ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH NĂM 2010-2011

Câu 1: Đối với mỗi dây dẫn, thương số U/I giữa HĐT U đặt vào hai đầu dây dẫn và CĐDĐ I chạy qua dây dẫn đó có trị số: A. tỉ lệ thuận với HĐT U. B. tỉ lệ nghịch với CĐDĐ I. C. không đổi. D. tăng khi HĐT U tăng. Câu 2: Chiều của đường sức từ của một ống dây mang dòng điện: A. phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong ống dây. B. Xác định bởi qui tắc bàn tay trái. C. Xác định bởi qui tắc nắm tay phải. C. Cả A và C đều đúng. Câu 3: Trong các dụng cụ và thiết bị điện sau đây, thiết bị nào chủ yếu biến điện năng thành hóa năng? A. Bể mạ kim loại bằng điện. B. Bàn là điện. C. Quạt điện. D. Acquy đang cung cấp điện. Câu 4: Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi I và r là góc tới và góc khúc xạ. Điều nào sau đây là sai? A. i>r. B. Khi i tăng thì r cũng tăng. C. Khi i tăng thì r giảm. D. Khi i=00 thì r=00. Câu 5: Trong nam châm điện nếu thay lõi sắt non bằng lõi niken thì: A. Từ trường yếu hơn ống dây không có lõi. B. Từ trường mạnh hơn ống dây không có lõi. C. Từ trường vẫn rất mạnh như ống dây có lõi sắt non. D. Cả A và B đều đúng. Câu 6: Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 4mm2, dây thứ hai có tiết diện 10mm2. So sánh điện trở R1 và R2 của hai dây này bằng cách chọn đáp án đúng nhất: A. R2>2,5R1. B. R2<2,5R1. C. R2=2,5R1. D. R2=4R1. Câu 7: Một miếng kim loại là nam châm nếu: A. Nó hút tất cả các kim loại. B. Nó đẩy các kim loại. C. Nó hút nam châm. D. Nó đẩy nam châm. Câu 8: Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ. Ta thấy nam châm bị đẩy ra xa cuộn dây. Kết luận đúng là: A. B bắc C nam. B. Cả B và C đều là cực Bắc. C. B nam C bắc. D. Cả B và C đều là cực nam. Câu 9: Một người cậc thị có khoảng nhìn từ 20cm đến 120cm, người đó đả sửa tậ cận thì bằng cách đeo thấu kính phân kỳ thích hợp. Hỏi ảnh của vật ở xa vô cùng khi nhìn qua kính thì cách mắt bao nhiêu? A. 1,2m. B. 20cm. C. vô cùng. D. 0cm. Câu 10: Người ta dùng bếp điện có hiệu suất 90%để đun sôi 2l nước từ nhiệt độ 250C.Để đun sôi lượng nướcđó trong 20’ thì phải dùng bếp điện có công suất? (biết nhiệt dung riang6 của nước là 4200J/Kg.K) A. 583W. B. 853W. C. 58,3W. D. 85,3W. Câu 11: Một động cơ điện hoạt động bởi một HĐT 220V và có CĐDD 8A. Động cơ điện này có thể nâng cao một vật có khối lượng 900kg lên 30m trong 4’. Hiệu suất của động cơ điện là: A. 70%. B. 64%. C. 75%. D.55%. Câu 12: Troong động cơ điện một chiều: A. Nam châm điện để tạo ra từ trường. B. Khung dây dẫn có dòng điện chạy qua. C. Nam châm tác dụng lực từ lên khung dây làm khung dây quay. D. Cả A,B,C đều đúng. Câu 13: Chọn cuâ trả lời sai: A. Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt. B. Chiều dài của dây dẫn càng ngắn thì dây dẫn điện càng tốt. C. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ thì dây đó dẫn điện càng tốt. D. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ dây đó dẫn điện càng kém. Câu 14: Hiệu điện thế áp vào hai đầu các điện trở R1, R2 bằng nhau. Cường độ dòng điện qua R1 lớn gấp 4 lần qua R2: A. R2=4R1 B. R2=2R1 C. R1=4R2. D. R1=2R2. Câu 15: Chiều của lực điện từ tác dụng lên thanh AB khi đặt trong từ trường của 1 nam châm chữ U và có dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB như hình 2 là: A. Thẳng đứng hướng lên.

U1=16V. Câu 26: Con người có thể nhận biết trực tiếp dạng năng lượng nào sau đây? A. B. B. Điện năng. A. R2=12Ω. HĐT giữa hai đầu đoạn mạch U=48V. Bóng đèn có dây tóc sáng. 400V. C. C. Người ấy cao 1. Dùng 40 dây mắc song song.4Ω thì phải dùng bao nhiêu dây dẫn như trên và nối chúng như thế nào? A. Ý kiến nào sau đây là đúng? A. C. Máy vi tính. Quang năng. Câu 27: Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài 4m. một giá trị khác. 80V. U3=24V. Ảnh luôn lớn hơn vật.A’B’=4. D. Nằm ngang. . Màu lục. D.10-8Ωm. Câu 22: Biết khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt một người là 50cm. Câu 20: Trong các thông tin sau đây. C. Tia khúc xạ và tia tới ở trong hai môi trường khác nhau. C. 2109. nhưng nó không quay. Thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm. C. Thẳng đứng hướng xuống. 800V.5m.4mm2. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia đường pháp tuyến so với tia tới. Màu đỏ. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 25cm. Biết điện trở suất của đồng là 1. Ảnh và vật luôn cùng chiều. Dùng 20 dây mắc song song. Màu trắng. Nằm ngang. D. C. C. Quấn cuộn dây có nhiều vòng. Câu 25: Trong các vật sau đây.Dùng 40 dây mắc nối tiếp.5cm. D.A’B’=3cm.B. Nếu nhìn 1 tờ giấy trắng qua cả 2 tấm lọc thì ta sẽ thấy tờ giấy có màu gì? A. Góc khúc xạ r và góc tới i tỉ lệ thuận với nhau. Dùng lõi đặc bằng thép. Cục than hồng trong bếp lò. D. Câu 21: Một người được chụp ảnh đứng cách máy ảnh 2m. vật nào có sử dụng pin quang điện? A. Câu 19: Muốn có một cuộn dây để làm nam châm điện mạnh với một dòng điện có cường độ cho trước. U1=16V.6kJ. D. tiết diện 0. 2190. phim cách vật kính 4cm. điều nào sau dây là cần thiết? Chọn câu trả lời đúng nhất.6kJ. D. Câu 16: Người ta cần truyền một công suất điện 200kW từ nguồn điện có HĐT 5000V trên đường dây có điện trở tổng cộng 20Ω. dòng điện chạy qua động cơ là 3A. Khung dây chịu tác dụng của lực điện từ. Hỏi để có điện trở R=3. U3=8V. D. B. vuông góc với thanh AB và hướng từ nam châm ra. Câu 17: Chọn phát biểu sai: A. Thấu hính hội tụ có tiêu cự 50cm. Câu 24: Có 1 tấm lọc A màu đỏ và tấm lọc B màu lục. A’B’=6cm.6kJ. A’B’=4cm. B. D. U2=16V. B. R3=4Ω. C. Câu 28: Cho mạch điện gồm 3 điện trở mắc nối tiếp với nhau. Quạt điện. C. Vật đặt trước thấu kính cho ảnh ảo. U3=16V. Độ giảm thế trên đường dây truyền tải là: A. Công có iach1 mà động cơ đã thực hiện được trong thời gian 1 giờ là: A. Đèn LED đang sáng. U1=24V. Câu 23: Trong số bốn nguồn sáng sau đây. Bàn là điện. C. . Thấu kính phân kì có tiêu cự 25cm. trong đó khung dây vừa quay đến vị trí mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ. D. Câu 18: Một động cơ làm việc ở HĐT 220V. HĐt ở hai đầu mỗi điện trở bằng bao nhiêu? A. Dùng lõi bằng nhiều lá thép mỏng ghép lại. Thấu kính nào trong bốn thấu kính dưới đây có thể dùng làm kính cận thị cho người ấy: A. C. Dùng 20 dây mắc nối tiếp. C. U1=8V. C. nguồn nào không phát ra ánh sáng trắng? A. D.7. Máy tính bỏ túi. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng bị đổi phương khi truyền qua mặt phân cách hai môi trường trong suốt. U2=24V. Câu 29: Hình 3 mô tả khung dây dẫn có dòng điện dặt trong từ trường. Ảnh nằm gần thấu kính hơn so với vật. D. U3=8V. B. B. Hóa năng. B. B. vuông góc với thanh AB và hướng vào nam châm. B. Hiệu suất của động cơ là 85%. 2019. Bóng đèn pin đang sáng. U2=8V. B. 40V. Khung dây không chịu tác dụng của lực điện từ. B. B. Hỏi ảnh của người ấy trên phim cao bao nhiêu? A. Màu đen. Biết R1=8Ω. thong itn nào không phù hợp với thấu kính phân kì: A. Cơ năng. B. D. U2=24V. D. Quấn cuộn dây có 1 vòng nhưng tiết diện của dây lớn.

Kim nam châm quay ngược lại. Khoảng cách từ vật AB dến thấu kính là : A. R4 có trị số bằng nhau đang mắc nối tiếp chuyển sang mắc song song thì Rtđ sẽ: A. . D. Câu 37: Khi dòng điện có cường độ 2A chạy qua 1 vật dẫn có điện trở 50Ω thì tỏa ra một nhiệt lượng là 180kJ. 22cm. Nhỏ hơn 40V.. C. Câu 31: Trong thí nghiệm ở hình 4. 1. 26. Câu 33: Chỉ ra câu sai. t=90 phút. 22. Một giá trị khác. Biến trở dùng để điều chỉnh HĐT trong mạch. C. Kim nam châm bị đẩy ra. B. Khi đeo 1 kính lão sát mắt có tiêu cự 55cm thì nhìn rõ vật gần nhất cách mắt: A. Khung dây chịu tác dụng của lực điện từ nhưng không dừng lại ngay do quán tính. tăng 4 lần. có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện? A. Biến trở dùng để điều chỉnh CĐDĐ trong mạch. D. B. C. giảm 16 lần. Câu 40: Một người già không đeo kính thì nhìn thấy rõ vật gần nhất cách mắt 50cm. tăng 9 lần. giảm 4 lần. D. C. B. Đèn 2 sáng hơn. tăng 8 lần. C. tăng 3 lần. D. Câu 34: Ánh sáng mặt trời chiếu vào cây cối có thể gây ra những tác dụng gì? A. nếu đường dây tải điện dài gấp 4 lần thì công saut61 hao phí vì tỏa nhiệt sẽ: A. R2. D. giảm 3 lần. Câu 39: Có 4 điện trở R1. B.C. Hai đèn sáng bình thường. t=15 phút. B. Đèn 1 sáng hơn. t= 18 phút. C. Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ. 50cm. Chỉ gây tác dụng nhiệt. D. Ảnh của cây nến trên màn có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo. Hỏi thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó nhận giá trị nào sau dây? A. Kim nam châm vẫn đứng yên. B. Nhỏ hơn 60V. B. Câu 38: Có hai bóng đèn Đ1(220V-120W) và đèn Đ2(220V-60W) được mắc nối tiếp vao HĐT 220V nhận xét đúng là: A.2cm. Ảnh của cây nến trên màn có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn cây nến. D. giảm 8 lần. R3. Câu 30: Sử dụng HĐT nào dưới đây khi làm thí nghiệm là an toàn đối với cơ thể con người? A. D. B.6cm. B. Biến trở dùng để điều chỉnh chiều dòng điện trong mạch. C. 9. Kim nam châm quay 1 góc 900. Câu 32: Để truyền đi cùng một công suất điện. Một giá trị khác. Biến trở dùng để điều chỉnh nhiệt độ của điện trở trong mạch. D. C. Hai đèn sáng như nhau. Nhỏ hơn 70V. Tác dụng nhiệt và tác dụng quang điện. Ta có thể thu được ảnh của cây nến trên màn ảnh. Câu 35: Dặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì có tiêu cự 16cm. D. C. B. Khung dây tiếp tục quay do tác dụng của lực điện từ lên khung.6cm. Ảnh A’B’ cách thấu kính 6cm. Nhỏ hơn 50V. Ảnh ảo của cây nến luôn luôn lớn hơn cây nến. B.6cm. Câu 36: Điều nào sau đây là đúng khi nói về biến trở? A. Tác dụng sinh học và tác dụng quang điện. C. Tác dụng nhiệt và tác dụng sinh học. D. 55cm. D. C. A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful