Tôn Đức Thắng (20 tháng 8, 1888 - 30 tháng 3, 1980), là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng

hòa và sau này là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà hoạt động nổi tiếng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam. Tuy không có nền tảng giáo dục hoàn hảo nhưng ông được coi là một trong những hình tượng của Cách mạng và Nhà nước Việt Nam. Tuy là Ủy viên Trung ương Đảng từ năm 1951 cho tới khi mất nhưng ông chưa bao giờ được bầu vào Bộ Chính trị.

[sửa] Tiểu sử

Cố chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam : Tôn Đức Thắng Quê ông ở làng (NAM) Mỹ Hòa Hưng, tỉnh Long Xuyên, nay thuộc tỉnh An Giang. Ông học Trường Kĩ nghệ Viễn Đông (1906-1909), làm công nhân Nhà máy Ba Son của Hải quân Pháp ở Sài Gòn; tổ chức công nhân bãi công (1912). Năm 1914, ông bị bắt lính sang Pháp, làm thợ máy cho một đơn vị Hải quân Pháp, tham gia phản chiến chống lại cuộc can thiệp của Đế quốc Pháp vào Xô Viết tại Hắc Hải năm (1919). Năm 1920, ông về nước, xây dựng cơ sở công hội; vận động công nhân đấu tranh, tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8 năm 1925). Năm 1927, ông tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Ủy viên Ban Chấp hành Kỳ bộ Nam Kỳ; bị thực dân Pháp bắt ở Sài Gòn (1928), kết án 20 năm tù khổ sai, đày ra Côn Đảo (1930-1945). Năm 1930, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Côn Đảo. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, ông trở về Nam Bộ tham gia kháng chiến, giữ chức Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (1945). Ông là Phó ban Thường trực Quốc hội (1946-1955) rồi Trưởng ban Thường trực Quốc hội (1955-1960), tương đương Chủ tịch Quốc hội sau này. Ông là Đại biểu Quốc hội liên tục các khóa IVI. Về mặt chính quyền, ông là Bộ trưởng Bộ Nội vụ (tháng 5 năm 1947-tháng 11 năm 1947); Thanh tra đặc biệt toàn quốc (tháng 8 năm 1947), Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1960-1969), Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1969-1980). Về mặt Đảng, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1947, và khóa II đến khóa IV.

Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Mặt trận Liên Việt (1951-1955).Imagined Ancestries of Vietnamese Communism : Ton Duc Thang and the Politics of History and Memory [1])cho rằng "không có bằng chứng cho thấy ngay từ thời rất trẻ. Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1977-1981). thậm chí trước cả thời Thế chiến thứ nhất. Trong cuộc đình công ở Ba Son năm 1925. tỉnh An Giang Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân Ngày vào Đảng: 1930 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC . ông Tôn đã hoạt động rất tích cực trong các hoạt động cách mạng tại Sài Gòn". lúc đó ở Hải quân Pháp trên Địa Trung Hải. ông là Phó hội trưởng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (1946-1951). Hoa Kỳ và là tác giả cuốn sách nghiên cứu về ông Tôn Đức Thắng ("Tiền bối được tô vẽ của những nhà Cộng sản Việt Nam: Tôn Đức Thắng với lịch sử và ký ức bị chính trị hoá" . Giebel "tin rằng ông Tôn Đức Thắng không có mặt trên bất kì con tàu nào của Pháp liên quan vụ binh biến ở Hắc Hải". [sửa] Nghi vấn và ý kiến khác Theo ông Christoph Giebel. (Kế nhiệm ông tại Mặt trận là ông Hoàng Quốc Việt). Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955-1977).Từ 1914 đến 1918: Tham gia hoạt động cách mạng từ chiến tranh thế giới. Ông được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng năm 1958. . Trong sự kiện ở Hắc Hải năm 1919. Thành phố Long Xuyên. theo Giebel không phải là một cuộc đình công chính trị với mục đích chống đế quốc. Ukraina vì liên quan đến sự kiện phản chiến ở Hắc Hải. Cập nhật lúc 15h 8' TÔN ĐỨC THẮNG Chủ tịch nước (1969-1981) Bí danh: Thoại Sơn Ngày sinh: 20/8/1888 Quên quán: xã Mỹ Hoà Hưng. giáo sư khoa Sử tại Đại học Washington.Từ 1919: Dưới sự lãnh đạo của Công hội Pháp đã tham gia phản chiến và treo cờ đỏ trên chiến hạm ở mặt bể Hắc Hải để chào mừng cách mạng Nga. ông Tôn không bị bắt lính sang Pháp năm 1914 mà được tuyển mộ. nhâp dịp ông 70 tuổi và là người đầu tiên được tặng Huân chương này. . Tên ông được đặt cho một đường phố ở thành phố Odessa.Về mặt đoàn thể. bộ máy tuyên truyền đã dùng hình ảnh ông Tôn cắm cờ trên một trong những con tàu ở Hắc Hải để kết nối cách mạng Việt Nam với Cách mạng tháng Mười Nga. và cũng không "giam chân" được chiến hạm Pháp trên đường đến Trung Quốc /2006.

Công hội bí mật tại Sài Gòn . trong con người Tôn Đức Thắng. yêu nước gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội. Tôn Đức Thắng đã tích cực tuyên truyền giác ngộ và cùng các đồng chí của mình tham gia chuẩn bị cho sự ra đời của một đảng mác-xít chân chính ở Việt Nam. giữa lúc phong trào cách mạng đang phát triển mạnh mẽ thì Tôn Đức Thắng bị mật thám Pháp bắt. với dân tộc cũng đồng thời là trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. trở về Sài Gòn sau sự kiện kéo cờ trên Hắc Hải nổi tiếng. đấu tranh chống đế quốc tư bản.Chợ Lớn.Chợ Lớn. . Trên cương vị này.Từ 1928: Bị địch bắt. Tại Đại hội Đảng lần thứ III (9/1960) được bầu làm Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng.. Từ đây. Trưởng Ban thường trực Quốc hội. Bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Tôn Đức Thắng mở ra vào một ngày cuối năm 1926. được Xứ uỷ Nam Kỳ thừa nhận là chi bộ đặc biệt và là đảng viên từ đó. Sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước bị rơi vào tay thực dân Pháp xâm lược. trung thành với Tổ quốc. khi nhận được chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.Từ 12/1976 đến 1981: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuối năm 1929. Tại Đại hội Đảng lần thứ II được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng . Chính với hành trang yêu nước. anh thanh niên Tôn Đức Thắng đã tham gia tổ chức cuộc bãi công của học sinh trường Bá Nghệ và công nhân Nhà máy sửa chữa tàu thủy Ba Son. năm 1912. thương nòi ấy. năm 1920. Rồi tiếng vang của các nghĩa quân: Trương Định. bị đưa ra Côn Đảo với án tù 20 năm khổ sai.Từ 8/1945: Ở Côn Đảo trở về Nam Bộ làm Uỷ viên Uỷ ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ phụ trách về vấn đề lương thực và vũ khí. đưa về Khám lớn Sài Gòn và dùng mọi cực hình tàn bạo . . Lập chi bộ nhà tù lãnh đạo anh em trong tù đấu tranh. chứng kiến sự hành hạ. Nguyễn Trung Trực. tán thành con đường cứu nước giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân. thêm sức mạnh và hăng hái lao vào hoạt động cách mạng. Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Nam Kỳ thành lập. Gần 10 năm sau. Bộ trưởng Bộ Nội vụ. căm ghét bọn thực dân. Tổng Thanh tra toàn quốc. . Tôn Đức Thắng nhanh chóng tán thành gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tôn Đức Thắng được cử là một thành viên trong ban lãnh đạo Kỳ bộ và trực tiếp phụ trách phong trào công nhân Sài Gòn .Từ 1960: Được giữ các chức vụ: Phó trưởng Ban thường trực Quốc hội. Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Võ Duy Dương và nhiều tấm gương anh dũng chống thực dân Pháp đã in sâu trong tâm hồn cậu bé Tôn Đức Thắng. Tôn Đức Thắng cùng những người bạn thân thiết lập ra tổ chức đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam .Từ 1951: Quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội. ở Tôn Đức Thắng sớm xuất hiện tình cảm yêu nước. Năm 1927. đối xử bất công của chúng đối với người dân nước Việt.Từ 1946: Trúng cử là đại biểu Quốc hội và tham gia phái đoàn Quốc hội sang Pháp.Lê-nin đã nâng lòng yêu nước chân chính của Tôn Đức Thắng lên một tầm cao mới. nhằm đấu tranh bênh vực quyền lợi của công nhân. Ánh sáng của chủ nghĩa Mác . Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12-1976) của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. .

