Các bài văn khấn cũng như cách thức sắm sửa lễ vật dưới đây được trích

dẫn từ cuốn “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” của Thượng tọa Thích Thanh Duệ - Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam (thẩm định chỉnh lý) và tác giả Nguyễn Bích Hằng (biên soạn). NXB Văn hóa thông tin. 1. Văn khấn lễ động thổ. Theo ông bà ta xưa, làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thủy, chọn ngày tốt (những ngày có Hoàng Đạo, sinh khí, Lộc mã, Giải thần…) tránh những ngày xấu (ngày Hắc Đạo, Sát chủ, Thổ cấm, trùng tang, Hùng phục…). Và phải chọn giờ tốt, giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng thần đất) để xin được làm nhà trên mảnh đất đó. Sắm lễ: Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là một con gà luộc nguyên con (gà trống hoa, mổ phanh, luộc cả tiết, lòng mề tim gan, xếp trong bụng gà), đĩa xôi, hương, hoa, quả, vàng mã… Sau khi làm lễ gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát cuốc đầu tiên, trình với thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào móng. Trước khi đọc bài khấn phải thắp đèn nhang vái bốn phương tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Bài khấn như sau: ------------------------------------------------------------------------------------- VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo ………… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi dương cơ trụ trạch, để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ, KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN, KHI MỞ CỔNG, KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần - Con kính lạy quan Đương niên - Con kính lạy các tôn thần bản xứ. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo …………….. (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình, con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài, nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ - thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến

Con kính lạy các ngài Ngũ phương. Sau là xin phép thổ công cho tổ tiên vào nhà và khấn mời tổ tiên theo ta về nhà mới. ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) hôm nay về đây. Tài thần. Hiển tỷ (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo. cúi xin được phù hộ độ trì. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo. sở cầu như ý. vàng mã. Tổ Tỷ.cho an lành.Con kính lạy Hoàng thiên. Khi đó trong lúc khấn chúng ta nói rõ ngày sẽ chuyển nhà và địa chỉ nhà sẽ chuyển đến.. hương đăng. Ngũ Thổ. Lễ tạ.. chưa phải thì kính mong các chư vị Tôn thần xá lỗi cho chúng con. nếu có) đi theo. Nếu thờ thần Tài thì đặt một Khám riêng dười đất. chúng con nhờ ơn tổ tiên. cúi xin thương xót con cháu về linh sàng. Cúi xin các Ngài.Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần . chứng giám lòng thành.. gà. Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài. Hôm nay là ngày …. ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần. Ngũ phương. mười phương Chư Phật. quả tốt. ngài Bản gia Táo quân.Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.. Thổ Công . đã được sự che trở. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. bày tỏ lòng thành kính. quả. Lễ tạ này có thể làm trước khi chuyển nhà trong khoảng một tuần trăng. thụ hưởng lễ vật. Chúng con lễ bạc tâm thành.) Theo tục lệ truyền thống phải “có đầu có cuối”. nên chúng con phải di chuyển đến nơi ở mới. xin phù hộ cho việc chuyển đi của mình và thuận lợi. Hậu thổ chư vị Tôn thần . Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần. . Ngũ thổ. sinh sống. trước án kính lễ. ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân. Con kính mời . Bây giờ. Cho phép tín chủ chúng con được mời Tổ Tiên vào nhà. chúng con đã mua (xây. thịt. chúng con thành tâm sửa biện lễ vật. ông bà. kim ngân. Chúng con sẽ chuyển vào ngày … tháng … năm … Hôm nay. hoa. hoa tươi. Đốt nén hương thơm dâng lên trước án. nước. mọi việc di chuyển được hanh thông.. sở nguyện tòng tâm. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ---------------------------------------------------------------------------------------------------. khi đi phải làm lễ tạ mới đàng hoàng: Thắp lên mỗi bát hương trên bàn thờ ở nhà cũ ba nén hương (thường thì mỗi gia đình có 3 bát hương: Bát Thần linh-Thổ công ở giữa. ngài Bản xứ thổ địa.Con kính lạy Hoàng thiên. quả cau lá trầu. có gì thiếu sót. cho chúng con được thưa rằng:Bấy lâu. cha mẹ. chư vị Hương linh. thương xót tín chủ.. giữ cẩn thận. Chư Phật mười phương . cúi xin được phù hộ độ trì. chư vị Hương linh Chúng con là: …………………………… Hiện đang ngụ tại: ……………………… Hôm nay là ngày … tháng … năm … Chúng con thành tâm sắm lễ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật --------------------------------------------------------------------------------------LỄ TẠ Ở NHÀ CŨ TRƯỚC KHI CHUYỂN NHÀ Gồm có: . Năm …. các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.(nếu có cha mẹ.Con lạy chín phương Trời.. xin được tạ ơn chư vị Tôn thần. bát Gia tiên và Tổ cô đặt hai bên. thụ hưởng lễ vật. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời. chứng giám tâm thành.Con kính lạy Tổ tiên. hương đăng hoa quả. Tín chủ chúng con là: ………………………. chú bác. Sau khi tàn hết hương thì mang bát hương gia tiên và bát tổ cô (ông bà. mười phương Chư Phật. trầu cau. Con xin kính mời: ……. trước án kính lễ. do ………. Tổ Tỷ). Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương. phù trì của chư vị Tôn thần. trước hết là tạ ơn thần linh thổ công đã phù hộ cho gia đình mình trong thời gian sinh sống tại đây.Con kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng. nhờ (các cụ. nghe thấu lời mời. ----------------------------------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TẠ THẦN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN LINH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . Hiện nay. Tháng …. các ngài Ngũ Phương.. con cháu… nếu có) linh thiêng đã bồi đắp phúc đức. anh em. cùng các chư vị tôn thần. thành tâm sửa lễ. thuê…) một ngôi nhà tại: ………… Đến ngày … tháng … năm … chúng con sẽ chuyển về nơi ở mới này để tiện làm ăn.Lễ tạ thần linh. anh em. tại ……………. Phúc đức tôn thần . Chư Phật mười phương . Hiển khảo. gần cửa ra vào).Con lạy chín phương Trời. cha mẹ. Ngụ tại: ……………. rượu. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Trong suốt thời gian qua chúng con sinh sống ở đây. chúng con thành tâm sắm sửa chút lễ mọn. muôn sự như ý. thắp nến.VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY LỄ TẠ (Để xin tổ tiên phù giúp chuyển nhà và mời tổ tiên theo mình về nơi ở mới) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . phù hộ độ trì cho chúng con được bình an. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó.Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần . thụ hưởng lễ vật. công việc chóng thành. gia tiên nội ngoại họ …. tại: ………. Chúng con lễ bạc tâm thành.. Chúng con người trần mắt thịt. ……………. thuận lợi. ngài Bản gia Táo quân..Lễ tạ Gia Tiên Trước khi chuyển nhà đi ta nên làm mâm cơm lễ tạ (xôi. Hậu thổ chư vị Tôn thần . Phúc đức chính thần. nên đặt vào hộp bìa kín đáo. chứng giám lòng thành. giáng lâm trước án.Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân . Long Mạch.. phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc. giáng lâm trước án. khi đến thì chúng ta làm lễ nhập trạch. ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương. Bát hương thổ công để lại.

mùa nào quả nấy. giữa trưa hoặc khi mặt trời mới bắt đầu xế bóng.Chọn ngày giờ tốt để dọn đến nhà mới. cả nhà vui vẻ. các vị Thánh Thần. chưa có nhu cầu ở ngay thì gia chủ phải ngủ một đêm ở nhà mới. có thể là nhà tự xây cất. . tài lộc dồi dào.Lễ vật được bày lên bàn thờ. cúi xin được phù hộ độ trì. kính lễ khánh hạ. cúi xin được phù hộ độ trì. xôi. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------------. tổ cô…) thì chuyển nhà đi đâu ta mang theo đó. thần linh (chúng ta tự làm hoặc nhờ nhà Chùa đều được. con cháu… ruột thịt thì đọc cả tên ra) linh thiêng phù hộ cho chúng con quá trình chuyển nhà được thuận lợi và theo cùng chúng con về nơi ở mới. phù hộ cho tín chủ con sức khỏe dồi dào. đặt lên bàn thờ. Bát nhang thổ công để lại. . Chúng con lễ bạc tâm thành. tay cầm tiền của mang vào nhà mới.VĂN KHẤN THẦN LINH NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . . Trên đây là một số phép tắc của ông bà ta xưa nhằm giữ gìn sự hanh thông.Mâm lễ dâng thần linh. gà… . --------------------------------------------------------------------------------------------------------. sắp đặt xong xuôi. cốt ở cái Tâm thành kính) . Giữ ngôi tam thai Nắm quyền tạo hóa Thể đức hiếu sinh Phù hộ dân lành Bảo vệ sinh linh Nêu cao chính đạo. gia tiên phải do tự tay gia chủ cầm đến nhà mới. mười phương Chư Phật. tại: ……. nước… những lễ vật để cúng Thần Linh (cúng để xin phép được nhập trạch và xin phép cho được rước vong linh gia tiên về nơi ở mới này để thờ phụng) . hôm nào lắp đặt. vàng mã. . sau đó là cái bếp lửa (bếp ga.Sau khi dọn dẹp. Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia. Sau lễ nhập trạch mới lập bát nhang thờ phụng Thổ công. Hậu chủ ở trong nhà này.Những người cầm tinh con Hổ không được giúp dọn chuyển nhà. hương hoa trà quả. Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân tác phúc. Thần linh và các vị thần cai quản ngôi nhà mới. bánh kẹo. Sắm lễ nhập trạch vào nhà mới: . Chúng con lễ bạc tâm thành. vật đầu tiên mang vào nhà là cái chiếu hoặc cái đệm đang sử dụng. Sau đó mới dọn dẹp. Hậu thổ chư vị Tôn thần . Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày …. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật ----------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ NHẬP TRẠCH Lễ nhập trạch (lễ dọn vào nhà mới. quả cau lá trầu. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. gia chủ chuẩn bị một cốc gạo sạch làm bát nhang tạm thời. gia tiên ngày nhập trạch được bày biện trang trọng. anh em. trước án kính lễ. thụ hưởng lễ vật. phần sài nhóm lửa. an khang thịnh vượng.Thời gian chuyển nhà tốt nhất vào buổi sáng. Sau đó là chổi quét nhà.Bài vị gia tiên (tức bát hương gia tiên. giúp đỡ.Bài vị cúng gia thần.Khi chuyển đồ vào nhà mới. tốt đẹp. gạo. sau đó khấn bài “Văn khấn yết cáo gia tiên ngày nhập trạch”. . tiếp đó là châm bếp đun nước “khai bếp”. đất này. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Các vị Thần linh Thông minh chính trực. Chư Phật mười phương .Người có chửa thì tốt nhất không nên dọn nhà. độ cho gia quyến chúng con an ninh.Con kính lạy Hoàng thiên. Tổ tiên… Lễ vật thành tâm.VĂN KHẤN YẾT CÁO . đất này đồng lâm án tiền. Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ. bình an cho mọi nhà.Đồ đạc phải do tự tay người trong gia đình mang vào nhà mới. bao gồm: Trầu cau. . vạn sự như ý.. Kính xin các vị phù hộ cho chúng con mọi việc di chuyển tới đây được hanh thông. . Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về nơi ở mới này để thờ phụng. làm ăn tiến tới. Trong trường hợp cấp bách không thể không chuyển nhà thì nên mua một cái chổi mới tinh. đích thân người chửa cầm cái chổi mới quét qua đồ đạc một lượt rồi mới chuyển. thắp nến và mâm lễ mặn: rượu. Con xin kính mời ………… (nếu có cha mẹ. dâng lên trước án. trước án kính lễ.các cụ Tổ Khảo. Tạ ơn các vị đã phù trợ.. để chúng con được thờ phụng. Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại: ………. Nếu chỉ nhập trạch lấy ngày tốt. Tự tay gia chủ thắp nhang vào bát nhang được làm tạm thời bằng một cốc gạo sạch. vạn sự tốt lành. chư vị Hương linh. khang thái. theo quan niệm dân gian) lúc này chưa có. Bởi vậy khi dọn về nhà mới gia chủ phải tuân thủ các quy định cổ truyền là: . hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ quan trọng trong nghi lễ cổ truyền của người Việt. gia tiên nội ngoại họ …. xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần. vì đó là bài vị thờ Thổ thần của ngôi nhà đó. kê đặt yên ổn mọi đồ đạc trong nhà thì làm lễ này. thắp nén tâm hương.Con lạy chín phương Trời. bếp dầu). Gia chủ thắp nhang và khấn bài “Văn khấn thần linh ngày nhập trạch” xin nhập vào nhà mới.Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. thịt. không nên mang bếp điện vì bếp điện chỉ có tinh mà không có tướng (chỉ có nhiệt mà không có ngọn lửa). tài vận tiến đến. Hậu chủ ngụ trong nhà này. che chở cho chúng con ở đây. Tránh chuyển nhà buổi tối. chuyển nhà.Bài vị gia thần (tức Thổ Công. Còn những người khác trong gia đình thì đi sau. hương hoa. pha trà dâng thần linh và gia tiên. toàn gia tổ chức lễ bái tạ Thần Phật. sắp đặt đồ đạc. đồng lai hâm hưởng. chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ. Như vậy mới không phạm “Thần thai”. kê theo hướng đẹp với gia chủ. bách bệnh không phát sinh. Và lập bát nhang thờ chư vị Tôn Thần. Tổ Tỷ. Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ.

thụ hưởng lễ vật. Thổ thần Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -----------------------------------------------------------------------------------. cơm canh … Mâm lễ được bày biện đẹp. họ hàng. bảo vệ dân lành Nay bản gia hoàn tất công trình Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa Nhân lễ khánh hạ. Chúng con kính mời: quan Đương Niên.. rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo quân. thắp nén tâm nhang dâng lên trước án. kê giường nhóm lửa. tháng …. ông bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại. hương hoa trà quả. Văn khấn khai trương cửa hàng. trước án kính lễ. Lễ Tân Gia thường được tổ chức rất long trọng. chứng giám lòng thành. Chư Phật mười phương. mười phương Chư Phật. Tín chủ chúng con là: ……… vợ (chồng) là …. cha mẹ. kê giường nhóm lửa kính lễ khánh hạ.Con kính lạy các ngài Ngũ Phương. đầy đặn trên bàn. ông bà cha mẹ (nếu có) linh thiêng. con là ………. Hôm nay là ngày … tháng … năm … Tại số nhà ….. Địa chỉ cụ thể ……. văn phòng…) tại xứ này: ……. tài lộc dồi dào Cửa rộng nhà cao. thắp nén tâm hương dâng lên trước ban thờ các cụ. phù hộ độ trì cho chúng con lộc tài vượng tiến. gà. cha mẹ. thịnh vượng. cáo yết tôn thần. Nay chúng con làm lễ Tân gia. phẩm oản. Tín chủ con là ………… cùng gia quyến gồm có…………….. Chư Phật mười phương..Văn khấn yết cáo Táo quân. (địa chỉ nhà mới) ………… Tín chủ con thiết lập linh sàng. Ngũ Thổ. sắm sanh lễ vật. vàng mã. Tín chủ chúng con là: ……………………………………. bày trên bàn thờ.. trong êm ngoài ấm Vợ chồng hòa thuận. giáng phó linh sàng. quan . chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. phù hộ độ trì cho chúng con: Lộc tài vượng tiến. tín chủ con thành tâm sắm lễ. quả cau lá trầu. ông bà ta cho rằng: Cửa hàng. kính cẩn tâu trình: Cầu xin gia đình. …. Hôm nay ngày … tháng … năm …. Chư Phật mười phương. rượu thịt..Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt. hoa. mười phương Chư Phật. cúi xin các cụ. mã. Hôm nay ngày …. thương xót con cháu.. chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. cúi xin được phù hộ độ trì. hoa. tức là tổ chức ăn mừng nhà mới. dâng lên trước án tọa Đông trù tư mệnh. mạnh khỏe. Sắm lễ: Trước tiên là dâng lễ: Hương. tín chủ con cùng gia đình đã mới chuyển (dọn) đến đây là: …. nội ngoại gia tiên.(địa chỉ)… Tín chủ con là ………. cúi xin được phù hộ độ trì. Những người được mời thường mang lễ vật đến và nói lời chúc phúc (chúc mừng) gia chủ. bánh kẹo … và mâm lễ mặn thịnh sọan: xôi. thụ hưởng lễ vật. (chức vụ của người khấn). quả. người thân. lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (nhà xưởng.GIA TIÊN NGÀY NHẬP TRẠCH Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Kính lạy tổ tiên nội ngoại họ ……. Do đó. nhà xưởng… Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . Con kính lạy các ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương . chúng con chọn được ngày lành tháng tốt. chú bác. vàng. Thổ thần Văn cúng Gia tiên nhân lễ Tân Gia Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa. Sắm lễ: Lễ vật trong lễ khai trương cửa hàng gồm: Hương. sắp sửa lễ vật. mạnh khỏe. trước linh tọa kính trình các Cụ nội ngoại Gia tiên Tiền tổ.Con lạy chín phương Trời. cúi xin được phù hộ độ trì. sau khi dâng chén nước thắp nén hương. Chúng con lễ bạc tâm thành. Định phúc Táo quân.VĂN KHẤN LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG Ý nghĩa: Theo quan niệm xưa. thắp nén tâm hương. Nhờ hồng phúc tổ tiên. dâng cùng Bách linh … cúi xin soi xét. (địa chỉ) …. mời bạn bè.Con kính lạy quan Đương Niên hành khiển thái tuế chí đức Tôn thần.. gia đạo hưng long. trầu cau. con cháu sum vầy Cúi nhờ ân đức cao dày Đoái thương phù trì bảo hộ Chúng con lễ bạc tâm thành. sau lễ nhập trạch dọn về nhà mới yên ổn mọi bề. Văn khấn yết cáo Táo quân. ………………(tên tuổi những người trong gia đình) ………………… Thành tâm sắm lễ. anh em… (nếu có). . quả cau lá trầu. kính lễ khánh hạ. con cháu . trước án kính lễ. Thổ thần và Gia tiên. thiết lập án thờ. trầu cau. Tiếp đó. quả cau lá trầu. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Văn cúng Gia Tiên (nhân lễ Tân Gia) Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Con lạy chín phương Trời. gia đạo hưng long. anh em. Long Mạch. hương đăng hoa quả. Khi khai trương phải làm lễ xin phép Thổ thần để được Thần linh phù hộ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. mười phương Chư Phật. Chúng con lễ bạc tâm thành. chư vị Tôn thần.. Cúi xin các cụ. gia chủ phải làm lễ Tân Gia. cháu con được bình an. Tài Thần. Gia đình chúng con mới chuyển (dọn) đến đây là: . con cháu bình an. thiết lập án thời.. xóm làng đến dự ăn mừng nhà mới. Chúng con thành tâm sắm lễ. cơ quan … đều nằm trên đất do vị Thổ thần nơi đó cai quản. phát đạt. năm …. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật -------------------------------------------------------------------------VĂN KHẤN LỄ TÂN GIA (ăn mừng nhà mới) Gồm có: . Táo phủ thần quân. nhà xưởng. chứng giám lòng thành. trước án kính lễ. hương đăng hoa quả. Nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh. cùng Hương linh nội ngoại các họ … thương xót con cháu. Nhờ hồng phúc tổ tiên (ông bà. chủ cửa hàng (thủ trưởng cơ quan) thành tâm cầu khấn.) linh thiêng phù trì. . Kính cẩn tâu rằng: Ngài giữ ngôi tam thái Nắm quyền tạo hóa Trừ tai cứu họa. an ninh khang thái Làm ăn tấn tới. Hôm nay là ngày … tháng … năm …. ông bà.

mười phương Chư Phật. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật (Theo “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” NXB Văn hóaThông tin) Tin liên quan Năm Mẹo : Trịnh Vương Hành Khiển. thụ hưởng lễ vật. xây thêm …) căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình. Các Ngài linh thiêng. Liễu tào phán quan.thợ được bình an. các ngài địa chúa Long Mạch. sửa chữa. độ cho chúng con được vạn sự tốt lành. mở cổng. trăm sự thuận lợi. các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. Thạch tinh chi thần .Con kính lạy quan Đương niên . KHI PHẢI SỬA CHỮA LỚN. giáng lâm trước án. cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc. Tín chủ (chúng) con là: Ngụ tại: ……………………………………………………………… Hôm nay là ngày …. con cháu. cùng tất cả các Thần linh cai quản khu vực này. lộc tài vượng tiến. VĂN KHẤN KHI CHUYỂN NHÀ. chủ . kính cáo chư vị linh thần. (cất nóc. ngài Định phúc Táo quân.Con kính lạy các tôn thần bản xứ. Bài văn khấn như sau: Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . Chư Phật mười phương . xây thêm …) Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần. chuyển nhà. quan Thần linh Thổ địa. KHI MỞ CỔNG. Hậu chủ cùng chư vị Hương linh. phù trì tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. dâng lên trước án. y thảo phụ mộc. Chúng con lễ bạc tâm thành. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. Định phúc táo quân. KHI CẤT NÓC NHÀ VÀ KHI XÂY THÊM TẦNG TRÊN CÙNG. nghe thấu lời mời. mở cổng. cúi xin được phù hộ độ trì.Đương cảnh.. hương hoa trà quả. ngày tháng hưởng phần . làm ăn thuận lợi. tháng ……… năm …………… Tín chủ con thành tâm sắm lễ. Cúi xin các Ngài. Nay chọn được ngày lành tháng tốt. có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo …………….Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần .. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông. giáng lâm trước án. thụ hưởng lễ vật. ngụ trong khu vực này. chuyển nhà. chứng giám lòng thành. cầu gì được nấy. công việc hanh thông. trước án kính lễ.Con lạy chín phương Trời. nguyện gì cũng thành. chứng giám lòng thành. thắp nén tâm hương. ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. sửa chữa. ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương. quả cau lá trầu.

Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ. âm phù dương trợ. Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật . Hậu chủ và các vị Hương linh. xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật. trước án kính lễ. muôn sự như ý. sở cầu như ý. công việc chóng thành.lợi lạc. phảng phất quanh khu vực này. cô hồn y thảo phụ mộc. cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành. cúi xin được phù hộ độ trì. Chúng con lễ bạc tâm thành. sở nguyện tòng tâm. phù trì tín chủ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful