Luận văn tốt nghiệp

GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Phát triển nông nghiệp và nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế cả nước, đòi hỏi mọi lĩnh vực trong nền kinh tế cần nỗ lực thực hiện, trong đó kể cả những đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, việc kinh doanh của những đơn vị này không chỉ quan tâm đến việc đưa ra thị trường sản phẩm gì, với giá bao nhiêu mà còn đưa sản phẩm ra thị trường theo kênh tiêu thụ nào thích hợp để vừa có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng vừa mang lại lợi nhuận cho đơn vị. Để làm được điều này đòi hỏi những đơn vị thực hiện phải có kế hoạch kinh doanh phù hợp và hiệu quả. Đơn vị Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang- một công ty lớn và hoạt động có hiệu quả cao nhiều năm, đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển nền nông nghiệp nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung, xứng đáng với vị trí danh hiệu hàng đầu trong cả nước. Kể đến sự thành công của đơn vị này đó là đóng góp của mạng lưới phân phối sản phẩm rộng khắp các chi nhánh ở các tỉnh, trong đó có chi nhánh phân phối ở Hậu Giang - chi nhánh này đã mang lại hiệu quả đáng kể ngay từ bước đầu thành lập. Tuy nhiên, để việc kinh doanh có hiệu quả trong sự biến động liên tục của thị trường ngày càng mạnh mẽ, tình hình cạnh tranh trở nên khốc liệt, đặc biệt là trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật thì các đơn vị kinh doanh kể cả đơn vị phân phối phải luôn thấu hiểu thị trường và linh hoạt với những biến đổi đó bằng cách phân tích, thu thập đánh giá thông tin ở địa bàn hoạt động, từ đó thiết lập ra những kế hoạch kinh doanh cho tương lai giúp đạt được mục tiêu đề ra. Qua tìm hiểu và trao đổi với lãnh đạo chi nhánh Hậu Giang, tôi thấy lãnh đạo chi nhánh đã thấy được điều này và muốn trong năm tới có thể đảm bảo mức tăng doanh số ổn định và đạt được mục tiêu công ty đề ra, đồng thời có thể mở rộng thị phần, vừa tạo uy tín vừa có thể đứng vững trên thị trường cạnh tranh hiện tại cũng như trong tương lai, thông qua việc lập ra những kế hoạch kinh doanh phù hợp để từ đó giúp cho hoạt động của chi nhánh ngày càng có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ và đem lại
SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ -1-

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT

lợi nhuận cho công ty. Vì việc lập kế hoạch sẽ giúp chi nhánh thực hiện được mục tiêu của mình nên việc lập kế hoạch là rất quan trọng và được chi nhánh công ty quan tâm nhiều nhất. Đây cùng chính là lý do tại sao tôi chọn đề tài “ Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cho chi nhánh Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang tại Hậu Giang năm 2008” Điều này một phần giúp tôi áp dụng những kiến thức đã tích lũy được vào thực tiễn, một phần để tôi có thể chia sẽ và đóng góp phần nhỏ công sức của mình giúp chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mục tiêu. Nhằm xác định vị trí và các điểm mạnh cho cả công ty trên thị trường, tránh được những hạn chế hiện có và xác định những bước đi đúng hơn trong kinh doanh. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, sự cạnh tranh khốc liệt và biến động thường xuyên của thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn luôn phải đặt ra cho mình những kế hoạch kinh doanh sao cho phù hợp và hiệu quả mới có thể tồn tại và phát triển. Các đơn vị kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối hay dịch vụ ngoài việc quản lý và tổ chức các hoạt động bằng chiến lược kinh doanh vẫn tất yếu cần phải xây dựng kế hoạch và tổ chức kinh doanh, điều hành tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh bằng kế hoạch. Do đó, việc lập kế hoạch kinh doanh là vô cùng cần thiết và là một bước quan trọng mà bất cứ một nhà doanh nghiệp nào cũng cần tiến hành cho dù quy mô của doanh nghiệp ở mức độ nào đi nữa.Vì khi lập kế hoạch kinh doanh thì điều đầu tiên và trên hết là nó sẽ giúp xác định và tập trung mục tiêu của doanh nghiệp bằng cách sử dụng và phân tích những thông tin phù hợp. Trong đó, phân tích thị trường gíúp nhận ra điểm mạnh điểm yếu, dự đoán những cơ hội thách thức đe doạ tới sự thành công của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những kế hoạch phù hợp tận dụng những cơ hội và né tránh các đe dọa. Ngoài ra, kế hoạch kinh doanh còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, đánh giá được những hoạt động trong quá khứ và tăng cường vị thế cạnh tranh đảm bảo cho sự phát triển liên tục và bền vững của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh còn tạo ra căn cứ vững chắc cho việc đề ra các chính sách và quyết định phù hợp với những biến động của thị trường. Thực tiễn hoạt động của nhiều doanh nghiệp đã cho thấy, nếu doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh phù hợp và hiệu quả , có sự chuẩn bị tốt, nhằm hướng tới
SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ -2-

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT

mục tiêu chiến lược cụ thể, giúp hoàn thiện chiến lược của doanh nghiệp thì doanh nghiệp mới có thể đứng vững và thành công trong cạnh tranh hiện nay. Còn nếu ngược lại thì sẽ rơi vào tình trạng bế tắc, hoạt động không có hiệu quả hoặc đi đến phá sản. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1. Mục tiêu chung Thực trạng kinh doanh những sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ đòi hỏi các công ty cũng như các chi nhánh phân phối cần có những kế hoạch kinh doanh phù hợp. Do đó dựa trên cơ sở phân tích thực trạng tiêu thụ tại địa bàn hoạt động, kênh phân phối, đánh giá thị trường khách hàng và các yếu tố môi trường có ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ các sản phẩm của chi nhánh ở Hậu Giang là mục tiêu để xây dựng kế hoạch tiêu thụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, định hướng vào các mùa vụ năm 2008. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng tiêu thụ của chi nhánh trong thời gian qua, thông qua việc phân tích kết quả hoạt động qua 3 năm 2005, 2006, 2007; phân tích về nhân sự và công tác marketing, từ đó rút ra điểm mạnh và điểm yếu cốt lõi của chi nhánh. - Phân tích các yếu tố tác động của môi trường bên ngoài, các yếu tố này có thể trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ các sản phẩm của chi nhánh. Trên cơ sở này rút ra những cơ hội và đe doạ của các yếu tố đó có liên quan đến hoạt động của chi nhánh. - Từ những điểm mạnh và yếu, cơ hội và đe dọa kết hợp lại thông qua ma trận SWOT để lựa chọn đưa ra chiến lược phù hợp. Từ đó xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch tiêu thụ cho năm 2008 và trên cơ sở này đề xuất một số biện pháp đối với công ty. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.3.1. Không gian - Phạm vi kế hoạch là kế hoạch bộ phận lập cho chi nhánh phân phối của công ty. - Quá trình nghiên cứu được tiến hành tại chi nhánh công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang tại Hậu Giang
SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ

-3-

. và được thu thập bằng số liệu sơ cấp đại diện cho tổng thể.Kế hoạch chỉ lập cho một năm nên đây chỉ là kế hoạch ngắn hạn.Về phần phân tích thị trường chỉ xét tại tỉnh Hậu Giang. .Số liệu kinh doanh của công ty được lấy từ 1/4/2005 đến 31/3/2008 và số liệu được tính theo mùa vụ .Lĩnh vực nghiên cứu là về sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật. .Thông tin thu thập và phân tích chủ yếu về cây lúa. Do đây là sản phẩm chủ lực của chi nhánh.Việc thu thập thông tin về các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.3. Do đây là nhóm cây phù hợp với việc tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh.2. 1.3.Để tiện cho việc phân tích thì thời gian mùa vụ được chia thành 2 vụ: vụ Đông xuân (1/10-31/3) và vụ Hè thu (1/4-30/9).Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT . hoa màu và cây ăn trái.Đề tài này chỉ tập trung phân tích đến những vấn đề và thông tin cần thiết có liên quan đến việc lập kế hoạch tiêu thụ cho chi nhánh ở tỉnh Hậu Giang. . đây chính là thị trường chủ yếu của chi nhánh công ty đang hoạt động. thông tin thu thập được chỉ mang tính chất tương đối. SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ -4- . Đối tượng nghiên cứu . Thời gian .3. 1.

.1.1. điều hoà và phân phối sản phẩm. đúng dạng. Các khái niệm 2. hình thể sản phẩm).1. hạn chế rủi ro và thiệt hại. Nó cũng được coi như một dòng chuyển quyền sở hữu các hàng hoá khi chúng được mua bán qua các tổ chức khác nhau.Là cầu nối giúp nhà sản xuất cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng sản phẩm. đúng kênh. . Kênh Marketing có thể được coi là đường đi của sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ -5- . tiêu thụ sản phẩm nhằm đạt các mục tiêu của doanh nghiệp trên thị trường. kênh Marketing là một tổ chức các quan hệ bên ngoài doanh nghiệp để quản lý các hoạt động phân phối. cỏ dại. luồng hàng.Làm tăng giá trị sản phẩm (thời gian.Tập trung sản phẩm. đúng hoàn cảnh thì mới phát huy được tác dụng. bệnh.1. Khái niệm về kênh phân phối Hiện tại có nhiều định nghĩa khác nhau về kênh Marketing.3.1.1.1. Vai trò của kênh phân phối Phân phối có vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: .1.Tổ chức điều hành vận chuyển tiết kiệm chi phí. 2. Phải lựa chọn đúng thuốc.1. Vậy. không gian. đúng lúc. thời điểm. Một số người lại mô tả kênh Marketing như là các hình thức liên kết lõng lẽo của các công ty để cùng thực hiện một mục đích thương mại. 2.1.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. . Khái niệm thuốc bảo vệ thực vật: là những chất độc có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp dược dùng để phòng trừ các vật hại nông nghiệp như sâu. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.2. chuột… Thuốc BVTV có nhiều nhóm khác nhau để trừ những đối tượng khác nhau và dùng trong những hoàn cảnh khác nhau.

Chức năng của kênh phân phối GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT Xử lý đơn hàng thu thập chứng từ và lập hoá đơn Tiếp cận người mua.Luận văn tốt nghiệp 2. lưu kho. Chức năng tồn trữ lưu kho liên quan đến dự trữ hàng hóa cho đến khi nào có nhu cầu thị trường. bán và mua sản phẩm.1. thông tin bán hàng Chức năng của phân phối Tồn trữ lưu kho Cung cấp tài chính tín dụng và thu hồi tiền hàng Phân chia và tạo ra các phân cấp mặt hàng Bán hàng và giúp đỡ bán hàng Vận chuyển và giao hàng hoá Hình 1: SƠ ĐỒ CÁC CHỨC NĂNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI Chức năng vận chuyển và giao hàng hóa là chuyển hàng hóa từ địa điểm này đến địa điểm khác. thực hiện và kiểm tra các hoạt động Marketing của tất cả các doanh nghiệp cả ở thị trường trong nước lẫn quốc tế. Phân chia và tạo ra các phân cấp mặt hàng liên quan đến sắp xếp hàng hóa theo chủng loại và số lượng. liên quan đến cả việc xúc tiến sản phẩm.1. phân tích và phân phối tất cả các thông tin cần thiết cho lập kế hoạch. Chức năng cung cấp tài chính là cung cấp tiền mặt và tín dụng cần thiết cho sản xuất. xúc tiến. Điều này làm cho việc mua bán dễ dàng hơn bởi vì giảm được nhu cầu kiểm tra và lựa chọn. Tiếp cận người mua và thông tin bán hàng liên quan đến thu thập.4. quảng cáo và các phương pháp Marketing khác nhau. SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ -6- . Bán hàng và giúp đỡ bán hàng bao gồm việc bán hàng cá nhân. vận tải. Xử lý đơn hàng thu thập chứng từ và lập hoá đơn là việc thu thập các chứng từ và lập các hóa đơn trong việc mua bán hàng hóa cho khách hàng.

SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ -7- . quyết định cách tốt nhất để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Các dạng kênh phân phối thông dụng GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT Sản xuất Tiêu dùng Dạng 1 Sản xuất Buôn lẻ Tiêu dùng Dạng 2 Buôn sỉ Sản xuất Buôn lẻ Tiêu dùng Đại lý Dạng 3 Hình 2: CÁC DẠNG KÊNH PHÂN PHỐI 2.1.6.1.2. ít mang tính tập trung hơn và ít uyển chuyển hơn.1 Phân loại • Theo thời gian Kế hoạch dài hạn: Là kế hoạch có thời gian từ 5 năm trở lên.1. Kế hoạch ngắn hạn: Là kế hoạch có thời gian từ 1 năm trở xuống • Theo mức độ hoạt động: Kế hoạch chiến lược: Hoạch định cho một thời kỳ dài hạn do các nhà quản trị cấp cao xây dựng mang tính khái quát cao và rất uyển chuyển.5.Luận văn tốt nghiệp 2.1.1. Kế hoạch trung hạn: Là kế hoạch có thời gian trên 1 năm nhưng dưới 5 năm.1. Kế hoạch chiến thuật: Là kết quả triển khai kế hoạch chiến lược. Khái niệm về kế hoạch Kế hoạch là quá trình xây dựng các mục tiêu và xác định các nguồn lực. 2.2 Phân loại kế hoạch 2.

2. • Theo phạm vi lập kế hoạch Kế hoạch tổng thể Kế hoạch bộ phận 2.2 Tầm quan trọng của kế hoạch Kế hoạch là cần thiết để có thể ứng phó với những yếu tố bất định và những thay đổi của môi trường bên ngoài và bên trong của một doanh nghiệp.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT Kế hoạch tác nghiệp: Hoạch định chi tiết cho thời gian ngắn. trùng lặp gây ra những rối loạn và tốn kém không cần thiết. vì kế hoạch bao gồm việc xác định công việc. vì kế hoạch quan tâm đến mục tiêu chung là đạt hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất. SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ -8- . tự phát. Kế hoạch có vai trò to lớn làm cơ sở quan trọng cho công tác kiểm tra và điều chỉnh toàn bộ hoạt động của cả hệ thống nói chung cũng như các bộ phận trong hệ thống nói riêng.1. Kế hoạch sẽ chú trọng vào việc thực hiện các mục tiêu. Nếu không có kế hoạch các đơn vị bộ phận trong hệ thống sẽ hoạt động tự do. phối hợp các hoạt động của các bộ phận trong hệ thống nhằm thực hiện mục tiêu chung của toàn hệ thống. Kế hoạch sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế cao. do các nhà quản trị điều hành xây dựng và ít thay đổi.

Nó bao SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ -9- .1. nguồn lực và ý tưởng kinh doanh của Công ty có thực tế hay không. Quá trình này cũng cho thấy mục tiêu. Các mũi tên theo hướng xuôi từ trái sang phải còn có chiều ngược lại. + Nội dung đầu tiên được trình bày bao gồm các mô tả và phân tích về doanh nghiêp.Luận văn tốt nghiệp 2. về đặc điểm khách hàng và nhu cầu của họ.3 Nội dung kế hoạch GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT  Hệ thống bảng kế hoạch tổng thể bao gồm những nội dung cơ bản sau: Mô tả Phân tíchhoạch định mục tiêu và chiến lược chung Mô tả công ty Mô tả sản phẩm hay dịch vụ Mô tả thị trường và môi trường kinh doanh Lượng hoáĐánh giá Kế hoạch tiếp thị Tổng hợp nhu cầu nguồn lực Kết quả tài chính Phân tích rủi ro Kế hoạch hoạt động Kế hoạch nhân sự Hình 3: SƠ ĐỒ LIÊN KẾT NỘI DUNG CÁC BẢN KẾ HOẠCH Các mũi tên trong sơ đồ trên cho thấy mối quan hệ về trình tự thông tin cũng như lôgíc ý tưởng của một bảng kế hoạch kinh doanh. nghĩa là quá trình lập kế hoạch kinh doanh phải được xem là một quá trình lặp. sản phẩm và thị trương. về sản phẩm mà doanh nghiệp và cá đối thủ cạnh tranh đang đáp ứng. + Nội dung tiếp theo là phần trọng tâm của kế hoạch kinh doanh. giúp hiểu rõ về doanh nghiệp. đồng thời còn biết toàn cảnh về môi trường kinh doanh và những xu thế đang diễn ra. từ đó ta có thể quay trở lại các phần đầu để xem xét và hiệu chỉnh sao cho có một kết quả cuối cùng thỏa mãn nhất với mục tiêu và ý tưởng kinh doanh của Công ty. Khi đã phân tích và đánh giá kết quả tài chính cùng với phân tích rủi ro.

10 - . Bên cạnh đó còn có phần phân tích rủi ro để xét đến khả năng xảy ra những tình huống thực tế thay đổi đáng kể so với những thông tin được sử dụng làm cơ sở cho kế hoạch  Hệ thống bảng kế hoạch tiêu thụ cho chi nhánh hậu Giang: Kế hoạch kinh doanh có thể thiết lập cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên hầu hết kế hoạch kinh doanh đều đề cập tới những nội dung tương tự nhau. Kế hoạch kinh doanh này nhằm giúp chi nhánh hoạt động cho Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang trong năm tiếp theo 2008. nội dung của kế hoạch bộ phận này có thể được thể hiện một cách hệ thông theo sơ đồ sau: Mô tả Phân tíchhoạch định Mục tiêu bộ phận Tổng hợp nhu cầu Lượng hoáĐánh giá Mô tả hoạt động của bộ phận Mô tả thị trường và môi trường kinh doanh Kế hoạch hành động bộ phận nguồn lực Kế hoạch nhân sự bộ phân Đề xuất các giải pháp Hình 4: SƠ ĐỒ LIÊN KẾT NỘI DUNG CÁC BẢN KẾ HOẠCH BỘ PHẬN SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . Một cách tổng quát. chiến lược chung và phương cách cùng với hoạt động chức năng cụ thể mà doanh nghiệp dự định triển khai thực hiện để đạt mục tiêu. nhiều tình huống doanh nghiệp khác nhau và có nhiều đối tượng đọc khác nhau. Điểm khác biệt giữa chúng là ở sự điều chỉnh về mức độ chi tiết của mỗi phần tùy theo tầm quan trọng của chúng đối với đối tượng đọc. + Cuối cùng là phần chi tiết hóa các nguồn lực cần thiết để thực hiện KHKD và đánh giá/dự báo các kết quả tài chính mà doanh nghiệp dự kiến sẽ đạt được trong và cuối kỳ kế hoạch.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT gồm mục tiêu doanh nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu 2.Xác định lượng thuốc từng nhóm được sử dụng trên từng loại cây trồng trung bình trên một ha chi phí là bao nhiêu? và loại nào sử dụng nhiều nhất? .Đo lường mức độ nhận thức về công ty của nông hộ là tên công ty nhắc đến đầu tiên là ai? .Sản phẩm nào là chủ lực của đại lý? Hiện tại sản phẩm của công ty nào bán chạy trên thị trường nhất? .Luận văn tốt nghiệp 2.1.Dựa vào số liệu kinh doanh công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang – Chi Nhánh Long Mỹ . Đại lý: . .Các ưu điểm của đại lý về vị trí bán hàng ? . .11 - . Số liệu sơ cấp a) Câu hỏi nghiên cứu 1. cách thức nhận hàng ra sao và hình thức thanh toán như thế nào ? .2.Các yếu tố nào là quan trọng mà đại lý chọn để làm nhà cung cấp? 1.Đại lý thường nhận hàng từ những kênh phân phối như thế nào.Thu thập thông tin về thói quen sử dụng sản phẩm của nông hộ + Thường sử dụng thuốc của công ty nào? Yếu tố nào để lựa chọn? + Mua ở đâu? Tại sao? Hình thức thanh toán như thế nào? Nếu mua thuốc tại đó không có thì sao? SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thứ cấp: GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT .Các hình thức thưởng mà hiện tại đại lý được hưởng nhhuw thế nào? Và những mong muốn của đại lý ra sao? .Đại lý bán sản phẩm của bao nhiêu công ty? Ai là nhà cung cấp chính? . .Hậu Giang lấy từ 1/04/2005 đến 31/03/2008 phục vụ cho việc phân tích đánh giá môi trường nội bộ của công ty. trên các trang web và một số thông tin từ sách có liên quan.2.Việc phân tích các yếu tố tác động của môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của chi nhánh công ty thì thông tin sẽ được thu thập trên báo.Ngoài ra còn tham khảo ý kiến và trao đổi một số thông tin từ lãnh đạo chi nhánh để phục vụ cho việc phân tích một số thông tin có liên quan . thu thập các số liệu về nông nghiệp và các thông tin về nông nghiệp Hậu Giang từ năm 2005-2008.Dựa vào báo cáo tổng kết qua các năm của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang. Nông hộ: .

28 35.089 100.69 (Nguồn: Sở nông nghiệp Hậu Giang) Dựa vào những thông trên chọn ra những huyện có diện tích đất nông nghiệp và số dân chiếm tỉ lệ cao trong toàn tỉnh làm mẫu đại diện cho việc thu thập đó là: Huyện Châu Thành A.95 11.65 6.528.Đối với đại lý cấp 1: mỗi huyện được chọn sẽ phỏng vấn 4 đại lý.052 62.429 210. Huyện Phụng Hiệp 6.168.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT + Thông tin để nhận biết thuốc BVTV từ những nguồn nào? + Có dự định tăng giảm diên tích không? Nếu có sản phẩm mới thì sử dụng không và công dụng mong muốn là gì? + Các hình thức khuyến khích mong muốn trong việc giới thiệu sản phẩm mới như thế nào? + Khi có sản phẩm mới có sẵn sàn sử dụng không? Và có công dụng gì? b) Đối tượng phỏng vấn Qua thực tế cho thấy những hộ nông dân sản xuất nông nghiệp là những người trực tiếp sử dụng thuốc BVTV thông qua những đại lý cung cấp mà trong đó đại lý cấp 1 là khách hàng trực tiếp của chi nhánh.28 23.723. Huyện Vị Thủy 7.865. Huyện Châu Thành 5.631 103.24 48.39 7.625 85.29 15.723 Diện tích (ha) 11.248 167.19 39.447. Huyện Long Mỹ Tổng Dân số (người) 73.926.896.672.058.223.611. Thị xã Ngã Bảy 3. riêng Châu Thành A phỏng vấn 2 đại lý vì gần với chi nhánh Cần Thơ nên dễ bị trùng mẫu.53 41. SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . Vì vậy hộ nông dân và đại lý cấp 1ở Hậu Giang là đối tượng để phỏng vấn trực tiếp và thu thập thông tin thông thông qua bảng câu hỏi.658.966.177. Huyện Phụng Hiệp.68 20. d) Cách lấy mẫu .06 139. Huyện Long Mỹ.021.526.31 802. Huyện Châu Thành A 4. Thị xã Vị Thanh 2.57 Đất nông nghiệp (ha) 9. c) Phương pháp chọn mẫu Theo số liệu thống kê của tỉnh hậu Giang Có 5 huyện 2 thị xã với cơ cấu diện tích và dân số như sau: BẢNG 1: CƠ CẤU DIỆN TÍCH DẤT VÀ DÂN SÔ Ở HẬU GIANG Đơn vị 1.797 160.73 13.12 - .16 13.

xác định điểm mạnh .2. + Hình thành ma trận SWOT SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .13 - Đại lý 2 4 4 Nông hộ 10 11 10 . Nông hộ được chọn theo mỗi địa chỉ đại lý tìm ra 2 nông hộ ngẫu nhiên nhưng theo quan sát thì chỉ là những gia đình có sản xuất từ 5000 m2 trở lên sẽ phỏng vấn. + Kích thước mẫu n = 41 + Khung mẫu 41 người: đại lý bán thuốc(10 mẫu) và nông dân những người sử dụng thuốc (31 mẫu). + Sử dụng phần mềm SPSS để xử lý số liệu đã mã hóa thông qua việc xác định tần xuất các ý kiến thu được. còn 2 nông hộ còn lại chọn ngẫu nhiên bất kỳ. tương đối).2. Phương pháp phân tích số liệu . Đơn vị Huyện Châu Thành A Huyên Long Mỹ Huyện Phụng Hiệp 2. .Xử lý dữ liệu sơ cấp: phục vụ cho việc phân tích các thông tin về thị trường và khách hàng: + Dùng phần mềm Exel để mã hóa bảng câu hỏi.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT . f) Cách chọn mẫu Đối với đại lý thì chọn ngẫu nhiên các đại lý nào bán thuốc BVTV trong thị xã để phỏng vấn nhưng phải là đại lý cấp 1 mới chọn.yếu cũng như các cơ hội và đe dọa. lập ma trận SWOT kết hợp các yếu tố để đưa ra các phương hướng trong kinh doanh.Phương pháp so sánh (tuyệt đối. so sánh dọc để phân tích đánh giá tình hình tiêu thụ qua các năm. . e) Địa điểm phỏng vấn Đại lý cấp 1: do các đại lý cấp 1 chủ yếu tập trung địa bàn là trung tâm thị trấn của huyện nên việc phỏng vấn sẽ được tiến hành tại cửa hàng của mỗi đại lý. so sánh hàng ngang.Đối với nông hộ: dựa trên địa chỉ phỏng vấn đại lý thì cứ 1 đại lý sẽ phỏng vấn 2 nông hộ và 2 nông hộ còn lại thì phỏng vấn bất kỳ nơi nào trong huyện.Dùng phương pháp phân tích các yếu tố trong môi trường kinh doanh. Nông hộ: phỏng vấn trực tiếp tại nhà.

Mô hình ma trận SWOT SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . Ma trận SWOT là một công cụ giúp các nhà quản lý trong việc phân tích và đánh giá các yếu tố trên. dựa vào các yếu tố ta đưa ra các phương án chiến lược cho chi nhánh. điểm yếu của chi nhánh. Đe doạ (T): Là những điều kiện bên ngoài gây bất lợi cho chi nhánh. + Các bước lập ma trận SWOT: Liệt kê các cơ hội lớn từ bên ngoài của chi nhánh Liệt kê các đe doạ quan trọng bên ngoài chi nhánh Liệt kê các điểm mạnh cốt lõi của chi nhánh Liệt kê các điểm yếu của chi nhánh Phối hợp SO: Kết các điểm mạnh bên trong với các cơ hội bên ngoài để hình thành các phối hợp SO và ghi vào ô SO. Sau khi phân tích. đe doạ.14 - . Cơ hội (O): Là những điều kiện bên ngoài tác động có lợi cho hoạt động của chi nhánh. Điểm yếu (W): Là những gì mà chi nhánh thiếu hoặc không có hoặc kém hơn so với công ty khác hoặc làm mất vị thế cạnh tranh của công ty và chi nhánh. làm cơ sở cho việc hình thành và lựa chọn các phương án của chi nhánh. điểm mạnh. ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của chi nhánh. Điểm mạnh (S): Là những gì mà chi nhánh đã làm tốt hơn so với đối thủ khác hoặc chúng giúp làm tăng khả năng cạnh tranh. Phối hợp WO: Kết hợp khai thác các cơ hội để khắc phục những điểm yếu của chi nhánh và ghi vào ô WO. Phối hợp WT: Cố gắng làm giảm thiểu các điểm yếu của chi nhánh và tránh né các nguy cơ và ghi vào ô WT. Phối hợp ST: Kết hợp các điểm mạnh bên trong để tránh các đe doạ từ bên ngoài và ghi vào ô ST.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT Khi phân tích môi trường bên trong và bên ngoài chi nhánh sẽ rút ra được các cơ hội.

3. Phối hợp SO để tận dụng các cơ hội ĐE DOẠ Liệt kê các đe doạ 1. Phối hợp ST tránh né các đe doạ Sử dụng các điểm mạnh Sử dụng điểm mạnh để Phối hợp WO Phối hợp WT Vượt qua các điểm yếu Tối thiểu hoá điểm yếu bằng cách tận dụng các và tránh né các đe doạ cơ hội SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT Môi trường bên ngoài Môi trường bên trong ĐIỂM MẠNH Liệt kê những điểm mạnh 1. 3. 2. 2. 2. 2. 3. CƠ HỘI Liệt kê các cơ hội 1. 3. ĐIỂM YẾU Liệt kê các điểm yếu 1.15 - .

Tên tiếng anh: An Giang Plant Protection Joint Stock Company (Tên viết tắt: AG-PPS) .841272.847824 .Tên công ty: Công Ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang . Qua hơn 10 năm phát triển hiện nay vốn điều lệ của công ty là 180 tỷ đồng với đội ngũ cán bộ công nhân viên trên 800 người gồm 1 tiến sĩ.Trụ sở chính: Số 23-Hà Hoàng Hổ. doanh số của công ty vào năm 2007 là 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG 3. Nhà Nước nắm giữ 30% cổ phần.1. Tự hào với năng lực marketing. Tầm nhìn: BVTVAG là nhà phân phối dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. thỏa mãn lợi ích mong đợi của các nhà cung cấp và hệ thống đại lý. hiện công ty đang dẫn đầu ngành về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.16 - . Fax: 076.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG TẠI TỈNH HẬU GIANG 3. năng lực quản lý tài chính. hơn 200 công nhân và hơn 500 nhân viên trình độ đại học.Lọai hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tiền thân của công ty là Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật An Giang Năm 1993 thành lập công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thực Vật An Giang với số vốn điều lệ là 18 tỷ đồng Năm 2004 thành lập Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang theo quyết định 1717 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang với số vốn điều lệ là 150 tỷ đồng.Điện thọai: 076. TP Long Xuyên. hoạt động phân phối hiệu SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . Tỉnh An Giang . cho cuộc sống của người nông dân.1. mang lại những giải pháp hiệu quả cho mùa màng. tăng 20% so với năm 2006. là cầu nối giữa các nhà cung cấp với mạng lưới phân phối và nông gia Sứ mạng: BVTVAG cam kết mang lại một dịch vụ phân phối hữu hiệu.818 tỷ đồng. 4 thạc sĩ. Lịch sử hình thành và phát triển .1. cao đẳng và trung học.

Các họat động xã hội: Khẩu hiệu của công ty là “ Góp phần chăm lo cho lợi ích xã hội ngày hôm nay chính là vì sự phát triển của Công Ty trong tương lai” do đó công ty đã tài trợ cho rất nhiều họat động xã hội với mong muốn đem lại ấm no hạnh phúc cho mọi người và tạo ra sự gắn bó giữa Bà Con Nông Dân và Công Ty. chế biến và đóng gói hạt giống 5) Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống. 5) Nhiều công ty khác thuộc Trung Quốc. Meiwa. Các đơn vị và hoạt động của công ty CP BVTV An Giang: CTY BVTV AN GIANG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC QUAN HỆ ĐỐI TÁC QUAN HỆ CỘNG TÁC VỚI CÁC VIỆN TRƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI 1) Trụ sở chính ở Long Xuyên 2) Văn phòng đại diện tại TPHCM và Campuchia 3) Hai nhà máy sản xuất và gia công thuốc BVTV tại Châu Thành và nhà máy Lê Minh Xuân 4) Các nhà máy sản xuất bao bì giấy. chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông 2) Thành lập Quỹ Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Nông Dân với kinh phí trên 10 tỷ đồng 3) Tặng hơn một triệu chiếc cặp cho học sinh nghèo trị giá gần 20 tỷ đồng và nhiều hoạt động tài trợ khác. Đài Loan (Upl. Ấn Độ. SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . Mcw. theo đuổi sự phát triển bền vững và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam. các giải đua xe đạp. Mastra…) 6) Sài gòn tourist và nhiều công ty du lịch khác 1) Đại Học Cần Thơ 2) Đại Học An Giang 3) Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội 4) Đại Học Kinh Tế TPHCM 5) Cục Bảo Vệ Thực Vật 6) Cục Nông Nghiệp 7) Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long 8)Viện Cây Ăn Quả Miền Nam 9) Hội Nông Dân Việt Nam 10) Hội Khuyến Học và nhiều cơ quan 1) Tài trợ:giải bóng đá nông dân. BVTVAG sẽ không ngừng phấn đấu nâng cao các khả năng của mình để đáp ứng tốt hơn những nhu cầu và thách thức của tương lai.17 - . Forward. trung tâm thự phẩm an toàn Sao 1) Công ty Thụy Sĩ: Suyngenta 2)CôngtyMonsanto(M ỹ3) Công ty Đức: Detlef Von Appen (DVA) 4) Công ty Nhật : Itochu. Sanyo. dịch vụ khách hàng ưu việt và một thương hiệu dẫn đầu. Sanoda.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT quả. hoạt động đua thuyền truyền thống ở Châu Phú-An Giang. Malaysia. đồng bào bị lũ lụt.

Luận văn tốt nghiệp 3. Mô hình tổ chức GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT Hình 5: CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY CP BVTVAG Ngành thuốc Bảo vệ thực vật Hình 6 : CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH BVTV TẠI CÔNG TY CP BVTVAG SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .18 - .1.2.

Công việc đồng áng. Đồng Tháp. trồng trọt của người dân phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết.1. Lĩnh vực họat động Đi lên từ một đơn vị do nhà nước nắm quyền chi phối 100% ( chi cục bảo vệ thực vật ) Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang hoạt động theo hướng theo dõi và dự báo tình hình sâu rầy. Do tính chất của các mùa vụ khác nhau nên diện tích trồng trọt. Đăk Lăk. TP Hồ Chí Minh. Bình Định. từ một doanh nghiệp cung ứng nông dược cấp tỉnh. khí hậu. chí nghĩa của công ty đối với bà con nông dân mà công ty đã nhận được những sự đền đáp hết sức quý báo từ phía bà con. Cần Thơ.để nhằm bảo vệ mùa màng và tăng năng suất cho bà con nông dân. hiện nay công ty đã trở thành nhà sản xuất và phân phối nông dược hàng đầu tại Việt Nam. Nhịp Cầu Nhà Nông.4. chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho bà con nông dân dưới nhiều hình thức: Hội thảo đầu bờ. Hiện nay công ty đã mở rộng kinh doanh trên nhiều lĩnh vực: Bao bì cát tông.Vĩnh Long 3. các loại giống hoa màu. Long An. Chương trình khuyến nông. nuôi cấy. dịch hại. khô hạn vào tháng 04 và tháng SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . Nhờ vào những hoạt động chí tình.Vụ hè thu được công ty quy định từ ngày 01 tháng 04 đến ngày 30 tháng 9: đây là khoảng thời gian thường xảy ra nắng nóng. có nơi làm ba vụ.1. sản phẩm của công ty có mặt khắp từ Nam chí Bắc và cả ở nước bạn Campuchia. Hà Nội. rau an toàn Sao Việt.Luận văn tốt nghiệp Hệ thống phân phối: gồm có 17 tỉnh trong cả nước GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT An Giang. Về vụ mùa thì có nơi làm hai vụ. nhà hàng và khách sạn. Nghệ An. Để tiện cho công việc quản lý thì công ty đã chia ra làm hai vụ lúa chính là vụ đông xuân và vụ hè thu. sâu bệnh …cũng khác nhau tuỳ theo mùa vụ. thậm chí có nơi làm một vụ. . Cùng nông dân ra đồng. Do vậy công việc kinh doanh của công ty cũng phụ thuộc rất lớn vào vụ mùa. Hậu Giang.Miền Nam nước ta mỗi năm được chia làm hai mùa là mùa mưa và mùa nắng. Đà Nẵng. Kiên Giang. Đặc thù kinh doanh của ngành . dịch bệnh đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp. Thái Bình.19 - . dịch vụ du lịch Trăng Việt. Sóc Trăng. 3. Bình Phước.3. phân bón và sắp tới rất có thể công ty sẽ gia nhập thị trường kinh doanh cao ốc văn phòng. Phú Yên. sự phá hoại của sâu rầy. Minh chứng cho điều này đó chính là sự vươn lên và không ngừng phát triển của công ty trong suốt thời gian qua. Cùng nông dân bàn cách làm giàu…. lúa giống.

Thường thì nông dân canh tác vụ này với suy nghĩ lấy công làm lời do vậy phần đầu tư của nông dân cho vụ này tương đối ít so với vụ đông xuân.Vụ đông xuân được công ty quy định từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 30 tháng 3 năm sau: đây là khoảng thời gian có khí hậu rất thuận lợi cho cây lúa phát triển. quảng bá sản phẩm tại địa phương. Do đó diện tích đất được nông dân tận dụng triệt để để sản xuất lúa trong vụ này. cây trồng. 3. Điều đó dẫn đến kết quả là doanh số của công ty trong vụ này tương đối thấp ( khoảng 35% tổng doanh số cả năm ). tình hình tiêu thụ. ấp 5 thị trấn Long Mỹ . Do vậy năng suất lúa trong vụ này thường không cao mặc dù vụ này thường ít sâu bệnh hại lúa.Tên gọi: Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang chi nhánh Hậu Giang.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT 05 đất đai không được màu mỡ. KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG TẠI HẬU GIANG 3.20 - .1. khí hậu không thuận lợi cho cây lúa phát triển. Do đó cán bộ địa bàn nắm rất rõ thông tin liên quan tại địa phương mình quản lý. Lịch sử hình thành . .2. Từ hai yếu tố nêu trên có thể giải thích tại sao trong vụ này nông dân thường tăng cường đầu tư cho đồng ruộng. đối thủ cạnh tranh. hơn nữa đất đai lại mầu mỡ do lượng phù sa được mang về từ hệ thống sông Mekong.Fax: 071.510578 Do đặc thù kinh doanh và lĩnh vực hoạt động nên từ lâu công ty thực hiện việc phân công các cán bộ kỹ thuật theo địa bàn ở mỗi tỉnh trong cả nước.510577 . tổ chức hội thảo. hỗ trợ bán hàng.2. thu tiền. .Địa chỉ: 132 đường Nguyễn Trung Trực. theo đó thì mỗi cán bộ kỹ thuật sẽ có trách nhiệm phụ trách địa bàn nơi công ty giao phó nhằm nắm bắt tình hình kinh doanh tại nơi mình phụ trách gồm: Thông tin về khách hàng.Điện thoại:071. Trên cơ sở đó Chi nhánh Công Ty Cổ SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . Ngoài ra với điều kiện về thời tiết ẩm và có sương mù trong thời gian này là điều kiện thuận lợi cho các lọai sâu hại và dịch bệnh phát triển. do vậy doanh số của công ty trong vụ này thường đạt rất cao (Chiếm 60 – 65% tổng doanh số cả năm ). triển khai các chính sách của công ty. kịp thời đề xuất các giải pháp với lãnh đạo cấp trên để ban lãnh đạo đưa ra các quyết định một cách chính xác và kịp thời. năng suất lúa vụ này thường đạt rất cao ( từ 30 đến 50 giạ cho một công ruộng ).

BỐC VÁC NHÂN VIÊN DỰ ÁN Hình 7: CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CHI NHÁNH HẬU GIANG Với cơ cấu tổ chức cho thấy nhân viên cấp dưới chỉ nhận lệnh từ 1 người là lãnh đạo. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH THỦ KHO. THỦ QUỸ KẾ TOÁN BÁN HÀNG CÁN BỘ KỸ THUẬT BẢO VỆ.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang tại Long Mỹ .Hậu Giang được thành lập vào năm 2005 tách ra từ chi nhánh Cần Thơ. chịu trách nhiệm chính đối với mọi hoạt động kinh doanh của chi nhánh. sâu sát thị trường. sau khi chia lại với chi nhánh Cần Thơ và thực hiệc việc mở thêm các đại lý mới với mục tiêu chung là thực hiện chủ trương của công ty về mở rộng kinh doanh. Năm 2007 doanh thu của chi nhánh chiếm 2% trong tổng doanh thu toàn công ty. trong đó chi nhánh Hậu Giang sẽ quản lý các đại lý có quy mô nhỏ.2.2. đồng thời giúp cho việc tuyển SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .21 - . Giúp cho các bộ phận chức năng có thể phát huy hiệu quả các tài năng chuyên môn và quản lý. 3. Cơ cấu tổ chức Mô hình tổ chức của chi nhánh là mô hình trực tuyến chức năng. Do vậy việc ra quyết định được thi hành một cách nhanh chóng. chiếm lĩnh thị phần. chính xác. Các bộ phận điều có chức năng riêng nhưng đều thi hành chung một nhiệm vụ là đem lại hiệu quả cao cho đơn vị. đứng đầu là giám đốc chi nhánh điều hành các bộ phận.

3. do tính chất công việc kinh doanh ngày càng phức tạp. + Phân phối và tiêu thụ hàng cho các đại lý nhanh chóng. đồng thời quản lý nhân viên của mình chặt chẽ hơn. đóng góp một sản lượng lớn cho nền nông nghiệp nước nhà.2. Chức năng. Ngoài ra chi nhánh còn phải báo cáo cho công ty về tình hình năm vừa qua và lập kế hoạch cho năm tới để công ty xem xét phê duyệt. Chi nhánh phục vụ rộng rãi nhu cầu thuốc BVTV cho các đại lý bán thuốc ở nhiều huyện nhằm cung cấp đến bà con nông dân những sản phẩm cần thiết và hữu ích nhất cho cây trồng. + Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng + Trong quá trình hoạt động của mình chi nhánh thực hiện việc mở rộng thị trường và giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Nhưng đối với chi nhánh nếu công việc này thường xuyên xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của chi nhánh công ty.3.Hậu Giang phải hoàn thành nhiệm vụ của công ty đề ra: + Đạt mục tiêu doanh số của công ty quy định mỗi năm + Thực hiện chính sách bán hàng và thu tiền do công ty đề ra. Tình hình tiêu thụ SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời để nâng cao năng suất cây trồng.22 - . lúa giống và bắp giống Nhiệm vụ: Được thành lập trên cơ sở đáp ứng nhu cầu quản lý của công ty.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT dụng dễ dàng hơn. để ngày càng chứng tỏ vị thế nước ta là nước nông nghiệp hàng đầu trên thị trừơng thế giới. Tuy nhiên. Với cơ cấu tổ chức như hiện nay đảm bảo cho chủ chi nhánh có thể hiểu nhân viên. thông thường sẽ đưa đến quá tải. + Thu thập các thông tin về thị trường và tình hình đối thủ cạnh tranh. Vai trò của chi nhánh công ty: Chi nhánh Cty BVTVAG-HG là đơn vị phân phối sản phẩm cần thiết và tất yếu khách quan không thiếu được trong nền kinh tế nông nghiệp tỉnh Hậu Giang nói riêng và đất nước nói chung. nhiệm vụ. chi nhánh Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang tại Long Mỹ . kịp thời. báo cáo về công ty để công ty đề ra chiến lược kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả. sẽ dẫn đến nhiều công việc cần được giải quyết.4.2. vai trò của chi nhánh Chức năng: Kinh doanh các lọai thuốc bảo vệ thực vật. khi đó mọi công việc phụ thuộc vào người lãnh đạo đòi hỏi người lãnh đạo phải luôn linh hoạt. 3.

Nhưng trong 7 chức năng về kênh phân phối thì hoạt động của chi nhánh không có chức năng cung cấp tài chính và vận chuyển. thường để đảm bảo cho việc cung cấp hàng kịp thời và đảm bảo có hàng cho các đại lý thì chi nhánh sẽ yêu cầu công ty có lượng tồn kho khoảng 10% đơn đặt hàng và để chi nhánh cung cấp cho một số đại lý khác quy mô nhỏ có nhu cầu đến tại chi nhánh mua hàng. SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . điều này có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa đại lý với chi nhánh trong thời gian tới. Sau mỗi đơn đặt hàng của đại lý thì chi nhánh sẽ cử cán bộ nhân viên bán hàng tổng hợp đơn đặt hàng để soạn bản đề nghị đặt hàng lên công ty và công ty sẽ cho xe chở hàng đến đại lý đó. Qua sơ đồ cho thấy hiện tại công ty chưa hỗ trợ cho đai lý đến chi nhánh nhận hàng thay vì công ty phải tốn chi phí giao hàng cho đại lý. Đặt. khi có nhu cầu sẽ liên hệ với chi nhánh để đặt hàng. vào mỗi vụ đông xuân và hè thu (quy thành 1 năm) thì công ty thường đưa ra mức doanh số để chi nhánh hoàn thành trong năm đó. giao hàng hóa cho các thành viên của kênh mà công ty sẽ thực hiện trong đó bao gồm cả quy định chính sách khuyến mãi cho đại lý. Đối với đại lý cấp 1. nhận hàng Công ty Đề nghị Giao hàng Đại lý cấp 1 Đặt hàng dùng Đặt hàng Chi nhánh HG Đại lý khác Hình 8: SƠ ĐỒ HOẠT ĐÔNG Ở CHI NHÁNH HẬU GIANG Bước sang năm mới.23 - .Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT a) Sơ đồ hoạt động: Chi nhánh Hậu Giang là đơn vị phân phối sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật theo mức doanh số do công ty quy định khi bước sang mùa vụ mới. chi nhánh có thể tiêu thụ hàng cho các đại lý cấp1 hiện tại hoặc liên hệ thêm đại lý mới để đạt mục tiêu doanh số.

000 27.098 11.035 (Nguồn: Báo cáo 13.947 24.000 kế toán của chi nhánh) Qua bảng 2 cho thấy doanh thu qua 3 năm của chi nhánh đều tăng.000 44. Long Mỹ và thị xã Vị Thanh và một số đại lý nhỏ tại địa bàn .533 29.261 15.771 13.24 Năm .295 35.947 triệu đồng. Năm 2005. Để thấy rõ hơn sự biến động này ta sẽ phân tích qua các phần dưới đây: Triệu đồng 30  2So sánh vụ Hè thu và Đông xuân 5 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 H è thu Đ ông x uân SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .000 26.762 triệu đồng so với 2006 . BẢNG 2: TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CHI NHÁNH 2005-2007 ĐVT:Triệu đồng Hè thu Năm Thực hiện 2005 2006 2007 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch So sánh(%) TH và KH 112 119 127 Đông xuân Tổng 12.000 17.762 17.000 14. tổng doanh thu đạt 26. doanh thu tiếp tục tăng lên 9.000 34. doanh thu tăng lên 7.000 20. Và sang năm 2007. Tình hình doanh thu của chi nhánh có sự biến động theo mùa vụ và tăng dần qua các năm thông qua các chỉ tiêu đạt được so với kế hoạch mà công ty đề ra. Đến năm 2006.000 16.849 16.586 triệu đồng so với 2006.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT b) Kết quả tiêu thụ: Trong lĩnh vực kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật thì chi nhánh hiện đang phân phối cho các đại lý ở 4 huyện: Phụng Hiệp. Châu Thành A.

thể hiện sự chênh lệch về lượng tiêu thụ sản phẩm trong 2 vụ và vụ ĐX luôn vượt hơn vụ HT. doanh thu vụ ĐX là 17. đất đai không màu mỡ. Triệu So sánh giữa kế hoạch và thực hiện  đồng 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 Thự c hiện K ế hoạc h SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .751 triệu đồng. mà từ đó có sự liên kết với các nhà trung gian kịp thời để đưa sản phẩm đáp ứng được nhu cầu sản xuất của nông hộ. khí hậu không thuận lợi.25 Năm . năng suất vụ này thường đạt rất cao đây là điều kiện cho người dân đầu tư vào việc sản xuất nhiều hơn. doanh thu vụ ĐX là 14. trong doanh thu đạt được của chi nhánh qua 3 năm. đây là khoảng thời gian tình hình sâu bệnh biến động rất phức tạp măc dù khí hậu rất thuận lợi. Nguyên nhân là do đặc điểm vụ HT tình hình sâu bệnh ít xảy ra mặc dù điều kiện thời tiết khô hạn.261 triệu đồng. Đến năm 2007.762 triệu đồng cao hơn vụ HT 16. Cụ thể là năm 2005.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT Hình 9: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN DOANH SỐ 2 VỤ QUA 3 NĂM Qua hình 9 cho thấy. diện tích đất được tận dụng triệt để.035 triệu đồng lại cao hơn vụ HT là 17. Còn vụ ĐX thì ngược lại. Như vậy. doanh thu vụ ĐX là 27. Nhưng trong đó cho thấy vụ ĐX 2007 lại vượt cao hơn các vụ trước chứng tỏ vào vụ này năm 2007 sâu bệnh xảy ra nghiêm trọng hơn các vụ cùng kỳ năm trước. cây trồng kém phát triển dẫn đến năng suất thấp nên vào vụ này diện tích canh tác bị thu hẹp. để đạt được mức doanh số trong từng vụ thì chi nhánh đã nắm bắt được tính chất mùa vụ cũng như thói quen sản xuất của nông hộ.849 triệu đồng cao hơn vụ HT là 2.771 triệu đồng. Vào 2006.

được chuyển giao lại. sự tăng lên về doanh số chênh lệch giữa thực hiện và kế hoạch 2006 là do tình hình sâu rầy xuất hiện làm ảnh hưởng đến sản xuất dẫn đến người dân phải sử dụng nhiều loại thuốc hơn bình thường. Bên cạnh đó. chi nhánh cũng cần chú ý trong các năm tiếp theo. Từ đó. Đến năm 2007. c) Doanh thu các mặt hàng: SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . chi nhánh đạt được mức doanh số cao vượt kế hoạch 27%. chi nhánh đã kịp thời đưa ra kế hoạch tăng lượng phân phối thuốc sâu và bệnh đến các đại lý để đáp ứng nhu cầu sử dụng của nông dân. Tuy nhiên. khi các điều kiện môi trường thay đổi có thể ảnh hưởng đến việc tiêu thụ của chi nhánh cũng như hoạt động của các thành viên trong kênh. chi nhánh vừa tách ra với chi nhánh Cần Thơ nên chỉ quản lý những đại lý có quy mô nhỏ doanh số thấp. Tóm lại. trong 3 năm hoạt động với kế hoạch công ty đưa ra thì chi nhánh đều tiêu thụ vượt kế hoạch. Chi nhánh chưa có sẵn những nhà trung gian hoạt động có hiệu quả do đó năm 2005 chỉ vượt được 12% kế hoạch. Năm 2005 vượt kế hoạch là 12% thấp hơn 2006 là 7%. bởi vì trong năm 2007. cao hơn năm 2006 là 8%.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT Hình 10: BIỂU ĐỒ SO SÁNH GIỮA KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN QUA 3 NĂM Qua biểu đồ ta thấy. qua kết quả phân tích trong 2 biểu đồ trên cho thấy. qua 3 năm chi nhánh đã hoạt động đạt được hiệu quả cao là nhờ nắm bắt được sự biến động thời tiết khác nhau giữa 2 mùa vụ và thói quen sản xuất của người dân mà từ đó chi nhánh đã triển khai thực hiện những kế hoạch phân phối hiệu quả thông qua kênh phân phối hiện tại.26 - . chi nhánh biết nắm bắt cơ hội từ sự biến động về sâu bệnh 2006 nên đã tích cực triển khai những chương trình hỗ trợ và quảng bá sản phẩm phù hợp với tình hình dịch bệnh đang diễn ra. Điều này cho thấy hiệu quả của các chương trình marketing đã giúp ích nhiều trong hoạt động phân phối của chi nhánh. Nguyên nhân là vào năm 2005.

4 0.9 1.171 8.765 148 34.00 2006 Giá trị (Triệu 2007 Sản phẩm đồng) Cỏ Sâu Bệnh Ốc Tổng đồng) 4.3 100. từ đó mà sản phẩm được đông đảo nhiều người tiêu dùng biết đến.00 (Nguồn: Báo cáo kế toán của chi nhánh) Qua bảng 3 cho thấy tỉ lệ đóng góp của các nhóm thuốc trong tổng doanh thu qua các năm không giống nhau và thay đổi qua từng năm được thể hiện qua biểu đồ sau: SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .94 7 22.1 55.8 45.762 13.Thuốc trừ sâu rầy có 51 loại .3 51.587 đồng) (1. Bên cạnh sản phẩm có những lợi thế hơn hẳn so với các đối thủ khác như về mẫu mã có đăc trưng riêng.817 5.857 17.27 - .039 12.37 4 363 26.4 0.Thuốc trừ bệnh có 37 loại .392 (215) 7.408 ) 3. BẢNG 3: TÌNH HÌNH DOANH THU VÀ CƠ CẤU CÁC MẶT HÀNG CỦA CHI NHÁNH 2005-2007 Năm Chênh lệch 2006/2005 Giá trị (Triệu Chênh lệch 2007/2006 Giá trị (Triệu 2005 Giá trị Cơ cấu (Triệu (%) 6.29 5 8. thuốc trừ bệnh và thuốc diệt ốc.4 100.Thuốc trừ cỏ có tất cả 27 loại thuốc khác nhau .Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT Hiện tại chi nhánh tiêu thụ 4 nhóm sản phẩm thuốc BVTV: thuốc trừ cỏ.533 Giá trị Cơ cấu Cơ cấu (Triệu (%) (%) % -23 47 44 -59 28 % -24 35 38 -13 28 đồng) đồng) (1. có logo độc quyền dễ nhận biết.98 8 24.142 ) 4.9 29.2 36. Trong đó mỗi nhóm thuốc có nhiều loại khác nhau: .Thuốc trừ ốc có 2 loại Với lợi thế là công ty được thành lập nhiều năm và đứng hàng đầu trong cả nước.792 (20) 9. sản phẩm có chất lượng và uy tín chiếm được lòng tin ở người tiêu dùng.621 15.8 34.3 100.131 6. thuốc trừ sâu rầy.763 11.55 8 129 44.00 3.

9% Ốc 0.3% Bệnh 55.9% đến 2007 đạt 24.3% Năm 2006 Ốc 0.1% Năm 2007 Hình 11: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU DOANH THU CÁC NHÓM SẢN PHẨM QUA 3 NĂM Qua hình 11 cho thấy.2% Sâu 36.988 triệu 2007 chiếm 36.4%.3% đến năm 2007 chỉ còn 8.4% Cỏ 8.2% và 0.4% Cỏ 13. Ngược lại.3% Cỏ 22.8% Năm 2005 Sâu 29. thuốc cỏ và thuốc ốc chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ trong cơ cấu doanh thu mà chi nhánh đạt được trong mỗi năm và giảm dần từ năm 2005 chiếm 22. thuốc bệnh đạt doanh số 12.8% Sâu 34.3%.8% và 15.039 triệu 2005 chiếm 29.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT Bệnh 45.558 triệu chiếm 55.374 triệu 2005 chiếm 45.9% Ốc 1. thuốc sâu 8. ốc 1.4% Bệnh 51.9% cỏ. cả 2 nhóm sản phẩm sâu và bệnh đều chiếm mức doanh số và tỉ lệ cao. Điều này chứng SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .1%.28 - .

chuyển dần sang sử dụng mặt hàng sâu bệnh tăng cao. do đó việc đặt ra những quy định giành cho đai lý là quan trọng và công ty cần có những chính sách ưu đãi hợp lý. Đặc điểm các đại lý này là thường có quy mô lớn nên mỗi đại lý cấp1 có thể có hàng chục đại lý cấp 2 khác. thông qua đại lý cấp 1 để cung cấp đến người tiêu dùng cuối cùng. làm công ty sẽ khó kiểm soát được những quy định đối với đai lý cũng như các ưu đãi giành cho khách hàng. Cấu trúc kênh phân phối này giúp cho sản phẩm của công ty có thể cung cấp rộng khắp đến người tiêu dùng không chỉ trong tỉnh mà rộng khắp ra các tỉnh khác. Kiên Giang. Hoạt động Marketing a) Sơ đồ kênh: Hiện tại thì chi nhánh đang hoạt động theo kênh tiêu thụ 1cấp.5. làm cho nhóm mặt hàng ốc và cỏ mất dần thị phần. đại lý cấp 1 cung cấp đến tất cả các đại lý cấp 2 khác có nhu cầu đặt hàng và một số cho người tiêu dùng là hộ nông dân. Công ty Chi nhánh phân phối của công ty tại hậu Giang Đại lý cấp 1 Người tiêu dùng Đại lý cấp 2 Hình 12:KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CHI NHÁNH Khi sản phẩm từ chi nhánh được cung cấp đến các đại lý cấp1. 3.Tuy nhiên việc tiêu thụ sản phẩm từ công ty đến người tiêu dùng mà qua trung gian.. tốc độ tăng trưởng của 2 nhóm thuốc sâu và bệnh qua 3 năm cho thấy đây là nhóm sản phẩm chủ lực trong việc phân phối của chi nhánh.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT tỏ rằng sự biến động thời tiết qua các năm đã làm thay đổi xu hướng sử dụng sản phẩm của các thành viên trong kênh. An Giang..29 - . b) Tình hình hoạt động: SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .2. như một số đại lý cấp 1 của chi nhánh HG bán sản phẩm cho cả người tiêu dùng ở các tỉnh lận cận Sóc Trăng. Tóm lại. có sức cạnh tranh cao nếu trong năm tới xu hướng thị trường tiếp tục tăng.

Xét trong tổng doanh thu trong cả vụ thì các đại lý hoạt động rất tốt. Do đó.Chính sách khuyến mãi năm 2007: Việc phân tích này để làm cơ sở cho viêc đưa ra chính sách cho năm tới của công ty.696 12. giúp cho chi nhánh hoàn thành được kế hoạch đề ra. Chính sách khuyến mãi phù hợp đã thúc đẩy công tác bán hàng của các đại lý được tăng doanh số.000 (Nguồn:Báo cáo kế toán của chi nhánh) Qua bảng 4 cho thấy trong các vụ của năm vừa qua thì các đại lý hoạt động tương đối hiệu quả.84 300 Long Mỹ 2 228 800 486. cụ thể: . trong từng năm thì công ty đã đưa ra chính sách khuyến mãi hiệu quả dựa trên việc cải thiện các mặt hạn chế của chính sách cũ.039 600 Thị Xã Vị Thanh 2 21.673 400 Châu Thành A 1 786 800 268. Nguyên nhân mà các đai lý đạt kế hoạch là do có sự tác động một cách hiệu quả của chính sách khuyến mãi và chính sách thu tiền bán hàng của công ty đề ra. Điều này chứng tỏ. với các chính sách khuyến mãi mà công ty SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . để hoàn thành mức doanh số mà công ty đề ra. nên công ty đã thực hiện chính sách khuyến mãi đối với cả đại lý cấp 1 và cấp 2.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT Hiện tại chi nhánh phân phối cho 4 huyện Phụng Hiệp. Cho nên qua các năm 2005.300 Tổng 6 27.900 810. Tuy nhiên. Long Mỹ và thị xã Vị Thanh có tất cả là 6 đại lý cấp1 và có một số đại lý nhỏ đến mua tại chi nhánh.  Chính sách khuyến mãi và chính sách thu tiền bán hàng của công ty: . BẢNG 4: TÌNH HÌNH DOANH THU TẠI CÁC ĐẠI LÝ NĂM 2007 ĐVT: Triệu đồng ĐX 2007-2008 HT 2007 Số đại Huyện lý Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Phụng Hiệp 1 2. trong kênh phân phối của mình chi nhánh đã tìm được những thành viên đắc lực đóng góp đáng kể vào việc tiêu thụ sản phẩm.Doanh thu các đại lý năm 2007: Trong 2 vụ lúa của năm 2007 vừa qua. nhưng ở mức chênh lệch không cao.261 15. Châu Thành A. chi nhánh đã phân phối sản phẩm cho các đại lý trong kênh tiêu thụ dựa theo quy mô và khả năng phân phối của đại lý để đưa ra từng mức kế hoạch khác nhau.314 16.035 20.500 15. vẫn còn đại lý ở Châu Thành A chưa hoàn thành kế hoạch. 2007. đa số vượt mức doanh số mà công ty đề ra.000 17.917 1. 2006.30 - .

Hơn nữa chính sách này thể hiện sự chia sẽ SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . Nhận xét: Qua quá trình triển khai thực hiện các chính sách trong năm 2007 cho thấy hiện tại bên cạnh những điểm mạnh vẫn còn những mặt hạn chế.Đối với đại lý cấp 2: Công ty vừa thực hiện chính sách khuyến mãi một lần nhận vừa thực hiện khuyến mãi cộng dồn cuối vụ.phạt trong thanh toán công nợ và khuyến khích các đại lý cấp một thanh toán qua ngân hàng (Công ty sẽ hỗ trợ 0. . tạo điều kiện cho họ có thêm thời gian để thực hiện việc thanh toán. Khuyến mãi cộng dồn cuối vụ được chia bằng hai hình thức là tiền mặt và vé du lịch để tạo ra sự lựa chọn cho đại lý cấp hai.31 - . + Chính sách bán hàng sẽ lôi kéo được các đại lý cấp một vào cuộc để cùng công ty thúc đẩy bán hàng đối với những mặt hàng trước kia khó bán. . tuy nhiên khuyến mãi một lần nhận chỉ áp dụng đối với một số mặt hàng cụ thể (Các mặt hàng cần thúc đẩy bán hàng). đã đóng góp vào doanh số đạt được trong mỗi năm. đại lý cấp 1 phải hoàn thành các gói hàng với số lượng từng loại trong mỗi gói do công ty quy định thì mới được nhận quà khuyến mãi của công ty. Quà khuyến mãi sẽ được chi trả dưới hình thức thuốc bảo vệ thực vật.Đối với đại lý cấp 1: Công ty thực hiện hình thức bán hàng theo gói hàng. . Các mặt hàng được bán ra đều hơn làm giảm sự cách biệt về doanh số giữa các mặt hàng.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT đưa ra cho các đại lý tại chi nhánh. + Việc giao quyền gia hạn nợ thêm 45 ngày cho giám đốc chi nhánh sẽ phần nào giải toả tâm lý của các đại lý trong thanh toán. ngoài ra. Sở dĩ các đại lý cấp một vào cuộc là vì họ phải thúc đẩy đại lý cấp hai lấy những mặt hàng khó bán được công ty đính kèm cùng với những mặt hàng dễ bán trong cùng một gói hàng.Công ty tiếp tục thực hiện chính sách thưởng . Điểm mạnh: + Chính sách bán hàng theo gói hàng giúp cùng một lúc tiêu thụ những mặt hàng đang bán chạy và những mặt hàng khó bán góp phần tiêu thụ được nhiều hơn. Theo như chính sách bán hàng này.1% trên tổng số tiền đại lý thanh toán qua ngân hàng ). công ty sẽ chi thêm cho các đại lý cấp 1 các vé du lịch tương ứng nếu đại lý cấp 1 tổ chức tốt công tác thanh toán khuyến mãi cho đại lý cấp hai (đại lý cấp một làm trung gian thanh toán giữa công ty và đại lý cấp hai). đổi lại sự tích cực vào cuộc này đại lý cấp một sẽ nhận được phần chi khuyến mãi của công ty nhờ vào việc hoàn thành gói hàng.

Điểm yếu: + Với thời gian cho nợ lên đến 90 ngày gồm 45 ngày công ty cho phép nợ và 45 ngày công ty giao quyền cho các giám đốc chi nhánh sẽ có thể đưa công ty vào tình trạng khó khăn về mặt tài chính.10%/tháng Từ 16 – 30 ngày Bị phạt lãi: 1. giúp các đại lý có thể lựa chọn những bậc SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .Chính sách thu tiền bán hàng: Bên cạnh thúc đẩy các đại lý bán hàng bằng chính sách khuyến mãi thì công ty đưa ra chính sách thu tiền bán hàng để thúc đẩy các đại lý cấp 1 thanh toán tiền hàng tốt hơn.32 - .10%/tháng ≥70% đến < 100% tổng nợ 1. + Tiếp tục chi khuyến mãi cho đại lý cấp hai dưới hình thức một lần nhận và cộng dồn cuối vụ sẽ làm cho các đại lý an tâm ra hàng cho công ty.90%/tháng (Nguồn: kế toán của chi nhánh) Qua 2 bảng 5 và 6 cho thấy công ty đã đưa ra các chính sách hưởng lãi trên nợ trước hạn với nhiều bậc khác nhau. đại lý cấp một có thể lơ là trong việc hoàn thành kế hoạch mà đại lý đã đăng ký với công ty.60%/tháng Từ 45 ngày trở lên Bị phạt lãi: 1. + Với hình thức chi khuyến mãi bằng thuốc bảo vệ thực vật. vàng lùn và lùn xoắn là hoành hành. Và chính sách này đã được thiết lập và thực hiện từ năm 2005 đến 2007: + Tỷ lệ trả lãi thanh toán trước hạn: BẢNG 5: TỶ LỆ % ĐƯỢC HƯỞNG TRÊN NỢ TRƯỚC HẠN CỦA CÁC ĐẠI LÝ Khi thanh toán làm giảm % tổng nợ Tỷ lệ trả lãi thanh toán trước hạn ( tính tại thời điểm thanh toán trên số ngày thanh toán trước hạn ) < 10% tổng nợ 0.90%/tháng ≥10% đến < 20% tổng nợ 1.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT khó khăn với các đại lý và nông dân do dịch rầy nâu.30%/tháng Từ 31 – 45 ngày Bị phạt lãi: 1.15%/tháng (Nguồn: Kế toán của chi nhánh) + Tỷ lệ phạt lãi thanh toán trễ hạn: BẢNG 6: TỶ LỆ % BỊ PHẠT TRÊN NỢ QUÁ HẠN CỦA CÁC ĐẠI LÝ Số ngày nợ quá hạn Tỷ lệ phạt Từ 01 – 15 ngày Bị phạt lãi: 1.05%/tháng ≥40% đến < 70% tổng nợ 1.00%/tháng ≥20% đến < 40% tổng nợ 1. .

Thêm vào đó. chi nhánh cần dựa trên những điểm mạnh và điểm yếu này mà có những đề xuất hợp lý lên công ty để khắc phục những điểm còn hạn chế. Do đó. cũng như đại lý ở những vùng có thiên tai. Từ đó.533 129. thúc đẩy được toàn bộ các đại lý có quy mô nhỏ đến lớn đều phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thúc đẩy bán hàng.27 2006 34. Năm 2007.33 - .37 2007 44.947 72. Từ đó. một số quà tặng của công ty vào ngày lễ chỉ là bộ tách trà nếu đem so với phần quà của đối thủ giành cho đại lý thì thật không tương xứng. doanh số thấp. năm 2006 chi nhánh tăng các hoạt động Marketing thêm 56. Tuy nhiên.150 triệu đồng và doanh thu tăng hơn 9. tạo sự tín nhiệm cao từ các đai lý.593 triệu đồng so với năm 2005 và đã tạo cho doanh thu tăng hơn 7 tỷ đồng. sẽ tạo ra áp lực dẫn đến tình trạng phá giá đối với một số mặt hàng.295 193.5 0.44 (Nguồn: Báo cáo kế toán của chi nhánh) Qua bảng 7 ta thấy. Marketing tăng thêm 64. Công ty không có chính sách giành riêng đối với những đại lý có quy mô nhỏ.757 0.35 0. Vì vậy. bên cạnh thưởng thì chính sách phạt cũng được thể hiện ở nhiều mức khác nhau và quy định đối với tất cả các đại lý.  Tình hình marketing của chi nhánh: Để giới thiệu và cung cấp sản phẩm đến người sử dụng thì chi nhánh đã có những khoản chi phí giành cho các hoạt động marketing trong 3 năm vừa qua với kết quả thực hiện khác nhau BẢNG 7: CHI PHÍ MARKETING QUA 3 NĂM ĐVT:Triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu Marketing Tỷ lệ Marketing/DT (%) 2005 26. nêu lên một điều là mỗi năm khi chi nhánh giành mức chi phí cho SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . ảnh hưởng đến uy tín của công ty và làm cho chi nhánh sẽ gặp khó khăn trong việc liên kết với các đại lý để tiêu thụ sản phẩm. từ đó giúp cho các chính sách được hoàn thiện hơn.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT phù hợp với khả năng của mình.762 tỷ.

chi nhánh thực hiện số lượng và các chương trình Marketing : BẢNG 8: THỐNG KÊ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING NĂM 2007 Hoạt động Marketing Hội thảo nông dân Tọa đàm -hội thi Tập huấn nhân dân Quảng cáo Mục tiêu Số lần (lần) ĐX HT 80 60 Nội dung Giới thiệu sản phẩm. rầy nâu. đạo ôn Quản lý dịch hại cho vụ lúa Bán ĐX 07-08 VL & LXL.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT marketing tăng lên thì sản phẩm của chi nhánh lại tiêu thụ nhiều hơn được thể hiện qua sự tăng doanh thu. đạo ôn Quảng cáo sản phẩm .34 - hàng Bán hàng Bán 4 20 40 2 12 20 SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . hoạt động marketing đã trở nên cần thiết đối với chi nhánh. Rầy nâu. Trong năm 2007. Qui Bán trình phòng chống bệnh VL hàng & LXL. tuy chi phí marketing tăng cũng đã làm chi phí tăng thêm nhưng khoản chi phí do marketing tăng thêm chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ so với mức doanh thu tăng thêm. Do đó.

6.2. tích cực chuyến giao kỹ thuật và đưa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT hàng Tặng thuốc Tổng Thử hiệu lực thuốc Bán 20 164 94 hàng Nguồn: Báo cáo kế toán của chi nhánh Qua bảng 8 cho thấy. đặc biệt là trong năm này thì chi nhánh chủ yếu tập trung triển khai những chương trình hỗ trợ nghiêng về thực trạng bệnh VL&LXL từ đó đã kéo mức doanh số thuốc sâu và bệnh của chi nhánh tăng lên và trở thành nhóm thuốc chủ lực trong cạnh tranh. Sự nỗ lực trong việc tuyên truyền. việc vận chuyển các thiết bị máy móc và tài liệu chủ yếu bằng xe gắn máy nên dễ dẫn đến việc đỗ vỡ.5000. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín công ty từ đó làm giảm vị thế của công ty dưới ánh mắt của bà con nông dân và các đại lý. quảng bá sản phẩm đến với người dân.000 2. trong năm thì vụ ĐX luôn chiếm số lần QC nhiều hơn vụ HT. Tuy nhiên. trong các năm qua do số lượng chương trình thực hiện trong các vụ khác nhau và luôn tăng lên. tạo quan hệ gần gũi với bà con nông dân hơn.1cao đẳng BẢNG 9: TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TẠI CHI NHÁNH HẬU GIANG Chức vụ Kế toán trưởng Thủ quỹ kiêm Số lao động 1 1 Đại Học Cao đẳng Trung Lương trung bình cấp người/tháng (1000đồng) x x . Từ đó chứng tỏ những công tác này đã thúc đẩy việc kinh doanh của chi nhánh được thuận lợi trong việc thu hút khách hàng. Do chưa có sự hỗ trợ từ công ty về tổ chức các chương trình tập huấn hội thảo cho nông dân.35 - 3. 3 trung cấp. Thông qua việc tiếp cận này giúp chi nhánh thu thập được nhiều thông tin bỗ ích cho việc đánh giá các thành viên của kênh cũng như hành vi của khách hàng. 3. đặt biệt là trong vụ ĐX vừa qua khối lượng các hoạt động là cao nhất so với các vụ trước nên trong quá trình triển khai thực hiện chi nhánh còn gặp một số khó khăn.Tình hình nhân sự: Hiện tại nhân viên chi nhánh gồm 6 người: 2 đại học.0000. điển hình là vào mùa mưa bão nhiều chương trình đã bị hủy bỏ và phải thay đổi lịch thực hiện.000 SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .

hoạch định tổ chức các hoạt động marketing bán hàng cho chi nhánh. SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .0000. khách hàng và đối thủ phục vụ cho việc lập kế hoạch cho chi nhánh. Với trình độ học vấn chuyên môn và kinh nghiệm gần 10 năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp. nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. lãnh đạo chi nhánh có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động. đôn đốc các đại lý thanh toán nợ đúng hạn và thu tiền các đại lý cho công ty.000 (Nguồn: Ban lãnh đạo chi nhánh) Các cán bộ và nhân viên chi nhánh là những người trẻ tuổi nên họ rất năng động. báo cáo thuế và tổ chức theo dõi công nợ. đôn đốc nhân viên hoàn thành kế hoạch trên cơ sở đó đưa ra chính sách chấm công khen thưởng. Nhân viên kế toán: phụ trách việc báo cáo thu chi. theo dõi và lập hóa đơn khi công ty xuất hàng cho đại lý. Giám đốc chi nhánh + Phụ trách giám sát và phân công nhiệm vụ cho nhân viên. + Thực hiện công việc quản lý. + Tổ chức thực hiện chương trình quãng bá sản phẩm.36 - . Đồng thời còn phụ trách việc thực hiện triển khai chính sách khuyến mãi cho các đại lý do công ty quy định. vì bên cạnh lương thì nhân viên còn có thêm mức khen thưởng và được hỗ trợ chỗ ăn ở tại chi nhánh. sau đó xuất bảng đề nghị bán hàng lên phòng kinh doanh của công ty. Sau đó báo cáo cho công ty về kế hoạch đưa ra để công ty xem xét và phê duyệt. Về mức lương mà công ty cấp cho nhân viên có thể đảm bảo cho nhân viên có mức sống ổn định.Luận văn tốt nghiệp thủ kho Cán bộ kỹ thuật Nhân viên bán hàng Nhân viên bảo vệ kiêm bốc vác 1 1 1 x x x GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT 4.000 2. + Đồng thời thu thập những thông tin cần thiết như về thị trường. sâu sát thị trường mở rộng kênh tiêu thụ.8000. tổng kết chi phí.000 3. Nhân viên bán hàng: có nhiệm vụ tổng hợp số hàng mà đại lý đặt hàng lên chi nhánh.0000.

Do đó cần có thêm nhân viên để hỗ trợ và thực hiện một số công việc thay cho lãnh đạo. Nhân viên bảo vệ kiêm bốc vác thực hiện nhiệm vụ phụ trách xuống hàng cho đại lý với công ty và giao hàng cho các đại lý Ngoài ra. Trong đó.7. mỗi vụ phải phụ trách đến hàng trăm chương trình. để theo dõi hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật cho người dân. điều này dễ ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả công việc sắp tới. theo dõi xuất nhập hàng trong kho và có trách nhiệm quản lý tiền cho chi nhánh. Tóm lại nhân sự là nguồn lực không thể thiếu và vô cùng quan trọng trong hoạt động của các đơn vị kinh doanh. 3. Điểm mạnh và điểm yếu SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . chi nhánh còn thực hiện những dự án chung của công ty áp dụng cho các chi nhánh ở các tỉnh như là “ Cùng Nông Dân Ra Đồng”. hỗ trợ kỹ thuật và quảng bá sản phẩm của chi nhánh đến nông dân. để lãnh đạo có thể tập trung vào việc quản lý chi nhánh cũng như các đại lý có hiệu quả hơn. là yếu tố quyết định sự thành bại của các đơn vị và đối với chi nhánh cũng không ngoại lệ.2. Qua phân tích chức năng và nhiệm vụ của các nhân viên ở chi nhánh cho thấy : + Đối với tính chất và số lượng công việc hiện tại mà lãnh đạo chi nhánh đang đảm nhận tương đối nhiều nên dễ bị chi phối đưa đến hiệu quả xử lý công việc kém và việc ra quyết định sẽ không chính xác.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT Thủ quỹ kiêm thủ kho: thực hiện quản lý kho hàng tại chi nhánh. Cán bộ kỹ thuật thị trường: cùng lãnh đạo chi nhánh triển khai thực hiện những chương trình hướng dẫn. + Hiện nhân viên kỹ thuật thị trường chỉ có một người.37 - . Vì vậy dựa trên những điểm còn hạn chế chi nhánh cần có những giải pháp phù hợp để khắc phục. Để khắc phục thì chi nhánh cần được bổ sung thêm nhân viên cho phù hợp với yêu cầu công việc. từ đó vừa giúp các nhân viên phát huy hết năng lực của mình vừa nâng cao hiêu quả hoạt động của chi nhánh trong năm tới. mỗi nhân viên phụ trách 15 hộ nông dân. Khi hết mỗi vụ người dân thu hoạch thì công ty trừ 30% chi phí sử dụng thuốc cho nông dân. công việc chủ yếu là theo dõi và sử dụng các loại thuốc của công ty áp dụng phù hợp với từng loại ruộng cho nông dân từ khi gieo xạ đến lúc thu hoạch. Để thực hiện công ty đã cho hỗ trợ 4 nhân viên dự án theo bố trí và thực hiện cùng chi nhánh.

Luận văn tốt nghiệp Điểm mạnh • GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT Công ty hình thành lâu đời. phù hợp với những đại lý có quy mô nhỏ. nhân viên trong chi nhánh có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc.38 - . Đây là điểm mạnh mà không phải đơn vị nào cũng có được. • Cơ cấu tổ chức phù hợp trong việc truyền tải thông tin giữa nhân viên với lãnh đạo. đại lý ở vùng thiên tai doanh số thấp. • Kênh phân phối hiệu quả. viên kỹ thuật thị trường. • Cính sách thưởng theo tỷ lệ trên nợ trước hạn thúc đẩy các đai lý hoàn thành tốt nhiệm vụ và tích cực trong việc tiêu thụ hơn. được sự tin tưởng từ Có nhóm sản phẩm sâu và bệnh là chủ lưc trong tiêu thụ. Điểm yếu • • • • Chi nhánh còn thiếu nhân viên phụ trách bộ phận marketing và nhân Hình thức khuyến mãi bằng thuốc BVTV dẫn đến đại lý cấp 1 không tập Các chính sách phạt lãi của công ty đối với đại lý có nợ quá hạn chưa Thời gian cho nợ kéo dài ảnh hưởng đến tài chính của công ty. SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . có sức cạnh Các hoạt động hỗ trợ và giới thiệu sản phẩm đến nông dân đạt hiệu quả Lãnh đạo có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động được đại lý cấp 1 và cấp 2 tích cực tiêu thụ sản phẩm. trung hoàn thành kế hoạch. • cao • • Chi phí hoạt động marketing có hiêu quả trong việc tăng doanh số. sản phẩm có chất lượng nên được sự tin cậy và tín nhiệm của bà con nông dân trong cả nước. các thành viên của kênh hoạt động luôn vượt chỉ tiêu. • tranh cao. các đại lý. • • Các chính sách khuyến mãi của công ty có hiệu lực thúc đẩy và lôi kéo Chi nhánh hoạt động đạt doanh số cao qua các năm.

ước lượng thị phần của chi nhánh chiếm khoảng 12% trong toàn tỉnh.Thị trường: Đảm nhận vai trò là chi nhánh phân phối theo sự chỉ đạo của công ty thì thị trường hoạt động của chi nhánh là toàn tỉnh Hậu Giang. trong đó thị trường trọng tâm là các thị trấn.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG TẠI HẬU GIANG 4.1. thị xã có nhiều đại lý cấp 1. trong thị trường kinh doanh thuốc BVTV ở Hậu Giang theo thông tin thu thập được thì có khoảng 10-20 công ty tham gia phân phối thuốc cho các đại lý cấp 1. đây là con số tương đối nhiều so với tỉnh mới thành lập không bao lâu. Với thị phần chiếm được đã cho SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG KHÁCH HÀNG 4. Hiện tại. Trong năm 2007.1.1.39 - .

539 259.396 10. điều này cho thấy xu hướng của tỉnh trong năm tiếp theo là mở rộng canh tác sang cây hoa màu.843 19.915 2007 189.40 - . Nguyên nhân này có thể là do năm 2006 chuyển sang 2007 tình hình sâu bệnh đã xuất hiện phức tạp ảnh hưởng đến năng suất của nhiều loại cây trồng nên người dân thu hẹp diện tích sản xuất lại.790 ha thấp xa so với năm 2006.333 ha so với 2007.950 + 28.300 2006 227. Trong đó diện tích cây hoa màu lại có tốc độ tăng cao nhất.223 + 20. Trong năm 2006.650 Định hướng 2008 195. nhưng đến năm 2007 diện tích được sử dụng để sản xuất chỉ còn 221. Theo ước tính năm 2008 tổng diện tích đất canh tác từng loại cây trồng đều tăng so với năm 2007.036 12. Đây là yếu tố quan trọng giúp nhận biết được xu hướng nhu cầu trong năm tới.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT thấy sản phẩm do chi nhánh phân phối trong cả tỉnh đã đóng góp một lượng tiêu thụ lớn và chiếm ưu thế cạnh tranh cao. sự biến động diện tích cơ cấu cây trồng có nhiều khác biệt. tuy lúa vẫn là cây chiếm diện tích lớn nhất mặc dù có giảm qua các năm.499 250.000 23.277 10.500 31. Theo báo cáo tổng kết của tỉnh về tình hình nông nghiệp Hậu Giang qua các năm thì diện tích cây trồng có nhiều thay đổi BẢNG 10: DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT 2005-2008 ĐVT: ha Loại cây (ha) Lúa Hoa màu Cây ăn trái Tổng 2005 228.289 221. từ đó giúp công ty có hướng sản xuất mới là đưa ra những loại sản phẩm phục vụ thêm cho cây hoa màu nhiều hơn trước.301 258. tổng diện tích đất được sử dụng sản xuất tăng lên 750 ha so với năm 2005. bên cạnh đó thì diện tích lúa lại giảm dần qua các năm đặc biệt là từ 2006 sang 2007 giảm tới 37.100 (Nguồn: Sở nông nghiệp Hậu Giang) Quan sát bảng 10 ta thấy.600 2008 So với 2007 + 6.238 19. đồng thời giúp chi nhánh thay đổi nhóm cơ cấu sản phẩm trong việc tiêu thụ của mình cho phù hợp.128 + 1. chứng tỏ lượng sử dụng thuốc cho cây trồng trong năm tới SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . So sánh diện tích từng loại cây qua các năm cho thấy diện tích cây ăn trái và hoa màu luôn ở mức ổn định và có xu hướng tăng lên trong năm 2008 với diện tích tương đối cao so với các năm trước.759 ha nhưng đến năm 2008 dự đoán diện tích lại tăng lên 6.572 21.499 ha giảm tới 37.

000 2.42% thị phần. Cho thấy rằng nếu mức doanh số như hiện nay thì trong lượng nhu cầu tăng lên trong năm tới chi nhánh có thể tăng thêm 1.000 76.500 trái 81. đây là cơ hội để chi nhánh gia tăng sản lượng tiêu thụ trong năm 2008.576 56.000 81. Với sự biến động diện tích các năm qua và định hướng trong năm tới ta có thể xác định được lượng cầu của thị trường dựa trên chi phí sử dụng thuốc trung bình trên mỗi ha đất của từng loại cây và mức tăng diện tích các loại trong năm tới: BẢNG 11: CHI PHÍ THUỐC SỬ DỤNG TRÊN MỖI HA ĐẤT Loại cây Lúa Chi phí thuốc sử dụng (đồng/1000m2) Sâu 71.000 0 99. 4.985. được chia thành 2 nhóm: nhóm khách hàng trực tiếp là các đại lý cấp 1 và nhóm khách hàng gián tiếp là những người nông dân sản xuất nông nghiệp.41 - .612 80.500 0 78.000 màu Cây ăn 54. Do đó.500 Bệnh Cỏ Kích thích ốc Tổng chi phí (đồng/ha) 2.150 Hoa 80.000 2.962 4. Khách hàng: Đối với chi nhánh thì khách hàng tiêu thụ sản phẩm thuốc BVTV của công ty.365. cho nên việc phân SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . Vì bên cạnh diện tích tăng lên vào năm tới cao nhất thì hoa màu cũng là loại cây sử dụng thuốc rất nhiều.00 27.000 Nhu cầu tăng lên (triệu/ha) 18.000 0 Tổng (Nguồn: Số liệu sơ cấp) => Lượng thuốc nhu cầu năm tới cho mỗi ha là 8. Nắm bắt được đặc tính này sẽ thuận lợi cho chi nhánh có thể chiếm thêm thị phần trong thị trường này thông qua việc đáp ứng kịp thời và phù hợp với nhu cầu khách hàng.00 39.180. a) Phân tích đặc điểm kinh doanh của các đại lý ở địa bàn tỉnh Hậu Giang Khách hàng ở các nơi khác nhau có đặc điểm khác nhau.000đ/ha với tổng nhu cầu về lượng thuốc các loại cho 3 nhóm cây trồng trên là 80.500 66.2.830. Qua tổng nhu cầu về lượng thuốc tăng lên trong năm tới cho thấy lượng sử dụng cho hoa màu là 56 tỷ đồng .000 8.180.150 triệu.1. Trong đó đại lý là những khách hàng tiêu thụ trực tiếp sản phẩm của chi nhánh.00 47.000 26.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT có thể tăng lên.

Hiện tại theo thông tin sơ cấp thu thập được về việc khảo sát thực tế từ những cửa hàng bán thuốc tại các trung tâm của thị trấn. Tuy nhiên. trong đó quy mô đại lý càng lớn thì càng tiêu thụ có hiệu quả. với hình thức này giúp họ vừa tiêu thụ được số lượng lớn sản phẩm vừa có thể tiếp xúc trực tiếp với những người tiêu dùng cuối cùng nên dễ dàng thu thập được thông tin về sản phẩm hiện tại người dân đang cần. Thông qua điều tra phỏng vấn 10 mẫu tại 3 huyện của tỉnh Hậu Giang đó là huyện Phụng Hiệp. bên cạnh đó hình thức phân phối của họ có 75% là bán sỉ và 25% là bán lẻ. Cho nên chi nhánh cần chú trọng trong việc thực hiện chính sách của công ty cũng như các hoạt động khi đưa ra phải thích hợp. có thể tận dụng những đặc điểm này của đại lý để lựa chọn ra những đại lý thích hợp cho việc mở rộng thêm đại lý của chi nhánh. nếu công ty nào có chính sách ưu đãi hợp lý với mong muốn của họ.42 - Tỷ lệ (%) 100 70 50 0 Số lần chọn 10 7 5 0 .Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT tích và tìm hiểu các đặc điểm tiêu thụ của họ là cần thiết và quan trọng đối với việc phân phối của chi nhánh. Bên cạnh đó. Với tính chất này chi nhánh có thể thu hút một lượng lớn khách hàng và có được những thông tin hữu ích trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thông qua những chính sách của công ty và những kế hoạch marketing mà chi nhánh triển khai thực hiện đến người dân. Châu Thành A làm đại diện. nên họ đã có sẵn những khách hàng hiện tại trong kênh tiêu thụ của mình. trong việc tiêu thụ của các đại lý thì họ không chỉ kinh doanh sản phẩm của một công ty độc quyền mà qua thông tin thu thập được thì những nhà cung cấp của họ có 90% từ 10-20 công ty. Ta thu thập được những thông tin sau: Hầu hết các đại lý ở Hậu Giang là những đại lý hoạt động lâu năm và có kinh nghiệm bán thuốc trung bình trên 14 năm. Long Mỹ. + Về hình thức quảng cáo riêng của đại lý( câu hỏi nhiều lựa chọn) BẢNG 12: PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO ĐẠI LÝ SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT Tên phương tiện Bảng hiệu Tài liệu quảng cáo (catalogs về sản phẩm) Danh thiếp Website SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . sẽ được ưu tiên trong việc chào hàng với khách hàng hơn. điều này dẫn đến các đại lý dễ dàng so sánh giữa các công ty với nhau về nhiều mặt.

có thể vừa cung cấp thông tin để giới thiệu sản phẩm vừa hướng dẫn sử dụng cho người tiêu dùng. Đó là những phương thức để thu hút khách hàng của các đại lý. giúp đi sâu vào trí nhớ của người tiêu dùng hơn.43 - . Trên cơ sở đó tạo thuận tiện cho việc tiêu thụ của chi nhánh trong việc tiếp xúc với các đại lý và nông dân.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT Qua bảng 12 cho thấy bảng hiệu là tài liệu quảng cáo chủ yếu mà không thể thiếu của các đại lý và tài liệu quảng cáo bằng các catalogs cũng được các đại lý sử dụng. + Tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp của các đại lý (nhiều lựa chọn) BẢNG 13: TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP CỦA ĐẠI LÝ Yếu tố Chất lượng Uy tín Chính sách giành cho đại lý Giá cả Giao hàng Tỷ lệ (%) 90 90 80 20 0 Số lần chọn 9 9 8 2 0 SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . đây cũng là cơ hội để giúp cho quan hệ giữa công ty và đại lý được gần gũi hơn đồng thời công ty cũng có thể quảng bá hình ảnh của mình qua các phương tiện này. từ đó chi nhánh có thể áp dụng các loại hình này vào chính sách khuyến mãi của công ty thông qua việc tài trợ cho các đại lý.

Điều này đã tạo cơ hội cho việc tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh hơn khi sản phẩm mà công ty phân phối có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn trên. do đó đã ảnh hưởng đến việc lựa chọn mua sản phẩm của các đại lý. + Hình thức khuyến mãi mà các đai lý mong muốn (nhiều lựa chon) BẢNG 14: HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI ĐẠI LÝ THÍCH NHẤT Chỉ tiêu + Quy ra tiền + Tour du lịch + Quà Mức hoa hồng mong muốn/doanh số ( Nguồn: Số liệu sơ cấp) Qua bảng 14 cho thấy. du lịch và mức hoa hồng 20%.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT (Nguồn : Số liệu sơ cấp) Hiện nay. uy tín và chính sách của công ty có ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm của các đại lý. giúp chi nhánh có thể tăng số lượng tiêu thụ vào năm tới bằng cách mở thêm nhà trung gian tiêu thụ trong kênh phân phối sắp tới.0 20.8 Xếp hạng 9 7 10 - 10.44 - Tỉ lệ (%) 90.0 77. tiêu chuẩn để các đại lý lựa chọn làm nhà cung cấp thì có 90% là lựa chọn tiêu chuẩn chất lượng và 90% là chọn uy tín. giá cả chỉ có 20% và chính sách của đại lý chiếm 80% điều này chứng tỏ yếu tố chất lượng của sản phẩm. hiện tại thì hình thức thưởng mà các đại lý mong muốn từ các công ty chủ yếu là quy ra tiền. điều này cũng có nghĩa người tiêu dùng hiện nay cũng rất chú trọng trong việc sử dụng sản phẩm vừa có chất lượng vừa có uy tín để sử dụng vào việc sản xuất có hiêu quả.0 . điều SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .

vì nhu cầu hiện tại đang cần nên có nhiều người mua và đem lại doanh thu nhiều nhất cho các đại lý. do đó tìm hiểu những yếu tố tác động đến việc sử dụng sản phẩm của nông hộ là rất quan trọng nó giúp chi nhánh đưa ra những quyết định cũng như chương trình hành động được đúng đắn hơn trong việc tác động thúc đẩy đến đại lý và nông hộ. Vì nông dân có nhu cầu thì mới thúc đẩy các đại lý tiêu thụ. b) Nhóm khách hàng là hộ nông dân: Tỉ lệ (%) 100 90 30 10 0 Số lần chọn 10 9 3 1 0 Nông hộ là nhóm khách hàng trực tiếp đưa ra quyết định sử dụng sản phẩm của chi nhánh hay không và quyết định đó lại có ảnh hưởng đến sự lựa chọn các nhà cung cấp của các đại lý. Đối với chi nhánh thì đây là cơ hội tăng doanh số thêm vì hiện tại hai nhóm sản phẩm này là mặt hàng chủ lực của chi nhánh nên việc cung cấp cho các đại lý tiêu thụ là rất phù hợp.45 - . do đó đây là cơ hội cho công ty bổ sung hoàn thiện chính sách của mình vì hiện tại công chỉ mới triển khai việc thưởng quy ra tiền chỉ giành cho đại lý cấp 2 và mức khuyến mãi ở định mức là không vượt 10% doanh số cho nên chính sách này hiện đang hạn chế sự nỗ lực tiêu thụ sản phẩm của các đại lý. + Nhóm sản phẩm chủ lực của đại lý (nhiều lựa chọn) BẢNG 15: SẢN PHẨM CHỦ LỰC CỦA ĐẠI LÝ Nhóm sản phẩm Bệnh Sâu Cỏ ốc Kích thích ( Nguồn: Số liệu sơ cấp) Dựa trên những thông tin thu thập thì hiện tại nhóm sản phẩm sâu và bệnh là được các đại lý đặt hàng nhiều.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT này chứng tỏ hiện các công ty chưa đưa ra được những chính sách thưởng để thỏa mãn nhu cầu của đại lý. Cho nên dựa trên những thông tin thu thập được qua 31 mẫu nghiên SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .

trên cơ sở đó đẩy mạnh việc quảng cáo sản phẩm của mình hơn. thông qua những chương trình tập huấn và các đại lý bán thuốc cũng ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm của nông hộ.8 (Nguồn: Số liệu sơ cấp) Số lần chọn 21 19 15 14 8 Qua thông tin trên. thông qua kênh thông tin trên thì những sản phẩm của chi nhánh được quảng cáo và thúc đẩy tiêu thụ nhiều hơn.7 25.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT cứu nông hộ sẽ cho thấy những nhu cầu của hộ nông dân ở Hậu Giang tác động đến tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh như thế nào.4 46.7 61. họ có thể nắm được tình hình sâu bệnh hàng ngày cũng như về thông tin một số loại thuốc trên thị trường mà họ chưa biết đến. Tóm lại.3 48.8 30 . Ngoài ra. Đây là cơ hội cho chi nhánh có thể phát huy điểm mạnh của mình hơn vì hiện tại chi nhánh đã có kết hợp với đài Hậu Giang để quảng bá. radio Người quen giới thiệu Hội thảo Đại lý giới thiệu Tổ chức khuyến nông Tỉ lệ (%) 67. thông qua sự tiếp xúc trực tiếp này mà người dân có thể được giải đáp các thắc mắc được thõa mãn hơn do đó chi nhánh cũng có thể đẩy mạnh các chương tình Marketing của mình hơn. Những yếu tố của thuốc BVTV tác động đến việc lựa chon sản phẩm để sử dụng của nông hộ: BẢNG 17: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN SẢN PHẨM CỦA NÔNG HỘ Tỉ lệ (%) Chất lượng SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . Hiện nay. Thông qua đó. Các phương tiện mà nông hộ sử dụng để biết được thông tin về thuốc BVTV: BẢNG 16: CÁC PHƯƠNG TIỆN NÔNG HỘ SỬ DỤNG ĐỂ NHẬN BIẾT THÔNG TIN VỀ THUỐC BVTV Phương tiện Tivi. cho thấy tivi và radio là phương tiện được nông hộ quan tâm nhiều nhất. mức sống của người dân tăng lên dẫn đến điều kiện sinh họat cũng được cải thiện cho nên hầu hết hộ nông dân đều có tivi và được sử dụng như là phương tiện chính trong việc cập nhật thông tin cũng như giải trí.46 - Số lần chọn 96.

Phân tích cạnh trạnh Thị trường kinh doanh thuốc BVTV là thị trường rất hấp dẫn các công ty tham gia kinh doanh không chỉ là công ty trong nước mà cả những công ty nước ngoài vào sản xuất và tiêu thụ. Điều này chứng tỏ xu hướng trong năm tới tình hình sâu bệnh vẫn còn ảnh hưởng đến việc sản xuất của nông hộ. Đây lại là mối đe dọa sắp tới cho chi nhánh vì trong nhóm lựa chọn yếu tố này sẽ không tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh mà chuyển sang sử dụng những sản phẩm có giá rẻ hơn không chú trọng đến chất lượng và uy tín của sản phẩm (hiện tại công ty đã chuẩn bị tăng giá đối với một số mặt hàng cho phù hợp với chi phí bỏ ra).Luận văn tốt nghiệp Uy tín Giá cả Khác Khuyến mãi 61.1. sản phẩm mà họ mong muốn là thuốc trị sâu và bệnh. điều này sẽ tạo cơ hội cho chi nhánh tiêu thụ sản phẩm vì hiện tại đây là điểm mạnh của công ty.47 - . thị trường hoạt động ở Hậu Giang có gần 20 công ty phân phối và đối thủ của chi nhánh là 2 công ty TNHH ADC và công ty SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .7 ( Nguồn: Số liệu sơ cấp) GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT 19 12 5 3 Căn cứ vào bảng trên cho thấy. kế đến là yếu tố uy tín và giá cả. 4. hiện tại nhu cầu sản phẩm mà người dân sử dụng đòi hỏi phải có chất lượng là quan trọng nhất. do đó qua thu thập thông tin của 31 mẫu cho thấy đa số toàn bộ hộ nông dân điều muốn sử dụng sản phẩm mới với mục đích là để sử dụng xem hiệu quả. Tuy nhiên điều kiện sản xuất thì luôn biến động dẫn đến nhu cầu của nông hộ cũng thay đổi.3 39 16. Tuy nhiên. giá cả cũng có ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng. Hiện nay.1 9. Điều này chứng tỏ sự tác động của các chương trình chuyển giao kỹ thuật nên nông hộ ngày càng chú trọng trong việc sử dụng sản phẩm có chất lượng và uy tín hơn. + Phản ứng của nông hộ khi có sản phẩm BVTV mới Trong thị trường sử dụng thuốc BVTV hiện nay số lượng công ty tham gia phân phối nhiều và sản phẩm cũng đa dạng. Đây là cơ hộ cho chi nhánh đưa ra sản phẩm mới và tăng thêm doanh số của nhóm thuốc chủ lực của chi nhánh là thuốc sâu và bệnh.3.

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT

Bayer. Những công ty này là những công ty hoạt động lâu năm và có quy mô lớn trên thị trường và có liên doanh với nước ngoài trong việc tiêu thụ sản phẩm, sản phẩm được người tiêu dùng biết đến và tín nhiệm cao. Hiện tại thông tin thu thập về nhà cung cấp sản phẩm chính của các đại lý: BẢNG 18: CÁC NHÀ CUNG CẤP CHÍNH CỦA CÁC ĐẠI LÝ Công ty BVTV An Giang ADC Bayer Khác Nhà cung cấp Sản phẩm công ty bán chạy trên thị chính (%) trường hiện tại (xếp thứ tự) 40 30 20 10 ( Nguồn: Số liệu sơ cấp)
Nhà cung cấp chính Khác 10% Bayer 20%

2 1 3 -

An Giang 40%

ADC 30%

Hình 13: CÁC NHÀ CUNG CẤP CHÍNH CỦA CÁC ĐẠI LÝ Ở HẬU GIANG Thông tin trên chứng tỏ hiện tại nhà cung cấp chính cho các đại lý dẫn đầu ở thị trường Hậu Giang là công ty BVTV An Giang chiếm 40% tỉ lệ và sau đó là ADC và Bayer. Qua đó, cũng cho thấy ADC là đối thủ mạnh nhất của chi nhánh trong việc chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ. Ngoài những đối thủ trên, chi nhánh còn đối phó với những sản phẩm hàng nhái và hàng giả kém chất lượng đang lan rộng trên thị trường. Những sản phẩm này thường bán ra với giá rẻ nhưng chất lượng không đảm bảo, lợi dụng tính dễ tin

SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ

- 48 -

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT

và nhận thức kém của bà con nông dân. Đây là nguy cơ cho việc kinh doanh của chi nhánh nói riêng và cho lĩnh vực ngành nói chung. 4.2. NHỮNG YẾU TỐ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH HÌNH KINH DOANH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 4.2.1. Tình hình kinh tế Kinh tế phát triển là điều kiện cần thiết để ngành nông nghiệp phát triển, đồng thời dựa vào sự biến đổi của ngành nông nghiệp để đánh giá tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh. Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2007 của tỉnh Hậu Giang tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 12% so với 2006 và theo dự đoán năm 2008 tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 13 – 14%, điều này đòi hỏi sự nổ lực của nhiều thành phần trong nền kinh tế. Không riêng gì các lĩnh vực khác, lĩnh vực nông nghiệp hiện đang được nước ta rất chú trọng và đẩy mạnh phát triển, khi lĩnh vực này phát triển thì tất yếu sẽ đẩy mạnh nhiều lĩnh vực khác phát triển, phải kể đến là lĩnh vực kinh doanh thuốc BVTV. Đây là cơ hội cho việc kinh doanh của chi nhánh. Chi nhánh cần nắm rõ yếu tố này để từ đây đưa ra kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Thêm vào đó, hiện nay thị trường lương thực đang diễn biến khá bất ổn, theo dự báo của nhiều nhà kinh tế thị trường này sẽ còn biến động trong thời gian tới, chính sự biến động này làm cho giá lúa ngày càng tăng, đây là điều kiện tốt một nước có nền nông nghiệp lâu năm như nước ta, một nước có sản lượng nông nghiệp đứng thứ 2 trên thế giới. Điều này càng có ý nghĩa hơn đối với một tỉnh như Hậu Giang, một tỉnh có thế mạnh về lĩnh vực nông nghiệp. Nông dân nhận thấy được xu thế giá lúa tăng thì họ sẽ mạnh dạn đầu tư và mở rộng diện tích sản xuất. Nếu diện tích sản xuất lúa tăng đồng nghĩa với việc tăng nhu cầu sử dụng giống, thuốc và phân bón. Đây sẽ là cơ hội cho các công ty kinh doanh trong lĩnh vực này. 4.2.2. Các cơ quan chức năng Trong lĩnh vực nông nghiệp thì tỉnh Hậu Giang đã có những chính sách quan tâm hỗ trợ phát triển, dịch bệnh gầy nâu vừa qua là một điển hình, ngành đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và địa phương theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện của RN, VL & LXL. Tuyên truyền và tập huấn nông dân kỹ thuật phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh, đặc biệt là rầy nâu, VL&LXL theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND Tỉnh ngày 5/3/2007 và Công văn số 1412/UBND-NCTH ngày 16/7/2007. Điều này chứng tỏ nền nông nghiệp
SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ

- 49 -

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT

có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh, đây cũng là cơ hội cho các hoạt động của các thành viên trong kênh có cơ sở tiếp tục đầu tư và phát triển. Thực tế, trong thời gian trước khi dịch bệnh phá hại nặng nề sản xuất nông nghiệp và trình độ của nông dân còn thấp, kiến thức về sâu bệnh còn yếu. Nông dân chưa biết cách tự thâm canh, chuyên canh cây trồng và cách phòng tránh bệnh hại thì các chi cục nhận được sự chỉ đạo của sở đã tiến hành hỗ trợ nông dân trong việc sản xuất bằng cách hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ cho nông dân sử dụng thuốc miễn phí. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây do trình độ hiểu biết của người nông dân ngày một nâng cao, họ có thể tự ứng phó với từng loại dịch bệnh thông qua sự tìm hiểu từ các chương trình hội thảo chuyên đề. Các cơ quan chức năng cũng nhận thức được điều này nên đa số các chương trình hổ trợ thuốc không còn áp dụng nữa, điều tất yếu thì nông dân phải tự bỏ tiền để mua thuốc để sử dụng. Chính thức thì trong các vụ lúa năm 2007-2008 chính sách hỗ trợ không còn được áp dụng, vì vậy nhu cầu sử dụng thuốc của nông dân sẽ tăng, đây là cơ hội để các công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tận dụng để có kế hoạch kinh doanh đúng đắn. Ngoài ra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang thực hiện chương trình giám sát môi trường nhằm theo dõi, nắm bắt kịp thời diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 9/8/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Trong đó Đặc biệt là tình trạng lạm dụng thuốc BVTV, làm ô nhiễm môi trường và gây nồng độ thuốc trong nông sản cao, Toàn ngành BVTV đã kiểm tra 10.028 số hộ nông dân trồng rau, phát hiện 3.515 hộ vi phạm, chủ yếu là sử dụng thuốc BVTV có thời gian cách ly không bảo đảm (844 hộ), sử dụng thuốc BVTV không đúng quy trình kỹ thuật, nồng độ thuốc (1.267 hộ)…Kết quả kiểm tra 13.664 lượt cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV, phát hiện 2.030 trường hợp vi phạm, chủ yếu là không đủ điều kiện kinh doanh (857 trường hợp), sai nhãn mác (333 trường hợp), bán thuốc quá hạn, kém phẩm chất (302 trường hợp). Để khắc phục tình hình và các hoạt động trong năm tới được thuận lợi thì chi nhánh cần có những chính sách hợp lý vì đây sẽ là đe dọa làm giảm lượng tiêu thụ. 4.2.3. Chính sách “ba tăng, ba giảm” Đây là chính sách khuyến khích nông dân thực hiện để mang lại hiệu quả trong sản xuất và góp phần bảo vệ môi trường. Nếu đem chính sách này áp dụng trong thời kỳ không có dịch bệnh thì đây là một giải pháp hữu hiệu và kinh tế, ba
SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ - 50 -

trong tình hình dịch hại rầy nâu tàn phá nặng nề. những loại thuốc có chế phẩm từ những loại nấm và vi nấm. Giải pháp duy nhất mà bà con nông dân có thể đối phó là sử dụng thuốc diệt rầy. Chính điều này làm thay đổi thói quen sản xuất cũng như tiêu dùng của người dân tạo nên xu hướng sử dụng SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . Theo những diễn biến trong thời gian qua. sâu bệnh Sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực bị chi phối bởi điều kiện khí hậu. Ứng dụng khoa học công nghệ Đối với sản phẩm thuốc BVTV thì sự phát triển KHCN đóng vai trò quan trọng. Hậu Giang là tỉnh có điều kiện khí hậu được phân thành 2 mùa rõ rệt thích hợp cho sản xuất nông nghiệp và được phân theo 2 mùa rõ rệt là mùa ĐX và mùa HT. Do đặc điểm của các giai đoạn phát triển của rầy. thì người nông dân cần phải kịp thời xử lý và tiêu diệt. với trình độ tiến bộ như hiện nay các nhà khoa học luôn tìm tòi nghiên cứu tìm ra những loại giống kháng bệnh. 4. Tuy nhiên. thời tiết và đặc biệt là dịch bệnh. Nông dân sẽ mạnh dạn chi tiền mua thuốc. biện pháp giảm thuốc không thể thực hiện. Vì vậy. năng suất lúa vụ này thường đạt rất cao. lùn xoắn lá. hơn nữa đất đai lại mầu mỡ do lượng phù sa được mang về từ hệ thống sông Mekong. Bởi vụ ĐX là khoảng thời gian có khí hậu rất thuận lợi cho cây lúa phát triển. Do vậy nhìn chung chính sách này chỉ ảnh hưởng đến vấn đề tiêu thụ thuốc của chi nhánh trong giai đoạn dịch bệnh gây hại không nặng nề. kháng rầy.5. nếu lúa ở giai đoạn này thì xem như người nông dân phải chịu mất mùa. tăng chất lượng và tăng hiệu quả.2.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT tăng ba giảm đó chính là tăng năng suất. Bên cạnh đó. Do đó diện tích đất được nông dân tận dụng triệt để để sản xuất lúa trong vụ này. giảm phân và giảm thuốc bảo vệ thực vật. Diễn biến thời tiết. việc ứng dụng KHCN vào sản xuất tạo ra nhiều loại sản phẩm với chất lượng ngày càng cao. dịch sâu rầy đang tiếp diễn và gây tàn phá nặng nề cho ruộng lúa của bà con nông dân.51 - . trong hai vụ này thì thường vụ ĐX sẽ cần thuốc nhiều hơn vụ HT. Theo dự báo của các nhà khoa học dịch rầy nâu sẽ còn tiếp diễn trong các vụ lúa trong năm 2008. Còn ba giảm đó chính là giảm giống. thì giai đoạn đầu là quan trọng nhất nếu không kịp thời diệt rầy thì hậu quả trực tiếp đối với cây lúa là hiện tượng cháy rầy. Vì vậy trong năm 2008 thì nhóm thuốc diệt rầy sẽ được dự đoán là tiêu thụ nhiều. 4.2. còn gián tiếp sẽ gây vàng lùn.4. Đây là yếu tố mà chi nhánh cần chú trọng trong việc lựa chọn những sản phẩm phân phối cho phù hợp.

và lượng thuốc sử dụng cho ruộng lúa sẽ thấp hơn trước.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT những sản phẩm có chất lượng và hiệu quả. Lập ma trận SWOT SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . 4. Nông dân có thể sẽ chuyển sang sử dụng những loại giống này. nhóm thuốc diệt rầy sẽ được dự đoán là tiêu thụ nhiều.3. • Giá lúa tăng thì họ sẽ mạnh dạn đầu tư và mở rộng diện tích sản xuất. Điều này cũng dẫn đến việc thay đổi nhu cầu của các nhà trung gian trong kênh phân phối và lượng phân phối sẽ giảm 4. • Đe dọa của những sản phẩm hàng nháy.3.. Việc này dẫn đến lượng thuốc sử dụng chung sẽ tăng lên đặt biệt là đối với hoa màu. • Việc ô nhiễm môi trường và nông phẩm do thuốc BVTV đang được đánh gia là nghiêm trọng. • Sản phẩm chủ lực của đại lý là sâu và bệnh giúp định hướng cơ cấu thuốc trong năm tới. CƠ HỘI VÀ ĐE DỌA Cơ hội: • Diện tích sản xuất năm 2008 tăng lên trong đó diện tích hoa màu là tăng nhiều nhất. • Theo dự báo của các nhà khoa học dịch rầy nâu sẽ còn tiếp diễn trong các vụ lúa trong năm 2008. • Ứng dựng KHKT của nộng hộ ngày càng cao thể hiện qua sự tìm hiểu từ các chương trình hội thảo chuyên đề. • Lĩnh vực nông nghiệp hiện đang được quan tâm và đẩy mạnh phát triển từ lãnh đạo tỉnh.1. hàng giả kém chất lượng có gia rẻ lợi dụng tín dễ tin của nông dân.52 - . • Tiêu chuẩn chọn nhà cung cấp uy tín và sản phẩm có chất lượng của các đại lý tạo cơ hội cho chi nhánh mở rộng thêm đại lý tiêu thụ. những loại thuốc có chế phẩm từ những loại nấm và vi nấm thay thế cho thuốc BVTV. • Người nông dân đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm mới để thử xem hiệu quả Đe dọa • Sự ra đời của những loại giống kháng bệnh. kháng rầy.

Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .53 - .

4. Phướng án 1 SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ 3. Phương án 2: S1.6 + O1. Xu thế chọn nhà cung cấp uy tín và sản phẩm có chất bệnh.Kênh phân phối hiệu quả. Giá lúa tăng. hàng giả.6 + O 1. hàng giả kém chất lượng 3.54 S6 + O6: Đẩy mạnh hoạt động Marketing Phối hợp WT Tối thiểu hoá điểm yếu và tránh né các đe doạ . và vi nấm thay thế. Các hoạt động giữa chi nhánh và đại lý còn hạn chế. Chưa được sự hỗ trợ về các thiết bị phụ trách cho các chương trình hoạt động từ công ty. 6.4. Uy tín và chất lượng 2.6 + T2: Thông qua hoạt động Marketing cung cấp thông tin giúp nhận biết hàng nhái. Phối hợp ST Sử dụng điểm mạnh để tránh né các đe doạ 4. Có nhóm sản phẩm sâu và bệnh chủ lực trong tiêu thụ. Dự báo rầy nâu sẽ còn tiếp diễn trong trong năm 2008.4. Tổng diện tích sản xuất năm 2008 tăng lên.2. 5.2.5 : Thâm nhập thị trường thúc đẩy và lôi kéo được đại lý cấp 1 và cấp 2 tích cực Phương án 3: tiêu thụ sản phẩm 5. kháng rầy. 2.Ô nhiểm môi trường và nông phẩm do thuốc BVTV đang được quan tâm Môi trường bên trong ĐIỂM MẠNH (S) 1. Nông nghiệp đang được quan tâm và đẩy mạnh phát triển từ lãnh đạo Tỉnh. 1.5.2. có sức cạnh tranh cao.Các hoạt động marketing đa dạng và hiệu quả. lãnh đạo có kinh nghiệm. Sự ra đời của những loại giống kháng GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT 2.5:: Mở rộng thêm kênh tiêu thụ Phương án 2: Phương án 1: S1 + T1: Đẩy mạnh nghiên cứu để đưa ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao.CƠ HỘI (O) ĐE DOẠ (T) Luận văn tốt nghiệp Môi trường bên ngoài 1. 2. nhân viên có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình.3.5. 3. ĐIỂM YẾU (W) 1. Đe dọa của những sản phẩm hàng nhái. các loại chế phẩm từ nấm lượng của các đại lý. 6. Sản phẩm chủ lực của đại lý là sâu và bệnh Phối hợp SO Sử dụng các điểm mạnh để tận dụng các cơ hội Phương án 1: S 1. Thiếu nhân viên marketing và kỹ thuật thị trường.4. người dân tăng đầu tư cho sản xuất dẫn đến tiêu thụ nhiều thuốc.3. 3.Cơ cấu tổ chức phù hợp. Phối hợp WO Vượt qua các điểm yếu bằng cách tận dụng các cơ hội .Các chính sách khuyến mãi của công ty có hiệu lực S3.3.Nộng hộ Ứng dựng KHKT vào sản xuất càng cao 7.

55 - .Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .

1.Mục tiêu công ty trong năm 2008 tiêu thụ sản phẩm với mức doanh số 43 tỷ.Luận văn tốt nghiệp 4.3. Mục tiêu GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT .Mục tiêu chi nhánh: + Tăng 20% doanh số so với năm 2007 + Ổn định thị phần 12% trong năm 2008 SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .56 - . .

các đại lý.913 . tăng lượng sản phẩm phân phối cho các đại lý hiện tại. => Chiến lược tiêu thụ của chi nhánh năm 2008 chọn Phương án 2:S3. cho nên với tính chất sản phẩm uy tín và chất lượng của chi nhánh rất phù hợp với nhu cầu này trong năm tới. bên cạnh đó dự báo giá lúa sẽ tăng thì KHKT sẽ giúp người nông sản xuất có hiệu quả hơn. Qua dự báo là năm tới diện tích sản xuất nông nghiệp tăng lên28. LẬP KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM HT 2008 VÀ ĐX 2008-2009 Theo thông tin thu thập được thì hiên tại.301 ha nên ta có thể xác định được nhu cầu năm tới tăng thêm 80. đạt năng suất cao nên hoạt động này sẽ được sự quan tâm và hưởng ứng của nông dân tăng vào năm tới.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT CHƯƠNG 5 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TIÊU THỤ CHO NĂM 2008 5.7% Để phù hợp với mục tiêu giữ vững thị phần trong năm 2008 thì chi nhánh sẽ dựa trên tỉ lệ tăng của doanh số để đưa ra kế hoạch phân phối cho các đại lý trong vụ hè thu và động xuân: SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .1.913 triệu đồng Tỉ lệ tăng doanh số giữa năm 2008 so với 2007 là: (53. đặc biệt là xu hướng áp dụng KHKT vào sản xuất của nông dân hiện nay ngày càng tăng.4. nông dân đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm chất lượng và uy tín để phục vụ cho sản xuât cũng như phân phối.618 = 53.217 = 21.5 : Thâm nhập thị trường.295 + 9. Bên cạnh đó. Những đặc điểm trên sẽ là cơ sở để chi nhánh giữ vững doanh số trong năm tới.295)/ 44.295 = 0. dự báo trong năm tới tình hình sâu rầy tiếp tục tăng nên lượng sản phẩm này sẽ tăng lên phù hợp với nhóm sản phẩm chủ lực của đại lý. Thêm vào đó hiện tại chi nhánh là nhà cung cấp chính của các đại lý và kênh tiêu thụ của chi nhánh đang rất hiệu quả thông qua những chính sách khuyến mãi của công ty giành cho cả đại lý cấp 1 và cấp 2 thu hút họ tiêu thụ hàng của công ty.150 triệu từ đó xác định được lượng tiêu thụ (Y) của chi nhánh trong năm tới là: Y= 44.57 - .5. Thêm vào đó hiện tại chi phí hoạt động marketing trong chuyển giao KT cho nông dân đã giúp doanh thu chi nhánh tăng lên hiệu quả.6 + O1.2.44.

Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT BẢNG 19: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI CHO CÁC ĐẠI LÝ VỤ HT-2008 VÀ ĐX 2008-2009 ĐVT: triệu đồng Huyện Phụng Hiệp Châu Thành A Long Mỹ Thị Xã Vị Thanh Tổng 1 1 2 2 6 Số đại lý ĐX 2008-2009 Kế hoạch 3. + Tham gia câu lạc bộ khuyến nông.58 - .231 957 2.939 32. + Cán bộ kỹ thuật tư vấn trực tiếp nông dân. chi nhánh sẽ đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường thông qua những chương trình: + Hội thảo sẽ giới thiệu sản phẩm mới và sản phẩm đang có nhu cầu. đại lý (định kỳ) cách nhận biết hàng giả. Để thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường => sử dụng phương án 3:S7 + O6: Đẩy mạnh hoạt động Marketing. hàng nháy và cách sử dụng cũng như phân phối sản phẩm cho phù hợp SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . nó thúc đẩy công tác kích thích tiêu thụ và quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng. thực hiện ở đại lý ở huyện và tập trung nhiều hộ nông dân sản xuất giỏi ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao.2.101 21. Do đó các hoạt động này cần được đẩy mạnh. người dân đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm mới có tác dụng xử lý hiệu quả vấn đề này trên cơ sở đó kết hợp với dòng sản phẩm chủ lực của chi nhánh.006 5. + Các lớp tập huấn được thực hiện ở các trạm BVTV để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và thí nghiệm thuốc trên cây trồng. trên cơ sở đó dựa vào đăc tính sản xuất của người dân để lập kế hoạch cho 2 vụ ĐX và HT. Tình hình sâu bệnh tiếp tục tăng trong năm tới. các cuộc hội thảo thường có quy mô lớn.775 25. nên mỗi đại lý sẽ phụ trách phụ trách mời 30 hộ nông dân. câu lạc bộ giống để định hướng sử dụng nông dược được hiệu quả trong sản xuất và giới thiệu sản phẩm. LẬP KẾ HOẠCH MARKETING Để việc tiêu thụ đạt được hiệu quả cao thì đối với chi nhánh các kế hoạch marketing là rất quan trọng.902 HT 2008 Kế hoạch 987 327 592 19.

Mỗi nhân viên thị trường thực hiện 5 điểm. thông qua đó cũng nhằm mục đích giới thiệu các nhóm sản phẩm của công ty.3. liên kết với nông dân. + Triển khai chính sách cho thuốc dùng thử đối với sản phẩm mới để thử hiệu lực và nhằm quảng cáo sản phẩm. + Các lớp tập huấn. BẢNG 20: KẾ HOẠCH MARKETING NĂM 2008 ĐVT: Triệu đồng Hình Thức Hội thảo nông dân Hội thảo nông dân Tập huấn Tập huấn Tham gia CLB khuyến nông.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT với từng thời điểm.15/5/08 15/5 30/7/08 Địa điểm Đại lý Đại lý Trạm BVTV Trạm BVTV CLB Hè thu Số Lượng 20 20 10 10 20 Đồng xuân Số lượng 60 60 20 20 Tỉnh Hậu Giang (huyện Long Mỹ.59 - . LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ .15/5/08 15/5 30/7/08 1/4 . Bên cạnh các hoạt động trên thì chi nhánh còn liên hệ với đài truyền hình Hậu Giang để giới thiệu.Để phục vụ cho các chương trình marketing trên thì chi nhánh tuyển thêm 1 nhân viên kỹ thuật thị trường để hỗ trợ:các chương trình + Hội thảo: Lãnh đạo và nhân viên kỹ thuật phụ trách thực hiện. Đại lý (định Đại lý (Vị kỳ) có sổ tư vấn để Thanh) theo dõi Cho thuốc thử ở vùng mới Tổng Tỉnh Hậu Giang ĐL ở Phụng 1 buổi/ Hiệp tuần 1 buổi/ tuần Mỗi loại mỗi loại 10 Điểm 1 20 Điểm1 lần/tuần lần/tuần 128 248 5. hướng dẫn kỹ thuật và giải đáp thắc mắc của bà con nông dân theo kế hoạch của công ty đưa ra. Cần 2 nhân viên kỹ thuật thị trường SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . Vị HT08 Thanh Suốt vụ HT08 Suốt vụ HT08 40 CB KT Tư vấn trực tiếp ND.Đài/ Báo Tỉnh Hậu Giang Tỉnh Hậu Giang Tỉnh Hậu Giang Tỉnh Hậu Giang Thời Gian Thực Hiện 1/4 . CLB giống Địa Bàn. Suốt vụ Vị Thủy.

. từng miền. giữa đại lý và công ty. Lãnh đạo và nhân viên kỹ thuật.4. việc điều chỉnh lai mức lãi suất và thời gian thu nợ phù hợp thay vì giữ mức lãi suất cố định mà kéo dài thời gian nợ làm ảnh hưởng đến nguồn tài chính chung SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NHÂN VIÊN MARKETING THỦ QUỸ KIM THỦ KHO KẾ TOÁN BÁN HÀNG CÁN BỘ KỸ THUẬT BẢO VỆ BÓC VÁC NHÂN VIÊN DỰ ÁN HÌNH 14: CƠ CẤU TỔ CHỨC MỚI CỦA CHI NHÁNH 5. Đặc biệt là chính sách phạt lãi suất đối với các đại lý có nợ quá hạn. và đều này sẽ nuôi lớn dần sự gắn bó giữa nông dân và đại lý. + Triển khai chính sách cho thuốc dùng thử. + Cán bộ kỹ thuật tư vấn trực tiếp nông dân. câu lạc bộ giống. và từng vụ mùa.60 - . dịch bệnh bởi vì nếu công ty làm được như vậy là công ty đã góp phần chia sẽ một phần khó khăn và rủi ro với nông dân và các đại lý.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT + Tham gia câu lạc bộ khuyến nông.Trên cơ sở các thông tin do các chi nhánh cung cấp thì công ty cần phải đề ra những chính sách bán hàng – thu tiền sao cho phù hợp với từng vùng. Cần 2 nhân viên mỗi nhân viên phụ trách 3 điểm.Thực hiện gia hạn nợ cho các đại lý ở những vùng canh tác gặp phải thiên tai. đại lý (định kỳ). MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẾ XUẤT VỚI CÔNG TY . .Mỗi nhân viên thị trường thực hiện 5 điểm.Chi nhánh cũng cần đươc bổ sung thêm nhân viên marketing để hỗ trợ lãnh đạo trong việc thiết lập các chương trình marketing ngày một hiệu quả hơn.

tăng cường quảng cáo. khuyến mãi từng lần nhận. khuyến mãi theo gói hàng thì công ty cũng nên tăng cường chi phí “lực hút” bằng cách khuyến mãi trực tiếp đến nông dân. chi phí cho việc này. Do vậy có thể nói đây là con dao hai lưỡi. SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . trên cơ sở này công ty kết hợp với những điểm mạnh trong chính sách vừa qua thì công ty đã giúp các đại lý thõa mãn được nhu cầu và giúp công ty có thể tiết kiệm được thời gian. thêm vào đó làm cho mối quan hệ với các đại lý tốt hơn. . .Thay vì khuyến mãi cho đại lý bằng thuốc BVTV.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT của công ty. trong quá trình áp dụng công ty nên thận trọng và cần có sự điều chỉnh linh hoạt để chống lại tình trạng phá giá.61 - . Cụ thể hơn là công ty không nên áp dụng chính sách phạt lãi thanh toán trễ hạn ở những nơi thường xuyên xảy ra chuyện phá giá. dẫn đến đại lý lơ là trong hoàn thành kế hoạch thì công ty nên thay đổi bằng hình thức khuyến mãi bằng tiền mặt và các tour du lịch. hội thảo và liên kết với các đài truyền hình địa phương để thực hiện các chương trình khuyến nông nhằm thu hút sự quan tâm của nông dân đối với các sản phẩm của công ty.Bênh cạnh việc gia tăng doanh số bằng “lực đẩy” thông qua các hình thức chi khuyến mãi như: Khuyến mãi cộng dồn cuối vụ. .Phải tiếp tục phát triển mới các loại thuốc kháng rầy trong thời gian tới để giúp nông dân đối phó với dịch rầy đang hoành hành nghiêm trọng tại nước ta bởi vì góp phần giải quyết khó khăn của bà con nông dân chính là tháo gỡ khó khăn của công ty trong quá trình thu nợ.

góp phần ngày càng nâng cao hiệu quả tiêu thụ hơn. Bênh cạnh đó hai cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm tại chi nhánh trong đó có một người kim lãnh đạo chi nhánh cần phải sâu sát các nhân viên mới vào để phục vụ cho dự án “ Cùng Nông Dân Ra Đồng “ do công ty giao phó để thực hiện tốt mục tiêu mà dự án đã đề ra bởi vì các nhân viên mới vào này đều là những nhân viên mới ra trường nên kinh nghiệm và sự hiểu biết thực tế chưa cao do vậy sự nhắc nhở và hướng dẫn kịp thời của những người đi trước là rất quan trọng. Nhìn chung kết quả tiêu thụ tại chi nhánh Hậu Giang qua ba năm nghiên cứu đều tốt và có thể tăng cao hơn nữa.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6. Trên cơ sở đó xác định những chính sách tác động của công ty làm hạn chế việc kinh doanh của chi nhánh. từ đó có những bước đi đúng đắn trong năm tới đạt được những mục tiêu đề ra.Kiến nghị công ty nên có những chính sách để hỗ trợ cho các đại lý đến nhận hàng tại chi nhánh bởi vì khi đó công ty đã tiết kiệm được khoản chi phí giao hàng SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ . để từ đó đề suất lên công ty tham khảo và đưa ra các giải pháp thích hợp. 6.1. tuy nhiên vẫn cần thiết thường xuyên tìm hiểu những thông tin liên quan đến việc tiêu thụ vì thị trường tiêu thụ rất phức tạp và luôn biến động.2. Và tôi cũng hy vọng kế hoạch này sẽ giúp ích cho định hướng hoạt động của chi nhánh trong năm tới. để từ đó có thể đưa ra kế hoạch hiệu quả hơn. KIẾN NGHỊ Chi nhánh Hậu Giang cần liên kết chặt chẽ với chi nhánh Cần Thơ trong việc sử dụng xe ô tô phục vụ cho công tác hội thảo và kể cả công tác bán hàng.62 - . KẾT LUẬN Qua việc phân tích và thu thập những thông tin cần thiết để lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cho chi nhánh Bảo Vệ Thực Vật An Giang tại Hậu Giang cho năm 2008 đã giúp chi nhánh có thể nhận định và đánh giá tình hình kinh doanh thuốc tốt hơn. Bênh cạnh việc đánh giá các thành phần bên trong giúp chi nhánh xác định những điểm cần được bổ sung và những điểm để phát huy vào năm tới. . Ngoài ra việc xác định các yếu tố thị trường ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình thì chi nhánh có thể biết được môi trường kinh doanh thuốc BVTV hiện nay và xu hướng trong năm tới.

63 - . do vậy công ty nên lưu ý đến vấn đề này để nhằm gìn giữ và phát triển mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn giữa công ty và các đại lý và diều đó cũng giúp cho chi nhánh dễ giao thiệp với các đại lý hơn.Tiếp tục tìm kiếm đối tác nước ngoài đặc biệt là các đối tác cung cấp các loại thuốc bảo vệ thực vật dạng vi sinh và những dạng khác nhưng ít hoặc không gây ảnh hưởng đến môi trường nhằm thực hiện tốt chủ trương của đảng và nhà nước trong việc bảo vệ môi trường và cũng nhằm tăng sức cạnh tranh hơn. Việc tặng quà vào dịp tết mặc dù không có thoả thuận nhưng nó cũng thể hiện được mốii quan hệ tốt đẹp với nhau. . Khoản hỗ trợ này vừa có thể bù đắp một phần chi phí cho đại lý vừa tạo ra mối quan hệ gắn bó giữa đại lý với công ty. tết để giữ chân họ. vì các đại lý bán hàng cho các công ty đối thủ với doanh số ít hơn nhiều so với doanh số mà họ bán cho công ty nhưng lại được nhận quà nhiều hơn. SVTH: ĐẶNG THỊ THU HÀ .Phải có những chế độ đãi ngộ hợp lý cho các đại lý lớn vào những dịp lễ.Luận văn tốt nghiệp GVHD: ĐỖ THỊ TUYẾT cho đại lý. .