P. 1
De Cuong Thuc Tap Tot Nghiep (Web)

De Cuong Thuc Tap Tot Nghiep (Web)

|Views: 1,187|Likes:
Được xuất bản bởichuongnguyen144

More info:

Published by: chuongnguyen144 on Jul 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 01 tháng 04 năm 2010

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: I. Mục đích: Nhằm rèn luyện cho sinh viên tính tổ chức kỷ luật trong nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao và phát huy tính tích cực, tinh thần khắc phục những khó khăn trong học tập. Giúp cho sinh viên nắm được tình hình thực tế của công tác tổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị thực tập. Kết hợp lý luận đã học ở nhà trường với kiến thức thực tế tại đơn vị nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị, góp phần củng cố thêm nhận thức và nâng cao tay nghề chuyên môn. II. Yêu cầu:
-

Phải có thái độ học tập nghiêm túc, khắc phục mọi khó khăn để học hỏi,

nghiên cứu. Biết tranh thủ sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên tại đơn vị thực tập.
-

Có tinh thần trách nhiệm khi nhận công việc được giao, chính xác, kịp Chủ động chuẩn bị và tích luỹ tài liệu, số liệu để viết báo cáo thu hoạch Giữ mối quan hệ lành mạnh với tất cả cán bộ công nhân viên tại đơn vị Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và phong trào tại đơn vị thực Hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp đúng thời hạn quy định.

thời. Đảm bảo nguyên tắc bí mật của số liệu kinh tế tài chính. đợt thực tập được thuận lợi. thực tập. tập.
-

B. NỘI DUNG THỰC TẬP: I. Yêu cầu chung là phải hiểu và nắm được:
-

Tổ chức ghi chép và luân chuyển chứng từ ban đầu tại đơn vị.
1

từng phần hành. . bán thuộc các thành phần kinh tế về tiền hàng mua-bán vật tư.Quan hệ và thanh toán với Ngân sách. bộ phận cấp dưới. Tổ chức sử dụng các phương tiện tính toán. phương pháp ghi chép. uỷ nhiệm chi.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán.Cách lập các loại bảng kê. . Phải nắm vững và làm được các công việc: 1.. Tổ chức bộ máy kế toán và sự phân công lao động. . Các chứng từ được sử dụng ở phần này như: séc.Biết được cách lập các hợp đồng kinh tế. từng phần hành. chuyển tiền. . uỷ nhiệm thu. Việc tổ chức công tác kiểm tra kế toán đối với các đơn vị cơ sở. sau đợt thực tập tốt nghiệp sinh viên phải hiểu và làm được công việc cụ thể của từng cán bộ phụ trách các phần hành kế toán trong bộ máy kế toán tại đơn vị thực tập. với các cơ quan chức năng khác có liên quan. .- Xây dựng và tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản ở đơn vị thực tập.. Về nội dung hạch toán: . . II. nhiệm vụ kế toán từng cấp. đối chiếu số liệu.. .Biết phân tích các hoạt động kinh doanh của đơn vị Tóm lại. Về tổ chức bộ máy kế toán: . 2 . cách ghi chép và khoá sổ định kỳ. Quá trình tổ chức và giám sát công tác kiểm kê. . với cấp trên.Quan hệ và thanh toán với Ngân hàng: Phương pháp và thủ tục vay. thủ quỹ. . bảng phân bổ. Tổ chức phân tích trong hoạt động kinh tế. cách theo dõi và thanh lý các hợp đồng đã ký trên..Cách lập các loại báo cáo kế toán thống kê. sản phẩm.Chức năng.. Trình tự và phương pháp lập báo biểu kế toán. .Nắm được tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về các mặt hoạt động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. kiểm tra.Theo dõi và thanh toán với khách hàng mua. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán tại đơn vị thực tập. rút tiền. 2.Cách mở các loại sổ sách kế toán. mối quan hệ giữa từng cấp.Phương pháp thanh quyết toán với kho.Hình thức tổ chức bộ máy kế toán ..

Học sinh cùng thực tập tại một đơn vị không được chọn trùng đề tài.* Ghi chú: . các thứ tự và tiêu đề phải khớp và liên tục với nhau và phải đóng bìa theo mẫu quy định. . Gợi ý: MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHỐI CAO ĐẲNG – TRUNG CẤP MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ 3 . .Đề tài trình bày rõ ràng.Mỗi học sinh – sinh viên tự chọn một đề tài để đăng ký với Khoa.

niên độ kế toán..KINH DOANH CỦA CTY.2.1. các mốc lịch sử cơ bản trong quá trình hình thành và phát triển. cơ sở hình thành và phát triển của công ty.. Các chính sách kế toán chung (Trình bày ngắn gọn về: chế độ kế toán công ty đang áp dụng. các thành tựu cơ bản của công ty…) 1. kỳ kế toán... Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty… Phần này cần mô tả được quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm (minh hoạ bằng sơ đồ) hoặc mô tả quy trình tổ chức kinh doanh của công ty. 2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.15 trang 2. Trình bày ngắn gọn trong khoảng 3 . phương pháp kế toán ngoại tệ…) 4 .2. (Nêu các thông tin sơ lược về công ty.Mô hình tổ chức bộ máy .2.4 trang 1...1...3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT . phương pháp tính thuế GTGT. 1.1. Phần này cần nêu được các nội dung: .. Trình bày ngắn gọn trong khoảng 14 . Chức năng. 1.KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY.. phương pháp tính khấu hao TSCĐ.Sơ đồ bộ máy PHẦN 2 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.1.2.. đồng tiền sử dụng trong hạch toán..PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ . Mô hình tổ chức (minh hoạ bằng Sơ đồ tổ chức lao động kế toán và phần hành kế toán) 2..2.2.KINH DOANH CỦA CÔNG TY.. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. nhiệm vụ của công ty… 1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. phương pháp kế toán hàng tồn kho. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT .

các loại báo cáo tài chính. • Kế toán luân chuyển hàng hoá. cách tổ chức và quản lý chứng từ kế toán tại công ty) 2. • Kế toán các khoản thanh toán. Kế toán chi tiết vật tư. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ (CHUYỀN ĐỀ HẸP): Sinh viên chọn một trong các đề tài: • Kế toán vốn bằng tiền. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán (Nêu chế độ tài khoản công ty đang áp dụng. nơi gửi báo cáo. • Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. cách thức mở tài khoản chi tiết đối với các đối tượng chủ yếu: hàng tồn kho. chi phí…) 2. Cách xác định giá nhập kho và giá xuất kho. giải thích ngắn gọn) 2. báo cáo quản trị chủ yếu của công ty…) 2. • Kế toán thuế. • Kế toán chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm.5.3. • Kế toán tài sản cố định. 5 .2. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán (Nêu hình thức sổ kế toán công ty đang dùng. Sinh viên nghiên cứu các vấn đề sau: Khái quát chung. • Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. vẽ sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức đó. doanh thu. • Kế toán phân phối thu nhập trong doanh nghiệp.2.2. • … CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU. Phân loại vật liệu. trách nhiệm lập báo cáo.2. • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.2. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán (Nêu các vấn đề: kỳ lập báo cáo.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán (Nêu chế độ chứng từ.3. Phương pháp kê toán hàng tồn kho.

Chứng từ. Kế toán tăng vật tư do mua ngoài. Phương pháp kê toán hàng tồn kho. 6 . Chứng từ sổ sách minh họa. Tài khoản sử dụng Định khoản kế toán Sơ đồ chữ T. CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Sinh viên nghiên cứu các vấn đề sau: - Kế toán thành phẩm. sổ sách & qui trình luân chuyển chứng từ sổ sách. Chứng từ sổ sách minh họa. Kế toán tăng vật tư do nhận góp vốn liên doanh. Nhận xét. Tài khoản sử dụng Định khoản kế toán Sơ đồ chữ T. Kế toán tăng vật tư do kiểm kê thừa. Kế toán tăng thành phẩm. sổ sách & qui trình luân chuyển chứng từ sổ sách. Xuất bán. Cách xác định giá nhập kho và giá xuất kho. Kế toán chi tiết thành phẩm. Phát hiện thiếu khi kiểm kê. Nhận xét. Chứng từ. Phân loại thành phẩm. Khái quát chung. … Kế toán giảm vật tư Xuất dùng cho hoạt động Sản xuất kinh doanh Xuất đem góp vốn liên doanh.- Kế toán tăng vật tư.

Xuất bán. Báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ. Kế toán các khoản giảm doanh thu (7 bước ). CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Sinh viên nghiên cứu các vấn đề sau: - Khái quát chung Đơn vị tiền tệ sử dụng tại doanh nghiệp. Xuất đem góp vốn liên doanh. Kế toán chi phí bán hàng (7 bước ). Các phương thức bán hàng. Các chính sách bán hàng… Kế toán doanh thu bán hàng (7 bước ).- Nhập kho do sản xuất Nhập kho do bị trả lại. Kế toán chi phí khác (7 bước ). Xuất gởi bán. Chứng từ. … Kế toán giảm thành phẩm. … Kế toán doanh thu bán hàng Khái quát chung. Kế toán chi phí tài chính (7 bước ). Cách xây dựng giá bán. 7 . Các trường hợp thu tiền. Kế toán xác định kết quả kinh doanh Sơ đồ chữ T. Kế toán thu nhập khác (7 bước ). sổ sách minh hoạ. Kế toán doanh thu tài chính (7 bước ). Kế toán chi phí QLDN (7 bước ). Thu nợ khách hàng. Do bán hàng.

hàng hoá… o Kế toán chi tiền gởi ngân hàng trả nợ người bán. Kế toán chi tiền mặt o Kế toán chi tiền mặt cho mua NVL. o …. 8 . - …. o Kế toán thu tiền mặt do thu đặt trước. hàng hoá… o Kế toán chi tiền mặt trả nợ người bán. - Kế toán tiền gởi ngân hàng Số liệu chung của kỳ: o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng. o Kế toán chi tiền mặt cho việc ký quỹ. o Kế toán chi tiền gởi ngân hàng cho việc ký quỹ. … Kế toán tiền mặt. Chi mua sắm Chi tạm ứng. o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng do thu nợ khách hàng. o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng do thu đặt trước. o Kế toán chi tiền gởi ngân hàngcho tạm ứng. Kế toán thu tiền mặt. o Kế toán chi tiền mặt cho tạm ứng. Các trường hợp chi tiền.- …. o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng do thu hoàn ứng. o Kế toán thu tiền mặt do thu hoàn ứng. - Kế toán chi tiền gởi ngân hàng o Kế toán chi tiền gởi ngân hàng cho mua NVL. o Kế toán thu tiền mặt do thu nợ khách hàng. o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng do bán hàng thu ngay. o Kế toán thu tiền gởi ngân hàng do ký quỹ. o …. o Kế toán thu tiền mặt do bán hàng thu ngay. o Kế toán thu tiền mặt do ký quỹ..

Các khoản chi phí SXC. Nôi dung. Cách tính lương. Nguồn … Kế toán chi phí NVLTT (7 bước). Qui trình Sản xuất sản phẩm. Kế toán chi phí NVLTT Nội dung: Phân loại NVL tại DN. Kế toán chi phí SXC. Cách thức tập hợp và phân bổ chi phí SXC Kế toán CPSXC (mỗi loại chi phí vẽ riêng 1 qui trình) 9 . Ví dụ cụ thể về cách tính lương. Tổ chức sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Phương pháp kế toán hàng tồn kho. …) Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.( cán bộ quản lý. Đặc điểm sản phẩm.o …. Cách tính quỹ lương. Hình thức tiền lương. Đối tượng tập hợp Chi phí sản xuất tại Doanh nghiệp. nhập kho. công nhân. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Nội dung.. Phương pháp tính giá xuất.(7 bước). Kỳ hạch toán. Đối tượng tính Z. CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Sinh viên nghiên cứu các vấn đề sau: Khái quát chung.

Các tính giá trị SPDD.3 trang - 3. Tính giá thành.- Tổng hợp CPSX Tài khoản sử dụng... PHẦN 3 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. Đánh giá sản phẩm dở dang. Tính giá thành sản phẩm. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN … 10 . Phương pháp đánh giá SPDD. Sơ đồ T.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN . Các loại sản phẩm dở dang tại DN.2. 3. Phương pháp tính giá thành. Sổ sách minh họa. Trình bày ngắn gọn trong khoảng 2 ...

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->