P. 1
BTAP hoahoc

BTAP hoahoc

|Views: 510|Likes:
Được xuất bản bởinthao357

More info:

Published by: nthao357 on Jul 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2014

pdf

text

original

OXI – LƯU HUỲNH --------------------1) Đun nóng hoàn toàn hỗn hợp bột gồm sắt và lưu huỳnh.

Đem hoà tan chất rắn sau phản ứng trong dung dịch HCl dư thấy có 4,48 lit khí thoát ra. Nếu đem hết lượng khí này cho vào dung dịch Pb(NO3)2 dư thì còn lại 2,24 lit khí. Các thể tích đều đo ở đktc.Tính % khối lượng của sắt và lưu huỳnh trong hỗn hợp đầu và tính khối lượng kết tủa tạo thành trong dung dịch Pb(NO3)2? (%Fe=77,78. m=23,9) 2) Cho sản phẩm tạo thành khi nung hỗn hợp 5,6 gam sắt và 1,6 gam bột lưu huỳnh vào 500 ml dung dịch HCl thì được 1 hỗn hợp khí bay ra và một dung dịch A ( hiệu suất phản ứng 100%). a) Tính thành phần phần trăm thể tích hỗn hợp khí tạo thành? b) Để trung hoà HCl còn dư trong dung dịch A phải dùng 125 ml dung dịch NaOH 0,1 M. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl? 3) Cho 6,45 gam một hỗn hợp gồm lưu huỳnh và 1 kim loại M ( hoá trị 2) vào một bình kín không chứa Oxi. Nung bình cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp B. Cho hỗn hợp B tác dụng với dung dịch HCl dư thu đựoc khí C và 1,6 gam chất rắn D không tan. Cho khí C đi từ từ qua 1 dung dịch Pb(CH3COO)2 có kết tủa cân nặng 11,95 g. Xác định kim loại M và tính khối lượng M và lưu huỳnh trong hỗn hợp ban đầu? 4) Một hỗn hợp X gồm bột lưu huỳnh và một kim loại M hoá trị 2 có khối lượng là 25,9 g. Cho X vào 1 bình kín không chứa không khí. Thực hiện phản ứng giữa M và S ( phản ứng hoàn toàn) thu được chất rắn A. khi cho A tác dụng với dung dịch HCl dư, A tan hết tạo ra hỗn hợp khí B có V=6,72 lit (đkc) và tỉ khối đối với Hiđro bằng 11,666. Xác định thành phần hỗn hợp khí B, tên kim loại M và khối lượng S và M trong hỗn hợp X? 5) Một hỗn hợp Y gồm Zn và lưu huỳnh; Cho M và S phản ứng hoàn toàn với nhau tạo ra chất rắn C. Khi cho C tác dụng với dung dịch HCl dư thì còn lại 1 chất rắn D không tan cân nặng 6 gam và thu được 4,48 lit khí E có tỉ khối của E đối với hiđro là 17. Tính khối lượng Y? 6) Một hỗn hợp Z gồm kẽm và lưu huỳnh; nung nóng hỗn hợp trong bình kín không có oxi thu được chất rắn F. Khi cho F tác dụng với dung dịch HCl dư để lại một chất rắn G không tan cân nặng 1,6 gam và tạo ra 8,96 lit hỗn hợp khí (đkc) có tỉ khối đối với hiđro bằng 17. Tính khối lượng hỗn hợp Z và hiệu suất phản ứng giữa M và S? 7) Dẫn 12, 8 gam SO2 vào 50 ml dung dịch NaOH 25% ( d= 1,28 gam /ml). Muối nào được tạo thành? Tính C% của nó trong dung dịch thu được? 8) Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lit H2S (đktc) rồi hoà tan tất cả sản phẩm sinh ra vào 80 ml dung dịch NaOH 25% ( d= 1,28 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch thu được? 9) Một hỗn hợp X gồm 2muối sunfit và hiđrosunfit của cùng một kim loại kiềm - Cho 43,6 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng dư. Chất khí A sinh ra làm mất màu vừa đủ 400 ml dung dịch KMnO4 0,3M 2KMnO4 + 5SO2 +2 H2O ® 2MnSO4 + 2KHSO4 + H2SO4 - Mặt khác, 43,6 gam hỗn hợp X cũng tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M. a) Xác định tên kim loại kiềm? % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp X? b) Cho toàn bộ khí A sinh ra hấp thụ vào 500 gam dung dịch Ba(OH) 2 6,84%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được? c) Tính khối lượng dung dịch Ba(OH)2 6,84% tối thiểu dùng để hấp thu toàn bộ lượng khí A nói trên? 10) Dẫn V lit (đkc) khí CO2 qua dung dịch có chứa 0,1 mol Ca(OH)2 thu được 6 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch nước lọc đun nóng lại thu được kết tủa nữa. Tính V? 11) Cho 16,8 lit khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 600 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X. Nếu cho một lượng dư dung dịch BaCl2 vào dung dịch X thì thu đựoc lượng kết tủa bao hiêu? 12) Dẫn V lit khí CO2 (đkc) hấp thụ vào dung dịch có chứa 0,5 mol Ca(OH)2 thấy có 25 gam kết tủa. Tính V?
13) Có 100ml dung dịch X chứa H2SO4 và HCl theo tỉ lệ 1:1 .Để trung hòa 100ml dung dịch X cần dùng 400ml dung dịch NaOH 5% (d=1,2g/ml)

Khối lượng (g) của 50 lit khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là: A. C. D. Điện phân nướC. Trong công nghiệp. Tính chất nào sau đây không đúng với nhóm oxi (VIA)? Từ nguyên tố oxi đến nguyên tố telu: A.95% tính khối lượng riêng của dung dịch X & C % of mỗi axit trong dung dịch X 14) Hòa tan 115. B. Nhiệt độ phòng B. Tia tử ngoại của mặt trời chuyển hoá các phân tử oxi B. A. oxit của M và muối sunfat của M hòa tan trong dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được dung dịch A thu được kết tủa B. Nung B ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì còn lại 14g chất rắn. Ag để trong không khí bị biến thành màu đen do không khí bị nhiễm bẩn chất nào dưới đây? A. 84 Câu 11. Tính kim loại tăng dần. KI. Hãy chọn phát biểu đúng về Oxi và ozon. Sự oxi hoá một số hợp chất hữu cơ trên mặt đất D. Bán kính nguyên tử tăng dần C. Ôxi phản ứng trực tiếp với tất cả các phi kim tạo oxit cao nhất. Trong các phản ứng có ôxi tham gia thì ôxi thường đóng vai trò là chất ôxi hoá. B. C.8g hỗn hợp X vào 0. H2 hoặc hơi nướC. PbS ở nhiệt độ thường. C. Câu 13. Sự hình thành lớp ozon (O3) trên tầng bình lưu của khí quyển là do: A. Năng lượng ion hoá thứ nhất tăng dần C. Trong các phản ứng có ôxi tham gia thì ôxi thường đóng vai trò là chất khử. H2S B. Al2S3 D. Câu 2. Dung dịch natri hidroxit Câu 8. SO2 và SO3. ion O2. 1s22s22p43s2 C. HCl hoặc Cl2. 68 B.5 lần số mol của MgCO3 15) Cho 14. 75 D. Tính oxi hoá tăng dần. Cả oxi và ozon đều phản ứng đuợc với các chất như Ag. Câu 12. Chất nào sau đây có liên kết cộng hoá trị không cực ? A. CaCO3 B. Acid sunfuric đặc C. từ khí SO2 và O2.2 lít dd CuSO4 2M. Oxi có thể thu được từ sự nhiệt phân chất nào sau đây ? A. B. 71. Chưng cất không khí lỏng. Chất nào sau đây là tốt nhất để tách nước ra khỏi oxi? A. SO2 Câu 4.a) Xác định kim loại M TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT OXI Câu 1. 1s22s22p6 D. Sau phản ứng hoá học. Tính acid của hợp chất hidroxit giảm dần Câu 5. Đun nóng đến 500oC và có mặt xúc tác V2O5 C.2l CÒ và chất rắn B1. Nhiệt độ phòng và có mặt xúc tác V2O5 Câu 10. Trong nhóm oxi theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần thì sự biến đổi tính chất nào sau đây là đúng? A. phản ứng hoá học tạo thành SO3 xảy ra ở điều kiện nào sau đây? A.có cấu hình electron là A. Nguyên tử oxi có cấu hình electron là 1s22s22p4 . 1s22s22p63s2 Câu 3. Mặt khác cho 14. Độ âm điện của nguyên tử giảm dần B. Oxi và ozon là các dạng thù hình của nguyên tố oxi. KClO3 C. đồng thời tính phi kim giảm dần Câu 7.mặt khác đen nung chất rắn B tới khối lượng k đổi thu đc 11. Oxi và ozon đều có tính oxi hoá mạnh như nhau. Ái lực electron tăng dần D.3g hh X gồm MgCO3 và RCO3 bằng 500ml dung dịch H2SO4 loãng thu đc dung dịch A. Ôxi phản ứng trực tiếp với tất cả các kim loại. Chọn phương án đúng: A. 1s22s22p42p2 B. Nước vôi trong D. Chọn phương án đúng cho cách điều chế ôxi trong phòng thí nghiệm: A. (NH4)2SO4 D. Sau khi phản ứng kết thúc tách bỏ chất rắn đem phần dd cô cạn đến hết nước thì còn lại 62g chất rắn. A và B đều đúng. Oxi và ozon đều có số proton và nơtron giống nhau trong phân tử. a) tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng b) tính khối lượng của B và B1 c) tính khối lượng nguyên tử của R biết trong hh đầu số mol của RCO3 gấp 2. Nhôm oxit B.48l CO2. Khí có oxi lẫn hơi nướC. Điện phân dung dịch CuSO4.a) tính Cm của mỗi axit trong dung dịch X b)Nếu nồng độ % của NaCl trong dung dịch sthu đc sau p/ứ là 1. Câu 6. tính khử giảm dần B. Tính bền của hợp chất hidro tăng dần D. D. NaHCO3 Câu 9. B. Nhiệt phân KClO3 hoặc KMnO4. Ozon hoặc hiđrosunfua.8g hỗn hợp rắn X gồm kim loại M(hóa trị 2).Cô cạn dung dịch A thu đc 12g muối khan .4 C. O2 C. Đun nóng đến 500oC D. D. C. Sự phóng điện (sét) trong khí quyển C.chất rắn B và 4. . D.

2l B. Để đốt cháy hoàn toàn 1 mol CH4 cần bao nhiêu mol X? A. B. 38g và 50% D. 3. 49. đưa nhiệt độ về trạng thái trước phản ứng thì áp suất giảm 5% so với áp suất ban dầu. 4 l B.5% Câu 31. 9% B. ta được 1 chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 2%. Câu 17. 6. 66. 7. 20 & 70 C.33% Câu 24.5 l C. 3. 15% D. Giá trị của V là: A. 33 l B. Nitơ lỏng và khí nitơ. A. % O3 trong hỗn hợp là A. [Ne] 3s2 3p6. 50&50 D. Bình đựng hỗn hợp O2 và O3 sau 1 thời gian O3 bị phân hủy hết. 10 l Câu 28. Giá trị của V là: A. D.75 mol.33% D.của các nguyên tố nhóm VIA? A.25. 20% . % thể tích SO2 trong hỗn hợp là: A. 25 & 75 B. thể tích). 3 l B.36lít TĂNG GIẢM THỂ TÍCH Câu 25.6 mol. Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí trên và tỷ lệ % theo thể tích của O2 là: A. D. sau một thời gian ozon bị phân huỷ 3O2) thì thể tích khí tăng lên so với ban đầu là 2 lít. Có hỗn hợp khí O2 và O3.67% B. TÌM THÀNH PHẦN KHÍ TRONG HỖN HỢP – SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO Câu 18. 66.5 mol.33% D. Câu 16. 2. Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn m g cacbon trong V l khí oxi dư (đktc). [Ar] 4s2 4p6. 1s2 2s22p4.48 lít C. 8 l D. Ôxi và ôzôn. 1. A. Phần trăm thể tích của O2 và O3 có trong hỗn hợp X lần lượt là: A. 4l D.2g. C. 2 g. % thể tích O2 trong hỗn hợp là: A. 16% D. Tỷ khối của hỗn hợp X gồm O2 v à O3 so với H¬2 là 18. Sau khi ozon hoá 100ml khí oxi. 10% B. 6 l C. Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 bằng 20. B. 2% B. 50% C. SO2. thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối với oxi là 1. B. KOH. KI.Câu 14. Chất tốt nhất để loại bỏ Cl2 là A. 6% D. 10% C. 3l C. O2 bị lẫn một ít tạp chất Cl2.6 l Câu 26. Một hỗn hợp khí O2 và CO2 có tỷ khối so với hiđro là 19. 4. Thành phần % theo thể tích của O3 trong hỗn hợp là. 75 & 25 Câu 20. áp suất khí trong bình tăng thêm 3% (các áp đo cùng đk nhiệt độ. B. D. 9 l Câu 27. 3% C.2 mol. sau phản ứng thể tích bình tăng lên 4 l. dẫn hỗn hợp A vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10 gam kết tủa a và V có giá trị là. 36g và 50% Câu 19. 4% D. Cặp chất nào dưới đây được gọi là dạng thù hình của nhau? A.12 lít B. Cho hỗn hợp SO3 và O2 có tỉ khối với H2 là 32. 1. 2. Ôxi lỏng và khí ôxi.4 g. thể tích khí thu được sau phản ứng là: A. 1s2 2s2 2p6. C. Thành phần % của ozon trong hỗn hợp sau phản ứng là. Phân hủy V l khí ozon. 61. 5% Câu 29. 1. 5% B. H2O. C. thể tích khí thu được sau phản ứng giảm 3 l so với thể tích khí ban đầu.33% Câu 22. D. O2 và O3 là hai dạng thù hình của nhau vì: A. Ozon hóa V l khí Oxi. 33. Chúng cùng có tính ôxi hoá. 4. 38g và 40% C. 3. C. 66 l D. Cấu hình electron nào không đúng với cấu hình electron của anion X2. Sau 1 thời gian. 5l Câu 30. 1. Chúng cùng có cấu tạo từ những nguyên tử của nguyên tố ôxi. 2. 1. Đốt cháy hoàn toàn a gam Cacbon trong V lít ôxi (đktc) thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối so với Hiđrô là 20. Ozon hóa 99 l khí Oxi. 3% C. Cho hỗn hợp SO2 và O2 có tỉ khối với H2 là 24.67% C. Cho hỗn hợp khí oxi và ozon. A.24 lít D.5% Câu 21. O3 bị phân huỷ hết. 6. C. 40g và 40% B.5 l C. Chúng có số lượng nguyên tử khác nhau. Iot tinh thể và hơi iot. A.67% B. 33. 1.67% C. Thành phần % theo thể tích của CO2 có trong hỗn hợp là A. B. 6 l D. Câu 23. Cả 3 điều trên.4 g. D. thể→hết (2O3 tích của ozon trong hỗn hợp đầu là. 6.

Na2SO3 lần lựơt là: . 22 C.8 g Mg trong 1. 25. C. C. 50 lít D.1 gam hỗn hợp oxit.1 gam. Nhiệt phân 24. 1. Oxi hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp cùng số mol Cu và Al thu được 13. 1 : 2 B.6 l oxi (đktc). 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 Câu 6. Cấu hình electron nguyên tử nào là của lưu huỳnh ở trạng thái kích thích ? A. Chọn phương án sai về tính chất vật lý của lưu huỳnh: A. 1. O2-. Tỉ khối của hỗn hợp khí thu được sau phản ứng so với hidro là: A. Br2 . Số mol FeS2 phản ứng để thu được 64 g khí SO2 (4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2) là A. 4 g MgO và 2. B. S là chất rắn không tan trong nướC. 0. Chọn phương án sai: A. FeS2. 75%. khối lượng các chất thu được sau phản ứng là: A. 2 g MgO và 3.48 lít B. Giá trị của m là A. B.6 lít SO2 C. Thể tích không khí cần để oxi hoá hoàn toàn 20 lít khí NO thành NO2 là (các thể khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ. S D. khối lượng nước thu được A. F2 . Khi tác dụng với phi kim. Đốt 13 gam bột một kim loại hoá trị II trong ôxi dư đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X có khối lượng 16. Ca TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT LƯU HUỲNH Câu 1.1s2 2s2 2p4 D.8 g oxi và 0.1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 B. Kim loại đó là: A. 2 : 1 Câu 3.5 Câu 41.6 g Mg D. Đốt 4. 50%. Cho hỗn hợp khí gồm 0.6 l oxi (đktc).7 gam. Cl2 . 3.4 B.24 lít O2 D. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2 D. Khi tác dụng với kim loại. Câu 42. vừa có tính khử ? A. D. 50%.7 gam chất rắn màu tím đen.6 g oxi. 7. 4 g Mg C. 1 : 3 C. Câu 9. 8 g MgO B. Cu C.5 gam KClO3 theo phản ứng : 2KClO3 2KCl + 3O2. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 B. D. S là chất dẫn điện. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 Câu 7. 2. B. Fe B. 8. 30 lít B. Thể tích mỗi khí thu được sau phản ứng (đktc) là: A.6 g B.96 lít Câu 34.9 g Câu 38.72 lít C. Na . 6. 3. 3s23p6 D. áp suất.2 g D. Câu 8. Câu 2. 8. Te. 2s22p4 C. B. 10 gam Câu 36. 0. B. C. 25%. 25%.24 lít D. 70 lít Câu 37. O3 . Trong phản ứng S + 2H2SO4 đn → 3SO2 + 2H2O .4 gam. S2-. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của lưu huỳnh là A. (NH4)2S2O8. Hạt vi mô nào sau đây có cấu hình electron giống Ar ( Z=18)? A. 1. 9. Khi đun nóng S tác dụng với các phi kim trừ N2 và I2. Zn D. O2 . Khi tác dụng với chất của oxi hóa. Cl2 . 19 B. Nung 316 gam KMnO4 một thời gian thấy còn lại 300 gam chất rắn. mùi khét.36 lít SO2 B. dẫn nhiệt tốt. S B. 29. Br2 C. tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hoá là A. 40%.8 g lưu huỳnh trong 5. S là chất khử. 4. Dẫn 2. C. S .2gam (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). A.8 g hyđro tác dụng với nhau.4 g Mg Câu 39. 1. S. Thể tích khí ôxi thu được (đktc) là: A.5 D. 60 lít C.2 C. 2. C.36 lít SO2 và 2. oxi chiếm 20% không khí). Đốt 4. Cấu hình electron nguyên tử nào là của lưu huỳnh ở trạng thái kích thích để nguyên tử lưu huỳnh có thể tạo ra 6 e độc thân? A. Đốt 4. 2s22p6 Câu 5. B.4 g C. S là chất khử.8 Câu 33. S là chất có nhiệt độ nóng chảy thấp. Vậy phần trăm KMnO4 đã bị nhiệt phân là A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d1 C. C.8 g lưu huỳnh trong 5. S là chất rắn màu vàng. 30%. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d1 C. Câu 35. không xác định. 0. NaHSO4. 5.BÀI TẬP THEO PHẢN ỨNG Câu 32. D.24 lit O2 Câu 40. 0. Ca Câu 4. 3 : 1 D. Như vậy % thể tích của O3 trong X là A. 3s23p4 B. D. Số oxi hoá của S trong các hợp chất sau: Cu2S. Dãy dơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá. D. S là chất ôxi hoá.6 D.24 lit (đkc) hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 đi qua dung dịch KI dư thấy có 12. D.

15% C. Chọn phương án sai: A. % khối lượng của Fe và Mg trong hỗn hợp đó là: A. 2.A. 4. 2. 4. 1. Đun nóng một hỗn hợp gồm 0. Các khí thu được là và có thể tích là. Muối thu được có khối lượng là: ( Zn = 65.8 gam bột Fe và 0. A.4g B.15% C.4l Câu 20. LƯU HUỲNH PHẢN ỨNG VỚI KIM LOẠI – BÀI TOÁN CHẤT DƯ Câu 11. 11.1 mol bột lưu huỳnh và 0. 0.12l D. 1. B.55 g B. 2. H2. . Cl2 là chất khử B. 0. B.8 gam bột Fe và 0. 7. 200 gam D. Câu nào diễn tả đúng tính chất của các chất tham gia phản ứng? A. Ở trạng thái kích thích cao nhất. S = 32) A.4g và Fe.12l và H2S. 13. 0. +6. -4.12l C. FeS2. Bao nhiêu gam SO2 được tạo thành khi đốt một hỗn hợp 128 g lưu huỳnh và 100 g oxi? A. Phân tử H2S có liên kết cộng hoá trị.94g ZnS và 5. Khẳng định nào sau đây đúng: A.6g S đến phản ứng hoàn toàn rồi cho hỗn hợp thu được phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch HCl. H2. C. H2S là chất khử. 1. 2.85% và 46. H2O là chất khử D. +7. 0. 72% và 28% HIĐRO SUNFUA TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT H2S Câu 1.76g Zn dư D. 1. +6. +6. C. +4. H2S là chất oxi hoá.6g S đến phản ứng hoàn toàn. 3g Câu 16.2% D. +4.12l Câu 18. Cl2 là chất oxi hóa C. % khối lượng của Fe và Al trong hỗn hợp đó là: A.12l B. H2. 0.15 mol bột kẽm trong môi trường kín không có không khí. 1. 0. -2. 52.8g S thu được 23.8% và 36. 53. Xảy ra phản ứng oxi hoá khử C. +4. -1. 0.5 M B. 53.5M D. 3.7 g C.24l và H2S. Tính CM của dung dịch HCl ban đầu? A.9 g D. +6.4 M C.2g Fe. CuS không tan trong axít H2SO4 D. +7. Cho phản ứng hoá học: H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8 HCl.8 g . 6.2 g . -2.8% và 36. 3. Khối lượng các khí và nồng độ mol/l của dung dịch HCl cần dùng là: A. 1. 4.76g S dư C.9 g . các chất thu được sau phản ứng là: A.6g Fe và 1. -1. 228 gam Câu 15. 26g Zn với một lượng dư lưu huỳnh thu lấy sản phẩm rồi cho tan vào dung dịch HCl dư. FeS.24% B.6g S đến phản ứng hoàn toàn rồi cho hỗn hợp sau phản ứng vào 500 ml dung dịch HCl thu V lit khí (đktc) và dung dịch A. 14. -4. 3g và Fe. -1. Hãy xác định thành phần định tính và định lượng của hỗn hợp sau phản ứng trên? A. 63.2g C. Lấy sản phẩm thu được cho vào 20ml dung dịch HCl vừa đủ thu được một hỗn hợp khí bay ra (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%).94g ZnS Câu 14.09% và 49. 114 gam C. 1.96l D.4g B. 4.2g D. Đun nóng hỗn hợp gồm 5. Axít H2SO4 yếu hơn axít H2S B. +7. Sục 1 dòng khí H2S vào dung dịch CuSO4 thấy xuất hiện kết tủa đen. Nung nóng một hỗn hợp gồm 6.8 gam bột S. 72% và 28% Câu 21.6. Đun nóng 1 hỗn hợp gồm 2.6g Fe và 1.2% D. Trong phân tử H2S nguyên tử S còn hai cặp electron tự do. 3g D.25 M C.25M Câu 19. FeS.25M Câu 17.2l B.94g ZnS và 5. Đun nóng hỗn hợp gồm 5.3g Zn trong bình kín đến phản ứng hoàn toàn.6g Câu 13. 4.3M D. +6. FeS2.76% và 47. -2. 50. khối lượng muối thu được sau phản ứng là A. 1. D. 0.8 g muối. 8.5 M B. H2S.4g hỗn hợp gồm Fe và Mg tác dụng vừa đủ với 9. 63. D. Cho 10.6g S. 1. Cl2 là chất oxi hoá.8g C. Đun nóng hỗn hợp gồm 5. 9.7g ZnS B.85% và 46. Câu 10. 0.4g S và 1. Thể tích khí thu được (đktc) là A.6g Fe và 1. 0.5 g B Câu 12. 100 gam B. +4.9 g . H2S không tan Câu 2.44l C.8 gam bột S. 22. Nung 11. Cho hỗn hợp gồm Fe và Al tác dụng vừa đủ với 12. Đun nóng 1 hỗn hợp gồm 2. H2O là chất oxi hoá Câu 3.91% B. Cl2 là chất khử. B. 1. 7. nguyên tử lưu huỳnh có thể có tối đa bao nhiêu electron độc thân? A.

2g Fe. C.8 g C. 13. 9.72 g D. Nung nóng 17.48 l D. B.8% C. Câu 5. 67. NaOH + Na2S + H2O→H2S Câu 10. số ôxi hoá (-2). Tính % khối lượng H2S trong hỗn hợp A? A. Dung dịch KOH. Dung dịch HCl.4 g B. 4. 17. 44 g C. Loại bỏ H2S ra khỏi hỗn hợp khí với H2 bằng cách cho hỗn hợp khí lội qua dung dịch.7g hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột S dư (hiệu suất phản ứng là 100%). D. Vẫn trong suốt không màu D. H2S + 4Cl2 + 4 H2O D. 88 g D. số ôxi hoá (+2).752 l khí (đktc). 66 g Câu 17. Khối lượng FeS đã phản ứng là: A. 25. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS hoà tan vào dung dịch HCl dư thu được 6. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử C.24 g B. Trong phân tử H2S thì S có hoá trị 2. H2 H2S→+ S B. 63. 96g Câu 18. 15 % . 74. B. 48g B. Nung 11.6 g Câu 16. Fe trong hỗn hợp ban đầu là: A.9% D. Bị vẩn đục. 8 : 1 C. H2S > HCl > H2CO3 D. 75. 20 % B. Khối lượng mỗi kim loại Zn. màu vàng. Tính oxi hóa B. Giá trị của V là A. khối lượng kết tủa tạo thành là: A.C. H2S > H2CO3 > HCl Câu 6. 4. FeS + 2HCl FeCl2→ + H2S Câu 9. Dẫn hỗn hợp này qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu được 47.96 l C. Nung 11. 48. thấy thoát ra 10. Chọn khẳng định đúng: A. Cho m gam FeS vào dung dịch HCl dư. D. S. A. Câu 4. Cho FeS hoà tan vào dung dịch HCl dư khí sinh ra cho qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu được 23. 57.8% B. 26g Zn với một lượng dư lưu huỳnh thu lấy sản phẩm rồi cho tan vào dung dịch HCl dư. 8 : 2 B.→A. 6. A.1%.2g D.92 l Câu 15. Hidro sunfua là một chất ôxi hoá yếu. →Zn + H2SO4 đ. D.8g kết tủa đen.2%.→B. B. Cho phản ứng hoá học: H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8 HCl Tỉ lệ số nguyên tử bị khử : số nguyên tử bị khử là:A. Pb(NO3)2 D.9 g kết tủa đen.2g Fe. 8 : 3 D . 25 % C. Câu 11. 52. Trong phân tử H2S thì S có hoá trị 2. Na2S B. Hỗn hợp khí A gồm H2S và ôxi có dư.72%. 4 BÀI TẬP THEO PHẢN ỨNG Câu 14.2%. ZnS + 2H2SO4 → ZnSO4 + H2S C. Hidro sunfua là một chất khử mạnh. Tính m? A. 8 : 4 Câu 8. 42. Hoà tan hoàn toàn chất rắn thu được sau phản ứng vào dung dịch H2SO4 1M thấy có 6. Câu 20. 26g Zn với một lượng dư lưu huỳnh thu lấy sản phẩm rồi cho tan vào dung dịch HCl dư. Cả B và C Câu 13. Tính axít của các chất sau sắp xếp theo chiều giảm gần: A. HCl > H2S > H2CO3 B.6g C. Dung dịch NaCl. 30 % D. 60% . Đốt 5. 51.72 lít khí (đktc) bay ra. C. 36. C. O2 để nhận biết 2 khí đó người ta dùng thuốc thử là: A. thu được V l khí (đktc). 1 B.28% B. nóng ZnSO4 + H2S + H2O D. 2H2S + 3O2 H2SO4 + 8HCl→C. Dung dịch H2S là một axít mạnh. 47. Phương trình hóa học nào dưới đây không phải là phản ứng chứng minh dung dịch H2S có tính khử: 2H2O + 2S. Dung dịch H2S để lâu ngày trong không khí thường có hiện tượng. 8. 3 D . 40% Câu 19. 24. Từ bột Fe. % khối lượng Fe và FeS trong hỗn hợp ban đầu là: A. 2 C.6 lít A (đktc) thì sản phẩm khí làm mất màu vừa đủ 400g dung dịch Brôm 2%. Có 2 bình đựng khí H2S. Khí thu được cho vào dung dịch CuSO4 . Hidro sunfua là một chất ôxi hoá mạnh. HCl > H2CO3 > H2S C. Dẫn từng khí qua dung dịch Pb(NO3)2.14%. Kết quả khác. 32% .không có tính khử Câu 7. 68% D. Xuất hiện chất rắn màu đen Câu 12. A. 2H2S + O2 2H2O + 2SO2. Tính khử D. Dung dịch hidro sufua có tính chất hóa học đặc trưng là A. Không có tính oxi hóa . dung dịch HCl có thể có mấy cách để điều chế được H¬2S. KOH C.72 l hỗn hợp khí (đktc).44 l B.86% C. 8. Chuyển thành mầu nâu đỏ. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế H2S bằng phản ứng hóa học nào dưới đây: A.

42.96 lit C. 150ml B. Vừa là chất khử. 2 và 1 D. 1. NaHS C. Chất khử D. H2S + SO2 → 3S + H2O D. Trong các phản ứng sau.6 g H2S là A. 500 ml C. 20 % B.5 M B.28 g D. Thể tích NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ 13. Magiê bị oxi hoá thành magiê oxit. 2HNO3 + SO2 → H2SO4 + NO2 C. 8. Na2S B. vừa là chất tạo môi trường Câu 2. magiê bị khử thành magiê oxit. 2. Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 . 26. 7. Lưu huỳnh đioxit oxi hoá magiê thành magiê oxit B. lưu huỳnh đioxit bị khử thành lưu huỳnh D. Khối lượng muối tạo thành là? A.064 lit B. Câu nào sau đây không đúng? A. Magiê cháy trong khí lưu huỳnh đioxit. lượng khí sinh ra hấp thụ hết vào 450ml dung dịch KOH 0. 125 ml D. vai trò của SO2 là: A. Chất nào dưới đây góp phần nhiều nhất vào sự tạo thành mưa axit? A. 17. lượng khí sinh ra hấp thụ hết vào 900ml dung dịch KOH 0. SO3 vừa có tính chất oxi hoá vừa có tính khử C. 250 ml B. H2S thể hiện tính khử.48 l hỗn hợp X (đkc) cho trên là: A. Cho m gam FeS vào dung dịch HCl dư. Phản ứng nào không thể xảy ra? . 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O B. SO2 vừa có tính chất oxi hoá vừa có tính khử B.6 lit khí H2S (đktc) là: A. vừa thể hiện tính khử? A. SO2 Câu 5. Trong phản ứng này. 100 ml Câu 24. 44 g C. Thể tích dung dịch KOH 1M tối thiểu để hấp thụ hết 4. Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5. 66 g LƯU HUỲNH ĐIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT SO2.8M . 100 hay 200 ml C. 15 % C.5 M Câu 25.4 g Câu 28. CFC Câu 4.24 lit khí SO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 1. Hỗn hợp (X) gồm 2 khí H2S và CO2 có tỉ khối hơi so với Hiđro là 19. sản phẩm là magiê oxit và lưu huỳnh. Chất oxi hoá B. Na2SO3 D. 175 ml Câu 22. 200 ml C.5M . Đốt cháy 1. CO2 D.8 g H2S hấp thụ vào 100ml dung dịch NaOH 4M.26g muối. SO3 B. Câu nào diễn tả không đúng bản chất của phản ứng? A.8M thu được hai muối có nồng độ bằng nhau. 25 % D.H2S PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Câu 21. 8 lit D. Hợp chất nào sau đây vừa thể hiện tính oxi hoá. 100 ml Câu 26. 2M C. Hệ số của chất oxi hoá và chất khử trong phản ứng sau khi cân bằng là: SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4 A. 1 và 2 B. Cho 21. Cả B và C Câu 3. SO3 Câu 1. Hấp thụ V lít khí H2S vào 450ml dung dịch NaOH 1. 21. 88 g D. Tính V (đktc) để thu được hai muối có nồng độ bằng nhau? A. 21. vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử C. 1 M D. 50 ml B. 1 và 1 C.5. Fe2O3 C. Tìm CM của chất trong dung dịch sau phản ứng? A.12 g FeS vào dung dịch HCl dư. lưu huỳnh đioxit bị oxi hoá thành lưu huỳnh Câu 8. SO3 có thể tan trong H2SO4 đặc tạo ra oleum Câu 6. Muối thu được gồm: A. phản ứng nào SO2 đóng vai trò là chất oxi hoá: A. cacbon đioxit B.2M. 10 % Câu 27. Cho 6.24 g B. Ozon D. 200 ml D. NaHSO3 và Na2SO3 Câu 23. Tính % số mol của H2S trong hỗn hợp ban đầu? A. Hấp thụ hoàn toàn 2.5 g C. 8. Tính m? A. không thể hiện tính oxi hoá D. 300 ml D.5 lit hỗn hợp khí gồm H2S và ôxi dư (đktc) rồi cho toàn bộ sản phẩm vào dung dịch NaOH dư thu 1. lưu huỳnh đioxit C.84 g B.84 lit Câu 29. Magiê khử lưu huỳnh đioxit thành lưu huỳnh C. 2 và 2 Câu 7.

Cho các chất khí: SO2. C. C.A. SO2 + dung dịch nước clo. Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O Câu 12. 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O D. SO2 làm phenolphtalein hóa hồng. H2O. Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2 D. Phản úng(2): SO2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử D. S + O2 → SO2 C. H2O. 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2↑ B. H2O. Khí sunfurơ là chất có: A. NaHSO3. Tính khử mạnh B. C. tính oxihóa yếu BÀI TẬP TÍNH THEO PHẢN ỨNG . SO2 vừa có tính chất oxi hoá vừa có tính chất khử . C. Br2 là chất oxi hoá B. SO2 làm mất màu dung dịch nước brom. Để loại bỏ SO2 ra khỏi CO2 có thể: A. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong. S + O2 → SO2 C. B. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước Br2 dư. Chọn câu không đúng trong các câu sau: A. Câu 22. NaHSO3. SO2 + dung dịch H2S D. D. SO2 + NaOH CaSO3◊D. NaOH. Câu 18. Dung dịch NaOH C. Sục từ từ 2. SO2 + CaO Câu 19. C. Phản ứng nào sau đây được dung để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm A. SO2 làm mầt màu cánh hoa hồng. 2Fe + 6H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Câu 14. SO2 + dung dịch NaOH. D. Dung dịch Ca(OH)2 Câu 16. H2O. Câu 17. SO2 + Ba(OH)2 3S + 2H2O◊D. Dung dịch brom trong nước. D. H2S là chất khử C. SO2 + 2Br2 + 2H2O NaHSO3◊C. Dùng chất nào sau đây để nhận biết 2 chất khí? A. Tính ôxi hoá mạnh. B. phản ứng nào thường dùng để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm? A. Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra? A. SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2) Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên ? A.24 lit SO2 (đkc) vào 100 ml dung dịch NaOH 3M. dung dịch Ca(OH)2 B. Cho hỗn hợp qua dung dịch NaOH Câu 21. SO2 + 2Cl2 + 2H2O BaSO3 + H2O◊C. SO2 làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ. phản ứng (2): H2S là chất khử Câu 13. Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia vào các phản ứng hoá học sau: SO2 + Br2 + H2O → 2HBr + H2SO4 (1) . Nhận xét nào sau đây là sai về tính chất của SO2: A. SO2 + dung dịch NaOH B. B.Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Na2CO3 đủ. Trong các phản ứng sau. Phản ứng (1): SO2 là chất khử. SO2 + H2S Câu 20. Phản ứng (1): Br2 là chất oxi hoá. SO2 + dung dịch H2S. S có cặp electron chưa liên kết Câu 15. S có mức oxi hoá thấp nhất D. màu vàng D. Phản ứng nào thể hiện tính oxi hoá của SO2? H2SO3◊A. bởi vì trong phân tử: A. Vừa có tính ôxi hoá. Na2SO3. SO2 + H2O H2SO4 + 2HBr◊B. Chỉ dung 1 thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt SO2 và CO2? A. SO2 + H2O H2SO4 + 2HCl◊B. Quì tím Câu 10. Na2SO3. SO2 + dung dịch nước clo C. SO2 làm mất màu nước brom C. Các chất có trong dung dịch sau phản ứng là: A. CO2. B. SO2 là chất khí. dung dịch NaOH C. D. SO2 + dung dịch BaCl2 Câu 9. SO2 làm mất màu cánh hoa hồng Câu 11. dung dịch KMnO4 D. S có mức oxi hoá trung gian B. Phản ứng nào thể hiện tính khử của SO2? H2SO3◊A. Dung dịch Ba(OH)2 D. vừa có tính khử D. Phản ứng (2): SO2 là chất oxi hoá. B. 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 B. Na2SO3. SO2 làm đỏ quỳ ẩm B. S có mức oxi hoá cao nhất C. SO2 + dung dịch BaCl2.

C. 150ml B. 200 ml C.5M. SO3 . 45. sau phản ứng thu được 11. 100 ml Câu 32. 0. Khi hoà tan H¬2SO4 đặc vào nước chỉ được rót từ từ nước vào axit. 100 ml Câu 30. Giấy có màu vàng của S. B. Cho nước Brôm vào dung dịch cho đến khi xuất hiện màu nước Brôm.48 l hỗn hợp X (đkc) cho trên là: A. SO2 và CO2 D. Khối lượng kết tủa thu được là: A. Fe. V có giá trị là: A. 0.7 gam D.6 g B. Al. 20. SO3 . H2O B. NaHSO3 C. 100 hay 200 ml C. Đốt 8.97% B. Hấp thụ hoàn toàn 2. 150ml B. Al.8 gam FeS và 12 gam FeS2. Zn. Na2SO3 D. 41. 150ml B. Zn. 50. 100 ml Câu 28. 1. 250 ml B. 16.224 l C. 50 ml B.8 g D. H2SO4 đặc Câu 2. D. 125 ml D. D. Thể tích dung dịch KOH 1M tối thiểu để hấp thụ hết 4.96 l khí H2S (đktc) trong lượng dư oxi. Tính C% của chất có trong dung dịch sau phản ứng trên? A. B. 59. 500 ml C. Tính V ml? A. rồi hoà tan sản phẩm khí sinh ra vào 200ml dung dịch NaOH 2M khối lượng muối thu được là: A. SO3 . 200 ml C. 200ml C. 2M C. 25. H2SO4 loãng D. SO2 .6 lit khí SO2 (đkc) là: A.4 g C. Đốt cháy 8. Hấp thụ hoàn toàn 6. 1 M D. Giấy chỉ bị ướt. Giấy không bị thấm ướt D. Giấy có màu đen của cacbon Câu 3. 0. 3.5M . 42. 275ml Câu 34. Mg. Al.448 l SO2 TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM Câu 24. Chọn phương án sai: A. 200 ml C. Khi hoà tan H¬2SO4 đặc vào nước sẽ toả nhiều nhiệt. khí thu được cho phản ứng vừa đủ với Vml dung dịch NaOH 1M được một muối trung tính duy nhất. H2SO4 đặc C.28).Câu 23. 200 ml D. Câu 4. Tìm CM của chất trong dung dịch sau phản ứng? A.97% AXIT SUNFURIC TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT H2SO4 Câu 1. H2S B.8 g SO2 hấp thụ vào 100ml dung dịch 4M.112 l B. 0. không thay đổi màu C. H¬2SO4 đặc rất háo nước.96 lit H2S (đktc) rồi cho toàn bộ sản phẩm vào 50ml dung dịch NaOH 25% (d=1. Oleum là hỗn hợp gồm: A. sau đó cho thêm dung dịch BaCl2 cho đến dư lọc và làm khô kết tủa thì thu được 1. H2SO4 đặc nguội không thể tác dụng với nhóm kim loại nào sau đây? A. Hỗn hợp (X) gồm 2 khí H2S và CO2 có tỉ khối hơi so với Hiđro là 19. 10.336 l D. 300 ml D.7% C.5 M Câu 29. 250ml D.165gam chất rắn. Đốt cháy hoàn toàn 4.55 gam Câu 27.8 gam lưu huỳnh rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0. C.4g SO2 vào dung dịch NaOH 1M.6g SO2 là A. SO3 và CO2 C.5.8 gam FeS.24 lit khí SO2 (đkc) vào 100 ml dung dịch NaOH 1. Cho 12. 21. 175 ml Câu 25. Đốt cháy 8. Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5. . Khi hoà tan H¬2SO4 đặc vào nước chỉ được rót từ từ axit vào nước. 300 ml D. 32. 2. SO2. 150ml B. Thể tích NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ 25. Tính V ml? A. sản phẩm khí thu được là: A.5 M B. Muối thu được gồm: A. 300 ml D.85 gam B.725 gam C. Hoà tan V lít SO2 trong H2O. Cho FeCO3 tác dụng với H¬2SO4 đặc nóng. SO2 và CO Câu 5. Chọn hiện tượng đúng khi nhỏ vài giọt H2SO4 đặc lên tờ giấy trắng: A. khí thu được cho phản ứng vừa đủ với Vml dung dịch NaOH 2M được một muối trung tính duy nhất. 100 ml Câu 31. Na2SO4 B.2 g Câu 33. NaHSO3 và Na2SO3 Câu 26. B.54% D. Fe.5g muối thể tích dung dịch NaOH cần dùng là: A. Đốt cháy hoàn toàn 8.

H2SO4. 1.3g hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 2M dư thì thu được 6. 3SO3 D. Fe2(SO4)3. kim loại M là A. SO2. 61. Lấy 5.3g hỗn hợp gồm Na và kim loại kiềm cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 3.nSO3 vào nước. Fe. Ag Câu 18.1g B. H2SO4. Zn B. N2. C.3SO3 vào nước được dung dịch X. Kim loại R và khối lượng muối A thu được là: A. Lượng SO2 thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH dư thu được muối A.SO3. 14. H2SO4 loãng. Hoà tan hoàn toàn 13 gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 4.08g kim loại M trong H2SO4 đặc nóng. Số ml dung dịch NaOH 0. D. B. H2. H2SO4. Fe C. Các chất thu được sau pư là: A.2g D. 160 ml.2g Câu 20. Cho m gam hỗn hợp Na2CO3 và Na2SO3 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 2M dư thì thu được 2. SO2. N2. C.1n mol e. Câu 7. H2S. 13g B. B.4SO3. Phản ứng nào sau đây là sai? A.8g kim loại R trong H2SO4 đặc nóng thu được 1. 5SO3 C. Zn. Ag.4M để trung hoà dung dịch X bằng A. Sau khi hoà tan 8. không xác định. Fe2(SO4)3. O2. 100 ml. lượng khí thoát ra được hấp thụ hoàn toàn bởi 45ml dung dịch NaOH 0. 11.1g C. 41. 11. SO2 D.24l hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối với hiđro là 27. SO2. 120 ml. NH3. C. Fe C. SO2 C. D. Fe dư. Có thể dùng H2SO4 đặc để làm khan (làm khô) tất cả các khí trong dãy nào sau đây? A.608g muối. 40.2 gam kết tủa. H2SO4 đặc D. Cu D. D. Cu D. 0. CO2. Hoà tan 0. 6. O2.2M thấy tạo ra 0. Fe.1g Câu 21. SO2.8 g kim loại R trong H2SO4 đặc nóng thu được 1. N2. C. Fe2O3 + 4H2SO4 đặc -> Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O C. SO2 Câu 10. C. Kim loại R là: A.11g D. Câu 8. 200 ml. FeSO4. H2O.36l .48 lit khí (đkc). CO2 C. 0. sau đó cho tác dụng với lượng dư BaCl2 thấy có 93. Hoà tan hoàn toàn 1. H2O2. CO2. FeO + H2SO4 loãng -> FeSO4 + H2O D. H2O B. D.2g C. Mg. H2SO4.45g ôlêum A vào nước được dung dịch B. B. Số mol electron mà R đã cho là A. Hoà tan hoàn toàn một miếng kim loại R bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được muối sunfat của R và 2. D. Cho Axit H2SO4 đặc nóng tác dụng với Fe dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là: A. Công thức của B là: A.72l khí (đktc). H2O.4 mol e. CO2. H2. 2FeO + 4H2SO4 đặc -> Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O B. Hoà tan 33.8g HỖN HỢP KIM LOẠI PHẢN ỨNG VỚI AXIT Câu 19. Câu 16. Fe dư B. để trung hoà dung dịch B cần 200ml dung dịch NaOH 1M. O2. Fe2(SO4)3. C. 9. Cho H2SO4 đặc dư tác dụng với một lượng nhỏ đường saccarozo thu được sản phẩm là: A. Giá trị của m là: A.Câu 6. Zn.3SO3. Hoà tan hoàn toàn 4.68 lít SO2 (đktc).16g B. N2.45g D. CO2. B. A. Cu. H2SO4. H2O D. 10.6g C. C. NH3. Fe2O3 + 3H2SO4 loãng -> Fe2(SO4)3 + 3H2O Câu 9. C. Công thức đúng của oleum là A. H2SO4. Cho 11. H2O OLEUM Câu 11. 0.24 lit SO2 (đkc). 10SO3 B. Zn B. Ag Câu 17. B. Hoà tan hoàn toàn 4. Trong sản xuất H2SO4 trong công nghiệp người ta cho khí SO3 hấp thụ vào A. Câu 13. 2SO3. Câu 15.68 lít SO2 (đktc). H2O. H2SO4. 41. H2SO4. 2SO3 Câu 12. FeSO4.2 mol e. Al.01 mol oleum H2SO4. KIM LOẠI PHẢN ỨNG VỚI AXIT Câu 14. B.8 gam oleum H2SO4. H2S. Kim loại M là.

2.88l H2 (đktc). 46. CuO C.00 lit nước hoà tan 350 lit khí hiđro bromua (đkc) thì nồng độ phần trăm của dung dịch axit bromhiđric thu được là: A. Sau phản ứng thu được 8. 0. Số mol H2SO4 cần dung để pha chế 5 lít dung dịch H2SO4 2M là: A.2% C. 24. Cho 16g hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch H2SO4 loãng dư. 60 C. 3.48l khí (đktc) phần không tan cho vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì giải phóng ra 2. 5. 23. Trộn 3. 1. 56 lit. Cho 200ml dung dịch chứa đồng thời HCl 1M và H2SO4 0. C. Trộn 100ml dung dịch H¬2SO4 20% (d = 1. 89.2 gam D. Pb C. 100ml B.25M C. 10 mol D.40M B. 3. Rb và 1. Thể tích dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M và Ba(OH)2 2M. 90ml C. 80 PHA LOÃNG DUNG DỊCH Câu 25. Hoà tan hoàn toàn 13. Pha loãng 25ml acid này vào nước . Acid sunfuric thương mại có khối lượng riêng 1. 51% D. Trộn 2 thể tích dung dịch H2SO4 0.96l khí (đktc). C. 46. 112 lit. 50 B.2%. 23. CaO D.6 lit. Cu D. 114. 20 mol Câu 26.15M Câu 27. MgO B.5M được dung dịch H2SO4 có nồng độ mol là: A.14) với 400g dung dịch BaCl2 5. 184 lit. 0. Công thức của oxit đó là: A. Ag Câu 24. 23. % về khối lượng của Fe trong hỗn hợp là A.33M C. 57% C.7 lit. FeO Câu 36. Cho hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 100ml .6g và H2SO4 dư D.80M Câu 31. Cần hoà tan bao nhiêu lit SO3 (đkc) vào 600 gam H2O để thu được dung dịch H2SO4 49%? A.6g và BaCl2 dư C. 5.2%.8 gam Câu 28. được 500ml dung dịch.8g hỗn hợp gồm Mg và một kim loại hoá trị II bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 26.78% D. Nồng độ mol của dung dịch HCl sau khi trộn là: A. 0. 120 lit. Dung dịch này có nồng độ A. 46. K và 21. B.3g và H2SO4 dư B. Nếu 1. Cần bao nhiêu gam NaCl vào 500 gam dung dịch NaCl 8% để có dung dịch NaCl 12%? A.khí (đktc). 67. Zn.2M với 3 thể tích dung dịch H2SO4 0. Hoà tan 1 ôxit của kim loại hoá trị II trong một lượng vừa đủ dung dịch 20% thì được dung dịch muối có nồng độ 22. 1.14) với 400g dung dịch BaCl2 5. D.0 mol C.2% Câu 22.3g và H2SO4 dư B. 20 mol Câu 32.6g và H2SO4 dư D.5M. Số mol H2SO4 cần dùng để pha chế 5 lit dung dịch H2SO4 2M là: A. Từ 120 kg FeS2 có thể điều chế được tối đa bao nhiêu lit dung dịch H2SO4 98% (d = 1.7 gam B. 23. B. 25. 55. 65.24l khí (đktc). 30% Câu 29.2% C. 80ml Câu 38. 70 D. 0. 2. Cần lấy để trung hoà vừa đủ dung dịch axit đã cho là: A. H2SO4 LOÃNG Câu 33. A.5 lit. Khối lượng chất kết tủa và các chất trong dung dịch thu được là: A.72% Câu 23.42g muốn sunfat của kim loại hoá trị 3 với 8g Fe2(SO4). 0. 0. 108.0 gam C.047 g/ml) với 250 ml dung dịch HCl 2M. 10 mol D. Be.86% B. 120ml D.5 mol B.94M D. 2.05% B.38M D. Mg B. Sau phản ứng thu được 4. Câu 34. Khối lượng chất kết tủa và các chất trong dung dịch thu được là: A. 49.6g hỗn hợp gồm Fe và kim loại R vào dung dịch H2SO4 loãng dư.6%. 20.3g và BaCl2 dư Câu 37.84 g/ml và nồng độ 96%. Trộn lẫn 150 ml dung dịch HCl 10% (d=1. 15.72 M B. Trộn 100ml dung dịch H¬2SO4 20% (d = 1. Cho 17.10M Câu 30.3% B. D.0 mol C.3g và BaCl2 dư Câu 35.625% D. 22.5 mol B.84 gam/ml) A. Li và 13. 46.6g và BaCl2 dư C.90M C. Ca. 168 lit. Cs và 61. Fe. Kim loại hoá trị II và % khối lượng của nó trong hỗn hợp là: A.66M D. 0. Kim loại kiềm và % khối lượng của nó trong hỗn hợp là: A.45M B.

Cho 0. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.5g dung dịch Ba(OH)2 20% vào 200g dung dịch H2SO4 lọc bỏ kết tủa. 0. 51% B. D. Lấy 1/10 dung dịch A cho tác dụng với BaCl2 dư thu được 2.72 gam Fe vào dung dịch chứa 0. 50% và 50%.05 mol Fe2(SO4)3 và 0. Công thức của hợp chất sắt đó là A. 1M. 0.12 mol FeSO4. 0.24 lit hỗn hợp khí ở điều kiện chuẩn. Cho 200ml dung dịch hỗn hợp 2 axít HCl và H2SO4 tác dụng với 1 lượng bột Fe dư thấy thoát ra 4.02 mol Fe dư. FeS2. 1M. 0. 0. 0. B. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 9. B. Nồng độ mol/l của dung dịch BaCl2 và tên kim loại là: A. .03 mol Fe2(SO4)3 và 0.65M.5M và 11. Nồng độ mol/l của HCl và H2SO4.3 mol H2SO4 đặc. D.33g kết tủa.5M. 1M. 40% và 60%.2g C. Bài 2. 0. 45% và 55%. 35% và 65%. Al C. thu được (cho Fe = 56) A.9M.5M và 5. H2SO4 ĐẶC Bài 1. khối lượng Fe đã tham gia phản ứng là: A.54M. C. FeCO3.2g Câu 40.112 lít(ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). 0. Cho 427.25M và 11. thoát ra 0. 40% C. 0.28) nồng độ % của H2SO4 trong dung dịch đầu là: A.97g kết tủa trắng.06 mol FeSO4. FeO D.02 mol Fe2(SO4)3 và 0. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất).01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư). Để trung hoà nước lọc người ta phải dùng 125ml dung dịch NaOH 25% (d = 1. B.6g B. Cho 6. Al D.dung dịch BaCl2 tạo thành 20. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu được 2.48l khí (đktc) và dung dịch A. 0. 49% D. C.2g D.5M và 11. Thành phần % theo số mol của hỗn hợp Fe và FeS ban đầu lần lượt là: A. Cr Câu 39.4M. C.08 mol FeSO4. 0. FeS. 0. Cr B. 53% Câu 41. 0.

Nếu tiếp tục thêm 24g Mg thì thấy thoát ra lít hỗn hợp khí và .333M vào dung dịch sau phản ứng thì lại thoát ra thêm lít khí NO nữa. a/ Viết các phương trình phản ứng và tính . Chất rắn còn lại trong ống được cho vào 500ml dung dịch 0. . 14.32M thấy thoát ra lít khí NO. lọc dung dịch cuối cùng thu được chất rắn X. Nếu thêm 760ml dung dịch HCl 1.AXIT NITRIC (HNO3) -----------------------------1) Cho từ từ khí CO qua ống chứa 6. b/ Tính thành phần X (giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn? 2) Cho m gam hỗn hợp cùng số mol của và tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch HNO3 khi đun nóng được dung dịch A.4 g CuO đun nóng. Tính m và nồng độ mol/lit của dung dịch đã dùng. .1M thấy tách ra 1g kết tủa trắng.336 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm và NO có tỉ khối so với hidro là 19. . Khí ra khỏi ống được hấp thụ hoàn toàn bằng 150ml dung dịch nước vôi trong nồng độ 0. đun sôi phần nước lọc lại thấy có vẩn đục.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->