đồng bào. cùng các đồng chí ở Banh 1 thành lập Chi bộ đặc biệt và trở thành một trong những người lãnh đạo của chi bộ cùng anh em trong tù tiếp tục đấu tranh. Bởi vì yêu Tổ quốc và căm thù đế quốc. sau đó được điều ra bắc. Có lần. bất khuất của người chiến sĩ cộng sản. Là một người yêu nước chân chính. nhất là công nhân. Đảng đã dìu dắt. giản dị của người lao động. về thăm quê ở Cù lao Ông Hổ thuộc xã Mỹ Hòa Hưng. Nhưng chúng đã thất bại trước khí phách kiên cường. nhân dân đã rèn luyện và giúp đỡ tôi để có được ngày hôm nay".hòng khai thác những tin tức về cách mạng. Đến cây xoài trước cổng nhà. hết lòng. An Giang. với dân tộc. Tôn Đức Thắng vẫn vững lòng tin vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau đó là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trưởng ban Thường trực Quốc hội. các đồng chí miền nam đến thăm thấy Chủ tịch mặc chiếc áo ấm cũ có nối thêm một đoạn cho khỏi ngắn. cũng có nghĩa là yêu Cách mạng Tháng Mười và căm thù những kẻ chống lại Cách mạng Tháng Mười". Cách mạng Tháng Tám thành công. tình nghĩa và trong sáng là những đức tính của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. giản dị biết bao! Chủ tịch Tôn Đức Thắng thường xuyên dành tình cảm ân cần chăm lo cho đồng chí. thăm hỏi bà con xóm ấp. Chúng kết án Tôn Đức Thắng 20 năm khổ sai và đày ra Côn Đảo. với Đảng. nghĩ đến những lúc khó khăn hiểm nghèo. Chủ tịch Mặt trận Liên Việt. hết sức phục vụ cách mạng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng rất khiêm nhường. thiếu niên. Ở nơi "địa ngục trần gian". Là người đầu tiên được nhận huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta. gặp lại anh em họ mạc. TP Long Xuyên. cây cầu gỗ thuở nhỏ đi học qua. Dù ở cương vị nào. tiến bộ thế giới khâm phục. khiêm tốn và giản dị. vừa được đón về đất liền. Có thể nói. Chủ tịch xúc động nói: "Trong buổi lễ vinh quang này. giáo dục tôi. Chủ tịch Tôn Đức Thắng cũng luôn luôn nêu cao phẩm chất trung thành với Tổ quốc. lần lượt đảm nhiệm các trọng trách: Phó Hội trưởng Hội Liên Việt. tôi nghĩ đến thời kỳ tôi còn ấu trĩ. phục vụ nhân dân. thích đi bộ. thích lao động chân tay và tự mình làm mọi việc cho bản thân mà không muốn phiền ai giúp đỡ. người chiến sĩ cộng sản Tôn Đức Thắng đã hăng hái cùng quân dân miền nam chiến đấu chống thực dân Pháp. nhi đồng. Chủ tịch cũng chỉ dùng một phần nhỏ để mua một chiếc cối xay hạt tiêu tặng người vợ thân yêu. Chủ tịch ăn mặc rất giản dị. đã cảm động hỏi: Bác ơi. Khi đã trở thành một vị nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch vẫn nhớ mãi trong ký ức. làm Chủ tịch nước sao Bác mặc áo nối thế này? Chủ tịch vui vẻ trả lời: Chủ tịch nước mặc áo nối thì dân mới có đủ cơm ăn. Thật hồn hậu. còn lại đem gửi trả bạn. Chủ tịch Tôn Đức Thắng chỉ nhận mình là một người được Đảng và Nhà nước cho phép về thăm quê nhà. ngợi ca. Vậy nhưng khi hồi tưởng lại sự kiện này. Chủ tịch vẫn giữ nếp sống khiêm tốn. được tham gia vào những giờ phút lịch sử đó tại Biển Đen. Tháng 10-1975. đặc biệt là với các cháu thanh niên. Chủ tịch đã ủng hộ số tiền này cho Phong trào bảo vệ thiếu nhi thủ đô. Số tiền một vạn rúp các bạn Liên Xô đưa để mua quà tặng. trong lời phát biểu tại buổi lễ. Được tặng Giải thưởng Lênin "Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc" và kèm theo mười vạn rúp. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch khiêm tốn viết: "Tôi tin rằng. Một người dân thuộc địa tham gia cuộc binh biến ở Hắc Hải năm 1919 để bảo vệ nước Cộng hòa Xô-viết trẻ tuổi là một sự kiện được nhân dân Liên Xô cũng như nhân dân yêu chuộng hòa bình. không thể hành động khác tôi.Huân chương Sao Vàng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đồng thời là một chiến sĩ . bất kỳ người Việt Nam yêu nước nào.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng nêu một tấm gương ngời sáng về phẩm chất cao đẹp của người cộng sản.tiêu biểu cho tinh thần quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng càng có ý nghĩa để mỗi cán bộ. trước những đòi hỏi của cuộc sống mới.Đảng Cộng Sản . lòng yêu nước chân chính đã thật sự gắn chặt với tinh thần quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Từ đó. phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. cùng nhiều huân chương cao quý nhất của các nước anh em. để ủng hộ phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Trung Quốc. noi theo để phấn đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. để bảo vệ Cách mạng Tháng Mười Nga và lãnh đạo cuộc bãi công và lãn công của công nhân xưởng Ba Son từ tháng 8 đến tháng 11-1925. Ánh sáng chủ nghĩa Mác . Do những cống hiến đối với phong trào cách mạng thế giới. ở Tôn Đức Thắng. giam chân chiến hạm Juyn Mi-sơ-lê ba tháng. Ngày nay. Thạc sĩ LÝ VIỆT QUANG (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) Báo điện tử . Trọn đời. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đồng thời là người góp phần tích cực vào việc thực hiện tình đoàn kết gắn bó giữa giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước. đảng viên tích cực học tập.Lê-nin đã giúp người công nhân yêu nước Tôn Đức Thắng thấm nhuần sâu sắc tinh thần quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân và ý nghĩa của chính những hành động cách mạng ủng hộ cách mạng Nga và cách mạng Trung Quốc mà bản thân đã tham gia. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã được bầu là Chủ tịch Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam. Là người cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp xây dựng. Điều này được thể hiện rõ nét thông qua hành động cách mạng quả cảm của Tôn Đức Thắng khi tham gia cuộc binh biến Hắc Hải vào tháng 4-1919. rèn luyện. Ủy viên Hội đồng hòa bình thế giới và được trao tặng Giải thưởng Lê-nin "Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful