CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN Tháng 5 năm học 2011 Tổ chuyên môn: Toán tin Trường:THCS Đa Phúc Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2011 Tổ Toán – Tin: gồm 15 thành viên(vắng:1P,đ/c Nguyễn Văn Thương) đã tiến hành nhận xét, đánh giá, xếp loại từng giáo viên trong tổ theo 03 lĩnh vực công tác với nội dung cụ thể như sau:

1.Phần tự đánh giá nhận xét của từng thành viên trong tổ:
1) Vũ Thìn (tổ trưởng) Về PCCT, ĐĐ, LS: là người có lập trường vững vàng, chấp hành tốt chính sách của nhà nước nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén giờ giấc, chương trình của học sinh, không tiêu cực trong coi và chấm thi, chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường, có ý thức tinh thần nâng cao nghiệp vụ trình độ chuyên môn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2) Đàm Khắc Sỹ Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc, phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: dự giờ được 19t đảm bảo yêu cầu, có tinh thần phê và tự phê cao, hoàn thành tốt công tác giảng dạy tại các lớp được phân công. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 3) Nguyễn Văn Phương Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: có chất lượng giảng dạy tốt tại các lớp được phân công Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt

ĐĐ. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: công việc được giao là giảng dạy môn Tin Học tại 2 khối lớp 11 và 12 đạt chất lượng 95% trên TB. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 7) Nguyễn Thị Huế Về PCCT. chính sách của nhà nước. trung thực trong công việc. tế nhị với phụ huynh. thường xuyên dự giờ thăm lớp. lối sống lành mạnh. chính sách của nhà nước. lối sống lành mạnh. giản dị. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. tỷ lệ thi chung đều cao so với mặt bằng chung của toàn trường Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 5) Nguyễn Đình Kế Về PCCT. dự đủ giờ của đồng nghiệp. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ. chuyên môn. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. không vi phạm qui chế chuyên môn.4) Nguyễn Duy Thuyết Về PCCT. ĐĐ. Tự xếp loại về chuyên môn : Khá 6) Nguyễn Văn Phúc Về PCCT. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. ĐĐ. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt . đảm bảo ngày giờ công. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 8) Nguyễn Thị Hằng Về PCCT. lành mạnh. ĐĐ. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: chất lượng giảng dạy tại các lớp được phân công đều tốt. phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc. đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. thương yêu học sinh. sống trong sạch. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. không cắt xén giờ giấc. luôn có tinh thần nâng cao nghiệp vụ. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. ĐĐ. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: được phân công giảng dạy 138 học sinh. có ý thức tốt.

ĐĐ. lành mạnh. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ :Biết động viên. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 12) Nguyễn Đức Thịnh Về PCCT. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 13) Nguyễn Huy Đường Về PCCT. thương yêu học sinh. chính sách của nhà nước. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 11) Ngô Quang Dũng Về PCCT. chương trình của học sinh. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. phản động. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 14) Dương Thị Hải Về PCCT. giúp đỡ. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. không cắt xén giờ giấc. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Biết động viên. giúp đỡ. ĐĐ. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn.9) Lã Thị Ngọ Về PCCT. lối sống lành mạnh. ĐĐ. Nghiêm . ĐĐ. không tiêu cực trong coi và chấm thi. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: biết động viên. trung thực trong công việc. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: đảm bảo ngày giờ công. giản dị. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 10) Lê Đình Cường Về PCCT. tế nhị với phụ huynh. sống trong sạch. ĐĐ. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường. giúp đỡ. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. lối sống lành mạnh Tự xếp loại về phẩm chất lối sống: Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc. ĐĐ. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. thường xuyên dự giờ thăm lớp. chính sách của nhà nước.

2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt. chính sách của nhà nước.chỉnh chấp hành mọi chủ trương. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt. ĐĐ. ĐĐ. 10/14 Khá. ĐĐ. 1/14 TB 6. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 2-Đàm Khắc Sỹ: Xếp loại PCCT.Nguyễn Đình Kế: Xếp loại PCCT. ĐĐ. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 8. ĐĐ.Nguyễn Văn Phương: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá 4. không vi phạm pháp luật Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy.Ngô Quang Dũng: Xếp loại PCCT. ĐĐ.Nguyễn Thị Hằng: Xếp loại PCCT. ĐĐ. LS 12/14 Tốt. 13/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 2/14 Tốt. 2/14 Khá 5. 3/14 Khá. 1/14 TB . 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt. LS 11/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 10.Nguyễn Văn Phúc: Xếp loại PCCT. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 10/14 Tốt. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt.Phần đánh giá nhận xét của tổ: 1-Vũ Thìn: Xếp loại PCCT. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 7. 2/14 Khá 3.Lã Thị Ngọ: Xếp loại PCCT. LS 12/14 Tốt. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. ĐĐ. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. ĐĐ.Nguyễn Thị Huế: Xếp loại PCCT. 3/14 Khá Xếp loại CMNV 1/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 9. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 11.Nguyễn Duy Thuyết: Xếp loại PCCT. ĐĐ.Lê Đình Cường: Xếp loại PCCT. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi. không vi phạm qui chế chuyên môn.

12. 3/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt. ngày 27/05/2011 Tổ trưởng . ĐĐ. 1/14 TB 13. ĐĐ. 1/14 Khá Hà Nội. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt.Nguyễn Huy Đường: Xếp loại PCCT.Nguyễn Đức Thịnh: Xếp loại PCCT. ĐĐ. 1/14 Khá. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 15.Dương Thị Hải: Xếp loại PCCT. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt.Nguyễn Văn Thương: Xếp loại PCCT. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt. 1/14 Khá 14.