P. 1
Tom Tat Kien Thuc Sinh Hoc 12 Day Du 995

Tom Tat Kien Thuc Sinh Hoc 12 Day Du 995

|Views: 562|Likes:
Được xuất bản bởilqkhanh01

More info:

Published by: lqkhanh01 on Jul 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

CtnSharing.Com – Download Ebook Free..!!!

I. TÓM LƢỢC KIẾN THỨC CƠ BẢN: 1. Những diễn biến cơ bản của các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử Các cơ chế Những diễn biến cơ bản - ADN tháo xoắn và tách 2 mạch đơn khi bắt đầu tái bản. - Các mạch mới được tổng hợp theo chiều 5’ 3’, một mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp gián đoạn. - Có sự tham gia của các enzim: tháo xoắn, kéo dài mạch, nối liền mạch… - Diễn ra theo các nguyên tắc bổ sung, bán bảo toàn và nửa gián đoạn - Enzim tiếp cận ở điểm khởi đầu và đoạn ADN (gen) tháo xoắn. - Enzim dịch chuyển trên mạch khuôn theo chiều 3’ 5’và sợi ARN kéo dài theo chiều 5’ 3’, các đơn phân kết hợp theo NTBS. - Đến điểm kết thúc, ARN tách khỏi mạch khuôn. - Đối với SV nhân thực  cắt bỏ những đoạn intron, nối các đoạn exon - Các axit amin đã hoạt hóa được tARN mang vào ribôxôm. - Ribôxôm dịch chuyển trên mARN theo chiều 5’ 3’ theo từng bộ ba và chuỗi pôlipeptit được kéo dài. - Đến bộ ba kết thúc chuỗi pôlipeptit tách khỏi ribôxôm. Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ức chế để kìm hãm sự phiên mã, khi chất cảm ứng làm bất hoạt chất kìm hãm thì sự phiên mã được diễn ra. Sự điều hòa này tùy thuộc vào nhu cầu của tế bào.

Tự sao chép ADN

Phiên mã

Dịch mã

Điều hoà hoạt động của gen

2. Sơ đồ mối quan hệ ADN (gen) – tính trạng

ADN

Phiên mã

ARN

Dịch mã

protein

Biểu hiện

Tính trạng

- Mã gốc trong ADN được phiên mã thành mã sao ở ARN và sau đó được dịch mã thành chuỗi pôlipeptit cấu thành prôtêin. Prôtêin trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể. - Trình tự nuclêôtit trong mạch khuôn của gen quy định trình tự các ribônuclêôtit trong mARN, từ đó qui định trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit. 3. Sơ đồ phân loại biến dị * Sơ đồ: * Giải thích sơ đồ phân loại biến dị - Dựa vào đặc điểm di truyền, biến dị được chia thành biến dị di truyền và biến dị không di truyền (thường biến). - Biến dị di truyền gồm có đột biến là những biến đổi trong vật chất di truyền và biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại vật chất di truyền của thế hệ bố mẹ. - Dựa vào mức độ biến đổi, đột biến được phân thành đột biến nhiễm sắc thể và đột biến gen. - Đột biến nhiễm sắc thể lại được chia thành đột biến số lượng NST (là những biến đổi về số lượng NST) và đột biến cấu trúc NST (là những biến đổi trong cấu trúc NST), trong đột biến số lượng có đột biến đa bội (là sự tăng số nguyên lần bộ NST đơn bội) và đột biến lệch bội (biến đổi xảy ra ở một hay một số cặp NST), đột biến đa bội thì được chia thành đột biến đa bội chẵn và đột biến đa bội lẻ. 4. Phân biệt biến dị di truyền và biến dị không di truyền

Theo hướng xác định. . do rối thụ tinh. Đa số có hại. . + Thêm 1 cặp nuclêôtit. sự tổ hợp ngẫu năng biểu hiện kiểu hình của các tác nhân lí hoá ở môi trường nhiên của các giao tử trong cùng một kiểu gen. tổ không biến đổi kiểu gen kiểu hình di truyền được. So sánh đột biến và thƣờng biến Các chỉ tiêu so sánh .Biến đổi đột ngột. Đột biến nhiễm sắc thể . chọn giống.CtnSharing. Đột biến + + + + + Thƣờng biến + Khái niệm Cơ chế phát sinh . đồng loạt lẻ. . 5. riêng tiên . Phân biệt đột biến gen và đột biến NST Vấn đề phân biệt Đột biến gen .Biến đổi kiểu gen biến đổi .Là nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá. . lặp đoạn. Biến dị tổ hợp Biến dị không di truyền (Thường biến) Khái niệm Nguyên nhân và cơ chế phát sinh Đặc điểm Vai trò Tổ hợp lại vật chất di Biến đổi kiểu hình của cùng truyền vốn đã có ở cha mẹ. Không là sơ cấp của tiến hóa và chọn giống. .Sắp xếp lại vật chất di .Com – Download Ebook Free. .Có 2 dạng: + ĐB cấu trúc NST gồm mất đoạn. . 1 số ít có lợi hoặc Cung cấp nguyên liệu thứ Giúp sinh vật thích nghi với trung tính.. .Biến đổi liên tục.Có 3 dạng đột biến điểm: + Mất 1 cặp nuclêôtit.Mang tính chất thích nghi cho cá thể.Là những biến đổi trong cấu trúc hoặc số lượng NST. xuất hiện ngẫu nhiên. + Thay thế 1 cặp nuclêôtit. 6. lặp. . cá biệt. vô hướng.Biến đổi riêng lẻ. . loạn quá trình phân li của các NST trong quá trình phân bào. không di truyền được. tương ứng điều kiện môi trường. hay tác nhân xen vào mạch khuôn hoặc mạch đang tổng hợp. . đảo hay chuyển vị trí của đoạn NST. . cá biệt.Do mất.Không liên quan tới biến đổi trong kiểu gen. chuyển đoạn. + ĐB số lượng NST gồm thể lệch bội và thể đa bội. nguyên liệu cho tiến hoá và giống. phát sinh trong quá trình phát triển của cá thể. hay do tác nhân sinh học. Cung cấp nguyên liệu cấp cho tiến hoá và chọn môi trường. do những sai các NST trong quá trình điều kiện môi trường lên khả hỏng ngẫu nhiên. .Phải trải qua tiền đột biến mới xuất hiện đột biến. . do tác động của giảm phân.Di truyền được. do sự chuyển đoạn diễn ra giữa các NST không tương đồng.Chỉ biến đổi kiểu hình truyền đã có ở bố mẹ. đảo đoạn. Do sự bắt cặp không đúng trong Do sự phân li độc lập của Do ảnh hưởng trực tiếp của nhân đôi ADN.Là sự biến đổi một hay một số cặp nuclêôtit trong gen.Do sự không phân li của cặp NST trong quá trình phân bào.Mang tính chất cá biệt. một kiểu gen.Bắt cặp không đúng trong nhân đôi ADN (không theo NTBS).!!! Vấn đề phân biệt Biến dị di truyền Đột biến Biến đổi trong vật chất di truyền ở cấp độ phân tử (ADN) hoặc cấp độ tế bào (NST). di truyền được.

Làm giảm số lượng gen trên NST NST bị đứt 1 đoạn (đoạn đứt không Thường gây chết hoặc giảm sức sống. đoạn bị đứt gắn Chuyển đoạn lớn thường gây chết. Phân biệt thể lệch bội và thể đa bội Vấn đề phân biệt Thể lệch bội Thể đa bội . Tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội của loài và lớn hơn 2n số lượng ADN Bộ NST của tế bào không phân ly ở kì tăng gấp bội Tế bào to Cơ quan sau của phân bào (nguyên phân.CtnSharing. Đặc điểm Hậu quả Vai trò 7. giảm khả năng sinh ly ở kì sau của phân bào (nguyên sản.Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sự sinh sản của sinh vật.Xác định vị trí của các gen trên NST. Làm tăng số lượng gen trên NST 2 NST tương đồng tiếp hợp và trao Tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện đổi chéo không đều. chứa tâm động). Cung cấp nguồn nguyên liệu chủ yếu cho quá trình tiến hoá và chọn giống. .Biểu hiện ngay thành kiểu hình. phân.Xác định vị trí của gen trên NST.Làm thay đổi số lượng và trật tự sắp xếp các cặp nuclêôtit trong gen. . chịu tốt.Làm gián đoạn 1 hay 1 số tính trạng nào đó (Gen mARN Prôtêin tính trạng). chuyển gen tạo giống mới.Làm thay đổi số lượng và trật tự sắp xếp các gen trên NST. . Cung cấp nguồn nguyên liệu thứ yếu cho tiến hoá và chọn giống.!!! . . giảm phân). loại bỏ những gen có hại.Chuyển đoạn nhỏ được ứng dụng để bị đứt. mất vào vị trí khác trên NST hoặc giữa các khả năng sinh sản. . Thể đa bội lẻ: 3n. ít ảnh hưởng đến sức sống.Sự tăng hay giảm số lượng của một hay vài cặp NST Thể lệch bội thường chết Một hay một số cặp NST không phân hay giảm sức sống. đưa các NST mong muốn vào cơ thể khác. . . Cơ chế phát sinh.…không có khả năng sinh giao tử bình thường.Ít ảnh hưởng đến sức sống và sự sinh sản của sinh vật. chống phân).. Đảo đoạn Chuyển đoạn Làm thay đổi nhóm gen liên kết NST bị đứt 1 đoạn. Sắp xếp lại trật tự các gen trên NST Tăng sự đa dạng giữa các thứ. hậu quả và vai trò của các dạng đột biến NST Dạng đột biến Mất đoạn Cơ chế phát sinh Hậu quả và vai trò Lặp đoạn ĐB cấu trúc NST .Ít phổ biến. .Phổ biến. đoạn bị đứt quay 1800 rồi gắn vào NST. . NST bị đứt 1 đoạn. NST không tương đồng trao đổi đoạn . . Thể lệch bội ĐB số lƣợng NST Thể đa bội 8. . các nòi trong cùng một loài. . 5n. của tính trạng. phát triển khoẻ. giảm sinh dưỡng lớn.Com – Download Ebook Free.Làm thay đổi 1 bộ phân hay kiểu hình của cơ thể.Đột biến lặn không biểu hiện thành kiểu hình ở trạng thái dị hợp tử.

Đặc điểm Tế bào chứa 47 NST. .1). cặp NST giới tính buồng trứng và dạ con không phát triển. quá trình tổng hợp các chất diễn ra mạnh mẽ. chống chịu tốt. 5n.Tế bào to. Sự tăng cả bộ NST nhưng lớn hơn 2n.Các dạng thể đa bội: + Tự đa bội: sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của một loài và lớn hơn 2n.Giao tử (22 + XX) kết hợp với giao tử Cặp NST giới tính chứa 2 NST X và 1 NST . .Trong quá trình nguyên phân: Ở tế bào sinh dưỡng (2n). + Thể bốn: (2n + 2). …).Xảy ra ở thực vật và động vật.Com – Download Ebook Free. 5n. . + Dị đa bội: khi cả hai bộ NST của hai loài khác nhau cùng tồn tại trong một tế bào. + Thể ba: (2n + 1). lưỡi dày và hay thè ra. cặp NST 21 không phân ly trứng (n + 1) chứa 2 NST 21. …).Lượng ADN tăng gấp đôi. Giao tử 2n + giao tử n thể tam bội 3n. trong đó có đa bội chẵn (4n. má phệ. chuối. Đao Hội chứng 3X Hội chứng Cặp NST giới tính chứa 3 NST X.CtnSharing. .2). khe mắt xếch. giảm sức sống. Hậu quả thể dị bội cặp NST số 21 (cặp NST thƣờng) và cặp NST giới tính ở ngƣời Các hội chứng Cơ chế phát sinh Trong giảm phân. . cổ rụt.Cây 4n giao phấn với cây 2n thể tam bội 3n. si đần. . . ít gặp ở động vật. 6n. thoi phân bào hình thành nhưng một hay một số cặp NST không phân li. Thể đa bội lẻ Bộ NST trong tế bào sinh dưỡng là 1 bội số lẻ của bộ đơn bội lớn 2n (3n. Phân biệt thể đa bội chẵn và đa bội lẻ Vấn đề phân biệt Khái niệm Thể đa bội chẵn Bộ NST trong tế bào sinh dưỡng là 1 bội số chẵn của bộ đơn bội lớn 2n (4n. vô sinh. . Trong phân bào. 10. . Cơ chế phát sinh Đặc điểm . . Thể đa bội lẻ không có khả năng sinh giao tử bình thường kh ông sinh sản hữu tính .Xảy ra phổ biến ở thực vật.Thể đa bội chẵn sinh sản hữu tính được vì tạo được giao tử.Trong quá trình giảm phân: Ở tế bào sinh dục (2n). Trong phân bào.Các dạng thường gặp: + Thể một: (2n . trong đó có 3 NST 21: người thấp bé.Thể đa bội lẻ thường gặp ở những cây ăn quả không hạt (dưa hấu. nữ. … . bộ NST không phân ly giao tử 2n.Thể đa bội lẻ không sinh sản hữu tính được vì không có khả năng tạo giao tử bình thường. Phân loại Cơ chế phát sinh Hậu quả 9. cơ quan sinh dưỡng lớn. …) và đa bội lẻ (3n. 6n. khó có con. bộ NST không phân ly giao tử 2n. Giao tử 2n + giao tử 2n thể tứ bội (4n). rối không phân ly giao tử dị bội.. …). giảm khả năng sinh sản tuỳ loài. Trong giảm phân. . . …). + Thể không: (2n .Tế bào lớn cơ quan sinh dưỡng to sinh trưởng và phát triển mạnh. cơ thể khỏe.!!! Khái niệm Sự thay đổi số lượng NST ở một hoặc một số cặp NST. Trứng (n + 1) chứa 2 NST 21 kết hợp với tinh trùng (n) có 1 NST 21 hợp tử (2n 1) chứa 3 NST 21.Mất cân bằng toàn bộ hệ gen kiểu hình thiếu cân đối không sống được. thoi phân bào không hình thành tất cả các cặp NST không phân li. bộ NST không phân ly thể tứ bội (4n). dị tật tim và ống tiêu hoá. .Trong quá trình giảm phân: Ở tế bào sinh dục (2n). loạn kinh nguyệt.

trí tuệ chậm phát triển. tác động riêng rẽ.Com – Download Ebook Free. F2 có 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn. tỉ lệ đực. Cặp NST giới tính chỉ còn 1 NST X.Giao tử (22 + O) kết hợp với giao tử (22 + X) Hợp tử (44 + XO). TÓM LƢỢC KIẾN THỨC: 1. vô sinh.Giao tử (22 + XX) kết hợp với giao tử (22 + Y) Hợp tử (44 + XXY). tác động riêng rẽ. nữ. cái. NST. Ở các loài giao phối. tổ hợp của Gen trội át không mới (trung cặp NST tương đồng. si đần. So sánh quần thể tự phối và quần thể ngẫu phối Các chỉ tiêu so sánh Tự phối Ngẫu phối . Tạo biến dị tổ hợp. Phân li Trội không hoàn toàn Di truyền độc lập Tương tác gen không alen Tác động cộng gộp Tác động đa hiệu Liên kết hoàn toàn Hoán vị gen Di truyền giới tính Các cặp NST tương Các gen không Tạo biến dị tổ đồng phân li độc lập. gen trội át hoàn trội lặn. Các gen nằm trên một NST cùng phân li và tổ hợp trong phát sinh giao tử và thụ tinh. không có kinh nguyệt. phân li. . tổ hợp của cặp NST giới tính. gian). Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen alen) phân li độc lập với nhau trong phát sinh giao tử và kết hợp ngẫu nhiên trong thụ tinh. Tính trạng số Các cặp NST tương Các gen không lượng trong sản đồng phân li độc lập. vô sinh. Sự phân li và tổ hợp Chọn lọc được Các gen liên kết của cặp NST tương cả nhóm gen hoàn toàn. còn do gen tính trên Y di truyền trực tiếp. Nhân đôi.CtnSharing. hoàn toàn.. thân cao. Xác định tính cặp NST tương đồng. Tăng nguồn biến dị tổ hợp. Là cơ sở giải Phân li. tổ hợp của thích hiện cặp NST tương đồng. tương đồng. Cơ sở tế bào Các cặp NST tương Mỗi gen trên một đồng phân li độc lập. Các quy luật di truyền Tên quy luật Nội dung Do sự phân li đồng đều của cặp nhân tố di truyền nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố của cặp. Hai hay nhiều gen không alen cùng tương tác qui định một tính trạng. Tạo kiểu hình Phân li. Y. CHƢƠNG II. . tượng biến dị tương quan. tổ hợp của một gen qui định. nam. Một gen chi phối nhiều tính trạng. Gen nằm trên Điều khiển tỉ lệ đoạn không đực. toàn gen lặn. Các gen cùng có vai trò như nhau đối với sự hình thành tính trạng. cái xấp xỉ 1 : 1 Điều kiện Ý nghĩa nghiệm đúng Tính trạng do Phân li. Các gen trên cùng cặp NST đổi chỗ cho nhau do sự trao đổi chéo giữa các crômatic. Di truyền liên Tính trạng do gen trên X qui kết với giới định di truyền chéo. Trao đổi những đoạn tương ứng của cặp NST tương đồng. xuất. quí. tổ hợp của cặp NST giới tính. đồng. Các gen liên kết không hoàn toàn. phân li. cổ ngắn. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƢỢNG DI TRUYỀN: I. Tỉ lệ 1:1 nghiệm đúng trên số lượng lớn cá thể. chân tay dài.!!! Claiphentơ (XXY) Hội chứng Tơcnơ (OX) (22 + X) Hợp tử (44 + XXX). tinh hoàn nhỏ. thân thấp. mù màu. hợp. Nhân đôi. 2.

Thời gian ngắn .Com – Download Ebook Free. Phân li độc lập – tổ hợp tự do. lai tạo. động vật bậc thấp. . Tạo tế bào trần. biến dị tổ hợp.Đơn giản.Tần số biến dị nhỏ 5. . + + + + + + + 4.Phức tạp. Phân biệt bốn kĩ thuật nuôi cấy tế bào thực vật Vấn đề phân biệt Nguồn nguyên liệu Nuôi cấy hạt phấn Hạt phấn (n) Nuôi cấy tế bào thực vật in vitrô tạo mô sẹo Tế bào (2n) Chọn dòng tế bào xôma có biến dị Tế bào (2n) Dung hợp tế bào trần 2 dòng tế bào có bộ NST 2n của hai loài khác nhau.Có cấu trúc: p2 AA : 2pq Aa : q2 aa. 3.Làm giảm tỉ lệ dị hợp tử và tăng tỉ lệ đồng hợp tử qua các thế hệ. .Thành phần các kiểu gen thay đổi qua các thế hệ.Dễ dự đoán các kết quả dựa trên các quy luật di truyền. Cho giao phối. Lai tạo.CtnSharing. đòi hỏi kĩ thuật. dễ thực hiện. trình độ cao.Tạo trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. Đặc điểm . tương tác gen Các dạng ưu thế lai. thực vật. Biến dị tổ hợp (chủ yếu).Tổ các gen vốn có. Vài thập kỉ gần đây.Tổ hợp gen mới có giá trị chọn lọc. . . . tạo mô sẹo.. . chọn lọc các dòng tế bào có đột biến gen và biến dị số lượng NST khác nhau. động vật bậc cao. Đã sử dụng lâu đời. cho dung hợp hai khối nhân và tế bào chất thành một. Gây đột biến. .Tần số các alen không đổi qua các thế hệ. Nguồn vật liệu và phƣơng pháp chọn giống Đối tƣợng Vi sinh vật Thực vật Động vật Đột biến. . Nguồn vật liệu Phƣơng pháp Gây đột biến nhân tạo. bổ sung hoocmôn kích thích sinh trưởng cho phát triển thành cây Nuôi trên môi trường nhân tạo. .hiệu quả nhanh. Rối loạn vật chất di truyền ở mức phân tử hoặc tế bào Đột biến gen và đột biến NST. nuôi trong môi trường nhân tạo cho phát Cách tiến hành Nuôi trên môi trường nhân tạo.Tần số biến dị lớn.!!! .Khó dự đoán kết quả do đột biến vô hướng. Đột biến. . Chọn giống bằng phƣơng pháp gây đột biến Vi sinh vật. Điểm khác nhau giữa chọn giống bằng phƣơng pháp lai hữu tính và phƣơng pháp gây đột biến Vấn đề phân biệt Đối tượng Phương pháp tiến hành Lịch sử Cơ chế Hiệu quả Chọn giống bằng phƣơng pháp lai hữu tính Thực vật. Xử lí đột biến. . chọn lọc các dòng tế bào đơn bội có biểu hiện tính trạng mong muốn khác Nuôi trên môi trường nhân tạo. Thời gian dài – hiệu quả chậm. .Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp.

Phân biệt tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn Vấn đề phân biệt Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn . dẫn tới hình thành niều loài mới qua nhiều dạng trung gian từ một loài ban đầu.Com – Download Ebook Free. Đào thải các biến dị bất lợi. hoá. cây trồng phát triển theo hướng có lợi cho con người. Vai trò của chọn lọc 3. Sự tồn tại những cá thể thích nghi với hoàn cảnh sống. tốc độ biến đổi của sinh vật. tạo ra sự phân li tính trạng.!!! nhau. So sánh CLNT và CLTN Vấn đề phân biệt Nguyên liệu của chọn lọc Nội dung của chọn lọc Động lực của chọn lọc Kết quả của chọn lọc Chọn lọc nhân tạo Tính biến dị và di truyền của sinh vật.Giải thích vì sao mỗi giống vật nuôi. PHẦN SÁU: TIẾN HOÁ I. Chọn lọc tự nhiên Tính biến dị và di truyền của sinh vật. Cơ sở di truyền của phương pháp Phôi sinh học Địa lý sinh vật học Tế bào học và sinh học phân tử 2. . không thông qua lai hữu tính. Tạo dòng thuần Tạo dòng thuần Dựa vào đột biến lưỡng bội từ dòng lưỡng bội. Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc những nhóm phân loại khác hau cho thấy mối quan hệ về nguồn gốc của chúng. trên quy mô rộng lớn và lịch sử lâu dài. Các bằng chứng tiến hoá Các bằng chứng Giải phẫu so sánh Vai trò Các cơ quan tương đồng. tích luỹ các biến dị có lợi cho sinh vật. Nhiều loài phân bố ở nhiều vùng địa lý khác nhau nhưng lai giống nhau về một số đặc điểm  cùng chung tổ tiên Sự tương đồng về nhiều đặc điểm ở cấp phân tử và tế bào  các laòi trên Trái Đất đều có chung tổ tiên triển thành cây lai. cây trồng đều thích nghi cao độ với nhu cầu xác định của con người. Lai xa. Đào thải các biến dị bất lợi. gen và biến dị số đơn bội.Nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi. nguồn gốc chung của chúng. lai khác loài tạo thể song nhị bội. tránh hiện tượng bất thụ của con lai. cho lưỡng bội trưởng thành. TÓM LƢỢC KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Nhu cầu về kinh tế và thị hiếu của con người.CtnSharing. Đấu tranh sinh tồn của sinh vật. cây trồng.. lượng NST tạo thể lệch bội khác nhau. Nhân tố chính quy định chiều hướng. Vật nuôi. Sự phát triển cá thể lặp lại sự phát triển rút gọn của loài. thoái hoá phản ánh mẫu cấu tạo chung của các nhóm lớn. . tích luỹ các biến dị có lợi phù hợp với mục tiêu của con người.

.Ngày càng đa dạng. Nâng cao trình độ tổ chức .Tập quán hoạt động (ở động vật). Phân hóa khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể. thời gian lịch sử tương đối ngắn.Ở loài giao phối. Thuyết Đacuyn Biến dị. Hình thành loài mới Chiều hướng tiến hóa Dưới tác dụng của ngoại Loài mới được hình thành cảnh. . Cá thể. tích luỹ các biến dị có lợi dưới tác dụng của CLTN. . quá trình giao phối và quá trình CLTN. trung gian dưới tác dụng của CLTN theo con đường phân ly tính trạng từ một nguồn gốc chung. thời gian Phương pháp nghiên cứu Là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể gốc đưa đến hình thành loài mới. .Tổ chức ngày càng cao.Thay đổi của ngoại cảnh. ngành.Biến đổi cá thể dưới ảnh hưởng của điều kiện sống và của tập quán hoạt động.Phiêu bạt gen. Nhân tố định hướng sự tiến hóa. Quy mô lớn. dần dần qua nhiều dạng qua nhiều dạng trung gian. Sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất.Thích nghi ngày càng hợp . tạo ra kiểu gen mới cách li sinh sản với quần thể gốc. loài biến đổi từ từ. Đào thải là mặt chủ yếu.Chủ yếu là các biến dị cá thể qua quá trình sinh sản. Thường được nghiên cứu gián tiếp qua các bằng chứng tiến hoá.Cá thể. Là nhân tố tiến hóa cơ bản nhất. 4. . Hình thành loài mới là quá trình cải biến thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng thích nghi. tạo ra những tổ hợp alen đảm bảo sự thích nghi với môi trường.Com – Download Ebook Free. thời gian địa chất rất dài. không có đào thải.!!! Nội dung Quy mô. quần thể là đơn vị cơ bản.Các yếu tố ngẫu nhiên. . lớp. CLTN.. Tiến hoá là kết quả của mối tương tác giữa cơ thể với môi trường và kết quả là tạo nên đa Các nhân tố tiến hóa Hình thành đặc điểm thích nghi Các cá thể cùng loài phản ứng giống nhau trước sự thay đổi từ từ của ngoại cảnh. . So sánh các thuyết tiến hoá Vấn đề phân biệt Thuyết Lamac . .Giao phối không ngẫu nhiên. Phạm vi phân bố tương đối hẹp. Là quá trình hình thành các đơn vị trên loài như: chi. Phân hóa khả năng sống sót giữa các cá thể trong loài. Thuyết hiện đại . Quan niệm hiện đại Đột biến và biến dị tổ hợp (thường biến chỉ có ý nghĩa gián tiếp). . Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm. di truyền. 5. họ. Dưới tác động của 3 nhân tố chủ yếu: quá trình đột biến.CLTN. bộ. Đào thải các biến dị bất lợi. xác định chiều hướng và nhịp điệu tích luỹ các biến dị. .Quá trình đột biến.Di . .nhập gen. So sánh quan niệm của Đacuyn và quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên Vấn đề phân biệt Nguyên liệu của CLTN Đơn vị tác động của CLTN Thực chất tác dụng của CLTN Kết quả của CLTN Vai trò của CLTN Quan niệm của Đacuyn . Sự phát triển và sinh sản ưu thế của những kiểu gen thích nghi hơn. từ đơn giản đến phức tạp. quy định chiều hướng nhịp điệu thay đổi tần số tương đối của các alen.CtnSharing.

mảnh xương thú) để tự vệ. có lồi cằm. rìu mũi nhọn bằng đá silic. . PHẦN BẢY: SINH THÁI I. 6. kim khâu. Các đặc điểm cơ bản trong quá trình phát sinh sự sống và loài ngƣời Sự phát sinh Các giai đoạn Tiến hoá hoá học Sự sống Tiến hoá tiền sinh học Tiến hoá sinh học Người tối cổ Đặc điểm cơ bản Quá trình phức tạp hoá các hợp chất cacbon: C CH CHO CHON Phân tử đơn giản phân tử phức tạp đại phân tử bản (ADN). đại phân tử tự tái Từ tế bào nguyên thuỷ Loài người Người cổ Người hiện đại Hộp sọ 450 – 750 cm3.Động vật ưa ẩm. Hệ đại phân tử tế bào nguyên thuỷ tế bào nhân sơ tế bào nhân thực. Sống thành bộ lạc. nhóm cây ưa bóng. Định hướng sự tiến hoá.Com – Download Ebook Free. . sống thành đàn.Homo habilis (người khéo léo): hộp sọ 600 – 800 cm3.Động vật hằng nhiệt. Làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng giảm dần tỉ lệ thể dị hợp và tăng dần thể đồng hợp. biết chế tác và sử dụng công cụ bằng đá.!!! lý. Thực vật biến nhiệt. dạng sinh học. Sống thành đàn. . Sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào các nhóm sinh vật Yếu tố sinh thái Ánh sáng Nhiệt độ Độ ẩm Nhóm thực vật . quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể.Cây ngày dài.Nhóm động vật ưa hoạt động đêm . Làm thay đổi đột ngột tần số tương đối các alen. dùng lửa thông thạo. Biết sử dụng công cụ (cành cây.Nhóm động vật ưa hoạt động ngày . dùng công cụ bằng đá. tiếng nói khá phát triển.Homo erectus (người thẳng đứng): hộp sọ 900 – 1000 cm3..Thực vật ưa ẩm.Động vật biến nhiệt. gây ảnh hưởng lớn tới vốn gen của quần thể. gây ảnh hưởng lớn tới vốn gen của quần thể.CtnSharing. đứng thẳng. . Làm thay đổi tần số tương đối các alen. đi bằng hai chân sau. . Bước đầu có đời sồn văn hoá. .Nhóm cây ưa sáng. Nhóm động vật . dùng lưỡi rìu có lỗ tra cán. lồi cằm rõ. 7. có mầm móng mĩ thuật và tôn giáo. . cây ngày ngắn. Vai trò của các nhân tố trong quá trình tiến hoá nhỏ Các nhân tố tiến hoá Đột biến Giao phối không ngẫu nhiên Chọn lọc tự nhiên Di nhập gen Các yếu tố ngẫu nhiên Vai trò trong tiến hoá Tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp (chủ yếu là đột biến gen) cho tiến hoá và làm thay đổi nhỏ tần số alen.Homo sapiens: Hộp sọ 1700 cm3. TÓM LƢỢC KIẾN THỨC CƠ BẢN: 1. . dùng dao sắc. đi thẳng đứng. xương. thực vật ưa ẩm vừa. . có nền văn hoá phức tạp. biết dùng lửa.Homo neanderthalensis: hộp sọ 1400 cm3. chưa có lồi cằm. hòn đá. lao có ngạnh móc câu.

Quần thể Quần xã Hệ sinh thái Bao gồm những quần thể thuộc các loài khác nhau. Có nhiều mối quan hệ.!!! . Số lượng cá thể có thể biến động có hoặc không theo chu kì. Sinh quyển . Gồm những khu sinh học (hệ sinh thái lớn) đặc trưng cho những vùng địa lí. thành phần nhóm tuổi. thuộc 2 nhóm trên cạn và dưới nước. Đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống Cấp độ tổ chức sống Khái niệm Bao gồm những cá thể cùng loài. cộng sinh. Bao gồm quần xã và khu vực sống (sinh cảnh) của nó.Động vật ưa khô. tăng trưởng quần thể. cùng sống trong một khu vực nhất định. khí hậu xác định. Là một hệ sinh thái khổng lồ và duy nhất trên hành tinh. Sự thay thế kế tiếp nhau của các quần xã theo thời gian là diễn thế sinh thái. có mối quan hệ sinh thái mật thiết với nhau để tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.CtnSharing. ở một thời điển nhất định.Thực vật chịu hạn. giao phối tự do với nhau tạo ra thế hệ mới. ký sinh.sự phân bố. cùng sống trong một khoảng không gian xác định. Luôn có sự khống chế tạo nên sự cân bằng sinh học về số lượng cá thể. mật độ. ăn thịt nhau.. ức chế cảm nhiễm. bầy đàn hay họp thành xã hội. thường được điều chỉnh ở mức cân bằng. Quan hệ cùng loài và khác loài Quan hệ Hỗ trợ Đối kháng Cùng loài (Quần thể) Quần tụ. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái được vận chuyển qua các bậc dinh dưỡng của các chuỗi thức ăn: Sinh vật sản xuất sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải.Com – Download Ebook Free. 2. 3. sinh vật này ăn thịt sinh vật khác . Có các tính chất cơ bản về số lượng và thành phần các loài. trong đó các sinh vật luôn có sự tương tác lẫn nhau và với môi trường tạo nên các chu trình sinh địa hoá và sự biến đổi năng lượng. nhưng quan trọng là về mặt dinh dưỡng thông qua chuỗi và lưới thức ăn. kích thước quần thể. Đặc điểm Có các đặc trưng về mật độ. Cạnh tranh. tỉ lệ giới tính. hợp tác Cạnh tranh. Các cá thể có mối quan hệ sinh thái hỗ trợ hoặc cạnh tranh. Khác loài (quần xã) Hội sinh.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->