CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Thanh
Tín

0902631047

MOBI DNTN E Đến

51G Huỳnh Khương
Ninh, P Đa Kao, Q. 1,

0902772878

Công ty Kết Nối Não
MOBI
Trái TNHH Tư Vấn

GIÁM ĐỐC

NAM Hứa Tất Ðạt

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

WEBSITE

1

Nhà Hàng

38200385

3/5 Nguyễn Văn Thủ, P
Đa Kao, Q. 1,

1

Quảng Cáo- 39111455,
Đại Lý & Cố 54042476 Fax
Vấn
54042475

Tầng2, Ttâm Sài Gòn,
225 Tôn Đức Thắng, P
Bến Nghé, Q. 1,

1

degglobal www.dism
Giáo Dục-Tư (08)38909374 @yahoo. esions.edu
Vấn
38956768
com
.vn

dat.ht@le
www.leftbr
ftbrainco
ainconnect
nnectors.
ors.vn
vn

GIÁM ĐỐC

NỮ

Nguyễn Thanh
Tâm

0902778618

MOBI

GIÁM ĐỐC

NỮ

Lai Huyền Tôn
Nữ Thị Hằng

0903000026

Công ty Phú Phát
9/10 Lý Văn Phức, P Tân
MOBI TNHH Thương Mại Dịch
Định, Q. 1,
Vụ Tư Vấn

1

Du Lịch-Đại

38209329,
38200177 38209329

NỮ

Nguyễn Thị Lan
Hương

0903000140

Phòng 9B, Ttâm Thương
Công ty Châu Á Mới
Mại Fosco, 23 Phùng
MOBI TNHH Tư Vấn Thương
Khắc Khoan, P Đa Kao,
Mại
Q. 1,

1

Luật Sư

(08)38630946

0903000761

Phòng 614, Tầng6, Tòa
Công ty Webforge (KL)- Nhà Mê Linh Point, 2
MOBI
Vpđd
Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,

1

Thép

webforge
38237850-237
www.webf
kl_khanh
Fax 38274661,
orge.com.
@hcm.vn
38237840
au
n.vn

0903005573

Phòng 801, Tầng8, Ttâm
Công ty Zuellig Pharma Thương Mại Sài Gòn, 37
MOBI
Việt Nam TNHH
Tôn Đức Thắng, P Bến
Nghé, Q. 1,

1

Dược Phẩm- (08)39491541,
Sản Xuất & 39491542 Bán Buôn
39491614

1

Bất Động
Sản-Xây
Dựng &
Quản Lý

1

(08)38652804,
Điện-Dụng
39745249 Cụ & Thiết Bị
38617877

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG ĐẠI
NAM Vũ Duy Khánh
DIỆN

GIÁM ĐỐC

NAM Peter Kunz

Công ty Khoảng Cách
TNHH Tư Vấn Du Học

DIA CHI

GIÁM ĐỐC

NAM Marc Townsend

0903006790

Phòng 1301, Tầng13,
CB Richard Ellis - Công Tòa Nhà Mê Linh Point,
MOBI
ty TNHH
2 Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,

GIÁM ĐỐC

NAM Bùi Kiến Trung

0903010465

MOBI

Công ty C.T.D TNHH
Thiết Bị Cơ Điện

187/10 Điện Biên Phủ, P
Đa Kao, Q. 1,

(08)39252355,
38324318 39256311,
39623812

rsenn@z
www.zuelli
uelligphar
gpharma.c
ma.com.v
om
n
vietnam
@cbre.co
www.cbrev
m;
ietnam.co
marc.tow
m
nsend@c
bre.com
ctdelectri
www.ctdvn
c@hcm.v
.com
nn.vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NAM Võ Minh Trứ

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

HỌ VÀ TÊN

NỮ

Đoàn Nguyễn
Thái Hương

NỮ

Bành Thúc
Cường

NAM Gurdip Jessy

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

0903010904

MOBI

0903011438

MOBI

0903028186

QUẬN
HUYỆN

Công ty Nhãn Việt Cổ
Phần

78 Nguyễn Công Trứ, P
Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

1

Điện-Các
Nhà Thầu

(08)39290544,
38232379 39290544

Công ty Nam Huất
TNHH

263/8 Nguyễn Trãi, P
Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,

1

Dép-Sản
Xuất & Bán
Buôn

(08)54460167 54460168

Công ty Dantherm
MOBI
Filtration-Vpđd

Phòng 403, Tầng4, Tòa
Nhà BADACO, 16 Đặng
Tất, P Tân Định, Q. 1,

1

(08)38241796,
Máy Hút Bụi38256922 Công Nghiệp
38256922

0903030184

MOBI Tòa Nhà Landmark

Tầng6, Tòa Nhà
LandmarK, 5B Tôn Đức
Thắng, P Bến Nghé, Q.
1,
141-143 Lê Thị Riêng, P
Bến Thành, Q. 1,

1

113 Hồ Tùng Mậu, P
Bến Nghé, Q. 1,

1

1

GIÁM ĐỐC

NAM Vương Hải

0903030888

Công ty Bảo Khang
MOBI TNHH Thương Mại &
Dịch Vụ

GIÁM ĐỐC

NAM Tân Liệt Vinh

0903031136

MOBI

0903031965

Công ty Titan TNHH
MOBI Sản Xuất-Thương Mại
& Xây Dựng

Phòng 502, 18A Nam
Quốc Cang, P Phạm
Ngũ Lão, Q. 1,

0903033753

Công ty Cannon Far
MOBI
East Việt Nam-Vpđd

Phòng 8, Ttâm Thương
Mại Fosco, 23 Phùng
Khắc Khoan, P Đa Kao,
Q. 1,

0903035562

Công ty Á Châu TNHH
48 Lê Thị Riêng, P Bến
MOBI Ứng Dụng Kỹ Thuật &
Thành, Q. 1,
Thương Mại-Cn

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NỮ

Vũ Thị Diễm Ly

NAM Đoàn Minh Bảy

NAM Trần Văn Thanh

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

DIA CHI

Công ty Minh Phong
TNHH

1

ĐIỆN THOẠI
BÀN

38222098,
Văn Phòng- 38222101,
Cao Ốc
38222099 Fax
38225161
Máy Vi Tính
Cá Nhân(08)38942147 Nhà
39161929
Buôn/Đại Lý (08)37701625,
Phần Cứng 37700369,
Kim Khí Điện 37701626,
Máy-Sản
37701627,
Xuất & Bán 37700370 Buôn
38800371,
37701597,
Ô Tô-Sản
39253696,
37700371
Xuất & Bán 39257299,
Buôn Phụ
39257355 Fax
Tùng
39257354

1

Máy Móc

(08)39896453

1

Vi Tính & Tin 39255804 Fax
Học
39255804

EMAIL

WEBSITE

alaska@
hcm.fpt.v
n

info@dan
www.danth
thermfilati
ermfilation.
oncom
vn.com
info@lan
www.thela
dmarkndmarkviet
saigon.co
nam.com
m
baonghi_
computer www.baon
@yahoo. ghi.com
com

titan@tita www.titans
nsg.com g.com
mbay@v
www.cann
n.cannon
onfareast.c
fareast.c
om
om
incom48
@wmail.s
aigonnet.
vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NỮ

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

NỮ

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

NỮ

GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM
ĐỐC

CHỦ TỊCH
HĐQT

GIÁM ĐỐC

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

Văn Thị Mỹ Lệ

0903105217

MOBI

Công ty Mã Trần TNHH 106 Lê Lợi, P Bến
Thương Mại
Thành, Q. 1,

1

Mực In

matran10
(08)22155467 6@vnn.v
38123133
n

Trương Văn
Quảng

0903106882

MOBI

Khách Sạn Đại Hoàng
Long

1

Khách Sạn

ctydaihun
(08)54291363 g@hcm.v
54291363
nn.vn

Lê Thị Thúy Vân

0903136320

Cửa Hàng Thành Đạt
MOBI
Văn Phòng Phẩm

1

Văn Phòng
Phẩm-Sản
Xuất & Bán
Buôn

39205615 Fax
39203594

Nguyễn Văn
Triều

0903138839

Công ty Hàn Tp.Hà Nội
82-84 Phó Đức Chính, P
MOBI TNHH Thương MạiNguyễn Thái Bình, Q. 1,
Vpđd

1

(08)39126256,
Điện-Dụng
39803693 Cụ & Thiết Bị
54320461

Nguyễn Ngọc Tô
0903199009
My

NAM Aryeh Sternberg

NỮ

Chu Thị Hồng
Anh

NAM Nguyễn Đôn

NỮ

Nhi

0903207803

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

173 Phạm Ngũ Lão, P
Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

152 Cô Giang, P Cô
Giang, Q. 1,

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

WEBSITE

hcmhc@
www.hanc
hanco.co
o.com.vn
m.vn

MOBI Công ty Phú Việt TNHH

159B Nguyễn Văn Thủ,
P Đa Kao, Q. 1,

1

Địa Ốc

62914882 Fax
62914881

phuvietinf www.phuvi
o@gmail. ettreal.com
com
.vn

Công ty Chiến Thắng
TNHH Thương Mại &
MOBI
Công Nghệ Truyền
Thông

Phòng 01-02, Tầng3, 18
Chu Mạnh Trinh, Q. 1,

1

Viễn Thông38248339 Fax
Thiết Bị & Hệ
38248347
Thống

thutm@vt www.vtt.co
t.com.vn m.vn

1

38212233 Fax
Quảng Cáo38212164,
Đại Lý & Cố
38212165,
Vấn
38212167

0903302480

MOBI

Công ty Mindshare
TNHH

Tầng6, Ttâm Sài Gòn, 65
Lê Lợi, P Bến Nghé, Q.
1,

0903302993

MOBI

HTX Trường Mỹ Sơn
Mài

18A/26/12 Nguyễn Thị
Minh Khai, P Đa Kao, Q.
1,

1

Sơn Mài-Sản 38293049 Fax
Phẩm
38293049

0903307403

Cửa Hàng Chân
MOBI Nguyên Thực Phẩm
Dưỡng Sinh

96H Võ Thị Sáu, P Tân
Định, Q. 1,

1

Thực PhẩmCác Sản
Phẩm

38251659

tranhungl
ong.nguy
en@mind
shareworl
d.com
sales@tr
www.truon
uongmyla
gmylacque
cquer.co
r.com
m

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

143 Nguyễn Thị Minh
Khai, P Bến Thành, Q. 1,

1

Bếp-Trang
Thiết Bị
Chuyên
Dụng

1

namvien
Bản Đồ-Dịch (08)35172656 @walla.c
Vụ
35173690
om

GIÁM ĐỐC

NAM Trần Văn Trí

0903308612

Công ty Trí TNHH SX
MOBI
DV TM Inox

GIÁM ĐỐC

NAM Vũ Trọng Đức

0903313098

MOBI

Công ty Nam Viên Cổ
Phần

Tòa Nhà 181, 181 Điện
Biên Phủ, P Đa Kao, Q.
1,

Nguyễn Anh
NAM
Tuấn

0903322507

Cửa Hàng Gạch Ngoi
MOBI
An Cư

83 Điện Biên Phủ, P Đa
Kao, Q. 1,

1

Nội ThấtCung Ứng
Vật Tư Trang
Trí

NAM Tim Smyth

0903323282

MOBI

Công ty Đông Dương
TNHH Nghiên Cứu

Tòa Nhà Sài Gòn 3, 140
Nguyễn Văn Thủ, P Đa
Kao, Q. 1,

1

Nghiên Cứu(08)38622065 - irl@irlCác Trung
38620074
vn.com
Tâm

CHỦ CƠ SỞ

GIÁM ĐỐC

(08)38113298 - sales@in www.inoxtr
38113297
oxtri.com i.com

38236407

(08)39742789,
39744551,
39744067,
39744550 39744067

GIÁM ĐỐC

NAM Hồ Huy

0903325588

MOBI

64-68 Hai Bà Trưng, P
Bến Nghé, Q. 1,

1

Du Lịch-Đại

GIÁM ĐỐC

NAM Nguyễn Vy Minh

0903330008

Mifuki - Khách Sạn33-35 Lê Anh Xuân, P
MOBI Công ty TNHH Thương
Bến Thành, Q. 1,
Mại Dược Phẩm

1

Dược Phẩm- (08)38404579,
Sản Xuất & 38994190 Bán Buôn
38994190

0903332113

Ngân Hàng United
MOBI
Overseas

Tầng1, Tòa Nhà Ttâm
Plaza, 17 Lê Duẩn, P
Bến Nghé, Q. 1,

0903332123

Công ty Định Gia Nét
MOBI
Cổ Phần

5 Tôn Đức Thắng, P Bến
Nghé, Q. 1,

0903332500

Phòng 104, Tầng1,
Công ty Clearpack
MOBI
35Bis Phùng Khắc
Singapore TNHH-Vpđd
Khoan, P Đa Kao, Q. 1,

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NAM Thng Tien Tat

NAM Trần Đào Anh

TRƯỞNG ĐẠI
Vankatapathy
NAM
DIỆN
Anand

Công ty Mai Linh Cổ
Phần Tập Đoàn

WEBSITE

ml@maili www.maili
nh.vn
nh.vn

uobhcmc
(08)62652225 - www.uobg
62652227
adm@uo roup.com
b.com.vn

1

Ngân Hàng

1

Máy Vi TínhPhát Triển
(08)38942426
Phần Mềm &
Trọn Gói

ctydinhgi
www.digin
a@hcm.v
et.com.vn
nn.vn

1

Đóng GóiMáy Móc

38273830,
38225442 Fax
38237925

vietnams
ales@cle www.clear
arpark.co pack.com
m

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NỮ

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

Nguyễn Thị Phúc
0903333369

MẠNG
DI
ĐỘNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

Cửa Hàng Sóng Nhạc47 Lê Lợi, P Bến Nghé,
MOBI Công ty TNHH Dịch Vụ
Q. 1,
Sóng Nhạc

1

Giấy-Môi
Giới & Đại
Diện

1

Dệt-Máy Dệt

general@
(08)39803069 www.suntr
suntransc
39804061
ansco.com
o.com

1

Xe Tải-Bán
Buôn

38358715,
38335082 Fax
39255771

1

Âm Thanh(08)37331163 Hệ Thống &
37331164
Thiết Bị

5 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P
Bến Nghé, Q. 1,

1

Nhà Hàng

8A1/1D1 Thái Văn Lung,
P Bến Nghé, Q. 1,

1

Thực Phẩm38251901 Fax
Nhà Cung
38256317
Cấp Suất Ăn

1

Máy Vi Tính
Cá NhânNhà
Buôn/Đại Lý
Phần Cứng

GIÁM ĐỐC

0903333656

Công ty Ebro Valves
MOBI
(Thái Lan)-Vpđd

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân
NAM
Hữu

0903333829

Phòng 1A, Tầng1,
Công ty Mặt Trời VN Cổ Valentina Court, 124
MOBI
Phần Vận Tải
Điện Biên Phủ, P Đa
Kao, Q. 1,

Phòng 9-25B, Ttâm
Thương Mại Fosco, 23
Phùng Khắc Khoan, P
Đa Kao, Q. 1,

Phòng 322, 7 Nam Quốc
Cang, P Phạm Ngũ Lão,
Q. 1,

GIÁM ĐỐC

NAM Dương Hảo Tôn

0903333929

Công ty Kỳ Tường
MOBI
TNHH

GIÁM ĐỐC

NAM Đào Quang Hòa

0903335558

Công ty Sao Thiên
143/6 Lê Thị Riêng, P
MOBI TNHH Thương Mại Dịch
Bến Thành, Q. 1,
Vụ

0903335650

MOBI Nhà Hàng Tell Sài Gòn

0903336868

MOBI

GIÁM ĐỐC

NAM Đoàn Văn Dũng

NỮ

Dương Nữ Thiên
0903338601
An

Công ty TNHH TM DV
SX Thiên Hà

WEBSITE

Thủy Sản

Quách Tuấn
NAM
Khải

GIÁM ĐỐC

EMAIL

1

Công ty Gò Đàng TNHH 202/13 Cô Bắc, P Cô
Thương Mại
Giang, Q. 1,

MOBI

Hồ Thị Mai
Phương

ĐIỆN THOẠI
BÀN

Âm Thanh(08)38448358Hệ Thống &
242 - 38485746
Thiết Bị

NAM Nguyễn Văn Đạo 0903333470

NỮ

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

1

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

QUẬN
HUYỆN

Công ty An Phát TNHH
150/56 Nguyễn Trãi, P
MOBI Kỹ Thuật Tin Học Viễn
Bến Thành, Q. 1,
Thông

38376219,
38378356 Fax
38374734
(08)38756535,
38751879,
38768912,
37551245,
38756536 38761405

(08)38768145,
38768866 38768145

(08)39256097,
39256098,
39256099 39256100

godacoex
port@hc
m.fpt.vn
ebrovn@ www.ebro.
vnn.vn
co.th

kytuong
www.kytuo
@kytuon
ngmotor.c
gmotor.c
om
om
www.saoth
ien.com

tellsaigon
@vnn.vn
galaxy- www.vietn
vn@hcm. amfood.co
vnn.vn
m.vn
alphatech
@vnn.vn;
thienan@
www.drayt
draytek.c
ek.com.vn
om.vn;
an_phat
@vnn.vn

CHỨC VỤ

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

Nguyễn Văn
NAM
Phước

NAM Trần Anh Dũng

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

0903341551

Công ty Marel Carnitech 80 Nguyễn Đình Chiểu,
MOBI
(Thái Lan)-Vpđd
P Đa Kao, Q. 1,

Siêu Thị

1

Khách Sạn

1

Cây ƯơmBán Buôn

1

Máy Vi Tính
Cá Nhân(08)38345466,
39273422 Nhà
Buôn/Đại Lý 39372422
Phần Cứng

17 Phó Đức Chính, P
Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

1

(08)39911466,
Internet-Dịch
39973715 Vụ
39973715

GIÁM ĐỐC

NỮ

Lê Thị Hải Yến

0903373220

MOBI Khách Sạn Mặt Trời Đỏ

283/17 Phạm Ngũ Lão, P
Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

0903375985

Công ty Kim Bằng
MOBI TNHH Trồng Trọt
Thương Mại

15 Thái Văn Lung, P Bến
Nghé, Q. 1,

0903380911

Phòng 1110, Tầng11,
Công ty Địa Việt TNHH
Ttâm Thương Mại Sài
MOBI Công Nghệ Đồ Họa &
Gòn, 37 Tôn Đức Thắng,
Đo Đạc Bản Đồ
P Bến Nghé, Q. 1,

NAM

GIÁM ĐỐC

NAM Francis Sim

0903381232

MOBI

GIÁM ĐỐC

NAM Trần Hữu Tùng

0903384567

MOBI Nhà Hàng Di Bửu

1 Lê Thánh Tôn, P Bến
Nghé, Q. 1,

1

Nhà Hàng

0903386202

Công ty Tín Hà TNHH
MOBI Giáo Dục Quản Trị &
Thương Mại

Phòng 301, Cao Ốc Khải
Vận, 92 Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, P Bến Nghé, Q.
1,

1

Giáo Dục-Tư
(08)38650975
Vấn

GIÁM ĐỐC

NỮ

Vũ Thị Bích

www.carnit
carnitech
ech.com;w
vn@hcm.
ww.marel.c
vnn.vn
om

gold(08)38435511 - garden@
38435511
hcm.vnn.
vn

GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH Truy
Cập Thông Minh

WEBSITE

info@viet www.vietn
namamnetwork.c network.co
om
m
www.saigo
sgconcoop@saig
38360143 Fax
op.com.vn;
onco38370560
www.coop.com.v
opmart.co
n
m.vn
redsunho
(08)37199442 www.redsu
tel@hcm.
37199443
nhotel.com
vnn.vn

1

Liên Hiệp Hợp Tác Xã 199-205 Nguyễn Thái
MOBI Thương Mại Tp. Hồ Chí Học, P Phạm Ngũ Lão,
Minh (Sài Gòn Co.op) Q. 1,

EMAIL

(08)38775796,
54265470 38775796

1

0903362454

Nguyễn Sỹ
Thanh

(08)22404378,
0903616543 37202147

0903355354

Nguyễn Thị
Nghĩa

Nguyễn Thị Huệ

Điện LạnhThiết Bị
Công
Nghiệp,
Thương Mại
Máy Vi TínhTư Vấn Lắp
Đặt Hệ
Thống Tích
Hợp

ĐIỆN THOẠI
BÀN

61-63 Điện Biên Phủ, P
Đa Kao, Q. 1,

NỮ

NỮ

1

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

Công ty TNHH Truyền
MOBI
Thông Mạng Việt Nam

CHỦ TỊCH
HĐQT

GIÁM ĐỐC

QUẬN
HUYỆN

sales@ia
www.iacce
ccessss-net.com
net.com

(08)38490291,
38490327 38490291
tinha@vn
n.vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NAM Phùng Bá Tuấn

LUẬT SƯ

GIÁM ĐỐC

HỌ VÀ TÊN

NAM Milton Lawson

MẠNG
DI
ĐỘNG

0903404226

MOBI

0903427300

Phòng 1108, Tầng11,
Công ty Freshfields
MOBI
Tháp Sài Gòn, 29 Lê
Bruckhaus Deringer-Cn
Duẩn, P Bến Nghé, Q. 1,

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

Tầng1, Khách Sạn Hoàn
Công ty Nghe Nhìn Hà
Cầu, 132-134 Đồng
Nội-Cn
Khởi, P Bến Nghé, Q. 1,

75 Bùi Viện, P Phạm
Ngũ Lão, Q. 1,

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

WEBSITE

1

Quảng Cáo38274455 Fax
Đại Lý & Cố
38299444
Vấn

1

Luật Sư

(08)38366916,
22186218 38366916

1

Khách Sạn

(08)38246146,
38232335,
38238358,
38223224 38251238

1

Nước-Máy
Nước Nóng

38484849 Fax
38439372

info@ipix www.ipix.v
.vn
n

(08)35265976,
35265984 35265976

sunsmile
stravel@
gmail.co
m

nghenhin
@vnn.vn
hochimin
hbranch www.freshf
@fresfiel ields.com
ds.com

0903603554

MOBI Khách Sạn Minh Châu

0903604587

Công ty IPIX TNHH Một
Thành Viên Xuất Nhập 46 Đặng Dung, P Tân
MOBI
Khẩu Thương Mại Dịch Định, Q. 1,
Vụ

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh
NAM
Phong

0903605533

Công ty Mặt Trời Cười 76A Nguyễn Cư Trinh, P
MOBI
TNHH Du Lịch
Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

1

Du Lịch-Đại

GIÁM ĐỐC

NAM Đỗ Văn Bạch

0903606594

Công ty Liên Hương
TK28/9 Nguyễn Cảnh
MOBI TNHH Thương Mại Dịch
Chân, P Cầu Kho, Q. 1,
Vụ Xuất Nhập Khẩu

1

Thương Mại- 38361707 Fax
Các Công Ty 39203015

lienhuong
co@hcm.
vnn.vn

GIÁM ĐỐC

NAM Bùi Văn Tuấn

0903610445

Công ty Trống Đồng
MOBI TNHH Thương Mại &
Dịch Vụ Du Lịch

1

Du Lịch-Đại

(08)39851050

trongdon
gtour@hc
m.vnn.vn

GIÁM ĐỐC

NAM Võ Phát Tài

0903611529

MOBI

Công ty Viễn Đông
158 Lê Lai, P Bến
TNHH Dịch Vụ Du Lịch Thành, Q. 1,

1

Du Lịch-Đại

fareastto www.farea
(08)38920063 ur@hcm.f sttourist.co
37900366
pt.vn
m

GIÁM ĐỐC

NAM Trần Văn Tú

0903615825

MOBI

Minh Quân - Công ty
TNHH Thiết Bị-Cn

1

Bơm-Nhà
(08)39690648,
Phân Phối & 54072010 Sản Xuất
54072957

GIÁM ĐỐC

NAM Văn Minh Châu

SỐ DI ĐỘNG

NỮ

Trịnh Thị Bích
Hòa

36 Nguyễn Đình Chiểu,
P Đa Kao, Q. 1,

72 Điện Biên Phủ, P Đa
Kao, Q. 1,

minhqua www.minh
nsg@hc quan.com.
m.vnn.vn vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

ĐIỆN THOẠI
BÀN

Phòng 107, Tầng1, Cao
Ốc Khải Vận, 92 Nam Kỳ
Khởi Nghĩa, P Bến
Nghé, Q. 1,

1

Nông Sản

25B Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P Bến Nghé, Q. 1,

1

Quảng Cáo39104788 Fax
Đại Lý & Cố
39104789
Vấn

sales@bi
www.bienn
ennguye
guyen.com
n.com

1

Môi Trường- (08)54122033,
Các Tổ Chức 54122151,
Bảo Vệ Môi 54122152 Trường
54122032

edchcm
@vnn.vn

(08)35260691,
38644595 38437831

hcmadmi
n@scsvie www.scsvi
tnam.co etnam.com
m

EMAIL

WEBSITE

0903624992

MOBI

0903627910

Công ty Sắc Ký Hải
Tầng3, 79 Trương Định,
MOBI Đăng Cổ Phần Dịch Vụ
P Bến Thành, Q. 1,
Khoa Học Công Nghệ

NAM Yusuke Kaburagi 0903634772

Phòng 903, Tầng9, Cao
Công ty SCS Việt Nam ốc Sun Wah, 115
MOBI
TNHH
Nguyễn Huệ, P Bến
Nghé, Q. 1,

1

Kế Toán &
Kiểm Toán

Công ty PT Pacific
MOBI Mineralindo UtamaVpđd

35Bis Phùng Khắc
Khoan, P Đa Kao, Q. 1,

1

Thủy Sản

38227653 Fax
38227657

lethienha www.pacifi
nh@hcm. cnuzeo.co
fpt.vn
m

Công ty Hướng Mới
TNHH May Thêu

122/1 Trần Đình Xu, P
Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,

1

(08)37612513,
May Mặc37612542 Các Công Ty
37612515

huongmo
www.huon
i@hcm.fp
gmoi.com
t.vn

1

Du Lịch-Đại

(08)37660637,
37661182,
37660636 37660637

htc@hap www.happ
pytour.vn ytour.vn

NAM

NỮ

Diệp Ngọc
Sương

TRƯỞNG ĐẠI
NAM Lê Thiện Hành
DIỆN

GIÁM ĐỐC

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Nguyễn Ngọc
Hải

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

MẠNG
DI
ĐỘNG

Lê Thị Phúc Hiền 0903618813

NỮ

GIÁM ĐỐC

SỐ DI ĐỘNG

Công ty Cung Ứng
MOBI Nông Nghiệp Lâm
Đồng-Vpđd

TRƯỞNG ĐẠI
DIỆN

GIÁM ĐỐC

HỌ VÀ TÊN

0903641737

Công ty Biên Nguyên
TNHH

NAM Nguyễn Trí Dũng 0903642312

MOBI

NAM Trần Anh Dũng

0903643373

Công ty Hân Hoan Cổ
83A Hồ Hảo Hớn, P Cô
MOBI Phần Dịch Vụ Du Lịch &
Giang, Q. 1,
Thương Mại

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Thế Hùng

0903644242

Cơ Sở Thế Gia Sản
MOBI
Xuất Trống

18A Nguyễn Thị Minh
Khai, P Đa Kao, Q. 1,

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Kiến
Quốc

0903646781

Công ty Tân Việt Hùng
182 Nguyễn Cư Trinh, Q.
MOBI TNHH Thương Mại Dịch
1,
Vụ

1

1

39141278 Fax
39141278

(08)38392577,
Âm Thanh38239044,
Hệ Thống &
39110682,
Thiết Bị
35118424
Máy Vi Tính
Cá Nhân(08)38868174,
Nhà
38107979 Buôn/Đại Lý 39625319
Phần Cứng

lassg@h
cm.vnn.v
n

thegia@tr
ongthegi
a.com.vn
quoc_vhc
@yahoo.
com

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

1

Giao Nhận & (08)39507652,
Dịch Vụ Vận 39507652 Chuyển
38550166

28 Thái Văn Lung, P Bến
Nghé, Q. 1,

1

Nhà Hàng

1

Quảng CáoĐại Lý & Cố
Vấn

1

Ắc Qui-Pin
Khô

(08)38225778,
38225781 35157046

sanyo_vi
etsan@y
ahoo.co
m

NAM Hà Đức Vượng

0903648461

MOBI

0903657512

Ateya - Nhà HàngMOBI DNTN Nhà Hàng Diệu
Hiền

0903658505

Công ty Phú Tâm
76B Nguyễn Cư Trinh, P
MOBI TNHH Thương Mại Dịch
Phạm Ngũ Lão, Q. 1,
Vụ

(08)39693439

(08)39320990,
39320622 39320993
minhphu
ng_mp@
38367833
yahoo.co
m

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh
NAM
Phụng

GIÁM ĐỐC

Đặng Thiện
NAM
Quốc

0903659850

Công ty TNHH TM - DV 365B Trần Hưng Đạo, P
MOBI
Việt San
Cầu Kho, Q. 1,

GIÁM ĐỐC

NAM Lý Văn Kiên

0903662833

Công ty TNHH Thương
46 Nguyễn Văn Tráng, P
MOBI Mại Dịch Vụ Tiếp ThịBến Thành, Q. 1,
Bao Bì-Hóa Chất

1

Hóa Chất

(08)39610177,
39611086 39612733

cmsvn@
hcm.vnn.
vn

GIÁM ĐỐC

NAM Nguyễn Văn Thụ 0903663717

Công ty TNHH Thiết Bị
214/B7 Nguyễn Trãi, P
MOBI Phòng Cháy Chữa
Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,
Cháy 2-9

1

38361264,
Phòng Cháy39202076 Fax
Thiết Bị
38377538

thietbi29
@hcm.fpt
.vn

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Lộc Ninh

0903671851

MOBI

1

Khắc Dấu,
Khắc Chữ

CHỦ CƠ SỞ

Dương Minh
NAM
Tâm

0903672232

Cơ Sở Tài Đạt Mô Tô & 103 Đinh Tiên Hoàng, P
MOBI
Robot Sắt Mỹ Nghệ
Đa Kao, Q. 1,

1

Thủ Công Mỹ
Nghệ-Sản
Xuất & Bán
Buôn

Cơ Sở Tân Phước
Khắc Chữ

38 Lương Hữu Khánh, P
Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

(08)35121948,
35121950 35121945

38201785

WEBSITE

pnpvn@hcm.
fpt.vn;
www.pnpc
vnsales hemitech.c
@pnpche om
mitech.co
smm
vuong@e
mail.viett
el.vn

233 Nguyễn Công Trứ, P
Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Diệu
Hiền

EMAIL

Hóa Chất

0903648288

NỮ

ĐIỆN THOẠI
BÀN

1

GIÁM ĐỐC

Công ty Phattanaphan
MOBI
Hóa Chất-Vpđd

GIÁM ĐỐC

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

Tầng7, Tòa Nhà
Fiditourist, 127-129
Nguyễn Huệ, P Bến
Nghé, Q. 1,

Surapon
NAM
Siripongsakorn

Công ty Sao Mai M.S
Cổ Phần

QUẬN
HUYỆN

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

GIÁM ĐỐC

NAM Nguyễn Trí Dũng 0903675187

MOBI

GIÁM ĐỐC

NAM Huỳnh Anh Đức

0903677198

GIÁM ĐỐC

NAM

0903678322

MOBI Khách Sạn Kim Đô

GIÁM ĐỐC

NAM Đào Thiên Bình

GIÁM ĐỐC

NAM Phạm Minh Gia

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

NỮ

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

WEBSITE

1

Khử Trùng

(08)39203040,
39203041 39203043

Công ty Hoàng Nam
10A1 Hồ Hảo Hớn, P Cô
MOBI TNHH Thương Mại Dịch
Giang, Q. 1,
Vụ Hội Chợ Quảng Cáo

1

In-Nhà In

(08)37176781 37176782

133 Nguyễn Huệ, P Bến
Nghé, Q. 1,

1

Khách Sạn

kimdohot
(08)37305324 www.kimd
el@fmail.
37305324
ohotel.com
vnn.vn

0903679880

Công ty C.T.C Cổ Phần
66C Phó Đức Chính, P
MOBI Thương Mại Dịch Vụ
Nguyễn Thái Bình, Q. 1,
C.T.C

1

Du Lịch-Đại

0903679959

Công ty Quỳnh Hà
MOBI TNHH Thương Mại &
Dịch Vụ

1

Quách Thành
Dân

0903691284

Công ty Vạn Hạnh
Phòng 407, Tầng4, 7
MOBI TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Nam Quốc Cang, P
Thương Mại
Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

1

Nguyễn Thúy
Phượng

0903699714

MOBI

DNTN Phương Nguyên 92-96 Nguyễn Huệ, P
Dịch Vụ Tư Vấn
Bến Nghé, Q. 1,

1

NAM Lê Văn Thanh

0903699894

MOBI

Công ty TNHH Kiểm
Toán Mỹ

58 Nguyễn Phi Khanh, P
Tân Định, Q. 1,

1

Cao Thị Tuyết
Lan

0903700007

Công ty Việt TNHH Du 97-99-101 Nguyễn Công
MOBI Lịch Thương Mại &
Trứ, P Nguyễn Thái
Dịch Vụ
Bình, Q. 1,

1

NỮ

Nguyễn Đức
Thống

Công ty TNHH Trừ Mối 42 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
& Khử Trùng Hải Long P Đa Kao, Q. 1,

104/24D Mai Thị Lựu, P
Đa Kao, Q. 1,

trumoihail www.yello
ong@yah wpages.vn
oo.com /hailong

infotech
(08)38250343 www.ctcvn
@hcm.fpt
38234604
.com
.vn
691giha
@hcm.vn
Quảng Cáo38224221 Fax n.vn;
Đại Lý & Cố
38224221
quynhhac
Vấn
evergood
p@yahoo
(08)38363251,
@hcm.vn
.com
39233010,
n.vn;
www.everg
Đầu Tư-Dịch 39233011,
quachtha ood.com.v
Vụ Tư Vấn 39230633 nhdan@ n
phuong
39235414,
hcm.fpt.v
(08)38155626,
@sb4a.c
39234681
n
Hội Thảo,
www.pnp38155625,
om;
Hội Nghị-Nhà 38155627 phuong consulting.
Tổ Chức
com
38155625,
@pnp38155627
consultin
(08)38155626,
american
g.com
www.ameri
38155625,
Kế Toán &
auditing
canauditin
38155627 Kiểm Toán
@hcm.vn
g.com
38155625,
n.vn
38155627
Du Lịch-Đại

(08)38230012,
38299386 38230009

viettours
www.vietto
@hcm.vn
urism.com
n.vn

CHỨC VỤ

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

NAM Nguyễn Bá Luân 0903700011

Ttâm Trưng Bày & Bảo 103 Trần Hưng Đạo, P
MOBI
Hành Máy Photocopy Cầu Ông Lãnh, Q. 1,

NAM Phạm Chí Thủa

0903700782

Công ty Đầu Tư &
MOBI
Thương Mại Quốc Tế

22-24 Nguyễn Văn Thủ,
P Đa Kao, Q. 1,

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

1

PhotocopyCung Cấp
Máy

38371066,
38377417,
38377418 Fax
38373972

canonvin
hhung@s
aigonnet.
vn

1

39104054,
Thương Mại- 39104054,
Các Công Ty 39104054 Fax
39104053

investlink
@hcm.fpt
.vn

1

Vi Tính & Tin 38367217 Fax
Học
38379574

GIÁM ĐỐC

NAM Thân Tiến

0903701008

Ttâm Micro Coms Dịch
Vụ Kỹ Thuật & Sữa
34 Nguyễn Cư Trinh, P
MOBI
Chữa Máy Tính Xách
Phạm Ngũ Lão, Q. 1,
Tay

GIÁM ĐỐC

NAM D. J Kong

0903701247

MOBI Công ty Daelim-Vpđd

Tầng8, Tòa Nhà OSIC, 8
Nguyễn Huệ, P Bến
Nghé, Q. 1,

1

Hóa Chất

Phòng 905, Tầng9, Tòa
Nhà Mê Linh Point, 2
Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,

1

Hóa Chất

Công ty Phương Nam
TNHH Quảng Cáo

Tầng5, 49 Đồng Khởi, P
Bến Nghé, Q. 1,

1

Quảng Cáo38222083 Fax
Đại Lý & Cố
38222014
Vấn

southern
ad01@vn
n.vn

1

Điện LạnhThiết Bị
Công
Nghiệp,
Thương Mại

haithinh
@hcm.vn
n.vn

GIÁM ĐỐC

NAM Andy Tan

0903701475

JJ-Degussa - Công ty
MOBI
Chemicals-Vpđd

GIÁM ĐỐC

NAM Đỗ Đức Phương

0903701713

MOBI

0903702098

Công ty Hải Thịnh
MOBI TNHH Thương Mại &
Dịch Vụ

0903702121

Hồng Hà - Công ty
50 Nguyễn Thái Bình, P
MOBI TNHH Du Lịch Thương
Nguyễn Thái Bình, Q. 1,
Mại

1

Du Lịch-Đại

0903703122

Công ty Cổ Phần Sản
Xuất Xuất Nhập Khẩu
MOBI
Lâm Sản & Hàng Tiểu
Thủ Công Nghiệp

1

Lâm Sản

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Hồng Hải

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

Trần Hồng
Thắng

NAM Trương Vui

120 Nguyễn Thái Bình, P
Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

4-6 Hồ Tùng Mậu, P
Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

WEBSITE

microcom www.baon
s@hcm.v goclaptop.
nn.vn
com
daelimmi
nh@hcm.
www.daeli
(08)35513910 - vnn.vn;
mcorp.co.k
35107550
djkong@
r
daelimcor
p.co.kr
weichaur www.jjsea.
(08)38635806 _heng@jj com/chemi
39716954
sea.com cals

(08)38940416,
38941235,
38943869,
38943363 (08)38210902,
38940279
38210902,
38210903,
38210904,
38213611,
382136 38210598
(08)38404430,
38404429 38404431

honghato
urs@hcm
.vnn.vn
upeximwww.upexi
co@hcm.
m.com.vn
vnn.vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

HỌ VÀ TÊN

Nguyễn Văn
Thanh

NAM Lê Ngọc Biên

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thượng
NAM
Hiền

GIÁM ĐỐC

Phạm Công
NAM
Phước

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NAM Phùng Anh Vinh

NỮ

Lê Phan Ái Bích

Nguyễn Đăng
NAM
Phong

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

0903703470

MOBI

0903703478

Xn Sản Xuất & Dịch Vụ 8 Lê Duẩn, P Bến Nghé,
MOBI
Kinh Doanh
Q. 1,

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

Công ty Quan Vũ TNHH 7/9 Nguyễn Thị Minh
Dịch Vụ Sản Xuất
Khai, P Bến Nghé, Q. 1,

1

38238020 Fax
38238091

1

Bao Bì-Sản
Xuất & Bán
Buôn

1

Bốc Xếp
Hàng HóaTrang Thiết
Bị

(08)38496067,
38471284,
38611645,
38919086 38473254

0903706068

MOBI

Tầng1, 7 Nam Quốc
Cang, P Phạm Ngũ Lão,
Q. 1,

1

0903706432

Công ty Ánh Bạc TNHH
96/10 Võ Thị Sáu, P Tân
MOBI Thương Mại Tư Vấn
Định, Q. 1,
Đầu Tư Tài Chính

1

0903706773

Công ty Phú Sỹ TNHH
MOBI Mạng Máy Tính
(Fujinet)

79 Trương Định, P Bến
Thành, Q. 1,

0903707009

Sims & Associates MOBI
Công ty-Vpđd

Phòng 103, Tầng1, Tòa
Nhà Sài Gòn 3, 140
Nguyễn Văn Thủ, P Đa
Kao, Q. 1,

1

MOBI Công ty I.I.T.S TNHH

Tầng2, 28 Phùng Khắc
Khoan, P Đa Kao, Q. 1,

1

NAM Phan Xuân Bách 0903707032

WEBSITE

Xe Tải-Phụ
Tùng

0903705460

GIÁM ĐỐC

EMAIL

quanvu@
(08)39271031 www.quan
hcm.fpt.v
38202656
vu.com.vn
n

Công ty Đông Á TNHH 5/6 Nguyễn Siêu, P Bến
MOBI
Dịch Vụ-Thương Mại
Nghé, Q. 1,

NAM C. Lou Sims

ĐIỆN THOẠI
BÀN

Bao Bì-Sản
Xuất & Bán
Buôn

0903705006

GIÁM ĐỐC

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

1

Công ty Ngôi Sao
MOBI
TNHH In Bao Bì

Công ty Hội An TNHH
Kỹ Thuật

2Bis Nguyễn Thị Minh
Khai, P Đa Kao, Q. 1,

QUẬN
HUYỆN

1

(08)39234262,
8352262

(08)39613275,
39613274,
Điện-Các
39613273,
Nhà Thầu
39611588 39613276
Công
(08)39695941,
Nghiệp-Cung 39695942,
Cấp Trang
39695943 Thiết Bị
39695729
Máy Vi TínhPhát Triển
Phần Mềm &
Trọn Gói

(08)37507281,
37505976,
37505345 37507819

(08)37268227,
Đầu Tư-Dịch 37267024,
Vụ Tư Vấn 37260060 37269012
(08)38453627,
Giám Định,
38423942,
Thanh Tra38116686 Các Văn
38423942,
Phòng
38116687

tmflengocbie
n@hcm.v
nn.vn
starcat_p
rinting@y
ahoo.co
m
info@don
gavn.com
;
www.dong
phuoceas avn.com
t@yahoo.
com
http://www.
pav@hc
tim1s.vn/h
m.vnn.vn
oian
abc9610
www.docot
@hcm.vn
ech.com
n.vn
info@fuji www.fujine
net.net
t.net
clysims@
gmail.co
m
info@ittswww.iitsgroup.co
group.com
m

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

GIÁM ĐỐC

NỮ

Huỳnh Bích Huệ

0903707060

MOBI

Công ty Mẫn Đạt TNHH 98F Lê Lai, P Bến
Thương Mại
Thành, Q. 1,

1

(08)38513871,
Cao Su-Dấu 38569114 38511397

mandatst
amp@hc
m.vnn.vn

GIÁM ĐỐC

NỮ

Nguyễn Thị Kim
Lan

0903707339

MOBI

Công ty Kỷ Nguyên Mới 207 Nguyễn Thái Bình, P
TNHH Tư Vấn Đầu Tư Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

1

Tư Vấn
38211916 Fax
Thương Mại 38211916

knm@sai
gonnet.v
n

GIÁM ĐỐC

NAM Lý Anh Dũng

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

0903707790

MOBI

Công ty Quang Dũng
TNHH Thương Mại

Tầng1, Tòa Nhà
Colonnade, 27 Nguyễn
Trung Trực, P Bến
Thành, Q. 1,

0903708274

Công ty Cổ Phần Sản
Xuất & Kinh Doanh
MOBI
Xuất Nhập Khẩu Dâu
Tằm Tơ

16 Đinh Công Tráng, P
Tân Định, Q. 1,

1

1

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

Thức Ăn Gia
Súc, Gia
Cầm, Cá,
Tôm-Sản
Xuất & Bán
Buôn
Tơ Tằm-Sản
Xuất & Bán
Buôn

ĐIỆN THOẠI
BÀN

38277432,
38277430 Fax
38277434
38202448,
38296916 Fax
38202449

EMAIL

WEBSITE

qdco@qd
simexco
feed.com
@hcm.vn
n.vn,
info@sim www.sime
excosilk.c xcosilk.co
om.vn,
m.vn
simexcos
ilk@vnn.v
www.tham
n
myvienvn.
com

GIÁM ĐỐC

NAM Phạm Sỹ Toán

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Thiện
Khánh

0903708318

MOBI

DNTN Thẩm Mỹ Viện
AVA

108 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P Bến Nghé, Q. 1,

1

Thẩm Mỹ
Viện

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Thanh Tiến

0903709346

Công ty Ngọc Trân
MOBI TNHH Thương Mại &
Thiết Kế Mỹ Thuật

3 Huỳnh Khương Ninh, P
Đa Kao, Q. 1,

1

Quảng Cáo- 38204215,
Đại Lý & Cố 38204440 Fax
Vấn
38204354

GIÁM ĐỐC

NAM Hiroshi Azuma

0903709500

MOBI

Tầng1, 80 Nguyễn Đình
Chiểu, Q. 1,

1

sanyoBốc Dỡ-Các (08)37542434 www.tcmgl
hcm@vn
Nhà Thầu
37542431
obal.net
n.vn

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Thắng Cang

0903709791

Công ty Cổ Phần Tư
MOBI Vấn Xây Dựng Công
Trình Thủy Bộ

302 Nguyễn Công Trứ, P
Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

1

(08)39633614,
Hàng Hải-Tư
39633592 Vấn
39635377

0903710002

Công ty BNP TNHH
MOBI
Thiết Bị Văn Phòng

1

Hội ThảoCung Cấp
Trang Thiết
Bị

GIÁM ĐỐC

NAM Trần Hoàng Bảo

Công ty Sanyo TNHHVpđd

119 Cô Bắc, Q. 1,

38431253,
38292664 Fax
38430060

ntdesign
@hcm.vn
n.vn

sudewatc
www.sude
o@vnn.v
wat.com
n

bnpoffice
(08)38477339 www.bnpof
@hcm.vn
39970480
fice.com
n.vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh
NAM
Bình

HỌ VÀ TÊN

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Việt Nga

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị
Thanh Nga

NỮ

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

0903710017

Công ty Long Bình
MOBI TNHH Thương Mại &
Kỹ Thuật Tin Học

0903710535

Tòa Nhà Sài Gòn 3, 140
MOBI Công ty Tây Nam TNHH Nguyễn Văn Thủ, P Đa
Kao, Q. 1,

0903710755

Công ty Nam Nhân
MOBI
TNHH

GIÁM ĐỐC

NAM Nguyễn Văn Lãm 0903711553

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Trần
Trọng Tiến

0903711689

TRƯỞNG ĐẠI
NAM David Mark Pryor 0903713714
DIỆN

GIÁM ĐỐC

NAM Quách Thái Sơn

TRƯỞNG ĐẠI
NAM Seo Gab Jong
DIỆN

GIÁM ĐỐC

NAM

Vương Văn
Thuận

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

1

Nghe NhìnCung Cấp
Trang Thiết
Bị

(08)39572141,
39572142 38579207

lbc@hcm www.longb
.vnn.vn inh.com.vn

1

Thương Mại- 39101353 Fax
Các Công Ty 39101937

southwes
www.south
twest.com.
admin@v
vn
nn.vn

48 Cao Bá Nhạ, P
Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,

1

38373750,
Thương Mại- 38373902,
Các Công Ty 39202501 Fax
38373902

DNTN Khách Sạn Lam 18 Bùi Thị Xuân, P Bến
Bình
Thành, Q. 1,

1

Khách Sạn

lambinhh
(08)35144533 otel@hot
35144566
mail.com

Nhà Hàng Điểm Vang70 Lý Tự Trọng, P Bến
MOBI Công ty Du Lịch Bến
Thành, Q. 1,
Thành

1

Nhà Hàng
Việt Nam

(08)38611402 38611137
david.pry
or@vn.st www.stem
emcor.co cor.com
m
www.alser
co.com

MOBI

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Công ty Stemcor Việt
MOBI
Nam-Vpđd

DIA CHI

44-50 Nguyễn Cư Trinh,
P Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

QUẬN
HUYỆN

Tầng1, Tòa Nhà
Somerset Chancellor
Court, 21-23 Nguyễn Thị
Minh Khai, P Bến Nghé,
Q. 1,

1

Thép

38247072,
38247071 Fax
38247124

383 Trần Hưng Đạo, P
Cầu Kho, Q. 1,

1

Phòng Thí
NghiệmCung Cấp
Trang Thiết
Bị

39203910,
39203911,
39203912 Fax
39201255

80 Ký Con, P Nguyễn
Thái Bình, Q. 1,

1

Tự Động-Hệ
39141529 Fax
Thống &
38216705
Thiết Bị

1

Điện-Các
Thiết Bị

0903714500

Công ty Ân Lộc TNHH
MOBI
Dịch Vụ Thương Mại

0903714516

MOBI

Công ty SNA
Enterprise-Vpđd

0903715191

MOBI

Cửa Hàng Thuận Phát 74 Calmette, P Nguyễn
Thiết Bị Điện
Thái Bình, Q. 1,

(08)38593611,2
22419699 38593612

EMAIL

snasbo@
hcm.vnn.
vn

WEBSITE

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

Phạm Thị Lâm

0903715632

MOBI

Công ty Hoa Lài TNHH 45 Tôn Thất Thiệp, P
Thương Mại Dịch Vụ
Bến Nghé, Q. 1,

NAM Lê Hữu Thành

0903716848

MOBI

Công ty Marsh Việt
Nam TNHH

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NỮ

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NỮ

Trần Tạ Bích Hải 0903717127

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

1

Mỹ PhẩmSản Xuất &
Bán Buôn

jasmines
(08)37312365 pavn@vn
37314651
n.vn

Tầng10, Tòa Nhà OSIC,
8 Nguyễn Huệ, P Bến
Nghé, Q. 1,

1

Bảo Hiểm

(08)38440966,
38441110 38422500

Công ty Hải Phú Cổ
67A Trần Quang Khải, P
MOBI Phần Xây Dựng & Kinh
Tân Định, Q. 1,
Doanh Nhà

1

Địa Ốc

39107660 Fax
39107660

1

38298520,
Y Tế-Các Tổ 38236520,
Chức Phục 38236130,
Vụ
38298424 Fax
38298551

1

Máy Bán
Hàng

TỔNG GIÁM
ĐỐC

NAM Tạ Minh Long

0903717208

Tầng1-2-3, Tòa Nhà Han
Công ty Oscat/Aea Việt
MOBI
Nam, 65 Nguyễn Du, P
Nam
Bến Nghé, Q. 1,

GIÁM ĐỐC

NAM Kha Tử Quay

0903718726

Công ty Lý Phú Vinh
35 Hoàng Sa, P Đa Kao,
MOBI TNHH Thương Mại Dịch
Q. 1,
Vụ & Xây Dựng

GIÁM ĐỐC

Đặng Quang
NAM
Hiền

0903718885

Công ty Đặng Gia
TNHH Sản Xuất Kinh
217 Trần Quang Khải, P
MOBI Doanh Xuất Nhập Khẩu
Tân Định, Q. 1,
Hàng Thủ Công Mỹ
Nghệ

1

Thủ Công Mỹ
38482650,
Nghệ-Sản
38468922 Fax
Xuất & Bán
38468922
Buôn

GIÁM ĐỐC

NAM Trần Hoàng

0903722207

Công ty TNHH Truyền
MOBI Thông Tiếp Thị Việt
Nam

8B Nguyễn Trung Trực,
P Bến Thành, Q. 1,

1

Quảng Cáo- 38239718,
Đại Lý & Cố 38636546 Fax
Vấn
38277980

GIÁM ĐỐC

NAM Nguyễn Chí Kiên 0903722291

Công ty Mặt Trăng
MOBI TNHH Thương Mại &
Dịch Vụ Quảng Cáo

Phòng 2, Tầng4, Ttâm
Sài Gòn, 65 Lê Lợi, P
Bến Nghé, Q. 1,

1

Quảng Cáo- 38270298,
Đại Lý & Cố 38270297 Fax
Vấn
38270296

328B Trần Hưng Đạo, P
Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,

1

Văn Phòng39206426 Fax
Trang Thiết
39206427
Bị

GIÁM ĐỐC

NỮ

Châu Thị Ngọc
Thảo

0903723137

EMAIL

MOBI

Công ty Thảo Nhiên
TNHH

WEBSITE

www.mars
h-asia.com
nguyenco
ngtri@hai
phu.com
1hcm.ops
www.intern
@internat
ationalsos.
ionalsos.
com
com

lpvco@s
(08)38362888 aigonnet.
39242634
vn
www.dang
dghandic
gia.com;
raffs@hc
www.rigvie
m.vnn.vn
tnam.com
www.vietn
daotao@ ammarcom
vietnamm .edu.vn;
arcom.co www.vietn
m
ammarcom
.com
mco@hc
m.vnn.vn
thaonhie
n@email.
viettel.vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NAM

HỌ VÀ TÊN

Nguyễn Xuân
Huy

TRƯỞNG ĐẠI
NAM Linson Lim
DIỆN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

0903723836

Công ty Hàm Nghi
MOBI TNHH Xây Dựng
Thương Mại

5 Hàm Nghi, P Nguyễn
Thái Bình, Q. 1,

1

Giao Nhận &
Dịch Vụ Vận (08)39730127
Chuyển

info@ha
www.hamn
mnghi.co
ghi.com
m

0903723931

Công ty Keppel Land
MOBI Việt Nam PropertiesVpđd

Phòng 5, Tầng4, Ttâm
Sài Gòn, 65 Lê Lợi, P
Bến Nghé, Q. 1,

1

Địa Ốc

38270268 Fax
38270297

www.kepp
elland.com
.sg

0903724052

DNTN Thụ Nhân Dịch
MOBI
Vụ & Thương Mại

16 Lê Công Kiều, P
Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

1

Mỹ NghệCửa Hàng &
Các Nhà
Buôn

(08)38760957,
38761069,
38768408 38761070

dinhhv@
hcm.vnn.
vn

0903724724

Công ty Điền Địa TNHH
68/17 Trần Quang Khải,
MOBI Đo Đạc & Dịch Vụ Tư
P Tân Định, Q. 1,
Vấn

1

Địa Vật Lý38482393 Fax
Nhà Địa Vật
38482510

tracdiaba
ndo@vnn
.vn

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

GIÁM ĐỐC

NAM Hà Văn Đính

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

Eisuke
NAM
Shimokawa

0903725002

Công ty Takasago Int'l
MOBI
(Singapore)-Vpđd

GIÁM ĐỐC

NAM Phan Văn Khinh

0903725781

MOBI

GIÁM ĐỐC

NAM Nguyễn Sơn Hà

0903725872

Công ty Việt Khánh
MOBI TNHH Thương Mại &
Dịch Vụ

GIÁM ĐỐC

NAM

0903726176

MOBI

GIÁM ĐỐC

NAM Bốc Trường Phú

0903727564

Công ty Đông Nam Á
MOBI TNHH Thương MạiDịch Vụ Máy Tính

Nguyễn Mạnh
Cường

Nguyễn Hồng
Phúc

DIA CHI

Phòng 907, Tầng9, Cao
Ốc Sun Wah, 115
Nguyễn Huệ, P Bến
Nghé, Q. 1,

Công ty Cổ Phần Trừ
31B Hải Triều, P Bến
Mối Khử Trùng (TCFC) Nghé, Q. 1,

Công ty Hồng Phúc
TNHH Tin Học

QUẬN
HUYỆN

1

1

112 Nguyễn Cư Trinh, P
Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,

1

114 Bùi Thị Xuân, P Bến
Thành, Q. 1,

1

78 Tôn Thất Tùng, P Bến
Thành, Q. 1,

1

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

WEBSITE

dung_hu
(08)39627524 - ynh@tak www.takas
Hương Liệu
39623168
asago.co ago.com
m
39140893,
Thuốc Trừ
38223926,
Sâu/Thuốc 38210245,
tcfc@hc www.tcfc.c
Diệt Côn
38214171 Fax m.fpt.vn om.vn
Trùng
38212011,
Máy Vi Tính 38217952
(08)38378600,
Cá Nhânvkcc@hc www.vietk
38370185 Nhà
m.vnn.vn hanh.com
Buôn/Đại Lý 38370918
Phần Cứng
Máy Vi Tính
(08)38650856,
phuc_chu www.saigo
Cá Nhân38604704,
ng@yaho ndaugia.co
Nhà
39713290 o.com
m
Buôn/Đại Lý
39713289
Phần Cứng
39252799,
Vi Tính & Tin
38334441 Fax
Học
39253930

azcomput
er@saigo
nnet.vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

Đặng Thạch
NAM
Quân

GIÁM ĐỐC

Lương Thiện
NAM
Hậu

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc
NAM
Khánh

GIÁM ĐỐC

NỮ

HỌ VÀ TÊN

Nguyễn Trung
Hiếu

Phạm Thị Thảo

GIÁM ĐỐC

NAM Phạm Quốc Việt

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh
Vân

NAM Lý Công Hùng

NAM Từ Phú Hưng

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

0903729111

Quang Dũng - Công ty
MOBI TNHH Thương Mại
Công Nghệ

Tầng1, Tòa Nhà
Colonnade, 27 Nguyễn
Trung Trực, P Bến
Thành, Q. 1,

0903729134

Nhà Hàng Nhân ĐôiMOBI Công ty Cổ Phần
Phước Sang

21 Ngô Đức Kế, P Bến
Nghé, Q. 1,

1

0903729892

MOBI

Phòng 004, Tầng1, 207
Công ty Gia Tiến TNHH
Lô A,Bùi Viện, P Phạm
Thương Mại Dịch Vụ
Ngũ Lão, Q. 1,

1

0903730107

Công ty KTN TNHH
Ttâm Thương Mại
MOBI Công Nghệ Điều Khiển Fosco, 23 Phùng Khắc
Chất Lỏng
Khoan, P Đa Kao, Q. 1,

0903730257

DNTN Khách Sạn Tân
MOBI
Hoàng Ngọc

52 Thủ Khoa Huân, P
Bến Thành, Q. 1,

0903730510

Công ty Thạch Tùng
MOBI
TNHH

21A Trần Nhật Duật, P
Tân Định, Q. 1,

1

0903732960

MOBI

4 Cao Ốc Indochina Park
Tower,Nguyễn Đình
Chiểu, P Đa Kao, Q. 1,

1

0903734457

Công ty Việt Thịnh Phát
339D Nguyễn Cảnh
MOBI TNHH Giao Nhận &
Chân, P Cầu Kho, Q. 1,
Thương Mại

0903736196

Công ty Hưng Đức
246A Đinh Tiên Hoàng,
MOBI TNHH Tư Vấn Thiết Kế
P Đa Kao, Q. 1,
Xây Dựng

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Công ty Việt Kim Cổ
Phần

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

1

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

38231693,
Vi Tính & Tin
38241511 Fax
Học
38231665
(08)39675072,
38543460 Nhà Hàng
39675073,
39675072
(08)39605972,
39605975,
Hàng Không39605976,
Các Dịch Vụ
39692281 39692281

EMAIL

WEBSITE

info@qdwww.qdtek.com.v
tek.com.vn
n
info@phu
www.phuo
ocsang.c
csang.com
om
giatien3
www.giatie
@hcm.fpt
n.com.vn
.vn

1

info@ktnf
Bơm-Nhà
(08)39491295 - luid.com; www.ktnflu
Phân Phối &
39492500
info@ktn. id.com
Sản Xuất
com.vn

1

info@tan
www.tanho
(08)39236679 - hoangng
angngocho
39236679
ochotel.c
tel.com
om

Khách Sạn
Công
Nghiệp-Cung
Cấp Trang
Thiết Bị
Điện LạnhThiết Bị
Công
Nghiệp,
Thương Mại

(08)38228337,
38297989 38441786,
38297989

lycopod
@vnn.vn

(08)37169813 - vietkim@
www.vietki
37169814,
viekimco.
mco.com
37169814
com

1

(08)38484653,
Giao Nhận &
38484829,
Dịch Vụ Vận
38438748 Chuyển
38484653

1

Xây DựngThầu Tổng
Hợp

38200984,
38206490,
38206585 Fax
38205779

vietex@h
cm.vnn.v
n
hungducc
www.hung
o@hcm.v
duc.com
nn.vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NAM

HỌ VÀ TÊN

Đinh Hoàng
Quân

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

0903736273

Công ty Duy Tân TNHH
151 Lê Thị Riêng, P Bến
MOBI Xây Dựng & Thương
Thành, Q. 1,
Mại

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Công ty A & S Thái
Works-Vpđd

DIA CHI

TRƯỞNG ĐẠI
NAM Sevvre Golten
DIỆN

0903736754

MOBI

50 Trần Quang Khải, P
Tân Định, Q. 1,

Nguyễn Trung
Thẳng

0903737775

Công ty Masso TNHH
30 Đặng Tất, P Tân
MOBI Dịch Vụ & Tư Vấn Các
Định, Q. 1,
Giải Pháp Tiếp Thị

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng
NAM
Trọng

0903740079

DNTN Thái Sinh Tài
MOBI
Thương Mại Dịch Vụ

GIÁM ĐỐC

NAM Cao Vĩnh Hào

0903743364

Công ty Quốc Tế TNHH
Tầng3, 14 Nguyễn Đình
MOBI Đầu Tư & Tư Vấn Xây
Chiểu, P Đa Kao, Q. 1,
Dựng

GIÁM ĐỐC

NAM Frederick Burke

0903749822

MOBI

GIÁM ĐỐC

NAM

0903753199

Công ty Nova Việt Cổ
MOBI Phần Thương Mại Du
Lịch

Albert
Kaindlbauer

0903754911

Khách Sạn
8-15 Tôn Đức Thắng, P
MOBI Renaissance Riverside
Bến Nghé, Q. 1,
Sài Gòn

Phan Thị Nam
Trân

0903754925

MOBI

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

NỮ

Nguyễn Văn
Song

Công ty Baker &
McKenzie LLP Luật

DNTN Cây Tre Thực
Phẩm Cấp Đông

Phòng 6, Tầng1, Tòa
Nhà Hoàng Đan, 12M
Nguyễn Thị Minh Khai, P
Đa Kao, Q. 1,

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

1

Thép-Các
Sản Phẩm

1

Thủy SảnSản Xuất &
38481597 Fax
Bán Buôn
38481598
Thiết Bị Chế
Biến

1

Tiếp Thị-Tư
Vấn

1

1

38393211,
54071883

EMAIL

WEBSITE

duytanste
el@vnn.v
n
www.fishm
astw@hc
ealpmachi
m.vnn.vn
ne.com

masso@ www.mass
35265247 hcm.vnn. ogroup.co
vn
m
(08)38855403,
38120144,
tstpteco
38855365,
@unet.vn
Máy Móc
54085639,
news.co
54085640 m
(08)39201055,
38120143
Hóa Chất39201213,
Cung Ứng
icci@hcm www.icci.c
39201552,
Thiết Bị Cho
.vn
om.vn
38373109 Nhà Máy
39200736

Tầng12, Tháp Sài Gòn,
29 Lê Duẩn, Q. 1,

1

Luật Sư

(08)38592972,
38591017 38591021

fred.burk
www.baker
e@baker
net.com
net.com

97A Nguyễn Cư Trinh, P
Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,

1

Du Lịch-Đại

(08)38575528

novarosa www.novar
@vnn.vn osa.com

1

Khách Sạn

(08)38242821,
38277724 38242822,
38277728

reservati
www.renai
ons@ren
ssancehot
aissanceels.com/sg
saigon.co
nbr
m

1

Thực Phẩm- 38206033,
Các Sản
38206745 Fax
Phẩm
38206040

54 Huỳnh Khương Ninh,
P Đa Kao, Q. 1,

roysmariti
me@hcm
.vnn.vn

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

NAM Bùi Tùng Khánh

0903755537

Công ty Phương Bắc
TNHH Ngoại Thương
MOBI
Nghiên Cứu & Phát
Triển

NAM Lin Hsien Yu

0903755901

Công ty Grobest & I-Mei Tầng5-6-7, 4 Nguyễn Thị
MOBI Industrial Việt Nam
Minh Khai, P Đa Kao, Q.
TNHH
1,

Hoàng Thị Bích
Ngọc

0903757988

MOBI

Công ty Việt Nam
TNHH Tơ Lụa

GIÁM ĐỐC

NAM Hoàng Gia Hiệp

0903758757

MOBI

GIÁM ĐỐC

NAM Hà Văn Hải

0903759795

GIÁM ĐỐC

NAM

CHỨC VỤ

GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM
ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIỚI
TÍNH

NỮ

HỌ VÀ TÊN

Nguyễn Thanh
Thuận

NAM Vũ Tiến Đức

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

Tầng9, 35Bis Phùng
Khắc Khoan, P Đa Kao,
Q. 1,

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

WEBSITE

1

38235253,
Tư Vấn
38227655 Fax
Thương Mại
38224775

info@exp www.expor
ort2globa t2global.co
l.com
m

1

Thức Ăn Cho 54046269 Fax
Hải Sản
54046272

grobest@
www.grob
grobest.c
est.com.vn
om.vn

98C Lê Lai, P Bến
Thành, Q. 1,

1

Tơ Tằm-Sản 39257235,
Xuất & Bán 38392328 Fax
Buôn
38358241

baosilk@
hcm.vnn.
vn

Công ty Gia Ngọc
TNHH

449C Trần Hưng Đạo, P
Cầu Kho, Q. 1,

1

Quảng Cáo- 38365935,
Đại Lý & Cố 39005712 Fax
Vấn
38365935

ctygiango
c@yahoo
.com

MOBI

Công ty Hà Quang Cổ
Phần

73Bis Hàm Nghi, P
Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

1

Địa Ốc

38211199,
38218969 Fax
38218969

haquang
corp@hc
m.vnn.vn

0903760489

MOBI

Công ty Tân Thuận Phú 301 Trần Hưng Đạo, P
TNHH
Cô Giang, Q. 1,

1

thuphuco www.tanth
Giáo Dục-Tư (08)37554304 @yahoo. uanphu.co
Vấn
37554308
com
m

0903764220

T & D - Công ty TNHH
MOBI Thương Mại Dịch Vụ
Tin Học

19/25 Trần Đình Xu, P
Cầu Kho, Q. 1,

1

GIÁM ĐỐC

NỮ

Nguyễn Thị Kim
Oanh

0903776911

Công ty Đạt Tân TNHH
320 Trần Hưng Đạo, P
MOBI Sản Xuất Thương Mại
Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,
Dịch Vụ

1

GIÁM ĐỐC

NỮ

Ngô Thị Bích
Thuỷ

0903777300

Công ty Viễn Sơn
MOBI TNHH Phát Triển Kỹ
Thuật Ứng Dụng

1

162B Bùi Thị Xuân, P
Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

Máy Vi Tính
(08)39873180,
Cá Nhân38944562 Nhà
Buôn/Đại Lý 39873181
Phần Cứng
39202858,
Vi Tính & Tin 39144027,
Học
39144369 Fax
39202857
Máy Vi Tính
Cá Nhân(08)54450308,
Nhà
54450309 Buôn/Đại Lý 35111552
Phần Cứng

notebook
@hcm.vn
n.vn
datanet
@hcm.vn
n.vn
msinfo@mic
rostar.co
m.vn;
info@mic
rostar.co
m.vn

www.datan
etvn.com
www.micro
star.com.v
n

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

1

Máy Vi Tính
Cá NhânNhà
Buôn/Đại Lý
Phần Cứng

(08)38475600,
39971410 39971410,
39971410

1

Dược Phẩm(08)38494947 - pharmix
Sản Xuất &
38494821
@vnn.vn
Bán Buôn

1

xpĐiện Thoại- (08)39973540 net@hcm
Các Công Ty 38443711
.vnn.vn

GIÁM ĐỐC

NAM Thân Tiến

0903777391

Công ty Bảo Ngọc
34 Nguyễn Cư Trinh, P
MOBI
TNHH Vi Tính Xách Tay Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

GIÁM ĐỐC

NAM Soon Whan Kim

0903777920

Phòng 108, Tầng1,
MOBI Công ty Pharmix-Vpđd Cityview, 12 Mạc Đĩnh
Chi, P Đa Kao, Q. 1,

GIÁM ĐỐC

NAM

0903789482

MOBI

0903800233

Công ty Đông Á Cổ
MOBI Phần Xuất Nhập Khẩu
Cơ Điện Lạnh

112 Trần Hưng Đạo, P
Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

1

Công ty Logwin Air &
MOBI
Ocean Far East-Vpđd

Phòng 402, Tầng4, Ttâm
Thương Mại Kim Đô, 123
Lê Lợi, P Bến Nghé, Q.
1,

1

21-23 Phó Đức Chính, P
Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

1

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Điền
Ngọc

Trang Quốc
Dũng

Công ty Xuân Phong
TNHH

4 Trần Doãn Khanh, P
Đa Kao, Q. 1,

GIÁM ĐỐC

NAM Marco Wampach 0903800272

GIÁM ĐỐC

NAM

Hoàng Thanh
Thái

0903800844

MOBI DNTN Linh Sa

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Văn
Thanh

0903801375

MOBI

Công ty Đông Đô Cổ
Phần Hàng Hải-Cn

62Bis Huỳnh Thúc
Kháng, P Bến Nghé, Q.
1,

1

TRƯỞNG ĐẠI
NAM Trần Nam Phong 0903801582
DIỆN

MOBI

Công ty Maxxium
Singapore-Vpđd

Tầng18, Tháp Bitexco,
19-25 Nguyễn Huệ, P
Bến Nghé, Q. 1,

1

30 Lê Lợi, P Bến Nghé,
Q. 1,

1

GIÁM ĐỐC

NAM Nguyễn Phong

0903801888

Công ty ATC TNHH
Sản Xuất Hàng Mỹ
MOBI
Thuật & Dịch Vụ Du
Lịch

EMAIL

WEBSITE

sales@b www.baon
aongocla goclaptop.
ptop.com com

Điện LạnhThiết Bị
dong_a
(08)35174304 www.dong
Công
@hcm.fpt
35172393
a.com.vn
Nghiệp,
.vn
Thương Mại
www.logwi
Giao Nhận &
(08)35174304 nDịch Vụ Vận
35172393
logistics.co
Chuyển
m
38218995,
Văn Phòng
thai.hoan
38218995,
Phẩm-Sản
gthanh@l
38218995,
Xuất & Bán
inhsa.co
38218995 Fax
Buôn
m
vifor@hc
38214564
m.fpt.vn;
38241404 Fax viseritran
Vận Tải Biển
38224362
shcm@hc
m.fpt.vn
38210880,
38210955,
www.maxx
Rượu
38210813 Fax
ium.com
38210960
Du Lịch-Đại

sales@at
(08)35106696 www.atcvi
cvietnam.
35106843
etnam.com
com

MẠNG
DI
ĐỘNG

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NAM Nguyễn Văn Tấn 0903802629

MOBI Công ty T.N.T TNHH

258Bis Trần Hưng Đạo,
P Nguyễn Cư Trinh, Q.
1,

1

An Ninh-Hệ (08)35158291,
Thống, Thiết 35158292 Bị Kiểm Tra 35158293

GIÁM ĐỐC

NAM Lưu Quốc Hòa

0903802902

MOBI DNTN Việt Huy Hoàng

9 Trịnh Văn Cấn, P Cầu
Ông Lãnh, Q. 1,

1

Mực In

GIÁM ĐỐC

Trần Trịnh
Quỳnh Hương

0903803139

Hãng Tàu STX Pan
MOBI
Ocea

1

38228225,
Vận Tải Biển 38228275 Fax
38228272

NỮ

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

89 Pasteur, Q. 1,

GIÁM ĐỐC

NAM

Phạm Quỳnh
Giang

0903803437

Công ty Cổ Phần
51 Đồng Khởi, P Bến
MOBI Quảng Cáo & Hội Chợ
Nghé, Q. 1,
Thương Mại-Cn

GIÁM ĐỐC

NAM Đỗ Tất Thắng

0903803513

MOBI

Công ty TNHH Thương 130 Điện Biên Phủ, P Đa
Mại Dịch Vụ Đa Kao
Kao, Q. 1,

(08)38637730

(08)38752999,
Hội Chợ &
38754268,
Triển Lãm- 38752988 Nhà Tổ Chức 38752988,
38754267
38204565,
Sữa & Các
38223768,
Sản Phẩm
38204082 Fax
Sữa
38204082

gmwww.macs
stxvn@m
vietnam.co
acsvietna
m
m.com
vinexad- www.vinex
51dk@hc adsaigon.c
m.vnn.vn om
dakao@h
cm.fpt.vn

1

(08)39325030,
Dầu Khí-Các 39325030,
Công Ty
39325030 39325221

www.petro
nas.com.m
y

0903804354

Công ty Việt Sinh TNHH
16/1 Phan Ngữ, P Đa
MOBI Vận Tải Dịch Vụ Du
Kao, Q. 1,
Lịch

1

Du Lịch-Đại

tour@viet
www.vietsi
sinko.co
nko.com
m

0903805011

Phòng 1D, Tầng1, Tòa
Nhà Somerset
Công ty Ciba Specialty
MOBI
Chancellor Court, 21-23
Chemical-Vpđd
Nguyễn Thị Minh Khai, P
Bến Nghé, Q. 1,

(08)39325030,
39325030,
39325030 39325221

1

Hóa Chất

(08)54036219 - ltkl@hcm www.cibas
54036219
.vnn.vn c.com

NAM Pui Thai Chong

0903804278

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu
Sương

Lê Thị Kim Loan

info@tnt- www.tntvietnam.c vietnam.co
om
m

info@v- www.vcontracto contractor.
r.com
com

GIÁM ĐỐC

NỮ

WEBSITE

(08)38218315,
38218319 38217051

Công ty Petronas
MOBI
Carigali (Việt Nam)

GIÁM ĐỐC

1

EMAIL

1

NAM Nguyễn Thế Huy 0903803596

NỮ

1

ĐIỆN THOẠI
BÀN

Hội Chợ &
Triển LãmThầu Lắp
Đặt

Phòng 23A, Tầng2, 6
MOBI Công ty V & C Cổ Phần Phùng Khắc Khoan, P
Đa Kao, Q. 1,

GIÁM ĐỐC

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

CHỨC VỤ

170 Hai Bà Trưng, P Đa
Kao, Q. 1,

CHỨC VỤ

GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM
ĐỐC

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

NAM Phạm Thế Vinh

0903805253

Công ty Hoàng GiaMOBI SCCT Tư Vấn Luật &
Kiểm Toán

Nguyễn Thị Kim
Lang

0903805400

MOBI

0903805505

Công ty Thủy Hoàng
300 Trần Hưng Đạo, P
MOBI TNHH Thương Mại Sản
Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,
Xuất Xây Dựng

0903805956

MOBI

Công ty T.C TNHH
Thương Mại

0903805975

MOBI

Công ty Sài Gòn-RDC
TNHH

0903805994

7/1A Nguyễn Trãi, P Bến
MOBI Khách Sạn Thanh Thủy
Thành, Q. 1,

1

Khách Sạn

Tầng1, Tòa Nhà
Công ty Vinaconex Sài
Vinaconex, 47 Điện Biên
Gòn Cổ Phần
Phủ, P Đa Kao, Q. 1,

1

Xây DựngThầu Tổng
Hợp

GIỚI
TÍNH

NỮ

HỌ VÀ TÊN

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Cường

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

NAM Michael Williams

GIÁM ĐỐC

NỮ

Huỳnh Quốc
Giang

Lê Thị Bạch Yến

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Kim Cơ - Công ty Cổ
Phần Xây Dựng

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

WEBSITE

1

Kế Toán &
Kiểm Toán

(08)39737277,
39737278 39737279,
39737276

hoanggia www.hoan
.scct@hc ggiam.vnn.vn scct.com

1

Xây DựngThầu Tổng
Hợp

39140438 Fax
39140448

kimconst
@hcm.vn
n.vn

1

(08)39783379,
Điện-Dụng
38610963 Cụ & Thiết Bị
38610963

thuyhoan
g@hcm.v
nn.vn

509 Trần Hưng Đạo, P
Cầu Kho, Q. 1,

1

Âm Thanhsales@tc
(08)37102863 www.tcviet
Hệ Thống &
vietnam.c
37102864
nam.com
Thiết Bị
om

Phòng 307, Tầng3,
Cityview, 12 Mạc Đĩnh
Chi, P Đa Kao, Q. 1,

1

Bê TôngTrộn Sẵn

46 Nguyễn Cư Trinh, P
Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

144 Nguyễn Thái Bình, P
Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

srdc@sai
(08)39508835 www.saigo
gonnet.v
39508570
nrdc.com
n
thanhthu
www.thanh
(08)39508835 - y090380
thuyhotel.c
39508570
5994@ya
om
hoo.com
vinacone
39111368,
x39104813 Fax saigon@
39104485
hcm.vnn.
vn

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Thế Hùng

0903806002

MOBI

GIÁM ĐỐC

NAM Trần Văn Thịnh

0903806030

Công ty Phương Đông
116E Nguyễn Đình
MOBI TNHH Xây Dựng ĐiệnChiểu, P Đa Kao, Q. 1,
Thương Mại

1

Điện-Các
Nhà Thầu

(08)35119014

GIÁM ĐỐC

NAM

0903806608

Tầng7, Tòa Nhà Yoco,
MOBI Ngân Hàng Shinhan-Cn 41 Nguyễn Thị Minh
Khai, P Bến Nghé, Q. 1,

1

Ngân Hàng

(08)39138403,
35265319

Seol Young Oh

EMAIL

shbhcm
www.shinh
@hcm.vn
an.com
n.vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NAM

HỌ VÀ TÊN

Nguyễn Ngọc
Phụng

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

0903806644

MOBI

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

Tầng18, Tháp Bitexco,
Công ty Mỹ Tín TNHH
19-25 Nguyễn Huệ, P
Thương Mại & Dịch Vụ
Bến Nghé, Q. 1,

Trịnh Viết Lệ

0903806731

Công ty Cẩm Lệ Cổ
MOBI
Phần Thương Mại

Nguyễn Quyết
Thắng

0903806750

MOBI

GIÁM ĐỐC

NAM Phí Hồng Tiến

0903806843

Khách Sạn Đông Á 1131 Bùi Viện, P Phạm
MOBI DNTN Thương Mại Dịch
Ngũ Lão, Q. 1,
Vụ Đông Á

GIÁM ĐỐC

NAM Lao Wang

0903806879

MOBI

0903807144

Công ty Philips
Tầng7+8, 119 Điện Biên
MOBI Electronics SingaporePhủ, P Đa Kao, Q. 1,
Vpđd

0903807587

Công ty Viễn Phát
MOBI
TNHH Thương Mại

0903807860

MOBI

0903807864

Công ty Bách Việt
MOBI TNHH Kỹ Thuật
Thương Mại

GIÁM ĐỐC

NỮ

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

NAM Pratt Hsu

GIÁM ĐỐC

NAM Võ Minh Khải

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Văn
Phước

Hoàng Minh
Trung

5-7 Đặng Thị Nhu, P
Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

Công ty Tín Hòa TNHH 27 Đặng Tất, P Tân
Thương Mại & Dịch Vụ Định, Q. 1,

Công ty Union TNHH
Bảo Hiểm-Vpđd

Tầng11D, Tòa Nhà
OSIC, 8 Nguyễn Huệ, P
Bến Nghé, Q. 1,

6A/10 Nguyễn Cảnh
Chân, P Nguyễn Cư
Trinh, Q. 1,

11I-11H Nguyễn Thị
Trí Việt - Công ty TNHH
Minh Khai, P Bến Nghé,
Văn Hóa Sáng Tạo
Q. 1,
97A Lý Tự Trọng, P Bến
Thành, Q. 1,

QUẬN
HUYỆN

1

1

1

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

Rượu
Máy
Khâu/Máy
May & Các
Loại Máy Đi
Kèm-Công
Nghiệp
Mã Vạch-Hệ
Thống &
Thiết Bị

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

WEBSITE

38210880 Fax
38210960

nhan.le@
www.remy.
maxxium.
com
com

(08)38619671,
39746673,
38853227 38619673

camleco
www.caml
@camlec
e.com.vn
om.vn

info@sin www.sinoa
(08)38418831 oautoid.c utoid.com.
38418831
om.vn
vn

1

Khách Sạn

(08)39230164,
39230039 39230039

dongatec
o@hcm.v
nn.vn

1

Bảo Hiểm

(08)39032124,
38655656 38655656

unionvn
@hcm.vn
n.vn

1

Điện Tử-Sản
alex.ngia
Xuất & Bán (08)39141684 www.philip
n@philip
Buôn Trang 38223887
s.com
s.com
Thiết Bị

1

Phân BónSản Xuất &
Bán Buôn

1

Quảng Cáo- 38233860,
Đại Lý & Cố 38233859 Fax
Vấn
38224560

firstnews www.firstn
@hcmc.n ews.com.v
etnam.vn n

1

(08)37176511,
Bơm-Nhà
37176509,
Phân Phối & 37176510,
Sản Xuất
37176513 37176512

bavico@
www.bavic
hcm.vnn.
o.com
vn

38364767,
38375217,
39201356 Fax
39201819

vienphatc
o@hcm.v
nn.vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

GIÁM ĐỐC

NỮ

Bùi Thị Kim Yến

0903808227

MOBI

0903808282

Phòng 1243, Tầng12,
Công ty RV Centre Int'l- Tòa Nhà Petro Vietnam
MOBI
Vpđd
Tower, 1-5 Lê Duẩn, P
Bến Nghé, Q. 1,

0903808288

Công ty Hồng Bảo
MOBI
TNHH Xây Dựng

27-29 Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, P Nguyễn Thái
Bình, Q. 1,

0903808500

DNTN Thuận Thiên
MOBI
Dịch Vụ

277 Lê Thánh Tôn, P
Bến Thành, Q. 1,

1

Phòng 302, Tầng3, Tòa
Nhà Metropolitan, 235
Đồng Khởi, P Bến Nghé,
Q. 1,

1

GIÁM ĐỐC

NAM Eric Tan

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn
NAM
Dũng

GIÁM ĐỐC

NỮ

Đặng Thị Lan
Anh

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Phòng 63, Tầng6, 6
Công ty Kim Yến TNHH
Phùng Khắc Khoan, P
Du Lịch
Đa Kao, Q. 1,

GIÁM ĐỐC

NAM Christopher Kan

0903808662

Công ty Liên Doanh
MOBI Cao Ốc Sài Gòn
Metropolitan

GIÁM ĐỐC

NAM Đỗ Thành Thân

0903809492

MOBI

0903809700

Công ty ITI Marine &
MOBI
Oilfield-Vpđd

TRƯỞNG ĐẠI
NAM Lee Kok Say
DIỆN

GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM
ĐỐC

NỮ

NAM

DIA CHI

Công ty Đỗ Thân TNHH 219Bis Trần Hưng Đạo,
Thiết Bị Y Khoa
P Cô Giang, Q. 1,

120 Nguyễn Văn Thủ, P
Đa Kao, Q. 1,

Kiều Thị Kim Lan 0903809719

Công ty Bạch Đằng Cổ Tòa Nhà BADACO, 16
MOBI Phần Thương Mại Dịch Đặng Tất, P Tân Định,
Vụ
Q. 1,

Nguyễn Ngọc
Vinh

Công ty Thép Miền
MOBI Nam-TCông ty Thép
Việt Nam

0903809821

56 Thủ Khoa Huân, P
Bến Thành, Q. 1,

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

1

Du Lịch-Đại

(08)37701686,
37701686 37701684

1

(08)39733579,
Đào Tạo-Tư
22152791 Vấn
39733579

1

Kim Khí Điện
(08)37294845,
Máy-Sản
37290509 Xuất & Bán
37294846
Buôn

QUẬN
HUYỆN

1

WEBSITE

camonco
m@hcm.
vnn.vn
www.tmita
ck.com.sg
hongbao- www.hong
ge@vnn. baocorp.co
vn
m

thuanthie
www.thuan
(08)35530226 - nhotel@h
Khách Sạn
thienhotel.
35530455
cm.vnn.v
bmo@me com
n
tropolitan
38236936,
38236880,
Văn Phòngsgn.com;
38245040 Fax
Cao Ốc
chriskan
38236935,
@metrop
38245044
olitanY Tế-Cung 38367599,
dothan.h
sgn.com
Cấp Trang
38372015,
cm@fmai
Thiết Bị Cho 38374865 Fax
l.vnn.vn
Y, Bác Sĩ
38360648

1

Tàu Biển38223278,
Cung Cấp
38247346 Fax
Trang Thiết
38296411
Bị Đóng Tàu

1

Máy Móc

(08)38110927,
38110928 38428212

Thép

38234110,
38234110,
38234110 Fax
38226127,
38226127

1

EMAIL

itimar@h www.itimar
cm.fpt.vn ine.com
badaco@
hcm.fpt.v
n
southern
steel@hc
m.vnn.vn; www.thep
dddong miennam.c
@thepmi om.vn
ennam.c
om.v

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

0903810010

Tầng1, 45 Đinh Tiên
Công ty FCC Cổ Phần
MOBI
Hoàng, P Bến Nghé, Q.
Giám Định & Khử Trùng
1,

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

GIÁM ĐỐC

NAM Trần Phương

GIÁM ĐỐC

NAM

Vũ Hoàng Tiến
Bảo

0903810043

MOBI

Công ty Hóa Quang
TNHH Thương Mại

GIÁM ĐỐC

NAM

Huỳnh Quang
Cường

0903810106

MOBI

Công ty XNK Tổng Hợp 13 Trần Khắc Chân, P
3-Cn
Tân Định, Q. 1,

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Phong
NAM
Nhã

0903810526

Công ty Hoàng Lực
TNHH Một Thành Viên 68/66/20A Trần Quang
MOBI
Thương Mại Dịch Vụ
Khải, P Tân Định, Q. 1,
Xây Dựng

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Quốc Việt

0903810828

MOBI

GIÁM ĐỐC

NAM Nguyễn Tri Phúc

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Thanh Sơn

TỔNG GIÁM
ĐỐC

Nguyễn Tấn
Phúc

112 Điện Biên Phủ, P Đa
Kao, Q. 1,

Công ty Lê Minh TNHH 177 Nguyễn Công Trứ, P
Dịch Vụ Vận Tải
Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

1

1

Âm Thanh- (08)38541242,
Hệ Thống & 39671683 Thiết Bị
38541019

vhtb@hc
m.vnn.vn

1

Xuất Nhập
Khẩu-Các
Công Ty

centrimex
hcm1@v
nn.vn

1

Thương Mại- 35265457 Fax
Các Công Ty 35265457

1

Vận Tải-Đại

WEBSITE

fcccompa
(08)39304839 www.fcc.c
ny@hcm.
39304125
om.vn
vnn.vn

38439110,
38439328 Fax
38483866

38217445
(08)38230064,
38256805,
38294840,
38230582 38222964

MOBI

245A Trần Quang Khải,
P Tân Định, Q. 1,

1

Cơ Điện

0903811009

Công ty Hồng Ngọc
86 Lê Thị Hồng Gấm, P
MOBI TNHH Thương Mại Đầu
Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

1

Thương Mại- 38213083 Fax
Các Công Ty 38211696

0903811596

MOBI

Công ty S.N.C TNHH
9 Phan Ngữ, P Đa Kao,
Xây Dựng Thương Mại Q. 1,

1

Xây DựngThầu Tổng
Hợp

1

39253709,
Vi Tính & Tin 39253242,
Học
39252797 Fax
39252796

Công ty Robo Cổ Phần
79A Sương Nguyệt Ánh,
MOBI Đầu Tư & Phát Triển
P Bến Thành, Q. 1,
Công Nghệ

EMAIL

Giám Định,
Thanh TraCác Văn
Phòng

0903810946

NAM Lê Hồng Phương 0903812231

Công ty Phúc Lộc
TNHH Thương Mại

QUẬN
HUYỆN

38223410 Fax
38203768

phuc_loc
www.phuc@hcm.vn
loc.com
n.vn
rubyco.hc
m@gmail
.com
congtysn
c@yahoo
.com
robocorp
@robovie
tnam.co www.robov
m;
ietnam.co
robosale m
@saigon
net.vn

Thiết (08)39134662 Bị Kiểm Tra NỮ 71 Nguyễn Khắc Nhu. Q. ducvp@h vn cm.vnn.vn 38298608. P MOBI Thương Mại & Dịch Vụ Tân Định.vn m. 1. 38403008 38403007 netguard www. EMAIL 1 GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty Hải Kim TNHH 164 Nguyễn Công Trứ.com. 1 Môi Trường(08)38342875. 1. P Thủy Sản Nguyễn Thái Bình.taiwa twtc@hc ntrade. 1 Tổ Chức 38231216 Fax Thương Mại 38231220 TRƯỞNG ĐẠI NAM Jess Hou DIỆN vietphone @hcm. Q.vn.MẠNG DI ĐỘNG CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Đặng Văn Lương 0903812453 Công ty Kim Long MOBI TNHH Vật Tư Thiết Bị Ô Tô NAM Nguyễn Văn Hy Đinh Thị Thanh Hằng GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN NAM Trần Chí Dũng NAM Dương Công Đức LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 35 Phạm Ngũ Lão. 8 Nguyễn Huệ. Các Tổ Chức 39292442 Bảo Vệ Môi 38326665 Trường www.vn vnn. Tải 1 Giao Nhận & info@trim (08)38633329 Dịch Vụ Vận ax.agifis co@hcm. 38298844. Q. 38226078. 1 Thủy Sản 0903813920 Hiệp Hội Trung Tâm MOBI Thương Mại TaiwanVpđd Tầng9. 1. 1. Q.fpt.sever viethy@h ntrentservi cm. P Cô Giang. P MOBI Doanh Giao Nhận Vận Đa Kao.tw 0903813578 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Mỹ Hạnh 0903813753 Công ty Nhân Thiện MOBI TNHH Điện Toán Ứng Dụng 0903813888 Công ty Cổ Phần Xuất MOBI Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang-Cn 38 Nguyễn Thái Bình. P Bến Nghé. 70 Nguyễn Đình Chiểu. Tòa Nhà OSIC. hone. 1. h. P Đa Kao. 1. Thống & 22101925 Fax Thiết Bị 38298382 SỐ DI ĐỘNG 0903812979 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty TNHH Điện Thoại Việt Nam 79 Trương Định.vn m 38251100. 38226077 Fax 38297317 Nguyễn Thị Bích Hạnh NAM Ngô Phước Hậu WEBSITE An Ninh-Hệ Thống.vn www. Q.vnn. Q. P Nguyễn Thái Bình. 1 Vỏ. 38211485.co . Q.vnn. 39142767 Fax 38225022 agifishwww.v n vthanh@ saigonnet .netgu @hcm.com 0903812809 Công ty Trimax Liên 61 Phùng Khắc Khoan.com. 38299767. 1. 1 Thủy Sản 1 Card Nhựa (08)38403010. P Nguyễn Thái Bình. Sản Xuất & 35116061 Fax Bán Buôn 39144243 kimlongty res@hcm . Q.38211999.com.vietp n.vn 0903812673 Công ty Việt Hy TNHH 79 Trần Khắc Chân. Tự Động-Hệ 38298379.fpt ardnet.co m. Ruột Xe. ĐIỆN THOẠI BÀN . 1.vn www.vn ces. Q.v 38633328 Chuyển n 0903812967 Công ty Cổ Phần Kỹ MOBI Thuật Tự Động 1 38298371. 1.

P Bến Nghé. 1 38276353. Q.vn ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI GIÁM ĐỐC NAM Tăng Chiêu Bình 0903814813 Công ty TNHH Thương 59 Phó Đức Chính.vn 38368306. Đô Thị Sài Gòn 1 Xây DựngTư Vấn 1 Bếp Gas/GasThiết Bị Dùng Gas (08)38486299.vn CHỦ TỊCH HĐQT NAM Lee Soon Heung 0903817022 MOBI Công ty Soon-Heung Trading 46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.sg. 65 Lê Lợi. P Bến Nghé. Văn Phòng 1 (FOS1) P Đa Kao.38212040 Fax Các Công Ty 38213632 GIÁM ĐỐC NAM Philip T.com. Vụ Phát Hành 1 Báo Chí 0903814690 Công ty TNHH Thiết Kế 185 Đề Thám. 1. 39065533 phathanh 54065392.kepp rose. 38251163. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE maikapai (08)36671028 nt@hcm. 39203470 Fax 39203470 leesoonh eung@ya hoo. 1. vnn. P Nguyễn Cư Trinh.netn am. 39905485 38486301 kingpin@ hcm.com vn. soonheu ng@hotm ail. P Tân Định.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thị Hạnh Phúc NAM Trần Thanh Sơn NỮ Nguyễn Thị Giang Thu SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903814290 MOBI Công ty Maika TNHH 28B Đặng Tất. Văn Phòng38251936 Fax Cao Ốc 38251937 fos1@fos www. Q.com MOBI Phòng 401.com www. 58 Đồng Khởi. P MOBI Mại Quốc Tế Trục Nguyễn Thái Bình.vn 1 Viễn Thông38370071 Fax Thiết Bị & Hệ 38375081 Thống ks@hcm.vn tantuoitre (08)39731165. Q. 1. 54074442 vnn. baochi@ 39731165 yahoo. www. Tòa Nhà Satra.com. ona.corus @hcm.co m. P Phạm MOBI Xây Dựng & Phát Triển Ngũ Lão.vn group. 1. Q.vn TRƯỞNG ĐẠI Nguyễn Tiến NAM DIỆN Long 0903818836 Công ty Corus Int'l Trading-Vpđd Thép-Nhà Chế Tạo . 1. Q. Tầng4. 1 Thương Mại.sedo vn na.com. P Tân MOBI TNHH Thương Mại Dịch Định. 38222340 Fax 38274935.com n. Q. Q. 1 Cửa 0903814352 Công ty Tân Tuổi Trẻ 22 Võ Thị Sáu. 1 38297936. Q. 1. 38274935 corusvn www.com cm@sed .sbch elland. 1. Low 0903817625 MOBI Ttâm Thương Mại Sài Gòn Ttâm Sài Gòn. Câu Lạc Bộ 38227647 38257084 GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Phúc Hải 0903818813 MOBI Xn Kinh Doanh Cao Ốc 2-6 Phùng Khắc Khoan. Chính GIÁM ĐỐC NAM Lý Thuận MOBI Công ty KS TNHH 0903816353 166B Trần Đình Xu. 1.fosco co-vn. Q.S. 1 (08)38234564. 1.

P Bến Thành. 1. 1.vn n. 1 Hóa Chất 1 39253830. Du Lịch-Đại 38418241 Lý 38431335. Q.vn janeneo www.vn . Các Công Ty 38040112 Fax 39254675 (08)35108880.vn com. Thương Mại. 1.naga agase. Nhà 38565282 Buôn/Đại Lý 38550930 Phần Cứng 1 Ẩm-Thiết Bị Chống Ẩm MOBI Công ty Munters-Vpđd GIÁM ĐỐC Nguyễn Anh NAM Tuấn 0903821202 Công ty Quang Thông 150/36 Nguyễn Trãi. Thương Mại39254336 Fax Các Công Ty 39252755 1 An Ninh-Hệ (08)38492459. P Bến MOBI Hàng Không & Thương Nghé. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch Bến Thành. Q. Thiết 38491839 Bị Kiểm Tra 38491839 TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Anh Dũng 0903822653 GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Xuân Vỹ Nguyễn Kế Thanh Công ty Duy Anh TNHH 23 Cách Mạng Tháng Thương Mại Dịch Vụ Tám.v n vietnam www. 115 Nguyễn Huệ.com. 8 Nguyễn Huệ. Cao Ốc Sun Wah.fpt. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Giang 0903822082 MOBI NAM Lin Son Lim 0903822103 MOBI Tòa Nhà Saigon Centre Ttâm Sài Gòn. Q.com d.co 39734092 sasia.38229666 Fax Cao Ốc 38217671. m. WEBSITE (08)38226303 38226311 1 1 EMAIL 38301641. Dịch Vụ Phòng A. Q. 1. Mại Việt Nam 1 linmax@ hcm. Q. Q. P Phạm Ngũ Lão.38650518. Q. TNHH P Đa Kao. Tân Đồng Tiến .vn n. 1. 65 Lê Lợi.sg dung@n (08)39971601 www.vn vaserco @hcm.vn .co m m 0903821120 Công ty Tân Toàn Cầu 207/2 Nguyễn Văn Thủ.Công 157B Cô Bắc. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Cơ Điện 1 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)38551360. 1.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Trương Đức Trung SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903819270 MOBI Nguyễn Thị Ngọc 0903819936 Dung GIÁM ĐỐC NAM Trần Quốc Thái ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Thành Trung TNHH Thương Mại DIA CHI 28/3 Bùi Viện.vn 39973654 se. Tầng7. 0903822982 MOBI 0903823323 Công ty TNHH Phục Vụ 23 Đồng Khởi. P Bến Nghé. P Bến Nghé. Q.vn newgloba l@tvc. Tầng14. Văn Phòng. Q. 1. 38418242 38294888.@munter ersasia. P Cô MOBI ty TNHH Thương Mại & Giang.munt (08)39732466 . Tòa Nhà OSIC. 1 Công ty Nagase MOBI Singapore Phòng 712. 1. 38229822 quangtho www.co ngthong.com n. 38418243. 1. P Bến Nghé. Thống.kepp @keplan elland.quan ng@qua gthong.

co.vn .info@ata.com vn. com www. www. 1. 1. 192 Trần Quang Khải. Q. 39203473. P Tân Định.vn nguoisan gtao@ya hoo. 38377888. Tầng8. Q. 1. P Tân Định. 1.cano nthanhmy. Q. 1 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38248360. Xuất & Bán 38484825 Fax Buôn 38481808 info@tha www. Tòa Nhà Mê Linh Point. Q.com info@can hcm@ao onthanh nmy. Q.ata.aon. 1 PhotocopyCung Cấp Máy 0903826889 Công ty Aon Việt Nam MOBI TNHH Phòng 809. 39201706 Fax 38369613 1 Bảo Hiểm (08)38209022.com. P Bến MOBI Phần Thương Mại & Du Thành. 37701485. 37701486 GIÁM ĐỐC NAM Thái Ngọc Hùng 0903826858 MOBI 50 Trần Quý Khoách.com www. 1 Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng (08)37701485.com 1 In-Nhà In (08)38481699. 1 Xe Máy-Sản 38481808. 1 Vận Tải Biển 39142293 Fax 39142294 GIÁM ĐỐC NAM Hà Phi Long 0903825825 Công ty Người Sáng Tạo TNHH Dịch Vụ MOBI Thương Mại Tin Học Viễn Thông 162 Cô Giang.g(08)37271769 @hcm. Q. P Nguyễn Cư Trinh.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Quang Thuận 0903823678 Công ty Cát Địa Cổ 7/5 Nguyễn Trãi. 38483087 38483087 Công ty Thành Huy TNHH 33 Nguyễn Phi Khanh.v 39140681 vn n 0903826888 Công ty Thanh Mỹ MOBI TNHH Thương Mại & Xây Dựng 164 Bis Trần Hưng Đạo. P Cô Giang.A daohoan ghtco@h cm. 38248361 38248366 GIÁM ĐỐC NAM Đào Minh Hoàng 0903825550 MOBI DNTN Hoàng Thành 97 Nguyễn Công Trứ.com. 1. 1.uk GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tử Long 0903825112 Công ty Đông Nam MOBI TNHH Xe Máy GIÁM ĐỐC NAM Phạm Ngọc Hữu Công ty Cơ Khí Xây MOBI Lắp Điện & Phát Triển Hạ Tầng-Cn 7 Trần Đình Xu. P Nguyễn Thái Bình.c om .com m nguyen_t hanh_co ng@yaho o. Q. 1. 37701485 37701486. P Cầu Kho. 1. le_thi_ng oc_huon g@aonasia.fpt earthtravel 37271770 . Lịch GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thành Huy 0903823847 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 1 Du Lịch-Đại Lý getravel www.fpt. 39203472. 38209022 38243090 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM NỮ Nguyễn Thành Mỹ Lê Thị Ngọc Hương 0903825445 Công ty TNHH Kiến Trúc A. 2 Ngô Đức Kế. 1 Kiến Trúc Sư (08)38222021 .co nt. 1. P Tân Định. Q. 37701485.thanh nhhuypri huyprint. P Bến Nghé. Q. minhson @aonvn.T.

Q. MOBI TNHH Thương Mại Dịch P Nguyễn Cư Trinh. 1. P Bến MOBI TNHH Thương Mại Dịch Thành. Q.vnn.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Trần Quang Lạc GIÁM ĐỐC NAM HỌ VÀ TÊN Nguyễn Anh Phương SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903826912 MOBI 0903827051 Công ty Hữu Nghị 30 Lê Thị Riêng. 1 Hội Thảo. P MOBI Tiên Phạm Ngũ Lão. 1. Q.vn GIÁM ĐỐC NAM Trần Ngọc Phúc 0903827196 Dịch Vụ Thiết Kế Ngọc 223A Cống Quỳnh. P Đa MOBI TNHH Thương Mại Xây Kao. 1 Vi Tính & Tin 38217679 Fax Học 38217683 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Ngọc Ngà 0903827747 MOBI Công ty Đại Hữu TNHH 50 Hai Bà Trưng. 1.38292929 Fax Thiết Bị 38209684 GIÁM ĐỐC NỮ Đỗ Li Ly GIÁM ĐỐC NAM Trần Ngọc Tiến GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thế Trọn (08)38646715 EMAIL WEBSITE tandaihai x@vnn.f pt. 1 Du Lịch-Đại Lý 0903828089 Công ty Toàn Thịnh 118 Mai Thị Lựu. cm. Q.v com n tccomput er@hcm.v n . P Bến Nghé. Ttâm Mondial. Tầng9.vn m. P Cầu Ông Lãnh. 1.c om asiaeurope@ hcm.ngoct esign@h iendesign.touris (08)38296403 ourist@h coopn2. Q.39201695. Kế 39250715 ngoctiend www. 1.meta nvietnam. 1. Trang Thiết 39204971 Fax Bị 38364935 0903827977 Phòng 908B.co 38277977 cm. Tòa Nhà Mê Linh Point.vn 1 Đồ Họa-Thiết 38322335. 2 MOBI Công ty Mễ Tân TNHH Ngô Đức Kế.net 1 Du Lịch-Đại Lý huunghit www. 203 Đồng Khởi. Vụ Du Lịch ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Eckart AsiaVpđd LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN ĐIỆN THOẠI BÀN Phòng 201. Vụ 1. P Bến Nghé.v n www. 1.(08)38359852 Các Công Ty 38395864 GIÁM ĐỐC NỮ Bùi Thị Mỹ Hà 0903827888 Công ty Tân Đại Hải 236-238 Trần Hưng Đạo. Dựng Cơ Khí 1 Phòng Cháy. 1 Hóa Chất lactran@ (08)38296403 ackartasi 38277977 a. P Bến Thương Mại Nghé.fpt. (08)35533325 Hội Nghị-Nhà 35533029 Tổ Chức 0903828050 MOBI Công ty Á-Âu TNHH 65C Nguyễn Thái Học. P Nguyễn Thái Bình. Q. Q. 1 Điện Thoại. 1. GIÁM ĐỐC NAM Trần Tiến Dũng 0903827353 MOBI Cửa Hàng TC Computer 55/22 Lê Thị Hồng Gấm. 1 Văn Phòng. Q. Tầng2. Q.fpt.

vnn.vnn. P Cầu Kho.fpt www. Q. 0903733151. Chuyển 38323854 38304594 0903828812 MOBI Công ty Phụng Vi TNHH 12L Nguyễn Thị Minh Khai. .net hoo. 1 0903829659 Công ty Shinyo KaiunMOBI Vpđd 68 Nguyễn Đình Chiểu. Giao Nhận & 38306698.vn (08)0983939938 chidu@h . Muối 38117705 38116668 (08)38306697.vn n khaithanh @saigon net. 1. 1 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Chí Dũng 0903831174 MOBI Công ty Nguyễn Chí TNHH 65/5 Trần Đình Xu.vn shinyokai unhcm@ hcm.v 39311188 y. P Đa Kao. Q.vn. P Thủ Công Mỹ Nghệ Nguyễn Cư Trinh. P Bến Nghé. 1. Nhà Cung 38275601 Fax Cấp Suất Ăn 38233453 ngiao@h www. QUẬN HUYỆN 1 LĨNH VỰC KINH DOANH Bao Bì-Vật Liệu ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38648124 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)39715260. Q.phun coltd@ya gvi. P Bến Thành. Q. Q.com vanphuoc @hcm. 1.soph cm.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ HỌ VÀ TÊN Cao Thị Kim Hoa 0903828253 NAM Lê Thanh Hải NỮ NỮ SỐ DI ĐỘNG Trần Như Thật Hồng Diệu Ngọc MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Hoàng Nhân MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì DIA CHI 8B Nguyễn Trung Trực. 2 Thi Sách. Q. @hcm. 1.com/kimb Xuất & Bán 39202201 Fax kimboico oi Buôn 39200220 @hcmc. 1. P Nguyễn Thái Bình. Dịch Vụ Vận 38308092. Dussmann Việt Nam TNHH 106 Nguyễn Du. Q.com . 1 GIÁM ĐỐC NAM Đoàn Quốc Khánh 0903832799 MOBI Công ty P.com phung_vi www. 1. . Nhà 39714041 Buôn/Đại Lý 39714041 Phần Cứng (08)38457418. 1 EMAIL WEBSITE hoangnh an_printi ng@yaho o.vnn. 1 0903829064 MOBI Công ty Vạn Phước TNHH 18 Nam Quốc Cang.vnn.duss cm. 1. Q.v mannvietn n am. P Đa Kao.38275600.bvom Nghệ-Sản 39202201. 1 Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất Thực Phẩm38217956 Fax Các Sản 38218202 Phẩm GIÁM ĐỐC NAM Lê Tiến Dũng 0903829887 Công ty Sơn Tây Phy MOBI TNHH Thương Mại & Công Nghiệp (Sophy) GIÁM ĐỐC NAM Lưu Quang Đức 0903830919 MOBI Công ty Khải Thanh TNHH Thương Mại 153 Ký Con. 38116549. 1 GIÁM ĐỐC NAM Đặng Quốc Hùng 0903831161 MOBI Công ty Kim Bôi TNHH 87Ter Trần Đình Xu. 1 Phòng 301A. 1. 1.n etnam.v 62936379 n 62936479 Thực Phẩm. P Bến Thành. vn sophy@h (08)39311199 www.vn kimboico Thủ Công Mỹ 39202201. Q. Hương Liệu cm. P Phạm Ngũ Lão. Tòa Nhà Hoa Lâm.vn n.

Q.co 37512363 vn m MOBI Nhà Hàng Le Caprice Tầng15.com ulst@sai general@ gontcc. 1.vnn. 1.oscfir hcm. Q. Tháp Sài Gòn. 1 (08)39622216. 1 GIÁM ĐỐC NAM Hui Jeffy 0903836154 MOBI CLB International Tourist Khách Sạn New World.com m 1 Du Lịch-Đại Lý (08)38566888. P Đa Kao. 0903833245 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CLB Sài Gòn Town & Country DIA CHI Tầng17-18-19. st.co cbre. Tuyển Dụng Nhân Sự GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Sĩ Tuấn 0903835070 MOBI Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Tầng4.com Bán Buôn nt@shdvi etnam.hong ongchonv chonvietna ietnam.saigo Câu Lạc Bộ rene. QUẬN HUYỆN 1 ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE lieuanh@ hcm. Tòa Nhà LandmarK. P MOBI Mại Tư Vấn & Đào Tạo Nguyễn Cư Trinh. 124 Điện Biên Phủ. 8 Lê Duẩn.cbrev lttcourt@ ietnam. 1 Câu Lạc Bộ itcsgvn@ www. 38637007 Cho Thuê 39622216 www. P Bến Nghé. P Bến Thành. 38566777. (08)38609910 www. P Bến Nghé. 76 Lê Lai.verh 39613985 ntcc. Q. 39253121 Fax www. 1. 5B Tôn Đức Thắng. MOBI Xuất Thương Mại Chơn Q. Q. Q. Q. Valentina MOBI Công ty Liễu Ánh TNHH Court.shdvi Sản Xuất & recuitme 38330093 etnam. saigon. intechco Điện-Các www. 1 Nhà Hàng lecaprice (08)38440454 @hcm.com.itclub (08)37512363 hcm. P Bến Nghé. vn pmw@sa igontcc. 1. P Bến Nghé. P Bến Thành. 1. 1.com 39605596 n.vnn. Q.vn 39951669 .co m.co m (08)39605596.intec 39603350 @hcm.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NỮ Dương Liễu Ánh 0903833167 Phòng 2C.co shdvietna m Quà Tặngm.com vn GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Carolyn Matticks NỮ Phạm Thị Quỳnh 0903838332 Như NAM Huỳnh Tấn Tài NỮ 0903836603 Lê Ngọc Thanh 0903838355 Cửa Hàng Hồng ChơnCông ty TNHH Sản 22 Lê Lợi. Căn Hộ Bán.com m 1 Thủ Công Mỹ Nghệ-Sản 38246972 Fax Xuất & Bán 36670341 Buôn sales@h www.vnn. 1.vn MOBI Cao Ốc LTT 10 Lý Tự Trọng. Q. 1. 38566999 39506073 oscfirst@ www.vn Thiết Bị hco.vn Địa Ốc 38217899 Fax 38217897 GIÁM ĐỐC NAM Rene Verhulst GIÁM ĐỐC Nguyễn Phi NAM Dũng 0903834520 Công ty Sơn Hùng Dũng TNHH Thương 51 Phạm Viết Chánh. Nhân 0903839397 Công ty OSC First MOBI Holidays Liên Doanh Dịch Vụ Du Lịch 215 Lê Thánh Tôn.c om. 29 Lê Duẩn. 1. 1 LĨNH VỰC KINH DOANH 1 .

CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Trần Thị Quỳnh Anh Nguyễn Bữu NAM Châu NAM Colin Tan NAM Đoàn Nam NỮ SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903839825 MOBI 0903840228 Công ty Toàn Năng Cổ 14A Trần Doãn Khanh. 1. 1.co m info@pej www. 1 1 0903841035 Phòng 806. Q. P Đa Kao. 1. 38405157 38401114 bumen@ vnn. 1 Hóa Chất (08)38613781. Q. Q. Q.co com m phuochai @hcm.Nhà Mê Linh Point. P Phạm Ngũ Lão. Thống 38594490 (08)38456290. 1. EMAIL WEBSITE (08)39484383 39484183 In-Thiết Bị 0903842526 Công ty Lâm Long TNHH Thương Mại LĨNH VỰC KINH DOANH 1 81A Bùi Thị Xuân. Công 39911516. Tầng8. Q. Q. P Đa Kao.the@theascott. 54445881 38613781 1 Thép Không Gỉ/Inox-Nhà Chế Tạo 1 Điện-Các Nhà Thầu Công ty Tân Hiệp 46/8 Phạm Hồng Thái. 39911516. NỮ NAM Phạm Tiến Nam 1 8A Nguyễn Bỉnh Khiêm.vn lamlongc o@hcm. 1 Công ty Phước Hải TNHH Thương Mại Dép-Sản Xuất & Bán Buôn ĐIỆN THOẠI BÀN 39106755.vn 39203179 (08)22160657. 1. Mại Ngô Thị Hạnh 0903842655 MOBI CHỦ CƠ SỞ NAM Nguyễn Đức Hinh 0903842737 MOBI Cơ Sở Hoàn Mỹ Inox 235A Nguyễn Văn Cừ. Q. HCM DIA CHI 0903840801 Trần Nguyễn Thị 0903841725 Thùy NAM Trần Văn Nho ĐƠN VỊ CÔNG TÁC enquiry. 2 MOBI Vpđd Ngô Đức Kế.v nn. 38666769 232 Trần Hưng Đạo.pejav avietnam. Cấp Trang 39915229 Thiết Bị 39911516 (08)38212032. P Nguyễn Cư Trinh. Viễn Thông38594491 Fax Thiết Bị & Hệ 39106756. 22160659. 39913361. GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN MOBI MOBI Căn Hộ Somerset Tp.vn n. Cho Thuê 39915229 39911516 (08)38456290. 1.com ascott.vn . 1. P Bến Nghé. 0903843520 Công ty Bình Minh MOBI TNHH Xây Dựng 12Bis Đinh Tiên Hoàng. P MOBI TNHH Dịch Vụ Thương Bến Thành. Q. Nghiệp-Cung 39913361. Tòa Công ty Peja Việt Nam. 1. 39140282 38215390 1 Mực In (08)39330908 39330910. P Nguyễn Cư Trinh. Căn Hộ Bán. 1.h ochiminh www. P Nguyễn Cư Trinh. Q. P MOBI Phần Công Nghệ-Cn Đa Kao. ietnam. Công ty Phúc Quỳnh TNHH 117/4 Cống Quỳnh.

Q. P Cô Giang.com om 38244723. 39254957 Fax 38359237 tmtart@yaho o. Q.golde n. 62729992 37650362 1 Công ty Satra Tiền 140B Nam Kỳ Khởi MOBI Giang Cổ Phần Thương Nghĩa. 1 GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Thị Hồng Thủy 0903847629 Công ty Tân Minh Trang 5 Lê Thị Riêng.vn ov. Miền Nam-Trụ Sở Nguyễn Quang NAM Vinh Công ty Sao Tân Việt MOBI TNHH Quảng Cáo NAM Võ Hoàng Dũng 0903849356 198 Cô Giang. P Đa Kao. 39251992 Fax 39251991 aphcorp @az.v nn. P Bến Phần Kim Hoàn (TNJ) Thành. hochimin hcity@cr www. 1. Q. 1. GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH 39253064. Q. 1. P Nguyễn Thái Bình. Vụ Thiết Kế Quảng Cáo TỔNG GIÁM ĐỐC NAM Phạm Thanh Cương 0903847906 MOBI 0903848204 TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC ĐIỆN THOẠI BÀN 28 Mạc Đĩnh Chi.co m.vn goldsun @hcm.g m. NAM Nguyễn Văn Thọ 0903848480 Công ty Cổ Phần Thông 359 Nguyễn Trãi.vnn. P MOBI Tin & Thẩm Định Giá Nguyễn Cư Trinh. 1 GIÁM ĐỐC NỮ Lương Hồng Sương 0903847075 MOBI Công ty Thanh Niên Cổ 66Ter Lê Lợi.c nrelo.(08)54356485 Dịch Vụ 137A1 Nguyễn Thị Minh Khai. 38256715 Fax 38292074 39101250. 1. Mại-Cn 1. Trang Sức Thời Trang Xi.vn www. nlotusgalle hanadan ry.viettel. Vật Liệu Đặc 38358700 Fax Trưng 39252745 NAM PHÓ GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thị Kim Cương 0903845205 MOBI Công ty C & C TNHH Thiết Kế TỔNG GIÁM ĐỐC NỮ Hana Đặng Thị Thanh Hương 0903846434 MOBI Công ty Mặt Trời Vàng 1 Lý Tự Trọng.com Xây DựngThầu Tổng Hợp 39251991.vn Quảng CáoĐại Lý & Cố Vấn Nữ Trang.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Chris Schuster 0903844204 Công ty Crown MOBI Worldwide TNHH HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN 1 Chuyển Chỗ. 1. 1.co n@tnj.com thanhnie www. Q.crow ownrelo. P Bến MOBI TNHH Thương Mại Dịch Thành.39255654.v n . 1 Quảng Cáo. 39104139 Fax 39101251 183 Nguyễn Thái Bình.vn 1 Xuất Nhập Khẩu-Các Công Ty 38296449 Fax 38296041 1 Tài Chính-Tư 38378845 Fax Vấn 38378849 1 (08)37650362.vn m. 1.tnj. Vận Chuyển. Mạ-Sản Xuất & Bán Buôn Quảng CáoĐại Lý & Cố Vấn Công ty An Phú Hưng Cổ Phần EMAIL 1 Bảng Hiệu sivc@hc www. 1.vn. Q. Q.com g@golds unvn. P Bến Thành. P Bến Cổ Phần Quảng Cáo Nghé. P Bến Nghé.com . WEBSITE cc@hcm. Q. Q.vn tanvietne on@emai l.sivc.

vn 38482078. 38631389 38631388 Hoa TươiBán Buôn Hóa Chất EMAIL WEBSITE caominh@hc m. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch Tân Định.38482080 Phát Triển (08)35113627 www. Sản Xuất & 37952573. 1. 1. Q. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Dương Văn Duy 0903874225 MOBI Công ty Tre Xanh TNHH Phần Mềm Công ty Dương Duy TNHH 212A3 Nguyễn Trãi. 146 Nguyễn Công Trứ. Tre. 384820 Máy Vi Tính. 1 46B Lý Tự Trọng. 1 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Phi Yến 0903866688 MOBI Nhà Hàng Temple Club 29-31 Tôn Thất Thiệp.c meyer. MOBI Việt Nam P Đa Kao.vn Trọn Gói (08)39302299. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Cao NAM Minh GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Đoàn Hữu Đức NỮ Hoàng Đăng Phương Thảo NAM Dennis Chan SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903849917 Công ty Quỳnh Mai TNHH Thương Mại Kỹ MOBI Thuật Máy Đóng Gói Bao Bì 0903853111 Công ty TNHH Tư Vấn 2-6 Phùng Khắc Khoan. P Bến Nghé. tnlam@h Mây. net (08)38248514 info@beh nmeyer.com om (08)38630720. 1. 39302288. 1 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thế Hưng 0903870803 MOBI A44 Nguyễn Trãi. 1.vcg. Bán Buôn 37952572. 38482081. Q.vnn. Q.v 38630718 n (08)38482077. 1.maifl maiflower ower. Tầng6. nn.bbs.vn ecom@vi etnamco www. 65 Nguyễn Du. P Bến Thành. P Nguyễn Cư Trinh. 39307188 Ô Tô-Sản Xuất & Bán 39202206 Buôn Phụ Tùng . 1. Ngân Hàng 38656853. 1. templeclu Nhà Hàng b@hcm. Q. 1. Lá 38622095 cm. 37952578 38631407. 1. P Nguyễn Thái Bình. 39142636 39143870 service@ www. 37952575.vnn. Mực In 39307262 39307268. 379525 (08)38631387. 1 1 GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thị Lâm 0903860707 Công ty Ngọc Lâm MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phòng 615. P Bến Nghé.c Phần Mềm & 35113627 om.behn vietnam. Q.net . 0903854444 MOBI 0903854522 Công ty Behn Meyer MOBI Specialty ChemicalVpđd Phòng 3B1.v 38482076. Q. 38482075.vn om (08)39142637.www.c nsulting. 1 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Cửa Hàng Mai Hoa Tươi DIA CHI QUẬN HUYỆN 28 Phùng Khắc Khoan. 1 1 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)37952576. Tòa Nhà Han Nam.c om. P Đa Kao. Dược Phẩm. P Bến Nghé. 1 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Duy Tú 0903873622 Công ty Nguyễn Duy 100 Trần Khắc Chân. Q.37952574. Q.

Indochina Park Tower. Máy Khâu/Máy May & Các Loại Máy Đi Kèm-Công Nghiệp Quảng CáoĐại Lý & Cố Vấn 0903901330 Công ty Veit GmbHMOBI Vpđd Tầng3. P Đa Kao. Tầng12. Q.vn laithu@h (08)38483438 cm.thien rniture@ anfurniture hcm. 1. P Cầu Kho. 8 Công ty Phú Bang Bảo Nguyễn Huệ. 1. Showroom 1 Gỗ-Đồ Gỗ Dân Dụng 0903884440 MOBI TK17/26-27 Nguyễn Công ty SQC Việt Nam Cảnh Chân. Q.com n sqc_cs@ hcm. Q. vnn.vnn. P Đa Kao. P Bến Nghé. 1.fpt. Q. Chen 0903900758 MOBI Tầng2. Tòa Nhà 181.veitaigonnet. 38233386 Fax 3dsaigon 38233383 @vnn. 1 Địa Ốc 0903902310 Công ty TNHH Kiểm MOBI Toán & Tin Học Sài Gòn 53Bis Hồ Hảo Hớn.com vn mai@mai thanh. Q. 38110317. P MOBI Nghiệp-Phát Triển Nông Nguyễn Thái Bình. Mạ-Sản Xuất & Bán Buôn 1 Bảo Hiểm GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Minh Trí 0903900436 GIÁM ĐỐC NAM Felix C. Thôn Tp.vn 3d38233384. Công ty Vàng Bạc Đá Quý-Ngân Hàng Nông 3-5 Hồ Tùng Mậu. Thương Mại Dịch Vụ P Tân Định. 39912522 39912522 38215312. 1. TNHH Quản Lý Q.fpt. Q. 1.vnn.co m. P MOBI TNHH Nội ThấtBến Nghé. P Bến Hiểm-Vpđd Nghé. Tòa Nhà OSIC.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903879258 MOBI Nguyễn Hữu NAM Toan NAM Loaw Yean Kok CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thái Hòa ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI LĨNH VỰC KINH DOANH 38207762. Trang Sức Thời Trang Xi.v n fubonhc m@hcm. 1 Kế Toán & Kiểm Toán NAM Bùi Nhã GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Lại Quang Thứ ĐIỆN THOẠI BÀN 1 Công ty Sơn Trà TNHH 113A Nguyễn Phi Khanh. h@saigo 38233387. 38217896. Q. Vận Tải-Đại 38207761 Fax Lý 38207762 0903880250 Công ty Toàn Thiên Ấn 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm. 4Bis Nguyễn Đình Chiểu.vn veitvn@s www. L. 1 Trần Thị Thanh Mai 0903901362 Công ty Mai Thanh MOBI TNHH Quảng Cáo & Tiếp Thị Phòng 1203. 38210422. 38210423 (08)38420227. 38116369 54448255 (08)38110317. HCM GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN (08)62651296.v n vjcard@h cm. P Cô Giang. nnet. kinhdoan 38233385. 1. Q. 1. 1 Trần Thanh Phong 0903901476 MOBI Công ty Cổ Phần 3D Tầng2. 1925 Nguyễn Huệ.v 38483438 n 22200800 Fax 39111278 WEBSITE .v . 1. 38215252 Fax 38215314. 38110317 38110319 EMAIL thienanfu www.vn. 1 Quản Trị-Tư 39200467 Fax Vấn 62610688 1 Nữ Trang. 181 Điện Biên Phủ. 1. Tháp Bitexco. group.

v n salestankhoa @hcm. 1 Rượu 39111190 Fax 39111191 1 Thị Trường38233007 Fax Nghiên Cứu 38233006 & Phân Tích Sở Kế Hoạch & Đầu Tư 32 Lê Thánh Tôn. 1. P Tân Định. & Kinh Doanh Địa Ốc GIÁM ĐỐC NAM Trần Hải Tuấn 0903902959 MOBI NAM Ngô Tiến Hoàng 0903903377 Công ty Tân Khoa MOBI TNHH Thương Mại 156 Nguyễn Phi Khanh.vn patrickloo ram@ed geasia.vn. 1 Mây Tre-Sản (08)38426908.co n.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 1 Địa Ốc-Các Nhà Thầu Xây Dựng 39103228. GIÁM ĐỐC NAM Hà Quang Hùng 0903904690 MOBI GIÁM ĐỐC Nguyễn Tâm NAM Mạnh 0903904756 Công ty Vy Vy TNHH MOBI Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phần Mềm 24A Nguyễn Hữu Cầu.vn n.gov. diaocmbc @vnn. oa. Tòa Công ty Acorn Nghiên Nhà Mê Linh Point. 1.vn m. Q. 1. Vụ Tin Học 1 39252352. 35 Nguyễn Huệ. 1.vn Phần Mềm & 39843669 oft. 1.vyvys @hcm. Q. Q.com n.vn GIÁM ĐỐC NAM Diệp Minh Bình 0903902919 Công ty Minh Bình 87 Nguyễn Văn Thủ.vn ty.com tankhoa @hcm. HCM 1 Đầu Tư(08)54038748.vn Trọn Gói GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Ngọc 0903904053 Ảnh 197 Bến Chương Công ty Hồ Bắc TNHH Dương. Q. hobac@h cm.h himinhcit ochiminhci y. 2 MOBI Cứu Tư Vấn & Tiếp Thị Ngô Đức Kế. Q.vn n.vn www.vn aptrading www. 38554074 38367656 QUẬN HUYỆN EMAIL WEBSITE mbcdiaoc @hcm. 1. P MOBI TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Đa Kao.v n dpi@hoc www. 39103229 Fax 38250764 1 Hóa Chất (08)39000201. 1 Thương Mại.apco @hcm.vn. P Cô Giang. TỔNG GIÁM ĐỐC NAM Patrick Looram GIÁM ĐỐC Nguyễn Thanh NAM Tùng 0903904622 Phòng 901.dpi. P Bến Nghé. MOBI Việt Nam TNHH P Đa Kao. Quản Trị & 54224752 Các Công Ty 54224753 1 Máy Vi Tínhvyvysoft Phát Triển (08)62576690 www.acorn acorn@h asia. P Bến MOBI TNHH Thương Mại Dịch Thành. Xuất & Bán 38124182 Buôn Sản 38102403 Phẩm TRƯỞNG ĐẠI Kenneth Edward NAM DIỆN Henry 0903903797 Công ty Corporate MOBI Intelligence NetworkVpđd Tầng2.vnn. 1. Tầng9. P Đa Kao. Thương Mại 1.gov.38213321 Fax Các Công Ty 38213366 Công ty Anh Phương 104 Nguyễn Trãi.vnn. Q.vn mputer. Tháp Harbour View. Vi Tính & Tin 39250199 Fax Học 38398114 0903904224 Công ty Edge Marketing 31 Nguyễn Đình Chiểu.vn .com cm. Tp. Q. 1. P Bến Nghé.com tungnguy enwww.tankh n. Q. Q.

39782813. 1. Q. P Bến Nghé. Nghệ Tin Học Số 1-Cn 1 GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Đỗ Minh Hải GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Minh Hải GIÁM ĐỐC Nguyễn Thanh NAM Hiệp SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC QUẬN HUYỆN Tầng7. Sơn Mài-Sản 39283952. 1. 0903905869 Tp. 38441534 38440485 Máy Vi TínhTư Vấn Lắp (08)54450870. P Cô MOBI Thương Mại & Công Giang. Tòa Nhà OSIC. Q.vn ong.vn s.tw mythuat @hcm. 39782813. 38441532. Q. Gia Súc (08)39782814.sunintern nhotelvn. 1. Q. Q. Q. Khách Sạn 38441533. P MOBI Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Cư Trinh. MOBI Công ty TNHH Mặt Trời P Tân Định. Q.vn n.one.Công ty Mỹ MOBI Thuật Đào Ngọc Lâm 0903906250 Khách Sạn Madam Cuc-Công ty TNHH 127 Cống Quỳnh. Dịch Vụ Vận 38497298 Chuyển 38497298 1 Băng Chuyền Tải (08)38653695 longlong www.MẠNG DI ĐỘNG CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Võ Văn Đức Tám 0903905530 Công ty Transworld MOBI Transportation TNHHVpđd GIÁM ĐỐC NAM Liu Hung Yang 0903905539 Công ty Long Long 14-16 Trịnh Văn Cấn. Đầu Tư & Phát Triển Du Lịch Khách Sạn Hà My 1 Nguyễn Đức Minh 0903906424 Công ty Cổ Phần 129 Đề Thám.com n. 1 ĐIỆN THOẠI BÀN 38226468.vn info@the www.vn .mada cuc@hc mcuchotel m. GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Hà NAM Thanh 0903906426 Khách Sạn Mặt Trời19-21 Nguyễn Hữu Cầu.twttw n. 8 Nguyễn Huệ. P Bến Thành. 1 Giao Nhận & (08)38908928.com. P MOBI TNHH Thương Mại-Kỹ Cầu Ông Lãnh. 1. 39781415 38653996 poultry1A @hcm.vnn.com www.vn madame www. 1. 0903905653 Công ty Inox Bảo TNHH 115 Nguyễn Thị Minh MOBI Thương Mại Dịch Vụ Khai. Q. 1.com 160 Pasteur. Phẩm 38258872 Fax 38294913 (08)38440486.c om. HCM . P Bến Nghé.c 62819690 ational.vn n. P Tân Định.longl @hcm.thesu (08)62819691 . Q. Thuật 0903905563 Công ty Cổ Phần Giống 20 Nguyễn Thị Minh MOBI Gia Cầm Miền Nam Khai.vn 1 Chăn NuôiGia Cầm.vn 38480989 Đóng Chai n.co om m 1 Khách Sạn 1 Khí Đốt-Xăng emehung (08)38484239 Hóa Lỏng @hcm. 1. 35114007 Đặt Hệ Thống Tích 35113639 Hợp EMAIL WEBSITE www. P Đa Kao. 39781415 38653996 info@bao inox.vn 1 Đồ Gia Dụng-Sản Xuất & Bán Buôn (08)39782814. Quốc Tế GIÁM ĐỐC NAM Phan Ngọc Anh 0903906722 MOBI Công ty Trường Sơn Cổ Phần Dầu Khí LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI 13 Trần Quý Khoách. 1. 1.

Q. Q. P Bến Nghé. Tòa Nhà Kim Cương.thang @hcm. Tầng11. Tầng6. 1. Q.A)Vpđd Tầng1. 39146989 ght. Tòa Nhà Kim Cương. P Bến Nghé. Q.vn longtan. 34 Lê Duẩn.toant @hcm.vn GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Hai Công ty Embassy Liên MOBI Doanh Tầng1.nsc@nsc 39749035 .c o. 34 Lê Duẩn.9 ngenset. 1.v Chuyển com n Dao Cạo.vn 84 Ngô Đức Kế. 199-205 Nguyễn Thái Học. Q. Nguyễn Ngọc Anh 0903906820 Công ty Thăng Long MOBI Tân (Dragon) TNHH Phạm Văn Cường 0903908124 CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Lee Poh Kim HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 1 toantam May Mặc(08)35190119 www. 38218328 Fax 38216519 dragontl www. 11 Nguyễn Công Công ty Cổ Phần Giám MOBI Trứ. P Bến Nghé. 39143231. 1. 8 Nguyễn Huệ. 1 Nguyễn Phương Anh 0903909295 MOBI Công ty ExxonMobil Việt Nam TNHH Phòng 709.exxo Dầu Khí-Các th@exxo (08)38379193 nmobil. Lưỡi Dao (08)38110495 www.com. Tầng7.com Xuất & Bán Buôn www. P Bến Nghé.E. 1. 1 GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Công Hậu 0903908753 Công ty Gillette MOBI Management (S. 1 Điện LạnhThiết Bị Công Nghiệp. Q.com n. GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Giang Khiết NAM Oanh 1 info@em Giao Nhận & www.smy www. Q.co n.haidu Thương Mại om ongvn.vn Các Công Ty 35190119 am. Q. Tòa Nhà OSIC. 1.vn GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC 0903908495 Nguyễn Thanh Liêm 0903908818 MOBI Công ty TNHH Hải Dương 67 Trần Đình Xu.com mike. 23B Tôn Đức Thắng. 22123266.f pt.ocea Máy Phát haiduong (08)39111480. 1 Giám Định.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903906795 Công ty Toàn Tâm MOBI TNHH May & Thương Mại 29 Hàn Thuyên. Thanh TraCác Văn Phòng (08)38602183 .kr NAM Dong Yeong Kim 0903908190 Công ty Vietserve MOBI Technology-Vpđd Phòng F.com.c 39111481 www. Thương Mại (08)38363622. Q.vn m Công ty S & H MOBI International TNHHVpđd Phòng 602. 1 0903909314 Tầng1.co m m .co Công Ty nmobil. 1.gillett Cạo-Sản 38110156 e. P Phạm Ngũ Lão. P Nguyễn Thái Định Quốc Gia Bình. 1 Quà TặngSản Xuất & Bán Buôn 38216701. 1. P Cầu Kho. P Bến Nghé. 1.bassyfrei Dịch Vụ Vận ssyfreight. 1. 1 Hóa Chất (08)39450454 dykim@e senech.co Điện-Công vn@haid 111481 m. 54356559 54356559 tkvietserv e@hcm.emba (08)39138184 . Nghiệp & uongvn.

c m om vietnam www.bkasi Khảo Sát(08)37171050 .daina etltd@vn mviet. Du Lịch 0903910114 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL maunsell www. 1 Ô Tô-Cho Thuê 0903910255 Công ty Chen Shan & MOBI Partners Phòng 1205.vn vinhat_pho www.airticket Các Dịch Vụ 39604377 @hcm. Q.com n. 1 Luật Sư 0903911223 Hãng Hàng Không MOBI Trung Hoa-Vpđd Phòng 11. n.c Các Công Ty 37171051 hinaairlines. Công ty Đại Nam Việt Cổ Phần Công ty BK Việt Nam TNHH-Vpđd 38232192.vn 1 Kỹ Thuật-Tư (08)38621721 Vấn 1 astHàng Không. 0903909997 Công ty Ánh Sao Thiên TNHH Một Thành Viên 20 Trần Hưng Đạo.fpt 62653095 .vn ahlersinlaco@h www. Tầng12. 1. Q.vn sell.china Hàng Không. 1. 1.com n .vn vn csphcmc (08)38644350 @hcm. Tòa Nhà Miss Áo MOBI Nam Tư Vấn Xây Dựng Dài.v 37190510 u. 38250145 Fax 38250145 WEBSITE dainamvi www.vn 37A Nguyễn Đình Chiểu.co airlines.(08)39695600 . 0903915369 Công ty Ahlers-Vina MOBI Tiếp Vận 20 Chu Mạnh Trinh.co Định Lượng 37171051 pacific. 1. 2 Ngô Đức Kế.vn n 1 Nhà Hàng (08)39975098. 1. P Bến Nghé. 1 0903912522 MOBI Công ty Kim TNHH 74A4 Hai Bà Trưng. Tòa Nhà Mê Linh Point.com. 1.@bkasia apacific.com.vnn.vn n.ahler cm. Tầng27.v s. P Bến Nghé. P Nguyễn Thái Bình. Q. Q. Q.maun @hcm.co m m Bao Bì-Vật Liệu chaubuu www. 39975007 38478518. P Bến Nghé.com. Ttâm Thương Mại Sài Gòn.(08)37171050 . 1 0903911411 Công ty Châu Bửu TNHH Sản Xuất MOBI Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu 29 Calmette. P Bến Nghé. Q. Q. 38455297 1 Giao Nhận & (08)38275665. 37 Tôn Đức Thắng.@email. P MOBI Thương Mại Dịch Vụ Phạm Ngũ Lão. 1. P Đa Kao. 1. Q. P Đa Kao.vnn. 39975099. 1.chau (08)62726194 @chaubu buu.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Hoàng Lệ Chi Tan Chee Ewe NAM Đỗ Khắc Bình GIÁM ĐỐC NAM Phạm Viết Toàn GIÁM ĐỐC Đinh Minh NAM Cường GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Trịnh Quang Thái NAM Lee Ming Tee NỮ Lưu Quốc Trung NAM Lương Văn Linh SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903909691 Công ty Maunsell Việt Tầng3. 21 Nguyễn Trung Công Trình Ngạn. Dịch Vụ Vận 38246656 Chuyển 38275667 kcafe@hc m. 1 0903911310 MOBI 199 Nguyễn Văn Thủ. P Bến Nghé. Q.

stare arex. Q. Q. P Tân Định.vn GIÁM ĐỐC NAM Subhash 0903918460 MOBI Nhà Hàng Tandoor 74/6 Hai Bà Trưng. 39105051. Gia (08)39127783 Công & Sản 37551853 Xuất 0903919194 MOBI 77-79 Hai Bà Trưng. 1.vn com GIÁM ĐỐC Phan Quang NAM Thuận 0903918884 Công ty Thuận Hiếu MOBI Thiên TNHH Kỹ Thuật 44L Đinh Công Tráng.vn www.vnn. 1 Văn Phòng38213554 Fax Trang Thiết 39142606 Bị GIÁM ĐỐC NAM Lê Quốc Thắng 0903918296 MOBI Công ty TNHH Sài Gòn 71-73 Hai Bà Trưng.com n . 1. 1 Nhà Hàng (08)38856124 subhash www.com.vn m sgcc@hcm. P Gòn Đa Kao. 1 Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất 38223083 Fax 38297337. & Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tiến Huy 0903918156 MOBI Công ty TKH TNHH 126 Lê Thị Hồng Gấm.tando @hcm. 1. P Bến Thành. 1 Cơ Khí-Nhà Thầu. 1. 1. 1 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Dũng 0903917550 Công ty Nguyễn Hoàng 49 Lê Thị Riêng. 382000 Fax 39104805. 39491232 39490800 EMAIL WEBSITE tvhungph ong@hc m. 1.vn .vn.v etnam. 38200089.saigo nmedia.vnn. P Bến Nghé. HCM DIA CHI QUẬN HUYỆN 149/14A Lê Thị Riêng. 1. Q. 54074227 39105149. .vn .vn arex. 1 1 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Điện-Các Nhà Thầu (08)37621037.co tkhco@h www. 1. Thương Mại 38204961.fpt orvietnam.B. Q. Q.co m.fpt. sales@st www. P Đồ Gỗ Trang Trí Bến Nghé.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903915800 Công ty Hưng Phong MOBI TNHH Tư Vấn & Phát Triển Điện 0903916405 MOBI Công ty M.daota mbi@hc oquanly.co m.I TNHH Tư 63 Nguyễn Bỉnh Khiêm. P Bến MOBI My TNHH Thương Mại Thành. 391048 Fax 39104800 (08)39351448 In-Thiết Bị 39351449 (08)38427119. 39104801.v toner@st nn.vnn. Q. support@ starex.vn cm. Vấn Doanh Nghiệp P Đa Kao.com x.vn www. Q. Q. 39105154 39104806. Xây Dựng 39104803. 1 Điện ẢnhPhim CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Hà GIÁM ĐỐC NAM TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Nguyễn Tiến Dũng Đỗ Thị Phấn ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Cổ Phần Điện Ảnh Tp. 1. Tư Vấn 38206059.plusvi m. 38297337 saigonde cor@hcm . 1 NAM Lê Văn Tự 0903917337 MOBI TCông ty Xây Dựng Sài 18A Đinh Tiên Hoàng. Q. P Thương Mại & Dịch Vụ Nguyễn Thái Bình.vn.com . Dân Dụng 39104802.

LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE nhantrun g@hcmc.com.v n z.songt @hcm. Q. 35976003. P Bến Thành. 1.vn Gôn-Bán Lẻ (08)38160077. 1. vn (08)37551390 Nhà Hàng 37551390 . Tầng2. Học en.com. Tòa Nhà Mê Linh Point. 54472438 62522040 1 Bảo Hiểm (08)38607145 . P MOBI TNHH Thương Mại Dịch Bến Thành. P Bến Nghé. vnn. Trang Thiết 38161068 premiumli Bị 38160066 nk@hcm. 1.c 38607145 a. Q.com. Tòa Nhà Petro MOBI Bảo Hiểm Quốc Tế Việt Vietnam Tower.via.vn .vn. 1. n. GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Văn Thành 0903929267 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Minh 0903929719 Công ty Minh Trúc 150/44 Nguyễn Trãi.com songtao (08)38471463 www. P Bến Nghé.vn om. Q. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Khánh Sơn 0903931123 MOBI Công ty Song Tạo TNHH Công ty Hoàng Yến TNHH Nhà Hàng 23 Trịnh Văn Cấn. P Bến Nghé. 1.sales@vi www. (08)35881200 www. QUẬN HUYỆN 1 GIÁM ĐỐC NAM Đoàn Văn Hùng 0903921278 Phòng 202. 148 Hai Bà Trưng.9253 www. Q.com.com. Q. 1 Lưu Kim Quay 0903927452 22-24 Mạc Thị Bưởi.fpt 38471463 ao.vn kynguyen 39253949.kyng Vi Tính & Tin @kynguy 950. netnam. 1-5 Lê Nam Duẩn.38272032 Fax Các Công Ty 38272033 Quần ÁoSản Xuất & Bán Buôn 38258976 Fax 38258976 1 Nhà Hàng (08)62522040. 2 MOBI Công ty Khu Gôn TNHH Ngô Đức Kế. Q.vn cpgroup Máy Vi Tính @hcm.vn. 1.com.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Võ Quang Uyên SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903919322 Công ty Nhân Trung MOBI Nghĩa TNHH Thương Mại Dịch Vụ 1 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 31 Lý Tự Trọng.v Fax 39253949 vn n Thương Mại. P Đa Kao. P Bến Thành. GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thị Tuyết Lan GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Nobuyuki Fukuzawa 0903928900 Công ty Liên Doanh Tầng3.vn 1 In-Nhà In 1 1 tuyetlan_ shop@ya hoo. Q. GIÁM ĐỐC NAM Trần Viết Ý 0903923837 Công ty Kỷ Nguyên MOBI TNHH Ứng Dụng & Phát Triển Tin Học 153 Lê Thị Riêng. 1. 1. 1.9253951 uyen. Q.cpgro Nhà minhnguy 35881201 up.vn Buôn/Đại Lý en@cpgr Phần Cứng oup. 1 0903926286 MOBI Cửa Hàng Tuyết Lan 84-86 Lê Lợi. Q.onegolf @hcm.fpt Cá Nhân. P MOBI DNTN Hoàng Gia Thái Bến Nghé. P Cầu Ông Lãnh.

1 0903938332 Công ty Mỹ Kim TNHH 225 Lê Thánh Tôn.v n linksysvn @vnn. Tầng15. 0903933646 Công ty Savills Việt MOBI Nam TNHH Tầng18. Vụ Tư Vấn 37560691 37560688 Địa Ốc 38244333 Fax 38232699 Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất (08)62562125.Hàm Nghi. 1. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch Bến Thành. 62650693 hcmcinfo@sav ills.kenh ome.savill s. Gia (08)37317601 Công & Sản Xuất 0903936629 Nguyễn Thùy Trang ĐIỆN THOẠI BÀN Khách Sạn NAM Lê Văn Quý NỮ LĨNH VỰC KINH DOANH 1 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Công ty Hoa Sáng Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh QUẬN HUYỆN Điện LạnhThiết Bị (08)38504848. 62650692 62562126.v m n 1 Địa Ốc 38239205. 1. Q. Q. Bác Sĩ bdvn@sa www.vn www. 75-77 Cống MOBI TNHH Tư Vấn Đầu Tư Quỳnh. Q. P Phạm Ngũ Lão. Info@tan niemtin.vn www. Q. P MOBI Thương Mại & Dịch Vụ Bến Thành. 0903933447 Công ty Becton MOBI Dickinson Asia-Vpđd Phòng 15D. P Bến Hàng Hoàng Ngọc Thành. Cấp Trang 38233010 Fax Thiết Bị Cho 38227400 Y. Công 39815410 Nghiệp. 1. P Nguyễn Thái Bình. Tòa Nhà OSIC. 54135049 Fax 38234571 1 Viễn Thông.bd. Thương Mại (08)38869959. P MOBI Xây Dựng Kinh Doanh Bến Thành.vn . vnn. 0903935700 Công ty Tân Niềm Tin 150/32 Nguyễn Trãi.vn 206 Nguyễn Trãi. hoangng oc2@hoa (08)38783001 ngngoc37444729 resort. 1. 1.co igonnet. P Bến Nghé. 1. 81-85 Fideco Tower. P Nguyễn Cư & Dịch Vụ Hành Chánh Trinh.tanni emtin.hoas @vnn. Q.com. NỮ WEBSITE 1 MOBI GIÁM ĐỐC EMAIL Cơ Khí-Nhà Thầu. Vụ Viễn Thông 1 Y Tế-Cung 38227409. 1.vn. 0903932266 MOBI 0903932913 Công ty Vi Nam TNHH 44 Thủ Khoa Huân. Q.fpt. 1. 62568758. Đầu Tư-Dịch 38869794. P Đa Kao. 1.com. 62568759.co m vinamgro up@hcm.39257267. 8 Nguyễn Huệ. Nhà 1 Công ty Hoàng Phát MOBI TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại 1 Judy Pham 0903939077 18/A8/11 Nguyễn Thị Minh Khai. Q. Q.vn ang.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ NỮ HỌ VÀ TÊN Đoàn Thị Nhan Phạm Ngọc Mai TRƯỞNG ĐẠI NAM Kohphee Wah DIỆN GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Brett Ashton Trần Phước Đông Vũ SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI DNTN Khách Sạn Nhà 29 Lê Anh Xuân. Q. Thiết Bị & Hệ 39257752 Fax Thống 39257752 1 GIÁM ĐỐC NAM Trần Thanh Dân 0903936854 Công ty Nhân Trung Tầng2.com hoasang www.com usd@hc m.c om www.

1.tcl.fpt. Q.fpt 54313843 . 58 Đồng Khởi. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 1 Hóa Chất camluong (08)54313842 @hcm. Cao Ốc Sun Wah. P Bến Nghé. P Bến Nghé. Tòa Nhà Satra.vn 0903942468 GIÁM ĐỐC NAM Les Morris GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đức Cần 0903944090 MOBI p_dong @hcm. Cao Su-Các 35123216 Sản Phẩm 35126643 Công ty Thanh Phú MOBI TNHH Xây Dựng Thương Mại Du Lịch 449 Trần Hưng Đạo. P Nguyễn Cư Trinh. Tầng4. 38221961 fpt. 1. 14MOBI TNHH Dịch Vụ Thương 16-18 Chu Mạnh Trinh. Các Công Ty 38225454 Công ty TCL (Việt Nam) 10A Trần Hưng Đạo. 1.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Lương Đức Cam 0903939251 HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Tân Đại Ngư 27-29 Ký Con.vnn. 1. Q. Q. Q. Tầng2.kpmg c@kpmg.com com.vn vimifa_tx m@yaho o. 1 (08)38995402.vn 0903941332 MOBI Công ty KPMG TNHH 0903942295 Công ty Phương Đông Phòng 203.vn Cơ Sở Đức Thành Sản 141 Lê Thị Hồng Gấm. 1. P Cầu Kho. P Nguyễn MOBI TNHH Thương Mại Dịch Thái Bình.Công ty TNHH GIÁM ĐỐC NAM Deng Wei Wen 0903942794 MOBI 0903944035 Công ty C.co cm. 1.Melchers MOBI GmbH-Vpđd Nguyễn Duy Đông Nguyễn Văn Phúc DIA CHI Tầng10. 1 Du Lịch-Đại Lý thanhphu (08)38224672 99@hcm. 1. Q.vn n.com . 1 Thẩm Mỹ Viện 38364609 Fax 39206306 24 Lê Lợi. 1 Điện-Các Thiết Bị gmtcl@h (08)62550241 www.vn 1 Kế Toán & Kiểm Toán (08)38377812. 38377812 WEBSITE kpmghcm www. 115 Nguyễn Huệ. Q. 1. P Xuất Dù Cầu Ông Lãnh. . 1 Dù/Ô-Sản Xuất & Bán Buôn duc(08)39506036 thanh@h 39508509 cm. Q. 1 38226819 Fax Thương Mại38242977.co 39508509 @hcm. 38503146 38503146. 1 Bốc Xếp Hàng HóaTrang Thiết Bị dangntwww.vn MOBI Thẩm Mỹ Viện Anh Thư 166A Trần Hưng Đạo. Q.vn m n.melchers forklifts.linde(08)39506036 . Vụ GIÁM ĐỐC NAM Warrick Cleine GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Huy Danh 0903942434 GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Ngô Quang Hiền 0903942786 MOBI Việt Minh Phát . P Mại Bến Nghé. 1. Q. P Điện & Điện Tử-Cn Phạm Ngũ Lão. P Bến Nghé.v 62550241 m n Phòng 402.

1.v 39750645 Nhà Tổ Chức n 57 Nguyễn Du. P Bến MOBI Công ty CP Khách Sạn Nghé.fpt .vn 385D/10 Nguyễn Trãi. 37541464 37541466 anson@h cm. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch Cầu Kho. 1 Máy Móc (08)38636377.com. 1. P Vụ Giao Nhận Tân Định. 39203509 Fax 39203509 vietcargo www. Q. P MOBI TNHH Thương Mại Bến Nghé. 1.v argo. 1 Gỗ-Đồ Gỗ Dân Dụng (08)37541465. Q.v nn. 1. Q.rest@ (08)38619001 bongsenc 38619001 orp. P Nguyễn Cư Trinh. P Bến Nghé.com. Q.v n ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DNTN Thế Giới Mỹ Thuật Khung Tranh ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL GIÁM ĐỐC NAM Lê Nghĩa Hiệp 0903944215 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Vũ Việt Hùng 0903944400 MOBI Công ty TNHH Việt Kim GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Trọng Nguyễn 0903945500 MOBI NỮ Đỗ Thị Thanh Huyền 0903945856 Cửa Hàng 15A8-Tokyo Thực Phẩm-Công ty 15A8 Lê Thánh Tôn.vnn.vn rldvn. vn GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Dương Trí Đức 0903946048 An Phát Thịnh .artwo @hcm.vn Công ty An Sơn TNHH 61 Phó Đức Chính.Lê Thánh Tôn.vn n sgnprop @hcm. 1.vietc @fmail. Tòa Nhà Morning Sun. 1 WEBSITE 39203508.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thị Kim Hương SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903944103 MOBI Công ty Ánh Sao TNHH LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 20A1 Võ Thị Sáu.Công ty 545 Trần Hưng Đạo. 15/1A Tầng Trệt.vnn. 1 Hội Chợ & starlit@h (08)62678708 Triển Lãmcm. 1. 1.vnn . Phạm Huy Hoàng 1 Thực Phẩm. 1. Dịch Vụ Vận 39133466 Chuyển 39975554 1 Địa Ốc 38237502.com n. P Thương Mại-Dịch Vụ Nguyễn Thái Bình. Q. P Tân Định.vn . Q. 0903946517 Fax 38237502 Nhà Hàng lemongra ss. 1. Các Nhà 38279109 Fax Cung Cấp 38279109 1 Địa Ốc 1 Giao Nhận & (08)38477258. Q. P Bến Nghé. 54254034 54254035 vietkim@ pmail.38227632. Bông Sen GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Thảo Rogers NAM Huỳnh Chí Công Công ty Việt TNHH Dịch 203 Đinh Tiên Hoàng. 62934565 38636377 artworld www. Q. Vụ Nhà Đất GIÁM ĐỐC NAM Phan Tấn Học 0903946128 MOBI 0903946517 Công ty Sài Gòn Đông MOBI Á TNHH Địa Ốc 0903947504 Nhà Hàng Lemongrass4 Nguyễn Thiệp. Q. 1 In-Bao Bì (08)54254036.

m. 1. P Tân Định. Q. 1 Nhà Hàng (08)38919220 38919220 212/16 Nguyễn Văn Nguyễn.com GIÁM ĐỐC NAM Chế Hòa GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Thuận 0903952317 Công ty Cần Giờ Cổ 383-385 Nguyễn Công MOBI Phần Thương Mại Dịch Trứ. 1 Giao Nhận & (08)39953617. P Cầu Ông Lãnh. Khử Trùng thandat1 6nhc@hc m.vn . 1.com GIÁM ĐỐC Phạm Hùng NAM Dũng 0903956335 Công ty Thăng Long MOBI TNHH Trừ Mối Côn Trùng 1 (08)38835789. 1. Q. P Đa Kao. Vụ 1. vn 40 Ngô Đức Kế.vn m Công ty Du Lịch Hà Tây-Cn 31T Cao Bá Nhạ. Tòa Nhà Hoa Lâm. 1 Bảo Hiểm GIÁM ĐỐC NAM Mai Toàn Danh 0903955539 Ttâm Giao Dịch MOBI Thương Mại Quốc Tế (Fosco) Ttâm Thương Mại Fosco.avoyewillis 38031172 vn.trumo thanglon icontrungth gbate@h anglong.fosco -vn.klexp ha@klex ress.vnn.com press. 1. In-Mẫu Liên 38362192. 1. Q.vnn.co chinh. Q. 1. Q. Xăng Dầu38223146. Tầng2. 1. 1 Văn Phòng. 1 Vi Tính & Tin 39253664 Fax Học 39254090 0903949396 Công ty Chế Nhâm MOBI TNHH 183 Nguyễn Văn Thủ.v n 1 38215373. Ttâm Thương Mại Sài Gòn. 38835898 38835131 www. P Đa Kao. Q. Q.chan nchinh.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE klexp@h cm. 38835329. 1 (08)38381688.vn vn Bùi Thị Phương Lan 0903948250 Công ty KL Cổ Phần MOBI Giao Nhận & Thương Mại Phòng 202. 1.vnn. Tầng7. Q.grass (08)38434540 ssavoye. Q. P Bến Nghé. Tục & Rời 39244818 38381688 chehoad esign@h cm.vnn.38230153 Fax Cao Ốc 38230155 www. 2 Thi Sách. GIÁM ĐỐC NAM Phạm Đình Anh 0903953003 MOBI Nhà Hàng Ciao Cafe GIÁM ĐỐC NAM Lê Thành Đạt 0903953223 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Philippe Robineau 0903955215 Công ty Gras Savoye MOBI Willis Việt Nam TNHH Môi Giới Bảo Hiểm Phòng 708. www. 23 Phùng Khắc Khoan.com -vn. Dịch Vụ Vận 38450121 Chuyển 39951877 Dương Văn Chính 0903948676 Công ty Chân Chính MOBI TNHH Tin Học & Thương Mại 150/10 Nguyễn Trãi. 37 Tôn Đức Thắng.v n.fpt. 1 Du Lịch-Đại Lý (08)54120575. 54121503 54120576 info@gra www.co m info@cha www.co cm. Bán Buôn & 38740244 Fax Phân Phối 38296352 cagico@ hcm.com. P Bến Nghé. P Bến Thành.

Q. andpaintin 35174026 vn g. Q.v n 1 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)38632159 Nhà 38632524 Buôn/Đại Lý Phần Cứng 1 Mỹ PhẩmSản Xuất & Bán Buôn 0903959016 100/25 Trần Hưng Đạo.vn vn myviet@ www. Quản Trị-Tư 38370951 Fax Vấn 39203880 fcc126@hc m.vn 1 Hóa Chất (08)35126092.com hinh.com. P Cô Giang. 150/12 Nguyễn Trãi. Q. GIÁM ĐỐC NAM Dương Việt Hải 0903962152 Phòng 602. Lê Thị Lan Anh QUẬN HUYỆN Công ty Bình An Cổ Phần Keo Dán Khang Tin .com n. 1.C TNHH Tư Vấn Dịch Vụ GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH Máy Phát Điện-Công (08)39141016 Nghiệp & 39141017 Thương Mại 60A Trần Đình Xu.vnn. 35106883 35126093 keobinha n@vnn. 1. P Phạm Ngũ Lão. . 39206651 Fax 38371368 hopecopyland @hcm.vn n. 1.com . 1.vn 62825204 nos. Q.C. Q.vn 1 PhotocopyCung Cấp Máy 39206753. Công ty Mỹ Việt TNHH 166H/1 Bùi Thị Xuân. P Bến Thành. Vụ Sản Xuất 1 Máy Móc (08)38206788.vn 1 In-Nhà In saigonos (08)62825203 www. Nguyễn Xuân Phong 0903959256 MOBI Trần Nguyên My 0903961323 NAM GIÁM ĐỐC NỮ Công ty Sài Gòn TNHH 29/6 Thạch Thị Thanh.khan @khangt gthinh.vn Công ty F. 1. P Phạm Ngũ Lão. NAM Ngô Chí Trung ĐIỆN THOẠI BÀN hoangmi nh_eng @hcm. GIÁM ĐỐC NAM Hứa Hòa Bình 0903962598 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Đặng Đình Thụy 0903965801 GIÁM ĐỐC NAM Trần Viễn Hoàng 0903969821 WEBSITE 1 Công ty Nguyên Tân MOBI TNHH GIÁM ĐỐC EMAIL 1 233/2 Nguyễn Trãi. 38207879 38206788 vaphoco @saigon net.saigo @hcm.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Minh NAM Tạo GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903957994 Công ty Hoàng Minh MOBI TNHH Kỹ Thuật 0903958519 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 39203881.fpt. 1. P Nguyễn Cư Trinh.vn 1 Keo & Chất Dính (08)35126092.Công ty MOBI TNHH MOBI 84T/2 Trần Đình Xu. P Dịch Vụ Văn Phòng Tân Định. Tầng6. 1. Tòa Công ty TNHH Thương Nhà Thiên Tân.f pt. tham.fpt . Q. 1. P Thương Mại Dịch Vụ Phạm Ngũ Lão.viets (08)35174010 hcm. 35106883 35126093 4mtradin g@hcm.vn Công ty Vạn Phong 55/9 Trần Đình Xu. Q. Q.nh www. 1. P Cô Giang. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch Cầu Kho. 18B MOBI Mại 4M Nam Quốc Cang. Q.

Q. P Phần Xây Dựng-Cn Đa Kao. P Bến Nghé. Tòa Nhà IBC. 1A Công Trường Mê Linh. 1 Điện ẢnhPhim (08)39904729 35152772 21 Cách Mạng Tháng Tám.com .huocdon Lý Đổi 39319108 g@email.thoai co@vnn. 1.arke @arkema ma. NAM La Tuyết Ban QUẬN HUYỆN 51K Pasteur. Q. 1. 38990640 Fax 38224658 WEBSITE samovic @hcm.vn n. Xuất & Bán 38394067 Fax Buôn 38526452 1 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)38601083. Q.vn . Vụ Tin Học 1 0903991133 Công ty TNHH Sài Gòn 59 Mạc Đĩnh Chi.ban www. 1 Xe Máy-Sản 39253394. 1. Liên Đoàn 1 0903990525 Công ty Viễn Đông 115 Trần Đình Xu. hiep.vn Máy Vi Tính (08)38488636. Mới 1 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Hải Minh NỮ Trần Thị Uyên Yên NAM Đinh Văn Hời ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38346967. P Bến Nghé. 1 Hóa Chất (08)38726163. P MOBI Mại & Dịch Vụ Kiều Hối Bến Thành. P Sản Xuất Thương Mại Tân Định. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch Nguyễn Cư Trinh. Q. Q. 0903989294 Công ty TNHH Một Thành Viên Thương 215 Lê Thánh Tôn. 1. Q. 1. Q. P Bến Thành. 1. P Đa MOBI Kiến Trúc Xây Dựng Kao. 38727066 38727066 9/2 Tôn Đức Thắng. 1. 1.vn latuyet.fpt . viettel.com Buôn/Đại Lý 38489366 Phần Cứng Xây DựngThiết Kế 38257166. 1. P Bến Nghé. 7@yahoo Nhà 38489366 . Q. Nhà 38638140 Buôn/Đại Lý 39247122 Phần Cứng 1 Địa Ốc-Các Nhà Thầu Xây Dựng NAM Nguyễn Văn Hiệp 0903988239 MOBI Công ty Thoại Hiệp TNHH GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Trọng Khánh 0903988968 MOBI Công ty Hải Phòng 3 Cổ 173 Nguyễn Văn Thủ.com vn 38239607 Fax 38239607 ioewongp Ngoại Tệ-Đại (08)38468377 . Q. EMAIL tuantai35 @hcm.com thoaihiep www.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Nguyễn Phú Hoành SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903976678 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 0903979827 MOBI Công ty Arkema-Vpđd GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Minh Ngọc 0903983989 MOBI Công ty Phim Thiên Ngân Cổ Phần GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Anh Tuấn 0903986979 Công ty Minh Quang MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Phòng 2. uyenyen7 Cá Nhân39121007. Giáo Dục-Tư 22428081 Vấn 39273336 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH 1 Công ty Tuấn Tài TNHH 15H Trần Khánh Dư.

Cao Ốc Khải Vận. Phần Cứng 38225863 . 1 (08)39916504.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Dương Đình Tiến 0903993797 MOBI Nguyễn Ngọc Lan Anh 0903994638 MOBI Huỳnh Bùi Quang Hòa 0903994959 Công ty Oxy TNHH MOBI Truyền Thông Sáng Tạo 0903995445 Công ty Từ Liêm Cổ 346 Hai Bà Trưng. P Cầu Ông Lãnh. 208 Nguyễn Trãi.v www. 1 0906777222 Phú Hải .vn soan. Q. Xuất Nhập Khẩu-Cn 0903999240 Công ty Tân Thế Kỷ MOBI TNHH Thương Mại HỌ VÀ TÊN Nguyễn Đình Thành GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Lâm Thanh NAM Quang GIÁM ĐỐC NAM Dương Thái Bình 0903999606 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Nhung NAM Đỗ Đặng Soan NAM Trần Phú Hải MOBI QUẬN HUYỆN DNTN Viễn Tiến Viễn Thông Tin Học 9 Nguyễn Đình Chiểu. Tòa Nhà Petro Vietnam Tower. Q.com.39202060.com Buôn/Đại Lý m. Cao Ốc Central Park.com. 1. 35261980. Q. P Phạm Ngũ Lão. 1. 1. Q.38226279 Fax Dịch Vụ 39104240 Cáp EMAIL WEBSITE sales@d onganha uto.do Dầu Khí-Các (08)62970252 www. Điện LạnhThiết Bị tultracohc (08)39451449 Công m@hcm. 1 0904158845 MOBI Công ty Roxar-Vpđd Phòng 1101-1102. P Nguyễn Cư Trinh. 1. Đại Lý & Cố 39202376 Fax Vấn 38378756 1 Tầng4.Công ty TNHH Thương Mại Dịch 30 Tôn Thất Tùng. Nghệ Kỹ Thuật 0903999902 LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 1 ĐIỆN THOẠI BÀN Viễn Thông.roxar. P Bến Nghé. 1 Công ty Đông Anh TNHH Tầng1. 1.vn Thương Mại 1 Thương Mại. Q.auton n. 1. ics.vn oxy_creat ive@vnn.mgmNhà puter@hc 38277269 vn. 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 1 Lê Duẩn.vn info@don ganhauto . Q. 1. 35261982 35261983 Công ty Ấn Tượng TNHH Thương Mại Công ty Tân Nguyễn MOBI Giang TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 67A Yersin. 1 Tự Động-Hệ 39257047. @roxar. 39451449 Nghiệp.38214028 Fax Các Công Ty 38214028 19/12 Nguyễn Thị Minh Khai. www.c Công Ty 62970253 com om (08)38233856. Cá Nhânmgmcom 38258796. P Tân MOBI Phần Sản Xuất Dịch Vụ Định. 1. Tầng11. vnn. Q. Q.v nn.fpt. P Bến MOBI Vụ Phát Triển Công Thành. Hàng Không39913438 Các Dịch Vụ 39913439 (08)35261981. vn quang_tt k@hcm. Q. P Đa Kao. Máy Vi Tính 38242775. 1 Quảng Cáo.com. Thống & 39257048 Fax Thiết Bị 39257049 29 Cao Bá Nhạ. 1.vn 38242775.

co m.batvi etnam. 1 Thương Mại. 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. aitours. 54103149. 1. Công ty Sao Mai Quốc MOBI 7 Nam Quốc Cang. 0908000330 Phòng 803. P Bến Nghé. Tầng3.fpt . Q.lesan nhsang@ sales@m camera. P Nguyễn Thái Bình.com video.c com om www. ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE mnguyen www.acbm @acbms. 1. 1. 39819070 38662854 GIÁM ĐỐC NAM Paul Lageweg 0907676555 Công ty British Tầng12.Chi Silk 41 Nguyễn An Ninh. Q. 1. P Tế TNHH Du Lich Phạm Ngũ Lão. P Phạm Ngũ Lão. GIÁM ĐỐC NAM Đặng Quốc Việt 0907708709 MOBI 0907772445 MOBI Cửa Hàng M. Cao Ốc Khải Vận.mmcmcvideo. 38638752. info@inte hotro@m rflour. 38232353 39238922 Du Lịch-Đại Lý (08)38651516. Q. 1 Quản Trị-Tư 39147891 Fax Vấn 39147892 0907323333 MOBI Công ty Kazo TNHHVpđd 10/10 Trần Nhật Duật. P Tân Định. Q.co m.vn . Tòa Công ty TNHH Interflour Nhà Mê Linh Point.35265600 Fax Các Công Ty 35265601 1 Thuốc LáBán Buôn 38219888. Q. Tòa Nhà Kim MOBI American Tobacco (Việt Cương. 38665610. 1. 1.vnn. thuan@m www. 38219331 Fax 38219338.co saomaisg m @hcm. 1. 1 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Mỹ Chi NỮ Trần Thị Thanh Sang NAM Trần Quang Trí NAM Peter Zurzolo NAM Đào Trọng Sỹ LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Tinh Anh TNHH 7B/8 Nguyễn Thị Minh Bất Động Sản Khai. Q. 34 Lê Duẩn. 0907809345 Công ty TNHH Một MOBI Thành Viên TM & Kỹ Thuật Số Lê San 105A Bến Chương Dương.co m m. 39106886 Fax 39107604 1 Quần ÁoSản Xuất & Bán Buôn 1 Ảnh-Trang Thiết Bị Vật Tư (08)39036324 1 Máy Vi TínhPhát Triển Phần Mềm & Trọn Gói (08)54103148. svietnam.v n mchi_ngu 38291512 yen@yah oo.com tranthitha www.vn saomaito urs@hcm www. Tầng4.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NAM Nick Mirza TRƯỞNG ĐẠI Yamagata NAM DIỆN Yoshiaki CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN QUẬN HUYỆN 0906899014 Công ty ACBMS Việt MOBI Nam TNHH Phòng 406. P Bến Thành. 38219339 1 Địa Ốc 39106886. 54103150 54103151 Bột Mì (08)39238921. 0908000210 Công ty May Mắn MOBI TNHH 110 Trần Hưng Đạo.com smartlan d@vnn. Tầng8.saom . 1. 1. P Bến Nghé. Q. P Bến Nghé.vn .co mcm m video. P Nam) TNHH Bến Nghé. Q.co yahoo. 2 MOBI Việt Nam Ngô Đức Kế. Q. 1 0908000508 Phòng 307-309.

vinaf rding@hc orwarding.f uctre. 1 Ô Tô-Nhà Sản Xuất & Lắp Ráp 38277365.com -art. 38277497 Fax 38277371 www. P Đa Kao. 1 38207120. Tầng3. P Phạm Ngũ Lão. 1 Thêu 39203224 Fax 39205411 info@nin www. 18B Nam Quốc Cang. 1 Kế Toán & Kiểm Toán (08)39626398 . 38277364.ninhk hkhuong.vn Hồ Ngọc Hương 0908007214 Công ty Ô Tô Toyota MOBI Việt Nam-Cn Tp.toyot avn. 1 Mỹ NghệCửa Hàng & Các Nhà Buôn (08)39141611. P Bến Nghé.com.fpt. m. Q. Viễn Thông38245115. Q.pcspcsvietna proactive. Q. pt. Tầng13. P Bến Nghé. Q. 235 Đồng Khởi. 1. P Đa Kao. 2 Ngô Đức Kế. P Bến Nghé. Tòa Nhà Metropolitan. Q. 1. 1. 1. huong.orient -art. 97 Nguyễn Công Công ty Cổ Phần Phần Trứ. 1 Xây Dựng Dân Dụng 39105358. 1. Q.vn . P Phạm Ngũ Lão.vn 44 Nguyễn Huệ. Tầng6. 1.com. 1 Hóa Chất songtoan (08)39716301 @hcm.vn com 0908014815 Công ty Hà Tây Cổ 54/4 Nguyễn Bỉnh MOBI Phần Xuất Nhập KhẩuKhiêm.bravo@h www. P Đa Kao.vn vn 0908011033 Công ty TNHH Giao MOBI Nhận Vận Chuyển & Thương Mại Việt Nam 100-102 Điện Biên Phủ. Thiết Bị & Hệ 38237850 Fax Thống 38232040 Tầng1.com. Q. Vận Tải Biển 38209177 Fax 38207121 vinaforwa www. NAM Vũ Thế Hùng TRƯỞNG PHÒNG GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Hồ Thị Đoan Trang NAM Trịnh Quốc Thư 39106670 Fax 39106670 doanvo@ www.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Nguyễn Hương Giang 0908002088 Công ty Proactive MOBI Communication Solutions-Vpđd GIÁM ĐỐC NAM Tôn Minh Thiên 0908006003 MOBI GIÁM ĐỐC Nguyễn Quang NAM Cường 0908006246 Phòng Tranh Phương MOBI Đông CHỨC VỤ TRƯỞNG ĐẠI DIỆN GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ NỮ CHỦ CƠ SỞ NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 1 38232044. 1. Q.v n Dương Hoan Tuyên 0908008586 MOBI Cơ Sở Ninh Khương Thêu Tay 220 Đề Thám. P Nguyễn Thái Mềm Bravo-Vpđd Bình. Tòa Nhà Thiên Tân.com .com NAM Bùi Đức Thắng NỮ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Phòng 615A. 1. Tòa Nhà Mê Linh Point.com om lc@orient www. Cn 1 Xuất Nhập Khẩu-Các Công Ty thuquoctr inh@yah oo. 54040934 Fax 39105233 kientructr www. 39049252. HCM Phòng 1301.bravo 39620578 cm.c m. 1. 0918033848 38290127 0908007017 Công ty TNHH Song MOBI Toàn Phòng 302.kientr e@hcm. Q.vn 39716301 n.vn vn 0908009609 MOBI Công ty Kiến Trúc Trẻ Cổ Phần 23B Nguyễn Văn Thủ.fpt.

Tòa Công ty San Hô TNHH Nhà Hoa Lâm. (08)37269810 ssaudit@ hcm. 1. 41 Nguyễn Thị Minh Khai. P Bến Nghé.com n Ttâm Dịch Vụ Kỹ Thuật 84 Nguyễn Huệ B.vnn.jente jentech.com m 0908132080 Công ty Hoàng Trọng 327-329 Trần Hưng Đạo.com. P Bến Nghé.f Cụ & Thiết Bị 35123146 pt.vn Nguyễn Hải Tâm 0908120150 GIÁM ĐỐC Nguyễn Hoàng Triệu NAM Lê Văn Điềm WEBSITE 0908150815 MOBI Phòng Khám Nha Khoa 18C Nguyễn Thị Minh Đông Dương Khai. Tầng1. 1.vn om. 1 Kế Toán & Kiểm Toán 0908129961 MOBI Phòng 111. Dịch Vụ Vận 38592803 Chuyển 38592164 coral@co www. Q.corall rallog. P Cầu Kho. Q. 2 Thi Giao Nhận Vận Tải Sách. vn .1000 ahoo. Q.v 54464204 kieu. P Bến Thương Mại Sài Gòn Nghé. 1 Giao Nhận & (08)38592165. Q.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NAM Jimmy Wong 0908019278 Công ty Jentech Việt MOBI Nam TNHH GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL Phòng 207. Q. 1 Máy Vi Tínhjentech@ Phát Triển (08)38127047 www.co og. 1. Q. P Đa MOBI Kinh Doanh Thiết Bị Kao. 1.M TNHH 52 Nguyễn Cư Trinh. Vụ 1 Ô Tô-Các 38373341. Tầng2. Q. Điện 1 anphuad Điện-Dụng (08)35123146 c@hcm. 1.hoan ng@hcm. Q.O.c Phần Mềm & 54085823 ch.vn m 1 (08)38603058. Nhà Buôn Xe 38373334 Fax Mới 39203827 hoangtro www. 1 Điện-Bộ Chuyển Mạch GIÁM ĐỐC NỮ Đoàn Thị Duyên 0908106699 MOBI Công ty 1000 C. Nha Khoa38603058 Phòng Khám 39316395. 1 (08)62648793. P Phạm Ngũ Lão.com m GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Tiều 0908110889 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Minh Hải 0908116789 Công ty An Phú TNHH 18 Điện Biên Phủ. 1.co fpt. gtrong. 1. 1 Vi Tính & Tin 38379122 Fax Học 38379105 hleng@h (08)54464203 www.vnn.vn GIÁM ĐỐC NỮ NAM Tony Chew GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC MOBI Công ty S & S TNHH Tư Vấn Kiểm Toán Tầng8. 38603058. 1. MOBI TNHH Thương Mại Dịch P Cô Giang. Tòa Nhà Yoco. P Đa Kao. Điện Tử-Các 62648801 Linh Kiện 62648794 vdthu@y www. Q.vn Trọn Gói GIÁM ĐỐC NỮ Quách Châu Giang 0908031427 MOBI Công ty TNHH DV-TM Giang Kiều 345/23 Trần Hưng Đạo.vnn.giang cm. 29 Lê Duẩn. P Bến Nghé.co -com. 39316395 nkdongd uong@hc m. 1. Tháp Sài Gòn.

1. P Bến Nghé.vn GIÁM ĐỐC NỮ Lương Nguyệt Phương 0908188851 MOBI DNTN Kiến Phương Sản Xuất Thương Mại 7/20A Nguyễn Khắc Nhu.vn 83C Bùi Thị Xuân.S .netnam om.vn n. 1 Vi Tính & Tin 38323086 Fax Học 38323086 viettinco @hcm. 1. Q. Q. Thiết Bị & Hệ 39111855 Fax Thống 39104251 tanlientho ng@hcm. Q.vn 0908229519 Công ty Trung Dương MOBI TNHH 1 Nội ThấtCung Ứng 38243401 Fax Vật Tư Trang 38241365 Trí GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Ho ng V n Tiến NỮ Đinh Thị Thu Hiền 17/12 Lê Thánh Tôn. vnn. Q. 1. 39841701 39840954 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Ái Xuân 0908216039 MOBI Khách Sạn Xuân Hương 26A Lê Thánh Tôn. Q. 37713642 37713642 ntsqcdv @hcm. 1. Q. 1 Khách Sạn (08)39970499. 1. 1 Giấy-Các Sản Phẩm (08)39141544 39141532 EMAIL esi@hcm www. P Nguyễn Cư Trinh. 1. P Phạm Ngũ Lão.com .vn . 1 Vi Tính & Tin 39256290 Fax Học 39252243 0908162789 DNTN Khách Sạn Hà MOBI Phương Trang 106Bis Nguyễn Văn Cừ. 1.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Lưu Linh Dũng 0908159655 GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thị Minh Nguyệt LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN MOBI Công ty E.tddec or. P Bao Bì Nguyễn Thái Bình. P Bến Nghé. 39100937. 38448384 39970499 1 In-Nhà In (08)37710565. P Tân Định. com 0908218588 MOBI Công ty Tân Liên Thông 17B Nguyễn Đình Chiểu. 1 Viễn Thông.c c. 1 Khách Sạn (08)39312160 kienchivu @yahoo. P Phạm Ngũ Lão.S.Công ty TNHH Tầng4. WEBSITE www. Q. 35-37 Bến MOBI Quảng Cáo & Sản Xuất Chương Dương.T. GIÁM ĐỐC NAM Cao Tấn Thành 0908182137 MOBI Cửa Hàng Việt Tín GIÁM ĐỐC NAM Phạm Văn Sỹ 0908183338 MOBI Công ty Đại Hồng Gia TNHH 58 Đặng Dung. Q.vn n.esi. TNHH P Đa Kao. Q.38226153. 1 Cưa (08)39845280.vn ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ĐIỆN THOẠI BÀN GIÁM ĐỐC NAM Vũ Ngọc Dũng 0908180071 N. P Cô Giang. 1. 1.I TNHH 4B Lương Hữu Khánh.

com 1 PhotocopyCung Cấp Máy 38258851 Fax 38258851 dttva66@ yahoo. 37731513 Cho Thuê 37731513 1 (08)35174339.com . P Cầu Kho. Q. 62576977 35880773 EMAIL Công ty Duffill Watts & Tse-Vpđd 0908282166 Đỗ Thị Thanh Vân ĐIỆN THOẠI BÀN MOBI NAM Chuck Lopez NỮ LĨNH VỰC KINH DOANH 0908255477 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN 0908322534 Công ty Tân Đô TNHH 123 Lê Thị Hồng Gấm.sarch selmanay em.fpt .vn. 124 MOBI Thương Mại Xuất Nhập Nguyễn Thái Bình.CLBMOBI Công ty TNHH Sức Khỏe 10F Nguyễn Thị Minh Khai.co m 1 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38238433. P Bến Nghé.fpt watts.N TNHH Phòng 6. Q. Đầu Tư-Dịch 39189113.vn n. Q.saigo 39105181 c@gmail. 1.vn 1 GIÁM ĐỐC NỮ Hóa Chất WEBSITE 11B Ngô Văn Năm. 1. P Bến Nghé. Căn Hộ Bán.vn 1 Địa Ốc 39147777 Fax 39147997 congty_ta ndo@yah oo. 1. P Khẩu Nguyễn Thái Bình. 1.com dwthcm www. www. 1. 1. Tầng3. 38232585 Fax 38241169 sarchem @hcm. Q. MOBI Công ty SI-Vpđd GIÁM ĐỐC 1 (08)62576977. Q. P Bến Nghé.siltd. 62576977. 38238633 1 Sức KhỏeSản Phẩm &/Hoặc Dịch Vụ Chăm Sóc www.com can@gm ail.U. 1.c n om Tòa Nhà 181. Vụ Tư Vấn 39189114 35174350 1 Điện-Dụng (08)38304278 Cụ & Thiết Bị sunlight @hcm. Công ty Thái Bình 27E Trần Nhật Duật. 1. nyoga. NAM Sunny D. 35174340.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NAM HỌ VÀ TÊN Nguyễn Lê Ngọc 0908237003 Trúc TRƯỞNG ĐẠI Antony Simon NAM DIỆN Dowden GIÁM ĐỐC NỮ SỐ DI ĐỘNG Phạm Hằng MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Công ty T. 1.com vjcchcmcj www.duffill @hcm. Sài Gòn Yoga . 62576977. Q. P Bất Động Sản Cầu Ông Lãnh. Q. P Đa Kao.v hightech. Xây DựngTư Vấn 0908261127 MOBI DNTN Morning Sun Apartments 15/1A Lê Thánh Tôn. Q. Vong 0908290933 Công ty Dương Quang TK25/22B Trần Hưng MOBI TNHH Thương Mại Dịch Đạo.pacifi bvnet@h ccm. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Bùi Đức Duy 0908293678 MOBI 0908295094 MOBI Công ty Lộc Việt TNHH GIÁM ĐỐC Lương Bạch Vân 0908321223 NAM Vian Anh Tuấn 38234506. 181 Điện Biên Phủ. P MOBI TNHH Công Nghệ Cao Tân Định. www.vnn. 1 (08)37731789. Q. P Đa Kao. 101 Pasteur.com com .

ding@vie 54495479 tel.tando Máy Vi Tính anh. n.com. 1 0908359395 MOBI Công ty Cổ Phần Chuông Vàng 43 Lê Thị Hồng Gấm. 1. 1. P TNHH Tin Học Đa Kao. Q. P Bến Thành.co et. Nhà @gmail.viettel. Q. .com 38109109 om.com n 1 Luật Sư (08)38659214 64 Cô Giang. Q. 1.comn mnet. Tòa Nhà Sài Gòn 3. P MOBI Giao Công Nghệ & Đầu Đa Kao. 1 NAM Hà Mạnh Tiến 0908366464 Công ty TNHH Nghiên Cứu & Tư Vấn Chuyển 33 Đinh Tiên Hoàng.v Phần Cứng hcm.sg Phòng 1. Q. 1. P Bến Nghé.com.c mworks.v etti-vn.vn vpddconc etti@ema www.eatec h. Q. 1 Nhân Sự-Tư (08)39451360 Vấn Tổ Chức Vi Tính & Tin 38221222 Fax Học 38228068 EMAIL WEBSITE services www. Tư (CONCETTI)-Vpđd 0908379193 MOBI Cửa Hàng Vũ Bình 0908383296 MOBI GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ NỮ Nguyễn Thụy Trúc Linh Vũ Bình NAM Yu Jung Ho NAM Tan Teow Koon 0908398602 Công ty TNHH 4M Thành Viên LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 130 Sương Nguyệt Ánh. Ttâm MOBI Công ty EA Tech-Vpđd Sài Gòn.c om om info@co www. 1 NAM Đặng Xuân Cảnh 0908364040 MOBI Công ty DTL TNHH Kiểm Toán Tầng5.v n (08)35399211. Q. P Nguyễn Thái Bình. 1 Bia RượuBán Buôn (08)38802540 37176369 Tầng4. Q.vn www. 1. 140 Nguyễn Văn Thủ.v n (08)38122902. Tòa Nhà Miss Áo Dài.horw 54080555.fpt.G. 38328692. Bê Tông-Các 35399212 linhlantra Sản Phẩm 38117553.com.vn m.vietn @vietna amworks.conc i. 39557035.mfour . dtlco@ho Kế Toán & www. P Cô Giang. P Đa Kao. rwathdtl.tindo Buôn/Đại Lý om gobeco@ anh. 1. 38411342 38344840 www.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN GIÁM ĐỐC NAM Jonah Levey 0908328355 Công ty N.co. 1.c Kiểm Toán athdtl. 1 GIÁM ĐỐC NAM Mai Văn Công 0908334353 MOBI Công ty Tân Doanh Cổ 48Bis Trần Đình Xu. Q. Q. 21 Nguyễn Trung Ngạn. P Phần Công Nghệ Cô Giang. P Bến Nghé. 1. 1. Tầng4.tdt (08)39374337 n. 38328691.com.V TNHH MOBI (Navigos Group)-Vpđd GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hữu Tài 0908331333 MOBI Công ty Công Minh Nết 169 Nguyễn Văn Thủ.kr 1 Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng (08)38341491.com. 65 Lê Lợi.v Cá Nhâncong.c 22202201 www. 1 Nội Thất-Nhà 39106268 Fax Thiết Kế 39106271 www.

collie olliers. 1. Q. Q. 37314076. 1.jstPhủ Ngoài 37790435 group. P Bến Nghé.vn 0908447745 MOBI Phòng 19. Tháp Bitexco. Q. 1. 1 Nhựa-Các Sản Phẩm customer (08)38477469 www.com. Q. 1 Thương MạiCác Công Ty Lê Thị Hoài Bắc 0908478907 Công ty Ngôi Sao Việt 17E Hồ Hảo Hớn.co rs. Căn Hộ Bán.com m .ampa @ampac 38451838 cet. P Bến Nghé. Q. 65 Lê Lợi. 1 Căn Hộ Bán. 1. 1 (08)37313824. (08)37660821 Cho Thuê 38773537 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE Nguyễn Vân Anh 0908460890 MOBI DNTN Ngọc Vân Trương Công Hoàng 0908469840 Phòng 4.@jstwww.vn norman. Cho Thuê 36400917 36400917 0908588833 MOBI Cửa Hàng Tân Thành 348 Nguyễn Công Trứ. 37 Tôn Đức Thắng. P Lan) TNHH-Vpđd Bến Nghé.co group. Ttâm Thương Mại Sài Gòn. Tầng303.f pt.k isken@c www. P Nguyễn Thái Bình. Ttâm Công ty Ampacet (Thái Sài Gòn. Q. 1 vietnam Bảo Hộ-Lớp (08)37790435 . 1 Nhà Hàng (08)37550631. P Bến Nghé. Vụ Du Lịch 1 Du Lịch-Đại Lý 0908486843 Công ty JS Technical MOBI Services-Vpđd Phòng 3B08. 1 Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất (08)39966072 nvquoc@ multinatio ns. P Bến Nghé. 1.com et. Q. 17 Lê Duẩn.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Quốc GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Trịnh Hiếu Khánh Vân NAM Christain GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN MẠNG DI ĐỘNG 0908416677 Ttâm Thương Mại Công ty Đa Quốc TNHH Fosco. 1. Q. Tầng4. 1925 Nguyễn Huệ. P Cô MOBI TNHH Thương Mại Dịch Giang. P Nguyễn Thái Bình. 5 MOBI Công ty Tây Phi TNHH Nguyễn Siêu.vn 0908418322 MOBI Nhà Hàng Rivoli Cafe Khách Sạn Sofitel Plaza Sài Gòn. 1. Tầng3B. 23 Phùng Khắc MOBI Thương Mại Khoan. 1.com m 0908583176 MOBI Công ty Colliers Int'l Tầng7.th 113 Hàm Nghi. Q. 1. 38763916 38768547 sofsgnfb@hcm. 1 Khóa NAM Iain Cockin NAM Peter Dinning NỮ SỐ DI ĐỘNG Bùi Thơ Giáng Hạnh 38220209 (08)22153989 (08)39601988 39604782 vnstars@ vnn. P Bến Nghé.

Mứt. 1. 1. Q.zamil @zamilst steel.com. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch Nguyễn Cư Trinh. P Nguyễn Cư Trinh. Vụ Du Lịch 1 Du Lịch-Đại Lý info@tra www. GIÁM ĐỐC NAM Trần Hữu Cơ GIÁM ĐỐC Phạm Văn NAM Hoàng 0908883456 Công ty Thanh Hoàng MOBI TNHH Xây Dựng Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Việt An 0908887868 MOBI 328Ter Trần Hưng Đạo.vn 1 Thép 38275755 Fax 38275754. 1.jeffdebruges. 31B Lý Tự Trọng.com n. 1. ty TNHH Nguyễn Long GIÁM ĐỐC NỮ Ngô Thị Kim Loan 0908681339 Khách Sạn Linh-Công MOBI ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thái Anh 0908808080 Công ty Zamil Việt Nam Phòng 1202.com.vn 39636755 otel.co m. Q. Q. eel.vnn. Q. 1. Q. 38561564 zshcmc www. P Bến Nghé. Q. P Bến Chế Nghé.fpt. 1.c st. Q. P Bến Nghé.tramv mviettouri iettourist. Kẹo-Bán Buôn (08)38200385 1 Khách Sạn linhhotel (08)39636754 www.v vn n 1 Gốm-Các Sản Phẩm (08)39604595 Fax 39604596 unitinfo@hc m.fpt .vn GIÁM ĐỐC NAM 0909095679 Công ty Tràm Việt 134 Nguyễn Cư Trinh.vn .myth huat. Cung Cấp 54361776 Fax Thiết Bị Điện 54361807 Tử mecom@ www.com om GIÁM ĐỐC NAM Lê Bá Khuôn 0909103100 MOBI 1 Đồ Họa-Thiết 38248206 Fax Kế 38248206 Hoàng Văn Thắng Công ty DPN TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công ty Ý Tưởng Mỹ Thuật TNHH 90/88F Nguyễn Đình Chiểu. (08)38108481 Fax 38108481 info@myt www. P Đa Kao. P Đa Kao.meco hcm.vn 1 Hàng Hải(08)54361778. 1. Tầng12. 1 Xây DựngThầu Tổng Hợp 38201572 Fax 38201572 thanhhoa ngpmail @hcm. Hệ Thống & 38107716 Fax Thiết Bị 62936616 dpn@dp n.linhh @hcm. 1 Âm Thanh. 6 MOBI TNHH Nhà Thép Tiền Lê Thánh Tôn. Q.vn uat. P Bến MOBI Bị Hàng Hải Nghé.Vn 16 Mạc Thị Bưởi. 0908822229 MOBI 0908874292 Công ty Cổ Phần Thiết 30 Hàm Nghi.vn 1 Bánh.com.(08)62936614. Q.com. P Bến MOBI Bruges Chocolate-Công Nghé. 1.vn n 167 Đinh Tiên Hoàng. 1.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI GIÁM ĐỐC NỮ Nghi 0908638988 Cửa Hàng Jeff De 11 Đông Du.v m. GIÁM ĐỐC Nguyễn Minh NAM Phương GIÁM ĐỐC NAM Theo Van Onphen Công ty Triumph Tree Int'l-Vpđd QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE www.

com www. 208 Nguyễn Trãi. 1 Mỹ PhẩmSản Xuất & Bán Buôn (08)38843501 Fax 39847541 TRƯỞNG ĐẠI NAM Lee Seung Moon 0909263022 DIỆN GIÁM ĐỐC NỮ Đặng Thị Thu Cúc GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Loan 0909275100 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC MOBI Công ty Vy My Cổ Phần DIA CHI 174 Hai Bà Trưng. 1 An Ninh-Hệ (08)38443396. P Đa Kao. 1 Người Mẫu. 1 PhotocopyCung Cấp Máy NAM Vũ Khắc Tiệp NỮ 0909268224 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 38364478. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Đình Hạ GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Phương Tú GIÁM ĐỐC NAM Tô Hồng Hà GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Tuấn SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0909184267 MOBI Beppin .c om.com Tầng1.c ucpos.vn 184 Lý Tự Trọng. Q. Q. P MOBI Thương Mại Dịch Vụ & Cô Giang. Thiết 39910417 Fax Bị Kiểm Tra 39910475 phuc_van an@yaho o. Q. Q. Q. 1 Nhà Hàng (08)38258594. P Bến Thành. 1. P Cầu Kho. P Nguyễn Cư Trinh. Q. 38273804 Fax 38273804 0909211276 MOBI Cửa Hàng II Ân Len Thời Trang 1 Len/Dạ (08)35174373 Fax 35174375 0909227979 Công ty Thăng Long MOBI T.com s. 1 Tự Động-Hệ 39256563. 1.vn hopthanh 86q1@hc m. 1 Điện-Sản Xuất & Bán Buôn Đồ Điện (08)22015114 Fax 39254332 0909241228 Công ty Phúc Vạn An MOBI TNHH F6 Lô F. P Phạm Ngũ Lão.fpt. Đại Diện & 37606351 Fax Trung Tâm 37600818 Lê Thị Ánh Hồng 0909279224 MOBI Công ty Hợp Thành TNHH Thương Mại 57/24 Bùi Viện. P Phạm Ngũ Lão.venu sfashion. Q. 1. 1. 1. 1. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 0909276870 MOBI Công ty Vệ Nữ TNHH Thời Trang 269 Nguyễn Trãi.Nhà HàngTầng2.B TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu. Q.Bến Chương Dương.(08)37605719. Cao Ốc Central MOBI Công ty Autonics-Vpđd Park.com Công ty Việt Đức TNHH 295 Trần Hưng Đạo. P Đa Kao. Thống. Công ty TNHH Đình Hạ P Bến Nghé. 1.auton @autonic ics. 38379241 Fax 38379241 EMAIL WEBSITE phuongtu 969@yah oo. Thống & 39256564 Fax Thiết Bị 39256564 vietnam www.vn . Tư Vấn 1 Máy Tính Tiền (08)38269741 Fax 38269742 info@viet www.com om. 1.vietd ducpos. 1. Chung Cư 300.vn . 89 Hai Bà Trưng.

westernm Nhà Buôn Xe 38231994 Fax ekong@v Mới 38296600 nn. 231233 Lê Thánh Tôn. 1. Q.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Trọng NAM Đức 0909333904 Công ty Trí Tuệ Trẻ MOBI TNHH Phần Mềm 37/76 Trần Đình Xu. 39100411 GIÁM ĐỐC NAM Ben Wong 0909668938 MOBI Phòng 2A.vn m info@cnc www.vietn namamship. 1 38484882. P Business Insights-Vpđd Bến Nghé.vn.Lê Thánh Tôn. P Tân Định. P Đa Kao.co benwong m @vietallw orld.com www.vn GIÁM ĐỐC Nguyễn Chí Nhơn EMAIL 38242697 vns@viet www.cncvi vietnam. 1. P Bến Thành. Ttâm Công ty Global Sài Gòn.N. P Bến Nghé.com ship. 1 Nước-Hệ Thống Lọc 39111222 Fax 39100410.tdttdt@hcm. 1.c 38475185 Fax @vnyi. insights. P Bến Thành. 1 Máy Móc (08)39624461 Fax 38591722 GIÁM ĐỐC NAM 0909660088 MOBI Công ty C.vn www. Trang Sức www.vn . P Bến Thành. Q. 1. 1 GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Lâu 0909333927 Công ty Thanh Trúc MOBI TNHH Vàng Bạc Đá Quý-Cn 178-180-182 Quầy 5556-57.com Xuất & Bán Buôn Ô Tô-Các 38230611-113.vn . 1. 1 0909338811 MOBI Công ty Tây Mê Kông TNHH 231-233 Lê Thánh Tôn. Mạ-Sản c. 1 Câu Lạc Bộ (08)39716032 Fax 39710730 CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Trần Thị Hồng Vân ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN NAM Ngô Huấn Trung GIÁM ĐỐC NAM Lương Cẩm Thao 0909502689 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Phan Quang 0909633918 Công ty CP Phát Triển MOBI Kỹ Thuật & TM Tân Đức 103 Pasteur. Q. Q. Tầng1.com jabes@ja www.c etnam.vnyi. 1 Tổ Chức 39143822 Fax Thương Mại 39143816 0909920162 MOBI Công ty Thịnh Vượng TNHH Quản Lý Phòng 1A. Vận Tải Biển 35265781 Fax 38484885 Công ty Phong Thành TNHH 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tầng8.gbn. 1 Địa Ốc GIÁM ĐỐC NỮ Châu WEBSITE Máy Vi Tính(08)38442018. Q. Q. tanduc. 1.nutra Thời Trang 22139936 ngthanhtru Xi.jabes bes. Q. 65 Lê Lợi. 1. Q. P Cầu Kho. P Bến Nghé. 1.co Phần Mềm & om 38475185 m Trọn Gói Nữ Trang. phungvta Phát Triển www.C TNHH 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai. Vụ Hàng Hải Viết Nam Q. 1. 1 0909372777 MOBI Công ty Cổ Phần Dịch 4 Đặng Tất.com om jpihcmc @hcm.co vnn.

com hoo. Hội Nghị-Nhà 39326263 Fax Tổ Chức 39321389 108 Trần Đình Xu. P Đa Kao.vn nthai.eyec castvn.c hagroup. P Phần Tư Vấn Du Học Cầu Kho.pmvs vs. Q.264075 Vụ Tuần Tra 6. HCM ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 1 39253218 Fax 39253218 trieu_arc www.2640799 Fax 39624960 changdo ng. www. Q. Indochina Park Tower.vn n info@eye www. P Bến Nghé.com 1 Nhà Hàng 1 39106012. NAM Vũ Quốc Khanh LĨNH VỰC KINH DOANH Xây Dựng Dân Dụng Công ty Huấn Nghệ Cổ 529 Trần Hưng Đạo. Tự Động-Hệ 39106013. Q. P Cô Giang.v . 1.hong h@hong hagroup.vn hcm@pm www. 1.9 Bảo Vệ-Dịch 624960. Q. P Bến MOBI Đầu Tư Xây Dựng Thành.com. P Cầu Kho. Q. Thống & 39106014 Fax Thiết Bị 39106015 1 Hội Thảo. ywell.H. Q. GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Thị Hiệp 0979799927 VIETTE Công ty K. om com 1 Giáo Dục-Tư (08)38408058 Vấn Fax 38408058 cherishqu www.vnn. Đại Lý & Cố 38258606 Fax Vấn 38258606 13/1 Lê Thánh Tôn. Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng 1 90 Trần Đình Xu. 1 Phòng 606. 1. P Nguyễn Cư Trinh. Q. 37 Tôn Đức Thắng.Nhà Hàng CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN TRƯỞNG ĐẠI NAM Lee Chang Dong 0938103579 DIỆN GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thanh Tú 0938109989 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Công ty Nam An Thái MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vi Tính 0903169977 NAM Trần Anh Toàn Công ty Phát Minh VIETTE 0975989963 Vượng TNHH Dịch Vụ L Bảo Vệ-Cn Tp.lee@h www.co astvn. P Bến Nghé. Cáo Thương Mại (08)39552690. 38385647 38385745. Phòng 2011.L Hoàng L Long TNHH GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hoàng Anh 0982039102 Công ty Kim Anh Phúc VIETTE 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm.com . 38385646.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Xuân NAM Triều 0909998080 Công ty Hồng Hà TNHH 72 Tôn Thất Tùng. (08)39321389. 1.antha sales@a i.com com anthai@h cm.v n. 1. 1 Viễn Thông39204866 Fax Thiết Bị & Hệ 39204866 Thống 1 Quảng Cáo. 38341604 (08)38584447. Tầng20. Q. 1.hone oneywell.36121252. 1. Công ty Honeywell Việt Ttâm Thương Mại Sài MOBI Nam-Vpđd Gòn.com. MOBI Công ty Xiam TNHH QUẬN HUYỆN 61-63 Trần Đình Xu. Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM La Quốc Phong 0935571099 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Tabo 0937855426 MOBI Yamaneko . 1.com m . 39613581 Fax 38554136 38385645. 1.huan ocla@ya nghe. 4 Nguyễn Đình Chiểu. TNHH Dịch Vụ Quảng L P Đa Kao. Q.com.

v n tony_le. GIÁM ĐỐC NAM Đinh Hùng Anh VIETTE Công ty Gia Bảo A. P Thịnh TNHH Xuất Nhập L Bến Thành. Lá Bằng Vải. Cây. P Bến TNHH Thương Mại Dịch L Thành. 37718842 www.vn . 1. hoo. 1. 1. 33B Mai Thị Lựu. Q. P 0982171245 Mại & Xây Dựng Công L Bến Nghé. 1. vn vn fti@vnn. P Bến Thành. Q.vn co. 1.vn 38385621 giabaoab www.comp 2006@ya umax. Công ty Năm Châu TNHH Thương Mại & VIETTE 0983334779 Dịch Vụ Giao Nhận L Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Tầng1. Q.com. Khẩu 1 Ô Tô-Các 38277554. P Nguyễn Cư Trinh.com n. Q. Trình 66 GIÁM ĐỐC Nguyễn Huỳnh NAM Trang Công ty Kiến Hưng VIETTE TNHH Xây Dựng 0983061733 L Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất TK19/13 Nguyễn Cảnh Chân. Q. 1. Q. Cành. Vụ Du Lịch 1 Khách Sạn 22101077. P TNHH Thương Mại Dịch L Phạm Ngũ Lão.ips. 124 Pasteur.com.phodi @hcm. 0983444678 VIETTE Công ty Quốc Tế Cổ L Phần Giải Pháp In Ấn 9 Cao Bá Nhạ.v n 38375430 38375430 GIÁM ĐỐC NAM Hồ Hải Sơn GIÁM ĐỐC NAM Lê Khắc Thiên Phúc 0983911338 Công ty Bút Chì Vàng VIETTE 6 Mạc Đĩnh Chi. Q.B 0983070114 L TNHH Thương Mại 108 Bùi Thị Xuân. Vụ Quảng Cáo 1 GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Thị Mỹ Hạnh 0983919802 Công ty Hưng Phú VIETTE 59-61 Trương Định. Q. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 1 Hoa-Hoa Giả. Q.g pa@hcm. fpt. P Đa Kao. 1. GIÁM ĐỐC NAM Vũ Hải Vĩnh 0983180768 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hoàng Châu VIETTE Ttâm VCASC-Công ty 197 Nguyễn Thị Minh L CP Viettronics Đống Đa Khai. 38233161 38361008.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tấn Lợi Công ty TNHH Thương VIETTE Lisata. 1. 1. Nhà Buôn Xe 38230826 Fax Cũ 38230825 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Lệ Hằng 0988894355 Công ty Kim Hằng VIETTE 102/1A Cống Quỳnh. Nhựa 1 Thương MạiCác Công Ty 1 Vi Tính & Tin 39252722 Fax Học 39252730 1 Điện Tử-Sửa 38322757 Chữa Trang 38334994 Thiết Bị 1 Giao Nhận & 39111436 Dịch Vụ Vận 39111539 Chuyển 1 Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng Hội Chợ & Triển LãmThầu Lắp Đặt 38211304 39140428 EMAIL WEBSITE phodico www. P Cầu Kho.

Q. P Tân Định. 1 Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đình Ân 0989177686 VIETTE Công ty Bạn Đường L Châu Á TNHH Phòng 104. P Phạm Ngũ Lão. 1.co m 175/16 Phạm Ngũ Lão. 1 Địa Ốc 38375473 38217199. P Nguyễn Thái Bình. Cn 1 Nhà Hàng (08)54441528 Fax 54441529 0912306941 VINA 1 Báo Chí (08)39206889 Fax 39206889 8 Mạc Đĩnh Chi.co www. Q. 38371272 38371272 Tuyết VIETTE Nhà Hàng Bu Đa 0989991046 L Nguyên Thủy GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ NỮ NAM Trịnh Tiến Trung NỮ Phạm Thị Mỵ 1 Nhà Hàng 0912127723 Nhà Hàng Epub-Công 175/22 Phạm Ngũ Lão.vn mate. Báo Tài Nguyên & Môi Trường EMAIL le. 1. Q. 1. P Đa Kao.vn anatravel om. Q. atravelmat andy@as e. 1 Du Lịch-Đại Lý 38250615 38251358 Nguyễn Thị Hồng Lan 0989609639 VIETTE Khách Sạn Việt Thành L 109 Trần Hưng Đạo. P Cầu Kho. P VINA ty Cổ Phần Phạm DiệpPhạm Ngũ Lão. 1.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Trần Việt Long 0989015429 VIETTE HTX Bến Chương L Dương Thương Mại 80 Cô Giang. P Bến Nghé.epub.com . 1.co info@asi vietnam.com ianatravel mate. WEBSITE anniehien www.acec @aceco ommvietnam.c m. Q. 1 Bách Hóa 38369731 GIÁM ĐỐC NAM 0989110908 Công ty Phan Nguyễn VIETTE TNHH Xây Dựng L Thương Mại Dịch Vụ 25/8 Nguyễn Phi Khanh. Q. 38213307 38213647 Nguyễn Minh Tùng ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN GIÁM ĐỐC NAM Gomes 0989177609 VIETTE Công ty Á Đông Vina L TNHH Tin Học 300 Nguyễn Công Trứ.co m bodhitree 1995@h 38371910 otmail. Q. 1 Xây Dựng Dân Dụng 38203336 GIÁM ĐỐC NAM Trần Trung Kiên 0989115154 VIETTE Công ty Đất Thịnh L TNHH Địa Ốc 26/6 Nguyễn Cảnh Chân. 1. P Cô Giang.s aigon@g mail. Q. P Cầu Ông Lãnh. 38213301. 1. 1 Khách Sạn 38379831.asian m. 4G-4H Lê Lợi. 1. Q. 1.

P Bến Thành. Q.com 1 Mỹ Nghệ(08)38591196.vnn.vn 10.ccmc glok@cc hemicals.com GIÁM ĐỐC NAM Đinh Gia Diên 0913110393 GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Diệp 0913112550 Công ty Tân Ánh Sáng 46/10-11 Trần Quý VINA TNHH Xây Dựng & Khoách. Q. 1. 100 Điện Biên Phủ.Phùng Khắc Khoan. Q. Vụ Xuất Nhập Khẩu GIÁM ĐỐC EMAIL Phan Thị Mai (08)38360699. P Bến Nghé. 6 Tầng Lửng. P VINA Thương Mại Dịch Vụ Bến Thành. 38373383 Fax 38360528 quocan@ hcm.gems reggcorp tonepicture @vnn.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Cha Hee Cheol 0912624590 VINA GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Tầng6. 1 Nội Thất-Nhà Thiết Kế 0913123337 Công ty Quốc An TNHH 138/2 Lý Tự Trọng. May Mặc38460371 Fax Các Công Ty 38445726 garco10 www.vn .vn 1 Công ty Gia Gia Cổ 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.kitec vpdd@vn h. VINA Phần Thương Mại Dịch P Bến Thành.garco @fpt. Taxi-Dịch Vụ 38211821 Fax 38211820 NỮ Lê Thị Minh Trang 38437820 CHỦ TỊCH HĐQT NAM Liễu Mai Phương 0913127009 VINA Công ty Nam Phi Long 379 Nguyễn Công Trứ. P Cổ Phần Phát Triển Cầu Ông Lãnh. 1 Hóa Chất 0913143499 VINA Công ty Sông Trà TNHH Thương Mại Tầng6. 1 (08)37404951. 1 (08)38457404. Tin Học 1 38272260. P Tân Định. 1.kr n.com Cao Thị Thanh Loan 0912630989 VINA Công ty Cao Loan TNHH TK26/5 Nguyễn Cảnh Chân. 1 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)35510048 Nhà Fax 35510049 Buôn/Đại Lý Phần Cứng Đào Đình Nguyên 0913023668 VINA Công ty Cổ Phần May10-Cn 32 Lê Lai. 1. Q. 1. Q. P Cầu Kho. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)62617073 Fax 62617083 Máy Móc caoloan_t t81@yah oo. P Đa Kao. May Mặc38299165 Fax Các Công Ty 37404952 GIÁM ĐỐC NỮ WEBSITE kitechwww. Vi Tính & Tin 38220481 Fax Học 38272260 1 39111111. GIÁM ĐỐC NAM Gerald Lok 0913133288 VINA Công ty CCM International-Vpđd Phòng L1.c m. Trang Trí 1. Cửa Hàng & 38591197 Fax Các Nhà 38556186 Buôn gempictu www.vn om . Q.com. 1. vn www. 1.re. Viện Công Nghệ Công 41 Nguyễn Thị Minh Nghiệp Hàn Quốc-Vpđd Khai. P Đa Kao. Q. Q. 1. Q. 1. Tòa Nhà Yoco.

1 Xuất Nhập Khẩu-Các Công Ty 38251513 Fax 38251514 adlehuy www.com.food n@hcm. 1.co wilson. Internet-Dịch 39203911.com m. 34 Lê Duẩn. 1 Cơ Khí-Nhà (08)38999206. m. P Bến Nghé.33 Trịnh Văn Cấn. 1.com. Công Nghệ-Cn 1 Vi Tính & Tin 39257966 Fax Học 39257967 mitechcm www. Q.vn n www.vn 0913211605 Cửa Hàng Thực Phẩm 18Bis/13 Nguyễn Thị VINA Sành Ăn-Công ty TNHH Minh Khai. 1.vn www. Q. 1.v nn.vn www. ev. 1.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC generatio n@hcm. Thực Phẩm39255098. Q.vn. Vụ 39203912 Fax 39201255 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC DIA CHI NỮ NỮ Võ Thị Lâm Giang NAM Phạm Văn Kha NAM Đào Quý Chung Phòng Khám Gia Đình Tp.v . P Đa Kao. VINA Ứng Dụng Khoa Học Và Q.vn 0913291071 VINA Công ty Thái Bình XNK. Q. 1.c om.fococ cm@vnn. Q. Song Toàn 1 Thực Phẩm38272201 Fax Các Sản 38231653 Phẩm NAM Lê Hùng Long 0913225543 Công ty Cổ Phần Nồi VINA Hơi Việt Nam-Cn 115 Điện Biên Phủ. Q.vietn hfmedpra ammedical c.vnn.co ail.unim @yahoo. 1.vietn amboiler. 1A Công Trường Mê Linh. Thầu.com com 0913404168 Công ty Thực Phẩm & VINA Đầu Tư Công Nghệ 1 39254632. P Tân Định. P Cầu Kho. Thương Mại Kỹ Thuật Q. P Bến Nghé. 1. 1. extb. Q.vnn. 0913159231 TỔNG GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH 1 NAM Lê Hoàng Long GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN (08)39203910.kor@fm practice.vn 0913209763 Công ty Mitec Cổ Phần 73 Sương Nguyệt Ánh.scott wilson. HCM 235 Trần Quang Khải.v pt. Tòa Nhà IBC.f mart.mitec c@hcm. foodsaigo www. 102 Lê Thị Riêng. P Bến Thành. 1 Y Tế-Dịch Vụ 38227848 Fax Hỗ Trợ 38227859 0913248860 Công ty Scott WilsonVINA Vpđd Phòng 4A.noiho ivietnam. Gia 35124267 Fax Công & Sản 38991206 Xuất NAM Rafi Kot 0913234911 VINA Tòa Nhà Kim Cương.vn vn NAM Phạm Tuấn Hải 0913194594 VINA GIÁM ĐỐC NAM Đặng Thế Quân Phạm Thị Tuyết Mai TỔNG GIÁM ĐỐC WEBSITE Cách Nhiệt (08)54141188 Nóng LạnhFax 54122638 Vật Liệu GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC EMAIL 1 VINA Internet Thành Long TRƯỞNG ĐẠI DIỆN ĐIỆN THOẠI BÀN 391TK 43/2Bis Trần Công ty Thế Hệ TNHH Hưng Đạo.vn m . Các Sản 62911024 Fax Phẩm 39255099 fococevh www.vn nn.com. 1 Xây DựngTư Vấn 38222929 Fax 38222917 swvietna m@scott www. P Cầu Vpđd Ông Lãnh.c vbjc@hc om.

vn dinky@h cm. 38208057.tddvn ngsg@hc . 1 Nhà Hàng 0913630917 VINA Công ty Nam Sài Gòn TNHH Công Nghiệp 1 Giày-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38362677 nsgco@y ahoo. om. 38208058.v n . Q. Dịch Thuật 37131667. Q. LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 1 Xăng Dầu38295782 Fax Bán Buôn & 38295783 Phân Phối 1 Ảnh Màu (08)38231474. 1. 38237519 Fax 38298428 1 (08)37132284. 25 Hồ Tùng Mậu. P Đa Bình Định-Cn Kao.vn 1 Âm Thanh Hifi & Nổi(08)37461333. 1. Q.hc m. P VINA TNHH Thương Mại & Phạm Ngũ Lão. Q. -Thông Dịch 37131745 Fax Viên 37131746 1 Xây DựngThầu Tổng Hợp EMAIL dang_t_b inh@yah oo. 1. Công Nghệ Tin Học 1 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)38650494 Nhà Fax 38630685 Buôn/Đại Lý Phần Cứng nasa@vn n.c bđco. P Đa Kao.petec ecbđco.fpt. Q. 38307007 Fax 38355845 (08)37270362 Fax 37266629 WEBSITE info@pet www. Q. 1.com m. Q.Công ty 102/1B Cống Quỳnh. 38208960 Fax 38208058 (08)38351444. 1. P Nguyễn Thái Bình. 63-65 Hàm Nghi.com. Bán 0913621239 Công ty Hồ Tây Cổ VINA Phần 0913625846 VINA DNTN Nhà Hàng Khách 137C (139 Ter) Nguyễn Sạn Dìn Ký-Cn Trãi. Q. 1.fpt.vn 0913640134 VINA 1 Du Lịch-Đại Lý nkb@. VINA TNHH Tư Vấn & Mua P Tân Định.B TNHH Thương Mại Dịch Vụ 135 Trần Đình Xu.co m 0913632248 Nasa Á Châu .CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Đào Văn Tuấn 0913440017 VINA GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Đặng Thị Bình NỮ Vũ Thị Thanh Xuân NAM Lê Văn Hùng NỮ Đinh Thị Ân NAM Tô Quang Thịnh NAM Hồ Quốc An NỮ NỮ Quách Thanh Trúc Hoa ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Công ty Cổ Phần Petec 21 Mai Thị Lựu. 38350552. 38237518. 1. 38396929. Q. Nhà Cung 38990810 Fax Cấp Dịch Vụ 37460301 & Trang Thiết Bị 0913668905 VINA Công ty Nghệ Thinh TNHH Thương Mại 75 Nguyễn Văn Giai. 1.com VINA Hoa Bình Studio 0913616805 Công ty Tân Đại Dương 148/1 Trần Quang Khải.vn vn 0913587387 Công ty N. 1. 184 Trần Hưng Đạo.vn hotaycom pany@vn n.K. P Nguyễn Cư Trinh. QUẬN HUYỆN tadaiduo www.vnn. P Bến Thành.

Q. 1.sungl @sunglo obalcorp. Q. 1. Vụ 0913683194 VINA 0913688566 Công ty Bến Thành TNHH Thương Mại Dịch 12/4 Điện Biên Phủ. Q.vn 120/9 Trần Đình Xu. 1. 39402088.vn n. Q. 39205030. 1 Công Nghiệp-Cung (08)37624841 Cấp Trang Fax 37624841 Thiết Bị tcongtam www.com. 1.vn 1 Kiểm Dịch benthanh co@hcm. 39205031 Fax 39205032 www.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NAM Bùi Quốc Hưng GIÁM ĐỐC Steven NAM Studebaker GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Tâm GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Ngọc Minh Hương GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thanh Hiền GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Phan Văn Ngân NAM Huỳnh Thanh Nhàn TRƯỞNG ĐẠI NAM Zhou Zhong Xi DIỆN GIÁM ĐỐC NAM Trần Công Tâm SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 1 Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng (08)38253549. P Cầu Ông Lãnh. 38442904 Fax 37242056 1 Thép 39100126 Fax 39100124 baosteelv www.airen groupergyvietna air. Q.Đ VINA Công ty Bao Steel Singapore-Vpđd VINA Công ty Sun TNHH 14 Huỳnh Khương Ninh. 1. Nữ Trang. Trùng 0913689915 0913702586 0913712255 Công ty Cẩm Linh TNHH VINA DNTN Phương T.phuc duc. 2A-4A Tôn Đức Thắng.ng uyen@m www. vnn. Q. 118 Nguyễn Phi Khanh. P Bến Nghé. 1. 39430364 Fax 38253549 hoang.c balcorp. P VINA Vụ Trừ Mối & Côn Đa Kao. 115 VINA Nam-Vpđd Nguyễn Huệ. Q. 71 Nguyễn Thái Học. Cao Công ty Air Energy Việt Ốc Sun Wah. Cao Ốc Văn Phòng Sài Gòn Riverside.com pt.vn 93 Nguyễn Hữu Cầu. Mạ-Sản Xuất & Bán Buôn (08)37242056. 1. 1. Tầng8.co m 1 Mực In (08)38118643. 38116728 Fax 38116690 silkflexvn @hcm. P Tân Định. 0913681739 Ttâm Phúc Đức Giao VINA Dịch Bất Động Sản 0913682709 Công ty Kiện Khang Phòng 313. Trang Sức Thời Trang Xi. 38455309.com om. 1. P Nguyễn Cư Trinh.com 1 Bảo Hộ Lao (08)37199647 Động kienkhan gcoltd@y ahoo.v m. 1 Phòng 908.c om om DIA CHI 0913669920 Công ty Mai Khanh VINA TNHH Tin Học 0913673307 Phòng 806. P Bến Nghé.vn n 1 Địa Ốc 39205028. EMAIL WEBSITE 38231923 .baost n@hcm. Q. Tầng9.com. P Đa Kao. Q. 92 Nam Kỳ VINA TNHH Thương Mại Dịch Khởi Nghĩa. P Tân Định.vn 1 Giáo Dục-Tư (08)62739848 Vấn steves@ www.f eel.c hanh.maik aikhanh.

P Tân Định.vn ntravelvn. GIÁM ĐỐC NAM Võ Minh Khánh 0913718228 Công ty Sumitomo VINA (SHI) Cyclo Drive Asia Pacific-Vpđd Tầng4. Q. P Đa Kao.sg om eco_tour www. 62650817. ĐIỆN THOẠI BÀN 39250620.c n. 1. (08)39315315. Q.c om www. P Phần Sản Xuất Tin Học Phạm Ngũ Lão. 65 Nguyễn Du. 1.com.chevr on. Vi Tính & Tin 39255946. P Bến VINA Thương Mại & Dịch Vụ Thành. 1 Du Lịch-Đại Lý GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hữu Hà 0913719445 VINA Công ty Sơn Hà TNHH 62 Ngô Đức Kế. 62650817. Q. P Bến Nghé. 1. 37652064. . Nhà 38233387. 39316561.vn enquiry@ www. Q. 54252407 39317745. 1. QUẬN HUYỆN NAM Cao Minh Tính 0913713339 VINA GIÁM ĐỐC NAM Trần Vĩnh Khôn 0913713711 Cửa Hàng Vĩnh Khang 36 Tôn Thất Tùng. 37652064. 1. Thầu.vn om sonha5@ hotmail. vnn. 1 In-Nhà In GIÁM ĐỐC NAM 0913726248 Công ty Thiên Quốc 193 Đinh Tiên Hoàng.sumit sumitomo omodrive. P VINA TNHH Thương Mại Dịch Đa Kao. Buôn/Đại Lý 38233386 Fax Phần Cứng 38233383 Cơ Khí-Nhà (08)38963166. Q. 1. 1. Q. Tòa Nhà Han Nam. 62650818 39316561. 1.v m. 1. 1 Hộp Giảm Tốc GIÁM ĐỐC NAM 0913718718 Công ty Sinh Thái VINA TNHH Thương Mại & Du Lịch 25/25 Trần Khắc Chân.com. Tin Học 0913716091 VINA HTX Vận Tải Sài Gòn 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm. sale@stc www.com .Công ty Cổ 27AB Tôn Thất Tùng.stco om.gree @hcm. 384359 Fax 62650818 (08)38233007 Fax 38233006 (08)37581091.co m namdung co@hcm. 384359 Fax 39317745. 37584409 Fax 37584410 (08)37652064. P Bến Thành. Q. giamaytinh vn. 39350058. 37553165 Fax 37553165 EMAIL WEBSITE sangtao www. Q. 37652064 Fax (08)39315315. Vụ Máy Tính 1 In-Thiết Bị GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Khải 0913732934 VINA 1 Dầu Nhờn/Dầu Nhớt Phan Quang Phước Nguyễn Xuân Quang Công ty Chevron Việt Nam TNHH Dầu Nhờn Tầng6.c . Gia 38960451 Fax Công & Sản 38961233 Xuất GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC 1 LĨNH VỰC KINH DOANH (08)37584407. P Bến Thiết Kế In Bao Bì Nghé. 39350058. Q. 37584408. Học 39255945 Fax 39250620 Máy Vi Tính (08)38233384. Cá Nhân38233385.bang @stcom. 99 Nguyễn Thị Minh Khai.com. P Nguyễn Thái Bình.vn n vkc112@ yahoo. 1 Mực In NỮ Nguyễn Thị Nga 1 1 GIÁM ĐỐC NAM Võ Thanh Sơn 0913716359 VINA DNTN Nam Dung 22 Đặng Thị Nhu.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Sáng Tạo .

39255475 Fax Cao Ốc 39255473 GIÁM ĐỐC NỮ Thiên Minh . Q. Q.v c. 1 Máy Móc (08)38213554 Fax 39142606 GIÁM ĐỐC NAM Lý Minh Lương 0913774541 VINA DNTN Tăng Hương Dịch Vụ Thương Mại 93A Đề Thám. 39104535.vn n. 1. Nha Khoa. Công ty D & P TNHH 53 Nguyễn Du.vn . 39104532. 39104539 Fax 39104533. Q. 1 Giải KhátNhà Phân Phối & Sản Xuất GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Ngọc Chiến 0913735671 VINA Thiên Tân .Công ty 39 Phùng Khắc Khoan.com GIÁM ĐỐC Trần Thị Yến Chí 0913741470 Phạm Công NAM Nghĩa 0913751632 DNTN Khách Sạn Nhật 109 Nguyễn Công Trứ.hanm hanyvietviet@hc automation m. WEBSITE www. Q. 1. Q. 1 (08)38273029.vn . 1.vn info@tind www.com. 38266093 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thanh Cao 0913733337 VINA DNTN Ái Liên 19/19B Trần Đình Xu.vn 1 Khách Sạn (08)38115274. 1. P Cầu Ông Lãnh. fpt.com. Vụ 1 Dược PhẩmSản Xuất & (08)38444520 Bán Buôn thienminh sg@hcm. 1.tindu uc. Q. Lê Thị Hồng Loan 0913752511 Công ty Hàn Mỹ Việt VINA TNHH Kỹ Thuật Tự Động GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thành Tín 0913766823 VINA Tín Đức . P Cầu Kho. 1. 38273031.vnn. 1. 1 Dụng Cụ (08)39171060 Fax 39636521 1 (08)38627543. 18B Nam Quốc Cang. Phòng Khám 38627659 Fax 38627607 1 38238383.Công ty TNHH Tín Đức 35-37 Yersin. 1. P Phạm Ngũ Lão.vn n duyphat @hcm. P VINA TNHH Thương Mại Dịch Đa Kao.38627544. 1. Viễn Thông38221114 Fax Dịch Vụ 38227344 GIÁM ĐỐC NAM Lê Công Lộc 0913799234 VINA Nha Khoa Bến Thành GIÁM ĐỐC NAM Trần Đình Khôi 0913801045 VINA 24 Phạm Hồng Thái. Điện-Dụng 38277784.com.Tòa Nhà Tòa Nhà Thiên Tân. 1 Văn Phòng. P Bến Thương Mại & Dịch Vụ Nghé. P Cô Giang.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL (08)39104536. Q. P VINA Quang Nguyễn Thái Bình. Q. 38123719 Fax 38114305 38 Ký Con. Cụ & Thiết Bị 38277785 Fax 38295124 nhatquan ghotel10 9@yahoo . P Nguyễn Thái Bình. Q. P Bến Thành.

P Bến Nghé.vinap hcm. Q. 35532302 Fax 35532316 1 Đèn-Sản Xuất & Bán Buôn Quảng Cáo.com vn vnplast@ www.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI ĐIỆN THOẠI BÀN 1 Công Ten Nơ-Vận Tải Bằng Công Ten Nơ (08)35532301. P Cầu Ông VINA TNHH Thương Mại Dịch Lãnh. P TNHH Bến Nghé. 38605370. 1. 1. Q. 1.vnn. Nhựa Thành 38650933 Phẩm-Sản (08)38457705 Xuất & Bán Buôn tpt56@hc m. P Việt Nam Bến Thành. P Nguyễn Cư Trinh.vn 35 Hồ Tùng Mậu. P Nguyễn Thái Bình. 38652279.com.vn 1 Gốm-Các Sản Phẩm (08)38945519 Fax 38945519 gianni@h cm. 1. 1 0913804409 VINA Công ty Đông Dương Mới TNHH 0913804410 Công ty Công Nguyên VINA TNHH Thương Mại NAM Lê Hữu Chí NAM Vũ Hoàng Quý GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Ngô Xuân Việt GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Trần Anh Tuấn Nguyễn Khắc Long GIÁM ĐỐC NAM Lê Công Sanh GIÁM ĐỐC NAM Dương Long Hải 0913804663 VINA Công ty Xuân Thành TNHH Kỹ Thuật Điện 177 Nguyễn Công Trứ. 1 Phân BónSản Xuất & Bán Buôn 38368073. 1 0913802643 VINA Tòa Nhà Miss Áo Dài. 1 Điện-Các Nhà Thầu (08)38218951 Fax 38224561 xuanthan h@hcm. 1. 38650125.v nn.vnn. Q. WEBSITE swavn@ www. Q. 1 Nguyễn Ngọc Phong 0913802144 Công ty T. Q. 1 0913802914 VINA Công ty Cổ Phần Nhựa 92-94 Lý Tự Trọng. P Cầu Ông Lãnh.38297749. Q.T TNHH VINA Vận Tải Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 56 Phó Đức Chính. 39975546. P Nguyễn Thái Bình. last. 1.P. Q.vnn. 38373783 Fax 38373783 congnguy enco.fpt. 1. 38652279. Vụ Điện Nguyễn Thị Nhu 0913801699 DNTN Hoàn Mỹ Thiết VINA Kế Tạo Mẫu Thương Mại 48 Lê Lợi.co m Vận Tải-Đại 38211789 Fax Lý 38251255 (08)38606085.vn n. LĨNH VỰC KINH DOANH QUẬN HUYỆN (08)38441235.swavi hcm.vn 114/32 Đề Thám.vnn. vn anthanh4 82003@y ahoo.ltd @hcm. Vật Liệu Đặc 38245933 Fax Trưng 38245933 0913801121 Công ty TNHH VINA Container Sài Gòn 0913801485 Công ty Thanh Quý 43 Yersin.vn 101 Trần Đình Xu. Q. etnam. 1. 39733390 Fax Kiến Trúc Sư 38653143. 21 Công ty SWA Việt Nam Nguyễn Trung Ngạn. P Bến Nghé. 38443328.v vn n . Q. 38438863 Fax 39974406 EMAIL container saigon@ hcm. 1.

outok mai@hc umpu.com n.co pplies.c m om 1 Du Lịch-Đại Lý (08)35180767 Fax 35180769 vytatour www.vytat @hcm. 1. Q. P VINA TNHH Thương Mại Dịch Nguyễn Cư Trinh.co phat.com m nsg2004 @vnn.Công ty 101 Nguyễn Cư Trinh. 16/3 Phan Ngữ.com namtien_ www. 1.co n. P Nguyễn VINA Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thái Bình.vn 1 Thép-Các Sản Phẩm 39205614 Fax 39205614 chiduc10 1@yahoo . Phòng 901. 1. QUẬN HUYỆN 1 GIÁM ĐỐC NỮ Hà Thị Bích Vân 0913805037 N. P Phạm Ngũ Lão.song gphat.G . 1. 38373996 info@ota www.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Hoàng NAM Linh HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 0913805014 Phòng 208. P Nguyễn Thái Bình. 1.vn our. 8 Lê Duẩn. Q.vnn. Tầng2. Q. 275B Cao Ốc Satra.S. Vụ Quảng Cáo 1 0913806447 Công ty Vỹnh Tân 17A Trần Đình Xu.Phạm Ngũ Lão. 51 Công ty Trí Minh TNHH VINA Điện Biên Phủ.vn 1 In-Thiết Bị (08)39304497 Fax 39303676 info@son www.39107375 Fax Các Công Ty 39107482 38218140. Vụ 0913808001 Công ty Outokumpu VINA (Sea)-Vpđd GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Phan Thân NỮ Nguyễn Thị Lan Châu NAM Trần Hoàng Vũ NAM Trần Chí Dũng TRƯỞNG ĐẠI NAM Mai Nam Tiến DIỆN Công ty Bích Vân TNHH Thương Mại Công ty Song Phát TNHH Công Nghệ 39 Đặng Thị Nhu. Vi Tính & Tin 38210936.otassvietnam. P VINA TNHH Thương Mại Du Cầu Kho.vn anshop.vn In-Nhà In (08)38373879.com m. Q. Lịch 0913806862 VINA 0913806985 Cơ Sở Lọc Nước Thọ VINA Phước Lộc 0913807060 Chí Đức . P Phạm Ngũ Lão. 38373880 Fax 38373858. 61 Lương Hữu Khánh.nguy en@intsu www. 1. 38218141.vn classique www. Thuật GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thị Trước 0913805497 VINA NỮ Trần Đình Thiên Oanh 0913805736 Công ty Oanh Trần Tầng3. 1. Học 39144977 Fax 38218141 Bếp-Trang Thiết Bị (08)62947889 Chuyên Fax 62947889 Dụng EMAIL WEBSITE linh. Q. Q. 1.com m 1 Nước-Hệ Thống Lọc 38204861 Fax 38204861 1 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)38833661 Nhà Fax 37190111 Buôn/Đại Lý Phần Cứng thophuocl ochcm@ yahoo.co vietnam. P Đa Thương Mại & Dịch Vụ Kao. 1.bichv @hcm. Q.Công ty TNHH 12R Ký Con.co m. P VINA TNHH Thương Mại Dịch Bến Nghé.vn m.intsu pplies. Q.vn . Q. 1 1 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Thương Mại. P Đa Kao. Tầng9.

vn 0913812299 Công ty Hải Khánh Cổ Phòng 511. 1. 1. hcm@hai www.vn n.vn n. P Tân Định.tranc au@hcm. 1.ptrat tour. Vụ 1. Q. 38482008 Fax 38481599 mm@hc www. Q.sgs. Q. P Bến Nghé.v n 0913808900 Tầng7. Giao Nhận & 38208688. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thế Kỳ 0913815097 GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Thế Tân 0913834654 VINA Công ty Cổ Phần Dược 24 Nguyễn Thị Nghĩa. Dịch Thuật 37294185.vnn. Thương Mại38375149 Fax Các Công Ty 38375150 ctytranch www. 38461209 Fax 39906970 selcowww.com vnn. 0913810146 Công ty Trân Châu 345/84 Trần Hưng Đạo. 1 Tàu BiểnCung Ứng Dịch Vụ tanducloi @hcm.vn GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Trần Hải 0913838070 Công ty Tân Đức Lợi 27/1 Nguyễn Văn VINA TNHH Thương Mại Dịch Nguyễn. 1 0913809183 VINA Công ty Selco Việt Nam 164 Đề Thám.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NAM Lưu Xuân Bình GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Vũ Hoàng Trọng Trần Thanh Danh GIÁM ĐỐC NAM Trần Anh Dũng GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Luận SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL Hóa Chất (08)38268502. 1. Tải 1 Du Lịch-Đại Lý info@ptra www. VINA TNHH Thương Mại Dịch P Cầu Kho.com our.com . 7 VINA Phần Giao Nhận & Vận Nam Quốc Cang.fpt . Thầu.vnn. 39400335.vn 0913813361 Công ty Phương Trang 274-276 Đề Thám.vn 1 (08)37293186. Tầng4. 1 Dược Phẩm(08)38230153 Sản Xuất & Fax 38230155 Bán Buôn phytopha rma@hc m. -Thông Dịch 37293189 Fax Viên 37294190 hatraco@ hcm. 1. (08)39615977 Fax 39615978 Công ty TNHH Dịch VINA Thuật Hà Nội-Cn GIÁM ĐỐC WEBSITE 35 Đặng Dung.fpt. Q.vnn. om vnn. P Tân Định.c vn@hcm.haikh khanh.vn 1 Ắc Qui-Pin Khô (08)38457084.mmv m.vn n. Q. Dịch Vụ Vận 38207834 Fax Chuyển 38207834 haikhanh. P Nguyễn Mại Điện Hóa Thái Bình. 1.vn 1 Cơ Khí-Nhà (08)38919529.vn anh. 1 (08)38207833. Q. 38268503 Fax 38265382 elechem @hcm. P Liệu Trung Ương 2 Bến Thành. Q. Gia 37169775 Fax Công & Sản 62953874 Xuất NỮ Nguyễn Mỹ Dung 0913841077 Công ty MM Cổ Phần VINA Công Nông Nghiệp 95 Pasteur. 1.vn 1 38375063. Q. P Tải Quốc Tế-Cn Phạm Ngũ Lão. 146 Nguyễn Công ty TNHH Thương VINA Công Trứ. hauvn. P VINA TNHH Du Lịch & Vận Phạm Ngũ Lão. P Cầu TNHH Ông Lãnh.com. 1. Q.

1. 54026772 Fax 54491823 Công ty Đại Việt Hương 111 Nguyễn Trãi. Q. Q. Mạ-Sản Xuất & Bán Máy BuônVi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng Giám Định.vn 38395210 1 Bảo Hiểm (08)39105358.E TNHH Kỹ 1 Trần Khánh Dư. Q. GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Viễn Đông TNHH Giám Định 189/C5 Cống Quỳnh.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0913852482 VINA CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Lê Công Vũ GIÁM ĐỐC NAM Ngô Trung Quân 0913870202 GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Trang QUẬN HUYỆN 15 Lê Thánh Tôn. 1. Q. P Bến VINA TNHH Sản Xuất Thành. 54040934 Fax 39105233 baohiem www. P Đa Kao. 38344160. 1.com (08)38379122 Fax 38379105 viendong @hcm.vn ce. Q. P Nguyễn Cư Trinh. Q. Công ty F. P Bến Thành.vn .fpt . P Bến Nghé. Thuật 5-7-9 Nguyễn Trung Trực. 1.com 1 1 1 1 Nữ Trang. Q. Trang Sức Thời Trang Xi. Magiê Công ty Thái Bình Dương TNHH Bia-Cn Công ty Vĩnh Đại Cổ Phần (Dây Đồng) 0913877192 VINA GIÁM ĐỐC Trịnh Thanh NAM Hoan 0913892598 Công ty Nhà Rồng Cổ VINA Phần Bảo Hiểm (Bảo Long) GIÁM ĐỐC NAM Đặng Bá Nhân 0913894652 VINA 185 Điện Biên Phủ.vnn. 1. GIÁM ĐỐC NAM Trần Kiến Khoa 0913894818 VINA DNTN Kim Hoàng Phi GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Quang Châu 0913900943 Công ty Đình Việt 2A Nguyễn Thị Minh VINA TNHH Thương Mại Dịch Khai.com .com n. Thương Mại 1 Hóa Mỹ Phẩm (08)62827373 Fax 62827374 189B/A9B Cống Quỳnh. Thanh TraCác Văn Phòng Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng 38231268 (08)38869304. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Chu Quang Thành 0913901305 VINA NỮ Nguyễn Thị Thanh Trúc 0913902491 DNTN Việt Cường Sản 41B Tôn Thất Tùng. 1.vn (08)39707130. 1 Bia RượuBán Buôn (08)39374203.nhar nharong onginsuran @hcm. ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE vhuongko sm@pma il. 1. 1. 38865304 dinhvietc o@yahoo . Nhôm. P Đa Kao.faevn . Q. P VINA Xuất Thương Mại Phạm Ngũ Lão.vn 1 Điện-Dụng (08)39695468 Cụ & Thiết Bị Fax 39692776 fae@hcm www.vnn. 1 Đúc-Đồng. P Nguyễn Cư Trinh.A. 1. 39707129 Fax 39701518 vietcuong 170@yah oo. Q.

co tfs@htv. Tài Chính-Tư 38248426 Fax Vấn 38224732 dphuongt @ptinnov ation. 1. 1 Khử Trùng (08)39904481. P Bến Nghé.vn m.vn www. Bảo Hộ Lao Động 1 (08)39915430. 1 Điện-Các Nhà Thầu EMAIL dulichben tre@hcm. Q. 1 Hội Chợ & (08)35110138. Q. vn GIÁM ĐỐC NAM Vũ Hoàng Trung 0913909319 VINA 23 Thủ Khoa Huân. Q. Q. 1 May MặcCung Cấp Phụ Liệu vugia@h cm. 1. 38612269.com (08)35116552 Fax 35116552 GIÁM ĐỐC NỮ Đào Phượng Thúy 0913906408 Công ty P.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NAM Võ Thanh Sơn GIÁM ĐỐC Nguyễn Việt NAM Hùng GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Bạch Tuyết SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Cổ Phần Du Lịch Bến Tre-Cn LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 1 Du Lịch-Đại Lý (08)38612270. Q. P Bến VINA Vấn Tài Chính & Nghé. VINA TFS Tp. P Tân Định.vnn. 1. 1. yvnn. 146AB Pasteur.vn 0913909397 Công ty Hồng An TNHH 65 Điện Biên Phủ. 1.co om.victor nd@hcm. P Phạm Ngũ Lão. P Tân Định. Triển Lãm. 39955472 Fax 39955472 10 Trần Nhật Duật. 54051170 Fax 39570446 hongans www. vnn.I TNHH Tư 12 Nguyễn Huệ.c g@vfc. 1. 1. Bảo Hộ Lao 38455165 Fax Động 39915432 GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thị Mỹ Lệ Công ty Vũ Gia TNHH Thương Mại WEBSITE (08)54051169.vfc.com om . 1 Nhựa(08)62804435 Nguyên Liệu Fax 62804435 Thô tpcvina@ hcm. P Bến Nghé.vn mind. Hãng Phim & 22168781 Fax Trường 54490988 Quay 29 Tôn Đức Thắng. 38349447. Q.vn vfcmarketin www. Thương Mại 1 38229722. HCM P Bến Nghé.38481919 Fax Nhà Tổ Chức 35110017 DIA CHI 83B Bùi Thị Xuân. Q. Q. P Bến Thành.hong afety@g ansafety.tfs. 1.com GIÁM ĐỐC NAM Pravit Pornbhipatkul 0913907860 Công ty TPC Vina VINA TNHH Nhựa & Hóa Chất Phòng 396. om.T. 38150084 Fax 38612269 1 Điện Ảnh(08)54490827.mi www.fpt. 1. 0913904494 VINA 0913905297 Hãng Phim Truyền Hình 9 Nguyễn Thị Minh Khai.tfs.vn. Q.c m. 0913905544 Công ty Cổ Phần Khử VINA Trùng Giám Định Việt Nam Công ty Chiến Thắng TNHH Dịch Vụ QUẬN HUYỆN GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Quốc Tài 0913905635 VINA GIÁM ĐỐC NAM Trần Bình 0913906371 VINA Công ty QMQ TNHH 76/5 Võ Thị Sáu.c mail.vn www. P Đa VINA Thương Mại Trang Bị Kao.vn victory.

vnn.vn 1 Ống Nối 1 Hội Chợ & Triển Lãm. 1. 1 In-Thiết Bị (08)38665079.vn etfair.vn n.v vn n GIÁM ĐỐC NAM Tô Hoàng Giang 0913911593 Công ty Hoàng Sao 18 Cống Quỳnh. 1.vietp hcm. Q.vn GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Hà 0913914329 Công ty TTC TNHH VINA Thương Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NỮ Lưu Thị Thu Nguyệt 0913915282 VINA 0913916457 Công ty Tam Hiệp 162 Trần Hưng Đạo. 1. Q. Vụ Kỹ Thuật 1 PhotocopyCung Cấp Máy 39203512 Fax 39203513 hoangsa ocoltd@v nn. 8 Nguyễn Vpđd Huệ. 1 Dược Phẩm(08)38990362 Sản Xuất & Fax 38990362 Bán Buôn duocpha mtw25@ www. Q.fpt. Q. P Bến Thành. 1. Q.vn om 1 Mỹ NghệCửa Hàng & (08)38605073 Các Nhà Fax 38608980 Buôn www.com vn 76 Nguyễn Phi Khanh. 1. mastervn.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG TRƯỞNG ĐẠI Nguyễn Công NAM DIỆN Tâm 0913909667 VINA Nguyễn Đình Hùng 0913909746 Công ty AFC Cổ Phần VINA Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế 0913910991 CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NAM HỌ VÀ TÊN NAM Phan Xuân Kính ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Phòng D.afcvi m. P Tân Định. P Phạm Ngũ Lão. 1. P VINA TNHH Thương Mại Dịch Nguyễn Cư Trinh.c om. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Ninh Hữu Hiệp GIÁM ĐỐC Trương Tuấn NAM Kiệt 0913917011 DNTN Hương Hóa Phẩm Thương Mại VINA Phòng Tranh Phố Hoa 111 Điện Biên Phủ. GIÁM ĐỐC NAM Phạm Văn Chiến 0913911295 Khách Sạn An An 2Công ty TNHH DV VINA Khách Sạn Phương Nam 216 Đề Thám. harm. 1.pest er@hcm.anan.com Công ty Cổ Phần Dược 120-126 Hai Bà Trưng. Q.vnn.vn n. P Bến Nghé.vn 99B Lê Thị Riêng. Q. 1. el@vnn. 1 Khách Sạn (08)62576690 Fax 39843669 anan2hot www. P Đa Kao. 38229376 Fax 38246667 hasanvnn @hcm. 38666104 Fax 38650590 hhp2@hc m. . P Bến Thành. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 38227645.c vnn. Tầng5.vn 1 Thuốc Trừ Sâu/Thuốc Diệt Côn Trùng 38374729 Fax 38378924 pestmast www. 38227646 Fax 38227644 EMAIL WEBSITE sarivina @hcm.vn 123 Nguyễn Du. Q. Q.phoh oagallery. 1 Ô Tô-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Tùng 38220355. 1.(08)54066195 Nhà Tổ Chức afcqt@hc www. Tòa Công ty Sari IndustriesNhà OSIC. P VINA TNHH Thương Mại Dịch Nguyễn Cư Trinh. P VINA Phẩm TW25 Đa Kao.

1. 1. (08)39206986. Triển Nguồn Nhân Lực 1 Đào Tạo-Tư (08)38344399 Vấn hrd@bcc. 1. 135 Lô D16. 39206989 Fax 39200362 WEBSITE Bảo Hiểm (08)39696804 Fax 39696803 bic@bidv www.Nguyễn Huệ. P Tân Định. Q. Gòn. Hóa 1 Điện-Các Nhà Thầu 0913919019 Công ty BCC Cổ Phần 44 Đặng Dung.vn 0913917491 GIÁM ĐỐC NAM Hồ Doãn Thiện 0913918022 Công ty Thiện Tâm VINA TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 69 Hồ Tùng Mậu.vn (08)62971286. Tầng7.vn 0913919482 VINA Công ty Kim Môn TNHH 15 Bà Lê Chân. P Bến Nghé. 1. Q. 0913918226 Cơ Sở Thạch Ảnh VINA Nguyên Vỹ Tầng1. P Bến Nghé. 38493826 Fax 38493826 info@ae. 62971403. Q. 1. P Nguyễn VINA Thuật Điện-Tự Động Thái Bình. 1 Điện Tử-Các Nhà Buôn Trang Thiết Bị (08)39232646.com m.vn n 1 Điện-Các Thiết Bị (08)38255244.v n 1 Thủ Công Mỹ Nghệ-Sản Xuất & Bán Buôn Công ty A & E TNHH Kỹ 103 Ký Con. 1 Dược Phẩm(08)39106268 Sản Xuất & Fax 39106271 Bán Buôn thanhmai @vnn. 39433228 Fax 39432108 ctythienta m@vnn. 1. 124 Điện Biên Phủ. com. 37 Tôn Đức Thắng. HCM P Bến Nghé. Q. Q. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Liên 0913918751 GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Nam Ly GIÁM ĐỐC Nguyễn Thành NAM Vinh GIÁM ĐỐC NAM Trần Quang Thành 1 Đại Sứ Quán-Lãnh Sự QuánCông Sứ Quán EMAIL 1 NAM Hoàng Văn Sơn Nguyễn Ngọc Chiến ĐIỆN THOẠI BÀN VINA GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Minh Hùng LĨNH VỰC KINH DOANH 0913917051 Công ty Bảo Hiểm Ngân Phòng 704-705. P Nguyễn Thái Bình. 38380824 thanhlinh. 1 Điện ẢnhPhim (08)38446810. com. 1.com 0913919740 Cửa Hàng Thành Linh VINA Thiết Bị Tự Động 106 Calmette. 1. Q. Hàng Đầu Tư & Phát Ttâm Thương Mại Sài VINA Triển Việt Nam-Cn Tp. Q. 38424558 Fax 39915576 kimmonfil m@yaho o. automati on@gmai l.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Beat Wafler SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Tổng Lãnh Sự Quán Thụy Sĩ DIA CHI Valentina Court.com 0913920157 Công ty Thành Nam VINA TNHH SX-TM Dược Phẩm 3A Đặng Tất. P Tân Định. Q.vn .www. CHỦ CƠ SỞ QUẬN HUYỆN thachanh vietnam 38213723 @yahoo.bic. 39242553 Fax 39232643.com. P Tân VINA Dịch Vụ & Tư Vấn Phát Định.aeco vn.v . P Đa Kao. Q. 1.

net etnam. P Phạm Ngũ Lão.vn .vn . 1. 1. 1. Q. ngbookstor com e. 141 VINA TCông ty Du Lịch Bến Nguyễn Huệ. P Bến Nghé. Q. 1. Q. P Đa Kao. Q. 1. P Nguyễn VINA TNHH Thương Mại Dịch Thái Bình. 21-23 Nguyễn Thị Tế KinderWorld Việt Minh Khai. Tầng31. minh@wi com ha. Tòa Nhà Satra. 1 (08)38602282. P Bến Nghé.2. telvietnam. P Bến Thành (Sài Gòn Tourist) Nghé. 38626396 Fax 38626396 EMAIL WEBSITE tranvan. 1 Sách-Nhà Phân Phối 38233022.O TNHH 65 Phùng Khắc Khoan. P Bến Nghé. GIÁM ĐỐC NAM Tạ Đăng Khoa 0913920623 Công ty Tạ Thế Thiện 19 Hàm Nghi.silico m.vn www.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Minh 0913920407 Phòng 26. Mây Tre-Sản Xuất & Bán Buôn Sản Phẩm 1 38274598. 22152224 Fax 38602282 NAM Tan Tech Yong 0913923338 Tầng1.wiha. Q.com rexhotel @sgtouri st. 54-56 Nguyễn Trãi. 39571500 Fax 39572478 bbd@ba www.co m NAM Les Morris 0913923451 VINA 1 Động Cơ Diezen 38231393 Fax 38290073 phudiep www. Tòa Nhà Công ty Cổ Phần Somerset Chancellor Trường Tư Thục Quốc VINA Court.com NAM Hà Trường Mỹ 0913922025 Khách Sạn Bến Thành. 1 Hóa Chất (08)38535408. nam. 39748753. 37 TNHH Tôn Đức Thắng.com n. 1 Khách Sạn (08)22424558 Fax 37761003 TỔNG GIÁM ĐỐC NAM Vũ Đình Hoà 0913922305 Công ty Văn Hóa Văn VINA Lang Cổ Phần-Nhà Sách Văn Lang 25 Nguyễn Thị Minh Khai.com. 1.Khách Sạn Rex.bamb mbooviet oovietnam. www. P Bến Thành. Trường Mẫu 38274598. 58 Đồng Khởi. Vụ Quảng Cáo 1 1 LĨNH VỰC KINH DOANH Bốc Xếp Hàng HóaTrang Thiết Bị Âm Thanh Hifi & NổiNhà Cung Cấp Dịch Vụ & Trang Thiết Bị ĐIỆN THOẠI BÀN (08)39106268 Fax 39106271 (08)39707692. Tầng9. 1. 1.com com southchi mex@vn n. Q. Q.vanla t@yahoo. rexhotel com @hcm.vn GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty Deutz Asia Pacific-Vpđd GIÁM ĐỐC NAM Phạm Văn Thạch 0913923487 Công ty Silicom Cổ VINA Phần Công Nghệ Silicom-Cn GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Đại Công ty Miền Nam Cổ VINA Phần Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất 0913923661 Tầng4.com.vn vanlangm www.vn n. Ttâm Công ty Wiha Việt Nam VINA Thương Mại Sài Gòn.vn www.deutz @hcm. 1 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)62726194 Nhà Fax 37190510 Buôn/Đại Lý Phần Cứng 130 Trần Hưng Đạo.rexho . Giáo/Nhà Trẻ 38272464 Fax 38274597 enquiryscc@kind www. Nam Q. 1. Q.kinde erworldvi rworld. 38242157 Fax 38235079 GIÁM ĐỐC Nguyễn Thiện NAM Lập 0913922462 VINA Công ty H.

Công ty TNHH NAM Võ Anh Tài 0913924312 VINA Công ty Dịch Vụ Lữ Hành Sài Gòn Tourist 49 Lê Thánh Tôn. P Đa Kao.saigo ntelecom. 629450 Fax 62589134. 1 Du Lịch-Đại Lý GIÁM ĐỐC NAM Võ Minh Trứ 0913924322 VINA Công ty Thiên Bích TNHH Thương Mại 245/13 Nguyễn Trãi.com . Tầng3. Q. 1 Dép-Sản Xuất & Bán Buôn info@first alliancev n. Công ty Inve (Thái Lan). P Đa Kao.c om.vn 38296888 Fax 38296888 (08)62589163. Q. 38222460 Fax 38293253 invevietn www. Cá. Tòa Nhà Satra. 62945785. Q. 39707073 Fax 39701134 smco@h cm. 1.vn GIÁM ĐỐC NAM 0913924834 VINA Tầng5. 62945784.vn m 38223494. P Bến Nghé. 2 Thi Sách. Q. Gòn GIÁM ĐỐC NAM Trần Khắc Nguyên 0913925788 Công ty TNHH Một VINA Thành Viên Hàng Hải Hà Nội Phía Nam 0913925911 VINA 0913926342 Công ty TNHH Nhà VINA Nước Một Thành Viên Rượu Hà Nội-Cn 0913927751 Công ty Phượng Hoàng VINA TNHH Thương Mại Dịch 2 Mạc Thị Bưởi.net t. P Bến TNHH-Vpgd Nghé.co vnn. Q.com.3T Tôn Đức Thắng. Q. 1 Cao Su-Các (08)38947912 Sản Phẩm thienbich @hcm. ahanoi. P Bến Nghé. 156 Nguyễn Văn Thủ. Viễn Thông.vn (08)38566387 marinahc www. VINA Dịch Vụ Viễn Thông Sài P Đa Kao. Dịch Vụ 38277718. Q. 62929033 Fax 62929033 WEBSITE www.saigo gontouris ntourist. 1 Giao Nhận & Dịch Vụ Vận Chuyển Thức Ăn Gia Súc.inve. 1. 1.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Nguyễn Đăng Thịnh SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN ĐIỆN THOẠI BÀN Tầng2. 1. 1. 1.com.vnn. 62945786. P Nguyễn Cư Trinh. Công ty Nhất Liên Minh 58 Đồng Khởi. 1. 1089 Fax 38277058 1 Nguyễn Quang Khải GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Thanh 0913925599 Ttâm Điện Thoại Vô Tuyến Nội Thị-Công ty 27A Nguyễn Đình Chiểu. 26 Nguyễn Huy Tự.vn . Gia Cầm. Tôm-Sản Xuất & Bán Buôn 1 Rượu 1 Bao Bì-Vật Liệu (08)35398912.marin m@hcm. 1. Q.com 1 38246604. am@iviet com . P Vpđd Bến Nghé.v n (08)38947912 info@sai www.halic o@yahoo o. Vụ Du Lịch In Bao Bì TRƯỞNG ĐẠI NAM Rudi Bijnens DIỆN GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Nguyện NỮ Nguyễn Thị Kim Phượng Phòng 303. 62589136 hunghalic www. 1 Đá-Khai Thác (08)39701134. 62945783. Q.vn n.38277712.net EMAIL 0913923883 VINA SM . Tòa Nhà Hoa Lâm. 1.

Tầng3. Bác Sĩ accountin www. 2 Thi Sách.vn 0913946087 VINA Công ty Onechang Texco-Vpđd Phòng 305. Q.vn In-Nhà In 1 38297060. Q.vnn.com.flowq @flowqui uip.co engatevn m . 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 12M Nguyễn Thị Minh Khai. 38562054 EMAIL WEBSITE hcbl@hc m. 1. 1. 1. Q. Thống & 38220180 Fax Thiết Bị 38297930 vietnam www. 1 Tự Động-Hệ 38221308. P Đa Kao. Q. 1 38272679. 1.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Công Bá GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Anh NAM Tuấn GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 0913928216 Công ty Bá Lộc TNHH 553/2 Trần Hưng Đạo. 1 Kính-Mắt (08)37510997. Q.vn Trương Minh Thành 0913934012 VINA Công ty Trương Hào Phát TNHH Mắt Kính 214 Lê Thánh Tôn. 1. Cao Ốc Khải Vận. Q. 2 Phùng VINA Công ty Flowquip-Vpđd Khắc Khoan. 1 Đào Tạo-Tư (08)35116502 Vấn Fax 35116502 contact@ www.com.com. Kính & Kính 37521287 Fax Quang Học 37520864 haophat www.onec g@hcm.hoan rep@hcm gquoc. Tế 1 Y Tế-Cung Cấp Trang 39106522 Fax Thiết Bị Cho 39106523 Y.golde g1@gold ngatevn. 1.vn . Nghiệp 1 Bơm-Nhà (08)22150888 Phân Phối & Fax 39561129 Sản Xuất ipesco@ hcm.com. 1. Vải-Sản Xuất 38273911 Fax & Bán Buôn 38272680 onechan www.com Phạm Thị Mỹ Lệ 0913928923 VINA Công ty Le & Associates TNHH Tầng2. P Bến Nghé.com .sg p. Ấn 0913928270 VINA QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)62610315. Q. P Bến Nghé. P VINA Thương Mại Dịch Vụ In Cầu Kho.vn 0913978905 Phòng G9. Thương Mại38256630 Fax Các Công Ty 38296580 0913928839 Công ty Cổng Vàng Cổ 54/2 Nguyễn Bỉnh VINA Phần Trang Thiết Bị Y Khiêm.vnn.vn 0918007886 Công ty IPES TNHH 33/7 Lý Văn Phức. P Tân VINA Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Định. P Đa Kao.matki @matviet nh.com pt. Q. P Bến Nghé.com. 1. Q. vn Nguyễn Đình Thành Trần Trọng NAM Nghĩa TRƯỞNG ĐẠI NAM Dave Neo DIỆN GIÁM ĐỐC MẠNG DI ĐỘNG 1 TRƯỞNG ĐẠI NAM Kim Doo Hyun DIỆN GIÁM ĐỐC SỐ DI ĐỘNG NAM Đỗ Hữu Tuệ Công ty Thành Trung Nguyễn TNHH 94 Mạc Thị Bưởi.f hang. 1. Tòa Nhà Hoa Lâm.vn a. Phòng 413. P Bến Thành.lla.vn 0913976570 Công ty Hoàng Quốc VINA TNHH-Vpđd 1 Giáo DụcCung Cấp Thiết Bị Hỗ Trợ (08)39257966 Fax 39257967 hqwww. Tòa Nhà Hoàng Đan.vnn. .

Q. P Đa Kao. P Nguyễn VINA KT Minh Long Thái Bình. Mại GIÁM ĐỐC NAM Võ Thành Vạn 0918030408 Công ty Tân Kim Long VINA TNHH Thương Mại Khách Sạn 60 Trần Đình Xu.fpt m. 39127727.vn www. 39120004 Fax 38273709 hcm@ch www.c om. 1 Dương Ngọc Tạo 0918031881 VINA 227-229 Nguyễn Công Trứ. 1.vn . Các Nhà 38220441 Fax Cung Cấp 38233815 (08)38220475.com 0918023682 VINA Công ty Chào TNHH Phòng 108. 38213386 Fax 38223440 0918033848 Công ty TNHH TM-DV.co @hcm.vnn.vn . Q. Q.surba @surban na. Thực Phẩm38220490. Tầng8.com /minhlong kcp@kcp www. Hữu Nghị Tp. 1.com a. 1. 1.vn . 65 Lê Lợi. Ttâm Sài Gòn. 1. 1. 35Bis Phùng Khắc Khoan.vn m friendship huto@hc m.com. 0918042898 VINA 0918104534 Liên Hiệp Các Tổ Chức VINA 31 Lê Duẩn. Q. P Bến Nghé.vic. Q. Q. P Cô Giang. P Bến Thành.vn sales@m www. Khách Sạn 38623667 Fax 39100978. 29 Lê Duẩn. VINA Long Cổ Phần Thương P Bến Nghé. 1 Sơn-Các Nhà Buôn 38223440. Tầng11.co com. 8 Mạc Đĩnh Chi. Q. P Bến Nghé.chao aocom. Q. 1 Bốc Xếp Hàng HóaTrang Thiết Bị (08)39107375 Fax 39107482 GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Lê Hồng Hải NAM Kelvin Chia NAM Đinh Khắc Duy Công ty Từ Tường TNHH Thương Mại Công ty Kelvin Chia Partnership-Cn Phòng 1105. 38106329. 38623668. Tầng1.kcpar artnershi tnership.com m 1 1 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 38233813.104 Calmette. Q. 1. 38623665. 38623665 Thực Phẩm38393468 Fax Chế Biến & 38393468 Đóng Gói TỔNG GIÁM ĐỐC NAM Võ Đông Đức 0918028888 Công ty Quốc Tế Việt Tầng5.yello inhlongvn wpages. 39127737 Fax 38628583. 1 Xây DựngTư Vấn 39143817 Fax 39143816 trangdq www. Lê Thị Thu Hồng 0918031077 Cửa Hàng Cô Hồng VINA Thực Phẩm 100 Tôn Thất Tùng. 38106329 1 Luật Sư 1 Tổ Chức 38296238 Fax Thương Mại 38232987 EMAIL WEBSITE victrade www. Tháp Sài Gòn. 1. 1 Địa Ốc 38279233. HCM (08)38104738.thucp hamchebie ncohong.co p. P Nguyễn Thái Bình.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN TRƯỞNG ĐẠI NAM Low Hong Ming DIỆN GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Hiếu SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0918015428 VINA Công ty Surbana Tư Vấn Quốc Tế-Vpđd Phòng 2A. 1.

Nhà 1 Điện Tử-Sửa Chữa Trang (08)38466649 Thiết Bị GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Hồng 0918128839 Công ty Hồng TNHH VINA Sản Xuất Thương Mại Áo Mưa 134/1 Bùi Thị Xuân. P Nguyễn VINA Sữa Chữa Điện Tử Tại Thái Bình. 1.vn metropol www. 27 Đặng Tất.com ng. giaphung .com vietmaipr @hcm. 38215727 Fax 39141650 (08)37551375 Fax 37551841 HỌ VÀ TÊN DIA CHI ĐIỆN THOẠI BÀN 0918189553 Nguyễn Kiều Hưng 0918228182 VINA Công ty Vina View TNHH 171 Điện Biên Phủ. 1.libert e@liberty yhotels. 1.v nn.c om ocb@ocb .co m www.co m. 1 Xuất Nhập Khẩu-Các Công Ty 39201068 Fax 39201068 105-107 Nguyễn Công Trứ. 1 Luật Sư NỮ Trần Thị Quỳnh Mai 0918260888 VINA Công ty Việt Mai Cổ Phần Quảng Cáo Tầng2. NAM Ralf Matthaes GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Taylor Nelson VINA Sofres GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC SỐ DI ĐỘNG QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH CHỨC VỤ NỮ Trần Thị Ánh Nguyệt Quách Chấn NAM Hoàng 1 Khách Sạn 1 Thủ Công Mỹ Nghệ-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38517662 (08)62651827 EMAIL WEBSITE hando@ www. 39140741. Q.c om. Q.com. P Đa Kao.ocb. Q.com office. Chung Cư 35 Nguyễn Văn Tráng.aomu aomuaho ahong. 1 Áo Mưa-Sản (08)37711052. P Bến Nghé.vietn amhandicraft. 1.vnmedia @gmail.com m vinaviewl awyer@g mail.vn n. Tầng7. 1. 1. 1.vietm aiads. 1 Phương Tiện Truyền ThôngNghiên Cứu & Phân Tích 39140739.vn m. 1 Ngân Hàng 0918299841 Khách Sạn MetropoleVINA Công ty Cổ Phần Quê Hương-Liberty Khách Sạn Metropole. 0918308155 Công ty Đại Việt Thủ VINA Công Mỹ Nghệ Phòng 72. Xuất & Bán 37713462 Buôn GIÁM ĐỐC NAM Phan Thanh Khiết 0918171981 VINA Công ty Kim Anh TNHH 539TK8/21 Trần Hưng Thương Mại Dịch Vụ Đạo. P Phạm Ngũ Lão.vn www. Q. com .vn.com www. Q.MẠNG DI ĐỘNG GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Trần Quang Minh 0918109013 Dịch Vụ Quang Minh 40 Calmette. P Nguyễn Cư Trinh.tnsglobal.vn @tnswww. 148 Trần Hưng Đạo.P Bến Thành. Q. 1.luats utphcm.vn www. 1. P Nguyễn Thái Bình. Q. 39140742. Q. Q. P Tân Định.co hotels.vn viethand39257959 art@hn. P Cầu Kho.co global. 1 Hội Chợ & (08)37582809 Triển LãmFax 37582596 Nhà Tổ Chức NAM Nguyễn Quang Tiên 0918261009 VINA Ngân Hàng Phương Đông TMCP-Hội Sở 45 Lê Duẩn.

1 Địa Ốc 1 Cà Phê-Sản (08)38489477 Xuất & Bán Fax 38489478 Buôn 1 Nhà Hàng (08)38495097 Fax 38495097 GIÁM ĐỐC NAM Phạm Văn Quát GIÁM ĐỐC Đặng Lê Nguyên NAM 0918412344 Vũ Công ty Phú Lộc Điền Cổ Phần Công ty Trung Nguyên 3 Phan Văn Đạt.trung ungnguy nguyen.h cm@hcm .com com pld@phul ocdien.c ang. 1. 1.co amplastict m.vn news. P Bến VINA Cổ Phần Nghé.saos aosang. int. Q. Q. Tầng3.vn GIÁM ĐỐC NỮ . 129A Nguyễn Huệ. 1 Khắc Dấu. P Cầu Ông Lãnh. 38200768 Fax 38200680 thepviet. P Nguyễn Cư Trinh.com 1 Bánh. Q. st. 1. Q.com. Mứt. Q. Kẹo-Bán Buôn (08)37521828.co en.v m.vn n GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Thu Hương 0918424306 VINA GIÁM ĐỐC NỮ Lý Thị Kiều Nga 0918449422 Công ty Tầm Nhìn VINA Chuyên Nghiệp Cổ Phần Phòng B302. 37521829 Fax 38232364 info@sun www. Q.com.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Vũ Tất Thắng GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Hồ Vũ Thị Hiền SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 1 Khách Sạn ĐIỆN THOẠI BÀN 0918331036 VINA DNTN Khách Sạn Sen 82 Lê Lai. Q. P Bến Nghé. 1. 1. Vụ Du Lịch GIÁM ĐỐC NAM Hàng Liên Bang 0918492133 VINA Công ty Sao Sáng TNHH 62 Nguyễn Cư Trinh. 1. Dịch Vụ Vận 39174595 Fax Chuyển 35158626 0918340990 VINA 19 Đồng Khởi. 1 Giao Nhận & (08)35153752. 1.vnn. P Đa Kao.v om.suns shinetouri hinetourist. EMAIL WEBSITE (08)38425476 Fax 38425476 38276355 Fax 38276366 hienho@ www. Khắc Chữ (08)38621099 Fax 38626078 sales@s www. 1.com com GIÁM ĐỐC NAM Trần Anh Duy 0918454597 Công ty Ánh Nắng 153/04 Nguyễn Thị Minh VINA TNHH Thương Mại Dịch Khai. 1 Thép-Nhà Chế Tạo 38297013.vn n Nguyễn Thị Nguyên Hương 0918509523 Công ty Thép Việt VINA TNHH Xây Dựng Thương Mại 9 Phan Tôn. P Bến Thành. Q. P Bến Huế Thành. Cơ Sở Đông Ba Bún Bò 110A Nguyễn Du.vietn vietnamtr amtradepo adepoint. Q. 1 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38569054 Fax 38508083 info@pro www. 0918338044 Công ty Tâm Điểm VINA TNHH Thương Mại 6A Đề Thám.co m office@tr www. 1.vietn vision.

Ttâm Thương Mại Kim Đô. 38422307 Fax 39913757 38216419 (08)38966592. 22144817 Fax 38966592 vietlien@hc m. 1.com 1 In-Nhà In GIÁM ĐỐC NAM Phan Ngọc Báu 0918604416 Tầng2.gemu ltilin.c com. P VINA Dựng Thương Mại Xuất Nguyễn Thái Bình. Q. P Bến Thành. 1 Vận Tải-Đại 39140574 Fax Lý 38217654 namkimd www. 54121687 Fax 54121689 thaomy1 www. 1. 39913757.com eb. P Nguyễn Thái Bình.usca @uscaw web.vn www. Q. 1 (08)38630722. 1.sprin ggallerie. Q. Điện-Dụng 38630726 Fax Cụ & Thiết Bị 38630738 www. Q.c om . Công ty Anh Mỹ Việt VINA TNHH GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN 234Bis Bến Chương Công ty Bảo Anh TNHH Dương.com mdo.vo www. Tầng6. Công ty G. Thương Mại Dịch Vụ 1. 1. Giáo Dục-Tư 38634287.com 1 Hàng HảiCung Cấp Thiết Bị Điện Tử ly_rudolp www. Q.de hoo. @cetm. Dịch Vụ Vận 62539543 Fax Chuyển 62539546 1A Lê Thị Hồng Gấm.namk o@namki imdo.com o. 1.com 1 (08)38633289. Ttâm Sài Gòn.rudol h_schulz phe_vn@ya schulze. Q. Vận Tải Quốc Tế GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Thành 0918764222 VINA Phòng Tranh Spring GIÁM ĐỐC NAM Thái 0918770030 VINA NAM Đoàn Uy Bảo 0918770741 GIÁM ĐỐC NAM Lê Quang Hiệp 0918836560 VINA WEBSITE hoang. 42 Cống Quỳnh. P Cô Giang. Vấn 38634288 Fax 38655411 congduy www. P Tân VINA Thương Mại Dịch Vụ & Định.fpt. 38423097 Fax 39485472 NAM Huỳnh Công Duy 0918577061 DNTN Nam Kim Đô VINA Dịch Vụ Vận Tải ĐIỆN THOẠI BÀN Đo LườngDụng Cụ Chính Xác 147 Hàm Nghi.de 1 Giao Nhận & (08)62539548. GIÁM ĐỐC NAM Đặng Trung Quân 0918737585 Công ty Việt Liên TNHH 96E Võ Thị Sáu. (08)39000852. 123 Lê Lợi.com Phòng 606.cetm. P Bến Nghé. 1. 1 Tranh-Khung Tranh Tầng7. P Bến Nghé.vn om. Nhập Khẩu ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty CETM Global Test-Vpđd DIA CHI 1 Gỗ Xuất Khẩu (08)54121685. 91 Nguyễn Văn Thủ. Q. Tầng2. 65 Lê Lợi. P Nguyễn Cư Trinh. 1.vn Công ty Rudolph VINA Schulze GmbH-Vpđd GIÁM ĐỐC EMAIL (08)39485471.E MultilinVpđd LĨNH VỰC KINH DOANH 1 Phòng 201.tucuo 02@yaho ng183. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Nguyễn Xuân Anh Tú NAM Vũ Văn Cường SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0918511655 VINA 0918569555 Công ty Tứ Cường TNHH Sản Xuất Xây 183 Nguyễn Thái Bình. Q. 1. 54121686.

org 0943726688 Công ty CNN TNHH VINA Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Phòng 606.Nguyễn Huệ. Indochina Park Tower. Hệ Thống & 39189113.usde con. Q. 1 Thị Trường38228804 Fax Nghiên Cứu 62913110 & Phân Tích beny@pr www. 1. 1 62910820.com. 1. Q.Q.cnntr nntransla anslation. m. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 1 Y Tế-Cung Cấp Trang 39250562 Fax Thiết Bị Cho 39254954 Y. P Bến Nghé.com.35174340. vn.jp tp@nhattin group04 hanh. 1. 1 Dịch Thuật (08)54306925.org c. www.trucp com. TỔNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thành Phước 0919187175 VINA Công ty Trúc Phố TNHH 56A Trần Quý Khoách.lhctra ravel.vn www. 38669197 Fax 38669201 1 (08)35174339.vn info@lhct www.vn maigiangl td@hcm. Q. Q. admin01 vnn. Q. 23 Tôn Đức Công ty Nhật Việt Tinh VINA Thắng. P VINA TNHH Trang Thiết Bị Y Phạm Ngũ Lão. 0919597703 VINA Hiệp Hội Xuất Khẩu Sữa Hoa Kỳ 15B/50 Lê Thánh Tôn. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Phạm Duy NAM Phong GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thị Giang SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 0918848536 Công ty Nguyên Quốc 274 Cống Quỳnh.c tion. Khẩu & Vận Tải 1 Du Lịch-Đại Lý (08)38669196. Thiết Bị 39189114 Fax 35174350 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Lâm Chí Lợi NỮ NỮ Lê Lâm Tuyết Thi Nguyễn Thanh Hằng TRƯỞNG ĐẠI NAM Ben Yuan DIỆN GIÁM ĐỐC NAM Đinh khắc Tuấn EMAIL WEBSITE nguyenquoc@vo l. Bác Sĩ 1 In-Nhà In 1 Công Nghiệp-Cung (08)22002267 Cấp Trang Thiết Bị (08)38606009.vn phucthinh food2001 @vnn. P Cô Giang.com 0919588161 VINA DNTN Thế Giới Nhạc Thương Mại Dịch Vụ 106 I1-I2 Eden Mall.kamo sales05 gnvt. 1. Tế 0918907035 VINA Công ty Mai Giang TNHH Thương Mại 171D Cô Bắc. 1. Lô 4. ho.vn tpgroup @trucpho . 0909668315 GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Lệ Minh 0918914569 Tầng3.com vel. 1.co @yahoo. P Bến Nghé. P Bến Nghé. P Phạm Ngũ Lão. Q. Âm Thanh.vn @nhatvie ttinh. Nội Thất-Nhà 62910820 Fax Thiết Kế 62910819 0919188799 VINA Công ty Phúc Thịnh TNHH Dịch Vụ 166F Bùi Thị Xuân. Cổ Phần 1. P Tân Định. -Thông Dịch 54306926 Viên sales@c www. 1.com om .com. VINA Vụ Du Lịch Xuất Nhập P Đa Kao.vnn. 1 Hóa Chất (08)35103226 Fax 35103225 0919443802 Công ty Lâm Cường TNHH Thương Mại Dịch 72 Nguyễn Đình Chiểu. Q. 1.

Q. P An Khánh. Dựng 54026481 2 Hoa Viên.kohle aigonr. P Thảo Điền. Q. Q. P Thảo Thương Mại Dịch Vụ Điền. Cụ & Thiết Bị 39326240 22200869 phucacha u@yahoo . 2. 2 Vật Liệu Xây 54025327. Q. 2. 2 Ô Tô-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Tùng Huỳnh Xuân Tuấn 0903343838 Công ty Trường Phát MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 82 Lô B. Khu Đô Thị An Phú.fpt.com . P An Phần Địa Ốc-Du Lịch Lợi Đông. WEBSITE (08)37507088 sales@s www. Q. 2. Q.com 2 Du Lịch-Đại Lý tananloi @hcm.951519 or_tp@ya 6 . Cây CảnhCác Nhà Thầu 2 Năng Lượng sales@gj (08)38623218 www. Điện-Dụng 39626121. Thiết Kế 22106153 ktdothivie t@gmail. 2.com rita. 0903331999 Công ty Sài Gòn-Rita MOBI TNHH 327 Xa Lộ Hà Nội.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Phạm Văn Quân HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903001834 MOBI LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN DNTN Công Chính Quân 24B Nguyễn Thị Định.vn n. P An Phú. 2.Đường 1.com ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL (08)38974473. P Bình An.c 38625402 nam.vn GIÁM ĐỐC Võ Mậu Quốc NAM Triển GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ Công ty Đô Thị Việt TNHH Kiến Trúc GIÁM ĐỐC NAM Phan Hồng Phúc 0903607731 Công ty Phan Hồng MOBI Phúc TNHH GIÁM ĐỐC NAM Vũ Tuấn Sơn MOBI 0903641149 150 Lê Văn Thịnh. Q. Q. com 2 (08)22200868. 38896179. Q.9 masterdo 515195. P Cát Lái. 2 Cửa Hàng Quý Bích Ngọc 0903364222 MOBI 26D2 Trần Não. Nội Thất-Nhà 22106152.com Thiết Bị om 2 Dệt-Máy Dệt (08)39485408 . 2. 2. 37241020 38974626 GIÁM ĐỐC NAM Dương Xuân Dũng 0903016529 MOBI Công ty Hoa Thiên Lý TNHH 216/10 Nguyễn Văn Hưởng. P An Phú. 2 22106151.gjviet Mặt Trờivietnam. GIÁM ĐỐC NỮ Đặng Thị Ánh Hồng 0903318387 MOBI Công ty Gia Tân TNHH 53 Xa Lộ Hà Nội.goay@hc 38114873 m.vn 37442266 Fax 37442288 (08)37514239. 2. 38893860. Công ty Tân An Lợi Cổ 21/16B Trần Não. P An Khánh.39515197 hoo. GIÁM ĐỐC NAM Thomas Hermanson 0903028646 MOBI Công ty GJ Việt Nam TNHH 78 Đường 1. 2.

39205636 62960078. P An Phú.vn thanhlua www. Phủ Ngoài 39253298. Q.vinhc (08)37662626 @hcm.c h. 2. Thương Mại 2 380A Lương Định Của. P MOBI Quảng Cáo & Hội Chợ Thảo Điền. 2. Q.vn nhadatthi entrach@ www. P An Phú.vn anhanhh oakeo@v nn.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Vui GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn An Ninh TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903702559 MOBI 0903710704 LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN Công ty Vĩnh Cửu Cổ Phần Trang Trí Đá 319(600B) Xa Lộ Hà Nội.vn . P Thảo Thương Mại Điền. 37442048 apsc@hc www. Quảng Cáo 35125619. Địa Ốc 37470491 Fax 37470491 (08)39205635.vn u. 38874378.vn n. GIÁM ĐỐC NAM Lê Minh Phương 0903739174 Công ty Thiên Trạch MOBI TNHH Xây Dựng Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Trần Tiến Tuấn 0903804433 Công ty Thanh Luân MOBI TNHH Sản Xuất & Thương Mại Khu Công Nghiệp Cát Lái. P Thảo Một Thành Viên-Cn Điền. otmail. Mariasov 0903733650 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Trần Não.thanh nco@vnn luanco. 38874151. Bảo Hộ-Lớp 39253299. 2. 2 Dầu Nhờn/Dầu Nhớt 0903727330 MOBI Công ty An Phú TNHH 43 Thảo Điền. Ngoài Trời 62960079 Fax 35125618.vn 37444479. 22111922 39307590. Q. 2 ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE vinhcuu www. P An Phú. 39205633 37442048. Q. vnn. 2. 2 GIÁM ĐỐC NAM Đoàn Đình Huy 0903808631 Công ty CIAT Cổ Phần 57 Nguyễn Đăng Giai.com 37404952 a2zstudio @hcm. 2 Địa Ốc NAM Trang Minh Long 0903732213 MOBI Công ty Anh Ánh TNHH 1A Đường 9.co www.vn m a2zstudio video@h 37404951. Q.com.vn om. 2 Điêu Khắc MOBI Công ty Tuấn Anh TNHH 5/2 Đường 31. 62908803.vn (08)38378600.vn m baphuc@ saigonnet .P Bình An. 38370918 vnn. 930C1 Đường C. 38874335 Fax 37400285 37470490.vn uustone.co . 2. 2. 37444478 Fax 37444075 (08)62908801. 22111500 38874152. vietsonbp 38370185 01@hcm. P An Lợi Đông. Q. Q. 2. P Thạnh Mỹ Lợi.nhad nhadatthi atthientrac entrach. 2 Phòng Thu Âm 0903725994 MOBI Công ty Việt Sơn TNHH 1 Xa Lộ Hà Nội.anph m. Dịch Vụ Thương Mại Q. 2.vnn.com. 39250471.a2zn 38299165 Fax m.vn seaprimfi co@hcm. 2 Chất Mài Mòn MOBI Công ty Việt Nga Liên Doanh Thủy Sản 2 Thủy Sản NAM NAM HỌ VÀ TÊN Nguyễn Tuấn Anh Trương Quốc Dũng Valeri G. 62908802. ha. 2.co 37662627 n. Q.

vn n 23/16 Trần Não. Q. Q. TỔNG GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN 0903913106 0903932290 50A Ấp Tây B. Q.Công ty MOBI TNHH Địa Ốc-Trụ Sở Nguyễn Hồng Oanh 0903888285 MOBI Nguyễn Việt Trung 0903900457 EMAIL WEBSITE sales@k www. 37403976 Fax 54021039 B20/10 Lương Định Của. Dịch Vụ Vận 62929033 Chuyển 62929033 2 Khách Sạn (08)39272995 danaodm www.info@cac www. 2.vnn. P MOBI Trung TNHH Đầu Tư Bình An. 2. 2. 2 Nhựa (08)38123841. Q.v nshipyard. Sáo (08)37401040 37401040 Công ty Cao Anh Khu Công Nghiệp Cát MOBI Cường TNHH Kỹ Thuật Lái. 2. Xây Dựng Thương Mại 2 Xây Dựng Dân Dụng 37404973 Fax 37404973 0903884864 Phúc Đức . n com NAM Lâm Văn Chúc Cửa Hàng Rèm Cửa Sài Gòn GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Parry John Israel 0903921691 Công ty Danao MOBI International HoldingsVpđd 53 Võ Trường Toản. Jean Pascal NAM Roche Nhà Máy Sửa Chữa & MOBI Đóng Tàu Sài Gòn 99 Nguyễn Thị Định. 2.com Nguyễn Thị Xuân 0903900569 Nữ Công ty Bạch Hải MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 2 Sắt-Trang Trí 37433093 Fax Gia Công 37433093 Nguyễn Xuân Thành Công ty Lam Sơn 230 Nguyễn Duy Trinh. Q. P MOBI TNHH Thương Mại Vận Bình Trưng Tây. 2 Cân (08)37518961 . 2.Đường 6. P Bình Trưng Tây.f opropertie pt. info@phu www.cacv 37518951 vn.com 2 Tàu BiểnCung Cấp 38976206 Fax Trang Thiết 38976446 Bị Đóng Tàu ssyvn@h www. 2 Địa Ốc 37400974.saigo cm.kgc. 2.vn s. P Thảo Điền. 938A9 Đường A. 37400972. P Bình An.v gc.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC Từ Ngọc Đức NAM Paul GIÁM ĐỐC NAM Trần Đức Hải CHỨC VỤ GIỚI TÍNH TỔNG GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 0903848020 Công ty Kiên Giang MOBI Composite TNHH 20 Đường 44.phuc cduc. Q.Trần Não. 2 Màn. P Bình An.com n.dana c@hcm. P Thương Mại Thạnh Mỹ Lợi. Q. Tải Dịch Vụ 2 Giao Nhận & (08)35398912. P Thạnh Mỹ Lợi.com duc. 2. 2.com . P Thảo Điền. Q. Composite37670343 Sản Phẩm & 37670347 Vật Liệu 0903874133 Công ty Minh Đức 1 Khu C9. Q.

CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Phạm Thị Bạch Tuyết 0903987760 Công ty T & N TNHH MOBI Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu 299L26 Khu Dân Cư Sông Giồng. 2 (08)39304737. Kim Hoàng .vn om 2 Đồ Gỗ Ngoài Trời-Sản Xuất & Bán Buôn (08)35174688.com 39712360 scopco. P Thảo Điền. Q. Q. P Cát Lái.Nguyễn Thị Định. P Thảo Điền. 2. Q.vnn. 38592803 38592164 54026008.vn GIÁM ĐỐC NAM Olivier Roy 0908024320 MOBI Công ty ADIS-Vpđd 1175 Đường 44. 39303079 Cho Thuê 39303079 0908000029 46 Song Hành. 2. 2. Q. 2. NAM Avila ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE (08)39603114 adisrept@hc m. 2. P Bình An. P Thảo Điền.vn GIÁM ĐỐC NAM 0908130060 MOBI Công ty TNHH MEC 57 Nguyễn Cừ. Trang Sức Thời Trang Xi. 2 Băng Chuyền Tải info@me www.@vn. GIÁM ĐỐC NAM Lê Thành Tâm 0908117872 Công ty Minh Thành MOBI Trung TNHH Cơ Khí Thương Mại Dịch Vụ 1/11B Lương Định Của.avila www. 2 Máy Công Cụ noel. Mứt. 2. 2.vn vn 2 Nữ Trang. 2 Bánh. 54026009 Fax 54026030 huynhthai _vn@yah oo. 62146497.fanny @hcm.atla copco. 62146498 35174687 (08)38970718. 2 Máy Móc GIÁM ĐỐC NAM Jen Marc Bruno 0908125721 MOBI 14D1 Thảo Điền. P Bình Khánh. 38970717 37270037 NAM Dãn An Lộc NỮ Lê Thị Thúy Nga Emmanuel C.mec.Đường MOBI TNHH Xuất Nhập Khẩu 22.c . Phân Phối & 37542338 Sản Xuất 54073184 fannyhcm www. Khu Đô Công ty Việt Thái TNHH Thị Mới An Phú-An MOBI Thiết Bị Môi Trường Khánh.vn n. Q. P Thảo Điền. 2.Xa Lộ Hà Nội. Q. 2 Kem-Nhà (08)37542442. Q. Q. Kẹo-Bán Buôn 0903995293 MOBI Công ty Á Lộc TNHH A10 Trần Não. Mạ-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38592165.vn .atlas (08)62652251 .com TỔNG GIÁM ĐỐC Đặng Đình Khanh NAM Huỳnh Hùng Bảo 0908283215 Công ty Fanny Việt Nam Cổ Phần Công ty Huỳnh Thái 57A Khu Phố 1. Căn Hộ Bán. P An Phú. 2.com. 2 Môi TrườngCác Tổ Chức (08)39973623 Bảo Vệ Môi 39973055 Trường 0908008835 Công ty TNHH Atlas MOBI Copco Việt Nam 42 Nguyễn Đăng Giai. c. Q.

ebm. Q. 39973847 Fax 39973857 toantoan phat1@v nn. GIÁM ĐỐC NỮ Phùng Ngọc Như 0908880788 Nguyện MOBI Công ty Toàn Toàn Phát TNHH 0908891958 Song Âu . GIÁM ĐỐC NAM Lê Dương Lâm 0908338530 MOBI Công ty Coker Việt Nam-Vpđd Khu Công Nghiệp Cát Lái. 2.vn (08)38585125 xusuxian 2010ex@ yahoo.P Bình Phần Trưng Đông.vn com. Trang Thiết 39916984 Fax Bị Thăm Dò 39913984 hvtorcvn www. Q. 2. Q. Q. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 2 Mỹ NghệCửa Hàng & (08)38780577 Các Nhà Buôn 2 Kế Toán & Kiểm Toán 2 Dệt-Máy Dệt (08)37295787 2 May Mặc(08)39962207 Các Công Ty 39165106 2 Mỹ PhẩmSản Xuất & Bán Buôn 2 Keo & Chất Dính 2 May Mặc(08)37267699 Các Công Ty Fax 37267699 2 Cửa (08)37331163 Fax 37331164 info@eb www. Q. P Thảo MOBI Vật Liệu Xây Dựng Điền.vnn. Q.P Thảo Học & Dịch Vụ Kế Toán Điền. P Thạnh Mỹ Lợi. 2. P An Phú. 22448649 62964138 info@artv www.artvis isionvn. P TNHH Thảo Điền. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI GIÁM ĐỐC NAM Steen Boesvang 0908300321 Công ty Art Vision MOBI TNHH 19A Ngô Quang Huy. GIÁM ĐỐC NAM Phạm Tuấn Anh 0908321822 MOBI Công ty I. P Thảo Điền. 938A1 Đường A. 284 Nguyễn Thị Định.com. GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Thị Bảo Châu 0908363883 MOBI Công ty Bình Minh Việt 29 Võ Trường Toản.co hnique.vn 2 Dầu Khí(08)39916457.cn .Công ty MOBI TNHH Keo Dựng 0909503979 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Hà Nhã Li GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Văn Ngọc 0909555888 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Xuân Thăng Nguyễn Bảo Hằng 0909656991 215D9 Nguyễn Văn Hưởng.c ionvn.F.vn (08)39973837. m.com om ifsc@hc m. 2.S TNHH Tin 14E-3 Thảo Điền. MOBI Khí Kỹ Thuật Q. (EBM) Công ty Thảo TNHH Cơ 603A An Bình.co m. 2. P Bình Trưng Tây. Q. Công ty Thắng Loan Cổ 19 Đường 42.engte @engtec chnique. 2. P Thảo Điền. 2. 2. Công ty Châu Âu TNHH 27 Lê Văn Miến.co m m (08)22448648. 2.

vinal en@vinal and. 2.com duc. 2. P An Phú. 38328691. Q.vn om info@phu www. Q. P VINA Xây Dựng & Kinh Thảo Điền.pntvn @pntvn. 38411342 Fax 38344840 37404980.au 2 Thủ Công Mỹ 38875735. VINA DNTN Phú Thịnh 23/2A Trần Não. 35121629.com xuannguy www.co m. 2. n vn GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Khắc Kiệt 0983388992 VIETTE DNTN Châu Nguyễn L 4/8C Lương Định Của. Q. Q.com om CHỦ CƠ SỞ NAM Phạm Hiền GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Thiều 0988323666 0913195709 0913607686 VINA Cơ Sở Phạm Hiền 476 Nguyễn Thị Định.c . P An Phú. 2. P Bình Sản Xuất Thương Mại Khánh. 38328692. P Bình 0983050578 Phần Đầu Tư Bất Động Minh L An. Q. 36 Đường Số 4. P Bình Khánh. P Bình An. Mứt. 669173 Fax Kẹo-Nhà Sản 38669180. Q. com . 39557035. VIETTE Công ty Viên Nam 0983104050 L TNHH Xây Dựng 72 Trần Não. 37404981 Fax 54021039 62960352.8669 Xuất 111 35122556. 2. 2. Sản GIÁM ĐỐC Nguyễn Hữu NAM Mạnh Xuân 0936666003 MOBI Công ty Đông Ấn TNHH 567 Trần Não. Nhà Tạo 22106539 Mẫu designph amhien@ yahoo. Q. P Bình An. Nghệ-Sản 37403446 Fax Xuất & Bán 37403446 Buôn phuthinh www. 2 Kế Toán & Kiểm Toán 2 Thiết Kế-Các 38874045. 2. 62960358 Fax 37400450 EMAIL WEBSITE dongan www. P Bình Khánh.phuc cduc. 2.v and. GIÁM ĐỐC NAM Phạm Quốc Thái 0913665562 Công ty Ái Huê TNHH VINA Thương Mại Sản Xuất GIÁM ĐỐC NAM Trần Quốc Cơ Công ty Việt Giai TNHH 5 Ngô Quang Huy. 35122558 Fax 35121629 genijsco @yahoo.8 Bánh. 35121630. Q. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 2 Cửa 2 Xây DựngThầu Tổng Hợp 2 Địa Ốc ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38341491.com. Địa Ốc 35122557. 2. Q.com.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hoàng Ân GIÁM ĐỐC NAM Công ty Phúc Đức Cổ Huỳnh Lê Hoàng VIETTE 23/16 Trần Não. 2 Máy Vi Tính Cá Nhân37403552 Nhà 37403552 Buôn/Đại Lý Phần Cứng GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Phát VIETTE Công ty Geni Cổ Phần L 7 Trần Não.c an. Doanh Nhà 0913703686 2 2 54020939 54020847 (08)38669174.com.dong @ymail.

vn gsen. P Thảo Điền. 2. 2. Nghệ-Sản info@dai www. Q. vn GIÁM ĐỐC NỮ Công ty Ngọc Bảo VINA TNHH Xây Dựng Thương Mại 17 Tống Hữu Định.com 2 Luật Sư (08)39695600 Fax 39604377 attminh@ www. 0913921601 VINA Văn Phòng Luật Sư C & 29 Tống Hữu Định.co p.huon m. 2 (08)38761853. 2. Lý 37404595 Fax 37400844 2 Thủ Công Mỹ 62650481. Phát Triển 39433228 Fax Phần Mềm & 39432108 Trọn Gói hsc@hc www.daivi 62937775 Fax Xuất & Bán vigmd.vn 38478868 Buôn 2 In-Nhà In (08)38232192. Q. Q.vn GIÁM ĐỐC NAM Trương Thanh Tân 0913807725 Công ty Vĩnh Thanh VINA TNHH Thực Phẩm & Công Nghệ 14D9 Thảo Điền. Vận Tải-Đại 54021729. Q. Điện-Dụng 62604906 Fax Cụ & Thiết Bị 36670311 vtfotec20 06@vnn. com. P Thảo VINA Phần Điền. Thiết Bị Điện 2 Điện-Các Thiết Bị (08)38233609. 2. 2. 2. com 2 Máy Vi Tính(08)38255244.vnn. Q. 2. 38233611 Fax 38233610 cty_ppv @yahoo.I. 2 Xây DựngThầu Tổng Hợp 22105221.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Bùi Quốc Hưng SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 0913728565 Công ty U.vn 2 Xây DựngQuản Lý 62960115 Fax 62960115 sondao9 @yahoo. 2.P TNHH 135 Trần Não. P Bình Phần Đầu Tư An. P Bình Trưng Tây.com. P An Bao Bì Phú. Q. Q. fpt. GIÁM ĐỐC NAM Lý Thanh Tâm 0913731265 Công ty Đại Việt GMD VINA TNHH GIÁM ĐỐC NAM Lê Minh Đức 0913742083 VINA 22/4 Nguyễn Tư Nghiêm. P Cát VINA Vinh TNHH Xây Dựng & Lái. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 2 54020773. DNTN Tân Ánh Dương 806A Trần Não.vn gmd. 0913913204 VINA 0913917991 Công ty Hương Sen Cổ 83 Xuân Thủy. 2. P Thảo Điền.v n GIÁM ĐỐC NỮ Phan Thị Hồng Nhung 0913755708 Công ty Phan Phúc 150 Lê Văn Thịnh. . Q. 62819244 Fax 62819247 ctyngocb ao@hcm. 38250145 Fax 38250145 uiptransc o@vnn. P M&D Thảo Điền. Q. P Bình VINA Thương Mại & Vận Tải An.rdcor yahoo.vn m TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Ngọc 0913865471 Diệp NAM Đào Đức Sơn GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Văn Tâm GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Quốc Minh Công ty Mỹ Việt Phú Cổ 6/12K Đường 12.

m. Q. Quảng Cáo.com.vn sunrise_a partment s_vn@ya hoo. 2 GIÁM ĐỐC NAM Chu Văn Nghinh 0918033184 VINA Căn Hộ Sunrise GIÁM ĐỐC NỮ Đặng Thị Huệ 0918072417 Công ty Linh Kim Hưng 6/5A Trần Não.co com m 2 (08)39432347.co group.lomagroup. Q.www. 39432348 Fax 39432346 lomahcm c@loma. 2. P Thảo Điền. Cung Ứng 37790655 Fax Thiết Bị Cho 37790374 Nhà Máy Xây Dựng Dân Dụng NỮ Nguyễn Thị Dung 0914009956 VINA Công ty My Hải Hoàng 95/9 Lương Định Của. 38992503. Q.com 2 Địa Ốc 54022572. 2. Cầu GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Lê Viết Thanh NỮ Mai Thị Kim Chung Công ty Phúc Đức TNHH Địa Ốc-Cn 5/2 Xa Lộ Hà Nội. 2. 35123006. Q.vn net thienquang@ hcm.com 2 Thủ Công Mỹ Nghệ-Sản 37442885 Fax Xuất & Bán 37442886 Buôn info@pan www. Q. P Bình Phần An. 38889937 Fax 54021727 www.phuc duc.38992503 62960426 Fax Đại Lý & Cố 62960426 Vấn www. Huỳnh Tuyết Phân QUẬN HUYỆN Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất 2 Hóa Chất(08)37790654. Nguyễn Gia Minh NAM 0913944120 Hùng Công ty Thiên Quang VINA TNHH Thiết Bị 47/1/7 Quốc Hương. 2. P An Phú. 2. Thương Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thanh Bình 0918555789 VINA 0918906979 Công ty Xuyên Tây VINA Đông TNHH Thương Mại 0919142019 Công ty Long Mai Cổ 2/28 Võ Trường Toản. 2. Q.vnn. P Bình VINA TNHH Quảng Cáo An. 2. P Thảo Điền. esteast. P VINA Phần Thương Mại Toàn An Phú.com m Cửa .tuanh ien. ĐIỆN THOẠI BÀN 2 GIÁM ĐỐC A25-27 Nguyễn Văn Hưởng. vn 37406152 Fax 37406152 Ô Tô-Các 54021647. P Bình An.panw westeast. 4 Đặng Tiến Đông.com huonglinh 93@yaho o. Q. Cho Thuê 35123740.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 0913926508 Công ty Tân Tây Lan VINA TNHH Công Nghệ Thông Tin-Cn 47 Ngô Quang Huy. 2. Q. 2.Công ty Cổ 148 Trần Não. Căn Hộ Bán. 2 TỔNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Anh Tuấn 0917814814 VINA Tuấn Hiền .nzpi. P TNHH Bình An. LĨNH VỰC KINH DOANH 2 2 (08)39560946 Fax 39560947 EMAIL WEBSITE nzpi@hc www.vnn. P Thảo Điền. Mới 54021648 38035943. 351237 Fax 38992503. Q. Nhà Buôn Xe 54022004 Fax (08)35123005.

co hoo. Kính Q. P 5.tv . 3 Nguyễn Sơn Hà. 40 Bà Huyện Thanh Quan. Q. 3. P 8. 39306085. 3.hoiph adat@ya unhadat. P 7.vnn. P 3.thienl @thienlo ongngsecure. 3. An Ninh-Hệ 37540203.tv st. Q. 38275194 Fax 38275195 3 (08)37540204. 39306743 Fax 39305456 3 Thẩm Mỹ Viện 38292791. MOBI Thẩm Mỹ Viện YKC 219 Điện Biên Phủ.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Minh Trí 0902709090 Ttâm Sejco Địa ỐcMOBI Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Sài Gòn 257 Điện Biên Phủ. 62908393 Fax 54042156 hoiphunh www.co m m Bảo Vệ-Dịch (08)37965216. 3. Các Nhà 38299709 Fax Cung Cấp 38299709 fullco@h cm.com m 3 Thực Phẩm. 3.vn 3 Địa Ốc 62908194. Vụ Tuần Tra 37965217 3 Kính-Mắt (08)38663650 Kính & Kính 38663651 Quang Học 3 Quảng CáoThiết Kế & 39322818 Fax Sản Xuất 39322898 Film Quảng Cáo Trần Diệu 0903142568 MOBI Cửa Hàng Bảo Vy Mắt 397 Điện Biên Phủ. P 4. Bị Kiểm Tra 37540207 37540208 3 Hộp Số (08)38751429. Thiết 37540205.co secure. 3. Q. MOBI MOBI ĐIỆN THOẠI BÀN 66 Trần Quốc Toản. Q.dgpo post. Công ty Digipost Việt Nam Liên Doanh 203B Võ Thị Sáu. Q.com m allen@dg www.phup phumy. & Thương Mại-Cn 0903039093 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Thân Đức Hào GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC Nguyễn Nam Quỳnh Phòng 402. P 6.38206169. 3. Q.v n thehung www.co humy. GIÁM ĐỐC NỮ Lê Mỹ Minh 0903006888 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI GIÁM ĐỐC NAM Khổng Hữu Trình 0903009821 Công ty Phú Phú Mỹ 237/76 Trần Văn Đang.v n info@phu www. Q. Vụ PCCC GIÁM ĐỐC NAM Trần Đức Tiến 0903027579 Công ty Liên Minh MOBI Hưng TNHH Thương Mại Dịch Vụ 0903035277 Công ty Hội Phú Cổ MOBI Phần Địa Ốc Xây Dựng 59 Cao Thắng. Thống. 3. Tầng4. 0903049000 0903156458 LĨNH VỰC KINH DOANH Công ty Phước Lộc TNHH Thương Mại Nguyễn Thành Phúc NAM Allen Seet QUẬN HUYỆN ykccindy@h cm. 62601291 lienminhh ung@vnn . WEBSITE Địa Ốc 3 Công ty Thiên Long TNHH EMAIL 3 Phòng E42. 62908195. P 6. MOBI TNHH Thương Mại Dịch P 11. 3.vnn. P 7. Q.

com NỮ Phạm Thị Thùy 0903306396 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Bích Loan 0903322814 Công ty Tân Trí Nguyên 69/15 Cao Thắng. P 6.vn . Bao Vải 004 Chung Cư Trần Quốc Thảo. 3 phuongth aoservice @yahoo. P 6. 38334934. MOBI Hữu TNHH Sản Xuất 3. 3 2K Hồ Xuân Hương. MOBI Việt 3. Q. Q.linhnam@hc nam.vn ndhuong www. GIÁM ĐỐC EMAIL 38232417. MOBI TNHH Xây Dựng Q.vn ts. com 39319685 Fax 39319685 CHỦ CƠ SỞ NỮ WEBSITE 3 Công ty Tân Vĩnh Thịnh 3 Ngô Thời Nhiệm. Thương Mại Dịch Vụ 3 In-Nhà In (08)38622065 38620074 GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Minh 0903324410 Công ty Lĩnh Nam MOBI TNHH Trang Trí Mỹ Thuật-Cn 3 Quà TặngSản Xuất & Bán Buôn 38299343 Fax 38299343 GIÁM ĐỐC Trần Liên Hương 0903331155 NAM Nguyễn Anh Vũ 0903331660 MOBI Công ty Hoa Mặt Trời TNHH Truyền Thông Công ty Minh Mẫn MOBI TNHH Phát Triển Địa Ốc 204 Bis Pasteur. Q.com troi. Tạp Chí-Nhà 38232419. MOBI Cơ Sở Phương Thảo II 3.cham handicraf 38437682 viethandicr ts@gmail afts. TNHH Dịch Vụ Vận Tải Q. 38232420. 38622454.co m linhwww. 38327495 Fax 38327495 chamviet www. chvietnam. 3 Dịch Thuật (08)39916199. P 6.com www. P 5. 3.com m.friend s@yahoo svietnam.com . P 6.vnn.c . 3. 3. (08)38629016.HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NỮ Bành Đại Khoa 0903173514 MOBI NỮ Lê Bảo Trân 0903183838 Công ty Những Bạn 351 Võ Văn Tần. 3. Thương Mại & Dịch Vụ GIÁM ĐỐC Nguyễn Hữu NAM Thành GIÁM ĐỐC NAM Vũ Văn Đằng CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Giao Nhận & (08)38405755.saigo 2k@hcm. -Thông Dịch 36126169 Viên 39916199 0903303549 Công ty Đô Thành Cổ MOBI Phần Thiết Kế Xây Dựng 3 Xây DựngThiết Kế 3 Túi Xách. Cho Thuê 38622457 38627434 www. Cơ Sở Thổ Cẩm Chăm 20/12K Kỳ Đồng. Q.com om 0903187845 160 Lý Thái Tổ. 38209331 38627238.everi hcm. Căn Hộ Bán. Q.tantri nguyen.hoam @hoamat attroi. P 1. 3.vnn. 3.com. Q. Xuất Bản & 38209741 Fax Phát Hành 38223035. P 9. Q. napartmen vnn. 259 Hai Bà Trưng.P 9. vn com 3 Quà TặngSản Xuất & Bán Buôn friendsgift www. P 3. Dịch Vụ Vận 62585324 Chuyển 38405754 everich@ www.

3.c om rsvp@ch eriHội Chợ & online. vnn. 3 GIÁM ĐỐC NỮ Annie Bùi Thị Hồng Ánh 0903338077 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Lê Minh Khánh 0903343903 MOBI Công ty Bảo Yến TNHH GIÁM ĐỐC NAM Trần Anh Dũng 0903346538 Công ty DNK TNHH MOBI Thương Mại & Dịch Vụ 46 Lý Thái Tổ. MOBI TNHH Thiết Bị Công Q. 3 GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Nam Tiến 0903389900 MOBI Công ty FPT TNHH Phân Phối-Cn Tầng4.chco. Thiết Bị 38598688 vn 38557572 www. 37521187 Thương Mại Máy Vi Tính (08)38476180. 3. minhtam Năng Lượng 38376229. Chất Mài baoyenco 39322867 Mòn @vnn. 3 9 Trương Định. P 6. 3. 3. 38351431 Fax xulynuoc. Q. P 6. Q. nn.Nguyễn Thị Minh TNHH Vận Tải Khai. www. 3. 3. 3 NAM Đỗ Quang Tuấn Công ty Quang Dương 402/25 Lê Văn Sỹ. Q.vn Điện Tử-Sản (08)38474823. 3. 3.fdc. Q.com Dịch Vụ 38325768 dnk@vnn Điện Lạnh.co (08)39403637 www.transl inkgroup. Học www. Q. 3. @viettel. Thiết Bị.fpt Nhà 54471728 .cheriTriển Lãmm.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Jeong Hyun Sub HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903332382 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN Tầng7.vn. 126 Tòa Nhà Công ty Trans-Link Vina Itaxa. @hcm. Tính 3 GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Văn Phương 0903388158 MOBI Công ty Minh Tâm TNHH Thương Mại 85 Đường 1. P 6.vn . 39306121.dnkte Tư. P 6.v Nước-Vật 38325846. 39403637 online. P 7. 3 GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Anh Thư 0903380490 Công ty Lê Gia TNHH 114 Cách Mạng Tháng MOBI Xuất Nhập Khẩu & Máy Tám.vn. P 14. Cá Nhânlegiacom 54471727. _trading Mặt Trời38557572.vn Buôn/Đại Lý 38476180 Phần Cứng (08)38598566.vn Thiết Bị (08)37510001. P 2. 3 Công ty Cheri TNHH Quảng Cáo 238/2 Pasteur. Công 37521187 Nghiệp. Kỹ Thuật GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Thiện 0903367244 MOBI Công ty Tâm Thiện Sơn 8K Trần Quang Diệu.c 39330999 Fax Vi Tính & Tin om. Nghiệp & Thương Mại GIÁM ĐỐC 0903404001 3 3 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL Giao Nhận & (08)39733981 Dịch Vụ Vận 39650171 Chuyển WEBSITE www.c om (08)39322070. Xuất & Bán 38470952 Buôn Trang 38470952 Thiết Bị qdcompa ny@hcm. Q. Q. P TNHH 13.co 39301868 m. 63 Võ Văn Tần.vn 39322568 dnktechc o@hcm. P 4.fpt.com Nhà Tổ Chức annieb@ cheriltd. Q.

info@roy www.c mk@mk. P 7. om. 3 Thạch Thị Ngọc Tiên 0903601996 MOBI Cơ Sở Ngọc Tiên 635 Nguyễn Đình Chiểu. Cưới-Dịch 38238358. ausp. ome191 @vnn. 3. soft.vn. 3.vn biz contactwww. 3.ome.vn com. 38485320 38232335.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Ngô Minh Đức 0903404488 Công ty Hương Giang MOBI Sài Gòn TNHH Lữ Hành 194 Nguyễn Thị Minh Khai. 3. P 7. 39322801. GIÁM ĐỐC Phan Quốc NAM Khánh 0903406696 Công ty Fast Cổ Phần MOBI Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp 391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 3 GIÁM ĐỐC NAM Vũ Tuấn 0903455862 MOBI Tầng2.vn . 3 39290607.mk. P 6. P 5. P 6. Q.c software. Q. QUẬN HUYỆN 3 LĨNH VỰC KINH DOANH Du Lịch-Đại Lý ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE (08)39490335 .edu Vấn 38511987 edu. MOBI Nội Thất Ô Tô P 7. com 232/15 Võ Thị Sáu. 3.royal. Q. Q.ausp. 3. Phát Triển 35118091 Phần Mềm & 35113861 Trọn Gói info@ne www.vn edu. 0903616269 Công ty Lê Phụng MOBI TNHH Tin Học 0903616727 MOBI Ttâm AUSP GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Hữu NAM Quốc GIÁM ĐỐC NAM Lê Phụng Việt GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ Trương Quang Được Tiêu Huệ Nghi 0903624811 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty MK Cổ Phần Thẻ Thông Minh DIA CHI Công ty Hoàng Gia Cổ Tầng2. Vụ 38223224 38251238 fsg@fast www. Vấn 38619245 al. Q. P 2.fast.vn 3 Ô Tô-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Tùng Công ty Âu Mỹ Cổ Phần 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Q. P 5.hgtra 39490336. Card-Hệ 39082008. 3.vn . Khiến Dùng 39971118. Thống Điều 38420623. com.com com 301 Võ Văn Tần. om. 3 Hoàng Thủy Nguyên 0903611525 MOBI 0903615987 Công ty Sài Gòn Tân MOBI Thế Kỷ Cổ Phần Phần Mềm Tầng4. Học 38341083 Fax 39290605 lephungc omputer @yahoo.vnn.vn www. 64 Trương Định.edu.saigon@ www. Vi Tính & Tin 39290605. 3. P 7.vn 3 Máy Vi Tính(08)35113861.newc wcentury enturysoft. vn. 3 contact@ Đào Tạo-Tư (08)38511987 www. Q. Q. hgtravel.c om.dna. 3.c vel. Q.vn 3 Giáo Dục-Tư (08)38615757 . 39322803 Fax 39322359 redant@ hcm. 456A Nguyễn Thị Minh Khai.com 38105943 om Máy Vi TínhPhát Triển (08)38422239 Phần Mềm & Trọn Gói (08)38452670. 186 Nguyễn Thị Phần Giáo Dục Minh Khai. Thẻ Từ 39082009 (08)38246146. www.

3. Q. MOBI Xuất Thương Mại Dịch P 4. Q. 3. P MOBI Thương Mại Dịch Vụ 9.vn GIÁM ĐỐC NAM Trần Thanh Hải 0903635470 Công ty Hải Tùng 92/9 Phạm Ngọc Thạch. Q.com n. Kiến Trúc Sư 39126399 38654557 ttparch@ yahoo.teproj @hcm. MOBI TNHH Cơ Khí Thương P 6. Mại 3 Tàu Biển38203171 Fax Đóng Tàu & 38205321 Sửa Chữa GIÁM ĐỐC NAM Jang Sew Ping 0903637208 Công ty T & E (Việt MOBI Nam) TNHH Quản Lý Dự Án 3 Xây DựngTư Vấn NAM Hoàng Chuẩn 0903641081 Công ty Gia Việt TNHH 183B Trần Quốc Thảo. Tin Học 3 Máy Vi TínhTư Vấn Lắp (08)39432228. 3 In-Nhà In (08)62652265.vn MOBI 494 Nguyễn Thị Minh Khai. 3. 22402468 62652266 songhan had@vnn . P 13.com vn . 3 Gia SúcThức Ăn Chăn Nuôi animexsg (08)39670807 @hcm. 38467224 Fax 39350701 WEBSITE teproject www. 3 Thêu 38340564 Fax 38340564 0903644184 Song Hành . P 6.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thanh Tùng 0903626799 Công ty Hoa Niên MOBI TNHH Mỹ Thuật Ứng Dụng GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Ngọc Luận 0903627792 GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Mỹ Quang 0903633544 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 3 In-Nhà In (08)39630594. 3.vn ect. 39634550 39690599 Công ty L&H TNHH Sản 364 Nguyễn Đình Chiểu. Q. 3. 39780178.co m. 3.vnn. 39432229 Đặt Hệ Thống Tích 39432230 Hợp NAM Lê Thành Danh 0903643698 MOBI 285/6 Võ Văn Tần. 3 (08)38654557. P 8. 3. P 2. Hải Súc Sản Sài Gòn P 6. Q.vn 0903654092 Công ty Toàn Thịnh MOBI Phát Trẻ TNHH Thiết Kế 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa.vn GIÁM ĐỐC CHỦ CƠ SỞ Hoàng Quốc Hưng GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Minh NAM Tuấn Cơ Sở Hài Thêu Sài Gòn 23B Trần Quang Diệu. Vụ 3 In-Nhà In (08)37515313 Công ty Cổ Phần Nông 89A Nguyễn Đình Chiểu.vn n.vn 38765156 n.vn giaviet@ www. 3. Q. P 5. hoanien @hcm. et. Q. Q. 3.Công ty MOBI TNHH Quảng Cáo Thương Mại 24 Trương Quyền.giavi hcm. Q.

P 5. NAM Phạm Nhật Tân GIÁM ĐỐC NAM Hồ Hoàng Dũng GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đắc Phước TRƯỞNG ĐẠI Nguyễn Công NAM DIỆN Tâm GIÁM ĐỐC SỐ DI ĐỘNG NAM Đặng Trí Dũng Công ty Đắc Nguyên TNHH Thương Mại 2/1C Cao Thắng. P 2. 3. 3 Câu Lạc Bộ (08)38441019 38479893 0903666250 Đông Đô . 38362501. Vụ 3 Hóa Chất dongdotr (08)35111955 ading@h 35111955 cm. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch 7.T. P 7. P 6.sisco saigonnet m.vn asto_ad @hcm. 38488595 38449406 siscom@ www.vn 66 Trương Định.O TNHH 24 Trương Quyền. Q. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 3 Hóa Chất (08)39234054.co m . Q. Q.Công ty 127 Lý Chính Thắng. 3 Giấy-Các Sản Phẩm (08)38350481. Vụ Công Nghệ Tin Học 0903678104 MOBI 0903682599 MOBI HTX Cẩm Tú Thêu 0903684243 Công ty Trí Dũng TNHH 372/25 Cách Mạng MOBI Xây Dựng Tháng Tám. Q.vn . 38279720 38279714 sales@s asiatech. P 10. 3. Q. 3 3 Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng WEBSITE (08)38488269. 3.Công ty 491/4 Nguyễn Đình MOBI TNHH Thương Mại Dịch Chiểu. 3.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NAM Tăng Minh Giám GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Anh Dũng GIÁM ĐỐC MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Lan Giám .S. 39241685 langiam @email. Q. 38355093 38350481 441/41 Nguyễn Đình Chiểu. Q.Công ty TNHH DIA CHI 193D Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 38341744 Fax 38335073 3 Xây DựngThiết Kế 39312499 Fax 39351892 tridungco mpany@ yahoo. 3. 3. Q. Dịch Vụ Quảng Cáo 3 Quảng Cáo.38209273.fpt . 3 Thêu 38397299. Gian 3. 3. 38362514 39241665. P 5.vn 0903660001 MOBI Nguyễn Ngọc Huy 0903663363 Công ty A.com. 3. P 7. 38279714. P 6. MOBI Sản Xuất Thương Mại Q. com dnpaper @vnn.v iettel.vn 0903668867 Công ty TNHH Công MOBI Nghệ & Dịch Vụ Tin Học Sài Gòn 0903670737 Nam Á Vina .fpt. Đại Lý & Cố 38209275 Fax Vấn 38209275 Nguyễn Văn Thắng 0903665825 MOBI DNTN Ngẫu Hứng Trần 16 Lê Quý Đôn.vn (08)38279717.

QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 3 39321811.vn 3 Xây DựngTư Vấn 39325818. 3. 38258462. P 5. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hồng Việt 0903703569 Công ty Sài Thành 64 Trương Định. m. Q.vn vnn. 3 Hàn-Công Nghiệp (08)38642360.c m.f pt.vn NAM Phan Văn Ái NAM Trần Lộc GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Kim Túc GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Thu Sắc 0903703463 Công ty Hải Nam TNHH 55 Phạm Ngọc Thạch. 3.com. Q.haina co@hcm. P 7. Q. Vận Tải Biển 39321810 Fax 39321680 3 Nhà Hàng (08)38439734. 0903700789 Công ty VVP TNHH MOBI Công Nghệ Thương Mại 384/1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.vn 0903703364 MOBI 80 Trương Định. 38534801 38574350 natico@h cm. 38755271 39554982 datminhp han@vnn . P 7. 3. Q.dien locle@hc maylocle.vn (08)38243046. Q. 3 Hóa Chất (08)38563798. P 9.vn om MOBI DNTN Cây Tre 37 Lê Quý Đôn.Công ty Cổ Phần Vận Tải Giang Minh Thùy 0903700444 Vân DIA CHI 171 Võ Thị Sáu. Q. 38480585 38437064 3 Đồ Gia Dụng-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38552262. 38231817 Fax 38294440.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Nguyễn Ngọc Dũng SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 0903700148 MOBI Biển Việt . P 7. P 7.vn n. 38200089 hainamsg www. 3 Kim Khí Điện Máy-Sản Xuất & Bán Buôn Trần Thu Thảo 0903702768 Công ty May Mắn TNHH Sản Xuất MOBI Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu 185 Lý Chính Thắng.v n 3 Thủy Sản 38222730. Q. P 7. & Xây Dựng Công ty Nam Tiến Cổ Phần . MOBI TNHH Tư Vấn Đầu Tư 3.vnn. Q.vnn. 3. 3 Điện Thoại Di Động (08)38417656. 38246064 38223582 www. Q. 0903701779 454 Nguyễn Thị Minh MOBI Ttâm Điện Máy Lộc Lê Khai. P 8. 3. 35109917 38410235 Phạm Quang Văn 0903702854 Công ty MPC TNHH MOBI Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 61A Tú Xương. 3. P MOBI Thương Mại Sản Xuất 6. 39325396 Fax 39325396 saigoncty @hcm. 37139727 38635430 quangva n@hcm. 38469083. 3. 3.

vn . Q.vietq @hcm. Q. P 14.viet@ hcm. 38372733 38367521 0903710505 MOBI Công ty Cổ Phần Phát Hành Việt Nam 179 Lý Chính Thắng. MOBI Nghệ & Thiết Bị Kỹ 3.39316634. 3. Thương Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Lưu Quang Hải 0903719189 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Hữu Minh GIÁM ĐỐC NAM Trương Cung Nghĩa DNTN Tam Đảo Sản Xuất Thương Mại 306/27 Nguyễn Thị Minh Khai. P 7. MOBI TNHH Xây Dựng Trang P 6. Các Sản 39319446 Fax Phẩm 39319446 3 Xây DựngThầu Tổng Hợp 3 (08)38206056.fpt. 0903721467 MOBI Trương Đoàn .vn .vietk vietkhoa2 Cá Nhân(08)38243371 hoa97@hcm. fpt.vn n pql. 3.com. 0903720373 MOBI Công ty Việt Khoa TNHH Kỹ Thuật 297 Nguyễn Thiện Thuật. 3.truon ngdoan.com. Q. 3 Thực Phẩm.c gdoan. 3 Báo Chí fabaco@ (08)38425396 www. P 5. Q. P 7. Thuật 3 Thực Phẩm39325449 Fax Trang Thiết 39320383 Bị Chế Biến 0903709364 Công ty Hồng Ngọc Hà 130 Nguyễn Thị Minh MOBI TNHH Thương Mại Du Khai. 38245408 Fax 38297731 EMAIL WEBSITE techcosg@hcm. Lịch 3 Du Lịch-Đại Lý (08)38367521. TNHH Q.Công ty 50 Nguyễn Văn Mai. Giao Nhận & 38206604. Trí GIÁM ĐỐC NAM Ngô Thanh Bình 0903716397 Công ty Nữ Hoàng Thái Tòa Nhà Green Star. Nhà 38244918 ipod.fabac hcm.v fpt.v 38121554 o. P 8. 3.com om.vn vietquoc www. Q. 70 MOBI Bình Dương TNHH Phạm Ngọc Thạch. 3. 3. P 1. Q. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 38245406. P 6. 3.v n. Q. 3. Q.vn n Công ty Hứa Phạm TNHH Thực Phẩm 118/57Bis Trần Quang Diệu. vn 39290646 Fax 38327021 info@truo www.vn Buôn/Đại Lý n Phần Cứng 3 Thị Trường38208473 Fax Nghiên Cứu 38208118 & Phân Tích ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI GIÁM ĐỐC NAM Hứa Văn Thành 0903712737 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Lê Quang Liêm 0903712827 Công ty Việt Quốc 146 Nguyễn Đình Chiểu.com.vnn.vn uoc. Dịch Vụ Vận 38209566 Chuyển 38206056 3 Nông Sản 3 Máy Vi Tính www.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Hà Tiến Cung GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Phạm Hồng Phong Nguyễn Hoàng Anh SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903707839 Công ty Cổ Phần Công 64 Trương Định.

P 8. 3. P 7.vn . Q. 391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa.com. P 11. P 7. 3 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Phụng Thiều 0903728871 MOBI Công ty Sài Gòn-Gia Định Cổ Phần Địa Ốc 3 23 Trương Định. 39202760. 3 0903722380 Công ty Tín Thành MOBI TNHH Nhà Thép Tiền Chế 436/69 Cách Mạng Tháng Tám. Vi Tính & Tin 38327820. 62539717 62539702 Địa Ốc 39330381 Fax 39330543 info@tint hanhco. 3. P 6. Q. Q.com. 62539705.v n 3 38327819. P 9.gens soft.vn om. ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38352356 38304259. Q. 38304259 (08)39202756. 3.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903721555 Ngô Hùng Phương Nguyễn Xuân Tín CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Phan Anh Tuấn GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Vũ Quang Đức GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Chu Mạnh Hùng DIA CHI QUẬN HUYỆN MOBI Khách Sạn Sơn Trà 158A Võ Thị Sáu.co otin. 3.vn vn songgia @vnn.cisba baotin. Trọn Gói 392057 39202761 Thép-Nhà 62645841 Fax Thép Tiền 39931579 Chế GIÁM ĐỐC Tầng3.com m info@gen www. P 8. 3. TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Q. Phát Triển 38375274. ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Mai An TNHH Thương Mại Dịch Vụ EMAIL WEBSITE info@pvs www. MOBI TNHH Thương Mại Dịch 3. 3 0903722040 Công ty Paragon MOBI Solutions Việt Nam TNHH . P 14. 3 0903723663 MOBI 74 Cống Hợp Rạch Bùng Binh.com. Phần Mềm & 39205073. P 5. LĨNH VỰC KINH DOANH 3 Khách Sạn In-Thiết Bị Máy Vi TínhPhát Triển (08)39918430 Phần Mềm & 39918430 Trọn Gói (08)62539704. MOBI Mực In Q. Học 38327821 Fax 38344277 hungtien @hcm.vn n. Máy Vi Tính39202059. Q. Đầu Tư-Dịch 62610988 Vụ Tư Vấn 62610998 maianco7 4@vnn. Q. 3.vn 3 (08)38636419. Q.c om info@cis www. 38631431 38631431 NAM Phan Bá Dũng GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Thành 0903727614 Công ty Gen TNHH MOBI Phần Mềm Tin Học GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hữu Tươi 0903728283 MOBI Công ty Song Gia 35 Lý Chính Thắng. 3. Vụ Tin Học 0903726554 Công ty Bảo Tín TNHH 284/32 Lê Văn Sỹ. 3.c .Văn Phòng 1 111D Lý Chính Thắng. 38633838.psv.vn 3 (08)38221809. oft. 0903726552 Công ty Hùng Tiến 319 Võ Văn Tần. Hóa Chất 62539716.

P 5. P 7. MOBI Dịch Vụ Mỹ Thuật Ứng 3. GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Thậm 0903739343 Công ty Thuận Phương 33 Võ Văn Tần. Tự Động-Hệ 39125154. Triển Lãm.v n mateximh cmc@vn n.vn 3 (08)39234142. Q.fpt. P 9. P MOBI Bị Toàn Bộ-Cn Vật Tư 7. Các Công Ty 38327647.q. MOBI DNTN Gia Huy 536 Nguyễn Thị Minh Khai.vn 3 tuanera Bảo Hộ Lao (08)38592230 @hcm.co www.vn 3 39303934. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 3 Hội Chợ & (08)37460810.vn 3 Y Tế-Cung 38469700. Q. Thống & 39304418.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Lê Như Đoan Uyên SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903728941 Công ty Hy Chi TNHH 105 Vườn Chuối. Nghiệp-Cung 38591017 Cấp Trang 38591021 Thiết Bị techcm@ hcm. 3. MOBI TNHH Thương Mại Dịch 3. Q. P 6. 38344764 Fax 38344697 Công (08)38592972.vn om.38327648.c @hcm. Thương Mại. P 6. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Dương Bửu Hội 0903742127 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Lê Thạch Điền 0903749370 Công ty Vật Tư & Thiết 127 Lý Chính Thắng. Q. Q. Q. Q. P 2. 3.fosco co-vn. Đào Tạo-Tư 39230020. P 4. Vấn 39235044 39235563 t.com vn. Bác Sĩ WEBSITE . Q. Xuất Thiết Bị Y Tế Công ty Hưng Phát Cổ 449 Võ Văn Tần. 3. 3.vnn. 3.vn Động 38537005 n. Dụng Thương Mại 0903729753 Ttâm TQM Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học 90C Trần Quốc Toản. Văn Phòng39305438 Fax Cao Ốc 39303935 fos2@fos www.vn n. Q.com 3 Cưới-Dịch Vụ 3 3 3 (08)38474247 35591646 39304627.tqm. Phần Tin Học 3. Thiết Bị 39304419 Fax 38344696. Công ty Era TNHH Thương Mại Dịch Vụ 146 Nguyễn Phúc Nguyên. 39304573 38344763. Tư Vấn TQM GIÁM ĐỐC NAM Phan Tâm Tình GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Xuân Huần 0903731185 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Ngọc 0903734964 Thanh MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Xn Kinh Doanh Cao Ốc 40 Bà Huyện Thanh Văn Phòng 2 (FOS2) Quan. Miền Nam GIÁM ĐỐC NAM Võ Anh Tuấn 0903750511 MOBI GIÁM ĐỐC Giang Mãng NAM Phước 0903753497 Công ty Phước Vinh 152MBis Lý Chính MOBI TNHH Thương Mại-Sản Thắng.m. 3. P MOBI Quản Lý-Công ty TNHH 8. Cấp Trang 35262271 Fax Thiết Bị Cho 38469700 Y.37460811 Nhà Tổ Chức 37460809 hychiadv@hc m. vn hungphat @vesa.

com 3 In-Nhà In vecon@h (08)38605614 www. MOBI Mại Xây Dựng Dịch Vụ Q.com. 35119445. Q. P 10. 3 Album-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38299244.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Lê Thị Do NAM Phạm Văn Hải NAM Lê Viết Dũng SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903754840 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Công ty Kim Đô TNHH 292/4 Cách Mạng Tháng Dược Tám.vn . P 6.vn n. 35119446 35119447 78-78A Cao Thắng. 3.vn Công ty Phương Gia MOBI TNHH Thiết Bị Gia Dụng Nguyễn Quang Trí EMAIL 3 Nguyễn Thị Phi Yến Thái Vương Hoàng Kiệt ĐIỆN THOẠI BÀN Nhà Hàng Nguyễn Thị Mỹ Dung GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH 3 NỮ GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN Công ty Cổ Phần Kính Nghệ Thuật-Cn Công ty Đại Trung MOBI Chính TNHH Thương Mại Dịch Vụ 84 Phạm Ngọc Thạch. Q. 3. P 6. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Trí Dũng 0903777280 GIÁM ĐỐC NAM 0903783282 3 WEBSITE Kính-Kiến artglass (08)38107406 www.pghome.artgla Trúc.vn vn 220/21/7 Lê Văn Sỹ. MOBI Thiết Kế Quảng Cáo & Q. 3. Khối & @hcm. Sản Xuất & 39135636 Bán Buôn 38257381 dpkimdo @hcm. P 6. 0903756555 Công ty Phạm Nguyễn 82C Võ Văn Tần. 3.vn 3 Điện LạnhThiết Bị Công Nghiệp. Q.vn 38121867 ss.co home.com l.v nn. 3. 38203593 aa_desig n@hcm. 3 Thương MạiCác Công Ty Công ty Ân Anh TNHH 15 Trương Quyền.8 669173 38669180.com.v 39733815 n-vn. P 4. MOBI TNHH 3. 3 Bếp-Trang Thiết Bị Chuyên Dụng (08)37461333. Q.nguy ac@gmai entrac. 3. P 8.vnn.8669 111 (08)35119448. 38990810 37460301 info@pg. P 10.(08)38257381.vnn. Đồ Họa-Thiết 38208594 Fax Kế 38207763 NỮ 0903759618 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Trắc Vi 0903759767 MOBI Công ty Nguyễn Trắc TNHH GIÁM ĐỐC NAM 0903769602 MOBI Công ty TNHH Ve Con 292/10 Cách Mạng Thiết Kế Quảng Cáo Tháng Tám.veco cm. P 9. 0903757224 Nhà Hàng Tràng ThiCông ty TNHH Thương 151 Trương Định. Q.v n (08)38669174. 3. Q.www. P 14. Q. Tràng Thi 0903759255 MOBI Dược Phẩm. 39144271 39144271 nguyentr www.com n 72/7B Trần Quốc Toản. m. 3. Dịch Vụ Thương Mại 3 38209214. Thương Mại phamngu yenltd@h cm.vn Xây Dựng n.

Q. Q.c Âm Thanhcongom (08)37420959 Hệ Thống & mfo@hc 37420891 Thiết Bị m. 3. 3. P 4. Q. Q. 3.tw . GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Lan Anh 0903803515 Công ty Viên Minh 36 Bà Huyện Thanh MOBI TNHH Dịch Vụ Thương Quan.com vn 3 Máy Móc 3 Quảng Cáo39303023 Fax Đại Lý & Cố 39300860 Vấn vienminh @vmcad. 39301649. QUẬN HUYỆN 3 LĨNH VỰC KINH DOANH In-Bao Bì ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL (08)38484166. P 7. 3. Q. P 6. 38484191 38484167 mmaster @m(08)54135169.dt@ Thiết Bị 54135170 mmaster.mmaster.vn 3 Sách-Nhà Phân Phối 3 Thẩm Mỹ Viện WEBSITE www. Q.co m 3 Điện-Dây & Cáp (08)54084151.com 38322386. Vụ Văn Hóa CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Phước Lan Hương GIÁM ĐỐC NỮ Tống Thị Mỹ Liên 0903800340 GIÁM ĐỐC Nguyễn Khắc NAM Dụng 0903802359 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 7/1B Kỳ Đồng.taya. Hệ Thống & 54135172 lam. P 6.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thành NAM Được 0903783654 Công ty Tân Được Lợi MOBI TNHH In Bao Bì GIÁM ĐỐC NAM Lê Quang Minh 0903787685 MOBI Công ty Hoàn Chỉnh Cổ 6E1 Ngô Thời Nhiệm. Vải-Sản Xuất 39302461 Fax & Bán Buôn 39330805 dinotex@ gmail.vnn. om.vnn. 3 GIÁM ĐỐC NAM Vũ Tiến Công 0903800205 MOBI Công ty Sing Việt TNHH 145B Nguyễn Đình Thương Mại Dịch Vụ Chiểu. 3.techv hcm. Q. 3. Q.singvi etmusic. com. P 5. 38484190.vn 3 39303094. 39305406 39305404 techvn@ www. Q. Công ty Công Nghệ & MOBI Phát Triển 239/A21 Cách Mạng Tháng Tám. 3 0903800274 Công ty Hương Trang 416 Nguyễn Thị Minh MOBI TNHH Thương Mại Dịch Khai. 3.c Âm Thanh54135171.c om. P 5. MOBI Thẩm Mỹ Viện My My 459C Nguyễn Đình Chiểu. master. P 6. P Phần Âm Nhạc 7.co m www. 38340990 Fax 38342457 38344258 (08)39302784. Mại Quảng Cáo GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Ngọc Kỳ 0903805514 Trân MOBI GIÁM ĐỐC NAM Wang Yen Huang Công ty Taya (Việt MOBI Nam) Cổ Phần Dây & Cáp Điện 0903805656 Công ty Nguyên Huynh 125E Nguyễn Đình TNHH Thương Mại Chiểu. 3. 3. n. 62657980 54084152 yenn@m ail. P 9. 10 Tú Xương.

CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Cao Thị Thu Hà Phùng Trịnh NAM Nguyên Hùng SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903806077 MOBI 0903806336 Xn Hoàng Anh In & Chế 274 Nguyễn Đình Chiểu. 3 Gốm-Các Sản Phẩm (08)38962188. Q.fpt . Q. cohcm. 3.fpt.arcel @fmail. 3.chan (08)38245355 @hcm. 0903806959 Công ty Càn Phát 540/21 Cách Mạng MOBI TNHH Sản Xuất Khuôn Tháng Tám.com. P 6. Q. 3. 40 Bà Huyện Thanh Quan. Q.com nn. 37543268 37543269.vn om 0903808665 MOBI ArcelorMittal International . MOBI Bản Điện Tử P 6. P 4. Dược Phẩm P 8. Q.vn TRƯỞNG ĐẠI NAM Nguyễn Hạc Phi DIỆN 161B Lý Chính Thắng.Vpđd Phòng D35.vn Khách Sạn Chân Lý Sài 196 Nguyễn Thị Minh Gòn Khai. Q. . Cháy Báo Động Đa Kao 3. Q.nxbtr cm.duyta vivudt@h npharma.c cm. 3. 3 Thép 39307248 Fax 39307246 arcelorvn www. Sản Xuất & 38471054 Bán Buôn www.vn 3 Bơm-Nhà (08)54087433.vn oeas. 3.vn cerysaigon 38245355 n.com.nh @qindust ries.vn Công ty TNHH Báo 132 Cao Thắng. P 11. Công ty Q Industries MOBI TNHH QUẬN HUYỆN 196 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mẫu NỮ Quách Mỹ Tiên NỮ Nguyễn Thị Thúy 0903807378 Diễm ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 3 An Ninh-Hệ Thống. HCM GIÁM ĐỐC NAM Trương Viết Vũ 0903808090 MOBI Công ty Duy Tân TNHH 72/17 Trần Quốc Toản. vnn. 3 Dược Phẩm(08)38470972.imex m@hcm. 37543269 canphat @hcm. Thiết (08)35119014 Bị Kiểm Tra 3 In-Nhà In (08)39106535. 39316289.vn hotel.v e.v or.com 111 Trần Quốc Toản.com n. dakaoeas www. Tầng3. Q. 39316289 Fax 38437450 quan. 39301313 inhoanga nh@hcm. 38272719 39101205.daka @hcm. P 6.net vnn. P 7.vn 3 Khuôn Mẫu (08)37543267. 3. P 6. 3. nxbtre@h www. vn 3 Khách Sạn chancery www. P 7. 3. 38902209 62821127 imexcohc www.vnn. Phân Phối & 54083252 Sản Xuất 54083252 3 Sách-Nhà Phân Phối 39316289. 39316289.vn n GIÁM ĐỐC NỮ Quách Thu Nguyệt 0903807461 MOBI NXB Trẻ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thế Cường 0903807554 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Dương Kỳ Hiếu 0903807569 Công ty Cổ Phần XNK MOBI Tổng Hợp & Đầu Tư Tp. Q.

3. Dựng GIÁM ĐỐC NAM Phù Hồng Phấy 0903817493 MOBI DNTN Phấy Sơn Xe Phan Thành Nam QUẬN HUYỆN Công ty Vân Hồng TNHH 518A Nguyễn Thị Minh Khai. rtu. 3. Cung Ứng 39305564 Fax Vật Tư Trang 39305564 Trí info@viet www. 3.vnn. Q. Q. Nội Thất-Nhà 39330702 Fax Thiết Kế 39330745 www. P 14.com. 3 Âm Thanhttp. Đại Lý & Cố 38275540 Fax Vấn 38290507 3 Thẩm Mỹ Viện 3 Nội Thất22110039. Tầng2. Q. 3 39330701. 3. Q. 3 Du LịchThông Tin (08)38498788. Q. P 3.vn . Q. 39300567 Fax 39300567 38322568 vac@vac . 39303743.co com m 145B Nguyễn Đình Chiểu. Q. P 6. Trí Nội Thất GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Quân 0903814219 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Anh Tú 0903814444 Công ty Hoàng Anh MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Địa Ốc GIÁM ĐỐC NAM 0903814699 Công ty Phan Minh 6B Nguyễn Thiện Thuật. P 6. 3. 40 Lô Công ty Việt Quốc D. 3. MOBI TNHH Thương Mại Xây P 2. 54088277 35591049 3 Xây DựngThầu Tổng Hợp 38350025 Fax 38350022 3 Sơn-Các Nhà Thầu Công ty Tâm Thành MOBI Phát TNHH Thương Mại Dịch Vụ 0903812443 MOBI 0903812996 Ttâm Giải Phẩu Thẩm MOBI Mỹ Bác Sĩ Trần Thiện Tư 116 Võ Văn Tần.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Dae Joo Jun GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903809537 MOBI Quách Ngọc Quế 0903811789 NAM Đào Văn Kính ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Phòng 11.vieth hungcdc. 3.38241919. ungcdc. 3. GIÁM ĐỐC NAM Trần Thiện Tư GIÁM ĐỐC Nguyễn Việt NAM Hưng 0903813937 Công ty Việt Hưng 7/15 Nguyễn Thị Diệu. P 2.co cm. P MOBI TNHH Xây Dựng-Trang 6.docto tu@hcm. LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 3 Tư Vấn 39301967 Fax Thương Mại 39303890 110 Cư Xá Trần Quang Diệu. Quảng Cáo 3 Quảng Cáo.vn@h (08)38905154 Hệ Thống & cm.vn tranthienwww. Q. P 6.fpt.vn m 5 Bàn Cờ.v 37404214 Thiết Bị n Công ty Đất Việt TNHH 200 Pasteur.com vnn. P 6. Q.dmart dmart@h vietnam.Bà Huyện Thanh TNHH Tư Vấn Đầu Tư Quan. 3.

3. 3 Nhà Hàng (08)37269302.vn lotusoffic e@hcm.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Hòa 0903818175 MOBI Công ty An Châu TNHH 40 Bàn Cờ. 3. 3 Xây DựngThầu Tổng Hợp 39302322 Fax 39304095 0903820453 MOBI Công ty Việt Lâm TNHH 351/56 Lê Văn Sỹ. 39622997 38622733 vilaco@h www. 3. P 13.com. Q.c om. P 4.vn n.v n . 38394979 Fax 38335826 anchauco @gmail. vtichcm @vtic.Nguyễn Đình Chiểu. com asem_hc m@vtic. 37267108 37267108 quenres @hcm. 3 Gốm-Các Sản Phẩm (08)38622996. 3.M. Q. 3 Báo Chí (08)37220703. Q.v nn. 3. Q.vn. 3 Hội Chợ & (08)38608163. P 6.37139225 Nhà Tổ Chức 39730489 0903823599 Công ty Đường Anh MOBI Nguyễn TNHH 361/6 Lô 84.vnn. P 5. Q. 3.v . P 3. Q.vn www. Triển Lãm. 37222094 35106857 0903825564 Công ty Bông Sen 393 Điện Biên Phủ. Q. 3 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38226303 38226311 Công ty B.vn 0903822466 Công ty Tam Mỹ TNHH 129Bis Lý Chính Thắng.co m. P 4. hcm. Nhựa-Bao Bì 38377066 38377860 tammyco www. 3. P 6.vilaco cm. 3. 3. 38583281 38581828 0903823798 Ttâm Thông Tin MOBI Thương Mại-Bộ Thương Mại-Cn 173 Hai Bà Trưng.vn n 0903821142 MOBI Công ty Quen TNHH 19B Nguyễn Thị Diệu.tamm mpany@ ycompany.asem connectvie tnam. GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Khương Ninh 0903819249 MOBI Cơ Sở Liên Thành GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Quốc Bình 0903819266 GIÁM ĐỐC NAM Phạm Quang Hảo GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đức Điền GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Nguyên Thi NỮ Nguyễn Phương Anh GIÁM ĐỐC Phạm Duy NAM Doanh GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Như Khuê ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 3 Thủy Sản 38335872.T TNHH MOBI Xây Dựng & Giao Thông 36 Võ Văn Tần. MOBI TNHH Công Nghệ Hóa Q.c om 416/23 Nguyễn Đình Chiểu. P 6. Nhựa 3 (08)38377065. Q.v com n osinaphu onganh @yahoo.gov.fpt. MOBI Thương Mại & Dịch Vụ P 7. 3 Cưới-Dịch Vụ (08)38586922.

P 4.com.c m@iamv om. 39302641 Fax 39302640 iamvietna www. 3. Q. P 8. P 6. 3 Gỗ-Đồ Gỗ Dân Dụng (08)39272437.vn n. Doanh Nhà 0903833481 dosaco@ hcm. Q. P 9. P 4. 39272439 39271432 furniture www.vn g.Công ty Cổ MOBI Phần GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Trúc Mai Công ty Kim Long 144B Lý Chính Thắng. 3 Xây Dựng Dân Dụng 39304679. 3 Quảng Cáo38328408 Fax Bằng Đèn 38328409 Neon GIÁM ĐỐC NAM Trần Như Khiêm 0903830422 Công ty Đông Sa TNHH 85 (10A) Cư Xá Đô MOBI Xây Dựng & Thương Thành. Q. 39302638. Mại 3. 3.com GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thị Như Lai 0903831022 Chi Lai .com ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty TDN TNHH Thương Mại Dịch Vụ 16/9 Kỳ Đồng. 3 An Ninh-Hệ Thống.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Biện Đức Tuấn 0903826799 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hồ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Trần Đình Nghiêm NAM Diệp Thiện Tánh LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN MOBI Cửa Hàng Trống Mái 186A Lý Thái Tổ. 38231394 38290073 0903827704 Công ty Phúc Bình MOBI TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 55D Hồ Xuân Hương.com inh. P 6. 38466338 Fax 38466338 hcm_kiml ong@yah oo. Thiết (08)38646715 Bị Kiểm Tra tdn@saig www.A. 3. 39272438. Q. Q.vn 0903828316 Công ty Văn Lang G MOBI TNHH Thương Mại 3 Chống SétThiết Bị Chống Sét (08)62933889. 3.www. 3. P MOBI TNHH Xây Dựng & Kinh 7. 3. Q. 3. 39304681 0903828112 MOBI 290/15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. P 1. @chilai. 3 Thương Mại.Đường 1.vn 3 Tiếp Thị-Tư Vấn 39302639.vanla g@hcm.M Cổ Phần 4 Bà Huyện Thanh MOBI Tiếp Thị Ứng Dụng Quan. ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE nguyenh www.vn om. 3 In-Nhà In (08)38231393. GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Trọng Hích 0903829017 MOBI Công ty Trí Đăng TNHH 241C Cách Mạng Tháng Neon Quảng Cáo Tám. 39612827. Q. Q.c com om 3 Xây Dựng Dân Dụng 38483996.iam.v n .chilai. 3.f ngpt.c onnet.38340676 Fax Các Công Ty 38341225 53 Phạm Ngọc Thạch.tdn.phuc o@phucb binh. 62933890 39610123 vanlang.com GIÁM ĐỐC NAM Đoàn Sĩ Hiền 0903828987 Công ty I. P 6.fpt. Q.

39306014 Fax 39306015 toyovn@t www. & Đầu Tư-Cn TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Hirinobu Iriya NỮ Phạm Thị Thanh Hằng ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 21/20 Nguyễn Thiện Thuật. 3. Các Công Ty 38237519 Fax 38298428 vithacn@ viettel. 54490381 54490380 longkhoa @vnn. 3. Tòa Nhà Thiên MOBI Công ty Toyo Việt Nam Sơn. 39974533 38446075 GIÁM ĐỐC NAM 0903842589 MOBI Công ty Sparx Việt Nam Tầng7.toyooyovn. P 4. 3. Q.vn 3 Hóa Chất (08)38440319. P 7. fpt. 180 Lý Chính TNHH Thắng.c . 3.vn o.vn 3 In-Nhà In huynhgia (08)54088387 www. Đồ Họa-Thiết 35260483 Fax Kế 35260482 Didier Montarou 169/1 Võ Thị Sáu. Q. 59 Trần Quốc Thảo. P MOBI TNHH Quảng Cáo & In 8. P 6. Q. 3 Bảng Hiệu (08)39974534. 5 Nguyễn Gia Thiều. Q. Q.38237518.com 3 38231474.com vn. MOBI Sản Xuất XNK Dịch Vụ Q.huyn co@yaho 54088387 hgia.com 3 Khách Sạn(08)37191082. 3 35260478. P 6. P 7. Q. P 2. P 9. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 3 Ô Tô-Sửa Chữa & Dịch Vụ 3 Xây Dựng Dân Dụng 39306047. Cung Cấp 39900590 Trang Thiết 37191082 Bị salesvn www. Vấn Xây Dựng 3. Q.qindu @qindust stries. Kỹ Thuật Số GIÁM ĐỐC NAM Trần Dương Huyền 0903841027 MOBI Công ty Saca TNHH Tư 64 Trương Định. 3.vn didier.com om . P 7.m www. 3. 3. 0903836336 Công ty TNHH Công MOBI Nghiệp & Thương Mại Q 0903837746 Công ty Việt Thái TNHH 173 Hai Bà Trưng. WEBSITE thanhhie 38305027 nvinh@g mail.com GIÁM ĐỐC Công ty Long Khoa TNHH EMAIL hoangphi ad@hcm. Q.sparx @sparx.com ries. 3 Xây DựngTư Vấn 39320720 Fax 39320720 GIÁM ĐỐC NAM Võ Hoàng Thu 0903841320 MOBI Công ty Hoàng Phi TNHH Quảng Cáo 9 Đường 1.com ĐIỆN THOẠI BÀN NAM Lương Mậu Mân GIÁM ĐỐC NAM Quang Khánh Hùng 0903838127 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Nguyễn Bảo Khanh 0903838598 Công ty Huỳnh Gia 78-80 Lý Chính Thắng. Thương Mại.co m.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Trung Thành 0903833503 Công ty Hiển Vinh MOBI TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Ô Tô 0903836274 Tầng2. 3.

P 6. com . 3 Nguyễn Phương Vũ 0903847513 MOBI Công ty Hải Phi TNHH 477 Hai Bà Trưng. GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Thanh Hà 0903848666 Công ty Phù Sa TNHH 278C Nam Kỳ Khởi MOBI Dịch Vụ Quảng Cáo Nghĩa. Q. P 5.vn 38616867 Buôn/Đại Lý n.com/ m 3 Quảng Cáo Ngoài Trời phusa@f www.vn m.vn Phần Cứng NAM Lê Ngọc Phú 0903843557 Công ty Euro Pac Tầng5. Q.com Điều Hòa Không carriervn Khí/Máy (08)22173144 @carrierv Lạnh-Hệ n. 3. Q. Q. 3 Khách Sạn CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tô Tuấn 0903843293 Công ty Cửu Long Cổ MOBI Phần Thương Mại & Vận Tải GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM HỌ VÀ TÊN Huỳnh Thị Tư SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 112 Lý Chính Thắng.haiph Hệ Thống & 39142917 @vnn. Thuật Máy Tính 3 Máy Vi Tính Cá Nhânventech (08)39748386 Nhà @hcm. P 6.com Thống & Thiết Bị Âm Thanh(08)22146314 . ĐIỆN THOẠI BÀN 38481482 Fax 38481484 EMAIL WEBSITE cuulongctc@hcm .vnn. 3 GIÁM ĐỐC NỮ Bùi Bích Hằng 0903848643 Công ty Năng Động Cổ 29 Võ Văn Tần. MOBI Shipping Agencies Việt 163 Hai Bà Trưng. Q. P Giao 1. Quảng Cáo39302075.vn 3 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)37510442 Nhà 37510442 Buôn/Đại Lý Phần Cứng 39325189 Fax 39325198 hainguye nthinhpte @yahoo. Q. Q. Tòa Nhà IDC. 3. MOBI Phần Quảng Cáo 3. P 9. dadsmart.co o.vn itv. 3. P 8. Helen Wu 0903846707 Công ty Carrier Việt MOBI Nam TNHH Điều Hòa Không Khí 48 Nguyễn Thông. 3 Giao Nhận & opts@eur (08)38638231 Dịch Vụ Vận opacvn. P 8. 3. 3. Q. P 8.haiphitv www. 3. P 1. Đại Lý & Cố 39302076 Fax Vấn 39300054 sales@a http://www.com. Thương Mại 0903859763 DNTN Hải Nguyên MOBI Thịnh Thương Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Ân 343 Nguyễn Thiện Thuật. 3.MẠNG DI ĐỘNG QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 3 Vận Tải Biển NAM Nguyễn Tấn Kiệt 0903843450 Công ty Sao Kim TNHH 399/39 Nguyễn Đình MOBI Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Chiểu.co smart. 3.com Thiết Bị 3 39302074.c 38663277 Chuyển om 0903843572 MOBI DNTN Khách Sạn Hồng 611/6 Điện Biên Phủ. Nam-Vpđd Q.fusac usaco.vn honggiao (08)37306741 hotel@ya 37306741 hoo.

39351987.vn MOBI Nhà Hàng Indochine GIÁM ĐỐC EMAIL 3 0903883222 NAM Trần Nam Trung ĐIỆN THOẠI BÀN (08)37300167. 3. Trí 37400789 Thể Dục Thể Thao-Sản 39303342 Fax Xuất & Bán 39305437. P 6. P 8.com.com 38481831 o.pyra pyramid 38439413 midmedia.com. 3.com thaifit@a www. Cung Ứng 38998033 Fax Vật Tư Trang 38343968.vnn.thien duc@hc phufurnitur m. 3.thanh -Thông Dịch anhvinh. GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH 3 3 (08)39918117.c 62656596 vinh.vn (08)39781070. 3. Dịch Vụ Vận 37300167 Chuyển 37301103 26 Trương Định. 3 TỔNG GIÁM ĐỐC NAM Cao Việt Anh 0903901806 Công ty Lục Cao Sơn MOBI Cổ Phần Mô Tô Thể Thao 130 Nguyễn Thị Minh Khai. & Tư Vấn Du Học Q. P 8. Q. 3. Q. P Cổ Phần Truyền Thông 14. Q.c fs. GIÁM ĐỐC NAM Lê Tấn Hùng 0903873523 Hùng Thành Phát 237/68 Trần Văn Đang. 3 GIÁM ĐỐC NỮ 60/41L Lý Chính Thắng.com . 3. Sản Xuất media. P 8.vn e. asemtran Sách. P 6. 39320645 (08)37850600. Quảng Cáo39320726.thaifit z. Q. Mạc Sương Thúy Vi 0903888972 MOBI Công ty Kim Tự Tháp 220/150/16 Lê Văn Sỹ.com 3 0903888144 Công ty Thành Vinh MOBI TNHH Thương Mại 80A Lý Chính Thắng.com Giám Nội Thất38324816. fpt. WEBSITE import@c www.vn om. Q.cfs. 3. Dịch Thuật sales@th 39780539. Q. 3 NAM Hồ Huy Hòe 0903889681 MOBI Công ty Sách Vàng TNHH Thương Mại 3 GIÁM ĐỐC Nguyễn Ngọc NAM Đức 0903901687 Công ty Thiên Phú TNHH Sản XuấtMOBI Thương Mại . Giao Nhận & 37300167. Buôn Dụng 37661427 Cụ thienphu www. Tạp www. 39918117 39905782 39319209. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI GIÁM ĐỐC NAM Ngô Văn Chiến 0903867598 Công ty Thế Kỷ TNHH Tầng5.v n indochine sg@hcm. 3.vnn. Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Vũ Quốc Bảo 0903874240 MOBI GIÁM ĐỐC Nguyễn Thiện NAM Xuân Công ty Vũ Bảo Cổ Phần Quảng Cáo In 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.ne net Film Quảng t Cáo Xuất Bản38436119. Q. 3. QUẬN HUYỆN 3 Chống SétThiết Bị Chống Sét htpcamer a@yahoo .vn sport. Niên tranet.Xây Dựng & Dịch Vụ Du Lịch 350 Nguyễn Thị Minh Khai.com Viên om 39781070 Quảng Cáovy. P 6. Đại Lý & Cố 39321059 Fax Vấn 38439092. P 5. Tòa Nhà IDC. Nhà Hàng 37852405 37852381 vubao@h cm. www.asem 38436119 Fax et@yaho Chí. MOBI Giao Nhận Vận Chuyển 163 Hai Bà Trưng. MOBI Công ty TNHH Thương P 11.mac@ Thiết Kế & www.

3.vn Buôn GIÁM ĐỐC NỮ Đào Thanh Xuân 0903903416 Công ty Eurocell MOBI International (Việt Nam)-Vpđd Phòng F42. 3. Q.cil@hcm. 38608922 38608922 saigon3 www.vn .CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Clive McLeod NAM Fairfield GIÁM ĐỐC Phan Chánh NAM Tâm HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903902365 Công ty Đức An Cổ MOBI Phần 152 Điện Biên Phủ.com Phẩm 6 Bà Huyện Thanh Quan.vn n3. 3. P 6.com n.v nn. Tầng4. P 3.vn 0903904640 MOBI 3 Phòng Cháy. Xuất & Bán 38308512 Fax Buôn 38352053 0903903730 Công ty Sài Gòn 3 MOBI TNHH Xây Dựng & Thương Mại 186-186A Cách Mạng Tháng Tám.vn thanhnv (08)62942494 @hcm. Phân Phối & 38124182 Sản Xuất 38102403 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Kiều Hoa 0903903432 Công ty Tân Công 146/19 Lý Chính Thắng.fpt Các Nhà 54474037 . www. eurocellv n@hcm. 3. Q. 3 Giấy-Nhà (08)38426908. Thương Mại Dịch Vụ 3 Chất Mài Mòn GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Anh Thư 0903903717 MOBI 3 Xi Măng-Sản 38322692.c ufire. Niên Giám 39304324 Fax 39304338 niengiam www.pcwo @pcworl rld. P 6. 3 Mỹ Nghệphanvan Cửa Hàng & (08)22155645 @hcm.vn GIÁM ĐỐC Hồ Thị Thúy NAM Loan GIÁM ĐỐC Nguyễn Thu Hồng NỮ GIÁM ĐỐC NAM Trần Thế Phòng GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đức Lân 0903906129 DNTN Vy Vũ Thương Mại 543 Điện Biên Phủ. Công ty Trần Vũ TNHH 61 Bàn Cờ. Q.com.vn arco.vn 62942494 n. Q. P 6.com. Thương Mại Công ty Nguyên Đức MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 575/22 Điện Biên Phủ. 3 Bếp-Trang Thiết Bị Chuyên Dụng (08)38605345.com om 3 Vận Tải-Đại 38392905 Fax Lý 38392905 nguyend ucco@hc m. Q. 3. 40 Bà Huyện Thanh Quan.tranv anvufire. MOBI Quang TNHH Sản Xuất P 7. P 6. 3.cong Buôn Sản 38483438 vnn.saigo @hcm. 3. Q. P 1. 3 Xuất BảnSách. Q.Nguyễn Thị Minh Khai. P 3.vn d.vnn.vn 0903903781 Tạp Chí Thế Giới Vi MOBI Tính-Tòa Soạn 126 Tòa Nhà Itaxa. P 10. 3. Q. 0903903267 Công ty Thiên Vạn Sài MOBI Gòn TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 3 Mây Tre-Sản Xuất & Bán (08)38483438 . Q. 3.38325101 Fax Thiết Bị 38309586 sales@tr www. Tạp Chí.

3. 38630749. P 5. KD Địa Ốc Hòa Bình 3. 38205869 ung@yah www.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL Cửa 3 Dép-Sản Xuất & Bán Buôn vitraco(08)38304055 yeo@hot 38352865 mail. 3. P 7.co iad.com. GIÁM ĐỐC NAM Trần Thanh Tùng 0903906632 Công ty Minh Danh MOBI Tâm TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 164C Võ Thị Sáu. 25B Cư Xá Đô Công ty Trường Nghiệp Thành. P 6.com m (08)39912173.hoabi @hcm.com a. 38441532. 3. Q.com . P 8.vietp (08)39321492 .hatha 38226226 haiad. 3.vn nhcorporat n.com info@hat www.com. 3 0903911987 MOBI Cửa Hàng Ngọc Bình Điện Lạnh 46 Võ Văn Tần. TNHH Thương Mại Q.com (08)38630747. 3.com land. 38441534 38440485 0903906370 GIÁM ĐỐC NAM Đào Ngọc Lâm SỐ DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Chen Po Jui GIÁM ĐỐC NAM Phan Văn Thuận 0903912509 MOBI 17 Nguyễn Gia Thiều.vn ion.sada @sadaco co. P 6. MOBI NỮ QUẬN HUYỆN (08)38440486. P 4.vn vietphuon www. 38440094 39912076 ngocbinh www. Q. 3 0903912193 Công ty Việt Phương MOBI Miền Nam Cổ Phần 0903906509 Công ty Thiên Hà MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 425/14 Nguyễn Đình Chiểu. 3. 3 Quảng CáoĐại Lý & Cố Vấn MOBI Ttâm Toàn Phát Điện Lạnh 62/135/13 Lý Chính Thắng. P 8.vnn. Q.truon 38629265. 3 3 Điện Tử-Sửa Chữa Trang Thiết Bị Điều Hòa Không Khí/Máy Lạnh-Hệ Thống & Thiết Bị Bất Động Sản-Xây Dựng & Quản Lý Hóa Chất WEBSITE hoabinh www. Q. Quảng Cáo Q.vn. MOBI Triển Sản Xuất Thương P 9. tng25B@ www. gnghiep. Q.com (08)39206986. Q.com nh. GIÁM ĐỐC NAM Chu Chih Hua 0903907566 Công ty Cổ Phần Phát 200Bis Lý Chính Thắng.g@vietph huong39320535 uongland.Nguyễn Hiền. hcm. 39206989 39200362 hd.midat midata_t a.com 3 Xe Đạp-Sản Xuất & Bán Buôn 3 Gỗ-Xuất Nhập Khẩu Công ty Hà Thái TNHH 34 Trương Quyền. 3.com www.vn. 38441533.office www. Mại Sài Gòn GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Ân 0903909423 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Tan Chee Ewe 0903910229 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Trần Bích Quốc LĨNH VỰC KINH DOANH 3 Công ty Cổ Phần XD & 235 Võ Thị Sáu.dienl (08)39321492 404@yah anhngocbi 39320535 oo.midat oo. P 6.co 38629094 vn m 38629094 . Q. 3.

v. Xây Dựng (Traseco) 3 39325796. P 9.geosi @hcm.my bhp@mai l. Thương Mại. P 11. EMAIL Tấn Đạt . Mới 38277785 Fax 38295124 Khách SạnCung Cấp (08)54120716 Trang Thiết 54120717 Bị traseco_v www. Q. 3.v n. 3. P 7.vn n. MOBI Thương Mại Dịch Vụ & 3.vn 38273029.vn n GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thị Lan Hương NAM Nguyễn Văn Tới CHỦ TỊCH HĐQT NỮ Lê Thị Minh Nhân GIÁM ĐỐC NỮ Phan Quỳnh Như Công ty Roto Việt Nam 21 Lý Chính Thắng.P TNHH MOBI Kiểm Toán & Tư Vấn Tài Chính GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Bửu 0903913403 Công ty BHP TNHH MOBI Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư Vấn Kế Toán 0903914425 Công ty Phương Mỹ 117-119 Pasteur. 3 Kế Toán & Kiểm Toán (08)38326538. Q.DNTN Thương Mại Dịch Vụ 159/61Bis Trần Văn Đang. Q. MOBI TNHH Thương Mại Dịch P 7. Q. P 6. (08)38376961 Kim Loại. 3.vn mco. Các Công Ty 39325133 Fax 39325936 0903917308 Công ty Chiến Thắng Tòa Nhà Phoenix. 3. P 9.39325515.com. Nhựa. MOBI TNHH-Ttâm Mazda Sài 3. 3 Kế Toán & Kiểm Toán (08)38114398 54490317 128 Nguyễn Thị Minh Khai. TNHH Q. Nhà Địa Chất 38562054 geosimco www. P 8.saigonn et.roto. . Q. GIÁM ĐỐC NAM Phạm Tuấn Anh 0903917535 Công ty Minh Nhân 139/F1 Lý Chính Thắng. Vụ 3 Địa Ốc 3 Quảng Cáo38484755 Fax Đại Lý & Cố 38484756 Vấn minhnha nwittman @hcm. 3.v. . P 10.trase isal@yah co.vn 3 Địa Chất(08)62610315. Ô Tô-Các 38273031. Nhà Buôn Xe 38277784. 3. Q. 136E Cách Mạng Tháng Tám.vn oo. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Sơn 0903917759 MOBI Công ty Cổ Phần Địa Chất & Khoáng Sản 16/9 Kỳ Đồng.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 3 Bồn ChứaSợi Thủy Tinh. Q.com. . Gòn 0903914441 MOBI 0903915487 Công ty Cổ Phần 278 Võ Thị Sáu. Q.c om. P 6.com 38234682 Fax 39317178 . 3 3 www. 38305879 WEBSITE GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Chiến 0903912670 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Trường Sinh 0903913384 Công ty H. 13Bis MOBI TNHH Thương Mại Dịch Kỳ Đồng. 3.

Q.vn idochinev www. 5 Nguyễn Gia Thiều. hongvan artsco@h cm.vnn.c 54317231 .com. 3 Giao Nhận & hailuuco (08)38458848 Dịch Vụ Vận @hcm.vn Tòa Nhà Green Star. Q. 3. P 6. Q.vn nn.vn om. Q.com. Dịch Vụ E. 3. viettrade www. 54022492 54022493 www. P 6.co 39737896 nn.vn Bán Buôn vn 205 Nguyễn Thiện Thuật.vn 38458557 Chuyển n. Nghiệp-Cung 38161068 Cấp Trang 38160066 Thiết Bị 0903921484 MOBI Công ty Hải Lưu TNHH 385/4 Điện Biên Phủ. 3. P 1. 70 Phạm Ngọc Thạch.yteco Sản Xuất & aigonnet. tcombank www. Q. MOBI ty TNHH Thương Mại Q. P 6.vn ombank. P Thương Mại & Dịch Vụ 4.vn/vcbs 3 Dược Phẩmyteco@s (08)38546293 www.com vnn. 3. 163 Hai Bà Trưng.tctgro o@hcm.vn m . P 8.indoc (08)39737901 n@hcm.v hinevn. 0903921258 Công ty Việt Thương MOBI TNHH Tầng9. vcbs@vie com.v up.vn 3 Nhà Hàng (08)38308026 thiensonc www. Tòa Nhà IDC. P 2.co m.ent@hcm www. P 6. Tòa Nhà Thiên Sơn. 39570981 . HCM 181 Nguyễn Đình Chiểu. 3. Q. 3 Công (08)38160077. P 6. Q.N.vcbs. 3 Cổ Phiếu. 3.v n GIÁM ĐỐC NAM Lê Hồng Sơn 0903919499 Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng MOBI TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Cn Tp. Q.vietra 01@hcm. der.T 0903918956 MOBI CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Võ Tấn Thành NỮ Võ Thị Phương Mai ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL Dược Phẩm(08)35163286 Sản Xuất & 35163286 Bán Buôn 3 Thủ Công Mỹ Nghệ-Sản 38395180 Fax Xuất & Bán 38326350 Buôn 3 Nhà Hàng Hải Sản (08)54317230 .vn 0903921974 MOBI Công ty Đông Dương Cổ Phần 3 Du Lịch-Đại Lý GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Lê Ngọc Tùng NỮ Ngô Thị Phượng NAM Đỗ Trường Sơn WEBSITE 3 Công ty An Phúc Khang 543/69 Nguyễn Đình TNHH Dược Phẩm Chiểu.ent.vietc .SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NỮ Nguyễn Thị Ngọc 0903918068 Hòa MOBI NỮ Nguyễn Thị Hồng Viên 0903918361 Công ty Hồng Vân MOBI TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại 0903918668 Nhà Hàng Lộc Ấn-Công 43 Nguyễn Thị Diệu. HCM GIÁM ĐỐC NAM Lê Thiện Phước 0903921016 Công ty Cổ Phần Xuất MOBI Nhập Khẩu Y Tế Tp. 3. 3. Trái PhiếuMôi Giới (08)54022491. 3. Công ty Thiên Sơn TNHH QUẬN HUYỆN 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.vnn.vn.

39302110. 3. Hàng Không.doad ad@hcm. Q.biz biz GIÁM ĐỐC NAM Lê Tuấn Khanh 0903935904 MOBI Phòng 202. www. Q. 3 Sách-Nhà Phân Phối 3 (08)38990164.vn net. 3 Máy Vi TínhPhát Triển (08)39205369 Phần Mềm & 39205368 Trọn Gói info@vns p.vieth iethome. vn. support@ com vnsp. Thương Mại 0903925330 Công ty Phồn Vinh 6 Trương Định.vnsp. Mại 0903926068 Cơ Sở Phương Nam MOBI Điện Cơ 0903929250 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN 3 3 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Du Lịch-Đại Lý (08)39207270. 39319427. Vpđd Q. P Phần Quảng Cáo 9. P 5. Tầng2.Công ty Cổ Phần May-Vpđd 37B Nguyễn Thông. P 14.vn GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Đức Sâm 0903936314 MOBI Meko . Đại Lý & Cố 39302110 Fax Vấn 39302119 dowww.c @saigon om.hong gtour@hc bangtravel.vnn. 3. 3. 180Công ty Đông Nam Cổ 182 Lý Chính Thắng. Q. 3 Tầng4. 3 Địa Ốc 39302550. P 6. P 7.vn com (08)39232986 39232986 39312263.giahu yvemaybay. 3. vn www. Q.vnn.com GIÁM ĐỐC NAM Lâm Tấn Hiền giahuyco mpany@ hcm.com vnn. Lý Vé Máy Bay GIÁM ĐỐC NAM Phạm Đình Phúc 0903932760 MOBI Công ty Nhà Việt Cổ Phần KM Plaza. Các Dịch Vụ 38990177 38990165 39302308 Fax 39302309 ouphcmc www. Trường Đại Học Oxford107N Trương Định. m.oup. 3 May Mặc(08)38377679 Các Công Ty 38364876 www.com.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC CHỦ CƠ SỞ NAM HỌ VÀ TÊN Nguyễn Đức Hiếu Nguyễn Văn Phong NAM Nguyễn Văn Tài TRƯỞNG ĐẠI NAM Võ Đại Phúc DIỆN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903923270 Công ty Hồng Bàng 179 Lý Chính Thắng. Q.vn GIÁM ĐỐC NAM Trần Minh Phụng 0903931875 Công ty TNHH Gia Huy Thương Mại Dịch Vụ 260A Nam Kỳ Khởi MOBI Du Lịch Xây Dựng-Đại Nghĩa. Tòa Nhà TCT. P MOBI TNHH Dịch Vụ Du Lịch 7. P 6. 39207271 39207269 Điện Thoại Di Động-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Kiện Quạt ĐiệnNhà Phân Phối & Sản Xuất EMAIL WEBSITE hongban www.com 0903936467 Công ty Nhân Sinh MOBI Phúc TNHH 359 Võ Văn Tần. Q. 3. P 8.38990166.meko garmentco . com . 3 Quảng Cáo. 3. Q. 39302551 Fax 39305815 admin@v www. ome. 3. 51-53 Võ Văn Tần. Q. 37112017 Fax 39312263 386/5i Lê Văn Sỹ. P 6. 3. MOBI TNHH Dịch Vụ Thương 3.

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt
NAM
Quang

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

0903939687

Công ty Việt Quang
MOBI TNHH Dịch Vụ Kỹ
Thuật

3

3

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

290/2 Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, P 8, Q. 3,

GIÁM ĐỐC

NỮ

Trần Thị Chi

0903943202

Nguyễn Hưng - Công ty
182 Nguyễn Thị Minh
MOBI TNHH Xây Dựng Cơ
Khai, P 6, Q. 3,
Nhiệt

GIÁM ĐỐC

NAM

Diệp Quang
Thanh

0903944446

Công ty Quốc Tín
MOBI TNHH Thương Mại &
Dịch Vụ Tin Học

281 Võ Văn Tần, P 5, Q.
3,

NỮ

Vũ Thị Lan
Phương

0903945495

Công ty Lập Phương
MOBI
Phong TNHH

354 Võ Văn Tần, P 5, Q.
3,

GIÁM ĐỐC

Cơ Khí-Nhà
nvq57@y
Thầu, Gia
(08)39805838 ahoo.co
Công & Sản 39805839
m
Xuất
Cơ Khí-Nhà
Thầu, Gia
Công & Sản
Xuất
Máy Vi Tính
Cá NhânNhà
Buôn/Đại Lý
Phần Cứng

(08)37250010,
37325738,
37325062 37250011

nguyenh
ungltd@y
ahoo.co
m

qtcom@h
(08)38407841 cm.vnn.v
38407768
n

3

Xây Dựng
Dân Dụng

38208814,
39242317 Fax
38208868,
38367227

trung_du
www.trung
ng@hcm.
dung.vn
vnn.vn

3

39128456,
Vi Tính & Tin
39290094 Fax
Học
39290094

minhngoc
www.minh2005@g
ngoc.com
mail.com

3

Vỏ Xe/Lốp
38332707,
Xe-Nhà Phân
62909048 Fax
Phối & Sản
38335611
Xuất

avlco@vi
ettel.vn

3

Giáo DụcCung Cấp
Thiết Bị Hỗ
Trợ

(08)38381688,
38362192,
39244818 38381688

mytaeven
ts@saigo
nnet.vn

3

Địa Ốc

38306724 Fax
38306724

anwww.anthi
thinh@hc
nh.com
m.vnn.vn

GIÁM ĐỐC

NAM Châu Ngọc

0903947854

Công ty Minh Ngọc
424-48B Nguyễn
MOBI TNHH Thương Mại Máy
Thượng Hiền, P 4, Q. 3,
Tính

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành
NAM
An

0903949456

Công ty An Việt Long
156A Lý Thái Tổ, P 1, Q.
MOBI TNHH Thương Mại Dịch
3,
Vụ

0903949496

MOBI Công ty Myta TNHH

57 Phạm Ngọc Thạch, P
6, Q. 3,

0903950550

Công ty An Thịnh TNHH
21/14 Nguyễn Thiện
MOBI Kinh Doanh Nhà & Dịch
Thuật, P 2, Q. 3,
Vụ Nhà Đất

NAM Nguyễn Hữu Tài

WEBSITE

Tòa Nhà Loyal, 151151Bis Võ Thị Sáu, P 6,
Q. 3,

0903947784

GIÁM ĐỐC

EMAIL

Nhà Hàng

NAM Phan Thới Dũng

Lê Oanh Oanh

ĐIỆN THOẠI
BÀN

3

GIÁM ĐỐC

NỮ

3

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

(08)39491210,
39491233,
38492287 54340083

Công ty Trung Dũng
MOBI TNHH Xây Dựng &
Sang Lấp Nền

GIÁM ĐỐC

QUẬN
HUYỆN

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NAM Trần Bá Lộc

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

HỌ VÀ TÊN

NAM Hồ Đức Trung

NỮ

Nguyễn Thị Thu
Hương

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

0903951596

Công ty Hồng Thiên
475/31 Hai Bà Trưng, P
MOBI TNHH Thương Mại Dịch
8, Q. 3,
Vụ & Du Lịch

0903952071

Công ty Long Gia
MOBI TNHH Thương Mại &
Dịch Vụ Kỹ Thuật

0903952525

Công ty Hoàn Châu
220/150/8 Lê Văn Sỹ, P
MOBI TNHH Thương Mại Dịch
14, Q. 3,
Vụ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

467/11-13 Điện Biên
Phủ, P 3, Q. 3,

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

WEBSITE

3

Khách Sạn

(08)37222584 37222583

3

Máy Vi Tính
Cá NhânNhà
Buôn/Đại Lý
Phần Cứng

(08)39325223,
39321162 39322625,
39325223

logiccom
www.longg
puter@g
ia.com
mail.com

3

Dọn Nhà,
Lưu KhoDịch Vụ

(08)38219188,
38219189 38219847

cleancare
vn@vnn.
vn

3

39325323,
Tạp Chí-Nhà 39325306,
Xuất Bản & 39320438,
Phát Hành 39320663 Fax
39322717

toasoan
www.giaod
@giaodu
uc.edu.vn
c.edu.vn
vietthai@hc
m.vnn.vn

GIÁM ĐỐC

NAM Tạ Văn Doanh

0903955345

MOBI

Báo Giáo Dục Tp. Hồ
Chí Minh

GIÁM ĐỐC

NAM Trần Minh Khoa

0903955910

MOBI

Công ty Việt Thái TNHH 263/14 Nguyễn Đình
Thiết Bị Y Tế
Chiểu, P 5, Q. 3,

3

Răng-Cung
Cấp Trang
Thiết Bị

38340245 Fax
39290158

Dương Thị Thu
Hương

0903957239

MOBI

DNTN Mai Hà 1 Kinh
Doanh Vàng

3

Kim HoànThợ

(08)38403048,
38405981 38405981

NAM Đào Quế Ngọc

0903972038

Công ty Miền Nam Cổ
283/1 Nam Kỳ Khởi
MOBI Phần Giám Định-Thẩm
Nghĩa, P 7, Q. 3,
Định

3

Giám Định,
Thanh TraCác Văn
Phòng

siv@sivc
(08)39891431 www.sivco
ontrol.co
39892867
ntrol.com
m

270 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P 8, Q. 3,

3

Xe Máy-Sản
39326477 Fax
Xuất & Bán
39320610
Buôn

dnsongh
ong@hc
m.vnn.vn

230 Lê Văn Sỹ, P 14, Q.
3,

3

Quà TặngSản Xuất &
Bán Buôn

info_dgc www.dang
@vnn.vn giao.com

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NỮ

GIÁM ĐỐC

NỮ

Phạm Thị Thuý
Hồng

0903973987

MOBI DNTN Sông Hồng

GIÁM ĐỐC

NỮ

Hồ Thị Yến Thu

0903977096

MOBI

Công ty Đằng Giao
TNHH

300 Điện Biên Phủ, P 7,
Q. 3,

QUẬN
HUYỆN

487B Nguyễn Đình
Chiểu, P 2, Q. 3,

54495732,
54495732 Fax
39915366

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NAM Trần Tấn Lộc

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân
NAM
Hòa

TRƯỞNG ĐẠI
DIỆN

NỮ

HỌ VÀ TÊN

Trần Phương
Nhi

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

0903979050

MOBI

0903982626

Công ty K & K TNHH
MOBI
Thương Mại Hóa Chất

Tầng8, Tòa Nhà IDC,
163 Hai Bà Trưng, P 6,
Q. 3,

0903984564

Công ty E.denk OhgMOBI
Vpđd

2/29 Cao Thắng, P 5, Q.
3,

0903985767

Công ty Dế Mèn TNHH 315/6D Lê Văn Sỹ, P 13,
MOBI
Quảng Cáo
Q. 3,

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Công ty Song Phát
TNHH

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

WEBSITE

Địa Ốc

38351565,
38353905 Fax
38334262

songphat
www.song
sp@viett
phat.net
el.com.vn

3

Hóa Chất

(08)39233893,
39241043,
39241046 39241045

xuanhoa
nguyen@
hcm.vnn.
vn

3

Y Tế-Cung
Cấp Trang
Thiết Bị Cho
Y, Bác Sĩ

38328495,
39142741 Fax
38328494,
39142742

denk@hc
m.vnn.vn

3

In-Nhà In

(08)38620211,
38620211,
38620211 38634212

219 Nguyễn Đình Chiểu,
P 5, Q. 3,

3

Chống
Thấm-Các
Nhà Thầu

(08)39620565,
39622724,
62640784 39620565

386/43B Lê Văn Sỹ, P
14, Q. 3,

3

Xuất Nhập
Khẩu-Các
Công Ty

35260279,
35260281 Fax
35260280

266-268 Nguyễn Thiện
Thuật, P 3, Q. 3,

3

GIÁM ĐỐC

NAM Võ Trọng Dũng

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu
NAM
Hoàng

0903996658

DNTN Hoàng Gia
MOBI Chống Thấm & Xây
Dựng

GIÁM ĐỐC

NAM Đặng Văn Á

0903998883

Ttâm Sản Xuất Kinh
MOBI Doanh Thương Mại &
Xuất Nhập Khẩu

GIÁM ĐỐC

NAM Thái Xuân Vinh

0903999346

Công ty Nam An Dương
243 Võ Văn Tần, P 5, Q.
MOBI TNHH Thương Mại Dịch
3,
Vụ Tin Học

3

38341433,
Vi Tính & Tin
38341438 Fax
Học
38335126

sales@n www.nama
amanduo nduong.co
ng.com m

0904242424

Công ty ITC Cổ Phần
MOBI Tư Vấn Chuyển Giao
Công Nghệ-Cn

Tầng3, Cao Ốc Green
House, 62A Phạm Ngọc
Thạch, P 6, Q. 3,

3

Viễn Thông- 38207163,
Thiết Bị & Hệ 39253304 Fax
Thống
39254284

info@itc. www.itc.co
com.vn m.vn

0904259696

Công ty Minh Trí Dũng
61 Trần Quốc Thảo, P 7,
MOBI TNHH Thiết Kế - Tạo
Q. 3,
Mẫu

3

In-Nhà In

(08)39253690,
39254958 39253689

cheban@
www.mtdv
mtdvn.co
n.com
m

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NỮ

Nguyễn Lê
Thanh

NAM Đào Việt Dũng

pitradex
@vnn.vn

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

Lê Thị Phương
Hoa

0906699745

MOBI

NAM

Nguyễn Văn
Minh

0907271325

Công ty Saica Cổ Phần
210 Lý Thái Tổ, P 1, Q.
MOBI Tin Học & Dịch Vụ Vận
3,
Tải

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Văn
Hùng

0907344551

MOBI

GIÁM ĐỐC

NỮ

Hoàng Minh Hiếu 0907416250

MOBI

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NỮ

GIÁM ĐỐC

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

3

Quần ÁoSản Xuất &
Bán Buôn

3

38357346,
Vận Tải-Đại
38334071 Fax

38357346

DNTN Trang Nguyên
422 Nguyễn Thị Minh
Thương Mại & Dịch Vụ Khai, P 5, Q. 3,

3

Rau QuảBán Buôn

39290635 Fax
39290348

Công ty Ninh Vân
TNHH

3

Địa Ốc

39325850 Fax
39325850

3

Dầu
Nhờn/Dầu
Nhớt

(08)38112773,
38116327 38110406

DNTN Lê Hoa Mai
490/47A Lê Văn Sỹ, P
Thương Mại Thời Trang 14, Q. 3,

63 Tú Xương, P 7, Q. 3,

EMAIL

38468589

saicocom
www.saica
@yahoo.
com.com
com.vn

0907816868

Công ty Cao Hoàng
59 Đường 3,Cư Xá Đô
MOBI TNHH Dầu Nhớt & Hóa
Thành, P 4, Q. 3,
Chất

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng
NAM

0908002838

380/14A Nam Kỳ Khởi
MOBI Công ty Đức Tín TNHH
Nghĩa, P 8, Q. 3,

3

Trộm-Hệ
Thống
Chuông Báo
Chống Trộm

GIÁM ĐỐC

NAM Phạm Văn Kim

0908008324

Công ty Việt Thương
MOBI Cổ Phần Thương Mại
Dịch Vụ Sản Xuất

386 Cách Mạng Tháng
Tám, P 10, Q. 3,

3

Âm Thanh(08)39962269,
Hệ Thống &
0918061641
Thiết Bị

0908008357

MOBI

DNTN Khách Sạn Kim
San(Loan)

7/9 Lý Chính Thắng, P 8,
Q. 3,

3

Khách Sạn

loanhotel
(08)62652251 @hotmail
39712360
.com

0908013579

MOBI

Công ty Ngân Vũ TNHH 59B Lý Chính Thắng, P
Dịch Vụ Thương Mại
8, Q. 3,

3

Du Lịch-Đại

(08)38108695 , nganvu@
38108702 hcm.fpt.v
38108719
n

GIÁM ĐỐC

NAM Cao Xuân Vỹ

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NỮ

Trần Thị Bạch
Mai

NAM Vũ Dũng

WEBSITE

xuanvy57
@yahoo.
com

nghoang- www.ducti
38480863
ha@hcm. nco.com
vnn.vn
info@sai www.saigo
gonmusic nmusica.c
a.com
om

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

0908020527

MOBI

Công ty Cosfi Liên
Doanh Đại Lý Vận Tải

GIÁM ĐỐC

Đỗ Bảo Minh
NAM
Văn

0908023749

Công ty I.T.S.C Cổ
Phần Dịch Vụ Viễn
MOBI
Thông & Công Nghệ
Thông Tin

TRƯỞNG
PHÒNG

NAM Đinh Công Danh

0908039101

MOBI

GIÁM ĐỐC

NAM

0908042092

MOBI

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NAM Chen Zong Ju

HỌ VÀ TÊN

Huỳnh Trần
Quốc Hưng

QUẬN
HUYỆN

6A Hồ Xuân Hương, P 6,
Q. 3,

3

Giao Nhận &
Dịch Vụ Vận (08)38210125
Chuyển

3

Vi Tính & Tin 38208447 Fax
Học
38206451

Trường Công Nhân Kỹ 648/28 Cách Mạng
Thuật Nhân Đạo
Tháng Tám, P 11, Q. 3,

3

TrườngTrung Tâm
Đào Tạo

Công ty Khải Huy
TNHH

3

Mực In

Phòng 6A, Cao Ốc
Green House, 62A Phạm
Ngọc Thạch, P 6, Q. 3,

656/82 Cách Mạng
Tháng Tám, P 11, Q. 3,

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Văn
Thành

0908120157

MOBI Cửa Hàng Hưng Thịnh

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Quốc
Thái

0908125654

MOBI

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc
NAM
Linh

0908137681

Công ty Cửu Long
Tầng5, Tòa Nhà Green
MOBI TNHH Thương Mại Dịch Star, 70 Phạm Ngọc
Vụ Giao Nhận Vận Tải Thạch, P 6, Q. 3,

0908150636

Công ty Hùng Sơn
MOBI
TNHH

0908173068

Công ty Thăng Quyên
MOBI TNHH Thương Mại
Xuất Nhập Khẩu

GIÁM ĐỐC

NAM Võ Thanh Hùng

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Công
Thắng

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

DIA CHI

Công ty Kim Tứ Đồ
TNHH

473A Võ Văn Tần, P 5,
Q. 3,

3

174/107/7 Nguyễn Thiện
Thuật, P 3, Q. 3,

3

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

WEBSITE

cosfi.hcm
www.cosfi.
c@cosfi.c
com.vn
om.vn

sales@its
c.com.vn; www.itsc.c
nhandao
dvan@its om.vn
@truong
c.com.vn
39311370,
nhandao.
39931791 Fax edu.vn; www.truon
39934092,
phongda gnhandao.
38358374,
otao@tru edu.vn
38465725
ongnhan
dao.edu.
khaihuyv
(08)54101149 - vn
www.khaih
n@hcm.v
54101150
uy.com.vn
nn.vn

Máy Vi Tính
Cá NhânNhà
(08)37269810
Buôn/Đại Lý
Phần Cứng
Máy Vi TínhPhát Triển
(08)35116651 Phần Mềm & 35116713
Trọn Gói

3

Du Lịch-Đại

(08)38385132,
38218923 38385133

24/8 Phạm Ngọc Thạch,
P 6, Q. 3,

3

Văn Phòng
Phẩm-Sản
Xuất & Bán
Buôn

38250766,
38246396 Fax
38238253

611/46 Điện Biên Phủ, P
1, Q. 3,

3

Thực Phẩm- 38392280,
Chế Biến & 38351662 Fax
Đóng Gói
38351662

cargoinfo
www.meko
@mekon
ngtranspor
gtranspor
t.com
t.com

mangdg
@hcm.vn
n.vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

GIÁM ĐỐC

NAM Vũ Quang Hiển

0908184822

Công ty Khai Thành Cổ
7 Trần Quốc Thảo, P 6,
MOBI Phần Tư Vấn & Quản
Q. 3,
Lý Bất Động Sản

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

GIÁM ĐỐC

NAM Trần Quốc Toản

0908185013

Công ty Việt TNHH Đào
18/161C2 Trần Quang
MOBI Tạo & Phản Ứng Sự Cố
Diệu, P 14, Q. 3,
Mạng Máy Tính

GIÁM ĐỐC

NAM

Lâm Quy
Chương

0908185060

MOBI

Công ty Vĩnh Khánh Cổ 175 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phần Cáp-Nhựa-Cn
P 7, Q. 3,

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

39307209 Fax
39307845

3

Địa Ốc

3

Internet-Thiết
Kế Trang
(08)38966592,
Web &/Hoặc 22144817 Lập Chương 38966592
Trình

3

Cáp

www.citiplu
s.com.vn

info@viet www.vietc
cert.com ert.com

enquiries
www.ehom
@ehome
Căn Hộ Bán, (08)35111648 essCho Thuê
35113170
vietnam.co
vietnam.c
m
om
Máy Vi Tính
congtytha
Cá Nhân(08)39490891,
www.congt
nhthanh
Nhà
38610905 ythanhthan
@gmail.c
Buôn/Đại Lý 39490892
h.com
om
Phần Cứng

NAM Paul Mason

0908189000

MOBI

Công ty eHomes Việt
Nam-Vpđd

Tòa Nhà TCT, 107N
Trương Định, P 6, Q. 3,

3

GIÁM ĐỐC

NAM Phan Thành

0908217145

MOBI

Công ty Thanh Thành
TNHH Thương Mại

Tầng2, 51/15 Cao
Thắng, P 3, Q. 3,

3

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Thanh
Dũng

0908248142

MOBI

DNTN Phương Tần Cơ 189 Võ Thị Sáu, P 7, Q.
Điện
3,

3

Cơ Điện

GIÁM ĐỐC

NỮ

Trần Thị Bích
Liên

0908258545

MOBI

DNTN Phúc Linh
Thương Mại

351/30C Lê Văn Sỹ, P
13, Q. 3,

3

Băng NhạcSản Xuất & (08)37719517
Bán Buôn

GIÁM ĐỐC

NỮ

Phan Thị Thu
Thủy

0908273031

Công ty Hạnh Phúc
MOBI TNHH Sản Xuất & Mỹ
Thuật Ứng Dụng

158 Lý Thái Tổ, P 1, Q.
3,

3

In-Bao Bì

(08)39252961 39252962

0908274634

MOBI

Công ty Tân Đại Minh 212/103/18 Nguyễn
TNHH In Ấn Quảng Cáo Thiện Thuật, P 3, Q. 3,

3

In-Bao Bì

(08)38631703,
38482018 38480687

NAM Bùi Xuân Giao

WEBSITE

vcom@v
(08)39972990 www.vcom
com.com.
38422353
.com.vn
vn

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

EMAIL

(08)54061602 54061603

CHỨC VỤ

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

NAM Võ Hiếu Thiện

0908283713

Công ty Võ Hà Lê
MOBI TNHH Thương Mại Dịch 53 Tú Xương, P 7, Q. 3,
Vụ Xuất Nhập Khẩu

Phạm Đặng
Hương Giang

0908284546

MOBI

0908285115

0908302822

MOBI

0908329085

Công ty Xuân Thanh
MOBI TNHH Thương Mại Dịch 7 Bàn Cờ, P 3, Q. 3,
Vụ Thiết Bị Văn Phòng

0908338888

Công ty Viễn Quang
MOBI
TNHH

MOBI Khách Sạn Ngọc Loan

GIỚI
TÍNH

NỮ

HỌ VÀ TÊN

NAM Trịnh Xuân Tiến

TRƯỞNG ĐẠI
Song Thiam
NAM
DIỆN
Chiok

NỮ

Trương Thuý
Phượng

GIÁM ĐỐC

NỮ

Phan Thị Minh
Trang

GIÁM ĐỐC

NỮ

Nguyễn Thị Loan 0908353536

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NAM Phan Văn Đên

NỮ

Trần Thị Thu
Trâm

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

WEBSITE

3

Máy Vi Tính
Cá Nhânvhlco@h
(08)35121681 www.vhl.c
Nhà
cm.vnn.v
35124807
om.vn
Buôn/Đại Lý
n
Phần Cứng

3

Điện-Dây &
Cáp

Công ty Hợp Trường
MOBI An TNHH Thương Mại 111 Bàn Cờ, P 3, Q. 3,
& Dịch Vụ Tin Học

3

Văn Phòng- 38338356,
Trang Thiết 38338357 Fax
Bị
38338311

hoptruon www.hoptr
gan@vnn uonganvn.
.vn
com

Công ty Green Cosmos 218Bis/1 Nam Kỳ Khởi
Marketing-Vpđd
Nghĩa, P 6, Q. 3,

3

Thương Mại- 38297702 Fax
Các Công Ty 38228579

greencos
mos@hc
m.fpt.vn

3

Văn Phòng38337798 Fax
Trang Thiết
38337800
Bị

phongxu
anthanh
@yahoo.
com

8 Bàn Cờ, P 3, Q. 3,

3

Card-Hệ
Thống Điều
(08)37295787
Khiến Dùng
Thẻ Từ

55 Cống Hợp Rạch Bùng
Binh, P 9, Q. 3,

3

Khách Sạn

3

Vật Liệu Xây
Dựng

3

Két Sắt, Tủ
An Toàn

Công ty Viễn Thành
TNHH

113/19/18 Trần Văn
Đang, P 11, Q. 3,

0908370164

Công ty Hoàng Tấn
225/21 Nguyễn Đình
MOBI TNHH Thương Mại Xây
Chiểu, P 5, Q. 3,
Dựng

0908377974

MOBI

Cửa Hàng Hanmi Két
Sắt

158 Võ Văn Tần, P 6, Q.
3,

(08)35512649,
22477451 35108941

(08)22178079 39611931

38344399

(08)39894507 39894507

ctyvienth
anh@yah
oo.com

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NAM Hồ Văn Toàn

GIÁM ĐỐC

NỮ

HỌ VÀ TÊN

Lê Thị Dung

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

0908416687

MOBI

Ttâm Hoàn Toàn Sửa
Chữa Thiết Bị Tin Học

0908422567

Công ty Tân Thủy
52 Cư Xá Đô Thành, P
MOBI Hoàng TNHH Dịch Vụ
4, Q. 3,
Phát Triển Địa Kỹ Thuật

DIA CHI

232 Nguyễn Thượng
Hiền, P 4, Q. 3,

QUẬN
HUYỆN

3

ledung03
Địa Chất(08)62616037 @hcm.fpt
Nhà Địa Chất 62616037
.vn

Châu Bích

0908445445

MOBI

Cửa Hàng National
Panasonic

211A Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, P 7, Q. 3,

3

GIÁM ĐỐC

NỮ

Nguyễn Như
Phương

0908471105

MOBI

Công ty An Lộc Cổ
Phần

543/72 Nguyễn Đình
Chiểu, P 2, Q. 3,

3

NỮ

Trần Nguyên
Phương

0908474848

Công ty Khải Nguyên
MOBI Hưng TNHH Thương
Mại Dịch Vụ Hàng Hải

0908488489

Ngôi Nhà Sáng - Công 194/41 Võ Văn Tần, P 5,
MOBI
ty TNHH
Q. 3,

3

3

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh
NAM
Hùng

GIÁM ĐỐC

NỮ

Nguyễn Thị Kim
Pha

0908504955

Công ty Thiên Á Châu
481 Điện Biên Phủ, P 3,
MOBI Cổ Phần Phát Triển Tin
Q. 3,
Học & Truyền Thông

GIÁM ĐỐC

NỮ

Vũ Như Quỳnh

0908559933

Công ty Kỷ Nguyên Trẻ
370 Cách Mạng Tháng
MOBI TNHH Thương Mại Dịch
Tám, P 10, Q. 3,
Vụ

GIÁM ĐỐC

NAM Phan Minh Hùng 0908582377

Công ty Duy Nghi
MOBI
TNHH Thương Mại

18/50 Trần Quang Diệu,
P 14, Q. 3,

EMAIL

Văn Phòng- 39138820,
Trang Thiết 39016909 Fax
Bị
38209245

NỮ

GIÁM ĐỐC

ĐIỆN THOẠI
BÀN

3

GIÁM ĐỐC

Tầng7, 63 Võ Văn Tần,
P 6, Q. 3,

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

Điện LạnhThiết Bị
Công
Nghiệp,
Thương Mại
Máy Vi Tính
Cá NhânNhà
Buôn/Đại Lý
Phần Cứng

(08)62939070,
35020570

hangpan
asonic@
vnn.vn

(08)39615084,
37512018 39610957

anlocsale
@vnn.vn

3

Giao Nhận &
Dịch Vụ Vận (08)22153989
Chuyển

3

39290329,
38342199 Fax
38342199

3

Địa Ốc

WEBSITE

vickyche
www.khain
n@khain
guyenhung
guyenhu
.com
ng.com
info@brig
hthomevi
etnam.co
m

Máy Vi Tính
Cá Nhân(08)38477908
Nhà
Buôn/Đại Lý
Phần Cứng
Nghe Nhìntanvinh@ www.kyng
Cung Cấp
(08)37199296 kynguyen uyentre.co
Trang Thiết 37199295
tre.com m
Bị
Cơ Khí-Nhà
Thầu, Gia
(08)37662680 Công & Sản 37662680
Xuất

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NỮ

GIÁM ĐỐC

NAM

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

Nguyễn Thị
Hương Lan

0908603264

Cơ Sở Tinh Hoa Thêu
MOBI
May Cờ

Nguyễn Phương
Nam

0908611099

Công ty Liên Minh Đoàn
61A Tú Xương, P 7, Q.
MOBI Kết TNHH Thương Mại
3,
Tin Học

0908669882

Công ty Hòa Bình
42 Võ Văn Tần, P 6, Q.
MOBI TNHH Cơ Điện Lạnh &
3,
Thương Mại

3

0908705167

MOBI

Công ty Sandvik South 190 Trần Quốc Thảo, P
East Asia-Vpđd
7, Q. 3,

3

0908799136

MOBI Nhà Hàng Bửu Hồ

167 Trần Quốc Thảo, P
9, Q. 3,

3

HỌ VÀ TÊN

Vương Nhật
Bình

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

NAM Anh Định

GIÁM ĐỐC

NỮ

Diệp Bội Hà

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

611/55 Điện Biên Phủ, P
1, Q. 3,

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

3

(08)38217199,
38213301,
38213307 38213647

hiep_lan
@yaoo.c
om

3

39120599,
Vi Tính & Tin
39137533 Fax
Học
39137533

uniondk
@gmail.c
om

Điện LạnhThiết Bị
Công
Nghiệp,
Thương Mại
Cơ Khí-Nhà
Thầu, Gia
Công & Sản
Xuất

(08)38385645,
38385646,
38385647 38385745,
38341604

Nhà Hàng

(08)38605167
(08)22174683,
22174693,
62937887,
62937898,
39127448 Fax
62937898

3

Chống SétThiết Bị
Chống Sét

260 Nguyễn Đình Chiểu,
P 6, Q. 3,

3

Khăn, VảiSản Xuất &
Bán Buôn

418A Võ Văn Tần, P 5,
Q. 3,

3

Công ty Hoàng Thổ
115 Khánh Hội, P 4, Q.
MOBI TNHH Thương Mại Dịch
3,
Vụ Địa Ốc

3

NỮ

Đỗ Thị Tuyết
Hương

0908819859

MOBI

Công ty Phoenix
Contact (SEA) VPĐD

GIÁM ĐỐC

NỮ

Phạm Thị Mỹ
Trang

0908821899

MOBI Cửa Hàng Mollis

GIÁM ĐỐC

NAM

Dương Ngô
Công Khanh

0908898972

MOBI

GIÁM ĐỐC

NỮ

Lê Thị Tâm

0908920299

Công ty An Khang
Thịnh Vượng TNHH

EMAIL

May MặcCung Cấp
Phụ Liệu

Tầng2, Tòa Nhà Green
Star, 70 Phạm Ngọc
Thạch, Q. 3,

GIÁM ĐỐC

ĐIỆN THOẠI
BÀN

(08)38165129

WEBSITE

hoabinhh
www.alask
ee@hcm.
avn.com
vnn.vn
www.sand
vik.com;
quachvan
www.proce
.thiep@h
sssystems.
cm.fpt.vn
sandvik.co
m
buuhovn
@hcm.fpt
.vn
info@pho www.phoe
enixconta nixcontact.
ct.com.vn com

(08)38842593

mollis@v
nn.vn

Địa Ốc

38328052,
38328053 Fax
38328053

khanhdu
ong75@v
nn.vn

Địa Ốc

39413651,
39414774

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng
NAM
Hải

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NỮ

HỌ VÀ TÊN

Nguyễn Thị Mai
Anh

NAM William Chuck

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

0909020503

228 Lý Chính Thắng, P
MOBI Ttâm M & H Nước Hoa
9, Q. 3,

0909090980

Công ty Gia Phúc
MOBI TNHH Thương Mại &
Dịch Vụ

0909091308

MOBI

NAM Hoàng Kim Điểm 0909142790

NỮ

Thành

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

561 Điện Biên Phủ, P 1,
Q. 3,

Công ty EDS Việt Nam- 235/4 Võ Thị Sáu, P 7,
Vpđd
Q. 3,

Công ty Hoàng Nguyễn Phòng 608, Tầng6, 450
MOBI TNHH Phát Triển Phần Nguyễn Thị Minh Khai, P
Mềm
5, Q. 3,

diemhoa
ngkim@y
ahoo.co
m

3

62992147,
Văn Phòng62992149 Fax
Cao Ốc
62992148

hoangcu
ongco@v
nn.vn
quocanh
www.myha
@myhatr
travel.com.
avel.com.
vn
vn

3

3

Mực In

3

Internet-Thiết
Kế Trang
(08)38610156
Web &/Hoặc
Fax 39786217
Lập Chương
Trình

Nguyễn Hoàng
Hưng

0909440006

Công ty ADN TNHH
MOBI Thương Mại Dịch VụCửa Hàng

0909623629

Công ty Ki Ra Min
MOBI TNHH Phát Triển Giải
Pháp

0909667714

Công ty Quảng Nam
TNHH Sản Xuất
386/16 Lê Văn Sỹ, P 14,
MOBI
Thương Mại Dịch Vụ Tơ Q. 3,
Lụa-Cn

NAM Trần Quốc Thái

(08)37442266
Fax 37442288

113/28B Trần Văn Đang,
P 9, Q. 3,

NAM

16/8 Kỳ Đồng, P 9, Q. 3,

trungtam
www.trung
nuochoa
tamnuocho
@yahoo.
a.com
com

inquiry@
www.eds.c
eds.com.
om.vn
vn

3

GIÁM ĐỐC

WEBSITE

(08)38636666
Fax 38647212

3

(08)38122018,
Căn Hộ Bán,
38876679 Fax
Cho Thuê
38122018

0909336800

EMAIL

(08)39550526
Fax 39550249

157-159 Nguyễn Đình
Chiểu, P 6, Q. 3,

Lương Mỹ Hà

GIÁM ĐỐC

Máy Vi Tính
Cá NhânNhà
Buôn/Đại Lý
Phần Cứng
Máy Vi Tính
Cá NhânNhà
Buôn/Đại Lý
Phần Cứng
Máy Vi Tính
Cá NhânNhà
Buôn/Đại Lý
Phần Cứng

(08)39800252
Fax 39800082

Tòa Nhà Estar, 147-149
Võ Văn Tần, P 6, Q. 3,

NỮ

Nguyễn Hòa
Khánh

3

Mỹ PhẩmSản Xuất &
Bán Buôn

ĐIỆN THOẠI
BÀN

MOBI Estar - Tòa Nhà

GIÁM ĐỐC

NAM

3

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

0909257576

Công ty Mỹ Hà TNHH
MOBI Thương Mại Dịch Vụ
Du Lịch

GIÁM ĐỐC

QUẬN
HUYỆN

3

(08)37110967
Fax 37110967

Tơ Tằm-Sản
39351688 Fax
Xuất & Bán
35260434
Buôn

info@kira www.kiram
mind.com ind.com
quangna
msilk@hc
www.quan
m.vnn.vn;
gnamsilk.c
saleqnsil
om
k@viettel
.vn

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

NAM Ninh Quang Lộc

0909749512

Công ty TNHH Lộc
MOBI Minh Minh - Hiệu Ảnh
Lộc Minh Minh

Dương Thị Thái

0909771556

MOBI

0909772330

MOBI

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

EMAIL

WEBSITE

Công ty Hà Khuê TNHH 177A Trần Văn Đang, P
Thương Mại
11, Q. 3,

3

Da-Giả Da

Công ty i-VAC
Certification-Vpđd

3

Tổ Chức
39303536 Fax
Thương Mại 39303536

alan@i- www.ivac.com vac.com

3

Điện LạnhThiết Bị
(08)38443564
Công
Fax 38424649
Nghiệp,
Thương Mại

qtta@qu
www.queth
ethanh.c
anh.com
om

3

Ô Tô-Các
Nhà Buôn Xe

3

Xây DựngThầu Kỹ
Thuật Tổng
Hợp

157B Trần Văn Đang, P
11, Q. 3,

3

38907296,
Nội Thất-Nhà
39183263 Fax
Thiết Kế
38907296

thienhun
gphat@y
ahoo.co
m

Công ty V.E.N.R Cổ
VIETTE Phần Thương Mại Dịch 19 Nguyễn Hiền, P 4, Q.
NAM Huỳnh Anh Tuấn 0982906590
L
Vụ & Máy Tính-Ttâm
3,
Bảo Hành

3

Cầu Đường- 38343414 Xây Dựng
38343414

hoanggia
tk@gmail
.com

3

Quảng Cáo- 39304477,
Vật Liệu Đặc 39330414 Fax
Trưng
39301359

nguyenbi
nh192@v
nn.vn

NỮ

NAM Alan Ng

61 Võ Văn Tần, P 6, Q.
3,

Trương Ngọc
Phú

0938100383

MOBI

Công ty CP Kỹ Thuật
Ứng Dụng Quế Thanh

GIÁM ĐỐC

NAM

Trần Thành
Dương

0938438904

MOBI

Công ty Vĩnh Hiệp Cửu 18/2B Trần Quang Diệu,
TNHH Thương Mại
P 14, Q. 3,

TRƯỞNG ĐẠI
NAM Lee, Kwon-Cheol 0939669275
DIỆN

GIÁM ĐỐC

ĐIỆN THOẠI
BÀN

(08)37521336,
Ảnh-In Tráng
37523478 Fax
Ảnh Màu
37522658

NAM

GIÁM ĐỐC

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

3

14 Trần Quang Diệu, P
14, Q. 3,

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

QUẬN
HUYỆN

NỮ

NỮ

Dương Thị
Tuyến

Nguyễn Thị Thu
Thủy

Công ty Halla
MOBI Engineering &
Construction-Vpđd

Công ty Thiện Hưng
VIETTE
0982355977
Phát TNHH Thương
L
Mại & Dịch Vụ

0983192194

Nguyên Bình - Nhà
VIETTE
Sách-Công ty TNHH
L
Lịch Tao Đàn

443/8 Lê Văn Sỹ, P 12,
Q. 3,

Tầng4, 107E Trương
Định, P 6, Q. 3,

192 Nguyễn Thị Minh
Khai, P 6, Q. 3,

(08)37510001,
37521187 Fax
37521187

38437705

39308326,
39308327 Fax
39308332

choi7559
www.halla.
@halla.c
com
o.kr

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

38341491,
38328691,
38328692,
39557035,
38411342 38344840

WEBSITE

58E Cao Thắng, P 5, Q.
3,

3

Mỹ PhẩmSản Xuất &
Bán Buôn

Nguyễn Thị Xuân
VIETTE Công ty Dương Anh Vũ 80/21 Trần Quang Diệu,
0983759439
Thủy
L
TNHH
P 14, Q. 3,

3

Thương Mại- 62655755 Fax
Các Công Ty 62655688

3

Kiểm Dịch

38352138 38325505

cophd@h
cm.vnn.v
n

194/29 Võ Văn Tần, P 5,
Q. 3,

3

Xuất Nhập
Khẩu-Các
Công Ty

39207334,
39207335 Fax
39207311,
35532112

minhsonh
cm@min
hson.com
.vn

Công ty Nam Quang
VIETTE
TNHH Du Lịch &
L
Thương Mại

145 Cách Mạng Tháng
Tám, P 5, Q. 3,

3

Du Lịch-Đại

38327900 38327901

eagletour www.namq
@email.v uangeaglet
iettel.vn our.com

39292978 39292945

kimngano www.kimn
rchids@h ganorchids
cm.fpt.vn .com.vn

Nguyễn Xuân
Dũng

NAM

GIÁM ĐỐC

NỮ

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

Bạch Dương
NAM
Sơn

Công ty Minh Sơn
VIETTE
0983795579
TNHH Thương Mại
L
Xuất Nhập Khẩu

GIÁM ĐỐC

NAM Lâm Hữu Trí

0983808515

Nguyễn Lương
Thiện

0983463983

VIETTE Công ty Việt Hàn Mỹ
L
TNHH

GIÁM ĐỐC

0983781778

Công ty Kim Thổ TNHH
VIETTE
138 Nguyễn Thiện
Sản Xuất Thương Mại
L
Thuật, P 3, Q. 3,
Xây Dựng

GIÁM ĐỐC

NỮ

Đoàn Minh Đức

0983902234

VIETTE Công ty Kim Ngân
L
Phong Lan Cổ Phần

441/21 Nguyễn Đình
Chiểu, P 5, Q. 3,

3

Hoa TươiBán Buôn

GIÁM ĐỐC

NỮ

Lê Thị Hồng
Trinh

0983939319

Công ty BNCC TNHH
VIETTE
Tư Vấn Dịch Vụ
L
Thương Mại

382/6 Nguyễn Thị Minh
Khai, P 5, Q. 3,

3

Quản Trị-Tư 38181658 Fax
Vấn
38181659

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Thanh
Nhàn

0983998588

Công ty Tuổi Trẻ TNHH
VIETTE
199 Võ Thị Sáu, P 7, Q.
Thương Mại Dịch Vụ
L
3,
Đầu Tư

3

39321389,
Thương Mại39326263 Fax
Các Công Ty
39321389

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Văn
Thiệu

0986275788

Công ty Phong Nhã
VIETTE
424/2 Nguyễn Thượng
TNHH Thương Mại Dịch
L
Hiền, P 4, Q. 3,
Vụ Tin Học

3

Văn Phòng38327894 Fax
Trang Thiết
38327894
Bị

www.aperi
o.com.vn

bnccsupp
ly@gmail
.com

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

NỮ

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NỮ

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

Quách Liêm
Hoàng

0988579548

Bùi Thị Hồng
Châu

0988660240

Đoàn Minh Đức

VIETTE Công ty Kim Ngân
0989001054
L
TNHH Vi Tính

441/21 Nguyễn Đình
Chiểu, P 5, Q. 3,

VIETTE
0989009227
NXB Văn Học-Cn
L

290/20 Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, P 8, Q. 3,

HỌ VÀ TÊN

NAM Triệu Xuân

NỮ

Nguyễn Hồng
Nhung

0989012256

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

VIETTE Liêm Hoàng Quân L
Công ty TNHH

692 Nguyễn Đình Chiểu,
P 3, Q. 3,

3

Địa Ốc

VIETTE Khách Sạn Mini Anh
L
Thơ

355/5 Vườn Chuối, P 4,
Q. 3,

3

Khách Sạn

3

39292976,
Vi Tính & Tin 38332863,
Học
38181892 Fax
39292945

3

Xuất BảnSách, Tạp
Chí, Niên
Giám

38483481,
38469858 Fax
38483481

3

Địa Ốc

39301300 Fax
39330951

61 Võ Văn Tần, P 6, Q.
3,

3

Bao Bì-Sản
Xuất & Bán
Buôn

(08)37517119
Fax 37514921

234 Nguyễn Thượng
Hiền, P 4, Q. 3,

3

Thợ Nhiếp
Ảnh Thương
Mại

3

Văn Phòng- 38302890,
Trang Thiết 38337277 Fax
Bị
38302890

3

Nhà Hàng

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Công ty Sen Việt Xanh
VIETTE
54 Võ Văn Tần, P 6, Q.
TNHH Sản Xuất
L
3,
Thương Mại Dịch Vụ

GIÁM ĐỐC

NAM Phạm Lê Quang

0913127385

Công ty Tuấn Ngọc
TNHH Sản Xuất Kinh
VINA
Doanh Thương Mại
Dịch Vụ

GIÁM ĐỐC

NAM Phan Tam Thái

0913158257

VINA

Tam Thái - Tiệm Chụp
Hình Nghệ Thuật

GIÁM ĐỐC

NỮ

Lê Thị Ngọc
Thảo

0913186677

Công ty Toàn Năng
VINA TNHH Thương Mại Dịch 47B Bàn Cờ, P 3, Q. 3,
Vụ Viễn Thông

GIÁM ĐỐC

NỮ

Bùi Thị Thu
Hằng

0913212343

VINA Công ty Luna Cổ Phần

380B Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, P 8, Q. 3,

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

WEBSITE

38399770

38395375,
38327113
kimngan7 www.vitinh
@hcmc.n kimngan.c
etnam.vn om.vn

nguyenh
nhung21
@yahoo.
com;
nhung.sv
xanh@ya
hoo.com

tamthai@
38181284 hcm.vnn.
vn

(08)38302473,
38304456 Fax
38304456

toannang
@yahoo.
com
luna.jsc
www.lunaj
@hcm.fpt
sc.com
.vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Ngọc Sơn

0913603695

Công ty Genpacific Cổ
391A Nam Kỳ Khởi
VINA Phần Công Nghệ Thông
Nghĩa, P 7, Q. 3,
Tin

3

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Ngọc
Bằng

0913633456

Công ty Ngọc Thẩm
VINA TNHH Vàng Bạc Đá
Quý

3

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Hùng
Sơn

0913643347

VINA

GIÁM ĐỐC

309 Nguyễn Đình Chiểu,
P 5, Q. 3,

Công ty Á Châu TNHH
82 Bàn Cờ, P 3, Q. 3,
Dịch Vụ Vệ Sinh

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

38483255,
38483299,
Vi Tính & Tin 38483212,
Học
38433255,
38435522 Fax
Nữ Trang,
38483312
Trang Sức
Thời Trang 38342637 Fax
Xi, Mạ-Sản 38342637
Xuất & Bán
Buôn

EMAIL

WEBSITE

gpc@gen www.genp
pacific.co acific.com.
m.vn
vn
ngoctha
mso3@h
cm.fpt.vn

3

Vệ Sinh-Dịch 38325669 Fax
Vụ
38352028

3

Âm Thanh
Hifi & NổiNhà Cung
Cấp Dịch Vụ
& Trang
Thiết Bị

(08)35119448,
35119445,
35119446 Fax
35119447

khoixaco
www.khoix
@hcm.fpt
a.com
.vn

(08)37159078
Fax 37171507

caosuviet
nam@sai
gonnet.v
n

0913666692

Công ty Khôi Xa TNHH 181/1 Cách Mạng Tháng
VINA
Thương Mại Dịch Vụ
Tám, P 5, Q. 3,

Hồ Thị Tú Anh

0913669099

VINA Báo Cao Su Việt Nam

236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P 6, Q. 3,

3

Báo Chí

Nguyễn Văn
Trung

0913711347

Công ty Kim Hưng 2
VINA TNHH Thương Mại
Dịch Vụ

660 Nguyễn Đình Chiểu,
P 3, Q. 3,

3

38331068,
Thương Mại38398635 Fax
Các Công Ty
38326348

kimhung2
@hcm.vn
n.vn

0913713588

Công ty ITL TNHH Giao
20/16I Kỳ Đồng, P 9, Q.
VINA Nhận & Vận Tải Quốc
3,
Tế

3

Giao Nhận & (08)37196333,
Dịch Vụ Vận 37196339 Fax
Chuyển
37196340

itl@hcm. www.itlviet
vnn.vn
nam.com

3

Bốc Xếp
Hàng HóaTrang Thiết
Bị

Công ty Tiến Bộ TNHH 351/60 Lê Văn Sỹ, P 13,
Cao Su Kỹ Thuật
Q. 3,

3

Cao Su-Các (08)38613406
Sản Phẩm
Fax 38612637

NAM Xã Anh Khôi

GIÁM ĐỐC

NỮ

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

NAM Trần Văn Triệu

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Tiến
NAM
Chương

0913713943

Công ty Phúc Toàn Cầu
391 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
VINA TNHH Thang Máy Kỹ
P 7, Q. 3,
Thuật Điện

GIÁM ĐỐC

NAM Đinh Tấn Thành

0913715361

VINA

(08)38447647,
39954719,
39952032 Fax
38459352
kttienbo
@hcm.vn
n.vn

www.caos
uvietnam.s
aigonnet.v
n

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Minh Phước

0913716775

MẠNG
DI
ĐỘNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

Công ty Phúc Thanh
VINA TNHH Thiết Kế Mỹ
Thuật

107/10 Trương Định, P
6, Q. 3,

NAM Trần Thế Cường 0913722391

VINA Cơ Sở Vinh Long

373/4 Điện Biên Phủ, P
4, Q. 3,

GIÁM ĐỐC

NAM Mai Anh Tuấn

0913723533

Công ty Cổ Phần Tin
VINA Học & Tư Vấn Xây
Dựng-Cn

178 Võ Văn Tần, P 5, Q.
3,

GIÁM ĐỐC

NỮ

Trần Thị Ngọc
Mai

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Xuân
Trường

GIÁM ĐỐC

NAM Đoàn Văn Kiệt

CHỦ CƠ SỞ

EMAIL

WEBSITE

phucthan
h107@hc
m.fpt.vn

(08)35470030
Fax 38957293

3

Thủy LựcCung Cấp
Trang Thiết
Bị

38391722 Fax
38391722

3

Xây DựngThiết Kế

38344139,
38344139,
38344271 Fax
38340326

0913747290

Công ty Mai Khanh
VINA
TNHH Dược Phẩm

70 Trần Quốc Toản, P 8,
Q. 3,

3

dstranthi
Dược Phẩm- (08)38114031,2
ngocmai
Sản Xuất & 938120 Fax
@hcm.vn
Bán Buôn
38119185
n.vn

0913748723

Công ty Cổ Phần Sản
64 Trương Định, P 7, Q.
VINA Xuất & Xuất Nhập Khẩu
3,
Lâm Sản Sài Gòn

3

Gỗ-Chế Biến (08)22131296

vinaforsg www.vinaf
n@hcm.v orsaigon.c
nn.vn
om

0913750921

VINA

Công ty G.P.K.T TNHH 45 Trần Quang Diệu Nối
Thương Mại Dịch Vụ
Dài, P 13, Q. 3,

3

An Ninh-Hệ
(08)38382269
Thống, Thiết
Fax 38382269
Bị Kiểm Tra

gpkt@hc www.gpktc
m.vnn.vn o.com

3

Mực In Văn
Phòng

3

An Ninh-Hệ (08)38478515,
Thống, Thiết 38448195 Fax
Bị Kiểm Tra 38478516

3

Bồn ChứaSợi Thủy
(08)38534100,
Tinh, Nhựa, 38534101 Fax
Kim Loại,
38534102
.v.v. . .

NAM Lê Xuân Trường

0913771632

GIÁM ĐỐC

NAM Đỗ Trọng Khanh

0913771662

VINA

0913777677

Công ty Nikko K.endo
VINA Việt Nam Liên DoanhCn

Nguyễn Ngọc
Đạo

ĐIỆN THOẠI
BÀN

In-Nhà In

GIÁM ĐỐC

NAM

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

3

Công ty Nguyên Khang 315/1A Lê Văn Sỹ, P 13,
VINA
TNHH
Q. 3,

GIÁM ĐỐC

QUẬN
HUYỆN

Công ty Thiên Phúc
TNHH

453/31 Lê Văn Sỹ, P 12,
Q. 3,

211 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P 7, Q. 3,

(08)38272032
Fax 38272033

cichcm@
www.cic.co
gmail.co
m.vn
m

nguyenkh
www.nguy
angsg@y
enkhangahoo.co
faxink.com
m
khanhdo
@hcm.vn www.yello
n.vn;
wpages.vn
sales@th /thienphuc
ienphucc co
o.com
nikendo www.nikko
@vnn.vn kendo.com

MẠNG
DI
ĐỘNG

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Phước Mười

0913792699

Công ty Stiefel
VINA Laboratories TNHHVpđd

40 Bà Huyện Thanh
Quan, P 6, Q. 3,

3

Dược Phẩm(08)38552151
Sản Xuất &
Fax 38552151
Bán Buôn

stiefelvn
@hcm.vn
n.vn

GIÁM ĐỐC

NAM Thiều Kim Nhựt

0913802816

VINA DNTN Chính Đức

339/49 Lê Văn Sỹ, P 13,
Q. 3,

3

In-Nhà In

(08)38450841,
38941030 Fax
62955742

chinhduc
@gmail.c
om

GIÁM ĐỐC

NAM Trần Duy Thân

0913803080

VINA

Cơ Sở Trường Thành
Gia Công Cửa Sắt

246E Pasteur, P 8, Q. 3,

3

Cửa

Tầng2, 19 Võ Văn Tần,
P 6, Q. 3,

3

In-Nhà In

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI
BÀN

(08)39302110,
39302110 Fax
39302119
(08)38352346,
38330587,
38303369,
37169357,
37169358,
371693 Fax
38396908,
38355650
38332063,
38332064,
38332622 Fax
38332622

EMAIL

tramanhn
ew@hcm
.fpt.vn

GIÁM ĐỐC

NỮ

Nguyễn Thị
Huỳnh Hoa

0913803551

VINA

DNTN Trâm Anh Dịch
Vụ Thương Mại

GIÁM ĐỐC

NỮ

Hoàng Thị Nữ

0913803959

VINA

Công ty Hải Vân TNHH 533 Điện Biên Phủ, P 3,
Thương Mại
Q. 3,

3

Nông Sản

0913806687

VINA

Công ty Cổ Phần Nông 173 Hai Bà Trưng, P 6,
Sản Miền Nam
Q. 3,

3

Nông Sản

38279315 Fax
38279003

agreximh
cm@hcm
.vnn.vn

0913807016

Công ty Long Hải Cổ
VINA Phần Tập Đoàn Đầu
Tư-Cn

333/35A Điện Biên Phủ,
P 4, Q. 3,

3

Hóa Chất

(08)38103015,
22179260,
22179270 Fax
38103015

dungpham@lo
nghaijsc.
com.vn

0913809718

VINA Nhà Hàng Red Dot

21 Tú Xương, P 7, Q. 3,

3

Nhà Hàng

(08)39253664
Fax 39254090

3

38298332,
38274089,
Thương Mại38242770 Fax
Các Công Ty
38225877,
38227280

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NAM Trần Thọ Chính

NAM Phạm Dũng

NỮ

Hà Bích Chi

NAM Lương Anh Tuấn 0913831399

Công ty Cổ Phần XNK
VINA Nông Sản & Thực
Phẩm Tp. HCM

135 Pasteur, P 6, Q. 3,

WEBSITE

www.cham
agrexport
viet.com.v
n;
tphcm@h
www.agrex
cm.vnn.v
portn
hcm.com

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

TRƯỞNG ĐẠI
NAM Wang Tai Sheng 0913870699
DIỆN

Huỳnh Thanh
Văn Phong

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình
NAM
Dũng

Nguyễn Nghĩa
Đệ

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

NAM Đỗ Văn Tân

MẠNG
DI
ĐỘNG

VINA

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Công ty Wen Wu
Enterprise-Vpđd

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

175 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P 7, Q. 3,

3

39326472,
Thương Mại39325482 Fax
Các Công Ty
39327686

3

Xây DựngThiết Kế

3

38341013,
Vi Tính & Tin
38328124 Fax
Học
38341013

0913878823

Công ty Kiến Phúc
VINA Cường TNHH Tư Vấn
Thiết Kế - Xây Dựng

280/2D Cách Mạng
Tháng Tám, P 10, Q. 3,

0913886501

Mai Thân - Công ty
VINA TNHH Thương Mại &
Dịch Vụ

415 Võ Văn Tần, P 5, Q.
3,

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

WEBSITE

wenwuvn
@hcm.vn
n.vn

38466649
maithanc
omputer
@hcm.fpt
.vn

0913894876

VINA

Công ty C.F.C TNHH
Cơ Khí Cầu Trục

629/10 Nguyễn Đình
Chiểu, P 2, Q. 3,

3

Cần
Cẩu/Cầu
(08)39918117,
Trục-Sản
39918117 Fax
Xuất & Cung 39905782
Cấp

0913900192

VINA

Công ty Cổ Phần Đầu
Tư Xây Dựng Cao Su

267 Điện Biên Phủ, P 7,
Q. 3,

3

(08)38116383,
Cao Su-Các
38117249 Fax
Sản Phẩm
38111867

ctyxdcao
su@hcm.
fpt.vn

3

In-Nhà In

(08)38460329,
39484823 Fax
39484823

dtminhph
@yahoo.
com
sotico@h
cm.fpt.vn

GIÁM ĐỐC

NỮ

Đào Thị Minh

0913901572

Công ty Phước Hải
179 Lý Chính Thắng, P
VINA TNHH Thương Mại Dịch
7, Q. 3,
Vụ Văn Hóa

GIÁM ĐỐC

NỮ

Nguyễn Thị Ánh

0913908520

VINA

Công ty Sông Tiền Cổ
Phần Thủy Sản

75 Nguyễn Sơn Hà, P 5,
Q. 3,

3

Thương Mại- 38181870 Fax
Các Công Ty 38181871

GIÁM ĐỐC

NAM

Bùi Thọ Minh
Đăng

0913909003

VINA

Công ty Phú Đăng
TNHH

543/39 Nguyễn Đình
Chiểu, P 2, Q. 3,

3

Thủy Sản

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Trương
Thanh Nguyên

0913909988

VINA

Công ty Thế Giới Đồ
Chơi Cổ Phần

286 Cách Mạng Tháng
Tám, P 10, Q. 3,

3

(08)38591032,
Đồ Chơi-Nhà
38594306 Fax
Sản Xuất
38551382

38359519 Fax
38359519

cfcwww.cfccr
hcm@hc
anes.com
m.vnn.vn

btmdang
@hcm.vn
n.vn
worldofto
ys@hcm.
fpt.vn;
thnguyen
25@saig
onnet.vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Minh Tuệ

GIÁM ĐỐC

Rami A.
NAM
Marciano

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NAM Đỗ Văn Thân

NỮ

Lê Hoàng Mai

SỐ DI ĐỘNG

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NỮ

Đặng Tố Nữ

WEBSITE

3

Mỹ Nghệ(08)54445301,
Cửa Hàng &
54445302 Fax
Các Nhà
54445303
Buôn

3

Nội ThấtCung Ứng
38392875 Fax
Vật Tư Trang 38341085
Trí

149 Lý Chính Thắng, P
7, Q. 3,

3

Giày-Sản
Xuất & Bán
Buôn

Công ty TNHH Một
25-31 Ngô Thời Nhiệm,
VINA Thành Viên Dược
P 6, Q. 3,
Phẩm & Sinh Học Y Tế

3

Dược Phẩm(08)39571237
Sản Xuất &
Fax 39571636
Bán Buôn

Công ty Hiệp Tín TNHH 264K Lê Văn Sỹ, P 14,
Điện Thương Mại
Q. 3,

3

Cáp

(08)39232728,9 hieptin@
www.hiepti
232729 Fax
hcm.vnn.
n.com.vn
38501732
vn
(08)39551033,
38127394,
38495957 Fax
39551033,
38127394
(08)62726194
Fax 37190510

0913917089

Công ty Hoàng Thịnh
D.C TNHH Sản Xuất - 348 Nguyễn Thị Minh
VINA
Thương Mại & Dịch Vụ Khai, P 5, Q. 3,
Hoàng Thịnh D.C

0913919747

VINA

0913923281

EMAIL

3

0913914599

NAM Dương Tấn Hoài 0913922823

ĐIỆN THOẠI
BÀN

38233868,
Thương Mại- 38233869 Fax
Các Công Ty 38275925,
38233870

Công ty Sao Ngọc Cổ
VINA
Phần

0913922508

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

3

0913913764

NAM Nguyễn Văn Sơn 0913920035

QUẬN
HUYỆN

Y Tế-Cung
Cấp Trang
38204096 Fax
Thiết Bị Cho 38205871
Y, Bác Sĩ

Tầng6, Tòa Nhà IDC,
Công ty Astraco MetroVINA
163 Hai Bà Trưng, P 6,
Vpđd
Q. 3,

GIÁM ĐỐC

Võ Phan Diệu
Ánh

DIA CHI

0913913419

NAM Đinh Như Nghĩa

NỮ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Công ty T.D TNHH
VINA Dược Phẩm Trang
Thiết Bị Y Tế

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

MẠNG
DI
ĐỘNG

VINA

Công ty Thụy Khuê
Giày-Vpđd

36 Huỳnh Tịnh Của, P 8,
Q. 3,

308/1N Cách Mạng
Tháng Tám, P 10, Q. 3,

Công ty Indochina
VINA
Ventures TNHH

40 Trương Quyền, P 6,
Q. 3,

3

Du Lịch-Đại

VINA Cơ Sở Nam Ký Nhựa

194/37 Võ Văn Tần, P 5,
Q. 3,

3

Nhựa-Các
Sản Phẩm

(08)38507183,
39011735 Fax
38508173

tdmed@h
cm.vnn.v
n
astraco@
www.koor.
hcm.vnn.
com
vn
info@sao
ngoc.com
;
www.saon
sales@s goc.com
hoangma
aongoc.c
i@hoangt
om
hinhwww.hoan
dc.com;
gthinhhoangthi
dc.com
@hoangt
hinhdc.com

mebipha
@saigon
net.com

info@ind
ochinaventures.
com

www.indoc
hinaventures.c
om

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỦ TỊCH
HĐQT

NAM Dương Lành

0913923341

Công ty Cổ Phần Tư
VINA Vấn - Kinh Doanh Địa
Ốc Sài Gòn

GIÁM ĐỐC

NAM Kaushal Khanna

0913924855

TỔNG GIÁM
ĐỐC

NAM B.T.Sudarshan

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

NAM Phan Trần Thy

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN
39302665,
39302667,
39300617,
39300618 Fax
39302664
35262201,
35262202,
35262203,
35262204 Fax
39315838

EMAIL

rescon@
hcm.vnn.
vn

62 Võ Văn Tần, P 6, Q.
3,

3

Địa Ốc

VINA

Công ty Olam Việt Nam 56 Nguyễn Thông, P 9,
TNHH
Q. 3,

3

Nông Sản

0913926725

VINA

Công ty Metecno Việt
Nam TNHH

Phòng F34, Tầng3, 40
Bà Huyện Thanh Quan,
P 6, Q. 3,

3

Thép

NAM Nguyễn Bá Sĩ

0913927227

Công ty Đông Đô Thăng
14/2A Kỳ Đồng, P 9, Q.
VINA Long TNHH Dịch Vụ
3,
Bảo Vệ & Thương Mại

3

Bảo Vệ-Dịch
(08)39270935
Vụ Tuần Tra

Phan Trường
Sơn

0913928734

Công ty Hải Đức TNHH
2B Hồ Xuân Hương, P 6,
VINA Thương Mại & Sản
Q. 3,
Xuất

3

Bạc ĐạnVòng Bi

0913954955

VINA

3

Quảng Cáo62997238 Fax
Đại Lý & Cố
62997238
Vấn

hvdesign
32@gmai
l.com

Nguyễn Thị
Hồng Hoa

0913968655

Công ty Khôi Nguyên
TNHH Thương Mại &
359 Nguyễn Thiện
VINA
Dịch Vụ Công Nghệ Tin Thuật, P 1, Q. 3,
Học

3

38354966,
Vi Tính & Tin
38354967 Fax
Học
38354966

khoinguy
entn@hc
m.fpt.vn

Nguyễn Thành
Dũng

0916666313

Công ty Trường Phát
VINA Cổ Phần Thương Mại
Xây Dựng Dịch Vụ

172 Võ Văn Tần, P 5, Q.
3,

3

Địa Ốc

0918010968

Công ty Nguyên Liệu
VINA Xanh TNHH Thương
Mại

141/17 Bàn Cờ, P 3, Q.
3,

3

38337267,
Thực Phẩm38337306,
Các Sản
39090452 Fax
Phẩm
38337368

GIÁM ĐỐC

NỮ

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công
NAM
Bình

Công ty Việt TNHH
Quảng Cáo & Tiếp Thị

462/1 Cách Mạng Tháng
Tám, P 11, Q. 3,

39300973,
39300973 Fax
39300991

(08)37317215,
38931522 Fax
37317294

WEBSITE

www.olam
online.com
metecnov
n@hcm.v
nn.vn

haiduc@f
www.haidu
mail.vnn.
c.com.vn
vn

38181575,
38181574 Fax
38181601
greenco
m@hcm.
vnn.vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

GIÁM ĐỐC

NỮ

Lê Thị Diệu Linh

0918032018

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NAM Lý Thanh Tùng

NAM Bùi Xuân Hòa

NỮ

Nguyễn Thị
Hoàng Oanh

NAM Lê Thành Viễn

NAM Hà Thiện Quang

0918042472

164E Điện Biên Phủ, P
6, Q. 3,

Công ty Tăng Phát
VINA TNHH Thương Mại Dịch 93 Bàn Cờ, P 3, Q. 3,
Vụ
Công ty Sóng Việt
TNHH Quảng Cáo

448 Võ Văn Tần, P 5, Q.
3,

0918264203

Công ty Đại Việt Cổ
VINA
Phần Giám Định

0918283979

Công ty Bảo Đăng
351/20A Lê Văn Sỹ, P
VINA TNHH Thương Mại Dịch
13, Q. 3,
Vụ Vận Tải

0918283982

Công ty Hồn Ngọc
VINA
TNHH

0918294456

043 Lô B, Chung Cư
Công ty Gia Văn TNHH
VINA
Nguyễn Thiện Thuật,P 1,
Thương Mại & Dịch Vụ
Q. 3,

GIÁM ĐỐC

NAM Trần Mai Anh Vũ 0918300909

Ngô Thị Thúy
Mai

VINA Công ty Ngọc TNHH

DIA CHI

VINA

NAM Nguyễn Văn Hải

NỮ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

0918089593

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

MẠNG
DI
ĐỘNG

0918331819

VINA

Công ty Yêu Công
Nghệ TNHH

115 Võ Văn Tần, P 6, Q.
3,

237 Điện Biên Phủ, P 6,
Q. 3,

15 Nguyễn Hiền, P 4, Q.
3,

Cửa Hàng Quang Vũ
VINA Thương Mại & Dịch Vụ 42 Bàn Cờ, P 3, Q. 3,
Vi Tính-Viễn Thông

QUẬN
HUYỆN

3

3

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

Mực In

In-Thiết Bị

ĐIỆN THOẠI
BÀN

(08)38500716
Fax 38500716
(08)38100537,
38108328,
38108329,
38942558,
38497508 Fax
(08)37732898,
38108329
37732889,
37732899 Fax
37732900,
38208931,
38208932
(08)38553380,
38549868,
38549869 Fax
38549868

EMAIL

info@opa www.opalv
lvn.com n.com

xhoa75@
yahoo.co
m;
songviet.
company
@gmail.c
om
www.davic
dvc@hc
ontrol.com.
m.fpt.vn
vn

3

In-Nhà In

3

Giám Định,
Thanh TraCác Văn
Phòng

3

Du Lịch-Đại

(08)38534652,
38577765,
38554929 Fax
38570677

3

Mỹ NghệCửa Hàng &
Các Nhà
Buôn

(08)38246604,
honngoc
38277712,
art@yaho
38277718, 1089
o.com
Fax 38277058

3

3

3

Văn Phòng
Phẩm-Sản
Xuất & Bán
Buôn
Máy Vi Tính
Cá NhânNhà
Buôn/Đại Lý
Phần Cứng

WEBSITE

baodang
@hcm.vn
n.vn

38301046 Fax
38301047

giavanltd
www.giava
@yahoo.
nco.com
com.vn

(08)38648430
Fax 38648430

info@lov www.lovet
etech.vn ech.vn

Vi Tính & Tin 38306173 Fax
Học
38306173

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

0918349386

VINA

Công ty Á Châu TNHH 6 Trần Quang Diệu Nối
Thương Mại
Dài, P 13, Q. 3,

3

Máy Móc

(08)62997238
Fax 62997238

asimex@
hcm.vnn.
vn

0918373835

VINA

Công ty Thái Sơn
TNHH Điện Tử

355 Điện Biên Phủ, P 4,
Q. 3,

3

Âm Thanh- (08)38112773,
Hệ Thống & 38116327 Fax
Thiết Bị
38110406

thaisonel
ectric@h
cm.fpt.vn

NAM Nguyễn Văn Trai 0918381138

VINA

Công ty Thạch Dương
Xanh TNHH

27B Lê Văn Sỹ, P 13, Q.
3,

3

Cây XanhDịch Vụ

(08)38181575,
38181574 Fax
38181601

NAM Mai Quốc Duy

0918454761

491/1 Lê Văn Sỹ, P 12,
VINA Công ty Đạt Phú TNHH
Q. 3,

3

Văn Phòng
Phẩm-Sản
Xuất & Bán
Buôn

39350657,
39312370 Fax
39312370

datphuco
@hcm.vn
n.vn

(08)38296238
Fax 38232987

khoianhc
www.kafab
o@vnn.v
ric.com
n

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NAM Lâm Thanh

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

HỌ VÀ TÊN

Phạm Duy
Khanh

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

GIÁM ĐỐC

NỮ

Ngô Thị Kim
Trang

0918563053

Khôi Anh - Công ty
593 Điện Biên Phủ, P 1,
VINA TNHH Thương Mại Dịch
Q. 3,
Vụ

3

Màn, Sáo

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Văn
Phúc

0918650447

Công ty Phúc Tài Lợi
VINA TNHH Xây Dựng &
Thương Mại

31/3/7 Lê Văn Sỹ, P 13,
Q. 3,

3

(08)39748646,
Bốc Dỡ-Các
39744384 Fax
Nhà Thầu
39744384

phucvan1
0@yahoo
.com

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Bá Quang

0918840401

VINA

333/2B Điện Biên Phủ, P
4, Q. 3,

3

Vi Tính & Tin 38394053 Fax
Học
38328319

khathisg
@vnn.vn

GIÁM ĐỐC

NAM

0918923706

Công ty Lâm Đông Anh
98A Rạch Bùng Binh,P
VINA TNHH Thương Mại &
9, Q. 3,
Dịch Vụ

3

Mực In

(08)62651577
Fax 38621152

0919691646

Công ty TNHH Quảng
VINA Cáo & Tiếp Thị Việt
G.A.T.T

3

Bao Bì-Vật
Liệu

(08)39106012,
39106013,
39106014 Fax
39106015

GIÁM ĐỐC

NỮ

Huỳnh Kiến
Quốc

Bùi Thu Huyền

Công ty Khả Thi Cổ
Phần Tin Học

292/34 Cách Mạng
Tháng Tám, P 10, Q. 3,

WEBSITE

vietgatt@ www.vietg
vnn.vn
att.com

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Hữu Thuận

0902844722

Công ty Việt Cổ Phần
MOBI Tiếp Vận Hàng Hóa
(VICA)

Tầng3, 15 Lô B1,Chung
Cư P 3,P 3, Q. 4,

4

Giao Nhận & (08)37197552,
Dịch Vụ Vận 37197552 Chuyển
37196170

GIÁM ĐỐC

NAM Hà Thúc Tính

0902999444

Công ty Tân Long
MOBI TNHH Thương Mại &
Xây Dựng

304B1 Đường 14, P 3,
Q. 4,

4

Gôn-Bán Lẻ
(08)37701148 - info@tanl www.tanlo
Trang Thiết
37701147
ong.vn
ng.vn
Bị

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Như
NAM
Khoa

0903345076

Công ty Tân Khoa
35 Hoàng Diệu, P 12, Q.
MOBI Nguyên TNHH Thương
4,
Mại Dịch Vụ

4

Văn Phòng38269741 Fax
Trang Thiết
38269742
Bị

0903373210

MOBI

4

Xe Máy-Sản 39400925,
Xuất & Bán 38266259 Fax
Buôn
38266259

4

Cơ Khí-Nhà
(08)37183344,
Thầu, Gia
62521374 Công & Sản
37180580
Xuất

4

38210651,
Thương Mại39406865 Fax
Các Công Ty
38210651

0903668808

MOBI Công ty A.S TNHH

362/1 Tôn Đản, P 4, Q.
4,

4

0903672978

Cửa Hàng Thực Phẩm
Công Nghệ Số 4-Công 140 Nguyễn Tất Thành,
MOBI
ty Cổ Phần Thực Phẩm P 13, Q. 4,
Công Nghệ Sài Gòn

Máy Vi Tính
(08)38449651,
Cá Nhân38479741 Nhà
Buôn/Đại Lý 39970873
Phần Cứng

4

Bia RượuNhà Sản
Xuất

(08)38443907 38475289

0903692980

MOBI Công ty Ba Ba TNHH

4

Keo & Chất
Dính

(08)38562922,
38550213 38570352

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NỮ

Trịnh Thị Hoa

Công ty Ngọc Hoa
TNHH Thương Mại

NAM Đỗ Viết Phương

0903610146

MOBI DNTN Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thu
Nga

0903659176

MOBI

NỮ

GIÁM ĐỐC

NAM Vũ Minh Hùng

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến
NAM
Nam

GIÁM ĐỐC

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

NỮ

Phạm Thị Lam
Chi

DIA CHI

138-140 Hoàng Diệu, P
9, Q. 4,

39 Tôn Thất Thuyết, P
18, Q. 4,

Công ty Thu Nga TNHH 49/2/11 Khánh Hội, P 3,
Thương Mại Dịch Vụ
Q. 4,

R60 Nguyễn Hữu Hào,P
8, Q. 4,

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

EMAIL

WEBSITE

tankhoan
guyen20
04@yaho
o.com

vuminhhu
ng2004
@yahoo.
com
www.infoo
dco.vn.co
m
congtyba
ba@hcm.
vnn.vn

CHỨC VỤ

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIỚI
TÍNH

HỌ VÀ TÊN

NAM Huỳnh Hữu Đức

NỮ

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

0903708987

Công ty Sài Gòn TNHH 016 Chung Cư Đoàn
MOBI
Trừ Mối & Khử Trùng
Văn Bơ, P 12, Q. 4,

4

Khử Trùng

saigonfite
(08)37191161 - spestcont
37191168
rol@yaho
o.com

Công ty Anh Thư TNHH 8B Chung Cư Tôn Thất
MOBI Thiết Kế Quảng Cáo & Thuyết,Khánh Hội, P 4,
In Ấn
Q. 4,

4

In-Nhà In

info@atd www.atdad
(08)37503586 advertisin vertising.c
37504152
g.com
om

4

38265439,
Thương Mại38260639 Fax
Các Công Ty
38265439

0 0903716538

NAM Trần Duy Tuyên

0903718696

MOBI

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DIA CHI

Công ty Kỳ Diệu TNHH 16 Nguyễn Trường Tộ, P
Thương Mại
12, Q. 4,

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

ĐIỆN THOẠI
BÀN

Nguyễn Văn
Hồng

0903720032

MOBI DNTN Nhật Hồng

242/16 Tôn Đản, P 8, Q.
4,

4

(08)38458867,
Giấy-Cung
38422076,
Cấp Trang
39971648,
Thiết Bị Cho
39972633 Nhà Máy
38455401

NAM Lê Hữu Tâm

0903720759

Công ty Hải Tinh TNHH
32 Nguyễn Tất Thành, P
MOBI Dịch Vụ Hàng Hải &
12, Q. 4,
Thương Mại

4

Hàng Hải(08)39635576,
Dịch Vụ Bến 39633686 Bãi
39635576

432-436 Nguyễn Tất
Thành, P 18, Q. 4,

4

NỮ

EMAIL

ocean_st
ar_ht@ya
hoo.com

Hàng HảimaralecCung Cấp
(08)38239888 hcm@vn
Thiết Bị Điện 38239666
n.vn
Tử
Quảng Cáoxuanhon
Thiết Kế &
39451131 ghcm@g
Sản Xuất
mail.com
Film Quảng
Cáo

GIÁM ĐỐC

NAM Vũ Kim Thành

0903726768

Xn Thông Tin Điện Tử
MOBI
Hàng Hải Sài Gòn

GIÁM ĐỐC

NAM Lê Xuân Hồng

0903726785

Công ty Sài Thành
MOBI TNHH Sản Xuất Dịch
Vụ Quảng Cáo

360G Bến Vân Đồn, P 1,
Q. 4,

4

GIÁM ĐỐC

NAM Lam Đại Vinh

0903728551

Công ty Trưởng Vinh
MOBI TNHH Giao Nhận Vận
Tải

448/5 Nguyễn Tất
Thành, P 18, Q. 4,

4

Giao Nhận & (08)37197465,
Dịch Vụ Vận 37197465 Chuyển
37197540

0903733356

Công ty Khánh Hội Vận 155 Nguyễn Tất Thành,
MOBI
Tải & Dịch Vụ Hàng Hải P 18, Q. 4,

4

khanhhoi
Hàng Hải(08)38040718 - service@
Dịch Vụ Bến
35114177
hcm.vnn.
Bãi
vn

GIÁM ĐỐC

NAM Tô Quang Vịnh

WEBSITE

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

NAM

HỌ VÀ TÊN

Phạm Thanh
Tùng

GIÁM ĐỐC

NAM Liêu Tuấn Ngọc

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

0903733755

Công ty PNT TNHH Cơ
210 Nguyễn Tất Thành,
MOBI Khí Thương Mại-Dịch
P 13, Q. 4,
Vụ Hàng Hải

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

4

Vận Tải Biển

4

Điện Lạnh &
Tủ Lạnh-Sản
(08)38380330 Xuất & Bán
38380328
Buôn Thiết
Bị, Phụ Tùng

4

Băng
Chuyền Tải

Phòng 204, Tòa Nhà
Nam Việt, 107 Bến Vân
Đồn, P 9, Q. 4,

4

(08)38299244,
Dệt-Máy Dệt 39144271 39144271

31 Lê Quốc Hưng, Q. 4,

4

Bách Hóa

(08)38116174,
62938661 62938661

4

Cơ KhíTrang Thiết
Bị

(08)39120905,
38481596 38481596

4

Băng Vệ
Sinh

(08)38997098 35122045,
39102706

4

Tàu BiểnCung Cấp
38268613 Fax
Trang Thiết 38268614
Bị Đóng Tàu

behcm@h
cm.vnn.v
n

4

(08)38603048,
38603054,
Kiến Trúc Sư
38603056 38601810

vietnam
www.hbpa
@hbpasi
sia.com
a.com

DIA CHI

122/27/30/24/22 Tôn
Đản, P 10, Q. 4,

0903734733

MOBI DNTN Khánh My

0903747936

MOBI

0903759789

Corvet Holding AG MOBI
Công ty-Vpđd

0903762224

MOBI

Công ty Hiền Linh
TNHH

NAM Nguyễn Đức Anh 0903766963

MOBI

Công ty Huy Đức TNHH 188 Khánh Hội, P 6, Q.
Công Nghiệp
4,

Trần Trường
Sơn

NAM Trần Gia Huyến

NỮ

NỮ

Nguyễn Thùy
Linh

MOBI Công ty Hợp Hòa TNHH

303/2A Đoàn Văn Bơ, P
13, Q. 4,

0903787484

Công ty B.E TNHH
MOBI
Thương Mại Dịch Vụ

16 Lê Văn Linh, P 12, Q.
4,

0903801319

Công ty HBP Project
MOBI
Management TNHH

4A Bến Vân Đồn, P 12,
Q. 4,

Lâm Châu Tuyền 0903785599

Nguyễn Trung
NAM
Hải

NAM Sam Stevenson

Công ty TNHH TM - DV 77 Đoàn Như Hài, P 12,
Thiên Hòa
Q. 4,

ĐIỆN THOẠI
BÀN

39407020 Fax
39401792

(08)35886786,
35886772 35886787

EMAIL

WEBSITE

pnt_mari
www.pntm
ser@hcm
ariser.com
.vnn.vn

thienhoa
www.thien
@hcm.vn
hoa.com
n.vn
hochimin
h@corvet
holding.c
om

hdi@hcm
.vnn.vn

CHỨC VỤ

GIỚI
TÍNH

GIÁM ĐỐC

Jeffry J.
NAM
Especkerman

HỌ VÀ TÊN

GIÁM ĐỐC

NAM Lưu Tiến Ái

GIÁM ĐỐC

NAM

Nguyễn Đức
Quang

GIÁM ĐỐC

NAM Bùi Quang Hùng

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc
NAM
Nam

GIÁM ĐỐC

NAM

GIÁM ĐỐC

Đinh Thanh
Đồng

NAM Cao Sơn Hải

TRƯỞNG ĐẠI
NAM Joachim Rudert
DIỆN

GIÁM ĐỐC

NAM Bùi Văn Lộc

SỐ DI ĐỘNG

MẠNG
DI
ĐỘNG

0903802314

Công ty Wartsila Việt
MOBI
Nam TNHH

0903802501

Công ty Cổ Phần Hàng 422 Nguyễn Tất Thành,
MOBI
Hải Sài Gòn
P 18, Q. 4,

0903803314

MOBI

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Công ty Sao Bắc Đẩu
Cổ Phần Công Nghệ

DIA CHI

346 Bến Vân Đồn, P 1,
Q. 4,

208-210 Khánh Hội, P 6,
Q. 4,

QUẬN
HUYỆN

LĨNH VỰC
KINH
DOANH

EMAIL

WEBSITE

4

Động Cơ
Diezen

39450814,
37221819,
37221822 Fax
39450950

wvn@hc
m.vnn.vn

4

Công Ten
Nơ-Vận Tải
Bằng Công
Ten Nơ

(08)38566100

smc@hc www.smc.
m.vnn.vn com.vn

4

(08)39402138,
Điện Tử-Các
38266727 Linh Kiện
38253085

www.saob
acdau.vn

0903810927

Quang Hưng - Công ty
146 Khánh Hội, P 6, Q.
MOBI TNHH Dịch Vụ Giao
4,
Nhận Vận Tải

4

Giao Nhận &
Dịch Vụ Vận
Chuyển

0903811585

Công ty Phương Nam
Thành Công TNHH Vận 66 Nguyễn Trường Tộ, P
MOBI
Chuyển & Giao Nhận
12, Q. 4,
Quốc Tế

4

Giao Nhận &
Dịch Vụ Vận
Chuyển

0903815061

Công ty Hà Nam Hải
MOBI TNHH Dịch Vụ &
Thương Mại

4

0903816159

Công ty Cổ Phần XNK
43/10 Hoàng Diệu, P 12,
MOBI Cung Ứng Vật Tư Hàng
Q. 4,
Hải

0903829469

MOBI

Công ty Brithol
Michcoma-Vpđd

466/3 Nguyễn Tất
Thành, P 18, Q. 4,

4

0903830295

MOBI

Công ty Schaeffler
(Singapore)-Vpđd

221 Khánh Hội, P 3, Q.
4,

4

6-8 Đoàn Văn Bơ, P 9,
Q. 4,

ĐIỆN THOẠI
BÀN

4

(08)39300707,
39300709,
38155228,
38155229 39305844
(08)38753142,
37526411,
38753143 37510174

Giao Nhận & (08)39691048,
Dịch Vụ Vận 39603499 Chuyển
39603499
39432758,
Tàu Biển38266064,
Cung Cấp
38266065,
Trang Thiết 38266067,
Bị Đóng Tàu 38266068 Fax
38266067
Nồi Hơi-Nhà 39414156,
Phân Phối & 39414157 Fax
Sản Xuất
39414159
Bạc ĐạnVòng Bi

(08)38966053,
37306995 37306831

bqhpolar
@hcm.vn
n.vn;
www.sunn
shania.ch ytrans.com
au@sunn .vn
info@pnt
ytrans.co
cshipping
m.vn
www.pntcs
.com;
hipping.co
pntcshipp
m
ing@hcm
.vnn.vn
hanamha
i@vnn.vn
tmarimex
@hcm.vn
n.vn
info@bm
cl.com.vn
fag_vietn
www.fag.c
am@hcm
om
.vnn.vn

com anhthaisc g@hcm. Tàu Biển39415017.com. QUẬN HUYỆN 4 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 38259225 Fax 62618001 38253549. Q. Dịch Vụ Vận 38942902 Chuyển 38942902 lienquoc www.com satraser www. 9 Nguyễn Khoái. P 18.38253579 Fax Cho Thuê 38253579 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 115 Tân Vĩnh. Q. Thương Mại Dịch Vụ 0903883119 MOBI GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Tuyết NAM Chu Hải Vân 0903900596 MOBI Công ty Lộc Thiên Ân TNHH Công ty Cổ Phần Thái Minh 49 Lê Quốc Hưng. 4. Q.fpt ser.com . 39402088. Giao Nhận & 37701011. 4 NAM Dương Văn Ẩn 0903903399 MOBI Công ty Thương Mại 448-450 Nguyễn Tất Dịch Vụ Cảng Sài Gòn Thành. P 6. Đóng Tàu & 39415013 Fax Sửa Chữa 39415019 NỮ NAM Lâm Đình Dụ EMAIL WEBSITE dangtucu ong@gm ail. Dịch Vụ 4 39415015.v nn.satra @hcm.thami @thamic co.vn linkvn. 4.vn .com o.world @hcm. Dịch Vụ Vận 38124182 Chuyển 38102403 0903904059 Công ty Sài Gòn Xanh MOBI Cổ Phần Thương Mại & 12 Đường 4. Q. P 18. 4. MOBI Danh TNHH Xây Dựng 4. P 1. 4. 4. 4. Q. Cao Su-Các 37670343 Sản Phẩm 37670347 dienbien @casumi na. P 3.vn.vn 4 (08)38123841. 4.com operation www.com 4 Văn Phòng. ntl@scgg roup. Q. GIÁM ĐỐC NAM Phạm Tiến Dũng 0903847859 MOBI Xn Điện Biên Cao Su GIÁM ĐỐC Trần Công NAM Thành 0903869896 Công ty Công Thành 63 Hoàng Diệu. P 6. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Đặng Tự Cường GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Tạ Thị Hồng Oanh SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903830854 MOBI Công ty Hải Anh TNHH B70/41 Nguyễn Thần Thương Mại Dịch Vụ Hiến. 39430364 Fax 38253549 (08)37701021. 37701014 Bếp Gas/Gas(08)38115086 Thiết Bị 38115109 Dùng Gas Ngô Thị Nguyệt Hà 0903900615 MOBI Công ty Anh Thái TNHH 109 Đường 45. Dịch Vụ Vận 37701023 Chuyển 37701011. P 12. Thương Mại 4.com n. P 6. Q. 4 Sắt 0903835138 MOBI Công ty Liên Quốc TNHH 4 Giao Nhận & (08)38946860. Q. 161 Khánh Hội. P 12. 4 Giao Nhận & (08)38426908.v n 4 Xây DựngCung Cấp Trang Thiết Bị congthan hdanh20 6@yahoo .

vn Thảm-Nhà tnfloors@ 38269019 Fax Phân Phối & hcm. Q. Vi Tính & Tin 38269807 Fax Học 38268008 ta_comp uter@hc m.vn 4 (08)38828405. Mại-Cn 4 GIÁM ĐỐC NAM Lê Khắc Nghi 0903914643 MOBI Công ty T. 4.com.v Hàng Hải(08)39507382 . 4. P 3.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Võ Văn Lợi HỌ VÀ TÊN TRƯỞNG ĐẠI Nguyễn Mạnh NAM DIỆN Hiệp SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903905227 DNTN Thành Công Sản 19 Hoàng Diệu. 4. Q. Q. P 12. P MOBI Hàng Hải & Thương 12.vnn.com. ĐIỆN THOẠI BÀN 4 GIÁM ĐỐC Chung Ngọc Trường Hải LĨNH VỰC KINH DOANH EMAIL WEBSITE thanhcon gpte@hc m. Q.n. 4. Mại GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Bùi Thị Bích Thủy NAM Phí Anh Tuấn 0903944850 MOBI Công ty AZ Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm 179 Khánh Hội. Q. P 9. 4. Tòa Nhà Cảng Sài Gòn. Q.v vn nn. aution. 4. 38269161 Sản Xuất vn 4 38255770. Học 39450148 Fax 39450704 (08)37780152. Dịch Vụ Vận 38600552 Chuyển 38619413 t_nco@v nn.vn 4 Bếp Gas/GasThiết Bị Dùng Gas chuong.vn . Q.vnn. Vi Tính & Tin 39450702. 37781769. Các Nhà 38366233 dvhhtm@ Thầu hcm. P 12.v n 4 39450701.vnn.vn wallemvn www.azsol vn.F TNHH 58/41 Đoàn Văn Bơ. Vụ Tin Học GIÁM ĐỐC Cao Tiến NAM Chương 0903928509 Công ty Bình Minh 10-12 Đường 2. 4 GIÁM ĐỐC NAM 0903925534 Công ty Trường An 150/45 Bến Vân Đồn. P 1.vn samtra@ hcm. fpt. Vận Tải Biển 38265163 Fax 38265167 NAM Hồ Trung Việt 0903909925 Công ty Đại Lý Dịch Vụ 75 Nguyễn Trường Tộ.vnn. 38265162.vn . www. Vụ 0903909491 Công ty Wallem MOBI Shipping-Vpđd ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Tầng6. z@hcm.walle @wallem m. 346 Bến Vân Đồn.com.c ao@hcm.fpt. Q. 17-19 Hoàng MOBI TNHH Dịch Vụ Thương Diệu.vnn. 4. GIÁM ĐỐC Nguyễn Lê Hoài NAM Nam 0903934477 Công ty Thiên Nam MOBI TNHH 0903934488 Công ty Hải Châu Tầng3. Giao Nhận & 38619413. QUẬN HUYỆN Giao Nhận & Dịch Vụ Vận (08)39316149 Chuyển 4 38265161. MOBI TNHH Thương Mại Gas 4.N. 37780455 37781146 azcom@f mail. 3 Nguyễn Tất Thành.vn 4 (08)39706776. Q. P 12. Giao Nhận & 39707092. Dịch Vụ Vận 39702473 Chuyển 39706776 haichaut m@vnn. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch 6. MOBI Xuất Thương Mại Dịch 4. P 4.

Q. GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH 0908010604 0908030066 MOBI 360 Bến Vân Đồn. P 12.com Chuyển 0903981296 MOBI Cơ Sở Nguyên Phát 14 Chung Cư Đoàn Văn Bơ. 4. 4 GIÁM ĐỐC NAM Sunn Lynn Naing 0908006692 MOBI Công ty OV Container Line-Vpđd 1B Hoàng Diệu. Q. 4 Nhựa-Các Sản Phẩm MOBI Công ty Rô Bô Việt TNHH 37 Nguyễn Tất Thành. Vận Tải Biển 38269435 Fax 38269423 4 Nước Khoáng 4 phongve hathanh @hcm. MOBI Thương Mại Giao Nhận Q. 4. 39451071.co 38265450 dohaiduo Thiết Bị m ng@gmai l.c sia. P MOBI TNHH Xuất Nhập Khẩu12. Tàu Biển NAM Gilles Duc Công ty La Vie TNHHMOBI Cn NỮ Nguyễn Phan Diệu Phương WEBSITE Công ty Hà Thành 20 Nguyễn Tất Thành. Q.com Chuyển om 4 38269433. Hàng Hóa 4 Giao Nhận & (08)35161970 . Q. Ván Ép-Sản 39400335. 4. P 1. Q. (08)39633448 39635435 info@ele ctroservo Tự Động-Hệ www.vn www. 39304676 Fax 39451065 gsshcmc @hcm. Q. P 12.vn n.vn. Sáng Cổ Phần Du Lịch 4. Q.vn mornings un@hcm. 4. 54464204 mornings un@saig onnet. 11A Hoàng Diệu. P 13. Thống & oservo. P 5. Thương Mại 0904427167 GIÁM ĐỐC EMAIL 4 NAM Đỗ Hải Dương TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỆN THOẠI BÀN 38268502. 4.luu@hlca www. Xuất & Bán 38268503 Fax Buôn 38265382 346 Bến Vân Đồn. 4.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Đại NAM Hùng Lộc GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Nguyễn Thành GIÁM ĐỐC NAM Đào Thanh Lưu GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hữu Duyên SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903947206 Công ty Ysiman Liên MOBI Doanh Sản Xuất Ván Ép Formica ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN 0903951979 4 Hàng Không(08)38215260 Các Dịch Vụ 0903955955 Công ty Hoàng Long TNHH Một Thành Viên 60 Lê Quốc Hưng. 4.vn Du Lịch-Đại Lý 39451081.com infoGiao Nhận & (08)38355787 .com.hcmc@o www.com go.electr 38265450 Fax . Công ty Mặt Trời Buổi 404 Hoàng Diệu.ovcla Dịch Vụ Vận 38355786 vclasia.com .vn n. (08)54464203 . MOBI Giao Nhận & Đại Lý P 12.fpt. Q. P 1.lavie water. 4 NAM Lương Văn Răng 0908008803 Công ty Sẻ Vàng TNHH Tầng3. P 13. 38269436. 4.hlcar Dịch Vụ Vận 38060396 rgo.

4. 4 lamns@d www. 4.vn 4 Địa Ốc 39400407. 37432713. Vụ Cơ Điện Lạnh 0908363607 MOBI Nguyễn Anh Quân 0908555671 Công ty Cổ Phần 26E Lê Quốc Hưng. Điện Thoại. 38352557 38352557 daonguy enco@hc m.39203184.dkd. Thiết Bị. Q. Q.vn www. 37432287. Q. 320/27 Đoàn Văn Bơ.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0908135139 Văn Phòng Trương MOBI Nguyên Thương Hiệu ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 305 Tôn Đản. om. Khu Tái Thiết Hoàng Diệu. Q. 109 Tân Vĩnh. 37433754 Fax 39434568 binhtrung @vnn. P 6. 4. Thương Mại 4 Nước-Vật 38255244.thuo hoes@ya 62578954 nghieuviet.P 8. Q. 4. hoo. Doanh Nhà Bình Trưng Phạm Thị Thu Hằng 0908559766 MOBI 0908606060 Cơ Sở Ngọc Hà Sản MOBI Xuất Giày Dép GIÁM ĐỐC NAM Diệp Hoàng Duy GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Mai Văn Ngọc Công ty Á Mỹ TNHH Xây Dựng Công ty Kim Phúc TNHH Dược Phẩm WEBSITE (08)38378610. 4.c kdhitech.com com . Q. Q.truon truongzn gznguyen.com 4 Dược Phẩm(08)37199296 Sản Xuất & 37199295 Bán Buôn 4 Giày-Sản Xuất & Bán Buôn GIÁM ĐỐC 0908187272 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Bê 0908199023 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Đào Ngọc Đông 0908247090 Công ty Đào Nguyên MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 0908346455 Công ty Trung Hải 64/57/14 Nguyễn Khoái.fpt. 4 (08)39613022.vn com 100-101 Lô F. P 13.com NAM Trương Nguyên GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH Thiết Kế-Các 38259308 Fax Nhà Tạo 38264838 Mẫu TRƯỞNG PHÒNG Cơ Sở Bê Sáng Giày Da QUẬN HUYỆN P20 Bến Vân Đồn. P 15. Q. 4.viet tel. MOBI TNHH Thương Mại Dịch P 2. 39433228 Fax Dịch Vụ 39432108 amyco@ email. 195 Đoàn Văn Bơ. 4. 4. P MOBI Thương Mại & Kinh 12.giayn ngocha_s (08)39161622 gocha. Bảo Hộ Lao 39613941 Động 39613281 4 Điện LạnhThiết Bị (08)62590054 Công 62590047 Nghiệp. 4. binhtrung 99@yaho o. (08)38308649. Các Công Ty 38373855 38378560 Công ty DKD TNHH MOBI Công Nghệ Cao-Cn Nguyễn Trọng Hải EMAIL 4 Nguyễn Sơn NAM Lâm NAM ĐIỆN THOẠI BÀN www.vn. guyen@g googlepag mail. P 10. Q. Tư. P 4. P 6. 4 Giày-Sản Xuất & Bán Buôn 99 Đường 45.com es.

68 Hoàng Diệu. 0908870654 Nguyễn Thị Minh 0913203777 Thu DIA CHI 39400073 39400230 www. 4.xqha xqsg@hc ndembroid m. 39090121 Fax 39433280 4 Mực In (08)38216701.orike n. 39257299.vn Công ty Đại Hà Nam 302 Lô B5. Q.Khánh Hội. Quảng Nam-Vpđd Q. 39257355 Fax 39257354 WEBSITE 4 Bốc Dỡ-Các (08)62937650 Nhà Thầu Fax 62937650 Phòng 605. 4. 4. 4 Thực Phẩm38264340 Fax Các Sản 39430976 Phẩm lthucdvqn @dng.Công ty TNHH Dịch Vụ 57 Đường Số 45.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Thu Trang GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Thanh Vân TRƯỞNG ĐẠI Phan Như NAM DIỆN Khương GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Thái Bình NỮ SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC (08)39253696.vn MOBI 0903314765( Phong) 0988864892 VINA Vân Tiến .v enlieuvn. 4 Địa Ốc 4 Đồng HồSản Xuất & Bán Buôn 39433279.com nn. Chung Cư P TNHH Một Thành Viên 3. Q. Xuất & Bán 39257752 Fax Buôn Trang 39257752 Thiết Bị aptronics @hcm.vnn. 4. P 9. Công ty Cổ Phần Chung Cư Hoàng MOBI Lương Thực & Dịch Vụ Diệu. Q. 386388 Hoàng Diệu.nguy u@hcm. GIÁM ĐỐC Nguyễn Hồng NAM Lĩnh 0913731116 Công ty Trần Đức VINA TNHH Thương Mại 209/42B Tôn Thất Thuyết. Lô H1. 4. 4. 38218328 Fax 38216519 4 Mỹ NghệCửa Hàng & (08)39918363 Các Nhà Fax 39918363 Buôn tranhtheu www. 0913795372 Công ty X. 39143231.vn ery. P 3. P 1.v ser. Q. Q. 4 Hàng HảiCung Cấp Thiết Bị samasers www. P 5. 4. P 6.com.vn n. P 3.Q Sài Gòn VINA TNHH-Cn 346 Bến Vân Đồn.Hoàng Diệu. Q. L Hàng Hải Sài Gòn P 13. Q. 0913802939 DNTN Bảo Toàn Sản VINA Xuất Phòng 102.com 4 Điện Tử-Sản (08)39257267. 4.my 39138529 nguyenlie www. Tầng1.c nn.vn VIETTE Công ty TNHH Dịch Vụ 292 Nguyễn Tất Thành. P 1. 4. Q.vn n.vn om . GIÁM ĐỐC EMAIL 360C/13 Bến Vân Đồn.sama g@hcm. 0938371979 Công ty Nguyễn Liêu VINA TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Nguyễn Văn NAM Tâm ĐIỆN THOẠI BÀN Hóa Chất NAM Nguyễn Văn Liêu 0913635530 NAM Võ Văn Nhanh LĨNH VỰC KINH DOANH 4 MOBI Công ty Oriken-Vpđd GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN Tầng6. P 12.

C Thương Mại & Dịch Vụ WEBSITE GIÁM ĐỐC NỮ Trần Huấn Linh 0913902569 Công ty Toàn Thông VINA TNHH Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thăng Long 0913905351 Công ty Hưng Nam VINA Long TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 0913907746 Công ty Biển Đông Vận 32 Nguyễn Trường Tộ. P 5. 4 Kem-Nhà (08)38409315 Phân Phối & Fax 38409317 Sản Xuất antien_js c@yahoo . Q.fpt. Q. Vận Tải-Đại 38848301.com 4 Bất Động Sản-Xây Dựng & Quản Lý GIÁM ĐỐC NAM Lê Xuân Cường GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Luật GIÁM ĐỐC Nguyễn Nam Tiến NAM Đoàn Trường 0913919094 VINA Công ty An Tiên Cổ Phần Công ty Vạn Vạn Đô Cổ 360 Bến Vân Đồn.v sgn@hc n m. Q. P 12. P 13. 38219857 Fax 35123786 . 4. P 3. P 6. 4 Vận Tải-Đại Lý biscoage nt@hcm. 4.com. 38262061. 17-19 Hoàng Diệu.vnn.vn DNTN K. 38219494.vinali hcm. Vận Tải Biển 39430016 Fax 38262059 Tầng4. Q. Vận Tải Biển 38268455 Fax 38261887 0913907921 Công ty Vinalink Cổ VINA Phần Giao Nhận Vận Tải & Thương Mại 145-147 Nguyễn Tất Thành.vnn. 4. nk.fpt. P 12. vn 33 Khánh Hội. 4. P VINA Tải-Cn 12.vn 0913803840 Công ty Trân Châu VINA TNHH Mạng Lưới Vận Tải 25 Đường Số 45. GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Nguyện 0913804452 Công ty T & N TNHH VINA Sản Xuất Vận Tải Xây Dựng Thương Mại GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Cúc Chi 0913868563 VINA 109/2 Lê Quốc Hưng.com. P 18.B.f pt.vn 76-78-80 Nguyễn Thần Hiến. Q. 4.vn ttcvn@hc m. 39434502 (08)35123787. P 12. Q.pearlt srans. Lý 38848321 Fax 39408224 pearltran www. 38264338.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Tiến NAM Thưởng HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 4 39410176. 4. Q.vn vn 0913910997 VINA 228 Bến Vân Đồn. 4 Giao Nhận & (08)62804435 Dịch Vụ Vận Fax 62804435 Chuyển vinalink@ www. 4 38262060. Q. Phần Q. 4 Chống Thấm-Các Nhà Thầu (08)38347552 Fax 38348379 tnnco@s aigonnet. 4 38255239. 4. 4 Bao Bì-Vật Liệu (08)38485855 Fax 38485856 nguyencu cchi@hc m. 4. 4. 38219856.

sotra hcm.com. Q. Nhận Vận Tải Quốc Tế 4 Ngô Hoàng Trung 0918134356 Công ty Vinacam Cổ VINA Phần Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng 4 Xây DựngThầu Tổng Hợp 203 Hoàng Diệu. 4. www. 4.co m.sotra sotranstft ns. 4. Q. Q. Vận Tải-Đại 39409053.vnn.trang corp@hc my. 4. Cá Nhân38256630 Fax Nhà Buôn/Đại Lý 38296580 Phần Cứng thinhminh thien@vn n.D TNHH VINA Cơ Khí Thương Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Trần Huy Hiền 0913926161 VINA TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC DIA CHI 59 Nguyễn Tất Thành.com m.com.vn . 4. 38264873 Fax 38264873 Bưu Chính(08)38494341. P 6. P 12. ns. Q.ne t Lê Tuấn Mỹ Liên 0918106054 Công ty S.vn n. Q.vn.vn GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Thanh Thủy 0918311839 Thịnh Minh Thiên Công ty TNHH Phát VINA Triển Công Nghệ Tin Học GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Trà My 0918650501 VINA 15 Đường 41.vietm c@viettel y.8267 sonna@e ne.bienh oasugar. stdtco@v nn.T. 4. Xn Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế 1B Hoàng Diệu.com.ec uline.net 326 cuhcm.Giao Q.L TNHH 224 Đường Số 48. P 5. VINA Thương Mại . Q.vn @hcm. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 4 Cơ Khí-Nhà Thầu. www. 4 Máy Vi Tính (08)38297060. Q. 4. NAM Nguyễn Anh Sơn 0913927779 VINA Công ty Eculine Việt Nam Liên Doanh Phòng 201-402. 4.vn info@sotr ans. Gia (08)38220209 Công & Sản Xuất stdtco@y ahoo.Hoàng Diệu. 386-388 Toà Nhà Sài Gòn House. 4 Giao Nhận & Dịch Vụ Vận (08)39962022 Chuyển transmyx.vn info@slvi etnam.vn Công ty Trang My Cổ Phần 442-444-446 Nguyễn Tất Thành.eculi Vận Tải Biển 38266256.vn 4 Giao Nhận & (08)39560946 Dịch Vụ Vận Fax 39560947 Chuyển sotrans@ www.net 4 Đường ĂnSản Xuất & Bán Buôn 4 38269717. Q. Lý 39409054 Fax 39401582 www. NAM Hoàng Quyến GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM 0913955882 0918074470 VINA Công ty Miền Nam Cổ Phần Kho Vận 1B Hoàng Diệu.vn vn 4 eculine@ 38266255 Fax vnn. P 13. P 8. www. 62619880 Fax 62619879 vinacamd www. 4.vn . P 13. P 13.vnn. vn. 39401581. P 18. NAM Trần Huy Vũ VINA Công ty Đường Biên Hòa Cổ Phần-Cn 34-35 Bến Vân Đồn.co m. Dịch Vụ Phát 22183546 Fax Chuyển Đặc 22183837 Biệt 39409054.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GIÁM ĐỐC NAM Phan Hồng Sơn 0913924345 Công ty S.

P 14.phuc ong@vnn attuong. QUẬN HUYỆN 4 Công ty Nguồn Vina TNHH Công ty Đức Minh MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ GIÁM ĐỐC DIA CHI GIÁM ĐỐC NỮ Bùi Thị Thanh Thư 0903009963 MOBI Cơ Sở Chính Hưng GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thị Anh Đào 0903031376 Công ty Phú Cát Tường 137A Nguyễn Chí MOBI TNHH Thương Mại Thanh. WEBSITE 38384137 (08)38370528 39202571 (08)38652804. P 9.co . 5 Bếp-Trang Thiết Bị Chuyên Dụng hsducmin (08)62974735 h@vnn. 4. 5. 5.vn m . 5 Khách Sạn 232 Hùng Vương. 5 Giấy-Nhà (08)38656739. P 12. Tư-Cn 0902410729 Công ty Kim Dung MOBI TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 489 An Dương Vương. Q. 5. Phân Phối & 38643460 Sản Xuất Khách Sạn Bông Hồng 107/3 Ngô Quyền. 37701627. 5. 38617877 37700369. 5. Q. Quảng Cáo In Bao Bì 5 GIÁM ĐỐC NỮ Hoàng Thu Hường 0903116767 Công ty Hương Thủy MOBI Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất 5 12 Trần Xuân Hòa.v 62974736 n 4 Thuận Kiều. 37701597. Q. 107 Bến Vân Đồn. Tầng1. P 7.37700371 38554256 Fax Các Sản 38577809 Phẩm phucattu www. P 9. 39745249 (08)37701625. P 8. Thực Phẩm. ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 5 Quần Áo Lót Phụ Nữ-Sản Xuất & Bán Buôn 5 Ô Tô-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Tùng 38321780. P 11. In-Bao Bì 37700370 38800371. 37701626. Thương Mại39432348 Fax Các Công Ty 39432346 GIÁM ĐỐC Phòng 102. 22125761 Fax 38321780 67 Đỗ Ngọc Thạnh. 5.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Hồng Hạnh NỮ Nguyễn Thị Bé Tý GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Dương Thị Nga SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0919006263 VINA 0902183403 Công ty Thành Nhân 85Bis Nguyễn Trãi. Đỏ Q. P 2. Tòa Nhà Nam Việt. 5 Giấy-Các Sản Phẩm NỮ Lý Thị Thu Hà 0902732227 GIÁM ĐỐC NỮ Thạch Nguyệt Minh 0903000663 Công ty Vĩnh Hồng MOBI Hưng TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 0903003580 MOBI NAM Đào Vũ Thân LĨNH VỰC KINH DOANH 39432347. Q. Q. Q. 5. 5. P 15. MOBI TNHH Thương Mại Đầu Q. Q.

P 12.oc62837715 co@hcm.vn (08)39967429 GIÁM ĐỐC NAM Hồ Quang Đặng GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Hương GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Quốc Lương GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Minh Tuấn NAM Trần Long 474A Trần Hưng Đạo. P 9. Q. 38575968. Q.evl@hcm 39974319 . 5 Hóa Chất (08)38479045 . 328 Nguyễn Trãi. 5. 5.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NAM Nguyễn Hữu Tài 0903312398 NAM Phan Cảnh Thái CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH MOBI DNTN Nguyễn Long 114 An Dương Vương. 5 Ngân Hàng 0903339448 Công ty Việt Long TNHH Sản Xuất & Kinh 33 Nguyễn Kim. P 7. MOBI Trang Thiết Bị Học P 9. P 15. Đường 5 Trường HọcSản Xuất & Bán Buôn Thiết Bị 38534080. P 2.V. Nhựa-Bao Bì 38206870 38206762 Ngân Hàng Đệ Nhất TMCP 39236073 ficomban k@hcm.v ach. 38535771 Fax 38534080 dantri_13 5@yahoo . Vụ Tư Vấn Đầu Tư 0903339349 MOBI 715 Trần Hưng Đạo. 5 Xe Máy-Sản Xuất & Bán Buôn 0903320368 Công ty Đức Thái MOBI TNHH Xây Dựng & Thương Mại 127/9 Dương Tử Giang. Thương Mại & Dịch Vụ Q.vnn. 5. MOBI Doanh Nhựa Thương 5.vnn. 5 Xây DựngThầu Tổng Hợp 39550526 Fax 39550249 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 38561735 duthaco @hcm.vn . P 8. MOBI TNHH Thương Mại Dịch P 1. Q.L TNHH 481 Phan Văn Trị.vn n. 5.v nn.com 5 Xe Máy-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Tùng 5 May MặcCung Cấp Phụ Liệu thienphu (08)35395969 . 5. Q. Q. vnn.com n 0903330127 Công ty Dân Trí TNHH 135 Nguyễn Chí Thanh. Mại Tổng Hợp 5 (08)38201169. 0903336456 MOBI Công ty Tý Râu TNHH 0903338188 Công ty Thiên Phước 22/66/3 Trần Bình Trọng.lienth cm.vn GIÁM ĐỐC NỮ Bạch Kim Tuyền 0903323834 MOBI Công ty Liên Thạch TNHH Xây Dựng 5 Xây DựngThầu Tổng Hợp 39235759 Fax 39231675 litaco@h www.vn GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Thanh Thủy 0903323320 MOBI Công ty E. Q. 5. Q. P 1. Q. 5. 5.

(08)38417758 Vật Liệu 0903346688 Công ty Sĩ Tâm TNHH MOBI Thương Mại & Sản Xuất 5 (08)37201711. P 13. vn .dunlo pinfo@dun vietnam. Mại GIÁM ĐỐC NAM Lê Tiêu Diệu Huy 0903626345 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Huỳnh Gia Huệ NAM Trần Văn Hiền ĐIỆN THOẠI BÀN 0903340988 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Cơ Sở Tiêu Diệu Huy Sản Xuất 277/1 Trần Phú. 5.vn hoangdat @saigon net. MOBI TNHH Dịch Vụ Thương Q.v www.co lopm.com. Q.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903339819 CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Trần Thái Khanh 0903339895 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Phạm Ngọc Khanh Bùi Thị Đức Hoàn NAM Nguyễn Văn Sĩ QUẬN HUYỆN MOBI DNTN Vi Anh Dũng 229 An Dương Vương. Xe-Nhà Phân 39239110 Fax Phối & Sản 38350959. MOBI Cửa Hàng Hoàng Thịnh Q. 5 Thực Phẩm. P 4. EMAIL WEBSITE vianhdun g@hcm.38552282. P 9.vn.vn n. Q.vn duphfire @hcm. MOBI Vụ Phòng Cháy Chữa 5. P 1. Q. P 9. vietnam. 5.v nn. Q. 5. Cháy 5 Phòng Cháy. P 8.vn www.c www.vnn. 5 Kim Khí-Sản Xuất & Bán (08)38417758 Buôn MOBI Công ty Gia Thái TNHH 85 Nguyễn An Khương. 5. Bảo Hộ Lao 37201712 Động 37201713 0903606363 Công ty Đức Phương TNHH Thương Mại Dịch 41 Phan Văn Trị. 5. 143 Nguyễn Chí Thanh. Q. Phụ Gia Chế 38593291 Fax Biến 38593291 Công ty Hoàng Đạt 135D (133K5) Nguyễn MOBI TNHH Thương Mại Dịch Chí Thanh. Vụ 5 Cách Nhiệt Nóng Lạnh.tanph m nn. Xuất 39140235 0903643187 Công ty Tân Phú Vinh MOBI TNHH Thương Mại & Sản Xuất 5 Mã Vạch-Hệ (08)39406479. uvinh. 5. NAM Phạm Ngọc Lý GIÁM ĐỐC NAM Trần Sơn Tường 0903615596 Công ty Sơn Vĩnh 68 Phùng Hưng. P 11.deest om onetanphuvin vietnam. P 13. Thống & 39406479 Thiết Bị 39406012 16B Hàm Tử. P 2. 5. 5 Vỏ Xe/Lốp 38350959. liphuvi@ vn hcm. 5. Q.co h@hcm. Q.39234650 Fax Thiết Bị 38383107 5 In-Nhà In (08)62921289 62921285 5 May MặcCung Cấp Phụ Liệu (08)37139988 37139987 0903632685 241 Lê Hồng Phong.

38290651. Q. P 14. Bù Loong 0903700579 MOBI Ngô Thị Bích Ngọc 0903700787 Công ty Liên Hợp MOBI TNHH Sản Xuất & Thương Mại EMAIL 5 Công ty Việt Phương MOBI TNHH Công Nghệ Môi Trường Hoàng Đức Thắng ĐIỆN THOẠI BÀN WEBSITE rinnaidaih iep@gma il. 5. op-aritavn valve. Công ty Tân Diệu Phát 147 Tân Thành. Q.v n 5 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38491918. Q. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH Quà TặngSản Xuất & Bán Buôn 38548791 Fax 38548795 5 Xây Dựng Dân Dụng 38390435.com.vnn.v n 38561251 39572414. 5.com dongphu onget@h cm. 39202728. P 12. P 15. 5. Viên CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Phạm Hòa Hiệp NỮ Hứa Ngọc Trang ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Trường Thịnh Xây Dựng GIÁM ĐỐC Lâm Quang NAM Thành 0903666144 MOBI DNTN Bảo Thành GIÁM ĐỐC NAM Diệc Ban 0903684550 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Lê Hồng Phương 0903699071 GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ DIA CHI 336 An Dương Vương. 39202632 39202634 5 Khuôn Mẫu baothanh (08)37175486 . 39572415 Fax 39572413 lienhop@ www. P 8. 38356339 Fax 38356339 5 Bếp Gas/GasThiết Bị Dùng Gas (08)39202633. 5 Ốc. 560-562/1 Nguyễn Trãi. Gia Công & Sản Xuất DNTN Huy Phát Thương Mại 209 Nguyễn Tri Phương. MOBI Hưng TNHH Một Thành 5. 39202728.vnn. P 4. 38227990 38290651 5 770A/1 Trần Hưng Đạo.pte@yah 37175487 oo. TNHH Nhựa 5.lienh hcm. MOBI Công ty Đại Hiệp TNHH Q. Q. 5 Cơ Khí-Nhà Thầu. Tặng NAM Lê Công Lợi 0903656868 MOBI 0903661640 720 Trần Hưng Đạo. P 2. 5. P 14.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Quách Dũng Phong 0903647078 Công ty Huệ Thanh Tầng1. 5. Q. 5 Xe Máy-Sản Xuất & Bán Buôn 19 Nguyễn Kim. 5. Q. 38491919 38497443 (08)38234050. P 7. Q. 39202632 39202634 Đá Mài (08)39202633. P 9.vn . 200 Hải Thượng MOBI TNHH Thương Mại Quà Lãn Ông. 5. 0903661799 Công ty Hoàng Thiên 471 Hồng Bàng. Q. Vít.

5.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Quang Tuấn GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Lâm Ngọc Hùng GIÁM ĐỐC NỮ Dương Nghi Diệu Lâm Dạ Thảo Đào Hồng Quang GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Diệp Bảo Cánh GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Lý NAM Trần Hà Tử NAM Mai Văn Án SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Vinh Quang TNHH Điện Tử 0903700858 MOBI 0903701754 MOBI Cơ Sở Hồng Phong 0903703179 MOBI 0903703852 Công ty Lạc Nghiệp TNHH Xây Dựng Giao MOBI Thông Thương Mại & Kinh Doanh Nhà Công ty Hiệp Lực TNHH Kỹ Thuật Công ty C. Liệu Xây Dựng 5.vn pccc. 5. P 1. 5. 5. Thuật 0903705200 MOBI 0903706274 DNTN Tân Vĩnh Tiến MOBI Sản Xuất Thương Mại 0903706740 MOBI 8 Tản Đà. LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Điện ẢnhTrang Thiết (08)39300400 Bị Cho Công 39330742 Nghiệp Phim & Cho Studio (08)38243046.C TNHH Quảng Cáo Tiếp Thị DIA CHI 58 Huỳnh Mẫn Đạt. 5 746-748 Trần Hưng Đạo. P 10. 5. Xây Dựng38536315.38591196. 38404431 Thương Mại 39607180. Q.com sfmarketin www. 18A Ngô Quyền.com. 5. 5 54 Triệu Quang Phục. 37540555 37540666. Thầu Tổng 39690181 Fax Hợp 39607180 EMAIL WEBSITE tuando@ hcm. P 10. P 6. P 2. Q.tknvn techforce 39312895 . Q. MOBI TNHH Thương Mại Kỹ Q. 37541168 . Đại Lý & Cố 38591197 Fax Vấn 38556186 5 Nhựa-Thiết Bị & Máy Móc 5 Vật Liệu Xây Dựng 5 Giấy-Các Sản Phẩm 5 Điện LạnhThiết Bị tienphon www.vn 5 Quảng Cáo.vn xdlacnghi ep@yaho o.v n hlco@hc m.fpt. Công 38404429 Nghiệp. P 15. Nhựa-Các 38258462.strike g@strikef forcevn. 5 792 Nguyễn Trãi. Q. 5. Cửa Hàng Đại Nam Vật 5 Trịnh Hoài Đức. 5.tienp (08)38983032 Công gdvkt@v hong38982252 Nghiệp.com @hcm. (08)35261492 www. Sản Phẩm 38246064 38223582 Điện LạnhThiết Bị (08)38404430.co orcevn.vnn.com Thương Mại 38592965 (08)37540999. P 10. P 14. P 2. 5 0903704497 MOBI 0903704718 Công ty Tân Kỷ Nguyên 17 Phan Phú Tiên. Q. Q. Q.co m m info@tkn vn. Q.C.vn n. nn. Công ty Tiên Phong Dịch Vụ Kỹ Thuật QUẬN HUYỆN 142-144 Dương Tử Giang.

co m GIÁM ĐỐC NAM Lâm Viễn Minh 0903708453 39 Gò Công. 5. 39507610 m.vn com.H.thms@hc www. 5. Công Chúng 38336386 Fax 38308262 GIÁM ĐỐC NAM Chu Shao Chang 0903708079 MOBI Công ty Hạnh Phúc Cổ Tầng3. 5 Khu Công Nghiệp (08)37160331. PR-Cố Vấn 38308260.vn GIÁM ĐỐC NAM Lâm Trúc Nhỏ 0903709199 MOBI Công ty Hiệp Phúc Cổ Phần 606 Trần Hưng Đạo. P 1. 5.vnn. P 2. Q. Q. P 8.com n.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Dũng 0903707075 MOBI Công ty Việt Cổ Phần Truyền Thông 77 Trần Nhân Tôn. 5. Mại 5 Cân (08)39509499 .vn GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thị Thùy Trang 0903717459 Công ty Trang Anh 173 Huỳnh Mẫn Đạt.vn GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Thành Vũ 0903708490 MOBI Công ty Phong Dủ TNHH 236 Hồng Bàng. 5. P 13. vietcomm www. 5 38308261. 5 Hàn-Công Nghiệp phongdu (08)39509499 www. 39244639 Fax 39244525 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Xuân Đông 0903709578 Ttâm Giao Dịch MOBI Thương Mại Quốc Tế Chợ Lớn 631 Nguyễn Trãi.vnn.vn omm. Q. P 15. Q. Vụ 5 Nước-Hệ Thống Lọc 38383753 Fax 39232105 tranganh @hcm. P 11. P 11. 5. 5. vnn. 38584043 38584336 phuthuan co@hcm. Q. 5.vn 0903709828 Công ty TNHH Bao Bì MOBI Nhựa 99 5 Bao Bì-Vật Liệu (08)35125448.38574421 Fax Cho Thuê 38574422 cbc@hc m. 5 Xây DựngThầu Tổng Hợp 39244525.vietc @hcm. 37160765 37161031 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thuần Công ty T.thms. . 39174019 35125448 baobi99_ camloi@ yahoo. Q. P 8.com n.phon weld@vn 39507610 gdu. 715 Trần Hưng Phần Khai Thác Đạo.vn 30 Phước Hưng. 5 Văn Phòng. P 9. Q. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Q.vn GIÁM ĐỐC NAM Dương Thuận Long 0903723448 Công ty Phú Thuận MOBI TNHH Chế Biến Lâm Sản-Vpđd 5 Lâm Sản (08)39620832. Q.S TNHH 87 Phù Đổng Thiên MOBI Sản Xuất & Thương Vương.M. Quan Hệ 38336385. 5.fpt .

Các Sản 38566092 Fax Phẩm 38566092 info@ant haibinh. Vụ 5 Công ty L.lhcctv Thống. 38730147.vn com lk@hcm. Q. Vụ Tư Vấn 38730072 38730145 GIÁM ĐỐC NỮ Lê Ngọc Lam Điền 0903732269 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Tường Vi 0903742999 MOBI Áo Cưới Tường Vi 0903746818 MOBI Công ty Lê Hoàng TNHH Thương Mại 35 Trần Xuân Hòa. 39607583. 5 150 Trần Hưng Đạo B. 38272165 38293019 (08)38562003. P 9. P 12.v vietlaptop. P 7. (08)37512095 www. P 3.Công ty 754 Trần Hưng Đạo. Q.trung et@vol.com m . Q. P 4.com Quang Học go@anth aibinh. Vụ 5 5 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE Thực Phẩm. P 10.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Đồng HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903725683 Công ty Quan Lợi 670 Bến Hàm Tử.f pt. minhviet Thiết Bị & Hệ 38304456 Fax @saigon Thống 38304456 net. Kính GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Việt Quân 0903728666 MOBI NAM Phan Văn Hội 0903730028 Trung Việt . P 11.n 37512095 ibinh. Q.vn GIÁM ĐỐC NỮ Ngô Thị Thu Phượng 0903726421 Công ty An Thái Bình 84A Hùng Vương.38553673. 5 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)39915433. 5.antha Kính & Kính phuong. MOBI TNHH Thương Mại Mắt Q. 38 Tân Thành. 5.co m Viễn Thông. Thiết 38234128 cctv. P 2. Đầu Tư-Dịch 38730148. 5.K TNHH Dịch 82 Châu Văn Liêm. 5.vn (08)38293019. 5.sales@lh www. 38552768 39555479 info@thie www.com Bị Kiểm Tra GIÁM ĐỐC Công ty Tân Minh Việt TNHH-Cn 77 Hùng Vương.com .38302473. 5.co emoi. 5. 5 Hóa Chất 205 Trần Bình Trọng. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Q.Công ty MOBI TNHH Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Phương 0903748696 MOBI Công ty Thiết Kế Mới TNHH ctytrungvi www. Q.c Kính-Mắt om. 5 39234323. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Q. Vụ Tư Vấn Đầu Tư Q. nn. P 7. 5.thietk tkemoi. 5 Cưới-Dịch Vụ 5 An Ninh-Hệ (08)38234127 . Nội Thất-Nhà 39231757 Fax Thiết Kế 38352323 GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Sơn GIÁM ĐỐC NAM Đào Thanh Liêm 0903748078 Quân Việt . Nhà 38452450 Buôn/Đại Lý Phần Cứng (08)38730146. 5.

com. 5 914 Nguyễn Trãi. 38655649. 5 Vận Tải-Đại Lý GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Minh Dương 0903787880 MOBI Công ty Kim Hưng Đạo 51 Trần Hưng Đạo B.v n. P 14. 5 Khuôn Mẫu (08)38578967. 5 Mực In (08)39814253 39816702 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đình Quác 0903786772 MOBI DNTN Thiên Thiên Hương-Cn 532 An Dương Vương. 5. P 9.com 2@yahoo . Vi Tính & Tin 39231352 Fax Học 38383156 0903790998 Công ty TNHH Mỹ MOBI Phẩm Cao Cấp Nhật Bản 57B Trần Hưng Đạo.c 39492030 es@yaho om. 5. 38655930 38655930 banlv@h cm. P TNHH Thương Mại 6.com GIÁM ĐỐC NAM Trương Vĩ Kiến 0903757866 GIÁM ĐỐC NAM Lý Minh 0903764393 MOBI Cơ Sở Lý Minh 80/4 Lê Hồng Phong. Q. 38655930 38655930 (08)38650921. P 13.vn o. 38655929. 5.thanhcabl ongthanh. P 6. Q.tancu (08)38428341 . P 13. 54313471 38508359 mifuki@v nn. 5. 5. www. 5 In-Bao Bì Cơ KhíTrang Thiết Bị 38307276 (08)38506872. Q. Q. ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 5 tancuong www.mifuk nhatviet0 i. P 2.vn. 5. Q. 38655929. P 8. 5.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 426-428-430 Nguyễn Trãi. Q. P 9. 38655649.vnn.com 38390521 (08)38650921. 38663249 38578967 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hữu Thạch 0903776981 MOBI Công ty Huy An TNHH 105-107 Phùng Hưng. 5. 5. 5 Mỹ PhẩmSản Xuất & Bán Buôn Công ty Viễn Đông MOBI TNHH Tư Vấn & Thiết Kế Xây Dựng 101/17 Nguyễn Chí Thanh. Q. 5 Xây DựngThầu Tổng Hợp NAM Minh GIÁM ĐỐC NAM Trần Hữu Tưởng 0903800154 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Sĩ Tử Cường NAM Lý Vỹ Ban 0903801511 0903801743 MOBI Công ty Toàn Liên Phương Cổ Phần Công ty Hiệp Thành MOBI TNHH Thương Mại Dụng Cụ Cơ Khí WEBSITE Điện-Dây & Cáp Công ty Tân Cường MOBI Thành TNHH Dây & Cáp Điện GIÁM ĐỐC EMAIL 127 Trần Văn Kiểu. hiepthan h@hiepth anhtradin g. Q.vn . Q. 5 39237610.

P 2. 38468874. Điện-Dụng 39350058. (08)38117568. 201 Hùng Vương. Kẹo-Nhà Sản 38397507 Xuất 39256434 (08)39317341.vn vn daiphong www. com toanluc@ www. Giao Nhận & 39207274. Sản Xuất 39316529 39318144 5 Bột Mì 5 Túi Xách.v 38296410 cm. 5 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Thu Công ty Lê Khánh TNHH Thương Mại 915/2 Trần Hưng Đạo. P 1. Cụ & Thiết Bị 62650817. GIÁM ĐỐC NAM Trần Ngọc Sơn 0903805434 Công ty Đại Phong MOBI TNHH Bột Mì GIÁM ĐỐC NAM Tạ Thành Phát 0903806218 Công ty Kim Nam Phát 17-19 Tân Hàng. 38237146 39317745.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN GIÁM ĐỐC NAM Dương Diễn Tân 0903801816 Công ty Sơn Thủy TNHH Dịch Vụ Vận 435 Nguyễn Trãi. 39316561. MOBI TNHH Thương Mại Dịch P 15. fpt. Mứt. Q. P 7. Phân Phối & 38439337. Giấy-Nhà 38439336..daiph (08)38296408 . (08)39315315. Giấy Văn Phòng Phẩm Q. Q. 5. 5. Q. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Lê Hữu Đỉnh 0903803140 MOBI GIÁM ĐỐC Nguyễn Ngọc NAM Lâm 0903803716 Cơ Sở Lâm Phát Sản MOBI Xuất Bánh 129/13 Nguyễn Trãi.vn hungtaico ltd@hcm. P 10.vnn.vn lekhanhc o. Q. P 10. 5. 38552112 Fax tuong853 38536976 8@yahoo . MOBI TNHH Thương Mại Sản Q. 5. 5.DNTN 406 Trần Hưng Đạo.vn. Cáp 38113852 38114510.ltd@fpt.co. Q. Dịch Vụ Vận 39207275 Chuyển 39207276.toanl hcm. 5. 5 0903805106 MOBI Công ty Toàn Lực Cổ Phần Thương Mại 34-36 Phan Văn Trị. 5 5 5 5 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)39207273. Bao Vải 5 Giấy-Các Sản Phẩm EMAIL WEBSITE mct@vnn . 5. Thành Công . 384359 38495133.com (08)38232988 38232989 .com. 62650818 38497168. 38322814. 38112294 Kệ-Hệ Thống (08)38477905 Kệ Chứa 38422594 Hàng (08)39250325. uc. Bánh. P 9. Q.com. 5. MOBI Chuyển & Thương Mại 5. Quốc Tế GIÁM ĐỐC Nguyễn Đức NAM Minh 0903802702 Công ty Minh Cường Thịnh TNHH Thương MOBI Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện GIÁM ĐỐC NAM Quách Tài 0903802959 Công ty Hưng Tài 493 Nguyễn Chí Thanh. Xuất Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Nghĩa 0903807048 MOBI 10 An Điềm.ltd@h ong.vnn.v n n tkt_tuong @vnn. P 2. P 2. Q.

Q. P Mại Và Sản Xuất 10. @asta.. 5. P 14. 39231277. 5.Công ty MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 932 Nguyễn Trãi. Vụ Tư Vấn 38467846 m. EMAIL sonhienc o@hcm.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 5 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Khắc Hải 0903807084 Công ty Đồng Xâm Phát TNHH Sản Xuất MOBI 54 Nhiêu Tâm.com.vn . Nghiệp-Cung 38399453 Cấp Trang 38399453 Thiết Bị ctykhang dieu@hc m. services www. P 5.. 5 Hóa Chất (08)38355939. P 13. 5 Ô Tô-Các 39230860 Fax Nhà Buôn Xe 38363587 Mới GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC NỮ Trần Phương Hạnh NAM Võ Hòa Thuận NAM Low Kok Chiang 458 An Dương Vương. 5. 39783681 en@hcm. Q. 5.co com.vn 38562798 Fax 38593306 tdco@net centervn. 5.vn m. Q.vn GIÁM ĐỐC NAM Vương Vị Quang 0903808389 GIÁM ĐỐC NAM Yang Chi Heng 0903809528 MOBI TCông ty Jampoo-Vpđd 0903809600 MOBI Công ty Vạn Phú TNHH 528 Ngô Gia Tự. 39235634.vn 5 Nhựa-Thiết Bị & Máy Móc (08)38941182.vn.vn. 5 LĨNH VỰC KINH DOANH Nữ Trang. Q. P MOBI TNHH Tư Vấn Đầu Tư 6.asta. Dẹt. Q.f pt. com. 38957248 38955125 hcmoffice @jabooc orp.fpt. Q. 38366516 Fax 38366474 dongxam @hcm. 5 Thủy Sản 38380754 Fax 38380754 0903812866 Công ty An Thành TNHH Thương MạiMOBI Dịch Vụ-Đại Lý Toyota Việt Nam 606 Trần Hưng Đạo.net 5 Công (08)39252500. 5. P 9. Q. Q. P 2. 5. 39784805 vnn. Q. Mạ-Sản Xuất & Bán Buôn Xây Dựng Dân Dụng ĐIỆN THOẠI BÀN 38366987.yello wpages/fol an (08)39782954. nhutnguy Lò Xo-Vòng.folan constructio Đầu Tư-Dịch (08)38467846 .fpt. P 4.vn www.vn n. cs@asts. 38356448 38396615 0903811806 MOBI Công ty Sơn Hiển TNHH Thương Mại 35/17M Phan Văn Trị. Trang Sức Thời Trang Xi.vn asta@hc m. Dựng 5 0903807640 Công ty Phong Lan 47/9 Trần Hưng Đạo.folan@hc n. Thương Mại 5. Thương Mại XNK Vàng Bạc Đá Quý GIÁM ĐỐC NAM Bùi Công Thành 0903807274 Công ty Thành Dũng 239 Hải Thượng Lãn MOBI TNHH Thương Mại Xây Ông. P 2.com vanphuco @hcm.vnn. & Xây Dựng 5 0903807647 MOBI GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Đinh Thế Phong NỮ Trần Thị Kim Hòa DNTN Kim Hòa Thương 12 Triệu Quang Phục.fpt .vn Khang Diệu . WEBSITE www. 5.

38362060.lienb ravel@hc angtravel. 5. mmyche com mico. 38373996 . 5. Q.vn n. Q. P 1. Q. P MOBI TNHH Sản Xuất 15.com. Q.ki www. P 5. 5 Vật Liệu Xây Dựng GIÁM ĐỐC NAM 0903821575 Công ty Tường Nguyên 437-439 Trần Hưng Đạo MOBI TNHH Thương Mại & B. Kim Loại. 38373858. P 8. 5. Sợi Thủy 38373880 Tinh. Thương Mại 5 Xăng DầuCung Cấp Trang Thiết Bị 38551028 Fax 38567538 GIÁM ĐỐC NAM Lương Hòa 40 Kim Biên.vnn. 5 39231893. P 4. P 14. Xuất & Bán 38559017 Fax Buôn 38562016 Phương Diên Khiêm GIÁM ĐỐC NAM Cao Trần Dũng 0903822896 GIÁM ĐỐC NAM Chiang Hsien Tai 0903825866 Công ty Kim Mỹ TNHH 6 Phước Hưng.vn .v.c m. Q. Nhựa. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 5 Bia RượuBán Buôn (08)38999324 35116990 GIÁM ĐỐC NAM Từ Quý Thành 0903817133 Công ty Liên Bang 92 Nguyễn Biểu. Hóa Chất 38587049.vn chi. . P 1. Văn Phòng38302645. MOBI Nam) TNHH Công Q. MOBI TNHH Thương Mại Du 5. 38587049 38587050 Bồn Chứa(08)38373879. GIÁM ĐỐC NAM Ngô Văn Bông 0903818881 MOBI Công ty Khang Thịnh Cổ Phần 93 Trần Phú. 5.vnn. vnn. Xuất Vật Liệu Xây Dựng 5. 5. Lịch 5 Du Lịch-Đại Lý (08)38589577. 5 Công ty Liang Chi (Việt 248-250 Cao Đạt.kimm mmy@ki ychemico. 38588955 38587875 GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Trí 0903818070 MOBI Cửa Hàng Thuận Trí 5 Hương Liệu (08)39912938 39912938 0903818838 Công ty Mỹ Hoa Phong 188 Nguyễn Thị Nhỏ. Nghiệp 5 EMAIL WEBSITE lienbangt www.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Quý 0903813265 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Sơn Hà Anh TNHH DIA CHI 224 Cao Đạt. Q.v.vn om kt@hcm.vn dungh. P 13.vn 39236293 (08)38587049. 5. Bị 38391069 Fax 38323241 GIÁM ĐỐC NAM Phạm Thanh Đệ 0903819156 MOBI Xn Kinh Doanh & Sản 21AB Đào Tấn. P 1. 38587049. Trang Thiết 38307804. MOBI Hóa Mỹ Phẩm 5. Q. Dịch Vụ 5 Xe Máy-Sản 38559017. ctuongng uyen@hc m. Q.liang @hcm. .com liangchi www.

GIÁM ĐỐC 0903829569 thaibinhh (08)38359852 otel@hc 38395864 m. Q. Q. 39841043 hoangnam@hc m. 5.fpt 38395864 .vn om 5 hp@hun Điện-Dụng (08)37521122 www.fpt.vn . NAM Lê Hoàng Nam Công ty Trường Minh MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 63 Hải Thượng Lãn Ông. P 2. 5.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM HỌ VÀ TÊN Mạnh Quốc Lương SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903827416 Công ty Đông A TNHH 300-302 Nguyễn Trãi.T.c Cụ & Thiết Bị 37515050 phong. 5. Q. Chợ Thương Mại 5 Du Lịch-Đại Lý www. 5. 5. P 3. Q. P 8.vnn. 5 GIÁM ĐỐC NAM Lê Việt Quân 0903829096 MOBI Công ty Việt Khanh TNHH 26 Thuận Kiều.vn (08)38207833.vn vietma@ (08)39731489.v 39731724. Băng Nhạc38267641.vinex phuoc@h adsaigon. 5 GIÁM ĐỐC NAM 0903829146 Công ty C. hcm. Hóa Chất 38608698 salesviet 38608698 ma@hcm . P 11. Khí Đốt-Xăng 38208688.vn vietchuan (08)38359852 @hcm. P 12. MOBI Phần Quảng Cáo & Hội 5. Q.c cm. Q. Hóa Chất 5.hung gphong.fpt.vn 0903829188 Ttâm Du Lịch Vinexad Sài Gòn-Công ty Cổ 68 Phước Hưng.vnn. Sản Xuất Thiết Bị Điện 5 (08)37719340. P MOBI Thương Mại Dịch Vụ 8. Q. 5 Khách Sạn 728/13/3 Trần Hưng Đạo. 5 Vi Tính & Tin 22122620 Fax Học 22122620 ctc@hcm . Điện-Dụng 37712211 Cụ & Thiết Bị 37719734 477 An Dương Vương. P 1. n. 5 Cửa ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE GIÁM ĐỐC NAM Diệp Văn Phát 0903827648 Công ty Thái Bình TNHH Xây Dựng Kinh MOBI Doanh Nhà & Khách Sạn GIÁM ĐỐC NAM Trần Quỳnh Đức 0903827798 MOBI Công ty Việt Chuẩn TNHH GIÁM ĐỐC NAM Phù Chí Dương 0903828630 MOBI Việt Mã . 5. Q. 5. P 10.C TNHH MOBI Thương Mại Dịch Vụ Tin Học 897/11 Trần Hưng Đạo.Công ty TNHH 562 Nguyễn Trãi. Hóa Lỏng 38207834 Đóng Chai 38207834 (08)38958377.fpt.com om 5 (08)38267788. P 8. Q. Sản Xuất & 38267643 Bán Buôn 38267644 Dương Trừng Dũng GIÁM ĐỐC NAM Tào Trí Phước GIÁM ĐỐC NAM Hồng Chánh Chí 0903829317 Công ty Hùng Phong MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 105B Ngô Quyền.fpt.

5 Bồn ChứaSợi Thủy daphagro www.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NAM Phan Tấn Mỹ 0903830755 MOBI Công ty Thành Nguyên 38 Kim Biên.co 39207342 Kim Loại.vimin corp.tsg. 5 (08)37191082. P 6. 22165857 38122921 (08)39505373. 5. Sản Xuất 38570797 38570798 minhqua ngco97@ hcm.vn. P 9. com. P MOBI Thương Mại Xuất Nhập 3. P 15. .vn/vts. Q. Phân Phối & 38538184.vn .vnn. 5. 5 Hóa Chất 5 Giấy-Các Sản Phẩm CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN 0903834687 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Sinh 0903836080 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Lợi Thể Linh 0903836528 MOBI Cơ Sở Quyền Ký 0903837010 MOBI 0903837923 Công ty Thịnh Sơn MOBI Hưng TNHH Sản Xuất Thương Mại 0903838631 Công ty Việt Tiến Tung 719 Trần Hưng Đạo. TNHH 5 Hương Liệu GIÁM ĐỐC NAM Lê Minh Chiến 0903831546 MOBI Công ty Tân Gia Phát TNHH Xây Dựng 282 Hàm Tử. 5. P 13. P 5. Q.com. P 5. 18/13 An Bình. vnn. 5. Doanh GIÁM ĐỐC NAM Ngô Chí Hưng GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đình Bách Lâm Trọng Lương Công ty Đại Phát Cổ Phần DIA CHI 43 Nguyễn Tri Phương.v. QUẬN HUYỆN 5 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE mythu92 (08)38291491 @yahoo. Thương Mại38306066 Fax Các Công Ty 38306066 208H Hùng Vương. up@hcm. Q. Giày-Thiết Bị 39900590 Sản Xuất 37191082 Công ty Vimin Công 528 Ngô Gia Tự.vn (08)37624848 37624848 (08)37335427 37325320 (08)38122921. vnn. 39505374. vn www. Q. Nhựa. gvts@tsg html . Q. P 1. 39103532 com tangiaph at@hcm. .daph (08)39207917 Tinh. Q. Bao Bì Giấy 5 Bao Bì-Vật Liệu NAM Nguyễn Quang Công ty Minh Quang TNHH Xây Dựng 253 An Dương Vương.vn m .com thinhsonh www.v. 5. 5. MOBI Shing Hợp Tác Kinh Q. Bơm-Nhà 38552868. 5. www. Q. P 5. 5 Vật Liệu Xây 39236649 Fax Dựng 39242240 GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Công Đáng 0903833877 MOBI Công ty Việt Hòa TNHH 234 Hàm Tử. 5.tshung@tshvn. Q. Nghiệp Hóa Chất-Vpđd 5.com vts@tsg.c minhcuon om. agroup. Khẩu 5 38350586.com vn.

com 38362677 . P 7. 5. Dựng GIÁM ĐỐC NAM Lê Quang Huy 0903847504 MOBI 0903848486 Công ty Đông Sâm 13 Trần Xuân Hòa. P 4. Q. 5. P 14. 22170222 39915297 5 Điện-Các Thiết Bị (08)38127374. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch 11.fpt minh. 39615613 Điện LạnhThiết Bị (08)38114844 Công 38117219 Nghiệp.vn GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC 5 LĨNH VỰC KINH DOANH ktice@hcm .nghi @hcm. GIÁM ĐỐC NAM Trần Lập 0903846981 Công ty Anh Trường MOBI TNHH Thương Mại Thiết Bị Công Nghiệp GIÁM ĐỐC NAM 0903847405 Công ty Thiên Trí Thịnh 36A/18 Trần Hưng Đạo MOBI TNHH Thương Mại Xây B. WEBSITE phathung co@saig onnet. 5.com NỮ Lý Thoại Ngọc NAM Huỳnh Hiển Minh 0903846908 DNTN Nghi Minh 12/2 Trần Hòa. Kỹ Thuật Q.vn 5 Hàng Không(08)39892519 Các Dịch Vụ cholontic keting368 @hotmail . . 5. MOBI Thương Mại & Dịch Vụ 5. 62938956 38127372 47 Huỳnh Mẫn Đạt. Q. Dệt Kim-Sản 22458024. 5. P 5. Q. Q. Thương Mại EMAIL alone160 162@yah oo.vnn. Q.v nn. Vụ Du Lịch 5 Du Lịch-Đại Lý (08)22170111. 5. P 5.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ HỌ VÀ TÊN Ngụy Kim Hía SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 0903841398 MOBI Công ty Phát Hưng TNHH Thương Mại Công ty Hợp Lực TNHH 19A Hùng Vương. Xuất & Bán 22458025 Buôn 38562953. 28 Phú Giáo.com NAM Nguyễn Bảo Lộc 0903843075 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Quách Hơn Thái 0903845823 Công ty Quốc Thái MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Du Lịch 12C Trần Phú. & Thương Mại GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Nguyễn Đức Bính NAM Lưu Bá Trí Công ty Thuần Huy 128 Trần Tuấn Khải. P 4. Nghiệp-Cung 35370327 Cấp Trang 54474786 Thiết Bị 5 Xây Dựng Dân Dụng 5 Đóng GóiMáy Móc 39232434 Fax 39232433 machiner y@hcm. 5 Công (08)35370327. TNHH Máy Móc Thiết Bị Q. Q. P 10. 5 Du Lịch-Đại Lý (08)39520262 0903846251 Công ty Triều Dương 336 Trần Hưng Đạo B.vn nghiminh www. P 7. 5. QUẬN HUYỆN 5 ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38578836. MOBI TNHH Dịch Vụ Du Lịch Q.com. 62938955.vn vn anhtruon gco@yah oo. 5.

39241771 Fax 39231656 vanlock www. 5 5 5 5 5 39234790 Fax 39238649 WEBSITE khacdao @hcm.vnn. Khách Sạn (08)39781070. 5 Điện Thoại Di Động (08)38232900 38232901 GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Công Thành 0903881707 MOBI Công ty Ánh Vân TNHH 207/1A Trần Bình Trọng.vnn.com ster. Q. 5. Thương Mại Nguyễn Khắc Đạo 0903850538 MOBI HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 5 Cơ Khí-Nhà Thầu. P 5. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Lộc 0903889783 MOBI Công ty O. Gia (08)22167985 Công & Sản 35160911 Xuất 5 Sữa & Các Sản Phẩm Sữa EMAIL GIÁM ĐỐC NAM Võ Quang Minh GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ Võ Thị Mai Anh 0903853328 Trường Ngoại Ngữ Tân 243 Nguyễn Chí Thanh. P 14. Khâu/Máy 39316541.vn . TM & DV An Thi GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Thanh Hoàng 0903864065 MOBI Công ty Sin Sin TNHH Thương Mại GIÁM ĐỐC NỮ Huỳnh Xuân Đào 0903869869 MOBI Công ty Gia Phú TNHH 11Bis Học Lạc.E. Q.com 39231657. n Kèm-Công 39316539 Nghiệp Nữ Trang. Q. MOBI DNTN Bạch Thiên Nga Q. 39780539. MOBI Tri Giao-Công ty TNHH P 12. 5.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903850275 Công ty Kim Minh Ngọc 62B Đỗ Ngọc Thạnh. Thiết Bị Công Nghệ Mới 5. sinsin@h May & Các 39314292 cm. 129 Bạch Vân. 5. 5.Công 809/23D Trần Hưng ty TNHH Đạo.co 39242897 m 0903888071 110A Ngô Quyền.com Máy (08)39316540. Q. P 1. Xuất Nhập Khẩu P 3.vn 39235172. 5.v Loại Máy Đi 38435523. 5.T. P 3. 38381784 Fax 39232569 vansangt rdg@hcm .fpt .giaph u.vn marketin Giáo Dục-Tư (08)38420084 www. Q. Trang Sức Thời Trang Xi. Q.otec. 5. Q. @hcm. P MOBI TNHH Sản Xuất & 14. P 5. P 8. GIÁM ĐỐC NAM Ngô Văn Sáng 0903900174 MOBI Công ty Văn Sáng TNHH Thương Mại 158 Lê Hồng Phong. Mạ-Sản Xuất & Bán Buôn Ô Tô-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Tùng www. 62656596 39781070 GIÁM ĐỐC NỮ Lã Di Hưng Trần Ngọc Điệp .vnma g@vnma Vấn 38420084 ster. 5 Máy Móc avimex@ (08)39234331 walla. 5.vn de n. Q.C TNHH 62 Nhiêu Tâm.

co (08)38826982 nhphuon m. Q. 39801972 5 Điện-Các Thiết Bị www.com giadon@f pt. 38380482.vn GIÁM ĐỐC NỮ Bùi Thị Thúy Nga 0903902785 Công ty TNHH Công Nghệ D. P 12. Bù Loong 38567289 Fax 39552532 anhthe@ saigonnet . 5.mpe. Q. Q.vietn d. 0903907001 Công ty Thành Công MOBI TNHH Ắc Quy 178-180 Hồng Bàng. Q.C-Ttâm Công MOBI Nghệ Mới Ngành Kim Hoàn GIÁM ĐỐC NỮ Trịnh Khiết Trinh 0903902821 MOBI 0903903541 MOBI 0903904745 Công ty Mạnh Phương 272A Nguyễn Trãi. 5 Ốc.HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG TRƯỞNG ĐẠI NAM Yang Yi Chung DIỆN 0903900869 0903901303 CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NAM Tống Quang Lâm QUẬN HUYỆN Công ty Sincerity MOBI Engineering TNHHVpđd Tầng25. P 5. 5 Cơ Sở Gia Đôn Bánh Ngọt 60 Nguyễn Văn Đừng. 5 Văn Phòng Luật Sư Phạm Cao Thái 86 Ngô Quyền. Xi. P 15. Trang Sức 39241362. 5.manh mpe@ma phuong.fpt. Q. Dịch Vụ Điện GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Phạm Cao Thái NAM Thái Văn Rê NỮ GIÁM ĐỐC Huỳnh Quang NAM Thanh GIÁM ĐỐC Phạm Ngọc NAM Phước 56 Nghĩa Thục. com. 5.vn MOBI Công ty Anh Thể TNHH 110 Nguyễn Thị Nhỏ. 5 MOBI Cơ Sở Ngọc Ánh Guốc 31A5 Hùng Vương. Kẹo-Nhà Sản 39626442 Xuất 39627374 EMAIL WEBSITE www. Vít. Chung Cư Phúc Thịnh. Q. Mứt.c@hcm amjewelryt . 5. P 6. P 7. P 8. P 9.fpt .com www.vn ech. Thời Trang 39232415. 5.vn Luật Sư (08)38763966.vn . Q. 5. Q. 5. P 1.vn 5 Giày-Đóng Giày (08)38446680 39903260 5 Ắc-QuyCung Cấp 5 Công Nghiệp-Cung (08)39138184 Cấp Trang 39146989 Thiết Bị (08)38750800 thanhcon gbattery @hcm. 5. 341 Lô A. Mạ-Sản 39241363. 5. 5 Sắt 54050721 Fax 54050724 sincerity @hcm. MOBI TNHH Thương Mại & Q.vn n. P 1. 62641233 g.Cao Đạt. Xuất & Bán 39241604 Fax Buôn 39241611 Bánh. 0903908613 Công ty Bohler MOBI Uddeholm Precision Strip-Vpđd 104 Nguyễn Biểu. Phạm Trọng Huy 0903905863 LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ĐIỆN THOẠI BÀN Nữ Trang. (08)39626441.

Q. 5.com 5 Dịch Thuật (08)54022491.caes arhotel. Công 62939166 Nghiệp. 5.vn GIÁM ĐỐC NAM Đinh Đồng Hiệp 0903914391 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Chiu Chao Yen 0903915578 MOBI Khách Sạn Caesar 34-36 An Dương Vương. Thống & 39713122 Thiết Bị 38648228 sales@th www. -Thông Dịch 54022492 Viên 54022493 vietmyqm @hcm. P 2.vnn.n etnam.Công ty MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tin Học 133B Trần Bình Trọng. Q.fpt. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Trường Sơn 0903911005 Tiến Trung . 5.vn Công ty Thảo Bình MOBI TNHH Thương Mại Dịch 63 Trần Phú.com. 39480326 Thương Mại hiepcoltd @hcmc. Q. 5. Q. Q.vn n. 5.net .mpany@ 39974558 hcm. Q. P 7. P 9. Dịch Thuật Tư Vấn 5. 5 Khách Sạn (08)38216883 GIÁM ĐỐC NAM Quang Đắc Hiền 0903916083 Công ty Tam Hữu MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 93 Nguyễn Tri Phương.vn n.vn u. 5 Giấy-Các Sản Phẩm (08)39406844 .vn 263 Tân Thành. 5 Quảng Cáo38382269 Fax Bằng Đèn 38382269 Neon 0903914278 MOBI 26 Phan Huy Chú. P 4.thaoaobinh. 5. 5 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38444662 khanhnv @hcm. Q. P 7.sanh 38254814 cm. Q. 5.Công ty TNHH Công ty Đồng Hiệp TNHH Cơ Điện Lạnh 5 WEBSITE trung(08)38359733 best@hc 39291398 m.vnn. 5 GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Tín 0903913576 Công ty Lê Nhật Tân MOBI Quảng Cáo Dịch Vụ Thương Mại 296 Nguyễn Trãi. Q. www.vn GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Đỗ Thị Cẩm Bình 0903919448 NAM Lê Quang Minh 0903919550 MOBI Công ty Việt Mỹ TNHH 104 Ngô Quyền.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH Điện Lạnh & Tủ Lạnh-Sản Xuất & Bán Buôn Thiết Bị. vn GIÁM ĐỐC NAM Hứa Thanh Bình 0903909527 Công ty Hữu Đại TNHH 418/4E Trần Phú.sanhu@h www. MOBI Thương Mại & Dịch Vụ 5.com binh.vn GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Trà My Trung Huy . 5 Điện LạnhThiết Bị (08)39172607. P 15. P 7. Phụ Tùng Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL huudaico (08)22446365 . Vụ 5 Mã Vạch-Hệ (08)39782272. P 10.

Q.vn 39301421 .com.com. 5.vn 5 Luật Sư quocluat(08)38479230 .vn m. Q. P 11.vn (08)39306350. MOBI Sản Xuất Thương Mại Q. 38379005 38361066 5 5 datphong (08)39732964 .Hương Liệu 39730313 co@hcm.giang mail@hc iao. Tư Công Nghiệp 5 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 0903927989 Công ty Bảo Hoa TNHH 301 Hùng Vương. P 14. P 7. P 9. MOBI TNHH Dịch Vụ Thương Q. 39303545 Các Công Ty vnn.hoo. 38379003. 38397578 indochine Thiết Bị www. Mại & Sản Xuất 5 Điện-Dụng (08)38248727 Cụ & Thiết Bị 0903925858 MOBI 5 Xe Máy-Sản Xuất & Bán Buôn NAM Nguyễn Văn Hải GIÁM ĐỐC NAM Tôn Thất Cẩm Huy DNTN Ngọc Huy Thương Mại 211 Nguyễn Tri Phương.vn Điện-Các Thiết Bị GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC EMAIL donglinhc o@yahoo .v @vnn. Q.vn n 38578107 indochine www.v n 5 39506925. 5. Thời Trang 5 (08)39636612.c (08)38390262 . Công ty Đạt Phong MOBI TNHH Thương Mại 507 An Dương Vương. 5. Q. 0903921366 Văn Phòng Luật Sư MOBI Quốc Luật 605 Nguyễn Trãi. 5. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38379004. 5. Mai Ngọc Hương 0903920948 NAM Từ Vĩnh Lợi ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Công ty Tâm Lệ TNHH 396 Trần Hưng Đạo. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tiến Đức 0903927710 Công ty Đông Dương 143 Trần Hưng Đạo B. 5.hipo ompany wer. Hệ Thống & om. vnn. Q. Thực Phẩm 38537141 Fax Đã Chế Biến 38573607 NỮ Lưu Thị Mỹ Lệ 0903921517 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Khưu Lệ Linh 0903922968 Công ty Đông Linh MOBI TNHH Thương Mại & Sản Xuất 141 Lương Nhữ Học.fpt .dong mail@ya Âm Thanhduongvn.com. Q. P Thương Mại 11. 5. P 9.vnn.lawco@h 38479232 cm. Q. P 11. 5 May MặcCung Cấp Phụ Liệu 0903924815 Công ty Hải Châu 38A Vũ Chí Hiếu. 5. P MOBI Cổ Phần Xây Dựng Đầu 10. May Mặcbh@hcm. 5. P 13. 39636613 39635890 WEBSITE ungngthanh @hcm.com haichauc www.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Thành NAM Ứng GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903920508 Công ty Phương Nam MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 247 An Dương Vương.vnn.

Q. 5. MOBI TNHH Thiết Bị Vệ Sinh Q. Q. Dây Curoa & 37127944 Đai Truyền 37129391 0903936488 Công ty Đại Thanh Bình TNHH Thương Mại & 915-917 Nguyễn Trãi. Q. Phụ Liệu com timdo@x uongnutti (08)38639352. 5 Nhựa Composite (08)37225341 37225341 Công ty Tân Thái Hưng 25 Ngô Quyền. P 6. Q. 39842477 n. P Kim 15.cm.vnn. Sản Xuất Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Văn 0903949923 Công ty Văn Hiệp Hưng 11 Phan Phú Tiên. 5. 5.co Động 38235384 xuongnut m. P 6. 5.vn 5 Thiết Bị Vệ Sinh-Sản Xuất & Bán Buôn 39508836 Fax 38555948. TNHH 5.v Cung Cấp gnuttimdo. 39508836 5 Dệt Kim-Sản (08)37222584 Xuất & Bán 37222583 Buôn . thienphuc mdo.com 5 Nhựa-Các Sản Phẩm fonliplasti (08)39961495 c@yahoo 39961495 .daith Bảo Hộ Lao (08)38235385 binh@hc anhbinh. Q. P 5. P 10. 5. Q.vn m timdo@h May Mặcwww. Q.com Du Lịch-Đại 38639351 thanh@g Lý 38663783 mail. GIÁM ĐỐC NAM Ngô Mộc Hà 0903951756 MOBI Cơ Sở Vinh Quang Dệt 90 Nguyễn Thị Nhỏ. P 14. P 11. Q. EMAIL WEBSITE daithanh www.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Kim Liêng 0903928883 Công ty Thiên Phong MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Hồ Xuân Dương 0903929654 MOBI Công ty Huy Duy Huy TNHH GIÁM ĐỐC NAM Thái Chiêu Điền 0903933585 MOBI GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Âu Ngầu NỮ Vương Mỹ Linh QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 164 Phùng Hưng. 5 Nhựa-Bao Bì (08)22368799 22368799 259 An Dương Vương. P 10.com. 5 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI GIÁM ĐỐC NAM Lưu Nam Tài 0903939218 Công ty Thiên Phúc MOBI Thành TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch GIÁM ĐỐC NAM Quang Hỷ Hiền 0903949886 Công ty Phong Lợi MOBI TNHH Một Thành Viên 274 Hàm Tử. 5 (08)37129392. 5. 5. 5. 5 54 Nguyễn Văn Đừng. Hộ Lao Động 5 0903936833 Công ty Tim Đỏ TNHH MOBI Sản Xuất & Thương Mại 510 Hàm Tử.xuon (08)38953894 .vnn. P MOBI Sản Xuất Trang Bị Bảo 14.

5. Q. 5.vn GIÁM ĐỐC NAM Võ Công Kháng 0903961012 Công ty Sáng Tạo MOBI TNHH Lắp Ráp Điện Tử 36 Trần Phú. P 15. Thương Mại 305 Cao Đạt. P 1. 5.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thành Long 0903954362 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Trương Ngọc Thành 0903954842 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Long Thành Long TNHH Công ty Quế Thanh TNHH LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 289 Nguyễn Trãi. Q. 5. 5 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ NAM Quảng Diệu Hưng 0903980789 MOBI DNTN Thương Mại & Sản Xuất Tiến Thành WEBSITE yellowsta r@hcm. Thuận Kiều Plaza. P 7. P 1. P 4. Q. 38244110 38244116 Nguyễn Thị Cẩm 0903972755 Anh Công ty Khang Giai MOBI TNHH Phòng 1801. ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL (08)38809354 813 Trần Hưng Đạo. 5.caud aotienthan caudaotie Điện-Dụng (08)35101511 h. Q. 5.m. P 1.vn GIÁM ĐỐC NAM David Chua 0903955055 Công ty Vĩnh Sơn Cổ MOBI Phần GIÁM ĐỐC NAM Hồng Trung Chánh 0903955866 Công ty Vĩnh Khang MOBI TNHH Thương Mại Dịch 18-20 Hàm Tử.com 11 Nguyễn Thi. nthanh@ Cụ & Thiết Bị 35101510 www.com .Hồng Bàng. TNHH Q. Thương Mại Kỹ Thuật 5 (08)38206788.vnn. 190 Tháp C. www.vn. 5 Đèn-Sản Xuất & Bán Buôn 5 Điện LạnhThiết Bị (08)38444533 Công 38447262 Nghiệp. Thiết 38106828 viscodn -vn. Tầng18. 38244108. Điện Tử-Các 38207879 Linh Kiện 38206788 vo3000@ gmail. Vụ Quảng Cáo 5 Quảng Cáo. 5 visco@hc An Ninh-Hệ (08)38106827 . P 15.co m GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Viết Đức 0903964099 MOBI Công ty Đức Đức Thịnh 354 Bến Hàm Tử. 5.tienth vnn. 5.(08)38498152 @hotmail Các Dịch Vụ 38106432 .com Bị Kiểm Tra @vnn. 5. P 13. Q.vn anhelectric s. Q.com. Q.visco Thống. Q. 5 khanggiai Hàng Không.v nn.vn www. Đại Lý & Cố 39238538 Fax Vấn 39242909 vinhkhan gco18@v nn. 5 Cửa (08)38651733 NAM Trần Kim Đức 0903971797 Công ty Minh Đức MOBI TNHH Thương Mại 246 Hồng Bàng.38363130. 5 Bếp Gas/GasThiết Bị Dùng Gas (08)38244115. P 5.

com. An Ninh-Hệ 39553750. P 14. www.taitou com.vn @taitouc h. 38627143 38632761 (08)39550738. 39552031. n. Công 22412599.vnn. Mạ-Sản Xuất & Bán Buôn GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Chu Mạnh Nghĩa 0907980456 NỮ Phạm Nguyễn Vân Khanh NỮ Hoàng Thị Bích Liên MOBI Công ty Ngọc Việt TNHH Thương Mại 190 Nguyễn Trãi. Gia Công & Sản Xuất CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ HỌ VÀ TÊN Phùng Lệ Mai ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 942 Nguyễn Trãi.vivot security ek. MOBI Lò Xo P 11.com. Trang Sức Thời Trang Xi.moxa taitouchv . 5. Các Công Ty 39231837 Fax 39231205 (08)38632762. P 3.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903988618 Tiến Đạt . Thông Tin 5 GIÁM ĐỐC NAM Hà Thanh Liêm 0907754797 Công ty Hàn Tranh MOBI TNHH Một Thành Viên 25A Trần Phú. Q. Q. Thương Mại Dịch Vụ 5 Tranh-Khung 38399113 Fax Tranh 38399113 5 Nữ Trang.vn 39235534 Fax 39235534 5 (08)38108053.Công ty MOBI TNHH Sản Xuất Máy Công Nghiệp GIÁM ĐỐC Trương Minh NAM Dũng 0903993666 Công ty Nam Thiên 835/26 Trần Hưng Đạo. Q.fpt. Tô WEBSITE tidaco@v nn. P 4. Q. Nhựa-Bao Bì 38429174 38103500 5 hoangtha (08)37204288 . Triển Công Nghệ 5 GIÁM ĐỐC NAM Trang Sanh 0903995522 Công ty Quốc Quang 274 Hải Thượng Lãn MOBI TNHH Nông Sản Thực Ông. 39552348 GIÁM ĐỐC NAM Lý Hào Minh 0903999683 GIÁM ĐỐC NAM Trần Tô Hà 0903999770 Công ty Taitouch Việt 5A/2Bis Trần Phú. Phẩm 5 Hương Liệu 5 Cơ Khí-Nhà Thầu.nhcarsea Bọc Mui Nệm 37204288 t@yahoo. Thiết 39552347 Bị Kiểm Tra 39550737. 5. Thống. n www. P 4. 5. 5. Q. 39231482. 5. Thiết Bị 39128904 39231206. Q. com . Thương Mại39231205. 5. P MOBI TNHH Nội Thất Salon Ô 4. chvn. QUẬN HUYỆN 5 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)22412588. 5. 5. 38630556. Xuất In Bao Bì Nhựa 0908048983 Công ty Hoàng Thành 470 An Dương Vương. support@ www. vn (08)39451449 39451449 DNTN Hạnh Phong SX 184/1-2 Lương Nhữ Học. Q.vn.v itouchvn.vn namphuo ngcoltd@ hcm. Nghiệp-Cung 39318499 Cấp Trang 39310146. P 14. Q. P 5. MOBI TNHH Đầu Tư Và Phát P 1. GIÁM ĐỐC EMAIL loxohanh phong@ sales@ta hcm. 0908042931 Công ty Đại Huy Hoàng MOBI TNHH Thương Mại Sản 264 Hàm Tử. 5. MOBI Nam TNHH Công Nghệ Q.

Q.39232016. MOBI Cửa Hàng Xương Kiểu Q.v www. 5. 5 Du Lịch-Đại Lý nhigia(08)38659561 co@vnn. Văn Phòng 5 (08)38116990.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Nguyễn Văn Hùng 0908103887 MOBI Công ty Tịnh Nghi 29 Trần Hưng Đạo B.net 5 In-Thiết Bị (08)39141987.vn . P MOBI Đông Y Dược 14.pnhc pnhco@h o. P TNHH Máy Văn Phòng 6. 38933620 38202379.8 221581 38221585. Q. Q. 5.co m vhlbearin (08)62958860 gs@yaho 62958850 o. com 5 Y Tế-Các Tổ Chức Phục Vụ 5 Bạc ĐạnVòng Bi HỌ VÀ TÊN Hồ Thị Hải Liên NAM Từ Triển Sáng NỮ Chung Phụng Bình ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 139 Nguyễn Văn Cừ. In-Mẫu Liên 38112096 Tục & Rời 38116991 Nguyễn Thanh Huy 0908162788 MOBI Công ty Nhị Gia TNHH 182 Triệu Quang Phục. 5 Điện Thoại Di Động Trần Thị Mỹ Phượng 0908117338 Công ty Phượng Hoàng TNHH Sản Xuất 184 Triệu Quang Phục. 5. 39141988 dailuan88 @yahoo. Q.com. GIÁM ĐỐC NAM Hạ Phi Vũ Công ty Vũ Hải Long MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 0908299566 139 Nguyễn Chí Thanh. Q. 0908222411 Công ty Đại Luân TNHH Xuất Nhập Khẩu 73 Triệu Quang Phục. Thương Mại Dịch Vụ Q. Thương Mại & Dịch Vụ P 11. P MOBI Thương Mại Dịch Vụ 10. Q. Xây Dựng & Sản Xuất GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Tân 0908286498 Công ty Sài Gòn TNHH 35 Đỗ Ngọc Thạnh. 5. 5.com dongydu oc_sg@y 35000238 ahoo.com. P 2. Q.vnn.net . P 9. 5. Trang Thiết 39233387 Fax Bị 39233387 Nguyễn Thị Kim Ánh 0908108999 MOBI Công ty Kim Ánh TNHH 11A Hùng Vương. cm.vanp phongph hongpham am. 5 Văn Phòng. P 2.webv n anphongp ham. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE (08)35265753 38480512 www.9974 298 5 Văn Phòng Phẩm-Sản Xuất & Bán Buôn 38384048 Fax 39241881 info@van www. 5. 0908165884 MOBI Khách Sạn Việt Trung 0908169314 400 Trần Hưng Đạo. 5. MOBI Thương Mại Thiết Bị P 12. P 4. 5. 62652604 vn 5 Khách Sạn (08)38221580.

Vụ Kỹ Thuật 5 tanhaido (08)38327900 . Q. P MOBI Thương Mại & Dịch Vụ 9. Q. anhphuo cdesign @vnn. Cáo 5 Quảng Cáo.ngMáy Nén Khí 38327901 co@vnn. Q.com m 0908421047 Công ty Tấn Điền TNHH Xây Dựng Tư MOBI Vấn Thương Mại Dịch Vụ Lê Thị Kim Hảo 0908425426 Công ty Tân Hải Đông MOBI TNHH Thương Mại Dịch 123 Tạ Uyên. P 13. 5. P 14.c en. Phân Phối & 39179639 Sản Xuất 38943905 Đặng Quang NAM Trầm WEBSITE Vận Tải-Đại 38573146 Fax Lý 38573146 0908304055 Công ty Vi Va TNHH Thời Trang & Áo Cưới EMAIL 5 NAM Dương Bá Đức MOBI ĐIỆN THOẠI BÀN 5 GIÁM ĐỐC Ngô Thị Mai Huệ 0908403644 LĨNH VỰC KINH DOANH Máy Vi Tính Cá NhânNhà (08)35126125 Buôn/Đại Lý Phần Cứng Công ty Anh Vy TNHH 94 An Dương Vương. 5.com. Q. 5. 5 Cưới-Dịch Vụ linhviva@ (08)39717091 www.vn .vn GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Tư 0908312147 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Phạm Ngọc Thanh 0908346968 Công ty Việt Hải TNHH 111/27D Trần Bình MOBI Sản Xuất & Thương Trọng. vn Chu Hồng Phước 0908440297 Công ty Anh Phước 133/15 Nguyễn Chí MOBI TNHH Thiết Kế Quảng Thanh. Q.v n info@itvi www.itviet etnam.co 39717096 oiviva.com. 5. Đại Lý & Cố 39571500 Fax Vấn 39572478 Lưu Thị Hồng Đào 0908443086 Công ty Tân Sanh 254 Hải Thượng Lãn MOBI TNHH Thương Mại Dịch Ông. 5. Mại TỔNG GIÁM ĐỐC NAM James Kow Kim Song 0908381188 MOBI Trường Tin Học VSIC GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ 36 Nguyễn An Khương.vn 38501732 om.38535408.com m 5 Địa Ốc td39232728. P 9. Q. Q. HTX Vận Tải Thương Nghiệp QUẬN HUYỆN 544 Trần Hưng Đạo. P 2. Vụ Giấy 5 Giấy-Nhà (08)38943905. Q.tandi 729 Fax tandien. Q. 5.co nam. 5. congtyan hvy@yah oo. 5. P 3.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 5 Bảo Hộ Lao (08)38952283 Động 207 Trần Bình Trọng. P 7. P 2. 5.aocu yahoo. P 15.9232 support@ www. 5 TrườngTrung Tâm Đào Tạo 38363691 Fax 39232643 148A Trần Hưng Đạo.

Địa Ốc 38594579 Fax 38554688 daiaau@ yahoo. Q. Dịch Vụ Vận 62937898.s 39400230 @hcm.caola o.c caolampri 38118978 om nting@g mail. Q.ansicom Phân Phối & com. 5. 5. Quán Cà 38108776 vn Phê PhotocopyCung Cấp Máy 62934364. MOBI TNHH Thương Mại Dịch P 4. Q.com Cà Phê(08)38108773 .vn m. Thương Mại Dịch Vụ 5 GIÁM ĐỐC NAM Tất Đồng 0909151617 Công ty Thiên Lâm MOBI TNHH Viễn Thông Tin Học 5A/2 Trần Phú. P 9.vn caolam05 05@yaho (08)62680218.co m An Ninh-Hệ (08)38273830. com . P 3. P 10.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Tôn Thất Cẩm Đằng 0908453629 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Phạm Văn Thiệt 0908455445 Công ty Thông Thái 238Bis Lê Hồng Phong. Sản Phẩm 38233161 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Thanh Hương GIÁM ĐỐC NỮ Bùi Thu Thủy 0908600785 MOBI Công ty Cao Lâm TNHH May In Thêu 59/5 Thuận Kiều. 5 GIÁM ĐỐC NAM Võ Mậu Quốc Triển 0908640251 MOBI Công ty Sài Gòn-Rita TNHH-Cn 211 Nguyễn Văn Cừ. Q. Q. Thiết 38225442 Fax Bị Kiểm Tra 38237925 sales@th www.com. 5 Xe Máy-Sản Xuất & Bán Buôn 5 Cao Su-Các (08)22101077. 5.transi (08)39400073 . Chuyển 39127448 Fax 62937898 38594580.vn tuhienco @yahoo. 5. P 15. Q. Q.co am. Tầng13.com. 5. 5 GIÁM ĐỐC NAM Lâm Thuật Tài 0908818801 MOBI Công ty Lâm Thịnh Đạt 2B Phú Định. 22174693. TNHH 5 GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Hữu Chiến 0908884788 MOBI Công ty Tú Hiền TNHH 34 An Điềm. P 11. 62934366 Fax 62934365 (08)22174683. Vụ 0908570708 Công ty TNHH Giải MOBI Pháp Tự Động Hóa Công Nghiệp Cơ Phòng 1303. Q. 5. P 9.fpt Sản Xuất g . Giao Nhận & 62937887. 5 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DNTN Hưng Thịnh Thương Mại DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 205 Nguyễn Tri Phương.rita@vnn. Thuận Kiều Plaza. 5 GIÁM ĐỐC NAM Ngô Vĩ Hùng 0908688333 MOBI Công ty Đại Á Âu TNHH 138B Nguyễn Tri Phương. P 4. www. P 12. 5. Thống. 5 ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 38538559 sales1_tr Bơm-Nhà www. Lụa-In Lụa 62680217 mprinting. 5.thienl ienlam. 190 Hồng Bàng. Q.com. 5.

Tốc Hành 5 Kim Khí Điện Máy-Sản Xuất & Bán Buôn Thể Dục Thể Thao-Sản Xuất & Bán Buôn Dụng Cụ Vận Tải-Đại Lý EMAIL WEBSITE (08)35174373 Fax 35174375 www.puco mtech. P Một Thành Viên Vận Tải L 11. Q.c oo.com om . Máy Lọc Nước Q. 5. Q.vn 39236162 Fax 39231054 thaiminhq uang@hc m. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Phạm Mạnh Kỳ 0909225520 Công ty Anh Kỳ TNHH MOBI Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Nệm/ĐệmSản Xuất & Bán Buôn 18/7 Phan Văn Trị. P 2.P 8. 5 Công ty Mê Kông TNHH VIETTE 21A Mạc Thiên Tích. 5. 5. P 11.vn (08)38104696 38535735. 5. 5.vnn. NAM Thái Minh Quang 0938108699 87/44 Trần Phú. P 4. Tầng25.vnn. P 11. 62680217 Fax 38118978 Nguyễn Phan Quỳnh Như 0909444499 MOBI Công ty S. Q.39238680.A TNHH Quảng Cáo GIÁM ĐỐC NỮ Ngô Thị Thu Vân 0909977878 MOBI Cửa Hàng Trường Tiền 389 Trần Hưng Đạo. 5. Q.c m. Công ty Hòa Phong Thuận Kiều Plaza. 403 MOBI TNHH Một Thành Viên Lô F. Q.com . GIÁM ĐỐC NỮ Quan Bùi Linh 0938885993 GIÁM ĐỐC NỮ Vũ Thị Ngân 0974001179 NỮ Ttâm 353 Điện Máy VIETTE Điện Lạnh-Công ty Hữu 353 An Dương Vương. P 5. P Tô Thị Kim Dung 0976203604 L Phước TNHH Thương 11. Phòng 01.signc sca@hc onceptad. 5. 5 Quảng Cáo.vn om www. 5. Q.C. Chung Cư Nguyễn Thương Mại & Dịch Vụ Trãi. Đại Lý & Cố 39238679 Fax Vấn 39238681 5 Nước-Hệ Thống Lọc 5 Mỹ NghệCửa Hàng & (08)38443564 Các Nhà Fax 38424649 Buôn 5 Máy Móc (08)39491205 Fax 39491209 5 Két Sắt. Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Trần Thăng Lân NỮ Đàm Thị Kim Trâm VIETTE Công ty Thảo Ngân L TNHH Két Sắt Công ty Công Anh L. 5 613 Nguyễn Trãi. TỔNG GIÁM ĐỐC Cơ Sở Thái Minh MOBI Quang QUẬN HUYỆN 448 Trần Hưng Đạo B. P 2. 5. 62962105 Fax 38535055 22122727 conganhs www.T VIETTE TNHH Sản Xuất0982326098 L Thương Mại-Dịch Vụ Thể Dục Thể Thao 0983314206 ĐIỆN THOẠI BÀN 5 NỮ GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH 360 Hàm Tử. Q. Tủ An Toàn (08)62680218.cong port@yah anhsport.

0983944691 L Thương Mại Q. P 9. GIÁM ĐỐC Trương Tuấn NAM Dũng Công ty Hào Phát VIETTE 0989018083 TNHH Thương Mại & L Dịch Vụ 754 Trần Hưng Đạo.fpt .vn nh. Q.com vn tritue@trit uemarine bearings. Q. P 12. com ducthinhv www.thucp milyco79 hamdinhdu 6@vnn. 38323691 Fax 38355202 levanthu @hcm. ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 39230668 38359533 38300677 tranhonc oltd@vnn . 18 An Dương 0988088837 TNHH Một Thành Viên L Vương. Xuất & Bán 39613581 Buôn 38554136 xuonglon g@hcm. P 11.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH GIÁM ĐỐC NAM Vũ Quang Bình 0983355526 Công ty Sao Biển Xanh VIETTE 09 Nghĩa Thục.ducth 62728837 n@ducthi inh. 5. Mỹ Nghệ GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Thự Công ty Thiên Sơn VIETTE 0989001383 TNHH Xây Dựng L Thương Mại 23B Nguyễn Chí Thanh.v n n 5 Cao Su-Các 38549913 Sản Phẩm 38549913 5 Thủ Công Mỹ Nghệ-Sản Xuất & Bán Buôn 5 Thủy SảnBán Buôn Dụng Cụ Đánh Cá 5 Sợi-Cuốn Chỉ.f pt. Cuốn 39235442 Fax Sợi-Sản Xuất 39235442 & Bán Buôn ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 60 Phạm Hữu Chí. 5. Dựng & Dịch Vụ 5 Thương MạiCác Công Ty NAM Trần Minh Hớn Công ty Trần Hớn VIETTE TNHH Sản Xuất 0983838250 94 Gò Công.vn 38350007.com. P 5. Q. &/Hoặc Dịch 39232927 Fax Vụ Chăm 39232927 Sóc www. 38304410. 5. i. Hương Liệu 36114467 38552200 GIÁM ĐỐC NAM Mai Quốc Dũng 0983842773 Công ty Thái Lai TNHH VIETTE 33 An Dương Vương. 5. NAM Nguyễn Trí Tuệ VIETTE 0985995452 DNTN Trí Tuệ L NAM Ðào Ðức Thịnh Công ty Đức Thịnh VIETTE Tầng2. GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC 8 Phù Đổng Thiên Vương.thaila aigonnet. P 7. 5. Q. Q. Q. 5.vn thailai@s www. P Sản Xuất Thương Mại L 8. L Thương Mại Xuất Nhập Khẩu GIÁM ĐỐC 5 38550915. Q.v ong. P 2. Q.vn 5 Sức KhỏeSản Phẩm 39237194. P 13. 5. P 9. 5.vn . NAM Lê Thanh Tâm VIETTE Công ty Minh Lý TNHH 796 Trần Hưng Đạo. TNHH Thương Mại Xây L 5. Dịch Vụ Hóa Chất 5 Hóa Chất GIÁM ĐỐC NAM Triệu Hùng 0983889108 Công ty Xương Long VIETTE TNHH Sản Xuất L Thương Mại 5 Áo Mưa-Sản 39552690.

P VINA Cổ Phần Đầu Tư Phát 2. Q.vnn.co m. Q. P 2.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Tư Danh NỮ Trần Thị Bạch Yến SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 0913123980 VINA Cửa Hàng Quang Trang 67 Trịnh Hoài Đức. P 15. 35920704.anng anc@hc uyen. 5.v . Q.com. P 9. 35920706 Fax 35920706 5 Khóa 5 Thủ Công Mỹ Nghệ-Sản Xuất & Bán Buôn 132 Phạm Hữu Chí. 5. P 10. 5 Vận Tải-Đại Lý Ngô Thị Dung 0913455899 Công ty An Nguyên Cổ 556 Trần Hưng Đạo. m. Thiết 35885723 Fax Bị Kiểm Tra 39858243 info@vte www. Q. Thống. 5 Nội ThấtCung Ứng 39553390 Fax Vật Tư Trang 38593021 Trí 5 Xây Dựng Dân Dụng 38553810 Fax 38553810 5 Bếp Gas/GasThiết Bị Dùng Gas (08)38630796. 5 Gạch Men. 5 Âm ThanhHệ Thống & (08)35566247 Thiết Bị TRƯỞNG ĐẠI NAM Võ Văn Đức DIỆN 0913448724 VINA 25B Sư Vạn Hạnh. 38916888. P 13. 5. Q. 5.com. 5.com 38571790 GIÁM ĐỐC NỮ Hà Huệ Liên 0913134387 Công ty Hiệp Tân Tiến VINA TNHH Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Trương Văn Dũng 0913144049 Công ty Thiên Dũng VINA TNHH Tư Vấn Xây Dựng 65 Ngô Quyền. 0913131513 Công ty Thuận Hòa VINA TNHH Thương Mại 77/7 Nguyễn Thi. Q. 5. 5.vtech ch. 0913163318 Công ty Đại Minh VINA Phương TNHH 471 Nguyễn Chí Thanh. P 15. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE (08)35920705.vn n GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Kevin Ng NỮ GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM HTX Quyết Tiến Vận Tải Cơ Giới-Vpđd 38309202 .com. Gạch Ốp Lát. Triển 5 An Ninh-Hệ (08)38957347. P 13.vn vn Nguyễn Văn Hiệp 0913564085 Công ty Công Nghệ Việt 606B Trần Hưng Đạo. P 11.(08)38364677 Sản Xuất & Fax 38371698 Bán Buôn www. 5. Q. 38634792 Fax 38630797 daiminhp huong@y ahoo. VINA Phần Thương Mại Q. Q. Phạm Hưng Thanh Nhị 0913262623 Công ty Lam Phương VINA Nga TNHH 385 Trần Hưng Đạo B.hk lamphuo ngnga20 04@yaho o. 5.

P 11. 5. 5. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Phùng Hữu Dân HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0913603062 VINA 0913607228 Công ty Hợp Phước 800 Trần Hưng Đạo. Khâu/Máy 39485178. 5 Nước Khoáng 38552175.vinaki vinakip.canh huyHoan uyhoang. www. Thương Mại GIÁM ĐỐC NỮ Lương Mùi GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Hồng Quế 0913607613 Công ty Hưng Phú VINA TNHH Kỹ Thuật Tự Động GIÁM ĐỐC NỮ Đặng Thị Ngọc Tuyết 0913608755 VINA GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Huy Hoàng 0913626262 Công ty Huy Hoàng 123 An Dương Vương. 5. 5. 5. 5.vn n tuandat_ com@vn n. Cá Nhân38910031 Fax Nhà Buôn/Đại Lý 37101561 Phần Cứng 13D Trịnh Hoài Đức. Xuất Cân Điện Tử GIÁM ĐỐC NAM Trương Ngọc Tuấn 0913640106 VINA GIÁM ĐỐC NAM Cao Trí Sơn 0913661442 Công ty Cao Trí Sơn 131 Lê Hồng Phong. P 10. QUẬN HUYỆN 5 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38380330 Fax 38380328 (08)38444859. Q.com. Nghiệp (08)39106755. P 7. 38594490 EMAIL WEBSITE Hóa Chất (08)38642702 Fax 38650741 ctytnhhho pphuoc@ vnn. 38550640 Fax 39506502 5 Cân (08)39101250. tuandat @saigon net.13D 28 Phạm Bân. 5 90A Triệu Quang Phục. Vụ 5 28 Trần Tướng Công. 5.fpt. 5 Máy Vi Tính (08)37104236.vnn. 38640498 Điện-Dụng 38594491 Fax Cụ & Thiết Bị 39106756. Vụ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Lưu Bá Lễ NỮ Huỳnh Kim Hoa Công ty Mỹ Đại TNHH Thương Mại Sản Xuất Công ty Cổ Phần Khí Cụ Điện 1 Tuấn Đạt . Q. 38980109 Fax 38980109 225 Tân Thành.c g@huyho om angscale.v p.vn. P 3. P 10. P 13. VINA TNHH Thương Mại Dịch Q. May & Các 39485180 Fax Loại Máy Đi 38460445. Q. Q. Q. com cnhcm@ www. 5. 39104139 Fax 39101251 5 Điện-Các Thiết Bị (08)22444992. Kèm-Công 38640498. P VINA TNHH Thương Mại Sản 8.hung auto@hc phu.vn n qmd@ya hoo.vn hpwww.vn. Máy 62653587.vn . 22167975 Fax 54464578 5 Hoa TươiBán Buôn (08)35119454.com canhuyho ang@hc m. VINA TNHH Thương Mại Dịch Q. P 15. Q. P 13. 5. 5 Khóa ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Công ty Việt Dân TNHH 72 Tản Đà.DNTN Vi Tính 0913667223 VINA 0913715539 VINA Cửa Hàng Việt .v m.

P VINA Anh TNHH Trang Thiết 4. com. VINA Dịch Vụ Tư Vấn Q. P 13. 5. P 11. 5. Phát 5 Nhà Hàng (08)38402785 Fax 38402785 fatsake@ www. VINA Thượng Hải-DNTN Tiến Q. Thương Mại 5 Tư Vấn 39551772 Fax Thương Mại 39551773 HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Số 1 Cổ Phần Dụng Cụ DIA CHI 529 Hồng Bàng. Q. Q.MẠNG DI ĐỘNG GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Phạm Hữu Đức 0913717067 Cửa Hàng Hữu Đức VINA Thiết Bị Điện Công Nghiệp 29 Lương Nhữ Học. 5 Điện-Các Thiết Bị (08)35170336. 5. 5.v nn. P 9. Q. Điện Kỹ Nghệ Q. 5. 5.vn vnn. com secowww. 35172417 Fax 35172117 huuduc2 003@yah oo. Đề Can Giấy (08)38628985. Bị Y Tế 5 Y Tế-Cung 38301716. P 14. 5. 38628686 Fax 38628985 GIÁM ĐỐC NAM Lý Minh Đức 0913801332 VINA Công ty Đại Việt TNHH 100G Hùng Vương.vnn.saket hcm. P 12. Q. 5.vn .seco. 5.vn dkndaivie t@yahoo. huonghai. P 7.vn GIÁM ĐỐC NAM Văn Đức Phát 0913751272 Nhà Hàng Sakê 890 Trần Hưng Đạo. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE phamedic o@hcm. ac@hcm. P 9. Q. 38637556 Fax 38637556 chinhpha mco@vn n.com GIÁM ĐỐC NAM Trần Tiên Tiến 0913731969 Công ty Chính Phẩm VINA TNHH Thương MạiDịch Vụ 107 Phù Đổng Thiên Vương.c vn om. 5 Chiếu Sáng(08)37513512 Cung Cấp Fax 37513512 Phụ Tùng GIÁM ĐỐC NAM Trần Việt Anh 0913802600 Công ty Việt Anh TNHH 7 Phạm Hữu Chí.vn CHỦ TỊCH HĐQT Nguyễn Thanh NAM Nhàn 0913763172 Công ty Hoàng Phúc 277 Trần Bình Trọng. Cấp Trang 38352811 Fax Thiết Bị Cho 38352737 Y. 5 Hóa Chất (08)38660688. P 10. Q. Xuất In Bao Bì 5 Nhãn. 5 Điện-Các Nhà Thầu (08)38976206 Fax 38976446 GIÁM ĐỐC NAM Ngô Tuấn Anh 0913801418 VINA Công ty TNHH Seco 31 Nguyễn An Khương. Bác Sĩ GIÁM ĐỐC NAM Phan Hoài Bảo 0913791596 VINA 5 Máy Công Cụ (08)38956779 Fax 38956779 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thành Liêm 0913801003 Công ty Yến Phương 137A Nguyễn Chí VINA TNHH Thương Mại Sản Thanh.

VINA Công ty Du Lịch Dịch 5. 22123048 Fax 38537841 38383390 Fax 39232618 tuyetnga 56@yaho o. 5 Bánh.com n 38537842. Mạ-Sản Xuất & Bán Buôn ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38425767. www. Q. P 12. Vụ 5 Văn Phòng Phẩm-Sản Xuất & Bán Buôn 38547121 Fax 38547121 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Ngô Văn Thu NỮ Lê Thị Bích Kiều WEBSITE . 54330934 Fax 62620246 ttculdoscvn@h cm.com 0913840313 Ttâm Dịch Vụ Du Lịch & Cung Ứng Lao Động. 5. Q.com. P 8.vnn. Vụ Dầu Khí Việt Nam 5 Du Lịch-Đại Lý (08)37713481. 5 Phân BónSản Xuất & Bán Buôn 39235033 Fax 62962083 GIÁM ĐỐC NAM Phan Phong 0913815998 VINA Cơ Sở Phong & Linh 815A Nguyễn Trãi.vnn.v n 0913880888 Công ty Gấu Trúc 107B/19 Trần Hưng Đạo VINA TNHH Thương Mại Dịch B.v hinvn. 5 NAM Mạch Bội Can NAM Trần Vũ 5 LĨNH VỰC KINH DOANH Điện-Máy Biến Thế Tàu BiểnCung Cấp Trang Thiết Bị Đóng Tàu Nữ Trang. P 6. Kẹo-Nhà Sản (08)38622209 Xuất GIÁM ĐỐC NAM Hồng Khánh Lợi 0913813963 VINA Công ty Úc Á TNHH 298 Nguyễn Trãi. 38116576 Fax 38120652 EMAIL hanshinc o@hcmc. 5. 5. Q. 5. Q. P 8. Điện Tử 0913805147 Công ty Dũ Hưng Long 13-15 Gia Phú. Trang Sức Thời Trang Xi. Q. P 5. Q.25 Nguyễn Kim. Vụ 5 Huỳnh Thị Tuyết Nga 0913806780 VINA Cơ Sở Vững Mạnh 56 Nhiêu Tâm.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN 0913804213 Công ty Hán Sinh TNHH Sản Xuất 886/2-3-4 Trần Hưng VINA Thương Mại Cơ Điện & Đạo. P 7. Q. P 14. m. 5.hans netnam. 5. P 8.huyn gco@hc hlong.vn vn CHỦ CƠ SỞ NỮ GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Long Đảm 0913808338 VINA Công ty Huỳnh Long TNHH Thương Mại 511 An Dương Vương. Q. Mứt. 5 Giấy-Các Sản Phẩm (08)37521122 Fax 37515050 cosofongl inh@yah oo. 5 In-Thiết Bị GIÁM ĐỐC NAM Dương Quốc Cường 0913809662 VINA Cơ Sở Mỹ Hảo Sản Xuất Bánh Ngọt 116 Ngô Quyền. Q. VINA TNHH Thương Mại Dịch 5. P 13. 5.com (08)38640484 Fax 38617973 huynhlon www.

vn n. 5. P 9. Q.v m. P 10. P 11.yulun van@hc . P 10. P 6. 5. 5 Điện Thoại Di Động 0913910549 VINA Cơ Sở Phước Lợi 114 Hùng Vương. 5 Hóa Chất GIÁM ĐỐC CHỦ CƠ SỞ GIÁM ĐỐC NAM Tạ Quang Thịnh NAM Đinh Phước Lợi NỮ Nhan Thủy Nguyệt Công ty Phước Thành TNHH Nhựa Công ty Vinh Phú TNHH Thương Mại WEBSITE info@goo www. 5 0913898297 VINA DNTN Vân Hồng Thương Mại 996 Nguyễn Trãi.goodl dland. Nhựa-Bao Bì 39902173 Fax 39901628 31-32 Trần Văn Kiểu.vnn.co and. vnn. 5 Nhựa-Các Sản Phẩm TRƯỞNG ĐẠI NAM Trần Chí Thanh DIỆN GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ Đỗ Thị Viêng Thảo 0913906686 VINA CHỦ CƠ SỞ NAM Trương Chí Thiện 0913909291 Cơ Sở Vĩnh Thành VINA Cung Cấp Trứng Gia Cầm 50-52 Phú Hữu. Q. 38232585 Fax 38241169 ngthuynh an@hcm. 5. 37817671 Fax 38515564.vn 38553842 Fax 39507745 tramvttct @hcm. Q. P 7. Q. 5 0913902045 VINA Công ty Cần Thơ Vận Tải Thủy-Vpđd 8 Trần Văn Kiểu. Q. Các Sản 38552500 Fax Phẩm 39550995 0913909409 VINA Cửa Hàng Thực Đạt 72 Trần Hưng Đạo B.vn n VINA Tôn Kim Vân EMAIL (08)38515875.tw m.vn (08)38338120. 5. 5. 5 Thực Phẩm. 5. 5. P 2. 5 Vận Tải Biển Phan Quốc Cường 0913904782 Công ty Kim Quang VINA TNHH Sản Xuất & Thương Mại 544/25 Bến Hàm Tử. Q. 38115564 0913884877 NAM Trần Anh Kiệt NỮ SỐ DI ĐỘNG (08)38769851 Fax 38769851 vt@hcm.com. Q.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH Máy Vi TínhPhát Triển Phần Mềm & Trọn Gói Máy Khâu/Máy May & Các Loại Máy Đi Kèm-Công Nghiệp ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38968794 Fax 62821978 kwww. Q.vn Công ty Đất Lành TNHH Tin Học 105D Ngô Quyền.vn .com. 5 Vỏ Xe/Lốp Xe-Nhà Phân Phối & Sản Xuất 0913912355 VINA 173 Nguyễn Trãi. P 14. 5. 5.39506461.v nn. 38501812 Fax 38338120 38570646 (08)38234506. 5 (08)39901627. P 14. 38516601. Q.

dtradingco usa@usg rp. 5. 5. P VINA Cn 13.ladot hcm.f pt. 39571500 Fax 39572478 EMAIL WEBSITE talimico @hcm. Mạ-Sản Xuất & Bán Buôn Bếp Gas/GasThiết Bị Dùng Gas (08)37600735 Fax 37600736 38564440 Fax 38591626 (08)38535408.vn n. P 4. P 14. P 15. ea. 5. TNHH Q. vn 266-268 Lê Hồng Phong. Q. 38549868. Q. 5. Q. 5 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)39106268 Nhà Fax 39106271 Buôn/Đại Lý Phần Cứng GIÁM ĐỐC NAM Lâm Ích Khiêm 0913921004 VINA Cửa Hàng Khải Lợi 258 Hùng Vương. 5.com oldtradin phuocng gcorp.66-67 Trần Văn Kiểu.com vn thao. Q.vn lamminhc hi@hcm. Q.dan g@hcm. P 11. 5. 5 Dược Phẩm. Thương Mại QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 5 Nhựa(08)38573146 Nguyên Liệu Fax 38573146 Thô 5 Trà/Chè 38553380.co uyenw@ m hcm. 5 Khách Sạn (08)39500637. Trang Sức Thời Trang Xi.vn 8B Trần Phú. 5.vn www.f pt. 5 Du Lịch-Đại Lý (08)38470080 Fax 38470080 1127 Trần Hưng Đạo.v n . Khách Sạn Nhà Hàng Hàn Châu 5 5 Nữ Trang.vnn. Q. Công ty Phước Nguyên 40 Huỳnh Mẫn Đạt. 5.vn. P 5.vnusgt @hcm. Q.(08)38272260. P 2. 38559465 Fax 38559465 hanchau @hcm.vnn.vn ladotea@ www. 38549869 Fax 38549868 NAM Mai Xuân Quang 0913916817 Công ty Chè Lâm Đồng. Q.usgol n. P 4. 5.fpt . Sản Xuất & 38220481 Fax Bán Buôn 38272260 honglan0 6@vnn. GIÁM ĐỐC NAM Đặng Văn Thảo 0913920353 Công ty Trường Khôi VINA TNHH Đầu Tư Công Nghệ 70 Trần Phú. 5 Máy Móc GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC NAM Lâm Văn Minh 0913921291 Công ty Chế Tác & VINA Thương Mại Vàng Trang Sức Việt Nam GIÁM ĐỐC NAM Hà Xuân Anh 0913923564 VINA GIÁM ĐỐC NAM Lê Đức Thành 0913934034 Công ty Thành Bưởi VINA TNHH Vận Tải & Du Lịch Lữ Hành GIÁM ĐỐC NAM Phan Văn Dũng 0913949022 VINA 0913957422 Công ty Hồng Lan VINA TNHH Thương Mại Dược Phẩm GIÁM ĐỐC NỮ Tôn Mỹ Trân 58 Ký Hòa.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Phan Điệt HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG 0913915886 MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Công ty Tân Liên Minh 196 Hải Thượng Lãn VINA TNHH Sản Xuất & Ông. P 4.

5.com 979tsco 39234922 @hcm. P 2.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Dương Văn Ba 0913967349 MẠNG DI ĐỘNG LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN VINA Nhà In Ngân Hàng 2 422 Trần Hưng Đạo. P 15. 38359761 Fax 38359761 230 Hồng Bàng.tamc ep@viett hau. Trình (979 TSCO) 5 Xây DựngTư Vấn 5 Hàn-Cung Cấp Trang Thiết Bị (08)37157102. VINA TNHH Trà & Cà Phê-Cn Q.vn (08)37220422 Fax 38962164 hoanmy_ co@yaho o. 5. Cà Phê-Sản 38617558. Q. Công Nghiệp Tàu Thủy NAM Từ Văn Sơn Công ty Cổ Phần Sách 223 Nguyễn Tri Phương. Thương Mại Dịch Vụ 5 (08)39133930. P 9. Tp. 5 Cứu HộHàng Hải (08)38253650 5 (08)38619282.v m n 5 Giáo DụcCung Cấp Thiết Bị Hỗ Trợ (08)38375063.kimti metal@h ngroup. NAM Nguyễn Tiến Hải 0918050553 Công ty Kim Tín Cổ 69 Nguyễn Thi.com el.co cm.vn n. 5.c @hcm. Q. P 8. P 13.vn GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC 363 Hùng Vương. P 1. VINA Tư Vấn Xây Dựng 5. Q. 5 In-Nhà In (08)38356879. Q. 5.vn . Đầu Tư-Dịch 38444456 Fax Vụ Tư Vấn 38450434 GIÁM ĐỐC NAM Lê Duy Ninh 0918038881 Công ty 979 Cổ Phần 133/58/3A Lê Hồng VINA Tư Vấn Xây Dựng Công Phong. Q. 37157102 Fax 37157101 kimwww.com. VINA & Thiết Bị Trường Học P 9. 5. Q. 5. Xuất & Bán 39741826 Fax Buôn 38617558 5 Giấy-Các Sản Phẩm ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE GIÁM ĐỐC NAM Vũ Quốc Việt 0914158888 Công ty Thái Thành TNHH Sản Xuất VINA Thương Mại Thiết Bị Điện-Cửa Hàng GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Văn Khương 0916616616 Công ty Mai Huỳnh VINA TNHH Thương Mại & Dịch Vụ GIÁM ĐỐC Nguyễn Trọng NAM Phát 0918014600 Công ty Tâm Châu 907 Trần Hưng Đạo.vnn. HCM 0918064666 maihuynh @yahoo. 5. com tamchaur www. GIÁM ĐỐC NAM Trần Hoàng Vũ 0918030501 VINA DNTN Hưng Long GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Chí Hải 0918030855 Công ty Hoàn Mỹ TNHH 301 Hồng Bàng. 5 Điện-Các Thiết Bị (08)38106317 Fax 38106318 274 Trần Phú. Q. 37157102.stb.vn m. P 11. 38375149 Fax 38375150 ctstbhcm www. Q. P 3.vn n. VINA Phần Sản Xuất Vật Liệu 5.

P 9. Vụ 5 Thực Phẩm. 5 Khử Trùng GIÁM ĐỐC EMAIL (08)38644756. TNHH P 11. P 9. Thương Mại Dịch Vụ 5 Hóa Chất (08)54317937 Fax 54317938 thaingocp hat@yah oo. 5. 39202586 Fax 39202587 Công ty Sài Gòn Tre Xanh TNHH 5 Thị TrườngNghiên Cứu & Phân Tích Thời Gian . Q. Q. P VINA TNHH Thương Mại Dịch 5. Q. P 13. Trừ Mối Việt Nam-Cn P 11. Q. 5 Máy Móc (08)39787604 Fax 54265645 ht_hcm@ www.vnn. P 7. P 5. 5. 38636455 Fax 38649249. 5 Bia RượuBán Buôn (08)37717910 Fax 37717910 Nguyễn Thị Diệu Trần Tố Nga 0918095692 VINA Cửa Hàng Bách Hóa Diệu Hiền 0918184738 VINA 0918204703 VINA NAM Tăng Siêu Thành 0918260788 08 Bạch Vân. 38233869 Fax 38275925.huuto hcm.Công ty 133/28 Nguyễn Chí VINA TNHH Điều Khiển Nhiệt Thanh. 38970717 Fax 37270037 . 5.39239300. Các Sản 54051066 Fax Phẩm 38366463 0918749193 VINA Công ty Cổ Phần Phòng 367B An Dương Vương. 38659321. 5.com vn 150 Nguyễn Tri Phương. 39236055 GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Châu Phước Đức 0918345570 VINA GIÁM ĐỐC NỮ Võ Thị Đỉnh 0918530036 VINA Công ty Kỳ Anh TNHH GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Thạnh 0918633191 Công ty Thạnh Vinh 1069 Trần Hưng Đạo. Q. an.Công ty 382C Trần Hưng Đạo B. 5. 453 Phan Văn Trị. Q. 5. VINA TNHH Sản Xuất Q. Q. 5. 5 Du Lịch-Đại Lý (08)39202585. 5. Q. P 12. 38659321 NAM Lê Viết Ngôn NỮ SỐ DI ĐỘNG NAM Trịnh Duy Hùng Công ty Hữu Toàn Cổ Phần-Cn (08)38970718. 5.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ HỌ VÀ TÊN MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN WEBSITE 5 Bách Hóa Tân Việt Hồng . Độ & Điện Tử 5 Điện-Các Thiết Bị (08)38233868. 38233870 Hoàng Tuyết Mai 0918302830 Công ty Thái Ngọc Phát 53 Phùng Hưng.com 8A Lý Thường Kiệt.

vnpla m. Lạnh-Hệ 37160082 Fax Thống & 38480687 Thiết Bị Kệ-Hệ Thống (08)38907296. Q.com. Q. 5 Địa Ốc-Các Nhà Thầu Xây Dựng GIÁM ĐỐC NAM Bharat Shah 0918883037 VINA Công ty Okasa Pharma. 5. P 1. P Vpđd 2. Trang Sức Thời Trang 38566400 Xi. Q.vn 38572658. P 14.vn s.vn (08)38641591. 5. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 39230335.P 2. Điều HòaMại Thương Không (08)38482018. 5. Q. Q. P 1.co Công Fax 39514554 m Nghiệp. 5 Nguyễn Thị Thu Hiền 0919276466 Tô Quốc Dũng .H. 39714211 Fax 62680389 Nội ThấtCung Ứng 38382881 Vật Tư Trang Trí Nữ Trang.com 5 Thủy SảnCác Sản Phẩm Nuôi. Kệ Chứa 39183263 Fax Hàng 38907296 WEBSITE . 5. P 12. Mạ-Sản Xuất & Bán Điện BuônLạnhvhtcop@ Thiết Bị (08)38546499 gmail.vn . 5 Ảnh-Trang Thiết Bị Vật Tư GIÁM ĐỐC Trần Xuân NAM Chương 0919048134 Cửa Hàng Quang Chương Vật Liệu Xây VINA Dựng-Trang Trí Nội Thất 136 Hàm Tử. 5 0919906327 VINA Cơ Sở Phát Đạt 199 Hùng Vương. P TNHH Thương Mại-Cn 3. 5 NAM La Giám Huy 0919171522 VINA Cơ Sở Cam Ký 49/3 Phó Cơ Điều.cobia nn. Khí/Máy 37161626. P 10. 5. Sản Xuất & 38320895 Bán Buôn GIÁM ĐỐC NAM Võ Tấn Hưng 0918992288 VINA Công ty Vĩnh Phát 199 Trần Bình Trọng. Nam TNHH Q. 5. 5.CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI NAM kevin Chang 0918787880 Công ty Ngọc Trai Nha C007-008 Chung Cư Lê VINA Trang Hữu Hạn-Vpđd Hồng Phong. 5.129/23B Nguyễn Trãi. Q. 5. Q. 5 Huỳnh Quang Vinh 0919175275 VINA 915/4 Trần Hưng Đạo. 39230336 Fax 39230334 xiaobi@v www.fpt . 5 CHỦ CƠ SỞ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Khuyến Công ty V. P 9.vnn.T TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh EMAIL curewel @hcm. 5 Dược Phẩm(08)38351283. 38552249 Fax 38572659 vfpa@hc www. Q. Trồng GIÁM ĐỐC NAM Trần Hoàng Quốc Trang 0918860699 VINA Công ty Nhà Nhựa Việt 192 Phùng Hưng.Công VINA ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 20-22 Châu Văn Liêm.

P Lai TNHH Xây Dựng 6. Q. 5 Lưới (08)39292976. 6. 6.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Lý Thuận Liên NỮ Nguyễn Thị Kim Phượng SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 0944999969 Công ty Khoa Khôi VINA TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 64 Trịnh Hoài Đức. (08)38561323 . P 11. 6 Nhà Hàng Việt Nam (08)38125873 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Minh Thanh MOBI Cơ Sở Nghệ Thành 127/44/10B Mai Xuân Thưởng. 6. P 10. 6. 6. 6 Giao Nhận & (08)38233872 Dịch Vụ Vận 38230155 Chuyển GIÁM ĐỐC NAM Châu Lâm Tuyền 0903002838 MOBI DNTN Đại Đồng Thương Mại 181 Cao Văn Lầu.com gvn@hc m. Q. 6 Bao Bì-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38908650 0903125378 daidon@ hcm. 6. 5. Vụ 0903032961 Công ty Vĩnh Quân MOBI TNHH 41G Cư Xá Phú Lâm D. 6 Bóng ĐènSản Xuất & Bán Buôn (08)38246125. 38332863.vnn. vn 54060705 acai1668 @yahoo. P 11. 6 Xây Dựng Dân Dụng 39604595 Fax 39604596 6 Hàn-Cung Cấp Trang Thiết Bị sales@vi nhphong. P 13. P MOBI TNHH Sản Xuất & Dịch 5. 6.vinhp 39551165 vinhphon hong.com.vn GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Phước Vững 0903002903 0903003202 Công ty Vĩnh Phong MOBI TNHH Thương Mại Dịch 25 Bình Phú. Q. Q. 38246129 38238418 GIÁM ĐỐC NAM Lê Khắc Hòa MOBI Công ty Sài Gòn Tương 101A Phạm Đình Hổ. Q. www. P 10. P 2. Q. Vụ 6 Nước Khoáng 39696524 Fax 39696524 EMAIL WEBSITE GIÁM ĐỐC NAM Dương Văn Vệ 0902877326 MOBI Công ty Hiệp Thành TNHH 253-255 Nguyễn Văn Luông.Lý Chiêu Hoàng. com . 6.vnn. 38181892 Fax 39292945 0902449457 Công ty Thiên Hương 360B Phan Văn Khỏe. 6 Văn Phòng Phẩm-Sản Xuất & Bán Buôn GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Bích Ngân GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Bích Châu 0903037777 Nhà Hàng Bảo ChâuMOBI Công ty TNHH Bảo Châu 12 Bình Phú. Q. Q. Q. P 4.

vnn. MOBI TNHH Nhựa Xuất Nhập P 6.vn m GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Minh 83 Phạm Đình Hổ.com. 6. Công & Sản 35124972 Xuất 37800745 minhleev www. Thương Mại Dịch Vụ Q. m.Lý Chiêu Hoàng. P 2.tanho tanhoapl aplastic. Lạnh 6 Điện-Các Nhà Thầu 6 Giống & Hạt (08)39330333 Giống-Bán 39330633 Buôn (08)39143834 39143835 GIÁM ĐỐC NAM Dương Tấn Lộc GIÁM ĐỐC NAM Trần Vĩnh Khang 0903329275 MOBI Công ty Vinh Nông TNHH Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Võ Văn Rắc 0903372248 MOBI Công ty Bảo Tín TNHH 38 Lô 4. 6. Điện Lực38534864 Các Công Ty 38554362 GIÁM ĐỐC NAM Chung Anh Tú 0903377379 MOBI Công ty Anh Hào TNHH 295 Phạm Văn Chí. P 14.co hiep.co n. Cơ Khí-Nhà 35124970. sales@a www.com om 37518812 0903310629 MOBI Công ty Kim Vũ TNHH 94-96 Lê Tuấn Mậu.nguy @nguyen enhiep. 64 Minh Phụng.vn vn www. 6.co (08)38298869 Nhựa-Bao Bì astic@hc m. 6 (08)38533520. 6.nhatc @hcm.vn uongvn. Q.vn www. 6. zonyunifo yuniform.com 0903379888 Công ty Nhật Cường MOBI TNHH Thương MạiDịch Vụ 6 (08)37800746. 38298869 m. Nguyên Liệu 36126169 Thô 39916199 DIA CHI QUẬN HUYỆN 45 Lô K. Q. P 5.azon Sản Xuất & 38294885. Q. Q. Q. Gia 35124971. P MOBI Xây Dựng Cơ Điện 10. 6 0903311050 Công ty Thanh Trúc TNHH Tư Vấn Đầu Tư 6N Lý Chiêu Hoàng.c Bán Buôn 37518798 Fax rm. Q. Thầu. Xây Dựng Điện Q. Quần Áo37518812. . 6 EMAIL WEBSITE lyenbinh www. Q. 6. P 10.vikypl astic.com 38756409. 6. P 10. P 3. 101 Tân Hòa. 6.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Quan Kình Trân NAM Lâm Yến Bình NỮ SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903173108 MOBI DNTN Kim Khánh 0903186196 Công ty Nguyên Hiệp 145-147 Phạm Đình Hổ. Khẩu Nguyễn Thị Minh 0903195330 Châu NAM Trần Thành Quý MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Tân Hóa Cổ Phần Nhựa LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 6 Bao Bì-Sản Xuất & Bán Buôn (08)39304806 39305063 6 Nhựa(08)39916199. 6 Văn Phòng39675688 Fax Trang Thiết 39675689 Bị anhhaoc o@hotma il. 6. P 13.Đường 28.

vn thothanh phat@hc m. 38486795 38486796 EMAIL WEBSITE dongtam www. P 6. Cấp Thiết Bị 35154307 Chế Biến 35511938 GIÁM ĐỐC NAM Tô Vĩnh Xương 0903619308 MOBI Cơ Sở Minh Lợi Ép Nhựa 633/12/29 Hồng Bàng. 6 Cơ Khí-Nhà Thầu. Q. Q. Q. 6 Nhang. Vụ Đào Tạo 6 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Trí Năng 0903609009 Công ty Tài Năng Bách 217A Mai Xuân Thưởng. 6. Gạch Ốp Lát38238358.vn . 6. Gạch Men. Q. QUẬN HUYỆN ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38246146. 6.Xây Dựng . 6.Đường 7. 6.vn xdlamhon g@yahoo . P 11. P 13. 38452669 38452669 GIÁM ĐỐC NAM Công ty Vinh Lợi TNHH 74 Hậu Giang. Nhựa 6 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38372689. P 8. 6.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903603097 Công ty Đồng Tâm MOBI TNHH Sản Xuất . Q. Q. P 6. Q. 38372688 38372691 GIÁM ĐỐC Nguyễn Trọng Bảo Dương Ngọc Hiệp 6 LĨNH VỰC KINH DOANH 0903609823 MOBI Nguyễn Đình NAM Khương 0903615601 Cơ Sở Đại Thành MOBI Nhang 30A1 Văn Thân. P 13. Q. 38232335. Giấy Vàng. 6. P 12.vn atnet@hc m. Sản Xuất & 38223224 Bán Buôn 38251238 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)38114735 Nhà 38114735 Buôn/Đại Lý Phần Cứng GIÁM ĐỐC NAM Võ Quốc Thắng GIÁM ĐỐC NAM 0903606662 Công ty Anh Thịnh MOBI TNHH Thương Mại Dịch 42 Đường 8. MOBI Khoa TNHH Tài Chính P 6.com n.com. P 11. 36671457 Fax 37514064 GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Phước Thọ 0903616682 MOBI Công ty TNHH SX-TM Thọ Thành Phát 5 Cư Xá Ra Đa. 6. Q.vnn.Thương Mại ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 236A Nguyễn Văn Luông.vn amtile. Mã(08)39627064 Sản Xuất & 39624429 Bán Buôn Đào Thị Thuỳ Trang 0903616079 Công ty Lam Hồng MOBI TNHH Thiết Kế Xây Dựng SL6 Cư Xá Phú Lâm A. Kế Toán 6 Kế Toán & Kiểm Toán (08)39972221. 6 Gỗ-Cung (08)35511939.dongt @hcm. Gia (08)39160135 Công & Sản 39160269 Xuất (08)38486795.fpt. 6. 6 Xây DựngThiết Kế 37514064. 6 Nhựa-Các Sản Phẩm GIÁM ĐỐC Nguyễn Đức NAM Long 0903629246 DNTN Tháng Mười TM F26 CX Đài Rađa.Đường MOBI & SX 6.

6. Q. MOBI Công ty Cơ Minh TNHH P 2. 6. Vàng. Thầu.vn . Q. Mã39233126 Sản Xuất & 39233126 Bán Buôn Công ty Vĩ Hưng TNHH 165-167 Hậu Giang. Q. P 3. 6. 38754780 38753552 6 Cơ Khí-Nhà (08)37661543. Thương Mại. Q. Trương Huệ Nhan 0903700289 MOBI NỮ NAM Giang Tức Chương 0903700367 MOBI ĐIỆN THOẠI BÀN 6 0903636162 GIÁM ĐỐC NỮ LĨNH VỰC KINH DOANH Xe Máy-Sản Xuất & Bán 39605905 Fax Buôn Phụ 39603854 Tùng 297/1 Hậu Giang. Dựng Sản Xuất & Dịch Vụ Quảng Cáo GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Phương Giang Nguyễn Chí NAM Dũng GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Hưng GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC 91 Đường 11.com giangcha u1052@v nn. P 5. 39203041 39203043 6 In-Bao Bì (08)38753021. 37507518 6 39691887. Gia 37661447 Công & Sản 37662937 Xuất 6 In Vải (08)37507208.P 10. 6. 59/21 Tân Hòa Đông. 0903689270 MOBI Cơ Sở Chấn Nghệ Huỳnh Đăng NAM Dũng 0903695216 222 Mai Xuân Thưởng. 39106327 39106324 MOBI Cơ Sở Kim Sơn NAM Trịnh Thiên Xum 0903669957 GIÁM ĐỐC NAM Lưu Thành 0903674598 MOBI 0903677114 MOBI DNTN Nguyễn Giang 0903680732 Công ty Bình Phú TNHH Cơ Khí Xây MOBI 5 Đường 26.com www. 6.CHỨC VỤ CHỦ CƠ SỞ GIỚI TÍNH NỮ HỌ VÀ TÊN Nguyễn Hồng Thu SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 6 Nhang. 6 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)39203040. Q. Nhựa Q.39609728 Fax Các Công Ty 39238912. Q. P 5. EMAIL WEBSITE cosokims on@yaho o. 39106325. 218/21 Minh Phụng. 6. 6. 39609726 6 Bao Bì-Vật Liệu (08)37623754 37622519 6 Máy Phát Điện-Công Nghiệp & Thương Mại (08)39106322.vihun gplastic. 37507519 37507209. P 14. Cơ Sở Trần Giai Thành 100 Phạm Phú Thứ. P 10.co m huynhda ngdung2 003@yah oo. 39106326. P 1. GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN Công ty Phúc Hải TNHH Công ty Giang Châu TNHH Thương Mại 329 Gia Phú. P 6. 6. 6. 39106323. Giấy (08)38363675. Q. MOBI Nhang Q.

Vít. 6. P 10. 6. 6 23L Lý Chiêu Hoàng. 6 Xây DựngThầu Tổng Hợp 199/26 Lê Quang Sung. 37511189 Fax 37511190 38759219.com n. Q. 37514605.vn thachtha www.hcm.com quangma u@vnn. MOBI Thương Mại Xây Dựng Q.com 62B Bà Hom. Cấp Trang 39696646 Fax Thiết Bị Cho 39696647. P 7. Vụ Kỹ Nghệ Lạnh MOBI QUẬN HUYỆN 966 An Dương Vương. Thương Mại Hộp Giấy WEBSITE ct_minhh oa@yaho o. Q. 6. Q. P 7. MOBI TNHH Thương Mại Dịch 6.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Lê Đình Nghĩa 0903706284 Công ty Nam Thắng MOBI TNHH Vận Tải Giao Nhận Hàng Hóa GIÁM ĐỐC Nguyễn Hữu NAM Minh 0903706551 Công ty Minh Hòa TNHH Sản Xuất 621 Phạm Văn Chí. 37514603. 6 6 37514604. Dịch vụ 0903714660 Công ty Kiến Thành MOBI TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Công ty Quang Mậu MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Châu Văn Phe GIÁM ĐỐC NAM Trần Vinh Quang 0903716111 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Gary Leong NAM Bùi Thanh Thảo 0903716900 0903718236 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Công ty Phước Toàn Hưng TNHH LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 6 Giao Nhận & (08)38617347. Bù Loong 39126327 Fax 38540645 6 Bảng Hiệu (08)39633632. Q. Xuất & Bán 37316505 Buôn Thiết Bị 38456576 6 Ốc. Bác Sĩ 39601200 Điện LạnhThiết Bị (08)38605064 Công Nghiệp. Dịch Vụ Vận 38126660 Chuyển 39747860 6 Điện-Sản (08)38456576. Y Tế-Cung 39613548. pthcoltd @vnn. MOBI Sản Xuất Thương Mại Q. P 12. 6.vnn. GIÁM ĐỐC NAM Thái Kim Lái 0903711569 Công ty Thái Kim TNHH 368 Trần Văn Kiểu.com. P 13. 6. Q. 6. P 6.vn .v n phuoctoa nhung@ (08)38506870 . P 12. Y. Q. Điện CHỦ CƠ SỞ NAM Thái Diên Trấn 0903707786 MOBI Cơ Sở Thái Trấn 1096B Lò Gốm.thach o@thacht thaodesign haodesig . 39636245 38587114 6 In Vải ctythaiki (08)62551538 m@yaho 62551538 o. GIÁM ĐỐC Trần Văn Hữu NAM Tài 0903707947 Công ty Thạch Thảo MOBI TNHH Quảng Cáo 1062Bis Hậu Giang. P 7. P 13. Công ty Hiệp Tân 468 Hậu Giang. Q. 6. 6. 38569741 vn.

thinht @hcm. 6. 6. Gạch Men. P 11.vnn. 6. 39633686 39635576 79 Lý Chiêu Hoàng.vn ruongphat.vn kientam. Gạch Ốp Lát38603382 Sản Xuất & 38604011. 6. P 1. P 10. Phụ Liệu 38344346 EMAIL biebl@hc m. Bán Buôn 38620254 (08)38423327. 6. 6.vn com GIÁM ĐỐC NAM Giang Minh Tuấn 0903729595 MOBI HTX Đại Việt Vận Tải Dịch Vụ Du Lịch 439 Nguyễn Văn Luông. Q. Q. 6 Xây DựngThầu Tổng Hợp 37551487 Fax 37551487 NAM Lê Hữu Tâm 0903720975 GIÁM ĐỐC NAM Trần Anh Tuấn 0903721164 MOBI Công ty Biebl Design GIÁM ĐỐC NAM 0903722994 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Phan Văn Hoàng 0903723568 MOBI DNTN Bảy Hoàng GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Thị Trâm 0903725487 Công ty Kiên Tâm MOBI TNHH GIÁM ĐỐC NỮ Lê Huỳnh Kim Phượng 0903727920 Công ty Thịnh Trường MOBI Phát TNHH Sản Xuất Thương Mại ĐIỆN THOẠI BÀN Nhựa-Các Sản Phẩm GIÁM ĐỐC Thắng Vinh . 6.vn 0903733107 WEBSITE 37516338 Fax 37516337 . P 12. 6 (08)38604011.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Kha Tử Quay HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 0903718624 MOBI Công ty Liên Hưng 99 TNHH DIA CHI 28/18-28/19 Mai Xuân Thưởng. May Mặc38115185 Cung Cấp 38119307. P 12. 6. 6 Nệm/ĐệmSản Xuất & Bán Buôn (08)39235203. Q. P 9. 38618689.vnn. 6 236C Nguyễn Văn Luông. P 6. Q. Q. Q. 6 Ô Tô-Cho Thuê GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Văn Hưng MOBI DNTN Văn Hưng Thương Mại 35 Nguyễn Đình Chi. Q. P 11.does. 39230511 39242133 356/2 Lê Quang Sung.Công ty TNHH LĨNH VỰC KINH DOANH 6 Công ty Hồng Lam 126 Kinh Dương Vương. (08)38362888 39242634 6 Giải KhátNhà Phân Phối & Sản Xuất (08)39635576.c ompany www.kient @yahoo.it com ttphat236 www. Q. am. 6 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)0903828515 . MOBI TNHH Thương Mại Dịch P 13. 6. 62964039 62653673 164 Đường 11. Vụ Huỳnh Quốc Cường QUẬN HUYỆN 618 Hậu Giang. 6 Nhựadn-van(08)39325373 Nguyên Liệu hung@hc 39327253 Thô m. n. Q.

6. 6. 6 Xe Máy-Sản 39690128 Fax Xuất & Bán 39697846 Buôn GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tấn Phong 0903767923 Công ty Thắng Phong 789 Hồng Bàng. Bao Vải 38751558 Fax 38751558 Hà Dung 0903750240 MOBI DNTN Quốc Hưng Thương Mại 95 Ngô Nhân Tịnh.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH CHỦ CƠ SỞ NAM GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Nguyễn Văn Thiện 0903746840 MOBI Cơ Sở Vĩnh Thắng May C4 Cư Xá Phú Lâm B. P 6. Q. Q.com om 0903773998 101/29 Phạm Đình Hổ.c 39968057 kinh. 6. 6 Máy Móc (08)62577347 62577347 HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE thienphul am@yah oo. 38551891 Fax 39508553 Nguyễn Văn Hùng 0903750393 Công ty Thanh Thúy MOBI TNHH Dịch Vụ Thương 224 Bãi Sậy.com hongtung @hcm. P 11. GIÁM ĐỐC NAM Lư Cẩm Thành 0903754447 MOBI Cơ Sở Liên Thành GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thanh Dũng 0903755472 MOBI 705 Hồng Bàng. Q. P 6.dong ongkinh. 6. 6 Túi Xách. 6. MOBI Cổ Phần Thương Mại & 6. 6 Nhựa-Thiết Bị & Máy Móc sales@d (08)38940548 www. Cây CảnhCác Nhà Thầu (08)39952355 38440774 GIÁM ĐỐC NAM Lữ Thanh Long Công ty LaKai TNHH Thương Mại Dịch Vụ . 6.vn GIÁM ĐỐC Huỳnh Ngọc NAM Tùng 0903752501 Công ty Hồng Vũ TNHH 131-133 Chợ Lớn. Q. 38981452. P 8. MOBI Thương Mại Dịch Vụ Q. Thương Mại (08)35110322. 35113267 35116248 103/36A Văn Thân. P 4. Dịch Vụ 6 Xe Đạp-Sản 39601171 Fax Xuất & Bán 62988119 Buôn GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Hùng Hỷ 0903769691 MOBI Công ty TNHH Vĩ Đông 78/21B6 Tân Hòa Đông. P 2. P MOBI Công ty Cẩm Tú TNHH 6. 6. 6 Hoa Viên. Q. Q.vn n. 6. Q. 6 Nông Sản 38554189. P Hàng Giả Da 13. Mại 6 Kim Khí-Sản Xuất & Bán (08)37661067 Buôn 6 Điện LạnhThiết Bị Công Nghiệp. Kinh P 14. Q.

6 Xăng Dầu38544670 Fax Bán Buôn & 38544670 Phân Phối 6 Áo Mưa-Sản (08)39234524 Xuất & Bán 38366676 Buôn 0903802309 Công ty Nam Thiên 360 An Dương Vương. P 2. 6. P MOBI TNHH Một Thành Viên 10. 38427943 38427944. P 11. P 1. 6 38768946. 22152949 38107743 lamquan @hcm.vnn. Q. (08)39123618 Kẹo-Nhà Sản 38623331 Xuất Công ty Linh Kiệt TNHH 247/41B Bình Tiên. 38427944. 6 Sơn-Sản Xuất & Bán Buôn hongphat 801@yah oo.vn 183 Nguyễn Văn Luông.vn WEBSITE . Thương Mại Dịch Vụ Q. 6.com GIÁM ĐỐC NAM Triệu Thọ Khánh 0903804095 Công ty Khánh Phát MOBI TNHH Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Hứa Lương Anh MOBI Cơ Sở Hồng Phát Sơn 0903805774 155 Bình Phú. 6. 6.com htxthong (08)39141684 nhat@hc 38223887 m. P 11. P MOBI Long Cổ Phần Dịch Vụ 13. Vật Liệu Xây 37551490 Fax Dựng 37551369 khanhph at_tradin g@yahoo . Liên Tỉnh 6 Du Lịch-Đại Lý 38776396 Fax 38776396 (08)38486490. 38486489. P 8. 6 Bánh. P 14. P 1. 6. 6.vn n. Thương Mại 6 Điện-Dây & Cáp GIÁM ĐỐC NAM Ho Van Hưởng 0903807052 HTX Thống Nhất Du 3 Lê Quang Sung. Q. 6. Q. Q. 6. Mứt. Q. MOBI Lịch Dịch Vụ Xe Khách Q. Bảo Vệ-Dịch 38261718 Vụ Tuần Tra 39404277 namthienl ongsc@vnn. 38427943 dienthan g. 6. Q.loc@g mail. Bảo Vệ 6 (08)39404739.com 80/1B Tân Hòa Đông.HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Thái Huệ Trinh 0903776818 MOBI DNTN Tường Nguyên GIÁM ĐỐC NAM Trần Tuấn Kiệt 0903779616 MOBI GIÁM ĐỐC NAM 0903801485 Công ty Đông Hạnh MOBI TNHH Sản Xuất & Thương Mại GIÁM ĐỐC Nguyễn Ngọc NAM Tùng GIÁM ĐỐC NAM CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ Phan Huỳnh Đông Triệu Phước Quan ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 191 Gia Phú. vn 0903803819 DNTN Tân Gia Phú MOBI Thương Mại Sản Xuất Bao Bì Giấy 161 (158) Gia Phú. Q. GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Tấn 0903806356 Công ty Điện Thắng 99 Nguyễn Văn Luông. 6 Bao Bì-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38107749.

Điện 39604326.com Công ty Thuận Đạt TNHH Nhựa 251D Hậu Giang. Bàn Chải-Sản Xuất & Bán Buôn vietmy_ro (08)62920556 ller@yah 38451022 oo. Thương Mại Dịch Vụ 0903808379 MOBI Công ty Bình Tây Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu 110-112 Hậu Giang. Giao Nhận & 39613516.nhatti @hcm. 39615957 39604325. 6 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38587258.bitex ex. Q. 6 Công ty Thuận Phương 275 Nguyễn Văn Luông. 39611327 39610469 0903815008 Công ty Hà Khuê TNHH 341 Bến Phú Lâm. 6.com. P 6. P 11.v vn. P 11. 6. 6 Cơ Khí-Nhà Thầu. 6. Q.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Phan Anh Tuấn NAM Nguyễn Văn Thiện SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903808358 Công ty Anh Tài TNHH MOBI 78 Đường 8. 6 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GIÁM ĐỐC NAM Mai Đức Thuận 0903809119 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Tống Quốc Minh 0903809433 Bình Phú . 6 Hóa Chất (08)38941182.fpt enplastic. WEBSITE dntnbinh phu@yah oo. Q.com nhattien www.com n thuanphuong @vnn. Q. Q. 90 Chợ Lớn. 6. TNHH May Thêu P 12. 38957248 38955125 753 Hồng Bàng. P 9. Q. Q. 6. 39604327. P 5. 6. Dịch Vụ Vận 39610199 Chuyển 39694308. 6. Sơn Tĩnh 39694307. 6.vn om hakhueey e@yahoo . P 6. P 6.vn 146 Chợ Lớn. MOBI Thương Mại Sản Xuất Q. 6. 6 Khuôn Mẫu (08)39171060 39636521 675-677 Hồng Bàng.DNTN MOBI Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất GIÁM ĐỐC NAM 0903811683 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Dương Duy Việt 0903814345 Công ty Nhật Tiến MOBI TNHH Sản Xuất & Thương Mại GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Ngọc Thuận Võ Châu Thị Thúy Uyên GIÁM ĐỐC NAM Tôn Khâm GIÁM ĐỐC Nguyễn Thọ NAM Khương DIA CHI QUẬN HUYỆN 6 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)39613518.c . Gia (08)38235945 Công & Sản Xuất 0903815149 Công ty Hoàng Hưng MOBI Dũng TNHH Thương Mại Dịch Vụ 6 Xuất Nhập Khẩu-Các Công Ty 39690846 Fax 37671120 0903818472 Công ty Nguyễn Hùng MOBI TNHH 6 Chổi.com . Q. 396943 Fax 39602478 May Mặc(08)38637079 Các Công Ty 38637344 EMAIL bitex@bit www. P 11.

6.vuon hcm. Q. 6. 38117319 38117319 6 Khuôn Mẫu (08)35108880. 38113422. MOBI TNHH Thương Mại Sản Q. Q.vn thucluc@ www. Q. 0903821931 MOBI Cơ Sở Tuấn Thành 0903823506 Cửa Hàng Thực Phẩm Công Nghệ Số 1-Công 468 Nguyễn Văn Luông. P 12. Xuất & Bán 38594808 Fax Buôn Phụ 38594809 Tùng 6 Túi Xách.com n 6 Xe Máy-Sản 38565834. 6. Bao Vải 38764644 Fax 37551324 6 Giặt Ủi/Giặt Là (08)38467714 6 vietquang trading@ saigonnet .com 6 Chỉ May (08)38113422.v 38224561 l. 6. 38113421 6 Xây DựngThầu Tổng Hợp 38751603 Fax 38751603 6 Cơ KhíTrang Thiết Bị (08)38110989. 6.com vn . Vụ CHỦ CƠ SỞ GIÁM ĐỐC 50E Đường 14. P 11. Công Nghệ Sài Gòn GIÁM ĐỐC NAM Ngô Văn Sang GIÁM ĐỐC Trang Tuấn NAM Hùng 0903824656 Công ty Tân Vạn Phong 123/8 Bình Tây. 38113422 38113421. MOBI Hưng TNHH Sản XuấtQ. P 1. 6. 6. Q. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Q. gluc.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Tăng Cẩm Thành NAM Khưu Cao NỮ Nguyễn Thị Nguyệt Thu NAM Lâm Văn Tải NAM Trần Anh Tuấn SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903819223 MOBI Cơ Sở Cẩm Hưng 0903819520 Công ty Vĩnh Hưng 276-278 Hậu Giang. Q. 38418243.vn trangiatai @hcm. P 11. P 9. 23 Lô A. MOBI ty Cổ Phần Thực Phẩm P 12. Xuất Cơ Khí Dịch Vụ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 6 Trần Trung Lập. 38418241 38431335. P 11. P 2. Q. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE Khuôn Mẫu cosocam (08)38226303 hung@ya 38226311 hoo. Thương Mại Chỉ May 0903820452 Công ty Thịnh Phát MOBI TNHH Thi Công Cơ Giới 0903820495 Công ty Việt Quang 389 Hùng Vương.vnn. MOBI TNHH Sản Xuất 6. 6. 38418242 6 Bia RượuNhà Sản Xuất cuahangs www.vn n. P 10. Thương Mại NAM Ngô Tiến Hưng 0903827594 MOBI Cơ Sở Phát Đạt NAM Lạc Hùng 0903829562 Công ty Vương Lực 10/10 Đường 14. 251A An Dương Vương.infoo (08)38218951 o1@gmai dco.Đường Số 3.com.

co 35885191 vn m 39693546 39696623 Cơ Sở Trần Văn Công 426/1 Nguyễn Văn Sản Xuất Máy Xẻ Gỗ Luông. Q. P 4. 6 Bơm-Nhà (08)22444416. 6. 6. P 8. Q. 0903839045 Công ty Cổ Phần Tập MOBI Đoàn Phú Thái-Cn 80D Lý Chiêu Hoàng.fpt. 6. Q. P 6. Sản Xuất-Thương Mại 6. P 10. hcm.phuth (08)35885190 oup@fpt. P 12. Q. Q. 6. 0903835845 Công ty Trí Kỹ Thuật MOBI TNHH Thương Mại & 369B Bãi Sậy.com. Q. Bàn Chải-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38483305. Gia (08)38650065 Công & Sản 39742612 Xuất 6 Máy Phát (08)62935595.mayp ayphatdie hatdientrite ntritech.c ch.vn om.vn Công ty Nhất Lợi TNHH 635 Hồng Bàng. 0903840598 Công ty Hiệp Hưng 259/4 Lê Quang Sung. 6 Bao Bì-Vật Liệu (08)54040960 . P MOBI Minh Sửa Chữa Cơ Khí 9.nhatloi@ 54040961.vn 595 Hồng Bàng. 0903837808 MOBI DNTN Trần Thức 192/15C Phạm Văn Chí. Q. 6. 6. P MOBI TNHH Thương Mại Sản 6. 6.v 35107787 n 6 Chổi. Dịch Vụ Máy Phát Điện 0903836161 MOBI Công ty Cường Mỹ TNHH Thủy Khí Lực NAM Đặng Hữu Thành 0903836212 MOBI GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Tô Bửu Trí NỮ Lục Bửu Minh NAM Trần Văn Thức NỮ Trần Thị Minh GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Văn Cáo GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Quốc Duy ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 6 Gỗ-Cung (08)39311199 Cấp Thiết Bị 39311188 Chế Biến 6 Cơ Khí-Nhà Thầu. 6. Điện-Công 22145369 Nghiệp & 62935557 Thương Mại sales@m www. 38482263 38439817 6 Đồ Gia Dụng-Sản Xuất & Bán Buôn phuthaigr www. Xuất 6 Thủy SảnBán Buôn Dụng Cụ Đánh Cá 0903843944 Cửa Hàng Soft World MOBI Dịch Vụ Thương Mại Tin Học 6 Vi Tính & Tin Học 183 Hậu Giang. Q. Phân Phối & 62840534 Sản Xuất 62840566 cuongmy 595@vnn . . P 5.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Công 0903829666 MOBI GIÁM ĐỐC Dương Châu NAM Minh 0903830777 Cơ Sở Dương Châu 903 (275) Hồng Bàng. Q. aigroup. P 6.

com m. P 11. 6 Quảng Cáo38572626 Fax Vật Liệu Đặc 38554274 Trưng 113-115-117 Song Hành. 37518048 Fax 37516453 628/99 Hậu Giang. P 11. Đề Can Giấy (08)62819762.vn agtuan20 (08)54461509 03@yaho 54464780 o. Công ty Minh Tú TNHH197 Chợ Lớn. 6.vn 6 tranxuan Kệ-Hệ Thống gtvt@gm www.fpt . P 12. 6 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)39183278.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903868753 Công ty Hiệp Phát MOBI TNHH Thương Mại Nguyễn Hoàng Vũ 0903888282 Công ty Thuận Thuận Thành TNHH Thương MOBI Mại Dịch Vụ & Sản Xuất-Cn 165 Bình Phú.tttc@g vn mail. 6.vn 38464839 . 6. Q.v 62819690 hting. Q.com. P 10. Q. 6. 38822994. 6.com. 0903900398 MOBI DNTN Long Thắng 124 Đường 8.sg . 62819761 62819763 6 Sữa & Các Sản Phẩm Sữa 38822993. 3 Khu Dân Cư Bình Phú.com n arnandar @hcm.fpt. Q.qcvlig v@vnn. P 11. 6. 6 Đèn-Sản Xuất & Bán Buôn 6 Công (08)38657303. Q.Đường 22. Q.vn fulllightqc (08)62819691 www. Dưỡng HỌ VÀ TÊN Triệu Loan GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ Bành Thị Lệ NỮ Đặng Thị Hồng Kim GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Đệ Nhất Liên Doanh Hóa Nhựa GIÁM ĐỐC NAM Võ Văn Đức Tám 0903905495 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Của 0903906369 MOBI DNTN Gia Linh GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hà Thanh 0903906430 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Công ty Quốc Cường Việt TNHH Điện Michael Francis Smyth 0903909298 MOBI DNTN Đông Gia Nguyễn Anh Tuấn 0903913789 MOBI DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE Bếp-Trang Thiết Bị Chuyên Dụng hiepphatc (08)37310844 www.hiepp oltd@hc 62826290 hatco. nrack. Q.com 6 Nhãn.vnn. 6. Q. P 11. 39560787 Hàng vu. Cn 6 sepal@h cm. P 12. Q. 6.com 178/9 Phạm Văn Chí. 0903902229 Công ty Đài Hoa Cổ 364-366 Nguyễn Văn MOBI Phần Thực Phẩm Dinh Luông.nhua 124777 d@viettel denhat.com. 6.6 denhat_k www.v n levancua @vnn. P 4. P 10. Nghiệp-Cung 62933311 Cấp Trang 38639778 Thiết Bị 6 Nhựa-Thiết Bị & Máy Móc 137 Lý Chiêu Hoàng.saigo (08)39560802 Kệ Chứa ail.

P 11.Chợ Lớn. Q.com. P 12. GIÁM ĐỐC NỮ Lý Ngọc Huệ Trang Phạm Quốc NAM Thắng 6 Màn. 6.huanblind ungthuan. 6 Nhựa-Các Sản Phẩm 0903938018 MOBI Công ty Hiệp Ngân TNHH Thương Mại D36 Bà Hom.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Ngô Trọng Hiền GIÁM ĐỐC Trần Quang NAM Chính GIÁM ĐỐC Quan Ngọc NAM Trung HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903916510 Công ty Tấn Hưng MOBI TNHH Vận Tải & Thương Mại 0903918541 Công ty Quang Chính TNHH Sản Xuất Xây MOBI Dựng Dịch Vụ & Thương Mại 22 Bà Lài. P 11. 6. Q. Buôn Trang 35116459 Thiết Bị 6 Giấy-Các Sản Phẩm 6 Vật Liệu Xây Dựng 37513512 Fax 37513512 (08)38624768 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GIÁM ĐỐC NAM Lê Minh Sang 0903929034 Xn Thanh Bình GiấyCông ty Cổ Phần Thực 468 Nguyễn Văn Luông. Q. 6. 6 Vận Tải-Đại 37550628 Fax Lý 38765626 6 Cơ Khí-Nhà quangchi Thầu.vn vnn.v o. Sáo WEBSITE info@tan www. 6. Q.Cư Xá Phú Lâm B.com m ones201 1@yahoo . 6. P 2. 6. 6.quan nh@hcm.vn com . P 13. 6. Gia (08)38623512 www. 6 Điện Tử-Sản Xuất & Bán (08)38233894.vn n 37514478 Cơ Sở Kim Thịnh May MOBI Túi Xách GIÁM ĐỐC EMAIL kimhungt www. P27 Cư Xá Phú Lâm A. MOBI Phẩm Công Nghệ Sài P 12.co s. 6 Túi Xách Tay-Sản Xuất & Bán Buôn ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38404214. Q. 6 Nhựa(08)35104231 Nguyên Liệu 35104231 Thô 0903944659 Công ty Kim Hưng 33E Tân Hòa Đông. P 7.infoo tb@yaho dco.c 39553596 @yahoo. LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 244 Chợ Lớn. om. 38408716 38408716 CHỦ CƠ SỞ NAM Nguyễn Xuân Sĩ 0903933166 GIÁM ĐỐC NAM Trương Côn La 0903935680 MOBI Cơ Sở Vạn Thành Nhựa 37-39 Lô 2.vn Xuất 0903925182 DNTN Ngân Long MOBI Thương Mại 25A Hậu Giang. Gòn GIÁM ĐỐC NAM Dũng 0903930540 MOBI DNTN Kim Hoa 429-431 Kinh Dương Vương.kimh (08)38552154 .tanhu hungtran ngtrans. Q. Q. P MOBI Thuận TNHH Màn Sáo 13.com.com www. P 12. Q. 6. Công & Sản 38623513 gchinh. Q.

6.fpt. Q. Q. 6. 54051541 54051541 niancopte @yahoo. P Cổ Phần 10. phulam@ hcm. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch 10. 38835898 38835131 Từ Thị Bích Ngọc 0903958091 Công ty Uy Quang 34H Lý Chiêu Hoàng.vn 0903956086 Công ty Hiệp Hòa V. Vụ Kỹ Thuật 6 Điện Thoại Di Động GIÁM ĐỐC NỮ Võ Thị Bích Ngọc 0903961515 Công ty Bảo Huynh MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 6 (08)38206788. 6.v n WEBSITE . com 6 Cơ Khí-Nhà Thầu. 39106292 38483839 97/4 (449/1õ) Kinh Dương Vương.Q MOBI TNHH 16 Phạm Phú Thứ. 6 Khuôn Mẫu (08)38835789. P 11. Thương Mại Q. Kỹ Thuật CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 6 May MặcCung Cấp Phụ Liệu (08)38484879. P 6. 6 Bao Bì-Vật Liệu (08)39634077 38580548 DNTN Ninh An Thương 24 An Dương Vương. P 12. 6. Vụ 6 Thương Mại. 6 Giày-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38547495. 38620780 38620775 NAM Lê Văn Hùng NAM Vương Quyền GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Khắc Thành 0903958862 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Công Hải 0903959059 Công ty Thành Viễn 159 Hùng Vương.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NAM Lê Minh Đức 0903944973 MOBI Công ty Lợi Huê TNHH 261 Cao Văn Lầu. Q. P 2. Máy Nén Khí 38207879 38206788 269/14/26 Bà Hom.vn n. Gia (08)62827157 Công & Sản Xuất lpvhung @hcm. 6. 38835329. P Mại 10. Q. P 13. 6. GIÁM ĐỐC NAM Lư Ngưu Nam 0903948132 MOBI Công ty TNHH Lâm Hưng GIÁM ĐỐC NAM Lâm Tô Tử 0903951836 MOBI 0903953495 Công ty Lê Quân TNHH MOBI 295 Chợ Lớn. 6. Q. 6. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Q. 6 Mành/RèmSản Xuất & Bán Buôn (08)36120494. Q. Q. 6.38766863 Fax Các Công Ty 38766863 Công ty Giày Phú Lâm 71C Lý Chiêu Hoàng. P 3. 39084223 38547495 (08)38620776.

Đồ Gia 54268575 Dụng-Bán Lẻ 37551917 Cửa Hàng Inox Thanh Liêm 212 Bà Hom. 6 (08)38767415.vn 51 Tân Hóa.f pt. Q. Q.com. P 10. Thiết Bị Điện 6 Bao Bì-Vật Liệu 0903979896 Công ty Cửu Long 36 Lô E. P 12.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Lam Kiều GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Thanh Linh GIÁM ĐỐC NAM Lâm Thuận Hào GIÁM ĐỐC NỮ Lâm Tuyền Khanh SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903972001 Công ty Quốc Ân TNHH Thương Mại Dịch Vụ 572B Hậu Giang. ngcoltd.vn dacminhc o@hcm. 6. 6 Bánh. 6. Mứt.vn Dây Kéo/Phécmơ-tuya-Sản (08)38225968 Xuất & Bán Buôn 39692449. 6. 6. MOBI TNHH Phát Triển Chăn Q. P 13. 22403262 37266540 63 Đường 30. 6. Vụ 0903999575 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Lê Đắc Minh GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Lê Duy Tân 0905103765 MOBI DNTN Ngọc Long GIÁM ĐỐC NAM Tăng Quốc Cường 0907411524 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Trần Thanh Liêm 0907672661 MOBI Trần Duy Thiện Trung DIA CHI 61 Bửu Đình. Gia Súc 0903994993 Công ty Đại Việt TNHH 167/18 Trần Văn Kiểu. P 1. Q. 6. Q. Q. vn info@cuu longcoltd.cuulo (08)35101511 . Kẹo-Bán Buôn dnngoclo (08)38762169 ng@vnn. P 14. 6 Cơ Điện (08)37266540.vnn. Q. 6.co 35101510 cuulongc m oltd@hc m. www. 6. 38762168 vn Cửa Hàng Hoàng Mỹ (Dao Bào) 145/5 Gia Phú.P 5. Nuôi 6 Chăn NuôiGia Cầm. Vận Tải 6 Vận Tải-Đại 38552391 Fax Lý 38593260 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Hùng Chi TNHH Thương Mại 0903996168 MOBI 0903999061 Đắc Minh .vnn. 38626760 38625447 quocan@ fmail. Thủy Tinh39000622. P MOBI Thương Mại & Dịch Vụ 1. Q. QUẬN HUYỆN 6 6 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL (08)38626760.Chợ Lớn. 6 Thép Không Gỉ/Inox-Nhà Chế Tạo Cơ Sở Cơ Điện Sài Gòn WEBSITE 37509635 . Sản Xuất & 39126166 Fax Bán Buôn 37553735 hungchi @hcm. P 10. MOBI Sản Xuất Bao Bì & Q. 6.Công ty 144/2 Nguyễn Văn MOBI TNHH Thương Mại Dịch Luông.vn n. P 11.

P 6. P 12. Q. Q. 22471425. 6 Sắt 37505553 Fax 37540322 6 Luật Sư (08)38239672. 6. Q.vn tuvankttc bachchie n@hcm.vn (08)54342016. 6.f pt. 6. TNHH 6.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Trần Thanh Huyền SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0907989933 DIA CHI QUẬN HUYỆN MOBI Karaoke Hòa Lộc 341B Bến Phú Lâm.vn WEBSITE . 22471426. 6. Tin Học 6 Công ty Lam Hồng Cổ MOBI Phần Giao Thông Vận Tải 848/16 Hậu Giang. P 9. MOBI Thương Mại & Dịch Vụ P 12. P 6. 6. 6. Vụ Quảng Cáo NAM Lý Văn Tâm DNTN Bách Chiến Tư 42M Cư Xá Phú Lâm D. 6 62 Đường Số 10. Q.P 13. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Trần Xuân Lợi 0908178107 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Phùng Anh Tuấn 0908178269 Công ty Phùng Võ 881 Hậu Giang. Q. 6 218/33/5 Minh Phụng. Q. 6 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC LĨNH VỰC KINH DOANH Karaoke Văn Phòng Phẩm-Sản Xuất & Bán Buôn Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL (08)38489477 38489478 GIÁM ĐỐC NỮ Phương Lệ Nga 0908016898 Công ty Minh Chánh MOBI TNHH Văn Phòng Phẩm GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Yến Phương 0908039541 DNTN Phú Phương 381 Nguyễn Văn Luông. 22471427 congtydai vinhan@ yahoo. GIÁM ĐỐC 0908246258 Công ty Lợi Thanh Bình 142 Hậu Giang. 39695468 Fax 39692776 (08)38426046 38112681 lamhong Cầu Đường. 39125742 6 In-Nhà In loithanhbi (08)38477438 nh@yaho 38477438 o.co m. Q. Q. MOBI TNHH Thương Mại Dịch 6.(08)38602440 gtvt@hc Xây Dựng 38601951 m. P 13. P 11. 6. MOBI Vấn Kế Toán Tài Chính P 10. Cư Xá Đài Ra Đa. Q.vnn.com 6 Quảng Cáo38769851 Fax Đại Lý & Cố 38769851 Vấn 6 Kế Toán & Kiểm Toán GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đức Hòa 0908132829 GIÁM ĐỐC NỮ Lý Huệ Kinh 0908144989 Công ty Đại Vĩnh An TNHH Sản XuấtMOBI Thương Mại Gia Công Cơ Khí GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hữu Phúc 0908175169 Công ty Thiên Phúc MOBI TNHH Thương Mại Dịch 100 Bà Hom.

Xuất & Bán 35127164 Buôn 54456230 0908522522 Lâm Minh Trí .9 lamminht 901921 Hương Liệu ri@hcm. 38751058 Fax 38751058 lehuy345 @hotmail .gtpus yahoo.fpt. Công ty Trang Sanh TNHH Thương Mại 91 Bãi Sậy. 35399212 38117553. 54495479 fsec@fse www. P 12. Công ty Lê Huy TNHH 1017/12 Hồng Bàng. 6. MOBI Tâm TNHH Thương Mại Q. MOBI TNHH Thương Mại Q. c.co .Công ty 29 Lô E. 6.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Trần Văn Vũ NỮ Nguyễn Thị Tuyết Hoa NAM GIÁM ĐỐC Lê Đình Đăng NAM Quang GIÁM ĐỐC MẠNG DI ĐỘNG 0908253599 Công ty Xuyên Châu MOBI Lục TNHH Sản Xuất Thương Mại 0908277431 MOBI NỮ NỮ Phan Trung Nghĩa Phạm Thị Tâm Trang NAM Lâm Trung GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tuấn Khanh DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 6 (08)38803375. Q. Xuất Nhập Khẩu 6 (08)62920236. 38803374. 6. P 12.com eld.com. 6. P 6.vn com. Q.trang @trangw weld. Gia Cầm. P 13.com Khách Sạn Hậu Giang 948 Hậu Giang. P 9. 6. 6 Thức Ăn Gia Súc.vn 688 0908554254 Công ty Hoàng Thanh 530B Hậu Giang. Q. MOBI Xanh TNHH Sản Xuất 6.vn (08)62648744.com 6 Dụng Cụ 6 (08)35127163. Q.com m 6 Rượu 38764272. P 1. 39037361 aomuahu ongquan g@yahoo . Thương Mại & Dịch Vụ 6 0908354409 Công ty Cổ Phần Thiết 78-80-82 Hậu Giang. Khách Sạn Hậu Giang 6 Khách Sạn (08)35396912 0908331479 Công ty Ánh Dương 599 Hồng Bàng. P MOBI Bị Thực Phẩm-Cn 6. 6. 62648745 62648746 trangweld www. Thương Mại 38752158. 0908360245 MOBI 7-9 Đường 10. MOBI Du Lịch-Công ty TNHH 6. P Thương Mại & Dịch Vụ 12.vn (08)35399211.fsec.f 62920237. Q. P 11. Sản Xuất 6 Nước Khoáng Trịnh Thị Kim Hà 0908405337 GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Nhựa-Các Sản Phẩm NAM Lưu Lạc Thường 0908328134 CHỦ TỊCH HĐQT GIÁM ĐỐC SỐ DI ĐỘNG Công ty Hương Quang MOBI TNHH Sản Xuất & 583 Lò Gốm. Q. 6.4490 pt.Chợ Lớn. Q. Cá. 38803373 38956658 vuvtran@ www.com . Tôm-Sản Xuất & Bán Buôn Bếp Gas/GasThiết Bị Dùng Gas anhduon 39609858 gxanh@h cm. Áo Mưa-Sản 35127162.

6.Cư Xá Phú Lâm TNHH Xuất Nhập Khẩu D. MOBI Sản Xuất & Thương Q. P 11. com. Q.com dadapha @vnn. 6. Mại Bao Bì 6 Bao Bì-Vật Liệu (08)37821069 laptincao @yahoo.vn Tăng Thúy Hạnh 0909044688 NAM Đinh Văn Hưng ĐƠN VỊ CÔNG TÁC (08)39918001 Fax 39918001 my@hcm www. Q. 6. 6 Địa Ốc 37552767.vn 6 Bảo Vệ-Dịch (08)39123189 Vụ Tuần Tra Fax 39123189 baovedo ngdo@ya hoo. 6 Mực In (08)37177109 advances upplies@ yahoo. P 3.vn GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Trí Cao 0909666695 Công ty Lập Tín TNHH 407 Bến Phú Lâm. 6.vnn. ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL Công ty Đại Đại Phát MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ M20 Cư Xá Phú Lâm B.co m. P 7. 6 Khuôn Mẫu 6 Nội ThấtCung Ứng 38777630 Fax Vật Tư Trang 38777631 Trí 491 Gia Phú.an. P 9. 6 Nồi Hơi-Nhà 38615758 Fax Phân Phối & 38615759 Sản Xuất 0909111000 MOBI Cơ Sở An Khang 407 Bến Phú Lâm. 6. P 9. Q. Q. 6.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Lý Trung Tuấn 0908868128 Công ty Hân Gia Mỹ MOBI TNHH Thương Mại & Sản Xuất GIÁM ĐỐC NAM 0908984620 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Nhất LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 234 Chợ Lớn. Q. 6 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)39870647 Fax 39870647 199 Chợ Lớn.vn khang. P 10.vn Công ty Đông Đô TNHH 66 Kinh Dương Vương. 22422278 Fax 37552769 sales@rd avietnam. com Nguyễn Văn Thảo Công ty Tiên Thành Công TNHH WEBSITE . P 11. Q. 6 Chiếu Sáng(08)37652050 Cung Cấp Fax 37655051 Phụ Tùng hangiamy @hcm.com GIÁM ĐỐC NAM Lưu Tiên Liên 0909278180 30R Đường Lý Chiêu Công ty Phùng Nghiệp MOBI Hoàng. P 13. 6. 6. GIÁM ĐỐC NAM Tiên Bửu 0909303232 MOBI GIÁM ĐỐC NAM 0909313899 Công ty Rồng Đông Á MOBI TNHH Phát Triển Bất Động Sản GIÁM ĐỐC Trương Đức NAM Thắng 0909585373 MOBI Công ty Tân Tiến TNHH 1027 Lò Gốm. Q. Q. Dịch Vụ Bảo Vệ P 13.fpt . 6.

Công ty Bài Bản TNHH 208/2 Bà Hom. 38763916 38768547 tansinhto a@email. 6. 6 Giấy-Nhà 37513823 Phân Phối & 37516332 Sản Xuất 39675068 39672085 WEBSITE .vn Công ty Changzhou VIETTE Plastic Modification L TNHH-Vpđd Tầng1.vn NAM Trần Đức Vinh Hà Huệ Loan ĐIỆN THOẠI BÀN 6 GIÁM ĐỐC NỮ LĨNH VỰC KINH DOANH Vỏ Xe/Lốp 36670664.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Tiêu Quốc SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0909700883 Công ty Kiến Nhu MOBI TNHH Thương Mại ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 6 Xây DựngThiết Kế baibanco mpany@ yahoo. 6 May MặcCung Cấp Phụ Liệu 37550631. Q. Q. 6 Điện-Dụng Cụ & Thiết Bị 38541360 VIETTE Công ty Cổng Vàng L TNHH 108 Phan Văn Khỏe. viettel. Q.co m 50 Văn Thân. P 8. 6 Máy Phát Điện-Công 39601988 Nghiệp & 39604782 Thương Mại longhien @hcm. Q. MOBI Thiết Kế Kiến Trúc Dân 6.co m 333 Hùng Vương.vn n.vn 0938685431 GIÁM ĐỐC NAM Trương Thanh Liêm 0903322288( GĐ) MOBI GIÁM ĐỐC NAM Phạm Công Tú 0983511422 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Ngộ 0983744209 GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Long GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Phạm Đức Anh Nguyễn Cảnh Hải 0983807288 EMAIL kiennhu @hcm. Xe-Nhà Phân 36671410 Fax Phối & Sản 37511326 Xuất 475/10A Kinh Dương Vương. P 13. 6 Bạc ĐạnVòng Bi 0989592682 VIETTE DNTN Ngọc Yến Sản L Xuất Giấy 158 Đường 2.Đường 16. P 1. Q. 6.vn phuongth uy68@vn n. P 11. Q. P 5. P 9. P 13. 129 Bình Tây. Q. 6. 6 Nhựa-Thiết Bị & Máy Móc 62616037 62616037 raincte@ yahoo. Dụng & Công Nghiệp GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN Công ty Song Hoàng Long TNHH VIETTE 0989024067 DNTN Tân Bình L 38778157 Fax 38778157 0989307776 Công ty Phước Hải VIETTE TNHH Thương MạiL Thiết Bị 165/7A12 Văn Thân. Q. 6. 6. 6. 6. Q. 6 In-Nhà In 39693791 VIETTE Công ty Tân Sinh Toa L TNHH 28 Khu Dân Cư Bình Phú. P 8. 6. P 12.fpt .

6. 431 Kinh Dương Vương. 0913663839 Công ty Việt Quang TNHH Sản Xuất VINA Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo 0913664544 VINA Cơ Sở Kim Long 0913677845 VINA 0913702981 Công ty Mỹ Chi TNHH Sản Xuất Thương Mại VINA Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Nguyễn Ngọc Thanh Nguyễn Lê Như Phong Vân GIÁM ĐỐC NAM Lý Phục Hưng GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Bùi Đức Trí GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Trương Minh Trần Thị Mỹ Chi ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Công ty Lâm Hồng Vĩnh 336/57 Nguyễn Văn TNHH Luông. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL Địa Ốc 37513872.com n.co m. Q. Công ty Nam Trí TNHH 367 An Dương Vương. 0913636926 Công ty Thuận Tuấn VINA TNHH Giấy 123 Khu Dân Cư Bình Phú. 38630016 Fax 38622202 6 Sợi. 6. 39616268 Fax 39616261 6 Gỗ-Đồ Gỗ Dân Dụng (08)38439413 285 An Dương Vương.namtr e@yahoo ielevator.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0913000811 VINA 0913137331 Cơ Sở Thuận Phong VINA Chế Biến Tàu Vị Yểu CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Diệt Thanh NAM Phong GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Lập 0913159595 Công ty Chí Thành V. 6 Chỉ May (08)39136818. P 4. 6. 38847194 6 Bảng Hiệu (08)39616267. Q. 37505381 Fax 37504087.vn 280A Nguyễn Văn Luông. P 12. P 10.Đường Số 26. P 12. 6. P 12. P 13. Q. Thương Mại Nhựa GIÁM ĐỐC NAM Lê Dân 0913193316 VINA DNTN Tân Dân 192/20 Phạm Văn Chí. Q.c . 6.com om . Q. Q. Q. Q.N 415B Kinh Dương VINA TNHH Sản Xuất Vương. Q. 6 Quảng Cáo39126096 Fax Đại Lý & Cố 54075793 Vấn vq_adver tising@y ahoo. 37505047 6 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38642068. 6 WEBSITE contact@ www. 62660606 6 Gia Vị (08)38755448. Chỉ Lưới 6 Giấy-Nhà (08)38296449 Phân Phối & Fax 38296041 Sản Xuất thuantua npaper30 @yahoo.chith chithanhv anhvn. P 13. P 12.com 39671192 namtri_nt www. 6. 6. 6. 6. P Thang Máy 10. com 104 Đặng Nguyên Cẩn.

Vụ 6 Sắt 37517091 Fax 36670149 phongph atvn@ya hoo.saigo p@hcm. 6. P 11. VINA Xuất Thương Mại Dịch 6. P 6. P 11. Q. Q. 123/1 Bình Tây.com nn. 38267259 Fax 38267260 anlaclabe www.co nn. 38267258. Q. Đầu Tư-Dịch 37512241 Fax Vụ Tư Vấn 37512242 saigoncor www.vn m VINA DNTN Thanh Ngân 297/2 Hậu Giang. 6. 38768636 0913909125 Công ty Toàn Phát VINA TNHH Thương Mại 84 Hậu Giang. Q. P 14.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Vũ Hồng Minh GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Thôi Thanh Phong SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 0913717044 DNTN Phong Phát Sản 932 Hậu Giang. 6 May MặcCung Cấp Phụ Liệu (08)39272932 Fax 38348738 ltbronzec www. Q. 6 Khách Sạn (08)37192094 Fax 35920315 Thái Ngọc Tuyền 0913769636 Công ty Lộc Thành TNHH GIÁM ĐỐC NAM Bùi Tốn 0913791824 VINA DNTN Bùi Tốn 17 Đường 13. 6 Nông Sản 0913910232 Cơ Sở Cao Hiểu VINA Thương Mại Sản Xuất Phụ Kiện Lưới Điện 47/2/4 Tân Hóa.com 0913725026 VINA 42 KDC Bình Phú.vn 6 Công (08)38426908.anlac ls@vnn. 6. 6. P 1.com n .v labels. 6.dongl o@hcm. 39608306 Fax 39608309 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Huỳnh Thị Thu Hằng 0913890744 NAM Trịnh Hữu Thành 0913908408 NỮ Đặng Thị Nghĩa NAM Cao Văn Hiểu VINA Công ty An Lạc Cổ Phần In Nhãn Hàng Công ty Thành Mai VINA TNHH 187/4 Kinh Dương Vương. 38267257.com . 6 Xây DựngThầu Tổng Hợp GIÁM ĐỐC NAM Võ Anh Tuấn 0913804558 Công ty Cổ Phần Tư VINA Vấn & Chuyển Giao Công Nghệ Sài Gòn 76 Cao Văn Lầu. com toanphat @mail. P 5. Q. Q. P 12. P 12. Nghiệp-Cung 38124182 Fax Cấp Trang 38102403 Thiết Bị 39608308. 6. 6 (08)37512240.v octhanh.Đường 11. 39608307. 6 Điện-Dụng (08)38243401 Cụ & Thiết Bị Fax 38241365 gobintop 9@gmail. Q. Q.vi ettel.v ncorp. 6. P 1.vn 6 In-Thiết Bị (08)38267256.vn caovanhi eu@yaho o. 6.

v n tv006200 0@yahoo . 6. 6 Xây Dựng Dân Dụng GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Vĩnh Phước 0913913807 Công ty Toàn Á Châu VINA TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 81 Cao Văn Lầu. P 3. P 11.com m (08)37518587 Fax 37518586 vinhlocad @yahoo. Thiết Fax 39147997 Bị Kiểm Tra toanacha u@gmail. Q.vn 6 In-Nhà In 6 Nội Thất37553391. 6 Điện-Các Nhà Thầu (08)39560946 Fax 39560947 6 Bia RượuNhà Sản Xuất (08)38659724 Fax 39711136 6 Bếp Gas/GasThiết Bị Dùng Gas (08)38750310 Fax 36670905 GIÁM ĐỐC NAM Phạm Hồng Phát 0913921863 Công ty Hong Vina VINA TNHH Bình Khí Đốt GIÁM ĐỐC NAM Hồ Minh Cường 0913925839 VINA 0913927094 Cửa Hàng Thực Phẩm Công Nghệ Số 36-Công 306 Trần Văn Kiểu. 6. P 12. 6.vn 123 Phan Văn Khỏe.vn n. Q. Q. P 11.mitha hanco. Q. 37221497 Fax 37221912 info@mit www. Q. VINA ty Cổ Phần Thực Phẩm Q. P 13. Q. VINA Vụ Sản Xuất & Trang 6.co nco.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Huy NAM Điền GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Lâm Văn Anh SỐ DI ĐỘNG 0913910291 MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Minh Thành TNHH Sản Xuất VINA Thương Mại Quảng Cáo DIA CHI QUẬN HUYỆN 108 Kinh Dương Vương. P 10. Trí Nội Thất LĨNH VỰC KINH DOANH Dù/Ô-Sản Xuất & Bán Buôn ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL (08)37221911. P 13. 6. com 295/71 An Dương Vương. WEBSITE 38751062 www. vinhlocad @vnn. Q. 6 An Ninh-Hệ (08)39147777 Thống. 6. 0913910882 VINA 0913911507 Công ty Cao Kiến Quốc TNHH Thương Mại Dịch 585 Hậu Giang. Cung Ứng 37553455 Fax Vật Tư Trang 37553391 Trí GIÁM ĐỐC NAM Cao Văn Dũng GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Bạch Đằng 0913912440 VINA Công ty Tân Kiến Tạo TNHH Xây Dựng SL19 Cư Xá Phú Lâm A. P 5. Công Nghệ Sài Gòn 0913964006 Công ty Trung Vinh VINA TNHH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Lê Dũng NỮ Nguyễn Thị Lệ Hằng Công ty Trí Xương TNHH Công Trình 109/19C Nguyễn Văn Luông.com .infoo dco. 6 Công ty Vĩnh Lộc TNHH 187A Nguyễn Văn Dịch Vụ Quảng Cáo Luông.com. Q. 6. 6 Bếp Gas/GasThiết Bị Dùng Gas (08)38621959 Fax 38621959 hsgc1998 @hcm. P 1. 6. com. 6.

P 11.ca 41/07 Bình Tây. P 11.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Trần Thanh Phong 0918009333 VINA Lâm Thanh Tường 0918032128 Công ty Thuận Thiên 24/11 Đường 2. Q. 6 Mây. Q. 6 Nhôm-Các Sản Phẩm (08)38231393 Fax 38290073 DNTN Phú Thịnh Sản Xuất Thương Mại & In DNTN Việt Tiến Giày Dép Công ty Thảm Đài Trung TNHH GIÁM ĐỐC NAM Trần Diệp Tổng 0918264111 Trần Cường . Khu Bình Phú.com craft.vn 0918251221 Công ty Ánh Tân 147 Khu Dân Cư Bình VINA Cương TNHH Sản Xuất Phú. P 8. Q. com 28 Lô C. VINA Lợi TNHH Thương Mại 6.atccraft.net.Đường 7. Q.com 6 Băng Chuyền Tải (08)38368073.Công ty VINA TNHH Sản Xuất-Dịch Vụ-Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Tiên 0918276011 VINA DNTN Tiến Phát B. & Dịch Vụ 0918043102 VINA 0918074544 Công ty Tiến Thịnh VINA TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dịch Vụ NAM Ngô Chí Thành 0918101055 VINA Nguyễn Hoàng Tân CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Hồng Việt Tiến GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Lương Cảnh NAM Nhân HỌ VÀ TÊN Nguyễn Ngọc Sơn ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 6 In-Nhà In (08)39870105 Fax 39870105 inphuthin h1@yaho o.com 0918263892 Công ty Hồng Phát VINA TNHH Khuôn Mẫu 266 Hậu Giang. P 13. P 1. 6.tf o. Lá (08)62670821 Fax 62670844 atc@atc.com 594 Phạm Văn Chí. P 11. Phân Phối & 39671499 Sản Xuất taichungc o@hcm. 6. .v nn.Đường 22. 6.thietk 04@yaho egiay. 6.vn m 177 Văn Thân. Q. 6. 6 Khuôn Mẫu (08)38374729 Fax 38378924 sammau123 @yahoo. 6 Giải KhátNhà Phân Phối & Sản Xuất (08)38374729 Fax 38378924 trancuon g2004@v nn. P 14. 38373783 Fax 38373783 thuanthie nloi@yah oo. 6 Giày-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38759332 Fax 38751608 vitisho20 www. 6 Điện-Sản (08)62977003. Q.tienth @hcm. Q. Q.vn 152 Kinh Dương Vương. 6. 6. Q. P 8. 6 Thảm-Nhà 39671488. Thương Mại 6.www. P 9.co .fpt inhwire. Xuất & Bán 39129160 Fax Buôn Thiết Bị 62977003 tienthinh www. Tre.P Nhôm 174A Tân Hòa Đông.

38218923 Fax 38385133 (08)37584197. Mại Dịch Vụ Du Lịch 6 Ô Tô-Cho Thuê 0918771236 Công ty Mai Lành 998 Hậu Giang. 39635378 Fax 39635244 mailanhc o@hcm.ne t Thủy Sản 54127999.v www.com. Thương Mại Máy Móc ĐIỆN THOẠI BÀN (08)39179375 EMAIL WEBSITE www. Sản Xuất & 37655215 cm.com. P 11.Đường Số 20. VINA Vận Chuyển Thương Q. ra. Đường 15. Q. 0903009877 MOBI Công ty Đàm Trang TNHH Thương Mại 10 Lô C.vn (08)38385132.vn . 54051389 Fax 37584199 trungyao www. Q. 0918849368 Công ty Yantai Ebara VINA Việt Nam-Vpđd 51 Khu Dân Cư Bình Phú. 1479 Khu Mỹ Toàn Công ty Sao Hải Vương 1.com. Q. Q. P 2. @amcote www. P 13. 7. kidihv@h vn.yteba @yahoo.kidiMỹ Phẩm(08)37655214.P Phú Thuận.vn . 6 0918883628 VINA 491 Bến Phú Lâm. P Nam-Vpđd 10.cn com (08)35111648 Fax 35113170 Cơ Khí-Nhà info@big www.sg. Gia (08)37271167 worldorldCông & Sản 37271166 vn.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Samuel Seow NỮ Huỳnh Thị Kim Mai NAM Phan Văn Hùng GIÁM ĐỐC NAM Lâm Đức GIÁM ĐỐC Đào Gia Dzũng NAM (Trung) GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Đàm Thục Nhàn NỮ Võ Thị Thanh Uyên NAM Andrew Wu NỮ Lê Thị Mười SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 0918343800 VINA Công ty Amcotech Việt 21D Lý Chiêu Hoàng.couni Bán Buôn 37655211 n on. 6. Đường Số 1. 7. Q. P 9. Q. 7.com. P 12. 6. P TNHH Tân Phong. 6 0903001261 Công ty Đại Thế Giới MOBI TNHH 0903001844 Khu Chế Xuất Tân MOBI Công ty Hợp Vũ TNHH Thuận.com. 6 Hàn-Cung Cấp Trang Thiết Bị 0918397428 Công ty Mai Kim TNHH 11 Phạm Đình Hổ. 6.bigw Thầu. Xây Dựng Thương Mại 0918778288 Công ty Đức Lâm VINA TNHH 718/C18 Kinh Dương Vương.vn. 6. Q.Nguyễn Văn Linh. 54120525 Fax 54120557 saohaivu ong@vnn . phanlanh @vnn.s weld.com vn.com Xuất www.vnn. 6. g sg 39692424 (08)39635241.bevin admin.ttnet. 6 6 7 7 7 Kho Công Cộng Chất Thải Công Nghiệp-Thiết Bị Xử Lý Điện LạnhThiết Bị Công Nghiệp. VINA TNHH Tư Vấn Thiết Kế 6. Q.amco ch. 38306260. P Tân Thuận Đông.v nn.

kccg@kcc. P Tân Phú. P Tân Kiểng.vn GIÁM ĐỐC NAM Tăng Ngọc Đức GIÁM ĐỐC NAM 0903338606 MOBI Công ty Tân Sài Gòn TNHH Xếp Dỡ 293 (60/4) Trần Xuân Soạn.hoap 5@yahoo ho. 7.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Điền Lưu Dục HỌ VÀ TÊN Đoàn Định Khanh SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903024000 Công ty Trà Giang 52 Nguyễn Thị Thập. Các Công Ty 38598688 38557572 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Văn Hồng Phương Võ 0903387655 MOBI Công ty Sapa-Vpđd 22 (52/1) Lâm Văn Bền. 7.com om. Đường 16. 7. Q. Dầu Khí-Các 38645312 Công Ty 38665825 jgcvnr@h cm. Q. P Tân Phong.c zip. 7. Q. P Tân Phong. Khu Chế Xuất Tân Thuận. Xây Dựng 7 Xây DựngThiết Kế 0903034393 Công ty Rồng Biển MOBI TNHH Hàng Hải & Thương Mại 7 Tàu BiểnCung Ứng Dịch Vụ 7 Dây Kéo/Phéc(08)39616688. vnn. 38376229.com minhkhoi co@hcm. 7 Dầu Nhờn/Dầu Nhớt dntnphut an@yaho o. 38901773 37281143 .com 7 (08)38598566.P Tân Thuận Đông. Nhà & Thương Mại Q. 7 (08)38636657. Q. Cung Ứng 37760448 Fax Vật Tư Trang 37760449 Trí ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Keen Ching TNHH DIA CHI 58 Đường Trần Văn Khánh.v n keenchin www. Q.Đường 9. 7 (08)38636657. 54100607 Fax 54100607 dlduc@h cm. 7. Bốc Dỡ-Các 38645312 Nhà Thầu 38665825 GIÁM ĐỐC NAM Kazuki Yamayaki 0903338674 MOBI Công ty Haileck Việt Nam Engineering BA1-12 Phó Đức Chính. 7. Q.vn hoapho2 www. P MOBI TNHH Tư Vấn Thiết Kế Bình Thuận. 7. P Tân Kiểng. 0903333771 Công ty Minh Khôi MOBI TNHH Thương Mại & Xây Dựng QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 37730595 38722063 Fax 38725141 54100424. 7. GIÁM ĐỐC NỮ Chen Wan Chi 0903120099 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thúy Hòa 0903303578 Công ty Hòa Phố TNHH R4-55 Khu Phố Hưng MOBI Xây Dựng Kinh Doanh Phước 3.v n GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Mới 0903351456 MOBI 44B Khu A.vnn. Khu Phố DNTN Phú Tân Thương 1. 7 Nội Thất37760449. WEBSITE (08)37313504.com . May Mặc38557572. 7.P Tân Phong. P Tân Thuận Đông. Mại Dịch Vụ Q.vnn. Q. mơ-tuya-Sản 39616688 Xuất & Bán 38586016 Buôn 7 Địa Ốc 290/6 Lê Văn Lương.

com .C Cổ Phần 73/3 Khu Phố 4.Công ty E30 Khu Dân Cư Tân MOBI TNHH Thương Mại Dịch Quy Đông. www.nqhhien@nq architects. 102 Nguyễn Lương Bằng.sinfuac@hcm. vn. 7. Tầng4. Q. 7. 37850252 Fax 37850203 0903676866 Công ty Hoài Phúc 39/3 Nguyễn Thị Thập. Q.vn. P Tân Xây Dựng Thương Mại Thuận Tây. X Tân Thạnh Đông.com GIÁM ĐỐC NAM Chiu Chih Kuan 0903398868 MOBI 153A-157 Đường 79. 7. 37204103 37201089 goodtekwww. P Tân Quý. P MOBI Cổ Phần Phú Thuận. 7.uc174@y 38564857 ahoo.co m 0903689858 Nam Châu Á . WEBSITE vhp@van www. Q. 7 Hóa Mỹ Phẩm (08)37560164.M. Tòa Nhà Broadway B. 7 GIÁM ĐỐC NAM Lê Minh Trung 0903609915 Công ty Diệu Trinh 7763A Huỳnh Tấn Phát.vn 37732797 Fax 37732797 dieutrinhc omp@ya hoo. 7. 7. 37850253.vn nqh@hc m. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thành Trọng 0903398797 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN Công ty Phú Điền 523 Nguyễn Thị Thập.fpt . 7 Công ty Khoa Kỹ Điện Cố Đỉnh-Vpđd LĨNH VỰC KINH DOANH Địa Ốc Điều Hòa Không Khí/Máy Lạnh-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Tùng Vi Tính & Tin Học ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 37751128 Fax 37751129 (08)37204102.co com m ttranimex @hcm. 7. Vụ Vi Tính 7 GIÁM ĐỐC NAM Trần Minh Quản 0903660604 MOBI DNTN Quản Thành 81(13/1E) Bùi Văn Ba. P TNHH Kinh Doanh Nhà Tân Phong.P Tân Phong.com vnn. P MOBI TNHH Sản Xuất Tân Phú. Q. Vụ Q. hcom architects .vanh hungphu. Q. 7 Tàu Biển38725493 Fax Đóng Tàu & 38722866 Sửa Chữa GIÁM ĐỐC NAM Đoàn Văn Tuấn 0903662390 MOBI 7 Xây DựngThầu Tổng Hợp 38726278 Fax 38720232 0903664469 Công ty Vạn Hưng Phú 1353 Huỳnh Tấn Phát. 38756877 37560477 0903697664 Công ty NQH TNHH MOBI Kiến Trúc 7 (08)38378888. P Tân Phú.vnn. ungphu. Q. Kiến Trúc Sư 38375078 39200129 TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Trương Kính NAM Đình NAM Phạm Văn Phúc NAM Lê Văn Tuấn NAM Ngô Quan Hiền Công ty C. 7. 7. Q. MOBI TNHH Thương Mại Dịch P Phú Thuận. 7 Địa Ốc 37850645. Thương Mại Xây Dựng 7 Bia RượuBán Buôn hoangph (08)38564857 .

tanng @hcm.38422076. 7 Khuôn Mẫu (08)37540999. 7. 7. 7. Chống Sét. Bùi Bằng Ðoàn.vn GIÁM ĐỐC NAM Ngô Công Toản 0903724347 Công ty Cổ Phần Vận MOBI Tải & Cung Ứng Xăng Dầu Đường Biển GIÁM ĐỐC NAM Lê Xuân Hòa 0903727380 MOBI 32-33 Lô L. P Tân TNHH Phát Triển Phong.P Tân Phong. Q. 7. 7. 37030273.f pt. Q.sgan pha.P Tân Quân TNHH Xây Dựng Quy. Kem-Nhà 37181021. Q. Công ty Sài Gòn Chánh 120 Đường 43. 7 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Đại Quang Sơn 218 Hà Huy Tập.nelly al@yaho natural. Triển Lãm37661663 Thầu Lắp 37661663 Đặt (08)38458867.vn kimcuong coltd@hc m. 37541168 0903707086 Công ty Kim Cương MOBI TNHH Xây Dựng Thương Mại R4-56 KP Hưng Phước III. Sản Xuất 37104120.vn n.co o.fpt.vn m . 7 Xây DựngThiết Kế 95 Huỳnh Tấn Phát.vn GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Mỹ Dung 0903708167 Công ty Thiên Tâm TNHH Sản Xuất MOBI Thương Mại (Kem Ý Nelly) GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Bé Tám 0903712529 Công ty Sài Gòn An 115/16A Phạm Hữu Lầu. 371041 Hội Chợ & 37181023 (08)37661662.P Tân Phong.com m www. 7. Phân Phối & 37181022. Phú Mỹ Hưng. Q. P Tân Hưng.Trần Xuân Soạn.8m. Q.f pt.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Lý Thanh Tùng 0903701070 Công ty Cổ Phần Vật MOBI Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ-Cn GIÁM ĐỐC NAM Ðoàn Ðình Sơn 0903702689 MOBI 0903706204 Công ty Lập Phúc MOBI TNHH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Trí NAM Quách Tấn Phú LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 785 Khu Phố 3. MOBI Pha Cổ Phần Tổ Chức P Phú Mỹ. P Tân Thuận Đông. ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 37750432 Fax 37750435 54103077 Fax 54103076 (08)37030272. Q. 7 7 Hàng HảiCác Nhà Thầu (08)38750891 matracor p@hcm. WEBSITE nellynatur www. 7. 37540555 37540666. 7 Phân BónSản Xuất & Bán Buôn 7 Thương Mại. Thiết Bị 39971648. Hội Chợ Triển Lãm 7 GIÁM ĐỐC NỮ Mã Văn Kiệt 0903720018 Công ty Tân Ngọc Bích A2-24B Khu Nam Thiên MOBI TNHH Tư Vấn Thiết Kế Lục Địa 2. Q. 7. P Phú Thuận.co n. P Tân Phong. Chống Sét 39972633 38455401 lapphuc @hcm.vn ocbich. 7. Q.vn 7 Xây DựngQuản Lý 37751978 Fax 37751978 saigoncq c@hcm.54120539 Fax Các Công Ty 54120216 40/2 Gò Ô Môi.co m emerald www.Nguyễn Văn Linh. Nguyễn Cao Thương Mại Tự Động Nam. Q.

EMAIL WEBSITE hochimin www.vn 7 TrườngTrung Tâm Đào Tạo 54122188. hnrobertp www. Q.com.P Tân Phong. 54135178.vnn. Q. Q. Tòa Trường John Robert Nhà Broadway C. 54135177. Khu Phố 1.Khu Phố 1.com Công ty Fair Field Việt Nam TNHH Tầng2. 37740009.johnr owers. 7 (08)62506343. Tầng3. 54135179 Fax 54135180 7 Chống SétThiết Bị Chống Sét (08)38651152. 7. Q. 7. com tandung @saigon net.Nguyễn Lương ty TNHH San Hô Đỏ Bằng.co obertpowe m rs. 7.P Tân Phú. Khu Phú Mỹ Hưng. P Tân Sửa Tàu Nhà Bè Thuận Đông. P Tân Phú. Q. Giao Nhận & 39325030. com 7 (08)39302784. 7. 38608185 38587815 7 Tàu Biển38720384. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Khiêm 0903800974 Công ty Thiên Hoàng MOBI Tú TNHH Thương Mại Xây Dựng GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tấn Dũng 0903801256 MOBI 0903801358 Công ty Phương Nam Khu Nhà Ở Nguyễn Văn MOBI TNHH Thương Mại Xây Linh.vn . Tòa Nhà Broadway E. P Tân Hưng.jrpvie hcity@jo tnam. Điện Lực39301649. Đóng Tàu & 38724576 Fax Sửa Chữa 38726545 7 Địa Ốc 38886023. P Tân Dựng Phú. 0903802323 Công ty Tâm Long Cổ MOBI Phần Đầu Tư Phát Triển Nông Nghiệp 226 Mỹ Kim II. Dịch Vụ Vận 39325030 Chuyển 39325221 GIÁM ĐỐC NAM Đào Hải Đức DNTN Nguyên Đức Vận 28/16A Khu Phố 1.com thienhoa ngtu2006 @yahoo. 7. Địa Chất62506344 Nhà Địa Chất 37135248 fairfieldvn @fairfield . Q. Q. 37711396 Fax 37740008 info@sou thtrading company. 7 Tàu Biển37714281 Fax Đóng Tàu & 37714281 Sửa Chữa sidcvuon g@yahoo .Đường 11. P Tân Thuận Tây. Công ty Cổ Phần Đóng 16/8B Bùi Văn Ba. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Đực 0903804259 Công ty Việt Phước MOBI TNHH Vận Tải Đường Sông 793 Trần Xuân Soạn.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC NAM Vũ Công Vượng 0903737872 MOBI NAM Ngô Bá Bạt 0903752562 MOBI CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN ĐIỆN THOẠI BÀN Công ty Hồ Tây TNHH Sản Xuất Thương Mại 20 Lô I. 7.vn GIÁM ĐỐC NỮ Võ Thị Xuân Trang 0903758761 Phòng 1. 7. Q. 7 (08)39325030. Phú MOBI Powers Việt Nam-Công Mỹ Hưng. P MOBI Tải Thương Mại & Dịch Tân Thuận Đông. Vụ 7 Giao Nhận & (08)39306704 Dịch Vụ Vận 39306704 Chuyển GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Phan Thị Hoa Nguyễn Hoàng NAM Sơn 0903807421 71/7M Tân Mỹ. Q. 7. Các Công Ty 39305406 39305404 dtkt@hc m. 7. 2 Bertrand Russell. P Tân Phú.com.

7 GIÁM ĐỐC NAM Võ Văn Quốc GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hữu Văn 0903813431 GIÁM ĐỐC NỮ Trương Thị Diệu Hồng 0903811930 LĨNH VỰC KINH DOANH Giải KhátNhà Phân Phối & Sản Xuất ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38733768 (08)39305381. Nghiên Cứu 37718329 Fax & Phát Triển 37750583 Sản Phẩm 0903814650 Công ty Nam Khoa 793/58 Trần Xuân Soạn. MOBI TNHH Thương Mại Sản P Tân Hưng. Dầu-Chất 39303688. Đường 6.Trần MOBI TNHH Thương Mại Dịch Xuân Soạn. Nhựa-Bao Bì 38231394 38290073 0903826930 MOBI Công ty Daiwa (Việt Nam) TNHH Nhựa Khu Chế Xuất Tân Thuận.vnn. 39330809.vn n. 7. Dịch Vụ 7 Xây DựngThầu Tổng Hợp 38730986 Fax 38730985 WEBSITE hole@hc m. Vụ Sản Xuất Q.www. 7. Q.co bioteck. 7 (08)38231393. Xuất & Dịch Vụ 7 0903818179 MOBI Công ty Cát Điền TNHH 52/10 Khu Phố 4. 7 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38296403 38277977 0903827004 Công ty Hồ Lê TNHH 60A Nguyễn Thị Thập. Q. GIÁM ĐỐC Phạm Hoàng Sơn ĐƠN VỊ CÔNG TÁC EMAIL cmfc@vn n.vn .vn catdien20 04@yaho o. P Tân Xây Dựng Thương Mại Kiểng. P Tân Hưng. 7. Q. Nghiệm37718328.vn .vn m. 7.com info@nk.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Yu Ming Ta SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903809601 Công ty Chia Meei Việt 45 Trần Xuân Soạn. P Tân Hưng. P MOBI Nam Công Nghiệp Tân Kiểng. Bán Buôn 37718955 Fax 37714476 Phòng Thí 37715818. 39304372. 7. 7 Phân BónSản Xuất & Bán Buôn NAM Lê Văn Kinh GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Trí Thức 0903826811 GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Hồ Đắc Hương Tsutomu Hashimoto QUẬN HUYỆN 7 MOBI Công ty Đan Phượng TNHH May Túi Xách DIA CHI 973 (364/11) Trần Xuân Soạn. 7. Sản Xuất & 37718954. 7. Q.vn danphuo www. P Tân Thuận Đông.com 38728064 Fax 38728471 MOBI Công ty Ngôi Sao Việt Cổ Phần 51 Khu Phố 2. Q. 7. Q. Q.fpt. 7 Vật Liệu Xây 38728074 Fax Dựng 62620208 0903819333 Công ty Hưng Phú MOBI TNHH Thương Mại & Giao Thông 12/2 Trần Xuân Soạn.vn vinhbinh @hcm.danp ngco@hc huongbags m. 7. P Bình Thuận. 386425 37714476.co m.Lý Phục Man. Tinh Lọc 39304760.nkbiotek. 39306909 Quần Áo37717769. Thực Phẩm 7 Công ty Vĩnh Bình 553/17 Khu Phố 3. Q. P MOBI Xây Dựng Thương Mại Bình Thuận.

37701457. 37714019 Fax 37710491 Công ty Bông Sen Liên 1A Nguyễn Văn Quỳ. 37714018.global l-gp.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NAM NỮ HỌ VÀ TÊN Nguyễn Văn Long Huỳnh Thị Anh NAM Mai Xuân Thiệu NAM Kiều Quốc Vinh SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE info@8lio ns. 7. www. P Tân Thuận Đông. n. 7. Q.hoa@s www. com 7 Khách Sạn(08)39491476. 7. 7. Q. 7 Tòa Nhà Broadway C.lotus @hcm. QUẬN HUYỆN (08)35124970.com n. Sản Xuất & 38629001.com @8lions. P Tân Phú. Dược Phẩm.vn 38497532 port. Hóa Chất 35124972 35124915 (08)38632092. P Tân Hưng.Nguyễn Lương Năng Bằng. 7 Thực Phẩm.com Nguyễn Văn Muôn 0903901131 Công ty Hồng Thuận MOBI TNHH Xây Dựng Thương Mại 7 Xây DựngThầu Tổng Hợp GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM 701 Trần Xuân Soạn. Q. Phú MOBI Nhận Vận Tải Quyền Mỹ Hưng.vnn.globa gn. Đường 10. P Tân Phú. Bán Buôn 38632091 38632090 99 Trần Trọng Cung. Q. Các Sản 37701458 Fax Phẩm 37701020 asuzacfo www. Lô C4. 7 Cảng Vụ & Đại Diện Cảng lotusport (08)62922086 www.com. 7 131C Lâm Văn Bền. Tòa Nhà Công ty TNHH DV Giao Broadway C. Q. 37717736 Fax 37717736 .vn Nguyễn Ái Hoa 0903889675 Phòng 02-01.vn m. 7.com -gp. Q. 35124971.38632093. 7.vn com vietnutedi t@vnn.vn Công ty Tám Con Sư Tử Cổ Phần 0903829113 MOBI 0903833554 Công ty Thành Lợi MOBI TNHH Thương Mại 0903837440 MOBI 0903839877 Công ty 3V TNHH MOBI Thương Mại Dịch Vụ Công ty Việt Nữ Cổ Phần Thương Mại Phòng 5.co m.asuz ods@hc afoods. Tòa Nhà Broadway D. Q. P Tân Thuận Tây. 7 Điện Tử-Các (08)37662265 Linh Kiện 37662265 3vco@vn www.3vco. 7 Phân BónSản Xuất & Bán Buôn 37710458. 7. P Tân Hưng.vu s.Nguyễn Lương Bằng. Q. Cung Cấp 39491285 Trang Thiết 39789242 Bị 909 Trần Xuân Soạn. Dịch Vụ Vận 39951923 Chuyển 39954505 ai. Q. 7.vn GIÁM ĐỐC NỮ Đào Vân Anh 0903840512 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Phan Thắng 0903851252 Công ty Am My TNHH MOBI Sản Xuất & Thương Mại Điện Tử TỔNG GIÁM ĐỐC NAM Hagihara Yoshinobu 0903880037 MOBI Khu Chế Xuất Tân Công ty Asuzac TNHH Thuận. Khu C. P Doanh Phú Thuận. 152 Nguyễn Lương Bằng. Tầng2. 7. P Tân Thực Phẩm Thuận Đông. 7 Giao Nhận & (08)38440062.8lion dung.

7.Huỳnh Mại Xây Dựng Vận MOBI Tấn Phát. 7 Hàng HảiCung Cấp Thiết Bị quocminh www. 7. Q. Q. P Phú Thuận. Kỹ Thuật Điện Sài Gòn Nguyễn Văn Xuân Nguyễn Xuân Tùng 0903920824 0903943963 Khu Chế Xuất Tân Thuận. Q. 7.Khu 2.vnn.vn m. 7 7 ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 22131296 (08)38116882 38116882 dongtam www.co 22110399 net. 7.co Công & Sản 38470080 m Xuất Công ty Quốc Minh MOBI TNHH Cơ Khí Hàng Hải-Thương Mại 299 Huỳnh Tấn Phát. Khu Chế Xuất Tân Công ty Sơn Việt TNHH Thuận. GIÁM ĐỐC NAM Tokuyuki Kuroda 0903942703 MOBI Công ty Three Bambi Việt Nam TNHH GIÁM ĐỐC Dương Nhật NAM Hoan Công ty TNHH Thương 852 Khu Phố 3. Gia (08)38470080 yahoo.com. Đường 8. Q. Hành Bảo Trì Dịch Vụ 7.quoc (08)22110399 @saigon minhco. 7. Q.v info@see Các Công Ty 22260209 nn. Đường 10.vn 0903934145 MOBI DNTN Đồng Tâm 116 Nguyễn Văn Quỳ. 7.vn 39231338 om.vn .vn n. P Tân Phú.vn n. P Phú Thuận.vnn. P Bình Thuận. TNHH P Tân Quy.com. P Tân Thuận Tây. Q.vn. vn. namtrinh @hcm. Q. P Tân Thuận Đông.Đường 39. P Tân Nhựa Thuận Đông.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NỮ Đoàn Trần Thùy Trang SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 0903911679 Công ty Thành Phát TNHH Sản Xuất MOBI Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 7 Vật Liệu Xây Dựng 0903914907 MOBI 7 Găng Tay (08)39560946 Công Nghiệp 39560947 0903918079 MOBI DNTN Khách Sạn Duy 85 Lý Phục Man.seec Dầu Bôi Trơn @hcm. 7. vn thacMay Mặc(08)54045555 p@hcm. 7 Khách Sạn MOBI HTX Cơ Khí Phú Thọ 5 Gò Ô Môi. Q.vn com. P Tân Thuận Đông.dongt steel@hc amsteel. 37731715 Fax 38730995 7 Ô Tô-Cho Thuê ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 79/1 Lâm Văn Bền. Q.vn m haison@ 37718178 hcm. seecom (08)38380380 www.co m. 7. 7 Thép 37731173. 7 Cơ Khí-Nhà htxckpt@ Thầu. GIÁM ĐỐC NAM Jeel Tsai GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Đăng NAM Nam GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Chí Lâm 0903928865 GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hải Sơn 0903939276 MOBI Công ty Đan Hiền Sơn 38 Khu Phố 4.

Vụ Hàng Hải 7 Tàu BiểnCung Ứng Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Trương Quang Mỹ 0903952381 Công ty Gia Hân TNHH 160 Đường 9. 7 Nước-Hệ Thống Lọc 37718873.37717475. P Tân Quy. 7. 7 Trường Học37713481.Khu Phố 1.ed du. Q.Công ty TNHH 153A-157 Khu Phố 1. vn 0903997774 DNTN Mai Phát Sản MOBI Xuất Gia Công Bao Bì Giấy 619 Huỳnh Tấn Phát. 62503946. May Mặc39106292 Các Công Ty 38483839 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Thanh 0903951746 Công ty Biển Xanh 30/91/30 Lâm Văn Bền. 37761332 Fax 37761399 enquiries www. Q. 7 (08)38484879. Q. P Tân Phong.com 0903972316 Công ty TNHH Tư Vấn 70/20 Đường 69. Q. 7.Đường 8. P Tân Quy.vn .vn intoantha (08)37200037 ng49@vn 37203972 n. 7. Chất Lượng (QTI) 7 Quản Trị-Tư 37719264 Fax Vấn 54330037 qtico@sa ingonnet. Q.co@gm phatcompa ail. Thuật 7 Văn Phòng. Q.e @rmit.vn Văn Thị Ngọc Tuyết 0903999298 MOBI Tam Nhất . vnn.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thành Cư 0903945122 MOBI 3 Đường 40. P Tân Thuận Đông. Q.vn 54330384 gia_han @hcm. 7. 7.v n NAM Michael Mann 0903999896 MOBI Trường Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam 702 Nguyễn Văn Linh. P Bình Thuận. Q.vn u. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE khanhtra @vnn. Sản Xuất & 54330934 Fax Bán Buôn 62620246 Thiết Bị thanhpha www.vn n. 7 Bao Bì-Sản Xuất & Bán Buôn (08)37157643. Q.com ny. 38912761 38912761 maiphat_ co@hcm.vnn.Nguyễn Thị Thập. 7. Trang Thiết 37719822 Fax Bị 37751512 GIÁM ĐỐC NỮ Bùi Thị Tư 0903955557 MOBI 7 Lụa-In Lụa 2B/7 Khu Phố 2.Đường 79. MOBI TNHH Thương Mại Dịch P Tân Kiểng. 7. 37718874 Fax 37718170 sanny@h cm. 7.thanh t. 7. 7 TrườngTrung Tâm Đào Tạo 37761300. P Tân MOBI Cải Tiến Công Nghệ & Quy.rmit. P Tân Quy.vn GIÁM ĐỐC NAM Trần Thành Phát 0903956873 GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Mai Thanh NAM Hoàng GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Triều Dương ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Khánh Trà TNHH May Công ty Toàn Thắng TNHH In Lụa Công ty Thành Phát MOBI TNHH Trang Thiết Bị Trường Học DIA CHI 70 Khu Phố 3. P Tân MOBI Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Phú.

38304807 Cho Thuê 38391534 www. 7. Q. Căn Hộ Bán.nam ol@yaho myschool.com com 7 (08)38355818.cntvi m@hcm. Sản Xuất & 37712004 Fax Bán Buôn 37715669 Xây Dựng Dân Dụng EMAIL WEBSITE hoangph ocompan www. Q. Q. 7 Kính (08)39626755.com.com com . P Tân Phong. QUẬN HUYỆN 7 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 54331838. 39626730 62642172 cntvietna www. P Thiết Kế & Quảng Cáo Tân Thuận Tây. 407/12 Trần Xuân Soạn.P Tân Bất Động Sản Phong.c 38987425 enduc. Q. 7.com. Q. 38536026 38535762 steven@t mv. Đường Bùi MOBI Phần Dịch Vụ & Đầu Tư Bằng Ðoàn. gpho. P Tân Hưng. P Phú Thuận.vn Khu Chế Xuất Tân Thuận. Đặng Thị Kim Thảo 0908101706 MOBI CNT Việt Nam CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Lương Bá Đàng ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 45 Nguyễn Thị Thập. Q.hoan y@gmail. 7 GIÁM ĐỐC NAM Đoàn Ngọc Văn 0908014779 MOBI DNTN Triệu Ngọc Thương Mại 7 0908038397 S41-1 Khu Phố Hưng Công ty Toàn Cầu Cổ Vượng 2. 7 Xây DựngThiết Kế 37732160 Fax 37732160 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Phước 0908166690 Công ty Tân Hiền Đức MOBI TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 613/22A Trần Xuân Soạn. P Phú Thuận.37711053. 22422112 Fax 54331838 (08)39970901. 7. Dục Nhân Mỹ) 7 TrườngTrung Tâm Đào Tạo 38733210 Fax 37718442 GIÁM ĐỐC NỮ Ngô Thị Tuyến Công ty Đông Minh (Việt Nam) TNHH Dệt asiescho www. P Phú Mỹ. 7. 38442234. 39970902 Phân Bón.com om 0908195588 Trường Anh Ngữ Quốc Tế Nam Mỹ (Công ty 713-713A Huỳnh Tấn MOBI TNHH Tư Vấn Giáo Phát. 7.vinal and. etnam. 7. 7. P Tân Thuận Đông. 7 Hàng HảiCung Cấp Thiết Bị thd@tan (08)38987413 www. Q. o. Hội Nghị-Nhà 38443441 Tổ Chức 38443441. Hội Thảo.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC Trương Thanh NAM Hoàng 0907569119 Công ty Hoàng Phố MOBI TNHH Xâu Dựng Thương Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Ðỗ Tú Lang 0907645127 MOBI Công ty Thiên Ân TNHH KE4 Trần Xuân Soạn. Đường Số 18.tanhi hienduc. 7 May Công Nghiệp (08)38552873.v n 162 (82/10F) Phạm Hữu Lầu. 7.com vnn. 38442235. 7. Q. P Tân Hưng.v n GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Hung Chao Tsung 0908138858 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Thanh Vân 0908139439 Công ty Hưng Gia MOBI Thịnh TNHH Tư Vấn Thiết Kế 685 Huỳnh Tấn Phát. Q.

Tân Thuận. 7. Q. 0908409978 Công ty Tân Thành Đạt 2/5 Khu Phố 3.com m 38724074 www. Căn Hộ Bán. 7. Thương Mại Dịch Vụ 0908419456 Công ty Tân Minh Châu 22 Lê Văn Lương. 7.com. Thương Mại ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 37710319 www.Nguyễn Văn Linh.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NAM Đặng Vũ 0908222465 Công ty Việt Mỹ TNHH 56A Đường 21. com/peopl e/hungvuo ngpte sales@fa www. 39049434 Cho Thuê 38658709 hungvuo ngpte@y ahoo. P Tân TNHH Xây Dựng Thuận Đông.vietv vuhydro.Đại Lộ Nguyễn Văn Linh. Q.vn 7 May MặcCung Cấp Phụ Liệu dongnam (08)38443441 ik@saigo 38447534 nnet.vn 7 (08)38621150.Liên Tỉnh MOBI TNHH Sản Xuất 15. GIÁM ĐỐC NAM Hsu Shao Yi 0908470536 Khu Chế Xuất Tân Công ty Liên Hiệp Phát MOBI Thuận. P Tân Phong.flickr.chunl an. P Tân Thuận Đông.vn u.co om m 7 (08)38658709. P (Việt Nam) TNHH Tân Thuận Đông.com . 7. Q. P Tân MOBI Vận Tải & Dịch Vụ Quy. Q. 7. Găng Tay 38624562. Q. Q. 7. Đồ Họa-Thiết 38429405 Fax Kế 38731394 info@viet www. GIÁM ĐỐC Phạm Huy NAM Hoàng 0908343345 MOBI DNTN Hưng Vượng F2-6 Khu Phố Hưng Vượng 2. Hàng Hải CHỦ TỊCH HĐQT NAM Vũ Văn Tiến 0908295582 MOBI Công ty Việt Vũ TNHH 62 Trần Trọng Cung.K TNHH Thương Mại DIA CHI G29 KDC Tân Quy Đông.com. Q. 7.famil milyglove yglove. 1439 Khu Phố Mỹ Toàn 2.c uhydro. 7.P Tân Phong. P Tân MOBI TNHH-Vpđd Phong.diaoc @diaocta tanminhch nminhcha au.co m 7 Địa Ốc 22424558 Fax 37761003 newruby www. P Tân Phú. Q. 7. P Tân Phong. Công Nghiệp 38636392 38620792 7 Xây DựngThầu Tổng Hợp 7 Điện LạnhThiết Bị (08)37719044 Công 37719044 Nghiệp.co . QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 7 Vận Tải Biển 7 38731393. Q.co m 7 Quần ÁoSản Xuất & Bán Buôn 38730777 Fax 38730777 tanthanh dat718@ yahoo. CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Văn Minh Hải PHÓ GIÁM ĐỐC NỮ Gia Hân GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Thị Hoàng 0908445320 Châu MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Đông Nam I. GIÁM ĐỐC NAM Hà Minh Trí 0908549454 MOBI 0908551565 Công ty Xuân Thiên MOBI TNHH Chế Tạo Điện Lạnh-Cn GIÁM ĐỐC NAM Trương Kiến Quốc Công ty Vạn Xuân Phát 9/2 Bùi Văn Ba.

com m. cmc. Nam) TNHH-Vpđd Nam Sài Gòn.vn uq7. P Tân Hưng. P Phú Thuận.v tchcspc2 n @vnn. Giao Thông 7 Vận Tải-Đại Lý 0909055149 Công ty Trường Phú MOBI Thịnh TNHH 7 Máy Vi TínhPhát Triển (08)38982098 Phần Mềm & Fax 38958723 Trọn Gói 0909080011 S12-1 Khu Phố Hưng Công ty Petronas (Việt MOBI Vượng 3.spch n. Q. 37711368 38727909 37713418 Fax 37710036 . 7.Nguyễn Văn Quỳ. 7. P Tân Thuận Đông. P MOBI Thương Mại Dịch Vụ Tân Phong. 7. 7.Q.com Công ty Đức Thư TNHH 521 Lê Văn Lương.vn Công ty An Phát TNHH 19/1A Nguyễn Văn Quỳ.Tân Mỹ. Hóa Lỏng 62938452 Fax Đóng Chai 62936126 abuhassa n_burok www.vn www.petro @petron nasvietna asvietna m. MOBI TNHH Kỹ Thuật & Thiết P Tân Thuận Tây. 1147/25B Huỳnh Tấn Phát. 7.vn m 0908900977 Công ty Hiệp Hòa Hưng 903/4/37 Khu Phố 3.MẠNG DI ĐỘNG CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Trương Huy NAM Hoàng Tam Dũng 0908811645 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hà An 0908856303 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Lê Hoàng Thảo NAM Mai Minh Phùng GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ Abu Hassan Burok SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 7 Thuốc Trừ Sâu/Thuốc Diệt Côn Trùng 38733666. Q. Q.co . Q. 7.vn. Hàng Hải 7 Hàng HảiCung Cấp Thiết Bị (08)54448924 Fax 54448924 anphat@ www. Phú Mỹ Hưng. Vụ Vận Tải Xây Dựng Q.Trần TNHH Thương Mại Dịch MOBI Xuân Soạn. 7. 39693042 Fax 39602611 ducthuq7 www. P Tân Quy. Xây Dựng 7 Cửa (08)39697925. Bị 7 Xây Dựng Dân Dụng GIÁM ĐỐC Nguyễn Ngọc NAM Trưởng 0909898518 DNTN Nguyên Hưng MOBI Phú 7 Thủy SảnCác Sản Phẩm Nuôi. MOBI Thương Mại & Dịch Vụ P Phú Thuận. 7 (08)22448326. 38730738. 7. GIÁM ĐỐC NAM Võ Chí Tâm 0909586888 Công ty Chi Tâm TNHH 143 Đường 47.apcosaigonnet vietnam. 38730068 Fax 38733391 spchcmc @hcm. Trồng 400 Nguyễn Thị Thập. 38731149.com.com (08)39742633 Fax 39742633 Nguyễn Thị Minh 0909116687 Ngọc Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn Khu Phố 1. Q. 7. Q.ducth @vnn. Khí Đốt-Xăng 22448327. P Tân MOBI Dịch Vụ Thương Mại Quy. Q. Xây Dựng 7 Dép-Sản Xuất & Bán Buôn GIÁM ĐỐC NAM Võ Duy Quý 0909875959 Công ty Hoa Hồng 4/10 Khu Phố 4.

37701932 Fax 37701933 tunganh www. P 0988573979 Phương L Cổ Phần Tân Phong. Q.vn 7 Ống 37701931.morni tarngstarco. 7.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Nguyễn Hữu NAM Thành 0909997971 Công ty Sao Mai TNHH 1235A Huỳnh Tấn Phát. Q. Q.v co@vnn. 7 Xây DựngCung Cấp Trang Thiết Bị 168 Hoàng Quốc Việt. Q. 0989881064 Công ty Vinh Phố VIETTE R4-32 P Tân Phong. Đường 3.co m. Phạm Ðình NAM Nhâm NỮ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Dân Xuân Mai VIETTE 864 Huỳnh Tấn Phát. Q. 7. Thương Mại & Dịch Vụ 0989626239 Công ty Nam Kinh VIETTE TNHH Xây Dựng L Thương Mại Dịch Vụ 1451 Mỹ Toàn 1.vn 7 326 Nguyễn Thị Thập. Đóng Tàu & 38731139 Fax Sửa Chữa 54339261 Khu Chế Xuất Tân Thuận. Q. Đinh Hoàng Thái VIETTE Công ty Tân Đức Mạnh 43 Nguyễn Thị Thập. 54121527 Fax 54121526 7 Địa Ốc 54100893 Fax 54100997 Công ty Gia Hưng VIETTE 25 Đường 81. 7. n vn quoctuan 18cpt@y ahoo. 7. 7 Thương MạiCác Công Ty 7 Sắt 37711699 Fax 37751743 giahungc om@hcm .vn 7 Đo LườngDụng Cụ Chính Xác 37719044 37719044 7 May Mặc37731432 Các Công Ty 62622017 7 Địa Ốc 54121528. Q.vn .Nguyễn Văn Linh. MOBI Cơ Khí Hàng Hải P Phú Thuận. 7. 7.co m . Q. TNHH Thương Mại Dịch L P Tân Quy. P Tân Thuận Đông. 7. Q. Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Trần Đức Khẩn VIETTE Công ty Đức Khẩn 0982379729 L TNHH GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Phong 0983121210 VIETTE Công ty Thủy Việt L TNHH GIÁM ĐỐC NAM Ngô Thanh Tùng 0983258446 GIÁM ĐỐC Yasushi NAM Iwayama CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN DIA CHI Nguyễn Thị Thanh Nga NAM Lưu Tiên Vinh LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE mornings www.com m. P Tân Quy. 7.Khu Phố 1. Vụ 37714779 Fax 62621588 37850138 thoitrang dxmax@ gmail.tfv. P Phú Mỹ. 37701933. Vụ & Sản Xuất VIETTE Công ty TF Việt Nam 0983803801 L TNHH QUẬN HUYỆN Tàu Biển54339260.vnn.co @tfv. P Tân Phong. TNHH Thương Mại Dịch L 7. P 0989112939 Xuân TNHH Sản Xuất L Tân Phú.

co m 7 Phân BónSản Xuất & Bán Buôn 37710163 Fax 37710163 8 Lô G3. Q.com m chungca mmy@g mail.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0913151313 VINA NAM Lê Anh Hùng 0913167487 Công ty Đại Hùng VINA TNHH Xây Dựng Lâm Thị Bích Phượng 0913192190 DNTN Thuận Thiên 287 Trần Xuân Soạn. P Tân Hưng. P Tân Phong. 38439336. ĐIỆN THOẠI BÀN GIÁM ĐỐC NAM Phạm Anh Tiến 0913653550 Phương Anh T. 7.P VINA DNTN Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Thái Xuân Vinh 0913662096 VINA 7 Gỗ-Nhà Sản (08)39975637 Xuất Fax 39975637 7 Địa Ốc 37852841 Fax 37852840 7 Bốc Xếp Hàng HóaTrang Thiết Bị (08)39317341. P Tân Kiểng.Đường 13. Q. 7. Q. 38439337. 38468874. P Phú Thuận. Q. GIÁM ĐỐC Nguyễn Thanh NAM Hùng 0913732368 Công ty Hùng Thịnh VINA TNHH 343 Đào Trí. P VINA Dịch Vụ Vận Tải Đường Tân Kiểng. 817 Trần Xuân Soạn.com o. 7. 19 Khu Phố 3. CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Hứa Vĩnh Đồng GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN NAM Nguyễn Minh Vỹ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Kiến Phúc Cổ Phần Đầu Tư LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 28/7F Khu Phố 2.htbus @hcm.dntnt huanthien. P Phú Mỹ. GIÁM ĐỐC NỮ Chung Cẩm Mỹ 0913692159 Công ty Thành Trung 10 Tổ 18.hung nghingflo hingfloorin oring. P Tân Thuận Đông. Q.co g.vn 7 Hóa Chất (08)39734314 phuonga nhtp04@ yahoo. 39316529 Fax 39318144 Công ty Vĩnh Thạnh TNHH Thương Mại GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Phương Trâm 0913681074 SC3-1 Khu Phố Mỹ Công ty Hùng Hưng Khang.Nguyễn Lương VINA TNHH Xuất Nhập Khẩu Bằng.Khu Phố 2.vn iness. P Tân Phong. 7 Xây Dựng Dân Dụng 37718894. 7. Sông 0913634847 Công ty An Gia Khánh VINA TNHH Thương Mại 645 Huỳnh Tấn Phát. 7. 37718893 7 Xây DựngThầu Kỹ Thuật Tổng Hợp 37715258 Fax 37715258 7 37720777.vn . 7. Dịch Vụ Bất Động Sản Q. 7.com . 7. Khu Phố VINA TNHH Thương Mại Và 2.com hungthin hvietnam www. 7. Q. EMAIL WEBSITE cnhcm@hu www. Vận Tải-Đại 37720555 Fax Lý 37720666 www.(08)38686195 Sản Xuất & Fax 38647306 Bán Buôn angiakha www. com 7 Gạch Men.com n. Gạch Ốp Lát. Q.angia nh@yaho khanh. P Tân Phú.Đường 1. Q.

v n unico@h www.Khu 2.v nn. LĨNH VỰC KINH DOANH WEBSITE www. Q. Q. 37732889.vienli cm. Q. 54101205 Fax 54101205 7 38733791.Đường A5. Hưng Prakash Jonnalagadda ĐIỆN THOẠI BÀN Điện Thoại. P Tân Hưng. 37751770 Fax 37751860 info@pho gia. 38208932 (08)37761300. 7 VINA Cơ Sở Thiên Lộc 8/1 Bùi Văn Ba. P Tân Thuận Tây. 7 NAM Phạm Đình Dũng 0913844000 VINA Công ty Viễn Liên Cổ Phần 86 Trần Trọng Cung. 7.vn 7 Bao Bì-Vật Liệu (08)22160657. 7. P Tân Hưng. P Tân Thuận Đông. Phú VINA Xây Dựng-VP Phú Mỹ Mỹ Hưng.v n 7 Địa Ốc 37751771. 7 Công ty Liên Huỳnh VINA TNHH Thủy Hải Sản Nước Mắm 403/12 Khu Phố 3.MẠNG DI ĐỘNG CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Phạm Thanh NAM Dũng 0913749293 Cửa Hàng Thanh VINA Thanh GIÁM ĐỐC NAM Trần Quốc Chí 0913772955 Công ty Chí Diệu Phong 180/1D Trần Xuân Soạn. Gia Vị-Tẩm 37761332 Fax Ướp 37761399 elfgazsai gon@hc m. 38511120 dieuphon g@hcm.vnn. QUẬN HUYỆN 7 7 Cửa (08)38568423. 38405157 Fax 38401114 thienloc_ nth@yah oo.vn n . Hệ Thống & 62610592 Fax Thiết Bị 38382230 TRƯỞNG PHÒNG 817 Huỳnh Tấn Phát. TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM NỮ Huỳnh Thanh Tùng 0913865405 Nguyễn Thuý Hà 0913869927 NAM Phạm Văn Lễ 0913878151 Công ty Phố Gia TNHH 178/4 Nguyễn Hữu VINA Thương Mại Dịch Vụ Thọ.Trần Xuân Soạn. Địa Ốc Q. 7. 7. Q.(08)39239983. 54101208. 7. Văn Phòng37732899 Fax Trang Thiết 37732900. 7. Hóa Lỏng 39240045 Fax Đóng Chai 39240045 37732898.vn 7 Địa Ốc 54101207. Q.com. Vận Tải-Đại 38733090 Fax Lý 38733514 mitanco @hcm.vn Khí Đốt-Xăng (08)38382500.v en. 7. 22160659. Q. EMAIL thanhtha nh16g@ hcmpt. Q.vn Công ty Viên Nam TNH S24-1 Sky Garden.vnn. Bị 38208931. 7.vinal and.vn n. Thương Mại HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 16G Cư Xá Ngân Hàng. 7.Q. P Phú Thuận.com. P Đốt Sài Gòn Tân Thuận Đông. VINA TNHH Sản Xuất & P Tân Hưng.com NAM Tô Minh Tuyến 0913807147 GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Thanh 0913809881 Công ty Minh Tấn VINA TNHH Thương Mại & Vận Tải Xăng Dầu GIÁM ĐỐC NAM 0913833106 VINA Công ty Liên Doanh Khí Khu Phố 5.fpt .com. P Tân Thuận Đông.

com m 37 Nguyễn Văn Linh. 7 Thủy Sản 54128999 Fax 54128666 ducquy@ www. P Tân Hưng.itinfo@it. Cầu Đường38441533.D TNHH Thực Phẩm DIA CHI QUẬN HUYỆN 27/1 Trần Xuân Soạn. Q.com.org www.v od. 7.nod3 2.neovi @neovisi sionvn. 7 (08)38426908. Vụ Truyền Thông 0913906492 Công ty Cổ Phần Tầm VINA Nhìn Mới 0913907195 VINA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DNTN Quang Trung Vận Tải Sông Công ty Q.vn 003 Khu Phố Mỹ Hưng. 7. 7. 38441532. P Tân Hưng. 7 (08)38392280.vn 0913911733 VINA Công ty Nông Tín Cổ 503 Nguyễn Thị Thập. shop. Q. Q. P Tân Kiểng. Bê Tông-Các 38124182 Fax Sản Phẩm 38102403 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Ngọc 0913907977 Chánh VINA Công ty Thu Thu TNHH GIÁM ĐỐC NỮ Đỗ Thị Mai Hoa 0913909104 VINA Công ty Quang Phú TNHH Thương Mại A102 Khu Phố Nam Long 1. 7 425-427 Trần Xuân Soạn. 7. P Tân Phong.com n 436 Lê Văn Lương. Q. P Phần Giống Cây Trồng Tân Quy.org.vn 0913912835 Công ty Sao Vàng Cổ VINA Phần Xây Dựng Vận Tải Thương Mại 7 (08)38440486. Q. Q. 7. 7.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH HĐQT HỌ VÀ TÊN Nguyễn Công Quang NAM Bùi Ngọc Minh NỮ NỮ Phạm Thị Tuyết Ngô Diệu Thủy NAM Bùi Văn Dũng SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0913900784 VINA 0913902329 Công ty Minh Thành TNHH Thương Mại VINA Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ 0913903233 Công ty IT TNHH Sản R4-48 Khu Phố Hưng VINA Xuất Thương Mại Dịch Gia 5. 7.co onvn. Q.Đại Lộ Nguyễn Văn Linh. P Tân Thuận Đông. 7 Cây ƯơmBán Buôn (08)37543188 Fax 37543189 nongtinse edscorp @vnn.P Tân Phong. 38725534. LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL Vận Tải-Đại 37711052. 7.qvdfo hcm. .P Tân Phong.fpt. 38720752 Fax 38725544 7 Địa Ốc 7 Vi Tính & Tin 54102070 Fax Học 54102069 www. 7 Giày-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38430277 Fax 35160667 domhoa @hcm. Lý 37713462 38728023. Q. P Tân Phong. 38720752. Xây Dựng 38441534 Fax 38440485 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Cao Trọng Hoan NAM Hoàng Văn Được WEBSITE 28/3A Huỳnh Tấn Phát.V.vn n.shop. 7. Q. Bảo Hộ Lao 38351662 Fax Động 38351662 neovision www.

Mại Xây Dựng 7 Xây Dựng Dân Dụng 37717910 Fax 37717910 tanthanh vu@yaho o. Sản Xuất & 38453562 Fax Bán Buôn 38452216 cotiphar mahcm@ yahoo. P Tân Phong. 7.vn Nguyễn Sỹ Quỳnh Khu Chế Xuất Tân Thuận.fpt.trang angdldla dldlawyers wyers.com 11C Mai Văn Vĩnh. Mại Dịch Vụ 0913943990 DNTN Công Tiến VINA Thương Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC Đào Tôn Hoàng NAM Khánh GIÁM ĐỐC NAM Châu Đại Quang 0918008347 GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 7 Xây DựngThiết Kế 37717352 Fax 37717352 kienhuon g05@yah oo. Q. P Phú Thuận.L.Huỳnh Tấn Phát. Q. P Tân VINA TNHH Dịch Vụ Thương Quy.Nguyễn Văn Linh. 7. 38959335 Fax 39873320 truongsa oco@hc m. P Tân Thuận Đông. 7. Q.G TNHH Thương Mại Dịch Vụ 441 Trần Xuân Soạn.vn VINA Công ty Trường Sao TNHH 0918019361 VINA Công ty Đại Lộc TNHH 1 Lô A3. 7 Phân BónSản Xuất & Bán Buôn 38728398.P Tân Phong. 7 (08)38458846.Lâm TNHH Tư Vấn Đầu Tư VINA Văn Bền.com 0918188838 Công ty Anh Minh Võ VINA TNHH B2-92 Hưng Thái. Tân Thuận. WEBSITE GIÁM ĐỐC NỮ Đoàn Lý Diễm Trang 0918094346 VINA Văn Phòng Luật Sư Đoàn Lý Diễm Trang 1247/39E Khu Phố 4. Q. 7. Q.vn . 7 Chất Thải Công (08)54128999 Nghiệp-Dịch Fax 54128666 Vụ Xử Lý GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Huệ . 7. P Tân Kiểng. 7 Luật Sư (08)37111094 Fax 37111833 trang@tr www. Q. P Tân Quy.com. P Xây Dựng Tân Phong. Q. 7 Gỗ-Chế Biến (08)38371198 Fax 38378991 7 Xây Dựng Dân Dụng 37711255 Fax 37717461 7 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)39873320. 7.Khu Phố 2.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ HỌ VÀ TÊN Võ Thị Xuân Hương SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 0913931578 Công ty Kiến Hương 42/64 Khu Phố 4.co m D1-22 Khu Phố Mỹ Toàn 3. Q. 38727980 Fax 38727981 hlgco200 3@yahoo . Xây Dựng & Thương 7. P Tân Kiểng.vn GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hồng Sơn 0918101236 VINA Công ty H. 7. NAM Lo Min Chuan 0918030335 VINA Công ty Thuận Xương TNHH Công Nghiệp NAM Vũ Tấn Thành 0918061154 Công ty Thành Vũ 89 Đường 79. Q. 7. Dược Phẩm38479046.

P Tân Phú. 7.Gò Ô Môi. Q. 7. P Bình Thuận. 7 Gạo. 37751651 Fax 37751651 vppthanh tai@yaho o. P Mại Dịch Vụ Chợ Tân Kiểng. 7. VINA TNHH Thiết Kế Xây P Tân Quy. 38487330 7 Bách Hóa 7 Đầu Tư-Dịch (08)38941602 Vụ Tư Vấn Fax 35880887 7 Vận Tải Biển 7 Văn Phòng Phẩm-Sản Xuất & Bán Buôn 7 Kim Khí Điện Máy-Sản (08)38647855 Xuất & Bán Fax 38665398 Buôn 7 Điện Thoại. 7. 0918912212 VINA DNTN Thanh Tài 219 Lâm Văn Bền. 7 Máy Móc (08)37553391. HTX Tân Kiểng Thương 239 Lê Văn Lương. Q.K.Lâm Văn Bền. Q.com 38730862 22131867. com 7 (08)35370961. F7 Khu Biệt Thự Tấn DNTN Thanh Khiêm Trường. Q. 38222460 Fax 38293253 nghiepbc @yahoo. 7.com Công ty Phú Sĩ TNHH Thực Phẩm 71/5B Khu Phố 4.B TNHH Chế Tạo Máy 38/6A Phạm Hữu Lầu. LúaCác Sản Phẩm (08)38223494. NAM Nguyễn Văn Hai 0919009720 Công ty Võ Hữu Tuyến 637/3 Khu Phố 1. 37701436 Fax 37701438 nhatkienc o@yahoo . Q. P Tân Kiểng.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0918234787 VINA NAM Bùi Công Nghiệp 0918286419 VINA GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Khôi 0918319912 Công ty Duyên Hải Cổ VINA Phần Xây Dựng Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Trần Ngọc Phát 0918432720 VINA GIÁM ĐỐC NAM Trần Lê Dư Hạnh 0918437398 Công ty Nhất Kiến 426A Nguyễn Thị Thập. P Phú Thương Mại & Dịch Vụ Thuận.Huỳnh VINA Cổ Phần Tư Vấn & Xây Tấn Phát. 7. 7. Nguyễn Đình Mỹ Linh 0918999040 Cửa Hàng Hoàng VINA Phước 284 Lê Văn Lương. Q. 7.com WEBSITE . 37553455 Fax 37553391 akbmachi nery@ya hoo. Dựng & Tư Vấn Đầu Tư GIÁM ĐỐC NỮ Phùng Thị Tuyết Mai 0918855399 VINA CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Lê Anh Kiệt GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN QUẬN HUYỆN Công ty A. Kỹ Thuật-Tư 35370963 Fax Vấn 37174890. 7. P Tân Hưng. Q. Q. NAM Bùi Xuân Tài NỮ LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL (08)37701437. P Tân Thuận Lắp Điện Thoại Đông. Q. P Phú Mỹ. 35370962.(08)39970189 Các Công Ty Fax 38451980 870 (6/3B) Huỳnh Tấn Phát.

8.saigo bo@hcm. 8 Dệt-Các Công Ty (08)38230368. P 3.vn h. njoubo. 8. 7. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Trí 0903603916 DNTN Tân Nguyễn 48A/4R An Dương MOBI Hoàng Sản Xuất Cơ Khí Vương.vn . P VINA TNHH Sản Xuất & Dịch Bình Thuận. MOBI Liên Doanh Dệt Q. 8.fpt. Công ty Trang Linh Thy 310 Nguyễn Duy. Gia 38242071 Công & Sản 38245588 Xuất 8 Ghế-Sản Xuất & Bán Buôn GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Thu Nga Huỳnh Đình NAM Nguyên GIÁM ĐỐC NAM Trần Ngọc Minh GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Phạm Duy Linh ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 2900 Phạm Thế Hiển. Q. Q.MẠNG DI ĐỘNG GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NỮ Lương Thị Ngọc Vân 0919405775 Công ty Lý Phúc Hưng 56A Nguyễn Thị Thập. P 16. 8. 8. TNHH Thương Mại 8. Xuất & Bán 37521187 Buôn 37521187 0903374463 MOBI 8 Cà Phê-Sản Xuất & Bán (08)39573224 Buôn 8 Cơ Khí-Nhà (08)38231424. 38246566. Q. Vụ 8 Đóng GóiMáy Móc Đào Ý Lan 0903366019 Cơ Sở Hải Ân Sản Xuất 640/478 Hưng Phú. 8. Q.aomu h. Động 8 Áo Mưa-Sản (08)37510001.co m. P 6. 38246705 38230388 saigonjou www. GIÁM ĐỐC NAM Võ Thành Tài 0903611276 MOBI Cơ Sở Thành Tài 102/47 Âu Dương Lân. 8. P 4. MOBI TNHH Thương Mại Dịch P 1. Q. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI BÀN 38731907 Fax 38731907 EMAIL vipuwa@ yahoo. Q. Q.rc@hc aquangvin m. Xây Dựng & Thương Mại 8 Xây Dựng Dân Dụng Phạm Thanh Lưu 0903338781 Công ty Tân Đại Lợi 290D/19 Dương Bá Trạc.vn m. Q.f pt. Thầu.vn 0903328560 Công ty Năm Châu TNHH Một Thành Viên MOBI 45/46 Cao Lỗ.co vnn. P MOBI Áo Mưa & Bảo Hộ Lao 10. Vụ Thương Mại 7 Nước Khoáng 0903302558 Công ty Quang Vinh TNHH Xây Dựng MOBI Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất-Xuất Nhập Khẩu 8 Áo Mưa-Sản (08)38122018. P 7. P 9.vn 38501700 38511208 Fax 38500199 (08)38615757 38619245 WEBSITE tandailoic o@hcm. Xuất & Bán 38876679 Buôn 38122018 quangvin www.com 0903315375 Công ty Sài Gòn Joubo 191 Bùi Minh Trực.

8 Áo Mưa-Sản thifaco@ (08)38622564 Xuất & Bán yahoo. 38559409. Q. Q. Q. 37560556 Fax 39541002. Q. Vụ Xây Dựng ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN 8 1089 Tạ Quang Bửu. vn duyloi200 www. 38581725 38581725 (08)38279717.v i. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch 5. 54451662. 8.Thương Mại . Q.co 38622295 Buôn m GIÁM ĐỐC NAM Lưu Quảng Sanh 0903699693 8 (08)38752021. 8. 38279714. com cttoansan www. P 8. Q. 8. 39312735 39312735 102C Hưng Phú. 8. P 12. 8.duylo 0@hcm.Dịch Vụ MOBI Công ty Toàn Sáng TNHH Thương Mại 786A Hưng Phú. Điện-Dụng 54060504 Cụ & Thiết Bị 38756014 8 38595452.vnn. 8. 8 Hàn-Công Nghiệp GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Việt Thành 0903693693 Công ty Thiên Phát MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 32 Cư Xá Bình Đông. Q. Q.vn . 54451670 54451670 taching@ hcm.com nn.Công ty TNHH Sản Xuất MOBI Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch GIÁM ĐỐC NAM Tăng Quang 0903664435 MOBI GIÁM ĐỐC Nguyễn Hữu NAM Nghĩa 0903670684 Cơ Sở Vĩnh Phước MOBI Tiện 445-447 Tùng Thiện Vương. 8 LĨNH VỰC KINH DOANH Xây Dựng Dân Dụng ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 38568908 Giặt Mài (08)54451631.v 39485165 n 675 Phạm Thế Hiển. 38279720 38279714 GIÁM ĐỐC NAM Lê Thúc Đức 0903653215 Huỳnh Lê .vn Lê Hồng Anh 0903633380 MOBI DNTN Đại Khánh NAM Lâm Tấn Lợi 0903637715 MOBI DNTN Sản Xuất Duy Lợi 1724 Phạm Thế Hiển.vnn. P MOBI Hưng TNHH Xây Dựng 4. P 6. .Cao Lỗ. Q. 8.v ang. 38559409 GIÁM ĐỐC NAM Trần Ngọc Biểng 0903702671 DNTN Cẩm Hương Nước Mắm Công ty Đại Phước 29 Đường 284. WEBSITE Thủy Sản dphc_co @yahoo. P 4.toans g@hcm. 8 Ghế-Sản Xuất & Bán Buôn (08)39312056.P 15. 8 Gia Vị (08)39633100. P 6. 8. 8.com nn.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Trần Kim Giêng GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903631616 Công ty Đức Thịnh 1432 Phạm Thế Hiển. P 10. 8 Hóa Chất hleco@h (08)39485166 cm.

vn. Q. 8. Q. 8. 8 Hóa Chất (08)38306152. P 5. 8. Q. P 5. Q. 38335766 38306153 44 Khu Dân Cư Bình Đăng. 8.co 39965686 Viên n. 3 Tạ Quang Bửu. 38542577 39671843 8 Điện-Dụng (08)38514446 Cụ & Thiết Bị 8 Điện LạnhThiết Bị tpreco@y (08)38655806 Công ahoo. 8. P 3. Thương Mại 452 Hưng Phú. phar@hc Dược Phẩm35125669. Q.P 4.com davico. 8 0903710522 Công ty Hưng Phát Tiến 258/7/36 Bông Sao. 8 Hàn-Công Nghiệp (08)39671328.v Học uter.co 38618940 Nghiệp. 8 0903703431 MOBI DNTN Trọng Nhân Tin Học 30 Đường 2. P MOBI Điện Tử & Thương Mại 2. 8 NAM Nguyễn Viết Túy 0903702760 Công ty Đất Việt Cổ MOBI Phần Thương Mại Du Lịch Địa Ốc 204-206-208 Chánh Hưng. Q. 8 NAM Lê Thành Công 0903702767 MOBI Công ty Bình Minh TNHH Dược Phẩm 114-116 Đường 284 Cao Lỗ.vn binhminh (08)35125670. P 6.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903702672 Công ty Cường Việt Khu Công Nghiệp Bình MOBI TNHH Sản Xuất Đăng. 39714756 39715659 EMAIL WEBSITE cuongviet packing @vnn. 38305897. MOBI TNHH Xây Dựng Q. P 9.v 38508098 n n Xây Dựng Dân Dụng 62636168 hungthai 56@yaho o. QUẬN HUYỆN 8 LĨNH VỰC KINH DOANH Bao Bì-Vật Liệu ĐIỆN THOẠI BÀN (08)39713971. m. 8. tungx2@ Vi Tính & Tin nhancomp 39315318 Fax hcm.vn m.trong 38508093.vn Dịch Thuật davicorp www.com.el ectric@h cm. 8.diaoc (08)38956005 -Thông Dịch @hcm.Đường Số 4. Q. Thương Mại & Dịch Vụ P 6. Q.v n .fpt.vnn. 8. P 5.fpt.vn www. Sản Xuất & 35125671 bimiphar Bán Buôn 38999926 maco115 @vnn. 0903742454 Công ty Thuận Phát MOBI TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Lạnh GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Văn Sơn 225/26 Âu Dương Lân. m Thương Mại CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Thang Quốc Quang Nguyễn Ngọc Hải NAM Phạm Anh Tuấn ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI GIÁM ĐỐC NAM Biebl Harald 0903721402 Xn Kinh Doanh Chế MOBI Biến Hàng Xuất Khẩu GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thái Đẩu 0903732354 Công ty Hùng Thái MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC Lâm Lương Bảo NAM Châu 0903739696 Công ty Đại Việt TNHH 125/20 Âu Dương Lân. 8.vn datviet.

8. 8 Nhôm-Các Sản Phẩm (08)39550870 39556065 155 Dạ Nam. Điện-Các 39613516. Thiết Bị 39610199 39615957 MOBI Công ty Bình Đông Cổ Phần Hải Sản 49 Bến Bình Đông. Q. 8. Q. com miti@hc www. 39918738 39918507 hugan@ hcm.vnn. 8 Sơn-Sản Xuất & Bán Buôn info@kim www. com 8 Đèn-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38454096.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Trương Thị Gia Vinh 0903745472 MOBI Công ty T. P 12.vn m.A TNHH 0903747197 Công ty Hùng Ân TNHH 218/64-66 An Dương MOBI Thương Mại Sản Xuất Vương. 8.vnn. Q.P 4.Đường 1. onpaint. P 10. 38550371 Fax Bán Buôn Thiết Bị Chế 38558377 Biến (08)39613518.M. Q.vn 39810815. Q. 38969282 38961174 GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Tuấn Anh 0903808346 GIÁM ĐỐC NAM Hồng Võ 0903813064 MOBI DNTN Bình An GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Trí Kiên 0903815209 MOBI Công ty Minh Tiến TNHH May Túi Xách WEBSITE 8 0903803507 Công ty Tân Nhật Ánh MOBI TNHH EMAIL 8 hang@fis co8. 8 884 Nguyễn Duy. & Dịch Vụ 0903749209 MOBI DNTN Sáng Nghiệp 431 Nguyễn Duy. 39716994 38637178 tmafamily @yahoo. 8. 8. 1039 Tạ Quang Bửu. 8.com tuananh_ 29_218 @yahoo. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Dầu Ăn (08)39716993. 29 Đường 218. 8. Q. Q. P 6.vn n. Cao Lỗ. Hàng Không38594694 Các Dịch Vụ 39552630 ctydlphon gvinh@h cm. NAM Đoàn Văn Hùng NỮ Mai Thị Xuân Mai ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GIÁM ĐỐC NAM Ngô Văn Hiền 0903800868 Công ty Phong Vinh MOBI TNHH Du Lịch GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Kim Hải 0903803424 Công ty Tân Nam Sơn MOBI TNHH Thương Mại & Sản Xuất CHỦ TỊCH HĐQT NAM Trần Quốc Nam DIA CHI 11 KDC Chánh Hưng.kims sonpaint. P 5. vn 8 (08)37102890. 39918506. 8 (08)39552630. Nhựa-Bao Bì 37102891 38914488 sanghiepl astic@ya hoo.v n Khu Công Nghiệp Bình Đăng.co com. 8.vnn. 8. 39815759 Fax 39816007 Thủy SảnSản Xuất & 38555001. P 5.Phạm Hùng.mitiv m.com . P 16. P 3. Q. Q.com 26 Đường Số 332. 8 Da-Giả Da (08)38961174. P 11.

com n. 62819761 62819763 doantvm www. 39717191 38658202 100/33A Bùi Minh Trực. 8.co Phần Mềm & 38478791 m. Q. Q. MOBI TNHH Thương Mại Sản P 2. Tư. 8. 8 Dầu Nhờn/Dầu Nhớt NAM GIÁM ĐỐC Hoàng Mạnh NAM Toàn 0903883210 MOBI Công ty L. 8. P 6. 8 Máy Vi Tínhsales_lcs Phát Triển (08)38478774 @lcs.tavim @hcm. P 5. 8.vn Trọn Gói 1108 Phạm Thế Hiển.vn hoanggia p@hcm.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Tăng Diệu Huy 0903819026 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tấn Sơn 0903825719 GIÁM ĐỐC NAM Võ Phi Hùng 0903831009 MOBI Lương Thiệu Tấn 0903832628 MOBI Cơ Sở Đức Minh CHỦ CƠ SỞ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM NAM Hứa Phú Doãn NỮ Trần Thị Hường Nguyễn Hoàng Giáp ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Giai Phát TNHH DIA CHI LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL Nhựa-Các Sản Phẩm Công ty Hoàng Long 204 Chánh Hưng.C. P 13. 38512019 Fax Dịch Vụ 38568892 0903836971 MOBI Cơ Sở Tấn Hưng 8 Cửa (08)37335427 37325320 0903848841 Công ty Canh Tân 119/96 Nguyễn Thị Tần. Q. MOBI TNHH Thiết Kế Quảng Q. 8. Xuất (Móc Áo) 8 Nhôm-Các Sản Phẩm (08)22449337. 8. Q. P 5. 37701486 8 GIÁM ĐỐC 299 Bùi Minh Trực.vn (08)37701485. 8. 39056337. Vít.vn . WEBSITE giaiphat (08)37561244 @hcm.vn ex. 37701485. 37701485. P 5. QUẬN HUYỆN (08)62819762. Q. 22449338.f pt. Bù Loong 39801081 Fax 39801081 0903834509 Công ty Tân Việt Mỹ 33T2 Dương Bá Trạc. 8 Nhôm-Các Sản Phẩm (08)39670892 39675880 6/2 Bến Phú Định. Cáo In Bao Bì 8 In-Bao Bì Xn Quốc Doanh Nhôm 17 Bùi Huy Bích. P 16. 8. 8 Ốc.vn 38771934 n. 37701485 37701486. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch 1. Thiết Bị. Q. Q. P 16. Vụ 8 Nước-Vật 38512013.S TNHH GIÁM ĐỐC NAM Bùi Minh Khải 0903900235 MOBI Công ty Kim Minh TNHH Thương Mại 38 Đường 41. Việt Nam Q. 8.

Cư Xá Bùi Minh Trực. P 1.co vn.vn GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Bôn 0903914727 DNTN Bình Đông Điện 1B Nguyễn Sĩ Cố.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903903440 Công ty Năm Dũng MOBI TNHH 35 Hồ Học Lãm. Công & Sản 39801972 Xuất 8H An Dương Vương. MOBI Vụ Kỹ Nghệ Gas & Máy Q. Ruột Xe38568928 Fax Sản Xuất & 39812388 Bán Buôn hungtrieu tien@yah oo.fpt 39969710 . 8.vn/n co@hcm. Công Nghiệp CHỦ CƠ SỞ NAM Lai Văn Hoàng 0903919929 MOBI Cơ Sở Hoàn Cầu NAM Hoàng Tuấn 0903935942 MOBI GIÁM ĐỐC . 8 Ô Tô-Cho Thuê 38568423. 8.com m ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GIÁM ĐỐC NAM Dương Năm GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Hòa 0903905473 MOBI DNTN Nhựa Chợ Lớn GIÁM ĐỐC NAM Phạm Tấn Hưng MOBI 0903914624 Công ty Hưng Triều Tiên TNHH DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE namdung www. 8 Cơ Khí-Nhà Thầu. Q. amdung vnn. MOBI Cơ Q. 8. Gia (08)38763966.fpt 39491603 ch. GIÁM ĐỐC NAM Chu Thiện Bách 0903916370 MOBI Công ty Tô Tô TNHH 172/89/8 An Dương Vương. 8 In-Bao Bì (08)38856124 8 Dầu Khígastech (08)38493823 www.gaste Trang Thiết @hcm. P 16. 38558403 Fax 38551374 sales@bi www.co 39912950 m.nhua (08)38442758 stic@hc cholon.vnn.com. Q.vn 231/7 Dương Bá Trạc.vn Bị Thăm Dò . 8. P 15. Q. Q. Xuất Mỹ Phẩm Vật Nuôi P 2. 8.vn cholonpla www. 8. 8. Q.com 8 Quạt ĐiệnNhà Phân Phối & Sản Xuất 38551374.vn m.vn Nguyễn Quốc Bình GIÁM ĐỐC NAM Lê Minh Phúc 0903918653 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch 310 Âu Dương Lân. 8 May Công Nghiệp chubach2 (08)38993972 000@yah 35112855 oo. P 5.com. P 16.bifan fanvn. 8 Khuôn Mẫu 19 Lô B. 8. P 16. Q. P 3. 38511120 Cơ Sở Hoàng Anh Sản 137/58T Âu Dương Lân. P 3. Q.vase p. 8. 8 Vỏ. 8 Hóa Mỹ Phẩm faysoad (08)39966890 @hcm.com GIÁM ĐỐC NAM 0903918406 Công ty Thiên Phú MOBI TNHH Sản Xuất & In Bao Bì 210 Âu Dương Lân.

Dựng 271 8. P 9. Q. Q. 8. com . P 5. 8. 8 Máy Vi TínhPhát Triển Phần Mềm & Trọn Gói GIÁM ĐỐC NAM Trần Ngọc Hoàn 0903987252 MOBI Cửa Hàng Khải Hoàn Bếp Gas 1436D Phạm Thế Hiển. P 2. Xuất Nhôm Gia Dụng P 6. 8. Công ty Lâm Vinh TNHH Thương Mại QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 8 Vật Liệu Xây Dựng 8 Điện Tử-Sản (08)38738113. 8. P 16.co m 208 Bến Nguyễn Duy. Q. GIÁM ĐỐC NAM Phan Phạm Hiếu 0903973352 Công ty Trung Nghĩa MOBI TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật 764/22 Nguyễn Duy. Q. Q. 8 Gas-Lắp Đặt (08)22152081 Hệ Thống & 62669907 Thiết Bị GIÁM ĐỐC NAM Lê Tấn Sanh 0906997699 MOBI Cơ Sở Thanh Hiền Sản 1754/41 Phạm Thế Hiển. 8. NAM Phạm Sơn Phú NAM Ô Lý Bổn NỮ Mạc Thị Cúc 0903947069 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Cửa Hàng Vật Liệu Xây 271 Đường 41. 8 Nhôm-Các Sản Phẩm GIÁM ĐỐC NAM Trần Ngọc Sơn 0908000452 Công ty Tân Trung Hải 687 Bến Bình Đông. 38274130. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch 13. Vụ Thiết Bị PCCC 8 39512024. 8. 35265402 NAM Nguyễn Tần Kiệt 0903956643 MOBI DNTN Trúc Em 43/43 Dạ Nam. 38274132 38274132 (08)38426517 38426517 www. 8. 0903943058 Công ty Nam Cường MOBI Phát TNHH In 75 Nguyễn Văn Của. Q. P 12.c om 8 (08)35399926. P 13. Kim Hoàn38484394 Thợ 38484394. 8 8 In-Bao Bì ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 54320975 Thủy SảnSản Xuất & 38550051 Fax Bán Buôn 38598697 Thiết Bị Chế Biến (08)38467059. Phòng Cháy62608173 Fax Thiết Bị 39504775 (08)38274131. Q.trung nghiatech. P 13. 38493566 38421873 namcuon gphat@y ahoo. Q. Xuất & Bán 62732789 Buôn Trang 38738115 Thiết Bị atechvn @gmail. Q. 8.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Lâm Thị Thiên Loan 0903936262 MOBI 0903940619 Công ty Á Nam Nhất MOBI TNHH TM-KT 308 Tùng Thiện Vương.

0909668315 8 Túi Xách Tay-Sản Xuất & Bán Buôn 38515937 Fax 38516004 CHỦ CƠ SỞ NỮ Nguyễn Thị Xuân 0908327168 Cơ Sở Mỹ Nghệ Xuân MOBI Mai EMAIL Bơm-Nhà ctyddn@ (08)39876628 Phân Phối & saigonnet 39968150 Sản Xuất . 8.HTX Nông MOBI Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Thị Minh 0908134072 Trang Công ty Tân An Phát MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ NỮ 8 Nhựa-Các Sản Phẩm Khu Công Nghiệp Bình Đăng. P MOBI Xuất-Xây Dựng Thương 6. Q. 8 Dệt-Sợi (08)38606009.P 7. Q. WEBSITE luuhai@h cm. Nước Đá/Đá 38516601.vnn. 8.xuan xuanmai1 mai016@yah handicraft. 35124607. Q. vn www. oo. 62963705 23B Hoàng Đạo Thúy. 62963705 62963705. Q. 8 Hội ThảoCung Cấp Trang Thiết Bị 0908005534 NAM Lê Bình Nghĩa 0908105739 Phú Sơn . 8.vn Công ty Hùng Anh Cổ MOBI Phần Sản Xuất Nhựa 0908014388 ĐIỆN THOẠI BÀN 8 0908004045 Công ty Đại Đông Nguyên TNHH Sản 1075 Tạ Quang Bửu. 8. GIÁM ĐỐC (08)39433826. 8 Nệm/ĐệmSản Xuất & Bán Buôn GIÁM ĐỐC NAM Quách Bảo Long 0908211764 MOBI Cơ Sở Giấy Đục Bông Phương Toàn 41A Bến Phú Định. Q. Mại NAM Ngô Tạo Hiền LĨNH VỰC KINH DOANH 8 364 Phạm Thế Hiển.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Lưu Minh Thành NỮ Bùi Thị Thanh Bình NAM Thái Quốc Duy SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DNTN Thành Hải Thương Mại Dịch Vụ (08)35124605. Xuất 38115564 0908000566 Công ty Thuận Phong MOBI TNHH Sản Xuất GIÁM ĐỐC DIA CHI 63/26 Âu Dương Lân. P 13. 39433825. Q. P 6. Q. P 16.vn ngotaohi en@hcm. Q. 38209545. 38209317. 8. MOBI GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN 38515875. 8 Chụp ĐènSản Xuất & Bán Buôn (08)62920681.fpt. P 5. P 15. vnn. 8.vn trangtana nphat@p mail. 38266513 39433825 (08)38994842. 38266648. 8. Q. Ăn-Phân 37817671 Fax Phối & Sản 38515564. 1080 Tạ Quang Bửu. 8 Bách Hóa (08)39573019 38566077 171 Bùi Minh Trực.com com . 38209795 35140779 GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Hoàng Hải 0908162405 MOBI DNTN TM & SX Đỗ Ngọc 28/9/23 Lương Văn Can. 8. P 3. 35124608 114-116-118 Tuy Lý Vương. P 3. 8. 35124606.

Nghệ CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN Nguyễn Bá Tường ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 172/124 An Dương Vương. Q. Gia (08)38554683 Công & Sản Xuất 8 38507183. Công ty Đại Lâm TNHH 186 Đường 8. Q. P 5.C TNHH Cơ Khí Khuôn Mẫu GIÁM ĐỐC NAM Lâm Văn Chưởng 0908383047 MOBI 0908410817 Công ty Bá Hùng TNHH 7-8-9 (8/11A) Chánh MOBI Thương Mại Công Hưng. Viễn Thông38433794 Fax Dịch Vụ 38510990 vientienp hat@yah oo.V. P 3.com 38768206 Fax 54322406 39543540 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Ngọc 0908875327 Hân MOBI DNTN Mai Hân 186 Liên Tỉnh 5. 8.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC Ngô Văn NAM Chương 0908336809 Công ty Bách Khoa MOBI N.com ng. P 6.com 0909247379 Công ty Viễn Tiến Phát 315 Phạm Thế Hiển. 8. Thương Mại39011735 Fax Các Công Ty 38508173 8 Âm Thanh. Q. P 2. ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE bahungpr www. P 16. 8. Q. Q. 8 Thông Tin 38510847 Fax 38510847 admin@p www. Hệ Thống & 38622212 Thiết Bị 38634516 8 Xây DựngThầu Tổng Hợp GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Mao Ngọc Hùng 0908533892 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Võ Văn Hùng 0908723653 Công ty Hưng Phú 858 Hưng Phú.bahu o@vnn.com m 0909050280 MOBI 33 Phạm Thế Hiển.phop hophu. 8. Xây Dựng Sản Xuất QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 8 Cơ Khí-Nhà Thầu.co hu.v ngpro.com n. P 10. 8. Vụ 8 38510990. P 1. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Q. 8. . 8 Cơ Điện (08)38251659 kimthanht ech@yah oo. MOBI TNHH Một Thành Viên 8.v n GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Trần Duy Quang NỮ Trịnh Đình Phương Thanh Công ty Kim Thành TNHH Kỹ Thuật .com.(08)38634515. info@bah www. 8 Việc LàmVăn Phòng Tìm Việc 38932374. 54305440.bahu ung. Phòng Khám Đa Khoa 8 Y Tế-Các Tổ Chức Phục Vụ Công ty Hùng Dũng TNHH Xây Dựng 266/3 Đường 41. 8. P 16. P 4. 8. Q. 39816522 GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Khuyên 0908977588 MOBI Công ty Phố Phú TNHH 39A/11 Dạ Nam. Q. Q.

8. NAM Mai Văn Thảo 0939421252 GIÁM ĐỐC Nguyễn Hữu NAM Tùng Công ty Lâm Tùng VIETTE 45/20B/20 Chánh Hưng.trang ngmyanh myanh. 8. P 5. Q. Q.com m .co m hcm@tra www. P 2. 8. P 4. 8. Q. Q.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Nguyễn Văn Năng 0909345699 MOBI Nguyễn Hùng Nghĩa 0909388599 Công ty Hùng Nghĩa MOBI TNHH Thiết Kế Xây Dựng NỮ Phan Thị Thanh Tâm 0935152728 Công ty Thanh Tâm MOBI TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu NỮ Trần Lê Mỹ Quyên 0938690099 MOBI Công ty Nguyên Thảo MOBI TNHH CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI ĐIỆN THOẠI BÀN 39541132. 8. 8 Bốc Dỡ-Các (08)37162940 Nhà Thầu Fax 37162940 8 Nội ThấtCung Ứng Vật Tư Trang Trí 38502488 8 Văn Phòng Phẩm-Sản Xuất & Bán Buôn lamtungc 39444147 o@vnn. 8. P TNHH Thương Mại Dịch L 2. 8 Khóa 22120925 NAM Trần Chí Hậu Công ty Trần Nguyễn VIETTE 119F/31B Đặng Chất. P 5. Mại Cần Thơ Q. Q. 8 Gỗ-Cung Cấp Gỗ (08)37850138 Thành Phẩm 20A Bùi Minh Trực. Q. 38559465 Fax 38559465 18N Nguyễn Thị Tần. P 14. 8 Xây DựngThầu Tổng Hợp 39500637. 8. 8. 38560316 Fax 39541132 8F/19B Hoàng Sĩ Khải.v n 322 Chánh Hưng.co . P 5. Công ty Nhựt Trần TNHH QUẬN HUYỆN 38501731 Fax 38501730 WEBSITE cantho@ yahoo. Q. Vụ Xuất Nhập Khẩu 8 Kính-Mắt Kính & Kính Quang Học 38510209 0983433232 0983767928 EMAIL Nông SảnBán Buôn Lúa Thóc GIÁM ĐỐC Nguyễn Trường Sơn LĨNH VỰC KINH DOANH 8 Công ty TNHH Thương 157/33 Hưng Phú. 8 Đóng GóiMáy Móc NAM Lý Thành Phước 0983732070 VIETTE Cơ Sở Thuận Lợi L 3/4 Phạm Thế Hiển. P 8. Vụ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC VIETTE Công ty Trang Mỹ Anh L TNHH 66 Đường 12. 0979708139 TNHH Thương Mại Dịch L P 4. 8. Q.

Đường 6. Tre. 8 Gỗ-Các Sản Phẩm Đồ Gỗ 39502202 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Cảnh Hiền 0988323549 VIETTE Công ty Thịnh Phát Đạt 110/12 Âu Dương Lân L TNHH Nối Dài. P 3. 8. 8 Hoa Viên. WEBSITE 38596057 GIÁM ĐỐC Nhà Hàng Hương Huyền EMAIL 39816108 54305906 (08)38446552 Fax 38457060 viettre@v www. Q. Q.com thanhfuta co@hcm.huon uonghuy ghuyen. Phân Phối & 62606161 Sản Xuất 62606206 GIÁM ĐỐC NỮ Tô Thị Hoàng Anh 0984119563 VIETTE Cơ Sở Vĩnh Phát Sản L Xuất Bàn Ghế 60B Hoài Thanh.com . 8 Mây. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Ngọc Mẫn 0983808139 HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VIETTE DNTN Minh Mẫn L DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 49C Lê Quang Kim. 8 Thiết Bị Vệ Sinh-Sản Xuất & Bán Buôn 0913636854 Cửa Hàng Phương VINA Nam Hoa Kiểng 123 Đường 12. 8.vn (08)35190345 Fax 35121402 vuonhien gphuong nam@ya hoo.vn sales@h www. Lá GIÁM ĐỐC NAM Phạm Trường Thanh 0983999801 VIETTE Phước Tài .com m minhqua nco@vnn . P 16. 8. Q. Vụ Kỹ Thuật 8 Máy Phát (08)38247072. 8.com tre.vietiettre.co en. vnn. 8 Vật Liệu Xây Dựng ĐIỆN THOẠI BÀN NỮ Nguyễn Ngọc Liên Hoa 0983902182 27 Khu Dân Cư Bình VIETTE Công ty Việt Tre TNHH Đăng. Q. P VINA TNHH Thương Mại Dịch 3. Cây CảnhCác Nhà Thầu GIÁM ĐỐC NAM Dương Thanh GIÁM ĐỐC Lương Thị Mỹ Nhung GIÁM ĐỐC NỮ NAM Trương Bá Tòng 5H-7H Cư Xá Bùi Minh Trực. 8. P 8. Q. 8. 8. Q. P 1. Q.vn hoangkh 38822658 uyen@hc m.Công ty L TNHH Thương Mại 210/24 An Dương Vương.fpt. Điện-Công 38247071 Fax Nghiệp & 38247124 Thương Mại 0913199899 Nhà Máy Hà Long Đá VINA Nhân Tạo 456N Dương Bá Trạc. P 5. P 5. P 6. Q. 8 Giấy-Nhà 62606161. 8 Địa Ốc 38514879 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Thanh Loan 0913115599 VINA 8 Nhà Hàng Việt Nam 0913151892 Công ty Minh Quân 110/25 Âu Dương Lân. L 8. P 14. 8.

CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Minh Mẫn 0913654596 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Mẫn Bảo VINA Thành TNHH Thương Mại & Sản Xuất DIA CHI QUẬN HUYỆN 135 Đường 8. 8. P 9. 8 3047A Phạm Thế Hiển. 8 Vật Liệu Xây Dựng 38578345 CHỦ CƠ SỞ NAM Ngô Hậu Thành 0913772947 VINA Cơ Sở Cộng Hòa 1591 Phạm Thế Hiển. Xây Dựng38518378. 8 Thiết Bị Vệ Sinh-Sản Xuất & Bán Buôn 39819352. Ruột XeSản Xuất & Bán Buôn 38568590 CHỦ CƠ SỞ EMAIL 38502835 Fax 38508769 39800272. NAM Trương Duy Đức 0913668532 VINA Công ty Duy Hữu TNHH NAM Trần Minh Châu 0913670673 Công ty Thanh Phát 51 Tạ Quang Bửu. 8. Nón/Mũ-Sản 39800271. 8 8 LĨNH VỰC KINH DOANH Sơn-Sản Xuất & Bán Buôn duyhuuco m@yaho o. Buôn 39800866 Fax 39800866 38500096. 8. 39819355 Fax 39819354 NAM Nghê Chí Vinh 0913712986 VINA Cơ Sở Gia Thành Khu Công Nghiệp Bình Đăng. P 4. Q. P 9. Vụ Xây Dựng 0913680140 VINA NỮ Phan Thị Toán Công ty Phú Thạnh TNHH Thương Mại 168 Nguyễn Duy. 8. Q.vnn.vn dongphu ongcoffe e@vnn. 39819353. P 6. Gỗ-Các Sản 38624697 Fax Phẩm Đồ Gỗ 38624706 GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Mạnh Đạt 0913692621 GIÁM ĐỐC NAM Mai Văn Hoàng VINA Cơ Sở Mộc Minh Hoàng 2040 Phạm Thế Hiển. Q.v n 2516B Ba Tơ. Thầu Tổng 39176872 Fax Hợp 38518378 DNTN Đông Phương VINA Sản Xuất Thương Mại 0913711480 ĐIỆN THOẠI BÀN WEBSITE . P 7. Q. P 7. 8.com cockhoan nhoi_tp@ hcm. Q. 8. 8. 8.v nn. Q. vn 8 Nông Sản 39540759 Fax 39540758 ptseafoo d@hcm. VINA TNHH Thương Mại Dịch Q. P 2. 8 Cà Phê-Sản (08)38845349 Xuất & Bán Fax 62653103 Buôn 8 (08)38624697. Q. GIÁM ĐỐC NAM Phạm Đồng Can 0913742601 Công ty Gia Phạm VINA TNHH Xây Dựng & Thương Mại 723 Hưng Phú. P 6. P 6. Xuất & Bán 39800847. 8. 8 Vỏ. Q. 1085 Tạ Quang Bửu.

8 Phòng CháyThiết Bị GIÁM ĐỐC NAM Liêu Trung Bảo 0913921355 Công ty Bảo Hưng VINA TNHH Sản Xuất Thương Mại Giấy Khu Công Nghiệp Bình Đăng. P 3. 8. 8 Bao Bì-Vật Liệu (08)22446365 Fax 39974558 trungbao _lieu@ya hoo. 8. 3 Tạ Quang Bửu. 8. 8. Q. P 4. 8 (08)39695600 Nhựa-Bao Bì Fax 39604377 duclocco mpany@ yahoo. 8. Q. Q.Công ty TNHH DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 304/70 Phạm Thế Hiển. 8. Q. Q. 8 Vi Tính & Tin 38500716 Fax Học 38500716 2385/87/15 Phạm Thế Hiển. P 16. 8 Vận Tải-Đại 38504586 Fax Lý 38504586 NAM Dũng 0913914319 Cơ Sở Tiến Á Thiết Bị VINA Phòng Cháy Chữa Cháy 280D Phạm Thế Hiển. 3024 Phạm Thế Hiển. 8. P 6. 38848301. P 16. P 3.co m GIÁM ĐỐC NAM 0913964488 VINA 8 Dép-Sản Xuất & Bán Buôn (08)37715258 Fax 37715258 GIÁM ĐỐC Trương Minh NAM Sến 0918031461 Công ty Liên Thuận VINA Phát TNHH Thương Mại Máy Móc (08)39410176. P 2. Q. 38848321 Fax 39408224 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC CHỦ CƠ SỞ NAM HỌ VÀ TÊN Huỳnh Công NAM Danh NỮ Trần Hồ Diễm Trang Hồng Thượng Phi Cơ Sở P & T Sản Xuất 9F Nguyễn Thị Tần.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Trần Thành Nam 0913804202 CHỦ CƠ SỞ Nguyễn Thế Hùng SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG VINA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Giang San . Giày Dép Thời Trang Q. 8.com GIÁM ĐỐC Phạm Thanh NAM Hùng 0913921607 VINA DNTN Đức Lộc 3/5 Hồ Học Lãm. 8 Quần ÁoSản Xuất & Bán Buôn EMAIL 39120312 Fax 39816224 0913846500 VINA Cơ Sở Việt Hùng May 0913909147 Công ty TNHH Hãng VINA Phim Chợ Lớn 6C Phú Định. 8 38517662 WEBSITE . 8 Điện ẢnhHãng Phim & (08)39133438 Trường Fax 38451497 Quay 0913913986 VINA DNTN Điền Phát Thương Mại Vận Tải 629 Phạm Thế Hiển. P 7. P 6. Q. Q. 8.

vn. Q. EMAIL WEBSITE kienluc@ hcm. P 1.vn craneand hoist@hc www. 41 Bùi Minh Trực. 35 Đường 6.fpt.vnn. 8. Thương Mại VINA DNTN Lâu Trúc Kinh Doanh Vàng Phùng Hữu Nữu Ước 0918065787 VINA Công ty Pháp Á Cổ 7Bis Nguyễn Sĩ Cố. Q. P Thương Mại Dịch Vụ 16. 8.vn cancauca /topmecha ntruc@hc nics m. 8 Vật Liệu Xây 38569054 Fax Dựng 38508083 8 In-Thiết Bị (08)38946838 Fax 54363500 8 Xây Dựng Dân Dụng 8 Nữ Trang. vn minhtinwww.vn 38513716. Trang Sức Thời Trang Xi. 0918051368 GIÁM ĐỐC NAM Lê Thanh Phúc ĐIỆN THOẠI BÀN 8 0918031739 NAM Mạch Thành NAM Lê Văn Lâu LĨNH VỰC KINH DOANH Điện LạnhThiết Bị (08)38628699 Công Fax 38625987.yello m. 8.com. 0918131579 Công ty Đỉnh Cao VINA TNHH Cơ Khí Thiết Bị Cần Cẩu Và Cần Trục NAM GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Công ty Minh Tín TNHH 165A Tùng Thiện Thương Mại Dịch Vụ Vương. Dịch Vụ (Camera) Q. wpages. Chung Hoàng Sơn 0918126629 Công ty Hoàng Lâm An Khu Công Nghiệp Bình VINA TNHH Thương Mại & Đăng.vn . Q. Thiết Fax 39308536 Bị Kiểm Tra 8 Cần Cẩu/Cầu Trục-Sản (08)62957059 Xuất & Cung Cấp 0918032368 VINA GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Tấn Lộc 0918032373 VINA DNTN Trần Lộc GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Phước Thành 0918038818 VINA GIÁM ĐỐC NAM Trần Đình Huy 0918050615 Công ty Trần Đình Huy 3189 Phạm Thế Hiển.ltj. Nghiệp. 8. Vật Liệu Xây 38768887 Fax Dựng 39803279 626 Phạm Thế Hiển.vn 0. 8 39803278.fpt. P 4. 8.vn m. 39800724 Fax 54369448 8 Xây Dựng Dân Dụng 8 An Ninh-Hệ (08)39307329 Thống.co n.co com.ao10 co@ao10 0. Mạ-Sản Xuất & Bán Buôn 54369448.co m hoangla www. www. P 5. P Phần Tư Vấn Xây Dựng 15. 8. Q. 8. Q. Q.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ HỌ VÀ TÊN Nguyễn Ngọc Thảo SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Công ty Kiên Lực TNHH 162 An Dương Vương.com. P VINA TNHH Thương Mại Dịch 6. 8. 8. 38513717 Fax 38513716 lvlau@ltj.vn 62606322 Fax 39802229 tanbale@ yahoo. P VINA TNHH Xây Dựng & 7. 38628699 Thương Mại Công ty Châu Hiệp Phát 1594 Phạm Thế Hiển. Vụ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN 219/66 Dương Bá Trạc. Q. P 11.vn m.hoan man@vn glaman. P 6. Q.

Q. Q. P 4. 8.com.danh oa@yaho oa. 9 Địa Ốc 37432269. Công ty Đoàn Viễn TNHH GIÁM ĐỐC NỮ Phan Thị Hoa 0919101231 Công ty Dân Hoa TNHH Một Thành Viên 174/4 Ưu Long. Q. GIÁM ĐỐC NAM 0918439177 VINA GIÁM ĐỐC Nguyễn Đình NAM Phúc 0918456667 Cơ Sở Đại Hồng Phúc 20A Nguyễn Ngọc Cung. Q.vn cosodanh www. 37561771. 8. 9. Q.fpt.vn .39133951. Q.tacda @yahoo. Q.Cao Lỗ.vietcr tutru@hc aft.vn com ncaole@ hcm.4pcom. VINA Thương Mại Dịch Vụ & 8.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI ĐIỆN THOẠI BÀN 8 8 Bạc ĐạnVòng Bi (08)38870384.com. Q. Thuốc Y Học Cổ Truyền GIÁM ĐỐC NAM Đoàn Văn Sang 0918556055 VINA GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Đầy Đủ Nguyễn Hồng Tảo LĨNH VỰC KINH DOANH Thủ Công Mỹ Nghệ-Sản 39096753 Fax Xuất & Bán 38518744 Buôn 109/D6 Dương Bá Trạc.f pt.vn o.vn.vn t. Thiết Kế Mỹ Thuật 8 In-Nhà In (08)62539548. 9 Cơ KhíTrang Thiết Bị (08)38944087 NAM Hoàng Anh Tuấn 0903164885 MOBI Công ty Tấc Đất Tấc Vàng TNHH 721 Đỗ Xuân Hợp.com doantelec om@hcm .v n www. P 1. GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN Công ty Đất Việt TNHH 137/33T Âu Dương Lân.c com om. 9. 8. Diệt Mối & Côn Trùng P 2. VINA Thương Mại-Dịch Vụ & P 2. 8. Sản Xuất & 22145034. sangdoa n@ham. Bán Buôn 0918033635 Fax 39703841 429 Tùng Thiện Vương. ttacvang. Sản Xuất GIÁM ĐỐC NỮ Hoàng Thanh Thủy 0903034021 MOBI Công ty Thế Phùng TNHH 1A Nguyễn Duy Trinh. P 11. P Phú Hữu. 37432293 Fax 37432269 GIÁM ĐỐC EMAIL WEBSITE www. 38990927 Fax 37266825 8 Khử Trùng (08)39817017 Fax 39817017 8 (08)38652092.vn daydu@hcm. VINA Sản Xuất Kinh Doanh P 16.thu huc@hc onghieuvie m. 8 Điện Thoại Di Động (08)38409298 Fax 35142468 0918730083 Công ty Anh Vũ TNHH 136/36 Nguyễn Thị Tần.daiho daihongp ngphuc. 62539543 Fax 62539546 8 Văn Phòng Phẩm-Sản Xuất & Bán Buôn 38546499 Fax 39514554 NAM Nguyễn Văn Phú 0918171252 VINA Công ty Tứ Trụ TNHH GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Cao Lễ 0918184800 Công ty Khang Phúc VINA TNHH 13 Đường 270.vn diaoctdtv www. Q. 8. 8.fpt.fpt. m. P 12.fpt. Dược Phẩm. P Phú Hữu. vnn.

38581725 38581725 daihungc o@vietna www.com. P Phước Long A. Q. Q.H TNHH Tư Vấn GIÁM ĐỐC NAM Phạm Văn Tân 0903388699 Công ty Len Việt Nam MOBI Cổ Phần GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thành Long 0903605223 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Đặng Anh Khoa 0903619407 Công ty Khoa Thy MOBI TNHH In Ấn Thương Mại Công ty Việt Vân Long TNHH May Thêu DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 63 Hồ Bá Phấn. 9 Khí Đốt-Xăng (08)39203040.vn n GIÁM ĐỐC NỮ Dương Thị Hằng 0903664410 Công ty Đại Hưng MOBI TNHH Cơ Khí Vận Tải Thương Mại-Cn 7 (84C) Nam Hòa. 9. P Phước Long B. P Hiệp Phú. Hóa Lỏng 39203041 Đóng Chai 39203043 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hoài Linh 0903676097 Công ty HL TNHH Tư MOBI Vấn Phát Triển & Kinh Doanh Nhà 120 Lê Văn Việt. P Tân Phú. P Phước Bình. Q.vn .vnn.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NAM Nguyễn Văn Võ 0903338757 MOBI DNTN Bảo Việt 40 Đường 400.com (08)38770857. 38555363 blatex@h www. P Phước Long A.vietn mcontain amcontain er. Q. 39557745 38770433. P Hiệp Phú.V.Trần Hưng Đạo. P Long Thạnh Mỹ. vnn. 9. Q.vietv ngcapco anlongcap. 9. Q.com n vietvanlo www. 9 Xây Dựng Dân Dụng 37310819 Fax 37310819 GIÁM ĐỐC NAM Vũ Anh Minh 0903381385 MOBI 48 Khu Phố 2.vn (08)39633100. Q. 9. 9 Công Ten Nơ-Cho Thuê GIÁM ĐỐC NỮ Đỗ Thị Thanh Hương 0903674791 Công ty Thái Bình MOBI Dương Cổ Phần Dầu Khí 99 Ích Thạnh. 9 Địa Ốc 37306652 Fax 37307823 hlco@hcm. @vnn.lenvi cm. 9. 9.v etnam. 9. 9. P Trường Thạnh. Q. 9. Cư Xá Kiến Thiết. 9 Khoáng Sản (08)38548540 GIÁM ĐỐC NAM Lê Xuân Dũng 0903364750 Công ty Nam Phát MOBI TNHH Xây Dựng Cơ Khí 126 Đường 10. 9 Xây DựngTư Vấn 38962882 Fax 54441488 nminh74 1@hotma il. Q. May Mặc38454818 Các Công Ty 35265976 147 Đỗ Xuân Hợp. 9 Len/Dạ 591 Nguyễn Xiển.vn vn CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty M. 9 (08)35265984. 9 In-Bao Bì (08)38927893. 37972285 38927893 khoathy @vnn.com.v er.Ấp Cây Dầu.

P Hiệp Phú. Kinh Doanh Nhà Q. P Long Bình. Q. 9. Phối & Sản 37335881. Công ty Gia Đình TNHH MOBI P Tăng Nhơn Phú A.Đỗ Xuân MOBI Thịnh TNHH Xây Dựng Hợp. 9 Gốm-Các Sản Phẩm (08)39304088. Sản Xuất 54065058 38602394 0903789042 Xưởng Toàn Thịnh Cơ 147/17 Tân Lập 2.P Hiệp Phú. 9 GIÁM ĐỐC NAM Phạm Đình Hảo 0903713142 Công ty An Pha TNHH 7/3 Giãn Dân. 37331092. Q. 9.vnn. 37335879 39743962. vn. Q. 9.com. Q. Xuất (08)38615163. Dịch Vụ Thương Mại 9.com.Lã Xuân Oai. Thuốc Thú Y 54263691 39743962. 9 (08)39746612.thanh hcong@h congcm. 9 Cơ Khí-Nhà Thầu. 9. Xuất Thuốc Thú Y 9 0903725827 MOBI Kit Ping Au Yeung GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Thu Nga GIÁM ĐỐC NAM Trần Trịnh Đức Hoàng GIÁM ĐỐC NAM Lục Chiêu GIÁM ĐỐC Phạm Tuấn NAM Dũng Công ty Coats Phong Phú Liên Doanh ĐIỆN THOẠI BÀN 9 NAM Nguyễn Thế Anh 0903703462 NỮ LĨNH VỰC KINH DOANH 10/3 Đường 275. Ăn-Phân 37335830. n com . 9 Địa Ốc 37310867 Fax 22140787 0903759348 2/211 Khu Phố 1. 9 Bếp Gas/GasThiết Bị Dùng Gas (08)38552808 38574972 0903758018 Công ty Khang Phú 97 Khu Phố 5. 54263691 9 Chỉ May (08)38552457 0903741267 Khu Phố 4.v handicraft. P Hiệp MOBI Cơ Sở Đại Thành Công Phú. 9. P Long MOBI Thương Mại & Sản Thạnh Mỹ. Đồ Chơi-Nhà 54065057. Nước Đá/Đá 37335462.vn vm cosothan www. Gia (08)38940285 Công & Sản 35881404 Xuất EMAIL WEBSITE b2b@coa www. P Long Thạnh Mỹ. 9.coats tsvn. Q. Q. Q.Khu MOBI Khí Phố 6. 9. Gia Súc54263690.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Hữu GIÁM ĐỐC NAM HỌ VÀ TÊN Nguyễn Hùng Phong SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903679445 MOBI Cơ Sở In Thủ Đức 0903701415 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DNTN Tâm Đức Xuất Khẩu Gốm QUẬN HUYỆN Lụa-In Lụa (08)38250343 38234604 141/4 Long Sơn. 39304348 39303988 MOBI 450 Nguyễn Xiển. 9. Q. P Phước Long B. GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Công ty Đức Phương TNHH Thương Mại DIA CHI P Tăng Nhơn Phú B.

P Hiệp Phú. 39202586. Gia (08)38945519 Công & Sản 38945519 Xuất 161 Đường 13. P Phước Bình. 469 Đỗ Xuân Hợp.vn GIÁM ĐỐC NAM Châu Văn Ơn 0903820823 MOBI 9 Vật Liệu Xây Dựng 74 Khu Phố 3. 9.info@icd ongicd. 9. 9. 9. Đầu Tư Kinh Tế Sài Gòn GIÁM ĐỐC NAM Shek Ye Sum 0903804180 MOBI 18 Khu Phố 4. Q.com m 9 Luật Sư (08)38109975 38109976 washingdyeing@ (08)38409836. Công ty An Phước Lợi TNHH GIÁM ĐỐC NAM Mai Trung Hùng 0903822697 MOBI HTX Tân Phú Cơ Khí GIÁM ĐỐC NAM Lê Trọng Đức 0903823137 MOBI Công ty D.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903802256 MOBI Nguyễn Hồng Sơn 0903803331 Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hồng Sơn75/2/3 Trương Văn Hải.Nguyễn Duy Trinh. 9. P Phước Dyeing TNHH May Mặc Long B. P Hiệp MOBI TNHH Cơ Khí Cân Điện Phú. Q.com GIÁM ĐỐC Nguyễn Quới NAM Phước 0903814474 1002 Ấp Tân Điền Cơ Sở Hoàng Duy Cây MOBI B.P MOBI Công ty TNHH Tư Vấn Tăng Nhơn Phú B. P Phần Phước Long A. P Kiểng-Cửa Hàng Phú Hữu.at2003 (08)38243259 @yahoo. hcm. P Phước Long B. Q. Tử Tự Động 9 Cân (08)38115274.vn 37310582 dt. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 9 Cảng Vụ & Đại Diện Cảng www. 9. Q.Tăng Công ty Washing & Nhơn Phú. Cây CảnhCác Nhà Thầu (08)38630780. Q.v n dienthaid (08)38766978 uong@hc 38766978 m.T & A. P Hiệp Phú. Q. 9. 38248164 com .com ale. Q. 39202585 shekyesu m@vnn. 9. 9 Giặt Mài GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hồng Thái 0903807823 MOBI Công ty Thái Dương TNHH Xây Dựng Điện 9 Điện-Các Nhà Thầu GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Bình 0903807912 Công ty Tín Thành Tiến 6/8 Tân Lập 1.phucl (08)35470030 . 38123719 38114305 informati www. vn.tttsca on@tttsc le. 9 Máy Công Cụ CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Khanh GIÁM ĐỐC NAM HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Công ty Phúc Long Cổ 266A Nam Hòa. Q. 9. 9 Cơ Khí-Nhà Thầu.co 38957293 pl. Q.vnn.T TNHH 2/146 Hòa Phú.vn n.Tân Lập 1. 38658761 38630781 phuocnq @hcm. 9 Hoa Viên.vnn.

vnn. P Hiệp Phú. Q. Q.9971546 . P Tăng Nhơn Phú A.emn. 9 Điện-Sản Xuất & Bán Buôn Đồ Điện (08)39875014. P Phước Bình.vn .997438 info@nhp www. P Tăng Nhơn Phú A. 9 37306005. Vụ 9 Giao Nhận & (08)37175091 Dịch Vụ Vận 37175044 Chuyển GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Hòa 0903838007 MOBI Công ty Chấn Giang Nam TNHH Container 9 Công Ten Nơ-Cho Thuê hoacgn@ www.Đường Nhựa 6. Q.Xa Lộ MOBI Thương Mại Sản Xuất Hà Nội.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903823233 Công ty Bảo Toàn Co MOBI TNHH Thương Mại & Xây Dưng Điện 108 Ngô Quyền. 9 Vận Tải-Đại 37308318 Fax Lý 37308318 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hữu Thọ 0903933765 99 Khu Phố 2. 9. 9. Q.cgnc (08)22160700 yahoo.co 35106925 m. 9. Q.38968221 Fax Các Công Ty 38968221 9 Bất Động Sản-Xây Dựng & Quản Lý (08)39971547. 9. P Tăng Nhơn Phú A. 9. Nội Thất-Nhà 37306008 Fax Thiết Kế 37306508 Đặng Thanh Phong Chu Hồng Thường 0903934626 MOBI Công ty Viễn Đông Á TNHH Kỹ Thuật Công ty Đại Dương MOBI TNHH Xây Dựng & Trang Trí Nội Thất 66 Đường 9. 9.9 974385.c 6.vn GIÁM ĐỐC NAM Lê Trung Tâm 0903866556 MOBI Cơ Sở Anh Tâm Bao Bì 53 Ấp Ông Nhiêu.nhp. com. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch Phước Long A.com.Lê Văn Việt. P Long Trường. 9. 0903835653 Công ty Nguyễn Hữu MOBI Phước TNHH 1392 Nguyễn Duy Trinh. 9 Nhựa-Bao Bì (08)38453514 39976515 GIÁM ĐỐC NAM 0903909050 DNTN Đặng Thanh MOBI Long Dịch Vụ Du LịchVận Chuyển 11 Lã Xuân Oai. 9. GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Định GIÁM ĐỐC CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Hữu NAM Phước HỌ VÀ TÊN Nguyễn Minh Toàn ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 9 Thương Mại.vnn. P Phước Long Thiết Bị Điện Miền Nam A. Q.vn om. P Long Trường.co ontainer. 9 Cơ KhíTrang Thiết Bị GIÁM ĐỐC NAM 12/115 Khu Phố 5. 39968006 62895001 NAM Tạ Mạnh Nhựt 0903837461 Công ty Nhựt Huy 189 Xa Lộ Hà Nội. Q. Q. (08)22412370 emnco@ www.vn m. hcm.vn vn fea@hcm . 9. Q.vn 39971086 0903836188 Công ty Cổ Phần 185A Khu Phố 3.

39781581 vnn. P Tăng Tư Vấn Đầu Tư Nhơn Phú A. 39613644 39615812. 0903937863 MOBI 0903949238 Nhật Long . Doanh Nhà Công ty Minh Hào TNHH 36S Ích Thạnh.Công ty 79/4 Ấp Cầu Xây. 9. Mại Công ty Thánh Đức TNHH 24-26-28 Khu ASC. Q.vn 9 Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất wahuichu (08)38612652 ng@hcm. GIÁM ĐỐC NỮ Ngô Thị Hạnh 0903952795 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Thu Dung 0903955558 Công ty An Sinh TNHH 99 Khu ASC.com nn. Vụ QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 9 Xây DựngThầu Tổng Hợp 37312405.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG Lê Thị Ngọc Bích 0903934848 GIÁM ĐỐC NAM Quách Thiên Ân GIÁM ĐỐC Nguyễn Ngô NAM Long MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Công ty Song Pha 436 Khu Phố 1. Q. 9. P Trường Thạnh. Q. Gia Công & Sản Xuất (08)38630319.minh o@hcm.P Tăng Nhơn Phú A. MOBI Tư Vấn Xây Dựng & P Tăng Nhơn Phú A. 38622814 38630320 nhatlongc k@hcm. P Phước MOBI TNHH Xây Dựng & Kinh Long A. Gia Công & Sản Xuất (08)39615822. Q.vn 9 Cơ Khí-Nhà Thầu. 39144799 9 Sơn Tĩnh Điện 37305899 Fax 37305899 9 Cơ Khí-Nhà Thầu. Xuất & Thương Mại-Cn GIÁM ĐỐC NAM Mai Hữu Phùng 0906646202 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Huy 0906858687 Công ty Lê Uyên TNHH 402 Lê Văn Việt.v Vụ Tư Vấn 39635698 nn. Q. P MOBI Long Bình TNHH Sản Long Thạnh Mỹ. 9. Q. 39613644 9 huuphun Đầu Tư-Dịch (08)39635700 g@hcm.f pt. 9.v haoco. GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Hồng 0903970981 Công ty Trường Thành 318 Nguyễn Văn Tăng. Q. P Hiệp Phú. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch Phước Long B. 9. Q. Q. 37313136 Fax 37312405 9 (08)38207195. 9. Dầu Bôi Trơn 54041251 38207194 minhhaoc www.vn 9 Xây DựngThầu Tổng Hợp 37306245. P Tân MOBI TNHH Cơ Khí Thương Phú. 38625029. Thương Mại 9. GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Minh 0903956248 Châu MOBI Công ty TNHH Cơ Khí Gas Khu 3. 9.vn 9 Địa Ốc 62827373 Fax 62827374 . 9. Công ty Nam Phố 493 Đỗ Xuân Hợp.Lê Văn Việt.

P Thương Mại Tăng Nhơn Phú B. P Hiệp Phú. 39301041. Thống. 9. 9 Cưa 0907001499 MOBI Công ty Han Chi TNHH 249 Tăng Nhơn Phú.vn 69 Đường 3. 9.duong_q 35510161 uan9@ya hoo. 39302953 39303621 sales@m www. 9 Dép-Sản Xuất & Bán Buôn 0908013665 Công ty Quang Minh TNHH Thương Mại 4 Ấp ích Thạnh. Q. Q. Tế 9 Bao Bì-Sản Xuất & Bán Buôn (08)35396462. Q. Thiết 39732272 Fax Bị Kiểm Tra 39732274 info@qm www. Kẹo-Bán Buôn 0907197986 MOBI C6/4 Khu Phố 2. 9 Bánh. 9. P MOBI TNHH Tăng Nhơn Phú B. Q. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE (08)38665679. 9.vn info@psv www. 35396953 35164568 0908016478 DNTN Cao Dương MOBI Thương Mại 9 In-Bao Bì inan_cao (08)35510884 .CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thị Thanh Vân NAM Ðỗ Tuấn Cường NỮ Võ Thanh Luyện GIÁM ĐỐC NAM Hồ Thiệu Chánh GIÁM ĐỐC Dương Công NAM Tiến SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0906966096 Công ty Nguyên Thạch 12 Đình Phong Phú. 35127957 35127976 (08)39303738. Q. 9. P MOBI Dược Phẩm & Bao Bì Y Trường Thạnh.co ermodels.com 62588073 .qmm mediphar ediphar. P Hiệp Phú.P Phúc Sơn Việt Phước Long B.com 9 Thủ Công Mỹ Nghệ-Sản 62804435 Fax Xuất & Bán 62804435 Buôn 9 Kính (08)39319488 39319488 (08)39485600. 9 Nhựa-Các Sản Phẩm 22 Đường 6. 9. Q. 22174566. Q.Lê Văn Công ty TNHH SX & TM Việt. Q. P Tam Phú. 22448099. 38547250. Q. 9.co . Mứt. 22449456.xpow group.vn . P Phước Long B.maip (08)35118653 aiphuong huong. GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Viết Toàn 0908197097 13 Khu Biệt Thự Nam Công ty TNHH Quốc Tế MOBI Long. P Tăng Nhơn Phú Mai Phượng A.vn . 9.com. 39485968 Fax 39485600 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 65/24 Tăng Nhơn Phú.c m om. 9 An Ninh-Hệ (08)39732274. 39330624. 9. Đường 623D. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đạt Tài 0908325135 Công ty Thanh Vân MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Khắc Hưng GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Hồng Nam DNTN Đại Kim Thanh Sản Xuất Thương Mại 0908714248 MOBI 0908808056 Công ty Khang Đạt MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 50 Lê Văn Việt.com m.

9 GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Duy Tân 0983831389 VIETTE Công ty Duy Hảo TNHH 989 Nguyễn Duy Trinh. Q.nhati atico.Tăng Nhơn Phú. 9 Gỗ-Chế Biến (08)38437508 Fax 38481424 sale@nh www. 9. 9 37313824. P Phước Bình. P Long Bình. Q. 9. Giấy-Nhà 37314076. Q. 38931522 Fax 37317294 Máy Vi Tính Cá NhânNhà 37309861 Buôn/Đại Lý Phần Cứng Cơ Khí-Nhà duyhaoco Thầu. 9.com . 9 Gỗ-Đồ Gỗ Dân Dụng 1/230E Dương Đình Hội. P Hiệp Phú. 9 Cây XanhDịch Vụ (08)37504053 Fax 37504053 www. P Tăng L Phần Công Nghệ Nhơn Phú B.c Công & Sản 37317295 om Xuất 30-32 Đường 8. Gia 37317594 @gmail. 9 Địa Ốc 817 Nguyễn Duy Trinh.com co. 9 May Mặc(08)38118399 Các Công Ty Fax 62939291 GIÁM ĐỐC NAM Võ Hoàng Giang 0983101012 VIETTE Công ty Hoàng Gia Cổ 210 Lê Văn Việt.knxla ndscape. 9 GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Trường DNTN Trường Thịnh VIETTE 0989015924 Thương Mại Sản Xuất L Giấy GIÁM ĐỐC NAM Phan Văn Châu 0989693818 VIETTE DNTN Thuận Thành L GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thanh Phong 0913191087 Công ty Kỷ Nguyên VINA Xanh TNHH Thương Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thiên 0913438643 VINA 0913614528 VINA GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Ngọc Lương LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 37317215. Q. 9. P Phú Hữu.P Phước Long B. 9. 9. Q. Phân Phối & 36400917 Sản Xuất 36400917 65/22 Khu Phố 2. 9. 9. Q.HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NỮ Cao Tuyết Anh 0908823155 MOBI NỮ Lê Thị Thanh Trúc 0909707453 MOBI DNTN Hồng Tuấn May CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Anh Nhật TNHH QUẬN HUYỆN 1D Nguyễn Duy Trinh.c om 37313697 37313697 kynguyen xanh@ya hoo.com Công ty Kỷ Nguyên Xanh TNHH 141 Man Thiện. P L Kỹ Thuật Phú Hữu. P Phước Long B. P Phú Hữu. Q. 9. Q. 9 Văn Phòng36402126 Fax Trang Thiết 36402126 Bị Công ty Cổ Phần Nhà Tiền Chế Nguyễn Xiển. Q.

Sản Xuất & 39350058. Thanh TraCác Văn Phòng ĐIỆN THOẠI BÀN 0913641939 Công ty TNHH Thương 260 Lê Văn Việt. 9. 9. P Phú Hữu.Đường 147. 9. 9 Sắt-Trang Trí Gia Công 37315017 Hoàng Trọng Phồn 0913926135 VINA 50C Xa Lộ Hà Nội.com. Nữ Trang. Q.vn m.39316561. 9 Bao Bì-Sản Xuất & Bán Buôn (08)54081870 Fax 54081870 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tâm 0913907205 VINA 9 Ô Tô-Sửa Chữa & Dịch Vụ 36402063 Nguyễn Thị Thanh Hà 0913923057 VINA DNTN Phúc Anh 153J Nguyễn Duy Trinh. Chiếu Sáng. Q. 9 Gỗ-Chế Biến (08)37197639 Fax 37197906 GIÁM ĐỐC Nguyễn Hoàng NAM Xuân Độ 0913748842 Công ty Tăng Phú TNHH Sản Xuất VINA Thương Mại Dịch Vụ Bao Bì 13/17 Tổ 5. com . Văn Phòng GIÁM ĐỐC Nguyễn Anh NAM Tùng 0913682617 Công ty Đông Tây TNHH Khảo Sát Nền 123/3 Đỗ Xuân Hợp. 9 Thủy Lợi-Qui 37313110. P Phước Long A. Dựng GIÁM ĐỐC NAM Ngô Xuân Thái 0913719051 VINA Công ty Thái Hưng Thịnh Cổ Phần GIÁM ĐỐC NAM 0913731166 VINA DNTN Minh Thạnh Kinh 41 Khu Phố 3.Khu Phố 3. Tâm TNHH Q. Q. Bán Buôn 62650817. 39317745. 39105650 Fax 39105651 (08)39315315. P Phước Long A. 9. 9. P VINA Móng & Kiểm Định Xây Phước Long B.Tây Công ty Nguyễn Thành Hòa. GIÁM ĐỐC NAM Chương A Si 0913731308 Công ty Thắng Đạt VINA TNHH Sản Xuất Thương Mại Z114 Ấp Thái Bình. 64/6C Khu Phố 4. Hoạch & Xây 37313258 Fax Dựng 37313021 GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Thạnh 6 Khu Phố 3.thegi egioivanp oivanphon hong. P Phước Long B. P Tăng Nhơn Phú A. 9. 9. 9. P Hiệp Phú. Q.co g. Mạ-Sản Xuất & Bán Buôn taphuco @yahoo. Q. P Tăng VINA Mại Dịch Vụ Thế Giới Nhơn Phú B. Q. 384359 Fax Trang Sức 62650818 Thời Trang 38966075 Xi.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Phúc NAM Lộc HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 9 Văn Phòng Phẩm-Sản Xuất & Bán Buôn 9 Giám Định.Lê Văn Doanh Vàng Việt.vn (08)39105650. P Long Bình. Công ty Cổ Phần Xây Dựng 41 9 9 37307346 Fax 62805025 EMAIL WEBSITE sales@th www. Q. 9. Q.

Q. 10 Luật Sư hvluat@s www.Ấp Cây Dầu. Q. 10. 9. 9.vn 9 Bao Bì-Sản Xuất & Bán Buôn thienbutd pp@gmai l.vn 38680506 MOBI Văn Phòng Luật Sư Hoàng Việt Luật 370 Điện Biên Phủ. VINA QUẬN HUYỆN 100B Hồ Bá Phấn. WEBSITE chemical www. 0918033635 Fax 39703841 28 Phan Chu Trinh. P 13. Q.com.com 343/8 Sư Vạn Hạnh. 9. 10 Sức KhỏeSản Phẩm &/Hoặc Dịch Vụ Chăm Sóc (08)38652092.hcm@ 37444207 vnn. P Chất 12.hoan @hoang gan. Q.com. 38454697 vn vn GIÁM ĐỐC NỮ Đặng Thị Dung 0903106868 MOBI Công ty OB TNHH Mỹ Phẩm-Vpđd 149X/3 Tô Hiến Thành. 10 Mỹ PhẩmSản Xuất & Bán Buôn (08)37444206 .vn vietstarloc@vnn. catnhatloc@hcm .com.com. 10. 0918415444 NAM Hoàng Cao Sang 0903032424 DIA CHI nhatgiap @saigon net. 37542366 37542127 . Q. www. Q. 10.catnh at. uviet. P Tân Phú. 9. vn. Công ty Sao Việt Cổ 2 Hoàng Hữu Nam.luats (08)38445436 aigonnet.vn.v an.vnn.vn www. 10 Dầu-Chất Tinh Lọc (08)37542126. P Phước Long A.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Hoàng Trung Hà NỮ Lê Thị Thu SỐ DI ĐỘNG 0918038959 0918042378 VINA NAM Nguyễn Như Lộc 0918261360 GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM NỮ Trần Thành Trung Đàm Mỹ Oanh ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Hoàng An VINA TNHH Hóa Dược GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Bình MẠNG DI ĐỘNG DNTN Nhất Giáp Thương Mại Dịch Vụ 0918459918 Công ty Thiên Bút VINA TNHH Thiết Kế In Bao Bì 0902800512 Công ty Đông Nam Á MOBI TNHH Sản Xuất Lắp Ráp Thương Mại LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 9 Hóa Chất 49 Đường 154. Q. P 11.fpt. P Hiệp Phú. Q.ob. 10. 39133951. P Hiệp Thuật & Thương Mại Phú.vietst ar. P 12. Q. Xuất & Bán 38229376 Fax Buôn Trang 38246667 Thiết Bị 9 Điện-Các Thiết Bị (08)62640586 Fax 62640586 vte@hcm .com.v n n (08)39858690 Fax 39858689 Công ty VTE TNHH Kỹ 76 Ngô Quyền.vn GIÁM ĐỐC NỮ Hà Kim Ngọc 0903134972 MOBI Cửa Hàng Linh Ký Hóa 449/6 Sư Vạn Hạnh. P VINA Phần Sản Xuất Thiết Bị Long Thạnh Mỹ. 22145034. 9 Hóa Chất (08)39205614 Fax 39205614 9 Điện Tử-Sản (08)38220355. 9.

truon (08)38755180 ngduahot gduahotel. 10.co Vụ 37260135 .vn. 62696110 el. 10.vnn.vn Buôn/Đại Lý Phần Cứng (08)37267013. P 12. 10.vn m.vn m 37267014 minhtran g160@ya hoo. Cụ & Thiết Bị hgcom@ ctric. 10.vn l. 10 GIÁM ĐỐC NAM Phạm Văn Tuyền 0903353699 MOBI Công ty A Soẻn TNHH 110 Đường 3 Tháng 2.vn satechvu@hcm.com 0903324242 GIÁM ĐỐC NAM Võ Anh Vũ 0903338108 MOBI Công ty Hưng Giang TNHH 367 Sư Vạn Hạnh.com com .vnn. 10. 10 GIÁM ĐỐC NAM 0903343468 MOBI Công ty Khải Lộc TNHH 285 Lô 76. asoenbri www. Máy Vi Tính vn Cá Nhân(08)38610156 . Q.asoe Cưới-Dịch 37267762. P Áo Cưới 12. dal@hcm nbridal.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Du Bội Linh 0903169873 Công ty Quyền Thành 485/11A Nhật Tảo.co Nhà 39786217 .vn 35114510 hcm. 00@gmai 35173690 com. (08)39106693 Điện-Dụng vnn.vnn. 10. Q. Q.com sangtaotr e@hcm. www. P 7. QUẬN HUYỆN Điện Thoại Di Động (08)39174327 10 Ghế-Sản Xuất & Bán Buôn dany259 (08)35172656 www. Q. Phạm Quang Ánh 0903307974 MOBI 0903311511 MOBI Công ty Da Ny TNHH 52 Bà Hạt. P 12. P 9.klc@hcm www. MOBI TNHH Xuất Nhập Khẩu Q. 10 Khách Sạn info@truo www. 10 Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất 38359485 Fax 38359485 0903371628 Khách Sạn Trường Đua-Công ty TNHH MOBI Khách Sạn Nhà Hàng Trường Đua 90A/B73-75-77 Lý Thường Kiệt.v nn.Cách Mạng Thương Mại Dịch Vụ Tháng Tám.hgele 39106694. 31 Tô Hiến Thành. Q. 10 GIÁM ĐỐC NAM NAM Huỳnh Chánh WEBSITE 10 NAM Đặng Mai Diệu GIÁM ĐỐC EMAIL 10 GIÁM ĐỐC Nguyễn Tất Thắng ĐIỆN THOẠI BÀN Xe Máy-Sản Xuất & Bán 39572176 Fax Buôn Phụ 39572176 Tùng Công ty Sáng Tạo Trẻ MOBI TNHH Nguyễn Kim Long LĨNH VỰC KINH DOANH In-Nhà In (08)62780001. 10.dany. Q.klc. 10. P 2. P 14. P 13. Q. 10 HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Phùng Cao Đức ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Cửa Hàng Trường Huy 303A Cách Mạng Tháng Điện Thoại Di Động Tám. Q. 62890308 62780001 quyentha nh@hotm ail. 10. 62780002. P 12.com 0903357772 MOBI Xưởng Mộc Tất Thắng 158-160 Trần Nhân Tôn.

Q. 575/11/26 Cách Mạng Tháng Tám. P MOBI Công Nghệ 14. vn . P 11. hoaco.com om 10 Gỗ-Đồ Gỗ Dân Dụng (08)38232190.thanh co@hcm.vn com 10 Ống NướcThầu Lắp Đặt.vesb @gmail.imqc.35265984 Vật Liệu 35265976 duonglong@hc m. 10.vn GIÁM ĐỐC NAM Trần Phú Lâm 0903620783 Công ty Thuận Tín MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tư Vấn 382/17 Sư Vạn Hạnh. 10. 38295618 . 39232519. 0903501006 Công ty Thanh Hòa MOBI TNHH HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM CHỦ TỊCH HĐQT Nguyễn Hữu An Giám NAM ĐốcNguyễn Kim Cương GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Trần Thiên NAM Võ Văn Hậu NỮ Nguyễn Thị Anh Thơ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Quốc Tế Minh Quân Cổ Phần DIA CHI 91/11 Hòa Hưng. Các Công Ty 38350912 GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Minh Hùng 0903625024 Công ty Trí Việt TNHH MOBI Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ-Cn 284 Đường 3 Tháng 2. Q. 10 Du Lịch-Đại Lý GIÁM ĐỐC NAM Bùi Thiên Tạo (08)39673590 phuongh oangco@ hcm. MOBI TNHH Dịch Vụ Du Lịch 10. 38384196 39236840 thanhhoawww. 62652323 Fax 62652323 eurotech www. 39557745 38770433. 62610714. P 7. Q. Sửa Chữa 38639706. 38555363 EMAIL WEBSITE tvcomput er@hcm.vn Bị Kiểm Tra vn 0903625909 Công ty Phượng Hoàng 155 Nguyễn Kim. Q. Vụ Tư Vấn 38403369 . 10 An Ninh-Hệ sales@tri (08)38295585 www.imq@vnn www. 10. Q. 38241233 38241233 10 Khuôn Mẫu (08)39232520. Thiết viet. Q. 10 Thương Mại. P 12. 329 Tô Hiến MOBI TNHH Thương Mại Dịch Thành.f pt.vnn.vn 0903600625 MOBI Cơ Sở Văn Hậu 0903604474 Công ty Dương Long Tầng4.vnn. P 13. Q. 10. Vụ & Xây Dựng 10 Cách Nhiệt (08)35265976.38355534. Tin Học Nguyễn Quốc Minh 0903391841 MOBI 0903466607 Công ty Châu Âu TNHH 354/9 Lý Thường Kiệt. P 15. P 12. 466 Cao Thắng.c o.com. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38770857.com.triviet Thống. 10. MOBI Thương Mại Dịch Vụ Q. P 2.vn 10 Mực In 10 Đầu Tư-Dịch (08)38400922 . 10.com vnn. 10. Q. 10.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Huỳnh Ngọc Kiểu 0903390539 Công ty Tân Việt TNHH 482 Điện Biên Phủ. Nóng Lạnh.

10. GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Lệ Thanh 0903636694 MOBI Quán Ăn Nam Giao 0903639768 Công ty Thiên Minh MOBI TNHH Giải Pháp Điện Tử 662/19 Sư Vạn Hạnh Nối Dài.com. 10.c Điện Tử-Sản tminh@t om. Vật Liệu Xây 39084396 Fax Dựng 38622131 . Liệu 62964255 balanpac vn king@hc m. 10 0903644679 Công ty Nguyễn Duy 456-458 Sư Vạn Hạnh. 10. Q.vn. 10.saigo Bao Bì-Vật (08)62964240 . Q.vn (08)38119970. 39312735 39312735 www. 2003@ya videonguy Xuất 39110682.com. 10. P 6.com. Xuất & Bán (08)38889612 me.vn Nghe Nhìn(08)38392577. 18 Nguyễn Lâm. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch 12. www. P 6.vnn. 10 521/5 Cách Mạng Tháng Tám.namg iao. GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Sáu Ba 0903636223 MOBI Công ty Ba Lan TNHH GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Dương Vũ 0903636665 MOBI Công ty Tín Nhất TNHH 453 Bà Hạt.com www. P 13.quan Đồng Hồhoahong 38657744 Fax gcaotrenm Sản Xuất & clock@vn 38627257 atdongho.v www.tme. P 15.co Thiết Bị m quangthi (08)38429417 .CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Vinh HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 0903630335 MOBI Nha Khoa Vinh 389A Cách Mạng Tháng Tám.com enduy. nbox. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Trà Tấn Minh GIÁM ĐỐC NAM Lâm Quang Thiên 0903641303 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Trọng Duy CHỦ CƠ SỞ NAM GIÁM ĐỐC NỮ Công ty Quang Thiên TNHH 10 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE nhakhoav www.co m.c Bán Buôn n. P 8.vn om 38644437. QUẬN HUYỆN 10 10 10 10 222 Tân Phước.v Học 62648360 nn. 10.mcuv Buôn Trang 37305598 n ietnam. Ảnh 10 Nguyễn Ngọc Lâm 0903653226 MOBI Cơ Sở Hoa Hồng V1 Cư Xá Bắc Hải. Q. 10 Ung Thị Lệ Vân 0903653346 Công ty Hai Bửng 367 Tô Hiến Thành.nhak inh@yah hoavinh. Q. P 13. Q. P MOBI TNHH Âm Nhạc & Phim 9. Q. bobo400 www.Ba Vì. Q. Q.com Chương 35118424 Trình www. hoo. Nha Khoa38456639 Phòng Khám 38119829 Nhà Hàng Việt Nam (08)39312056. 10.vn ctc_comp Vi Tính & Tin 38621552 Fax u@hcm. 10.v m n cttnhhbal an@vnn.en_03@y In-Nhà In 38107937 ahoo.co oo.audio Dịch Vụ Sản 38239044. 10.vn. Q.

Công Nghiệp 54304567 38442315 GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Lee Chiew Meng 0903676272 Công ty Particle MOBI Measuring TechniqueVpđd GIÁM ĐỐC NAM Ngô Em 0903676716 Công ty Trân Danh MOBI TNHH 6 Đồng Nai. 10. Du Lịch 0903655438 Công ty Gia Hoàng 95/14 Bắc Hải. 7/1 MOBI Cổ Phần Thương Mại Thành Thái. 10 (08)38213090. MOBI TNHH Thương Mại Xây 10.net m pmtvn@p mt. nn.vn m.vn 98 Ngô Quyền. www. P 4. 10. P 1. P 12. Q.co. 10 PhotocopyCung Cấp Máy 780/14M Sư Vạn Hạnh.L 250 Nguyễn Duy Dương.th unihouse@h 38654288 cm.v 38320426. P 14.v n kimdongh l@hcm. Dịch Vụ 10 10 Internet-Thiết Kế Trang (08)38181373 Web &/Hoặc 38342724 Lập Chương Trình (08)37610585.vn 10 May MặcCung Cấp Phụ Liệu (08)54074964. 10. P 10.fpt 35111955 . 10. Tầng6. 10. Q.v nn.co . 38777983 38756887 840/125 Điện Biên Phủ. Máy Hút Bụi.com 38349312 hcm. Q. 10. 0903671879 MOBI Cơ Sở Khải LG 0903673762 Công ty Sản Phẩm Việt Phòng 610.asiah (08)38420835 nam@vn olidays.com 718/5 Điện Biên Phủ. MOBI Thương Mại-Dịch Vụ & Q. 10.vn 10 Xuất Nhập Khẩu-Các Công Ty 39702058 Fax 39702058 giahoang _compan y@yahoo .kimd 39046535 Fax dklong@ onghl. P 10. 10. May Mặc38213089 Các Công Ty 38213088 thanhhac n@hcm.38440894. 10 Hóa Chất songtoan (08)35111955 @hcm.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NỮ Dương Thúy Hà 0903653468 Công ty An Thái TNHH 358 Lê Hồng Phong.vietn info@spv amb2b. vn . khailega @hcm. Dựng 0903661893 MOBI Công ty Hoàng Sơn TNHH 0903666838 MOBI Công ty Song Toàn TNHH Thương Mại GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Hoàng Minh NAM Thành NỮ Nguyễn Thanh Hà NAM Tăng Tô Tử NAM Lê Văn Khải Huỳnh Văn Chương ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 10 Du Lịch-Đại Lý anthaiviet www. 10 Vải-Sản Xuất & Bán Buôn GIÁM ĐỐC NAM Đổng Kim Hải 0903677738 MOBI DNTN Kim Đông H. Q. Q.vn. Q.co 38420835 n. P 15.vn www.vn n. Q. P 5. Q.vnn.vnn. 37516423. P 15.

P 15. Niên Giám 38656207. 38630254 Fax 38656207 cadcam www. 10. Nghiệp WEBSITE lienlac@s inhthaivie www.vnn. P 12. Sản Xuất & In Bao Bì 10. 38440242 lawyer@ www. Tạp Chí. 10 Xuất BảnSách. .com tuanhoan Máy-Sản (08)38201757 1010@ya Xuất & Bán 38205234 hoo. P 8. 171 Cao Công ty Anfa TNHH Tư Thắng Nối Dài.Bạch Mã.vn vianco@ www. 38558096 GIÁM ĐỐC NAM 0903704617 Công ty Tân An Pha U12A Cư Xá Bắc MOBI TNHH Thiết Kế Lắp Đặt Hải. P 13.vcam @hcm. Q. 10. P 13. orp. 10 Bao Bì-Vật Liệu (08)38558096. 10 NAM Nguyễn Vĩnh Thụy 0903682022 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Hồ Vĩ Nghiệp 0903686783 MOBI Cơ Sở Tuần Hoàn NỮ Võ Thị Liễu Nhân 0903691885 QUẬN HUYỆN Phòng 103.vn n.sinht tnam.alpha@h 39430281 cm. 10. Q. 10. Q.com. Q. Q.vianc hcm. 10 Điện-Các Nhà Thầu (08)39430280 . Q. NAM Lê Thanh Quang 0903705255 Công ty Vi An Cổ Phần 283/26 Cách Mạng MOBI Cơ Điện Lạnh Công Tháng Tám. Q. Vấn Đầu Tư 10.vn 10 38620782. An Ninh-Hệ 37960788. 10. Thiết Kế 38620784 Fax 38620785 10 (08)38654947.vn GIÁM ĐỐC Trần Văn Thiên NAM Tử GIÁM ĐỐC Nguyễn Hoài NAM Bắc 0903703120 MOBI Công ty Việt Á TNHH GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Ngọc Thịnh 0903703990 MOBI Công ty Vĩnh An TNHH 230 Nhật Tảo. Thiết 37960791 Bị Kiểm Tra 37960791 CHỦ TỊCH HĐQT GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Tám 0903699145 NAM Phan Thanh Sơn 0903704759 Công ty Sài Gòn Mới MOBI Cổ Phần Kiến Trúc 155Bis Sư Vạn Hạnh Nối Dài. 10. GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC DIA CHI Công ty An Nhân TNHH 283/27 Cách Mạng MOBI Đầu Tư Kinh Doanh Địa Tháng Tám. P 12.com n.com vn . Phát Triển 39330803 Phần Mềm & 39330819 Trọn Gói 246/25B Hòa Hưng. Q. Nội Thất-Nhà 38620783. P 12.co haivietnam (08)39972942 Luật Sư m. Điện 10.anfal anfalawy awyer. P 8. P 8. 38634663 Fax 38634635 Địa Ốc 10 Máy Vi Tính(08)39330802.vn -tech. Thống.com Buôn 10 Công ty Vi Cam TNHH MOBI Thương Mại & Dịch Vụ 459 Bà Hạt.com Kim Khí Điện er. Công Nghệ Kỹ Thuật EMAIL thinhndo @hcm.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 10 141/7 Nhật Tảo. Ốc LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 38634635. Q.fpt.

cattu Nhà 37314651 pc. 10. 10. GIÁM ĐỐC EMAIL GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thế Duy 0903712577 MOBI Tân Bách Khoa X.co@h cm. P 9. Vụ-Cn 10 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)37312365 . P 12.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Võ Văn Hùng SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903705765 Công ty Hưng Thịnh 27 Hoàng Dư Khương.cattuong.vnn. Q. Vi Tính & Tin 38621205. Q. Gỉ/Inox-Nhà 39270172 Chế Tạo NỮ Thạch Ngọc Thúy WEBSITE baohohu Bảo Hộ Lao (08)62648821 . MOBI TNHH Thương Mại Dịch Q.nhavi ns@hcm. 10. Q. Mại 10 Cửa (08)38444488. P 12. P MOBI Sản Xuất & Thương 15.com Buôn/Đại Lý Phần Cứng GIÁM ĐỐC NAM Chu Minh Châu 0903716999 Công ty Thế Mạc TNHH 286/6 Tô Hiến Thành. Tầng1.co m Phòng 99. Kiến Trúc Sư 39616389 39613940 GIÁM ĐỐC NAM Vũ Bá Lân 0903715418 Công ty Cát Tường 554 Điện Biên Phủ.vn vnn. 10 Thép Không 38346118. 10 Du Lịch-Đại Lý (08)39692419. Q.com.vn ong. 10.com rs. MOBI Du Lịch & Thương Mại Q. P MOBI TNHH Trang Bị Bảo Hộ 12. Q. 10.com ongpc. 35151554 35151554 themaccn d@yahoo . Duy Công ty VNT TNHH MOBI Tân Plaza. 10. et. 10 Vi Tính & Tin 38681780 Fax Học 38681779 0903707050 MOBI Cửa Hàng Ngọc Thúy 130 Vĩnh Viễn. 10.vn .D 509 Sư Vạn Hạnh Nối Công ty TNHH Tư Vấn Dài. P 11.hhhhmayflower mayflowe s. Học 38621207 Fax 38621109 vnt. Lao Động ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 10 10 38621108. 10.thinhl vnn.com. Q. P 12.hk GIÁM ĐỐC Phan Thị Phượng 0903725290 Công ty Hoa Hạ TNHH 282/7 Ngô Gia Tự. P 4. www.ngthinh@ Động 62648823 gmail. www. 10. 10 Đường 3 Thương Mại & Dịch Vụ Tháng 2.vn GIÁM ĐỐC NAM Võ Đình Huy 0903705945 GIÁM ĐỐC NAM Tạ Ngọc Tùng 0903706028 Công ty Thịnh Long MOBI TNHH Thương Mại & Công Nghệ Tin Học 285/36/7A Cách Mạng Tháng Tám. 10 Xây DựngThiết Kế GIÁM ĐỐC NAM Trương Bá Ngọc 0903715395 MOBI Công ty Nhà Việt TNHH 288-290 Cao Thắng Nối Xây Dựng Dài. P 12. 39604931 hoaha@ www.com NỮ 38628927 Fax 38655525 nhavietco www.v n tlc@hcm. 10 (08)39612537. Q.

Q.com Nguyễn Thị Minh 0903726448 Công ty Thần Tốc MOBI TNHH Giao Nhận 436 Bà Hạt. 38733499 Cho Thuê 38731368 info@hoa www.com. Mẫu 62652594 thcdesing www.vuon gthy.v onturbo.co n m 0903736194 Công ty Đăng Dương MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 200 Ngô Gia Tự.c cm. Q. P 4. P 8. vflogistics @hcm. Thiết Kế-Các 38661226 Fax Nhà Tạo 62652594. 10.vn 0903739783 Công ty Hoài Hương A7Bis Cư Xá Đồng MOBI TNHH Tư Vấn Đầu Tư Tiến.co il. 10. Q. & Xây Dựng Q. 37310782 com 0903735522 Công ty Anh Sơn TNHH 6/51 Đường 3 Tháng 2. 181/4A Đường 3 Tháng 2.vn om 0903737813 MOBI Công ty Omina TNHH 356 Cao Thắng Nối Dài. Căn Hộ Bán.(08)35124436. 10 Chiếu Sáng. 10 Văn Phòng. Dịch Vụ Vận 38631431 Chuyển 38631431 EMAIL vietcopy @vietcop y.vn WEBSITE www. P 14.vn n.dadc dadco@h olighting.com. 10.com m.vn 0903738680 MOBI DNTN T. Tự Động Công Nghiệp P 12.fpt.com minhntvf@hcm.vn. 10.vn vn GIÁM ĐỐC NỮ Thái Thị Thy Yên 0903728994 Công ty Vương Thy MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đắc Anh 0903732319 Tuấn MOBI Cơ Sở Bách Khoa In GIÁM ĐỐC NAM Đinh Văn Ba GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Từ Tâm Nguyễn Trí Thành GIÁM ĐỐC NAM Lê Nhật Tâm GIÁM ĐỐC NAM Phạm Nguyễn Quốc Dũng www. 10.com. 10 In-Nhà In tuan_inbk (08)37310782 @yahoo. 10. 10 (08)38731554. 10.hoaih ihuong. vnn. Xuất & Bán 39781285 Fax Buôn 38351409 495/18/14 Tô Hiến Thành. Q. 10 Tự Động-Hệ 38634668.anhs hcm.H. 10.Thành Thái. Thống & 38634669 Fax Thiết Bị 38621633 webmast www. Nón/Mũ-Sản 38351409. Trang Thiết 38353563 Fax Bị 38353563 10 (08)38636419.vn vuongthy @saigon net. Sản Xuất & 35124437 Bán Buôn 35124431 www.fpt.vn a. Q.v n . 10 Ô Tô-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Tùng 38632609 Fax 38655056 anhson@ www. Q. Giao Nhận & 38633838. MOBI Thương Mại & Dịch Vụ P 12.omin er@omin a. P 11.co uong.C Thiết Kế 3/40 Thành Thái. P 14. 10 38639137.com.vietc opy. Q. 10 38307196. 10. P 14. m. P 1.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Võ Văn Tiến GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903726288 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Tân Sao Việt TNHH LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN ĐIỆN THOẠI BÀN 106B Lý Thái Tổ. Q.38307306.thcde ers@gma singers.

10. nhatthien.c vnn. P 14. 10. 10 38397753. Tư Vấn 38305273 Fax Thương Mại 38305273 nhatthien www. Q. 38634532 Fax 38630787 hongthie nmy@vn n. P 12. Xuất GIÁM ĐỐC NỮ Tô Ánh Loan 0903755420 MOBI Công ty Hồng Thiện Mỹ 243/9/10F Tô Hiến Cổ Phần Vật Tư Y Tế Thành.com 38625980 38620733.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Nam NAM Thái 0903741944 Công ty Phương Nam TNHH Tư Vấn Thiết Kế 759 Lê Hồng Phong Nối MOBI Kiến Trúc Quy Hoạch & Dài. 10. GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thị Tú Lan 0903753521 Minh Hưng . Q. Bác Sĩ (08)38233861. 10. 10. 38627710 38275572 dungqm9 (08)37712257 90@gmai 38728623 l. Trí 10 Chiếu Sáng. Q. Q.vn .Công ty 44 Sư Vạn Hạnh Nối MOBI TNHH Thương Mại Sản Dài. 506/24 Đường 3 Tháng 2.(08)37650339. P 3.hoan phat@hc ggiaphatlig m. Nội Thất-Nhà 38624024 Fax Thiết Kế 38627353 tanvietgia @yahoo. 10.v n Công ty Nhật Thiên TNHH Tư Vấn 303 Ngô Gia Tự. 10. Q. Tư Vấn & Kiểm Toán P 12. Q. Thiết Kế-Các 38630220. 10.vn hting. P MOBI Thương Mại Đèn Trang 12. Cung Cấp 37654095 Phụ Tùng 37650339 hoanggia www. Q. 10. 10 10 10 Điện Tử-Sản Xuất & Bán Buôn Trang Thiết Bị Sức KhỏeSản Phẩm &/Hoặc Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế-Cung Cấp Trang Thiết Bị Cho Y. Xây Dựng-Cn GIÁM ĐỐC NAM Lý Công Hạo 0903746208 Công ty Tân Việt Gia MOBI TNHH Thiết Kế Xây Dựng GIÁM ĐỐC NAM Phương Bảo Quốc 0903746270 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Trần Huy Thế 0903752122 MOBI Lê Cao Quỳnh Thư Nguyễn Vĩnh Quốc CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Võ Duy Linh ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 10 38620800. Q. 156/31 Tô Hiến Thành.fpt. 10 Thuế-Tư Vấn 38620744 Fax 38620452 giacat@h cm.vn 10 38627353. Q.vnn. P 12.vn om 0903752509 Công ty Hoàng Gia Phát TNHH Sản Xuất 162 Đường 3 Tháng 2. com Công ty Gia Cát TNHH 781/B8 Lê Hồng Phong.com 0903752997 MOBI 10 Nhà Hàng 0903753215 Công ty Miền Nam Cổ MOBI Phần Ðiện Tử Viễn Thông Ttâm Tiệc Cưới Quốc Việt 803 Lê Hồng Phong. vnn. P 15. Nhà Tạo 39316412 Fax Mẫu 38620801 namthaia pc@hcm. P 13.tuvan co@hcm. P 12.

Dựng 38650092 Fax 38660796 10 Gạch Men.sbt. P 14. 39253299.vn om. P 13. 10. 10 0903804355 Công ty Hồng Thịnh MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 77 Nguyễn Kim. Cấp Gỗ 38570416 Thành Phẩm Công ty Dân Xuân MOBI TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Thương Mại 488/12A Đường 3 Tháng 2.c com.com 38559610.(08)39306704 o@hcm. Thiết 38960451 Bị Kiểm Tra 38961233 (08)39205635. P 7. 39205633 39205636 (08)37508729. 10. www.vnrea Giáo Dục-Tư (08)38239256 .com com . P 14. Truyền Hình38630465 Fax Thiết Bị 38629828 10 vnrealest www. Đầu Tư Q. P 14. 10 Gỗ-Cung (08)38592643. Q.cn 491 Cách Mạng Tháng Tám. 38552037 Fax 38577526 10 Địa Ốc 10 38647713.v Sản Xuất & 39306704 nn. Q. vanlongc Gạch Ốp Lát. 10. 10. Thống. Q.vn n. P 12. Q. Điện-Dụng 37554001. Miền Nam Lưu Minh 0903777082 Công ty Việt Trung Hoa 662/32 (26/54-56) Sư MOBI Cổ Phần Phát Triển Vạn Hạnh Nối Dài. 38556786. Q.com m. 0903807380 Công ty Vạn Long MOBI TNHH Thương Mại 328 Lý Thường Kiệt. 10 0903804549 MOBI 7/1 Thành Thái. 10. 10.vn Bán Buôn daison@ www.stone stonesvn. svn. Cụ & Thiết Bị 37554002 37554003 sbt@sbt.HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NAM Trần Văn Tâm 0903758768 Công ty Cổ Phần Công 751 Lê Hồng Phong. GIÁM ĐỐC NAM Đàm Hữu Thụy 0903781367 MOBI GIÁM ĐỐC NAM 0903801796 GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Dân GIÁM ĐỐC NAM Phan Văn Hiệp CHỦ TỊCH HĐQT Trần Xuân NAM Chương CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ Nguyễn Ngọc Dân NAM Vũ Văn Thanh NAM Lâm Nhật ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 10 38628728. 0903806980 Nhà Máy Đại Sơn Đá MOBI Granite 326 Lý Thường Kiệt. Dầu Bôi Trơn 39253298. 10. Q. Q. Q. Công ty Việt Phương TNHH Công ty TNHH Thép Hiệp Phát An Ninh-Hệ (08)38963166. 39250471. 10. 10. Vật Liệu Xây 38655535. P 6.vn hiepphats ilic@yaho o.vn danxuan @hcm. P 14.co o.ate01@y lestateexp Vấn 39308423 ahoo. P MOBI Nghệ Truyền Thông 12. 10 0903806063 Công ty Cổ Phần Kỹ MOBI Thuật Xây Dựng Cơ Bản & Địa Ốc Cao Su 402 Nguyễn Chí Thanh.

Cấp Trang 22146147 Fax Thiết Bị Cho 38680599 Y. www. MOBI TNHH Thương Mại Dịch P 12.vn 10 Y Tế-Cung 22146148. Q. 10. Q.vnn. MOBI TNHH Thương Mại Dịch 10.ifone. Q. GIÁM ĐỐC NỮ Phan Thị Bạch Mai 0903813644 Công ty An Khang MOBI TNHH Dược Phẩm 497/23B Sư Vạn Hạnh.vn vn. Bán Buôn net. P 3. Q. com.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE GIÁM ĐỐC NAM Đào Tiến Dũng 0903809408 MOBI Công ty TNHH Mạng 278/32 Tô Hiến Thành. Vi Tính & Tin 38636501 Fax Học 38629529 GIÁM ĐỐC star@fma www.vn n. Q. P 4. 10 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)38662727. MOBI Sản Xuất Dịch Vụ Q.vnn. Thuật GIÁM ĐỐC Nguyễn Thanh NAM Tùng 0903813257 Công ty Nguyễn Tùng MOBI TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Khoa 196 Thành Thái. 10. 10. 10. P 12. P 9. Vụ Trang Trí Nội Thất 10 Nội Thất38355502. Vụ Vi Tính 10 38631648.com vn 10 Y Tế-Cung Cấp Trang 38659327 Fax Thiết Bị Cho 38659327 Y. Q. 39330289 39300505 NAM Diệp Xuân Giang 0903813219 Công ty Vũ Huy TNHH 660 Điện Biên Phủ. P 12. P 11. Gia (08)38277012 Công & Sản 38221766 Xuất 10 38358471. P 12. 10 ankhang Dược Phẩm(08)39705335 . 10. 10.vn GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Đức Thắng 0903814835 Công ty Ngôi Sao 780/17C Sư Vạn Hạnh. Cung Ứng 38391403 Fax Vật Tư Trang 38355502 Trí 10 Cơ Khí-Nhà Thầu.staril. Vi Tính & Tin 38300937 Fax Học 38300937 vuhuyco @hcm. Bác Sĩ GIÁM ĐỐC NỮ Bành Cách Quyền 0903811958 MOBI Cơ Sở Việt Thành 434 Sư Vạn Hạnh.vn (08)39300606.pharma Sản Xuất & 39703399 @media. am. Q. 10.sinhn hcm. Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Đoàn Như Thủy 0903813250 Công ty Sinh Nam TNHH Trang Thiết Bị Y 421/7 Sư Vạn Hạnh Nối MOBI Tế & Khoa Học Kỹ Dài. Bác Sĩ dnthuy@ www. Nhà 38662727 Buôn/Đại Lý 39710715 Phần Cứng GIÁM ĐỐC NAM Ngô Đa Thọ 0903810181 MOBI Cơ Sở Liên Phát Sản Xuất Nhôm 10 Nhôm-Các Sản Phẩm GIÁM ĐỐC Nguyễn Xuân NAM Hải 0903811003 Công ty Hoàng Anh 243 Ngô Gia Tự. 10. Q. P Truyền Thông Quốc Tế 15.com . 406-408 Ngô Gia Tự.

actec actec@h . Xăng Dầu 10 0903822764 31 Ngô Gia Tự. Cung Ứng 38621550 Fax Vật Tư Trang 38621549 Trí 385 Ngô Gia Tự. P 12.vina amcomcocorp.com. Các Trung 38608732 Tâm 38608213 0903822945 Công ty Dược-Trang 433/24-26 Sư Vạn Hạnh. 10. Q. 10 Dược Phẩm(08)37507661 Sản Xuất & 37507661 Bán Buôn 0903817337 Công ty Đức Thành MOBI Phát TNHH Nội Thất 340 Cao Thắng Nối Dài. 10. Trí 38150630. 35141668 35142912. P 12.com n . 10 Điện LạnhThiết Bị Công Nghiệp. Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Bùi Đức Thắng 0903816726 MOBI Công ty Việt Đức TNHH 286 Tô Hiến Thành. Q. In-Thiết Bị 38655082.com Bán Buôn n. P MOBI Nhập Khẩu Thiết Bị 14. 38272873 GIÁM ĐỐC NAM Phạm Thúc Hải Cường 0903816690 MOBI Công ty Âu Châu TNHH 249 Tô Hiến Thành. 10 GIÁM ĐỐC Trần Thành NAM Công 0903822152 Công ty Vinamco Cổ Phần Thương Mại Xuất 324C Lý Thường Kiệt. P 3. 10.vn 0903823633 Công ty Sao Nam MOBI TNHH Thiết Bị Văn Phòng 10 38629855. MOBI Ttâm Hỗ Trợ Phát Triển 10. Q.vn cm. P 2.soec cm. P Dược Phẩm 15. m.v n info@vin www. P Kỹ Nghệ Lạnh 13.vnn.com corp. Q. www.vnn.vn com GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Đức GIÁM ĐỐC Nguyễn Cao NAM Tùng 0903817537 Công ty Trường Kha MOBI TNHH GIÁM ĐỐC NAM Lê Trung Chánh 0903820683 MOBI Công ty Việt Ý TNHH 342 Nguyễn Chí Thanh.v o. Q.com.38629856. Cn 10 Dược Phẩmbidiphar (08)39911647 www. Nghiên Cứu38609314. 38830156. 10.v n ducthanh www. 10.vn 39906017 har.co @yahoo. Văn Phòng. 10. com soeco@h www. 10. Nội ThấtCung Ứng 38390498 Fax Vật Tư Trang 38351649 (08)38150629.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)35142912. MOBI Thiết Bị Y Tế Bình ĐịnhP 12.com cenford2 @yahoo. Q. 10 (08)38650265. 38653596 37190554. Q.com Vinita@h cm.ducth phat2006 anhphat.vnn. Trang Thiết 38630025. 10 EMAIL WEBSITE info@act ec.bidip Sản Xuất & @hcm. P 5. Bị 38626984 Fax 38629854 GIÁM ĐỐC NAM Mai Đức Hiếu GIÁM ĐỐC NAM CHỦ TỊCH HĐQT NAM Huỳnh Ngọc Oanh Nguyễn Duy Bình 136 Đường 3 Tháng 2. Q. 10.v n. 38150629 Bơm-Nhà (08)35116129 Phân Phối & 35116134 Sản Xuất truongkh a385@ya hoo. Q. 10 Nội Thất38621549.

10.vn ietccn@h cm. Xuất 10 Cửa (08)39890781.co hoo. Trục-Sản 39951081 Xuất & Cung 39951081 Cấp (08)38246631.Cư Xá Bắc Hải. Cung Ứng 62653354 Fax Vật Tư Trang 38629178 Trí Điện LạnhThiết Bị (08)38209022. Q.khoi (08)39894542 @hcm. P 13. Q. 37520128 GIÁM ĐỐC NAM Bồi Mạnh Hùng 0903833095 DNTN Trang Minh Tân 190A4 Lý Thường Kiệt. Q.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903823859 Công ty Song Trân 287 (155Bis) Tô Hiến MOBI TNHH Thương Mại-Xây Thành.v n sales@n www.Công ty 815 Lê Hồng Phong Nối MOBI Liên Doanh Quốc Tế Dài. P 12. 10. Q. Xây Dựng 10 Kiến Trúc Sư ntcgroup (08)37521122 @hcm.com.com. 10 TT8 Tam Đảo. 38243090 Thương Mại Cần (08)38456105.ebest . P MOBI Tư Vấn Đầu Tư Trong 15.vn.com . Q.vnn. Cẩu/Cầu 62940140. Thiết 38275364 Bị Kiểm Tra 38246634. Q. Q.ebest .vn GIÁM ĐỐC NAM Vũ Đình Huy 0903832753 Công ty Bách Khoa MOBI TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh 10 Cơ Điện (08)38751413. P 12. 10. MOBI Thương Mại & Sản P 14. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH CHỨC VỤ 10 ĐIỆN THOẠI BÀN Nội Thất38620559. www.com m www. 54461958 54461958 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Trãi 0903836322 MOBI 10 Hóa Chất khoiminh www. 10. P 15. 10.vn om. An Ninh-Hệ 38246632. 10. 10 GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Phan Ngọc NAM Lương GIÁM ĐỐC Nguyễn Hoàng NAM Nam GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thế Vinh 0903827492 GIÁM ĐỐC NAM Phạm Đông Giang 0903828772 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Trung Chính 0903829194 Công ty Nguyễn Trung 90A/B36 Lý Thường MOBI Chính TNHH Thiết Kế & Kiệt. 38246635 EMAIL WEBSITE songtran www. Dựng 0903826866 HH Việt Nam .co 39894542 n. Công 38209022 Nghiệp.nhatn hatnam. 38654174.vn dienlanhb www. & Ngoài Nước Sài Gòn 10 Xây DựngThầu Tổng Hợp 38654174.vn any.songt vlxd@ya ranspa. Thống. 10 Công ty Cổ Phần Kinh MOBI Doanh Thiết Bị Công Nghiệp-Cn 29 Vĩnh Viễn.vn m GIÁM ĐỐC Phạm Hữu NAM Cường Công ty TNHH Xây Dựng Kinh Doanh Nhà 120 Tô Hiến Thành.c am. P 14.vn minhco.vn 37515050 n.v khoacomp nn. 38654174 Fax 38654174 HỌ VÀ TÊN 0903837500 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty TNHH Nhật Nam Công ty Khôi Minh TNHH Thương Mại DIA CHI 790 Sư Vạn Hạnh. P 2. P 15. 10. Q. BB5 Trường Sơn. 10. 10. Q.bach k@hcm.

vnn angco.thuha @hcm. 10. Q.vn tenimex www.tenim @email.Nguyễn Kim. P MOBI TNHH 14. 10. Q. kcelec@ www. 10 0903844031 MOBI Công ty Dũng Long TNHH Xây Dựng 10 023 Lô O Chung Cư Nguyễn Kim. Q. P 12. 10. 10 Điện-Các Nhà Thầu 134/2E Thành Thái. 38621056. 10.38654281 Fax Thiết Kế 38622093 EMAIL WEBSITE comax@ www.kimc pmail. 10 Mực In 10 38634980. Phần Thương Mại XNK 10. Q.vn. 383489 Fax 38348983.vn at&amp.v exiettel. 339/3 Tô Hiến Thành. 10 Gạch Men. Hệ Thống & 37360088 Thiết Bị 37308300 766/5 Sư Vạn Hạnh Nối Dài.38348984.t @hcm.co x. Âm Thanh37360077. ĐIỆN THOẠI BÀN (08)39301754. .vn GIÁM ĐỐC NAM Hà Chấn Cang 0903844528 Công ty Kim Cang MOBI TNHH Kim Khí Điện Máy GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Vượng 0903844844 Công ty Thanh Bình MOBI TNHH Xây Dựng Điện Thương Mại 0903846421 Công ty Shijar Việt Nam 270 Lý Thường Kiệt.vn tna. Thương Mại. Q. Q. 10. Q.(08)37720926 www. 10.co.Cách Mạng Tháng Tám. P 12. 38621056 Fax 38348980. P 7.coma comax.com . Q. Các Công Ty 38348985.shijar @yahoo.com. 10. 39273347 Xây Dựng. P 10. P 1. 39311885 0903841232 MOBI 0903842661 DNTN Thu Hạnh Sản MOBI Xuất Thương Mại 0903843870 MOBI Công ty Thiên Nam Cổ 432 Lý Thái Tổ.com n. 10 (08)37308939. shijarhcm Gạch Ốp Lát. P 12. 38630524 38348982. 38348981.vn (08)38486063 62969823 38650494 Fax 38630685 . P 12. com info@attv n.attvn.com dntnmayt huhanh www.vn nhco.fpt www. Sản Xuất & 37720926 . P 13. Q.com.th m. 10.vn com Bán Buôn 0903847538 Công ty Thành Thái MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 10 Quần ÁoSản Xuất & Bán Buôn GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Cheng Ten Nan NỮ Phan Quốc Hương Thư 436A/130 (20/C107) Đường 3 Tháng 2. Sàn-Vật Liệu 38634981 Fax Lát 38634982 10 Túi Xách Tay-Sản Xuất & Bán Buôn 285 Lô 99.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Arporanee SuanSamut NAM Võ Thanh Thiên An NỮ Nguyễn Thị Thu Ba NAM Ngô Hữu Hoàn NAM Nguyễn Đình Thưởng SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903839134 MOBI Công ty Zemat-Vpđd ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty AT & T TNHH Thương Mại Dịch Vụ LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 9 Lý Thái Tổ.

P 14. 10 Dược Phẩm(08)35591500 Sản Xuất & 35591500 Bán Buôn 339/4 Tô Hiến Thành.ttdgroup.22145605 Fax Các Công Ty 38343152 info@vnr www.com m Công ty Văn Hiếu TNHH Dược Phẩm 3 Nguyễn Tiểu La. 10. 10. P 14. 10 Gạch (08)38113471 38113481 Công ty Minh Tâm TNHH Dược Phẩm 90A/B69 Lý Thường Kiệt. 10. Q.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Lê Văn Tuyến SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903847694 Công ty Tân Phát Linh MOBI TNHH Trang Trí Nội Thất ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 377 Ngô Gia Tự. 10. P 5.com m 10 Dược Phẩm(08)35113627 Sản Xuất & 35113627 Bán Buôn 10 Bốc Xếp Hàng HóaTrang Thiết Bị namphuo (08)35893659 ngasia@ 39164534 vnn. Q.co group. Giày-Thiết Bị 38102203 Sản Xuất 38127609 finix@hc m. Q. GIÁM ĐỐC NAM Phùng Quý Quyền 0903871260 MOBI GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Hùng 0903877179 Công ty Nam Phương Á 104/37 Thành Thái. Cung Ứng 38331239 Fax Vật Tư Trang 38351544 Trí (08)37503001. Thiết Bị 37503003.v nn. P 7. P 12.co kery.vn 10 Ô Tô-Cho Thuê 38533255 Fax 38533255 294 Tô Hiến Thành. 10. Q. Q. GIÁM ĐỐC NAM Võ Minh Nhật 0903881470 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Lý Vỹ Sâm 0903882672 MOBI DNTN Trường Long 0903885310 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Ngô Kim Dung QUẬN HUYỆN 10 10 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Nội Thất38335724.D Q. Q. Vận Tải-Du Lịch Q. 10 (08)54080301. 10. P Thương Mại 11. P MOBI Châu TNHH 12. P 3.vn ttdvn@ttd www. Chuyên 37503004 Dụng 37503005 EMAIL WEBSITE tanphatlin h@hcm. . Công ty Minh Phi TNHH 231A Đào Duy Từ. GIÁM ĐỐC NAM Vũ Hà Định 0903859103 Công ty TNHH Thương 51/2A Thành Thái.vnn. 10. 10. P 15. Bếp-Trang 37503002. 10. Q.T.vn 10 Thương Mại. GIÁM ĐỐC NAM Lý Tùng Huy 0903900641 MOBI Công ty Tân Phượng Hoàng TNHH GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Kỳ Hưng 0903901345 MOBI Công ty Đá Việt TNHH 310B Điện Biên Phủ.vnroc ockery. MOBI Mại & Dịch Vụ T.

v n GIÁM ĐỐC NAM Đào Duy Tân 0903904442 Tân Tân .v minh. www.fpt. Q. P 9. 10. P 6. 10 (08)38232679. P MOBI Công ty Liên Doanh 14. Q. P 9. Q. P 11.DNTN MOBI Thương Mại Dịch VụĐiện Tử Tin Học 364 Nguyễn Duy Dương.vn dntantan @hcm.vn Công ty Sáng Tạo TNHH Mỹ Thuật 568 Sư Vạn Hạnh.doan h@hcm. Q. 10. 10.co m thamlent hegioi@h cm.com. P 10. Q. P 9. 10 Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất GIÁM ĐỐC NỮ Hồ Thị Hiệp Cửa Hàng Ảnh Đoàn Đức Minh (08)38633847 38306624 Fax 38306626 . P 12. 10. 10. CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Nguyễn Vững NỮ 0 0903903680 MOBI LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN Công ty Tân Á Châu A TNHH Thương Mại 188 Đường 3 Tháng 2. Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện 10 Máy Móc GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Quý 0903908331 Căn Hộ Pacific Garden594 Đường 3 Tháng 2.vn.com nn. MOBI TNHH Thương Mại & Q.pacifi den@sai cgarden.vnn. 10 Thợ Nhiếp 38349925 Fax Ảnh Thương 38349925 Mại doanmin www. 10. 10.v m. 10 Vi Tính & Tin 39272932 Fax Học 38348738 GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Tuyết Hương 0903905043 Công ty Hưng Thịnh 154/20 Nguyễn Kim.co gonnet.dntan sales_tnt tan. Q. P MOBI Nha Khoa 7.vn n. Q. 10 Chất Mài Mòn newasia (08)39615843 @hcm.vn n GIÁM ĐỐC NAM Đoàn Đức Minh 0903908366 MOBI 297 Lý Thái Tổ.vn 0903908434 Công ty An Sương MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 207/12 Đường 3 Tháng 2. May Mặc38234687 Các Công Ty 38232679 Công ty Tân Thành Long TNHH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE nhakhoa daiviet@ yahoo. 38400878 vn 10 (08)39743262.vn @dntant an. Nha Khoa39746093 Phòng Khám 39743262 219 Đường 3 Tháng 2. Daedong-Miền Đông 10 Căn Hộ Bán. 10.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Nguyễn Văn Dũng 0903902511 MOBI NAM Tô Mai Lĩnh 0903902902 MOBI 0903903220 Công ty Đại Việt TNHH 16-18 Lý Thường Kiệt. 10 In-Nhà In sataco@ (08)35141823 hcm.com. 10. (08)39350370 Cho Thuê pacificgar www. Q.fpt 54074797 .

tanvi tanvietco etco.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM HỌ VÀ TÊN Nguyễn Đức Mạnh SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903908729 MOBI 0903908767 GIÁM ĐỐC NAM Võ Thành Công GIÁM ĐỐC NAM Trần Quang Vinh 0903911069 GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Trần Quang Nguyễn Dương Minh Thảo ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Quốc Tế Nguyễn TNHH DIA CHI 89 Đào Duy Từ.vn 22120399 (08)37201047 lixuvn@g mail. 10.vn n.vn n. 10. P 10. 10 thalielectr ic@hcm. P 4. Trang Trí Nội Thất 10 0903916464 Công ty Á Châu TNHH 10 Nguyễn Ngọc Lộc. Q. P MOBI Quảng Cáo Hội Chợ 14.vnn. 38303442. 10. P 12. 0903914922 Công ty M. P 5. MOBI Thương Mại-Xây DựngQ. vnn. Q.T TNHH 828 Điện Biên Phủ. Võ Phục & Dụng Cụ P 11. 10. 38303442 Hội Chợ & (08)38119169 Triển Lãm62938973 Nhà Tổ Chức Máy Vi Tính Cá Nhân(08)38832466. 10 (08)38623552 38623552 38303442. Q. P 10.c om.v n minhqua ngcopier @vnn.vn sales@ta nvietco. May Mặc39310878. www.vnn.com . Q. 10. MOBI TNHH Thương Mại Dịch 10.Công ty MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tổng Hợp Nguyễn Văn Ngoan QUẬN HUYỆN mtdecor @hcm. 10 Công ty Tân Việt TNHH 189A Đường 3 Tháng 2.vn 155D Tô Hiến Thành. Các Công Ty 39351055 38465750 10 Nước-Hệ Thống Lọc 10 Bốc Xếp Hàng HóaTrang Thiết Bị WEBSITE nguyen@ 38824822 hcm.com @hcm. P 10.vn Công ty Kỳ Quang MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 10 Chống SétThiết Bị Chống Sét kyquang @hcm. Q. Cụ & Thiết Bị 38255026 38275027 GIÁM ĐỐC NỮ EMAIL Công ty Tân Mỹ Sơn 454 Lý Thái Tổ. Trí 38303442. Nội Thất38303442. vn (08)38275026.vn achau@h cm. 10. Triển Lãm 10 NAM Lâm Vĩ Đường 0903917282 MOBI GIÁM ĐỐC NAM 0903919783 Công ty Đại Quang MOBI Minh TNHH Thương Mại 247/8 Vĩnh Viễn. P 15. Cung Ứng 38303442 Fax Vật Tư Trang 38303442. Q. Q. Q. 10. 850-852 Điện Biên Phủ. 10. Vụ Kỹ Thuật Điện NAM Đặng Văn Thanh 0903916971 GIÁM ĐỐC ĐIỆN THOẠI BÀN Nông Sản GIÁM ĐỐC Trần Thị Ngọc Hạnh LĨNH VỰC KINH DOANH 10 Minh Quang . 0903921508 Công ty Lực Xương MOBI TNHH Sản Xuất & Thương Mại 351 Sư Vạn Hạnh. 38832464 Nhà Buôn/Đại Lý 38832466 Phần Cứng (08)39310817.fpt . Điện-Dụng 38246182.

com GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ NAM Võ Trí 38 Đường 3 Tháng 2. Q.F TNHH Kỹ 25D Bắc Hải. Q. Thông Minh 10 Card Nhựa GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Hương 0903925661 Công ty Quang Vũ MOBI TNHH Thương Mại Dược Phẩm 672-674 Lê Hồng Phong. 10. 10 Cách Nhiệt Nóng Lạnh. P 12. P 15. Q. Vi Tính & Tin 38628686 Fax Học 38628985 vtsaigon www. Q. 10. 10 (08)38117357.vn d. 10. Q. P 10.vn 0903931850 Công ty V. P 12. 10 Bơm-Nhà sonhahc (08)37760407 Phân Phối & m@vnn.v -spa. GIÁM ĐỐC NAM Vương Văn Hậu 0903923611 Công ty Vương Minh MOBI TNHH Thế Giới Kỹ Thuật Số GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Bá Lễ 0903923657 MOBI Công ty B.vnn.v 38421609 n ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE www.v 37760406 Sản Xuất n GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Bằng 0903924799 Công ty Cổ Phần Công 525/25E Sư Vạn Hạnh MOBI Nghệ & Phát Triển Thẻ Nối Dài. P 12. P 12. 10.com inh. (08)38248727 www.kimth thinh.com. Q.ong39737896 engineeri ng. P 15.Bửu Thương Mại & Kỹ Thuật Long.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 10 Khuôn Mẫu mail@vul (08)39737901 .com.(08)54367314 Vật Liệu GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Sơn Trà 0903924015 MOBI Công ty Sơn Hà TNHH J8A Cư Xá Bắc Hải.com n Trần Thị Kim Khánh 0903929331 Công ty Kim Thịnh MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 740/4 Sư Vạn Hạnh. 10. 10.V.com.vn gon. 10.co . 38553590 38235078 billtiet@h www. 10 Chống Thấm-Các Nhà Thầu (08)38235078. 10.vietc @vietcar ard. P 12.vn .vtsai @vnn.vn . Q.com GIÁM ĐỐC NAM Vũ Hoàng Thái 0903921940 545 Đường 3 Tháng 2.vn m vanbang www.vulon gengineerin g.T TNHH MOBI Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông & Tin Học 232/14 Cao Thắng.fpt.index cm. 10 38628985. Q.bvfco bvf@hcm mpany. P MOBI Công ty Vũ Long TNHH 8.com 10 Ảnh-Trang Thiết Bị Vật Tư vuongmin (08)38421609 h@vnn. Q. 10 Dược Phẩm(08)38418406 Sản Xuất & 38418406 Bán Buôn GIÁM ĐỐC NAM Tiết Quốc Uy 0903926201 MOBI Công ty TNHH XD & TM 662/16 Sư Vạn Hạnh Nối Trường Thịnh Dài. Cao Su-Các 38110437 Sản Phẩm 38110437 info@kim www. Nghệ Lạnh-Vpgd 10.

Thương Mại 10 Áo Mưa-Sản (08)39904177. Thương Mại & Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Phạm Anh Tú 0903937560 MOBI DNTN Anh Tiến Hồng 229 Sư Vạn Hạnh. Q.com a. & Thương Mại minhkha m@hcm. P 9. Q. Q. 10. 10. 10. Xuất & Bán 38632586 Fax Buôn Phụ 38632583 Tùng 10 Nội ThấtCung Ứng 38347552 Fax Vật Tư Trang 38348379 Trí GIÁM ĐỐC 0903934567 Công ty Viễn Thông A TNHH Sản Xuất 328-330 Đường 3 Tháng MOBI Thương Mại Xuất Nhập 2. Xuất & Bán 62929205 Buôn 39904145 NAM GIÁM ĐỐC NỮ WEBSITE 10 Huỳnh Việt NAM Thương GIÁM ĐỐC EMAIL (08)38990164. Thương Mại Dịch Vụ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI ĐIỆN THOẠI BÀN 10 Điện Thoại Di Động (08)35117502. Q.vn .CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903931937 Công ty Tân Bình Phát 557Bis Nguyễn Tri MOBI TNHH Sản Xuất Phương. 10 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)54081978 38355917. 10 Muối (08)35150334 35153511 GIÁM ĐỐC NAM Lưu Diệu Phát 0903940288 MOBI 236 Nguyễn Tiểu La.fpt. 38355917 10 Điện Lạnh(08)39484212. 38990177 38990165 NAM Vũ Danh Dự NAM Tô Duy Khâm LĨNH VỰC KINH DOANH Lắp Ráp. P 12. P 8. Q. Đặng Thị Thùy Trang 0903943266 Công ty Hiệp Thành 183/41 Đường 3 Tháng MOBI Trang TNHH Sản Xuất 2. P 3. P 12. Q. Q. 10. 10. P 14. 10. vnn. GIÁM ĐỐC NAM Đinh Trí Lãm 0903938129 Công ty Đông Anh MOBI TNHH Thương Mại & Sản Xuất Muối 167/6 Sư Vạn Hạnh. P 9. 10. 35118234 38984535 support@ www.vn 10 Xe Máy-Sản 38632584. 10. 10 Thêu 38620321 Fax 38620321 tanhungp hat@hcm . Thiết Bị 38116931 Công 39484213 Nghiệp. 10. Khẩu GIÁM ĐỐC NAM Trần Như Huy 0903936627 MOBI 0903937268 Công ty Minh Khâm 243/1/24 Tô Hiến Thành. Q.com Công ty Tân Hưng Phát 781/A16 Lê Hồng Phong TNHH Nối Dài. 38990166. Q. Chế TạoDịch Vụ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN Cơ Sở Hiền Hưng Nhựa Phạm Quang Vinh 0903941077 MOBI Công ty Vinh Phước TNHH 249/126 Lý Thái Tổ.vient vienthong honga. P 11. MOBI TNHH Sản Xuất P 13.

10 Điện TửDụng Cụ 200 Nguyễn Tri Phương. Q.vnn. 10. Q. 10 Thủy Sản 39272927 Fax 39272927 MOBI 0903954181 Khách Sạn-Nhà Hàng MOBI Trung Ương-Công ty TNHH Đại Vinh Hoa 0903955123 MOBI Công ty Phước Hòa TNHH Thủy Hải Sản WEBSITE 38622209 Công ty Mộc Đại Cổ MOBI Phần Trang Trí Nội Thất-Vpđd 0903953737 EMAIL thanh@m www. 38392357. P 14. 10.vnn. 62974512 Fax 62974513 (08)38211176 ext 313. 38214983 38210757 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH GIÁM ĐỐC NỮ Đỗ Thị Phương Thảo 0903946882 MOBI Cửa Hàng 138 188 Tô Hiến Thành. 38392357 38392357 (08)38214943. 38625029.vnn. 10. Q. 0903950220 Công ty Phương Đông 181 Nguyễn Duy Dương. 10.vn 62974510. 38211313 38211172 512 Cộng Hòa. 10 Thương MạiCác Công Ty 0903949387 Công ty TNHH Bao Bì MOBI Việt Nam 345 Nguyễn Thượng Hiền. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Ðình NAM Hiệu HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903945667 Công ty Long Phát Cổ MOBI Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 186-188 Lý Thường Kiệt.vn 10 38355232.mocd ocdaifurni aifurniture. 10 Hóa Chất GIÁM ĐỐC NỮ Trần Kiều Loan 0903948154 Công ty Hoàng My MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 781/D5 Lê Hồng Phong Nối Dài. P 11. Vận Tải Biển 38355234 Fax 38355235 orientmar ine@hcm . 10 Kính (08)38392357.com com anhthujsc@hcm . P 13. MOBI TNHH P 3. 10.vn phuocho a@hcm. Q.vn . ture. Q. 10. GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Hoàng NAM Bùi Quốc Hùng NAM Huỳnh Hồng Mật 0903952657 Nguyễn Văn Cường GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Chang A Sáng GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đăng Xiêng ĐIỆN THOẠI BÀN 10 Bao Bì-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38630319. P 12. 38207927 38202055 490/55 Nguyễn Tri Phương. 10. 10 Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất Công ty Anh Thư Cổ Phần 97 Trần Thiện Chánh. P 4. 10. P 9. 62974511. P 12. 38622814 38630320 baobiviet nam@hc m. Q. 10. 10 Khách Sạn (08)38206932. 38211178. 38355233.f pt. P 15. Q. Q.

vn. Vụ 10 Vỏ Xe/Lốp 39271967.vn www.vn sales@n www. 37510169.com hicaykieng . 35114855 35112883 NAM Nguyễn Phú Quý 0903960260 Công ty Cát Mộc TNHH 606/1/10 Đường 3 MOBI Cây Cảnh Tháng 2.com m cty_khan hhung@y ahoo. 10 Cây ƯơmBán Buôn (08)38642829. 10. P 15.v o424br. Q. Xe-Nhà Phân 38347534 Fax Phối & Sản 38349757 Xuất GIÁM ĐỐC Trương Văn NAM Diện 0903973344 Cửa Hàng Đại Phát MOBI Thịnh Trang Trí Nội Thất 381 Ngô Gia Tự. P 12.rainc m. Q. atmoc@g www. 10. 10 Nội ThấtCung Ứng 38337296 Fax Vật Tư Trang 38337296 Trí GIÁM ĐỐC NAM Tạ Duy Hải 0903985985 Công ty Nhật Quang MOBI Tân TNHH Công Nghiệp 51/6 Thành Thái.citrac cm. P 14. Nhà Tạo 62654618 Fax Mẫu 62654618 10 Áo Mưa-Sản (08)39326088. 39607259 39608004 10 Thiết Kế-Các 62905484. 35114854. P 12. 10 Khách Sạn (08)39694957.vnn.com sammi@ saigonnet . 10.com m info@lpvi www. Xuất & Bán 39325087 Buôn 39326124 GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thị Thúy Hằng GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Hiền 0903988284 MOBI Khách Sạn Viễn Anh GIÁM ĐỐC NAM Phạm Lê Phương 0903990863 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Di Hinh 0903993218 Công ty Khánh Hưng MOBI TNHH Sản XuấtThương Mại-Dịch Vụ 130 Thành Thái. oatkhanhh dihinh@h ung.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Thành NAM Long HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903959499 Công ty Cổ Phần 511 Sư Vạn Hạnh Nối MOBI Thương Mại Đầu Tư & Dài.sieut mail.nhatq hatquang uangtan. Q. P 14. Xây Dựng 424-Cn ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 10 Nhôm-Các Sản Phẩm (08)35114171. P 3. 10. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Q. 451/15 Tô Hiến Thành. P 14. 39715433. Q. 10 Máy Móc (08)54026474. Công ty LP Việt Nam 131 Khu 285. Q.co www.co tan. 38631154 Fax 38656022 0903962629 Công ty Mai Lan Anh 223-225 Lý Thái Tổ.v n .com cm. P 9.vnn. 37421204 54026475 12A Trường Sơn. 10.co caycanhc m. P 12.lpviet etnam. 10. 10. EMAIL WEBSITE xnkna@h www. 38474575 39715802 NAM Lầu Lý Sầu 0903961765 Công ty Sámmi TNHH MOBI Sản Xuất & Thương Mại 10 Sơn-Sản Xuất & Bán Buôn 38631118.Cách Mạng TNHH Tin Học Thiết Kế Tháng Tám. Q. Q. Q. 10.co n m. 10.kyho adithao.co nam.

doma @domacr craft. 0908007008 Công ty Vùng Đất Máy 796/12 Sư Vạn Hạnh Nối MOBI Tính TNHH Thương Mại Dài. 38645791 Fax 38645791 10 Mái NhàThầu Làm Mái (08)37550242. 10 38633082 Fax 38633082 www.com m NAM Đoàn Hồng Dũng 0908004636 Nguyễn Thị Hồng Yến Lê Công Tuấn NAM Kiệt MOBI Công ty Phú An Sinh Cổ Phần LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI 0907455416 NAM Trần Phú Hậu NỮ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Vĩnh Tường Cổ 333 Tô Hiến Thành. Tư Vấn 54440565 www. 39907405 38420788 107 Trần Minh Quyền. P MOBI Tâm TNHH Sản Xuất 14. P 12. Q. 10. Q. 10 Thép Không Gỉ/Inox-Nhà Chế Tạo QUẬN HUYỆN EMAIL WEBSITE toanthan gco@hc m. 10.vung ungdatm datmaytinh aytinh.(08)54443576 m-vn. P Phần Công Nghiệp 13.vnn. 10. Q. P 12. Q. Mại-Dịch Vụ-Du Lịch 0903999263 Công ty TNHH Doma MOBI Vina MOBI Cửa Hàng Thanh Liêm GIÁM ĐỐC NAM Võ Hồng Tấn GIÁM ĐỐC NAM Trần Thanh Liêm 0904002282 TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thanh Nuôi NỮ ĐIỆN THOẠI BÀN 10 Du Lịch-Đại Lý (08)39907404. hcm.com . Q. 10.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NỮ Thái Thu Hương 0903998777 Công ty Toàn Thắng Cổ 812 Sư Vạn Hạnh Nối MOBI Phần Sản Xuất-Thương Dài. P 10. 10 Xây DựngTư Vấn 0908000620 Công ty Sao Việt TNHH 71A Tô Hiến Thành. Thương Mại 10 Sắt 38635204. P 12. 10. P MOBI Xây Dựng & Quảng 13. Q.com. Dịch Vụ 0908027871 Công ty Citelum SAMOBI Vpđd 702/1G Sư Vạn Hạnh Nối Dài. P 10.com 39271315 MOBI 456/37A Cao Thắng.citelu citelum@ Chiếu Sáng. 37552917 37552808 vti@vinht www. 39506617 sales@v www.vinht uong. Q. Q.citelu vn m.vnn. 37540136 39506619.co uong. Cáo 10 Quảng Cáo38623703 Fax Đại Lý & Cố 39840437 Vấn Nguyễn Thị Thúy 0908003005 Loan Công ty Minh Đức-Minh 158 Lý Thường Kiệt.co . 10. P 12. 10 Thủ Công Mỹ Nghệ-Sản 38337895 Fax Xuất & Bán 38337896 Buôn 498 Lý Thái Tổ.com m 10 Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng (08)39506618. Q. 10. 10. 10.vn domavn www. 37505167.com aft.

vn GIÁM ĐỐC NAM Đoàn Quốc Thịnh 0908212809 MOBI 23 Lô K.aveni 62647659 enis. 54051170 Fax 39570446 0908187643 MOBI DNTN Đại Thiên Công ty Quốc Thịnh Sơn TNHH qtp_thinh www.com 38681015 oa. P 14.(08)35260137. Q. ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE lamvinhq uang@av www.vn Nhà Tổ Chức 10 Hàng Không. Q.com. 38373855 38378560 DIA CHI GIÁM ĐỐC NAM Lâm Thái Tác 0908039346 Công ty Lâm Vinh MOBI Quang TNHH Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Nam 0908039898 Công ty P & N TNHH MOBI Dịch Vụ Quảng Cáo Thương Mại 0908124427 Công ty Hà Lam TNHH 387 Nguyễn Tri Phương.nhan 982 Fax @nhanh Học hoa. Quảng Cáo GIÁM ĐỐC NAM Vũ Đức Trung 0908151055 MOBI Công ty Nhân Hòa TNHH Phần Mềm-Cn 366 Cao Thắng. 10 Hội Chợ & (08)38426046 . 10.vn 10 Internet-Thiết Kế Trang Web &/Hoặc (08)39900908 Lập Chương Trình info@vin www.sami @hcm. P 12. Q.com 220 Tân Phước. 10 Sơn-Sản Xuất & Bán Buôn 54051169. 10. 10.com.vinhn hnamsolu amsolution tion. Q. 10. Du Lịch GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Thu Hà GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Phú Quý 0908124982 Công ty Vĩnh Nam TNHH Tư Vấn Thương 606/1/10 Đường 3 MOBI Mại Dịch Vụ Giải Pháp Tháng 2. Dịch Vụ 35260138 Chuyên Chở 39317296 halam_ai r@yahoo. 10.8680 hcmsales Vi Tính & Tin www. P 6. P 12.com .pnco@hc Triển Lãm38112681 m. s.fpt paint. 39203184.vn 10 In-Bao Bì 10 39133841. Q. 10. 10 Bao Bì-Vật Liệu (08)38378610. P 13.vnn.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 521 Tô Hiến Thành. Q. Q. 10. P MOBI TNHH Thương Mại Sản 11.vn .com.Lý Thường Kiệt.vn 39512533 xung. 10. 10 Nội ThấtCung Ứng Vật Tư Trang Trí 371 Sư Vạn Hạnh Nối Dài. MOBI Thiết Kế In Bao Bì Q.com n. Trực Tuyến GIÁM ĐỐC NAM Đoàn Văn Trọng 0908127212 Công ty Sen Việt TNHH 246/81 Hòa Hưng. Chung Cư Nguyễn Kim.vn vn (08)38353420 38353420 GIÁM ĐỐC NỮ Đặng Thị Tuyết Mai GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Phạm Trâm Anh 0908197890 Công ty Thiên Xứng 378/8 Điện Biên Phủ. P 14. P 7. 10. com. MOBI Thương Mại Dịch Vụ P 5. Q. Xuất Dịch Vụ 10 Cân thienxung (08)38556055 www.thien @hcm.com .

vnn. P 12.vnn ao.vn m (08)39736382. Học 10 Bảng Hiệu GIÁM ĐỐC NAM Đặng Thuỷ Triều 0908333129 Công ty Sao Bắc TNHH 249/30 Nguyễn Tiểu La.vn 39273331. 10 Nội ThấtCung Ứng 38626756 Fax Vật Tư Trang 38626756 Trí 0908381268 MOBI Tầng1. MOBI Dịch Vụ Thương Mại P 8. Q.datan hcm. 38649432 Fax 38627449 tanhungp www. 10. P MOBI Dịch Vụ Kỹ Thuật Tin 14. 10. Q.com vietsaoco mputer@ www. 10 Nhà Hàng Việt Nam (08)39319254. Ốc 10 Địa Ốc 0908357723 Công ty Châu Huy MOBI TNHH 349 Tô Hiến Thành.(08)39743159.co . P 6. 10. Q. 10 Sắt 38665012. Q.vn MOBI Quán Ăn A Hổ 827 Lê Hồng Phong. Q. 10 Giao Nhận & Dịch Vụ Vận (08)39900164 Chuyển dvi@hcm . Sản Xuất & 38656112 Bán Buôn 38656112 0908383284 DNTN Việt Sao Dịch Vụ 103 Ngô Quyền. P 14. 10.vnn. 39271854 chauhuy1 963@yah oo.com.vn . P 12. Q. P 4. 39736381 39736381 daviad@ www. Xuất Nhập Khẩu 10 Xuất Nhập Khẩu-Các Công Ty 0908345637 Công ty Tân Viễn Đông TNHH Thương Mại298 Vĩnh Viễn. etvietnam. com Công ty Tân Hùng Phát 144 (190A) Lý Thường TNHH Thương Mại Kiệt. P 15. Q. 284/25/23 Lý Công ty Hoàng Nguyên Thường Kiệt.viets pmail. vn com 0908279025 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ĐIỆN THOẠI BÀN GIÁM ĐỐC NAM Trần Đức Thắng 0908300459 Công ty Datanet TNHH 642 Đường 3 Tháng 2. P 14.I Cổ Phần 286/15 Tô Hiến Thành. TNHH Dược Phẩm 10. 10. Q.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0908229463 CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Dương Thái Bình 0908258113 GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Nguyễn An Khương Phạm Thị Thúy Thanh LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN MOBI Công ty D. Q.tanhu hat@hcm ngphat.vn . 39315314 39319254 ahoquan @yahoo.V. 10.vnn. 10 Vi Tính & Tin 39571237 Fax Học 39571636 GIÁM ĐỐC NAM Tạ Công Tân GIÁM ĐỐC Trương Ngọc NAM Châu GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Hằng NAM Tăng Quân Nam 39571857 EMAIL WEBSITE saobac@ vnn. MOBI Thương Mại 10. MOBI Dịch Vụ-Xây Dựng-Địa 10. 10 Dược Phẩm.

10. Q.c hoo. Q. 10.com 38328108 vietidea www.com 391/48 Sư Vạn Hạnh. 10 Máy Vi Tính(08)38125451.com Sản Xuất vnn. 10 Rau QuảBán Buôn 39707692.com Trọn Gói 0908488998 MOBI Cửa Hàng Trí Minh 122-124-152 Vĩnh Viễn.giaol tudio@ya ongbridal. 38626396 Fax 38626396 hung376 1@yahoo . 54490382 com (08)38995263 62588105 . 10 Máy Vi Tínhdsc@dou Phát Triển (08)39782303 blesolutio Phần Mềm & 39782304 ns. P 12. 10 Kem-Nhà dalatfood (08)38477469 www. Q. Phát Triển 38125452 Phần Mềm & 38125450 Trọn Gói GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Ngoc Chấn 0908444485 Công ty Viết Hữu Lam MOBI Sơn TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 46 Đồng Nai.vn vtlamson (08)22169069 @yahoo. P 12.vietid @vietide ea. Q.com 10 Quà TặngSản Xuất & Bán Buôn EMAIL WEBSITE GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thanh Hải 0908418070 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Chánh Tín 0908422688 Công ty Minh Tú TNHH 27 Đường 3 Tháng 2. P MOBI Thương Mại Dịch Vụ 11. 10. P 9. 10. Q. 10.nanaf Phân Phối & co@hcm. P 12.werdh@yahoo internation .qualu uniem. Q. P 13. 10. P 12. P 15. Q. 38451838 ood. 10. 10 Thương Mại38621959 Fax Các Trung 38621959 Tâm jackymin www.com. 10.com om 317/37 Cách Mạng Tháng Tám. 10. 10 In-Nhà In GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Quốc Hùng 0908454466 Công ty TNHH Nông MOBI Sản Thực Phẩm Thương Mại Đà Lạt 824/28C Sư Vạn Hạnh Nối Dài. 10 Nhôm-Các Sản Phẩm GIÁM ĐỐC NỮ Trần Ngọc Quỳnh Như www.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Trần Giao Long HỌ VÀ TÊN Tống Phước Hưng SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0908388995 MOBI 0908407780 MOBI Studio Giao Long ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Cá Vàng Đất Việt TNHH Công ty Tây Âu TNHH Phát Triển Nguồn Lực LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN ĐIỆN THOẠI BÀN 571/24-26 Cách Mạng Tháng Tám. Quảng Cáo GIÁM ĐỐC Phạm Hoàng NAM Anh 0908424200 Công ty Ý Tưởng Việt MOBI TNHH Phần Mềm Tầng2. 10 Cưới-Dịch Vụ (08)38104826 giaolongs www. 243/6 (3/149X) Tô Hiến Thành.com.com al. P 15.vn a. Q. TNHH Q.vn GIÁM ĐỐC Trần Thanh Bảo NAM Tú 0908454917 458/128 (20B103) Công ty Phần Mềm Đôi MOBI Đường 3 Tháng 2.

P 9.routin g. 10 Mỹ PhẩmSản Xuất & Bán Buôn (08)38773555 Fax 37680285 ctamoreh www.com. Q.c om 10 Mực In 179 Lý Thái Tổ. 10. 10. 10. 10. P 8. Phụ Tùng GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Minh Lượng Nguyễn Phương Long 0908967298 MOBI Cửa Hàng Huyền Tiên Điện Lạnh 436 Bà Hạt. 10 Thẩm Mỹ Viện 38337341 GIÁM ĐỐC NAM Lê Trọng An 0908844452 MOBI Công ty Ti Ti Ti TNHH Mỹ Phẩm 567 Sư Vạn Hạnh. 39745249 Fax 38617877 10 Văn Phòng38108239 Fax Trang Thiết 38128134 Bị dt@routin www. 10.c . 10. Điện Tử GIÁM ĐỐC NAM Trần Kim Chung 0908896350 MOBI Công ty Quốc Tế C & T 144 Đường 3 Tháng 2. P 13. Q. MOBI Vụ Sản Xuất Tin Học & P 12. Văn Phòng 0908627515 Công ty Nam Phong MOBI TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 0908784927 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE lehoangin (08)54462119 .vn www. P Cổ Phần 12. 10 Mỹ PhẩmSản Xuất & Bán Buôn (08)39120823. P 1.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Lê Ngọc Hoàng NAM Lương GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Đoàn Hùng Sơn NỮ Thanh Tuyền SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0908585047 Công ty Lê Hoàng 595/104 Cách Mạng MOBI TNHH Mực In & Thiết Bị Tháng Tám. Q. Q.amor cm@hcm evietnam. 10. Q.vn g.vn 10 Điện Lạnh & Tủ Lạnh-Sản Xuất & Bán (08)35399770 Buôn Thiết Bị. 39141786 Fax 39141786 GIÁM ĐỐC NAM Lê Tình Sử 0908871782 Công ty Đại Nguyên MOBI Khang TNHH Thương Mại 393 Ngô Gia Tự.vn GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Văn Tùng 0908885887 Công ty Định Tuyến TNHH Thương Mại Dịch 388 Cao Thắng Nối Dài. Q. 10 Nệm/ĐệmSản Xuất & Bán Buôn (08)38652804.com. Q.fpt.com. 10 Nội ThấtCung Ứng Vật Tư Trang Trí 39270935 Thẩm Mỹ Viện Thanh Tuyền 464 Lê Hồng Phong. P 5.affina ge. Q. P 15.vn om GIÁM ĐỐC NAM 0908930802 MOBI Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Tự Động 10 Điện-Các Thiết Bị (08)38637523 Fax 39713906 atcorp@v nn. P 3. 10. 10. 393 Hòa Hảo.kacenter 54462118 @gmail. Q. .

com com GIÁM ĐỐC NAM Phan Hùng 0909385197 MOBI Công ty Hợp Phát TNHH Tư Vấn 10 Luật Sư (08)38343592 Fax 38306251 tvpl@tuv www.M. P 4. Q. Q. P 12. hoo. Phát Triển 38351431 Fax Phần Mềm & 38325768 Trọn Gói contact@ www. 10 (08)38620898. P 11.com om 344/6 Nguyễn Duy Dương. vn 0909237107 Công ty Quán Quân MOBI Vina TNHH 224 Lô M. 10.c champion om vina.vnaz.Chung Cư Ngô Gia Tự.S TNHH MOBI Trang Thiết Bị Y Tế 449/62 Sư Vạn Hạnh Nối Dài. 10. 10 (08)39400925. P MOBI TNHH Đầu Tư Thương 11. 10 Thủy Sản 0909220958 Công ty B. 10 Máy Vi Tính(08)38325846. 10 May Mặc(08)38643525 Các Công Ty Fax 38643524 thanhtric o_ltd@ya hoo. Mại Du Lịch 10 Du Lịch-Đại Lý 0909276294 DNTN Sao Thiên Lang 137 Đào Duy Từ.com net 0909301668 Công ty Thành Trí MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 183/7 Đường 3 Tháng 2. P 5. Q. Bảo Hộ Lao 38756999 Fax Động 38620899 customer www.c at. Q.com contact@ nhaccuat ui. 10. P 9. Q. 10. 10. P 10. 10. Q. Bảo Vệ-Dịch 38266259 Fax Vụ Tuần Tra 38266259 daiduong www.cham service@ pionvina. 22145457 (08)22001313 Fax 38415234 GIÁM ĐỐC NAM Trần Đình Thế 0909305070 MOBI Công ty Đại Dương 342 Điện Biên Phủ. Bác Sĩ bmsco@ hcm. Cấp Trang 38620328 Fax Thiết Bị Cho 38632921 Y. Q. 10 Y Tế-Cung 38632922. vnaz.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NAM Nhan Thế Luân GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Lương Ngọc Phương NỮ Phạm Thị Thanh Thủy NỮ Trần Thị Ngọc Mai NAM Trần Đăng Khoa GIÁM ĐỐC NỮ Từ Thị Ngọc Thảo GIÁM ĐỐC NỮ Bùi Thị Mai SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 0909040447 MOBI Công ty Nhạc Của Tui Cổ Phần 570/13 Sư Vạn Hạnh. 10 Internet-Thiết Kế Trang Web &/Hoặc (08)38437682 Lập Chương Trình 0909112114 MOBI Công ty Lê Phương TNHH Thương Mại 385 Nguyễn Duy Dương. P 2. MOBI Thương Mại & Dịch Vụ 10.baov ossc@ya edaiduong. 10. P 11. TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Q.com 0909264666 Công ty Duyên Anh 11 Đường 3 Tháng 2.com 38348729.tuvan anphaplu phapluat.vnn. . 10. Q.

P 11. Công ty Giao Thức Việt 449/2 Sư Vạn Hạnh. GIÁM ĐỐC NAM Edmund Ho 0937664448 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Sinh 0979222329 458/16 Nguyễn Kim. 37701932 Fax 37701933 38658709. MOBI Equipment-Vpđd Q. . 10.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH Công ty Ấn Độ Dương MOBI Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại 483(N7) Tô Hiến Thành. Nhựa.com. Nhà 38209274 Fax Buôn/Đại Lý 38209275 Phần Cứng Internet-Thiết Kế Trang (08)39732976 Web &/Hoặc Fax 39732976 Lập Chương Trình minh. 10. emxanh. 10.vn vn www. am. com. P 1. Q. 10 Máy Vi TínhPhát Triển (08)37138024 Phần Mềm & Fax 37139350 Trọn Gói thongtin www. P 13. P 7.c com om 0909836789 Công ty Cao Thiên Minh 207/80 Đường 3 Tháng MOBI TNHH Thương Mại Dịch 2.vn 39205631. 10. Dầu Bôi Trơn 38127758 Fax 38127759 dntnnguy enhai@v nn.phan @phanm memxanh.qson. ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 38665461 (08)37701931. . . Vi Tính & Tin 39205632 Fax Học 38379007 tduyloc@ www. 10.vn 0909691436 Công ty Phần Mềm MOBI Xanh TNHH Tin Học 66/35 Hùng Vương. 10. Kim Loại. Vụ Văn Phòng Phẩm-Sản 38353533 Fax Xuất & Bán 38353544 Buôn Máy Vi Tính Cá Nhân(08)38209273. Q. 10.v. Q.com com sales@q www. Q. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch 11. P Cổ Phần 12. 37701933. P 2.com SỐ DI ĐỘNG Hoàng Bích Thủy 0909398686 GIÁM ĐỐC NAM Võ Thiện Hải GIÁM ĐỐC Nguyễn Đức NAM Thiện MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỦ TỊCH HĐQT NAM Cao Thành Minh GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đại Sinh 0909871222 MOBI DNTN Thiện Sinh GIÁM ĐỐC NAM Trần Ngọc Chính 0909922912 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Trần Duy Lộc 0909926926 Công ty Nam Trần Tín 55 Đường 3 Tháng 2.vn com. 39049434 38658709 vpro@vie www. 10. Q. Q. Q.co m .com.namtr namtranti antin. P 15. 10. P 14. son.vietpr tprotocol. Công ty Đại Phát Cổ VIETTE Phần (Bồn Nước Inox L Cao Cấp Dapha) 236 Tô Hiến Thành. otocol. 10 10 10 10 10 10 Bếp-Trang Thiết Bị Chuyên Dụng Bồn ChứaSợi Thủy Tinh.v.alova alovanph nphongph ongpam. Q. 10 (08)38127757.daph agroup.com n. Vụ Tin Học Công ty Q'Son Kitchen 71 Tô Hiến Thành.ct@ www. 10 Nội Thất-Nhà Thiết Kế 0909502468 MOBI DNTN TM Nguyên Hải 64 Nguyễn Chí Thanh.

62648745 62648746 10 In-Nhà In 38633738.f onnam. Trí Âm Nhạc GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hữu Sơn 0983388946 VIETTE Công ty Sa Ga TNHH L Thiết Kế Xây Dựng GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hồng Hải 0983730137 VIETTE Công ty Thái Sơn Nam 368 Đường 3 Tháng 2. 38622212 38634516 thaisonna www.vn 10 Xây DựngThiết Kế 38627765 Fax 38627765 saga@hc m. Q. 38636392 38620792 chauqua n286@vn n.thais m@hcm.net link.com om giangtha nhad@hc m. Cáo NAM Phạm Tiến Điển GIÁM ĐỐC Công ty Mi Thăng VIETTE 400/5 Ngô Gia Tự. P L TNHH Thương Mại 12. 38624562. 10. Công ty Giang Thanh VIETTE TNHH Thiết Kế Mỹ 51 Trần Thiện Chánh.vn 10 Hóa Chất 38621150.net . 10. 38633725 38633738 10 Giao Nhận & 62646191 Dịch Vụ Vận 62646192 Chuyển 10 Giải Trí-Địa Điểm 39270852 39270852 tuanthan www. P 14. 10 Viễn ThôngDịch Vụ support@ www.co pt.vn m.info.vn 38395171 38300177 mucinduy tin@yaho o. P 11. Viễn Thông Tin Học 10 In-Thiết Bị 0988191998 Công ty Cổng Vàng U12A Cư Xá Bắc VIETTE TNHH Một Thành Viên Hải.vnn. L Thương Mại Dịch Vụ 10.saigo g@saigo nboysband nboysban .com d.com.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Nguyễn Anh Tú NỮ Đỗ Giang Thanh SỐ DI ĐỘNG 0982248924 MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI VIETTE Công ty Tất Đạt TNHH 780/17B Sư Vạn Hạnh. P 0982299650 L Thuật Ứng Dụng Quảng 12.Bạch Mã.sms39707122 smslink. Q.v www. P 15. Q. 38650960. 10. Q. Cao Thị Vân VIETTE Công ty Châu Quân 0983923215 L TNHH Thương Mại GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ NAM Lý Kim Sơn NỮ Nguyễn Thị Kim Phụng 0982955133 Công ty Đông Hưng Cổ VIETTE 606/176 Đường 3 Tháng Phần Thương Mại-Dịch L 2. 286/17A Tô Hiến Thành. toro@sie www. L Truyền Thông P 12.vn Ăng Ten 62648744. P 15.vn 10 Dụng Cụ 38634515.tatdat n. NAM Lâm Tuấn Thăng 0983018368 TNHH Thương Mại Giải L Q.vnn. 10.c hianh. 10.vnn. P 12. 10.sieut uthianh.com 10 0983951323 Công ty Duy Tín TNHH VIETTE 518 Điện Biên Phủ. P 4. Vụ Vận Chuyển GIÁM ĐỐC 497/8 Sư Vạn Hạnh. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE tatdat@h cm. . 10. Thương Mại & Dịch Vụ L Q. Q. Q. 10. Q.

(08)38434127.mavi etenvicon. P 12. P 3.c om NỮ Ngô Thị Thùy Trang VIETTE Công ty Mã Việt TNHH 435 Sư Vạn Hạnh. Công Nghiệp 10 Xây Dựng Dân Dụng 38800328 Fax 62646318 tcictco@ gmail. Gạch Ốp Lát. Q. 62652467 Fax 62649286. 10 Nước-Vật 62652055 Fax Tư.35512279 Fax Sản Xuất & 38410653. 10. Q. Q. 10 Du Lịch-Đại Lý 38622543 38631693 vietworldt ravel@hc m. 0989108838 L Thương Mại & Dịch Vụ Q. Q.co m 10 Hóa Chất maviet@ mavietenvicon. Bán Buôn 38410653 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Đinh Thị Lân 0913119420 Công ty Công Tiến VINA TNHH Thương MạiDịch Vụ GIÁM ĐỐC NỮ Đặng Thị Liên 0913127569 Công ty Phú Mỹ TNHH 389 Tô Hiến Thành. 38666086 Fax 38638724 WEBSITE phumyhc mcity@v nn.ducvi vietelectri etelectric. Trang Trí Nội Thất 10 Xây DựngThiết Kế NAM Trần Xuân Dung VIETTE Công ty Tân Đại Thắng 283 Vĩnh Viễn.kienv kienvui. 10. Q. 62934123.vnn.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH VIETTE Công ty Đức Việt TNHH 368 Đường 3 Tháng 2. P VINA Xây Dựng Thương Mại 14. P 5.co m . 0989041823 L Cổ Phần 10. 10. P 12. & Dịch Vụ 0913127878 Công ty Tân Quang VINA Hiệp TNHH Thương Mại GIÁM ĐỐC Ninh Viết Quang NAM Hiệp 1/20 Sư Vạn Hạnh. 38666086. 10. 38633832 Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Ngọc Trinh Công ty Tiềm Năng VIETTE TNHH Thương Mại Xây 506/19/44 Đường 3 0989111088 L Dựng Dân Dụng & Tháng 2.com om design@ www.vn www.vn 415 Ngô Gia Tự.c c. 10. 62934124 62934120 62652466. P 14. P 12. Q. Q. P L Thiết Bị Điện 12. NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Hồng Sơn SỐ DI ĐỘNG 0988664264 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI BÀN 62934121. 10. 22111075 39573042 EMAIL info@duc www.co m GIÁM ĐỐC NỮ Phan Thị Diễm Uyên 0989214799 VIETTE Công ty Thế Giới Việt L TNHH Du Lịch 43 Hoàng Dư Khương. 10 Điện-Các Thiết Bị NAM Lê Duy Vương 0989007179 Công ty Kiến Vui TNHH VIETTE 668 Sư Vạn Hạnh Nối Thiết Kế Xây Dựng L Dài. Q. 62652467 39573041. 10. 62934122. P 12. 10 Nội ThấtCung Ứng 38357256 Fax Vật Tư Trang 38350491 Trí 10 Xây DựngThầu Tổng Hợp 10 Gạch Men. 10. Thiết Bị.net et tandaitha ngcorp@ gmail.n ui.

22145133 Fax 39271592 38532342 .163/24/9 Tô Hiến Thành. P VINA Thương Mại Dịch Vụ 11. Q. VINA TNHH Sản Xuất P 12. P 7.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Trương Đình Huấn NỮ Đoàn Thị Hải Yến GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0913180642 VINA 0913199788 Công ty Vạn Vạn VINA Tường TNHH ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Hoàng Gia TNHH Quảng Cáo DIA CHI 79 Trần Minh Quyền. VINA Cn P 13. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 10 Quảng Cáo. 10.vn www. Q. 10 Địa Ốc GIÁM ĐỐC Công ty A. 10 Giáo Dục-Tư (08)39730800. vnn.vn 39271592.T TNHH Tư Vấn (08)38576843.antco hcm. 10.vnn. . P VINA Vụ Sản Xuất Bao Bì 14. P 11. Vấn 39702203 anthcm@ www. Q. Q. 10. 10.com GIÁM ĐỐC NAM Lê Trọng Thu 0913603725 Công ty Tân Minh Thư TNHH Thương Mại Dịch 15B5 Tô Hiến Thành. 10. m vn GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Thanh Trúc 0913671981 VINA Công ty Vạn Kim Ngân 151/19 Nguyễn Kim. 10.com diaoc_die 38352042 nmy@ya hoo.vantu ongco. Cung Ứng 38662710 Fax Vật Tư Trang 38643014 Trí 10 Bao Bì-Sản Xuất & Bán Buôn WEBSITE hoanggia vietnam @vnn. 10. Q. Q. Vật Liệu Đặc 38359761 Fax Trưng 38359761 10 Nội Thất38650882. Q.vn vn GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Kim Quang 0913667403 Xn Tư Doanh Đại Nam. P 14. 10.vnn. TNHH Bất Động Sản Q.com peromavi na@hcm. Thương Mại Xây Dựng 10 (08)35566056. P 10. Q. P 10. Địa Ốc 10 Địa Ốc GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Đình Binh 0913643643 Công ty Thái Hòa 343/5C Tô Hiến Thành.wilde nacovn@ npump. Hương Liệu 35566085 Fax 38988690 GIÁM ĐỐC NAM Dư Quang Lộc 0913652139 Công ty Kim Tây Nam VINA TNHH Thương Mại & Tư Vấn 633/10 Lê Hồng Phong. Giấy GIÁM ĐỐC NAM Trần Anh Tuấn 0913626140 Công ty Điền Mỹ TNHH 54 Trần Minh Quyền.38356879. 10. 38560005 Fax 39552996. 38560005 EMAIL tanminht huprintin g@yahoo . 407 (T1) Tô Hiến Thành. 10 Tài Chính NỮ Đoàn Thị Thùy Trang 0913666613 VINA 556 Điện Biên Phủ.N. 10 Bơm-Nhà Phân Phối & (08)38412410 Sản Xuất wildenda www.co hcm.

10. 10. 38397507 Fax 39256434 Nguyễn Công NAM Trình GIÁM ĐỐC 10 ĐIỆN THOẠI BÀN Ghế-Sản Xuất & Bán Buôn GIÁM ĐỐC NỮ 10 LĨNH VỰC KINH DOANH 10 Nguyễn Ngọc NAM Tâm GIÁM ĐỐC Công ty Tinh Việt TNHH 789 Lê Hồng Phong. 62657980 Fax 54084152 Nguyễn Anh Phương 0913744159 Công ty Bình Minh VINA TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì 468/26 Nguyễn Tri Phương. P Thương Mại & Dịch Vụ 12.com. 38322814. 0913732998 Công ty R. P VINA Đào Tạo & Phát Triển 12. P 8. Q.co m. Q.Công ty 49/6 Hoàng Dư Khương.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Phú Đại . Đào Tạo-Tư 38644230.com. P VINA Ương-Cn Tp.medi meplan@ plantex. vn sunpackc o@yahoo . P 14.com . Q.vn m vinhhaievertophcm@ya hoo. Sản Xuất & 39415013 Fax Bán Buôn 39415019 NAM Trịnh Kiến Quốc GIÁM ĐỐC MẠNG DI ĐỘNG 0913713543 NAM Lý Vĩ Đạt GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC SỐ DI ĐỘNG www. 10 Bao Bì-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38669452 Fax 38669475 GIÁM ĐỐC NAM Lưu Minh Văn NAM (08)37653387. 54250611.com 10 Hàng HảiCung Cấp Thiết Bị (08)39325030. 10. 39325030 Fax 39325221 haidang www.Công ty 149 Nhật Tảo. P 12. Vpđd 10 Điện-Dây & Cáp (08)38458072. Gia 38261718 Fax Công & Sản 39404277 Xuất EMAIL (08)39250325. Dược Phẩm39415017.com. Minh 0913726700 Công ty Nguyễn Trường Thắng TNHH VINA Thương Mại & Sản Xuất 88/5 Ngô Gia Tự. P 9. Q.haida @haidan ng. Q. Thầu. Q. QUẬN HUYỆN (08)39415015.newh orizons. Vấn 38644231 Fax 38637950 www.vn 0913734007 Ức Thái . Vụ 0913718069 VINA 0913722704 Công ty Mediplantex Cổ Phần Dược Trung 266/52 Tô Hiến Thành.vnn. 10. P 9. 0913728822 Công ty Hải Đăng VINA TNHH Điện Tử Viễn Thông 765 Lê Hồng Phong. 38458073 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 0913737522 VINA Cơ Sở Minh Tâm 150-152 Lý Thường Kiệt.vn g. 37652523 Fax 37653386 Cơ Khí-Nhà (08)39404739. Q. 39325030. Cáp 37652522. Q. 10.co fpt.E Cổ Phần 771 Lê Hồng Phong. 10 Cửa (08)54084151. 10. Điện-Dây & 54250612. Hồ Chí 15.E. VINA TNHH Thương Mại Dịch 10. VINA TNHH Công Nghệ CaoP 12.vn 10 (08)38637900. 10. Nguồn Nhân Lực NAM Trần Vinh Hải NỮ Tiêu Mẫn Lệ WEBSITE tinhviet@ hcm. 38476889 Fax 38458073. Q. vn 10 nguyentr uongthan gco@yah oo. 10.

P 1.vnn.com. com. Q. 38159147 Fax 38159137 10 Đá Mài 10 38399999. Q.Q TNHH Thương Mại-Dịch Vụ 149X/8A Tô Hiến Thành. P 13.G. Dịch Vụ 38322666 Fax 38396688 thuyvtvn @gmail.A VINA TNHH Thiết Bị Công Nghiệp 328 Cao Thắng Nối Dài. Q.vn (08)37719340. 39634924 Fax 39630538 petech@ www. Q.vnn. Q. Công ty Điện Thoại Tây 2 Hùng Vương. Thương Mại Cần Cẩu/Cầu Trục-Sản Xuất & Cung Cấp Mây Tre-Sản Xuất & Bán Buôn Sản Phẩm southern @souther n. Q. h. Cấp Trang 39271782 Fax Thiết Bị Cho 39271782 Y. 37712211 Fax 37719734 nagoyam achinery @vnn. P 6. Viễn Thông. 38259378 Fax 37113424 mqco@v nn.com vn (08)37113424. 10.petec hcm. 146 Thành Thái. 10. P 12. WEBSITE Y Tế-Cung 39123585. Bác Sĩ 0913803853 Dương Liên EMAIL Giao Nhận & (08)38600583 Dịch Vụ Vận Fax 38600583 Chuyển NAM Đỗ Quang Minh NỮ ĐIỆN THOẠI BÀN 10 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH 10 Điện LạnhThiết Bị Công Nghiệp. Q. P 12.vn VINA Công ty M.whtc. P 9. QUẬN HUYỆN 10 10 Hóa Chất (08)39846012. 10.vn 10 Điện TửDụng Cụ (08)38583371.Y. 10 GIÁM ĐỐC NAM Trần Minh Trúc 0913807861 Công ty N.c om whtc@hc www. Xuất GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Thúy 0913829259 GIÁM ĐỐC Nguyễn Gia NAM Quang 0913829928 VINA Công ty Việt Thái Vina TNHH Thương Mại 646 Bà Hạt. P 13. 199 Nguyễn Duy Dương.A. VINA Thành Phố 10. VINA TNHH Thương Mại Sản 10. 10.E Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ DIA CHI 553 Sư Vạn Hạnh Nối Dài. P 12. 10.38355666. Q. 10.O. 10 0913813569 Công ty Bách Liên 221 Lý Thái Tổ.vn vn . 10. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Phan Trí Dũng 0913802714 VINA HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Quốc Tế Phương Nam TNHH Công ty P. Q. P 4. 38953014 Fax 39844679 hoakhoa@hc m.com. mpt.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0913754672 VINA CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tiến Phương CHỦ CƠ SỞ NỮ Lương Thị Thanh Thảo 0913778687 VINA Cơ Sở Thanh Thảo GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Phước Đức 0913802068 Công ty Hóa Khoa 497/5 Sư Vạn Hạnh Nối VINA TNHH Thương Mại Dịch Dài. 39491285 Fax 39789242 (08)38159157.vn (08)39491476.

10 Lọc-Không Khí. 10.tmtanh@gm medical. Cung Cấp 38121993 Fax Phụ Tùng 38103963 10 Nội ThấtCung Ứng Vật Tư Trang Trí GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC CHỦ CƠ SỞ NỮ NAM Vũ Văn Thành NỮ Trần Ngọc Sương NAM Phan Văn Ngọc 0913903515 Công ty Tài Phát TNHH 213 Lý Thái Tổ.hcmc www. Cấp Trang 38622926 Fax Thiết Bị Cho 38634987 Y. 10. Điện 10 Chiếu Sáng. P 12. VINA TNHH Trang Thiết Bị Q.vn ael. 10. P 12. 849 Lê Hồng Phong.vn tanmaith www.taiph m. VINA Thương Mại & Dịch Vụ Q. 39172901 EMAIL WEBSITE ducxuyen www.(08)38103963. ĐIỆN THOẠI BÀN VINA Cơ Sở Ngọc Phát 198 Cao Thắng. VINA Xuất Thương Mại Dịch Q. Gas.c up. 10. P 2. Vụ 10 Đèn-Sản Xuất & Bán Buôn GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tấn Luyện 0913903492 Công ty Liên Anh TNHH 152/4 Thành Thái. Q.vnn.vn at. Vụ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 496-498 Đường 3 Tháng 2. 62654618 Fax 62654618 38347669. Thương Mại Dịch Vụ 10.com .vn . P 12.com.MẠNG DI ĐỘNG CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Ngọc Dân 0913859912 Công ty Dân Xuân Cổ VINA Phần Bất Động Sản & Môi Trường GIÁM ĐỐC NAM Võ Ngọc Anh 0913875105 Công ty Xuân Anh 252 Lý Thường Kiệt. 10. 38347748. Chất Lỏng 10 38650388. Bác Sĩ 10 Nông Sản 38632212.vnn. P 14. Q.fpt sang. 384 Sư Vạn Hạnh. 38348810 Fax 38347670 Nguyễn Thị Phụng 0913886878 VINA NAM Vũ Tuấn Vũ 0913901075 VINA Công ty Trường An 0913901633 Công ty Tân Mai Thành 377 Sư Vạn Hạnh. 10.com m sohafarm rep@hcm . P 12. P 12.chieu @hcm. Q.co ail. Q. 38627148 Fax 38625776 (08)39903817 (08)62905484. P 9. Q. 10. 10. P VINA TNHH Thương Mại Dịch 14. Vật Liệu Xây 38655453 Fax Dựng 38655453 10 Phòng Thí NghiệmCung Cấp Trang Thiết Bị 10 Thủy Lợi-Qui 38622206 Fax Hoạch & Xây 38629607 Dựng 10 Y Tế-Cung 38632933. Dụng Cụ Y Khoa 0913902752 Nông Trường Sông VINA Hậu-Vpđd GIÁM ĐỐC Đinh Hoàng NAM Dũng 0913903093 Công ty Hoàng Sơn Dũng Cổ Phần Sản 650 Sư Vạn Hạnh. 38347591.dxgro @gmail. Q.vn om tpls@hc www.

P 2.com. 39973786.trung ungthuph thuphoto.C Vina Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế 89 Trần Thiện Chánh. 10 Máy Móc (08)37583177 Fax 37581506 ntequyen @hcm. 10.trung en@yaho kien. Q.sncvi @viettel. mails@tr www.N. 10 Dụng Cụ (08)38323086 Fax 38323086 ndaihai@ www. P VINA Cơ Khí Xây Dựng Tổng 12. om. 90A8Bis Lý Thường Kiệt.com lacavesai gon@vnn . 10.vn mails@tr www.vn Công ty Trung Kiên TNHH 002 Lô R. Q. 10.com.com o.com nn. P 14. Cần Cẩu/Cầu (08)35115830 Trục-Sản Fax 35111097 Xuất & Cung Cấp (08)39973785. Q.vn com. 38274466 Fax 38680298 10 Rượu 10 38663220. na. Q. Thép Không 38663221. P 13. Q. Q.T. Q.vnn. Hợp 10 0913917910 Công ty Trung Thu Ảnh 343/14C Tô Hiến Thành. 10 Thuốc LáBán Buôn 38655005.vn ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VINA Công ty Long Hải TNHH Công ty Tấn Bình TNHH 270 Đường 3 Tháng 2. 10. P 12.trung ung-thu. P 12. 10.com cadovime www.trungki www.vn anzhdiem 182@yah oo. 10.c oto. 38630896.com. 10. Gỉ/Inox-Nhà 38660269 Fax Chế Tạo 38660642 EMAIL WEBSITE sncvina www.com thu. 38656899.longh hcm. P 12.E TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật 283/48 Cách Mạng Tháng Tám. Q.Cn 0913915510 Công ty S. 10.vn . 38630897 Fax 38656899 237 Tô Hiến Thành. Ảnh Màu 39973784 Fax 39973784 38680381.cado x@hcm. Dịch Vụ 10 0913919657 VINA 0913919966 Công ty Khang Thành VINA TNHH Công ty Nam Thiên TNHH Thương Mại ĐIỆN THOẠI BÀN 285/10 Cách Mạng Tháng Tám. aichemical vn s. 10 Thủy Sản 38633975 Fax 38629371 0913907949 VINA 0913913023 Công ty Cái Đôi Vàm Cổ Phần Chế Biến & VINA Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản.v vimex. 10 Dù/Ô-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38259308 Fax 38264838 tin.Chung Cư Ngô Gia Tự. 10. Q. P 14.vn n.vn 332 Tô Hiến Thành. VINA Số TNHH Thương Mại P 12.HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NỮ Nguyễn Thị Tú Liên 0913903948 VINA NỮ Nguyễn Thị Thùy 0913904459 Trang VINA CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đại Hải NỮ Lâm Thị Vân NAM Võ Thành Tiên GIÁM ĐỐC NAM Phan Bá Nghĩa GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tri Vinh GIÁM ĐỐC Phạm Tân NAM Khánh Nguyễn Trung Thu 0913907038 LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN Công ty N.

P 15.vn 26 Đồng Nai. Q.com.namtr co@hcm.vnn.vn om. 10 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38752158. 10. ung.ntb.vn . VINA ty TNHH Vận Tải P 12. Q. Q.vanm cm@hcm inh. 10.Công 274 Cao Thắng Nối Dài. 10 Băng Chuyền Tải GIÁM ĐỐC NỮ Lý Xuân Lan 0913925361 Công ty Lý Xuân Lan VINA TNHH Sản Xuất Nhựa & Thương Mại GIÁM ĐỐC NỮ Bùi Thị Hoa Huệ 0913927312 VINA GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Hồ Quang Khánh 0913927445 NỮ Nguyễn Thị Phết 0913929232 Công ty Văn Minh TNHH-Vpđd VINA Công ty Đăng Hồ TNHH VINA Công ty Nam Trung TNHH 38627536 (08)39752076 Fax 39752080 namtrung www.v vnn. 10.co gasia. Doanh Địa Ốc 10 Địa Ốc 38627963. Q.com n. Q.vn n .fpt . 10. P 6.lyxua @hcm.c m.vn 165/12 Sư Vạn Hạnh.vn 10 Gỗ-Cung (08)39622808 Cấp Thiết Bị Fax 39628767 Chế Biến nam. VINA Asia. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 10 Sách-Nhà Phân Phối 38561508 Fax 39572791 10 Giao Nhận & Dịch Vụ Vận (08)38328108 Chuyển nvn@hc www. P 13.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Phạm Thanh Long 0913919969 VINA Nguyễn Văn Nghĩa 0913922679 Nam Trung Bắc . 10. 10 Quảng CáoĐại Lý & Cố Vấn 91-93 Trần Minh Quyền.vnn. Thương Mại Dịch Vụ 0913924183 Công ty Quảng Đạt Việt 780/14D Sư Vạn Hạnh VINA Nam TNHH Nối Dài. 10 Hóa Chất (08)62651330 Fax 38641492 vanminhh www. Q. P 15.com. P VINA Đầu Tư Xây Dựng Kinh 13. P 12. GIÁM ĐỐC NAM Trần Quốc Tuấn 0913925272 Công ty MTT TNHH 245 Tô Hiến Thành. 10. 38633584 Fax 38633584 mttco@h cm. HỌ VÀ TÊN NAM Huỳnh Nhã Nghi ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Sài Gòn Sách Cổ Phần DIA CHI 465 Nhật Tảo. 10.com m GIÁM ĐỐC NAM Lê Thành Nam 0913925184 Công ty Michael Weinig 130/8 Hồ Bá Kiện.weini gasia.vn 10 Máy Phát Điện-Công (08)35590855 Nghiệp & Thương Mại pepower @hcm. 39037361 lxlplasco www.sale s@weinin www.vn nlan. 10. P 10.v n 175-179 Đào Duy Từ. 10.vnn. P 6. Q.Vpđd Q. Q.

vn hoo. 10.kova .mobil uongdv@ esoftvn. P 14.vn n . P 2. P 1.V. 10 Xây DựngThiết Kế GIÁM ĐỐC NỮ Ngân 0918023283 VINA Thẩm Mỹ Đông Hạnh 477B Lê Hồng Phong. 10.co m namdohc www. Mại 0913939493 VINA 0918001888 Ttâm Bảo Hành Thiết Bị 7D Hùng Vương.namd m@viette omedical. Q.Cách VINA Thương Mại Sản Xuất Mạng Tháng Tám. Bác Sĩ kovapaint @hcm. Q. 10. 10. VINA Vô Tuyến Viễn Thông 10. P 15.com 39129189 10 Sơn-Các Nhà Buôn 39702295.v l. 10. P Sơn 15. 10.A TNHH 18 Lô A. 9 Trần Thiện Chánh.com QUẬN HUYỆN 0913933934 Công ty Tâm Bình TNHH Tư Vấn Thiết Kế 343/49 Sư Vạn Hạnh Nối VINA Xây Dựng & Thương Dài.vn dieu@sai gonnet. 10 Thẩm Mỹ Viện CHỦ TỊCH HĐQT GIÁM ĐỐC NỮ NỮ Nguyễn Thị Hòe Nguyễn Thị Diệu PHÓ GIÁM ĐỐC NAM Lê Tô Há GIÁM ĐỐC Phạm Quang NAM Huy Công ty K.Công ty VINA TNHH Thiết Kế Xây Dựng 397 Tô Hiến Thành. Q. P 12.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Nhi Bảo NAM Nam GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Hữu NAM Hùng HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thanh Tùng SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 10 Xây DựngThầu Kỹ Thuật Tổng Hợp 38632579 Fax 38632579 10 Karaoke (08)39256898 Fax 39257183 (08)38554816 Fax 62891573 so2hungv www. 0918033980 Công ty Cường Vinh VINA TNHH Sản Xuất Thương Mại 0918038648 Công ty Nam Đô TNHH 421/24 Sư Vạn Hạnh Nối VINA Xuật Nhập Khẩu-Cn Dài.vn.co m. Q. 39702296 Fax 39702297 10 Điện-Các Thiết Bị (08)39714416.Trường Sơn.com hcm@hc m. Q.vnn. Q.co yahoo. 39715182 Fax 39714415.org m 54045089.fpt www. Q.vn.com.v n tnhhcuon gvinh@y ahoo. 39715182 10 Động Cơ Điện-Nhà Phân Phối & Sản Xuất 38642408. EMAIL WEBSITE tambinhh ome@ya hoo. 38575484 10 Y Tế-Cung Cấp Trang 38621099 Fax Thiết Bị Cho 38626078 Y. 38843336 Fax 54045430 catmocde www. P 12. CHỦ TỊCH HĐQT NỮ Nguyễn Thị Mỹ Châu 0918010300 Cát Mộc . 0918032202 VINA 0918033635 Công ty Hòa Phú TNHH 601/23A Lô A. Q. 38630784 Fax 38634539.O. 10. P 7. Dịch Vụ Q. P 12. 10 Điện Thoại Di Động Karaoke Gia Đình Ly Ly-Cn 32-34 Lý Thường Kiệt. 10.catm sign@ya oc. kovapaint.

Nhựa. Q.co r.com.vn r. 10.tdeco cor.v. Quốc Tế NAM Nguyễn Văn Tín GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Hồ Thạch Thảo SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 0918042634 Công ty An Gia Cổ VINA Phần Nhà Đất 742 Sư Vạn Hạnh. 10 Địa Ốc 62648757. Q. 10. Vật Tư Trang 38634288 Fax Trí 38655411 0918186115 Công ty Thiện Nghệ TNHH Tư Vấn Xây VINA Dựng & Sản Xuất Thương Mại 10 Gỗ-Đồ Gỗ Dân Dụng 279 Trần Nhân Tôn. P 6.Công ty Cổ 856 Sư Vạn Hạnh. P 13.v. . 62648759 Fax 62648758 0918099856 VINA Công ty Vườn Việt TNHH 205 Đào Duy Từ. Sản Xuất & 38222460 Fax Bán Buôn 38293253 GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Diệu Linh Công ty Phước Lộc Dược Phẩm 90A/B55 Lý Thường Kiệt. Cung Ứng 38634287.MẠNG DI ĐỘNG CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Trần Quang NAM Trình GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Huấn GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hữu Thọ 0918100900 Công ty Đại Lục TNHH 550-552-554 Điện Biên VINA Du Lịch Thương Mại Phủ. 10.co com m contact@ www.vn . Fax 54311904 Kim Loại. P 9.vietg gardens.38348837 Fax Các Công Ty 38348836 0918282877 Công ty Việt Thái TNHH Thương Mại Dịch Vụ 252 Tô Hiến Thành. Q. Q. 10. ardens.com s. 10 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thành Lê 0918261101 VINA Công ty Hợp Tác Kinh Tế-Cn 82 Bà Hạt. . . VINA Phần Trang Trí Nội Thất Q. Q.vn (08)38241163 Fax 38205681 Bồn ChứaSợi Thủy (08)38869532 Tinh. 10. P 11.com com . P VINA Xây Dựng Trang Trí Nội 15.vn info@viet www. P 2.com.(08)38223494. 38124684 Fax 38124685 0918120277 Thời Đại . 10. P 14. GIÁM ĐỐC NAM Phạm Thời Nghĩa 0918260918 VINA Công ty Động Lực TNHH 780/3 Sư Vạn Hạnh Nối Dài. etnam.com m info@tde www.firevi evietnam. Q. Thất 10 Đèn-Sản Xuất & Bán Buôn 0918289350 VINA 10 Dược Phẩm.com com info@die www. 10 Cây XanhDịch Vụ (08)39409361 Fax 39409174 10 Du Lịch-Đại Lý (08)39137537. 10.com. 10.cittou cittour.angia ia. .dienv nvietthai. ietthai. Q. 10 Nội Thất38633289.dailu dailuctour ctours. 10 Thương Mại. P 12. Nguyễn Thị Tuyết Nhung EMAIL (08)35112965 Fax 35114837 sales@fir www. 10. WEBSITE info@ang www. contact@ www. 62648758. P 12. Q.

10 Văn Phòng Phẩm-Sản Xuất & Bán Buôn 62651577 Fax 38621152 bachkimc o@vnn.t oshibatec oshibatec. Hệ Thống & 39706905 Fax Thiết Bị 39706905 GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Hồng 0918328399 VINA Hoàng Hải . 10. 38554803.vn com. Cung Ứng 38630542 Fax Vật Tư Trang 38630542 Trí trongpho ng@hom www. Q. 10 Dược Phẩm.printi ting@yah ngkiteco. P VINA Công ty Quanton TNHH 11. Q. 10 Điện Thoại. Thiết Fax 62660545 Bị Kiểm Tra ctythinhth anhphat @yahoo.com. 10. Q. GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thị Thanh Trang Phạm Trọng NAM Phong Công ty TNHH Một Thành Viên In Kinh Tế . 10. Q. 22120913 Fax 62591024 quanton www.com om 10 An Ninh-Hệ (08)37507629 Thống. 10. P 15. P 9.vn com dhgco@t www. P 3. 10.vn onvietnam. Q. P 14.vn GIÁM ĐỐC NAM Trần Phú Bảo 0918299188 650/32 Điện Biên Phủ. n.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 10 Nghe NhìnCung Cấp Trang Thiết Bị (08)22120911.home eart. P 13. Q.com.(08)38301026.dhg. Q. 62955820 Fax 39894591 kinhteprin www. 10 In-Nhà In (08)39894591.v n 279 Nguyễn Tri Phương. 10. art. P 5. 38556155 Fax 38564307 131/89 Tô Hiến Thành. GIÁM ĐỐC NAM Diệp Phú Thuấn 0918304960 VINA Công ty Đại Hoàng Gia A25 Cao Thắng Nối Dài.vn vn GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Ngà 0918683048 Công ty Bạch Kim VINA TNHH Sản Xuất Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Lê Thanh Sinh 0918746508 VINA 0918764129 Công ty Thịnh Thành VINA Phát TNHH Thương Mại Dịch Vụ 437 Tô Hiến Thành.Công ty Cổ Phần Thương Mại 162Bis Nguyễn Duy Dương. . 0918971954 Công ty Nhà Nghệ Thuật TNHH Trang Trí VINA Nội Thất-Dịch Vụ-Sản Xuất & Thương Mại 27 Hồ Bá Kiện. Q.com. TNHH Thương Mại P 12. 10 Kim Khí Điện Máy-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38554645. 10.(08)38626175. com 10 Nội Thất62649492. P 7. Sản Xuất & 38300076 Fax Bán Buôn 38392223 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Mỹ Chi 0918452442 VINA Công ty Minh Anh TNHH Dược Phẩm 401 Lý Thái Tổ. 10 Dược Phẩm(08)38158027 Sản Xuất & Fax 38158028 Bán Buôn NỮ Nguyễn Hồng Hạnh 0918533551 Công ty Hoàng Toàn VINA Tâm TNHH 126 Lý Thường Kiệt. Q. 10. 10.c oo.quant @hcm.

Q. Vi Tính & Tin 38669197 Fax Học 38669201 GIÁM ĐỐC NỮ Ngô Thị Kiều Trang 0919998729 VINA DNTN Kim Gia Phúc 542 Đường 3 Tháng 2. Q. Vụ-Xây Dựng 11 39624430. Phòng Cháy22151232 Fax Thiết Bị 39625854 11 Máy Móc deduong (08)35894016 www. 11. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Q. 10 Xe Máy-Sản Xuất & Bán 38559150 Fax Buôn Phụ 38559150 Tùng 0919307307 Công ty Đăng Minh TNHH Thương Mại Dịch 147 Tô Hiến Thành.vn info@xpv www.com . P 5.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ HỌ VÀ TÊN Lê Thị Mỹ Dung SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 0919174435 001 Lô K. Q. P 8. P 13. P VINA Vụ & Sản Xuất13.vn .fpt 39893317 ong. 10 38669196. Mại GIÁM ĐỐC NỮ Liêu Ngọc Liên 0903032041 MOBI NAM Trần Anh Dũng 0903043707 Công ty Trần Huyền MOBI TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật GIÁM ĐỐC Công ty Thiên Minh TNHH 38842593 hungthin hco@hc m.v nn. 10. 11 Địa Ốc (08)54366032 Fax 54366032 GIÁM ĐỐC NAM Lưu Đình Nhâm 0903002734 Công ty Thăng Long TNHH Xây Dựng MOBI Thương Mại Kinh Doanh GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Đức Hòa 0903010696 Công ty Hưng Thịnh 30 Tôn Thất Hiệp. Chung Cư Công ty Tân Bình Minh VINA Nguyễn Kim. 11. Q. P 5. Q. Q. 11. P 14.xpvie ietnam. 10 Điện Thoại Di Động 341/87A Lạc Long Quân. 11.com m GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Văn Lực GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Xuân Hiền 0919690857 Công ty Xuân Phi VINA TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 495/8/15 Tô Hiến Thành.co tnam.vn 364 Thái Phiên. 10.dedu @hcm.Lý Thường TNHH Kiệt. P 7. 10. 10.vn tranhuye n@hcm. 11 Máy Công Cụ (08)38632246 38632246 371 Lạc Long Quân. Q. 11. P 5. Showroom 10 Gỗ-Các Sản (08)39972454 Phẩm Đồ Gỗ Fax 39975945 damico@ vnn.fpt. P 14. Q. 11 Băng Chuyền Tải 38615981 38615982 GIÁM ĐỐC NỮ Hà Thị Lê 0903016174 Công ty Quốc Tế Đế 423/27/11 Lạc Long MOBI Dương TNHH Thương Quân.

Cn 11 11 11 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 39624483 39624471 (08)38251424. Cụ & Thiết Bị 39730689 hungta_d ienco@y ahoo. 38235942. Hóa Chất 38274809 38251423. 38623857 39291356 EMAIL WEBSITE quanglien crane@h cm. 11.v n vinaweld (08)35124028 www. P 3.vn Điện-Dụng (08)39731516. Q. P 15. GIÁM ĐỐC 0903320476 Công ty Thiên Nghĩa TNHH Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Hsu Jui Tsung 0903321123 Công ty Quảng Liên LD 299/15A Lý Thường Kiệt. QUẬN HUYỆN GIÁM ĐỐC NAM Cổ Thành Huy GIÁM ĐỐC NAM Trương Vĩnh Nghĩa 0903123459 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Ngọc Kha 0903164243 Công ty Rực Nhật MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 209ABC Lý Nam Đế. 11.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NAM Trần Văn Lực 0903045027 MOBI Công ty Cổ Phần Xây 34C Đường 2. Q. P 1. MOBI Thiết Bị Hàn (Weldtec)11. 38228056. 11 Ắc Qui-Pin Khô thiennghi aco@hc m. 11. 38251205 Quảng Cáo39123189 Fax Đại Lý & Cố 39123189 Vấn Cần Cẩu/Cầu Trục-Sản Xuất & Cung Cấp Công Nghiệp-Cung Cấp Trang Thiết Bị (08)39291355.vinaw 1@hcm. 11 Nông Nghiệp-Cung Cấp Trang Thiết Bị 38585125 351/29 Lê Đại Hành. 11. 11 NAM Hung Chai Yi Công ty Hung Ta Việt MOBI Nam TNHH 49C Đường Số 6. 11. Q. Q.v 38992951 eld. Q.hk CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 23C Phú Thọ. 38251425. 11. P 12. 11. P 7. 11 Viễn Thông38669390 Fax Thiết Bị & Hệ 38669391 Thống NAM Lâm Bảo Việt 0903120998 MOBI Công ty Lâm Bảo Việt Thương Mại 11 Thương MạiCác Công Ty benbi@h 38582437 cm. 11. P 16. P 11.vnn. 11 GIÁM ĐỐC NAM Trần Thanh Bình 0903199992 Công ty Trâu Vàng MOBI TNHH Quảng Cáo Thương Mại Dịch Vụ 1064 Đường 3 Tháng 2. MOBI Cầu Trục & Thang Máy P 15.Cư Xá Lữ Lắp Thông Tin Tín Hiệu Gia. Q.vnn.vnn.v n 0903123457 Công ty Kiến Nông MOBI TNHH 111/10A Lạc Long Quân.co m. P 8. Q. Q. Cư Xá Bình Thới. Q. GIÁM ĐỐC NAM Đặng Văn Kiên 0903330056 Công ty Công Nghệ & 532 Hồng Bàng.com nn.vn .

com 11 Bếp-Trang Thiết Bị Chuyên Dụng (08)37313504. 11 Điện Thoại(08)39141459 . 11.Lý Thường Kiệt. Q.vn hoo. GIÁM ĐỐC Nguyễn Thượng NAM Đắt 0903351432 Công ty Đất Quảng MOBI TNHH Khu Thương Mại Thuận Việt. Q.com Thiết Bị MOBI Công ty Kim Trung TNHH 203/21 Lạc Long Quân. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Q. 38645312 38665825 canphatpl www. P 16. P 7. 38901773 37281143 datquang www. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Ngô Văn Quang 0903338682 MOBI Cơ Sở Càn Phát Bao Bì 290 Lãnh Binh Thăng. 11 Đá Mài MOBI Công ty Khang Hữu TNHH 462 Hồng Bàng. Vi Tính & Tin 39559906 Fax Học 39551610 DNTN Vĩnh Thuận Thương Mại 6 Lô H. 11.Cư Xá Bình Thới. 11. P 15. Q.ktel@vnn www. Q.com.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Lê Ánh Dương 0903331021 MOBI GIÁM ĐỐC NAM 0903332621 Công ty Cường Thịnh 258-260 Bình Thới. Q. MOBI Xuất-Thương Mại Chợ 11. P 8.vn 209 Kios 1. 11. 11 Xây Dựng Dân Dụng 39634516 www. Lớn Dương Thị Ngọc Bích 0903358609 MOBI Công ty Phượng Nhựt TNHH Tin Học NAM Vương Văn Bân 0903382335 MOBI Phạm Huyền Trân 0903383030 NAM Bùi Kim Sơn 0903390554 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ NỮ Nguyễn Tiến Thịnh ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Song Dương TNHH DIA CHI 249 Lý Thường Kiệt.vn etnam. P 10. P 9. 11 38530058.co m (08)38421881 38111205 38777073 Fax 38777152 . vnn.datke @datkey ys. GIÁM ĐỐC NAM Phạm Tấn Tân 0903352234 Công ty TNHH Sản 015 Đội Cung. 11.phuo ngnhut. 319C12 Lý Thường Kiệt. P 3. 11.canp astic@ya hat.com 11 Thủy Sản 38587936 Fax 39636100 cholonltd co@hcm. P 15. 11. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE (08)35513540 35109876 11 In-Nhà In 11 TrườngTrung Tâm Đào Tạo 11 Bao Bì-Vật Liệu (08)38636657. Q. Q. P 11. Đường 5A.com s.ktelvi Hệ Thống & 39142686 . 11. Q.

P 14.hoan ngnghiep gnghiep.39624461 Fax Các Công Ty 38591722 NAM Vũ Minh Huy 0903646165 MOBI DNTN Minh Huy Thương Mại 171 Lê Đại Hành. P 8.com . 11 Cửa (08)38346126 .Cư Xá Bình Thới.sviet@hc 38347074 m. 38634792 38630797 GIÁM ĐỐC NAM Lâm Chí Kiên 0903608695 MOBI Cơ Sở Cường Ký 32/52/7 Ông Ích Khiêm.co . 11. MOBI Nghệ Q. 11 Xe Máy-Sản 39620067. Q. Q.vn 39322494 n. 11 In-Bao Bì 0903398064 Công ty Hoàng Nghiệp 116B/62-64 Lạc Long MOBI TNHH Đào Tạo & Tư Quân. P 5.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Dương Trình Hải 0903394489 MOBI GIÁM ĐỐC Nguyễn Phúc NAM Vĩnh Tường GIÁM ĐỐC NAM Lê Ngọc Bích LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 33 Đường 9. 11 Địa Ốc 38666106 Fax 38666106 GIÁM ĐỐC Mai Đình Chí NAM Quốc 0903521458 Công ty Nam Việt Cổ Phần Thương Mại & MOBI Giải Pháp Hợp Kim Nhôm B2-319 Lý Thường Kiệt. 11. Q. Q. Chung Cư Bình Thới. 11. 11 Nhôm-Các Sản Phẩm (08)38630796.P 8.com p. Q. 11 Thương Mại.naluc @nalucor orp. Xuất & Bán 38421515 Buôn 0903651549 Cơ Sở Bá Dũng Đá Mỹ 104 Ông Ích Khiêm. 11. 11 Mỹ NghệCửa Hàng & (08)38379574 Các Nhà 38379574 Buôn PHÓ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN NAM Bá Dũng ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty YCH TNHH Thiết Kế In Ấn Bao Bì ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE ychyang (08)38594002 @hcm. 11. P 13.com m chiquoc www. Q. P 15. 11.vn Lưu Huệ Sen 0903617733 MOBI Công ty Phúc Hưng TNHH 5 Lô B . P 3. Đào Tạo-Tư 38332690. P 15. Vấn 37175383 38321155 0903502148 MOBI Công ty Cổ Phần Vật 2/2 Lý Thường Kiệt. 11. 11.vnn.Cư Xá Lữ Gia.vn info@hoa www. P Tư Tổng Hợp Bình Định 15. Vấn 11 (08)38321155. 11. 11 Khóa (08)39691036 39691581 GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Hồng 0903611610 MOBI Công ty Siêu Siêu Việt TNHH 36 Đường 3. Q. Q.

Q. P 4.P. Doanh Vàng 11. & Dịch Vụ 0903666888 Công ty TNHH Một MOBI Thành Viên Thương Mại Trí Tường 0903668763 MOBI GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Quách Vạn Đức NAM Lê Ngọc Thọ GIÁM ĐỐC NAM Võ Đình Dân GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Phạm Bá Vĩnh GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Dương Kim Phước Lâm Thị Thành NAM Vũ Minh Đức ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DNTN Dũ Phong Thương Mại DIA CHI MOBI 0903689272 MOBI Công ty Âu Việt TNHH LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Cơ Điện 50/3/11 Hòa Bình. 11. 11 Xây DựngThầu Tổng Hợp 38564995. Mạ-Sản Xuất & Bán Điện BuônLạnhThiết Bị Công Nghiệp. vn 38619596 Fax 39745592 (08)39612064. Thương Mại EMAIL (08)39733967 38108290 11 DNTN Ngọc Thành Kinh 178A Bình Thới. P 5. 11. Q. Q.39627245 Fax Các Công Ty 38585832 260B Lạc Long Quân. 11 11 Nữ Trang.vn n. 11. Trang Sức Thời Trang Xi. P 15. Q. 39555825 Fax 39555825 11 Giải KhátNhà Phân Phối & Sản Xuất (08)38720862 38720862 11 Ống 38645646. 38635178. P 8. 11 Bạc ĐạnVòng Bi (08)38269775 38269776 63 Đường 2.Đường MOBI Thương Mại Dịch Vụ Kỹ 3. 11 Thực Phẩm39732976 Fax Các Sản 39732976 Phẩm 41 Trần Quý. 0903674193 QUẬN HUYỆN quachvan duc@gm ail. P 14. Q. 11. 11. Q. P 4. P 5. 11.Cư Xá Bình Thới. Q.com dandatco@vnn.vn WEBSITE .CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Lương Khải 0903652320 Công ty G. P MOBI Sản Xuất Thương Mại 15. Q. 0903666217 Công ty Dân Đạt TNHH 88C Nguyễn Thị Nhỏ. P 10.L TNHH 88 Cư Xá Lữ Gia. 22433913 Fax 38645646 684 Nguyễn Chí Thanh. 38666888 38666222 auvietltd @hcm. Thuật CHỦ CƠ SỞ NỮ Tạ Mỹ Lan 0903656851 MOBI Cơ Sở Mãn Hán 0903661133 Công ty Thuận Đức MOBI TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 0903665314 Công ty Đường Quảng 473 Lạc Long Quân. MOBI Ngãi-Cn Q. 11. 11 Thương Mại. 11.

11. 38116106 cm.hoan (08)38421926 . tel@hcm.com hoptienco mpany@ yahoo. Q.v vn n 11 Ốc. 0903704902 Công ty Hợp Tiến MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 474 Hồng Bàng. 11. Q. 11.vn otourist Khách Sạn (08)38368237. com/phuth vnn.phapl 6@yahoo uatvietnam . P 2. 11. P 16. 11. 37541076 37505577 11 Nón/Mũ-Sản 39607500. Q. GIÁM ĐỐC NAM Trương Tứ Đệ GIÁM ĐỐC Nguyễn Huy NAM Hoàng 0903707057 Công ty Hoàng Kim MOBI TNHH GIÁM ĐỐC NAM Hồ Cẩm Quyền 0903707538 Công ty Kim Triển 260/39 Lạc Long Quân. Q. 37540167. GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Hà Hải NAM Đỗ Thanh Trí Công ty Khánh Phong TNHH Sản Xuất 96 Nguyễn Chí Thanh Nối Dài. GIÁM ĐỐC NAM Lai Tuấn Kiệt 0903701633 MOBI 0903704618 Văn Phòng Luật Sư Hà 34 Lãnh Binh Thăng. P 15. Q. 11. 37690261 39692772 11 Nhựa (08)38445475.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ HỌ VÀ TÊN Mai Kim Hương SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 0903691472 MOBI Khách Sạn Phú Thọ DIA CHI 915 Đường 3 Tháng 2. GIÁM ĐỐC NAM Trần Hữu Dung 0903700558 289 Minh Phụng. Xuất & Bán 39607499 Fax Buôn 39607499 11 Luật Sư (08)39691148. P 10. Q.com.vietn phuthoho amtourism. P 7. MOBI Lục Phát Hưng . MOBI Thành TNHH Sản Xuất P 10. Vít. 11. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE www. Bù Loong 39636522. 39605687. 38368841 38368841 11 Hóa Chất (08)37505555. P 16.co m . 38 Đường 281. Composite38115460 Sản Phẩm & 38115460 Vật Liệu 11 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)39630852 11 Cửa hoangkim www.Lý Thường Kiệt. Q. 39634867 Fax 39634867 11 Nội ThấtCung Ứng 39633788 Fax Vật Tư Trang 38587878 Trí 11 hailuat_0 www. P MOBI Hải 13.decor@h gkim. Q. 11. Q.DNTN 11.vnn. Thương Mại Dịch Vụ CHỦ CƠ SỞ NAM Phù A Hòa 0903709278 MOBI Cơ Sở Minh Toàn 190/53 Xóm Đất. P 2. 0903704781 Cửa Hàng Composite MOBI (Sợi Thủy Tinh) Vạn Thành 125 Hàn Hải Nguyên.com .

11. 11 0903715799 Công ty Chính Quang MOBI TNHH Thương Mại (CKC) 26-28-30 Đường Số 3.marat vnn. Q.datph datphatd at. P 13. MOBI Công ty Vũ Lâm TNHH P 12.Lạc Long Quân. 11.Chung Công ty TNHH Kỹ Thuật MOBI Cư Lý Thường Kiệt. 11. Gia (08)38228099 Công & Sản 38485934 Xuất Bao Bì-Vật Liệu EMAIL (08)38754519 (08)38481173. 11. 39554264 Fax 39554236 benthanh www. Q.vnn. 11.ckcp cm.sieut hitudong. GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Thị Liên NAM Trần Anh Tuấn NAM Vũ Ngọc Anh 11 11 11 ĐIỆN THOẠI BÀN WEBSITE 39627566 (08)38615163. Bơm-Nhà 38483224.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Thu 0903709476 MOBI HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Tân Hưng Quốc TNHH DIA CHI 5-6 Lê Đại Hành. vnn. 11. P 8. P 7. 0903721587 71/39 Lãnh Binh Thăng. 11. 39503429 39257275 GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Tế 0903723518 Công ty Phùng Thị MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 772 Nguyễn Chí Thanh. Máy Phát 38481268. P 5.vn vuvinhan h2006@y ahoo. 39743962. Cá Nhân37195554 Nhà 37195559. Điện-Dụng 54263690. Nghiệp & 38484906 Thương Mại 38480627 GIÁM ĐỐC NAM Tôn Văn Duy 0903722138 MOBI Công ty Đạt Phát TNHH 120 Hà Tôn Quyền. P 4. Q. 11 Hóa Chất (08)39257275. GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Lập 0903715752 MOBI DNTN Quang Huy 482A Lạc Long Quân. Cụ & Thiết Bị 54263691 39743962. 54263691 Cơ Khí-Nhà Thầu. P 4. 11 Thép 38567884.v ack. MOBI Dựng & Thương Mại P 10. Q.co m www.t n w ntcompa ny@hcm. Q. 11. Q.com .vn honelectric .vn ckcco@h www. P 5. Thương Mại & Dịch Vụ Q. Buôn/Đại Lý 37195226 Phần Cứng (08)38480628.fpt. uy@hcm. Chung Cư 32.c sales@h om cm. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 11 Xe Máy-Sản Xuất & Bán Buôn GIÁM ĐỐC Nguyễn Vũ NAM Trang 0903713472 005 C1 Vĩnh Viễn. Tự Động Bến Thành Q. www. Phân Phối & 38397553 Sản Xuất 38481174 Máy Vi Tính (08)37195550. 11 0903720278 Công ty N. Cư Xá Bình Thới. 11.com.T TNHH Xây 260/14 Lạc Long Quân. Q.com. 11 GIÁM ĐỐC NAM Lê Hoàng Lâm 0903723450 MOBI Công ty Hữu Phát TNHH Thương Mại 005 Lô A2. Điện-Công 38484905.

Dịch Vụ Vận 38236141 Chuyển 38234473. 35124431 Thương Mại 11 Ắc-QuyCung Cấp 71-73 Lý Thường Kiệt. P 16. ngsthanhni 62896037 vnn.vn GIÁM ĐỐC NỮ DNTN Hồng Khải Sản Xuất Thương Mại 135 Tạ Uyên. 11. 11. P MOBI Vận Tải Cơ Giới Hưng 7. 38482130 com.vn Dụng GIÁM ĐỐC NAM Tăng Việt 0903751088 MOBI Cơ Sở Tứ Hưng 112-114 Đội Cung.vnn. 38236140 Bếp-Trang tienphat2 Thiết Bị (08)38293503 005@vnn Chuyên 38251021 . P 7. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch 13. 11 Bạc ĐạnVòng Bi vothanhni www. Giao Nhận & 38229598. P MOBI Tây TNHH Thương Mại 12. Q. Q. 38121937 38426442 EMAIL hongcuo ng@hcm.vn tanphuon gtay@ya hoo. Q. Q.beari (08)39854947 en@hcm. Q. Q. NAM Đỗ Mạnh Cường 0903733178 MOBI Cơ Sở Hồng Ngọc NAM Võ Ngọc Tây Công ty Tân Phương 199 Lãnh Binh Thăng. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Võ Thành Niên 0903726088 MOBI CHỦ CƠ SỞ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Thành Niên TNHH Thương Mại QUẬN HUYỆN 614 Hồng Bàng. P 4. 38588842 Fax 38553915 11 Điện LạnhThiết Bị (08)35124436. Q. Đạt GIÁM ĐỐC NAM Dương Kim Đức 0903741168 MOBI 1146 Đường 3 Tháng 2. Vụ Du Lịch Vận Tải 11 Du Lịch-Đại Lý (08)39716993. 39716994 38637178 detuhung (08)38482131 @yahoo. 11.com huaphuo ngque@ hcm. 11 Lê Thị Lan Hương 0903744860 Lan Hương . P 11.com WEBSITE . 11 Thép 38651034 lanhuong 2_k2@ya hoo. 38553915. Công 35124437 Nghiệp. P 12. Q. ĐIỆN THOẠI BÀN 11 (08)38228899. 11 Da-Giả Da GIÁM ĐỐC NAM Lộc 0903751599 MOBI Cửa Hàng Minh Quân 78C Hòa Bình.vn en.Công ty 349/177 Lê Đại Hành. Dịch Vụ Cơ Điện Lạnh 0903736322 LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI (08)39122049.com 11 Thêu-Vẽ Kiểu Mẫu 38551845. 11. 11. 11. 11. 11. fpt. vn NAM Huỳnh Văn Hồng 0903737826 MOBI Cơ Sở Hồng Phát GIÁM ĐỐC NAM Tất Ngọc Thành 0903740770 Công ty TNHH DV-TM 885 Đường 3 Tháng 2. P 5. 11.

11 Tầng3.vn . 39633764 38589965.C. vn sales@h ungloc. 38385109 38365390. 11. P 15. P 2. 11. 11. 11. (08)39179747 . 38295709 0903801917 MOBI 11 In-Thiết Bị (08)38534697.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Bùi Văn Thanh NAM Minh TỔNG GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Li Zhao Juan SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903752125 Công ty Quốc Minh MOBI E. Q. Đại Lý & Cố 38647772 Fax Vấn 38647772 Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng Cơ Khí-Nhà Thầu. Q. 2/2 Khu A2.vn hong. 11. 39633764. 11 275/13C Lê Đại Hành. P 8. 39411312 38266461 0903801393 Công ty Liên Thuận MOBI TNHH 35 Cư Xá Bình Thới. Q.38660700.Lý Thường Kiệt. 11 Mỹ NghệCửa Hàng & Các Nhà Buôn (08)38385082. P 8.chon (08)39890232 thamintoc gthamintoc 39896209 . Thương Mại Dịch Vụ Q.com com Vụ Xử Lý 11 Quảng Cáo. Q.Công ty TNHH DIA CHI 275 Minh Phụng.vn 38616648 vlq11hcm @hcm.com.thu@viet www. Cao Ốc Bigemco. P 14. P 15. Thông ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GIÁM ĐỐC NAM Trương Thanh Hùng 0903755629 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Ngọc Việt 0903767850 Công ty Việt Phong MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Ngô Chân Thành 0903777647 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Thành Tích GIÁM ĐỐC NAM Trang Trấn Bình GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Triệu Thiện Hiền NỮ Từ Huệ Trân Hùng Lộc . 38589965 chicilon@ hcm. Thương Mại (Intoc) 11 Chống Thấm-Các Nhà Thầu it@chong www. P 8.Đường 3A. 11 Thủy TinhSản Xuất & Bán Buôn 0903781099 Công ty Tân Tín Thành MOBI TNHH Sản Xuất 159 Âu Cơ. 39572003 Công ty Khánh Vân TNHH 56 Đường 5A.com. 11.vn n. Q. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 11 Chất Thải sales@q Công (08)35111374 www.M TNHH 0903755258 Công ty Thiên Hy Long TNHH Liên Doanh 319-A13 Lý Thường MOBI Quảng Cáo Truyền Kiệt.vn 0903800654 MOBI Cơ Sở Cẩm Thành 68/3 Xóm Đất. 11.vnn.vn . 11. Nghiệp-Dịch 35111374 minh.vietp 39891285 phong. Q. Gia Công & Sản Xuất (08)39633764. P 15.ne t 299A Lý Thường Kiệt. P 5.quoc uocminh. Q. 11.Cư Xá Công ty Vĩnh Lợi TNHH Lãnh Binh Thăng. Q. 11 Lưới (08)38266460.

vn hoa@asi apacking. 38208116 38208117 64 Tân Khai. Q. 11 2 Lãnh Binh Thăng. 11.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903801977 Công ty Cổ Phần MOBI Thương Nghiệp Q.vn. Q.kimd @hcm. Vụ 11 Máy Móc (08)39507751. thuanviet plaza@v nn.co 37176006 g. 11. ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Vân Vũ CHỦ TỊCH HĐQT Đinh Công NAM Khương 0903802569 Công ty Khương Mai MOBI TNHH Thương MạiDịch Vụ Thép NAM Lin Cheng Yu 0903804756 MOBI NAM Võ Phi Tiến 0903806094 TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ DIA CHI QUẬN HUYỆN 11 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 39628524. Q. P 10.com m 11 Thép Công ty Thuận Việt Liên 319-B18 Lý Thường Doanh Kiệt. P 6. Q.vn aihung. 11 Khách Sạn Thương Chí Minh 0903807333 Công ty Á Châu TNHH 144/17 Tạ Uyên. P 13. Q. 38655469.thepk ngmai@v huongmai.vn m . nn. 11. P 4.asiap (08)37176007 siapackin acking. 38639664 Fax 38655467 thepkhuo www. 38655656 sam@asi 38655656 apacking. 11. Thương Mại.co n. Q. 38665617. GIÁM ĐỐC NAM Phùng Văn Khai 0903808766 Công ty Kim Đại Hưng 794 Nguyễn Chí Thanh. Q. 11. P 9. Giấy 11 Bao Bì-Vật Liệu Lầu Thị Ái Minh 0903808484 Công ty Minh Hưng MOBI TNHH Công Thương Nghiệp 11 Nhựa-Bao Bì minhhun (08)38769508 gvn@em 38769508 ail.vn com shuenviet town@hc m. P 15. 11.vnn. Sạn & Thương Mại 11. Q. 11. com sales@a www. (08)39032124. com. WEBSITE goldwell www. MOBI TNHH Thương Mại Dịch P 4. 527-529 Bình Thới. MOBI Thương Mại Bao Bì 11. P 15. Q.39627124. 39507752 38565458 GIÁM ĐỐC NAM Đào An 0903811183 MOBI Cơ Sở Sóng Hồng 11 Điện-Các Thiết Bị (08)38208759. P 6. 11 Địa Ốc MOBI DNTN Hiệp Tiến Phát Hóa Chất 11 Hóa Chất Thương Thục Hà 0903806929 MOBI DNTN Hoa Kiều Khách 192 Trần Quý.com 554B Minh Phụng.vn hieptienp hat@web (08)35119014 mailsaigo nnet. 319-C3 Lý Thường Kiệt. 38655468. 22153531 Fax 38649861 38651138. Các Công Ty 39627732 Fax 39628523 38642810.

co Phân Phối & 39557740 Fax vn m Sản Xuất 39557740 Băng Chuyền Tải (08)38553218. Công ty Trần Bồi TNHH 115/23/5 Lò Siêu. P 4. 11. Q. P MOBI Thương Mại Dịch Vụ10.com. 11 Karaoke (08)38450189 38450189 Công ty Nhất Trí TNHH 423/48 Lạc Long Quân. huanco. vnn.tanhu Máy Móc n. Q. P 10. 38156085 38150137 11 Thép 54067366.batic cm. 11. 38156084.vnn. MOBI Sản Xuật Thương Mại P 5. Q. 11. P 11. 11. 39508504 39508504 11 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38150138. Xuất In Tráng Bao Bì 11 Nhựa-Bao Bì NAM Luân Bá Hy 0903813552 Công ty Tân Huy Thịnh 551/12 Minh Phụng. ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE nhattri@hcm.vn Động Cơ 39557343. Sản Xuất 11. Vụ 11 GIÁM ĐỐC NAM Trần Gia Kiệt 0903815871 MOBI Công ty Vĩnh Thuận Cơ 181 Dương Tử Giang.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903811939 MOBI Karaoke Đào Vinh Nguyễn Văn Viện 0903812973 Đinh Quang Hùng GIÁM ĐỐC CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Đào Vinh GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 216/4 Lạc Long Quân. 38452227 ythinh. www.com n tanhuythi nh@emai (08)38444843. co@vnn.com httrading 38478176 @hcm. Q.v 38447824.vn batico@h (08)38650510 www. l. Q. n.vn vinhthuan www. 38150136. Dịch Vụ 11 Dệt-Các Công Ty (08)38534100. 38534101 38534102 0903813426 Công ty Tín Thành 53-55 Quân Sự.viettel. Q. P 8. Q. 11. Cn 0903826080 MOBI Cửa Hàng Vũ Phát 195 Dương Tử Giang.vinht Điện-Nhà 39557343. P TNHH-Cn 4.beru @saigon bco. 11. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch 10. 0903820208 MOBI 0903825200 Công ty Phú Huê TNHH 45D Ông Ích Khiêm. Q. P 10. 11 GIÁM ĐỐC NAM 0903816714 MOBI Công ty Cổ Phần Cao Su Bến Thành 11 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Nguyễn Văn Thanh NAM Tô Há Tử NỮ Bành Quốc Huê NAM Văn Sỹ Quý ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 45 Ông Ích Khiêm.v net.v 38650498 o.vn n . MOBI TNHH Thương Mại Sản 11. 54067367 Fax 54067368 11 Cao Su-Các (08)39304497 Sản Phẩm 39303676 berubco www. 11. Q.

c 39103532 n. 38267245 tanhieplu c@hcm. Tư Vấn Xây Dựng Q. Thầu Tổng @hcm.vn . 39272439 39271432 11 11 Thuốc-Bằng Sáng Chế & Sở Hữu-Sản Xuất & Bán Buôn Cơ Khí-Nhà Thầu. P 15. Thương Mại Bích 0903827359 MOBI DNTN Hồng Kông Thương Mại Du Lịch Nguyễn Phước Hữu 0903828377 MOBI Dương Thị Phụng 0903828986 PHÓ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)39200005 38379417 11 Du Lịch-Đại Lý (08)39603230. P 15. 11. 11. 11. Xuất Dịch Vụ 0903831372 Công ty Trung Tín MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 11 Đường 281. 39690242 39605712 Công ty Hữu Lộc TNHH 28 Cư Xá Lữ Gia. 11.m. 11 Phân BónSản Xuất & Bán Buôn MOBI Công ty Khoan Long TNHH Thương Mại 11 Nguyễn Ngọc Ẩn NAM Phó Giám ĐốcLê 0903830558 Thạnh Trị MOBI 18B Cư Xá Lữ Công ty Tân C.Đường Số 2.vn 38641262 Fax Hợp n. Q.vn khoanlon Cơ Khí-Nhà gco@hc Thầu.v nn.Cư Xá Bình Thới. NAM Hạng Hữu Tín 0903830568 Công ty Hồng Á Hương 114 Lãnh Binh Thăng.khoa Công & Sản 37109288 info@kho nlong.vnn.vnn.vn 38641262 11 Hương Liệu hongahar www. 11. Q.co m 38641264.vn. Q. P MOBI Liệu & Phụ Gia Thành 13. Q.C TNHH Gia. Q. 11. 0903833627 Công ty Tân Hiệp Lực MOBI TNHH Cơ Khí 186 Dương Tử Giang. 11. GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC DIA CHI 11 NAM Châu Giang NỮ GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Bốc Xếp Hàng HóaTrang Thiết Bị GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Hà Thiếu Vinh NỮ Bào Thanh Bình NAM Đặng Phong 782 Nguyễn Chí Thanh.hong (08)38291491 oma@vn aharoma.fpt .SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903827155 Công ty Hùng Kiệt 289 Thái Phiên. vn 38655541 (08)39406327. Gia Công & Sản Xuất hauthai@ hcm. Q. P 4.vn om 11 Nhựa-Thiết Bị & Máy Móc (08)39272437. P 4. 38267245 39406328. 11. www. 11 EMAIL WEBSITE huulocco 38651194 @hcm.com Xuất anlong. P 15. Phẩm 0903831032 Công ty Hậu Thái 369 Lạc Long Quân.Lý Thường Kiệt.Đường Thương Mại 16. Q. 39272438. 61 Đường 5. MOBI TNHH Thương Mại Sản Q. P 9. Xây Dựngcttvxdcc 38641192. P 5. MOBI TNHH Chế Tạo Cơ Khí 11. P 8. Gia (08)37109289 .

v n . 11.vn 0903839058 Công ty TNHH TM-DV. P 6.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Điện-Sản (08)38965857 Xuất & Bán 38965857 Buôn Thiết Bị 16 Đường 3. Q. 38731998 38731979 11 (08)39105974. Nghiệp-Cung 39734247 Cấp Trang 38605348 Thiết Bị Công ty An Sáng TNHH 48/10 Dương Đình MOBI Thương Mại Dịch Vụ Nghệ.yello quangtuo wpages. 11 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38990466 38990466 11 Ghế-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38731978. 11. 11 Cửa (08)39551851.Hồng Bàng. 11. 38577074 39550205 299/10 Lý Thường Kiệt. Q. P 1. 38560005 www.vn ng@hcm. /quangtuo vnn. TNHH SX & TM 11. NAM Lương Đức Mai Thị Kim Hòa ĐIỆN THOẠI BÀN 11 GIÁM ĐỐC NỮ LĨNH VỰC KINH DOANH Công (08)39733849. 39557689 39551851 11 Thủy Sản 39740141.266-268 Trần Quý. Công ty Phúc Thiện 423/27/2 Lạc Long MOBI TNHH May & Sản Xuất Quân. 38652861. MOBI SX Quang Tường Q. 11.fpt . Q. P 8. 11 Hóa Mỹ Phẩm (08)39552765. Q.Bình MOBI Sản Số 5 Thới. Q. 11. 11. Bao PP tpvnco@ hcm. GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN 0903842399 MOBI Cơ Sở Thái Dương 36A/7 Đường 762. 11.P Việt Nam TNHH 0903837433 MOBI Cơ Sở Minh Đạt 0903838040 Công ty Cổ Phần Thủy 102 Đường 100. P 1.vn ng 0903840281 MOBI Công ty Châu Liên Hiền 13/2B Phú Thọ. May Mặc39105976 Các Công Ty 39105975 GIÁM ĐỐC NAM Đinh Hưng 0903836908 MOBI Công ty Đạt Hưng TNHH 0903837081 MOBI Công ty T.vnn.v n phuthi@h cm. P 12. Q. GIÁM ĐỐC Tăng Quang NAM Tường GIÁM ĐỐC NAM Liên Chiêu Đức GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Thức NỮ NỮ Phạm Thị Kim Ngân Quách Tố Quỳnh 0903840407 NAM Trần Văn Dũng WEBSITE 11 0903834277 GIÁM ĐỐC EMAIL 976A Đường 3 Tháng 2. P 8. 11. 38560005 Fax 39552996. P 14.Cư Xá Bình Thới. Q.fpt. P 5. Q. P 15. 38652812 Fax 38654187 vietrosco @hcm. 11 Thủy LựcCung Cấp Trang Thiết Bị 38576843.

Q. 11 Đúc-Đồng. 11. 39164534 Bán Buôn com.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Giang Thành An NAM Huỳnh Quới Tân SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903844521 Công ty Đông Việt MOBI TNHH Thương Mại 0903844944 E50 Nhật Tảo. 37360077. 39501670. @yahoo. Q.dong thanh_vn 39555185 hiepthanh. Q. MOBI Đồng P 4. P Cổ Phần Nhựa 2. GIÁM ĐỐC NAM Lâm Thủ Nghi 0903845748 DNTN Hưng Nghĩa Mạ 138B Trần Quý. P 3. P 6.vn donghiep www. WEBSITE (08)37308939. 11 Hóa Chất (08)38602287. LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 11 Dệt-Sợi 11 Nhựa Thành Phẩm-Sản (08)38486063 Xuất & Bán 62969823 Buôn NỮ Trương Mỹ Thanh GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thanh Hương 0903860126 Công ty Thanh Hương 80D Hòa Bình. 39748895 38602287 11 TrườngTrung Tâm Đào Tạo 39136818. 38593796. Magiê Công ty Tú Uyên TNHH 182 Lê Thị Bạch Cát. MOBI Điện Kim Loại 11. 11 Dược Phẩmtuuyenco (08)39164532 Sản Xuất & @yahoo. Q. P Dược Phẩm 11. Vụ Khách Sạn GIÁM ĐỐC NAM Dương Phương Hồng 0903868043 MOBI 0903874800 Cơ Sở Hiệp Thành Đúc 660 Nguyễn Chí Thanh. Nhựa-Bao Bì 37503003.Đường 9. P 1. MOBI DNTN Tân Hưng Nhựa 11. com com . P 7. 11. QUẬN HUYỆN (08)38610094. 38847194 11 (08)37503001. Q. MOBI TNHH Thương Mại Dịch 11. Q. 11. Q. 37503002. 11. 11. 39507758 ndongph uong@hc m. GIÁM ĐỐC NAM Phạm Minh Hiển 0903856749 Công ty Minh Hưng MOBI TNHH Dịch Vụ Lao Động Dạy Nghề 30C Tân Hóa.vn CHỦ CƠ SỞ GIÁM ĐỐC NỮ Phan Thị Túy Nga NAM Phạm Minh Hùng 0903876226 MOBI MOBI Công ty Đông Phương 248-250 Minh Phụng.fpt. 38594552. 37360088 37308300 GIÁM ĐỐC 0903857772 DNTN Hợp Thành Sản 247/27/3A Lạc Long Xuất Thương Mại Quân. Q. Q. 37503004 37503005 11 Khách Sạn 11 May MặcCung Cấp Phụ Liệu ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 93 Cư Xá Bình Thới. 11. 38550606 39556120. 39786238 39786238 (08)39556125. Nhôm. P 5. 39748894. P 8.

MOBI Hưng TNHH Sản XuấtP 1.co m 39628230 GIÁM ĐỐC NAM Trần Thanh Bình 0903900827 Công ty Bình An TNHH 746 Nguyễn Chí Thanh. P 15. P 15. 11. vn vinachem hcm@hc m. Q.vn phuthoto www. P 4. 11. Vụ Du Lịch 11 Du Lịch-Đại Lý GIÁM ĐỐC NAM Lỗ Thức Tài 0903903262 Công ty Quảng Tế MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 260/15 Lạc Long Quân. Q. 11. 11 Giấy-Các Sản Phẩm (08)38547985 Công ty Việt Hóa Cổ Phần (08)38478553.Cư Xá Lữ MOBI Một Thành Viên Dịch Gia.phuth urist@hc otourist.vnn. 11.vn .vnn.co m. P 12. P Xuất Giấy 15. (08)38869304. Q. 39970904 GIÁM ĐỐC NỮ Lương Thị Phương Thảo 0903901611 MOBI 15 Tống Văn Trân. Nóng Lạnh. P 10. 11 Vải-Sản Xuất 38582187 Fax & Bán Buôn 38585683 GIÁM ĐỐC NAM Đào Duy Kha 0903904123 MOBI DNTN Võ Thế Dũng 273 Lý Thường Kiệt. Q. Đồ Chơi GIÁM ĐỐC NAM Đường Văn Nam 0903900848 MOBI Cơ Sở Việt Cường Sản 299/9 Lý Thường Kiệt. MOBI Thương Mại Sản Xuất P 4. 39626442 39627374 bianco@ hcm. 38865304 11 Hóa Chất 162 Tuệ Tĩnh.vn m. 11. Q. 11. 11.38493603 Vật Liệu 39491721 (08)39626441. 11. Q. Q. 11 Cách Nhiệt (08)39490929.vnn. P 5. 11 Hóa Chất GIÁM ĐỐC NỮ Châu Ngọc Ẩn 0903901762 Công ty Tân Thành 47/56B Lạc Long Quân. Thương Mại 11 Nhựa-Bao Bì (08)62540538 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Chánh Lộc 0903902836 Công ty Phú Thọ TNHH 15 Đường 2. 11. 11 Sắt-Trang Trí Gia Công 11 Đồ Chơi-Nhà (08)38547985 Sản Xuất EMAIL WEBSITE hongphu ongvt@h otmail.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC CHỦ CƠ SỞ GIỚI TÍNH NỮ HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thị Hồng Phượng NAM Mai Kiến Hào SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903883882 Công ty Nguyên Vạn MOBI Thành TNHH 0903888863 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Cơ Sở Giai Thành Gia Công Cắt Sắt DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 183-185 Tạ Uyên. Q. Q.

In-Nhà In phanthiet (08)38941186 .v n tienuu@h cm. Q. 38637556 Fax 38637556 11 Mạ-Cung Cấp Trang Thiết Bị (08)54100448 54100448 11 Thép 39631968. 11.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Quang NAM Luật 0903906533 Công ty Duy Luật TNHH 222 Đội Cung. 11.v nn. Quảng Cáo39635910. GIÁM ĐỐC CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 11 39635910.vnn. Q. 39632082 Fax 39631967 NAM Đặng Hoà Phong 0903909370 Công ty Nhật Minh TNHH Sản Xuất Xây 295 Lê Đại Hành. NAM Trịnh Văn Thành 0903908098 Công ty Chuẩn Hóa MOBI TNHH Sản XuấtThương Mại-Kỹ Thuật 554E Minh Phụng. 11. 11 Dép-Sản Xuất & Bán Buôn hungton (08)39752076 @hcm. P 9. 11.v n chuanho asteel@v nn. P 9. GIÁM ĐỐC NAM Ngô Thành 0903907428 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Phạm Ngọc Tường 0903907986 MOBI Cửa Hàng Trường An 341/60D Lạc Long Quân. P 5. P 1. Sản Xuất Thương Mại P 15. MOBI Chế Biến Nông Sản P 15.39634441. P 10.co m GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM TSằn Lường Công ty Tiến Ưu TNHH 299/27 Lý Thường Kiệt. 11.vn vinhnghig a@hcm. 11. P 10. Q. MOBI Dựng Thương Mại Dịch Q. Q. Thiết Bị & Hệ 39634451 Fax Thống 39634439 GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Phùng 0903919612 MOBI Cơ Sở Song Hùng 47/57/3A Lạc Long Quân. Q. 11.muine@p 62574578 hucthi.vnn.vn 0903920193 Công ty Trấn Nguyên MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 445A Minh Phụng.vn 39752080 n. P 13. 39632083. Q. 11. Đại Lý & Cố 39635910 Fax Vấn 39635912 11 Nông Ngư Cơ-Máy 38660688. Q. 11 Viễn Thông. Q. MOBI Thương Mại Dịch Vụ 11. Công ty Thành Quang TNHH Thương Mại 11 dldco@h cm. Thực Phẩm 11 Thực Phẩm38669452 Fax Chế Biến & 38669475 Đóng Gói GIÁM ĐỐC NAM Phạm Quang Vinh 0903916007 MOBI 459 Minh Phụng.vn WEBSITE . Vụ 11 Xây DựngThầu Tổng Hợp 39624546 Fax 39624546 GIÁM ĐỐC NAM Dương Văn Tiến 0903910849 Công ty Kim Sơn TNHH 299/20 Lý Thường Kiệt.

P 16. 11 Dây Kéo/Phéc(08)39179626 mơ-tuya-Sản 38406490 Xuất & Bán Buôn GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Thế Cường 0903922604 MOBI Quốc Cường . 11 Bao Bì-Vật Liệu Huỳnh Trường Nhơn 0903924074 MOBI Minh Phụng . 11. Q. Gia (08)38124121 Công & Sản 38498819 Xuất GIÁM ĐỐC NAM Tăng Bình Trọng 0903925154 278 Lãnh Binh Thăng.T .V. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 11 Áo Mưa-Sản (08)39312024 Xuất & Bán 39315539 Buôn GIÁM ĐỐC NAM 0903922593 MOBI Cửa Hàng Tân Hiệp Hưng 104 Tạ Uyên. 11.vn (08)38986445 weishivn www. 11.com om lamquocli (08)37502985 em@hcm 37502985 . Q. P 7. 11 GIÁM ĐỐC NAM Lôi Viễn Thái 0903927788 MOBI DNTN Trấn Phát Nhựa 1405/1 Đường 3 Tháng 2. Q. Vận Tải-Đại 39740813 Fax Lý 39740813 GIÁM ĐỐC Nguyễn Viết NAM Tuấn T. P 15. vnn. Q. TNHH Dịch Vụ Vận Tải P 5. P 4.vn (08)37502985 37502985 (08)38390262 38397578 . 11. 11 GIÁM ĐỐC NAM Zhang Peihua GIÁM ĐỐC 0903925908 Công ty An Cát Lợi TNHH Máy Khâu/Máy May & Các Loại Máy Đi Kèm-Công Máy Vi Tính Nghiệp Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng Điện-Sản Xuất & Bán Buôn Đồ Điện Nhựa-Bao Bì EMAIL WEBSITE (08)38943468 minhphu ng@hcm.vnn. 11. P 11.shwei @gmail. P 10. Q. 11 Cơ Khí-Nhà Thầu. 11. P 15. Q. 11. 11.Công ty 279/39 Trịnh Đình Trọng.Đường Số 3. 11.Công ty TNHH May Xuất Khẩu Công ty Shanghai MOBI Weishi Machinery TNHH-Vpđd 319-A4 Lý Thường Kiệt. 11 39740814. Q. P 6. 11 GIÁM ĐỐC NAM Trần Hữu Long 0903926648 MOBI 825 Đường 3 Tháng 2.Công ty TNHH MOBI Thiết Bị Cơ Nhiệt 6/12 Cư Xá Lữ Gia.c shi. 11 NAM Nguyễn Văn Linh 0903926462 Công ty Bảo Quang MOBI Khánh TNHH Thương Mại Dịch Vụ 180/14 Lạc Long Quân. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM HỌ VÀ TÊN Vương Duy Nhường SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903921463 MOBI DNTN Bảo Ngân ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 6 Trần Quý. Q.

39629699 m vn 11 Bao Bì-Vật Liệu duckypla (08)62520886 stic@viett 62555052 el. (08)62562125.vn (08)62562125. P 11.Cư Xá Lữ MOBI TNHH Thương Mại Dịch Gia. 11 Động Cơ Điện-Nhà Phân Phối & Sản Xuất DNTN Quảng Phát 215 Lê Đại Hành. Vụ Dây 11 (08)38421988. ĐIỆN THOẠI BÀN (08)37780152. Q. Loại. Thương Mại & Du Lịch Q. 11. com 38564616 quangph (08)37266384 at@saigo 37269894 nnet. Q. P 6. P 15. nnet. MOBI Xuất Thương Mại Dịch Q. r@vnn.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN LĨNH VỰC KINH DOANH Công ty Quốc Tế Năm 883 Đường 3 Tháng 2. www. Q. Q.vnn.vn 103B Lê Đại Hành. 11. 11 Điện Tử-Sản Xuất & Bán Buôn Trang Thiết Bị 0903929975 DNTN Đông Nam Sản 120/35 Thái Phiên. 11. MOBI Công ty Song Hà TNHH Q. 11. 11 Du Lịch-Đại Lý NAM Nguyễn Văn Hảo 0903928409 NỮ Đinh Thị Kim Lệ GIÁM ĐỐC NAM Châu Bảo GIÁM ĐỐC Huỳnh Thế NAM Phong GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN SỐ DI ĐỘNG NỮ Đặng Thị Thu Hà 0903935074 MẠNG DI ĐỘNG MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DNTN Gia Thịnh Phát Sản Xuất Thương Mại DIA CHI 194 Hà Tôn Quyền. dungthan 62650692 h@saigo 62562126.vn 62568759. 11 Thủy TinhSản Xuất & Bán Buôn duyenph 39620000. Dây Các Loại 39032875 38421988 0903931497 Công ty TNHH SX-TM MOBI Nhựa Tư Hiệp 11 38555497.ocea ongha@ 396299700 Fax nglass. Ống-Kim 38549980. P 10. Nhựa & 37505057 Fax Cao Su 39553736 0903932000 357D Lê Đại Hành. Mứt.Cư Xá Lữ Gia. Vụ 11 Bánh. 37781769. P 13. 11. 37780455 37781146 EMAIL WEBSITE fivestarsi ntertrade @yahoo. 294 Hàn Hải Nguyên. P 2. 11. 11. Q. P 6. 62650693 . Q. Kẹo-Bán Buôn GIÁM ĐỐC NAM Lý Lương Thành 0903938869 Công ty Dũng Thành MOBI TNHH Thương Mại & Xây Dựng 11 Keo & Chất Dính CHỦ CƠ SỞ Nguyễn Tấn Minh Triết 7 Đường 52. 11. 62568758.vn 62568759. P MOBI Sao TNHH Thương Mại 7. Lưu Đông NAM Nguyên 0903937219 MOBI Cơ Sở Đông Nguyên GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hữu Tài 0903937262 MOBI GIÁM ĐỐC NAM 0903938301 Công ty Hoa Á Châu 42 Đường 2. 62650692 asiaflowe 62562126.co hcm. 11. 62650693 62568758. P 15.

11.vn 39559691 n.Đường 7. P 7. Q. Q. 11 Hóa Chất thanghoa (08)39552039 @hcm. 11 Thương MạiCác Công Ty 11 Thủy Sản 39630414 Fax 39630415 11 Xây Dựng Dân Dụng 39692553 Fax 39609744 11 Quạt Thông & Hút Gió39745168 Fax Nhà Phân 39745169 Phối & Sản Xuất 11 Điện-Dây & Cáp (08)39783010.vn 11 Giày-Đóng Giày (08)38112909. 11. 11 Hóa Chất (08)39508490 38591388 0903947623 Công ty Ân Phước MOBI TNHH Xây Dựng Thương Mại 24-26 Cư Xá Bình Thới. 11 Xây DựngThầu Tổng Hợp 39627221 Fax 39628319 0903949491 MOBI Công ty Nam Phúc TNHH 22 Ông Ích Khiêm.Công ty TNHH 748/23A Hồng Bàng. Điện 0903953122 MOBI NAM Đỗ Xuân Nam 79/C2A Âu Cơ. Cư Xá Lãnh Binh Thăng. Bạc Liêu-Cn GIÁM ĐỐC NAM Lê Ngọc Ẩn 0903951275 Lê Thái . QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 39744542 trieu. 11. Q. Công ty Đức Lộc TNHH 433 Lạc Long Quân. Q. Sản Xuất GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC Nguyễn Lê Đình Khang 0903951770 MOBI Công ty Uy Thái TNHH Trang Mủi 0903952585 Công ty Tái Phát TNHH 1092A Đường 3 Tháng MOBI Sản Xuất Dây & Cáp 2. 11. Q. P MOBI Xây Dựng Thương Mại 1.taiph 783009.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Mu Vĩnh Cường GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Ngọc Vũ HỌ VÀ TÊN Peter Chan (Hòa) Quách Sum Thành SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903939388 MOBI Công ty Thắng Hoa TNHH Thương Mại 39 Lô I.netna m. Q. Sản Xuất Thương Mại Q. P 8.Đường 5A. Q.vn 0903942988 MOBI Công ty Vĩnh Cường TNHH Thương Mại 887 Đường 3 Tháng 2. 11.vn aco. 11. P 14. 11. 11.vn . P 3. P 12.54263380 n.com 1 . 38447597 38112720 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI GIÁM ĐỐC NAM Ngô Vũ Lợi 0903949947 Công ty Xuất Nhập 152/36/24Bis Lạc Long MOBI Khẩu Tổng Hợp Giá Rai Quân. P 5. P 8.giri mex@hc mc.426338 @hcm. P 14.9 taiphaco www. 11. Q.

11 Ống-Kim 38561779 Fax Loại. Vụ 0903956589 Công ty Tường Long MOBI TNHH 0903956663 MOBI Cơ Sở Quang Minh ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Nhà Q.11 DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 11 299/23N Lý Thường Kiệt.Đường 5. P 6. P 1. 11. Q.Cư Xá MOBI TNHH Thương Mại Dịch Lữ Gia.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC CHỦ CƠ SỞ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Lê Minh Triết NAM Diệu Chí Hảo NAM Trương Vĩ Cường SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903956042 Công ty Phước Liên 140 Đường Số 3.com (08)38253650 NAM Trần Thanh Bạch 0903957722 MOBI CHỦ CƠ SỞ NAM Mạnh Quốc Minh 0903960965 MOBI Cơ Sở Thuận Phát NAM Lương Thế Kiệt 0903968440 MOBI Cơ Sở Minh Hùng Sản 298 Đội Cung. 11 In Vải Công ty Nguyên Hào 162/89 Tôn Thất Hiệp. Dựng 38587107 Fax 39636186 q11@res covn. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch 13. P 15.fpt. Q. Nhựa & 38561779 Cao Su 593 Bình Thới. 11 Dược Phẩm(08)37307845 Sản Xuất & 37307646 Bán Buôn GIÁM ĐỐC NỮ Trương Thị Diễm 0903981352 Phương MOBI DNTN Phước Hưng In Bông 47/1C Lạc Long Quân. 11 Trang Trí Tiệc. Q. P 15. 11. 11. 11. Công 39201952 Nghiệp-Thiết 39257259 Bị Xử Lý GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC ĐIỆN THOẠI BÀN (08)39317997. Q. 11. Cuốn 38635348 Fax Sợi-Sản Xuất 38635346 & Bán Buôn 1011 Đường 3 Tháng 2. Q.com 137/23 Nguyễn Chí Thanh. Q.v n WEBSITE . 38465546 39316006 thaothi@ hcm. 39633052. TNHH Dược Phẩm 11. Chỉ. Vụ Xuất Nhập Khẩu 11 Đóng 38581026 Fax Gói/Bao Gói38581026 Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Lý Nam 0903994111 EMAIL Chất Thải (08)39253733. Q. 11. P 8. Hội Nghị 39693174 Fax 39696276 mquocmi nh@yaho o. 11 Nhựa-Các Sản Phẩm GIÁM ĐỐC NỮ Phan Thị Thanh Kiều 0903978779 MOBI 2 Cư Xá Bình Công ty Hoàng Chương Thới. Xuất Nhựa 11. Q. P 9. P 16. 11. Vật Liệu Xây 39634001. P 10. Q. 11 38589864. 11 Sợi-Cuốn 38635345.

11. 11. 38259692 39402566. Q. 62648801 62648794 www. Thương Mại Nước-Vật 62755032. Chung Cư Thép Tuệ Tĩnh. P 15. 11 In-Bao Bì (08)38439546. 11 Trương Văn Phước 0905555131 Công ty Phú Hưng MOBI TNHH Kỹ Thuật Điện Lạnh 506/22 Lạc Long Quân. 35173837. Cáp 38266594. Khí-Vpđd 11 Cơ KhíTrang Thiết Bị (08)38126624 38126623 0906688468 Công ty Tân An Long MOBI TNHH Thiết Kế In Bao Bì 305 Lê Đại Hành. 11.vn 35173837 Điện LạnhThiết Bị (08)39110870 Công 39100082 Nghiệp. Bao Bì-Sản 38266593 (08)35396462. P 5. P MOBI TNHH Công Nghiệp Cơ 15. Q. Nguyễn Thị Kim Chi 0908086454 MOBI Công ty An Bình TNHH Phòng 502. P 13. ĐIỆN THOẠI BÀN 35396953 35164568 39624015 (08)62648793.c om. P 5. Q. P 11.thietb inganhnuo c. 11 Xuất & Bán Buôn HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Joee Chan GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Hoàng NAM Kha GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Quách Sở Nghĩa 0908013628 GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thanh Quang Nguyễn Minh Kim ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Cổ Phần Điện Cơ Công ty Sở Phương MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH EMAIL WEBSITE (08)35173910. 39401560. 11. P 15.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Lạc Kiều 0904143721 Công ty Đạt Thành MOBI TNHH Thương Mại Khu Thương Mại Thuận Việt. 11 86/63 Ông Ích Khiêm. Q. 11. 11 Thép Nguyễn Như Hoan 0908110110 MOBI Công ty Thảo Hân TNHH 11 Bia RượuBán Buôn 69 Phú Thọ. fpt.syic.com . ctydattha 35173908 Dệt-Máy Dệt nh@hcm.tw www.com dienco@ emec. Q. Q. 38269729. Thiết Bị. 22001820 Fax Dịch Vụ 38650792 (08)38253136. 39318932 39318932 0906909494 Công ty Kha An Khương TNHH Xây MOBI Dựng Công NghệShowroom 159B Bình Thới. 319C2 Lý Thường Kiệt. 11 0908009009 MOBI 6 Đường 3 Tháng 2. 11. Tư. 11. 11 0906625656 Công ty Hưng Nguyên 34/13 Cư Xá Lữ Gia. Q. Q. 11.P 12. Q.vn sophuon gltd@yah oo. 11. P 1.

I TNHH Kỹ 01 Lô C. 62576977.mand mandaco atco. 11.com Bị Kiểm Tra com GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Một 0908239703 Công ty Vạn Quốc Việt TNHH Sản Xuất 343 E5-E6 Lạc Long MOBI Thương Mại Dịch Vụ In Quân. P 5.com 11 Giày-Sản Xuất & Bán Buôn (08)39124630._camera www. long.com. Q.vn www. Q. @vnn. Q. Thiết Bị 39316392 39316395 www. 54456583 38035309 11 Bếp Gas/GasThiết Bị Dùng Gas johnson (08)38556055 @hcm. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch 2. Vpđd 11 Huỳnh Đức Cường 0908145983 Công ty Đại An Cường 153 Hàn Hải Nguyên. 0908192718 Công ty Đạt Diệu TNHH 192C Bình Thới. NAM Mai Quốc Thạnh GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC SỐ DI ĐỘNG HỌ VÀ TÊN NỮ Dương Thị Minh Hiền NAM Huỳnh Bá Tùng ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Oanh 0908198252 MOBI Cửa Hàng Hứa Thành Võ GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Thị Xuân Lan 0908230699 Công ty Thiên Giang MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ DIA CHI LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE maiquoct Bảo Hộ Lao (08)38622731 . P 5.G.v.Cư Xá MOBI Công ty Mẫn Đạt TNHH Bình Thới. Vụ Chế Tạo 11 0908186565 14 Đường số 9.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC MẠNG DI ĐỘNG 0908122790 Công ty Hàm Rồng 457 Lạc Long Quân. P 14. Q. P 5. 62576977 35880773 11 chienlong An Ninh-Hệ (08)54061602 . Bao Bì GIÁM ĐỐC Đặng Hồng NAM Chiến Công ty Chiến Long MOBI TNHH Thương MạiDịch Vụ 0908247780 QUẬN HUYỆN 72 Ông Ích Khiêm. Gỉ/Inox-Nhà 38662797 Fax Chế Tạo 38650347 11 Bao Bì-Vật Liệu (08)62576977. 11.v. Q.38439315. MOBI Thương Mại & Dịch Vụ Q. 11. info@hc 38601951 Kim Loại.fpt 39512533 . Nhựa.chien Thống. P 14. m. com Bồn ChứaSợi Thủy vgi(08)38602440 Tinh. P 7.vn 34 Lý Nam Đế. (08)38439314. 11. In Lụa/Lưới. Q. Q.hanh988f Động 38622731 @yahoo.fomtec. 11. Thiết 54061603 @yahoo. 62576977. 11.fpt. 11 Kim Loại (08)35886355 35886356 277AB Lý Thường Kiệt. Vụ 11 Huỳnh Thị Thanh 0908132889 Nga Công ty V. P 8. 11. 11.Chung Cư Lạc MOBI Thuật Công NghiệpLong Quân. . P 15. .vn . 11. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Q. Máy Móc & 38467307. . 11 Thép Không 38650347.

NAM Huỳnh Hùng Anh 0908407303 Cơ Sở Bong Bóng Sài MOBI Gòn 79 Lý Thường Kiệt. Bơm-Nhà 38236972.vn 216/5 Dương Tử Giang. 11. Quảng Cáo39748753.vn 11 38602282. Đại Lý & Cố 22152224 Fax Vấn 38602282 info@nhi www. 11. P 6. Gia (08)39292978 Công & Sản 39292945 Xuất 11 Quần ÁoSản Xuất & Bán Buôn 241 Hà Tôn Quyền. P 4. 39082370 Fax Van Các Loại 39705700. 11 Vật Liệu Xây Dựng 61 Đường 281.vn 11 (08)38236965.com om 11 Cơ Khí-Nhà Thầu.nhipc pcautams autamsu. 45E Ông Ích Khiêm. fpt. 11.fpt . Công 22448649 Nghiệp. Q. Q.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG GIÁM ĐỐC SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0908321818 Công ty Thành Lợi MOBI TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật 297/24A Lý Thường Kiệt.vn Bong Bóng 11 39705662. 11. P 15. P 5.fpt. Q. 11. 0908420842 Công ty TNHH Dịch Vụ 25B Lạc Long Quân. Q. 11.com.Cư Xá Lữ MOBI Thương Mại Kỹ Thuật Gia. 38686881 ittsaigon www.c u.ittviet @hcm.Đường 281.com n.Cư Xá Bình TNHH Thới. 11. 11.vn nam. Q. MOBI Thương Mại & Du Lịch Q. P 15. P 15. Q. Công ty An Thành Đạt TNHH QUẬN HUYỆN 39622808 Fax 39628767 38566387 . Q. 11. 11 Dụng Cụ (08)38541360 anthanhd at@viette l. P 8. (08)39735895 EMAIL 11 Công ty Thiên Long Hải 2-4 Đường 6.vn bongbon gsaigon @hcm. 24 Giờ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Trần Đức Vinh NỮ Nguyễn Thị Hồng Nhung GIÁM ĐỐC Tất Hoàng NAM Phương GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Trần Kiến Huân GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Minh NAM Tân Đinh Doãn Phi Hải Nguyễn Cảnh Lâm ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 0908446692 MOBI Cơ Sở Hiệp Lực 0908549976 MOBI 0908566387 Công ty Trần Kiến MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 0908681693 MOBI 0909091789 Công ty Tân Long MOBI TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật DIA CHI 11 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Điện LạnhThiết Bị (08)22448648. 62964138 Thương Mại WEBSITE thanhloi1 17@hcm. Phân Phối & 38236973 Fax Sản Xuất 38236971 tan_tl@h cm. P 15. NAM Trần Đức Dũng 0908408630 Công ty Quốc Tế TNHH 165 Đường 3. P 10. Q.

11. P 9. Q. 11. Quốc Tế NAM Dương 0983333343 VIETTE Cơ Sở Tân Tân L 0983503004 Công ty Công Tước VIETTE 24 Đường 7A. 62640742 ducal_sj @yahoo. 11. Q. P 7. 11 Mạ DIA CHI GIÁM ĐỐC NAM Phạm Văn Vương Công ty Đức Trung VIETTE 0983022296 TNHH XNK Thương L Mại GIÁM ĐỐC NAM Châu Hàng Thông 0983038838 GIÁM ĐỐC NAM Vũ Văn Hiến 0983045675 NAM Lưu Sơn Toàn Công ty Viễn Tin TNHH VIETTE 65 Lãnh Binh Thăng.com m 38585927 39624895. P 2.doph corp@vn ame. 11. P 15. 22150877. 22150876. 11 Cơ KhíTrang Thiết Bị 32/18/28 Ông Ích Khiêm. 22150878 Fax 39557901 39636754 39636755 WEBSITE dophame www. 11.Cư Xá Lữ Gia. 38656112 38656112 info@vie www. Bao Bì GIÁM ĐỐC CHỦ CƠ SỞ GIÁM ĐỐC NAM Bạch Quang Minh ĐIỆN THOẠI BÀN 39557901. com .vn 38659214 38666119.vn haovinhc o@hcm. 11. 11. P 0983168818 Thương Mại Điện Thoại L 12. ungsteel. P 5. Viễn Thông. 22150879.vienti ntinco.co nco. Bác Sĩ 370/28 Minh Phụng. 11 VIETTE DNTN Chánh Thăng L Thương Mại 257/21 Lý Thường Kiệt.Công ty MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Phú Tài 0982825320 VIETTE Cơ Sở Phú Tài Xi Mạ L Kim Loại & Nhựa ABS QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 165 Lý Nam Đế. 11.c vn om 39743159. Q. 11 Y Tế-Cung Cấp Trang Thiết Bị Cho Y. 38637380 Xe Máy-Sản Xuất & Bán 38669284 Fax Buôn Phụ 38669284 Tùng 6/7A Đường Số 3. Q. EMAIL ductrung www. 11 Hóa Chất 11 62640264.Cư Xá TNHH Quảng Cáo & In L Bình Thới. Q. Q. Q. P 15.com n. 11. P 8. Thép Không 38663109. Q.39625433 Fax Dịch Vụ 38583146. 0982760817 Hào Vinh .ductr co@vnn. Gỉ/Inox-Nhà 38646187 Fax Chế Tạo 38663109. 39624428 11 Đóng GóiMáy Móc 11 In-Nhà In 173 Hàn Hải Nguyên.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Đồng Phát Cổ Phần Thiết Bị Y Tế GIÁM ĐỐC NAM Lê Tuấn Quốc 0909449878 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Du Vĩ Hòa 0903317757.f pt. 11 VIETTE Công ty Tân Duy Phát L TNHH 510 Lạc Long Quân. P 14. Q.

Q. Bao Vải 38550082 6/2 Cư Xá Lữ Gia. 11 Vật Liệu Xây Dựng 38659022 www.com. Q.com com 22153989 0988883231 VIETTE Cơ Sở Quốc Trung L 12 Đào Nguyên Phổ. 11. 54066721 Fax 54066722 11 38584447.2640 vtrade@h 845 .Đường 7A. Q.vn GIÁM ĐỐC NAM Lâm Ngọc Hải 0989042746 VIETTE DNTN Lâm Mai L GIÁM ĐỐC NAM Hồ Quỳnh Hưng 0989100388 Công ty Điện Quang Cổ 48 Cư Xá Bình VIETTE Phần Đầu Tư & Thới.adsu g@adsun Các Công Ty 40799 Fax n. 41 Đường Số 2.26 www. 11 38669400.Đường 3. L Thương Mại 11.soha cogrouphb.com. Q. Sản Xuất & 38669402 Bán Buôn 38669381 0983948874 VIETTE DNTN Thúy Giang L Công ty Sohaco Cổ VIETTE Phần Tập Đoàn Dược 0987217490 L Phẩm & Thương MạiCn 11 EMAIL WEBSITE 38588340. P 15. Q. 11 Giày-Sản Xuất & Bán Buôn 39627070. Thương Mại Máy Vi TínhPhát Triển Phần Mềm & Trọn Gói ĐIỆN THOẠI BÀN DNTN Thắng Phát VIETTE 0983555833 Thương Mại Dịch Vụ L Cơ Điện Lạnh 247/46 Lạc Long Quân. P 8. P 10.vn 39624960 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Hồ Thị Quế Chi NAM Võ Văn Quang Công ty Ánh Dương VIETTE 0989508642 TNHH Điện Tử-Viễn L Thông-Tin Học 222 Lạc Long Quân. 11. 11. 11 May MặcCác Công Ty 8 Lữ Gia.fpt.39627070 cm.vn 0989180878 Công ty Vũ Hồ TNHH VIETTE Tư Vấn Thiết Kế Xây L Dựng 11 Xây DựngThầu Tổng Hợp 39634443. 11.vn . 11.datan @yahoo. . Q. Dược Phẩm38669401. P 8.9624 anhduon Viễn Thông. Q. Q. 39136286 39606363 39606363 nguyenh oangdat www.2640756. VIETTE DNTN Đạt An Phát 0983712937 L Triển Phần Mềm 1473 Đường 3 Tháng 2.960.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thành Thắng GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Hoàng NAM Đạt GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC CHỦ CƠ SỞ NỮ Bùi Thị Thúy NAM Trầm Ðại Quốc NỮ Lê Thị Mành SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH Điện LạnhThiết Bị Công Nghiệp. P 4. P 16. 11 45/15 Hàn Hải Nguyên.com. P 15.Cư Xá Bình Thới. soft. 11. 11. Q. P 3. 11. 11 Túi Xách. P 16.

thien @thienqu quyyfurniture. Kim Loại 54125947. Q. 54125948 Fax 54116999. om com info@luu www. 38358700 Fax 39252745 thienquy www. 11 Trà/Chè Khu Thương Mại Thuận Việt. P 6.luuph phuccom uccompute puter. 11. Mại GIÁM ĐỐC NAM Lưu Thanh Phúc 0913603637 Công ty Lưu Phúc 445/17 Lạc Long Quân.P 13.B. Q. Q.Công ty TNHH 11 11 GIÁM ĐỐC NAM 0913601694 Công ty Thiên Quý TNHH Trang Trí Nội 18 Đường 52. Q. P 4. com 38660712. 11.vn hoancha uprinting @vnn. 11. VINA TNHH Thương Mại Dịch P 5. 54123004. 54123002. 319-D2 Lý Thường Kiệt.fpt. P 11.com m kiennguy ennew@ hcm. 11 Mỹ PhẩmSản Xuất & Bán Buôn Công ty Tanam TNHH Thiết Kế Xây Dựng 0913145933 VINA 0913156125 VINA V. 11 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Xuân Sang Huỳnh Lệ Ngọc LĨNH VỰC KINH DOANH 11 ĐIỆN THOẠI BÀN WEBSITE quannho _benduo 39745846 ng2004 @yahoo. vn minhthan htrade@ hcm. Q. n@yahoo 38660715 Fax .CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ HỌ VÀ TÊN Lương Thị Lan GIÁM ĐỐC NAM Su Yung Min GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thanh Bình SỐ DI ĐỘNG 0989603626 MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN VIETTE Công ty Quán Nhỏ Bên 429/1 Lạc Long Quân. Vụ Tin Học GIÁM ĐỐC NAM Trần Gia Bửu 0913615830 Công ty TNHH TM DV VINA SX Kiến Nguyên 900 Nguyễn Chí Thanh. Q. GIÁM ĐỐC Đoàn Minh NAM Thành 0913620070 Công ty Minh Thành VINA TNHH Tư Vấn & Thương Mại 399 Lê Đại Hành.v n diamond hill@hcm .com 38662497 (08)35151238.vn . P L Đường TNHH 5. 11 0913623754 VINA Công ty Hoàn Châu TNHH In Bao Bì 18G Lý Nam Đế. P 15. 11. Máy Vi Tính 54125950 Cá Nhân(08)39696623 Nhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng In-Bao Bì EMAIL (08)39255654.Cư Xá Lữ VINA Thất Xây Dựng Thương Gia.M . Cung Ứng 22115646 Fax Vật Tư Trang 38655382 Trí Máy Vi Tính Cá Nhân(08)38776327 Nhà Fax 38776325 Buôn/Đại Lý Phần Cứng (08)38655806 Đá Mài Fax 38618940 (08)54116888. 11.co r. 11 GIÁM ĐỐC NAM Trì Phụng Đằng 0913622988 VINA DNTN Đồi Kim Cương Thương Mại Dịch Vụ 6/18E Công Chúa Ngọc Hân. 11. Q.vnn. 11. Q. 38660713.c furniture. P 15. tanam_v 38660714. P 7. 11 Xây DựngThầu Tổng Hợp 175/20 Phó Cơ Điều. 35153372 Fax 35153372 Nội Thất22115644. 11. Q.vnn. 11.

Thống. Q. P 9. Công Trình 11. Q. Q. Bảo Hộ Lao 38103378 Fax Động 38103378 tgiahuy@ hcm. P 5.com 11 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)38118643. 11. Thương Mại 11 (08)38498484. Q. 62937702 Fax 39697482 berlin@h cm.com e. 303 Lô K. Q.cvm@cvme. Q. 11 Hộp Giấy (08)38572626 Fax 38554274 0913734955 Công ty Phụng Phát Cổ Phần Xây Dựng 480/19 Lạc Long Quân. P 5. 11 Bao Bì-Vật Liệu 0913636103 Công ty Vinh Hưng VINA TNHH Điện Tử Công Nghệ 262 Đội Cung. Phân Phối & 38853227 Fax Sản Xuất 38619673 lanvico@hcm. P 13.Cư Xá Bình Thới. 11.n etnam. 11. Q. 11.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Lâm Phụng Châu NAM Chung Trấn Hào Nguyễn Anh Thông GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Lê Tiến Dũng GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 0913631898 VINA Cơ Sở Thành Hưng 40A Bình Thới. VINA Thương Mại Dịch Vụ P 5. 11. P 1. Q. P 8. Giấy-Nhà 39746673. 11. Xuất Nhập Khẩu Du Lịch & Vận Chuyển 11 Xây Dựng Dân Dụng 39743110 Fax 39743110 0913744508 VINA DNTN Lan Vi 86/121 Ông Ích Khiêm. Thương Mại Xây Dựng Công ty Bá Linh TNHH 22/10D Tân Hóa.vn 0913750533 Công ty Đại Kim Thành 120/11-13 Xóm Đất. 11. 11 (08)38619671.vnn. vn NỮ Từ Thanh Mai NỮ Đàm Thúy Lan Phương NAM Thái Gia Huy WEBSITE . (08)39232434 Fax 39232433 Lê Thị Bích Ngọc 0913701198 VINA Nguyễn Tuấn Cường 0913728065 VINA Cơ Sở Cường Thịnh Tầng2.vn 11 Xây Dựng Dân Dụng 39625962 Fax 39627382 11 Địa Ốc 62641900. VINA TNHH Sản Xuất Q. 0913682772 VINA DNTN Tân Anh Thông 0913700868 Công ty Đông Dương 52/116C Lãnh Binh VINA Cổ Phần Đầu Tư Thăng. Thiết 39251992 Fax Bị Kiểm Tra 39251991 vinhhung www.v n ntkuong @hcmc. P 14. P 8.vnn. Nhà 38116728 Fax Buôn/Đại Lý 38116690 Phần Cứng tananhth ong@hc m. 11 An Ninh-Hệ (08)39251991.vn 562 Lạc Long Quân. 11. vnn.vnn.

38753143 Fax 37510174 11 Môi Trường(08)62503202.vn n. 11. Q. Các Tổ Chức 62503202 Fax Bảo Vệ Môi 38835539 Trường tanhuyth anhco@h cm. P 16. Q. 54135049 Fax 38234571 kimef@hcm. 11 Cao Su-Các (08)54320975 Sản Phẩm tanvinhth aico@hc m. WEBSITE mrliuqiao www. Q. Q. P 4.Hồng Bàng. P 16. vnn. P 4. 11.vn 311 Nguyễn Thị Nhỏ. 11.vnn.vn Công ty Nam Cường VINA TNHH TM-DV Quảng Cáo 1222 Đường 3 Tháng 2. Q.vn /hongthai . 11. Q. Mại 0913803129 VINA Nguyễn Thị Hồng Hà 0913815965 CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Lương Dậu GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Liêu Thế Hùng NAM Trần Trung Hiếu GIÁM ĐỐC NỮ Huỳnh Kim Luyến GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thu Bình GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Tô Hà ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 11 Giấy-Nhà (08)38272032 Phân Phối & Fax 38272033 Sản Xuất 11 Máy Móc (08)38753142.vn 11 Hóa Chất (08)37306005. P 8. 11. P 12. 11 Khuôn Mẫu (08)38959360 Fax 38959360 11 Bách Hóa (08)38239607 Fax 38239607 Cơ Sở Đại Nam Sản Xuất Giấy Công ty Tân Vinh Thái TNHH Thương Mại GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Minh Hiếu 0913836138 VINA DNTN Huỳnh Hiếu GIÁM ĐỐC NAM Dương Tiến Trinh 0913856020 VINA 36C/42-44 Đường 762. P 1. Q. 11.vn 418 Hồng Bàng. QUẬN HUYỆN 46/6 Lữ Gia.fpt. Q. Q. 11 Bảng Hiệu (08)39630414 Fax 39630415 namcuon gad@hc m. 0913801486 Công ty EufinTrade VINA Xuất Khẩu-Vpđd 0913802611 Công ty Đại Đồng 191 Trần Quý. Công ty Duy Ích TNHH 506 Hồng Bàng.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0913770686 VINA 0913773930 Công ty Tân Hồng Thái VINA TNHH Thương Mại 171 Tạ Uyên.yello @yahoo. 37306008 Fax 37306508 daidoco @hcm. wpages. 11.vnn. P 16.vn com. Thương Mại Dịch Vụ 11. P 15. 37526411. Xuất Nhập Khẩu 0913801343 Công ty Tân Huy Thành 71/23A Lãnh Binh VINA TNHH Thăng. VINA TNHH Dịch Vụ Thương 11.v n 11 Giải KhátNhà Phân Phối & Sản Xuất (08)38239205.

P 2. P 15. 11 Nhựa-Bao Bì (08)39184034 Fax 62948953 thanhbin h56c@ya hoo.com vn 11 Cao Su-Các (08)39300990 Sản Phẩm Fax 39301018 11 38639674. 11. 35262809 Fax 38435010 focus2@ www. 11.focus hcm. 38619781 Fax 62680267 dptcorp@ vnn. 38426685. Q.c om 56C/78 Lạc Long Quân.vnn. Thương Mại (08)62939208. Q.Đường 5. Thương Mại & Dịch Vụ 11 Điện LạnhThiết Bị Công Nghiệp.fpt . 11. P VINA TNHH Thương Mại Sản 12. 11. EMAIL WEBSITE 11 Thủy Sản 39627284 Fax 39627057 seaprime www.vn 0913902738 Công ty Tân Vĩnh Lợi VINA TNHH Sản Xuất Thương Mại 182 Dương Tử Giang.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG La Tuyết Lan 0913866518 VINA Công ty Toàn Gia TNHH Thực Phẩm TRƯỞNG ĐẠI Nguyễn Hữu NAM DIỆN Hùng 0913893149 VINA Công ty Cổ Phần Thủy 351A Lê Đại Hành. Q. Q. Q. 11. Tinh Bột sunchung st@yaho o. P 16. P 3. 88.39627318. 11.com .seapr xco@hc imexco. 11. Xuất GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Hà 0913907453 VINA 0913910362 Công ty Sun Chung VINA TNHH Tinh Bột Công Nghiệp Chiang Wey NAM Yuan ĐIỆN THOẠI BÀN Thực Phẩm. Q. P 8. P 11.vn m 0913902494 Công ty Đa Phúc TNHH 19/43C Bình Thới. 11.co m. CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thanh Tùng ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 37 Lô M. 11. 11 Bao Bì-Vật Liệu (08)35117422 tanvinhloi @gmail. 62726419. VINA TNHH Thương Mại Dịch Q.com 11 Bao Bì-Vật Liệu (08)38443993. 38639676.vnn.vn 11 Băng Keo (08)39319986. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Vũ Minh Quang 0913907061 Công ty Tân Nguyên Vũ 201 Lãnh Binh Thăng. 319D10 Lý Thường Kiệt. VINA Kỹ Thuật Điện Lạnh Q. 38443926. Cư Xá Bình Thới. 38443974 Fax 38443803 tinnhiemc ompany @hcm. P 4. P 13. 38639677 Fax 38639675 GIÁM ĐỐC NAM Lâm Tổ Minh GIÁM ĐỐC NAM Trần Thanh Bình 0913903804 VINA Cơ Sở Thắng Lợi NAM Võ Hữu Phước 0913905099 Công ty Tín Nhiệm 341A Minh Phụng. 39350582. Các Sản 39131691 Fax Phẩm 39627318 NAM TỔNG GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH 11 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN Công ty Quốc Anh TNHH Thương Mại 618 Hồng Bàng. Sản Cà Mau-Vpđd Q.

P 15. Q. Khu Thương Mại Thuận Công ty Ta Nan TNHH Việt. Thiết Bị & Hệ 38552212 Fax Thống 39554861 11 Cơ Khí-Nhà Thầu. Viễn Thông38552212. P 15. Q. Mại GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Quốc Giai 0918008363 Công ty Tường Hồng VINA TNHH Nhựa 188-190 Lê Thị Bạch Cát. GIÁM ĐỐC Trần Hoán NAM Thông 0918033588 Công ty Tứ Hưng VINA TNHH Kỹ Thuật Điện Tự Động 24 Cư Xá Bình Thới.Đường 8.co m 11 Da-Sản Xuất (08)38941186 & Bán Buôn Fax 62574578 Sản Phẩm quebang @hcm. 11 Cơ Khí-Nhà Thầu. P 11.c om .com tuhung@ tuhung. 11 Cơ Khí-Nhà Thầu. Q. GIÁM ĐỐC NAM Trần Đệ 0913926822 Công ty Trường Trình VINA TNHH GIÁM ĐỐC NAM Tăng Văn Đức 0913929585 Công ty Quế Bằng Cổ 319 C6-C7 Lý Thường VINA Phần Sản Xuất Thương Kiệt. P 8. 11 Sữa & Các Sản Phẩm Sữa WEBSITE 38655474. Gia Công & Sản Xuất GIÁM ĐỐC NAM Lê Minh Châu 0918127210 Cửa Hàng Hùng VINA Vương-Công ty LD Bò Sữa Đồng Nai 7A Tôn Thất Hiệp. P 7. 11.vn 11 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)39162782 (08)39714416.N VINA TNHH Thương Mại 0913914693 Công ty Nghệ Năng 228 Trần Quý. 11.co www.vn n.tuhun m.v tranhoant n hong@tu hung. Q. Vụ Sản Xuất 0913923066 VINA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 11 Thủy TinhSản Xuất & Bán Buôn 11 38552212. P 5. P 6.vnn. 39715182 39551242 Fax 39551242 Cơ Sở Phú Hưng Thủy 205A/20-22 Âu Cơ. 11. Gia (08)38163475 Công & Sản Fax 38163667 Xuất 11 Xây DựngThiết Kế 140A Xóm Đất. Q. Gia (08)38920206 Công & Sản Xuất truongtrin h_tools@ yahoo. 319-D2 Lý Thường Thiết Kế Xây Dựng Kiệt. 11. 11. P 13. 11. 11. P 8. 39715182 Fax 39714415. VINA TNHH Thương Mại Dịch 11.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Trương Minh NAM Tâm GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Quang Sung Hưng NAM Hồ Xây NỮ Trương Ái Bình SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0913911163 VINA 0913911258 Công ty Mita T. Q. g. Q. 11. Q.T. 38604241 Fax 38604241 38660712 Fax 38662497 ctytruong thanh@h cm. 587/3 Nhật Tảo. Tinh Q.

11. 11 Nước-Hệ Thống Lọc Ðinh Quốc Dương 0918787234 Công ty Vương Quốc 48 Tôn Thất Hiệp.8267 @vnn. Q.c co. Vụ Tin Học 11 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)38276355 Nhà Fax 38276366 Buôn/Đại Lý Phần Cứng Đoàn Thị Tuyết Phượng 0919695091 VINA 11 Xe Máy-Sản Xuất & Bán Buôn NAM GIÁM ĐỐC NỮ DNTN Tuyết Phượng Thương Mại 315 Lê Đại Hành. 39123267 Fax Kim Loại. Q. . 11 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Bồn Chứa(08)38484672. 11. Q. Q. P 11. 11.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN GIÁM ĐỐC NỮ Đỗ Lệ Kim 0918175682 VINA Cơ Sở Vạn Thành 76 Hàn Hải Nguyên. 11. Lập Chương 38112791 Fax Trình 38112697 Kim Khí Điện Máy-Sản (08)38455743 Xuất & Bán Fax 39974305 Buôn Mỹ PhẩmSản Xuất & Bán Buôn Công Nghiệp-Cung Cấp Trang Thiết Bị Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng (08)38266255 Fax waterland 38266256.com om (08)38627536 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC EMAIL luckystar s168@fpt . Q. 11 GIÁM ĐỐC NAM Cao Minh Tâm 0918666874 VINA Công ty Tâm Huy Phát 1250 Đường 3 Tháng 2. TNHH P 12. P 8. 11. P 9. VINA TNHH Thương Mại Dịch Q. P 13. Q. 11 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hoàng Phong 0918281919 VINA Công ty Tứ Nguyên TNHH Điện Tử 62 Nguyễn Chí Thanh. Q.vn . (08)39236055 22002267 39626351 WEBSITE support@ www. Kế Trang 38112789. Web &/Hoặc 38112790.vn 326 NAM Trần Hồng Phát 0918644193 VINA Công ty Liên Kỳ TNHH 24B Chung Cư Bình Tư Vấn Đầu Tư Thái. 38437731 . 11 GIÁM ĐỐC NỮ Dương Tố Dung 0918245688 Công ty Vĩ Tân TNHH VINA Thương Mại Điện Tử (Vitanco) 133C Bình Thới. 11 NỮ Trương Ngọc Diễm 0918311491 Công ty Thủy Điền VINA TNHH Thương Mại GIÁM ĐỐC 181/31/17C Bình Thới.v. Sợi Thủy 38465796. 11.vitan vitanco. Internet-Thiết (08)38112788.P 8. P 14. P 16. P 13. Tinh. 11. 11. .v. 11 GIÁM ĐỐC NỮ Bùi Thị Phương Thanh 0918306530 VINA Công ty Nhân Xinh TNHH 86/70 Ông Ích Khiêm. 11. Q. Nhựa.

P Trung Mỹ Tây. 12. 12 Điện-Các Nhà Thầu 12 Vi Tính & Tin 37155003 Fax Học 37155004 GIÁM ĐỐC NAM Phan Thế Nam 0903288727 Công ty Thiên Quang MOBI Cổ Phần Thương MạiCn GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn An 0903314988 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Lý Đình Quốc Vũ 0903320140 Công ty D. Q.kienh Vật Tư Thiết h@kienh 38471039 oa. Q. 12. 39603069 39606412 dcn@hc m.inoxt xthienqua hienquang.com GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Cường 0903159698 Công ty Kha Đại Phúc MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 4/2B Nguyễn Ảnh Thủ. P An Phú Đông.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0902899306 Công ty Tâm Lê TNHH 209/5 Đường TMT2A. Gỉ/Inox-Nhà 62557771 Fax Chế Tạo 35920145 hcm@ino www. 12. Nam TNHH Q. 12 Dệt.com. P Tân Hưng Thuận. P Tân Chánh Hiệp. 12. P Đông Hưng Thuận. Q.com Bị oa. Q. Q. 12.P MOBI Một Thành Viên Dịch Trung Mỹ Tây.Quốc Lộ 1A.Phan Văn Hớn. Q. Nhuộmkinhdoan (08)38471039 www.vnn.vnn. P Tân Thới Nhất.com om 12 Nhãn.vn info@sal an. Đề Can Giấy uniimpex (08)39485314 vn@vnn. GIÁM ĐỐC NAM Sam Cho GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Hảo 0903022452 MOBI Công ty Hoàng Thắng TNHH 2C Nguyễn Ảnh Thủ. May Mặc37553506 Các Công Ty 37550983 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Ái Thanh 0903033877 MOBI Công ty Kiến Hòa TNHH 185/14 Trường Chinh. ng.net salan. 12 62557770. 12 (08)37550983. Thép Không 35920146.c 38230155 Viên l.N TNHH Công Nghiệp Điện Công ty Sa Lan TNHH MOBI Tin Học Khu Công Viên Phầm Mềm Quang Trung. Nhựa-Bao Bì 37653369 37653370 tk2007@ hcm.v com. Q. 12 Dệt-Sợi (08)62870137 62870119 31 An Phú Đông 12. www. Khu Biệt Thự An Sương. Vụ 0903000134 MOBI Voòng Chí Quang 0903006588 Công ty Hoàng Quân MOBI TNHH Gia Công Thương Mại HỌ VÀ TÊN Lê Thị Thanh Tâm ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 12 Dịch Thuật minhtaml www.Q.net. P Tân Thới Nhất. (08)39694695.salan quocvu@ . Nhà 4. 12. 39485315 vn 80/5B Phan Văn Hớn. 12.C.Khu Công ty Uni Impex Việt Phố 3. 12. vn 27 Khu Phố 5. 12 (08)37653368.bienp (08)38233872 -Thông Dịch ee@gmai hiendich.net .vn n 26 Đường DD11. 12. P Trung Mỹ Tây.

Q. 39626121. 12 Sơn Tĩnh Điện 44A Khu Dân Cư 2. Cấp Trang 39706714 Fax Thiết Bị Cho 39705721 Y.Khu Phố 3. Q. 12 Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất 12 Y Tế-Cung 39706713. ngbao. 12.P Đông Hưng Thuận. 54032850 hoangng hia71@y ahoo. 12. P Đông Hưng Thuận. Y Tế 12. Q. P Tân Thới Hiệp. 39326240 22200869 12 Xây DựngCung Cấp Trang Thiết Bị 37171217 Fax 37171217 12 Giao Nhận & (08)37201934 Dịch Vụ Vận 38968932 Chuyển 12 Bao Bì-Vật Liệu 12 Điện LạnhThiết Bị (08)39902239. Q. Q. P Tân Chánh Hiệp. Q. 38441011 38440066 hongbao www.com vnn. 33/1C Khu Phố 1. Q. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Sơn 0903382774 MOBI Công ty Triệu Sắc TNHH-Cn CHỦ CƠ SỞ NAM Mai Chánh Hưng 0903607664 MOBI Cơ Sở Hưng Thuận Sản Xuất Mũ Nón NAM Võ Hoàng Nghĩa 0903608665 Công ty Tân Trọng MOBI Nghĩa TNHH Thương Mại Dịch Vụ 0903625807 Công ty Hà Nam TNHH A104/6 Tổ 16.Quốc Lộ 1A.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Viết Ngọ 0903323578 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Trần Chuyên Công ty Tân Hồng Bảo 96 Trường Chinh. P Tân Thới Nhất. 12. ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE (08)38440099. 39903809 Thương Mại 150/8 Khu 6. P Đông Hưng Thuận. GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN 0903380808 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Hoàng Trang Dũng TNHH GIÁM ĐỐC NAM Khuất Duy Lộng GIÁM ĐỐC NAM Phạm Đăng Vĩnh 0903630359 MOBI NAM Trần Minh Trí Công ty Hà Minh Tú MOBI TNHH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Văn Hải 0903636596 0903639860 MOBI Công ty Vĩnh Tuấn TNHH Công ty Y Ha Sa Cổ Phần LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 1/64A Nguyễn Văn Quá. 12 Nón/Mũ-Sản 38916396 Fax Xuất & Bán 38916396 Buôn 12 Bia RượuBán Buôn (08)22200868. Q. 12.co m haminhtu @vnn. MOBI Cơ Khí Xây Dựng P Tân Thới Hiệp. P MOBI TNHH Kỹ Thuật Thiết Bị Đông Hưng Thuận. 12. Công 39903809 Nghiệp. 12. 54032850 54032851.vn .vn 54366561 Fax 54366561 (08)54032849. P An Phú Đông. Q. D83/10 Khu Phố 3. Bác Sĩ 10/30A Khu Phố 3. 45/32/11 Bùi Văn Ngữ. 12.tanho co@hcm. 12.

Q. 12.vnn. 12. 12.vn 12 Sức KhỏeSản Phẩm 37181553 Fax &/Hoặc Dịch 37181553 Vụ Chăm Sóc buukhan g_com@ yahoo. P Tân MOBI TNHH Thương Mại Dịch Thới Hiệp. 38733273 38733685 NAM Huỳnh Phương 0903704302 MOBI 10 Khu Phố 2. 12 Mì & Mì Ăn Liền (08)38733685.fpt .vnn. Q. 37159245 Fax 37159245 tanpham gia@ham . 12.Khu Phố 1. 12 Nón/Mũ-Sản 37174860 Fax Xuất & Bán 37174861 Buôn GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 0903700959 Công ty Phúc Hảo MOBI TNHH Dịch Vụ-Sản Xuất-Thương Mại 1/147 Nguyễn Văn Quá.vn Ống 35920705. Q. thanhlon gpccc@y ahoo. P Thạnh Lộc. 38916888. Q. P Tân MOBI Phòng Cháy Chữa Thới Nhất. Phòng Cháy37191842 Fax Thiết Bị 37191843 5B2 Quốc Lộ 1A.v n . P Tân Thới Nhất. 35920706 Fax 35920706 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ NAM Nguyễn Thị Lành 0903705422 Huang Yung Lung 0903706883 DNTN Khách Sạn Quang Kim Công ty Thuận Hiền 1 Lê Đức Thọ. Cháy GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Huỳnh ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 12 Quần ÁoSản Xuất & Bán Buôn 37159101.co m 12 37191842. 12. 12 WEBSITE (08)39972942 38440242 haohung www. P Thới An.vnn.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Thị Thanh 0903651046 MOBI 0903663117 Công ty Bửu Khang 778A Khu Phố 3. Q.Khu Phố 1. 12 Khách Sạn Công ty Tân Phạm Gia C9/5 Tổ 19. 12 Than-Bán Buôn 37171861 Fax 37172106 12 Chất Mài Mòn thuanhie (08)39490801 n@hcm. 12.Quốc Lộ Công ty Huỳnh Phương 1A.vn vxuan@h cm. 35920704. TNHH Than 12. 12.vn m phuchao @hcm.haoh cap@hc ungcap. Xuất Dịch Vụ Tôn Nữ Cẩm Lệ 0903666954 Công ty Thành Long TNHH Kỹ Thuật Điện & 88/2 Khu Phố 6.v 39490806 nn. P TNHH Tân Thới Hiệp. Q.co m GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Quang 0903681758 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Phạm Doãn Hùng 0903694238 Công ty Hào Hùng MOBI TNHH Sản Xuất & Thương Mại 29 Đường TA17. Vụ MOBI Công ty Nhựt Thịnh TNHH Liên Doanh 307(16/18) Phan Văn Hớn. Q. Q. Q. 12. P Tân Thới Hiệp.co m. P MOBI TNHH Thương Mại Sản Trung Mỹ Tây. P Đông Hưng Thuận.

Q.vn 35920920. Q. Q. 37195685. Xe-Nhà Phân 37164065 Fax Phối & Sản 37164063 Xuất 12 Cơ Khí-Nhà (08)38245878. 12. Động 39507345 39507249 baotoan @mail.Phan Văn Hớn. 12. Các Công Ty 62508353 GIÁM ĐỐC Hoàng Đăng NAM Sủng 0903771060 Công ty Khải Hữu MOBI TNHH Văn Phòng Phẩm 12 Văn Phòng Phẩm-Sản Xuất & Bán Buôn Nguyễn Tùng Chinh 30/2 Khu Phố 2.22045434. (08)38593611. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 12 Gạch Men. 0903723680 Cơ Sở Bảo Toàn Sản MOBI Xuất Thương Mại 18/46 Khu Phố 5. 12 GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Duẫn 0903766143 Công ty Thanh Duân MOBI TNHH Thương Mại & Sản Xuất Xây Dựng 5/13 Khu Phố 3.vn .com thepcam www. 12. 90/8 Khu Phố 5. P Tân Thới Hiệp. 12. 12. Q.vn n mfgroup2 000@hc m. P Thới An.Quốc Lộ 1A. 12 Vật Liệu Xây Dựng GIÁM ĐỐC NAM 0903767489 Công ty Nhân Hòa 274 Tô Ký. P Tân Chánh MOBI TNHH Thương Mại Ðầu Hiệp.Phan Văn Hớn. Thầu.vnn.2 Gạch Ốp Lát22419699 Sản Xuất & 38593612 Bán Buôn 12 Vỏ Xe/Lốp 37164066.tonke ep. 37190555 37195684. P Tân Thới Nhất. P Tân Chánh Hiệp. Gia 38277736 Công & Sản 38245878 Xuất haiyen20 05@vnn. 37171268 Fax 37171260 WEBSITE www. Buôn 39305819 Fax 37195237 GIÁM ĐỐC NAM CAM Huang 0903737500 Công ty Cẩm Nguyên MOBI TNHH TM & SX Thép GIÁM ĐỐC NAM Hồ Văn Thuý 0903754811 Công ty Lạc Phước MOBI TNHH Ván Ép & Thương Mại 1984 Quốc Lộ 1A.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ NỮ NỮ HỌ VÀ TÊN Trần Thị Liên Trần Lệ Hằng Nguyễn Thị Hải Nguyễn Ngọc NAM Thắng SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903715051 Công ty Hà Hải Minh MOBI TNHH Thương Mại 0903720663 Công ty Lập Tường 205 Hà Huy Giáp.fpt. 12. hcm.vi ettel. Ván Ép-Sản 37195355.thepc nguyen@ amnguyen. 0903722189 Công ty Đại Hải Yến MOBI TNHH 2094 Quốc Lộ 1A. Bảo Hộ Lao 39507345. Q. Q. 12. P Tân Thới Nhất. Q. 12. 12 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 154/1 Quốc Lộ 1A. P Thới An. vn 12 (08)39507345. 37190190 Fax Thép 35920000. P Tân Thới Hiệp. 12. Tư Và Phát Triển 12 Thương Mại.v com. Q. EMAIL 39786068 37171269. Q. Xuất & Bán 39330596. P MOBI TNHH Một Thành Viên Thạnh Lộc.

P Thạnh Lộc.Thuận MOBI DNTN Tân Nam Dương Kiều.v 39144127 ao. 12.ngq12@ www.vn Rau QuảBán Buôn 37112000. 37112001. Sản Xuất 12 In-Nhà In (08)54340070. Lô 1-2. P Hiệp Thành.Khu Phố 5.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Phùng Bùi Hoài NAM Ngọc GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Lê Thị Yến SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903801251 Khu Công Nghiệp Tân Công ty Sáng Tạo Công Thới Hiệp.anh@sun ar. 37178053 Fax 37176110 www.com.safa Sản Xuất 38554741 hcm.sangt n@hcm.vn nn. P Hiệp Thành. NAM Nguyễn Đình Đạt 0903803050 NỮ LĨNH VỰC KINH DOANH Công ty Quân Đạt MOBI TNHH Sản XuấtThương Mại GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Lô B1. GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC WEBSITE Công ty Tân Trường MOBI Thịnh TNHH Thương Mại Sản Xuất GIÁM ĐỐC NAM Tsan Phú Khen EMAIL 12 Nguyễn Thái NAM Thịnh GIÁM ĐỐC ĐIỆN THOẠI BÀN Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp.sunst May & Các (08)37191871 . Q. Lô MOBI Nghiệp Cổ Phần A10. 12. 12 0903801276 Công ty Minh Anh MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 12 Nguyễn Văn Ngọc sangtaoc (08)39144128 www.P MOBI Thương Mại Dịch Vụ Hiệp Thành.v nnews. GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Huyền ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 148/4 Hà Huy Giáp. Khối & 38661963 Xây Dựng 0903817015 DNTN Thuận Quang MOBI Sản Xuất Thương Mại 12 thuanqua Giày-Thiết Bị (08)38535090 . Q. 12.vn n. 54340071 54340072 NAM Bùi Minh Công NAM Cơ Điện 29/4/2 Cụm Công Nghiệp Quang Trung. Q. P Tân Thới Nhất.com Nghiệp quandat1 (08)37818806 www. Loại Máy Đi 37191869 star. 37112002. Khu F1. Q.benz opaint. 37176799.P Hiệp Thành.co.co. P Hiệp Thành.Đường D2.quan Cửa @hcm. 12 Kính-Kiến (08)38661962 Trúc. P MOBI Cổ Phần Văn Hóa Công Đông Hưng Thuận.com namduon g@unet.vnn. Nghệ 12.vn 37818802 datco. ma.kr www.sunst Kèm-Công arcs.kr. 12. Q. Q. Q.Hương Lộ 80. 12. QUẬN HUYỆN 12 NAM Jang Woo Je 0903802710 MOBI Công ty Sunstar Machinery-Vpđd DIA CHI 1/6 Trường Chinh.vn 0903813261 12 Sơn-Sản Xuất & Bán Buôn 0903814372 Công ty Mê Kông Việt Z735 Quốc Lộ 1A.com vn 0903819181 97/3D Khu Phố 5. Q.co m . 12. 38770226 38770815 0903821312 Công ty Mai Trân TNHH 146/33 Đường HT 37. 12. 12. Q. 37112003 Fax 37112002 hamupex @hcm.vn Máy Khâu/Máy www.com n. 12 Dép-Sản Xuất & Bán Buôn (08)37560735. P Tân Thới Nhất.

Thầu. Sản Xuất & 62550732 Fax Bán Buôn 62550733 EMAIL WEBSITE ltc_hcmci ty@yaho o.vn orchids@ vnn.com xuanson @fmail. Q. 37169299. Q.com .v (08)37601009. Q. 12. Máy L. P Nam TNHH Thạnh Xuân. 39975093 39974325 shillavn@ hcm. Q. QUẬN HUYỆN 12 12 LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)39241949.vn 38238320 vnn. Q. GIÁM ĐỐC Nguyễn Quang NAM Vinh 0903826550 MOBI Phong Lan Tân Xuân 79/3A Tân Thới Nhất 8. Công ty Shilla Bags Việt 162/2 Quốc Lộ 1A. 54086909. Nhận Hàng Hóa 0903835936 MOBI 0903837947 Công ty An Phú App MOBI TNHH Thương Mại & Sản Xuất GIÁM ĐỐC NỮ Mai Thị Kim Chung GIÁM ĐỐC NAM Trần Chí Thon GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Thành Công ty Phương Chí Tường TNHH 638/5B Khu Phồ 2.co group. 12. Q. Q. P Hiệp Thành. Ltd 1707 Quốc Lộ 1A. P Tân MOBI TNHH Thương Mại Dịch Thới Nhất.T.www.lomagroup.com (08)37520416. 12 Hoa Viên. 39975093. 37670017 anphu_a pp@yaho o. Xuất 39238968. 12. 37604183 anorchids. 37520609 37520609.vnn. Q. Dịch Vụ Vận 38626110 Chuyển 38626110 12 Nước Khoáng 12 Bao Bì-Vật Liệu CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI B464 Quốc Lộ 1A.vnn. P Tân Thới Nhất. 37169299 Fax 37169298 (08)39972242.C 12.Vườn Lài. 37169299.vn /aone 37169299. P An Phú Đông. P An Phú Đông.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NAM Lê Trương 0903822181 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Bùi Văn Từ 0903823580 Công ty Thanh Hằng MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Đồng Hồ 28/3 Lê Văn Khương. wpages. Cây CảnhCác Nhà Thầu GIÁM ĐỐC NAM Hsu Che Chia 0903827823 MOBI Saigon Ve Wong Co.com lanthanh hang@ya hoo.vn sgvewon www.vn lomahcm c@loma. 12 Gia Vị 12 Túi Xách Tay-Sản Xuất & Bán Buôn 12 Dệt-Các Công Ty 12 Giao Nhận & (08)38633626. Q. 12.. 110/2 Khu Phố 1. P Thạnh Xuân. 38771154 Đồng Hồ62550733. 12. Vụ Sản Xuất 0903835269 Công ty Long Mã TNHH 325/11A Quốc Lộ 1A. Cơ Khí-Nhà 39230540.vn. 39230786. www.com m chituong1 35371372 23@yaho o. 12. P MOBI Thương Mại & Giao An Phú Đông. vn dhc@hc m.yello (08)38257251 g@fmail. tanxuan_ 37600643 com.tanxu nn. 12. GIÁM ĐỐC NAM Shin Doo Duk 0903829021 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Phan Đức Chiến 0903833555 Công ty Đức Hoàng 8/2B Khu Phố 4. 12. P Công ty TNHH Chế Tạo Đông Hưng Thuận. Gia 39237599 Công & Sản 39237599.

P Tân Thới Hiệp.com fpt.vn GIÁM ĐỐC NAM Hồ Thị Thúy Loan 0903903752 Công ty Việt Thành MOBI TNHH Sản Xuất & Thương Mại 29 TTN8. 12. 12. 38532701 0903843867 MOBI 12 Khoáng Sản (08)22153117 39733818 NAM Vũ Quang Trung 0903867660 MOBI Cơ Sở Trung Tuyến 176/1 Khu Phố 2. 12. 38594306 38551382 ngocphu www. Q. Q.Lê Đức Thọ.c cm. P An MOBI TNHH Sản Xuất Phú Đông.Quốc Lộ 1A. Xưởng 12 170 Khu Phố 5. Q.Quốc Lộ TNHH Xây Dựng Kinh MOBI 1A. Q. 38608922 38608922 vtpacking @vnn.c m. MOBI Sản Xuất Thương Mại P Tân Thới Nhất. 12 Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38605345. Q. Q.22050339.v om n CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NAM Cao Văn Phú GIÁM ĐỐC NAM CHỦ CƠ SỞ Nguyễn Văn Long ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Hương Cảnh TNHH Công ty Thiên Hương Cổ Phần Thực Phẩm Công ty Ngọc Phước Cổ Phần May .truch ctrical@h aelectric. 12.vnn.vn om 37199647 . Doanh Phát Triển Nhà 12. P Tân Thới Hiệp.vn GIÁM ĐỐC Ninh Quang NAM Thành 0903901367 Công ty Vạn Đạt Thành 321 Quốc Lộ 1A. Các Công Ty 39781415 38653996 truchaele www.vn eel. Xây Dựng Điện 12 (08)39782814. 12 Nón/Mũ-Sản 37159078 Fax Xuất & Bán 37171507 Buôn GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Văn Kim 0903880703 Công ty Đại Lộc Cổ MOBI Phần Thiết Kế Xây Dựng 63/5 An Phú Đông 9.Khu Phố 2. Q.vn GIÁM ĐỐC Nguyễn Đình NAM Trung 0903905684 Công ty Trúc Hạ TNHH 170/1 Tân Thới Nhất 5.vn GIÁM ĐỐC NAM Trần Tiến Đức 0903903825 MOBI 155/10 Đường TA 28. P Tân Thới Nhất. 12 Lụa-In Lụa (08)38591032.nontr uyen@hc ungtuyen.vdtst @hcm.In Lụa DIA CHI QUẬN HUYỆN EMAIL WEBSITE nontrungt www. Q. Điện Lực39782813. 12. 12. P Thới An. Cầu Đường. 37626224 37624716 kinhdoan hth@hcm .vnn.ngoc oc@hcm.com n.P Tân Thới Nhất. Q.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 0903839726 Công ty Cao Phú Thịnh 170 Khu Phố 5. Thương Mại Thép 12 Thép 37196333. 37196339 Fax 37196340 vandatth anh321 www. phuoc.vnn. Xây Dựng 37507730 38662960. 38561638. P Tân Thới Nhất.Khu Phố 1. 12. 12. 12 Mì & Mì Ăn Liền (08)38774049. P An Phú Đông. (08)38646329. 12 Xây Dựng Dân Dụng GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Hà 0903901091 MOBI 1 Khu Phố 2.

Q. 12 (08)39701134. 12.mtmc mtm@hc ompanym.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Bạch Văn Dũng NỮ Trần Châu Bửu SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 0903907158 MOBI Công ty M. 12. Công & Sản 54041373 Xuất 54041372 Khu Phố 2. Mại GIÁM ĐỐC NAM Trần Quang Huy 0903919331 MOBI 94 Khu Phố 3.vn Xuất GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Văn Ân 0903912913 Công ty Dương Linh TNHH Thương Mại & 1534 Quốc Lộ 1A. Q. 39491232 39490800 37191524. May Mặc39707073 Các Công Ty 39701134 12 Thép 22451461 Fax 37199640 duonglinh www. Thầu. 12 Vận Tải-Đại 38919079 Fax Lý 37160660 12 Cơ Khí-Nhà ckThầu.com nh. 12. 12. 37191525 Fax 37191524 . Cn GIÁM ĐỐC NAM Lý Anh Dũng 0903914083 MOBI Công ty M.vn GIÁM ĐỐC NAM Trần Thanh Hà 0903918936 DNTN Nghĩa Phát Cơ 170 Quốc Lộ 1A. Q. Q. 12 Đóng GóiMáy Móc (08)38427119.vn GIÁM ĐỐC Huỳnh Thanh NAM Liêm 0903929070 Công ty Sáng Tạo TNHH Sản Xuất MOBI Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Bao Bì 347/92-94 Khu Phố 5.K TNHH GIÁM ĐỐC NAM Đinh Hoàng Mỹ 0903916414 MOBI HTX Hoàn Mỹ Vận Tải & Du Lịch QUẬN HUYỆN www. Gia (08)39434671 nghiapha Công & Sản 39434674 t@vnn. 12 (08)54041373. 12.T. P Tân MOBI Sản Xuất Công Nghiệp. Thương Mại Dịch Vụ 12. 12.Thới Hiệp.M TNHH 0903911563 MOBI DNTN Bảo Ngọc May Mặc Thương Mại DIA CHI LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 1247 Quốc Lộ 1A.Phan Văn Hớn. Q. P Thạnh Xuân. 12. 12 Ắc Qui-Pin Khô GIÁM ĐỐC NAM Lê Tử Kỳ 0903928761 MOBI Công ty Đan Phương TNHH 13/9C Khu Phố 5. Gia 54041373.com Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp.vn vn. P Thạnh Lộc. Khu C1. 12 Điện-Bộ Chuyển Mạch (08)38444662 mdk@hc m.D.vn 62837966 Buôn n. P Hiệp Thành.com bntoyworl d@hcm. Q. Q.v nn. P Tân Thới Nhất. Q. P Tân Thới Nhất. 12 Dệt Kim-Sản letukynf (08)38970139 Xuất & Bán @hcm. Lô 7-8. 12.Hà Huy Công ty Vĩnh Đạt TNHH Giáp. P Tân MOBI Khí Xây Dựng Thương Thới Nhất.vn 144/1 Quốc Lộ 1A.duon @duongli glinh.Phan Văn Hớn. P An Phú Đông. Cơ Khí-Nhà 54041373.vnn.P Hiệp Thành.vnn. Q.

12. 12. Q.vn 37268542 n.Quốc Lộ 1A. 12. P MOBI TNHH Vận Tải Thương Thạnh Xuân.com 12 38919529. 12 Dệt Kim-Sản rangdong (08)38418996 Xuất & Bán co@hcm. 12 Xây DựngThầu Tổng Hợp GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thị Liên 0903962617 MOBI DNTN Phương Nam Vật Liệu Xây Dựng 155/1 Khu Phố 1. 38911811 adongco (08)37268541 @hcm. 12 Khuôn Mẫu (08)38482730 quangph u@hcm. P Đông Hưng Thuận. Dựng 12. Q.vn 0903973379 Công ty Á Đông TNHH 33A/5 Nguyễn Ảnh Thủ. 12. 12 Xây DựngThầu Tổng Hợp 38911933 Fax 37157876 0903939406 Công ty Quang Phú 19/5 Khu Phố 2. May Mặc54022577 Các Công Ty 54022589 205/2A Khu Phố 2. Vận Tải-Đại 37169775 Fax Lý 62953874 Cơ Sở Huy Hòa May Mặc GIÁM ĐỐC NAM Lý Thanh Thuận GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Bùi Văn Đi 0903944018 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Đinh Trọng Tường 0903957439 Công ty Mỹ Tường 73 Tô Ngọc Vân.vn 12 Xây Dựng Dân Dụng 38833661 Fax 37190111 namchau co@yaho o. P Thạnh Xuân.vn WEBSITE . Q. Mại & Dịch vụ GIÁM ĐỐC NAM Lâm Quân Minh Vương 0903961594 MOBI 79/7B Khu Phố 2.v nn. Q. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Vũ Tiến Phát HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903930502 MOBI 0903933818 Công ty Đức Thuận TNHH Xây Dựng MOBI Thương Mại Đầu Tư Kinh Doanh Nhà ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 41CBis Quốc Lộ 1A. 38418997 Buôn fpt. Q. 12. 12 Vật Liệu Xây 37169573 Fax Dựng 37169573 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0903965168 Công ty Rạng Đông MOBI TNHH Dệt Len Xuất Khẩu 13/2 Phan Văn Hớn. P Tân Thới Hiệp. 12 (08)54022588. P DNTN Hiệp Thành Xây Đông Hưng Thuận. 12 Bếp-Trang Thiết Bị Chuyên Dụng GIÁM ĐỐC Khương Việt Hùng Trương Quang NAM Tuấn Công ty Năm Châu TNHH Xây Dựng 34/3B Trường Chinh. 12. MOBI CN Dịch Vụ P Hiệp Thành. Xuất Q. P Tân Thới Nhất. P Hiệp Thành. 12. 12. Q. P Tân Thới Nhất.Nguyễn MOBI TNHH Thương Mại Sản Ảnh Thủ. Q.

Tô Ký. 12. ĐIỆN THOẠI BÀN (08)35101511 35101510 GIÁM ĐỐC NAM Hà GIÁM ĐỐC Nguyễn Thành NAM Thống 0906337634 60/105 Đường Tân Công ty Tân Quãng Chánh Hiệp 10. 12 Ốc. 38108647 62936065 37160569. Q. Q. P Tân Chánh Hiệp. P Trung MOBI TNHH Thương Mại Dịch Mỹ Tây. Khu Công Viên Phầm Công ty Đông Phương Mềm Quang Trung. Q. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Phi Long 0903980431 MOBI DNTN Khách Sạn Phi Vũ GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Cao Thị Hồng Phượng LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 31/1 Quốc Lộ 1A. com WEBSITE . 12. 38577765. Vít. GIÁM ĐỐC NAM Đinh Quang Thế 0907533451 MOBI 0908003938 Công ty Đại Bách Hợp MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 71C Khu Phố 3.Quốc Lộ 1A. P Tân Thới Nhất. (08)38122481 Cho Thuê 38463585 GIÁM ĐỐC NỮ Hồ Hải Luân DNTN Khách Sạn Khánh Sơn GIÁM ĐỐC NAM Bùi Đình Phận 0908077999 Công ty Thiên Trường MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Lê Minh Dũng 0908083535 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Đức Toàn 0908104465 Công ty T35 TNHH Thương Mại Dịch Vụ 1A Tổ 46.Khu Phố MOBI Long TNHH Một Thành 3. 12. Q. 12 Khách Sạn 0903999350 Công ty Cao Hồng 9 Quốc Lộ 22. Bù Loong 11A Khu Phố 7. Lô MOBI TNHH Thương Mại Dịch 27. P Tân Chánh Vụ Hiệp. 12 Thép-Nhà Thép Tiền Chế 186 Trường Chinh. 12. 12. 12.37181500 Fax Các Công Ty 37181164 0904483168 Công ty Hà Trung TNHH Sản Xuất MOBI Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu 12 Giấy-Các Sản Phẩm (08)39608151 39608151 12 Băng Keo (08)38534652. Q. 12 38832453. P Đông Hưng Thuận. Vụ Tư Vấn Đầu Tư-Cn 12 Thương Mại. 12.Khu 2. 12. P Tân Thới Hiệp. 38592371 Fax 38592371 22159934. P Đông Hưng Thuận. P Thạnh Lộc. Q. 39553286. EMAIL ivylangua geschool @yahoo. Q.Hà Huy Giáp. P Trung Mỹ Tây. 38554929 38570677 12 Khách Sạn (08)38101221. Phòng Cháy39894684 Fax Thiết Bị 54366202 12 Căn Hộ Bán. 22159943 Fax 38835713 56/5B Khu Phố 6. Q. Viên Thương Mại 12.

com. Q. 12. 35920447 Fax 38833501 livico001 www. 38833501. 0908172205 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Livico TNHH Một Thành Viên DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 12 Nệm/ĐệmSản Xuất & Bán Buôn khanghyf (08)35532642 . Q. Trang Thiết 37159215 Fax Bị 37159232 GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Tín 0908345113 Công ty ICE TNHH Tư MOBI Vấn Công Nghệ Điện Tử A28 Tô Ký. 12.Quốc Lộ 1A. 12. @vnn.vn Trọn Gói GIÁM ĐỐC NAM Đào Trọng Liên WEBSITE . 12.vn Phần Mềm & 38300677 n. Q. 12 Quần ÁoSản Xuất & Bán Buôn 38827589. Q. P Tân Thới Hiệp. 12 Văn Phòng.vn www. 12 Điện Tử-Các (08)62590054 Linh Kiện 62590047 0908356888 Công ty Mai Bình Trân MOBI TNHH Dệt May 3/3 Trường Chinh. 12 Máy Vi Tínhdtsofthcm Phát Triển (08)38359533 @hcm. P Tân Thới Nhất. 12 Giày-Thiết Bị (08)37655080 Sản Xuất 37655079 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Xuân Mai 0908439643 Công ty Hoàng Mai MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại May Mặc 2/1 Khu Phố 2.Công MOBI ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học 6C Khu Phố 1. 12. P Thạnh Lộc.Lê Thị Riêng. Q.Hà Huy Cơ Sở Khang Hy Nệm MOBI Giáp. P Thạnh Lộc. com 251A Khu Phố 3.vn com.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Đình NAM Hòa Thảo CHỦ TỊCH HĐQT NỮ HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thị Nhuận SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0908167110 137 Khu Phố 3B. 12. P Tân Thới Nhất.livico. P Tân Chánh Hiệp.Trường Chinh.icevn . May Mặc36114467 Các Công Ty 38552200 0908441693 Công ty TNHH Phát MOBI Triển & Chuyển Giao Phần Mềm-Cn 9-C6 Khu 3. Q. 12 (08)38213909. P Thới An. 12 Ô Tô-Nhà Sản Xuất & Lắp Ráp 37177243 Fax 37177243 GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Văn Sáng 0908200345 Công ty Quốc Bình MOBI TNHH May Mặc Dịch Vụ Thương Mại 371/59/4 Khu 4. 12. May Mặc39144662 Các Công Ty 38215539 GIÁM ĐỐC NAM Lê Quốc Cường 0908207557 Tân Minh Hiếu . Salon 12. P Tân Chánh Hiệp. Q.com GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Thị Tuyết Mai GIÁM ĐỐC NỮ Bùi Thị Lan Hương 0908436115 Công ty Quân Chí MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 107B Đường TTH 20.urniture 382581149 @yahoo. Q. 12. 12 (08)38550915.37159233.P Tân Thới Hiệp.vn maibinhtr an@yaho o. Q.

12.pape papercon rconevn. P Thới An.P Đông & Xây Dựng 27 Hưng Thuận. Q. P Tân Nghệ Điện Tử Viễn Chánh Hiệp. Gia 38846653 Fax Công & Sản 39317950 Xuất haidaiphu vn@yaho o. Ăng Ten 12. Q. 12 Nước Khoáng 35920601. 12. GIÁM ĐỐC NAM Vũ Văn Bổn 0908844666 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Vương Đình Chương 0908884929 DNTN Nguyễn Vương MOBI Sản Xuất & Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Lê Hoàng Lộc 0909024851 MOBI 0909296297 Công ty Quốc Tế Đông 52/32T Khu Phố Dương TNHH Công MOBI 4.info@sin 39624471 gtra. 38846653 Fax 39317950 12 Cơ Khí-Nhà (08)35260655. Q. Q. P Tân Chánh TNHH Hiệp. 12 Ăng Ten (08)35260655. Q. 12 Hóa Chất (08)22439663 MOBI Công ty Sinh Ngân Tra 260 Tô Ký.vn 162/25/1 Tân Thới Nhất 8. 62939876 Fax 62939878 27mec@ vnn.co evn. Q.com 12 Lọc-Không Khí. 12. Sản Xuất Thương Mại P Hiệp Thành. Công ty TNHH Lê Lance ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE firstchem vn@yaho o. Thông GIÁM ĐỐC NAM Vũ Văn Thức LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty TNHH Cơ Điện 36 Thủy Cục. Gas. Q. 12 Dệt-Sợi (08)39732274. Cung Ứng 38446522 Fax Thiết Bị 38447837 12 (08)38984945. 12. P Cửa Hàng Quang Hùng Đông Hưng Thuận. 39732272 Fax 39732274 0908834266 MOBI 62A Nguyễn Văn Quá. 35920104 Fax 35920568 1071/14 Quốc Lộ 1A.Đường 5. P Thới An. 12. Chất Lỏng (08)62939877. 12 Cầu Đường.com 0908806359 MOBI Công ty Điệp Vũ TNHH 500/44 Nguyễn Ảnh Thủ.com m lancehl20 01@yaho o. P Tân Thới Nhất. Q. 12. 12. 12. Q. Điện Tử-Các 62826667 Fax Linh Kiện 62826667 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đình Hải 0908837866 Công ty Hải Minh TNHH 158 Tân Thới Nhất 13. Thầu.P MOBI Cơ Khí Điện Tân Thới Nhất.com .CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hoàng Vĩnh Hòa 0908578880 MOBI Công ty Toàn Cầu TNHH Hóa Chất GIÁM ĐỐC NAM Derek Le 0908662101 GIÁM ĐỐC NAM Tăng Tuấn Vũ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Chí Hùng QUẬN HUYỆN 18/1E Khu Phố 1.com diepvu@ www.(08)38447768. 12 Băng Chuyền Tải (08)39624483 .

net. Q. Q. 12. 37170950 EMAIL WEBSITE www. Q. 12. Khu Phố 3.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Hiền 0909327284 MOBI Công ty TNHH SX-TM. P Thới DV Lê Trường Thịnh An.91 Đường TA21.com ghuy. 12 Du Lịch-Đại Lý 22157246. vn doan@vc raft. P Trung Mỹ Tây. 12. 12. Q.Tân Thới Nhất 8. 12 Khăn. 12. 12.vcraft sales@vc . www.tanlo g@tanlon nghuy.vnn. Q. 12 Băng Keo (08)54367043. P Tân Thới Nhất.com GIÁM ĐỐC NAM 12 Thương Mại. P Đông Hưng L Sản Xuất Thương Mại Thuận. 37180483. 12. P Tân Chánh Hiệp.net .Khu Phố 4. VảiSản Xuất & Bán Buôn 62590054 62590047 Công ty Tân Cương VIETTE TNHH Sản Xuất & L Thương Mại 12 Bao Bì-Sản Xuất & Bán Buôn 37163601 38919498 621/16/29 Tô Ký. May Mặc38332690. 12 Khuôn Mẫu (08)54311697 kingeros @vnn. P Chế Tạo Chính Xác Tân Thới Nhất. 12 Xây Dựng Dân Dụng GIÁM ĐỐC NAM Đặng Văn Hiếu 0982161517 GIÁM ĐỐC Đoàn Nguyễn NAM Bảo Khoa Công ty Đô Pha Mi Cổ VIETTE Phần Xuất Nhập Khẩu 0982232275 L Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch GIÁM ĐỐC NAM Trương Quốc Lộc DIA CHI 0982390190 VIETTE Công ty Toàn Thành L Lộc Cổ Phần 42 Hà Huy Giáp.P Hiệp Thành.vn GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Hảo 0909875252 MOBI Công ty Tân Long Huy TNHH Cơ Khí 12 Băng Chuyền Tải (08)38345466. Q. 12.co m tridaco@ hcm.Quốc Lộ 1A. DNTN Minh Nhật Sản 276/4B Tổ 6. Q. 39273422 Fax 39372422 khachhan www. 62575739 37180483 49N Đường HT 05. Các Công Ty 37175383 Fax 38321155 Nguyễn Ngọc Quang 0909990237 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Vân Anh 0909999166 Chiêu GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Ngọc Bích Trâm ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 215 Tổ 59. 39912086 Fax 54367043 GIÁM ĐỐC NAM Luo Mei Yuh 0909555963 MOBI Công ty Kim Côn TNHH 307 Phan Văn Hớn. P Tân Vụ Chánh Hiệp. Q.38916926 Fax Các Công Ty 62550539 12 (08)38321155. 12.net raft. Công ty Trí Đạt TNHH MOBI May 44/1 Khu Phố 5. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 0979897944 Công ty Sao Đông 464/27 Nguyễn Văn VIETTE TNHH Một Thành Viên Quá. Q. P Thạnh Lộc. Khu Phố MOBI Xuất Thương Mại Dịch 1.letruo ngthinh.

Quốc Lộ VIETTE Hoàng TNHH Cơ Khí 1A. P Đông Hưng Thuận. 12. Q. Q.Lê Văn VIETTE Công ty Vogelsitze Việt Khương.vn mtscbinhl ap@vnn. Q. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 12 Cách Nhiệt 54364456 Nóng Lạnh54369996 Vật Liệu Đinh Thị Lụa 0983028560 105/2 KP 5.vn polytech @hcm. L Dịch Vụ Xây Dựng 12. Công ty Bình Lập TNHH 248/31A1 Khu Phố 3. 12 Gỗ Xuất Khẩu GIÁM ĐỐC Nguyễn Quang NAM Thảo 12 Cơ Khí-Nhà Thầu. Thầu. Dịch Vụ EMAIL WEBSITE nghiatien eng@sai gonnet. 12.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Lê Ánh Viên SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Nghĩa Tiến VIETTE 0982905943 TNHH Sản Xuất L Thương Mại Dịch Vụ DIA CHI 64/3 Đường ĐHT 21. 22055459 Fax 37150871 NAM Lý Hứa Bình DNTN Bình An Xây VIETTE 0983980780 Dựng Cơ Khí Thương L Mại GIÁM ĐỐC NAM Trần Xuân Tín VIETTE 41/4G Khu Phố 3. vn huabinh @hcm. Q. 12 Đóng GóiMáy Móc 22136720 Fax 62561055 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Thuận 0983334345 VIETTE Công ty Hưng Thuận L Cổ Phần 12 May Mặc37180665 Các Công Ty 62558976 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Chí Bình 0983769179 12 Xây Dựng Dân Dụng 12 Cơ Khí-Nhà 37150073. 37150871. P Hiệp Thành.P Hiệp Thành. P VIETTE Cơ Khí Thương Mại Đông Hưng Thuận.co vietnam.vogel evn@vog sitzeelsitzevietnam.vn . L Nam Cổ Phần Ghế Q. Công ty Nhà Việt TNHH VIETTE 614 Hà Huy Giáp.com. 12. L Đóng Gói 12.v n vogelsitz www. Q.vn n. Q. 12.vn n.Khu Phố 1. P 0988536002 Xây Dựng Thương Mại L Thạnh Lộc. Gia 37162940 Công & Sản 37162940 Xuất GIÁM ĐỐC Nguyễn Thụy Hoan 0988201177 77/3 Khu Phố 2. P Trung Mỹ Tây. Khu L Sản Xuất Thương Mại D1. 12. 12. Q. Lô 4. 12. 12 Ghế-Sản Xuất & Bán Buôn 38802540 37176369 NAM Nguyễn Trung Minh 0983033770 Công ty Aupack-Thuận 2959 Khu Phố 5. Q. 12 Xây DựngCung Cấp Trang Thiết Bị GIÁM ĐỐC NAM Khu Công Nghiệp Tân VIETTE Công ty Polytech TNHH Thới Hiệp. P Tân Thới Nhất. P Đông Hưng Thuận.c m om aupack@ www. P Tân 0987216542 Công ty Thịnh Ân TNHH L Thới Hiệp.aupa vnn.vn ck. Gia 22155385 Công & Sản 37150073 Xuất 37172781 Fax 62507066 37170902 37175881 GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC 7B/29A Khu Phố 3.

vn n Công ty Đoàn Tuấn 282 Đông Hưng Thuận VINA TNHH Thương Mại Dịch 2.inoxt oanthang. Nhựa. 12 Chống SétThiết Bị Chống Sét (08)38245406. 12. Q. 12. 38245408 Fax 38297731 info@anp www.c om GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Long 0913621504 Công ty Hoàng Long 46/7A Khu Phố VINA TNHH Thương Mại Dịch 4. . Tre. 12. P Đông Vụ Điện Tử Tin Học Hưng Thuận. Q. NAM GIÁM ĐỐC DIA CHI VIETTE Công ty Inox Toàn L Thắng TNHH-Vpđd 2301/1A Quốc Lộ 1.anph hucco.com m 0913246148 Công ty Kuo Hsing 58/41E Khu 4. P Vụ Tổng Hợp Hiệp Thành. www. Lá 38115240 Fax 38118565 GIÁM ĐỐC NAM Ðỗ Duy Lương 0913666246 Công ty Ðức Minh 311 An Phú Đông. . Gia (08)39555185 Công & Sản Xuất Công ty Nam Thịnh Cổ 90 Tân Thới Nhất 21.v .com. 12 Nông Sản 12 Cơ Khí-Nhà Thầu. 12 Điện-Dụng (08)39973540 Cụ & Thiết Bị Fax 38443711 contact@ www.v.com. Q.Khu VINA TNHH Nông Sản Và Phố 1.Khu Phố 4. Xuất 12 Mỹ PhẩmSản Xuất & Bán Buôn (08)38376410. 12. Q. Mây. 12 Viễn Thông. 12. . 12. Q. Công Nghệ Thực Phẩm Q. P An Phú Đông. P An Phú Đông. 12 (08)38114227. 12.P Phần Điện Tự Động Tân Thới Nhất.com. 0988730378 NỮ LĨNH VỰC KINH DOANH 12 Nguyễn Mạnh Tường GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN Bồn ChứaSợi Thủy 37199296 Tinh.namt namthinh hinh.v.vn 37199872 Fax 37199871 . Q.vnn. P Hiệp Thành. 39203559. Q. 38368790. P Công ty An Phúc TNHH Đông Hưng Thuận.vn GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Văn Tấn GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Đoàn Quốc Tuấn 0913711349 Nguyễn Quốc cường 0913676315 VINA DNTN Huỳnh Văn Tấn 0913704402 VINA 192 Hà Huy Giáp.Nguyễn Ảnh Thủ. P Tân VINA TNHH Thương Mại Sản Chánh Hiệp.vn 012 Nguyễn Văn Quá. P Thạnh Lộc. Thiết Bị Điện 12. ct_hoangl ong@hc m.37150576 Fax Dịch Vụ 37150576 doantuan 2004@vn n. 37199295 Kim Loại. 12. 39203560 Fax 39203793 GIÁM ĐỐC NỮ Đinh Thị Thu Nga Công ty Song Ngọc VIETTE 0989607096 TNHH Xây Dựng L Thương Mại GIÁM ĐỐC NỮ Dương Thị Thu Hằng 0913148783 VINA Nguyễn Thị Nga ĐIỆN THOẠI BÀN 45H Nguyễn Ảnh Thủ.co ucco. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC EMAIL WEBSITE 12 Cửa 62552023 62552023 swindow _songng oc@yaho o.

12. P VINA TNHH Vận Tải Thương Đông Hưng Thuận.vnn. 2/2 Khu Phố 5. P Đông Hưng Thuận.daiho @daihon ngson.co vn m GIÁM ĐỐC NAM Khưu Đức Thuận 0913714696 Công ty Hán Đỉnh VINA TNHH Sản Xuất & Gia Công Điện GIÁM ĐỐC NAM Dương Chí Hiếu 0913723711 Công ty Thiện Nhân 19/6A Khu Phố 4. Xuất 12. P Đông Hưng Thuận.Nguyễn Văn Quá.Hà Huy VINA TNHH Thương Mại Dịch Giáp. 12 Công Nghiệp-Cung (08)54050721 Cấp Trang Fax 54050724 Thiết Bị B167A Khu Phố 3. Q. P Tân Chánh Hiệp. P Thạnh Xuân.vn net 0913801381 VINA 12 Gỗ-Đồ Gỗ Dân Dụng (08)37560735. dovato20 01@yaho o.Khu Phố 4. 62695785.ame. Q. Q.Trường Chinh. Vụ 12. 12 Trà/Chè 37169082. Q. P Đông Hưng Thuận. 12. 62695786 Fax 62695784 861 Khu Phố 1.com 0913825823 Công ty Đại Thành 158 Khu Phố 3A.vn .CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Đỗ Hữu Triệu SỐ DI ĐỘNG 0913711967 MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN DNTN Á Châu Máy & VINA Thiết Bị 55/11B Tổ 55. vnn.Quốc Lộ 1A. uongboiler. Q.thaid m@hcm. TNHH 12. 37169082 Fax 37169080 12 Thun-Sản Phẩm 35924393 Fax 35924392 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Huỳnh Thị Hồng Thủy NAM Đoàn Văn Toàn NAM Vũ Văn Vượng 70/6C Nguyễn Văn Quá. P Thạnh Lộc. Q. 38770226 Fax 38770815 hongthuy www. 12 Bao Bì-Vật Liệu (08)37516854. 12. Mại Dịch Vụ 12. 12 Vận Tải-Đại 37151290 Fax Lý 37155777 GIÁM ĐỐC NAM Lê Thiện Cảm 0913726225 Công ty Kinh Luân VINA TNHH Sản Xuất & Thương Mại Cơ Khí 12 Nồi Hơi-Nhà 37150287 Fax Phân Phối & 38916123 Sản Xuất lethienca www. Q. P Trung Mỹ Tây.com gson. TỔNG GIÁM ĐỐC NAM Wu Wood Ming 0913865515 Công ty Tân Nam Bắc VINA TNHH Chế Biến Trà GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Chiến 0913878687 Công ty Đạt Đức Thành 44 Đông Hưng Thuận. gmail.Quốc Lộ Công ty Đại Hồng Sơn 1A. 37169082.com nnst@hc m. Q. 12. 12. 12 Kim Khí Điện Máy-Sản (08)39745168 Xuất & Bán Fax 39745169 Buôn 0913853456 Công ty Thịnh Vượng VINA TNHH Sản Xuất Thương Mại 177/2 Khu Phố 6. 12 Điện-Dịch Vụ (08)38647362 & Sửa Chữa Fax 38647362 Thiết Bị Điện EMAIL WEBSITE amepte@ www. Q. P VINA TNHH Thương Mại Sản Đông Hưng Thuận.

12 Mây Tre-Sản Xuất & Bán (08)39560946 Buôn Sản Fax 39560947 Phẩm Hồ Thu Trang 0913928867 Công ty Hạ Phong VINA TNHH Sản Xuất Thương Mại Lô I14.c com. Q.com nn. P Tân Thới Nhất. Q. fpt. Mại Đèn & Thiết Bị Điện 12 Đèn Huỳnh Quang-Dụng (08)37711368 Cụ & Thiết Bị 0913977872 Công ty Minh Hiền VINA T. Q.raova @yahoo. P VINA Phần Sản Xuất Thương Thới An. 12 Máy Vi Tính Cá Nhân(08)38606882 Nhà Fax 62679527 Buôn/Đại Lý Phần Cứng GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Thắng GIÁM ĐỐC Nguyễn Tiến NAM Dũng GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Cao NAM Minh GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Trọng Dương NAM Mai Hoàng Anh WEBSITE (08)38968436.C TNHH 8/9F1 Phan Văn Hớn.nhas hue@nh angvn.vn . Du Lịch 12.Ấp VINA TNHH Sản Xuất3. 0913915786 DNTN Cường Lợi Cơ VINA Khí & Xây Dựng 46/5/10 Khu Phố 2. 12. P Tân Thới Nhất. Q. tmuaban. 12. com minhkiofa www.Tân Thới Nhất 5. Q.com com haphong www. 12 Kim Khí Điện Máy-Sản (08)38487466 Xuất & Bán Buôn 0917185625 VINA 359 Khu Phố 3. P Hiệp Thành.vn 12 Cơ Khí-Nhà (08)36670906. 12. Vụ Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Hoàng NAM Chương HỌ VÀ TÊN MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 12 www. Gia 38777906 Fax Công & Sản 36670906 Xuất 0913909800 Công ty Mai Xuân VINA TNHH Thương Mại & Sản Xuất 95/16 Khu Phố 2.P Đông Hưng Thuận. 12.M. Q. Thầu. P An Phú Đông.Quốc Lộ HTX Vạn Thịnh Vận Tải 1A. Q. Q.com asangvn.com hoo.vn om. 12.tiend ompany ungcompa @yahoo. Đường B1. 38968437.c om.haph coltd@ya ongco.tgppl tgpco@v astics. 12 Bao Bì-Vật Liệu Thái Phạm Văn Huệ 0913936769 Công ty Nhà Sáng Cổ 1360 Quốc Lộ 1A.vn 12 Phân BónSản Xuất & Bán Buôn 35894930. 38968438 Fax 38968574 0913890592 NAM Mai Xuân Trúc EMAIL Bao Bì-Vật Liệu Công ty Thiên Gia Phúc 2640/3B Quốc Lộ 1A. Thương Mại 12. P Đông Hưng Thuận. 62560530 Fax 62560529 maixuanc o02@hcm. P An Phú Đông.com info@nha sangvn.vn . GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC SỐ DI ĐỘNG (08)38106516 37196144 tiendungc www. 12 Ô Tô-Các Nhà Buôn Xe Cũ 0918028045 Công ty Tân Hoàng An 23/10 Đông Hưng Thuận VINA TNHH Thương Mại Dịch 5. 12. www. ny.P Tân Thới Hiệp. 12. 0913926296 Công ty Tiến Dũng VINA TNHH Sản Xuất Thương Mại 1/42 Nguyễn Văn Quá. Khu Dân Cư Tân Thới Hiệp.

vn ltnghia@t hprint. NAM Lý Hồng Phước 0918804040 VINA 0919307836 (08)39692424 WEBSITE www. t. 12.vn. onkenny@d line. P Tân Thới Nhất. 12. P Tân Thới Nhất. P An Phú Đông.com. 12 Gỗ-Cung (08)54314293. LĨNH VỰC KINH DOANH 12 NAM Kenny Phạm NAM Đặng Chí Công 1275/5B Khu Phố 2. Q. GIÁM ĐỐC Nguyễn Tăng NAM Mạnh GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Xuân Trí 0918414499 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VINA Công ty Hải Trí TNHH Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất 12 37160266. Q.drag line.vn. Xe Buýt.03. QUẬN HUYỆN 286 Phan Văn Hớn. 38622926 Fax 38634987 thaigiatru ngtq@vn n.Hà Huy Giáp.com ragonline. 12. Số 22 P Thạnh Lộc. GIÁM ĐỐC EMAIL 12 Cửa Hàng Hồng Hoa Vật Liệu Xây Dựng VINA Công ty Dragon Line-Cn NAM Lâm Tuấn Nghĩa 0909087656 16/17 Phan Văn Hớn. 12. P VINA Thép Tân Thới Nhất. Q. Q.com 35923980 (08)38561735 ttfurniture co@yaho o. P Hòa Thạnh.vn . sales@th www. PhúHuỳnh Tân Phú.Huỳnh Thiện Ốc Khang Mực In Lộc. Q. ĐIỆN THOẠI BÀN Gốm-Các Sản Phẩm 0918792750 GIÁM ĐỐC 3C6 Khu Phố 3. P Thạnh Lộc. P Thạnh Lộc. Xe 37161468 Fax Đò-Cho Thuê 37161469 12 Dép-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38632933. 12.com 12 Thép 37192414 Fax 37192415 12 Vật Liệu Xây Dựng Công ty Trung Thành TNHH Sản Xuất VINA Thương Mại & Trang Trí Nội Thất 154/4 Hà Huy Giáp.vn 12 Thép 35923792 Fax 37191123 tonthepp hucuong @hotmail .phuc duc. GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC DIA CHI info@dra gonwww.com info@thpr int. Q. 12. GIÁM ĐỐC NỮ Chu Thị Tú Anh 0918130496 VINA DNTN Thái Gia 0918179618 DNTN Phú Cường Tôn 119/4 Trường Chinh.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thanh Dũ 0918112117 VINA Công ty Phúc Đức TNHH Địa Ốc-Xưởng GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Trường An 0918114956 VINA HTX Vận Tải & Du Lịch Kiosque 5. 12.com 35371369 1/17 Trường Chinh. Q. 12. Cấp Gỗ 37583176 Fax Thành Phẩm 37583176 Công ty Thiên Hỏa MOBI TNHH Phòng 1. Q. P Đông Hưng Thuận. 67 Cao Ốc 03 67 Cao Khang Phú.thprin print. Q.

P 5. 37400972. Tòa 2A Tầng2 Nhà E.Vtec Hợp Tác Kinh Doanh 10)Đường (08)39270403.vn customer care@vn. 37403976 Fax 54021039 info@advina. Chung Cư Hà Kiều. Tầng6. Q.12. ETown 3 Dịch Vụ 38127759 242 (Ttâm Văn Hóa Q. (08)35265990 www. Thiết Bị.10.schn schneider eiderelectric. 3 Tháng 2 Câu Lạc Bộ 39271599 Q10 38346495 Phòng 8.clipsa n. Q.D ViNa TNHH Phòng 2.Đường 3 Tháng 2.com erelectric.tando 0902731113 MOBI 0903837429 Phòng E. Tòa 10 Tầng2 (08)38485198.veoli am@veol awatersyst iawater. 364 Cộng Tòa Nhà 22172642 Electric Việt Nam-Vpdd Các Công Ty Hòa.14. ETown 3 (08)37400974. Tòa 10 Tầng6 Nước-Vật 38127757.c m. Sdn Bhd-Vpđd Phòng 6.c ems.10.c om tdqsy@ta www.10 Đường D3. Thương Mại Q. 364 Cộng Tòa Nhà Tư. 39815487. 364 Cộng Tòa Nhà Thiết Bị Hòa. P Tân Tạo. Gò Vấp. Town. 10. A1. 3.Tra nDung@v www. Q. P 12. Công ty Clipsal . www. Tầng8. Công ty Schneider Điện LựcNhà E.adphong@ 35265991 vina.Đường 13. Tân Bình.com advina.com .vn . Nhà E. Q. Town.com om Quan P 0913696886 C1/9Q Kho A5. Q.schneid l. Q. 364 Cộng Tòa Nhà Cân Hòa.vn om vws. Xây DựngD3 P 25 Tư Vấn Xây Dựng Điện Bình Thạnh. ETown 3 38485370 Công ty Veolia Water MOBI Systems South Asia. MOBI CLB Sao Đêm Khiêu Vũ 10).06 Lô A.c Thanh Các Công Ty 38483992 ang. P 25.Quốc DNTN Đông Hữu Sản VINA Lộ 1A. Tân Bình.com. 39812943 39815035 10 Đường Công ty Sài Gòn TNHH 0. 40 Bà DNTN Tân Đông Quang MOBI Huyện Thanh Quan.2A. P 13. Town. P 6. Nhựa Thành 1Quốc Lộ Phẩm-Sản 1A P Tân Xuất & Bán Tạo QB Buôn 0903942158 MOBI Công ty A. Tầng2.1. Xuất Thương Mại Nhựa Bình Tân. 38127758 Fax Hòa. Tòa 12 Tầng8 Điện-Các Nhà E.co electric. Tân Bình. ETown 3 38108773 38108776 EMAIL WEBSITE info@find www. QUẬN HUYỆN 06 Lô A Chung Cư Hà KiềuĐườ LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Mền/Chăn Bông-Sản Xuất & Bán Buôn (08)39812955. Q. Town. Tầng2.vietn www. Q.com om John.finder er. 14 40 Bà Huyện May Mặc(08)38483637 ndongqu ngquang. P 13. Tân Bình. P 13.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NỮ Nguyễn Thị Sơn Thủy SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903853439 Công ty Vi Na Người Tìm Kiếm TNHH Sản MOBI Xuất Thương Mại Dịch Vụ NAM Phạm Cao Luyện 0913625043 NAM Leonardus Lumbantoruan 0903845519 TRƯỞNG ĐẠI NAM Nguyễn Đức Huy 0903409638 DIỆN GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Lâm Minh NAM John Tran NỮ NỮ NAM Lê Phụng Châu Lư Thúy Hằng Nguyễn Huy Phong 0903069399 VINA MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Tầng1. Tư Vấn QBình Th 35121965. 35124742 Fax 38999262 Phòng 2.

Q. 10..iscar. P 5. 3. de@hcm. Bình Chánh. QUẬN HUYỆN Công ty Đức Tiến TNHH Một Thành Viên VINA Thương Mại Dịch Vụ Tin Học NAM Chris Gwalchmai 0913710416 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Nguyễn Hoàng Mỹ SỐ DI ĐỘNG hochimin h@nap.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Lê Đình Dũng NỮ Trần Thị Huỳnh Anh GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Nhị GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Ngô Đình Thạnh NỮ GIÁM ĐỐC NAM MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI LĨNH VỰC KINH DOANH 3 Tầng2 354/15A Vi Tính & Tin Lô ALý Học Thư 0913195195 Phòng 8. 364 Cộng Bị Công ty Spring King VINA Industrial TNHH 158A An Dương Vương.3.P 12. 38274089.ont eimeexpress.tran www. Lò Xo-Vòng. 364 Cộng Tòa Nhà Cấp Trang Fax 35172393 Hòa. 31. 38225877. Tân Bình. H. g Sơn P 4 38486472 Fax 38486471 0903714528 5B Chung Công ty Cường Thịnh 13. 38227280 springkin g2000@ hcm.Trường Sơn.fpt com . 354/15A Lô A.ontim @sgn. 38242770 Fax Dẹt.ticay. Tòa Công ty TNHH On Time Nhà E. Q. Văn SỹP Thiết Kế Xây Dựng 12 Q 38642068. P 13.c m om (08)35897659.vn (08)38040604 Fax 38997477 sa. 0918071186 An Lạc HBình Chánh EMAIL WEBSITE 38662517 anh. P 13.6A1. 364 Cộng Vụ Hòa. P 13. Tòa Nhà VINA TNHH Thương Mại Dịch E.n etzsch. Q. 8. 8 Tòa Nhà Cơ KhíTown. P 4. An Lạc.3. Town 2.iscar www.vnn.57. TT. com. Nguyễn Văn Quốc 0909596933 MOBI Công ty Iscar-Vpđd Phòng D2. Tầng2. Q. 35113685 35113685 Công Phòng 2. 364 Cộng Hòa. 3 Tầng8 Giao Nhận & (08)38260232 Tòa Nhà Dịch Vụ Vận Fax 39412636 ETown 2 Chuyển 0903849951 Công ty Nhị Hải TNHH 971 Đ. TrệtTrườn Siêu Thị Vụ Tân Bình. P ETown Trang Thiết 13. Town 2. vn .co m 38125900 Fax 38125904 tblongtra www. Q. ETown 3 Thiết Bị Lê Tấn Thị Việt Thanh Chu Liang NAM Hsiung ĐIỆN THOẠI BÀN 0918396640 Công ty Netzsch Asia VINA Pacific-Vpđd Phòng 2. Tầng8. Tân (Việt Nam) Bình.Lý Thường Kiệt. Q. @hcm. Tòa Nhà E. Tân Bình.5C.vn (08)38298332..co express. 38630016 Fax 38622202 6A1 Tòa Nhà Nông Sản ETown 2 364 C 0913908406 Công ty Bảo Thanh Phòng 5. P 14. 364 VINA Worldwide Logistics Cộng Hòa. Tầng 57 Tầng MOBI TNHH Thương Mại Dịch Trệt. Town.8.Phạm Thế MOBI Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Hiển. Tân Bình.vn vnn. Thuật 31Phạm Cơ KhíThế Hiển Trang Thiết P 5 Q8 Bị 0903914140 Công ty Toàn Gia Thịnh A43 Khu 1. Tòa 5C Tầng2 Nghiệp-Cung (08)35174304 Nhà E. Q. Tầng2.5B Chung Cư Lê Văn Cư Lê Xây DựngMOBI TNHH Đầu Tư Tư Vấn Sỹ. Q.

Bình Chánh Hàn-Cung Cấp Trang Thiết Bị (08)37550983. 37553506 37550983 84B/4 Ấp 2. H. H. Lô C18C19. Bình Chánh.Ấp 1. Bình Chánh Nội ThấtCung Ứng 38773555 Fax Vật Tư Trang 37680285 Trí MOBI DNTN Tâm Thành D20/11A Võ Văn Vân. H.v n 38772864 (08)35178110. 39895754 39895755 4A102 Ấp 4. H. 39895754. Bình Chánh. X Tân Nhựt. 38484668 35178112 0903030687 MOBI 0903033088 Công ty Đại Dương MOBI TNHH Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. H. 38484669. X An Phú Tây.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ HỌ VÀ TÊN Phan Thị Lệ Hằng NAM Trần Hiếu Hải NAM Fang Te Mo SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 0902628803 Công ty TNHH Mực In MOBI Tổng Hợp (Yosan J) Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân.Đường 2A. H. H. Bình Chánh Chống SétThiết Bị Chống Sét 0903154814 Công ty Hai Nhan MOBI TNHH F1/30 Kinh A. Bình Chánh Xây Dựng Dân Dụng E17/1B Ấp 5. X Phạm Văn Hai. X Bình MOBI TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Chánh. Lô KB1. Bình Chánh. X Lê Minh Xuân. Bình Chánh Mực In Văn Phòng (08)37661877 37661850 0903005616 Công ty Tân Anh Tú C6/2 Ấp 3.v 38210641 gvn. H. Bình Chánh. Bình Chánh Luyện KimCung Cấp Trang Thiết Bị ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GIÁM ĐỐC NAM Trần Ngọc Minh 0903023638 Công ty Việt Nhật MOBI TNHH Du Lịch & Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Phạm Đình Kỳ 0903028929 MOBI Công ty Vũ Đại TNHH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Trần Đức Tiến NAM Hsieh Yung-Pin NAM Bùi Văn Nhan NAM Trần Như Quý DNTN Hải Triển Sản Xuất Thương Mại WEBSITE 37606158 leaderwel d@vnn. Bình Chánh. Bình Chánh. 38484333. Bình Chánh. X Vĩnh Lộc B. X Vĩnh Lộc B. Bình Chánh Xe Máy-Sản Xuất & Bán 37652797 Fax Buôn Phụ 37652797 Tùng 0903314314 EMAIL tahyangv (08)38210641 www. Bình Chánh Du Lịch-Đại Lý (08)39895754.Ấp 6.tayan n@vnn. Xây Dựng Thủy Lợi Bình Chánh Thủy Lợi-Qui Hoạch & Xây Dựng 0903020475 Công ty Leaderweld MOBI Alloy Rod Việt Nam TNHH Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. Lô Q45-4647-48. Bình Chánh. 38484659.Đường 9. Bình Chánh. X Tân Nhựt. H.com n .

vinht @vinhtuo uongvipac ngvipaco. Bình Chánh 4/25 Ấp 3. Công ty MDM TNHH Sản Xuất Thương Mại B8/29A Ấp 2. H. H. X MOBI Phần Bao Bì Công Bình Hưng. Bình Mại Chánh. Bao Bì-Vật 39320451.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Lê Chí Thanh SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903319783 Công ty Tân Thanh MOBI Thảo TNHH Thiết Bị Công Nghiệp 10/15A Quốc Lộ 1A.vn Bình Chánh Bao Bì-Sản Xuất & Bán Buôn (08)38416662 35510288 Bình Chánh Bình Chánh Bình Chánh Cơ Khí-Nhà Thầu. Khu C. Bình Chánh Nội ThấtCung Ứng 54303399 Fax Vật Tư Trang 54300357 Trí F4/17F Ấp 6.vn www. Đặng Thị Nguyên 0903683231 DNTN KCS Sản Xuất MOBI Thương Mại Tô Toàn Hiệp Hiếu 0903702892 MOBI GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ NAM Lê Trí Hùng GIÁM ĐỐC NAM Shen Hsien Yu GIÁM ĐỐC Võ Hy Hoàng NAM Long GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM B5/19M Trần Đại Nghĩa.Bờ Ngựa.vising k@vising pack.fpt.vn com. 54032850 thienhac &amp.vnn. Xuất 39326179.com business www. X Vĩnh Lộc A.biz D7/203B Ấp 4.fpt.vn Thiết Bị . Công ty Tân Kiên TNHH X Tân Kiên. Hệ Thống & 38626162 m.v g. H. Gia (08)35124550 Công & Sản 35124551 (08)22125606. Bình Chánh. Bình Chánh. Máy Nén Khí 38211174 39140881 cosothan hthao@y ahoo.h @hcm. X Tân Quý Tây. H. X Tân Kiên. n www. Bình Nông Thủy Hải Sản Chánh.com. H. Bình Nghệ Cao Chánh.co m.vn /tanthanht hao Bình Chánh Xe Máy-Sản 37605719.mdm@hc www.v n Bình Chánh Nông Sản 38770757.com pack.vn visingpac www.Đường 2F.kcsu pply.Quốc Lộ 50. X Phong Phú.fpt .C11/I. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE (08)39140881. Bình Chánh. Bình Chánh. o.Quốc Lộ 1A.s hcm. Xuất & Bán 37606351 Fax Buôn 37600818 dothanh motor@h cm.yello wpages.com com www. H.mdm. 39131464. ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI CHỦ TỊCH HĐQT NAM Nguyễn Văn Cựu 0903346888 Công ty Đô Thành MOBI TNHH Xe Máy GIÁM ĐỐC NAM Ngô Quế Hiền 0903353868 MOBI Phạm Thị Phương Thảo 0903390557 Công ty Thảo Minh MOBI Châu TNHH Sản Xuất Thương Mại 0903617722 Công ty Vũ Hùng TNHH D15/11H Võ Văn Vân. X Tân Quý Tây. Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc.kcsu kcsvn1@ pply. X MOBI Sản Xuất & Thương Vĩnh Lộc B. 38659552 54032850 Nhựa-Bao Bì 54032851. H. Bình Chánh. Liệu 38659552. Bình Chánh Âm Thanh(08)38626162 . Bình Chánh. 38770543 Fax 38770533 tankiense afood@v nn. 387611 (08)54032849. 0903628518 Công ty Visingpack MOBI TNHH Công Nghiệp Bao Bì 0903636508 Công ty Vĩnh Tường Cổ C5/18 Chánh Hưng. H. Lô C10/I&amp. H.

37517228 (08)38245878. H.vn 14/20 Ấp 3. Bình Chánh. H.vn . Bình Chánh. Bình Chánh Nông Nghiệp-Cung 37561789 Fax Cấp Trang 37561789 Thiết Bị B8/29B Ấp 2. Lô R56. Sản Xuất & 38481061 Bán Buôn 38437565 10/18A Quốc Lộ 1A. X Bình MOBI Nam TNHH Thuốc Thú Chánh.X Tân MOBI TNHH Cơ Khí Thương Quý Tây. X Vĩnh Lộc B. 35106332 WEBSITE thienlocst eel@hcm .Đường 6. Mại 0903723725 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DNTN Thiên Phước Sản Xuất Thương Mại Công ty Thiên Lộc TNHH SX-TM Thép LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN B2/3A Ấp 3. Bình Chánh. H. H. H. X Tân Quý Tây.Hưng Nhơn.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Đình NAM Thắng GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Huỳnh Trí Dũng(Hùng) NAM Vũ Mạnh Hùng GIÁM ĐỐC NAM Liêu Hên GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thanh Nghĩa SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903703786 Công ty Tuấn Thắng MOBI TNHH Cơ Khí Dược 0903707324 MOBI 0903717978 Công ty Thành Đạt MOBI TNHH Bao Bì 0903722267 Công ty Gia Hưng 12/7 Đường T12. 37600941.vnn. Bình Chánh Ghế-Sản Xuất & Bán Buôn sofalakai (08)38225345 @hcm.com. Bình Chánh.vnn. Bình Chánh. X Tân Kiên. Bình Chánh Thép C12/24B Ấp 3. 38277736 38245878 37600941. H. Bình Chánh.37661808 Fax Dịch Vụ 37661636 thanhdat pack@hc m. X Tân Kiên. ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL mayduoc www. H. X Tân Kiên. Bình Chánh Thép Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. Bình Chánh Dược Phẩm. Y-Thủy Sản GIÁM ĐỐC NAM Lê Thanh Dũng 0903751188 MOBI Cơ Sở Tân Liên Thành F6/11A Ấp 6. 38591017 38591021 Bình Chánh Bao Bì-Sản Xuất & Bán Buôn (08)35111374 35111374 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hải Minh 0903732214 DNTN Hải Minh MOBI Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Bùi Đại Độ 0903733786 Công ty Lakai TNHH MOBI Sản Xuất-Xuất Nhập Khẩu GIÁM ĐỐC NAM Vũ Đình Đức 0903749344 Công ty Hương Hoàng A9/54 Ấp 1. 37600866. H.v nn.tuant @tuanth hang. ang. X Tân Quý Tây.Quốc Lộ 1A. Bình Chánh Đóng 37661636.vn Bình Chánh Dược-Nhà Thuốc (08)38592972.Quốc Lộ 1A. Bình Chánh. H.(08)38481060. Bình Chánh.com. 37600940 Fax 37600554. X Tân Nhựt. Gói/Bao Gói.vn Bình Chánh Cần Cẩu/Cầu Trục-Sản Xuất & Cung Cấp giahungc o@hcm.vn 38225330 n. Bình Chánh. vn vn 37600919 Fax 37600939.

vn hongthin www.v hinh. Bình Chánh Album-Sản Xuất & Bán Buôn (08)35174304 35172393 GIÁM ĐỐC NAM Phạm Ngọc Em 0903800478 GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Tý 0903800568 MOBI 0903803349 Công ty Hồng Thịnh MOBI Anpha TNHH Điện 14 Đường 5C.com @yahoo. X Phong Phú. 32A-B40 Lô B. Bình Chánh (08)38827165.sonq (08)22456081 quanplast uanplastic.Quốc Lộ 50. H. H. H. Bình Chánh. 37604652 Công ty Trang Khang TNHH E8/225 Ấp 5. Bình Chánh. Đường 14. com info@son www. H. 39105650 39105651 Bình Chánh Cơ Khí-Nhà Thầu. luongngu yen@atlcorp. H.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NAM Lê Tôn Đức Hòa GIÁM ĐỐC Nguyễn Anh NAM Quân GIÁM ĐỐC NAM Phan Duy Hiếu GIÁM ĐỐC Nguyễn Trọng NAM Quyền GIÁM ĐỐC NAM Đặng Thanh Vũ SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 0903762894 Công ty Tín Thành MOBI TNHH Thương Mại & Sản Xuất D20/532L Nguyễn Văn Linh.com nn. 0903781804 Công ty Việt Tuấn C1/53A Ấp 3. Bình Chánh Bếp-Trang Thiết Bị Chuyên Dụng 0903771569 A.com com Công ty Phước Hưng MOBI TNHH Thương Mại & Sản Xuất GIÁM ĐỐC EMAIL atlsales @vnn.com phucoda ubo@vnn . X Tân Nhựt.vn . Bình Chánh. 0903787811 Công ty TNHH Cơ Khí MOBI Đặng Thanh Sơn ĐIỆN THOẠI BÀN Bình Chánh Hóa Chất (08)39105650.com noihoiviet tuan@gm ail.Ấp 1. Điện-Công 38767830 Nghiệp & 38750946 Thương Mại MOBI DNTN Thiên Long Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. Lô K4B. X Phong Phú. 38484190. Bình Chánh. Bình Chánh. Bình Chánh. 38617786 ic. Bình Chánh Phân BónSản Xuất & Bán Buôn 37600681. Lô Q96-101. Nhựa-Bao Bì 38827334 37190600 GIÁM ĐỐC NAM Bùi Hồng Phước NỮ Huỳnh Thị Thu Thủy 0903803773 WEBSITE sales@tit haco.Đường 4. Bình Chánh Máy Phát (08)38762286. X Tân Nhựt. X Bình MOBI TNHH Sản Xuất Nồi Hơi Chánh.Đường 11. Khu Dân Cư Trung Sơn.T. X Lê Minh Xuân.. H.X Bình Hưng.Công ty TNHH MOBI Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. H. 38484191 38484167 Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân.vn. Bình Chánh Cơ Khí-Nhà Thầu. H.L . 37600682 Fax 37603516.com (08)39506688 . Bình Chánh.tithac 38551530 hoatonvn o. Gia (08)38940285 Công & Sản 35881404 Xuất D16/8D Nguyễn Cửu Phú. X Tân Kiên. www. Bình Chánh. X Vĩnh Lộc B. Bình Chánh Điện-Dây & Cáp 0903767027 Công ty Sơn Quân MOBI TNHH Sản Xuất Nhựa F1/36 Hương Lộ 80. H. Gia Công & Sản Xuất (08)38484166.hongt h@hcm. Bình Chánh.

39507752 38565458 37661751.com quyettha (08)38535090 .dong g@hcm. 38418242 Bình Chánh Vải-Sản Xuất 37582457 Fax & Bán Buôn 37582457 Bình Chánh (08)37662476. Khí Bình Chánh. 37661750 Fax 37661750 donghun www. 0903808716 DNTN Tân Tiến Hào MOBI Sản Xuất & Thương Mại NAM Đào Văn Thạch Phó Ngọc Trâm ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Nông Sản Bình Chánh Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. X Tân Nhựt. Bình Chánh.Đường 6. H. 37509315. Bình Chánh.Đường 3. X Bình Chánh. Bình Chánh 0903817089 Công ty Quyết Thắng MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại B23/473G Trần Đại Nghĩa.Quốc Lộ MOBI TNHH Thương Mại Cơ 1A. H. Bình Chánh. Cơ Điện Bình Chánh.vnn. X Bình Thương Mại Sản Xuất Hưng. X Lê Minh Xuân. Khuôn Mẫu 38418241 hcm. Bình Chánh 0903817784 Khu Công Nghiệp Lê Công ty Cầu Tre Cổ Minh Xuân. 0903822006 Công ty Gia Hưng MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. H.Đường 10.Đường 19. Bình Chánh Bình Chánh Thể Dục Thể Thao-Sản Xuất & Bán Buôn Dụng Cụ Bếp Gas/GasThiết Bị Dùng Gas EMAIL WEBSITE 37560772.Đường 4.hoabi @hoabin nhmeco. 33 Khu Bình Công ty Minh An TNHH Hưng.co m m (08)39507751.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Trương Tỷ NAM Lý Hạng NAM Phan Song Hào NỮ MẠNG DI ĐỘNG 0903804818 DNTN Chánh Hưng B1/16A Ấp 2. Lô K9. Bình Chánh. H.v hungsports nn. X Tân MOBI Chế Biến Nông Hải Sản Kiên. gihuco@ 38418243. H. X Vĩnh Lộc B. H.vn . vn Hộp Kim Loại. Cần Cẩu/Cầu (08)39142076 Trục-Sản 38213956 Xuất & Cung Cấp Bình Chánh In Vải Công ty Đông Hưng MOBI TNHH Thương Mại & Sản Xuất Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. H. Bình Chánh. vn 38431335.Võ Văn MOBI Sản Xuất Thương Mại Vân. GIÁM ĐỐC NAM Võ Tuấn Kiệt 0903828531 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Thuyết 0903834424 Công ty Vĩnh Lộc TNHH D15/12C Ấp 4. H. 0903805961 Công ty Hòa Bình D9/40C Ấp 4.co hmeco. Lô K4A.nggas@s 38554741 aigonnet. Lô MOBI Phần Bao Bì Hộp Thiếc H17. Điện Tử-Các 37662475 Linh Kiện 37662475 . Bình Chánh. Thiếc.(08)37139405 Nhà Sản 37139405 Xuất (08)35108880. X Lê Minh Xuân. Bình Chánh. X Lê Minh Xuân. 38770401 Fax 37560771 Bình Chánh Nguyễn Thị Minh 0903809171 Tâm NAM Tiến Quốc Hùng NỮ SỐ DI ĐỘNG hoabinh www. 12D Lô J. X Tân Nhựt. H.

Bình Chánh Thủy Sản 62737072.X Tân Nhựt.vn .vn dogothan www. X Tân Túc.Nguyễn Văn Linh. H. Xuất Cơ Khí Bình Chánh Cơ Khí-Nhà Thầu. Bình Chánh. H. 38115231 39480820 0903846896 Công ty Thiên Long MOBI TNHH Chế Biến Thủy Sản 1057 Quốc Lộ 50. X Phạm Văn MOBI Thương Mại & Sản Hai. Bình Chánh. H.c ahoo.vn m. H.vnn.vnn. & Bán Buôn 39815663 Sản Phẩm 39814366 L5 Khu Dân Cư 13C. X Vĩnh Lộc B. Bình Chánh. Bình Chánh. H.com.Trần Đại Nghĩa. Bình Chánh Da-Sản Xuất (08)39814367. Bình Chánh.base vn. Bình Chánh truongso Cao Su-Các (08)38657012 nltd@yah Sản Phẩm 38657012 oo.X Công ty TNHH SX-TMMOBI Vĩnh Lộc A. H. H. X Vĩnh Lộc B. Gia 38275563 Công & Sản 38236798 Xuất 0903846458 MOBI Cơ Sở Tâm Hưng Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. Bình Chánh Thủy Sản 38859295. Bình Chánh.truon hotmail. X Phong Phú. 62737075 Fax 62686334 F1/39 Ấp 6. www. 37611992 Fax 37611351 0903852019 D11/5 Quách Điêu.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NỮ Ngô Thị Phương Liên NAM Trịnh Tiến Dũng NAM Trần Quang Tân NỮ Đặng Thị Kim Thu Nguyễn Minh NAM Thành SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 0903835566 DNTN Tân Phú Lâm MOBI Sản Xuất Thương Mại D7/8 Ấp 4. Lô R3-4. Thầu.hoainv afood. (08)38942337 EMAIL WEBSITE daidungc www. 62737074.vn yenchuan 7@hcm.com ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ĐIỆN THOẠI BÀN GIÁM ĐỐC NAM Ngô Viết Hoài 0903872579 Công ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu MOBI Thủy Sản Bà Rịa-Vũng Tàu-Cn GIÁM ĐỐC NAM Phan Ngọc Hiệp 0903888535 Công ty Trường Sơn MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại GIÁM ĐỐC Nguyễn Thành NAM Du 0903901800 Công ty Du Sơn TNHH 2C62 Ấp 2. Bình DV Thành Hiển Chánh.co om m.c gtinphathc om m.vn bsfhcm@ hcm. Bình Chánh. Bình Chánh Cơ Khí-Nhà (08)38275562. Gia (08)62540538 Công & Sản Xuất GIÁM ĐỐC NAM 0903902212 Công ty Trương Tín MOBI Phát TNHH Sản Xuất Bao Bì Giấy Bình Chánh Bao Bì-Vật Liệu Trương Khương Hòa F10/21B Vĩnh Lộc.net @vnn. X Tân Nhựt. 39480819.vn trutipha@ www. Bình Chánh Nhôm-Các Sản Phẩm (08)38116788.daidu oltd@hc ng.v nn. H. Bình Chánh. Bình Chánh Cơ Khí-Nhà (08)38633626.dogot hhien@y hanhhien. X Phong Phú. Thầu. Gia 38626110 Công & Sản 38626110 Xuất 0903838650 Công ty Đại Dũng MOBI TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại B23/474C Ấp 2. H.

Bình Chánh. H.etei@hc gchau.Đường 12.nvhoa www. hcm.vn sgfisco@ 37652064. X Tân Nhựt. Bình Chánh.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. Nước-Vật 37661019. Bình Chánh Thép 54317352.(08)39636612.Đường 5. X Bình Hưng.lekh oan. KDC Bình MOBI TNHH Thương Mại Dịch Hưng.vn .com. GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Công Hậu 0903908736 Công ty Thành Công MOBI TNHH Khuôn Mẫu Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. 37652740 37652743 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Phước Thọ 0903920106 MOBI 211 Khu Dân Cư Trung Công ty Nguyễn Phước Sơn.Đường 2F.G Cổ Phần MOBI Hải Sản Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc. H. Sản Xuất & 39636613 Bán Buôn 39635890 GIÁM ĐỐC EMAIL thanhcon www. Lô C27/II. Thiết Bị. Bình Chánh. Bình Chánh. Bình Chánh Thủy Sản Bình Chánh Điện LạnhThiết Bị Công Nghiệp.vn.E2 E3. H. Bình Chánh Chống SétThiết Bị Chống Sét NAM Nguyễn Văn Hòa 0903903618 Công ty S. H.co fisco@ www.co m.vnn. Bình Chánh. H. Bình Chánh 37660633.vnn.h vh@vinh 54252407 oahoan.Đường 9. Lô C2424B/II.com 38322073 m. @sgfisco o.vn 37652064 Fax . H. H. Bình Chánh.Đường 9A.sgfisc 37652064. Tư.com. Bình Chánh Băng Nhạc. X Lê Minh Xuân. 37661443 Fax Dịch Vụ 37221937 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH GIÁM ĐỐC NAM Lương Hạnh 0903903051 Công ty Liên Phú Đức MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tiến Quát 0903903230 Công ty Hoàng Châu MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Điện S19-20 KDC Bình Hưng.fpt. Bình Chánh. 22123266. X Bình Thọ TNHH Thép Hưng. H. 54317364 Fax 54317363 GIÁM ĐỐC NAM Đặng Văn Phúc 0903922818 Công ty Vạn Lý Phúc 28 Lô X.v 54281323 anh@vin n hhoan. Bình Chánh. Bình Chánh Thủy Sản Công ty Vĩnh Hoàn TNHH Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc.vn. Bình Chánh Chống Thấm-Các Nhà Thầu (08)37652741.Đường 2F. F2-F3 Đường 6. Lô E1 . H. X Tân TNHH Nhựt. vn.com. vn . X Bình Hưng.vn (08)38363622. 54356559 54356559 NAM Dong Yeong Kim 0903908137 MOBI Công ty Hưng Thịnh TNHH Cơ Điện Lạnh A26/1A Quốc Lộ 50. Thương Mại GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Trương Thị Lệ Khanh 0903906809 MOBI ĐIỆN THOẠI BÀN WEBSITE www.hoan (08)38391395 .thanh gdiecasti congdieca ng@yaho sting.vinhh 54253090 Fax m.com o. X Bình Vụ Hưng.com vlpcom@ hcm. 37652064. Bình Chánh Khuôn Mẫu (08)38961088 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Huỳnh Thượng 0903916159 MOBI Công ty Ngọc Hà Sang E12/284 Ấp 6. Bình Chánh.

X Lê Minh Xuân. H. H30-31 Đường 1. X MOBI TNHH Thương Mại Xây Bình Hưng. X Vĩnh Lộc B.Ấp 5. Bình Chánh ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH Nước-Duy Trì Nước EMAIL WEBSITE 54317139 (08)38771923.Công ty MOBI TNHH GIÁM ĐỐC Huỳnh Văn NAM Xuyên 0903943777 Công ty Hưng Long 283A/11 Ấp 1.Hương Lộ Công ty Sơn Hà TNHH MOBI 80. H. H. Bình Chánh. H. X An Phú MOBI TNHH Thương Mại Sản Tây. 38822753. 62666510 Vật Liệu Xây 37682050 Fax Dựng 37682051 congtyvin hphu@ya hoo.vn huong.com . 38764578 Fax 37690378 duyphuong www. Phụ Liệu 35230549 54086365.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Phi HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903924809 Công ty Song Nguyên 307 Khu Dân Cư Trung MOBI TNHH Thương Mại Dịch Sơn. X Vĩnh Lộc B. Bình Chánh.vnn. Cao Su-Các 22457512. Bình Chánh. Xuất Cao Su Bình Chánh (08)38474735. H. X Bình Vụ Xây Dựng Hưng. vnn.duyp @hcm. vn Bình Chánh Võng-Sản Xuất & Bán Buôn 37690378. Bình Chánh.vn 0903948963 E20/6B Ấp 5. Lô K2A.vn Bình Chánh Bốc Xếp Hàng HóaTrang Thiết Bị (08)39505037 gct@vnn. X Lê Minh Xuân. H. Bình Chánh.Đường 3. Bình Chánh 0903933867 Công ty Vĩnh Phú C3/23A Chánh Hưng. Bình Chánh E17/15B Kinh Trung Ương. H. Lô H28MOBI HTX Đại Thành Cơ Khí 29. Sản Phẩm 62659402 62659402 ctyhunglo ng@hcm. Cung Cấp 62666509.com n. 37690432. Kẽm ĐIỆN THOẠI BÀN Nội ThấtCung Ứng 39136297 Fax Vật Tư Trang 54312279 (08)38120117. Bình Chánh. H. 0903957163 Công ty Gia Cường MOBI Thịnh TNHH Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. May Mặc38120119. 38771065 38771066 GIÁM ĐỐC NAM Võ Văn Lựng GIÁM ĐỐC Nguyễn Tấn NAM Hiệp GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Ngọc Sơn 0903935301 MOBI GIÁM ĐỐC Hồ Văn Thanh NAM Vũ 0903936847 Hỷ Phát . Bình Chánh.com vinhlocbu tton@yah oo. Bình Chánh 0903928400 Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. vn GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thuỳ Dung Nguyễn Văn NAM Hương NAM Từ Quốc Gia DNTN Vĩnh Lộc Sản Xuất Thương Mại 0903951337 MOBI DNTN Duy Phương E1/2/54 Ấp 5. H.Đường 9A. Bình Chánh Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. Bình Dựng Chánh. X Hưng Long. X Lê Minh Xuân. Sản Xuất Nhựa Bình Chánh. Bình Chánh Nhựa-Các Sản Phẩm (08)37610487 sonhaplastic@ hcm.Đường 3. Trí 38120118.

H.com com vpengine ering@hc m. Bình Chánh Ghế-Sản Xuất & Bán Buôn dinhphu_ (08)39626398 . Bình Chánh Kế Toán & Kiểm Toán (08)39272130. Bình Chánh. Bình Chánh In-Nhà In (08)38202410. Tư. 39138235. Bình Chánh. X Tân Nhựt. H. 62662946 Fax 62662947 EMAIL WEBSITE enti@hc m. Bình Chánh Cơ Khí-Nhà Thầu. X Tân Kiên.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Thanh NAM Tuyến GIÁM ĐỐC NAM TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Lê Bá Hoàng Trung Nguyễn Văn Long NAM Yang Yu Lung SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903958366 Công ty Đại Phúc A2/11F2 Hương Lộ 80. Bình Chánh Cửa (08)39141016 39141017 0903964735 Công ty Nguyên Trân MOBI TNHH D17/16 Ấp 4. Bình Chánh (08)38392723. Kệ Chứa 38392307 Hàng 38392307 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tấn Hải 0908003117 Công ty Trọng Ân MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân.vnn. Viên Bình Chánh Nhựa-Bao Bì (08)38625813 0903999089 Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân.trieu@ya www.wufe wufengld ngvn@yaho sanitation.Tỉnh Lộ 10. 37661003. o. Bình Cơ Khí Xây Dựng Chánh. X Bình Hưng. H. X Bình Hưng. X Vĩnh Lộc B. Bình Chánh Sơn Tĩnh Điện ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Wu Feng Việt MOBI Nam Liên Doanh Công ty Vạn Phúc TNHH Kỹ Thuật DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 62662945.vn vn GIÁM ĐỐC fitco@vn n.vnn. X MOBI TNHH Một Thành Viên Vĩnh Lộc A. Bình Chánh.vn NAM Nguyễn Đức Huy 0903999645 MOBI NAM Huỳnh Văn Toàn 0907999303 Công ty Thành Phát TNHH Sản Xuất MOBI Thương Mại Công Nghiệp F9/31C Hương Lộ 80. Kệ-Hệ Thống 38392852. Thiết Bị. Bình Chánh. H.dinhp 39620578 hoo.Đường 10. Nước-Vật 37661002. X Phạm Văn Hai.com.vn www. X Tân Nhựt.Nguyễn Cửu Phú.com. H. Dịch Vụ 37661006 Fax 37661007 1A/23 Ấp 1. Gia (08)38554526. Bình Chánh. Công & Sản 39176674 Xuất GIÁM ĐỐC NAM Võ Phước Lâm 0908004566 Công ty Hiệp Phát MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại C5/15AB Ấp 4.Đường 6. H. 38774666 38348543 0903971899 Công ty Huỳnh Cẩm E7/192A Ấp 5. Bình Chánh. Bình Chánh. H. Bình Chánh 37661001.vn . 38204688 38298273 GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Triệu 0908005858 Công ty Đỉnh Phú MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ C3/16 Chánh Hưng. X Đa MOBI Châu TNHH Một Thành Phước. R1-2 Ấp 1. H. Lô C12C12A. hu. Bình Chánh. H.

H. Bình Quang Hoa Chánh. Bình Chánh Cơ Khí-Nhà Thầu. X Lê Minh Xuân.co m. H. Bình Chánh 54317191. vn 0909339659 MOBI Bình Chánh Âm Thanh(08)37626808 Hệ Thống & Fax 37626807 Thiết Bị sales@n www.Đường 15. ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE phukhan gauto@h cm.vn m.vnn. Gia (08)35142683 Công & Sản 35142683 Xuất cnctechn www. Quảng Cáo54317192. X Tân Nhựt. X Bình Cáo Hưng. Bình Chánh. X Qui Đức. X Bình Hưng. H.vn NỮ Nguyễn Thị Trang Nhã Công ty Nam Kiệt TNHH Điện Tử A3/15U Ấp 1. Bình Chánh. Bình Chánh Thép 37653160 Fax 37653160 Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân.Quốc Lộ 50.Đường 9.namk amkiet. Công ty TNHH SX & TM X Phong Phú. H. X Bình Hưng. . Bình Chánh.com.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Vũ Ngọc Hậu NỮ Võ Thị Kim Chi NAM Trần Văn Sơn SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0908131185 Công ty Phú Khang MOBI TNHH Thương Mại 0908166532 MOBI 0908234189 QUẬN HUYỆN C4/19A2 Chánh Hưng.vn Bình Chánh Lưới Thép (08)37730595 lichungchiang@ yahoo.hoan gthai. X Vĩnh Lộc B. H.com. Bình Chánh Da-Sản Xuất (08)54446155 & Bán Buôn Fax 54445759 Sản Phẩm qh_ewire @hcm. 37790655 Fax 37790374 www. Dầu Bình Chánh Siêu Thị 37790654. MOBI Vụ Kinh Doanh Xăng H.co iet. Bình Chánh Kẽm (08)38987413 38987425 MOBI DNTN Tân Quyết Tiến C8/20 Ấp 3.fpt . X Tân Kiên.co cm. Bình Chánh. Bình Chánh. Bình Chánh Ô Tô-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Tùng 37583177 Fax 37581506 Lô C16.tw vidafa156 8@yahoo .com.Đường 2A.vietn ology@h amcnc.tw Cơ Sở Trường Phát Sản Xuất Kẽm GIÁM ĐỐC NAM Alan Hua 0908302282 Công ty CNC TNHH MOBI Công Nghệ GIÁM ĐỐC NAM Trần Trọng Tín 0908833328 MOBI GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 58 Khu Dân Cư Trung Sơn.v n NAM Chiang Li Chung 0908857533 Công ty Shin Chang MOBI TNHH Thép NAM Huang Shih Shih 0908939359 Công ty Vinh Sang 18 KDC Trung MOBI TNHH Thiết Kế Quảng Sơn.v m n E1/3A Ấp 5. Bình Chánh. H. H. H.vnn. Đại Lý & Cố 54317107 Fax Vấn 54317190 NAM Trần Văn Thái 0909306669 Công ty Hoàng Thái TNHH Thương Mại Dịch D8/1A Ấp 4. Bình Chánh. Bình Chánh. B2A Lô K.Đường 15.

X Qui Đức. Dương Thành Vân 0983915123 VIETTE DNTN Hùng Ký Sản L Xuất Thương Mại G2/4A-6A Ấp 7. Bình Chánh. Bình Chánh Nồi Hơi-Nhà 37662152.vnn.M. Bình Chánh Bếp Gas/GasThiết Bị Dùng Gas (08)39706713. 39706714 Fax 39705721 Bình Chánh Nhang. 54306926 quangmi www. X Bình Chánh.C TNHH Sản Xuất C10/3 Ấp 3. H. vn. GIÁM ĐỐC NAM Hùng 0909875666 MOBI 0938800123 Công ty Zu How Việt MOBI Nam TNHH Công Nghiệp GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ NAM Shih Chao Yuan GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ Cửa Hàng Trần Thanh A12/5 Ấp 1. Phân Phối & 0938800123 Sản Xuất Fax 37662153 Bình Chánh Bồn ChứaSợi Thủy 37655080 Tinh.com n Bình Chánh Kính-Mắt (08)39620067.zuho @gmail. Bình Chánh. H. H.com. H.vn www. Thương Mại 0988885068 VIETTE Công ty A. H.Đường 2A. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE zuhow. H. X Vĩnh Lộc A. Nhựa. X Bình Mắt Kính Chánh. X Lê Minh Xuân. Bình Chánh. . Bình Chánh. Giấy Vàng. 35120591 tanfhin@t anfhinco.D. Nguyễn Thái Sơn 0983811731 VIETTE Công ty Hoàng Anh L TNHH Nhựa C6/10 Ấp 3.Nữ Dân Công. 0983999475 L Cơ Khí Xây Dựng H.I. X Đa Phước.hoan ganhcomp osite. .Ấp 4. Kính & Kính 38421515 Quang Học Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. H. hcm. Bình Chánh.fpt.tantu hcm. Bình Chánh. . Lô K2B.v. com vn . GIÁM ĐỐC Đoàn Quang NAM Minh GIÁM ĐỐC NAM Phùng Văn Chí Hùng Công ty Quang Minh VIETTE Q. MãSản Xuất & Bán Buôn (08)38990694. 35122099 Fax 38993950.v vn. Bình Chánh. X Bình Hưng.A TNHH L 17 Đường 21. X Lê Minh Xuân. H. X Bình Hưng.com Bình Chánh Thép 22154000 Fax 38730956 tantuvn@ www.quan nhqmc@ gminhqmc. Bình Chánh Bông Bình Chánh Cần Cẩu/Cầu 37790435 Trục-Sản 37790435 Xuất & Cung Cấp Bình Chánh Sữa & Các Sản Phẩm Sữa ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Nguyễn Thị Thu Hương 0909701022 MOBI DNTN Thiên Tâm D9/53 Huỳnh Văn Trí.com.comp osite. 37655079 Kim Loại. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Mậu Tú 0909799660 Công ty Tân Tú Cổ MOBI Phần Thương Mại & Công Nghiệp 279 Nguyễn Văn Linh. Bình Chánh.c w.v. Bình Chánh. www.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Cẩm HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0909345346 Công ty Uyên Phát MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại D9/262 Quốc Lộ 50.tw om www.com 37660821 38773537 54306925.

Vụ Bình Chánh Xây DựngThầu Tổng Hợp Bình Chánh Xây DựngThầu Tổng Hợp GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Phước GIÁM ĐỐC Nguyễn Phú NAM Nông GIÁM ĐỐC Nguyễn Đức NAM Minh GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Ngọc Tứ 0913753459 VINA Công ty Nam Phong TNHH Công ty Ngọc Anh TNHH F11/21M X Vĩnh Lộc A. Bình Chánh Vi Tính & Tin 37662392 Fax Học 37662392 bbtcomp uter@yah oo.co a. Bình Chánh Cơ Khí-Nhà Thầu. Gia (08)38454203 Công & Sản Xuất 0913743745 Công ty Thịnh Phát TNHH Cơ Giới Xây F3/3 Ấp 6.marte @hcm. TNHH H. X Phong Phú. P Bình Trị Đông.vn 0913663108 Công ty Thuận Phát F5/3 Ấp 6. vn Nguyễn Thành Hưng 0913123150 Công ty Bảo Bảo Tín G15/39B Trần Đại VINA TNHH Thương Mại Dịch Nghĩa.vn n. Máy Nén Khí 38358700 Fax 39252745 martech www.vn 0913640530 Công ty Mỹ Thành D6/177 Ấp 4. X Lê Minh Xuân. Bình Chánh (08)39872035. Bình Chánh. Bình Chánh. Vụ H.vn ch. Nhựa-Bao Bì 39968260 Fax 39966774 cnachemi cal@vnn. H.com m GIÁM ĐỐC NAM In Sool Cho GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 0913122184 VINA Công ty CNA Chemical B6/4A Ấp 2.com. Bình Chánh (08)39255654. Bình Chánh Nhựa-Các Sản Phẩm NAM Dương Quốc Bảo 0913623811 Công ty Mạc Tích VINA TNHH Thương MạiDịch Vụ-Sản Xuất A5/17B Công Nghệ Mới. H. X Lê Minh VINA TNHH Sản Xuất Cơ Khí Xuân. H. H. Gia 37662680 Công & Sản 37662680 Xuất cokhi@ki www. H. Gia (08)38478401 Công & Sản Fax 38441855 Xuất pecs@hc m. X Vĩnh Lộc B. Bình Chánh. Thương Mại Bình Chánh. Bình Chánh.vnn.Ấp 1. Bình Chánh. Bình Chánh. Vụ Sản Xuất Bình Chánh Cơ Khí-Nhà Thầu. X Lê Minh VINA Dựng Thương Mại Dịch Xuân. H.Quốc Lộ VINA Giang TNHH Sản Xuất 50. X Tân Kiên. Bình Chánh.com NAM Nguyễn Xuân Tĩnh 0913378867 VINA B15/29 Hương Lộ 2. Bình Chánh Cơ Khí-Nhà Thầu.MẠNG DI ĐỘNG GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Công ty Kim Huỳnh Gia VIETTE F7/23A Ấp 6.kimth mthanhgi anhgia. H. X Lê Minh NAM Huỳnh Ngọc Đức 0989010941 TNHH Thương Mại Dịch L Xuân. Bình Chánh. (08)37712979 Fax 37740008 37660463 54251861 Fax 54251861 .

Magiê 37660269 Bình Chánh Xây Dựng Dân Dụng 37660839 B4/22A Ấp 2. H.fpt. Lô H3435.vnn. P Bình VINA Dịch Vụ San Lắp Mặt Trị Đông. Bình Chánh. & Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hữu Thông 0913843019 VINA 0913878348 DNTN Mai Hương VINA Thương Mại May NAM Phạm Văn Hảo 0913895614 GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Trí Khoa 0913904013 GIÁM ĐỐC Trần Hoài NAM Nguyên GIÁM ĐỐC Vương Trường NAM Tài NAM Trần Văn Chói WEBSITE Bình Chánh NAM GIÁM ĐỐC EMAIL 0913779743 GIÁM ĐỐC CHỦ CƠ SỞ ĐIỆN THOẠI BÀN Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. X Tân Kiên. H. H. X Tân Quý Tây. Bình Chánh. H. Bình Chánh.X Sản Xuất-Thương Mại Tân Nhựt. 37663100 Fax 39503159 37514468 Fax 37514468 . X Tân Nhựt. ulinvn dic.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Đúc-Đồng. Bình Chánh Nước Khoáng 37560422 D11/18 Ấp 4. Bình Chánh. X Vĩnh VINA TNHH Kỹ Thuật Điện Lộc B. G11-G12VINA Xuất G13 Ấp 1. X Lê Minh VINA Thương Mại Xây Dựng Xuân. Điện Lực39111855 Fax Các Công Ty 39104251 khoanguy enco@ya hoo.vn Bình Chánh (08)38226153. Khu Tiểu Thủ Công Công ty Tự Lập TNHH VINA Nghiệp Lê Minh Xuân. X Tân Nhựt.Đường 12. Bằng Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. NAM Lê Hùng Lâm NAM Trang Sỹ Bảy LĨNH VỰC KINH DOANH Công ty Đại Phát Cổ VINA Phần Thương Mại GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN Công ty Thành Đức TNHH Khu Công Nghiệp Lê Cơ Sở Hồng Phúc Sản Minh Xuân. Bình Chánh. Đường Số 6A. LÔ A3-4. 0913909465 Công ty Khoa Nguyên D16/2/6 Ấp 4. H. Bình Chánh.com. X Tân Nhựt. Bình Chánh. H. Bình Chánh. Lô B7B18. Bình Chánh.tarpa hcm. Bình Chánh Túi Xách Tay-Sản Xuất & Bán Buôn 37606558 Bình Chánh Phân BónSản Xuất & Bán Buôn Bình Chánh In-Mẫu Liên (08)37583177 Tục & Rời Fax 37581506 tulap@hc m. vn Bình Chánh Bạt-Sản Xuất (08)37710319 & Bán Buôn hudaco@ www.Đường 1. 37660269 Fax Nhôm. H. H. Xây Dựng Thương Mại 0913910022 Công ty Hưng Đạt VINA TNHH 0913911016 Công ty Thơ Văn TNHH Thương Mại Xây Dựng 11 Đường Số 18.com Bình Chánh Xây DựngThầu Tổng Hợp Nguyễn Văn Tuần 0913792093 Công ty Anh Tú TNHH F4/7 Ấp 6. H.

Bình Chánh. 37661458 Fax Nhôm. X Tân Nhựt.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Vinh CHỦ CƠ SỞ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN 54I Chánh Hưng. H. Bình Chánh Xây DựngThầu Tổng Hợp GIÁM ĐỐC NAM Trần Gia Bửu GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Mạnh Công ty TNHH Tân Thành Đạt info@ttdc www.vn . Bình Chánh Bao Bì-Vật Liệu hienvinha n@yahoo . H. Bình Chánh Bảng Hiệu ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE (08)38376231. Bình Chánh Vật Liệu Xây Dựng 0913927580 Công ty Tân Lúa Vàng VINA TNHH Trục Chà Lúa Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân.Chánh Công ty Đắc Tâm TNHH VINA Hưng. X Phong Phú. Bình Vụ Chánh.dacta m@yaho mhats.luava @hcm. Lô D5. Bình Chánh. X VINA Xuất Thương Mại Dịch Vĩnh Lộc A. X Lê Minh Xuân.com. Bình Chánh. Bình Chánh. Bình Chánh. X Bình Hưng. May Thêu Bình Chánh.fpt ng. Bình Chánh Đúc-Đồng.vn . 38376231. 37661197 Fax 37661197 luavang www. Bình Chánh. 38376231 Fax 39206791 0913913795 Công ty Huynh Đệ VINA TNHH Quảng Cáo NAM Hồ Đắc Tâm 0913914225 C7/30A1 Ấp 4. Magiê 37661458 0913916948 Công ty Thịnh Toàn VINA TNHH Công Nghiệp Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân.com NAM Lê Văn Hải 0913915321 DNTN Vĩnh An Sản A1/12A Hương Lộ 80. Bình Chánh Mạ Công Nghiệp 112-114 KDC Trung Sơn.Xóm 1.com 0913916370 DNTN Long Vinh Phát VINA Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân. X Bình Hưng.Quốc Lộ 50.Đường 9A. H.ttdca aps.com 38757128 37661198. H. X Bình Hưng. Lô Q39-41. X Lê Minh Xuân. C22. H. H.com ps. H.Đường 9. Lô B223. H. Bình Chánh.com o. H. 24 Đường 6. Đường 6A. Bình Chánh Nón/Mũ-Sản 38869532 Fax Xuất & Bán 54311904 Buôn dactamh ats_tphc www. Q56-58. Bình Chánh Cao Su-Các (08)62651330 Sản Phẩm Fax 38641492 0913928338 Công ty Hồng Thái VINA TNHH Xây Dựng Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân.X Tân Nhựt. Bình Chánh Bảo Hộ Lao (08)39712160 Động Fax 39717505 NAM Võ Văn Việt (08)35115830 Fax 35111097 (08)38605073 Fax 38608980 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Lũy GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Xuân Minh 0913926924 VINA GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Minh Hoàng 0913927335 VINA DNTN Hoàng Ngân B6/153 Ấp 2.

X Bình Hưng. VINA TNHH Thương Mại Dịch H. 37540482 74 Khu Dân Cư Bình VINA DNTN Trần Nguyễn-Cn Hưng. In-Nhà In 39104804. 38299517 Cao Su-Các 38406304 Fax Sản Phẩm 38406306 basic@h cm. Gia (08)38211789 Công & Sản Fax 38251255 Xuất 2A/41 Ấp 2.com evan. Điền Tole Lạnh Bình Chánh.vnn. X Bình Hưng. H. (08)38406305. 39102195. H.Chánh VINA Thương Mại Xây Dựng Hưng. 37541858 Fax 37540238.Quốc DNTN Tân Thành Bình Lộ 1A. 39626730 Fax 62642172 anhquoi @yahoo. H. Nội Thất-Nhà 37583176 Fax Thiết Kế 37583176 NỮ minhleva www. com . H.com.minhl n@minhl evan. Bình Chánh. Bình Chánh.Đường 9.vn com 37602776. Bình Chánh. H. X Bình Hưng. Bình Chánh. H.v n NAM Thái Kim Thánh 0918026916 Nguyễn Thị Thu Hằng 0918113344 VINA GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Công Đạt 0918170765 Công ty Basic TNHH VINA Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo 13C X Phạm Văn Hai. Bình Chánh Lưới Trương Thị Mỹ Lợi 0919567019 Công ty Anh Quới VINA TNHH Trang Trí Nội Thất C7/30A1 Ấp 4. Bình Chánh GIÁM ĐỐC NAM Lê Quốc Hùng 0918340266 Công ty Lê Gia TNHH C5/15T Ấp 4.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN kimichvn www. 38251774. X Tân Kiên. X Vĩnh Lộc B.Phạm Hùng. Bình Chánh. Bình Chánh. Bình Chánh GIÁM ĐỐC NAM Trần Trung Trực 0918504797 GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Phát 0918683494 VINA DNTN Hải Lợi A5/13A Công Nghệ Mới.Tỉnh Lộ 10. X Tân Túc. X VINA Công ty Kim Ích TNHH Phạm Văn Hai. 37600997 38251910. Vụ & Sản Xuất Bình Chánh Nhựa-Các Sản Phẩm Bình Chánh Bơm-Nhà (08)38355787 Phân Phối & Fax 38355786 Sản Xuất GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ NAM Lê Văn Hào E9/21 Khu Phố 5.com (08)37507818. Bình Chánh 54314293. H.v n (08)39626755. Thực Phẩm Bình Chánh. Vật Liệu Xây 37602776 Fax Dựng (08)38225069.kimic @yahoo.Ấp 1. 391036 Fax 39100595.vnn. H. Bình Chánh EMAIL tranfamily name@h cm. GIÁM ĐỐC WEBSITE Cơ Khí-Nhà Thầu. Bình Chánh GIÁM ĐỐC NAM Lê Cao Minh 0918205049 Công ty Minh Lê Văn VINA TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ C6/22 Ấp 3. h. Bình Chánh Thực Phẩm39131609 Fax Các Sản 37582876 Phẩm 0918346655 Công ty Hào Phát B4/27I Ấp 2. X Vĩnh Lộc B. Bình Chánh.

Q.com (08)39603561 39603651 1162/1A Tỉnh Lộ 10. P Bình Tân Cửa An Lạc. Q.8 110714. Bình Tân. 22127448 39670263 0903086111 MOBI Cơ Sở Thuận Phong 450 Tỉnh Lộ 10. 0903141334 MOBI 642 Khu Phố 5.com .Đường 1.Ao Đôi. P Tân Tạo.minh ng_autog hoangauto lass@vn glass. P Bình Tân Kính Tân Tạo A. d-w-p-f-avn wu88. Bình Tân Đồi Xanh Cụ Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Hỷ A Mùi HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0902999881 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Công ty Tovecan Hộp Sắt Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc.com n.fpt .vn minhhoa www. P Bình Trị Đông A. GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC EMAIL Nhôm-Các Bình Tân Sản Phẩm (08)38236965. P Bình Trị Đông.Đường Số 7. 38236972. Bình Tân. P Bình Hưng Hòa B. Q.Quốc Lộ Công ty TNHH Kỹ Thuật Máy Công 1A. Bàn Chải-Sản Bình Tân Xuất & Bán Buôn (08)38298869 38298869 tienphat_ plstic@ya hoo. P Bình Hưng Hòa A. Bình Tân (08)37550983. Bình Tân Loại. 0903189318 MOBI Nguyên Tiến Phát Công ty TNHH Nhựa 0903194188 Công ty Khánh Đạt MOBI TNHH GIÁM ĐỐC NAM Lý Quốc Minh NAM Lý Phước GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thạch Anh Thư GIÁM ĐỐC NỮ Trần Diệu GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Mao Chí NAM Ngụy Diệu Huy WEBSITE 489-491 Tên Lửa. Q. Bình Tân.244 8998 39485776 0903121431 Công ty Tân Mỹ Lệ MOBI TNHH 179 An Dương Vương. Bình Tân Nhựa-Bao Bì 37553506 37550983 Bao Bì-Vật Liệu (08)38921433. Bình Tân. Lô 22. Chổi. Q.Công ty (08)37701148 Bình Trị Đông B. Bình Bình Tân Máy Nén Khí TNHH Một Thành Viên 37701147 Tân. Bình Tân. Nhựa & 38760873 Fax Cao Su 39630816 35/14B Khu Phố 6. Q. 0903032012 Công ty Minh Hoàng TNHH Sản Xuất MOBI Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Khu Công Nghiệp Tân Tạo. Q.smc@viettel. Bình Tân. 38921441 37906740 NAM Nguyễn Văn Lại 0903003896 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Phan Hùng Lộc 0903018019 MOBI DNTN Tân Tuấn Lộc 171 Hồ Học Lãm. Q. P An Lạc. (08)39172455. (08)39670263. P Đại Thụy . Ống-Kim 38760873. Lô A60/I A61/II.vn tanmyle www. 38236973 38236971 tovecan @hcm. Bình Tân. Bình Tân.

com m . Thầu. 39816055 Xuất GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Dũng NỮ Nhan Vị Quân NAM Đào Minh Hiện Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc. Gia Bình Hưng Hòa.Đường 5B. P Bình Hưng Hòa Bình Tân hco@yah Phủ Ngoài 38306251 A. ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL latexnara (08)22433838 @yahoo.vn rarityvn@ hcm. Lô 5B. Thầu. P Bình Hưng Hòa. Bình Tân. P (08)37800562. vn bachkhoa www. ne. Các Tổ Chức Bình Tân 38460178 Bảo Vệ Môi 38464306 Trường 0903331535 Khu Công Nghiệp Vĩnh Công ty Chen Hone Việt Lộc.com chhone@ www. Bình Tân In-Nhà In 38622454.axeic vnn. Bình Tân.chho hcm. Bình Tân 39502242 Công & Sản Q. Q. Q.vn Sản Xuất 0903373335 Công ty Bách Khoa TNHH Sản Xuất MOBI Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Cơ Khí-Nhà 4426 Khu Phố 4. 39633708 com.vn o. Bình Tân. Thương Mại.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Đinh Tiến Dũng GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Choo Khoang Nam NAM Đào Chí Hùng SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903321656 Công ty Bình Thành MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 6/13 Khu Phố 15. Các Công Ty 38769770 yongmei @hcm.com. P Bình Trị Đông.vn n. 37800564 Xuất 0903368112 Công ty Nghi Phong MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Giấy-Nhà 1 Khu Phố 5.Nguyễn (08)39816055. Q. Bình Bình Tân 37800563 Công & Sản Tân. 38125719 m. WEBSITE Công ty Rarity Việt Nam 158A An Dương Vương. 38627238.Đường Số 4. Nệm/ĐệmBình Tân Sản Xuất & Bán Buôn 0903328928 Công ty Anh Xương MOBI TNHH Môi Trường Công Nghiệp 286/50/10 An Dương Vương. 38622457 38627434 axeico@ www.kimlo _metal@ aimaubach yahoo.co khoa.com 0903326217 MOBI Công ty Nara TNHH 860 Khu Phố 7. P Bình Hưng Hòa B.Quốc Lộ 1. Gia Cửu Phú. Q.38769558 Fax Bình Tân TNHH P An Lạc. Bình Tân. Bình Tân.vnn. Bình Tân.Lê Văn binhthan Bảo Hộ-Lớp (08)38343592 Quới.vnn.fpt.Đường MOBI Bình Tân Nam TNHH Cơ Khí 1A. Lô D9B/I. Q. Q.kr Cơ Khí-Nhà Thầu. (08)38125718 . Bình Tân. Q. Q.tw vn GIÁM ĐỐC NAM Tang Fu Lin GIÁM ĐỐC Chao Cheng NAM Chung 0903331668 Công ty Yong Mei MOBI TNHH Nhãn Mác TỔNG GIÁM ĐỐC NAM George Chen 0903339795 MOBI 0903361166 Công ty An Khương MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí-Nhà 1125 Tân Kỳ Tân Quý. Bình Tân. P Tân Tạo A. P An Lạc. Gia (08)38226680 Công & Sản 38226690 Xuất (08)38629016. oo. Môi Trường(08)38461505.npnv@hc Bình Tân Phân Phối & P An Lạc A.

Tân Tạo.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ HỌ VÀ TÊN Trương Thị Thành SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 0903377700 MOBI Công ty Gia Hưng TNHH Thương Mại Cọ. Bình Tân Dịch Vụ Vận 38620567 P An Lạc A.kimlu 2002@ya an. Bình Tân Băng Keo phuocta (08)37225378 m28@ya 37225380 hoo. vn GIÁM ĐỐC Nguyễn Lê Anh NAM Tuấn 0903626960 Công ty TNHH Nhà MOBI Thép Tiền Chế Atad 301 Tên Lửa. CompositeBình Tân 38489375 Sản Phẩm & 38488881 Vật Liệu www. 15H Cư Xá Phú Lâm C.v 37221232 co.haiha Bình Tân Kẹo-Nhà Sản c@hcm. Bình Tân.com GIÁM ĐỐC Nguyễn Trung NAM Dũng 0903624114 Công ty Liên Trung MOBI Thành TNHH Chế Tạo Máy 156/1 Lê Đình Cẩn. Nhựa (08)38488515. Thầu. Bình Tân. haihahcm (08)38960187 www.com Dung Dịch m. Chùi-Sản Xuất & Bán giahungc 13 Đường 12B.vnn.co 38501676 co. Bình Tân.vn vn 0903627299 Công ty Hoàng Đức MOBI TNHH Xây Dựng Thương Mại Gạch Men.vn/we b/trungtha nh kim_luan www. Bình Tân. Q. 38372779 ng. P Bình Trị Đông.Tân Kỳ Tân Quý. Mứt.vn Làm Sạch GIÁM ĐỐC NAM Ngô Mạnh Hà 0903416343 MOBI Công ty Hải Hà Cổ Phần Bánh Kẹo-Cn Khu Công Nghiệp Tân Tạo. Bình Tân Máy Nén Khí dailoi@d (08)38501775 www. Q.com hoo. P An Lạc.vn GIÁM ĐỐC NAM 0903623318 Công ty Phước Tâm MOBI Hãng TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 5 Đường 1B. 271 Kinh Dương Vương. Lô 27. Q. (08)39630594. Q. Bình Tân. Gia Bình Tân 39634550 Công & Sản 39690599 Xuất sales@at www. P Tân Tạo.vn GIÁM ĐỐC NAM Trần Đức Lợi 0903618942 MOBI Công ty Đại Lợi TNHH Thương Mại-Dịch Vụ 50/13/6 Nguyễn Quý Yêm. P Bình Hưng Hòa. Cơ Khí-Nhà (08)39630594. Bình Tân. Q.1084. Gạch Ốp LátBình Tân 39634550 P An Lạc.vnn.com . Q. Cơ Khí-Nhà Thầu.atad. com. Bình Tân. Q. Bình Tân.com. Chuyển 38634016 964/67 Khu Phố 5. Gia (08)38595727 Bình Tân Công & Sản 38541493 Xuất cokhitrun gthanh@ hcm. Bình Tân.giahu Bình Tân Buôn Bột. Bánh.dailoi ailoico. ad.com. P Bình Trị Đông B.P Bình (08)38367334 www. Sản Xuất & 39690599 Bán Buôn Trang Tấn Phước GIÁM ĐỐC NỮ Lương Thị Xuân Hồng GIÁM ĐỐC NỮ Bùi Thị Mai Dung 0903628925 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tấn Tài 0903635769 MOBI Công ty Kim Luân TNHH MOBI Cơ Sở Đức Ngân Giao Nhận & (08)38654040. oltd@hc Trị Đông B. Q.vn m. Q.vn Xuất nn.

38434547 35100082 (08)38945035.Đường 7. Lô 4. n 0903663130 Công ty Địa Mã Cổ MOBI Phần Thương Mại Văn Phòng 129-131 Khu Phố 2.com donghiep thanh@vi ettel. Bình Tân.com . Cao Su-Các 39312735 Sản Phẩm 39312735 GIÁM ĐỐC NAM Trương Văn Tư 0903640896 MOBI Công ty Phú Trung TNHH Tư Vấn Điện 57R Phan Cát Tựu.v Các Công Ty 38657704 Q. 0903667008 MOBI 0903685239 MOBI Cơ Sở Đại Hùng 0903693613 Công ty Thạch Anh 504/58A Kinh Dương MOBI TNHH Thương Mại Dịch Vương. Bình Tân.com mar. CHỦ TỊCH HĐQT GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC CHỦ CƠ SỞ GIÁM ĐỐC NAM Cô Gia Thọ NAM Tăng Dục Tài NỮ La Diệu Lợi NAM Lê Trọng Hùng Nguyễn Hồng NAM Thạch Công ty Tân Thuận Phát TNHH Nhựa Bao Bì-Sản Bình Tân Xuất & Bán Buôn 55/16/5 Tây Lân. Q. Quần ÁoBình Tân Sản Xuất & Bán Buôn HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL info@thai www.dear rmar.thaid duongrub uongrubbe ber. Q. Bình Tân. Bình Tân Sơn Tĩnh Điện Máy Vi Tính Cá NhânBình Tân Nhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng WEBSITE 37526641.vn daihung_ pc@yaho o. 35100082. 37526688 Fax 37526643 (08)35104984. Q.Trần namlonglt May Mặc(08)38657704 Đại Nghĩa.com r.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Thọ 0903636793 MOBI Khu Công Nghiệp Tân Công ty Thái Dương Cổ Tạo.co m CHỦ CƠ SỞ NAM Trần Anh Tuấn 0903648836 Hãng May Hiền MOBI Phương GIÁM ĐỐC NAM Hồ Cẩm Thanh 0903655255 Công ty Nam Long MOBI TNHH Sản Xuất Dệt May-Nhà Máy B7/72 Khu Phố 4. Bình Tân d@vnn. Q. P Bình Trị Đông. 879/20/10/98/5 Hương Lộ 2. P Bình Trị Bình Tân Xuất & Bán Đông B.com (08)39316922 39351829 37543053. Q. 37526642.Vành Phẩm-Sản Đai Trong.P An Lạc A. Vụ Tin Học Bình Tân. Q. Bình Tân (08)39312056. Phần Cao Su Bình Tân. P An Lạc A.P Tân Tạo. Bình Tân. P Tân Tạo A. Bình Tân. Buôn 0903666093 Công ty Đồng Hiệp MOBI Thành TNHH In & Bao Bì 31 Lê Văn Quới. 38945035 38941834 54260767 Fax 54260767 (08)39853607. Bình Tân. Bình Tân. P Bình Bình Tân Khuôn Mẫu Trị Đông A. 39852521 39852311 info@dea www. 38956130. Q. Bình Tân Điện-Các Nhà Thầu 5 Bia Truyền Thống. 38945035. Q. P Bình Trị Đông A. 38945035. 37543052 Fax 37508287 hienphuo ng90vn@ yahoo.

Bình Tân 2@hcm. Bình Tân. Q. Bình Tân. Q.v Áo Len Xuất Khẩu Các Công Ty 38256839 Q. Cáp GIÁM ĐỐC Nguyễn Ngọc Cường EMAIL 103/7 Ao Đôi.baotu ltd. Bình Tân. (08)39734924. P Bình Trị Đông B. nan.com. Q. info@tua www. nn.gplast@h hungplast.minh (08)38256838 . Bình Tân. Nhựa-Các Bình Tân Sản Phẩm vidcoltd0 6@hcm. Bình Tân Bột Mì Xây Dựng1 Khu Phố 5. P Bình Trị Đông A. 108 Chiến Lược. 38256839 cm. Bình Tân.Đường 1. Điện-Sản 38210903. Q.vn . P Bình Tân Liệu Tân Tạo A. P An MOBI TNHH Lạc A.v nn. 39734925 39734923.vn. Lô 20.vn www. Thiết Bị Điện 0903710695 Công ty Minh Hùng MOBI TNHH Nhựa 0903710913 MOBI WEBSITE 103 An Dương Vương. 382136 38210598 Đóng Gói54070524 Fax Bình Tân Máy Móc 54070523 NAM Lâm Cẩu GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Diệp Văn Trực 0903703219 MOBI DNTN DTB GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thanh Tùng 0903705323 Khu Công Nghiệp Tân Bao Bì-Vật MOBI Công ty Việt Đức TNHH Tạo. B8-B9/2 Đường 2A.com n.tuana Bình Tân Xuất & Bán 38210904. 38609540 Huỳnh Trung Sơn Công ty Minh Sơn MOBI TNHH Xây Dựng & Thương Mại GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC 0903708908 NAM Nguyễn Văn Bảo 0903709342 NỮ Nguyễn Thị Tuyết NAM Lui Chao Ung Công ty Tuấn Ân Cổ Phần Thiết Bị Điện 71 Tên Lửa.v com n Khu Công Nghiệp Vĩnh dapto199 Công ty Dapto Sản Xuất May Mặc(08)38256838 Lộc.v nn. Q. Q. P Điện-Dịch Vụ MOBI Thiết Kế Thi Công & Bình Trị Đông B.com Buôn Thiết Bị 38213611.com minhhun www.Đường 5. (08)39501807 Nguyễn Thị Ngọc 0903707273 Vinh Công ty Liên Thái Hưng 339 Tỉnh Lộ 10. tuanwww.baotu info@bao an.vn xdminhso n@hcm.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903702112 Trường Phong .Công ty TNHH Sản Xuất MOBI Thương Mại Dây Cáp Điện 0903702154 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)54046868 54046969 (08)38210902. Q. P Bình Tân Thầu Tổng An Lạc A. P Bình Trị Đông. Hợp 37517119 Fax 37514921 Công ty Bảo Tấn TNHH 16A Đường Số 18. Q. Bình Bình Tân & Sửa Chữa (08)38334189 Thương Mại Điện Tân. Bình Tân. P Điện-Dây & Bình Tân An Lạc. Bình Tân.vnn. 38210902.com an-ltd. Bình Tân.

62646331. Buôn/Đại Lý Phần Cứng Khí-Công Nghiệp & Y Công ty An Vui TNHH 45 Khu Phố 5. Công ty Thắng Lợi Thầu. Q.Đường 5. Q. 39250324.thong g@hcm.Tỉnh Lộ 10.anlac acstar. Bình Tân. Thương Mại ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Đào Tiên Cổ Khu Công Nghiệp Tân MOBI Phần Sản Xuất Thương Tạo. Q. P An Lạc. Ô Tô-Các 37511925. 37552657 62646332. 37522714. 39250250 37521905. Cũ 626007 Fax 37522715. Q.com info@anl www. P Tân Tạo. Bình Tân.Ao Đôi. P MOBI TNHH Sản Xuất NhựaTân Tạo. 39505052 39505052 (08)39104861. Q. MOBI Bình Tân Khoa-Dạng Thương Mại Dịch Vụ P An Lạc A.fpt. Bình Tân Nhà Buôn Xe 37511923. Q. Q.v hungplasti nn. P Bình Hưng Hòa A. QUẬN HUYỆN Bình Tân LĨNH VỰC KINH DOANH Nhựa-Các Sản Phẩm ĐIỆN THOẠI BÀN WEBSITE (08)37922843 37922818 (08)38769032. P MOBI Bình Tân Khoa-Dạng Khí Công Nghiệp An Lạc A. Bình Tân.net uyhoang.com m www.com (08)39250324. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tấn Huy 0903720718 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thanh Văn 0903722263 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thành Chung 0903723413 Công ty TNHH Một MOBI Thành Viên Tâm Minh Đức GIÁM ĐỐC NAM Bùi Thái Hà 0903724218 GIÁM ĐỐC NAM Phan Thanh Trường 0903724247 DIA CHI Công ty Sao An Lạc TNHH Ô Tô 388-390 Kinh Dương Vương. Bình Tân.tamm inhduchc. Bình Tân. 37551632 kihuho@ www.Đường 7. 38250563 38250562 www. Bình Tân. Bình Tân Khuôn Mẫu 38331672 37522713. Lô 2. Điện-Các MOBI TNHH Thương Mại Sản P Bình Trị Đông A. 37902355 Xuất 0903719382 Công ty Thông Hưng 1760 Ấp 3.Đường E. Gia MOBI 3.c nam. 37511850 (08)38620246 Bình Tân Hóa Chất 38620247 Máy Vi Tính Công ty Huệ Hà TNHH 187 KDC Bình Trị Cá NhânMOBI Thương Mại Dịch Vụ Đông. Bình Tân 22464708 TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí Công & Sản Q. Bình Tân.vn y. 39254136. P Mại Tân Tạo.kimh hcmc. 39250501. P Bình Bình Tân Nhà Tin Học Trị Đông B. Q.c om . C1/9Q Quốc Lộ 1A.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NAM NAM HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thanh Bình Lê Phan Hữu Hiếu GIÁM ĐỐC NAM Hà Văn Lợi GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Công Tuấn SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903711833 Khí-Công Nghiệp & Y Công ty Vinagas TNHH 18M Nguyễn Thức Tự. Xi-Lanh & Đóng Hộp EMAIL (08)38556559.daoti datico@h encompan cm.vn c.co star. Xi-Lanh & Đóng Hộp 0903713100 Công ty Kim Huy Hoàng 35/14 Khu Phố 6.Khu Phố (08)37902354.vn om (08)35920744 thonghun www. Bình Tân Thiết Bị Xuất Bình Tân. 0903716225 Cơ Khí-Nhà 278/64 Gò Xoài. Bình Tân.

Vận Tải-Đại 38750801 Fax Bình Tân P An Lạc A. P Bình Trị Đông.Đường 5B. 39713290 39713289 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Lớn 0903727170 308 Mã Lò. Q. 38621540 mountain vietnam @yahoo. Bình Tân. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Quang 0903739702 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Lý Tôn Lân 0903741210 MOBI DNTN Phương Anh GIÁM ĐỐC NAM Hiếu 0903750207 MOBI WEBSITE 22A Khu Phố 18. P Bình Bình Tân Lưới Hưng Hòa. Q. Bình Tân. Bình Bình Tân Gỗ-Chế Biến 38639448. com . 37192096.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Trần Ðức Tín SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 0903726181 42 Khu Dân Cư Bình Trị Bao Bì-Sản Công ty Trang Tín Cổ MOBI Đông. P An Điện-Dây & Bình Tân Phần Địa Ốc-Cáp Điện Lạc.vn Công ty Thịnh Phát Cổ 144A Hồ Học Lãm. Lý 38761891 C19/26A Ấp 3. com 36 Kinh Dương Vương. 0903739341 Công ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 5 EMAIL Bình Tân Khuôn Mẫu (08)38514446 nguyen_v an_luom @yahoo. 38604704. Bình Tân. 38452450 kimdaijsc @hcm. Q. GIÁM ĐỐC NAM Chí Hoàng Phi 0903727648 Công ty Chí Vĩnh Phát MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại In 0903730021 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Vương Thiếu Quân GIÁM ĐỐC NAM Võ Tấn Thịnh Công ty Kim Đại Cổ Phần Thương Mại QUẬN HUYỆN Cơ Khí-Nhà Thầu. Q. (08)39915433. Q. P Bình Trị Bình Tân In-Nhà In Đông. Sản Phẩm 38153589 12 KP 2. 2.Trương Phước Phan. 39918430 abel. Bình Tân. Q. Bình Khuôn Mẫu Tân.Đường 25.chivin (08)39918430 vinhphatl hphatlabel. Cáp MOBI GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Lượm 0903739358 D19/18A Phan Anh.com n. Bình Tân. P Bình Trị MOBI Cơ Sở An Đức Cơ Khí Đông A. Bình Tân & Bán Buôn 39127215 Bình Tân. Bình Tân.com com 10/43 Bình Long. 37192096. Buôn (08)38650856. Q. 37192096 37192008 thiphaco www. Biến Gỗ Tân. P Bình Bình Tân Xuất & Bán Phần Sản Xuất Bao Bì Trị Đông B.thinh @hcm.vn (08)37192096.vn n.vn phatiz.Hương Lộ Da-Sản Xuất (08)22173025. P Xưởng An Bình Cơ Khí MOBI Bình Trị Đông. Gia (08)38113662 Bình Tân Công & Sản 38113662 Xuất info@chi www. Q. P (08)38639334 DNTN Dũng Thanh Chế Bình Trị Đông B. Q.

Đường 2. Bình Tân. P Bình Hưng Hòa. Bình Tân Dịch Vụ Vận 39509429 Q. Bình Tân Nhôm-Các Sản Phẩm laly20102 (08)35174304 004@yah 35172393 oo.netn 38121867 am.hungt yahoo. Bình Tân. Thương Mại & Dịch Vụ Bình Tân. Q. 38248402 38248404 hufaco@ hcm.vn 960 Khu Phố 4. P Bình Trị Đông A. MOBI Hảo TNHH Xây Dựng P Bình Hưng Hòa A. Bình Tân. Bình Tân Xây Dựng Dân Dụng longhoi20 37503281 07@gmai l.vn. Q. Bình Tân. P Tân Tạo A. 62657997. Bình Tân Xây Dựng Dân Dụng 37502402 Fax 37670917 NAM Nguyễn Văn Út 0903800099 MOBI Công ty Long Hội TNHH 21 Đường 8.P Bình MOBI Cơ Sở Đại Phát Nhôm Hưng Hòa B.Quốc Lộ 1A. P Bình Hưng Hòa. vn 355 Đất Mới. GIÁM ĐỐC NAM Hồ Minh Thiện 0903759809 Công ty Hưng Phát MOBI TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Bao Bì GIÁM ĐỐC NAM Vưu Hùng 0903762329 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Lê Bẩy GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE Giao Nhận & (08)39509428. Lô 12A.com .com GIÁM ĐỐC NAM Lưu Văn Tỷ 0903800419 65 Liên Khu 5-6.ccsc. Bình Tân.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM HỌ VÀ TÊN Dương Thanh Tùng MẠNG DI ĐỘNG 0903752277 DNTN Hải Phong MOBI Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Khu Công Nghiệp Tân Tạo. Công & Sản 37622938 com. Thầu. MOBI Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Sài Gòn NAM Pong K S.vn Giày-Cung Bình Tân Cấp Phụ Liệu chiya@h (08)38107406 cmc.Đường Số 9.co ruongphat.com GIÁM ĐỐC NAM Hồ Tấn Sum 0903800572 Công ty Vĩnh Bình MOBI TNHH Thương Mại Thép Bình Tân Thép Công ty Hùng Trường Phát TNHH 623 Khu Phố 4. Bình Tân com. P TNHH Tân Tạo. Q. Bình Tân.vn ccsc@vn Xuất n.Quốc Lộ 1.vnn. Chuyển 39508358 0903758694 GIÁM ĐỐC Nguyễn Phú Quốc SỐ DI ĐỘNG ccsc_co Cơ Khí-Nhà @yahoo. 62657998 Fax 37670006 vinhbinhs teel@yah oo. Q. Q. Bình Tân Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38116174. Bình Tân. m com 0903772790 Công ty Nhà Việt Hoàn 35 Khu Phố 9. Bình Tân Bao Bì-Vật Liệu (08)38248402. Q. P An Lạc A. Bình Tân. Gia (08)38774614 www. 62938661 62938661 htpvuu@ www. David 0903758719 MOBI Công ty Chiya Việt Nam D10/89Q Quốc Lộ 1A. Q. Q. 92 Đường 2. P Tân Tạo.

vn bien.v n hbc@hbc www. P 39552155. Bình Tân Thép-Các Sản Phẩm Khu Công Nghiệp Tân Tạo.Đường Xây Dựng 14.c i-vn. Bình Trị Đông B. MOBI Sản Xuất Thương Mại Bình Tân Dịch Vụ Vận Tân Tạo A.com GIÁM ĐỐC Nguyễn Chiến NAM Thắng GIÁM ĐỐC Nguyễn Thiện NAM Hòa 0903804828 (08)39552156. E4/52 Quốc Lộ 1A. 37514460 Fax 37514460 Bình Tân EMAIL .v n.vn bcci@bcc www. Bình Tân Máy Móc GIÁM ĐỐC NAM Phạm Minh Đức 0903802996 Công ty Cổ Phần Đầu MOBI Tư Xây Dựng Bình Chánh 260/4 Kinh Dương Vương. 37505984 Fax 37505665 37507774. Bình Tân. P An Lạc A. Q. Bình Tân TỔNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Chí Hòa Công ty Ngọc Biển TNHH Sắt Thép 0903804221 MOBI 0903804566 Khu Công Nghiệp Tân Công ty TNHH Scansia MOBI Tạo.acific@sc www.com om. Bình Tân. P Tân Tạo.Đường 1. 37507504 Fax 37507773 WEBSITE panelbinh chanh@h cm. Bình Bình Tân Nóng Lạnh38585807 Tân. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG (08)37505415.ngoc @hcm.c . P Cách Nhiệt 37540126.bcci. Giấy-Các Sản Phẩm (08)38229362. Pacific Q. Bình Tân.vnn. Vật Liệu 37505940 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Tấn Huy 0903801068 Công ty Tân Gia MOBI Nguyên TNHH Sản Xuất Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Lê Quang Cảnh 0903802387 MOBI Công ty Hòa Bình CP 350 Đường 7.Song Hành. Công ty Uy Minh TNHH Giao Nhận & A4/27 Quốc Lộ 1A.com. Thép-Các Sản Phẩm Gỗ Xuất Bình Tân Khẩu ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38436788. 38229363 38244981 GIÁM ĐỐC Phạm Ngọc NAM Thảo 0903806831 Công ty Tấn Đạt Cổ Phần Xây Dựng MOBI Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí 2D-4D Khu Phố 2. 37514450. Bình Tân. Lô 24-30. Bình Tân. 38480513 38469404 (08)38117568. Q. 37507775.vn n scansiap (08)38654393 .com. Lô 12-14. Bình Tân.Đường 1. 38495133.com.vn ngocbien www. P Tân Tạo A.scan 39746925 ansiapaci sia. Q. Q. Q. Bình Tân Khu Công Nghiệp GIÁM ĐỐC Nguyễn Mạnh NAM Hà 0903803831 Công ty Thép Tây MOBI Nguyên TNHH Khu Công Nghiệp Tân Tạo. 38497168.vn fic.hbc. 37507776. Bình Tân. 39555371 Dịch Vụ Chuyển 39555371 GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Đệ 0903806684 MOBI Cơ Sở Tân Thành 132/2 Mã Lò. 38112294 37505660.vn om. Q. P Tân Tạo A. Bình Bình Tân Dân Dụng Tân. Q. 38113852 38114510. Lô 22. P Bình Trị Đông. P An Lạc A.

vnn. 37501700. om Nuôi Xuất & Bán 38755379 Buôn Cơ Khí-Nhà Khu Công Nghiệp Tân Công ty Cổ Phần Đầu Thầu. 616 Khu Phố 5. Lô 21.Đường 7. Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc.idtvn.Đường 3. Lô 28.Đường Số 3. Khuôn MOBI NAM Trần Võ Hoan ĐIỆN THOẠI BÀN Cách Nhiệt vc485 Hương Lộ 2. Công ty Tín Vũ TNHH Cơ Khí Ống Thép QUẬN HUYỆN namviet www. 37543269.vnn. Bình Tân. Bình Tân. P Bình Hưng Hòa. packagin vn Thức Ăn Gia g. MOBI 1A. CHỦ TỊCH HĐQT NAM Nguyễn Văn Khuê 0903816166 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đình Đầy 0903817252 EMAIL WEBSITE thienlong www.vn 0903814358 GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH 12-14 Đường Số 16. P Bình Tân Tư Phát Triển Kỹ Thuật Công & Sản 38644213 m. P Bình (08)38555688 Bình Tân Nóng Lạnheps@hc Trị Đông.vn 35530455 n.vn m.vn Bình Tân Bao Bì-Vật Liệu (08)37444527.vn Công ty Vạn Sanh Cổ Súc.com. Bình Tân Cuộn & Đúc 38661963 Q. Q. Q.vn com Tân Tạo A.thienl pen@hc ongvn. Bình Tân. Lô A5/2DNTN Trường Vinh MOBI A6/2. 39508879 Vật Liệu m.Quốc Lộ Kim Loại(08)38661962 1A. Q.co 38592246 . Q. Q.vn 2/27 Khu Phố 4. Bình Tân asafeed. Gia 38755025. Mại Buôn Q. Bình Tân. Xuất . Lô 6-8-1037543268 MOBI Phần Sản Xuất Thương Bình Tân Xuất & Bán 12.vn datmyco (08)35530226 @hcm.Quốc Lộ sales@v Phần Thương Mại Sản Cầm. Bình Tân. 37444747 37444925 Bình Tân Bao Bì-Vật Liệu info@po www. Bình Tân. Bình Tân.c Xuất Thức Ăn Chăn Tôm-Sản 37501393 Fax Q. Lô 5.com m. P Bình Bình Tân In-Thiết Bị Trị Đông B. MOBI Sản Xuất Bao Bì Nhựa P Tân Tạo A.Khu Dân Cư An Lạc. 37543269 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GIÁM ĐỐC NỮ Tăng Thúy Phụng 0903808527 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Phương Thảo 0903811886 Công ty Việt Long MOBI TNHH Sản Xuất & Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Dương Mạnh 0903812867 GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Nhuận Tài 0903814184 GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Hoan Công ty Đạt Mỹ TNHH Thương Mại Dịch Vụ DIA CHI 0903814510 Khu Công Nghiệp Tân Công ty Nam Việt MOBI Tạo.dida@hc www. Bình Tân.fpt. Khu Công Nghiệp Tân Công ty Bảo Mã TNHH Tạo. Công ty Thiên Long Cổ Bút/Viết-Sản Tạo. P Bình Phát Hưng Hòa B.Đường 2B. P TNHH Sản Xuất Bao Bì Tân Tạo. MOBI Tạo. Cá. Q. P Tân Tạo. Bình Tân. Gia (08)38644213 .poma (08)38592028 maplastic plastic.Đường 2.namv @namvie Bao Bì-Vật (08)38968904 ietBình Tân tLiệu 37245176 packaging. P Bình Hưng Hòa B.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Cô Gia Thọ SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903806968 Khu Công Nghiệp Tân (08)37543267.

Sản Xuất Thương Mại Q.tatop oanphat haco. P Bình Bình Tân Cấp Phụ VN TNHH Trị Đông A. Phần Q.sfvn@hc sunflower. P Bình Trị Đông. P Tân Tạo A.Đường Số 7. Khẩu 0903824069 Công ty Duy Toàn TNHH TM SX Cơ Khí MOBI DV Vật Phẩm Quảng Cáo 67/13 Khu Phố 5. Bình Bình Tân 35104382 Xuất Tân.Khu 6.vn mail. Buôn Bao Bì (Tatophaco) NAM Nguyễn Bá Linh 0903822712 Công ty Bá Huy TNHH 143/43/8 Liên Khu 5Thương Mại Dịch Vụ MOBI 6. Lô 14. Công ty Đại Thuận 158A An Dương Vương. Áo Mưa-Sản (08)38248360.com @vnn. Q.duyto anumbrella.dttpla fpt.v n 0903825498 Công ty Thuận Thành MOBI TNHH Sản Xuất & Thương Mại 1435 Tỉnh Lộ 10. 39321733 m. Lô 16. www. Q. MOBI Thành TNHH Sản Xuất Bình Tân P An Lạc. Buôn (08)38562219.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Trương Thiệu Đường 0903819781 MOBI Khu Công Nghiệp Tân Công ty Hoàng Kim Cổ Tạo.com . Q.co m 0903826772 (08)38733899. Q. Bình Tân. Liệu www. 38534281 38562219 sale@du ytoanumbrella.vn com CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN DIA CHI QUẬN HUYỆN Bình Tân LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)35108880.vnn. Gia Bình Tân (08)38646715 Công & Sản Xuất www.com NAM Trần Gia Kiến 0903821383 MOBI Giày-Cung Công ty Hướng Dương.hoan gkim@g 38100388 gkim. P Bình Tân Xuất & Bán Thương Mại Dịch Vụ Tân Tạo A. P (08)35104381. 38418243.Tân Tạo. Gỗ-Nhà Sản 37851262. Bao Bì-Vật Liệu pkdhoan (08)38100388 www. 38431914 vmco@h cm. Bình Tân. com 0903825211 MOBI DNTN Vinh Mỹ 16/25 Hương Lộ 3. Bình Tân Xuất & Bán Q. Bình Tân.372 Chiến Lược.Đường Dù/Ô-Sản 10. 38418242 EMAIL NAM Nông Quốc Toản 0903822062 Công ty Tân Toàn Phát Khu Công Nghiệp Tân Bao Bì-Sản TNHH Sản Xuất MOBI Tạo. Bình Tân. Bình Tân. Bình Tân.vn stic. GIÁM ĐỐC NAM Phan Duy Kiêm GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Lý Lương NAM Nguyên GIÁM ĐỐC Nguyễn Hữu NAM Thuận GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Hà Trọng Thanh Hoàng NAM Phan Tiến Phi Xuất Nhập Bình Tân Khẩu-Các Công Ty WEBSITE baobitant www. P Bình Hưng Giao Nhận Xuất Nhập Hòa B.vn 62669751 Fax 37504145 Cơ Khí-Nhà Thầu. Bình Tân. Bình Tân. Xuất 22132512 Thương Mại 38733900 0903827984 D17/27A1 Tân Hòa Công ty Phi Đạt TNHH MOBI Đông.vnn.vn(08)39321733 . Q.c om dtt@hcm. Gỗ-Nhà Sản Bình Hưng Hòa. P Bình Hưng Hòa B. Q. 38418241 38431335. Bình Tân Xuất & Bán 38248361 Buôn 38248366 thuantha nh_co@y ahoo.

Q.Đường 7. Lô 16. Q. Q.com m ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN GIÁM ĐỐC NAM Lin Yen San 0903829898 Bồn ChứaKhu Công Nghiệp Tân Sợi Thủy (08)39622310.Đường 4.com (08)38162838.shint @hcm.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NỮ Thái Kim Yến NỮ Nguyễn Thị Thanh Thủy SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903828394 Công ty Thái Châu MOBI Thành TNHH 147 Khu Phố 4. MOBI Bình Tân Công Điện Lạnh Hiệp Tân Q.v.minht 1813@ya rico. Quảng Cáo37543286 Fax Bình Tân Đại Lý & Cố 37543287 Vấn dungtam www. Thương Mại Máy Phát Công ty Trí Hùng TNHH 38/51/20/21/16 Khu Phố Điện-Công MOBI Thương Mại Dịch Vụ 5.vn vn. Nam TNHH 37542985 Tân Tạo A. Lô 39. Lô 20.Đường 3. Bình Tân. Bình Tân. Thương Mại MOBI Công ty Khánh Thu TNHH May Thêu Khu Công Nghiệp Tân Tạo. Bình Tân. Q. 35125524. WEBSITE (08)38382500. Bình Tân. 39628321 Sản Xuất Tân Tạo A. GIÁM ĐỐC NAM Phạm Xuân Thanh 0903831663 Công ty Thanh Xuân MOBI TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại GIÁM ĐỐC Tsai Shun Chih NAM (Ông Thái Thuận 0903834650 Trị) MOBI GIÁM ĐỐC NAM Đinh Quốc Bửu Công ty Tân Hùng Cơ MOBI TNHH Sản Xuất & Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Minh GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Tấn Hùng GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hữu Khánh 0903834688 0903839385 0903841959 0903844490 14-16-18 Khu Phố 5. 351255 35125525 (08)9854928.v. 35125521. Thiết Bị.vn /hieptan .ctyda daison.Đường 4. 38162839 38162837 (08)39702910 (08)35125523.vn ungn. 62958557. Bình Tân Cửa Bình Tân Nhựa-Các Sản Phẩm Điện LạnhThiết Bị DNTN TM Kỹ Nghệ 59 Đường 53. EMAIL shintung www.P Tân Tạo. Q.P Tân Tạo. P An Lạc.vn an. Lô 10. P Bình Tân Tinh. May MặcBình Tân 54272802 Các Công Ty 54272803 nguyenmi www. Q. 38232036 0903829329 Công ty Minh Trí TNHH Sản Xuất Thương Mại MOBI Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Khu Công Nghiệp Tân Tạo. 39240045 39240045 Khu Công Nghiệp Tân Nước-Vật Công ty Shin Tung Việt 37542986 Fax Tạo. 38586331 . Bình Tân.Đường 2. Nhựa. Bình Tân. Bình Tân.com info@cty www. Q. .An Dương Vương. P Bình Hưng Bình Tân Nghiệp & Xây Dựng Hòa B. P An Lạc A. . 35125521. Kim Loại. Dịch Vụ 7-13 Đường 53A. P Tân Tạo A. Bình Tân. Q.yello nh@hiept wpages. Bình Tân.Song Hành. P Bình Tân Tư.co ison. Công ty Đại Sơn TNHH MOBI Tạo.com hoo. (08)38220496. Nghiệp. 38232036 Bình Tân Nhựa-Bao Bì 38298076.

Hương visaplasti (08)39024348 Lộ 2.vn 37523674 info@truo ngthinhpr inttech.truon m. 38356834. 54051084 Dịch Vụ Buôn 38563028 midaco@ www.vn 0903884253 Công ty Trường Thịnh MOBI TNHH Kỹ Thuật 295 Đường 3. Q. Dịch Vụ Quần ÁoBình Tân Sản Xuất & Bán Buôn (08)38483313. Q. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH Bình Tân Cửa ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE (08)22105959 62960011 10/43 Bình Long.vn n.vn . MOBI Sản Xuất Thương Mại Bình Tân Xuất & Bán Tạo. Thương Mại Bình Tân. P Tân 54051083. Bình Tân Nhựa-Bao Bì c@saigo 62653510 Q.mida hcm.com @hcm. Công ty Minh Đạt TNHH Dệt Kim-Sản 1044A Tỉnh Lộ 10. Dân Dụng 37624841 Fax 37624841 0903900940 (08)38563028. Bình Tân Phủ Ngoài 38110317 38110319 daiphu@ www. P Bình Hưng Hòa B. Q. Bình Tân. P Bình Xây Dựng Bình Tân Trị Đông B. Bình Tân.co www. P Bình Trị Bình Tân In-Bao Bì Đông B.daiph hcm. Bình Bình Tân Gói/Bao GóiỐng Giấy 39780688 Tân. P An Lạc. 38435046 38438864 thientan @hcm. Q. Bình Tân Khuôn Mẫu P Tân Tạo. Bình Tân. Bình Tân. Q. 0903883198 MOBI DNTN Tín Thành May 97-99 Đường 1A. P Bình Đóng Cơ Sở B & T Sản Xuất 39780688 Fax Hưng Hòa A. Q. Bảo Hộ-Lớp 38110317. Q. nnet.fpt .v uvn.com. Bình Tân. co. (08)38356883.com n GIÁM ĐỐC NAM Bùi Tuấn Anh 0903901348 Khu Công Nghiệp Vĩnh Công ty Đại Phú TNHH MOBI Lộc. GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Bích 0903904476 MOBI Công ty Vĩnh Sanh TNHH Nhựa 931/1 Khu Phố 8.vn vn (08)38110317. 38352701 38354916 0903900906 Công ty Kiều Phương MOBI TNHH Xây Dựng & Thương Mại 205 Đường 28. Q. P Bình Trị Đông A.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ CHỦ CƠ SỞ NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Mai Thị Xuân Hương 0903849422 Công ty Trường Oanh MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Huỳnh Phước Toàn 0903851508 MOBI 0903864717 Công ty Thiên Tân MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 184/26A/8 Lê Đình Cẩn. D2/1 Đường 1B. Bình Tân. HỌ VÀ TÊN NAM Hồ Chí Dũng NỮ Lâm Thịnh Đào GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Nghĩa GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Trần Văn Phương NAM Kha Đức ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 326 Nguyễn Thị Tú.fpt. Bình Tân. gthinhprintt vannghia ech.vnn.

Bình Tân. 39973786.com www. Q.Hương Lộ 3. MOBI 10. P An Lạc A. Bình Tân. P daibinhmi Thầu.peru Cao Su-Các (08)35899137 . Q.vnn. Bình Tân. l. Cơ Khí-Nhà 510 KP 2. P An Lạc.perubco bcoBình Tân Sản Phẩm 35899141 @vnn. 62574578 fpt.P An Lạc A. Khẩu ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Diệu Bình TNHH DIA CHI Khu Công Nghiệp Tân Tạo. 37290469 Triển Nhà GIÁM ĐỐC NAM Lê Minh Đức 0903915901 Công ty TRM 376/73 Khu Phố 1. Q. Bình Tân. Lô 18. Bình Bình Tân 37293599 Dựng Kinh Doanh Phát Cho Thuê Tân. Thống Lọc 54081870 Fax 54081870 Cơ Khí-Nhà Thầu.vn 38751275 hoanhao (08)38941186 vn@hcm.com Xuất 180/8C (80/8C) Kinh Dương Vương. TNHH Thương Mại Xây Căn Hộ Bán. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH Bao Bì-Vật Bình Tân Liệu ĐIỆN THOẠI BÀN (08)39973785.vn .vn rubber. Gia (08)35163286 Bình Trị Đông. Q. 0903911100 Công ty Thanh Bình MOBI TNHH Cao Su Nhựa 0903912104 MOBI 0903913387 Công ty Tân Phước 125 Khu Phố 17. Bình Bình Tân nh@gmai Công & Sản 35163286 Tân. P Bình Nước-Hệ Bình Tân Hưng Hòa. Bình Tân.Bình Hạnh TNHH Thương MOBI Long. GIÁM ĐỐC NAM Châu Hiển Bình 0903918026 Công ty TNHH Cơ Khí MOBI Đại Bình Minh GIÁM ĐỐC NAM Phạm Ngọc Hảo 0903919978 Công ty Hoàn Hảo MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại In Bao Bì WEBSITE Bình Tân Giải Trí-Địa Điểm Bình Tân Nông Ngư Cơ-Máy ducl(08)38572689 trm@hcm 62650925 . P An Lạc Bình Tân In-Bao Bì A. 39973784 39973784 EMAIL bbhaivuo ng@gmai l. Bình Tân. Q.co m GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Hiệp 0903915295 Công ty Hường Hiệp 35/2A Khu Phố 6.co m 557 Hương Lộ 3. P An MOBI Management ServicesLạc.Hương Lộ 2. Q. Gia (08)38114398 Bình Tân Công & Sản 54490317 Xuất tanphuoc blower@ yahoo. P Bình Hưng Hòa Mại Dịch Vụ Xuất Nhập A. P Bình Xuất Bao Bì Giấy Nhựa Hưng Hòa. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NAM Jiang Li Chia GIÁM ĐỐC Lê Phan Hoàng NAM Chiêu GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Mai Thị Hoa Nguyễn Văn NAM Hiếu SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903908722 Công ty Hải Vương 403/11 Khu Phố MOBI TNHH Thương Mại Sản 8. Q. Q. Bình Tân. Vpđd GIÁM ĐỐC NAM Lê Hoàng Dũng 0903917922 MOBI DNTN Lê Hoàng Dũng 36 Bùi Tư Toàn.Tỉnh Lộ (08)39313500.

richabrasiv com es. Q. Bình Tân. P Bình Bình Tân Sản Xuất & Trị Đông A. Bình Tân May Công Nghiệp Bao Vải Bình Tân. 37623171 Fax 37623570 518 Hương Lộ 2. Lộ 2. Bình Tân. Bình Tân.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NAM Nguyễn Văn Lợi 0903923442 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Lin Wen Chou 0903924291 MOBI Công ty Sơn Phú TNHH GIÁM ĐỐC NAM 0903924834 Công ty Minh Tiến 153 Ấp 1. Liệu Lợp Mái 37605922 vnn.fpt.vn 37623762. Sản Xuất Thiết Bị Điện GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Chí 0903930877 MOBI Công ty Trần Chí TNHH Thủy Tinh726 Hương Lộ 2.vn GIÁM ĐỐC NAM Trang Tấn Bình 0903925769 Công ty Bình Linh 88 Khu Phố 3. Bình Tân. P Tân Tạo A. Bán Buôn GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Tòng 0903932737 MOBI DNTN Hưng Tòng Khu Công Nghiệp Tân Tạo. Bình Tân Gỗ-Chế Biến 38335561 38335561 Bình Tân Nhựa-Các Sản Phẩm (08)38377679 38364876 . Q. Phạm Văn Phúc Toàn WEBSITE Điện-Các Thiết Bị binhlinh (08)38445783 @hcm. Bình Tân. Q. Lô 38.f pt. Bình Tân. Q.vn (08)38248727 minhtienc o@hcm. Vụ & Vận Tải Q. GIÁM ĐỐC NAM Trần Hữu Đức 0903932866 MOBI DNTN Tín Đức Sản Xuất Thương Mại tinductant 1156 Quốc Lộ 1A. 37623569. P Bình Trị Đông B.com. Q. 38774408 Fax 38774408 (08)38356438. Tạo A. Bình Bình Tân Nhà Thầu Doanh Xây Dựng Điện Tân.Quốc Lộ 1A.vn thanhlon (08)38471463 g_co@hc 38471463 m. Q. P Điện-Các MOBI TNHH Sản Xuất Kinh Bình Hưng Hòa.Đường MOBI TNHH Thương Mại Dịch 1A.fpt 38445781 . Q.Song Hành. P Bình Trị Đông.Hương DNTN Tân La Sài Gòn Túi Xách. P Bình Chất Mài Bình Tân Trị Đông. Q.good @yahoo.P Tân MOBI TNHH Thương Mại & Tạo. GIÁM ĐỐC NAM Võ Long 0903929092 Công ty Thành Long 1 Đường 50C. Công Ten Nơ-Vận Tải Bình Tân Bằng Công Ten Nơ Bình Tân CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Nguyễn Văn Hồng ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 612 Khu Phố 6. P Bình Hưng Hòa A. Mòn (08)38325873 grsonphu www. P Tân Mái Nhà-Vật (08)37606973 Bình Tân ao@hcm.vn GIÁM ĐỐC NAM 0903936289 MOBI DNTN Bửu Truyền Nhựa 230 (7/41) Lê Văn Quới. Bình Tân.

Gia (08)38832999 Bình Tân Công & Sản 38832990 Xuất 0903956123 Công ty Vạn Xuân MOBI TNHH 231 Chiến Lược. Thiết Bị. Bình Tân. Tùng 0903959496 Công ty Tuyết Mai MOBI TNHH Thương Mại Dịch Vụ 99/9 Phan Anh. Bình Tân. P An Lạc. Bình Tân. 37505893. P Bình Bình Tân Lý Trị Đông B. Bình Tân. Q.vnn. 37515682. Bình Tân. Bình Tân.Đường 1. 37515682 (08)38327474 38327632 0903950066 MOBI Công ty Ngân Hiệp Cổ Phần Địa Ốc 215-217 Đường 5. 39616513 Fax Dịch Vụ 39616530 tafaco@h www.tafac cm. Bình Tân.vn (08)38759115. Q. P Bình Trị Đông.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Tiểu Chí GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Trần Thị Xuân Bích NAM Kha Cư Hán NAM Trần Tuấn Minh NAM Mai Hữu Duy NAM Phan Văn Hiển NAM Thái Quốc Hoa CHỦ TỊCH HĐQT NAM Liu Wen Rung GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Mừng SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903938099 Công ty Lập Thuận Lợi 79/3B Phan Anh.Kinh Dương Vương. 38763855 37518063. Bình Tân. Bình Tân Sản Xuất & 38835898 Bán Buôn 38835131 0903956921 Công ty Châu Tô Hà MOBI TNHH-Xưởng 71/69 Khu Phố 13.com 37505888. Lô 36.vn ghungplast 39736371 n. P Bình MOBI TNHH Sản XuấtTrị Đông. P Bình Tân Thương Mại Xuất Nhập Sản Phẩm Tân Tạo A. Bình Tân Khuôn Mẫu EMAIL qhplastic www. (08)38835789.Khu Du Lịch-Đại Dân Cư An Lạc. Q. Q. 0903951133 MOBI Công ty Nguyên Hán TNHH 529/36B Khu Phố 1. 62976452 vnn.Đường 2.Công ty MOBI TNHH Sản Xuất Xe Máy-Sản Khu Công Nghiệp Tân Xuất & Bán Tạo.com n tuyetmai0 1@vnn. Cơ Khí-Nhà Thầu. Q.Đường 3. 0903954288 Công ty Quảng Hưng Khu Công Nghiệp Tân TNHH Sản Xuất & Nhựa-Các MOBI Tạo. Xe Máy-Sản Xuất & Bán 39784756 Fax Bình Tân Buôn Phụ 39781995 Tùng 0903957318 Tấn Phát . P Bình Trị Đông. Bình Tân Tư. Q. P Bình Hưng Hòa A. P Bình Tân Buôn Phụ Tân Tạo A. Lô 7-9. 37505894 Fax 37505889 Nước-Vật 39616531.v ohcm. Bình Tân. Q.vn ico. Q. Thương Mại ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH Bao Bì-Sản Bình Tân Xuất & Bán Buôn ĐIỆN THOẠI BÀN WEBSITE lapthuanl (08)62976452 oi@hcm. P An Lạc. Khẩu 0903954808 DNTN Duy Thanh Sản MOBI Xuất Cơ Khí 600/12 Khu Phố 1.quan (08)39734837 @hcm. Q.v n . Dược Phẩm38835329.

Q. Gia Bình Tân 39326375 Công & Sản 39325982 Xuất thanhaps @yahoo. vn GIÁM ĐỐC NAM Võ Văn Lộc 0903983411 Công ty Thiên Phát Ân 29/5 Đường 10. P Bình MOBI TNHH Xây Dựng Hưng Hòa A. Bình Tân 0903978488 Công ty Liên Vinh MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại 203/19A Lê Đình Cẩn. 54263591 3-5 Tên Lửa. Bán Buôn 38775214. 39241045 nghetai1 68@vnn. Cơ Khí-Nhà (08)39327298.net . 37624063 Fax 37626034 donghoo www. Bình Bình Tân Khoáng Phẩm & Nước Giải Khát Tân. P An Lạc A. Thép Không 37560326. Q. Q. Bình Tân Gỉ/Inox-Nhà 38350485 Fax Chế Tạo 38770160 thatuco@ saigonnet . com GIÁM ĐỐC Lương Quốc NAM Phùng 0903982096 Công ty Nghệ Tài MOBI TNHH (08)39233893. Tạo. Bình Tân. P Tân Tạo.vnn ews. 37519202 Fax 39611735 pavia@h cm. 37516854. 39611734. Bình Tân. Thầu.vnn. Giày-Sản Bình Tân Xuất & Bán Buôn (08)38994590.Đường 2. P An Lạc.Kinh Dương Vương. Bình Bình Tân Sản Xuất & Tân. Bình Tân. Q. Khu Công Nghiệp Tân Đồ Chơi-Nhà 39241043.vn 0903987789 Viễn Đông .vn .dong kay@vnn hookay. P Nước MOBI Một Thành Viên Thực Bình Trị Đông. Bình Tân Đại Lý & Cố 62695786 Fax Vấn 62695784 Công ty Lạc Tỷ Liên Doanh WEBSITE GIÁM ĐỐC NAM Đàm Luật Mẫn 0903991288 Công ty Thiên Ân TNHH 479/2D Tân Hòa Đông. Q. Lô 12. P Bình Tân Sản Xuất 39241046 Tân Tạo A. P Tân Tạo.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Mạnh Toàn NỮ Phạm Thị Hà Liên SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903976777 LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN MOBI DNTN Mạnh Toàn 15-15A-15B Bùi Tư Toàn.com Công ty Triệu Thành MOBI Tựu TNHH Sản Xuất Thương Mại 873 Khu Phố 1. Bình Tân. Bình Thương Mại Tân.Lê Đình Đồng HồMOBI Công ty Trí Bình TNHH Cẩn. Q.Công ty MOBI TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo & Thương Mại 49/6 Phùng Tá Chu. Bình Tân.v n GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Minh Tân 0904422395 116/6 Khu Phố 6. Q. 38035671 38035671 lactyco@ unet. Q. GIÁM ĐỐC NAM Lin Yuan Chun 0903984692 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Triệu Tô Ha 0903987735 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Tiêu Thị Lền ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Bình Tân Máy Công Cụ Xây Dựng Dân Dụng ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL (08)38470636 38472402 54261046. Quảng Cáo62695785. Bình Tân. P An Lạc. Q. P An Lạc A.

MOBI 1A.panrade@hc sunm. Bình Tân. Bình Tân Nghệ Nhuộm 37290333 Công Nghiệp 37290060 thangvu @vnn. Bình Tân. Bình Tân.co com. Bình Dựng Tân. Bình Tân Máy Móc 38423097 Bình Tân. com Khu Công Nghiệp Tân Tạo. Q. Bình Tân. Q. Q. P Bình Tân Phân Phối & 39810133 Mại Sản Xuất Dịch Vụ Tân Tạo A. Bình Thương Mại Xuất Nhập Tân.Quốc Lộ Bơm-Nhà Công ty Quán Vũ TNHH 39049252. Bình Tân.vn m . 39502608. MOBI Cường TNHH Thương 4.thuan n@vietel. P An Lạc.com thuantrie www.vn vn. P An May Mặc39502564. Q. Bình Tân Sơn Tĩnh Điện 39801470 Bình Tân Xây Dựng Dân Dụng 36124996 437/38 Hương Lộ 2.Đường 5A.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0906100166 Công ty Thành Đô 248 Quốc Lộ 1A. Q. MOBI Bình Tân May Lạc. P Bình TNHH Xây Dựng MOBI Hưng Hòa B. Bình Tân. trienvn. Q. P Bình MOBI Bình Tân Máy Móc TNHH Thương Mại Trị Đông. Bình Tân Phân Phối & Thương Mại & Dịch Vụ 0918033848 Q. Khẩu 0906680009 Phú Hoa Hưng Công ty 484 Hương Lộ 2. 606 Khu Phố 5. MOBI DNTN Thuấn Triển P Bình Trị Đông B.vn 308/29 An Dương Vương. (08)39485471. 0907205519 Công ty TNHH Thăng MOBI Vũ Huỳnh Thị Ngọc Trân 0907557473 Công ty Tường Vân MOBI TNHH Thương Mại & Sản Xuất-Cn NAM Đỗ Tuấn Tuyên 0907963058 MOBI CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Công NAM Trọng GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC CHỦ CƠ SỞ HỌ VÀ TÊN NAM Văn Vinh NAM Bùi Thanh Vũ NỮ GIÁM ĐỐC NAM Ngô Minh Nhân GIÁM ĐỐC NAM Phan Thanh Bình 0908006456 GIÁM ĐỐC NỮ Lý Ngọc Anh 0908008223 NAM Lý Tăng Tiêu 0908025900 GIÁM ĐỐC 0908006338 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH Xây DựngBình Tân Thầu Tổng Hợp ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 62603293 Fax 62603293 (08)39672750. P Cơ Sở Tuấn Tuyên Xây Bình Trị Đông. Nhuộm-Kỹ 37290061. DNTN Bình Phú An 152K Hồ Học Lãm. P Bình Hưng Hòa B.Nguyễn Cửu Phú. Q. 39513349 39502564 26 Khu Phố 3. (08)37290379.vnn. Lô 3.Đường 1. Các Công Ty 39513348. 39485472 Công ty Tân Vinh 4367/4 Khu Phố Giấy-Nhà (08)22045239. WEBSITE (08)39141611. Sản Xuất 38503393 universalt www. 39670654 39672750 werong8 88@163. Sản Xuất 38290127 (08)39502565. Q. 39672751.

huuta @email.com . Bình Tân. 0908184829 GIÁM ĐỐC ĐIỆN THOẠI BÀN rohavietn www. Bình Tân TNHH Thương Mại Sản Phẩm Bình Tân. Q. Gia Bình Tân Công & Sản Xuất (08)39970499. Q.vnn. Bình Tân Công Ty Bình Tân. Q.vn om huutais. Bình Tân 0908272263 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Trang Thị Thu GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Kiều Diễm GIÁM ĐỐC NỮ Dương Xuân Minh Xe Tải-Bán Buôn 56-58-60 Đường 54.G MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Ngọc Thao 0908240450 Công ty Tân Sơn Hà 111 Đường 5. Bình Tân. GIÁM ĐỐC Đặng Hoàng NAM Phương 0908229199 Công ty Hữu Tài S.Khu Công ty Khải Thắng Cổ 4. Bình Tân Phụ Gia Chế 38487550 Fax Biến 38489462 Điện-Sản 127 Đường 7. Bình Tân. P Bình Trị Xuất & Bán Bình Tân Đông B.g (08)38647855 www.com. Bình Tân. Bình Bình Tân Dụng Cụ Phần Tân.com.vn iettel. Bình Tân. 62911695 62911698 MOBI Công ty Kim Long V.vn (08)37626411 37626412 37543188 Fax 37543189 info@truo www. Dệt-Các P Bình Trị Đông A.Đường Số 3. 38448384 39970499 139 Phan Anh. P Bình Trị Đông. Chống Bình Tân Thấm-Các Nhà Thầu 0908248729 Khu Công Nghiệp Tân Công ty Trường Long Tạo.com m kaisheng (08)37518094 corp@ya 37518094 hoo.Tây Lân. Q. Q. Công ty Lâm Thành Tài Thép-Các P Bình Hưng Hòa.v 38350316 o.P Bình Trị MOBI TNHH Đông. P Bình Trị Đông. P Tân Tạo.roha am@hcm dyechem.Khu Dân MOBI TNHH Dịch Vụ Thương Cư An Lạc. Q.lienh (08)38300019 ng@yaho ung. MOBI Cổ Phần Kỹ Thuật & Ô P Tân Tạo A.truon nglong. Cơ Khí-Nhà Thầu. Bình Tô Tân. Q.Juthani 0908227232 Công ty Rohadyechem 235 Gò Xoài. WEBSITE lamthanh 37503773 taitld@ya hoo. 39100937.v 38665398 isg. GIÁM ĐỐC NAM Harin. Buôn Đồ Điện EMAIL ctylienhu www.c . Bình Tân Điện Trở (08)62911694. Lô 46.T TNHH NAM Phan Trọng Lâm 0908188893 MOBI 433 (1/191) Quốc Lộ 1A. Thực Phẩm38486549.com 38755372. P Bình Trị Mại Xây Dựng Đông B.com n 122/38 Bình Trị Đông.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Lầy Ngầu GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0908135028 MOBI NAM Nguyễn Hồng Vũ 0908162809 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Liên Hưng TNHH DNTN Hoàng Vũ Cơ MOBI Khí DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH 85/4 Khu Phố 7.co glong. Q. Q.

co otel. Bình Tân 640845 Các Công Ty Bình Tân.vnn. 0908600517 MOBI CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Hùng HỌ VÀ TÊN Phùng Chí Thành GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Đinh Đức Huân GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Phạm Thị Mỹ Lang NỮ Nguyễn Thị Mỹ Châu NỮ GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Hồng Thắm GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thúy Mộng ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Gia Hoàng TNHH DIA CHI 66 Đường 1. Q. Q. QUẬN HUYỆN Bình Tân LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Xây Dựng Dân Dụng 36670906.com (08)39319488 39319488 38859677. 38/21 Khu Phố 1. 37541822. Q.v ongha.ktpfa an. 38777906 Fax 36670906 Quạt ĐiệnNhà Phân Phối & Sản Xuất 37526629. Bình Tân. 38656112 38656112 Hứa Thị Mỹ Hoàng 0908393340 MOBI Cửa Hàng Dương Mỹ 196 Kinh Dương Vương. 0908327851 Khách Sạn Ý LanMOBI DNTN Thời Trang Triển-Cn 52-54 Đường Số 14. Viễn ThôngMOBI TNHH Thương Mại Viễn Bình Tân P Tân Tạo A. Bình Các Công Ty Thông Tân. 37526628.Quốc Lộ Máy Công 1A. Q.2 May MặcP Bình Trị Đông B. Thầu (08)35150181 54452694 NAM Lê Văn Hiền 0908381722 MOBI DNTN Tân Việt Trung 3/18 Khu Phố 5. (08)39743159. Q. Cơ Điện-Cn 0908323624 MOBI DNTN Đại Thành Phát 57 Quốc Lộ 1A. 54258898 Fax 37541399 22 Đường 29. 37541956. 39627070 info@yla www. Bình Tân.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0908311832 Công ty Bình Tân MOBI TNHH Thiết Kế Xây Dựng Dịch Vụ 0908314238 Công ty Kim Thuận Phong TNHH Sản Xuất 222 Đường 1A.Khu Phố 2.com m tanviettru ng@hcm. vnn. 54264206 Bình Tân Khuôn Mẫu EMAIL WEBSITE ktp@ktpf www. An Toàn (08)38470465 0908560488 4531-4533-4535 Khu Công ty Việt Hồng Hà Phố 4. P Bình Hưng Hòa. P Bình Trị Đông B. P Bình Hưng Hòa. P An Lạc A.vieth cm. 54258889. Két Sắt. Bình Tân.ylanh nhotel. Bình Tân Cụ Q. Bình Tân.vn viethongh acom@h www.com n . Bình Tân. 22177655 Fax 37526629. Q. P Bình Bình Tân Khách Sạn Trị Đông B. Bình Tân.Nguyễn Cây CảnhTrọng Trí. (08)35396912 0908379704 Công ty Liên Minh MOBI Vườn TNHH Hoa Viên. (08)39627070. Q.com n.Khu Dân Cư An Lạc. Bình Tân Các Nhà Q. Tủ Bình Tân P An Lạc A. Bình Tân. P Bình MOBI Bình Tân Thương Mại Dịch Vụ Trị Đông B.Nguyễn Cửu Phú.

Bình Tân. NAM Vũ Ngọc Thanh NAM DIA CHI Nguyễn Thị Xuân 0908798780 Lan GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Ô Tô-Các 37526621 Fax Bình Tân Nhà Buôn Xe 38753342 Mới 666 Khu Phố 1. P An Lạc. Bình Tân Địa Ốc Cổ Phần-Cn 5 P An Lạc A.vn www. Bình Tân. P Tân Tạo. Q. Bình Tân. ungcn5@ www. Q.vanp hathung. Q. Buôn Công ty JRD Việt Nam 367B/369 Kinh Dương MOBI TNHH Sản Xuất Ô Tô. Xây DựngBình Tân Thầu Tổng Hợp 37510997.co vanphath m. 38124345 Fax 38108189 Công ty Vạn Phát Hưng 498 Kinh Dương Vương. Vụ Cơ Khí 37526612.Công ty Cổ Phần Công ty Toàn Phương Nam TNHH QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 413/69 Lê Văn Quới. Bao Bì-Sản Bình Tân Xuất & Bán Buôn worldbox www. Q. P Bình Trị Đông. P An Lạc. Bình Tân.com om.vanp vnn. P Tân MOBI TNHH Thương Mại Dịch Tạo A.co m . Bình Tân.box(08)54361498 coltd@ya worldbox. Q. Q.c 62840613 hoo. Q. Showroom Bình Tân. Lô 8A.Vương. 37526614 Fax 37526613 Cơ Khí-Nhà Thầu.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NỮ Nguyễn Thị Thùy 0908623599 Dương MOBI Công ty Lĩnh Nam TNHH 302/73 Lê Đình Cẩn. Q. Bình Tân In-Thiết Bị (08)38803046 0908660746 MOBI Cơ Sở Minh Trí CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Đỗ Thế Minh GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Đồng 0908894567 MOBI 0909282155 Công ty TNHH Môi MOBI Trường Việt Xanh 0909292589 MOBI GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Quốc Tâm Nguyễn Hữu Quỳnh NAM Hoàng Ðức Hiếu Vạn Phú Hưng . Q. P Áo Mưa-Sản (08)35170284 Bình Trị Đông A. Bình Tân. P Bình Hưng Hòa A.Tân Kỳ Tân Quý. 37521287 Fax 37520864 1137/8 Khu Phố 1.Kinh Dương Vương.vn NỮ Yang Yu-Li 0908626289 MOBI Công ty Hồng Việt TNHH Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc. Bình Tân Hóa Chất (08)37717654 Fax 37717654 490/37/3 Hương Lộ 2.Đường Số 4.vn. 0909322722 MOBI 0909574075 Công ty Nguyễn Hoàng 1132 Bà Hom.vn hathung. Bình Tân. Bình Tân Điện-Các Nhà Thầu (08)38122060. Gia (08)39234650 Bình Tân Công & Sản Fax 38383107 Xuất vietxanh_ env@vnn . Bình Bình Tân Xuất & Bán 35107853 Tân.

Bình Bình Tân Nhà L Thương Mại Xuất Nhập 38756062 Tân. P Tân Tạo. Địa Ốc-Các Bình Tân Nhà Thầu Xây Dựng GIÁM ĐỐC NAM Hồ Vĩnh Lộc GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Ngọc Tiến 0988090258 GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Hùng NAM Dũng Công ty Tân Tạo Cổ Khu Công Nghiệp Tân VIETTE Kho Công 0989005854 Phần Khai Thác & Phát Tạo. Q. Phụ Liệu (08)38361707 Fax 39203015 458 Quốc Lộ 1A. 37507077 37507076 sale@itawww.Đường 1.co trans.nhatn tinh@vnn ghetinh. (08)39305036.colt d@gmail. Bình Tân. P Tân Tạo. 37507075. Nguyễn Minh NAM Đảo Máy Vi Tính Công ty Thanh Minh 1004 Khu Phố 4.com m thanhmin h_corp@ yahoo.co m 298 Khu Phố 2. Bình Tân. Lô 21. 448Bis Đường 7. Q. Q. Bình Tân. Bình Tân L TNHH Cơ Điện Chuyền Tải Bình Tân. Bình Tân. VIETTE Công ty Nhất Nghệ Tinh Băng P Bình Trị Đông B.Quốc Lộ Cá NhânVIETTE TNHH Sản Xuất 37541584 0989505660 1A. VảiBình Tân Sản Xuất & Bán Buôn Bình Tân Khuôn Mẫu (08)39934635 phamduy thanh@y ahoo. Bình Tân. Q.co m. Q. Q.Đường 34.vn . VIETTE Cơ Sở Đức Huyền In L Lụa 36/11/73 Bùi Tư Toàn.vn 54320610 37507074. Bình Tân Cung Cấp P An Lạc. P Tân Tạo. P Bình Hưng Hòa Bình Tân Sản Xuất & L B. 39305036 Fax 39303724 Khăn. P Bình Hưng Hòa B.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Trần Thanh Trương 0909576846 MOBI Đỗ Ngọc Châu 0909785689 Công ty Tuyến Vinh MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Thanh San TNHH DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN May Mặc47/10 Nguyễn Quý Yêm.itatrans. Q. Buôn/Đại Lý Khẩu Phần Cứng GIÁM ĐỐC Nguyễn Ngọc Đức 0988822241 EMAIL 88 Khu Phố 1. Q. Bình Tân.co . P Bình Tân Lụa-In Lụa An Lạc. com GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Kim Châu VIETTE Công ty Duy Thành 0975777118 L TNHH Thép GIÁM ĐỐC NỮ Lâm Thị Hiệp 0983304430 Công ty Phúc Tài Lộc Cổ Phần Đầu Tư Xây VIETTE 0985328727 Dựng Kinh Doanh Bất L Động Sản Xuất Nhập Khẩu 482 Đường 7.Hương Quần ÁoVIETTE Công ty Mỹ Ý Mỹ TNHH Lộ 80. Q. WEBSITE 62602244 62601567 62601577 nhatnghe www. P Bình Tân L Cộng Triển Kho Vận Tân Tạo A. Bán Buôn 62686040 Fax 62686044 mym.vn m. Bình Tân.

0913628114 VINA 0913633129 Công ty Đại Dương VN TNHH Sản Xuất 92 (125) Hồ Học Lãm. P Điện-Các Bình Trị Đông B. Q. Bình Bình Tân Nhà Thầu Tân.Kinh Vận Tải-Đại Dương Vương.nhan atthinh@ mangco. P Tân Tạo. Bình Tân. 38260136 38756381 (08)38996067.Bà TNHH Thương Mại Dịch VINA Hom. Xuất Nhập Khẩu 0913673685 NAM Nguyễn Văn Sơn 0913674473 QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 38754698 (08)38446423 Fax 38458322 nghivantri nh@hcm.MẠNG DI ĐỘNG GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Tường NAM Vân 0913101602 Công ty Bình Thuận An 1230 Khu Phố 5.vn hoangnh www. Bình Tân. P An Lạc Bình Tân Lý A. Đá Ốp Lát Bình Tân Tự Nhiên GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Nguyễn Minh Tú SỐ DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Phụng GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Ngọc Đức 0913176134 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM NỮ Dương Quang Minh Diệp Thị Kim Loan NAM Lê Văn Hóa VINA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Thực PhẩmBình Tân Các Sản Phẩm HTX Vận Tải Khách Hàng Hóa Số 5 180 Khu Phố 2. P Bình Hưng Hòa Bình Tân Sản Phẩm A.Cơ Sở 77/132 Liên Khu 5-6. Bình Tân. Công ty Lạc Thành TNHH 323 Vành Đai Trong. 38991869 Bình Tân Băng Keo (08)35111374 Fax 35111374 daiyong @hcm.P Bình Hưng Hòa B. Bình Tân Nhựa-Bao Bì 62747646 Fax 38686484 0913167334 Công ty Thế Phong VINA TNHH 7 Đường 16A.co gmail. Q. vnn. 38260136 Fax 39412774. Q. Bình Tân Mạ 0913166199 DNTN Hoàng Nhật VINA Thịnh 152A/12 Hồ Học Lãm. P Bình Hưng Hòa A. Vụ Xây Dựng (Bánh Bình Tân. (08)38686484.saigonne t. 38983583.Khu Phố 11.vnn. Bình Tân. Q. (08)37404973 Fax 37404973 tmtrinh@ hcm. vn VINA DNTN Văn Phúc 275 Ấp Chiến Lược. Q.P Bình Hưng Hòa A. Bình Tân.vn n. Q. P VINA Thương Mại Dịch Vụ An Lạc. Cơ Khí-Nhà Thầu. Tráng Rế) GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Nghị Văn 0913162691 VINA Hằng Thái.vn Công ty Thiệu Trinh VINA TNHH Sản Xuất & Thương Mại 1/27 Khu Phố 17. Q. Gia Bình Tân (08)39202206 Công & Sản Xuất vanphucc o@wmail .vn . Bình Tân. Bình Tân. Q. P An Lạc. 35120696 Fax 35126018.Lê Văn Nhựa-Các Quới. Q.co m m (08)39412774.

Bình Tân Thép Bình Tân.T. Q. 0913805805 VINA DNTN Cần Hương GIÁM ĐỐC NỮ Phan Thị Thanh Hương EMAIL tapaco@ hcm. Bình Tân Khuôn Mẫu 267-269 Vành Đai Trong. Cưới-Dịch Bình Tân Vụ (08)38425559. Bình Tân.Quốc Phòng Cháy. P Bình Hưng Hòa Bình Tân Thiết Bị 37503490 B. 39316529 Fax 39318144 Cơ Khí-Nhà (08)22400614. Q. P TNHH Sản Xuất Hàng HóaVINA Bình Trị Đông.n etnam. Bình Tân. Trang Thiết Bị Công ty Việt Hưng Bốc Xếp D27/14 Hương Lộ 2. P VINA TNHH Sản Xuất Bình Hưng Hòa B. P Bình Trị Đông B.com. Cn GIÁM ĐỐC NAM Trần Bá Luân 0913703222 VINA GIÁM ĐỐC Lâm Ngọc NAM Trường HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG 0913717772 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty TNHH SX-TM Vinh Hiệp VINA Áo Cưới Lâm Trường DIA CHI B7/170H Nguyễn Cửu Phú. Bao Bì-Sản Bình Tân Xuất & Bán Buôn (08)38436119. Gia Bình Tân 22400714 Fax Công & Sản 54084131 Xuất 484/6 Khu Phố 5. Q.C TNHH VINA Dân Cư An Lạc. 38439336.vn . 37621858. Thầu. Thương Mại-Cửa Hàng Bình Tân. 38121954 Fax 38496130 Nguyễn Đăng Khánh 0913727678 GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Minh Hưng 0913732754 GIÁM ĐỐC NAM Dương Quang Sơn 0913754236 VINA CHỦ CƠ SỞ NAM Huỳnh Phú Cường 0913754510 VINA Cơ Sở Phú Cường 0913768999 Công ty Hoành Tráng 752A Quốc Lộ 1A.vn 515 Bà Hom.vn vh@vieth www. Q. Bình Tân.com.vn . Q. P Bình Trị Đông. P An VINA TNHH Nhựa Nông SảnLạc. vn Phòng Thí 87-89 Đường 32B. Q. Bình Tân.vieth ungrackin ungracking g. Q. P Tân Tạo A. 38468874. 38121960. 38436119 Fax 38481831 vinhhiep @hcmc. Q. Bình Bình Tân Thương Mại & Xây Trang Thiết Tân. Dựng Bị Công ty Phước Đại TNHH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38490023 Fax 38490023 NAM NAM Lâm Huệ Minh LĨNH VỰC KINH DOANH Bình Tân Nhựa-Bao Bì GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN 94 Liên Khu 16-18. P Bình Bình Tân Cung Cấp Thương Mại-Dịch Vụ Trị Đông B. 37621859 Fax 37621860 (08)39317341. (08)38953794.P Bình Trị Đông.vnn.37503490 Fax Lộ 1A. 39847424 Fax 39841581 37512964 Fax 37606430 WEBSITE stecco@ vnn. Q.Khu NghiệmCông ty S. 38439337.E. Bình Tân.MẠNG DI ĐỘNG CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Cường 0913675134 Công ty Thành Phát 394 Hồ Học Lãm. Bình Tân.

Bình Tân. Sản Xuất Thương Mại Q.vn m VINA Xn Yogen Mitsuivina Phân Bón582 Kinh Dương Vương. Bình Tân. Nghệ-Sản 54075102. Hợp Công ty Phước Đăng VINA TNHH 0913864579 EMAIL 3 Khu Phố 3. Bán Buôn 38765386.vanth a@yahoo iensa. Q.Quốc Lộ 1. Bình Tân. Hợp NAM Nguyễn Hữu Duy 0913867144 Công ty Vạn Thiên Sa VINA TNHH 3 Đường Số 3C. Q. 223 Đường Số 7.com . P Bình Trị Đông A.Quốc Lộ Công ty Hòa Lực TNHH VINA 1A. Bình Tân Thầu Tổng Dựng & Thương Mại P An Lạc A.Đường 7.com . Q. Bình Tân. P An Lạc. Cơ Khí-Nhà Thầu. Bình Tân.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0913808430 VINA CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM PHÓ GIÁM ĐỐC NAM Đặng Xuân Ngọc 0913809302 GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Nguyễn Mạnh Ninh Nguyễn Thị Thu Vân 0913842960 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 38759332 Fax 38751608 www. 38630455 Fax 38656835 37622666. Dựng 37622688 vanthiens www. 54085492 Fax 54449163 601 Khu 1.com anlaptha nh@yaho o. Q.v n VINA DNTN Tú Quyên 630/1(A16/60/8-10) Hương Lộ 2. Bình Tân Xuất & Bán 54076345 Fax Buôn 54076346 NAM Võ Hạnh DNTN Trường Sơn VINA Thương Mại 347B Kinh Dương Vương. Bình Tân. Gia Bình Tân Công & Sản Xuất (08)35122446. P Bình Vật Liệu Xây Bình Tân 37622688 Fax Trị Đông B.vnn. Bình Tân Sản Xuất & P An Lạc. 38751442. Bình Tân. Q.vn c. Q.P An Lạc A. Thủ Công Mỹ 37515049. Bao Bì-Sản Bình Tân Xuất & Bán Buôn (08)38428392. Bình Tân. Bình Tân Dựng 37600966 Fax 38751442 CHỦ CƠ SỞ GIÁM ĐỐC 0913875056 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đức Hòa 0913900428 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đào Quốc Việt 0913903519 WEBSITE Xây DựngCông ty 289 TNHH Xây 59/38A Khu 7. Vật Liệu Xây 38759049. P Bình Bình Tân Thầu Tổng Trị Đông. Công ty An Lập Thành VINA TNHH Đầu Tư Xây Dựng Công Nghiệp-Cung Bình Tân Cấp Trang Thiết Bị 37623683 Fax 37623683 (08)38620181. P Bình Hưng Hòa. 35125025 Fax 35122168 GIÁM ĐỐC NAM Đặng Văn Quang 0913852131 GIÁM ĐỐC NAM Lê Tấn Tài Công ty Sỹ Lợi Đế VINA TNHH Xây Dựng & Thương Mại Xây DựngA14/6A Tên Lửa. 35122168. 38765387 Fax 38765388 yogen@h cm. P An Lạc. 38620182. Bình Tân. Q.hoalu @vnn. Q.co @vnn.xayd ninh289 ung289.com hoalucco www.

37540671 Fax 37541062. Phan Văn Nguyên 0913907449 VINA Công ty Vạn Thiên Kim 291 Kinh Dương Vương.c vn om BR5-RB6 Khu Phố 8. Giấy 230 Lê Văn Quới. Bình Bình Tân Dính Thương Mại Xây Dựng Tân.vn 88 Khu Phố 2.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH WEBSITE 0913903688 0913904099 Nhựa Thành 84239/18 Bà Hom.Tỉnh Lộ Công ty Đạt Hòa TNHH 10. Q. Bình Nhựa Tân. (08)39137191.co c. Bình Tân. Bình Tân. 39971817 Fax 38488552 Bình Tân Nhựa-Bao Bì (08)38547985 GIÁM ĐỐC NỮ EMAIL Nhang. Q. Q. 37515970 Fax 37515971 NAM Hà Quốc Lân NAM Lương Chánh NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Trần Đức Hòa Bình Tân Nhựa-Các Sản Phẩm NAM Trần Văn Phụng GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Nhân 0913917291 Công ty Trung Nhân VINA TNHH Sản Xuất Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Hồ Tiến Minh 0913925178 Công ty Bảo Minh VINA TNHH Xây Dựng Thương Mại 0913927149 Công ty Tiến Lực TNHH 383 Đường 7. Q. Bình Bình Tân Thương Mại Dịch Vụ Xuất & Bán Tân. P Tân Tạo. 39973094. 54443227 Fax 54443227 www.Đường 5A. Chuyền Tải Mại Nguyễn Thị Ngộ baochaut ang@hot mail. (08)35141823 Fax 38400878 0913911269 VINA 1158 Khu Phố 6. Bình Tân. Bình Tân. a. Q. 39904603 nhan_ng @hcm. Thương Mại-Xưởng Bình Tân. Q.yeno luuyenoa anh. P An Lạc.com vn 0913912543 Công ty Lưu Yến Oanh 137/104/13 Phan Anh. (08)38826982 Fax 62641233 dathoa@ www. 38493586. Buôn Lê Thị Hiền Lương 0913905729 VINA 456A Kinh Dương Công ty Kim Đức TNHH Vương. P Bình Công ty Bửu Lân TNHH Vàng. P Công ty Đức Việt TNHH Phẩm-Sản VINA Bình Trị Đông A. Q. Bình Bình Tân Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất & Fax 62935557 Tân.vnn.thuon nh@vnn. P Tân Tạo. Bình Tân Dụng Cụ TNHH P An Lạc.com m . vn sales@ti www. P Bình Trị Băng VINA Sản Xuất & Thương Bình Tân Đông B.vn n. Q. Rau QuảBình Tân Bán Buôn 37540083. P Bình Trị Đông B. Q. 39137533 Fax 39137533 kimduc@ hcm.datho hcm.vnn. Bán Buôn GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC ĐIỆN THOẠI BÀN (08)39120599. Bình Tân Xây Dựng Dân Dụng 37515970. P Keo & Chất VINA TNHH Sản Xuất Bình Trị Đông. ghieuviet.tienlu enluc.com (08)39973093. Mã(08)62935595 VINA Hưng Hòa A.

P Bình Trị Đông A. Bình Tân. Bán Buôn NỮ Phương Thị Sơn 0913995776 Thùy VINA GIÁM ĐỐC NỮ Võ Thị Thanh Hằng 0917183031 Công ty Đông Tây 492 Hồ Học Lãm. (08)37169082. 38619502.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Phạm Minh Đức NỮ SỐ DI ĐỘNG 0913941949 Từ Thị Ngọc Thu 0913984419 MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Đại Phúc VINA TNHH Sản Xuất & Thương Mại VINA DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 37507818. May Mặc37169082. Khu Công Nghiệp Tân Sắt-Trang Trí 37541858 Fax Tạo. 97 Đường 7A. Q. P Bình Tân Gia Công 37540238.tienle o@hcm.com.vn sia. P Bình Tân Gỗ Quốc Tế Nhập Khẩu Tân Tạo A. 39904145 Công ty Sơn Thùy TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm72 Đường 19. Bình Tân. Lô 8. 37540482 Công ty Kinh Nguyên TNHH Kỹ Nghệ (08)39904177. Bình Tân Xuất & Bán 39552347 Fax Buôn 39550737.scan vnn. Q. P Bình Trị Bình Tân Sản Xuất & Đông B. Q. Cơ Sở Thiên Song Bút P Bình Trị Đông A. Q. Vụ Du Lịch GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Chiến Thắng 0918000125 VINA Khu Công Nghiệp Tân Công ty Liên Doanh Đồ Gỗ-Xuất Tạo. Q. Bình Tân Hóa Chất 38322666 Fax 38396688 Nhựa-Các Sản Phẩm WEBSITE daiphucc www. Bình Tân. Q. P Bình Sản Xuất Trị Đông.vn . Q. 39552348 (08)38399999.Khu Phố 8. Q. 38035671 Fax 38035671 (08)39550738. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Ngọc Thanh 0918070707 Công ty NT & NT TNHH 39 Trương Phước VINA Dịch Vụ Thương Mại Phan.v n. 38355666. Bình Tân. GIÁM ĐỐC NAM Bảo 0918087268 VINA DNTN Long Bảo A9/8 Khu Phố 2.vn (08)38561798. Bình Tân.Hương Lộ 2. Bình Tân. 39552031. Q. 38619521 Fax 39556033 GIÁM ĐỐC Bình Tân EMAIL (08)37560422 dongtaytr avel@ya hoo.Song Hành. P Bình Trị Bình Tân Dệt-Máy Dệt 62929205 Fax Đông B. Bình Tân. Bình Tân Các Công Ty 37169082 Fax 37169080 GIÁM ĐỐC NAM Bùi Thế Lân Du Lịch-Đại Lý (08)38498152 Fax 38106432 (08)38994590. www. GIÁM ĐỐC NAM Ngô Hoàng Giang 0918029944 VINA 730/1/2/26 Hương Lộ 2. Bình Tân 0918098678 Công ty Lang May VINA TNHH Sản Xuất Thương Mại 899 Khu Phố 8. Bình Tân. P Tân Tạo A. Bi Bình Tân. Bút/Viết-Sản 39553750. Tân Tạo A. P An VINA TNHH Thương Mại Dịch Lạc.com. 18 Song Hành.com ifc@hcm. 39556033.vn nn.

Bình Tân.P Tân Tạo. Nghiệp.vn (08)35151147. Công & Sản Xuất GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Lê Thị Kim Dung NAM Hứa Văn Quyền 0918107663 Công ty Hòa Phong VINA TNHH Cơ Khí Chính Xác Công ty Xuân Vương TNHH Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc. ĐIỆN THOẠI BÀN Bình Tân Cửa Bình Tân Bảng Hiệu (08)37751771. Thầu. Lô 8C/1. GIÁM ĐỐC Đặng Đình NAM Phương 0918263751 Công ty Mạnh Hùng TNHH Sản Xuất VINA Thương Mại Cơ Khí Inox Bếp-Trang 1145 Quốc Lộ 1A.adve rtising@y ahoo. Bình Tân Nóng Lạnh.net nam. Bình Tân. Q. Vật Liệu GIÁM ĐỐC NAM Lương Ngọc Quí 0918294009 T# i Công ty Tân Phượng 334 Đường 7. Bình Tân.(08)37132982 Vụ Q.co com m (08)37661458 Fax 37661458 info@ino www. P Bình Trị Đông B. 37313258 Fax 37313021 tanantha ng@vnn. Lô 18.com .Quốc Lộ Vỏ.com nauto. Chuyên Dụng GIÁM ĐỐC NAM Khúc Quang Thắng 0918293388 Công ty Tân An Thắng 76 Đường 53C. Gia Công & Sản Xuất Điện Lạnh713/25/13 An Dương Thiết Bị Vương. 37751770 Fax 37751860 EMAIL WEBSITE hofeng@ hcmc. Q. P Bình Tân Bình Hưng Hòa B. Bình Tân. Bình Tân. .co m techcnica l@quyen www. Q. P Tân Tạo. Bình Tân. Mại Dịch Vụ Quảng Cáo CHỦ CƠ SỞ NỮ Thái Mỹ Hương 0918302028 Cơ Sở Lâm Hồ Nguyên 1211 Khu Phố 5. Bình Tân. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH GIÁM ĐỐC NAM Bùi Xuân Vương 0918120626 VINA GIÁM ĐỐC Huỳnh Công NAM Tuấn 0918158654 Công ty Việt Tuấn TNHH Cơ Khí Xây VINA Dựng Trang Trí Nội Thất Cơ Khí-Nhà Thầu. Q. vina. Khu Dân Cách Nhiệt VINA TNHH Thương Mại Dịch Cư Tân Tạo. 38954436 Fax 35154335 (08)35142946 Fax 35142947 (08)62960115 Fax 62960115 wsw@ws www. Bình Tân Sản Xuất & 62660545 Nông Nghiệp Q. Bình Tân.cokhii xmanhhu noxmanhh ng.com ung. Công & Sản Xuất GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Hùng 0918260621 Công ty TNHH Sản VINA Xuất Cửa & Cửa SổXưởng Khu Công Nghiệp Tân Tạo.quye auto.com (08)37313110. Bình Tân Công Q. Q. Bán Buôn 0918372734 Cơ Khí-Nhà DNTN Quyền Cơ Khí Ô 721 Kinh Dương Vương. Bình Tân. P Tân VINA Hoàng TNHH Thương Tạo. Thương Mại Cơ Khí-Nhà 237 Đường 5.com. P Bình Thầu. P Bình Trị Đông.com. Ruột Xe37507629 Fax VINA Sản Xuất Vỏ Ruột Xe 1A. Gia Bình Tân Hưng Hòa. Gia VINA Bình Tân (08)62601688 Tô P An Lạc.business vn @quyena uto.Đường 4.Đường 4. P Tân Thiết Bị Bình Tân Tạo. ndows. ctyqctanp vn huongho ang@yah oo.wswi windows.

Lô 25. Khẩu GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Thảnh NỮ Hồ Thị Cẩm Hồng ĐƠN VỊ CÔNG TÁC HTX Vận Tải Dịch Vụ Du Lịch Bình Tân DIA CHI LĨNH VỰC KINH DOANH 296 Kinh Dương Vương. ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE 37523895 Fax 62605918 hpco@hc www. Bình Tân Gỗ-Chế Biến (08)35116651 Fax 35116713 GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Trịnh Hoàng Yến 0918778998 Công ty Cư Phong 67 Đường 29.thanh 04@hcm. Q. P 12.com Bình Tân Nông Sản 37541397. Bình Tân. P 22.Đường 1.P Bình Trị VINA TNHH Thương Mại Dịch Đông B. Cư Xá Phú HTX Bình Phát Vận Tải Vận Tải-Đại Lâm. Vụ Bình Tân Khuôn Mẫu (08)38385132. 37541396 Fax 37541396 thanhhai www.com Cấp . P VINA Công ty TNHH Gỗ 1911 Bình Hưng Hòa B. Q. Thuê 12 Lô O.c gcan. 37541398. Ô Tô-Cho Bình Tân P An Lạc.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Như Hạnh 0918694142 VINA GIÁM ĐỐC NAM Hoàng Phương Duy 0918761669 288 Nguyễn Thị Tú.vn umer. Bình Tân Du Lịch Lý P An Lạc A. Bình Thạnh. Q. Trang Quảng Cáo Q.com om Bình Tân Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Nội ThấtCung Ứng 35162035 Vật Tư Trang Trí Cần Cẩu/Cầu ichthuans Trục-Sản (08)38752084 ang@yah Xuất & Cung oo. haifoods.Ngô Tất Tố. 276 Nơ Trang Long.1911l m. P Bình Trị VINA Thương Mại Xuất Nhập Đông B. Bình Tân. Bình Tân. Q.aicun ungcan. Bình Thạnh.c vnn. Bình Tân. GIÁM ĐỐC NAM Võ Quang Thành 0919694715 Công ty Thành Hải VINA TNHH Chế Biến Thủy Sản & Thực Phẩm GIÁM ĐỐC NAM Mai Văn Hải Công ty Ai Cũng Cần 58F Cư Xá Cửu MOBI TNHH Công Nghệ Thời Long. Công ty Ích Thuận Sang 18/7 Nguyễn Cửu Vân.vn om Quảng Cáo62581571 Fax Đại Lý & Cố 62581571 Vấn info@aic www.com 38752720 Điện-Máy Biến Thế (08)54266912 Fax 62659064 hongha_t eco@yah oo. P TNHH Thiết Bị Nâng 17. Bình Tân. Q. 38218923 Fax 38385133 0919105829 VINA 0919118863 Công ty Hồng Hà TNHH 42 Đường 8.fpt. Bình Tân. Bình Thạnh. GIÁM ĐỐC NỮ Đỗ Thị Tuyết Nhung 0902464634 MOBI Công ty Lá Me TNHH GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Quý Hương Thảo 0902708908 MOBI 0902006206 QUẬN HUYỆN Khu Công Nghiệp Tân Tạo. Q. Q.Vương Văn Hướng. Q.

filmc minh@hc hauminh. Hóa Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh Xuất Nhập Khẩu-Các Công Ty 0903308353 Việt Ngân An Toàn MOBI Công ty TNHH Bình Thạnh An Ninh-Hệ (08)39307184.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH CHỦ TỊCH HĐQT NAM Trần Phong Lan HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903001590 MOBI QUẬN HUYỆN 47/2 Bùi Đình Túy. Bình Thạnh.Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại. Bình Thạnh Tàu BiểnCung Ứng Dịch Vụ 0903006499 Su Su . P 15. P Thương Mại Dịch Vụ 3. Q.vn @saigon net. P MOBI Xuất & Thương Mại 25. Q. Bình Thạnh Ô Tô-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Tùng Quảng CáoThiết Kế & Sản Xuất Film Quảng Cáo ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL 62947497 (08)35265541 susur@hcm. Bình Thạnh 35107183. P 24.vn 0903135785 Công ty Yến Nhân 121 Lô A.v nn. Bình Thạnh. Thiết 39307146 Bị Kiểm Tra 39307146 45/4Bis (71/28/16) Điện Biên Phủ. Bình Thạnh. Bình Thạnh.vn om (08)22400870. Bình Thạnh Khách Sạn Công ty Mộc Đức TNHH 3 Loâ O Khu Miếu Nổi. 22400860 39611899 1055 Xô Viết Nghệ Tĩnh.c m. Tinh Bình Thạnh Nhựa Composite tpkfibergl ass@hc m. P MOBI Dịch Vụ Công Nghiệp 26. Đa Năng Bình Thạnh Dọn Nhà. Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Châu Minh Xuyến 0903034545 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Dư Bích Vân 0903037554 MOBI Khách Sạn Hoàng Kim GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Liêm 0903113355 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Đặng Ngọc Tường Vi 0903122227 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NAM Lê Thành Nhân GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Luận LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Châu Minh 338 Ung Văn Khiêm. P 27. MOBI Khánh TNHH Sợi Thủy Q. P 3.vnn. Bình Thạnh. Q.f pt. Thống. 35123458 Fax 35121192 filmchau www.vn Công ty Tân Phước 26M Khu Miếu Nổi. Lưu KhoDịch Vụ Bình Thạnh Công ty Phi Mã Cổ Phần Hàng Hải NỮ Nguyễn Thị Mỹ Trang GIÁM ĐỐC NỮ Sơn Thị Hiền Triết 0903013046 Công ty Hãn TNHH Sản 1/18 Điện Biên Phủ.vnn.184/1/12 Nguyễn Xí. P 28. Q. Thương Mại35108005 Fax Các Công Ty 35108006 mocducc o@hcm. P TNHH Phim Quảng Cáo 25. Bình Thạnh. WEBSITE 35170284 35107853 35563436 saigon_a ntoan. Q.vn 35125056 Fax 35125057 35123457. Bình Thạnh.vn . Bình Thạnh. Q.Cư Xá Thanh MOBI TNHH Giao Nhận Hàng Đa. Bình Thạnh. Q. Q.

P 17. 38634845 38622172 congty11 5@hcm. 38889313 37307916 EMAIL info@con gdanh. Q. P 21. Bình Thạnh.vn om Bình Thạnh Giao Nhận & (08)39844883. Hàng Hải Công ty Accom TNHH Tư Vấn LĨNH VỰC KINH DOANH Cửa Cần Cẩu/Cầu Trục-Sản Xuất & Cung Cấp Máy Vi TínhPhát Triển Phần Mềm & Trọn Gói ĐIỆN THOẠI BÀN (08)37307917. Bình Thạnh.co m m 294/7B Xô Viết Nghệ Tĩnh. Q. P 12.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Dương Minh Uy 0903328314 Công ty Công Danh MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại-Cn 0903330017 Công ty Kamco TNHH MOBI Thương Mại & Sản Xuất Cơ Khí ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN 139 Điện Biên Phủ. .Công ty TNHH DNTN Đồng Minh Thương Mại Dịch Vụ WEBSITE 45/4/13 Huỳnh Tịnh Của. MOBI Thiết Bị Điện Xây Dựng Q. P MOBI Dương TNHH Thương 26. Q. Q. P MOBI Thương Mại & Dịch Vụ 17. Bình Thạnh. 62826667 Fax 62826667 namduon g@pmail.v nn. 37542935 37542934 (08)39320627.vn GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Văn Nam 0903364545 Công ty Tân Nam 12C3 Đinh Bộ Lĩnh. Bình Thạnh GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Quý Hà GIÁM ĐỐC NAM Thăng Thanh Thuận 0903331557 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Phan Thành Tuyến 0903332529 Công ty Tấn Đạt TNHH 221 Phan Văn Hân. Bình Thạnh. vnn. 39321543 39321287 accomvn www.f pt.usavi @usavin natrade.com m GIÁM ĐỐC NAM Ninh Hải Cường 0903339556 MOBI DNTN Hải Cường GIÁM ĐỐC NAM Phạm Văn Minh 0903341740 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Đỗ Văn Nam 0903355494 Công ty TNHH Lắp Đặt 115 Ngô Đức Kế. Q.vn (08)37542017. Bình Thạnh In-Nhà In aladinpho www. Mại Dịch Vụ Bình Thạnh Nông Ngư Cơ-Máy 38984945.aladi (08)38610156 to@gmail nphoto. 115 Bình Thạnh Điện-Các Nhà Thầu (08)38634845.vn 302 Điện Biên Phủ. Q. Bình Thạnh 30/17 Nguyễn Cửu Vân. P 11.co atrade. Q.co m. Dịch Vụ Vận 22414883 Chuyển 39844885 tandatop s@hcm. P 19.c n. Bình Thạnh. P 22. Bình Thạnh 354/17 Phan Văn Trị.co 39786217 . 38401716 Duy Luân .vietd @hcm. Bình Thạnh.vn aiconsult. Bình Thạnh.vn GIÁM ĐỐC NAM Tăng Đồng Minh 0903365020 MOBI Bình Thạnh Thuốc LáBán Buôn 38401716. Bình Thạnh. P 15. Bình Thạnh. Q. Bình Thạnh Xe Tải-Bán Buôn 35123235 Fax 35106630 haicuong www.

com nghiapro www.co om m . Q. Bình Thạnh. P 25. Bác Sĩ atlanticltd @hcm. P 25.vn 0903388777 158/46 Xô Viết Nghệ Công ty Đại Tây Dương MOBI Tĩnh.huagi @hcm. 98 Nguyễn Cửu Vân. QUẬN HUYỆN 35510936. Xuất Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh 0903399897 Cửa Hàng Laptop MOBI Procom 140 Điện Biên Phủ. Bình Thạnh. P 17. Bình Thạnh Chống SétThiết Bị Chống Sét (08)39891801 huagiaco www.vn aco.vn NAM Hoàng Nam 0903405514 MOBI Lâm Thái Thủy . TNHH Xây Dựng-Vpđd Bình Thạnh. Bình Thạnh.vn NAM Satoshi Tanaka 0903407221 MOBI 23/38/9 Đường D2-Khu Công ty Tone-Việt Nam Văn Thánh Bắc. Bình Thạnh. Q.vn n. P 21.lapto (08)38424733 . Q. Sàn-Vật Liệu 35510935 Fax Lát 35162413 NỮ NAM GIÁM ĐỐC 0903380138 DIA CHI Bình Thạnh NAM Lê Văn Hiền GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC 0903375457 DNTN Song Hành MOBI Thương Mại ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Bao Bì-Sản Xuất & Bán Buôn NAM Phạm Tiến Lộc GIÁM ĐỐC MẠNG DI ĐỘNG Bình Thạnh GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC SỐ DI ĐỘNG Công ty Âu Á Liên Hiệp 119 Nơ Trang Long. P 17. Bình Thạnh. Q.tonec vnn. Q.D TNHH Thiết Bị Thạnh. P 21.vn 0903392349 Công ty Quản Đạt MOBI TNHH Sản Xuất Xây Dựng 143A Ung Văn Khiêm.vn Trương Thị Kim Trinh NỮ Nguyễn Duy Ninh Phạm Thị Hiển Huỳnh Hữu NAM Nghĩa NỮ Hứa Minh Tuyết Liên 160/A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bình Thạnh Y Tế-Cung 38409434.com auaco@v nn.com. Bình Thạnh Bê Tông-Các (08)38256310 Sản Phẩm quandatc o@vnn. Bình Thạnh 0903399913 MOBI Công ty Hứa Gia TNHH 550/26 Điện Biên Phủ.nghanh0 62939005 07@yaho o. Bác Sĩ Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng 35531340 Fax 35531728 minhqua ng20042 003@yah oo.T. Bình L. P TNHH 11.c 38424733 yahoo. Bình Thạnh. Q.com n. Y Tế-Cung Cấp Trang Thiết Bị Cho Y. Bình Thạnh.vn o.v n 0903393938 Công ty Minh Quang 263/2 Nơ Trang Long.com04@ pprocom.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN TỔNG GIÁM ĐỐC MOBI LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE designso (08)38117505 . Q. Q.vn n. 39731754 39601784 haonam @hcm. P MOBI TNHH Thương Mại Sản 13. Cấp Trang 35180637 Fax Thiết Bị Cho 38400544 Y. Q.Công ty TNHH Bình Thạnh Hóa Chất (08)39690626. Bình Thạnh Xây DựngThầu Tổng Hợp 38982830 Fax 35121564 toneco@ www. P Thương Mại Dịch Vụ 22.

Q.com. 38260136 39412774. 38260136 huutam_ design@ yahoo. Bình Thạnh.com. Bình Thạnh.c nn. GIÁM ĐỐC NAM Lý Ngọc Thắng 0903606909 MOBI 0903612133 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Vũ Nhật Minh GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Delly Arnaz GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Phương Mai GIÁM ĐỐC NAM Ngô Phước Hà GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Viết NAM Thắng Phạm Minh Hoàng LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38659075. Bình Thạnh May MặcCung Cấp Phụ Liệu (08)37800907 37800908 Điện Biên Phủ.vn rt. P 19.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN 0903422882 MOBI Công ty Nhật Vũ TNHH 231-233 Điện Biên Phủ.com Bình Thạnh Quạt Thông & Hút Gió38040604 Fax Nhà Phân 38997477 Phối & Sản Xuất 67/62 Hoàng Hoa Thám. Bình Thạnh 0903425569 MOBI Công ty Sao Nam TNHH-Cn 40/2 Huỳnh Đình Hai. Q. P 1. Q. Đường D1. P MOBI Công ty Đức Mỹ TNHH 17. P 6. Q. Q. Thương Mại-Cn P 15.net n tancangr www. 35120591 45 Bùi Hữu Nghĩa. Bình Phần Thạnh.com Công ty Nhật Minh TNHH Thương Mại Bình Thạnh Nhựa Composite (08)39706380. 39703119 39703119 nhatminh 45@yaho o.vn saonamt www. Bình Thạnh GIÁM ĐỐC Nguyễn Hữu NAM Tâm 0903524055 95 Xô Viết Nghệ Tĩnh.co m 7 Lô A1. P 14.vnn. P 25. Sản Xuất & 39127767. Q. Bình Thạnh. Q. Các Công Ty 38151989 phucthao corp@ya hoo. Bán Buôn 62533949 38659075 Bếp-Trang Thiết Bị (08)35885208 Chuyên 39850824 Dụng EMAIL minhvn@ hn. 35122099 Fax 38993950.wingt oo. MOBI TNHH Thương Mại P 24.v on. Bình Thạnh. Bình Thạnh. 17 Nguyễn Hữu Cảnh.c onnewpo om.saigo eal@saig nnewport. 0903616439 MOBI 0903622717 Công ty Tân Cảng Cổ MOBI Phần Địa Ốc DNTN Hoàng Minh Hùng WEBSITE chanhhie ploi@yah www. Bình Thạnh.39713250. Dược Phẩm. Bình Thạnh. Bình Thạnh May Mặc(08)38151794.Công ty Cổ Xá 307. Bình Thạnh 0903502777 MOBI Công ty Sayap Mas Utama-Vpđd Tầng1.vn . 0903612650 Công ty Chánh Hiệp Lợi 315 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bình Thạnh. Q. Q. P 22. Bình Thạnh Địa Ốc 38990694.Cư Phúc Thảo .saon phcm@v amgroup.vn om Hóa Mỹ Phẩm (08)38755128 38755128 Bình Thạnh In-Nhà In (08)39412774.

39971835.Công ty MOBI TNHH 0903654892 Công ty Đông Tú TNHH 49/7 Đinh Tiên Hoàng. In Ấn & Quảng Cáo Q.vn Công ty TNHH TM DV MOBI XD-Vận Tải Thượng Nguyên Nguyễn Thị Thu Trang NỮ EMAIL mynghet www. 38239044. P MOBI Cổ Phần Cơ Khí Tư 11. Vụ Bình Thạnh Bếp-Trang Thiết Bị Chuyên Dụng Công ty Mê Kông TNHH 14B5 Ngô Tất Tố. 117/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh. P 26. P 25.35117982 Fax Dịch Vụ 35117982 Bình Thạnh In-Nhà In (08)38630982. 39110682. Bình Thạnh Bảng Hiệu Gốm-Các Sản Phẩm (08)39238871 (08)38392577. Bình Thạnh. Bình Thạnh. Bình Thạnh. 39971802. Q.vn cao_nguy en264@y ahoo.fpt. 39971801. Q.Công ty MOBI TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Bình Thạnh In Lụa/Lưới(08)39950844 Máy Móc & 39953020 Thiết Bị NỮ Hoàng Thị Hoa NAM Cao Mai Nguyên NAM Lê Văn Lợi NỮ Trần Ngọc Minh meko@h cm.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH NỮ HỌ VÀ TÊN Đào Thị Minh Tuyền SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903632979 Công ty Hoàng Yến 337 Chu Văn An. 35118424 GIÁM ĐỐC NAM Trần Quốc Hưng 0903642533 GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Nguyễn Minh Nhật 0903642962 MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)38373812.vn 57 Vạn Kiếp. 0903644315 Công ty Tinh Thông Cổ 151 Chu Văn An. 38373812 38373812 (08)39972856. Bình Thạnh. Q. 38627933. Bình Thạnh In-Nhà In Bình Thạnh Viễn Thông. P 17. Bình Thạnh. Bình Thạnh. Vấn Xây Dựng Dịch Vụ Bình Thạnh Cơ Khí-Nhà Thầu.potte n@gmail. P MOBI Thiết Kế Tạo Mẫu 3. Bình Thạnh. P 19. Q. Phần Q.vn com . 39971805. P 3. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Q. Gia (08)39950844 Công & Sản 39953020 Xuất 0903657228 Hoàn Kiếm . 38625400 38627933 toantinco @vnn. P 12.co m MOBI Công ty Mỹ Tú TNHH NAM Nguyễn Quốc Y 0903646893 MOBI 0903650834 Toàn Tin . Bình Thạnh Thiết Kế-Các 35102327 Fax Nhà Tạo 35102327 Mẫu 0903655660 Công ty Minh Việt Sơn 334P Phan Văn Trị.vnn. ry. Bình Thạnh. P 17. Q. 82 Đường D2. 399728 Bình Thạnh 236/12/11 Điện Biên Phủ. WEBSITE hoangye nsg@hc m. Bình Thạnh. Q.

Q. Bình Thạnh. Bình Thạnh. Q. P 5. Nhà Buôn Xe 38992170 Fax Mới 38405288 daviauto @hcm. 38368841 Thương Mại alco@vn www. Bình Thạnh Điện Tử-Sản sales@a Xuất & Bán (08)37661768 www. Bình Thạnh Ô Tô-Các 38988272 Fax Nhà Buôn Xe 38988272 Mới Bình Thạnh Du LịchNgười Điều Hành starhill5 (08)37176781 @yahoo. Bình Thạnh.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Trọng NAM Sang GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Trần Xuân Vui NỮ Nguyễn Thị Kim Loan SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903659496 200A Ngô Tất Tố. MOBI Thương Mại Dịch Vụ Bình Thạnh.vosa n.com NAM Đặng Duy Quang 0903677730 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Đồi Sao TNHH 4 Ngô Tất Tố.com Bình Thạnh Điện LạnhThiết Bị (08)38368237. Sơn Mài-Sản 38430871 Fax Phẩm 38430871 sonhoan my@yah oo. Q.com Công ty Đại Việt TNHH 181 Điện Biên Phủ. Q.Cư Xá Thanh Đa. Công 38368841 Nghiệp. P 27. Bình Thạnh 62942916. Ô Tô Q. Bình Thạnh. Du Lịch GIÁM ĐỐC NAM Phạm Phú Hòa 0903678001 MOBI Cơ Sở Vĩnh Xương GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Quang Khanh 0903678331 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Phạm Anh Thu 0903680550 MOBI DNTN Hàng Xanh NAM Lê Văn Sơn 0903681750 MOBI CHỦ CƠ SỞ GIÁM ĐỐC NAM Đoàn Kỳ Anh 0903692008 DIA CHI MOBI Cơ Sở Hoàn Mỹ Sản Xuất Sơn Mài Công ty AL TNHH 694 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bình Thạnh Thép Không 35106991. Thương Mại & Dịch Vụ P 25. Bình Thạnh. Q.com giap. Bình Thạnh Ô Tô-Các 38405289. Q. P 22. P 15.vn 173 Điện Biên Phủ.vn n. Bình Thạnh. Bình Thạnh. 37176782 com 335 Lê Quang Định.com Thiết Bị 0903659676 Công ty Minh Khánh MOBI TNHH Thương Mại 282/65 Bùi Hữu Nghĩa. Bình Thạnh Bếp Gas/GasThiết Bị Dùng Gas vinhxuon (08)37176781 ggas@ya 37176782 hoo. Q. vn 100/83 Lê Quang Định.vn na. P 19. P 14. Gỉ/Inox-Nhà 38400175 Fax Chế Tạo 38980769 tdhaxaintl co@vnn. P 15. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE (08)37306967 .annBuôn Trang 38750572 giap. Bình Thạnh Bốc Xếp Hàng HóaTrang Thiết Bị 0903673480 Công ty Kim Loan Anh MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 035 Lô 9. MOBI Công ty An Giáp TNHH Q. Bình Thạnh. P 2.

Bình Thạnh GIÁM ĐỐC Lưu Hồng NAM Chương 0903702686 Công ty Lưu Gia TNHH 62/8 Ngô Tất Tố. Q. Mại TỔNG GIÁM ĐỐC NAM Trần Ngọc Dân 0903701177 MOBI Công ty Tân Thành Đô 78B Quốc Lộ 13.vn n. Bình Thạnh.T TNHH NAM Đỗ Quang Đoán GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Nguyễn Anh Tuấn NAM Mừng NỮ QUẬN HUYỆN 135/2 Nguyễn Cửu Vân. Bình Thạnh Đồ Gia Dụng-Sản Xuất & Bán Buôn (08)39325303. Q.vn lgcommtr adeltd@h cm. Bình Thạnh Nông Sản ĐIỆN THOẠI BÀN 38408643. Bình Thạnh Nông Sản 38982580 Fax 35106698 0903695700 Công ty TNK TNHH MOBI Quảng Cáo Thương Mại Sản Xuất 20/52 Nguyễn Thiện Thuật. Nhà Buôn Xe 35120477 Fax Mới 35120475. vnn.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG Nguyễn Thị Lê Gương 0903692046 MOBI Công ty G.vn 0903695422 Công ty Tân Quang MOBI Minh TNHH Thương Mại 195/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bình Thạnh. 38405727 Fax 38408643 EMAIL WEBSITE tqmco@hcm. P 24. Q. Q. Q. Trang Sức Thời Trang Xi. P 17.vn n.vn. Q.fpt. P 12.junjin @korea. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Tốt 0903702419 Công ty Mai Hưng 248A (Lầu) Nơ Trang MOBI TNHH Một Thành Viên Long.A.vn Đặng Xuân Dung 0903695409 GIÁM ĐỐC Ma Thụy Yến LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Gia Định Cổ Phần-Cn 4 0903700283 MOBI 0903700611 Công ty Ốc Đảo TNHH 11 Nguyễn Hữu Cảnh.com cityfordco @hcm. Thiết 38119101 Bị Kiểm Tra 38423986 info@gat www. tnkglass @gmail. Thống. Bình Thạnh.v n . MOBI Thương Mại & Dịch Vụ Q. Ô Tô-Các 35120474. P 25.v nn. P 17. Điện Tử-Các (08)38563444 pcb@hc Linh Kiện 38592184 m. Bình Mạch In Thạnh.com om Công ty Nhịp Sống Mới 29/8 Đường D2.Thương 19.vn tnkglass @hcm. P 19.vnn. 39327041 39325022 modernlif e@hcm. Bình Thạnh Kính-Màu & (08)38443472 Trang Trí 105 Lê Quang Định. Bình Thạnh.c concretepu om mps.gatvi vietnam. 39200736 maihung.c etnam. Mạ-Sản Xuất & Bán Buôn 38433771 Fax 62940275 Bình Thạnh Xe Tải-Bán Buôn 35180951 Fax 35180952 Bình Thạnh 35120473. Q. Bình Thạnh. Bình Thạnh Nữ Trang. Bình Thạnh. Bình Thạnh.c om easltruth www. Bình Thạnh An Ninh-Hệ (08)38115818. MOBI TNHH Bình Thạnh. P 14. P 26. P MOBI Xây Dựng . City Ford Cổ Phần Q.

CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Phan Hạ 0903703124 Công ty Thanh Long MOBI TNHH NAM Trần Văn Công 0903703529 Công ty Hồng Việt MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ NỮ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Hòa 0903704857 GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn NAM Khắc GIÁM ĐỐC NAM Phan Đình Khương Nguyễn Hồng Sơn GIÁM ĐỐC Phạm Nam NAM Hương GIÁM ĐỐC Nguyễn Quang NAM Ngọc GIÁM ĐỐC MẠNG DI ĐỘNG NAM Ngô Minh Hùng DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 78/5C Quốc Lộ 13. P MOBI SX TM Nồi Hơi Minh 13. Nhà Buôn Xe 35180703 Fax Mới 35180773 (08)38762138. 38471284.vn WEBSITE nongphat @vnn.vn hongviet mudan@ vnn. Bình Thạnh. Bình Thạnh 0903706873 Công ty TNHH Kỹ Thuật 257/9 Nơ Trang Long. Bình Thạnh Ô Tô-Các 35180702. Bình Thạnh. Thầu. Q.co m nganphu www. Gia Công & Sản Xuất (08)37514422.vn n. Bình Thạnh. P 25. P 25. Vỏ Xe/Lốp 38990123. Lập Chương 38374095 Trình 37266905. 39613240.vn www. Q. P 24. Q. Bình Thạnh In-Bao Bì 145/10A Ung Văn Khiêm. com com ngocnguy enquang @hcm. Sản Xuất 37266491 Cơ Khí-Nhà Thầu. 37662043. 37662042 37662043 EMAIL thanhlon gcom@hc m. Bình Thạnh. P 11. 38919086 38473254 Công ty Nông Phát 71/45/16 Điện Biên Phủ. Bình Thạnh Cơ Khí-Nhà (08)39305668.vn hungphat vn@hcm. Bình Thạnh Giao Nhận & (08)38457616. Bình Thạnh. Bình Thạnh. MOBI TNHH Phát Triển Nông P 15. @yahoo. Phối & Sản 35116080 Fax Xuất 38993054 67 Nguyễn Hữu Cảnh. 38611645. P 22. Internet-Thiết (08)39206959. Bình Thạnh. Q. Kế Trang 39206960 Web &/Hoặc 38385076. Q. Gia 39305709 Công & Sản 39305661 Xuất 459 Điện Biên Phủ. 39613241. MOBI TNHH Q. 39613242 37513129 (08)38496067. P 26.vn bienty42 @hcm. P Mại In & Sản Xuất 42 13. Nồi Hơi-Nhà 37266905 Fax Phân Phối & 37266491.khac nguyen.ngan ong2000 phuongco.vn n. Bình Thạnh 38998249. Nghiệp Bình Thạnh Gia SúcBuôn Bán Công ty TNHH Thương 519/1 Nơ Trang Long.vnn. Phát Bình Thạnh 0903708112 Cơ Sở Hùng Phát Gia MOBI Công Sản Xuất Hàng Cơ Khí Bình Thạnh 194/11B Bạch Đằng. Bình Thạnh. Bình Thạnh. Q. Dịch Vụ Vận 38440620 Chuyển 38440620 0903704975 MOBI 0903705139 Công ty Khắc Nguyễn MOBI TNHH Sản Xuất & Thương Mại 0903705627 MOBI HTX Thành Công Vận Tải & Du Lịch 0903705956 Công ty Ngàn Phương 57A Nguyên Hồng. Xe-Nhà Phân 38993054. vnn.vn . Q. Q.

v re. Bình Thạnh.e(08)39693492 goldenea goldeneagl 62926325 gle.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Cao Toàn GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Lê Tăng Đức SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903708166 Công ty Lạc Việt TNHH 15/8A Nguyễn Huy MOBI Thương Mại Dịch Vụ Tưởng. Q. Q. Q. Vật Liệu Công Nghiệp Q.com vn GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM Đặng Vĩnh Thành 0903709377 Khách Sạn Nam HảiMOBI Công ty TNHH Khách Sạn Biển Đông 157 Nguyễn Cửu Vân. P 26.vn n. ctnguyen @hcm. Q.vn info@cao (08)38344502 www. Bình Quảng Cáo Thạnh. P 17. 38409570 Fax 38409571 EMAIL WEBSITE lacvietad v@hcm. 37104120.f pt.bamb cuong@h oorattanwa cm.www.com up. Bình Thạnh. 37181022. Bình Thạnh Hóa Chất info@e. P 6. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Bình Thạnh.vnn.vnn. ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 0903708210 MOBI Công ty Đ. 37030273. 39607531 39692548 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Quang Nghi 0903713054 Công ty CT Nguyễn 163 Bạch Đằng. Q. Bình Thạnh Mây Tre-Sản Xuất & Bán (08)38456114 Buôn Sản 38479305 Phẩm GIÁM ĐỐC Nguyễn Ngọc NAM Chi GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Huỳnh Thị Anh NAM Thư Nguyễn Hữu Quý Công ty Bốn Giải Pháp 602/51B Điện Biên Phủ.vn Bình Thạnh In-Nhà In 17 Nguyễn Hữu Cảnh. vn 0903715246 MOBI Bình Thạnh Băng Keo 0903716746 HTX Trường Sơn Công 58B Điện Biên Phủ.com e. 371041 37181023 38401810. P MOBI Nông 25. Bình Thạnh.dpcol ny@vnn.P TNHH Phan Thị Thanh Hằng 0903709096 MOBI Công ty Kim Bàng TNHH DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN (08)37030272.com. P 6. Bình Thạnh. Bình Thạnh. P 19.4rgro roup. Q. P 5. Công ty Cao Sơn TNHH 176 Chu Văn An. 248/6 Hoàng Hoa Thám. Q. Bình Thạnh Khách Sạn (08)39604992. 37181021. Q. Bình Thạnh.com. Bình Thạnh Xăng DầuCung Cấp Trang Thiết Bị 29 Hoàng Hoa Thám. td. Cung Ứng 35153372 Fax Vật Tư Trang 35153372 Trí trusodo@ hcm.vn vn lewww. 54451580 Fax 38040145 GIÁM ĐỐC NỮ Ngô Đình Khánh Linh 0903713416 MOBI Bình Thạnh Vi Tính & Tin 38992012 Fax Học 38992013 info@4rg www. P 15. TNHH Một Thành Viên P 22. Vụ Bình Thạnh Sơn-Sản Xuất & Bán Buôn 38996967.com 0903714111 Công ty Trường Sơn MOBI Đông TNHH Bình Thạnh Nội Thất35151238.com n .caos son.com dpcompa www. Bình Thạnh. 38344503 on.

Bình Thạnh.vn n. vn 6A6 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bình Thạnh.Chu Văn An. P TNHH Thiết Kế Bao Bì 12. 35116569 38040830 Công ty Tuệ Việt TNHH 8 Lô C2. Bình Thạnh. 22111500 Tự Động-Hệ 35127664. Bình Thạnh GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC NAM Bùi Anh Sơn NAM Nguyễn Ngọc Tuấn Anh Công ty Mỹ An TNHH Thương Mại 0903731315 MOBI DNTN Anh Sơn 0903732411 MOBI Công ty Việt Đỉnh Cổ Phần (08)62908801. 39743186 38601589 442 Nơ Trang Long. Q. Bình Thạnh. Q. 62908803. 141 Đường D3.vn WEBSITE . Vấn Đầu Tư Xây Dựng Bình Thạnh Xây DựngThầu Tổng Hợp 38999507 Fax 38999507 nhatmy@ hcm.vnn. 38243780 38243706 myan@s aigonnet. Q. Bình Thạnh. Bảng Hiệu 22111922 39307590. Bình Thạnh. QUẬN HUYỆN Bình Thạnh LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL In-Bao Bì (08)37552098. P 25. Bảo Hộ Lao 38558061 Động 39553216 5A Phan Văn Trị. Q.vn tveng@hc m. vn GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Thị Phước Mỹ 0903730075 Công ty Nhật Mỹ TNHH 382 Bùi Đình Túy. P 25. P 14. P 25. P 24.vnn. Bình Thạnh. 62908802. P 5. Q. Bình Thạnh (08)39553101.fpt. MOBI Khảo Sát Thiết Kế Tư Q. Bình Thạnh Cơ Điện (08)39742935.vn 860/80/52 Xô Viết Nghệ Tĩnh.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903720155 MOBI CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Nguyễn Vĩnh NAM Vinh 0903724427 MOBI DNTN Khai Vinh GIÁM ĐỐC NAM Lê Hữu Hiền 0903725833 MOBI GIÁM ĐỐC NAM Ngô Xuân Tú 0903727153 Công ty Thành Quân MOBI TNHH Sản Xuất Thương Mại MOBI Cơ Sở Nam Hưng GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN Lương Ngọc Thanh NAM Phan Nam Hưng 0903727654 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Công ty Nam Phương 366/5B Chu Văn An. Bình Thạnh. Q. Q.namhung Sản Xuất 39630647 @hcm. Bình Thạnh. Q. Bình Thạnh csdochoi Đồ Chơi-Nhà (08)39633885 . P 13. 37552097 37552099 wingving @hcm.vn GIÁM ĐỐC NỮ Trần Mỹ Hoa 0903729759 MOBI 377/10 Lê Quang Định.vn n. P Kỹ Thuật 26. 38984632. Thống & 35129256 Fax Thiết Bị 35127661 nnta_viet dinh@hc m. Bình Thạnh Máy Móc (08)38040829. Bình Thạnh Dệt-Các Công Ty (08)38243760. Bình Thạnh Tầng4.

vn giatuanco @hcm.fpt.vn n.vn.v 39891775 n Cơ Khí-Nhà Thầu.fpt .vn Xuất tipaco@h (08)38237411. 35170436. Năng Lượng 62939003.vn tinnhan@ (08)39891775 hcm. Q. Doanh Nhà ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN Bình Thạnh Xây Dựng Dân Dụng 222/3A Nguyễn Xí. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Q.com Photocopy.vn n. Q. Bình Thạnh.vnn. MOBI TNHH Thương Mại Dịch P 24. Bình Thạnh Dương Khánh Luyện 0903751122 Công ty Minh Thuật 446L Bùi Đình Túy.nsg@hc Công & Sản 38181065 m.vn luudinhtu an@hcm.vnn. Bình Thạnh. Gia (08)39292879 . Q. Bình Thạnh. 39606552 37192262 EMAIL thanhut @hcm. Bình Thạnh. vnn. 0903740171 NỮ Xây DựngThầu Tổng Hợp Công ty Thanh Nhựt MOBI TNHH Xây Dựng Kinh Doanh Nhà NAM Lưu Đình Tuấn GIÁM ĐỐC ĐIỆN THOẠI BÀN 0903739597 GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC LĨNH VỰC KINH DOANH Công ty Tín Nhân TNHH Bình Thạnh (08)38583201. P 15. Bình Thạnh Vũ Thị Hồng Nhung 0903744797 Công ty Tipaco TNHH MOBI Sản Xuất & Thương Mại Giấy Lụa 91 Điện Biên Phủ. Vụ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Viết Thanh 0903742317 MOBI NAM Lê Hoài Nam 0903744744 Công ty Nam Sài Gòn MOBI TNHH 167/16 (195) Đường D1.vn n.vn minhtinh @hcm. Q. Q. Bình Thạnh. P 21. P 6. Bình Thạnh In-Nhà In GIÁM ĐỐC NAM Trương Hữu Do 0903740327 MOBI Công ty Gia Tuấn TNHH Thiết Kế & In GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Thanh Tình 0903741213 Công ty Thiên An Lộc 353 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bình Thạnh. Q. Cung Cấp 38404478 Fax Máy 38404476 WEBSITE . Vụ NAM 35103030. Q. Bình Thạnh In-Bao Bì Bình Thạnh (08)62939002. P MOBI Xây Dựng & Kinh 25. Thiết Bị 2938994 62938996 15A Hoàng Hoa Thám. Bình Thạnh Đồ Họa-Thiết 38984547 Fax Kế 37268723 220/24-26 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sản Phẩm 38237413 nghangv 38237413 u@yahoo . giatuandvap@hc m.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Lê Anh Kiểu GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN Hà Thị Bông SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903734678 Công ty Hải Sơn TNHH 158 Ung Văn Khiêm. n. 35170437 Fax 35170437 Bình Thạnh MOBI DNTN Tuấn Nguyễn GIÁM ĐỐC 38982374 Fax 38982374 2 Đinh Tiên Hoàng.vn.v Giấy-Các 38237412. tncrealty @hcm. Bình Thạnh.fpt.38404479. P 25. P 12. Bình Thạnh. Bình Thạnh. Q. Mặt Trời62938995. P 26. P 1. cm.

Bình Thạnh.vn 35566247 (08)39179747 39891285 vietphano www. Q. P 15.co m abakimlie n@hcm. Ô Tô Bình Thạnh Ô Tô-Các Nhà Buôn Xe Cũ 0903801200 MOBI Công ty Minh Trí TNHH 36 Vũ Huy Tấn.SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903754256 Công ty Vega TNHH 125/1 Nguyễn Cửu Vân. Bình Thạnh Khí Đốt-Xăng (08)38940548 Hóa Lỏng 39968057 Đóng Chai 0903782579 Việt Phan . Dược Phẩm Bình Thạnh. MOBI Dịch Vụ Đầu Tư & Phát P 17. Bình Thạnh. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ Nguyễn Hoàng Mai 0903768234 MOBI GIÁM ĐỐC NỮ Trần Thị Hồng Anh 0903769435 MOBI Nhà Hàng Annie's Pizza 6/10 Đinh Bộ Lĩnh. Bình Thạnh. EMAIL WEBSITE vegahcm @fmail. Bình Thạnh. Bình Thạnh. Đầu Tư38279502.vn Công ty Hoàng Mai Anh 6/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh. P 25.v nn. Công ty Nhật Hữu Á Bá 363 Điện Biên Phủ. P 13. P 13. 38279501. Q. Bình Thạnh Thực PhẩmCác Sản Phẩm CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Ngô Hữu Bảo GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN NAM Võ Kim ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 351/31 Nơ Trang Long.(08)39714055. Q.vnn. Q.com m mitri@hc m.vietp 35117480 to@yaho hanoto.Công ty 561 Xô Viết Nghệ Tĩnh. P TNHH 27. Bình Thạnh Nhà Hàng GIÁM ĐỐC NỮ Võ Thị Bích Ngọc 0903770304 Công ty Thanh Bình MOBI TNHH Thương MạiDịch Vụ Gas 700-702 Xô Viết Nghệ Tĩnh.v nn. Sản Xuất & 39714055 Bán Buôn 39714055 GIÁM ĐỐC NAM Phan Vinh Việt GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Hữu Chương 414/2B211 Nơ Trang Long. MOBI TNHH Một Thành Viên P 26. Q. Bình Thạnh. Triển Thương Mại-Vpđd Bình Thạnh 0903754320 Công ty Cổ Phần Xây MOBI Dựng & Kinh Doanh Nhà Cửu Long Bình Thạnh ĐIỆN THOẠI BÀN (08)35164077.vn cuulong_ house@y ahoo. Quản Trị & 38279503. Q. Q.co o. Bình Thạnh. Bình Thạnh Dược Phẩm. TNHH Thương Mại Q. Bình Thạnh.vn . 35120070 Fax 35120069 Hoàng Ngọc Vinh 0903767156 Công ty Hoàng Long MOBI TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Bình Thạnh Cơ KhíTrang Thiết Bị hoanglon (08)22456081 g66@hc 38617786 m. Q. P 3. Các Công Ty 38279511.vnn. 382795 35164078 Điện-Các (08)62577347 Nhà Thầu 62577347 Bùi Thị Kim Liên 0903758933 MOBI Bình Thạnh Xe Tải-Phụ Tùng 38999628. P 25.

38235989 38291727 www. 38207233 37174611. 37653386 38208454.vnn. Bình Thạnh.com. Bình Thạnh.vnn.asiaw awondert ondertrave ravel. m.vn vn hanamtb www. P 26.vn infobus@ www.T. Q.infob hcm.vnn. Bình Thạnh Quảng Cáo62944182 Fax Đại Lý & Cố 38994463 Vấn GIÁM ĐỐC NAM 0903803656 Công ty Thanh Dũng Cổ 92 Bạch Đằng. 54250612. Q. Bình Thạnh Xây Dựng Dân Dụng 35106297 Fax 35106329 vanthang@h cm. Q. Q. Bình Thạnh Điện-Các Nhà Thầu (08)62940741. 39969715 EMAIL WEBSITE GIÁM ĐỐC NAM Phạm Văn Quang 0903801280 Công ty TNHH TM MOBI Công Nghệ & Tư Vấn I. Q.thanh dungvn. 41Bis MOBI Mềm Thông Tin Kinh Điện Biên Phủ. Bình Thạnh. 38343192 38344599 info@asi www. 37652523 (08)38208454. Q.vn saomai@ az. P 24. Bình Thạnh GIÁM ĐỐC NAM Trần Tuấn Hùng 0903802856 MOBI DNTN Hà Nam 106 Nguyễn Xí. P 24.vn com. Mại Dịch Vụ Xây Dựng Bình Thạnh Khóa (08)38298321. 38208454. P 25.co m CHỦ TỊCH HĐQT NAM Đặng Lê Dũng 0903805291 MOBI 36 Ung Văn Khiêm. P 25. P Á TNHH Du Lịch 7.vn 143 Đường D2.v n Phạm Huy Hoàng Công ty CP Xây Lắp Thương Mại 2 itawang @hcm. Bình Thạnh GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Trứ 0903802284 Công ty Cổ Phần Phần Phòng 3.A 125/16/6A Bùi Đình Túy. Q. Bình Thạnh Du Lịch-Đại Lý (08)38344788. Tầng12.com. 54250611. MOBI Phần Sản Xuất Thương Bình Thạnh.v n GIÁM ĐỐC NAM Cao Văn Thắng 0903807471 Công ty Vạn Thắng MOBI TNHH Xây Dựng GIÁM ĐỐC NAM Trần Văn Hiếu 0903807492 MOBI Công ty Hỗ Trợ Phát Triển Năng Lượng-Cn 26/23 Huỳnh Đình Hai. Bình Thạnh. Bình Thạnh Xây DựngThầu Tổng Hợp 38992710.vn n. Q. us.com l. 62940733 62940741 htptnl@v nn. 38208454 (08)37174610. Bình Thạnh. 38990893 Fax 38990246 acsc@hc www.com.acsc. m. Bình Thạnh.hana xd@hcm. 37174612. Dịch Vụ Quảng Cáo Q. 37652522.vn fpt. P 24. 35892814 37174613.vn GIÁM ĐỐC NAM Trương Tiến Nhã 0903807543 MOBI Công ty Kỳ Quan Châu 5/86T Nơ Trang Long.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng Máy Vi TínhPhát Triển Phần Mềm & Trọn Gói ĐIỆN THOẠI BÀN (08)37653387. P 25. Bình Thạnh Gỗ-Đồ Gỗ Dân Dụng GIÁM ĐỐC NAM Lê Văn Hảo 0903803248 MOBI Công ty Sao Mai TNHH O1 Điện Biên Phủ. Doanh Bình Thạnh. P 25.com . Bình Thạnh.

Bình Thạnh.vn WEBSITE thienphu ong@sifa www. Bình Thạnh.vnn. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG CHỦ TỊCH HĐQT NAM Trần Đình Ngô 0903808645 Công ty Đô Thành MOBI TNHH Tư Vấn Xây Dựng GIÁM ĐỐC NAM Hồ Thiên Chương GIÁM ĐỐC NAM Phan Quốc Hải LĨNH VỰC KINH DOANH DIA CHI QUẬN HUYỆN B9/2 Cư Xá 30 Tháng 4. Bình Thạnh Quảng Cáo35103792 Fax Bằng Đèn 38430771 Neon H8-9 Đường D2. vnn. Q. Xây Dựng & 38155228. 38642015. Bình Thạnh Rượu 35123558 Fax 38995398 pestbuste www. (08)39300707. Nhận Thương Mại Bình Thạnh GIÁM ĐỐC Nguyễn Chí NAM Trung 0903809536 Công ty Bình Thiên 116 Ngô Tất Tố. P 25. Q. Q.c 37245176 pt. Q. Giao Nhận & 38640086. P 1.vn GIÁM ĐỐC NỮ Võ Ngọc Thảo 0903812432 MOBI Công ty M.pestb (08)38968904 rs@hcm. P TNHH 17. Vụ Bình Thạnh GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Văn Thành 0903810408 Công ty Phong Phú A MOBI TNHH Sản Xuất & Thương Mại 105 Đinh Bộ Lĩnh.v n 0903809225 Công ty Hoàng Vũ 54/D4 Điện Biên Phủ.vn n.c shion.co 38962471 Sản Xuất .f ustersvn.Công 75 Bùi Hữu Nghĩa. TNHH Một Thành Viên Bình Thạnh. Buôn Bán 38155229 Thiết Bị 39305844 pata. Bình Thạnh Giấy-Nhà kosakapa www.com @bdvn. Bình Thạnh. Bình Thạnh. Bình Thạnh GIÁM ĐỐC NAM Đinh Quang Hinh 0903811555 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL Giao Nhận & (08)39841792 Dịch Vụ Vận 39844273 Chuyển (08)39714353. Q. Vụ Kỹ Thuật Bình Thạnh In-Thiết Bị (08)38357623.namn (08)38962471 Phân Phối & per@hcm hattien.sifafa fashion. P 25. Bình Thạnh Khử Trùng NAM Trần Thanh Tuấn 0903814877 MOBI Công ty Nam Nhật Tiên 69 Nguyễn Cửu Vân. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch 25.vnn. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Bình Thạnh.vn m GIÁM ĐỐC . P 25.v nd. Dịch Vụ Vận 38645331 Chuyển 39714353.net vietsign @hcm.v nn. Bình Thạnh.vn MOBI Công ty Việt Đăng TNHH Quảng Cáo 45 Nguyễn Xuân Ôn.T TNHH Thương Mại GIÁM ĐỐC NỮ Phùng Thị Ngân 0903814481 MOBI Công ty Lam Giang N28 Đường D2. P 22. Q. MOBI ty TNHH Dịch Vụ Giao Q.P 2.B. Bình Thạnh. 38640031 Hồ Bơi-Thầu 39300709. Q. Bình Thạnh Xây DựngTư Vấn 38991727 Fax 38991727 dccltd@h cm.vn 0903809272 Thái Bình Á Lục . P 15. 38302642 38393204 hoangvuij@hcm.vn om. Bình Thạnh.com om phongph ua@hcm.

com. P 11. P TNHH Vận Tải 25.CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG NAM Đặng Văn Sơn 0903816762 MOBI GIỚI TÍNH ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Phước Sơn TNHH Quảng Cáo DIA CHI 388G Bùi Đình Túy. Bình Thạnh.net GIÁM ĐỐC NAM Bùi Văn Đạt 0903821847 MOBI DNTN Phát Đạt 143/2 Ung Văn Khiêm. Q. Công 39734653 Nghiệp. Bình Thạnh. P 17. Bình Thạnh.v l. Bình Thạnh Điện LạnhThiết Bị (08)39734580. Q. P Thương Mại Du Lịch 19. Bình Thạnh Xây DựngThầu Tổng Hợp 38990791 Fax 38990791 Bình Thạnh (08)38587049. P 5. Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn (08)39610250 (08)38586922. Q. 54340071 54340072 thanhthu y@super bco.Công ty 649/17 Điện Biên Phủ.fpt. QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Bình Thạnh 35114715. Đại Lý & Cố 38404254 Fax Vấn 38999889 hoangan hcompan y@gmail. Bình Thạnh. Q. Bình Thạnh. P 25. Bình Thạnh.vn GIÁM ĐỐC Trần Nam NAM Phương 0903821000 Công ty Hoàng Anh 236/12/11 Điện Biên MOBI TNHH Thiết Kế Quảng Phủ.Công ty MOBI TNHH Sản Xuất & Thương Mại 1/15-17 Trần Bình Trọng. Bình Thạnh Du Lịch-Đại Lý (08)54340070. Thầu.38999889.vn GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Ngọc Linh 0903818077 MOBI Cơ Sở Tân Phát Cơ Điện Lạnh 237/31 Nguyễn Văn Đậu.com . P Cơ Khí 7.vn Bình Thạnh Bia RượuNhà Sản Xuất cuahangs www. Bình Thạnh Giao Nhận & kimloimin (08)39434506 Dịch Vụ Vận h@email. Bình Thạnh Quảng Cáo.com n GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ NAM Nguyễn Minh Lệ Phạm Văn Chung Công ty Gia Định TNHH 100 Hoàng Hoa Thám. Bình Thạnh. Cơ Khí-Nhà 38587049. Q. 0903822827 MOBI 0903823507 Cửa Hàng Miền Đông Thực Phẩm Công 279 Nơ Trang Long. P 24.infoo o5@gmai dco. Q. 39434503 Chuyển viettel. Q. Q.vn n. Bình Thạnh Khuôn Mẫu GIÁM ĐỐC NAM Trịnh Châu Khánh 0903820322 MOBI Kim Lợi Minh . Bình Thạnh. P MOBI Nghệ-Công ty Cổ Phần 13. Nội Thất-Nhà 38991493 Fax Thiết Kế 35114735 EMAIL WEBSITE phusoco @hcm. com GIÁM ĐỐC NAM Lê Mạnh Hùng 0903821182 MOBI Công ty Hùng Vĩ TNHH 11 Nguyễn Hữu Cảnh. 39734581 Thương Mại GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Ngọc Phương 0903820123 Vĩnh Phát . Bình Cáo In Thạnh. 38583281 38581828 vinhphat @vinhph atvn. Công & Sản 38587049 Xuất 38587050 cokhigiad inh@hcm . Q. Gia 38587049.

Bình Thạnh. Q.com ltd. P MOBI DNTN Nhựa Thái Bình 24.com . reco@hc m. 37290278. Q. Bình Thạnh. P Doanh 13. 37290422 Fax 38994656. 35531744.vn. www. Q. Bình Thạnh Gốm-Các Sản Phẩm (08)39973702.vn. 38977437.limico Nóng Lạnh39311188 oltd. Bình Thạnh 0903825953 Công ty Kim Hằng MOBI TNHH Cơ Khí Xây Dựng 801/75 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bình Thạnh. P 26.dure e.vn n.35117478 Fax Các Công Ty 38991553 0903825176 MOBI Công ty Tư Hiền TNHH 79/3 Quốc Lộ 13. 39973701 38448883 minhtienc www. Bình Thạnh Vật Liệu Xây 38055286 Fax Dựng 35533356 GIÁM ĐỐC NAM Đặng Đức Bình GIÁM ĐỐC NAM Lâm Hồng Quang 0903829877 Công ty Liên Minh MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Duy Hiệu 0903832644 MOBI DNTN Tư Thạch Sản Xuất & Thương Mại sales@d uree.vn 0903828637 47/52/19 Bùi Đình Túy. Bình Thạnh. Bình Thạnh. Bình Thạnh Khuôn Mẫu (08)38432145. 35162823 35162823 thaibinhpl astics@y ahoo. Q. Q.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM HỌ VÀ TÊN Tưởng Thanh Sơn Huỳnh Thanh Sơn GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NAM Trần Duy Hùng GIÁM ĐỐC NAM Lê Quang Hiếu GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC Trương Quốc Dũng NAM Trần Tiến SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903824314 Công ty Hải Tâm Long 79/5X22 Xô Viết Nghệ MOBI TNHH Thương Mại Dịch Tĩnh. Bình Thạnh. Bình Thạnh.com Vật Liệu 2A Vũ Ngọc Phan.nx@limic www. P 25. P 7. Bình Thạnh Cách Nhiệt (08)39311199 .vn vikotrade @hcm. Bình Thạnh. 35531754 Fax 35531755 ctytuhien @hcm.vn n.vn www.sieut hidienlanh. Bình Thạnh Nông Ngư Cơ-Máy 38997601.vn 0903828360 Công ty Minh Tiến MOBI TNHH 10B Hoàng Hoa Thám.com Điện LạnhThiết Bị (08)38127153 Công 38127154 Nghiệp. Thương Mại Q. Bình Thạnh Cơ KhíTrang Thiết Bị cttnhhckx (08)35180767 dkh@vnn 35180769 . Thương Mại kimhoan2 005@vnn .com. P 26. ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN Bình Thạnh LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL WEBSITE Thương Mại.vn . Bình Thạnh Thép 0903825231 MOBI Công ty Vikotrade Liên 257 Nơ Trang Long. Q.vn 0903825255 Công ty Đức Thuận MOBI TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Lạnh 166 Nguyễn Văn Đậu. www. P 13.co m 42/3 Ung Văn Khiêm. Q.com . P 26. 38994656 35531743.minht eramic@ ienceramic saigonnet s.ducth uanco. Q. P 7. Bình Vụ Thạnh. com.vnn.

WEBSITE imeecovn @yahoo. www.com 0903839182 MOBI Trịnh Thị Xuân 0903841141 Công ty I. GIÁM ĐỐC NAM Clifford Tan GIÁM ĐỐC NỮ GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN EMAIL Xây DựngThầu Sửa Chữa 38416715 Fax 35154358 duyanfou ndation@ hcm. Công ty Asiatic Engineering-Vpđd 76F4 Đường D2-Khu Văn Thánh Bắc.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN GIÁM ĐỐC NAM Trần Hữu Nhã GIÁM ĐỐC Hồ Nhuận Đăng NAM Quang SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903834493 Công ty Duy An TNHH 15B Cư Xá Phan Đăng MOBI Tư Vấn Xây Dựng Lưu.M. P TNHH May Thương Mại 26. Q.35164436 Fax Các Công Ty 35164436 Nguyễn Văn Thắng 0903843644 Công ty Khánh Sơn MOBI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Bình Thạnh Bảo Hiểm khanhson (08)38569322 @hcm. P 22. Tính & Điện Tử Bình Thạnh Máy Vi Tính Cá NhânNhà Buôn/Đại Lý Phần Cứng (08)37542256.dong dongnam namduong duong. Bình Thạnh.vnn. P 13. Khẩu Bình Thạnh Thương Mại.E TNHH Thương Mại Dịch Vụ 243/2/8 Chu Văn An. m. Bình Thạnh. GIÁM ĐỐC NAM Lưu Văn Vĩnh 0903836245 Công ty Hải Đăng 199 Ngô Tất Tố. Q. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Bình Thạnh. vn Bình Thạnh Máy Móc (08)62935595.asiati (08)62933186 asiatic@s cgroup.vn 39815324 n. com bachlan @hcm. Gia Súc (08)37621089.co 62933187 aigonnet. Bình Thạnh.Công ty 17C3 Đinh Bộ Lĩnh. Q. P 25.vn. P MOBI Sản Xuất Xuất Nhập 12.co . Sản Phẩm & 38386862 vnn.vn 0903844730 Công ty A & A TNHH 51D Đinh Bộ Lĩnh. Bình Thạnh.E. GIÁM ĐỐC NAM Tsou Yun Kuei 0903838223 MOBI Top Mill .vn .Công ty TNHH 549/73 Xô Viết Nghệ Tĩnh.vn n. 37542258 37542258 Nguyễn Văn NAM Hoàng 228/10 Lê Quang Định. 22145369 62935557 quang@ www.com m Bình Thạnh Nhựa haidangvi Composite. MOBI Thương Mại Dịch Vụ Vi Q. Vụ Kỹ Thuật GIÁM ĐỐC NAM Lê Ích Trình 0903837306 MOBI Thanh Trình .sg vn topmill@ unet. Q. Bình Thạnh. P 26. Bình Thạnh 0903835924 Công ty Đông Nam MOBI Dương TNHH ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI 292/33/41 Bình Lợi. Q. P 14. Bình Thạnh. P 26. Q.vn Vật Liệu Bình Thạnh Bạt-Sản Xuất (08)37508133 & Bán Buôn 37508133 Bình Thạnh Chăn NuôiGia Cầm. P 3. Q.vnn ews. 38775308 38775463 Bình Thạnh Bốc Xếp Hàng HóaTrang Thiết Bị asiatic@v nn. Bình Thạnh. Bình Thạnh. Q. 37542257.(08)38386861 nh@hcm.

Trang Sức Thời Trang Xi. GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Lan 0903856652 Đỗ Thị Thu Thảo 0903860696 NAM Ngô Văn Đời 0903865496 Công ty Việt Á TNHH 691B Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bình Thạnh Bảng Hiệu Bình Thạnh 35566056. P 5. P 1. 35120696 Fax 35126018. 38267259 38267260 cuuthien0 www. Bình Thạnh.cuuth 9@hcm. Q.vn vn newlight @hcm. Bình Thạnh MOBI Cửa Hàng Đời Tiến Nữ Trang. P 26.v ienshippin nn. 35100970 38443086 WEBSITE ngocnha 111@yah oo. Q. Bình Thạnh. Q.com. 38991869 MOBI Bùi Vũ Phương Thanh 0903847836 MOBI DNTN May Tân Tạo H25 Chu Văn An. P MOBI TNHH Thương Mại Xây 3.vn 79/5D8 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Q. P MOBI TNHH Thương Mại Dịch 12. Q.com 38412410 . 38297963 Fax 38434355 jonnyluo m@yaho o. Thương Mại35566085 Fax Các Công Ty 38988690 Bình Thạnh Xây DựngThiết Kế GIÁM ĐỐC NAM Hà Hữu Thông 0903849936 MOBI GIÁM ĐỐC Phạm Thanh NAM Tòng 0903855157 Công ty Hải Hồ Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế MOBI Kiến Trúc Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu 23A4 Đường D1. Bình Thạnh. Bình Thạnh Công ty Cửu Thiên 122/66 Bùi Đình Túy. Q. Dựng Quảng Cáo ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI Công ty SMC Cổ Phần 124 Ung Văn Khiêm. 38983583. Bình Thạnh.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH GIÁM ĐỐC NAM Phạm Ngọc Nhã GIÁM ĐỐC NAM GIÁM ĐỐC NỮ HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 0903845997 Công ty Rồng Vàng 25B Phan Đăng Lưu. Công ty Hoàng Ngọc MOBI Lan TNHH Vàng Bạc Đá Quý 3 Hồng Bàng. Xây Dựng Thương Mại P 27. P 26.smc. Bình Thạnh Thép 38996067. Q.com 0903847002 Công ty Quang Tân MOBI TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo NỮ EMAIL Nguyễn Ngọc Anh 0903848852 GIÁM ĐỐC ĐIỆN THOẠI BÀN Quảng Cáo38031643 Fax Đại Lý & Cố 35511752 Vấn NAM Hồ Tấn Phong NỮ LĨNH VỰC KINH DOANH Bình Thạnh GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC QUẬN HUYỆN smc@sm www. 38267258. Vụ Vận Tải Biển-Cn Bình Thạnh 317A Lê Quang Định. 38980109 Fax 38980109 haihodesi gn@yaho o.vn g.com (08)38267256. Q.vn n. c. Bình Thạnh. Bình Thạnh. Mạ-Sản Xuất & Bán Buôn Giao Nhận & Dịch Vụ Vận Chuyển Nội ThấtCung Ứng Vật Tư Trang Trí (08)38443086. Bình Thạnh. P 25. Q. Bình Thạnh.vn 38434355. Bình Thạnh. 38267257.vn 35119454. Bình Thạnh thanhbvp May Mặc(08)39078457 @saigon Các Công Ty 62907248 net. P Đầu Tư Thương Mại 25.

Q. Q. Mới (Nicon) Bình Thạnh Xây DựngThầu Tổng Hợp 35174575. Bình Thạnh. Bình Thạnh Gạch (08)39000201. Q. P MOBI TNHH Quảng Cáo 19.c o@hcm. Q.thang nglongsai longsaigon gon.com @niconjsc. P 3. P 17.f pt.com . www. Bình Thạnh. Thương Mại38991850 Fax Các Công Ty 35106776 NAM Phan Hùng 0903901601 Công ty Ánh Minh 26A Phạm Viết Chánh.Đường D1.com info@tha www.vnn.vn GIÁM ĐỐC NAM Lưu Quang Lộc 0903901714 Công ty Đất Mới Cổ MOBI Phần Thương Mại & Dịch Vụ (ALC) Bình Thạnh Giao Nhận & Dịch Vụ Vận (08)62540538 Chuyển info@alc www. Q. P 25.CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN NAM Võ Trí Nguyên SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN 0903877819 Công ty Cổ Phần Tư S8 Đường 16. Bình Thạnh 35106776. Vụ Bình Thạnh. Bình Thạnh. Cn Bình Thạnh. Bình Thạnh. Bình Thạnh. P 26. Đại Lý & Cố 38996715 Fax Vấn 38405678 anhminh ad30@hc m. 35391792 Fax 35174574 0903884641 Công ty Thăng Long Á 236 Chu Văn An. P 25. Bình Thạnh Xe Tải-Bán Buôn 38983116 Fax 38983116 longvan. TNHH-Vpđd Q. P 17. MOBI Công ty TNHH Sản Xuất Đá Granit 236/26B (105/15) Điện Biên Phủ. Bình Thạnh.nicon tringuyen -jsc.vn GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Bá Thắng 0903902927 TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ Trương Mạnh Đỗng Đào Thị Thanh Tâm 0903903175 152 Chu Văn An. EMAIL WEBSITE nicon@ni conjsc.com @gmail. Thương Mại & Dịch Vụ Bình Thạnh 38405678.com dnk. Bình Thạnh Đá Ốp Lát Tự Nhiên granidafa (08)35141823 ctory@hc 38400878 m. Quảng Cáo38405789. P 15.c tnam. 62642025 38603161 GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Đình Vỹ GIÁM ĐỐC NAM Huỳnh Minh Đức 0903889477 GIÁM ĐỐC NAM 233/21A Xô Viết Nghệ Tĩnh. 38554074 38367656 .com.c om 0903900540 MOBI C2 Cư Xá Thủy Lợi Công ty An Sơn TNHH301.Công ty 43 Điện Biên Phủ. Bình Thạnh. Q.Khu Miếu MOBI Vấn Đầu Tư Xây Dựng Nổi.alcvie vietnam. P 26. Q.vn MOBI Phương Đông . MOBI Châu TNHH Thương Q.com om GIÁM ĐỐC NAM Lê Minh Hải 0903901978 Công ty Long Vân 297/10 Cư Xá Văn MOBI TNHH Thương Mại Dịch Thánh Bắc.vnn. Mại & Sản Xuất Bình Thạnh Bốc Xếp Hàng HóaTrang Thiết Bị (08)39606282 Công ty D & K TNHH MOBI Thương Mại Dịch Vụ Ngành Ảnh & Tin Học Bình Thạnh Ảnh-Trang Thiết Bị Vật Tư (08)38603161.

Bình Thạnh.38402785 Fax Các Công Ty 38402785 GIÁM ĐỐC NAM Lê Thị Kim Kín GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Quốc Hưng WEBSITE (08)38241555 38241666 qhc@hc m.com h dx2000@ hcm. Bình Thạnh Nhà Hàng Đồi Xanh 2000 12B Nguyễn Hữu Cảnh. Kỹ Thuật-Tư 22123266.vn . Q.com rdtq_co@ www.com m GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Kim Thạch 0903910913 860/37 Xô Viết Nghệ Công ty Đại Hồng Phúc MOBI Tĩnh.vnn. P 14. vn temsco_v n@hotma il.vnn.com . P MOBI TNHH Thương Mại-Kỹ 17. 38441532. Tầng1. Thuật-Xây Dựng Bình Thạnh Thương Mại. Nhà Hàng 38441533.rdtqd yahoo. Bình Thạnh. Bình Thạnh. Bình Thạnh ĐƠN VỊ CÔNG TÁC DIA CHI QUẬN HUYỆN LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI BÀN Vỏ Xe/Lốp Xe-Nhà Phân 38982514 Fax Phối & Sản 62945059 Xuất (08)38440486.co esign. Vụ Bình Thạnh Giáo Dục-Tư (08)35126878 Vấn 35126878 Bình Thạnh Cần Cẩu/Cầu (08)38232272. Vấn 54356559 54356559 GIÁM ĐỐC NAM Chu Dương 0903904648 Công ty Minh Khanh MOBI TNHH GIÁM ĐỐC NAM Vũ Thị Tin 0903905929 MOBI GIÁM ĐỐC Nguyễn Ngọc NAM Bơn 0903908240 Temsco .Q TNHH 20/5 Phan Đăng Lưu. Q.yello chuduon wpages. P 22. Bình Thạnh Phòng 15. Q. 38441534 38440485 (08)38363622. GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Tường Vũ 0903911000 Công ty Huy Thành 18 Phan Bội Châu. Q. Bình Thạnh. Nghiệp Bình Thạnh phamvu (08)39306212 . Dựng Bình Thạnh Xây Dựng Dân Dụng GIÁM ĐỐC NỮ Võ Hữu Thuấn 0903909676 Công ty Ngôi Sao Sáng 356/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh.@tandaip Máy Nén Khí 39306205 husy.Công ty MOBI TNHH GIÁM ĐỐC NAM Nguyễn Lương Dũng 0903909618 Công ty R. Q.D. MOBI Cổ Phần Tư Vấn Dịch P 25.vn 0903913729 Công ty Quốc Hưng 47/1 Nguyễn Cửu Vân. P MOBI TNHH Thiết Bị Công 12. Q.vn gmk@ya /minhkhan hoo.T. 38232272 Trục-Sản Xuất & Cung 38273915 Cấp 35511080 Fax 35513790 EMAIL www. Q. Bình Thạnh. Bình Thạnh. Bình Thạnh. Tòa Nhà HUD. P MOBI Thiết Kế & Tư Vấn Xây 6. Vụ Bình Thạnh Dầu Nhờn/Dầu Nhớt 0903912667 Công ty Tân Đại Phú Sỹ 243/20 Chu Văn An. MOBI TNHH Thương Mại Dịch Q. P 15. P 19. 159 Điện Biên Phủ. P 25.CHỨC VỤ GIỚI TÍNH HỌ VÀ TÊN SỐ DI ĐỘNG MẠNG DI ĐỘNG 46/9B Điện Biên Phủ. Bình TNHH Cơ Khí Thạnh. Bình Thạnh. Q.

P 24. Q. Q. P Thương Mại Sản Xuất 19.vn. Bình Thạnh GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NỮ NAM Đỗ Tuấn Anh NAM Hoàng Xuân Hải NỮ Nguyễn Thị Hoài 0903920543 Thanh MOBI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Công ty Thanh Phước TNHH DIA CHI 496 Nơ Trang Long.shoot 37437448 shooter@ Cụ & Thiết Bị ertp. Q. P 24. Bình Thạnh Điện Tử-Sản Xuất & Bán (08)54495666 Buôn Trang 54495777 Thi