CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN Tháng 5 năm học 2011 Tổ chuyên môn: Toán tin Trường:THCS Đa Phúc Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2011 Tổ Toán – Tin: gồm 15 thành viên(vắng:1P,đ/c Nguyễn Văn Thương) đã tiến hành nhận xét, đánh giá, xếp loại từng giáo viên trong tổ theo 03 lĩnh vực công tác với nội dung cụ thể như sau:

1.Phần tự đánh giá nhận xét của từng thành viên trong tổ:
1) Vũ Thìn (tổ trưởng) Về PCCT, ĐĐ, LS: là người có lập trường vững vàng, chấp hành tốt chính sách của nhà nước nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén giờ giấc, chương trình của học sinh, không tiêu cực trong coi và chấm thi, chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường, có ý thức tinh thần nâng cao nghiệp vụ trình độ chuyên môn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2) Đàm Khắc Sỹ Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc, phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: dự giờ được 19t đảm bảo yêu cầu, có tinh thần phê và tự phê cao, hoàn thành tốt công tác giảng dạy tại các lớp được phân công. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 3) Nguyễn Văn Phương Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: có chất lượng giảng dạy tốt tại các lớp được phân công Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt

phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ. trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt . tế nhị với phụ huynh. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: được phân công giảng dạy 138 học sinh.4) Nguyễn Duy Thuyết Về PCCT. ĐĐ. không vi phạm qui chế chuyên môn. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. ĐĐ. luôn có tinh thần nâng cao nghiệp vụ. lành mạnh. lối sống lành mạnh. thường xuyên dự giờ thăm lớp. sống trong sạch. tỷ lệ thi chung đều cao so với mặt bằng chung của toàn trường Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 5) Nguyễn Đình Kế Về PCCT. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: công việc được giao là giảng dạy môn Tin Học tại 2 khối lớp 11 và 12 đạt chất lượng 95% trên TB. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. ĐĐ. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. chính sách của nhà nước. trung thực trong công việc. chính sách của nhà nước. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 8) Nguyễn Thị Hằng Về PCCT. chuyên môn. lối sống lành mạnh. dự đủ giờ của đồng nghiệp. thương yêu học sinh. có ý thức tốt. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 7) Nguyễn Thị Huế Về PCCT. không cắt xén giờ giấc. giản dị. đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tự xếp loại về chuyên môn : Khá 6) Nguyễn Văn Phúc Về PCCT. ĐĐ. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: chất lượng giảng dạy tại các lớp được phân công đều tốt. đảm bảo ngày giờ công. ĐĐ. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ.

giúp đỡ. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 12) Nguyễn Đức Thịnh Về PCCT. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. tế nhị với phụ huynh.9) Lã Thị Ngọ Về PCCT. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ :Biết động viên. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: biết động viên. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Biết động viên. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 10) Lê Đình Cường Về PCCT. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. lối sống lành mạnh. ĐĐ. ĐĐ. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. Nghiêm . ĐĐ. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. giúp đỡ. chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. không cắt xén giờ giấc. lối sống lành mạnh Tự xếp loại về phẩm chất lối sống: Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc. lành mạnh. giúp đỡ. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. sống trong sạch. ĐĐ. ĐĐ. ĐĐ. chính sách của nhà nước. giản dị. phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: đảm bảo ngày giờ công. chính sách của nhà nước. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. không tiêu cực trong coi và chấm thi. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 14) Dương Thị Hải Về PCCT. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. thường xuyên dự giờ thăm lớp. trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 11) Ngô Quang Dũng Về PCCT. trung thực trong công việc. phản động. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 13) Nguyễn Huy Đường Về PCCT. chương trình của học sinh. thương yêu học sinh. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.

LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 8. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt. không vi phạm pháp luật Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. 1/14 TB . ĐĐ. 10/14 Khá. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 7. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 11. LS 12/14 Tốt. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt.Ngô Quang Dũng: Xếp loại PCCT. 3/14 Khá.Lã Thị Ngọ: Xếp loại PCCT. ĐĐ. 13/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 2/14 Tốt.chỉnh chấp hành mọi chủ trương. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt. ĐĐ. ĐĐ.Phần đánh giá nhận xét của tổ: 1-Vũ Thìn: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt.Nguyễn Văn Phúc: Xếp loại PCCT. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. LS 11/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 10. 3/14 Khá Xếp loại CMNV 1/14 Tốt. ĐĐ. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 10/14 Tốt.Nguyễn Thị Huế: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt.Nguyễn Thị Hằng: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2. ĐĐ. 2/14 Khá 4. chính sách của nhà nước. LS 12/14 Tốt. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 9.Nguyễn Văn Phương: Xếp loại PCCT. ĐĐ. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi. ĐĐ. 1/14 TB 6. 2/14 Khá 5. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt.Nguyễn Duy Thuyết: Xếp loại PCCT. ĐĐ.Lê Đình Cường: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá 3. ĐĐ. không vi phạm qui chế chuyên môn. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 2-Đàm Khắc Sỹ: Xếp loại PCCT.Nguyễn Đình Kế: Xếp loại PCCT.

3/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt. ĐĐ. 1/14 Khá Hà Nội. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt.Nguyễn Văn Thương: Xếp loại PCCT. 1/14 TB 13. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt. 1/14 Khá 14. ĐĐ.12.Nguyễn Đức Thịnh: Xếp loại PCCT. 1/14 Khá. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 15. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 11/14 Tốt.Dương Thị Hải: Xếp loại PCCT.Nguyễn Huy Đường: Xếp loại PCCT. ngày 27/05/2011 Tổ trưởng . ĐĐ.