Http://www.53akto.

tk

BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ 1 Chương 2: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân Tóm Tắt nội dung: Trong chương này cần nắm những nội dung chính sau: 1. Nội dung của các chỉ tiêu tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân: GDP, GNP, NNP, Y, Yd 2, Phương pháp tính GDP, GNP Căn cứ vào luồng chu chuyển giữa các tác nhân trong nền kinh tế mà hình thành 3 phương pháp tính - Tính GDP theo luồng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng ( theo cách tiếp cận chi tiêu) - Tính GDP theo luồng thu nhập hoặc theo chi phí sản xuất - Tính GDP theo giá trị gia tăng - GNP = GDP + Thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài 3. Mối quan hệ giữa các tài khoản thu nhập quốc dân NNP = GNP – KH Y = NNP – Te Yd = Y – Td + Tr ( T = Td – Tr) => Yd = Y – T Yd = C + S Hệ số điều chỉnh: D = (GNPn/GNPr)x100% => phản ánh sự thay đổi giá cả của năm nghiên cứu so với năm gốc 4. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản Các mối quan hệ trong kinh tế vĩ mô là mối quan hệ đồng nhất, - Đồng nhất thức tiết kiệm và đầu tư: I ≡ S ( đầu tư lấy từ tiết kiệm) - Đồng nhất thức giữa các khu vực trong nền kinh tế: (S – I) + (T – G ) ≡ ( X – IM) ( S – I ) khu vực tư nhân ( T – G ) khu vực nhà nước ( X – IM ) Khu vực người nước ngoài
-1-

Xem xét 5 hãng kinh doanh trong ngành sản xuất xe đạp của một nền kinh tế đóng: SX thép.tk Bài tập: Bài 1: GDP danh nghĩa của năm 1983 là 3.800 triệu đồng.000 triệu đồng. bánh xe đạp và xe đạp. 2. Bài 3. Gia đình bạn mua một chiếc tủ lạnh Deawoo sản xuất trong nước.Hãng xe đạp bán xe đạp cho người tiêu dùng được 8. GDP thực tế của các năm 1983. -2- .9% ( tính theo giá năm 1980). .Http://www.000 triệu đồng.Hãng sx bánh xe mua cao su là 600 triệu đồng của người trồng cao su .53akto.Hãng SX máy công cụ phải mua thép mất 1. Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 1983 Bài 2.500 triệu đồng và máy công cụ 1.000 triệu đồng. Hãy tính 1. Trong quá trình sản xuất xe đạp hãng đã mua bánh xe mất 1. 1982 ( theo giá năm 1980) 2.305 tỷ đồng và của năm 1982 là 3. máy công cụ. Cho biết những số liệu của nền kinh tế đóng như sau: Đơn vị tính: Tỷ đồng VN 1 2 3 4 5 6 Thuế gián thu Thu nhập khả dụng (YD) Thuế trực thu ròng ( = Td – Tr ) Tiêu dùng cá nhân Chi tiêu cho đầu tư mua sắm TSCĐ Chi tiêu của Chính phủ về hàng hoá và dịch vụ 35 5100 900 4600 500 935 Bạn hãy chỉ ra các cách có thể tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên cơ sở số liệu trên. cao su. Bạn hãy tính xem ngành SX xe đạp đóng góp vào GDP bao nhiêu theo luồng sản phẩm cuối cùng hoặc theo giá trị gia tăng. Gia đình bạn mua một ngôi nhà mới xây. 1. Hệ số điều chỉnh (D) của năm 1983 là 215% và của năm 1982 là 206. thép 2. Bạn có nhận xét gì về kết quả tìm được của 2 cách trên. 2.073 tỷ đồng. Bài 4: Mỗi giao dịch nào sau đây có ảnh hưởng (nếu có) đến các thành phần của GDP của Việt Nam theo cách tiếp cận chi tiêu? 1. .

3. trong ngày hôm đó các dụng cụ thiết bị của anh bị hao mòn giá trị là 50. Nếu một nước tập trung vào sản xuất những hàng hóa có giá bán cao thì chắc chắn sẽ tăng thu nhập quốc dân của mình. Trong 350. Tổng sản phẩm trong nước.000 đồng giữ lại cửa hàng để tích lũy mua thiết bị mới trong tương lai.2008.000 đồng.000 đồng còn lại.000 đồng cho Chính phủ dưới dạng thuế doanh thu. Bài 5: Vào ngày 1. anh chuyển 30. Hãng Honda mở rộng nhà máy ở Vĩnh Phúc. Bài 6: Hãy cho biết các câu bình luận sau đây là đúng hay sai và giải thích: 1. 5. 2. Bạn mua một chiếc bánh ga-to của công ty Kinh Đô. Dựa vào những thông tin này. Hãng Ford Việt Nam bán một chiế xe hiệu Laser từ hàng tồn kho của năm trước. Thu nhập quốc dân. Bạn hãy tính đóng góp của anh thợ cắt tóc vào các chỉ tiêu sau: 1.tk 3. Thu nhập cá nhân.7. 3. Trợ cấp thất nghiệp tăng sẽ góp phần hỗ trợ cho thu nhập quốc dân trong những năm tỷ lệ có việc làm thấp.53akto. 100.Http://www. 5. tổng sản phẩm quốc dân cũng chính là tổng sản phẩm quốc nội và là thu nhập quốc dân.000 đồng tiền cắt tóc.000 đồng anh phải nộp thuế thu nhập 70. Thu nhập khả dụng. tiết kiệm luôn bằng đầu tư. Theo tính toán của anh. 5. Phần thu nhập còn lại 220. Chính phủ tăng trợ cấp cho người thất ngiệp. 4. Tổng sản phẩm quốc nội tính theo chi phí nhân tố bằng tổng sản phẩm quốc nội tính theo giá thị trường cộng với thuế gián thu ròng. BÀI TẬP CHƯƠNG 3: TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SCÁH TÀI KHÓA -3- . một người thợ cắt tóc kiếm được 400.000 đồng và chỉ mang về nhà phần thu nhập sau khi đã nộp thuế. 6. Trong hạch toán thu nhập quốc dân. Sản phẩm quốc dân ròng. 2. 4. 4. Trong nền kinh tế giản đơn.

Xây dựng hàm thuế ròng. Nếu Chính phủ giảm chi tiêu mua hàng hóa và dịch vụ 20 tỷ đồng. hàm tổng cầu.Xây dựng được hàm tiêu dùng. b. b. Minh họa bằng đồ thị. Bài 1: Biểu diễn hàm tiêu dùng của một hộ gia đình: YD 0 300 600 900 1200 1500 C 300 525 750 975 1200 1425 a. Tính Xu hướng tiêu dùng trung bình của hộ gia đình tại mỗi mức thu nhập khả dụng. . b. hãy: a. Xác định xu hướng tiêu dùng cận biên từ thu nhập quốc dân. Xác định hàm tổng cầu. Bài 4: Xét một nền kinh tế đóng. Xác định mức sản lượng cân bằng. Đầu tư dự kiến bằng 250 tỷ đồng và chi tiêu của Chính phủ bằng 300 tỷ đồng.25 tỷ + 0. ngân sách của Chính phủ thặng dư hay thâm hụt? e.9375YD. Tính mức tiết kiệm tại mỗi mức thu nhập khả dụng. Xác định mức thuế suất để đảm bảo ngân sách cân bằng tại mức sản lượng cân bằng.2Y a. Tính xu hướng tiêu dùng cận biện và xu hướng tiết kiệm cận biên. Đầu tư bằng 80 tỷ. Bài 5: -4- .3. Chính phủ trợ cấp cho các hộ gia đình 100 tỷ. d. a.000 tỷ. d. Xác định sản lượng cân bằng. . Vẽ hàm tiêu dùng và hàm tiết kiệm. Bài 2: Xét một nền kinh tế với các thông số sau: C = 20 + 0. Bài 3: Cho nền kinh tế đóng và hàm tiêu dùng có dạng C = 26.tk Nội dung: . b. Hàm tiêu dùng có dạng: C = 100 + 0. c.Http://www.9 YD I = 30 nghìn tỷ đồng G = 8 nghìn tỷ đồng T = (1/9)Y X = 4 nghìn tỷ đồng IM = 2 + 0. thuế phụ thuộc vào thu nhập.Xác định được sản lượng cân bằng trong nền kinh tế. chi tiêu của Chính phủ bằng 2. c.53akto. Nếu thuế suất bằng 0.Phân tích được ảnh hưởng của chính sách tài khóa đến nền kinh tế. Tổng thu về thuế của Chính phủ bằng 20% thu nhập. Hãy xác định mức sản lượng cân bằng và cán cân ngân sách tại mức sản lượng cân bằng đó. hãy xác định mức sản lượng cân bằng mới.8YD. Tại mức sản lượng cân bằng. Xây dựng phương trình hàm tổng cầu c.

Xác định mức lãi suất cân bằng khi có và không có thương mại quốc tế. d. Xác định mức sản lượng cân bằng khi có thương mại quốc tế .53akto. Chi tiêu của Chính Phủ cần thay đổi bao nhiêu? b.8 và xu hướng nhập khẩu cận biên là 0.8. Thuế là hàm của thu nhập. Muốn đạt được mức sản lượng tiềm năng trong các điều kiện khác không đổi thì : a. xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0. c.4. Giả sử đầu tư tăng thêm 100 tỷ đồng còn các yếu tố khác không đổi thì mức sản lượng cân bằng và xuất khẩu ròng sẽ thay đổi như thế nào? b. Đường nàolà đường tổng cầu khi có và không có thương mại quốc tế. Bài 6: Trong nền kinh tế mở. cho biết xu hướng tiêu dùng cận biên từ thu nhập quốc dân là 0. Bằng mọi cách làm giảm bớt thâm hụt ngân sách đặc biệt trong khi nền kinh tế suy thoái. C E b. Để thâm hụt ngân sách bớt G 1 tỷ H đi đồng.Http://www. Cho biết mức sản lượng tiềm năng là 600 tỷ đồng.tk Trong mô hình tổng cầu trong nên kinh tế đóng với thuế độc lập với thu nhập. ChínhI Phủ cần giảm chi tiêu 1 tỷ đồng 2. khi đó cán cân A thương mại thặng dư hay thâm hụt. -5- . Giá như mọi người tiết kiệm nhiều hơn thì đầu tư chắc chắn sẽ tăng và cso thế làm cho sản lượng tăng. a. Giả sử xuất khẩu tăng 100 tỷ chứ không phải đầu tư tăng. Hiện tại mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế đang ở mức 500 tỷ đồng. Thuế cần thay đổi bao nhiêu? c. Mức sản lượng nào đảm bảo cân bằng cán cân thương mại. Thuế và chi tiêu của Chính phủ cần phải thay đổi bao nhiêu để đạt mức sản lượng tiềm năng trong khi không làm thay đổi cán cân ngân sách. Bài 8: Cho biết những nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn: 0 Y 1. 3. cán cân thương mại sẽ thay đổi như thế nào? Bài 7: Cho mô hình dưới đây: 450 AD B F K D a.