CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN Tháng 5 năm học 2011 Tổ chuyên môn: Toán tin Trường:THCS Đa Phúc Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2011 Tổ Toán – Tin: gồm 15 thành viên(vắng:1P,đ/c Nguyễn Văn Thương) đã tiến hành nhận xét, đánh giá, xếp loại từng giáo viên trong tổ theo 03 lĩnh vực công tác với nội dung cụ thể như sau:

1.Phần tự đánh giá nhận xét của từng thành viên trong tổ:
1) Vũ Thìn (tổ trưởng) Về PCCT, ĐĐ, LS: là người có lập trường vững vàng, chấp hành tốt chính sách của nhà nước nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén giờ giấc, chương trình của học sinh, không tiêu cực trong coi và chấm thi, chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường, có ý thức tinh thần nâng cao nghiệp vụ trình độ chuyên môn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2) Đàm Khắc Sỹ Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc, phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: dự giờ được 19t đảm bảo yêu cầu, có tinh thần phê và tự phê cao, hoàn thành tốt công tác giảng dạy tại các lớp được phân công. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 3) Nguyễn Văn Phương Về PCCT, ĐĐ, LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: có chất lượng giảng dạy tốt tại các lớp được phân công Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt

4) Nguyễn Duy Thuyết Về PCCT. đảm bảo ngày giờ công. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. lành mạnh. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc. ĐĐ. sống trong sạch. phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. chuyên môn. trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt . ĐĐ. tế nhị với phụ huynh. ĐĐ. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. giản dị. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 8) Nguyễn Thị Hằng Về PCCT. không vi phạm qui chế chuyên môn. luôn có tinh thần nâng cao nghiệp vụ. lối sống lành mạnh. chính sách của nhà nước. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. trung thực trong công việc. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: chất lượng giảng dạy tại các lớp được phân công đều tốt. tỷ lệ thi chung đều cao so với mặt bằng chung của toàn trường Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 5) Nguyễn Đình Kế Về PCCT. thương yêu học sinh. đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. ĐĐ. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 7) Nguyễn Thị Huế Về PCCT. dự đủ giờ của đồng nghiệp. Tự xếp loại về chuyên môn : Khá 6) Nguyễn Văn Phúc Về PCCT. thường xuyên dự giờ thăm lớp. ĐĐ. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. có ý thức tốt. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: được phân công giảng dạy 138 học sinh. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: công việc được giao là giảng dạy môn Tin Học tại 2 khối lớp 11 và 12 đạt chất lượng 95% trên TB. lối sống lành mạnh. không cắt xén giờ giấc. chính sách của nhà nước. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ.

chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. ĐĐ. ĐĐ. lối sống lành mạnh. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. giản dị. luôn nêu cao tinh thần tự phê để tiến bộ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 12) Nguyễn Đức Thịnh Về PCCT. thường xuyên dự giờ thăm lớp. giúp đỡ. LS: Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ. giúp đỡ. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Biết động viên. tế nhị với phụ huynh. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 11) Ngô Quang Dũng Về PCCT. phản động. chương trình của học sinh. chính sách của nhà nước. ĐĐ. Nghiêm . sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: biết động viên. ĐĐ. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 10) Lê Đình Cường Về PCCT. sống trong sạch. LS: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. thương yêu học sinh. học hỏi các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 13) Nguyễn Huy Đường Về PCCT. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 14) Dương Thị Hải Về PCCT. phản động Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: đảm bảo ngày giờ công. ĐĐ. ĐĐ. luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. không cắt xén giờ giấc. sẵn sang đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc. lối sống lành mạnh luôn hòa đồng cùng mọi người. lành mạnh. trung thực trong công việc. chính sách của nhà nước. LS: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương. giúp đỡ. lối sống lành mạnh Tự xếp loại về phẩm chất lối sống: Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc.9) Lã Thị Ngọ Về PCCT. không tiêu cực trong coi và chấm thi. Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ :Biết động viên.

ĐĐ. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 9. 3/14 Khá Xếp loại CMNV 1/14 Tốt. LS 11/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt.Lã Thị Ngọ: Xếp loại PCCT. LS 12/14 Tốt. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt.Nguyễn Văn Phương: Xếp loại PCCT. ĐĐ. LS 12/14 Tốt. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. ĐĐ.Nguyễn Thị Huế: Xếp loại PCCT. Tự xếp loại về chuyên môn : Tốt 2. 3/14 Khá. 1/14 TB 6.Lê Đình Cường: Xếp loại PCCT.Nguyễn Đình Kế: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá 4.Nguyễn Thị Hằng: Xếp loại PCCT. chất lượng học sinh luôn chuyển biến tốt qua các lần thi.chỉnh chấp hành mọi chủ trương. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn. ĐĐ. chính sách của nhà nước. ĐĐ.Nguyễn Duy Thuyết: Xếp loại PCCT. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 7. 10/14 Khá. 1/14 TB . LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 10. ĐĐ. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 10/14 Tốt. không vi phạm qui chế chuyên môn. không vi phạm pháp luật Tự xếp loại về phẩm chất lối sống : Tốt Về chuyên môn nghiệp vụ: Luôn hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. 2/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt. 13/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 2/14 Tốt. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 11. 2/14 Khá 5. ĐĐ. ĐĐ. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 11/14 Tốt. 2/14 Khá 3. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 8. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 2-Đàm Khắc Sỹ: Xếp loại PCCT.Nguyễn Văn Phúc: Xếp loại PCCT. 2/14 Khá Xếp loại CMNV 11/14 Tốt.Ngô Quang Dũng: Xếp loại PCCT.Phần đánh giá nhận xét của tổ: 1-Vũ Thìn: Xếp loại PCCT. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 12/14 Tốt.

Nguyễn Đức Thịnh: Xếp loại PCCT. ĐĐ. 1/14 Khá. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt.12. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 14/14 Tốt Kết quả phân loại giáo viên 14/14 Tốt 15. 3/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 12/14 Tốt.Dương Thị Hải: Xếp loại PCCT. ĐĐ. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 13/14 Tốt.Nguyễn Văn Thương: Xếp loại PCCT. 1/14 Khá Hà Nội. 1/14 TB 13. LS 14/14 Tốt Xếp loại CMNV 11/14 Tốt. 1/14 Khá Kết quả phân loại giáo viên 13/14 Tốt.Nguyễn Huy Đường: Xếp loại PCCT. 1/14 Khá 14. ngày 27/05/2011 Tổ trưởng . ĐĐ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful