Các bài văn khấn cũng như cách thức sắm sửa lễ vật dưới đây được trích

dẫn từ cuốn “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” của Thượng tọa Thích Thanh Duệ - Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam (thẩm định chỉnh lý) và tác giả Nguyễn Bích Hằng (biên soạn). NXB Văn hóa thông tin. 1. Văn khấn lễ động thổ. Theo ông bà ta xưa, làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thủy, chọn ngày tốt (những ngày có Hoàng Đạo, sinh khí, Lộc mã, Giải thần…) tránh những ngày xấu (ngày Hắc Đạo, Sát chủ, Thổ cấm, trùng tang, Hùng phục…). Và phải chọn giờ tốt, giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng thần đất) để xin được làm nhà trên mảnh đất đó. Sắm lễ: Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là một con gà luộc nguyên con (gà trống hoa, mổ phanh, luộc cả tiết, lòng mề tim gan, xếp trong bụng gà), đĩa xôi, hương, hoa, quả, vàng mã… Sau khi làm lễ gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát cuốc đầu tiên, trình với thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào móng. Trước khi đọc bài khấn phải thắp đèn nhang vái bốn phương tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Bài khấn như sau: ------------------------------------------------------------------------------------- VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo ………… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi dương cơ trụ trạch, để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ, KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN, KHI MỞ CỔNG, KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên - Con kính lạy các tôn thần bản xứ. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo …………….. (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình, con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài, nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến

cúi xin thương xót con cháu về linh sàng.cho an lành. Đốt nén hương thơm dâng lên trước án.. Con xin kính mời: ……. quả cau lá trầu. Bây giờ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TẠ THẦN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN LINH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật .VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY LỄ TẠ (Để xin tổ tiên phù giúp chuyển nhà và mời tổ tiên theo mình về nơi ở mới) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . Chúng con sẽ chuyển vào ngày … tháng … năm … Hôm nay. bày tỏ lòng thành kính. Phúc đức chính thần. thắp nến.) Theo tục lệ truyền thống phải “có đầu có cuối”. Tổ Tỷ. nên đặt vào hộp bìa kín đáo. chúng con thành tâm sửa biện lễ vật. ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân. thụ hưởng lễ vật. trước án kính lễ. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Trong suốt thời gian qua chúng con sinh sống ở đây. giáng lâm trước án. ngài Bản gia Táo quân. tại ……………. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) hôm nay về đây. ngài bản xứ Thần linh Thổ địa.. các ngài Ngũ Phương.Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần . trầu cau. Chúng con lễ bạc tâm thành. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. kim ngân. nước.Con kính lạy Tổ tiên. thụ hưởng lễ vật. đã được sự che trở. thành tâm sửa lễ. Hiện nay.Con kính lạy Hoàng thiên. Khi đó trong lúc khấn chúng ta nói rõ ngày sẽ chuyển nhà và địa chỉ nhà sẽ chuyển đến. giữ cẩn thận. anh em. Lễ tạ này có thể làm trước khi chuyển nhà trong khoảng một tuần trăng. Tín chủ chúng con là: ………………………. thịt. Ngũ phương. Sau khi tàn hết hương thì mang bát hương gia tiên và bát tổ cô (ông bà. .Lễ tạ Gia Tiên Trước khi chuyển nhà đi ta nên làm mâm cơm lễ tạ (xôi. ông bà. mười phương Chư Phật. Ngũ thổ. giáng lâm trước án. Long Mạch. chư vị Hương linh.Con kính lạy Hoàng thiên.(nếu có cha mẹ. thụ hưởng lễ vật. gia tiên nội ngoại họ …. nghe thấu lời mời. vàng mã. rượu. Ngũ Thổ. Ngụ tại: ……………. ……………. ngài Bản xứ thổ địa. xin phù hộ cho việc chuyển đi của mình và thuận lợi. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật --------------------------------------------------------------------------------------LỄ TẠ Ở NHÀ CŨ TRƯỚC KHI CHUYỂN NHÀ Gồm có: . sinh sống. cúi xin được phù hộ độ trì. hương đăng. thuận lợi. Tháng …. Tài thần. các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân .. hoa tươi..Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài. Lễ tạ. Chư Phật mười phương . do ………. chúng con đã mua (xây. chúng con nhờ ơn tổ tiên. cha mẹ. Chúng con lễ bạc tâm thành. Thổ Công ..Con lạy chín phương Trời. hoa. thương xót tín chủ.Lễ tạ thần linh. nên chúng con phải di chuyển đến nơi ở mới.Con kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng. Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo. chứng giám lòng thành. nhờ (các cụ. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.. ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần. Hậu thổ chư vị Tôn thần . nếu có) đi theo.. con cháu… nếu có) linh thiêng đã bồi đắp phúc đức. Sau là xin phép thổ công cho tổ tiên vào nhà và khấn mời tổ tiên theo ta về nhà mới. cho chúng con được thưa rằng:Bấy lâu. phù trì của chư vị Tôn thần. muôn sự như ý. chưa phải thì kính mong các chư vị Tôn thần xá lỗi cho chúng con. Hôm nay là ngày ….Con kính lạy các ngài Ngũ phương. khi đi phải làm lễ tạ mới đàng hoàng: Thắp lên mỗi bát hương trên bàn thờ ở nhà cũ ba nén hương (thường thì mỗi gia đình có 3 bát hương: Bát Thần linh-Thổ công ở giữa. gà. cha mẹ. sở nguyện tòng tâm. cúi xin được phù hộ độ trì.Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần . xin được tạ ơn chư vị Tôn thần. anh em. trước hết là tạ ơn thần linh thổ công đã phù hộ cho gia đình mình trong thời gian sinh sống tại đây. ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.Con lạy chín phương Trời. ngài Bản gia Táo quân. sở cầu như ý. Tổ Tỷ). Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài. thuê…) một ngôi nhà tại: ………… Đến ngày … tháng … năm … chúng con sẽ chuyển về nơi ở mới này để tiện làm ăn. quả. mọi việc di chuyển được hanh thông. chứng giám lòng thành. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ---------------------------------------------------------------------------------------------------. chú bác. trước án kính lễ. Nếu thờ thần Tài thì đặt một Khám riêng dười đất. có gì thiếu sót. mười phương Chư Phật. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời.. chư vị Hương linh Chúng con là: …………………………… Hiện đang ngụ tại: ……………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm … Chúng con thành tâm sắm lễ. công việc chóng thành.. Năm …. Chư Phật mười phương . gần cửa ra vào). Cho phép tín chủ chúng con được mời Tổ Tiên vào nhà. cùng các chư vị tôn thần. chúng con thành tâm sắm sửa chút lễ mọn. quả tốt.. chứng giám tâm thành. Chúng con người trần mắt thịt. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương. tại: ………. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo. Hiển khảo. phù hộ độ trì cho chúng con được bình an. Phúc đức tôn thần . bát Gia tiên và Tổ cô đặt hai bên. Hậu thổ chư vị Tôn thần . Con kính mời . hương đăng hoa quả. phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc.. khi đến thì chúng ta làm lễ nhập trạch. Bát hương thổ công để lại.

Chúng con lễ bạc tâm thành. Sau đó mới dọn dẹp. cúi xin được phù hộ độ trì. tại: …….Đồ đạc phải do tự tay người trong gia đình mang vào nhà mới. làm ăn tiến tới. xôi. Sắm lễ nhập trạch vào nhà mới: . phần sài nhóm lửa. Gia chủ thắp nhang và khấn bài “Văn khấn thần linh ngày nhập trạch” xin nhập vào nhà mới. Con xin kính mời ………… (nếu có cha mẹ. sau đó là cái bếp lửa (bếp ga. có thể là nhà tự xây cất. thắp nến và mâm lễ mặn: rượu. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) linh thiêng phù hộ cho chúng con quá trình chuyển nhà được thuận lợi và theo cùng chúng con về nơi ở mới. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó.Bài vị gia tiên (tức bát hương gia tiên. mười phương Chư Phật. đồng lai hâm hưởng. hương hoa trà quả..Con kính lạy Hoàng thiên.Mâm lễ dâng thần linh. bánh kẹo. Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia. bách bệnh không phát sinh. thụ hưởng lễ vật. Tạ ơn các vị đã phù trợ. Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ. Chúng con lễ bạc tâm thành. trước án kính lễ. Như vậy mới không phạm “Thần thai”. Hậu chủ ở trong nhà này. kê theo hướng đẹp với gia chủ. để chúng con được thờ phụng. các vị Thánh Thần. Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ. vàng mã. . Kính xin các vị phù hộ cho chúng con mọi việc di chuyển tới đây được hanh thông.Khi chuyển đồ vào nhà mới. thần linh (chúng ta tự làm hoặc nhờ nhà Chùa đều được. pha trà dâng thần linh và gia tiên. chuyển nhà. .Những người cầm tinh con Hổ không được giúp dọn chuyển nhà. xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần. thịt. bếp dầu). vạn sự như ý. anh em.VĂN KHẤN THẦN LINH NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . Bát nhang thổ công để lại. kê đặt yên ổn mọi đồ đạc trong nhà thì làm lễ này. tài lộc dồi dào. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Các vị Thần linh Thông minh chính trực. quả cau lá trầu. mùa nào quả nấy. Tránh chuyển nhà buổi tối. an khang thịnh vượng. gia tiên phải do tự tay gia chủ cầm đến nhà mới. . bao gồm: Trầu cau.VĂN KHẤN YẾT CÁO . tiếp đó là châm bếp đun nước “khai bếp”. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày …. Trên đây là một số phép tắc của ông bà ta xưa nhằm giữ gìn sự hanh thông. Hậu thổ chư vị Tôn thần . độ cho gia quyến chúng con an ninh. gạo. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ----------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ NHẬP TRẠCH Lễ nhập trạch (lễ dọn vào nhà mới.Người có chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà. không nên mang bếp điện vì bếp điện chỉ có tinh mà không có tướng (chỉ có nhiệt mà không có ngọn lửa). gia tiên ngày nhập trạch được bày biện trang trọng. sắp đặt đồ đạc.Sau khi dọn dẹp. Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về nơi ở mới này để thờ phụng. sắp đặt xong xuôi. thắp nén tâm hương. Sau lễ nhập trạch mới lập bát nhang thờ phụng Thổ công. đích thân người chửa cầm cái chổi mới quét qua đồ đạc một lượt rồi mới chuyển. tay cầm tiền của mang vào nhà mới.Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. phù hộ cho tín chủ con sức khỏe dồi dào. trước án kính lễ. đất này đồng lâm án tiền. vật đầu tiên mang vào nhà là cái chiếu hoặc cái đệm đang sử dụng.Thời gian chuyển nhà tốt nhất vào buổi sáng. --------------------------------------------------------------------------------------------------------. che chở cho chúng con ở đây. giữa trưa hoặc khi mặt trời mới bắt đầu xế bóng. giúp đỡ.Bài vị gia thần (tức Thổ Công. Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc. . Giữ ngôi tam thai Nắm quyền tạo hóa Thể đức hiếu sinh Phù hộ dân lành Bảo vệ sinh linh Nêu cao chính đạo. Hậu chủ ngụ trong nhà này. Tự tay gia chủ thắp nhang vào bát nhang được làm tạm thời bằng một cốc gạo sạch. gia chủ chuẩn bị một cốc gạo sạch làm bát nhang tạm thời. dâng lên trước án. . Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại: ………. hương hoa.Con lạy chín phương Trời. đất này. Trong trường hợp cấp bách không thể không chuyển nhà thì nên mua một cái chổi mới tinh. toàn gia tổ chức lễ bái tạ Thần Phật. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các quy định cổ truyền là: . bình an cho mọi nhà. Tổ tiên… Lễ vật thành tâm. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------------. tốt đẹp. gia tiên nội ngoại họ …. khang thái.các cụ Tổ Khảo. hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. Thần linh và các vị thần cai quản ngôi nhà mới.Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới. vạn sự tốt lành.Lễ vật được bày lên bàn thờ. chưa có nhu cầu ở ngay thì gia chủ phải ngủ một đêm ở nhà mới. tài vận tiến đến. theo quan niệm dân gian) lúc này chưa có. Còn những người khác trong gia đình thì đi sau. Tổ Tỷ. . cốt ở cái Tâm thành kính) . Và lập bát nhang thờ chư vị Tôn Thần. . Sau đó là chổi quét nhà. tổ cô…) thì chuyển nhà đi đâu ta mang theo đó. chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ. nước… những lễ vật để cúng Thần Linh (cúng để xin phép được nhập trạch và xin phép cho được rước vong linh gia tiên về nơi ở mới này để thờ phụng) . Nếu chỉ nhập trạch lấy ngày tốt. cúi xin được phù hộ độ trì. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ.. sau đó khấn bài “Văn khấn yết cáo gia tiên ngày nhập trạch”.Bài vị cúng gia thần. gà… . đặt lên bàn thờ. hôm nào lắp đặt. chư vị Hương linh. cả nhà vui vẻ. kính lễ khánh hạ. Chư Phật mười phương .

Tín chủ chúng con là: ……………………………………. thương xót con cháu. Văn khấn yết cáo Táo quân. an ninh khang thái Làm ăn tấn tới. . Chư Phật mười phương. giáng phó linh sàng. hoa. kính lễ khánh hạ. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới.. trước linh tọa kính trình các Cụ nội ngoại Gia tiên Tiền tổ. kê giường nhóm lửa. cháu con được bình an. chú bác. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Văn cúng Gia Tiên (nhân lễ Tân Gia) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. Cúi xin các cụ. chứng giám lòng thành. gia chủ phải làm lễ Tân Gia. Lễ Tân Gia thường được tổ chức rất long trọng. Nhờ hồng phúc tổ tiên. kê giường nhóm lửa kính lễ khánh hạ. ông bà. thụ hưởng lễ vật. cơm canh … Mâm lễ được bày biện đẹp. người thân. con là ………. bày trên bàn thờ. quả cau lá trầu. tín chủ con thành tâm sắm lễ. họ hàng. thiết lập án thờ. thịnh vượng. trong êm ngoài ấm Vợ chồng hòa thuận. trước án kính lễ. Chúng con thành tâm sắm lễ. năm …. chứng giám lòng thành. (chức vụ của người khấn). . con cháu bình an. Tín chủ con là ………… cùng gia quyến gồm có……………. sau khi dâng chén nước thắp nén hương. anh em… (nếu có).VĂN KHẤN LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG Ý nghĩa: Theo quan niệm xưa. Hôm nay ngày … tháng … năm …. Hôm nay là ngày … tháng … năm ….. mã. nhà xưởng. Hôm nay ngày …. rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo quân. sắm sanh lễ vật. Tiếp đó. Gia đình chúng con mới chuyển (dọn) đến đây là: .Văn khấn yết cáo Táo quân. tức là tổ chức ăn mừng nhà mới. chư vị Tôn thần. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TÂN GIA (ăn mừng nhà mới) Gồm có: . (địa chỉ) ….Con lạy chín phương Trời. Chúng con kính mời: quan Đương Niên. gia đạo hưng long. Chư Phật mười phương. sau lễ nhập trạch dọn về nhà mới yên ổn mọi bề. nội ngoại gia tiên. Thổ thần Văn cúng Gia tiên nhân lễ Tân Gia Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa. tháng …. quả cau lá trầu.Con kính lạy quan Đương Niên hành khiển thái tuế chí đức Tôn thần.. dâng cùng Bách linh … cúi xin soi xét. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. tài lộc dồi dào Cửa rộng nhà cao. Chúng con lễ bạc tâm thành. hương đăng hoa quả. trầu cau. cúi xin được phù hộ độ trì. gà. Địa chỉ cụ thể ……. mạnh khỏe. văn phòng…) tại xứ này: ……. vàng mã. con cháu . Khi khai trương phải làm lễ xin phép Thổ thần để được Thần linh phù hộ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. sắp sửa lễ vật. Con kính lạy các ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương . cha mẹ.. (địa chỉ nhà mới) ………… Tín chủ con thiết lập linh sàng. Hôm nay là ngày … tháng … năm … Tại số nhà …. Những người được mời thường mang lễ vật đến và nói lời chúc phúc (chúc mừng) gia chủ. thụ hưởng lễ vật. thắp nén tâm hương dâng lên trước ban thờ các cụ. cơ quan … đều nằm trên đất do vị Thổ thần nơi đó cai quản.. hương hoa trà quả. mười phương Chư Phật.Con kính lạy các ngài Ngũ Phương. tín chủ con cùng gia đình đã mới chuyển (dọn) đến đây là: …. trầu cau. Thổ thần Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (nhà xưởng. cùng Hương linh nội ngoại các họ … thương xót con cháu. rượu thịt.. trước án kính lễ.) linh thiêng phù trì. cúi xin được phù hộ độ trì. Sắm lễ: Trước tiên là dâng lễ: Hương. Ngũ Thổ. cúi xin các cụ. con cháu sum vầy Cúi nhờ ân đức cao dày Đoái thương phù trì bảo hộ Chúng con lễ bạc tâm thành. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt. bánh kẹo … và mâm lễ mặn thịnh sọan: xôi. anh em. ông bà ta cho rằng: Cửa hàng. Tài Thần. gia đạo hưng long. đầy đặn trên bàn. hương đăng hoa quả. Chư Phật mười phương. Long Mạch. phù hộ độ trì cho chúng con lộc tài vượng tiến. phù hộ độ trì cho chúng con: Lộc tài vượng tiến. ….. thiết lập án thời. phát đạt. ………………(tên tuổi những người trong gia đình) ………………… Thành tâm sắm lễ. ông bà cha mẹ (nếu có) linh thiêng.. mạnh khỏe. Nhờ hồng phúc tổ tiên (ông bà.Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. nhà xưởng… Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . ông bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------. thắp nén tâm hương. trước án kính lễ. Nay chúng con làm lễ Tân gia. Chúng con lễ bạc tâm thành. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. cúi xin được phù hộ độ trì. mời bạn bè. Văn khấn khai trương cửa hàng.GIA TIÊN NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Kính lạy tổ tiên nội ngoại họ ……. phẩm oản.(địa chỉ)… Tín chủ con là ………. Định phúc Táo quân. quả. mười phương Chư Phật. Do đó.. Nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh. xóm làng đến dự ăn mừng nhà mới. Táo phủ thần quân. Tín chủ chúng con là: ……… vợ (chồng) là …. bảo vệ dân lành Nay bản gia hoàn tất công trình Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa Nhân lễ khánh hạ. Thổ thần và Gia tiên. kính cẩn tâu trình: Cầu xin gia đình.. vàng. chúng con chọn được ngày lành tháng tốt. cha mẹ. cáo yết tôn thần. mười phương Chư Phật. chủ cửa hàng (thủ trưởng cơ quan) thành tâm cầu khấn. Kính cẩn tâu rằng: Ngài giữ ngôi tam thái Nắm quyền tạo hóa Trừ tai cứu họa. quả cau lá trầu. hoa. quan . Sắm lễ: Lễ vật trong lễ khai trương cửa hàng gồm: Hương. dâng lên trước án tọa Đông trù tư mệnh.

Định phúc táo quân. mười phương Chư Phật. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật (Theo “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” NXB Văn hóaThông tin) Tin liên quan Năm Mẹo : Trịnh Vương Hành Khiển. thụ hưởng lễ vật.. giáng lâm trước án. quan Thần linh Thổ địa. KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN. sửa chữa. lộc tài vượng tiến. cùng tất cả các Thần linh cai quản khu vực này. xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần. ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương. Tín chủ (chúng) con là: Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày …. Nay chọn được ngày lành tháng tốt. hương hoa trà quả. chuyển nhà. xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình. thụ hưởng lễ vật. trước án kính lễ. nghe thấu lời mời. VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ. dâng lên trước án. ngày tháng hưởng phần . các ngài địa chúa Long Mạch. cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc. quả cau lá trầu. Hậu chủ cùng chư vị Hương linh. (cất nóc. phù trì tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. Thạch tinh chi thần . làm ăn thuận lợi. chứng giám lòng thành. có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo ……………. cúi xin được phù hộ độ trì. ngụ trong khu vực này.Con kính lạy quan Đương niên . giáng lâm trước án. mở cổng.thợ được bình an. Chúng con lễ bạc tâm thành. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ.Đương cảnh. công việc hanh thông. thắp nén tâm hương. chứng giám lòng thành. y thảo phụ mộc.Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần . Các Ngài linh thiêng. độ cho chúng con được vạn sự tốt lành.Con kính lạy các tôn thần bản xứ.. nguyện gì cũng thành. ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. Liễu tào phán quan. cầu gì được nấy. Chư Phật mười phương . trăm sự thuận lợi. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông. KHI MỞ CỔNG. sửa chữa. kính cáo chư vị linh thần. chủ . con cháu. ngài Định phúc Táo quân. KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG.Con lạy chín phương Trời. các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. chuyển nhà. Cúi xin các Ngài. mở cổng. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. muôn sự như ý. sở nguyện tòng tâm.lợi lạc. trước án kính lễ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . cúi xin được phù hộ độ trì. công việc chóng thành. sở cầu như ý. phảng phất quanh khu vực này. phù trì tín chủ. cô hồn y thảo phụ mộc. Hậu chủ và các vị Hương linh. cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành. âm phù dương trợ. Chúng con lễ bạc tâm thành. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful