P. 1
De Cuong Thuc Tap Tot Nghiep (Web)

De Cuong Thuc Tap Tot Nghiep (Web)

|Views: 1,183|Likes:
Được xuất bản bởichuongnguyen144

More info:

Published by: chuongnguyen144 on Jul 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 01 tháng 04 năm 2010

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: I. Mục đích: Nhằm rèn luyện cho sinh viên tính tổ chức kỷ luật trong nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao và phát huy tính tích cực, tinh thần khắc phục những khó khăn trong học tập. Giúp cho sinh viên nắm được tình hình thực tế của công tác tổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị thực tập. Kết hợp lý luận đã học ở nhà trường với kiến thức thực tế tại đơn vị nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị, góp phần củng cố thêm nhận thức và nâng cao tay nghề chuyên môn. II. Yêu cầu:
-

Phải có thái độ học tập nghiêm túc, khắc phục mọi khó khăn để học hỏi,

nghiên cứu. Biết tranh thủ sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên tại đơn vị thực tập.
-

Có tinh thần trách nhiệm khi nhận công việc được giao, chính xác, kịp Chủ động chuẩn bị và tích luỹ tài liệu, số liệu để viết báo cáo thu hoạch Giữ mối quan hệ lành mạnh với tất cả cán bộ công nhân viên tại đơn vị Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và phong trào tại đơn vị thực Hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp đúng thời hạn quy định.

thời. Đảm bảo nguyên tắc bí mật của số liệu kinh tế tài chính. đợt thực tập được thuận lợi. thực tập. tập.
-

B. NỘI DUNG THỰC TẬP: I. Yêu cầu chung là phải hiểu và nắm được:
-

Tổ chức ghi chép và luân chuyển chứng từ ban đầu tại đơn vị.
1

Cách lập các loại báo cáo kế toán thống kê. Tổ chức phân tích trong hoạt động kinh tế. . từng phần hành. uỷ nhiệm thu.Quan hệ và thanh toán với Ngân sách. bảng phân bổ. cách theo dõi và thanh lý các hợp đồng đã ký trên. thủ quỹ..Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán.Hình thức tổ chức bộ máy kế toán . cách ghi chép và khoá sổ định kỳ. . phương pháp ghi chép. với cấp trên. đối chiếu số liệu. II.Chức năng. uỷ nhiệm chi.Phương pháp thanh quyết toán với kho. nhiệm vụ kế toán từng cấp... Trình tự và phương pháp lập báo biểu kế toán. . Phải nắm vững và làm được các công việc: 1. . . . Việc tổ chức công tác kiểm tra kế toán đối với các đơn vị cơ sở. sau đợt thực tập tốt nghiệp sinh viên phải hiểu và làm được công việc cụ thể của từng cán bộ phụ trách các phần hành kế toán trong bộ máy kế toán tại đơn vị thực tập. Tổ chức sử dụng các phương tiện tính toán.Cách mở các loại sổ sách kế toán. kiểm tra.Quan hệ và thanh toán với Ngân hàng: Phương pháp và thủ tục vay. . chuyển tiền. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán tại đơn vị thực tập. . . Tổ chức bộ máy kế toán và sự phân công lao động. sản phẩm. . bán thuộc các thành phần kinh tế về tiền hàng mua-bán vật tư. rút tiền. bộ phận cấp dưới. Quá trình tổ chức và giám sát công tác kiểm kê.Biết được cách lập các hợp đồng kinh tế..Theo dõi và thanh toán với khách hàng mua. từng phần hành. với các cơ quan chức năng khác có liên quan.Cách lập các loại bảng kê..- Xây dựng và tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản ở đơn vị thực tập. mối quan hệ giữa từng cấp. 2 . Về nội dung hạch toán: .. 2.Nắm được tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về các mặt hoạt động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Các chứng từ được sử dụng ở phần này như: séc. Về tổ chức bộ máy kế toán: .Biết phân tích các hoạt động kinh doanh của đơn vị Tóm lại.

* Ghi chú: .Mỗi học sinh – sinh viên tự chọn một đề tài để đăng ký với Khoa. . . các thứ tự và tiêu đề phải khớp và liên tục với nhau và phải đóng bìa theo mẫu quy định.Học sinh cùng thực tập tại một đơn vị không được chọn trùng đề tài.Đề tài trình bày rõ ràng. Gợi ý: MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHỐI CAO ĐẲNG – TRUNG CẤP MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ 3 .

. phương pháp kế toán ngoại tệ…) 4 .4 trang 1.... Trình bày ngắn gọn trong khoảng 3 .. cơ sở hình thành và phát triển của công ty.. 1. Trình bày ngắn gọn trong khoảng 14 .1. Chức năng.3.15 trang 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty… Phần này cần mô tả được quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm (minh hoạ bằng sơ đồ) hoặc mô tả quy trình tổ chức kinh doanh của công ty.1..Sơ đồ bộ máy PHẦN 2 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. Các chính sách kế toán chung (Trình bày ngắn gọn về: chế độ kế toán công ty đang áp dụng. các mốc lịch sử cơ bản trong quá trình hình thành và phát triển. Phần này cần nêu được các nội dung: .PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ .. kỳ kế toán.. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.1.KINH DOANH CỦA CTY. đồng tiền sử dụng trong hạch toán. phương pháp tính thuế GTGT. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. Mô hình tổ chức (minh hoạ bằng Sơ đồ tổ chức lao động kế toán và phần hành kế toán) 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT ..2.2.2. các thành tựu cơ bản của công ty…) 1..2. nhiệm vụ của công ty… 1.2. 2. niên độ kế toán..Mô hình tổ chức bộ máy .2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT . (Nêu các thông tin sơ lược về công ty.KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY.1..KINH DOANH CỦA CÔNG TY. phương pháp tính khấu hao TSCĐ. phương pháp kế toán hàng tồn kho. 1.

Sinh viên nghiên cứu các vấn đề sau: Khái quát chung. doanh thu. cách thức mở tài khoản chi tiết đối với các đối tượng chủ yếu: hàng tồn kho. cách tổ chức và quản lý chứng từ kế toán tại công ty) 2.3. 5 . • Kế toán chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm. giải thích ngắn gọn) 2.2. các loại báo cáo tài chính. • Kế toán các khoản thanh toán.3. nơi gửi báo cáo.2.2. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán (Nêu các vấn đề: kỳ lập báo cáo. Phương pháp kê toán hàng tồn kho. báo cáo quản trị chủ yếu của công ty…) 2. • Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. Phân loại vật liệu.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán (Nêu chế độ chứng từ. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ (CHUYỀN ĐỀ HẸP): Sinh viên chọn một trong các đề tài: • Kế toán vốn bằng tiền. • Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.4. vẽ sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức đó. Cách xác định giá nhập kho và giá xuất kho. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán (Nêu hình thức sổ kế toán công ty đang dùng. chi phí…) 2. • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.2. • Kế toán luân chuyển hàng hoá. Kế toán chi tiết vật tư. • … CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU. • Kế toán thuế.5. • Kế toán tài sản cố định. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán (Nêu chế độ tài khoản công ty đang áp dụng. • Kế toán phân phối thu nhập trong doanh nghiệp. trách nhiệm lập báo cáo.

6 . Phương pháp kê toán hàng tồn kho. Kế toán chi tiết thành phẩm. Nhận xét. Khái quát chung. Xuất bán. CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Sinh viên nghiên cứu các vấn đề sau: - Kế toán thành phẩm. Chứng từ. Phát hiện thiếu khi kiểm kê. Tài khoản sử dụng Định khoản kế toán Sơ đồ chữ T. Kế toán tăng thành phẩm. sổ sách & qui trình luân chuyển chứng từ sổ sách. Kế toán tăng vật tư do nhận góp vốn liên doanh. sổ sách & qui trình luân chuyển chứng từ sổ sách. Nhận xét. Kế toán tăng vật tư do kiểm kê thừa. Kế toán tăng vật tư do mua ngoài. Phân loại thành phẩm. Chứng từ. Chứng từ sổ sách minh họa.- Kế toán tăng vật tư. Chứng từ sổ sách minh họa. Tài khoản sử dụng Định khoản kế toán Sơ đồ chữ T. Cách xác định giá nhập kho và giá xuất kho. … Kế toán giảm vật tư Xuất dùng cho hoạt động Sản xuất kinh doanh Xuất đem góp vốn liên doanh.

Báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ. Xuất bán. Kế toán xác định kết quả kinh doanh Sơ đồ chữ T. Kế toán thu nhập khác (7 bước ). Kế toán doanh thu tài chính (7 bước ). Cách xây dựng giá bán. Kế toán chi phí tài chính (7 bước ). Chứng từ. Xuất đem góp vốn liên doanh. CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Sinh viên nghiên cứu các vấn đề sau: - Khái quát chung Đơn vị tiền tệ sử dụng tại doanh nghiệp. Các trường hợp thu tiền. Kế toán chi phí khác (7 bước ). Kế toán chi phí bán hàng (7 bước ). sổ sách minh hoạ. Kế toán các khoản giảm doanh thu (7 bước ). Do bán hàng. Kế toán chi phí QLDN (7 bước ). … Kế toán giảm thành phẩm. … Kế toán doanh thu bán hàng Khái quát chung. Các phương thức bán hàng. Các chính sách bán hàng… Kế toán doanh thu bán hàng (7 bước ). Thu nợ khách hàng.- Nhập kho do sản xuất Nhập kho do bị trả lại. 7 . Xuất gởi bán.

8 . o Kế toán chi tiền gởi ngân hàngcho tạm ứng. o Kế toán chi tiền gởi ngân hàng cho việc ký quỹ. o ….- …. o Kế toán chi tiền mặt cho tạm ứng. o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng do thu hoàn ứng. Kế toán chi tiền mặt o Kế toán chi tiền mặt cho mua NVL. Chi mua sắm Chi tạm ứng. - Kế toán tiền gởi ngân hàng Số liệu chung của kỳ: o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng. - …. Các trường hợp chi tiền. o Kế toán chi tiền mặt cho việc ký quỹ. o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng do thu nợ khách hàng. o Kế toán thu tiền mặt do thu nợ khách hàng. - Kế toán chi tiền gởi ngân hàng o Kế toán chi tiền gởi ngân hàng cho mua NVL. o Kế toán thu tiền mặt do ký quỹ. o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng do ký quỹ. hàng hoá… o Kế toán chi tiền mặt trả nợ người bán. o Kế toán thu tiền mặt do bán hàng thu ngay. o ….. o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng do bán hàng thu ngay. o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng do thu đặt trước. … Kế toán tiền mặt. Kế toán thu tiền mặt. o Kế toán thu tiền mặt do thu đặt trước. o Kế toán thu tiền mặt do thu hoàn ứng. hàng hoá… o Kế toán chi tiền gởi ngân hàng trả nợ người bán.

Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Nội dung. Phương pháp kế toán hàng tồn kho. …) Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.(7 bước). Cách tính quỹ lương.o …. CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Sinh viên nghiên cứu các vấn đề sau: Khái quát chung. Qui trình Sản xuất sản phẩm. Hình thức tiền lương. Kế toán chi phí NVLTT Nội dung: Phân loại NVL tại DN. Tổ chức sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Đối tượng tập hợp Chi phí sản xuất tại Doanh nghiệp. nhập kho. Phương pháp tính giá xuất. Nguồn … Kế toán chi phí NVLTT (7 bước). công nhân. Cách tính lương. Đối tượng tính Z. Ví dụ cụ thể về cách tính lương. Các khoản chi phí SXC. Cách thức tập hợp và phân bổ chi phí SXC Kế toán CPSXC (mỗi loại chi phí vẽ riêng 1 qui trình) 9 . Đặc điểm sản phẩm.( cán bộ quản lý.. Kỳ hạch toán. Kế toán chi phí SXC. Nôi dung.

PHẦN 3 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. Phương pháp đánh giá SPDD. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN … 10 .. Các tính giá trị SPDD. Trình bày ngắn gọn trong khoảng 2 . Sổ sách minh họa. Tính giá thành sản phẩm. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN . Tính giá thành. Các loại sản phẩm dở dang tại DN. Sơ đồ T.3 trang - 3.2.1..- Tổng hợp CPSX Tài khoản sử dụng.. Đánh giá sản phẩm dở dang. 3.. Phương pháp tính giá thành.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->