Http://www.53akto.

tk

BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ 1 Chương 2: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân Tóm Tắt nội dung: Trong chương này cần nắm những nội dung chính sau: 1. Nội dung của các chỉ tiêu tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân: GDP, GNP, NNP, Y, Yd 2, Phương pháp tính GDP, GNP Căn cứ vào luồng chu chuyển giữa các tác nhân trong nền kinh tế mà hình thành 3 phương pháp tính - Tính GDP theo luồng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng ( theo cách tiếp cận chi tiêu) - Tính GDP theo luồng thu nhập hoặc theo chi phí sản xuất - Tính GDP theo giá trị gia tăng - GNP = GDP + Thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài 3. Mối quan hệ giữa các tài khoản thu nhập quốc dân NNP = GNP – KH Y = NNP – Te Yd = Y – Td + Tr ( T = Td – Tr) => Yd = Y – T Yd = C + S Hệ số điều chỉnh: D = (GNPn/GNPr)x100% => phản ánh sự thay đổi giá cả của năm nghiên cứu so với năm gốc 4. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản Các mối quan hệ trong kinh tế vĩ mô là mối quan hệ đồng nhất, - Đồng nhất thức tiết kiệm và đầu tư: I ≡ S ( đầu tư lấy từ tiết kiệm) - Đồng nhất thức giữa các khu vực trong nền kinh tế: (S – I) + (T – G ) ≡ ( X – IM) ( S – I ) khu vực tư nhân ( T – G ) khu vực nhà nước ( X – IM ) Khu vực người nước ngoài
-1-

500 triệu đồng và máy công cụ 1.000 triệu đồng. -2- . Cho biết những số liệu của nền kinh tế đóng như sau: Đơn vị tính: Tỷ đồng VN 1 2 3 4 5 6 Thuế gián thu Thu nhập khả dụng (YD) Thuế trực thu ròng ( = Td – Tr ) Tiêu dùng cá nhân Chi tiêu cho đầu tư mua sắm TSCĐ Chi tiêu của Chính phủ về hàng hoá và dịch vụ 35 5100 900 4600 500 935 Bạn hãy chỉ ra các cách có thể tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên cơ sở số liệu trên. Bài 3. 2.305 tỷ đồng và của năm 1982 là 3.Http://www.53akto. .tk Bài tập: Bài 1: GDP danh nghĩa của năm 1983 là 3. GDP thực tế của các năm 1983. Trong quá trình sản xuất xe đạp hãng đã mua bánh xe mất 1. Bạn hãy tính xem ngành SX xe đạp đóng góp vào GDP bao nhiêu theo luồng sản phẩm cuối cùng hoặc theo giá trị gia tăng.Hãng SX máy công cụ phải mua thép mất 1. bánh xe đạp và xe đạp.Hãng xe đạp bán xe đạp cho người tiêu dùng được 8. 1982 ( theo giá năm 1980) 2. Xem xét 5 hãng kinh doanh trong ngành sản xuất xe đạp của một nền kinh tế đóng: SX thép.000 triệu đồng.073 tỷ đồng. Hệ số điều chỉnh (D) của năm 1983 là 215% và của năm 1982 là 206. Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 1983 Bài 2.Hãng sx bánh xe mua cao su là 600 triệu đồng của người trồng cao su . Hãy tính 1.800 triệu đồng. Gia đình bạn mua một ngôi nhà mới xây. thép 2. 1. cao su. . Bạn có nhận xét gì về kết quả tìm được của 2 cách trên. Gia đình bạn mua một chiếc tủ lạnh Deawoo sản xuất trong nước. máy công cụ. Bài 4: Mỗi giao dịch nào sau đây có ảnh hưởng (nếu có) đến các thành phần của GDP của Việt Nam theo cách tiếp cận chi tiêu? 1.9% ( tính theo giá năm 1980). 2.000 triệu đồng.

4.tk 3. Theo tính toán của anh. 4.53akto. Tổng sản phẩm quốc nội tính theo chi phí nhân tố bằng tổng sản phẩm quốc nội tính theo giá thị trường cộng với thuế gián thu ròng.000 đồng anh phải nộp thuế thu nhập 70. 5.000 đồng cho Chính phủ dưới dạng thuế doanh thu. Dựa vào những thông tin này.Http://www. Chính phủ tăng trợ cấp cho người thất ngiệp.2008. 3. Thu nhập khả dụng. Bạn hãy tính đóng góp của anh thợ cắt tóc vào các chỉ tiêu sau: 1. Thu nhập quốc dân. một người thợ cắt tóc kiếm được 400. Trong nền kinh tế giản đơn. Trong 350.7. 4. Trợ cấp thất nghiệp tăng sẽ góp phần hỗ trợ cho thu nhập quốc dân trong những năm tỷ lệ có việc làm thấp. Bài 5: Vào ngày 1. trong ngày hôm đó các dụng cụ thiết bị của anh bị hao mòn giá trị là 50. Bạn mua một chiếc bánh ga-to của công ty Kinh Đô. 2.000 đồng còn lại. 5. 6. Hãng Ford Việt Nam bán một chiế xe hiệu Laser từ hàng tồn kho của năm trước. 5. Nếu một nước tập trung vào sản xuất những hàng hóa có giá bán cao thì chắc chắn sẽ tăng thu nhập quốc dân của mình. Bài 6: Hãy cho biết các câu bình luận sau đây là đúng hay sai và giải thích: 1. Trong hạch toán thu nhập quốc dân.000 đồng. Sản phẩm quốc dân ròng. 100. BÀI TẬP CHƯƠNG 3: TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SCÁH TÀI KHÓA -3- . 3. anh chuyển 30. Hãng Honda mở rộng nhà máy ở Vĩnh Phúc. tiết kiệm luôn bằng đầu tư. 2.000 đồng tiền cắt tóc.000 đồng giữ lại cửa hàng để tích lũy mua thiết bị mới trong tương lai. Phần thu nhập còn lại 220. tổng sản phẩm quốc dân cũng chính là tổng sản phẩm quốc nội và là thu nhập quốc dân. Tổng sản phẩm trong nước.000 đồng và chỉ mang về nhà phần thu nhập sau khi đã nộp thuế. Thu nhập cá nhân.

a.Http://www.9 YD I = 30 nghìn tỷ đồng G = 8 nghìn tỷ đồng T = (1/9)Y X = 4 nghìn tỷ đồng IM = 2 + 0. b. Bài 5: -4- . Xác định sản lượng cân bằng.8YD. thuế phụ thuộc vào thu nhập. Tại mức sản lượng cân bằng. c. hãy xác định mức sản lượng cân bằng mới. Xác định xu hướng tiêu dùng cận biên từ thu nhập quốc dân.53akto. Minh họa bằng đồ thị. Chính phủ trợ cấp cho các hộ gia đình 100 tỷ. Nếu Chính phủ giảm chi tiêu mua hàng hóa và dịch vụ 20 tỷ đồng.Xác định được sản lượng cân bằng trong nền kinh tế. . d. Nếu thuế suất bằng 0. Hãy xác định mức sản lượng cân bằng và cán cân ngân sách tại mức sản lượng cân bằng đó. b.Xây dựng được hàm tiêu dùng.000 tỷ. Tính Xu hướng tiêu dùng trung bình của hộ gia đình tại mỗi mức thu nhập khả dụng. . hãy: a. Bài 4: Xét một nền kinh tế đóng. c. hàm tổng cầu.2Y a.9375YD. ngân sách của Chính phủ thặng dư hay thâm hụt? e. Bài 2: Xét một nền kinh tế với các thông số sau: C = 20 + 0. Vẽ hàm tiêu dùng và hàm tiết kiệm.tk Nội dung: . Đầu tư dự kiến bằng 250 tỷ đồng và chi tiêu của Chính phủ bằng 300 tỷ đồng.3. Tổng thu về thuế của Chính phủ bằng 20% thu nhập. Xây dựng hàm thuế ròng.25 tỷ + 0. chi tiêu của Chính phủ bằng 2. Xác định mức sản lượng cân bằng.Phân tích được ảnh hưởng của chính sách tài khóa đến nền kinh tế. Đầu tư bằng 80 tỷ. Tính xu hướng tiêu dùng cận biện và xu hướng tiết kiệm cận biên. Xác định mức thuế suất để đảm bảo ngân sách cân bằng tại mức sản lượng cân bằng. Bài 1: Biểu diễn hàm tiêu dùng của một hộ gia đình: YD 0 300 600 900 1200 1500 C 300 525 750 975 1200 1425 a. Hàm tiêu dùng có dạng: C = 100 + 0. Xây dựng phương trình hàm tổng cầu c. b. Tính mức tiết kiệm tại mỗi mức thu nhập khả dụng. Xác định hàm tổng cầu. Bài 3: Cho nền kinh tế đóng và hàm tiêu dùng có dạng C = 26. b. d.

-5- . Xác định mức lãi suất cân bằng khi có và không có thương mại quốc tế. a.tk Trong mô hình tổng cầu trong nên kinh tế đóng với thuế độc lập với thu nhập. Giả sử đầu tư tăng thêm 100 tỷ đồng còn các yếu tố khác không đổi thì mức sản lượng cân bằng và xuất khẩu ròng sẽ thay đổi như thế nào? b. xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0. Hiện tại mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế đang ở mức 500 tỷ đồng.8 và xu hướng nhập khẩu cận biên là 0. Đường nàolà đường tổng cầu khi có và không có thương mại quốc tế. Mức sản lượng nào đảm bảo cân bằng cán cân thương mại. cán cân thương mại sẽ thay đổi như thế nào? Bài 7: Cho mô hình dưới đây: 450 AD B F K D a. d. C E b. Bài 8: Cho biết những nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn: 0 Y 1. Xác định mức sản lượng cân bằng khi có thương mại quốc tế .4. Muốn đạt được mức sản lượng tiềm năng trong các điều kiện khác không đổi thì : a. 3. Thuế cần thay đổi bao nhiêu? c. khi đó cán cân A thương mại thặng dư hay thâm hụt. Giả sử xuất khẩu tăng 100 tỷ chứ không phải đầu tư tăng. Bài 6: Trong nền kinh tế mở. Giá như mọi người tiết kiệm nhiều hơn thì đầu tư chắc chắn sẽ tăng và cso thế làm cho sản lượng tăng.53akto. Để thâm hụt ngân sách bớt G 1 tỷ H đi đồng. c.Http://www.8. Cho biết mức sản lượng tiềm năng là 600 tỷ đồng. cho biết xu hướng tiêu dùng cận biên từ thu nhập quốc dân là 0. Chi tiêu của Chính Phủ cần thay đổi bao nhiêu? b. Thuế là hàm của thu nhập. ChínhI Phủ cần giảm chi tiêu 1 tỷ đồng 2. Thuế và chi tiêu của Chính phủ cần phải thay đổi bao nhiêu để đạt mức sản lượng tiềm năng trong khi không làm thay đổi cán cân ngân sách. Bằng mọi cách làm giảm bớt thâm hụt ngân sách đặc biệt trong khi nền kinh tế suy thoái.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful