Cách Nhận Biết Giọng Điệu

Giọng Trưởng Dấu Thăng
-

Muốn tìm chủ âm giọng trưởng khi biết hoá biểu cố định là dấu thăng(#) Ta chỉ việc lấy dấu thăng cuối cùng tính lên một quãng hai thứ( ½ cung) là chủ âm giọng trưởng có hoá biểu cố định ấy. Ví Dụ: Bài “ai nói yêu em” của nhạc sĩ Y Vân có đoạn mở đầu như sau:

Và kết thúc như sau:

Nhìn thấy cuối bài là nốt Sol, nhìn lên đầu khuông nhạc ta thấy có một hoá biểu cố định là 1 dấu thăng ở đầu khuông nhạc. Dấu thăng đó là F#. Từ F# ta tính lên một quãng 2 thứ(1/2 cung) Ta được âm Sol. Theo định nghĩa thì như vậy là bài này thuộc giọng Sol Trưởng. Giọng Thứ Dấu Thăng:
-

Muốn tìm chủ âm giọng thứ khi biết hoá biểu cố đinh đầu khuông nhạc là dấu thăng thì ta lấy dấu thăng cuối cùng tính xuống quãng 2 truởng(1 cung) thì ta được chủ âm của giọng thứ có hoá biểu cố định ấy. Ví Dụ:

kết ở Mi và có một dấu thăng nên ta khẳng định là giọng mi thứ. hai dấu thăng. Ta dựa vào nốt kết bài và suy ra giọng này là giọng trưởng hoặc giọng kia là giọng thứ. Bài thứ hai tương tự. Trưởng thứ không thể lẫn lộn được Như bài “ai nói yêu em đêm nay” kết ở Sol và có một dấu thăng ở đầu không nhạc(hóa biểu cố định). Nhưng bản nhạc đó chỉ ấn định một là giọng truởng hoặc là giọng thứ mà thôi. Và kết thúc cảu bản nhạc là âm mi(E) Từ dấu F# ta tính xuống một quãng 2 trưởng(1 cung) ta được âm MI(E) Vậy giọng điệu của bài :” Bài không tên số 2” sẽ là giọng MI THỨ. Đầu khuông nhạc có hoá biểu cố định là F#. Kết Luận: Như vậy một bản nhạc đựơc viết ra mà hóa biểu cố định là một dấu thăng.Có nhiều Thầy Cô gíao dạy nhạc nhiều lúc .Và kết thúc như sau: Bài ca không tên số hai của nhạc sĩ Vũ Thành An. ba dấu thăng…Sẽ đại diện cho hai loại giọng điệu là Trưởng hoặc Thứ. hoá biểu cố định để xác định giọng điệu cho đúng. Tuy nhiên có nhiều trường hợp bản nhạc không kết ở chủ âm mà kết ở các bậc khác(kết bổ sung) Ta phải dựa vào âm hưởng giai điệu. các bạn thấy đó. và dựa vào giai điệu được tiến hành trong bài nên ta kết luận giọng là này giọng Sol trưởng.

com .xác định giọng điệu còn sai. Ở các bài dân ca Việt Nam hay kết bổ sung nhất. Bạn thấy bài này có ích hãy liên lạc cho mình. mình sẽ soạn thêm các bản nhạc dấu giáng nữa.Thân! Baokissmusic@gmail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful