CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN Tháng 5 năm học 2011 Tổ chuyên môn: Toán tin Trường:THCS Đa Phúc Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2011 Tổ Toán – Tin: gồm 15 thành viên(vắng:1P,đ/c Nguyễn Văn Thương) đã tiến hành nhận xét, đánh giá, xếp loại từng giáo viên trong tổ theo 03 lĩnh vực công tác với nội dung cụ thể như sau:

1.Phần tự đánh giá nhận xét của từng thành viên trong tổ:
1) Vũ Thìn (tổ trưởng) Về PCCT, ĐĐ, LS: là người có lập trường vững vàng, chấp hành tốt chính sách của nhà nước nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén giờ giấc, chương trình của học sinh, không tiêu cực trong coi và chấm thi, chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường, có ý thức tinh thần nâng cao nghiệp vụ trình độ chuyên môn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2) Đàm Khắc Sỹ Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc, phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: dự giờ được 19t đảm bảo yêu cầu, có tinh thần phê và tự phê cao, hoàn thành tốt công tác giảng dạy tại các lớp được phân công. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 3) Nguyễn Văn Phương Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: có chất lượng giảng dạy tốt tại các lớp được phân công Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt

đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. lối sống lành mạnh. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. ĐĐ. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. chính sách của nhà nước. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 7) Nguyễn Thị Huế Về PCCT. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 8) Nguyễn Thị Hằng Về PCCT. chuyên môn. không cắt xén giờ giấc. chính sách của nhà nước. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ. đảm bảo ngày giờ công. lối sống lành mạnh. giản dị. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: công việc được giao là giảng dạy môn Tin Học tại 2 khối lớp 11 và 12 đạt chất lượng 95% trên TB. lành mạnh. luôn có tinh thần nâng cao nghiệp vụ. phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. ĐĐ. ĐĐ. sống trong sạch. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. tế nhị với phụ huynh. có ý thức tốt. thường xuyên dự giờ thăm lớp. ĐĐ. Tự xếp loại về chuyên môn : Khá 6) Nguyễn Văn Phúc Về PCCT. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: chất lượng giảng dạy tại các lớp được phân công đều tốt. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương.4) Nguyễn Duy Thuyết Về PCCT. tỷ lệ thi chung đều cao so với mặt bằng chung của toàn trường Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 5) Nguyễn Đình Kế Về PCCT. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. ĐĐ. trung thực trong công việc. dự đủ giờ của đồng nghiệp. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: được phân công giảng dạy 138 học sinh. thương yêu học sinh. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. không vi phạm qui chế chuyên môn. trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt .

Nghiêm . lành mạnh. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 12) Nguyễn Đức Thịnh Về PCCT. ĐĐ. giản dị. giúp đỡ.9) Lã Thị Ngọ Về PCCT. ĐĐ. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. không tiêu cực trong coi và chấm thi. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. thường xuyên dự giờ thăm lớp. lối sống lành mạnh Tự xếp loại về phẩm chất lối sống: Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: đảm bảo ngày giờ công. không cắt xén giờ giấc. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 10) Lê Đình Cường Về PCCT. thương yêu học sinh. chính sách của nhà nước. phản động. trung thực trong công việc. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 14) Dương Thị Hải Về PCCT. ĐĐ. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. giúp đỡ. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. chương trình của học sinh. ĐĐ. trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 11) Ngô Quang Dũng Về PCCT. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: biết động viên. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. ĐĐ. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 13) Nguyễn Huy Đường Về PCCT. tế nhị với phụ huynh. giúp đỡ. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Biết động viên. lối sống lành mạnh. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. chính sách của nhà nước. ĐĐ. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ :Biết động viên. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. sống trong sạch.

LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt. 13/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 2/14 Tốt. 2/14 Khá 3. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 10/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 2-Đàm Khắc Sỹ: Xếp loại PCCT. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 10. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt. ĐĐ. 10/14 Khá. không vi phạm qui chế chuyên môn. 2/14 Khá 4. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. 3/14 Khá. ĐĐ. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 7. ĐĐ.Lã Thị Ngọ: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 9. LS 12/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 11. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt.Nguyễn Thị Hằng: Xếp loại PCCT. ĐĐ. không vi phạm pháp luật Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 8. 2/14 Khá 5. 1/14 TB 6.Phần đánh giá nhận xét của tổ: 1-Vũ Thìn: Xếp loại PCCT.Nguyễn Duy Thuyết: Xếp loại PCCT. ĐĐ. 3/14 Khá Xếp loại CMNV 1/14 Tốt. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt. ĐĐ.Nguyễn Đình Kế: Xếp loại PCCT. ĐĐ.chỉnh chấp hành mọi chủ trương. LS 12/14 Tốt. ĐĐ.Nguyễn Văn Phương: Xếp loại PCCT. ĐĐ. ĐĐ. chính sách của nhà nước.Ngô Quang Dũng: Xếp loại PCCT.Nguyễn Văn Phúc: Xếp loại PCCT.Lê Đình Cường: Xếp loại PCCT. LS 11/14 Tốt. 1/14 TB .Nguyễn Thị Huế: Xếp loại PCCT. ĐĐ. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2.

1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt.Nguyễn Huy Đường: Xếp loại PCCT.12. 1/14 Khá 14. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt. ngày 27/05/2011 Tổ trưởng . 1/14 Khá Hà Nội. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 15.Dương Thị Hải: Xếp loại PCCT.Nguyễn Đức Thịnh: Xếp loại PCCT. ĐĐ. 1/14 TB 13. ĐĐ.Nguyễn Văn Thương: Xếp loại PCCT. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt. 1/14 Khá. 3/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt. ĐĐ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful