P. 1
Don Xin Cap Lai the BHYT

Don Xin Cap Lai the BHYT

|Views: 376|Likes:
Được xuất bản bởitanminh_vt88

More info:

Published by: tanminh_vt88 on Jul 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Mẫu 02/thẻ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phc
…………., ngày tháng năm

Đ!N Đ" NGH#
C$% &'I TH( )*O HI+M , T-
Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng yên
- Đồng kính gửi:…………………
Tên tôi l: ……………………!i"i tính:…………………##$%m &inh:………
Đ'( )hỉ xã* th' t+,n:…………………##h-y.n…………##tỉnh Hưng yên
Th/ BH0T &1:…………………………………………………………………
Th2i gi( &ử 34ng t5 ngy……………………##Đ6n ngy……………………##
78 3o ),9 l:i th/ BH0T:………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………#
Đ; ngh' )< =-(n BH0T ),9 l:i th/ BH0T )ho tôi >ể >ư?) th-@n ti.n khi >i khAm )hB( C.nh thDo )h6 >ộ
Cảo hiểm y t6#
X.C NH/N CỦA Đ!N V#
Ngày……..tháng………năm …….
N0123 45 n0h6
Ek8* ghi +F hG tênH

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->