ĐỀ 1: THPT KINH MÔN năm 2010-2011 A /Phần Trắc Nghiệm (4 Điểm) Chọn phương án đúng nhất trong

các phương án đưa ra của các câu hỏi dưới đây: Câu 1: Kiểu gõ tiếng việt thông dụng là? A. TCVN3; Telext B.Unicode; TCVN3. C. VNI; Unicode D.VNI; Telext. Câu 2: Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối? A. B$1$:D$10$ B. $B$1:$D$10 C. $B1:$D10 D. B$1:D$10 Câu 3: Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có ký hiệu ######, điều đó có nghĩa gì?
A. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số. B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

C. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số. D. Chương trình bảng tính nhiễm virus. Câu 4: Để thay đổi thuộc tính màn hình ta thực hiện A. Nháy chuột phải ngoài màn hình Desktop→News→Chọn thuộc tính cần thay đổi. B. Nháy chuột phải ngoài màn hình Desktop→Properties→Chọn thuộc tính cần thay đổi. C. Chọn Mycomputer→Display→chọn thuộc tính cần thay đổi. D. Chọn Start→Display→chọn thuộc tính cần thay đổi. Câu 5: Để căn lề trái cho văn bản ta thực hiện:
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+C. B. Chọn Format → Left C. Thực hiện lệnh: Edit → Left D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+L

Câu 6: Trong Excel biểu thức =Count(1,2,3,4) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu? A. 1 B. 10 C. 24 D. 4 Câu 7: Muốn phục hồi một đối tượng đã xóa đưa vào thùng rác (Recycle bin) trong hệ điều hành Windown xp, ta mở thùng rác ta Click phải vào đối tượng đó và bấm A. Restore B. Cut C.Delete D. Properties Câu 8: Trong MS Excel biểu thức = Max (Sqrt(avergae(8,9,10)),2,4) sẽ trả về kết quả bằng bao nhiêu: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 B Phần tự luận: Câu 1: Hệ điều hành là gì? Em hãy phân biệt hệ điều hành đơn nhiệm và hệ diều hành đa nhiệm? Cho ví dụ về hệ điều hành đơn nhiệm và đa nhiệm Câu 2: Có mấy cách để tạo danh sách liệt kê dạng số và kí hiệu trong văn bản? Là những cách nào? Các bước thực hiện? Câu 3: Các bước để trang tính không hiện thị đường lưới sau khi định dạng xong là gì? ĐỀ 2: THPT QUANG THÀNH 2010-2011 A Phần trắc nghiệm (4 điểm) Chọn phương án đúng nhất trong các phương án đua ra của các câu hỏi dưới đây: Câu 1: Trong Microsoft Word , muốn chọn toàn bộ văn bảng ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì? A. Edit/Select All B. Crtl +A C. File/Cut D. Cả A và B Câu 2: Trong Microsoft Word, muốn tách ô trong bảng thành nhiều ô ta dùng lệnh: A. Table→Split Cells B. Table→Insert→Cells C. Table→Merge Cells D. Table→Table→Select Cells Câu 3: Trong Microsoft Word, để định dạng chữ gạch chân cho mọt khối ta dùng lệnh hay tổ hợp phím? A. Crtl+I B. Crtl+B C. Crtl+U D. Các câu trên đều đúng Câu 4: Trong Microsoft Word, để xóa bảng ta dùng lệnh nào sau đây
A. Table→Select→Table B. Table→Delelet→Table C. Table→Insert→Table D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 5: Trong khi làm việc với Microsoft Word, để nhập vào công thức tính toán cho một ô trước hết ta phải gõ: A. Dấu bằng (=) B. Dấu đô la ($) C. Dấu chấm hỏi (?) D. Dấu hai chấm (:) Câu 6: Trong bảng tính Microsoft Word, tại ô A2 có sẵn giá trị 25: tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT2(A2) thì nhận được kết quả là: A. 0 B. #NAME! C. 5 D. #VALUE! Câu 7: Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có ký hiệu ######, điều đó có nghĩa gì?
A. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số. B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

C. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số. D. Chương trình bảng tính nhiễm virus. Câu 8: Trong Microsoft Excel để gộp nhiều ô thành môt ô ta cần thực hiện

A. cụm từ trong văn bản. Yahoo Messenger B. 0 D. 7. Để kết thúc hẳn phiên làm việc với Word ta chọn: Edit → Exit. vào Format/Cell/Alignment Merger cell D.106 B. Mozilla Firefox C. Chọn Format → Picture→… C. Câu 7: Tên tệp mặc định của Excel là? A. 6. máy Fax…) Câu 3: Để chèn một hình ảnh vào một trang văn bản ta thực hiện: A. Chọn số ô cần gộp. “A5*5)? A. Windows Explorer D. #Div/0! Câu 2: Tìm phát biểu sai về các dịch vụ được hỗ trợ bởi mạng LAN trong các phát biểu dưới đây: A. Có thể dùng chung các thiết bị ngoại vi (máy in. để quản lý tệp thư mục ta thường dùng chương trình nào? A. 76C. vào Format/Alignment/Mergecell C. #VALUE! B. vào Table/Merge cells B.trình ứng dụng D. Chọn số ô cần gộp. 10 B. PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: Em hãy cho biết các bước để thực hiện định dạng cho trang bảng tính trong MS Excel? Câu 2: Em hãy nêu các bước để tìm kiếm và thay thế từ. Document1 C. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong bảng tính Excel. tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả: A. D. Chọn Insert → Picture→… B.10-7 Câu 5: Trong hệ điều hành Windows.Dùng chung dữ liệu và truyền tệp B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + H Câu 4: Trong ô tính MS Excel hiển thị 7E+6 có nghĩa là? A.107 D. Chọn số ô cần gộp. Chọn số ô cần gộp. Phần mở rộng của văn bản Word là: . Cho phép gửi và nhận thư điện tử trên toàn cầu C. giá trị tại ô A5 là 100. Sheet1 B. Câu 3: Để bảo mật tính riêng tư cho một tài liệu cũng như không cho người khác xem và chỉnh sửa trong MS Excel theo em làm thế nào? Các bước thực hiện là gì? . Có thể dùng chung các c. 6. 500 D. 100 C. Để xóa một ký tự khi đang soạn thảo văn bản ta nhấn Delete hoặc Back space C. máy quét. tại ô A2 có sẵn giá trị không (0). Chọn File → Picture→… D. Book1 D. Microsoft Access Câu 6: chọn câu trả lời sai trong các câu sau: A. Pascal Câu 8: Trong Excel. “A5*10%”. 5 C.Doc B. vào Format/Cell/Mergecell B Phần tự luận (6 điểm) Câu 1: Trình bày các thao tác tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu và dạng số thứ tự Câu 2: Nút điền là gì? Khi kéo thả nút điền ta thực hiện thao tác nào? Tại sao nói rằng kéo thả nút điền là một trong thao tá quan trọng nhất khi làm việc với Microsoft Excel? Câu 3: Cho biết các bước thực hiện để định nghĩa một từ gõ tắt? ĐỀ 3: Trường THPT Phúc Thành năm 2010-2011 A. 50 B. kết quả của hàm: =if(A5=100. Để mở một tệp văn bản đã có ta nháy đúp chuột vào tệp văn bản đó.