôn thần. trầu cau.

các ngài địa chúa Long Mạch. trước án kính lễ. độ cho chúng con được vạn sự tốt lành. xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần. cùng tất cả các Thần linh cai quản khu vực này. quan Thần linh Thổ địa. Hậu chủ cùng chư vị Hương linh. Tín chủ (chúng) con là: Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày …. Nay chọn được ngày lành tháng tốt. Định phúc táo quân.Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần . con cháu. quả cau lá trầu.. sửa chữa. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. cầu gì được nấy. lộc tài vượng tiến. Cúi xin các Ngài. Chư Phật mười phương . nghe thấu lời mời. chuyển nhà. Liễu tào phán quan. chứng giám lòng thành.Đương cảnh. KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG. y thảo phụ mộc. mở cổng. dâng lên trước án. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. chủ . mở cổng. nguyện gì cũng thành. ngụ trong khu vực này. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. cúi xin được phù hộ độ trì. (cất nóc. sửa chữa. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. hương hoa trà quả. KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN. kính cáo chư vị linh thần. mười phương Chư Phật. có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo …………….thợ được bình an.Con lạy chín phương Trời. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật (Theo “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” NXB Văn hóaThông tin) Tin liên quan Năm Mẹo : Trịnh Vương Hành Khiển. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông. Các Ngài linh thiêng. ngày tháng hưởng phần . thụ hưởng lễ vật. Chúng con lễ bạc tâm thành. chứng giám lòng thành. công việc hanh thông. giáng lâm trước án. VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ. cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc. làm ăn thuận lợi. thắp nén tâm hương. thụ hưởng lễ vật. chuyển nhà. Thạch tinh chi thần .Con kính lạy các tôn thần bản xứ. ngài Định phúc Táo quân. phù trì tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn..Con kính lạy quan Đương niên . ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương. KHI MỞ CỔNG. trăm sự thuận lợi. xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình. giáng lâm trước án.

sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành. Hậu chủ và các vị Hương linh. công việc chóng thành. trước án kính lễ. cô hồn y thảo phụ mộc.lợi lạc. sở cầu như ý. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. phảng phất quanh khu vực này. cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành. cúi xin được phù hộ độ trì. muôn sự như ý. phù trì tín chủ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . âm phù dương trợ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful