P. 1
De Cuong Nghien Cuu Khoa Hoc Giao Duc

De Cuong Nghien Cuu Khoa Hoc Giao Duc

|Views: 2,214|Likes:
Được xuất bản bởihoatigontrang

More info:

Published by: hoatigontrang on Aug 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

1

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÊN ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Người thực hiện:Phạm Phúc Tuy -Trần Thị Phượng 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( HĐGDNGLL) là một trong ba hoạt động quan trọng ( dạy học trên lớp, HĐGDNGLL,hoạt động giáo dục lao động kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề ), là bộ phận hợp thành của quá trình giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục – đào tạo của nhà trường. Mục tiêu của HĐGDNGLL là giúp học sinh : Củng cố và mở rộng những kiến thức mà học sinh đã tiếp thu được qua các môn học ở trên lớp;biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống; bổ sung thêm vốn kinh nghiệm trong cuộc sống tập thể ở nhà trường, gia đình và ngoài xã hội. Rèn luyện các kỹ năng cơ bản, cần thiết nhằm nâng cao năng lực tổ chức và điều khiển hoạt động tập thể. Góp phần phát triển thái độ tích cực trong học tập và rèn luyện hằng ngày, có ý thức tham gia hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bắt đầu từ năm học 2002-2003, cùng với việc triển khai thay sách giáo khoa lớp 1 và lớp 6, chương trình môn HĐGDNGLL cũng được triển khai cho học sinh lớp 6. Điểm mới của chương trình này so với chương trình trước đây là đã xây dựng được chương trình HĐGDNGLL cho từng khối lớp,cụ thể hoá phần tự chọn cho học sinh và cho nhà trường, đồng thời cũng xây dựng được tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của học sinh.Điều này tạo cơ sở cho sự quản lý,chỉ đạo thống nhất từ Bộ – Sở – Phòng GD đến các trường THCS,có cơ sở đánh giá khách quan kết quả hoạt động của học sinh. HĐGDNGLL là một môn học mới được đưa vào chương trình với những qui định chặt chẽ,việäc tổ chức thực hiện đòi hỏi nhiều điều kiện như thời gian,phương tiện thiết bị,công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng, sự chủ động của các giáo viên chủ nhiệm lớp,Mặt khác,cần có sự nghiên cứu những biện pháp thích hợp,tổng kết thành những bài học kinh nghiệm nhằm từng bước đưa hoạt động này đi vào nề nếp và phát huy tác dụng giáo dục ở trường THCS. Năm học 2003 – 2004 chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài “ Tìm hiểu tình hình triển khai thực hiện chương trình môn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một và huyện Thuận An “ Đề tài này đã giúp chúng tôi cómột cái nhìn khái quát thực trạng của việc triển khai HĐGDNGLL ở trường phổ thông trên địa bàn nghiên cứu. Cũng từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy để nâng cao chất lượng của hoạt động này trong nhà trường phổ

5. 2.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Đề tài này được tiến hành nhằm tìm hiểu.Ban giám hiệu. sách giáo khoa môn HĐGDNGLL .Chương trình.2 Nghiên cứu thực trạng các biện pháp thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL ở các trường phổ thông trên địa bàn nghiên cứu. 4.1 Đối tượng điều tra: Hiệu trưởng ( hoặc phó hiệu trưởng ).3 là chủ yếu.7. tiến hành khảo sát và tổng kết kinh nghiệm của những trường đã tiến hành tốt hoạt động này. Phạm vi nghiên cứu: nhiệm vụ 2. 7 và 8 Học sinh lớp 6 . từ đó bổ sung nội dung giảng dạy môn HĐGDNGLL cho giáo sinh sư phạm. tiến hành nghiên cứu những biện pháp tổ chức nhằm thực hiện môn học này một cách có hiệu quả.chúng tôi chỉ nghiên cứu trên địa bàn Thị xã Thủ Dầu Một. 4.KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 3. 3.2 thông. chúng tôi thấy cần phát triển kết quả nghiên cứu đã đạt được trong năm học trước.1 Nghiên cứu chương trình và sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL ở trường THCS.1 Khách thể nghiên cứu: .tổng phụ trách trường phổ thông.1 Nghiên cứu lý luận: các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL ở trường phổ thông. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 5.NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 4.2 Đối tượng nghiên cứu: Những biện pháp thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL trong trường phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành. Do điều kiện và thời gian có hạn.tổng kết những biện pháp thực hiện tốt chương trình môn HĐGDNGLL ở trường phổ thông. 5.góp phần nâng cao chất lượng HĐGDNGLL ở trường phổ thông. GVCN và HS lớp 6.Đó chính là lý do chúng tôi chọn đề tài “ Nghiên cứu những biện pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt chương trình môn HĐGDNGLL ở trường phổ thông”. Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 .Năm 2005.Bộ GD-ĐT tiếp tục triển khai thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL lớp 9-lớp cuối cấp THCS.3 Tổng kết những biện pháp chính nhằm thực hiện tốt chương trình môn HĐGDNGLL ở trường phổ thông. 7 .2. 3. 4. huyện Thuận An và huyện Tân Uyên.8 trên địa bàn nghiên cứu. 8 .2 Điều tra: 5.

3 Phương thức tổ chức HĐGDNGLL 1. huyện Thuận An và huyện Tân Uyên. B/ Nội dung nghiên cứu Chương 1:Chương trình môn Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở.3 Phương pháp trò chuyện: trò chuyện với hiệu trưởng .phương pháp nghiên cứu.3 5.4 Phương pháp quan sát: Dự một số giờ HĐGDNGLL ở các trường trên địa bàn nghiên cứu để bổ sung thông tin cho phương pháp điều tra.nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu. + Đánh giá về ưu. 1.5 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Thu thập. nghiên cứu các kế hoạch và văn bản liên quan đến HĐGDNGLL ở các trường phổ thông. tác dụng và tầm quan trọng của môn HĐGDNGLL + Những biện pháp cụ thể mà nhà trường đã tiến hành để triển khai thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong ba phần chính như sau: A/ Mở đầu Giới thiệu khái quát công trình nghiên cứu: lý do chọn đề tài. tổng phụ trách nhằm tìm hiểu: + Nhận thức về vai trò . với học sinh THCS để bổ sung thông tin cho phương pháp điều tra.nhược điểm của những biện pháp đã áp dụng.3 NoÄi dung điều tra: * Chúng tôi xây dựng và sử dụng các loại phiếu điều tra đối với các hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng ). + Những ý kiến đề xuất. 5. + Đánh giá về ưu . giáo viên chủ nhiệm lớp. + Những ý kiến đề xuất nhằm thực hiện tốt chương trình môn học này. * Các loại phiếu điều tra đối với GVCN lớp nhằm tìm hiểu: + Nhận thức về môn HĐGDNGLL + Việc thực hiện chương trình môn học này ở lớp chủ nhiệm.2 Nội dung chương trình HĐGDNGLL 1.2.2 Địa bàn điều tra: các trường phổ thông ( bao gồm các trường THCS và trường THPT có HS bậc THCS ) thuộc Thị xã Thủ dầu Một .mục đích nghiên cứu.khách thể và đối tượng nghiên cứu. 6. * Các phiếu điều tra đối với học sinh nhằm tìm hiểu: + Hứng thú của HS đối với những HĐGDNGLL do nhà trường tổ chức. 5.4 Đánh giá kết quả HĐGDNGLL Chương 2: Thực trạng thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL ở các trường phổ thông trên địa bàn nghiên cứu.1 Mục tiêu giáo dục của HĐGDNGLL 1.2. . 5. + Ý kiến đề nghị của HS về việc tổ chức HĐGDNGLL.nhược điểm trong việc thực hiện chương trình môn học này. 5.

. 3.2 Biện pháp tổ chức .lớp và học sinh THCS trên địa bàn nghiên cứu. tác dụng của HĐGDNGLL 1. 3.1. chỉ đạo.1.3 Đánh giá hiệu quả của việc thực hiện chương trình HĐGDNGLL.nâng cao nhận thức cho các đối tượng trong nhà trường .GV. lập đề cương nghiên cứu.1 Vài nét về tình hình trường.4 2.1 Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng.HS về vai trò. 1.1 Đối với lãnh đạo trường 3. + Tháng 12 / 2004 : Bảo vệ đề cương + Tháng 1 / 2005 – 5 / 2005: Tiến hành nghiên cứu và hoàn thành đề tài.3 Tăng cường các điều kiện và cơ sở vật chất cho HĐGDNGLL 3. + Từ 22 / 5 đến 5 / 6 / 2005 : Bảo vệ đề tài.1 Nhận thức của CB.Đội TNTP Hồ Chí Minh và các lực lượng giáo dục khác. 3.4 Phối kết hợp với Đoàn TNCS.2 Các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình HĐGDNGLL ở các trường phổ thông.2 Đối với các GVCN lớp 3. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: + Tháng 9 – 11 / 2004 : Đăng ký đề tài. 1. 3. C/ Kết luận và khuyến nghị.3 Biện pháp quản lý chuyên môn. 7.3 Đối với học sinh 3.1. Chương 3: Tổng kết các biện pháp chính nhằm thực hiện tốt chương trình môn HĐGDNGLL ở trường phổ thông.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->