Các bài văn khấn cũng như cách thức sắm sửa lễ vật dưới đây được trích

dẫn từ cuốn “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” của Thượng tọa Thích Thanh Duệ - Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam (thẩm định chỉnh lý) và tác giả Nguyễn Bích Hằng (biên soạn). NXB Văn hóa thông tin. 1. Văn khấn lễ động thổ. Theo ông bà ta xưa, làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thủy, chọn ngày tốt (những ngày có Hoàng Đạo, sinh khí, Lộc mã, Giải thần…) tránh những ngày xấu (ngày Hắc Đạo, Sát chủ, Thổ cấm, trùng tang, Hùng phục…). Và phải chọn giờ tốt, giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng thần đất) để xin được làm nhà trên mảnh đất đó. Sắm lễ: Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là một con gà luộc nguyên con (gà trống hoa, mổ phanh, luộc cả tiết, lòng mề tim gan, xếp trong bụng gà), đĩa xôi, hương, hoa, quả, vàng mã… Sau khi làm lễ gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát cuốc đầu tiên, trình với thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào móng. Trước khi đọc bài khấn phải thắp đèn nhang vái bốn phương tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Bài khấn như sau: ------------------------------------------------------------------------------------- VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo ………… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi dương cơ trụ trạch, để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ, KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN, KHI MỞ CỔNG, KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên - Con kính lạy các tôn thần bản xứ. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo …………….. (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình, con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài, nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến

tại: ………. cho chúng con được thưa rằng:Bấy lâu. Bây giờ. Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài.Lễ tạ Gia Tiên Trước khi chuyển nhà đi ta nên làm mâm cơm lễ tạ (xôi. ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần. Hậu thổ chư vị Tôn thần . Khi đó trong lúc khấn chúng ta nói rõ ngày sẽ chuyển nhà và địa chỉ nhà sẽ chuyển đến. Chúng con sẽ chuyển vào ngày … tháng … năm … Hôm nay. mười phương Chư Phật. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ---------------------------------------------------------------------------------------------------. cúi xin thương xót con cháu về linh sàng.Con kính lạy Tổ tiên. gia tiên nội ngoại họ …. Con kính mời .. ông bà. Hậu thổ chư vị Tôn thần .. anh em.Con kính lạy Hoàng thiên. thịt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TẠ THẦN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN LINH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật .. Năm …. trước án kính lễ. cùng các chư vị tôn thần. sở cầu như ý. tại ……………. cúi xin được phù hộ độ trì. khi đến thì chúng ta làm lễ nhập trạch. hương đăng hoa quả. ngài Bản gia Táo quân. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. phù hộ độ trì cho chúng con được bình an. nghe thấu lời mời. nên chúng con phải di chuyển đến nơi ở mới. thành tâm sửa lễ.VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY LỄ TẠ (Để xin tổ tiên phù giúp chuyển nhà và mời tổ tiên theo mình về nơi ở mới) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . ……………. Tháng …. cha mẹ. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Trong suốt thời gian qua chúng con sinh sống ở đây. Tín chủ chúng con là: ………………………. thụ hưởng lễ vật. Bát hương thổ công để lại. giáng lâm trước án. Con xin kính mời: ……. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật --------------------------------------------------------------------------------------LỄ TẠ Ở NHÀ CŨ TRƯỚC KHI CHUYỂN NHÀ Gồm có: . trước án kính lễ. Lễ tạ. thụ hưởng lễ vật.Con kính lạy các ngài Ngũ phương.Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.. các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Phúc đức tôn thần . Thổ Công .. nhờ (các cụ. hoa tươi. Chúng con lễ bạc tâm thành. Cho phép tín chủ chúng con được mời Tổ Tiên vào nhà. Ngũ Thổ.. phù trì của chư vị Tôn thần. có gì thiếu sót. nên đặt vào hộp bìa kín đáo. đã được sự che trở. trước hết là tạ ơn thần linh thổ công đã phù hộ cho gia đình mình trong thời gian sinh sống tại đây. Chúng con lễ bạc tâm thành. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo.(nếu có cha mẹ.. Tài thần. vàng mã. Long Mạch. thụ hưởng lễ vật. anh em. chúng con thành tâm sửa biện lễ vật. Tổ Tỷ). Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần. mười phương Chư Phật. sinh sống. quả. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) hôm nay về đây. thuận lợi. thương xót tín chủ.Con kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng. cúi xin được phù hộ độ trì. Ngũ phương. muôn sự như ý. Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương. Phúc đức chính thần. chú bác.. quả tốt. do ………. giáng lâm trước án. Sau khi tàn hết hương thì mang bát hương gia tiên và bát tổ cô (ông bà. Chư Phật mười phương .. chúng con thành tâm sắm sửa chút lễ mọn. Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo. chứng giám lòng thành. giữ cẩn thận. Ngụ tại: ……………. Hôm nay là ngày …. Chư Phật mười phương . chưa phải thì kính mong các chư vị Tôn thần xá lỗi cho chúng con. Tổ Tỷ.Con kính lạy Hoàng thiên. bày tỏ lòng thành kính. trầu cau. ngài Bản gia Táo quân. sở nguyện tòng tâm. Nếu thờ thần Tài thì đặt một Khám riêng dười đất. bát Gia tiên và Tổ cô đặt hai bên. nước. gà.Lễ tạ thần linh. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. xin phù hộ cho việc chuyển đi của mình và thuận lợi. thuê…) một ngôi nhà tại: ………… Đến ngày … tháng … năm … chúng con sẽ chuyển về nơi ở mới này để tiện làm ăn.. kim ngân. chứng giám lòng thành. xin được tạ ơn chư vị Tôn thần. chư vị Hương linh. ngài bản xứ Thần linh Thổ địa.Con lạy chín phương Trời. chư vị Hương linh Chúng con là: …………………………… Hiện đang ngụ tại: ……………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm … Chúng con thành tâm sắm lễ.Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần .Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần . các ngài Ngũ Phương. nếu có) đi theo.Con lạy chín phương Trời. Hiển khảo. khi đi phải làm lễ tạ mới đàng hoàng: Thắp lên mỗi bát hương trên bàn thờ ở nhà cũ ba nén hương (thường thì mỗi gia đình có 3 bát hương: Bát Thần linh-Thổ công ở giữa. quả cau lá trầu. hoa. ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương. chúng con đã mua (xây.. Chúng con người trần mắt thịt. ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.cho an lành. Lễ tạ này có thể làm trước khi chuyển nhà trong khoảng một tuần trăng. chúng con nhờ ơn tổ tiên. Hiện nay. con cháu… nếu có) linh thiêng đã bồi đắp phúc đức. cha mẹ. hương đăng. Sau là xin phép thổ công cho tổ tiên vào nhà và khấn mời tổ tiên theo ta về nhà mới. thắp nến. ngài Bản xứ thổ địa. mọi việc di chuyển được hanh thông. gần cửa ra vào). Cúi xin các Ngài. Ngũ thổ. Đốt nén hương thơm dâng lên trước án. chứng giám tâm thành. .) Theo tục lệ truyền thống phải “có đầu có cuối”. rượu. phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc.Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân . công việc chóng thành.

xôi. đồng lai hâm hưởng. Hậu chủ ngụ trong nhà này. hôm nào lắp đặt. Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ. khang thái. thịt.Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. kê đặt yên ổn mọi đồ đạc trong nhà thì làm lễ này. bánh kẹo. Gia chủ thắp nhang và khấn bài “Văn khấn thần linh ngày nhập trạch” xin nhập vào nhà mới. kính lễ khánh hạ. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các quy định cổ truyền là: . tay cầm tiền của mang vào nhà mới.Khi chuyển đồ vào nhà mới.Bài vị gia tiên (tức bát hương gia tiên. Chúng con lễ bạc tâm thành. . Tổ tiên… Lễ vật thành tâm. bếp dầu). bao gồm: Trầu cau. giữa trưa hoặc khi mặt trời mới bắt đầu xế bóng. chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ.Thời gian chuyển nhà tốt nhất vào buổi sáng. nước… những lễ vật để cúng Thần Linh (cúng để xin phép được nhập trạch và xin phép cho được rước vong linh gia tiên về nơi ở mới này để thờ phụng) . phù hộ cho tín chủ con sức khỏe dồi dào.Mâm lễ dâng thần linh.Người có chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà. đích thân người chửa cầm cái chổi mới quét qua đồ đạc một lượt rồi mới chuyển. Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia. Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về nơi ở mới này để thờ phụng. Hậu chủ ở trong nhà này. cúi xin được phù hộ độ trì. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. vật đầu tiên mang vào nhà là cái chiếu hoặc cái đệm đang sử dụng.Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới. sau đó là cái bếp lửa (bếp ga. độ cho gia quyến chúng con an ninh. Thần linh và các vị thần cai quản ngôi nhà mới. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. để chúng con được thờ phụng. Trong trường hợp cấp bách không thể không chuyển nhà thì nên mua một cái chổi mới tinh. các vị Thánh Thần. tài vận tiến đến. gia tiên ngày nhập trạch được bày biện trang trọng. Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ. cúi xin được phù hộ độ trì. . mười phương Chư Phật. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------------. làm ăn tiến tới.Bài vị gia thần (tức Thổ Công. cốt ở cái Tâm thành kính) . Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Các vị Thần linh Thông minh chính trực. sắp đặt xong xuôi. vàng mã. Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc. gia chủ chuẩn bị một cốc gạo sạch làm bát nhang tạm thời. hương hoa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------. đất này đồng lâm án tiền. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. Chúng con lễ bạc tâm thành. Sau lễ nhập trạch mới lập bát nhang thờ phụng Thổ công. theo quan niệm dân gian) lúc này chưa có.VĂN KHẤN THẦN LINH NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . kê theo hướng đẹp với gia chủ. Còn những người khác trong gia đình thì đi sau. không nên mang bếp điện vì bếp điện chỉ có tinh mà không có tướng (chỉ có nhiệt mà không có ngọn lửa). Tự tay gia chủ thắp nhang vào bát nhang được làm tạm thời bằng một cốc gạo sạch. thắp nén tâm hương. . . Bát nhang thổ công để lại. . thần linh (chúng ta tự làm hoặc nhờ nhà Chùa đều được. đặt lên bàn thờ. mùa nào quả nấy. gạo. Nếu chỉ nhập trạch lấy ngày tốt. xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần. bình an cho mọi nhà.Sau khi dọn dẹp. an khang thịnh vượng. tốt đẹp. Trên đây là một số phép tắc của ông bà ta xưa nhằm giữ gìn sự hanh thông. pha trà dâng thần linh và gia tiên. thắp nến và mâm lễ mặn: rượu. trước án kính lễ. gia tiên nội ngoại họ ….Đồ đạc phải do tự tay người trong gia đình mang vào nhà mới. sau đó khấn bài “Văn khấn yết cáo gia tiên ngày nhập trạch”. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ----------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ NHẬP TRẠCH Lễ nhập trạch (lễ dọn vào nhà mới. bách bệnh không phát sinh.. gà… .VĂN KHẤN YẾT CÁO . Sau đó là chổi quét nhà.Con lạy chín phương Trời. hương hoa trà quả. có thể là nhà tự xây cất. cả nhà vui vẻ. Hậu thổ chư vị Tôn thần . toàn gia tổ chức lễ bái tạ Thần Phật. vạn sự như ý. Và lập bát nhang thờ chư vị Tôn Thần. tổ cô…) thì chuyển nhà đi đâu ta mang theo đó. thụ hưởng lễ vật. vạn sự tốt lành. tiếp đó là châm bếp đun nước “khai bếp”. tài lộc dồi dào. trước án kính lễ. anh em. hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. tại: …….Con kính lạy Hoàng thiên. dâng lên trước án. Con xin kính mời ………… (nếu có cha mẹ. Giữ ngôi tam thai Nắm quyền tạo hóa Thể đức hiếu sinh Phù hộ dân lành Bảo vệ sinh linh Nêu cao chính đạo.Bài vị cúng gia thần. chuyển nhà. giúp đỡ. che chở cho chúng con ở đây. Sau đó mới dọn dẹp. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) linh thiêng phù hộ cho chúng con quá trình chuyển nhà được thuận lợi và theo cùng chúng con về nơi ở mới.Những người cầm tinh con Hổ không được giúp dọn chuyển nhà. phần sài nhóm lửa. Sắm lễ nhập trạch vào nhà mới: . chưa có nhu cầu ở ngay thì gia chủ phải ngủ một đêm ở nhà mới. Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại: ………. Kính xin các vị phù hộ cho chúng con mọi việc di chuyển tới đây được hanh thông. . . gia tiên phải do tự tay gia chủ cầm đến nhà mới.các cụ Tổ Khảo. Tạ ơn các vị đã phù trợ. Tránh chuyển nhà buổi tối.Lễ vật được bày lên bàn thờ. Như vậy mới không phạm “Thần thai”. Tổ Tỷ. Chư Phật mười phương . chư vị Hương linh. sắp đặt đồ đạc. quả cau lá trầu. đất này.

cháu con được bình an. nội ngoại gia tiên. nhà xưởng… Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . (chức vụ của người khấn). quan . (địa chỉ nhà mới) ………… Tín chủ con thiết lập linh sàng. cúi xin các cụ. gia đạo hưng long. Kính cẩn tâu rằng: Ngài giữ ngôi tam thái Nắm quyền tạo hóa Trừ tai cứu họa. cùng Hương linh nội ngoại các họ … thương xót con cháu. hoa. tín chủ con cùng gia đình đã mới chuyển (dọn) đến đây là: …. Chúng con kính mời: quan Đương Niên. bảo vệ dân lành Nay bản gia hoàn tất công trình Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa Nhân lễ khánh hạ. phù hộ độ trì cho chúng con lộc tài vượng tiến. kính cẩn tâu trình: Cầu xin gia đình. Hôm nay là ngày … tháng … năm … Tại số nhà …. . an ninh khang thái Làm ăn tấn tới. tín chủ con thành tâm sắm lễ. rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo quân. chứng giám lòng thành. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. bánh kẹo … và mâm lễ mặn thịnh sọan: xôi. hương đăng hoa quả.(địa chỉ)… Tín chủ con là ………. con cháu bình an. tài lộc dồi dào Cửa rộng nhà cao. chủ cửa hàng (thủ trưởng cơ quan) thành tâm cầu khấn. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. thụ hưởng lễ vật. kê giường nhóm lửa kính lễ khánh hạ. anh em… (nếu có). Con kính lạy các ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương . hương đăng hoa quả.. kính lễ khánh hạ. người thân. trầu cau. họ hàng. Định phúc Táo quân.Con kính lạy các ngài Ngũ Phương. mười phương Chư Phật. mã. kê giường nhóm lửa. Tài Thần. trước án kính lễ. chúng con chọn được ngày lành tháng tốt. ………………(tên tuổi những người trong gia đình) ………………… Thành tâm sắm lễ. sắp sửa lễ vật. mời bạn bè. Văn khấn khai trương cửa hàng. thắp nén tâm hương. Cúi xin các cụ. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt. Nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh. trong êm ngoài ấm Vợ chồng hòa thuận. ông bà. trầu cau.VĂN KHẤN LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG Ý nghĩa: Theo quan niệm xưa. vàng mã.. năm …. Văn khấn yết cáo Táo quân. dâng cùng Bách linh … cúi xin soi xét. Tín chủ chúng con là: ……………………………………. hoa.Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TÂN GIA (ăn mừng nhà mới) Gồm có: . chứng giám lòng thành. cơm canh … Mâm lễ được bày biện đẹp. phát đạt. cúi xin được phù hộ độ trì. trước án kính lễ. giáng phó linh sàng. thiết lập án thờ. Chúng con lễ bạc tâm thành... quả cau lá trầu. Hôm nay ngày … tháng … năm ….GIA TIÊN NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Kính lạy tổ tiên nội ngoại họ ……. Nhờ hồng phúc tổ tiên (ông bà. gia chủ phải làm lễ Tân Gia. thụ hưởng lễ vật. văn phòng…) tại xứ này: ……. Khi khai trương phải làm lễ xin phép Thổ thần để được Thần linh phù hộ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. gia đạo hưng long. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------. Hôm nay là ngày … tháng … năm …. Sắm lễ: Lễ vật trong lễ khai trương cửa hàng gồm: Hương. dâng lên trước án tọa Đông trù tư mệnh. rượu thịt. Chư Phật mười phương. thiết lập án thời. ông bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại.. đầy đặn trên bàn. tháng …. chú bác. Gia đình chúng con mới chuyển (dọn) đến đây là: . bày trên bàn thờ. sau khi dâng chén nước thắp nén hương. con cháu . quả cau lá trầu. Chúng con thành tâm sắm lễ.Văn khấn yết cáo Táo quân.) linh thiêng phù trì. thắp nén tâm hương dâng lên trước ban thờ các cụ. Tín chủ chúng con là: ……… vợ (chồng) là …. Những người được mời thường mang lễ vật đến và nói lời chúc phúc (chúc mừng) gia chủ. quả cau lá trầu.. Tín chủ con là ………… cùng gia quyến gồm có……………. Sắm lễ: Trước tiên là dâng lễ: Hương. con là ………. (địa chỉ) …. Tiếp đó. nhà xưởng. Chư Phật mười phương. trước án kính lễ. mười phương Chư Phật. quả. cúi xin được phù hộ độ trì. …. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. cúi xin được phù hộ độ trì. . Do đó. Táo phủ thần quân. cha mẹ. tức là tổ chức ăn mừng nhà mới.. phẩm oản. cha mẹ. Ngũ Thổ.. Nhờ hồng phúc tổ tiên.Con lạy chín phương Trời. lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (nhà xưởng. Thổ thần Văn cúng Gia tiên nhân lễ Tân Gia Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa. cơ quan … đều nằm trên đất do vị Thổ thần nơi đó cai quản. hương hoa trà quả.. chư vị Tôn thần. vàng. cáo yết tôn thần. mạnh khỏe. Thổ thần Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. mạnh khỏe. ông bà ta cho rằng: Cửa hàng. gà. Long Mạch. anh em. Lễ Tân Gia thường được tổ chức rất long trọng. thịnh vượng. Thổ thần và Gia tiên. phù hộ độ trì cho chúng con: Lộc tài vượng tiến. Địa chỉ cụ thể ……. sắm sanh lễ vật.Con kính lạy quan Đương Niên hành khiển thái tuế chí đức Tôn thần. trước linh tọa kính trình các Cụ nội ngoại Gia tiên Tiền tổ. sau lễ nhập trạch dọn về nhà mới yên ổn mọi bề. ông bà cha mẹ (nếu có) linh thiêng. xóm làng đến dự ăn mừng nhà mới. Hôm nay ngày …. Chư Phật mười phương. thương xót con cháu.. con cháu sum vầy Cúi nhờ ân đức cao dày Đoái thương phù trì bảo hộ Chúng con lễ bạc tâm thành. mười phương Chư Phật. Nay chúng con làm lễ Tân gia. Chúng con lễ bạc tâm thành. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Văn cúng Gia Tiên (nhân lễ Tân Gia) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời.

giáng lâm trước án. làm ăn thuận lợi.Con kính lạy các tôn thần bản xứ. thắp nén tâm hương. cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc. KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG. chuyển nhà. phù trì tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. dâng lên trước án.thợ được bình an. các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình. mười phương Chư Phật. sửa chữa. nguyện gì cũng thành. trăm sự thuận lợi. ngày tháng hưởng phần .. cầu gì được nấy. Liễu tào phán quan.Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần . Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông. cùng tất cả các Thần linh cai quản khu vực này.Con lạy chín phương Trời. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật.Đương cảnh. có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo ……………. chủ . ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương. hương hoa trà quả. giáng lâm trước án. Nay chọn được ngày lành tháng tốt.. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. Tín chủ (chúng) con là: Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày …. KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN. ngài Định phúc Táo quân. chuyển nhà. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật (Theo “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” NXB Văn hóaThông tin) Tin liên quan Năm Mẹo : Trịnh Vương Hành Khiển. quan Thần linh Thổ địa. độ cho chúng con được vạn sự tốt lành. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . kính cáo chư vị linh thần. VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ. trước án kính lễ.Con kính lạy quan Đương niên . sửa chữa. công việc hanh thông. (cất nóc. Các Ngài linh thiêng. KHI MỞ CỔNG. thụ hưởng lễ vật. ngụ trong khu vực này. chứng giám lòng thành. chứng giám lòng thành. con cháu. Định phúc táo quân. nghe thấu lời mời. quả cau lá trầu. lộc tài vượng tiến. Chúng con lễ bạc tâm thành. thụ hưởng lễ vật. Chư Phật mười phương . mở cổng. xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần. ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. mở cổng. Thạch tinh chi thần . y thảo phụ mộc. cúi xin được phù hộ độ trì. Cúi xin các Ngài. các ngài địa chúa Long Mạch. Hậu chủ cùng chư vị Hương linh.

xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành. muôn sự như ý. âm phù dương trợ. công việc chóng thành. phảng phất quanh khu vực này. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. cô hồn y thảo phụ mộc. cúi xin được phù hộ độ trì. Chúng con lễ bạc tâm thành. Hậu chủ và các vị Hương linh.lợi lạc. sở cầu như ý. sở nguyện tòng tâm. trước án kính lễ. phù trì tín chủ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful