PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM NHỎ TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ 9 A. PHẦN MỞ ĐẦU: I.

Đặt vấn đề: Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, cuộc cách mạng khoa học công nghệ như một luồng gió mới thổi vào và làm lay động nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Hơn bao giờ hết con người đang đứng trước những diễn biến to lớn, phức tạp về lịch sử xã hội và khoa học kĩ thuật. Nhiều mối quan hệ mâu thuẫn của thời đại cần được giải quyết trong đó có mâu thuẫn yêu cầu ngành GD- ĐT nói chung và người thầy chúng ta nói riêng phải giải quyết ngay, đó là mâu thuẫn giữa quan hệ sức ép của khối lượng tri thức ngày nay càng tăng lên và sự tiếp nhận của con người nói chung là tuyệt đối và không có giới hạn song sự thu nhận, hiểu biết kiến thức của mỗi con người đều hữu hạn và tương đối. Nhiệm vụ trên đây đã đặt ra cho người giáo viên bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn thì phải cải tiến phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Như chúng ta đã biết, môn lịch sử có vị trí và ý nghĩa quan trọng đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Từ những hiểu biết về quá khứ, học sinh hiểu rõ truyền thống dân tộc, tự hào với thành tựu dựng nước và giữ nước của tổ tiên, xác định nhiệm vụ trong hiện tại có thái độ đúng đối với sự phát triển hợp quy luật của tương lai. Nhưng những nhận thức quan niệm sai lệch về vị trí, chức năng của khoa học lịch sử và môn lịch sử trong đời sống xã hội, trong giáo dục đã dẫn tới phương pháp nghiên cứu, học tập không đúng làm giảm sút chất lượng của bộ môn trên nhiều mặt. Tình trạng học sinh không biết những sự kiện lịch sử cơ bản, phổ thông, nhớ sai hoặc nhầm lẫn kiến thức là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều trường học nói chung và trường THCS nói riêng. Vì vậy hội nghị BCHTƯ Đảng lần 2 khoá 8 đã nhấn mạnh “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp GD- ĐT khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng
1

Vì vậy việc khơi dậy. qua nhiều năm giảng dạy lịch sử lớp 9 tôi tâm đắc với Phương 2 .nơi mà các em sẽ phải có năng lực tư duy và ý thức tự học cao hơn. Bởi vì xét cho cùng công việc giáo dục phải được tiến hành trên cơ sở tự nhận thức. Vì thế. giáo viên thường làm việc nhiều ở tiết ôn tập. Giáo dục phải được thực hiện thông qua hành động và hành động của bản thân ( tư duy và thực tiễn). cải tiến phương pháp dạy học. Với một lượng kiến thức nhiều khó có thể tải hết trong 1 tiết ôn tập mà trước đây giáo viên thường bị cháy giáo án ở tiết ôn tập. Tuy nhiên những vấn đề mà các nhà nghiên cứu đưa ra chỉ áp dụng vào một bậc học cụ thể mà ít đi sâu vào một khối lớp cụ thể vì vậy trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ xin lưu ý đến một khía cạnh gắn liền với việc giảng dạy nhiều năm môn lịch sử. Qua nhiều năm giảng dạy môn lịch sử lớp 9 ở trường THCS đặc biệt là từ khi thực hiện thay sách giáo khoa và đổi phương pháp dạy học tôi nhận thấy đây là một vấn đề bổ ích về lí luận cũng như thực tiễn. tự hành động.. rèn luyện phương pháp tự học là con đường phát triển tối ưu của giáo dục. năng lực tư duy. phát triển ý thức. Vì thế.. đó là điểm hạn chế theo phương pháp dạy học mới. đó là biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong đó : Phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ là đáng quan tâm hiện nay đặc biệt được vận dụng tốt ở tiết ôn tập lịch sử 9 giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức và phát huy tính tư duy tích cực của học sinh.. việc phát huy tính tích cực của học sinh có ý nghĩa rất quan trọng. Từ trước tới nay đã có rất nhiều người đề cập đến vấn đề phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập lịch sử từ bậc THCS đến đại học. năng lực bồi dưỡng. ý chí. sự nhận thức. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao chất lượng bộ môn bởi vì đối tượng là học sinh lớp 9 thì về mặt thể chất cũng như tinh thần. đồng thời kìm hãm tính tích cực của học sinh.” Trong việc đổi mới. sự chủ động trong học tập cũng như các hoạt động khác không những làm cho các em thu nhận được một lượng tri thức tốt nhất cho bản thân mà còn là cơ sở vững chắc để các em bước vào bậc THPT..các phương pháp tiên tiến và phương pháp hiện đại vào quá trình dạy. tự nghiên cứu cho học sinh. Nếu được khơi dậy đúng mức tính tích cực.học đảm bảo điều kiện và thời gian tự học. của các em đã phát triển ở mức độ cao hơn các em khối dưới.

đồng thời cũng là để trao đổi. tâm hồn ý chí. ý chí. 3 . gia đình và xã hội. hình thành cho các em động cơ học tập lành mạnh. ở mọi nơi mọi lúc.. năng động sáng tạo của học sinh. có như vậy mới khơi dậy. cá nhân hoá quá trình học tập. ảnh hưởng trực tiếp đến trí tuệ.là những sức mạnh bản chất của họ và những nhân tố quyết định sự thành công. rèn luyện về học tập là con đường phát triển tối ưu của giáo dục.. ý chí của học sinh : Giáo viên phải biết kích thích hứng thú. Để làm được như vậy giáo viên phải tiến hành theo các hình thức khác nhau.Đổi mới về phương hướng: a) Tiếp cận theo quan điểm tâm lý – giáo dục học: Tìm mọi cách phát huy năng lực nội sinh của người học. tìm mọi cách phát triển tâm hồn và trí tuệ. tự giác của học sinh. giáo dục tích cực có hiệu quả của giáo viên. Tổ chức cho học sinh làm việc độc lập.đó chính là con đường lấy học sinh làm trung tâm. tự cường trong học tập của các em. phát triển tri thức. Kết hợp nhiều lực lượng giáo dục: Nhà trường. học tập kinh nghiệm của các thầy giáo. Điều này được thực hiện trên cơ sở hoạt động tích cực. các đồng nghiệp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như phương pháp dạy học . Giáo dục học là phương hướng quan trọng và giữ vai trò chủ đạo quyết định sự thành công của phương hướng dạy học vì nó tác động trực tiếp đến con người.. Đây là tính ưu việt của Phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ. năng lực bồi dưỡng. II. phát huy tính tự học. Giải quyết vấn đề : Kế thừa các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có thể mô tả việc đổi mới phương pháp dạy học gồm: 1.pháp tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ là hiệu quả cao cho tiết ôn tập với mục đích là góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn lịch sử nói chung và môn lịch sử lớp 9 nói riêng ở trường THCS nơi tôi đang giảng dạy. làm chủ thể của việc nhận thức với sự hướng dẫn. phát huy tính tích cực. Tiếp cận theo quan điểm tâm lý.

Tuy nhiên nếu cho rằng dạy học lấy học sinh làm trung tâm là toàn bộ nội dung của hoạt động đổi mới phương pháp dạy học. nguyện vọng và năng lực của người học cũng như môi trường.nhìn máy tính..Việc dạy học chỉ có hiệu quả khi người học có tinh thần tự giác và tích cực. lối sống. phát triển năng lực cá nhân. động cơ.của con người luôn thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào điều kiện sống. Dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng dạy học là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay. điều khiển mối quan hệ thầy trò bằng nhiều hình thức khác nhau. nguyện vọng. học sinh và các nhà quản lý giáo dục phải giải quyết một loạt các vấn đề về phương pháp dạy học. tổ chức Trong nhà trường mặt kĩ thuật là các phương tiện kĩ thuật hiện đại ( Phương pháp nghe. Trong quá trình nghiên cứu. phát huy tính tích cực sáng tạo của người học. Đảng ta đã nhấn mạnh đến việc phát huy năng lực học sinh. Nhu cầu.. Hiện nay môi trường và điều kiện sống đã thay đổi nhiều. cô giáo với mục đích là: dạy học lấy học sinh làm trung tâm.. ý chí.... nội dung và điều kiện mới mà xã hội đang đặt ra cho nhà trường... đứng trước những mục tiêu. các thầy cô giáo. con người. sở thích. nhiệm vụ. hoạt động của thầy. khi biết tính đến nhu cầu.. động cơ ý chí. thông tin. nhu cầu.). b) Tiếp cận theo quan điểm điều khiển học: là giải phóng người học tạo điều kiện cho người học tự do phát triển nhu cầu học tập. khả năng nhận thức và tâm lý con người hiện đại có nhiều điểm mới. nghĩa là cung cấp cho người thầy những công cụ lao động mới. Về việc dạy học lấy học sinh làm trung tâm trọng tâm chủ ý của giáo viên là hướng dẫn cho người học hướng đến việc điều khiển hoạt động trí tuệ. điều kiện học tập của họ. Về khái niệm công nghệ ở đây được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm các mặt kĩ thuật. Như vậy. hứng thú. c) Tiếp cận theo quan điểm công nghệ: Là đưa công nghệ mới vào nhà trường.. tìm kiếm con đường phát triển giáo dục Việt Nam trong thời kì Công nghiệp hoá . Để đưa kĩ thuật hiện đại vào nhà trường 4 .Hiện đại hoá đất nước.

những mối liên hệ mới. đổi mới quan hệ thầy trò (thầy chỉ đạo.Nhiệm vụ quan trọng nhất của quá trình dạy học thì chưa được chú trọng đúng mức trong hoạt động thực tiễn hằng ngày của thấy và trò.những vấn đề.trừu tượng hoá. đưa công nghệ hiện đại vào nhà trường..cần phát hiện..Việc rèn luyện năng lực tư duy.so sánh.khả năng tưởng tượng. kĩ năng phù hợp với quá trình đặc điểm nhận thức và tâm lý học sinh trong điều kiện hoạt động mới.những hiện tượng.Đổi mới về tính chất hoạt động nhận thức của học sinh: Mối quan hệ giữa tái hiện và sáng tạo: Trong đổi mới phương pháp dạy học điều quan trọng nhất là thầy dạy thế nào để học sinh động não để làm thay đôỉ chất lượng hoạt động trí tuệ của học sinh. trò chủ động).tổng hợp . tưởng tượng và sáng tạo.cho đến lúc học sinh hoàn toàn đảm nhận được 5 .óc sáng tạo.sáng tạo .Càng lên lớp trên vai trò của người thầy càng giảm dần.Ở nhà học sinh tự học dưới dạng học bài. Bản chất của việc dạy học là truyền kinh nghiệm xã hội loài người cho thế hệ đang lớn lên.khả năng tái hiện.của học sinh trong quá trình dạy học.phát triển trí tuệ. phương pháp.giúp đỡ nhằm tăng cường hiệu quả của học tập.Hiện nay quá trình dạy học trên lớp..Cần đặt ra cho học sinh có nhiệm vụ tìm tòi những mâu thuẩn .và làm bài dưới sự chỉ dẫn của giáo viên từ đó hoạt động trí tuệ của học sinh vẫn nặng về rèn luyện trí nhớ. hoạt động trí tuệ chủ yếu của học sinh là ghi nhớ và tái hiện. làm phát triển trí thông minh.Tăng cường các phương pháp sáng tạo nhằm đổi mới tính chất hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học. Người giáo viên chỉ đóng vai trò tổ chức hướng dẫn . 2.trí thông minh của học sinh nói chung được xem là nhiệm vụ chủ yếu. Điều này đạt hiệu quả hay không là do hoạt động nhận thức của học sinh quyết định(giáo viên dù tích cực đến đâu mà học sinh không nổ lực thì việc dạy học cũng không có hiệu quả).. Đổi mới phương pháp là điều chỉnh giữa tái hiện và sáng tạo. Như vậy về đổi mới phương hướng phải nhìn một cách bao quát : phát triển năng lực nội sinh của người học.cần phải chuẩn bị nội dung.Trên cơ sở đó mà tăng cường hoạt động phân tích . khái quát hoá.

Dạy học theo nhóm nhỏ là khơi dậy được niềm hứng thú học tập và giải phóng tư duy sáng tạo của học sinh.Quá trình học sinh tự tìm ra tri thức cũng chính là quá trình học sinh tự phát hiện cách tìm ra tri thức. một trong những hướng đổi mới phương pháp dạy học là tăng cường tích cực của học sinh.có động cơ và tự nguyện của học sinh trong bối cảnh được giáo viên sẵn sàng hổ trợ.Hình thành năng lực tự đánh giá. thảo luận.hoạt động là hợp tác.Một trong các hình thức đó là tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm nhỏ.từ đó tự khẳng định được mình.xác định đúng mình.Đồng thời trong quá trình liên kết đó sẽ hình thành các quan hệ qua lại.việc học của mình. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 1-Đặc trưng của phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ : Dạy học theo nhóm còn được gọi là dạy học tập thể.Chân lý được sản sinh từ tranh luận. b) Nhóm học tập môi trường-phương tiện để lãnh hội tri thức . Do vậy nhóm học tập là nơi hội tụ và phát huy tiềm năng của tập thể.Làm cho học sinh phải học bằng chính hoạt động của mình. Vì vậy.Suy nghĩ là hoạt động. 6 . sáng tạo cuả hoạt động dạy học.Trong các quan hệ đó được thể hiện: a) Trò_Chủ thể tích cực. từ đó hình thành nên” cái tôi” của nhân cách. trao đổi trong nhóm một mặt là cơ hội cho sự cọ xác giữa các quan điểm chính kiến về tri thức.tự ý thức.so sánh mình với người khác về các định hướng giá trị.phát triển trí tuệ và nhân cách của học sinh. Mặt khác còn là điều kiện để học sinh tự đánh giá . phong phú.Dạy học theo nhóm mang đầy đủ các phương pháp tích cực như là:hoạt động cơ động.hoạt động tự học không chỉ tổ chức khi học sinh tự học ở nhà mà còn coi trọng ngay cả trong giờ lên lớp.việc tranh luận.Lao động của cá nhân là điều kiện cần nhưng chưa đủ.Hình thức hoạt động tự học của học sinh cần đa dạng. B.phải bổ sung bằng lao động tập thể thì mới hoàn chỉnh được.Đặc trưng của nó thể hiện ở chổ:Các hoạt động cá nhân của từng học sinh riêng biệt được tổ chức lại và liên kết hữu cơ với nhau trong một hoạt động chung nhằm thực hiện các nhiệm vụ học tập.Có thể nói: Người giáo viên giỏi là người sớm phủ định hoạt động dạy.

Trong tiến trình hoạt động của nhóm luôn luôn cần có sự theo dõi.Khi nhóm hoạt động các lao động cá nhân sẽ tiến hành xen kẻ với tập thể. -Vận dụng theo tinh thần dạy học của Intel .chính kiến của mình.Cá nhân sau khi nhận nhiệm vụ và hoàn thành thì báo cáo lại kết quả trước nhóm.yếu. 7 . Cách tổ chức hình thức nhóm này cụ thể: .Ở địa bàn tôi giảng dạy thì tôi chia thành hai nhóm ở Xuân Thiều và hai nhóm ở Nam Ô.Như vậy đặc trưng của nhóm Tự quản là cả nhóm chịu trách nhiệm về một mục tiêu duy nhất được thực hiện thông qua các nhiệm vụ của từng người.Cuối cùng nhóm tổ chức “lắp ráp”.Mỗi nhóm phải có một địa điểm nhất định và thời gian biểu học tập cố định. Sau khi giải quyết xong nhiệm vụ được giao.nhóm tự giải tán.định hướng và điều khiển của giáo viên.Dạy học theo nhóm không làm lu mờ đi vai trò của giáo viên mà ngược lại với tài năng và nghiệp vụ của mình.mỗi học sinh có một nhiệm vụ riêng biệt và hướng vào thực hiện nhiệm vụ chung thông qua sự điều hành của nhóm trưởng.Trong mỗi nhóm đều phải có các đối tượng :giỏi.Dưới sự điều hành của nhóm trưởng.Nhóm tiến hành thảo luận chung.trung bình.c) Giáo viên là người thức tỉnh tổ chức và đạo diễn.giáo viên luôn là người tổ chức và điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh trong tất cả các khâu của quá trình dạy học.vừa giúp đỡ các bạn trong nhóm học tập .”dàn dựng”các kết quả của từng cá nhân thành một sản phẩm chung duy nhất.Cá nhân phải bảo vệ các quan điểm.Tổ chức theo địa bàn dân cư để học sinh dễ dàng sinh hoạt khi cần.Nếu địa bàn có nhiều học sinh thì tổ chức thành nhiều nhóm.nhóm tiến hành phân công mỗi người phụ trách mỗi phần việc chung. Mỗi tổ cử một tổ trưởng có năng lực vừa để điều khiển.kém. 2-Các hình thức dạy học theo nhóm.khá.Tôi xin trình bày một vài hình thức dạy học theo nhóm: a) Nhóm tự quản : Được hình thành trên cơ sở tham gia tự nguyện.đặc biệt là khâu phân chia nhiệm vụ. .thảo luận và lắp ráp sản phẩm.

*Đặc điếm của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ sau năm 1945 đến nay. *Trong giai đoạn “sau chiến tranh lạnh” *Xu hướng chung của thế giới ngày nay. *Giai đoạn lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 1991. . Vì vậy nhóm trưởng phải có sự phân công các thành viên trong nhóm mình đảm nhận một vấn đề .Trong nội dung này cũng có 5 vấn đề..thảo luận cụ thể: + Nhóm1+2 : Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay ? Trong nội dung này có 5 vấn đề yêu cầu các em lý giải. *Tìm hiểu về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á. Ví dụ ở bài 13 : Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay. *Những thắng lợi của Liên Xô và các lực lượng cách mạng trong chiến tranh thế giới thứ hai. *Tìm hiểu giai đoạn lịch sử thế giới sau năm 1945. b)Nhóm học đường: Khác với nhóm tự quản.nhóm học đường không phân chia nhiệm vụ chung thành các nhiệm vụ thành phần cho từng cá nhân.Mỗi học sinh phải có vở học nhóm và ghi chép đầy đủ những nội dung .Học theo nhóm học đường là học theo nhóm tập thể. *Về quan hệ quốc tế sau năm 1945 đến năm 1989.cuối cùng tập hợp các kết quả của các thành viên trong tổ để giải quyết nội dung chính mà giáo viên yêu cầu. hoặc thông qua nhóm trưởng báo cáo tình hình học tập của nhóm.những bài học do nhóm được phân công. *Giai đoạn lịch sử thế giới từ năm 1991 đến nay. Giáo viên đưa ra hai nội dung cơ bản cho 4 nhóm trao đổi . *Sau chiến tranh các nước tư bản có sự phát triến về kinh tế như thế nào.động viên để các nhóm hoàn thành nhiệm vụ được giao: Việc kiểm tra được tổ chức dưới các hình thức-Giáo viên có thể kiểm tra vở học sinh học nhóm.Hoạt động của các cá nhân được liên kết với nhau trong 8 .Giáo viên có kiểm tra nhằm uốn nắn.châu Phi và châu Mĩ-LaTinh sau chiến tranh thế giới thứ hai. +Nhóm 3+4:Tìm hiếu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.

kiến thức cần nắm.nhóm trưởng thay mặt nhóm giải quyết toàn bộ tình huống tranh luận. Thì giáo viên có thể kết hợp nhóm học đường và nhóm tự quản để giải quyết. Nhóm tiến hành thảo luận tìm phương án tối ưu để giải quyết nhiệm vụ được giao. 9 .mỗi nhóm từ 4 đến 6 học sinh. Ở hình thức này lớp học được chia thành nhiều nhóm nhỏ.nhóm tiến hành thảo luận chung trước những biện pháp tối ưu.Nhiệm vụ chung được giao cho nhóm. Cách tổ chức gồm: + Thành lập các nhóm tự quản.Do đó giáo viên có thể đưa ra những câu hỏi gợi ý để học sinh tự lực đi tới tổng kết.một hoạt động chung nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập.các phe hoặc cá nhân phải bảo vệ được quan điểm và chính kiến của phe đối lập một cách có căn cứ khoa học. sau đó đi đến thống nhất từng nhiệm vụ.chung một thể thức.cùng chung một đối tượng.giáo viên phải là trọng tài. Trong trường hợp các bài học có kết cấu thành nhiều nhiệm vụ.hoặc chia thành hai phe (mỗi phe là một tiểu nhóm). Trong trường hợp có người tranh chấp. Mỗi nhiệm vụ tương ứng với một đơn vị kiến thức.Trong khi thảo luận có thể xảy ra các trường hợp sau:Hoặc các nhóm nhất trí theo cách giải quyết trên.đưa ra những gợi ý giúp nhóm giải quyết bất đồng.Dưới sự điều hành của nhóm trưởng. cuối cùng rút ra kết luận.Cuối cùng là lời giải đáp tổng kết của nhóm. Khi thực hiện xong nhóm giải tán. c) Kết hợp giữa nhóm tự quản và nhóm học đường. Các thành viên của nhóm học đường được thành lập từ các nhóm tự quản Mỗi thành viên của nhóm học đường sẽ trình bày ý kiến của mình từ các nhóm tự quản.Học sinh thường lúng túng khi xây dựng lời phát biểu tổng kết vì tính chất phê phán hoặc kết luận một vấn đề vừa thảo luận.cố vấn khoa học. giao cho mỗi nhóm một nhiệm vụ.Nếu tranh chấp không giải quyết được.Mỗi học sinh làm việc y như người bên cạnh.hoặc chỉ có một thành viên trong nhóm không tán thành với cách giải quyết mà nhóm đề ra. Nếu bài học được cấu thành nhiều tình huống học tập. + Thành lập nhóm học đường.khái quát toàn bộ bài học. có liên quan với nhau thì thảo luận nhóm theo các tình huống (lần lượt từ vấn đề này đến vấn đề kia) để rút ra kết luận. nội dung.

Các bước tiến hành học tập theo nhóm. đánh giá.Giải quyết nhiệm vụ.vận dụng các kết quả đó vào thực tế để giải quyết các tình huống tương tự.Đặc biệt đối với môn lịch sử lớp 9.sau đó chọn phương án tối ưu nhất . đồng thời biểu đạt thành nhiệm vụ cần giải quyết. những cái cần tìm. b) Thảo luận nhóm: Đây là bước quan trọng nhất. -Kiểm tra.cả nhóm. C. Khi đó ở học sinh sẽ hình thành động cơ nhận thức. Ở giai đoạn này học sinh phải ý thức được các mâu thuẫn và có nhu cầu giải quyết nó.Định hướng việc làm của nhóm. Có các kế hoạch có thể giải quyết nhiệm vụ đã được đưa ra.3. hoặc tình huống có vấn đề.Thảo luận để xác định phương án giải quyết. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC : Qua 3 năm thực hiện thay sách giáo khoa và đổi mới phương pháp dạy học. Trong bước này các nhóm cần phải : . Đây là động lực thúc đẩy tính tích cực tư duy sáng tạo của từng học sinh nói riêng và cả nhóm nói chung. Mối quan hệ giữa cái đã cho và cái cần tìm. những cái chưa biết.nhóm phải bảo vệ quan điểm chính kiến của mình. c) Thảo luận chung cả lớp : Cả nhóm cử đại diện báo cáo kết quả đạt được. . thảo luận để xác định những cái đã cho.năng lực tư duy. Tôi đã vận dụng. a) Tiếp nhận nhiệm vụ: nhiệm vụ học được đưa ra cho từng nhóm dưới nhiều hình thức : Câu hỏi.ý thức tự học của các em. thảo luận xác định tính đúng đắn của phương án giải quyết và kết quả đạt được. +Học sinh hứng thú vì thể hiện được ý kiến bản thân.cùng thực hiện như đã định. lớp tổ chức tranh luận.đánh giá hoạt động của từng nhóm và khái quát toàn bộ vấn đề. 10 . đề tài. Đây là các tình huống cụ thể có chứa các mâu thuẫn trong nhận thức. thực nghiệm phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ đem lại hiệu quả cao ở tiết : Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay và tiết ôn tập. nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. . d) Giáo viên tổng kết.

9 1 2.1 21 88.Đối với tiết dạy trên lớp giáo viên nên xác định: Mục tiêu bài học.7 T. Bình SL % 18 17 51.4 28.6 T.1 Để việc dạy học theo nhóm nhỏ.6 Yếu SL % 3 4 8.4 Yếu SL % 1 2. mà trước đây giáo viên thường bị cháy giáo án ở tiết học này.phương tiện phục vụ tiết học.4 T.tham gia thực hành xã hội tốt hơn và phát triển nhân cách đầy đủ hơn .7 8. +Giáo viên bổ sung.phương pháp truyền thụ kiến thức bài học.truyền tải toàn bộ hết kiến thức ở tiết học.7 Kém SL % 0 0 1 2.4 Khá % 31.5 17 48.4 Kém SL % 2 2 5.7 82.6 25.7 TB trở lên SL % 30 29 85.6 11.9 2 5.9 Năm học 2006-2007 Lớp 9/1 9/2 Sỉ số 35 35 SL 3 4 Giỏi % 8.3 18 51.sự chuẩn bị của thầy và trò.các hoạt động của tiết học. Bình SL % 18 51. Năm học 2005-2006 Lớp 9/1 9/2 Sỉ số 35 35 Giỏi SL % 2 3 5.7 5.3 Khá SL % 11 31. Điều quan trọng nhất là hiệu quả của bài kiểm tra có sự thay đổi đáng kể.4 11 31.6 11.mục đích sinh hoạt nhóm để làm gì? 11 .6 Yếu SL % 1 2.giáo viên cần lưu ý một số vấn đề sau : 1. nắm vững được kiến thức có tính hệ thống trong một giai đoạn lịch sử.5 48.9 Kém SL % 0 0 0 0 TB trở lên SL % 34 97.9 TB trở lên SL % 32 97.6 SL 11 10 Năm học 2007-2008 Lớp 9/1 9/2 Sỉ số 35 35 Giỏi SL % 4 11.6 Khá SL % 10 9 28.+Học sinh củng cố .1 34 97.4 5 14. Bình SL % 19 54.phù hợp với thực tế nhà trường và phát huy đúng tác dụng của nó nhằm giúp học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn .

nghiệp vụ sư phạm thì phải có trách nhiệm cao. Rút ra kiến thức cần vận dụng. chính xác để rút ra cách giải quyết. 3. có tinh thần trách nhiệm cao. Từ đó nhóm tiến hành sinh hoạt. giải bài tập.các bản chất của đối tượng. Mỗi giáo viên sau khi vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ vào từng bài phải có sự nhận xét .thảo luận để tìm ra giải pháp các vấn đề đã nêu ra. đòi hỏi người giáo viên ngoài năng lực chuyên môn.phổ biến với đồng nghiệp để khẳng định biện pháp sư phạm trong việc nâng cao chất lượng bộ môn. trong hoạt động nội khoá cũng như ngoại khoá.qua thảo luận góp ý của từng thành viên trong nhóm. Như vậy việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở là một việc làm rất quan trọng và có ý nghĩa lớn.Nội dung sinh hoạt nhóm: a) Sinh hoạt nhóm nhằm mục đích khám phá.tiện lợi khi nhóm hoạt động.đánh giá rút kinh nghiệm và trao đổi. Giáo viên có thể sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở để học sinh nhận xét (đối với các vấn đề khó hoặc quá mới). của vấn đề cần giải quyết. phải có cái tâm mang đặc thù của nghề dạy học. tìm tòi để đi đến kiến thức mới.. yêu nghề và yêu thương học sinh hết mực. Cần tránh khuynh hướng “Tách lý thuyết với thực tế” Điều cuối cùng là muốn thực hiện tốt điều này.Tuy nhiên để làm tốt việc này cần có sự chuyển biến mạnh mẽ mang tính cách mạng trong phương pháp dạy học lịch sử và phải có thời gian kiểm nghiệm sự đúng đắn của nó.2. Giáo viên gợi ý cho học sinh nắm được các dấu hiệu.đối chiếu với kiến thức đã học một cách hợp lý. cô giáo quán triệt một cách sâu sắc và vận dụng sáng tạo trong công tác giảng dạy của mình. Với hình thức hoạt động này giáo viên cần gợi ý mục tiêu kiến thức mà học sinh cần phải tìm đến và phải đạt được.qua sinh hoạt nhóm .Có như vậy chúng ta mới góp phần 12 .Cách tổ chức: Phân bố và bố trí chổ ngồi cho phù hợp .gợi ý con đường để học sinh thảo luận rút ra kiến thức.Đặc biệt là việc sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ cần được mỗi thầy giáo. b) Sinh hoạt nhóm để củng cố kiến thức..Trên cơ sở đó.

phẩm chất đạo đức tốt. có sức khoẻ thông minh sáng tạo..tào tạo thế hệ trẻ thành những người lao động làm chủ nước nhà : có trình độ văn hoá cơ bản.hiện đại hoá.đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế . Người thực hiện GV : Lê Thị Mỹ Dung 13 ..xã hội của đất nước trong thời đại công nghiệp hoá .