CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN Tháng 5 năm học 2011 Tổ chuyên môn: Toán tin Trường:THCS Đa Phúc Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2011 Tổ Toán – Tin: gồm 15 thành viên(vắng:1P,đ/c Nguyễn Văn Thương) đã tiến hành nhận xét, đánh giá, xếp loại từng giáo viên trong tổ theo 03 lĩnh vực công tác với nội dung cụ thể như sau:

1.Phần tự đánh giá nhận xét của từng thành viên trong tổ:
1) Vũ Thìn (tổ trưởng) Về PCCT, ĐĐ, LS: là người có lập trường vững vàng, chấp hành tốt chính sách của nhà nước nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén giờ giấc, chương trình của học sinh, không tiêu cực trong coi và chấm thi, chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường, có ý thức tinh thần nâng cao nghiệp vụ trình độ chuyên môn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2) Đàm Khắc Sỹ Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc, phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: dự giờ được 19t đảm bảo yêu cầu, có tinh thần phê và tự phê cao, hoàn thành tốt công tác giảng dạy tại các lớp được phân công. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 3) Nguyễn Văn Phương Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: có chất lượng giảng dạy tốt tại các lớp được phân công Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt

trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt . chính sách của nhà nước. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc. có ý thức tốt. ĐĐ. lành mạnh. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. ĐĐ. dự đủ giờ của đồng nghiệp. phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: được phân công giảng dạy 138 học sinh. thương yêu học sinh. chuyên môn. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.4) Nguyễn Duy Thuyết Về PCCT. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: chất lượng giảng dạy tại các lớp được phân công đều tốt. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: công việc được giao là giảng dạy môn Tin Học tại 2 khối lớp 11 và 12 đạt chất lượng 95% trên TB. ĐĐ. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. ĐĐ. đảm bảo ngày giờ công. không cắt xén giờ giấc. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 8) Nguyễn Thị Hằng Về PCCT. luôn có tinh thần nâng cao nghiệp vụ. lối sống lành mạnh. không vi phạm qui chế chuyên môn. chính sách của nhà nước. lối sống lành mạnh. sống trong sạch. tỷ lệ thi chung đều cao so với mặt bằng chung của toàn trường Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 5) Nguyễn Đình Kế Về PCCT. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 7) Nguyễn Thị Huế Về PCCT. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. ĐĐ. giản dị. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ. trung thực trong công việc. Tự xếp loại về chuyên môn : Khá 6) Nguyễn Văn Phúc Về PCCT. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. tế nhị với phụ huynh. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. thường xuyên dự giờ thăm lớp.

không cắt xén giờ giấc. thương yêu học sinh. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. ĐĐ. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 12) Nguyễn Đức Thịnh Về PCCT. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. lành mạnh. phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: đảm bảo ngày giờ công. ĐĐ. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 14) Dương Thị Hải Về PCCT. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. ĐĐ. chương trình của học sinh. giản dị. lối sống lành mạnh. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 13) Nguyễn Huy Đường Về PCCT. Nghiêm . lối sống lành mạnh Tự xếp loại về phẩm chất lối sống: Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. sống trong sạch. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. giúp đỡ. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 11) Ngô Quang Dũng Về PCCT. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. tế nhị với phụ huynh.9) Lã Thị Ngọ Về PCCT. trung thực trong công việc. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Biết động viên. không tiêu cực trong coi và chấm thi. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: biết động viên. giúp đỡ. chính sách của nhà nước. thường xuyên dự giờ thăm lớp. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 10) Lê Đình Cường Về PCCT. chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường. giúp đỡ. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. chính sách của nhà nước. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. ĐĐ. ĐĐ. ĐĐ. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ :Biết động viên. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. phản động.

LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 8. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt. ĐĐ.Nguyễn Văn Phúc: Xếp loại PCCT. ĐĐ. ĐĐ.Nguyễn Văn Phương: Xếp loại PCCT. không vi phạm qui chế chuyên môn.Lã Thị Ngọ: Xếp loại PCCT. 1/14 TB 6. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. 10/14 Khá. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 10.chỉnh chấp hành mọi chủ trương. ĐĐ. không vi phạm pháp luật Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. LS 11/14 Tốt. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt. 1/14 TB .Nguyễn Thị Hằng: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá 4. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. ĐĐ. LS 12/14 Tốt. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 10/14 Tốt.Ngô Quang Dũng: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá 5. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 2-Đàm Khắc Sỹ: Xếp loại PCCT.Nguyễn Đình Kế: Xếp loại PCCT. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi. ĐĐ.Lê Đình Cường: Xếp loại PCCT. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 9. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 11.Nguyễn Duy Thuyết: Xếp loại PCCT. 13/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 2/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 7.Phần đánh giá nhận xét của tổ: 1-Vũ Thìn: Xếp loại PCCT. chính sách của nhà nước. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt. 3/14 Khá.Nguyễn Thị Huế: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá 3. 3/14 Khá Xếp loại CMNV 1/14 Tốt. LS 12/14 Tốt. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2. ĐĐ. ĐĐ. ĐĐ.

1/14 TB 13.12. 1/14 Khá Hà Nội.Nguyễn Đức Thịnh: Xếp loại PCCT. 3/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt. ngày 27/05/2011 Tổ trưởng .Nguyễn Văn Thương: Xếp loại PCCT. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 15. ĐĐ.Dương Thị Hải: Xếp loại PCCT.Nguyễn Huy Đường: Xếp loại PCCT. 1/14 Khá. ĐĐ. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. 1/14 Khá 14. ĐĐ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful