P. 1
Bien Ban Xep Loai Giao Vien Moi

Bien Ban Xep Loai Giao Vien Moi

|Views: 698|Likes:
Được xuất bản bởiHải Ngố

More info:

Published by: Hải Ngố on Jul 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2011

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN Tháng 5 năm học 2011 Tổ chuyên môn: Toán tin Trường:THCS Đa Phúc Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2011 Tổ Toán – Tin: gồm 15 thành viên(vắng:1P,đ/c Nguyễn Văn Thương) đã tiến hành nhận xét, đánh giá, xếp loại từng giáo viên trong tổ theo 03 lĩnh vực công tác với nội dung cụ thể như sau:

1.Phần tự đánh giá nhận xét của từng thành viên trong tổ:
1) Vũ Thìn (tổ trưởng) Về PCCT, ĐĐ, LS: là người có lập trường vững vàng, chấp hành tốt chính sách của nhà nước nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén giờ giấc, chương trình của học sinh, không tiêu cực trong coi và chấm thi, chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường, có ý thức tinh thần nâng cao nghiệp vụ trình độ chuyên môn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2) Đàm Khắc Sỹ Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc, phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: dự giờ được 19t đảm bảo yêu cầu, có tinh thần phê và tự phê cao, hoàn thành tốt công tác giảng dạy tại các lớp được phân công. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 3) Nguyễn Văn Phương Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: có chất lượng giảng dạy tốt tại các lớp được phân công Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt

ĐĐ. lối sống lành mạnh. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: công việc được giao là giảng dạy môn Tin Học tại 2 khối lớp 11 và 12 đạt chất lượng 95% trên TB. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ.4) Nguyễn Duy Thuyết Về PCCT. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. lành mạnh. ĐĐ. lối sống lành mạnh. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. dự đủ giờ của đồng nghiệp. đảm bảo ngày giờ công. chính sách của nhà nước. đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: chất lượng giảng dạy tại các lớp được phân công đều tốt. ĐĐ. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 8) Nguyễn Thị Hằng Về PCCT. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. ĐĐ. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: được phân công giảng dạy 138 học sinh. tỷ lệ thi chung đều cao so với mặt bằng chung của toàn trường Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 5) Nguyễn Đình Kế Về PCCT. trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt . thường xuyên dự giờ thăm lớp. không vi phạm qui chế chuyên môn. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. trung thực trong công việc. không cắt xén giờ giấc. ĐĐ. có ý thức tốt. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 7) Nguyễn Thị Huế Về PCCT. tế nhị với phụ huynh. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. luôn có tinh thần nâng cao nghiệp vụ. chính sách của nhà nước. Tự xếp loại về chuyên môn : Khá 6) Nguyễn Văn Phúc Về PCCT. giản dị. sống trong sạch. thương yêu học sinh. chuyên môn.

9) Lã Thị Ngọ Về PCCT. chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. không tiêu cực trong coi và chấm thi. chính sách của nhà nước. ĐĐ. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 12) Nguyễn Đức Thịnh Về PCCT. lành mạnh. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. ĐĐ. giúp đỡ. tế nhị với phụ huynh. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. không cắt xén giờ giấc. Nghiêm . Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ :Biết động viên. ĐĐ. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 10) Lê Đình Cường Về PCCT. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: biết động viên. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 14) Dương Thị Hải Về PCCT. trung thực trong công việc. phản động. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. ĐĐ. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. chương trình của học sinh. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. chính sách của nhà nước. ĐĐ. giúp đỡ. sống trong sạch. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Biết động viên. ĐĐ. lối sống lành mạnh Tự xếp loại về phẩm chất lối sống: Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. thường xuyên dự giờ thăm lớp. giản dị. phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: đảm bảo ngày giờ công. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 13) Nguyễn Huy Đường Về PCCT. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 11) Ngô Quang Dũng Về PCCT. lối sống lành mạnh. giúp đỡ. thương yêu học sinh. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc.

LS 12/14 Tốt.Nguyễn Văn Phúc: Xếp loại PCCT. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 11. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 9.chỉnh chấp hành mọi chủ trương.Nguyễn Thị Huế: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. không vi phạm pháp luật Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. ĐĐ.Phần đánh giá nhận xét của tổ: 1-Vũ Thìn: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá 3. 3/14 Khá Xếp loại CMNV 1/14 Tốt.Ngô Quang Dũng: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá 4. 10/14 Khá. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 7. ĐĐ. 1/14 TB . LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 8. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt. ĐĐ. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 10. chính sách của nhà nước. 1/14 TB 6.Nguyễn Văn Phương: Xếp loại PCCT. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 2-Đàm Khắc Sỹ: Xếp loại PCCT. ĐĐ. ĐĐ. ĐĐ. 13/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 2/14 Tốt.Lê Đình Cường: Xếp loại PCCT. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2. 3/14 Khá. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 10/14 Tốt. ĐĐ. LS 12/14 Tốt. ĐĐ. LS 11/14 Tốt. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt.Lã Thị Ngọ: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá 5.Nguyễn Duy Thuyết: Xếp loại PCCT.Nguyễn Đình Kế: Xếp loại PCCT. ĐĐ. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. không vi phạm qui chế chuyên môn.Nguyễn Thị Hằng: Xếp loại PCCT.

LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. 1/14 Khá Hà Nội. ngày 27/05/2011 Tổ trưởng . 1/14 Khá 14. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt.Nguyễn Văn Thương: Xếp loại PCCT.Nguyễn Huy Đường: Xếp loại PCCT. 3/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt.Nguyễn Đức Thịnh: Xếp loại PCCT. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 15. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt.Dương Thị Hải: Xếp loại PCCT. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt.12. 1/14 Khá. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt. ĐĐ. ĐĐ. 1/14 TB 13.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->