P. 1
Mau Bao Cao Thanh Tich CSTD Cap Co So

Mau Bao Cao Thanh Tich CSTD Cap Co So

|Views: 2,837|Likes:
Được xuất bản bởiHải Ngố

More info:

Published by: Hải Ngố on Jul 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ

Năm học 2010 - 2011
(Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cở sở báo cáo thành tích trong 1 năm)

Họ và tên:.ĐẶNG THỊ THÁI ANH Chức vụ: Giáo viên Sinh học, tổ trưởng tổ Tự nhiên II Đơn vị công tác: Trường THPT Sóc Sơn

Hà Nội

5 /2011

N. chính sách và pháp luật của nhà nước. 1 đồng chí tham gia thi giáo viên giỏi môn Công nghệ cấp cụm đạt giải nhì. tỉnh Nam Định . 8 tiết dự giờ của thanh tra sở có 6 tiết đạt giỏi.Hạnh phúc.Họ và tên: Đặng Thị Thái Anh Nữ . các qui chế. 11 A. Sóc Sơn.2011 .Thành tích đạt được: Tôi thực hiện nghiêm túc các chủ trương. đổi mới phương pháp kiểm tra. M. tuân thủ sự phân công của Đảng và chính quyền . 6/13 đồng chí đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. huyện Nam Trực. Tổ chức hội thảo chuyên đề tại tổ : Dạy cho học sinh phương pháp tự học. Tôi luôn có ý thức tổ chức kỷ luật.Trình độ chuyên môn. Kết quả giảng dạy bộ môn Hóa và Sinh đều đạt và vượt chỉ tiêu. đường lối của Đảng. B. kế hoạch đề ra. nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: + Tổ trưởng tổ tự nhiên II + Dạy môn Sinh học lớp 12 A. 100% các tiết thao giảng đạt loại tốt.Chức vụ : Giáo viên Sinh học. I. ngày 27 tháng 5 năm 2011 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ Năm học 2010 . Công tác tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12: đạt giải ba môn Sinh. đánh giá. K 2. 10 A.Đơn vị công tác: Trường trung học phổ thông Sóc Sơn I/ Sơ lược lý lịch: . D. 3. bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh.Tự do .Quyền hạn. qui định của ngành và nhà trường.Sơ lược thành tích của đơn vị: 100% các đồng chí giáo viên trong tổ thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn. đổi mới phương pháp dạy học. 2 tiết đạt khá. 4/13 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. D. thực hành. tổ trưởng tổ Tự nhiên II .CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . tích cực sử dụng đồ dùng dạy học. giải khuyến khích môn Hóa. 3/13 đồng chí đạt danh hiệu lao động giỏi cấp trường. nghiệp vụ: Thạc sĩ giáo dục học II/ Thành tích đạt được: 1. Tổ được đề nghị xét tặng danh hiệu: Tổ lao động tiến tiến cấp cơ sở.Quê quán: Xã Nam Hoa. Có 9 sáng kiến kinh nghiệm được viết trong đó có 6 sáng kiến xếp loại A cấp trường và đưa lên sở xếp loại.Sinh ngày 30 tháng 8 năm 1976 . dụng cụ thí nghiệm. tích cực ra nhiều đề kiểm tra.

Thủ trưởng đơn vị xác nhận..nhà trường. 11. III/ Các hình thức đã được khen thưởng : . tôi được phân công dạy môn Sinh học lớp 10. tôi có sưu tầm thêm nhiều tài liệu. Kết quả học tập của các lớp tôi dạy đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra của tổ nhóm. Năm 2009 – 2010 : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm 2008 – 2009 : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm 2007 – 2008 : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm 2005 – 2006 : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm 2004 – 2005 : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm 2003– 2004 : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và giấy khen thưởng giáo viên giỏi cấp thành phố môn Sinh học đạt giải 3. Tôi viết 1 sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng và sử dụng câu hỏi . Tôi tích cực đi dự giờ của đồng nghiệp để học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn. đảm bảo đủ số giờ lý thuyết và thực hành. tu dưỡng đạo đức của người giáo viên nhân dân. tôi đi dự được 20 tiết trong năm học.Danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng cao nhất đã đạt (năm nào? loại gì?). Tôi tích cực rèn luyện. nghiệp vụ. Tôi đã tổ chức cho học sinh và tự mình xây dựng bộ tranh dùng trong dạy học môn Sinh lớp 12. Tham gia đầy đủ các buổi học tập chuyên đề. tôi cùng với tổ nhóm ra nhiều đề kiểm tra phù hợp với năng lực của học sinh và bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng và đánh giá đúng thực chất học sinh. đủ theo phân phối chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng. Trong công tác kiểm tra đánh giá. Tôi tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực của học sinh và bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh. tạo ra sự hứng thú học tập cho học sinh. Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi được chú trọng và đạt giải ba môn Sinh học lớp 12. sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn. các hoạt động xã hội. Tôi thực hiện nghiêm túc các qui chế chuyên môn: đảm bảo đúng. Tôi đã ứng dụng công nghệ thông tin để soạn được một số bài giảng sinh học các lớp và thực hiện các giờ giảng có hiệu quả cao. Tôi tham gia đầy đủ các công tác đoàn thể được phân công. hồ sơ sổ sách đủ theo qui định và thực hiện đúng tiến độ. đủ các đầu điểm tối thiểu.bài tập để tổ chức học sinh tự học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng” – Sinh học 11 đạt loại A cấp trường. Trong năm học 2010 – 2011. đề nghị Người báo cáo thành tích Đặng Thị Thái Anh .. thông tin cập nhật phục vụ tốt cho bài giảng của mình. soạn giảng đầy đủ. Bên cạnh đó. Tôi đã dạy 2 tiết thao giảng và đạt giờ dạy giỏi. 12. từ thiện.

đóng dấu) .Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xác nhận (ký.

2011 (Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cở sở báo cáo thành tích trong 1 năm) Họ và tên:. tổ trưởng tổ Tự nhiên II Đơn vị công tác: Trường THPT Sóc Sơn Hà Nội 5 /2011 .ĐẶNG THỊ THÁI ANH Chức vụ: Giáo viên Sinh học.SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ Năm học 2010 .

Quyền hạn. công tác bồi dưỡng. nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục: kết quả học tập. hình thức khen thưởng đã đạt được: Năm …. thị xã). nữ: Nữ . Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố. từ thiện… ( Chú ý: Cần tập trung và bám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng cấp học có số liệu thuyết minh cụ thể…. huyện. Sóc Sơn.Thành tích đạt được: Nêu thành tích. vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể.Sinh ngày.Đơn vị công tác: Trường trung học phổ thông Sóc Sơn (Ghi rõ đầy đủ không viết tắt) I/ Sơ lược lý lịch: . nghiệp vụ: II/ Thành tích đạt được: 1.đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. công tác nghiên cứu khoa học. năm : .CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . . các hình thức khen thưởng đã được Đảng. nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: 2.2011 . tháng. ứng dụng khoa học.Quê quán: Phường (xã. các biện pháp đổi mới công tác quản lý. kỹ thuật vào giảng dạy. cấp quốc gia. số học sinh giỏi cấp trường.. thành phố tặng thưởng hoặc phong tặng. Nhà nước.Hạnh phúc. phương pháp giảng dạy. cấp thành phố.) III/ Các hình thức đã được khen thưởng : Nêu các danh hiệu thi đua. Chiến sĩ thi đua toàn quốc theo QĐ số… nội dung khen…. Thành phố .Nêu cụ thể các danh hiệu.Trình độ chuyên môn. ngành. đoàn thể trung ương. cấp quận. công tác tham gia các hoạt động xã hội.Họ và tên: Đặng Thị Thái Anh Nam. việc thực hiện chủ trương. ngày 27 tháng 5 năm 2011 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ Năm học 2010 . thị xã. kết quả đã đạt được của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. học tập nâng cao trình độ chuyên môn.Chức vụ : Giáo viên Sinh học. chính sách và pháp luật của Nhà nước. Bộ.(nếu có) . rèn luyện đạo đức của học sinh. viết sáng kiến kinh nghiệm.. ban. tổ trưởng tổ Tự nhiên II .Danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng cao nhất đã đạt (năm nào? loại gì?).Sơ lược thành tích của đơn vị: (Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị) 3. kết quả thi giáo viên giỏi các cấp. đường lối của Đảng. phẩm chất đạo đức. việc đổi mới công nghệ.Tự do . Quận (huyện. thị trấn). .

. giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cơ sở. toàn quốc.(nếu có) Năm …. đóng dấu) Người báo cáo thành tích (ký.Ghi rõ số Quyết định. nội dung khen thưởng. đề nghị (ký. năm ký Quyết định.được tặng Huân chương Lao động hạng…. giấy chứng nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành… hoặc quyết định kèm theo (nếu có) số lượng phô tô 01 bộ. tháng.được tặng Bằng khen của…. ghi rõ họ và tên) Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xác nhận (ký.(nếu có) Lưu ý: .. ngày.. Bằng khen..Năm ….. .Phô tô Huân chương.. theo QĐ số… nội dung khen…. Thủ trưởng đơn vị xác nhận. giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua thành phố. theo QĐ số… nội dung khen…. đóng dấu) .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->