Tôn Đức Thắng (20 tháng 8, 1888 - 30 tháng 3, 1980), là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng

hòa và sau này là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà hoạt động nổi tiếng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam. Tuy không có nền tảng giáo dục hoàn hảo nhưng ông được coi là một trong những hình tượng của Cách mạng và Nhà nước Việt Nam. Tuy là Ủy viên Trung ương Đảng từ năm 1951 cho tới khi mất nhưng ông chưa bao giờ được bầu vào Bộ Chính trị.

[sửa] Tiểu sử

Cố chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam : Tôn Đức Thắng Quê ông ở làng (NAM) Mỹ Hòa Hưng, tỉnh Long Xuyên, nay thuộc tỉnh An Giang. Ông học Trường Kĩ nghệ Viễn Đông (1906-1909), làm công nhân Nhà máy Ba Son của Hải quân Pháp ở Sài Gòn; tổ chức công nhân bãi công (1912). Năm 1914, ông bị bắt lính sang Pháp, làm thợ máy cho một đơn vị Hải quân Pháp, tham gia phản chiến chống lại cuộc can thiệp của Đế quốc Pháp vào Xô Viết tại Hắc Hải năm (1919). Năm 1920, ông về nước, xây dựng cơ sở công hội; vận động công nhân đấu tranh, tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8 năm 1925). Năm 1927, ông tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Ủy viên Ban Chấp hành Kỳ bộ Nam Kỳ; bị thực dân Pháp bắt ở Sài Gòn (1928), kết án 20 năm tù khổ sai, đày ra Côn Đảo (1930-1945). Năm 1930, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Côn Đảo. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, ông trở về Nam Bộ tham gia kháng chiến, giữ chức Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (1945). Ông là Phó ban Thường trực Quốc hội (1946-1955) rồi Trưởng ban Thường trực Quốc hội (1955-1960), tương đương Chủ tịch Quốc hội sau này. Ông là Đại biểu Quốc hội liên tục các khóa IVI. Về mặt chính quyền, ông là Bộ trưởng Bộ Nội vụ (tháng 5 năm 1947-tháng 11 năm 1947); Thanh tra đặc biệt toàn quốc (tháng 8 năm 1947), Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1960-1969), Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1969-1980). Về mặt Đảng, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1947, và khóa II đến khóa IV.

tỉnh An Giang Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân Ngày vào Đảng: 1930 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC .Từ 1914 đến 1918: Tham gia hoạt động cách mạng từ chiến tranh thế giới. Tên ông được đặt cho một đường phố ở thành phố Odessa. bộ máy tuyên truyền đã dùng hình ảnh ông Tôn cắm cờ trên một trong những con tàu ở Hắc Hải để kết nối cách mạng Việt Nam với Cách mạng tháng Mười Nga. Cập nhật lúc 15h 8' TÔN ĐỨC THẮNG Chủ tịch nước (1969-1981) Bí danh: Thoại Sơn Ngày sinh: 20/8/1888 Quên quán: xã Mỹ Hoà Hưng. (Kế nhiệm ông tại Mặt trận là ông Hoàng Quốc Việt). ông là Phó hội trưởng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (1946-1951). Trong sự kiện ở Hắc Hải năm 1919. Giebel "tin rằng ông Tôn Đức Thắng không có mặt trên bất kì con tàu nào của Pháp liên quan vụ binh biến ở Hắc Hải". và cũng không "giam chân" được chiến hạm Pháp trên đường đến Trung Quốc /2006. lúc đó ở Hải quân Pháp trên Địa Trung Hải. . ông Tôn đã hoạt động rất tích cực trong các hoạt động cách mạng tại Sài Gòn". Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Mặt trận Liên Việt (1951-1955). [sửa] Nghi vấn và ý kiến khác Theo ông Christoph Giebel. Hoa Kỳ và là tác giả cuốn sách nghiên cứu về ông Tôn Đức Thắng ("Tiền bối được tô vẽ của những nhà Cộng sản Việt Nam: Tôn Đức Thắng với lịch sử và ký ức bị chính trị hoá" . ông Tôn không bị bắt lính sang Pháp năm 1914 mà được tuyển mộ. giáo sư khoa Sử tại Đại học Washington. Thành phố Long Xuyên. Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1977-1981).Imagined Ancestries of Vietnamese Communism : Ton Duc Thang and the Politics of History and Memory [1])cho rằng "không có bằng chứng cho thấy ngay từ thời rất trẻ.Từ 1919: Dưới sự lãnh đạo của Công hội Pháp đã tham gia phản chiến và treo cờ đỏ trên chiến hạm ở mặt bể Hắc Hải để chào mừng cách mạng Nga. . thậm chí trước cả thời Thế chiến thứ nhất. Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955-1977). nhâp dịp ông 70 tuổi và là người đầu tiên được tặng Huân chương này. theo Giebel không phải là một cuộc đình công chính trị với mục đích chống đế quốc. Ông được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng năm 1958. Trong cuộc đình công ở Ba Son năm 1925.Về mặt đoàn thể. Ukraina vì liên quan đến sự kiện phản chiến ở Hắc Hải.

Tôn Đức Thắng cùng những người bạn thân thiết lập ra tổ chức đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam . Tại Đại hội Đảng lần thứ III (9/1960) được bầu làm Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng. ở Tôn Đức Thắng sớm xuất hiện tình cảm yêu nước. thương nòi ấy. Tại Đại hội Đảng lần thứ II được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng . Rồi tiếng vang của các nghĩa quân: Trương Định.Từ 1960: Được giữ các chức vụ: Phó trưởng Ban thường trực Quốc hội. Sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước bị rơi vào tay thực dân Pháp xâm lược. Lập chi bộ nhà tù lãnh đạo anh em trong tù đấu tranh. Gần 10 năm sau. giữa lúc phong trào cách mạng đang phát triển mạnh mẽ thì Tôn Đức Thắng bị mật thám Pháp bắt. Cuối năm 1929. Trên cương vị này. trở về Sài Gòn sau sự kiện kéo cờ trên Hắc Hải nổi tiếng. đưa về Khám lớn Sài Gòn và dùng mọi cực hình tàn bạo . . chứng kiến sự hành hạ. Chính với hành trang yêu nước. Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. yêu nước gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội. bị đưa ra Côn Đảo với án tù 20 năm khổ sai. đấu tranh chống đế quốc tư bản. khi nhận được chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Trưởng Ban thường trực Quốc hội.Từ 1951: Quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội.. Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Nam Kỳ thành lập. với dân tộc cũng đồng thời là trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. . nhằm đấu tranh bênh vực quyền lợi của công nhân. . năm 1920. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. trung thành với Tổ quốc. thêm sức mạnh và hăng hái lao vào hoạt động cách mạng.Chợ Lớn. Bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Tôn Đức Thắng mở ra vào một ngày cuối năm 1926.Từ 8/1945: Ở Côn Đảo trở về Nam Bộ làm Uỷ viên Uỷ ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ phụ trách về vấn đề lương thực và vũ khí. Ánh sáng của chủ nghĩa Mác . căm ghét bọn thực dân. . Nguyễn Trung Trực. Tôn Đức Thắng đã tích cực tuyên truyền giác ngộ và cùng các đồng chí của mình tham gia chuẩn bị cho sự ra đời của một đảng mác-xít chân chính ở Việt Nam. Từ đây.Từ 12/1976 đến 1981: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12-1976) của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.Lê-nin đã nâng lòng yêu nước chân chính của Tôn Đức Thắng lên một tầm cao mới. anh thanh niên Tôn Đức Thắng đã tham gia tổ chức cuộc bãi công của học sinh trường Bá Nghệ và công nhân Nhà máy sửa chữa tàu thủy Ba Son. Tôn Đức Thắng nhanh chóng tán thành gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.Công hội bí mật tại Sài Gòn .Chợ Lớn. Tổng Thanh tra toàn quốc.Từ 1928: Bị địch bắt. được Xứ uỷ Nam Kỳ thừa nhận là chi bộ đặc biệt và là đảng viên từ đó. tán thành con đường cứu nước giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân. năm 1912. Năm 1927. đối xử bất công của chúng đối với người dân nước Việt. Võ Duy Dương và nhiều tấm gương anh dũng chống thực dân Pháp đã in sâu trong tâm hồn cậu bé Tôn Đức Thắng. trong con người Tôn Đức Thắng. Tôn Đức Thắng được cử là một thành viên trong ban lãnh đạo Kỳ bộ và trực tiếp phụ trách phong trào công nhân Sài Gòn .Từ 1946: Trúng cử là đại biểu Quốc hội và tham gia phái đoàn Quốc hội sang Pháp.

hết lòng. Tôn Đức Thắng vẫn vững lòng tin vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. phục vụ nhân dân. ngợi ca. Chúng kết án Tôn Đức Thắng 20 năm khổ sai và đày ra Côn Đảo. với Đảng. bất kỳ người Việt Nam yêu nước nào. Chủ tịch khiêm tốn viết: "Tôi tin rằng. về thăm quê ở Cù lao Ông Hổ thuộc xã Mỹ Hòa Hưng. Cách mạng Tháng Tám thành công. cũng có nghĩa là yêu Cách mạng Tháng Mười và căm thù những kẻ chống lại Cách mạng Tháng Mười". trong lời phát biểu tại buổi lễ. gặp lại anh em họ mạc. làm Chủ tịch nước sao Bác mặc áo nối thế này? Chủ tịch vui vẻ trả lời: Chủ tịch nước mặc áo nối thì dân mới có đủ cơm ăn. với dân tộc. tiến bộ thế giới khâm phục. tình nghĩa và trong sáng là những đức tính của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Một người dân thuộc địa tham gia cuộc binh biến ở Hắc Hải năm 1919 để bảo vệ nước Cộng hòa Xô-viết trẻ tuổi là một sự kiện được nhân dân Liên Xô cũng như nhân dân yêu chuộng hòa bình. Chủ tịch cũng chỉ dùng một phần nhỏ để mua một chiếc cối xay hạt tiêu tặng người vợ thân yêu.Huân chương Sao Vàng. thích lao động chân tay và tự mình làm mọi việc cho bản thân mà không muốn phiền ai giúp đỡ. Tháng 10-1975. giáo dục tôi. đặc biệt là với các cháu thanh niên. Là người đầu tiên được nhận huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta. thiếu niên. vừa được đón về đất liền. thích đi bộ. nghĩ đến những lúc khó khăn hiểm nghèo. còn lại đem gửi trả bạn. Khi đã trở thành một vị nguyên thủ quốc gia. tôi nghĩ đến thời kỳ tôi còn ấu trĩ. không thể hành động khác tôi. nhất là công nhân. Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau đó là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. các đồng chí miền nam đến thăm thấy Chủ tịch mặc chiếc áo ấm cũ có nối thêm một đoạn cho khỏi ngắn. Chủ tịch Tôn Đức Thắng cũng luôn luôn nêu cao phẩm chất trung thành với Tổ quốc. Đến cây xoài trước cổng nhà. đã cảm động hỏi: Bác ơi. sau đó được điều ra bắc. An Giang. khiêm tốn và giản dị. Nhưng chúng đã thất bại trước khí phách kiên cường. Có lần. Vậy nhưng khi hồi tưởng lại sự kiện này. bất khuất của người chiến sĩ cộng sản. giản dị của người lao động. Chủ tịch ăn mặc rất giản dị. được tham gia vào những giờ phút lịch sử đó tại Biển Đen. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đồng thời là một chiến sĩ . Dù ở cương vị nào. Được tặng Giải thưởng Lênin "Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc" và kèm theo mười vạn rúp. Trưởng ban Thường trực Quốc hội. nhi đồng. Chủ tịch xúc động nói: "Trong buổi lễ vinh quang này. giản dị biết bao! Chủ tịch Tôn Đức Thắng thường xuyên dành tình cảm ân cần chăm lo cho đồng chí. lần lượt đảm nhiệm các trọng trách: Phó Hội trưởng Hội Liên Việt. cây cầu gỗ thuở nhỏ đi học qua. đồng bào. Thật hồn hậu. Chủ tịch Mặt trận Liên Việt. hết sức phục vụ cách mạng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Tôn Đức Thắng rất khiêm nhường. Chủ tịch đã ủng hộ số tiền này cho Phong trào bảo vệ thiếu nhi thủ đô.hòng khai thác những tin tức về cách mạng. người chiến sĩ cộng sản Tôn Đức Thắng đã hăng hái cùng quân dân miền nam chiến đấu chống thực dân Pháp. Chủ tịch vẫn nhớ mãi trong ký ức. nhân dân đã rèn luyện và giúp đỡ tôi để có được ngày hôm nay". Đảng đã dìu dắt. Chủ tịch Tôn Đức Thắng chỉ nhận mình là một người được Đảng và Nhà nước cho phép về thăm quê nhà. cùng các đồng chí ở Banh 1 thành lập Chi bộ đặc biệt và trở thành một trong những người lãnh đạo của chi bộ cùng anh em trong tù tiếp tục đấu tranh. Chủ tịch vẫn giữ nếp sống khiêm tốn. Số tiền một vạn rúp các bạn Liên Xô đưa để mua quà tặng. Bởi vì yêu Tổ quốc và căm thù đế quốc. Có thể nói. TP Long Xuyên. thăm hỏi bà con xóm ấp. Là một người yêu nước chân chính. Ở nơi "địa ngục trần gian".

đảng viên tích cực học tập. Ngày nay.Lê-nin đã giúp người công nhân yêu nước Tôn Đức Thắng thấm nhuần sâu sắc tinh thần quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân và ý nghĩa của chính những hành động cách mạng ủng hộ cách mạng Nga và cách mạng Trung Quốc mà bản thân đã tham gia. Trọn đời.tiêu biểu cho tinh thần quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. để bảo vệ Cách mạng Tháng Mười Nga và lãnh đạo cuộc bãi công và lãn công của công nhân xưởng Ba Son từ tháng 8 đến tháng 11-1925. để ủng hộ phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Trung Quốc. phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đồng thời là người góp phần tích cực vào việc thực hiện tình đoàn kết gắn bó giữa giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước. Điều này được thể hiện rõ nét thông qua hành động cách mạng quả cảm của Tôn Đức Thắng khi tham gia cuộc binh biến Hắc Hải vào tháng 4-1919. Chủ tịch Tôn Đức Thắng nêu một tấm gương ngời sáng về phẩm chất cao đẹp của người cộng sản. Ủy viên Hội đồng hòa bình thế giới và được trao tặng Giải thưởng Lê-nin "Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc". Ánh sáng chủ nghĩa Mác . rèn luyện. Từ đó. trước những đòi hỏi của cuộc sống mới. lòng yêu nước chân chính đã thật sự gắn chặt với tinh thần quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. cùng nhiều huân chương cao quý nhất của các nước anh em. Là người cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp xây dựng. Thạc sĩ LÝ VIỆT QUANG (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) Báo điện tử . Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã được bầu là Chủ tịch Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam. tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng càng có ý nghĩa để mỗi cán bộ. giam chân chiến hạm Juyn Mi-sơ-lê ba tháng.Đảng Cộng Sản . Do những cống hiến đối với phong trào cách mạng thế giới. noi theo để phấn đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. ở Tôn Đức Thắng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful