Tôn Đức Thắng (20 tháng 8, 1888 - 30 tháng 3, 1980), là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng

hòa và sau này là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà hoạt động nổi tiếng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam. Tuy không có nền tảng giáo dục hoàn hảo nhưng ông được coi là một trong những hình tượng của Cách mạng và Nhà nước Việt Nam. Tuy là Ủy viên Trung ương Đảng từ năm 1951 cho tới khi mất nhưng ông chưa bao giờ được bầu vào Bộ Chính trị.

[sửa] Tiểu sử

Cố chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam : Tôn Đức Thắng Quê ông ở làng (NAM) Mỹ Hòa Hưng, tỉnh Long Xuyên, nay thuộc tỉnh An Giang. Ông học Trường Kĩ nghệ Viễn Đông (1906-1909), làm công nhân Nhà máy Ba Son của Hải quân Pháp ở Sài Gòn; tổ chức công nhân bãi công (1912). Năm 1914, ông bị bắt lính sang Pháp, làm thợ máy cho một đơn vị Hải quân Pháp, tham gia phản chiến chống lại cuộc can thiệp của Đế quốc Pháp vào Xô Viết tại Hắc Hải năm (1919). Năm 1920, ông về nước, xây dựng cơ sở công hội; vận động công nhân đấu tranh, tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8 năm 1925). Năm 1927, ông tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Ủy viên Ban Chấp hành Kỳ bộ Nam Kỳ; bị thực dân Pháp bắt ở Sài Gòn (1928), kết án 20 năm tù khổ sai, đày ra Côn Đảo (1930-1945). Năm 1930, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Côn Đảo. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, ông trở về Nam Bộ tham gia kháng chiến, giữ chức Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (1945). Ông là Phó ban Thường trực Quốc hội (1946-1955) rồi Trưởng ban Thường trực Quốc hội (1955-1960), tương đương Chủ tịch Quốc hội sau này. Ông là Đại biểu Quốc hội liên tục các khóa IVI. Về mặt chính quyền, ông là Bộ trưởng Bộ Nội vụ (tháng 5 năm 1947-tháng 11 năm 1947); Thanh tra đặc biệt toàn quốc (tháng 8 năm 1947), Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1960-1969), Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1969-1980). Về mặt Đảng, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1947, và khóa II đến khóa IV.

Giebel "tin rằng ông Tôn Đức Thắng không có mặt trên bất kì con tàu nào của Pháp liên quan vụ binh biến ở Hắc Hải". Trong sự kiện ở Hắc Hải năm 1919. ông là Phó hội trưởng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (1946-1951). theo Giebel không phải là một cuộc đình công chính trị với mục đích chống đế quốc. Cập nhật lúc 15h 8' TÔN ĐỨC THẮNG Chủ tịch nước (1969-1981) Bí danh: Thoại Sơn Ngày sinh: 20/8/1888 Quên quán: xã Mỹ Hoà Hưng.Imagined Ancestries of Vietnamese Communism : Ton Duc Thang and the Politics of History and Memory [1])cho rằng "không có bằng chứng cho thấy ngay từ thời rất trẻ. (Kế nhiệm ông tại Mặt trận là ông Hoàng Quốc Việt). ông Tôn không bị bắt lính sang Pháp năm 1914 mà được tuyển mộ. giáo sư khoa Sử tại Đại học Washington. lúc đó ở Hải quân Pháp trên Địa Trung Hải. Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Mặt trận Liên Việt (1951-1955). Ukraina vì liên quan đến sự kiện phản chiến ở Hắc Hải. thậm chí trước cả thời Thế chiến thứ nhất.Từ 1919: Dưới sự lãnh đạo của Công hội Pháp đã tham gia phản chiến và treo cờ đỏ trên chiến hạm ở mặt bể Hắc Hải để chào mừng cách mạng Nga. và cũng không "giam chân" được chiến hạm Pháp trên đường đến Trung Quốc /2006. tỉnh An Giang Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân Ngày vào Đảng: 1930 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC . bộ máy tuyên truyền đã dùng hình ảnh ông Tôn cắm cờ trên một trong những con tàu ở Hắc Hải để kết nối cách mạng Việt Nam với Cách mạng tháng Mười Nga.Từ 1914 đến 1918: Tham gia hoạt động cách mạng từ chiến tranh thế giới. Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1977-1981).Về mặt đoàn thể. . Trong cuộc đình công ở Ba Son năm 1925. . Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955-1977). ông Tôn đã hoạt động rất tích cực trong các hoạt động cách mạng tại Sài Gòn". Ông được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng năm 1958. Thành phố Long Xuyên. nhâp dịp ông 70 tuổi và là người đầu tiên được tặng Huân chương này. Tên ông được đặt cho một đường phố ở thành phố Odessa. Hoa Kỳ và là tác giả cuốn sách nghiên cứu về ông Tôn Đức Thắng ("Tiền bối được tô vẽ của những nhà Cộng sản Việt Nam: Tôn Đức Thắng với lịch sử và ký ức bị chính trị hoá" . [sửa] Nghi vấn và ý kiến khác Theo ông Christoph Giebel.

với dân tộc cũng đồng thời là trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. nhằm đấu tranh bênh vực quyền lợi của công nhân.Từ 1928: Bị địch bắt. Lập chi bộ nhà tù lãnh đạo anh em trong tù đấu tranh.Công hội bí mật tại Sài Gòn . Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. được Xứ uỷ Nam Kỳ thừa nhận là chi bộ đặc biệt và là đảng viên từ đó.Từ 1946: Trúng cử là đại biểu Quốc hội và tham gia phái đoàn Quốc hội sang Pháp.Từ 1951: Quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội. năm 1912. Từ đây.Lê-nin đã nâng lòng yêu nước chân chính của Tôn Đức Thắng lên một tầm cao mới. Năm 1927. trung thành với Tổ quốc. Trưởng Ban thường trực Quốc hội. thương nòi ấy. Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Nam Kỳ thành lập. . Bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Tôn Đức Thắng mở ra vào một ngày cuối năm 1926. Sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước bị rơi vào tay thực dân Pháp xâm lược.Chợ Lớn. Tại Đại hội Đảng lần thứ II được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng . tán thành con đường cứu nước giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân. Tôn Đức Thắng nhanh chóng tán thành gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Trên cương vị này.. Tôn Đức Thắng được cử là một thành viên trong ban lãnh đạo Kỳ bộ và trực tiếp phụ trách phong trào công nhân Sài Gòn . Tổng Thanh tra toàn quốc. Chính với hành trang yêu nước. Bộ trưởng Bộ Nội vụ. trong con người Tôn Đức Thắng. bị đưa ra Côn Đảo với án tù 20 năm khổ sai. Nguyễn Trung Trực. giữa lúc phong trào cách mạng đang phát triển mạnh mẽ thì Tôn Đức Thắng bị mật thám Pháp bắt.Từ 1960: Được giữ các chức vụ: Phó trưởng Ban thường trực Quốc hội. thêm sức mạnh và hăng hái lao vào hoạt động cách mạng. Cuối năm 1929. căm ghét bọn thực dân. đối xử bất công của chúng đối với người dân nước Việt. đấu tranh chống đế quốc tư bản. yêu nước gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội. năm 1920. Gần 10 năm sau. . Rồi tiếng vang của các nghĩa quân: Trương Định. Võ Duy Dương và nhiều tấm gương anh dũng chống thực dân Pháp đã in sâu trong tâm hồn cậu bé Tôn Đức Thắng. Tôn Đức Thắng đã tích cực tuyên truyền giác ngộ và cùng các đồng chí của mình tham gia chuẩn bị cho sự ra đời của một đảng mác-xít chân chính ở Việt Nam. trở về Sài Gòn sau sự kiện kéo cờ trên Hắc Hải nổi tiếng. . đưa về Khám lớn Sài Gòn và dùng mọi cực hình tàn bạo . khi nhận được chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.Chợ Lớn. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12-1976) của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tôn Đức Thắng cùng những người bạn thân thiết lập ra tổ chức đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam . .Từ 8/1945: Ở Côn Đảo trở về Nam Bộ làm Uỷ viên Uỷ ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ phụ trách về vấn đề lương thực và vũ khí. ở Tôn Đức Thắng sớm xuất hiện tình cảm yêu nước. chứng kiến sự hành hạ. Tại Đại hội Đảng lần thứ III (9/1960) được bầu làm Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ánh sáng của chủ nghĩa Mác . anh thanh niên Tôn Đức Thắng đã tham gia tổ chức cuộc bãi công của học sinh trường Bá Nghệ và công nhân Nhà máy sửa chữa tàu thủy Ba Son.Từ 12/1976 đến 1981: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Một người dân thuộc địa tham gia cuộc binh biến ở Hắc Hải năm 1919 để bảo vệ nước Cộng hòa Xô-viết trẻ tuổi là một sự kiện được nhân dân Liên Xô cũng như nhân dân yêu chuộng hòa bình. Chủ tịch đã ủng hộ số tiền này cho Phong trào bảo vệ thiếu nhi thủ đô. Có lần. đặc biệt là với các cháu thanh niên. người chiến sĩ cộng sản Tôn Đức Thắng đã hăng hái cùng quân dân miền nam chiến đấu chống thực dân Pháp. nghĩ đến những lúc khó khăn hiểm nghèo. Thật hồn hậu. thăm hỏi bà con xóm ấp. Nhưng chúng đã thất bại trước khí phách kiên cường. Khi đã trở thành một vị nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch vẫn nhớ mãi trong ký ức. Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau đó là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch vẫn giữ nếp sống khiêm tốn. giản dị của người lao động. Cách mạng Tháng Tám thành công. sau đó được điều ra bắc. với Đảng. Tôn Đức Thắng vẫn vững lòng tin vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Mặt trận Liên Việt. Tháng 10-1975. còn lại đem gửi trả bạn. được tham gia vào những giờ phút lịch sử đó tại Biển Đen. thiếu niên. Chủ tịch Tôn Đức Thắng rất khiêm nhường. nhân dân đã rèn luyện và giúp đỡ tôi để có được ngày hôm nay". cùng các đồng chí ở Banh 1 thành lập Chi bộ đặc biệt và trở thành một trong những người lãnh đạo của chi bộ cùng anh em trong tù tiếp tục đấu tranh. Chủ tịch Tôn Đức Thắng cũng luôn luôn nêu cao phẩm chất trung thành với Tổ quốc. ngợi ca. khiêm tốn và giản dị. tình nghĩa và trong sáng là những đức tính của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. giáo dục tôi. về thăm quê ở Cù lao Ông Hổ thuộc xã Mỹ Hòa Hưng. gặp lại anh em họ mạc. Là một người yêu nước chân chính. bất khuất của người chiến sĩ cộng sản. Số tiền một vạn rúp các bạn Liên Xô đưa để mua quà tặng. thích lao động chân tay và tự mình làm mọi việc cho bản thân mà không muốn phiền ai giúp đỡ. TP Long Xuyên. hết sức phục vụ cách mạng. các đồng chí miền nam đến thăm thấy Chủ tịch mặc chiếc áo ấm cũ có nối thêm một đoạn cho khỏi ngắn. Được tặng Giải thưởng Lênin "Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc" và kèm theo mười vạn rúp. cây cầu gỗ thuở nhỏ đi học qua. làm Chủ tịch nước sao Bác mặc áo nối thế này? Chủ tịch vui vẻ trả lời: Chủ tịch nước mặc áo nối thì dân mới có đủ cơm ăn. giản dị biết bao! Chủ tịch Tôn Đức Thắng thường xuyên dành tình cảm ân cần chăm lo cho đồng chí. tôi nghĩ đến thời kỳ tôi còn ấu trĩ.hòng khai thác những tin tức về cách mạng. Vậy nhưng khi hồi tưởng lại sự kiện này. nhất là công nhân. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Là người đầu tiên được nhận huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta. Chủ tịch ăn mặc rất giản dị. Trưởng ban Thường trực Quốc hội. thích đi bộ. phục vụ nhân dân. Đến cây xoài trước cổng nhà. Đảng đã dìu dắt. bất kỳ người Việt Nam yêu nước nào. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đồng thời là một chiến sĩ . Dù ở cương vị nào. đã cảm động hỏi: Bác ơi. nhi đồng. tiến bộ thế giới khâm phục. Chúng kết án Tôn Đức Thắng 20 năm khổ sai và đày ra Côn Đảo. vừa được đón về đất liền. với dân tộc. An Giang. Có thể nói. Chủ tịch Tôn Đức Thắng chỉ nhận mình là một người được Đảng và Nhà nước cho phép về thăm quê nhà. Chủ tịch khiêm tốn viết: "Tôi tin rằng. không thể hành động khác tôi. đồng bào. lần lượt đảm nhiệm các trọng trách: Phó Hội trưởng Hội Liên Việt. hết lòng. trong lời phát biểu tại buổi lễ. Chủ tịch xúc động nói: "Trong buổi lễ vinh quang này.Huân chương Sao Vàng. Bởi vì yêu Tổ quốc và căm thù đế quốc. cũng có nghĩa là yêu Cách mạng Tháng Mười và căm thù những kẻ chống lại Cách mạng Tháng Mười". Ở nơi "địa ngục trần gian". Chủ tịch cũng chỉ dùng một phần nhỏ để mua một chiếc cối xay hạt tiêu tặng người vợ thân yêu.

Do những cống hiến đối với phong trào cách mạng thế giới. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã được bầu là Chủ tịch Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam. lòng yêu nước chân chính đã thật sự gắn chặt với tinh thần quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Trọn đời. phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Lê-nin đã giúp người công nhân yêu nước Tôn Đức Thắng thấm nhuần sâu sắc tinh thần quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân và ý nghĩa của chính những hành động cách mạng ủng hộ cách mạng Nga và cách mạng Trung Quốc mà bản thân đã tham gia. rèn luyện. đảng viên tích cực học tập. Từ đó. để ủng hộ phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Trung Quốc. Ngày nay. Chủ tịch Tôn Đức Thắng nêu một tấm gương ngời sáng về phẩm chất cao đẹp của người cộng sản. Ánh sáng chủ nghĩa Mác . ở Tôn Đức Thắng. Là người cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp xây dựng.Đảng Cộng Sản . cùng nhiều huân chương cao quý nhất của các nước anh em. noi theo để phấn đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ủy viên Hội đồng hòa bình thế giới và được trao tặng Giải thưởng Lê-nin "Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc". Điều này được thể hiện rõ nét thông qua hành động cách mạng quả cảm của Tôn Đức Thắng khi tham gia cuộc binh biến Hắc Hải vào tháng 4-1919. trước những đòi hỏi của cuộc sống mới. giam chân chiến hạm Juyn Mi-sơ-lê ba tháng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đồng thời là người góp phần tích cực vào việc thực hiện tình đoàn kết gắn bó giữa giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước. tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng càng có ý nghĩa để mỗi cán bộ. Thạc sĩ LÝ VIỆT QUANG (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) Báo điện tử .tiêu biểu cho tinh thần quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. để bảo vệ Cách mạng Tháng Mười Nga và lãnh đạo cuộc bãi công và lãn công của công nhân xưởng Ba Son từ tháng 8 đến tháng 11-1925.