Các bài văn khấn cũng như cách thức sắm sửa lễ vật dưới đây được trích

dẫn từ cuốn “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” của Thượng tọa Thích Thanh Duệ - Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam (thẩm định chỉnh lý) và tác giả Nguyễn Bích Hằng (biên soạn). NXB Văn hóa thông tin. 1. Văn khấn lễ động thổ. Theo ông bà ta xưa, làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thủy, chọn ngày tốt (những ngày có Hoàng Đạo, sinh khí, Lộc mã, Giải thần…) tránh những ngày xấu (ngày Hắc Đạo, Sát chủ, Thổ cấm, trùng tang, Hùng phục…). Và phải chọn giờ tốt, giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng thần đất) để xin được làm nhà trên mảnh đất đó. Sắm lễ: Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là một con gà luộc nguyên con (gà trống hoa, mổ phanh, luộc cả tiết, lòng mề tim gan, xếp trong bụng gà), đĩa xôi, hương, hoa, quả, vàng mã… Sau khi làm lễ gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát cuốc đầu tiên, trình với thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào móng. Trước khi đọc bài khấn phải thắp đèn nhang vái bốn phương tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Bài khấn như sau: ------------------------------------------------------------------------------------- VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo ………… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi dương cơ trụ trạch, để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ, KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN, KHI MỞ CỔNG, KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên - Con kính lạy các tôn thần bản xứ. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo …………….. (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình, con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài, nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến

trước hết là tạ ơn thần linh thổ công đã phù hộ cho gia đình mình trong thời gian sinh sống tại đây. ngài Bản xứ thổ địa. Tháng …. sở nguyện tòng tâm. Thổ Công .. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) hôm nay về đây.Con kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng. bày tỏ lòng thành kính.Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần . công việc chóng thành. Ngũ Thổ. chư vị Hương linh.Con kính lạy Hoàng thiên. thụ hưởng lễ vật.Con lạy chín phương Trời. Phúc đức chính thần. Chư Phật mười phương .Con kính lạy Tổ tiên. Sau là xin phép thổ công cho tổ tiên vào nhà và khấn mời tổ tiên theo ta về nhà mới. Cho phép tín chủ chúng con được mời Tổ Tiên vào nhà.Con lạy chín phương Trời. thụ hưởng lễ vật. Long Mạch. thương xót tín chủ. Năm …. chú bác. các ngài Ngũ Phương. mười phương Chư Phật. cúi xin thương xót con cháu về linh sàng. Tổ Tỷ. rượu. ông bà. Chúng con lễ bạc tâm thành. ngài Bản gia Táo quân. quả tốt.. đã được sự che trở.. hương đăng.Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần .) Theo tục lệ truyền thống phải “có đầu có cuối”. nhờ (các cụ. Hiện nay. Ngũ thổ. ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần. ngài Bản gia Táo quân.cho an lành.. hoa tươi. chúng con đã mua (xây. muôn sự như ý. quả. thịt. thuận lợi. Chúng con sẽ chuyển vào ngày … tháng … năm … Hôm nay. xin được tạ ơn chư vị Tôn thần. chúng con thành tâm sắm sửa chút lễ mọn. sinh sống.Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này. anh em. thành tâm sửa lễ. Bây giờ. nếu có) đi theo. tại ……………. cho chúng con được thưa rằng:Bấy lâu.. cúi xin được phù hộ độ trì. Hôm nay là ngày …. Cúi xin các Ngài. các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ---------------------------------------------------------------------------------------------------. chứng giám lòng thành. Sau khi tàn hết hương thì mang bát hương gia tiên và bát tổ cô (ông bà. Hậu thổ chư vị Tôn thần . quả cau lá trầu. Tín chủ chúng con là: ………………………. sở cầu như ý. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án.VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY LỄ TẠ (Để xin tổ tiên phù giúp chuyển nhà và mời tổ tiên theo mình về nơi ở mới) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . ……………. thắp nến. khi đi phải làm lễ tạ mới đàng hoàng: Thắp lên mỗi bát hương trên bàn thờ ở nhà cũ ba nén hương (thường thì mỗi gia đình có 3 bát hương: Bát Thần linh-Thổ công ở giữa. Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương. cha mẹ. hoa.. mọi việc di chuyển được hanh thông. xin phù hộ cho việc chuyển đi của mình và thuận lợi. Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo. thụ hưởng lễ vật. nên đặt vào hộp bìa kín đáo. phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc. giáng lâm trước án.Lễ tạ Gia Tiên Trước khi chuyển nhà đi ta nên làm mâm cơm lễ tạ (xôi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TẠ THẦN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN LINH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . thuê…) một ngôi nhà tại: ………… Đến ngày … tháng … năm … chúng con sẽ chuyển về nơi ở mới này để tiện làm ăn. hương đăng hoa quả.Lễ tạ thần linh.. Chúng con lễ bạc tâm thành. Con kính mời . Tài thần. nghe thấu lời mời.. do ………. Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài. mười phương Chư Phật. trầu cau. Phúc đức tôn thần . . có gì thiếu sót. cùng các chư vị tôn thần. Đốt nén hương thơm dâng lên trước án. chư vị Hương linh Chúng con là: …………………………… Hiện đang ngụ tại: ……………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm … Chúng con thành tâm sắm lễ.(nếu có cha mẹ.Con kính lạy các ngài Ngũ phương. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật --------------------------------------------------------------------------------------LỄ TẠ Ở NHÀ CŨ TRƯỚC KHI CHUYỂN NHÀ Gồm có: . gần cửa ra vào). chứng giám tâm thành. cúi xin được phù hộ độ trì. chưa phải thì kính mong các chư vị Tôn thần xá lỗi cho chúng con. ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân. Lễ tạ. phù trì của chư vị Tôn thần. gà. gia tiên nội ngoại họ …. Ngũ phương. Hậu thổ chư vị Tôn thần . Tổ Tỷ). Chúng con người trần mắt thịt. ngài bản xứ Thần linh Thổ địa.Con kính lạy Hoàng thiên. nước. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần. anh em. chúng con thành tâm sửa biện lễ vật.. Hiển khảo. nên chúng con phải di chuyển đến nơi ở mới. chứng giám lòng thành. con cháu… nếu có) linh thiêng đã bồi đắp phúc đức. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Trong suốt thời gian qua chúng con sinh sống ở đây. khi đến thì chúng ta làm lễ nhập trạch. tại: ………. cha mẹ.. kim ngân. Bát hương thổ công để lại. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời. giữ cẩn thận. chúng con nhờ ơn tổ tiên. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. Lễ tạ này có thể làm trước khi chuyển nhà trong khoảng một tuần trăng.Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân . Chư Phật mười phương . Con xin kính mời: ……. Khi đó trong lúc khấn chúng ta nói rõ ngày sẽ chuyển nhà và địa chỉ nhà sẽ chuyển đến. Nếu thờ thần Tài thì đặt một Khám riêng dười đất. ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương. trước án kính lễ. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo. trước án kính lễ. bát Gia tiên và Tổ cô đặt hai bên. Ngụ tại: ……………. vàng mã. giáng lâm trước án. phù hộ độ trì cho chúng con được bình an.

Con kính lạy Hoàng thiên. mùa nào quả nấy. kê theo hướng đẹp với gia chủ. dâng lên trước án. chưa có nhu cầu ở ngay thì gia chủ phải ngủ một đêm ở nhà mới. . đích thân người chửa cầm cái chổi mới quét qua đồ đạc một lượt rồi mới chuyển. theo quan niệm dân gian) lúc này chưa có. Nếu chỉ nhập trạch lấy ngày tốt. Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc. Gia chủ thắp nhang và khấn bài “Văn khấn thần linh ngày nhập trạch” xin nhập vào nhà mới. tại: ……. Giữ ngôi tam thai Nắm quyền tạo hóa Thể đức hiếu sinh Phù hộ dân lành Bảo vệ sinh linh Nêu cao chính đạo. khang thái. Hậu thổ chư vị Tôn thần . gia tiên ngày nhập trạch được bày biện trang trọng. đồng lai hâm hưởng. Tổ tiên… Lễ vật thành tâm. thụ hưởng lễ vật. cốt ở cái Tâm thành kính) . Chúng con lễ bạc tâm thành. thắp nến và mâm lễ mặn: rượu.Người có chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà. Chư Phật mười phương . Kính xin các vị phù hộ cho chúng con mọi việc di chuyển tới đây được hanh thông. không nên mang bếp điện vì bếp điện chỉ có tinh mà không có tướng (chỉ có nhiệt mà không có ngọn lửa). Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia.Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới. toàn gia tổ chức lễ bái tạ Thần Phật.các cụ Tổ Khảo. tiếp đó là châm bếp đun nước “khai bếp”. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Các vị Thần linh Thông minh chính trực. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) linh thiêng phù hộ cho chúng con quá trình chuyển nhà được thuận lợi và theo cùng chúng con về nơi ở mới. vật đầu tiên mang vào nhà là cái chiếu hoặc cái đệm đang sử dụng.. . Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày …. tài vận tiến đến. sắp đặt xong xuôi. bếp dầu). Hậu chủ ngụ trong nhà này. Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ. Tự tay gia chủ thắp nhang vào bát nhang được làm tạm thời bằng một cốc gạo sạch. kê đặt yên ổn mọi đồ đạc trong nhà thì làm lễ này. quả cau lá trầu.Những người cầm tinh con Hổ không được giúp dọn chuyển nhà. vạn sự như ý.VĂN KHẤN YẾT CÁO . giữa trưa hoặc khi mặt trời mới bắt đầu xế bóng. Sau đó là chổi quét nhà.Con lạy chín phương Trời. Bát nhang thổ công để lại. đặt lên bàn thờ. Trong trường hợp cấp bách không thể không chuyển nhà thì nên mua một cái chổi mới tinh. giúp đỡ. gia chủ chuẩn bị một cốc gạo sạch làm bát nhang tạm thời. pha trà dâng thần linh và gia tiên. Thần linh và các vị thần cai quản ngôi nhà mới. bách bệnh không phát sinh. hương hoa trà quả. . hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------. đất này. mười phương Chư Phật. sắp đặt đồ đạc. Tạ ơn các vị đã phù trợ. để chúng con được thờ phụng. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------------. Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại: ………. phần sài nhóm lửa. Tổ Tỷ. Còn những người khác trong gia đình thì đi sau. Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ. làm ăn tiến tới. gà… . thắp nén tâm hương. gia tiên phải do tự tay gia chủ cầm đến nhà mới.Thời gian chuyển nhà tốt nhất vào buổi sáng. tay cầm tiền của mang vào nhà mới. có thể là nhà tự xây cất.Bài vị cúng gia thần.Bài vị gia thần (tức Thổ Công. kính lễ khánh hạ. Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về nơi ở mới này để thờ phụng. an khang thịnh vượng. các vị Thánh Thần.Sau khi dọn dẹp. . cúi xin được phù hộ độ trì. vàng mã. bao gồm: Trầu cau. cúi xin được phù hộ độ trì. vạn sự tốt lành. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. tổ cô…) thì chuyển nhà đi đâu ta mang theo đó. . thịt.Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. Trên đây là một số phép tắc của ông bà ta xưa nhằm giữ gìn sự hanh thông. Và lập bát nhang thờ chư vị Tôn Thần. anh em. trước án kính lễ. tài lộc dồi dào. gia tiên nội ngoại họ …. Hậu chủ ở trong nhà này. thần linh (chúng ta tự làm hoặc nhờ nhà Chùa đều được. xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần. cả nhà vui vẻ. sau đó là cái bếp lửa (bếp ga.Lễ vật được bày lên bàn thờ.VĂN KHẤN THẦN LINH NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . Tránh chuyển nhà buổi tối. hương hoa. chư vị Hương linh. chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ. Sắm lễ nhập trạch vào nhà mới: . bình an cho mọi nhà. trước án kính lễ. Sau đó mới dọn dẹp..Bài vị gia tiên (tức bát hương gia tiên. tốt đẹp.Mâm lễ dâng thần linh. Con xin kính mời ………… (nếu có cha mẹ. phù hộ cho tín chủ con sức khỏe dồi dào.Khi chuyển đồ vào nhà mới. . hôm nào lắp đặt. đất này đồng lâm án tiền. Như vậy mới không phạm “Thần thai”. bánh kẹo. chuyển nhà. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ----------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ NHẬP TRẠCH Lễ nhập trạch (lễ dọn vào nhà mới. nước… những lễ vật để cúng Thần Linh (cúng để xin phép được nhập trạch và xin phép cho được rước vong linh gia tiên về nơi ở mới này để thờ phụng) . độ cho gia quyến chúng con an ninh. che chở cho chúng con ở đây. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ.Đồ đạc phải do tự tay người trong gia đình mang vào nhà mới. xôi. Sau lễ nhập trạch mới lập bát nhang thờ phụng Thổ công. sau đó khấn bài “Văn khấn yết cáo gia tiên ngày nhập trạch”. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các quy định cổ truyền là: . . gạo. Chúng con lễ bạc tâm thành.

Văn khấn khai trương cửa hàng. sau khi dâng chén nước thắp nén hương. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt. cha mẹ. sắm sanh lễ vật. Hôm nay là ngày … tháng … năm …. Hôm nay là ngày … tháng … năm … Tại số nhà …. cúi xin được phù hộ độ trì. Tín chủ chúng con là: ……………………………………. bánh kẹo … và mâm lễ mặn thịnh sọan: xôi. Lễ Tân Gia thường được tổ chức rất long trọng.Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. bày trên bàn thờ. đầy đặn trên bàn. Tín chủ con là ………… cùng gia quyến gồm có……………. Tiếp đó. cơm canh … Mâm lễ được bày biện đẹp. anh em. gia đạo hưng long. Hôm nay ngày …. gia chủ phải làm lễ Tân Gia. trước án kính lễ. quả cau lá trầu. chứng giám lòng thành. Thổ thần và Gia tiên. chú bác. mười phương Chư Phật. kính lễ khánh hạ. thụ hưởng lễ vật. Chúng con lễ bạc tâm thành. tức là tổ chức ăn mừng nhà mới. tín chủ con cùng gia đình đã mới chuyển (dọn) đến đây là: …. (địa chỉ) …. ông bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại. thiết lập án thờ. mười phương Chư Phật. nhà xưởng. dâng cùng Bách linh … cúi xin soi xét. Văn khấn yết cáo Táo quân. cúi xin được phù hộ độ trì. phẩm oản.Văn khấn yết cáo Táo quân. (chức vụ của người khấn). rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo quân. mã. Sắm lễ: Lễ vật trong lễ khai trương cửa hàng gồm: Hương. Chúng con lễ bạc tâm thành. giáng phó linh sàng. gia đạo hưng long. Ngũ Thổ.. thịnh vượng. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. hương hoa trà quả. tài lộc dồi dào Cửa rộng nhà cao. trong êm ngoài ấm Vợ chồng hòa thuận. thương xót con cháu.) linh thiêng phù trì. Táo phủ thần quân. sắp sửa lễ vật. …. quả cau lá trầu.. thiết lập án thời.Con kính lạy quan Đương Niên hành khiển thái tuế chí đức Tôn thần. con là ………. hoa. chứng giám lòng thành. Chúng con kính mời: quan Đương Niên. kê giường nhóm lửa.Con kính lạy các ngài Ngũ Phương. Gia đình chúng con mới chuyển (dọn) đến đây là: . họ hàng. chúng con chọn được ngày lành tháng tốt. ông bà ta cho rằng: Cửa hàng. Kính cẩn tâu rằng: Ngài giữ ngôi tam thái Nắm quyền tạo hóa Trừ tai cứu họa. hương đăng hoa quả. chủ cửa hàng (thủ trưởng cơ quan) thành tâm cầu khấn. cúi xin các cụ. nội ngoại gia tiên.. Nay chúng con làm lễ Tân gia. hương đăng hoa quả. Tài Thần. Thổ thần Văn cúng Gia tiên nhân lễ Tân Gia Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa. quan .. Cúi xin các cụ. Những người được mời thường mang lễ vật đến và nói lời chúc phúc (chúc mừng) gia chủ. sau lễ nhập trạch dọn về nhà mới yên ổn mọi bề.GIA TIÊN NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Kính lạy tổ tiên nội ngoại họ ……. . tín chủ con thành tâm sắm lễ. Chúng con thành tâm sắm lễ. mạnh khỏe. Thổ thần Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. trước linh tọa kính trình các Cụ nội ngoại Gia tiên Tiền tổ. ông bà cha mẹ (nếu có) linh thiêng. vàng. rượu thịt. mười phương Chư Phật. trầu cau. anh em… (nếu có). trước án kính lễ.Con lạy chín phương Trời. Hôm nay ngày … tháng … năm …. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. Nhờ hồng phúc tổ tiên. (địa chỉ nhà mới) ………… Tín chủ con thiết lập linh sàng. dâng lên trước án tọa Đông trù tư mệnh. Chư Phật mười phương. văn phòng…) tại xứ này: ……. Nhờ hồng phúc tổ tiên (ông bà. trước án kính lễ. năm …. kính cẩn tâu trình: Cầu xin gia đình. hoa. cáo yết tôn thần. phù hộ độ trì cho chúng con: Lộc tài vượng tiến. thắp nén tâm hương dâng lên trước ban thờ các cụ. vàng mã. quả cau lá trầu. thụ hưởng lễ vật. lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (nhà xưởng. phát đạt. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Văn cúng Gia Tiên (nhân lễ Tân Gia) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. cúi xin được phù hộ độ trì. Tín chủ chúng con là: ……… vợ (chồng) là …. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới... ………………(tên tuổi những người trong gia đình) ………………… Thành tâm sắm lễ.(địa chỉ)… Tín chủ con là ………. con cháu bình an. cùng Hương linh nội ngoại các họ … thương xót con cháu. tháng …. Chư Phật mười phương. nhà xưởng… Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . con cháu sum vầy Cúi nhờ ân đức cao dày Đoái thương phù trì bảo hộ Chúng con lễ bạc tâm thành. quả. gà. mời bạn bè. ông bà. Nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh. Con kính lạy các ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương . xóm làng đến dự ăn mừng nhà mới. an ninh khang thái Làm ăn tấn tới. kê giường nhóm lửa kính lễ khánh hạ. trầu cau. Địa chỉ cụ thể ……. con cháu . thắp nén tâm hương. người thân. cháu con được bình an.VĂN KHẤN LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG Ý nghĩa: Theo quan niệm xưa.. phù hộ độ trì cho chúng con lộc tài vượng tiến. chư vị Tôn thần. mạnh khỏe. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TÂN GIA (ăn mừng nhà mới) Gồm có: . Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------. Định phúc Táo quân. Sắm lễ: Trước tiên là dâng lễ: Hương. bảo vệ dân lành Nay bản gia hoàn tất công trình Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa Nhân lễ khánh hạ. Do đó. Khi khai trương phải làm lễ xin phép Thổ thần để được Thần linh phù hộ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. cơ quan … đều nằm trên đất do vị Thổ thần nơi đó cai quản.. . Chư Phật mười phương.. Long Mạch.. cha mẹ.

Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. giáng lâm trước án. làm ăn thuận lợi. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. thắp nén tâm hương. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật (Theo “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” NXB Văn hóaThông tin) Tin liên quan Năm Mẹo : Trịnh Vương Hành Khiển. Định phúc táo quân. thụ hưởng lễ vật. cúi xin được phù hộ độ trì. y thảo phụ mộc. quả cau lá trầu. mở cổng. Các Ngài linh thiêng. Chúng con lễ bạc tâm thành. xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình. ngày tháng hưởng phần . có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo ……………. phù trì tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc. nguyện gì cũng thành. Thạch tinh chi thần . các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. ngài Định phúc Táo quân. các ngài địa chúa Long Mạch.Đương cảnh. Chư Phật mười phương . chứng giám lòng thành. trước án kính lễ. chuyển nhà. kính cáo chư vị linh thần. Hậu chủ cùng chư vị Hương linh. Liễu tào phán quan. lộc tài vượng tiến. trăm sự thuận lợi. ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương. Tín chủ (chúng) con là: Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày …. quan Thần linh Thổ địa. KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG.Con kính lạy các tôn thần bản xứ.Con kính lạy quan Đương niên . ngụ trong khu vực này. xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần.thợ được bình an. hương hoa trà quả. công việc hanh thông. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông. cùng tất cả các Thần linh cai quản khu vực này. Nay chọn được ngày lành tháng tốt. cầu gì được nấy. KHI MỞ CỔNG. mở cổng. chuyển nhà.Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần .. sửa chữa. chủ . độ cho chúng con được vạn sự tốt lành. thụ hưởng lễ vật.Con lạy chín phương Trời. mười phương Chư Phật. KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN. ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. Cúi xin các Ngài. sửa chữa. con cháu. giáng lâm trước án. (cất nóc. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. nghe thấu lời mời. VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ.. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . chứng giám lòng thành. dâng lên trước án.

cô hồn y thảo phụ mộc. phảng phất quanh khu vực này. sở nguyện tòng tâm. Hậu chủ và các vị Hương linh.lợi lạc. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . muôn sự như ý. cúi xin được phù hộ độ trì. công việc chóng thành. cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành. Chúng con lễ bạc tâm thành. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. trước án kính lễ. sở cầu như ý. âm phù dương trợ. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. phù trì tín chủ.