P. 1
Cac Chuyen de on Thi Dai Hoc

Cac Chuyen de on Thi Dai Hoc

|Views: 401|Likes:
Được xuất bản bởituongcuopty2011

More info:

Published by: tuongcuopty2011 on Aug 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2015

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ I: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN KẾT HOÁ HỌC

Câu 1: Nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu loại hạt cơ bản ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

 Gồm có : electron ( vỏ ) ; proton và notron ( hạt nhân ) Câu 2: Trong nguyên tử, hạt mang điện là A. electron B. electron và nơtron C. proton và nơtron D. proton và electron  proton mang điện tích dương, electron mang điện tích âm, notron không mang điện, = > làm cho nguyên tử trung hòa về điện Câu 3: Hạt mang điện trong nhân nguyên tử là: A. electron B. proton C. nơtron D. proton và nơtron  nhân nguyên tử gồm 2 hạt, nhưng chỉ có hạt proton mang điện +
 => B Câu 4: Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại ? A. proton B. nơtron C. electron D. nơtron và electron  Mỗi hạt e có khối lượng rất nhỏ ( vì rất nhỏ => nhẹ nên nó mới chuyển động dễ dàng quanh hạt nhân ) Số liệu sgk thì cỡ khoảng 9.1. 10^-31 kg => C Câu 5: Nguyên tử flo có 9 proton, 9 electron và 10 nơtron. Số khối của nguyên tử flo là A. 9 B. 10 C. 19 D. 28 Số khối của nguyên tử : A ( dvC ) = số p + số n ( do khối lượng e quá nhỏ => cho qua đi ) Áp dụng có 9+10 = 19 => chọn C Câu 6: Số nơtron trong nguyên tử 39 K là 19 A. 19 B. 20 C. 39 D. 58 Dựa vào CT ở câu 5 có : số n = 39-19 =20 => chọn B Câu 7: Nguyên tử photpho có 16n, 15p và 15e. Số hiệu nguyên tử của photpho là A. 15 B. 16 C. 30 D. 31 Số hiệu nguyên tử = số điện tích hạt nhân = số e = số p = 15 => chọn A Câu 8: Cặp nguyên tử nào có cùng số nơtron ? 1 4 3 3 1 3 2 3 A. 1H vaø2He B. 1H vaø2He C. 1H vaø2He D. 1H vaø2He  cách tính số n như CT câu 5. => chọn D vì đều có số n = 1 Câu 9: Một ion có 3p, 4n và 2e. Ion này có điện tích là A. 3+ B. 2C. 1+ D. 1=> Điện tích của 1 ion tính bằng tổng điện tích âm ( của e ngoài lớp vỏ ) và điện tích dương ( của p trong hạt nhân ) . (*)

 3 + ( -2) = +1
 Chọn C Câu 10: Một ion có 13p, 14n và 10e. Ion này có điện tích là A. 3B. 3+ C. 1D. 1+  Theo hướng dẫn * của câu 9 có : 13 + ( -10 ) = +3  Chọn B Câu 11: Một ion (hoặc nguyên tử) có 8p, 8n và 10e. Ion (hoặc nguyên tử) này có điện tích là A. 2B. 2+ C. 0 D. 8+  Theo hướng dẫn * của câu 9 có :8 + ( -10 ) = -2  Chọn A Câu 12: Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố, có số p bằng nhau nhưng khác nhau số A. electron B. nơtron C. proton D. Obitan  SGK Hóa NC trang 12 bạn nhé . Câu 13: Số khối của nguyên tử bằng tổng A. số p và n. B. số p và e C. số n, e và p D. số điện tích hạt nhân.  Xem CT câu 5 hoặc trong SGK trang 13 bạn nhé Câu 14: Tổng số obitan trong nguyên tử có số đơn vị điện tích hạt nhân Z = 17 là A. 4 B. 6 C. 5 D. 9 => Z = 17 tức là có 17 e ở lớp vỏ. Mà 2 e nằm trong 1 AO . Ta cần tối thiểu 9 AO để chứa chúng -1-

Câu 15: Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng A. số khối B. điện tích hạt nhân C. số electron D. tổng số proton và nơtron => Định nghĩa xem SGK trang 10 bạn nhé Câu 16: Cấu hình e nào sau đây của nguyên tố kim loại ? A. 1s22s22p63s23p6 B. 1s2s2s2p63s23p5 C. 1s22s22p63s23p3 D. 1s22s22p63s23p1 . Thấy số e lớp ngoài cùng là 3 < 4 => kim loại Câu 17: Cấu hình e của nguyên tử Y ở trạng thái cơ bản là 1s22s22p5. Vậy Y thuộc nhóm nguyên tố A. kim loại kiềm. B. halogen. C. kim loại kiềm thổ. D. khí hiếm.  1s2/ 2s22p5. Thấy số e lớp ngoài cùng là 7 => đặc trưng của halogen => B Câu 18: Ở trạng thái cơ bản, số obitan s có chứa e của nguyên tử có số hiệu 20 là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 => viết CHE ra: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 => đếm thấy có 4 Aos => D Câu 19: Ở trạng thái cơ bản, tổng số e trong các obitan s của một nguyên tử có số hiệu 13 là A. 2 B. 4 C. 6 D. 7  CHE: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 => có 6 e trong AO s => chọn C Câu 20: Cấu hình e của nguyên tử có số hiệu Z = 17 là A. 1s22s22p63s23p44s1 B. 1s22s22p63s23d5 C. 1s22s22p63s23p5 D. 1s22s22p63s23p34s2 Số hiệu Z = 17 => số e = 17 => dựa vào đó để viết ChE. Nếu chưa rõ bạn xem hướng dẫn SGK Hóa 11 NC bài 7 nhé . Câu 21: Chọn cấu hình e không đúng. A. 1s22s22p5 B. 1s22s22p63s2 C. 1s22s22p63s23p5 D. 1s22s22p63s23p34s2

 1s2/ 2s22p6/ 3s2 3p1

 CHE ở pá D sai do phân lớp 3p chưa điền hết ( 3p3 ) đã điền sang phân lớp 4s ( 4s2 ) . Đúng ra phải là
1s22s22p63s23p5 Câu 22: Cấu hình e nguyên tử của nguyên tố có số hiệu nguyên tử 26 là A. [Ar]3d54s2 B. [Ar]4s23d6 C. [Ar]3d64s2 D. [Ar]3d8 Số hiệu Z = 26 => số e = 26 => dựa vào đó để viết ChE. Nếu chưa rõ bạn xem hướng dẫn SGK Hóa 11 NC bài 7 nhé . [Ar] là nguyên tố khí hiếm , số hiệu 18 . [Ar]3d64s2 : là cách viết rút gọn CHE của nguyên tử. Câu 23: Phân lớp d đầy điện tử (bão hòa) khi có số electron là A. 5 B. 10 C. 6 D. 14

 phân lớp d có 5 AO, trong đó mỗi AO chứa tối đa 2 e=> điền đủ sẽ chứa được 2.5 = 10 e  chọn B Câu 24: Có bao nhiêu e trong các obitan s của nguyên tử Cl (Z = 17) ? A. 2 B. 4 C. 6 => CHE : 1s22s22p63s23p5 => đếm thấy có 6 AOs Câu 25: Các ion 8O2-, 12Mg2+, 13Al3+ bằng nhau về A. số khối B. số electron C. số proton + O + 2 e  O2....8...............10 (e) + Mg  Mg2+ + 2e 12.............10 (e) + Al  Al+3 +3e 13.........10 (e) => Số e của các ion trên bằng nhau và = 10 e => B -2D. số nơtron D. 8

. 2 C. 1s22s22p63s1 C.. tính tổng e ở vỏ = 8 => chọn A 40 40 Câu 28: Kí hiệu 18X vaø20Y dùng để chỉ 2 nguyên tử: A. 4 B. Y bằng nhau = 40 => chọn B Câu 29: Nguyên tử của nguyên tố R có 56e và 81n. 5 Viết CHE ra: ( Z =7 ) : 1s2 / 2s2 2p3  đếm thấy có 5 e lớp ngoài cùng. D. 3 D. số p.... gọi là e hóa trị => chọn B Câu 31: Nguyên tử có số hiệu 24. 3p. từ đó suy ra khuynh hướng nhường. cùng số nơtron. số thứ tự nguyên tố trong BTH )  Quan sát thấy số khối của X. 56 R D. cùng điện tích hạt nhân.2p6 B2: Viết CHE đầy đủ của Y . -3- . số khối 52 C. 3 D. 1s22s22p6 B. 4 B. 6 D. số nơtron 28. n + 1 C.Câu 26: Cation M2+ có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 2p6. có A. Nguyên tử khối của R = số p + số n = 137  chọn A C. đồng vị. số e là 28 D. 8 B. 137 R C. 1 B. C. 3d Câu 33: Số e tối đa trong lớp thứ n là A. Kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của nguyên tố R ? 81 A. cấu hình e của nguyên tử M là A. nhận e. 4 - Cách: Viết CHE để xác định số e hóa trị . 1s22s22p4 B1 : Xd CHE phân lớp ngoài cùng của Y : Viết quá trình nhận e của Y : Y + 2e  Y22p4. n^2 (e) Câu 34: Nguyên tử có số hiệu 13.... 2n B. mà mỗi AO chứa tối đa 2e => Lớp n chứa tối đa 2. chỉ số dưới chỉ số hiệu ( hay số e... đồng khối.có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 2p6. điện tích hạt nhân 24  số khối A = số n + số p =52 => chọn A Câu 32: Lớp e thứ 3 có bao nhiêu phân lớp ? A.. 2n2 C.. 1s22s22p63s2 M M2+ + 2e 2p6 3s2 . số p 28 Lớp n có n^2 AO.2p6  chọn C Câu 27: Anion Y2. 56 R 56 81 81 - số e = 56 --. n2 D. 2 => 3 phân lớp : 3s. Ở câu này: Z = 13 => 1s2 /2s2 2p6 / 3s2 3p1 => số e hóa trị là 3 < 4 => có xu hướng nhường đi 3e tạo vỏ bão hòa..7 D. 1 B.quan sát chỉ số dưới  thấy chỉ có thể là A hoặc C.  chỉ số trên chỉ số khối ( hay nguyên tử khối ). B.. 9 C. có khuynh hướng mất bao nhiêu e ? A. số hiệu nguyên tử Y là A. 3 Câu 30: Số e hóa trị của nguyên tử có số hiệu Z=7 là A. 137 R B. 10 D.

nhóm VIA. chu kì 2 và nhóm VIIIA. số p của nguyên tử X nhiều hơn số p của nguyên tử M là 38. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8. 10n và 10e. khả năng nhường e tăng. Ne (Z=10) . Mg C. chu kì 3 và nhóm VIIA. chu kỉ 3 và nhóm VA. y = 10 => chọn B. Phân chia từng lớp e dựa vào CHE: 1s2/ 2s22p6/ 3s23p4 => Lớp ngoài cùng có 6e ( gọi là e hóa trị ) Xác điịnh vị trí của nguyên tố dựa vào đặc điểm: + ô số: số hiệu : cũng là tổng số e . Trong hợp chất. ô số 16. X ở A. + số p ≤ số n ≤ 1.33 số p ( trừ nguyên tử H)  Đặt PT 2 ẩn: số p ( cũng là số e ) . K (Z=19) Dạng bài kiểu này có rất nhiều.Câu 35: Nguyên tố nào sau đây có tính kim loại mạnh nhất ? A. O (Z=8) B. Ar (Z=18) D. Al (Z=13) D. Na B. Công thức của hợp chất trên là -4D. N = 4 ( thỏa mãn ) => A Câu 41: Hợp chất MX3 có tổng số hạt mang điện là 128. Li (Z=3) B. Nguyên tố A là A. Xác điịnh vị trí của nguyên tố dựa vào đặc điểm: + chu kì : số lớp e + nhóm : số e hóa trị Câu 38:Tổng số p. e. số n . ô số 16. C. ‘’Trong cùng nhóm IA. chu kì 3.33 P => Chọn P = 3. D. D. Be (Z=4) C. đi từ trên xuống dưới. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là A. F (Z=9) C. e. bạn dựa vào các tính chất sau để giải: + số p = số e + hạt mang điện trong nguyên tử gồm có hạt p và hạt e. Số hạt mang điện gấp 1. Cl (Z=17) Dựa vào hướng dẫn tổng quát ở bài 38 bạn sẽ lập được hệ : 2x +y = 34 và 2x = 1. N (Z=7) Ta có: 2 p + n = 10 P ≤ N ≤ 1. ta đặt số p = số e = x. Al D. B. n trong nguyên tử nguyên tố X là 10. vậy ở đây có thể là Na hoặc K. ô số 16. Nguyên tố B là A. ô số 16 chu kì 3.  Các kim loại kiềm dễ nhường e nhất. Nguyên tố X là A. nhóm IVB. Na (Z=11) B. Hạt không mang điện là hạt n. + chu kì : số lớp e + nhóm : số e hóa trị => áp dụng => chọn B Câu 37: Nguyên tử của nguyên tố X có 10p. Mg (Z=12) C. chu kì 3.8333 y Câu 40: Tổng số hạt p. B. Áp dụng cho bài toán trên . n trong nguyên tử của nguyên tố A là 28 . Câu 39: Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt cơ bản là 34.8333 lần số hạt không mang điện. C. K  Hiểu rằng : tính kim loại là tính tính nhường e. K ở dưới Na nên nó dễ nhường e hơn Na  Chọn D Câu 36: Ở trạng thái cơ bản cấu hình e nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p63s23p4. nhóm VIB. Trong bảng HTTH. do độ âm điện giảm ( hút e kém dần ) ‘’ . Ta sẽ có hệ pt: 2x + y = 28 và 2x – y = 8  x = 9 . số n= y. chu kì 2 và nhóm VA. chu kì 3 nhóm IVA.

b  2a + 2b. -5- . Có bao nhiêu loại phân tử MgCl2 khác nhau tạo nên từ các đồng vị của 2 nguyên tố đó ? A. 16 và 8 D. Do đó ta phải viết quá trình nhường ( hoặc nhận e ) : AB3 + 2e  AB32= số e trong AB3 +2 Đặt số e của A và B lần lượt là x. n trong hai nguyên tử A và B là 142. Số n của A. 63.3 + 2 = 82 x. B lần lượt là z. FeCl3 B. % Mn )/ 100 Trong đó: M1 và % M1 lần lượt là khối lượng đồng vị 1 và % tương ứng của nó. B lần lượt là x. 37X C.33 y => x = 20 . Câu 46: Mg có 3 đồng vị 24Mg. 9 C. AlCl3 C. 20 và 26 C. đồng vị thứ nhất 35X chiếm 75%.54 C. Số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 12. trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42.54 => B Câu 45: Nguyên tố X có hai đồng vị. e.73 + 65. 17 và 29 B. + Mn. 64.45 B. 40 và 52 Hướng làm đã khá quen thuộc với các bài ở trên. Nguyên tử khối trung bình của Cu là A. Nguyên tử khối trung bình của X là 35. % M1 + M2.10 Cái này bạn có thể áp dụng toán tổ hợp. 34X B. Mn và % Mn lần lượt là khối lượng đồng vị n và % tương ứng của nó. 2 số e trong AB3  2x + 2y + z + t = 142 Và 2x + 2y – z. 63. Áp dụng cho bài trên có : Mtb Cu = ( 63 . FeF3 D.. Số hiệu nguyên tử của A và B là A.. 14 và 8 Bài này có một chỗ khác biệt cơ bản so với những bài ở trên. Phân tử Mg Cl2 tạo ra từ 3 nguyên tử : 1 nguyên tử Mg và 2 nguyên tử Cl .y = 8 => x = 16 và y =8 Câu 43: Tổng số p. y =26 => chọn B Câu 44: Đồng có hai đồng vị 63Cu (chiếm 73%) và 65Cu (chiến 27%). t. 6 B. AlBr3 Đặt số p của M và X lần lượt là a.33 x và y ≤ t ≤ 1.. y . 36X D.A. % M2 + . phân tử thì ở 2đây AB3 là ion. Lập PT : 2x + 2y. Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl. Đặt số p của A. y .. Đồng vị thứ hai là A. 13 và 9 C.t = 42 2y – 2x = 12 Lại có: x ≤ z ≤ 1.27 )/100 = 63. 6 và 8 B. 46 D.5.38X Áp dụng công thức ở câu 44 bạn nhé. 64 CT tính Mtb : Mtb= ( M1 . b=17 ( Cl)  chọn B 2Câu 42:Tổng số hạt mang điện trong ion AB3 bằng 82. 25Mg và 26Mg.3 = 128 và 3b – a = 38  a = 13 ( Al) . 12 D.. 64. 43 và 49 D. Số hiệu nguyên tử A và B (theo thứ tự) là A. Số hạt mang điện trong nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong nhân của nguyên tử B là 8. Nếu như ở các bài trên ta xét các nguyên tử. M2 và % M2 lần lượt là khối lượng đồng vị 2 và % tương ứng của nó .

có A. số e – số p = 2 C. AlO2 B. NO2 B. [Ar]3d94s2 B. hạt nhân có 10n. Nguyên tử A và B đều có số p bằng số n.. a + 2b + 1 => a + 2b = 33 ( nhìn qua các đáp án đều thấy nó có chung nguyên tố O . Nguyên tố M là A. AB2 là A. ClO2 D. D không đúng vì trong nguyên tử. Chọn công thức đúng 2 A. 20+ AB2 + 1e  AB2a + 2b . hoặc b = 8 . f ( nếu có ) đạt gần trạng thái bão hòa thì e ở phân lớp s có xu hướng nhảy vào phân lớp d. f . số e .. số p – số e = 2 B.để đạt bán bão hòa or bão hòa. nhanh nhạy chút chọn luôn )  thử hoặc a = 8 . 21 . K C. số e –(số p + số n)= 2 X + 2e  X2=> số e trong X2. [Ar]3d94s2  [Ar] 3d 10 4s1 ( 1 e từ phân lớp 4s nhảy sang phân lớp 3d9  3d10 – bão hòa ) -6D.x =37 Chọn số e = 19. Số loại phân tử MgCl2 = 3 .= số e trong X + 2 = số p +2 => số e – số p = 2 Câu 52: Ion X.là 34.x  số p + số e + số n = 2 số e + số n . Câu 48: Ion Mx+ có tổng số hạt là 57.x – số n = 17  2 . số p = 2b => a + 2b = 32 Và 2a / ( 2a + 2b. 20 M  M2+ + 2e Số p = số e = 18 +2 = 20 => chọn D. 18+ D.. 19 B. Ca D. khi phân lớp d. C.. 18 Số p = số e -1 = 10-1 =9  A = p + n = 19 Câu 53: Ion A2+ có cấu hình e với phân lớp cuối cùng là 3d9. Na B. CO2 D. SO2 C. điện tích hạt nhân là A. Ni M  Mx+ + xe  số e = số p . Cấu hình e của nguyên tử A là A.2 = 12 => chọn C Câu 47: Ion M2+ có số e là 18.. số e – số n = 2 D. [Ar]3d104s1 C.. [Ar]3d94p2 D. SiO2 M A = số p + số n = 2. 18 B. NO2 C. VD như ở phương án A : . [Ar]4s23d9 A. Số khối của X là A.x = 57 và 2 số e . => chọn b = 8 thì a = 17 ( Cl )  chọn C Câu 50: Hợp chất AB2 có %A = 50% (về khối lượng) và tổng số proton là 32. 20 C. x = 1 Câu 49: Tổng số e trong ion AB. 2 ... CrO2 C.2 ) = 50/100 Giải ra có a =16 ( S ) . Hiệu số hạt mang điện và không điện là 17.có 10e. số p = 2a M B = số p + số n = 2. b =8 ( O)  chọn B Câu 51: Ion X2.

Mg (Z=12) Phân lớp p có 3 AO  lại chỉ chứa 3 độc thân  số e ở phân lớp p này là 3.Câu 54: Chọn phát biểu sai: A.vì số e ở lớp vỏ. số lớp e. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng phân nhóm có số e lớp ngoài cùng bằng nhau. Na (Z=11) D. số điện tích hạt nhân Lý thuyết SGK bài 9. C.33 số p ( trừ nguyên tử H)  B sai Câu 56: Lớp e ngoài cùng của nguyên tử có 4e. nguyên tố d D. B. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng chu kì đều có số lớp e bằng nhau. kim loại hoặc phi kim. độ âm điện của nguyên tử. B. ở từng khả năng. B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8p. nhưng không hoàn toàn giống nhau. Nguyên tố đặc trưng bởi số p ( hay còn là: số e . Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8n. B. D.--> chọn A Câu 58: Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn do Mendeleev công bố được sắp xếp theo chiều tăng dần A. bán kính nguyên tử. kim loại. số p. Lớp e ngoài cùng nguyên tử oxi có 6e. Nguyên tử oxi có số e bằng số p. Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào? A. kim loại chuyển tiếp. D. Các nguyên tố cùng một nhóm thì có tính chất hóa học tương tự nhau. CT đã được đề cập ở nhiều bài TN trên: số p ≤ số n ≤ 1. số hiệu nguyên tử. A. C. Xem cụ thể hơn SGK bài 9 Hóa NC 10 bạn nhé. có thể nhẩm miệng được ). Ne (Z=10) C. Số hiệu nguyên tử. Hoặc 2p3 hoặc 3p3 Tính tổng số e của lớp vỏ . nguyên tố s B. số khối = số p + số n. B. số e = số p. D. phi kim. số điện tích hạt nhân. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt pronton là 1.! Câu 59: Tổng số hạt của một nguyên tố là 40. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng nhóm bao giờ cũng giống nhau. B. 4 e lớp ngoài cùng  còn tùy vào từng nguyên tố có độ âm điện khác nhau mà quyết định tới tính nhường e ( tính kim loại ) hay nhận e ( tính phi kim )  chọn D Câu 57: Nguyên tử có cấu hình e với phân lớn p có chứa e độc thân là nguyên tố nào sau đây ? A. trong các đáp án đề cho đều tương đối nhỏ. N (Z=7) B. nguyên tố p C. số n < số p. do có cùng số e lớp ngoài cùng. SGK Hóa NC 10 trang 37 bạn nhé. C.  chọn 2p3 – tương ứng với phương án A . D. số p = số điện tích hạt nhân. số e hóa trị. Câu 61: Chọn phát biểu không đúng.. khối lượng nguyên tử. C. D. nguyên tố tương ứng là A.  B sai Câu 55: Chọn phát biểu sai: Trong nguyên tử (Trừ nguyên tử hiđro) A. D. số hiệu ) chứ không đặc trưng về số n trong hạt nhân. C. Xét thử một số t/h ( nhìn đáp án trước để lựa chọn xét phân lớp p trong lớp nào . hay là số thứ tự nguyên tố. hay là số điện tích hạt nhân. C. do độ âm điện của chúng khác nhau  khả năng hút ( đầy ) e khác nhau. -7- . Tính chất hóa học của các nguyên tố trong chu kì không hoàn toàn giống nhau. nguyên tố f 2p + n = 40 n–p=1  p = 13  Viết CHE để thấy xác định phân lớp ngoài cùng của nó : [Ne]3s23p1  nguyên tố p Câu 60: Chu kì là dãy nguyên tố có cùng A.

88% về khối lượng. (2) tổng số e. (4) D. (3). ko có hc nào là SH3  loại Tiếp cái D tương ứng với crom. Câu 66: Cấu hình e của nguyên tử X: 1s22s22p63s23p5. Kết hợp với gt: Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3 => chọn X: 31 ( P ) => B Nhanh hơn. C. 28 C. số chu kì nhỏ (ngắn) và chu kì lớn (dài) là A. (5) B. XH4. 32 D. 3 và 6 Xem BTH ^^. 3 và 4 C. D. Đặt hc : YHn  n/ ( Y + n ) = 5. Số thứ tự là 24. XO3 C. 25. halogen D.88/100 Câu 69: Tính chất hoặc đại lượng vật lí nào sau đây. A. cũng ko có CrH3  loại Chỉ có thể là A( N – NH3) .! Câu 64: Chu kì chứa nhiều nguyên tố nhất trong bảng HTTH hiện nay với số lượng nguyên tố là A. (2). đặc trưng bởi tính phi kim điển hình. ( có thể ‘’ mò’’ kiểu nè nếu bạn bấm máy nhanh chút ^^ ) Câu 68: Oxit cao nhất của nguyên tố Y là YO3. (6) nguyên tử khối A. nguyên tố thuộc nhóm nào có năng lượng ion hóa nhỏ nhất ? -8- . 26 trong bảng HTTH. O B. kim loại kiềm thổ C. Se Tương tự cách làm của bài 67. Các nguyên tử trên đều cùng 1 nguyên tố. (4).. 4 và 3 D. Câu 63: Trong bảng HTTH hiện nay. (3) tính kim loại. 32 D. P C.3. Các nguyên tử trên là những đồng vị.Câu 62: Có 3 nguyên tử số p đều là 12. kim loại kiềm B. Y là nguyên tố A. 52 Một cách tường tận. 3 và 3 B. Đáp án D Câu 70: Trong chu kì. chu kì 7 chưa hoàn chỉnh nên không xét Câu 65: Nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm VII (VIIA) còn gọi là A. 14. biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử ? (1) bán kính nguyên tử. Chọn câu sai. XO2 D. 18 B. (5) Xem bài 11 SGK Hóa NC 10 để hiểu rõ hơn bạn nha. (2). X2O7 B. Trong hợp chất với hiđro của Y. (4) tính phí kim. HX. n Xét lần lượt với n = 2. Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là 56. (5) độ âm điện. (3). khí hiếm Nhóm VII A có tên gọi là nhóm halogen. S D.. (6) C. (1). 31 C.34/100  TL X . (3). H3X. hiđro chiếm 5. số khối lần lượt là 24. Cl2O7  chọn A Câu 67: Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. 13. H2X.34%. Hợp chất với hiđro và oxit cao nhất của X có dạng là A. 24 Chu kì 6 có 32 nguyên tố là chu kì dài nhất . (1). 14 B. lớp ngoài cùng có 7 e  X : Cl  Hc: HCl . ta nhìn qua đáp án.PH3 ) Đến đây ta bấm máy thử với gt thứ 2 xem cái nào thỏa mãn. Nguyên tử khối của X là A. hoặc B ( P. (4). thì bài này ta cần đặt CT oxit của X là X2On  16n / ( 2X + 16n) = 56. thấy đáp án C tương ứng với lưu huỳnh . 25. Chúng có số nơtron lần lượt: 12. 26. B. X2O5 Trước hết từ CHE xác định được X có 3 lớp e. Số thứ tự là xắp xếp theo số điện tích hạt nhân chứ không theo trình tự số khối..

SO3. Theo trật tự trên. O. N và P C. số hiệu hơn kém nhau 8 đơn vị  A. Câu 72: Độ âm điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng của nguyên tử A. CO2 C. Li< Na< K< Rb< Cs B. N. tính cộng hóa trị giảm dần. đi từ trên xuống dưới. D. O.và B2. các oxit có A. Phân nhóm chính nhóm I (IA). Số hiệu nguyên tử hơn kém nhau 8 đơn vị. đẩy e khi tạo thành liên kết hóa học. Chú ý : Chỉ oxit axit mới có thể tạo axit ( khi td với H2O ) . O. SiO2. Iot XF ~4 ( max ) (  tên này hút e thì không ai bằng ^^) Câu 74: Dãy nguyên tố nào sau đây được xếp đúng theo thứ tự giảm dần độ âm điện ? A. F. tính bazơ tăng dần. S và Se D. D. O. Al2O3 Tính bazo của oxit đánh giá qua độ mạnh của bazo tương ứng của nó . P2O5. Phân nhóm chính nhóm II (IIA). C. N. còn CO2 là oxit axit  ko có tính bazo Câu 76: Cho oxit các nguyên tố thuộc chu kì 3: Na2O. O và S Vì A2.và B2. F ở cùng chu kì 2 có độ âm điện tăng dần từ N  F Xét trong cùng nhóm VA có độ âm điện giảm dần từ N P  kết hợp có chiều độ âm điện giảm dần từ F P Câu 75: Chọn oxit có tính bazơ mạnh nhất A. Cs< Rb< K< Na< Li -9- . C. tham gia các phản ứng hóa học. % khối lượng oxi giảm dần. flo B. bán kính nguyên tử giảm dần.đều có cấu hình bền của khí hiếm. Năng lượng ion hóa là năng lượng cần để tách e ra khỏi nguyên tử . Vậy chỉ có thể là đáp án C hoặc D. Nhưng S và Se lại hơn kém nhau 18 đơn vị số hiệu  loại Vậy chỉ có thể là O và S => D Câu 78: Chọn thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử của các kim loại kiềm A. Ba(Oh)2 có tính bazo mạnh hơn các bazo Be(OH)2. Cl2O7 là các oxit bazo đến oxit axit  tính axit tăng dần Câu 77: Các ion A2. D. C và Si B. P. Xét 3 nguyên tố N. khi số hiệu nguyên tử tăng dần thì A. A và B là A.A. D.có Che của khí hiếm. Cl2O7. D. số hiệu tăng dần. C. Cái này thuộc về lý thuyết thừa nhận. P. F. B cùng thuộc nhóm VI A . C. SiO2. B.  Có thể thấy ngay từ Na2O MgO. B. BaO D. F. Phân nhóm chính nhóm VII (VIIA). Tính axit đánh gia qua độ mạnh yếu của axit tương ứng với oxit đó. B. N. O. brom D. P. năng lượng ion hóa giảm dần. tính axit tăng dần. tính kim loại giảm dần. C. clo C. Phân nhóm chính nhóm III (IIIA). hút e khi tạo liên kết hóa học. B. MgO. Các nguyên tố thuộc nhóm kim loại kiềm IA có độ âm điện tương đối nhỏ  dễ dàng tách e  năng lượng ion hóa nhỏ nhất. P. F. Al(OH)3 . BeO B. P2O5. Câu 71: Trong cùng một phân nhóm chính. nguyên tử khối giảm dần. SO3. độ âm điện giảm dần  khả năng tách e giảm dần  năng lượng ion hóa giảm dần. còn oxit bazo ko có khả năng này. Al2O3. Trong cùng một phân nhóm chính. nhường hoặc nhận e khi tạo liên kết. B. Bạn có thể đọc thêm SGK Hóa NC 10 bài 11 trang 47 Câu 73: Halogen có độ âm điện lớn nhất là A. thuộc 2 chu kì liên tiếp. Al2O3. N.

độ âm điện B. phía dưới bên trái B. phía dưới bên phải Tính phi kim điển hình ở nhóm halogen . A. Br Tính phi kim là tính hút e  F có độ âm điện lớn nhất nên hút e ‘’tợn’’ nhất  tính phi kim điển hình nhất Câu 82: Tính chất nào sau đây của các nguyên tố giảm dần từ trái sang phải trong 1 chu kì A. Si. H3AsO4. K. H3SbO4 thì càng yếu. phía trên bên phải. H3PO4.> Ar > Ca2+ => C Câu 81: Nguyên tố nào sau đây có tính phi kim mạnh nhất ? A. Ca2+. ClB. K Xét trong chu kì 3. Ar C. H2SiO3 C. Na. số oxi hóa trong oxit Đi từ trái qua phải là các kim loại. tính phi kim D. H3PO4. HNO3. đi từ trái sang phải. chất nào có tính bazơ mạnh nhất ? A. Be(OH)2 B. Cl-. Ar. Ca2+ D. Na. H2SiO3. H3AsO4. phi kim và cuối cùng là khí trơ. bazo mạnh. I B. Al. H3SbO4. Câu 83: Trong bảng HTTH. Mg theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần. phi kim Theo BTH “Định nghĩa SGK => Nhóm B là nhóm kim loại” Câu 85: Tính axit của các oxit axit thuộc phân nhóm chính V (VA) theo trật tự giảm dần là A. Na. gần như chẳng bao giờ người ta dùng axit này. H2SO4. HClO4. tiêu biểu nhất là nguyên tố flo. H3PO4. Ar. H3PO4. Na. các nguyên tố có tính phi kim điển hình ở vị trí A. Câu 86: Trong các hidroxit sau. HClO4. Si B. Ca(OH)2 Trong một nhóm : Theo chiều từ trên xuống => Tính bazo tăng dần => Be(OH)2 < Mg(OH)2 < Ca(OH)2 < Ba(OH)2 => B Câu 87: Dãy chất nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần ? A. A. HAlO2 D. Al. Ca2+ đều có 18e. H3PO4. H2SO4. kim loại điển hình B.. Bạn biết vị trí của nó chứ ? ^^ Ô số 9. HAlO2 HClO4 là axit vô cơ mạnh nhất ( tính tới hiện tại là vậy ) H2SO4 tương đối mạnh . Ca – 2e => Ca2+ => Cl. HClO4. Mg. Ca2+. Ar. H3AsO4. Li< Na< K< Cs< Rb Đây đều là các nguyên tố thuộc nhóm kim loại kiềm IA Đi từ trên xuống dưới.C. H2SiO3. F D. Al. phía trên bên trái C. Ca2+. Si. bán kinh nguyên tử tăng dần  Li< Na< K< Rb< Cs Câu 79: Xếp Al. Mg.10 D. H3SbO4 D. Al D. K. kim loại C. Mg. Ba(OH)2 C. H2SiO3. phi kim điển hình . HNO3 B. HAlO2. K Câu 80: Các ion hoặc các nguyên tử sau Cl-. H3PO4. Câu 84: Các nguyên tố họ d và f (phân nhóm B) đều là A. Si. H3AsO4 C. H3SbO4. bán kinh nguyên tử giảm dần  chiều bán kính nguyên tử tăng dần là từ phải sang. K C. H2SO4. tức là: Si. H3PO4 đuối hơn nhiều. á kim. Chỉ td với các KL mạnh. H2SO4. H3AsO4. Xếp chúng theo chiều bán kính giảm dần. Mg(OH)2 D. Al. K. Li< K< Na< Rb< Cs D. tính kim loại C. ClChất cho e => bán kính giảm Chất nhận e => bán kính tăng  Trong một chu kỳ: Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân => R phi kim tăng  Cl + e => Cl. Na. HClO4 B. Ar. Mg. Cl-. Cl C. H3PO4. HNO3 HNO3 là axit rất mạnh. Mg. H3SbO4. Na. chỉ sau anh HclO4 thôi. HAlO2. H3PO4. Si. phía trên bên phải D. HNO3.

có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p6. Biết rằng X có số khối là 24 thì trong hạt nhân của X có: A. 24 D. 3p2 B. 10 D.67 . trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. 27 đvC D. Áp dụng thế nè: 2p + n = 82 2p – n = 22 . nguyên tố f Mỗi phân lớp p chứa tối đa 6e ( có 3 AO mà )  số phân lớp p trong X = [ 11/6] + 1 = 2  X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  X : nguyên tố p Câu 91:Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết kém chặt chẽ với hạt nhân nhất? A. Fe (z = 26) D. 21. oxi(Z = 8) B. 2 Ô thứ 16  có 16 e ở lớp vỏ  1s2/ 2s2 2p6/ 3s2 3p4  L tương ứng với lớp thứ 2  có 8 e Câu 93: Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng cũng là 6. 78. 6 B.71. 13 nơtron C. Trong 4 p/a thấy N là lớp ngoài nhất  chọn N Câu 92:Nguyên tố lưu huỳnh S nằm ở ô thứ 16 trong bảng hệ thống tuần hoàn. 11 proton. Nguyên tố X là: A. A. lớp K B.11 - . 20 B. Câu 95: Nguyên tử của một nguyên tố R có tổng số các loại hạt bằng 82. L. 8 C. cho biết X là nguyên tố hóa học nào sau đây? A. 3p3 C.26. Cr (z = 24) Mỗi phân lớp s chứa tối đa 2e ( 1 AO )  số phân lớp s trong nguyên tử X = 6/2 = 3  CHE: 1s2/ 2s2 2p6 / 3s2 3p4  Z = 16 ( S ) Câu 94: Một anion Rn.10 -27 kg = . lưu huỳnh (z = 16) C.71. 11 proton. M). 11 số nơtron D. 24 proton B. 21. nguyên tố p C. lớp N Lớp e ngoài cùng liên kết với hạt nhân kém nhất ( thế nên mới dễ tách e lớp ngoài trong các pứ ) . C đều có thể thỏa mãn. 13 proton. Số electron ở lớp L trong nguyên tử lưu huỳnh là: A. 1. lớp L C. 26 Xem lại câu 38 đã có hướng dẫn chi tiết cách giải dạng này rồi. Điện tích hạt nhân của R là: A. Khối lượng của proton trong hạt nhân nguyên tử X là: A. 10 -27 kg  13 p nặng : 13 . 10 -27 = 21.H3PO4 yếu hơn nhiều H2SiO3 kết tủa.1023 g B. B.71. lớp M D.10-24 g C. 22 C.10-24 g Câu 90: Một nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp p là 11. 11 nơtron Số p = số e = 11e ( đếm theo CHE )  số n = số khối – số p = 24 -11 = 13  chọn B Câu 89: Một nguyên tử (X) có 13 proton trong hạt nhân. 3p4 hoặc 3p5 D. Biết rằng các electron của nguyên tử S được phân bố trên 3 lớp electron (K. ko tạo d d axit HAlO2 yếu quá  không tồn tại trong d d . Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của nguyên tử B có thể là A. nguyên tố d D. nguyên tố s B. Câu 88: Cấu hình electron của nguyên tố X là 1s22s22p63s1. C đều đúng nR + ne  R  số e lớp ngoài cùng của nguyên tử R = 6 – n  Tùy vào GT của n mà A. B.67 . 27 g 1 p nặng 1.

Z3+. Trong đó các hạt mang điện chiếm 58. Nguyên tố X là nguyên tố nào? A. T: 9X: 1s2/ 2s22p5 . Tổng số hạt trong X.  số e hóa trị : 3 <4  xu hướng nhường 3e  Z3+ 8T: 1s2/ 2s22p4. clo C. iot  Xem lại câu 38 đã có hướng dẫn chi tiết cách giải dạng này rồi.Xét CHE nguyên tử X. T+ D. 13Z: 1s22s22p63s23p1 . Cái này nếu chưa rõ bạn có thể xem lại bài 7 SGK Hóa NC 10 . 35 X B. Si và O D. Y+. Áp dụng thế nè: 2p +n = 180 2p / ( 2 p + n ) = 58.3 – ( Zm + Zx. CrCl3 B.  số e hóa trị : 7 >4  xu hướng nhận thêm : 8 -7 = 1 e  X11Y: 1s2/ 2s22p6/ 3s1 . Y. ^__^ Câu 100: Cấu hình electron của nguyên tử 29Cu là: A. Ion của 4 nguyên tố trên là: A. Y2+. Z+.12 - . X-.( số e hóa trị <4  xu hướng nhường e tạo ion dương. brom D. 1s22s22p63s23p64s23d9 C. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. 1s22s22p63s23p63d94s2 D. T- - Xác định số e hóa trị  xu hướng tạo ion của nguyên tử đó . Trong nguyên tử X cũng như Y có số proton bằng số nơtron. trong đó hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. 1s22s22p63s23p64s13d10 Viết Che dựa theo số e lớp vỏ . Câu 101: Cấu hình electron của 4 nguyên tố: 9X: 1s22s22p5 . S và O C. C và O B. T2C. X+. Công thức của MX3 là : A. 11Y: 1s22s22p63s1 . 8T: 1s22s22p4. Y+. e) bằng 180.nhiều hơn trong M+ là 16.  số e hóa trị : 1 <4  xu hướng nhường 1 e  Y+ 13Z: 1s2/ 2s22p6/ 3s23p1 .Câu 96: Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số các loại hạt bằng 115. Y Câu 99: Phân tử MX3 có tổng số hạt proton.3 = 196 2Xm + 2Xx. FeCl3 C. Y2-. Z. 35 X  Xem lại câu 38 đã có hướng dẫn chi tiết cách giải dạng này rồi. X-. flo B. nơtron và electron bằng 196. số e hóa trị > 4  xu hướng nhận e tạo ion âm ) . T2+ B. C và S Y 2− số p = số n ( gt)  x + 3y = 30 ( số p trong anion X 3 = số p trong XY3)  chọn X.  số e hóa trị : 6  xu hướng nhận thêm : 8 -6= 2 e  T2 chọn B .3 ) = 60 Xx + Zx – (Xm + Zm )= 8 (2Xx + Zx + 1 ) – ( 2Xm + Zm – 1 ) = 16 Cộng vế các pt phù hợp để giải ra. 35 X C. X+. 35 X D. n. Z+. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8. SnCl3 2 Xm + Zm + ( 2 Xx + Zx ) . 1s22s22p63s23p63d104s1 B. AlCl3 D.89/100 2− Câu 98:Trong anion XY 3 có 30 proton. Z3+. Áp dụng thế nè: 2p + n = 115 2p – n = 25 Câu 97: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt (p. Kí hiệu nguyên tử của X là: 80 90 45 1 15 A.89% tổng số hạt. X và Y là nguyên tố nào sau đây? A.

oxi là đồng vị 8 O ) là giá trị nào sau đây? A. 3s2. Mẹo cũ nhé : Lướt qua các đáp án nào : thấy các đuôi anion đều chứa nguyên tố O => nhóm VI rồi ^^ => nguyên tố còn lại là S luôn.2 => phải có 1 tên là H ( Z =1 ) Đến đây có thể lập bảng xét số nguyên tử H tương ứng với Z của nguyên tử nguyên tố còn lại .2.3 = 18 => C Cách khác: Chọn 1 Oxi trong 3 oxit và 2 H trong 3 H => C1(3) .13 - D. 11 B. Nhưng lướt qua các đáp án thấy chúng đều có O trong ion. Anion AB 3 là: 2− A. 18 O . 18 O. 3p1 C. O2 và O3 . NH4HCO3 C. 20 Phân tử H2O được tạo ra từ 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O  số loại phân tử H2O tạo ra là: ( 3.3 – 3 ) = 12 => B Cách khác Tổ hợp xác xuất => Chọn 1 trong 2 C nhân với 2 Oxi trong 3 oxi => C1(2) .4 ) . 18 O. 12 C. 13 12 6 C .3 -3 ).2. 1 H và oxi có đồng vị 18 O. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của nguyên tử B có thể là A.là 50  Y = 50 -2 = 48 Do hai nguyên tố trong Y2. 9.là 50’ thấy đúng là okie rồi . Dùng phép tổ hợp có số loại phân tử CO2 tạo ra là : 2. Công thức phân tử của M là: A.3 ( < 4 ) ta có phân lớp ngoài tương ứng là 3s1 .67% D. ( 3.  chọn luôn B là Oxi . Mỗi ion đều có 5 nguyên tử của 2 nguyên tố tạo nên. A. còn tổng số electron trong Y2.5. 8 O và 8 O C.20% Gọi % đồng vị %m 37 17 37 17 Cl là x %  % đồng vị 3 5 C là (100 –x ) % l 37 17 Dùng công thức nguyên tử khối TB ( có thể xem ở SGK Hóa 10 NC trang 13) => % Cl = 25% Cl trong HclO4 = ( 25/100 . 3p1 => chọn D 16 11 18 Câu 104: Oxi có 3 đồng vị 18 O. ZnO2 eA + 3. Hoặc nhẩm miệng để chọn Z phù hợp : ‘’ Nếu số nguyên tử H là 1. C2(3) = 2. 100% = 9. Clo trong tự nhiên có 2 đồng vị là C và C .2− 2− Câu 102: Tổng số electron trong anion AB 3 là 40. C2(3) = 3 .204 % => D Câu 107: Hợp chất M được tạo nên từ cation X+ và anion Y2-.ở cùng phân nhóm chính và thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn nên nguyên tử 2 nguyên tố đó có số điện tích hạt nhân ( Z ) cách nhau 8 đv . eB . C đều đúng R  Rn+ + ne  số e ở phân lớp ngoài của R = 0 + n = ne Với các giá trị n = 1. cặp chất nào là đồng vị của nhau: 16 17 40 40 r A. 18 O . SiO 3 O 2− B. 14 Phân tử CO2 được tạo ra từ 1 nguyên tử C và 2 nguyên tử O. Có thể có bao nhiêu phân tử H2O được tạo thành từ hiđro và oxi? A. Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân 6 D. 37 + 75/100 . 3s1 D. 13C . B. eB +2 = 40  có thể luận ra eA.3 thì không có nguyên tố nào có giá trị Z phù hợp. 1 H . Tổng số proton trong X+ bằng 11. 18 D.là 50. 6 = 18 => C 3 5 3 7 l l Câu 106: Nguyên tử khối trung bình của clo là 35. 9. 9. 35 + 1 + 16 .95% C. Cacbon có hai đồng vị là: tử khí cacbonic được tạo thành giữa cacbon và oxi? A. 3s2 B. 8.37 ) / ( 25/100. (NH4)2SO3 X+ có 5 nguyên tử của 2 nguyên tố tạo nên => số Z trung bình = 11/5 = 2. 16 B.Biết rằng hai nguyên tố trong Y2. 17 C. Thử lại gt ‘tổng số electron trong Y2. (NH4)3PO4 D.6 = 12 16 17 18 1 2 3 Câu 105: Hiđro có 3 đồng vị 1 H . C 3 2− C.ở cùng phân nhóm chính và thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn.40% B. (NH4)2SO4 B. SO 3 2− D. Nếu số H là 4 thì nguyên tố còn lại có Z =7 ( N ) ‘’ => X+ : NH4+ tổng số electron trong Y2. ! => A Câu 108: Trong những hợp chất sau đây. Phần trăm về 37 1 6 1 khối lượng của 17 Cl chứa trong HClO4 (với hiđro là đồng vị 1 H . kim cương và than chì . 19 K và 18 A B. eB =8 2− 2−  eA = 14  A : Si => Anion AB 3 là: SiO 3 Câu 103: Một cation Rn+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6.

Z là số electron ở lớp vỏ. Số p = số e nhưng chưa chắc số p = số n ( Chính vì lí do này nên mới có sự phân biệt đồng vị của nguyên tố ) Câu 114: Mệnh đề nào sau đây không đúng? A. 3 electron D.  e chuyển động hỗn đoạn quanh hạt nhân. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà ta có thể xác định được vị trí của 2 electron cùng một lúc. hình cánh hoa đều … . A sai . Cả A. Z là số proton trong nguyên tử X. Mình có thể ví dụ một đồng vị của nguyên tố Oxi cũng có TL p: n = 1: 1 trong nguyên tử Câu 115: Obitan nguyên tử là A. D. Nhưng nếu không nhớ. X : số hiệu ( =số p = số e = số Z ) là Z . Chỉ có hạt nhân nguyên tử magiê mới có 12 proton. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà ta có thể xác định vị trí electron tại từng thời điểm. còn rất nhiều hình dạng Ao khác như: hình phao bơi. C. A là số khối xem như gần bằng khối lượng nguyên tử X. Dễ thấy 23 4 92 U và 23 5 9 2 U là 2 đồng vị của nguyên tố Urani ( U ) nên có số p = số e = số Z = 92 => D A Câu 111: Trong kí hiệu Z X thì: A. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà ta có thể xác định được vị trí của 2 electron cùng một lúc. B đều đúng. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà ta có thể xác định vị trí electron tại từng thời điểm. D. C. Số khối của nguyên tử. bạn có thể suy luận loại trừ : A. B. C. C. A Z B. Mỗi nhân nguyên tử đều có 92 proton. Chỉ có hạt nhân nguyên tử magiê mới có tỉ lệ giữa số proton và nơtron là 1 : 1. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân có dạng hình cầu hoặc hình số tám nổi Cái này theo khái niệm trong SGK bạn có thể chọn được ngay. Chỉ có trong nguyên tử magiê mới có 12 electron. Số khối là A 2 34 2 35 Câu 110: Ta có 2 kí hiệu 92 U và 92 U . Cả hai cùng thuộc về nguyên tố urani. Số khối là A C. A Z X : số hiệu ( =số p = số e = số Z ) là Z . B. số 8 nổi chỉ là một loại . Nguyên tử magiê có 3 lớp electron.14 - . Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và số hạt nơtron. C đều đúng. D. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron. Bạn có thể xem thêm về AO tại bài 4 SGK Hóa 10 NC Câu 113: Phát biểu nào sau đây là sai: A. nhận xét nào sau đây là đúng? A. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tử. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân có dạng hình cầu hoặc hình số tám nổi  AO dạng hình cầu . B. Số hiệu nguyên tử và số khối. 1 electron B. Vì thế không thể xác định được vị trí chính xác của nó tại 1 thời điểm . D. D. B. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử. D.Nhớ lại khái niệm đồng vị một chút nhé: Các nguyên tử cùng số p nhưng khác nahu về số N ( hay số khối A )  chọn B A Câu 109: Kí hiệu nguyên tử Z X cho biết những điều gì về nguyên tố X? A. B. 2 electron  cái này chỉ công nhận thôi. D. Số hiệu nguyên tử. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân trong đó khả năng có mặt electron là lớn nhất. C. B. Hai nguyên tử khác nhau về số electron. 4 electron Câu 112: Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa A. A. C. B.

Ca D. ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑↓ Câu 122: Trong các nguyên tố có Z = 1 đến Z = 20. 8. 1. X.ñeàu coù caáu hình e laø 1s22s22p6.54 coù 2 ñoàng vò X vaø Y. 2.theo thöù töï laø: A. 6 D. H+ . Phân bố electron trên các obitan là: A. Z: Kim loaïi. Câu 117: Trong c¸c cÊu h×nh electron sau. Li.29. Cl Câu 124: Nguyªn tö cña nguyªn tè X cã tæng sè electron trong c¸c ph©n líp p lµ 7. 1s2 2s2 2 p x 2 p y 2 1 1 1 1 C.10-8 cm B. ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓↓ ↑↓ ↑↑ ↑↓ ↑ ↑ B. KÕt qu¶ kh¸c. 15. Trong ñoù M chieám 46.8 C. CTPT cuûa MX2 laø A.01 vµ 1.01 C. 16. Vậy nguyên tử đó là: A. 32. ®ång vÞ thø 2 cã sè khèi nhiÒu h¬n ®ång vÞ thø nhÊt lµ 2.85 ë 200C khèi lîng riªng cña Fe lµ 7.15 - .9059 lÇn khèi lîng cña nguyªn tö hi®ro. A. B. 1s2 B. C. Na..37 soá nguyeân töû ñoàng vò Y. 7. Y: Khí hieám. Nguyªn tö khèi trung b×nh cña nguyªn tè R lµ bao nhiªu? A. C. K C. 32. D. cho KLNT cña Fe lµ 55.92 D. NH4+ . 6. 80. 5. Trong nhaân X soá nôtron baèng soá proton. 1s22s2 2p3 C. D. 1s2 2s2 2 p x 2 p y 2 p z B. ion Y2+ vaø ion Z. Z: Kim loaïi . 50 B.78 g/cm3. C. SO2 D.Câu 116: Gi¶ thiÕt trong tinh thÓ c¸c nguyªn tö s¾t lµ nh÷ng h×nh cÇu chiÕm 75% thÓ tÝch tinh thÓ. 0. 1s2 2s2 2 p x 2 p y 2 p 1 D. H¹t nh©n cña R cã 35 h¹t proton. 10.tử M có cấu hình electron 1s22s22p4. B¸n kÝnh nguyªn tö gÇn®óngcña Fe lµ: A.11. 48 C. phÇn cßn l¹i lµ c¸c khe rçng gi÷a c¸c qu¶ cÇu.842 lÇn vµ khèi lîng cña nguyªn tö cacbon nÆng gÊp 11. phi kim hay khí hieám? A. 15. Mg vµ Cl D.0079 D.0079 B. Câu 127: Soá electron trong caùc ion sau: NO3. Y. Z: Phi kim. K Câu 126: Nguyeân töû X. 46 D. 1s2 2s2 2p6 3s3 D. D.. 1. H cã nguyªn tö khèi lµ: A. Y: Phi kim. Soá nguyeân töû ñoàng vò X = 0. 1. Al vµ Br B. Ar B. NÕu chän khèi lîng cña mét nguyªn tö ®ång vÞ cacbon 12 lµm ®¬n vÞ th× O.5 Câu 119: CÊu h×nh nµo sau ®©y vi ph¹m nguyªn lÝ pauli: A. Si vµ Br. B đứng kế tiếp nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 25. cÊu h×nh nµo viÕt sai? 2 2 1 2 1 A. Ca D. 1 Câu 129: Trong phaân töû MX2. Câu 125: Hai nguyên tố A.44. X: Khí hieám. 32. Y: Kim loaïi.0081 Câu 121: N. bieát toång soá khoái laø 128. Mg. 1s2 2s2 2p4 Câu 120: BiÕt r»ng khèi lîng cña 1 nguyªn tö oxi nÆng gÊp 15. 79.2 B. NO2 C. 16 vµ 1. 10. 4 C. Al C. §ång vÞ thø nhÊt cã 44 h¹t n¬tron.97. Haït nhaân M coù soá nôtron nhieàu hôn soá proton laø 4 haït. 31. 79. 50. B là A. Có bao nhiêu nguyên tố mà nguyên tử có 1 eletron độc thân A. X: Khí hieám. 79.9672 vµ 1.10-19 culông. Z: Kim loaïi .10-8 cm D. Nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã tæng sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n tæng sè h¹t mang ®iÖn cña X lµ 8.9672 vµ 1. 12. FeS2 B. Be B. 2 B. Vaäy soá nôtron cuûa ñoàng vò Y ít hôn soá nôtron cuûa ñoàng vò X laø: A. Câu 128: Nguyeân toá Cu coù nguyeân töû khoái trung bình laø 63. X vµ Y lµ c¸c nguyªn tè: A. K.67% veà khoái löôïng. 32. Toång soá proton trong phaân töû MX2 laø 58.10-8 cm C. HCO3. X: Phi kim. 32. 2. Z laø kim loaïi. Câu 123: Hạt nhân của ion X+ có điện tích là 30. Al vµ Cl C. SO42. Cho Vh/c = π r3. 32. 1. B.4. 31. CO2 . X: Khí hieám. Y: Phi kim. 1s2 2s2 2 p x 2 p y 2 p z z Câu 118: Mét nguyªn tè R cã 2 ®ång vÞ cã tØ lÖ sè nguyªn tö lµ 27/23.

32 B. Cho caùc nhaän ñònh sau veà X: (1). 1 B. O v à S C. Dãy nào sau đây được xếp đúng thứ tự bán kính hạt ? A.Y) = ( S . 3. Có bao nhiêu nguyên tố mà nguyên tử có 2 eletron độc thân A. P. C. Ar > Ca2+ > K+ C. Na.16 - . 3 D. Mg2+. Caáu hình electron cuûa X laø: A.e baèng 18 vaø soá haït khoâng mang ñieän baèng trung bình coäng cuûa toång soá haït mang ñieän. Z =24 C. Na < Mg < Al < Al3+<Mg2+ < O2-. X2+ < Y2-< R. Y ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn. C. Toång soá haït trong X2nhieàu hôn trong M+ laø 17. Ở trạng thái đơn chất X và Y không phản ứng với nhau. Khoái löôïng nguyeân töû cuûa X lôùn hôn M laø 9. Al3+< Mg2+ < O2. Ar> K+> Ca2+ D. Hai nguyên tố X. 1s22s22p63s23p64s23d3 C. 22. Z =26. X2+ < R < Y2. Coù bao nhieâu nhaän ñònh khoâng ñuùng trong caùc nhaän ñònh cho ôû treân: A. 4 Câu 131: Daõy naøo sau ñaây ñöôïc saép xeáp theo thöù töï giaûm daàn cuûa baùn kính nguyeân töû vaø ion? Choïn ñaùp aùn ñuùng: A . 1 B. Câu 136: Moät nguyeân töû X cuûa moät nguyeân toá coù ñieän tích cuûa haït nhaân laø 27. Al3+< Mg2+< Al < Mg < Na < O2-. 4 Câu 137: Hai nguyên tố X. 5. N. Ion töông öùng cuûa X seõ coù caáu truùc laø: 1s22s22p63s23p6. Söï saép xeáp baùn kính nguyên töû naøo sau ñaây laø ñuùng. Tổng số hạt proton trong hạt nhân của A và B là 32. Cho các hạt vi mô: O2-. B.10-19 Culoâng. 4. (4).n. CHE : ( Z=1 )1s1  ( Z =20 ) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 . X coù 1 electron ñoäc thaân. X coù toång soá obitan chöùa e laø: 10. X thuộc nhóm V. X laàn löôït laø : A.< R < X2+. Al3+. trong đó có nguyên tố X thuộc nhóm V=> X có thể là O ( Z = 8) hoặc S ( Z = 16 ) tương ứng với đó có Y là P ( Z = 15 ) hoặc N ( Z =7 ) Mà X ko pứ với Y  cặp X. P ) bị loại  (X. Mg. Y = ( O. Câu 134: Trong các nguyên tử từ Z =22 đến Z = 30. Hai nguyên tố đó là A. Y là A. b. D. N. Câu 132: Hôïp chaát coù coâng thöùc phaân töû la øM2X vôùi :Toång soá haït cô baûn trong moät phaân töû laø 116. D. 23. 1s22s22p63s23p63d54s2 D. (2). Soá khoái cuûa M.coù soá electron ôû lôùp voû baèng nhau. 39. Tổng số proton trong hạt nhân của X và Y bằng 23. 30 C. O B. B. 34 D.5 . nguyeân töû X coù 5 electron hoaù trị vaø lôùp electron ngoaøi cuøng thuoäc lôùp N. S C. R < X2+ < Y2-. Ion X2+. GS ZA < ZB => ZA + ( ZA + 8 ) = 32 => ZA = 12 ( Mg ) => chọn A Câu 139: Trong c ác nguy ên t ố có Z = 1 đến Z = 20.10-27 kg. vaø ion Y2. 1s22s22p63s23p63d104s24p3. N )  B Câu 138: A và B là hai nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Z =22 B. Ca2+> K+> Ar. (3). Haït nhaân cuûa nguyeân töû coù khoái löôïng laø 58. D. 2 C.< Al < Mg < Na.Câu 130: Nguyeân töû cuûa nguyeân toá R coù toång soá haït p. A. O D. Z =25 D. C v à Si A và B là hai nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn.C. P.45. Y2. Mg v à Ca B. S Số p trung bình = 23/2=11. Cho nguyên töû R. Câu 135: Nguyeân toá X thuoäc loại nguyeân toá d. 1s22s22p63s23p63d34s2 B. 23. B. N v à Si D. Nguyên tử nào có nhiều electron độc thân nhất: A. => số p chênh lệch nhau 8 đơn vị .Vaäy soá electron ñoäc thaân cuûa nguyeân töû R laø A. 2 C. Na < Mg < Mg2+< Al3+< Al < O2-. K+ > Ca2+ > Ar B. Al.2. 16 Câu 133: a. X laø moät kim loại. 3 D. trong ñoù soá haït mang ñieän nhieàu hôn soá haït khoâng mang ñieän laø 36. 6.

Các nguyên tố từ Z = 1  Z = 20 có CHE nguyên tử chi gồm các phân lớp s. 4 PMNL: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4  CHE: 1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p6 / 3d5 4s1 => số e hóa trị = 6 Câu 143: Bản chất của liên kết ion là lực hút tĩnh điện giữa A. D. C. B. 2 ion dương và âm. Câu 141: Số e hóa trị trong nguyên tử clo (Z = 17) là A.=> hình thành LK ion Câu 145: Nhóm hợp chất nào sau đây đều là hợp chất ion ? A. 2 ion. có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.’’ ( do có 1 AO nên chứa tối đa 2 e hoặc 1 e độc thân ) Phân lớp p có 2 khả năng tạo 2 e độc thân. H2S. độc thân. Số e hóa trị = số e ở lớp ngoài . C sai do: Khi nóng chảy các e dịch chuyển hỗn độn  dẫn điện tốt D sai do tính phân cực của các hợp chất LK ion nên khi hòa tan vào H2O chúng dễ dàng phân li thành ion + và ion . 7 C.! Tham khảo thêm ở bài 22 SGK Hóa 10 NC Câu 147: Hầu hết các hợp chất ion A.2 = 4 Câu 140: Trong nguyên tử. Xem điều kiện ở câu 144 => chọn C : Do: Ca và Na là KL điển hình . NaCl. phi kim điển hình. mà đa số các dung môi hữu cơ đều không phân cực. 3 C. nhận e tạo ion + và ion . là cơ sở hình thành llieen kết hóa học . Na2O. Câu 146: Điện hóa trị của Mg và Cl trong MgCl2 theo thứ tự là A. +2 và -1. 1 B. C. dễ hòa tan trong các dung môi hữu cơ. Các Hc trên đều tạo bởi 2 nguyên tố . CO2.! Câu 144: Liên kết ion tạo thành giữa hai nguyên tử A. B. tan trong nước thành dung dịch không điện li. ở obitan ngoài cùng. CaO. D. ở phân lớp ngoài cùng. nhân và các e hóa trị. O và Cl là PK điển hình. D. KCl. kim loại điển hình và phi kim điển hình. Do kim loại và phi kim điển hình dễ dàng nhường. p. A đúng: Hầu hết hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao do liên kết ion phân cực mạnh => thường hình thành mạng tinh thể bền vững. 2+ và 2- Cách ghi điện hóa trị: Điện hóa trị = [ hóa trị ] + [ dấu của điện tích ] Chú ý : Phân biệt cách viết số oxi hóa và điện hóa trị bạn nhé. 6 D. C. B. B. D. 3 D. C. 2+ và 1-. kim loại và phi kim. B sai: do phân tử LK ion phân cực mạnh  tan tốt trong các dung môi phân cực ( như H2O ^^ ) và ít tan trong dung môi không phân cực . 1 1s2 /2s2 2p6 / 3s2 3p5 => lớp 3 có 7 e => 7e hóa trị Câu 142: Số e hóa trị trong nguyên tử crom (Z = 24) là A. Electron hóa trị : electron linh động dễ dàng nhảy từ nguyên tử này sang nguyên tử khác. 5 B. 2 và 1. CH4. electron hóa trị là các electron A. C. ở trạng thái nóng chảy không dẫn điện. B. các hạt mang điện trái dấu. kim loại điển hình. D. SO2. là np2 và np4  1s1  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 có phân lớp p là : 2p và 3p  Số trường hợp ( số nguyên tố ) tạo 2 e độc thân = 2 . D. Phân lớp s chỉ tạo tối đa 1 ‘’e độc thân. tham gia tạo liên kết hóa học.17 - . B. C. Sự hình thành liên kết ion bạn tham khảo ở SGK Hóa 10 nC bài 16 trang 68 nha.

O có số oxh -2 => trị số tương úng là 7. 4 và 4. CsCl tăng dần  CsCl phân cực nhất  tính ion cao nhất. B. NaCl. D đều có hợp chất LK ion lần lượt là NaCl . Sự hình thành LK phân tử H2. Chất nào sau đây có liên kết ion ? A.! Câu 151: Chọn hợp chất có liên kết cộng hóa trị.4≤ H< 1. HCl.2). MgO. mất 2e tạo thành ion có điện tích 2+. O (3.4  LK CHT không cực => áp dụng tính hiệu độ âm điện Câu 149: Nguyên tử có số hiệu 20. Gọi hiệu độ âm điện của 2 ( nhiều ) nguyên tố cấu tạo nên phân tử là H: H ≥1. CsCl liên kết trong phân tử mang nhiều tính Ion nhất là: A. khác nhau. AlCl3. C. C. D. 4 và 1. H (2. góp chung 2e tạo thành 2 cặp e chung. Ion Xác định cộng hóa trị chính là xác định số e mà nguyên tử đó góp chung hay là trị số của số oxh nguyên tử trong phân tử. NaCl.0). KCl. Al2O3. C. LiCl và NaCl C. C. 3 và 4. KCl. Đọc thêm bài 17 SGK Hóa 10 NC bạn nhé. C. khi tạo thành liên kết hóa học sẽ A.18 D. KCl. Al (1. H2S.5).5). CO2. 2 và 7. BeCl2. phi kim mạnh và kim loại mạnh.2 Câu 155: Cộng hóa trị của N trong phân tử HNO3 và NH4+ (theo thứ tự) là A. nhận 2e tạo thành ion có điện tích 2-. kim loại và kim loại. cộng hóa trị có cực. S (2.Câu 148: Cho độ âm điện: Be (1.! Câu 154: Cộng hóa trị của Cl và O trong Cl2O7. RbCl. góp chung 1e tạo thành 1 cặp e chung. phi kim khác nhau. cùng một phi kim điển hình. A. BeS. cho – nhận. D. RbCl  các phân tử LiCl. CaO. được tạo thành do sự góp chung 1 hay nhiều e. D. theo thứ tự là A.1). B. 1 và 2.! Câu 153: Loại liên kết trong phân tử khí hiđroclorua là liên kết A. C.5). Al2O3. RbCl. Na2O  chọn B Câu 152: Liên kết cộng hóa trị có cực tạo thành giữa hai nguyên tử A. Do độ âm điện từ Li Cs giảm dần nên phân cực của phân tử từ LiCl. D. D. B. B. C. B. D. B. do đó ở đây ta dùng pp loại trừ cho nhanh ^^: Thấy A . KCl. B. cộng hóa trị không cực. C.7  LK CHT có cực H < 0. 1a bạn nha. Mg (1. Những bài cho số liệu về độ âm điện ta cần so sánh hiệu độ âm điện để xác định kiểu liên kết. được tạo thành do sự góp chung e. Việc xác định hợp chất LK ion dễ dàng hơn hợp chất LK CHT. được tạo thành do sự góp chung e. CsCl đều cấu tạo từ các KL mạnh IA và Cl. C. N (3. RbCl.5). NH3. phần I. Có thể thấy trong hc Cl2O7 : Cl có số oxh +7. MgCl2. xem SGK Hóa 10 NC bài 17. Cách Xđ như ở câu 154 bạn nhé => A Câu 156: Cho các phân tử sau: LiCl. CsCl B. Cl (3. Na2O. MgCl2. 5 và 4.7  LK ion 0. phi kim. NaCl. 7 và 2. 4 và 3 . D. Z= 20  Ca: [Ar] 4s2  xu hướng nhường 2 e  Ca2+ Câu 150: Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa 2 nguyên tử A. KCl D.0). B. NaCl. KCl. được tạo thành từ sự cho nhận e giữa chúng. Đọc thêm bài 17 SGK Hóa 10 NC bạn nha. .

 thường là hc LK ion Câu 161: Phân tử nào có liên kết cộng hóa trị không cực ? A. Dãy các hợp chất trong phân tử chỉ gồm liên kết cộng hoá trị là: A. P2O5. MgO. tạo thành giữa nguyên tử kim loại mạnh và phi kim mạnh. : + B. mà hc ion thì ko có sự góp chung e  B sai Câu 159: Nhóm hợp chất nào sau đây có liên kết cho – nhận ? A. Cl2O7 B. CO2. NH3 C. nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. SO2. NCl3 D. Điện hóa trị bằng số cặp e dùng chung. Na2O. B. NH3 D. HCl. MgO. MgO.) không phân cực . Cl2O7. Do phan tử tạo bởi nguyên tử kim loại mạnh và phi kim mạnh. B. NaCl. P2O5. D. C. Al2O3. Al2O3 Dạng này dùng pp loại trừ cho nhanh . SiO2. có thể hòa tan trong dung môi hữu cơ. Al2O3 C. SiO2.  Đa số các hợp chất cộng hóa trị phân cực kém  dễ dàng hòa tan trong dung môi hữu cơ ( không phân cực ) Câu 158: Chọn câu sai: A. khi hòa tan trong nước thành dd điện li. Gốc NO3. P2O5. Al2O3. D. ( hình vẽ bằng paint . oxit có liên kết ion là A. SO3. . D.có liên kết cho nhận giữa N và 1 nguyên tử O C. B.. Al đều là các Kim loại mạnh điển hình . B. SO3. HCl B. B. D. Cl2O7. C. SiO2. HCl. Al2O3. Điện hóa trị có trong hợp chất ion. biểu diễn bằng mủi tên từ nguyên tử cho đến nguyên tử nhận. H2O B. H2S.Câu 157: Đa số các hợp chất cộng hóa trị có đặc điểm là A. SiO2. Cl2 C. có khả năng dẫn điện khi ở thể lỏng hoặc nóng chảy. Thấy D sai ngay.mang tính chất minh họa ^^ ) Câu 160: Chọn câu sai: Liên kết cho – nhận A. SO3. D sai do có Al2O3 : LK ion + C sai do có Na2O : LK ion => chọn A Câu 164: Xét oxit các nguyên tử thuộc chu kì 3. Câu 162: Liên kết nào phân cực nhất ? A. Cộng hóa trị bằng số cặp e dùng chung. P2O5. HNO3. Điện hóa trị có trong hợp chất ion . C. Cl2O D. SO3 D. SiO2. MgCl2. SO3. SO3. P2O5.. Na2O. Cl2 . Cl2O7.19 - . H2O Mọi phân tử cấu tạo từ 2 nguyên tử giống nhau ( thường là các khí : H2 . với cặp e chung chỉ do 1 nguyên tử đóng góp. NH4NO3. Cộng hóa trị có trong hợp chất cộng hóa trị.  Na. SiO2. CO2 Phân tử NH3 và NCl3 có phân cực nhưng tương đối yếu ( do độ âm điện giữa 2 tên nè chênh lệch ít  hiệu độ âm điện nhỏ ) Phân tử CO2 có cấu tạo đường thẳng O=C=O  phân cực bị triệt tiêu  phân tử không phân cực  H2O phân cực nhất ( phân tử có hình dạng chữ V – hợp momen lưỡng cực lớn ) Câu 163: Cho các oxit: Na2O. C. là trường hợp đặc biệt của liên kết cộng hóa trị. Mg. SiO2.

ở vị trí nút mạng là các phân tử. kali clorua. HF đều chứa H và phân cực mạnh + B có H2S phân cực yếu + C có SiH4 phân cực yếu + D gồm 2 phân tử đều phân cực yếu ( hiệu độ âm điện nhỏ ) . iot. NH3 . rất khó phá vỡ ( VD điển hình là mạng TT nguyên tử cacbonn Kim cương – bền vô đối ^^ ) Câu 167: Chọn chất có tinh thể phân tử. Liên kết cộng hoá trị có cực. D. nước đá. C. D. Trong tinh thể nguyên tử. HCl C. 2 B. muối ăn. các phân tử sắp xếp theo một trật tự xác định. 4 D. sắp xếp trật tự tạo thành mạng bèn vững . Liên kết trong tinh thể nguyên tử rất bền. D. lực liên kết giữa các phân tử yếu.> B sai Câu 171: Chất nào sau đây có liên kết hiđro giữa các phân tử ? A. D. nước đá. iot. TT phân tử hình thành do tương tác yếu giữa các phân tử . các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị. A. LK của hidro với halogen là LK CHT . C. LK cộng hóa trị chỉ hình thành giữa các nguyên tử cấu thành nên phân tử trong TT chứ không hình thành giữa các phân tử trong TT =. Dùng pp loại trừ . SiH4. B. naphtalen. Liên kết của các nguyên tố này với nguyên tố hiđro thuộc loại liên kết nào sau đây? A. Liên kết tinh thể. C. nước đá. B. MgO. D. HF B. Liên kết giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị. 3 C. CH4 LK hidro hình thành nếu đủ 2 ĐK chính: + phân tử chứa H + phân tử phân cực mạnh  áp dụng cho bài trên + A đúng do cả 2 phân tử H2O. Lại có hiệu độ âm điện >0. Tình thể nguyên tử có nhiệt độ nc. H2S . B. than chì. D sai do kim cương là TT nguyên tử Câu 168: Chọn chất có dạng tinh thể ion. LK phân tử Câu 170: Chọn câu sai: Trong tinh thể phân tử A. Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là ns2np5  nhóm VII ( halogen ) . Al2O3 đều có LK ion Câu 165: Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tố là ns2np5. silic.20 D. B. 5 Gồm có: LK nguyên tử. A. Do tinh thể nguyên tử cấu tạo từ các nguyên tử. kim cương. iot. kim cương.O là PK điển hình => Hợp chất Na2O.  B Câu 166: Chọn câu sai? A. Kim cương thuộc loại tinh thể nguyên tử.4  CHT có cực. Tinh thể nguyên tử có nhiệt độ nóng chảy và sôi thấp. Liên kết cộng hoá trị không cực. LK kim loại . H2O. than chì. C. naphtalen. Muối ăn hay NaCl có LK ion trong phân tử  TT ion Câu 169: Số lượng các kiểu tinh thể điển hình là A.: + A sai do KCl là Lk ion  mạng TT ion + B . Liên kết ion. B. to sôi lớn nhất trong 4 loại mạng tinh thể. iot. LK ion. C. PH3.

NH3 tạo được liên kết hiđro với nước. C. 7. Chú ý: Với các hợp chất vô cơ . đều tạo thành các chất có nhiệt độ nóng chảy cao. HBr 7. độ dài liên kết trong H2O ngắn hơn trong H2S. 4 . 4. đều được tạo thành do sức hút tĩnh điện. 8. 3.phụ thuộc D. C. D.  vậy còn lại 1.2.21 8. liên kết cho nhận C. => Lý thuyết bạn có thể xem bài LT 19 . 4. Câu 176: Nếu liên kết cộng hóa trị được hình thành do 2 electron của một nguyên tử và 1 obitan trống của nguyên tử khác thì liên kết đó được gọi là: A. phân tử khối của H2O nhỏ hơn. 8. C. NH3 phân cực mạnh hơn  LK H với H2O  tan tốt hơn Câu 174: Giống nhau giữa liên kết ion và liên kết kim loại là A. D. 8. 9 C. B. H2S 2. 9 B. 1. đều có sự cho và nhận các e hóa trị. liên kết cộng hóa trị có cực B.6. Sự phân cực của phân tử NH3 ( hợp momen lưỡng cực ) So với N2. CaO 5. SGK NC 10 . trong phân tử NH3 chỉ có liên kết đơn. 5. NaCl 4. 6. D. K2S . B.7. NH3 có liên kết cộng hóa trị phân cực. đều tạo thành các chất có nhiệt độ nóng chảy thấp. sự phân cực liên kết trong H2O lớn hơn. 9  Dùng pp loại trừ : 3. Câu 175: Giống nhau giữa liên kết cộng hóa trị và liên kết kim loại là A. 3. liên kết vandervan. 7. chất nào có liên kết cộng hoá trị? 1. 6.. liên kết tự do . 5. NH3 có phản ứng một phần với nước. Ko có LK cho nhận. 7. đều có những cặp e dùng chung. B.8 là LK CHT . CO2 9. NH3 6. đều là những liên kết tương đối kém bền.5. B. 1 nguyên tử chỉ nhận e của tên khác vào ( không chịu chi ra 1e nào ^^ ) => LK cho nhận Câu 177: Trong các chất sau đây. đều có sự góp chung các e hóa trị. 5. đánh giá nhiệt độ sôi người ta dựa vào 3 tiêu chí chính: phân tử khối. D. 8 D. đều tạo thành từ những e chung giữa các nguyên tử. liên kết hidro. H2SO4 A. C. SO2 3. chọn A Câu 172: Nhiệt độ sôi của H2O cao hơn so với H2S là do A. liên kết pi 1 nguyên tử cho cả 2 e tham gia liên kết. 1. giữa các phân tử nước có liên kết hidro. khí NH3 tan được nhiều trong nước hơn vì A. 9 đều là hc tạo bởi KL mạnh và PK điển hình => LK ion . 1. 2. Áp dụng: H2O phân cực mạnh hơn H2S  hình thành liên kết Hidro  to sôi cao Câu 173: So với N2. 2.

. HI. Li đều thuộc nhóm IA . NH3. tính kim loại tăng . liên kết ion C. HCl.CH4. Y là KCl – LK ion b. Trong các nhóm A (trừ nhóm VIIIA) theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì A. B. HNO3. O2. Y (X = 17) hợp chất tạo bởi X và Y có công thức và kiểu liên kết là A. Z là Li + Na. Cl2. D. Nguyên tố X có vị trí A. + Có thể xác định vị trí của X. liên kết cọng hóa trị có cực D. C. ô thứ 9 chu kì 2 nhóm VIIA b. không lai hóa. CO2. sp3 B. Y. XO2 và XH4 B. SO2. Y là K. C2H2. H2S ( quen thuộc rồi ^^ ) Câu 183: Nguyên tử C trong hợp chất CH4 có kiểu lai hóa: A. XY. H3PO4. tính phi kim tăng . XO3 và XH2 C. Z < X < Y. H2. B. chu kì 2 nhóm VIA C. liên kết ion B. Y < Z < X. SO3. từ đó xxd kiểu LK. K.có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. C.22 D. ôthứ 12 chu kì 3 nhóm IIA D. Z < Y < X. KCl. tính phi kim tăng . C. Ion X2. F2 Liên kết cộng hoá trị không phân cực hình thành giữa các nguyên tử cùng nguyên tố. ô thứ 8 . đi từ trên xuống duwos. D.Câu 178: Các chất trong dãy nào sau đây chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực? A. N2. NO. X2Y . sp . sp2 C. Cũng có thể nhận ra ngay X là Na. Có 2 nguyên tố X (Z = 19). độ âm điện giảm B. X2O7 và XH + X là Lưu huỳnh ( S )  SO2. tính kim loại tăng . Y. N2. N2. XY. độ âm điện giảm C. Nếu xếp theo chiều tăng dần tính kim loại thì cách sắp xếp nào sau đây đúng A. 1s22s1. XY2. Cl2. I1 tăng D. H2SO4. liên kết cọng hóa trị có cực Có thể viết CHE để đoán tính chất của X. H2S. tính KL tăng  Li < Na < K  A Câu 182: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron:1s22s22p63s23p4. Y là Cl  hc tạo bởi X. Z lần lượt là: 1s22s22p63s1. bán kính nguyên tử tăng Xem lại sự biến đổi tính chất trong bài Bảng tuần hoàn nguyên tố bạn nhé Câu 181:a. B. Y . X=Y=Z. CH4. Cl2. Hoặc nhận ra luôn X là K. NO2  Tương tự loại trừ: + A sai do KCl là hc LK ion + B sai do SO2 là hc LK cho nhận + C sai do N2 là LK CHT ko phân cực. => chọn D Câu 179: Dãy phân tử nào cho dưới đây đều có liên kết cộng hoá trị không phân cực? A. KHSO4. N2. Cấu hình electron nguyên tử của ba nguyên tố X. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hidro của X là: A.  chọn D Câu 180: a. D. 1s22s22p63s23p64s1. ô thứ 10 chu kì 2 nhóm VIIIA B. X2O5 và XH3 D. Z trong BTH và dựa vào sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong BTH để so sánh. CO2. HCl. H2. Cl2. N2.

Na.0 – 0 = 3 => sp3 Các câu tới đây các bạn áp dụng CT nha: Câu 186: Các nguyên tử P. sp2 C. sp3 Cũng áp dụng CT như câu 183 N = 3. sp3 B. sp2 C. K . C.Theo quy tắc: Lai hóa spn n = 3 – số AO trống – số LK pi Áp dụng có: n = 3-0-0=3 => sp3  Phân tử CH4 có dạng tứ diện  nguyên tử trung tâm lai hóa sp3 . B. không lai hóa. sp3 B. D. sp2 C.  n = 3 -1 -0 = 2  sp2 Câu 190: Nguyên tử Be trong hợp chất BeH2 có kiểu lai hóa: A. sp Phân tử C2H2 có 2 LK pi D. Na. K.23 D.  n = 3 – 0 – 1 =2  sp2 Câu 189: Nguyên tử B trong hợp chất BF3 có kiểu lai hóa: A. Al. không lai hóa. sp3 B. Al.Al. K. sp N =3 – 0 – 0 = 3  sp3 Câu 187: Nguyên tử C trong hợp chất C2H2 có kiểu lai hóa: A. sp D. . D. Na.  n = 3 -0 – 2 = 1  sp Câu 188: Nguyên tử C trong hợp chất C2H4 có kiểu lai hóa: A. Mg. sp3 B. không lai hóa. không lai hóa. sp2 C. Mg.hình thành 4 AO. N trong hợp chất PH3. không lai hóa. NH3 có kiểu lai hóa: A. Ở đây xét tính kim loại ở nhóm và chu kì: + K và Na cùng nhóm IA  tính KL : Na< K + Na. sp C2H4 có 1 lk pi D. Mg cùng chu kì 3  tính KL : Na > Mg > Al  Al < Mg < Na < K Câu 185: Nguyên tử O trong hợp chất H2O có kiểu lai hóa: A. sp2 B. Na. K. Al. không lai hóa. xen phủ với 4 AO của 4 nguyên tử H Câu 184: D·y c¸c nguyªn tè nµo sau ®©y ®îc xÕp theo chiÒu tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn: A. sp2 C. sp D. Mg. Al. sp . Mg. sp3 B. C.

2. sp3 B. Cũng là tính axit Từ HF  HI phân cực giảm nhưng độ dài liên kết tăng  dễ tách H  tính axit tăng  tính khử tăng từ HF  HI Câu 199: Tính chất bazơ của dãy các hiđroxit : NaOH. MÒm. Mendeleef từng sắp xếp theo cách này. 12. H:2. sp2. gấp khúc. tam giác. B. dÔ nãng ch¶y. Vừa giảm vừa tăng. BF3. RÊt cøng.44.  A sai Câu 197: Theo quy luật biến đổi tính chất các đơn chất trong bảng tuần hoàn thì A. D. C: 2. D. và sắp xếp theo số p thì quy luật thể hiện rõ ràng  cách sắp xếp theo p dùng đến hiện nay. chóp. MgCl2. DÎo. Không thay đổi. B. B. Al2O3 . 11. boflorua. tứ diện. Tăng. sp3 . B. tam giác. thẳng. tam giác. B. Sè chÊt cã liªn kÕt ion lµ (§é ©m ®iÖn cña K: 0. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng. berihiđrua. chóp tứ diện. gấp khúc.55) A. gấp khúc. Cl: 3. chóp. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Mg(OH)2. gấp khúc. khã bay h¬i. NH3 có kiểu lai hóa lân lượt là sp3. và ông nhận ra là sắp xếp theo khối lượng sẽ có nhiều chỗ không biến đổi theo quy luật . D.58. nước. B. Liên kết ion => Liên kết giữa cation “KL” và anion”PK” => NaCl . D. n = 3 -2 – 0 = 1  sp Câu 191: Nguyên tử C trong tinh thể kim cương có kiểu lai hóa: A. . Chu kì 4. nhiÖt ®é nãng ch¶y. Al2O3. B. thẳng. Chu kì 4. electron. K2S. chóp Câu 193: Cho c¸c chÊt NaCl. H2O . Nhóm halogen là nhóm PK mạnh điển hình.61. D. B.82. dÔ bay h¬i. Bạn xem tờ lý thuyết => Tinh thể phân tử có nhiệt độ nóng chảy thấp . .16 vµ O: 3. Phi kim mạnh nhất là flo. dÉn nhiÖt. D. Cl. Sắp xếp theo khối lượng nguyên tử là không hợp lý. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành một cột.thẳng. C.31. Al(OH)3 biến đổi theo chiều nào sau đây ? A. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử. 4. cã ¸nh kim. thẳng. HCl < HF < HBr < HI. HF < HCl < HBr < HI. khã nãng ch¶y. amoniac tương ứng là A. nhiệt độ sôi thấp => C Câu 195: Tæng sè h¹t proton. Do tính kim loại giảm từ Na  Al nên tính bazo tương ứng cũng giảm Câu 200: Nguyên tố ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn có cấu hình electron hóa trị là 3d104s1 ? A. D. C.Sè hiÖu nguyªn tö cña nguyªn tè ®ã lµ A. tam giác. tứ diện. CH4. Phi kim mạnh nhất là iot. C. 13. Br. nhóm IA. Kim loại mạnh nhất là Li. nhóm IB. thẳng. gấp khúc.20. Mg:1. C. tứ diện. BÒn v÷ng. 3. C. Al: 1.24 D. K2S . chóp. không lai hóa. + Tính khử là tính nhường e. Câu 196: Nguyên tắc nào để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn sau đây là sai ? A. nhóm VIA. n¬tron cña nguyªn tö cña mét nguyªn tè thuéc nhãm IIIA lµ 40. đi từ trên xuống dưới. sp  n = 3-0-0 = sp3 Câu 192: Hình dạng của các phân tử metan. Giảm. C. dÉn ®iÖn. Phi kim mạnh nhất là oxi. sp. I) tăng dần theo dãy nào sau đây? A. 1..Chu kì 4. HF < HI < HBr < HF. S: 2. 14. nhóm VIB. tính PK giảm => F có tính PK tiêu biểu nhất Câu 198: Tính khử của các hiđrohalogenua HX (X: F. sp2  hình dạng tương ứng lần lượt là tứ diện. C. sp2 C. MgCL2 => D Câu 194: TÝnh chÊt chung cña tinh thÓ ph©n tö lµ A. nhiÖt ®é s«i kh¸ cao C. Do phân tử CH4. B. tam giác. BeH2 . D. D. HI < HBr < HCl < HF. C. Chu kì 4.

+ số chu kì = số lớp e = 4 + nhóm = số e lớp ngoài cùng =1 .25 - .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->