P. 1
Bài thu hoạch lớp Boi duong kien thuc Quoc phong - an ninh

Bài thu hoạch lớp Boi duong kien thuc Quoc phong - an ninh

|Views: 73,893|Likes:
Được xuất bản bởiDo Hong Nhung

More info:

Published by: Do Hong Nhung on Jul 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

VIỆN HÓA HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM *******o0o

*******

BÀI THU HOẠCH
LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Họ tên Ngày, tháng, năm sinh Quê quán Trình độ học vấn Chức vụ

: Đỗ Thị Hồng Nhung : 03/11/1977 : Hà Nội : Thạc sỹ : Nghiên cứu viên

Hà Nội, 6-2011

thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hoà bình”. trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành =1= . các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam? Liên hệ với thực tế công tác của đồng chí hiện nay? TRẢ LỜI: Chiến lược “diễn biến hòa bình” là một bộ phận chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào đấu tranh của các nước tiến bộ để thiết lập vai trò lãnh đạo thế giới. BẢN KHAI Họ tên: Ngày sinh: Quê quán: ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG 03/11/1977 Đại Từ. để mỗi người trên cơ sở đó nâng cao cảnh giác cách mạng. bạo loạn lật đổ của chúng. Kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ là một dạng thức mới được chủ nghĩa đế quốc áp dụng chống phá cách mạng Việt Nam trong nhiều năm qua.NỘI DUNG THU HOẠCH (Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh) I. toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại mọi chiến lược “diễn biến hoà bình”. đan xen trên một hay nhiều khu vực. NỘI DUNG CÂU HỎI: Trình bày nhận thức về âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc.Đại Kim. Viện KH & CN Việt Nam Chức vụ: Nghiên cứu viên II.Viện Hóa học. Việc nắm vững. 1. hiểu biết âm mưu. và chúng có thể diễn ra đồng thời. tác động trực tiếp đến an ninh chính trị của quốc gia. bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam hiện nay. rất nguy hiểm.Hoàng Mai.Hà Nội Trình độ học vấn: Thạc sỹ Là Cán bộ Viên chức: Phòng Phân tích ứng dụng. góp phần cùng toàn Đảng. Chiến lược “Diễn biến hoà bình” (viết tắt DBHB)  Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ.

=2= .1980: đây là giai đoạn manh nha hình thành chiến lược “DBHB” được bắt nguồn từ Mỹ • Tháng 3 năm 1947. làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. Giônxơn. Nickxơn. tụ do tôn giáo. tư tưởng. quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn kế hoạch Macsan. Chiến lược “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau + Giai đoạn 1945. lý tưởng xã hội chủ nghĩa ở một số bộ phận sinh viên. an ninh… để phá hoại. chính trị. + Giai đoạn từ 1980 đến nay: • Chủ nghĩa đế quốc từng bước hoàn thiện chiến lược “DBHB” và trở thành chiến lược chủ yếu để tiến công các nước xã hội chủ nghĩa. nhiều đời tổng thống kế tiếp của Mỹ như: Kennedy. Mỹ đã thay đổi chiến lược chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chính sang tiến công bằng “DBHB” là chủ yếu. tổng thống Ai – Sen – Hao (Dwight David Eisenhower) đã tuyên bố Mỹ giành thắng lợi bằng hoà bình và mục đích của chiến lược để làm suy yếu và lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Từ năm 1960 đến 1980. hướng họ phụ thuộc vào Mỹ • Tháng 12 năm 1957. Pho đã coi trọng và thực hiện chiến lược “DBHB” để chống lại làn sóng cộng sản.  Sự hình thành và phát triển của chiến lược “Diễn biến hoà bình” Chiến lược “DBHB” đã ra đời và phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức. Đặc biệt sau thất bại ở Việt Nam. sắc tộc. tạo nên sức ép. tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do. • Tháng 4 năm 1948. cài cắm gián điệp vào các Đảng cộng sản để phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản Tây âu. chính quyền Truman trên cơ sở kế thừa tư tưởng của Kennan đã bổ xung. từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị. Nội dung chính của chiến lược “DBHB” là: • Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế. tăng viện trợ để khích lệ lực lượng dân chủ. chế độ xã hội theo quĩ đạo chủ nghĩa tư bản. hình thành và công bố thực hiện chiến lược “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản. Khích lệ lối sống tư sản và làm phai nhạt mục tiêu. dân chủ. sai sót của Đảng. văn hoá. thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên chính trị. • Kích động các mâu thuẫn trong xã hội. đối ngoại. làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đời sống xã hội. • Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn. lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa. nhân quyền.

đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây rối an ninh chính trị. các thế lực thù địch thường kích động những phần tử quá khích làm mất trật tự an toàn xã hội ở một số khu vực và trong thời gian nhất định (thường diễn ra trong không gian hẹp và thời gian ngắn) tiến tới lật đổ chính quyền ở địa phương hoặc Nhà nước xã hội chủ nghĩa • Qui mô có thể diễn ra ở nhiều mức độ từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn. Bạo loạn lật đổ  Khái niệm: Là hành động chống phá bằng bạo lực do lực lượng phản động hay lực lượng li khai. nhưng đều thống nhất về mục tiêu là lật đổ chế độ. các thế lực thù địch thường kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ. tự suy yếu dẫn đến sụp đổ. đi trước. Chúng cho rằng phải làm xói mòn tư tưởng. trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương  Về hình thức gồm: + Bạo loạn chính trị + Bạo loạn vũ trang + Bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang • Trên thực tiễn.• Do phát hiện thấy những sai lầm. nhiều vùng của đất nước. tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước còn lại 2. =3= . quần chúng. tổ chức. khuyết điểm của các Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong cải tổ. Trong quá trình tiến hành “diễn biến hòa bình” chống cách mạng Việt Nam. bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ tuy khác nhau về phương thức. Phạm vi địa bàn xảy ra có thể ở nhiều nơi. cải cách. bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn liền với chiến lược “DBHB” để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội khi tiến hành bạo loạn lật đổ. văn hoá của trung ương và địa phương. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược “DBHB” để thực hiện âm mưu xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. trong đó “diễn biến hòa bình” giữ vai trò xung kích. lực lượng. giành chính quyền. đạo đức và niềm tin Cộng sản của thế hệ trẻ để “tự diễn biến”. Chiến lược “Diễn biến hoà bình”. thủ đoạn. địa bàn mà cơ sở chính trị của địa phương yếu kém 3. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược “DBHB” để tiến công làm suy yếu tiến tới lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Sau sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông âu và Liên Xô. Từ năm 1980 đến 1990. trọng điểm là những vùng trung tâm kinh tế. điều kiện (chuẩn bị về tư tưởng. nơi nhạy cảm về chính trị hoặc ở các khu vực. chuẩn bị lực lượng. chính trị.

từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước. thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết cụ thể: • Thủ đoạn về kinh tế: Chúng muốn chuyển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần theo quĩ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế. từng bước phá bỏ =4= . các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt được mục tiêu đó. Âm mưu không thành. “cô lập về ngoại giao”. “tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội. “sâu. bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “DBHB” đối với Việt Nam • Từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.  Âm mưu. hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. thủ đoạn của chiến lược “DBHB” đối với Việt Nam + Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “DBHB” chống chủ nghĩa xã hội • Từ đầu năm 1950 đến 1975: chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. thời cơ…) để tiến hành bạo loạn lật đổ khi có thời cơ. • Từ năm 1975. văn hoá. “ngầm”. đa đảng đối lập”. Bạo loạn lật đổ là hệ quả tất yếu của các hoạt động “diễn biến hòa bình” trước đó. xã hội … Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. bạo lực vũ trang. các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang. từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa • Thủ đoạn về chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị. viện trợ kinh tế. bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới. chúng chuyển sang chiến lược mới như: “bao vây cấm vận kinh tế”.địa bàn. đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như “dính líu”. xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. đầu tư vốn. khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển. Chúng tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế”. chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị. chính trị. Lợi dụng sự giúp đỡ. + Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “DBHB” đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. tinh vi. kinh tế. Đông âu. xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. kết hợp với “DBHB”.

Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc. bất mãn trong nước gây rối. “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc. • Thủ đoạn về tư tưởng văn hoá: Chúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác. làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trên thế giới. mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. lối sống phương Tây. “dân tộc”.vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng tiến hành =5= . Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng. an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Đối với quân đội và công an. các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điệu “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu. từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam. trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc. tôn giáo cuả một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai. tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc. • Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế.Lênin. Tây Nam Bộ của Việt Nam. Chúng tập hợp. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng. sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. thực hiện xâm nhập. • Thủ đoạn trong lĩnh vực dân tộc – tôn giáo: Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người. chính sách của Nhà nước ta. chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. lợi dụng các vấn đề “dân chủ’. tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. • Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế. nuôi dưỡng các tổ chức. từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế.  Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam + Chúng chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sống lưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan. Phá vỡ nền tảng tư tưởng cuả Đảng cộng sản Việt Nam. Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa. tự quyết dân tộc. Đặc biệt chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào. du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy. tư tưởng Hồ Chí Minh. những tồn tại do lịch sử để lại. để kích động lối sống tư bản trong thanh niên. ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. “nhân quyền”. hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng. phần tử phản động trong nước và ngoài nước. Tây Nguyên.

Vùng Tây Bắc. tham nhũng. chúng kích động người H’Mông đòi thành lập khu tự trị.nhiều hoạt động xảo quyệt để lôi kéo. chúng ra sức tuyên truyền thành lập nhà nước Đề Ga. có phương pháp xem xét. Biện pháp phòng chống diễn biến hòa bình. không để bất ngờ. dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở rồi uy hiếp. Trong quá trình gây bạo loạn. bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam  Đẩy lùi tệ quan liêu. kiên quyết. mua chuộc quần chúng nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương. đúng đối tượng. • Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ. =6= . + Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnh giác cách mạng. • Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức. phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lí. mọi tổ chức chính trị. Vùng Tây Nguyên. chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của đất nước luôn ổn định. thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động. không để lan rộng. khống chế cơ quan quyền lực ở địa phương. Nắm vững nguyên tắc xử lí trong đấu tranh chống bạo loạn lật đổ là: nhanh gọn. tham nhũng. bọn phản động tìm mọi cách để mở rộng phạm vi. quy mô. thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay. linh động. tiêu cực trong xã hội. chờ thời cơ thuận lợi để chúng tiến hành lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam + Thủ đoạn cơ bản mà chúng đã sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất hòa của quần chúng. có bản lĩnh chính trị. kéo dài 4. giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực. dự báo đúng thủ đoạn. địa điểm và thời gian. mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân. • Đẩy lùi tệ quan liêu. lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của. tiêu cực trong xã hội.  Nâng cao nhận thức về âm mưu. sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp. • Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam. giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực. kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam. chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. sinh viên trước âm mưu. • Giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho đất nước ngày càng vững mạnh về mọi mặt. qui mô. vũ khí ở ngoài nước vào để tăng sức mạnh. bất ngờ.

khen thưởng kịp thời những đảng viên. đạo đức. trật tự an toàn xã hội và các thành quả cách mạng do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và các thế lực thù địch tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của các quốc gia. đất nước. • Phải chú trọng giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính. tổ chức Đảng có khuyết điểm. mọi miền đất nước. quyết tử vì Tổ quốc quyết sinh + Hình thức giáo dục phải đa dạng. dự bị động viên phải rộng khắp ở tất cả các làng bản. phát triển. + Giáo dục tinh thần xả thân vì Tổ quốc. lối sống của đảng viên. mọi thành phần kinh tế. thủ đoạn của kẻ thù chống phá nước ta + Giáo dục quan điểm. người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoài • Nâng cao trình độ chính trị. xã hội vững mạnh về mọi mặt • Xây dựng cơ sở chính trị. tổ chức Đảng và quần chúng thực hiện tốt đường lối. tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.xã hội vững mạnh sẽ bảo đảm cho chế độ xã hội luôn ổn định. chủ trương Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước  Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh • Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. giai cấp. • Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác. dân tộc đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có nước ta.  Xây dựng. mọi giới. mọi vùng. các tình huống chống “DBHB”. Do vậy. đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân. tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu. bảo vệ an ninh chính trị. luyện tập các phương án. toàn dân và toàn quân. củng cố quốc phòng. các cơ quan. người đang công tác và người đã nghỉ hưu. • Bảo đảm triển khai thế trận phòng thủ ở các địa phương. bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng. • Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính toàn diện nhưng tập trung vào: + Giáo dục tình yêu quê hương. mọi lứa tuổi. nhất là cơ sở. thị trấn. đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng. phù hợp với tùy từng đối tượng  Xây dựng cơ sở chính trị. bạo loạn lật đổ của địch. cơ sở. tôn giáo. =7= . tư tưởng. xử lí kịp thời những đảng viên. • Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở các cấp. Đối với nước ta. năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các cấp. tầng lớp nhân dân. theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là đoàn kết các dân tộc. phẩm chất. xã phường.

xã hội. kéo dài. tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức. đặc biệt là lực lượng đảng viên trẻ cũng phải có những nhận thức mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn mới. phương pháp và tác phong công tác đáp ứng đòi hỏi ngày một cao hơn của tình hình. từng đơn vị. 5. • Khi mỗi tình huống bạo loạn xảy ra. tu dưỡng. đảng viên. Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch bằng “diễn biến hoà bình” với các thủ đoạn tinh vi và quyết liệt hơn. điều hành của chính quyền. phát triển lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. biện pháp phi vũ trang để chống phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế. để nâng cao bản lĩnh chính trị.chính trị xã hội trong nước và trên thế giới đang có những biến động mới. quân đội và công an. bạo loạn lật đổ cần có phương thức xử lí cụ thể. nâng cao đời sống vật chất. tinh thần cho nhân dân lao động. nhiệm vụ và thách thức mới. tinh thần cho nhân dân lao động để tạo nên sức mạnh của thế trận “lòng dân”. xử lí theo nguyên tắc nhanh gọn – kiên quyết – linh hoạt – đúng đối tượng – không để lan rộng. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng các hình thức. biện pháp mà kẻ thù sử dụng trong chiến lược “DBHB”. nhiệm vụ mới. tư tưởng. đòi hỏi đội ngũ cán bộ. Đây là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt. làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng. lối sống. luyện tập các phương án sát với diễn biến từng địa phương. văn hóa. chính trị. hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất. sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường. cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị. • Đẩy mạnh sự nghiệp CNH. an ninh.  Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá. hội nhập quốc tế càng mở rộng. hiệu quả. Nhà nước. HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là để tạo ra cơ sở vật chất. làm chệch hướng đường lối chính trị. trình độ trí tuệ. cả ở trong nước và ở nước ngoài. vào con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN). Liên hệ với thực tế công tác của đồng chí hiện nay? Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”. phải nêu cao ý thức tự học tập. làm mất sức chiến đấu của các LLVT. từ đó chuyển hóa chế độ XHCN theo con đường tư bản chủ nghĩa. =8= . tình hình kinh tế . sự giao lưu. đồng thời là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội. rèn luyện trong thực tiễn. từng ngành • Hoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.• Mỗi thủ đoạn. từng cấp. Ngày nay. đang đặt ra cho cách mạng nước ta những yêu cầu. các ngành tham mưu. • Xây dựng đầy đủ. rối loạn về xã hội. hình thức. quốc phòng. nhằm làm suy yếu nền kinh tế. cô lập và hạ thấp vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. đối ngoại.

nhiệm vụ Quốc phòng. giữ nước của dân tộc. Đặc biệt cần phải chú ý tới quá trình tự diễn biến bên trong. lôi kéo của CNĐQ và các thế lực thù địch. quốc phòng. trách nhiệm. đây là một quá trình nguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.Là một cán bộ Viên chức. và cũng là lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật quan trọng trong tương lai của đất nước và sau này sẽ đóng góp sức lực. Là một đảng viên và là một cán bộ nghiên cứu khoa học. biên giới. vùng trời biển đảo Việt Nam. góp phần đấu tranh. ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu. + Phát hiện. các chỉ thị của Đảng và Nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là một công dân của nước Việt Nam XHCN. HĐH đất nước. nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng. hay nói đúng hơn kinh nghiệm chính trị còn non kém.An ninh. + Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. truyền thống dựng nước. cảnh giác phòng chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.An ninh. đảng viên tốt cống hiến cho đất nước. tôi và thế hệ chúng tôi. sự tự ý thước về vấn đề lãnh thổ. Điều này đã mang lại cho bản than tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay. Chính vì vậy. Thực tế đã cho thấy “tự diễn biến” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị. tôi càng cần phải hiểu biết và nắm vững được âm mưu của chiến lược “diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. và càng không hiểu hết những âm ưu thâm độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Tôi và các thế hệ sau này cần phải: + Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt. lập trường chính trị còn chưa vững vàng. sinh ra trong thời điểm đất nước vừa giành được độc lập. văn =9= . trí tuệ và tài năng của mình cho sự nghiệp CNH. Không những vậy tôi còn hiểu them về các đường lỗi quân sự. một đảng viên trẻ. giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay. chúng tôi chưa hiểu hết được những gian khổ của thế hệ đi trước. cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước. chủ quyền và có tinh thần cảnh giác cao độ trước những âm mưu chống phá. thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ. những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt. chủ quyền biên giới. Sau khi học xong lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị Quốc phòng. nếu lĩnh vực tư tưởng chính trị bất ổn thì các lĩnh vực khác như: Kinh tế. Khi tư tưởng có vấn đề thì trong hoạt động dễ nảy sinh tiêu cực. cách mạng. thống nhất hai miền và trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.An ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều hiểu biết về các vấn đề quân sự.

hóa. = 10 = . thậm chí cả quốc phòng – an ninh khó có khả năng và điều kiện phát triển lành mạnh. giáo dục.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->