CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN Tháng 5 năm học 2011 Tổ chuyên môn: Toán tin Trường:THCS Đa Phúc Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2011 Tổ Toán – Tin: gồm 15 thành viên(vắng:1P,đ/c Nguyễn Văn Thương) đã tiến hành nhận xét, đánh giá, xếp loại từng giáo viên trong tổ theo 03 lĩnh vực công tác với nội dung cụ thể như sau:

1.Phần tự đánh giá nhận xét của từng thành viên trong tổ:
1) Vũ Thìn (tổ trưởng) Về PCCT, ĐĐ, LS: là người có lập trường vững vàng, chấp hành tốt chính sách của nhà nước nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén giờ giấc, chương trình của học sinh, không tiêu cực trong coi và chấm thi, chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường, có ý thức tinh thần nâng cao nghiệp vụ trình độ chuyên môn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2) Đàm Khắc Sỹ Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc, phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: dự giờ được 19t đảm bảo yêu cầu, có tinh thần phê và tự phê cao, hoàn thành tốt công tác giảng dạy tại các lớp được phân công. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 3) Nguyễn Văn Phương Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: có chất lượng giảng dạy tốt tại các lớp được phân công Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt

lối sống lành mạnh. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 8) Nguyễn Thị Hằng Về PCCT. lành mạnh. đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. chuyên môn. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. đảm bảo ngày giờ công. chính sách của nhà nước. luôn có tinh thần nâng cao nghiệp vụ. trung thực trong công việc. thương yêu học sinh. sống trong sạch. ĐĐ. chính sách của nhà nước. ĐĐ. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. ĐĐ. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 7) Nguyễn Thị Huế Về PCCT. trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt . dự đủ giờ của đồng nghiệp. lối sống lành mạnh. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. tế nhị với phụ huynh. giản dị. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: chất lượng giảng dạy tại các lớp được phân công đều tốt. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. có ý thức tốt.4) Nguyễn Duy Thuyết Về PCCT. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ. thường xuyên dự giờ thăm lớp. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: được phân công giảng dạy 138 học sinh. phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. không cắt xén giờ giấc. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: công việc được giao là giảng dạy môn Tin Học tại 2 khối lớp 11 và 12 đạt chất lượng 95% trên TB. tỷ lệ thi chung đều cao so với mặt bằng chung của toàn trường Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 5) Nguyễn Đình Kế Về PCCT. ĐĐ. ĐĐ. Tự xếp loại về chuyên môn : Khá 6) Nguyễn Văn Phúc Về PCCT. không vi phạm qui chế chuyên môn. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.

ĐĐ. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 14) Dương Thị Hải Về PCCT. ĐĐ. giúp đỡ. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. ĐĐ. lối sống lành mạnh Tự xếp loại về phẩm chất lối sống: Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc. thương yêu học sinh. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Biết động viên. giúp đỡ. chính sách của nhà nước. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường.9) Lã Thị Ngọ Về PCCT. Nghiêm . hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. lành mạnh. thường xuyên dự giờ thăm lớp. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. ĐĐ. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ :Biết động viên. giúp đỡ. không cắt xén giờ giấc. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 13) Nguyễn Huy Đường Về PCCT. lối sống lành mạnh. ĐĐ. trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 11) Ngô Quang Dũng Về PCCT. chương trình của học sinh. không tiêu cực trong coi và chấm thi. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 12) Nguyễn Đức Thịnh Về PCCT. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. sống trong sạch. trung thực trong công việc. chính sách của nhà nước. phản động. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. giản dị. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. ĐĐ. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: biết động viên. phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: đảm bảo ngày giờ công. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 10) Lê Đình Cường Về PCCT. tế nhị với phụ huynh.

Phần đánh giá nhận xét của tổ: 1-Vũ Thìn: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá 3. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 8. chính sách của nhà nước. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 9.chỉnh chấp hành mọi chủ trương. LS 12/14 Tốt. ĐĐ. 13/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 2/14 Tốt. 10/14 Khá. ĐĐ. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2. không vi phạm pháp luật Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. LS 11/14 Tốt.Nguyễn Văn Phương: Xếp loại PCCT. LS 12/14 Tốt. ĐĐ. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. ĐĐ.Nguyễn Văn Phúc: Xếp loại PCCT. 1/14 TB 6. 3/14 Khá Xếp loại CMNV 1/14 Tốt.Ngô Quang Dũng: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 10/14 Tốt.Nguyễn Duy Thuyết: Xếp loại PCCT. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt. không vi phạm qui chế chuyên môn.Lê Đình Cường: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt. 2/14 Khá 5. ĐĐ. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt. 2/14 Khá 4.Nguyễn Thị Hằng: Xếp loại PCCT. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 7.Nguyễn Thị Huế: Xếp loại PCCT. 1/14 TB . 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt. ĐĐ. ĐĐ.Lã Thị Ngọ: Xếp loại PCCT. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 10. ĐĐ. 3/14 Khá. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 2-Đàm Khắc Sỹ: Xếp loại PCCT. ĐĐ.Nguyễn Đình Kế: Xếp loại PCCT. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 11. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi.

ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt. ĐĐ.Nguyễn Văn Thương: Xếp loại PCCT.Nguyễn Huy Đường: Xếp loại PCCT. 3/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt. 1/14 Khá Hà Nội. ngày 27/05/2011 Tổ trưởng . 1/14 Khá. 1/14 TB 13. 1/14 Khá 14. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt. ĐĐ. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt.Dương Thị Hải: Xếp loại PCCT.12. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt.Nguyễn Đức Thịnh: Xếp loại PCCT. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 15. ĐĐ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful