http://www.tuvilyso.

com

1

SỐ 1: COI TUỔI GÌ, NHẰM MẠNG GÌ GIÁP TÝ BÍNH DẦN MẬU THÌN CANH NGỌ NHÂM THÂN GIÁP TUẤT BÍNH TÝ MẬU DẦN CANH THÌN NHÂM NGỌ GIÁP THÂN BÍNH TUẤT MẬU TÝ CANH DẦN NHÂM THÌN GIÁP NGỌ BÍNH THÂN MẬU TUẤT CANH TÝ NHÂM DẦN GIÁP THÌN BÍNH NGỌ MẬU THÂN CANH TUẤT NHÂM TÝ GIÁP DẦN BÍNH THÌN MẬU NGỌ CANH THÂN NHÂM TUẤT ẤT SỬU ĐINH MẸO KỶ TỴ TÂN MÙI QUÍ DẬU ẤT HỢI ĐINH SỬU KỶ MẸO TÂN TỴ QUÍ MÙI ẤT DẬU ĐINH HỢI KỶ SỬU TÂN MẸO QUÍ TỴ ẤT MÙI ĐINH DẬU KỶ HỢI TÂN SỬU QUÍ MẸO ẤT TỴ ĐINH MÙI KỶ DẬU TÂN HỢI QUÍ SỬU ẤT MẸO ĐINH TÝ KỶ MÙI TÂN DẬU QUÝ HỢI Mạng KIM Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỔ Mạng KIM Mạng HỎA Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng KIM Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng KIM Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỔ Mạng KIM Mạng HỎA Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng KIM Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỦY Vàng dướI biển, Lửa trong lò, Cây rừng lớn, Đất đường lộ, Vàng gươm nhọn, Lửa trên núi, Nước dưới sông, Đất đầu thành, Vàng chân đèn, Cây dưỡng liên, Nước trong giếng, Đất nóc nhà, Lửa sấm chớp, Cây tòng bá, Nước chảy dài, Vàng trong cát, Lửa dưới núi, Cây đất bằng, Đất vách nhà, Vàng lá trắng, Lửa ngọn đèn, Nước trên trời, Đất nền chòi, Vàng đeo tay, Cây dâu tằm ăn, Nước khe lớn, Đất trong cát, Lửa trên trời, Cây lựu lớn, Nước biển lớn.

BẢNG LỤC GIÁP ĐỦ 60 TUỔI SỐ 2: BẢNG CHỈ DẪN TẰM TUỔI (Dùng năm ẤT TỴ này làm tiêu chuẩn)
TuổI GIÁP TÝ

ẤT SỬU BÍNH DẦN ĐINH MẸO MẬU THÌN KỶ TỴ CANH NGỌ TÂN MÙI
NHÂM THÂN

QUÍ DẬU GIÁP TUẤT ẤT HỢI BÍNH TÝ

năm 1965 là 42 tuổi ẤT TỴ nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32 nt 31 nt 30

1966 là 43 tuổI BÍNH NGỌ nt 42 nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32 nt 31

1967 là 44 tuổi ĐINH MÙI. nt 43 nt 42 nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32

http://www.tuvilyso.com

2

ĐINH SỬU MẬU DẦN KỶ MẸO CANH THÌN TÂN TỴ NHÂM NGỌ QUÍ MÙI GIÁP THÂN ẤT DẬU BÍNH TUẤT ĐINH HỢI MẬU TÝ KỶ SỬU CANH DẦN TÂM M ẸO NHÂM THÌN QUÍ TỴ GIÁP NGỌ ẤT MÙI BÍNH THÂN ĐINH DẬU MẬU TUẤT KỶ HỢI
TuổI CANH TÝ

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

TÂN SỬU NHÂM DẦN QUÍ MẸO GIÁP THÌN ẤT TỴ BÍNH NGỌ ĐINH MÙI
MẬU THÂN

KỶ DẬU CANH TUẤT TÂN HỢI NHÂM TÝ QUÍ SỬU GIÁP DẦN ẤT MẸO BÍNH THÌN ĐINH TỴ MẬU NGỌ KỶ MÙI CANH THÂN TÂN DẬU NHÂM TUẤT QUÍ HỢI

năm 1965 là 6 tuổi ẤT TỴ nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45 nt 44 nt 43

1966 là 7 tuổI BÍNH NGỌ nt 6 nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45 nt 44

1967 là 8 tuổi ĐINH MÙI. nt 7 nt 6 nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45

http://www.tuvilyso.com

3

MỤC LỤC Trang số Bài số 1. Coi tuổi gì, nhằm mạng gì ...........................................................................1 2. Bảng chỉ dẫn tầm tuổi .................................................................................2 3. Năm mạng số thay đổi vợ chồng.................................................................4 4. Sơ đồ định hướng lương duyên ..................................................................6 5. Tuổi Giáp Tý ...............................................................................................7 6. Tuổi Ất Sửu ..............................................................................................14 7. Tuổi Bính Dần...........................................................................................20 8. Tuổi Đinh Mẹo ..........................................................................................26 9. Tuổi Mậu Thìn...........................................................................................33 10. Tuổi Kỷ Tỵ...............................................................................................41 11. Tuổi Canh Ngọ........................................................................................47 12. Tuổi Tân Mùi...........................................................................................54 13. Tuổi Nhâm Thân .....................................................................................60 14. Tuổi Quý Dậu..........................................................................................66 15. Tuổi Giáp Tuất ........................................................................................74 16. Tuổi Ất Hợi..............................................................................................81 17. Tuổi Bính Tý ...........................................................................................89 18. Tuổi Đinh Sửu.........................................................................................95 19. Tuổi Mậu Dần .......................................................................................101 20. Tuổi Kỷ Mẹo..........................................................................................108 21. Tuổi Canh Thìn .....................................................................................114 22. Tuổi Tân Tỵ...........................................................................................120 23. Tuổi Nhâm Ngọ.....................................................................................126 24. Tuổi Quí Mùi .........................................................................................132 25. Tuổi Giáp Thân .....................................................................................139 26. Tuổi Ất Dậu...........................................................................................146 27. Tuổi Bính Tuất ......................................................................................152 28. Tuổi Đinh HợI .......................................................................................159 29. Tuổi Mậu Tý..........................................................................................166 30. Tuổi Kỷ Sửu..........................................................................................174 31. Tuổi Canh Dần......................................................................................180 32. Tuổi Tân Mẹo........................................................................................186 33. Tuổi Nhâm Thìn ....................................................................................192 34. Tuổi Quí Tỵ ...........................................................................................198 35. Tuổi Giáp Ngọ.......................................................................................205 36. Tuổi Ất Mùi............................................................................................212 37. Tuổi Bính Thân .....................................................................................219 38. Tuổi Đinh Dậu .......................................................................................225 39. Tuổi Mậu Tuất.......................................................................................232 40. Tuổi Kỷ HợI...........................................................................................239 41. Tuổi Canh Tý ........................................................................................246 42. Tuổi Tân Sửu ........................................................................................252 43. Tuổi Nhâm Dần.....................................................................................258 44. Tuổi Quí Mẹo ........................................................................................264 45. Tuổi Giáp Thìn ......................................................................................271 46. Tuổi Ất Tỵ .............................................................................................277 47. Tuổi Bính Ngọ .......................................................................................284 48. Tuổi Đinh Mùi........................................................................................290 49. Tuổi Mậu Thân......................................................................................296 50. Tuổi Kỷ Dậu ..........................................................................................303

http://www.tuvilyso.com

4

Tuổi Canh Tuất .....................................................................................309 Tuổi Tân HợI.........................................................................................315 Tuổi Nhâm Tý .......................................................................................322 Tuổi Quí Sửu ........................................................................................328 Tuổi Giáp Dần.......................................................................................335 Tuổi Ất Mẹo ..........................................................................................341 Tuổi Bính Thìn ......................................................................................347 Tuổi Đinh Tỵ .........................................................................................354 Tuổi Mậu Ngọ .......................................................................................360 Tuổi Kỷ Mùi...........................................................................................367 Tuổi Canh Thân ....................................................................................373 Tuổi Tân Dậu ........................................................................................379 Tuổi Nhâm Tuất ....................................................................................385 Tuổi Quí Hợi .........................................................................................391 Xem tuổI và tháng sanh của nam và nữ có phá tan sự nghiệp bên vợ hay bên chồng không...................................................................................399 66. Hai chữ ái tình ......................................................................................400 BÀI DẪN GIẢI Kính thưa quí vị, Nếu quí vị cần xem đến quyển CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH này hẳn quý vị có đặt một phần nào tin tưởng đến lời đoán đúng hay sai của quyển sách. Trước cần phải tìm hiểu cho đúng nguyên do của mỗi đôi bạn. Có 3 điểm cần biết: 1. Phải biết đúng tuổi của người chồng và người vợ. 2. Phải nhớ đúng tháng sanh âm lịch. 3. Phải biết hướng trời, để định hướng lương duyên. Thí dụ: Quý vị muốn xem cặp đôi bạn sắp kết hôn mà quý vị không biết tuổi con giáp là tuổi gì, TÝ, SỬU, DẦN, MẸO… chi đó chỉ biết người trai năm nay 18 tuổi, người con gái là 17, thì xem ngay bảng tầm tuổi sẽ thấy rõ ràng năm này 18 tuổi là MẬU TÝ, còn 17 tuổi là tuổi KỶ SỬU, cứ tìm đến số trang 167 sẽ thấy tựa đề (Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổ KỶ SỬU) Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi thì có bài toán kỵ hạp cho cảnh vợ chồng này thế nào. GIẢI VỀ CAO LY TOÁN SỐ Có 5 cảnh như sau: 1. NHỨT PHÚ QUÝ: là giàu có hay dư giả 2. NHÌ BẦN TIỆN: là nghèo hèn hay thiếu thốn 3. TAM VINH HIỂN : là quyền tước hay chức phận 4. TỨ ĐẠT ĐẠO : là thong đàng hay để làm ăn 5. NGŨ BIỆT LY: là lìa sống hay lìa thác Còn phạm số TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số NGŨ BIỆT LY vậy. 1. 2. 3. 4. 5. GiảI về hào con HÀO CON ĐA SỐ: là từ 7 đứa con sắp lên HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: là từ 5 đến 6 đứa HÀO CON TRUNG BÌNH: là từ 3 đến 4 đứa HÀO CON THIỂU SỐ: là từ 1 đến 2 đứa. HÀO CON RẤT ÍT: có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

http://www.tuvilyso.com

5

(Hào con không thể đoán đúng y đặng, là có những đứa con mượn bụng u thai hoặc kiếp trước mình không thiếu nợ nó). Ý nghĩa những bài “ĐOÁN PHỤ THÊM” trong mỗI cặp vợ chồng Cần có giới hạn, cặp mắt của người đời không cho phép chồng lớn tuổi hơn vợ quá nhiều hay là tuổi đến gấp đôi, còn vợ lớn tuổi hơn chồng quá nhiều thì ngược đời rất hiếm có, vì thế nên soạn giả tạm phân giới hạn là chồng lớn hơn vợ đến 9 tuổI đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 10 đến 18 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn lớn hơn quá nhiều từ 19 tuổi sấp lên xin vô luận. Những cảnh vợ lớn hơn chồng từ 1 đến 3 tuổI thì đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 4 đến 9 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn những cảnh quá ngược đờI là vợ lớn hơn chồng từ 10 tuổi sấp lên xin miễn luận. Thưa quý vị, quyển Căn Duyên Tiền Định này soạn giả căn cứ vào loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng tìm hiểu số vợ chồng không phảiI đánh tay sơ sơ là đúng. Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mớI đặng. Trước phảI biết số của ngườI trai hay người gái đó có số thay chồng đổI vợ không? Xin quý vị cần lưu ý điểm này. Nếu phạm số thay đổI dầu lựa chọn tuổI tốt cách mấy cũng không tránh khỏI số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổI vợ chồng, còn những điểm phụ đoán soạn giả không thể kể hết đặng. CÓ HAI CÂU CA DAO NHƯ SAU; - Cô này chồng chết có huông, Ai mà lấy cổ thua buồn chết theo, - Anh này bỏ vợ có huông. Ai mà lấy ảnh thua buồn ảnh thôi. 2 câu ca dao này có nghĩa là: NgườI gái có số chết chồng NgườI trai phạm số đổI vợ. Soạn giả Dương Công Hầu Số 3: NĂM MẠNG SỐ THAY ĐỔI CHỒNG VỢ GIÁP TÝ CANH THÌN NHÂM DẦN ẤT SỬU TÂN TỴ QUÍ MẸO MẠNG KIM NHÂM THÂN GIÁP NGỌ CANH TUẤT QUÍ DẬU ẤT MÙI TÂN HỢI

MẠNG KIM Nam nữ xem chung, dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG
Giêng Trai 2 đờI vợ Gái 3 đời chồng 2 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

3 Trai 1 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

4 Trai 13 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

5 Trai 3 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

6 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

7 Trai 1 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

8 Trai 3 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

9 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

10 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

11 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

12 Trai đờI vợ Gái 1 đời
chồng

SANH THÁNG 4 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 2 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 5 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng 8 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 10 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 11 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 12 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng BÍNH TÝ NHÂM THÌN GIÁP DẦN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG THỦY ĐINH SỬU GIÁP THÌN ẤT DẬU QUÝ TỴ BÍNH NGỌ ĐINH MÙI ẤT MẸO NHÂM TUẤT QUÍ HỢI MẠNG THỦY Nam nữ xem chung.tuvilyso.com 6 MẬU THÌN CANH DẦN NHÂM TÝ TẤT CẢ NHỮNG TUỖI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG MỘC KỶ TỴ NHÂM NGỌ QUÍ MÙI TÂN MẸO MẬU TUẤT KỶ HỢI QUÍ SỬU CANH THÂN TÂN DẬU MẠNG MỘC Nam nữ xem chung. dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG 3 Trai 3 đời vợ 4 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng Giêng Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 2 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 5 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 6 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 7 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 8 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 9 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 11 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 12 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng Gái 3 đời chồng . dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG 4 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 2 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 5 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 8 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 11 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 12 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng BÍNH DẦN MẬU TÝ GIÁP THÌN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG HỎA ĐINH MẸO GIÁP TUẤT ẤT HỢI KỶ SỬU BÍNH THÂN ĐINH DẬU ẤT TỴ MẬU NGỌ KỶ MÙI MẠNG HỎA Nam nữ xem chung.http://www. dùng tháng âm lịch.

còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. 28. TuổI Giáp Tý (ĐạI Kỵ. xây cho đúng hướng Đông và Tây. 5. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tý. như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 6 và tháng 10. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 39 tuổi. 19. 11. luận việc hôn nhân không thành. 17. 27. dùng tháng âm lịch. 34 tuổi. . 9. 33.http://www. SANH TH ÁNG 4 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 2 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 5 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 8 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 11 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 12 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng Số 4: SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG LƯƠNG DUYÊN HÌNH VẼ Muốn định hướng: Sơ đồ này phảI để tại nhà ở. hướng Tây là mặt trời lặn trong tuổi của mình nên định hướng lương duyên ở hướng nào khi đối chiếu sơ đồ sẽ thấy rõ. 1. 21. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Tân Dậu vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. hướng Đông là Mặt trời mọc. 22. 23. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hứơng Mẹo mới nhằm căn duy ên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Tý sanh tháng 1. 29. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. 31.com 7 CANH NGỌ B ÍNH TUẤT M ẬU THÂN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG THỔ T ÂN M ÙI ĐINH M ẬU D ẦN KỶ M ẸO H ỢI CANH TÝ TÂN SỬU K Ỷ DẬU BÍNH THÌN ĐINH TỴ M ẠNG THỔ Nam nữ xem chung. 12. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 4.tuvilyso.

rất ít hoặc không con. sống chung với nhau làm ăn tốt. Tánh người vợ chơn hay đi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền tước. hay giao thiệp hay lo tính. bổn thân hay có bệnh nhỏ. 2 và tháng 11. nên kiên nhẫn chung lo với nhau. chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền tài. cầu lo việc chi cũng có người quý nhân giúp đỡ. ăn nói việc chi cũng dễ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. 10. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ đảm đang. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hay rầy nói. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . về hào con thiểu phước. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. Qua hạn mới đậu tài. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên. hào con. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. v ề hào con thiếu phước. tánh cộc. về hào tài hay luân chuyển. có số nuôi con nuôi. khó sanh và khó nuôi. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. nhiều người hay thương mến. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu. tánh cộc. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ tánh sánh lanh lẹ. chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. hào tài đủ no. như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi sau mới tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tay làm có tài mà cũng hay hao phá t ài. Còn thiếu phướng thì đặng khá. hào con không có. TuổI: GIÁP TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI GIÁP TÝ (Chồng vợ đồng một tuổI) LờI giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng ngày hậu cũng ấm no. hào tài no đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.com 8 Gái tuổi Giáp Tý sanh tháng 1. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso. nên chung lo cần ăng.http://www. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.

tành tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ bôn ba. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI) Hai tuổI này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào tài tương vượng. chung ở nên cẩn nại thương lẫn với nhau làm ăn mới đặng. tánh tình vợ chồng hay tương xung. nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. tánh lạt lòng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. về tánh ý nên kiên nhẫn. hay giao thiệp. miệng hay rầy nói. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. nên hòa thuận chung lo với nhau làm ăn ngày hậu cũng đặng ấm no.http://www. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. về hào con thiểu phước. việc làm ăn đặng lập nên. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà đủ dùng. . hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Tam Vinh Hiển. ở với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no. tánh tình vợ chồng hào hạp. Tánh người vợ hiền. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền từ ngày lớn tuổi. bản thân có tiểu tật. hào tài tương vượng. tánh cộc. hay giao thiệp tình bạn. hào tài bình thường. ở với nhau làm ăn s ẽ lập nên sự nghiệp. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. nên bền chí và cần năng. về hào tài nên luân chuyển. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI T ÂN M ÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. trong mình có bệnh nhỏ. hào con rất ít. hào con trung bình. hào tài trung bình. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi. thông minh có kỹ lưỡng. vật dụng trong nhà thường dùng. hay lo tính. qua hạn mới phát đạt. gặp số Tam Vinh Hiển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát. người đời hay mến thương. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về lời tiếng không đặng hòa hạp. hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. sanh con đầu là gái hạp. còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hiền. hào tài đủ no.com 9 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu ố. vợ chồng đặng có danh giá. có duyên. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.

tánh tình vợ chồng hòa thuận. hoặc nuôi con nuôi. lời nói ngay thật. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. lời nói hay hòa thuận với đời. lanh lẹ. bản thân hay có bệnh nhỏ. có duyên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. khó tính. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . tay làm có tài trong hay hao phá tài. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. bản thân có tiểu tật. số khó giữ tiền bạc.tuvilyso. hay giao thiệp. việc làm ăn ngày hậu nên nhà. hào con ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu phước. vui vẻ. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ hiền. trong ngòai sắp đặt đều thuận ý. ý tánh tình vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lạt lòng. hào tài ấm no. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ rộng rãi.http://www. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tính vợ chồng cũng có phần hòa hạp. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài ấm no. chung ở với nhau lập nên nhà. ăn nói đời lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt.com 10 Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên chung lo làm ăn đặng. vật dụng trong nhà đủ dùng. vui vẻ. ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. hào tài đủ dùng. hào con rất ít. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ dùng. bản thân tiểu tật. ở với nhau làm ăn tốt. thông minh. hào con đông đủ. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. hào con trung bình. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. ưa trồng tỉa.

ở đời với nhau kiên cố chung lo cũng đặng ấm no. bản thân có tiểu tật bệnh. hào tài bình thường. cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đỡ. Tánh người vợ thông minh. tốt về danh giá. hào tài đủ dùng. hào con rất ít. lanh lẹ. 1. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hay bôn ba lo tính.http://www. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. nên nhẫn nại việc làm ăn mới tốt. ít đặng vui vẻ. có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. ý tính vợ chồng xung khắc. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no hào con rất ít. ăn nói viêc chi cũng dễ. hào tài đủ no. trong mình có tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. hào con đa số. lời nói ít thua ai. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. về hào tài hay luân chuyển. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi B ính Dần Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau ph iạm (Biệt Ly) 2. hay lo tính. hào con rất ít. việc làm ăn đồng lo đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình.com 11 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Sửu.tuvilyso. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn nên nhà. TUỔI: ẤT SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. khá thương lẫn nhau và cần năng làm ăn đặng. hào con trung bình. ở với nhau làm ăn cũng đặng nên. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. có duyên vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. lòng hay lo tính có số tạo tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng hòa thuận. tánh sáng. Tánh người vợ lanh lẹ.

luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Giáp Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 39 tuổi. 35. 5. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. tánh tình vợ chồng lời nói hay tương xung. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. 27. 12. Tánh người vợ miệng hay rầu nói. 10.com 12 3. vật dụng trong nhà đặt trang hoàng. 29. 6. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Sửu sanh tháng 1. ít đặng hạp ý. có số giữ tiền tài. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. trong nhà đều ưng thuận ý. Gái tuổi Ất Sửu sanh tháng 1. ăn nói việc chi cũng dễ. 53 tuổi. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu. có số tạo giữ tiền tài. chung ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. về tánh ý khá nên kiên nhẫn.tuvilyso. 23. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. vui vẻ. lo tính việc gì cũng đều thông suốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 41. 25. Tuổi: ẤT SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. còn thiểu phước thì đặng khá. còn c ó đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa v ắng. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên. hào tài phát đạt. nên thương lẫn và chung lo làm ăn tốt. 21. hay giao thiệp. hào tài thịnh vượng. 33.http://www. khó sanh và khó nuôi. đến ngày chót khó nên đôi. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tuổi này trai hay gái kho có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. . Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 37.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ sáng. hào tài no ấm. chân hay đi. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. v ề lời tiếng ít đặng hạp ý. cầu lo có quí nhân. hào tài tương vượng. Tánh người vợ can đảm. hào con trung bình. ở đời với nhau nên cần năng cũng đặng hưởng ấm no. tánh cộc. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp. nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn đặng. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. chung ở với nhau sẽ lập nên sự nghiệp. còn nhiều phước thì đặng khá. hào con trung bình.tuvilyso. hào tài ấm no. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài ph át đ ạt. nên bền chí. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vật dụng trong nhà đều đủ. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. gặp số Nhứt Phú Quý có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà thường dùng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng lo tính việc chi đều thông suốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con đông đủ. tánh t ình vợ chồng hòa hợp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. . hay giao thiệp. về lời tiếng nên nhẫn nại. và hay hờn mát. tánh tình vợ chồng hay tương xung. sanh con đầu là gái hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. về hào tài hay luân chuyển. hào con thiểu số. Làm ăn không đặng phát đạt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh cộc. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có duyên vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng.com 13 Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hiền. về hào con thiểu phước. Qua hạn mới đậu tài. nhưng hưởng đặng cảnh ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hay lo tính. thông minh và kỹ lưỡng. làm có tiền hay khiến đều hao tốn. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. bản thân có tiểu bệnh tật. Tánh người vợ hay bôn ba. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổ. chân hay đi nhiều. hào tài no ấm. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.

khó tánh. có duyên. hào tài trung bình. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. có số nuôi con nuôi. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. hào tài bình thường. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu s ố. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. . miệng hay rầy nói. tánh sáng. hào con thiểu phước. hào tài ấm no. Tánh người vợ rộng rãi. việc l àm ăn kiên cố mới đặng ấm no. Tánh người vợ hay lo tính. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh lạt lòng. Tánh người vợ chân hay đi. hào con rất ít. hào con trung bình. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. b ản thân có tiểu tật. Tánhngười vợ hiền. hào tài phát đạt. ưa trồng tỉa. chung ở nên kiên cố làm ăn đặng. tánh lạt lòng.tuvilyso. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. ý tình vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh.http://www. trong bản thân có tiểu tật. hào tài thịnh vượng. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. số khó giữ tiền tài. lời nói ngay thật. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá chung lo làm ăn đặng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. đặng hưởng cảnh ấm no và an vui. lanh lẹ. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. vui vẻ.com 14 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài bình thường. hào tài đủ dùng. ĐOÁN PHỤ TH ÊM Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi nay ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. nên kiến cố làm ăn mới ấm no. chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp lớn. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình.

Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. chung sống với nhau làm ăn đặng. hào tài thạnh vượng. hào tài trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào con trung bình. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có duyên. vui vẻ. hào con trung bình. hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung ở với nhau làm ăn đặng. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. lòng hay lo tính. làm ăn không đặng phát đạt. tánh thông minh. vui vẻ. bản thân có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng hòa hạp nên kiên cố chung lo với nhau. hào tài ấm no. khá nhẫn nại việc làm ăn tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. lời nói hay thắc mắc. lanh lẹ. ăn nói việc chi cũng dễ. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. ngày hậu đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. thông minh. hay lo tính. Tánh người vợ thông minh.http://www. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hay xung ý. hào con thiểu s ố. hào tài đủ no. có số tạo giữ tiền tài. có duyên. khó tạo giữ của. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa ạp. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso. lời nói hay hòa thuận với đời. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. vật dụng trong nhà khiếm dùng. hòa hạp với đời. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổI ẤT SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo.com 15 Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con rất ít. ít nói. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ tánhsáng. ý tính vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên. tánh tình vợ chồng ít hòa hạp. chung sống với nhau khá nên nhẫn nại làm ăn đặng lập nên. ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. Tánh người vợ hiền. nên bền chí và cần năng.

34. 28. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. Gái tuổI Bính Dần sanh tháng 7. 46.http://www. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tu ệt Mạng) 5. 10. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Dần. hào con không con và có số nuôi con. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 1. luận việc hôn nhân không thành. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 3. 52 tuổi. TuổI: BÍNH DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 28.tuvilyso. khó sanh và khó nuôi. 40. hào tài đủ dùng. 8. 22. 34. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng) 2. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc ăn dễ dàng. đến ngày chót khó nên đôi. 6. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ. . 7. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Dần sanh tháng 2. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.com 16 Tuổi: BÍNH DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. 22. 40. 52 tuổi. 46. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Ất Sửu Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.

số vợ chồng cũng thế. nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. số vợ chồng cũng thế tánh tình vợ chồng ít hòa hạp. tánh tình vợ chồng hay xung ý bất hòa. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. chung sống với nhau làm ăn tốt. ý hay giao thiệp. hào tài trung bình hào con rất ít. d ầu c ó c ủa s ẵn c ũng kh ó gi ữ đặng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.com 17 Tánh ngườI vợ chân hay đi. sanh con đầu là gái hạp. có chút chức phận để làm ăn. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước. hay giao thiệp. nhiều người hay thương mến. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. h ào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. về hào tài hay luân chuyển. hay giao thiệp. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. h ào t ài đủ no qua ng ày.http://www. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng cũng có phần hào hạp. hay giao thiệp. có số tạp giữ tiền tài. chung sống với nhau nên ần năng và thương lẫn nhau. ở với nhau nên nhẫn nại chung lo l àm ăn t ốt. tánh cộc. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. hào tài tương vượng. tánh cộc chân hay đi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng ph ảI ch ịu c ảnh thi ếu ngh èo. Số vợ chồng cũng thế. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự Tánh người vợ có duyên. chân hay đi. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. chân hay đi nhiều. vợ chồng phảI bền chí nhẫn nại. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồn như có phước hưởng giàu. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. nên kiên nhẫn với nhau. l àm ăn không đặng ph át đ ạt. vật dụng trong nhà thường dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ bôn ba. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh cộc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. tánh lạt lòng. hào con thiếu phước. hay lo tính. hưởng sự ấm no và an ủi. còn thiếu phước thì đặng khá. vật dụng trong nhà khi ếm d ụng. hào tài đủ no. Tánh người vợ can đảm. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau nên kiên cố mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. phải có chí cần năng và nhờ nơi phước đức. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt.

hào con rất ít. hào tài trung bình. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. Chồng tuổI BÍNH DẦN vợ tuổI ẤT H ỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. c ó s ố nu ôi con nu ôi. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vui vẻ. hào con rất ít. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên thương lẫn chung lo với nhau. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. làm có tiền cũng hay khiến điều hao tốn. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hào tài ấm no. tánh lạt lòng. hào con đông đủ. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng không đặng hòa hợp cho lắm nên thương lẫn nhau làm ăn đặng. hay giao thiệp tình b ạn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. còn thiểu phước thì đặng khá. miệng hay rầy nói. lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. bản thân có tiểu tật. lời nói hay thắc mắc. nên kiên cố đồng lo với nhau. không đặng vui vẻ cho lắm. h ào con thi ểu ph ư ớc. tánh lạt lòng. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ống chung lo ngày hậu cũng đặng ấm no. cũng hay hao phá tài. . Tánh người vợ hiền.com 18 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu sang. khá cần năng và chung lo làm ăn mớinên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá nhiều người hay thương mến. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con đa số. vợ chồng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. Tánh người vợ có duyên. việc làm đặng nên. ý tình vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.http://www. ăn nói với đời lanh lẹ. không chí đáng kỵ. ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. tánh sáng. chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài tương vượng. bản thân hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài. có duyên vui vẻ. hào con rất ít. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tay làm có tài cũng thiểu s ố. ý tình vợ chồng hòa thuận. nên kiên cố việc làm ăn đặng. Tánh người vợ rộng rãi. hào con trung bình. có duyên. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài ấm no. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ no qua ng ày. trong bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. hào tài trung bình. hào tài đủ dùng. lanh lẹ. về hào tài hay luân chuyển ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân có tiểu tật. chân hay đi. Tánh người vợ hiền. chung sống với nhau làm ăn tốt. khá nhẫn n ại làm ăn đặng. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lanh lẹ. có số nuôi con nuôi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hay lo tính. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con thiểu phước. bản thân hay có bệnh nhỏ.tuvilyso. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mớiđặng tốt. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ lanh lẹ. ăn nói việc chi cũng dễ. h ào con trung bình.com 19 Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lo tính thường có quí nhân giúp đở. không chi đáng kỵ. lời nói ít thua ai. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp việc làm ăn khá cần năng mới đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. ở với nhau phải kiên cố mớiđặng tốt. tay làm có tài c ũng hay hao phá tài. hào con rất ít. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. khó tánh. hào tài đủ no . còn thiểu phước thì đặng khá. ưa trồng tỉa. lời nói hay hòa thuận với đời. thông minh. Tánh người vợ hay lo. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hay giao thiệp.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mẹo. chung sống chung lo làm ăn đặng. 3. sanh con đầu là gái hạp. Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 32. khó sanh và khó nuôi. Tuổi ĐINH MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH MẸO . 30. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng) 2. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. 38. Những năm tuổo trên đây kỵ hiệp hôn. 20. Tánh người vợ hiền. 43 tuổi. Tánh người vợ hay rầu lo. 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. đến ngày chót khó nên đôi. 24. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Bính Tỵ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. có số tạo giữ tiền tài. 26. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Giáp Tý. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19.com 20 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tuổi: ĐINH MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. khá nhẫn n ại làm ăn mớiđặng. 40 tuổi. hào tài bình thường. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 6. Tánh người vợ lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. 8. hào tài tương vượng. vui vẻ có duyên.http://www. 36. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. ít nói. ít vui vẻ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Mẹo sanh tháng 2. 10. 1. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 31. hào tài đủ no. bản thân có tiểu bệnh. 7. 18.tuvilyso. Gái tuổi Đinh Mẹo sanh tháng 7. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. việc làm ăn sẽ đặng nên nhà.

vui vẻ hay giao thiệp. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vơ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ có duyên. nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vơ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. hưởng cảnh ấm no và an vui Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vơ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ can đảm. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ăn nói cầu lo việc chi đều có người quí nhân giúp đỡ. tánh cộc. . gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đặng nhiều người mến yêu. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà đều đủ. hào con thiểu số. chân hay đi. về tánh ý nên kiên nhẫn. tay làm tài cũng hay hao phá tài. hào tài trung bình. và kỹ lưỡng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. qua hạn mớI đậu tài. hào con đông đủ. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. tính lạt lòng. Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát. hào con trung bình.com 21 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài buồn ban đ ầu hay luân chuyển. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài tương vượng. lo tính việc chi đều thông suốt. bổn thân có tiểu tật. trong ngoài đều thuận ý. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. về háo tài hay luân chuyển. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. lo tính việc chi cũng dễ. thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. nên cần năng làm ăn đặng. chung ở với nhau làm ăn đặng. hào tài ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. ở với nhau ngày hậu cũng đặng ấm no. còn thiểu phước đặng khá. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vơ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. chung sống nên thương lẫn nhau làm ăn t ốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. háo tài ấm no. háo tài tướng vượng. hay giao thiệp. Tánh người vợ hiền. nên ở với nhau thương lẫn chung lo đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.http://www. hào con trung bình. phải chịu cảnh nghèo thiếu một thờI gian. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên nhẫn nại và bền chí. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ có duyên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. lo tính việc chi đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung ở làm ăn lập nên sự nghiệp. vui v ẻ. háo tài ấm no. tánh tình vợ chồng không hòa hạp cho lắm. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vơ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. tánh tình vợ chồng hay tươn xưng. lòng hay lo tính. hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên thương lẫn chung lo với nhau. tâm ý bất hòa. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. không chi đáng kỵ. ở với nhau làm ăn đặng lập nên. Tánh người vợ có duyên. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ý tình vợ chồng hòa hạp. còn thiểu phước thì đặng khá.http://www. . hào tài thịnh vượng. hào tài tượng vượng. có duyên vui vẻ. lanh lẹ.com 22 Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vơ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. trong mình hay có bệnh nhỏ. qua hạn mới đậu tài. hào con thiểu số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. ăn nói việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vơ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ăn nói với đờI lanh lẹ. tánh sáng. ở với nhau làm ăn đặng nên nh à. hào con trung bình. hào tài phát đạt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồng như có phước hưởng giàu. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. nên kiên nhẫn và cần năng ngày hậu cũng đặng làm nên. hào con đa số. hào con rất ít. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian . Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. nhiều người hay mến thương. hay giao thiệp tình bạn. việc làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ hiền. việc lo tính đều hạp ý. bổn thân hay có tiểu bệnh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vui v ẻ.tuvilyso. miệng hay rầy nói.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài trung bình. bổn th ân hay có bênh nhỏ. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi nay ở với nhau đặng tốt. không đặng cho lắm. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số nuôi con nuôi. bổn thân hay có bệnh nh ỏ. tánh cộc. hào con thiểu số. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi Q Í MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. bổn thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay lo tính. hào con rất ít. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn sẽ đặng ấm no. hào con trung bình. hào tài thạnh vượng. hào tài đủ dùng. ở với nhau làm ăn đặng. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. háo tài hay luân chuyển. tánh tình vợ chồng hòa thuận. khá nhẫn nại việc làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. lời nói ngay thật. vuivẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.http://www. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . Tánh người vợ chân hay đi. hào con rất ít. hào tài tương vượng. hào tài ph át đ ạt. có số nuôi con nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. tánh lạt lòng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu phước. khó tánh. chân hay đi.tuvilyso. lo tính việc chi đều thông suốt. vật dụng trong nhà bình thường.com 23 Tánh người vợ hay rầu lo. chân hay đi. Tánh người vợ lanh lẹ. ở với nhau làm ăn đặng sự nghiệp. việc làm ăn đặng nên nhà. có duyên vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tay làm tài mà cũng hay hao phá tài. bổn thân có tiểu tật. ý tình vợ chồng hòa hạp.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 42 tuổi.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo việc chi cũng đặng thông suốt. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 42. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. ít thua ai. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.http://www. lời nói hay hòa thuận với đời. hay giao thiệp. ăn nói việc chi cũng dễ. 30. hay lo tính. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. 32. hào tài trung bình. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. hào con đông đủ. Tánh người vợ hiền. về lời nói nên kiên nhẫn với nhau. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài.com 24 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. . Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. thông minh. việc làm ăn đặng lập nên. Tuổi: MẬU THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ tánh hiền. ý tình vợ chồng hòa hạp. bổn thân có tiểu tật. hào tài ấm no. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hay hòa hạp với đời. hào con đa số. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. có duyên. bổn thân có tiểu bệnh. 30. hào tài bình thường. 36. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đông đủ. ít nói. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. 26. việc làm ăn thường gặp người giúp đỡ. vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ miệng hay rầy nói. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng nên. 54 tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ thông minh. 24. 20. bổn thân hay có bệnh nhỏ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. chung sống nên kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. háo tài tương vượng hào con thiểu số. 38. ít đặng vui vẻ cho lắm. hào con thiểu số. việc làm ăn nên kiên cố thêm tốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thìn 1. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.

thông minh v à kỹ lưỡng. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. háo tài thạnh vượng. 7. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tánh người vợ hiền. chân hay đi nhiều. về hào tài hay luân chuyển. 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Thìn sanh tháng 3.tuvilyso. Tánh người vợ can đảm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ bôn ba. nhiều người hay mến thương. số vợ chồng cũng thế. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. vật dụng trong nhà thường dùng. đến ngày chót khó nên đôi.com 25 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. chung s ống với nhau khá kiên cố làm ăn sẽ lập nên. Tuổi: MẬU THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. chân hay đi. hào tài ấm no. sanh con đầu là gái han. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NH ÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . luận việc hôn nhân không thành. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. 5. trong ngoài sắp đặt đều yên phận. bổn thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng HỢI mới nhằm căn duyên. nên thương lẫn và đồng lo với nhau. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con đông đủ. Gái tuổi Mậu Thìn sanh tháng 4. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm. 4. 6. ý hay giao thiệp. ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn đặng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đặng dễ dàng. hào con trung bình. háo tài đủ dùng. tánh cộc.http://www. không chi đáng kỵ.chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mớiđặng ấm no. tánh cộc. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận. 7.

tuvilyso. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ lờI tiếng nóng nảy. lanh lẹ. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINHSỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. hưởng cảnh ấm no và an vui. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ có duyên. số vợ chồng cũng thế. lời tiếng bất hòa. gặp số Tứ Đạt Đạo. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. nên thương lẫn với nhau. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. Tánh người vợ hiền. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ no qua n ày. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ĐOÁN PHỤ THÊM . vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh lạt long. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chân hay đi. hào con đa số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hay giao thiệp. tánh tình vợ chồng hay tương xung.com 26 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. lòng hay lo tính. miệng hay rầy nói. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hay giao thiệp. ở với nhau khá kiên cố mớI ấm no. hào tài ấm no. ở với nhau nên có chí nhẫn nại làm ăn đặng hưởng ấm no. về tâm ý nên kiên nhẫn. dầu có sẵn cũng khó giữ đặng. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. nhiều những hay mến thương. háo tài ấm no. hào con đông đủ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. số vợ chồng cũng như thế. bản thân có tiểu tật. hào tài tương vượng hào con trung bình. phảI chịu cảnh thiếu nghèo. hào con trung bình. chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. hào con đông đủ. có duyên. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. ở vớI nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. không chi đáng kỵ. trong mình hay có bệnh nhỏ. đặng co 1 chút ít chức phận để làm ăn. cầu lo việc chi thường có qúi nhân giúp đỡ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. tánh lạt lòng. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đ ều thông suốt. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. tánh sáng.

hay giao thiệp tình bạn. tánh rộng rãi. lòng hay lo tính. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. không đặng vui vẻ cho lắm. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. chung sống nên cần năng mới đủ. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đa số. bổn thân hay có tiểu bệnh. tánh sáng. lời nói ngay thật. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. chung ở đồng lo làm ăn đặng. bản thân hay có bệnh. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con thiểu số. hào tài thạnh vượng. hào tài đủ no. bản thân hay có bệnh nhỏ. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hào tài đủ no. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chân hay đi. hào con trung bình.com 27 Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi M ẬU D ẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. vui vẻ. chân hay đi. ăn nói với đới lanh lẹ. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ ó duyên. Tánh người vợ ưa trồng tỉa. hào tài ấm no. bản thân có tiểu tật.tuvilyso. trong bổn thân có tiểu tật. lời nói ít thua ai. khá cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. b ản th ân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. hào tài trung bình. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. hay lo tính. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hay làm có tài cũng hay hao ph á t ài. ở với nhau khá cần năng mới ấm no. hào con đông đủ. hào con thiểu số.http://www. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ.

hay giao thiệp. Tánh người vợ miệng hay rầy nói. tay làm có tài cũng hay hao t ài. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Tánh người vợ chân hay đi. nhiều người hay thương mến.com 28 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phảI chịu cảnh thiếu nghèo. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. lời nói ít thua ai. hay giao thiệp. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà khi ếm dụng. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. hào con thiểu số. tay làm có tài cũng thương bị hao tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài thạnh vượng. hào con đôngđủ. có số nuôi con nuôi. tánh cộc. hào con trung bình. lanh lẹ hay giao thiệp. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con trung bình. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ thông minh. hào con thiểu số. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá thương lẫn và chung lo. nên nhẫn nại ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên. hào tài đủ dùng. bổn thân hay có bệnh nhỏ. . trong ngoài đều yên thuận. việc làm ăn đặng hưởng ấm no. hào con đa số. khá nh ẫn n ạI l àm ăn mớiđặng. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hay giao thiệp. làm ăn không đặng phát đạt. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tề chỉnh và thông minh. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hiền. bản thân ít đặng vui vẻ. nhờ nơi phước đức. khá nên kiên cố và bền chí. chung ở nó kiên cố làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hay xung kh ắc. hào tài trung bình. lanh lẹ. cầu lo việc chi đều thuận ý. Tánh người vợ tánh sáng. số vợ chồng cũng thế.http://www.tuvilyso.

TuổI: K Ỷ T Ỵ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 26. có số nuôi con nuôi.http://www. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 44. 24. Tánh người vợ hay rầu lo. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. 3. 8. hào con thiểu số. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. khó sanh và khó nuôi. 32. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 4. 36. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Gái tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5. 56 tuổi. 38. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. 7. 42. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Đinh M ẹo Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hào tài đủ no qua ngày. 50. bổn thân có tiểu bệnh. ít nói. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Ất D ậu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 30. không đặng vui vẻ cho lắm.tuvilyso. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Tuổi KỶ TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) . luận việc hôn nhân không thành. 54 tuổi. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 6. khá chung lo làm ăn nên nhà.com 29 Tánh người vợ hiền. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Tỵ 1. việc làm ăn nên cần năng mới đủ no. hòa hạp với đời. 48.

hào tài tương vượng hào con thiểu số. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. hào tài tương vượng. nên kiên cố và thương lẫn nhau. ở với nhau chung lo làm ăn đặng. phảI chịu c ảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng l ớn h ơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. đồng lo với nhau làm ăn tốt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hay giao thiệp. đặng hưởng sự ấm êm. hay giao thiệp. lo tính việc chi đều sáng suốt. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. gặp số Tứ Đạt Đạo. hào tài trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn lòng hay lo tính. vợ chồng có phước hưởng giàu. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp để lời tiếng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bổn thân có tật tiểu bệnh. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. phát đ ạt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. có chút ít chức phận thêm tốt. hào con trung bình. hào tài đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. về ý tánh nên nhẫn nại.http://www. tánh tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. vợ chồng đặng có danh giá với đời và có quyền tước.com 30 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Tánh người vợ hiền. nhưng buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm. vật dụng trong nhà bình thường. tay làm có tài cũng hau hao phá tài. tánh lạt lòng. chân hay đi.tuvilyso. gặp số Nhứt Phú Quý. đặng hưởng sự ấm êm. việc làm ăn đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. hay lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển. ở với nhau làm đặng tốt. ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng. sanh con đầu là gái hạp. hào con rất ít. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng l ớn h ơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi. bổn thân có tiểu bệnh. l àm có tiền hay khiến điều hao tốn. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tánh ý vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng. Tánh người vợ bôn ba. vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài ấm no. thông minh và kỹ lượng. hào con trung bình. tánh cộc. nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh sáng. chung sống làm ăn đặng nên. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn h ơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lanh lẹ. Tánh người vợ chơn hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. nên thương lẫn chung lo với nhau làm ăn tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp nên kiên cố làm ăn tốt. miệng hay rầy nói. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. c ó duyên. hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh ý vợ chồng hay tương xung. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp.com 31 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. sắp đặt trong nh à đều thuận ý. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi T ÂN T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào tài trung bình. ý tính vợ chồng hòa hạp. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. nên cần năng chung lo thêm tốt. Tánh người vợ hay lo tính. bổn thân hay có bệnh nhỏ. bổn thân có tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài. lời tiếng ít hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài tương vượng. vui vẻ. qua hạn mới đậu tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá. tánh lạt lòng.tuvilyso. vui vẻ. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá.http://www. chung sống đồng lo sẽ đặng làm nên sự nghiệp. ưa trồng tỉa. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. . có duyên. làm ăn không đặng phát đạt. ngày hậu ấm no trung bình. hào con trung bình. nên cần năng cũng đặng ấm no. ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ rộng rãi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ. trong bản thân có tiểu tật. khó tánh. hào con đông đủ. h ào con thiểu số. vật dụng trong nhà đều đủ. có số tạo giữ tiền tài. về tánh ý nên nhẫn nại. hào tài thịnh vượng hào con thiểu số. lời nói hay thắc mắc. nhiều người hay m ến thương. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ hiền.

ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.com 32 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay có bệnh nhỏ. bản thân có tiểu tật. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) . có duyên vui vẻ. hay hòa thuận với đời. hào tài trung bình. tánh cộc. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng.tuvilyso. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. hào con thiểu số. Tánh người vợ lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng việc làm ăn sẽ nên nhà. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh sáng. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ can đảm. hào con trung bình. hào tài tương vượng. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hào con trung bình. lời nói ít thua ai. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng l ớn h ơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ d ùng. chân hay đi nhiều. lo t ính vi ệc chi đ ều th ông su ốt sắp đặt trong ngo ài đ ều thu ận ý. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có tay tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh hiền. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. hào tài đủ dùng. ở với nhau kiên cố làm ăn cũng lập nên. hào tài ấm no.http://www. tánh tình vợ chồng xung khắc. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau nên cần năng ngày hậu tốt. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi. Tánh người vợ hay rầy nói. hào con thiểu số. hay lo tính. tề chỉnh và thông minh. vi ện làm ăn chung lo sẽ đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

lanh lẹ hay giao thiệp. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào con rất sanh con đầu là gái hạp.com 33 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Gái tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2. Tuổi: CANH NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mớI nhằm căn duyên. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 39. 1. 4.http://www. 25. Tánh người vợ thông minh. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 27. 1. 22. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2. khá kiên cố làm ăn mới đặng. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. . ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 41 tuổi. khó sanh và khó nuôi. Tuổi: CANH NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào tài đủ no . Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt phải chịu cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Qu í D ậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 29. 33. 34 35. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ dùng. tay l àm có tài cũng hay hao phá tài. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Bính Dần Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào con trung bình. 43 tuổi.tuvilyso. 8. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Ngọ. lời nói ít thua ai. 3. 5. 37. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. luận việc hôn nhân không thành. 23. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. đến ngày chót khó nên đôi.

hào tài ấm no. chân hay đi. tánh lạt lòng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. hào con trung bình. về lời tiếng nên nhẫn nại. qua hạn mới đậu tài. bổn thân có tiểu bệnh. vui vẻ. không chi đáng kỵ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.http://www. tánh cộc. nên bền chí. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hiền. khá kiên cố mới ấm no. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu có thiểu phước thì đặng khá trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp.com 34 Tánh người vợ bôn ba. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện. nên kiên cố cũng đặng làm nên. ở với nhau làm ăn tốt. Tánh người vợ có duyên.tuvilyso. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH T Ý (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. nên kiên cố chung lo ngày hậu ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng ít đặng hạp về lời tiếng. lòng hay lo tính. tánh sáng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài phát đạt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. nên kiên nhẫn chung lo với nhau. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay giao thiệp tình bạn. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lâu dài. có duyên. ý tánh nên kiên nhẫn nại v à nhờ phước đức. ra . vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo . Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hay lo tính tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nhiều người hay mến thương. hào tài đủ no qua ngày. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. miệng hay rầy nói. bản thân có tiểu tật. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ chân hay đi. lời nói hay thắc mắc. vợ chồng nên thương lẫn chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. tay làm có tiền cũng hay hao phá tiền. tánh tình vợ chồng hay xung khắc.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý. số khó giữ tiền tật. hào con trung bình. hay giao thiệp. Tánh người vợ rộng rãi. hào con có muộn ít con. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số. hào con có muộn thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no.http://www. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ưa trồng tỉa. làm ăn lập nên sự nghiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. có số tự giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung ở nên thương lẫn với nhau làm ăn đặng. về tánh ý nên nhẫn nại. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. vui vẻ. hào tài đủ no. vui vẻ. lời nói ngay thật. đặng có chút ít chức phận thêm tốt. hào tài phát đạt. lanh lẹ. hào con trung bình. chung ở với nhau ki ên cố làm ăn nên. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. lòng hay lo tính. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. việc làm ăn đặng cảnh ấm êm. tánh sáng. không chi đáng kỵ. có duyên. . tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống nên kiên nhẫn mới đủ no. vui v ẻ.tuvilyso. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay lo tính. Tánh người vợ có duyên.com 35 đường ăn nói hay lo tính đều dễ dàng. hào tài đủ no qua ngày. hay giao thiệp tình bạn. lo tính việc chi đều thông suốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn đặng nên nhà. bản thân có tiểu bệnh. lời nói ít thua ai. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ có duyên. hào tài trung bình. trong mình có tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình.

hay giao thiệp. tánh tình vợ chồng hòa thuận. về tiền tài hay luân chuyển. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. hào con rất ít. bản thân hay có bệnh nhỏ. nên thương lẫn với nhau. hào tài tương vượng. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. qua hạn mới đậu tài. có chút ít chức tước để làm ăn. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau kiên cố sẽ làm nên. ra đường ăn nói hay cầu lo đều đặng dễ. thông minh và kỹ lưỡng. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP T Ý (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào con rất ít. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ. khá kiên cố làm ăn đặng. hào con trung bình. hào tài thường dùng. hay hòa thuận với đời. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ can đảm. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung ở cần lo đặng hưởng. nên bền chí ngày hậu sẽ làm nên. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. lo tính việc chi đều thông suốt. hào con thiểu số. hào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận. . hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.http://www.tuvilyso. lòng hay lo tính.com 36 Tánh người vợ có duyên. khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ý tình vợ chồng ý đặng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hay rầy nói. chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hiền. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. có tay tạo giữ t ền tài. tánh ý lẫn nhẫn nại. vui vẻ. tánh thông minh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà dùng đủ. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. bản thân có tiểu tật.

tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. XIN LƯU Ý . 41. 47. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mùi. 35. 53 tuổi. hào con trung bình. 1. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. luận việc hôn nhân không thành. bản tâm ít đặng vui vẻ. 21. việc làm ăn nên cần năng mới đặng ấm no. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. 27. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Canh Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. khá kiên cố làm ăn tốt. lời nói ít thua ai. 29. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hoa phá tài. đến ngày chót khó nên đôi. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Mậu Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7.tuvilyso. Tánh người vợ thông minh. 39 tuổi.com 37 Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. tề chỉnh và thông minh. 31. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. hào tài đủ no. lanh lẹ hay giao thiệp. 19. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 25. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.http://www. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Tân Mùi Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi: TÂN MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào con bình thường. lanh lẹ. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.

hay giao thiệp. 5. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. khó sanh và khó nuôi. vật dụng trong nhà đều đủ. 3. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nhiều người hay mến thương. lo tính việc chi đều thông suốt. chân hay đi. lòng hay lo tính. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. có duyên. tánh tình vợ chồng đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà sắp đặt vẽ vang. sắp đặt trong ngoài đều thuận ý. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đở. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không chi đáng kể. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh lạt long. Gái tuổi Tân Mùi sanh tháng 2. sắp đặt trong ngoài đều yên thuận. hào con đa số. chung sống cần năng cũng đặng ấm no.tuvilyso. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. hào tài ấm no. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. chung ở với nhau làm ăn đặng trở nên. chung sống làm nên sự nghiệp. có thiểu phước thì đặng khá. hay giao thiệp tình bạn. ngày hậu đặng trở nên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. có duyên. tánh tình vợ chồng có phần hạp ở đặng.com 38 Trai tuổi Tân Mùi sanh tháng 2. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 8. 1. Tánh người vợ có duyên. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. nên nhẫn nại chung lo với nhau làm ăn tốt. 4. tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi B ÍNH TÝ . 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào con thiểu số. bản thân có tiểu bệnh. vui vẻ. tánh tình vợ chồng không đặng hạp ý cho lắm. hào con đông đủ.http://www. tánh sáng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chút danh giá. qua hạn mới đậu tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. Tuổi TÂN MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài phát đạt. miệng hay rầy nói.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. thiểu số. việc làm ăn cũng đặng bình thường. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. tay làm có tài. về hào tài có phần luân chuyển. số khó giữ tiền tài. trong bản thân có tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con có muộn. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. nên chung lo. v ề hào con thiểu phước. hào con rất ít. vật dụng trong nhà đều đủ.http://www. hào con có muộn. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà đủ dùng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận dường ăn nói cầu lo việc chi đều thông suốt.com 39 (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng làm ăn sẽ lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. bản thân có tiểu tật. hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. thiểu số. . lời nói ngay thật. hào tài ấm no. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. hào tài ấm no. qua hạn mới dễ làm ăn. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài trung bình. ăn nói với đời lanh lẹ. bản thân có tiểu bệnh. chân hay đi. gặp số Tam Vinh Hiển. tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. bản thân hay có bệnh. tánh lạt lòng. hào tài phát đạt. ưa trồng tỉa. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ rộng rãi. buổi đầu không đặng phát tài. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. ở với nhau hưởng sự ấm no.

không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh cộc. vật dụng trong nhà đủ dùng. ít hạp ý. hào tài phát đạt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc về lời tiếng. hay giao thiệp. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuôi BÍNH DẦN . tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. không đặng vui vẻ cho lắm. chân hay đi. hào con thiểu số. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bệnh. hay lo tính. chung sống làm ăn đặng nên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu.com 40 Tánh người vợ hay rầu lo. sanh con đầu là gái hạp. hay lo tính. ĐOÁN PHỤ TH ÊM Chồng tuổiTÂN MÙI vợ tuổI ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hiền. hào con trung bình. ở vớI nha làm ăn sẽ lập nên. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung sống đồng lo làm ăn nên sự nghiệp. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hào con trung bình. hào con đa số. lời nói ít thua ai. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. thông minh và kỹ lưỡng. vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. khá nhẫn nại việc làm ăn đặng nên. chân hay đi. hay hòa thuận với đời. có số tạo giữ tiền tài . gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại đến sau làm ăn mới tốt. tánh tình vợ chồng hay tương xung. tánh sáng. chung ở với nhau lập nên sự nghiệp. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. hào tài phát đạt. Tánh người vợ hay đi nhiều. còn thiểu phước đặng khá. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. hào tài trung bình. hào tài tương vượng. có tay tạo giữ tiền tài. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. hào tài đủ dùng.http://www. tánh thông minh. nên kiên cố làm ăn mới đặng. nên thương lẫn chung lo với nhau.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. hay giao thiệp. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ bôn ba. Tánh người vợ có duyên.

http://www.tuvilyso.com

41

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau ợ chồng có phần hòa hạp, việc làm ăn khá kiên cố sẽ đặng ấm no. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI GIÁP T Ý (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánhs áng, lanh lẹ, hay lo t ính, hay giao thiệp - bản thân ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hay xung khắc lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng thường bị hao t ài, tánh t ình vợ chồng hòa thuận chung sống với nhau làm ăn t ốt. Tuổi: NHÂM THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gã những tuổi dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân. 1. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Bính ý Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Đinh H ợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Canh Ngọ Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổinày kỵ cướivợ năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. TuổI này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.

http://www.tuvilyso.com

42

XIN LƯU Ý Trai tuổiNhâm Thân sanh tháng 1, 5, 6, 10, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổI Nhâm Thân sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 3 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi NH ÂM TH ÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận thêm tốt, lo việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố sẽ đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hiền tài rất luân chuyển. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn khôn đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn m ớiđậu tài, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng chức phận hòa hạp, vợ chồng chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng, ngày hậu đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua ành bại mớI dễ làm ăn, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đở, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống vớinhau cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở, hào tài trung bình hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền, tánh t ình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

43

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá, và có quyền tước, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ , tánh ý vợ chồng hay tương xung, lờI tiếng ít hạp, nên nhẫn nại với nhau ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo, dầu có sẵn của cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con có mu ộn thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố mớiđủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở vớinhau đặng tốt, không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi có ngườI tương tự, hào tài trung bình, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau đặng hưởng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau trung bình, về lờinói nên nhẫn nại. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI, tính vợ chồng ít đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có bệnh nhỏ, chân hay đi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố mớiđủ no. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

http://www.tuvilyso.com

44

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổiCANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói v à hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở chung cần năng cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về tâm ý nên nhẫn nại. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ l ớn h ơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt, có chút chức phận c àng thêm tốt, lo tính việc chi đều có quí nhân giúp đở, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật bệnh, ý tính vợ chồng về lớitiếng ít đặng hòa hạp, vợ chồng ở vớinhau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng khá nhẫn nại ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở vớinhau khá kiên cố làm ăn mới tốt. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng , hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý, khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mớiđặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN

http://www.tuvilyso.com

45

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, v ề danh giá, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no , hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên thương lẫn việc làm ăn lập nên. Tuổi: QUÍ DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Dậu. 1. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 34, 36, 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 35, 37, 38, 44 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Dậu sanh tháng, 5,10, 6, 12, 1, 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Quí Dậu sanh tháng 11, 10, 2 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng về lời tiếng ít đặng hạp ý, nên hòa thuận làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng 1 tuổi)

tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ăn nói hay lo tính việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. về tánh ý nên kiên nhẫn Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. ở với nhau có phần nhẫn nại. hào tài tương vượng. nhiều người hay mến thương. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ chân hay đi. khá chung lo và kiên cố ngày hậu ũng đặng ấm no. hào con đa số. hào con trung bình. lòng hay lo tính. nhiều người hay mến thương. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có chức quyền tước thêm tốt. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng. chung sống đồng lo. trong ngoài sắp đặt yên thuận. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. lo tính việc chi đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. lờI nói hay thắc mắc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lanh lẹ. hào tài tương vượng. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở đặng hưởng ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. ăn nói với đời lanh lẹ. bản thân hay có tiểu bệnh. gặp số Tứ Đạt Đạo làm ăn dễ dàng. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. làm ăn tốt. có số tự giữ tiền tài. gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) . nên bền chí và cần năng. làm ăn đặng nên. hay giao thiệp. nên cần năng và kiên nhẫn. hào tài đủ no. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hay giao thiệp tình bạn. bản thân có tiểu bệnh. tánh ý vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài thịnh vượng. đặng hưởng cảnh ấm êm. hào tài ấm no. vui vẻ. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà đều đủ. miệng hay rầy nói.com 46 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. tánh lạt long.

Tánh người vợ có duyên. có duyên vui vẻ. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. lời nói ít thua ai. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng.http://www. hào con thiểu số. hay giao thiệp. . hay lo tính. khá nhẫn nại làm ăn trọn tốt. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. bản thân có tiểu tật. hào con đông đủ. bản thân có tiểu bệnh. hào tài tương vượng. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. vui vẻ. hào con đa số. hào con đa số. tánh thông minh. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống làm ăn sẽ lập nên. nên kiên cố làm ăn đặng. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng thuận hòa. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa thuận. hào tài trung bình. hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. hay hòa thuận với đời. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh ý vợ chồng đặng hòa hạp. hào con trung bình. hào tài thạnh vượng. có số tạo gĩư tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. hay lo tính. ý định vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. bản thân có tiểu bệnh. hào tài thạnh vượng.tuvilyso. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI B ÍNH TU ẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. Tánh người vợ hay lo rầu. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. chân hay đi. việc làm ăn đặng ấm no. việc làm ăn cần năng sẽ đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. thiểu số. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ăn nói với đời lanh lẹ. miệng hay rầy nói.com 47 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên nhà. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ có duyên. hào tài bình thường. không đặng vui vẻ cho lắm. chân hay đi.

gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) . có số tạo giữ tiền tài. hay giao thiệp. chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vui vẻ. chân hay đi. trong ngoài lo tính việc chi cũng đều thông suốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài no đủ. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vể lời tiếng nên nhẫn nại. chân hay đi. hay giao thiệp. hay khiến điều hao tốn. đến sau dễ làm ăn. hào tài tương vượng. hào con đa số. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống đồng lo với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào con trung bình. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. thông minh và kỹ lưỡng. hay giao thiệp. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ chân hay đi. ý lanh lẹ. làm có tiền. khá nhẫn nại làm ăn rất tốt. ở với nhau kiên cố cũng đặng ấm no. tánh lạt lòng. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh cộc. Tánh người vợ lớn tiếng nóng nảy. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh cộc. Tánh người vợ can đảm. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên bền chí v à chung lo Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt.tuvilyso.com 48 Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh người vợ tánh hiền. hào con trung bình . việc làm ăn đặng cảnh ấm no . chung ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn đặng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. bản thân có tiểu tật. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con đa số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www.

23. . Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 2. Tuổi: GIÁP TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài tương vượng. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Sửu Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. gặp số Tứ Đạt Đạo. 7.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. luận việc hôn nhân không thành.http://www. 33. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Q í Dậu Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tuất. 8. hào con trung bình. Tuổi: GIÁP TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. 41 tuổi. 1. chung sống làm ăn đặng nên nhà. bản thân hay có bệnh nhỏ. 3. 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 21. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Ất D ậu Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Tuất sanh tháng 6. lo tính việc chi đều thông suốt. 51 tuổi. Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 7. 29. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 39. 8. 33. đến ngày chót khó nên đôi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. 45. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 27.com 49 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. 22. Tánh người vợ hay rầy nói. 35. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con.

hào tài ấm no. lời nói hay thắc mắc. lo tính việc chi cũng đặng thông suốt. vui vẻ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. tánh sáng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hòa thuận. hào tài tương vượng. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh v à k ỹ l ư ỡng. hay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ bản thân hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.com 50 trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng cung có phần hạp. nhiều người hay mến thương. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. ở đặng. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ dàng. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.http://www. ở với nhau nên kiên cố làm ăn đặng. hào tài ấm no. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hưởng cảnh no ấm và an vui.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng ấm no. tánh lạt lòng. hay giao thiệp tình bạn. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ hiền. khó tánh có duyên. về ý tình nên kiên nhẫn. về lời tiếng khá nhẫn nại. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. bản thân hay có tiểu bệnh. chung ở làm ăn nên nhà. bản thân có tiểu bệnh. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ có duyên. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ chân hay đi. ăn n ói với đời lanh lẹ. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau đặng sự ấm êm. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. miệng hay rầy nói.

hào tài ấm no. hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay hòa thuận với đời. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh sáng. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng lập nên.tuvilyso. ở với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên. chung sống với nhau làm ăn đặng. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. có số nuôi con nuôi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. ưa trồng tỉa. ở với nhau cần năng ngày hậu cũng đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Tánh người vợ rộng rãi. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ có duyên. có tay tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. hào con rất ít. hào con đông đủ.com 51 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài thạnh vượng. hào tài tương vượng. lời nói ít thua ai. về hào con thiểu phước. nên bền chí và kiên cố. bản thân có tiểu tật. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con đông đủ. nhiều người hay mến thương. số khó giữ tiền tài. có số nuôi con nuôi. hào tài ấm no. . trong mình có tiểu tật. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vui vẻ. có số tạo giự tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. hào tài trung bình. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI B ÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà đều đủ. hào con trung bình.http://www. về hào con thiểu phước. nên kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ hay đi nhiều. hay lo tính. có số nuôi con nuôi.

hào con thiểu số. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay lo tính. thông minh và kỹ lưỡng. nhưng phải thành bại nhiều phen rồi mới tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên. tánh lạt lòng. hào tài trung bình. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh cộc. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. hào con trung bình. hào con trung bình vật dụng trong nhà thường dùng. hay giao thiệp. chân hay đi. vui vẻ.tuvilyso. chung sống với nhau làm ăn nên nhà. lời nói hay thắc mắc. ngày hậu trung bình. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ bôn ba. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. việc làm ăn đặng lập nên. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) . tánh thông minh. phải chịu thiếu nghèo một thời gian. hào con đông đủ. chân hay đi.com 52 Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. về tiền tài hay luân chuyển. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. vật dụng trong nhà thường dùng. tay lám có tài cũng hay hao phá tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. qua hạn mới đậu tài. ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng hưởng ấm no. tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài bình thường. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. bản thân có tiểu tật. hay giao thiệp. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. chân hay đi. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài thịnh vượng. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh hiền. hào con thiểu số.

tánh cộc.http://www. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 54. 27. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Tuổi: ẤT HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tánh cộc. chân hay đi nhiều. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. luận việc hôn nhân không thành. 8. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài ấm no. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Mậu Dần Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Hợi. 23. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 2. 41. chung ở với nhau đồng lo làm ăn tốt. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 29. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Hợi sanh tháng 6. 1. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn đặng phát đạt. 9. hào con thiểu số. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa thuận. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 21. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 35. hào tài đủ dùng. .tuvilyso. Tuổi: ẤT HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con thiểu số. đến ngày chót khó nên đôi. Tánh người vợ chân hay đi. 53 tuổi. hào con trung bình. 33. 8.com 53 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 39. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. khó sanh và khó nuôi. 47. qua hạn mới đậu tài. Tánh người vợ can đảm. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài trung bình. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 3. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 11. 51 tuổi.

có duyên. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. phải chịu cảnh thất bại . trong nhà sắp đặt đều thuận ý. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. v ật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. còn thiểu phước thì đặng khá. hay giao thiệp tình b ạn.com 54 Tánh người vợ tánh hiền. tánh sáng. không đặng vui vẻ cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng ít đặng hòa hạp. nên bền chí nhờ phước đ ức. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. lanh lẹ. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. miệng hay rầy nói. tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. hào con thiểu số. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài phát đạt. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau làm ăn tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. mi ệng hay rầy nói. nhiều người thương mến. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào tài ấm no. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh hiền. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. nên thường lẫn và chung lo. qua hạn mới đậu tài. lo tính việc chi cũng dễ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.http://www. nên kiên nhẫn ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống làm nên sự nghiệp.tuvilyso. ăn nói hay cầu lo đều có quí nhơn giúp đ ở. lòng hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. bản thân có bệnh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. vật dụng trong nhà thường dùng. làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng ấm no. nên đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phả chịu cảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ.

hào tài ấm no. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau khá nhẫn nại. Tánh người vợ hay rầu lo. tay làm có tài cũng hay hao ph á tài.tuvilyso. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. vi ệc l àm ăn chung lo cũng đặng nên. hào tài ấm no. chung sống với nhau làm ăn đặng. tánh sáng. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. lời nói ít thua ai.hào con rất ít. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con rất ít. hay lo tính. không đặng vui vẻ cho lắm. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài phát đạt. Tánh người vợ thông minh. có số nuôi con nuôi. hào con trung bình. chân hay đi. làm ăn có tiền hay khiến điều hao tốn. lời nói hay thắc mắc. làm ăn ngày hậu đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay đi nhiều. nên kiên nhẫn và chung lo. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. hay giao thiệp. hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. bản thân hay có tiểu bệnh. tình ý vợ chồng cũng có phần hạp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh thông minh.http://www. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ưa trồng tỉa. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài bình thường. có duyên. tánh thông minh. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp chung sống với nhau làm ăn tốt. số khó giữ tiền tài. còn thiểu phước thì đặng khá. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. trong mình có tiểu tật. hào con thiểu số. nên kiên cố cũng đặng ấm no. hào con r ất ít. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ rộng rãi. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng.com 55 nhiều phen rồi mới dễ làm ăn. vui vẻ. ở với nhau cần năng làm ăn đặng. .

có duyên. hào tài tương vượng. lanh lẹ. chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. đồng lo làm ăn đặng nên nhà. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm đặng dễ dàng. tánh sáng.tuvilyso. hào con đông đủ. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. trung bình. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÝ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . hay lo tính. hào tài thạnh vượng. có duyên. vui vẻ. vui vẻ. Tánh người vợ hay giao thiệp. chung sống chung lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. nhiều người hay mến thương. tay làm có tài cũng hay hao tài . hào tài đủ dùng. mình có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ăn nói với đời lanh lẹ. hay giao thiệp tình b ạn. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ vui vẻ. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào con đông đủ. khá nhẫn nại với nhau làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói. có duyên.http://www. hào tài tương vượng. bản thân có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no. hào con thiểu số. hay hờn mát. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung ở làm ăn tốt. vui vẻ. thông minh. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi T ÂN M ÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 56 Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào con thiểu số. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá thương lẫn làm ăn đặng nên nhà. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. lo tính việc gì cũng dễ. Tánh người vợ có duyên. hay giao thiệp bản thân hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.

có số tạo giữ tiền tài. chân hay đi. đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh hiền. Tánh người vợ có duyên rất vui vẻ. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ can đảm. sống trong cảnh ấm no. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. 1. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) .http://www. hào con rất ít. thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi Muốn biết rõ số mạng của mình xin qu ý v ị xem ti ếp quyển s ố DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: BÍNH TÝ (Đại Kỵ Hiệp H ôn) Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 3. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi K ỷ M ẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. thông minh v à kỹ lưỡng. chân hay đi. hào tài bình thường. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ bôn ba. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc. hào tài đủ dùng. lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. nên cần năng làm ăn cũng đặng ấm no. hào con trung bình. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. 1. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 2. chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn tốt. tánh cộc. hay giao thiệp. hào con trung bình. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Cảnh NHỨT PHÚ QUÍ SỐ NHỨT PHÚ QUÍ CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá gi ả. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân. ý lanh lẹ. bản thân có tiểu tật.tuvilyso.com 57 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa thuận. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Đinh Sửu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào tài thạnh vượng. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh cộc.

Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ. ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lời nói hay thắc mắc.com 58 4. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Tý sanh tháng 1. 41 tuổi. bản thân hay có tiểu b ệnh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn thường gặp cảnh tốn hao. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 33. 21. 8. phảI trảI qua nhiều phen thành bạI rồI lâu sau mớI dễ làm ăn. 4. TuổI: BÍNH TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI BÍNH TÝ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. luận việc hôn nhân không thành. 29. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít quyền tước để làm ăn. 9. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. cầu lo hay nói việc chi đều thông suốt. 21. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 27. chung ở đặng c ảnh ấm êm. số vợ chồng cũng thế. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài trung bình. về hào tài hay luân chuyển. 26. 35. phải chịu cảnh thiếu . 33. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên.http://www. Tánh người vợ chân hay đi. hào con đa số. tánh lạt long. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 38. 39 tuổi. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. vật dụng trong nhà sắp đặt đủ no. Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 1. 23. khó sanh và khó nuôi. 2. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào con trung bình. 4. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mùi Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 17. bản thân có tiểu tật. đến ngày chót khó nên đôi. hào tài ấm no.

nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con đủ dùng. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay lo tính. khó tánh. nên kiên cố và chung lo. tánh lanh lẹ. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ lanh lẹ. trong mình có tiểu tật. tâm ý bất đồng. ưa trồng tỉa. số vợ chồng cũng thế. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên vui vẻ và chung lo với nhau. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. tánh ình vợ chồng hay xung khắc. chung sống với nhau cần năng chung đặng ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. có số nuôi con nuôi. không đặng vui vẻ cho lắm.http://www. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống làm ăn đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. trong mình có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. nhiều người hay mến thương. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. hào con rất ít. về tánh ý nên nhẫn nại. ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. có số nuôi con nuôi. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài tương vượng.com 59 nghèo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt.tuvilyso. số vợ chồng cũng thế. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con thiểu số. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. bản thân có tiểu tật. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài đủ no. qua hạn làm ăn mớitốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chân hay đi. Tánh người vợ rộng rãi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM . số khó giữ tiền tài. còn thiểu phước thì đặng khá. nên bền chí và kiên cố. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. chân hay đi. có duyên vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.

Tánh người vợ tánh sáng. trong ngoài sắp đặt yên thuận. hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ tánh sáng. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI ẤT H ỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. tánh sáng. khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. hào con đa số. hào tài ấm no. hào con trung bình. lanh lẹ. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI QU Í T Ỵ (Chồng l ớn h ơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. Tánh người vợ hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn buổi đầu bình thường đến sau mới tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài ấm no. hào tài trung bình. nên chung lo làm ăn tốt. việc làm ăn đặng ấm êm. vui vẻ. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hay có tiểu bệnh. bản thân có bệnh nhỏ. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. chung sống đ ồng lo làm ăn đặng nên. ở với nhau làm ăn tốt. hào con thiểu số.http://www. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI M ẬU T Ý (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá cần năng mới đủ no. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. miệng hay rầy nói. hào tài đủ no qua ngày. miệng hay rầy nói. thường gặp cảnh thiếu .tuvilyso. lanh lẹ. hào con đa số. Tánh người vợ hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao tài. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.com 60 Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi (Chồng l ớn h ơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh sáng. chung sống với nhau khá kiên cố mới đủ no. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng h òa thu ận. bôn ba. vui vẻ có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. hào con thiểu số. Tánh người vợ hiền. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. có duyên. lời nói ít thua ai. hào con đa số. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ có duyên. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh sáng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hay giao thiệp. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. tánh sáng. lời nói hay thắc mắc.

chân hay đi. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) . tay làm có tài cũng hay hao tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. chân hay đi nhiều. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhi ều người mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau cần năng làm ăn đặng nên. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số.tuvilyso. vui vẻ. nên kiên cố làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. nên thương lẫn nhau làm ăn tốt. tánh cộc. tánh cộc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. v ề tánh ý nên nhẫn nại. 1. Tánh người vợ can đảm. vật dụng trong nhà thường dùng. tay làm có tài cũng hay hao tài. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi QUÍ D ẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. hào tài trung bình. trong mình hay có bệnh nhỏ. thông minh. Tuổi: ĐINH SỬU (Đại Kỷ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có chức phận thêm tốt. hào con đa số. Tánh người vợ thông minh.com 61 nghèo.http://www. hào tài đủ no qua ng ày. chân hay đi. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hào tài trung bình. hay lo tính. hào con thiểu số. hay giao thiệp tình bạn. tánh lanh lẹ. và kỹ lưỡng. Tánh người vợ có duyên. qua hạn mới đậu t ài. việc làm ăn nên kiên cố mới đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. tánh tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. hào con trung bình. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Sửu. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. Tánh người vợ ở với nhau làm ăn bôn ba. lòng hay lo tính. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ tánh hiền. phải cần năng chung lo làm ăn mới đủ no. hào con đông đủ. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. ý tình vợ chồng hay xung khắc. chung ở với nhau làm ăn mớinên nhà. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. hào tài ấm no.

49. vui vẻ. 31. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Tuất Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. đến ngày chót khó nên đôi. hào con đông đủ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. hoặc có quyền chức thêm tốt. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở.http://www. Tuổi: ĐINH SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tu ổi Đinh Sửu vợ tuổi Đinh S ửu (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 2. ý lanh lẹ. 4. 8. 43. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. 23. 25. bản thân hay có tiểu bệnh. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19. Tánh người vợ thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 1. chung ở với nhau cũng đặng ấm no. hay giao thiệp. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổI này kỵ cướI vợ năm 19. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Sửu sanh tháng 1. có duyên. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. . vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.tuvilyso. 31. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tý Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 6. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài bình thường. 43 tuổi. 35. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 37. hào tài thạnh vượng. chung sống nên nhẫn nại làm nên sự nghiệp. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Ng ọ Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 4. 37. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. khó sanh và khó nuôi. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. ăn nói với đời lanh lẹ. 55 tuổi. 3. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.com 62 3. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 11 tu ổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. tánh tình vợ chồng đặng sự hòa thuận. hào con trung bình. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.

vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.tuvilyso. hào tài thạnh vượng. cầu lo thường có quí nhơn giúp đở. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức tước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên. chung sống đồng lo đặng nên sự nghiệp. về hào con thiểu phước. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 63 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ đặng. hào con trung bình. vui vẻ. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. hay giao thiệp. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ lanh lẹ. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. v ề hào tài hay luân chuyển. tánh ý vợ chồng hòa hạp. qua hạn dễ làm ăn. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh. có số nuôi con nuôi. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên. bản thân hay có bệnh nhỏ. chân hay đi. có số nuôi con nuôi. xa gần đều hạp ý. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. vui vẻ. lo tính đều thuận ý. hào tài đủ no. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng. khó tánh. hào con đa số. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. trong ngòai sắp đặt đều thuận ý. nhiều người thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đều đủ.http://www. ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên. còn thiểu phước thì đặng khá. . vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nên chung lo làm ăn mới đặng nên. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài thạnh vượng. bản thân hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài cũng hay hao tài.

hay giao thiệp. hào tài phát đạt. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. chung sống với nhau làm ăn tốt. việc làm ăn đồng lo đặng lập nên. nên bền chí và chung lo.http://www. có duyên. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ vui vẻ. hào con đa số. việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào con đa số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. phải chịu cảnh thiếu nghèo vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. chân hay đi. không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ có duyên. hào tài đủ dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. trong mình hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. có tay tạo giữ tiền tài. ăn nói với đời lanh lẹ. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. có duyên. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ. hay hòa thuận với đời. hào con trung bình. có duyên. hào con đủ dùng. hào tài thạnh vượng. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. ở với nhau hòa hạp. hào con đa số. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh.com 64 Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng. miệng hay rầy nói. . ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. lanh lẹ. hay lo tính. ý t ình vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. vui vẻ. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. tánh lạt lòng. Tánh người vợ hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình. việc làm ăn đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ hay rầu lo.

chân hay đi. có duyên vui vẻ.tuvilyso. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khá kiên nhẫn làm ăn nên. 26. hào con đông đủ. nhiều những hay mến thương. hào con đa số. lòng hay lo tính. 30.com 65 Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT M ÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. . tánh tình vợ chồng hòa thuận. 36. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài tương vượng. 42. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Quí Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tuổi: ĐINH SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. 32. có duyên. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 48. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Dần. 1. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài thạnh vượng. chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà. 54 tuổi. 38. 24. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đa số. tánh sáng. vợ chồng làm ăn mới đặng d ễ d àng. 44. hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. thông minh và kỹ lưỡng.http://www. hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. lo tính việc chi đều thông suốt. có số tạo giữ tiền tài. 59 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. miệng hay rầy nói. hào tài thạnh vượng. bản thân có tiểu tật. hào tài ấm no. 50. chung sống làm ăn mới đặng nên nh à. Tánh người vợ hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Tân Tỵ Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2.

hào tài tương vượng. 8. con thiểu phước đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ t ự. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. hào tài ấm no. 4. 4. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Dần sanh tháng 1. Tánh người vợ k ỹ lưỡng và tánh sáng. ra đường ăn nói với đời nhiều người mến thương. hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. bản thân hay có tiểu bệnh. 3. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. luận việc hôn nhân không thành.com 66 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con bình thường. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo làm ăn không đặng phát đạt. khó tánh. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp.tuvilyso. tánh lạt lòng. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà đủ dùng. chung sống với nhau làm ăn nên. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. nhưng lúc tuổi xuân phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. khó sanh và khó nuôi. ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. có duyên. 2. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. ăn nói việc chi cũng dễ dàng có chức phận thêm tốt. Gái tuổi Mậu Dần sanh tháng 1. Tuổi: MẬU DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên bền chí và chung lo. về hào con thiểu phước. đến ngày chót khó nên đôi. chung ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no.http://www. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hưởng sự ấm no và ấm no vui. ý tính vợ chồng cũng c ó phần hòa hạp. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . hào con có muộn và rất ít.

. hào tài đủ no qua ngày. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. bản thân có tiểu tật. vui vẻ. tánh sáng có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ít đặng hòa hạp. hào tài hay luân chuyển. trong mình hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. ưa trồng tỉa. vật dụng trong nhà thường dùng. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức nhiều người hay mến thương. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ố khó giữ tiền tài. tánh lạt lòng chân hay đi. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ rộng rãi. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. có chút ít chức phận. hào tài tương vượng. tánh tình hay lo tính. hay giao thiệp. ở với nhau nên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no. có chức phận để làm ăn. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TH ÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. con thiểu phước thì đặng khá. nhưng chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. phải kiên cố và chung lo mới nên. Tánh người vợ hay đi nhi ều. chân hay đi. trong m ình có tiểu tật. hào con có muộn và rất ít. hào tài ấm no. làm ăn hạp. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QÚI MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về ý t ình vợ chồng đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. không đặng vui vẻ cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 67 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. hào con thiểu phước. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung sống làm ăn mới đặng. làm có tiền hay khiến điều hao tốn.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi T ÂN M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. khá kiên cố làm ăn mới đặng nên. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng . hay lo tính bản thân hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. có duyên. tánh sang. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hào tài ấm no. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng h òa thu ận. Tánh người vợ tánh sáng. lanh lẹ. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ no qua ngày. ăn nói với đời lanh lẹ. người đời hay mến thương. hào tài tương vượng. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con trung bình. hào tài hào tài đủ dùng.com 68 Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. bôn ba. ý tình vợ chồng hòa thu ận. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức. Tánh người vợ hay giao thiệp. . ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU T Ý (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung lo làm ăn nên. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. miệng hay rầy nói. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền. ý tình vợ chồng hay có phần hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. chung ở với nhau sẽ đặng ấm no. chung sống vợ với nhau làm ăn mới đặng tốt. lanh lẹ. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. hào con rất ít. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. có duyên. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh sang.http://www. hay hòa thuận với đời. tánh thông minh hay giao thiệp. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. hào tài tương vượng. hào con trung bình.tuvilyso.

Tánh người vợ chân hay đi. có duyên. ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. có chút ít chức phận để làm ăn. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. hào tài tương vượng.com 69 tánh tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp tình bạn. ít đặng hạp ý. hào con đông đủ. tánh sáng. chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. tánh tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc . tánh lạt long. lòng hay lo tính. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . Tánh người vợ có duyên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hiền. hào con trung bình. việc làm ăn đặng lập nên. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. trong ngòai sắp đặt đều yên thuận. hào tài ấm no. trong mình hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. bản thân tiểu tật. miệng hay rầy nói. việc làm ăn cũng đặng làm nên .http://www. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài bình thường. hào tài tương vượng. vui vẻ. lòng hay lo tính. khá nhẫn nạI làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ăn nói việc chi cũng dễ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. hào tài đủ no. hào con đa số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. về tánh ý nên thương lẫn với nhau. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài tương vượng. hào con thiểu số. ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. nên kiên cố hào tài hay luân chuyển. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có duyên.

hào tài đủ no qua ngày. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. chung sống với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 29. tánh lạt long. chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ.com 70 Tánh người vợ tánh sáng. 27. 43 tuổi. 1. Tánh người vợ bôn ba. hào con rất ít. hào con trung bình. 23. tay làm có tài cũng hay hao tài. hay giao thiệp. 40 tuổi. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 3. chân hay đi. 35. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát.tuvilyso. 17. 39. chung sống với nhau đặng ấm no. 21. hào con trung bình. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh cộc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng như thường. 31. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Bính Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuệt Mạng) 7.http://www. Tuổi: KỶ MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Mẹo đ ạI k ỵ c ư ớI Gái nh ững tu ổI k ể d ư ớI đ ây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mẹo. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng)) 4. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. 33. Chồng tu ổI Kỷ Mẹo vợ tu ổI T ân M ẹo Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. . hay giao thiệp. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Quí Dậu ở đời với nhau phạm 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổI này kỵ cướI vợ năm 19. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hay lo tính. hào tài đủ dùng. 28. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng mới đủ no.

việc làm ăn đặng hưởng ấm no trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 5. v ề hào con thiểu phước. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. s ố khó giữ tiền tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. khó sanh và khó nuôi.tuvilyso. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con thiểu phước. khó tánh. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. 4. việc làm ăn kiên cố mới đặng t ốt. vui vẻ. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào tài ấm no. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi. Tuổi: KỶ MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. nên kiên cố. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình.http://www. có duyên. chung sống chung lo làm ăn mới đặng lập nên. có số nuôi con nuôi. 8. trong bản thân c ó tiểu tật. Tánh người vợ hay lo tính. Gái tuổI Kỷ Mẹo sanh tháng 1. hào con rất ít. hào con thiểu số. đến ngày chót khó nên đôi. vật dụng trong nhà đều đủ. luận việc hôn nhân không thành. không chi đáng kỵ Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá v à chức phận.com 71 Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài đủ no. đặng có danh giá hoặc chút ít chức phận. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. 9. phải chịu cảnh thiếu nghèo một . Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ưa trồng tỉa. Tánh người vợ rộng rãi. hào tài hay luân chuyển. giao thiệp nhi ều. bản thân hay có bệnh nhỏ. 2. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có chút ít chức phận dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. Tánh người vợ thông minh. 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. XIN LƯU Ý Trai tuổI Kỷ Mẹo sanh tháng 1. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ.com 72 thời gian. qua hạn mới đậu tài đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau làm ăn ng ày h ậu đặng ấm no. có số nuôi con nuôi. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên. hào tài đủ no. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài ấm no. ăn nói hay cầu lo thường có người quí nhơn tương trợ. tánh sáng. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. lo tính việc chi đều thông suốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. hay lo tính. chân hay đi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nhi ều ngườI hay mến thương. vui vẻ. miệng hay rầy nói. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. phải có nhiều phen thành bại rồi mới nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hào tài đủ no. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. thiểu phước thì đặng khá. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. có duyên. hay lo tính. hào con thiểu số. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng nên. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào tài bình thường. hào con rất ít. hào tài tương vượng. vui vẻ. hào tài đủ dùng. vui vẻ. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) . Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ lanh lẹ. hay hòa thuận với đời hay có bệnh nhỏ. việc làm ăn cũng đặng nên. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. về hào con thiểu phước. bản thân tiểu tật. bản thân hay có tiểu bệnh.

lanh lẹ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con rất ít. Tánh người vợ hay giao thiệp. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý. lời nói hay thắc mắc. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ăn nói với đời lanh lẹ.http://www. Tánh người vợ có duyên. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng hòa thu ận. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao tài. nên cần năng mới tốt trọn. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu số. tánh sáng. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp.tuvilyso. hào con trung bình. bôn ba. lòng hay lo tính. hào tài bình thường. ở với nhau chung lo ng ày hậu đặng ấm no. vui vẻ. việc làm ăn kiên cố đặng lập nên. Tánh người vợ tánh sáng. kỹ lưỡng. hay lo tính. Tánh người vợ tánh sang. qua hạn mới đậu tài. ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. bản thân hay có tiểu bệnh. chung sống với nhau kiên cố đặng ấm no. đặng ấm no. thiểu phước thì đặng khá. giao thiệp. hào tài ấm no. hay có tiểu bệnh. bản thân có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài ấm no. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. có duyên. hào con rất ít. hào con rất ít. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài. vợ chồng có phước hưởng giàu. lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 73 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh sáng. hào tài tương vượng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) . việc làm ăn nên cần năng. phải chịu cảnh thất bại nhiều phen rồi mới nên. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 39. hào tài trung bình. 17. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. 51 tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. . 45. 33. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Mậu Dần Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con trung bình. khá kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. 21.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh lạc lòng. việc làm ăn đặng nên . Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. hào tài ấm no. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. lòng hay lo tính. hào con rất ít. 27. miệng hay rầy nói. trong mình hay có bệnh nhỏ. 29. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số.http://www. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tuổi: CANH THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 23. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thìn. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. Tánh người vợ có duyên. 35. 1. tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. 39 tuổi. hào tài đủ dùng. 27. vui vẻ.com 74 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. hào con rất ít. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. chân hay đi.

3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. khó sanh và khó nuôi. khó tánh.http://www. ưa trồng tỉa. vui vẻ. 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.tuvilyso. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà thường dùng. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau cần năng làm ăn mới đặng. số khó giữ tiền tài. 9. có số nuôi con nuôi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4.com 75 Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Kết luận: Không đặng tốt. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. làm ăn mới đặng không đặng trở nên. về tánh ý nên kiên nhẫn. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) . Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có duyên. hào tài luân chuyển. hào con thiểu phước. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. đặng có danh giá. không đặng vui vẻ cho lắm. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đặng thôn suốt. Gái tuổi Canh Thìn sanh tháng 1. đặng hưởng hạnh phúc vui vẻ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thìn sanh tháng 1. bản thân có tiểu tật. bản thân hay có bệnh nhỏ. 4. hào con trung bình. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. 5. về hào tài hay luân chuyển. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. ăn nói chi đều thông suốt. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. Tánh người vợ hay lo tính. hào con trung bình. luận việc hôn nhân không thành. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tuổi: CANH THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng vợ đồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ rộng rãi. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. đến ngày chót khó nên đôi.

hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. ăn n ói với đời lanh lẹ. hào con đông đủ. buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà khiếm dụng.hạp. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. về hào tài hay luân chuyển. vật dụng trong nhà khiếm dụng. quí nhơn hay giúp đở. khá bền chí ngày hậu đặng trung bình. hào con thiểu số. ở với nhau nên kiên cố và nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. v ề tánh ý nên kiên nhẫn. . Tánh người vợ hay đi nhiều. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. tánh sáng. ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. qua hạn đặng ấm no.tuvilyso. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi NH ÂM TH ÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng ấm no. nên bền chí và chung lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài bình thường. hay hòa thuận với đời. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng l ớn h ơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. có duyên. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh thông minh. hào tài trung bình. hào con đa số.com 76 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. sanh con đầu là gái . hòa hạp đủ dùng. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. chung ở với nhau đồng lo và kiên cố làm ăn đặng. lời nói hay thắc mắc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng. đặng hưởng hạnh phúc ấm êm. ít đặng vui vẻ. vui vẻ. chung sống kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. lời nói hay thắc mắc. bản thân hay có bệnh. lanh lẹ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. làm ăn kiên cố mớiđủ no. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GI ÁP NG Ọ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn h ơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. về hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp.http://www. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ có duyên. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ hay rầu lo. hay có bệnh nhỏ. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào con thiểu số. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lanh lẹ. không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ hay rầu lo. có chút ít chức phận dễ làm ăn. hay giao thiệp. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QU Í T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số nuôi con nuôi. hào tài đủ no.tuvilyso. tánh lạt lòng. hào con trung bình. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn h ơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ . tánh lạt lòng. bôn ba. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. hay giao thiệp. bản thân hay có bệnh. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng th ông suốt. ít đặng vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. trong ngoài đều thuận ý. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. tánh sang.com 77 Tánh người vợ hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. hào con trung bình. tánh lạt lòng. hào con trung bình. tánh sáng.

1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hào con trung bình. hào tài ấm no. hay giao thiệp tình bạn. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tánh lạt lòng. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. có duyên. vui vẻ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Tỵ. 23. 17. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.http://www. lời nói hay thắc mắc. 39. 27. khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 29. lòng hay lo tính. có duyên.com 78 (Vợ lớn h ơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. . Tánh người vợ có duyên. 35. 33. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. miệng hay rầy nói. hào con đa số. Tuổi: TÂN TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Tỵ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 39 tuổi. 45. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổ Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài bình thường. hào tài đủ no qua ngày. tay làm có tài cũng hay hao tài. 27. 51 tuổi. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.tuvilyso. hào tài trung bình. trong mình hay có bệnh nhỏ. chung lo làm ăn ngày hậu mới đặng nên nhà. hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. tánh sáng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống khá kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 21. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Đinh Sửu Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổI này kỵ cưới vợ năm 15.

10. ăn nói làm việc chi cũng có người giúp đở. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Tỵ sanh tháng 5. vật dụng trong nhà thường dùng. 10. số khó giữ tiền tài. 6. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Gái tuổi Tân Tỵ sanh tháng 1.tuvilyso. 9. ưa trồng tỉa. Tánh người vợ rộng rãi. 2 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. còn thiểu phước thì đặng khá. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. đến ngày chót khó nên đôi. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . chung sống với nhau làm ăn mới đặng. vui vẻ. Tuổi: TÂN TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng vợ đồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào con rất ít. hào con rất ít. bản thân có tiểu tật. lòng hay lo tính. bản thân có tiểu bệnh. luận việc hôn nhân không thành. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. chung ở với nhau đặng nên nhà. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng ấm no trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà thường dùng.com 79 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. khó sanh và khó nuôi. có số nuôi con nuôi. 1. Tánh người vợ lanh lẹ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài trung bình. hào tài trung bình. hay khiến điều hao thất. hào tài phát đạt. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. nên đồng lo ngày hậu đặng làm nên. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no lành. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý.http://www.

hào con trung bình. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. làm ăn không đặng phát đạt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài.tuvilyso. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ăn nói với đời lanh lẹ. về ý tình nên nhẫn nại. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. tánh thông minh. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài bình thường. về hào tài hay luân chuyển. còn thiểu phước thì đặng k á lo tính dễ dàng. Tánh người vợ tánh sang.http://www. hay giao thiệp. hay giao thiệp. hay có bệnh nhỏ. có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay có tiểu bệnh. hay lo tính. hay hòa thuận với đời. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. hào con thiểu số. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. quí nhơn trọng đãi. hào con đông đủ. chân hay đi. thân có tiểu bệnh. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng tốt. hào tài đủ dùng. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. lời nói ít thua ai. có tay t ạo gi ữ tiền tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu ho ặc đặng khá. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. nên thương lẫn làm ăn mới đặng. nên đồng lo làm ăn mới tốt. sanh con đầu là gái hạp. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH H ỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. việc làm ăn mới đặng lập nên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. vợ chồng đặng c ó danh giá hoặc có chức phận. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. không đặng vui vẻ cho l ắm. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNH TU ẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 80 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào tài tương vượng. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài thạnh vượng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) . vật dụng trong nhà đủ dùng. có duyên. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

hay có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. qua hạn đặng làm nên. việc làm ăn kiên cố . ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. hào tài ấm no. bản thân hay có bệnh. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.http://www. hào con rất ít. đặng ấm no. tánh tình vợ chồng hòa thuận.tuvilyso. hào tài ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc chức phận. bôn ba. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải tạm chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay lo tính. có duyên. tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. vui vẻ. vui vẻ. lanh lẹ. làm ăn không đặng phát đạt. hào tài thạnh vượng. vui vẻ. hào con rất ít. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. hào tài ấm no. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu mới đặng trở nên. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. khó tánh. Tánh người vợ tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. hào tài thạnh vượng. lòng hay lo tính. Tánh người vợ lòng hay lo tính . Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. hào con rất ít. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài phát đạt. Tánh người vợ có duyên. ít đặng vui vẻ cho lắm. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. tánh sáng. tánh lạt lòng. miệng hay rầy nói. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới trọn tốt. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ăn nói hay cầu lo việc chi . Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn mới đặng nên. kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà.com 81 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. đồng lo ngày hậu đặng nên nhà. lời nói hay thắc mắc. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. vui vẻ.

hào tài trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay giao thiệp tình bạn. tánh tình vợ chồng hòa thuận. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT H ỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. có số nuôi con nuôi. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổ Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 82 cũng dễ. hào tài trung bình.http://www. tánh sáng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Ngọ. lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh hiền. hào con rất ít. chung sống với nhau ngày hậu ấm no. tánh lạt lòng. Tánh người vợ có duyên. lời nói hay thắc mắc. về hào con thiểu phước. Chồng tu ổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào con thiểu số. ở với nhau cũng đặng ấm no. có duyên.tuvilyso. có duyên. hào tài th ạnh v ư ợng. Tuổi: NHÂM NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Ngọ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNHT Ý (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài phát đạt. vui vẻ. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đủ dùng. hào tài đủ dùng. tánh lạt lòng. vật dụng trong nhà đủ dùng. ít vui vẻ. 1. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Canh T ý Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi .

XIN LƯU Ý Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. bản thân có tiểu bệnh.http://www. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. 5. . chân hay đi. 21. 39 tuổi. Tánh người vợ hay đi nhiều. về hào con thiểu phước. ý tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao tài. chung lo làm ăn mới đặng nên. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp.tuvilyso. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 5. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.com 83 ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 7. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ăn nói việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. 12. luận việc hôn nhân không thành. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con rất ít. 8. 33. hào tài bản thân. số vợ chồng cũng thế. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con trung bình. 20. chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. 4. 39 tuổi. 21. Tuổi: NHÂM NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 32. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. 7. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. khó sanh và khó nuôi. có duyên. đến ngày chót khó nên đôi. 11 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hay lo tính. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Bính Tý Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. 23. hào tài hay luân chuyển. 27. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. 35. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài đủ dùng. 27. lời nói ít thua ai. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 29. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15.

tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. . việc làm ăn cũng đặng nên sự nghiệp. nên cần năng chung lo. tánh sáng. nhiều ngườI mến thương. hào con trung bình. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay có tài cũng hay hao phát tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. có tay tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ có duyên. hào con trung bình. đặng nhiều người mến thương. hay lo tính. tánh ình vợ chồng ít đặng hòa thuận cho lắm. ngày hậu cũng đặng ấm no. hào tài tương vượng.tuvilyso. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. qua hạn đặng ấm no. về tánh ý nên kiên nhẫn với nhau. vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ tự. hào tài đủ dùng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. nên chung lo sẽ đặng nên nhà. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. hay hòa thuận với đời. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hay có bệnh nhỏ.com 84 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn mới đặng. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp.http://www. hào con thiểu số. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. lanh lẹ. vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình. hào con trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng dễ dàng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. việc làm ăn khá kiên cố mới trọn tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no và yên vui. Tánh người vợ vui vẻ. việc làm ăn thông suốt. miệng hay rầy nói. ăn nói với đời lanh lẹ. gặp số Nhì Bần Tiện. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Tánh người vợ tánh sáng. nên cần thận v ề hào tài hay toan nhóm. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có duyên.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng d ễ d àng. Tánh người vợ hay lo tính. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. hào tài trung bình. hào con rất ít. đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. vợ chồng buổi đ ầu làm ăn không đặng khá. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. chung lo làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. hào con rất ít v à có số nuôi con nuôi. vui vẻ. đến sau dễ làm ăn. v ề hào con thiểu phước. có chút ít chức phận làm ăn tốt. hay lo tính. hào tài tương vượng. hay có bệnh nhỏ. khó tánh. việc làm ăn đặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Nhứt Phú Quý. vui vẻ. chung sống làm ăn mới đặng.com 85 Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. ngày hậu sẽ làm nên. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. vui vẻ. hào con rất ít.tuvilyso. hay giao thiệp. chung lo làm ăn mới đặng t ốt. có duyên. bản thân hay có bịnh. miệng hay rầy nói. vui vẻ. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài tương vượng. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà đủ dùng. . hay có tiểu bệnh. hào tài trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. lo tính việc chi đều thông suốt. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá nên kiên cố làm ăn mới đặng. hào con rất ít. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít đặng vui vẻ. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng.

khó giữ đặng của tiền. Tánh người vợ có duyên. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng. hào con thiểu số. . 55 tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ăn nói với đời lanh lẹ. 25. vui vẻ. 43. 49. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài tương vượng. trong mình hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) 2. v ề hào con thiểu phước. ý tình vợ chồng hòa hạp. làm ăn không đặng phát đạt. hay giao thiệp tình bạn. việc làm ăn cần năng mớiđặng ấm no. 31. hào con rất ít. chung lo làm ăn mới đặng nên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi M ẬU D ẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. 25. Tánh người vợ tánh hi ền. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. miệng hay rầy nói. 31. lanh lẹ. tánh sáng. lòng hay lo tính. Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Canh Thìn Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. hào con trung bình. hào tài đủ no. Tuổi: QUÍ MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Mùi đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. nên kiên cố làm ăn mới đặng Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau ý tình ít hòa hạp. 37. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi.com 86 Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi K Ỷ M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh.tuvilyso. Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn đặng lập nên. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 29. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 41 tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có duyên. 37. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mùi. việc làm ăn đặng tốt. không đặng vui vẻ cho lắm. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. vui vẻ.http://www. 1. nên bền chí và cần năng. 19. tánh lạt lòng. hay có bệnh nhỏ. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI.

vui vẻ. Gái tuổI Quí Mùi sanh tháng 5. quí nhơn trọng đãi. qua hạn đặng ấm no. 7 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con rất ít. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng.tuvilyso. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài phát đạt. 7. Tánh người vợ hay rầu lo. chân hay đi. không đặng vui vẻ cho l ắm. chung sống với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. 11. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. đến ngày chót khó nên đôi. hưởng cảnh hạnh phúc và vui vẻ. 8. hào con thiểu số. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hay c ó tiểu bệnh. gặp số Nhì Bần Tiện. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. XIN LƯU Ý Trai tuổI Quí Mùi sanh tháng 3.http://www. 5. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 6. tay làm có tài cũng hay hao tài. 12 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. bản thân c ó tiểu bệnh. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng trọn tốt. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài bình thường. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. vợ chồng đặng có danh giá. gặp số Nhứt Phú Quý. chân hay đi. gặp số Tam Vinh Hiển. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. vợ chồng như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên thương lẫn và chung lo thêm tốt. có duyên. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. trong ngoài đ ều thu ận ý.com 87 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT . luận việc hôn nhân không thành. vật dụng trong nhà thường dùng. nên cần năng chung lo ngày hậu đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp.

ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay lo tính. miệng hay rầy nói. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. hào con trung bình. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi. nên kiên cố ngày hậu làm ăn tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hay hòa thuận với đờI. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.com 88 (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về tánh ý khá nhẫn nại và thương lẫn với nhau. hào tài thạnh vượng. hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc. vui vẻ. đặng có ch út ít chức phận th êm t ốt. vật dụng trong nhà đặng có danh giá. lo tính chi đều thông suốt. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. lời n ói ít thua ai.http://www. tánh thông minh. qua hạn sẽ làm nên. có tay tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. sanh con đầu là gái hạp. hay có tiểu bệnh. quí nhơn hay tương trợ. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo. nên Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. bản thân hay c ó bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. trong ngoài đều yên thuận. Tánh người vợ tánh sáng. hoặc có chút ít quyền chức. ăn nói việc chi cũng d ễ. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. có duyên. hào con trung bình. người đời hay mến thương. . gặp số Tam Vinh Hiển. hào con trung bình. ở với nhau bền chí làm ăn ngày hậu đặng trở nên. hào tài tương vượng. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung lo với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn tốt. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài.tuvilyso. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. hay giao thiệp. gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi. tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. v ề hào tài hay luân chuyển. hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà khiếm dụng.

hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào con rất ít. hay có tiểu bệnh. hào tài tương vượng. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. còn thiểu phước thì đặng khá. mọi việc đều thuận ý. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. hào con trung bình. việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn. chung lo làm ăn mới đặng ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài phát đạt. tánh lạt long. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bôn ba.tuvilyso. hào tài trung bình. hào tài đủ dùng. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. lời nói hay thắc mắc. hay giao thiệp. có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài trung bình. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh sáng. ít đặng vui vẻ. vui vẻ. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ vui vẻ. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. ăn nói với đời lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn mới đặng nên nhà.com 89 Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng.http://www. bản thân hay có bịnh. hào con thiểu số. tánh sang. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. hào tài ấm no. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. . Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. vui vẻ. hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. tánh tình vợ chồng hòa hạp.

tánh nóng nảy. hào con đông đủ. khó tánh. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. . chung lo làm ăn tốt.tuvilyso.com 90 Tánh người vợ l òng hay lo tính. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. bản thân hay có bệnh nhỏ. miệng hay rầy nói. chân hay đi nhiều. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ chân hay đi. lòng hay lo tính. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt.

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.http://www. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. hào tài trung bình. hào tài ấm no. tánh nóng nảy. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nên kiên cố làm ăn mới đặng. hào con đông đủ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. ưa trồng tỉa. hay giao thiệp. hay có bệnh nhỏ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. bản thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. vật dụng trong nhà đủ dùng. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt trọn. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Tánh người vợ rộng rãi.com 91 Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài hay luân chuyển . tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. lòng hay lo tính. Tánh người vợ lanh lẹ. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ tánh sáng. còn thiểu phước thì đặng khá. chung lo làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. và kỹ lưỡng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt.tuvilyso. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. hay giao thiệp. chân hay đi nhiều. ăn nói với đời lanh lẹ. hào con trung bình. . tánh lạt long. về hào con thiểu phước. khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. ăn nói hay cầu lo đều có người giúp đỡ. làm ăn dễ dàng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. khó tánh. về hào con thiểu phước. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. sắp đặt trong ngoài đều yên thuận. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. bản thân hay có tiểu bệnh. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ hay rầu lo. tay làm có tài cũng hay hao tài. số khó giữ tiền tài.

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 30. 44. có duyên. Tánh người vợ tánh hiền. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổ Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 48. 50. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. nên cần năng sẽ đặng ấm no. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. lời nói hay thắc mắc. tánh lạt lòng.http://www. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. tánh sáng. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. 56 tuổi. 26. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. 54 tuổi. hào con trung bình. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thân. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. hào tài tương vượng. 38. 20. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tu ổi Giáp Thân v ợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5.tuvilyso. 36. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Mẹo Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. luận việc hôn nhân không thành. 42. lanh lẹ. hào con thiểu số. 32. 1. chung lo làm ăn tốt. Tánh người vợ chân hay đi. hào con đông đủ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 92 Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ có duyên. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Đinh Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Tuổi: GIÁP THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Thân đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. XIN LƯU Ý . hào tài phát đạt. hay giao thiệp.

tánh thông minh. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao tài. khó sanh và khó nuôi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua nhiều phen thành bại rôì mới dễ làm ăn. về hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con rất ít hoặc sanh con gái. s ố vợ chồng cũng thế. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao tài. phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng vợ đồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng Trung bình. Tuổi: GIÁP THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. bản thân hay có tiểu bệnh. chân hay đi. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh sáng.http://www. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp khó hóa dễ. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. lời nói ít thua ai. ăn nói việc chi cũng dễ. việc làm ăn kiên cố thêm tốt. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng vợ đồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. nên chung lo làm ăn mới đặng ấm no. lời nói hay thắc mắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. có chút ít chức phận thêm tốt. việc làm ăn nên nhẫn nại chung lo cũng đặng ấm no trung bình. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 6 tuổi) . có duyên. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. hào con thiểu số. số vợ chồng cũng thế. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi KỸ SỬU (Chồng vợ đồng 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 2. chung sống với nhau làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. lo tính việc chi đều thông suốt. nên thương lẫn và chung lo. hào tài đủ no. hay lo tính. Tánh người vợ tánh sang. hào tài đủ dùng. bản thân c ó tiểu t ật. Tánh người vợ chân hay đi. Gái tuổi Giáp Thân sanh tháng 5. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. hào con rất ít hoặc không con.com 93 Trai tuổi Giáp Thân sanh tháng 3.

chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. Tánh người vợ vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ t ự. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. việc làm ăn bền chí cần năng ngày hậu cũng đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận. bôn ba. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con thiểu số. ở với nhau nên hòa thuận làm ăn tốt.com 94 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài bình thường. việc làm ăn đặng trung bình. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. tánh sang. hào con rất ít. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng ó danh giá. . Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay có tiểu bệnh. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng vợ đồng 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh sáng. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ đồng 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. v ề ý tình khá nhẫn nại mới dễ làm ăn. hào tài trung bình. vui vẻ. hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về hào tài hay luân chuyển. hào tài bình thường. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ đồng 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. nên khá kiên nhẫn với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài.http://www. miệng hay rầy nói. phải có đôi phen thành bại thì mới nên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ đồng 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài. lanh lẹ. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. nhiều người hay mến thương. lòng hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.tuvilyso. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. số vợ chồng cũng thế. ăn nói hay cầu lo việc cũng có quí nhơn giúp đở. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hoặc có chút ít quyền chức ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá kiên cố và chung lo làm ăn mới đặng. lanh lẹ. hay lo tính. hào con rất ít.

số khó giữ tiền tài. chân hay đi nhiều. lời nói hay thắc mắc. ưa trồng tỉa. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) . tánh nóng nảy. bền chí ngày hậu đặng nên. quí nhơn hay giúp đở. hào con đủ dùng. ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. việc làm ăn đặng ấm no trung bình Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ đồng 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con thiểu phước. hào con rất ít. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ. khó tánh. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH T Ý (Chồng lớn hơn vợ đồng 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. có duyên. tay làm có tài cũng hay hao tài. ít đặng vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ đồng 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ăn nói lanh lẹ.com 95 Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ đồng 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. qua hạn mới đậu tài. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ rộng rãi. số vợ chồng cũng thế. chung sống với nhau cần năng v à chung lo ngày hậu đặng ấm no . hào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung lo làm ăn mới đặng. trong trung bình có tiểu bệnh. hào con rất ít. Tánh người vợ hay rầu lo. lòng hay lo tính. vui vẻ. khá kiên cố làm ăn mới đủ no. hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài ấm nóng nảy. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân hay có bệnh. bản thân có tiểu tật. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít hoặc không có. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt.tuvilyso. ăn nói thông suốt. hào con đủ dùng. tánh lạt lòng.http://www. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.

hào tài ấm no. hào con thiểu phước. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào tài đủ no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Tánh người vợ hay lo tính. vui vẻ. Tuổi: ẤT DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Dậu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con rất ít hoặc không có.com 96 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 1. khó tánh. có duyên. kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. lời nói hay thắc mắc. lanh lẹ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. hào con trung bình. tánh lạt long. bản thân hay có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. chung sống cần lo ngày hậu ấm no. Tánh người vợ thông minh. lời nói ngay thật. nhiều người hay mến thương. làm ăn yên thuận. vui vẻ. việc làm ăn khá kiên cố mới nên. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con rất ít. vui vẻ. hào con đông đủ.http://www. kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Dậu. hào tài đủ dùng. Chồng tu ổi Ất Dậu v ợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. 2. không đặng vui vẻ cho lắm. 35. Tánh người vợ có duyên. 22. 4. Tánh người vợ hay rầu lo. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 8 số khắc con. về hào tài hay luân chuyển. hào tài thường dùng. 27. qua hạn dễ làm ăn. 21. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. hào tài đủ dùng. chân hay đi. có tay tạo giữ tiền tài. 41 tuổi. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.http://www. 25. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. đến ngày chót khó nên đôi. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. 23. bản thân hay có tiểu bệnh. 39. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. luận việc hôn nhân không thành. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng chung sống trong cảnh thiếu nghèo. 29. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1. 8. 37. 34. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 45 tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. v ật dụng trong nhà thường dùng. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở. hay hòa thuận với đờI. Tuổi: ẤT DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. XIN LƯU Ý Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1. 2. chung sống chung lo với nhau cũng đặng ấm no trung bình. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 33. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. nên khá kiêncố và chung lo ngày hậu đặng trung bình. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 37. hào con trung bình. 3.com 97 6. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Mậu Dần Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đ ời v ới nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. hào con đông đủ. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. vật dụng trong nhà khiếm dụng. làm ăn không đặng . khó sanh và khó nuôi.

Tánh người vợ hay giao thiệp. hào con trung bình. về hào tài hay luân chuyển. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lanh lẹ. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. sanh con đầu là gái hạp. hào tài tương vượng. hào con trung bình.com 98 phát đạt. quí nhơn hay giúp đở. chung sống với nhau nên bền chí và cần năng ngày hậu cũng dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hay lo tính.http://www. vui vẻ. hào con đông đủ. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời ăn nói hay cầu lo việc chi đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đa số. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ no qua ng ày. chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay. nhẫn nại việc làm ăn mới đặng ấm no. về tánh ý nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt. . gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. dầu có của sẵn cũng khó giữ đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. qua hạn d ễ làm ăn. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. hay giao thiệp. Tánh người vợ vui vẻ. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. có duyên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hay có tiểu bệnh. có duyên. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. vui vẻ.

hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ no. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. đồng lo ngày hậu đặng nên. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay lo tính. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay lo tính. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hào con thiểu số. hào tài trung bình. khó tánh. ý tình vợ chồng hòa hạp. khá kiên cố làm ăn mới đặng . tánh lạt long. chân hay đi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. có duyên. hào con thiểu số. Tánh người vợ lanh lẹ. lâu sau m ới dễ làm ăn.tuvilyso. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. ít đặng vui vẻ. chung ở làm ăn mới đặng nên nhà. ĐOÁN PHỤ THÊM . ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.com 99 Tánh người vợ vui vẻ. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. hay lo tính. hào tài ấm no. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tạo nên. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài bình thường. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường.http://www. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh nóng nảy. tánh sáng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên kiên cố làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao tài. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ.

Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. 42 tuổi. Tuổi: BÍNH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Tuất đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài tương vượng. hào con thiểu số. 38. Tánh người vợ có duyên. 24. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18. 48. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 54 tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khó tánh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa thuận chung sống làm nên sự nghiệp. lanh lẹ. đến ngày chót khó nên đôi. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. lời nói ngay thật. 30. làm ăn mới đặng ấm no. khá kiên cố ngày hậu làm ăn đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 32. trong bản thân hay có bệnh nhỏ.http://www. luận việc hôn nhân không thành. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. có duyên. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. 42. ý tình vợ chồng hòa hạp. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 20. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ.com 100 Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. không đặng vui vẻ cho l ắm. hào con đông đủ. vui vẻ. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. hào con thiểu số. 26. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Tuất. XIN LƯU Ý . Tánh người vợ hay lo tính. 1.tuvilyso. hào tài ấm no. 30. tánh lạt lòng. 36.

làm ăn đ ều thông suốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. tay làm có tài cũng hay hao tài. hay lo tính. lời nói ít thua ai. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. vui vẻ. cần năng làm ăn mới đặng. hay hòa thuận với đời. miệng hay rầy nói. đủ no.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau ít đặng hòa hạp. 2. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. sống trong cảnh thiếu nghèo. sanh con đầu là gái hạp. tánh sáng. vi ệc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con đa số. Gái tuổi Bính Tuất sanh tháng 1. 8.com 101 Trai tuổi Bính Tuất sanh tháng 1. lâu sau làm ăn mới đặng nên nhà. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ tánh sáng. số vợ chồng cũng thế. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài ấm no. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng . gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng chung lo đ ặng dễ dàng. phải có đôi phen thành bại thì làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài trung bình. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. bản thân hay có bệnh nhỏ. 3. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đa số. vật dụng trong nhà thường dùng. . t ánh thông minh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. không chi đáng kỵ.http://www. có tay tạo giữ tiền tài. lời nói hay thắc mắc. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng khá hoặc giàu. đặng có có chút ít chức phận d ễ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. 5 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 2. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tuổi: BÍNH TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. ở với nhau kiên cố mới đặng no. hay giao thiệp. bền chí v à nhờ nơi phước đức. khó sanh và khó nuôi. vui vẻ. nên thương lẫn. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. phải có đôi phen thành bại thì mới dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 4. Tánh người vợ có duyên. hào con đa số.

buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt trọn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. làm ăn không đặng khá. . tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. chung ở với nhau khá kiên cố và bền chí làm ăn mới đặng.com 102 Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đa số. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. bôn ba. hào con đông đủ. lanh lẹ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng. hay xảy điều hao tốn. lanh lẹ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. lời nói hay thắc mắc. đặng chút ít quyền chức mới dễ làm ăn. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng quyền chức hoặc có danh giá với đời. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. nên hòa thuận sẽ lập nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no và an vui Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài ấm no. hào tài bình thường. quí nhơn hay tương trợ. nên có chí cần lo và nhờ thêm phước đức. vật dụng trong nhà thường dùng.http://www. hào tài ấm no. hay c ó tiểu bệnh. khó tạo giữ tiền tài. số vợ chồng cũng thế.tuvilyso. hào con trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài đủ no qua ngày. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay giao thiệp. hào con trung bình. có chí kiên cố làm ăn thêm tốt. việc làm ăn chung lo cũng đặng no. ăn nói việc chi cũng dễ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng khá hoặc đặng ấm no. tánh sáng. có duyên. có duyên. gặp khó hóa dễ. đến sau dễ làm. ăn nói với đời lanh lẹ.

lòng hay lo tính. l òng hay lo tính. hào tài đủ no qua ngày. có duyên. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con đa số. miệng hay rầy nói. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lòng hay lo tính. Tánh người vợ có tánh sáng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. số khó giữ tiền tài. ăn nói lanh lẹ. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . vui vẻ. nên thương lẫn chung lo làm ăn mới đặng. tánh lạt lòng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống đồng lo làm ăn nên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no. ít đặng vui vẻ. nên kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài tương vượng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.http://www. Tánh người vợ chân hay đi. khá cần năng và kiên nhẫn làm ăn mới đặng. nóng nảy. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. hào tài đủ no qua ngày. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. hào con đa số. tánh tình chồng vợ cũng đặng nên nhà. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. Tánh người vợ lòng hay lo tính. khó tánh. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình.com 103 Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. việc làm ăn chung lo thêm tốt. bản thân hay có b ệnh. khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mới đặng. việc làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có tiểu bệnh.tuvilyso. ít vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con đông đủ. vui vẻ. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật.

Tánh người vợ hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao tài. không đặng vui vẻ cho l ắm. hào tài đủ no qua ng ày. bản thân có tiểu bệnh tật. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà đủ dùng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. hào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. bản thân hay có bệnh nhỏ.http://www. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. việc làm ăn đặng nên nhà. nên kiên nhẫn chung lo làm ăn. hào tài tương vượng.tuvilyso. nên thương lẫn và đồng lo việc làm ăn cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. ưa trồng tỉa. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. hào con đông đủ. có chí cần lo làm ăn mới đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. lời nói ngay thật. bản thân có tiểu bệnh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ. về hào tài hay luân chuyển. nên kiên nhẫn chung lo làm ăn. lo tính việc chi đều thông suốt. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ.com 104 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá v à th ân th ế. chân hay đi. hào con trung bình. số vợ chồng cũng thế. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. hào tài ấm no. nhiều người hay mến thương. . gặp việc khó hóa dễ. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. chân hay đi. Tánh người vợ lanh lẹ. vui vẻ. Tánh người vợ rộng rãi. khó tánh. số khó giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hào tài bình thường. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp.

23. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Nhâm Ngọ Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 17. 33. 2. luận việc hôn nhân không thành. ăn nói với đời lanh lẹ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài tương vượng. 27. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Hợi. 3. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. . tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 53 tuổi. Tuổi: ĐINH HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 21. 47. 29.com 105 Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. lo tính đều thông suốt. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Hợi sanh tháng 1. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. 8. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. hào con đa số. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 35. 2. Gái tuổi Đinh Hợi sanh tháng 5. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 1. gặp khó hóa dễ. Chồng tu ổi Đinh Hợi v ợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. 4.tuvilyso. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. khó sanh và khó nuôi. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 41. nhiều người mến thương.http://www. Tuổi: ĐINH HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 39. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 45. 51 tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con đa số. vui vẻ. vật dụng trong nhà đều đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. v ề lời tiếng hay nên nhẫn nại. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. làm ăn việc chi cũng có quí nhơn tương trợ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay hòa thuận với đời. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống với nhau đồng lo ngày hậu sẽ đặng trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp. tánh sáng.com 106 Tánh người vợ có duyên. hào con đông đủ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.http://www. chung ở với nhau n ên nhẫn nại v à kiên cố làm ăn mới đặng tốt. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. có duyên. hay lo tính. nên thương lẫn. không chi đáng kỵ. hào tài ấm no. ăn nói với đời lanh lẹ. hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc. nên bền chí ngày hậu đặng nên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt. lanh lẹ. ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên. Tánh người vợ vui vẻ. trong ngoài yên thuận. tay làm có tài cũng hay hao tài. miệng hay rầy nói.tuvilyso. hào con trung bình. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung sống với nhau sẽ đặng hưởng cảnh ấm no. qua hạn đặng làm nên. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. phải có đôi phen thành bại rồi sau mới dễ làm ăn. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà. có tay tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. về hào tài hay luân chuyển Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) . vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý với nhau hưởng giàu hoặc đặng khá. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. hào con đa số. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm không đặng khá. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài trung bình.

không chi đáng kỵ. hay giao thiệp. chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con trung bình. v ề ý tánh khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. khá kiên cố ngày hậu đặng nên. vợ chồng đ ều riêng lo. Tánh người vợ tánh sáng.com 107 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đ ều có thứ tự. hào tài đủ dùng. hào tài bình thường. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. nhiều người hay mến thương. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng y ên thu ận. hay lo tính. tánh tình chồng vợ cũng ít đặng hòa hạp. ra đường ăn nói việc chi thường gặp người tương trợ. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. miệng hay rầy nói. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. hào con đa số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ có duyên. khá nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. hào con trung bình. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. vui vẻ. có duyên. ít đặng vui vẻ. kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng tâm ý xung khắc. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. chân hay đi. bản thân hay có bệnh nhỏ. . ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. hào tài trung bình. cầu lo thông suốt. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng.tuvilyso. hào tài trung bình. việc làm ăn chung lo đặng nên.

hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. chung sống khá kiên cố làm ăn tốt. hào con đông đủ. hào tài ấm no. hào tài trung bình. chung sống ngày hậu đặng nên. về hào tài hay luân chuyển. việc làm ăn đặng nên nhà. ít vui vẻ. hào con đa số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh sáng. hào con đa số. khá chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con trung bình. nên kiên nhẫn. tay làm có tài cũng hay hao tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. miệng hay rầy nói. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. không đặng vui vẻ cho l ắm. bản thân hay có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. ăn nói lanh lẹ. nhưng phải có nhiều phen thành bại thì mới d ễ làm ăn. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. . hay lo tính.com 108 Tánh người vợ hay đi nhiều. bản thân có tiểu tật. hào con đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính.tuvilyso. hào con đa số. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vui vẻ. số khó giữ tiền tài. hào tài bình thường. lời nói ít thua ai. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lòng hay lo tính. hay có bệnh nhỏ. ở với nhau cần năng cũng đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. quí nhơn hay tương trợ. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng.http://www. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ý tình vợ chồng hay xung khắc.

http://www. tánh lạt lòng. 2. thiếu ăn thiếu mặc. Tánh người vợ hay rầu lo. tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ. chung sống đồng lo làm ăn tốt. 2. 43 tuổi. CẢNH: NHÌ BẦN TIỆN SỐ NHÌ BẦN TIỆN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. 31. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đ ời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) 2. không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Tuy ệt M ạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. 24. vui vẻ. 37. tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở. ý tình vợ chồng hòa thuận. lời nói ngay thật. bản thân hay có bệnh nhỏ. 37 tuổi. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. 36. 43. 3. 23.com 109 Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: MẬU TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Tý đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. 31. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi. hào con trung bình. khó tánh. tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no. 1. . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ no. khá nhẫn nại làm ăn mới nên. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vất vả không nơi n ương tựa.tuvilyso. Tánh người vợ thông minh. 25. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. có nhiều điểm xấu cộng lại. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tý. Tánh người vợ hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. 35. hào con trung bình. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi.

lanh lẹ. vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. nhiều người hay mến thương. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ.com 110 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lo tính việc chi đều d ễ. qua hạn mới đậu tài. 10. tánh sáng. 6. Tuổi: MẬU TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi Mậu Tý (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.tuvilyso. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . hào tài bình thường. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. hay lo tính.http://www. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau ít đặng hòa hạp. về hào tài hay luân chuyển. 9. 8. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. khó sanh và khó nuôi. luận việc hôn nhân không thành. gặp số Tam Vinh Hiển. Gái tuổi Mậu Tý sanh tháng 3. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào con trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp. chung sống đồng lo ngày hậu đặng nên. 3. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn c ó quí nhơn giúp đở. 7 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. đến ngày chót khó nên đôi. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Tý sanh tháng 2. Tánh người vợ tánh sáng. 7 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vui vẻ. kiên cố ngày hậu đặng ấm no. ở với nhau nên kiên cố chung lo mới lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con rất ít. miệng hay rầy nói. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vui vẻ. hay lo tính. hào con rất ít có số nuôi con nuôi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi cũng đặng dễ dàng. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. ngày hậu đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. hào tài ấm no. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. người đời hay mến thương. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hay có bệnh. lòng hay lo tính. Tánh người vợ vui vẻ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. đặng có có chút ít chức phận thêm tốt. về hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT . vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh sáng. lanh lẹ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng. cầu lo thường xuyên có người tương trợ. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh sáng. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hay hòa thuận. hay giao thiệp. việc làm ăn ngày hậu đặng ấm no. hào tài ấm no. qua hạn mới đậu tài. hào tài tương vượng. hào con trung bình. hào tài hay luân chuyển. bản thân hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. lời tiếng bất hòa. v ề tánh ý nên kiên nhẫn. đặng có danh giá. hào tài phát đạt. Tánh người vợ có duyên. chung lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào tài đủ no. có duyên.tuvilyso. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ở với nhau lập nên sự nghiệp. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ.http://www. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. nhiều người mến thương. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp.com 111 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng mới ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bôn ba. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. gặp Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt. lời nói hay thắc mắc.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ no. ăn nói lanh lẹ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ít đặng vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ dùng.com 112 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. hay đi nhiều. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . khá kiên cố mới đặng no. ít vui vẻ. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con rất ít. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống cần lo cũng ặng ấm no. nên cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ít vui vẻ. hào con đa số. lòng hay lo tính. chung sống kiên nhẫn làm ăn nên nhà. Tánh người vợ lòng hay lo tính. bản thân hay có bệnh. tánh nóng nảy. bản thân có tiểu tật. hào con trung bình. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt. việc làm ăn cũng đặng nên. Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ no qua ngày. hào con thiểu số. số khó giữ tiền tài. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.http://www. hay giao thiệp. miệng hay rầy nói. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đ ặng t ốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung lo làm ăn mới đặng Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo.

lanh lẹ. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hay hòa thuận với đời.http://www. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. vui vẻ. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ rộng rãi. chung ở với nhau cần năng mới đủ no. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nhiều người hay mến thương. bản thân có tiểu tật. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. còn thiểu phước thì đặng khá. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. nên phải có chí kiên cố mới tốt. ít đặng vui vẻ. trong bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng.com 113 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau ý tình vợ chồng cũng có ph ần hòa hạp. vui vẻ. có tay tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. việc làm ăn chung lo sẽ đặng nên. . Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau ít đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. không chi đáng kỵ. ưa trồng tỉa. có duyên. chung sống với nhau làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt đặng có danh giá. tánh tình chồng vợ hòa hạp. bản thân có tiểu t ật. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ lanh lẹ chân hay đi. hào tài đủ no qua ngày. khá kiên cố làm ăn mới đặng đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con trung bình.tuvilyso. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. ăn nói ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ. hay rầu lo. bản thân hay c ó tiểu t ật. vật dụng trong nhà thường dùng. số khó giữ tiền tài.

3. 1. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 21. hào tài ấm no.com 114 Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 23. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 27.http://www. có duyên. Chồng tuổi Kỷ Sửu v ợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 33. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. 51 tuổi. Tánh người vợ thông minh. 33. vui vẻ. hào con trung bình. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. lời nói ngay thật. 45. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Ất Dậu Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 6. hào tài bình thường. 7. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. khó tánh. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Bính Tuất Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Tánh người vợ hay lo tính. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Sửu. 9. Tuổi: KỶ SỬU . hào con thiểu số. 41 tuổi. Tuổi: KỶ SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Sửu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 8 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 7. 39. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 21. ý tình vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổ Mậu Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. khó sanh và khó nuôi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 35.tuvilyso. 29. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 2 số khắc con. bản thân hay có bệnh nhỏ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 10.

tánh sáng. về hào tài hay luân chuyển. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. hưởng sự ấm no và ấm no vui. nhiều người hay mến thương. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ít h ạp ý. hào con trung bình. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. Tánh người vợ hay giao thiệp. có duyên. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn mới tốt. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. miệng hay rầy nói. hào tài ấm no. tánh sáng. làm ăn thường có quí nhơn giúp đở. kiên cố ngày hậu đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. còn thiểu phước thì đặng khá. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn kiên cố mới đặng ấm no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài tương vượng. hay có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng.tuvilyso.com 115 (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng tánh ý bất hòa. . lanh lẹ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hay giao thiệp. bôn ba. lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lo tính việc chi cũng dễ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đủ dùng. hào con trung bình. về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt. ở với nhau cần năng đặng hưởng ấm no. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. qua hạn mới đậu tài. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ tánh sang.http://www. hào tài đủ dùng. về lời tiếng nên kiên nhẫn. hay lo tính. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. thường gặp cảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. số khó giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. ăn nói lanh lẹ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. cố kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 116 Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hào tài tương vượng. Tánh người vợ lanh lẹ.tuvilyso. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. qua hạn mới lập nên. kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ chân hay đi. hào con đa số. hay giao thiệp.http://www. tánh tình chồng vợ hòa thuận. không chi đáng kỵ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lo tính việc chi đều thông suốt. hào con đông đủ. khá kiên cố mới ấm no. hào con đông đủ. vui vẻ. lòng hay lo tính. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. chung sống làm ăn ngày hậu đặng trung bình. miệng hay rầy nói. hay đi nhiều. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. việc làm ăn đặng lập nên. hào tài đủ no. vật dụng trong nhà thường dùng. giao thiệp rộng. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. lòng hay lo. Tánh người vợ hay rầu lo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân cbn. . hào tài trung bình. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. gặp số Nhì Bần Tiện. hào tài đủ dùng. việc làm ăn nên nhà. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào tài ấm no. con thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình.

http://www.tuvilyso. nên chung lo và kiên cố. tánh lạt lòng. tánh tình chồng vợ hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. sanh con đầu là gái hạp. lanh lẹ. Tánh người vợ hay lo tính. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. it vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. chân hay đi. ăn nói hay cầu lo thường có ngườI tương trợ. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi. chung lo lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ lanh lẹ. lời nói hay thắc mắc. bản thân có tiểu tật. kiên cố làm ăn nên. . ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. tánh thông minh. hay hòa thuận với đời. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. nhiều người hay giúp đở. có số tạo giữ tiền tài. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. hay giao thiệp.com 117 Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn tốt. hay rầy nói. hào tài đủ dùng. hay có bệnh nhỏ. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. hào tài ấm no. hào con đông đủ. hay giao thiệp. không chi đáng kỵ Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con rất ít. hào tài tương vượng. hào tài đủ no qua ngày. bản thân hay có bệnh nhỏ.

làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 53 tuổi. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. có số tạo giữ tiền tài. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. vui vẻ. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. bản thân có tiểu tật. 41. có số tạo giữ tiền tài. 35. 23. 47. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Canh Dần Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. vui vẻ. chung lo kiên cố làm ăn mới đặng. nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. 21. 1. 29. Tánh người vợ thông minh. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên.http://www. XIN LƯU Ý . hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 45. 39. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Quí Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 33.com 118 Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5.tuvilyso. hào con rất ít. có duyên. hào tài ấm no. Tuổi: CANH DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 25. 27. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Ất Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ rộng rãi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Dần. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. ý tình vợ chồng hay xung khắc. 51 tuổi. đến ngày chót khó nên đôi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. khó giữ tiền tài. luận việc hôn nhân không thành. hào con rất ít.

việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. hào tài ấm no. cầu lo việc chi đều thông suốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. có duyên. Tánh người vợ hay giao thiệp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 4. lo tính việc chi đều thông suốt. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 4. ăn nói với đời lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. lanh lẹ. ý tình vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.tuvilyso. 7. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. trong ngoài đều thuận ý. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. về lời tiếng nên nhẫn nại. hay có bệnh nhỏ. Tuổi: CANH DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bôn ba. hào con đa số. về hào tài hay hao tốn. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà thường dùng. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh sáng. qua hạn mới đậu tài. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ.com 119 Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3. ở với nhau ý tình đặng hòa hạp. lanh lẹ. 7. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. khó sanh và khó nuôi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu.http://www. tánh tình chồng vợ hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào tài tương vượng. hào con đông đủ. ngày hậu đặng trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. chung sống với nhau làm ăn mới lập nên nghiệp lớn. hào tài phát đạt. 5. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. có số tạo giữ tiền tài. chung sống với nhau lập nên nghiệp cả. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng sẽ đặng hưởng cảnh ấm no. quí nhơn hay kính trọng. ăn nói đều thông suốt. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con đông đủ. 6. hay lo tính. hào tài bình thường. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN . gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi. hào con đa số. khá kiên cố đặng ấm no. Tánh người vợ lòng hay lo tính. vui vẻ. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào con thiểu số. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. bản thân hay có bệnh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. lòng hay lo tính. hào con đông đủ. về hào con thiểu phước. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn buổi đầu không đặng phát đạt. hào tài trung bình. ít vui vẻ. Tánh người vợ có duyên. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. hào tài đủ dùng. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. chân hay đi nhiều. hào con trung bình. vui vẻ. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng lập nên. hào con đông đủ vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. khó tánh. hào con trung bình.com 120 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau làm ăn mới đặng t ốt. về lời tiếng nên nhẫn nại. t ánh nóng nảy.http://www. vật dụng trong nhà đ ều đ ủ. ý tình vợ chồng hay xung về lời tiếng. ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh lạt long. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài ấm no. qua hạn mới đậu tài. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào tài tương vượng. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lo tính thường có người giúp đỡ. hào tài tương vượng. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nhiều người hay mến thương. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầu lo. không chi đáng kỵ.

trong ngoài đ ều thu ận ý. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang Tánh người vợ tánh sáng. hào tài thạnh vượng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. việc làm ăn đặng ấm no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. đặng hưởng hạnh phúc.com 121 (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh lạt lòng. hay có bệnh nhỏ.tuvilyso. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. hào tài đủ no . hào con đông đủ.http://www. số khó giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ngày hậu đặng trung bình. Tánh người vợ không đặng tốt. vui vẻ. nên kiên cố . hào con trung bình. sanh con đầu là gái hạp. vui vẻ. hào con đông đủ. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. hào tài ấm no. hay có bệnh nhỏ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. hay có bệnh nhỏ. lanh lẹ. hay hòa thuận với đời. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ngày hậu đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. khá kiên cố làm ăn mới tốt. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầu lo. hay c ó tiểu bệnh. có duyên. nên cần năng và bền chí. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. ít vui vẻ. hào con đông đủ. hay lo tính. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không tốt. hào tài trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. . Tánh người vợ có duyên. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. hào con trung bình. c òn thiểu phước thì đặng khá.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 34. . Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Mậu Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7.http://www. Tánh người vợ rộng rãi. hào tài phát đạt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mẹo. hào con đông đủ. hào tài đủ no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. 37. hào tài ấm no. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Chồng tu ổi Tân Mẹo v ợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. tánh tình chồng vợ hòa hạp.tuvilyso. chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 26. 36. 25. việc làm ăn đặng nên nghiệp cả. số khó giữ tiền tài. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1. bản thân hay có tiểu bệnh. vui vẻ. ít đặng vui vẻ. có duyên. hay lo tính. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổ Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào con thiểu số. hào con trung bình. 30. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. luận việc hôn nhân không thành. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ưa trồng tỉa. Tuổi: TÂN MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Mẹo đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 42 tuổi. nên kiên cố làm ăn mới đặng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. trong bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Quí Mùi Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 24. khá kiên cố làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. 32. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Kỷ Sửu Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 22. chân hay đi.com 122 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. 38. 45 tuổi.

gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. chung sống với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đa số. nhiều người hay mến thương. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh sang. 7. 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Tân Mẹo sanh tháng 4.com 123 Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. trong ngoài đều thành sự. Tuổi: TÂN MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.tuvilyso. quí nhơn trọng đãi. 4. Tánh người vợ vui vẻ. lanh lẹ. còn thiểu phước thì đặng khá. vui vẻ. hào con trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. . ăn nói với đời lanh lẹ. có duyên. lời nói hay thắc mắc. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. chung sống với nhau lập nên nghiệp cả. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. đến ngày chót khó nên đôi. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. ở với nhau ý tình vợ chồng bất hòa. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tánh sáng. không chi đáng kỵ. phải có đôi phen thành bại rồi mới tốt. hào tài phát đạt. 6. nên nhẫn nại và chung lo. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. đặng hưởng hạnh phúc an lành. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Mẹo sanh tháng 3. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay có tiểu bệnh. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 7. bôn ba.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. vật dụng trong nhà đủ dùng. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng T ý mới nhằm căn duyên. hào tài trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. tánh tình chồng vợ hòa hạp. khó sanh và khó nuôi. 5. hay giao thiệp. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng.

về lời tiếng nên nhẫn nại. hào con trung bình. hào con trung bình. ý tình vợ chồng lời tiếng bất hòa. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.http://www. vợ chồng làm ăn không đặng khá. hay có bệnh nhỏ. hào con đa số. gặp số Nhì Bần Tiện. ít vui vẻ. tánh lạt lòng. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đa số. bản thân hay có tiểu tật. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài. hào tài bình thường. chung lo làm ăn mới đặng ấm no an vui. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nghiệp lớn. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) .com 124 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên chung lo ngày hậu đặng nên. hào con đông đủ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài tương vượng. qua hạn mới đậu tài. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. Tánh người vợ hay lo tính. ít vui vẻ. chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. số khó giữ tiền tài. nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. hào tài phát đạt. hào tài đủ dùng. hào con đa số. ý tình vợ chồng hòa hạp. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. ăn n ói lanh lẹ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. bản thân hay có bệnh. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. miệng hay rầy nói. hào tài ấm no. còn thiểu phước thì đặng khá. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ý tình vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. hào tài phát đạt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. vui vẻ.

chung ở đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. có số tạo giữ tiền. ở với nhau ý tình hay xung khắc. vui vẻ. ưa kinh sách. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. có duyên. hay có bệnh nhỏ. có tiểu bệnh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. nhiều người hay mến thương. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. hào con đa số. tánh sáng. hào con trung bình.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài tương vượng. lo tính việc chi đều thông suốt.http://www. chung ở chung lo đặng hưởng hạnh phúc ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nghiệp cả. hào con trung bình. chân hay đi. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con đa số. hào con đa số. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ hay đi nhiều. . Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con đông đủ. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ có duyên. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. có tay tạo giữ tiền tài. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. hào tài phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hay hòa thuận với đời. miệng hay rầy nói. ít vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài đủ nóng nảy. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.com 125 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. hay có tiểu bệnh. làm ăn kiên cố đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. tánh lạt lòng. hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. ngày hậu đặng ấm no.

Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Mậu Tý Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18.http://www. chân hay đi. 36. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổ Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4.tuvilyso. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. có tiểu tật. Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. 8. đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi: NHÂM THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn đặng khá. tánh tình chồng vợ hòa thuận. phải . 2. 32. 54 tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 44 tuổi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 24. Tánh người vợ lanh lẹ. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 36. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 38. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thìn. Tuổi: NHÂM THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 9. 4. 48. làm ăn mới đặng nên nhà. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. hào con trung bình. 26. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.com 126 Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài bình thường. 12 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 3. khó sanh và khó nuôi. có chút ít chức phận dễ làm ăn. 24. 30. 1. 42.

lời nói hay thắc mắc. tánh lạt lòng. tánh sáng. việc làm ăn chung lo sẽ lập nên. lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. hào tài trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân hay có bệnh. vui vẻ. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. chung sống với nhau có chí cần năng làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. hay có tiểu bệnh. ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng thường có quí nhơn giúp đở. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào tài ấm no. tánh sáng. vui vẻ. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn nên. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên thương lẫn và chung lo với nhau. có số tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. thường gặp cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại thì mới tốt. về hào con thiểu phước. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng . nhiều người hay mến thương. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt.http://www. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng trung bình. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ tánh sáng.com 127 có đôi phen thành bại thì mới nên. số vợ chồng cũng thế. vui vẻ. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng. nên cần năng. Tánh người vợ hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con thiểu số. hào con trung bình. hào con thiểu số. lòng hay lo tính. về hào tài rất luân chuyển. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) .tuvilyso. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ tánh sáng. có số nuôi con nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài bình thường. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vui vẻ. hào tài đủ dùng .

ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. việc làm ăn lập nên. cho lắm. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng. ăn nói lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.tuvilyso. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. khá kiên cố làm ăn mới đặng. số vợ chồng cũng thế. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.http://www. hào tài ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. không chi đáng kỵ. hào con rất ít. về hào tài rất luân chuyển. hay rầy nói. ưa kinh sách. lòng hay lo tính. miệng hay rầy nói. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp.com 128 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. số vợ chồng cũng thế. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng ấm no. số vợ chồng cũng thế. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng lời ti ếng ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. số khó giữ tiền tài. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) . chung lo ngày hậu đặng ấm no. nên cần năng làm ăn mới đặng. hào tài ấm no. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay lo tính.

http://www.tuvilyso.com

129

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ngày hậu tốt, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, kiên cố đặng nên nhà. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn buổi đầu không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài , hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp, ở với nhau ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên nhẫn nại và chung lo cũng lập nên. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, lo tính việc dễ dàng, quí nhơn tương trợ, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đầy đủ. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt , ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ cũng đặng vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng sự ấm no an lành. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng ấm no.

http://www.tuvilyso.com

130

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên cố và nhẫn nại làm ăn mới tốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ng ày, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, hay có tiểu bệnh, chân hay đi, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài , ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng lập nên. Tuổi: QUÍ TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Tỵ. 1. Chồng tuổi Quí Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Quí Tỵ vợ tuổi Canh Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Tỵ sanh tháng 1, 2, 9, 8, 3, 12 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Quí Tỵ sanh tháng 2, 5, 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi)

http://www.tuvilyso.com

131

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hoặc có chút ít chức phận, nhiều người hay mến thương, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, vật dụng trong nhà, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn đ ều dễ dàng, quí nhơn thường giao thiệp, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cố chí chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, ăn nói hay lo tính việc chi cũng dễ, trong ngoài đều yên thu ận, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vật dụng trong nhà đặng sự hòa hạp, việc làm ăn sẽ lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng sự ấm no và an vui. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn đ ặng ấm no, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, chung sống với nhau ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con rất ít có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lờI tiếng ít hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

132

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn thường có quí nhơn giúp đở, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn và cần năng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, tâm ý bất hòa, chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại và đồng lo. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, nhiều người hay mến thương, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi, lòng hay lo tính, khó tánh, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có nhiều người mến thương hoặc có chức phận với đời, quí nhơn trọng đãi, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng, Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận, việc làm ăn kiên cố chung lo cũng đặng sự ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

133

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống nên nhẫn nại làm ăn đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa, kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng ít hạp ý, khá kiên cố làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hạp, nên cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, hay đi nhiều, có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp, làm ăn chung lo sẽ ấm no. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

làm ăn thường có người tương trợ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung lo làm ăn đặng nên nhà. chung lo đặng ấm no. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con rất ít.http://www. Tánh người vợ hay giao thiệp. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài . vật dụng trong nhà khiếm dụng. có tay tạo giữ tiền. hào con trung bình. Tánh người vợ hay đi nhi ều. tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. về hào tài hay luân chuyển. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài đủ dùng.com 134 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. vui vẻ. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. còn thiểu phước thì đặng khá. hay lo tính. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đông đủ. vui vẻ. . Tánh người vợ có duyên. ít vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. nên kiên cố làm ăn đặng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài phát đạt. nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà. ăn nói với đời lanh lẹ. hay có bệnh nhỏ. chân hay đi.tuvilyso. chung ở với nhau lập nên sự nghiệp. có chút ít chức phận dễ làm ăn. hào con trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. hưởng hạnh phúc an lành. Tánh người vợ chân hay đi. trong ngoài đều thuận ý. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay hòa thuận. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. hay lo tính. hào tài thạnh vượng. tánh sáng. lanh lẹ. hào con trung bình. tánh thông minh. tánh tình chồng vợ hay xung ý. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. có duyên.

42 tuổi. Gái tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 1. 19.com 135 Tuổi: GIÁP NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con đông đủ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. khó sanh và khó nuôi. lanh lẹ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 5. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. hào tài đủ no. 25. 2 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 1. vật dụng trong nhà khiếm dụng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận. nên có chí kiên cố và nhẫn nại. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. đến ngày chót khó nên đôi.tuvilyso. luận việc hôn nhân không thành. vật dụng trong nhà thường dùng. 30. ở với nhau kiên nhẫn chung lo làm ăn mới đặng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 9.http://www. 41 tuổi. 37. 31. 6. tánh sáng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Tân Mẹo Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Ngọ. qua hạn mới ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 10. 31. lời nói hay thắc mắc. 37. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 4. hào con trung bình. 19. Tuổi: GIÁP NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 1. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 25. ăn nói hay rầu lo thường có quí nhơn giúp đở. 10. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 29. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. bôn ba. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. .

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hay lo tính. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. hào con đông đủ. nên chung lo và thương lẫn với nhau. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện. làm ăn không đặng phát đạt. làm ăn có tiền hay tản hao. tánh lạt lòng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ chân hay đi.com 136 Tánh người vợ vui vẻ. lòng hay lo tính. khó tánh. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài thạnh vượng. không chi đáng kỵ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít chức phận dễ làm ăn. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nhiều người hay mến thương. hào con đông đủ. hào tài đủ no qua ngày. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân hay có bệnh nhỏ. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng cũng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có quyền chức hoặc danh giá. Tánh người vợ tánh sáng. về lời tiếng khá nhẫn nại. về tánh ý hay tương xung. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. ý tình vợ chồng về lời tiếng bất hòa. ít đặng vui vẻ. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. bản thân hay có bệnh nhỏ.tuvilyso. . việc làm ăn sẽ đặng trở nên. vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào con đa số. hào con thiểu số. vui vẻ. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. hay lo tính. tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. chung sống với nhau ngày hậu đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. quí nhơn hay giúp đở. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con trung bình. khá cần năng mới đủ no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ăn nói lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. hào tài ấm no. hào con thiểu số. nên kiên nhẫn có ngày làm nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no.http://www. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) . gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu thành bại nhiều phen thì mới tốt. hào con thiểu số. chung sống làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ lòng hay lo tính. tánh lạt lòng. hào con trung bình. chung sống với nhau cần năng mới đặng hay ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống làm ăn nên nhà. tánh tình chồng vợ hòa hạp.com 137 Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ thông minh. số khó giữ tiền tài. chung lo làm ăn cũng đặng ấm no. hào con đông đủ. hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. nên bền chí và kiên cố . hay giao thiệp. hào tài đủ no qua ngày. vợ chồng ít đặng hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn cũng đặng nên. hào con đông đủ. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. miệng hay rầy nói. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ưa kinh sách. hào tài trung bình. ít vui vẻ. hay có tiểu bệnh tật. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khá thương lẫn làm ăn đặng nên.

Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay lo tính. ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài. miệng hay rầy nói. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. chân hay đi. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. ra đường ăn nói nhiều người hay mến thương.com 138 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh sáng. kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. hào con đông đủ. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp.tuvilyso. hay có tiểu bệnh. hay lo tính. hào tài thạnh vượng. hào tài tương vượng. có duyên. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng có phần hạp. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ tánh sáng.http://www. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) . hào con đông đủ. vui vẻ. có duyên. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên thương lẫn làm ăn nên nhà. việc làm ăn đặng ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hay giao thiệp. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. có duyên. có chút ít chức phận thêm tốt. Tánh người vợ vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa thuận. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng ấm no an vui. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. khá nhẫn nại làm ăn tốt. hào tài bình thường.

khá nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng tốt. hòa thuận với đời. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 139 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Canh Dần Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 23. 27. ý tình vợ chồng hòa hạp. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 35. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 21. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi: ẤT MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 45. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hay thắc mắc. đến ngày chót khó nên đôi. luận việc hôn nhân không thành. 51 tuổi. 17. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. 33. 27. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Mùi. hay giao thiệp. hào con thiểu số. hào con đông đủ.http://www. 1. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ hay đi nhiều. 3. 9. 29. hào tài trung bình. hào con đông đủ. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 39. hào tài trung bình. có tay tạo giữ tiền tài. tánh thông minh. nên kiên cố làm ăn mới đặng. hay lo tính.tuvilyso. 39 tuổi. 2. . còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hay có bệnh nhỏ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi.

hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tuổi: ẤT MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. trong ngoài đều yên thuận. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. nên thương lẫn làm ăn tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận thêm tốt.com 140 Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. hào con đông đủ. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi.tuvilyso. quí nhơn hay giúp đở. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp.http://www. vật dụng trong nhà đủ dùng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. có số tạo giữ tiền tài. khó sanh và khó nuôi. 4. Tánh người vợ hay lo tính. miệng hay rầy nói. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. thiếu nghèo hay rầu lo. việc làm ăn chung sẽ đặng ấm no. không chi đáng kỵ. đặng sự ấm no trung bình. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân hay có bệnh. tánh sáng. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. ăn nói hay cầu lo cũng đều thiểu số. hào tài tương vượng. nên bền chí. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ có duyên. ít đặng vui vẻ. hào tài ấm no. qua hạn đặng làm nên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về tánh ý nên kiên nhẫn. chung ở với nhau làm ăn tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. chung sống vợ chồng cần năng làm ăn đặng.

hào tài trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ít vui vẻ. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. làm ăn không đặng khá. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp. cầu lo việc chi cũng dễ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi. việc làm ăn kiên cố mới đặng ao. về tánh ý nên nhẫn nại. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà thường dùng. nên thương lẫn ngày hậu đặng trung bình. khá kiên cố làm ăn cũng đặng lập nên. lanh lẹ. sanh con đầu là gái hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. ý tình vợ chồng lời ti ếng ít hòa hạp. hào con đông đủ. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nhưng phải chịu nhiều phen thành bạii rồi mới đặng làm nên. đặng hưởng hạnh phúc và an vui. hay giao thiệp. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con thiểu số. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hay giao thiệp.com 141 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. hào con đông đủ. lòng hay lo tính. tánh lạt lòng. hào tài đủ nóng nảy. Tánh người vợ hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. về tánh ý nên kiên nhẫn. ở với nhau nên nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng. hào con đa số.http://www. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) . hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. trong ngoài đều yên thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. hào tài thạnh vượng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. về hào tài nên kiên cố . Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. hào con đông đủ. nên bền chí. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

hào con đông đủ. hào con đủ no. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ngày hậu đặng ấm no trung bình.http://www. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. lanh lẹ. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa thuận. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống cần năng sẽ đặng ấm no. nên cần năng ngày hậu làm ăn đặng. hào tài đủ dùng. làm ăn không đặng khá. hào tài ấm no. hay có tiểu bệnh. chân hay đi. bôn ba. Tánh người vợ tánh sáng. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. tánh sáng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. hào con đông đủ. có tiểu tật. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. hay có tiểu bệnh. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ hay lo tính. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. . vui vẻ. có tay tạo giữ tiền tài. gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay lo tính. có duyên. vui vẻ. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. nên thương lẫn và bền chí. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. chung sống làm ăn đặng nên nhà. có duyên. qua hạn đặng làm nên. có số giữ tiền tài. vui vẻ. có duyên. hào tài trung bình. khá chung lo việc làm ăn tốt. hào tài thạnh vượng.com 142 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chơn hay đi. Tánh người vợ vui vẻ.tuvilyso. hào con trung bình. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay giao thiệp. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay lo tính. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa hạp.

tuvilyso.http://www. hào tài đủ no qua ngày. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thân. tánh thông minh. 1. có duyên. hào con đông đủ. có duyên. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Sửu . Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tu ổi Bính Thân v ợ tuổi Tân Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Tánh người vợ chân hay đi. hay hòa thuận. hào con trung bình. vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Tuổi: BÍNH THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đa số. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nhà. làm ăn kiên cố mới ấm no. hào con đông đủ. lời nói hay thắc mắc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. làm ăn ngày hậu đặng trung bình. hào tài tương vượng. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Ất Mùi Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổ Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hào tài ấm no. hào tài ấm no.com 143 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá nhẫn nại làm ăn tốt. hay lo tính. hay giao thiệp.

ít đặng vui vẻ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hay có bệnh. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. chung ở với nhau làm ăn đặng tốt. 21. 35. 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ăn nói dễ dàng. 53 tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 23. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài thịnh vượng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. qua hạn đặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khó sanh và khó nuôi. 8. 7. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh lạt lòng. Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 11. hào con thiểu số. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con. đến ngày chót khó nên đôi. 29. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. lời nói hay thắc mắc. 3. 45. thân thế nhiều người. 41. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. làm ăn mới đặng không đặng khá. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính. hào con trung bình. 6. . tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. vui vẻ. Tuổi: BÍNH THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 27. gặp khó hóa dễ. hay có tiểu bệnh. đồng lo làm nên sự nghiệp. 47. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 2. chung sống làm ăn kiên cố ngày hậu đặng trung bình.com 144 Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. 39. hào tài phát đạt. về hào con thiểu phước. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 8.http://www.tuvilyso. 51 tuổi. Tánh người vợ hay rầu lo.

vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng. chung sống với nhau đồng lo và kiên cố làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn đặng. ít vui vẻ. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. sanh con đầu là gái hạp. nên bền chí và cần năng làm ăn đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà thường dùng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ tánh sáng. khó tánh. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau đồng lo làm ăn tốt. lo tính đều thông suốt. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. quí nhơn yêu chuộng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. qua hạn dễ làm ăn mới đặng. hào con thiểu số. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt. số khó tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh nóng nảy. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. lòng hay lo tính. lòng hay lo tính. bản thân có tiểu tật.http://www. ăn nói lanh lẹ. tâm ý bất hòa. ra đường ăn nói ít thua ai. hào con đông đủ. về ý tình khá nhẫn nại làm ăn đặng.com 145 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nhiều người kính mến. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. buổi đầu làm ăn bình . chung sống với nhau nên kiên nhẫn mới dễ làm ăn. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài phát đạt. hào con thiểu số. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng.

có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. hay giao thiệp. chân hay đi. ưa kinh sách. hay giao thiệp. chung sống lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ ít vui vẻ. hào con trung bình. hào tài trung bình. việc làm ăn ấm no. . hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. bản thân hay có tiểu bệnh tật. hào tài đủ no. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂMTÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít vui vẻ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. hào con rất ít hoặc không có. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. tánh thông minh. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp.tuvilyso. hào tài phát đạt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lâu sau đặng trở nên.com 146 thường. Tánh người vợ vui vẻ. khá kiên cố ngày hậu đặng nên. có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con thiểu số. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hay lo tính. hào tài tương vượng. nên thương lẫn và chung lo làm ăn đặng. bản thân có tiểu tật. ở với nhau vui vẻ hòa hạp. nên kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. hào con trung bình. miệng hay rầy nói. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài bình thường. Tánh người vợ tánh sang. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn đặng nên nghiệp cả. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên.http://www. vui vẻ. hay giao thiệp. hào tài bình thường. hay lo tính. hay có bệnh nhỏ.

hào con trung bình. chung ở làm nên sự nghiệp. miệng hay rầy nói. tánh thông minh. 1. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. lanh lẹ. Tánh người vợ vui vẻ. hào con rất ít. nên kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) . ăn nói lanh lẹ. lời nói hay thắc mắc. có duyên. chung sống làm ăn tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ tánh sáng.com 147 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh sáng. hào con thiểu số. hào con đông đủ. hay có tiểu bệnh. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn mới đặng tạo nên sự nghiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có duyên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. khá nhẫn nại làm ăn thêm tốt. có số tạo giữ tiền tài.http://www. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. Tuổi: ĐINH DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài phát đạt. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hay giao thiệp. khá kiên nhẫn và cần năng sẽ đặng nên. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. hào tài ấm no. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Dậu. hào tài tương vượng. bôn ba. lanh lẹ. lo tính đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tánh sáng. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.

http://www.tuvilyso.com

148

3. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Nhâm Tý Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Giáp Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Dậu sanh tháng 2, 6, 3, 7, 8, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Đinh Dậu sanh tháng 11, 7, 10 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: ĐINH DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, tạm sống cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn lập nên sự nghiệp, hào tài tương vượng, hào con rất ít hoặc không con, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp, ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí đến sau đặng nên, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt, đến sau đặng lập nên, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung sống với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, có chí chung lo đề làm ăn. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lơn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

http://www.tuvilyso.com

149

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài thịnh vượng, hào con rất ít hoặc không có con, vật dụng trong nhà đềuđ ủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, nên nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lơn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, v ật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lơn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít danh phận, gặp khó hóa dễ, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở với nhau nên thương lẫn việc làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, chung lo lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lơn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải tạm cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ lập nên, hào tài tương vượng, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, lâu sau sẽ trở nên, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lơn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải có đôi phen thành bại rồi mới dễ làm ăn mới đặng, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố làm ăn tốt.

http://www.tuvilyso.com

150

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lơn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng nên kiên nhẫn. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lơn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp, kiên nhẫn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lơn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, có duyên, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng hay lo tính, chân hay đi, bản thân hay có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, làm ăn đồng lo đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lơn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nghiệp lớn.

http://www.tuvilyso.com

151

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lơn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lơn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ ít vui vẻ, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh thông minh, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lơn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con rất ít. Tánh người vợ hay hòa thuận, hay yêu chuộng người, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đa số sang, quí nhơn yêu chuộng, ăn nói dễ dàng, trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nghiệp cả. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, nhiều người hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng lập nên gia thất. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm no và an vui. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống hưởng cảnh ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

http://www.tuvilyso.com

152

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, khá kiên cố và đồng lo làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo tiền tài, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no. Tuổi: MẬU TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tuất. 1. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Quí Sửu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 20, 26, 32, 38, 44, 40, 56 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Tuất sanh tháng 2, 6, 3, 7, 5, 11 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Mậu Tuất sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: MẬU TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi)

gặp khó hóa dễ. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. . tánh nóng nảy. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. kiên nhẫn làm ăn tốt. việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no trung bình. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. mỗi việc đều thủ binh. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. về lời tiếng bất hòa. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. chung ở với nhau nên thương lẫn làm đặng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít đặng vui vẻ. việc làm ăn thường gặp người tương trợ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá. Tánh người vợ hay rầu lo tính. bản thân có tiểu tật. khó tạo nên của tiền. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. tánh lạt lòng bản thân hay có bệnh. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. chung lo làm ăn đặngh hưởng ấm no. hào con trung bình.http://www. hào tài bình thường. đặng có chút ít chức phận để làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lời nói hay thắc mắc. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hào con trung bình. hoặc có quyền chức thêm tốt. đến sau dễ làm nên. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.com 153 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. miệng hay rầy nói. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đa số. Tánh người vợ hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ no. hào tài bình thường. phải chịu cảnh thiếu nghèo. khá bền chí và cần năng. ăn nói lanh lẹ. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên. lòng hay lo tính.

chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lo tính đều thông suốt. hào con đông đủ. ít vui vẻ. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. khá nhẫn nại và chung lo việc làm ăn mới đặng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU THÂN . hào tài trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. vợ chồng đều riêng lo. về ý tình bất hòa nên kiên nhẫn. về hào tài hay luân chuyển. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. quí nhơn thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng.http://www. vợ chồng đều riêng lo. ở với nhau chung lo làm ăn cũng đặng cảnh ấm no tầm thường Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. sanh con đầu là gái hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. thường gặp người tương trợ. hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. tánh lạt lòng. hào tài đủ dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có th ân th ế. lanh lẹ. lo tính đều thông suốt. nên kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng hưởng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có chí kiên cố làm ăn đặng.tuvilyso. ăn nói việc chi cũng dễ. hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. miệng hay rầy nói. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. mỗi việc đều thủ binh. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. về lời tiếng nên kiên nhẫn làm ăn tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ít vui vẻ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. gặp việc khó hóa dễ. đặng có chức phận làm ăn th êm t ốt.com 154 Tánh người vợ tánh sáng.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. hào tài ấm no. tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. việc làm ăn cũng đặng lập nên.tuvilyso. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hay bôn ba. hào tài đủ no. vui vẻ. hào con trung bình. lòng hay lo tính. hào con trung bình. chung sống cần năng mới ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng. hào tài tương vượng. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. hay giao thiệp.http://www. hay yêu chuộng người. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. việc làm ăn đặng ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. bản thân hay có tiểu tật. chung sống chung lo sẽ tạo nên. Tánh người vợ ít vui vẻ. việc làm ăn đặng nên nhà. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hào con trung bình. hào con thiểu số. hay lo tính. hào tài đủ no qua ng ày. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh thông minh. Tánh người vợ hay đi nhiều. chân hay đi nhi ều. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay hòa thuận. hào tài bình thường . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lo tính. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khá cần năng mới đặng ấm no. có duyên. bản thân có tiểu tật. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 155 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ưa kinh sách. trong mình có tiểu tật. kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . hay lo tính. Tánh người vợ vui vẻ. hay giao thiệp.

bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh sáng. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài . làm ăn không đặng phát đạt.http://www. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổii. ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ vui vẻ. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. có duyên. vui vẻ. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào con thiểu số v à có số nuôi con nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nhiều người mến thương. bôn ba. hào con trung bình. khá chung lo lâu sau làm ăn đặng.com 156 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên thương lẫn làm ăn đặng ấm no. . hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hay có tiểu bệnh. tánh sáng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào tài ấm no. lòng hay lo tính.tuvilyso. lâu sau mới dễ làm ăn. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào con trung bình. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà. vui vẻ. không chi đáng kỵ. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên ấm no trung bình. lanh lẹ. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp. không chi đáng kỵ. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lanh lẹ. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. qua hạn làm ăn đặngh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vui vẻ. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.

http://www. Tánh người vợ tánh sáng. Tuổi: KỶ HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổ Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. vui vẻ.tuvilyso. hào tài tương vượng. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Bính Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7.11 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 31. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp.com 157 Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 49. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Tân Mẹo Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 19. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. 3. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. nên nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. hào con đông đủ. hào con đa số. hào tài đủ no. Tánh người vợ vui vẻ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. 49. 12. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. . có số tạo giữ tiền tài. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 55 tuổi. 6. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 1. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 4. miệng hay rầy nói. ăn nói lanh lẹ. khá thương lẫn việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. 25. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 43. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. có duyên. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 31. đến ngày chót khó nên đôi. 55 tuổi. có số tạo giữ tiền tài. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 25. 39. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Hợi. 43. 37. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.

hào con trung bình. hay giao thiệp. rồi sau mới dễ làm ăn. làm ăn sẽ đặng nên. chung sống với nhau lo làm ăn tốt Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. quí nhơn hay tương trợ. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. hoặc có quyền chức. làm có tiền hay xảy điều hao tốn. Tuổi: KỶ HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp khó hóa dễ. về hào tài hay luân chuyển. hào con rất ít. bản thân có tiểu t ật. hào tài trung bình. chung ở với nhau nên hòa thuận. lâu sau làm ăn mới đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN . Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng nên nhà. ăn nói lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. khó sanh và khó nuôi. miệng hay rầy nói. 8. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà đều đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chức phận và nhiều thân thế. v ề hào con thiểu phước. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng thân thể. bản thân hay có bệnh. hào tài phát đạt.com 158 Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 5. khó tánh. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. nên thương lẫn nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. hào tài bản thân. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. v ề lời tiếng kh á kiên nhẫn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay đi nhiều. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh nóng nảy. nhưng phải có đôi phen thành bại. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. làm ăn mới không đặng khá. nên kiên cố và bền chí làm ăn ngày hậu đặng ấm no Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con rất ít.tuvilyso. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ăn nói cầu lo đều thông suốt. Tánh người vợ chân hay đi.

hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhiều người mến thương. chung ở với nhau kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. mỗi việc thủ thường. vợ chồng với nhau chung lo làm ăn cũng đặng nên cảnh ấm no. số khó giữ tiền tài. khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. hay giao thiệp. hào con rất ít. ít vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con trung bình Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên bền chí và chung lo. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung sống đặng cảnh ấm no an vui. hào con trung bình. lanh lẹ.com 159 (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vợ chồng đều riêng lo. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng nên. Tánh người vợ hay rầu lo. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. v ề hào con thiểu phước. Tánh người vợ hay rầu lo. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. làm có tiền hay xảy điều tản hao. hào tài tương vượng. hay có bệnh nhỏ. phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài ấm no. lo tính đều dễ dàng. sanh con đầu là gái hạp. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.http://www. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. cho lắm. miệng hay rầy nói. ít vui vẻ. hào tài ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. làm ăn việc chi cũng gặp người tương trợ. nên thương lẫn với nhau. hào tài đủ no. khá kiên cố làm ăn đặng . gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. về tâm ý bất hòa.

có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ vui vẻ. việc làm ăn đặng lập nên. có tay tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ hòa thuận. tánh sáng. hào tài tương vượng. hào con rất ít. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. hào tài ấm no. khá nhẫn nại làm ăn nên nhà.tuvilyso. hào tài bình thường. hào con rất ít. có duyên. hay lo tính. hay có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hào con thiểu số. nên kiên cố làm ăn mới đặng. vui vẻ. vợ chồng hòa thuận. hay bôn ba. Tánh người vợ hay rầu lo.http://www. hào tài bình thường. hào con rất ít. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng ấm no. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. vui vẻ. chung ở đồng lo ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ ít vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài. lo tính việc chi cũng dễ. Tánh người vợ thông minh. ăn nói thường có quí nhơn tương trợ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay đi nhi ều. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. bản thân có tiểu bệnh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. ít đặng vui vẻ.com 160 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. lo tính. hay giao thiệp. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài phát đạt. hào con trung bình. chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. hay lo tính. . hào tài tương vượng. hào con trung bình. không chi đáng kỵ. tánh thông minh. có duyên. có số tạo tiền tài.

lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: CANH TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm. hay giao thiệp. nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tý. tánh sáng. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổ Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hào tài tương vượng.com 161 Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang. bôn ba. làm có tài cũng hay hao phá tài . ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh sáng. cũng có địa vị với xã hội. khá nhẫn nại nên nhà. tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường. Chồng tu ổi Canh Tý v ợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi . có duyên. hào con thiểu số. 3. kiên nhẫn làm ăn tốt. 1. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi. lanh lẹ. lời nói hay thắc mắc. CẢNH: TAM VINH HIỂN SỐ TAM VINH HIỂN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. hào con rất ít Tánh người vợ tánh sáng. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. 2. lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.tuvilyso. hào tài trung bình. 3. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. đặng có danh giá bốn phương. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. việc làm ăn đặng ấm no. có tiểu bệnh.http://www. vui vẻ. có nhiều điểm tốt cộng lại. nhiều người kính mến.

Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 1. vật dụng trong nhà khiếm dụng Tánh người vợ chân hay đi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 2. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 29. 2. chung sống với nhau làm ăn đặng. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức.tuvilyso. về hào tài hay luân chuyển. 21. hào tài đủ no.com 162 ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 22. Tánh người vợ lanh lẹ. 34. 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 33. hào con đa số. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Bính Thân Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. 3. 41 tuổi. 12. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. it vui vẻ. 25. còn thiểu phước thì đặng khá. nhiều người hay mến . nên hòa thuận và kiên cố . XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 1. 37. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay đi nhiều.http://www. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. luận việc hôn nhân không thành. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 23. hay lo tính. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. đến ngày chót khó nên đôi. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay khiến điều hao tốn. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tuổi: CANH TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. 9. tánh sáng. hay giao thiệp. 35. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no. thường gặp c ảnh thiếu nghèo. bản thân hay có tiểu bệnh. nhưng phải có thành bại nhiều phen thì mới tốt. 39 tuổi. hào tài ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc.

hào con trung bình.http://www. chung sống với nhau nên kiên cố và nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. miệng hay rầy nói. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. . Tánh người vợ lòng hay lo tính.tuvilyso. hào tài bình thường. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. hưởng cảnh ấm no và an vui. vui vẻ. chung ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp ý. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hào tài trung bình. số khó giữ tiền tài. nên kiên nhẫn và bền chí. ít vui vẻ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. làm ăn không đặng phát đạt. việc làm ăn cần năng cũng đặng lập nên. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. nên kiên nhẫn và bền chí. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài đủ no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. về hào tài buổi đầu hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ít vui vẻ. thường có quí nhơn giúp đở. qua hạn mới đậu tài. cầu lo hay ăn nói việc chi cũng đặng dễ dàng. hay khiến điều hao tốn. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. nhưng phải có thành bại nhiều phen thì mới tốt. tánh ý vợ chồng cũng đ ặngg hòa hạp. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ hòa hạp. lanh lẹ. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.com 163 thương. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đông đủ. về hào tài hay luân chuyển. tâm ý bất hòa. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường g ặp cảnh thiếu nghèo. hào tài ấm no. hay có bệnh nhỏ. ở với nhau đặng hưởng ấm no.

ở với nhau cần năng ngày hậu nên nhà. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. vui vẻ. hào tài tương vượng. có tay tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ lòng hay lo tính. việc làm ăn chung lo cũng đặng hưởng cảnh ấm no. chung sống làm ăn dựng nên sự nghiệp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. có số tạo tiền tài. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no. hay lo tính. hào con đông đủ. bản thân có tiểu t ật. hào tài ấm no. trong mình có tiểu tật. vui vẻ.http://www. hào tài đủ no. Tánh người vợ thông minh. tánh sáng. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khá kiên nhẫn với nhau làm ăn mới đặng. hào con thiểu số. miệng hay rầy nói.com 164 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá nhẫn nại v à kiên cố cũng đặng nên. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chân hay đi nhi ều. hào tài đủ dùng. việc làm ăn sống cảnh ấm no. hào tài trung bình. vui vẻ. hào con trung bình. vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hay giao thiệp. có duyên. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con thiểu số. chung sống làm ăn cũng đặng lập nên. ở với nhau nhẫn nại làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa thuận. . ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ vui vẻ. có duyên. hào tài ấm no. hào con đông đủ. có duyên. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài trung bình. qua hạn mới đậu tài. hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng ấm no. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình.com 165 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh lạt lòng. lanh lẹ.tuvilyso.http://www. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài tương vượng. nên kiên nhẫn và chung lo. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về hào con thiểu phước. làm có tài cũng hay hao phá tài . hào tài ấm no. việc làm ăn đặng có quí nhơn giúp đở. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tuổi: TÂN SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hay có bệnh. có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. ở với nhau cần năng sẽ đặng lập nên. hay giao thiệp. nên cần năng cũng đặng cảnh ấm no. hào con thiểu số. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng hoặc có chức phận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. . hào tài ấm no. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. hào con thiểu số. có tay tạo giữ tiền tài. vui vẻ. ít đặng vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài trung bình. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống làm ăn nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. hào con rất ít. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ no. tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. lo tính việc chi cũng dễ. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay lo tính. nên thương lẫn đồng lo việc. việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Mậu Tuất Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.com 166 Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Sửu. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Tân Sửu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 28. hào tài đủ no. 3. 38. . còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 2. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổ Canh Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6.http://www. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. nhưng phải kiên cố mới đặng. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Ất Mùi Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 32. bản thân có tiểu tật. có chút ít chức phận dễ làm ăn mới đặng. 2. 1.tuvilyso. 30. 4. 42. 20. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều có quí nhơn giúp đở. luận việc hôn nhân không thành.54 tuổi. 26. 8. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. 24. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. đến ngày chót khó nên đôi. Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. hào con trung bình. ăn nói lanh lẹ. 48. 30. 42 tuổi. số vợ chồng cũng thế. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. 36. Tuổi: TÂN SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. khó sanh và khó nuôi.

lòng hay lo tính.tuvilyso. nên cần năng thêm tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà đều đủ. ở với nhau việc làm ăn cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp nên bền chí và cần năng mới đặng ấm no. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào tài ấm no. về hào con thiểu phước. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng hoặc có chức phận thêm tốt. miệng hay rầy nói. số khó giữ tiền tài. bản thân hay có tiểu bệnh tật. vui vẻ. hào con thiểu số. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. hào tài đủ no qua ngày. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. ăn nói việc chi cũng dễ. tánh lạt lòng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con thiểu số. chung sống với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . gặp số Nhứt Phú Qúy vợ chồng như có phước hưởng giàu. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. tánh ý vợ chồng đ ặngg hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. hay có bệnh nhỏ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. nên bền chí và nhờ nơi phước đức.hào con đông đủ. sanh con đầu là gái hạp. ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. ưa kinh sách. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. dần sẵn của cũng khó giữ đặng. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. về lời tiếng nên nhẫn nại. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.com 167 Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. về hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ít vui vẻ. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhưng buổi đầu làm ăn ch ưa đặng phát đạt cho lắm. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nhiều người hay mến thương.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. việc làm ăn cũng đặng ấm no.tuvilyso. Tánh người vợ lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ vui vẻ. hay yêu chuộng người. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. có số tạo tiền tài. hay giao thiệp. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. chung sống. việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no. lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. bản thân có tiểu bệnh. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. nhiều người hay mến thương. ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa. hào tài đủ dùng. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. không chi đáng kỵ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. chung sống nên kiên nhẫn làm ăn nên nhà. Tánh người vợ hòa thuận. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài . Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào tài đủ no. hay bôn ba lo tính. . ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. hào con đa số. tánh sang. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. ý hay thắc mắc. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài thạnh vượng. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. còn thiểu phước thì đặng khá. nên cần năng làm ăn sẽ đặng ấm no.com 168 Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh thông minh. có duyên. hay lo tính. trong mình có tiểu tật. Tánh người vợ chân hay đi. nên kiên cố làm ăn mới đủ no. Tánh người vợ ít vui vẻ. hào con đông đủ.

ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. làm ăn kiên cố sẽ đặng nên nhà. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ở với nhau làm ăn tốt. ý tình vợ chồng bất hòa. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 169 nhưng phải chịu nhiều phen thành baị rồi sau mới tốt. hào con thiểu số. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. miệng hay rầy nói. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. trong ngoài đều yên thuận. hào con trung bình. hào tài trung bình. tánh sáng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ý tình vợ chồng hay tương xung về lời tiếng. lanh lẹ. hào tài ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ. hào con đa số. hào con trung bình. hay thắc mắc.tuvilyso. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống làm ăn đặng. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài. hay có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Ất Tỵ Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. về tánh ý khá nhẫn nại. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn đặng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. nên nhẫn nại và bền chí mới đặng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá.http://www. lòng hay lo tính. hay lo tính. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi . hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tuổi: NHÂM DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Dần đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. tánh thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 1. lo tính đều dễ dàng. có duyên. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Dần. việc làm ăn đặng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. luận việc hôn nhân không thành. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và chức tước. 30. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. ăn nói lanh lẹ. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tuổi: NHÂM DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. đến ngày chót khó nên đôi. số vợ chồng cũng thế. cầu lo việc chi đều dễ dàng. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Nhâm Tý Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. . thường gặp cảnh thiếu nghèo một thời gian. việc làm kiên cố đặng ấm no. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 30. 2. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Đinh Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Giáp Ngọ Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18.tuvilyso. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 48. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. hào con ấm no. 56 tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. 44. 38.com 170 ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 9. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 5. hào tài đủ dùng.54 tuổi. 36. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 42.http://www. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. về hào tài hay luân chuyển. sanh con đầu là gái hạp. hào con rất ít. 6. 24. có tiểu tật. 26. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 50. 11. khó sanh và khó nuôi.

còn thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. số khó giữ . Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nhiều người hay mến thương. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ hòa hạp. qua hạn mới đậu tài. nhưng phải chịu đôi phen thành bại rồi mới tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà đủ dùng. chung sống với nhau làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. hào con trung bình. hào tài ấm no. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. có chút ít chức phận dễ làm ăn. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình chồng vợ cũng c ó ph ần hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình. lời tiếng bất hòa. . Tánh người vợ tánh sáng. khá bền chí. về hào con thiểu phước. còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. hay giao thiệp. lanh lẹ. quí nhơn hay trọng đãi. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lòng hay lo tính. ý tình nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau. hào con rất ít.com 171 Tánh người vợ tánh sáng. ưa kinh sách. hào tài thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. về hào tài nên kiên cố . chung sống với nhau cần năng mới đặng tốt. về hào tài nên kiên cố . vật dụng trong nhà thường dùng. buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.http://www. bản thân có tiểu tật.tuvilyso. vui vẻ. có duyên. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. ở với nhau n ên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. ít vui vẻ. lòng hay lo tính. khá chung lo và cần năng. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. vợ chồng hay tương xung. ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn mới đặng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. hào tài trung bình. hay giao thiệp. ngày hậu làm ăn đặng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

Tánh người vợ lòng hay lo tính. lo tính. hào tài tương vượng. bản thân có tiểu tật. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên. hào tài đủ dùng. hay lo tính. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. có duyên. Tánh người vợ thông minh. tánh thông minh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi nhiều. làm ăn mới đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. Tánh người vợ hay hòa thuận. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thuận. lo tính việc chi đều thông suốt. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. nên kiên cố mới trọn tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. khá cần năng mới đủ no. bản thân có tiểu tật. hay y êu chuộng người. hào con thiểu số. vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng . ăn nói thông suốt. vui vẻ. hào con trung bình.tuvilyso.com 172 nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới tốt. . tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi. chung ở đặng cảnh ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. việc làm ăn đặng trở nên. lòng hay lo tính. hay bôn ba. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. hào tài trung bình. hào con trung bình.http://www. hào tài đủ no qua ngày. thường có người tương trợ. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh.

hay đi nhi ều. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào tài tương vượng. Tuổi: QUÍ MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt.http://www. hay lo tính. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về hào con thiểu phước. lo tính việc chi đều thông suốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. hào tài bình thường.com 173 Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên. vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. số vợ chồng cũng thế. ở với nhau cũng có phần hạp. hay giao thiệp. kh á nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt. việc làm ăn sống cảnh ấm no. hào con thiểu số. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. kiên cố làm ăn mới đặng. bản thân có tiểu tật. hào con trung bình. ít vui vẻ. vợ chồng nên nhẫn nại. bản thân hay có bệnh. hào con thiểu số. vui vẻ. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hay lo tính. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài tương vượng. Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh lạt lòng. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt. có số tạo giữ tiền tài. hào tài tương vượng. ít vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. hay lo tính. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đủ dùng. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. việc làm ăn thường có người tương trợ. . miệng hay rầy nói. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con trung bình. đồng lo s ẽ đ ặng lập nên. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. 9. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo. 11. 2. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ít vui vẻ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 23. lòng hay lo tính. 36. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. vui vẻ. Gái tuổi Quí Mẹo sanh tháng 1. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. trong ngoài đều thuận ý. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. về hào con thiểu phước. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài phát đạt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. Tuổi: QUÍ MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. 35. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Mẹo sanh tháng 1. sanh con đầu là gái hạp. 36. chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no. 5.tuvilyso. 44 tuổi. 32. lo tính thường có người giúp đở. 1. hay có bệnh nhỏ. . 24. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. 38. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. 26.http://www. hào con rất ít. 6. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. việc làm ăn đồng lo lập nên nghiệp lớn. về hào tài hay hao tốn. hào tài thạnh vượng. hào tài bình thường. ở với nhau làm ăn tốt. hào con trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. luận việc hôn nhân không thành. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 174 Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mẹo. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. 30. 42 tuổi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lo tính làm ăn đều thông suốt. số khó giữ tiền tài. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Ất Tỵ Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa. khó sanh và khó nuôi. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

hay giao thiệp. bản thân có tiểu tật. tánh tình chồng vợ lời tiếng hay tương xung. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. chung sống chung lo ngày hậu đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. có chút ít chức phận thêm tốt. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng đ ặngg hòa hạp. về hào con thiểu phước. về hào tài hay luân chuyển. lòng hay lo tính. vui vẻ. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá quí nhơn hay giúp đở. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về tánh ý khá nhẫn nại mới trọn tốt. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài. lo tính đều thuận ý. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ thông minh. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. việc làm ăn kiên cố cũng đặng hưởng ấm no. ít vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sáng. buổi đầu hay xảy điều hao t ốn. hào tài bình thường. gặp khó hóa dễ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. còn thiểu phước thì đặng khá. hay có bệnh nhỏ. . nên cần năng ngày hậu đặng ấm no.com 175 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. sanh con đầu là gái hạp. lanh lẹ.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. hào tài ấm no. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung ở với nhau kiên nhẫn làm ăn đặng.http://www. nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau. Tánh người vợ tánh sáng. ưa kinh sách. hào con rất ít. ăn nói hay cầu lo cũng đều thông suốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. có duyên. hào tài phát đạt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. hay lo tính. chung ở cần lo làm ăn sẽ đặng nên nhà.

hào con rất ít. hào tài trung bình. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp. nên cần năng đặng ấm no. hay yêu chuộng người. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay hòa thuận. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. chung sống làm ăn đặng nên nhà. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có tay tạo giữ tiền tài . ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn đặng nên nhà. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính.tuvilyso. ít vui vẻ. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có duyên. lòng hay lo tính. hào tài ấm no. hào con rất ít Tánh người vợ hay rầu lo. hào con rất ít. vui vẻ. hào tài phát đạt. hay có tiểu bệnh. hay lo tính. hay có tiểu bệnh. không chi đáng kỵ.com 176 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. có duyên. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ thông minh. tánh tình thông minh. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. có duyên. . vui vẻ. hay lo tính. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. tánh sáng. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng. hào tài đủ no. ăn nói thông suốt. hào con đông đủ. chung sống làm ăn đặng ấm no. có số tạo tiền tài. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. Tánh người vợ lanh lẹ. lời nói hay thắc mắc. bôn ba. hào con thiểu số. việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn.http://www. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo tiền tài.

ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no. hay đi nhiều. hào con rất ít. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. về hào tài hay luân chuyển. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. qua hạn mới ấm no. hào tài thạnh vượng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. thường gặp cảnh thiếu nghèo. bản thân có tiểu tật. hào con rất ít.tuvilyso. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp.http://www. khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. hào tài đủ no. ít nói. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ hay tương xung. ăn nói lanh lẹ. Tánh người vợ lanh lẹ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh hiền. hào con rất ít. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hay hòa hạp với đời. Tánh người vợ hay rầu lo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên nhẫn nại việc làm ăn tốt. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp.com 177 Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận dễ làm ăn. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ dùng. quí nhơn hay giúp đở. làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no. hay giao thiệp. hào tài bình thường. hào con rất ít. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo tiền tài. vui vẻ. . bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ có duyên. nên kiên cố và bền chí. hào con trung bình. ít vui vẻ.

34. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Mùi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. 42 tuổi. 30. 8. đến ngày chót khó nên đôi. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 22. 38. hay lo tính. hào tài tương vượng. 26. hay lo tính. 6. Tánh người vợ vui vẻ.http://www. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. 24. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 7. việc làm ăn đặng ấm no. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 36. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. 1. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. Tuổi: GIÁP THÌN . vui vẻ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Quí Mẹo Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. 32. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.com 178 Tánh người vợ tánh sáng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thìn. 44. Gái tuổi Giáp Thìn sanh tháng 7. 56 tuổi. 8. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa thuận. 40. 3. có số tạo tiền tài. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. khó sanh và khó nuôi. Tuổi: GIÁP THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Thìn đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Tân Dậu Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Thìn sanh tháng 2. hào con trung bình. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con.

không chi đáng kỵ. lo tính việc chi đều thông suốt. hay có tiểu bệnh tật. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt.com 179 (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đông đủ. miệng hay rầy nói. hào con đông đủ. quí nhơn trọng đãi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều. phải chịu cảnh nhiều phen thành bại rồi mới tốt. tánh lạt lòng. hào tài đủ dùng. ít vui vẻ.http://www. chung sống với nhau làm ăn đặng trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. chung ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. nên cần năng và kiên cố mới đặng. về hào tài hay luân chuyển. hào con trung bình. hào con đông đủ. hào tài bình thường. ít hòa hạp. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. . hay có bệnh nhỏ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ít vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ cũng đặng không đặng hòa hạp cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. hay lo tính. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. cầu lo việc làm ăn thường có người tương trợ. số khó giữ tiền tài. số vợ chồng cũng thế. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. sanh con đầu là gái hạp. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. ý tình vợ chồng hay tương xung. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. Tánh người vợ lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. nên thương lẫn và chung lo với nhau. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. số có chức phận mới dễ làm ăn mới đặng. nhiều người hay mến thương. ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ưa kinh sách. ý tình vợ chồng lờI tiếng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. hay giao thiệp.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp. nên thương lẫn chung lo với nhau. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài . vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. trong mình có tiểu tật. tánh thông minh. có duyên. hào tài đủ dùng. hào tài đủ no. hoặc danh tiếng với đời. hay giao thiệp tình bạn.vật dụng trong nhà thường dùng. việc làm ăn kiên cố sẽ lập nên sự nghiệp. việc làm ăn cũng đều yên thuận. nên nhẫn nại kiên cố làm ăn tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp.http://www. chung sống làm ăn đặng ấm no. hào tài bình thường. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. nên bền chí làm ăn đặng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. về tánh ý nên nhẫn nại. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. vui vẻ. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ thiếu sự hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ở với nhau làm ăn n ên kiên cố ngày hậu đặng nên ấm no. hào con đông đủ. hưởng sự ấm no và an vui. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. hào tài tương vượng.tuvilyso. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. chung ở với nhau làm ăn tốt. việc làm ăn sắp đặt đều thuận ý người đời hay mến thương. tánh sáng. lòng hay lo tính. hay bôn ba lo tính.com 180 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. . gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. hào con trung bình. hào con trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con đông đủ. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp.

có duyên. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo.http://www.com 181 Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp chung sống với nhau cần năng mới đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay giao thiệp. bản thân có tiểu tật. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. hay đi nhiều.tuvilyso. ít thua ai. ăn nói lanh lẹ. hào tài ấm no. hay lo tính. hào tài đủ dùng. hào tài bình thường. hào con đông đủ. khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no. lòng hay lo tính. hay thắc mắc. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. vui vẻ. hào con trung bình. ít vui vẻ. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. Tánh người vợ lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn sẽ lập nên. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. làm ăn không đặng phát đạt. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi KỶ HỢI . còn thiểu phước thì đặng khá. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lanh lẹ. vui vẻ. việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hào con đa số. chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà. hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. bản thân có tiểu tật. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. về hào tài hay luân chuyển. việc làm ăn đặng ấm no.

Tuổi: ẤT TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 37. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 1. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hay có bệnh. hào con trung bình. 49. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 25. 6. 25.http://www. khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. luận việc hôn nhân không thành. 43. 55 tuổi. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Tỵ sanh tháng 2. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Mậu Thân Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. ít vui vẻ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Tỵ. 31. Gái tuổi Ất Tỵ sanh tháng 7. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly 4. Tánh người vợ hay rầy nói. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. hào con đông đủ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 37. 8. Tuổi: ẤT TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) . còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. đến ngày chót khó nên đôi. vui vẻ. tánh lạt lòng. việc làm ăn cũng đặng nên. Tánh người vợ tánh sáng. 43. có số tạo tiền tài.tuvilyso. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. 8. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. 49. hay thắc mắc. hào con trung bình. hào tài tương vượng. 55 tuổi. 3. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 31.com 182 (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống đồng lo lập nên nhà. 7. hào tài tương vượng. hay lo tính. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. miệng hay rầy nói. hào tài đủ dùng. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1.

ở với nhau cần năng và chung lo làm ăn đặng ấm no. hào tài thạnh vượng. không chi đáng kỵ. hay lo tính. hưởng sự hạnh phúc ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ Ẹ tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà đủ dùng. về hào tài hay luân chuyển. tánh lạt lòng. lanh lẹ. hay có bệnh nhỏ. hào tài trung bình. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. trong ngoài thuận ý. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. việc làm ăn đồng lo cũng đặng lập nên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ tánh sáng.com 183 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng t ốt. ở với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng trở nên. Tánh người vợ lòng hay lo tính. qua hạn sẽ lập nên. hào tài trung bình. nhưng buổi thành bại nhiều phen. hào con đông đủ. . gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn đặng. sanh con đầu là gái hạp. quí nhơn trọng đãi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa.tuvilyso. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hoặc có có chút ít chức phận thêm tốt. vui vẻ. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. làm ăn không đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá.http://www. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. ít vui vẻ. chân hay đi nhiều. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. của tiền hay hao tản. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. nên bền chí và kiên cố . Tánh người vợ tánh sáng.

hào con trung bình. hào tài bình thường. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. qua thời gian làm ăn mới đặng tốt.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ vui vẻ. qua hạn sẽ làm nên. có duyên. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. làm ăn khó mở mang. hào tài bình thường. trong mình có tiểu tật. hào tài ấm no. việc làm ăn nhẫn nại ngày hậu đặng nên. còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ngày sau sẽ lập nên. vật dụng trong nhà đủ dùng.http://www. bản thân hay có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ngày hậu làm ăn đặng trung bình. hay lo tính. hào tài tương vượng. đặng hưởng cảnh hạnh phúc an bình. hào tài trung bình. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hay tương xung. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bôn ba. về ý tình vợ khá kiên nhẫn. có duyên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ở trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.com 184 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ít hạp ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. hay yêu chuộng người. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. hào tài phát đạt. hào con đông đủ. việc làm ăn hưởng cảnh ấm no. chung sống làm ăn nên nhà.

tuvilyso. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ hi ền. lòng hay lo tính. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ lanh lẹ. nên kiên cố làm ăn nên nhà. trong ngoài sắp đặt yên thuận. vui vẻ. hào con đa số. khá kiên cố làm ăn tốt. hào tài bình thường. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. hay đi nhiều. Tánh người vợ tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. hào tài tương vượng. hào tài trung bình. thông minh. tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp. hào con đông đủ. có duyên. hay hòa hạp với đời. ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới ấm no. Tánh người vợ hiền. chung sống sẽ nên nhà. hào con đông đủ.com 185 Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con thiểu số. ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. vui vẻ. it thua ai. có duyên. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ít nói. Tánh người vợ lanh lẹ. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hay giao thiệp. lanh lẹ. hào con đông đủ. hào con thiểu số. việc làm ăn hậu tốt.http://www. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. việc làm ăn đặng ấm no. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . hay lo tính. ch ỉnh tề. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. làm có tài cũng hay hao phá tài. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền tài. hưởng cảnh ấm no v à bình ấm no. sanh con đầu là gái hạp. Tánh người vợ thông minh. lo tính đều thông suốt. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. làm có tài cũng thường bị hao t ài. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào con thiểu số. 35. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. Tánh người vợ hay rầu lo. 23. hào con đông đủ. chung lo đặng nên sự nghiệp. có số tạo tiền tài. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Dậu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. chung sống cần năng mới ấm no. 33. hào tài đủ dùng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 28. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. 21.http://www. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Đinh Mùi Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tuổi: BÍNH NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Ngọ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 29. Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso.com 186 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 31. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. 17. hay có bệnh nhỏ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Ngọ. tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Sửu Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. ít vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. 27. đến ngày chót khó nên đôi. hay lo tính. tánh sáng. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. vui vẻ. hay có tiểu bệnh. 39 tuổi. . hào tài đủ no. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 1. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. luận việc hôn nhân không thành. hào con đa số. 19. có số tạo giữ tiền tài. tánh lạt lòng. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn chung lo ấm no. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. vui vẻ. chung lo đặng nên sự nghiệp. 40 tuổi.

về hào con thiểu phước. về hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào con rất ít. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà thường dùng. Gái tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1. 4. 8. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. 2. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. lo tính. vật dụng trong nhà khiếm dụng. và có số nuôi con nuôi.com 187 Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. ít vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no trung bình. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Tuổi: BÍNH NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. 3. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. thiểu phước gặp khá. tánh sáng. tánh lạt lòng. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. khó sanh và khó nuôi. Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân hay có tiểu bệnh tật. hào tài ấm no. hào con thiểu số.http://www. chung ở với nhau chung lo làm ăn tốt. ưa kinh sách. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nhưng buổi đầu làm ăn chưa được trơn tốt. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1.tuvilyso. hào tài đủ no. hay có bệnh nhỏ. 4. thường gặp cảnh thiếu nghèo. khá bền chí và kiên cố cũng đặng ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào con trung bình. sanh con đầu là gái hạp. Tánh người vợ hay lo tính. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. . nên có chí cần năng và chung lo làm ăn đặng. qua hạn cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng.

hay lo tính. và có số nuôi con nuôi.com 188 Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ thông minh. khá cần năng chung sống mới ấm no. lòng hay lo tính. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. trong mình có tiểu tật. vui vẻ. hào tài tương vượng. việc làm ăn đặng nên nhà. chung ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp. nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới dễ làm ăn. bản thân hay tiểu bệnh. hay yêu chuộng người. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào tài ấm no. hào tài bình thường. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp ý. đặng sự bình an và ấm no. tánh sáng. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. . hay giao thiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về hào con thiểu phước. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng lập nên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con rất ít. hào con trung bình. bôn ba. nên chung lo làm ăn không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có duyên. vui vẻ. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. Tánh người vợ vui vẻ.http://www. đặng sự bình an và ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hào con đông đủ. hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp. hào tài đủ no. tình bạn. ở với nhau làm ăn cũng đặng ấm no. tánh thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống đồng lo làm ăn đặng. hào con thiểu số.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít vui vẻ. làm có tài cũng thường bị hao tài. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay lo tính hay giao thiệp. ít thua ai. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên bền chí và cần năng. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ hiền và tề chỉnh. số khó giữ tiền tài. ít vui vẻ. hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN . hào tài ấm no. lanh lẹ. về lờI tiếng nên nhẫn nại và chung lo làm ăn tốt. ở với nhau vợ chồng xung khắc. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. chung sống làm ăn đặng nên nhà. hào con rất ít. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. khá kiên cố mới đủ no. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh thông minh. lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay có bệnh nhỏ. ít vui vẻ.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ tự. hào tài đủ no. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. nhưng buổi đầu chưa được tốt trọn. miệng hay rầy nói. khá nhẫn nại làm ăn đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn tốt. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên nhà. tánh tình chồng vợ hòa thuận. bản thân có tiểu tật.com 189 Tánh người vợ lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung lo làm ăn đặng hưởng ấm no. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ dùng. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài.http://www. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ở với nhau kiên cố đồng lo mới đặng ấm no. hào con trung bình. hào tài trung bình. hào con trung bình. làm có tiền hay khiến điều hao tốn.

khá kiên cố mới ấm no. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tánh người vợ hay rầu lo. 24. hào tài tương vượng. 30. 44 tuổi. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 42. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Nhâm Tý Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 48. 26. hào con đông đủ. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Thìn Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 190 (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 36. 36. hào con trung bình. đến ngày chót khó nên đôi. hay rầy nói. hào con rất ít. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 32. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. nên thương lẫn làm ăn tốt. có số tạo tiền tài. ít vui vẻ. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 54 tuổi. 24. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Canh Tý Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. hào tài đủ dùng. 1. Tuổi: ĐINH MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tánh lạt lòng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. . hào con rất ít. hào tài đủ no. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mùi. hào tài trung bình. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4.http://www. 38. lời nói hay thắc mắc.tuvilyso.

hào con đông đủ. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số. Gái tuổi Đinh Mùi sanh tháng 5. quí nhơn tương trợ. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. . lòng hay lo tính. Tuổi: ĐINH MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. việc làm ăn cần năng ngày hậu đặng ấm no trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển.com 191 Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. Tánh người vợ thông minh. về hào tài rất luân chuyển. hào tài đủ dùng. 2. số vợ chồng cũng đều khó giữ tiền của. qua hạn mới dễ làm ăn.tuvilyso. khó sanh và khó nuôi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà thường dùng. nên Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. có chút ít chức phận mới dễ làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 2. có duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 4. Tánh người vợ lanh lẹ. hay giao thiệp. hay giao thiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính cũng đặng thông suốt. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. hào con thiểu số. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. và có quyền chức. ăn nói dễ dàng. vợ chồng đặng có danh giá. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng cũng đặngg hòa hạp. 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vật dụng trong nhà thường dùng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hào tài đủ dùng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Mùi sanh tháng 3. về hào tài không đặng tốt trọn. ưa kinh sách bản thân hay có tiểu tật. 1. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng ý tánh hòa hạp. vui vẻ. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. 9. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi sau làm ăn mới đặng. hào con trung bình.

dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. hay yêu chuộng người. ở với nhau vợ chồng tâm ý bất hòa. việc làm ăn chung lo và nhẫn nại cũng đặng lập nên. phải chịu cảnh thiếu nghèo. nên bền chí. hào tài đủ no qua ngày. hào tài đủ dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá với đời. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nên bền chí và hào con thiểu phước. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. chân hay đi nhiều. ở với nhau cần năng mới đặng lo. ở với nhau đặng tốt. về hào con thiểu phước.http://www. chung ở với nhau làm ăn mới đặng cảnh ấm no bình thường. nhiều người hay mến thương. vui vẻ. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. hay giao thiệp. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. làm ăn việc chi cũng đều dễ dàng. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. nên thương lẫn chung lo dễ làm ăn. hay lo tính. Tánh người vợ lòng hay lo tính. nên thương lẫn v à hòa thuận với nhau làm ăn đặng. tánh thông minh. vui vẻ. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. Tánh người vợ ít đặng hòa hạp. hào tài ấm no.tuvilyso. tình bạn. hào tài thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp khó hóa dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi. hay có ý tình vợ chồng hòa hạp.com 192 Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nhiều người hay tương trợ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân hay có tiểu bệnh. nên kiên cố thêm t ốt. Tánh người vợ thông minh. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. vợ chồng đều riêng lo. bản thân có tiểu tật. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. lòng hay lo tính. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

lanh lẹ. Tánh người vợ thông minh. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. chung lo sẽ đặng nên nhà. vui vẻ. bản thân có tiểu tật. hào tài ấm no. hào tài bình thường. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có duyên. Tánh người vợ hiền ít nói. hào con trung bình. nên kiên cố và lo làm ăn đặng nên. chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ no. tánh tình chồng vợ tâm ý bất hòa. Tánh người vợ hiền. ý tình vợ chồng hay xung khắc. thông minh. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ . ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. ở với nhau ý t ánh ít hạp. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đều riêng lo. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn đặng ấm no.http://www. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. làm có tài cũng hay hao phá tài. miệng hay rầy nói.com 193 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. hào con thiểu số. có số tạo tiền tài. Tánh người vợ hay rầy nói. ít thua ai. khá cần năng mới ấm no. hào tài bình thường. hào tài trung bình. hào con đông đủ. về tánh ý nên kiên nhẫn. ít vui vẻ. lòng hay lo tính. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. khá kiên cố làm ăn tốt. làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài ấm no. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay hòa hạp với đời. khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. ăn nói việc chi cũng dễ. . ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tề chỉnh.

tuvilyso. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. bản thân có tiểu tật. 1.com 194 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. hào tài đủ no. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 26. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. . 2. 4. 50. hào con thiểu số. Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Tân Hợi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Tuổi: MẬU THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 54 tuổi. 48. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thân. chung sống làm ăn nên. 9. luận việc hôn nhân không thành. lòng hay lo tính. 36. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 56 tuổi. ăn nói lanh lẹ. 2. đến ngày chót khó nên đôi. làm có tài cũng hay hao phá tài hay xung khắc. 38. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung lo làm ăn đặng nên nhà. hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi. 24. Tánh người vợ lanh lẹ. 44. hào tài đủ dùng. hay rầy nói. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 32. hào tài tương vượng. có số tạo tiền tài. có số tạo tiền tài.http://www. hào con đông đủ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. 30. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 1. hào tài bình thường. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hay đi nhiều. Gái tuổi Mậu Thân sanh tháng 1. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Thân sanh tháng 3. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. vui vẻ. 42. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. Tuổi: MẬU THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên thương lẫn làm ăn đặng. hào tài bình thường. làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. về hào con thiểu phước. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. trong ngoài đều yên thuận. ưa kinh sách hay có tiểu bệnh tật. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng qua ngày. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. cầu lo thường có quí nhơn giúp đở. hào con rất ít hoặc không con. làm ăn việc chi cũng dễ.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau cần lo làm ăn mới đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ở với nhau làm ăn tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.com 195 Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít quyền chức thêm tốt. Tánh người vợ thông minh. có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên chung lo. hay giao thiệp. có duyên. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. khó sanh và khó nuôi. Tánh người vợ vui vẻ. nhiều người mến thương.http://www. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. quí nhơn hay tương trợ. trong . không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà thường dùng.

vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con rất ít. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 196 ngoài đều thuận y ên. hay có tiểu bệnh. có duyên. tánh thông minh. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hoặc không con. hào tài ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ . gặp số Tam Vinh Hiển. hào con tương vượng. nên thương lẫn làm ăn tốt. trong mình có tiểu tật. nên chung lo. về lời tiếng nên nhẫn nại. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. hào tài bình thường. hay bôn ba. lo tính. khá nhẫn nại và bền chí làm ăn mới đặng no. tánh tình chồng vợ hòa hạp.tuvilyso. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. qua hạn dễ làm ăn. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. gặp khó hóa dễ. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa hạp. lo tính thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con rất ít. ăn nói vớI đ ờI lanh lẹ. về hào con thiểu phước. hưởng ấm no và an vui. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp. vợ chồng đặng có quyền chức hay thân thế. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hay yêu chuộng . tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng đủ no. hào con trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính. chung sống với nhau lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. hào con rất ít. phải chịu cảnh thiếu nghèo không đặng làm nên. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn lâu sau cũng đặng nên. có tay tạo giữ tiền tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. hào tài đủ no qua ngày. hay giao thiệp tình bạn. nên kiên cố làm ăn đặng lập nên. lòng hay lo tính. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ.

hào tài ấm no. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. nên thương lẫn làm ăn tốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con rất ít. hào con rất ít. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . an vui. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ít vui vẻ. hay lo tính. khá cần năng chung lo mới đặng ấm no. hào tài bình thường. Tánh người vợ hay rầy nói. tánh cộc. hay có bệnh nhỏ. có duyên. bản thân có tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lanh lẹ. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. ít thua ai. chung sống đồng lo làm ăn đặng nên.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài trung bình. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đủ no. vui vẻ. hào con rất ít. hào tài đủ no qua ngày. lanh lẹ. bản thân có tiểu bệnh. ít vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. hào con rất ít. hay giao thiệp.com 197 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. có số tạo tiền tài. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. hào tài ấm no. hào tài ấm no. chung sống làm ăn đặng nên nhà. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hay giao thiệp. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào con đông đủ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít nói. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay lo tính. có duyên. Tánh người vợ thông minh.http://www. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ no qua ngày. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con rất ít. lời nói hay thắc mắc. hay hòa thuận với đời. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

lanh lẹ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ chân hay đi. có tiểu tật. ít vui vẻ. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ hay rầu lo. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) . hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay lo tính. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. về hào con thiểu phước. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. hay có bệnh nhỏ. lanh lẹ. hào tài đủ no. ý tình vợ chồng hay xung khắc. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức. về tánh ý nên thương lẫn. ăn nói hay lo tính đều đặng dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. quí nhơn hay tương trợ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài bình thường. hay giao thiệp. hào con rất ít. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài tương vượng. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. chung lo làm ăn sẽ đặng nên sự nghiệp. tánh lạt lòng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. nên nhẫn nại hòa thuận làm ăn thêm tốt.tuvilyso. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hay có bệnh. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống làm ăn mới đặng nên. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. lo tính đều thông suốt. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con rất ít hoặc sanh con gái. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no bình thường. Tánh người vợ tánh sáng.com 198 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận với đời. hào con thiểu số. hào tài trung bình. nhiều người hay mến thương. khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no. ít vui vẻ.http://www.

8 và tháng 3 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 41 tuổi. 20. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 36. 4. khó sanh và khó nuôi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Dậu. 24. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 30. tánh nóng nảy. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hay lo tính. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.tuvilyso. hào con đông đủ. đến ngày chót khó nên đôi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 9. Tuổi: KỶ DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 30. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. luận việc hôn nhân không thành. 29. Gái tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 5. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay đi nhiều. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. tánh tình chồng vợ hòa thuận. 2. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 42 tuổi. khó tánh. 1. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.http://www. 18. hào con trung bình.com 199 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 38. hay giao thiệp. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Quí Dậu Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 2. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 1. hào tài trung bình. việc làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. 32. hay có bệnh. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. 26. .

vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ thông minh. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ỡ với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung ở với nhau thương lẫn làm ăn đặng. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. đặng hưởng phúc và bình an. hào con đông đủ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồngg hưởng giàu hoặc đặng khá. hay lo tính. đến sau t o đặng nên nhà.tuvilyso. tánh thông minh. hào tài giao thiệp tình bạn. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. ăn nói dễ dàng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hoặc có chức phận thêm tốt. trong ngoài đều yên thuận. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài thạnh vượng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đ ặngg sang số.http://www. hay giao thiệp. Tánh người vợ vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. cầu lo đều thông suốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính mọi việc đặng thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. qua hạn sẽ dựng tạo nên. hào tài bình thường. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có thân thế và danh giá với đời. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào tài tương vượng. vui vẻ. hào con đông đủ. hào tài ấm no. n ên chung lo làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. đồng lo làm ăn rất tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh.com 200 Tuổi: KỶ DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lòng hay lo tính. nhiều người mến thương. có duyên. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. có duyên. làm ăn thường gặp người tương trợ. . hào tài phát đạt. chung sống với nhau kiên cố ngày hậu đặng lập nên.

ăn nói việc chi cũng dễ.com 201 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ thông minh. hào con đông đủ. hào tài tương vượng. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. nên hòa hạp làm ăn rất tốt. hay bôn ba. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng ốt. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. hào tài trung bình. Tánh người vợ thông minh. ăn nói hay cầu lo đều thông suốt. không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và thân thế.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa thuận. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp nên kiên cố làm ăn đặng. thông minh. nhiều người mến thương. có duyên. hào tài trung bình.http://www. hào con đông đủ. có chí kiên nhẫn và chung lo mới đặng trọn tốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. việc làm ăn nên kiên cố và chung lo sẽ đặng hưởng ấm no và bình an. ở với nhau đồng lo ngày hậu đặng nên nhà. hào con đông đủ. lo tính trong mình có tiểu tật. vui vẻ. chung sống kiên cố làm ăn tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chỉnh tề. có chí kiên cố làm ăn tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ít vui vẻ. làm có tài hay khiến điều hao tốn. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. hào tài phát đạt. gặp khó hóa dễ. ít thua ai. hào con trung bình. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ . hào tài tương vượng. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hiền. trong ngoài đều yên thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

vật dụng trong nhà khiếm dụng.com 202 (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. khá thương lẫn ngày hậu làm nên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. hay giao thiệp. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài bình thường. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. đến sau đặng tốt. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào con trung bình. . việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo tiền tài.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ưa kinh sách. có tiểu tật. hay giao thiệp. chung lo làm ăn đặng cảnh ấm no. hào tài trung bình. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói. Tánh người vợ thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vợ chồng đều riêng lo. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên đồng một lòng kiên cố làm ăn đặng hưởng sự ấm no. ăn nói lanh lẹ. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ít vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. việc làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no. hào con thiểu số. tánh cộc. ít vui vẻ. hào tài ấm no. lanh lẹ. Tánh người vợ hay rầu lo. về hào tài hay luân chuyển. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài ấm no. buổi đầu làm ăn trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp.http://www. bản thân hay có tiểu bệnh tật. hào con thiểu số. hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. 5. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. 11. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 12. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.http://www. 1 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. đến ngày chót khó nên đôi. 52 tuổi. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi: CANH TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT . Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 28. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Nhâm Dần Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 2.tuvilyso. 26.com 203 Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. 34. hay giao thiệp. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 10. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con đông đủ. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Ất S ửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm ((Tuyệt Mạng) 5. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tuất. Tuổi: CANH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 22. 28. khá kiên cố làm ăn nên. 22. 46. 40 tuổi. hay đi nhiều. 1. 6. 40. 34.

vợ chồng đều riêng lo. lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay hòa thuận. hào tài ấm no. . ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp. hào con trung bình. có chí kiên cố làm ăn thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận quí nhơn giúp đở. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. hay bôn ba. nên nhẫn nại để làm ăn. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá thân thế. hào con đa số. không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. nên thương lẫn và bền chí làm ăn đặng . Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. có duyên. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. làm ăn không đặng kh á. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau khá kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo.com 204 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. việc làm ăn cũng đặng ấm no bình thường. ăn nói thông suốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. qua hạn đặng làm ăn nên. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.http://www. chung sống với nhau chung lo làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay lo tính. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp khó hóa dễ. hào con đông đủ. cầu lo cũng dễ làm ăn. Tánh người vợ vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. trong mình có tiểu tật. hào tài trung bình. về tâm ý bất hòa. hay giao thiệp. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng lập nên. trong mình có tiểu tật. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số nuôi con nuôi. hay yêu chuộng người. hào con đa số. ăn nói hay cầu lo đều thông suốt. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh sáng. chân hay đi nhiều. lâu sau đặng trở nên.

hào tài đủ no. chung sống làm ăn đặng ấm no. hào con đông đủ. không chi đáng kỵ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. bản thân có tiểu bệnh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. qua hạn làm ăn tốt. hào con đa số. hào tài ấm no. nên bền chí và kiên cố đến sau dễ làm ăn. lòng hay lo tính. đến sau làm ăn mới đặng tốt. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. . hào tài bình thường. nhưng buổi đầu làm ăn tầm thường. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. làm ăn không đặng phát đạt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung ở với nhau nên thương lẫn và đồng lo làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đa số. kiên cố làm ăn đặng. hay hòa hạp với đời. vui vẻ. hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá.com 205 Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ lanh lẹ. lanh lẹ. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài trung bình. hào con trung bình. hào con trung bình. ý tình vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp. lâu sau cũng dễ làm ăn. hào con đa số. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. có duyên. vui vẻ. chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ tạo nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói hay ít thua ai. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ hi ền ít nói. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.http://www. lời nói hay thắc mắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. nên bền chí về lời tiếng nên nhẫn nại. vật dụng trong nhà đủ dùng.

hào tài tương vượng. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ can đảm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có ngườii giúp đở mọi việc thông suốt. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lanh lẹ. hay giao thiệp. Tánh người vợ có duyên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. nên kiên cố sẽ đặng ấm no. hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. nên kiên nhẫn làm ăn cũng đặng bình thường. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ .tuvilyso. tánh tình chồng vợ hòa thuận. chân hay đi nhiều. có duyên. hay giao thiệp. hào tài thịnh vượng. hào con thiểu số. nên nhẫn nại làm ăn tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng buổi buổi đầu làm ăn không đặng khá. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. đồngg một lòng làm nên sự nghiệp. ý lanh lẹ. vui vẻ. phải chịu nhiều lần thành bại ngày hậu mới nên. tề chỉnh. Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hay rầu lo. lanh lẹ. ở với nhau cần năng mới ấm no. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn chung lo cũng đặng thủ thường. kỹ lưỡng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng trở nên. chung với nhau làm ăn mới đặng nên. ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc. tánh cộc. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn bình thường. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài đủ no. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www.com 206 Tánh người vợ hiền. Tánh người vợ nóng nảy. ít vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. hay có bệnh nhỏ. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài đủ no. vui vẻ. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. chung sống với nhau kh á cần năng mới đặng lập nên. trong ngoài đều có thứ tự. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng tốt. tánh lạt lòng. hào con trung bình. hào con đông đủ.

Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Đinh Mùi Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi . số khó giữ tiền tài.com 207 (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng bình thường. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. 33. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 37. hào con đông đủ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 25. hào tài ấm no. hay lo tính. ít vui vẻ. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. hào tài thịnh vượng. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 23. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Hợi. 45 tuổi. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Ất S ửu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)) 5. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.http://www. việc làm ăn chung lo đặng nên nhà. 27. 31. 19. 39. 1. Tánh người vợ vui vẻ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý . hào con đa số Tánh người vợ hay rầu lo. đến ngày chót khó nên đôi. việc làm ăn cũng đặng lập nên. Tánh người vợ hay lo tính. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hào con trung bình.tuvilyso. Tuổi: TÂN HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 41 tuổi. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hay rầy nói . luận việc hôn nhân không thành. 29. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 35. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hào tài ấm no.

hào tài bình thường. lo tính sáng suốt. ở với nhau đồng lo tính sẽ nên sự nghiệp. không chi đáng kỵ Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. hào tài thịnh vượng. ăn nóii việc chi cũng dễ. hay yêu chuộng người. Tánh người vợ vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hay lo tính. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. 1 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài thịnh vượng. hào con trung bình. 9. hoặc có con nuôi. hào con rất ít. lo tính đặng thông suốt. 7. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. Tuổi: TÂN HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. khó sanh và khó nuôi. lòng hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện phải gặp cảnh thiếu nghèo buổi đầu. 10. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. mỗi việc đều thuận ý. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn bình thường. . vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. bản thân hay có tiểu bệnh. vui vẻ. Gái tuổi Tân Hợi sanh tháng 10. 5 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hòa thuận. không chi đáng kỵ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn phát đạt. hưởng đặng hạnh phúc ấm êm. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính trong ngoài đều thuận ý. ý tình vợ chồng hòa hạp ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 208 Trai tuổi Tân Hợi sanh tháng 1. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên chung lo hòa hạp làm ăn mới tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển có quí nhơn giúp đở hoặc có quyền chức chút ít. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. rồi sau cũng đặng ấm no. 7. có duyên. hào tài trung bình. lo tính có quí nhơn giúp đở. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lời n ói ít thua ai. hào tài tương vượng. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . lòng hay lo tính. hào tài ấm no. còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay hòa hạp với nhau. chung ở với nhau khá nhẫn nại mến thương làm ăn rất tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. sanh con đầu là gái hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào con trung bình. lo tính sáng suốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. có duyên. Tánh người vợ thông minh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. lanh lẹ hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. chung sống với nhau cần năng chung lo cũng dặng cảnh ấm no. Tánh người vợ hi ền. hào con rất ít.com 209 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. hay có tiểu bệnh. ở với nhau t âm ý hòa hạp. việc làm ăn cũng đặng nên. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. khá kiên cố làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt về hào con. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. t ề ch ỉnh v à thông minh. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài th ạnh v ư ợng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.http://www. đến sau đặng ấm no. hào tài phát đạt. còn lời tiếng thiếu sự hòa thuận. ít n ói. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. trong mình có tiểu tật. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý làm ăn phát đạt. vui vẻ. lo tính đều thông suốt. Tánh người vợ hi ền. hào tài phát đạt hào con đa số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. việc làm ăn đặng ấm no. hào con thiểu số. tánh sáng hay bôn ba lo tính.

tuvilyso. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào con đông đủ. bản thân có tiểu tật. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. lo tính ít đặng thông suốt. hào tài tương vượng. . quí nhơn giúp đở trong ngoài đều thu ận ý. hào tài đủ no. hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. hào con trung bình. hay lo tính. hào tài ấm no. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no.com 210 Tánh người vợ khôn ngoan. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. hay giao thiệp. hào tài phát đạt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. hào con trung bình. tánh cộc. tánh cộc. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hiền hòa. hào con thiểu số. hào con trung bình. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nh à. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chân hay đi nhiều. hào con rất ít. Tánh người vợ chân hay đi. chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. nên kiên cố sẽ ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính thông suốt. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. hay lo tính. ngày hậu đặng trung bình. vui vẻ. có duyên. ở với nhau có phần hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. hào tài tương vượng. Tánh người vợ can đảm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng. sự sống bình thường. kỹ lưỡng có tiểu tật. hào tài tương vượng.http://www. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh sáng. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. lòng hay lo tính. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau kiên cố làm ăn đặng.

việc làm ăn sẽ đặng lập nên. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: CANH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Tuổi: NHÂM TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ở với nhau tánh ý hòa hạp. tất nhiên c ảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no. hào con rất ít. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. ít vui vẻ. số khó giữ tiền tài.com 211 Tánh người vợ hay rầu lo. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên.tuvilyso. nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. miệng hay rầy nói. ở với nhau lời nói hay xung khắc. tánh lạt lòng. hào tài phát đạt. nơi ăn chốn ở có phần chật vật. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít vui vẻ. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tý. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Nhâm Tý Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 3. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. CẢNH: TỨ ĐẠT ĐẠO SỐ TỨ ĐẠT ĐẠO CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. Tánh người vợ tánh sáng. tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm. hào tài phát đạt. làm ăn đặng lập nên. sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn. 2. hào con trung bình. chung sống cần năng làm ăn đặng. hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên nhẫn nại làm ăn tốt. hay có bệnh nhỏ. có nhiều điểm hạp cộng lại. vui vẻ. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi. tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả. lòng hay lo tính. Tánh người vợ hay lo tính. hào con bình thường. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 1.http://www. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Mậu Ngọ . Tánh người vợ hay rầu lo. thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi.

Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt đặng hưởng cảnh ấm êm. không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà thường dùng. 26. tình bạn. 44 tuổi. 3.40 tuổi. 12. 22. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. lo tính có quí nhơn giúp đở. 7. hay lo tính. khó sanh và khó nuôi. Tánh người vợ hay lo tính. 11 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hoặc có chút ít quyền chức. chung ở với nhau làm ăn kiên cố đặng cảnh ấm no trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 24. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 7. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. lo tính đều thuận ý. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. . 28. vui vẻ. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tuổi: NHÂM TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. hay giao thiệp. 18. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 6.tuvilyso. 36. 32. hào con trung bình.com 212 Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. có duyên. 38. hào tài phát đạt. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. đến ngày chót khó nên đôi. luận việc hôn nhân không thành. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. 30. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt. 34. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. tánh thông minh. hào con trung bình.http://www. hào tài ấm no. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. có tay tạo giữ tiền tài. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.

hay bôn ba.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. lòng hay lo tính. vợ chồng lo tính việc chi đều khác ý. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. không đặng vui vẻ cho l ắm. ăn n óii việc chi cũng dễ. ít nói. vui vẻ. sự sống kém hẹp. tánh sáng. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh hiền. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. nên cần lo sẽ đặng ấm no. vật dụng trong nhà đầy đủ. hay lo tính. bản thân có tiểu bệnh tật. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống đồng m ột lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.http://www. Tánh người vợ thông minh. hào con thiểu số. hay hòa hạp với đời. hào tài tương vượng. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý. hào tài bình thường. có duyên. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân c ó tiểu bệnh t ật. lo tính. sanh con đầu là gái hạp.com 213 Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. chung sống với nhau cần năng chung lo ngày hậu sẽ đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn t ốt. trong mình có tiểu tật. ĐOÁN PHỤ THÊM . ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt . Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình . gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. trong ngoài đều thuận ý. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm êm. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt . hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo việc làm ăn thủ thường. hào con trung bình. khá thương lẫn và nhẫn nại làm ăn tốt. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt. lo tính việc chi đều thuận ý. c ầu lo vi ệc chi th ư ờngg c ó quí nhơn giúp đở. hào con thiểu số. ở với nhau ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. ý tình vợ chồng hòa thuận ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng nên nhà. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình . ăn nói việc chi cũng dễ.

chân hay đi nhiều. hào con đông đủ. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hiền. chân hay đi. hào con đa số. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói ít thua ai. bản thân hay có tiểu bệnh tật. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài bình thường. hào con thiểu số. hào con đông đủ. vui vẻ. hay giao thiệp. hào tài phát đạt. Tánh người vợ can đ ảm. hào tài ấm no. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. và thông minh. trong ngoài sắp đặt đều thuận ỵ. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lanh lẹ. hào tài tương vượng. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh cộc. đặng hưởng cảnh ấm no. thông minh v à kỹ lưỡng. hào tài thịnh vượng. hào tài trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt. hào con thiểu số. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tánh cộc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng ít hòa thuận nên kiên cố làm ăn đặng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp.com 214 Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tề chỉnh. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. việc làm ăn đặng lập nên. Tánh người vợ t ánh hi ền. khá kiên cố làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www. nên kiên cố đồng lo làm ăn đặng .

có tay tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà đủ dùng. ít vui vẻ. hào tài bình thường. ăn nói việc chi cũng dễ. số khó giữ tiền. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. 1. vui vẻ. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. hào con đa số. ở với nhau nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên. bản thân hay có tiểu bệnh tật. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ hòa thuận ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên. lo tính thông suốt. không chi đáng kỵ. bản thân có tiểu bệnh tật. hào tài đủ dùng. đến sau cũng đặng lập nên.com 215 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. đến sau làm ăn mới tốt. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ l ờii ti ếng ít hòa hạp. hào con trung bình. việc làm ăn đặng lập nên. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đông đủ. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống với nhau cần năng làm ăn ngày hậu ấm no. Tuổi: QUÍ SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. lòng hay lo tính. lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Sửu. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. hào tài trung bình. ưa kinh sách. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên nhẫn làm ăn đặng. gặp số Nhì Bần Tiện buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng.http://www. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn trung bình. Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. làm ăn đặng nên nhà.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 7. hay yêu chuộng ngườ. tánh thông minh. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. làm ăn cần năng cũng đặng lập nên. 35. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận. không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. 33. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. hào con trung bình. 41 tuổi. 27. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. có duyên. 39 tuổi. 29. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. 21. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. ở với nhau nên kiên cố chung lo cũng đặng cảnh ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ.com 216 2. 35. vật dụng trong nhà thường dùng. cầu lo việc chi thường có quí nhơn giúp đở. hào tài phát đạt. cần năng ngày hậu đặng trung bình. 23. Tuổi: QUÍ SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. bản thân có tiểu bệnh.tuvilyso. có tay tạo giữ tiền tài. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. luận việc hôn nhân không thành. 39. . bản thân có tiểu bệnh. Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 5. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt. 9. Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Canh Tuất Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. đôi lần thành bại rồi sau mới nên. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. 23. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ cho lắm. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Sửu sanh tháng 1. lòng hay lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển. hào con trung bình. 4 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hay giao thiệp tình bạn.http://www. lo tính đều dễ dàng. đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. Tánh người vợ hay lo. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. khó sanh và khó nuôi. đến ngày chót khó nên đôi.

Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no yên vui. có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. hào tài thịnh vượng. Tánh người vợ thông minh. không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. không chi đáng kỵ. hào tài phát đạt. vui vẻ. chung sống đồng một lòng làm ăn đặng nên sự nghiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà đầy đủ. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. vui vẻ cho lắm.http://www. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa thuận. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài phát đạt. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính thông suốt. bản thân có tiểu bệnh tật. hào tài tương vượng. lo tính đều thuận ý. lòng hay lo tính. lòng hay lo tính. vợ chồng tánh ý ít đặng hòa hạp. hay tương xứng. lớn tuổi lập nên sự nghiệp. lòng hay lo tính. hào con đa số. v ề tâm ý bất đồng. vui vẻ cho lắm. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. trong ngoài đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh vui vẻ. hào con trung bình. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. ăn nói việc chi cũng dễ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ăn nói việc chi cũng dễ.tuvilyso. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn cũng đặng ấm no. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đa số. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng n ên sự nghiệp. ở với nhau nên thương lẫn khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. có chút quyền chức thêm tốt.com 217 Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện qua nhiều phen th ành bại rồi sau mới ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. ăn ở với nhau n ên kiên nhẫn đồng lo làm ăn t ốt. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vui v ẻ. .

Tánh người vợ hay rầy nói. việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ TỴ . ý lanh lẹ. hào tài trung bình. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn cần năng mới đặng ấm no. hào con trung bình. tánh cộc. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. hào con đa số. cầu lo có quí nhơn. ý tình vợ chồng hòa thuận. hay giao thiệp tánh cộc. hào con đông đủ. hay hòa thuận với đời. ăn nói việc chi cũng dễ.http://www. lanh lẹ. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. hào con đa số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. ít nói. ý tình vợ chồng hòa thuận. bản thân có tiểu bệnh tật. không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài tương vượng. hào con thiểu số. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính đều thông suốt. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ can đảm. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản tính ít đặng vui vẻ. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài bình thường. chung ở với nhau làm ăn cũ ng đặng ấm no. có số nuôi con nuôi. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh hiền. ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. khá cần năng làm ăn đặng. nên kiên cố làm ăn đặng. bản thân hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. vui vẻ. hay lo tính. tề chỉnh và thông minh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 218 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. hay giao thiệp. chân hay đi nhiều.tuvilyso. việc làm ăn đặng nên.

chân hay đi nhiều. nên nhẫn nại việc làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. thông minh v à kỹ lưỡng. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ngày hậu làm ăn rất tốt. hào con trung bình. hào con thiểu số. hào tài bình thường. bản thân có tiểu tật. hào con đa số. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ thông minh. có duyên. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. hào tài tương vượng.http://www. hào con đông đủ. hào tài tương vượng. chung sống với nhau nên làm ăn rất tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp.tuvilyso. việc làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. trong ngoài đặngg thuận ý. ý tình vợ chồng hòa thuận. hay lo tính. hào tài phát đạt. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. ưa kinh sách. lòng hay lo tính. hào tài ấm no. . vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.com 219 (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ bôn ba. việc làm ăn sẽ đặng nên. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân có tiểu bệnh tật. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc đều thông suốt. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. Tánh người vợ hiền. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ít h ạp ý. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ có duyên. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ thông minh. hào con đa số. hào con trung bình. hay giao thiệp. vợ chồng hay tương xung. ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. hào con đa số. tánh cộc.

hay giao thiệp. 38. 30. 24. Tánh người vợ hay rầu lo ít vui vẻ. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4.http://www. nên nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. đến ngày chót khó nên đôi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Dần. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào con đông đủ. tánh lạt lòng. 9. 32. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tánh người vợ lòng hay lo tính.com 220 Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 12. 42 tuổi. . hào tài ấm no thường. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 36. 1. ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 24. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 2. hào con thiểu số. việc làm ăn bình thường.tuvilyso. 26. luận việc hôn nhân không thành. 4. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. lanh lẹ. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Dậu Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. tánh tình chồng vợ hòa thuận. 26. 38. miệng hay rầy nói. 44 tuổi. Tuổi: GIÁP DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 36. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Dần sanh tháng 3.

gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ở với nhau tánh tình chồng vợ hòa thuận. 10. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.http://www. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào tài trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính trong ngoài cũng đặng thông suốt. ăn nói việc chi cũng dễ. có duyên. . ý tình vợ chồng hòa thuận. hoặc có danh phận với đời. ở với nhau vợ chồng khác ý. hào tài đủ dùng. chung sống với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. tình bạn. Tánh người vợ lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. ngày hậu làm ăn đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con.tuvilyso. có chút ít quyền chức thêm tốt. hay bôn ba lo tính. việc làm ăn chung lo cũng đặng tạo nên nhà. gặp số Tam Vinh Hiển. gặp số Nhì Bần Tiện sự sống kém hẹp. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. cầu lo việc chi cũng dễ. nên cần năng làm ăn mới đặng. vui vẻ. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. vui vẻ. bản thân có tiểu tật. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ít đặng vui vẻ. Tuổi: GIÁP DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài.com 221 Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 4. hào con rất ít. trong mình có tiểu tật. lập nên hay thông minh. hào con thiểu số. hay tương xung. hào tài trung bình. tánh thông minh. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng tốt. ăn ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con đông đủ. tánh sáng.hào con rất ít. hay giao thiệp. no ấm và an vui. lòng hay lo tính. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có duyên. hào tài ấm no. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành nên. vật dụng trong nhà thường dùng. hay lo tính.

ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá tiết kiệm cần năng làm ăn mới đặng. lanh lẹ hay giao thiệp lời nói ít thua ai. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh cộc. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ cũng ít đặng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. cầu lo có quí nhơn. chung sống với nhau làm ăn tốt. tánh cộc.http://www. gặp số Nhứt Phú Quý phải chịu nhiều lần thành bại rồi sau làm ăn mới đặng. việc làm ăn đặng lập nên. nên kiên cố làm ăn đặng. hào tài ấm no. thông minh. hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ can đảm. chân hay đi nhiều. hay giao thiệp. hay giao thiệp.tuvilyso. hào tài trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. tề chỉnh. hào con thiểu số. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hay rầy nói. hào con rất ít. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. hào con đông đủ. . Tánh người vợ hiền. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà đủ dùng. về tánh ý hay xung khắc. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. hào con rất ít. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. không chi đáng kỵ. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. Tánh người vợ tánh sáng.com 222 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau việc làm ăn có phần tốt. ở với nhau nên kiên cố cần năng mới đặng t ốt. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức dễ làm ăn. ý tình vợ chồng ở với nhau hòa thuận. việc làm ăn đặng bình thường. bản tâm ít đặng vui vẻ. hào tài đủ dùng.

nên kiên cố làm ăn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện lo tính không đặng thông suốt. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá cần năng làm ăn mới ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài thạnh vuợng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. khá nhẫn nại sẽ đặng nên. . vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. sự sống kém hẹp. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.com 223 Tánh người vợ bôn ba. khá nhẫn nại làm ăn tốt. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên. hay lo tính. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. vui vẻ. vui vẻ. tánh lạt lòng. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay hờn mát. chân hay đi nhiều. chung ở với nhau chung làm ăn mới đặng nên nhà. gặp số Tam Vinh Hiển lo tính thông suốt. không chi đáng kỵ. hay giao thiệp. hào tài bình thường. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. chung sống làm ăn đặng ấm no.tuvilyso. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. cầu lo có quí nhơn. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ngày hậu làm ăn đặng. hay giao thiệp. có tay tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. chân hay đi. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầy nói. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. tánh cộc. Tánh người vợ lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hoặc có ít quyền chức thêm tốt.

hào tài trung bình. khá nhẫn nại làm ăn tốt. hào tài bình thường. 40 tuổi. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 1. 22. Tuổi: ẤT MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 34. 28. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. ít vui vẻ. lanh lẹ. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 28. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. việc làm ăn đặng ấm no trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. hay giao thiệp. hay giao thiệp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Mẹo. hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh lạt lòng. hào tài đủ no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con rất ít. 40 tuổi. hào con rất ít Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân có tiểu bệnh tật. 34. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. .tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng.com 224 Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 22. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Nhâm Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 24. luận việc hôn nhân không thành. việc làm ăn kiên cố mới đủ no. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. 26. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 36. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tánh người vợ thông minh. ưa kinh sách.http://www.

có số tạo giữ tiền tài. lời nói hay thắc mắc. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện đôi lần thất bại rồi đặng nên. tánh thông minh. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. 8 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. không chi đáng kỵ. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính trong ngoài cũng đặng thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài trung bình. ở với nhau tánh tình chồng vợ hòa thuận. tánh sáng. lòng hay lo tính. hào con thiểu số. chung ở với nhau n ên kiên cố cần năng làm ăn mới đặng. có duyên. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con rất ít. trong mình có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 12. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. cầu lo việc chi cũng dễ.http://www. Tuổi: ẤT MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hay giao thiệp tình bạn. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con đông đủ.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài.com 225 XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 9. hào tài ấm no. ngày hậu làm ăn đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành nên. khá chung lo làm ăn mới đặng. hay bôn ba lo tính. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. 10. việc làm ăn sẽ đặng tạo nên nhà. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. có duyên. 4. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. đặng ấm no an vui. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1. hào tài tương vượng. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng ấm no. Tánh người vợ lanh lẹ. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. có chút quyền chức thêm tốt. 10. 2. hào con đông đủ. gặp số Tam Vinh Hiển.

Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ có duyên. tánh tình chồng vợ hay tương xung. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) . Tánh người vợ tánh hiền. hay hòa hạp với đời. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng đ ặngg hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con rất ít. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. ý lanh lẹ. sanh con đầu là gái hạp. ở với nhau đồng lo làm ăn lập nên sự nghiệp. hay giao thiệp. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. có duyên.tuvilyso. ít nói. hào con trung bình. Tánh người vợ tề chỉnh. bản thân có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau nên kiên cố nhẫn nại làm ăn mới đặng.http://www. hay lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lanh lẹ.com 226 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về tánh ý khá nhẫn nại. có số tạo giữ tiền tài. sự sống có phần kém hẹp. ở với nhau vợ chồng làm ăn đặng ấm no. hào tài tương vượng hào con trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà thường dùng. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài đủ no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hay rầy nói. thông minh. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính bình thường. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lời nói ít thua ai. việc làm ăn đặng ấm no. vui vẻ. về hào tài hay luân chuyển. hào tài trung bình. chung sống n ên kiên cố đồng lo làm ăn tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

vui vẻ. khá cần năng làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ can đảm. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn tốt. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. không chi đáng kỵ. lo tính trong ngoài đều thuận ý. hào con trung bình. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu t ật bệnh. Tánh người vợ hiền. Tánh người vợ hay lo tính. chân hay đi. có tay tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . hào tài bình thường. hào tài thạnh vượng. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ hay tương xung. hào con thiểu phước. hào tài ấm no. hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ dùng.tuvilyso. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài đủ no. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hay hờn mát. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng hòa hạp n ên kiên cố làm ăn đặng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh lạt lòng. có duyên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. n ên kiên cố làm ăn đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài tương vượng. có duyên. thông minh v à kỹ lưỡng. tánh cộc.http://www. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. hay lo tính. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. vui vẻ. tánh cộc. vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chân hay đi. hào con trung bình. Tánh tình người vợ lời tiếng nói nóng nảy.com 227 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ bôn ba. hào con thiểu số. chân hay đi.

1. 1. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 6. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. bản thân có tiểu t ật. 29. Tánh người vợ tánh sáng. Tuổi: BÍNH THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 9. hào con trung bình. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 20. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thìn. kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. 21. 12. 43 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17.tuvilyso. vui vẻ. hay giao thiệp. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. kh á kiên cố làm ăn tốt. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa thuận. chân hay đi nhi ều. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. đến ngày chót khó nên đôi. có duyên. Gái tuổi Bính Thìn sanh tháng 6. 24. 26.http://www. lanh lẹ. hào con thiểu số. 36. 41 tuổi. Tuổi: BÍNH THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN . Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. khó sanh và khó nuôi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. hào con thiểu số Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. 30. 33. 32. ở với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Quí Sửu Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 2. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên.com 228 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tháng 12 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thìn sanh tháng 4. 38. luận việc hôn nhân không thành. 1 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 12. hào tài trung bình.

hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. chung sống với nhau khá làm ăn mới đặng. làm ăn không đặng phát đạt.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. chung sống với nhau kiên cố cần lo làm ăn cũng đặng ấm no. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng trung bình. có chút ít quyền chức làm ăn tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. nên cần năng làm ăn mới đặng. hay bôn ba. vui vẻ. đôi phen thành bạ làm ăn mới đặng .com 229 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. lời nói hay thắc mắc. hào tài bình thường. có chút ít quyền chức thêm tốt. không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ no. hòa hạp với đời. không chi đáng kỵ. hào tài kém hẹp. hào con rất ít. vật dụng trong nhà khiếm dụng. làm ăn khó lập nên. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh sáng. hào tài đủ no qua ng ày. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. trong mình ó tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ hay rầu lo. chung ở với nhau đặng lập nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. hào con thiểu số. không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. đặng có ấm no trung bình. khá kiên cố chung lo. hào con đông đủ. hào tài ấm no. lo tính việc chi đều thuận ý. hào con thiểu số. lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý. bản thân có tiểu bệnh. cầu lo có quí nhơn. hào con đông đủ. bản thân có tiểu tật. gặp số Tam Vinh Hiển lo tính việc chi cũng có quí nhơn. việc làm ăn s ẽ lập nên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. lo tính. lòng hay lo tính. chung sống đồng lo làm ăn đặng nên nhà. tánh tình chồng vợ hay t ư ơng xung. hào tài tương vượng. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống trung bình. tình bạn. ít nói. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống cảnh thiếu nghèo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. gặp số Nhứt Phú Quý mỗI việc thông suốt.

tánh tình chồng vợ hòa hạp. trong ngoài đặng thuận ý. việc làm ăn cần năng đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. việc làm ăn ng đặng nên sự nghiệp. hay giao thiệp. phải cần năng mới ấm no. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. nên cần năng thêm tốt. vui vẻ. bản thân ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng.http://www. nên chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. hào con thiểu số. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ dùng. về tánh ý nên kiên nhẫn. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. tánh cộc. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính thông suốt. Tánh người vợ hiền. hào con rất ít. hào con đông đủ. thông minh và kỹ lưỡng. Tánh người vợ hiền. hào tài trung bình.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi. hào con thiểu phước. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ bôn ba. ý lanh lẹ. ở với nhau làm ăn tốt. hào tài tương vượng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. cần năng làm ăn đặng nên. lanh lẹ hay giao thiệp. hào tài tương vượng. . ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tề chỉnh và thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ can đảm. hào con rất ít. phải chịu cảnh thành bại đôi lần rồi mới nên. hào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay lo tính. Tánh người vợ có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.com 230 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh cộc. hào con trung bình. tánh cộc.

vui vẻ. hào tài thạnh vượng. hào tài ấm no. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu phước. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. tánh thông minh. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. sự sống bình thường. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. hào con đa số. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. chân hay đi. ở với nhau làm ăn đặng nên nhà. . tánh tình chồng vợ hòa hạp. bản thân hay có bệnh. vui vẻ. hào con trung bình. có duyên.http://www. hào tài th ạnh v ư ợng. chung sống với nhau làm ăn tốt. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. tánh lạt lòng. việc làm ăn đặng lập nên. hay giao thiệp. hào con trung bình. nên chung lo kiên c ố. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. hào tài đủ no qua ngày. khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. hay yêu chuộng người.com 231 Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hay tương xung. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. có duyên.tuvilyso. gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo có quí nhơn. vui vẻ hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng . gặp số Tứ Đạt Đạo. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay giao thiệp tình bạn. hay giao thiệp. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ l ờii ti ếng nóng nảy. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lo tính thông suốt. không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn đặng. chung ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. hào con rất ít. lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng.

khá nhẫn nại. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. kiên cố làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. ưa kinh sách. 31. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5.com 232 Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 41 tuổi.http://www. 21. luận việc hôn nhân không thành. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tánh người vợ tánh sáng. 27. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hào tài ấm no. Tuổi: ĐINH TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 35. vui vẻ. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. 19. chân hay đi nhiều. 1. . Tánh người vợ thông minh. hào con đông đủ. 33. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. có duyên. hào con trung bình. bản thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Nhâm Tý Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 29. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Tỵ. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. đến ngày chót khó nên đôi. 39. bản thân hay có tiểu bệnh. hay lo tính. 23. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. ở với nhau làm ăn tốt.tuvilyso. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. 31. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. 43 tuổi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1.

lo tính thông suốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại đôi phen rồi làm ăn mới nên. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con rất ít. 2. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. 4 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 9. gặp số Tam Vinh Hiển. gặp số Tứ Đạt Đạo. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. có chút ít quyền chức làm ăn tốt. làm ăn có quí nhơn giúp đở. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. ít nói. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. 5. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên thương lẫn với nhau làm ăn tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. Tuổi: ĐINH TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài bình thường. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu bình thường. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. khó sanh và khó nuôi. khá kiên cố làm ăn đặng. 7. bản thân có tiểu bệnh. 1 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. chung sống với nhau cần năng chung lo cũng đặng ấm no. sanh con đầu là gái hạp. có duyên. sự sông bình thường. bản thân có tiểu tật.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ăn nói việc chi cũng dễ. buổi sau rất tốt. Tánh người vợ hay lo tính. hòa hạp với đời . không chi đáng kỵ. 12. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. lòng hay lo tính. hào tài phát đạt. Tánh người vợ tánh hiền.com 233 XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1. gặp số Tứ Đạt Đạo.tuvilyso. v ật dụng trong nhà đủ dùng . mỗi việc đều sáng suốt. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 2. vui vẻ. hào tài đủ dùng. không đặng vui vẻ cho lắm. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài trung bình. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. làm ăn thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.

ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ can đảm. hào tài tương vượng. tánh sáng và kỹ lưỡng. . kh á chung lo cần năng. hào con trung bình. hay hờn mát. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. hào tài ấm no. hay giao thiệp. làm ăn sẽ lập nên.com 234 Tánh người vợ thông minh. hào con rất ít. vui vẻ. ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt. việc làm ăn đặng nên nhà. khá nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng . hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên kiên cố làm ăn mới tốt. cầu lo có quí nhơn. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. về tánh ý hay tương xung. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. ý lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài trung bình. chung ở với nhau nên kiên cố làm tốt. Tánh người vợ hiền. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. chân hay đi. Tánh người vợ hay rầy nói. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. làm ăn thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. bản thân có tiểu bệnh tật. ngày hậu tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc chi đều thuận ý. hào tài đủ dùng. lời nói ít thua ai. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầy nói. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ hòa thuận. tề chỉnh và thông minh. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. hào con trung bình. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu làm ăn trung bình. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh cộc. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

http://www.tuvilyso.com

235

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ nhẫn nại, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, nên thương lẫn và kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, ngày hậu lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, ở với nhau kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu làm ăn không đặng khá, lâu sau mới làm nên, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, buổi đầu phải sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng hưởng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt, ngày hậu đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

http://www.tuvilyso.com

236

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, đồng lo ngày hậu làm nên sự nghiệp. Tuổi: MẬU NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Ngọ. 1. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 20, 26, 28, 32, 38, 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3, 6, 1, 4, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1, 7, 2 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: MẬU NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi)

http://www.tuvilyso.com

237

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà đa số vẻ vang. Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, cầu lo có quí nhơn, đặng có chút quyền chức thêm tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt sự sống bình thường, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, bản thân có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp, nên kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng, cầu lo có quí nhơn, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút quyền chức dễ làm ăn, xa gần đều có người giúp đở, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.

http://www.tuvilyso.com

238

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tính ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hay tương xung, ở với nhau kh á nhẫn nại, làm ăn mới đặng . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau nên kiên nhẫn, và đồng lo làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có quyền chức, cầu lo sáng suốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh tình khá kiên nhẫn. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại, rồi làm ăn mới đặng, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu thiểu phước đặng khác, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nghiệp lớn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở làm ăn mới đặng ấm no.

http://www.tuvilyso.com

239

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ hay rầy nói, và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá cần năng mới ấm no. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau đặng nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít quyền chức làm ăn tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, hưởng cảnh hạnh phúc ấm êm. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính đều thông suốt, sự sống đặng bình thường, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO

hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. nên kiên cố mời đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hạp ý. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên kiên cố làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa hạp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mùi. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. buổi đầu làm ăn bình thường. việc làm ăn đặng nên nhà. hào con đông đủ. hào tài trung bình. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh vui vẻ. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . hào tài bình thường. hào con đa số. hào tài đủ dùng. nên nhẫn nại làm ăn tốt. ở với nhau chung lo làm ăn ngày hậu t ốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1. ở vợ chồng ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý. bản thân có tiểu bệnh.com 240 (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. tánh tình chồng vợ hay tương xung. có duyên. hay yêu chuộng người. vui vẻ. ở với nhau làm ăn sẽ đặng ấm no. hào con đông đủ. Tuổi: KỶ MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. bản thân có tiểu tật. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình.http://www. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.tuvilyso. lâu sau mới đặng lập nên. Tánh người vợ vui vẻ. chân hay đi nhiều. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh thông minh. hào tài phát đạt. hay lo tính. lòng hay lo tính. hào con trung bình. hào con đa số.

hào tài trung bình. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 7. 27. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. bản thân có tiểu tật. 51 tuổi. 23. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) . Tuổi: KỶ MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau cần lo làm ăn đặng cảnh ấm no. 21. không chi đáng kỵ. 53 tuổi. 12. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. đến ngày chót khó nên đôi. 9. 10. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Mậu Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. khó sanh và khó nuôi. 3 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 29. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 3. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 6. 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Bính Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 45. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. vật dụng trong nhà đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. luận việc hôn nhân không thành. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 35. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 47. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Ất Mẹo Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. hào con đông đủ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3. hay lo tính. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tháng 9 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. nên kiên cố làm ăn. 33.tuvilyso. Tánh người vợ thông minh. 39. ăn nói việc chi cũng dễ. gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu bình thường. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. 41. ngày hậu lập nên.com 241 3. 10. có duyên. sự sống bình thường.http://www. hào tài đủ dùng.

ăn nói việc chi cũng dễ. cầu lo có quí nhơn giúp đở. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh cộc. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà đủ dùng. lời nói kh ông hòa thuận. tề chỉnh và thông minh. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới t ốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên. hay giao thiệp. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài bình thường.http://www. Tánh người vợ tánh sáng. hoặc có chút ít quyền chức. gặp số Nhì Bần Tiện vật dụng trong nhà thường gặp cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. có chút ít quyền chức thêm tốt. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống đồng lo mới đặng lập nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài trung bình. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản tâm ít đặng vui vẻ. lanh lẹ. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. khá kiên cố. Tánh người vợ hiền. hào tài ấm no. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. không chi đáng kỵ. hào tài luân chuy ển. tay làm có tài. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua đôi phen thành bại rồi sau mới tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. bản thân hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng. v ề tâm ý và tiền tài đều không tốt. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. .com 242 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. sự sống tạm đủ. hào tài ấm no. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng . hào con đa số. về lời tiếng nên nhẫn nại. lời nói ít thua ai. lanh lẹ. vật dụng trong nhà đủ dùng.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hay xung ý. nên kiên cố về hào tài hay luân chuyển. hay lo tính.. hào con trung bình. hào con trung bình. hào con trung bình.

hay giao thiệp tình bạn. tánh lạt lòng. cầu lo có quí nhơn. tánh cộc. hay giao thiệp. nên nhẫn nại làm ăn đặng. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 243 Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. tánh lạt lòng. chung ở với nhau làm ăn n ên. hay giao thiệp. hào tài thạnh vượng. miệng hay rầy nói. trong mình có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh hiền. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. chân hay đi. hào tài trung bình. hay lo tính. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. việc làm ăn đặng lập nên. chung sống với nhau đặng nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng có phần h ạp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài bình thường. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. vui vẻ. hào con đông đủ. Tánh người vợ có duyên. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. việc làm ăn đặng. Tánh người vợ bôn ba. hào con đa số. hào con trung bình. hào tài ấm no. vui vẻ. làm ăn kiên cố ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. lòng hay lo tính.http://www. có duyên. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. chân hay đi. chân hay đi. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh sáng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài tương vượng. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hay xung ý. thông minh và kỹ lưỡng. Tánh người vợ có duyên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng hay xung khắc.

có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. cần năng ngày hậu đặng làm nên. hào tài đủ dùng. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ hay xung ý. hào con đa số. hào tài tương vượng. hào tài trung bình. chung sống với nhau làm ăn tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Nhâm Thân . hào con trung bình. nên kiên cố làm ăn đặng cảnh ấm no. hào tài tương vượng. vui vẻ.tuvilyso. Tánh người vợ thông minh.http://www. hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt. có duyên. có số tạo giữ tiền tài. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh thông minh. hay giao thiệp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. hào con đa số.com 244 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài thạnh vượng. đồng lo làm ăn thêm tốt ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thân. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. cầu lo có quí nhơn giúp đở. hào con trung bình. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển. lo tính việc chi đều thông suốt. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào con đa số. ý tình vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. vật dụng trong nhà đủ dùng. 1. vui vẻ. Tuổi: CANH THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển.

tuvilyso. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. 30. hào tài đủ dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. 24. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. lanh lẹ. hay giao thiệp. đến ngày chót khó nên đôi. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 12. Tánh người vợ tánh sáng. bản tâm ít đặng vui vẻ. 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài ấm no. 42 tuổi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. 8. 20. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. nên chung lo và kiên cố . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 42 tuổi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. vật dụng trong nhà thường dùng. Tuổi: CANH THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 38. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con. ít nói. 32. bản thân có tiểu bệnh tánh tình chồng vợ hòa hạp.0 32. 26. hay lo tính.com 245 Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 20. 10.http://www. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5. hay hòa hạp với đời. 3. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4. chung ở với nhau cần năng làm ăn nên. đến sau đặng ấm no. 36. cần lo có quí nhơn giúp đở. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường. không chi đáng kỵ. hào con thiểu phước. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. t ình vợ chồng hòa hạp. 3. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4.

hào con thiểu số. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh cộc. nên kiên cố cần năng thêm tốt. việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ý lanh lẹ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. tánh cộc. chân hay đi nhiều. hay giao thiệp. chân hay đi. thông minh và kỹ lưỡng. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. phải trải qua đôi phen thành bại rồi làm ăn mới tốt. hào tài đủ dùng. bản tâm ít đặng vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhì Bần Tiện. hay lo tính. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. về hào tài hay luân chuyển. cần lo việc chi đều thông suốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ hay rầy nói. có số tạo giữ tiền tài. trung bình hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà thường dùng. không đặng phát đạt. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. t ình vợ chồng hòa hạp. chung sống nên kiên cố làm ăn mới đặng. ăn nói việc chi cũng dễ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào con thiểu phước. Tánh người vợ tánh hiền. có chút ít chức phận thêm tốt. hay lo tính. hưởng cảnh ấm no ann vui. hào tài khiếm dụng. gặp số Nhì Bần Tiện. lanh lẹ. Tánh người vợ có duyên. cầu lo đều thuận ý. đến sau đặng ấm no. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nên chung lo và kiên cố. hào tài tương vượng.. hào tài đủ dùng. sự sống bình thường. Tánh người vợ can đảm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. hào con thiểu số. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên. chung ở với nhau cần năng làm ăn nên.com 246 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. .http://www. Tánh người vợ bôn ba. vui vẻ. bản thân có tiểu tật. hay giao thiệp. hay giao thiệp. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. nên kiên cố ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. hay giao thiệp tình bạn. hào tài đủ no qua ngày. hào tài bình thường. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. ăn nói việc chi cũng dễ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. gặp số Nhì Bần Tiện. nên kiên cố cần lo làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. . Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có duyên. vợ chồng buổi đầu làm ăn bình thường. lâu sau dễ làm ăn. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng.com 247 Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hay lo tính. gặp số Nhứt Phú Quý. việc làm ăn đặng nên nhà. có duyên. Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. khá cần năng mới đặng ấm no. lanh lẹ. hào tài trung bình. nên thương lẫn làm ăn đặng. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài phát đạt. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con đa số. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa thuận. đến sau mới khá. lòng hay lo tính. vui vẻ.http://www. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. có duyên. hay giao thiệp. hào con trung bình. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau làm ăn mới đặng.

tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài ấm no.tuvilyso. hào tài tương vượng. có duyên. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. trong mình có tiểu tật. sự sống bình thường. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . hào tài đủ dùng. vui vẻ. lo tính. tánh sáng. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3.com 248 Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay yêu chuộng người. hay giao thiệp. có tay tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. hào con trung bình. hay bôn ba. chung sống với nhau kiên cố cũng lập nên. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. việc làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ vui vẻ. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. không chi đáng kỵ há chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên. lòng hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. hào con thiểu phước. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài đủ dùng. Tuổi: TÂN DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống cần lo làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. 1. vui vẻ.http://www. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Dậu.

4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 40 tuổi. 1 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) . Tánh người vợ thông minh. 18. 12. hào con rất ít. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.http://www. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống vợ chồng làm ăn mới đặng nên. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con. gặp số Nhì Bần Tiện. 34. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tiền tài hay tản hao. 5. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. 32. lanh lẹ.tuvilyso. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. hào tài rất luân chuyển. Tuổi: TÂN DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 28. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. thường gặp cảnh thiếu nghèo. 20. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tánh người vợ tánh hiền. 22. hào tài ấm no. không chi đáng kỵ. ít nói hay hòa hạp với đời . vật dụng trong nhà khiếm dụng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hay giao thiệp t ình b ạn. luận việc hôn nhân không thành. ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 40 tuổi. 34. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5. 22.com 249 4. bản thân có tiểu bệnh. sanh con đầu là gái hạp. lời nói ít thua ai. gặp số Tam Vinh Hiển. 3. 30. khó sanh và khó nuôi. hào tài đủ no. đ ặngg nhiều người mến yêu. hào con trung bình. 7. 28. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16.

hào tài hay luân chuyển. chân hay đi nhiều. v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền tài. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. bản tâm ít đặng vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ chân hay đi. không chi đáng kỵ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu phước. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.http://www. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. chung sống với nhau khá kiên nhẫn làm ăn tốt. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. gặp số Nhứt Phú Quý. chung sống nên chung lo mới đặng ấm no.com 250 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người mến thương. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con thiểu phước vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. về hào con thiểu phước. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường. việc làm ăn nên kiên cố đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà thường dùng. về hào tài hay luân chuyển. hào tài trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hay giao thiệp. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) . vui vẻ. lo tính việc chi đều thông suốt. cầu lo việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. tánh cộc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hào tài trung bình. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. có quí nhơn giúp đở.tuvilyso. tánh cộc. làm ăn khó trở nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ hay xung ý. hay giao thiệp. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. ý lanh lẹ. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. Tánh người vợ can đảm. tề chỉnh và thông minh. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay lo tính. đặng có danh giá với đời .

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. có duyên. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đa số. ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc. ăn nói với đời lanh lẹ. lo tính thường gặp người giúp đở. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lời nói hay thắc mắc. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi.com 251 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. hào tài ấm no. hào con thiểu số. hay giao thiệp tình bạn. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. tánh lạt lòng. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ chân hay đi. bản thân có tiểu bệnh. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng. hào tài trung bình. chung ở với nhau làm ăn đặng bình thường. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng nên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh tật. không chi đáng kỵ. chân hay đi. Tánh người vợ hiền. hào con thiểu số. hào con thiểu số. trong mình hay có bệnh nhỏ. nên nhẫn nại làm ăn đặng. hay giao thiệp. hào tài tương vượng. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ hi ền. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đông đủ. chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. . nên đồng lo làm ăn tốt. lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. thông minh và kỹ lưỡng. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ vật dụng trong nhà. tánh lạt lòng. tánh sáng. có duyên.http://www. ý tình vợ chồng hòa thuận.tuvilyso. chung sống làm ăn tốt. vui vẻ.

Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. 1. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. hào tài đủ dùng.tuvilyso. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tuất. Tuổi: NHÂM TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. khá nhẫn nại làm ăn tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài trung bình. vui vẻ. hào con thiểu phước. chung ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. lo tính đặng thông suốt. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . Tánh người vợ thông minh.com 252 Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Bính Tý Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) .http://www. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hay yêu chuộng người. việc làm ăn khá cần năng mới đặng ấm no. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. gặp số Tứ Đạt Đạo. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. tánh thông minh ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. hào tài ấm no. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn mới đặng. không đặng vui vẻ cho lắm. lòng hay lo tính. hay bôn ba lo tính. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no. hào con thiểu số. trong mình có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. hay giao thiệp bạn bè. hào con trung bình. chung sống với nhau. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài th ạnh v ư ợng. không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con thiểu số. tánh sáng.

com 253 5. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 6. 54 tuổi. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con đa số. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 2. gặp số Tam Vinh Hiển. hào con đông đủ. tánh cộc. vật dụng trong nhà thường dùng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. luận việc hôn nhân không thành. ý tình vợ chồng hòa thuận. 3. 44. gặp số Nhứt Phú Quý.6 42. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 48. đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi: NHÂM TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 6. vợ chồng phải trải qua nhiều phen thành bại rồi làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. số vợ chồng cũng thế. đặng nhiều người mến thương. 26. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 50. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. . hoặc có chút ít quyền chức. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. số vợ chồng cũng thế. gặp số Tứ Đạt Đạo. vợ chồng đặng có danh giá.tuvilyso. Tánh người vợ thông minh. 12. 9. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi. lời nói ít thua ai. 32. 38. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.http://www. 56 tuổi. hào tài đủ dùng. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. 1 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 6. hào con trung bình. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 12. 30. về hào tài rất luân chuyển. lanh lẹ. chung sống kiên cố làm ăn đặng. khó sanh và khó nuôi. hay giao thiệp. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Đinh Sửu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. tháng 12 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 24. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. chung sống với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt.

chỉ nhờ phước đức. hào con trung bình. ý lanh lẹ. qua hạn vợ chồng đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. chung sống kiên cố làm ăn mới đặng. không chi đáng kỵ. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên thương lẫn việc làm ăn chung lo cũng đặng tốt. tánh cộc. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ có duyên. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ can đảm. hào tài đủ no. hào tài ấm no.tuvilyso. lo tính việc chi cũng dễ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. chung sống đồng lo làm ăn đặng bình thường. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn đặng nên nhà. tánh lạt lòng. việc làm ăn đặng. nên kiên nhẫn với nhau đặng cảnh ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện. hào tài tương vượng. hào tài trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình.http://www. số vợ chồng cũng thế. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.com 254 Tánh người vợ chân hay đi. thông minh. chân hay đi. khá với nghèo lẫn lộn. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh cộc. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có chút ít chức phận thêm tốt. vui vẻ và kỹ lưỡng. Tánh người vợ tánh hi ền. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. số vợ chồng cũng thế. vật dụng trong nhà đủ dùng. khá nhẫn nại. bản thân có tiểu tật. . về tánh ý và tiền tài không đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi. cầu lo thông suốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo. hay giao thiệp. đặng nhiều người mến thương. gặp số Tứ Đạt Đạo. chung sống với nhau sẽ đặng lập nên. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài trung bình. hay giao thiệp. nên kiên cố ngày hậu đặng ấm no.

việc làm ăn đặng bình thường. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo. hào con đa số. Tánh người vợ tánh hiền. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ tánh sáng. tánh sáng. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. . trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. lo tính có người giúp đở. miệng hay rầy nói. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống với nhau vợ chồng làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. sự sống bình thường.http://www.tuvilyso. hào tài đủ dùng. có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ở với nhau làm ăn mới đặng nên.com 255 Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng. khá nhẫn nại việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính hay ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ăn nói với đời lanh lẹ. có duyên. Tánh người vợ hay lo tính. tánh lạt lòng. hào con trung bình. hào con trung bình. việc làm ăn cũng đặng nên. khó tánh. vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn tốt. không đặng vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ no qua ngày. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. chung ở khá kiên cố mới ấm no. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đ ủ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. không đặng vui vẻ cho lắm. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. có duyên. bản thân có tiểu tật bệnh. vui vẻ. hào con đông đủ. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa hạp.

hào con trung bình. việc làm ăn đặng lập nên. 40 tuổi.tuvilyso. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 2 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào con trung bình. tánh thông minh. hào con trung bình. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa thuận. 28. Tuổi: QUÍ HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. 40 tuổi. 20. hào con thiểu số. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. . vui vẻ. 7. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. đến ngày chót khó nên đôi. khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay bôn ba lo tính. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 1. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. 30. 32. luận việc hôn nhân không thành. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. trong mình có tiểu tật. vui vẻ. 26. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. 1. lòng hay lo tính. 9. nên kiên cố th êm tốt. có duyên. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16.com 256 Tánh người vợ thông minh. hay lo tính. hào tài bình thường. hay yêu chuộng ng ười. hào tài ấm no. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 38. bản thân hay co tiểu bệnh. hào tài đủ no. 36. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp tình bạn. 12. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. tánh sáng. 18. Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Canh Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 24.http://www. 28. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Hợi.

vật dụng trong nhà đủ dùng. vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. tề chỉnh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. số vợ chồng cũng thế. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. chung sống với nhau làm ăn mới đặng . hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài. bản thân ít đặng vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức với đời. Tánh người vợ hay rầy nói. khó sanh và khó nuôi. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. khá kiên cố . hào con đông đủ. làm ăn nên nhà. hay lo tính hay giao thiệp. vật dụng trong nhà đa số có thứ tự. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vợ chồng cầu lo có quí nhơn hoặc có chút ít quyền chứcthêm tốt. không chi đáng kỵ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh hiền. gặp số Nhì Bần Tiện. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tuổi: QUÍ HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. không chi đáng kỵ. hào con đa số. ý tình hòa thuận. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân hay có bệnh nhỏ. 5 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tánh cộc. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.com 257 Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 1. thông minh. khá nhẫn nại và đồng lo. gặp số Tam Vinh Hiển. lanh lẹ. 7. ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng. hào tài đủ no. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. hào tài tương vượng. đặng hưởng cảnh ấm no yên vui. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. hào tài ấm no. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. đặng nhiều người mến thương . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. ý tình ít đặng hòa hạp.http://www. vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ chân hay đi.

Tánh người vợ hi ền. hay giao thiệp. không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) . chung sống chung lo làm ăn đặng làm ăn nên.http://www. Tánh người vợ bôn ba. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. thông minh. tánh cộc. về hào tài hay luân chuyển. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tam Vinh Hiển. hào con đa số. hay lo tính. đ ặngg nhiều người mến thương. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt. sự sống đặng bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ can đảm. ở với nhau vợ chồng t âm ý hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. ý tình lanh lẹ. hào tài trung bình.com 258 Tánh người vợ có duyên. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. tánh cộc. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. lo tính đặng thông suốt. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói việc chi cũng dễ. có duyên. chân hay đi. hào con trung bình. được nhiều người mến yêu. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền tài.tuvilyso. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tánh tình chồng vợ hòa thuận. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo. khá kiên nhẫn làm ăn nên nhà. cầu lo có quí nhơn. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. chân hay đi. hào tài trung bình. ở với nhau nên kiên cố làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. kỹ lưỡng. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. chân hay đi nhiều. hay giao thiệp. chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình. hào con trung bình. hưởng cảnh vui ấm êm. bản thân có tiểu tật.

hay giao thiệp. chung sống với nhau làm ăn bình thường. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ hay giao thiệp tình bạn. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. hào con đông đủ. chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ có duyên. việc làm ăn đặng nên. ý tình vợ chồng hay xung khắc. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài tương vượng. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. bản thân hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. trong mình hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng. hào tài thạnh vượng. hào tài tương vượng. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ăn nói với đời lanh lẹ. hào con đông đủ. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. chung lo làm ăn mới đặng. bản thân hay có tiểu bệnh. khó tánh. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. làm ăn lanh lẹ. lo tính việc chi đều thông suốt. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào con đa số. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. hào tài trung bình. hào tài ấm no. hào con đa số. khá cần năng làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.com 259 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo. lời nói ngay thật. lòng hay lo tính. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên. hào con trung bình. . nên kiên cố làm ăn mới đặng. hào con trung bình. vui vẻ. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài ấm no.tuvilyso. chung sống đặng cảnh ấm no. hào tài đủ ăn. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. có chút ít quyền chức thêm tốt. hào tài đủ dùng.

bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. CẢNH: NGŨ BIỆT LY SỐ NGŨ BIỆT LY CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. Tánh người vợ thông minh.com 260 Tánh người vợ thông minh. trong mình có tiểu tật. hào con đa số. ý tình vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. hào con đông đủ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. hào tài tương vượng. lâu sau dễ làm ăn. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng hòa hạp. tất nhiên sớm khóc hận. Tánh người vợ tánh hiền. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no bình thường. tánh sáng. lòng hay lo tính. chung sống với nhau làm ăn sẽ lập nên. hào tài ấm no. hào con trung bình. hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên. làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên.http://www. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . lời nói ít thua ai. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay hòa hạp với đời . hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ít nói. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay bôn ba lo tính. Tánh người vợ thông minh. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ có phần hòa thuận. hào tài trung bình. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. về hào tài hay luân chuyển. duyên kiếp bẽ bàng. làm ăn lanh lẹ hay giao thiệp. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài đủ no.tuvilyso. vui vẻ ăn nói việc chi cũng dễ. có nhiều điểm xấu cộng lại. gặp số Nhứt Phú Quý. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên cần năng thêm tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. kẻ mất . bản thân hay có tiểu bệnh. có duyên. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ làm ăn lanh lẹ. hay yêu chuộng người. hào con đông đủ. vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn mới đặng.

gái gặp người chồng không bao lâu rồi dần dần sự nghiệp bị tiêu tan. Chính thức Kiếp Hoa Đào thì không gọi đó là số mạng. tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo. khi lớn lên có chồng vợ. Đời thường có những cảnh: Trai cưới vợ rồi lần lần gia đạo của tiền bị sụm bại. trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng. 3. Tuổi TỴ Tuổi DẬU Tuổi SỬU Tuổi DẦN Tuổi NGỌ Tuổi TUẤT Sáu tuổi này sanh nhằm tháng 9 phá tan sự nghiệp bên vợ. bởi c ó hai nguyên nhân chính phát sinh.tuvilyso. Chính trong sách Hán Văn “TAM THẾ” có ghi rõ số này. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi. đó là vào trường hợp phạm tháng sanh trên đây. mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi. Những cô gái làm ăn no mình sống về cảnh này. Tuổi HỢI Tuổi MẸO Tuổi MÙI Ba tuổi này sanh nhằm tháng 8 phá tan sự nghiệp bên chồng. tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn. còn gái thì quét sạch của bên chồng hay của chồng. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. Kiếp Đào Hoa: Tục gọi làm ăn : “Gái Giang Hồ hay gái ăn sương”. trai quét sạch của bên vợ hay của vợ. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. Tuổi Nữ Tuổi THÂN Tuổi TÝ Tuổi THÌN Ba tuổi này sanh nhằm tháng 12 phá tan sự nghiệp bên chồng. Một làm ăn kiếp Hoa Đào nên vẫn sống vui mãi mãi trong cảnh sớm đưa chiều rước. sẽ có thời tạo làm ăn nên gia thất. Tuổi HỢI Tuổi MẸO Tuổi MÙI Ba tuổi này sanh nhằm tháng 2 phá tan sự nghiệp bên vợ. không mong gì tạo hạnh phúc gia đình chi cả. Hai làm ăn tại ảnh hưởng vì thời cuộc nên đành khép mình sống vào cảnh tạm làm ăn chăn chiếu cho khách mua hoa một thuở. Tuổi TỴ Tuổi DẬU Tuổi SỬU Tuổi DẦN Tuổi NGỌ Tuổi TUẤT Sáu tuổi này sanh nhằm tháng 9 phá tan sự nghiệp bên chồng. 2. bởi lúc đi đầu thai có mang theo một cây chổi sắt. . nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. Kỵ nhẹ lìa sống với nhau Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình Số 65: XEM TUỔI VÀ THÁNG SANH CỦA NAM VÀ NỮ CÓ PHÁ TAN SỰ NGHIỆP BÊN VỢ HAY BÊN CHỒNG KHÔNG Tuổi Nam Tuổi THÂN Tuổi TÝ Tuổi THÌN Ba tuổi này sanh nhằm tháng 1 phá tan sự nghiệp bên vợ.com 261 người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn.http://www. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi. tuổi NAM hay NỮ sanh nhằm những tháng trên đây.

Trải qua nhiều cảnh thấy nghe. Phả xem cho kỹ kẻo rầy lầm than. Hoặc sanh nhằm tháng đổi thay. Nghĩ xa ta khá phòng âu. Mất cha thiếu mẹ chẳng tròn. Trước phải lựa chọn lánh dè ngày sau.tuvilyso. Đời người như cảnh sớm trưa. Xin khuyên ai đó những ai. Miễn cho tuổi hạp đặng rồi. Đoán rành mỗi cảnh trong đây. Ít vui lại gặp nhiều sầu vấn vương. Ấm êm hòa thuận lần hồi sẽ nên.com 262 Số 66: HAI CHỮ ÁI TÌNH Dây oan trái sẵn dành mọi giớI. Muốn sau cho đặng vừa lòng yếm âu. Trở nên khá giả lâu dài không lâu. Tuổi tốt ở đặng vẹn tuyền là hơn. Đường đời đa số phải ham. hạnh phúc dạ này cũng cam. Dưỡng nuôi săn sóc không còn như xưa. Xã hội nặnhiều người hay nhất và rộn ràng. . Sóng tình nổi dậy ngã xiêu duyên này. Ái tình nặng tợ biển sâu. Cảnh nghèo tạm sống muối dưa. trai ai cũng ước mong. Hạp lời hạp nhãn đặng nhiều. Vợ chồng gãy gánh hệ sầu đến con. Gái. Mau mau tránh cảnh cô đơn. Nữ Nam chọn lựa tự êm khỏi thầy. Ấy là thời cổ thói quen lưu truyền. Đó là định luật người phàm xưa nay. Nợ duyên khó chọn cho vừa lứa đôi. Biệt ly tuyệt mạng tủi hờn biết bao. vợ vợ muôn ngàn éo le. Hiền vang danh giá chớ cho mình tài. Đó là phạm tuổi xem vào thấy ngay. Lìa sanh lìa tử dạ nào. Mặc cho ngày tháng tới đây. Tuổi xấu ở đặng miễn vừa đủ no. Xấu đẹp lớn nhỏ chẳng cần chê khen. Phước may gặp tuổi giàu to. Cuộc nợ duyên do bởi hóa công. Dài công sắp soạn đề cao. Nợ duyên bất luận phú bần. Lầm than. Sách này lợi ích đôi bên. hèn. Chồng chồng. “CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH” tuổi nào cũng phân. Bé thơ chưa biết chữ thương Lớn lên rạo rực con đường tình yêu. Môn đăng hộ đối sang.http://www. Nợ duyên thay đổi tợ rày đò đưa. Điểm chính tuổi hạp đẹp duyên. Số tốt tuổi tốt cả hai.

com 263 Hiệp bên có sẵn phút giây biết liền.tuvilyso. Kính chư độc giả vô biên nối đời. Muôn vàng cảm tạ thiêng liêng.http://www. CHUNG SOẠN GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU .