http://www.tuvilyso.

com

1

SỐ 1: COI TUỔI GÌ, NHẰM MẠNG GÌ GIÁP TÝ BÍNH DẦN MẬU THÌN CANH NGỌ NHÂM THÂN GIÁP TUẤT BÍNH TÝ MẬU DẦN CANH THÌN NHÂM NGỌ GIÁP THÂN BÍNH TUẤT MẬU TÝ CANH DẦN NHÂM THÌN GIÁP NGỌ BÍNH THÂN MẬU TUẤT CANH TÝ NHÂM DẦN GIÁP THÌN BÍNH NGỌ MẬU THÂN CANH TUẤT NHÂM TÝ GIÁP DẦN BÍNH THÌN MẬU NGỌ CANH THÂN NHÂM TUẤT ẤT SỬU ĐINH MẸO KỶ TỴ TÂN MÙI QUÍ DẬU ẤT HỢI ĐINH SỬU KỶ MẸO TÂN TỴ QUÍ MÙI ẤT DẬU ĐINH HỢI KỶ SỬU TÂN MẸO QUÍ TỴ ẤT MÙI ĐINH DẬU KỶ HỢI TÂN SỬU QUÍ MẸO ẤT TỴ ĐINH MÙI KỶ DẬU TÂN HỢI QUÍ SỬU ẤT MẸO ĐINH TÝ KỶ MÙI TÂN DẬU QUÝ HỢI Mạng KIM Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỔ Mạng KIM Mạng HỎA Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng KIM Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng KIM Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỔ Mạng KIM Mạng HỎA Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng KIM Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỦY Vàng dướI biển, Lửa trong lò, Cây rừng lớn, Đất đường lộ, Vàng gươm nhọn, Lửa trên núi, Nước dưới sông, Đất đầu thành, Vàng chân đèn, Cây dưỡng liên, Nước trong giếng, Đất nóc nhà, Lửa sấm chớp, Cây tòng bá, Nước chảy dài, Vàng trong cát, Lửa dưới núi, Cây đất bằng, Đất vách nhà, Vàng lá trắng, Lửa ngọn đèn, Nước trên trời, Đất nền chòi, Vàng đeo tay, Cây dâu tằm ăn, Nước khe lớn, Đất trong cát, Lửa trên trời, Cây lựu lớn, Nước biển lớn.

BẢNG LỤC GIÁP ĐỦ 60 TUỔI SỐ 2: BẢNG CHỈ DẪN TẰM TUỔI (Dùng năm ẤT TỴ này làm tiêu chuẩn)
TuổI GIÁP TÝ

ẤT SỬU BÍNH DẦN ĐINH MẸO MẬU THÌN KỶ TỴ CANH NGỌ TÂN MÙI
NHÂM THÂN

QUÍ DẬU GIÁP TUẤT ẤT HỢI BÍNH TÝ

năm 1965 là 42 tuổi ẤT TỴ nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32 nt 31 nt 30

1966 là 43 tuổI BÍNH NGỌ nt 42 nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32 nt 31

1967 là 44 tuổi ĐINH MÙI. nt 43 nt 42 nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32

http://www.tuvilyso.com

2

ĐINH SỬU MẬU DẦN KỶ MẸO CANH THÌN TÂN TỴ NHÂM NGỌ QUÍ MÙI GIÁP THÂN ẤT DẬU BÍNH TUẤT ĐINH HỢI MẬU TÝ KỶ SỬU CANH DẦN TÂM M ẸO NHÂM THÌN QUÍ TỴ GIÁP NGỌ ẤT MÙI BÍNH THÂN ĐINH DẬU MẬU TUẤT KỶ HỢI
TuổI CANH TÝ

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

TÂN SỬU NHÂM DẦN QUÍ MẸO GIÁP THÌN ẤT TỴ BÍNH NGỌ ĐINH MÙI
MẬU THÂN

KỶ DẬU CANH TUẤT TÂN HỢI NHÂM TÝ QUÍ SỬU GIÁP DẦN ẤT MẸO BÍNH THÌN ĐINH TỴ MẬU NGỌ KỶ MÙI CANH THÂN TÂN DẬU NHÂM TUẤT QUÍ HỢI

năm 1965 là 6 tuổi ẤT TỴ nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45 nt 44 nt 43

1966 là 7 tuổI BÍNH NGỌ nt 6 nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45 nt 44

1967 là 8 tuổi ĐINH MÙI. nt 7 nt 6 nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45

http://www.tuvilyso.com

3

MỤC LỤC Trang số Bài số 1. Coi tuổi gì, nhằm mạng gì ...........................................................................1 2. Bảng chỉ dẫn tầm tuổi .................................................................................2 3. Năm mạng số thay đổi vợ chồng.................................................................4 4. Sơ đồ định hướng lương duyên ..................................................................6 5. Tuổi Giáp Tý ...............................................................................................7 6. Tuổi Ất Sửu ..............................................................................................14 7. Tuổi Bính Dần...........................................................................................20 8. Tuổi Đinh Mẹo ..........................................................................................26 9. Tuổi Mậu Thìn...........................................................................................33 10. Tuổi Kỷ Tỵ...............................................................................................41 11. Tuổi Canh Ngọ........................................................................................47 12. Tuổi Tân Mùi...........................................................................................54 13. Tuổi Nhâm Thân .....................................................................................60 14. Tuổi Quý Dậu..........................................................................................66 15. Tuổi Giáp Tuất ........................................................................................74 16. Tuổi Ất Hợi..............................................................................................81 17. Tuổi Bính Tý ...........................................................................................89 18. Tuổi Đinh Sửu.........................................................................................95 19. Tuổi Mậu Dần .......................................................................................101 20. Tuổi Kỷ Mẹo..........................................................................................108 21. Tuổi Canh Thìn .....................................................................................114 22. Tuổi Tân Tỵ...........................................................................................120 23. Tuổi Nhâm Ngọ.....................................................................................126 24. Tuổi Quí Mùi .........................................................................................132 25. Tuổi Giáp Thân .....................................................................................139 26. Tuổi Ất Dậu...........................................................................................146 27. Tuổi Bính Tuất ......................................................................................152 28. Tuổi Đinh HợI .......................................................................................159 29. Tuổi Mậu Tý..........................................................................................166 30. Tuổi Kỷ Sửu..........................................................................................174 31. Tuổi Canh Dần......................................................................................180 32. Tuổi Tân Mẹo........................................................................................186 33. Tuổi Nhâm Thìn ....................................................................................192 34. Tuổi Quí Tỵ ...........................................................................................198 35. Tuổi Giáp Ngọ.......................................................................................205 36. Tuổi Ất Mùi............................................................................................212 37. Tuổi Bính Thân .....................................................................................219 38. Tuổi Đinh Dậu .......................................................................................225 39. Tuổi Mậu Tuất.......................................................................................232 40. Tuổi Kỷ HợI...........................................................................................239 41. Tuổi Canh Tý ........................................................................................246 42. Tuổi Tân Sửu ........................................................................................252 43. Tuổi Nhâm Dần.....................................................................................258 44. Tuổi Quí Mẹo ........................................................................................264 45. Tuổi Giáp Thìn ......................................................................................271 46. Tuổi Ất Tỵ .............................................................................................277 47. Tuổi Bính Ngọ .......................................................................................284 48. Tuổi Đinh Mùi........................................................................................290 49. Tuổi Mậu Thân......................................................................................296 50. Tuổi Kỷ Dậu ..........................................................................................303

http://www.tuvilyso.com

4

Tuổi Canh Tuất .....................................................................................309 Tuổi Tân HợI.........................................................................................315 Tuổi Nhâm Tý .......................................................................................322 Tuổi Quí Sửu ........................................................................................328 Tuổi Giáp Dần.......................................................................................335 Tuổi Ất Mẹo ..........................................................................................341 Tuổi Bính Thìn ......................................................................................347 Tuổi Đinh Tỵ .........................................................................................354 Tuổi Mậu Ngọ .......................................................................................360 Tuổi Kỷ Mùi...........................................................................................367 Tuổi Canh Thân ....................................................................................373 Tuổi Tân Dậu ........................................................................................379 Tuổi Nhâm Tuất ....................................................................................385 Tuổi Quí Hợi .........................................................................................391 Xem tuổI và tháng sanh của nam và nữ có phá tan sự nghiệp bên vợ hay bên chồng không...................................................................................399 66. Hai chữ ái tình ......................................................................................400 BÀI DẪN GIẢI Kính thưa quí vị, Nếu quí vị cần xem đến quyển CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH này hẳn quý vị có đặt một phần nào tin tưởng đến lời đoán đúng hay sai của quyển sách. Trước cần phải tìm hiểu cho đúng nguyên do của mỗi đôi bạn. Có 3 điểm cần biết: 1. Phải biết đúng tuổi của người chồng và người vợ. 2. Phải nhớ đúng tháng sanh âm lịch. 3. Phải biết hướng trời, để định hướng lương duyên. Thí dụ: Quý vị muốn xem cặp đôi bạn sắp kết hôn mà quý vị không biết tuổi con giáp là tuổi gì, TÝ, SỬU, DẦN, MẸO… chi đó chỉ biết người trai năm nay 18 tuổi, người con gái là 17, thì xem ngay bảng tầm tuổi sẽ thấy rõ ràng năm này 18 tuổi là MẬU TÝ, còn 17 tuổi là tuổi KỶ SỬU, cứ tìm đến số trang 167 sẽ thấy tựa đề (Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổ KỶ SỬU) Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi thì có bài toán kỵ hạp cho cảnh vợ chồng này thế nào. GIẢI VỀ CAO LY TOÁN SỐ Có 5 cảnh như sau: 1. NHỨT PHÚ QUÝ: là giàu có hay dư giả 2. NHÌ BẦN TIỆN: là nghèo hèn hay thiếu thốn 3. TAM VINH HIỂN : là quyền tước hay chức phận 4. TỨ ĐẠT ĐẠO : là thong đàng hay để làm ăn 5. NGŨ BIỆT LY: là lìa sống hay lìa thác Còn phạm số TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số NGŨ BIỆT LY vậy. 1. 2. 3. 4. 5. GiảI về hào con HÀO CON ĐA SỐ: là từ 7 đứa con sắp lên HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: là từ 5 đến 6 đứa HÀO CON TRUNG BÌNH: là từ 3 đến 4 đứa HÀO CON THIỂU SỐ: là từ 1 đến 2 đứa. HÀO CON RẤT ÍT: có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

http://www.tuvilyso.com

5

(Hào con không thể đoán đúng y đặng, là có những đứa con mượn bụng u thai hoặc kiếp trước mình không thiếu nợ nó). Ý nghĩa những bài “ĐOÁN PHỤ THÊM” trong mỗI cặp vợ chồng Cần có giới hạn, cặp mắt của người đời không cho phép chồng lớn tuổi hơn vợ quá nhiều hay là tuổi đến gấp đôi, còn vợ lớn tuổi hơn chồng quá nhiều thì ngược đời rất hiếm có, vì thế nên soạn giả tạm phân giới hạn là chồng lớn hơn vợ đến 9 tuổI đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 10 đến 18 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn lớn hơn quá nhiều từ 19 tuổi sấp lên xin vô luận. Những cảnh vợ lớn hơn chồng từ 1 đến 3 tuổI thì đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 4 đến 9 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn những cảnh quá ngược đờI là vợ lớn hơn chồng từ 10 tuổi sấp lên xin miễn luận. Thưa quý vị, quyển Căn Duyên Tiền Định này soạn giả căn cứ vào loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng tìm hiểu số vợ chồng không phảiI đánh tay sơ sơ là đúng. Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mớI đặng. Trước phảI biết số của ngườI trai hay người gái đó có số thay chồng đổI vợ không? Xin quý vị cần lưu ý điểm này. Nếu phạm số thay đổI dầu lựa chọn tuổI tốt cách mấy cũng không tránh khỏI số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổI vợ chồng, còn những điểm phụ đoán soạn giả không thể kể hết đặng. CÓ HAI CÂU CA DAO NHƯ SAU; - Cô này chồng chết có huông, Ai mà lấy cổ thua buồn chết theo, - Anh này bỏ vợ có huông. Ai mà lấy ảnh thua buồn ảnh thôi. 2 câu ca dao này có nghĩa là: NgườI gái có số chết chồng NgườI trai phạm số đổI vợ. Soạn giả Dương Công Hầu Số 3: NĂM MẠNG SỐ THAY ĐỔI CHỒNG VỢ GIÁP TÝ CANH THÌN NHÂM DẦN ẤT SỬU TÂN TỴ QUÍ MẸO MẠNG KIM NHÂM THÂN GIÁP NGỌ CANH TUẤT QUÍ DẬU ẤT MÙI TÂN HỢI

MẠNG KIM Nam nữ xem chung, dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG
Giêng Trai 2 đờI vợ Gái 3 đời chồng 2 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

3 Trai 1 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

4 Trai 13 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

5 Trai 3 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

6 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

7 Trai 1 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

8 Trai 3 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

9 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

10 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

11 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

12 Trai đờI vợ Gái 1 đời
chồng

dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG 3 Trai 3 đời vợ 4 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng Giêng Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 2 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 5 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 6 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 7 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 8 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 9 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 11 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 12 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng Gái 3 đời chồng .tuvilyso. SANH THÁNG 4 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 2 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 5 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 8 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 11 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 12 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng BÍNH DẦN MẬU TÝ GIÁP THÌN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG HỎA ĐINH MẸO GIÁP TUẤT ẤT HỢI KỶ SỬU BÍNH THÂN ĐINH DẬU ẤT TỴ MẬU NGỌ KỶ MÙI MẠNG HỎA Nam nữ xem chung. SANH THÁNG 4 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 2 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 5 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng 8 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 10 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 11 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 12 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng BÍNH TÝ NHÂM THÌN GIÁP DẦN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG THỦY ĐINH SỬU GIÁP THÌN ẤT DẬU QUÝ TỴ BÍNH NGỌ ĐINH MÙI ẤT MẸO NHÂM TUẤT QUÍ HỢI MẠNG THỦY Nam nữ xem chung. dùng tháng âm lịch.com 6 MẬU THÌN CANH DẦN NHÂM TÝ TẤT CẢ NHỮNG TUỖI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG MỘC KỶ TỴ NHÂM NGỌ QUÍ MÙI TÂN MẸO MẬU TUẤT KỶ HỢI QUÍ SỬU CANH THÂN TÂN DẬU MẠNG MỘC Nam nữ xem chung.http://www. dùng tháng âm lịch.

com 7 CANH NGỌ B ÍNH TUẤT M ẬU THÂN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG THỔ T ÂN M ÙI ĐINH M ẬU D ẦN KỶ M ẸO H ỢI CANH TÝ TÂN SỬU K Ỷ DẬU BÍNH THÌN ĐINH TỴ M ẠNG THỔ Nam nữ xem chung. luận việc hôn nhân không thành. 12. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. TuổI Giáp Tý (ĐạI Kỵ. dùng tháng âm lịch. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hứơng Mẹo mới nhằm căn duy ên. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 29. hướng Đông là Mặt trời mọc.http://www. 22. như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 17. 34 tuổi. 33. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tý. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 4. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 21. 6 và tháng 10. đến ngày chót khó nên đôi. hướng Tây là mặt trời lặn trong tuổi của mình nên định hướng lương duyên ở hướng nào khi đối chiếu sơ đồ sẽ thấy rõ. 27. 1. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Tý sanh tháng 1. xây cho đúng hướng Đông và Tây. . 39 tuổi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. 5. 31. 11. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. 28. 23. SANH TH ÁNG 4 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 2 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 5 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 8 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 11 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 12 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng Số 4: SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG LƯƠNG DUYÊN HÌNH VẼ Muốn định hướng: Sơ đồ này phảI để tại nhà ở.tuvilyso. 9. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Tân Dậu vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 19. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.

có số tạo giữ tiền tài. có số nuôi con nuôi. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. hào con rất ít. tay làm có tài mà cũng hay hao phá t ài. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. nên chung lo cần ăng. Tánh người vợ tánh sánh lanh lẹ. tánh cộc. Tánh người vợ hay rầy nói. rất ít hoặc không con. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền tước. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . sống chung với nhau làm ăn tốt. hào tài đủ dùng. về hào con thiểu phước. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. cầu lo việc chi cũng có người quý nhân giúp đỡ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. nên kiên nhẫn chung lo với nhau. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. 10.tuvilyso. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi sau mới tốt. hay giao thiệp. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. bổn thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. Qua hạn mới đậu tài.com 8 Gái tuổi Giáp Tý sanh tháng 1. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 2 và tháng 11. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ đảm đang. v ề hào con thiếu phước. nhiều người hay thương mến. Tánh người vợ chơn hay đi. hào tài no đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. TuổI: GIÁP TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI GIÁP TÝ (Chồng vợ đồng một tuổI) LờI giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con không có. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Còn thiếu phướng thì đặng khá. ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng ngày hậu cũng ấm no. hay giao thiệp hay lo tính. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên.http://www. hào tài đủ no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. về hào tài hay luân chuyển. tánh cộc.

com 9 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. Tánh người vợ bôn ba. Tánh người vợ hiền. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. về hào tài nên luân chuyển. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. người đời hay mến thương. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. qua hạn mới phát đạt. về hào con thiểu phước. ở với nhau làm ăn s ẽ lập nên sự nghiệp. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh sáng. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. hay giao thiệp. chung ở nên cẩn nại thương lẫn với nhau làm ăn mới đặng. gặp số Tam Vinh Hiển. nên hòa thuận chung lo với nhau làm ăn ngày hậu cũng đặng ấm no. thông minh có kỹ lưỡng. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lòng hay lo tính. hay giao thiệp tình bạn. bản thân có tiểu tật. trong mình có bệnh nhỏ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. có số tạo giữ tiền từ ngày lớn tuổi. về lời tiếng không đặng hòa hạp. vợ chồng đặng có danh giá. tành tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. nên bền chí và cần năng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. về tánh ý nên kiên nhẫn. hào tài ấm no. hào con thiểu ố. gặp số Tam Vinh Hiển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. hào con rất ít. tánh cộc. hào tài trung bình. hào con rất ít. chân hay đi. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. hào tài bình thường. tánh tình vợ chồng hào hạp. ở với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no. hào tài tương vượng. tánh tình vợ chồng hay tương xung. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. chân hay đi. việc làm ăn đặng lập nên. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI) Hai tuổI này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào tài tương vượng. hay lo tính. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI T ÂN M ÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hiền.tuvilyso. hào con rất ít.http://www. hào tài đủ no. sanh con đầu là gái hạp. Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát. hào con rất ít. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. còn thiểu phước thì đặng khá. hay giao thiệp.

bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau làm ăn tốt. ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. số khó giữ tiền bạc. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. trong ngòai sắp đặt đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. nên chung lo làm ăn đặng. lời nói hay hòa thuận với đời. lời nói hay thắc mắc. bản thân hay có tiểu bệnh. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. thông minh. lời nói ngay thật. hào con đông đủ. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ rộng rãi. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . tánh tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ dùng. tay làm có tài trong hay hao phá tài. hào tài ấm no.com 10 Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không chi đáng kỵ. hào tài ấm no. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu phước. bản thân có tiểu tật. lạt lòng. ý tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. có duyên. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào con ít. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân tiểu tật. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con trung bình. khó tính.tuvilyso. hào con trung bình. hay giao thiệp. Tánh người vợ hiền. hoặc nuôi con nuôi. vui vẻ. lanh lẹ. vui vẻ. ưa trồng tỉa. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. ăn nói đời lanh lẹ. ý tính vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau lập nên nhà. Tánh người vợ hay lo tính. việc làm ăn ngày hậu nên nhà. hào tài đủ dùng.

ở với nhau làm ăn cũng đặng nên. trong mình có tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hay giao thiệp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Sửu. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. lời nói ít thua ai.http://www. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đỡ. ý tính vợ chồng xung khắc. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. tánh sáng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá thương lẫn nhau và cần năng làm ăn đặng. có duyên. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi B ính Dần Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau ph iạm (Biệt Ly) 2. hào con đa số. vui vẻ. việc làm ăn đồng lo đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. lanh lẹ. bản thân có tiểu tật bệnh. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. TUỔI: ẤT SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ít đặng vui vẻ. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. hào tài tương vượng.tuvilyso. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . hay lo tính. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ thông minh. nên nhẫn nại việc làm ăn mới tốt. ở đời với nhau kiên cố chung lo cũng đặng ấm no. hào tài đủ no. hay bôn ba lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình.com 11 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền tài. 1. hào tài đủ dùng. ăn nói viêc chi cũng dễ. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. vui vẻ. hào tài ấm no hào con rất ít. có duyên vui vẻ. tốt về danh giá. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lòng hay lo tính có số tạo tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con rất ít. hào tài bình thường. hào con trung bình. chung ở với nhau làm ăn nên nhà.

33. có số giữ tiền tài. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Giáp Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Gái tuổi Ất Sửu sanh tháng 1. hào tài thịnh vượng. còn c ó đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa v ắng. 25. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. tánh tình vợ chồng lời nói hay tương xung.com 12 3. đến ngày chót khó nên đôi. chung ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. 39 tuổi. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Sửu sanh tháng 1. Tuổi này trai hay gái kho có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. còn thiểu phước thì đặng khá. nên thương lẫn và chung lo làm ăn tốt.http://www.tuvilyso. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 10. hào con thiểu số. luận việc hôn nhân không thành. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu. 35. vật dụng trong nhà đặt trang hoàng. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. 12. 27. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 41. hào tài phát đạt. . vui vẻ. về tánh ý khá nên kiên nhẫn. bản thân hay có bệnh nhỏ. trong nhà đều ưng thuận ý. 21. hay giao thiệp. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 6. khó sanh và khó nuôi. Tánh người vợ miệng hay rầu nói. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. 5. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 37. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi: ẤT SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 23. 29. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. lo tính việc gì cũng đều thông suốt. ít đặng hạp ý. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. 53 tuổi. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con trung bình. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6.

ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. hay giao thiệp. hào con trung bình. hào tài no ấm. Qua hạn mới đậu tài. có duyên vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. còn nhiều phước thì đặng khá. nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. thông minh và kỹ lưỡng. Tánh người vợ can đảm. chân hay đi nhiều. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. Tánh người vợ hay bôn ba. về lời tiếng nên nhẫn nại. Làm ăn không đặng phát đạt. làm có tiền hay khiến đều hao tốn. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổ. nên bền chí. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. cầu lo có quí nhân. v ề lời tiếng ít đặng hạp ý. chân hay đi. và hay hờn mát. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ph át đ ạt. Tánh người vợ sáng. gặp số Nhứt Phú Quý có phước hưởng giàu. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ hay rầu lo.http://www. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở đời với nhau nên cần năng cũng đặng hưởng ấm no. Tánh người vợ hiền. . hào con thiểu số. nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. tánh cộc. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. về hào tài hay luân chuyển. hào con rất ít. chung ở với nhau sẽ lập nên sự nghiệp. tánh cộc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp. bản thân có tiểu bệnh tật. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài no ấm. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài tương vượng. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn tốt. sanh con đầu là gái hạp. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài ấm no. tánh t ình vợ chồng hòa hợp. nhưng hưởng đặng cảnh ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay lo tính. tánh tình vợ chồng hay tương xung. vật dụng trong nhà đều đủ. về hào con thiểu phước. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt.com 13 Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso. hào con trung bình. vui vẻ. hào con thiểu phước. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. số khó giữ tiền tài. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. b ản thân có tiểu tật. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ rộng rãi. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ hay lo tính. lời nói ngay thật. chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp lớn. hay giao thiệp. ưa trồng tỉa. hào tài thịnh vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. tánh lạt lòng.http://www. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ TH ÊM Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi nay ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. hào con rất ít. đặng hưởng cảnh ấm no và an vui. hào con thiểu s ố. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài ấm no. hào con trung bình. việc l àm ăn kiên cố mới đặng ấm no. nên kiến cố làm ăn mới ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. lanh lẹ. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài phát đạt. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. miệng hay rầy nói. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài trung bình. hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. chung ở nên kiên cố làm ăn đặng. hào con rất ít. hào tài bình thường. . khó tánh. khá chung lo làm ăn đặng. hào tài bình thường.com 14 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. trong bản thân có tiểu tật. việc làm ăn đặng ấm no. tánh lạt lòng. Tánhngười vợ hiền. có số nuôi con nuôi. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh sáng.

hào con trung bình. hào tài đủ dùng. hào con rất ít. hay lo tính. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hòa hạp với đời. ăn nói việc chi cũng dễ. chung sống với nhau khá nên nhẫn nại làm ăn đặng lập nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân có tiểu bệnh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ít nói. tánh thông minh. có duyên. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. khá nhẫn nại việc làm ăn tốt. hay giao thiệp. . ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung ý. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổI ẤT SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. hào tài đủ no.http://www. tánh tình vợ chồng hòa hạp nên kiên cố chung lo với nhau. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. khó tạo giữ của. Tánh người vợ lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lòng hay lo tính. vui vẻ. thông minh. nên bền chí và cần năng. lời nói hay hòa thuận với đời. phải chịu cảnh thiếu nghèo. chung ở với nhau làm ăn đặng. ngày hậu đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng.com 15 Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hòa ạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. có duyên. hào tài trung bình. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánhsáng. có số tạo giữ tiền tài. ý tính vợ chồng hòa hạp. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi. cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ hiền. hào con thiểu s ố. có duyên. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ hay lo tính. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng ít hòa hạp. lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no.tuvilyso. chung sống với nhau làm ăn đặng. vật dụng trong nhà khiếm dùng. hào tài ấm no. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. làm ăn không đặng phát đạt. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh hiền.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. 10. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Ất Sửu Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 3.http://www. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tu ệt Mạng) 5. 6. 52 tuổi. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng) 2. 46. TuổI: BÍNH DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 8. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc ăn dễ dàng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Dần sanh tháng 2. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 40. cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ. 1. hào tài đủ dùng. 34. Gái tuổI Bính Dần sanh tháng 7. . Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. 22. 7. 28. 40. 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 52 tuổi. luận việc hôn nhân không thành. khó sanh và khó nuôi. 34. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 46. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Dần. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 22.com 16 Tuổi: BÍNH DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. 28. hào con không con và có số nuôi con.

hào con thiểu số. hay giao thiệp. hào tài đủ no. gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồn như có phước hưởng giàu. phải có chí cần năng và nhờ nơi phước đức. chung sống với nhau làm ăn tốt. ở với nhau nên kiên cố mới đặng ấm no. chung sống với nhau nên ần năng và thương lẫn nhau. h ào t ài đủ no qua ng ày. h ào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hào hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. số vợ chồng cũng thế tánh tình vợ chồng ít hòa hạp. còn thiếu phước thì đặng khá. có số tạp giữ tiền tài. chân hay đi. nhiều người hay thương mến. tánh lạt lòng.http://www. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. sanh con đầu là gái hạp. hào tài tương vượng. về hào tài hay luân chuyển. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ. l àm ăn không đặng ph át đ ạt. nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. tánh cộc. nên kiên nhẫn với nhau. d ầu c ó c ủa s ẵn c ũng kh ó gi ữ đặng.com 17 Tánh ngườI vợ chân hay đi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. vật dụng trong nhà khi ếm d ụng. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con thiếu phước. Tánh người vợ bôn ba. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. hay lo tính. tánh cộc chân hay đi. ý hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hưởng sự ấm no và an ủi. hào tài trung bình hào con rất ít. số vợ chồng cũng thế. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. về hào tài hay luân chuyển. hay giao thiệp. ở với nhau nên nhẫn nại chung lo l àm ăn t ốt. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có chút chức phận để làm ăn. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng ph ảI ch ịu c ảnh thi ếu ngh èo. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. Tánh người vợ can đảm. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh cộc. Số vợ chồng cũng thế. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . tánh tình vợ chồng hay xung ý bất hòa. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vợ chồng phảI bền chí nhẫn nại.

hào con rất ít. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng không đặng hòa hợp cho lắm nên thương lẫn nhau làm ăn đặng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. bản thân có tiểu tật. không đặng vui vẻ cho lắm. không chí đáng kỵ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá nhiều người hay thương mến. hào con đông đủ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu sang. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có duyên vui vẻ. vui vẻ. hào tài ấm no. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. Chồng tuổI BÍNH DẦN vợ tuổI ẤT H ỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. c ó s ố nu ôi con nu ôi. ý tình vợ chồng hòa thuận. h ào con thi ểu ph ư ớc. Tánh người vợ hiền. bản thân hay có bệnh nhỏ. việc làm đặng nên. hào tài tương vượng. Tánh người vợ có duyên. hào tài đủ dùng. khá cần năng và chung lo làm ăn mớinên. nên thương lẫn chung lo với nhau. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con đa số. tánh lạt lòng. cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vợ chồng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt.http://www. hào con rất ít. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp tình b ạn. ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con rất ít. tay làm có tài. hào tài trung bình.tuvilyso. có duyên. phải chịu cảnh thiếu nghèo. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng.com 18 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ống chung lo ngày hậu cũng đặng ấm no. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. . gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. nên kiên cố đồng lo với nhau. chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no. làm có tiền cũng hay khiến điều hao tốn. Tánh người vợ hay rầu lo. lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. Tánh người vợ tánh sáng. ăn nói với đời lanh lẹ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

tánh tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài trung bình. hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài c ũng hay hao phá tài. hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. lời nói ít thua ai. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. vui vẻ. hào con thiểu số. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. có duyên. ưa trồng tỉa. về hào tài hay luân chuyển ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. có số nuôi con nuôi. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tay làm có tài cũng thiểu s ố. khó tánh. chân hay đi. hào tài đủ no . lanh lẹ. ăn nói việc chi cũng dễ. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. h ào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . số khó giữ tiền tài. lo tính thường có quí nhân giúp đở. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. còn thiểu phước thì đặng khá. chung sống với nhau làm ăn tốt. khá nhẫn n ại làm ăn đặng. lời nói hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ thông minh. hay lo tính.tuvilyso. hào tài ấm no. trong bản thân có tiểu tật. hào con rất ít. thông minh. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mớiđặng tốt. ở với nhau phải kiên cố mớiđặng tốt. hào tài đủ no qua ng ày. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp việc làm ăn khá cần năng mới đủ no. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. nên kiên cố việc làm ăn đặng. Tánh người vợ hiền.http://www. Tánh người vợ hay lo. bản thân hay có bệnh nhỏ. lanh lẹ. không chi đáng kỵ.com 19 Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ rộng rãi.

7. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. luận việc hôn nhân không thành. Tánh người vợ hiền. ý tình vợ chồng hay xung khắc. 26. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 6.http://www. 36. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng) 2. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Giáp Tý. có số tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 38.tuvilyso. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hào con đông đủ. 32. chung sống chung lo làm ăn đặng. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19. việc làm ăn sẽ đặng nên nhà. 24. ít nói. 43 tuổi. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con thiểu số. Những năm tuổo trên đây kỵ hiệp hôn. 31. 3. 10. hào tài đủ no. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mẹo. đến ngày chót khó nên đôi. Gái tuổi Đinh Mẹo sanh tháng 7. ít vui vẻ. Tuổi: ĐINH MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. hào tài tương vượng. khó sanh và khó nuôi. hào con rất ít. hào tài bình thường. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.com 20 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Bính Tỵ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. bản thân có tiểu bệnh. khá nhẫn n ại làm ăn mớiđặng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Mẹo sanh tháng 2. Tánh người vợ lanh lẹ. 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 40 tuổi. vui vẻ có duyên. 18. sanh con đầu là gái hạp. 8. 1. 30. Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. Tuổi ĐINH MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH MẸO . Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 20.

về tánh ý nên kiên nhẫn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. háo tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ can đảm. chung ở với nhau làm ăn đặng. hay giao thiệp. nên cần năng làm ăn đặng. còn thiểu phước đặng khá. vật dụng trong nhà đều đủ.http://www. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vơ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài.tuvilyso. vật dụng trong nhà đủ dùng. hưởng cảnh ấm no và an vui Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vơ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau ngày hậu cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ hay giao thiệp. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. trong ngoài đều thuận ý. ăn nói cầu lo việc chi đều có người quí nhân giúp đỡ. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đặng nhiều người mến yêu. tánh cộc. hào con trung bình. chân hay đi. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vơ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. nhiều người hay mến thương. thông minh. lo tính việc chi cũng dễ. lo tính việc chi đều thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.com 21 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. hào con đông đủ. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. qua hạn mớI đậu tài. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. và kỹ lưỡng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. chân hay đi nhiều. phải chịu cảnh nghèo thiếu một thờI gian. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vơ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bổn thân có tiểu tật. chung sống nên thương lẫn nhau làm ăn t ốt. Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát. háo tài tướng vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. hào tài trung bình. hào tài buồn ban đ ầu hay luân chuyển. Tánh người vợ hiền. về háo tài hay luân chuyển. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tính lạt lòng. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. nên ở với nhau thương lẫn chung lo đặng hưởng cảnh ấm no. tay làm tài cũng hay hao phá tài.

nên thương lẫn chung lo với nhau. nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ có duyên. hào tài đủ dùng. có duyên vui vẻ. hào con trung bình. . gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. bổn thân hay có tiểu bệnh. miệng hay rầy nói. hào con đa số. hào tài tượng vượng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên nhẫn nại và bền chí. có duyên. hào con thiểu số. hào con thiểu số. vui v ẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay giao thiệp tình bạn. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian . vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài ấm no. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vơ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói với đờI lanh lẹ. Tánh người vợ hiền.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. tâm ý bất hòa. tánh tình vợ chồng hòa hạp. qua hạn mới đậu tài. tánh sáng. ở với nhau làm ăn đặng lập nên. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên nhẫn và cần năng ngày hậu cũng đặng làm nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. háo tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồng như có phước hưởng giàu. vui v ẻ. chung ở làm ăn lập nên sự nghiệp. lo tính việc chi đều thông suốt. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. tánh tình vợ chồng không hòa hạp cho lắm. hào tài phát đạt.http://www. việc làm ăn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. trong mình hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. việc lo tính đều hạp ý. ở với nhau làm ăn đặng nên nh à. hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài thịnh vượng. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con rất ít. lanh lẹ.com 22 Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vơ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vơ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hay tươn xưng. lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng.

vui vẻ. có duyên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài tương vượng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . hào con thiểu số. tay làm tài mà cũng hay hao phá tài. ở với nhau làm ăn đặng sự nghiệp. Tánh người vợ hay rầu lo. không đặng cho lắm. chân hay đi. hào tài ph át đ ạt. Tánh người vợ hay lo tính. có số nuôi con nuôi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau làm ăn đặng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh cộc. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bổn th ân hay có bênh nhỏ. hào tài thạnh vượng. tánh lạt lòng. háo tài hay luân chuyển. việc làm ăn sẽ đặng ấm no. vuivẻ. hào tài đủ dùng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. bổn thân có tiểu tật.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bổn thân hay có bệnh nh ỏ. lời nói ngay thật. Tánh người vợ chân hay đi. hào con trung bình. khó tánh. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. có duyên vui vẻ. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi Q Í MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. không đặng vui vẻ cho lắm. hay giao thiệp. bổn thân hay có tiểu bệnh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu phước. Tánh người vợ lanh lẹ. lo tính việc chi đều thông suốt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. có số nuôi con nuôi. hào con rất ít. hào tài trung bình. chung ở với nhau làm ăn nên.com 23 Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng.http://www. việc làm ăn đặng nên nhà. vật dụng trong nhà bình thường. khá nhẫn nại việc làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi nay ở với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. hào con trung bình.

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hiền. thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. bổn thân hay có bệnh nhỏ. hào tài bình thường. chung sống nên kiên cố làm ăn đặng. bổn thân có tiểu tật. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. háo tài tương vượng hào con thiểu số. về lời nói nên kiên nhẫn với nhau. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. có duyên. ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà đều đủ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thìn 1. việc làm ăn thường gặp người giúp đỡ. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn nên kiên cố thêm tốt. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. ít nói. vui vẻ. 42. hào con đa số. ít thua ai. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. . việc làm ăn đặng lập nên. bổn thân có tiểu bệnh.com 24 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay lo tính. hào con đông đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo việc chi cũng đặng thông suốt. có số tạo giữ tiền tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 24. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng nên. hào tài đủ dùng. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. ít đặng vui vẻ cho lắm.http://www. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ miệng hay rầy nói. hào con thiểu số. lời nói hay hòa thuận với đời. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. hay hòa hạp với đời. 30. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài trung bình. 20. 30. 38. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 54 tuổi. 42 tuổi. hào tài ấm no. 36. 32. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Tuổi: MẬU THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con đông đủ. 26. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ tánh hiền. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình vợ chồng hay xung khắc.

hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. trong ngoài sắp đặt đều yên phận. ý hay giao thiệp. số vợ chồng cũng thế. háo tài đủ dùng. thông minh v à kỹ lưỡng. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hiền. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng HỢI mới nhằm căn duyên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Gái tuổi Mậu Thìn sanh tháng 4. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đặng dễ dàng. Tánh người vợ can đảm. tánh cộc. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm. nên thương lẫn và đồng lo với nhau. 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NH ÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.com 25 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. về hào tài hay luân chuyển. chân hay đi nhiều. hào tài ấm no. 7. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. hào con trung bình. nhiều người hay mến thương. chung s ống với nhau khá kiên cố làm ăn sẽ lập nên. 5. 6. đến ngày chót khó nên đôi. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tánh người vợ bôn ba. hào con đông đủ.chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mớiđặng ấm no. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng và khó nuôi. sanh con đầu là gái han. Tuổi: MẬU THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. luận việc hôn nhân không thành. 4. hay lo tính. tánh cộc. chân hay đi. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 7.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. bổn thân có tiểu tật. háo tài thạnh vượng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Thìn sanh tháng 3. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn đặng.

tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. số vợ chồng cũng như thế. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. hào tài tương vượng hào con trung bình. trong mình hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. số vợ chồng cũng thế. đặng co 1 chút ít chức phận để làm ăn. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.com 26 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chân hay đi. Tánh người vợ lờI tiếng nóng nảy. bản thân có tiểu tật. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINHSỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh sáng. cầu lo việc chi thường có qúi nhân giúp đỡ. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh lạt lòng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. Tánh người vợ hiền. ở với nhau nên có chí nhẫn nại làm ăn đặng hưởng ấm no. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. lanh lẹ. ĐOÁN PHỤ THÊM . gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. dầu có sẵn cũng khó giữ đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. ở với nhau khá kiên cố mớI ấm no. về hào tài hay luân chuyển. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đ ều thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. có duyên.http://www. vật dụng trong nhà thường dùng. phảI chịu cảnh thiếu nghèo. về tâm ý nên kiên nhẫn. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào con trung bình. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hay giao thiệp tình bạn.tuvilyso. nhiều những hay mến thương. hào tài đủ dùng. lời tiếng bất hòa. hào tài đủ no qua n ày. hào con đa số. lời nói hay thắc mắc. tánh lạt long. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở vớI nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng. háo tài ấm no. hưởng cảnh ấm no và an vui. gặp số Tứ Đạt Đạo. chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. vui vẻ. nên thương lẫn với nhau. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình vợ chồng hay tương xung. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ có duyên. không chi đáng kỵ.

hay lo tính. bổn thân hay có tiểu bệnh. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài ấm no. chung ở đồng lo làm ăn đặng. hào tài đủ dùng. lời nói ngay thật. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con thiểu số. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . hào con thiểu số. hào tài bình thường. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi. hào tài đủ no. số khó giữ tiền tài. trong bổn thân có tiểu tật. không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hay giao thiệp tình bạn. hào con trung bình. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI. ở với nhau khá cần năng mới ấm no. vui vẻ. hay làm có tài cũng hay hao ph á t ài. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. lời nói ít thua ai. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ no.tuvilyso. bản thân hay có bệnh nhỏ. bản thân có tiểu tật.com 27 Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi M ẬU D ẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.http://www. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng hòa hạp. khá cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. hào con thiểu số. chân hay đi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ ó duyên. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. ăn nói với đới lanh lẹ. Tánh người vợ ưa trồng tỉa. b ản th ân hay có tiểu bệnh. tánh rộng rãi. hào con đông đủ. hào tài thạnh vượng. hào con đa số. tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh. chung sống nên cần năng mới đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phảI chịu cảnh thiếu nghèo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. bản thân ít đặng vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ no qua ngày. hay lo tính. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa thuận. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tề chỉnh và thông minh. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá.http://www. nhờ nơi phước đức. hay giao thiệp. lời nói ít thua ai. việc làm ăn đặng hưởng ấm no.tuvilyso. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hào tài trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh cộc. hào con đôngđủ. khá nh ẫn n ạI l àm ăn mớiđặng. Tánh người vợ thông minh. hào con đa số. lanh lẹ. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung ở nó kiên cố làm ăn tốt. số vợ chồng cũng thế. Tánh người vợ hiền. tánh tình vợ chồng hay xung kh ắc. không chi đáng kỵ. nên nhẫn nại ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên. khá nên kiên cố và bền chí. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. trong ngoài đều yên thuận. hào con trung bình. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng thương bị hao tài. nhiều người hay thương mến. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. tay làm có tài cũng hay hao t ài. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bổn thân hay có bệnh nhỏ. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. hào con đông đủ. chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. khá thương lẫn và chung lo. hào tài đủ no.com 28 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ miệng hay rầy nói. cầu lo việc chi đều thuận ý. vật dụng trong nhà khi ếm dụng. hào tài thạnh vượng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. lanh lẹ hay giao thiệp. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài.

TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên.com 29 Tánh người vợ hiền. 6. Tuổi KỶ TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) . 26.http://www. 42. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Tỵ 1. khó sanh và khó nuôi. 4. hòa hạp với đời. 48. 7. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Đinh M ẹo Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 3. ý tình vợ chồng hòa hạp. TuổI: K Ỷ T Ỵ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 44. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5. 38. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. 8. bổn thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 36. khá chung lo làm ăn nên nhà. hào con thiểu số. không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. bản thân có tiểu tật. ít nói. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 32. Tánh người vợ hay rầu lo. 50. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 30. 56 tuổi. 54 tuổi. Gái tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. việc làm ăn nên cần năng mới đủ no. luận việc hôn nhân không thành. có số nuôi con nuôi. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Ất D ậu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 24.tuvilyso. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. hào tài đủ no qua ngày. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con.

hào tài tương vượng hào con thiểu số. không chi đáng kỵ. đồng lo với nhau làm ăn tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. phảI chịu c ảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng l ớn h ơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. tánh cộc. lo tính việc chi đều sáng suốt. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát.http://www. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên kiên cố và thương lẫn nhau. Tánh người vợ bôn ba. thông minh và kỹ lượng. phát đ ạt. vật dụng trong nhà đủ dùng. nhưng buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. có chút ít chức phận thêm tốt. về ý tánh nên nhẫn nại. nhiều người hay mến thương. chân hay đi. gặp số Nhứt Phú Quý.com 30 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn lòng hay lo tính. bổn thân có tật tiểu bệnh. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng l ớn h ơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay lo tính. Tánh người vợ hiền. ở với nhau chung lo làm ăn đặng. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . tánh ý vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng. l àm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào tài tương vượng. hào tài trung bình. hay giao thiệp. hào tài đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. vợ chồng có phước hưởng giàu. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. tánh lạt lòng. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp để lời tiếng. ở với nhau làm đặng tốt. bổn thân có tiểu bệnh. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. đặng hưởng sự ấm êm. vợ chồng đặng có danh giá với đời và có quyền tước. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.tuvilyso. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà bình thường. gặp số Tứ Đạt Đạo. tay làm có tài cũng hau hao phá tài. vật dụng trong nhà bình thường. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. sanh con đầu là gái hạp. vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. hào con rất ít. đặng hưởng sự ấm êm. hào con trung bình.

vui vẻ. miệng hay rầy nói. nhiều người hay m ến thương. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bổn thân hay có bệnh nhỏ. h ào con thiểu số. lời tiếng ít hạp. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bổn thân có tiểu tật. ngày hậu ấm no trung bình. hào tài thịnh vượng hào con thiểu số. lời nói hay thắc mắc. nên cần năng cũng đặng ấm no. hay giao thiệp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. sắp đặt trong nh à đều thuận ý. hào tài trung bình. chung sống làm ăn đặng nên. Tánh người vợ hay lo tính. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. về tánh ý nên nhẫn nại. vui vẻ. ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp nên kiên cố làm ăn tốt. Tánh người vợ thông minh. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh sáng. Tánh người vợ rộng rãi. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi T ÂN T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài.http://www. hào tài đủ dùng. c ó duyên. chung sống đồng lo sẽ đặng làm nên sự nghiệp. nên cần năng chung lo thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá. ý tính vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. nên thương lẫn chung lo với nhau làm ăn tốt. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. trong bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con rất ít. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền tài. tánh ý vợ chồng hay tương xung. Tánh người vợ chơn hay đi. khó tánh. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn h ơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ưa trồng tỉa. qua hạn mới đậu tài. hào con trung bình. vật dụng trong nhà đều đủ. hào tài ấm no. có duyên. hào tài ấm no. .com 31 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hiền. lanh lẹ. làm ăn không đặng phát đạt. vui vẻ.

tánh tình vợ chồng hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng xung khắc. hào tài trung bình.http://www. hào con thiểu số. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. việc làm ăn đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lời nói ít thua ai. Tánh người vợ tánh hiền. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. hay hòa thuận với đời. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) . tề chỉnh và thông minh. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau kiên cố làm ăn cũng lập nên. có tay tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. có duyên vui vẻ. bản thân có tiểu tật. tánh sáng.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầy nói. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. chung sống với nhau nên cần năng ngày hậu tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng việc làm ăn sẽ nên nhà. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.com 32 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. hào tài đủ d ùng. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vi ện làm ăn chung lo sẽ đặng ấm no. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ can đảm. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng l ớn h ơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lo t ính vi ệc chi đ ều th ông su ốt sắp đặt trong ngo ài đ ều thu ận ý. nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. tánh cộc. chân hay đi. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng. hay lo tính.

hào con trung bình. 4. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 1. đến ngày chót khó nên đôi.http://www. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 25. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Qu í D ậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 33. hào tài đủ no . Gái tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 22. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Bính Dần Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2. 3. 39. luận việc hôn nhân không thành. 8. 41 tuổi. 43 tuổi. khó sanh và khó nuôi. 34 35. 23. 27. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mớI nhằm căn duyên. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. hào con rất sanh con đầu là gái hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt phải chịu cảnh thiếu nghèo. 1. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Tuổi: CANH NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. .com 33 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Ngọ. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. lanh lẹ hay giao thiệp. tay l àm có tài cũng hay hao phá tài. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tánh người vợ thông minh. lời nói ít thua ai. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 5.tuvilyso. 37. 29. Tuổi: CANH NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. khá kiên cố làm ăn mới đặng. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

qua hạn mới đậu tài.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lâu dài. tánh lạt lòng. nên kiên nhẫn chung lo với nhau. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài phát đạt. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH T Ý (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. vui vẻ. bổn thân có tiểu bệnh. vợ chồng nên thương lẫn chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp. chân hay đi.tuvilyso. Tánh người vợ chân hay đi. bản thân có tiểu tật. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu có thiểu phước thì đặng khá trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tánh nên kiên nhẫn nại v à nhờ phước đức. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tay làm có tiền cũng hay hao phá tiền. vật dụng trong nhà khiếm dụng. khá kiên cố mới ấm no. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh sáng. về lời tiếng nên nhẫn nại. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh cộc. hay giao thiệp tình bạn. hay lo tính tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. nên bền chí. hào con thiểu số. còn thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. hào con rất ít. gặp số Nhì Bần Tiện. nên kiên cố chung lo ngày hậu ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. miệng hay rầy nói. hào tài đủ no qua ngày. ở với nhau làm ăn tốt. nhiều người hay mến thương. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng ít đặng hạp về lời tiếng. ra .com 34 Tánh người vợ bôn ba. hào tài ấm no. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. có duyên. hào con trung bình. hào con đông đủ. nên kiên cố cũng đặng làm nên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. không chi đáng kỵ. vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo . tánh tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp.

Tánh người vợ tánh sáng. hào con có muộn ít con. hào con thiểu số. đặng có chút ít chức phận thêm tốt. hào con rất ít. vui v ẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp tình bạn. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài tương vượng. trong mình có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở với nhau ki ên cố làm ăn nên. số khó giữ tiền tật. làm ăn lập nên sự nghiệp. hào con trung bình. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài phát đạt. hào tài bình thường. hào con có muộn thiểu số. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. hay lo tính. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh. lanh lẹ. Tánh người vợ rộng rãi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lo tính việc chi đều thông suốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nhà.com 35 đường ăn nói hay lo tính đều dễ dàng. về tánh ý nên nhẫn nại. Tánh người vợ có duyên.tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. ưa trồng tỉa. bản thân hay có bệnh. có số tự giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.tuvilyso. lời nói ngay thật. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. không chi đáng kỵ.http://www. việc làm ăn đặng cảnh ấm êm. tánh sáng. chung ở nên thương lẫn với nhau làm ăn đặng. hào tài đủ no. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống nên kiên nhẫn mới đủ no. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. . lời nói ít thua ai. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. hào con trung bình. có duyên. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng.

lo tính việc chi đều thông suốt. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà dùng đủ. chân hay đi nhiều. chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. vui vẻ. tánh thông minh.tuvilyso. hay hòa thuận với đời. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. hào con rất ít. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP T Ý (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa thuận. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung ở cần lo đặng hưởng. tánh ý lẫn nhẫn nại. hào con thiểu số. . có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.http://www. có chút ít chức tước để làm ăn. hào con rất ít. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình. lòng hay lo tính. Tánh người vợ hay rầy nói. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. thông minh và kỹ lưỡng. hào tài thường dùng. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau kiên cố sẽ làm nên. có số tạo giữ tiền tài. khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. Tánh người vợ can đảm. ra đường ăn nói hay cầu lo đều đặng dễ. có tay tạo giữ t ền tài. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.com 36 Tánh người vợ có duyên. về tiền tài hay luân chuyển. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng ý đặng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. nên bền chí ngày hậu sẽ làm nên. hào tài tương vượng. nên thương lẫn với nhau. qua hạn mới đậu tài. khá kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ hiền. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.

tuvilyso. 31. 47. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. 53 tuổi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15.com 37 Tánh người vợ tánh sáng. hào con bình thường. 35. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. khá kiên cố làm ăn tốt. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Tân Mùi Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. XIN LƯU Ý . Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 41. 39 tuổi. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hào tài đủ no. 1. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Tánh người vợ thông minh. 27. Tánh người vợ tánh hiền. việc làm ăn nên cần năng mới đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 19. hào tài đủ dùng. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 29. tề chỉnh và thông minh. tay làm có tài cũng hay hoa phá tài. bản tâm ít đặng vui vẻ. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Canh Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Mậu Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mùi. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lanh lẹ hay giao thiệp. lời nói ít thua ai. lanh lẹ. 25. tánh tình vợ chồng hòa hạp. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào con trung bình. Tuổi: TÂN MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hay giao thiệp. luận việc hôn nhân không thành. 21. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17.http://www.

vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đở. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà sắp đặt vẽ vang. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. nhiều người hay mến thương. khó sanh và khó nuôi.http://www. 4. 1. hào tài tương vượng. tánh sáng. hay giao thiệp tình bạn. tánh tình vợ chồng đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chút danh giá. hay giao thiệp. sắp đặt trong ngoài đều thuận ý. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. tánh tình vợ chồng có phần hạp ở đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. sắp đặt trong ngoài đều yên thuận. Tuổi TÂN MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. chung ở với nhau làm ăn đặng trở nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. có thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống làm nên sự nghiệp. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. qua hạn mới đậu tài. hào con thiểu số. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi B ÍNH TÝ . gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài ấm no. nên nhẫn nại chung lo với nhau làm ăn tốt. Tánh người vợ tánh hiền. Gái tuổi Tân Mùi sanh tháng 2. 3. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. vật dụng trong nhà đều đủ. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. không chi đáng kể. miệng hay rầy nói. 5. lo tính việc chi đều thông suốt. tánh tình vợ chồng không đặng hạp ý cho lắm. hào con đông đủ. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vui vẻ. chung sống cần năng cũng đặng ấm no. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 8. hào tài đủ dùng. ngày hậu đặng trở nên. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. Tánh người vợ thông minh. lòng hay lo tính. có duyên.tuvilyso. tánh lạt long.com 38 Trai tuổi Tân Mùi sanh tháng 2. chân hay đi.

gặp số Tam Vinh Hiển. ưa trồng tỉa. Tánh người vợ thông minh. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. hào con thiểu số. . lo tính việc chi đều thông suốt. hào con có muộn. qua hạn mới dễ làm ăn. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ hay rầu lo. trong bản thân có tiểu tật. tánh lạt lòng. lời nói ngay thật. hào tài trung bình. buổi đầu không đặng phát tài. hào con trung bình. chân hay đi. hào tài ấm no. số khó giữ tiền tài. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên chung lo. tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. thiểu số.com 39 (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con có muộn. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. hào con rất ít. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng làm ăn sẽ lập nên. bản thân có tiểu tật. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. về hào tài có phần luân chuyển. việc làm ăn cũng đặng bình thường. bản thân hay có bệnh. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng.http://www. tay làm có tài. vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận dường ăn nói cầu lo việc chi đều thông suốt. ăn nói với đời lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. Tánh người vợ rộng rãi. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. bản thân có tiểu bệnh. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen. tánh tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lời nói hay thắc mắc. hào tài ấm no. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà đều đủ. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà đủ dùng. v ề hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. ở với nhau hưởng sự ấm no. thiểu số. hào tài phát đạt.

hào con thiểu số. hay giao thiệp. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. hay lo tính. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại đến sau làm ăn mới tốt. Tánh người vợ có duyên. thông minh và kỹ lưỡng. còn thiểu phước đặng khá. tánh tình vợ chồng hay tương xung. bản thân hay có bệnh nhỏ. không chi đáng kỵ. hay hòa thuận với đời. hào con trung bình. hay giao thiệp. hào con trung bình.http://www. Tánh người vợ hay đi nhiều. nên kiên cố làm ăn mới đặng. không đặng vui vẻ cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuôi BÍNH DẦN . bệnh. hào tài phát đạt.tuvilyso. hay lo tính. chung sống đồng lo làm ăn nên sự nghiệp. hào con đa số.com 40 Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình vợ chồng hòa hạp. sanh con đầu là gái hạp. tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ở vớI nha làm ăn sẽ lập nên. Tánh người vợ bôn ba. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. có số tạo giữ tiền tài . hào con đông đủ. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá nhẫn nại việc làm ăn đặng nên. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ĐOÁN PHỤ TH ÊM Chồng tuổiTÂN MÙI vợ tuổI ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở với nhau lập nên sự nghiệp. vui vẻ. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. ít hạp ý. lời nói ít thua ai. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc về lời tiếng. Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu tật. hào tài phát đạt. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. chân hay đi. nên thương lẫn chung lo với nhau. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống làm ăn đặng nên. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh thông minh. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh cộc.

http://www.tuvilyso.com

41

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau ợ chồng có phần hòa hạp, việc làm ăn khá kiên cố sẽ đặng ấm no. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI GIÁP T Ý (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánhs áng, lanh lẹ, hay lo t ính, hay giao thiệp - bản thân ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hay xung khắc lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng thường bị hao t ài, tánh t ình vợ chồng hòa thuận chung sống với nhau làm ăn t ốt. Tuổi: NHÂM THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gã những tuổi dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân. 1. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Bính ý Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Đinh H ợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Canh Ngọ Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổinày kỵ cướivợ năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. TuổI này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.

http://www.tuvilyso.com

42

XIN LƯU Ý Trai tuổiNhâm Thân sanh tháng 1, 5, 6, 10, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổI Nhâm Thân sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 3 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi NH ÂM TH ÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận thêm tốt, lo việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố sẽ đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hiền tài rất luân chuyển. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn khôn đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn m ớiđậu tài, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng chức phận hòa hạp, vợ chồng chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng, ngày hậu đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua ành bại mớI dễ làm ăn, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đở, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống vớinhau cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở, hào tài trung bình hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền, tánh t ình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

43

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá, và có quyền tước, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ , tánh ý vợ chồng hay tương xung, lờI tiếng ít hạp, nên nhẫn nại với nhau ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo, dầu có sẵn của cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con có mu ộn thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố mớiđủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở vớinhau đặng tốt, không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi có ngườI tương tự, hào tài trung bình, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau đặng hưởng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau trung bình, về lờinói nên nhẫn nại. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI, tính vợ chồng ít đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có bệnh nhỏ, chân hay đi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố mớiđủ no. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

http://www.tuvilyso.com

44

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổiCANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói v à hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở chung cần năng cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về tâm ý nên nhẫn nại. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ l ớn h ơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt, có chút chức phận c àng thêm tốt, lo tính việc chi đều có quí nhân giúp đở, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật bệnh, ý tính vợ chồng về lớitiếng ít đặng hòa hạp, vợ chồng ở vớinhau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng khá nhẫn nại ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở vớinhau khá kiên cố làm ăn mới tốt. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng , hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý, khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mớiđặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN

http://www.tuvilyso.com

45

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, v ề danh giá, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no , hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên thương lẫn việc làm ăn lập nên. Tuổi: QUÍ DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Dậu. 1. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 34, 36, 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 35, 37, 38, 44 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Dậu sanh tháng, 5,10, 6, 12, 1, 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Quí Dậu sanh tháng 11, 10, 2 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng về lời tiếng ít đặng hạp ý, nên hòa thuận làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng 1 tuổi)

nên cần năng và kiên nhẫn. chung sống đồng lo. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh lạt long. lo tính việc chi đều thông suốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hay giao thiệp. làm ăn đặng nên. nên bền chí và cần năng. hào con trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. bản thân có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. hào con đông đủ. làm ăn tốt. Tánh người vợ chân hay đi. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có số tự giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.com 46 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. miệng hay rầy nói. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp tình bạn. trong ngoài sắp đặt yên thuận. vật dụng trong nhà đều đủ. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài thịnh vượng. nhiều người hay mến thương. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời. lanh lẹ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. tánh sáng. ăn nói hay lo tính việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. lờI nói hay thắc mắc. gặp số Tứ Đạt Đạo làm ăn dễ dàng. hào tài đủ no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có chức quyền tước thêm tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hiền. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. ở với nhau có phần nhẫn nại. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở đặng hưởng ấm no. hào tài tương vượng. đặng hưởng cảnh ấm êm. tánh ý vợ chồng ít đặng hòa hạp. nhiều người hay mến thương.http://www.tuvilyso. khá chung lo và kiên cố ngày hậu ũng đặng ấm no. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đa số. vui vẻ. về tánh ý nên kiên nhẫn Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. hào tài tương vượng.

hay giao thiệp.tuvilyso. hay lo tính. tánh ý vợ chồng đặng hòa hạp. hào con trung bình. hào con thiểu số. hào con đa số. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo gĩư tiền tài ngày lớn tuổi. nên kiên cố làm ăn đặng. miệng hay rầy nói. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài trung bình. hào tài trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ hay lo rầu. Tánh người vợ tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. không đặng vui vẻ cho lắm. chung sống làm ăn sẽ lập nên. hào con thiểu số. hay lo tính. hào con trung bình. hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng thuận hòa. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. việc làm ăn cần năng sẽ đặng ấm no. chân hay đi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. lời nói ít thua ai. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. khá nhẫn nại làm ăn trọn tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. hào con đa số. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng.http://www. ý định vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. . nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên nhà. hào tài thạnh vượng. tánh thông minh. vui vẻ. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa thuận. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI B ÍNH TU ẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. có duyên vui vẻ. hào con đông đủ. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. thiểu số. Tánh người vợ có duyên. hào con đông đủ. hào tài thạnh vượng. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. bản thân hay có bệnh. bản thân có tiểu tật. việc làm ăn đặng ấm no. hào con đa số. ý tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi.com 47 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh. bản thân có tiểu bệnh.

Tánh người vợ lớn tiếng nóng nảy. hào con trung bình . hào con đông đủ. hào con đa số. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài phát đạt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh lạt lòng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau kiên cố cũng đặng ấm no. việc làm ăn đặng cảnh ấm no . ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. vể lời tiếng nên nhẫn nại. hay khiến điều hao tốn. chung ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. chân hay đi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. trong ngoài lo tính việc chi cũng đều thông suốt. đến sau dễ làm ăn. Tánh người vợ chân hay đi. nên bền chí v à chung lo Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. hay giao thiệp. hào tài tương vượng. tánh cộc. hay giao thiệp. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. làm có tiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chân hay đi nhiều. hào tài tương vượng. hào tài no đủ. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) . vui vẻ. chung sống đồng lo với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh cộc. Tánh người vợ can đảm. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. khá nhẫn nại làm ăn rất tốt. chân hay đi. hào con đa số. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo.tuvilyso.http://www. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ý lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ có duyên. tánh người vợ tánh hiền. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài đủ dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. bản thân có tiểu tật. hào tài đủ dùng hào con thiểu số. thông minh và kỹ lưỡng.com 48 Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình.

3. . chung sống làm ăn đặng nên nhà. 33. 23. 21. 51 tuổi.com 49 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 27. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tuất. 8. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Sửu Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. 45. Tuổi: GIÁP TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Tuất sanh tháng 6. hào tài tương vượng. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. khó sanh và khó nuôi. 29. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. lo tính việc chi đều thông suốt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Tuổi: GIÁP TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 2. hào con trung bình. 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 39. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. đến ngày chót khó nên đôi. Tánh người vợ hay rầy nói. luận việc hôn nhân không thành. 7.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Ất D ậu Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 22. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. có số tạo giữ tiền tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. 1. Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 7. 8. 33. 35. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con.tuvilyso. 41 tuổi. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Q í Dậu Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7.

vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ dàng. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ thông minh v à k ỹ l ư ỡng. về ý tình nên kiên nhẫn. vui vẻ.http://www. hưởng cảnh no ấm và an vui. hào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp tình bạn. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. hào tài ấm no. vui vẻ bản thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ có duyên. hào tài tương vượng. hay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh lạt lòng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài tương vượng. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. khó tánh có duyên. miệng hay rầy nói.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. lo tính việc chi cũng đặng thông suốt. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. ở với nhau nên kiên cố làm ăn đặng. bản thân có tiểu tật. hào tài phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau đặng sự ấm êm. ở đặng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hòa thuận. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. vui vẻ. bản thân có tiểu bệnh. chung ở làm ăn nên nhà. tánh sáng. về lời tiếng khá nhẫn nại. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng ấm no. ăn n ói với đời lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. lời nói hay thắc mắc. hào con thiểu số. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 50 trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . ý tình vợ chồng cung có phần hạp. hào con đông đủ. lòng hay lo tính. hào tài ấm no.

hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh tình vợ chồng hòa hạp. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. vật dụng trong nhà đều đủ. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá.http://www. chung sống với nhau làm ăn tốt.com 51 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ thông minh. có duyên. hào con đông đủ. trong mình có tiểu tật. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài ấm no. có số nuôi con nuôi. hào tài trung bình. hay hòa thuận với đời. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nhiều người hay mến thương. lanh lẹ. . ưa trồng tỉa. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vui vẻ. ở với nhau cần năng ngày hậu cũng đặng trung bình. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh sáng. chung sống với nhau làm ăn đặng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào con thiểu phước. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. nên bền chí và kiên cố. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. số khó giữ tiền tài. hào tài tương vượng. về hào con thiểu phước. hào tài ấm no. hào con rất ít. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ rộng rãi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. có số tạo giự tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng lập nên. bản thân có tiểu tật. ăn nói việc chi cũng dễ. nên kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ có duyên.tuvilyso. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI B ÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. hào con thiểu số. có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ thông minh. lời nói ít thua ai. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ. có số nuôi con nuôi. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay đi nhiều.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài ấm no. qua hạn mới đậu tài. hào tài trung bình. Tánh người vợ bôn ba. tánh sáng.com 52 Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ tánh hiền. việc làm ăn đặng lập nên. tay lám có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. về tiền tài hay luân chuyển. hào con thiểu số. thông minh và kỹ lưỡng. nhưng phải thành bại nhiều phen rồi mới tốt. tánh cộc. chân hay đi. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài thịnh vượng. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. bản thân có tiểu tật. chân hay đi. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà thường dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài bình thường. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. hay giao thiệp. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. hay giao thiệp. chân hay đi. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) . Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên. ngày hậu trung bình. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ hay giao thiệp. hay giao thiệp. hào con trung bình vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh lạt lòng. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. hào con trung bình. hào con đông đủ. tánh thông minh. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng hưởng ấm no. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau làm ăn nên nhà. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. miệng hay rầy nói. phải chịu thiếu nghèo một thời gian. ý tình vợ chồng hòa thuận. lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso.

Tuổi: ẤT HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. . 47. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn đặng phát đạt. 29. 8. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Mậu Dần Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.tuvilyso. chân hay đi nhiều. 33. 23. qua hạn mới đậu tài. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa thuận. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 1. hào con trung bình.com 53 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh cộc.http://www. hào con thiểu số. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. hào con thiểu số. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. khó sanh và khó nuôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 51 tuổi. Tánh người vợ can đảm. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 11. 41. 8. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. luận việc hôn nhân không thành. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tuổi: ẤT HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 2. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Hợi sanh tháng 6. 3. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Hợi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh cộc. 9. 21. 35. chung ở với nhau đồng lo làm ăn tốt. 54. 27. 53 tuổi. 39. hào tài ấm no. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17.

có duyên. hay giao thiệp tình b ạn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nên đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng ấm no. lo tính việc chi đều thông suốt. ở với nhau làm ăn tốt. tánh tình chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. làm ăn không đặng phát đạt. v ật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. bản thân có bệnh. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. qua hạn mới đậu tài.tuvilyso. lanh lẹ.com 54 Tánh người vợ tánh hiền. chung sống làm nên sự nghiệp. nên kiên nhẫn ngày hậu đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. trong nhà sắp đặt đều thuận ý. hào tài trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phả chịu cảnh thiếu nghèo. nên bền chí nhờ phước đ ức. ăn nói hay cầu lo đều có quí nhơn giúp đ ở. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hào con thiểu số. hào con trung bình. vui vẻ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà thường dùng. nhiều người thương mến. không đặng vui vẻ cho lắm. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. còn thiểu phước thì đặng khá. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. có duyên. lo tính việc chi cũng dễ. mi ệng hay rầy nói. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. Tánh người vợ tánh hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. hào tài ấm no. phải chịu cảnh thất bại . tánh sáng. bản thân có tiểu bệnh. hay giao thiệp. tánh sáng. hào con trung bình. vui vẻ. nên thường lẫn và chung lo. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lòng hay lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

có duyên. hào con r ất ít. hào tài bình thường. còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài đủ dùng. hào tài phát đạt. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp chung sống với nhau làm ăn tốt. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ rộng rãi. nên kiên nhẫn và chung lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh sáng. Tánh người vợ thông minh. tay làm có tài cũng hay hao ph á tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. trong mình có tiểu tật. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.http://www. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài ấm no. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. hào con trung bình. ưa trồng tỉa. hay giao thiệp.tuvilyso. hay lo tính. hào con rất ít. vật dụng trong nhà thường dùng. số khó giữ tiền tài. lời nói ít thua ai. lời nói hay thắc mắc. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tánh thông minh. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. vi ệc l àm ăn chung lo cũng đặng nên. ở với nhau cần năng làm ăn đặng. làm ăn ngày hậu đặng nên. tánh thông minh. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. có số nuôi con nuôi.com 55 nhiều phen rồi mới dễ làm ăn. hay giao thiệp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. làm ăn có tiền hay khiến điều hao tốn. tình ý vợ chồng cũng có phần hạp. Tánh người vợ hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ hay rầu lo.hào con rất ít. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ no. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài trung bình. không đặng vui vẻ cho lắm. vui vẻ. hào con rất ít. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn đặng. nên kiên cố cũng đặng ấm no. chung ở với nhau khá nhẫn nại. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con thiểu số. hào tài ấm no. chân hay đi. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

hào tài ấm no. hào con trung bình. chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. trung bình. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. lo tính việc gì cũng dễ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. chung ở làm ăn tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.tuvilyso. ý tình vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. hay giao thiệp bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống chung lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. hay hờn mát. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào tài đủ dùng. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay rầy nói. lòng hay lo tính. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài . hào con thiểu số. hào con thiểu số. ăn nói với đời lanh lẹ. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÝ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.http://www. khá thương lẫn làm ăn đặng nên nhà. hào con thiểu số. hay giao thiệp tình b ạn. Tánh người vợ có duyên.com 56 Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. đồng lo làm ăn đặng nên nhà. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. bản thân có tiểu bệnh. nhiều người hay mến thương. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. lanh lẹ. tánh sáng. có duyên. hay lo tính. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi T ÂN M ÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay giao thiệp. có duyên. khá nhẫn nại với nhau làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. mình có bệnh nhỏ. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng. hào tài thạnh vượng. vui vẻ. thông minh. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm đặng dễ dàng. hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) .

tánh cộc. chân hay đi. sống trong cảnh ấm no. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân. thông minh v à kỹ lưỡng. nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. hào tài thạnh vượng. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi K ỷ M ẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. bản thân có tiểu tật. 1. hào con trung bình. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng hòa thuận. sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc. thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi Muốn biết rõ số mạng của mình xin qu ý v ị xem ti ếp quyển s ố DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: BÍNH TÝ (Đại Kỵ Hiệp H ôn) Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có số tạo giữ tiền tài. 2. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. hào con trung bình. hay lo tính. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. hào tài đủ dùng. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . chân hay đi. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ bôn ba. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ có duyên rất vui vẻ. 3. ý lanh lẹ. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Đinh Sửu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.tuvilyso.com 57 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá gi ả. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. 1. Tánh người vợ can đảm.http://www. Tánh người vợ tánh hiền. nên cần năng làm ăn cũng đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Cảnh NHỨT PHÚ QUÍ SỐ NHỨT PHÚ QUÍ CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. tánh cộc. hào con thiểu số. hào con rất ít. hay giao thiệp. đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao. tay làm có tài cũng hay hao tài. chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn tốt.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1.com 58 4. chung ở đặng c ảnh ấm êm. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn thường gặp cảnh tốn hao.http://www. về hào tài hay luân chuyển. 38. cầu lo hay nói việc chi đều thông suốt.tuvilyso. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 27. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 23. lời nói hay thắc mắc. 41 tuổi. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. luận việc hôn nhân không thành. phải chịu cảnh thiếu . 9. hào tài trung bình. khó sanh và khó nuôi. 26. 33. 35. 33. ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp. bản thân hay có tiểu b ệnh. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. số vợ chồng cũng thế. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Tý sanh tháng 1. hào con đa số. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. hào con trung bình. bản thân có tiểu tật. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 21. Tánh người vợ chân hay đi. Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 1. 4. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài ấm no. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. TuổI: BÍNH TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI BÍNH TÝ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 8. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh lạt long. 2. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít quyền tước để làm ăn. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt đủ no. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 29. phảI trảI qua nhiều phen thành bạI rồI lâu sau mớI dễ làm ăn. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mùi Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 17. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 39 tuổi. 21. 4.

về tánh ý nên nhẫn nại. nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. khó tánh. hào con đủ dùng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. số khó giữ tiền tài. sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian.http://www. vật dụng trong nhà thường dùng. tay làm có tài cũng hay hao tài. vật dụng trong nhà thường dùng. qua hạn làm ăn mớitốt. tánh ình vợ chồng hay xung khắc. nhiều người hay mến thương. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh lanh lẹ. hào tài đủ no. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống với nhau cần năng chung đặng ấm no. tâm ý bất đồng. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số nuôi con nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. về hào tài hay luân chuyển. hào tài ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Tánh người vợ rộng rãi. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nên kiên cố và chung lo. ưa trồng tỉa. bản thân có tiểu tật. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM .com 59 nghèo. hào con rất ít. có duyên vui vẻ. hào tài đủ dùng. có số nuôi con nuôi. trong mình có tiểu bệnh. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. trong mình có tiểu tật. Tánh người vợ lanh lẹ. nên vui vẻ và chung lo với nhau. chân hay đi. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. số vợ chồng cũng thế. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. không đặng vui vẻ cho lắm. chân hay đi. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. còn thiểu phước thì đặng khá. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. số vợ chồng cũng thế. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. hào con thiểu số. ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. nên bền chí và kiên cố. chung sống làm ăn đặng ấm no. hào tài tương vượng.tuvilyso.

Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên chung lo làm ăn tốt. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI ẤT H ỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đa số. trong ngoài sắp đặt yên thuận. Tánh người vợ hiền. việc làm ăn đặng ấm êm. Tánh người vợ hay giao thiệp. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. hào tài đủ no qua ngày. hào tài ấm no. hào tài ấm no. có duyên. tánh sáng. lanh lẹ. thường gặp cảnh thiếu . vui vẻ có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI QU Í T Ỵ (Chồng l ớn h ơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. chung sống đ ồng lo làm ăn đặng nên. ở với nhau vợ chồng h òa thu ận. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. miệng hay rầy nói. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI M ẬU T Ý (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân có bệnh nhỏ. hào tài trung bình. hào con đa số. lời nói hay thắc mắc. hào tài bình thường. hào tài trung bình. lời nói ít thua ai. có số tạo giữ tiền.http://www. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay giao thiệp. miệng hay rầy nói. tánh sáng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.com 60 Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi (Chồng l ớn h ơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con thiểu số. hào tài đủ no qua ngày. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. tánh sáng. vui vẻ. chung sống với nhau khá kiên cố mới đủ no. hay lo tính. hào con trung bình. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao tài. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào con đa số. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn buổi đầu bình thường đến sau mới tốt. ở với nhau làm ăn tốt. hay hòa thuận với đời. khá cần năng mới đủ no. bôn ba. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hay có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa hạp.

hào con đa số. chân hay đi. nên thương lẫn nhau làm ăn tốt. tánh lanh lẹ. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau cần năng làm ăn đặng nên. phải cần năng chung lo làm ăn mới đủ no. hay giao thiệp tình bạn. chân hay đi. và kỹ lưỡng. lòng hay lo tính. hào tài trung bình.http://www.com 61 nghèo. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ can đảm. hào con đa số. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. nên kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. Tuổi: ĐINH SỬU (Đại Kỷ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi QUÍ D ẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ có duyên. bản thân có tiểu tật. 1. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có chức phận thêm tốt. chân hay đi. Tánh người vợ ở với nhau làm ăn bôn ba. chung ở với nhau làm ăn mớinên nhà.tuvilyso. qua hạn mới đậu t ài. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao tài. vui vẻ. hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Sửu. hào con đông đủ. tánh cộc. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ no qua ng ày. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. Tánh người vợ tánh hiền. thông minh. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền tài. v ề tánh ý nên nhẫn nại. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh cộc. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhi ều người mến thương. hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn nên kiên cố mới đặng ấm no. trong mình hay có bệnh nhỏ. có duyên. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. hào con trung bình.

Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tý Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 6. 4. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. chung ở với nhau cũng đặng ấm no.http://www. chung sống nên nhẫn nại làm nên sự nghiệp.com 62 3. hào con đông đủ. bản thân hay có tiểu bệnh. Tuổi: ĐINH SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tu ổi Đinh Sửu vợ tuổi Đinh S ửu (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 8. có duyên. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 37. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. 31. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 23. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. hào tài thạnh vượng. vui vẻ. 31. 3. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 35. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Sửu sanh tháng 1. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Tuất Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Tánh người vợ thiếu nghèo. hay giao thiệp. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổI này kỵ cướI vợ năm 19. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19. hào tài bình thường. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Ng ọ Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. nhiều người hay mến thương. ý lanh lẹ. 55 tuổi.tuvilyso. 2. . gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. hoặc có quyền chức thêm tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 1. 37. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. hào con trung bình. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. tánh tình vợ chồng đặng sự hòa thuận. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. 49. 4. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 43. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 11 tu ổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. đến ngày chót khó nên đôi. 43 tuổi. luận việc hôn nhân không thành. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 25.

tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. trong ngòai sắp đặt đều thuận ý. về hào con thiểu phước. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà đều đủ. hào tài thạnh vượng. hào con thiểu số. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nhiều người thông minh. có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức tước. hào tài đủ no.com 63 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.tuvilyso. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. cầu lo thường có quí nhơn giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. hào con đa số. có số nuôi con nuôi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà thường dùng. qua hạn dễ làm ăn. hào con thiểu số. hào con thiểu số.http://www. ý tình vợ chồng hay xung khắc. nên chung lo làm ăn mới đặng nên. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số nuôi con nuôi. . khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên. hào tài thạnh vượng. xa gần đều hạp ý. còn thiểu phước thì đặng khá. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ đặng. chung sống đồng lo đặng nên sự nghiệp. bản thân có tiểu tật. ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lo tính đều thuận ý. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh ý vợ chồng hòa hạp. v ề hào tài hay luân chuyển. khó tánh. tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. hay giao thiệp. hào tài trung bình.

vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.tuvilyso.http://www. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài phát đạt.com 64 Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có tay tạo giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. ở với nhau hòa hạp. hào tài trung bình. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đủ dùng. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. chung sống với nhau làm ăn tốt. ý t ình vợ chồng hòa thuận. hay hòa thuận với đời. có duyên. vui vẻ. hay có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con đa số. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn đồng lo đặng lập nên. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. nên bền chí và chung lo. có duyên. hào tài tương vượng. hào con đa số. nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. hào tài thạnh vượng. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con đa số. hào con đông đủ. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. miệng hay rầy nói. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con trung bình. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. ăn nói với đời lanh lẹ. việc làm ăn đặng ấm no. chân hay đi. phải chịu cảnh thiếu nghèo vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ý tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. không đặng vui vẻ cho lắm. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay giao thiệp. lanh lẹ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. hào con trung bình. tánh lạt lòng. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. . việc làm ăn đặng nên nhà.

59 tuổi. 24. . Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 36. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Quí Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Tánh người vợ hiền. ý tình vợ chồng hòa hạp. 38. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. vợ chồng làm ăn mới đặng d ễ d àng. Tánh người vợ tánh sáng. lòng hay lo tính.http://www. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. nhiều những hay mến thương. 32. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Tân Tỵ Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hay xung khắc.tuvilyso. miệng hay rầy nói. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. lo tính việc chi đều thông suốt. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài thạnh vượng. gặp số Tứ Đạt Đạo. Tánh người vợ tánh hiền. tánh sáng. Tánh người vợ vui vẻ. 44. 48. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ dùng. 54 tuổi. Tuổi: ĐINH SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. có duyên vui vẻ. chung sống làm ăn mới đặng nên nh à. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà. hào tài thạnh vượng. hay lo tính. 30. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Dần. 1. hào con trung bình. khá kiên nhẫn làm ăn nên. 42.com 65 Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT M ÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chân hay đi. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. hào con đa số. 26. hào tài tương vượng. thông minh và kỹ lưỡng. có duyên. 50.

ra đường ăn nói với đời nhiều người mến thương. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. ý tính vợ chồng cũng c ó phần hòa hạp. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Dần sanh tháng 1. ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ t ự. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. 4. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hưởng sự ấm no và ấm no vui. chung sống với nhau làm ăn nên. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 4. ăn nói việc chi cũng dễ dàng có chức phận thêm tốt. khó sanh và khó nuôi. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. hào con bình thường. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con có muộn và rất ít. đến ngày chót khó nên đôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. chung ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no. khó tánh. Tuổi: MẬU DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 2. vật dụng trong nhà đủ dùng. Gái tuổi Mậu Dần sanh tháng 1. hào tài ấm no. nhưng lúc tuổi xuân phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. luận việc hôn nhân không thành. vui vẻ. Tánh người vợ k ỹ lưỡng và tánh sáng. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 3. có duyên. tánh lạt lòng. hào tài tương vượng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. về hào con thiểu phước. nên bền chí và chung lo.http://www.com 66 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. con thiểu phước đặng khá. bản thân hay có bệnh nhỏ. 8. tánh tình vợ chồng hòa hạp.

con thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ hay đi nhi ều. tánh tình hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao tài. ưa trồng tỉa. tánh tình vợ chồng hay xung khắc.com 67 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TH ÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. phải chịu cảnh thiếu nghèo. có chức phận để làm ăn. gặp số Tam Vinh Hiển. Tánh người vợ có duyên. tánh lạt lòng chân hay đi. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.tuvilyso. vui vẻ. về hào tài hay luân chuyển. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QÚI MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. không đặng vui vẻ cho lắm.http://www. bản thân có tiểu tật. phải kiên cố và chung lo mới nên. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. hào con có muộn và rất ít. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. trong m ình có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. hào tài đủ no qua ngày. tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. làm ăn hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. trong mình hay có bệnh nhỏ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu phước. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. ở với nhau nên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no. vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức nhiều người hay mến thương. ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. tánh sáng có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nhưng chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. ố khó giữ tiền tài. ít đặng hòa hạp. về ý t ình vợ chồng đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. Tánh người vợ rộng rãi. chung sống làm ăn mới đặng. có chút ít chức phận. hay giao thiệp. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. . chân hay đi. ăn nói việc chi cũng dễ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ.

vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài tương vượng. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. hào con trung bình. hay hòa thuận với đời. người đời hay mến thương. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bôn ba. miệng hay rầy nói.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng h òa thu ận. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ vui vẻ. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ no qua ngày. hào tài hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền. có duyên. tánh sang. chung sống vợ với nhau làm ăn mới đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. hào con đông đủ. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng hòa thu ận. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi T ÂN M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU T Ý (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. . vui vẻ. chung ở với nhau sẽ đặng ấm no.com 68 Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung lo làm ăn nên. tánh thông minh hay giao thiệp. Tánh người vợ vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khá kiên cố làm ăn mới đặng nên. lanh lẹ. hào con rất ít. vui vẻ. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hào con trung bình. hào con rất ít. tánh sang. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng . Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp.http://www. ăn nói với đời lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. lanh lẹ. ý tình vợ chồng hay có phần hòa hạp. hay lo tính bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng.

có duyên. nên kiên cố hào tài hay luân chuyển. ăn nói việc chi cũng dễ. tánh sáng. hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên. có chút ít chức phận để làm ăn. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc . việc làm ăn cũng đặng làm nên . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài bình thường. có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt.com 69 tánh tình vợ chồng hòa hạp. về tánh ý nên thương lẫn với nhau. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. lòng hay lo tính. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên. Tánh người vợ hiền. hào tài tương vượng. hào con trung bình. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. hào con đa số. nhiều người hay mến thương. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ít đặng hạp ý. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. trong ngòai sắp đặt đều yên thuận. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước. lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. khá nhẫn nạI làm ăn mới đặng. vui vẻ. ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. tánh lạt long. bản thân tiểu tật. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . hào tài đủ no. hào tài tương vượng.http://www. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. vật dụng trong nhà khiếm dụng. việc làm ăn đặng lập nên.

có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. . việc làm ăn đặng như thường. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ bôn ba. Chồng tu ổI Kỷ Mẹo vợ tu ổI T ân M ẹo Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mẹo. 23. 21. 17.tuvilyso.com 70 Tánh người vợ tánh sáng. hào tài trung bình. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 3. tay làm có tài cũng hay hao tài. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16. chung sống với nhau đặng ấm no. 29. hào con trung bình. 33. tánh lạt long. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Bính Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuệt Mạng) 7. hào con rất ít. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. chung sống với nhau làm ăn tốt. Tuổi: KỶ MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Mẹo đ ạI k ỵ c ư ớI Gái nh ững tu ổI k ể d ư ớI đ ây. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Quí Dậu ở đời với nhau phạm 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổI này kỵ cướI vợ năm 19. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. chân hay đi. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 40 tuổi. chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài đủ no qua ngày. 1. có duyên. hay lo tính. 43 tuổi. tánh cộc. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 35. hay giao thiệp. 39.http://www. hào con trung bình. vui vẻ. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng)) 4. 28. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng mới đủ no. 31. 27.

hào tài ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá v à chức phận. trong bản thân c ó tiểu tật. 8. Tánh người vợ hay lo tính. XIN LƯU Ý Trai tuổI Kỷ Mẹo sanh tháng 1. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. giao thiệp nhi ều. tánh tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. vật dụng trong nhà đều đủ. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. có số nuôi con nuôi. gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi. hào con rất ít.com 71 Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tuổi: KỶ MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 2. vui vẻ. Gái tuổI Kỷ Mẹo sanh tháng 1. nên kiên cố. v ề hào con thiểu phước. vui vẻ. hào tài hay luân chuyển. không chi đáng kỵ Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ rộng rãi. ưa trồng tỉa. khó tánh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. hào con rất ít. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài đủ no. 5. hào con thiểu phước. việc làm ăn kiên cố mới đặng t ốt. 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. chung sống chung lo làm ăn mới đặng lập nên. s ố khó giữ tiền tài. 9. 4. hào tài trung bình. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. đặng có danh giá hoặc chút ít chức phận. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp.tuvilyso. phải chịu cảnh thiếu nghèo một . có chút ít chức phận dễ làm ăn. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. đến ngày chót khó nên đôi. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. việc làm ăn đặng hưởng ấm no trung bình. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. khó sanh và khó nuôi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng nên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hay lo tính.tuvilyso. vui vẻ. Tánh người vợ có duyên. bản thân hay có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền tài. tánh sáng. hào tài đủ dùng. thiểu phước thì đặng khá. miệng hay rầy nói. vui vẻ. hay lo tính. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào con trung bình. việc làm ăn cũng đặng nên. ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. tay làm có tài cũng hay hao tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài bình thường. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn nói hay cầu lo thường có người quí nhơn tương trợ. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. hào tài đủ no. có duyên. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. chân hay đi. vui vẻ. hào con trung bình. về hào tài hay luân chuyển. hào con rất ít. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.com 72 thời gian. lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân tiểu tật. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. phải có nhiều phen thành bại rồi mới nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. hào tài đủ no. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. qua hạn mới đậu tài đặng ấm no. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) . Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có duyên. hào tài tương vượng. hào con trung bình. hay hòa thuận với đời hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa hạp. về hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số nuôi con nuôi. nhi ều ngườI hay mến thương. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp.http://www. Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao tài. ở với nhau làm ăn ng ày h ậu đặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp.tuvilyso. lòng hay lo tính. bôn ba. thiểu phước thì đặng khá. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. vui vẻ. hào tài đủ dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) . ở với nhau chung lo ng ày hậu đặng ấm no. việc làm ăn kiên cố đặng lập nên. hào con trung bình.http://www. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. hay lo tính. Tánh người vợ tánh sang. chung sống với nhau kiên cố đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. đặng ấm no. ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hòa thu ận. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. phải chịu cảnh thất bại nhiều phen rồi mới nên.com 73 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ăn nói với đời lanh lẹ. vợ chồng có phước hưởng giàu. hào tài ấm no. tánh sáng. nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. qua hạn mới đậu tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên cần năng mới tốt trọn. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. bản thân có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. hào con thiểu số. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào con rất ít. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. việc làm ăn nên cần năng. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào con rất ít. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý. hào tài bình thường. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. kỹ lưỡng. lanh lẹ. lanh lẹ. giao thiệp. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng. có duyên. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. hào tài ấm no. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.

Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4.tuvilyso. 39 tuổi. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2.http://www. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. 1. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh sáng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thìn. 45. 21. hào tài trung bình. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Tuổi: CANH THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. chân hay đi. việc làm ăn đặng nên . lòng hay lo tính.com 74 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Mậu Dần Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. 35. hào con rất ít. tánh lạc lòng. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. hào con rất ít. 27. miệng hay rầy nói. 29. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. 39. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 51 tuổi. Tánh người vợ hiền. ý tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. khá kiên cố làm ăn mới đặng. hay giao thiệp tình bạn. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hay giao thiệp. 27. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. 33. . Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. 17. 23. trong mình hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5.

hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thìn sanh tháng 1. 4. khó sanh và khó nuôi. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. đặng hưởng hạnh phúc vui vẻ. bản thân có tiểu tật. đặng có danh giá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. vui vẻ. số khó giữ tiền tài. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp.com 75 Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chân hay đi. có số nuôi con nuôi. đến ngày chót khó nên đôi. luận việc hôn nhân không thành. 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng. hào con thiểu phước. về tánh ý nên kiên nhẫn. Tánh người vợ rộng rãi. có duyên. ăn nói chi đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. không đặng vui vẻ cho lắm. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đặng thôn suốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài luân chuyển. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. chung sống với nhau cần năng làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ưa trồng tỉa. hào tài thạnh vượng. về hào tài hay luân chuyển.tuvilyso. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tuổi: CANH THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng vợ đồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 9. tánh tình vợ chồng hòa hạp. 5. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. làm ăn mới đặng không đặng trở nên. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Không đặng tốt. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) . bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài ấm no. khó tánh. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. Gái tuổi Canh Thìn sanh tháng 1. hào con trung bình. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

chung ở với nhau đồng lo và kiên cố làm ăn đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài tương vượng. quí nhơn hay giúp đở.http://www. còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài tương vượng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. có duyên. buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo. hào con trung bình. hay hòa thuận với đời. ở với nhau nên kiên cố và nhẫn nại làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con thiểu số. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đa số. tay làm có tài cũng hay hao tài. ăn n ói với đời lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. . vật dụng trong nhà khiếm dụng. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. v ề tánh ý nên kiên nhẫn. tánh thông minh. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. hay lo tính. hào con đông đủ.com 76 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. hay lo tính. ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. có duyên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo.hạp. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng l ớn h ơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. sanh con đầu là gái . Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi NH ÂM TH ÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận.tuvilyso. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hào con đông đủ. nên bền chí và chung lo. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay đi nhiều. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. việc làm ăn đặng ấm no. khá bền chí ngày hậu đặng trung bình. hòa hạp đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. làm ăn không đặng phát đạt. bản thân hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. hào tài trung bình. tánh sáng. qua hạn đặng ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.

lanh lẹ. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GI ÁP NG Ọ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ no. tánh lạt lòng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn h ơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ . ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân hay có bệnh. về hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. lanh lẹ. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hào tài thạnh vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình.http://www. bôn ba. hào con trung bình. ít đặng vui vẻ. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao tài. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp.tuvilyso. tánh lạt lòng. lời nói hay thắc mắc. có duyên. hay có tiểu bệnh. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QU Í T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn h ơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh. tánh sang. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. chung sống kiên cố làm ăn mới đặng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. lanh lẹ. hay giao thiệp. đặng hưởng hạnh phúc ấm êm. tánh sáng. hào con thiểu số. trong ngoài đều thuận ý. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. có chút ít chức phận dễ làm ăn. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. tánh lạt lòng. không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đông đủ. hào con trung bình. có số nuôi con nuôi. lời nói hay thắc mắc. hào tài đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng th ông suốt.com 77 Tánh người vợ hay giao thiệp. ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. làm ăn kiên cố mớiđủ no. Tánh người vợ hay rầu lo.

hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ tánh hiền. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. miệng hay rầy nói. hào con trung bình. 35. 33. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. lòng hay lo tính. .tuvilyso. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. 51 tuổi. hào tài trung bình. 45. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Tỵ. hào con đa số. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15.http://www. 17. 39. hào tài đủ no qua ngày. 21. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổ Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp . hào tài ấm no. Tuổi: TÂN TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Tỵ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. trong mình hay có bệnh nhỏ. khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. có duyên.com 78 (Vợ lớn h ơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 39 tuổi. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Đinh Sửu Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổI này kỵ cưới vợ năm 15. 1. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao tài. có duyên. 23. hào con trung bình. 27. Tánh người vợ chân hay đi. 27. chung sống khá kiên cố làm ăn mới đặng. chung lo làm ăn ngày hậu mới đặng nên nhà. tánh sáng. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. hào con đa số. vui vẻ. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 29. Tánh người vợ tánh sáng. tánh lạt lòng. việc làm ăn ngày hậu đặng nên.

đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no lành. 10. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. số khó giữ tiền tài. hào tài phát đạt. trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng.http://www. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 6.com 79 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. chân hay đi. hay khiến điều hao thất. Tánh người vợ rộng rãi. luận việc hôn nhân không thành. bản thân có tiểu tật. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Tỵ sanh tháng 5. đến ngày chót khó nên đôi. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá.tuvilyso. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài trung bình. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. 2 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ăn nói làm việc chi cũng có người giúp đở. hào tài trung bình. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con rất ít. Tuổi: TÂN TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng vợ đồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng ấm no trung bình. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. 1. Tánh người vợ thông minh. có số nuôi con nuôi. 9. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà thường dùng. lòng hay lo tính. 10. hào con rất ít. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con rất ít. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên đồng lo ngày hậu đặng làm nên. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tánh người vợ lanh lẹ. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. chung ở với nhau đặng nên nhà. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ưa trồng tỉa. Gái tuổi Tân Tỵ sanh tháng 1.

Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNH TU ẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có tay t ạo gi ữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) . Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. thân có tiểu bệnh. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hay lo tính. hào con trung bình. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. hay hòa thuận với đời. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. không đặng vui vẻ cho l ắm. nên thương lẫn làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. sanh con đầu là gái hạp. việc làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. hào tài bình thường. tay làm có tài cũng hay hao tài. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. có duyên. hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà thường dùng. chân hay đi. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. còn thiểu phước thì đặng k á lo tính dễ dàng. về ý tình nên nhẫn nại. vui vẻ. về hào tài hay luân chuyển. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. Tánh người vợ chân hay đi. làm ăn không đặng phát đạt. nên đồng lo làm ăn mới tốt. hào con thiểu số. hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. vật dụng trong nhà đủ dùng. vợ chồng đặng c ó danh giá hoặc có chức phận. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu ho ặc đặng khá. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài thạnh vượng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.http://www. hào tài thạnh vượng.com 80 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. tánh thông minh. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sang. lời nói ít thua ai. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH H ỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. quí nhơn trọng đãi. hào con trung bình. hào con trung bình.

com 81 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. hào con trung bình. vui vẻ. ăn nói hay cầu lo việc chi . hào con trung bình. tánh sáng. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới trọn tốt. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con rất ít. đặng ấm no. lời nói hay thắc mắc. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. việc làm ăn kiên cố . Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ít đặng vui vẻ cho lắm. lanh lẹ. hào tài phát đạt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.tuvilyso. Tánh người vợ lòng hay lo tính . có duyên. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài ấm no. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.http://www. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. miệng hay rầy nói. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải tạm chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài thạnh vượng. hào tài thạnh vượng. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. việc làm ăn mới đặng nên. đồng lo ngày hậu đặng nên nhà. có duyên. kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu mới đặng trở nên. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tánh tình vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. hay có tiểu bệnh. hào con rất ít. tánh lạt lòng. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc chức phận. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ tánh sáng. bôn ba. lòng hay lo tính. hào con thiểu số. qua hạn đặng làm nên. bản thân hay có bệnh nhỏ. khó tánh.

http://www. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Ngọ. có duyên. lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ. ít vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau cũng đặng ấm no. Tánh người vợ có duyên. có duyên. hào con thiểu số. hào tài th ạnh v ư ợng. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên . có số nuôi con nuôi. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Canh T ý Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi . đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT H ỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1. vui vẻ. hào con rất ít. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh hiền. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đủ dùng. hay giao thiệp tình bạn. khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. tánh lạt lòng. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNHT Ý (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài phát đạt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh sáng. hào tài trung bình. hào tài trung bình. Tuổi: NHÂM NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Ngọ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. miệng hay rầy nói. chung sống với nhau ngày hậu ấm no.com 82 cũng dễ. Chồng tu ổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổ Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. bản thân hay có bệnh nhỏ. về hào con thiểu phước. Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso.

12. bản thân có tiểu bệnh. hào tài hay luân chuyển. tay làm có tài cũng hay hao tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. tánh sáng. hào tài bản thân. 35. Tuổi: NHÂM NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. hào con trung bình. 20. có duyên. 33. hào con rất ít. vật dụng trong nhà thường dùng. số vợ chồng cũng thế. hào tài ấm no. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Bính Tý Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. 4. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 5. 21. hay lo tính. khó sanh và khó nuôi. 11 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. . ăn nói việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. 27. lời nói ít thua ai. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.http://www. tánh tình vợ chồng hòa hạp. 39 tuổi. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. vật dụng trong nhà khiếm dụng.tuvilyso. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vật dụng trong nhà đủ dùng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con.com 83 ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 7. 39 tuổi. tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. vui vẻ. về hào con thiểu phước. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. chung lo làm ăn mới đặng nên. luận việc hôn nhân không thành. 7. 32. hào tài đủ dùng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. XIN LƯU Ý Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3. 21. chân hay đi. đến ngày chót khó nên đôi. 23. Tánh người vợ tánh sáng. 5. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ hay đi nhiều. 29. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 27. 8.

không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình. hào tài tương vượng. nên cần thận v ề hào tài hay toan nhóm. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ tự. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay giao thiệp. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. đặng nhiều người mến thương. nên chung lo sẽ đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. miệng hay rầy nói. hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng dễ dàng.com 84 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lanh lẹ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ.tuvilyso. việc làm ăn khá kiên cố mới trọn tốt. hay hòa thuận với đời. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà thường dùng. việc làm ăn thông suốt. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ngày hậu cũng đặng ấm no. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. nhiều ngườI mến thương. . ăn nói với đời lanh lẹ. việc làm ăn cũng đặng nên sự nghiệp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào tài đủ dùng. tánh sáng. hào con thiểu số. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tay có tài cũng hay hao phát tài. hào con trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. qua hạn đặng ấm no.http://www. có duyên. có duyên. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. nên cần năng chung lo. về tánh ý nên kiên nhẫn với nhau. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no và yên vui. hào tài đủ dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. tánh ình vợ chồng ít đặng hòa thuận cho lắm.

tánh lạt lòng. có duyên. hào tài ấm no. vui vẻ. vui vẻ. vui vẻ. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. khá nên kiên cố làm ăn mới đặng. hào con rất ít v à có số nuôi con nuôi. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có chút ít chức phận làm ăn tốt. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con rất ít. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con rất ít. miệng hay rầy nói. đến sau dễ làm ăn. có số tạo giữ tiền tài. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. hào tài trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng d ễ d àng. hay giao thiệp. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. hay có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp.com 85 Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. hào tài ấm no. đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. vợ chồng buổi đ ầu làm ăn không đặng khá. hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ngày hậu sẽ làm nên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bịnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng ấm no. chung lo làm ăn mới đặng nên. vui vẻ. . khó tánh. Tánh người vợ tánh sáng.http://www. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. v ề hào con thiểu phước. chung sống làm ăn mới đặng. Tánh người vợ hay lo tính. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo. chung lo làm ăn mới đặng t ốt. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài tương vượng. hào con rất ít. hào con trung bình. lo tính việc chi đều thông suốt. hay lo tính. ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ hay lo tính.

vui vẻ. Tánh người vợ tánh hi ền. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. v ề hào con thiểu phước. nên kiên cố làm ăn mới đặng Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mùi. 31. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. 25. 29. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 55 tuổi. có duyên. lòng hay lo tính. hào con trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi M ẬU D ẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. nên bền chí và cần năng. vui vẻ. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. 43.com 86 Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi K Ỷ M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khó giữ đặng của tiền. không đặng vui vẻ cho lắm. 31. trong mình hay có bệnh nhỏ. làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 49. lanh lẹ. việc làm ăn đặng tốt. 25. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài đủ no. tánh sáng. hào tài ấm no. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. hào tài tương vượng. hay giao thiệp tình bạn. tánh lạt lòng.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng. 1. việc làm ăn cần năng mớiđặng ấm no.http://www. 41 tuổi. 19. hay có bệnh nhỏ. . Tánh người vợ có duyên. hào con rất ít. việc làm ăn đặng lập nên. 37. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 37. Tuổi: QUÍ MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Mùi đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ở với nhau ý tình ít hòa hạp. miệng hay rầy nói. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. chung lo làm ăn mới đặng nên. hào con thiểu số. Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) 2. Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Canh Thìn Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. hào con rất ít.

6. còn thiểu phước thì đặng khá. đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. tay làm có tài cũng hay hao tài. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. nên cần năng chung lo ngày hậu đặng ấm no. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. gặp số Tam Vinh Hiển. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng trọn tốt. 7. vui vẻ. khó sanh và khó nuôi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. vợ chồng đặng có danh giá. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. chân hay đi. gặp số Nhứt Phú Quý. gặp số Nhì Bần Tiện. không đặng vui vẻ cho l ắm. trong ngoài đ ều thu ận ý. vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào tài bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hưởng cảnh hạnh phúc và vui vẻ. quí nhơn trọng đãi. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. XIN LƯU Ý Trai tuổI Quí Mùi sanh tháng 3. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. 11. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài phát đạt. 5. hay c ó tiểu bệnh. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tuổi: QUÍ MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. 8. nên thương lẫn và chung lo thêm tốt. luận việc hôn nhân không thành. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. đến ngày chót khó nên đôi. chân hay đi. qua hạn đặng ấm no. có duyên. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào con rất ít. Gái tuổI Quí Mùi sanh tháng 5. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 12 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.http://www. bản thân c ó tiểu bệnh. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT . chung sống với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. hào con trung bình.com 87 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 7 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. về tánh ý khá nhẫn nại và thương lẫn với nhau. trong ngoài đều yên thuận. có duyên. chung lo với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. gặp số Tứ Đạt Đạo. hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. ở với nhau bền chí làm ăn ngày hậu đặng trở nên.tuvilyso. hào con thiểu số. ăn nói việc chi cũng d ễ. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. sanh con đầu là gái hạp. lời n ói ít thua ai. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. tánh thông minh. gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hoặc có chút ít quyền chức. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nên kiên cố ngày hậu làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay lo tính. vui vẻ. có tay tạo giữ tiền tài. tánh sáng. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. . lo tính chi đều thông suốt. hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc. v ề hào tài hay luân chuyển. người đời hay mến thương. nên Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. qua hạn sẽ làm nên. quí nhơn hay tương trợ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ. vui vẻ. đặng có ch út ít chức phận th êm t ốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài ấm no.com 88 (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà đặng có danh giá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp.http://www. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. chung ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn tốt. hào tài thạnh vượng. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. bản thân hay c ó bệnh nhỏ. gặp số Tam Vinh Hiển. hay hòa thuận với đờI.

hay lo tính. bôn ba. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp.tuvilyso. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI.http://www.com 89 Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. có duyên. chung lo làm ăn mới đặng ấm no. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài phát đạt. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lanh lẹ. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. ăn nói với đời lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn. hay lo tính. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. mọi việc đều thuận ý. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. vui vẻ. . hay có tiểu bệnh. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít đặng vui vẻ. hào tài trung bình. hào tài tương vượng. việc làm ăn mới đặng nên nhà. hào con đông đủ. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh lạt long. tánh sáng. hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên. hay giao thiệp. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con rất ít. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tánh sang. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. bản thân hay có bịnh. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít. hào tài tương vượng. hay có tiểu bệnh.

hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh nóng nảy. hào tài trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. chung lo làm ăn tốt.com 90 Tánh người vợ l òng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. hào con trung bình. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. khó tánh. tay làm có tài cũng hay hao tài. . khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hay giao thiệp. miệng hay rầy nói.http://www. lòng hay lo tính.tuvilyso.

hào tài đủ dùng. và kỹ lưỡng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. nên kiên cố làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vật dụng trong nhà đủ dùng. về hào con thiểu phước. tánh nóng nảy. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài ấm no. hào con đông đủ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính. không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa hạp. sắp đặt trong ngoài đều yên thuận. hào con trung bình. số khó giữ tiền tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khó tánh. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. chân hay đi nhiều. tánh lạt long. về hào con thiểu phước. chung lo làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài.com 91 Tánh người vợ lòng hay lo tính. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. không đặng vui vẻ cho lắm. hào tài đủ dùng. hào tài hay luân chuyển . khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt trọn. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài trung bình. Tánh người vợ rộng rãi. . Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. miệng hay rầy nói. ưa trồng tỉa. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. hào con thiểu số. làm ăn dễ dàng. hay giao thiệp. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. bản thân có tiểu tật. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. ăn nói hay cầu lo đều có người giúp đỡ. hay có bệnh nhỏ. còn thiểu phước thì đặng khá. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp.

XIN LƯU Ý . tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh hiền. nên cần năng sẽ đặng ấm no.http://www. hay giao thiệp. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổ Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 38. 44. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. tánh lạt lòng. 42. vui vẻ. Tánh người vợ có duyên. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. 50. 54 tuổi. 32. 48. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thân.com 92 Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. hào tài trung bình. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 36. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Mẹo Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18. Chồng tu ổi Giáp Thân v ợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 26. Tuổi: GIÁP THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Thân đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 56 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 20. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. hào con trung bình. tánh sáng.tuvilyso. 30. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 1. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Đinh Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. chung lo làm ăn tốt. lanh lẹ. hào tài phát đạt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. đến ngày chót khó nên đôi. luận việc hôn nhân không thành. hào tài tương vượng.

1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. khó sanh và khó nuôi. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng vợ đồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài ấm no. việc làm ăn kiên cố thêm tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi KỸ SỬU (Chồng vợ đồng 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 6 tuổi) . ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có chút ít chức phận thêm tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. ăn nói việc chi cũng dễ. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. về hào tài hay luân chuyển. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. lời nói ít thua ai. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ no. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. bản thân c ó tiểu t ật.http://www. Tuổi: GIÁP THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con rất ít hoặc sanh con gái.com 93 Trai tuổi Giáp Thân sanh tháng 3. việc làm ăn nên nhẫn nại chung lo cũng đặng ấm no trung bình. lời nói hay thắc mắc. về hào con thiểu phước. vui vẻ. hay lo tính. hào con thiểu số. tánh thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. nên thương lẫn và chung lo. chung sống với nhau làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên chung lo làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sang. tay làm có tài cũng hay hao tài. có duyên. tay làm có tài cũng hay hao tài. s ố vợ chồng cũng thế. hào con trung bình. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. tánh sáng. số vợ chồng cũng thế. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. hào con rất ít hoặc không con. Tánh người vợ chân hay đi. gặp khó hóa dễ. chân hay đi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua nhiều phen thành bại rôì mới dễ làm ăn. hay lo tính. 2. Gái tuổi Giáp Thân sanh tháng 5. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng vợ đồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng Trung bình.

tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài bình thường. tánh sáng. nên khá kiên nhẫn với nhau làm ăn tốt. Tánh người vợ tánh sáng. lòng hay lo tính. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng vợ đồng 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng ó danh giá. bôn ba. ăn nói hay cầu lo việc cũng có quí nhơn giúp đở. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay có tiểu bệnh. miệng hay rầy nói. hoặc có chút ít quyền chức ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ đồng 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ đồng 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. phải có đôi phen thành bại thì mới nên. còn thiểu phước thì đặng khá. hay lo tính. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. . tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài bình thường. tay làm có tài cũng hay hao tài. nhiều người hay mến thương. ở với nhau nên hòa thuận làm ăn tốt.com 94 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. việc làm ăn bền chí cần năng ngày hậu cũng đặng ấm no. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ đồng 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. số vợ chồng cũng thế. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. lời nói hay thắc mắc.http://www. hào tài trung bình. lanh lẹ. hào con rất ít. hào tài đủ dùng. lanh lẹ. về hào tài hay luân chuyển. hào con rất ít. Tánh người vợ hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con rất ít. việc làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh sang. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ t ự. hào con thiểu số. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. hào con trung bình. v ề ý tình khá nhẫn nại mới dễ làm ăn. khá kiên cố và chung lo làm ăn mới đặng. có duyên.

tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. có duyên. kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ rộng rãi. lòng hay lo tính. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ đồng 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi.http://www. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. số khó giữ tiền tài. số vợ chồng cũng thế. quí nhơn hay giúp đở. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. hào con rất ít. bản thân hay có bệnh nhỏ. ít đặng vui vẻ. chung sống với nhau cần năng v à chung lo ngày hậu đặng ấm no . Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH T Ý (Chồng lớn hơn vợ đồng 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá kiên cố làm ăn mới đủ no. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. ăn nói lanh lẹ. hào tài ấm nóng nảy. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. vui vẻ. hào con đủ dùng. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng. hào tài đủ no qua ngày. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con rất ít hoặc không có. lời nói hay thắc mắc. qua hạn mới đậu tài. ăn nói thông suốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung lo làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. trong trung bình có tiểu bệnh. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. bền chí ngày hậu đặng nên. ưa trồng tỉa. tánh nóng nảy. khó tánh. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hay giao thiệp.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con thiểu phước. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con đủ dùng. hào tài đủ dùng. bản thân hay có bệnh. tánh lạt lòng. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con trung bình.com 95 Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ đồng 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. việc làm ăn đặng ấm no trung bình Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ đồng 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) . tay làm có tài cũng hay hao tài.

1. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. Tuổi: ẤT DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Dậu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Dậu. kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. Chồng tu ổi Ất Dậu v ợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào con rất ít hoặc không có. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài đủ no. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4.tuvilyso. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. lanh lẹ. làm ăn yên thuận. Tánh người vợ có duyên. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. hay giao thiệp. lời nói ngay thật. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. hào con thiểu số. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. hào tài đủ dùng. có duyên. khó tánh. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh lạt long. nhiều người hay mến thương. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3.com 96 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống cần lo ngày hậu ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. hào con thiểu phước. hào tài trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . vui vẻ. việc làm ăn khá kiên cố mới nên.http://www. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa hạp.

tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. qua hạn dễ làm ăn.http://www. 22. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài thường dùng. hào con đông đủ. chung sống chung lo với nhau cũng đặng ấm no trung bình. 33. có tay tạo giữ tiền tài. bản thân hay có tiểu bệnh. 3. bản thân hay có bệnh nhỏ. chân hay đi. 8. 39. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 37. 37. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Mậu Dần Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đ ời v ới nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. XIN LƯU Ý Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. về hào tài hay luân chuyển. 34. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 45 tuổi. 2. không đặng vui vẻ cho lắm. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1. 21. 23. hay hòa thuận với đờI. Tuổi: ẤT DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng chung sống trong cảnh thiếu nghèo. nên khá kiêncố và chung lo ngày hậu đặng trung bình. luận việc hôn nhân không thành. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài đủ dùng. vui vẻ. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 29. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 8 số khắc con. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 2.tuvilyso. 41 tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. làm ăn không đặng . việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 27.com 97 6. hào con trung bình. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. 35. đến ngày chót khó nên đôi. khó sanh và khó nuôi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tánh người vợ có duyên. v ật dụng trong nhà thường dùng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 25. 4. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.

ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp. buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. hay giao thiệp. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. quí nhơn hay giúp đở. dầu có của sẵn cũng khó giữ đặng. về hào tài hay luân chuyển. . nên bền chí và nhờ nơi phước đức. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. lanh lẹ. hào tài đủ no qua ng ày. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.http://www. chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. qua hạn d ễ làm ăn. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. sanh con đầu là gái hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. tánh sáng. ăn nói với đời lanh lẹ. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. về tánh ý nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt.tuvilyso. chung sống với nhau nên bền chí và cần năng ngày hậu cũng dễ làm ăn. lo tính việc chi đều thông suốt. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời ăn nói hay cầu lo việc chi đều thông suốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay lo tính. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. hào con đa số. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá.com 98 phát đạt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. hào tài tương vượng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. nhẫn nại việc làm ăn mới đặng ấm no.

hay lo tính. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. hào tài ấm no. hào tài trung bình. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. khá kiên cố làm ăn mới đặng . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tạo nên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. chân hay đi. nên kiên cố làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hay có tiểu bệnh. lâu sau m ới dễ làm ăn. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài bình thường. tánh sáng. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM . hay giao thiệp.http://www. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số.com 99 Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ có duyên. khó tánh. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hay lo tính. miệng hay rầy nói. hào tài đủ no. chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ hay rầu lo. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. hay lo tính. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con đa số. tánh nóng nảy. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung ở làm ăn mới đặng nên nhà. hào tài bình thường. tánh lạt long. đồng lo ngày hậu đặng nên.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Tuất.http://www. luận việc hôn nhân không thành. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Tánh người vợ hay lo tính. trong bản thân hay có bệnh nhỏ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 30. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. XIN LƯU Ý . vui vẻ. 24. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ có duyên. tánh lạt lòng. 26. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa thuận chung sống làm nên sự nghiệp. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. 30. 32. 36. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18. 48. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hào con trung bình. đến ngày chót khó nên đôi. bản thân hay có bệnh nhỏ. làm ăn mới đặng ấm no. 1. 38. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. lời nói ngay thật. lanh lẹ. Tánh người vợ hay rầu lo. không đặng vui vẻ cho l ắm. vui vẻ. 54 tuổi. hào tài ấm no.tuvilyso. Tuổi: BÍNH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Tuất đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. vui vẻ. khá kiên cố ngày hậu làm ăn đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. khó tánh. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 20. hào con đông đủ. 42.com 100 Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.

Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hay hòa thuận với đời. hay lo tính.tuvilyso. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. . hào tài ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. khó sanh và khó nuôi. hào tài đủ no qua ngày. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lời nói ít thua ai. hào tài trung bình. hào tài đủ dùng. sống trong cảnh thiếu nghèo. ý tình vợ chồng hòa hạp. số vợ chồng cũng thế. 8. t ánh thông minh. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 2. phải có đôi phen thành bại thì mới dễ làm ăn. Tánh người vợ có duyên. 3. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vi ệc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. nên thương lẫn. ở với nhau kiên cố mới đặng no.com 101 Trai tuổi Bính Tuất sanh tháng 1. tay làm có tài cũng hay hao tài. cần năng làm ăn mới đặng. hào con đa số. lâu sau làm ăn mới đặng nên nhà. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng . hào con đa số. hào con đa số. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. sanh con đầu là gái hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. lời nói hay thắc mắc. làm ăn đ ều thông suốt. miệng hay rầy nói. phải có đôi phen thành bại thì làm ăn mới đặng. 4. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng chung lo đ ặng dễ dàng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. đủ no. vật dụng trong nhà thường dùng. bền chí v à nhờ nơi phước đức. không chi đáng kỵ. tánh sáng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng khá hoặc giàu. 2. vui vẻ. Tuổi: BÍNH TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vui vẻ. Gái tuổi Bính Tuất sanh tháng 1. đặng có có chút ít chức phận d ễ. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. 5 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. ở với nhau ít đặng hòa hạp. có tay tạo giữ tiền tài.

chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no và an vui Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. quí nhơn hay tương trợ. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. hào tài bình thường. hào con trung bình. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt trọn. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.com 102 Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ chân hay đi. hay giao thiệp. hào tài ấm no. . số vợ chồng cũng thế. lời nói hay thắc mắc. đến sau dễ làm. gặp khó hóa dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hào con đa số. ăn nói với đời lanh lẹ. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. đặng chút ít quyền chức mới dễ làm ăn. khó tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. nên có chí cần lo và nhờ thêm phước đức. hào con đông đủ. nên hòa thuận sẽ lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ hay giao thiệp. có duyên. chung ở với nhau khá kiên cố và bền chí làm ăn mới đặng. việc làm ăn chung lo cũng đặng no. hay c ó tiểu bệnh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng khá hoặc đặng ấm no. làm ăn không đặng khá. Tánh người vợ vui vẻ.tuvilyso. có chí kiên cố làm ăn thêm tốt. lanh lẹ. tánh sáng. ăn nói việc chi cũng dễ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng quyền chức hoặc có danh giá với đời. hay xảy điều hao tốn. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng. bôn ba. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lanh lẹ. vật dụng trong nhà thường dùng.

Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung sống đồng lo làm ăn nên. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ cũng đặng nên nhà. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con trung bình.tuvilyso. có duyên. bản thân hay có b ệnh. hào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . ăn nói lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. nên thương lẫn chung lo làm ăn mới đặng. lòng hay lo tính. hào con đa số. nóng nảy. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. khó tánh. tánh lạt lòng. khá cần năng và kiên nhẫn làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. l òng hay lo tính.http://www. việc làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. số khó giữ tiền tài. ít đặng vui vẻ. hào con trung bình. lòng hay lo tính. hay có tiểu bệnh. hào con đa số. Tánh người vợ có tánh sáng. nên kiên cố làm ăn mới đặng. ít vui vẻ.com 103 Tánh người vợ tánh sáng. bản thân có tiểu tật. khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mới đặng. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. việc làm ăn chung lo thêm tốt. hào tài đủ no qua ngày. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ no qua ngày. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ chân hay đi. miệng hay rầy nói.

Tánh người vợ thông minh. bản thân có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà đủ dùng. chân hay đi. ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên thương lẫn và đồng lo việc làm ăn cũng đặng ấm no. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng nên nhà. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh tật. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. về hào tài hay luân chuyển. . ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. số khó giữ tiền tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. nên kiên nhẫn chung lo làm ăn. ưa trồng tỉa. hào con đông đủ. vui vẻ. hào con trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. chân hay đi. lời nói ngay thật. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ. có chí cần lo làm ăn mới đặng tốt. số vợ chồng cũng thế. tánh lạt lòng. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào tài ấm no. Tánh người vợ rộng rãi. hào tài đủ no qua ng ày. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá v à th ân th ế. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. khó tánh. hào tài tương vượng. hào con trung bình. nên kiên nhẫn chung lo làm ăn. bản thân có tiểu tật.tuvilyso. không đặng vui vẻ cho l ắm. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài bình thường. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. bản thân hay có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lo tính việc chi đều thông suốt.com 104 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. nhiều người hay mến thương. gặp việc khó hóa dễ. hào con đông đủ. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng.http://www. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 45. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con.http://www. lo tính đều thông suốt. 1. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 53 tuổi. 3. 33. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Hợi sanh tháng 1. 2. việc làm ăn đặng ấm no. 51 tuổi. Chồng tu ổi Đinh Hợi v ợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. 41. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. đến ngày chót khó nên đôi. 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ăn nói với đời lanh lẹ. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 21. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 39. Gái tuổi Đinh Hợi sanh tháng 5. 4.tuvilyso. luận việc hôn nhân không thành. . hào tài tương vượng. gặp khó hóa dễ. 35. 47. 23. hào con đa số. 8. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Nhâm Ngọ Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 17. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. bản thân hay có bệnh nhỏ. 2.com 105 Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 29. Tuổi: ĐINH HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Hợi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. nhiều người mến thương. Tuổi: ĐINH HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 27.

hào con đông đủ. chung sống với nhau sẽ đặng hưởng cảnh ấm no.tuvilyso. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. v ề lời tiếng hay nên nhẫn nại. vợ chồng hòa hạp. nên thương lẫn. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt. chung sống với nhau đồng lo ngày hậu sẽ đặng trung bình. Tánh người vợ vui vẻ.com 106 Tánh người vợ có duyên. hay hòa thuận với đời. vui vẻ. miệng hay rầy nói. tay làm có tài cũng hay hao tài. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. lanh lẹ. nên bền chí ngày hậu đặng nên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. hào con đa số. có tay tạo giữ tiền tài. ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên. qua hạn đặng làm nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. ăn nói với đời lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. làm ăn việc chi cũng có quí nhơn tương trợ. hay lo tính. vui vẻ. phải có đôi phen thành bại rồi sau mới dễ làm ăn. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ hòa hạp.http://www. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài ấm no. tánh sáng. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân hay có bệnh nhỏ. không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con đa số. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. Tánh người vợ hay giao thiệp. có duyên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm không đặng khá. vật dụng trong nhà đều đủ. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. chung ở với nhau n ên nhẫn nại v à kiên cố làm ăn mới đặng tốt. trong ngoài yên thuận. về hào tài hay luân chuyển Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) . hào con trung bình. hào tài trung bình. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý với nhau hưởng giàu hoặc đặng khá.

hào con đa số. Tánh người vợ có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hay giao thiệp. vui vẻ. hào tài trung bình. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. . Tánh người vợ hay rầu lo. hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. bản thân hay có bệnh. hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đ ều có thứ tự. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng y ên thu ận. có duyên. cầu lo thông suốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. ra đường ăn nói việc chi thường gặp người tương trợ. chân hay đi. tánh tình chồng vợ cũng ít đặng hòa hạp. khá nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. lời nói hay thắc mắc. bản thân hay có bệnh nhỏ. miệng hay rầy nói. v ề ý tánh khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. việc làm ăn chung lo đặng nên. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ít đặng vui vẻ. hào con đông đủ. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. vui vẻ. nhiều người hay mến thương. tánh sáng. hào con đa số. hào tài trung bình. hay lo tính. vợ chồng đ ều riêng lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ vui vẻ.com 107 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình.tuvilyso. khá kiên cố ngày hậu đặng nên. ở với nhau vợ chồng tâm ý xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng. hào tài ấm no. hào con trung bình.http://www. kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài tương vượng.

hay có bệnh nhỏ. chung sống khá kiên cố làm ăn tốt.tuvilyso. lời nói ít thua ai. chân hay đi. về hào tài hay luân chuyển. ăn nói lanh lẹ. tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đủ dùng. ít vui vẻ. có duyên. số khó giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình chồng vợ hòa hạp. kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. ở với nhau cần năng cũng đặng ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hào tài trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. nên kiên nhẫn. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. phải chịu cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà thường dùng. không đặng vui vẻ cho l ắm. hào con đa số. chung sống ngày hậu đặng nên. hào con đa số. việc làm ăn đặng nên nhà. hào tài ấm no. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. khá chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay. tay làm có tài cũng hay hao tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. hào con trung bình.com 108 Tánh người vợ hay đi nhiều. hay lo tính. bản thân hay có tiểu bệnh. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. . Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con đa số. miệng hay rầy nói. khá kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào tài bình thường. bản thân có tiểu tật. tay làm có tài cũng hay hao tài. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. quí nhơn hay tương trợ. hào con đông đủ. nhưng phải có nhiều phen thành bại thì mới d ễ làm ăn. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lòng hay lo tính. hào tài tương vượng.http://www.

25. 2. bản thân hay có bệnh nhỏ. 1. 23. 31. 3. thiếu ăn thiếu mặc. 43 tuổi. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa thuận. tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay lo tính. 24. lời nói ngay thật. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. có nhiều điểm xấu cộng lại. hào con đông đủ. 36. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. Tánh người vợ hay rầu lo. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên.http://www. bản thân hay có bệnh nhỏ. CẢNH: NHÌ BẦN TIỆN SỐ NHÌ BẦN TIỆN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. hào con trung bình. khó tánh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 31. hào tài đủ no. vất vả không nơi n ương tựa. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: MẬU TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Tý đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh lạt lòng. 37. khá nhẫn nại làm ăn mới nên. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tý. 2. tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở. .com 109 Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. không đặng vui vẻ cho lắm. vui vẻ. chung sống đồng lo làm ăn tốt. 43. nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. có duyên. vui vẻ. hào con trung bình. 37 tuổi. nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. 35. tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Tuy ệt M ạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đ ời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) 2.

qua hạn mới đậu tài. hay lo tính. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Tam Vinh Hiển. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. miệng hay rầy nói. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau ít đặng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. Tuổi: MẬU TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi Mậu Tý (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. khó sanh và khó nuôi. nhiều người hay mến thương. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 6.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. lanh lẹ. vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. 7 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. đến ngày chót khó nên đôi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 8. tánh sáng. không chi đáng kỵ.http://www. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. 9. hào tài đủ dùng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. lo tính việc chi đều d ễ. hào con trung bình. 10. Tánh người vợ hay giao thiệp. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Tý sanh tháng 2. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn c ó quí nhơn giúp đở. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . chung sống đồng lo ngày hậu đặng nên. ở với nhau nên kiên cố chung lo mới lập nên. hào con trung bình. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con. về hào tài hay luân chuyển. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. 3.com 110 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Gái tuổi Mậu Tý sanh tháng 3. 7 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. luận việc hôn nhân không thành. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. kiên cố ngày hậu đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. vui vẻ.

đặng có danh giá. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi cũng đặng dễ dàng. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau lập nên sự nghiệp. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý.http://www. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. v ề tánh ý nên kiên nhẫn. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. cầu lo thường xuyên có người tương trợ. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. có duyên. lời nói hay thắc mắc. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. có số tạo giữ tiền tài. hào tài ấm no. ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp. chung lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào con thiểu số. hay có bệnh. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. về hào con thiểu phước. hay hòa thuận. ở với nhau làm ăn mới đặng. lời tiếng bất hòa. Tánh người vợ tánh sáng. hào con rất ít có số nuôi con nuôi. nhiều người mến thương. đặng có có chút ít chức phận thêm tốt. tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng mới ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài hay luân chuyển.tuvilyso. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. ngày hậu đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. người đời hay mến thương. tánh sáng. lanh lẹ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT . bôn ba. việc làm ăn ngày hậu đặng ấm no. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hay lo tính. hào tài phát đạt. lòng hay lo tính. qua hạn mới đậu tài.com 111 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. vui vẻ.

hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi. nên cần năng làm ăn mới đặng. hào tài đủ no. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. bản thân hay có bệnh. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ no qua ngày. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ lòng hay lo tính. lòng hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống cần lo cũng ặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh lạt lòng. hào con đa số. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đ ặng t ốt. ít vui vẻ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. tánh nóng nảy. chung lo làm ăn mới đặng Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. miệng hay rầy nói. việc làm ăn cũng đặng nên. hào con rất ít. hào con trung bình.http://www. tánh lạt lòng. hào tài đủ dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ. ít vui vẻ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. hào con trung bình. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá kiên cố mới đặng no. hay đi nhiều. bản thân có tiểu tật. khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. chung sống kiên nhẫn làm ăn nên nhà. ăn nói lanh lẹ. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.com 112 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình.

lanh lẹ. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ no qua ngày.com 113 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ chân hay đi. có tay tạo giữ tiền tài. vui vẻ. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ rộng rãi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên phải có chí kiên cố mới tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ưa trồng tỉa. . hào tài tương vượng. có duyên. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. bản thân có tiểu tật. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. hay giao thiệp. buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. bản thân hay c ó tiểu t ật. việc làm ăn chung lo sẽ đặng nên. hào tài trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no. bản thân có tiểu t ật. Tánh người vợ có duyên. khá kiên cố làm ăn mới đặng đủ no. số khó giữ tiền tài. hay hòa thuận với đời. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau ít đặng hòa hạp. hay rầu lo. Tánh người vợ tánh sáng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống với nhau làm ăn tốt. ít đặng vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. trong bản thân có tiểu tật.http://www. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau ý tình vợ chồng cũng có ph ần hòa hạp. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt đặng có danh giá. ăn nói ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ. hào con rất ít. chung ở với nhau cần năng mới đủ no. Tánh người vợ chân hay đi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.tuvilyso. về hào tài hay luân chuyển. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình.

Tuổi: KỶ SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Sửu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 6. hào tài bình thường. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vui vẻ. luận việc hôn nhân không thành. Tánh người vợ thông minh. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.tuvilyso. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. bản thân hay có bệnh nhỏ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Ất Dậu Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. 8 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổ Mậu Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 29. hào con thiểu số. 7. 33. Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 7. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 2 số khắc con. Tuổi: KỶ SỬU . Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Bính Tuất Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Sửu. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi Kỷ Sửu v ợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 27. 3. có duyên. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 35. 33. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. 23. 21. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. 21.com 114 Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. khó sanh và khó nuôi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 41 tuổi. 9. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. khó tánh. 1. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. lời nói ngay thật. 39. Tánh người vợ hay lo tính. 10. hào tài ấm no. 51 tuổi. đến ngày chót khó nên đôi.http://www. 45.

qua hạn mới đậu tài. kiên cố ngày hậu đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. hay có tiểu bệnh. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng tánh ý bất hòa. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. hào con đủ dùng. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. . lo tính việc chi cũng dễ. Tánh người vợ hay giao thiệp. còn thiểu phước thì đặng khá. làm ăn thường có quí nhơn giúp đở. vui vẻ. về lời tiếng nên kiên nhẫn. hào tài đủ dùng.com 115 (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh sáng.tuvilyso. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt. lanh lẹ. bôn ba. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ tánh sáng. hưởng sự ấm no và ấm no vui. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay lo tính. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. hào tài đủ dùng. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn mới tốt. tánh sáng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. về hào tài hay luân chuyển. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. có duyên. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. việc làm ăn kiên cố mới đặng ấm no. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau cần năng đặng hưởng ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào con trung bình. thường gặp cảnh thiếu nghèo. hào con trung bình. ít h ạp ý. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sang. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu.http://www. nhiều người hay mến thương.

tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn đặng lập nên. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. chung sống làm ăn ngày hậu đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.tuvilyso. ăn nói lanh lẹ. việc làm ăn nên nhà. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài tương vượng. hào tài tương vượng. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ chân hay đi.com 116 Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. hào con trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lòng hay lo tính. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. hào con đa số. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. số khó giữ tiền tài. lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ hay rầu lo. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. giao thiệp rộng. vui vẻ. hào con thiểu số. Tánh người vợ lanh lẹ. bản thân cbn. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no.http://www. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay lo tính. hào tài đủ no. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ vui vẻ. khá kiên cố mới ấm no. qua hạn mới lập nên. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không chi đáng kỵ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài. hào con đông đủ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. . cố kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên. lòng hay lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hay đi nhiều. hào tài tương vượng. hào con đông đủ. con thiểu phước thì đặng khá. gặp số Nhì Bần Tiện. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận.

tuvilyso. it vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. hào tài đủ dùng. tánh lạt lòng. hay rầy nói. hào tài tương vượng. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. bản thân hay có bệnh nhỏ. nên chung lo và kiên cố. Tánh người vợ hay lo tính. . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. kiên cố làm ăn nên. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. hào con thiểu số. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà thường dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ăn nói hay cầu lo thường có ngườI tương trợ. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên.com 117 Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh thông minh. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. không chi đáng kỵ Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. chung sống với nhau làm ăn tốt. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. sanh con đầu là gái hạp. hào tài ấm no. hào con rất ít. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. hay hòa thuận với đời. nhiều người hay giúp đở. chung lo lập nên sự nghiệp. hào con đông đủ. hào tài đủ no qua ngày.http://www. Tánh người vợ chân hay đi. lanh lẹ. Tánh người vợ hay rầu lo. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.

39. có duyên. hào con rất ít.http://www. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. bản thân có tiểu tật. 51 tuổi. hào tài tương vượng. 1. 27. 23. 21. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Ất Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. Tuổi: CANH DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. có số tạo giữ tiền tài. nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên. 41. 25. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. luận việc hôn nhân không thành. Tánh người vợ rộng rãi. 47. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. hào tài ấm no. đến ngày chót khó nên đôi. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. 35. hào con rất ít. vui vẻ. 33. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. khó giữ tiền tài.tuvilyso. vui vẻ. 53 tuổi. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. XIN LƯU Ý . chung lo kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Quí Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 45. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Dần. có số tạo giữ tiền tài.com 118 Tánh người vợ tánh sáng. 29. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Canh Dần Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.

tuvilyso. hào con đông đủ. 6. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 5. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đa số. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 4. 7. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà thường dùng. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp. lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . về hào tài hay hao tốn. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. có duyên. lo tính việc chi đều thông suốt. lanh lẹ. ăn nói với đời lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. quí nhơn hay kính trọng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con trung bình. ở với nhau ý tình đặng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài phát đạt. hay có bệnh nhỏ. 7. ăn nói đều thông suốt. hào tài bình thường. qua hạn mới đậu tài. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ hay giao thiệp. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ vui vẻ. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. ngày hậu đặng trung bình. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng sẽ đặng hưởng cảnh ấm no. hào con đông đủ. chung sống với nhau lập nên nghiệp cả. về lời tiếng nên nhẫn nại. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 4.com 119 Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3. còn thiểu phước thì đặng khá. cầu lo việc chi đều thông suốt. tánh sáng.http://www. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. bôn ba. khó sanh và khó nuôi. tánh sáng. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. chung sống với nhau làm ăn mới lập nên nghiệp lớn. lời nói hay thắc mắc. trong ngoài đều thuận ý. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Tuổi: CANH DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.

ở với nhau làm ăn mới đặng nên. về lời tiếng nên nhẫn nại. hào con đông đủ. về hào con thiểu phước. vui vẻ. lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung sống làm ăn mới đặng. hào con đông đủ vật dụng trong nhà thường dùng. hào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh sáng. có số nuôi con nuôi. hào tài tương vượng. ít vui vẻ. ý tình vợ chồng hay xung về lời tiếng. Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. hay giao thiệp. khó tánh. vật dụng trong nhà đ ều đ ủ. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng lập nên. ở với nhau làm ăn mới đặng t ốt. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN . chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. t ánh nóng nảy. lo tính thường có người giúp đỡ. nhiều người hay mến thương. hào tài ấm no. lời nói hay thắc mắc. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.tuvilyso. bản thân hay có bệnh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ lanh lẹ. khá kiên cố đặng ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn buổi đầu không đặng phát đạt. miệng hay rầy nói. lòng hay lo tính.com 120 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. Tánh người vợ có duyên.http://www. hào con trung bình. hào con đa số. tánh lạt long. hào tài tương vượng. qua hạn mới đậu tài. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.

hào tài thạnh vượng. tánh lạt lòng. hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng.http://www. hào tài ấm no. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. . phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay lo tính. hào con đông đủ. lanh lẹ. sanh con đầu là gái hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ.com 121 (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. nên kiên cố . ngày hậu đặng trung bình. Tánh người vợ không đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào tài đủ dùng. trong ngoài đ ều thu ận ý. hào con đông đủ. hào tài đủ no . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ngày hậu đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. nên cần năng và bền chí. hay c ó tiểu bệnh. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. số khó giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không tốt. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. khá kiên cố làm ăn mới tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con đông đủ. có tay tạo giữ tiền tài. hay hòa thuận với đời. có duyên. hay giao thiệp. việc làm ăn đặng ấm no. hào con trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ít vui vẻ. hào con đông đủ. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con đông đủ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hay có bệnh nhỏ. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang Tánh người vợ tánh sáng. c òn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. đặng hưởng hạnh phúc. hào con trung bình. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. hào tài ấm no. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no.

hào con trung bình. vui vẻ. nên kiên cố làm ăn mới đặng. hào con thiểu số. 32. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mẹo. 26. bản thân hay có tiểu bệnh. chung lo làm ăn mới đặng lập nên. ít đặng vui vẻ. 24. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Mậu Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. có duyên. 37.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 25. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 34. hào con đông đủ. Chồng tu ổi Tân Mẹo v ợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tánh người vợ hay rầu lo. 22. ưa trồng tỉa. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Quí Mùi Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18.http://www. . trong bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. khá kiên cố làm ăn mới đặng. Tuổi: TÂN MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Mẹo đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 45 tuổi. hào tài ấm no. Tánh người vợ rộng rãi. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. 30. chân hay đi. hào tài đủ no. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 36. 38. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nghiệp cả. 1. hào tài phát đạt. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. số khó giữ tiền tài. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.com 122 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Kỷ Sửu Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 42 tuổi. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổ Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hay lo tính.

ở với nhau ý tình vợ chồng bất hòa. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. phải có đôi phen thành bại rồi mới tốt. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hay giao thiệp. 7. Tánh người vợ tánh sáng. đặng hưởng hạnh phúc an lành. hào con đa số. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. không chi đáng kỵ. nhiều người hay mến thương. đến ngày chót khó nên đôi.com 123 Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khó sanh và khó nuôi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. trong ngoài đều thành sự. hào con trung bình. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài phát đạt.tuvilyso.http://www. có duyên. chung sống với nhau lập nên nghiệp cả. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng T ý mới nhằm căn duyên. nên nhẫn nại và chung lo. Tuổi: TÂN MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. 7. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Mẹo sanh tháng 3. quí nhơn trọng đãi. ăn nói với đời lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. còn thiểu phước thì đặng khá. 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. hào tài tương vượng. hào con đông đủ. bôn ba. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. hào con đa số. 5. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. có duyên. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. lanh lẹ. vật dụng trong nhà đủ dùng. . 6. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. vui vẻ. hào tài trung bình. hay có tiểu bệnh. 4. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh sang. chung sống với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. tánh sáng. Gái tuổi Tân Mẹo sanh tháng 4. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nghiệp lớn. tánh tình chồng vợ hòa hạp. còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài đủ dùng. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. hào tài phát đạt. ít vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vợ chồng làm ăn không đặng khá. Tánh người vợ hay lo tính. hay có bệnh nhỏ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà khiếm dụng.http://www. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) . Tánh người vợ hay rầu lo. miệng hay rầy nói. ăn n ói lanh lẹ. số khó giữ tiền tài. hào con đa số. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung lo làm ăn mới đặng ấm no an vui. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. có số tạo giữ tiền tài. về lời tiếng nên nhẫn nại. hào con trung bình. hào con đa số. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng lời tiếng bất hòa. có số tạo giữ tiền tài. nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà.tuvilyso. tánh lạt lòng. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.com 124 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. hào con đa số. Tánh người vợ lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. qua hạn mới đậu tài. bản thân hay có tiểu tật. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ít vui vẻ. hào tài phát đạt. hào tài tương vượng. hay lo tính. nên chung lo ngày hậu đặng nên. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. bản thân hay có bệnh. gặp số Nhì Bần Tiện. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ngày hậu đặng ấm no. hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào tài phát đạt. tánh lạt lòng. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nghiệp cả. ý tình vợ chồng hòa hạp. còn thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. hay lo tính. chung ở đặng hưởng cảnh ấm no. hay hòa thuận với đời. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con đa số. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. . lo tính việc chi đều thông suốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. vui vẻ. hào tài tương vượng. có duyên. hào tài tương vượng. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý.tuvilyso. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 125 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ nóng nảy. hào con đa số. ưa kinh sách. nhiều người hay mến thương. hào con đông đủ. làm ăn kiên cố đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. chung ở chung lo đặng hưởng hạnh phúc ấm no. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chân hay đi. bản thân hay có bệnh nhỏ. có tiểu bệnh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào tài ấm no. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. hay có bệnh nhỏ. hào con đa số. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài trung bình. hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. miệng hay rầy nói. ít vui vẻ. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ có duyên.http://www. vui vẻ. có tay tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. ở với nhau ý tình hay xung khắc. hào con đa số. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

30. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn đặng khá. Tuổi: NHÂM THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chân hay đi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thìn.tuvilyso. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Tánh người vợ lanh lẹ. 8. 1. có tiểu tật. luận việc hôn nhân không thành. 32. 42. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Mậu Tý Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 54 tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 36. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tuổi: NHÂM THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 38. làm ăn mới đặng nên nhà. 2. đến ngày chót khó nên đôi. 12 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. khó sanh và khó nuôi.com 126 Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 44 tuổi. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4.http://www. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 24. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 9. 48. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. 4. hào tài bình thường. phải . 36. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 24. hào con trung bình. có chút ít chức phận dễ làm ăn. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 26. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổ Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 3.

ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền tài. bản thân hay có bệnh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. hay có tiểu bệnh. hào tài trung bình. hay giao thiệp. hào con rất ít. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn nên. nên thương lẫn và chung lo với nhau. vui vẻ. hào con trung bình. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lanh lẹ.http://www. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại thì mới tốt.tuvilyso. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp.com 127 có đôi phen thành bại thì mới nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng . không chi đáng kỵ. tánh lạt lòng. vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. về hào con thiểu phước. hào tài đủ dùng. có số nuôi con nuôi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. số vợ chồng cũng thế. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. hào tài ấm no. việc làm ăn chung lo sẽ lập nên. nên cần năng. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng . vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. chung sống với nhau có chí cần năng làm ăn mới đặng. ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ hay giao thiệp. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng thường có quí nhơn giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. thường gặp cảnh thiếu nghèo. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ tánh sáng. tánh sáng. tánh sáng. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. về hào tài rất luân chuyển. hào con thiểu số.

hào tài trung bình. hào con thiểu số. hào con trung bình. hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. số vợ chồng cũng thế. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 128 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay rầy nói. chung lo ngày hậu đặng ấm no. Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng lời ti ếng ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp.http://www. lòng hay lo tính. về hào tài rất luân chuyển. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. khá kiên cố làm ăn mới đặng. hào con trung bình. chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. số vợ chồng cũng thế. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền tài.tuvilyso. việc làm ăn lập nên. ăn nói lanh lẹ. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. hào tài ấm no. hào tài ấm no. hay có bệnh nhỏ. nên cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. cho lắm. không chi đáng kỵ. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. bản thân có tiểu tật. vui vẻ. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. số khó giữ tiền tài. số vợ chồng cũng thế. ưa kinh sách. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. miệng hay rầy nói.

http://www.tuvilyso.com

129

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ngày hậu tốt, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, kiên cố đặng nên nhà. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn buổi đầu không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài , hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp, ở với nhau ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên nhẫn nại và chung lo cũng lập nên. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, lo tính việc dễ dàng, quí nhơn tương trợ, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đầy đủ. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt , ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ cũng đặng vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng sự ấm no an lành. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng ấm no.

http://www.tuvilyso.com

130

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên cố và nhẫn nại làm ăn mới tốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ng ày, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, hay có tiểu bệnh, chân hay đi, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài , ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng lập nên. Tuổi: QUÍ TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Tỵ. 1. Chồng tuổi Quí Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Quí Tỵ vợ tuổi Canh Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Tỵ sanh tháng 1, 2, 9, 8, 3, 12 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Quí Tỵ sanh tháng 2, 5, 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi)

http://www.tuvilyso.com

131

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hoặc có chút ít chức phận, nhiều người hay mến thương, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, vật dụng trong nhà, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn đ ều dễ dàng, quí nhơn thường giao thiệp, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cố chí chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, ăn nói hay lo tính việc chi cũng dễ, trong ngoài đều yên thu ận, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vật dụng trong nhà đặng sự hòa hạp, việc làm ăn sẽ lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng sự ấm no và an vui. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn đ ặng ấm no, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, chung sống với nhau ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con rất ít có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lờI tiếng ít hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

132

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn thường có quí nhơn giúp đở, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn và cần năng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, tâm ý bất hòa, chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại và đồng lo. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, nhiều người hay mến thương, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi, lòng hay lo tính, khó tánh, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có nhiều người mến thương hoặc có chức phận với đời, quí nhơn trọng đãi, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng, Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận, việc làm ăn kiên cố chung lo cũng đặng sự ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

133

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống nên nhẫn nại làm ăn đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa, kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng ít hạp ý, khá kiên cố làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hạp, nên cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, hay đi nhiều, có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp, làm ăn chung lo sẽ ấm no. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

hào con trung bình. hay hòa thuận. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. ít vui vẻ. hào tài thạnh vượng. hào tài đủ dùng. hào con trung bình.com 134 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ăn nói với đời lanh lẹ. hào con đông đủ. hào con trung bình. nên kiên cố làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. chân hay đi. có tay tạo giữ tiền. hào tài ấm no. có chút ít chức phận dễ làm ăn. chung ở với nhau lập nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay lo tính. hay giao thiệp.tuvilyso. nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà. kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. hay có tiểu bệnh. hào tài phát đạt. có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. hay lo tính. chung lo đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài . ý tình vợ chồng hòa thuận. còn thiểu phước thì đặng khá. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. chung lo làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ chân hay đi. tánh thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hay giao thiệp. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ hay đi nhi ều. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. làm ăn thường có người tương trợ. hào con trung bình.http://www. lanh lẹ. . hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lời nói hay thắc mắc. hưởng hạnh phúc an lành. trong ngoài đều thuận ý. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ hay xung ý. Tánh người vợ có duyên. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp. vui vẻ. có duyên. ý tình vợ chồng hòa thuận. hay có bệnh nhỏ. tánh sáng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

Gái tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 1.tuvilyso. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. vật dụng trong nhà khiếm dụng. bôn ba. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 2 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tánh sáng. lanh lẹ. 25. 25. ở với nhau kiên nhẫn chung lo làm ăn mới đặng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.com 135 Tuổi: GIÁP NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con đông đủ. 10. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 4. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 6. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. nên có chí kiên cố và nhẫn nại. ăn nói hay rầu lo thường có quí nhơn giúp đở. vật dụng trong nhà thường dùng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Ngọ. 31. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận. đến ngày chót khó nên đôi. hào tài đủ no. lời nói hay thắc mắc. 31. 1. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Tân Mẹo Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. hào tài đủ dùng. . 29. 41 tuổi. 30. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi: GIÁP NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 19. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 37. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 5. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. hào con trung bình. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. 10. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 1. qua hạn mới ấm no. 42 tuổi. 37.http://www. 19. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. 9.

ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng cũng hòa hạp. về lời tiếng khá nhẫn nại. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.tuvilyso. bản thân hay có bệnh nhỏ. hay lo tính. lòng hay lo tính. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. ít đặng vui vẻ. về tánh ý hay tương xung. không chi đáng kỵ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. vui vẻ. tánh sáng. làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. quí nhơn hay giúp đở. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân hay có bệnh nhỏ. nên chung lo và thương lẫn với nhau. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít chức phận dễ làm ăn. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có quyền chức hoặc danh giá. gặp số Nhì Bần Tiện. khó tánh. . vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. chung sống với nhau ngày hậu đặng ấm no. hào tài tương vượng. vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào con đa số. vật dụng trong nhà khiếm dụng.http://www. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài thạnh vượng. hay lo tính. làm ăn có tiền hay tản hao. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.com 136 Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nhiều người hay mến thương. hào tài đủ no qua ngày. ý tình vợ chồng về lời tiếng bất hòa. hào con đông đủ. tánh lạt lòng. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. hào con thiểu số. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. việc làm ăn sẽ đặng trở nên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu thành bại nhiều phen thì mới tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. khá thương lẫn làm ăn đặng nên. chung sống với nhau cần năng mới đặng hay ấm no. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) . ưa kinh sách. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. tánh lạt lòng. nên kiên nhẫn có ngày làm nên. hào con đông đủ. hay có bệnh nhỏ.http://www. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. số khó giữ tiền tài. hào tài đủ no qua ngày. chung sống làm ăn mới đặng ấm no. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. ăn nói lanh lẹ. hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. vợ chồng ít đặng hòa hạp. chung lo làm ăn cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá cần năng mới đủ no. nên bền chí và kiên cố . ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số.com 137 Tánh người vợ lanh lẹ.tuvilyso. hay đi nhiều. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống làm ăn nên nhà. hay giao thiệp. hay có tiểu bệnh tật. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn cũng đặng nên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. miệng hay rầy nói. vật dụng trong nhà thường dùng. ít vui vẻ. hào tài ấm no.

gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. chân hay đi. vui vẻ. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. miệng hay rầy nói. hào tài tương vượng. về hào tài hay luân chuyển. hào con trung bình. ý tình vợ chồng có phần hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vui vẻ. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. có duyên. vui vẻ.http://www. hào con trung bình. nên thương lẫn làm ăn nên nhà. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. khá nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. hào tài ấm no. hào con đông đủ. kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. tánh sáng. có duyên. hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài bình thường. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. bản thân có tiểu tật. ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài tương vượng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. hào con đông đủ. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) . có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ hay giao thiệp.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng ấm no an vui. Tánh người vợ thông minh. hào tài thạnh vượng. hay có tiểu bệnh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa thuận. hay có tiểu bệnh. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có chút ít chức phận thêm tốt. lanh lẹ. hay lo tính. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. ra đường ăn nói nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp. hào con trung bình.com 138 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.

Tánh người vợ hay đi nhiều. 35. Tuổi: ẤT MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ có duyên. . Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. hay có bệnh nhỏ.http://www. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. 2. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Canh Dần Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. hào con thiểu số. 29. 39 tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. 23. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 21. hòa thuận với đời. đến ngày chót khó nên đôi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 39. tánh sáng.com 139 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 27. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Mùi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hay giao thiệp. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài trung bình. 51 tuổi. 9. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hay lo tính. 1. Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso. hào con đông đủ. 3. 27. hào tài trung bình. 17. 1. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. tánh thông minh. khá nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng tốt. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 33. 45. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay thắc mắc. hào con đông đủ. nên kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. có tay tạo giữ tiền tài.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. hay lo tính. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. ăn nói hay cầu lo cũng đều thiểu số.com 140 Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. qua hạn đặng làm nên. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. quí nhơn hay giúp đở. trong ngoài đều yên thuận. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . việc làm ăn chung sẽ đặng ấm no. về tánh ý nên kiên nhẫn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.http://www. ít đặng vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. chung sống vợ chồng cần năng làm ăn đặng. hào tài thạnh vượng. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. hào con đông đủ. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 4. Tuổi: ẤT MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vui vẻ. tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. tánh lạt lòng. nên thương lẫn làm ăn tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. không chi đáng kỵ. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hạp. hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi. đặng sự ấm no trung bình. thiếu nghèo hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận thêm tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ hay lo tính. lời nói hay thắc mắc. bản thân hay có bệnh. chung ở với nhau làm ăn tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con đông đủ. nên bền chí.

việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt. ít vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài đủ nóng nảy. ở với nhau nên nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng. việc làm ăn kiên cố mới đặng ao. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. làm ăn không đặng khá. trong ngoài đều yên thuận. Tánh người vợ hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng.tuvilyso.com 141 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. về tánh ý nên kiên nhẫn. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. về hào tài nên kiên cố . hào con đông đủ. hào con thiểu số. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay đi nhiều. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. nên thương lẫn ngày hậu đặng trung bình. nên bền chí. nhưng phải chịu nhiều phen thành bạii rồi mới đặng làm nên. hào tài trung bình. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng lời ti ếng ít hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. sanh con đầu là gái hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đa số. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) . miệng hay rầy nói. hay giao thiệp. hào tài ấm no. Tánh người vợ lanh lẹ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con thiểu số. hào tài thạnh vượng. lòng hay lo tính. cầu lo việc chi cũng dễ. lanh lẹ. có chút ít quyền chức dễ làm ăn.http://www. đặng hưởng hạnh phúc và an vui. Tánh người vợ chân hay đi. khá kiên cố làm ăn cũng đặng lập nên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. về tánh ý nên nhẫn nại. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. hay giao thiệp. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. lòng hay lo tính. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

vui vẻ. có số giữ tiền tài. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vui vẻ. hay giao thiệp. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có duyên. bôn ba. lanh lẹ. tánh sáng. vui vẻ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào con đủ no. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa thuận. nên kiên nhẫn làm ăn tốt.com 142 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. qua hạn đặng làm nên. hào tài tương vượng. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng trung bình. chân hay đi. nên cần năng ngày hậu làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. hào con trung bình. có duyên. có tay tạo giữ tiền tài. chung sống làm ăn đặng nên nhà. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống cần năng sẽ đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ tánh sáng.http://www. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. hào tài ấm no. có tiểu tật. nên thương lẫn và bền chí. gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hay giao thiệp. hào tài trung bình. . có số tạo giữ tiền tài. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ngày hậu đặng ấm no trung bình. hay lo tính. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay có tiểu bệnh. hay có tiểu bệnh. khá chung lo việc làm ăn tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. làm có tiền hay khiến điều hao tốn.tuvilyso. chơn hay đi. hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng. làm ăn không đặng khá. hay lo tính.

Tuổi: BÍNH THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài ấm no. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Ất Mùi Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. làm ăn ngày hậu đặng trung bình. hay lo tính. hào con đa số. hào tài ấm no. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Sửu . 1. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. ăn nói với đời lanh lẹ.http://www. khá nhẫn nại làm ăn tốt.com 143 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên.tuvilyso. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. việc làm ăn đặng nên nhà. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi. làm ăn kiên cố mới ấm no. tánh thông minh. có duyên. hào con trung bình. hào con đông đủ. có duyên. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổ Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay hòa thuận. hào con đông đủ. lời nói hay thắc mắc. Chồng tu ổi Bính Thân v ợ tuổi Tân Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thân.

gặp khó hóa dễ. lời nói hay thắc mắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. 27. ít đặng vui vẻ. luận việc hôn nhân không thành. hào con thiểu số. thân thế nhiều người. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. 6. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 11. tánh lạt lòng. 41. 45. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống làm ăn kiên cố ngày hậu đặng trung bình. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 23. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 53 tuổi. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. 51 tuổi.http://www. làm ăn mới đặng không đặng khá. vui vẻ. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. hào tài phát đạt. hào tài thịnh vượng. đến ngày chót khó nên đôi. 29. khó sanh và khó nuôi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 47. chung ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 21. 35. hay có bệnh. 8. ăn nói dễ dàng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. 7. Tánh người vợ có duyên. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 39. Tánh người vợ tánh sáng. đồng lo làm nên sự nghiệp. về hào con thiểu phước. tánh sáng. hào con trung bình. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 2.com 144 Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 8. lòng hay lo tính. hay có tiểu bệnh.tuvilyso. vui vẻ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 3. qua hạn đặng ấm no. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. . Tuổi: BÍNH THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lo tính đều thông suốt.tuvilyso. nhiều người kính mến. khó tánh. hào tài đủ dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng. chung sống với nhau đồng lo và kiên cố làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình. quí nhơn yêu chuộng. ít vui vẻ.com 145 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh nóng nảy. hào con đông đủ. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tâm ý bất hòa. lòng hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. làm có tài cũng hay hao phá tài. ăn nói lanh lẹ. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. số khó tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ra đường ăn nói ít thua ai. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. sanh con đầu là gái hạp.http://www. buổi đầu làm ăn bình . vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. hào tài ấm no. về ý tình khá nhẫn nại làm ăn đặng. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn đặng. nên bền chí và cần năng làm ăn đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. hào tài phát đạt. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau đồng lo làm ăn tốt. bản thân có tiểu tật. qua hạn dễ làm ăn mới đặng. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. chung sống với nhau nên kiên nhẫn mới dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.

hào con trung bình. hào tài đủ no. nên kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà. ưa kinh sách. hào tài tương vượng. miệng hay rầy nói. hay lo tính. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn đặng nên nghiệp cả. hào tài bình thường. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nên thương lẫn và chung lo làm ăn đặng. ít vui vẻ. vui vẻ.tuvilyso. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con rất ít hoặc không có. hay lo tính.com 146 thường. hào con đông đủ. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. có duyên. tánh thông minh.http://www. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. bản thân hay có tiểu bệnh tật. Tánh người vợ ít vui vẻ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vui vẻ hòa hạp. hào tài bình thường. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. . khá kiên cố ngày hậu đặng nên. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen làm ăn mới đặng. hay có bệnh nhỏ. hào tài trung bình. chân hay đi. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂMTÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. lâu sau đặng trở nên. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài. chung sống lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ tánh sang. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. hào con trung bình. hào tài tương vượng. có duyên. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài phát đạt. hay giao thiệp. việc làm ăn ấm no. khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no.

bôn ba. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. vui vẻ. tánh sáng. 1. hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi. hay có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) . không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn mới đặng tạo nên sự nghiệp. ăn nói lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. chung sống làm ăn tốt. Tánh người vợ hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. lanh lẹ. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. khá nhẫn nại làm ăn thêm tốt. chung ở làm nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Dậu. hào tài phát đạt. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. nên kiên cố làm ăn đặng. tánh thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. có duyên. hào con trung bình. miệng hay rầy nói. hào tài tương vượng. tánh sáng.com 147 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá. khá kiên nhẫn và cần năng sẽ đặng nên. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào con đông đủ. lời nói hay thắc mắc. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Tánh người vợ vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tuổi: ĐINH DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. lo tính đều thuận ý. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.

http://www.tuvilyso.com

148

3. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Nhâm Tý Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Giáp Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Dậu sanh tháng 2, 6, 3, 7, 8, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Đinh Dậu sanh tháng 11, 7, 10 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: ĐINH DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, tạm sống cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn lập nên sự nghiệp, hào tài tương vượng, hào con rất ít hoặc không con, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp, ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí đến sau đặng nên, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt, đến sau đặng lập nên, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung sống với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, có chí chung lo đề làm ăn. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lơn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

http://www.tuvilyso.com

149

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài thịnh vượng, hào con rất ít hoặc không có con, vật dụng trong nhà đềuđ ủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, nên nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lơn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, v ật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lơn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít danh phận, gặp khó hóa dễ, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở với nhau nên thương lẫn việc làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, chung lo lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lơn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải tạm cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ lập nên, hào tài tương vượng, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, lâu sau sẽ trở nên, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lơn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải có đôi phen thành bại rồi mới dễ làm ăn mới đặng, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố làm ăn tốt.

http://www.tuvilyso.com

150

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lơn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng nên kiên nhẫn. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lơn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp, kiên nhẫn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lơn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, có duyên, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng hay lo tính, chân hay đi, bản thân hay có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, làm ăn đồng lo đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lơn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nghiệp lớn.

http://www.tuvilyso.com

151

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lơn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lơn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ ít vui vẻ, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh thông minh, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lơn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con rất ít. Tánh người vợ hay hòa thuận, hay yêu chuộng người, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đa số sang, quí nhơn yêu chuộng, ăn nói dễ dàng, trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nghiệp cả. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, nhiều người hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng lập nên gia thất. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm no và an vui. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống hưởng cảnh ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

http://www.tuvilyso.com

152

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, khá kiên cố và đồng lo làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo tiền tài, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no. Tuổi: MẬU TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tuất. 1. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Quí Sửu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 20, 26, 32, 38, 44, 40, 56 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Tuất sanh tháng 2, 6, 3, 7, 5, 11 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Mậu Tuất sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: MẬU TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi)

bản thân có tiểu tật. việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con thiểu số. gặp khó hóa dễ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. miệng hay rầy nói. về lời tiếng bất hòa. đặng có chút ít chức phận để làm ăn. hào tài đủ dùng. gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. chung lo làm ăn đặngh hưởng ấm no. phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh nóng nảy. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lòng hay lo tính. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khá bền chí và cần năng. mỗi việc đều thủ binh. khó tạo nên của tiền. việc làm ăn thường gặp người tương trợ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. hào con trung bình. chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. lời nói hay thắc mắc. đến sau dễ làm nên. hào tài bình thường. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. tánh lạt lòng bản thân hay có bệnh. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 153 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. . hào con trung bình. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. chung ở với nhau nên thương lẫn làm đặng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ hay rầu lo tính. hào tài bình thường. hoặc có quyền chức thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp.tuvilyso. hào tài đủ no. ăn nói lanh lẹ. hào con trung bình. hào con đa số. kiên nhẫn làm ăn tốt. ít đặng vui vẻ.

hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. lo tính đều thông suốt. khá nhẫn nại và chung lo việc làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. mỗi việc đều thủ binh. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. miệng hay rầy nói. thường gặp người tương trợ. vợ chồng đều riêng lo. lo tính đều thông suốt. không chi đáng kỵ. hào tài trung bình. đặng có chức phận làm ăn th êm t ốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hay có bệnh nhỏ. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. sanh con đầu là gái hạp. nên kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng hưởng tốt. có chí kiên cố làm ăn đặng. hào con trung bình. tánh lạt lòng. hay có bệnh nhỏ. lanh lẹ. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vợ chồng đều riêng lo. vật dụng trong nhà khiếm dụng. quí nhơn thông minh. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. về hào tài hay luân chuyển. hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU THÂN . ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. về ý tình bất hòa nên kiên nhẫn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. về lời tiếng nên kiên nhẫn làm ăn tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp việc khó hóa dễ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lòng hay lo tính. ăn nói việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. ít vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.com 154 Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có th ân th ế. ở với nhau chung lo làm ăn cũng đặng cảnh ấm no tầm thường Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. ít vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đông đủ. vui vẻ.

trong mình có tiểu tật. Tánh người vợ hay hòa thuận. có duyên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. bản thân hay có tiểu tật.http://www. tánh sáng. hào con trung bình. hào tài ấm no. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. bản thân có tiểu tật. chung sống cần năng mới ấm no. hào con trung bình. chân hay đi nhi ều. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình.com 155 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp. việc làm ăn đặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh thông minh. Tánh người vợ ít vui vẻ. kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. Tánh người vợ vui vẻ. khá cần năng mới đặng ấm no. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn cũng đặng lập nên. có duyên. việc làm ăn đặng nên nhà. hào con trung bình. hay giao thiệp. hào con trung bình. ưa kinh sách. Tánh người vợ hay đi nhiều. hay lo tính. hào con thiểu số. hay bôn ba. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. hay có tiểu bệnh. hào con thiểu số. vui vẻ. hào tài đủ no. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống chung lo sẽ tạo nên. hào tài bình thường . hay giao thiệp. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . ý tình vợ chồng hay xung khắc. lo tính. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay yêu chuộng người. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. hào con đông đủ. hào tài đủ no qua ng ày. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

vui vẻ. qua hạn làm ăn đặngh ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổii. tay làm có tài cũng hay hao phá tài . Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. lời nói hay thắc mắc. bôn ba. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nhiều người mến thương. chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà. làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá.com 156 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh sáng. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. .tuvilyso. không chi đáng kỵ. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. lòng hay lo tính. khá chung lo lâu sau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên ấm no trung bình. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào tài trung bình. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. không chi đáng kỵ.http://www. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. hào con thiểu số v à có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh sáng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. lâu sau mới dễ làm ăn. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. hào tài ấm no. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. nên thương lẫn làm ăn đặng ấm no. ý tình vợ chồng hay xung khắc. lanh lẹ.

hào con đa số. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. 55 tuổi. . 25. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hào tài đủ no. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Hợi. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Bính Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 49. ăn nói lanh lẹ. 39. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổ Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. 12. 6.11 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.http://www. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. miệng hay rầy nói. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 3.com 157 Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Tân Mẹo Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 19. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 4. có số tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài. nên nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. có duyên. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 49.tuvilyso. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 37. 31. Tánh người vợ vui vẻ. 1. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 31. hào con đông đủ. khá thương lẫn việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. đến ngày chót khó nên đôi. 43. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. 55 tuổi. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tuổi: KỶ HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 25. 43.

tánh nóng nảy.com 158 Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 5. bản thân hay có bệnh. về hào tài hay luân chuyển. ăn nói cầu lo đều thông suốt. Tánh người vợ chân hay đi. Tuổi: KỶ HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. hào con rất ít. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con trung bình. rồi sau mới dễ làm ăn. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hoặc có quyền chức. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con đông đủ. quí nhơn hay tương trợ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng thân thể. khó tánh. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. v ề lời tiếng kh á kiên nhẫn. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau nên hòa thuận. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chức phận và nhiều thân thế. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hay đi nhiều. làm có tiền hay xảy điều hao tốn. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. lâu sau làm ăn mới đặng tốt. làm ăn mới không đặng khá.http://www. miệng hay rầy nói.tuvilyso. vật dụng trong nhà đều đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên kiên cố và bền chí làm ăn ngày hậu đặng ấm no Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN . khó sanh và khó nuôi. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. hào tài bản thân. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hay giao thiệp. nên thương lẫn nhau làm ăn tốt. bản thân có tiểu t ật. nhưng phải có đôi phen thành bại. làm ăn sẽ đặng nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng nên nhà. hào tài trung bình. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 8. lòng hay lo tính. chung sống với nhau lo làm ăn tốt Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ăn nói lanh lẹ. v ề hào con thiểu phước. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp khó hóa dễ. hào con rất ít.

Tánh người vợ hay rầu lo. hay có bệnh nhỏ. nên bền chí và chung lo. vật dụng trong nhà thường dùng. lanh lẹ. chung ở với nhau kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. nên thương lẫn với nhau. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhiều người mến thương. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung sống đặng cảnh ấm no an vui. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) . đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. mỗi việc thủ thường. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài trung bình. hào con trung bình. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng nên. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp. làm ăn việc chi cũng gặp người tương trợ. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no.tuvilyso. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con rất ít. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. phải chịu cảnh thiếu nghèo. nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt. v ề hào con thiểu phước. miệng hay rầy nói. khá kiên cố làm ăn đặng .http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. về tâm ý bất hòa. hào con trung bình. hào con trung bình Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ít vui vẻ. cho lắm. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. sanh con đầu là gái hạp.com 159 (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lo tính đều dễ dàng. vợ chồng với nhau chung lo làm ăn cũng đặng nên cảnh ấm no. hào tài ấm no. hay giao thiệp. vợ chồng đều riêng lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. số khó giữ tiền tài. khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp. lanh lẹ. làm có tiền hay xảy điều tản hao. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh lạt lòng. hay giao thiệp.

tánh thông minh. tánh tình chồng vợ hòa thuận. . không chi đáng kỵ. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ ít vui vẻ.tuvilyso. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. tánh lạt lòng. hào tài ấm no. Tánh người vợ thông minh. hào tài phát đạt. hào con rất ít. hào con trung bình. hào tài ấm no. hào tài bình thường. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ vui vẻ. khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng lập nên. tánh sáng. hay có tiểu bệnh. có duyên. chung ở đồng lo ngày hậu đặng nên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng ấm no. có tay tạo giữ tiền tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào tài tương vượng. vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay lo tính. nên kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay đi nhi ều. có số tạo giữ tiền tài. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào con rất ít. lời nói hay thắc mắc. lo tính việc chi cũng dễ. hay giao thiệp. hay lo tính. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ăn nói thường có quí nhơn tương trợ. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. bản thân có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. bản thân hay có bệnh. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. hào tài bình thường. ít đặng vui vẻ. chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. có số tạo tiền tài. hào tài đủ dùng. có duyên. Tánh người vợ vui vẻ. hào con thiểu số.com 160 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. lo tính. hay lo tính. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay bôn ba. hào con trung bình. vui vẻ.

ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh sáng. hay giao thiệp. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi. tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. lời nói hay thắc mắc. khá nhẫn nại nên nhà. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt.http://www. 1. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. lanh lẹ. tánh sáng. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. cũng có địa vị với xã hội. nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tý. Chồng tu ổi Canh Tý v ợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi . tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 2. hào tài đủ dùng. vui vẻ.com 161 Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 3. hào tài tương vượng. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổ Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. đặng có danh giá bốn phương. hào con rất ít Tánh người vợ tánh sáng. bôn ba. hào con thiểu số. việc làm ăn đặng ấm no. hào con thiểu số. hào tài trung bình. CẢNH: TAM VINH HIỂN SỐ TAM VINH HIỂN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: CANH TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi. làm có tài cũng hay hao phá tài . nhiều người kính mến. có nhiều điểm tốt cộng lại. Tánh người vợ hay giao thiệp.tuvilyso. lanh lẹ. kiên nhẫn làm ăn tốt. có duyên. có tiểu bệnh. 3. tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang.

2. 35. hay lo tính. hay khiến điều hao tốn. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.com 162 ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào con đông đủ. hào tài ấm no. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 1. 23. 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 21. ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6.tuvilyso. hào con đa số. về hào tài hay luân chuyển. chung sống với nhau làm ăn đặng. luận việc hôn nhân không thành. thường gặp c ảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 1. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà khiếm dụng Tánh người vợ chân hay đi. it vui vẻ. còn thiểu phước thì đặng khá. 39 tuổi. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Bính Thân Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. 34. 3. 33. khó sanh và khó nuôi. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ lanh lẹ. hay đi nhiều. 25. 41 tuổi. vật dụng trong nhà thường dùng. 12. nhưng phải có thành bại nhiều phen thì mới tốt. Tuổi: CANH TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức.http://www. 2. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. nhiều người hay mến . ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 37. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 29. hào tài đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 22. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện. tánh sáng. 9. nên hòa thuận và kiên cố .

vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. hào tài trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường g ặp cảnh thiếu nghèo. về hào tài buổi đầu hay luân chuyển. hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. số khó giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà đủ dùng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng.tuvilyso. miệng hay rầy nói. hào con đông đủ. hào con trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. việc làm ăn cần năng cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. qua hạn mới đậu tài. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng.com 163 thương. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay có bệnh nhỏ. về hào tài hay luân chuyển. ít vui vẻ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ít vui vẻ. . cầu lo hay ăn nói việc chi cũng đặng dễ dàng. hào tài bình thường. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lanh lẹ. tánh lạt lòng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh ý vợ chồng cũng đ ặngg hòa hạp. tâm ý bất hòa. hưởng cảnh ấm no và an vui. hay có bệnh nhỏ. làm ăn không đặng phát đạt. thường có quí nhơn giúp đở. hay khiến điều hao tốn. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. chung ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp ý. nên kiên nhẫn và bền chí. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. chung sống với nhau nên kiên cố và nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con thiểu số. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau đặng hưởng ấm no.http://www. nhưng phải có thành bại nhiều phen thì mới tốt. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. nên kiên nhẫn và bền chí. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ no. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.

khá kiên nhẫn với nhau làm ăn mới đặng. vui vẻ. có duyên. trong mình có tiểu tật. có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con thiểu số. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. việc làm ăn sống cảnh ấm no. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đa số. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no. có tay tạo giữ tiền tài. việc làm ăn chung lo cũng đặng hưởng cảnh ấm no. bản thân có tiểu t ật. chung sống làm ăn cũng đặng lập nên.com 164 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ.tuvilyso. hào con thiểu số. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo tiền tài. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. . Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống làm ăn dựng nên sự nghiệp. ở với nhau nhẫn nại làm ăn mới đặng. chân hay đi nhi ều. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ no. hay lo tính. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. hào con thiểu số. hào tài đủ no. miệng hay rầy nói. ý tình vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài. khá nhẫn nại v à kiên cố cũng đặng nên. hào tài tương vượng.http://www. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. có duyên. hào tài trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính. tánh sáng. vui vẻ. ở với nhau cần năng ngày hậu nên nhà. tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp. qua hạn mới đậu tài.

ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng có quí nhơn giúp đở. hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. chung sống làm ăn nên nhà. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ lanh lẹ. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng ấm no. hay có bệnh.com 165 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. Tuổi: TÂN SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. nên kiên nhẫn và chung lo. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. hào tài ấm no. tánh sáng. làm có tài cũng hay hao phá tài . nên thương lẫn đồng lo việc. ít đặng vui vẻ. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. vật dụng trong nhà thường dùng Tánh người vợ hay rầu lo. lanh lẹ. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có duyên. hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài bình thường. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. . hào con thiểu số. về hào con thiểu phước. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc.tuvilyso. có tay tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. ở với nhau cần năng sẽ đặng lập nên. nên cần năng cũng đặng cảnh ấm no. tánh lạt lòng. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nhà. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ no.http://www. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng hoặc có chức phận. hay giao thiệp. lo tính việc chi cũng dễ. có duyên. hào con rất ít. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào tài đủ no. ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Mậu Tuất Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. đến ngày chót khó nên đôi. 3. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. khó sanh và khó nuôi. 48.tuvilyso. ăn nói lanh lẹ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 42. 20. 36. 32. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Ất Mùi Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 42 tuổi. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều có quí nhơn giúp đở. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. 38. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. luận việc hôn nhân không thành. . 30. bản thân có tiểu tật. 30. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. có chút ít chức phận dễ làm ăn mới đặng.com 166 Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Sửu. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổ Canh Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 28. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. nhưng phải kiên cố mới đặng. 24. 26. 1. 4. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Tân Sửu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. số vợ chồng cũng thế.http://www. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. Tuổi: TÂN SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 8.54 tuổi. 2. 2.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. . ở với nhau việc làm ăn cũng đặng ấm no. tánh lạt lòng. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. nhiều người hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. sanh con đầu là gái hạp. bản thân hay có tiểu bệnh tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.hào con đông đủ. hay giao thiệp. hào con đông đủ. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. vui vẻ. phải chịu cảnh thiếu nghèo. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm. nên cần năng thêm tốt. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. lòng hay lo tính. dần sẵn của cũng khó giữ đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào con thiểu số. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp nên bền chí và cần năng mới đặng ấm no. chung sống với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no. vật dụng trong nhà đều đủ. tánh ý vợ chồng đ ặngg hòa hạp.http://www. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. số khó giữ tiền tài. còn thiểu phước thì đặng khá.com 167 Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Qúy vợ chồng như có phước hưởng giàu. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ưa kinh sách. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào tài ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. về hào con thiểu phước. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. về lời tiếng nên nhẫn nại. về hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên. nhưng buổi đầu làm ăn ch ưa đặng phát đạt cho lắm. ít vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng hoặc có chức phận thêm tốt. nhiều người hay mến thương. miệng hay rầy nói. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.

ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa. bản thân có tiểu bệnh. có số tạo tiền tài. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có duyên. tánh thông minh. nhiều người hay mến thương.http://www. nên cần năng làm ăn sẽ đặng ấm no. có duyên. trong mình có tiểu tật. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. . Tánh người vợ thông minh. hào tài thạnh vượng. hào con trung bình. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống. ý hay thắc mắc. hay yêu chuộng người. vui vẻ. còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ no. Tánh người vợ ít vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài . việc làm ăn đặng cảnh ấm no. vui vẻ. hào con đa số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp.com 168 Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên kiên cố làm ăn mới đủ no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài trung bình. hào con trung bình. lòng hay lo tính. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con trung bình. chung sống nên kiên nhẫn làm ăn nên nhà. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hay giao thiệp. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. tánh sang. hay lo tính. việc làm ăn cũng đặng ấm no. hay bôn ba lo tính. hào con đông đủ. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no. Tánh người vợ hòa thuận. hào con rất ít. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Tánh người vợ chân hay đi. không chi đáng kỵ.

Tánh người vợ lòng hay lo tính. chung ở với nhau làm ăn đặng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận.com 169 nhưng phải chịu nhiều phen thành baị rồi sau mới tốt. chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. tánh sáng. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào tài tương vượng. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. trong ngoài đều yên thuận. Tánh người vợ tánh sáng. hay lo tính. hay thắc mắc. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về tánh ý khá nhẫn nại. chung sống làm ăn đặng. bản thân hay có bệnh nhỏ. lanh lẹ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vui vẻ. hay giao thiệp. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi . Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. tánh tình chồng vợ hòa thuận. miệng hay rầy nói. tánh thông minh. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Ất Tỵ Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. làm ăn kiên cố sẽ đặng nên nhà. Tuổi: NHÂM DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Dần đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên nhẫn nại và bền chí mới đặng. Tánh người vợ chân hay đi. hào con thiểu số. ở với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng bất hòa.http://www. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá.tuvilyso. hay có tiểu bệnh. hào con rất ít. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền tài. 1. lòng hay lo tính. vui vẻ. vui vẻ. hào con trung bình. hào tài ấm no. lo tính đều dễ dàng. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hay tương xung về lời tiếng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Dần. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.

hào tài đủ dùng.54 tuổi. thường gặp cảnh thiếu nghèo một thời gian. 24. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và chức tước. hào con ấm no. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. đến ngày chót khó nên đôi.tuvilyso. 5. 11. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Đinh Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. 30. 56 tuổi. Tuổi: NHÂM DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.com 170 ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 30. 9. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Nhâm Tý Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. có tiểu tật. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 48. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 50. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Giáp Ngọ Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. 6. về hào tài hay luân chuyển. hào con thiểu số. . 26. 38. việc làm kiên cố đặng ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.http://www. 44. 36. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. 2. khó sanh và khó nuôi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. hào con rất ít. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. cầu lo việc chi đều dễ dàng. luận việc hôn nhân không thành. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. ăn nói lanh lẹ. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 42. số vợ chồng cũng thế. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. sanh con đầu là gái hạp.

gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức. Tánh người vợ tánh sáng. về hào tài nên kiên cố . ưa kinh sách. khá bền chí. về hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay có bệnh nhỏ. hào tài thường dùng.http://www. hay giao thiệp. chung sống với nhau làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. về hào tài nên kiên cố . nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. qua hạn mới đậu tài. lòng hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ít vui vẻ. hào con trung bình. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ cũng c ó ph ần hòa hạp. có duyên. ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. . hay giao thiệp. vợ chồng hay tương xung. chung sống với nhau cần năng mới đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. lòng hay lo tính. số khó giữ . hào tài đủ no. hào tài ấm no. nhưng phải chịu đôi phen thành bại rồi mới tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. hào con rất ít.tuvilyso. ở với nhau n ên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. vật dụng trong nhà đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vui vẻ. có chút ít chức phận dễ làm ăn.com 171 Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ý tình nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau. lanh lẹ. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ngày hậu làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. bản thân có tiểu tật. lời tiếng bất hòa. quí nhơn hay trọng đãi. khá chung lo và cần năng. Tánh người vợ tánh sáng.

ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. hay y êu chuộng người.tuvilyso. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con thiểu số.com 172 nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới tốt. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. . chân hay đi nhiều. hào tài trung bình. thường có người tương trợ. lo tính. hào tài trung bình. hào tài ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa thuận. bản thân có tiểu tật. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng.http://www. hào con trung bình. chung ở đặng cảnh ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng . bản thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. làm ăn mới đặng nên nhà. khá cần năng mới đủ no. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ dùng. hay lo tính. hào tài đủ no qua ngày. hay giao thiệp tình bạn. vui vẻ. lòng hay lo tính. ăn nói thông suốt. hay bôn ba. có số tạo giữ tiền tài. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hay lo tính. hào con thiểu số. vui vẻ. bản thân hay có bệnh. tánh sáng. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. lo tính việc chi đều thông suốt. tánh thông minh. Tánh người vợ hay hòa thuận. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. nên kiên cố mới trọn tốt. việc làm ăn đặng trở nên. vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con rất ít. Tánh người vợ chân hay đi.

ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài tương vượng. .http://www. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh. hay lo tính. kh á nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. số vợ chồng cũng thế. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hào con rất ít. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. về hào tài hay luân chuyển. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn thường có người tương trợ. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. kiên cố làm ăn mới đặng.com 173 Tánh người vợ hay rầu lo. lời nói hay thắc mắc. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đủ dùng. tánh lạt lòng. đồng lo s ẽ đ ặng lập nên. ít vui vẻ. hào tài tương vượng. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. có số tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. Tuổi: QUÍ MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ vui vẻ. khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên. ít vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. hay đi nhi ều. hào tài bình thường. vui vẻ.tuvilyso. vợ chồng nên nhẫn nại. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. việc làm ăn sống cảnh ấm no. hào con trung bình. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. ở với nhau cũng có phần hạp. về hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hay lo tính. chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. lòng hay lo tính. . đến ngày chót khó nên đôi. 24. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. 42 tuổi. 5. 23. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 44 tuổi. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa. ở với nhau làm ăn tốt. về hào tài hay hao tốn. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. hào tài bình thường. Gái tuổi Quí Mẹo sanh tháng 1. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 1. Tuổi: QUÍ MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. luận việc hôn nhân không thành. vui vẻ. ít vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no. còn thiểu phước thì đặng khá. 36. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. trong ngoài đều thuận ý. Tánh người vợ lòng hay lo tính. việc làm ăn đồng lo lập nên nghiệp lớn. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lo tính làm ăn đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. 2. hào tài phát đạt. 30. Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 26.http://www. hào con trung bình. miệng hay rầy nói.tuvilyso. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. 11. khó sanh và khó nuôi. 32. 36. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Ất Tỵ Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. 38. lo tính thường có người giúp đở. 35. số khó giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Mẹo sanh tháng 1.com 174 Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mẹo. hào tài thạnh vượng. sanh con đầu là gái hạp. về hào con thiểu phước. 9. 6.

hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. có chút ít chức phận thêm tốt. . tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân có tiểu tật. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà thường dùng. lo tính đều thuận ý. ưa kinh sách. hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. sanh con đầu là gái hạp. việc làm ăn kiên cố cũng đặng hưởng ấm no. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá quí nhơn hay giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lòng hay lo tính. có duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh. về tánh ý khá nhẫn nại mới trọn tốt. hay giao thiệp.tuvilyso. chân hay đi nhiều. còn thiểu phước thì đặng khá. hay giao thiệp. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. buổi đầu hay xảy điều hao t ốn. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ tánh sáng. nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. vui vẻ. hào con rất ít. Tánh người vợ hay rầu lo. lanh lẹ. vật dụng trong nhà thường dùng. ít vui vẻ. ở với nhau vợ chồng đ ặngg hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. chung ở với nhau kiên nhẫn làm ăn đặng. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào con trung bình. về hào tài hay luân chuyển. hay lo tính. hào tài phát đạt. hào con thiểu số. chung sống chung lo ngày hậu đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh lạt lòng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. chung ở cần lo làm ăn sẽ đặng nên nhà. hào tài đủ dùng. về hào con thiểu phước. nên cần năng ngày hậu đặng ấm no. hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ lời tiếng hay tương xung. Tánh người vợ thông minh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt.com 175 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp khó hóa dễ. ăn nói hay cầu lo cũng đều thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài ấm no. nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng. bản thân có tiểu bệnh. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. có duyên. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hay hòa thuận. hay lo tính. vui vẻ. hay có tiểu bệnh. vui vẻ. tánh sáng. bản thân có tiểu tật. hào tài trung bình. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp.http://www. vui vẻ.com 176 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài đủ dùng. nên cần năng đặng ấm no. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh.tuvilyso. chung sống làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lòng hay lo tính. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. . hay giao thiệp tình bạn. hào tài đủ no. ăn nói thông suốt. hào con rất ít Tánh người vợ hay rầu lo. hay lo tính. chung sống làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ chân hay đi. hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay lo tính. việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con đông đủ. hào con rất ít. hào con trung bình. tánh tình thông minh. có số tạo tiền tài. ý tình vợ chồng hòa thuận. có duyên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. ít vui vẻ. hào tài phát đạt. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. bôn ba. Tánh người vợ lòng hay lo tính. không chi đáng kỵ. hào tài tương vượng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài trung bình. hào con rất ít. hay yêu chuộng người. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo tiền tài. có tay tạo giữ tiền tài . hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. có duyên.

tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no. hào con rất ít. hào con thiểu số. có số tạo tiền tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. hào tài tương vượng. qua hạn mới ấm no. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ hay tương xung. ý tình vợ chồng hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. quí nhơn hay giúp đở. bản thân có tiểu tật. hào con rất ít. khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận dễ làm ăn. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.com 177 Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.tuvilyso. hay đi nhiều. vui vẻ. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ít vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con rất ít. hay hòa hạp với đời. Tánh người vợ lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào con rất ít. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầu lo. ăn nói lanh lẹ. hào con rất ít. hào tài đủ no. hào tài bình thường. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. nên nhẫn nại việc làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít nói. hào tài thạnh vượng. vật dụng trong nhà thường dùng.http://www. thường gặp cảnh thiếu nghèo. nên kiên cố và bền chí.

hay lo tính. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20.tuvilyso. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài tương vượng. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. 8. việc làm ăn đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. có số tạo tiền tài. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 38. luận việc hôn nhân không thành. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Tân Dậu Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Quí Mẹo Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Thìn sanh tháng 2. 6. 56 tuổi. 7. vui vẻ. 40. 34. 36. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Mùi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. 22. Tuổi: GIÁP THÌN . 1. hay lo tính.com 178 Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 24. 30. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thìn. 8. 42 tuổi.http://www. 3. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. hào con trung bình. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 44. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi: GIÁP THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Thìn đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 26. Gái tuổi Giáp Thìn sanh tháng 7. hay có bệnh nhỏ. 32. Tánh người vợ vui vẻ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên.

com 179 (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài trung bình. số khó giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. số có chức phận mới dễ làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ít vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. .tuvilyso. hào tài bình thường. ít vui vẻ. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. chung sống với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. cầu lo việc làm ăn thường có người tương trợ. số vợ chồng cũng thế. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay có tiểu bệnh tật. hào con đông đủ. hào con trung bình. ý tình vợ chồng lờI tiếng ít đặng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. hào tài đủ dùng. nên cần năng và kiên cố mới đặng. chung ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. hào con trung bình. ưa kinh sách. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. về hào tài hay luân chuyển. không chi đáng kỵ. nên thương lẫn và chung lo với nhau. lo tính việc chi đều thông suốt. hào con đông đủ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hay giao thiệp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đặng thông suốt.http://www. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. quí nhơn trọng đãi. ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. nhiều người hay mến thương. ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đông đủ. phải chịu cảnh nhiều phen thành bại rồi mới tốt. ít hòa hạp. tánh tình chồng vợ cũng đặng không đặng hòa hạp cho lắm. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ thông minh. sanh con đầu là gái hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. miệng hay rầy nói. hay lo tính. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng hay tương xung. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

nên bền chí làm ăn đặng. chung ở với nhau làm ăn tốt. trong mình có tiểu tật. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh sáng. . có tay tạo giữ tiền tài . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. việc làm ăn cũng đều yên thuận. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.com 180 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hoặc danh tiếng với đời. phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. hào tài bình thường. chung sống làm ăn đặng ấm no. bản thân hay có tiểu bệnh. nên thương lẫn chung lo với nhau. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ vui vẻ. hào con đông đủ.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hay giao thiệp. nên nhẫn nại kiên cố làm ăn tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vui vẻ. về tánh ý nên nhẫn nại. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. tánh thông minh. việc làm ăn sắp đặt đều thuận ý người đời hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp. hay bôn ba lo tính. hào tài ấm no. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hưởng sự ấm no và an vui. hay giao thiệp tình bạn. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau làm ăn n ên kiên cố ngày hậu đặng nên ấm no. việc làm ăn kiên cố sẽ lập nên sự nghiệp. hào tài tương vượng. lòng hay lo tính. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ thiếu sự hòa hạp. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ.

tuvilyso. hay lo tính. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. hào con đa số. vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ăn nói lanh lẹ. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. hay thắc mắc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo.http://www. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. bản thân có tiểu tật. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. ít thua ai. hào con đa số. hào con trung bình. hào tài ấm no. lanh lẹ. hào tài đủ no qua ngày. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi KỶ HỢI . Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hạp. hay đi nhiều. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. làm ăn không đặng phát đạt. ít vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. về hào tài hay luân chuyển. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ lanh lẹ. bản thân có tiểu tật. hay giao thiệp. việc làm ăn đặng ấm no. chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà. có số tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi.com 181 Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý. tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp chung sống với nhau cần năng mới đặng ấm no. hào con đông đủ. còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài ấm no. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lòng hay lo tính. việc làm ăn sẽ lập nên. việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp.

http://www. Tánh người vợ hay rầy nói. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. đến ngày chót khó nên đôi. hay thắc mắc. hào tài tương vượng. hào con trung bình. 1. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 6. ít vui vẻ. 55 tuổi. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly 4. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. 49. hào tài tương vượng. khó sanh và khó nuôi. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh lạt lòng. Tuổi: ẤT TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) . Tuổi: ẤT TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 43. hào con trung bình. vui vẻ. 25. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 7. 8. có số tạo tiền tài. hay có bệnh. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Tỵ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. Gái tuổi Ất Tỵ sanh tháng 7. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Mậu Thân Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 8. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Tỵ sanh tháng 2. 37. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 182 (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 49. hay lo tính. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.tuvilyso. 31. hào con đông đủ. luận việc hôn nhân không thành. việc làm ăn cũng đặng nên. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ hay lo tính. 31. hào tài đủ dùng. 25. 55 tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 3. chung sống đồng lo lập nên nhà. 43. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. 37.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ Ẹ tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. trong ngoài thuận ý. sanh con đầu là gái hạp. lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. làm ăn không đặng khá. tánh lạt lòng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ở với nhau cần năng và chung lo làm ăn đặng ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào con đông đủ. hay lo tính. . Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn đặng. nhưng buổi thành bại nhiều phen. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.tuvilyso. hay có bệnh nhỏ. về hào tài hay luân chuyển. hay giao thiệp. của tiền hay hao tản. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.com 183 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng t ốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con đông đủ. hào tài trung bình.http://www. bản thân có tiểu tật. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lanh lẹ. việc làm ăn đồng lo cũng đặng lập nên. hào con đông đủ. chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng trở nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài trung bình. hưởng sự hạnh phúc ấm no. qua hạn sẽ lập nên. Tánh người vợ hay rầu lo. miệng hay rầy nói. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ít vui vẻ. không chi đáng kỵ. quí nhơn trọng đãi. hoặc có có chút ít chức phận thêm tốt. nên bền chí và kiên cố . có duyên. hào tài ấm no. ở với nhau làm ăn tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài thạnh vượng.

vui vẻ. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo. chung sống làm ăn nên nhà. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. về ý tình vợ khá kiên nhẫn. hào tài bình thường. . ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình.com 184 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay yêu chuộng người. hào con thiểu số. hay lo tính. việc làm ăn nhẫn nại ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà đủ dùng. qua hạn sẽ làm nên.tuvilyso. Tánh người vợ chân hay đi.http://www. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. làm ăn khó mở mang. qua thời gian làm ăn mới đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. đặng hưởng cảnh hạnh phúc an bình. hào con trung bình. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có duyên. còn thiểu phước thì đặng khá. có tay tạo giữ tiền tài. tánh sáng. hào con đông đủ. hào con đông đủ. hào tài phát đạt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ vui vẻ. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay tương xung. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. hay có tiểu bệnh. trong mình có tiểu tật. ngày sau sẽ lập nên. ngày hậu làm ăn đặng trung bình. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả. vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. việc làm ăn hưởng cảnh ấm no. hay giao thiệp. hào tài bình thường. hào tài tương vượng. bôn ba. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. ít hạp ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

hào con thiểu số. có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. có duyên. hào con thiểu số. hào con đa số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn hậu tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lời nói hay thắc mắc. lo tính đều thông suốt. it thua ai. thông minh. Tánh người vợ hi ền. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền tài. sanh con đầu là gái hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ít nói.tuvilyso. nên kiên cố làm ăn nên nhà. lanh lẹ. vui vẻ. vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. làm có tài cũng thường bị hao t ài. hào tài trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. lòng hay lo tính. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đông đủ.com 185 Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. khá kiên cố làm ăn tốt. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay đi nhiều. trong ngoài sắp đặt yên thuận. hào tài đủ dùng.http://www. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ hiền. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp. hào con đông đủ. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ thông minh. lòng hay lo tính. việc làm ăn đặng ấm no. làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. chung sống sẽ nên nhà. hào con đông đủ. hào tài thạnh vượng. vui vẻ. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. hay hòa hạp với đời. ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. ch ỉnh tề. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp. hay lo tính. hưởng cảnh ấm no v à bình ấm no.

35. 29. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. . hay lo tính. tánh sáng. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Sửu Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. hay có bệnh nhỏ. luận việc hôn nhân không thành. Tánh người vợ có duyên. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tánh người vợ chân hay đi. đến ngày chót khó nên đôi. 39 tuổi.tuvilyso. hào con đông đủ. 17. 19. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Đinh Mùi Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 28. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo tiền tài. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 33. có số tạo giữ tiền tài. ít vui vẻ. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hào con thiểu số. hay có tiểu bệnh. hào tài tương vượng. 1.http://www. 23. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Ngọ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tánh người vợ hay rầu lo. chung lo đặng nên sự nghiệp. chung lo đặng nên sự nghiệp. vui vẻ. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Dậu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. 21. Tánh người vợ hay rầu lo. 27. lời nói hay thắc mắc. 40 tuổi.com 186 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tuổi: BÍNH NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Ngọ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hào tài đủ dùng. chung sống cần năng mới ấm no. tánh sáng. việc làm ăn chung lo ấm no. hào con đông đủ. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. vui vẻ. 31. hào tài đủ dùng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hào tài đủ no. tánh lạt lòng. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số.

ưa kinh sách. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà thường dùng. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp.http://www. 4. chung ở với nhau chung lo làm ăn tốt. về hào con thiểu phước. tánh lạt lòng.com 187 Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no trung bình. về hào con thiểu phước. bản thân hay có tiểu bệnh tật. Gái tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1. hào con thiểu số. còn thiểu phước thì đặng khá. thường gặp cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. 4. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. nhưng buổi đầu làm ăn chưa được trơn tốt. 8. hào con thiểu số. hay giao thiệp. hào con trung bình. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. nên có chí cần năng và chung lo làm ăn đặng. và có số nuôi con nuôi. sanh con đầu là gái hạp. qua hạn cũng đặng ấm no. khá bền chí và kiên cố cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. khó sanh và khó nuôi. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. hào tài đủ no. . Tánh người vợ thông minh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. lo tính. hào tài tương vượng. Tuổi: BÍNH NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. thiểu phước gặp khá. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh sáng. hào con rất ít. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà thường dùng. ít vui vẻ. 2. chân hay đi nhiều. 3. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.

khá cần năng chung sống mới ấm no. có duyên. việc làm ăn đặng nên nhà. hào tài đủ no. ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng lập nên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. đặng sự bình an và ấm no. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. lòng hay lo tính. hào con đông đủ. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. hào tài tương vượng.http://www. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp ý. hào con rất ít. hay yêu chuộng người. ở với nhau làm ăn cũng đặng ấm no. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tình bạn. hay giao thiệp. vui vẻ. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên chung lo làm ăn không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. hào con thiểu số. về hào con thiểu phước. và có số nuôi con nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh thông minh. . tánh sáng. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay đi nhiều. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài ấm no. bản thân hay tiểu bệnh. lòng hay lo tính. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. chung ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ.com 188 Tánh người vợ thông minh. chung sống đồng lo làm ăn đặng. hào tài bình thường. bôn ba. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con thiểu số. hào tài trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới dễ làm ăn. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. trong mình có tiểu tật. đặng sự bình an và ấm no. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ.

hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. ít thua ai. ít vui vẻ. khá kiên cố mới đủ no. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ở với nhau vợ chồng xung khắc. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con rất ít.tuvilyso. lời nói hay thắc mắc. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. hào tài ấm no. ở với nhau kiên cố đồng lo mới đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn tốt. hào tài đủ no qua ngày. nên bền chí và cần năng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN . phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài đủ no. hào tài ấm no. hay giao thiệp. bản thân có tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nhưng buổi đầu chưa được tốt trọn. lanh lẹ. tánh thông minh. hào con trung bình. hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. ít vui vẻ. làm có tài cũng thường bị hao tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. chung lo làm ăn đặng hưởng ấm no. tánh tình chồng vợ hòa thuận. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. miệng hay rầy nói. số khó giữ tiền tài. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lanh lẹ. hay lo tính hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ tự. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. về lờI tiếng nên nhẫn nại và chung lo làm ăn tốt.com 189 Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài trung bình. hào con thiểu số. Tánh người vợ hiền và tề chỉnh. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ít vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống làm ăn đặng nên nhà. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên nhà. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sáng. khá nhẫn nại làm ăn đặng tốt.

có số tạo tiền tài. nên thương lẫn làm ăn tốt. 26. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào con rất ít.tuvilyso. 32. hào con trung bình. 44 tuổi. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . 38. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ no. hay rầy nói. hào con rất ít. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Nhâm Tý Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hay có tiểu bệnh. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 24. 42. Tánh người vợ hay lo tính. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.http://www. 54 tuổi. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít vui vẻ. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. luận việc hôn nhân không thành. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mùi. Tuổi: ĐINH MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 24. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 1. tánh lạt lòng. Tánh người vợ hay rầu lo. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 36. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Canh Tý Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. đến ngày chót khó nên đôi.com 190 (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. 30. hào tài trung bình. hào con đông đủ. 48. hào tài tương vượng. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Thìn Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. khá kiên cố mới ấm no. 36.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tuổi: ĐINH MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. và có quyền chức. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. số vợ chồng cũng đều khó giữ tiền của. Tánh người vợ lanh lẹ. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ăn nói dễ dàng. 4. vật dụng trong nhà thường dùng. vợ chồng đặng có danh giá.com 191 Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi sau làm ăn mới đặng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. . về hào tài rất luân chuyển.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có duyên. Tánh người vợ thông minh. hào con thiểu số. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Mùi sanh tháng 3. quí nhơn tương trợ. 2. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. vật dụng trong nhà thường dùng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có chút ít chức phận mới dễ làm ăn mới đặng.http://www. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng cũng đặngg hòa hạp. hào tài ấm no. qua hạn mới dễ làm ăn. khó sanh và khó nuôi. Tánh người vợ tánh sáng. nên Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 9. hào tài đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính cũng đặng thông suốt. hào con trung bình. về hào tài không đặng tốt trọn. vui vẻ. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ưa kinh sách bản thân hay có tiểu tật. việc làm ăn cần năng ngày hậu đặng ấm no trung bình. hay giao thiệp. 2. hay giao thiệp. lòng hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 1. Gái tuổi Đinh Mùi sanh tháng 5. hào con đông đủ. 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng ý tánh hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. hào tài đủ no qua ngày. có tay tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. ở với nhau cần năng mới đặng lo.http://www. hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt.com 192 Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ . Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nhiều người hay tương trợ. vui vẻ. hào con trung bình. có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân có tiểu tật. nên bền chí và hào con thiểu phước. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. về hào con thiểu phước. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. không chi đáng kỵ. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá với đời. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. làm ăn việc chi cũng đều dễ dàng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hay có ý tình vợ chồng hòa hạp. nên thương lẫn chung lo dễ làm ăn. vợ chồng đều riêng lo. phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con đông đủ. nên kiên cố thêm t ốt. nhiều người hay mến thương. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. tình bạn.tuvilyso. nên thương lẫn v à hòa thuận với nhau làm ăn đặng. tánh thông minh. nên bền chí. gặp khó hóa dễ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. việc làm ăn chung lo và nhẫn nại cũng đặng lập nên. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung ở với nhau làm ăn mới đặng cảnh ấm no bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay yêu chuộng người. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng tâm ý bất hòa. hào tài thường dùng.

ít vui vẻ. khá cần năng mới ấm no. hào con thiểu số. hào con trung bình. chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. làm có tài cũng hay hao phá tài. khá kiên cố làm ăn tốt.tuvilyso. Tánh người vợ hiền. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. việc làm ăn đặng ấm no. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân có tiểu bệnh. về tánh ý nên kiên nhẫn. bản thân có tiểu tật. có số tạo tiền tài. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. hay có bệnh nhỏ. . gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đều riêng lo. hào con đông đủ. ở với nhau ý t ánh ít hạp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. chung lo sẽ đặng nên nhà. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ tâm ý bất hòa. hào con đông đủ.http://www. hào tài bình thường. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. hào con thiểu số. tề chỉnh. hào tài bình thường. Tánh người vợ thông minh. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ dùng. hay hòa hạp với đời. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ . Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lanh lẹ. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài trung bình. ít thua ai. Tánh người vợ hiền ít nói. làm có tài cũng hay hao phá tài. nên kiên cố và lo làm ăn đặng nên. Tánh người vợ hay rầy nói. ý tình vợ chồng hay xung khắc. khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. thông minh. hào tài đủ no. vật dụng trong nhà thường dùng. hay lo tính. có duyên. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hay giao thiệp. vui vẻ. hào tài ấm no.com 193 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận.

56 tuổi. 42. 2. 30. 2. Tánh người vợ chân hay đi. ăn nói lanh lẹ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.http://www. chung sống làm ăn nên. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. hay rầy nói. 26. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài đủ no. 9. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thân. 36. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 48. Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 4. 24. Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Tân Hợi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hay đi nhiều. luận việc hôn nhân không thành. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Thân sanh tháng 3. 38. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hào con đông đủ. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tuổi: MẬU THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. . làm có tài cũng hay hao phá tài hay xung khắc. 44. hào tài bình thường. vui vẻ. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số.com 194 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 54 tuổi. 1. 50. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1.tuvilyso. Tánh người vợ lanh lẹ. đến ngày chót khó nên đôi. lòng hay lo tính. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 32. Tánh người vợ tánh sáng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có số tạo tiền tài. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Gái tuổi Mậu Thân sanh tháng 1. hào tài tương vượng. có số tạo tiền tài. chung lo làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ hay lo tính. hay giao thiệp. bản thân có tiểu tật.

hào tài tương vượng. cầu lo thường có quí nhơn giúp đở. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau cần lo làm ăn mới đặng ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. ưa kinh sách hay có tiểu bệnh tật. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ dùng qua ngày. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít quyền chức thêm tốt. có duyên. nên thương lẫn làm ăn đặng. tánh tình chồng vợ hòa hạp.com 195 Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá. ý tình vợ chồng hòa hạp.http://www. làm ăn không đặng phát đạt. hay lo tính. trong ngoài đều yên thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên chung lo.tuvilyso. Tánh người vợ thông minh. chân hay đi nhiều. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. trong . bản thân có tiểu tật. hào tài ấm no. lòng hay lo tính. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. quí nhơn hay tương trợ. nhiều người mến thương. có duyên. hay giao thiệp. làm ăn việc chi cũng dễ. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. hào con rất ít hoặc không con. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài bình thường. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. Tuổi: MẬU THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. về hào con thiểu phước. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. vui vẻ.

chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay có tiểu bệnh. hào tài ấm no. hay giao thiệp tình bạn. khá nhẫn nại và bền chí làm ăn mới đặng no. hào con rất ít. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay yêu chuộng . ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.http://www. tánh thông minh. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. lòng hay lo tính. qua hạn dễ làm ăn. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng đủ no. hào con tương vượng. trong mình có tiểu tật. vui vẻ. ăn nói vớI đ ờI lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển.com 196 ngoài đều thuận y ên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài bình thường. nên kiên cố làm ăn đặng lập nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ no qua ngày. tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. gặp khó hóa dễ. nên thương lẫn làm ăn tốt. về hào con thiểu phước. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ . hay bôn ba. về lời tiếng nên nhẫn nại. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. hưởng ấm no và an vui. lo tính.tuvilyso. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. có duyên. ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá. vợ chồng đặng có quyền chức hay thân thế. chung ở với nhau làm ăn lâu sau cũng đặng nên. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con rất ít. hào tài đủ dùng. hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. hoặc không con. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. lo tính thông suốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo không đặng làm nên. có tay tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. nên chung lo.

hào con rất ít. nên thương lẫn làm ăn tốt. hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống đồng lo làm ăn đặng nên. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. việc làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con rất ít. tánh cộc. Tánh người vợ hay rầu lo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. ít vui vẻ. hào con rất ít. bản thân có tiểu bệnh. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. hào con trung bình. có duyên. bản thân có tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít.http://www. Tánh người vợ lanh lẹ. lanh lẹ. hay có bệnh nhỏ. ăn nói việc chi cũng dễ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài bình thường. hào tài ấm no. hay giao thiệp. hào con trung bình. hào tài ấm no. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con rất ít. chung sống làm ăn đặng nên nhà. hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa hạp. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào tài đủ no qua ngày. hào con đông đủ. hay hòa thuận với đời. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. khá cần năng chung lo mới đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít nói. vui vẻ. an vui. có số tạo tiền tài. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. khá nhẫn nại làm ăn mới đủ no. có duyên. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hiền. hay giao thiệp. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ít thua ai. ít vui vẻ. hào tài đủ no qua ngày.com 197 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

về hào con thiểu phước. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp. miệng hay rầy nói.com 198 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lanh lẹ. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hay xung khắc. về tánh ý nên thương lẫn. ít vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con rất ít hoặc sanh con gái. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ít vui vẻ. hào tài bình thường. Tánh người vợ tánh sáng. chung lo làm ăn sẽ đặng nên sự nghiệp. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hay có bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. có tiểu tật. hào tài tương vượng. hào tài đủ no.http://www. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận với đời. có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con rất ít. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) . Tánh người vợ hay rầu lo. số khó giữ tiền tài. vui vẻ. quí nhơn hay tương trợ. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no bình thường. nên nhẫn nại hòa thuận làm ăn thêm tốt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh lạt lòng. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no. hay có bệnh nhỏ. lo tính đều thông suốt. ăn nói hay lo tính đều đặng dễ dàng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức. chung sống làm ăn mới đặng nên. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. hào con rất ít. hay lo tính. Tánh người vợ hay rầu lo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 29. khó tánh. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 41 tuổi. 1. 18. 38. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 32. . 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. hào tài trung bình. hào tài đủ dùng. 2.tuvilyso. 26. hay giao thiệp. khó sanh và khó nuôi. Tánh người vợ chân hay đi.com 199 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 4.http://www. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay có bệnh. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Dậu. đến ngày chót khó nên đôi. 1. 36. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Quí Dậu Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Gái tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 5. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con trung bình. 20. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tuổi: KỶ DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 30. hào con đông đủ. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. 42 tuổi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 30. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. tánh nóng nảy. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hay lo tính. 8 và tháng 3 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 24. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 9. hay đi nhiều. 2.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chân hay đi nhiều.http://www.com 200 Tuổi: KỶ DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tánh thông minh. đồng lo làm ăn rất tốt. ỡ với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. chung sống với nhau kiên cố ngày hậu đặng lập nên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đ ặngg sang số. hào tài tương vượng. n ên chung lo làm ăn đặng tốt. hay lo tính. . Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. hào tài phát đạt. hào tài giao thiệp tình bạn. Tánh người vợ vui vẻ. ăn nói dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính mọi việc đặng thông suốt. có số tạo giữ tiền tài. nhiều người mến thương. bản thân hay có tiểu bệnh. làm ăn thường gặp người tương trợ. cầu lo đều thông suốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vui vẻ. chung ở với nhau thương lẫn làm ăn đặng. hào con đông đủ. qua hạn sẽ dựng tạo nên. không chi đáng kỵ. bản thân có tiểu tật. ý tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có thân thế và danh giá với đời. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng. trong ngoài đều yên thuận. hào tài thạnh vượng. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.tuvilyso. hay giao thiệp. đặng hưởng phúc và bình an. hào con trung bình. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hoặc có chức phận thêm tốt. đến sau t o đặng nên nhà. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồngg hưởng giàu hoặc đặng khá. lòng hay lo tính. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng hòa hạp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. chung sống kiên cố làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lo tính trong mình có tiểu tật. hào con trung bình. hào con đông đủ.http://www. có chí kiên cố làm ăn tốt. có chí kiên nhẫn và chung lo mới đặng trọn tốt. hào tài tương vượng. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nhiều người mến thương. hay giao thiệp. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và thân thế. Tánh người vợ hay rầu lo. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ . Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng ốt. hào tài tương vượng. ăn nói hay cầu lo đều thông suốt.com 201 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. làm có tài hay khiến điều hao tốn. chỉnh tề. hào con đông đủ. hào con trung bình. việc làm ăn nên kiên cố và chung lo sẽ đặng hưởng ấm no và bình an. hay bôn ba. Tánh người vợ hiền. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. thông minh. ở với nhau đồng lo ngày hậu đặng nên nhà. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài trung bình. bản thân có tiểu tật. trong ngoài đều yên thuận. vui vẻ. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. hào tài phát đạt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có duyên. gặp khó hóa dễ. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ thông minh. hay lo tính. nên hòa hạp làm ăn rất tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít thua ai. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con đông đủ.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp nên kiên cố làm ăn đặng. hào con trung bình. hào tài trung bình. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ít vui vẻ. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ thông minh. lòng hay lo tính.

hào tài bình thường. bản thân hay có tiểu bệnh tật. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. việc làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài. có số tạo tiền tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có tiểu bệnh. việc làm ăn đặng nên nhà.com 202 (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ. hay giao thiệp. hào tài ấm no. ít vui vẻ. hào con trung bình. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ hay đi nhiều. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hay giao thiệp. hào con thiểu số. không chi đáng kỵ. hay lo tính. ưa kinh sách. hào tài trung bình. ít vui vẻ. về hào tài hay luân chuyển. buổi đầu làm ăn trung bình. hào con thiểu số. hào con thiểu số. hào tài trung bình. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khá thương lẫn ngày hậu làm nên. tánh cộc. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.http://www. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. hay giao thiệp. ăn nói lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. chung lo làm ăn đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. đến sau đặng tốt. vợ chồng đều riêng lo. lanh lẹ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có tiểu tật. Tánh người vợ hay rầy nói. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ chân hay đi. . Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài ấm no. nên đồng một lòng kiên cố làm ăn đặng hưởng sự ấm no.

5. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 10. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1.tuvilyso. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tánh người vợ lanh lẹ. 34. 12. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. 52 tuổi. 1. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 1 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi: CANH TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 28. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tuất. hào con đông đủ.com 203 Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. hay đi nhiều. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 46. Tuổi: CANH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 11. 34. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 22. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6.http://www. 6. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Ất S ửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm ((Tuyệt Mạng) 5. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. 22. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. 2. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 26. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Nhâm Dần Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 40. 28. hay giao thiệp. 40 tuổi. đến ngày chót khó nên đôi. khá kiên cố làm ăn nên. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2.

vợ chồng đều riêng lo. có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay hòa thuận.tuvilyso. ăn nói thông suốt. chung sống với nhau chung lo làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận quí nhơn giúp đở. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có chí kiên cố làm ăn thêm tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. nên nhẫn nại để làm ăn. việc làm ăn cũng đặng ấm no bình thường. tánh sáng. . hay bôn ba. Tánh người vợ tánh sáng. chung ở với nhau khá kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới tốt. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. nên thương lẫn và bền chí làm ăn đặng . hào tài ấm no. ăn nói hay cầu lo đều thông suốt. nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp. hay yêu chuộng người. hào con đông đủ. lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. hào con đa số. hào con trung bình. cầu lo cũng dễ làm ăn. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. qua hạn đặng làm ăn nên. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng lập nên.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. có số nuôi con nuôi. hào con đa số. Tánh người vợ vui vẻ. về tâm ý bất hòa. chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no. hào tài trung bình. làm ăn không đặng kh á. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 204 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. trong mình có tiểu tật. hay lo tính. hào tài ấm no. hào con trung bình. trong mình có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp khó hóa dễ. chân hay đi nhiều. lâu sau đặng trở nên. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá thân thế.

chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ tạo nên sự nghiệp.http://www. hào con đông đủ. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. kiên cố làm ăn đặng. nhưng buổi đầu làm ăn tầm thường. có duyên. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. lanh lẹ. hào tài trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. Tánh người vợ hi ền ít nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. nên bền chí và kiên cố đến sau dễ làm ăn. hào tài đủ no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. đến sau làm ăn mới đặng tốt. hay hòa hạp với đời. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. hào con đa số. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. chung sống làm ăn đặng ấm no. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. lòng hay lo tính. hào tài ấm no.com 205 Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vui vẻ. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hào tài bình thường. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. không chi đáng kỵ. nên bền chí về lời tiếng nên nhẫn nại. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận. chung ở với nhau nên thương lẫn và đồng lo làm ăn đặng. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. . ăn nói việc chi cũng dễ. bản thân có tiểu bệnh. lời nói hay thắc mắc. qua hạn làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền tài. lâu sau cũng dễ làm ăn. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. hào con đa số. lời nói hay ít thua ai. Tánh người vợ lanh lẹ.tuvilyso. ý tình vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ thông minh. hay lo tính. hào con đa số.

chân hay đi nhiều. tánh cộc. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ . hào tài đủ dùng. chung sống với nhau kh á cần năng mới đặng lập nên. lanh lẹ. Tánh người vợ có duyên. hào con thiểu số. hào con trung bình. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc. nên nhẫn nại làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng tốt. hào tài đủ no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. phải chịu nhiều lần thành bại ngày hậu mới nên. chung với nhau làm ăn mới đặng nên. tề chỉnh. có số tạo giữ tiền tài. nên kiên nhẫn làm ăn cũng đặng bình thường. hào tài ấm no. hào tài thịnh vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. nên kiên cố sẽ đặng ấm no. hay giao thiệp.com 206 Tánh người vợ hiền. lanh lẹ. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có ngườii giúp đở mọi việc thông suốt. trong ngoài đều có thứ tự. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. hay lo tính. hào con đông đủ. tánh lạt lòng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.tuvilyso. ở với nhau cần năng mới ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng trở nên. ít vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. vui vẻ. Tánh người vợ can đảm. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình.http://www. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. hay giao thiệp. lòng hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau ít đặng hòa hạp. kỹ lưỡng. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. đồngg một lòng làm nên sự nghiệp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn bình thường. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý lanh lẹ. việc làm ăn chung lo cũng đặng thủ thường. hào tài đủ no. hào tài tương vượng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng buổi buổi đầu làm ăn không đặng khá. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ nóng nảy.

XIN LƯU Ý . đến ngày chót khó nên đôi. 23. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. hào con trung bình.tuvilyso. có tay tạo giữ tiền tài. ít vui vẻ. 31. hào tài thịnh vượng. 27. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hào con đông đủ. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 1. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Hợi. hào tài ấm no. 41 tuổi.http://www. số khó giữ tiền tài. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Đinh Mùi Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 25. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 29. 19. hào tài ấm no. hay lo tính. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Ất S ửu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)) 5. 39. Tuổi: TÂN HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi . 33.com 207 (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng bình thường. hay rầy nói . Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn cũng đặng lập nên. luận việc hôn nhân không thành. 37. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. việc làm ăn chung lo đặng nên nhà. 45 tuổi. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 35.

hưởng đặng hạnh phúc ấm êm. gặp số Nhì Bần Tiện phải gặp cảnh thiếu nghèo buổi đầu. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con rất ít. không chi đáng kỵ Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. 1 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài trung bình. 5 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay lo tính. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lo tính có quí nhơn giúp đở. hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. mỗi việc đều thuận ý. Gái tuổi Tân Hợi sanh tháng 10. ý tình vợ chồng hòa hạp ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no. Tánh người vợ hòa thuận. không chi đáng kỵ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn bình thường. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn cũng đặng ấm no. có duyên. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay yêu chuộng người. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. 7. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính trong ngoài đều thuận ý. ở với nhau đồng lo tính sẽ nên sự nghiệp. lo tính sáng suốt. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. 7. hào tài thịnh vượng. hào tài bình thường.com 208 Trai tuổi Tân Hợi sanh tháng 1. nên chung lo hòa hạp làm ăn mới tốt. vui vẻ. hoặc có con nuôi. gặp số Tam Vinh Hiển có quí nhơn giúp đở hoặc có quyền chức chút ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài trung bình. lo tính đặng thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 10. ăn nóii việc chi cũng dễ. rồi sau cũng đặng ấm no. 9. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn phát đạt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.http://www. bản thân hay có tiểu bệnh. khó sanh và khó nuôi. Tuổi: TÂN HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. hào tài thịnh vượng. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con rất ít. Tánh người vợ vui vẻ.

có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con rất ít. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau cần năng chung lo cũng dặng cảnh ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. Tánh người vợ thông minh. hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận. hay có tiểu bệnh. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con trung bình. ở với nhau t âm ý hòa hạp. còn lời tiếng thiếu sự hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. ít n ói. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hi ền. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hi ền. việc làm ăn cũng đặng nên. đến sau đặng ấm no. lo tính sáng suốt. hào tài phát đạt hào con đa số. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt về hào con. t ề ch ỉnh v à thông minh. Tánh người vợ thông minh. tánh tình chồng vợ hòa thuận. vui vẻ. sanh con đầu là gái hạp. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. hào tài tương vượng. lời n ói ít thua ai. trong mình có tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. khá kiên cố làm ăn đặng. hào tài phát đạt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh sáng hay bôn ba lo tính.tuvilyso. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài th ạnh v ư ợng. . chung ở với nhau khá nhẫn nại mến thương làm ăn rất tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay hòa hạp với nhau. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng ấm no. lo tính đều thông suốt. lanh lẹ hay giao thiệp. lời nói hay thắc mắc. gặp số Nhứt Phú Quý làm ăn phát đạt.com 209 Tánh người vợ chân hay đi nhiều.http://www. vui vẻ. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. quí nhơn giúp đở trong ngoài đều thu ận ý. kỹ lưỡng có tiểu tật. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài phát đạt. nên kiên cố sẽ ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân có tiểu tật. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. hào con thiểu số. ở với nhau có phần hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. ngày hậu đặng trung bình. hào con rất ít. Tánh người vợ can đảm. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay lo tính. chân hay đi nhiều. tánh cộc. ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. lo tính ít đặng thông suốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. hay giao thiệp.com 210 Tánh người vợ khôn ngoan. hiền hòa. hào con thiểu số. hay lo tính. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài tương vượng. tánh cộc. hay giao thiệp. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. . Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài đủ no. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. sự sống bình thường. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no.http://www. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính thông suốt. có duyên. tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. hào con đông đủ.tuvilyso. hào con trung bình. chân hay đi nhiều. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nh à. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài tương vượng.

vui vẻ. thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi. tất nhiên c ảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no. hào con rất ít. có nhiều điểm hạp cộng lại. ở với nhau tánh ý hòa hạp. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: CANH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Tuổi: NHÂM TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. CẢNH: TỨ ĐẠT ĐẠO SỐ TỨ ĐẠT ĐẠO CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. Tánh người vợ hay rầu lo.http://www. hào con trung bình.com 211 Tánh người vợ hay rầu lo. ít vui vẻ. hào tài phát đạt. hay có bệnh nhỏ. hào tài phát đạt. hào con bình thường. làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 2. lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa hạp. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. nên nhẫn nại làm ăn tốt. chung sống cần năng làm ăn đặng. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. số khó giữ tiền tài. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. miệng hay rầy nói. ít vui vẻ.tuvilyso. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Mậu Ngọ . lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. 1. tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Nhâm Tý Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 3. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi. Tánh người vợ hay lo tính. ở với nhau lời nói hay xung khắc. hay có bệnh nhỏ. tánh lạt lòng. nơi ăn chốn ở có phần chật vật. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tý. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. lo tính có quí nhơn giúp đở. 6. hào con trung bình. hào tài ấm no.tuvilyso. 34. 18. Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. . Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt đặng hưởng cảnh ấm êm. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. lo tính đều thuận ý. chung ở với nhau làm ăn kiên cố đặng cảnh ấm no trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hoặc có chút ít quyền chức. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hào con trung bình. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. 36. 32. vui vẻ. 7. tánh thông minh. 24. bản thân hay có tiểu bệnh. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. khó sanh và khó nuôi. hay giao thiệp. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1.40 tuổi. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. tình bạn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.com 212 Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hào tài phát đạt. 11 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 28. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 3. luận việc hôn nhân không thành. 44 tuổi. 12. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt. gặp số Tam Vinh Hiển. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tánh người vợ hay lo tính. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tuổi: NHÂM TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. 38. 7. 26. 30. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 22. hay lo tính. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con.

bản thân có tiểu bệnh tật. khá thương lẫn và nhẫn nại làm ăn tốt. c ầu lo vi ệc chi th ư ờngg c ó quí nhơn giúp đở. Tánh người vợ tánh hiền. hay lo tính. ăn n óii việc chi cũng dễ. ăn nói việc chi cũng dễ. lòng hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo việc làm ăn thủ thường. ĐOÁN PHỤ THÊM . lo tính việc chi đều thuận ý. vui vẻ. lo tính. chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. vật dụng trong nhà đầy đủ. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con thiểu số. vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt .http://www. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình . hào tài ấm no. sự sống kém hẹp. chung sống với nhau cần năng chung lo ngày hậu sẽ đặng ấm no. hay bôn ba. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt. chung sống đồng m ột lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.com 213 Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. ở với nhau ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. sanh con đầu là gái hạp. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nên cần lo sẽ đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt . trong mình có tiểu tật.tuvilyso. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa thuận ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm êm. vợ chồng lo tính việc chi đều khác ý. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. hào tài trung bình. bản thân c ó tiểu bệnh t ật. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh. hào tài phát đạt. Tánh người vợ thông minh. trong ngoài đều thuận ý. gặp số Nhứt Phú Quý. hay hòa hạp với đời. hào con trung bình. không đặng vui vẻ cho l ắm. hào tài bình thường. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. ít nói. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn t ốt. hào con thiểu số.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hiền. hào tài ấm no.tuvilyso. hào con đông đủ. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . hào tài trung bình. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. khá kiên cố làm ăn tốt. hào tài tương vượng. tánh cộc. trong ngoài sắp đặt đều thuận ỵ. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. ý tình vợ chồng ít hòa thuận nên kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. tề chỉnh. chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào con thiểu số. hào con đa số. chân hay đi nhiều. có tay tạo giữ tiền tài. hay giao thiệp. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên. nên kiên cố đồng lo làm ăn đặng . Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. hào tài thịnh vượng. đặng hưởng cảnh ấm no. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. thông minh v à kỹ lưỡng. tánh cộc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt.com 214 Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ.http://www. hào tài trung bình. việc làm ăn đặng lập nên. Tánh người vợ t ánh hi ền. và thông minh. Tánh người vợ thông minh. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. hào tài bình thường. hào tài phát đạt. Tánh người vợ thông minh. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. lời nói ít thua ai. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. bản thân hay có tiểu bệnh tật. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ can đ ảm. Tánh người vợ hay rầy nói. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ chân hay đi. hào con đông đủ.

hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. lanh lẹ. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít vui vẻ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . vui vẻ. chung sống với nhau cần năng làm ăn ngày hậu ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. ưa kinh sách. Tánh người vợ tánh sáng.com 215 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Sửu. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ hòa thuận ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên. Tuổi: QUÍ SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài bình thường. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có tay tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý. hào con thiểu số. hay giao thiệp. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn trung bình. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. 1. hào con đông đủ. số khó giữ tiền. hào con đa số. hào tài ấm no. hào tài trung bình. đến sau cũng đặng lập nên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. ở với nhau nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. bản thân có tiểu bệnh tật. làm ăn đặng nên nhà. hào con trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh tật. tánh tình chồng vợ l ờii ti ếng ít hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn đặng lập nên. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ăn nói việc chi cũng dễ. nên kiên nhẫn làm ăn đặng. vật dụng trong nhà đủ dùng. vật dụng trong nhà đủ dùng. đến sau làm ăn mới tốt. lo tính thông suốt.http://www.

35. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 35. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. 7. 29. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá.com 216 2. 41 tuổi. 27.tuvilyso. Tuổi: QUÍ SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt. 4 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. 33. vật dụng trong nhà thường dùng. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. có duyên. lòng hay lo tính. hào tài ấm no. 23. đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. đến ngày chót khó nên đôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. hào tài phát đạt. tánh thông minh. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hay yêu chuộng ngườ. vật dụng trong nhà thường dùng. làm ăn cần năng cũng đặng lập nên. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. cầu lo việc chi thường có quí nhơn giúp đở. bản thân có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. 23. hay giao thiệp tình bạn. không chi đáng kỵ. vui vẻ cho lắm. hào con trung bình. đôi lần thành bại rồi sau mới nên. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. khó sanh và khó nuôi. lo tính đều dễ dàng. có tay tạo giữ tiền tài. 9.http://www. 39 tuổi. ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận. gặp số Nhứt Phú Quý. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau nên kiên cố chung lo cũng đặng cảnh ấm no. luận việc hôn nhân không thành. 21. Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Canh Tuất Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 5. . 39. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay lo. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Sửu sanh tháng 1. gặp số Tam Vinh Hiển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. cần năng ngày hậu đặng trung bình.

vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn cũng đặng ấm no. ăn nói việc chi cũng dễ. không đặng vui vẻ cho lắm. hào tài thịnh vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. trong ngoài đều thuận ý. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay tương xứng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với đặng trung bình. . gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt.http://www. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà đầy đủ. bản thân có tiểu bệnh tật. ăn ở với nhau n ên kiên nhẫn đồng lo làm ăn t ốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 217 Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no yên vui. có chút quyền chức thêm tốt. hào con đa số. vui vẻ. hào tài phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt vui v ẻ. lòng hay lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện qua nhiều phen th ành bại rồi sau mới ấm no. vui vẻ cho lắm. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. lo tính đều thuận ý. gặp số Tam Vinh Hiển. lớn tuổi lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ thông minh. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng n ên sự nghiệp. hào tài đủ dùng. vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ thông minh vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở với nhau nên thương lẫn khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. có duyên. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vợ chồng tánh ý ít đặng hòa hạp. ăn nói việc chi cũng dễ. v ề tâm ý bất đồng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. Tánh người vợ lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên. chung sống đồng một lòng làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. hào con trung bình. hào con đa số. lòng hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính thông suốt.

hào con đông đủ. chung ở với nhau làm ăn cũ ng đặng ấm no. chân hay đi nhiều. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh hiền. hay hòa thuận với đời. hào con trung bình. hào tài bình thường. hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính đều thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tề chỉnh và thông minh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. có số nuôi con nuôi. tánh cộc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ít nói. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói. Tánh người vợ can đảm. có số tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. cầu lo có quí nhơn. hay giao thiệp. hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con đông đủ. lanh lẹ. hào tài đủ no. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không chi đáng kỵ. việc làm ăn đặng nên. hào con đa số. Tánh người vợ chân hay đi. ý lanh lẹ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. việc làm ăn đặng nên nhà. hào tài tương vượng. bản tính ít đặng vui vẻ.com 218 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ có duyên. bản thân hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền tài. nên kiên cố làm ăn đặng. hay giao thiệp tánh cộc. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài phát đạt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh tật. Tánh người vợ hiền. khá cần năng làm ăn đặng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài trung bình. việc làm ăn cần năng mới đặng ấm no. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ TỴ .tuvilyso. ăn nói việc chi cũng dễ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

hay lo tính. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. thông minh v à kỹ lưỡng. bản thân có tiểu tật. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. hào con đa số. hào tài ấm no.tuvilyso. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính. Tánh người vợ có duyên. chân hay đi nhiều. . khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. hào con đa số. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào tài bình thường. ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc đều thông suốt. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa hạp.http://www. chung sống với nhau nên làm ăn rất tốt. hào tài tương vượng. ưa kinh sách.com 219 (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. ngày hậu làm ăn rất tốt. vợ chồng hay tương xung. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Tánh người vợ hiền. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. hào con thiểu số. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn sẽ đặng nên. ý tình vợ chồng hòa thuận. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh cộc. Tánh người vợ bôn ba. bản thân có tiểu bệnh tật. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên nhẫn nại việc làm ăn tốt. trong ngoài đặngg thuận ý. ít h ạp ý. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. hào con trung bình. hào tài phát đạt. Tánh người vợ tánh sáng.

26. 32. 36. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Dần sanh tháng 3. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Dậu Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 38. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. hay có bệnh nhỏ. 42 tuổi. 1. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. đến ngày chót khó nên đôi. 26. hay giao thiệp. hào con đông đủ. 30. 12. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào tài ấm no thường. 4. miệng hay rầy nói. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 38.http://www. 24. tánh lạt lòng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. tánh tình chồng vợ hòa thuận. lanh lẹ.com 220 Tánh người vợ tánh sáng. 2. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Dần. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào tài tương vượng. Tuổi: GIÁP DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ lòng hay lo tính. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn bình thường. 24. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Tánh người vợ hay rầu lo ít vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 36. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 44 tuổi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 9. . nên nhẫn nại làm ăn tốt.

Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. . vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no.tuvilyso. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành nên. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hay bôn ba lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính trong ngoài cũng đặng thông suốt. nên cần năng làm ăn mới đặng. Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn chung lo cũng đặng tạo nên nhà. tánh thông minh. hào con đông đủ. tánh sáng. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. hay tương xung. chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tuổi: GIÁP DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. ở với nhau vợ chồng khác ý. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. gặp số Tam Vinh Hiển. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ngày hậu làm ăn đặng tốt. không chi đáng kỵ. ít đặng vui vẻ. tình bạn. có chút ít quyền chức thêm tốt. chung sống với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. có duyên. hào con trung bình. trong mình có tiểu tật. hào tài trung bình. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện sự sống kém hẹp. có số tạo giữ tiền tài. lòng hay lo tính. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hay lo tính. hoặc có danh phận với đời. vui vẻ. 10. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. cầu lo việc chi cũng dễ. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh.hào con rất ít. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. no ấm và an vui. khó sanh và khó nuôi. ở với nhau tánh tình chồng vợ hòa thuận. làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lập nên hay thông minh. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.http://www. bản thân có tiểu tật. hào con thiểu số.com 221 Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 4. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng tốt. có duyên. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www. bản thân hay có bệnh nhỏ. lanh lẹ hay giao thiệp lời nói ít thua ai. tánh cộc. cầu lo có quí nhơn. hào con đông đủ. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi nhiều. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. hào tài bình thường. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn đặng lập nên. bản tâm ít đặng vui vẻ. khá tiết kiệm cần năng làm ăn mới đặng. hay giao thiệp.com 222 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau việc làm ăn có phần tốt. có số tạo giữ tiền tài. không chi đáng kỵ. tánh tình chồng vợ cũng ít đặng hòa hạp. hào tài trung bình. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau nên kiên cố cần năng mới đặng t ốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. . tề chỉnh. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ tánh sáng. về tánh ý hay xung khắc. nên kiên cố làm ăn đặng. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ hay rầy nói. hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. hào tài đủ dùng. thông minh. Tánh người vợ thông minh. lanh lẹ. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn đặng bình thường. ý tình vợ chồng ở với nhau hòa thuận. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. tánh cộc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức dễ làm ăn. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con rất ít. Tánh người vợ can đảm. gặp số Nhứt Phú Quý phải chịu nhiều lần thành bại rồi sau làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng.

Tánh người vợ vui vẻ. cầu lo có quí nhơn. hào con rất ít. bản thân hay có tiểu bệnh. vui vẻ. hào con trung bình. khá cần năng làm ăn mới ấm no. Tánh người vợ thông minh. tánh cộc. chân hay đi. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hoặc có ít quyền chức thêm tốt. gặp số Tam Vinh Hiển lo tính thông suốt. gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài thạnh vuợng. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài bình thường. bản thân có tiểu tật. vui vẻ. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. hay lo tính. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá nhẫn nại sẽ đặng nên. có duyên.com 223 Tánh người vợ bôn ba. hay giao thiệp. hay giao thiệp. không chi đáng kỵ.tuvilyso. Tánh người vợ hay rầy nói. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. hào con trung bình. . gặp số Nhì Bần Tiện lo tính không đặng thông suốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá nhẫn nại làm ăn tốt. hay hờn mát. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung ở với nhau chung làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh lạt lòng. nên kiên cố làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.http://www. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. sự sống kém hẹp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. ngày hậu làm ăn đặng. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hay lo tính. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống làm ăn đặng ấm no. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt. hào con trung bình.

24. tánh lạt lòng. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. 26. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 28. hào tài trung bình. khá nhẫn nại làm ăn tốt. ưa kinh sách. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Mẹo. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. hào con trung bình. ít vui vẻ.com 224 Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn kiên cố mới đủ no. hào tài đủ no. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. luận việc hôn nhân không thành. . Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Nhâm Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. đến ngày chót khó nên đôi. 22. 28. 34. hay giao thiệp.tuvilyso. việc làm ăn đặng ấm no trung bình. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 40 tuổi. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Tánh người vợ thông minh. 22. 40 tuổi. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 1. Tuổi: ẤT MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. lanh lẹ. 34. 36. hào con rất ít Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài bình thường. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. bản thân có tiểu bệnh tật.

lòng hay lo tính. đặng ấm no an vui. 2. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1. 12.tuvilyso. có duyên. ngày hậu làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. cầu lo việc chi cũng dễ. gặp số Tam Vinh Hiển. Tuổi: ẤT MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. hào tài trung bình.http://www. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng tốt. tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. khó sanh và khó nuôi. chung ở với nhau n ên kiên cố cần năng làm ăn mới đặng. việc làm ăn sẽ đặng tạo nên nhà. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng ấm no. khá chung lo làm ăn mới đặng. hào con rất ít. có chút quyền chức thêm tốt. vui vẻ. không chi đáng kỵ. trong mình có tiểu tật. 4. hào con thiểu số. 8 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. 10. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con đông đủ. 10. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . gặp số Nhì Bần Tiện đôi lần thất bại rồi đặng nên. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. có duyên. lời nói hay thắc mắc.com 225 XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 9. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hay bôn ba lo tính. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính trong ngoài cũng đặng thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài ấm no. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau tánh tình chồng vợ hòa thuận.

hào con trung bình. hào tài đủ no. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầy nói. có duyên. hào con thiểu số. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng làm ăn đặng ấm no. về tánh ý khá nhẫn nại. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. sanh con đầu là gái hạp. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng đ ặngg hòa thuận. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 226 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ít nói. có số tạo giữ tiền tài. chung sống n ên kiên cố đồng lo làm ăn tốt. ý lanh lẹ. lời nói ít thua ai. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau đồng lo làm ăn lập nên sự nghiệp. hào con trung bình. ở với nhau nên kiên cố nhẫn nại làm ăn mới đặng. không chi đáng kỵ.tuvilyso. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. hào con rất ít. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. thông minh. sự sống có phần kém hẹp. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt.http://www. bản thân có tiểu bệnh. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. về hào tài hay luân chuyển. hào tài trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ tề chỉnh. Tánh người vợ tánh hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hay tương xung. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay hòa hạp với đời. hào tài tương vượng hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính bình thường. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) . vật dụng trong nhà khiếm dụng. việc làm ăn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.

ở với nhau vợ chồng hòa thuận.com 227 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ no. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. thông minh v à kỹ lưỡng. chân hay đi. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. vui vẻ. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài thạnh vượng. vui vẻ. hào con đông đủ. hay lo tính. không chi đáng kỵ. n ên kiên cố làm ăn đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ can đảm. có duyên. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn tốt. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói. lo tính trong ngoài đều thuận ý. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay hờn mát. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh cộc. vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu phước. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có tay tạo giữ tiền tài. hào tài ấm no. hào tài bình thường. hay giao thiệp. tánh lạt lòng. Tánh người vợ tánh sáng. chân hay đi. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . chân hay đi nhiều. Tánh người vợ hiền. Tánh người vợ hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp n ên kiên cố làm ăn đặng. hào con thiểu số. chân hay đi. hào con trung bình. Tánh người vợ bôn ba.http://www. có số tạo giữ tiền tài. có duyên. bản thân có tiểu t ật bệnh. Tánh tình người vợ lời tiếng nói nóng nảy. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. tánh cộc. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hay tương xung. hào tài tương vượng. khá cần năng làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. vui vẻ.

còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 43 tuổi. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. vui vẻ.tuvilyso. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 6. bản thân có tiểu t ật. 26. hào tài đủ dùng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thìn sanh tháng 4. tháng 12 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 29. 38. Tánh người vợ tánh sáng. 1. 20. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tuổi: BÍNH THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN . 36. 30. 41 tuổi. hào con trung bình.com 228 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào con thiểu số Tánh người vợ tánh sáng. luận việc hôn nhân không thành. 33. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. kh á kiên cố làm ăn tốt. 32. ở với nhau làm ăn tốt. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào con thiểu số. Gái tuổi Bính Thìn sanh tháng 6. 2. 12. hào tài ấm no. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. có duyên. hào tài trung bình. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. 9. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thìn. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Quí Sửu Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. hay lo tính. kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. 21. 24. Tuổi: BÍNH THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. lanh lẹ. 1. 1 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 12. hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. đến ngày chót khó nên đôi. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4.http://www. chân hay đi nhi ều. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.

nên cần năng làm ăn mới đặng. chung ở với nhau đặng lập nên. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ hòa thuận. vui vẻ. tánh sáng. có chút ít quyền chức làm ăn tốt. hào tài đủ no qua ng ày. hòa hạp với đời. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý mỗI việc thông suốt. lời nói hay thắc mắc. hào tài tương vượng. Tánh người vợ lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống đồng lo làm ăn đặng nên nhà. làm ăn khó lập nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau kiên cố cần lo làm ăn cũng đặng ấm no. hào con thiểu số. hay giao thiệp. không đặng vui vẻ cho lắm. ít nói. hào con đông đủ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ hay t ư ơng xung. bản thân có tiểu bệnh. trong mình ó tiểu tật. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. đặng có ấm no trung bình. hào tài kém hẹp. lòng hay lo tính. hào con rất ít. lo tính việc chi đều thuận ý. Tánh người vợ tánh hiền. gặp số Nhứt Phú Quý. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng trung bình. . vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ thông minh. hào con thiểu số. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ no.http://www.tuvilyso. lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển lo tính việc chi cũng có quí nhơn. bản thân có tiểu tật. có chút ít quyền chức thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. đôi phen thành bạ làm ăn mới đặng . khá kiên cố chung lo. chung sống với nhau khá làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. không chi đáng kỵ. có duyên. việc làm ăn s ẽ lập nên. hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. làm ăn không đặng phát đạt. vui vẻ. hay bôn ba. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. cầu lo có quí nhơn.com 229 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. tình bạn.

ý lanh lẹ. hào tài tương vượng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu phước.tuvilyso. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh cộc. Tánh người vợ hiền. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. hào con trung bình. hào con đông đủ. về tánh ý nên kiên nhẫn. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không chi đáng kỵ. tánh cộc. chân hay đi. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hiền. nên chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no. thông minh và kỹ lưỡng. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. trong ngoài đặng thuận ý. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. hay lo tính. hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau làm ăn tốt. bản thân có tiểu tật. hay giao thiệp. bản thân ít đặng vui vẻ. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ bôn ba. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn cần năng đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ chân hay đi. nên cần năng thêm tốt. vui vẻ. chân hay đi. Tánh người vợ có duyên.com 230 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thành bại đôi lần rồi mới nên. việc làm ăn ng đặng nên sự nghiệp. . lanh lẹ hay giao thiệp. Tánh người vợ can đảm.http://www. tánh tề chỉnh và thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh cộc. hào tài tương vượng. cần năng làm ăn đặng nên. hào con rất ít. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài trung bình. phải cần năng mới ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng.

tuvilyso. gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo có quí nhơn. có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hay tương xung. vui vẻ.com 231 Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ l ờii ti ếng nóng nảy. vui vẻ hay giao thiệp. khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. hào tài ấm no. . hay giao thiệp tình bạn. hào con thiểu số. bản thân hay có bệnh. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. hào tài đủ dùng. không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ vui vẻ. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau làm ăn đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay yêu chuộng người. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ no qua ngày. nên chung lo kiên c ố. lo tính thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. sự sống bình thường. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. hào con thiểu phước. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng lập nên. Tánh người vợ có duyên. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng . ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có duyên. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo. hào tài th ạnh v ư ợng. lòng hay lo tính. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi. hào con đa số.http://www. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào con trung bình. tánh thông minh. hào con rất ít. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

Tánh người vợ thông minh. chung ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. lòng hay lo tính. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 31. 35. Tuổi: ĐINH TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ở với nhau làm ăn tốt. 1. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con rất ít. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hào con đông đủ. 31. Tánh người vợ tánh sáng. 29. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Tỵ. luận việc hôn nhân không thành. 41 tuổi. kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. có duyên. hay giao thiệp. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 23. 33. 21. chân hay đi nhiều.http://www.com 232 Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài ấm no. đến ngày chót khó nên đôi. vui vẻ. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Nhâm Tý Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. . hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. bản thân hay có tiểu bệnh. 19. khá nhẫn nại. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 27. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. ưa kinh sách. hào con trung bình. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. bản thân có tiểu bệnh. hay lo tính. 39. 43 tuổi.tuvilyso.

Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. mỗi việc đều sáng suốt. hào con trung bình. chung sống với nhau cần năng chung lo cũng đặng ấm no. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. buổi sau rất tốt. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số. hòa hạp với đời . hào con rất ít. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 2. 5. 4 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. bản thân có tiểu bệnh. khá kiên cố làm ăn đặng. 1 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào con trung bình. hào tài phát đạt. gặp số Tứ Đạt Đạo. 2. v ật dụng trong nhà đủ dùng . không đặng vui vẻ cho lắm. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con rất ít. hào tài trung bình. nên thương lẫn với nhau làm ăn tốt. làm ăn thuận ý. ăn nói việc chi cũng dễ. khó sanh và khó nuôi. lòng hay lo tính. làm ăn có quí nhơn giúp đở. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. Tuổi: ĐINH TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 12. gặp số Tứ Đạt Đạo. 7. ý tình vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà khiếm dụng.http://www. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. có chút ít quyền chức làm ăn tốt. bản thân có tiểu tật. sự sông bình thường. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại đôi phen rồi làm ăn mới nên. 9. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. gặp số Tam Vinh Hiển. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. không chi đáng kỵ. tánh tình chồng vợ hòa hạp.com 233 XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1. ăn nói việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu bình thường. lo tính thông suốt. sanh con đầu là gái hạp. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ít nói. hào tài đủ dùng.

Tánh người vợ can đảm. . nên kiên cố làm ăn mới tốt. chung ở với nhau nên kiên cố làm tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. ăn nói việc chi cũng dễ. tánh sáng và kỹ lưỡng.com 234 Tánh người vợ thông minh. cầu lo có quí nhơn. hào con trung bình. làm ăn thông suốt. lanh lẹ. kh á chung lo cần năng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lời nói ít thua ai. Tánh người vợ tánh hiền. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay hờn mát. bản thân có tiểu bệnh tật. hào tài đủ dùng. ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt. Tánh người vợ có duyên. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu làm ăn trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào con trung bình. tánh cộc. làm ăn sẽ lập nên. việc làm ăn đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. về tánh ý hay tương xung. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con rất ít. hào tài ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc chi đều thuận ý. tề chỉnh và thông minh. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ngày hậu tốt.http://www. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài. ý lanh lẹ. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hiền. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền tài. khá nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng . hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầy nói. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa thuận.

http://www.tuvilyso.com

235

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ nhẫn nại, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, nên thương lẫn và kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, ngày hậu lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, ở với nhau kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu làm ăn không đặng khá, lâu sau mới làm nên, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, buổi đầu phải sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng hưởng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt, ngày hậu đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

http://www.tuvilyso.com

236

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, đồng lo ngày hậu làm nên sự nghiệp. Tuổi: MẬU NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Ngọ. 1. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 20, 26, 28, 32, 38, 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3, 6, 1, 4, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1, 7, 2 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: MẬU NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi)

http://www.tuvilyso.com

237

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà đa số vẻ vang. Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, cầu lo có quí nhơn, đặng có chút quyền chức thêm tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt sự sống bình thường, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, bản thân có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp, nên kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng, cầu lo có quí nhơn, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút quyền chức dễ làm ăn, xa gần đều có người giúp đở, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.

http://www.tuvilyso.com

238

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tính ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hay tương xung, ở với nhau kh á nhẫn nại, làm ăn mới đặng . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau nên kiên nhẫn, và đồng lo làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có quyền chức, cầu lo sáng suốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh tình khá kiên nhẫn. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại, rồi làm ăn mới đặng, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu thiểu phước đặng khác, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nghiệp lớn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở làm ăn mới đặng ấm no.

http://www.tuvilyso.com

239

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ hay rầy nói, và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá cần năng mới ấm no. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau đặng nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít quyền chức làm ăn tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, hưởng cảnh hạnh phúc ấm êm. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính đều thông suốt, sự sống đặng bình thường, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO

Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. hay lo tính. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. bản thân có tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay yêu chuộng người. có duyên. hào tài tương vượng.http://www. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. hào con trung bình. hào con đa số. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 240 (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. buổi đầu làm ăn bình thường. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đa số. tánh thông minh. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . Tánh người vợ thông minh. ở với nhau chung lo làm ăn ngày hậu t ốt. Tuổi: KỶ MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. lâu sau mới đặng lập nên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ở với nhau làm ăn sẽ đặng ấm no. hào tài phát đạt. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. nên nhẫn nại làm ăn tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hạp ý. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ thông minh vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mùi. hào con đông đủ. hào con trung bình.tuvilyso. bản thân có tiểu bệnh. 1. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. ở vợ chồng ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. nên kiên cố làm ăn đặng ấm no. hào tài bình thường. gặp số Nhứt Phú Quý. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính. việc làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ lòng hay lo tính. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ hay tương xung. hào tài tương vượng. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. nên kiên cố mời đặng tốt. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

10. 12. ngày hậu lập nên. 10.http://www. khó sanh và khó nuôi. ăn nói việc chi cũng dễ. 9. có duyên. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 23. vật dụng trong nhà khiếm dụng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Ất Mẹo Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. 29. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. 35. hào con đông đủ. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tháng 9 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) . 47. hay lo tính. nên kiên cố làm ăn. hào tài trung bình. 21. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. vui vẻ. 51 tuổi. Tuổi: KỶ MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 53 tuổi. sự sống bình thường. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.com 241 3. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 3. không chi đáng kỵ. 3 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài đủ dùng. gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu bình thường. bản thân có tiểu tật. đến ngày chót khó nên đôi.tuvilyso. 33. vật dụng trong nhà đủ dùng. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Bính Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 6. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 7. 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Mậu Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 27. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 41. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. chung sống với nhau cần lo làm ăn đặng cảnh ấm no. 39. 45.

hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. nên kiên cố về hào tài hay luân chuyển. v ề tâm ý và tiền tài đều không tốt. tánh tình chồng vợ hay xung ý. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có chút ít quyền chức thêm tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình.tuvilyso. hào tài ấm no. tánh cộc. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay giao thiệp. hào tài ấm no. hào con trung bình. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 242 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng. lời nói ít thua ai. lanh lẹ. gặp số Nhì Bần Tiện vật dụng trong nhà thường gặp cảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hoặc có chút ít quyền chức. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài trung bình. cầu lo có quí nhơn giúp đở. tề chỉnh và thông minh. hào tài ấm no. hào tài luân chuy ển. vật dụng trong nhà thường dùng. sự sống tạm đủ. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình.http://www. hay giao thiệp. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. khá kiên cố. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đa số. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng . nên kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới t ốt. gặp số Tam Vinh Hiển.. bản tâm ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. về lời tiếng nên nhẫn nại. . lanh lẹ. hào tài bình thường. lời nói kh ông hòa thuận. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hiền. chung sống đồng lo mới đặng lập nên. tay làm có tài. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua đôi phen thành bại rồi sau mới tốt. vật dụng trong nhà thường dùng.

hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chân hay đi. tánh tình chồng vợ hòa hạp.http://www. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. tánh lạt lòng. nên nhẫn nại làm ăn đặng. hay giao thiệp. vui vẻ. hay giao thiệp tình bạn. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. Tánh người vợ có duyên. lòng hay lo tính. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đa số. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. làm ăn kiên cố ngày hậu đặng nên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. cầu lo có quí nhơn.com 243 Tánh người vợ tánh hiền. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau vợ chồng hay xung ý. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. chung ở với nhau làm ăn n ên. tánh cộc. thông minh và kỹ lưỡng. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. bản thân có tiểu tật. hào tài trung bình. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. trong mình có bệnh nhỏ. chung sống với nhau đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ tánh hiền. hào tài ấm no. hào con trung bình. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. việc làm ăn đặng. vui vẻ. hào tài bình thường. chân hay đi. ý tình vợ chồng có phần h ạp. chân hay đi. tánh sáng. lanh lẹ. hào tài thạnh vượng. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. tánh lạt lòng. hào tài bình thường. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ bôn ba. lời nói hay thắc mắc. việc làm ăn đặng lập nên. ở với nhau làm ăn đặng ấm no.

có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ lanh lẹ. vật dụng trong nhà đủ dùng. có duyên. có duyên. hay giao thiệp tình bạn. tánh tình chồng vợ hay xung ý. Tánh người vợ thông minh. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. hào con trung bình.com 244 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. lời nói hay thắc mắc. 1. hay giao thiệp. gặp số Tam Vinh Hiển. hào tài thạnh vượng. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung sống với nhau làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên kiên cố làm ăn đặng cảnh ấm no. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ vui vẻ. hào con trung bình. lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. cần năng ngày hậu đặng làm nên. hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Nhâm Thân . tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài tương vượng. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. đồng lo làm ăn thêm tốt ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. hào tài trung bình. Tánh người vợ thông minh. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no. hào con đa số. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. gặp số Tam Vinh Hiển. hào con đa số. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thân. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. vui vẻ. có duyên. lòng hay lo tính. cầu lo có quí nhơn giúp đở. lòng hay lo tính. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tuổi: CANH THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. vui vẻ.tuvilyso. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh thông minh.http://www. Tánh người vợ lòng hay lo tính. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 3. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5. 10. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. bản tâm ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. vật dụng trong nhà thường dùng. ít nói.0 32.com 245 Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 32. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh hiền. 8.tuvilyso. khó sanh và khó nuôi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay hòa hạp với đời. 30. 20. hào con thiểu số. Tuổi: CANH THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên chung lo và kiên cố . lanh lẹ. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 26. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường. không chi đáng kỵ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. 12. đến ngày chót khó nên đôi. cần lo có quí nhơn giúp đở. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . hào tài ấm no. 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vật dụng trong nhà thường dùng. 24. 36. chung ở với nhau cần năng làm ăn nên. luận việc hôn nhân không thành. Tánh người vợ tánh sáng. t ình vợ chồng hòa hạp. 42 tuổi. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con. hay giao thiệp. 20. 42 tuổi. đến sau đặng ấm no. 38. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. bản thân có tiểu bệnh tánh tình chồng vợ hòa hạp. 3. hay lo tính. hào con thiểu phước. chung sống với nhau làm ăn mới đặng.http://www.

Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay rầy nói. cầu lo đều thuận ý. hào con thiểu số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay lo tính. hưởng cảnh ấm no ann vui. gặp số Nhì Bần Tiện. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài trung bình. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con thiểu phước. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ dùng. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hay giao thiệp. vui vẻ. không đặng phát đạt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tứ Đạt Đạo. hay giao thiệp.com 246 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu số. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có chút ít chức phận thêm tốt. tánh cộc. việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên. vật dụng trong nhà thường dùng. hay giao thiệp. chung sống nên kiên cố làm ăn mới đặng. hào con trung bình. . bản tâm ít đặng vui vẻ. hay lo tính. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ bôn ba. hào con thiểu số. đến sau đặng ấm no. nên chung lo và kiên cố. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. nên kiên cố cần năng thêm tốt. thông minh và kỹ lưỡng. Tánh người vợ tánh hiền.. gặp số Nhứt Phú Quý. t ình vợ chồng hòa hạp. về hào tài hay luân chuyển. gặp số Nhì Bần Tiện. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. lanh lẹ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chân hay đi. ý lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài khiếm dụng. chung ở với nhau cần năng làm ăn nên. Tánh người vợ can đảm.tuvilyso. vật dụng trong nhà thường dùng. chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. sự sống bình thường. có số tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa thuận. việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh cộc. hào con trung bình. cần lo việc chi đều thông suốt. phải trải qua đôi phen thành bại rồi làm ăn mới tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. ăn nói việc chi cũng dễ. trung bình hay có bệnh nhỏ.

vợ chồng buổi đầu làm ăn bình thường. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con đa số. có duyên. gặp số Nhứt Phú Quý. nên thương lẫn làm ăn đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. trong mình hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. . Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ dùng. vui vẻ. đến sau mới khá. vui vẻ. hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thuận. ở với nhau làm ăn mới đặng. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ có duyên. hào con đa số. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. vui vẻ. hay giao thiệp. hào tài đủ no qua ngày. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên kiên cố cần lo làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. nên kiên cố ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ có duyên. hào tài trung bình. lòng hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. khá cần năng mới đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ăn nói việc chi cũng dễ. có số tạo giữ tiền tài.com 247 Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. hào con đông đủ. hào tài ấm no. hay giao thiệp tình bạn. lâu sau dễ làm ăn. hào con trung bình. việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc.http://www. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hào tài bình thường. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. có duyên. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài phát đạt. Tánh người vợ lanh lẹ. buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài tương vượng. hào con trung bình. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lanh lẹ. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt.

Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau kiên cố cũng lập nên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. sự sống bình thường. chung sống cần lo làm ăn mới đặng. hào con trung bình. hào tài tương vượng. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. trong mình có tiểu tật. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. hay bôn ba. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ lòng hay lo tính. lo tính. 1. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có duyên. hay yêu chuộng người. hào tài ấm no. hào con thiểu số. hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tuổi: TÂN DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. không chi đáng kỵ há chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên.tuvilyso. Tánh người vợ vui vẻ. bản thân hay có tiểu bệnh. hay giao thiệp. tánh sáng. vui vẻ. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. lòng hay lo tính. hào tài bình thường.http://www. việc làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. có tay tạo giữ tiền tài.com 248 Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Dậu. hào con thiểu số.

40 tuổi. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5.com 249 4. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. không chi đáng kỵ. lời nói ít thua ai. 1 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. thường gặp cảnh thiếu nghèo. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ no. 30. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 20. ăn nói việc chi cũng dễ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 32. ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no. 12. 5. ý tình vợ chồng hòa thuận. lanh lẹ. tiền tài hay tản hao. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. đ ặngg nhiều người mến yêu. 34. 34. hào tài rất luân chuyển. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 18. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4. hào con rất ít. 28. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hay giao thiệp t ình b ạn. gặp số Tam Vinh Hiển.http://www. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) . 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 28.tuvilyso. luận việc hôn nhân không thành. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. đến ngày chót khó nên đôi. sanh con đầu là gái hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 22. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh hiền. hào con trung bình. Tuổi: TÂN DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống vợ chồng làm ăn mới đặng nên. 3. gặp số Nhì Bần Tiện. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 7. bản thân có tiểu bệnh. ít nói hay hòa hạp với đời . khó sanh và khó nuôi. 40 tuổi. 22.

cầu lo việc chi cũng dễ. gặp số Nhứt Phú Quý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. vui vẻ.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường. chung sống với nhau khá kiên nhẫn làm ăn tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có quí nhơn giúp đở. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh tình chồng vợ hay xung ý. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. hào con thiểu phước vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lo tính việc chi đều thông suốt. việc làm ăn nên kiên cố đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài. tánh cộc. chân hay đi nhiều. tề chỉnh và thông minh. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi. hào con thiểu phước. bản tâm ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ có duyên. không chi đáng kỵ. đặng có danh giá với đời .com 250 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp.http://www. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. làm ăn khó trở nên. về lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. hào tài trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lanh lẹ. ý lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hay lo tính. hào tài hay luân chuyển. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. nhiều người mến thương. hào tài trung bình. hay giao thiệp. Tánh người vợ can đảm. về hào con thiểu phước. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) . vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống nên chung lo mới đặng ấm no. v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài trung bình. hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ no. tánh cộc. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn sẽ đặng lập nên.

bản thân có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. hào con thiểu số. tánh lạt lòng. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. . chung sống làm ăn tốt. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no.com 251 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn đặng bình thường. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. không chi đáng kỵ. lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hay giao thiệp tình bạn. hào tài trung bình. tánh lạt lòng. Tánh người vợ vật dụng trong nhà. hào con đông đủ. có duyên. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. chân hay đi.http://www. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. trong mình hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. miệng hay rầy nói. ít đặng vui vẻ cho lắm. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. nên đồng lo làm ăn tốt. thông minh và kỹ lưỡng. nên nhẫn nại làm ăn đặng. có duyên. lo tính thường gặp người giúp đở. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh sáng. bản thân có tiểu bệnh tật. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. Tánh người vợ hi ền. chân hay đi. hào tài thạnh vượng. ăn nói với đời lanh lẹ. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. hào con thiểu số. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng. ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.tuvilyso. Tánh người vợ hiền. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ chân hay đi. hào con đa số.

vui vẻ. hào tài th ạnh v ư ợng. tánh sáng. hay yêu chuộng người.tuvilyso. hào con thiểu phước. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Bính Tý Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . việc làm ăn khá cần năng mới đặng ấm no. hào con thiểu số. Tuổi: NHÂM TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tuất.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lo tính đặng thông suốt. lòng hay lo tính. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. 1. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. hay giao thiệp bạn bè. chung ở với nhau làm ăn mới đặng.com 252 Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con rất ít. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. không đặng vui vẻ cho lắm. hào tài trung bình. tánh thông minh ý tình vợ chồng hòa hạp. ăn nói việc chi cũng dễ. khá nhẫn nại làm ăn tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. trong mình có tiểu tật. hay bôn ba lo tính. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. chung sống với nhau.

hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. về hào tài rất luân chuyển. hào tài ấm no. . 38.http://www. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 6. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. đến ngày chót khó nên đôi. hay giao thiệp. vợ chồng phải trải qua nhiều phen thành bại rồi làm ăn mới đặng. gặp số Tam Vinh Hiển. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. hoặc có chút ít quyền chức. ý tình vợ chồng hòa thuận. về hào tài hay luân chuyển. khó sanh và khó nuôi. hay giao thiệp. vợ chồng đặng có danh giá. 32. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. tánh cộc. 1 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. số vợ chồng cũng thế. hào tài bình thường. Tánh người vợ thông minh. chung sống kiên cố làm ăn đặng. 2. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. chung sống với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói ít thua ai.com 253 5. đặng nhiều người mến thương. 50. vật dụng trong nhà khiếm dụng. số vợ chồng cũng thế.6 42. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tuổi: NHÂM TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Đinh Sửu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. hào con đa số. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 56 tuổi. ăn nói việc chi cũng dễ. 30. 24. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. luận việc hôn nhân không thành. 44. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 6. gặp số Nhứt Phú Quý. 12. 3. lanh lẹ. 9. 26. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 6. 48. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 12. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tháng 12 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 54 tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chỉ nhờ phước đức. đặng nhiều người mến thương. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt. hào tài đủ no. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. số vợ chồng cũng thế.tuvilyso. hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện. Tánh người vợ can đảm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo. gặp số Tứ Đạt Đạo. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. hay giao thiệp. hào tài trung bình. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. hào con đa số. khá với nghèo lẫn lộn. Tánh người vợ tánh hi ền. có chút ít chức phận thêm tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về tánh ý và tiền tài không đặng tốt. chân hay đi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. qua hạn vợ chồng đặng nên. hào tài tương vượng. việc làm ăn đặng. chung sống kiên cố làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà đủ dùng. vui vẻ và kỹ lưỡng. khá nhẫn nại. số vợ chồng cũng thế. cầu lo thông suốt. bản thân có tiểu tật. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. nên kiên cố ngày hậu đặng ấm no. thông minh. tánh cộc. hào con trung bình. hào tài ấm no. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh lạt lòng. không chi đáng kỵ. ý lanh lẹ. . tánh cộc. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý. chung sống đồng lo làm ăn đặng bình thường. chung sống với nhau sẽ đặng lập nên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.http://www. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. lo tính việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều. nên thương lẫn việc làm ăn chung lo cũng đặng tốt. nên kiên nhẫn với nhau đặng cảnh ấm no. chung ở với nhau làm ăn đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. hào con trung bình. hào tài trung bình.com 254 Tánh người vợ chân hay đi. hào con đông đủ.

hào con đông đủ. . hào con trung bình. chung sống với nhau vợ chồng làm ăn mới đặng nên. chung ở với nhau làm ăn tốt. vui vẻ. không chi đáng kỵ. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn cũng đặng nên. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. hào tài đủ no qua ngày. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đ ủ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. không đặng vui vẻ cho lắm. hào tài trung bình. việc làm ăn đặng bình thường. miệng hay rầy nói. có duyên. khó tánh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật bệnh. có duyên.com 255 Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.tuvilyso. hào tài đủ dùng.http://www. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số. chung ở khá kiên cố mới ấm no. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. trong mình hay có bệnh nhỏ. gặp số Tứ Đạt Đạo. hay giao thiệp tình bạn. ăn nói với đời lanh lẹ. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. tánh lạt lòng. sự sống bình thường. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. bản thân hay có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ tánh hiền. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. không đặng vui vẻ. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. khá nhẫn nại việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính hay ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lo tính có người giúp đở. hào tài tương vượng. bản thân hay có bệnh nhỏ.

ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ no. 2 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 7. vui vẻ. khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới đặng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. đến ngày chót khó nên đôi. hào con trung bình. . ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 256 Tánh người vợ thông minh. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 1. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Canh Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. Tuổi: QUÍ HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.tuvilyso. 40 tuổi. 40 tuổi. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. tánh sáng. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . hào tài đủ dùng. 24. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. 20. ý tình vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. 30. 9. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. hào con trung bình. 28. hào tài bình thường. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. lòng hay lo tính. hay yêu chuộng ng ười. nên kiên cố th êm tốt.http://www. 32. bản thân hay co tiểu bệnh. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. 1. 28. hào con thiểu số. 26. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 36. hay lo tính. việc làm ăn đặng lập nên. hay bôn ba lo tính. hào tài ấm no. vui vẻ. hay giao thiệp tình bạn. lòng hay lo tính. ăn nói việc chi cũng dễ. trong mình có tiểu tật. có duyên. 12. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Hợi. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. 18. tánh thông minh. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. 38. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. luận việc hôn nhân không thành. hào con trung bình.

có số tạo giữ tiền tài. đặng nhiều người mến thương . vật dụng trong nhà đa số có thứ tự. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay giao thiệp. chung sống với nhau làm ăn mới đặng . gặp số Nhì Bần Tiện. hay lo tính hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tuổi: QUÍ HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân ít đặng vui vẻ.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý. không chi đáng kỵ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. hào con đa số. Tánh người vợ hay rầy nói. gặp số Tam Vinh Hiển. ý tình ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. thông minh.com 257 Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 1. gặp số Tam Vinh Hiển. hào tài tương vượng. vợ chồng cầu lo có quí nhơn hoặc có chút ít quyền chứcthêm tốt. vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. 5 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. khá kiên cố . khá nhẫn nại và đồng lo. hào con trung bình. tánh cộc.http://www. hào tài đủ no. vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức với đời. không chi đáng kỵ. hào tài ấm no. làm ăn nên nhà. hào con đông đủ. số vợ chồng cũng thế. Tánh người vợ tánh hiền. ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. đặng hưởng cảnh ấm no yên vui. . chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào con đông đủ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tề chỉnh. 7. hào tài tương vượng. lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình hòa thuận. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vật dụng trong nhà khiếm dụng.

ý tình lanh lẹ. vui vẻ.com 258 Tánh người vợ có duyên. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển. Tánh người vợ can đảm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. về hào tài hay luân chuyển. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. Tánh người vợ bôn ba. hào con đa số. Tánh người vợ hi ền. chân hay đi. tánh cộc. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài trung bình. cầu lo có quí nhơn. hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói việc chi cũng dễ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ở với nhau vợ chồng t âm ý hay xung khắc. hào tài đủ dùng. đ ặngg nhiều người mến thương. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. được nhiều người mến yêu. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình. bản thân có tiểu tật. ở với nhau nên kiên cố làm ăn. khá kiên nhẫn làm ăn nên nhà. lo tính đặng thông suốt. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. sự sống đặng bình thường. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. kỹ lưỡng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp.http://www. hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt.tuvilyso. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. hay lo tính. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. chung sống chung lo làm ăn đặng làm ăn nên. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) . chân hay đi. không chi đáng kỵ. tánh cộc. hưởng cảnh vui ấm êm. thông minh. gặp số Tứ Đạt Đạo. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt.

bản thân hay có tiểu bệnh. hào con đa số. ý tình vợ chồng hòa thuận.tuvilyso. tánh lạt lòng. lo tính việc chi đều thông suốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói ngay thật. . khá cần năng làm ăn mới đặng. hào con trung bình. tánh lạt lòng. hào tài trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh hiền. hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. làm ăn lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. hay giao thiệp. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có chút ít quyền chức thêm tốt. lời nói hay thắc mắc. hào tài ấm no. hào tài ấm no.com 259 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. vui vẻ. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. hào tài tương vượng. hào tài đủ ăn. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đa số. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài thạnh vượng. vui vẻ. hào tài tương vượng. chung sống đặng cảnh ấm no. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. có duyên. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống với nhau làm ăn bình thường. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ thông minh. chung lo làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ hay giao thiệp tình bạn. khó tánh. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. có duyên. chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. chung sống với nhau làm ăn tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ có duyên. tánh sáng. hào con đông đủ. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ăn nói với đời lanh lẹ. gặp số Tứ Đạt Đạo. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng nên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên kiên cố làm ăn mới đặng. lòng hay lo tính.http://www. hào con đông đủ. trong mình hay có bệnh nhỏ.

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. Tánh người vợ tánh hiền. hào tài đủ no. hay lo tính. vui vẻ ăn nói việc chi cũng dễ. lời nói ít thua ai. ít nói. hào con đa số. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài trung bình. hào tài tương vượng. kẻ mất . hào con trung bình. duyên kiếp bẽ bàng. hào tài đủ dùng. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên. tánh sáng. chung sống với nhau làm ăn sẽ lập nên.com 260 Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có duyên. tất nhiên sớm khóc hận. có nhiều điểm xấu cộng lại. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. có duyên. gặp số Nhứt Phú Quý. làm ăn lanh lẹ hay giao thiệp. hay bôn ba lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài ấm no. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no bình thường. lâu sau dễ làm ăn. Tánh người vợ làm ăn lanh lẹ. hào con đông đủ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ có phần hòa thuận. nên cần năng thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng.http://www. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. về hào tài hay luân chuyển. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lòng hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. trong mình có tiểu tật. Tánh người vợ thông minh. chung ở với nhau làm ăn mới đặng. CẢNH: NGŨ BIỆT LY SỐ NGŨ BIỆT LY CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. vui vẻ. hay yêu chuộng người. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay hòa hạp với đời .

còn gái thì quét sạch của bên chồng hay của chồng. Tuổi HỢI Tuổi MẸO Tuổi MÙI Ba tuổi này sanh nhằm tháng 2 phá tan sự nghiệp bên vợ. 3. Kỵ nhẹ lìa sống với nhau Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình Số 65: XEM TUỔI VÀ THÁNG SANH CỦA NAM VÀ NỮ CÓ PHÁ TAN SỰ NGHIỆP BÊN VỢ HAY BÊN CHỒNG KHÔNG Tuổi Nam Tuổi THÂN Tuổi TÝ Tuổi THÌN Ba tuổi này sanh nhằm tháng 1 phá tan sự nghiệp bên vợ. Tuổi HỢI Tuổi MẸO Tuổi MÙI Ba tuổi này sanh nhằm tháng 8 phá tan sự nghiệp bên chồng. nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. Tuổi Nữ Tuổi THÂN Tuổi TÝ Tuổi THÌN Ba tuổi này sanh nhằm tháng 12 phá tan sự nghiệp bên chồng. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. Hai làm ăn tại ảnh hưởng vì thời cuộc nên đành khép mình sống vào cảnh tạm làm ăn chăn chiếu cho khách mua hoa một thuở. không mong gì tạo hạnh phúc gia đình chi cả. tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo. Những cô gái làm ăn no mình sống về cảnh này. tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn. mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi. Một làm ăn kiếp Hoa Đào nên vẫn sống vui mãi mãi trong cảnh sớm đưa chiều rước. gái gặp người chồng không bao lâu rồi dần dần sự nghiệp bị tiêu tan. bởi lúc đi đầu thai có mang theo một cây chổi sắt. Kiếp Đào Hoa: Tục gọi làm ăn : “Gái Giang Hồ hay gái ăn sương”. Chính trong sách Hán Văn “TAM THẾ” có ghi rõ số này.http://www. Tuổi TỴ Tuổi DẬU Tuổi SỬU Tuổi DẦN Tuổi NGỌ Tuổi TUẤT Sáu tuổi này sanh nhằm tháng 9 phá tan sự nghiệp bên chồng. Chính thức Kiếp Hoa Đào thì không gọi đó là số mạng. Tuổi TỴ Tuổi DẬU Tuổi SỬU Tuổi DẦN Tuổi NGỌ Tuổi TUẤT Sáu tuổi này sanh nhằm tháng 9 phá tan sự nghiệp bên vợ.tuvilyso. bởi c ó hai nguyên nhân chính phát sinh. 2. trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng. Đời thường có những cảnh: Trai cưới vợ rồi lần lần gia đạo của tiền bị sụm bại. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi. trai quét sạch của bên vợ hay của vợ.com 261 người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn. . sẽ có thời tạo làm ăn nên gia thất. đó là vào trường hợp phạm tháng sanh trên đây. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. tuổi NAM hay NỮ sanh nhằm những tháng trên đây. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi. khi lớn lên có chồng vợ.

Mặc cho ngày tháng tới đây. Biệt ly tuyệt mạng tủi hờn biết bao. Nợ duyên bất luận phú bần. hèn. Tuổi xấu ở đặng miễn vừa đủ no. Hạp lời hạp nhãn đặng nhiều. Hiền vang danh giá chớ cho mình tài. Gái. Vợ chồng gãy gánh hệ sầu đến con. Phả xem cho kỹ kẻo rầy lầm than. Dưỡng nuôi săn sóc không còn như xưa. Xã hội nặnhiều người hay nhất và rộn ràng. Nợ duyên khó chọn cho vừa lứa đôi. Trước phải lựa chọn lánh dè ngày sau. Chồng chồng. Số tốt tuổi tốt cả hai.tuvilyso. Sách này lợi ích đôi bên. Tuổi tốt ở đặng vẹn tuyền là hơn. Điểm chính tuổi hạp đẹp duyên. Đường đời đa số phải ham. Ấy là thời cổ thói quen lưu truyền. Trải qua nhiều cảnh thấy nghe. Xấu đẹp lớn nhỏ chẳng cần chê khen. hạnh phúc dạ này cũng cam. Cuộc nợ duyên do bởi hóa công. “CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH” tuổi nào cũng phân. Miễn cho tuổi hạp đặng rồi. Môn đăng hộ đối sang. Hoặc sanh nhằm tháng đổi thay. Đời người như cảnh sớm trưa. Sóng tình nổi dậy ngã xiêu duyên này. Lìa sanh lìa tử dạ nào. Mau mau tránh cảnh cô đơn. Đó là định luật người phàm xưa nay. Phước may gặp tuổi giàu to. Đó là phạm tuổi xem vào thấy ngay. Cảnh nghèo tạm sống muối dưa. Nợ duyên thay đổi tợ rày đò đưa. Bé thơ chưa biết chữ thương Lớn lên rạo rực con đường tình yêu. Xin khuyên ai đó những ai. Đoán rành mỗi cảnh trong đây. Ái tình nặng tợ biển sâu.com 262 Số 66: HAI CHỮ ÁI TÌNH Dây oan trái sẵn dành mọi giớI.http://www. Trở nên khá giả lâu dài không lâu. vợ vợ muôn ngàn éo le. Mất cha thiếu mẹ chẳng tròn. Nghĩ xa ta khá phòng âu. trai ai cũng ước mong. Lầm than. . Muốn sau cho đặng vừa lòng yếm âu. Nữ Nam chọn lựa tự êm khỏi thầy. Ít vui lại gặp nhiều sầu vấn vương. Dài công sắp soạn đề cao. Ấm êm hòa thuận lần hồi sẽ nên.

tuvilyso. CHUNG SOẠN GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU . Muôn vàng cảm tạ thiêng liêng.com 263 Hiệp bên có sẵn phút giây biết liền. Kính chư độc giả vô biên nối đời.http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful