CÁC SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ MỄ-DU

Từ ngày đầu tiên Đức Mẹ hiện ra (24.6.1981) đến nay xếp theo thứ tự thời gian từ mới đến cũ.

2011
Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-2011 “Các con yêu dấu ! Chớ gì đây là thời gian các con dành để cầu nguyện và thinh lặng. Hãy để cho tinh thần và thân thể được nghỉ ngơi, chớ gì chúng được ở trong Tình Yêu Thiên Chúa. Hỡi các con bé nhỏ, hãy để Mẹ hướng dẫn các con, hãy mở tâm hồn các con đón Chúa Thánh Thần ngõ hầu mọi điều tốt lành ở trong các con có thể sinh hoa kết quả gấp trăm lần. Hãy bắt đầu và chấm dứt một ngày bằng lời cầu nguyện với trái tim. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-7-2011 “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con đi một bước khó khăn và đầy đau khổ để hiệp nhất với Con của Mẹ. Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn nhìn nhận là có tội và xưng thú hết tội lỗi để được thanh tẩy. Một trái tim nhơ uế không thể ở trong Con của Mẹ và ở với Con của Mẹ. Một trái tim nhơ uế không thể sinh hoa trái tình yêu và sự hiệp nhất. Một trái tim nhơ uế không thể làm điều ngay chính; nó không là gương mẫu về vẻ đẹp của Tình Yêu Thiên Chúa cho những người chung quanh và cho những người chưa hiểu được Tình Yêu ấy. Hỡi các con của Mẹ, các con đang tụ họp quanh Mẹ, lòng đầy nhiệt tình, ước vọng và mong đợi, còn Mẹ khẩn cầu Chúa Cha Nhân Lành, nhờ Chúa Thánh Thần, mang Con của Mẹ cùng Đức Tin, đặt vào trái tim đã được thanh tẩy của các con. Hỡi các con của Mẹ, hãy vâng lời Mẹ, hãy cùng khởi sự với Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2011 “Các con yêu dấu ! Hãy cùng Mẹ cảm tạ Đấng Tối Cao đã cho Mẹ hiện diện với các con. Trái Tim Mẹ vui mừng thấy tình yêu và niềm vui của các con khi sống các Sứ Điệp của Mẹ. Nhiều người trong các con đã đáp lại, nhưng Mẹ vẫn chờ đợi, và tìm kiếm tất cả những tâm hồn đã ngủ mê để thức tỉnh họ từ giấc ngủ của sự vô tín. Hỡi các con bé nhỏ, hãy đến gần Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ hơn nữa để Mẹ có thể dẫn dắt tất cả các con hướng về cõi đời đời. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-6-2011 “Các con yêu dấu ! Khi Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho những người chưa biết đến Tình Yêu Thiên Chúa, nếu các con nhìn vào trong tâm hồn mình, các con sẽ hiểu rằng Mẹ đang nói về nhiều người trong các con. Với tâm hồn rộng mở, các con hãy chân thành tự hỏi mình rằng các con có cần đến Thiên Chúa hằng sống không, hay các con muốn loại trừ Ngài và sống theo ý mình. Hãy nhìn quanh mình, hỡi các con của Mẹ, và xem thế giới này đang đi về đâu, cái thế giới nghĩ rằng có thể làm mọi sự mà không cần đến Thiên Chúa Cha, và nó đang lang thang trong bóng đêm đầy cám dỗ. Mẹ ban cho các con ánh sáng của Sự Thật và Thánh Thần. Theo kế

hoạch của Thiên Chúa, Mẹ ở với các con để giúp các con được Con của Mẹ, Thánh Giá và sự Phục Sinh của Người, vinh thắng trong tâm hồn các con. Là người mẹ, Mẹ mong muốn và cầu nguyện cho các con được hiệp nhất với Con của Mẹ và các công việc của Người. Mẹ đang ở đây; các con hãy quyết định đi. Mẹ cám ơn các con.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-2011 “Các con yêu dấu, lời cầu nguyện của Mẹ hôm nay dành cho tất cả các con - những ai tìm kiếm Ơn Hối Cải. Các con gõ cửa Trái Tim Mẹ, nhưng không có lòng trông cậy và cầu nguyện, vẫn ở trong tội lỗi, và không lãnh Bí Tích hòa giải với Thiên Chúa. Hãy lìa bỏ tội lỗi, và hỡi các con bé nhỏ, hãy quyết tâm chọn thánh thiện. Chỉ như thế Mẹ mới có thể giúp các con, nghe lời các con cầu xin và cầu bầu (cho các con) trước Đấng Tối Cao. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 20-5-2011 (với Ivan) “Các con yêu dấu, hôm nay hơn bao giờ hết Mẹ mong muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Hỡi các con yêu dấu, Satan muốn hủy hoại các gia đình ngày nay, vì thế, Mẹ muốn kêu gọi các con hãy phục hồi việc cầu nguyện chung trong gia đình. Hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện trong gia đình với con cái các con, đừng để Satan thừa dịp đến gần. Mẹ cám ơn các con, hỡi các con yêu dấu, vì hôm nay nữa đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-5-2011 “Các con yêu dấu, Thiên Chúa Cha phái Mẹ đến để chỉ con đường cứu độ cho các con, bởi vì, hỡi các con của Mẹ, Ngài mong muốn cứu rỗi các con chứ không phải kết án các con. Chính vì thế mà, với tư cách là người Mẹ, Mẹ tụ họp các con quanh Mẹ, bởi vì với tình yêu từ mẫu, Mẹ mong muốn giúp các con thoát khỏi những sự xấu xa quá khứ mà bắt đầu sống cuộc sống mới, khác hẳn trước đây. Mẹ kêu gọi các con hãy sống lại trong Con của Mẹ. Cùng với sự xưng thú tội lỗi, các con hãy từ bỏ mọi sự đã làm các con xa cách Con của Mẹ và đã làm cho cuộc sống các con trống rỗng và thất bại. Hãy thưa “vâng” với Chúa Cha với cả tâm hồn và bắt đầu đi trên con đường cứu độ là con đường mà qua Chúa Thánh Thần, Ngài kêu gọi các con bước đi. Cám ơn các con. Mẹ cầu nguyện đặc biệt cho các vị mục tử, xin Thiên Chúa giúp đỡ các ngài biết hết tình đồng hành với các con. Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-2011 “Các con yêu dấu ! Như thiên nhiên ban tặng muôn sắc màu tươi đẹp nhất trong năm, Mẹ cũng kêu gọi các con hãy làm chứng bằng đời sống mình và giúp đỡ những người khác đến gần Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ hơn, ngõ hầu ngọn lửa tình yêu đối với Đấng Tối Cao có thể bừng cháy lên trong trái tim họ. Mẹ ở với các con và Mẹ không ngừng cầu nguyện cho các con để đời sống các con thành phản ánh của Thiên Đàng nơi đây trên trần gian. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-4-2011 “Các con yêu dấu ! Với Tình Yêu Từ Mẫu Mẹ mong muốn mở trái tim của từng người các con và dạy cho các con sự hiệp nhất đích thân với Chúa Cha. Để đón nhận điều này, các con phải hiểu rằng các con quan trọng đối với Thiên Chúa và Người kêu gọi từng người các con. Các con phải hiểu rằng sự cầu nguyện của các con là cuộc nói chuyện của người con với Cha mình; và tình yêu là con đường mà từ đó các con phải bắt đầu đi – tức là tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với người lân cận. Thế nghĩa là, hỡi các con của Mẹ, tình yêu không có giới hạn, là tình yêu bắt nguồn từ sự thật và yêu đến cùng. Các con của Mẹ, hãy bước theo Mẹ, ngõ hầu cả những người

khác, khi nhận ra sự thật và tình yêu nơi các con, cũng có thể bước theo các con. Mẹ cám ơn các con.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-3 ?? Sứ điệp Mẹ ngày 18-3-2011 Đức Mẹ hiện ra với cô Mirjana ở Cây Thánh Giá Xanh sáng nay. Trời đổ mưa và rất lạnh lẽo. Mẹ đã ban Sứ Điệp sau: “Các con yêu dấu ! Mẹ ở với các con nhân danh Tình Yêu cao cả nhất, nhân danh Thiên Chúa kính yêu, Đấng đã đến gần các con qua Con của Mẹ và đã tỏ cho các con Tình Yêu chân thật. Mẹ mong muốn dẫn dắt các con trên con đường của Thiên Chúa. Mẹ mong muốn dạy các con tình yêu đích thực ngõ hầu những người khác có thể nhận ra tình yêu ấy nơi các con, để các con có thể nhận ra tình yêu ấy nơi người khác, để các con có thể là anh em đối với họ và để người khác có thể nhận ra người anh em nhân ái nơi các con. Các con của Mẹ, đừng sợ phải mở lòng mình ra cho Mẹ. Với Tình Yêu Từ Mẫu, Mẹ sẽ chỉ cho các con những gì Mẹ trông đợi nơi từng người các con, những gì Mẹ trông đợi nơi các Tông đồ của Mẹ. Hãy lên đường với Mẹ. Mẹ cám ơn các con !” (qua Mirjana Soldo vào Ngày cầu nguyện cho Những Người Vô Tín.) Sứ điệp Mẹ ngày 2-3-2011 “Các con yêu dấu ! Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ hết sức đau khổ / khi Mẹ nhìn đến những người con của Mẹ cứ khăng khăng đặt những gì thuộc về loài người trước những gì thuộc về Thiên Chúa, / khi Mẹ nhìn đến những người con của Mẹ, họ bất chấp mọi sự chung quanh họ và bất chấp mọi dấu chỉ được gởi đến cho họ mà cứ nghĩ rằng họ có thể bước đi mà không cần Con của Mẹ. Họ không thể ! Họ đang đi về hướng sự chết đời đời. Vì thế, Mẹ tụ họp các con lại, những người sẵn sàng mở trái tim ra cho Mẹ, các con những người sẵn sàng là tông đồ của Tình Yêu Mẹ, để giúp đỡ Mẹ; ngõ hầu bằng cách sống Tình Yêu Thiên Chúa, các con có thể trở nên gương mẫu cho những ai không biết điều đó. Chớ gì ăn chay và cầu nguyện ban sức mạnh cho các con trong việc đó, và Mẹ ban cho các con Phúc Lành Từ Mẫu nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Mẹ cám ơn các con.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-2011 “Các con yêu dấu ! Thiên nhiên đang thức giấc và trên cây là những nụ hoa đầu tiên sẽ mang đến những hoa đẹp trái ngon. Mẹ mong ước rằng các con cũng vậy, hỡi các con bé nhỏ, cũng lo việc hoán cải bản thân mình và các con sẽ là những chứng nhân bằng đời sống mình ngõ hầu gương mẫu của các con có thể trở nên dấu chỉ và sự khích lệ giúp cho người khác hối cải. Mẹ ở với các con và Mẹ chuyển cầu trước Thánh Nhan Chúa Giêsu, Con của Mẹ, cho các con được ơn hoán cải. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (Qua Mirjana vào ngày dành cho người vô tín) Sứ điệp Mẹ ngày 2-2-2011 1. “Các con yêu dấu ! Các con đang tụ họp quanh Mẹ, các con đang tìm kiếm con đường của mình, các con đang tìm kiếm, các con đang tìm kiếm sự thật nhưng lại quên điều quan trọng nhất : các con quên cầu nguyện đúng cách. 2. Môi miệng các con thốt lên vô số lời, nhưng tâm trí các con không cảm thấy gì cả. 3. Lạc đường trong bóng tối, các con thậm chí còn hình dung Thiên Chúa theo như ý mình, chứ không phải như Người thật sự là thế nào trong Tình Yêu của Người.

4. Các con yêu dấu, cầu nguyện đúng cách xuất phát từ đáy lòng các con, từ nỗi đau khổ, từ niềm vui của các con, từ sự tìm kiếm ơn tha thứ tội lỗi của các con. 5. Đây là cách để biết vị Thiên Chúa thật và cũng nhờ đó các con biết chính mình, bởi vì các con được tạo dựng nên theo như ý Người. 6. Sự cầu nguyện của các con sẽ giúp cho ước muốn và sứ mệnh của Mẹ nơi đây với các con được hoàn thành, cho gia đình của Thiên Chúa được hiệp nhất.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-2011 “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ ở với các con, Mẹ đang nhìn các con và chúc lành cho các con, và Mẹ không mất hy vọng rằng thế giới này sẽ thay đổi nên tốt lành, cũng như hòa bình sẽ ngự trị trong trái tim con người. Niềm vui sẽ bắt đầu ngự trị trên thế giới bởi vì các con đã mở lòng mình ra đón Lời kêu gọi của Mẹ và Tình Yêu Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đang biến đổi muôn vàn những con người đã thưa 'Xin vâng’. Vì thế, Mẹ muốn nói với các con : cám ơn các con đã đáp lại Lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-1-2011 (qua Mirjana Soldo) “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy hiệp nhất trong Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ cầu nguyện để các con có thể hiểu rằng các con thuộc về gia đình của Thiên Chúa. Qua ý chí tự do của tâm hồn, mà Cha Trên Trời đã ban cho các con, các con được mời gọi để có khả năng nhận thức rõ ràng về sự thật, điều thiện hay điều ác. Chớ gì cầu nguyện và ăn chay mở tâm hồn các con và giúp các con nhận biết được Cha Trên Trời qua Con của Mẹ. Khi nhận biết được Cha Trên Trời, cuộc sống các con sẽ được hướng dẫn tới việc thi hành Thánh Ý Thiên Chúa và việc thực hiện gia đình của Thiên Chúa, theo cách thức mà Con của Mẹ mong muốn. Mẹ sẽ không để các con đơn độc trên con đường này. Mẹ cám ơn các con. Sứ điệp Mẹ ngày 1-1-2011 (qua Ivan) “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa với niềm vui, Người Mẹ kêu gọi các con: hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu, và hãy giúp Mẹ thực hiện các kế hoạch mà Mẹ muốn thực hiện cho thế giới và cho giáo xứ này. Các con yêu dấu, đặc biệt hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho (có nhiều) Ơn Thiên Triệu trong Giáo Hội, cho các linh mục của Mẹ được niềm tin vững vàng. Hỡi các con yêu dấu, hãy biết rằng Mẹ luôn luôn cầu nguyện với các con khi các con gặp khó khăn nhất, vì thế, hãy kiên trì trong cầu nguyện. Hãy cầu nguyện với Mẹ. Hôm nay nữa, Mẹ muốn nói lời cám ơn các con vì đã đáp lại lời kêu gọi, đã chấp nhận các Sứ Điệp của Mẹ và sống các Sứ Điệp của Mẹ.”

2010
Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2010 “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ và Con của Mẹ mong muốn ban cho các con tràn đầy niềm vui và bình an ngõ hầu mỗi người các con được là người vui vẻ mang đi và là nhân chứng cho bình an và niềm vui ở những nơi các con sống. Hỡi các con bé nhỏ, các con hãy là phúc lành và hãy là bình an. Mẹ cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-12-2010

“Các con yêu dấu ! Hôm nay ở nơi đây với các con, Mẹ cầu nguyện để các con tìm được thêm sức mạnh mà mở lòng mình ra và nhờ thế, hiểu được Tình Yêu mãnh liệt của Vị Thiên Chúa đang phải đau khổ. Nhờ bởi Tình Yêu của Thiên Chúa, Lòng Nhân Từ và Hiền Hậu của Người, Mẹ cũng được ở với các con. Mẹ mời gọi các con dành thời gian chuẩn bịđặc biệt này để cầu nguyện, sám hối và hoán cải. Các con của Mẹ, các con cần Thiên Chúa. Các con không thể tiến về phía trước mà không có Con của Mẹ. Khi các con hiểu và chấp nhận điều này, thì điều gì đã hứa cho các con sẽ được thực hiện. Nhờ Chúa Thánh Thần, Nước Trời sẽ được sinh ra trong tâm hồn các con. Mẹ đang dẫn dắt các con đến điều đó. Mẹ cám ơn các con.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-2010 “Các con yêu dấu ! Mẹ nhìn vào các con và Mẹ thấy trong trái tim các con sự chết không còn hy vọng, sự bất an và đói khát. Thế mà các con lại không cầu nguyện và trông cậy nơi Thiên Chúa, đó là lý do tại sao Đấng Tối Cao cho phép Mẹ mang hy vọng và niềm vui cho các con. Các con hãy mở lòng mình ra. Hãy mở ngỏ trái tim các con đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và Người sẽ ban cho các con mọi điều các con cần và sẽ đổ tràn đầy bình an vào trái tim các con, vì Người là Bình An và Hy Vọng của các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-11-2010 “Các con yêu dấu ! Với tình yêu và sự kiên nhẫn của người Mẹ, Mẹ mang đến cho các con Ánh Sáng Sự Sống để tiêu diệt Bóng Tối Sự Chết trong các con. Đừng chối bỏ Mẹ, hỡi các con của Mẹ. Hãy dừng lại và nhìn vào trong chính mình các con để thấy các con tội lỗi đến chừng nào. Hãy nhận thức về tội lỗi của mình và hãy cầu xin Ơn Tha Thứ. Hỡi các con của Mẹ, các con không muốn chấp nhận rằng các con yếu đuối và bé nhỏ, nhưng bởi thi hành Thánh Ý Thiên Chúa, các con có thể nên mạnh mẽ và lớn lao. Hãy trao cho Mẹ những trái tim đã được thanh sạch của các con để Mẹ có thể chiếu sáng những trái tim ấy với Ánh Sáng Sự Sống, là Con của Mẹ. Mẹ cám ơn các con.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-2010 “Các con yêu dấu ! Chớ gì thời gian này là thời gian dành cho các con cầu nguyện. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ mong muốn lời kêu gọi của Mẹ gửi đến các con là lời kêu gọi các con hãy quyết định theo con đường hối cải; vì thế, các con hãy cầu nguyện và tìm kiếm sự chuyển cầu của tất cả các thánh. Chớ gì các thánh là gương mẫu, là sự khích lệ và là niềm vui hướng về Sự Sống Đời Đời cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Sứ điệp Mẹ ngày 2-10-2010 “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy có một lòng sùng kính thật khiêm tốn, hỡi các con của Mẹ. Trái tim các con cần phải chính trực. Chớ gì các thập giá của các con là những phương tiện trong trận chiến đấu chống lại tội lỗi của thời hiện tại. Chớ gì khí giới của các con là sự kiên nhẫn và tình yêu không giới hạn - một tình yêu biết chờ đợi và tình yêu ấy sẽ làm các con có khả năng nhận biết các Dấu Chỉ của Thiên Chúa - để cuộc sống các con, bởi yêu thương khiêm nhường, có thể bày tỏ sự thật cho tất cả những ai tìm kiếm sự thật trong bóng tối của sự dối trá. Hỡi các con của Mẹ, các tông đồ của Mẹ, hãy giúp Mẹ mở ra những con đường tới Con của Mẹ. Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho các Mục Tử của các con. Cùng với các ngài, Mẹ sẽ toàn thắng. Cám ơn các con. Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-2010

“Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ ở với các con và ban Phúc Lành Từ Mẫu Bình An cho tất cả các con, và Mẹ khích lệ các con hãy sống đời sống đức tin mạnh mẽ hơn nữa, vì các con vẫn còn yếu đuối và chưa khiêm nhường. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ nài nỉ các con hãy nói ít hơn và lo việc hoán cải bản thân mình nhiều hơn nữa ngõ hầu chứng từ của các con được kết quả. Và chớ gì cuộc sống của các con là lời cầu nguyện liên lỉ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-9-2010 “Các con yêu dấu ! Mẹ ở bên các con vì Mẹ mong muốn giúp các con vượt qua những thử thách, mà thời gian thanh tẩy này đặt ra trước mặt các con. Các con của Mẹ, một trong những thử thách đó là không tha thứ và không cầu xin cho được thứ tha. Mọi tội lỗi đều xúc phạm đến Tình Yêu và làm các con xa cách Tình Yêu ấy – mà Tình Yêu là Con của Mẹ. Vì thế, các con của Mẹ, nếu các con muốn đồng hành với Mẹ hướng về bình an của Tình Yêu Thiên Chúa, các con phải học biết tha thứ và cầu xin cho được thứ tha. Cám ơn các con… Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-2010 “Các con yêu dấu ! Với niềm vui dạt dào, hôm nay nữa, Mẹ lại mong muốn kêu gọi các con: Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện. Chớ gì thời gian này là thời gian cho các con cầu nguyện riêng. Trong ngày, các con hãy tìm một nơi để cầu nguyện với niềm vui và trong sự hồi tâm suy niệm. Mẹ yêu các con và chúc lành cho tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-8-2010 “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con, cùng với Mẹ, hãy bắt đầu xây dựng Nước Trời trong tâm hồn các con; để các con có thể quên đi những gì thuộc về mình và - được hướng dẫn bởi gương mẫu của Con của Mẹ - mà suy nghĩ đến những gì thuộc về Thiên Chúa. Người mong muốn điều gì nơi các con ? Đừng để cho Satan mở những con đường hạnh phúc trần tục, những con đường không có Thánh Tử của Mẹ. Hỡi các con của Mẹ, những con đường này là giả trá và chỉ kéo dài một thời gian ngắn ngủi. Còn Thánh Tử của Mẹ thì hằng hữu. Mẹ ban tặng các con Hạnh Phúc Đời Đời, Bình An và Sự Hiệp Nhất với Con của Mẹ, với Thiên Chúa; Mẹ ban tặng các con Nước Thiên Chúa. Cám ơn các con.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-2010 “Các con yêu dấu ! Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con theo Mẹ với niềm vui. Mẹ mong muốn hướng dẫn tất cả các con đến với Con của Mẹ, Đấng Cứu Độ các con. Các con không ý thức được rằng không có Người, các con không có Niềm Vui và Bình An, cũng không có Tương Lai hay Sự Sống Đời Đời. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, hãy tận dụng thời gian cầu nguyện hân hoan và từ bỏ này. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-7-2010 “Các con yêu dấu ! Lời kêu gọi từ mẫu của Mẹ gởi đến các con hôm nay, là lời kêu gọi của Sự Thật và Sự Sống. Con của Mẹ, Đấng là Sự Sống, yêu thương các con và nhận biết các con trong Sự Thật. Cho được hiểu biết và yêu thương chính mình, các con phải hiểu biết được Con của Mẹ; cho được hiểu biết và yêu thương những người khác, các con phải nhận ra Con của Mẹ nơi họ. Vì thế, các con của Mẹ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, rồi các con có thể hiểu được và suy phục với một tinh thần tự do, được hoàn toàn biến đổi và, bằng cách này, có được Nước Trời trong tâm hồn các con ngay ở trần gian này. Cám ơn các con.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2010

“Các con yêu dấu ! Với niềm vui, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy vui sống các Sứ Điệp của Mẹ; chỉ bằng cách này, các con bé nhỏ, các con mới có thể gần gũi hơn với Con của Mẹ. Mẹ mong muốn hướng dẫn tất cả các con chỉ đến với một mình Người mà thôi, và trong Người các con sẽ tìm được bình an đích thực và niềm vui trong tâm hồn. Mẹ chúc lành cho tất cả các con và yêu thương các con với tình yêu vô hạn. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 18-6- 2010 (qua Ivan) “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ mong muốn kêu gọi các con, qua suốt thời gian ân sủng này, hãy cầu nguyện. Hãy làm mới lại các Sứ Điệp của Mẹ, các con yêu dấu. Hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ. Các con yêu dấu, thời gian này là thời gian nhận trách nhiệm, hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ một cách có trách nhiệm. Các con yêu dấu, điều Mẹ mong muốn cho các con là những hành động, chứ đừng là những lời nói suông. Người Mẹ này cầu nguyện cho các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Con của Mẹ cho tất cả các con. Hôm nay nữa, cám ơn các con, các con yêu dấu, vì đã đón nhận Mẹ, đón nhận các Sứ Điệp và sống các Sứ Điệp của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-6- 2010 “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con dùng chay tịnh và cầu nguyện mà khai quang con đường cho Con của Mẹ bước vào tâm hồn các con. Hãy đón nhận Mẹ như là Người Mẹ và như là Sứ Giả của Tình Yêu Thiên Chúa, và của lòng Người mong ước cho các con được Ơn Cứu Độ. Các con hãy giải thoát mình khỏi mọi sự trong quá khứ đang đè nặng trên các con và gây cho các con mặc cảm tội lỗi; cũng như khỏi mọi sự đã đưa các con vào lỗi lầm – tăm tối. Hãy đón nhận ánh sáng. Hãy được tái sinh trong đức công chính của Con của Mẹ. Cám ơn các con.” “Các con yêu dấu ! Thiên Chúa đã ban cho các con ƠN để sống và để bảo vệ mọi điều tốt lành trong các con và chung quanh các con và để khích lệ những người khác trở nên tốt hơn và thánh thiện hơn; nhưng Satan, Nó cũng không ngủ yên và qua thuyết Duy Tân, Nó làm cho các con trệch hướng và dẫn đưa các con theo con đường của Nó. Vì thế, các con bé nhỏ, trong tình yêu đối với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, các con hãy yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và hãy sống Các Điều Răn của Người. Bằng cách này, đời sống của các con sẽ có ý nghĩa và hòa bình sẽ ngự trị trên trái đất. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 02-05-2010 “Các con yêu dấu ! Hôm nay, qua Mẹ, Cha Nhân Lành kêu gọi các con, hãy dấn bước đi vào con đường thiêng liêng với tâm hồn tràn đầy tình yêu. Các con yêu dấu, hãy làm tràn đầy tâm hồn bằng ân sủng, hãy thành tâm thống hối về tội lỗi và khát khao điều thiện. Các con cũng hãy khao khát thay cho những người không biết đến sự tốt đẹp hoàn hảo của điều thiện. Các con sẽ đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Cám ơn các con.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-04-2010 “Các con yêu dấu ! Vào thời gian này, cách đặc biệt khi các con đang cầu nguyện và tìm kiếm lời Mẹ cầu bầu cho các con, Mẹ kêu gọi các con, hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện ngõ hầu nhờ những lời cầu nguyện của các con, Mẹ có thể giúp các con có thêm càng nhiều hơn những tâm hồn mở ra đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ. Hãy cầu nguyện cho các Ý Nguyện của Mẹ. Mẹ ở với các con và Mẹ cầu bầu trước Tôn Nhan Con của Mẹ cho từng người các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Sứ điệp Mẹ ngày 02-04-2010

“Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ chúc lành cho các con cách đặc biệt và Mẹ cầu xin cho các con trở lại đường ngay nẻo chính dẫn đến với Con của Mẹ -Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Chuộc các con -đến với Đấng đã ban cho các con Sự Sống Đời Đời. Hãy suy gẫm về mọi sự thế trần, về mọi sự ngăn cản các con đi theo Con của Mẹ - về sự phù du, bất toàn và giới hạn – và rồi các con hãy suy nghĩ về Con của Mẹ, về Sự Vô Biên Thần Linh của Người. Bằng sự suy phục và cầu nguyện, các con hãy làm cho thân xác mình nên cao quí và hãy hoàn thiện linh hồn mình. Hãy sẵn sàng, các con của Mẹ. Cám ơn các con.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-03-2010 Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ muốn kêu gọi tất cả các con hãy mạnh mẽ trong cầu nguyện và trong những lúc bị thử thách tấn công. Hãy sống ơn gọi Kitô hữu trong niềm vui và khiêm nhường và là chứng nhân cho mọi người. Mẹ ở với các con và Mẹ đem tất cả các con đến trước Chúa Giêsu, Con của Mẹ, và Người sẽ là sức mạnh và là sự nâng đỡ cho các con. “Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Sứ điệp Mẹ ngày 18-03-2010 Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương với trọn trái tim và linh hồn mình. Hãy cầu xin cho được Ơn Tình Yêu, vì khi linh hồn yêu thương, linh hồn ấy kêu gọi Con của Mẹ đến với họ. Con của Mẹ không từ chối những ai kêu gọi Người và muốn sống theo đường lối của Người. Hãy cầu nguyện cho những ai không hiểu được tình yêu, cho những ai không hiểu yêu thương nghĩa là gì. Hãy cầu xin để Thiên Chúa là Cha của họ, chứ đừng là Vị Thẩm Phán. Còn các con, các con của Mẹ, hãy là tông đồ của Mẹ, hãy là dòng sông tình yêu của Mẹ. Mẹ cần các con. Cám ơn các con. Các con yêu dấu ! Trong thời gian đặc biệt này (là Mùa Chay) các con nỗ lực gắng đến càng gần hơn với Con của Mẹ, với những đau đớn của Người, nhưng cũng là đến với Tình Yêu, mà với Tình Yêu ấy, Người đã chịu đựng những đớn đau, Mẹ muốn nói với các con rằng Mẹ đang ở với các con. Mẹ sẽ giúp các con chiến thắng các lỗi lầm và cám dỗ bằng ân sủng của Mẹ. Mẹ sẽ dạy các con yêu thương, Tình Yêu xóa đi mọi tội lỗi và làm các con nên hoàn thiện, Tình Yêu ban cho các con Bình An của Con của Mẹ bây giờ và mãi mãi. Mẹ chúc Bình An ở với các con và trong các con, vì Mẹ là Nữ Vương Bình An. Cám ơn các con. Sứ điệp Mẹ ngày 25-02-2010 Các con yêu dấu ! Trong thời gian ân sủng này, khi thiên nhiên cũng sắp sửa trổ ra những sắc màu tươi đẹp nhất trong năm, Mẹ kêu gọi các con, hỡi các con bé nhỏ : hãy mở tâm hồn mình ra cho Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành, để Người biến đổi và hun đúc các con nên hình ảnh Người, ngõ hầu mọi điều tốt lành đã ngủ vùi trong tâm hồn các con được đánh thức dậy cho một cuộc sống mới và thành niềm khát khao Sự Sống Vĩnh Cửu.Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Sứ điệp Mẹ ngày 2-02-2010 (qua Mirjana) Các con yêu dấu, với Tình Yêu Từ Mẫu, hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy là ngọn hải đăng cho tất cả các linh hồn lang thang trong bóng tối u mê về Tình Yêu của Thiên Chúa. Để các con càng có thể chiếu sáng rạng rỡ hơn nữa và càng lôi cuốn được nhiều linh hồn hơn nữa, hãy đừng cho những điều giả dối thoát ra từ môi miệng các con làm câm lặng lương tâm của mình. Các con hãy nên hoàn thiện. Mẹ đang dẫn dắt các con với bàn tay từ mẫu của Mẹ - bàn tay yêu thương. Mẹ cám ơn các con.

Sứ điệp Mẹ ngày 25-01-2010 Các con yêu dấu ! Chớ gì thời gian này là thời gian dành cho các con cầu nguyện riêng (với Chúa), ngõ hầu Hạt Giống Đức Tin được lớn lên trong tâm hồn các con; và chớ gì nó lớn lên thành một chứng tá đầy vui mừng cho những người khác. Mẹ ở với các con và Mẹ mong muốn khuyến khích tất cả các con : hãy lớn lên và vui mừng trong Chúa là Đấng đã tạo dựng nên các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-01-2010 (qua Mirjana) Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con, hãy bắt đầu lên đường với Mẹ, với lòng trông cậy và yêu thương, vì Mẹ ước ao làm cho các con hiểu biết Con của Mẹ. Các con của Mẹ, đừng sợ hãi ! Mẹ ở đây sát bên các con. Mẹ chỉ cho các con phương thế : làm sao để tha thứ cho chính mình, tha thứ cho người khác, và hết lòng ăn năn thống hối mà quì xuống trước Thiên Chúa Cha. Hãy làm tiêu tan đi tất cả những gì nơi tâm hồn các con đang cản trở các con yêu thương và cứu rỗi, để các con có thể được ở bên Người và trong Người. Hãy quyết định làm một khởi đầu mới, khởi đầu của tình yêu chân thật : yêu mến chính Thiên Chúa. Mẹ cám ơn các con.

2009
Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2009 (qua Jacov) “Các con yêu dấu ! Trọn thời gian này, thời gian mà cách đặc biệt, Thiên Chúa cho phép Mẹ ở với các con, Mẹ muốn hướng dẫn các con trên con đường dẫn đến Chúa Giêsu và đến Ơn Cứu Độ. Các con bé nhỏ của Mẹ, các con chỉ có thể tìm được Ơn Cứu Độ nơi Thiên Chúa và vì thế, nhất là vào ngày hồng ân này, với Chúa Giêsu Hài Nhi Mẹ bồng trên tay, Mẹ kêu gọi các con hãy để Chúa Giêsu được sinh ra trong tâm hồn các con. Chỉ với Chúa Giêsu trong tâm hồn mình, các con mới có thể khởi hành trên Con Đường Cứu Độ và Sự Sống Đời Đời. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
(Vào buổi hiện ra lần cuối cùng với thị nhân Jacov Colo vào ngày 12-12-1998, Đức Mẹ bảo anh rằng từ nay về sau Mẹ chỉ hiện ra với anh một năm một lần vào Ngày Lễ Giáng Sinh 25 tháng 12. Năm nay, Cuộc Hiện Ra bắt đầu lúc 14:35 và kéo dài 12 phút. Đức Mẹ đã ban Sứ Điệp như trên.)

Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2009 (qua Marija) “Các con yêu dấu ! Vào ngày vui mừng này, Mẹ dẫn đưa tất cả các con đến trước Con của Mẹ, là Vua Bình An, để Người ban Bình An và Phúc Lành của Người cho các con. Các con bé nhỏ, trong yêu thương, hãy chia sẻ Bình An và Phúc Lành ấy với những người khác. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 8-12-2009 (qua Ivan trên Đồi Hiện Ra) “Các con yêu dấu, các con bé nhỏ của Mẹ ! Hôm nay nữa, Mẹ yêu thương các con với tình yêu từ mẫu của Mẹ; và, hỡi các con, điều mà Mẹ ao ước là trong thời gian ân sủng này, các con hãy

mở rộng lòng mình ra để ánh sáng Con của Mẹ, ánh sáng giáng sinh nơi Con của Mẹ sẽ đi vào lòng các con, soi sáng tâm hồn, linh hồn các con và làm cho tâm hồn, linh hồn các con được hạnh phúc. Hỡi các con, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho các gia đình, cầu nguyện cho các gia đình được thánh thiện trong thời gian này. Hỡi các con, hôm nay nữa, Mẹ muốn nói lời cảm ơn các con vì các con đã tiếp đón Mẹ, các con đã đón nhận và sống các Sứ Điệp của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-12-2009 (qua Mirjana) “Các con yêu dấu ! Vào thời gian chuẩn bị và hân hoan đợi trông này, Mẹ với tư cách là người mẹ, ước mong chỉ cho các con điều gì là quan trọng nhất cho linh hồn các con. Con của Mẹ có thể được sinh ra trong linh hồn các con chăng ? Linh hồn các con có được tình yêu thanh tẩy cho khỏi những dối trá, kiêu căng, căm hờn và ác tâm, ác ý chăng ? Trên hết mọi điều khác, linh hồn các con có yêu Thiên Chúa như Cha của các con và có yêu người anh em trong Chúa Kitô chăng ? Mẹ chỉ cho các con phương thế giúp nâng linh hồn mình lên, kết hiệp hoàn toàn với Con của Mẹ. Mẹ ước ao Con của Mẹ được sinh ra trong các con. Nếu được như thế thì Mẹ sẽ vui mừng biết bao! Mẹ cám ơn các con.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-2009 “Các con yêu dấu ! Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy canh tân việc cầu nguyện nơi gia đình các con. Các con hãy vui mừng dọn mình đón Chúa Giêsu ngự đến, hỡi các con bé nhỏ, chớ gì trái tim các con thanh sạch và an vui ngõ hầu tình yêu và nồng ấm tràn chảy qua các con vào mọi trái tim đang xa rời Tình Yêu của Người. Các con bé nhỏ, hãy là những bàn tay mở rộng của Mẹ, những bàn tay yêu thương mở ra cho tất cả những ai đang lạc lối, những ai không còn niềm tin và hy vọng. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

“Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ ở giữa các con để chỉ cho các con đến con đường sẽ giúp các con hiểu được Tình Yêu của Thiên Chúa, Tình Yêu của Thiên Chúa, Đấng đã cho phép các con gọi Ngài là Cha và nhận biết Ngài là Cha. Mẹ xin các con hãy chân thành nhìn vào trái tim mình mà xem các con đã yêu Ngài được bao nhiêu. Phải chăng Ngài là Người được yêu mến sau hết ? Bị vây quanh bởi những của cải vật chất, đã bao lần các con phản bội, chối từ và lãng quên Ngài ? Các con của Mẹ, đừng để những của cải thế gian lừa dối mình. Các con hãy nghĩ đến linh hồn mình bởi vì linh hồn thì quan trọng hơn thể xác, hãy thanh tẩy linh hồn. Hãy kêu cầu Chúa Cha, Ngài đang chờ đợi các con. Hãy trở về với Ngài. Mẹ ở với các con vì Ngài, bởi Lòng Xót Thương, đã phái Mẹ đến. Cám ơn các con.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-2009 “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ ban cho các con chúc lành của Mẹ, Mẹ chúc lành cho tất cả các con và Mẹ kêu gọi các con hãy tiến triển trên con đường này, con đường mà Thiên Chúa đã khởi sự qua Mẹ việc cứu rỗi các con. Hãy cầu nguyện, ăn chay và hân hoan làm chứng về niềm tin của mình, hỡi các con bé nhỏ, và chớ gì trái tim các con luôn luôn tràn đầy những lời cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-10-2009 Các con yêu dấu, khi Mẹ nhìn các con, trái tim Mẹ se thắt lại vì đau khổ. Các con đang đi đâu, hỡi các con của Mẹ ? Phải chăng các con đã chìm quá sâu vào tội lỗi đến nỗi các con không biết làm thế nào để dừng lại ? Các con tự bào chữa tội lỗi cho chính mình và sống theo tội lỗi. Hãy quì gối dưới chân Thánh Giá và ngước nhìn Thánh Tử của Mẹ. Người đã chiến thắng tội lỗi và đã chết để cho các con, các con của Mẹ, được sống. Hãy để cho Mẹ giúp đỡ các con, không

phải để chết nhưng để được sống với Thánh Tử của Mẹ mãi mãi. Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-2009 Các con yêu dấu ! Với niềm vui, các con hãy kiên trì lo việc hoán cải bản thân mình. Hãy dâng lên tất cả niềm vui và nỗi buồn của các con cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, để Mẹ có thể dẫn dắt tất cả các con đến với Thánh Tử Rất Dấu Yêu của Mẹ, ngõ hầu các con tìm được niềm vui trong Trái Tim của Người. Mẹ ở với các con để dạy bảo các con và hướng dẫn các con đến Sự Sống Đời Đời. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Sứ điệp Mẹ ngày 2-9-2009 “Các con yêu dấu ! Hôm nay, với trái tim từ mẫu, Mẹ kêu gọi các con hãy học biết tha thứ hoàn toàn và vô điều kiện. Các con phải chịu bất công, phản bội và bị truy tố, nhưng nhờ các sự đó, các con sẽ được gần gũi hơn và đáng yêu hơn với Thiên Chúa. Các con của Mẹ, hãy nguyện xin cho được Ơn Tình Yêu. Duy chỉ có tình yêu mới tha thứ được tất cả, như Thánh Tử của Mẹ luôn tha thứ - các con hãy noi theo gương Người. Mẹ ở giữa các con đây và đang cầu xin để khi các con đến trước Cha của các con, các con có thể nói được rằng : Thưa Cha, con đây, con đã noi theo gương Con của Cha, con đã yêu và đã hết lòng tha thứ, bởi vì con đã tin vào sự phán xét của Cha và tín thác nơi Cha. Mẹ cám ơn các con.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-2009 “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ lại kêu gọi các con hãy hối cải. Các con bé nhỏ, các con chưa đủ thánh thiện đâu và cũng chưa lan tỏa thánh thiện đến những người khác, vì thế các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và hãy tiếp tục hoán cải bản thân mình, để các con được trở nên là dấu chỉ của Tình Yêu Thiên Chúa cho người khác. Mẹ ở với các con và Mẹ đang dẫn dắt các con về hướng Sự Sống Đời Đời, Sự Sống mà mỗi tâm hồn phải khát khao. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-8-2009 Các con yêu dấu ! Với tình yêu từ mẫu, Mẹ đến để chỉ ra con đường mà qua đó các con sẽ khởi hành, để các con được nên giống như Con của Mẹ hơn; và nhờ vậy, gần gũi hơn với Thiên Chúa và làm đẹp lòng Người hơn. Đừng từ chối tình yêu của Mẹ. Đừng từ bỏ Ơn Cứu Độ và Sự Sống Đời Đời vì cuộc đời phù phiếm và ngắn ngủi này. Mẹ ở giữa các con để hướng dẫn các con và là người Mẹ, Mẹ cảnh báo cho các con. Các con hãy đến với Mẹ. Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-2009
Các con yêu dấu ! Chớ gì thời gian này là thời gian cầu nguyện cho các con. Cám ơn các con đã

đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Sứ Điệp Mẹ ngày 2-7-2009 Các con yêu dấu ! Mẹ đang kêu gọi các con vì Mẹ cần các con. Mẹ cần những trái tim sẵn sàng yêu thương vô hạn – những trái tim không chất nặng chuyện hão huyền – những trái tim sẵn sàng yêu thương như Thánh Tử của Mẹ đã yêu thương – sẵn sàng hy sinh chính mình như Thánh Tử của Mẹ đã hy sinh chính mạng sống của Người. Mẹ cần các con. Để đến với Mẹ, hãy tha thứ cho chính mình, hãy tha thứ cho người khác và tôn thờ Thánh Tử của Mẹ. Cũng hãy tôn thờ Người cho những ai chưa biết đến Người, cho những ai không yêu mến Người. Vì thế, Mẹ cần các con; vì thế, Mẹ kêu gọi các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2009 “Các con yêu dấu ! Hãy vui mừng với Mẹ, hãy hối cải trong niềm vui và hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về Hồng ân Chúa đã cho Mẹ hiện diện giữa các con. Hãy cầu nguyện để trong tâm hồn các con, Thiên Chúa được ngự trị nơi trung tâm cuộc đời các con và bằng đời sống mình hãy làm chứng, hỡi các con bé nhỏ, ngõ hầu mỗi một người có thể cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa. Hãy là bàn tay của Mẹ, mở rộng đón mọi người để họ có thể tiến đến gần hơn nữa với Thiên Chúa Tình Yêu. Mẹ ban phúc lành từ mẫu của Mẹ cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Sứ điệp Mẹ ngày 02-6-2009 “Các con yêu dấu ! Tình yêu của Mẹ tìm kiếm tình yêu trọn vẹn và vô điều kiện của các con, tình yêu của Mẹ sẽ không rời bỏ các con như các con đang rời bỏ Mẹ, thay vì thế, tình yêu của Mẹ sẽ thay đổi các con và dạy bảo cho các con biết tín thác vào Con của Mẹ. Hỡi các con của Mẹ, bằng tình yêu của Mẹ, Mẹ đang cứu giúp các con và làm cho các con trở thành các chứng nhân thực sự cho lòng nhân từ của Con của Mẹ. Vì thế, hỡi các con của Mẹ, đừng e ngại làm chứng cho tình yêu nhân Danh Thánh Tử của Mẹ. Mẹ cám ơn các con.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-2009 Các con yêu dấu ! “Trong thời gian này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến trên từng người đã được thanh tẩy. ngõ hầu Chúa Thánh Thần có thể đổi mới tất cả các con và hướng dẫn các con trên con đường làm chứng cho niềm tin của mình - Các con và tất cả những ai xa rời Thiên Chúa và tình yêu của Người. Mẹ ở với các con và chuyển cầu cho các con trước Thánh Nhan Đấng Tối Cao. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-5-2009
Theo Mirjana: “Mẹ rất buồn. Mẹ chỉ ban sứ điệp và chúc lành cho chúng ta. ” Sau đây là sứ điệp Mẹ ban:

Các con yêu dấu ! Đã một thời gian lâu dài, Mẹ trao cho các con tấm lòng từ mẫu của Mẹ và trao ban Thánh Tử của Mẹ cho các con. Vậy mà các con đang khước từ Mẹ. Các con cứ để cho tội lỗi chế ngự các con càng ngày càng nhiều hơn. Các con cứ để cho tội lỗi điều khiển các con và lấy đi khả năng nhận thức sáng suốt của mình. Các con tội nghiệp của Mẹ, hãy nhìn quanh mình và nhìn vào những dấu chỉ của thời buổi. Các con nghĩ rằng các con có thể làm gì mà không cần đến phúc lành của Thiên Chúa sao ? Đừng để cho bóng tối bao phủ các con. Từ sâu thẳm tâm hồn mình, các con hãy kêu cầu Thánh Tử của Mẹ. Thánh Danh Người xua tan ngay cả bóng đêm tối tăm nhất. Mẹ sẽ ở với các con, các con chỉ cần gọi Mẹ: “Mẹ ơi, chúng con đây, xin dẫn dắt chúng con.” Cám ơn các con.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-2009 Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện cho hòa bình và làm chứng cho hòa bình trong gia đình các con ngõ hầu hòa bình được trở nên là kho báu quí giá nhất trên thế giới bất an này. Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình của các con và là Mẹ của các con. Mẹ mong muốn được hướng dẫn các con trên con đường bình an mà bình an ấy chỉđến từ Thiên Chúa. Vì thế, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Sứ điệp Mẹ ngày 2-4-2009 “Các con yêu dấu! Tình Yêu của Thiên Chúa ở trong Lời của Mẹ. Các con của Mẹ, đó là tình yêu mong muốn các con quay về với công lý và sự thật. Đó là tình yêu ước ao cứu các con thoát khỏi ảo tưởng. Thế còn các con, các con của Mẹ? Trái tim các con vẫn còn khép lại; những trái tim chai cứng và không đáp lại những lời kêu gọi của Mẹ. Với tình yêu từ mẫu, Mẹ đang cầu nguyện cho các con, bởi vì Mẹ mong muốn cho tất cả các con được phục sinh trong Con của Mẹ. Cám ơn các con. Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-2009 Các con yêu dấu ! Vào mùa Xuân, khi vạn vật thức dậy sau giấc ngủ mùa Đông, Các con cũng hãy thức tỉnh linh hồn mình bằng cầu nguyện ngõ hầu linh hồn các con có thể sẵn sàng đón nhận ánh sáng của Chúa Giêsu phục sinh. Các con bé nhỏ, chớ gì Người lôi cuốn các con đến gần Thánh Tâm Người hơn nữa ngõ hầu các con có thể mở lòng đón nhận Sự Sống Đời Đời. Mẹ cầu nguyện cho các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Đấng Tối Cao cho các con được chân thành hối cải. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Sứ điệp Mẹ ngày 18-3-2009 "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy chân thành nhìn thật lâu vào tâm hồn các con. Các con thấy gì trong tâm hồn mình ? Con của Mẹ ở đâu trong tâm hồn các con và đâu là ước muốn buớc theo Mẹ để đến với Người ? Các con của Mẹ, chớ gì thời gian hy sinh từ bỏ này là thời gian các con tự hỏi mình rằng : "Thiên Chúa của con mong muốn điều gì nơi chính bản thân con ? Con sẽ làm gì đây ?" Các con hãy cầu nguyện, ăn chay và giàu lòng thương xót. Đừng quên các vị mục tử của các con. Hãy cầu xin cho các ngài đừng lầm đường lạc lối, hãy cầu xin cho các ngài vẫn ở lại trong Con của Mẹ để trở nên những mục tử tốt lành cho đoàn chiên của các ngài."
Rồi, Mẹ nhìn tất cả những ai đang hiện diện và nói thêm rằng :

"Một lần nữa, Mẹ nói với các con: nếu các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều đến chừng nào thì các con sẽ khóc lên vì hạnh phúc. Cảm ơn các con." Sứ điệp Mẹ ngày 2-3-2009 Các con yêu dấu, Mẹ đang hiện diện nơi đây ở giữa các con. Me đang xem xét những con tim đau thương và bất an của các con. Các con đang trở nên lầm lạc, các con của Mẹ. Những vết thương của các con từ tội lỗi đang trở thành rộng lớn hơn và làm xa cách các con hơn từ chân lý thật. Các con đang tìm kiếm hy vọng và niềm an ủi không đúng chỗ, trong khi Mẹ đang ban cho các con sự dâng hiến chân thành để nó được nuôi dưỡng bằng tình yêu, hy sinh, và chân lý. Mẹ đang trao ban các con Người Con của Mẹ. Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-2009 Trong thời gian từ bỏ mình, cầu nguyện và sám hối này, Mẹ kêu gọi các con lần nữa: hãy đi xưng tội để ân sủng có thể mở rộng lòng các con, và hãy để ân sủng ấy thay đổi các con. Hãy hối cải, hỡi các con bé nhỏ, hãy mở rộng tâm hồn mình cho Thiên Chúa và đón nhận kế hoạch của Người cho từng người các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Sứ điệp Mẹ ngày 02-02-2009

Các con yêu dấu ! Với trái tim từ mẫu, hôm nay Mẹ muốn nhắc nhở các con – một cách cụ thể để các con chú ý – về tình yêu vô hạn của Thiên Chúa và sự kiên nhẫn phát sinh từ tình yêu ấy. Cha của các con đã phái Mẹ đến và đang chờ đợi. Người đang chờ đợi các con mở lòng mình ra để sẵn sàng thực hiện các công việc của Người. Người đang chờ đợi trái tim các con được hiệp nhất trong lòng thương xót và tình yêu Kitô hữu trong Thần khí của Con của Mẹ.

Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-2009 Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Chớ gì, đối với các con, lời cầu nguyện như là hạt giống các con gieo vào trong trái tim Mẹ, mà Mẹ sẽ dâng lên Chúa Giêsu, Con của Mẹ cho các con, vì sự cứu rỗi linh hồn các con. Các con bé nhỏ, Mẹ mong ước từng người các con yêu mến sự sống đời đời là tương lai của các con và mọi sự thế gian trở thành trợ lực nâng đỡ các con tiến đến gần Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành hơn nữa. Mẹ ở với các con lâu dài như vậy là vì các con đang lầm đường lạc lối. Duy chỉ với sự giúp đỡ của Mẹ, các con bé nhỏ, các con mới có thể ý thức đầy đủ. Có nhiều người, nhờ sống sứ điệp của Mẹ mà hiểu rằng họ đang trên đường thánh thiện hướng về sự sống đời đời. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Sứ điệp Mẹ ngày 02-1-2009 Các con yêu dấu ! Trong khi ân sủng lớn lao từ trời cao được trao ban dồi dào, chan chứa trên các con mà sao trái tim các con vẫn cứng cỏi, lạnh lùng và không hề đáp trả lại. Các con của Mẹ, tại sao các con không trao cho Mẹ trái tim của các con cách trọn vẹn ? Mẹ chỉ mong muốn gởi vào trái tim các con Bình an và Ơn Cứu Độ- là Con của Mẹ. Cùng với Con của Mẹ, linh hồn các con sẽ được hướng về những cứu cánh cao quí và các con sẽ không bao giờ lạc lối. Ngay cả trong bóng đêm tối tăm nhất các con sẽ tìm được lối đi. Các con của Mẹ, hãy quyết tâm chọn cuộc đời mới với Thánh danh của Con của Mẹ trên đôi môi các con. Cảm ơn các con.

2008
Sứ điệp Mẹ ngày 25/12/2008 Qua thị nhân Jacov : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Không có Thiên Chúa, các con không thể có hòa bình hay là sống trong hòa bình. Vì thế, các con bé nhỏ, hôm nay vào ngày ân sủng này, hãy mở ngỏ tâm hồn mình đón Vua Bình An để Người được sinh ra trong các con và ban cho các con bình an của Người; và các con, hãy là những người mang bình an vào thế giới bất an này. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Qua thị nhân Marija : "Các con yêu dấu ! Các con đang chạy vội vã, đang làm việc, đang thu gom tích lũy - nhưng không có phúc lành. Các con không cầu nguyện ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy dừng lại trước máng cỏ và suy ngẫm về Chúa Giêsu, Đấng mà Mẹ trao cho các con ngày hôm nay nữa, để Người chúc lành cho các con và giúp các con thấu hiểu rằng, không có Người, các con không có tương lai. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy tận hiến cuộc đời mình trong tay của Chúa Giêsu để

Người hướng dẫn các con và bảo vệ các con khỏi mọi sự dữ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 2/12/2008 qua thị nhân Mirjana Các con yêu dấu !Trong thời gian thánh thiêng của niềm trông đợi hân hoan này, Thiên Chúa đã tuyển chọn các con, các con bé nhỏ, để thực hiện những ý nguyện cao cả của Người. Các con của Mẹ, hãy khiêm nhường. Qua sự khiêm nhường của các con, với sự khôn ngoan của Người, Thiên Chúa sẽ làm cho linh hồn các con trở thành nơi được tuyển chọn. Các con sẽ chiếu sáng nơi tuyển chọn ấy bằng những việc tốt lành và như thế, với trái tim mở ngỏ, các con sẽ mừng đón ngày giáng sinh của Con của Mẹ trong trọn vẹn tình yêu bao dung của Người. Cảm ơn các con, các con yêu dấu." Sứ điệp Mẹ ngày 25/11/2008 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con, trong thời gian ân sủng này, hãy cầu nguyện để Chúa Giêsu Hài Nhi được sinh ra trong tâm hồn các con. Nguyện ước Người, chính là Bình An, ban bình an cho toàn thế giới qua các con. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện liên lỉ cho thế giới hỗn loạn, vô vọng này ngõ hầu các con trở thành những chứng nhân của bình an cho tất cả mọi người. Chớ gì hy vọng bắt đầu chảy tràn qua tâm hồn các con như dòng sông ân sủng. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 02/11/2008 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn hiệp nhất với Thiên Chúa. Thân thể các con ở trên trần gian, nhưng Mẹ xin các con hãy để cho linh hồn mình trọn vẹn gần gũi với Thiên Chúa hơn nữa. Các con sẽ đạt được điều này nhờ cầu nguyện, cầu nguyện với trái tim rộng mở. Như thế, các con sẽ tạ ơn Thiên Chúa vì sự tốt lành vô hạn của Người mà Người ban cho các con qua Mẹ, và với trái tim chân thật, các con sẽ nhận lấy bổn phận là đối xử tốt lành như vậy với những người các con gặp gỡ. Cảm ơn các con, các con của Mẹ."
Mẹ nói thêm : "Với cả tâm hồn, Mẹ nguyện xin Thiên Chúa ban sức mạnh và tình yêu cho các vị mục tử của các con để giúp đỡ các con trong việc này và để hướng dẫn các con."

Sứ điệp Mẹ ngày 25/10/2008 "Các con yêu dấu ! Mẹ đặc biệt kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ, để qua lời cầu nguyện của mình, các con có thể ngăn chận kế hoạch của Satan trên thế gian này, là làm cho thế gian này mỗi ngày mỗi xa rời Thiên Chúa hơn, đặt chính nó vào vị trí thay thế Thiên Chúa và phá hủy mọi điều đẹp đẽ và tốt lành trong tâm hồn từng người các con. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy tự trang bị vũ khí cho chính mình bằng cầu nguyện và ăn chay để các con có thể nhận biết được Thiên Chúa yêu thương các con nhiều đến thế nào và các con có thể thi hành Thánh Ý Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 02/10/2008 qua Mirjana "Các con yêu dấu ! Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy đến với niềm tin. Trái tim từ mẫu của Mẹ mong ước trái tim các con hãy rộng mở, ngõ hầu trái tim Mẹ có thể nói với trái tim các con: hãy tin tưởng. Các con của Mẹ, chỉ có đức tin mới cho các con sức mạnh trước những thử thách của cuộc đời. Đức tin sẽ đổi mới linh hồn các con và mở ra những con đường hy vọng. Mẹ ở với các con. Mẹ tụ họp các con quanh Mẹ vì Mẹ muốn giúp đỡ các con, ngõ hầu các con có thể giúp những người lân cận với mình khám phá được đức tin là hạnh phúc và niềm vui duy nhất của

cuộc đời. Cảm ơn các con."
Mẹ ban phép lành cho mọi người đang hiện diện cũng như các vật đạo. Một lần nữa, Mẹ kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, nhất là trong thời gian này.

Sứ điệp Mẹ ngày 2-9-2008 "Các con yêu dấu! Hôm nay, với trái tim từ mẫu của Mẹ, Mẹ kêu gọi các con tụ họp quanh Mẹ để yêu thương người lân cận. Các con của Mẹ, hãy dừng lại. Hãy nhìn vào đôi mắt của người anh em mình và nhận ra Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Nếu các con thấy niềm vui, hãy vui mừng với người ấy. Nếu có đau khổ trong đôi mắt của người anh em, thì với sự dịu dàng và nhân hậu, hãy xóa nó đi bởi vì không có tình yêu là các con đã lạc lối rồi. Chỉ có tình yêu mới hữu hiệu; tình yêu tạo nên những điều kỳ diệu. Tình yêu thương sẽ hiệp nhất các con trong Con của Mẹ và mang lại chiến thắng cho Trái tim Mẹ. Vì thế, các con của Mẹ, hãy yêu thương.
Mirjana kể lại Mẹ chúc lành cho tất cả mọi người đang hiện diện và cho tất cả các vật đạo. Một lần nữa, Mẹ kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị mục tử của mình.

Sứ điệp Mẹ ngày 25- 9- 2008 "Các con yêu dấu ! Chớ gì cuộc sống các con, lại một lần nữa, là sự quyết chọn bình an. Các con hãy là những người hân hoan mang bình an và đừng quên rằng các con đang sống trong thời gian ân sủng, trong thời gian này Thiên Chúa ban cho các con những hồng ân tuyệt diệu qua sự hiện diện của Mẹ. Các con đừng khép lòng mình lại, hỡi các con bé nhỏ, nhưng hãy tận dụng thời gian này và hãy tìm kiếm ơn bình an và yêu thương cho đời mình ngõ hầu các con có thể trở thành những chứng nhân cho người khác nữa. Mẹ ban cho các con chúc lành từ mẫu của Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Sứ điệp Mẹ ngày 2-8-2008 “Các con yêu dấu! Trong việc Mẹ đến với các con và ở đây giữa các con, đã phản ánh được sự vĩ đại của Thiên Chúa, và mở ra con đường có Thiên Chúa đồng hành đi đến niềm vui vĩnh cửu. Đừng cảm thấy mình yếu đuối, cô độc và bị bỏ rơi. Với đức tin, lời cầu nguyện và tình yêu, các con hãy leo lên đồi cứu độ. Chớ gì Thánh Lễ phải thành hành vi đáng trọng nhất, mạnh mẽ nhất trong việc cầu nguyện của các con và phải là trung tâm đời sống thiêng liêng của các con. Hãy tin tưởng và yêu thương, hỡi các con của Mẹ. Những người đã được Con của Mẹ tuyển chọn và kêu gọi cũng sẽ giúp các con trong việc này. Mẹ ban chúc lành từ mẫu của Mẹ cho các con và những người ấy cách đặc biệt. Mẹ cảm ơn các con .”
Đức Mẹ ban phép lành cho tất cả những người hiện diện và các vật đạo được đem đến xin Mẹ làm phép.

Sứ điệp Mẹ ngày 15-8-2008 qua Ivan “Ngợi khen Chúa Giêsu ! Các con thân yêu, các con thân thương bé nhỏ của Mẹ.” “Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ với tinh thần trách nhiệm. Hỡi các con, hãy sống theo các Sứ Điệp của Mẹ. Ngày hôm nay, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con hãy đổi mới việc cầu nguyện trong gia đình các con. Hỡi các con, chỉ bằng cách đổi mới việc cầu nguyện trong gia đình mà thế giới ngày nay mới có thể đổi mới tâm linh được. Hỡi các con, đổi mới tâm linh là việc cần thiết cho thế giới ngày nay. Hỡi các con, hãy biết rằng Mẹ cầu nguyện cùng với các con. Mẹ cầu bầu cho tất cả mọi người các con cùng với Con của Mẹ. Mẹ yêu thương tất cả các con. Hỡi các con, Mẹ cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ .” “Hãy

đi trong bình an, hỡi các con thân yêu của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-2008 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy hoán cải bản thân mình. Các con hãy là những người hối cải và bằng đời sống mình, các con sẽ làm chứng, yêu thương, tha thứ và mang niềm vui của Đấng Phục Sinh vào trong thế giới này, nơi mà Con của Mẹ đã tử nạn và là nơi mà người ta không còn cảm thấy cần thiết phải tìm kiếm Người và nhận ra Người trong cuộc đời của họ. Phần các con, hãy tôn thờ Người, và chớ gì niềm hy vọng của các con là niềm hy vọng cho những trái tim không có Chúa Giêsu. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Sứ điệp Mẹ Ngày 2-7-2008 “Các con yêu dấu ! Với tình yêu thương từ mẫu, Mẹ muốn khuyến khích các con hãy yêu thương người lân cận của mình. Chớ gì Con của Mẹ là nguồn mạch của tình yêu thương đó. Người có thể thực hiện mọi sự bằng quyền lực nhưng Người đã chọn yêu thương và đã làm gương cho các con. Hôm nay nữa, qua Mẹ, Thiên Chúa bày tỏ cho các con lòng nhân hậu vô hạn của Người, và các con cần đáp lại lòng nhân hậu ấy. Các con hãy cư xử với những người các con gặp gỡ cũng với lòng nhân hậu và khoan dung như thế. Chớ gì tình yêu thương của các con sẽ hoán cải họ. Bằng cách ấy, Con của Mẹ và tình yêu của Người sẽ phục sinh trong các con. Mẹ cảm ơn các con.”
Đức Mẹ còn nói thêm : “Các vị Mục Tử nên ở trong trái tim các con và trong lời cầu nguyện của các con.”

Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-2008 "Các con yêu dấu ! Giờ này đây khi các con đang nghĩ về sự nghỉ ngơi phần xác, Mẹ kêu gọi các con hãy hối cải. Hãy cầu nguyện và hoạt động ngõ hầu trái tim các con khao khát Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành là sự an nghỉ thật sự của linh hồn và thân xác các con. Nguyện xin Ngài tỏ lộ Thánh Nhan của Ngài cho các con và xin Ngài ban cho các con bình an của Ngài. Mẹ ở với các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho từng người các con. Cảm ơn các con đã đáp lại kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 2 - 6 - 2008 “Các con thân yêu ! Nhờ ơn Chúa mà Mẹ ở cùng các con, nhằm làm cho các con ngày càng tiến triển trong đức tin và tình yêu thương – cho tất cả các con ! Còn các con là những người có trái tim đã bị tội lỗi và lầm lỗi làm cho trở nên chai cứng như đá, (Theo thị nhân Mirjana, khi Đức Mẹ nói câu này, Mẹ nhìn vào những người hiện diện có liên quan đến điều này với một biểu lộ đau đớn và có những giọt lệ trong mắt Mẹ) trừ phi các con là những linh hồn thành tâm thiện chí, thì Mẹ mới mong soi sáng cho các con bằng ánh sáng mới. Các con hãy cầu nguyện để lời cầu nguyện của Mẹ gặp được những tâm hồn rộng mở, để Mẹ có thể soi sáng cho những tâm hồn ấy bằng sức mạnh đức tin và mở ra các con đường yêu thương và hy vọng. Các con hãy kiên trì. Mẹ sẽ ở cùng các con .” Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2008 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, với niềm vui dào dạt trong lòng, Mẹ kêu gọi các con hãy theo Mẹ và lắng nghe các Sứ Điệp của Mẹ. Hãy là những người hân hoan mang bình an và yêu thương vào trong thế giới bất an này. Mẹ ở với các con và Mẹ chúc lành cho tất cả các con cùng với Con của Mẹ là Chúa Giêsu, Vua Bình An. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

Sứ điệp Mẹ ngày 2-5-2008 “Các con yêu dấu ! Do Thánh Ý Chúa mà Mẹ đang ở đây với các con tại nơi này. Mẹ ao ước các con mở lòng mình ra cho Mẹ và nhận Mẹ là một người mẹ. Với tình yêu của mình, Mẹ sẽ dạy cho các con đời sống giản dị, giàu lòng nhân ái, và Mẹ sẽ dẫn đưa các con đến với Con của Mẹ. Con đường đến với Người có thể gian khó và đớn đau, nhưng đừng sợ, Mẹ sẽ ở cùng các con. Tay Mẹ sẽ nắm giữ các con cho đến cùng, cho đến niềm hoan lạc đời đời; vì thế, đừng sợ hãi mở lòng các con ra cho Mẹ. Mẹ cảm ơn các con.” Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 5 - 2008 “Các con yêu dấu ! Trong thời kỳ ân sủng này, là thời gian Thiên Chúa đã cho phép Mẹ ở cùng các con, hỡi các con bé nhỏ, một lần nữa Mẹ lại kêu gọi các con hãy hối cải. Hãy tiếp tục hoạt động cho sự cứu độ thế gian cách đặc biệt trong lúc Mẹ ở cùng các con. Thiên Chúa giàu lòng thương xót và Người đang ban các ân huệ đặc biệt, vì thế, các con hãy tìm kiếm các ân huệ ấy qua cầu nguyện. Mẹ ở cùng các con và không để các con phải đơn độc. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-4-2008 “Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, khi Mẹ ở cùng các con trong tình yêu cao cả của Thiên Chúa, Mẹ muốn hỏi các con Các con có ở cùng Mẹ chăng ? Trái tim các con có mở ngỏ ra cho Mẹ chăng ? Các con có để cho Mẹ thanh tẩy và chuẩn bị tâm hồn các con cho Con của Mẹ chăng ? Các con của Mẹ, các con được chọn là bởi vì ân sủng trọng đại của Thiên Chúa đã tuôn hạ xuống thế gian trong thời buổi của các con. Đừng do dự mà hãy lãnh nhận ân sủng ấy. Mẹ cảm ơn các con .”
Đức Mẹ đã ban phép lành cho mọi người hiện diện và làm phép tất cả các vật đạo. Khi Mẹ ra đi, phía sau Mẹ là làn ánh sáng đẹp nhất trong bầu trời xanh.

Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 04 - 2008 “Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa như một đóa hoa cảm nhận được ánh xuân nồng ấm. Hỡi các con bé nhỏ, cũng bằng cách ấy, các con hãy lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa và hãy đem tình yêu ấy đến cho tất cả những người còn đang xa Chúa. Hãy tìm Thánh Ý Chúa và làm điều lành cho những người mà Thiên Chúa đã đặt trên bước đường của các con và hãy trở nên ánh sáng và niềm vui cho những người ấy. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-3- 2008 “Các con thân yêu ! Mẹ khẩn nài các con, nhất là trong thời gian Mùa Chay này, hãy đáp lại lòng nhân từ của Thiên Chúa bởi vì Người đã tuyển chọn các con và gửi Mẹ đến giữa các con. Hãy thanh tẩy tội lỗi, và trong Chúa Giêsu, Con của Mẹ, hãy nhận biết được sự hy sinh cứu chuộc (của Người) vì mọi tội lỗi của toàn thể thế gian. Chớ gì Người trở thành ý nghĩa của cuộc đời các con và chớ gì đời sống các con là để phụng sự cho Tình yêu Thiên Chúa của Con của Mẹ. Các con của Mẹ, Mẹ cảm ơn các con !” Sứ điệp Mẹ ngày 18-3-2008 Mirjana "Các con thân yêu ! Hôm nay, Mẹ mở rộng đôi tay của Mẹ hướng về các con. Các con đừng sợ hãi mà hãy chấp nhận đôi tay của Mẹ. Đôi tay Mẹ mong muốn ban cho các con tình yêu, bình an và giúp các con được Ơn Cứu Độ. Vì thế, hỡi các con của Mẹ, hãy đón nhận đôi tay Mẹ. Hãy làm cho Trái Tim Mẹ tràn ngập niềm vui và Mẹ sẽ hướng dẫn các con trên đường thánh thiện.

Con đường mà Mẹ hướng dẫn các con thì khó khăn và đầy những cám dỗ và sa ngã. Mẹ sẽ ở với các con và đôi tay Mẹ sẽ nắm lấy tay các con. Hãy bền tâm, vững chí để rồi ở cuối con đường, trong niềm vui và tình yêu, tất cả chúng ta có thể cùng nhau nắm lấy tay Con của Mẹ. Các con đừng sợ mà hãy đến với Mẹ. Cám ơn các con."

“Các con thân yêu ! Mẹ kêu gọi các con hãy tiếp tục hoán cải bản thân mình. Các con vẫn còn xa rời với việc gặp gỡ Thiên Chúa trong tâm hồn các con. Vì thế, hãy dành trọn thời gian hơn nữa trong cầu nguyện và Thờ Lạy Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể Cực Thánh trên Bàn Thờ, để Người biến đổi các con và đặt vào lòng các con một đức tin sống động cùng với một niềm ước ao được Sự Sống Đời Đời. Các con bé nhỏ, mọi sự đều qua đi, chỉ duy nhất có Thiên Chúa là không qua đi. Mẹ ở cùng các con và khuyến khích các con với tình yêu thương. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” Sứ điệp Mẹ ngày 2-2-2008 "Các con yêu dấu ! Mẹ đang ở bên các con. Là một người mẹ, Mẹ qui tụ các con lại, vì Mẹ mong muốn xóa sạch những gì Mẹ đang nhìn thấy khỏi tâm hồn của các con. Hãy chấp nhận Tình Yêu của Con của Mẹ và hãy xóa đi nỗi sợ hãi, đau đớn, khổ sở và thất vọng khỏi tâm hồn các con. Mẹ đã chọn các con cách đặc biệt để các con trở nên Ánh Sáng Tình Yêu của Con của Mẹ. Mẹ cảm ơn các con." Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-2008 "Các con yêu dấu ! Trong thời kỳ hồng ân này, Mẹ lại kêu gọi các con hãy cầu nguyện và hy sinh từ bỏ. Chớ gì ngày của các con xen lẫn với những lời cầu nguyện ngắn gọn đầy sốt mến cho những ai chưa biết đến Tình Yêu của Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 2.1.2008 “Các con thân yêu! Với trọn vẹn sức mạnh của trái tim mình, Mẹ yêu thương các con và trao ban chính mình Mẹ cho các con. Như một người mẹ phải chiến đấu vì con cái, Mẹ cầu nguyện cho các con và chiến đấu vì các con. Mẹ xin các con đừng e ngại, hãy mở lòng ra, để có thể yêu thương hết lòng và trao tặng bản thân các con cho người khác. Càng trao ban với trọn tâm hồn thì các con càng nhận được nhiều và các con sẽ hiểu được Con của Mẹ và ân huệ Người dành cho các con hơn. Chớ gì mọi người nhận ra các con qua tình yêu của Con của Mẹ và qua Mẹ. Mẹ cảm ơn các con.”
Chị Mirjana nói thêm rằng Đức Mẹ Maria yêu cầu mọi người hãy ăn chay và cầu nguyện cho các vị mục tử của chúng ta.

Sứ điệp Mẹ ngày 25/1/2008 “Các con thân yêu ! Với thời gian Mùa Chay, các con đang tiến tới thời kỳ ân huệ. Trái tim các con giống như đất đã được cày xới và sẵn sàng nhận hoa trái và trở thành những hoa trái tốt lành. Hỡi các con bé nhỏ, các con được tự do để chọn sự tốt lành hay sự dữ. Do đó, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện và ăn chay. Hãy vun trồng niềm vui và hoa trái của niềm vui sẽ trở nên tốt đẹp trong trái tim các con, rồi những người khác sẽ nhìn thấy hoa trái niềm vui ấy và nhận lãnh lấy qua đời sống của các con. Hãy từ bỏ tội lỗi và chọn đời sống vĩnh cửu. Mẹ ở với các con và chuyển cầu cho các con trước Thánh Nhan Con của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

2007
Sứ điệp Mẹ ngày 2 - 1 – 2007 "Các con yêu dấu ! Trong thời gian thánh thiêng đầy ân sủng của Thiên Chúa và tình yêu của Người, tình yêu ấy đã phái Mẹ đến với các con, Mẹ khẩn nài các con đừng sống với trái tim chai đá. Chớ gì việc ăn chay và cầu nguyện là khí cụ của các con để lôi cuốn đến gần Chúa Giêsu hơn và để hiểu biết Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Hãy theo Mẹ và gương mẫu sáng ngời của Mẹ. Mẹ sẽ giúp các con. Mẹ ở cùng các con. Mẹ cảm ơn các con."
Mirjana kể lại rằng: "… Nét mặt Mẹ biểu lộ vẻ đặc biệt nghiêm trọng khi Mẹ nhấn mạnh đến 'Phép Lành của Linh Mục' và khi Mẹ xin chúng ta cầu nguyện và ăn chay để chỉ cho các ngài."

Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 1 - 2007 "Các con yêu dấu ! Hãy đặt Thánh Kinh vào nơi dễ thấy trong gia đình các con để mà đọc. Bằng cách ấy, các con sẽ biết cầu nguyện với trọn con tim và tư tưởng của các con sẽ ở nơi Thiên Chúa. Đừng quên rằng các con trôi qua như hoa ngoài đồng, có thể trông thấy từ đàng xa, nhưng biến mất trong khoảnh khắc. Hỡi các con bé nhỏ, hãy để lại dấu tích sự tốt lành và yêu thương bất cứ nơi nào các con đi qua, và rồi Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con dư đầy các Phúc Lành của Người. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 2 - 2007 "Các con yêu dấu ! Hãy mở rộng trái tim mình đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong thời gian Mùa Chay này. Cha Trên Trời hằng ao ước giải thoát mỗi người các con khỏi nô lệ tội lỗi. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, hãy tận dụng thời gian này, và qua cuộc gặp gỡ Thiên Chúa trong việc xưng tội, các con hãy lìa bỏ tội lỗi và quyết chọn thánh thiện. Hãy thực hiện điều này vì yêu mến Chúa Giêsu là Đấng đã Cứu Chuộc tất cả các con bằng Máu Thánh của Người, để các con được hạnh phúc và sống trong bình an. Hỡi các con bé nhỏ, đừng quên rằng : tự do của các con cũng là sự yếu đuối của các con ! Vì thế, hãy nghiêm túc thi hành các Sứ Điệp của Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 2 - 3 - 2007 "Hôm nay, Mẹ sẽ nói với các con về điều mà các con đã quên rồi : Hỡi các con yêu ! Tên của Mẹ là Tình Yêu. Mẹ ở giữa các con trong thời gian dài lâu như thế, đó là tình yêu đấy, bởi vì Đấng Tình Yêu Cao Cả đã gởi Mẹ đến. Mẹ cũng xin các con điều ấy. Mẹ xin có tình yêu thương trong gia đình các con. Mẹ xin các con nhận ra tình yêu thương nơi người anh em của các con. Chỉ bằng cách ấy, qua tình yêu thương, các con sẽ nhận ra gương mặt của Đấng Tình Yêu Cao Cả. Chớ gì ăn chay và cầu nguyện là ngôi sao hướng dẫn các con. Hãy mở trái tim các con ra cho Tình Yêu, ấy là mở ra cho Ơn Cứu Độ. Mẹ cảm ơn các con." Sứ điệp Mẹ ngày 18 - 3 - 2007 "Các con yêu dấu ! Mẹ đến với các con như một người Mẹ cùng với các món quà. Mẹ đến với tình yêu và lòng nhân ái. Hỡi các con thân yêu, trái tim của Mẹ là một trái tim to lớn. Trong trái tim ấy, Mẹ mong muốn tất cả trái tim của các con được thanh tẩy bằng ăn chay và cầu nguyện. Mẹ mong rằng : qua tình yêu, trái tim chúng ta sẽ cùng nhau vinh thắng. Mẹ mong rằng qua sự vinh thắng này, các con có thể nhận ra Chân Lý đích thực, Con Đường đích thực và Sự Sống đích thực. Mẹ ao ước các con sẽ gặp Thánh Tử của Mẹ. Mẹ cảm ơn các con."
Thị nhân Mirjana nói Mẹ xin mọi người hãy cầu nguyện hàng ngày cho các Linh Mục là những người

Chúa Giêsu đã chọn và chúc phúc.

Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 3 - 2007 "Các con yêu dấu ! Mẹ muốn cảm ơn các con tận lòng Mẹ vì sự hy sinh từ bỏ của các con trong Mùa Chay này. Mẹ mong muốn gợi ý cho các con hãy tiếp tục sống chay tịnh với một trái tim rộng mở. Hỡi các con bé nhỏ, bằng việc ăn chay và hy sinh từ bỏ, các con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong Đức Tin. Trong Sứ điệp Mẹ ngày 2 - 4 - 2007 "Các con yêu dấu ! Đừng cứng lòng nữa đối với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vẫn đang tuôn đổ trên các con đã biết bao lâu nay rồi. Trong thời gian cầu nguyện đặc biệt này, hãy cho phép Mẹ thay đổi trái tim các con để các con có thể giúp Mẹ có được Con của Mẹ phục sinh trong mọi tâm hồn, và để trái tim Mẹ có thể vinh thắng. Mẹ cảm ơn các con.
Đức Mẹ còn nói thêm : "Các vị Mục Tử đang cần lời cầu nguyện của các con đấy !"

Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 4 - 2007 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ lại kêu gọi các con hãy hối cải. Hãy mở lòng các con ra. Đây là thời kỳ ân sủng trong khi Mẹ đang ở cùng các con, vậy hãy tận dụng thời kỳ ân sủng này. Hãy nói rằng : "Đây là lúc dành cho linh hồn ta." Mẹ ở cùng các con và yêu thương các con bằng tình yêu vô hạn. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 2 - 5 - 2007 "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ đến với các con với nguyện ước từ mẫu cho các con, là hãy trao cho Mẹ trái tim các con. Hỡi các con của Mẹ, hãy làm điều này với trọn niềm tin và không lo sợ. Trong trái tim các con, Mẹ sẽ đặt Con của Mẹ và Lòng Thương Xót củ̀a Người. Các con của Mẹ, khi ấy các con sẽ nhìn vào thế giới chung quanh các con bằng đôi mắt khác hẳn. Các con sẽ nhìn thấy người lân cận của mình. Các con sẽ cảm nhận được niềm đau và nỗi khổ của người ấy. Các con sẽ không ngoảnh mặt với những người đang đau khổ, bởi vì Con của Mẹ sẽ ngoảnh mặt khỏi những ai làm như vậy. Các con ơi, đừng lưỡng lự nữa." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 5 - 2007 "Các con yêu dấu ! Cùng với Mẹ, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài dẫn dắt các con trong việc tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa trên con đường Nên Thánh của các con. Còn các con, những người đang xa rời với việc cầu nguyện, hãy hối cải và trong cõi thinh lặng của tâm hồn mình, các con hãy tìm Ơn Cứu Độ cho linh hồn các con và nuôi dưỡng linh hồn các con bằng cầu nguyện. Mẹ ban chúc lành từ mẫu của Mẹ cho từng người các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 2 - 6 - 2007 "Các con yêu dấu ! Tình yêu của Thiên Chúa phái Mẹ đến với các con cả trong thời buổi khó khăn này. Hỡi các con của Mẹ, đừng sợ ! Mẹ đang ở cùng các con. Hãy trao cho Mẹ trái tim các con với lòng tin cậy hoàn toàn, để Mẹ có thể giúp các con nhận ra được các dấu chỉ của thời buổi các con đang sống. Mẹ sẽ giúp các con hiểu biết được tình yêu của Con của Mẹ. Qua các con, Mẹ sẽ vinh thắng. Mẹ cảm ơn các con."
Một lần nữa, Mẹ nhắc cho chúng ta nhớ cầu nguyện cho các Linh Mục và nhắc rằng Phép Lành của Linh Mục là Phép Lành của Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 06 - 2007 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, với niềm vui lớn ở trong lòng, Mẹ kêu gọi các con hãy hối cải. Hỡi các con bé nhỏ, đừng quên rằng tất cả các con đều quan trọng trong kế hoạch trọng đại mà Thiên Chúa đang dẫn dắt các con qua Mễ Du. Thiên Chúa mong muốn hoán cải toàn thể thế gian và kêu gọi thế gian đến với Ơn Cứu Độ và đi theo con đường đưa đến Người, Đấng là Khởi Đầu và là Tận Cùng của mọi loài mọi vật. Hỡi các con bé nhỏ, tận đáy lòng Mẹ, Mẹ đặc biệt kêu gọi tất Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2007 (qua Ivanka) "Các con yêu dấu ! Hãy nhận lấy chúc lành từ mẫu của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 02 - 07 - 2007 "Các con yêu dấu ! Trong tình yêu cao cả của Thiên Chúa, hôm nay Mẹ đến với các con để dẫn dắt các con đi trên con đường hiền lành và khiêm nhường. Hỡi các con của Mẹ, chặng thứ nhất trên con đường này là xưng thú tội lỗi. Hãy loại bỏ tính kiêu căng và quì gối xuống trước Thánh Nhan Con của Mẹ. Hỡi các con của Mẹ, hãy hiểu rằng các con chẳng có gì và các con chẳng làm được gì. Thứ duy nhất của các con và là cái mà các con đang sở hữu, chính là tội lỗi. Hãy tẩy sạch lòng mình và nhận lấy sự hiền lành và khiêm nhường. Con của Mẹ đã có thể chiến thắng bằng sức mạnh, nhưng Người đã chọn hiền lành, khiêm nhường và yêu thương. Hãy bước theo Con của Mẹ và trao cho Mẹ tay các con, để chúng ta cùng nhau leo lên núi và chiến thắng. Mẹ cảm ơn các con." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 07 - 2007 "Các con yêu dấu ! Hôm nay, nhân ngày Lễ Kính Thánh Quan Thầy của giáo xứ các con, Mẹ kêu gọi các con hãy noi theo đời sống của các Thánh. Chớ gì đời sống của các Thánh, đối với các con, là một gương mẫu và là niềm khích lệ cho đời sống các con trở nên thánh thiện. Chớ gì việc cầu nguyện trở nên như dưỡng khí cho các con thở chứ không phải là một gánh nặng cho các con. Hỡi các con bé nhỏ, Thiên Chúa sẽ tỏ lộ tình yêu của Người cho các con và các con sẽ nếm trải được niềm vui các con là những người con yêu dấu của Mẹ. Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con và ban cho các con tràn đầy ân sủng. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 02 - 8 - 2007 "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ nhìn vào trái tim các con và khi nhìn vào đấy thì trái tim Mẹ bỗng tràn ngập đau đớn. Hỡi các con của Mẹ, Mẹ xin các con hãy dành cho Thiên Chúa tình yêu thanh khiết và vô điều kiện của các con. Các con sẽ biết được rằng các con đang ở trên đường ngay lối chính khi các con sống trên trần gian với thân xác và linh hồn các con luôn ở cùng Thiên Chúa. Nhờ tình yêu thanh khiết và vô điều kiện ấy, các con sẽ nhận ra Con của Mẹ trong mỗi người. Các con sẽ cảm thấy được hiệp nhất với Thiên Chúa. Là một người Mẹ, Mẹ sẽ hạnh phúc vì tâm hồn của các con được hiệp nhất và thánh thiện. Các con của Mẹ, Mẹ tin chắc Ơn Cứu Độ sẽ là của các con. Mẹ cảm ơn các con."
Mẹ xin chúng ta cầu nguyện cho các Linh Mục, vì nếu không có các Ngài, thì không có sự hiệp nhất.

Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 8 - 2007 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy hối cải. Hỡi các con bé nhỏ, chớ gì đời sống của các con phản ảnh lòng nhân từ của Thiên Chúa chứ không phản ảnh lòng hận thù và bất trung. Hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện để việc cầu nguyện trở thành sự sống cho các con. Bằng cách ấy, trong cuộc đời các con sẽ tìm thấy bình an và niềm vui mà Thiên Chúa ban

cho những ai đã mở lòng ra đón nhận tình yêu của Người. Còn các con - những kẻ đang xa lìa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa - các con hãy hối cải, ngõ hầu Thiên Chúa sẽ không làm ngơ đối với lời cầu nguyện của các con và sẽ không là quá trễ đối với các con. Vì thế, trong thời gian ân sủng này, hãy hối cải và tôn vinh Thiên Chúa lên trên hết mọi sự trong cuộc đời các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 02 - 9 – 2007 "Các con yêu dấu ! Trong thời gian này là thời gian các dấu chỉ của Thiên Chúa, đừng sợ hãi, bởi vì Mẹ ở cùng các con. Tình yêu cao cả của Thiên Chúa đã phái Mẹ dẫn đưa các con đến với Ơn Cứu Độ. Hãy trao cho Mẹ trái tim đơn sơ của các con đã được thanh tẩy nhờ ăn chay và cầu nguyện. Ơn Cứu Độ của các con chỉở trong trái tim đơn sơ của các con. Mẹ sẽ ở cùng các con và dẫn dắt các con. Mẹ cảm ơn các con. Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 9 - 2007 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy để cho trái tim mình bừng cháy tình yêu nồng nàn hơn với Đấng Chịu Đóng Đinh. Và các con đừng quên rằng: vì yêu các con mà Người đã thí mạng sống mình để các con được cứu rỗi. Hỡi các con bé nhỏ, hãy suy niệm và cầu nguyện để trái tim các con mở ra đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 2 - 10 - 2007 "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con hãy đồng hành với Mẹ trong sứ mệnh Thiên Chúa đã trao cho Mẹ với một trái tim rộng mở và niềm tín thác trọn vẹn. Con đường mà Mẹ đang hướng dẫn các con, nhờ Thiên Chúa, là con đường gian khó, nhưng cứ kiên trì thì cuối cùng, tất cả chúng ta sẽ được vui mừng nhờ Thiên Chúa. Vì thế, hỡi các con của Mẹ, đừng ngưng cầu xin cho được Ơn Đức Tin. Chỉ nhờ Đức Tin mà Lời Chúa sẽ sáng lên trong bóng đêm đang muốn bao trùm chúng ta. Đừng sợ hãi, Mẹ ở cùng các con. Mẹ cảm ơn các con. Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 10 - 2007 "Các con yêu dấu ! Vì tình yêu, Thiên Chúa đã phái Mẹ đến giữa các con để dẫn dắt các con tới Con Đường Cứu Độ. Nhiều người trong các con đã mở lòng mình ra và chấp nhận các Sứ Điệp của Mẹ, nhưng có nhiều người đã bị lạc đường và đã chưa từng biết đến Thiên Chúa của tình yêu với trọn vẹn cả trái tim. Vì thế, Mẹ kêu gọi các con hãy là tình yêu và là ánh sáng ở những nơi tăm tối và tội lỗi. Mẹ ở cùng các con và chúc lành cho tất cả các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 02 - 11 - 2007 "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy mở lòng mình cho Chúa Thánh Thần và để cho Người biến đổi các con. Hỡi các con của Mẹ, Thiên Chúa nhân hậu vô cùng và vì thế, là một người Mẹ, Mẹ khẩn cầu các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, hãy ăn chay và hy vọng rằng có thể đạt được sự nhân hậu ấy, vì tình yêu được sinh ra từ lòng nhân hậu ấy. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho "tính nhân hậu" ấy mạnh mẽ thêm trong lòng các con và các con sẽ có thể gọi Thiên Chúa là Cha của các con. Qua tình yêu thương cao thượng này, các con sẽ chân thành yêu thương tất cả mọi người, và nhờ Thiên Chúa, các con sẽ coi họ như anh chị em ruột thịt của mình. Mẹ cảm ơn các con."
Trong khi ban phép lành, Đức Mẹ nói: "Trên con đường mà Mẹ đang hướng dẫn các con đến với Con của Mẹ, những ai làm đại diện cho Người sẽ bước đi bên cạnh Mẹ.

Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 11 - 2007 "Các con yêu dấu ! Ngày hôm nay, khi các con mừ̀ng kính Lễ Chúa Kitô, Vua của mọi loài thụ tạo, Mẹ ao ước cho Người được trở thành Vua của đời sống các con. Hỡi các con bé nhỏ, chỉ nhờ việc cho đi mà các con mới có thể lĩnh hội được quà tặng hy sinh của Chúa Giêsu trên Thánh Giá dành cho từng người các con. Hỡi các con bé nhỏ, hãy dành thời gian cho Thiên Chúa để Người Sứ điệp Mẹ ngày 02 - 12 - 2007 "Các con yêu dấu ! Hôm nay, khi Mẹ nhìn vào trái tim các con thì lòng Mẹ đầy đau đớn và rúng động. Hỡi các con của Mẹ, hãy ngừng lại một lát và nhìn vào trái tim các con đi. Thánh Tử của Mẹ - là Thiên Chúa của các con có thực sự còn ở nơi trước hết không ? Các Điều Răn của Người có thực sự là thước đo đời sống các con không ? Mẹ cảnh báo các con một lần nữa : không có Đức Tin thì không có sự gần gũi với Thiên Chúa cũng như Lời Chúa. Lời Chúa chính là Ánh Sáng Cứu Độ và là Sự Sáng của Lương Tri. Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 12 - 2007 "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con mở ngỏ lòng mình ra cho Thiên Chúa, và để cho từng trái tim của các con ngày hôm nay trở thành một nơi cho Chúa Giêsu được sinh ra. Hỡi các con bé nhỏ, qua tất cả thời gian mà Thiên Chúa cho phép Mẹ ở cùng các con, Mẹ ao ước dẫn đưa các con đến niềm vui của đời sống các con. Hỡi các con bé nhỏ, chỉ có Thiên Chúa mới chính là Niềm Vui Thật Sự của đời sống các con. Vì thế, hỡi các con, đừng tìm kiếm niềm vui trong các sự thế gian này mà hãy mở lòng các con ra để nhận lãnh Thiên Chúa. Hỡi các con bé nhỏ, mọi sự đều qua đi, chỉ có Thiên Chúa mới còn ở lại trong tâm hồn các con mà thôi. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 12 - 2007 "Các con yêu dấu ! Với niềm vui lớn lao, Mẹ đem đến cho các con Vua Bình An để Người ban phúc lành cho các con. Hãy thờ lạy Người và dành thời gian cho Đấng Tạo Thành là Đấng mà lòng các con đang mong đợi. Đừng quên rằng các con chỉ là những người qua đường trên thế gian này và các sự vật chỉ có thể cho các con những niềm vui nhỏ bé mà thôi; trong khi ấy, qua Thánh Tử của Mẹ, Sự Sống Đời Đời được trao ban cho các con. Chính vì thế mà Mẹ ở cùng các con để hướng dẫn các con đến những điều mà lòng các con khao khát. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2007 (qua Jacov) "Các con yêu dấu ! Hôm nay, cách đặc biệt Mẹ kêu gọi các con hãy mở rộng tâm hồn mình đón nhận Thiên Chúa và để từng trái tim các con hôm nay trở thành nơi cho Chúa Giêsu giáng sinh. Các con bé nhỏ, suốt thời gian mà Thiên Chúa cho phép Mẹ ở cùng các con, Mẹ mong ước hướng dẫn các con đến niềm vui của cuộc sống các con. Các con bé nhỏ, niềm vui thật sự duy nhất của cuộc đời các con là Thiên Chúa. Vì thế, các con yêu dấu, đừng tìm kiếm niềm vui trong những sự vật thế gian này nhưng hãy mở lòng mình ra và đón nhận Thiên Chúa. Các con bé nhỏ, mọi sự đều qua đi, chỉ có Thiên Chúa vẫn ở lại trong tâm hồn các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2006
Sứ điệp Mẹ ngày 01 - 01 - 2006

"Các con yêu dấu ! Đừng quên rằng Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ yêu thương các con bằng tình yêu nồng nàn." "Các con yêu dấu ! Con của Mẹ đã giáng sinh. Đấng Cứu Độ các con đang ở đây với các con. Điều gì ngăn cản trái tim các con đón nhận Người vậy? Có điều gì hoàn toàn sai lạc bên trong trái tim các con vậy? Hãy thanh tẩy trái tim các con bằng ăn chay và cầu nguyện. Hãy tỏ lòng biết ơn và đón nhận Con của Mẹ. Duy chỉ có Người mới ban cho các con bình an và tình yêu thật sự. Con đường dẫn đến Sự Sống Đời Đời chính là Người, là Con của Mẹ. Mẹ cảm ơn các con." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 01 - 2006 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy là những người mang Tin Mừng vào gia đình mình. Hỡi các con bé nhỏ, đừng quên đọc Thánh Kinh. Hãy đặt Thánh Kinh vào nơi dễ thấy và bằng đời sống mình, hãy làm chứng rằng các con tin và sống Lời Thiên Chúa. Mẹ ở gần bên các con với tình yêu và chuyển cầu cho từng người các con trước Thánh Nhan Con của Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 02 - 2006 "Các con yêu dấu ! Trong thời gian Mùa Chay đầy ân sủng này, Mẹ kêu gọi các con hãy mở lòng ra đón nhận các ơn huệ mà Thiên Chúa muốn ban cho các con. Đừng khép kín lòng mình lại nhưng với cầu nguyện và hi sinh từ bỏ hãy "Thưa Vâng" với Thiên Chúa và Người sẽ ban dồi dào ơn huệ cho các con. Như vào tiết xuân, mặt đất vỡ̉ ra đón nhận hạt giống và sinh sôi nảy nở gấp trăm lần; thì cũng vậy, Cha Trên Trời của các con sẽ ban dồi dào ơn huệ cho các con. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ ở với các con và yêu thương các con bằng tình yêu thương dịu dàng, trìu mến. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

Sứ điệp Mẹ ngày 02 - 03 - 2006
Vào ngày 2-3-2006 vừa qua, thị nhân Mirjana Soldo đã được Đức Mẹ hiện ra tại Cộng Đoàn Tiệc Ly (Cenacolo). Sau buổi hiện ra, Mirjana cho biết rằng Đức Mẹ trông rất buồn và Mẹ đã khóc. Mẹ cầu nguyện cho những người vô tín mà Mẹ gọi là những người chưa biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Rồi Mẹ cầu nguyện và ban chúc lành cho tất cả mọi người hiện diện và các vật đạo. Mẹ đã đau buồn nói với Mirjana về tình trạng thế gian. Lần này không có Sứ Điệp nào, nhưng ba lần Đức Mẹ Hồng Phúc cất vang tiếng :

"Thiên Chúa là Tình Yêu ! Thiên Chúa là Tình Yêu ! Thiên Chúa là Tình Yêu !" Sứ điệp Mẹ ngày 18 - 03 - 2006 "Các con yêu dấu ! Trong thời gian Mùa Chay này, Mẹ kêu gọi các con thực hiện sự từ bỏ nội tâm. Điều này đạt được nhờ yêu thương, ăn chay, cầu nguyện và làm việc thiện. Chỉ bằng cách hoàn toàn từ bỏ mọi sự trong lòng, các con sẽ nhận thấy được tình yêu của Thiên Chúa và dấu chỉ của thời đại mà các con đang sống. Các con sẽ là những chứng nhân về các dấu chỉ này và sẽ khởi sự nói về chúng. Mẹ mong ước đưa các con đến được với điều này. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 03 - 2006 "Hãy can đảm lên, hỡi các con bé nhỏ ! Mẹ đã quyết hướng dẫn các con trên con đường thánh thiện. Hãy từ bỏ tội lỗi và bước đi trên con đường cứu độ, là con đường mà Con của Mẹ đã chọn. Qua mỗi gian truân và đau khổ của các con, Thiên Chúa sẽ tìm ra con đường niềm vui cho các con. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện. Mẹ và Chúa Giêsu ở gần bên các con với

tình yêu của Chúng Ta. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 02 - 4 - 2006 "Các con yêu dấu ! Mẹ đến với các con, vì theo gương mẫu của riêng Mẹ, Mẹ ước muốn chỉ cho các con thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho những ai không biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Các con hãy tự hỏi xem các con có đang bước theo Mẹ không ? Hỡi các con của Mẹ, phải chăng các con chưa nhận ra những dấu chỉ của thời buổi ? Các con không nói về các dấu chỉấy sao ? Hãy bước theo Mẹ. Với tư cách là người mẹ, Mẹ kêu gọi các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 4 - 2006 "Các con yêu dấu ! Ngày hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy tin tưởng hơn nữa vào Mẹ và Con của Mẹ. Người đã chiến thắng bằng cuộc tử nạn và sự phục sinh của Người, và qua Mẹ, Người kêu gọi các con hãy là một phần niềm vui của Người. Các con không nhìn thấy Thiên Chúa, hỡi các con bé nhỏ, nhưng nếu các con cầu nguyện các con sẽ cảm nhận được Người đang ở gần bên các con. Mẹ ở với các con và chuyển cầu cho từng người các con trước Thánh Nhan Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 5 - 2006 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy thực hành và sống các Sứ Điệp Mẹ ban cho các con. Hỡi các con bé nhỏ, hãy quyết chọn thánh thiện và nghĩ đến Thiên Đàng. Chỉ bằng cách này, trong tâm hồn các con sẽ có được bình an mà không ai có thể phá hủy được. Bình an là ân huệ mà Thiên Chúa ban cho các con trong cầu nguyện. Hỡi các con bé nhỏ, hãy kiếm tìm và hoạt động hết sức mình để bình an chiến thắng trong tâm hồn các con và trên thế giới. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 2 - 6 - 2006 Trên nét mặt biểu lộ vẻ nghiêm trang, Đức Mẹ đã một lần nữa nhấn mạnh đến phép lành của linh mục: "Hỡi các con của Mẹ, hãy nhớ rằng đó là Thánh Tử của Mẹ đang chúc lành cho các con. Các con đừng nhận lãnh một cách hờ hững." Mẹ nói thêm: "Ngoài Thánh Tử của Mẹ ra, không còn con đường nào khác cả. Đừng nghĩ rằng các con sẽ có bình an và niềm vui nếu các con không có Người ngự trị nơi chỗ trên hết trong đời các con." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 6 - 2006 "Các con yêu dấu ! Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện đi." "Các con yêu dấu ! Với niềm vui dào dạt trong trái tim, Mẹ cảm ơn các con về tất cả lời cầu nguyện mà trong những ngày gần đây các con đã dâng lên cho các ý nguyện của Mẹ. Hỡi các con bé nhỏ, các con nên biết rằng các con cũng như con cái các con sẽ không phải hối tiếc vì đã cầu nguyện. Thiên Chúa sẽ ân thưởng các ân huệ lớn lao cho các con và các con sẽ được hưởng Sự Sống Đời Đời. Mẹ ở gần bên các con và cảm ơn tất cả những ai, trong những năm qua đã đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ, đã đem các Sứ Điệp vào đời sống mình và đã quyết định sống thánh thiện và bình an. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2006 (qua Ivanka) "Các con yêu dấu ! Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện." Sứ điệp Mẹ ngày 02 - 7 - 2006

"Các con yêu dấu ! Thiên Chúa đã tạo dựng nên các con có ý chí tự do để lãnh hội và lựa chọn Sự Sống hay Sự Chết. Là một người Mẹ, với tình mẫu tử, Mẹ mong muốn giúp các con lãi và chọn Sự Sống. Các con của Mẹ, đừng tự lừa dối mình bằng thứ bình an và niềm vui giả tạo. Các con của Mẹ, hãy để cho Mẹ chỉ dẫn cho các con Con Đường Thật, là Con Đường đưa đến Sự Sống -đó là Thánh Tử của Mẹ. Mẹ cảm ơn các con."

"Các con yêu dấu ! Trong thời gian này, các con đừng chỉ nghĩ đến sự nghỉ ngơi về phần xác các con, nhưng hỡi các con bé nhỏ, cũng hãy tìm thời gian cho sự nghỉ ngơi về phần hồn nữa. Trong thinh lặng, Chúa Thánh Thần mới có thể nói với các con, hãy để cho Ngài hoán cải và thay đổi các con. Mẹ ở cùng các con và chuyển cầu cho từng người các con trước Thánh Nhan Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 2 - 8 - 2006 "Các con yêu dấu ! Trong thời buổi bất an này, Mẹ đến để chỉ cho các con con đường đưa đến Hòa Bình. Mẹ yêu thương các con bằng tình yêu vô biên, Mẹ mong ước các con yêu thương nhau và nhận ra Con của Mẹ - là Tình Yêu Vô Hạn - trong mọi người. Con đường duy nhất và chỉ qua tình yêu mới dẫn đến Hòa Bình! Các con hãy đưa tay cho Mẹ, là Mẹ của các con, để Mẹ dẫn dắt các con. Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình mà ! Mẹ cảm ơn các con." Sứ điệp Mẹ ngày 04 - 8 - 2006 "Hòa Bình, Hòa Bình, Hòa Bình ! Hãy để cho hòa bình ngự trị. Mẹ nghiêm túc kêu cầu các con, hãy cùng nhau cầu nguyện cùng với Mẹ cho hòa bình, nhất là trong thời gian này. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 11 - 8 - 2006 "Trong thời gian này, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho Hòa Bình - bình an trong tâm hồn các con, bình an trong gia đình các con và hòa bình cho thế giới. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 8 - 2006 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Chỉ trong cầu nguyện các con mới gần Mẹ và Con của Mẹ, rồi các con sẽ thấy đời sống này ngắn ngủi biết bao. Trong lòng các con, một niềm khao khát Thiên Đàng sẽ nảy sinh. Niềm vui sẽ khởi sự ngự trị trong trái tim các con và lời cầu nguyện sẽ bắt đầu tuôn chảy như một giòng sông. Những lời nói của các con sẽ chỉ là lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã tạo dựng nên các con và niềm khao khát thánh thiện sẽ trở thành sự thật cho các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 28 - 8 - 2006 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ lại kêu gọi các con, là những người con thân yêu của Mẹ, hãy cầu nguyện cho các ý nguyện của Mẹ. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Mẹ sẽ cầu nguyện và chuyển cầu cho các con với Thánh Tử của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 01 - 9 - 2006 "Các con yêu dấu ! Hôm nay cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con, hỡi các con thân yêu, hãy thực hành trở lại việc cầu nguyện chung trong gia đình các con. Các con yêu dấu, hãy cầu nguyện

chung trong gia đình các con, để nhờ cầu nguyện, Bình An, Yêu Thương và Hạnh Phúc sẽ lại đến với các con. Mẹ sẽ cầu nguyện cùng với các con. Hãy cầu nguyện đi, hỡi các con thân yêu. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 02 - 9 - 2006 "Các con biết rằng chúng ta tụ họp nhau là để Mẹ giúp các con biết được tình yêu của Thiên Chúa." "Mẹ tụ họp các con lại dưới tà áo từ mẫu của Mẹ là để giúp các con biết được tình yêu của Thiên Chúa và sự cao cả của Người. Thiên Chúa là Đấng Cao Cả, hỡi các con của Mẹ. Các công Sứ điệp Mẹ ngày 08 - 9 - 2006 "Các con yêu dấu ! Trong những năm qua, Mẹ đã ở cùng các con và đã gieo hạt. Hỡi các con thân yêu, Mẹ mong ước rằng các con sẽ đơm bông từ những hạt giống này, và các con loan truyền các Sứ Điệp của Mẹ. Hãy cầu nguyện cho hòa bình, hãy cầu nguyện cùng với Mẹ cho Hòa Bình. Các con thân yêu ơi, cảm ơn các con vì đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 9 - 2006 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ ở cùng các con và kêu gọi tất cả các con hãy hối cải hoàn toàn. Hỡi các con bé nhỏ, hãy quyết chọn Thiên Chúa và các con sẽ tìm được nơi Thiên Chúa sự bình an mà tâm hồn các con đang tìm kiếm. Hãy noi gương đời sống các thánh và chớ gì cuộc đời các ngài là gương mẫu cho các con; và Mẹ sẽ khuyến khích các con bao lâu Đấng Toàn Năng cho phép Mẹ ở với các con, Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 02 - 10 - 2006 "Các con yêu dấu ! Mẹ đến với các con vào thời buổi này, là để chuyển cho các con lời kêu gọi đến với Sự Sống Vĩnh Cửu. Đây là lời kêu gọi của tình yêu. Mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương, vì chỉ qua tình yêu các con mới nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa. Nhiều người cho rằng họ tin Chúa và biết các lề luật của Người. Họ cố gắng sống theo các lề luật ấy, nhưng lại không thực hiện điều quan trọng nhất : đó là họ không mến yêu Người. Hỡi các con của Mẹ, hãy cầu nguyện và ăn chay. Đây là cách thức giúp các con mở lòng mình ra và yêu thương. Chỉ qua tình yêu của Thiên Chúa thì các con mới đạt được Sự Sống Đời Đời. Mẹ ở với các con. Mẹ sẽ hướng dẫn các con bằng tình yêu từ mẫu. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
Đức Mẹ còn nói thêm: "Hỡi các con, hãy kính trọng bàn tay của Linh Mục là bàn tay được Thánh Tử của Mẹ chúc phúc."

Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 10 - 2006 "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Thiên Chúa cho phép Mẹ nói một lần nữa cho các con rằng các con đang sống trong thời kỳ ân sủng. Các con bé nhỏ, các con không ý thức được là Thiên Chúa đang ban cho các con một cơ may lớn lao để hối cải và để sống trong bình an và yêu thương. Các con đã trở nên quá mù lòa và bị ràng buộc quá nhiều vào những sự thế gian và chỉ nghĩ đến cuộc sống thế trần. Thiên Chúa đã phái Mẹ đến để dẫn dắt các con tới Đời Sống Vĩnh Cửu. Các con bé nhỏ, Mẹ không hề mệt mỏi, dù Mẹ thấy trái tim các con nặng nề và mệt mỏi đối với tất cả những gì là ân sủng và quà tặng của Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 02 - 11 - 2006 "Các con yêu dấu ! Các con của Mẹ, việc Mẹ đến với các con là tình yêu của Thiên Chúa. Thiên

Chúa phái Mẹ đến để cảnh báo và chỉ bảo đường ngay lối phải cho các con. Đừng nhắm mắt lại trước sự thật, các con của Mẹ. Thời gian của các con thì ngắn ngủi lắm. Đừng để cho các ảo tưởng chi phối các con. Con đường mà Mẹ muốn dẫn dắt các con đi là con đường bình an và yêu thương. Đó là con đường đưa các con đến với Thánh Tử của Mẹ, là Thiên Chúa của các con. Hãy trao cho Mẹ trái tim các con để Mẹ có thể đặt Con của Mẹ vào và làm cho các con trở nên tông đồ của Mẹ - tông đồ của bình an và yêu thương. Cám ơn các con."
Sau đó Đức Mẹ nói rằng chúng ta đừng quên các vị mục tử của chúng ta trong lời cầu nguyện.

Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 11 - 2006 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Hỡi các con bé nhỏ, khi các con cầu nguyện, là các con đang ở bên Thiên Chúa và Người ban cho các con lòng khao khát Đời Sống Vĩnh Cửu. Đây là lúc các con có thể nói nhiều hơn về Thiên Chúa và làm việc nhiều hơn cho Người. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, đừng kháng cự nhưng hãy để Người dẫn dắt các con, biến đổi các con và bước vào đời sống các con. Đừng quên rằng các con là kẻ lữ hành đang trên đường hướng về Đời Sống Vĩnh Cửu. Thế nên, hỡi các con bé nhỏ, hãy để Thiên Chúa hướng dẫn các con như vị mục tử dẫn dắt đoàn chiên của mình. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 27 - 11 - 2006 "Những ngày này, Mẹ muốn các con cầu nguyện cách đặc biệt cho phần rỗi các linh hồn. Hôm nay là ngày lễ mừng Mề-Đay-Huyền-Nhiệm, và Mẹ muốn các con cầu nguyện cách đặc biệt cho phần rỗi của những ai mang Mề-Đay-Huyền-Nhiệm này. Mẹ muốn các con truyền bá lòng sùng kính này và mang Mề-Đay này, để rồi có nhiều linh hồn hơn được cứu rỗi, và để các con cầu nguyện cách đặc biệt."

Lời Mẹ nói với thánh nữ Catherine Labouré ngày 27-11-1989 : "Con hãy làm Mề-Đay như hình ảnh này. Những ai đeo Mề-Đay này với lòng tin tưởng thì sẽ nhận được nhiều ơn lành." Lời cầu nguyện : "Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu bầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ."

Sứ điệp Mẹ ngày 02- 12 - 2006 "Các con yêu dấu ! Trong thời gian hân hoan trông đợi Con của Mẹ, Mẹ ước ao rằng mọi ngày của các con trong cuộc sống thế trần đều là những ngày hân hoan trông đợi Con của Mẹ. Mẹ kêu gọi các con hướng tới thánh thiện. Mẹ kêu gọi các con hãy là những tông đồ thánh thiện của Mẹ, ngõ hầu qua các con, Tin Mừng có thể chiếu sáng đến tất cả những người các con gặp gỡ. Hãy ăn chay và cầu nguyện, và Mẹ sẽ ở cùng các con. Mẹ cảm ơn các con!" Sứ điệp Mẹ ngày 25- 12 - 2006 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ bồng Chúa Hài Nhi Giêsu mới sinh đến cho các con. Chính

Người là Vua Trời Đất, Người là Bình An của các con. Hỡi các con bé nhỏ, không ai có thể ban cho các con bình an như Người là Vua Bình An. Vì thế, hãy thờ lạy Người trong tâm hồn, hãy quyết chọn Người và các con sẽ có niềm vui nơi Người. Người sẽ ban cho các con phúc lành bình an của Người. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25- 12 – 2006 (qua Jacov Colo) "Các con yêu dấu ! Hôm nay là ngày trọng đại của bình an và niềm vui. Hãy vui lên cùng với Mẹ. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con sống thánh thiện trong gia đình mình. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ mong ước mỗi gia đình các con đều sống thánh thiện và ước ao rằng niềm vui và bình an của Thiên Chúa mà Người gởi đến cho các con hôm nay cách đặc biệt, sẽ đến ngự trị và ở lại trong gia đình các con. Các con bé nhỏ, hãy mở tâm hồn mình ra hôm nay vào ngày ân sủng này, hãy quyết chọn Thiên Chúa và tôn vinh Người lên trên hết trong gia đình các con. Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ yêu thương các con và ban cho các con phúc lành từ mẫu của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2006 ( qua Jacov) "Hôm nay là ngày tuyệt diệu của niềm vui và bình an. Hãy vui mừng với Mẹ. Các con bé nhỏ, cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy sống thánh thiện trong gia đình mình. Các con bé nhỏ, Mẹ ước ao rằng mỗi người trong gia đình các con trở nên thánh thiện và Mẹ mong ước là bình an và niềm vui của Thiên Chúa ban cho các con hôm nay cách đặc biệt có thể đến ngự trị và ở lại trong gia đình các con. Các con bé nhỏ, hãy mở ngỏ trái tim mình hôm nay, vào ngày ân sủng này, hãy quyết tâm chọn Thiên Chúa và tôn Người lên trên hết trong gia đình mình. Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ yêu các con và ban cho các con chúc lành từ mẫu của Mẹ."

2005
Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 01 - 2005 "Các con yêu dấu ! Trong thời gian hồng ân này, một lần nữa Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, hỡi các con bé nhỏ, cho sự hiệp nhất các Kitô hữu để tất cả trở nên một trái tim. Sự hiệp nhất sẽ thực sự hiện diện ở giữa các con bởi vì các con cầu nguyện và tha thứ. Các con đừng quên rằng: tình yêu sẽ chiến thắng chỉ khi nào các con cầu nguyện, và trái tim các con mở ra. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 02 - 2005 "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy là bàn tay nới rộng của Mẹ trong thế giới mà người ta đặt Thiên Chúa vào vị trí sau cùng. Các con bé nhỏ, hãy tôn Thiên Chúa lên vị trí trên hết trong cuộc đời mình. Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con và ban cho các con sức mạnh để làm chứng cho Người, là Thiên Chúa Tình Yêu và Bình An. Mẹ ở với các con và chuyển cầu cho tất cả các con. Các con bé nhỏ, đừng quên rằng Mẹ yêu thương các con bằng tình yêu âu yếm, dịu dàng. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 18 - 03 - 2005 "Các con yêu dấu ! Mẹ đến với các con như người mẹ, trước hết để yêu thương các con của mình. Các con của Mẹ, Mẹ cũng muốn dạy cho các con biết yêu thương. Mẹ cầu nguyện cho điều này. Mẹ nguyện xin rằng các con sẽ nhận ra Con của Mẹ nơi mỗi người lân cận. Con đường dẫn đến Con của Mẹ, Đấng là Bình An và Tình Yêu thật sự, đi qua tình yêu đối với tất cả

mọi người lân cận. Các con của Mẹ, hãy cầu nguyện và ăn chay để trái tim các con mở ra đón nhận ý nguyện này của Mẹ". Sứ điệp Mẹ ngày 2-3-2005 "Các con yêu dấu! Hãy làm theo Mẹ! Hãy đến, hãy chia sẻ tình yêu thương và với gương mẫu của chính mình, hãy trao Con của Mẹ cho mọi người." Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-2005 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương. Các con bé nhỏ, hãy yêu thương nhau bằng tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi giây phút, trong niềm vui và nỗi buồn, chớ gì tình yêu chiếm ưu thế và bằng cách ấy, tình yêu sẽ bắt đầu ngự trị trong trái tim các con. Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ ở với các con và các con sẽ là những chứng nhân của Người. Mẹ vui mừng với các con và che chở các con với áo choàng từ mẫu của Mẹ. Nhất là, các con bé nhỏ, Mẹ sẽ nhìn các con hối cải từng ngày với tình yêu thương. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 2-4-2005 (Không có) Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 4 - 2005 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy đổi mới việc cầu nguyện trong gia đình mình. Nhờ cầu nguyện và đọc Thánh Kinh, nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ đổi mới các con, bước vào gia đình các con. Bằng cách này, các con sẽ trở nên thầy dạy Đức Tin trong gia đình mình. Nhờ cầu nguyện và tình yêu của các con, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn và tình yêu sẽ baắt đầu ngự trị trên thế gian. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 02 - 5 - 2005 "Các con yêu dấu ! Mẹ ở với các con để dẫn tất cả các con đến với Con của Mẹ. Mẹ ao ước đưa tất cả các con đến với Ơn Cứu Độ. Hãy bước theo Mẹ, bởi vì chỉ bằng cách này các con mới có thể tìm được bình an và hạnh phúc thật sự. Các con yêu dấu của Mẹ ! Hãy đến với Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 5 - 2005 "Các con yêu dấu ! Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy sống Sứ Điệp của Mẹ trong khiêm nhường. Nhất là bây giờ hãy làm chứng về các Sứ Điệp của Mẹ khi chúng ta đang tiến đến gần ngày kỷ niệm Mẹ hiện ra. Các con bé nhỏ, hãy là dấu chỉ cho những ai đang xa rời Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Mẹ ở với các con và ban phúc lành từ mẫu của Mẹ cho các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2005 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ cám ơn các con về mỗi hy sinh các con đã dâng lên theo các ý nguyện của Mẹ. Mẹ kêu gọi các con, các con bé nhỏ, hãy là tông đồ bình an và yêu thương của Mẹ trong gia đình mình và trên thế giới. Hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần có thể soi sáng và hướng dẫn các con trên đường thánh thiện. Mẹ ở với các con và ban cho tất cả các con phúc lành từ mẫu của Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2005 (qua Ivanka) "Các con yêu dấu ! Hãy yêu thương nhau bằng tình yêu của Con của Mẹ. Bình an, bình an, bình an."

Sứ điệp Mẹ ngày 02 - 7 - 2005 "Các con yêu dấu ! Là người Mẹ, Mẹ vui mừng với các con, vì là Mẹ, Mẹ mời gọi các con. Mẹ đang đưa Con của Mẹ đến với các con; Con của Mẹ, là Thiên Chúa của các con. Hãy thanh tẩy trái tim mình và cúi đầu trước Thiên Chúa duy nhất của các con. Hãy để Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ nhảy mừng với niềm vui. Cảm ơn các con." Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-2005 "Các con yêu dấu ! Hôm nay cũng vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy làm đầy ngày của mình bằng những lời cầu nguyện ngắn gọn và sốt mến. Khi các con cầu nguyện, trái tim các con mở ra và Thiên Chúa yêu thương các con với tình yêu đặc biệt và ban cho các con những ân huệ đặt. Vì vậy, hãy tận dụng thời gian ân sủng này và hãy hiến dâng thời gian đó lên Thiên Chúa nhiều hơn bao giờ hết. Hãy thực hiện những Tuần Cửu Nhật chay tịnh và hy sinh từ bỏ, ngõ hầu Satan tránh xa các con và ân sủng ở chung quanh các con. Mẹ ở gần bên các con và chuyển cầu cho từng người các con trước Thánh Nhan Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 2-8-2008 "Mẹ đã đến với các con cùng đôi tay rộng mở để ôm lấy các con trong áo choàng của Mẹ. Mẹ sẽ không thể làm thế bao lâu trái tim các con còn chứa đầy

1. Những quyến rũ giả tạo ( false glitters) hay là 2. Những hào quang giả tạo và ngẫu tượng.
Hãy thanh tẩy trái tim mình và hãy để cho các thiên thần của Mẹ ca hát trong trái tim các con! Lúc đó, Mẹ sẽ ôm các con trong áo choàng của Mẹ và Mẹ sẽ trao cho các con Con của Mẹ, là Hạnh Phúc và Bình An thật sự. Đừng chờ đợi nữa, các con của Mẹ ! Mẹ cảm ơn các con." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 8 - 2005 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ. Thiên Chúa đã ban cho các con món quà thời gian này là thời gian ân sủng. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy tận dụng mỗi phút giây và hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Mẹ chúc lành cho tất cả các con và chuyển cầu cho từng người các con trước Thánh Nhan Đấng Tối Cao. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 2-9-2005 "Các con yêu dấu ! Là người Mẹ, Mẹ đến với các con và chỉ cho các con biết Thiên Chúa, là Cha của các con, yêu thương các con nhiều biết là ngần nào. Còn các con? Các con đang ở đâu, hỡi các con của Mẹ? Điều gì chiếm chỗ trước hết trong trái tim các con? Điều gì ngăn cản các con không tôn vinh Con của Mẹ lên trên hết? Các con của Mẹ, hãy để cho phúc lành của Thiên Chúa tuôn tràn xuống trên các con. Chớ gì bình an của Thiên Chúa tràn ngập các con, bình an mà Con của Mẹ, duy nhất chỉ có Người mới có thể trao ban." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 9 - 2005 "Các con yêu dấu ! Trong tình yêu thương, Mẹ kêu gọi các con: hãy hối cải, ngay cả khi các con xa rời Trái Tim Mẹ. Đừng quên rằng Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ cảm thấy đau đớn cho từng người các con đang xa lìa Trái Tim Mẹ. Nhưng Mẹ không để mặc các con cô đơn một mình. Mẹ tin các con có thể từ bỏ con đường tội lỗi và quyết tâm sống thánh thiện. Cảm ơn các con đã đáp

lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 2-10-2005 "Các con yêu dấu ! Mẹ đến với các con với tư cách là người Mẹ. Mẹ đem đến cho các con Bình An và Tình Yêu của Con của Mẹ. Hãy thanh tẩy Trái Tim mình và đón nhận Con của Mẹ. Các con hãy trao bình an và hạnh phúc thật sự cho người khác nữa." Sứ điệp Mẹ ngày 25 - 10 - 2005 "Các con bé nhỏ, hãy tin tưởng, cầu nguyện, yêu thương, và Thiên Chúa sẽ ở gần bên các con. Ngài sẽ ban cho các con quà tặng gồm tất cả những ân sủng mà các con tìm kiếm nơi Ngài. Mẹ là quà tặng được trao ban cho các con, bởi vì ngày qua ngày, Thiên Chúa cho phép Mẹ ở với các con và yêu thương từng người các con với tình yêu vô hạn. Vì thế, các con bé nhỏ, trong cầu nguyện và khiêm nhường, hãy mở rộng trái tim mình và hãy là những chứng nhân cho sự hiện diện của Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-2005 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho đến khi cầu nguyện trở thành cuộc sống cho các con. Các con bé nhỏ, thời gian này cách đặc biệt, Mẹ cầu nguyện trước Thánh Nhan Thiên Chúa xin Ngài ban cho các con Ơn Đức Tin. Chỉ trong Đức Tin, các con mới khám phá ra niềm vui về quà tặng sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho các con. Trái tim của các con sẽ mừng vui nghĩ về Sự Sống Đời Đời. Mẹ ở với các con và yêu thương các con với một tình yêu dịu hiền. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2005 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ đưa đến cho các con Hài Nhi Giêsu, Vua Bình An, trong tay Mẹ để Người ban cho các con bình an của Người. Các con bé nhỏ, hôm nay cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con của Mẹ hãy là người chuyên chở bình an vào trong thế giới bất an này. Các con bé nhỏ, đừng quên rằng Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ ban cho tất cả các con chúc lành đặc biệt, cùng với Chúa Hài Đồng Giêsu trong tay Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2005 (qua Jacov) "Các con yêu dấu ! Hôm nay, với Chúa Hài Nhi Giêsu trong tay Mẹ, cách đặc biệt Mẹ kêu gọi các con hãy hối cải. Hỡi các con, suốt thời gian mà Thiên Chúa cho phép Mẹ ở cùng các con, Mẹ liên lỉ kêu gọi các con hãy hối cải. Nhiều trái tim các con vẫn còn khép lại. Các con bé nhỏ, Chúa Giêsu là bình an, tình yêu và niềm vui; vì thế, giờ đây các con hãy quyết tâm chọn Chúa Giêsu. Hãy bắt đầu cầu nguyện. Hãy nguyện xin Người ban cho các con ơn hối cải. Các con bé nhỏ, chỉ với Chúa Giêsu các con mới có thể có bình an, niềm vui và trái tim tràn đầy tình yêu thương. Các con bé nhỏ, Mẹ yêu các con. Mẹ là Mẹ các con và ban cho các con chúc lành từ mẫu của Mẹ."

2004
Sứ điệp Mẹ ngày 25-01-2004 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Các con bé nhỏ, hãu nguyện, nhất là cho tất cả những người không biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Các con hãy

cầu nguyện để trái tim của họ có thể mở ra và tiến gần hơn đến Trái Tim của Mẹ và Trái Tim của Chúa Giêsu ngõ hầu Chúa Giêsu và Mẹ có thể biến đổi họ thành những người của bình an và yêu thương. Cả́m ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-02-2004 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, như chưa bao giờ cho đến nay, Mẹ kêu gọi các con hãy mở rộng trái tim mình đón nhận các Sứ Đp của Mẹ. Các con bé nhỏ, hãy là những người lôi cuốn các linh hồn đến với Thiên Chúa và đừng là những người làm cho họ xa cách Thiên Chúa. Mẹ ở với các con và yêu thương tất cả các con với một tình yêu đặc biệt. Đây là thời gian ăn năn và hối cải. Từ đáy lòng Mẹ, Mẹ kêu gọi các con hãy thuộc về Mẹ với trọn trái tim mình và rồi các con sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa của các con thật là cao cả, bởi vì Ngài sẽ ban cho các con tràn đầy phúc lành và bình an. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 18-3-2004 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, nhìn các con với trái tim tràn đầy tình yêu, Mẹ muốn bảo các con là đu các con kiên trì tìm kiếm và người mà các con mong đợi thì ở trước mặt các con đó, các con bé nhỏ của Mẹ. Thật xứng đáng khi các con tôn Con của Mẹ lên vị trí trên hết trong trái tim thanh sạch và rồi các con có thể nhận ra Người. Hãy nghe lời Mẹ và để Mẹ dẫn dắt các con đến điều này bằng cách thế của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-2004 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy mở lòng mình ra mà cầu nguyện. Nhất là bây giờ, trong thời gian ân sủng này, hãy mở lòng mình ra, các con bé nhỏ, và hãy bày tỏ tình yêu của các con cho Đấng Chịu Đóng Đinh. Chỉ bằng cách này, các con mớĩ khám phá được bình an, và lời cầu nguyện sẽ bắt đầu tuôn chảy từ trái tim các con vào thế giới. Hỡi các con bé nhỏ ! Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-2004 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy sống Sứ Điệp của Mẹ mạnh mẽ hơn nữa trong khiêm nhường và yêu thương ngõ hầu Chúa Thánh Thần có thể đổ tràn ân sủng và sức mạnh của Ngài cho các con. Chỉ bằng cách này, các con mới là những chứng nhân của bình an và tha thứ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-2004 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ nài nỉ các con hãy dâng mình cho Trái Tim Mẹ và Trái Tim Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Chỉ bằng cách này, các con mới thuộc về Mẹ mỗi ngày một hơn và các con sẽ khuyến khích nhau để sống thánh thiện hơn. Bằng cách này, niềm vui sẽ ngự trị trái tim các con và các con sẽ là những người mang hòa bình và yêu thương. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2004 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, niềm vui ở trong trái tim Mẹ. Mẹ muốn cám ơn các con vì đã giúp cho kế hoạch của Mẹ được hiện thực. Mỗi người các con đều quan trọng, vì thế, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện và vui mừng với Mẹ khi mỗi trái tim biết hối cải và trở nên khí cụ hòa bình trong thế giới này. Hỡi các con bé nhỏ, các nhóm cầu nguyện rất mạnh mẽ, và qua các nhóm, Mẹ có thể thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt động trên thế giới. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2004 (qua Ivanka) "Các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện cho các gia đình những người chưa biết đến tình yêu của Con của Mẹ. Hãy lãnh nhận chúc lành từ mẫu của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-2004 "Các con yêu dấu ! Mẹ lại kêu gọi các con: hãy mở lòng đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ ước ao lôi cuốn tất cả các con đến gần Chúa Giêsu, Con của Mẹ hơn nữa; vì thế, hãy cầu nguyện và ăn chay. Nhất là Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho những ý nguyện của Mẹ ngõ hầu Mẹ có thể dâng các con lên cho Chúa Giêsu, Con của Mẹ, để Người có thể biến đổi các con và mở trái tim các con ra để yêu thương. Khi các con có tình yêu trong trái tim thì bình an sẽ ngự trị trong các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-2004 "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy hoán cải trái tim mình. Hãy quyết tâm thay đổi hoàn toàn đời sống mình như những ngày đầu tiên Mẹ đến đây. Bằng cách này, các con bé nhỏ, các con sẽ có sức mạnh để quì xuống và mở trái tim ra trước Thánh Nhan Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ đoái nghe lời cầu nguyện của các con và nhậm lời nguyện xin ấy. Trước Thánh Nhan Thiên Chúa, Mẹ chuyển cầu cho từng người các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 2-9-2004 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy là tình yêu nơi có hận thù và là lương thực nơi có đói khát. Hãy mở trái tim các con ra, các con bé nhỏ, hãy mở rộng bàn tay và quảng đại, nhờ đó qua các con, mỗi người biết tạ ơn Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng. Hãy cầu nguyện. Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-2004 "Các con yêu dấu ! Đây là thời gian ân sủng cho gia đình và vì thế, Mẹ kêu gọi các con hãy đổi mới việc cầu nguyện. Chớ gì Chúa Giêsu ngự trị trong trái tim gia đình các con. Trong cầu nguyện, hãy học biết yêu mến mọi điều thánh thiện. Hãy noigương đời sống các thánh ngõ hầu các ngài là niềm khích lệ và là người thầy dạy trên con đường thánh thiện. Chớ gì mỗi gia đình trở thành chứng nhân tình yêu trong thế giới không có cầu nguyện và hòa bình này. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-2004 "Các con yêu dấu ! Vào thời gian này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của Mẹ. Nhất là, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện cho những ai chưa biết đến tình yêu của Thiên Chúa và chưa tìm kiếm Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ. Các con bé nhỏ, các con hãy là những bàn tay nới rộng của Mẹ và nhờ vào gương mẫu của mình hãy lôi cuốn họ đến gần với Trái Tim Mẹ và Trái Tim của Chúa Giêsu hơn nữa. Thiên Chúa sẽ ban thưởng ân sủng và phúc lành cho các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 2-12-2004 "Mẹ cần các con ! Mẹ kêu gọi các con ! Mẹ cần sự giúp đỡ của các con ! Hãy hòa giải với chính mình, với Thiên Chúa, với người lân cận. Như thế là các con giúp đỡ Mẹ. Hãy hoán cải người vô tín. Hãy lau khô nước mắt trên mặt Mẹ!" Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2004

"Các con yêu dấu ! Với niềm vui lớn lao, hôm nay nữa, Mẹ mang Chúa Giêsu, Con của Mẹ đến cho các con; Người chúc lành cho các con và kêu gọi các con đón nhận bình an. Hãu nguyện, các con bé nhỏ, và hãy là những chứng nhân can đảm của Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh. Chỉ bằng cách này, Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho các con và ban cho các con mọi điều các con cầu xin Ngài trong Đức Tin. Mẹ ở với các con bao lâu mà Đấng Toàn Năng cho phép Mẹ. Mẹ chuyển cầu cho từng người các con với tình yêu bao la. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2004 (Với Jacov) "Các con yêu dấu! Hôm nay là ngày ân sủng, cùng với Chúa Hài Nhi Giêsu trong tay Mẹ, cách đặc biệt Mẹ kêu gọi các con hãy mở ngỏ trái tim mình và bắt đầu cầu nguyện. Các con bé nhỏ, hãy nguyện xin Chúa Giêsu giáng sinh trong mỗi trái tim các con và bắt đầu ngự trị trong cuộc đời các con. Hãy cầu xin Chúa ban ơn để có thể luôn luôn nhận ra Người và nhận ra Người nơi mỗi người. Các con bé nhỏ, hãy nguyện xin Chúa Giêsu ban cho các con tình yêu, bởi vì chỉ với tình yêu của Thiên Chúa, các con mới có thể yêu Thiên Chúa và mọi người. Mẹ ôm tất cả các con vào trong trái tim Mẹ và ban cho các con chúc lành từ mẫu của Mẹ."

2003
Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-2003 "Các con yêu dấu ! Với sứ điệp này, Mẹ lại kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Nhất là hiện nay hòa bình đang trong cơn khủng hoảng, các con hãy là những người cầu nguyện và làm chứng cho hòa bình. Các con bé nhỏ, hãy là bình an trong thế giới bất an này. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình. Như Mẹ đã nói và bây giờ lập lại cho các con, các con bé nhỏ, chỉ với cầu nguyện và ăn chay chiến tranh cũng có thể được ngăn chặn. Bình an là quà tặng quí giá từ Thiên Chúa. Hãy tìm kiếm, cầu nguyện và các con sẽ nhận được bình an. Hãy nói về bình an và mang bình an vào trong trái tim. Hãy nuôi dưỡng bình an như một cây hoa cần có nước, sự dịu dàng và ánh sáng. Hãy là những người mang bình an cho người khác. Mẹ ở với các con và chuyển cầu cho tất cả các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 18-3-2003 "Các con yêu dấu ! Cách đặc biệt, vào thời gian sám hối và cầu nguyện thánh thiêng này, Mẹ kêu gọi các con hãy lựa chọn. Thiên Chúa đã ban cho các con ý chí tự do chọn sự sống hay cái chết. Hãy lắng nghe các sứ điệp của Mẹ với trái tim để các con có thể trở nên thấu hiểu về những gì các con sẽ làm và làm thế nào để tìm thấy con đường đưa đến sự sống. Các con của Mẹ, không có Thiên Chúa các con không thể làm gì cả; đừng quên điều này cho dù chỉ một giây lát. Các con đừng để Thiên Chúa phải thịnh nộ, nhưng hãy theo Mẹ đến với sự sống. Cảm ơn các con hiện diện nơi đây." Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-2003 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Hãy cầu nguyện với trái tim, các con bé nhỏ, và đừng mất niềm hy vọng bởi vì Thiên Chúa yêu thương các thọ tạo của Người. Người ước mong cứu rỗi các con, từng người một, qua việc Mẹ đến đây. Mẹ kêu gọi các con hãy đi trên con đường thánh thiện. Hãy cầu nguyện và trong lời cầu nguyện các con hãy mở lòng mình ra đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa; bằng cách này, trong mọi việc các con làm, các con ý thức được kế hoạch của Thiên Chúa trong các con và qua các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-2003 "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con hôm nay nữa, hãy mở lòng mình ra mà cầu nguyện. Trong thời gian Mùa Chay đã qua này, các con đã ý thức được các con bé nhỏ, thấp hèn như thế nào và niềm tin của các con yếu kém ra sao. Các con bé nhỏ, hôm nay nữa hãy quyết tâm chọn Thiên Chúa, để rồi trong các con và qua các con, Người có thể thay đổi trái tim loài người, và trái tim các con nữa. Hãy là những người hân hoan đưa Chúa Giêsu Phục Sinh vào trong thế giới bất an này, thế giới đang khao khát Thiên Chúa và mọi sự đến từ Thiên Chúa. Mẹ ở với các con, các con bé nhỏ, và Mẹ yêu thương các con với một tình yêu đặc biệt. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-2003 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Hãy đổi mới lời cầu nguyện của riêng mình, và nhất là hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ các con cầu nguyện với trái tim. Các con bé nhỏ, Mẹ chuyển cầu cho tất cả các con và kêu gọi tất cả các con hãy hối cải. Nếu các con hối cải, tất cả những người chung quanh các con cũng sẽ được đổi mới, và cầu nguyện sẽ là niềm vui cho họ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2003 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy vui mừng sống các Sứ Điệp của Mẹ. Mẹ ở với các con và Mẹ cảm ơn các con thực hiện trong đời sống những gì Mẹ nói với các con. Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2003 (qua Ivanka) "Các con yêu dấu ! Các con đừng sợ hãi, Mẹ luôn luôn ở bên các con. Hãy mở trái tim các con ra cho tình yêu và bình an vào trong trái tim mình. Hãy cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình, hòa bình." Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-2003 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện cho đến khi cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con. Chỉ bằng cách này, mỗi người các con sẽ khám phá được bình an trong trái tim và linh hồn các con sẽ hài lòng. Các con sẽ cảm thấy cần thiết để làm chứng cho người khác về tình yêu thương mà các con cảm nhận được ở trong lòng và trong cuộc sống. Mẹ ở với các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho tất cả các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-2003 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy tạ ơn Thiên Chúa trong trái tim mình vì tất cả những hồng ân Người ban cho các con, cũng như qua các dấu chỉ và màu sắc trong thiên nhiên. Thiên Chúa muốn đưa các con đến gần với Người hơn nữa và khuyến khích các con dâng lên Người vinh quang và lời cảm tạ. Vì thế, các con bé nhỏ, Mẹ lại kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và đừng quên rằng Mẹ ở với các con. Mẹ chuyển cầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho từng người các con cho đếm vui của các con trong Người nên trọn vẹn. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-2003 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy đến gần Trái Tim Mẹ hơn nữa. Chỉ trong cách này, các con mới hiểu được quà tặng là sự hiện diện của Mẹ ở đây giữa các con. Các con bé nhỏ, Mẹ ước ao hướng dẫn các con đến với Trái Tim Chúa Giêsu, Con của Mẹ; nhưng

các con kháng cự và không muốn mở lòng mình ra để cầu nguyện. Một lần nữa, các con bé nhỏ, Mẹ kêu gọi các con đừng làm ngơ nhưng hãy thấu hiểu lời kêu gọi của Mẹ, là Sự Cứu Độ cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-2003 "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con một lần nữa hãy hiến dâng chính mình cho Trái Tim Mẹ và Trái Tim Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Các con bé nhỏ, Mẹ mong ước hướng dẫn tất cả các con trên đường hối cải và thánh thiện. Chỉ bằng cách này, qua các con, Chúa Giêsu và Mẹ có thể hướng dẫn được nhiều linh hồn hơn trên con đường Cứu Độ. Đừng trì hoãn nữa, các con bé nhỏ, nhưng hãy nói với cả trái tim: "Tôi muốn giúp Chúa Giêsu và Mẹ Maria để có thêm nhiều anh chị em nhận biết con đường thánh thiện." Bằng cách này, các con sẽ cảm thấy hài lòng được là bạn của Chúa Giêsu. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-2003 "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con thời gian này hãy là động cơ thúc đẩy mạnh mẽ hơn cho các con cầu nguyện. Trong thời gian này, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện xin Chúa Giêsu giáng sinh trong mọi trái tim, nhất là trong trái tim của những ai không biết Người. Hãy là tình yêu, niềm vui, và bình an trong thế giới bất an này. Mẹ ở với các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho từng người các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2003 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ chúc lành cho tất cả các con cùng với Hài Nhi Giêsu, Con của Mẹ trong tay Mẹ và Mẹ đưa Người là Vua Bình An đến cho các con để Người ban cho các con Bình An của Người. Mẹ ở với các con và Mẹ yêu thương tất cả các con, các con bé nhỏ của Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2003 (qua Jacov) "Các con yêu dấu ! Hôm nay, cách đặc biệt, khi Chúa Giêsu muốn ban cho các con bình an của Người, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho bình an trong trái tim các con. Hỡi các con, không có bình an trong trái tim mình, các con không thể cảm nhận được tình yêu và niềm vui Chúa Giêsu giáng sinh. Vì thế, các con bé nhỏ, hôm nay cách đặc biệt, hãy mở tâm hồn mình và bắt đầu cầu nguyện. Chỉ qua cầu nguyện và hoàn toàn suy phục, tâm hồn các con mới được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa Giêsu. Mẹ ban cho các con chúc lành từ mẫu của Mẹ."

2002
Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-2002 "Các con yêu dấu ! Vào thời gian này, khi các con vẫn còn nhìn lại năm đã qua, Mẹ kêu gọi các con, các con bé nhỏ, hãy nhìn sâu vào trái tim mình và quyết tâm đến gần Thiên Chúa và gần cầu nguyện hơn nữa. Các con bé nhỏ, các con vẫn còn gắn chặt với những sự vật chất thế gian nhưng lại ít gắn bó với đời sống tâm linh. Chớ gì lời kêu gọi của Mẹ hôm nay cũng là sự khích lệ cho cát tâm theo Thiên Chúa và hối cải hàng ngày. Các con không thể được hoán cải, các con bé nhỏ, nếu các con không từ bỏ tội lỗi và không quyết tâm chọn tình yêu hướng về Thiên Chúa và tha nhân. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-2002 "Các con yêu dấu ! Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi các con hãy trở nên những người

bạn của Chúa Giêsu. Hãy nguyện xin bình an trong trái tim các con và hãy thực hiện việc hoán cải chính bản thân mình. Hỡi các con bé nhỏ, chỉ bằng cách này, các con mới có thể trở nên những chứng nhân bình an và tình yêu của Chúa Giêsu trên thế giới. Hãy mở lòng mình ra mà cầu nguyện ngõ hầu cầu nguyện trở thành cần thiết cho các con. Hãy hối cải, các con bé nhỏ, và hãy hoạt động để càng có nhiều linh hồn càng tốt có thể nhận biết Chúa Giêsu và tình yêu của Người. Mẹ ở gần bên các con và Mẹ chúc lành cho tất cả các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 18-3-2002 (qua Mirjana) "Các con yêu dấu ! Là người Mẹ, Mẹ khẩn nài các con hãy mở trái tim mình ra, dâng trái tim cho Mẹ và đừng sợ hãi gì cả. Mẹ sẽ ở bên các con và sẽ dạy các con phương thế để tôn Chúa Giêsu lên vị trí trước hết. Mẹ sẽ dạy các con yêu Người và thuộc về Người cách trọn vẹn. Các con yêu dấu, hãy thấu hiểu rằng không có Con của Mẹ thì không có Ơn Cứu Độ. Các con nên ý thức rằng Người là Khởi đầu và là Tận cùng của các con. Chỉ với nhận thức này các con mới có thể hạnh phúc và xứng đáng được hưởng Sự Sống Đời Đời. Là Mẹ các con, Mẹ mong ước cho các con đạt được điều này. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-2002 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hiệp nhất với Chúa Giêsu trong cầu nguyện. Hãy mở trái tim các con ra cho Người và trao cho Người mọi thứ như: những niềm vui, buồn phiền và bệnh tật. Chớ gì đây là thời gian ân sủng cho các con. Hãu nguyện, các con bé nhỏ, và chớ gì mỗi giây phút đều thuộc về Chúa Giêsu. Mẹ ở với các con và Mẹ chuyển cầu cho các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." "Các con yêu dấu ! Hãy vui mừng với Mẹ trong thời gian mùa xuân này khi vạn vật đang thức giấc và trái tim các con ước mong sự thay đổi. Hãy mở lòng mình ra, các con bé nhỏ, và cầu nguyện. Đừng quên rằng Mẹ ở với các con và Mẹ ước ao đưa tất cả các con đến với Con của Mẹ để Người có thể ban cho các con quà tặng tình yêu chân thật hướng về Thiên Chúa và tất cả những gì đến từ Người. Hãy mở lòng mình ra để cầu nguyện và tìm kiếm ơn hối cải cho trái tim các con từ Thiên Chúa; còn những điều khác Ngài thấy và sẽ ban cho. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-2002 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy đặt cầu nguyện lên trên hết trong đời sống mình. Các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện và chớ gì cầu nguyện là niềm vui cho các con. Mẹ ở với các con và chuyển cầu cho tất cả các con, và các con, các con bé nhỏ, hãy là người hân hoan truyền bá các Sứ Điệp của Mẹ. Chớ gì đời sống của các con bên Mẹ là niềm vui. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2002 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ cầu nguyện cho các con và với các con ngõ hầu Chúa Thánh Thần có thể giúp các con và tăng thêm đức tin cho các con, để các con có thể chấp nhận nhiều hơn các Sứ Điệp của Mẹ đang ban ở đây nơi linh thánh này. Các con bé nhỏ, hãy hiểu rằng đây là thời gian ân sủng cho mỗi người các con; và với Mẹ, các con bé nhỏ, các con được an tâm. Mẹ ước ao hướng dẫn tất cả các con trên đường thánh thiện. Hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ và thực hành trong cuộc sống từng lời Mẹ đã ban cho các con. Chớ gì chúng thành quí báu đối với các con, vì đã được ban xuống từ trời. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2002 (qua Ivanka)

"Các con yêu dấu ! Các con đừng nản lòng mà không cầu nguyện nữa. Hãy cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình, hòa bình." Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-2002 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ vui mừng cùng với Thánh Quan Thầy của các con và kêu gọi các con hãy mở lòng ra cho Thánh Ý Thiên Chúa ngõ hầu trong các con và qua các con, Đức Tin có thể gia tăng nơi những người các con gặp trong đời sống hàng ngày. Các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện cho đến khi cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con. Hãy cầu xin các Đấng Thánh Bảo Vệ của các con giúp các con lớn lên trong tình yêu hướng về Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-2002 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ ở với các con trong lời cầu nguyện ngõ hầu Thiên Chúa ban cho các con Đức Tin mạnh mẽ hơn nữa. Các con bé nhỏ, Đức Tin của các con còn yếu kém lắm và các con vẫn chưa ý thức bao nhiêu, mặc dù như thế, các con vẫn chưa sẵn sàng tìm kiếm ơn Đức Tin từ Thiên Chúa. Chính vì thế mà Mẹ ở với các con, các con bé nhỏ, để giúp các con thấu hiểu được các Sứ Điệp của Mẹ và thực hiện vào đời sống. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và chỉ trong Đức Tin và qua cầu nguyện, linh hồn các con mới tìm được bình an và thế giới mới tìm thấy niềm vui được sống bên Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-2002 "Các con yêu dấu ! Trong thời gian bất an này, Mẹ lại kêu gọi các con hãu nguyện. Các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện cho hòa bình ngõ hầu trên thế giới này mỗi người sẽ cảm nhận được tình yêu hướng về hòa bình. Chỉ khi nào tâm hồn tìm được bình an nơi Thiên Chúa thì tâm hồn mới cảm thấy hài lòng và tình yêu sẽ bắt đầu tuôn chảy vào thế giới. Và cách đặc biệt, các con bé nhỏ, các con được kêu gọi đ sống và làm chứng cho bình an - bình an trong tâm hồn và trong gia đình và qua các con, bình an cũng sẽ bắt đầu tuôn chảy vào trong thế giới. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-2002 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãu nguyện. Các con bé nhỏ, hãy tin rằng nhờ lời cầu nguyện đơn sơ mà phép lạ có thể được thực hiện. Qua lời cầu nguyện, các con mở lòng mình ra cho Thiên Chúa và Người sẽ thực hiện những phép lạ trong đời sống các con. Nhìn vào những thành quả, trái tim các con sẽ tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn Thiên Chúa vì mọi sự Người đã thực hiện trong đời sống các con và qua các con cũng sẽ đến với những người khác. Hãy cầu nguyện và tin tưởng, các con bé nhỏ, Thiên Chúa ban ân sủng cho các con nhưng các con không nhận ra. Hãy cầu nguyện rồi các con sẽ nhận ra những ân sủng đó. Chớ gì ngày của các con tràn đầy lời cầu nguyện và tạ ơn về mọi sự mà Thiên Chúa ban cho các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-2002 "Các con yêu dấu ! Mẹ lại kêu gọi các con hôm nay hãy hối cải. Các con bé nhỏ, hãy mở trái tim các con cho Thiên Chúa qua Bí Tích Hòa Giải và chuẩn bị tâm hồn ngõ hầu Hài Nhi Giêsu có thể tái sinh trong trái tim các con. Hãy để Người biến đổi các con và hướng dẫn các con trên đường bình an và hoan lạc. Các con bé nhỏ, hãy quyết tâm cầu nguyện. Nhất là giờ đây, trong thời gian ân sủng này, chớ gì trái tim các con khao khát cầu nguyện. Mẹ ở gần các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho tất cả các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của

Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2002 "Các con yêu dấu ! Đây là thời gian của những hồng ân lớn lao, nhưng cũng là thời gian đại thử thách cho tất cả những ai mong muốn đi theo con đường hòa bình. Vì thế, các con bé nhỏ, một lần nữa Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, không bằng lời nhưng với trái tim. Hãy sống Sứ Điệp của Mẹ và hãy hối cải. Hãy ý thức về quà tặng là Thiên Chúa đã cho phép Mẹ ở với các con, nhất là hôm nay khi trong tay Mẹ là Hài Nhi Giêsu- Vua Bình an. Mẹ muốn ban cho các con bình an, và rồi các con mang bình an trong trái tim mình và trao bình an cho người khác cho đến khi bình an của Thiên Chúa bắt đầu ngự trị thế giới. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2002 (qua Jakov) "Các con yêu dấu ! Hôm nay, vào ngày tình yêu và bình an, cùng với Hài Nhi Giêsu trong tay Mẹ, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Các con bé nhỏ, không có Thiên Chúa và cần, các con không thể có bình an. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy mở lòng mình ngõ hầu Vua Bình An có thể giáng sinh trong trái tim các con. Chỉ bằng cách này, các con mới có thể làm chứng và mang bình an của Thiên Chúa cho thế giới bất an này. Mẹ ở với các con và ban cho các con chúc lành từ mẫu của Mẹ."

2001
Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-2001 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy đổi mới cầu nguyện và ăn chay với lòng nhiệt thành lớn lao hơn cho đến khi cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con. Hỡi các con bé nhỏ, người cầu nguyện thì không sợ hãi gì về tương lai và người ăn chay thì không sợ hãi gì về tai họa. Một lần nữa, Mẹ lập lại cho các con: chỉ qua cầu nguyện và ăn chay chiến tranh cũng có thể bị chặn đứng - chiến tranh do sự thiều niềm tin và sự lo sợ của các con về tương lai. Mẹ ở với các con và Mẹ đang dạy dỗ các con, hỡi các con bé nhỏ: bình an và hy vọng của các con là ở nơi Thiên Chúa. Chính vì thế, hãy đến gần với Thiên Chúa hơn và tôn Người lên vị trí trên hết trong đời sống các con. Cả́m ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-2001 "Các con yêu dấu ! Đây là thời gian ân sủng. Chính vì thế hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho đến khi các con thấu hiểu được tình yêu của Thiên Chúa dành cho từng người các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-2001 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy mở lòng mình ra đểu nguyện. Các con bé nhỏ, các con sống trong thời gian mà Thiên Chúa ban cho những hồng ân trọng đại nhưng các con không biết cách tận dụng những hồng ân đó. Các con quan tâm, lo âu về mọi điều khác nhưng lại ít quan tâm về linh hồn và đời sống tâm linh. Hãy thức tỉnh khỏi giấc ngủ mê mệt của linh hồn các con và thưa vâng lên Thiên Chúa với tất cả sức mạnh của các con. Hãy quyết tâm hối cải và sống thánh thiện. Mẹ ở với các con, các con bé nhỏ, và Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn thiện linh hồn các con và hoàn thiện mọi sự các con làm. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-2001

"Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãu nguyện. Các con bé nhỏ, cầu nguyện tạo nên những điều kỳ diệu. Khi các con mệt mỏi, đau yếu và các con không biết ý nghĩa cuộc đời các con, hãy cầm lấy chuỗi Mân Côi và cầu nguyện; hãy cầu nguyện cho tới khi cầu nguyện trở thành một cuộc gặp gỡ hân hoan với Đấng Cứu Độ. Mẹ ở với các con, các con bé nhỏ, và Mẹ chuyển cầu và cầu nguyện cho các con. Cả́m ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-2001 "Các con yêu dấu ! Vào thời gian hồng ân này, Mẹ kêu gọi các con hãu nguyện. Các con bé nhỏ, các con làm việc nhiều nhưng không có được phúc lành của Thiên Chúa. Hãy cầu xin phúc lành và tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần hướng dẫn các con vào thời gian này để các con có thể thấu hiểu và sống trong ân sủng của thời gian này. Hãy hối cải, các con bé nhỏ, và hãy quì trong thinh lặng của linh hồn các con. Hãy tôn Thiên Chúa trong tâm điểm của cuộc sống các con để rồi bằng cách ấy, các con có thể vui mừng làm chứng về những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đang liên lỉ ban cho các con trong cuộc đời. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2001 "Các con yêu dấu ! Mẹ ở với các con và ban cho tất cả các con phúc lành từ mẫu của Mẹ. Đặc biệt ngày hôm nay, khi Thiên Chúa ban cho các con tràn đầy ân sủng, hãy cầu nguyện và tìm kiếm Thiên Chúa qua Mẹ. Thiên Chúa ban cho các con những hồng ân lớn lao, chính vì thế, các con bé nhỏ, hãy tận dụng thời gian ân sủng này và hãy đến gần Trái Tim của Mẹ hơn nữa ngõ hầu Mẹ có thể hướng dẫn các con đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-2001 "Các con yêu dấu ! Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi các con hãy đến gần Thiên Chúa hơn nữa qua lời cầu nguyện riêng tư của các con. Hãy tận dụng thời gian nghỉ ngơi và để cho linh hồn và đôi mắt của các con nghỉ ngơi trong Thiên Chúa. Hãy tìm bình an trong thiên nhiên và các con sẽ khám phá ra Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành, Đấng mà các con sẽ dâng lời cảm tạ về mọi tạo vật Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-2001 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy quyết tâm chọn sự thánh thiện. Các con bé nhỏ, chớ gì trong ý nghĩ của các con và trong mọi hoàn cảnh, sự thánh thiện luôn luôn ở nơi trước nhất, trong công việc và trong lời nói. Bằng cách này, các con cũng sẽ đưa vào thực hành, từng chút một, từng bước một, cầu nguyện và quyết tâm chọn thánh thiện sẽ đi vào gia đình các con. Hãy chân thật với chính mình và đừng trói buộc mình vào vật chất nhưng hãy gắn bó với Thiên Chúa. Và đừng quên rằng, các con bé nhỏ, đời sống các con đang qua đi như một bông hoa vậy. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-2001 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, nhất là hôm nay, khi Satan ham muốn chiến tranh và thù hận. Mẹ lại kêu gọi các con, các con bé nhỏ : hãy cầu nguyện và ăn chay để Thiên Chúa có thể ban cho các con bình an. Hãy làm chứng về bình an cho mỗi trái tim và hãy là người chuyên chở bình an trong thế giới không có hòa bình này. Mẹ ở với các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho từng người các con. Và các con đừng sợ hãi bởi vì người cầu nguyện thì không lo sợ gì về tai họa và không có sự thù hận ở trong tâm hồn. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-2001 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện bằng trọn vẹn trái tim các con và hãy yêu thương nhau. Các con bé nhỏ, các con đã được chọn để làm chứng cho bình an và niềm vui. Nếu không có bình an, hãy cầu nguyện và các con sẽ nhận được bình an. Qua các con và lời cầu nguyện của các con, các con bé nhỏ, bình an sẽ bắt đầu chảy tràn qua thế giới. Chính vì thế, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện tạo nên những điều kỳ diệu trong trái tim con người và trong thế giới. Mẹ ở với các con và Mẹ tạ ơn Thiên Chúa cho từng người các con, những người đã chấp nhận và sống cầu nguyện cách nghiêm túc. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-2001 "Các con yêu dấu ! Trong thời gian ân sủng này, Mẹ lại kêu gọi các con hãy cần. Các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn các con cho ngày Vua Bình An ngự đến, mà với chúc lành của Người, Người có thể ban bình an cho toàn thế giới. Sự bất an đã bắt đầu thống trị trong các tâm hồn và sự thù hận xâm chiếm trên thế giới. Chính vì thế, các con là những người sống Sứ Điệp của Mẹ, hãy là ánh sáng và là bàn tay mở rộng cho thế giới vô tín này để tất cả mọi người có thể nhận biết Thiên Chúa Tình Yêu. Các con bé nhỏ, đừng quên rằng Mẹ ở với các con và chúc lành cho tất cả các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2001 "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con và khuyến khích các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Đặc biệt hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy hiệp nhất, qua lời cầu nguyện, với Hài Nhi Giêsu mới sinh mà Mẹ đang bồng ẵm trên tay cho các con và hãy trở nên một dấu chỉ cho thế giới bất an này. Các con bé nhỏ, hãy khuyến khích nhau cầu nguyện và yêu thương. Chớ gì niềm tin của các con là niềm khích lệ cho người khác để tin tưởng và yêu thương nhiều hơn nữa. Mẹ chúc lành cho tất cả các con và kêu gọi các con hãy đến gần Trái Tim Mẹ và Trái Tim của Hài Nhi Giêsu hơn nữa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2000
"Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện không ngừng. Nếu các con cầu nguyện, các con ở gần Thiên Chúa hơn và Người sẽ hướng dẫn các con trên con đường hòa bình và cứu độ. Chính vì thế hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy đem bình an cho những người khác. Chỉở nơi Thiên Chúa mới có bình an thật sự. Hãy mở trái tim các con ra và trở nên người mang tặng món quà bình an và những người khác sẽ khám phá ra bình an trong các con và qua các con và bằng cách này các con sẽ làm chứng cho bình an và tình yêu của Thiên Chúa là bình an và tình yêu mà Ngài đã trao ban cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-2000 "Các con yêu dấu ! Hãy thức tỉnh từ cơn ngủ mê vô tín và tội lỗi, vì đây là thời gian ân sủng mà Thiên Chúa ban cho các con. Hãy sử dụng thời gian này và tìm kiếm ân sủng chữa lành trái tim các con từ Thiên Chúa ngõ hầu các con có thể nhận ra Thiên Chúa và người anh em bằng trái tim. Hãy đặc biệt cầu nguyện cho những người không biết đến tình yêu của Thiên Chúa, và hãy làm chứng bằng đời sống của các con ngõ hầu họ cũng nhận biết Thiên Chúa và tình yêu vô hạn của Ngài. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-2000 "Các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện và tận dụng thời gian này vì đây là thời gian ân sủng. Mẹ ở với các con và Mẹ chuyển cầu cho từng người các con trước Thánh Nhan Thiên Chúa để trái tim các con mở ra cho Thiên Chúa và tình yêu của Người. Hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện không ngừng cho đến khi cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-2000 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy hối cải. Các con quan tâm quá nhiều về những sự vật chất và quá ít về những điều thuộc tâm linh. Hãy mở trái tim các con ra và lại bắt đầu thực hiện việc hoán cải bản thân mình nhiều hơn nữa. Mỗi ngày hãy quyết tâm dâng thời gian lên Thiên Chúa và cho việc cầu nguyện cho đến khi cầu nguyện trở nên một cuộc gặp gỡ hân hoan với Thiên Chúa cho các con. Chỉ bằng cách này, đời sống của các con mới có ý nghĩa và với niềm vui các con sẽ suy ngắm đời sống vĩnh cửu. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-2000 "Các con yêu dấu ! Mẹ vui mừng với các con và trong thời gian ân sủng này Mẹ kêu gọi các con canh tân đời sống tâm linh. Các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần có thể đến tràn đầy trong tâm hồn ngõ hầu các con có thể vui mừng làm chứng cho tất cả những ai còn xa rời Đức Tin. Hỡi các con bé nhỏ, nhất là hãy cầu xin những ân sủng của Chúa Thánh Thần ngõ hầu trong thần khí của tình yêu, hàng ngày và trong mỗi hoàn cảnh, các con có thể gần Đấng Đồng Hành của các con hơn nữa: và trong sự khôn ngoan và tình yêu, các con có thể vượt qua từng khó khăn. Mẹ ở với các con và chuyển cầu cho từng người các con trước Thánh Nhan Chúa Giêsu. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-2000 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Người cầu nguyện thì không sợ hãi về tương lai. Hỡi các con bé nhỏ, đừng quên rằng Mẹ ở với các con vàu thương tất cả các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-2000 "Các con yêu dấu ! Đừng quên rằng các con đang ở nơi đây, trên trần gian này, trên con đường đi đến đời sống vĩnh cửu và đừng quên rằng quê hương của các con ở trên Thiên Đàng. Chính vì thế, hỡi các con bé nhỏ, hãy mở lòng ra cho tình yêu của Thiên Chúa và hãy từ bỏ tính vị kỷ và tội lỗi. Ước gì niềm vui của các con duy chỉ là tìm nhận ra Thiên Chúa trong kinh nguyện hàng ngày. Chính vì thế, hãy tận dụng thời gian này và hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện; và Thiên Chúa ở gần bên các con trong cầu nguyện và nhờ cầu nguyện. Cảm ơn các con đã đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-2000 "Các con yêu dấu ! Mẹ ước ao chia sẻ niềm vui của Mẹ với các con. Trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, Mẹ cảm thấy có nhiều người đã tiến đến gần Mẹ và đặc biệt mang chiến thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trong trái tim của họ nhờ cầu nguyện và hối cải. Mẹ muốn cám ơn các con và khuyến khích các con hoạt động nhiều hơn nữa cho Thiên Chúa và Vương Quốc của Ngài với tình yêu và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mẹ ở với các con và Mẹ ban cho các con phúc lành từ mẫu của Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-2000 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy mở lòng mình ra để cầu nguyện. Chớ gì cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con. Hãy đổi mới kinh nguyện trong gia đình các con và thành lập các nhóm cầu nguyện. Như vậy, các con sẽ cảm nghiệm được niềm vui trong cầu nguyện và niềm hạnh phúc khi các con ở bên nhau. Tất cả những người cầu nguyện và những thành viên trong nhóm cầu nguyện đều mở lòng ra đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa vào trong trái tim họ và hân hoan làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Mẹ ở với các con, Mẹ cưu mang tất cả các con trong trái tim Mẹ và Mẹ ban cho các con phúc lành từ mẫu của Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-2000 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ muốn mở rộng Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ cho các con và kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện cho các ý nguyện của Mẹ. Mẹ muốn đổi mới sự cầu nguyện với các con và kêu gọi các con hãy ăn chay, đó là điều Mẹ muốn dâng lên Chúa Giêsu, Con của Mẹ cho thời gian mới đang đến - thời gian của mùa xuân. Trong Năm Thánh này, nhiều tâm hồn đã mở ra cho Mẹ và Giáo Hội đang được đổi mới trong Chúa Thánh Thần. Mẹ vui mừng với các con và Mẹ cảm tạ Thiên Chúa về ân sủng này; và các con, các con bé nhỏ, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện - cho đến khi cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-2000 "Các con yêu dấu ! Hôm nay khi Thiên Đàng ở gần các con cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện ngõ hầu qua cầu nguyện các con tôn Thiên Chúa lên vị trí trên hết. Hỡi các con bé nhỏ, hôm nay Mẹ ở gần bên các con và Mẹ ban phúc lành từ mẫu cho từng người các con ngõ hầu các con có sức mạnh và tình yêu cho tất cả mọi người các con gặp trong cuộc sống trần gian này và để các con có thể trao tình yêu của Thiên Chúa cho người khác. Mẹ vui mừng cùng với các con và Mẹ muốn nói cho các con là người anh Slavko của các con đã được sinh ra trên Thiên Đàng và cầu bầu cho các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-2000 "Các con yêu dấu ! Hôm nay khi Thiên Chúa cho phép Mẹ để Mẹ có thể ở với các con, với Hài Nhi Giêsu trong tay Mẹ, Mẹ vui mừng với các con và Mẹ tạ ơn Thiên Chúa về mọi điều Người đã thực hiện trong Năm Thánh này. Mẹ cảm tạ Thiên Chúa cách đặc biệt cho tâm nguyện của những người đã hoàn toàn "Thưa vâng" lên Thiên Chúa. Mẹ ban chúc lành của Mẹ và phúc lành của Hài Nhi Giêsu cho tất cả các con. Mẹ cầu nguyện cho tất cả các con để niềm vui được sinh ra trong

1999
Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-1999 "Các con yêu dấu ! Mẹ lại mời gọi các con cầu nguyện. Các con không thể viện cớ là phải làm việc nhiều hơn vì thiên nhiên còn đang say ngủ. Hãy mở lòng ra trong cầu nguyện. Hãy đổi mới sự cầu nguyện trong gia đình các con. Hãy đặt Thánh Kinh vào nơi dễ thấy trong gia đình các con, hãy đọc Thánh Kinh, suy gẫm và hãy học biết Thiên Chúa yêu dân của Người như thế nào. Tình yêu của Người cũng tỏ ra trong thời gian hiện tại này vì Người đã cử Mẹ đến để kêu gọi các

con trên đường Cứu Độ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-1999 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ ở với các con một cách đặc biệt, suy gẫm và sống cuộc Thương Khó Chúa Giêsu trong Trái Tim Mẹ. Các con bé nhỏ, hãy mở trái tim các con ra và trao cho Mẹ tất cả những gì có ở trong lòng: những niềm vui, nỗi buồn và từng nỗi đau dù bé nhỏ nhất để Mẹ có thể dâng chúng cho Chúa Giêsu để rồi với tình yêu vô hạn của Người, Người có thể đốt cháy và biến đổi những nỗi buồn của các con thành niềm vui phục sinh của Người. Vì thế, các con bé nhỏ, giờ đây Mẹ kêu gọi các con cách đặc biệt là hãy mở trái tim ra để cầu nguyện, ngõ hầu qua cầu nguyện các con có thể trở nên những người bạn của Chúa Giêsu. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-1999 "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện với trái tim. Các con bé nhỏ, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con cầu nguyện cho các kẻ tội lỗi ăn năn hối cải, cho những kẻ đâm thâu Trái Tim Mẹ và Trái Tim Chúa Giêsu, Con của Mẹ bằng thanh gươm sự hận thù và sự lộng ngôn, phạm thượng hàng ngày. Các con bé nhỏ, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai không muốn nhận biết đến tình yêu của Thiên Chúa, mặc dầu họ đang ở trong Hội Thánh. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ hối cải, ngõ hầu Giáo Hội có thể phục sinh trong tình yêu. Các con bé nhỏ, chỉ bằng tình yêu và cầu nguyện, các con mới có thể sống thời gian này là thời gian được ban cho các con để ăn năn hối cải. Hãy tôn vinh Thiên Chúa lên trên hết, và rồi Chúa Giêsu phục sinh sẽ trở thành bạn của các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-1999 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Các con bé nhỏ, hãy trở nên những người vui vẻ mang bình an và tình yêu vào thế giới bất an này. Bằng chay tịnh và cầu nguyện, hãy chứng tỏ rằng các con thuộc về Mẹ và các con sống sứ điệp của Mẹ. Hãy cầu nguyện và tìm kiếm (Thiên Chúa) ! Mẹ cầu nguyện và chuyển cầu cho các con trước Thánh Nhan Thiên Chúa để các con được ăn năn hối cải, để đời sống và hạnh kiểm của các con luôn có tinh thần Kitô giáo. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-1999 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy ăn năn hối cải và tin tưởng vững vàng hơn nơi Thiên Chúa. Các con ơi, các con tìm kiếm hòa bình và và cầu nguyện bằng nhiều cách khác nhau, nhưng các con chưa trao trái tim các con cho Thiên Chúa để Người làm tràn đầy trái tim các con bằng tình yêu của Người. Vì thế, Mẹ ở với các con để dạy bảo và dẫn đưa các con Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-1999 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ cám ơn các con vì đã sống và làm chứng cho Sứ Điệp của Mẹ bằng đời sống các con. Các con bé nhỏ, hãy mạnh mẽ và cầu nguyện ngõ hầu cầu nguyện có thể đem lại sức mạnh và niềm vui cho các con. Chỉ như thế, từng người trong các con sẽ thuộc về Mẹ và Mẹ sẽ dẫn các con trên đường cứu độ. Các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện và bằng đời sống các con hãy làm chứng về sự hiện diện của Mẹ nơi đây. Chớ gì mỗi ngày là một bằng chứng hân hoan về tình yêu của Thiên Chúa cho các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-1999 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ vui mừng cùng với các con và Mẹ kêu gọi tất cả các con

hãy cầu nguyện với trái tim. Các con bé nhỏ, Mẹ kêu gọi tất cả các con nơi đây hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với Mẹ vì những ân huệ mà Ngài ban cho các con qua Mẹ. Mẹ ước ao các con hiểu rằng Mẹ muốn thực hiện nơi đây, không chỉ là nơi cầu nguyện mà còn là sự gặp gỡ của những trái tim. Mẹ ước mong sao trái tim của Mẹ, trái tim của Chúa Giêsu và trái tim các con trở nên một trái tim của tình yêu và bình an. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện và hân hoan về mọi điều Thiên Chúa đang thực hiện nơi đây, bất chấp Satan khiêu khích cho người ta cãi vã nhau và gây xáo trộn. Mẹ ở với các con và Mẹ hướng dẫn tất cả các con trên con đường tình yêu. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-1999 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy tôn vinh Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành qua muôn sắc màu của thiên nhiên. Người cũng ngỏ lời với các con qua cánh hoa bé nhỏ nhất để nói lên chính vẻ đẹp của Ngài và tình yêu sâu thẳm đã khiến Ngài tạo dựng nên các con. Các con bé nhỏ, chớ gì lời cầu nguyện tuôn chảy ra từ trái tim các con như làn nước trong mát từ ngọn suối. Chớ gì những cánh đồng lúa mì nói với các con về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đối với từng người. Vì thế, hãy lặp lại lời kinh tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những gì Người ban cho các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-1999 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy trở nên những người mang bình an của Mẹ. Cách riêng thời nay, khi người ta bảo Thiên Chúa thì xa xôi, nhưng thật sự thì Ngài chưa bao giờ lại gần gũi các con đến thế. Mẹ kêu gọi các con hãy đổi mới kinh nguyện trong gia đình các con bằng việc đọc Thánh Kinh và cảm nghiệm niềm vui được gặp gỡ Thiên Chúa, Ngài vô cùng yêu thương các thọ tạo của Ngài. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-1999 "Các con yêu dấu ! Hãy đừng quên rằng : đây là thời gian ân sủng; vì thế, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-1999 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Trong thời gian ân sủng này, chớ gì thánh giá là dấu hiệu tình yêu và sự hiệp nhất cho các con mà qua đó bình an thật sự sẽ đến với các con. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy đặc biệt cầu nguyện vào lúc này để Chúa Giêsu Hài Nhi, Đấng Tạo Thành Bình An có thể giáng sinh trong trái tim các con. Chỉ qua cầu nguyện các con mới trở nên tông đồ bình an của Mẹ trong thế giới bất an này. Vì thế, hãy cầu nguyện cho đến khi cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." "Các con yêu dấu ! Đây là thời gian ân sủng. Các con bé nhỏ, hôm nay cách đặc biệt cùng với Chúa Giêsu Hài Nhi mà Mẹ đang ôm vào lòng, Mẹ ban cho các con khả năng quyết tâm chọn bình an. Qua lời "Thưa vâng" chọn bình an và quyết tâm chọn Thiên Chúa của các con, một triển vọng mới mẻ cho hòa bình được mở ra. Các con bé nhỏ, chỉ như thế thì thế kỷ này mới sẽ là thời gian hòa bình và hạnh phúc cho các con. Vì thế, hãy tôn vinh Chúa Giêsu Hài Nhi mới sinh lên vị trí trên hết trong cuộc đời các con và Người sẽ hướng dẫn các con trên đường Cứu Độ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

1998
Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-1998

“Các con yêu dấu ! Hôm nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Chính nhờ cầu nguyện mà trái tim các con sẽ biến đổi trở nên tốt hơn và nhạy cảm hơn với Lời Thiên Chúa. Các con nhỏ, đừng cho phép Satan giằng co các con và làm các con thành cái mà nó muốn. Mẹ kêu mời các con hãy có trách nhiệm và kiên định, và kêu mời các con hãy hiến mỗi ngày cho Thiên Chúa trong lúc cầu nguyện.Ước gì THÁNH LỄ, hỡi các con nhỏ, đừng trở thành mỗi thói quen nhàm chán, nhưng phải là một sự sống. Sống Thánh lễ mỗi ngày, các con sẽ cảm thấy cần sự thánh thiện và các con sẽ lớn lên trong sự thánh thiện. Mẹ ở gần bên các con và cầu bầu cho mỗi người các con trước mặt Thiên Chúa, hầu Người ban cho các con sức mạnh thay đổi trái tim mình. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-1998 “Các con thân yêu ! Bữa nay, Mẹ ở với các con và kêu mời các con tất cả hãy lại gần Mẹ bởi việc cầu nguyện. Mẹ kêu gọi các con một cách riêng đến sự từ bỏ trong thời gian ân sủng này. Các con nhỏ, bằng các việc hi sinh nhỏ mọn, hãy suy gẫm và sống sự Thương khó và sự chết của Chúa Giêsu vì mỗi người các con. Chỉ nhờ đến gần Chúa Giêsu mà các con sẽ hiểu được tình yêu vô biên của Ngài đối với mỗi người các con. Nhờ cầu nguyện và hi sinh từ bỏ, các con trở nên mở đón ơn huệ đức tin và tình yêu đối với Hội Thánh và đối với mọi người sống chung quanh các con. Mẹ yêu các con và chúc lành cho các con. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-1998 “Các con thân mến ! Hôm nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con ăn chay và sám hối. Các con nhỏ, hãy từ bỏ những gì ngăn cản các con đến gần Chúa Giêsu. Hãy cầu nguyện, Mẹ kêu mời các con làm việc đó một cách đặc biệt, vì nhờ cầu nguyện, các con có thể thắng ý riêng các con và khám phá ra ý Thiên Chúa ngay cả trong các điều nhỏ nhặt nhất. Bằng đời sống thường nhật, các con nhỏ, các con sẽ trở thành gương mẫu và làm chứng rằng các con sống cho Chúa Giêsu hoặc chống lại Ngài hay Thánh Ý Ngài. Các con nhỏ, Mẹ mong muốn các con trở nên tông đồ của tình yêu. Thấy tình yêu của các con, người ta sẽ nhận ra các con thuộc về Mẹ. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-1998 “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con mở lòng cho Thiên Chúa bởi sự cầu nguyện, như đóa hoa mở đón ánh mặt trời mọc. Các con nhỏ, chớ sợ ! Mẹ ở với các con và Mẹ cầu bầu cho mỗi người các con trước mặt Thiên Chúa, để tâm hồn các con nhận được ơn ăn năn hối cải. Chỉ như vậy, các con nhỏ, các con sẽ hiểu được tầm quan trọng của ơn sủng trong thời đại chúng ta và Thiên Chúa sẽ trở nên gần gũi hơn. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-1998 “Các con thân yêu ! Hãy dọn mình bằng cầu nguyện và hi sinh để đón Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mẹ kêu mời các con đó ! Các con nhỏ, đây là thời gian ân sủng ; vì vậy, một lần nữa, Mẹ mời các con đó ! Hãy quyết định chọn Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành. Hãy để Người biến đổi các con, cải tạo các con. Ước chi lòng các con chuẩn bị nghe và sống tất cả những gì Chúa Thánh Thần đã dự tính cho mỗi người các con. Các con nhỏ, hãy để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt các con trên con đường sự thật và cứu độ hướng về sự sống đời đời. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-1998
(Kỷ niệm 17 năm hiện ra) : “Các con thân yêu ! Hôm nay, Mẹ muốn cám ơn các con vì đã sống sứ điệp của Mẹ. Mẹ chúc lành cho hết thảy các con bằng chúc lành của Mẹ. Mẹ mang tất cả các con đến trước mặt Chúa Giêsu, Con Mẹ.”

Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-1998

“Các con thân mến ! Mẹ kêu gọi các con dùng sự cầu nguyện mà ở với Chúa Giêsu, để khám phá vẻ đẹp của các tạo vật của Thiên Chúa xuyên qua kinh nghiệm của cá nhân mình về cầu nguyện. Các con không thể nói, cũng như không thể làm chứng về cầu nguyện nếu các con không cầu nguyện. Chính vì vậy, hỡi các con nhỏ, trong thinh lặng của tâm hồn hãy ở lại với Chúa Giêsu, hầu Ngài cải tạo, biến đổi các con bởi tình yêu Ngài. Các con nhỏ, đây là thời gian ơn sủng. Hãy lợi dụng nó để chính mình ăn năn hối cải, vì khi các con có Thiên Chúa rồi, các con sẽ có tất cả. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-1998 “Các con thân yêu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con hãy đến gần Mẹ hơn nữa nhờ cầu nguyện. Các con nhỏ, Mẹ là Mẹ các con, Mẹ yêu các con và ước muốn mỗi người các con được cứu rỗi và như vậy được ở với Mẹ trên trời. Chính vì thế, các con nhỏ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho đến khi đời sống các con trở thành lời cầu nguyện. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-1998 “Các con thân mến ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con trở nên chứng nhân của Mẹ nhờ sống đức tin của tổ tiên các con. Các con nhỏ, các con tìm tòi dấu lạ và sứ điệp, thế mà các con không thấy Thiên Chúa đang kêu gọi các con mỗi sáng lúc mặt trời mọc hãy ăn năn hối cải và trở lại trên đường sự thật và cứu độ. Các con nói nhiều, nhưng ít ra công hối cải. Vì vậy, hãy hoán cải và khởi sự sống các sứ điệp của Mẹ, không bằng lời nói mà bằng đời sống các con. Và như thế, các con nhỏ, các con sẽ có sức quyết định sống một cuộc hoán cải tâm hồn. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-1998 “Các con thân yêu ! Hãy lại gần Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. Hôm nay Mẹ mời các con đó. Hãy làm mới lại trong gia đình các con lòng sốt sắng thuở ban đầu : khi Mẹ bắt đầu kêu gọi các con ăn chay, cầu nguyện và hoán cải. Các con nhỏ, các con đã chấp nhận các sứ điệp của Mẹ với một trái tim rộng mở, tuy chưa biết rằng đó chính là cầu nguyện. Hãy mở rộng hẳn lòng các con cho Mẹ, Mẹ kêu mời các con đó, hầu Mẹ có thể biến đổi các con và dẫn các con đến Trái Tim Con Mẹ là Chúa Giêsu, để Ngài đổ tràn đầy các con với tình yêu Ngài. Chỉ như vậy, các con sẽ tìm được bình an thật, bình an mà chỉ mình Thiên Chúa ban được cho các con. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-1998 “Các con thân mến ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con chuẩn bịđón Chúa Giêsu đến. Chuẩn bị cách đặc biệt tâm hồn các con. Việc XƯNG TỘI phải là hành động đầu tiên của việc ăn năn hối cải, và rồi các con hãy quyết định sống thánh thiện. Chớ gì việc ăn năn hối cải và quyết định sống thánh thiện phải được bắt đầu ngay hôm nay, đừng để đến ngày mai.Các con nhỏ, Mẹ kêu gọi tất cả các con đi trên đường cứu độ, và Mẹ mong muốn chỉ cho các con đường đến thiên đàng. Vì vậy, các con nhỏ, hãy thuộc về Mẹ và cùng với Mẹ, hãy quyết tâm sống thánh thiện. Hãy chấp nhận cầu nguyện cách nghiêm túc và hãy cầu nguyện, cầu nguyện nhiều. Cám ơn...” “Các con thân yêu ! Trong niềm hoan lạc của lễ Giáng Sinh, Mẹ muốn chúc lành cho các con với chúc lành của Mẹ. Cách riêng, Mẹ ban cho các con chúc lành của Chúa Giêsu Hài Nhi. Chớ gì Ngài có thể đổ tràn đầy sự Bình an của Ngài trong các con. Hôm nay, các con thơ bé, các con không có hòa bình, đang khi các con khát khao hòa bình. Chính vì thế, cùng với Chúa Giêsu, Con Mẹ, trong ngày này, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ; vì không cầu nguyện, các con không có niềm vui, không có bình an, cũng chẳng có tương lai. Hãy khát vọng bình an và tìm kiếm nó, vì Thiên Chúa là bình an chân thật. Cám ơn...”

1997

761. Mời đọc số 801-807 : “Bệnh tình thế giới”, sẽ diễn tả cho hiểu lời thông điệp hôm nay : Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-1997 Các con thân yêu ! Mẹ mời các con suy nghĩ về tương lai các con. Các con đang sáng tạo một thế giới mới không có Thiên Chúa, nhưng duy chỉ bằng tài sức của riêng các con, và chính vì vậy, các con không thấy thỏa mãn và không thấy niềm vui trong tâm hồn. Thời này là thời gian của Mẹ, bởi vậy, Mẹ mời gọi các con lần nữa hãy cầu nguyện. Khi các con tìm được sự hiệp nhất với Thiên Chúa, các con sẽ cảm thấy đói khát Lời Chúa và tâm hồn các con sẽ tràn ngập hoan lạc. Các con sẽ làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bất cứ nơi nào. Mẹ chúc lành cho các con và nhắc cho các con biết Mẹ ở với các con để giúp đỡ các con. Cám ơn... 763. Sau cuộc nội chiến khủng khiếp ở Nam Tư (và nói chung, sau bao biến loạn, tàn phá, tai họa xảy
ra hầu khắp thế giới), mọi sự cần được hàn gắn, tái thiết, cứu trợ... Đức Mẹ kêu gọi ta ra khỏi lối sống “cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại” :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-1997 Các con thân yêu ! Hôm nay, Mẹ mời các con một cách đặc biệt mở lòng rộng ra cho Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng, và hãy tích cực hoạt động. Hỡi các con nhỏ, Mẹ kêu mời các con hãy nhìn đến thời đại này đang cần sự trợ giúp thiêng liêng hay vật chất của các con. Bằng gương tốt của các con, các con sẽ là những cánh tay giang rộng của Thiên Chúa mà nhân loại đang tìm kiếm. Chỉ bằng cách đó, các con mới hiểu các con được kêu gọi để trở thành nhân chứng và nên các sứ giả hoan hỉ mang Lời và Tình yêu của Thiên Chúa. Cám ơn... Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-1997 “Các con thân mến ! Bữa nay, một cách đặc biệt, Mẹ mời các con cầm lấy thánh giá trong tay và suy gẫm về các vết thương của Chúa Giêsu. Hãy xin Ngài chữa lành các vết thương của các con, mà các con phải chịu đựng trong cuộc đời vì tội lỗi các con và tội lỗi của cha mẹ các con. Chỉ như thế, các con thân yêu, các con sẽ hiểu rằng thế giới đang cần được chữa lành về lòng tin vào Thiên Chúa tạo thành. Bởi cuộc thương khó và cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu, các con sẽ hiểu rằng chỉ nhờ cầu nguyện, cả các con nữa, mới trở thành những tông đồ chân chính của đức tin, khi các con sống đức tin - vốn là một ơn huệ - trong đơn sơ và nguyện cầu. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-1997 ”Các con thân yêu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con nối kết cuộc sống các con với Thiên Chúa Tạo Dựng, vì chỉ nhờ vậy, đời sống các con mới có ý nghĩa và các con sẽ hiểu rằng Thiên Chúa là tình yêu. Vì yêu thương, Thiên Chúa cử Mẹ đến với các con, để Mẹ có thể giúp các con hiểu không có Thiên Chúa thì chẳng có tương lai, cũng chẳng có niềm vui, và trên hết, không có phần rỗi đời đời. Các con nhỏ, Mẹ kêu gọi các con từ bỏ tội lỗi và chấp nhận cầu nguyện mọi lúc, hầu trong cầu nguyện, các con biết được ý nghĩa của đời sống các con. Thiên Chúa tự hiến mình cho ai tìm kiếm Người. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-1997 “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu mời các con hãy tôn vinh Thiên Chúa, và vì Danh Thiên Chúa, hãy nên thánh trong trái tim và trong cuộc sống các con. Các con nhỏ, khi các con ở trong

sự thánh thiện của Thiên Chúa, Người sẽ ở với các con và ban cho các con bình an và niềm vui, 2 thứ đó đều chỉ từ Thiên Chúa mà đến nhờ cầu nguyện. Chính vì thế, các con nhỏ, hãy canh tân việc cầu nguyện trong gia đình các con và trái tim các con sẽ tôn vinh Danh Thánh Thiên Chúa và Trời sẽ ngự trị trong tim các con. Mẹ ở kề bên các con và cầu bầu cho các con trước mặt Thiên Chúa. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-1997
(Trước hết, chúng tôi không biết Thông điệp 24-6-97 đã đăng trong MĐLC, số 765, có phải là thông điệp 25-6-1997 sắp đăng đây không ? Không có bằng chứng nào để xác nhận. Có lẽ đã có sự lầm lẫn với thông điệp từ xuất xứ khác chăng. Xin quí độc giả niệm tình thứ lỗi cho. Phải thận trọng, vì trong tờ Echo de Medj. số 114 (9-94) có đăng một lời cảnh báo của cô Marija như sau : “Cha Jozo và chúng tôi (các thị nhân) ... nhất trí về một điểm rất quan trọng này: là rất cần kíp phải bảo vệ Mễ Du trong thế giới và đừng lẫn lộn sứ điệp Mễ Du với những mặc khải hay sứ điệp nào khác. Bất hạnh thay, nhiều nhóm cầu nguyện đã đâm chia rẽ và điêu tàn bởi những việc pha tạp như thế, và tinh thần Mễ Du đã bị tiêu tan. Rất nhiều các tiên tri giả đang rảo quanh và lôi kéo người ta lìa bỏ đặc sủng của Mễ Du và sứ điệp căn bản của nó. Người ta liều mình trở thành những con bướm nhởn nhơ đi tìm những chuyện kỳ diệu, thay vì phải ăn năn hối cải.”)

“Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ đến đây đặc biệt với các con kèm theo chúc lành từ mẫu bình an của Mẹ. Mẹ cầu cho các con và cầu bầu cho các con nơi tòa Thiên Chúa, hầu các con hiểu được rằng mỗi người các con mang sự bình an. Các con không thể có bình an, nếu trái tim các con không sống bình an với Thiên Chúa. Vì thế, hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện và cầu nguyện, vì cầu nguyện là nền móng của bình an các con. Hãy mở lòng và dành thời giờ cho Thiên Chúa, để Người thành BẠN các con. Khi tình bạn chân thật với Thiên Chúa được nảy nở, không có giông bão nào phá hủy nó được. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-1997 “Các con thân yêu ! Hôm nay, hãy đáp ứng lời Mẹ kêu gọi cầu nguyện. Mẹ mời các con cầu nguyện. Hãy tìm một góc nào đó để cầu nguyện riêng. Mẹ mong muốn thế. Mẹ cũng mong muốn hướng dẫn các con biết cầu nguyện tự trái tim. Chỉ nhờ thế, rồi ra các con sẽ hiểu rằng cuộc đời các con trống rỗng nếu không cầu nguyện.Ý nghĩa cuộc đời các con, các con sẽ khám phá ra được khi nào các con khám phá được Thiên Chúa trong khi cầu nguyện. Bởi vậy, các con nhỏ, hãy mở rộng cánh cửa trái tim các con và các con sẽ hiểu cầu nguyện là niềm vui, không có nó, các con không thể sống (cho ra sống được). Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-1997 “Các con thân mến ! Thiên Chúa cho Mẹ thời gian này như một quà tặng các con, để Mẹ có thể dạy dỗ các con và dẫn dắt các con trên đường cứu độ. Hiện giờ, các con thân yêu ! Các con không hiểu ơn này, nhưng sắp tới, sẽ đến lúc các con sẽ than khóc vì các thông điệp này. Vì thế, các con nhỏ, hãy sống tất cả các lời Mẹ đã ban cho các con, trong thời gian ân sủng này, và hãy canh tân việc cầu nguyện cho đến khi cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con. Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-1997 “Các con yêu dấu ! Không có tình yêu, các con không thể hiểu rằng Thiên Chúa phải chiếm chỗ nhất trong đời các con. Hôm nay, Mẹ mời các con hiểu điều ấy. Chính vì vậy, các con nhỏ, Mẹ kêu gọi tất cả các con yêu thương, không phải bằng tình yêu nhân loại, nhưng bằng tình yêu của Thiên Chúa. Như thế, đời các con sẽ đẹp hơn và vô vị lợi hơn. Các con sẽ hiểu rằng Thiên Chúa tự ban mình cho các con một cách đơn sơ nhất, bởi tình yêu.

Các con nhỏ, để có thể hiểu những lời Mẹ ban cho các con vì tình yêu, thì hãy cầu nguyện, cầu nguyện nhiều, và các con sẽ có khả năng chấp nhận kẻ khác với tình yêu và tha thứ cho những ai đã làm các con đau khổ. Hãy đáp lại bằng cầu nguyện : cầu nguyện là hoa quả của tình yêu đối với Thiên Chúa Tạo Thành. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-1997 “Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ ở với các con và kêu mời tất cả các con hãy canh tân đổi mới mình bằng cách sống các sứ điệp của Mẹ. Các con nhỏ, ước gì cầu nguyện trở thành sự sống của các con. Hãy nêu gương cho người khác. Các con nhỏ, Mẹ muốn các con trở thành kẻ mang hòa bình và niềm vui của Thiên Chúa đến trong thế giới ngày nay đang vắng bóng hòa bình. Để được thế, các con nhỏ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện đi. Mẹ ở với các con và chúc lành cho các con với bình an từ mẫu của Mẹ. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-1997 “Các con thân mến ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hiểu biết ơn kêu gọi làm Kitô hữu của các con. Các con nhỏ thân yêu ! Mẹ đã hướng dẫn các con và Mẹ hướng dẫn các con trong thời buổi ơn sủng này, để các con ý thức về ơn kêu gọi làm Kitô hữu. Các thánh tử vì đạo đã chết để làm chứng rằng : tôi là Kitô hữu và tôi yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Các con nhỏ thân yêu, bữa nay nữa, Mẹ kêu mời các con hãy hân hoan và trở nên những Kitô hữu vui vẻ và có trách nhiệm, với ý thức rằng Thiên Chúa đã gọi các con một cách đặc biệt trở nên những bàn tay vui vẻ giơ ra cho những người không tin, hầu bởi gương đời sống các con, họ nhận được đức tin và tình yêu Thiên Chúa. Chính vì thế, các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, hầu tấm lòng các con mở ra và trở nên nhạy cảm với lời Thiên Chúa. Cám ơn...” Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-1997 “Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ vui mừng cùng các con và Mẹ kêu gọi các con đến sự tốt lành. Mẹ mong muốn mỗi người các con suy nghĩ, mang bình an trong trái tim và nói : “Tôi muốn đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong đời sống tôi”. Chính như thế, hỡi các con nhỏ, mỗi người các con sẽ nên thánh. Các con nhỏ, hãy nói với mỗi người : “Tôi muốn tốt cho bạn” và họ sẽ đáp lại các con bằng sự tốt lành, và sự tốt lành sẽ cư ngụ trong trái tim mọi người. Chiều nay, các con nhỏ, Mẹ mang đến cho các con sự tốt lành của Con Mẹ, Đấng đã hiến mạng sống để cứu các con. Vì thế, các con nhỏ, hãy vui mừng và giơ tay đón Chúa Giêsu, Đấng duy nhất là Tốt lành. Cám ơn...”

1996
Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-1996 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy quyết tâm chọn bình an. Hãy nguyện xin Thiên Chúa ban cho các con bình an thực sự. Các con yêu dấu, hãy sống bình an trong tâm hồn các con và các con sẽ hiểu rằng bình an là quà tặng của Thiên Chúa. Các con yêu dấu, không có tình yêu các con không thể sống an bình. Hoa trái của bình an là tình yêu và hoa trái của tình yêu là sự tha thứ. Các con bé nhỏ, Mẹ ở với các con và Mẹ mời gọi tất cả các con trước hết hãy tha thứ cho người trong gia đình và rồi các con sẽ có thể tha thứ cho những người khác. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-1996

"Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy hối cải. Đây là Sứ Điệp quan trọng nhất mà Mẹ đã ban cho các con nơi đây. Các con bé nhỏ, Mẹ ước ao mỗi người các con trở thành người mang những Sứ Đp của Mẹ (cho người khác). Các con bé nhỏ, Mẹ mời gọi các con hãy sống Sứ Điệp mà Mẹ đã ban cho các con qua bao năm nay. Đây là thời gian ân sủng. Nhất là lúc này, khi Giáo Hội đang mời gọi các con cầu nguyện và hối cải. Các con bé nhỏ, Mẹ cũng mời gọi các con hãy sống sứ điệp Mẹ đã ban cho các con trong suốt thời gian Mẹ hiện ra nơi đây. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-1996 "Các con yêu dấu ! Mẹ lại mời gọi các con hãy quyết tâm yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Trong thời gian này, do tinh thần tiêu thụ vật chất, con người quên đi ý nghĩa yêu thương và yêu mến những giá trị thật sự, các con bé nhỏ, Mẹ lại mời gọi các con hãy tôn Thiên Chúa lên vị trí trên hết trong cuộc đời các con. Các con bé nhỏ, đừng để Satan lôi kéo các con bằng những sự vật chất, nhưng hãy quyết định chọn Thiên Chúa là Đấng Tự Do và Yêu Thương. Các con bé nhỏ, hãy chọn lựa sự sống chứ đừng chọn sự chết cho linh hồn, và trong thời gian này khi các con suy gẫm về những đau đớn và cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu, Mẹ mời gọi các con hãy quyết tâm chọn sự sống đã đơm bông nhờ sự Phục sinh, và cuộc sống các con được đổi mới hôm nay, qua việc hối cải sẽ dẫn các con đến Sự Sống Đời Đời. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-1996 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ lại mời gọi các con hãy để việc cầu nguyện lên hàng đầu trong gia đình các con. Các con bé nhỏ, khi Thiên Chúa ở vị trí trên hết thì các con sẽ tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa trong mọi việc các con làm. Nhờ cách này, sự hối cải hàng ngày của các con sẽ trở nên dễ dàng hơn. Các con bé nhỏ, hãy khiêm nhường tìm kiếm xem còn có gì chưa đúng trật tự trong trái tim mình, rồi các con sẽ hiểu các con phải làm gì. Sự hối cải sẽ trở nên bổn phận hàng ngày mà các con sẽ thực hiện với niềm vui. Các con bé nhỏ, Mẹ ở với các con, Mẹ chúc lành cho tất cả các con và mời gọi các con trở nên những nhân chứng của Mẹ bằng lời cầu nguyện và sự hối cải bản thân mình. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-1996 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ muốn cám ơn các con vì tất cả những lời cầu nguyện và hy sinh mà các con đã dâng lên cho Mẹ trong suốt tháng dâng hiến cho Mẹ này. Các con bé nhỏ, Mẹ cũng ước ao tất cả các con trở nên tích cực trong thời gian này là thời gian mà qua Mẹ được nối kết với Thiên Đàng cách đặc biệt. Hãy cầu nguyện để hiểu rằng tất cả các con phải cộng tác trong công cuộc cứu độ qua cuộng và gương mẫu của mình. Các con bé nhỏ, Mẹ ước ao tất cả mọi người đều hối cải và nhận ra Mẹ và Con của Mẹ, Chúa Giêsu, qua các con. Mẹ sẽ chuyển cầu cho các con và giúp các con trở thành ánh sáng. Khi giúp đỡ kẻ khác, linh hồn các con cũng sẽ tìm thấy sự cứu rỗi. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-1996 "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ cám ơn các con vì tất cả những hy sinh các con dâng lên cho Mẹ vào những ngày này. Các con bé nhỏ, Mẹ mời gọi các con hãy mở tâm hồn cho Mẹ và quyết tâm hối cải. Các con bé nhỏ, trái tim các con vẫn chưa hoàn toàn mở ra cho Mẹ và do đó, Mẹ lại mời gọi các con hãy mở trái tim ra để cầu nguyện ngõ hầu trong cầu nguyện, Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ các con để trái tim các con trở nên thịt mềm chứ không là đá cứng. Các con bé nhỏ, cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ và quyết định bước đi với Mẹ tiến về hướng thánh thiện."

Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-1996 "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con mỗi ngày hãy quyết tâm sống cho Thiên Chúa. Các con bé nhỏ, các con nói nhiều về Thiên Chúa nhưng lại ít chứng thực bằng cuộc sống của mình. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy quyết tâm hối cải để cuộc sống của các con là chân thật trước Thánh Nhan Thiên Chúa ngõ hầu trong đời sống chân thật của mình các con sẽ chứng thực cho sự tốt đẹp mà Thiên Chúa ban cho các con. Các con bé nhỏ, Mẹ lại mời gọi các con hãy quyết tâm cầu nguyện vì qua cầu nguyện, các con sẽ có thể sống hối cải. Mỗi người các con sẽ trở nên đơn sơ như một đứa trẻ luôn rộng mở đón nhận tình yêu của Thiên Chúa Cha. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-1996 "Các con yêu dấu ! Hãy lắng nghe vì Mẹ muốn nói chuyện với các con và mời gọi các con hãy tin và tín thác hơn nữa vào Thiên Chúa, Đấng yêu thương các con vô bờ bến. Các con bé nhỏ, các con không biết sống thế nào trong ân sủng của Thiên Chúa, đó là lý do Mẹ lại kêu gọi tất cả các con hãy luôn mang Lời Chúa trong trái tim và trong tư tưởng của mình. Các con bé nhỏ, hãy để Thánh Kinh vào nơi dễ thấy trong gia đình, hãy đọc và sống Lời Chúa. Hãy dạy dỗ con cái các con, vì nếu các con không là gương mẫu cho chúng, thì chúng sẽ trở nên vô thần. Hãy suy gẫm và cầu nguyện và rồi Thiên Chúa sẽ sống trong trái tim các con và trái tim các con sẽ vui mừng. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-1996 "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy dâng những thập giá và những đau khổ của các con theo ý nguyện của Mẹ. Các con bé nhỏ, Mẹ là Mẹ các con và Mẹ ước ao giúp đỡ các con bằng cách tìm kiếm cho các con ân sủng từ Thiên Chúa. Các con bé nhỏ, hãy dâng những đau khổ của mình như một món quà lên Thiên Chúa để chúng trở thành đóa hoa niềm vui xinh đẹp nhất. Các con bé nhỏ, vì thế hãy cầu nguyện để các con có thể hiểu được rằng đau khổ có thể trở thành niềm vui và thập giá trở nên con đường hoan lạc. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-1996 25-10-1996 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy mở tâm hồn ra cho Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành để Người thay đổi các con. Các con bé nhỏ, các con rất thân yêu đối với Mẹ. Mẹ yêu thương tất cả các con và Mẹ kêu gọi các con hãy đến gần Mẹ hơn và tình yêu của các con đối với Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trở nên nồng thắm hơn. Mẹ ước ao đổi mới các con và dẫn dắt các con với Trái Tim của Mẹ đến với Trái Tim Chúa Giêsu, Trái Tim mà ngày nay vẫn còn phải đau đớn vì các con và kêu gọi các con hối cải và đổi mới. Qua các con, Mẹ muốn đổi mới thế giới. Các con bé nhỏ, hãy hiểu rằng ngày nay, các con là muối của đất và là ánh sáng của thế gian. Các con bé nhỏ, Mẹ mời gọi các con, Mẹ yêu thương các con và đặc biệt năn nỉ các con: Hãy hối cải ! Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-1996 "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện, để rồi qua lời cầu nguyện, chay tịnh và những hy sinh nho nhỏ các con có thể dọn mình đón Chúa Giêsu sắp đến. Các con bé nhỏ, chớ gì thời gian này là thời gian ân sủng cho các con. Hãy sử dụng từng giây phút và làm điều thiện, vì chỉ bằng cách này các con sẽ cảm nghiệm được Chúa Giêsu giáng sinh trong trái tim Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-1996 "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ đặc biệt ở bên các con, ẵm bồng Hài Nhi Giêsu trong lòng Mẹ

và Mẹ mời gọi các con, các con bé nhỏ, hãy mở tâm hồn ra đón nhận lời kêu gọi của Người. Người kêu gọi các con đến với niềm vui. Các con bé nhỏ, hãy vui sống những Sứ Điệp Tin Mừng mà Mẹ lập đi lập lại với các con từ lúc Mẹ ở với các con. Các con bé nhỏ, Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ khát khao tỏ cho các con thấy Thiên Chúa Tình Yêu và Thiên Chúa Bình An. Mẹ không muốn cuộc đời các con chìm trong buồn phiền nhưng cuộc đời các con phải được thể hiện trong niềm vui đạt được Sự sống đời đời, theo như Tin Mừng. Chỉ bằng cách ấy, cuộc đời các con mới có ý nghĩa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

1995
735. Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-1995 Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con hãy mở cửa tâm hồn các con ra cho Chúa Giêsu như một bông hoa mở ra dưới nắng mặt trời. Chúa Giêsu mong muốn lấp tràn đầy trái tim các con bằng hòa bình và niềm vui. Các con không thể thực hiện hòa bình, nếu các con không sống bình an với Chúa Giêsu. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy tìm tới Bí tích Giải tội, như vậy, Chúa Giêsu sẽ là sự thật và bình an của các con. Hỡi các con nhỏ, cầu nguyện đi, để có sức mạnh thực hiện được những gì Mẹ nói với các con. Mẹ ở với các con và yêu thương các con. Cám ơn...
736. Không chỉở cuộc nội chiến Nam Tư, mà nhiều nơi khác trên thế giới đang có những người gây chiến tranh diệt chủng, ưa bạo lực, hận thù, giết người hàng loạt : một quả bom là hàng trăm người thiệt mạng, khí độc sát hại hàng ngàn người :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-1995 Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy trở thành những nhà truyền bá các sứ điệp Mẹ ban ra từ nơi này, nơi yêu dấu đối với Mẹ. Thiên Chúa cho phép Mẹ ở lại đây lâu dài với các con, vì thế, Mẹ mời gọi các con lấy tình yêu mà sống những sứ điệp Mẹ trao và hãy truyền đạt chúng cho toàn thế giới, để dòng sông yêu thương chảy vào những con người tràn đầy sự ganh ghét, hận thù và thiếu hòa bình. Mẹ mời gọi các con hãy đem hòa bình vào những nơi tranh chấp, đem ánh sáng vào chốn tối tăm, để mọi trái tim con người đón nhận ánh sáng và con đường cứu độ. Cám ơn...
737. Trước các bí mật chất chứa những trừng phạt vì tội lỗi, thường ai cũng lo sợ. Đức Mẹ ở thông điệp này dạy chúng ta về tình yêu Chúa Cha, để ta khỏi sợ. Có lúc khác, Đức Mẹ lấy lời Phúc Âm để trấn an : chim sẻ, sợi tóc trên đầu... không rơi xuống mà không có ý Cha trên trời (cho phép). Vậy đừng sợ ! Ta còn quí hơn chim sẻ nhiều (Mt 10-29-31) :

Sứ điệp Mẹ ngày 18-3-1995
Sứ điệp ngày Sinh nhật của Mirjana : Các con yêu dấu ! Là một người mẹ, trong bao năm nay, Mẹ

dạy dỗ các con về tin và yêu Thiên Chúa. Các con đã không tỏ lòng biết ơn với Đức Chúa Cha và cũng chẳng tôn vinh Người. Các con đã trở nên trống rỗng, trái tim các con thành chai cứng và không biết thương các nỗi khổ đau của anh em mình. Mẹ dạy dỗ và cho các con thấy Người Cha Yêu Dấu đã yêu thương các con, nhưng các con đã không yêu Người. Người đã hi sinh Con Một Người cho các con được cứu rỗi. Bao lâu các con chưa biết yêu thương, các con sẽ không biết được tình yêu của Cha các con. Các con sẽ không biết Người, vì Thiên Chúa là tình yêu. Hỡi các con, hãy yêu thương và đừng sợ hãi, trong tình yêu không có sự sợ hãi. Nếu trái tim các con mở ra cho Chúa Cha, nếu nó tràn đầy tình yêu đối với Người, thì tại sao phải sợ hãi những gì sẽ xảy đến ? Những người không có tình yêu thì sợ hãi, vì họ chờ đợi sự trừng phạt, vì họ biết họ

trống rỗng và chai cứng như thế nào. Hỡi các con, Mẹ hướng dẫn các con tới yêu thương, tới với Người Cha Yêu Dấu. Mẹ dẫn dắt các con tới cuộc sống vĩnh cửu. Cuộc sống vĩnh cửu là Con Mẹ. Hãy chấp nhận Ngài, như vậy là các con đã chấp nhận yêu thương.
738. “Không có yêu thương nơi không có lòng tin”. Để hiểu, hãy đọc 1Ga 5,1. Tin Thiên Chúa là Cha, tức cũng tin mọi người là anh em. Tứ hải giai huynh đệ sẽ vô nghĩa, nếu không có một Cha chung :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-1995 Hỡi các con thân mến ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con sống hòa bình trong trái tim và trong gia đình các con. Hỡi các con nhỏ, làm sao có hòa bình, khi người ta không cầu nguyện, và làm sao có yêu thương ở nơi không có lòng tin ? Do đó, hỡi các con, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy quyết tâm lần nữa quay trở về. Mẹ ở gần bên các con và mời gọi các con hãy để vòng tay của Mẹ ôm chặt các con, để Mẹ giúp các con, nhưng các con không muốn. Bởi vậy, Satan mới cám dỗ các con và chỉ cần một chuyện rất nhỏ, cũng đủ làm cho đức tin của các con biến mất. Chính vì thế, hãy cầu nguyện và nhờ cầu nguyện, các con sẽ được chúc lành và được bình an. Cám ơn...
739. Ông Grgo (Góc gô), bố của Jelena có đáp một lời phỏng vấn : “Đừng quá băn khoăn về (việc làm sao thuyết phục) các kẻ vô tín, như vậy không tốt... Đó không phải là công việc mình phải làm. Đúng hơn, ta cứ cầu nguyện, Chúa Giêsu sẽ thực hiện sự thay đổi. Ta cứ yêu thương và Ngài sẽ cứu” (Z, 117) :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-1995 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con yêu thương. Hỡi các con nhỏ, không có tình yêu, các con không thể sống với Thiên Chúa, cũng chẳng sống được với anh em mình. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy mở rộng trái tim các con đón tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa và đón nhận lẫn nhau. Thiên Chúa, vì yêu thương loài người, đã gửi Mẹ tới giữa các con, để cho các con thấy con đường cứu rỗi, con đường tình yêu. Nếu các con không yêu mến Chúa trước đã, thì các con chẳng có thể yêu thương anh em mình hoặc những người các con ghét bỏ. Bởi vậy, hãy cầu nguyện, vì nhờ cầu nguyện, các con sẽ khám phá ra tình yêu. Cám ơn... 740. Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-1995 Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con nhỏ hãy giúp Mẹ bằng lời cầu nguyện, để càng nhiều tâm hồn tới gần Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ hơn. Satan rất mạnh và muốn dùng tất cả sức mạnh của nó để đem mọi người về với nó và với tội lỗi. Bởi vậy, nó rình mò để chụp giật từng giây phút của các con. Mẹ năn nỉ các con, hãy cầu nguyện mà giúp Mẹ, để Mẹ giúp các con. Mẹ là mẹ của các con, Mẹ yêu thương các con, vì vậy, Mẹ ước ao giúp đỡ các con. Cám ơn...
741. Thời kỳ này, số người hành hương đến Medjugorje sút giảm rất nhiều, do hai cuộc chiến : một ở Nam Tư, hai ở vùng vịnh Ba Tư. Thế mà :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-1995 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ vui sướng thấy các con tề tựu ở đây đông đảo, chứng tỏ các con hưởng ứng và sống theo những sứ điệp của Mẹ. Hỡi các con, Mẹ mời gọi các con hãy là những kẻ vui vẻ mang hòa bình vào trong cái thế giới đầy xáo trộn này. Hãy cầu nguyện cho hòa bình, để thời điểm hòa bình mà Trái Tim Mẹ nóng lòng mong đợi, sẽ tới ngự trị trên thế giới càng sớm càng tốt. Mẹ ở bên các con và bầu cử cho mỗi các con trước Đấng Tối Cao. Mẹ chúc lành cho các con với chúc lành của Mẹ. Cám ơn...

742. Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-1995 Các con thân yêu ! Mẹ mời gọi các con cầu nguyện, vì chỉ trong sự cầu nguyện, các con mới hiểu tại sao Mẹ tới đây. Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho các con hiểu là các con phải ăn năn trở về. Mẹ ao ước làm các con thành một bó hoa tuyệt đẹp để sửa soạn cho cuộc sống vĩnh cửu, nhưng các con không chấp nhận con đường trở về, con đường cứu rỗi mà Mẹ cống hiến cho các con qua những lần Hiện Ra ở đây. Hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện, hãy hoán cải tâm hồn mình và tới gần Mẹ hơn. Mong rằng sự lành sẽ thắng sự dữ. Mẹ yêu thương các con và chúc lành cho các con. Cám ơn... 743. Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-1995 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Chớ chi cầu nguyện là nguồn sống của các con. Gia đình không cầu nguyện thì không thể nói họ ở trong an bình. Bởi vậy, hãy bắt đầu mỗi buổi sáng với lời cầu nguyện và kết thúc buổi tối bằng lời tạ ơn. Hỡi các con nhỏ, Mẹ ở với các con, yêu thương các con, chúc lành cho các con và Mẹ ao ước mỗi người các con được ở trong vòng tay ôm ấp của Mẹ. Nếu các con không sẵn lòng cầu nguyện mỗi ngày, các con không thể ở trong vòng tay của Mẹ. Cám ơn... 744. Đức Mẹ nhiều lần kêu gọi tín hữu chầu Thánh Thể (x. số 500...), tôn kính Thánh Thể... Có nhiều nhà thờ để Mình Thánh Chúa vào một xó xỉnh nào đó, một góc hiu quạnh. Chắc điều này làm Trái Tim Mẹ đau buồn... Do đó, Mẹ luôn kêu gọi ta canh tân lại lòng tôn sùng Phép Thánh Thể, sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong Thánh Thể, làm bạn đường cho ta : Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-1995 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy mến yêu phép Thánh Thể trên bàn thờ. Hãy thờ lạy Ngài trong giáo xứ của các con và bằng cách ấy, các con sẽ được kết hợp với toàn thế giới. Chúa Giêsu sẽ là bạn của các con, các con sẽ không còn nói về Ngài như một kẻ quen biết suông. Kết hợp với Người sẽ là nguồn vui cho các con, như vậy, các con sẽ trở thành nhân chứng cho tình yêu Chúa Giêsu, tình yêu đó Người dành cho mọi tạo vật. Hỡi các con nhỏ, khi các con thờ lạy Chúa Giêsu, các con cũng sẽ gần với Mẹ. Cám ơn... 745. Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-1995 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy đi vào thiên nhiên, vì nơi đó, các con sẽ gặp Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng. Mẹ mời gọi các con hãy tạ ơn Thiên Chúa, vì tất cả những gì Người
)

ban cho các con. Khi tạ ơn Người, các con sẽ khám phá ra cái cao cả và tất cả những cái tốt lành xung quanh các con. Hỡi các con nhỏ, Thiên Chúa rất cao cả và tình yêu của Người cho tất cả các tạo vật cũng thật cao cả. Do đó, hãy cầu nguyện để có thể hiểu được tình yêu Thiên Chúa và sự tốt lành của Người. Trong sự tốt lành và tình yêu của Chúa Tạo Thành, thì sự kiện Mẹ ở với các con cũng là một ơn huệ đấy. Cám ơn...
(h

746. Tiếp nối lệnh truyền của Kinh Thánh, cách riêng của Đức Giêsu, Mẹ khẩn thiết kêu gọi loài người yêu thương nhau: Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-1995

Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi mỗi người các con, một lần nữa, hãy bắt đầu yêu mến Thiên Chúa trước tiên, Đấng đã cứu và chuộc tội các con, sau tới các anh chị em trong vòng lân cận của các con. Không yêu thương, các con không thể tăng tiến trên con đường thánh thiện và không thể làm những việc thiện. Do đó, hỡi các con, hãy cầu nguyện không ngừng, để Thiên Chúa tỏ bày tình yêu Người ra cho các con. Mẹ đã mời gọi tất cả các con hãy kết hợp với Mẹ, hãy yêu
Không rõ ở đây, Mẹ muốn nói “cái cao cả” hay “Đấng Chí Cao” ? (bản tiếng Anh viết : “You will discover the most high” (chữ thường, không phải chữ hoa).
(h)

747. Những nỗ lực thương thuyết, ngoại giao, can thiệp của quốc tế... để tạo hòa bình đều rất tốt, rất
cần. Nhưng tiếc thay, người ta quên điều chính. Bởi vậy, Mẹ nói :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-1995 Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ vui mừng với các con và Mẹ mang tới cho các con Chúa Giêsu Hài Đồng, để Ngài chúc lành cho các con. Hỡi các con, Mẹ mời gọi các con làm cho cuộc sống các con được kết hợp với Ngài. Chúa Giêsu là Vua Hòa Bình, và chỉ có Người mới có thể cho các con hòa bình mà các con tìm kiếm. Mẹ ở với các con, Mẹ tiến dẫn các con lên Chúa Giêsu một cách đặc biệt bây giờ, trong thời gian mới này, khi mà sự quyết định sống cho Chúa rất cần thiết. Đây là thời gian ân sủng. Cám ơn...

1994
723. Thuộc dòng dõi Người phụ nữ sẽ đạp dập đầu rắn Satan và là Đấng đã nói : “Thày đã thắng thế gian”, chúng ta không thể để thua cuộc :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-1994 Các con yêu dấu ! Các con đều là con nhỏ của Mẹ mà Mẹ yêu thương. Nhưng hãy nhớ : không cầu nguyện, các con không thể ở gần Mẹ được. Trong thời gian này, Satan muốn tạo sự rối loạn trong tâm hồn các con và trong gia đình các con. Hỡi các con, đừng thua cuộc ! Các con không thể cho phép nó dẫn dắt các con và cuộc đời các con được. Mẹ yêu thương các con và bầu cử cho các con trước Thiên Chúa. Hỡi các con, hãy cầu nguyện ! Cám ơn... 724. Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-1994 Các con thân mến ! Bữa nay, Mẹ cám ơn sự cầu nguyện của các con. Các con hãy giúp Mẹ để
)

cuộc chiến tranh này chấm dứt càng sớm càng tốt. Mẹ ở gần các con và cầu nguyện cho mỗi người các con. Mẹ năn nỉ các con : cầu nguyện đi, cầu nguyện và cầu nguyện ! Chỉ nhờ cầu nguyện, chúng ta mới có thể đánh bại sự dữ và bảo vệ được tất cả những gì Satan muốn hủy diệt trong cuộc sống của các con. Mẹ là Mẹ các con, Mẹ yêu thương các con tất cả đều như nhau và Mẹ bầu cử cho các con trước Thiên Chúa. Cám ơn...
(e

725. Phụ chương 4, số 804, nói đến căn bệnh của thế giới : “Con người luôn khao khát tình yêu, lại không biết yêu thế nào”. Tình yêu chỉ có thể phát xuất từ Thiên Chúa (802) :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-1994

Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ rất hân hoan với các con. Mẹ mời gọi các con hãy mở rộng tâm hồn ra cho Mẹ và trở thành một khí cụ trong tay Mẹ để cứu lấy nhân loại. Hỡi các con nhỏ, Mẹ ước ao chớ gì tất cả các con, những ai đã cảm nhận được hương thơm của sự thánh thiện, qua những sứ điệp Mẹ trao cho các con, hãy đem phả nó vào cái thế giới đang đói khát Chúa và Tình yêu của Người. Mẹ cám ơn tất cả các con vì đã đáp lại lời kêu mời của Mẹ đông đảo như thế này và Mẹ chúc lành các con với chúc lành của người mẹ. Cám ơn... 726.
Cuộc nội chiến ở Nam Tư (từ 1992-1996 ??). Khi Đức Mẹ nói : yêu thương tất cả đều như nhau, là muốn cho thấy Đức Mẹ không yêu thương riêng phe nào trong mấy phe lâm chiến, ủng hộ phe này, diệt phe kia : dù đó là phe Hồi giáo, Serbia, Chính thống hay Công giáo.
(e)

Các con thân yêu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con quyết tâm cầu nguyện theo ý của Mẹ. Hỡi các con, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy giúp Mẹ thực hiện cái kế hoạch của Mẹ qua giáo xứ này. Bây giờ, một cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy quyết định theo con đường thánh thiện. Chỉ như vậy, các con mới ở gần Mẹ được. Mẹ yêu thương các con và muốn dẫn dắt các con về thiên đàng với Mẹ. Nhưng nếu các con không cầu nguyện, không khiêm nhường, không vâng nghe những sứ điệp Mẹ ban cho các con, thì Mẹ không thể giúp các con được. Cám ơn... 727. Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-1994 Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi tất cả các con hãy trông cậy vào Mẹ hơn và sống sâu sắc những sứ điệp của Mẹ hơn. Mẹ ở với các con và bầu cử trước Thiên Chúa cho các con, song Mẹ cũng chờ các con mở rộng tâm hồn ra cho những sứ điệp của Mẹ. Hãy hân hoan vì Thiên Chúa yêu thương các con, cho các con có khả năng hoán cải mỗi ngày và tin hơn vào Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng các con. Cám ơn...
728. Những ngày kỷ niệm chu niên Hiện Ra như thế này, khách hành hương từ mọi nơi thường tuôn đến Medjugorje đông đảo khác thường, vì cũng muốn được hưởng chúc lành đặc biệt Đức Mẹ hay ban vào dịp này :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-1994 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ vui mừng trong tâm hồn, vì thấy các con đều hiện diện tất cả nơi này. Mẹ chúc lành cho các con và kêu gọi các con quyết định sống theo những sứ điệp mà Mẹ trao cho các con ở đây. Mẹ ao ước được dẫn dắt các con tới Chúa Giêsu, vì Ngài là Sự Cứu rỗi của các con. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, các con càng cầu nguyện, các con càng thuộc về Mẹ và Chúa Giêsu, Con Mẹ. Mẹ chúc lành cho các con với chúc lành từ mẫu của Mẹ và cám ơn...
729. Ngày kỷ niệm của IVANKA - (Ivanka nói : Đức Mẹ ở lâu tám phút và rất vui mừng trong suốt thời gian đó (khác với năm ngoái, Mẹ đã khóc). Mẹ nói : “Các con thân yêu ! Trái Tim Mẹ tràn ngập yêu thương vì biết bao tâm hồn cứng cỏi đã mở đón Chúa Giêsu, Con Mẹ, để Ngài có thể dẫn dắt họ trên con đường chính trực”. Đức Mẹ còn kêu mời mọi người tiếp tục cầu nguyện và ăn chay. Sau cùng, Mẹ nói với Ivanka về các bí mật).

729 bis. Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-1994 Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con dành thời giờ để kiên trì cầu nguyện. Các con không thể nói các con là của Mẹ và đã được hoán cải nhờ những sứ điệp của Mẹ, nếu các con không sẵn sàng dành thời giờ cho Thiên Chúa mỗi ngày. Mẹ ở gần các con và chúc lành cho các con. Hỡi các con nhỏ, đừng quên rằng nếu các con không cầu nguyện, các con không thể gần Mẹ hoặc Chúa Thánh Thần, là Đấng dẫn dắt các con trên con đường thánh thiện. Cám ơn...

730. Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-1994 Các con thân mến ! Bữa nay, Mẹ kết hợp với các con trong cầu nguyện một cách đặc biệt, cầu nguyện để xin sự hiện diện của Con Yêu Dấu Mẹ nơi đất nước các con. Hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện cho sức khoẻ của Người Con mà Mẹ yêu dấu nhất. Ngài đau đớn nhiều, song Ngài là
)

người mà Thiên Chúa đã chọn cho thời điểm này. Mẹ cầu nguyện và bầu cử cho các con trước Con Mẹ là Chúa Giêsu, để giấc mơ của cha ông các con có thể hoàn tất. Hãy cầu nguyện cách đặc biệt, vì Satan rất mạnh mẽ, nó muốn diệt đi niềm hi vọng trong trái tim các con. Mẹ chúc lành cho các con. Cám ơn...
(g

(g)

Đức Mẹ ám chỉĐ.G.Chủ Gioan Phaolô II (Z, 138).

Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-1994 Các con yêu dấu ! Mẹ hân hoan với các con và mời gọi các con cầu nguyện. Hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện theo ý của Mẹ ! Lời cầu nguyện của các con rất cần thiết đối với Mẹ, vì nhờ lời cầu nguyện, Mẹ mong đem các con tới gần Thiên Chúa hơn. Người là sự Cứu Độ của các con. Thiên Chúa gửi Mẹ tới để giúp các con và dẫn dắt các con về thiên đàng, vốn là cứu cánh của các con. Bởi vậy, hỡi các con, cầu nguyện đi, cầu nguyện và cầu nguyện ! Cám ơn...

732. Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-1994 Các con yêu dấu ! Mẹ ở với các con, bữa nay Mẹ rất hân hoan, vì Đấng Tối Cao đã ban cho Mẹ được ở với các con, dạy dỗ và dẫn dắt các con trên con đường trọn lành. Hỡi các con nhỏ, Mẹ ước ao các con sẽ là một bó hoa tuyệt đẹp mà Mẹ mong ước dâng lên cho Thiên Chúa trong ngày lễ Các Thánh. Mẹ mời gọi các con hãy mở rộng tâm hồn cho Chúa và hãy sống bắt chước gương của Các Thánh. Mẹ Hội Thánh đã chọn các Đấng ấy, hi vọng các Đấng sẽ là động lực thúc đẩy đời sống hàng ngày của các con. Cám ơn... (Mẹ hân hoan vì sao ? Vì dẫn con cái đến sự sự thánh thiện, tức là thắng Satan. Chính Mẹ có nói : Satan tấn công mãnh liệt những ai tận hiến cho Mẹ. Quả thế, đời Các Thánh cho thấy : linh hồn càng tiến gần sự thánh thiện, Satan càng tấn công mãnh liệt hơn, có khi nó còn tỏ tường quấy phá nữa). 733. Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-1994 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Mẹ ở với các con. Mẹ là mẹ các con và ước ao trái tim các con cũng tựa như Trái Tim Mẹ. Ngoài sự cầu nguyện, các con không thể sống và nói là thuộc về Mẹ được. Cầu nguyện là nguồn vui. Cầu nguyện là điều mà trái tim con người khao khát. Hỡi các con nhỏ, bởi vậy, hãy tới gần Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ và các con sẽ khám phá thấy Thiên Chúa. Cám ơn... 734. Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-1994

Các con thân yêu ! Bữa nay, Mẹ vui mừng và cầu nguyện với các con cho hòa bình : hòa bình trong trái tim các con, trong các gia đình, trong mọi sự các con ao ước và hòa bình trên toàn thế giới. Cầu mong Vua Hòa Bình chúc lành cho các con hôm nay và ban cho các con nền hòa bình. Mẹ chúc lành cho các con và Mẹ mang mỗi người các con trong Trái Tim Mẹ. Cám ơn...

1993
709. Mẹ dẫn dắt chúng ta vào một thời đại mới ! Đối với nước Nam Tư là thời không còn chiến tranh hận thù. Đó là dấu chỉđưa về một thời đại mới cho nhân loại, thời đại yêu thương, bình an, không còn tội lỗi... vì ai ai cũng được hiểu biết Thiên Chúa : Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-1993 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con hãy nghiêm chỉnh chấp nhận và sống những sứ điệp của Mẹ. Những ngày này là những ngày các con cần quyết tâm sống cho Thiên Chúa, cho

56
hòa bình và cho sự thiện. Cầu mong mối hận thù và ganh tị biến khỏi cuộc sống và tư tưởng các con. Chớ chi trong tâm hồn các con chỉ có tình yêu cho Chúa và cho tha nhân. Như vậy và chỉ như vậy, các con có thể phân biệt được những dấu chỉ của thời thế này. Mẹ ở với các con và dẫn dắt các con vào thời đại mới, thời đại Thiên Chúa ban như một ơn huệ cho các con, để các con được hiểu Người hơn. Cám ơn...
710. Có nhiều người tưởng đã ăn năn hối cải xong, khi xét mình và đi xưng tội cách tử tế. Ở thông điệp này, Đức Mẹ bảo : đó là một việc mỗi ngày phải làm, không bao giờ làm một lần là xong hết :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-1993 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ chúc lành cho các con với chúc lành của người Mẹ và kêu gọi các con hoán cải, Mẹ ước ao mỗi người các con hãy quyết định thay đổi đời sống và mong ước mỗi người các con có thể làm việc trong Giáo Hội nhiều hơn, không phải bằng lời nói hay tư tưởng mà bằng hành động, hầu cuộc sống của các con trở thành một chứng tá vui tươi cho Chúa Giêsu. Các con không thể nói các con đã hoán cải, vì đời sống của các con cần mỗi ngày mỗi hoán cải. Để am hiểu những gì các con phải làm, hãy cầu nguyện đi ! Chúa sẽ cho các con biết cụ thể những gì các con phải làm và điều gì các con phải thay đổi. Mẹ ở với các con và đặt các con dưới tấm áo choàng của Mẹ. Cám ơn... 711. Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-1993 Các con yêu dấu ! Bữa nay, như chưa từng bao giờ, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho hòa bình : hòa bình trong tâm hồn, trong gia đình và trên toàn thế giới, vì Satan muốn chiến tranh, không muốn hòa bình, muốn tàn phá tất cả những gì tốt lành. Bởi vậy, hỡi các con ! CẦU NGUYỆN đi, CẦU NGUYỆN và CẦU NGUYỆN ! Cám ơn...
712. Khi cha Tomislav gặp nhiều vấn đề khó khăn, Đức Mẹ nói với ngài : “Hãy cầu nguyện và yêu thương. Đừng mất thời giờ. Con không thể tưởng tượng Thiên Chúa quyền phép dường nào !” (Z, 150) :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-1993 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy thức tỉnh tâm hồn của các con cho tình yêu.

Hãy đi vào thiên nhiên và nhìn xem nó đang tỉnh táo sống động chừng nào ! Việc ấy sẽ giúp các con mở toang tâm hồn ra cho tình yêu Chúa là Đấng Tạo Dựng. Mẹ ao ước các con hãy khơi dậy tình yêu trong gia đình các con, vì ở đâu chứa chất những lo âu và hờn giận, tình yêu phải ngự trị, và chỉ khi nào trong tim các con có tình yêu, thì khi đó mới có thể cầu nguyện. Nhưng hỡi các con thân yêu ! Đừng quên rằng Mẹ ở với các con và đang giúp các con bằng lời cầu nguyện, để Chúa ban cho các con sức mạnh mà yêu thương. Mẹ chúc lành và yêu thương các con với tình yêu từ mẫu của Mẹ. Cám ơn...
713. “Quyền năng Thánh Thần trên bà rợp bóng...”. Đức Mẹ biết quyền năng Thiên Chúa có thể làm hết mọi sự, không có gì quá khó đối với Ngài và Mẹ đã hát lên kinh nghiệm của Mẹ : “Thiên Chúa đã làm nơi tôi những điều trọng đại !” :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-1993 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy mở tâm hồn ra cho Thiên Chúa nhờ sự cầu nguyện, để Chúa Thánh Thần có thể bắt đầu làm các việc kỳ diệu trong các con và qua các con. Mẹ ở với các con, bầu cử trước Thiên Chúa cho mỗi người các con, vì mỗi người các con rất quan trọng trong chương trình cứu các linh hồn của Mẹ. Mẹ mời gọi các con làm những kẻ mang sự lành và hòa bình vào mọi nơi. Thiên Chúa chỉ cho các con hòa bình, khi nào các con hoán cải và cầu nguyện. Do đó, hỡi các con yêu dấu của Mẹ ! Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện đi ! Hãy làm những gì Chúa Thánh Thần soi sáng cho các con. Cám ơn...
714. Kỷ niệm chu niên 12 năm Hiện Ra ở Medjugorje, nhưng đây lại là thời chiến, những người hành hương đến đây đã bất chấp nguy hiểm, làm Mẹ vui mừng và hứa bảo vệ họ :

Các con thân yêu ! Bữa nay, Mẹ rất vui mừng vì sự hiện diện của các con tại đây. Mẹ chúc lành cho các con với sự chúc lành của Mẹ và bầu cử cho mỗi người các con trước Thiên Chúa. Mẹ kêu gọi các con, một lần nữa, hãy sống những sứ điệp của Mẹ, hãy đem nó vào đời sống và thực hành. Ngày ngày, Mẹ ở với các con và chúc lành cho các con. Các con yêu dấu ! Đây là thời gian đặc biệt, bởi vậy, Mẹ ở với các con để yêu thương, để bảo vệ các con và trái tim các con khỏi Satan, hầu đem tất cả các con đến gần Trái Tim Chúa Giêsu, Con Mẹ. Cám ơn...
715. SỨ ĐIỆP NGÀY KỶ NIỆM CỦA IVANKA : (Trong lúc Hiện Ra với Ivanka, Đức Mẹ đã khóc. Đức Mẹ cho Ivanka thấy những hình ảnh ghê sợ của những chuyện đang xảy ra. Mẹ kêu gọi tất cả chúng ta hãy hoàn toàn mở hẳn Trái Tim cho Chúa Giêsu, để Ngài có thể hướng dẫn chúng ta đi đúng đường lối. Nhờ sự cầu nguyện, mọi việc có thể đổi chiều xoay hướng. Mẹ yêu cầu chúng ta bền chí cầu nguyện, rồi Mẹ chúc lành cho mỗi người. Cuộc Hiện Ra kéo dài khoảng 10 phút). 716. SỨ ĐIỆP CHO IVAN VÀ NHÓM CẦU NGUYỆN TRÊN NÚI : (Bởi vì tối đó quá đông người tham dự, nên khó nghe được sứ điệp đã được truyền đạt trên núi. Đại ý của sứ điệp là Satan rất mạnh, nó đang nỗ lực phá hủy hòa bình, nên chúng ta phải tăng thêm sự cầu nguyện). 717. Xem số 692, 720 : Hòa bình chỉ có nhờ cầu nguyện và ăn chay (x. số 626) :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-1993 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện cho hòa bình. Trong thời gian này, hòa bình đang bịđe dọa cách đặc biệt. Mẹ trông vào các con để làm mới lại việc ăn chay và cầu nguyện trong gia đình các con. Các con yêu dấu ! Mẹ muốn các con hãy nhận định rõ tình thế nghiêm trọng và có nhiều điều sẽ xảy ra hay không đều tùy thuộc vào sự cầu nguyện của các con, nhưng các con cầu nguyện quá ít. Hỡi các con, Mẹ ở với các con, Mẹ kêu gọi các con hãy bắt đầu cầu nguyện và ăn chay một cách nghiêm túc, giống như những ngày đầu Mẹ tới đây. Cám ơn...
718. Có lần Đức Mẹ nói với Jelena : “Mẹ muốn tỏ bày cho các con một bí quyết. Nếu các con muốn

mạnh hơn sự dữ, hãy vạch một chương trình cầu nguyện riêng, dành một lúc buổi sáng để đọc một đoạn Kinh Thánh, gieo trồng Lời Chúa vào trái tim và ra sức sống lời đó trong ngày, cách riêng trong những thử thách” (Z, 154). Cô Ivanka nói : “Tiếc thay, dân chúng nghĩ rằng mình bây giờ thông minh đủ rồi, không cần sự hướng dẫn của trời nữa” (Z, 55) :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-1993 Các con yêu dấu ! Mẹ muốn các con hiểu rằng Mẹ là Mẹ của các con, Mẹ muốn giúp các con và kêu gọi các con cầu nguyện. Chỉ có cách cầu nguyện, các con mới có thể hiểu và chấp nhận những sứ điệp của Mẹ rồi thực hành trong đời sống các con. Hãy đọc Thánh Kinh, sống bằng Thánh Kinh và cầu nguyện để hiểu những dấu hiệu của thời thế. Đây là thời gian đặc biệt. Bởi vậy, Mẹ ở với các con để kéo các con đến gần Trái Tim Mẹ và Trái Tim Chúa Giêsu, Con Mẹ. Hỡi các con, Mẹ muốn các con là con của ánh sáng, không phải của bóng tối. Do đó, hãy sống như Mẹ dạy bảo các con. Cám ơn... 719. Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-1993 Các con yêu dấu ! Mẹ là mẹ các con, Mẹ kêu gọi các con hãy tới gần Thiên Chúa nhờ cầu nguyện, vì chỉ có Chúa mới là hòa bình và là Đấng Cứu Tinh của các con. Bởi vậy, hỡi các con, đừng tìm kiếm sự an ủi ở vật chất, mà hãy tìm Chúa. Mẹ cầu nguyện cho các con và bầu cử trước Thiên Chúa cho mỗi người các con. Mẹ mong chờ sự cầu nguyện của các con, mong các con chấp nhận Mẹ và những sứ điệp của Mẹ như những ngày đầu của cuộc Hiện Ra. Chỉ nhờ đó, khi các con mở tâm hồn và cầu nguyện, phép lạ sẽ xảy ra. Cám ơn...
720. Đã bao lần, Đức Mẹ ám chỉ đến các bí mật khi nói : những sự sẽ xảy ra, nhiều hay ít, đều tùy các con, vì cầu nguyện và ăn chay có thể ngăn chặn chiến tranh, không cho nó kéo dài (x. 717) :

Các con yêu dấu ! Những năm tháng qua, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện và sống các điều Mẹ dạy các con, nhưng các con chỉ sống sứ điệp của Mẹ có chút xíu. Các con nói nhưng không thực hành. Bởi vậy, chiến tranh này kéo dài mãi. Mẹ kêu gọi các con hãy mở tâm hồn cho Thiên Chúa và sống với Thiên Chúa trong trái tim các con, sống tốt lành và làm chứng cho những sứ điệp của Mẹ. Mẹ yêu thương các con và ao ước bảo vệ các con khỏi mọi sự dữ, nhưng các con không muốn. Hỡi các con, Mẹ không thể giúp các con, nếu các con không tuân giữ giới răn Chúa, không sống Thánh Lễ, không từ bỏ tội lỗi. Mẹ kêu mời các con hãy trở thành những Tông đồ của tình yêu và của lòng nhân hậu. Trong thế giới không có hòa bình này, hãy làm chứng cho Chúa và tình yêu của Người, Người sẽ chúc lành cho các con, Người sẽ ban cho các con những gì các con tìm kiếm ở Người. Cám ơn... 721. Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-1993 Các con yêu dấu ! Bây giờ, trong thời gian này, hơn bao giờ, Mẹ mời gọi các con hãy sửa soạn cho Chúa Giêsu sắp tới. Hãy để Chúa Hài Đồng ngự trị trong trái tim các con, khi Chúa đã là bạn của các con rồi, các con sẽ hạnh phúc. Thật ra, cầu nguyện và dâng những sự hãm mình, hay làm chứng cho sự quan trọng của Chúa Giêsu trong cuộc sống, không có gì khó khăn đối với các con, vì Người sẽ ban cho các con sức mạnh và niềm vui trong thời gian này. Mẹ gần gũi các con bằng sự bầu cử, cầu nguyện. Mẹ yêu thương và chúc lành cho tất cả các con. Cám ơn...
(đ)

722. Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-1993 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ rất vui với Chúa Giêsu Hài Đồng. Mẹ mong chớ gì niềm vui của

Chúa Giêsu có thể tràn vào trong tâm hồn mỗi người các con. Cùng với sứ điệp, Mẹ ban cho các con một chúc lành cùng với Chúa Giêsu, Con Mẹ, để hòa bình ngự trị trong tâm hồn các con. Mẹ yêu thương các con, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy tới gần Mẹ bằng sự cầu nguyện. Các con nói nhiều nhưng không cầu nguyện. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, hãy quyết tâm cầu nguyện. Chỉ trong đường lối này, các con sẽ hạnh phúc và Thiên Chúa sẽ ban cho các con những gì các con tìm kiếm nơi Người. Cám ơn...

1992
697. Qua Ivan, Đức Mẹ nói (3-7-89) : “Gia đình phải cầu nguyện chung, Chúa Thánh Thần muốn đến với gia đình, Ngài đến qua sự cầu nguyện”. Nói khác đi, chính Chúa Giêsu đến và hiện diện trong Thánh Thần. Được như vậy nhờ đâu ? Nhờ ở sức mạnh của việc cầu nguyện chung với nhau ! Mẹ chỉ nhắc lại lời Chúa Giêsu (Mt 18-19-20) :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-1992 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con tái lập việc cầu nguyện trong gia đình các con, với cách đó, mỗi gia đình sẽ trở thành niềm vui cho Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Do đó, hỡi các con, cầu nguyện và tìm kiếm để có nhiều thời giờ cho Chúa Giêsu hơn, rồi các con có thể hiểu và chấp nhận tất cả mọi sự, ngay cả những khó khăn, bệnh tật và thánh giá. Mẹ ở với các con và ao ước đem các con vào Trái Tim Mẹ cùng bảo vệ các con, nhưng các con vẫn chưa quyết tâm. Bởi vậy, Mẹ đang tìm kiếm nơi các con sự cầu nguyện, vì qua lời cầu nguyện, các con sẽ cho phép Mẹ giúp đỡ các con. Hãy cầu nguyện, hỡi các con nhỏ thân yêu ! Làm sao để lời cầu nguyện trở thành của ăn hàng ngày cho các con. Cám ơn...

(đ)

Trong đêm Giáng Sinh.

Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-1992 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con tới gần Thiên Chúa hơn nhờ sự cầu nguyện. Duy nhất bằng cách đó, Mẹ có thể giúp và bảo vệ các con khỏi mọi tấn công của Satan. Mẹ ở với các con và bầu cử cho các con trước Thiên Chúa, để Người bảo vệ các con. Nhưng Mẹ cần lời cầu nguyện của các con và một tiếng “Xin vâng”. Các con dễ dàng xiêu lạc trong các điều vật chất và trần tục, rồi quên rằng Thiên Chúa là người bạn tốt nhất của mình. Do đó, hỡi các con nhỏ thân mến ! Hãy tới gần Thiên Chúa, để Người bảo vệ và gìn giữ các con khỏi mọi sự dữ. Cám ơn...

699. Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-1992 Các con yêu dấu ! Trước đây, chưa bao giờ như bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy sống theo những sứ điệp của Mẹ và hãy đem thực hành trong đời sống. Mẹ đã tới đây để giúp đỡ các con. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy thay đổi đời sống, vì các con đang bước đi trong con đường khốn khổ, con đường diệt vong. Khi Mẹ nói : “ăn năn, cầu nguyện, ăn chay, hòa giải”, các con tiếp nhận những sứ điệp này một cách hời hợt. Các con bắt đầu sống theo đó, nhưng rồi lại bỏ,

vì (coi là) quá khó khăn. Hỡi các con, các con phải biết rằng khi sự gì tốt thì các con phải bền lòng trong cái tốt và đừng nghĩ rằng : “Chúa không thấy tôi, không nghe lời tôi, không giúp tôi !”, và như vậy, các con rời xa Chúa, xa Mẹ, vì những lợi ích khốn nạn của mình. Mẹ đã muốn tạo mỗi người các con thành một ốc đảo hòa bình, yêu thương và tốt lành. Thiên Chúa đã muốn các con, với tình yêu của các con và sự giúp đỡ của Người, làm nên những sự lạ, và như vậy, làm gương cho người ta. Bởi vậy, Mẹ nói thẳng cho các con hay : “Satan đang đùa bỡn với các con, với linh hồn các con, Mẹ không thể giúp các con vì các con sống xa Trái Tim Mẹ”. Vậy hãy cầu nguyện và sống theo các sứ điệp, rồi các con sẽ thấy các phép lạ của tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống các con. Cám ơn...
(Về sự thiếu bền lòng mà Đức Mẹ trách ta ở đây, cô Vicka cho biết là : “Đức Mẹ than vãn về điểm này nhiều lần. Đây là nhược điểm của chúng ta, ai cũng thiếu sự đó ít nhiều. Bền bỉ tỏ cho thấy chúng ta có đáp ứng thật hay không. Tất cả là ở chỗ đó, mà đáp ứng là phải hàng ngày trong thời gian dài lâu” (Z, 74).

700. Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-1992 Các con thân yêu ! Bữa nay, Mẹ vẫn kêu gọi các con cầu nguyện. Chỉ có lời cầu nguyện, ăn chay, mới có thể chấm dứt chiến tranh. Bởi thế, hãy cầu nguyện, và bằng cuộc sống, hãy chứng tỏ rằng các con là của Mẹ và thuộc về Mẹ, vì Satan mong ước những ngày hỗn loạn này, nó có thể dẫn dụ được càng nhiều linh hồn càng tốt. Bởi vậy, Mẹ mời gọi các con hãy quyết định sống cho Chúa. Người sẽ bảo vệ các con, chỉ cho các con phải làm những gì và con đường nào nên đi. Mẹ mời gọi tất cả những ai nói tiếng xin vâng với Mẹ hãy lập lại việc tận hiến mình cho Con Mẹ là Chúa Giêsu, cho Trái Tim Ngài và cho Mẹ, để Mẹ có thể dùng các con như dụng cụ hòa bình cách mạnh mẽ hơn trong cái thế giới hỗn loạn này. Medjugorje là một dấu hiệu cho tất cả các con, là tiếng gọi cầu nguyện và sống những ngày đầy ân sủng Thiên Chúa ban cho các con. Bởi vậy, hỡi các con, hãy chấp nhận lời kêu gọi cầu nguyện một cách nghiêm chỉnh. Mẹ ở với các con và sự đau khổ của các con cũng là của Mẹ. Cám ơn...
701. Ngày Truyền Tin, Thiên thần nói với Mẹ : “Không có gì Thiên Chúa không thể làm được”, và Mẹ đã tin. Còn chúng ta, gặp thử thách, khó khăn là mất lòng tin. Vì thế, xin nhắc lại lần nữa lời Mẹ nói : “Các con không thể tưởng tượng Thiên Chúa quyền phép đến chừng nào !” :

Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ cũng mời gọi các con cầu nguyện, để qua sự cầu nguyện, các con tới gần Thiên Chúa hơn. Mẹ ở với các con và mong ước dẫn dắt các con trên đường cứu rỗi mà Chúa Giêsu ban cho các con. Ngày này qua ngày khác, Mẹ tiến tới càng gần các con hơn, mặc dù các con không ý thức điều đó và không chịu nhận rằng các con chỉ nối kết với Mẹ chút đỉnh trong sự cầu nguyện. Khi cám dỗ và khó khăn tới thì các con nói : “Ôi ! Chúa ơi ! Mẹ ơi ! Các Người ở đâu ?”. Mà Mẹ lại chỉ chờ đợi các con cho Mẹ một tiếng “Vâng” thôi, là Mẹ sẽ chuyển nó qua Chúa Giêsu, để Ngài ban cho các con những ân sủng. Bởi vậy, một lần nữa, hãy chấp nhận lời kêu gọi của Mẹ và bắt đầu cầu nguyện lại cho tới khi sự cầu nguyện là niềm vui cho các con. Lúc ấy, các con sẽ khám phá thấy Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng trong cuộc sống hàng ngày của các con. Mẹ ở với các con và Mẹ chờ đợi các con. Cám ơn...
702. Có lần Đức Mẹ đã nói với Jelena : “Mẹ vẫn luôn nói rằng đại họa sẽ đến, nếu thế giới không ăn năn hối cải. Tất cả đều tùy các con có ăn năn hối cải hay không” (15-12-83) (Z, 155) :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-1992 Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ rất sung sướng, mặc dù trong Trái Tim Mẹ vẫn còn buồn phiền, vì có những người đã bắt đầu đi con đường này rồi lại bỏ. Mẹ hiện diện ở đây là để dẫn dắt các con trên con đường mới, con đường cứu rỗi. Vì thế, ngày lại ngày, Mẹ kêu gọi các con hãy ăn

năn trở lại, Mẹ cầu nguyện cho các con và bầu cử cho các con trước Thiên Chúa, để Chúa là nguồn bình an của các con, trước tiên trong trái tim các con, rồi tới những người xung quanh các con. Cám ơn...
703. Theo Jelena, mỗi sứ điệp của Đức Mẹ đều quan trọng. Nhưng Đức Mẹ bảo : quan trọng trên hết là người ta cần phải hiểu: cầu nguyện là một việc gặp gỡ với Thiên Chúa, chứ đừng coi như một thói quen hoặc như một bổn phận (cần làm cho xong) (Z, 119):

Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-1992 Các con yêu dấu ! Bữa nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, cầu nguyện trong niềm vui, để trong những ngày buồn bã này, không một ai cảm thấy buồn rầu trong cầu nguyện, nhưng là niềm hân hoan được gặp gỡ Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng. Hãy cầu nguyện, hỡi các con nhỏ, để các con ở gần Mẹ hơn và cảm nhận được, qua cầu nguyện, những gì Mẹ mong ước nơi các con. Mẹ ở với các con và Mẹ chúc lành cho các con mỗi ngày với chúc lành của tình Mẹ, để Chúa cấp cho các con dồi dào ơn phúc của Người trong cuộc sống hàng ngày của các con. Cảm tạ ơn Thiên Chúa vì cái diễm phúc Mẹ được ở với các con, vì Mẹ phải nói với các con rằng : “Đây là một ơn huệ lớn !”. Cám ơn...
704. Khi người ta sống trong tội lỗi, khi người ta khép kín cõi lòng, không bao giờ người ta thấy được tình thương của Thiên Chúa. Người ta nghĩ Thiên Chúa ở đâu rồi ? Người bỏ quên thế gian rồi chăng ?

Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-1992 Các con thân mến ! Bữa nay, Mẹ muốn nói cho các con rằng : Mẹ yêu thương các con. Mẹ yêu thương các con bằng tình một người Mẹ và kêu gọi các con hãy hoàn toàn mở trái tim ra cho Mẹ, để qua mỗi người các con, Mẹ có thể hoán cải và cứu thế giới này, nơi mà tội lỗi tràn đầy và rất nhiều thứ xấu xa. Bởi vậy, hỡi các con ! Hãy mở hẳn trái tim ra cho Mẹ, để Mẹ có thể dẫn dắt các con càng ngày càng tiến hơn tới tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng, đã tỏ chính mình Người cho các con ngày này qua ngày khác. Mẹ ở bên cạnh các con và mong muốn tỏ lộ cho các con thấy Thiên Chúa, Đấng yêu thương các con. Cám ơn...
705. Nhất là trong thời buổi loạn ly, bất ổn, người ta cảm thấy đời sống Kitô giáo khắc nghiệt, luật lệ của Chúa gò bó, cản trở mưu cầu của con người, cầm hãm tự do của họ. Ai ngờ đó là mắc lừa Satan, nó muốn

Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-1992 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ cũng muốn nói cho các con biết Mẹ ở với các con cả trong những ngày không yên ổn này, những ngày mà Satan muốn tàn phá tất cả những gì Mẹ và Con Mẹ là Chúa Giêsu đang xây dựng. Cách đặc biệt, nó ước ao hủy diệt linh hồn các con. Nó mong muốn lôi kéo các con ra khỏi đời sống Kitô giáo, cũng như rời bỏ các điều luật của Chúa càng nhiều càng tốt, đang khi Giáo Hội kêu gọi các con tuân giữ chúng. Satan ước ao hủy diệt tất cả những gì thánh thiện trong các con và quanh các con. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện đi, để có thể hiểu được tất cả những gì Thiên Chúa ban cho các con qua các lần thăm viếng của Mẹ. Cám ơn...

706. Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-1992 Các con yêu dấu ! Bây giờ, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, khi Satan đang hoạt động mạnh mẽ

và mong ước kéo được nhiều linh hồn về với nó. Cầu nguyện và hãy tin tưởng nơi Mẹ hơn, vì Mẹ ở đây để giúp các con và dẫn dắt các con trên con đường mới, tiến về một cuộc sống mới. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ thân yêu ! Hãy lắng nghe và sống những gì Mẹ dạy các con, vì điều quan trọng cho các con, khi Mẹ sẽ không còn ở với các con nữa, là phải nhớ những gì Mẹ đã nói với các con. Mẹ kêu gọi các con hãy thay đổi cuộc sống lại từ đầu và quyết tâm ăn năn trở lại, không phải bằng môi mép, mà bằng đời sống các con. Cám ơn... 707. Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-1992 Các con yêu dấu ! Bữa nay, hơn bao giờ, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Mong rằng cuộc sống các con tràn đầy sự cầu nguyện. Không có tình yêu, các con không thể cầu nguyện. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con trước tiên hãy mến yêu Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng cuộc sống các con, rồi các con sẽ tìm thấy và yêu thương Thiên Chúa trong mọi người như Người yêu thương các con. Hỡi các con, việc Mẹ ở với các con là một ân sủng. Bởi vậy, hãy chấp nhận và sống những sứ điệp của Mẹ, vì lợi ích của các con. Mẹ yêu thương các con, vì vậy, Mẹ ở với các con để dạy dỗ, dẫn dắt các con tới một cuộc đời mới là từ bỏ mọi sự và trở về với Chúa. Chỉở con đường này, các con sẽ khám phá ra Thiên Chúa và tất cả những gì còn là điều xa vời đối với các con hiện nay. Bởi vậy, hãy cầu nguyện. Cám ơn...
708. Sự sống là một ơn huệ của Thiên Chúa. Mà đã là ơn huệ, thì không được giữ lấy hưởng một mình. Nó sẽ trở thành xiềng xích trói buộc ta vào hỏa ngục (xem số 467) :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-1992 Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ muốn đặt các con dưới tấm áo choàng của Mẹ, để bảo vệ các con khỏi mọi tấn công của Satan. Hôm nay là ngày hòa bình, nhưng trên toàn thế giới thật quá thiếu hòa bình. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con, nhờ cầu nguyện, hãy cùng với Mẹ xây dựng một thế giới mới hòa bình. Không có các con, Mẹ không thể làm được việc đó. Do đó, Mẹ kêu gọi tất cả các con, với tình một người Mẹ, là hãy cầu nguyện, phần còn lại để Chúa lo liệu. Vậy, hỡi các con, hãy mở tâm hồn ra đón nhận các kế hoạch và ý định của Thiên Chúa trên các con, để các con có thể hợp tác với Người kiến thiết một nền hòa bình bền vững luôn mãi. Đừng quên rằng cuộc sống các con không thuộc về các con, nhưng đó là một tặng phẩm, nhờ nó, các con phải đem niềm vui tới cho kẻ khác và dẫn dắt họ tới cuộc sống muôn đời. Ước chi tình âu yếm của Hài Nhi Giêsu, Con Mẹ, luôn luôn tháp tùng các con. Cám ơn...

1991
686. Đức Mẹ nói với Jelena (số 626) : Thiên Chúa là Chúa của Hòa bình. Vậy phải cầu xin. Hôm nay, Đức Mẹ đưa ra thêm một phương thế rất hiệu nghiệm để cầu nguyện cho Hòa bình trước sức mạnh tàn phá ghê gớm của Satan và bè lũ nó :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-1991 Các con yêu dấu ! Hôm nay, như chưa từng bao giờ, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Lời cầu nguyện của các con phải là lời cầu nguyện cho hòa bình. Satan rất mạnh, không những nó mong muốn tàn phá cuộc sống nhân loại, mà còn muốn tàn phá cả thiên nhiên và cả hành tinh các con đang sống. Bởi vậy, các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện để các con có thể bảo vệ bản thân các con nhờ cầu nguyện và nhờ chúc lành hòa bình của Thiên Chúa. Thiên Chúa gửi Mẹ xuống để giúp đỡ các con. Nếu các con cũng muốn thế, hãy cầm lấy tràng hạt Mân Côi. Duy chỉ tràng hạt Mân Côi thôi cũng đủ làm các sự lạ trong thế giới và trong cuộc sống các con. Mẹ chúc lành cho các con và ở giữa các con bao lâu tùy ý Chúa muốn. Cám ơn các con, vì các con sẽ không bội

phản sự hiện diện của Mẹ ở đây, và Mẹ cám ơn vì sự hưởng ứng của các con là một hành động phục vụ Chúa và hòa bình. Cám ơn...
(NB : Để đánh bại Satan (tên khổng lồ Gôliát), Đức Mẹ cho ta 5 viên sỏi : 1. Cầu nguyện (và lần hạt) 2. ăn chay -3. Đọc Kinh Thánh - 4. Xưng tội - 5. Rước lễ). 687. Ngoài những việc nói ở thông điệp số 683, 686..., muốn có hòa bình còn phải gây dựng hòa bình (x. Mt 5,9) :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-1991 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy quyết định sống cho Thiên Chúa, vì sống cách xa Thiên Chúa là hậu quả của sự thiếu an bình trong tâm hồn các con. Chỉ có Thiên Chúa mới có an bình. Bởi vậy, hãy tới gần Người nhờ cầu nguyện của bản thân các con, và hãy sống bình an trong tâm hồn các con ; với đường lối này, bình an sẽ tràn từ tâm hồn các con như dòng sông chảy ra toàn thế giới. Đừng chỉ nói về hòa bình, mà phải kiến tạo hòa bình. Mẹ chúc lành cho mỗi người các con và cho mỗi quyết định tốt lành của các con. Cám ơn...
687 bis. Thông điệp ngày Sinh nhật Mirjana : 18-3-90 (Đức Mẹ hiện ra tại nhà cô, lúc 19g30, trong 7 phút). Đọc lại số 84 bis và 86 đã trích đăng. 688. Marija có nói : khi ta dành thời giờ để cầu nguyện với Chúa, thì trong thời gian ấy, Chúa sẽ tác động trong lòng ta... và dần dần, cầu nguyện sẽ trở nên cầu nguyện tự đáy lòng -đó là điều Đức Mẹ xin. Vì cũng giống như ta càng ở lâu với một người bạn, ta càng hiểu biết họ hơn, biết tâm sự họ và thành tri kỷ của họ. Đối với Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa chúng ta không là vị Thiên Chúa ngự trên mây trời, nhưng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-1991 Các con thân yêu ! Bữa nay, một lần nữa, Mẹ mời gọi các con sống cuộc tử nạn của Chúa Giêsu trong cầu nguyện và kết hợp với Ngài. Hãy quyết định dành nhiều thời giờ cho Thiên Chúa hơn. Chính Người đã cho các con những ngày đầy ân sủng này. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện và hâm nóng lại tình yêu Chúa Giêsu trong tâm hồn các con. Mẹ ở với các con và Mẹ tháp tùng các con bằng chúc lành cùng lời cầu nguyện của Mẹ. Cám ơn...
689. Đức Mẹ thật là bà mẹ dạy con cách cụ thể, bằng việc làm, nhất là trong việc trọng đại là cầu nguyện : đừng chỉ nói suông :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-1991 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi tất cả các con làm sao để cầu nguyện của các con là sự cầu nguyện với cả tâm hồn. Ước gì mỗi người các con tìm thời giờ để cầu nguyện, hầu trong cầu nguyện, các con sẽ tìm thấy Chúa. Mẹ không muốn các con nói về sự cầu nguyện, nhưng thực hành việc cầu nguyện. Chớ chi mỗi ngày đời các con ngập tràn lời cầu nguyện biết ơn Thiên Chúa cho cuộc sống này và cho tất cả những gì các con có. Mẹ không muốn cuộc đời các con trôi qua trong lời lẽ, nhưng làm vinh danh Thiên Chúa bằng hành động. Mẹ ở với các con và Mẹ rất cám ơn Thiên Chúa đã cho Mẹ những giây phút được ở với các con. Cám ơn...
690. Mười năm trước (cuối tháng 6-81), Đức Mẹ đã kêu gọi bằng ba chữ : “Hòa bình, Hòa bình, Hòa bình !” và “Mẹ là Nữ Vương Hòa bình !”. Nhưng phải làm gì để được hòa bình ? Đức Mẹ sẽ cho biết điều ấy qua các thông điệp (ví dụ số 661, 680, 685):

Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-1991

Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi tất cả các con đã đón nghe thông điệp hòa bình của Me,̣ hãy thực hiện nó cách nghiêm chỉnh và với tình yêu trong cuộc sống của các con. Có nhiều người nghĩ rằng họ đang hoạt động rất mạnh bằng cách nói về những sứ điệp, nhưng họ lại không thực hành những sứ điệp đó. Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con sống và thay đổi tất cả những gì tiêu cực trong các con, để tất cả được đổi thành tích cực và sự sống. Mẹ ở với các con và ao ước giúp đỡ mỗi người các con sống. Bởi sống như thế, các con sẽ làm chứng cho Tin Mừng. Hỡi các con, Mẹ ở đây để giúp đỡ các con, dẫn dắt các con vào thiên đàng. Trong thiên đàng có nguồn vui, mà nếu có niềm vui ấy, thì hiện tại, các con đã sống trong thiên đàng rồi. Cám ơn...
691. Hôm nay, kỷ niệm 10 năm Đức Mẹ hiện ra. Nhiều người còn chưa hiểu tường tận mục đích của việc Mẹ viếng thăm trái đất lần cuối cùng này, nên Mẹ chỉ cho phương thế để hiểu :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-1991 Các con thân yêu ! Hôm nay là ngày trọng đại các con đã dành cho Mẹ. Mẹ muốn chúc lành cho tất cả các con và nói: những ngày Mẹ ở với các con là thời gian ân sủng. Mẹ ao ước dạy dỗ các con và giúp các con đi trên con đường thánh thiện. Có nhiều người không muốn hiểu những sứ điệp của Mẹ và không muốn chấp nhận cách nghiêm túc những gì Mẹ nói. Còn các con, Mẹ kêu gọi và yêu cầu các con, bằng cuộc sống và những sinh hoạt mỗi ngày của các con, hãy làm chứng cho sự hiện diện của Mẹ. Nếu các con cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ giúp các con khám phá ra lý do thật tại sao Mẹ tới đây. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện và đọc Thánh Kinh, ngõ hầu nhờ việc Mẹ tới đây, các con khám phá được sứ điệp cho các con trong Thánh Kinh. Cám ơn... (câu “thời gian ân sủng”, xem số 667).
692. Hòa bình đang bịđe dọa trầm trọng, Đức Mẹ lo lắng cho con cái, còn con cái vẫn có vẻ vô tư lự :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-1991 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện cho hòa bình. Trong thời này, hòa bình đang bịđe dọa một cách đặc biệt. Mẹ cậy nhờ vào các con để lập lại việc ăn chay và cầu nguyện trong gia đình các con. Các con yêu dấu ! Mẹ mong muốn các con nắm bắt được tính nghiêm trọng của tình thế, vì những gì sắp xảy ra như thế nào, đều tùy thuộc vào sự cầu nguyện của các con, mà các con thì cầu nguyện quá ít. Các con yêu dấu ! Mẹ ở với các con, Mẹ mời gọi các con bắt đầu cầu nguyện và ăn chay một cách nghiêm túc, giống như những ngày đầu Mẹ tới. Cám ơn... (Đức Mẹ nói về hòa bình bịđe dọa như trên, vì đang thời kỳ này, cuộc chiến đẫm máu ở Nam Tư đang diễn ra khốc liệt và trên nhiều miền của thế giới đang xuất hiện nhiều mối căng thẳng - Z, 146, 149).
693. Sau 10 năm hiện ra, Đức Mẹ tỏ cho biết mục đích Mẹ tới Medjugorje :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-1991 Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ cũng mời gọi các con cầu nguyện, bây giờ hơn lúc nào hết, khi cái kế hoạch của Mẹ đã bắt đầu thực hiện. Satan rất mạnh, nó muốn càn quét đi kế hoạch hòa bình và an lạc, làm các con nghĩ rằng Con của Mẹ không kiên quyết trong các quyết định của Ngài. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện và ăn chay kiên quyết hơn nữa. Mẹ kêu gọi các con hãy hi sinh từ bỏ trong chín ngày, hầu với sự giúp đỡ của các con, thì tất cả những gì Mẹ muốn thực hiện qua các điều bí mật Mẹ khởi đầu tỏ ở Fatima có thể hoàn tất. Hỡi các con, Mẹ kêu gọi các con hãy nhận định rõ tầm quan trọng của sự việc Mẹ tới đây và tình thế nghiêm trọng chừng nào. Mẹ muốn cứu các linh hồn và dâng họ lên Thiên Chúa. Bởi vậy, hãy cầu nguyện, để tất cả những gì Mẹ đã bắt đầu được thực hiện hoàn toàn. Cám ơn...
(c bis)

694. Tiếp theo sứ điệp ở Fatima, Đức Mẹ xin chúng ta làm các điều Mẹ yêu cầu để giúp Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ toàn thắng :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-1991 Các con yêu dấu ! Bữa nay, một cách đặc biệt, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện và từ bỏ. Vì bây giờ xảy ra điều chưa từng thấy : đó là Satan muốn cho thế giới thấy cái bộ mặt trơ tráo của nó. Bằng cách đó, nó muốn dụ dỗ người ta đi vào con đường tội lỗi và chết chóc càng nhiều càng tốt. Bởi vậy, hỡi các con, hãy giúp Trái Tim Mẹ toàn thắng trong thế giới tội lỗi này (x. số 39). Mẹ van nài tất cả các con hãy dâng lời cầu nguyện và hãm mình theo ý Mẹ, để Mẹ có thể dâng lên Thiên Chúa cầu cho những sự cần thiết nhất. Hãy quên đi những ham muốn của các con, hỡi các con thân yêu, và cầu sao cho các điều mong muốn của Thiên Chúa, chứ không phải của các con, được thể hiện. Cám ơn... 694 bis. Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-1991 Các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện !
695. Biết Thiên Chúa là do ánh sáng Chúa Thánh Thần và nhờ cầu nguyện. Ông già Simeon không là rabbi (kinh sư), không là nhà thần học, triết gia..., ông chỉ là người thường lui tới đền thờ, cầu nguyện, ăn chay, mở lòng cho Chúa Thánh Thần, nên ông đã biết được trong Hài Nhi mà Mẹ và Thánh Giuse dâng trong đền thánh là Đấng Cứu Độ. Do đó, Mẹ bảo :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-1991 Các con thân yêu ! Trong thời gian này, Mẹ cũng mời gọi các con cầu nguyện. Cầu nguyện để các con có thể hiểu những gì Thiên Chúa muốn nói cho các con qua sự có mặt của Mẹ và qua những sứ điệp Mẹ ban cho các con. Mẹ ước mong lôi kéo các con tới gần Chúa Giêsu và Trái Tim đầy thương tích của Ngài hơn, để các con có thể hiểu được tình yêu vô lường của Ngài đã khiến Ngài hi sinh chính mình cho mỗi người các con. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện để từ tâm hồn các con, một dòng suối tình yêu chảy ra cho mỗi người, ngay cả cho kẻ ghen ghét các con và kẻ nhục mạ các con. Bằng cách đó và bởi yêu Chúa Giêsu, các con có thể vượt qua những đau khổ trong thế giới đầy phiền muộn này, ở đó chẳng còn gì để mà hi vọng cho những kẻ không biết Chúa Giêsu. Mẹ ở với các con, yêu thương các con với tình yêu vô bờ của Chúa Giêsu. Mẹ cám ơn tất cả những hãm mình và cầu nguyện của các con. Hãy cầu nguyện để Mẹ có thể giúp các con hơn nữa. Mẹ rất cần lời cầu nguyện của các con. Cám ơn... 696. Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-1991 Các con yêu dấu ! Bữa nay, đặc biệt Mẹ đem Chúa Hài Nhi tới cho các con, để Ngài ban chúc lành cho các con với chúc lành hòa bình và yêu thương của Ngài. Đừng quên rằng đây là một ân
Xem số 39 với ghi chú (b) và số 59.

(c bis)

sủng mà có nhiều người không hiểu hoặc không chấp nhận. Bởi vậy, các con là kẻ vẫn nói mình thuộc về Mẹ và cần tìm sự giúp đỡ của Mẹ, hãy cho đi tất cả những gì thuộc bản thân các con. Đầu tiên, hãy cho tình yêu và cho những gương sáng trong gia đình các con. Các con nói Giáng Sinh là lễ của gia đình. Bởi vậy, hỡi các con, hãy đặt Thiên Chúa lên chỗ nhất trong gia đình các con, để Người có thể ban hòa bình cho các con, bảo vệ các con không những khỏi chiến tranh, nhưng còn bảo vệ các con khỏi sự tấn công của ma quỉ trong thời gian hòa bình. Khi Thiên Chúa ở với các con, các con có tất cả. Nhưng khi các con không muốn Người, các con sẽ khổ sở và xiêu lạc, và rồi các con không biết các con đứng về phe ai. Bởi vậy, hỡi các con, hãy quyết định chọn Thiên Chúa, để các con sẽ có tất cả. Cám ơn...

1990

674. Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-1990 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con một lần nữa hãy quyết định sống cho Chúa và chọn lựa Người trước mọi vật và trên hết mọi sự, để Người có thể làm nhiều sự lạ trong cuộc sống các con. Như thế, ngày qua ngày, cuộc sống các con có thể trở thành vui sống với Chúa. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện, đừng để Satan nhúng tay trong cuộc đời các con gây những sự hiểu lầm, không hiểu tường tận hoặc không chấp nhận lẫn nhau. Hãy cầu nguyện để các con có thể hiểu biết sự cao cả và vẻ đẹp của ơn được sự sống (ám chỉ các vụ phá thai). Cám ơn...
(Có một lần, Mirjana hỏi Đức Mẹ về vụ phá thai, Đức Mẹ nói : “Phá thai là một trong những tội nghiêm trọng nhất. Không chỉ bà mẹ có trách nhiệm, mà cả người cha nữa. Để được tha thứ, họ phải làm việc đền tội nhiều trong suốt đời họ” (Z, 62).

675. Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-1990 Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con suy phục Thiên Chúa. Trong mùa Chay này, Mẹ đặc biệt muốn các con từ bỏ tất cả những gì các con quyến luyến, nhưng đang làm tổn thương đời sống thiêng liêng của các con. Bởi vậy, hãy quyết định sống trọn vẹn cho Chúa và không cho phép Satan bước vào trong cuộc sống các con, qua những sự vật gây tổn hại các con và cuộc sống thiêng liêng các con. Hỡi các con, Thiên Chúa hiến ban trọn chính mình cho các con, các con chỉ có thể khám phá và nhận biết Người trong cầu nguyện mà thôi. Bởi vậy, hãy quyết tâm cầu nguyện. Cám ơn...
(Như vậy, Mẹ không chỉ dạy ta dứt bỏ các cản trở cho đời sống thiêng liêng, Mẹ còn nói sự dứt bỏ ấy giúp ta cầu nguyện, và nhờ cầu nguyện, ta mới khám phá được Thiên Chúa).

676. Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-1990 Các con yêu dấu ! Mẹ ở với các con ngay cả khi các con không ý thức được điều đó. Mẹ muốn bảo vệ các con khỏi những cái Satan hiến cho các con, mà nhờ đó, nó có thể tiêu diệt các con. Như Mẹ cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ, Mẹ cũng muốn cưu mang các con trong thánh thiện. Thiên Chúa muốn cứu các con, Người gửi sứ điệp qua con người, qua thiên nhiên, qua nhiều tạo vật để giúp các con hiểu rằng : các con phải thay đổi chiều hướng cuộc sống của các con. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, xin hãy hiểu hồng ân cao quí Thiên Chúa ban cho các con qua Mẹ, hầu Mẹ có thể che chở các con dưới tấm áo choàng của Mẹ và dẫn dắt các con tới niềm vui sống. Cám ơn... 677. Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-1990 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con nghiêm chỉnh chấp nhận và thực hành những sứ điệp Mẹ ban cho các con. Hỡi các con, Mẹ ở với các con và mong mỗi người các con tới gần Trái Tim của Mẹ hơn. Bởi vậy, hãy cầu nguyện và tìm kiếm Thánh Ý Chúa trong sinh hoạt hàng ngày của các con. Mẹ ước mong mỗi người các con hãy khám phá con đường thánh thiện và tăng tiến trong con đường đó, cho tới khi đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Mẹ sẽ cầu nguyện và bầu cử cho các con trước tòa Thiên Chúa, để các con hiểu được hồng ân cao quí Thiên Chúa ban cho Mẹ là được ở với các con. Cám ơn...
678. Dọn lễ Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ dạy cầu nguyện với Ngài để có sức mạnh hi sinh, từ bỏ và thay đổi lối sống :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-1990 Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con hãy quyết tâm nghiêm chỉnh làm tuần cửu nhật (trước lễ Chúa Thánh Thần) này. Hãy dành thời giờ để cầu nguyện và hãm mình hi sinh. Mẹ ở với các con, Mẹ muốn giúp đỡ các con lớn lên trong sự từ bỏ và hãm mình, để các con có thể hiểu được đời sống tốt đẹp (của những người dâng hiến mình cho Mẹ một cách đặc biệt). Hỡi các con, ngày ngày, Chúa chúc lành cho các con và mong muốn các con thay đổi đời sống. Vì vậy, hãy cầu nguyện, để các con có sức mạnh thay đổi đời sống các con. Cám ơn... 679. Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-1990 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ cám ơn tất cả những hi sinh và những lời cầu nguyện của các con. Mẹ chúc lành cho các con với sự chúc lành đặc biệt của tình từ mẫu. Mẹ kêu gọi các con hãy quyết định sống cho Chúa, để ngày lại ngày, các con có thể tìm thấy Chúa trong cầu nguyện. Mẹ khao khát kêu gọi tất cả các con hãy hoàn toàn trở về với Chúa, để được an vui trong tâm hồn. Mẹ rất vui sướng thấy các con tề tựu về đây đông đảo. Cám ơn...
680. Bắt đầu từ đây cho đến hết năm 1991, Đức Mẹ hối thúc cầu nguyện và hành động cho hòa bình trên thế giới. Vì quả thật, thời kỳ này, trên thế giới đang sôi động bởi nhiều biến cố quan trọng... Ai theo dõi thời cuộc đều biết rõ... Mirjana thường khóc sau những lần thị kiến Đức Mẹ. Có lần cô nói : “Cha Lucio ơi ! Không xong rồi, không xong rồi !...” (Z, 63) :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-1990 Các con thân yêu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con tới hòa bình. Mẹ đến đây với tư cách là Nữ Vương Hòa bình và ao ước làm cho các con dẫy tràn bình an của lòng Mẹ. Các con yêu dấu ! Mẹ yêu thương các con và khao khát đem tất cả các con tới an bình, điều này chỉ có Thiên Chúa mới cho được và làm dẫy tràn nơi trái tim mỗi người. Mẹ mời gọi các con hãy trở thành những người mang an bình và làm nhân chứng sự an bình của Mẹ cho cái thế giới bất an này. Ước chi hòa bình thống trị toàn thế giới đang không có hòa bình và khao khát hòa bình. Mẹ chúc lành cho các con với chúc lành của một người mẹ. Cám ơn... 680 bis. Sứ điệp Mẹ ngày 30-7-1990
Đại hội giới trẻ ở Medjugorje, Đức Mẹ hiện ra ban đêm với Ivan và Marija, cùng hàng ngàn bạn trẻ tại Đồi Hiện Ra và nói : “Mẹ mời chúng con, đặc biệt các bạn trẻ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu

nguyện ! Hãy đổi mới trái tim các con bằng cầu nguyện, để Mẹ có thể sẵn sàng lãnh được tất cả những gì Mẹ sẽ ban cho các con, như là kết quả của việc các con đáp ứng những sứ điệp của Mẹ. Cám ơn các con, hỡi các bạn trẻ thân yêu, vì các con làm Mẹ đặc biệt vui sướng trong những ngày này bằng lời cầu nguyện của các con”. 681. Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-1990 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ ước ao mời gọi các con hãy nghiêm chỉnh chấp hành sứ điệp mà Mẹ trao cho các con. Các con đều biết rằng : Mẹ ở với các con và mong ước dẫn dắt các con trên con đường tới thiên đàng, là nơi mà chỉ nhờ cầu nguyện, người ta mới thấy nó vô cùng tốt đẹp. Bởi vậy, đừng quên rằng : những sứ điệp mà Mẹ trao các con phải thực hành mỗi ngày trong cuộc sống, để các con có thể nói : “Đó, tôi đã đón nhận những sứ điệp (của Đức Mẹ) và cố gắng thực hiện”. Hỡi các con, Mẹ phù hộ các con trước Đức Chúa Cha bằng lời cầu nguyện của chính Mẹ. Cám ơn... 682.

Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-1990 Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con cầu nguyện với cả tâm hồn các con, để sự cầu nguyện của các con thành cuộc hầu chuyện với Thiên Chúa. Mẹ mong muốn mỗi người các con hãy dành thêm thời giờ cho Thiên Chúa. Satan rất mạnh mẽ, nó muốn hủy hoại và lường gạt các con đủ mọi cách. Bởi vậy, hãy cầu nguyện mỗi ngày, để cuộc sống của các con sẽ tốt lành cho các con và cho tất cả những người mà các con gặp gỡ. Mẹ ở với các con và Mẹ che chở các con, dù rằng Satan mong phá hủy các kế hoạch của Mẹ cùng cản trở những nguyện vọng mà Đức Chúa Cha muốn thực hiện nơi này. Cám ơn...
683. Muốn có hòa bình, không chỉ cầu nguyện, mà còn phải hãm mình, làm các việc lành... (x. số 626, 68587) :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-1990 Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cách đặc biệt và dâng lên Thiên Chúa những hãm mình, những việc lành cho thế giới được hòa bình. Satan rất mạnh và nó lấy hết sức cố gắng tàn phá nền hòa bình xuất phát từ Thiên Chúa. Bởi vậy, hỡi các con thân yêu ! Hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cùng với Mẹ cho hòa bình. Mẹ ở với các con và mong muốn giúp đỡ các con bằng lời cầu nguyện của Mẹ. Mẹ ao ước chỉ dẫn các con trên con đường tới hòa bình. Mẹ chúc lành cho các con với chúc lành của một người mẹ. Đừng quên thực thi những sứ điệp hòa bình. Cám ơn... 684. Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-1990 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con làm những việc bác ái với tâm hồn yêu thương và vì yêu Mẹ, vì yêu anh em, chị em của các con và của Mẹ. Hỡi các con, khi các con làm những gì cho kẻ khác, hãy làm với niềm vui và sự khiêm nhường đối với Chúa. Mẹ ở với các con, và ngày ngày, Mẹ dâng tất cả những hi sinh, hãm mình, cùng những lời cầu nguyện của các con lên Thiên Chúa cho thế giới được cứu độ. Cám ơn...
685. Vấn đề hòa bình trên thế giới đã làm Đức Mẹ lo lắng suốt một thời gian lâu. Ngoài những thông điệp ban cho thế giới ghi chép ở đây, Đức Mẹ còn khích lệ các nhóm cầu nguyện của Ivan và của Jelena (x. Z, 146) :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-1990 Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện đặc biệt cho sự bình an. Hỡi các con, không có bình an, các con không thể cảm nhận được việc Giáng Sinh của Chúa Giêsu, cho dù ngày hôm nay hoặc mọi ngày trong cuộc sống các con cũng thế. Bởi vậy, hãy cầu nguyện với Chúa của sự hòa bình, để Người có thể che chở các con dưới tấm áo choàng của Người, và để Người giúp các con có thể hiểu được bình an thì cao cả và quan trọng thế nào trong trái tim các con. Nhờ đó, các con có thể quảng bá hòa bình từ trái tim các con ra toàn thế giới. Mẹ ở với các con và bầu cử cho các con trước Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện, vì Satan muốn phá hoại cái kế hoạch hòa bình của Mẹ. Hãy hòa giải với nhau, và bằng cuộc sống, các con hãy giúp hòa bình ngự trị trên toàn trái đất. Cám ơn... (Nhớ lời Đức Giêsu phán : “Thày ban bình an của Thày cho anh em, không phải như thế gian ban...” (Ga 14, 27). Bình an theo nghĩa đậm đặc của Kinh Thánh !).

1989
661 bis.

Sứ điệp Mẹ ngày 2-1-89
Qua Ivan, ban đêm, trên Đồi Hiện Ra, trước hàng ngàn bạn trẻ từ bốn phương họp nhau để tham dự “năm dành cho giới trẻ”, Đức Mẹ nói : “Mẹ mong muốn các con cộng tác. Các con thân yêu ! Mẹ

muốn các con trở thành sứ giả của Mẹ, mang bình an, yêu thương và hoán cải. Mẹ mong ước các con trở thành dấu hiệu cho người khác”. 662. Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-89 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con đến con đường thánh thiện. Hãy cầu nguyện để các con có thể hiểu được vẻ đẹp và sự cao cả của con đường này, ở đó, Thiên Chúa tỏ mình Người ra cho các con một cách đặc biệt. Hãy cầu nguyện để các con mở đón tất cả những gì Thiên Chúa hành động qua các con, và để trong cuộc sống, các con có thể dâng lời tạ ơn Chúa, hân hoan vì tất cả những gì Chúa thực hiện qua từng cá nhân các con. Mẹ chúc lành cho các con. Cám ơn... 663. Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-89 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện tự đáy lòng. Qua suốt mùa ân sủng này, Mẹ ước ao mỗi người các con hãy kết hợp với Chúa Giêsu, nhưng nếu các con không cầu nguyện liên lỉ, các con sẽ không cảm nhận được vẻ đẹp và sự cao cả của ân sủng mà Chúa đang ban cho các con. Bởi vậy, hỡi các con, hãy luôn luôn lấp tràn đầy lòng các con bằng những lời cầu nguyện, dù rất ngắn gọn. Mẹ ở với các con và không ngừng canh giữ từng trái tim đã tận hiến cho Mẹ. Cám ơn...
664. Trong 3 thông điệp sau, Đức Mẹ nhắc đi nhắc lại việc phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Thực chất, phó thác cũng đồng nghĩa với mở tâm hồn ra cho Chúa. Tự làm trống rỗng mình để Thiên Chúa lấp đầy các quà tặng quí giá của Người (x. bảng chủ đề : “Mở đón”) :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-89 : Các con thân yêu ! Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn phó thác cho Chúa. Mẹ kêu gọi các con tới niềm vui và an bình, đó là điều mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể cho các con được. Mẹ ở với các con và bầu cử cho các con mỗi ngày trước Thiên Chúa. Mẹ kêu gọi các con, hỡi các con nhỏ, hãy nghe Mẹ và sống theo những sứ điệp Mẹ ban cho các con. Đã bao năm, các con được kêu gọi tới sự thánh thiện, nhưng các con vẫn còn cách xa. Mẹ chúc lành cho các con. Cám ơn... 665. Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-89 : Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn trao phó cho Chúa. Hãy đặt tất cả những gì các con có trong tay Chúa. Chỉở con đường đó, các con mới có niềm vui trong tâm hồn. Hỡi các con nhỏ, hãy vui lòng với tất cả những gì các con có. Như vậy, trong cuộc sống, các con có thể cám ơn Chúa cho tất cả mọi sự và sẽ khám phá được Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, ngay cả trong một cánh hoa bé nhỏ li ti. Cám ơn...
666. Trong mấy thông điệp này, Đức Mẹ cũng cho biết những hoa quả tốt lành của việc phó thác và tận hiến cho Thiên Chúa : niềm vui, bình an, tạ ơn, yêu thương, sự sống... :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-89 : Các con yêu dấu ! Bây giờ, Mẹ mời gọi các con hãy mở toang tâm hồn ra cho Chúa. Các con thấy không, ngay cả thiên nhiên tự nó cũng mở ra cùng ban phát sự sống và các hoa trái. Cũng một cách như thế, Mẹ mời gọi các con hãy sống với Chúa và hoàn toàn phó giao cho Người tất cả mọi sự. Mẹ ở với các con và tiếp tục đưa các con vào niềm vui của sự sống. Mẹ ao ước mọi người khám phá ra được niềm vui và tình thương, vốn chỉ tìm được ở nơi Thiên Chúa, và chỉ có mình Thiên Chúa mới cho được. Thiên Chúa không muốn gì ở các con, mà chỉ muốn sự phó thác của

69
667. Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-89 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con sống theo những sứ điệp mà Mẹ ban cho các con từ tám năm qua. Đây là thời gian ân sủng. Mẹ ao ước ơn Chúa sẽ dồi dào nơi mỗi người các con. Mẹ chúc lành cho các con và yêu thương các con với tình yêu thương đặc biệt. Cám ơn... (Đức Mẹ nói nhiều lần câu: “Đây là thời gian ân sủng”, nghĩa là thời gian Chúa ban ơn dồi dào để người ta ăn năn hối cải. Hết thời gian ân sủng là thời gian trừng phạt).
668. Cô Ivanka cho biết : “Đức Mẹ bảo chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn một chút, vì mọi người đều bận tâm lo nghĩ đến tiền bạc và các sự vật chất khác, mà chỉ dành chút xíu thời giờ cho Thiên Chúa” (Z, 58) :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-89 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con đổi mới tâm hồn các con. Hãy mở tâm hồn ra cho Chúa và phó giao tất cả những khó khăn, những thánh giá cho Người, để Thiên Chúa có thể biến đổi tất cả thành niềm vui. Hỡi các con nhỏ, nếu các con không cầu nguyện, các con không thể mở toang hẳn tâm hồn ra cho Thiên Chúa. Bởi vậy, từ hôm nay, các con hãy quyết tâm dâng một thời gian trong ngày để gặp gỡ Chúa trong thầm lặng. Bằng cách đó, các con có thể cùng với Chúa làm chứng cho sự có mặt của Mẹ ở đây. Mẹ không muốn ép buộc các con, mà để các con tự nguyện dâng cho Chúa thời giờ của các con, như những đứa con của Thiên Chúa. Cám ơn... 668 bis. Sứ điệp Mẹ ngày 31-7-89 : Qua Ivan, Đức Mẹ nói : “Mẹ muốn kêu gọi mọi bậc cha mẹ trên khắp thế giới hãy dành thời giờ cho con cái họ, cho gia đình họ và hãy lấy tư cách là cha, là mẹ mà tặng một món quà yêu thương cho con cái họ... Hãy lập lại việc cầu nguyện trong gia đình”. 669. Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-89 : Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện, các con sẽ đoạt được niềm vui và an bình. Nhờ cầu nguyện, các con sẽ được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa nhiều hơn. Bởi vậy, ước gì cầu nguyện là nguồn sống cho mỗi người các con. Đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện để những người xa Chúa được ơn trở về, để rồi tất cả các linh hồn sẽ phong phú hơn, vì Thiên Chúa sẽ thống trị trong mọi tâm hồn. Hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện ! Mong sao sự cầu nguyện bắt đầu ngự trị trên toàn thế giới. Cám ơn...
670. Vicka cho biết Thiên Chúa phục vụ ta (x. số 219) và cô nói : “Ít người biết cám ơn Thiên Chúa”. Đức Mẹ ở đây dạy ta điều ấy, nó giúp ta tiến và tăng trưởng trên đường nên thánh :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-89 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy cảm tạ Thiên Chúa về tất cả muôn ơn lành các con đã nhận được trong cuộc đời các con, ngay cả những ân huệ nhỏ nhất. Mẹ cám ơn Chúa với các con và muốn các con cảm nghiệm được niềm vui do những tặng phẩm ấy. Mẹ mong muốn Thiên Chúa là tất cả cho mỗi người các con và các con có thể tiếp tục tăng trưởng trên con đường thánh thiện. Cám ơn...
671. Cột trụ thứ ba của mối quan hệ giữa chúng ta và Thiên Chúa (sau số 649 và 539), đó là cầu nguyện. Người ta lấy đủ cớ để lơ là, sao nhãng việc cầu nguyện. Vì thế, Mẹ nhấn mạnh về sự cầu nguyện và Mẹ dẫn dắt người ta cầu nguyện từ bước đầu cho đến khi người ta biết cầu nguyện với tất cả con tim (x. bảng chủ đề : cầu nguyện). Vì chỉ có cầu nguyện với cả trái tim, thì mới có thể thông hiệp với Thiên Chúa :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-89 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ cũng mời gọi các con cầu nguyện. Mẹ luôn luôn mời gọi các con, nhưng các con vẫn còn sao lãng. Bởi vậy, từ nay, hãy quyết tâm nghiêm chỉnh hiến dâng thời giờ
672. Ở đây, Đức Mẹ nói lên tâm nguyện của Mẹ, niềm ao ước và cũng là giấc mơ của Mẹ về mỗi chúng ta :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-89 : Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con bao năm nay bằng những sứ điệp Mẹ trao cho các con. Nhờ những sứ điệp, Mẹ ước ao làm một tấm hình thật đẹp gồm nhiều màu sắc trong trái tim các con, để Mẹ có thể giới thiệu mỗi cá nhân các con lên với Chúa, giống như hình ảnh nguyên thủy. Vì vậy, hỡi các con nhỏ, Mẹ mong muốn sự quyết tâm của các con là một quyết định tự do trước Thiên Chúa, vì Người cho các con sự tự do. Do đó, hãy cầu nguyện để không bịảnh hưởng nào của Satan, các con có thể quyết định chỉ chọn Chúa mà thôi. Mẹ đang cầu nguyện cho các con trước tòa Thiên Chúa và Mẹ đang chờ đợi các con phó mình cho Thiên Chúa. Cám ơn... 673. Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-89 : Các con thân yêu ! Bữa nay, Mẹ chúc lành đặc biệt cho các con với sự chúc lành của tình từ mẫu. Mẹ đang bầu cử cho các con trước tòa Thiên Chúa, để Người ban cho các con được ơn hết lòng ăn năn trở lại. Bao năm qua, Mẹ kêu gọi, khuyến khích các con sống cuộc sống thiêng liêng sâu xa và sống đơn sơ, giản dị. Nhưng các con thật ơ hờ. Hỡi các con nhỏ, Mẹ yêu cầu các con hãy chấp nhận và thực hành những sứ điệp cách nghiêm túc. Có như vậy, linh hồn các con sẽ không buồn phiền khi Mẹ không còn ở đây với các con, khi Mẹ không còn dẫn dắt các con giống như những đứa trẻ chập chững tập những bước đi đầu tiên. Hỡi các con nhỏ, mỗi ngày, hãy đọc đi đọc lại những sứ điệp mà Mẹ đã ban cho các con và hãy biến chúng thành cuộc sống của các con. Mẹ yêu thương các con, vì vậy, Mẹ kêu gọi các con đi trên con đường cứu rỗi về với Chúa. Cám ơn... 673 bis. Ngày áp năm mới, Đức Mẹ hiện ra trên Đồi Hiện Ra với Ivan và Marija, có nhiều người hành
hương đang cùng cầu nguyện đêm ấy. Mẹ có ba thiên thần tháp tùng để tăng thêm huy hoàng cho ngày lễ dành tôn kính Mẹ (lễ Mẹ Chúa Trời). Sau khi chúc lành cho mọi người có mặt, Mẹ ban thông điệp này : “Các con yêu dấu ! Mẹ các con hối thúc các con lần nữa : hãy lập lại việc cầu nguyện chung trong gia đình ! Ngày nay, gia đình cần sự cầu nguyện...”. Sau khi đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Sáng Danh, Mẹ bay về trời trong ánh sáng của một hình thập giá chói lọi với lời chào : “Các

con hãy đi bình an !” (Z, 151).

1988
650. Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-88 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn hoán cải đời sống. Đó là điều khó khăn cho những ai đã không chọn lựa Thiên Chúa. Mẹ mời gọi các con hãy quay trở về với Chúa hoàn toàn. Thiên Chúa có thể cho các con tất cả những gì các con tìm kiếm nơi Người. Nhưng các con chỉ tìm kiếm Chúa khi các con bệnh hoạn, lúc khó khăn, lúc gặp những vấn đề... và các con nghĩ Chúa ở xa các con, không nghe tiếng các con cầu nguyện. Không, hỡi các con, sự thật không phải như vậy. Khi các con xa Chúa, các con không thể lãnh nhận ân sủng, bởi lẽ các con không xin chúng với niềm tin mạnh mẽ. Ngày qua ngày, Mẹ cầu nguyện cho các con. Hơn bao giờ hết, Mẹ muốn kéo các con về gần với Thiên Chúa hơn, nhưng Mẹ không thể làm nếu các con không muốn. Bởi vậy, hỡi các con, hãy trao cuộc đời các con trong tay Chúa. Mẹ chúc lành cho tất cả các con. Cám ơn...

651. Thư thứ nhất của Gioan (5,18) xác quyết : “Ai sinh bởi Thiên Chúa... được Con Thiên Chúa gìn giữ và kẻ dữ không đụng đến họ được”. Ở đây, Đức Mẹ nói : “Ai cầu nguyện...”. Thật là tin mừng cho ai đang phải sống dưới sự chi phối của Satan :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-88 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện và hoàn toàn suy phục Chúa. Các con dư biết Mẹ yêu thương các con, Mẹ tới đây cũng chỉ vì yêu thương, để Mẹ chỉ cho các con thấy con đường hòa bình và sự cứu rỗi cho linh hồn các con. Mẹ muốn các con vâng lời Mẹ và đừng để Satan cám dỗ các con. Satan rất mạnh mẽ, bởi vậy, Mẹ yêu cầu các con hãy dâng hiến tất cả những lời cầu nguyện cho Mẹ, để cứu những kẻ đang bị chi phối dưới ảnh hưởng của nó. Hãy làm chứng bằng đời sống các con. Hãy hi sinh mạng sống của các con cho nhân loại được cứu rỗi. Mẹ ở với các con và rất biết ơn các con. Khi về thiên đàng, Đức Chúa Cha sẽ ban phần thưởng Người đã hứa cho các con. Do đó, hỡi các con, đừng sợ hãi ! Nếu các con cầu nguyện, Satan không thể làm hại các con, dù chỉ một tơ tóc, vì các con là con Thiên Chúa và Người đang trông nom các con. Cầu nguyện và luôn luôn để tràng hạt Mân Côi trong tay các con như một dấu hiệu cho Satan biết rằng các con thuộc về Mẹ. Cám ơn...
652. Cả năm nay, Đức Mẹ kêu gọi phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa (và cho Mẹ nữa, số 648), kể cả đến tháng 2-1990, tổng cộng là 11 lần. Vì sao ? Hãy suy nghĩ thông điệp này :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-88 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ cũng mời gọi các con hoàn toàn suy phục Thiên Chúa. Các con không cảm nhận được tình Chúa yêu thương các con lớn lao dường nào ! Bởi yêu thương, Người cho phép Mẹ ở với các con, để Mẹ có thể chỉ bảo và giúp các con tìm kiếm con đường an bình. Nhưng con đường này, các con không thể khám phá ra được, nếu các con không cầu nguyện. Bởi vậy, hãy từ bỏ mọi sự và dâng hiến thời giờ cho Chúa, rồi Chúa sẽ ban mọi sự và chúc lành cho các con. Hỡi các con nhỏ, đừng quên rằng cuộc đời các con qua mau như một cánh hoa xuân, hôm nay đẹp lạ lùng, nhưng mai thì đã lụi tàn. Bởi vậy, hãy cầu nguyện sao cho sự cầu nguyện và suy phục của các con trở thành dấu hiệu các con đặt chân cất bước lên đường. Với phương cách đó, sự làm chứng của các con sẽ không chỉ có giá trị riêng cho các con, mà còn cho đời sống bất diệt. Cám ơn... 653. Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-88 : Các con yêu dấu ! Thiên Chúa muốn làm các con nên thánh. Bởi vậy, qua Mẹ, Người mời gọi các con hoàn toàn đầu phục. Ước chi Thánh Lễ là nguồn sống của các con. Các con nên hiểu rằng : Thánh đường chính là cung điện của Thiên Chúa, là nơi mà Mẹ muốn tụ tập các con và muốn chỉ cho các con thấy con đường tới Chúa. Hãy tới mà cầu nguyện, không phải để nhìn kẻ khác hay dèm pha họ, nhưng hãy để cuộc sống của các con là một chứng tá về con đường thánh thiện. Thánh đường là nơi đáng được tôn kính, dành riêng làm nơi thánh, vì Thiên Chúa khi mặc xác làm người đã ngự ở đó ngày đêm (trong phép Thánh Thể). Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, hãy tin và cầu nguyện, để Đức Chúa Cha ở với các con. Mẹ vui mừng vì các con hoán cải và Mẹ bảo vệ các con bằng áo choàng của Mẹ. Cám ơn...
(Mẹ thường gọi : các con nhỏ, vì Mẹ muốn ta đón nhận thông điệp của Mẹ với tâm hồn, chứ không với đầu óc, trí tuệ suy lý ; như đứa trẻ thơ, chứ không như người lớn đầy tính toán...; theo tinh thần Tin Mừng, chứ không theo tinh thần thế gian).

654. Qua thông điệp sau đây, Mẹ như muốn lập lại những điều đã dạy bảo, nên Mẹ nói rất nhiều chuyện :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-88 : Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con hoàn toàn suy phục Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện, hỡi các con nhỏ, để Satan không thể đẩy đưa các con như những cành cây trong gió (x. số 732). Hãy mạnh mẽ trong Chúa. Mẹ ước ao rằng : qua các con, toàn thế giới có thể biết Chúa là niềm hoan lạc. Bằng vào cuộc sống của các con, các con hãy là nhân chứng

cho niềm vui của Thiên Chúa. Không nên áy náy hay lo âu. Thiên Chúa sẽ giúp các con và chỉ cho các con đường lối để đi. Mẹ mong muốn các con yêu thương tha nhân (kẻ tốt cũng như kẻ xấu) với tình yêu của Mẹ. Chỉ bằng phương cách đó, yêu thương mới có thể ngự trị trên toàn thế giới. Hỡi các con nhỏ, các con là của Mẹ. Mẹ yêu thương các con và mong muốn các con phó thác cho Mẹ, để Mẹ có thể hướng dẫn các con tới Thiên Chúa. Đừng bao giờ ngừng cầu nguyện, để Satan không thể lợi dụng các con. Cầu nguyện để các con am hiểu rằng các con là của Mẹ. Mẹ chúc lành cho các con với những chúc lành hoan lạc. Cám ơn... Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-88 : Các con thân mến ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con tới với yêu thương, vì đó là phải đạo và đẹp lòng Chúa. Tình yêu chịu đựng được tất cả những đắng cay và khó khăn vì Chúa Giêsu, Ngài vốn là tình yêu. Bởi vậy, hãy cầu nguyện để Thiên Chúa tới giúp đỡ các con, nhưng không phải theo những ước vọng của các con mà theo Thánh Ý Người. Hãy phó thác bản thân cho Người, để Người có thể chữa lành các con, an ủi các con và tha thứ tất cả những gì trong tâm hồn các con là một trở ngại trên con đường tình yêu. Bằng cách đó, Thiên Chúa có thể điều khiển đời các con và các con sẽ tăng tiến trong tình yêu. Các con yêu dấu ! Hãy vinh danh Chúa với một bài ca tình yêu, để tình yêu Thiên Chúa có thể lớn mạnh đến mức tràn đầy trong các con mỗi ngày. Cám ơn...
656. Tưởng nên nhắc lại đây lời Mẹ nói với cha Tomislav đang gặp khó khăn là hãy phó thác cho Thiên Chúa... : “Vì các con không tưởng tượng được Thiên Chúa quyền phép đến chừng nào đâu !” :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-88 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con phó giao hoàn toàn cho Thiên Chúa. Tất cả những gì các con làm và tất cả những gì các con sở hữu, hãy dâng cho Chúa, để Người có thể làm chủ cuộc sống các con, như một hoàng đế cai quản tất cả những gì các con có. Nhờ phương cách đó, qua trung gian Mẹ, Thiên Chúa có thể dẫn dắt các con tiến sâu vào cuộc sống thiêng liêng. Hỡi các con, đừng sợ gì cả, vì Mẹ ở với các con, ngay cả những lúc các con nghĩ rằng không có lối thoát và Satan kiểm soát tất cả. Mẹ đem hòa bình tới cho các con. Mẹ là Mẹ các con và là Nữ Vương Hòa bình. Mẹ chúc lành cho các con với những chúc lành của niềm vui, hầu Thiên Chúa có thể là tất cả mọi sự trong cuộc sống các con. Cám ơn...
657. Kết quả của sự phó thác là bình an, hân hoan, hạnh phúc :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-88 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy vui sướng trong cuộc sống Thiên Chúa ban cho các con. Hãy vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng, vì Người đã tạo ra các con thật tuyệt vời. Hãy cầu nguyện để cuộc sống các con được tràn đầy niềm vui và lời tạ ơn, nó cứ trào chảy từ tâm hồn các con như những dòng suối hoan lạc. Các con nhỏ, hãy cám ơn không ngừng cho tất cả những gì các con sở hữu và cho mỗi một món quà bé nhỏ Thiên Chúa ban cho các con, để chúc lành hoan lạc của Thiên Chúa luôn luôn đổ xuống trên cuộc đời các con. Cám ơn...
658. Không chỉđi tu mới được mời nên thánh, người ở đời chỉ mong cứu rỗi linh hồn là đủ. Hiến chế về Giáo Hội, chương 5, kêu gọi mọi người nên thánh, bất luận thuộc thành phần nào. Cùng với Giáo Hội, Mẹ kêu gọi :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-88 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi tất cả các con, không phân biệt ai, bước đi trên con đường thánh thiện trong cuộc sống mình. Thiên Chúa đã ban cho các con món quà ân sủng là sự thánh thiện. Cầu nguyện để các con được hiểu thấu điều đó nhiều hơn, nó không phải là ân ban một lần là xong, nhưng nó cứ lớn lên theo nhịp bước của các con trong cuộc đời... Và bằng cách đó, các con sẽ có thể là nhân chứng cho Thiên Chúa bởi cuộc sống các con. Các con yêu dấu ! Mẹ chúc lành và bầu cử cho các con trước tòa Thiên Chúa, để các con có thể là chứng nhân hoàn hảo và là niềm vui cho Thiên Chúa. Cám ơn...
659. Dâng hiến là sẵn sàng đặt trái tim ta ở nơi Trái Tim Chúa và Đức Mẹ, để các Đấng biến đổi ta nên giống như Trái Tim các Đấng và đời sống Kitô giáo ta nên giống như đời sống các Đấng :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-88 : Các con yêu dấu ! Ngày ngày, Mẹ mời gọi các con thi hành những sứ điệp mà Mẹ đặc biệt ban cho các con, vì Mẹ muốn kéo các con về gần Trái Tim Chúa Giêsu hơn. Bởi vậy, bữa nay, Mẹ mời gọi các con dâng lời cầu nguyện tận hiến cho Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu của Mẹ, để mỗi trái tim các con là của Ngài. Và Mẹ cũng mời gọi các con dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ. Mẹ muốn các con dâng hiến bản thân, gia đình, giáo xứ, để tất cả thuộc về Thiên Chúa qua tay Mẹ. Bởi vậy,
660. Không tĩnh lặng, không thể cầu nguyện tận đáy lòng. Không chỉ thinh lặng bên ngoài, mà cả bên trong, tức gạt đi mọi vấn đề, lo toan, mưu tính... coi như quên bỏ hết mọi sự ! Mẹ nói :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-88 : Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con cầu nguyện để trong cầu nguyện, các con được gặp gỡ Chúa. Thiên Chúa hiến tặng chính bản thân Người cho các con, nhưng Người đòi các con đáp lại lời mời gọi của Người bằng sự tự do của các con. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, hãy dành một khoảng thời gian trong ngày để cầu nguyện trong tĩnh lặng và khiêm tốn, để gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa. Mẹ ở với các con và bầu cử cho các con trước Thiên Chúa. Hãy để ý, để mỗi lần cầu nguyện là một lần gặp gỡ hoan lạc với Chúa. Cám ơn... 661. Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-88 : Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con tới sự bình an. Sống bình an trong tâm hồn các con và với những kẻ xung quanh, để mọi người được nhận biết bình an, nó không tới từ các con nhưng từ Thiên Chúa. Hỡi các con nhỏ, hôm nay là ngày trọng đại. Hãy vui với Mẹ ! Hãy mừng Sinh nhật Chúa Giêsu với sự bình an của Mẹ. Với sự bình an đó, Mẹ đã tới đây như một người Mẹ của các con, là Nữ Vương Hòa bình. Hôm nay, Mẹ ban cho các con sự chúc lành đặc biệt của Mẹ. Hãy đem nó đến cho mọi người, để mỗi người đều được hưởng sự bình an. Cám ơn...

1987
Sứ điệp Mẹ ngày 1-1-87 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ muốn kêu gọi các con thi hành những sứ điệp của Mẹ trong suốt năm mới này : các con đều biết rằng vì phúc lợi của các con mà Mẹ phải ở lại đây lâu dài, để dạy dỗ các con cách bước đi trên con đường thánh thiện. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện không ngừng và sống theo những sứ điệp mà Mẹ ban cho các con. Mẹ làm vậy chỉ bởi yêu mến Chúa và các con. Cám ơn...
637. Nhận thấy giáo xứ Medjugorje đã đáp ứng và thực hành các sứ điệp Mẹ, Mẹ vui lòng lắm và nói :

Sứ điệp Mẹ ngày 8-1-87 : Các con yêu dấu ! Mẹ muốn cám ơn các con về mỗi một sự đáp ứng với các sứ điệp của Mẹ. Mẹ cám ơn tất cả những hi sinh và những lời cầu nguyện các con dâng lên cho Mẹ. Các con yêu dấu ! Từ nay về sau, Mẹ không ban thông điệp vào ngày thứ năm nữa, mà Mẹ sẽ ban vào ngày 25 mỗi tháng. Thời gian đã tới, khi những gì Thiên Chúa muốn đều được hoàn tất. Từ nay về sau, Mẹ sẽ ban cho các con ít sứ điệp hơn, nhưng Mẹ sẽ ở với các con luôn. Bởi vậy, Mẹ năn nỉ các con hãy lắng nghe và sống những sứ điệp của Mẹ để Mẹ dẫn dắt các con. Cám ơn...
638. Đức Mẹ lập lại một lần nữa điều đã nói ở thông điệp ngày 6-5-86 (x. số 605) : chương trình cứu rỗi nhân loại trong đó Chúa mời ta cộng tác :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-1-87 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con từ nay về sau, hãy bắt đầu sống cuộc sống mới. Mẹ muốn các con hiểu rằng : Thiên Chúa chọn mỗi người các con để sử dụng vào đại chương trình cứu rỗi nhân loại cao cả của Người. Các con không thể hiểu được vai trò của các con quan trọng dường nào trong kế hoạch của Chúa, nếu các con không cầu nguyện.

Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện để có thể hiểu được chương trình mà Chúa muốn thực hiện qua các con. Mẹ sẽ ở với các con, để các con có thể nhận biết và thực hiện được vai trò của mình một cách trọn vẹn. Cám ơn... 638 bis. Sứ điệp Mẹ ngày 28-1-87 : Thông điệp cho Mirjana : “Các con thân yêu ! Mẹ đến đây để dẫn dắt các con đạt tới sự thanh khiết của tâm hồn và đem các con tới Thiên Chúa. Hồi đầu, các con không tin và sợ hãi... Sau đó, phần đông các con đã đón nhận Mẹ vào lòng và bắt đầu làm những điều Mẹ yêu cầu. Nhưng bất hạnh thay ! Cái đó không bền bao lâu. Bởi vì chỗ nào Con Mẹ và Mẹ đến, Satan cũng có ở đó. Các con đã cho phép nó ảnh hưởng trên các con mà chẳng bận tâm và các con đã để nó điều khiển các con. Đôi khi các con biết một vài việc các con làm là điều không đẹp lòng Chúa, nhưng rồi ngay sau đó, các con chẳng để tâm về nó nữa. Đừng để xảy ra như vậy, hỡi các con ! Hãy lau khô nước mắt Mẹ đã đổ ra khi thấy các con cư xử như vậy. Hãy cẩn thận, hãy dành thời giờ gặp gỡ Chúa trong nhà thờ. Hãy đến nhà Cha của các con. Hãy tìm thời giờ để ở cùng nhau trong gia đình và cầu xin ơn Chúa. Hãy nhớ đến các người thân đã qua đời. Hãy ban cho họ hoan lạc nhờ dâng Thánh Lễ cho họ. Đừng nhìn những người nghèo đang xin các con một mẩu bánh với con mắt khinh bỉ. Đừng đuổi họ xa khỏi bàn đầy tràn món ăn của các con. Hãy giúp họ và Thiên Chúa cũng sẽ giúp các con. Có thể là trong cách đó, Thiên Chúa sẽ nhậm lời các con, và chúc lành mà Người muốn ban cho các con để cám ơn, sẽ được thực hiện. Các con thân yêu ! Các con đã quên rằng Satan hoàn toàn ảnh hưởng trên các con ngay cả trong chuyện này ! Đừng còn để xảy ra như vậy nữa. Hãy cầu nguyện cùng với Mẹ ! Đừng tự lừa dối mình khi nghĩ rằng : “Tôi tốt, còn người láng giềng không tốt”. Các con sai lầm rồi đó. Với tư cách là Mẹ, Mẹ dặn dò trước các con vì Mẹ yêu thương các con. Các bí mật có thật, bây giờ dân chúng chưa được biết, nhưng khi biết rồi, thì sẽ là quá muộn ! Hãy cầu nguyện đi, chẳng có gì quan trọng hơn cầu nguyện. Mẹ mong ước chớ gì Chúa cho phép Mẹ tiết lộ một chút về các bí mật cho các con, nhưng những gì Thiên Chúa đang làm cho các con thì đã là hồng ân, hồng ân quá lớn rồi ! Các con thử nghĩ xem : các con đã xúc phạm đến Chúa bao nhiêu ? Các con đã dâng gì cho Chúa? Lần cuối cùng, khi các con từ bỏ một cái gì đó vì Chúa là khi nào ? Mẹ không muốn trách các con thêm nữa, nhưng Mẹ muốn kêu mời các con một lần nữa hãy cầu nguyện, ăn chay và đền tội. Nếu các con ăn chay vì muốn lãnh được ơn của Chúa, chớ gì đừng ai biết cả. Nếu các con làm phúc bố thí cho người nghèo vì mong được ơn Chúa, chớ gì đừng ai biết ngoài Chúa và các con. Hãy nghe Mẹ ! Hãy suy nghĩ về thông điệp này của Mẹ (Z, 64).
639. Hiển nhiên, chẳng ai lại tìm hạnh phúc trong tội lỗi cả. Nhưng có điều là lắm lúc tội lỗi ngụy trang thành hạnh phúc, và con người bị lừa vì cái vẻ dối trá đó. Do đó, Mẹ bảo cầu nguyện mới nhận thức được đâu là thật, đâu là giả :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-2-87 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ muốn bao bọc các con bằng tấm khăn choàng của Mẹ và dẫn dắt các con trên con đường tới sự phục sinh sống lại. Mẹ năn nỉ các con hãy dâng cho Chúa quá khứ và tất cả những cái xấu xa chất chứa trong tim các con. Mẹ muốn tất cả các con đều được hạnh phúc ; với tội lỗi, con người không thể hạnh phúc được. Bởi đó, hỡi các con yêu dấu ! Các con phải cầu nguyện, và trong cầu nguyện, các con sẽ nhận thức được con đường mới đưa tới hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ tỏ rõ ở trong trái tim các con, và như thế, các con sẽ là nhân chứng cho những điều mà Mẹ và Con Mẹ muốn dành cho các con. Cám ơn...
640. Một cuộc sống mới, nó phải thế nào ? Điều đầu tiên và cần nhất là đừng phạm tội. Đức Mẹ nói với Jelena ba ngày liên tiếp câu này : “Nếu các con muốn chấp nhận tình yêu Mẹ, thì đừng phạm tội”, rồi Mẹ khóc (Z, 135) :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-87 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ cám ơn sự có mặt của các con nơi này, nơi Mẹ ban phát những ơn đặc biệt. Mẹ kêu gọi các con : hãy bắt đầu sống cuộc sống mà

Thiên Chúa muốn các con sống và khởi sự làm những việc lành phúc đức của yêu thương, bác ái. Mẹ không muốn các con sống sứ điệp mà còn cứ phạm tội : điều ấy Mẹ không thích. Bởi vậy, hỡi các con, Mẹ muốn các con sống cuộc sống mới mà không phá hủy đi những gì Thiên Chúa tạo dựng trong các con và đang ban cho các con. Mẹ ban cho các con sự chúc lành đặc biệt. Mẹ lưu lại đây với các con trên con đường ăn năn trở lại của các con. Cám ơn... Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-87 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Các con đều biết rằng : Chúa ban ơn đặc biệt trong sự cầu nguyện. Bởi vậy, “hãy tìm và hãy gõ” (Mt 7,7t), để các con có thể hiểu được tất cả những gì Mẹ ban cho các con ở chốn này, Mẹ kêu gọi các con : hãy cầu nguyện với cả tâm hồn ! Các con đều biết rằng : ngoài sự cầu nguyện, các con không thể hiểu được tất cả những gì Thiên Chúa đang hoạch định qua mỗi người các con, và vì vậy, hãy cầu nguyện ! Mẹ muốn rằng : qua mỗi người các con, cái kế hoạch của Thiên Chúa được thể hiện và tất cả những gì Thiên Chúa ban vào trái tim các con có thể tăng triển thêm. Hãy cầu nguyện để những chúc lành của Thiên Chúa có thể bảo vệ mỗi người các con khỏi những xấu xa đang đe dọa các con. Mẹ chúc lành cho các con, hỡi các con thân yêu ! Cám ơn...
642. Trong thông điệp này, Đức Mẹ toát yếu và tổng hợp các lý do và mục đích Mẹ hiện ra : dẫn dắt con cái đến sự thánh thiện hoàn hảo ! Song khởi đầu phải là một quyết định chọn lựa ! Không thể bắt cá hai tay :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-5-87 : Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi tất cả các con bắt đầu sống trong tình thương của Chúa. Các con sẵn sàng phạm tội và tự đặt mình trong tay của Satan mà không nghĩ ngợi gì. Mẹ kêu gọi mỗi người các con hãy sáng suốt quyết định theo Chúa và chống lại Satan. Mẹ là Mẹ các con, bởi vậy, Mẹ muốn hướng dẫn các con tiến tới bậc thánh thiện hoàn hảo. Mẹ muốn mỗi người các con được hạnh phúc ở đây, trên trần gian, và sau này được ở với Mẹ trên thiên đàng. Các con yêu dấu ! Đó chính là lý do mà Mẹ tới đây và là niềm ao ước của Mẹ. Cám ơn...
643. Kỷ niệm sáu năm Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje, dịp này, dân chúng từ bốn phương kéo đến độ 60 tới 70 ngàn người. Sáu năm này, Đức Mẹ dùng để đào tạo giáo xứ Medjugorje thành một “ốc đảo bình an” và thánh thiện. Đó là phần đầu trong chương trình của Mẹ. Từ nay, Mẹ mời họ giúp Mẹ cứu độ thế giới. Xưa, Abraham xin Chúa nếu có 10 người công chính thì tha thứ cho Sođôm và Gômo mà không được. Nay Đức Mẹ có sáu thị nhân, hai thụ khải và cả giáo xứ Medjugorje để cứu thế giới khỏi sự tự hủy diệt:

Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-87 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ cám ơn các con và muốn mời gọi tất cả các con tới bình an của Thiên Chúa. Mẹ mời gọi các con cảm nghiệm trong trái tim các con sự bình an của Chúa ban cho các con. Bữa nay, Mẹ chúc lành cho tất cả các con với chúc lành của Thiên Chúa. Mẹ năn nỉ các con hãy theo và sống con đường của Mẹ. Mẹ yêu thương các con, bởi vậy, Mẹ tiếp tục mời gọi các con. Mẹ cám ơn tất cả những gì các con đã làm theo ý Mẹ. Mẹ năn nỉ các con : hãy giúp Mẹ để Mẹ có thể dâng các con lên Thiên Chúa và cứu các con thoát khỏi sự nguy hiểm cùng dẫn các con về lại con đường cứu rỗi. Cám ơn...
644. Tiếp nối con đường trên (sống con đường của Mẹ), Đức Mẹ bảo con đường ấy dẫn đến sự thánh thiện :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-87 : Các con yêu dấu ! Mẹ van nài các con hãy chọn lấy con đường dẫn đến sự thánh thiện và bắt đầu ngay từ hôm nay. Mẹ yêu thương các con, bởi vậy, Mẹ muốn các con nên thánh. Mẹ không muốn Satan chận đứng con đường các con. Các con yêu dấu! Hãy cầu nguyện và chấp nhận tất cả những gì là cay đắng Thiên Chúa đặt trên đường các con đi, nhưng cùng lúc, Thiên Chúa sẽ tỏ cho thấy sự dịu ngọt của nó cho những ai đi trên con đường đó. Nhờ vậy, họ sẽ vui vẻ đáp lại tiếng Chúa kêu gọi. Không nên quan trọng hóa những chuyện lặt vặt của thế trần, nhưng hãy khao khát Nước Thiên đàng và sự thánh thiện. Cám ơn...
645. Năm 1987 là “Năm Thánh” Đức Mẹ. Đức Hồng Y Gray (nước Scốtlen) nói : “Tôi biết Đ.G.Chủ mở

Năm Thánh Đức Mẹ này vì các thông điệp của Đức Mẹ ở Medjugorje” (Z, 56). Thế có nghĩa là tạo một cơ hội để Đức Mẹ giúp các tín hữu nên thánh :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-8-87 : Các con yêu dấu ! Bữa nay nữa, Mẹ mời gọi mỗi người các con hãy quyết định thực thi những sứ điệp của Mẹ. Thiên Chúa cũng cho phép Mẹ trong năm nay, là “Năm Thánh” Giáo Hội dâng kính Mẹ, được có thể nói chuyện với các con và thúc giục các con tiến tới sự thánh thiện. Hãy tìm kiếm

76
646. Có lần, Đức Mẹ nói với nhóm cầu nguyện của Jelena : “Mẹ biết các con có dư sức cầu nguyện nhiều hơn, nhưng Mẹ cũng biết nhiều người không hiểu điều đó, vì họ nghĩ sống là để làm việc” (24-484)

: Sứ điệp Mẹ ngày 25-9-87 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ muốn kêu mời tất cả các con cầu nguyện. Ước gì sự cầu nguyện trở thành sự sống của các con. Hãy tận hiến thời giờ cho mình Chúa Giêsu và Ngài sẽ cho các con tất cả những gì các con tìm kiếm. Ngài sẽ phục vụ hoàn toàn cho các con. Satan rất mạnh mẽ và đang chờ để thử thách mỗi người các con. Hãy cầu nguyện ! Như vậy, nó sẽ không thể làm hại các con và chặn con đường nên thánh của các con. Các con yêu dấu ! Hãy tăng trưởng mỗi ngày một hơn nhờ cầu nguyện luôn luôn với Thiên Chúa. Cám ơn...
647. Nếu giữ lệnh truyền (giới răn) là đạt tới tình yêu trọn hảo (Ga 14,21-23; 1Ga 2, 5), thì Đức Mẹ lại bảo cầu nguyện cũng đạt hiệu quả ấy. Và Mẹ bảo hãy quyết tâm chọn thiên đàng, tức là chọn Thiên Chúa :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-87 : Các con yêu dấu của Mẹ ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con quyết tâm chọn Thiên đàng ! Đường đi thật khó khăn cho những ai chưa quyết định theo Chúa. Hỡi các con, hãy quyết định đi ! Hãy tin tưởng : Thiên Chúa đang tự hiến bản thân Người trong toàn vẹn sự phong phú cho các con. Các con được kêu gọi và các con cần phải hưởng ứng sự kêu gọi của Chúa Cha. Người kêu gọi qua Mẹ. Hãy cầu nguyện, vì trong cầu nguyện, mỗi người các con mới có thể đạt đến tình yêu trọn hảo. Mẹ chúc lành cho các con, Mẹ khao khát giúp các con, để mỗi người các con có thể núp dưới áo choàng của Mẹ. Cám ơn...
648. Xem số 652 : Mẹ kêu gọi ta phó thác hoàn toàn cho Mẹ, đó là điều kiện để Mẹ tiến dẫn ta với Chúa. Phó thác cũng là tận hiến, xem số 659. Nhưng thường chúng ta ngần ngại, ta muốn giữ lại, co quắp trong cái nghèo nàn, ti tiện của ta ! Mời xem một hiệu quả đặc biệt của phó thác, số 399 :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-11-87 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ cũng kêu gọi các con phải quyết định một lần nữa và phó thác hoàn toàn cho Mẹ. Chỉ có cách đó, Mẹ mới có thể tiến dẫn mỗi người các con với Chúa. Các con biết là Mẹ yêu thương các con vô bờ bến và Mẹ muốn có từng người các con cho riêng Mẹ. Nhưng Chúa cho mọi người toàn quyền tự do, nên Mẹ luôn luôn tôn trọng sự tự do đó và tuân phục trong khiêm tốn. Mẹ khao khát các con hãy giúp Mẹ, để kế hoạch của Thiên Chúa lập cho giáo xứ này được thực hiện. Nếu các con không cầu nguyện, các con không thể nhận thức được tình yêu thương của Mẹ và kế hoạch Thiên Chúa dự trù cho cả giáo xứ này và cho từng cá nhân. Hãy cầu nguyện, để Satan không thể lôi cuốn các con bởi vẻ kiêu hãnh và sức mạnh giả tạo của nó. Mẹ ở với các con và muốn các con tin tưởng rằng : Mẹ luôn yêu thương các con. Cám ơn...
649. Nền tảng mối tương quan của ta với Thiên Chúa là nhận biết Thiên Chúa là Cha (x. số 539), cột trụ thứ hai sẽ là : phải đặt Thiên Chúa lên hàng đầu ! Về điều này, Đức Mẹ nhấn mạnh nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Mẹ bảo : hãy nghiêm túc vâng lời Mẹ :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-87 : Các con yêu dấu ! Hãy hân hoan với Mẹ ! Trái Tim Mẹ đầy hoan hỉ vì Chúa Giêsu, và hôm nay, Mẹ muốn ban Người cho các con. Hỡi các con, Mẹ muốn mỗi người các con hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Giêsu, để Mẹ trao Ngài cho các con với tình yêu. Bữa nay,

Mẹ sẽ cầu nguyện cách đặc biệt cho mỗi người các con và Mẹ sẽ tiến cử các con lên Chúa, để Người tỏ mình với các con. Mẹ kêu gọi các con hãy thành tâm cầu nguyện bằng tâm hồn, để việc cầu nguyện của các con trở thành cuộc gặp gỡ với Chúa. Trong cuộc sống hàng ngày và trong việc làm, hãy đặt Chúa lên hàng đầu. Mẹ kêu gọi các con bữa nay một cách hết sức nghiêm túc là hãy vâng lời Mẹ và làm những điều Mẹ dạy các con. Cám ơn...
(xem thêm số 696, 751, v.v...).

1986
Sứ điệp Mẹ ngày 2-1-86 : Các con thân mến ! Mẹ kêu gọi các con hãy quyết định hoàn toàn trở về với Chúa. Mẹ van nài các con hãy phó giao tất cả bản thân các con cho Người, rồi các con có thể sống theo các điều Mẹ nói cho các con. Thật ra, không có gì khó khăn cho các con phó thác hoàn toàn bản thân cho Chúa. Cám ơn... 584. Sứ điệp Mẹ ngày 9-1-86 : Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, với lời cầu nguyện, các con sẽ giúp Chúa Giêsu thực hiện được tất cả những kế hoạch ở đây. Bằng những dâng hiến và hãm mình dâng cho Chúa Giêsu, thì tất cả những kế hoạch sẽ được hoàn tất. Satan sẽ không thể làm gì được. Cám ơn...
585. Nhớ lại có lần Đức Mẹ xin các người hành hương có mặt trong lúc Đức Mẹ hiện ra là họ hãy thôi chụp hình để cầu nguyện với Chúa Giêsu trong những giây phút đầy hồng ân đặc biệt này (1-84) ! Vì sao ?

Sứ điệp Mẹ ngày 16-1-86 : Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Mẹ rất cần lời cầu nguyện của các con để Thiên Chúa có thể được vinh danh qua các con. Các con yêu dấu ! Mẹ van nài các con hãy lắng nghe và sống theo lời kêu gọi từ mẫu của Mẹ. Lời kêu gọi của Mẹ chỉ xuất phát bởi tình yêu của Mẹ. Nhờ vậy, Mẹ có thể giúp đỡ các con. Cám ơn...
586. Cólần Đức Mẹ nói : “Nhờ cầu nguyện, chúng con có thể hoán cải tất cả những người đã cống hiến đời họ cho các giáo phái hay tín ngưỡng khác” (9-2-84) (Z, 147) :

Sứ điệp Mẹ ngày 23-1-86 : Các con yêu dấu ! Một lần nữa, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện với cả tâm hồn các con. Nếu các con cầu nguyện với cả tâm hồn, các con sẽ làm mềm được những tâm hồn lạnh như đá và làm cho những chướng ngại vật phải biến mất, việc hoán cải sẽ dễ dàng hơn với những người có thiện chí. Các con phải xin giùm cho anh em của các con cái ơn ấy. Cám ơn...
587. Điều mới nghe lần đầu tiên : “Hãy trở nên hình ảnh của Mẹ !” :

Sứ điệp Mẹ ngày 30-1-86 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi tất cả các con cầu nguyện, để kế hoạch của Thiên Chúa trên các con và điều gì Người muốn hành động qua các con được thực hiện. Hãy giúp kẻ khác hoán cải đời sống, nhất là những kẻ tới Medjugorje. Các con yêu dấu ! Đừng cho phép Satan nắm quyền cai quản trái tim các con, khiến các con nên giống hình ảnh Satan, chứ không giống hình ảnh Mẹ. Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện để có thể làm chứng cho sự hiện diện của Mẹ.

Thiên Chúa không thể hoàn tất ý định của Người, nếu không có các con. Thiên Chúa cho mỗi người sự tự do và tất cả đều tùy các con sử dụng nó thế nào. Cám ơn...
588. Khi ta chia trí, lo ra, đó là dấu trái tim ta lúc đó vắng mặt. Mà nó vắng mặt lúc cầu nguyện, thì làm sao gọi là cầu nguyện với cả tâm hồn, với cả con tim được :

Sứ điệp Mẹ ngày 6-2-86 : Các con yêu dấu ! Giáo xứ này đặc biệt được Mẹ tuyển chọn. Nó khác với các giáo xứ khác. Mẹ sẽ ban muôn ơn xuống cho những ai cầu nguyện với cả tâm hồn họ. Các con yêu dấu ! Mẹ ban những thông điệp, trước tiên là cho giáo xứ, sau đó cho tất cả những người khác. Các con phải lãnh nhận chúng trước, rồi đến kẻ khác. Các con sẽ chịu trách nhiệm về chúng với Mẹ và với Chúa Giêsu, Con Mẹ. Cám ơn... (x. số 601 : một trách nhiệm to lớn vì Mẹ nói : “Từ hàng chục thế kỷ, Thiên Chúa đã lập chương trình cho các cuộc gặp gỡ này (ý nói : dân chúng tứ phương đến hành hương ở Medjugorje cốt là để thực hiện kế hoạch của Người) (Z, 142). 589. Sứ điệp Mẹ ngày 13-2-86 : Các con yêu dấu ! Mùa Chay này là cơ hội đặc biệt khuyến khích các con thay đổi bản thân. Hãy bắt đầu từ giây phút này. Tắt ti vi và từ bỏ những thứ không cần thiết. Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi mỗi người các con hãy hoán cải. Thời gian này là một ơn huệ cho các con. Cám ơn...
(Có lần Đức Mẹ nói với nhóm cầu nguyện của Jelena : “Nếu các con (mải mê) xem ti vi và đọc báo chí, đầu óc các con đầy tin tức, sẽ không còn có chỗ cho Mẹ nữa trong tim các con” -Z, 150).

590. Sứ điệp Mẹ ngày 20-2-86 : Các con yêu dấu ! Cái sứ điệp thứ hai cho mùa Chay là hãy lập lại việc cầu nguyện trước tượng Thánh giá. Mẹ và Chúa Giêsu ban cho các con những ân sủng đặc biệt từ cây Thánh giá. Hãy nhận lấy chúng và sống với chúng. Hãy suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu và kết hợp làm một với Chúa Giêsu trong ngày sống. Cám ơn...
591. Xin xem số 560 ở trước :

Sứ điệp Mẹ ngày 27-2-86 : Các con yêu dấu ! Hãy khiêm nhường ! Sống các sứ điệp Mẹ ban cho các con với lòng khiêm nhường. Cám ơn...
(Có lẽ vì số người hành hương kéo đến càng ngày càng đông, trong đó có các bậc cao quyền lớn chức... Theo báo cáo của giáo xứ lên Hội đồng Giám mục Nam Tư, nguyên số linh mục đã tới 4.015 (năm 86), 14.395 (năm 87) (Z, 170). Trước những thành quả ấy, người ta dễ vinh vang).

592. Sứ điệp Mẹ ngày 6-3-86 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con mở tâm hồn ra cho Chúa hơn nữa, để Người có thể hoạt động qua các con. Các con càng mở tâm hồn ra bao nhiêu, các con càng lãnh nhận hoa trái bởi đó nhiều bấy nhiêu. Một lần nữa, Mẹ muốn kêu gọi các con cầu nguyện. Cám ơn... 593.

Sứ điệp Mẹ ngày 13-3-86 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con sống mùa Chay này bằng những hãm mình nho nhỏ. Cám ơn từng sự hi sinh của các con dâng cho Mẹ. Các con thân yêu ! Hãy tiếp tục sống như vậy mãi sau này. Trong yêu thương, hãy trao cho Mẹ những sự hi sinh của các con để Mẹ dâng cho Chúa. Người sẽ ân thưởng cho các con. Cám ơn...
594. Ai cầu nguyện với tất cả con tim, người ấy sẽ cầu nguyện liên lỉ, không nhàm chán. Khi yêu ai, ta luôn sống với người ấy dù họ vắng mặt, vì ta mang người ấy trong con tim mình. Cầu nguyện là một việc yêu thương. Cầu nguyện với con tim sẽ trở nên niềm vui. Mẹ dạy như thế :

Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con tích cực (và năng động) trong cầu nguyện. Các con ao ước thực hành tất cả những gì Mẹ dạy cho các con, nhưng các con đã không thành công, vì các con không cầu nguyện. Các con yêu dấu ! Hãy mở tâm hồn ra và hãy bắt đầu cầu nguyện. Nếu các con làm thế, cầu nguyện sẽ là niềm vui, các con sẽ không nhàm chán, vì các con thấy vui thích cầu nguyện. Cám ơn...
595. Yêu thương phải vượt quá đòi hỏi của công bằng, đòi hỏi quyền lợi của mình. Đó là hi sinh vì yêu thương :

Sứ điệp Mẹ ngày 27-3-86 : Các con yêu dấu ! Mẹ cám ơn về những sự hi sinh của các con. Mẹ mời gọi các con làm một sự hi sinh to lớn hơn, đó là hi sinh vì yêu thương. Không có yêu thương, các con không thể chấp nhận Mẹ và Con của Mẹ. Không có yêu thương, các con không thể làm chứng về những gì các con kinh nghiệm cho kẻ khác. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy bắt đầu sống yêu thương trong tâm hồn các con. Cám ơn...
596. Đức Mẹ thường nói về Thánh Lễ. Có thể toát yếu lời dạy của Mẹ trong thông điệp sau đây, khi thấy nhiều người đã kinh nghiệm được tất cả sự cao sang của Thánh Lễ. Đây cũng là lúc cầu nguyện quan trọng nhất, là lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất, không gì thay thế được :

Sứ điệp Mẹ ngày 3-4-86 : Các con thân yêu ! Mẹ kêu gọi các con sống Thánh Lễ. Nhiều người trong các con đã nhận thức được sự cao sang của Thánh Lễ, nhưng lại có người tới dự lễ một cách miễn cưỡng. Hỡi các con, Mẹ đã chọn các con và Chúa Giêsu sẽ ban muôn ân sủng của Ngài xuống cho các con trong Thánh Lễ. Bởi vậy, hãy sống Thánh Lễ một cách ý thức. Hãy làm cho mỗi lần đến dự Thánh Lễ là một niềm vui. Hãy đến trong yêu thương và đón nhận Thánh Lễ. Cám ơn...
597. Nhiều người ra về trước khi lãnh chúc lành cuối Thánh Lễ. Chúc lành đó có thể được coi như một sự hiện diện phù trợ của Thiên Chúa cho cuộc đời mình. Bởi vậy, Mẹ dạy ta cách lãnh chúc lành ấy :

Sứ điệp Mẹ ngày 10-4-86 : Các con yêu dấu ! Mẹ mong muốn kêu gọi các con hãy tăng tiến trong tình yêu. Một cây hoa không thể triển nở nếu không có nước. Các con cũng vậy, các con không thể lớn lên nếu không có chúc lành của Thiên Chúa. Từng ngày, các con hãy cầu xin Chúa chúc lành, để các con có thể tăng trưởng bình thường và thi hành được những hoạt động của các con cùng Thiên Chúa. Cám ơn... 598. Sứ điệp Mẹ ngày 17-4-86 :

Các con yêu dấu ! Hiện tại, các con đang bận tâm bởi các sự vật chất và vì những sự ấy, các con mất tất cả những gì Thiên Chúa muốn ban cho các con. Mẹ mời gọi các con hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho các con những ơn hiện tại đang hết sức cần thiết, để các con có thể làm chứng về sự hiện diện của Mẹ ở nơi này và về tất cả những gì Mẹ ban cho các con. Các con yêu dấu ! Hãy phó thác mình các con cho Mẹ, để Mẹ có thể hướng dẫn các con. Đừng bận tâm về các sự vật chất thế gian. Cám ơn...
599. Mỗi người đều có vai trò trong thân thể mầu nhiệm, mỗi người đều có chỗ đứng. Và Đức Mẹ mong muốn cả gia đình đều ăn năn hối cải, thay đổi cuộc sống :

Sứ điệp Mẹ ngày 24-4-86 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Các con đừng quên rằng : mọi người đều quan trọng, nhất là những người lớn tuổi trong gia đình. Hãy khuyến khích họ cầu nguyện. Ước chi giới trẻ làm gương mẫu bởi cuộc sống của họ và làm chứng cho Chúa Giêsu. Các con yêu dấu ! Mẹ van nài các con hãy bắt đầu đổi thay bản thân các con nhờ sự cầu nguyện, để rồi các con sẽ biết rõ các con phải làm gì cho kẻ khác. Cám ơn...
600. Đức Mẹ Medjugorje không thể quên nói đến đời sống gia đình thời nay đang trải qua những biến động làm nó lung lay tận gốc. Mẹ muốn gợi cho nhân loại những điều gì phải làm để canh tân lại, ngõ hầu gia đình trở thành nơi vui sống, hạnh phúc và thăng tiến con người cũng như thăng tiến đời sống siêu nhiên cho mỗi thành phần. Mẹ nói :

Sứ điệp Mẹ ngày 1-5-86 : Các con yêu dấu ! Mẹ yêu cầu các con bắt đầu thay đổi đời sống của các con trong gia đình. Ước chi gia đình các con là một bó hoa hài hòa mà Mẹ muốn dâng cho Chúa Giêsu. Các con yêu dấu ! Mỗi gia đình phải năng động trong sự cầu nguyện. Ước muốn của Mẹ là làm sao những hoa trái của sự cầu nguyện sẽ được lộ ra một ngày gần đây trong gia đình các con. Chỉ bằng cách ấy, Mẹ sẽ dâng các con như những cánh hoa lên Chúa Giêsu để hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa. Cám ơn...
601. Đức Mẹ cho thấy rõ các thông điệp Người trao không chỉ cho giáo xứ Medjugorje, mà còn muốn trao đến tất cả thế giới. Đây Mẹ nói rõ trách nhiệm ấy của họ :

Sứ điệp Mẹ ngày 8-5-86 : Các con yêu dấu ! Các con có trách nhiệm về những sứ điệp này. Nguồn ân sủng là đây. Và các con là những chiếc xe chuyên chở những tặng phẩm này cho kẻ khác. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy làm việc với tinh thần trách nhiệm. Mỗi người đều có trách nhiệm tùy theo khả năng của mình. Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con hãy trao tặng phẩm ấy cho những kẻ khác với tình yêu thương, chứ đừng giữ cho riêng mình. Cám ơn... (x. số 467, 588: Lý do).
602. Dâng trái tim ta cho Đức Mẹ là để Người uốn nắn trái tim và đời sống ta nên giống như của Mẹ. Mẹ bảo : việc ấy không chỉ là một sự dâng bằng lời, song trong hành động :

Sứ điệp Mẹ ngày 15-5-86 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con hãy cho Mẹ trái tim các con để Mẹ thay đổi nó nên giống Trái Tim Mẹ. Các con đang tự hỏi mình tại sao các con không thể đáp lại những gì Mẹ đòi hỏi ở các con. Các con không thể đáp lại, vì các con không cho Mẹ trái tim các con để Mẹ thay đổi nó. Các con chỉ nói vâng bằng miệng, nhưng lại không làm. Mẹ kêu gọi các con hãy làm tất cả những gì Mẹ nói với các con, nhờ thế, Mẹ mới có thể ở với các con. Cám ơn...
(cũng xem số 659...).

603. Cólần Đức Mẹ nói : “Nếu các con hiểu Mẹ yêu thương các con bao nhiêu, các con sẽ khóc lên vì vui sướng” (x. số 617) :

Sứ điệp Mẹ ngày 22-5-86 : Các con thân mến ! Bữa nay, Mẹ sẽ cho các con tình yêu của Mẹ. Các con không biết được tình yêu của Mẹ tha thiết như thế nào, và các con không biết làm cách nào để chấp nhận nó. Bằng nhiều đường lối, Mẹ muốn biểu lộ tình Mẹ, nhưng các con không nhận thức được nó. Các con không lấy trái tim mà hiểu những lời của Mẹ, bởi vậy, các con không thể hiểu được tình yêu của Mẹ. Hỡi các con ! Hãy chấp nhận Mẹ trong cuộc sống các con, như vậy, các con sẽ có thể chấp nhận những gì Mẹ nói với các con và tất cả những gì Mẹ kêu gọi các con. Cám ơn... Sứ điệp Mẹ ngày 29-5-86 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con bước vào một cuộc sống yêu Chúa và yêu thương tha nhân. Không có tình thương, các con không thể làm được gì cho nên cả. Bởi vậy, hỡi các con, Mẹ kêu gọi các con hãy sống yêu thương lẫn nhau. Chỉ bằng con đường đó, các con mới có thể yêu mến và chấp nhận Mẹ cùng những kẻ tới giáo xứ này. Mọi người sẽ cảm nhận được tình yêu của Mẹ qua các con. Bởi vậy, bữa nay, Mẹ năn nỉ các con hãy bắt đầu sống một tình yêu nồng cháy như Mẹ từng yêu thương các con. Cám ơn...
605. Điều Đức Mẹ nói đây không chỉ nói mỗi cá nhân phải phản chiếu hình ảnh Chúa Giêsu, mà mỗi gia đình Kitô hữu cũng phải là ánh sáng chiếu rọi vào thế giới bất tín nữa :

Sứ điệp Mẹ ngày 5-6-86 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con hãy quyết định có muốn thực thi những sứ điệp Mẹ trao ban cho các con không. Mẹ mong ước các con tích cực sống và truyền đạt những sứ điệp cho kẻ khác. Đặc biệt, Mẹ ước ao tất cả các con phản chiếu lại hình ảnh Chúa Giêsu, Đấng chiếu sáng cho thế giới bất tín này còn đang đi trong tăm tối. Mẹ mong ước các con đều là ánh sáng cho mọi người và là chứng nhân cho ánh sáng. Các con yêu dấu ! Không phải các con được kêu gọi để đi trong bóng tối, nhưng được kêu gọi để đi trong ánh sáng và sống bằng ánh sáng trong cuộc đời các con. Cám ơn...
606. Ngay năm 1981, Đức Mẹ đã bảo giáo dân Medjugorje : “Các con đừng chỉ đọc tràng hạt Mân Côi, nhưng hãy cầu nguyện bằng tràng hạt Mân Côi với trọn tâm hồn” (Z, 23). Vì Mẹ thấy đây là một cách cầu nguyện rất tốt và Mẹ đến để dạy :

Sứ điệp Mẹ ngày 12-6-86 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ năn nỉ các con lần hạt Mân Côi với niềm tin sống động. Chỉ có cách này, Mẹ mới có thể giúp đỡ được cho các con. Các con muốn lãnh ơn mà lại không cầu nguyện. Mẹ không thể giúp các con nếu các con không muốn gia công. Hỡi các con, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện bằng tràng hạt Mân Côi. Việc lần hạt phải là sự dấn thân tham gia của các con khi đọc kinh ấy trong niềm vui. Như vậy, các con có thể hiểu được tại sao Mẹ đến thăm các con một thời gian dài như thế. Mẹ thật sự muốn dạy các con cách cầu nguyện. Cám ơn...
607. Đau khổ, thập giá, nhờ các ơn Mẹ ban, sẽ tràn đầy ánh sáng và hoan lạc :

Sứ điệp Mẹ ngày 19-6-86 : Các con yêu dấu ! Trong những ngày này, Thiên Chúa cho phép Mẹ bầu cử thêm nhiều ân sủng xuống cho các con. Bởi vậy, Mẹ muốn thúc giục các con lần nữa hãy cầu nguyện, cầu nguyện bền bỉ, và bằng cách này, Mẹ sẽ cho các con niềm vui của Thiên Chúa ban cho Mẹ. Với những ơn này, các con yêu dấu, Mẹ muốn sự đau khổ của các con sẽ là niềm vui cho các con. Mẹ là

Mẹ của các con, dĩ nhiên Mẹ muốn giúp các con. Cám ơn...
608. 24 và 25-6-86 - Lễ kỷ niệm năm năm Mẹ hiện ra. (Trong ngày kỷ niệm chu niên, Đức Mẹ nói rằng : Mẹ chúc lành đặc biệt cho tất cả những người tới Medjugorje và tất cả những ai liên kết với Medjugorje. Tối ngày 24-6, Đức Mẹ hiện ra trên đỉnh núi với Marija và Ivan, nơi mà các nhóm cầu nguyện tụ tập ở đó. Marija giới thiệu mọi người với Đức Mẹ. Đức Mẹ chúc lành cho mọi người và nói : “Hãy tiếp tục cầu nguyện ở đây, tiếp tục lần hạt”. Đức Mẹ nói ngọn núi Tabor này dành cho mọi người, chúng ta phải đem những sự nhận lãnh được ở núi Tabor này cho tất cả mọi gia đình chúng ta. Với những ơn này, chúng ta phải đem đến hòa bình và hòa giải. Marija nói Đức Mẹ hiện ra với năm thiên thần và Mẹ rất là vui mừng) (NB. Chúc lành của Đức Mẹ, không nên coi đây chỉ là một lời chúc suông, giống như chúng ta chúc nhau ngày Tết, mà phải hiểu theo nghĩa có trong truyền thống Kinh Thánh. Ví dụ các chúc lành của các Tổ phụ dân Israen..., tức là một lời có 609. Thấy giáo xứ Medjugorje đón nhận lời Mẹ dạy, ăn năn hối cải, dự lễ, rước lễ, xưng tội, làm hòa và yêu thương nhau, Đức Mẹ vui mừng nói:

Sứ điệp Mẹ ngày 26-6-86 : Các con yêu dấu ! Thiên Chúa cho phép Mẹ gây dựng nên ốc đảo bình an này. Mẹ muốn các con hãy bảo vệ nó và gìn giữ nơi này cho thanh sạch, vì luôn luôn có những kẻ đang muốn phá hoại sự hòa bình và sự cầu nguyện bởi tính bất cẩn của họ. Mẹ kêu gọi các con hãy làm chứng nhân và bằng vào cuộc sống các con, hãy giúp duy trì sự hòa bình. Cám ơn...
(Chắc Đức Mẹ muốn ám chỉ những người lợi dụng cơ hội Đức Mẹ hiện ra và khách hành hương tới đông đảo để kiếm lợi, để thực hiện những ý đồ xấu xa... Xem W, 264tt).

610. Sứ điệp Mẹ ngày 3-7-86 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Không cầu nguyện, các con sẽ không cảm nhận được Mẹ, được Chúa hay những ân sủng Mẹ đang ban cho các con. Do đó, Mẹ kêu gọi các con luôn luôn bắt đầu và kết thúc mỗi ngày bằng cầu nguyện. Hỡi các con, Mẹ muốn hướng dẫn các con nhiều hơn trong sự cầu nguyện, nhưng các con không tăng tiến, vì các con không có thiện chí. Mẹ mời gọi các con hãy dành cho sự cầu nguyện vị trí hàng đầu trong cuộc sống các con. Cám ơn...
611. Đức Mẹ không chỉ kêu gọi ăn năn trở lại, hối cải, quay về. Hối cải rồi, Mẹ kêu mời nên thánh thiện : vì yêu mến sẽ làm được mọi sự :

Sứ điệp Mẹ ngày 10-7-86 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con sống thánh thiện. Các con không thể sống mà không thánh thiện. Bởi vậy, hãy chiến thắng mọi tội lỗi bằng tình yêu. Hãy vượt qua mọi khó khăn, trở ngại các con gặp trên đường đời vì tình yêu. Các con yêu dấu ! Mẹ năn nỉ các con hãy có tình yêu ngay trong lòng các con. Cám ơn... 612. Sứ điệp Mẹ ngày 17-7-86 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con suy nghĩ xem tại sao Mẹ đến với các con một
)

thời gian lâu dài như vậy. Mẹ là môi giới giữa Thiên Chúa và các con. Vì lý do đó, Mẹ kêu gọi các con luôn luôn thi hành - vì tình yêu - những điều mà Thiên Chúa đang mong đợi nơi các con. Hỡi
(c

các con, hãy sống theo những sứ điệp, mà Mẹ trao cho các con, hoàn toàn trong khiêm nhường. Cám ơn...
(xem lại số 591). 613. Tiếp theo thông điệp số 600, Đức Mẹ nói thêm : gia đình phải là nơi nảy sinh sự thánh thiện, giống như gia đình thánh Gioakim và Anna (sẽ mừng lễ hai ngày sau) :

Sứ điệp Mẹ ngày 24-7-86 : Các con yêu dấu ! Mẹ rất vui mừng vì các con đang tiến trên con đường thánh thiện. Mẹ van nài các con hãy lấy chứng tá đời sống của các con mà giúp đỡ tất cả những ai không biết sống thánh
614. Tiếp theo một chuỗi các thông điệp về yêu thương tha nhân (x. số 533, 575, 595...) có thể kết thúc bằng thông điệp này của Đức Mẹ :

Sứ điệp Mẹ ngày 31-7-86 : Các con yêu dấu ! Hận thù gây chia rẽ, nó làm cho người ta không nhìn thấy ai và thấy gì cả. Mẹ mời gọi các con luôn luôn thực hiện hòa hợp và bình an. Các con yêu dấu ! Đặc biệt hãy gieo rắc tình thương ngay nơi các con sinh sống. Ước chi tình yêu thương luôn luôn là khí cụ duy nhất trong cuộc đời các con. Với tình yêu, các con biến đổi nên tốt đẹp những cái mà ma quỉ muốn phá hủy đi và dành lấy về cho chúng. Duy chỉ với đường lối này, các con sẽ hoàn toàn thuộc về Mẹ và Mẹ mới có thể giúp đỡ các con. Cám ơn...
615. Ở số 609, Mẹ đã nói đến ốc đảo hòa bình. Đó không chỉ là giáo xứ Medjugorje, mà còn là cái làm mẫu cho mọi giáo xứ. Nhưng coi chừng (x. số 619) :

Sứ điệp Mẹ ngày 7-8-86 : Các con yêu dấu ! Các con đều biết Mẹ đã hứa với các con một ốc đảo hòa bình ở đây, nhưng các con không biết rằng xung quanh mỗi ốc đảo đều là sa mạc, nơi mà Satan đang rảo quanh rình rập... Nó muốn cám dỗ từng người các con. Các con yêu dấu ! Chỉ nhờ bởi cầu nguyện, các con mới có thể vượt qua được mọi ảnh hưởng của Satan nơi chỗ các con. Mẹ ở với các con, nhưng Mẹ không thể lấy đi sự tự do của các con. Cám ơn...
616. Hai người lên đền thờ cầu nguyện, lời cầu nguyện của ông Pharisêu không gặp Thiên Chúa, không được Chúa lắng nghe, còn lời nguyện cầu của người thu thuế được Chúa lắng nghe, vì ông này cầu nguyện tự đáy lòng thốt lên. Mẹ mời ta cầu nguyện như thế :

Sứ điệp Mẹ ngày 14-8-86 : Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con làm thế nào để lời cầu nguyện của các con là một cuộc gặp gỡ vui sướng với Chúa. Mẹ không thể hướng dẫn các con, trừ phi các con nhận thức được niềm vui trong sự cầu nguyện. Mỗi ngày Mẹ muốn dẫn dắt các con nhiều hơn trong sự cầu nguyện, nhưng Mẹ không muốn ép buộc các con. Cám ơn...
617. Dù ta bất xứng, xấu xa, Mẹ vẫn nói với ta là Mẹ yêu ta vô bờ bến, để khiến ta cảm thấy tối đa lòng tin cậy, tín nhiệm nơi Mẹ (x. thêm số 603) :

Sứ điệp Mẹ ngày 21-8-86 : Các con thân yêu ! Mẹ rất biết ơn trước tấm tình yêu mến các con dành cho Mẹ. Các con đều biết rằng Mẹ yêu thương các con vô bờ bến và Mẹ cầu nguyện cho các con mỗi ngày, xin Chúa

giúp đỡ các con thông hiểu được tình yêu thương Mẹ dành cho các con. Bởi vậy, hỡi các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Cám ơn...
618. Đức Mẹ luôn luôn kêu gọi thông truyền cho người khác nào kinh nghiệm, chúc lành, sứ điệp, bình an, thương yêu... Đó là những hình thức của sự cộng tác giữa ta với công trình cứu nguy thế giới này của Người :

Sứ điệp Mẹ ngày 28-8-86 : Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con phải là tấm gương cho mọi người trong mọi sự, nhất là gương trong sự cầu nguyện và làm nhân chứng của Mẹ. Mẹ không thể giúp thế giới này nếu không có các con. Mẹ muốn các con hợp tác với Mẹ trong mọi việc, ngay cả những việc nhỏ mọn nhất, bằng lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim các con và bằng sự giao phó hoàn toàn cho Mẹ. Hỡi các con yêu dấu !

84
619. Đức Mẹ nhắc lại lời Kinh Thánh : “Ma quỉ như sư tử... lượn quanh tìm mồi cắn xé” (1Ph 5,8-9) :

Sứ điệp Mẹ ngày 4-9-86 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện và ăn chay. Các con đều biết rằng với sự giúp đỡ của các con, Mẹ có thể làm mọi chuyện, buộc Satan không được cám dỗ mọi người làm điều xấu xa và đuổi nó ra khỏi chỗ này. Satan rình rập, gài bẫy từng cá nhân một, đặc biệt nó muốn đem sự rối loạn tới cho mỗi người các con trong mọi việc thường ngày. Hỡi các con, Mẹ yêu cầu mỗi ngày trong đời các con phải trở thành lời cầu nguyện và hiến dâng toàn thân cho Thiên Chúa. Cám ơn... 620. Sứ điệp Mẹ ngày 11-9-86 : Các con yêu dấu ! Những ngày này, khi các con mừng lễ Thánh giá với niềm vui, Mẹ ước ao thánh giá của các con cũng sẽ là niềm vui. Hỡi các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện để các con có thể chấp nhận bệnh hoạn, đau đớn với tình yêu giống như Chúa Giêsu. Duy nhất với cách đó, Mẹ mới có thể ban ơn chữa lành bệnh cho các con với niềm vui mà Chúa Giêsu cho phép Mẹ. Cám ơn...
621. Những hi sinh, hãm mình có sức đánh bại Satan :

Sứ điệp Mẹ ngày 18-9-86 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, một lần nữa, Mẹ biết ơn tất cả những gì các con đã làm cho Mẹ trong những ngày này. Nhân danh Chúa Giêsu, Mẹ cám ơn các con, nhất là những sự hi sinh của các con dâng lên trong tuần rồi. Các con đừng quên rằng Mẹ muốn những hi sinh của các con để giúp các con và để tống Satan ra khỏi các con. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con lần nữa hãy dâng những sự hi sinh với lòng đặc biệt thành kính lên Thiên Chúa. Cám ơn...
622. Đức Giêsu đã ban sự bình an của Ngài, không như bình an thế gian ban cho đâu (Ga 14, 27). Nhưng mấy ai hiểu bình an ấy ra sao, do đó, cũng không hiểu được không có bình an là thế nào :

Sứ điệp Mẹ ngày 23-9-86 : Các con yêu dấu ! Qua sự bình an của các con, Mẹ kêu gọi các con giúp đỡ kẻ khác được thấy và bắt đầu tìm kiếm sự bình an. Các con đang ở trong bình an, bởi vậy, các con không thể hiểu được không có an bình là thế nào. Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con, để qua lời cầu nguyện và

cuộc sống của các con, các con sẽ giúp tiêu diệt tất cả những gì xấu xa nơi mọi người và vạch trần sự lường gạt mà Satan đang sử dụng. Hãy cầu nguyện cho sự thật được thắng thế trong mọi tâm hồn. Cám ơn...
623. Nếu ta xem lại các chương phỏng vấn sáu thị nhân và hai người thụ khải, sẽ thấy Đức Mẹ yêu cầu họ cầu nguyện tối thiểu mỗi ngày ba tiếng đồng hồ. Tại sao vậy ?

Sứ điệp Mẹ ngày 2-10-86 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Các con không ý thức được sự cầu nguyện quí giá chừng nào, bởi các con không tự nhủ với mình rằng : “Bây giờ là thời điểm cầu nguyện”... “Hiện tại không có gì quan trọng đối với tôi hơn là cầu nguyện”, hoặc “Với tôi, không ai quan trọng hơn Thiên Chúa”. Các con yêu dấu ! Hãy cống hiến toàn thân cho sự cầu nguyện với niềm tin yêu đặc biệt. Chỉ có phương cách đó, Chúa mới ban ân sủng của Người xuống cho các con. Cám ơn...
624. Sống thánh thiện là sự đáp trả bằng tình yêu đối với tình yêu đi bước trước (1Ga 4,10.19) của Thiên Chúa. Trong tình yêu, không thể có ép buộc :

Các con yêu dấu ! Các con đều biết rằng Mẹ muốn dẫn dắt các con trên con đường thánh thiện, nhưng Mẹ không muốn ép buộc các con. Mẹ không muốn các con nên thánh thiện vì bị ép buộc. Mẹ muốn mỗi người các con hãy tự giúp mình và giúp Mẹ bằng những hi sinh của các con, để Mẹ có thể hướng dẫn các con thánh thiện hơn mỗi ngày. Bởi vậy, hỡi các con yêu dấu ! Mẹ không muốn ép buộc các con thực hành những sứ điệp, nhưng quãng thời gian lâu dài Mẹ đến đây với các con đủ chứng tỏ tình yêu vô biên của Mẹ đối với các con, và điều Mẹ mong muốn là mỗi người các con đều nên thánh. Cám ơn...
625. Satan luôn có tham vọng bằng Thiên Chúa, chiếm địa vị độc tôn trong tâm hồn loài người :

Sứ điệp Mẹ ngày 16-10-86 Các con thân mến ! Hôm nay, Mẹ muốn chứng tỏ cho các con biết Mẹ yêu thương các con tha thiết dường nào ! Rất tiếc Mẹ không thể giúp từng người các con đo lường tình yêu thương của Mẹ. Do đó, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện và hoàn toàn đầu phục Thiên Chúa. Bởi vì Satan muốn chinh phục các con trong mọi công việc hàng ngày. Nó muốn chiếm địa vị cao nhất trong cuộc đời các con. Hỡi các con, hãy cầu nguyện không ngừng. Cám ơn...
626. Có lần Đức Mẹ nói với Jelena : “Không phải nhờ các Tổng Thống mà các con sẽ có hòa bình, song nhờ cầu nguyện” (31-12-85) :

Sứ điệp Mẹ ngày 23-10-86 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Mẹ đặc biệt mời gọi các con cầu nguyện cho hòa bình. Nếu các con không cầu nguyện, Mẹ không thể giúp các con thực hiện được những thông điệp mà Thiên Chúa cho Mẹ để ban cho các con. Do đó, các con hãy cầu nguyện để hiểu được hòa bình mà Thiên Chúa ban cho các con. Cám ơn... 627. Sứ điệp Mẹ ngày 30-10-86 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ cũng kêu gọi các con hãy nghiêm chỉnh chấp hành những sứ điệp Mẹ trao cho các con. Chỉ vì các con mà Mẹ ở đây một thời gian lâu dài để giúp các con thực hành những sứ điệp Mẹ đã trao. Do đó, hỡi các con yêu dấu ! Vì yêu thương Mẹ, các con hãy sống tất cả những sứ điệp Mẹ trao cho các con. Cám ơn...

628. Cầu nguyện cho các đẳng trong luyện ngục, cũng là giúp cho chính mình nữa :

Sứ điệp Mẹ ngày 6-11-86 : Hôm nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện mỗi ngày cho các linh hồn nơi lửa luyện tội. Mỗi một linh hồn ấy đều cần lời cầu nguyện và ơn của Chúa, để họ có thể đạt tới (Chúa và) tình yêu của Người. Giúp đỡ như thế, chính các con có thể tìm thấy những kẻ bầu cử mới, họ sẽ giúp các con còn đang sống hiểu rằng tất cả những gì trên thế gian này đều không quan trọng, và chỉ có một việc các con phải hướng về là Nước Trời. Bởi vậy, các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện không ngừng, như vậy, các con có thể giúp chính bản thân các con và những linh hồn mà cầu nguyện sẽ đem lại cho họ vui mừng. Cám ơn...
629. Cầu nguyện với trọn con tim, kèm với hi sinh hãm mình, có sức giúp ta nên thánh thiện. Giống như bà Rebecca trong C.Ư, Mẹ muốn lấy tấm áo thánh thiện của anh cả Giêsu mà mặc cho ta, để Cha trên trời thấy ta giống Người Con Chí Ái của Người, mà chúc lành cho ta. (Mẹ ban thông điệp này trong nhà cha xứ, lúc Mẹ hiện ra với Marija và Jacov, thì có mặt nhiều linh mục và giáo dân từ bốn phương trên thế giới) :

Sứ điệp Mẹ ngày 13-11-86 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ cũng muốn kêu gọi các con cầu nguyện với tất cả trái tim của các con và từng ngày, hãy thay đổi cho tốt hơn đời sống của các con. Đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy bắt đầu sống thánh thiện bằng lời cầu nguyện và sự hi sinh, vì Mẹ muốn mỗi người đã tới nơi này, nơi phát xuất dòng suối ân sủng, được về thiên đàng mang theo một món quà cho Chúa và Mẹ, đó là sự thánh thiện. Do đó, hỡi các con, hãy cầu nguyện mỗi ngày và cải tiến đời sống, để các con có thể trở nên thánh thiện. Mẹ sẽ luôn luôn ở với các con. Cám ơn...
630. Đức Mẹ muốn tình yêu phải cháy bỏng :

Sứ điệp Mẹ ngày 20-11-86 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ cũng kêu gọi các con thi hành và để tâm tới những sứ điệp của Mẹ với một tình yêu đặc biệt. Thiên Chúa không muốn thấy các con ơ thờ và thiếu quả quyết. Người muốn các con toàn tâm toàn ý theo Người. Các con đều biết rằng Mẹ yêu thương các con tha thiết, nồng nàn. Do đó, hỡi các con, hãy quyết định sống trong tình yêu, để các con có thể hiểu và cháy bừng trong tình yêu Chúa hơn mỗi ngày. Hãy quyết tâm sống tình yêu, hỡi các con, để tình yêu có thể ngự trị trong mọi người, không phải là tình yêu phàm trần, nhưng là tình yêu Thiên Chúa. Cám ơn...
631. Đối với nhiều người ngày nay, họ chỉ biết có cuộc sống đời này, và họ lo hưởng thụ nó tối đa. Đức Mẹ đến nhắc nhở rằng : không phải thế, còn có một cuộc đời sau và đời ấy là vĩnh cửu :

Sứ điệp Mẹ ngày 27-11-86 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ cũng mời gọi các con tận hiến cuộc đời các con cho Mẹ, để Mẹ có thể hướng dẫn các con với tình yêu. Mẹ yêu thương các con bằng một tình yêu đặc biệt. Mẹ muốn đem các con về thiên đàng với Chúa. Mẹ muốn các con hiểu rằng cuộc đời này rất ngắn ngủi so với cuộc sống thiên đàng. Bởi vậy, các con yêu dấu , hôm nay, hãy lại quyết định một lần nữa sống cho Chúa. Chỉ nhờ phương cách đó, Mẹ mới có thể cho các con thấy các con được Mẹ yêu dấu dường nào, và Mẹ ao ước biết bao tất cả các con đều được cứu rỗi và về thiên đàng ở với Mẹ. Cám ơn...
632. Ngoài sự hòa giải với Chúa bởi việc xưng tội, Mẹ mời gọi cầu nguyện, ăn chay và đền tội để cuộc thanh tẩy được đi vào sâu mọi ngõ ngách tâm hồn :

Sứ điệp Mẹ ngày 4-12-86 : Các con thân yêu ! Hôm nay, Mẹ cũng mời gọi các con sửa soạn tâm hồn trong những ngày này (mùa Vọng), khi mà Thiên Chúa sắp sửa thanh tẩy các con khỏi tất cả những tội lỗi trong (cuộc đời) quá khứ của các con một cách đặc biệt. Việc ấy, các con không thể làm được một mình, vì lý do đó, Mẹ tới đây để giúp các con. Hãy cầu nguyện ! Chỉ nhờ phương cách đó, các con sẽ hiểu được tất cả những cái xấu đang ở trong tâm hồn các con, hãy trao chúng cho Chúa, để Người có thể thanh tẩy hoàn toàn trái tim các con. Vậy, các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện không ngừng và sửa soạn tâm hồn các con bằng sự đền tội và ăn chay. Cám ơn... (x. lại số 572).
633. Xem lại số 579-81. Đây Đức Mẹ dạy làm thế nào để cảm nghiệm được niềm vui của lễ Giáng Sinh :

Sứ điệp Mẹ ngày 11-12-86 : Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện đặc biệt trong mùa này, để có thể cảm nghiệm được niềm vui gặp gỡ Chúa Giêsu mới sinh ra. Mẹ ước ao các con sống những ngày này như Mẹ đã sống, đã cảm nghiệm (trong hân hoan). Mẹ ao ước được dẫn dắt các con và cho các con thấy niềm vui mà Mẹ muốn đem các con tới. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện và hoàn toàn phó thác cho Mẹ. Cám ơn...
634. Lần này, Đức Mẹ không thúc giục nữa, mà bộc lộ cho thấy hiệu quả đẹp đẽ của sự cầu nguyện. Tại sao vậy ? Vì cầu nguyện là kết hiệp với Thiên Chúa ! Thế mà chúng ta coi cầu nguyện như một việc khổ dịch :

Các con yêu dấu ! Hôm nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Khi cầu nguyện, các con sẽ trở nên đẹp đẽ hơn, các con sẽ trở thành như những bông hoa sau trận mưa tuyết khoe tất cả vẻ đẹp và mầu sắc thắm tươi khôn tả. Cũng vậy, sau khi cầu nguyện, trước mặt Chúa, các con phô bày tất cả những gì tốt đẹp, và như vậy, các con sẽ trở thành rất dấu yêu đối với Thiên Chúa. Các con yêu dấu, vì thế, hãy cầu nguyện và mở tâm hồn ra với Chúa, để Người có thể làm các con thành một bông hoa tươi đẹp tuyệt vời cho nước thiên đàng. Cám ơn...
635. Sự hiện diện của Đức Mẹ là một ơn huệ trợ giúp thêm cho sự yếu hèn, lơ đãng và cả đôi khi mù quáng của ta. Mẹ cho ta biết Mẹ hiện diện trong từng bước đường ta đi :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-86 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ biết ơn Thiên Chúa, vì tất cả những gì Người ban cho Mẹ, nhất là cái ơn Mẹ lại được tới với các con ngày hôm nay. Thời gian này, Đức Chúa Cha ban nhiều ơn đặc biệt cho những ai mở tâm hồn ra cho Người. Mẹ chúc lành cho các con. Hỡi các con, ước muốn của Mẹ là các con hãy nhìn nhận những ơn Thiên Chúa và để cho Người sắp đặt mọi sự, hầu Người có thể được vinh danh bởi các con. Trái tim Mẹ sẽ ân cần theo từng bước các con đi. Cám ơn...

1985
535 bis. Sứ điệp Mẹ ngày 3-1-85 : Các con thân yêu ! Những ngày này, Thiên Chúa ban cho các con quá nhiều ân sủng. Hãy dành tuần này làm tuần tạ ơn cho tất cả những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho các con. Cám ơn...
536. Mẹ cám ơn những người hành hương đã lặn lội tới Medjugorje để viếng Mẹ, để nghe các lời dạy

dỗ của Mẹ (đặc biệt có nhiều người hãm mình, đền tội, đi chân không leo lên các đường đầy đá sắc bén, hoặc quì lết đầu gối quanh đài Đức Mẹ) :

Sứ điệp Mẹ ngày 10-1-85 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ muốn cám ơn tất cả những sự hi sinh hãm mình của các con. Đặc biệt Mẹ cám ơn tất cả những người vui lòng tới đây. Họ đã trở thành những kẻ thân thương của Trái Tim Mẹ. Có nhiều giáo dân trong giáo xứ vẫn không lãnh nhận những sứ điệp của Mẹ. Nhưng vì có những người thân thương với Trái Tim Mẹ, nên Mẹ ban ra những sứ điệp cho giáo xứ và Mẹ sẽ tiếp tục ban ra, vì lòng yêu thương các con. Mẹ cũng muốn các con đem hết tâm hồn phổ biến những sứ điệp này. Cám ơn...
537. Nhớ lại cảnh ở vườn Giêtsêmani, địch thù đang ráo riết chuẩn bị đến bắt Thày, các môn đệ ngủ không cầu nguyện. Mẹ muốn nhắc ta cảnh này (Mt 26,40-41; 44-45) :

Sứ điệp Mẹ ngày 17-1-85 : Trong những ngày này, Satan đang tranh đấu chống lại với giáo xứ này, còn các con thân yêu, các con ngủ trong khi cầu nguyện và chỉ có một số người đi dự lễ. Hãy mạnh mẽ trong những ngày đầy cám dỗ này. Cám ơn...
538. Nhiều lần trong những tháng này, Đức Mẹ cho biết sức mạnh của lời cầu nguyện :

Sứ điệp Mẹ ngày 24-1-85 :
539. Nền tảng của mối quan hệ giữa ta và Thiên Chúa, đó là nhận biết Thiên Chúa là Cha và đến gần Người. Đức Mẹ nhắc nhở ta điều đó khi nói :

Sứ điệp Mẹ ngày 31-1-85 : Hôm nay, Mẹ muốn các con hãy mở tâm hồn ra cho Chúa, giống như những cánh hoa trong mùa xuân mở đón ánh nắng mặt trời. Mẹ là mẹ của các con, Mẹ luôn mong muốn các con gần gũi với Đức Chúa Cha hơn mãi, để Người ban muôn ơn lành cho các con. Cám ơn...
(a bis)

540. (Xem lại số 535) : Cầu nguyện sẽ làm hoạt động (cám dỗ) của Satan thất bại, hơn nữa, nhờ đó, Thiên Chúa thêm vinh hiển :

Sứ điệp Mẹ ngày 7-2-85 : Các con yêu dấu ! Satan đang xuất đầu lộ diện để hoạt động mạnh trong giáo xứ một cách đặc biệt vào thời kỳ này. Các con hãy cầu nguyện để chương trình của Thiên Chúa được thực hiện, và như vậy, mỗi việc làm của Satan sẽ quay ngược lại thành sự vinh quang của Thiên Chúa. Mẹ phải ở lại đây lâu dài để giúp các con trong những thử thách nặng nề ấy. Cám ơn...
541. Ít lâu nay, Đức Mẹ thúc giục con cái chống lại Satan. Nhưng xem ra, trong giáo xứ có nhiều người không còn nghe lời Mẹ kêu mời và để Satan cám dỗ :

Sứ điệp Mẹ ngày 14-2-85 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ trao các con sứ điệp dành cho giáo xứ, nhưng không phải tất cả mọi người trong giáo xứ các con chấp nhận sứ điệp của Mẹ và sống theo sứ điệp đó. Mẹ rất buồn. Mẹ hi vọng các con hãy nghe và sống những sứ điệp của Mẹ. Mỗi gia đình phải hợp nhau cầu nguyện chung và đọc Thánh Kinh. Cám ơn...
542. Mùa Chay là mùa đặc biệt để canh tân tâm hồn, cách riêng bằng việc cầu nguyện. Không nghe

Mẹ là đánh mất cơ hội cuối cùng :

Sứ điệp Mẹ ngày 21-2-85 : Các con yêu dấu ! Ngày qua ngày, Mẹ hằng kêu gọi các con trong giáo xứ đổi mới và cầu nguyện. Nhưng các con đã không hưởng ứng. Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con lần cuối cùng. Đây là mùa Chay, các con trong giáo xứ có cơ hội, vì yêu mến Mẹ, mà hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ. Nếu các con không thực hiện được, Mẹ sẽ không ban sứ điệp nữa. Thiên Chúa cho phép Mẹ làm điều ấy. Cám ơn...
543. Mẹ huấn luyện ta biết cách yêu mến Thiên Chúa. Mẹ nói:

Sứ điệp Mẹ ngày 28-2-85 : Các con thân mến ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con tuần này sống những lời này : “Con yêu Chúa”. Hỡi các con, với tình yêu, các con sẽ làm được tất cả, ngay cả những gì các con nghĩ là không thể làm được. Thiên Chúa muốn giáo xứ này hoàn toàn thuộc về Người và Mẹ cũng mong muốn vậy. Cám ơn... Sứ điệp Mẹ ngày 7-3-85 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con lập lại việc cầu nguyện trong gia đình các con. Hãy khuyến khích mọi người cầu nguyện và chớ gì ngay cả các trẻ em cũng đi dự lễ. Cám ơn...
545. Liên quan đến việc xét mình xưng tội, Đức Mẹ nói thông điệp này, để sau khi họ đã được sáng, họ đem ánh sáng cho người khác :

Sứ điệp Mẹ ngày 14-3-85 : Các con yêu dấu ! Trong cuộc đời, các con đã kinh nghiệm thế nào là ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa cho mỗi người sự sáng suốt để biết điều tốt và xấu. Mẹ kêu gọi các con hãy đến với ánh sáng, để các con đem nó tới cho mọi người còn ở trong bóng tối. Ngày này qua ngày khác, những người sống trong tăm tối đến nhà các con. Hỡi các con thân yêu, hãy cho họ ánh sáng. Cám ơn... 546. Sứ điệp Mẹ ngày 21-3-85 : Các con yêu dấu ! Mẹ muốn ban cho các con những sứ điệp, bởi vậy, bữa nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy sống và lãnh nhận những sứ điệp của Mẹ. Mẹ yêu thương các con và một cách đặc biệt, Mẹ đã chọn giáo xứ này, mà Mẹ thân thương hơn những nơi khác. Mẹ rất sung sướng được Đấng Toàn Năng gửi Mẹ đến nơi này. Vì vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy chấp nhận Mẹ, để các con được hạnh phúc. Hãy sống theo những sứ điệp của Mẹ. Cám ơn...
547. Ai đến hành hương Medjugorje cũng thấy cảnh tượng người ta xưng tội dài dài suốt ngày bên cạnh nhà thờ, ngoài sân... Đây là một yếu tố quan trọng trong việc ăn năn hối cải. Đức Mẹ thường nhấn mạnh chuyện này :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-3-85 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con đi xưng tội, mặc dù các con mới xưng vài ngày trước. Mẹ hi vọng các con sẽ sống ngày lễ Truyền Tin của Mẹ thật sâu sắc trong tâm hồn các con. Các con không thể làm được việc đó, khi các con chưa hoàn toàn giao phó hết mình cho Chúa. Vì thế, Mẹ kêu gọi các con hãy hòa giải chân thành với Thiên Chúa. Cám ơn...

548. Sứ điệp Mẹ ngày 29-3-85 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con : hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Trong sự cầu nguyện, các con sẽ hiểu được niềm vui cao siêu nhất và phương cách để ra khỏi những nghịch cảnh tưởng chừng như không có lối thoát. Cám ơn các con đã tiến bộ trong việc cầu nguyện. Mỗi cá nhân đều rất thân thương với Trái Tim Mẹ. Mẹ cám ơn tất cả những ai đã nhen nhóm lại việc cầu nguyện trong gia đình. Cám ơn...
549. Đức Mẹ cho giáo xứ biết : nếu họ không đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ, thì họ sẽ đánh mất cơ hội ngàn năm một thuở :

Sứ điệp Mẹ ngày 4-4-85 : Thứ Năm Tuần Thánh : Các con yêu dấu ! Mẹ cám ơn các con, vì các con đã bắt đầu nghĩ đến việc tôn vinh Thiên Chúa hơn trong tâm hồn các con. Bữa nay, Mẹ đã muốn ngưng việc ban sứ
550. Xưa, ông Ximong vác đỡ Thập giá cho Chúa, nay Đức Mẹ bảo :

Sứ điệp Mẹ ngày 5-4-85 : Thứ Sáu Tuần Thánh : Giáo dân trong xứ các con đang có một thánh giá lớn và nặng, nhưng đừng sợ vác nó. Con Mẹ luôn luôn ở với các con và Ngài sẽ giúp các con. Cám ơn...
551. Đức Mẹ ở Medjugorje luôn nhắc nhở con cái cầu nguyện với Chúa Thánh Thần... Mẹ bảo Jelena : “Hãy mở lòng các con cho Chúa Thánh Thần, Ngài hiện đang tác động qua các con” (Z, 149):

1 Sứ điệp Mẹ ngày 1-4-85 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ muốn nói với mỗi người trong giáo xứ hãy cầu nguyện một cách đặc biệt, để xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng con. Từ nay, Thiên Chúa muốn thử thách giáo xứ này cách đặc biệt, để Người làm đức tin thêm mãnh liệt. Cám ơn...
552. Thấy dân chúng mở lòng đón nghe lời Mẹ để đi đến việc hoán cải (sau thông điệp ở số 549), nên Đức Mẹ cám ơn sự đáp ứng của họ :

Sứ điệp Mẹ ngày 18-4-85 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ cám ơn các con vì đã mở tâm hồn các con ra. Mẹ rất vui mừng khi thấy một người biết mở trái tim cho Chúa, nhất là người trong giáo xứ. Hãy hân hoan với Mẹ. Hãy dùng tất cả những lời cầu nguyện để cầu cho kẻ tội lỗi mở trái tim. Mẹ muốn vậy, qua Mẹ, Thiên Chúa cũng muốn vậy. Cám ơn...
553. Số 551, Đức Mẹ nói đến Chúa Thánh Thần soi sáng, ở đây, Mẹ tiến thêm một bước :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-4-85 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ muốn bảo các con khởi sự làm việc trong tâm hồn các con, như các con làm việc ngoài đồng. Làm việc và thay đổi tâm hồn các con để Thần Khí của Thiên Chúa đến ngự trị trong tâm hồn các con. Cám ơn...
554. Chỉ có cầu nguyện với cả con tim, con cái Mẹ mới thông hiệp thực sự với Thiên Chúa. Các cuộc Hiện Ra và các sứ điệp của Mẹ ở Medjugorje là một trường huấn luyện việc cầu nguyện quan trọng này :

Sứ điệp Mẹ ngày 2-5-85 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ muốn mời gọi các con cầu nguyện bằng trái tim các con, chứ không phải vì thói quen. Một số người tới cầu nguyện, nhưng họ không muốn cải tiến sự cầu nguyện. Là một người mẹ, Mẹ van nài các con hãy cầu nguyện. Lời cầu nguyện đó phải chiếm ưu thế trong trái tim các con ở mọi hoàn cảnh. Cám ơn...
555. Mẹ nói tiếp về hoạt động của Thánh Thần và về những cản trở đối với hoạt động ấy :

Sứ điệp Mẹ ngày 9-5-85 : Các con yêu dấu ! Các con không biết được có biết bao ân sủng Chúa đang đổ xuống cho các con. Trong những ngày này, khi Chúa Thánh Thần đang hành động một cách đặc biệt, thì các con không muốn tiến bộ. Tâm hồn các con hướng về các sự thế gian và các con bị chúng xâm chiếm.
556. Đức Mẹ muốn tụ họp con cái quây quần nơi Phụng vụ Thánh Thể như là một cộng đoàn, nhờ Thánh Thể mà hợp nhất (x. 1Cor 10,16-18) nên một thân mình :

Sứ điệp Mẹ ngày 16-5-85 : Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con nên chủ động hơn trong sự cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ. Mẹ mong muốn các con cảm nghiệm được Thiên Chúa trong nội tâm các con khi dự Thánh Lễ. Mẹ muốn nói với giới trẻ, đặc biệt là bảo họ hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần, vì Thiên Chúa muốn kéo các con về với Người trong những ngày này, khi Satan đang hoạt động ráo riết. Cám ơn...
556 bis. Thấy dân chúng sẵn sàng tuốn đến nghe lời Chúa, dự Thánh Lễ, ăn năn trở lại, Đức Mẹ khuyến khích :

Sứ điệp Mẹ ngày 23-5-85 : Các con thân yêu ! Hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần, nhất là những ngày này, Chúa Thánh Thần đang hành động một cách đặc biệt giữa các con. Hãy mở tâm hồn ra và dâng đời sống các con cho Chúa Giêsu, để Ngài hoạt động qua tâm hồn các con và làm đức tin các con nên mạnh mẽ. Cám ơn...
557. Thường ta nghe Phúc Âm nói : “Người ta không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời xuất ra từ miệng Thiên Chúa” (Mt 4-4). Ở đây, Mẹ bảo : cầu nguyện trở nên của ăn hàng ngày cho ta và còn là sức mạnh thắng mệt mỏi, là sự nghỉ ngơi :

Sứ điệp Mẹ ngày 30-5-85 : Mẹ kêu gọi các con lần nữa là hãy cầu nguyện bằng trái tim các con. Hỡi các con thân yêu ! Hãy làm cho sự cầu nguyện nên của ăn hàng ngày cho các con. Dạo này, những công việc đồng áng làm các con mệt mỏi, thành thử, các con không thể cầu nguyện bằng trái tim các con. Hãy cầu nguyện, các con sẽ vượt qua sự mệt mỏi. Lời cầu nguyện sẽ là niềm vui và sự nghỉ ngơi của các con. Cám ơn...
558. Tiếp nối thông điệp số 533, Mẹ chuẩn bị giáo dân Medjugorje tiếp đón bằng tình thương các khách hành hương đông đảo đến xáo trộn cuộc sống của họ và cũng là gánh nặng cho họ :

Sứ điệp Mẹ ngày 6-6-85 : Các con thân yêu ! Trong những ngày này, rất đông dân chúng thuộc mọi quốc tịch sẽ tới giáo

xứ. Vậy giờ đây, Mẹ dạy các con yêu thương. Yêu thương trước tiên các phần tử của gia đình các con, rồi các con mới có khả năng tiếp đón những ai đến đây với lòng yêu thương. Cám ơn... 558 bis. Sứ điệp Mẹ ngày 13-6-85 : Các con yêu dấu ! Từ nay cho tới ngày kỷ niệm chu niên năm thứ tư Mẹ hiện ra, Mẹ kêu gọi các
)

con trong giáo xứ hãy cầu nguyện nhiều hơn. Ước gì cầu nguyện là dấu các con suy phục Chúa. Các con yêu dấu ! Mẹ biết sự mệt mỏi của các con. Nhưng các con không biết dâng bản thân cho Mẹ. Những ngày này, hãy dâng hoàn toàn bản thân các con cho Mẹ. Cám ơn...
(b

559. Phó thác, trao phó là một điều kiện cần cả cho việc cầu nguyện với hết tâm hồn. Khi lo lắng, xao xuyến thì không thể cầu nguyện :

Các con yêu dấu ! Mẹ mong ước trong ngày lễ này, các con hãy mở tâm hồn ra cho Chúa của mọi tâm hồn. Hãy trao cho Mẹ mọi cảm nghĩ, mọi vấn đề của các con. Mẹ ao ước được an ủi các con trong mọi cơn cám dỗ. Mẹ hi vọng làm tràn đầy trong các con sự an bình, niềm hoan lạc và tình yêu của Chúa. Cám ơn...
559 bis. Xem bảng chủ đề, chữ cầu nguyện và tràng hạt, sẽ thấy Đức Mẹ cho biết sự lợi hại của tràng hạt Mân Côi :

Sứ điệp Mẹ ngày 25-6-85 : Các con yêu dấu ! Mẹ yêu cầu các con hãy xin mọi người lần chuỗi kinh Mân Côi. Với sự lần hạt, các con sẽ vượt thắng mọi quấy rối mà Satan đang cố gắng gây ra cho Giáo Hội. Hãy bảo các linh mục lần hạt Mân Côi. Hãy dành thời giờ cho sự lần hạt. Cám ơn... (Đức Mẹ ban sứ điệp này cho Marija Pavlovic khi cô hỏi : “Thưa Mẹ, Mẹ muốn nhắn gì với hàng linh mục ?”).
560. Làm chứng tá thì phải hài hòa giữa chân thành, cởi mở với khiêm tốn :

Sứ điệp Mẹ ngày 28-6-85 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ ban cho các con sứ điệp này : Mẹ kêu gọi các con hãy khiêm nhường. Những ngày này, các con cảm thấy vui mừng, vì lớp người hành hương đang tới đây và các con đã hết lòng nói cho họ về kinh nghiệm của các con. Bây giờ, Mẹ kêu gọi các con tiếp tục khiêm nhường và với tâm hồn cởi mở, các con hãy nói cho tất cả những ai đang tới nơi này. Cám ơn... (x. số 591 nữa). 560 bis. Sứ điệp Mẹ ngày 4-7-85 : Các con yêu dấu ! Mẹ cám ơn từng sự hi sinh của các con dâng lên Chúa. Bây giờ, Mẹ thúc giục các con hãy dâng lên Chúa mỗi sự hi sinh các con đã làm với tình yêu thương và phó thác. Mẹ mong muốn chúng con, vốn là kẻ không tự sức làm được, hãy bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau với lòng trông cậy. Thiên Chúa sẽ ban ơn cho các con luôn luôn nếu các con đặt tin cậy nơi Người. Cám ơn... 561. Sứ điệp Mẹ ngày 11-7-85 :

Các con thân mến ! Mẹ rất yêu thương giáo xứ này. Mẹ che chở nó với tấm áo choàng của Mẹ khỏi mọi hành động cạm bẫy của Satan. Hãy cầu nguyện, để Satan trốn khỏi giáo xứ này và mỗi người tới đây. Được như thế, các con có thể nghe từng tiếng gọi của Mẹ và đáp lại bằng cuộc sống của các con. Cám ơn...
561 bis. Mẹ nói về hiệu lực các đồ đạo như những khí giới chống lại cám dỗ của Satan :

Sứ điệp Mẹ ngày 18-7-85 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ xin các con hãy để nhiều đồ vật đã làm phép trong nhà và mỗi người có thể mang chúng trong người. Hãy xin các linh mục làm phép mọi vật, như vậy, Satan sẽ bớt cám dỗ các con, bởi các con được võ trang chống lại nó. Cám ơn... (Đành rằng tâm hồn nào có Chúa ngự trong mình bởi tin và mến, thì kẻ dữ không đụng đến họ được, vì đã được Chúa gìn giữ họ (x. 1Ga 5,18; Ep 3,17...), nhưng Đức Mẹ dạy dỗ ta một cách bình dân, đơn sơ, mà bình dân thì phải có vật cụ thể mới nhớ được). Sứ điệp Mẹ ngày 25-7-85 : Các con yêu dấu ! Mẹ muốn chăn dắt các con, nhưng các con không muốn vâng theo các sứ điệp của Mẹ. Bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy vâng theo các sứ điệp của Mẹ, các con sẽ có thể sống theo tất cả những gì Chúa nói cho Mẹ, để Mẹ kể lại cho các con. Hãy mở tâm hồn ra cho Thiên Chúa và Thiên Chúa sẽ hành động qua các con. Chúa sẽ ban cho các con tất cả những gì các con cần đến. Cám ơn...
562 bis. Đức Mẹ lo lắng cho con cái có thể bị Satan cướp mất. Để được Mẹ bảo vệ, hãy phó mình cho Mẹ :

Sứ điệp Mẹ ngày 1-8-85 : Các con yêu dấu ! Mẹ muốn nói cho các con hay rằng: Mẹ chọn lựa giáo xứ này và Mẹ bảo vệ nó trong tay của Mẹ như một bông hoa nhỏ không muốn tàn úa. Mẹ cầu khẩn các con hãy phó mình cho Mẹ, để Mẹ dâng các con lên Chúa như một tặng phẩm tươi mát không vướng tội nhơ. Satan đã lấy đi mất một phần kế hoạch và muốn chiếm giữ trọn kế hoạch đó. Hãy cầu nguyện để nó không thành công, vì Mẹ muốn các con thuộc riêng về Mẹ, như thế, Mẹ có thể dâng các con lên Chúa. Cám ơn... (Kết quả ra sao, xem thông điệp số 566).
563. Hình như mùa màng kỳ này thất bát, Đức Mẹ thấy đó là dịp Satan thừa cơ..., nên Mẹ khuyến khích (Z, 149) :

Sứ điệp Mẹ ngày 8-8-85 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con cầu nguyện để chống lại Satan. Bây giờ, nó muốn hoạt động mạnh hơn, như thế, các con biết nó đang hành động tích cực chừng nào. Các con yêu dấu ! Hãy khoác lấy áo giáp để chống lại Satan bằng cách lần chuỗi Mân Côi ; với chuỗi Mân Côi trong tay, các con sẽ chiến thắng nó. Cám ơn... 564. Sứ điệp Mẹ ngày 15-8-85 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ chúc lành cho các con và muốn nói cho các con hay Mẹ yêu thương các con. Mẹ thúc giục các con hãy sống theo những sứ điệp của Mẹ. Hôm nay, Mẹ chúc lành cho các con với một chúc lành trọng thể mà Thiên Chúa ban cho Mẹ. Cám ơn... 565.

Sứ điệp Mẹ ngày 22-8-85 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ nói cho các con hay rằng : Thiên Chúa muốn gửi tới các con những thử thách, nếu cầu nguyện, các con có thể lướt qua. Thiên Chúa đang thử thách các con qua những công việc hàng ngày. Vậy hãy cầu nguyện để lướt qua được mỗi thử thách một cách bình an. Vượt qua mỗi thử thách từ Thiên Chúa đến, các con sẽ mở thêm trái tim các con ra cho Chúa ; hãy tới với Người bằng tình yêu. Cám ơn...
565 bis. Thông điệp sau đây có một ý nghĩa thiêng liêng.

Sứ điệp Mẹ ngày 29-8-85 : Các con thân yêu ! Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, đặc biệt vì Satan mong muốn lợi dụng việc thu hoạch hoa lợi của các vườn nho của các con. Hãy cầu nguyện để Satan không thành tựu kế hoạch của nó. Cám ơn… Sứ điệp Mẹ ngày 5-9-85 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ cám ơn tất cả những lời cầu nguyện của các con. Tiếp tục cầu nguyện nhiều hơn nữa, để Satan rời xa khỏi chỗ này. Các con yêu dấu ! Cái kế hoạch mà Satan mưu đồ đã bị thất bại ! Cầu nguyện để kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện trọn vẹn trong giáo xứ này. Mẹ cám ơn, nhất là giới trẻ, về những hi sinh hãm mình họ đã dâng. Cám ơn...
567. Tuần cửu nhật trước lễ Suy tôn Thánh giá, Đức Mẹ bảo họ đặt Thánh giá Cứu chuộc vào trung tâm đời sống. Chính Mẹ ở Medjugorje vẫn thường hiện ra cầu nguyện trước cây thập giá trên núi Krizevac :

Sứ điệp Mẹ ngày 12-9-85 : Các con yêu dấu ! Mẹ muốn bảo các con trong những ngày này : hãy để Thánh giá vào trung tâm cuộc sống của các con. Hãy cầu nguyện trước tượng Thánh giá, vì từ đó, những ân sủng lớn lao sẽ tới với các con. Trong gia đình các con, hãy làm một sự dâng hiến đặc biệt cho Thánh giá của Chúa. Hãy hứa rằng: các con sẽ không xúc phạm tới Chúa Giêsu trên Thập giá và đừng chửi thề nữa. Cám ơn...
568. Truyền bá sứ điệp không phải bằng miệng mà bằng chứng chỉ đời sống :

Sứ điệp Mẹ ngày 20-9-85 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con hãy thực thi cách khiêm nhường tất cả những sứ điệp Mẹ trao cho các con. Hỡi các con thân yêu ! Đừng tự vinh vang mình khi khoe rằng: “Tôi đã thực hành các sứ điệp !”. Nếu các con mang những sứ điệp trong trái tim và làm theo những sứ điệp đó, mọi người sẽ nhận biết điều ấy, bởi vậy, không cần nói ra ngoài miệng, việc này chỉ cần cho ai chưa nghe biết. Các con chỉ cần sống và làm nhân chứng bằng cuộc sống các con là đủ rồi. Cám ơn...
569. Năm 1984, Đức Mẹ có lần than van rằng : “Ở phần tư cuối thế kỷ này, trong Giáo Hội Công giáo, việc ăn chay đã bị quên bỏ” (Z, 148). Thế mà trước mắt Mẹ, ăn chay có vai trò đặc biệt... (x. bảng chủ đề) :

Sứ điệp Mẹ ngày 26-9-85 : Các con yêu dấu ! Mẹ cám ơn tất cả những lời cầu nguyện của các con, cũng như tất cả những hi sinh của các con. Hỡi các con, Mẹ muốn bảo các con làm sống lại những sứ điệp Mẹ trao cho các con, nhất là việc chay tịnh, vì với sự ăn chay, các con sẽ cho Mẹ niềm vui để Mẹ hoàn tất

những gì Thiên Chúa hoạch định ở Medjugorje. Cám ơn... 570. Sứ điệp Mẹ ngày 3-10-85 : Các con yêu dấu ! Mẹ muốn nói với các con : hãy cảm tạ Chúa cho mỗi ơn lành Người ban xuống cho các con và tất cả những kết quả đã gặt hái được. Hãy cảm tạ ơn Chúa và ca tụng Người. Hãy học cách tạ ơn Người trong những việc nhỏ, để rồi các con có thể biết ơn Người ở những chuyện trọng đại hơn. Cám ơn...
571. Đức Mẹ Medjugorje đặc biệt quan tâm tới giới trẻ (x. bảng chủ đề : “giới trẻ”). Mẹ nói : họ có vai trò đặc biệt trong Giáo Hội :

Sứ điệp Mẹ ngày 10-10-85 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con hãy thi hành những sứ điệp trong giáo xứ này, nhất là Mẹ muốn kêu gọi giới trẻ tới giáo xứ này, vì giáo xứ này rất thân thương với Mẹ. Các con yêu dấu ! Nếu các con sống các sứ điệp, tức là các con bắt đầu sống mầm mống thánh thiện. Là một người mẹ, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy sống thánh thiện, nhờ đó, các con có thể chuyển nó cho kẻ khác, vì các con là những tấm gương cho kẻ khác được soi. Cám ơn...
572. Đức Mẹ nói nhiều lần về việc xưng tội hàng tháng. Tại sao vậy ? Ở thông điệp này, Mẹ cho một lý do : nhiều góc tâm hồn ta còn vương bẩn, một việc xưng tội lâu lâu một lần khó mà dọn sạch :

Sứ điệp Mẹ ngày 17-10-85 : Các con yêu dấu ! Thời nào thì có việc nấy ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con hãy bắt đầu làm việc nơi tâm hồn các con. Công việc đồng áng đã xong. Các con có thời giờ để dọn dẹp sạch sẽ những xó xỉnh bẩn thỉu, còn tâm hồn thì các con lại bỏ lơ! Hãy làm việc nhiều hơn và làm với tình yêu, hầu dọn sạch mọi góc của tâm hồn mình. Cám ơn... (x. thêm số 632).
573. Đức Mẹ giáo hóa chúng ta để ta trở nên đẹp đẽ và thánh thiện (đặc biệt nhờ việc xưng tội thường xuyên, x. thông điệp trên):

Sứ điệp Mẹ ngày 24-10-85 : Các con yêu dấu ! Ngày này qua ngày khác, Mẹ muốn khoác lên người các con sự thánh thiện, sự nhân lành, sự vâng lời và tình yêu Thiên Chúa, để ngày qua ngày, các con có thể được sửa soạn đẹp đẽ hơn cho Chúa các con. Các con yêu dấu ! Hãy lắng nghe những sứ điệp của Mẹ và sống theo đó. Mẹ mong muốn dẫn dắt các con. Cám ơn...
574. Hội Thánh là Thân Thể mầu nhiệm thông hiệp với nhau. Nhiều khi giáo hữu coi việc Hội Thánh là của cha xứ, của giáo sĩ, không đưa vai chung vác :

Sứ điệp Mẹ ngày 31-10-85 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con hãy làm việc trong Hội Thánh. Mẹ thương các con ngang nhau. Mẹ muốn các con làm việc (trong Hội Thánh) với tất cả khả năng mình. Mẹ biết các con có thể làm, nhưng các con không muốn làm, vì các con cảm thấy không xứng đáng với nhiệm vụ. Các con phải can đảm lên. Như những bông hoa nhỏ, các con hãy dâng những hi sinh nho nhỏ làm cho Hội Thánh và Chúa Giêsu thêm giàu đẹp. Như vậy, tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Cám ơn...
575. Mẹ nhắc lại điều Con Mẹ đã dạy ta về yêu thương kẻ nghịch, kẻ làm khốn ta. Trong mọi hoàn

cảnh rắc rối, gây gỗ..., Mẹ dạy : hãy cứ yêu thương, rồi tức khắc mọi sự sẽ được giải quyết êm đẹp :

Sứ điệp Mẹ ngày 7-11-85 : Các con thân mến ! Mẹ kêu gọi các con hãy yêu người lân cận, yêu cả những kẻ gây điều ác cho các con, và như vậy, bằng năng lực tình yêu, các con có thể kiểm tra được những ý định trong lòng các con. Hãy cầu nguyện và yêu thương, hỡi các con thân yêu ! Bằng quyền lực tình yêu, các con có thể làm những chuyện mà tưởng như không thể làm được. Cám ơn...
576. Biết bao lần, các thị nhân đồng thanh nhận định : Đức Mẹ thật là một bà mẹ thân tình hơn cả mẹ ruột của họ. Trong thông điệp này, Đức Mẹ còn cho thấy Người là Mẹ thật qua tấm lòng hay tha thứ :

Sứ điệp Mẹ ngày 14-11-85 : Các con yêu dấu ! Là mẹ các con, Mẹ yêu thương các con và thúc giục các con cầu nguyện mỗi ngày. Mẹ không bao giờ mệt mỏi kêu gọi các con, ngay cả những lúc các con xa Trái Tim Mẹ. Mẹ
577. Đức Mẹ nói Thánh Lễ phải là trung tâm đời sống, và nếu phải chọn dự Thánh Lễ với dự cuộc Hiện Ra của Mẹ, Mẹ bảo hãy chọn Thánh Lễ :

Sứ điệp Mẹ ngày 21-11-85 : Các con yêu dấu ! Mẹ ước ao nói cho các con hay : đây là thời gian thuận lợi đặc biệt cho các con trong giáo xứ này. Trong mùa hè, các con nói : các con có rất nhiều công việc phải làm. Bây giờ, công việc ngoài đồng đã xong rồi, hãy làm việc cho chính bản thân các con. Hãy tới dự Thánh Lễ, vì đây là thời gian dành cho các con. Các con yêu dấu ! Dù thời tiết xấu, nhưng có nhiều người vẫn tới dự Thánh Lễ vì yêu Mẹ và ước ao bày tỏ tình yêu của họ với Mẹ. Mẹ mong mỏi các con chứng tỏ lòng gắn bó của các con với Mẹ bằng cách tới dự Thánh Lễ, rồi Chúa sẽ ban muôn phần thưởng cho các con. Cám ơn... 578. Sứ điệp Mẹ ngày 28-11-85 : Các con yêu dấu ! Mẹ muốn cám ơn tất cả mọi người, vì những gì họ đã làm cho Mẹ, nhất là giới trẻ. Hỡi các con, Mẹ năn nỉ các con hãy cầu nguyện một cách có ý thức, và trong lời cầu nguyện, các con sẽ biết được vinh quang của Thiên Chúa. Cám ơn...
579. Đức Mẹ dạy cách dọn mừng lễ Chúa Giáng Sinh trong ba thông điệp sau đây. Vì ngày nay, người ta dọn mừng lễ bằng nhiều cách vật chất bên ngoài :

Sứ điệp Mẹ ngày 5-12-85 : Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con dọn mình cho Lễ Giáng Sinh bằng cách đền tội, cầu nguyện, làm việc bác ái. Đừng chú trọng vào các điều vật chất, vì như thế, các con sẽ không tài nào cảm nghiệm được sự dịu ngọt của Lễ Giáng Sinh. Cám ơn... 580. Sứ điệp Mẹ ngày 12-12-85 : Các con yêu dấu ! Để mừng lễ Giáng Sinh, Mẹ mời gọi các con hãy hợp với Mẹ tôn vinh Chúa Giêsu. Mẹ sẽ trao Chúa cho các con cách đặc biệt trong ngày đó. Mẹ mời gọi các con hãy cùng với Mẹ tôn vinh Chúa, chúc tụng Chúa Giêsu trong ngày Sinh nhật của Ngài. Các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện và nghĩ tới Chúa Giêsu nhiều hơn trong ngày đó. Cám ơn...

581. Dọn mừng Chúa Giáng Sinh bằng tình bác ái, vì Chúa giáng trần cũng bởi yêu thương ta :

Sứ điệp Mẹ ngày 19-12-85 : Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con yêu thương mọi người. Nếu các con yêu thương tha nhân, các con sẽ cảm nhận được tình yêu Chúa Giêsu nhiều hơn, nhất là vào ngày Giáng Sinh. Thiên Chúa sẽ ban cho các con một món quà quí giá, nếu các con phó mình cho Chúa. Mẹ muốn ban cho các bà mẹ, đặc biệt là trong ngày Giáng Sinh, sự chúc lành của tình mẫu tử của Mẹ, và Mẹ sẽ chúc lành những kẻ khác với sự chúc lành của Thiên Chúa. Cám ơn...
582. Những ai đã thực hành các điều Mẹ dạy để dọn lễ Giáng Sinh được nghe Mẹ bảo :

Sứ điệp Mẹ ngày 26-12-85 :

1984
498. Sứ điệp Mẹ ngày 1-3-1984 Các con yêu dấu ! Mẹ chọn giáo xứ này một cách đặc biệt và Mẹ ước ao được dẫn dắt nó. Mẹ bảo vệ nó với tình yêu của Mẹ và ước mong mọi người đều thuộc về Mẹ. Cám ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ tối nay. Mẹ mong rằng các con luôn luôn ở với Mẹ và Con Mẹ ngày càng đông hơn. Mỗi thứ năm, Mẹ sẽ cho các con một thông điệp.
499. Một tuần sau, Đức Mẹ cho biết thêm về ý định của Người:

Sứ điệp Mẹ ngày 8-3-1984 : Cám ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ. Các con yêu dấu ! Mong sao các con trong giáo xứ ăn năn hối cải ! Đấy là mong ước nữa của Mẹ. Nhờ vậy, những ai tới đây có thể hoán cải. (Như vậy, Đức Mẹ muốn giáo xứ là hạt nhân và gương mẫu tích cực giúp cho các cộng đoàn giáo xứ khác, và nói chung, cả Giáo Hội được hoán cải và sống với Chúa). 500. Sứ điệp Mẹ ngày 15-3-1984 : Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ đặc biệt biết ơn các con đã có mặt nơi đây. Hãy cứ liên tục làm giờ chầu Thánh Thể. Mẹ luôn luôn có mặt khi các tín hữu thờ lạy Thánh Thể. Đây là lúc nhận được những ân sủng đặc biệt. (Ngày hôm nay, giống như các tối thứ năm, các giáo dân tới chầu Thánh Thể, nhưng tối nay được biết có nam giới ở lại chầu Mình Thánh trong nhà thờ, mặc dù họ đã cực khổ sau một ngày làm việc ngoài đồng. Qua thông điệp này, Đức Mẹ muốn nhấn mạnh một điều quan trọng : các con cái Chúa, cùng với Mẹ có mặt, hiện diện và quây quần quanh Chúa ngự trong Thánh Thể, trung tâm hiệp nhất mọi người). 501. Sứ điệp Mẹ ngày 22-3-1984 : Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ yêu cầu các con một cách đặc biệt trong mùa chay, là hãy tôn kính những thương tích của Con Mẹ mà Ngài nhận lãnh bởi tội lỗi của giáo xứ này. Hãy hợp với lời cầu nguyện của Mẹ cho giáo xứ, để Ngài có thể bớt phải gánh chịu những đau đớn. Cám ơn các con đã đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ. Cố gắng tới đông hơn.

502. Suy gẫm Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng mà còn đang phải chịu đau đớn vì tội ta, ta sẽ nhờ đó mà kiên trì trong đau khổ, thử thách của mình :

Sứ điệp Mẹ ngày 29-3-1984 : Các con thân yêu ! Tối nay, Mẹ đặc biệt yêu cầu các con hãy kiên trì trong những thử thách. Hãy suy gẫm việc Đấng Toàn Năng ngày nay vẫn còn đang đau đớn vì tội lỗi các con. Bởi vậy, khi những đau khổ tới, hãy dâng chúng như của lễ hi sinh cho Chúa. Cám ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ. (NB. Luôn luôn Đức Mẹ nói lời cám ơn này, sau mỗi sứ điệp. Từ đây, chúng tôi chỉ viết tóm tắt bằng chữ : “Cám ơn...”). Sứ điệp Mẹ ngày 5-4-1984 : Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu, Con Mẹ. Hãy đền bồi phạt tạ bao thương tích gây ra cho Trái Tim Con Mẹ. Trái Tim đó đã bị xúc phạm bởi mọi thứ tội lỗi. Cám ơn các con đã tới đây tối nay.
504. Muốn đoàn kết giáo xứ, muốn yêu nhau, trước hết phải trừ tiệt việc ngồi lê mách lẻo, nói hành, đồn thổi, nhiều chuyện :

Sứ điệp Mẹ ngày 12-4-1984 : Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ yêu cầu các con chấm dứt sự đồn chuyện vu vơ và cầu nguyện cho giáo xứ được đoàn kết, vì Con Mẹ và Mẹ có một chương trình đặc biệt cho giáo xứ này. Cám ơn...
505 + 506. Hiếu kỳ không đủ. Phải đón nhận thông điệp của Đức Mẹ thế nào ? Hãy nghe Mẹ nói :

Sứ điệp Mẹ ngày 19-4-1984 : Các con yêu dấu ! Hãy cảm thông với nỗi lo của Mẹ. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.

Sứ điệp Mẹ ngày 26-4-1984 :
(Tối nay là thứ năm, song Đức Mẹ không ban sứ điệp. Bởi đó, người ta nghĩ rằng Đức Mẹ chỉ ban sứ điệp vào ngày thứ năm trong mùa chay. Do nhiều người thúc đẩy, nên ngày 30-4, Marija hỏi Đức Mẹ lý do : “Mẹ yêu dấu, hôm thứ năm, tại sao Mẹ không ban sứ điệp cho giáo xứ ?”. Đức Mẹ trả lời : “Mặc

dù Mẹ có những sứ điệp đặc biệt cho giáo xứ để đánh thức niềm tin của mọi tín đồ, Mẹ không muốn ép buộc một người nào làm bất cứ cái gì mà họ không muốn hoặc không thích. Chỉ có một số nhỏ đáp lại những sứ điệp của Mẹ ngày thứ năm. Lúc mới đầu, số người chấp nhận đông hơn, nhưng bây giờ, hầu như nó trở thành quá bình thường đối với họ. Một số người muốn có thông điệp mới chẳng qua vì hiếu kỳ, chứ không phải vì đức tin và không thật sự vì mộ mến Con Mẹ và Mẹ”. Có hôm, Đức Mẹ còn nói : “Cho biết tin tức như vậy là đủ ! Dân chúng biết đủ rồi ! Hãy
bảo họ đây là nơi cầu nguyện”).

Sứ điệp Mẹ ngày 10-5-1984 :
(Có nhiều tín hữu bị xúc động vì thông điệp trên, bởi vậy, họ quyết định vâng nghe. Có người tưởng Đức Mẹ không ban sứ điệp cho giáo xứ nữa). Nhưng tối nay, Đức Mẹ nói thế này : “Mẹ vẫn nói

chuyện với các con và vẫn có ý định tiếp tục, nhưng các con phải cố gắng tuân theo những huấn lệnh của Mẹ”.

507. Tại sao tận hiến mình cho Đức Mẹ ? Vì “Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ là con đường dẫn chúng con tới Thiên Chúa” dễ dàng hơn con đường khác :

Sứ điệp Mẹ ngày 17-5-1984 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ rất vui mừng vì có nhiều người muốn tận hiến cho Mẹ. Mẹ cám ơn. Các con đã không lầm. Con Mẹ là Chúa Giêsu muốn ban ơn đặc biệt cho các con qua Mẹ. Chúa Giêsu rất vui lòng vì sự tận hiến đó của các con. Cám ơn...
508. Có thể xếp loại Kitô hữu ra nhiều bậc : loại tốt, loại vừa, loại tệ, loại xấu..., tức có tin Chúa, song sống và hành động như thể không có Thiên Chúa. Đức Mẹ cho biết Người là Mẹ của tất cả, yêu thương tất cả và kêu gọi họ hối cải. Mẹ nói :

Các con yêu dấu ! Mẹ đã nói với các con rằng : Mẹ chọn các con một cách đặc biệt, bởi đó là các con và Mẹ là Mẹ các con, Mẹ yêu thương tất cả. Và trong bất cứ thời khắc nào gặp sự khó khăn cũng đừng nên sợ hãi. Mẹ yêu thương các con ngay cả những lúc các con xa Mẹ và Con Mẹ. Mẹ yêu cầu các con đừng để Trái Tim Mẹ phải khóc với nước mắt bằng máu, vì thấy những linh hồn hư đi trong tội lỗi. Bởi vậy, các con phải cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Cám ơn... Sứ điệp Mẹ ngày 31-5-1984
(là ngày lễ Chúa Giêsu Lên Trời. Có rất nhiều người ngoài tới đây. Đức Mẹ không ban một thông điệp nào. Mẹ nói với Marija rằng Mẹ sẽ ban ra ngày thứ bảy và sẽ được thông báo cho giáo dân ngày Chúa Nhật). 509. Như Đức Mẹ và các môn đệ xưa ở Nhà Tiệc Ly cùng nhau cầu nguyện chờ đón Chúa Thánh Thần ngự xuống (Cv 1,13-14), Mẹ cũng dạy :

Sứ điệp Mẹ ngày 2-6-1984 (là ngày Chúa Nhật và cũng là tuần cửu nhật lễ Chúa Thánh Thần) : Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ muốn nói : trong những ngày của tuần cửu nhật này, hãy cầu nguyện xin Cha đổ tràn Thánh Thần xuống cho tất cả mọi gia đình và giáo xứ. Hãy cầu nguyện, các con sẽ không hối tiếc. Thiên Chúa sẽ ban cho các con những ân sủng, bởi đó, các con sẽ làm vinh hiển Người trong suốt cuộc đời. Cám ơn...
510. Đức Giêsu bảo các môn đệ sẽ chịu lấy quyền lực Thánh Thần để làm chứng cho Ngài (Cv 1,8), ngày nay, Đức Mẹ bảo con cái Mẹ xin được Thần Khí sự thật để chuyển đạt sứ điệp :

Sứ điệp Mẹ ngày 9-6-1984
(một thứ năm nữa, Đức Mẹ lại không ban thông điệp nào cho giáo xứ. Mẹ đã hứa, Mẹ sẽ ban ra tối nay). Đó là : Các con yêu dấu ! Tối mai, lễ Chúa Thánh Thần, hãy cầu nguyện để lãnh được Thần

Khí sự thật rất cần cho các con trong giáo xứ. Vì nhờ vậy, các con mới có khả năng chuyển đạt đúng những sứ điệp mà Mẹ trao ban cho các con, nghĩa là không thêm hay bớt điều gì. Hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần thông xuống cho các con tinh thần cầu nguyện để cầu nguyện nhiều hơn. Lấy tư cách là Mẹ của các con, Mẹ nói với các con rằng : các con cầu nguyện quá ít. Cám ơn...
510 bis. 21-6-1984 : Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Cám ơn... (26-6-1984, Mẹ nhắc lại ba lời này và thêm) : Khi nói như thế, không chỉ bảo phải thêm giờ cầu nguyện mà thôi, mà còn thêm sự ước muốn cầu nguyện, tiếp xúc với Thiên Chúa và đặt các con trong trạng thái tâm hồn liên lỉ cầu nguyện.

511.

Sứ điệp Mẹ ngày 5-7-1984 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ ước ao nói cho các con là : Hãy cầu nguyện trước khi làm việc và chấm dứt công việc trong ngày cũng bằng lời cầu nguyện. Nếu các con làm như vậy, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con và công việc của các con. Những ngày này, các con cầu nguyện quá ít và làm việc quá nhiều. Hãy cầu nguyện, vì trong lời cầu nguyện, các con sẽ tìm được sự nghỉ ngơi. Cám ơn...
(Có lần, Đức Mẹ bảo : “Các con lãnh được các ân sủng không chỉ do Mẹ, mà còn do mãnh lực

của người cầu nguyện...”, “Các con sẽ nhờ thực hành việc cầu nguyện mà học biết cầu nguyện”, “Mọi lời cầu nguyện đều tốt, nếu được thi hành với lòng tin. Lời cầu nguyện cao trọng nhất là Thánh Lễ, lời cầu nguyện đẹp nhất là kinh Tin Kính” (Z, 148). Sứ điệp Mẹ ngày 12-7-1984 : Các con thân yêu ! Những ngày này, các con đã kinh nghiệm được Satan nỗ lực làm việc đến thế nào. Mẹ luôn luôn ở với các con. Đừng sợ hãi về sự cám dỗ. Thiên Chúa luôn luôn canh giữ các con. Mẹ đã hi sinh cho các con chính bản thân Mẹ và Mẹ cảm thương các con ngay cả trong những cám dỗ nhỏ nhất. Cám ơn...
513. Các sứ điệp Medjugorje rất quan trọng cho cả thế giới, vì ở đây là chiến địa của một cuộc đại chiến mà mỗi linh hồn con người là mục tiêu, như Đức Mẹ nói hôm 2-8-81 : “ Một cuộc đại chiến sắp bùng nổ giữa Con Mẹ và Satan. Linh hồn nhân loại đang bịđe dọa”. Không ai có thể hờ hững hay đứng ngoài cuộc :

Sứ điệp Mẹ ngày 19-7-1984 : Các con yêu dấu ! Những ngày này, Satan đang nỗ lực cản phá các kế hoạch của Mẹ. Hãy cầu nguyện để mưu đồ của nó không thành tựu. Mẹ sẽ cầu nguyện cùng Con Mẹ là Chúa Giêsu, để Ngài ban ơn cho các con được hưởng chiến thắng với Ngài trước sự cám dỗ của Satan. Cám ơn... (Mời đọc thêm số 535, 619, 686, 705, 740, v.v...).
514. Nhìn đến lớp trẻ, Đức Mẹ không muốn họ cầu nguyện theo thói quen, làm chiếu lệ. (Chúng ta biết : Mẹ yêu cầu thành lập các nhóm cầu nguyện, thường gồm những bạn trẻ, ít vướng bận các công việc và sinh kế) :

Sứ điệp Mẹ ngày 26-7-1984 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ muốn kêu gọi các con bền bỉ cầu nguyện và đền tội. Nhất là giới trẻ trong giáo xứ, hãy năng động nhiều hơn trong cầu nguyện. Cám ơn... 515. Sứ điệp Mẹ ngày 2-8-1984 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ rất vui mừng và cám ơn các lời cầu nguyện của các con, hãy cầu nguyện nhiều hơn trong những ngày này cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Cám ơn... (Ít lâu nay, Đức Mẹ thấy các thành quả của công trình Mẹ là các nhóm cầu nguyện được thành lập, giáo xứ Medjugorje khởi sự bước trên con đường ăn năn hối cải, nên Mẹ vui mừng vì thấy phần đầu của chương trình Mẹ được thực hiện rồi). 516. Sứ điệp Mẹ ngày 9-8-1984

(Thứ năm tuần rồi, Đức Mẹ không ban sứ điệp. Đức Mẹ nói với Marija tối nay rằng) : Các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện, vì Satan đang tiếp tục cản trở những kế hoạch của Mẹ. Hãy cầu nguyện với tất cả tâm hồn mình, và trong lúc cầu nguyện, hãy phó mình cho Chúa Giêsu. 517. Chính vì nhận định vừa nói trên mà Đức Mẹ hiện ra với Ivan, bảo cậu chuyển đến giáo xứ thông điệp sau đây :

Sứ điệp Mẹ ngày 14-8-1984
(Cuộc Hiện Ra này không ngờ trước. Ivan đang cầu nguyện trong nhà của cậu. Sau đó, cậu sửa soạn đi nhà thờ dự lễ chiều. Không ngờ Đức Mẹ hiện ra và yêu cầu cậu chuyển sứ điệp này cho mọi người) : Mẹ xin mọi người hãy cầu nguyện với Mẹ trong những ngày này. Cầu nguyện nhiều hơn nữa. ăn chay nghiêm túc ngày thứ tư và thứ sáu. Mỗi ngày lần hạt ít nhất ba chuỗi : năm sự Vui, năm sự Thương, năm sự Mừng. 518. Sống sứ điệp rồi, còn trao cho người khác nữa :

Sứ điệp Mẹ ngày 16-8-1984 : Các con yêu dấu ! Mẹ van nài các con, nhất là những người trong giáo xứ này, hãy thực thi các sứ điệp của Mẹ và truyền đạt lại cho những người chúng con gặp gỡ. Cám ơn... (Kể từ đây, các thị nhân bắt đầu đi nhiều nơi trên thế giới để quảng bá sứ điệp của Đức Mẹ - Z, 141). 519. Sứ điệp Mẹ ngày 23-8-1984 : Cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện ! (Marija thông báo cho chúng tôi rằng Đức Mẹ yêu cầu
mọi người, nhất là các bạn trẻ, nên giữ trật tự trong nhà thờ khi dâng Thánh Lễ). 519 bis. Cây thập giá bằng bê tông to lớn này là nơi xảy ra bao kỳ tích ở Medjugorje, như ta đã biết, nhưng cũng là nơi người hành hương đến dưới chân nó để cầu nguyện :

Sứ điệp Mẹ ngày 30-8-1984 : Các con yêu dấu ! Cây thánh giá mà các con đã xây trên ngọn núi đó, quả thật là nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Nhất là những ngày này, chúng con leo lên ngọn núi và cầu nguyện dưới chân thánh giá. Mẹ cần lời cầu nguyện của các con. Cám ơn... 520. Sứ điệp Mẹ ngày 6-9-1984 : Các con yêu dấu ! Không cầu nguyện, không có hòa bình. Bởi vậy, Mẹ nói với các con, hãy cầu nguyện dưới chân thánh giá cho hòa bình. Cám ơn...
520 bis. Thấy Đức Mẹ hiện ra nhiều và lâu dài, có nhiều người thắc mắc rồi đâm ngờ vực cuộc Hiện Ra của Người, nên Mẹ ban thông điệp này để giải thích : Mẹ đến dạy cầu nguyện và cầu nguyện để Chúa Kitô thắng tội lỗi :

Sứ điệp Mẹ ngày 13-9-1984 :

Các con yêu dấu ! Mẹ vẫn luôn cần lời cầu nguyện của các con. Chắc các con lấy làm ngạc nhiên tự hỏi : không biết cần bao lời cầu nguyện như thế để làm gì ? Nhìn xung quanh đi, các con sẽ thấy tội lỗi con người ngập trái đất. Bởi vậy, hãy cầu nguyện để Chúa Giêsu được chiến thắng. Cám ơn...
521. Đức Mẹ muốn người ta ăn chay với tâm tình nào ? (x. số 815) :

Sứ điệp Mẹ ngày 20-9-1984 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ yêu cầu các con bắt đầu ăn chay với cả tấm lòng các con. Có những người ăn chay vì mọi người chung quanh đều ăn chay, bởi thế, đã trở thành một thông lệ mà không ai muốn bãi bỏ. Mẹ yêu cầu giáo xứ hãy ăn chay bởi biết ơn Thiên Chúa đã cho phép
522. Dụng cụ đích thực để thực hiện chương trình Mẹ là đây:

Sứ điệp Mẹ ngày 27-9-1984 : Các con thân mến ! Những lời cầu nguyện của các con đã giúp Mẹ thực hiện kế hoạch của Mẹ. Hãy tiếp tục cầu nguyện để kế hoạch của Mẹ được hoàn tất. Mẹ khẩn cầu các gia đình trong họ đạo hãy lần hạt chung trong gia đình. Cám ơn...
523. Xem lại số 507, thì sẽ thấy Mẹ dẫn ta tới Chúa. Mẹ dâng cho Chúa tất cả những gì ta dâng hiến cho Mẹ :

Sứ điệp Mẹ ngày 4-10-1984 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ muốn nói cho các con biết rằng những lời cầu nguyện của các con rất làm vui lòng Mẹ. Nhưng có những người trong giáo xứ không cầu nguyện, làm cho Trái Tim Mẹ rất buồn. Hãy cầu nguyện để Mẹ đem tất cả những lời cầu nguyện và sự hi sinh của các con lên Thiên Chúa. Cám ơn...
524. Một trong những mối lo lắng nhất của Đức Mẹ là việc ăn năn hối cải, trở về của người vô tín và tội lỗi (x. lại cách riêng chương 5 : Mirjana). Ở đây, Đức Mẹ xin các gia đình dâng lời cầu nguyện chung của họ cho các kẻ ấy :

Sứ điệp Mẹ ngày 8-10-1984
(Sứ điệp này được ban ra cho giáo xứ qua trung gian Jacov ở tại nhà. Jacov không tới nhà thờ bữa đó, vì cậu không được khoẻ). Sứ điệp như thế này : “Các con yêu dấu ! Hãy dùng những việc cầu

nguyện buổi tối tại nhà của chúng con mà cầu cho kẻ có tội được ăn năn trở lại. Vì thế giới ngày nay tràn ngập tội lỗi. Hãy lần hạt mỗi tối”. 525. Sứ điệp Mẹ ngày 11-10-84 : Các con yêu dấu ! Cám ơn các con đã dâng tất cả những đau khổ, nhọc nhằn cho Chúa, dù ngay bây giờ Chúa đang thử thách các con qua những hoa quả mà các con gặt hái được. Hãy nhớ rằng Chúa yêu các con, bởi vậy, Người mới thử thách các con. Hãy luôn luôn ký thác những ưu phiền cho Chúa và đừng lo âu gì. Cám ơn... (Những thử thách nói đây ám chỉ những trận mưa kéo
dài giữa mùa gặt hái, nên đã làm thiệt hại rất nhiều mùa màng).

526. Sứ điệp Mẹ ngày 18-10-84 :

Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ yêu cầu các con hãy đọc Thánh Kinh trong gia đình mỗi ngày, và nên để nó chỗ nào dễ thấy, để nó nhắc nhở các con đọc mà cầu nguyện. Cám ơn...
(Cha Jozo Zovko, cựu chính xứ, kể lại : “Đức Mẹ hiện ra với tôi, Mẹ khóc mà nói : “Mẹ rất buồn vì người ta đã quên lãng sách Kinh Thánh. Hãy lấy sách Kinh Thánh ra khỏi các sách khác trên kệ sách và đặt vào chỗ danh dự trong nhà... Vì các con không đọc Kinh Thánh với tình yêu như đó là lời Thiên Chúa đang sống động”. “Chỉ cần hôn kính Sách Thánh, người ta cũng lãnh được nhiều ơn rồi”).
(a)

527. Sứ điệp Mẹ ngày 25-10-84 : 527 bis. Sứ điệp Mẹ ngày 1-11-84 : Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con hãy phục hồi lại việc cầu nguyện trong gia đình. Việc đồng áng đã qua. Bây giờ, các con hãy dành tất cả cho sự cầu nguyện. Hãy để sự cầu nguyện chiếm vị trí hàng đầu trong gia đình các con. Cám ơn...
528. Đọc các thông điệp này cách hời hợt, sẽ chẳng thấy điều gì mới lạ. Vì thế, Đức Mẹ chỉ dạy cách đọc sao để múc được kho tàng ẩn dấu trong đó. Cách ấy là : cầu nguyện và yêu mến. Cầu nguyện để được Chúa Thánh Thần soi sáng, còn yêu mến là sự hiểu bằng con tim. Mẹ nói :

Sứ điệp Mẹ ngày 8-11-84 : Các con yêu dấu ! Các con không nhận thức được những thông điệp Thiên Chúa đang gửi tới cho các con qua Mẹ. Người ban cho các con những hồng ân trọng đại, nhưng các con đã không hiểu. Hãy cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Nếu các con hiểu được hồng ân Thiên Chúa ban cho các con trọng đại dường nào, thì các con sẽ cầu nguyện không ngừng. Cám ơn...
(Trước đó, hồi tháng 10, Đức Mẹ bảo hãy xin ơn Chúa Thánh Thần: “Khi Chúa Thánh Thần đến, mọi sự quanh các con sẽ thay đổi”). 529. Cầu nguyện mới có khả năng hiểu sứ điệp :

Sứ điệp Mẹ ngày 15-11-84 : Các con là những người được Chúa chọn lựa và ban cho bao ân sủng. Các con vẫn không có khả năng hiểu mỗi một sứ điệp Mẹ ban cho các con. Bởi vậy, Mẹ chỉ nói thế này : Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Mẹ không biết nói gì hơn, vì Mẹ yêu thương các con và mong mỏi nhờ lời cầu nguyện, các con sẽ biết được tình yêu của Mẹ và tình yêu Thiên Chúa. Cám ơn... 530. Sứ điệp Mẹ ngày 22-11-84 : Các con yêu dấu ! Trong những ngày này, hãy thực hành các sứ điệp chính và tiếp tục ghi sâu chúng trong tâm hồn các con. Cám ơn...
531. Như đã nói ở thông điệp 8-11-1984, lần này, Đức Mẹ nhắc lại rõ ràng hơn :

Sứ điệp Mẹ ngày 29-11-84 : Các con yêu dấu ! Các con không biết cách yêu là thế nào, thế mà không chịu nghe những lời Mẹ đang rao truyền cho các con vì yêu thương. Hãy biết rằng Mẹ là mẹ của các con, Mẹ tới trái đất để dạy cho các con biết lắng nghe bằng tình thương, biết cầu nguyện với tình yêu và đừng

vác thập giá như thể bị ép buộc làm việc khổ sai. Vì nhờ thập giá mà mỗi người làm Thiên Chúa được hiển vinh. Cám ơn...
532. Mỗi người chúng ta thường mang mầm mống cá nhân chủ nghĩa trong mình. Thời đại này, hơn bao giờ hết, cá nhân chủ nghĩa là đất màu mỡ sinh ra ích kỷ đủ loại. Hội Thánh là một cộng đồng các Thánh thông công, là đoàn các con của Thiên Chúa, một đại gia đình trước mặt Chúa Cha. Vì vậy, Đức Mẹ kêu gọi cầu nguyện chung :

Các con yêu dấu ! Những ngày mùa Vọng này, Mẹ kêu gọi các gia đình cầu nguyện chung. Nhân danh Thiên Chúa, đã bao lần Mẹ kêu gọi các con, nhưng các con không lắng nghe. Mùa Giáng Sinh sắp tới này, các con sẽ nhớ đến nó mãi, nếu các con lãnh nhận sứ điệp Mẹ trao cho các con. Các con yêu dấu ! Đừng để ngày vui trở thành ngày buồn nhất cho Mẹ. Cám ơn... Sứ điệp Mẹ ngày 8-12-84
(Bữa nay là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vicka được chở đi nhà thương tối hôm trước để mổ ruột dư. Còn Ivan, Jacov và Ivanka đều có mặt). Đức Mẹ nói : “Mẹ rất vui vì lời cầu nguyện của các

con. Hãy tiếp tục con đường này”.
533. Đức Mẹ nhấn mạnh rất nhiều đến tình yêu huynh đệ, là lệnh truyền mà Chúa Giêsu đã để lại cho Hội Thánh (Ga 15,12.17...). Không yêu thương anh em, không thể thông hiệp với Thiên Chúa. Rồi Mẹ hướng tình thương ấy đến việc đón tiếp các khách hành hương :

Sứ điệp Mẹ ngày 13-12-84 : Các con yêu dấu ! Các con đều biết rằng : ngày vui đang tới gần, nhưng nếu không có yêu thương, các con sẽ không đạt được một cái gì. Bởi vậy, trước tiên, hãy yêu thương gia đình các con và mọi người trong giáo xứ, rồi các con sẽ có thể yêu thương và tiếp đón tất cả những người đến đây. Hãy để tuần này là tuần học yêu thương. Cám ơn... 534. Sứ điệp Mẹ ngày 20-12-84 : Bữa nay, Mẹ yêu cầu các con làm một cái gì đó cụ thể thấy được cho Chúa Giêsu. Từ hôm nay cho tới ngày đại lễ vui ấy, Mẹ mong muốn mỗi gia đình trong giáo xứ đem một bông hoa tới Chúa Giêsu (Hài Đồng), như một dấu tỏ lòng tận trung tận nghĩa với Chúa. Mẹ hi vọng mỗi phần tử của gia đình có một bông hoa để cạnh bên nôi, để Chúa Giêsu đến và có thể thấy các con tận tình với Ngài. Cám ơn...
535. Kẻ thù không đội trời chung với Đức Mẹ là Satan (St 3,15). Có một cuộc chiến vô hình giữa đôi bên, dai dẳng, cận chiến dành từng tấc đất, từng trái tim con người. Mẹ đến nhắc nhở điều ấy, vì hình như nhân loại không còn ý thức về sự hiện diện và hoạt động của Satan mấy nữa !

Sứ điệp Mẹ ngày 25-12-84 : Các con yêu dấu ! Mùa Giáng Sinh này, Satan muốn phá hủy cái kế hoạch của Thiên Chúa một cách đặc biệt. Các con nhận thấy nó ngay cả ở ngày Giáng Sinh. Nhưng Thiên Chúa đã là Người chiến thắng trong trái tim các con. Hãy để trái tim các con tiếp tục hân hoan vui mừng. Cám ơn...

1983

1-1-1983 – (Lễ Mẹ Thiên Chúa) : Liên quan đến những lần hiện ra của Đức Mẹ cho Mirjana: “Sau lễ Giáng Sinh, Mẹ sẽ không hiện ra với Mirjana nữa trong thời gian này.” 10-1-1983 : Mirjana đã hỏi Mẹ: “Tại sao Thiên Chúa lại cho người ta xuống Hỏa ngục vĩnh viễn một cách ‘không thương xót’ đến thế ?” “Những người bị xuống Hỏa ngục không muốn nhận bất cứ sự nhân từ nào từ Thiên Chúa nữa. Hỏa ngục, và không tính chuyện rời bỏ nơi ấy.” Liên quan đến nơi Luyện tội : “Trong nơi Luyện tội có nhiều cấp bậc : cấp thấp nhất gần với hỏa ngục, còn cấp cao nhất thì dần dần tiến đến gần Thiên đàng. Không phải vào Lễ Các Đẳng (2-11), nhưng chính vào ngày Lễ Giáng Sinh, mà các linh hồn rời Luyện ngục với số đông nhất. Trong nơi Luyện tội có những linh hồn cầu nguyện sốt sắng với Thiên Chúa. Nhưng với những linh hồn không có thân thích hay bạn bè trên trần gian cầu nguyện cho, Thiên Chúa cho họ được hưởng ơn ích từ lời cầu nguyện của người khác. Cũng có khi Thiên Chúa cho phép các linh hồn tỏ mình bằng nhiều cách, gần gũi với người thân của mình trên trần gian, cốt để nhắc nhở loài người về sự hiện hữu của nơi Luyện tội, và để xin họ cầu nguyện cho mình được đến gần Thiên Chúa – là Đấng công bình nhưng nhân lành. “(Ngày nay, sau khi chết), đa số người ta vào nơi Luyện tội. Nhiều người xuống Hỏa ngục. Chỉ có một số nhỏ lên thẳng Thiên đàng.” 12-1-1983 : Một đoàn làm phim truyền hình của Hoa Kỳ hiện đang có mặt, để quay phim những sự kiện ở Mễ Du. Cha John Bertolucci là người dẫn truyện. Chương trình truyền hình này có tên “Vinh quang của Thiên Chúa”. Vì công an lúc ấy vẫn tiếp tục đàn áp, nên họ lo ngại không thể đưa cuốn phim ra khỏi nước an toàn. Nhưng họ đã được vui sướng, và đồng thời được đảm bảo, vì thấy Đức Mẹ đã khéo léo dùng chính tít đề ấy của họ khi Người trả lời : “Sẽ có đôi chút khó khăn, nhưng đó là vì Vinh quang của Thiên Chúa.” 21-4-1983 : Cho các thị nhân và nhất là cho Jakov, về thái độ của họ trong Thánh Lễ và với người khác : “Các con phải đàng hoàng, sốt sắng và nêu gương tốt cho các tín hữu.” 24-4-1983 : Sứ điệp cho một bác sĩ người Ý : “Mẹ chúc lành cho ông, cũng như những người cộng sự của ông ở bệnh viện tại Milan, về mọi việc họ đang làm. Họ hãy tiếp tục và hãy cầu nguyện ! Mẹ chúc lành cho các bệnh nhân ở bệnh viện ấy, cũng

như những bệnh nhân các con đã cầu nguyện cho trong tối nay, và những bệnh nhân mà các con sẽ cầu nguyện cho sau này.” 1-6-1983 : “Các con thân yêu ! Mẹ hy vọng thế giới sẽ bắt đầu tự lo hối cải. Giờ đây, hãy làm mọi sự có thể, để cho thế giới được hối cải”. 2-6-1983 : “Các con hãy đọc và suy niệm về những điều đã được viết về Chúa Giê-su, rồi truyền đạt những điều ấy cho người khác.” 3-6-1983 : Liên quan đến những cố gắng của Cha Tomislav Vlasic trong việc thành lập một nhóm cầu nguyện : Nhóm ấy bắt đầu như thế đã tốt chưa? “Phải, tốt lắm. Cha ấy hãy tiếp tục !” Cần phải làm gì để nhà cầm quyền không thuyên chuyển các linh mục trong giáo xứ – đang làm “Hãy cầu nguyện và ăn chay cho ý chỉ này ! Khi đến lúc, Mẹ sẽ bảo các con phải làm gì.” Cha Tomislav Vlasic có nên xin giáo xứ ăn chay và cầu nguyện, để cho Hội Thánh nhìn nhận những sự kiện siêu nhiên đang diễn ra ở Mễ Du không ? “Nên, đó là một cách tốt. Giáo xứ hãy cầu nguyện cho được ơn đặc biệt này, và cũng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, để tất cả những ai đến đây đều cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa.” 12-6-1983 : Các linh mục nên bắt đầu những công trình tu bổ chung quanh nhà thờ, hay nên xin phép chính quyền ? “Chỉ bắt đầu khi nào chính quyền cho phép. Bằng không, sẽ có người đi báo, lúc ấy họ sẽ cấm luôn. Các con cứ mạnh dạn và nhã nhặn xin phép, họ sẽ cho.” 14-6-1983 : Liên quan đến đề tài các linh mục nên giảng, trong tuần chín ngày mừng kỷ niệm lần hiện ra đầu tiên : “Các linh mục hãy làm những gì mình cho là tốt nhất ! Cũng tốt, nếu nhắc nhở các tín hữu về những biến cố xảy ra tại đây có liên quan đến sự viếng thăm của Mẹ. Các ngài hãy nhắc cho giáo dân nhớ những lý do tại sao Mẹ đến đây.” Mùa Xuân 1983 : “Hãy mau hối cải ! Đừng đợi đến lúc xảy ra dấu lạ, là điều được loan báo cho những kẻ không tin, thì sẽ quá trễ. Các con là những người tin, hãy hối cải và đào sâu đức tin của các con”. 24-6-1983 : (Ngày áp lễ kỷ niệm giáp 2 năm Đức Mẹ hiện ra) : “Dấu lạ sẽ đến, các con đừng lo !

Điều duy nhất Mẹ muốn nói với các con là hãy hối cải. Hãy thông báo cho tất cả con cái Mẹ biết điều ấy càng sớm càng tốt ! Không có sự khổ sở, đau đớn nào là quá lớn đối với Mẹ, nếu cần để cứu các con. Mẹ sẽ cầu xin Con của Mẹ đừng trừng phạt thế giới; nhưng Mẹ van nài các con hãy hối cải đi !” “Các con không thể tưởng tượng được cái gì đang sắp xảy đến, hoặc cái gì Chúa Cha Hằng Hữu sẽ gởi tới trái đất. Vì thế, các con phải hối cải. Hãy từ bỏ mọi sự và đền tội ! Hãy chuyển lời cám ơn của Mẹ tới các con cái Mẹ vì họ đã cầu nguyện và ăn chay. Mẹ mang đến trước Con Cực Thánh Mẹ tất cả những điều ấy, để hình phạt vì tội lỗi nhân loại được giảm nhẹ.” “Mẹ cám ơn những ai đã cầu nguyện và ăn chay. Hãy kiên trì và giúp Mẹ hoán cải thế giới !” 26-6-1983 : “Hãy yêu kẻ thù của các con, cầu nguyện và chúc lành cho họ!” 1-7-1983 : Đức Mẹ hiện ra lúc 11 giờ đêm, trên núi Krizevac : “Mẹ cám ơn những ai đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ ; và chúc lành cho tất cả và cho từng người trong các con. Những ngày này, Mẹ xin các con cầu nguyện theo ý định của Mẹ.” Đầu tháng 7-1983 : Liên quan đến vấn đề rắc rối với Đức Giám mục giáo phận là Pavao Zanic về “Các con hãy ăn chay hai ngày một tuần để cầu nguyện theo ý của Đức Giám Mục – là người phải mang một trách nhiệm nặng nề. Nếu cần thiết, Mẹ sẽ xin (ăn chay) thêm một ngày nữa. Hãy cầu nguuyện mỗi ngày cho Đức Giám Mục !” 26-7-1983 : “Các con yêu quí ! Hôm nay, Mẹ muốn mời các con cầu nguyện và đền tội liên lỉ. Đặc biệt, giới trẻ giáo xứ hãy năng động hơn trong khi họ cầu nguyện !” 6-8-1983 : Jakov hỏi Đức Mẹ về lệnh của Đức Giám Mục, theo đó, cha chính xứ Pervan của Mễ Du phải buộc các thị nhân ngưng lần chuỗi Mân Côi, và ngưng đọc bảy lần các kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh như thường lệ, vào lúc bắt đầu buổi cầu nguyện : “Nếu đúng vậy, các con đừng làm ngược lại, để khỏi gây thêm tranh cãi. Nếu có thể, ngày mai các con hãy bàn với nhau về việc này. Tất cả các con phải thỏa thuận với nhau trước đã.” 12-8-1983 : (Lần hiện ra này kéo dài hơn bình thường độ 38 phút) : “Hãy cầu nguyện nhiều hơn cho đời sống thiêng liêng của các con, và làm hết sức mình theo hướng này ! Hãy cầu nguyện cho Đức Giám Mục !” 23-8-1983 : Liên quan đến linh mục Emilianô Tardif, người Canada, (có đặc sủng chữa lành rất mạnh mẽ) “Ngài hãy loan báo các sứ điệp của Mẹ cho toàn thế giới. Hãy để Chúa Giêsu, chỉ mình

Chúa Giêsu, làm trung tâm tất cả những nỗ lực của ngài”. 25-8-2983 : Liên quan đến việc bắt giữ và trục xuất linh mục Tardif, linh mục Pierre Raucourt, và bác sĩ Philippe Madre do nhà cầm quyền Nam Tư (cũ) thi hành : “Đừng lo lắng về họ ! Mọi sự đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa.” 29-8-1983 : Liên quan đến một nhóm bạn trẻ, trước khi họ lên đường hành hương đến Siroki Brijeg để dự Đại Hội Giới Trẻ : “Mẹ ước muốn các con cầu nguyện trong suốt chuyến đi và làm vinh danh Thiên Chúa. Ở đó, các con sẽ gặp gỡ những bạn trẻ khác. Vậy hãy truyền đạt cho họ những sứ điệp Mẹ đã ban cho các con, và đừng ngần ngại nói về những điều ấy. Một số người trong các con đã bắt đầu cầu nguyện và ăn chay ngay khi được chỉ bảo, nhưng họ đã mau chóng chán ngán, và vì vậy đánh mất những ơn họ đã được.” 5-9-1983 : Liên quan đến má của Jakov đã qua đời : “Mẹ con đang ở Thiên đàng với Mẹ.” 12-9-1983 : “Hãy cầu nguyện ! Khi Mẹ ban sứ điệp này cho các con, đừng chỉ nghe suông mà coi là đủ. Hãy gia tăng cầu nguyện và nghiệm xem việc ấy làm các con hạnh phúc như thế nào ! Mọi ơn phúc được dành sẵn cho các con sử dụng, tất cả những gì các con phải làm là dành lấy mà thôi. Để làm được việc ấy, Mẹ bảo các con : Hãy cầu nguyện !” 26-9-1983 : “Con của Mẹ đau khổ rất nhiều, vì thế giới không hoán cải. Chớ gì thế giới ăn năn hối cải và kiến tạo bình an”. 15-10-1983 : “Con của Mẹ rất đau khổ vì loài người không muốn hòa giải. Họ không nghe lời Mẹ. Hãy hối cải và hòa giải!” 21-10-1983 : “ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNH THẦN, ĐỂ NGÀI CÓ THỂ NGỰ XUỐNG TRÊN CÁC CON. KHI NGƯỜI TA CÓ CHÚA THÁNH THẦN LÀ CÓ TẤT CẢ. Mùa Vọng 1983 : “HÃY BẮT ĐẦU MỖI NGÀY BẰNG CÁCH KÊU CẦU CHÚA THÁNH THẦN. CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNH THẦN LÀ VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT. KHI NGÀI NGỰ XUỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT, MỌI SỰ LIỀN TRỞ NÊN RÕ RÀNG VÀ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI.” 26-11-1983 : Để trả lời một câu hỏi, Đức Mẹ chỉ nói : “Hãy cầu nguyện và ăn chay !” 30-11-1983 : Qua Marija, nói cho một linh mục: “Con phải mau báo động cho Đức Giám Mục và Đức Giáo Chủ, về tính chất khẩn cấp và tầm quan trọng lớn lao của sứ điệp gửi cho toàn thể nhân loại. Mẹ đã nói nhiều lần rằng nền hòa bình thế giới đang

gặp khủng hoảng. Hãy trở nên anh em với nhau, gia tăng cầu nguyện và ăn chay, để được cứu !”

26-12-1983 : Cho Ivan, liên quan đến một câu hỏi của cha Laurentin : “Đức Mẹ cầu nguyện cho điều đó. Mong ngài – người đang thi hành việc ấy – hãy thực hiện trong cầu nguyện ! Chính từ cầu nguyện mà ngài tìm được cảm hứng.” 1983 : “Mẹ biết nhiều người sẽ không tin các con, và nhiều người từng có một lòng tin nồng nhiệt sẽ trở nên lạnh nhạt. Còn các con, cứ kiên vững và thúc đẩy mọi người không ngừng cầu nguyện, đền tội và hối cải. Cuối cùng, các con sẽ được hạnh phúc hơn.” Cho các thị nhân : “Khi các con phải đau khổ vì những khó khăn và thấy cần điều gì, hãy đến cùng Mẹ !” Liên quan đến sự chữa lành : “Mẹ không thể chữa lành. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể. Hãy cầu nguyện ! Mẹ sẽ cầu nguyện cùng các con. Hãy tin vững vàng, ăn chay và đền tội! Mẹ sẽ giúp các con, bao lâu việc ấy còn trong quyền hạn của Mẹ. Thiên Chúa đến để giúp đỡ mọi người. Mẹ không phải là Thiên Chúa, nên cần các hy sinh hãm mình và cầu nguyện của các con để giúp Mẹ.” Về đức tin : “Đức tin không thể sống được, nếu không có cầu nguyện.” Về Thánh Lễ : “Thánh Lễ là lời cầu nguyện vĩ đại nhất của Thiên Chúa. Các con sẽ không bao giờ hiểu được sự vĩ đại của Thánh Lễ. Bởi lẽ đó, các con phải hoàn chỉnh và khiêm tốn trong Thánh Lễ, và phải dọn mình cẩn thận để tham dự.” Trả lời một linh mục hỏi : nên cầu nguyện với Đức Mẹ hay với Chúa Giêsu ? “Mẹ van con, hãy cầu nguyện cùng Chúa Giêsu ! Mẹ là Mẹ của Ngà̀ i, và Mẹ cầu bầu với Ngà̀i cho các con. Nhưng mọi lời cầu nguyện đều phải dâng về Chúa Giêsu. Mẹ sẽ giúp đỡ, Mẹ sẽ cầu nguyện, nhưng mọi sự đều không tùy thuộc một mình Mẹ, mà còn tùy thuộc sức mạnh của các con và của những ai cầu nguyện !” Liên quan đến các linh hồn nơi Luyện ngục : “Những người ấy trông chờ các kinh nguyện và hy sinh của các con.” Về những đề tài khác : “Kinh tốt đẹp nhất là kinh Tin Kính.” “Điều tốt đẹp nhất là tin.” “Mọi kinh nguyện đều tốt, nếu được đọc lên với lòng tin.” “Con Mẹ muốn chinh phục tất cả mọi linh hồn về với Ngài, nhưng ma quỷ phấn đấu để dành được một số. Ma quỷ đang cố gắng cật lực để len lỏi vào giữa các con bằng mọi giá.”

1982

Vào tháng giêng 1982, các thị nhân được chuyển đến một phòng phụ ở bên phải bàn thờ của Nhà Thờ Thánh Gia-cô-bê. Phòng ấy sẽ trở thành lừng danh và được người ta coi như nơi thánh. Ở đấy, Đức Mẹ đã hiện ra cả hàng ngàn lần. 11-1-1982 : “Mẹ kêu mời một cách đặc biệt tham dự Thánh Lễ. Hãy chờ Mẹ ở nhà thờ, đó là một nơi rất dễ chịu”. 14-1-1982 : Vào cuối cuộc hiện ra hôm nay, hai thị nhân bịĐức Mẹ quở trách. Các thị nhân khác không nghe được lời khiển trách, nhưng nhìn thái độ của Người, họ biết là Người đang làm việc ấy. Những kẻ bị quở sau đó cho biết Đức Mẹ rất đáng mến và rất tôn trọng họ. 18-1-1982 : Liên quan đến một phụ nữ bịđau tim : “Rất ít hy vọng. Mẹ sẽ cầu nguyện cho người ấy.” 20-1-1982 : Các thị nhân muốn biết họ có nên gặp gỡ các thiếu nhi ở Izbicno – cũng là những người (theo tin đồn là) được Đức Mẹ hiện ra. Họ thưa với Đức Trinh Nữ Hồng Phúc rằng : các thiếu nhi ở Izbicno ấy nói đã được Người nói với họ về cuộc gặp gỡ này. “Các con không cần thiết gặp họ.” Các giới chức muốn thuyên chuyển Cha Tomislav. “Nếu dự định của Thiên Chúa muốn cha ấy ra đi như trong trường hợp của cha Jozo, ngài hãy phó thác theo ý Thiên Chúa ! Ngài phải suy nghĩ kỹ, còn các con phải cầu nguyện cho ngài.” 21-1-1982 : Một lần nữa, các thị nhân lại hỏi về dấu lạ. “Dấu lạ sẽ xuất hiện vào đúng thời đúng buổi.” Đức Mẹ cũng được hỏi tại sao có những cuộc hiện ra ở nhiều nơi khác nhau trong vùng Hec-xê-gô-vi-na. “Các con của Mẹ ! Các con không thấy đức tin bắt đầu tàn lụi, nên cần phải khơi dậy nơi lòng người hay sao ?” Các thị nhân muốn biết phải làm thế nào để được bình an mà làm chứng cho các linh mục. “Cầu nguyện và ăn chay !” 22-1-1982 : Liên quan đến những cuộc hiện ra ở Izbicno : “Những cuộc hiện ra ấy đến từ Thiên Chúa.” Izbicno cách Mễ Du 60km. Mười tám người, phần lớn là nữ, nói họ đã được thấy những cuộc hiện ra từ năm 1982 đến 1983. 2-2-1982 : Khi được hỏi Người muốn Lễ Nữ Vương Hòa Bình sẽ cử hành khi nào, Đức Mẹ mỉm cuời nói : “Mẹ thích lễ ấy cử hành ngày 25-06 hơn. Các tín hữu đã đến lần đầu tiên vào ngày đó, trên ngọn đồi.” 8-2-1982 : Các thị nhân hỏi về một người mắc bệnh mặt cảm xúc. “Ông ấy phải cầu nguyện. Mẹ sẽ giúp ông trong quyền hạn của Mẹ.” Với một số người Slo-vê-ni-a đang cầu nguyện khi Đức Mẹ hiện ra: “Hãy kiên trì cầu nguyện !” 9-2-1982 : “Hãy cầu nguyện cho người bệnh và hãy tin tưởng vững vàng ! Mẹ sẽ giúp tùy theo quyền hạn của Mẹ và sẽ xin Chúa Giê-su, Con của Mẹ, giúp đỡ họ. Điều quan trọng nhất trong lúc này là tin tưởng mạnh mẽ. Nhiều bệnh nhân cho rằng để được nhanh chóng chữa lành, chỉ cần đến đây là đủ. Một số còn thậm chí không tin Thiên Chúa, và lại càng ít tin hơn đối với những cuộc hiện ra, thế mà họ đòi Gospa giúp đỡ !” 10-2-1982 : Jokov và Vicka hỏi Đức Mẹ nhiều câu và được Người trả lời. Họ thuật lại rằng Đức Mẹ yêu mến kinh Tin Kính và thích kinh đó hơn những kinh khác. Họ nói chưa bao giờ thấy Đức Mẹ hạnh

phúc cho bằng khi Người đọc kinh ấy. Đây Sứ điệp của Người : 11-2-1982 : “Hỡi các thiên thần của Mẹ, hãy cầu nguyện, hãy kiên trì! Đừng để kẻ thù làm chủ được các con trong bất cứ cái gì ! Can đảm lên ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, các thiên thần của Mẹ ! Tạm biệt các con.” 12-2-1982 : “Các con hãy điềm tĩnh và đĩnh đạc hơn. Đừng phe cánh với các bạn trẻ khác ! Hãy tỏ ra dễ thương, lịch thiệp và đạo đức!” Các thị nhân thuật lại rằng : khi cầu nguyện, Đức Mẹ chắp hai tay ; còn khi nói, Người giang tay ra, và hướng lên trời. 13-2-1982 : Cho các chủng sinh đang có mặt lúc Người hiện ra : “Nhờ cầu nguyện, người ta có được mọi sự.” 14-2-1982 : Các thị nhân sung sướng vì bốn người trong họ được tập họp chung với nhau. “Các con hãy ở bên nhau như anh chị em một nhà. Đừng tranh cãi. Satan có thật ! Hắn chỉ tìm dịp phá hoại. Phần các con, hãy cầu nguyện ! Và kiên trì cầu nguyện. Sẽ không ai có thể làm điều gì chống lại các con.” 16-2-1982 : “Satan chỉ nói những gì hắn muốn và can thiệp vào mọi sự. Các con những thiên thần của Mẹ, hãy sẵn sàng chịu đựng mọi sự.. Ở đây, nhiều điều sẽ xảy ra. Đừng để cho mình bị Satan bất ngờ bắt chợp !” 19-2-1982 : Nhật ký của Vicka viết rằng : các thị nhân xin phép Đức Mẹ đọc kinh Kinh Mừng và Đức Mẹ đồng ý ; Người mỉm cười khi họ đọc, nhưng Người không đọc cùng với họ. Vicka viết rằng : được nhìn thấy Đức Mẹ và vẻ đẹp không tả xiết của Người, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì Người yêu cầu. “Hãy chăm chú dự Thánh Lễ, và có thái độ nghiêm túc ! Đừng nói chuyện trong Thánh Lễ !” 21-2-1982 : “Các con hãy ở bên nhau, đừng tranh cãi cũng như đừng làm mất trật tự ! Các thiên thần của Mẹ, Mẹ sẽ giúp các con biết chú tâm, và sẽ dẫn các con đi trên con đường chắc chắn.” 23-2-1982 : Các thị nhân hỏi về người nào đó có sống hay không. “Đừng hỏi Mẹ thêm nữa ! Mẹ biết nơi mỗi người bệnh có gì, hoặc nơi quyền hạn của Mẹ có gì để giúp đỡ người ấy. Mẹ sẽ cầu xin Con của Mẹ tỏ lòng thương xót mỗi người.” 25-2-1982 : “Hãy kiên trì và can đảm ! Các con đừng sợ gì hết ! Hãy cầu nguyện và đừng chú ý đến người khác !" Liên quan tới cha Jozo : “Đừng lo sợ cho ngài !” 28-2-1982 : “Hãy cám ơn cha Tomislav thật nhiều, vì ngài đang dẫn dắt các con rất tốt !

Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, hỡi các thiên thần của Mẹ!” 1-3-1982 : “Tất cả các con hãy vui mừng. Ước gì chúc lành của Mẹ đi theo các con từng bước !” Đáp lại đòi hỏi của nhà cầm quyền Nam Tư muốn các cuộc họp cầu nguyện cho giới trẻ phải chấm dứt : 2-3-1982 : Mỉm cười khi nhìn thấy hai bức ảnh lớn của Đức Giáo Chủ, do một phụ nữ người Osijek đem đến, Đức Mẹ nói : Ngài là cha của các con đấy, hỡi các thiên thần của Mẹ !” Đức Mẹ bắt đầu nguyện kinh Lạy Cha, và khi ra đi Người nói : “Hãy mở rộng cửa, và dự Thánh Lễ sốt sắng ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, các thiên thần của Mẹ ! Nếu các con chịu đau khổ vì một chính nghĩa, ơn phúc càng dồi dào hơn nữa cho các con.”(x. 1Pr 2.20; 3.14; Mt 5.10). 4-3-1982 : Liên quan đến một phụ nữ không có con : “Chịấy hãy tin vững vàng ! Thiên Chúa đến để giúp đỡ mọi người, do đó sẽ giúp đỡ chị. Các thiên thần của Mẹ, hãy kiên nhẫn, đừng sợ gì hết! Mẹ ở bên cạnh và bảo vệ các con. Nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy gọi Mẹ, Mẹ sẽ đến ngay lập tức, để giúp đỡ và cố vấn các con cách giải quyết tốt nhất cho mọi khó khăn. Các thiên thần của Mẹ, hãy đi bình an ! Tạm biệt các con.” 7-3-1982 : Liên quan đến Ivan đang ở trong chủng viện tại Visoko : “Ivan cầu nguyện rất tốt, biết nghe lời và tuân theo những hướng dẫn của Mẹ.” 8-3-1982 : Liên quan đến một thiếu niên mười sáu tuổi bị mất tích được một tuần. “Cậu con trai ấy ra đi vì có quá nhiều rắc rối, trong đó có một số vấn đề do chính nó gây ra.” 9-3-1982 : Liên quan đến một thanh niên ở Hadromilje bỏ nhà đi : “Cậu ấy có những vấn đề nghiêm trọng. Các thiên thần của Mẹ cần phải cầu nguyện cho anh ấy thật nhiều. Dân chúng đã bắt đầu hối cải. Nhiều gia đình đã lập lại việc kinh nguyện trong gia đình, trong đó từ lâu người ta đã không còn cầu nguyện.” Đầu tháng 4-1982 : Mirjana hỏi Đức Trinh Nữ Hồng Phúc về ngày lễ Người muốn tổ chức để mừng Người. “Mẹ muốn có một lễ kính Nữ Vương Hoà Bình vào ngày 25 tháng 6, ngày kỷ niệm lần hiện ra đầu tiên.” 11-4-1982 – (Chúa Nhật Phục Sinh) : Liên quan đến việc thành lập các nhóm cầu nguyện : “Quả là cần thiết, nhưng không chỉở đây. Những cộng đoàn cầu nguyện đều cần thiết trong mọi giáo xứ.” 21-4-1982 : Toát yếu những sứ điệp Đức Mẹ mà các thị nhân trao cho Cha Tomislav: “Hãy kiên nhẫn ! Mọi sự đang được triển khai theo kế hoạch của Thiên Chúa. Những lời hứa của Người sẽ được thực hiện. Mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện, đền tạ và hối cải”. 22-4-1982 : Liên quan đến những dấu lạ sáng rực ở cây thập giá trên núi Krizevac :

“Đó là dấu Thiên Chúa ban, không phải hiện tượng tự nhiên. Chữ “S” và chữ “T” chính là những dấu cứu độ”. ("S" biểu thị sự cứu độ, "T" biểu thị thập giá). 24-4-1982 : Liên quan tới việc cần làm để có nhiều người nữa được chữa lành : “Các con hãy cầu nguyện ! Hãy cầu nguyện và tin tưởng vững chắc ! Đọc những kinh đã được yêu cầu (Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh mỗi kinh bảy lần và Kinh Tin Kính) Hãy đền tạ nhiều hơn!” 2-5-1982 : “Mẹ đến lần cuối cùng để kêu gọi nhân loại hối cải. Sau đó, Mẹ sẽ không hiện ra trên trái đất này nữa.” 6-5-1982 : Liên quan đến việc (có cần) ghi ngày tháng, và mô tả Dấu lạ vào một phong bì niêm phong, rồi cất vào kho tàng trữ (không ?) “Không ! Mẹ chỉ giao phó việc ấy cho một mình các con, để các con tiết lộ khi có chỉ thị của Mẹ. Nhiều người sẽ không tin các con, Mẹ biết, và các con sẽ đau khổ rất nhiều vì việc này. 13-5-1982 : Liên quan đến vụ mưu sát Đức Gio-an Phao-lô II : “Những kẻ thù đã muốn giết ngài, nhưng Mẹ đã bảo vệ ngài.” Mùa Xuân năm 1982 : Cha xứ tại Izbicno nhờ các thị nhân hỏi về tất cả những dấu lạ tại vùng Hec-xe-gô-vi-na, và về việc Đức Mẹ đang hiện ra tại nhiều nơi : “Những dấu lạ đó do Thiên Chúa ban. Các con của Mẹ, các con không nhận thấy đức tin đang tàn lụi sao ? Có rất nhiều người chỉđi nhà thờ vì thói quen. Cần phải đánh thức lòng tin, vì đó là một quà tặng của Thiên Chúa . Nếu cần, Mẹ sẽ hiện ra nơi từng gia đình.” Với bé Jakov đang khóc, vì thấy Vicka đau ốm : “Vì tội lỗi của thế giới nên thập giá rất cần thiết.” 23-6-1982 : Đức Mẹ trả lời những câu hỏi do cha Tomislav Vlasic nhờ Vicka hỏi Người. Cha tường thuật lại trong cuốn Nhật ký ghi chép Tin tức của giáo xứ : 1. 1. “Điều quan trọng nhất là các con – những thị nhân – phải đoàn kết. Hãy để cho bình an ngự trị giữa các con, và hãy hết sức chú ý điều đó ! Hãy vâng lời và thực hiện những gì các linh mục và cha mẹ các con yêu cầu! Hãy thường xuyên dự Lễ và rước Lễ ! Những ngày này phải hết sức chú tâm, vì khá đông những người bất lương sẽ đến tìm các con, để dụ dỗ các con. Hãy cẩn thận trong khi phát biểu ! Những ngày này, Mẹ mong các con đặc biệt giữ kỷ luật. Đừng đi loanh quanh chỗ này chỗ kia, hoặc đi thường xuyên, và đừng tách rời nhau ! 2. 2. “Một số người đã từng hăng hái, sẽ trở thành lạnh nhạt. Nhưng các con hãy kiên trì và tự hào về từng lời Mẹ nói ! Hãy bảo mọi người cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện nhiều hơn nữa cho sự cứu độ, chỉ sự cứu độ mà thôi, vì cứu độ tùy thuộc vào cầu nguyện. Và dân chúng hãy cải hối lâu dài hết sức, vì còn nhiều tội lỗi, sự xúc phạm, tiếng chửi rủa, lời gian dối và nhiều điều xấu xa khác. Mọi người hãy hối cải, đi xưng tội và rước Lễ !” 3. 3. “Đừng để họ in sách về những cuộc hiện ra, trước khi lễ kỷ niệm ngày hiện ra đầu tiên qua đi, bởi vì việc ấy có thể đem lại những hậu quả khóng vừa ý.” 4. 4. “Con đã xin Mẹ giữ lại những linh mục tốt và trung thành trong giáo xứ, để tiếp tục công việc. Con đừng sợ gì hết ! Ơn này sẽ được ban cho con. Mẹ không đòi hỏi điều gì nơi các linh mục, ngoài việc cầu nguyện kiên trì và rao giảng. Mong họ hãy kiên nhẫn và chờ đợi lời

Chúa hứa.” Liên quan đến số những tính chất của Chúa Thánh Thần : 5. “Người chỉ có một tính, đó là Thiên tính.” (tính Thiên Chúa). Liên quan đến những cuộc hiện ra này, vốn sẽ là lần cuối cùng trên trái đất :

6. “Đây là những cuộc hiện ra cuối cùng trên thế giới.” 24 hoặc 25-6-1982 (không rõ ngày) : “Hãy cảm ơn dân chúng nhân danh Mẹ về mọi lời cầu nguyện, hy sinh và việc đền tội ; và xin họ kiên trì cầu nguyện, ăn chay, hối cải và bảo họ kiên nhẫn đợi việc thực hiện lời hứa của Mẹ. Mọi sự đang triển khai theo kế hoạch của Thiên Chúa.” 12-6-1982 : Về chiến tranh thế giới thứ 3 : “Chiến tranh thế giới lần thứ 3 sẽ không xảy ra.” 21-7-1982 : Về nơi luyện tội: “Trong Luyện ngục hiện có rất nhiều linh hồn, kể cả những người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, như một số linh mục, tu sĩ. Hãy cầu nguyện để chỉ cho họ, tối thiểu 7 Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, và 1 kinh Tin Kính. Mẹ giao phó cho các con việc này. Rất nhiều linh hồn đã phải ở Luyện ngục quá lâu, vì không ai cầu nguyện cho họ.” Về việc ăn chay : “Cách ăn chay tốt nhất là với bánh mì và nước lã. Bằng việc ăn chay và cầu nguyện, người ta có thể chận đứng chiến tranh, đình chỉ những định luật thiên nhiên. Việc bác ái không thể thay thế việc ăn chay. Những ai không thể ăn chay, đôi khi có thể thay thế ăn chay bằng cầu nguyện, bác ái và xưng tội; nhưng tất cả mọi người, trừ người bệnh, phải ăn chay.” 24-7-1982 : “Các con lên Thiên đàng một cách hoàn toàn có ý thức, y như các con lúc này đang có ý thức. Vào giờ chết, các con ý thức rõ linh hồn lìa khỏi thân xác. Thật là sai lầm khi dạy cho dân chúng rằng : người ta được tái sinh lại nhiều lần và chuyển qua những thân xác khác nhau. Người ta chỉ sinh ra một lần mà thôi. Thân xác được rút ra từ đất, bị phân hủy sau khi chết và không bao giờ trở lại cuộc sống (nhân thế) lần nữa. Con người nhận được một thân xác biến hình.” Về câu hỏi : “Nếu suốt đời sống bê bối, nhưng phút chót xin tha thứ thì sẽ ra sao?”, Đức Mẹ đáp : “Bất cứ ai, dù đã làm nhiều điều độc ác xấu xa khi sống, vẫn có thể lên thẳng Thiên đàng, nếu họ xưng tội, hối hận ăn năn về những gì mình đã làm, và rước lễ lúc cuối đời”. 25-7-1982 : Về Hỏa ngục : “Ngày nay có nhiều người xuống Hỏa ngục. Thiên Chúa để cho con cái Người phải đau khổ trong Hỏa ngục, vì họ đã phạm những tội nặng nề không thể tha thứ. Những người ở Hỏa ngục không còn cơ hội được hưởng một số phận khá hơn.” Những câu trả lời khác của Đức Mẹ khẳng định rằng những người phạm tội trọng, đã sống trong hỏa ngục ngay từ đời này trên trần gian, và còn tiếp tục sống hỏa ngục ấy đến muôn đời. Thực tế họ xuống hoả ngục, vì đã chọn lựa hỏa ngục ngay khi còn sống và vào lúc chết. Về sự chữa lành :

“Để chữa lành người bệnh, rất cần đọc những kinh sau đây : kinh Tin Kính, 7 kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, và ăn chay với bánh mì và nước lã. Đặt tay trên người bệnh để cầu nguyện cho họ là điều tốt. Xức dầu thánh cho người bệnh là điều tốt. Không phải tất cả mọi linh mục đều được ban ơn chữa lành (vốn là quà tặng của Thiên Chúa). Để nhận được quà tặng này, linh mục phải kiên trì cầu nguyện và tin vững vàng.” 06-8-1982 – (Lễ Chúa Hiển Dung) : Về Phép Giải tội : “Hãy mời dân chúng đi xưng tội mỗi tháng, đặc biệt vào ngày thứ bảy đầu tháng. Ở đây, Mẹ chưa vội nói đến vấn đề này. Mẹ đã mời mọi người đi xưng tội thường xuyên. Mẹ sẽ ban những sứ điệp cụ thể nữa cho thời đại chúng ta. Hãy kiên nhẫn, vì chưa đến lúc ! (Hiện tại) hãy làm những gì Mẹ yêu cầu, vì có nhiều người không tuân theo. Việc xưng tội hằng tháng sẽ là một phương thuốc cho Giáo Hội phương Tây. Phải truyền đạt sứ điệp này cho phương Tây.” Đêm ấy, sau cuộc hiện ra, hai dấu lạ dưới dạng những tia sáng rực rỡ xuất hiện tại cây thập giá trên đỉnh núi Krizevac và trên nóc nhà thờ. Ivan và một nhóm bạn trẻ đang cầu nguyện trên đồi của xóm Bijakovici. Trước khi dấu chỉ xuất hiện, Đức Mẹ nói (với họ): “Bây giờ, Mẹ sẽ ban cho các con một dấu chỉ để củng cố lòng tin của các con.” Nhiều thành viên trong nhóm cầu nguyện này đã thấy dấu ấy. 10-8-1982 : Đức Mẹ nói với các thị nhân rằng : họ có thể chép lại một số việc để thông tin 11-8-1982 : Các thị nhân bị Đức Mẹ la rầy vì thái độ, cử chỉ của họ trong Thánh Lễ buổi chiều. Không ban sứ điệp đặc biệt. 15-8-1982 : Vicka và Ivanka được trao ban một bí mật mới, trong cuộc hiện ra dài bảy phút. Những thị nhân khác không hiểu được (bí mật ấy là gì), họ chỉ hiểu là Người đang trao ban một bí mật. 16-8-1982 : Đức Mẹ khiển trách về tốc độ và chất lượng nguyện kinh của những người ở trong nhà thờ, cũng như của các thị nhân. Mirjana thuật lại rằng : trong cuộc hiện ra, cô trông thấy những nhân vật của Thiên đàng, như Chúa Giê-su, Đức Ma-ri-a, và các thiên thần ở ba chiều (như ta trông thấy những người quanh ta). Cô cũng thấy những nhân vật của trần gian ở hai chiều (như khi ta xem một bức ảnh hoặc hình chụp). Cô thấy (như xem chiếu phim) cha Jozo, Ivan (Ivankovic, không phải thị nhân) là những người đang bị cầm tù vì lòng tin của mình. 18-8-1982 : Liên quan đến các bệnh nhân, Mirjana báo cáo rằng: “Hãy bảo họ tin tưởng và cầu nguyện; Mẹ không thể giúp, nếu họ không cầu nguyện và (làm những việc) hy sinh. Người bệnh cũng như người khoẻ mạnh, phải cầu nguyện và ăn chay cho cùng ý nguyện này, thì ơn phúc và lòng thương xót của Chúa càng lớn lao hơn (cho họ).” Liên quan đến hôn nhân đã dự định giữa một người Công Giáo và một người Chính Thống Giáo : “Trong mắt Mẹ và trong cái nhìn của Thiên Chúa, mọi người đều bình đẳng. Nhưng với các

con thì không phải như vậy, vì các con bị chia rẽ. Nếu có thể được, tốt hơn cô ta không nên lập gia đình với anh ấy, vì cô sẽ đau khổ và con cái cô cũng thế. Cuộc sống và việc giữ đạo của cô sẽ gặp nhiều khó khăn.” 29-8-1982 : Liên quan đến những báo cáo cho rằng những cuộc hiện ra đã chia rẽ các linh mục ở Her-xê-gô-vi-na : “Mẹ không hề muốn các con chia rẽ. Ngược lại, Mẹ mong ước các con đoàn kết. Đừng quên Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình ! Nếu các con muốn được một lời khuyên thực tiễn, thì đây : Mẹ là người Mẹ xuất thân từ dân chúng ; Mẹ không thể làm gì, nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Cả Mẹ cũng phải cầu nguyện như các con. Chính vì lẽ đó, Mẹ chỉ có thể nói với các con : Hãy cầu nguyện, ăn chay, đền tội và giúp đỡ người yếu kém ! Mẹ rất tiếc, nếu câu trả lời trên này đã không vừa ý các con. Có lẽ các con không muốn hiểu câu ấy…” 31-8-1982 : “Không phải Mẹ nắm giữ hết mọi ơn mà ban xuống. Mẹ nhận từ Thiên Chúa những gì mà nhờ cầu nguyện Mẹ có được. Thiên Chúa đã đặt hoàn toàn tín nhiệm nơi Mẹ. Mẹ đặc biệt bảo vệ những ai đã dâng mình cho Mẹ. (Thiên Chúa đã chấp nhận) ban Dấu lạ vĩ đại, và nó sẽ xuất hiện không phụ thuộc vào việc con người có hối cải hay không.” 4-9-1982 : “Chúa Giê-su muốn các con thưa chuyện trực tiếp với Ngài hơn là qua một trung gian. Trong lúc này, nếu các con muốn dâng mình hoàn toàn cho Thiên Chúa, và nếu các con muốn Mẹ làm người bảo hộ cho các con, thì hãy giao phó cho Mẹ tất cả những ý định, những hy sinh và chay tịnh của các con, để Mẹ có thể tùy nghi sử dụng theo ý Thiên Chúa”. 26-9-1982 : Về một nữ tu ở Rôma :“Nữ tu ấy hãy củng cố lòng tin của những người đã được ủy thác cho mình.” Liên quan đến cha Robert Faricy và cha Forrest : “Họ đang đi đúng đường và họ hãy kiên trung !” Liên quan tới Đức Giáo Hoàng (Gioan Phaolô II): “Ngài hãy coi mình là cha của tất cả nhân loại, chứ không chỉ của các Kitô hữu. Ngài hãy loan truyền trong toàn thể nhân loại sứ điệp hòa bình và tình yêu, một cách can đảm và không mệt mỏi”. 1-10-1982 : “Mẹ sung sướng vì các con đã bắt đầu chuẩn bị tuân giữ việc lãnh chịu bí tích Hòa Giải hàng tháng. Điều này sẽ rất tốt cho toàn thế giới. Hãy kiên trì cầu nguyện ! Đó là đúng là con đường sẽ dẫn các con đến với Con của Mẹ.” 4-11-1982 : Liên quan đến thị kiến của một phụ nữ tên là Andja, sống ở thành phố Mostar. Cô thấy 13 người đến từ phương Đông, và một dịp khác cô thấy 6 người : “Đó là một thị kiến thật, và những người ấy là các linh hồn của họ hàng thân thích của cô trong luyện ngục. Cần phải cầu nguyện cho họ !”

6-11-1982 : Liên quan đến bí mật thứ tám. Mirjana kinh hoàng và xin Đức Mẹ thương xót nhân loại :

“Mẹ đã cầu nguyện ; hình phạt (ở bí mật thứ 7) đã được giảm nhẹ. Cầu nguyện và ăn chay liên lỉ sẽ làm giảm bớt những hình phạt từ Thiên Chúa, nhưng không thể tránh được toàn bộ hình phạt. Hãy đi ra phố và đếm xem số người làm vinh danh Thiên Chúa và số người xúc phạm đến Người là bao nhiêu. Người không còn có thể chịu đựng mãi được nữa.” 8-11-1982 : Về câu hỏi có cần viết thơ cho Đức giám mục và các linh mục, để yêu cầu giáo dân tăng cường cầu nguyện, hay là nên đợi thêm các sự kiện khác, Đức Mẹ đáp : “Nên đợi.” 15-11-1982 : Jakov hỏi Đức Mẹ về chứng bệnh của Vicka, và muốn biết có nên đưa Vicka vào bệnh viện ở Zagreb hay không. Em hỏi vì Vicka không chịu hỏi, mà muốn để theo ý Thiên Chúa : “Cần đưa Vicka đến Zagreb.” 18-12-1982 : Về việc đáp lại bài viết của Đức Giám Mục giáo phận Mostar đề cập đến những biến cố ở Mễ Du : “Phải, hãy đáp lại !” 20-12-1982 : Cũng về bài viết ấy, các thị nhân muốn biết có cần cung cấp những thông tin khách quan cho các tín hữu toàn miền Hec-xê-go-vi-na hay không. “Không !" Phải chăng các thị nhân chỉ nên cầu nguyện với Đức Mẹ, còn những người hành hương thì nên “Phải, tốt hơn các trẻ (thị nhân) cầu nguyện với Mẹ, còn người hành hương thì hỏi ý kiến các linh mục, để tìm giải đáp cho các vấn đề của họ. Trong khi đó, Mẹ sẽ tiếp tục trả lời những câu họ hỏi Mẹ.” 25-12-1982 : Đây là thông tin thị nhân Mirjana trao cho cha Tomislav Vlasic, vào ngày 05.11.1983. Cha đã chuyển cho Đức Giáo Hoàng ngày 2 (?) hay 16.12.1983. Lá thư ấy của cha Vlasic đã được đăng trong quyển “Phải chăng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a đang hiện ra tại Mễ Du ?” (của cha R.Laurentin, Paris 1984) với lời nhập đề sau đây : “Theo lời thị nhân Mirjana, trong lần hiện ra ngày 25 tháng 12 năm 1982, Đức Mẹ đã trao cho em bí mật thứ mười, cũng là bí mật cuối cùng, và cho em biết ngày giờ các bí mật sẽ thể hiện. Đức Trinh Nữ Hồng Phúc tiết lộ vài khía cạnh của tương lai, cho đến nay, so với các thị

nhân khác thì có nhiều chi tiết hơn. Vì lý do đó, con xin tường trình những gì Mirjana đã nói với con trong lần nói chuyện hôm 05.11.1983. Con xin tóm tắt những điều chính yếu em đã nói, mà không trích dẫn nguyên văn. Mirjana nói với con :“Trước khi Dấu lạ hữu hình được ban cho nhân loại, sẽ có ba cảnh báo cho thế giới. Những cảnh báo này sẽ xảy đến dưới dạng những biến cố trên mặt địa cầu, Mirjana sẽ là nhân chứng về chúng. Mười ngày trước khi xảy ra một trong những cảnh báo đó, Mirjana sẽ báo cho một linh mục do em chọn. Chứng tá của Mirjana sẽ là một sự xác nhận sự kiện hiện ra là thật, và cũng là sự thúc giục mọi người ăn năn hối cải. Sau những cảnh báo này, một dấu lạ hữu hình sẽ xuất hiện tại địa điểm các cuộc hiện ra ở Mễ Du, để toàn thể nhân loại được trông thấy. Dấu lạ đó sẽ được ban ra như một bằng chứng cho những cuộc hiện ra, và cốt để kêu gọi loài người trở lại với đức tin. “Bí mật thứ chín và thứ mười rất nghiêm trọng. Chúng liên hệ đến sự trừng phạt đối với tội lỗi của thế giới : Trừng phạt không thể tránh được, vì chúng ta không trông mong toàn thể thế giới sẽ cải hối. Hình phạt có thể được giảm bớt bởi cầu nguyện và đền tội, nhưng không thể bỏ hẳn. Mirjana nói rằng một trong những tai họa đe dọa thế giới, chất chứa trong bí mật thứ 7, đã được đẩy lui nhờ cầu nguyện và ăn chay. Vì lý do đó, Đức Trinh Nữ Hồng Phúc tiếp tục khuyến khích (chúng ta) cầu nguyện và ăn chay : “Các con đã quên là nhờ cầu nguyện và ăn chay, các con có thể tránh khỏi chiến tranh, và làm ngưng lại các định luật tự nhiên.” Sau cảnh báo đầu tiên, những cảnh báo khác sẽ theo sau trong khoảng thời gian khá ngắn, như thế, người ta có một khoảng thời gian để hối cải. Thời gian ngắn nói đây sẽ là thời của ân sủng và hối cải. Sau khi dấu lạ hữu hình xuất hiện, những người còn sống sẽ có rất ít thời gian để hối cải. Chính vì lý do đó, Đức Trinh Nữ Hồng Phúc mời gọi chúng ta cấp bách cải hối và hòa giải. Lời mời gọi cầu nguyện và đền tội có mục đích đẩy lui cái ác và chiến tranh, nhưng trên hết là cứu các linh hồn. Chúa !’ “Thêm vào sứ điệp căn bản ấy, Mirjana thuật lại một cuộc hiện ra cho cô trong năm 1982, mà chúng con nghĩ có thể làm sáng tỏ vài khía cạnh của lịch sử Giáo Hội. Cô nói đến lần mà Satan hiện ra với cô (dưới hình một thanh niên bảnh bao thanh lịch). Satan xin cô bỏ Đức Mẹ để theo hắn. Nếu làm như vậy, cô sẽ được hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống. Hắn nói nếu theo Đức Trinh Nữ thì trái lại chỉ dẫn tới đau khổ thôi. Mirjana cự tuyệt hắn, và ngay lập tức, Đức Trinh Nữ (hiện ra và) đã ban cho cô một sứ điệp đại khái như sau : “Mẹ xin lỗi con về việc này (cho phép Satan thử thách cô), nhưng con phải nhận thức rằng Satan có thật. Một hôm, hắn xuất hiện trước ngai Thiên Chúa, để xin phép thử thách Giáo Hội trong một thời gian. Thiên Chúa cho phép hắn thử thách Giáo Hội trong một thế kỷ. Thế kỷ hiện tại đang nằm dưới quyền lực của ma quỷ, nhưng khi các bí mật được trao cho con xảy ra, quyền

lực của Satan sẽ bị tiêu diệt. Thậm chí ngay từ lúc này, sức mạnh của hắn đã bất đầu mất, nên hắn hóa ra hung hăng. Hắn đang phá hoại những cuộc hôn nhân, gây chia rẽ giữa các linh mục, và là tác nhân reo rắc những sự ám ảnh tâm thần và những vụ giết người. Các con phải tự bảo vệ chống lại những thứ ấy bằng cầu nguyện và ăn chay, đặc biệt là cầu nguyện chung. Hãy mang đồ vật đã được làm phép trên người, đặt trong nhà, và phục hồi việc dùng nước thánh (nước phép) !” 24-12-1982 – Với Mirjana : “Mẹ sẽ hiện ra với con lần cuối cùng vào ngày lễ Giáng Sinh.” Đức Mẹ hứa hiện ra với cô hằng năm vào ngày sinh nhật 18.3 của cô, cho đến suốt đời cô. 25-12-1982 – (Lễ Giáng Sinh) : Lần này, Đức Mẹ hiện ra với Mirjana trong 45 phút. Cô nói cô sẽ nhớ mãi những lời này của Đức Mẹ : “Từ nay, con phải đến với Thiên Chúa trong Đức Tin, như bất cứ ai khác. Mẹ sẽ hiện ra (với con) vào sinh nhật của con và khi con gặp khó khăn trong cuộc sống. Mirjana, Mẹ đã chọn con, Mẹ đã tỏ lộ cho con tất cả những gì thiết yếu, và cũng đã cho con thấy nhiều điều khủng khiếp. Giờ đây, con sẽ phải can đảm mang lấy hết trong lòng. Con hãy nghĩ đến Mẹ và những dòng lệ Mẹ đã đổ ra vì các việc ấy, mà luôn giữ lòng can đảm. Con đã từng nhanh chóng nắm bắt các Sứ Điệp, thì giờ đây, cũng nên hiểu là Mẹ phải rời xa con. Hãy can đảm !” 27-12-1982 : Về việc đặt tượng Đức Mẹ mới, Nữ Vương Hòa Bình, trong nhà thờ : “Được, các con có thể làm.” Bức tượng do Vipotnik điêu khắc, và Luka Stojaknac cùng Florijan Mickovic sơn. Luka là người Chính Thống Giáo, và công việc sơn tượng đã là một sự chúc lành đối với anh. 31-12-1982 : Liên quan đến năm mới : “Hãy cầu nguyện càng nhiều càng tốt và hãy ăn chay ! Các con phải kiên trì trong cầu nguyện và ăn chay. Mẹ mong ước các con sống năm mới trong cầu nguyện và đền tội. Hãy kiên trì cầu nguyện và hy sinh hãm mình, rồi Mẹ sẽ phù hộ và nhận lời cầu xin của các con !”

1981

(Từ ngày đầu tiên hiện ra 24-6-1981 đến 31-12-1981) 24-6-1981 : Đây là LẦN HIỆN RA ĐẦU TIÊN, diễn ra vào buổi xế chiều. (Hai thiếu nữ Ivanka, Mirjana là những người đầu tiên đã thấy Đức Mẹ). Lúc đầu, Người xuất hiện như một bóng dáng im lặng và ở xa xa, phía triền đồi Podbrdo – nay được gọi là Đồi Hiện Ra. Mấy thiếu nữ ấy quá sợ hãi, không dám đến gần. Lần hiện sau cũng trong chiều ấy, khoảng 6 giờ. 25-6-1981 : Chiều hôm nay là ngày mà cả 6 thiếu niên nam nữ (Ivanka Ivankovic / Mirjana Dragicevic / Vicka Ivankovic / Marija Pavlovic / Ivan Dragicevic / và Jacov Colo tụ họp đủ mặt lần đầu tiên, và đã thấy Đức Mẹ (tiếng bản xứ gọi là Gospa) ở trên đồi. (6 thiếu niên này từ đó trở đi được gọi là “thị nhân”). Khi đến, Đức Mẹ chào các em : “Ngợi khen Chúa Giêsu !” (Sau một lúc,) Ivanka hỏi về mẹ ruột mình đã mất trước đó hai tháng, hiện nay ra sao. Đức Mẹ trả lời: “Má con yên lành và đang ở với Mẹ !”. Các thị nhân hỏi: Ngày hôm sau Người có đến không. -Đức Mẹ trả lời bằng cách gật đầu. Marija xin Người cho họ một dấu lạ, để những người khác tin họ. Và Marija tin rằng cô thấy một dấu (là Gospa đã nhận lời), khi Gospa mỉm cười. Phần cô Mirjana đã nhận thấy (một sự kiện lạ lùng đó là) đồng hồ của mình đổi giờ, trong lúc Đức Mẹ hiện ra. (Thời gian đã đi ngược lại). Trước khi về trời lại, Đức Mẹ nói: “Tạm biệt các thiên thần của Mẹ. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !” 26-6-1981: Một đám đông gần ba ngàn người được lôi cuốn tới Đồi Hiện Ra, bởi đã được thấy những dấu sáng láng, xuất phát từ triền đồi, (chỗ Đức Mẹ hiện ra, tuy không trông thấy Đức Mẹ). Vicka rảy nước thánh lên Đức Mẹ (vì nếu Bà là ma quỉ, thì sẽ sợ nước thánh mà bỏ chạy, và xin Bà ở lại nếu đúng là Đức Trinh Nữ Maria). Đức Mẹ đáp lại bằng nụ cười. Ivanka liền hỏi tại sao Đức Mẹ đến đây và Người muốn gì nơi dân chúng. Đức Mẹ đáp : “Mẹ đã đến vì ở đây có nhiều người tín hữu chân thật. Mẹ ước muốn ở với các con để hoán cải và hòa giải toàn thế giới.” Ivanka hỏi mẹ ruột của cô có nhắn bảo cô điều gì không. “Hãy vâng lời bà của con và giúp đỡ bà vì bà đã già”. Mirjana muốn biết về ông mình mới mất được ít lâu. “Ông của con đang yên lành”. Các thị nhân xin một dấu lạ (cho những người không được thấy Đức Mẹ), để chứng minh rằng Đức Mẹ đã hiện ra thật. Mẹ đáp: “Phúc cho ai không thấy mà tin !” Mirjana hỏi : “Bà là ai ?” “Ta là Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc.” Tại sao Đức Mẹ hiện ra với chúng con ? Chúng con đâu có tốt hơn những người khác. “Mẹ không nhất thiết phải chọn những người tốt nhất." “Người có trở lại không?” “Có. Tại đúng chỗ như hôm qua”. Trong khi Marija đi xuống đồi, cô bị một lực vô hình bí nhiệm đẩy quamột bên, khiến cô đi trệch khỏi đường mòn. Ở đó, cô lại thấy Đức Mẹ lần nữa. Người đứng trước một cây thập giá trần trụi bằng gỗ và đang khóc : “Hòa bình, hòa bình! Chỉ có hòa bình. Hãy làm hòa với Thiên Chúa và với nhau ! Vì vậy, cần phải tin, cầu nguyện, ăn chay và đi xưng tội.” 27-6-1981 : Khi đến, Đức Mẹ chào: “Ngợi khen Chúa Giê-su !” Jakov muốn biết Đức Trinh Nữ mong đợi gì nơi các linh mục dòng Phan Sinh ở Mễ Du. “Các linh mục ấy hãy kiên trì trong đức tin và bảo vệ đức tin của dân chúng.” Mirjana và Jakov lo lắng, vì người ta coi họ là những kẻ nói láo. Họ xin Đức Mẹ để lại dấu

lạ cho dân chúng. “Các thiên thần của Mẹ, đừng sợ những bất công ! Bất công lúc nào cũng có." Các thị nhân hỏi : “Chúng con phải cầu nguyện như thế nào ?” “Hãy tiếp tục đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh bảy lần, nhưng thêm kinh Tin Kính. Tạm biệt các thiên thần của Mẹ. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !” Đức Mẹ bảo Ivan : “Hãy bình an và can đảm !” 28-6-1981 : Các thị nhân muốn biết Gospa mong muốn điều gì. “Mọi người hãy tin và kiên trung trong lòng tin của mình!” Vicka hỏi : “Người mong đợi gì nơi các linh mục ?” “Họ hãy mạnh mẽ trong đức tin và giúp đỡ các con !” Các thị nhân hỏi Đức Mẹ tại sao Người không hiện ra cho mọi người trong nhà thờ ? “Phúc cho những người không thấy mà tin !” Họ muốn biết, Người có sẽ trở lại hay không. “Có. Tại chỗ cũ.” Các thị nhân hỏi Người thích họ đọc kinh hay hát. “Cả hai, kinh nguyện và hát.” Vicka hỏi Đức Mẹ muốn gì nơi đám đông đang tụ tập trên đồi. Theo các thị nhân, Đức Mẹ đáp bằng một cái mỉm cười và một cái nhìn âu yếm (về phía đám đông). Đến đây Người biến đi. Các thị nhân cầu nguyện, hy vọng Người sẽ trở lại, vì Người chưa chào tạm biệt. Đúng lúc mọi người đang hát bài “Mẹ Tuyệt Mỹ” thì Người trở lại. Vicka đã hỏi ba lần : “Gospa (nghĩa là Đức Mẹ theo tiếng Croa-xi-a) yêu quý, Người mong đợi gì nơi dân chúng ?” “Những người không được thấy hãy tin như những người được thấy." Một lần nữa, các thị nhân xin một dấu lạ, để không bị cho là nói dối. Họ chỉ nhận được từ Đức Mẹ một nụ cười. Người chào tạm biệt và biến đi : “Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !” 29-61981 : Các thị nhân muốn biết Gospa có vui sướng không, khi thấy rất đông người đang hiện diện. “Hơn cả vui sướng.” Họ hỏi : “Mẹ sẽ ở lại trong bao lâu ?” “Bao lâu mà các con muốn, hỡi các thiên thần của Mẹ !" Họ hỏi Đức Mẹ kỳ vọng gì nơi những người đã đến, bất chấp thời tiết nóng bức và những bụi gai mọc đầy trên đồi. “Chỉ có một Thiên Chúa, một Đức Tin. Mọi người hãy tin vững vàng và đừng sợ gì hết !” Các thị nhân hỏi : “Mẹ mong đợi gì nơi chúng con ?” “Các con hãy tin mạnh mẽ và vững lòng trông cậy (nơi Mẹ) !” Các thị nhân muốn biết chúng có đủ sức chịu các ngược đãi vì những niềm tin (vào việc Đức Mẹ hiện ra) hay không. “Các con có đủ sức, hỡi các thiên thần của Mẹ. Đừng sợ ! Các con sẽ có khả năng chịu đựng mọi sự. Phải tin, và trông cậy nơi Mẹ”. Đến đây, một nhân viên làm việc cho chính phủ là nữ bác sĩ Darinka Glamuzina yêu cầu Vicka hỏi giùm bà ấy một điều : “Tôi được phép chạm vào Đức Mẹ chứ ?”. Đức Mẹ đáp: “Luôn có những Giuđa không tin tưởng, nhưng bà có thể đến gần.” Vicka chỉ cho bác sĩ Glamuzina biết nên đưa tay ra vào chỗ nào, và bác sĩ Glamuzina đã chạm vào Đức Mẹ. Cha mẹ của một cháu nhỏ khuyết tật xin các thị nhân cầu thay nguyện giúp cho cháu. Họ xin Mẹ chữa cháu lành để mọi người tin họ. “Họ hãy tin mạnh mẽ vào việc chữa lành này. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !” Cháu bé đã được chữa lành ngay tối hôm ấy. Khoảng thời gian từ 30.6.1981 tới 31.12.1981, các thị nhân bị công an theo dõi, nên phải tìm một nơi kín đáo để đến đó chờ Đức Mẹ hiện ra.

30-6-1981 : Hai nữ nhân viên xã hội (do Nhà cầm quyền sắp đặt) đưa xe đến chở các thị nhân đi chơi, cốt để cho chúng bị̣ lỡ giờ hiện ra trên đồi. (Thế là) Đức Mẹ hiện ra với chúng tại Cerno, trên đường giữa thị trấn Ljbuski và Mễ Du. Mirjana hỏi Người có buồn giận vì chúng đã không có mặt trên đồi. Đức Mẹ đáp : “Không thành vấn đề.” Rồi Mirjana hỏi : “Nếu chúng con không quay về ngọn đồi, nhưng lại chờ Người hiện ra ở nhà thờ, Người có giận không ?”. Đức Mẹ có vẻ như do dự (theo lời Mirjana kể), nhưng rồi Người đồng ý

1 2 0
hiện ra ở nhà thờ và nói thêm : “Luôn luôn vào giờ ấy. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !” Vì đã đọc về những cuộc hiện ra ở Lộ Đức, nên Mirjana cho rằng Đức Trinh Nữ sẽ đến lại thêm ba ngày nữa thôi, tức là cho đến thứ sáu, y như ở Lộ Đức. Tuy nhiên, đó chỉ là diễn giải của Mirjana. 6-1981 : “Mẹ mời các con. Mẹ cần các con. Mẹ chọn các con. Các con rất quan trọng.” 1-7-1981 : Một lần nữa, các thị nhân xin Gospa một dấu lạ. Đức Mẹ ra vẻ như gật đầu. “Tạm biệt các thiên thần của Mẹ.” 21-7-1981 : Đức Mẹ đến : “Ngợi khen Chúa Giê-su !” Các thị nhân lại xin một dấu lạ và Đức Mẹ nói đồng ý. Họ hỏi Người sẽ tiếp tục đến thăm họ bao lâu nữa. “Các thiên thần dễ thương của Mẹ, dù Mẹ có để lại một dấu lạ thì nhiều người vẫn không tin. Nhiều người sẽ chỉđến đây và cúi chào, nhưng người ta phải hoán cải và đền tội.” Các thị nhân hỏi Đức Trinh Nữ về những người bệnh. Đức Mẹ nói họ sẽ được chữa khỏi bằng đức tin mạnh mẽ. Rồi Gospa ra đi : “Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !” 22-7-1981 : “Ngợi khen Đức Giê-su Ki-tô ! Rất nhiều người đã hối cải ; trong số đó, có những người đã không đến tòa cáo giải từ 45 năm qua, nhưng bây giờ họ đi xưng tội. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa!” 23-7-1981 : “Ngợi khen Đức Giê-su Ki-tô !” 24-7-1981 : Một lần nữa, các thị nhân lại đặt câu hỏi liên quan đến những người bệnh. “Không có lòng tin thì không thể có gì hết. Tất cả những ai tin mạnh mẽ đều sẽ được chữa lành.” 25-7-1981: Sau nhiều câu hỏi nữa về các bệnh nhân, Mẹ đáp : “Lạy Chúa, xin giúp đỡ tất cả chúng con !” 27-7-1981: Các thị nhân xin Đức Trinh Nữ làm phép một số đồ vật đạo. Mẹ nói : “Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.” Một lần nữa, các thị nhân hỏi về dấu lạ. “Hãy đợi ! Dấu lạ sẽ sớm có.” “Mẹ sẽ hiện ra với con lần nữa, lúc 11g15 tối. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !” Các thị nhân được trông thấy đầu của Chúa Giê-su, cùng với đôi mắt nâu, râu, và mái tóc dài của Người, cốt để chuẩn bị họ chịu những đau khổ và bắt bớ sắp xảy đến với họ. “Các thiên thần của Mẹ, Mẹ đưa đến các con Chúa Giê-su, Con Mẹ. Người đã từng bị tra tấn vì lòng tin của Người, nhưng Người đã chịu đựng hết mọi sự. Hỡi các thiên thần của Mẹ, các con cũng sẽ chịu đựng mọi sự”. Các thị nhân được Đức Mẹ khen ngợi về những bài hát và các kinh nguyện rất hay của họ :

“Nghe các con hát và cầu nguyện thật hay. Cứ tiếp tục như vậy. Đừng lo sợ cho cha Jozo !” (vì bênh vực họ, ngài đang bị công an đe dọa). 29-7-1981 : Đức Trinh Nữ (hiện ra) trong phòng của Vicka. Các thị nhân hỏi về một người bệnh. “Ngợi khen Chúa Giê-su ! Cô ấy sẽ được chữa khỏi, và phải tin vững vàng”. Các thị nhân xin được ôm lấy Đức Mẹ làm như một cái dấu. “Được. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !” 7-1981 : “Hãy thi hành cho tốt mọi bổn phận của các con và những gì Giáo Hội yêu cầu các con làm !” 1-8-1981 : Các thị nhân hỏi Đức Mẹ Người mong muốn gì nơi họ về cuộc sống sau này. “Mẹ mong muốn các con trở nên linh mục hoặc tu sĩ thì rất tốt, nhưng chỉ khi nào chính các con muốn. Tùy các con quyết định”. 2-8-1981 : Tại phòng của Marija, Đức Mẹ yêu cầu cô và 40 người khác : “Tất cả các con hãy đến đồng cỏ ở Gummo ! Một trận chiến lớn lao giữa Con của Mẹ và Satan sắp bùng nổ, và các linh hồn người thế là mục tiêu”. (Tại Gummo) “Mọi người hiện diện ở đây đều được phép chạm vào Mẹ.” (Khi áo của Đức Mẹ bị những bàn tay kẻ có tội chạm vào làm vấy bẩn, Marinko mời mọi người đi xưng tội). 6-8-1981 – (Ngày lễ Biến Hình) : “Ta là Nữ Vương Hòa Bình !” 7-8-1981 : Đức Mẹ yêu cầu các bạn trẻ đến Núi Thánh Giá vào lúc hai giờ sáng, để̀ cầu xin cho có nhiều người đền tội cho các tội nhân. “Hãy đền tạ vì tội lỗi !” 8-8-1981 : “Hãy đền tội ! Hãy củng cố lòng tin bằng sự cầu nguyện và các bí tích.” 17-8-1981 : “Các con đừng sợ ! Mẹ ước mong các con được tràn đầy niềm vui và niềm vui ấy tỏ lộ trên nét mặt các con. Mẹ sẽ bảo vệ cha Jozo.” (Cha Quản xứ đang bị cầm tù). 22-8-1981 : “Cha Jozo không có gì phải sợ. Mọi rắc rối sẽ qua đi”. 23-8-1981 : “Ngợi khen Chúa Giê-su ! Mẹ đã ở bên Ivan cho đến bây giờ. Các thiên thần của Mẹ hãy cầu nguyện cho những người ấy. Các con ạ, Mẹ ban và sẽ luôn ban cho các con sức mạnh. Hãy gọi Mẹ khi các con cần đến Mẹ !” 25-8-1981 : Một số người có mặt xin được chạm vào Đức Mẹ. “Không cần thiết phải chạm vào Mẹ. Nhiều người không cảm thấy gì khi họ chạm vào Mẹ. Về dấu lạ, các con đừng nóng lòng, vì ngày ấy sẽ đến”. Hôm ấy, Đức Mẹ cũng nói trong số những người tụ tập, có một người làm do thám (cho Công an). 26-8-1981 : Vì các thị nhân được thấy Đức Mẹ, nên nhiều người đến xin họ lời khuyên, Đức Mẹ đáp : “Ngợi khen Chúa Giê-su ! Đừng cho ai lời khuyên nào ! Mẹ biết các con cảm nghĩ những gì nhưng cái đó cũng sẽ qua thôi.” 27-8-1981 : Vào ngày này, một lần nữa, các thị nhân lại hỏi một câu liên quan đến dấu lạ. “Sắp đến rồi, Mẹ hứa mà. Hãy mạnh mẽ và can đảm !” 28-8-1981 : Các thị nhân đợi Đức Mẹ đến tại phòng Cha Jozo. Người không đến. Đây là lần thứ hai điều này xảy ra. Các thị nhân đến nhà thờ cầu nguyện và Đức Mẹ liền hiện ra với họ ở đó. “Mẹ ở bên cha Jozo nên đã không đến. Các con đừng lo lắng nếu Mẹ không đến. Lúc ấy chỉ cần cầu nguyện là đủ.” Hôm nay, Ivan gia nhập chủng viện ở Visoko. Đức Mẹ bảo anh : “Con rất mệt mỏi. Hãy nghỉ ngơi để có sức mạnh ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa ! Tạm biệt con.” 29-8-1981 : Bé Jakov hỏi Đức Mẹ một số câu : “Mẹ cũng sẽ hiện ra với anh Ivan ở chủng viện chứ ?”

“Có, cũng như với các con”. “Còn anh Ivan Ivankovic (không phải là thị nhân) đang bị tù có khỏe không Mẹ ?” “Anh ấy khỏe. Anh đang chịu đựng mọi đau khổ. Nhưng mọi sự sẽ qua. Cha Jozo gởi lời chào các con”. Ivan ở chủng viện muốn biết tin tức trong làng. “Các thiên thần của Mẹ đang đền tội rất tốt”. Ivan hỏi Đức Mẹ có sẽ giúp mình và các bạn ở trường không. “Sự trợ giúp của Thiên Chúa tỏ hiện khắp nơi. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, với phép lành của Chúa Giê-su và của Mẹ ! Tạm biệt con.” Ivanka hỏi Mẹ sắp để lại một dấu lạ chưa. “Nào, con hãy kiên nhẫn một chút !” 30-8-1981 : Đức Mẹ đến và Vicka xin Người xác nhận về tin đồn rằng cửa phòng giam của cha Jozo đã tự động mở ra. “Ngợi khen Chúa Giê-su ! Đúng như thế, nhưng không ai tin.” Ivanka hỏi về Mirjana. “Mirjana buồn vì chỉ có một mình. Mẹ sẽ cho các con thấy bạn ấy.” Các thị nhân liền trông thấy Mirjana đang khóc. Liên quan đến những người trẻ phản bội đức tin : “Phải, có nhiều người lắm”. Liên quan đến một phụ nữ muốn bỏ chồng, vì anh ta hung bạo với chị: “Chịấy hãy ở bên chồng và chấp nhận đau khổ. Chính Chúa Giê-su cũng đã chịu đau khổ.” Liên quan đến một thiếu niên bị bệnh : “Cháu đang chịu đau đớn vì một bệnh rất nặng. Cha mẹ cháu hãy tin tưởng vững vàng, làm việc đền tội, rồi cháu sẽ được khỏi bệnh.” Jakov hỏi về dấu lạ. “Nào, con hãy kiên nhẫn một chút !” Ivan hỏi mình sẽ làm sao khi ở chủng viện. “Con đừng sợ. Mẹ ở bên con mọi nơi mọi lúc.” Ivan hỏi những người trong làng có sốt sắng không. “Làng con đã trở nên một giáo xứ sốt sắng nhất vùng Hec-xê-gô-vi-na này. Rất đông người nổi trội về lòng đạo đức và đức tin của họ”. Cuối tháng 8-1981 : Các thị nhân hỏi đâu là cách thức ăn chay tốt nhất. “Bằng bánh mì và nước lã.” “Ta là Nữ Vương Hòa Bình !” 1-9-1981 : Các thị nhân muốn biết sẽ có một Thánh Lễ trên núi Krijevac hay không : “Có đấy, các thiên thần của Mẹ !” Jakov hỏi phải chăng đang có một cái bẫy giăng ra ở chung quanh nhà thờ. (Hồi đó ở Mễ Du, chính quyền vô thần rất sợ việc Đức Mẹ hiện ra, nên họ muốn đập tan): “Không có gì hết. Mọi người hãy cầu nguyện và ở lại trong nhà thờ bao lâu họ ở được.” Ivan cầu nguyện với Đức Mẹ, để Chúa Giê-su giúp đỡ anh trong ơn gợi (làm linh mục) của mình. Đức Mẹ nói : “Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa ! Đừng sợ ! Mẹ luôn ở bên con và để mắt trông nom con.” 2-9-1981 : Vicka hỏi về một thanh niên tự treo cổ. “Satan đã chiếm đoạt người ấy. Thanh niên ấy lẽ ra không nên làm như vậy. Ma quỉđang cố gắng cai trị loài người. Nó thâu tóm mọi thứ trong tay, nhưng lực lượng của Thiên Chúa hùng hậu hơn, và Thiên Chúa sẽ chiến thắng.”

Ivan muốn biết mình và các bạn sẽ làm thế nào khi ở chủng viện. “Các con là con của Mẹ và sẽ luôn là con của Mẹ. Các con đang đi theo con đường của Chúa Giê-su. Sẽ không ai ngăn các con truyền bá lòng tin nơi Chúa Giê-su. Phải tin mạnh mẽ !” 3-9-1981 : Jakov hỏi khi nào dấu lạ được loan báo. “Nào, con hãy kiên nhẫn một chút !” 4-9-1981 : Ivanka và Marija lo ngại rằng họ sẽ không có đủ thời gian để cầu nguyện, vì chỉđược ở nhà ngày thứ bảy và Chúa nhật, những ngày còn lại đều phải đi học xa (Marija sống ở thành phố Mostar với họ hàng). “Con chỉ cần cầu nguyện là đủ. Hãy đến đây vào thứ bảy và Chúa nhật ! Mẹ sẽ hiện ra với tất cả các con”. Ivan hỏi khi nào Đức Mẹ để lại dấu lạ. “Dấu lạ sẽ được ban khi kết thúc những cuộc hiện ra.” Ivan hỏi đó là khi nào. “Các thiên thần của Mẹ lại không kiên nhẫn rồi ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !” 5-9-1981 : “Ngợi khen Chúa Giê-su (và Đức Maria) ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, hỡi các thiên thần của Mẹ ! Nguyện xin chúc lành của Thiên Chúa luôn đi cùng các con. Amen. Tạm biệt.” 6-9-1981 : “Hãy cầu nguyện, nhất là vào ngày Chúa Nhật, để cho dấu hiệu vĩ đại là quà tặng của Thiên Chúa có thể đến ! Hãy cầu nguyện sốt sắng và kiên trì, để Thiên Chúa thương xót con cái của Người ! Hãy đi trong bình an, các thiên thần của Mẹ ! Nguyện xin chúc lành của Thiên Chúa luôn đi cùng các con. Amen. Tạm biệt.” 7-9-1981 : “Tất cả những ai còn ở đây hãy cải hối. Dấu lạ sẽ đến khi các con cải hối.” 8-9-1981 – (Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ) : “Mẹ chỉ xin các con cầu nguyện sốt sắng. Cầu nguyện phải trở thành một phần cuộc sống hàng ngày của các con, khiến lòng tin đích thực được bám rễ sâu.” Jakov chúc Đức Mẹ một lễ sinh nhật vui vẻ. “Đối với Mẹ, đây là một ngày tuyệt đẹp. Phần các con, hãy kiên trì trong đức tin và trong cầu nguyện ! Đừng sợ hãi, nhưng hãy luôn vui tươi ! Đó là ước muốn của Mẹ. Hãy để niềm vui lộ trên nét mặt các con ! Mẹ sẽ tiếp tục bảo vệ cha Jozo.” 10-9-1981 : Khi Ivan thuật lại rằng : sau khi đọc những kinh nguyện tuyệt diệu, lòng anh cảm thấy tràn đầy tình yêu và niềm vui, Đức Mẹ nói : “Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, hỡi thiên thần của Mẹ ! Amen. Tạm biệt con.” 13-9-1981 : Đức Trinh Nữ tiến đến gần ảnh Chúa Giê-su, sau khi vài chủng sinh từ tòa giải tội đi đến : “Đây là Cha của con, hỡi thiên thần của Mẹ ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, hỡi các thiên thần của Mẹ !” 14-9-1981: Đức Mẹ nói với Vicka :“Con hãy ở lại đây, để Jakov khỏi lủi thủi một mình. Cả hai con hãy bền chí cách kiên nhẫn ! Các con sẽ được đền đáp xứng đáng.” 15-9-1981 : “Nếu người ta không sớm hối cải, những chuyện tồi tệ sẽ xảy đến cho họ.” 16-9-1981 : “Lính dân quân sẽ không ở lại đây lâu. Mẹ sẽ để lại một dấu lạ. Các con cứ kiên nhẫn. Đừng cầu nguyện cho chính mình. Các con đã được đền đáp. Hãy cầu nguyện cho người khác !” 17-9-1981 : Liên quan đến một bệnh nhân : “Ông ấy sắp chết.” Mẹ nói với các thị nhân : “Hãy kiên trì, rồi các con sẽ được đền đáp !” 20-9-1981 : Với Vicka và Jakov : “Đừng cẩu thả khi đọc kinh cầu nguyện ! Mẹ yêu cầu cả hai con ăn chay với bánh mì và

nước lã trong một tuần.” 30-9-1981 : Với Vicka và Jakov: “Đừng hỏi những câu hỏi vô ích, do tò mò. Quan trọng nhất là cầu nguyện, hỡi các thiên thần của Mẹ !” 1-10-1981 : Phải chăng mọi tôn giáo đều tốt ? “Các thành viên của mọi niềm tin đều bình đẳng trước Thiên Chúa. Thiên Chúa cầm quyền trên mỗi niềm tin, y như một quốc vương cai trị vương quốc của mình. Trên thế giới, các tôn giáo đều không như nhau, vì không phải mọi người đều tuân theo những giới răn của Thiên Chúa. Họ chối bỏ và phỉ báng các giới răn ấy.” Phải chăng mọi giáo xứ đều như nhau ? “Trong một số giáo xứ, sức mạnh của sự cầu nguyện với Thiên Chúa lớn hơn ; trong một số khác, yếu hơn. Điều này tùy thuộc các linh mục (quản xứ) có thúc đẩy người khác cầu nguyện hay không. Và cũng tùy thuộc vào sức mạnh mà họ có.” Tại sao Mẹ hiện ra với chúng con thường xuyên như thế, và hiện ra cả với những người không theo đường lối của Thiên Chúa ? “Mẹ hiện ra với các con thường xuyên và ở mọi nơi. Với những người khác, Mẹ chỉ hiện ra ngắn gọn và thỉnh thoảng. Họ chưa hoàn toàn đi theo đường lối Thiên Chúa. Họ chưa ý thức về quà tặng Người ban cho họ. Không một ai xứng đáng với quà tặng ấy. Với thời gian, cả họ cũng sẽ đi theo đường lối đúng đắn.” 6-10-1981 : “Thánh Lễ buổi tối (ở Mễ Du) phải được giữ thường xuyên. Thánh Lễ cho các bệnh nhân phải được cử hành vào một ngày khác biệt, lúc thuận tiện nhất. Cha Tomislav phải bắt đầu lập nhóm cầu nguyện. Điều này rất cần thiết. Cha Tomislav hãy cầu nguyện sốt sắng.” 7-10-1981 : Phải chăng ngoài Chúa Giê-su ra, còn có những Đấng Trung Gian khác giữa Thiên Chúa và loài người ? Đức Mẹ trả lời: “Giữa Thiên Chúa và loài người, chỉ có một Đấng trung gian, đó là Đức Giê-su Ki-tô.” (1 Tm 2, 56 ). Trả lời câu hỏi của cha Tomislav liên quan đến việc thành lập một cộng đoàn như cộng đoàn của thánh Phanxicô ở Assisi : “Thiên Chúa đã chọn thánh Phanxicô như một kẻ ưu tuyển của Người. Noi theo lối sống của ngài là rất tốt. Trong lúc này, chúng ta cần thực hiện những gì Thiên Chúa truyền chúng ta làm.” 8-10-1981 : Đức Mẹ la rầy Marija đã không đi dự lễ, mà ở lại cùng bạn bè : “Nếu con đi dự Lễ thay vì thỏa mãn sự tò mò theo tính loài người thì tốt hơn biết bao !” 10-10-1981 : “Có cầu nguyện và bền chí hay không là tùy nơi các con. Mẹ đã hứa với các con rồi, thế nên đừng xao xuyến. Đức tin không làm sao sống được nếu không có cầu nguyện. Hãy cầu nguyện nhiều hơn!” 11-10-1981 : Các thị nhân hỏi về một cụ già bị mất tích. “Ông Tomo Lovic đã chết.” 12-10-1981 : Thiên Đàng và Nước của Thiên Chúa ở đâu ? “Trên trời.” Người ta hỏi Đức Mẹ có phải là Mẹ của Thiên Chúa hay không, và Người đã lên trời trước hay sau khi chết. “Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương Hòa Bình. Mẹ đã lên trời trước khi chết.” -Khi nào Mẹ sẽ để lại dấu lạ ? “Vẫn chưa đến lúc Mẹ để lại dấu lạ. (Vì) Mẹ sẽ còn tiếp tục hiện ra. Cha Jozo gởi lời chào các con. Ngài đang gặp nhiều khó khăn, nhưng sẽ chống trả được, vì ngài biết tại sao ngài phải đau khổ.” 17-10-1981 : Liên quan đến dấu lạ : “Thực hiện lời hứa là việc của Mẹ. Về phần các tín hữu, họ hãy cầu nguyện và tin tưởng

vững vàng !” 19-10-1981 : “Hãy cầu nguyện cho cha Jozo, và ăn chay với bánh mì và nước lã trong suốt một tuần ! Các thiên thần của Mẹ, hãy cầu nguyện ! Bây giờ, Mẹ sẽ cho các con thấy cha Jozo.” Mẹ cho họ được thấy, trong thị kiến, cha Jozo đang bị giam trong tù, và bảo họ đừng lo sợ cho ngài, vì mọi sự sẽ kết thúc tốt đẹp. Liên quan đến anh Marinko, người thường lo bảo vệ các thị nhân: “Có một số tín hữu giống như anh. Anh đã hy sinh đáng kể cho cha Jozo. Anh đã chịu nhiều hành hạ và đau khổ”. Đức Mẹ nói riêng với Marinko : “Con hãy tiếp tục và đừng để bất cứ ai lấy mất lòng tin của mình.” 20-10-1981 : Vicka xin Đức Mẹ can thiệp cho cha Jozo đang bị xử án, thậm chí còn xin phạt kẻ nào đó, để họ ngừng cuộc xử lại. Đức Mẹ liền hát bài : “Giê-su Ki-tô, nhân danh Người !” cùng với các thị nhân. Khi hát xong, Đức Mẹ nói : “Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !” 21-10-1981 : Vì Vicka lo lắng về việc tuyên án Cha Jozo và biết Đức Mẹ không hề bị thúc đẩy bởi việc trả thù, nên cô van xin Người can thiệp, để những người liên can đến vụ xử án được vô tư và biết lẽ phải. “Cha Jozo trông yên lành và gửi lời chào nồng nhiệt đến các con. Đừng lo sợ cho cha Jozo, đó là một vị thánh. Mẹ đã nói với các con rồi mà ! Chiều nay, người ta sẽ không tuyên án. Đừng sợ, ngài sẽ không bị kết án nặng nề đâu ! Chỉ nên cầu nguyện mà thôi, vì cha Jozo xin các con cầu nguyện và bền chí. Đừng sợ, vì có Mẹ ở với các con !” 22-10-1981 : “Jozo đã bị kết án. Chúng ta hãy đến nhà thờ cầu nguyện.” Các thị nhân nói với Đức Mẹ rằng họ rất buồn về việc cha Jozo. “Các con phải vui lên !” Họ hỏi phải chăng sự trắng sáng của cây thập giá bằng bê tông (trên núi Krizevac) là một hiện tượng siêu nhiên. “Phải. Mẹ xác nhận điều đó.” Nhiều người trông thấy cây thập giá biến thành một luồng ánh sáng, rồi thành hình dáng của Đức Mẹ. “Tất cả những dấu lạ này đều nhằm mục đích củng cố lòng tin của các con, cho đến khi Mẹ để lại dấu lạ hữu hình và trường tồn.” 25-10-1981 : Các thị nhân hỏi Đức Mẹ về luồng ánh sáng rất lớn mà ba cô gái đã trông thấy trên đường đi dự lễ về. Trong ánh sáng đó hiện lên mười lăm bóng người. “Đó là một hiện tượng siêu nhiên. Mẹ ở giữa các thánh.” 26-10-1981 : "Ngợi khen Chúa Giê-su ! Các con không được hỏi Mẹ thêm về vấn đề dấu lạ nữa nhé ! Đừng sợ, dấu đó chắc chắn sẽ xuất hiện, vì Mẹ luôn giữ lời hứa. Về phần các con, hãy cầu nguyện, hãy kiên trì cầu nguyện !” 28-10-1981 : Các thị nhân hỏi có phải ngày hôm trước Gospa đã hiện ra trên núi Thánh Giá (Krizevac) trong ba mươi phút không? “Phải. Các con không thấy Mẹ sao ?” Liên quan đến đám cháy mà hàng trăm người đã trông thấy, tuy cháy nhưng không thiêu rụi một vật nào. “Đám cháy các tín hữu trông thấy, có tính cách siêu nhiên. Đó là một trong các dấu lạ, đi trước báo về dấu lạ vĩ đại.” 29-10-1981 : “Các con, những thiên thần của Mẹ, hãy cảnh giác! Người ta đã rao truyền quá đủ những tin tức xuyên tạc. Đương nhiên, Mẹ sẽ tỏ cho các con lòng thương xót của Mẹ. Hãy kiên nhẫn một chút! Cầu nguyện đi !” 30-10-1981 : “Ngợi khen Chúa Giê-su !”

Jacov và Vicka hỏi Đức Mẹ về một bao thư được niêm phong, mà một viên chức cho họ xem để đánh lừa họ. "Các con đừng đáp lại gì hết. Đó là một trò xấu xa họ muốn chơi các con. Họ đã tung ra quá nhiều tin tức bịa đặt rồi, đừng tin họ! Hãy tiếp tục cầu nguyện và chịu đau khổ! Mẹ sẽ làm cho sức mạnh của tình yêu xuất hiện.” Các thị nhân hỏi Đức Mẹ khi nào nên cử hành Thánh Lễ Giáng Sinh. “Cử hành lúc nửa đêm. Hãy cầu nguyện ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !” Với Ivanka : “Hãy cầu nguyện nhiều hơn ! Những người khác đang cầu nguyện và chịu đau khổ nhiều hơn con đấy.” Với các thị nhân : “Bảo giới trẻ đừng cho phép mình đi lạc khỏi con đường thật. Họ hãy trung thành với tôn giáo của mình !” 31-10-1981 : Qua nhật ký của Vicka, chúng ta biết Mirjana đã được Đức Mẹ hiện ra tại Sarajevo – nơi cô đang theo học ở một trường chuyên nghiệp. Đức Mẹ khuyên bảo Mirjana như một người mẹ khôn ngoan thường làm. Hai lần, Người bảo cô nên tin hoặc không tin ai, và đáp lại như thế nào với những người quở trách cô và công kích Thiên Chúa. Vì Đức Mẹ biết, nên Người khuyên Mirjana xa lánh một người bạn muốn lôi kéo cô vào vòng ma túy. Đức Mẹ đề nghị cô nên trả lời những câu hỏi nếu điều ấy giúp ích, và nên giữ yên lặng nếu điều ấy có lợi hơn. Đức Mẹ biểu lộ niềm vui của Người khi thấy năm thị nhân kia tụ họp chung với nhau và cho họ biết Cha Jozo sẽ không bị giam tù hơn bốn năm. Liên quan đến Danny Ljolje, Đức Mẹ nói : “Có nhiều sự lừa dối và thông tin sai lạc.” Sau khi cho các thị nhân xem một phần Thiên đàng và bảo họ đừng sợ, Đức Mẹ nói : “Tất cả những ai trung thành với Thiên Chúa đều được hưởng Thiên đàng.” Tháng 10-1981 : Liên quan đến những tranh chấp giữa các linh mục Dòng Phan Sinh và Đức Giám mục (Pavao Zanic), Giáo phận Mostar. (Giáo xứ Mễ Du thuộc quyền cai quản của ngài) : “Sẽ tìm ra một giải pháp. Chúng ta phải kiên nhẫn và cầu nguyện.” Về nước Balan : “Sẽ có những xung đột rất lớn, nhưng cuối cùng người công chính sẽ nắm quyền kiểm soát.” Về nước Nga : “Dân Nga sẽ là dân tộc làm vinh danh Thiên Chúa nhiều nhất.” (Về phương Tây) : “Phương Tây đã làm cho nền văn minh được tiến bộ, nhưng lại gạt bỏ Thiên Chúa, y như thể chính họ là đấng sáng tạo vậy.” 1-11-1981 : “Hãy kiên trì ! Cầu nguyện đỉ ! Nhiều người đã bắt đầu cải hối.” 2-11-1981 : Các thị nhân hỏi Gospa tại sao mấy hôm trước đó Người đã cho họ xem thấy Thiên đàng. “Mẹ làm vậy, để các con trông thấy niềm hạnh phúc đang chờ đợi những ai yêu mến Thiên Chúa.” Lúc ấy, Chúa Giê-su hiện ra với họ, thương tích khắp người và mạo gai trên đầu. “Đừng sợ ! Đây là Con Mẹ. Hãy xem Người đã bị tàn xử đến mức nào! Mặc dầu vậy, Người vẫn Rồi Chúa Giê-su nói : “Hãy nhìn Ta ! Ta đã bị thương tích và tàn xử biết chừng nào ! Thế nhưng Ta đã chiến thắng. Các con cũng thế, hỡi các thiên thần của Ta, hãy vững tin và cầu nguyện, để có thể vượt

qua thử thách !” 3-11-1981 : Đức Mẹ xướng bài hát : “Xin đến, lạy Chúa, xin đến với chúng con !” và các thị nhân cùng hát với Người. “Mẹ thường cầu nguyện tại chân Thánh Giá trên núi Krizevac. Giờ đây, Mẹ nguyện xin Con Trai của Mẹ tha thứ tội lỗi cho thế giới. Họ đang bắt đầu cải hối.” 6-11-1981 : Trong lần hiện ra này, Đức Mẹ biến đi, và các thị nhân thấy một thị kiến khủng khiếp về Hỏa ngục. Rồi Người lại hiện ra và nói : “Đừng sợ ! Mẹ cho các con thấy Hỏa ngục, để biết về tình trạng của những người đang ở đó.” 8-11-1981 : Đức Mẹ hiện đến và âu yếm ôm hôn một bức ảnh của Đức Giáo Chủ Gioan Phaolô II. “Ngài là cha các con, người cha thiêng liêng của mọi người. Cần cầu nguyện cho ngài.” Có lời khác thuật rằng Đức Mẹ lấy tấm ảnh ấy trong phòng (Marija). Các thị nhân được thị kiến Cha Jozo trong tù. “Các con thấy cha Jozo của chúng ta đang chiến đấu cho Thiên Chúa như thế nào chưa ?” 9-11-1981 : Lính dân quân đi ngang qua căn phòng mà Đức Mẹ sắp hiện đến. “Các con đừng sợ công an ! Đừng khiêu khích ai ! Hãy lịch sựvới mọi người !” 10-11-1981 : “Đừng nhượng bộ. Hãy giữ vững lòng tin. Mẹ sẽ đi theo các con từng bước”. 13-11-1981 : “Ngợi khen Chúa Giê-su !” Đức Mẹ cho các thị nhân thấy một cảnh trí tuyệt đẹp, có em bé Giê-su đang dạo chơi. Các thị nhân không thể nhận ra bé ấy là Ngài. “Đó chính là Chúa Giê-su. Khi Mẹ đến và khi Mẹ đi, hãy luôn luôn hát bài : “Xin đến, lạy Chúa, xin đến với chúng con !” 15-11-1981 : Lần hiện ra này đáng lẽ đã diễn ra tại phòng Cha Jozo, nhưng sau đó, Đức Mẹ hiện ra trong nhà thờ và nói có người đã lén đặt máy nghe trong phòng. Người nói : “Sắp đến lúc thế giới nhận được những hồng ân lớn lao từ Mẹ và Con Mẹ. Chớ gì thế giới giữ được lòng trông cậy mạnh mẽ !” 16-11-1981 : “Ma quỷ đang cố gắng chinh phục chúng ta. Đừng cho phép nó làm điều đó ! Hãy giữ lòng tin, hãy ăn chay, và cầu nguyện! Mẹ sẽ ở với các con trong mỗi bước.” Người nói với Vicka và Jacov : “Với lòng trông cậy, hãy bền đỗ trong cầu nguyện và tin tưởng!” 22-11-1981 : Gospa giải thích cho các thị nhân ý nghĩa của thập giá, trái tim và mặt trời (mà Đức Mẹ cho thấy lúc Người hiện ra). “Đây là các dấu hiệu của sự cứu độ. Thập giá là dấu hiệu của lòng thương xót, cũng như trái tim. Mặt trời là nguồn ánh sáng soi sáng chúng ta”. (Vicka kể lại khác: Thập giá: Cứu độ; Trái tim: Thương xót). Một lần nữa, một hình bóng sáng lòa thay vào chỗ cây thập giá trên núi Krizevac. Các thị nhân hỏi Đức Mẹ đó có phải là Người không. “Tại sao các con hỏi Mẹ, các thiên thần của Mẹ ? Các con không thấy Mẹ sao ? Thế giới phải tìm kiếm sự cứu độ, trong khi vẫn còn thời gian, và hãy cầu nguyện sốt sắng. Ước gì thế giới có tinh thần đức tin!” 23-11-1981: Không thể mô tả được Đức Mẹ. Ánh sáng tuyệt đẹp phát ra, dâng lên, tỏa xuống, lóng lánh rực rỡ chung quanh Người. “Dân chúng đã bắt đầu cải hối. Hãy giữ vững lòng tin ! Mẹ cần lời cầu nguyện của các con.” 26-11-1981 : Các thị nhân đặt câu hỏi với Đức Mẹ về những người bệnh. “Hãy tin mạnh mẽ, cầu nguyện, và ăn chay, rồi họ sẽ được khỏi bệnh ! Hãy trông cậy và nghỉ ngơi trong vui mừng ! Các con hãy đi trong bình an của Thiên Chúa. Hãy kiên nhẫn và cầu nguyện cho được chữa lành. Tạm biệt các thiên thần yêu quí của Mẹ.”

28-11-1981 : Ngoài Ivan ra, tất cả các thị nhân đều có mặt. Vicka thuật lại : “Tất cả chúng tôi đều cảm thấy một sự bình an sâu lắng ở chung quanh và bên trong chúng tôi. Đức Mẹ nhìn chúng tôi với một vẻ dịu dàng tuyệt đẹp.” “A, thật là tốt đẹp khi thấy tất cả các con tụ họp nhau đây ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, hỡi các thiên thần của Mẹ ! Tạm biệt các con.” 29-11-1981 : “Thế giới cần được cứu độ khi còn thời gian, thế giới cũng cần cầu nguyện mạnh mẽ, và có tinh thần của đức tin.” 11-1981 : Vicka cảnh báo rằng sứ điệp này không chỉ dành cho các thị nhân, mà cho tất cả mọi người. “Ma quỉđang nỗ lực áp đặt quyền lực của nó trên các con, nhưng các con phải luôn mạnh mẽ và kiên trung trong đức tin. Các con phải cầu nguyện và ăn chay. Mẹ sẽ luôn ở bên các con.” 2-12-1981 : Các thị nhân hỏi về một thanh niên bỗng nhiên bị mất trí nhớ và không thể học được nữa. “Cần cho anh ta vào bệnh viện.” Các thị nhân lại hỏi thêm nhiều câu hỏi khác. “Không cần thiết phải hỏi về mọi vấn đề.” 3-12-1981 : "Hãy cầu nguyện và kiên trì nhờ cầu nguyện !” 6-12-1981: “Hãy mạnh mẽ và bền chí ! Các thiên thần yêu quý của Mẹ, hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !” 7-12-1981 : Đức Mẹ nhìn đám đông : “Nhiều người đang bắt đầu cải hối. Đúng vậy, nhưng chưa phải tất cả. Hãy cầu nguyện và bền chí cầu nguyện!” Sau một cuộc hiện ra tại nhà của thị nhân Jakov, dòng chữ "MIR LJUDIMA" (Bình an cho mọi người) bằng vàng hiện ra trên tường. 8-12-1981 – (Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội) : Đức Mẹ trả lời những câu hỏi của các thị nhân về tương lai của họ. “Mẹ rất thích tất cả các con trở thành linh mục hay tu sĩ, nhưng chỉ khi nào chính các con muốn. Các con tự do ; tùy các con chọn lựa. Khi các con gặp khó khăn hoặc thấy cần một điều gì, hãy đến cùng Mẹ ! Nếu không có sức mạnh để ăn chay với bánh mì và nước lã, các con có thể (thay thế bằng cách) từ bỏ một số điều. Sẽ là một điều tốt nếu các con bỏ được tivi, bởi vì sau khi xem một số chương trình, các con sẽ bị chia trí và không còn khả năng cầu nguyện. Có thể bỏ rượu, thuốc lá, và các thú vui khác. Chính các con biết mình phải làm gì.” Rồi Đức Mẹ quì cúi sâu xuống, trang nghiêm đưa hai tay ra, Người cầu nguyện cùng Chúa Giêsu : “Hỡi Con Trai yêu dấu của Mẹ, Mẹ nài xin con sẵn lòng tha thứ cho thế giới cái tội lỗi nặng nề đã làm nó xúc phạm đến Con.” 9-12-1981 : Khi chúng tôi đang cầu nguyện, Đức Mẹ cũng chen vào: “Ôi, Giê-su, Con của Mẹ, xin hãy tha thứ những tội lỗi này ; có quá nhiều tội thể ấy !” Lúc chúng tôi ngừng lại và im lặng. “Hãy tiếp tục cầu nguyện, vì cầu nguyện chính là sự cứu rỗi của loài người !” 11-12-1981 : Vicka xin Gospa chăm sóc cha cô đang (đi hợp tác lao động) ở bên Đức. “Mẹ hứa bảo vệ họ. Mọi sự sẽ tốt đẹp.” 12-12-1981 : Đức Mẹ bảo các thị nhân rằng Người rất vui vì họ sẽ được sum họp với nhau trong dịp nghỉ lễ cuối năm. “Không bao lâu nữa, tất cả các con sẽ đoàn tụ và được hưởng một thời gian tuyệt vời bên nhau.”

16-12-1981 : “Các con của Mẹ, hãy quì xuống và cầu nguyện !” 18-12-1981 : Đức Mẹ hát : “Giê-su Ki-tô, nhân danh Người” và nói: "Nào, các con hãy hát lên vui vẻ hơn nữa ! Tại sao các con lại đăm chiêu như thế ?” Rồi Người xướng lên bài hát “Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi” trước khi ra đi. 21-12-1981 : “Các con của Mẹ, hãy cảnh giác và chuẩn bị cho những ngày khó khăn ! Đủ mọi loại người sẽ đến đây.” 24-12-1981 : “Hãy mừng những ngày lễ sắp đến, và hân hoan cùng Con Trai của Mẹ ! Hãy yêu người lân cận. Ước gì các con sống hài hòa với nhau !” 25-12-1981 – (Lễ Giáng Sinh). Họ được thấy Bé Giê-su. “Các con của Mẹ, hãy yêu thương nhau, vì các con là anh em một nhà. Đừng cãi cọ tranh chấp, nhưng hãy làm vinh danh Thiên Chúa, hãy tôn vinh Người và ca hát, hỡi các thiên thần của Mẹ !” 30-12-1981 : Đức Mẹ hát bài "Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi". 31-12-1981 : Ivan hỏi Đức Mẹ làm cách nào để giúp những linh mục hãy còn nghi ngờ, biết chấp nhận những cuộc hiện ra. “Cần phải nói với các vị rằng : ngay từ đầu, Mẹ đã truyền đạt sứ điệp của Thiên Chúa cho thế giới. Thật đáng tiếc nếu không tin điều ấy ! Lòng tin là một nhân tố cực kỳ quan trọng, nhưng người ta không thể ép người khác tin theo. Lòng tin là nền tảng mà từ đó mọi sự phát sinh.” Ivan hỏi Đức Mẹ có phải Người thật sự hiện ra dưới chân thập giá (trên núi Krizevac) không. “Đúng như vậy. Hầu như mỗi ngày Mẹ đều ở dưới chân Thập Giá. Con của Mẹ đã vác thập giá, đã chịu đau khổ trên Thập Giá, và nhờ đó, đã cứu thế giới. Mỗi ngày, Mẹ đều cầu xin Con của Mẹ tha thứ tội lỗi của thế giới.”