P. 1
Bai thu hoach QP-AN 1

Bai thu hoach QP-AN 1

4.67

|Views: 55,052|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Trần Toàn

More info:

Published by: Nguyễn Trần Toàn on Aug 11, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2014

pdf

text

original

Câu hỏi : Phân tích sự cần thiết và mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ

nghĩa hiện nay ? Là Đảng viên cán bộ chủ trì ở cơ sở đồng chí làm gì để góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi và sẵn sàng tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc thắng lợi ? Đảng ta luôn xác định hai nhiệm vụ chiến lược không thể tách rời của cách mạng nước ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN). Mọi hoạt động xây dựng đều phải kết hợp với hoạt động bảo vệ; bảo vệ không chỉ đối với sự xâm nhập của kẻ thù bên ngoài, mà còn là sự tự vệ, bảo đảm cho hoạt động bình thường trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và ngăn chặn các nguy cơ nảy sinh từ bên trong. Đảng ta khẳng định: “Trong khi đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng CNXH, chúng ta không một chút lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; luôn coi trọng quốc phòng, an ninh, coi đó là hai nhiệm vụ gắn bó chặt chẽ”. Nội dung cơ bản nhất của chiến lược quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay là tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh, thành phố, đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược. Từ quan điểm, tư tưởng trên việc tiến hành vũ trang toàn dân tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN là vô cùng cần thiết và cấp bách. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người đã xuất hiện nhiều kiểu, nhiều hình thái chiến tranh từ thấp đến cao như: Chiến tranh chiếm hữu nô lệ; Chiến tranh lãnh địa cát cứ phong kiến; Chiến tranh đế quốc; Chiến tranh “lạnh”; Chiến tranh quy ước; Chiến tranh giữa các vì sao … Song hầu hết các hình thái chiến tranh đó đều có bản chất là chiến tranh xâm lược, chiến tranh do một lực lượng quân sự của giai cấp cầm quyền ở một quốc gia này nhằm thôn tính và chiếm đoạt đối với một quốc gia hay dân tộc khác. Ngược lại với tất cả các loại hình chiến tranh xâm lược là loại hình chiến tranh nhân dân. Khi đất nước bị xâm lăng, một dân tộc cùng nhất tề
1

nhiều loại hình chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch khác. lực lượng vũ trang. biện pháp đấu tranh. Như vậy. để chiến thắng chiến tranh xâm lược của hai đế quốc đầu sỏ là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và liên tục chiến thắng nhiều kiểu. toàn diện của dân tộc Việt Nam. ở mức độ nhất định đều là sự thể hiện tính chất cơ bản của một cuộc chiến tranh nhân dân. hay nói một cách giản lược chiến tranh nhân dân là cuộc chiến đấu của nhân dân. tài tình trong điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam. phải từ sau khi có chủ nghĩa Mác – Lê Nin ra đời. đồng thời không ngừng đưa đất nước Việt Nam phát triển vững mạnh về mọi mặt theo con đường XHCN trong hơn 60 năm qua.đứng lên để chiến đấu bảo vệ tổ quốc. đánh địch toàn diện trên tất cả các mặt trận. kết hợp các hình thức. bảo vệ thành công thành quả cách mạng tháng 8/1945. 2 . chiến tranh nhân dân là cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc (không thể có hình thái chiến tranh nhân dân để xâm lược). Tuy nhiên. cách mạng do nhân dân tiến hành một cách toàn diện ở nước ta. kết hợp lực lượng chính trị. giải phóng đất nước. đã phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp. thì dù đó là tự phát hay được tổ chức. dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN. học thuyết của Mác – Lê Nin về chiến tranh nhân dân đã được Đảng Cộng Sản Việt Nam. giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. là cuộc chiến tranh chính nghĩa. Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã góp phần bổ sung hoàn chỉnh học thuyết Mác – Lê Nin về chiến tranh nhân dân trên một bình diện mới về cả lý luận và thực tiễn. tư tưởng và lý luận về chiến tranh nhân dân mới thực sự trở thành một học thuyết hoàn chỉnh. tự vệ. và sau đó tiếp tục được kiểm chứng thành công trên thực tiễn chiến tranh cách mạng ở các nước XHCN trong suốt bốn thập kỷ từ những năm ba mươi đến những năm bảy mươi. đặc biệt. dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng một cách sáng tạo. Có thể nói. Đặc trưng của chiến tranh nhân dân: Lực lượng tiến hành chiến tranh là lực lượng toàn dân. đấu tranh chính trị. trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

“lấy ít địch nhiều”. nhiều chiều và cùng lúc trên mọi nẻo đường trên bộ. Trong điều kiện ngày nay. thì đối với nước ta. các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. tuy nhiên thời cơ và thách thức đan xen nhau. chiến sự diễn ra sẽ rất ác liệt. lật đổ từ bên trong. an ninh. Chúng ta phải đối phó với kẻ thù có tiềm lực mạnh về kinh tế và vũ khí công nghệ cao. phát huy độc lập tự chủ. cụ thể là đánh bằng mọi loại vũ khí theo truyền thống dân tộc. trên biển. viện trợ to lớn của các nước trong khối XHCN như trước đây (viện trợ không hoàn lại của Liên Xô. kết hợp chặt chẽ giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trung Quốc và các nước anh em. Xuất phát từ những đặc điểm và yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới này. chính vì vậy Tư tưởng mới về bảo vệ tổ quốc 3 . kết hợp không ngừng nghiên cứu sử dụng. “lấy yếu trị mạnh”. trên không gian rộng. Trong điều kiện hiện nay ta không còn sự hỗ trợ. “lấy nhỏ thắng lớn”. kết hợp tác chiến của lực lượng toàn dân đánh giặc trong khu vực phòng thủ địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực cơ động. sử dụng chiêu bài “dân chủ” “nhân quyền”. phát huy sức mạnh tổng hợp truyền thống kết hợp với sự ủng hộ của nhân dân và các lực lượng yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Đặc điểm hiện nay: Có nhiều thuận lợi to lớn do thành quả từ công cuộc đổi mới những năm qua. bạn bè …). phương tiện hiện đại theo yêu cầu chiến tranh công nghệ cao.đấu tranh vũ trang. “tôn giáo”. kết hợp với bạo loạn. đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. bằng chiến tranh nhân dân địa phương và chiến tranh của các binh đoàn chủ lực. do vậy chỉ dựa vào sức mình là chính. chiến tranh nhân dân của chúng ta là sự kết hợp giữa kế thừa tinh hoa lịch sử quân sự thế giới với kế thừa và phát huy truyền thống quân sự độc đáo của dân tộc như: “cả nước một lòng chung sức đánh giặc” . trên không. phát triển sáng tạo các loại vũ khí. thậm chí không loại trừ có vũ khí sinh học. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã dự báo bên cạnh xu hướng phát triển bình thường của cục diện quốc tế.

Nội dung tiến hành chiến tranh toàn diện: Kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự. giành thắng lợi cho chiến tranh. thậm chí hàng triệu quân mà vẫn thấy thiếu. mất cảnh giác. giữa đánh nhanh và kéo dài. vừa xây dựng. “để có phương án chủ động phòng ngừa. đối tượng tác chiến của quân và dân ta là những lực lượng gây bạo loạn. lấy đấu tranh quân 4 . Kiên quyết không để xảy ra những diễn biến xấu. Đối tượng chiến lược cơ bản. toàn diện. những nội dung cần chú ý là: Chiến tranh toàn dân của ta sẽ khiến cho địch buộc phải đưa vào nước ta hàng chục vạn. cô lập. rút ngắn thời gian chiến tranh. chính trị. thực hiện toàn dân đánh giặc.của chúng ta trong tình hình hiện nay thể hiện ở mọi số vấn đề cơ bản sau đây: Trước hết. ra sức tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi trong hoàn cảnh mới. lật đổ. tập trung đánh bại địch trên hướng (khu vực) trọng điểm. ngoại giao. phải động viên và tổ chức toàn dân đứng lên. thu hẹp không gian. đối đầu. đánh địch trên các chiến trường. kinh tế văn hóa và tư tưởng. tiến hành chiến tranh toàn dân. Trong bất cứ tình huống nào cũng không để lâm vào bị động. Trong đó. tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất đánh bại ý chí xâm lược của địch. có vũ khí hiện đại cũng khó phát huy hết tác dụng. còn đối tượng trực tiếp của cách mạng nước ta là những thế lực có âm mưu hành động chống phá mục tiêu của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. giữa phòng ngự và tấn công. phải nắm vững đối tượng chiến lược của cách mạng và đối tượng tác chiến để khắc phục tư tưởng mơ hồ. dựa vào sức mình là chính. tránh bị động. gây xung đột vũ trang. sát cánh cùng lực lượng vũ trang trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống lại chiến tranh xâm lược của kẻ thù. đảm bảo đủ sức đối phó thắng lợi”. đồng thời sẽ làm địch bị đẩy vào vào mâu thuẫn giữa cách đánh tập trung với phân tán. hoặc gây chiến tranh xâm lược kể cả trực tiếp và gián tiếp. Về phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc XHCN Việt Nam là: Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công. vừa chiến đấu. lâu dài của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng chống phá cách mạng Việt Nam.

nắm vững yêu cầu. biện pháp chu đáo để lãnh đạo kịp thời. chủ động chuyển đất nước từ bình sang thời chiến. phải có những giải pháp chuẩn bị tốt cho đất nước sẵn sàng chống xâm lược. hoạt động tích cực từ thời bình. cả hai hình thức đấu tranh này phải được triển khai. tích cực lấy vũ khí của địch để đánh địch . vừa xây dựng. thực hành tiết kiệm. phòng chống có hiệu quả mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. thực hiện càng đánh càng mạnh . an ninh nhân dân. củng cố. tập trung ở những nội dung: Tiến hành chiến tranh nhân dân địa phưong và chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực.Vừa đánh địch vừa bồi dưỡng lực lượng ta. trên từng địa phương. những điểm mới về đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. chính quyền trong sạch vững mạnh. Về phương thức tiến hành chiến tranh. giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. giữ vững hậu phương chiến lược và hậu phương trên từng hướng chiến trường. nhằm ổn định tinh thần. kết hợp với xây dựng các tổ chức Đảng. Trong đó. kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh nhân dân địa phưong với chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực. cần có chuẩn bị giải pháp. Muốn duy trì được sức mạnh đánh thắng kẻ thù xâm lược phải kiên cường trụ bám. phát huy được vai trò và hiệu lực điều hành của chính quyền và quyền làm chủ của nhân dân. Thứ ba. 5 . chiến lược quốc phòng toàn dân. có như vậy mới đảm bảo nhu cầu phục vụ có hiệu quả khi có chiến tranh xảy ra. trong đó then chốt là chuẩn bị cho nhân dân. phải xây dựng đất nước mạnh lên về mọi mặt. vừa phải tích cực đẩy mạnh sản xuất. tâm lý và đời sống nhân dân trong tình trạng có chiến tranh xảy ra. Thứ hai.sự là chủ yếu. lấy thắng lợi trên chiến trường là quyết định. văn hóa và đấu tranh kinh tế cần được chú trọng nghiên cứu. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới theo những nội dung nêu trên: Trước hết. trong đó phải chú trọng tăng cường xây dựng “thế trận lòng dân” . Từng địa phương cũng như cả nước phải phát huy cao nhất nội lực vừa chiến đấu. chuẩn bị về kinh tế và chuẩn bị tốt cho lực lượng vũ trang.

chủ quyền và có tinh thần cảnh giác cao độ trước những âm mưu chống phá. nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. lôi kéo của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hiện nay. nhân dân tại nơi cư trú nhằm góp phần xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở. Tuyên truyền kiến thức hiểu biết về Quốc phòng – An ninh với đồng nghiệp tại cơ quan. cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay.An ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự. cảnh giác. Những vấn đề cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. giữ nước của dân Tộc. những nguy cơ mà chúng ta đang phải đổi mặt.Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị Quốc phòng . biển. nhiệm vụ quốc phòng. Là cán bộ Đảng viên tại cơ sở tôi nhận thấy mình cần phải tiếp tục học tập nghiên cứu nắm vững nội dung. truyền thống dựng nước. biên giới. trách nhiệm. phòng. vùng trời. chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.An ninh. quốc phòng . chủ quyền. những văn bản pháp luật về quốc phòng . địa phương vững mạnh đáp ứng nhu cầu bảo vệ tổ quốc. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay.An ninh. 6 . sự tự ý thức về vấn đề lãnh thổ. âm mưu thủ đoạn của kẻ thù đối với cách mạng nước ta. đảo Việt Nam. biên giới.An ninh.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->