Http://www.53akto.

tk

BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ 1 Chương 2: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân Tóm Tắt nội dung: Trong chương này cần nắm những nội dung chính sau: 1. Nội dung của các chỉ tiêu tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân: GDP, GNP, NNP, Y, Yd 2, Phương pháp tính GDP, GNP Căn cứ vào luồng chu chuyển giữa các tác nhân trong nền kinh tế mà hình thành 3 phương pháp tính - Tính GDP theo luồng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng ( theo cách tiếp cận chi tiêu) - Tính GDP theo luồng thu nhập hoặc theo chi phí sản xuất - Tính GDP theo giá trị gia tăng - GNP = GDP + Thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài 3. Mối quan hệ giữa các tài khoản thu nhập quốc dân NNP = GNP – KH Y = NNP – Te Yd = Y – Td + Tr ( T = Td – Tr) => Yd = Y – T Yd = C + S Hệ số điều chỉnh: D = (GNPn/GNPr)x100% => phản ánh sự thay đổi giá cả của năm nghiên cứu so với năm gốc 4. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản Các mối quan hệ trong kinh tế vĩ mô là mối quan hệ đồng nhất, - Đồng nhất thức tiết kiệm và đầu tư: I ≡ S ( đầu tư lấy từ tiết kiệm) - Đồng nhất thức giữa các khu vực trong nền kinh tế: (S – I) + (T – G ) ≡ ( X – IM) ( S – I ) khu vực tư nhân ( T – G ) khu vực nhà nước ( X – IM ) Khu vực người nước ngoài
-1-

1982 ( theo giá năm 1980) 2. cao su.800 triệu đồng.Hãng xe đạp bán xe đạp cho người tiêu dùng được 8. -2- . Bạn có nhận xét gì về kết quả tìm được của 2 cách trên. . .000 triệu đồng. Gia đình bạn mua một ngôi nhà mới xây.305 tỷ đồng và của năm 1982 là 3. Xem xét 5 hãng kinh doanh trong ngành sản xuất xe đạp của một nền kinh tế đóng: SX thép. Cho biết những số liệu của nền kinh tế đóng như sau: Đơn vị tính: Tỷ đồng VN 1 2 3 4 5 6 Thuế gián thu Thu nhập khả dụng (YD) Thuế trực thu ròng ( = Td – Tr ) Tiêu dùng cá nhân Chi tiêu cho đầu tư mua sắm TSCĐ Chi tiêu của Chính phủ về hàng hoá và dịch vụ 35 5100 900 4600 500 935 Bạn hãy chỉ ra các cách có thể tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên cơ sở số liệu trên.Hãng sx bánh xe mua cao su là 600 triệu đồng của người trồng cao su . Hãy tính 1.073 tỷ đồng. 1.53akto. máy công cụ. Bài 3. Gia đình bạn mua một chiếc tủ lạnh Deawoo sản xuất trong nước. thép 2. Bài 4: Mỗi giao dịch nào sau đây có ảnh hưởng (nếu có) đến các thành phần của GDP của Việt Nam theo cách tiếp cận chi tiêu? 1. 2.Http://www. Trong quá trình sản xuất xe đạp hãng đã mua bánh xe mất 1. bánh xe đạp và xe đạp. 2. Hệ số điều chỉnh (D) của năm 1983 là 215% và của năm 1982 là 206.000 triệu đồng.Hãng SX máy công cụ phải mua thép mất 1.9% ( tính theo giá năm 1980). Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 1983 Bài 2. GDP thực tế của các năm 1983.000 triệu đồng.500 triệu đồng và máy công cụ 1.tk Bài tập: Bài 1: GDP danh nghĩa của năm 1983 là 3. Bạn hãy tính xem ngành SX xe đạp đóng góp vào GDP bao nhiêu theo luồng sản phẩm cuối cùng hoặc theo giá trị gia tăng.

Phần thu nhập còn lại 220. 4. Trong 350. 4. Nếu một nước tập trung vào sản xuất những hàng hóa có giá bán cao thì chắc chắn sẽ tăng thu nhập quốc dân của mình.000 đồng giữ lại cửa hàng để tích lũy mua thiết bị mới trong tương lai.53akto.000 đồng cho Chính phủ dưới dạng thuế doanh thu. anh chuyển 30.Http://www. 4. một người thợ cắt tóc kiếm được 400.tk 3.000 đồng còn lại. 100. Tổng sản phẩm quốc nội tính theo chi phí nhân tố bằng tổng sản phẩm quốc nội tính theo giá thị trường cộng với thuế gián thu ròng. Chính phủ tăng trợ cấp cho người thất ngiệp. Bài 6: Hãy cho biết các câu bình luận sau đây là đúng hay sai và giải thích: 1. Trong hạch toán thu nhập quốc dân. 3. Theo tính toán của anh. Thu nhập khả dụng.000 đồng anh phải nộp thuế thu nhập 70. BÀI TẬP CHƯƠNG 3: TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SCÁH TÀI KHÓA -3- . 2. Bạn hãy tính đóng góp của anh thợ cắt tóc vào các chỉ tiêu sau: 1. trong ngày hôm đó các dụng cụ thiết bị của anh bị hao mòn giá trị là 50. Hãng Honda mở rộng nhà máy ở Vĩnh Phúc. Dựa vào những thông tin này. Bạn mua một chiếc bánh ga-to của công ty Kinh Đô. 3.7. Sản phẩm quốc dân ròng. Bài 5: Vào ngày 1. tổng sản phẩm quốc dân cũng chính là tổng sản phẩm quốc nội và là thu nhập quốc dân.000 đồng. 6. tiết kiệm luôn bằng đầu tư. 2. Thu nhập quốc dân.2008. Trợ cấp thất nghiệp tăng sẽ góp phần hỗ trợ cho thu nhập quốc dân trong những năm tỷ lệ có việc làm thấp.000 đồng và chỉ mang về nhà phần thu nhập sau khi đã nộp thuế. 5. 5. Thu nhập cá nhân. Trong nền kinh tế giản đơn. Hãng Ford Việt Nam bán một chiế xe hiệu Laser từ hàng tồn kho của năm trước. Tổng sản phẩm trong nước. 5.000 đồng tiền cắt tóc.

9375YD. Xác định mức sản lượng cân bằng. thuế phụ thuộc vào thu nhập. c.53akto. Bài 5: -4- .Http://www. Xác định mức thuế suất để đảm bảo ngân sách cân bằng tại mức sản lượng cân bằng. Tổng thu về thuế của Chính phủ bằng 20% thu nhập. hàm tổng cầu.tk Nội dung: . Tính xu hướng tiêu dùng cận biện và xu hướng tiết kiệm cận biên. Tính Xu hướng tiêu dùng trung bình của hộ gia đình tại mỗi mức thu nhập khả dụng. Nếu Chính phủ giảm chi tiêu mua hàng hóa và dịch vụ 20 tỷ đồng.2Y a. Hàm tiêu dùng có dạng: C = 100 + 0. Vẽ hàm tiêu dùng và hàm tiết kiệm. Bài 1: Biểu diễn hàm tiêu dùng của một hộ gia đình: YD 0 300 600 900 1200 1500 C 300 525 750 975 1200 1425 a. Xác định sản lượng cân bằng. Xác định hàm tổng cầu. Xây dựng phương trình hàm tổng cầu c. Tính mức tiết kiệm tại mỗi mức thu nhập khả dụng. hãy xác định mức sản lượng cân bằng mới. Bài 3: Cho nền kinh tế đóng và hàm tiêu dùng có dạng C = 26. Bài 4: Xét một nền kinh tế đóng. d. hãy: a. . Bài 2: Xét một nền kinh tế với các thông số sau: C = 20 + 0. b. Nếu thuế suất bằng 0. .Phân tích được ảnh hưởng của chính sách tài khóa đến nền kinh tế.25 tỷ + 0.Xác định được sản lượng cân bằng trong nền kinh tế. Minh họa bằng đồ thị. d. chi tiêu của Chính phủ bằng 2.9 YD I = 30 nghìn tỷ đồng G = 8 nghìn tỷ đồng T = (1/9)Y X = 4 nghìn tỷ đồng IM = 2 + 0. b. a. c. Tại mức sản lượng cân bằng.Xây dựng được hàm tiêu dùng. Chính phủ trợ cấp cho các hộ gia đình 100 tỷ. b. Xác định xu hướng tiêu dùng cận biên từ thu nhập quốc dân.8YD. Đầu tư dự kiến bằng 250 tỷ đồng và chi tiêu của Chính phủ bằng 300 tỷ đồng. Hãy xác định mức sản lượng cân bằng và cán cân ngân sách tại mức sản lượng cân bằng đó. b. Đầu tư bằng 80 tỷ. Xây dựng hàm thuế ròng.000 tỷ.3. ngân sách của Chính phủ thặng dư hay thâm hụt? e.

Để thâm hụt ngân sách bớt G 1 tỷ H đi đồng. Đường nàolà đường tổng cầu khi có và không có thương mại quốc tế. Bằng mọi cách làm giảm bớt thâm hụt ngân sách đặc biệt trong khi nền kinh tế suy thoái. C E b. Hiện tại mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế đang ở mức 500 tỷ đồng. Mức sản lượng nào đảm bảo cân bằng cán cân thương mại. khi đó cán cân A thương mại thặng dư hay thâm hụt. ChínhI Phủ cần giảm chi tiêu 1 tỷ đồng 2. cán cân thương mại sẽ thay đổi như thế nào? Bài 7: Cho mô hình dưới đây: 450 AD B F K D a. Xác định mức sản lượng cân bằng khi có thương mại quốc tế .53akto. Giả sử đầu tư tăng thêm 100 tỷ đồng còn các yếu tố khác không đổi thì mức sản lượng cân bằng và xuất khẩu ròng sẽ thay đổi như thế nào? b. Giá như mọi người tiết kiệm nhiều hơn thì đầu tư chắc chắn sẽ tăng và cso thế làm cho sản lượng tăng. Cho biết mức sản lượng tiềm năng là 600 tỷ đồng. Chi tiêu của Chính Phủ cần thay đổi bao nhiêu? b.tk Trong mô hình tổng cầu trong nên kinh tế đóng với thuế độc lập với thu nhập. -5- . a. cho biết xu hướng tiêu dùng cận biên từ thu nhập quốc dân là 0. Thuế cần thay đổi bao nhiêu? c. d. Muốn đạt được mức sản lượng tiềm năng trong các điều kiện khác không đổi thì : a.8.Http://www. Bài 8: Cho biết những nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn: 0 Y 1. Giả sử xuất khẩu tăng 100 tỷ chứ không phải đầu tư tăng. 3.4. Xác định mức lãi suất cân bằng khi có và không có thương mại quốc tế. xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0. c. Thuế là hàm của thu nhập. Thuế và chi tiêu của Chính phủ cần phải thay đổi bao nhiêu để đạt mức sản lượng tiềm năng trong khi không làm thay đổi cán cân ngân sách. Bài 6: Trong nền kinh tế mở.8 và xu hướng nhập khẩu cận biên là 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful