PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM NHỎ TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ 9 A. PHẦN MỞ ĐẦU: I.

Đặt vấn đề: Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, cuộc cách mạng khoa học công nghệ như một luồng gió mới thổi vào và làm lay động nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Hơn bao giờ hết con người đang đứng trước những diễn biến to lớn, phức tạp về lịch sử xã hội và khoa học kĩ thuật. Nhiều mối quan hệ mâu thuẫn của thời đại cần được giải quyết trong đó có mâu thuẫn yêu cầu ngành GD- ĐT nói chung và người thầy chúng ta nói riêng phải giải quyết ngay, đó là mâu thuẫn giữa quan hệ sức ép của khối lượng tri thức ngày nay càng tăng lên và sự tiếp nhận của con người nói chung là tuyệt đối và không có giới hạn song sự thu nhận, hiểu biết kiến thức của mỗi con người đều hữu hạn và tương đối. Nhiệm vụ trên đây đã đặt ra cho người giáo viên bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn thì phải cải tiến phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Như chúng ta đã biết, môn lịch sử có vị trí và ý nghĩa quan trọng đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Từ những hiểu biết về quá khứ, học sinh hiểu rõ truyền thống dân tộc, tự hào với thành tựu dựng nước và giữ nước của tổ tiên, xác định nhiệm vụ trong hiện tại có thái độ đúng đối với sự phát triển hợp quy luật của tương lai. Nhưng những nhận thức quan niệm sai lệch về vị trí, chức năng của khoa học lịch sử và môn lịch sử trong đời sống xã hội, trong giáo dục đã dẫn tới phương pháp nghiên cứu, học tập không đúng làm giảm sút chất lượng của bộ môn trên nhiều mặt. Tình trạng học sinh không biết những sự kiện lịch sử cơ bản, phổ thông, nhớ sai hoặc nhầm lẫn kiến thức là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều trường học nói chung và trường THCS nói riêng. Vì vậy hội nghị BCHTƯ Đảng lần 2 khoá 8 đã nhấn mạnh “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp GD- ĐT khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng
1

đồng thời kìm hãm tính tích cực của học sinh.. sự chủ động trong học tập cũng như các hoạt động khác không những làm cho các em thu nhận được một lượng tri thức tốt nhất cho bản thân mà còn là cơ sở vững chắc để các em bước vào bậc THPT. năng lực tư duy.học đảm bảo điều kiện và thời gian tự học. năng lực bồi dưỡng. đó là điểm hạn chế theo phương pháp dạy học mới. của các em đã phát triển ở mức độ cao hơn các em khối dưới. Từ trước tới nay đã có rất nhiều người đề cập đến vấn đề phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập lịch sử từ bậc THCS đến đại học. phát triển ý thức. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao chất lượng bộ môn bởi vì đối tượng là học sinh lớp 9 thì về mặt thể chất cũng như tinh thần. Nếu được khơi dậy đúng mức tính tích cực. Với một lượng kiến thức nhiều khó có thể tải hết trong 1 tiết ôn tập mà trước đây giáo viên thường bị cháy giáo án ở tiết ôn tập. rèn luyện phương pháp tự học là con đường phát triển tối ưu của giáo dục. Bởi vì xét cho cùng công việc giáo dục phải được tiến hành trên cơ sở tự nhận thức.. qua nhiều năm giảng dạy lịch sử lớp 9 tôi tâm đắc với Phương 2 . Vì vậy việc khơi dậy. tự nghiên cứu cho học sinh.các phương pháp tiên tiến và phương pháp hiện đại vào quá trình dạy.nơi mà các em sẽ phải có năng lực tư duy và ý thức tự học cao hơn.. giáo viên thường làm việc nhiều ở tiết ôn tập. tự hành động. Vì thế.. ý chí. đó là biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong đó : Phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ là đáng quan tâm hiện nay đặc biệt được vận dụng tốt ở tiết ôn tập lịch sử 9 giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức và phát huy tính tư duy tích cực của học sinh. sự nhận thức. cải tiến phương pháp dạy học. Tuy nhiên những vấn đề mà các nhà nghiên cứu đưa ra chỉ áp dụng vào một bậc học cụ thể mà ít đi sâu vào một khối lớp cụ thể vì vậy trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ xin lưu ý đến một khía cạnh gắn liền với việc giảng dạy nhiều năm môn lịch sử. Giáo dục phải được thực hiện thông qua hành động và hành động của bản thân ( tư duy và thực tiễn). việc phát huy tính tích cực của học sinh có ý nghĩa rất quan trọng. Qua nhiều năm giảng dạy môn lịch sử lớp 9 ở trường THCS đặc biệt là từ khi thực hiện thay sách giáo khoa và đổi phương pháp dạy học tôi nhận thấy đây là một vấn đề bổ ích về lí luận cũng như thực tiễn. Vì thế.” Trong việc đổi mới.

đó chính là con đường lấy học sinh làm trung tâm. rèn luyện về học tập là con đường phát triển tối ưu của giáo dục. ở mọi nơi mọi lúc. đồng thời cũng là để trao đổi. hình thành cho các em động cơ học tập lành mạnh.pháp tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ là hiệu quả cao cho tiết ôn tập với mục đích là góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn lịch sử nói chung và môn lịch sử lớp 9 nói riêng ở trường THCS nơi tôi đang giảng dạy. tự cường trong học tập của các em. tự giác của học sinh. làm chủ thể của việc nhận thức với sự hướng dẫn. ý chí của học sinh : Giáo viên phải biết kích thích hứng thú. Tổ chức cho học sinh làm việc độc lập. cá nhân hoá quá trình học tập. phát huy tính tích cực. ảnh hưởng trực tiếp đến trí tuệ. Giáo dục học là phương hướng quan trọng và giữ vai trò chủ đạo quyết định sự thành công của phương hướng dạy học vì nó tác động trực tiếp đến con người. 3 . phát huy tính tự học. tâm hồn ý chí. Tiếp cận theo quan điểm tâm lý. học tập kinh nghiệm của các thầy giáo. phát triển tri thức. Giải quyết vấn đề : Kế thừa các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có thể mô tả việc đổi mới phương pháp dạy học gồm: 1. tìm mọi cách phát triển tâm hồn và trí tuệ. năng động sáng tạo của học sinh. ý chí.. Kết hợp nhiều lực lượng giáo dục: Nhà trường.là những sức mạnh bản chất của họ và những nhân tố quyết định sự thành công.. năng lực bồi dưỡng. gia đình và xã hội. giáo dục tích cực có hiệu quả của giáo viên. II. các đồng nghiệp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như phương pháp dạy học . Đây là tính ưu việt của Phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ. có như vậy mới khơi dậy. Để làm được như vậy giáo viên phải tiến hành theo các hình thức khác nhau.. Điều này được thực hiện trên cơ sở hoạt động tích cực.Đổi mới về phương hướng: a) Tiếp cận theo quan điểm tâm lý – giáo dục học: Tìm mọi cách phát huy năng lực nội sinh của người học.

đứng trước những mục tiêu.. Như vậy.nhìn máy tính. b) Tiếp cận theo quan điểm điều khiển học: là giải phóng người học tạo điều kiện cho người học tự do phát triển nhu cầu học tập. Nhu cầu. động cơ ý chí.của con người luôn thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào điều kiện sống. cô giáo với mục đích là: dạy học lấy học sinh làm trung tâm. hoạt động của thầy. tìm kiếm con đường phát triển giáo dục Việt Nam trong thời kì Công nghiệp hoá . Để đưa kĩ thuật hiện đại vào nhà trường 4 . ý chí.. Về khái niệm công nghệ ở đây được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm các mặt kĩ thuật.. khi biết tính đến nhu cầu. nghĩa là cung cấp cho người thầy những công cụ lao động mới.). Đảng ta đã nhấn mạnh đến việc phát huy năng lực học sinh.. nguyện vọng.... phát triển năng lực cá nhân.Việc dạy học chỉ có hiệu quả khi người học có tinh thần tự giác và tích cực.. hứng thú.. lối sống. điều kiện học tập của họ. sở thích.. Về việc dạy học lấy học sinh làm trung tâm trọng tâm chủ ý của giáo viên là hướng dẫn cho người học hướng đến việc điều khiển hoạt động trí tuệ. Trong quá trình nghiên cứu. nội dung và điều kiện mới mà xã hội đang đặt ra cho nhà trường. nhiệm vụ. nguyện vọng và năng lực của người học cũng như môi trường. tổ chức Trong nhà trường mặt kĩ thuật là các phương tiện kĩ thuật hiện đại ( Phương pháp nghe. phát huy tính tích cực sáng tạo của người học. điều khiển mối quan hệ thầy trò bằng nhiều hình thức khác nhau. động cơ. các thầy cô giáo. Dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng dạy học là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Hiện nay môi trường và điều kiện sống đã thay đổi nhiều. khả năng nhận thức và tâm lý con người hiện đại có nhiều điểm mới. nhu cầu. Tuy nhiên nếu cho rằng dạy học lấy học sinh làm trung tâm là toàn bộ nội dung của hoạt động đổi mới phương pháp dạy học. thông tin. học sinh và các nhà quản lý giáo dục phải giải quyết một loạt các vấn đề về phương pháp dạy học.Hiện đại hoá đất nước. c) Tiếp cận theo quan điểm công nghệ: Là đưa công nghệ mới vào nhà trường. con người.

tổng hợp .Nhiệm vụ quan trọng nhất của quá trình dạy học thì chưa được chú trọng đúng mức trong hoạt động thực tiễn hằng ngày của thấy và trò.của học sinh trong quá trình dạy học.. làm phát triển trí thông minh.và làm bài dưới sự chỉ dẫn của giáo viên từ đó hoạt động trí tuệ của học sinh vẫn nặng về rèn luyện trí nhớ.những vấn đề.Việc rèn luyện năng lực tư duy. khái quát hoá.Đổi mới về tính chất hoạt động nhận thức của học sinh: Mối quan hệ giữa tái hiện và sáng tạo: Trong đổi mới phương pháp dạy học điều quan trọng nhất là thầy dạy thế nào để học sinh động não để làm thay đôỉ chất lượng hoạt động trí tuệ của học sinh. Như vậy về đổi mới phương hướng phải nhìn một cách bao quát : phát triển năng lực nội sinh của người học..Trên cơ sở đó mà tăng cường hoạt động phân tích .những hiện tượng.Cần đặt ra cho học sinh có nhiệm vụ tìm tòi những mâu thuẩn . trò chủ động). phương pháp.những mối liên hệ mới. 2. Đổi mới phương pháp là điều chỉnh giữa tái hiện và sáng tạo.Càng lên lớp trên vai trò của người thầy càng giảm dần..óc sáng tạo. đưa công nghệ hiện đại vào nhà trường.. tưởng tượng và sáng tạo. Bản chất của việc dạy học là truyền kinh nghiệm xã hội loài người cho thế hệ đang lớn lên.cần phải chuẩn bị nội dung. đổi mới quan hệ thầy trò (thầy chỉ đạo.giúp đỡ nhằm tăng cường hiệu quả của học tập.trừu tượng hoá. Điều này đạt hiệu quả hay không là do hoạt động nhận thức của học sinh quyết định(giáo viên dù tích cực đến đâu mà học sinh không nổ lực thì việc dạy học cũng không có hiệu quả).cho đến lúc học sinh hoàn toàn đảm nhận được 5 . Người giáo viên chỉ đóng vai trò tổ chức hướng dẫn .sáng tạo . kĩ năng phù hợp với quá trình đặc điểm nhận thức và tâm lý học sinh trong điều kiện hoạt động mới.khả năng tái hiện.Hiện nay quá trình dạy học trên lớp.cần phát hiện.Ở nhà học sinh tự học dưới dạng học bài.trí thông minh của học sinh nói chung được xem là nhiệm vụ chủ yếu.Tăng cường các phương pháp sáng tạo nhằm đổi mới tính chất hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học. hoạt động trí tuệ chủ yếu của học sinh là ghi nhớ và tái hiện.so sánh.khả năng tưởng tượng.phát triển trí tuệ.

phát triển trí tuệ và nhân cách của học sinh.Hình thành năng lực tự đánh giá.có động cơ và tự nguyện của học sinh trong bối cảnh được giáo viên sẵn sàng hổ trợ.Trong các quan hệ đó được thể hiện: a) Trò_Chủ thể tích cực.Có thể nói: Người giáo viên giỏi là người sớm phủ định hoạt động dạy.so sánh mình với người khác về các định hướng giá trị.hoạt động tự học không chỉ tổ chức khi học sinh tự học ở nhà mà còn coi trọng ngay cả trong giờ lên lớp.Lao động của cá nhân là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Do vậy nhóm học tập là nơi hội tụ và phát huy tiềm năng của tập thể.tự ý thức.việc học của mình. B.Làm cho học sinh phải học bằng chính hoạt động của mình.Dạy học theo nhóm nhỏ là khơi dậy được niềm hứng thú học tập và giải phóng tư duy sáng tạo của học sinh.Một trong các hình thức đó là tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm nhỏ. 6 . Mặt khác còn là điều kiện để học sinh tự đánh giá .từ đó tự khẳng định được mình. thảo luận. phong phú.việc tranh luận. b) Nhóm học tập môi trường-phương tiện để lãnh hội tri thức .Hình thức hoạt động tự học của học sinh cần đa dạng.Dạy học theo nhóm mang đầy đủ các phương pháp tích cực như là:hoạt động cơ động. sáng tạo cuả hoạt động dạy học. Vì vậy.Đồng thời trong quá trình liên kết đó sẽ hình thành các quan hệ qua lại. từ đó hình thành nên” cái tôi” của nhân cách.Đặc trưng của nó thể hiện ở chổ:Các hoạt động cá nhân của từng học sinh riêng biệt được tổ chức lại và liên kết hữu cơ với nhau trong một hoạt động chung nhằm thực hiện các nhiệm vụ học tập. một trong những hướng đổi mới phương pháp dạy học là tăng cường tích cực của học sinh.phải bổ sung bằng lao động tập thể thì mới hoàn chỉnh được.Chân lý được sản sinh từ tranh luận.Suy nghĩ là hoạt động. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 1-Đặc trưng của phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ : Dạy học theo nhóm còn được gọi là dạy học tập thể.hoạt động là hợp tác.xác định đúng mình. trao đổi trong nhóm một mặt là cơ hội cho sự cọ xác giữa các quan điểm chính kiến về tri thức.Quá trình học sinh tự tìm ra tri thức cũng chính là quá trình học sinh tự phát hiện cách tìm ra tri thức.

Mỗi tổ cử một tổ trưởng có năng lực vừa để điều khiển. Cách tổ chức hình thức nhóm này cụ thể: .Cuối cùng nhóm tổ chức “lắp ráp”.Tổ chức theo địa bàn dân cư để học sinh dễ dàng sinh hoạt khi cần.Cá nhân sau khi nhận nhiệm vụ và hoàn thành thì báo cáo lại kết quả trước nhóm.Dạy học theo nhóm không làm lu mờ đi vai trò của giáo viên mà ngược lại với tài năng và nghiệp vụ của mình.”dàn dựng”các kết quả của từng cá nhân thành một sản phẩm chung duy nhất.Cá nhân phải bảo vệ các quan điểm.Nếu địa bàn có nhiều học sinh thì tổ chức thành nhiều nhóm.mỗi học sinh có một nhiệm vụ riêng biệt và hướng vào thực hiện nhiệm vụ chung thông qua sự điều hành của nhóm trưởng.Trong mỗi nhóm đều phải có các đối tượng :giỏi.Dưới sự điều hành của nhóm trưởng.thảo luận và lắp ráp sản phẩm. . -Vận dụng theo tinh thần dạy học của Intel .nhóm tự giải tán.khá. 2-Các hình thức dạy học theo nhóm.Khi nhóm hoạt động các lao động cá nhân sẽ tiến hành xen kẻ với tập thể.Như vậy đặc trưng của nhóm Tự quản là cả nhóm chịu trách nhiệm về một mục tiêu duy nhất được thực hiện thông qua các nhiệm vụ của từng người.kém. 7 .Mỗi nhóm phải có một địa điểm nhất định và thời gian biểu học tập cố định.đặc biệt là khâu phân chia nhiệm vụ.Ở địa bàn tôi giảng dạy thì tôi chia thành hai nhóm ở Xuân Thiều và hai nhóm ở Nam Ô.định hướng và điều khiển của giáo viên.Tôi xin trình bày một vài hình thức dạy học theo nhóm: a) Nhóm tự quản : Được hình thành trên cơ sở tham gia tự nguyện.Trong tiến trình hoạt động của nhóm luôn luôn cần có sự theo dõi.yếu.nhóm tiến hành phân công mỗi người phụ trách mỗi phần việc chung.chính kiến của mình. Sau khi giải quyết xong nhiệm vụ được giao.trung bình.Nhóm tiến hành thảo luận chung.vừa giúp đỡ các bạn trong nhóm học tập .giáo viên luôn là người tổ chức và điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh trong tất cả các khâu của quá trình dạy học.c) Giáo viên là người thức tỉnh tổ chức và đạo diễn.

Trong nội dung này cũng có 5 vấn đề. Vì vậy nhóm trưởng phải có sự phân công các thành viên trong nhóm mình đảm nhận một vấn đề .Giáo viên có kiểm tra nhằm uốn nắn. *Trong giai đoạn “sau chiến tranh lạnh” *Xu hướng chung của thế giới ngày nay.Hoạt động của các cá nhân được liên kết với nhau trong 8 .Mỗi học sinh phải có vở học nhóm và ghi chép đầy đủ những nội dung . *Đặc điếm của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ sau năm 1945 đến nay. *Sau chiến tranh các nước tư bản có sự phát triến về kinh tế như thế nào.nhóm học đường không phân chia nhiệm vụ chung thành các nhiệm vụ thành phần cho từng cá nhân.động viên để các nhóm hoàn thành nhiệm vụ được giao: Việc kiểm tra được tổ chức dưới các hình thức-Giáo viên có thể kiểm tra vở học sinh học nhóm. *Tìm hiểu giai đoạn lịch sử thế giới sau năm 1945. Giáo viên đưa ra hai nội dung cơ bản cho 4 nhóm trao đổi .châu Phi và châu Mĩ-LaTinh sau chiến tranh thế giới thứ hai. *Giai đoạn lịch sử thế giới từ năm 1991 đến nay. b)Nhóm học đường: Khác với nhóm tự quản.Học theo nhóm học đường là học theo nhóm tập thể.. *Giai đoạn lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 1991. *Tìm hiểu về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á. *Về quan hệ quốc tế sau năm 1945 đến năm 1989.thảo luận cụ thể: + Nhóm1+2 : Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay ? Trong nội dung này có 5 vấn đề yêu cầu các em lý giải. +Nhóm 3+4:Tìm hiếu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.cuối cùng tập hợp các kết quả của các thành viên trong tổ để giải quyết nội dung chính mà giáo viên yêu cầu. Ví dụ ở bài 13 : Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay.những bài học do nhóm được phân công. *Những thắng lợi của Liên Xô và các lực lượng cách mạng trong chiến tranh thế giới thứ hai. . hoặc thông qua nhóm trưởng báo cáo tình hình học tập của nhóm.

Trong trường hợp có người tranh chấp.Mỗi học sinh làm việc y như người bên cạnh. có liên quan với nhau thì thảo luận nhóm theo các tình huống (lần lượt từ vấn đề này đến vấn đề kia) để rút ra kết luận.một hoạt động chung nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập. Nhóm tiến hành thảo luận tìm phương án tối ưu để giải quyết nhiệm vụ được giao.giáo viên phải là trọng tài.Trong khi thảo luận có thể xảy ra các trường hợp sau:Hoặc các nhóm nhất trí theo cách giải quyết trên.nhóm tiến hành thảo luận chung trước những biện pháp tối ưu.cố vấn khoa học.Do đó giáo viên có thể đưa ra những câu hỏi gợi ý để học sinh tự lực đi tới tổng kết. giao cho mỗi nhóm một nhiệm vụ. + Thành lập nhóm học đường. Nếu bài học được cấu thành nhiều tình huống học tập.khái quát toàn bộ bài học. Thì giáo viên có thể kết hợp nhóm học đường và nhóm tự quản để giải quyết.Nếu tranh chấp không giải quyết được.Cuối cùng là lời giải đáp tổng kết của nhóm.các phe hoặc cá nhân phải bảo vệ được quan điểm và chính kiến của phe đối lập một cách có căn cứ khoa học.Học sinh thường lúng túng khi xây dựng lời phát biểu tổng kết vì tính chất phê phán hoặc kết luận một vấn đề vừa thảo luận.hoặc chia thành hai phe (mỗi phe là một tiểu nhóm). Các thành viên của nhóm học đường được thành lập từ các nhóm tự quản Mỗi thành viên của nhóm học đường sẽ trình bày ý kiến của mình từ các nhóm tự quản.mỗi nhóm từ 4 đến 6 học sinh.cùng chung một đối tượng. Trong trường hợp các bài học có kết cấu thành nhiều nhiệm vụ. Khi thực hiện xong nhóm giải tán. kiến thức cần nắm.đưa ra những gợi ý giúp nhóm giải quyết bất đồng. c) Kết hợp giữa nhóm tự quản và nhóm học đường. Mỗi nhiệm vụ tương ứng với một đơn vị kiến thức.hoặc chỉ có một thành viên trong nhóm không tán thành với cách giải quyết mà nhóm đề ra. Cách tổ chức gồm: + Thành lập các nhóm tự quản.Nhiệm vụ chung được giao cho nhóm. Ở hình thức này lớp học được chia thành nhiều nhóm nhỏ. sau đó đi đến thống nhất từng nhiệm vụ.Dưới sự điều hành của nhóm trưởng.nhóm trưởng thay mặt nhóm giải quyết toàn bộ tình huống tranh luận. nội dung. cuối cùng rút ra kết luận. 9 .chung một thể thức.

C. c) Thảo luận chung cả lớp : Cả nhóm cử đại diện báo cáo kết quả đạt được. đề tài. Đây là động lực thúc đẩy tính tích cực tư duy sáng tạo của từng học sinh nói riêng và cả nhóm nói chung. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC : Qua 3 năm thực hiện thay sách giáo khoa và đổi mới phương pháp dạy học.Định hướng việc làm của nhóm.ý thức tự học của các em. +Học sinh hứng thú vì thể hiện được ý kiến bản thân. -Kiểm tra.3. Mối quan hệ giữa cái đã cho và cái cần tìm. những cái cần tìm.đánh giá hoạt động của từng nhóm và khái quát toàn bộ vấn đề. nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. đánh giá.vận dụng các kết quả đó vào thực tế để giải quyết các tình huống tương tự. 10 . thảo luận để xác định những cái đã cho.nhóm phải bảo vệ quan điểm chính kiến của mình. . Khi đó ở học sinh sẽ hình thành động cơ nhận thức. thảo luận xác định tính đúng đắn của phương án giải quyết và kết quả đạt được.Giải quyết nhiệm vụ. lớp tổ chức tranh luận. thực nghiệm phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ đem lại hiệu quả cao ở tiết : Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay và tiết ôn tập. những cái chưa biết. Đây là các tình huống cụ thể có chứa các mâu thuẫn trong nhận thức.cùng thực hiện như đã định. . Có các kế hoạch có thể giải quyết nhiệm vụ đã được đưa ra. Ở giai đoạn này học sinh phải ý thức được các mâu thuẫn và có nhu cầu giải quyết nó.năng lực tư duy. Các bước tiến hành học tập theo nhóm. đồng thời biểu đạt thành nhiệm vụ cần giải quyết. Tôi đã vận dụng.Thảo luận để xác định phương án giải quyết. d) Giáo viên tổng kết.sau đó chọn phương án tối ưu nhất . a) Tiếp nhận nhiệm vụ: nhiệm vụ học được đưa ra cho từng nhóm dưới nhiều hình thức : Câu hỏi. Trong bước này các nhóm cần phải : . hoặc tình huống có vấn đề. b) Thảo luận nhóm: Đây là bước quan trọng nhất.cả nhóm.Đặc biệt đối với môn lịch sử lớp 9.

Đối với tiết dạy trên lớp giáo viên nên xác định: Mục tiêu bài học.6 SL 11 10 Năm học 2007-2008 Lớp 9/1 9/2 Sỉ số 35 35 Giỏi SL % 4 11.6 Yếu SL % 1 2.4 T. Bình SL % 18 17 51.7 5.7 TB trở lên SL % 30 29 85.4 5 14.4 Yếu SL % 1 2.5 17 48.3 18 51.6 Yếu SL % 3 4 8.giáo viên cần lưu ý một số vấn đề sau : 1.+Học sinh củng cố .7 8.4 28.9 Năm học 2006-2007 Lớp 9/1 9/2 Sỉ số 35 35 SL 3 4 Giỏi % 8.7 Kém SL % 0 0 1 2.6 T.6 11. mà trước đây giáo viên thường bị cháy giáo án ở tiết học này.9 1 2.các hoạt động của tiết học.phương pháp truyền thụ kiến thức bài học. Điều quan trọng nhất là hiệu quả của bài kiểm tra có sự thay đổi đáng kể.6 11.1 21 88.7 82.4 Khá % 31.truyền tải toàn bộ hết kiến thức ở tiết học.4 11 31.5 48.phù hợp với thực tế nhà trường và phát huy đúng tác dụng của nó nhằm giúp học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn .9 2 5. Năm học 2005-2006 Lớp 9/1 9/2 Sỉ số 35 35 Giỏi SL % 2 3 5. Bình SL % 18 51.1 Để việc dạy học theo nhóm nhỏ.1 34 97.6 25.7 T.phương tiện phục vụ tiết học.mục đích sinh hoạt nhóm để làm gì? 11 .9 Kém SL % 0 0 0 0 TB trở lên SL % 34 97. Bình SL % 19 54.sự chuẩn bị của thầy và trò.4 Kém SL % 2 2 5. nắm vững được kiến thức có tính hệ thống trong một giai đoạn lịch sử.tham gia thực hành xã hội tốt hơn và phát triển nhân cách đầy đủ hơn .9 TB trở lên SL % 32 97. +Giáo viên bổ sung.3 Khá SL % 11 31.6 Khá SL % 10 9 28.

qua thảo luận góp ý của từng thành viên trong nhóm.tiện lợi khi nhóm hoạt động. 3. nghiệp vụ sư phạm thì phải có trách nhiệm cao.Tuy nhiên để làm tốt việc này cần có sự chuyển biến mạnh mẽ mang tính cách mạng trong phương pháp dạy học lịch sử và phải có thời gian kiểm nghiệm sự đúng đắn của nó. đòi hỏi người giáo viên ngoài năng lực chuyên môn.Cách tổ chức: Phân bố và bố trí chổ ngồi cho phù hợp . Cần tránh khuynh hướng “Tách lý thuyết với thực tế” Điều cuối cùng là muốn thực hiện tốt điều này. b) Sinh hoạt nhóm để củng cố kiến thức.Đặc biệt là việc sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ cần được mỗi thầy giáo. phải có cái tâm mang đặc thù của nghề dạy học. Mỗi giáo viên sau khi vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ vào từng bài phải có sự nhận xét . tìm tòi để đi đến kiến thức mới.các bản chất của đối tượng. của vấn đề cần giải quyết. chính xác để rút ra cách giải quyết. Như vậy việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở là một việc làm rất quan trọng và có ý nghĩa lớn.thảo luận để tìm ra giải pháp các vấn đề đã nêu ra.qua sinh hoạt nhóm . giải bài tập.đối chiếu với kiến thức đã học một cách hợp lý. cô giáo quán triệt một cách sâu sắc và vận dụng sáng tạo trong công tác giảng dạy của mình.Nội dung sinh hoạt nhóm: a) Sinh hoạt nhóm nhằm mục đích khám phá. Với hình thức hoạt động này giáo viên cần gợi ý mục tiêu kiến thức mà học sinh cần phải tìm đến và phải đạt được. trong hoạt động nội khoá cũng như ngoại khoá.gợi ý con đường để học sinh thảo luận rút ra kiến thức.. Rút ra kiến thức cần vận dụng..2.đánh giá rút kinh nghiệm và trao đổi.Trên cơ sở đó. có tinh thần trách nhiệm cao. Giáo viên có thể sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở để học sinh nhận xét (đối với các vấn đề khó hoặc quá mới). yêu nghề và yêu thương học sinh hết mực. Từ đó nhóm tiến hành sinh hoạt. Giáo viên gợi ý cho học sinh nắm được các dấu hiệu.phổ biến với đồng nghiệp để khẳng định biện pháp sư phạm trong việc nâng cao chất lượng bộ môn.Có như vậy chúng ta mới góp phần 12 .

..đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế .hiện đại hoá. có sức khoẻ thông minh sáng tạo. phẩm chất đạo đức tốt.xã hội của đất nước trong thời đại công nghiệp hoá . Người thực hiện GV : Lê Thị Mỹ Dung 13 .tào tạo thế hệ trẻ thành những người lao động làm chủ nước nhà : có trình độ văn hoá cơ bản.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful