http://www.tuvilyso.

com

1

SỐ 1: COI TUỔI GÌ, NHẰM MẠNG GÌ GIÁP TÝ BÍNH DẦN MẬU THÌN CANH NGỌ NHÂM THÂN GIÁP TUẤT BÍNH TÝ MẬU DẦN CANH THÌN NHÂM NGỌ GIÁP THÂN BÍNH TUẤT MẬU TÝ CANH DẦN NHÂM THÌN GIÁP NGỌ BÍNH THÂN MẬU TUẤT CANH TÝ NHÂM DẦN GIÁP THÌN BÍNH NGỌ MẬU THÂN CANH TUẤT NHÂM TÝ GIÁP DẦN BÍNH THÌN MẬU NGỌ CANH THÂN NHÂM TUẤT ẤT SỬU ĐINH MẸO KỶ TỴ TÂN MÙI QUÍ DẬU ẤT HỢI ĐINH SỬU KỶ MẸO TÂN TỴ QUÍ MÙI ẤT DẬU ĐINH HỢI KỶ SỬU TÂN MẸO QUÍ TỴ ẤT MÙI ĐINH DẬU KỶ HỢI TÂN SỬU QUÍ MẸO ẤT TỴ ĐINH MÙI KỶ DẬU TÂN HỢI QUÍ SỬU ẤT MẸO ĐINH TÝ KỶ MÙI TÂN DẬU QUÝ HỢI Mạng KIM Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỔ Mạng KIM Mạng HỎA Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng KIM Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng KIM Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỔ Mạng KIM Mạng HỎA Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng KIM Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỦY Vàng dướI biển, Lửa trong lò, Cây rừng lớn, Đất đường lộ, Vàng gươm nhọn, Lửa trên núi, Nước dưới sông, Đất đầu thành, Vàng chân đèn, Cây dưỡng liên, Nước trong giếng, Đất nóc nhà, Lửa sấm chớp, Cây tòng bá, Nước chảy dài, Vàng trong cát, Lửa dưới núi, Cây đất bằng, Đất vách nhà, Vàng lá trắng, Lửa ngọn đèn, Nước trên trời, Đất nền chòi, Vàng đeo tay, Cây dâu tằm ăn, Nước khe lớn, Đất trong cát, Lửa trên trời, Cây lựu lớn, Nước biển lớn.

BẢNG LỤC GIÁP ĐỦ 60 TUỔI SỐ 2: BẢNG CHỈ DẪN TẰM TUỔI (Dùng năm ẤT TỴ này làm tiêu chuẩn)
TuổI GIÁP TÝ

ẤT SỬU BÍNH DẦN ĐINH MẸO MẬU THÌN KỶ TỴ CANH NGỌ TÂN MÙI
NHÂM THÂN

QUÍ DẬU GIÁP TUẤT ẤT HỢI BÍNH TÝ

năm 1965 là 42 tuổi ẤT TỴ nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32 nt 31 nt 30

1966 là 43 tuổI BÍNH NGỌ nt 42 nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32 nt 31

1967 là 44 tuổi ĐINH MÙI. nt 43 nt 42 nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32

http://www.tuvilyso.com

2

ĐINH SỬU MẬU DẦN KỶ MẸO CANH THÌN TÂN TỴ NHÂM NGỌ QUÍ MÙI GIÁP THÂN ẤT DẬU BÍNH TUẤT ĐINH HỢI MẬU TÝ KỶ SỬU CANH DẦN TÂM M ẸO NHÂM THÌN QUÍ TỴ GIÁP NGỌ ẤT MÙI BÍNH THÂN ĐINH DẬU MẬU TUẤT KỶ HỢI
TuổI CANH TÝ

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

TÂN SỬU NHÂM DẦN QUÍ MẸO GIÁP THÌN ẤT TỴ BÍNH NGỌ ĐINH MÙI
MẬU THÂN

KỶ DẬU CANH TUẤT TÂN HỢI NHÂM TÝ QUÍ SỬU GIÁP DẦN ẤT MẸO BÍNH THÌN ĐINH TỴ MẬU NGỌ KỶ MÙI CANH THÂN TÂN DẬU NHÂM TUẤT QUÍ HỢI

năm 1965 là 6 tuổi ẤT TỴ nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45 nt 44 nt 43

1966 là 7 tuổI BÍNH NGỌ nt 6 nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45 nt 44

1967 là 8 tuổi ĐINH MÙI. nt 7 nt 6 nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45

http://www.tuvilyso.com

3

MỤC LỤC Trang số Bài số 1. Coi tuổi gì, nhằm mạng gì ...........................................................................1 2. Bảng chỉ dẫn tầm tuổi .................................................................................2 3. Năm mạng số thay đổi vợ chồng.................................................................4 4. Sơ đồ định hướng lương duyên ..................................................................6 5. Tuổi Giáp Tý ...............................................................................................7 6. Tuổi Ất Sửu ..............................................................................................14 7. Tuổi Bính Dần...........................................................................................20 8. Tuổi Đinh Mẹo ..........................................................................................26 9. Tuổi Mậu Thìn...........................................................................................33 10. Tuổi Kỷ Tỵ...............................................................................................41 11. Tuổi Canh Ngọ........................................................................................47 12. Tuổi Tân Mùi...........................................................................................54 13. Tuổi Nhâm Thân .....................................................................................60 14. Tuổi Quý Dậu..........................................................................................66 15. Tuổi Giáp Tuất ........................................................................................74 16. Tuổi Ất Hợi..............................................................................................81 17. Tuổi Bính Tý ...........................................................................................89 18. Tuổi Đinh Sửu.........................................................................................95 19. Tuổi Mậu Dần .......................................................................................101 20. Tuổi Kỷ Mẹo..........................................................................................108 21. Tuổi Canh Thìn .....................................................................................114 22. Tuổi Tân Tỵ...........................................................................................120 23. Tuổi Nhâm Ngọ.....................................................................................126 24. Tuổi Quí Mùi .........................................................................................132 25. Tuổi Giáp Thân .....................................................................................139 26. Tuổi Ất Dậu...........................................................................................146 27. Tuổi Bính Tuất ......................................................................................152 28. Tuổi Đinh HợI .......................................................................................159 29. Tuổi Mậu Tý..........................................................................................166 30. Tuổi Kỷ Sửu..........................................................................................174 31. Tuổi Canh Dần......................................................................................180 32. Tuổi Tân Mẹo........................................................................................186 33. Tuổi Nhâm Thìn ....................................................................................192 34. Tuổi Quí Tỵ ...........................................................................................198 35. Tuổi Giáp Ngọ.......................................................................................205 36. Tuổi Ất Mùi............................................................................................212 37. Tuổi Bính Thân .....................................................................................219 38. Tuổi Đinh Dậu .......................................................................................225 39. Tuổi Mậu Tuất.......................................................................................232 40. Tuổi Kỷ HợI...........................................................................................239 41. Tuổi Canh Tý ........................................................................................246 42. Tuổi Tân Sửu ........................................................................................252 43. Tuổi Nhâm Dần.....................................................................................258 44. Tuổi Quí Mẹo ........................................................................................264 45. Tuổi Giáp Thìn ......................................................................................271 46. Tuổi Ất Tỵ .............................................................................................277 47. Tuổi Bính Ngọ .......................................................................................284 48. Tuổi Đinh Mùi........................................................................................290 49. Tuổi Mậu Thân......................................................................................296 50. Tuổi Kỷ Dậu ..........................................................................................303

http://www.tuvilyso.com

4

Tuổi Canh Tuất .....................................................................................309 Tuổi Tân HợI.........................................................................................315 Tuổi Nhâm Tý .......................................................................................322 Tuổi Quí Sửu ........................................................................................328 Tuổi Giáp Dần.......................................................................................335 Tuổi Ất Mẹo ..........................................................................................341 Tuổi Bính Thìn ......................................................................................347 Tuổi Đinh Tỵ .........................................................................................354 Tuổi Mậu Ngọ .......................................................................................360 Tuổi Kỷ Mùi...........................................................................................367 Tuổi Canh Thân ....................................................................................373 Tuổi Tân Dậu ........................................................................................379 Tuổi Nhâm Tuất ....................................................................................385 Tuổi Quí Hợi .........................................................................................391 Xem tuổI và tháng sanh của nam và nữ có phá tan sự nghiệp bên vợ hay bên chồng không...................................................................................399 66. Hai chữ ái tình ......................................................................................400 BÀI DẪN GIẢI Kính thưa quí vị, Nếu quí vị cần xem đến quyển CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH này hẳn quý vị có đặt một phần nào tin tưởng đến lời đoán đúng hay sai của quyển sách. Trước cần phải tìm hiểu cho đúng nguyên do của mỗi đôi bạn. Có 3 điểm cần biết: 1. Phải biết đúng tuổi của người chồng và người vợ. 2. Phải nhớ đúng tháng sanh âm lịch. 3. Phải biết hướng trời, để định hướng lương duyên. Thí dụ: Quý vị muốn xem cặp đôi bạn sắp kết hôn mà quý vị không biết tuổi con giáp là tuổi gì, TÝ, SỬU, DẦN, MẸO… chi đó chỉ biết người trai năm nay 18 tuổi, người con gái là 17, thì xem ngay bảng tầm tuổi sẽ thấy rõ ràng năm này 18 tuổi là MẬU TÝ, còn 17 tuổi là tuổi KỶ SỬU, cứ tìm đến số trang 167 sẽ thấy tựa đề (Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổ KỶ SỬU) Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi thì có bài toán kỵ hạp cho cảnh vợ chồng này thế nào. GIẢI VỀ CAO LY TOÁN SỐ Có 5 cảnh như sau: 1. NHỨT PHÚ QUÝ: là giàu có hay dư giả 2. NHÌ BẦN TIỆN: là nghèo hèn hay thiếu thốn 3. TAM VINH HIỂN : là quyền tước hay chức phận 4. TỨ ĐẠT ĐẠO : là thong đàng hay để làm ăn 5. NGŨ BIỆT LY: là lìa sống hay lìa thác Còn phạm số TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số NGŨ BIỆT LY vậy. 1. 2. 3. 4. 5. GiảI về hào con HÀO CON ĐA SỐ: là từ 7 đứa con sắp lên HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: là từ 5 đến 6 đứa HÀO CON TRUNG BÌNH: là từ 3 đến 4 đứa HÀO CON THIỂU SỐ: là từ 1 đến 2 đứa. HÀO CON RẤT ÍT: có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

http://www.tuvilyso.com

5

(Hào con không thể đoán đúng y đặng, là có những đứa con mượn bụng u thai hoặc kiếp trước mình không thiếu nợ nó). Ý nghĩa những bài “ĐOÁN PHỤ THÊM” trong mỗI cặp vợ chồng Cần có giới hạn, cặp mắt của người đời không cho phép chồng lớn tuổi hơn vợ quá nhiều hay là tuổi đến gấp đôi, còn vợ lớn tuổi hơn chồng quá nhiều thì ngược đời rất hiếm có, vì thế nên soạn giả tạm phân giới hạn là chồng lớn hơn vợ đến 9 tuổI đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 10 đến 18 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn lớn hơn quá nhiều từ 19 tuổi sấp lên xin vô luận. Những cảnh vợ lớn hơn chồng từ 1 đến 3 tuổI thì đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 4 đến 9 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn những cảnh quá ngược đờI là vợ lớn hơn chồng từ 10 tuổi sấp lên xin miễn luận. Thưa quý vị, quyển Căn Duyên Tiền Định này soạn giả căn cứ vào loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng tìm hiểu số vợ chồng không phảiI đánh tay sơ sơ là đúng. Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mớI đặng. Trước phảI biết số của ngườI trai hay người gái đó có số thay chồng đổI vợ không? Xin quý vị cần lưu ý điểm này. Nếu phạm số thay đổI dầu lựa chọn tuổI tốt cách mấy cũng không tránh khỏI số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổI vợ chồng, còn những điểm phụ đoán soạn giả không thể kể hết đặng. CÓ HAI CÂU CA DAO NHƯ SAU; - Cô này chồng chết có huông, Ai mà lấy cổ thua buồn chết theo, - Anh này bỏ vợ có huông. Ai mà lấy ảnh thua buồn ảnh thôi. 2 câu ca dao này có nghĩa là: NgườI gái có số chết chồng NgườI trai phạm số đổI vợ. Soạn giả Dương Công Hầu Số 3: NĂM MẠNG SỐ THAY ĐỔI CHỒNG VỢ GIÁP TÝ CANH THÌN NHÂM DẦN ẤT SỬU TÂN TỴ QUÍ MẸO MẠNG KIM NHÂM THÂN GIÁP NGỌ CANH TUẤT QUÍ DẬU ẤT MÙI TÂN HỢI

MẠNG KIM Nam nữ xem chung, dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG
Giêng Trai 2 đờI vợ Gái 3 đời chồng 2 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

3 Trai 1 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

4 Trai 13 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

5 Trai 3 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

6 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

7 Trai 1 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

8 Trai 3 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

9 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

10 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

11 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

12 Trai đờI vợ Gái 1 đời
chồng

dùng tháng âm lịch.com 6 MẬU THÌN CANH DẦN NHÂM TÝ TẤT CẢ NHỮNG TUỖI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG MỘC KỶ TỴ NHÂM NGỌ QUÍ MÙI TÂN MẸO MẬU TUẤT KỶ HỢI QUÍ SỬU CANH THÂN TÂN DẬU MẠNG MỘC Nam nữ xem chung. SANH THÁNG 4 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 2 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 5 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng 8 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 10 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 11 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 12 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng BÍNH TÝ NHÂM THÌN GIÁP DẦN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG THỦY ĐINH SỬU GIÁP THÌN ẤT DẬU QUÝ TỴ BÍNH NGỌ ĐINH MÙI ẤT MẸO NHÂM TUẤT QUÍ HỢI MẠNG THỦY Nam nữ xem chung.http://www.tuvilyso. dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG 3 Trai 3 đời vợ 4 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng Giêng Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 2 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 5 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 6 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 7 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 8 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 9 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 11 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 12 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng Gái 3 đời chồng . dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG 4 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 2 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 5 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 8 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 11 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 12 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng BÍNH DẦN MẬU TÝ GIÁP THÌN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG HỎA ĐINH MẸO GIÁP TUẤT ẤT HỢI KỶ SỬU BÍNH THÂN ĐINH DẬU ẤT TỴ MẬU NGỌ KỶ MÙI MẠNG HỎA Nam nữ xem chung.

29. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tý. 31. 33. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.com 7 CANH NGỌ B ÍNH TUẤT M ẬU THÂN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG THỔ T ÂN M ÙI ĐINH M ẬU D ẦN KỶ M ẸO H ỢI CANH TÝ TÂN SỬU K Ỷ DẬU BÍNH THÌN ĐINH TỴ M ẠNG THỔ Nam nữ xem chung. 27. 28. dùng tháng âm lịch. 1. 39 tuổi. hướng Tây là mặt trời lặn trong tuổi của mình nên định hướng lương duyên ở hướng nào khi đối chiếu sơ đồ sẽ thấy rõ. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 4. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hứơng Mẹo mới nhằm căn duy ên.tuvilyso. 34 tuổi. 21. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 17. 5. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 19. xây cho đúng hướng Đông và Tây. TuổI Giáp Tý (ĐạI Kỵ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Tân Dậu vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. . 9. 11. như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 23. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. đến ngày chót khó nên đôi. 22. SANH TH ÁNG 4 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 2 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 5 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 8 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 11 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 12 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng Số 4: SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG LƯƠNG DUYÊN HÌNH VẼ Muốn định hướng: Sơ đồ này phảI để tại nhà ở. 6 và tháng 10. 12. luận việc hôn nhân không thành.http://www. hướng Đông là Mặt trời mọc. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Tý sanh tháng 1.

gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền tước. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. hào tài đủ no. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 10. hào con không có. ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên.com 8 Gái tuổi Giáp Tý sanh tháng 1. vật dụng trong nhà khiếm dụng. sống chung với nhau làm ăn tốt.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. v ề hào con thiếu phước. nên kiên nhẫn chung lo với nhau. Tánh người vợ đảm đang. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. khó sanh và khó nuôi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng ngày hậu cũng ấm no. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con. hay giao thiệp hay lo tính. Nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi sau mới tốt. hào tài ấm no. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ chơn hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển.tuvilyso. Còn thiếu phướng thì đặng khá. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài no đủ. nên chung lo cần ăng. ăn nói việc chi cũng dễ. Qua hạn mới đậu tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. tay làm có tài mà cũng hay hao phá t ài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. tánh cộc. Tánh người vợ tánh sánh lanh lẹ. chân hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. rất ít hoặc không con. có số tạo giữ tiền tài. 2 và tháng 11. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói. nhiều người hay thương mến. TuổI: GIÁP TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI GIÁP TÝ (Chồng vợ đồng một tuổI) LờI giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về hào con thiểu phước. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu. bổn thân hay có bệnh nhỏ. cầu lo việc chi cũng có người quý nhân giúp đỡ. tánh cộc. có số nuôi con nuôi. hào con trung bình.

có số tạo giữ tiền từ ngày lớn tuổi. hào con rất ít. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. thông minh có kỹ lưỡng. tánh lạt lòng. trong mình có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. chung ở nên cẩn nại thương lẫn với nhau làm ăn mới đặng. còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI) Hai tuổI này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào tài tương vượng. hào con rất ít. . lòng hay lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào con trung bình. về hào con thiểu phước. về tánh ý nên kiên nhẫn. hay lo tính. qua hạn mới phát đạt. về hào tài nên luân chuyển. sanh con đầu là gái hạp.com 9 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau làm ăn s ẽ lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ hiền. hào tài đủ no. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI T ÂN M ÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp tình bạn. tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. miệng hay rầy nói. hay giao thiệp. có duyên. chân hay đi. ở với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no.http://www. v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tánh tình vợ chồng hào hạp. vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. bản thân có tiểu tật. tành tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài trung bình. nên hòa thuận chung lo với nhau làm ăn ngày hậu cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát. hào tài bình thường. hào con thiểu ố. vợ chồng đặng có danh giá. tánh tình vợ chồng hay tương xung. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh sáng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. Tánh người vợ hiền. Tánh người vợ bôn ba. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển. tánh cộc. việc làm ăn đặng lập nên. về lời tiếng không đặng hòa hạp. người đời hay mến thương. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên bền chí và cần năng. hào con rất ít. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso.

hào con rất ít. việc làm ăn ngày hậu nên nhà.com 10 Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. hào con ít. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. hào tài ấm no. vui vẻ. ở với nhau làm ăn tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. lời nói ngay thật. hào tài đủ dùng.tuvilyso. lời nói hay thắc mắc. hào con thiểu phước. lời nói hay hòa thuận với đời. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ rộng rãi. nên chung lo làm ăn đặng. vật dụng trong nhà đủ dùng. thông minh. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . hào tài tương vượng. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ăn nói đời lanh lẹ. vui vẻ. Tánh người vợ hiền. ý tánh tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. hoặc nuôi con nuôi. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân có tiểu tật. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hay lo tính. bản thân hay có tiểu bệnh. chung ở với nhau lập nên nhà. hào tài đủ dùng. ưa trồng tỉa. hào tài ấm no. không chi đáng kỵ. vui vẻ. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. có duyên. ý tính vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tay làm có tài trong hay hao phá tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. hào con đông đủ. bản thân tiểu tật. trong ngòai sắp đặt đều thuận ý. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. hào con trung bình. số khó giữ tiền bạc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. khó tính. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. lạt lòng.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Sửu. về hào tài hay luân chuyển. ở với nhau làm ăn cũng đặng nên. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào con trung bình. hào con rất ít. bản thân có tiểu tật bệnh. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. việc làm ăn đồng lo đặng ấm no. lanh lẹ. có duyên vui vẻ. hào tài bình thường. hào tài ấm no hào con rất ít. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. lời nói hay thắc mắc. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. TUỔI: ẤT SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . ít đặng vui vẻ. trong mình có tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp.http://www. hào tài đủ dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tính vợ chồng xung khắc. chung ở với nhau làm ăn nên nhà. cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đỡ. lời nói ít thua ai. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con rất ít. tốt về danh giá. nên nhẫn nại việc làm ăn mới tốt. hay bôn ba lo tính. vui vẻ. lòng hay lo tính có số tạo tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng hòa thuận. hay giao thiệp. có duyên. Tánh người vợ lanh lẹ. 1. Tánh người vợ hay rầu lo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá thương lẫn nhau và cần năng làm ăn đặng. ăn nói viêc chi cũng dễ. ở đời với nhau kiên cố chung lo cũng đặng ấm no. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi B ính Dần Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau ph iạm (Biệt Ly) 2. hào tài đủ no. hào con đa số. hào con trung bình. tánh sáng.com 11 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. hào tài tương vượng. hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso. vui vẻ.

Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Giáp Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh tình vợ chồng lời nói hay tương xung. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. hào tài thịnh vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. . lo tính việc gì cũng đều thông suốt. 25. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình.http://www. 5. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà đặt trang hoàng. vui vẻ. hào tài phát đạt. 33.tuvilyso. Tánh người vợ miệng hay rầu nói. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ít đặng hạp ý.com 12 3. về tánh ý khá nên kiên nhẫn. bản thân hay có bệnh nhỏ. 41. trong nhà đều ưng thuận ý. hào con trung bình. khó sanh và khó nuôi. 35. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 37. Tuổi: ẤT SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. còn c ó đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa v ắng. 23. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. Tánh người vợ có duyên. Gái tuổi Ất Sửu sanh tháng 1. hào con thiểu số. đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. chung ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Sửu sanh tháng 1. 21. 12. có số giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 10. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 39 tuổi. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 53 tuổi. luận việc hôn nhân không thành. nên thương lẫn và chung lo làm ăn tốt. Tuổi này trai hay gái kho có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 27. 6. 29.

Tánh người vợ sáng. làm có tiền hay khiến đều hao tốn. vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh cộc. chân hay đi. tánh t ình vợ chồng hòa hợp. thông minh và kỹ lưỡng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp. v ề lời tiếng ít đặng hạp ý. hào tài no ấm.com 13 Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nhưng hưởng đặng cảnh ấm no. chung ở với nhau sẽ lập nên sự nghiệp. Qua hạn mới đậu tài. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý có phước hưởng giàu. Tánh người vợ can đảm. sanh con đầu là gái hạp. nên bền chí. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổ. hay lo tính. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở đời với nhau nên cần năng cũng đặng hưởng ấm no. về lời tiếng nên nhẫn nại. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng lo tính việc chi đều thông suốt. hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào tài no ấm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. hào con trung bình. về hào con thiểu phước. nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn đặng. Làm ăn không đặng phát đạt. . Tánh người vợ hiền.http://www. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ hay bôn ba. tánh cộc. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn tốt. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều. hào tài tương vượng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con rất ít. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. còn nhiều phước thì đặng khá. bản thân có tiểu bệnh tật. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. có duyên vui vẻ. và hay hờn mát. hào tài ph át đ ạt. tánh tình vợ chồng hay tương xung. cầu lo có quí nhân. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà đều đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. hào con đông đủ. nhiều người hay mến thương.

việc làm ăn đặng ấm no.com 14 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài thịnh vượng. hào tài bình thường. hào con rất ít. tánh lạt lòng. Tánh người vợ thông minh. hào con thiểu phước. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có duyên. hào con thiểu s ố. hào con trung bình. hào con trung bình. hào con trung bình. nên kiến cố làm ăn mới ấm no. số khó giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khá chung lo làm ăn đặng. hay giao thiệp. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. miệng hay rầy nói. hào tài bình thường. hào tài phát đạt. vui vẻ. tánh lạt lòng. việc l àm ăn kiên cố mới đặng ấm no. lời nói hay thắc mắc. trong bản thân có tiểu tật. chung ở nên kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ có duyên. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. b ản thân có tiểu tật. hào tài ấm no. đặng hưởng cảnh ấm no và an vui. có số nuôi con nuôi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con đa số. . ưa trồng tỉa. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh sáng. Tánh người vợ hay lo tính. Tánhngười vợ hiền. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp lớn. Tánh người vợ rộng rãi. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.http://www. Tánh người vợ hay lo tính. khó tánh. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi. ĐOÁN PHỤ TH ÊM Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi nay ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói ngay thật. lanh lẹ. hào con rất ít. ở với nhau cũng có phần hòa hạp.

vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. hào tài trung bình. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ tánh hiền. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. có duyên. ngày hậu đặng trung bình. Chồng tuổI ẤT SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con thiểu s ố. ở với nhau vợ chồng hay xung ý. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình vợ chồng hòa hạp nên kiên cố chung lo với nhau. Tánh người vợ tánhsáng. . ăn nói việc chi cũng dễ.http://www. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng ít hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. khó tạo giữ của. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. chung ở với nhau làm ăn đặng. vui vẻ. hào tài ấm no. cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dùng. chung sống với nhau khá nên nhẫn nại làm ăn đặng lập nên. nên bền chí và cần năng. tánh tình vợ chồng hòa ạp. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. ăn nói việc chi cũng dễ. bản thân có tiểu bệnh. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 15 Tánh người vợ tánh sáng. có duyên. hào con trung bình. thông minh. phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài thạnh vượng. làm ăn không đặng phát đạt. khá nhẫn nại việc làm ăn tốt. lời nói hay hòa thuận với đời. hào con thiểu số. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn đặng. Tánh người vợ hay lo tính. ý tính vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ hiền. lanh lẹ. ít nói. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài. hòa hạp với đời. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vui vẻ. hay giao thiệp. tánh thông minh. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ no.

Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tu ệt Mạng) 5. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc ăn dễ dàng.tuvilyso. 28. 28. 6. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Dần. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 52 tuổi. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 10. 46. đến ngày chót khó nên đôi. 7. 46. cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. luận việc hôn nhân không thành. 22. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng) 2. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 52 tuổi. 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. TuổI: BÍNH DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 22.com 16 Tuổi: BÍNH DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. 34. hào con không con và có số nuôi con. 8. . Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. vật dụng trong nhà khiếm dụng.http://www. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 40. 3. hào tài đủ dùng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 34. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Dần sanh tháng 2. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. khó sanh và khó nuôi. 1. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Ất Sửu Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Gái tuổI Bính Dần sanh tháng 7. 40.

nên kiên nhẫn với nhau. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. số vợ chồng cũng thế tánh tình vợ chồng ít hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ bôn ba. chung sống với nhau làm ăn tốt. nhiều người hay thương mến.http://www. hào con thiểu số. Tánh người vợ can đảm. vợ chồng phảI bền chí nhẫn nại. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. tánh tình vợ chồng hay xung ý bất hòa. gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồn như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà khi ếm d ụng. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hưởng sự ấm no và an ủi. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . hào con thiếu phước. ở với nhau nên kiên cố mới đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. l àm ăn không đặng ph át đ ạt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng ph ảI ch ịu c ảnh thi ếu ngh èo. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. chung sống với nhau nên ần năng và thương lẫn nhau. d ầu c ó c ủa s ẵn c ũng kh ó gi ữ đặng. vật dụng trong nhà thường dùng. hay giao thiệp. số vợ chồng cũng thế. vật dụng trong nhà khiếm dụng. phải có chí cần năng và nhờ nơi phước đức. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở với nhau nên nhẫn nại chung lo l àm ăn t ốt. tánh cộc chân hay đi. ý hay giao thiệp. hay lo tính. tánh cộc. có số tạp giữ tiền tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. còn thiếu phước thì đặng khá.com 17 Tánh ngườI vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. h ào t ài đủ no qua ng ày. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Số vợ chồng cũng thế. nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. có chút chức phận để làm ăn. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. h ào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước. hay giao thiệp. tánh lạt lòng. sanh con đầu là gái hạp. tánh tình vợ chồng cũng có phần hào hạp. hào tài trung bình hào con rất ít. về hào tài hay luân chuyển.tuvilyso. vui vẻ. tánh cộc. chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

vợ chồng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.tuvilyso. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ống chung lo ngày hậu cũng đặng ấm no. không đặng vui vẻ cho lắm. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. tánh lạt lòng. nên kiên cố đồng lo với nhau. hào tài trung bình. tánh lạt lòng. Tánh người vợ hiền. ăn nói với đời lanh lẹ. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tay làm có tài. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. hào con đa số. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . có duyên. hào con rất ít. hào con rất ít.com 18 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. h ào con thi ểu ph ư ớc. miệng hay rầy nói. làm có tiền cũng hay khiến điều hao tốn. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh sáng. hay giao thiệp tình b ạn. chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no. nên thương lẫn chung lo với nhau. phải chịu cảnh thiếu nghèo. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ có duyên. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu sang. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. không chí đáng kỵ.http://www. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm đặng nên. c ó s ố nu ôi con nu ôi. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá nhiều người hay thương mến. hào tài ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. lời nói hay thắc mắc. khá cần năng và chung lo làm ăn mớinên. hào tài tương vượng. còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài ấm no. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng không đặng hòa hợp cho lắm nên thương lẫn nhau làm ăn đặng. Chồng tuổI BÍNH DẦN vợ tuổI ẤT H ỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ. cũng hay hao phá tài.

có số nuôi con nuôi. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. số khó giữ tiền tài. vui vẻ. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mớiđặng tốt. hào con thiểu phước. chân hay đi. không chi đáng kỵ. lanh lẹ. tay làm có tài c ũng hay hao phá tài. khá nhẫn n ại làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. hay giao thiệp. về hào tài hay luân chuyển ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. còn thiểu phước thì đặng khá. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ thông minh. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ rộng rãi. Tánh người vợ hiền. h ào con trung bình. có duyên. Tánh người vợ hay lo. trong bản thân có tiểu tật. nên kiên cố việc làm ăn đặng. hay giao thiệp. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con thiểu số. hào tài đủ no qua ng ày. lo tính thường có quí nhân giúp đở. tay làm có tài cũng thiểu s ố. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau phải kiên cố mớiđặng tốt. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp việc làm ăn khá cần năng mới đủ no. hào tài ấm no. lời nói hay hòa thuận với đời. chung sống với nhau làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài trung bình. hào con rất ít. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lanh lẹ.com 19 Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khó tánh. thông minh. Tánh người vợ tánh sáng. ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. lời nói ít thua ai. bản thân có tiểu tật. ưa trồng tỉa. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu.tuvilyso. hào con trung bình. hào tài đủ no .http://www.

còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. 38. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mẹo. khá nhẫn n ại làm ăn mớiđặng. 24. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. khó sanh và khó nuôi. Tuổi: ĐINH MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.com 20 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. 8. sanh con đầu là gái hạp. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 36.http://www. Tuổi ĐINH MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH MẸO . Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Giáp Tý. Tánh người vợ hay rầu lo. 32. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 7. 30. vui vẻ có duyên. 26. hào tài bình thường. việc làm ăn sẽ đặng nên nhà. Tánh người vợ lanh lẹ. bản thân hay có bệnh nhỏ. 40 tuổi. có số tạo giữ tiền tài. 43 tuổi. ít nói. ý tình vợ chồng hay xung khắc. 1. Gái tuổi Đinh Mẹo sanh tháng 7.tuvilyso. luận việc hôn nhân không thành. Tánh người vợ hiền. chung sống chung lo làm ăn đặng. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 10. 20. Những năm tuổo trên đây kỵ hiệp hôn. 18. Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. hào con rất ít. hào con thiểu số. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Bính Tỵ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. bản thân có tiểu bệnh. 6. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. đến ngày chót khó nên đôi. ít vui vẻ. hào tài đủ no. 3. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng) 2. 31. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Mẹo sanh tháng 2.

Tánh người vợ can đảm. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống nên thương lẫn nhau làm ăn t ốt. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà đủ dùng. về tánh ý nên kiên nhẫn. và kỹ lưỡng. hưởng cảnh ấm no và an vui Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vơ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát.com 21 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm tài cũng hay hao phá tài. háo tài tướng vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ở với nhau ngày hậu cũng đặng ấm no. hào con thiểu số. hào tài buồn ban đ ầu hay luân chuyển. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. vui vẻ hay giao thiệp.tuvilyso. qua hạn mớI đậu tài. còn thiểu phước đặng khá. . nên kiên nhẫn làm ăn tốt. hào tài tương vượng. về háo tài hay luân chuyển. ăn nói cầu lo việc chi đều có người quí nhân giúp đỡ. bổn thân có tiểu tật. hay giao thiệp. háo tài ấm no. tánh cộc. chân hay đi nhiều. chân hay đi. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lo tính việc chi cũng dễ. nên cần năng làm ăn đặng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vơ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. hào tài ấm no. nhiều người hay mến thương. phải chịu cảnh nghèo thiếu một thờI gian. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đều đủ. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vơ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. chung ở với nhau làm ăn đặng. hào con trung bình. lo tính việc chi đều thông suốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. tánh tình vợ chồng hòa hạp. nên ở với nhau thương lẫn chung lo đặng hưởng cảnh ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đặng nhiều người mến yêu. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vơ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. vật dụng trong nhà thường dùng. tính lạt lòng. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. trong ngoài đều thuận ý. thông minh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ hiền.

chung ở làm ăn lập nên sự nghiệp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. háo tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. bổn thân hay có tiểu bệnh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. qua hạn mới đậu tài. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số. hay giao thiệp tình bạn. nhiều người hay mến thương. lòng hay lo tính.http://www. lo tính việc chi đều thông suốt. ăn nói việc chi cũng dễ. vui v ẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 22 Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vơ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có duyên. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vơ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con đa số. hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh tình vợ chồng hay tươn xưng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. nên kiên nhẫn và cần năng ngày hậu cũng đặng làm nên. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. lanh lẹ. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian . còn thiểu phước thì đặng khá. ở với nhau làm ăn đặng nên nh à. việc làm ăn đặng ấm no. tánh tình vợ chồng không hòa hạp cho lắm. hào con thiểu số. tánh sáng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vơ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. vui v ẻ. Tánh người vợ hiền. nên nhẫn nại và bền chí. hào tài đủ dùng. hào tài phát đạt.tuvilyso. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tâm ý bất hòa. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau làm ăn đặng lập nên. hào tài tượng vượng. hào con rất ít. miệng hay rầy nói. nên thương lẫn chung lo với nhau. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. Tánh người vợ có duyên. ăn nói với đờI lanh lẹ. . hào tài thịnh vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc lo tính đều hạp ý. gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào con thiểu số. có duyên vui vẻ.

lo tính việc chi đều thông suốt. lời nói ngay thật. hào con trung bình. tánh lạt lòng. hào con rất ít. bổn th ân hay có bênh nhỏ. không đặng vui vẻ cho lắm. tay làm tài mà cũng hay hao phá tài. bổn thân hay có bệnh nh ỏ. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con rất ít. Tánh người vợ hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số nuôi con nuôi. có duyên vui vẻ. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. bổn thân hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. hay giao thiệp. ở với nhau làm ăn đặng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi Q Í MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau làm ăn đặng sự nghiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. không đặng cho lắm. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi.com 23 Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . việc làm ăn sẽ đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. khó tánh. hào con trung bình. hào con thiểu số. hào con thiểu phước. tánh cộc. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vuivẻ. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. có số nuôi con nuôi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ thông minh. có duyên. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bổn thân có tiểu tật.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài thạnh vượng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi nay ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn nên. vật dụng trong nhà bình thường. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài ph át đ ạt. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng. chân hay đi. việc làm ăn đặng nên nhà. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận. háo tài hay luân chuyển. hào tài ấm no. hào tài tương vượng.tuvilyso. chân hay đi. khá nhẫn nại việc làm ăn mới đặng.

24. Tánh người vợ hiền. 36. chung sống nên kiên cố làm ăn đặng. việc làm ăn thường gặp người giúp đỡ. thông minh. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. ít nói. 38. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng nên. Tánh người vợ hay rầu lo. 42 tuổi. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. hào con thiểu số. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn đặng lập nên. 32. vật dụng trong nhà đều đủ. bổn thân có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa hạp. ít thua ai. hào tài ấm no. bổn thân hay có bệnh nhỏ. hay hòa hạp với đời. việc làm ăn nên kiên cố thêm tốt.tuvilyso. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ dùng. bổn thân có tiểu tật. 20. 42. Tánh người vợ tánh hiền. ít đặng vui vẻ cho lắm. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 26. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tuổi: MẬU THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con đa số. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. . hào tài đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo việc chi cũng đặng thông suốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thìn 1.com 24 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. 30. Tánh người vợ thông minh. ăn nói việc chi cũng dễ. có duyên. háo tài tương vượng hào con thiểu số. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. hay lo tính. hào tài bình thường. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2.http://www. Tánh người vợ miệng hay rầy nói. lời nói hay hòa thuận với đời. về lời nói nên kiên nhẫn với nhau. hào con đông đủ. 54 tuổi. 30. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.

tánh cộc. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NH ÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . không chi đáng kỵ.com 25 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 5. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. nên thương lẫn và đồng lo với nhau. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Gái tuổi Mậu Thìn sanh tháng 4.http://www. 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tánh người vợ bôn ba. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hay lo tính. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chân hay đi nhiều. hào con đông đủ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng HỢI mới nhằm căn duyên. sanh con đầu là gái han. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. chung s ống với nhau khá kiên cố làm ăn sẽ lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ. 7. về hào tài hay luân chuyển. đến ngày chót khó nên đôi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ can đảm. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng và khó nuôi. ý hay giao thiệp. chân hay đi.chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mớiđặng ấm no.tuvilyso. 6. nhiều người hay mến thương. trong ngoài sắp đặt đều yên phận. số vợ chồng cũng thế. ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn đặng. 7. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. tánh cộc. Tánh người vợ hiền. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đặng dễ dàng. thông minh v à kỹ lưỡng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận. Tuổi: MẬU THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm. háo tài đủ dùng. háo tài thạnh vượng. bổn thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Thìn sanh tháng 3. hào con trung bình. 4.

tánh tình vợ chồng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở vớI nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng.com 26 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. lời tiếng bất hòa. có duyên. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. bản thân có tiểu tật. đặng co 1 chút ít chức phận để làm ăn. ở với nhau nên có chí nhẫn nại làm ăn đặng hưởng ấm no. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINHSỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. nhiều những hay mến thương. tánh tình vợ chồng hay tương xung. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. tánh lạt long. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. hào tài tương vượng hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. hào con trung bình. về hào tài hay luân chuyển. miệng hay rầy nói. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lờI tiếng nóng nảy. háo tài ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đ ều thông suốt. lòng hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. dầu có sẵn cũng khó giữ đặng. lời nói hay thắc mắc. hay giao thiệp tình bạn. chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. chân hay đi. về tâm ý nên kiên nhẫn. Tánh người vợ hiền. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lanh lẹ. tánh sáng. không chi đáng kỵ. hưởng cảnh ấm no và an vui. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau khá kiên cố mớI ấm no. phảI chịu cảnh thiếu nghèo. cầu lo việc chi thường có qúi nhân giúp đỡ. số vợ chồng cũng thế.http://www. hào tài đủ no qua n ày. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hay giao thiệp. trong mình hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo. Tánh người vợ có duyên. nên thương lẫn với nhau. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. số vợ chồng cũng như thế.tuvilyso.

hào con thiểu số. khá cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. ăn nói với đới lanh lẹ. Tánh người vợ ó duyên. tánh sáng. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. chung ở đồng lo làm ăn đặng. Tánh người vợ ưa trồng tỉa. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. chung sống nên cần năng mới đủ. bổn thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ thông minh. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. hay giao thiệp tình bạn. vui vẻ. hào con đông đủ. tánh rộng rãi. lời nói ít thua ai.tuvilyso. hào tài đủ no. bản thân hay có bệnh nhỏ. trong bổn thân có tiểu tật. lời nói ngay thật. chân hay đi. vui vẻ. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng hay xung khắc.com 27 Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi M ẬU D ẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. chân hay đi. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân hay có bệnh. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài bình thường. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. hay làm có tài cũng hay hao ph á t ài. hào con thiểu số. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. hay lo tính. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. ở với nhau khá cần năng mới ấm no. việc làm ăn đặng ấm no. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài đủ no. Tánh người vợ hay rầu lo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đa số. b ản th ân hay có tiểu bệnh. không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. lòng hay lo tính. số khó giữ tiền tài.

lời nói ít thua ai. làm ăn không đặng phát đạt. khá thương lẫn và chung lo. tánh cộc. hào tài đủ dùng. nên nhẫn nại ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tánh tình vợ chồng hay xung kh ắc. lanh lẹ hay giao thiệp. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bổn thân hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài đủ no. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ hiền. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá nên kiên cố và bền chí. bản thân ít đặng vui vẻ.http://www. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. . Tánh người vợ chân hay đi. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. tề chỉnh và thông minh. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khi ếm dụng. nhiều người hay thương mến. hào tài đủ no qua ngày. cầu lo việc chi đều thuận ý. trong ngoài đều yên thuận. lanh lẹ. hào tài trung bình. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. còn thiểu phước thì đặng khá. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. nhờ nơi phước đức. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ miệng hay rầy nói.com 28 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh.tuvilyso. hào con thiểu số. hào tài ấm no. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao t ài. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phảI chịu cảnh thiếu nghèo. hào con đôngđủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. hào con đa số. chung ở nó kiên cố làm ăn tốt. khá nh ẫn n ạI l àm ăn mớiđặng. việc làm ăn đặng hưởng ấm no. hào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tay làm có tài cũng thương bị hao tài. số vợ chồng cũng thế. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số nuôi con nuôi.

32. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Ất D ậu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. việc làm ăn nên cần năng mới đủ no. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. luận việc hôn nhân không thành. 48. 36. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Tỵ 1. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 54 tuổi. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 50. không đặng vui vẻ cho lắm. 42. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5. 4. hào tài đủ no qua ngày. khó sanh và khó nuôi. khá chung lo làm ăn nên nhà. 24. TuổI: K Ỷ T Ỵ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 30. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4.com 29 Tánh người vợ hiền. 44. Tánh người vợ hay rầu lo. Gái tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5. bổn thân có tiểu bệnh. ít nói. 7. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. 6. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 56 tuổi. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. hòa hạp với đời. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.http://www. 38. 8. 26. 3. Tuổi KỶ TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) . Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. bản thân có tiểu tật.tuvilyso. hào con thiểu số. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. có số nuôi con nuôi. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Đinh M ẹo Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6.

về ý tánh nên nhẫn nại. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi. nhiều người hay mến thương. hào tài tương vượng. tánh cộc. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. nên kiên cố và thương lẫn nhau. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp để lời tiếng. vợ chồng có phước hưởng giàu. ở với nhau chung lo làm ăn đặng. gặp số Tứ Đạt Đạo.http://www. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. . phát đ ạt. còn thiểu phước thì đặng khá.com 30 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà bình thường. tánh ý vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng l ớn h ơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay lo tính. việc làm ăn đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. hào tài trung bình.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lo tính việc chi đều sáng suốt. phảI chịu c ảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. đồng lo với nhau làm ăn tốt. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. sanh con đầu là gái hạp. gặp số Tam Vinh Hiển. l àm có tiền hay khiến điều hao tốn. nhưng buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm. chân hay đi. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn lòng hay lo tính. Tánh người vợ hiền. đặng hưởng sự ấm êm. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. đặng hưởng sự ấm êm. vật dụng trong nhà bình thường. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. bổn thân có tật tiểu bệnh. tánh lạt lòng. bổn thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ bôn ba. ở với nhau làm đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng. ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng l ớn h ơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. có chút ít chức phận thêm tốt. vợ chồng đặng có danh giá với đời và có quyền tước. vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. gặp số Nhứt Phú Quý. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. thông minh và kỹ lượng. tay làm có tài cũng hau hao phá tài. hào tài đủ no.

Tánh người vợ hiền. lời nói hay thắc mắc. hào con đông đủ. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên cần năng cũng đặng ấm no. tánh sáng. . Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.http://www. về tánh ý nên nhẫn nại. hào tài ấm no. nên cần năng chung lo thêm tốt. chung sống làm ăn đặng nên. ưa trồng tỉa. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hay giao thiệp. vui vẻ. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi T ÂN T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. miệng hay rầy nói. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. có số tạo giữ tiền tài. khó tánh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. h ào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà đều đủ. ý tính vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn h ơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có duyên. Tánh người vợ rộng rãi. sắp đặt trong nh à đều thuận ý. trong bản thân có tiểu tật. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh ý vợ chồng hay tương xung. tánh lạt lòng. ngày hậu ấm no trung bình.tuvilyso. nhiều người hay m ến thương. chung sống đồng lo sẽ đặng làm nên sự nghiệp. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. qua hạn mới đậu tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bổn thân hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hay lo tính. vui vẻ. hào tài tương vượng. lời tiếng ít hạp.com 31 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. c ó duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá. hào tài ấm no. hào tài thịnh vượng hào con thiểu số. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. Tánh người vợ chơn hay đi. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp nên kiên cố làm ăn tốt. hào con trung bình. nên thương lẫn chung lo với nhau làm ăn tốt. làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. bổn thân có tiểu tật. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.

bản thân hay có bệnh nhỏ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng l ớn h ơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. bản thân có tiểu tật. chung sống với nhau nên cần năng ngày hậu tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) . hào tài tương vượng. việc làm ăn đặng ấm no. hay hòa thuận với đời. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. có duyên vui vẻ. Tánh người vợ hay rầy nói. Tánh người vợ tánh hiền. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. có tay tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. vi ện làm ăn chung lo sẽ đặng ấm no. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.tuvilyso. về hào tài hay luân chuyển. lo t ính vi ệc chi đ ều th ông su ốt sắp đặt trong ngo ài đ ều thu ận ý. chân hay đi nhiều. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng việc làm ăn sẽ nên nhà. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. tánh tình vợ chồng xung khắc. tánh sáng. Tánh người vợ lanh lẹ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. chân hay đi. hào tài đủ d ùng. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. hào tài tương vượng. tánh cộc. hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. tề chỉnh và thông minh. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài trung bình.com 32 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau kiên cố làm ăn cũng lập nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lời nói ít thua ai. hào con thiểu số. Tánh người vợ can đảm. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp.

5. hào con rất sanh con đầu là gái hạp. lanh lẹ hay giao thiệp. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Bính Dần Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. 3. 39. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. luận việc hôn nhân không thành. 41 tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. khó sanh và khó nuôi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 4. 37. 25. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Ngọ. 34 35. Tuổi: CANH NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài đủ no . tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 1. khá kiên cố làm ăn mới đặng. 1. 27. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mớI nhằm căn duyên. 22. 33. 23.http://www.tuvilyso. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Tuổi: CANH NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tay l àm có tài cũng hay hao phá tài. lời nói ít thua ai.com 33 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Gái tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Qu í D ậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. 8. . gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt phải chịu cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. đến ngày chót khó nên đôi. 29. 43 tuổi.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.com 34 Tánh người vợ bôn ba. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện. tánh sáng. hào tài tương vượng. tánh cộc. Tánh người vợ có duyên. hào tài ấm no. tánh lạt lòng. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Tánh người vợ hiền. ý tánh nên kiên nhẫn nại v à nhờ phước đức. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. không chi đáng kỵ. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con trung bình. hào con rất ít. hào tài phát đạt. ở với nhau làm ăn tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. tánh tình vợ chồng ít đặng hạp về lời tiếng. vợ chồng nên thương lẫn chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp. vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo . vui vẻ.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. khá kiên cố mới ấm no. về lời tiếng nên nhẫn nại. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên bền chí. nên kiên cố cũng đặng làm nên. hay lo tính tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. lời nói hay thắc mắc.http://www. qua hạn mới đậu tài. nên kiên cố chung lo ngày hậu ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con đông đủ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu có thiểu phước thì đặng khá trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tay làm có tiền cũng hay hao phá tiền. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay giao thiệp. chân hay đi. Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bổn thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH T Ý (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nhiều người hay mến thương. nên kiên nhẫn chung lo với nhau. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lâu dài. bản thân có tiểu tật. có duyên. ra . hào con thiểu số. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.

ưa trồng tỉa.tuvilyso. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. đặng có chút ít chức phận thêm tốt. lanh lẹ. Tánh người vợ rộng rãi. hào tài trung bình. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. hào tài đủ no qua ngày. làm ăn lập nên sự nghiệp. lòng hay lo tính. trong mình có tiểu tật. chung ở với nhau ki ên cố làm ăn nên. có duyên. chung ở nên thương lẫn với nhau làm ăn đặng. tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con rất ít. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 35 đường ăn nói hay lo tính đều dễ dàng. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh.http://www. hào tài ấm no. lời nói ngay thật. Tánh người vợ có duyên. hào tài tương vượng. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. về tánh ý nên nhẫn nại. việc làm ăn đặng nên nhà. hay giao thiệp tình bạn. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con có muộn ít con.tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý. vui vẻ. số khó giữ tiền tật. có số tự giữ tiền tài ngày lớn tuổi. việc làm ăn đặng cảnh ấm êm. Tánh người vợ tánh sáng. hào con có muộn thiểu số. bản thân có tiểu bệnh. hào tài đủ no. vui v ẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống nên kiên nhẫn mới đủ no. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. lời nói ít thua ai. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. . lo tính việc chi đều thông suốt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. hào tài phát đạt. hay lo tính. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. hào tài bình thường. hào con trung bình.

khá kiên cố làm ăn đặng. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. . khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà đủ dùng. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. về tiền tài hay luân chuyển. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh thông minh. bản thân hay có bệnh nhỏ. có chút ít chức tước để làm ăn. nên bền chí ngày hậu sẽ làm nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau kiên cố sẽ làm nên.http://www. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. chân hay đi nhiều. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. ra đường ăn nói hay cầu lo đều đặng dễ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ can đảm. vật dụng trong nhà dùng đủ. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. Tánh người vợ hiền. chung ở cần lo đặng hưởng. có tay tạo giữ t ền tài. vui vẻ. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lòng hay lo tính. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con rất ít. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ có duyên. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. hay giao thiệp. thông minh và kỹ lưỡng. qua hạn mới đậu tài. hay giao thiệp. hay hòa thuận với đời. hào con rất ít. ý tình vợ chồng ý đặng hòa hạp. tánh ý lẫn nhẫn nại. Tánh người vợ hay rầy nói. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. hào tài thường dùng.com 36 Tánh người vợ có duyên. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên thương lẫn với nhau. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận. lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài tương vượng. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa thuận.tuvilyso. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP T Ý (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài.

Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Tân Mùi Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. tề chỉnh và thông minh. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Mậu Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Canh Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Tánh người vợ tánh hiền. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. 25. luận việc hôn nhân không thành.http://www. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. 19.tuvilyso. lanh lẹ. 1. XIN LƯU Ý . lời nói ít thua ai. đến ngày chót khó nên đôi. 53 tuổi. tay làm có tài cũng hay hoa phá tài. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. lanh lẹ hay giao thiệp. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 31. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.com 37 Tánh người vợ tánh sáng. 39 tuổi. Tánh người vợ thông minh. Tuổi: TÂN MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. việc làm ăn nên cần năng mới đặng ấm no. hào tài đủ no. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. khá kiên cố làm ăn tốt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 29. hay lo tính. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. 21. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. 47. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mùi. hào con bình thường. 35. 27. bản tâm ít đặng vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 41.

tánh sáng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đở. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng không đặng hạp ý cho lắm. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. hào tài đủ dùng.tuvilyso. sắp đặt trong ngoài đều yên thuận. bản thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi B ÍNH TÝ . gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh lạt long. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. chân hay đi. tánh tình vợ chồng có phần hạp ở đặng. qua hạn mới đậu tài. vui vẻ. Tuổi TÂN MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý. hào con đông đủ. hay giao thiệp tình bạn. không chi đáng kể. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẽ vang. lo tính việc chi đều thông suốt. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ có duyên. hào tài tương vượng. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chút danh giá. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số.com 38 Trai tuổi Tân Mùi sanh tháng 2. sắp đặt trong ngoài đều thuận ý. Gái tuổi Tân Mùi sanh tháng 2. chung ở với nhau làm ăn đặng trở nên. chung sống cần năng cũng đặng ấm no. hào tài phát đạt. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 4. hào tài ấm no. miệng hay rầy nói. ngày hậu đặng trở nên. lòng hay lo tính. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. khó sanh và khó nuôi.http://www. 3. 1. Tánh người vợ tánh hiền. vật dụng trong nhà đều đủ. chung sống làm nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. 8. 5. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình vợ chồng đặng hòa hạp. hay giao thiệp. nhiều người hay mến thương. có thiểu phước thì đặng khá. nên nhẫn nại chung lo với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. hào con có muộn. hào tài trung bình. hào tài phát đạt. ở với nhau hưởng sự ấm no. hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh. qua hạn mới dễ làm ăn. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. về hào tài có phần luân chuyển. lời nói ngay thật. hào tài ấm no. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng. ăn nói với đời lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển. bản thân có tiểu bệnh. chân hay đi. tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận dường ăn nói cầu lo việc chi đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ lanh lẹ. ưa trồng tỉa. tay làm có tài. bản thân có tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con rất ít. vui vẻ. buổi đầu không đặng phát tài. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lời nói hay thắc mắc.com 39 (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. hào tài trung bình. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ rộng rãi. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. trong bản thân có tiểu tật. nên chung lo. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng làm ăn sẽ lập nên. bản thân có tiểu tật.http://www. thiểu số. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. số khó giữ tiền tài. thiểu số.tuvilyso. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà đều đủ. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. việc làm ăn cũng đặng bình thường. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng hòa hạp. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen. v ề hào con thiểu phước. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. tánh lạt lòng. . hào con có muộn. vật dụng trong nhà đủ dùng.

hay hòa thuận với đời. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuôi BÍNH DẦN . vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài phát đạt. bệnh. còn thiểu phước đặng khá. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc về lời tiếng. hào con đa số. sanh con đầu là gái hạp. tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. hào con trung bình. chung sống làm ăn đặng nên. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 40 Tánh người vợ hay rầu lo. khá nhẫn nại việc làm ăn đặng nên. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài phát đạt. không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh cộc. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại đến sau làm ăn mới tốt. nên kiên cố làm ăn mới đặng. Tánh người vợ hay đi nhiều. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hay giao thiệp. chung ở với nhau lập nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền tài .http://www. ĐOÁN PHỤ TH ÊM Chồng tuổiTÂN MÙI vợ tuổI ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ bôn ba. vui vẻ. hào con trung bình.tuvilyso. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số. hay giao thiệp. hào tài tương vượng. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống đồng lo làm ăn nên sự nghiệp. hào con thiểu số. hay lo tính. bản thân hay có bệnh nhỏ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. lời nói ít thua ai. tánh tình vợ chồng hay tương xung. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. hay giao thiệp. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. thông minh và kỹ lưỡng. tánh thông minh. ở vớI nha làm ăn sẽ lập nên. hào tài trung bình. hào con đông đủ. ít hạp ý. nên thương lẫn chung lo với nhau. Tánh người vợ hiền. có tay tạo giữ tiền tài. không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

http://www.tuvilyso.com

41

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau ợ chồng có phần hòa hạp, việc làm ăn khá kiên cố sẽ đặng ấm no. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI GIÁP T Ý (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánhs áng, lanh lẹ, hay lo t ính, hay giao thiệp - bản thân ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hay xung khắc lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng thường bị hao t ài, tánh t ình vợ chồng hòa thuận chung sống với nhau làm ăn t ốt. Tuổi: NHÂM THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gã những tuổi dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân. 1. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Bính ý Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Đinh H ợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Canh Ngọ Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổinày kỵ cướivợ năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. TuổI này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.

http://www.tuvilyso.com

42

XIN LƯU Ý Trai tuổiNhâm Thân sanh tháng 1, 5, 6, 10, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổI Nhâm Thân sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 3 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi NH ÂM TH ÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận thêm tốt, lo việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố sẽ đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hiền tài rất luân chuyển. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn khôn đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn m ớiđậu tài, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng chức phận hòa hạp, vợ chồng chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng, ngày hậu đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua ành bại mớI dễ làm ăn, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đở, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống vớinhau cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở, hào tài trung bình hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền, tánh t ình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

43

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá, và có quyền tước, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ , tánh ý vợ chồng hay tương xung, lờI tiếng ít hạp, nên nhẫn nại với nhau ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo, dầu có sẵn của cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con có mu ộn thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố mớiđủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở vớinhau đặng tốt, không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi có ngườI tương tự, hào tài trung bình, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau đặng hưởng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau trung bình, về lờinói nên nhẫn nại. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI, tính vợ chồng ít đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có bệnh nhỏ, chân hay đi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố mớiđủ no. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

http://www.tuvilyso.com

44

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổiCANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói v à hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở chung cần năng cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về tâm ý nên nhẫn nại. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ l ớn h ơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt, có chút chức phận c àng thêm tốt, lo tính việc chi đều có quí nhân giúp đở, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật bệnh, ý tính vợ chồng về lớitiếng ít đặng hòa hạp, vợ chồng ở vớinhau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng khá nhẫn nại ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở vớinhau khá kiên cố làm ăn mới tốt. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng , hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý, khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mớiđặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN

http://www.tuvilyso.com

45

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, v ề danh giá, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no , hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên thương lẫn việc làm ăn lập nên. Tuổi: QUÍ DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Dậu. 1. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 34, 36, 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 35, 37, 38, 44 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Dậu sanh tháng, 5,10, 6, 12, 1, 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Quí Dậu sanh tháng 11, 10, 2 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng về lời tiếng ít đặng hạp ý, nên hòa thuận làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng 1 tuổi)

làm ăn đặng nên. bản thân có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng. nhiều người hay mến thương. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lòng hay lo tính.http://www. ăn nói hay lo tính việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. chung sống đồng lo. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.tuvilyso. không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có chức quyền tước thêm tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. nên cần năng và kiên nhẫn. trong ngoài sắp đặt yên thuận. hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt. vui vẻ. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. hào tài tương vượng. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) . Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau có phần nhẫn nại. nhiều người hay mến thương. hào con đông đủ. đặng hưởng cảnh ấm êm. hào tài thịnh vượng. chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 46 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh ý vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở đặng hưởng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. khá chung lo và kiên cố ngày hậu ũng đặng ấm no. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. nên bền chí và cần năng. vật dụng trong nhà đều đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo làm ăn dễ dàng. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đa số. hào tài đủ no. làm ăn tốt. về tánh ý nên kiên nhẫn Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. lờI nói hay thắc mắc. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. miệng hay rầy nói. lo tính việc chi đều thông suốt. lanh lẹ. hào con trung bình. tánh lạt long. có số tự giữ tiền tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. tánh sáng. Tánh người vợ hiền. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.

hào con đa số. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. hào con trung bình. hào tài tương vượng. bản thân hay có bệnh. nên kiên cố làm ăn đặng. hào con đa số. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. lời nói ít thua ai. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng thuận hòa. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài bình thường. tánh thông minh. hay hòa thuận với đời. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. hào con đa số. việc làm ăn đặng ấm no. hay lo tính.http://www. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. việc làm ăn cần năng sẽ đặng ấm no. hay lo tính. hào tài đủ dùng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. miệng hay rầy nói. vui vẻ. tánh ý vợ chồng đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay lo rầu. Tánh người vợ có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. không đặng vui vẻ cho lắm. có số tạo gĩư tiền tài ngày lớn tuổi. khá nhẫn nại làm ăn trọn tốt. lời nói hay thắc mắc. . Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân có tiểu bệnh. ăn nói với đời lanh lẹ. hào con thiểu số. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.tuvilyso. hào con đông đủ. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa thuận. bản thân có tiểu bệnh. hào tài thạnh vượng. chung sống làm ăn sẽ lập nên. có duyên. hào tài thạnh vượng.com 47 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên nhà. hào con thiểu số. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay đi nhiều. chân hay đi. ý định vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI B ÍNH TU ẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chân hay đi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. có duyên vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. thiểu số.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. nên bền chí v à chung lo Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. hào con trung bình. tánh người vợ tánh hiền. hào con trung bình . Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc.com 48 Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ dùng hào con thiểu số. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh lạt lòng. vể lời tiếng nên nhẫn nại. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài. hào tài no đủ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn đặng. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt.tuvilyso. ở với nhau kiên cố cũng đặng ấm no. thông minh và kỹ lưỡng. hào tài phát đạt. Tánh người vợ lớn tiếng nóng nảy. khá nhẫn nại làm ăn rất tốt. bản thân có tiểu tật. hào con đa số. vui vẻ.http://www. chân hay đi. hào tài tương vượng. hào con đa số. hào tài tương vượng. đến sau dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. việc làm ăn đặng cảnh ấm no . hay khiến điều hao tốn. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống đồng lo với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. làm có tiền. tánh cộc. hào con đông đủ. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh cộc. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) . chân hay đi. Tánh người vợ có duyên. chân hay đi nhiều. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý lanh lẹ. trong ngoài lo tính việc chi cũng đều thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ can đảm.

khó sanh và khó nuôi.com 49 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1. Tuổi: GIÁP TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi: GIÁP TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 29. 8. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tuất. luận việc hôn nhân không thành. bản thân hay có bệnh nhỏ. . Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 8. 23. 21. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài. vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 27.tuvilyso. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 45. lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ hay rầy nói.http://www. Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 7. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Tuất sanh tháng 6. 41 tuổi. 35. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào con trung bình. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 33. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. chung sống làm ăn đặng nên nhà. 2. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Sửu Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. 51 tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 39. 3. 33. 22. 7. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Q í Dậu Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Ất D ậu Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. gặp số Tứ Đạt Đạo.

hay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. nhiều người hay mến thương. hưởng cảnh no ấm và an vui. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời. hào con thiểu số. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào tài tương vượng. miệng hay rầy nói.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ.com 50 trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. ở đặng. bản thân có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hay lo tính. về lời tiếng khá nhẫn nại. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng cung có phần hạp. bản thân có tiểu tật. lo tính việc chi cũng đặng thông suốt. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau đặng sự ấm êm. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài ấm no. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. khó tánh có duyên. chung ở làm ăn nên nhà. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp tình bạn. về ý tình nên kiên nhẫn. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hòa thuận. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài phát đạt. hào tài ấm no. vui vẻ bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hiền. hào con đông đủ. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ dàng. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh v à k ỹ l ư ỡng. ở với nhau nên kiên cố làm ăn đặng. ăn n ói với đời lanh lẹ. bản thân hay có tiểu bệnh. nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

hào tài trung bình. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vui vẻ. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. việc làm ăn đặng lập nên. lời nói ít thua ai. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh sáng. hào tài tương vượng.http://www. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời. hào con rất ít. trong mình có tiểu tật. lanh lẹ. có số tạo giự tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. Tánh người vợ thông minh. có số nuôi con nuôi. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. hào con rất ít. chung sống với nhau làm ăn tốt.com 51 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau cần năng ngày hậu cũng đặng trung bình. hay lo tính. ưa trồng tỉa. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. về hào con thiểu phước. nên bền chí và kiên cố. ở với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên. Tánh người vợ rộng rãi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. có số nuôi con nuôi. vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI B ÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có tay tạo giữ tiền tài. . hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn đặng. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà đều đủ. có số nuôi con nuôi. hào tài ấm no. hay hòa thuận với đời. về hào con thiểu phước. nên kiên cố làm ăn đặng. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ thông minh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ hay đi nhiều.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

http://www. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ngày hậu trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ bôn ba. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. phải chịu thiếu nghèo một thời gian. hào con đông đủ. hào con thiểu số. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ tánh sáng. tánh lạt lòng. chân hay đi. hào tài tương vượng. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) . chân hay đi.tuvilyso. tay lám có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ. tánh thông minh. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. lanh lẹ. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. thông minh và kỹ lưỡng. tánh sáng. Tánh người vợ hay giao thiệp. lời nói hay thắc mắc. qua hạn mới đậu tài. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. hào tài đủ dùng. về tiền tài hay luân chuyển. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên. việc làm ăn đặng lập nên. chân hay đi. hào con trung bình vật dụng trong nhà thường dùng. tánh cộc. hào con thiểu số. ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng hưởng ấm no. hào tài bình thường. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh hiền. hào con trung bình. nhưng phải thành bại nhiều phen rồi mới tốt. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn nên nhà. hào tài thịnh vượng. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hào tài ấm no.com 52 Tánh người vợ chân hay đi.

10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. chân hay đi nhiều.com 53 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 35. Tánh người vợ can đảm. đến ngày chót khó nên đôi. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ý tình vợ chồng hòa thuận. 53 tuổi. hào tài trung bình. Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 11. 29. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào tài ấm no. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Hợi sanh tháng 6. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. 8. hay giao thiệp. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 2. 39. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Hợi. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 33. tánh cộc. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. luận việc hôn nhân không thành. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. khó sanh và khó nuôi. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. 27. 47. Tánh người vợ chân hay đi. 51 tuổi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn đặng phát đạt. 54. hào con thiểu số. tánh cộc. 8.tuvilyso. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. qua hạn mới đậu tài. 21. 9. Tuổi: ẤT HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Mậu Dần Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào con thiểu số. . Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. Tuổi: ẤT HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. 1. tay làm có tài cũng hay hao tài. chung ở với nhau đồng lo làm ăn tốt. 23. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.http://www. 3. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 41.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. lanh lẹ. hào tài tương vượng. qua hạn mới đậu tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lo tính việc chi đều thông suốt. có duyên. tánh tình chồng ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà thường dùng. trong nhà sắp đặt đều thuận ý. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. chung sống làm nên sự nghiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh sáng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. mi ệng hay rầy nói. Tánh người vợ có duyên.tuvilyso.com 54 Tánh người vợ tánh hiền. không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phả chịu cảnh thiếu nghèo. bản thân có tiểu bệnh. bản thân có bệnh. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. nên thường lẫn và chung lo. ăn nói hay cầu lo đều có quí nhơn giúp đ ở. phải chịu cảnh thất bại . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lo tính việc chi cũng dễ. v ật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào con trung bình. tánh sáng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng ấm no. hào tài phát đạt. nhiều người thương mến. hào con trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. miệng hay rầy nói. vui vẻ. hào con thiểu số. nên bền chí nhờ phước đ ức. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hào tài trung bình. hay giao thiệp tình b ạn. Tánh người vợ tánh hiền. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ở với nhau làm ăn tốt. lòng hay lo tính. nên đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. tánh tình vợ chồng hòa hạp. nên kiên nhẫn ngày hậu đặng nên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hay giao thiệp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.

không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hay xung khắc.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ thông minh. nên kiên nhẫn và chung lo. Tánh người vợ rộng rãi. hào con trung bình. việc làm ăn đặng ấm no. tánh thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tình ý vợ chồng cũng có phần hạp. có số nuôi con nuôi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hào con rất ít. hào tài phát đạt. làm ăn có tiền hay khiến điều hao tốn. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà thường dùng. tay làm có tài cũng hay hao ph á tài. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay đi nhiều. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp chung sống với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. hào con rất ít. phải chịu cảnh thiếu nghèo. vi ệc l àm ăn chung lo cũng đặng nên. hào tài trung bình. làm ăn ngày hậu đặng nên. ở với nhau cần năng làm ăn đặng. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chân hay đi. hay giao thiệp. hào tài bình thường. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. nên kiên cố cũng đặng ấm no. tánh sáng. hào tài đủ no. ưa trồng tỉa. tánh thông minh. trong mình có tiểu tật. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi. số khó giữ tiền tài.com 55 nhiều phen rồi mới dễ làm ăn. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống với nhau làm ăn đặng. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. lời nói ít thua ai. tánh tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. bản thân hay có tiểu bệnh. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. hào tài ấm no.hào con rất ít. hay giao thiệp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. vui vẻ. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. chung ở với nhau khá nhẫn nại. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. .http://www. hào con r ất ít.

Tánh người vợ có duyên. trung bình. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá thương lẫn làm ăn đặng nên nhà. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. bản thân có tiểu bệnh. vui vẻ. thông minh. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÝ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính. hay hờn mát. hào con thiểu số. lanh lẹ. Tánh người vợ hay giao thiệp. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm đặng dễ dàng. hào tài ấm no. có duyên. mình có bệnh nhỏ. Tánh người vợ có duyên. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp bản thân hay có tiểu bệnh. hay lo tính. khá nhẫn nại với nhau làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp tình b ạn. nhiều người hay mến thương. lo tính việc gì cũng dễ. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. có duyên. Tánh người vợ vui vẻ. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt.http://www. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi T ÂN M ÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài thạnh vượng. hào tài tương vượng. hào con đông đủ. chung sống chung lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào tài tương vượng. vui vẻ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. đồng lo làm ăn đặng nên nhà. chung ở làm ăn tốt. hào tài tương vượng. chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà.tuvilyso. lo tính việc chi cũng đều thông suốt.com 56 Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài . tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào con trung bình. ăn nói với đời lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1. chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn tốt. Tánh người vợ can đảm. Tánh người vợ bôn ba. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. hay lo tính. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh cộc. nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi Muốn biết rõ số mạng của mình xin qu ý v ị xem ti ếp quyển s ố DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: BÍNH TÝ (Đại Kỵ Hiệp H ôn) Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con trung bình. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc. tánh cộc. hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. bản thân có tiểu tật. tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá gi ả. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài bình thường. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi K ỷ M ẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao.http://www. chân hay đi nhiều. 1. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. hào tài đủ dùng. lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. hào con trung bình. sống trong cảnh ấm no. hào con thiểu số. hào tài thạnh vượng. ý tình vợ chồng hòa thuận. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. chân hay đi. Tánh người vợ có duyên rất vui vẻ. ý lanh lẹ. nên cần năng làm ăn cũng đặng ấm no. 2. 3. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Đinh Sửu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Cảnh NHỨT PHÚ QUÍ SỐ NHỨT PHÚ QUÍ CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. hay giao thiệp. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.com 57 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. thông minh v à kỹ lưỡng. chân hay đi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt.

ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp. 2. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ. 27. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. số vợ chồng cũng thế. 8.http://www. 23. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 21. về hào tài hay luân chuyển. 4. 33. bản thân hay có tiểu b ệnh. 4. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 33. Tánh người vợ chân hay đi. lời nói hay thắc mắc. khó sanh và khó nuôi. TuổI: BÍNH TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI BÍNH TÝ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 39 tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn thường gặp cảnh tốn hao.com 58 4. 26. 9. hào con trung bình. 41 tuổi. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. 21. 38. vật dụng trong nhà đủ dùng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 1. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Tý sanh tháng 1. chung ở đặng c ảnh ấm êm. phải chịu cảnh thiếu . Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mùi Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 17. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 35. 29. vật dụng trong nhà sắp đặt đủ no. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.tuvilyso. tánh lạt long. cầu lo hay nói việc chi đều thông suốt. luận việc hôn nhân không thành. hào tài ấm no. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. bản thân có tiểu tật. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con đa số. phảI trảI qua nhiều phen thành bạI rồI lâu sau mớI dễ làm ăn. đến ngày chót khó nên đôi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít quyền tước để làm ăn. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. số khó giữ tiền tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. ưa trồng tỉa. tâm ý bất đồng. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. về hào tài hay luân chuyển. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM . tánh lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa hạp. số vợ chồng cũng thế. nên vui vẻ và chung lo với nhau. hào tài đủ dùng. có số nuôi con nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. chân hay đi. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. qua hạn làm ăn mớitốt.com 59 nghèo. nên kiên cố và chung lo. hào con đủ dùng. còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài đủ no. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nhiều người hay mến thương. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống làm ăn đặng ấm no. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. chân hay đi. hào con đông đủ. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về tánh ý nên nhẫn nại. hào tài tương vượng. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. bản thân có tiểu tật. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no.http://www. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ rộng rãi. không đặng vui vẻ cho lắm. chung sống với nhau cần năng chung đặng ấm no.tuvilyso. tánh ình vợ chồng hay xung khắc. có duyên vui vẻ. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên bền chí và kiên cố. hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao tài. sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. vui vẻ. có số nuôi con nuôi. nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. khó tánh. số vợ chồng cũng thế. trong mình có tiểu tật. trong mình có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng hòa hạp.

tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. hào tài đủ no qua ngày. khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. tánh sáng. ở với nhau làm ăn tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 60 Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi (Chồng l ớn h ơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống với nhau khá kiên cố mới đủ no. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài trung bình.http://www. hay lo tính. tánh sáng. Tánh người vợ hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng h òa thu ận. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI QU Í T Ỵ (Chồng l ớn h ơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. lời nói ít thua ai. Tánh người vợ hiền. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI ẤT H ỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. chung sống đ ồng lo làm ăn đặng nên. trong ngoài sắp đặt yên thuận. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tay làm có tài cũng hay hao tài. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn buổi đầu bình thường đến sau mới tốt. có số tạo giữ tiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. vui vẻ. khá cần năng mới đủ no.tuvilyso. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ có duyên. thường gặp cảnh thiếu . miệng hay rầy nói. lanh lẹ. hào con trung bình. hay có tiểu bệnh. tánh sáng. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. nên chung lo làm ăn tốt. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài bình thường. hào con đa số. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào con đa số. hào tài ấm no. hào tài ấm no. vui vẻ có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh sáng. hào con thiểu số. có duyên. lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. bôn ba. hay hòa thuận với đời. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI M ẬU T Ý (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn đặng ấm êm. hào con đa số. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp.

khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. hào tài đủ dùng. vui vẻ. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi QUÍ D ẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. thông minh. chung sống với nhau cần năng làm ăn đặng nên. bản thân có tiểu tật. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên kiên cố làm ăn đặng. phải cần năng chung lo làm ăn mới đủ no. hào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhi ều người mến thương.com 61 nghèo. hào tài ấm no. Tánh người vợ ở với nhau làm ăn bôn ba. việc làm ăn nên kiên cố mới đặng ấm no. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. hào tài trung bình. trong mình hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. nên thương lẫn nhau làm ăn tốt. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. và kỹ lưỡng. v ề tánh ý nên nhẫn nại. hào con đa số. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) . chân hay đi. chung ở với nhau làm ăn mớinên nhà. tánh cộc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chân hay đi nhiều. hay giao thiệp. Tuổi: ĐINH SỬU (Đại Kỷ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Sửu. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ tánh hiền. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài. hay lo tính. hào tài đủ no qua ng ày. tánh lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp. có chức phận thêm tốt. hào con thiểu số.tuvilyso. Tánh người vợ can đảm. có duyên. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh cộc.http://www. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. 1. qua hạn mới đậu t ài. chân hay đi. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. hào con đa số.

XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Sửu sanh tháng 1. hay giao thiệp. vui vẻ. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổI này kỵ cướI vợ năm 19. chung ở với nhau cũng đặng ấm no. đến ngày chót khó nên đôi. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. tánh tình vợ chồng đặng sự hòa thuận. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. .com 62 3. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tý Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 6. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Ng ọ Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 3. Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 1. hào tài thạnh vượng. 8. 2. 25. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. Tánh người vợ thiếu nghèo. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 11 tu ổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 37. khó sanh và khó nuôi. hào con trung bình. 37. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài bình thường. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Tuất Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. hào con đông đủ. 35. ăn nói với đời lanh lẹ. có duyên. 31. Tuổi: ĐINH SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tu ổi Đinh Sửu vợ tuổi Đinh S ửu (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. 4. 43 tuổi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19. 31. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 23.tuvilyso. 43. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. bản thân hay có tiểu bệnh. nhiều người hay mến thương. 4. ý lanh lẹ. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống nên nhẫn nại làm nên sự nghiệp. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 49. 55 tuổi.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hoặc có quyền chức thêm tốt.

tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. xa gần đều hạp ý.http://www. chân hay đi. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. có số nuôi con nuôi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng. vui vẻ. hào con trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức tước. vui vẻ. . hào tài tương vượng. hào tài đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nhiều người thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nên chung lo làm ăn mới đặng nên. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh ý vợ chồng hòa hạp. có số nuôi con nuôi. ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên. ý tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. khó tánh. hào con đa số. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con thiểu số. qua hạn dễ làm ăn. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. hay giao thiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ đặng. cầu lo thường có quí nhơn giúp đở. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ hay lo tính. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. v ề hào tài hay luân chuyển. vật dụng trong nhà đều đủ. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào tài trung bình. về hào con thiểu phước. Tánh người vợ thông minh. lo tính đều thuận ý. trong ngòai sắp đặt đều thuận ý. vui vẻ. hào tài thạnh vượng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI.tuvilyso. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống đồng lo đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ lanh lẹ.com 63 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số.

Tánh người vợ vui vẻ. hay giao thiệp.http://www. hào con trung bình. có duyên. ý t ình vợ chồng hòa thuận. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao tài. việc làm ăn đặng ấm no. ăn nói với đời lanh lẹ.com 64 Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Tánh người vợ tánh sáng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. Tánh người vợ có duyên. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. hào con đông đủ. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. hay có tiểu bệnh. hào tài phát đạt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. có tay tạo giữ tiền tài. vui vẻ.tuvilyso. Tánh người vợ hay giao thiệp. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào tài đủ dùng. chân hay đi. hào con đa số. có duyên. hào con đa số. nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nhà. miệng hay rầy nói. hào con đủ dùng. không đặng vui vẻ cho lắm. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng hòa thuận. nên bền chí và chung lo. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. tánh lạt lòng. hào con đa số. hay hòa thuận với đời. ở với nhau hòa hạp. hay lo tính. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. việc làm ăn đồng lo đặng lập nên. phải chịu cảnh thiếu nghèo vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. . trong mình hay có bệnh nhỏ.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 54 tuổi. hay lo tính. bản thân có tiểu tật. 38. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. . chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà. nhiều những hay mến thương. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 50. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. 24. có số tạo giữ tiền tài. hào con đa số. hào con đa số. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài ấm no. tánh sáng.http://www. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Tân Tỵ Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. chung sống làm ăn mới đặng nên nh à. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. 26. chung sống lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. khá kiên nhẫn làm ăn nên. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ tánh hiền. 44. hào con trung bình. Tánh người vợ hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. chân hay đi. hào tài thạnh vượng. 30. gặp số Tứ Đạt Đạo. Tuổi: ĐINH SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. 36. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. 32. vợ chồng làm ăn mới đặng d ễ d àng. thông minh và kỹ lưỡng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Dần. có duyên vui vẻ. 1.com 65 Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT M ÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Quí Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. lo tính việc chi đều thông suốt. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 48. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. 59 tuổi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. 42. lòng hay lo tính. tánh tình vợ chồng hòa thuận.

8. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con.com 66 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. nên bền chí và chung lo. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ t ự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tuổi: MẬU DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. có duyên. Tánh người vợ k ỹ lưỡng và tánh sáng. hào tài ấm no. ăn nói việc chi cũng dễ dàng có chức phận thêm tốt. 4. vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhưng lúc tuổi xuân phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. 2. chung sống với nhau làm ăn nên. 3. vật dụng trong nhà đủ dùng. ý tính vợ chồng cũng c ó phần hòa hạp.http://www. khó sanh và khó nuôi. con thiểu phước đặng khá. khó tánh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Dần sanh tháng 1. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp.tuvilyso. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo làm ăn không đặng phát đạt. về hào con thiểu phước. hào con thiểu số. bản thân hay có bệnh nhỏ. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 4. đến ngày chót khó nên đôi. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hưởng sự ấm no và ấm no vui. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con có muộn và rất ít. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . vật dụng trong nhà khiếm dụng. ra đường ăn nói với đời nhiều người mến thương. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Gái tuổi Mậu Dần sanh tháng 1. luận việc hôn nhân không thành. hào con bình thường.

gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao tài. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào con thiểu số. hào con trung bình. hào con có muộn và rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng chân hay đi. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. hào tài đủ dùng. tánh sáng có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau nên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. tánh tình hay lo tính. có chức phận để làm ăn. trong m ình có tiểu tật. hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ rộng rãi. chung sống làm ăn mới đặng. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con trung bình. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ố khó giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển. vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức nhiều người hay mến thương. có chút ít chức phận. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ dùng. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở.http://www. về ý t ình vợ chồng đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. làm ăn hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. con thiểu phước thì đặng khá. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ no qua ngày. tay làm có tài cũng hay hao tài.com 67 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. phải kiên cố và chung lo mới nên. nhưng chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. hào con thiểu phước. phải chịu cảnh thiếu nghèo. ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. . Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. ăn nói việc chi cũng dễ. về hào tài hay luân chuyển. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TH ÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ lanh lẹ. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. ưa trồng tỉa. trong mình hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay đi nhi ều. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QÚI MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. chân hay đi.

vui vẻ. bôn ba. ở với nhau vợ chồng h òa thu ận. hay lo tính bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh sang.http://www. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU T Ý (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. hào tài trung bình. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. hào con rất ít. có duyên. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền. lời nói hay thắc mắc. chung lo làm ăn nên. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. lanh lẹ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức. Tánh người vợ hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ. tánh sang. miệng hay rầy nói. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng . vui vẻ. lanh lẹ. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hay có phần hòa hạp. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. hào tài hào tài đủ dùng.tuvilyso. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa thu ận. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi T ÂN M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. người đời hay mến thương. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hay lo tính. chung ở với nhau sẽ đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá kiên cố làm ăn mới đặng nên. chung sống vợ với nhau làm ăn mới đặng tốt. tánh thông minh hay giao thiệp. Tánh người vợ vui vẻ.com 68 Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay hòa thuận với đời. bản thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. . hào tài ấm no. hào tài đủ no qua ngày. hào tài tương vượng. ăn nói với đời lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao tài.

bản thân tiểu tật. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. miệng hay rầy nói.com 69 tánh tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng lập nên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ.http://www. trong mình hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. có duyên. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có chút ít chức phận để làm ăn. nhiều người hay mến thương. chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. trong ngòai sắp đặt đều yên thuận. về tánh ý nên thương lẫn với nhau. tánh tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc . hào con đông đủ. hào con rất ít. . Tánh người vợ hiền. nên kiên cố hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. khá nhẫn nạI làm ăn mới đặng. ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên. ít đặng hạp ý. hào tài bình thường. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. hào con thiểu số. có duyên. tay làm có tài cũng hay hao tài. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. tánh sáng. việc làm ăn cũng đặng làm nên . hào tài đủ no. hào con đa số. ăn nói việc chi cũng dễ. tánh tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. hào tài tương vượng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước. tánh lạt long. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. vui vẻ. hay giao thiệp tình bạn. Tánh người vợ có duyên.

chung sống với nhau làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng mới đủ no. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. chung sống với nhau đặng ấm no. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Bính Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuệt Mạng) 7. 28. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Quí Dậu ở đời với nhau phạm 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổI này kỵ cướI vợ năm 19. 33. 29. 31. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mẹo. 40 tuổi. 23. Tuổi: KỶ MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Mẹo đ ạI k ỵ c ư ớI Gái nh ững tu ổI k ể d ư ớI đ ây. hay giao thiệp. 17. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. . vui vẻ. hay lo tính. tánh lạt long. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 39. 35. hào con rất ít. hào tài trung bình. hào tài đủ no qua ngày. Chồng tu ổI Kỷ Mẹo vợ tu ổI T ân M ẹo Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 1. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16. 43 tuổi. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 3. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng)) 4. chân hay đi. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ bôn ba. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. chân hay đi. hay giao thiệp. việc làm ăn đặng như thường. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI.com 70 Tánh người vợ tánh sáng.http://www. có duyên. tánh cộc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 27. 21.tuvilyso. tánh tình vợ chồng hay xung khắc.

giao thiệp nhi ều. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. khó sanh và khó nuôi. vui vẻ. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một . Tánh người vợ rộng rãi. hào con rất ít. khó tánh. trong bản thân c ó tiểu tật. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con rất ít. việc làm ăn kiên cố mới đặng t ốt.com 71 Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 8. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. có số nuôi con nuôi. việc làm ăn đặng hưởng ấm no trung bình. nên kiên cố. bản thân hay có bệnh nhỏ. luận việc hôn nhân không thành. v ề hào con thiểu phước. XIN LƯU Ý Trai tuổI Kỷ Mẹo sanh tháng 1. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. đến ngày chót khó nên đôi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá v à chức phận.http://www.tuvilyso. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. có duyên. chung sống chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ưa trồng tỉa. 2. 9. đặng có danh giá hoặc chút ít chức phận. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. hào con thiểu phước. hào con thiểu số. hào tài hay luân chuyển. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vui vẻ. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi: KỶ MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gái tuổI Kỷ Mẹo sanh tháng 1. Tánh người vợ hay lo tính. 5. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. hào tài trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có chút ít chức phận dễ làm ăn. 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào tài đủ no. vật dụng trong nhà đều đủ. s ố khó giữ tiền tài. hào tài ấm no. 4.

hào tài đủ no. hào con rất ít. miệng hay rầy nói. vật dụng trong nhà thường dùng. lo tính việc chi đều thông suốt. có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. có duyên. ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.http://www. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng hòa hạp. phải có nhiều phen thành bại rồi mới nên. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) . về hào con thiểu phước. hào con rất ít. có duyên. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu.tuvilyso. hào tài đủ dùng. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng.com 72 thời gian. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn cũng đặng nên. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. Tánh người vợ có duyên. có số nuôi con nuôi. chân hay đi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. nhi ều ngườI hay mến thương. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. thiểu phước thì đặng khá. bản thân hay có tiểu bệnh. vui vẻ. ăn nói hay cầu lo thường có người quí nhơn tương trợ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay lo tính. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng nên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh sáng. ở với nhau làm ăn ng ày h ậu đặng ấm no. vui vẻ. về hào tài hay luân chuyển. qua hạn mới đậu tài đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ no. vui vẻ. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. bản thân tiểu tật. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay hòa thuận với đời hay có bệnh nhỏ. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình.

lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. hào con rất ít. hào con thiểu số. bôn ba. lanh lẹ. hào tài ấm no. hào con rất ít. vui vẻ.http://www. hào con trung bình. nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình. vui vẻ. giao thiệp. qua hạn mới đậu tài. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. đặng ấm no. bản thân có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau chung lo ng ày hậu đặng ấm no. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. ăn nói với đời lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Nhứt Phú Quý. hào tài ấm no. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) . hào tài đủ dùng. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. nên cần năng mới tốt trọn. Tánh người vợ tánh sang.com 73 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng. vợ chồng có phước hưởng giàu. hào tài bình thường. hay có tiểu bệnh. lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ vui vẻ.tuvilyso. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. kỹ lưỡng. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. hào tài bình thường. hay lo tính. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. thiểu phước thì đặng khá. có số tạo giữ tiền tài. việc làm ăn kiên cố đặng lập nên. có duyên. hào con trung bình. tánh sáng. chung sống với nhau kiên cố đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa thu ận. vui vẻ. Tánh người vợ hay giao thiệp. tánh sáng. hào con rất ít. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. việc làm ăn nên cần năng. phải chịu cảnh thất bại nhiều phen rồi mới nên.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thìn. khá kiên cố làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao tài.com 74 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 27. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. tánh lạc lòng.http://www. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. việc làm ăn đặng nên . có duyên. chân hay đi. 39. hào con trung bình. 23. lòng hay lo tính.tuvilyso. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hào con rất ít. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. 51 tuổi. tánh sáng. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 17. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 33. 1. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tuổi: CANH THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 29. miệng hay rầy nói. 35. . hay giao thiệp tình bạn. hào tài trung bình. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Tánh người vợ có duyên. hào con rất ít. 21. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. 45. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Mậu Dần Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. 39 tuổi. 27. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. trong mình hay có bệnh nhỏ.

khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) . Kết luận: Không đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. về tánh ý nên kiên nhẫn. có duyên. Tuổi: CANH THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng vợ đồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. Tánh người vợ hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 4. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. đến ngày chót khó nên đôi. vật dụng trong nhà thường dùng. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đặng thôn suốt. chân hay đi. Gái tuổi Canh Thìn sanh tháng 1. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. bản thân có tiểu tật. đặng có danh giá. ăn nói chi đều thông suốt. hào con trung bình. không đặng vui vẻ cho lắm. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng. khó tánh. 5. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào tài ấm no. đặng hưởng hạnh phúc vui vẻ. chung sống với nhau cần năng làm ăn mới đặng. làm ăn mới đặng không đặng trở nên. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. 9. hào tài thạnh vượng. hào tài luân chuyển. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4.http://www. hào con trung bình. số khó giữ tiền tài. hào con thiểu phước. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thìn sanh tháng 1. ưa trồng tỉa. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. có số nuôi con nuôi. luận việc hôn nhân không thành. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. bản thân hay có tiểu bệnh.com 75 Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ rộng rãi.

có duyên. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào con đa số. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. làm ăn không đặng phát đạt. khá bền chí ngày hậu đặng trung bình. v ề tánh ý nên kiên nhẫn. Tánh người vợ chân hay đi.http://www. hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. hào con trung bình. Tánh người vợ hay đi nhiều. vật dụng trong nhà đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. sanh con đầu là gái . còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài đủ dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau nên kiên cố và nhẫn nại làm ăn mới đặng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi NH ÂM TH ÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận.tuvilyso. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay hòa thuận với đời. nên bền chí và chung lo. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. chung ở với nhau đồng lo và kiên cố làm ăn đặng. việc làm ăn đặng ấm no. tánh sáng. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. quí nhơn hay giúp đở. có duyên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào tài tương vượng. qua hạn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. hào con đông đủ. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn n ói với đời lanh lẹ.hạp. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. . ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài bình thường. tay làm có tài cũng hay hao tài. buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lời nói hay thắc mắc. hào tài tương vượng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng l ớn h ơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hay lo tính. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. ý tình vợ chồng hay xung khắc.com 76 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh thông minh. hòa hạp đủ dùng. hay lo tính. vui vẻ. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI.

lanh lẹ. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. có chút ít chức phận dễ làm ăn. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn h ơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ít đặng vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. lanh lẹ. Tánh người vợ hay rầu lo. ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh lạt lòng. bôn ba. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ . hào tài đủ dùng. trong ngoài đều thuận ý. vui vẻ.tuvilyso. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. làm ăn kiên cố mớiđủ no. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài đủ no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng th ông suốt. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh sang. có số nuôi con nuôi.com 77 Tánh người vợ hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. hào tài thạnh vượng. hay có tiểu bệnh. lanh lẹ. không đặng vui vẻ cho lắm. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GI ÁP NG Ọ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. tánh sáng. chung sống kiên cố làm ăn mới đặng. tánh lạt lòng. đặng hưởng hạnh phúc ấm êm. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. có duyên. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QU Í T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn h ơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về hào con thiểu số. hào tài ấm no. hào tài ấm no. ở với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. bản thân hay có bệnh. bản thân hay có bệnh. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng.http://www. hay giao thiệp. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay giao thiệp.

Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 51 tuổi. Tánh người vợ chân hay đi. trong mình hay có bệnh nhỏ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. tánh sáng. hào tài bình thường. lời nói hay thắc mắc. Tuổi: TÂN TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Tỵ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ có duyên. . ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp . có duyên. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. hay giao thiệp tình bạn. 35. hào con đa số. hào tài ấm no. 45.tuvilyso. khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. hào tài trung bình. 23. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. 33. hào con đa số. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hào tài đủ no qua ngày. 27. chung sống khá kiên cố làm ăn mới đặng. 27. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 17. 1. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. có duyên. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổ Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Tánh người vợ tánh hiền. tay làm có tài cũng hay hao tài.http://www. 39 tuổi. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. vui vẻ. tánh lạt lòng. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 29. miệng hay rầy nói. hào con trung bình.com 78 (Vợ lớn h ơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Đinh Sửu Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổI này kỵ cưới vợ năm 15. chung lo làm ăn ngày hậu mới đặng nên nhà. 39. 21. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Tỵ. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Tánh người vợ tánh sáng.

bản thân có tiểu bệnh. ăn nói làm việc chi cũng có người giúp đở. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. vui vẻ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Tuổi: TÂN TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng vợ đồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gái tuổi Tân Tỵ sanh tháng 1. 10. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 1. hay khiến điều hao thất. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. luận việc hôn nhân không thành. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 10. ưa trồng tỉa. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no lành. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. đến ngày chót khó nên đôi. vật dụng trong nhà thường dùng. chân hay đi. Tánh người vợ rộng rãi. Tánh người vợ lanh lẹ.tuvilyso. nên đồng lo ngày hậu đặng làm nên. còn thiểu phước thì đặng khá. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. có số nuôi con nuôi. ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. hào tài trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. hào tài phát đạt. Tánh người vợ thông minh. 6.http://www.com 79 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý. hào tài trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. lòng hay lo tính. chung ở với nhau đặng nên nhà. hào con rất ít. 2 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con rất ít. khó sanh và khó nuôi. 9. số khó giữ tiền tài. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng ấm no trung bình. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Tỵ sanh tháng 5.

ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sang. Tánh người vợ tánh sáng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên đồng lo làm ăn mới tốt. có tay t ạo gi ữ tiền tài. hào tài tương vượng. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH H ỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. hay hòa thuận với đời. hào tài thạnh vượng. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. thân có tiểu bệnh. nên thương lẫn làm ăn mới đặng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hay lo tính. việc làm ăn mới đặng lập nên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có duyên. hào con thiểu số. hào tài ấm no. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. vợ chồng đặng c ó danh giá hoặc có chức phận. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. gặp số Tam Vinh Hiển. không đặng vui vẻ cho l ắm. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. có duyên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu ho ặc đặng khá. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no. hào tài đủ dùng. còn thiểu phước thì đặng k á lo tính dễ dàng. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. sanh con đầu là gái hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. tánh thông minh. hay giao thiệp. lời nói ít thua ai. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp.http://www. hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. Tánh người vợ vui vẻ.com 80 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. làm ăn không đặng phát đạt.tuvilyso. ăn nói với đời lanh lẹ. vật dụng trong nhà đủ dùng. quí nhơn trọng đãi. chân hay đi. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. về ý tình nên nhẫn nại. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) . hào con trung bình. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNH TU ẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay có tiểu bệnh.

tánh t ình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. hào con thiểu số. đặng ấm no. lời nói hay thắc mắc. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc chức phận. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình.tuvilyso. hào con trung bình. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới trọn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lanh lẹ. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng.http://www. bản thân hay có bệnh. lời nói hay thắc mắc. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải tạm chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con rất ít. đồng lo ngày hậu đặng nên nhà. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. tánh lạt lòng. ăn nói hay cầu lo việc chi . khó tánh. tánh sáng. có duyên. bôn ba. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít đặng vui vẻ cho lắm. hào con trung bình. hào tài ấm no. có duyên. hào tài thạnh vượng. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tánh tình vợ chồng hòa thuận. kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà. làm ăn không đặng phát đạt. vui vẻ. hào tài phát đạt. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn mới đặng nên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính . vui vẻ.com 81 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. qua hạn đặng làm nên. miệng hay rầy nói. việc làm ăn kiên cố . việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài tương vượng. vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu mới đặng trở nên. hay giao thiệp. tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay lo tính. hào con rất ít. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh lạt lòng.com 82 cũng dễ. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT H ỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNHT Ý (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh sáng. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tu ổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. ít vui vẻ. khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Tuổi: NHÂM NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Ngọ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài th ạnh v ư ợng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hay giao thiệp tình bạn. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. hào con thiểu số. 1. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổ Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Tánh người vợ có duyên. chung sống với nhau ngày hậu ấm no. tay làm có tài cũng hay hao tài. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Ngọ. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít. miệng hay rầy nói. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số nuôi con nuôi.http://www. hào tài phát đạt. về hào con thiểu phước. lời nói hay thắc mắc. hào tài trung bình. việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đủ dùng. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Canh T ý Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi . hào tài trung bình. có duyên. ở với nhau cũng đặng ấm no. Tánh người vợ tánh hiền. tánh lạt lòng. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3.

27. . Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. tánh sáng. hào tài hay luân chuyển. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 5. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hào con trung bình. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Bính Tý Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao tài. 4. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay lo tính. vật dụng trong nhà khiếm dụng. luận việc hôn nhân không thành. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 5. 8. 33. đến ngày chót khó nên đôi. Tánh người vợ lanh lẹ. 11 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vật dụng trong nhà đủ dùng. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 27. bản thân có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa hạp. 29. 7. chân hay đi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào tài ấm no. về hào con thiểu phước. 20. 32. XIN LƯU Ý Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. vật dụng trong nhà thường dùng. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 12. hào con rất ít. số vợ chồng cũng thế. 21. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài bản thân. 39 tuổi. 21. chung lo làm ăn mới đặng nên. lời nói ít thua ai.tuvilyso. 39 tuổi. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. 23. chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no.com 83 ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 7. hào tài đủ dùng. ăn nói việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. khó sanh và khó nuôi. Tuổi: NHÂM NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 35. có duyên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có tay tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình.com 84 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lanh lẹ. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay hòa thuận với đời. có duyên. tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng dễ dàng. tánh ình vợ chồng ít đặng hòa thuận cho lắm. hào tài đủ dùng. ăn nói với đời lanh lẹ. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn mới đặng.http://www. nhiều ngườI mến thương. hào con thiểu số. bản thân hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. đặng nhiều người mến thương. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay giao thiệp. việc làm ăn cũng đặng nên sự nghiệp. nên cần thận v ề hào tài hay toan nhóm. về tánh ý nên kiên nhẫn với nhau. việc làm ăn khá kiên cố mới trọn tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hay lo tính. có duyên. nên chung lo sẽ đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. việc làm ăn thông suốt. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ tự. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. vui vẻ. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. ngày hậu cũng đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no và yên vui. Tánh người vợ vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. hào con trung bình. . gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. miệng hay rầy nói. nên cần năng chung lo. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay có tài cũng hay hao phát tài. hào tài đủ dùng. vui vẻ. qua hạn đặng ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng.tuvilyso.

chung lo làm ăn mới đặng t ốt. hào tài ấm no. hay lo tính.com 85 Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. hào tài trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. vui vẻ. lo tính việc chi đều thông suốt. . Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý. chung sống làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ít đặng vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp.http://www. chung lo làm ăn mới đặng nên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. có chút ít chức phận làm ăn tốt. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. v ề hào con thiểu phước. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng d ễ d àng. hào con rất ít v à có số nuôi con nuôi.tuvilyso. khá nên kiên cố làm ăn mới đặng. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào con rất ít. miệng hay rầy nói. khó tánh. hào tài ấm no. hay lo tính. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. bản thân hay có bệnh nhỏ. có duyên. hào con thiểu số. vợ chồng buổi đ ầu làm ăn không đặng khá. việc làm ăn đặng ấm no. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bịnh. hào tài đủ dùng. hào tài tương vượng. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ngày hậu sẽ làm nên. Tánh người vợ hay lo tính. hào con rất ít. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay lo tính. vui vẻ. đến sau dễ làm ăn. hào con thiểu số.

hào tài ấm no. Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) 2. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào con rất ít. lòng hay lo tính. ở với nhau ý tình ít hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. việc làm ăn cần năng mớiđặng ấm no. 31. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.http://www. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con rất ít. việc làm ăn đặng lập nên. nên bền chí và cần năng. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. tánh sáng. khó giữ đặng của tiền. 29. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng. nên kiên cố làm ăn mới đặng Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 43. việc làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no. hay giao thiệp. chung lo làm ăn mới đặng nên. hào tài tương vượng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 49. hào con trung bình. không đặng vui vẻ cho lắm. ăn nói với đời lanh lẹ.tuvilyso. Tánh người vợ có duyên. 19. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. hào con thiểu số. bản thân hay có tiểu bệnh. hay có bệnh nhỏ. Tuổi: QUÍ MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Mùi đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. làm ăn không đặng phát đạt. ý tình vợ chồng hòa hạp. 25. 25. tánh lạt lòng. lanh lẹ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ có duyên. hào tài đủ dùng. 55 tuổi. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ tánh hi ền. 37. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Canh Thìn Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. 31.com 86 Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi K Ỷ M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi M ẬU D ẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. trong mình hay có bệnh nhỏ. v ề hào con thiểu phước. 1. vui vẻ. 37. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mùi. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. 41 tuổi. hay giao thiệp tình bạn.

qua hạn đặng ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển.tuvilyso. hào tài bình thường. 6. nên cần năng chung lo ngày hậu đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao tài. hay c ó tiểu bệnh. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT . đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. 12 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tuổi: QUÍ MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 8. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng trọn tốt. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. không đặng vui vẻ cho l ắm.com 87 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. quí nhơn trọng đãi. 7. còn thiểu phước thì đặng khá. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. XIN LƯU Ý Trai tuổI Quí Mùi sanh tháng 3. nên thương lẫn và chung lo thêm tốt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. trong ngoài đ ều thu ận ý. hào tài đủ dùng. vợ chồng như có phước hưởng giàu. luận việc hôn nhân không thành. 5. gặp số Nhứt Phú Quý. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. có duyên. bản thân c ó tiểu bệnh. 11. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. hào tài phát đạt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.http://www. vợ chồng đặng có danh giá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. hào con thiểu số. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. 7 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con rất ít. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Gái tuổI Quí Mùi sanh tháng 5. hưởng cảnh hạnh phúc và vui vẻ. chân hay đi. gặp số Nhì Bần Tiện. chân hay đi. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

tánh sáng. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. tánh thông minh. Tánh người vợ chân hay đi. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. người đời hay mến thương. vật dụng trong nhà đặng có danh giá.tuvilyso. có duyên. hào tài thạnh vượng. hào con trung bình. hay lo tính. ở với nhau bền chí làm ăn ngày hậu đặng trở nên. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. vui vẻ. . vật dụng trong nhà thường dùng. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi. sanh con đầu là gái hạp. vui vẻ.http://www. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao tài. nên kiên cố ngày hậu làm ăn tốt. có tay tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. hay có tiểu bệnh. hoặc có chút ít quyền chức. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay hòa thuận với đờI. hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc. ăn nói việc chi cũng d ễ. hào tài tương vượng. lo tính chi đều thông suốt. Tánh người vợ tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà khiếm dụng. qua hạn sẽ làm nên. hào con trung bình. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lời n ói ít thua ai. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. chung ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn tốt. v ề hào tài hay luân chuyển. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển. về tánh ý khá nhẫn nại và thương lẫn với nhau. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.com 88 (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay lo tính. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo. trong ngoài đều yên thuận. hay giao thiệp. hào con trung bình. đặng có ch út ít chức phận th êm t ốt. quí nhơn hay tương trợ. bản thân hay c ó bệnh nhỏ. chung lo với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang.

hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. hay lo tính. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn mới đặng nên nhà. hào con trung bình. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con rất ít. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài tương vượng. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. bản thân hay có bịnh.tuvilyso. bôn ba. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. hào con rất ít. hào tài tương vượng. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh sáng. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. hay lo tính. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh lạt long. Tánh người vợ có duyên.http://www. có duyên. chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào tài phát đạt. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. vui vẻ. . tánh sang. lời nói hay thắc mắc.com 89 Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. chung lo làm ăn mới đặng ấm no. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. có duyên. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít đặng vui vẻ. lanh lẹ. mọi việc đều thuận ý. hào tài trung bình. hào con đông đủ. ăn nói với đời lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số. còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có tiểu bệnh.

Tánh người vợ lanh lẹ. khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài trung bình. lòng hay lo tính.tuvilyso.http://www. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh nóng nảy. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 90 Tánh người vợ l òng hay lo tính. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con đông đủ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. . chung lo làm ăn tốt. khó tánh. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp.

về hào con thiểu phước. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. ăn nói hay cầu lo đều có người giúp đỡ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. làm ăn dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp. bản thân có tiểu tật. hào tài ấm no. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. chung lo làm ăn tốt. lòng hay lo tính. không đặng vui vẻ cho lắm. tánh lạt long. chân hay đi nhiều. bản thân hay có tiểu bệnh. .com 91 Tánh người vợ lòng hay lo tính.tuvilyso. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. số khó giữ tiền tài.http://www. còn thiểu phước thì đặng khá. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ăn nói với đời lanh lẹ. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. ưa trồng tỉa. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. hay giao thiệp. và kỹ lưỡng. hay giao thiệp. miệng hay rầy nói. vật dụng trong nhà đủ dùng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. về hào con thiểu phước. hào tài đủ dùng. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hào tài hay luân chuyển . Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. khó tánh. Tánh người vợ tánh sáng. sắp đặt trong ngoài đều yên thuận. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đông đủ. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt trọn. tánh nóng nảy. Tánh người vợ rộng rãi. hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

nên cần năng sẽ đặng ấm no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. 32. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ có duyên.http://www. luận việc hôn nhân không thành. tay làm có tài cũng hay hao tài. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. 26. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 1. 36. hào tài tương vượng. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hay giao thiệp. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 30. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. Chồng tu ổi Giáp Thân v ợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thân. hào tài trung bình. miệng hay rầy nói. tánh sáng. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp.tuvilyso. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh hiền. 20. chung lo làm ăn tốt. hào con thiểu số. 56 tuổi. XIN LƯU Ý . 54 tuổi. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào tài phát đạt. vui vẻ.com 92 Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 42. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Đinh Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 44. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Mẹo Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18. có duyên. lanh lẹ. hào con đông đủ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tuổi: GIÁP THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Thân đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 48. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổ Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. tánh lạt lòng. 50. 38.

hay lo tính. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. 2. hào tài ấm no. việc làm ăn kiên cố thêm tốt. có chút ít chức phận thêm tốt. hào con trung bình. lo tính việc chi đều thông suốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng.http://www. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng vợ đồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp khó hóa dễ. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ chân hay đi. chân hay đi. Gái tuổi Giáp Thân sanh tháng 5.com 93 Trai tuổi Giáp Thân sanh tháng 3. Tuổi: GIÁP THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. về hào con thiểu phước. lời nói hay thắc mắc. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà thường dùng. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 6 tuổi) . phải chịu cảnh thiếu nghèo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua nhiều phen thành bại rôì mới dễ làm ăn. nên thương lẫn và chung lo. bản thân c ó tiểu t ật. nên chung lo làm ăn mới đặng ấm no. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. hào con rất ít hoặc sanh con gái. vật dụng trong nhà thường dùng. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng vợ đồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng Trung bình. lời nói ít thua ai. vui vẻ.tuvilyso. bản thân hay có tiểu bệnh. có duyên. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. chung sống với nhau làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. số vợ chồng cũng thế. việc làm ăn nên nhẫn nại chung lo cũng đặng ấm no trung bình. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ tánh sang. s ố vợ chồng cũng thế. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi KỸ SỬU (Chồng vợ đồng 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. hào tài đủ no. hào con rất ít hoặc không con. hào tài ấm no. tánh sáng. tánh thông minh. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ lanh lẹ. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng ó danh giá. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ đồng 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. hào con thiểu số. hoặc có chút ít quyền chức ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài bình thường. hào con rất ít. tánh sáng. hào tài bình thường. vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ đồng 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài trung bình. phải có đôi phen thành bại thì mới nên. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. nhiều người hay mến thương. bản thân hay có bệnh nhỏ. số vợ chồng cũng thế. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ đồng 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lanh lẹ. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài ấm no. khá kiên cố và chung lo làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ t ự. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh sang. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. lòng hay lo tính.http://www. việc làm ăn đặng trung bình. v ề ý tình khá nhẫn nại mới dễ làm ăn. hào tài đủ dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. có duyên. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng vợ đồng 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. bôn ba. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ tánh sáng. ăn nói hay cầu lo việc cũng có quí nhơn giúp đở. hay giao thiệp. ở với nhau nên hòa thuận làm ăn tốt. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay có tiểu bệnh. về hào tài hay luân chuyển. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. việc làm ăn bền chí cần năng ngày hậu cũng đặng ấm no. Tánh người vợ hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lanh lẹ.com 94 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. nên khá kiên nhẫn với nhau làm ăn tốt. hào con trung bình. hào con rất ít.

hào con đủ dùng. tánh lạt lòng. hào con rất ít hoặc không có. hào tài ấm nóng nảy. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. tánh tình chồng vợ hòa hạp. lòng hay lo tính. lời nói hay thắc mắc. tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. hào con rất ít. ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. số khó giữ tiền tài. kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH T Ý (Chồng lớn hơn vợ đồng 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ rộng rãi. qua hạn mới đậu tài. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) . bản thân hay có bệnh nhỏ. về hào tài hay luân chuyển. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. tánh nóng nảy. bền chí ngày hậu đặng nên.tuvilyso. vui vẻ. hào tài đủ dùng. hào tài đủ no qua ngày. chân hay đi nhiều. hào tài đủ dùng.com 95 Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ đồng 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ đồng 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau cần năng v à chung lo ngày hậu đặng ấm no . Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân hay có bệnh. ăn nói lanh lẹ. ăn nói thông suốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. khá kiên cố làm ăn mới đủ no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung lo làm ăn mới đặng. ít đặng vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. quí nhơn hay giúp đở. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. việc làm ăn đặng ấm no trung bình Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ đồng 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con thiểu phước. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. hào con đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. tay làm có tài cũng hay hao tài. số vợ chồng cũng thế. ưa trồng tỉa. trong trung bình có tiểu bệnh. có duyên. khó tánh. hào con rất ít. Tánh người vợ lanh lẹ.

Tánh người vợ có duyên. kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn khá kiên cố mới nên. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. hào con thiểu số. vui vẻ. Chồng tu ổi Ất Dậu v ợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Dậu. vui vẻ.http://www.com 96 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Tánh người vợ hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. lời nói ngay thật. lanh lẹ. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. tánh lạt long. hay giao thiệp. bản thân hay có bệnh nhỏ. có duyên. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . hào tài đủ no. nhiều người hay mến thương. chung sống cần lo ngày hậu ấm no. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu phước. hào con rất ít hoặc không có. làm ăn yên thuận. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài trung bình. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. Tánh người vợ thông minh. 1. kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ. khó tánh. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào con rất ít. hào tài ấm no. Tuổi: ẤT DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Dậu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

hay hòa thuận với đờI. 21. khó sanh và khó nuôi. 29. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. Tuổi: ẤT DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 37. 25. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 23. 34. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1. vật dụng trong nhà khiếm dụng. bản thân hay có bệnh nhỏ. chân hay đi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 39. Tánh người vợ hay rầu lo. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. về hào tài hay luân chuyển. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. đến ngày chót khó nên đôi.http://www. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung sống chung lo với nhau cũng đặng ấm no trung bình. 8. 22. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài thường dùng. nên khá kiêncố và chung lo ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. làm ăn không đặng . 3. qua hạn dễ làm ăn. 35. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Mậu Dần Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đ ời v ới nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. XIN LƯU Ý Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1. v ật dụng trong nhà thường dùng.com 97 6. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 8 số khắc con. 45 tuổi. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 41 tuổi. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng chung sống trong cảnh thiếu nghèo. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. luận việc hôn nhân không thành. 33. 2.tuvilyso. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 37. 27. hào con đông đủ. 4. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở. vui vẻ. không đặng vui vẻ cho lắm. có tay tạo giữ tiền tài. 2.

ý tình vợ chồng hòa hạp. lanh lẹ. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. tánh sáng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời ăn nói hay cầu lo việc chi đều thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ăn nói với đời lanh lẹ. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. . chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. ý tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. quí nhơn hay giúp đở. Tánh người vợ vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con đa số. hay có tiểu bệnh. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. có duyên. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có duyên. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. về hào tài hay luân chuyển. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no qua ng ày. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www.tuvilyso. sanh con đầu là gái hạp. hào con trung bình. về tánh ý nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt. hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay. nhẫn nại việc làm ăn mới đặng ấm no. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. dầu có của sẵn cũng khó giữ đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay giao thiệp.com 98 phát đạt. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. hào tài tương vượng. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. qua hạn d ễ làm ăn. chung sống với nhau nên bền chí và cần năng ngày hậu cũng dễ làm ăn. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ tánh sáng. buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt cho lắm.

vui vẻ. chân hay đi. không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hay lo tính. hào tài đủ no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đa số.com 99 Tánh người vợ vui vẻ. khá kiên cố làm ăn mới đặng . Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. chung ở làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao tài. lời nói hay thắc mắc. hào con thiểu số. hào con trung bình.tuvilyso. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài ấm no. lâu sau m ới dễ làm ăn. hào con đông đủ. chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. bản thân hay có bệnh nhỏ.http://www. đồng lo ngày hậu đặng nên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh lạt long. có duyên. hào con trung bình. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nên kiên cố làm ăn mới đặng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tạo nên. ĐOÁN PHỤ THÊM . ít đặng vui vẻ. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay lo tính. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. miệng hay rầy nói. hay lo tính. khó tánh. Tánh người vợ chân hay đi. tánh sáng. vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh nóng nảy. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.

ý tình vợ chồng hòa thuận chung sống làm nên sự nghiệp. hào tài ấm no.com 100 Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. luận việc hôn nhân không thành. 48. tánh lạt lòng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Tánh người vợ có duyên. 42 tuổi. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay lo tính. khá kiên cố ngày hậu làm ăn đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 54 tuổi. 26. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. lời nói ngay thật.http://www. trong bản thân hay có bệnh nhỏ. 1. bản thân hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. hào tài đủ dùng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. có duyên. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. lanh lẹ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Tuất. 32. Tuổi: BÍNH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Tuất đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. vui vẻ. 38. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 30. khó tánh. làm ăn mới đặng ấm no. XIN LƯU Ý . 24. 20. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. 30. đến ngày chót khó nên đôi. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hay giao thiệp. 42. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. không đặng vui vẻ cho l ắm. tánh tình chồng vợ hay xung khắc.tuvilyso. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18. vui vẻ. hào con đông đủ. 36.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. hào con đa số. lời nói hay thắc mắc. 8. có tay tạo giữ tiền tài. miệng hay rầy nói. hào tài đủ no qua ngày. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. sanh con đầu là gái hạp.http://www. ở với nhau kiên cố mới đặng no. Gái tuổi Bính Tuất sanh tháng 1. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. . 2. phải có đôi phen thành bại thì làm ăn mới đặng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. khó sanh và khó nuôi. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. ở với nhau ít đặng hòa hạp. vi ệc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no.tuvilyso. hào con đa số. 4. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lâu sau làm ăn mới đặng nên nhà. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ. t ánh thông minh. hay hòa thuận với đời. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng chung lo đ ặng dễ dàng. Tánh người vợ tánh sáng.com 101 Trai tuổi Bính Tuất sanh tháng 1. hào con đa số. sống trong cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. làm ăn đ ều thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng khá hoặc giàu. vật dụng trong nhà thường dùng. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng . gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. cần năng làm ăn mới đặng. số vợ chồng cũng thế. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao tài. lời nói ít thua ai. phải có đôi phen thành bại thì mới dễ làm ăn. đặng có có chút ít chức phận d ễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bền chí v à nhờ nơi phước đức. đủ no. hào tài trung bình. 3. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. nên thương lẫn. 5 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tuổi: BÍNH TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng. Tánh người vợ có duyên. hào tài đủ dùng. 2. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tánh sáng.

ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài ấm no. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no và an vui Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. đặng chút ít quyền chức mới dễ làm ăn. bôn ba. lanh lẹ. có duyên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hay giao thiệp. chung ở với nhau khá kiên cố và bền chí làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con đông đủ. nên có chí cần lo và nhờ thêm phước đức. hào tài đủ no qua ngày. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng quyền chức hoặc có danh giá với đời. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. nên hòa thuận sẽ lập nên sự nghiệp. làm ăn không đặng khá. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. hay c ó tiểu bệnh. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt trọn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.http://www. Tánh người vợ chân hay đi. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. có duyên. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng khá hoặc đặng ấm no. ăn nói việc chi cũng dễ. số vợ chồng cũng thế. hào con trung bình. gặp khó hóa dễ. ăn nói với đời lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao tài. đến sau dễ làm. hay xảy điều hao tốn. khó tạo giữ tiền tài. việc làm ăn chung lo cũng đặng no.com 102 Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. quí nhơn hay tương trợ. có chí kiên cố làm ăn thêm tốt. hào tài ấm no. lanh lẹ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tánh sáng. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài bình thường. tánh sáng. hào con đa số.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.

hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. khá cần năng và kiên nhẫn làm ăn mới đặng. ăn nói lanh lẹ. hào con đa số. chung sống đồng lo làm ăn nên. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. việc làm ăn đặng bình thường. hào con trung bình. bản thân có tiểu tật. bản thân hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ cũng đặng nên nhà. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. số khó giữ tiền tài. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nên kiên cố làm ăn mới đặng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có duyên. hào con đông đủ. tánh lạt lòng. lời nói hay thắc mắc. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. lòng hay lo tính. hào con trung bình. việc làm ăn chung lo thêm tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khó tánh. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ có tánh sáng. nóng nảy. hào con trung bình.tuvilyso. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con đa số.http://www. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. hào tài ấm no. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. l òng hay lo tính. ít vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài ấm no.com 103 Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ no qua ngày. vui vẻ. bản thân hay có b ệnh. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên thương lẫn chung lo làm ăn mới đặng. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay có tiểu bệnh.

lo tính việc chi đều thông suốt. bản thân có tiểu tật. chân hay đi. Tánh người vợ rộng rãi. nhiều người hay mến thương. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ. vui vẻ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.tuvilyso. hào con trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. ưa trồng tỉa. bản thân có tiểu bệnh tật. lời nói ngay thật. không đặng vui vẻ cho l ắm. hào con trung bình. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà khiếm dụng. số khó giữ tiền tài. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. khó tánh. hào tài tương vượng. bản thân hay có bệnh nhỏ. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp việc khó hóa dễ. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên nhẫn chung lo làm ăn. việc làm ăn đặng nên nhà. có duyên. số vợ chồng cũng thế. ý tình vợ chồng hòa hạp. . Tánh người vợ hay lo tính. hào con đông đủ. có chí cần lo làm ăn mới đặng tốt. ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. hào con trung bình. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nên kiên nhẫn chung lo làm ăn. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào tài đủ no qua ng ày. Tánh người vợ thông minh.com 104 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên thương lẫn và đồng lo việc làm ăn cũng đặng ấm no.http://www. về hào tài hay luân chuyển. tánh lạt lòng. vui vẻ. hào con trung bình. chân hay đi. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá v à th ân th ế.

Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. gặp khó hóa dễ. Tuổi: ĐINH HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Nhâm Ngọ Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 17. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 33.tuvilyso. 27. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Hợi sanh tháng 1. 35. Gái tuổi Đinh Hợi sanh tháng 5. 21. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. ăn nói với đời lanh lẹ. Chồng tu ổi Đinh Hợi v ợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. 39. Tuổi: ĐINH HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.com 105 Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. lo tính đều thông suốt. nhiều người mến thương. . việc làm ăn đặng ấm no. 41. hào tài tương vượng. 45. 3. 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 2. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. bản thân hay có bệnh nhỏ. 47. đến ngày chót khó nên đôi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 29. 23. 2. 51 tuổi. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. luận việc hôn nhân không thành.http://www. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Hợi. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 4. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 8. 53 tuổi. 1. hào con đa số.

hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc. có duyên. ăn nói với đời lanh lẹ. vật dụng trong nhà thường dùng.com 106 Tánh người vợ có duyên. vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý với nhau hưởng giàu hoặc đặng khá. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. có duyên. làm ăn việc chi cũng có quí nhơn tương trợ. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm không đặng khá. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau đồng lo ngày hậu sẽ đặng trung bình. chung sống với nhau sẽ đặng hưởng cảnh ấm no. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt. có tay tạo giữ tiền tài. nên thương lẫn. lanh lẹ. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà. hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà đều đủ. về hào tài hay luân chuyển Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) . hào con đa số. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh sáng. hay lo tính. hào con đa số. không chi đáng kỵ. miệng hay rầy nói. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. trong ngoài yên thuận. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. phải có đôi phen thành bại rồi sau mới dễ làm ăn. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. v ề lời tiếng hay nên nhẫn nại. hào con đông đủ. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà thường dùng. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. qua hạn đặng làm nên. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. chung ở với nhau n ên nhẫn nại v à kiên cố làm ăn mới đặng tốt. vui vẻ. nên bền chí ngày hậu đặng nên.tuvilyso.

hay giao thiệp. không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ cũng ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng tâm ý xung khắc. hào tài trung bình. vui vẻ. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con đa số. ra đường ăn nói việc chi thường gặp người tương trợ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ít đặng vui vẻ. . hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. khá nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. hay lo tính. hào con đông đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hào con trung bình. hay giao thiệp. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh sáng. miệng hay rầy nói. nhiều người hay mến thương. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. cầu lo thông suốt. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng y ên thu ận. hào tài đủ dùng. tánh lạt lòng. chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. bản thân hay có bệnh. hào tài đủ dùng. việc làm ăn chung lo đặng nên. vợ chồng đ ều riêng lo. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con trung bình. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. hào tài trung bình. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. kiên cố làm ăn mới đặng. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. khá kiên cố ngày hậu đặng nên. hào tài bình thường. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình.http://www.com 107 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. có duyên. Tánh người vợ vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hòa hạp. v ề ý tánh khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đ ều có thứ tự.

hào con đa số. nên kiên nhẫn. hay lo tính. phải chịu cảnh thiếu nghèo. kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. số khó giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ít vui vẻ. hào tài ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chân hay đi. miệng hay rầy nói. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. chung sống khá kiên cố làm ăn tốt. ở với nhau cần năng cũng đặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. quí nhơn hay tương trợ. . Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.http://www. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào con đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân có tiểu tật. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ăn nói lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao tài. bản thân hay có tiểu bệnh. nhưng phải có nhiều phen thành bại thì mới d ễ làm ăn. tánh sáng. hào tài bình thường. vui vẻ. không đặng vui vẻ cho l ắm. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. việc làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ lòng hay lo tính. khá chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay. ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh sáng. về hào tài hay luân chuyển. khá kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. chung sống ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói ít thua ai. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có duyên. hào con đa số.com 108 Tánh người vợ hay đi nhiều. vui vẻ. hào con đa số. hào tài trung bình. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

hào tài đủ no. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đ ời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) 2. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 36. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. ý tình vợ chồng hòa thuận. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: MẬU TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Tý đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. bản thân hay có bệnh nhỏ. nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở. 24. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Tuy ệt M ạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. vui vẻ. 23. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. bản thân hay có bệnh nhỏ. 43. vui vẻ. có duyên. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. 2. nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. chung sống đồng lo làm ăn tốt. hào tài đủ dùng. CẢNH: NHÌ BẦN TIỆN SỐ NHÌ BẦN TIỆN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. . thiếu ăn thiếu mặc. 1. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. tánh lạt lòng. 3. lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. khó tánh. Tánh người vợ hay lo tính. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi. 2. 35. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tý. hào con trung bình. 31. 31. không đặng vui vẻ cho lắm.tuvilyso. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. 37 tuổi.com 109 Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no. vất vả không nơi n ương tựa. 37. hào tài ấm no. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có nhiều điểm xấu cộng lại. 25. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt. lời nói ngay thật. khá nhẫn nại làm ăn mới nên. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi. 43 tuổi.

nhiều người hay mến thương. 10.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. ở với nhau ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 7 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. 9. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Tý sanh tháng 2. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. về hào tài hay luân chuyển. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi: MẬU TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi Mậu Tý (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình.com 110 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài tương vượng. Gái tuổi Mậu Tý sanh tháng 3. lo tính việc chi đều d ễ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 8. đến ngày chót khó nên đôi. Tánh người vợ hay giao thiệp. 6. vui vẻ. 7 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển. hào tài bình thường. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. kiên cố ngày hậu đặng ấm no. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. vui vẻ. qua hạn mới đậu tài. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lanh lẹ. ở với nhau nên kiên cố chung lo mới lập nên. tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. miệng hay rầy nói. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hay lo tính. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . chung sống đồng lo ngày hậu đặng nên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn c ó quí nhơn giúp đở. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. khó sanh và khó nuôi. Tánh người vợ tánh sáng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con rất ít. 3.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời tiếng bất hòa. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hay giao thiệp.com 111 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. hay hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài. lời nói hay thắc mắc. v ề tánh ý nên kiên nhẫn. vui vẻ. vui vẻ. đặng có danh giá. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. bản thân hay có bệnh nhỏ. không chi đáng kỵ. việc làm ăn ngày hậu đặng ấm no. ở với nhau lập nên sự nghiệp. cầu lo thường xuyên có người tương trợ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. nhiều người mến thương. có duyên. tánh sáng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hay có bệnh. ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng mới ấm no. còn thiểu phước thì đặng khá. đặng có có chút ít chức phận thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. gặp Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt. hào tài hay luân chuyển. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài phát đạt. lanh lẹ. ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp. người đời hay mến thương. hào con rất ít. qua hạn mới đậu tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi cũng đặng dễ dàng. ý tình vợ chồng hay xung khắc.tuvilyso. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ngày hậu đặng trung bình. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT . hào con rất ít có số nuôi con nuôi. lòng hay lo tính. bôn ba. chung lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. ở với nhau làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. về hào con thiểu phước. vui vẻ. hào tài đủ no. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.

tánh lạt lòng. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . việc làm ăn cũng đặng nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ăn nói lanh lẹ. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. số khó giữ tiền tài. hào con rất ít. hào tài đủ no. hay đi nhiều. tánh nóng nảy. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khá kiên cố mới đặng no. hào tài đủ no qua ngày. lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa hạp. nên cần năng làm ăn mới đặng. Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân hay có bệnh. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay có bệnh nhỏ. chung sống cần lo cũng ặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. hào con thiểu số. hào con đa số. hào tài đủ dùng. ít đặng vui vẻ. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso.http://www. miệng hay rầy nói. hào con trung bình. tánh lạt lòng. bản thân có tiểu tật. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. chung lo làm ăn mới đặng Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt. ít vui vẻ. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. hào con trung bình. ít vui vẻ.com 112 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đ ặng t ốt. chung sống kiên nhẫn làm ăn nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá kiên cố làm ăn mới đặng đủ no. việc làm ăn chung lo sẽ đặng nên. Tánh người vợ lanh lẹ chân hay đi. hay rầu lo. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ no qua ngày. hào con trung bình. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ở với nhau ý tình vợ chồng cũng có ph ần hòa hạp. ăn nói ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. bản thân hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. hay hòa thuận với đời. số khó giữ tiền tài. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. nên phải có chí kiên cố mới tốt. lanh lẹ. hào con trung bình. có duyên. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. hào con trung bình. bản thân có tiểu t ật. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. nhiều người hay mến thương. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.com 113 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ưa trồng tỉa. hào con rất ít. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt đặng có danh giá. hào con thiểu số.http://www. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Tánh người vợ chân hay đi. bản thân hay c ó tiểu t ật. trong bản thân có tiểu tật. ở với nhau ít đặng hòa hạp. . chung ở với nhau cần năng mới đủ no. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào tài tương vượng. còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ rộng rãi. vui vẻ. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà khiếm dụng. không chi đáng kỵ. có tay tạo giữ tiền tài. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ít đặng vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.

luận việc hôn nhân không thành.http://www. hào con thiểu số. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Ất Dậu Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Bính Tuất Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Tánh người vợ hay lo tính. 10. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tuổi: KỶ SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Sửu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 21. 27. 39. 8 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. khó sanh và khó nuôi. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tuổi: KỶ SỬU . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lời nói ngay thật. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 23. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hào tài bình thường. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ thông minh. 29. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.com 114 Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 35. 33. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 51 tuổi. vui vẻ. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổ Mậu Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. vui vẻ. khó tánh. 3. hào con trung bình. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. 6. 1. Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 7. Chồng tuổi Kỷ Sửu v ợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. có duyên. 41 tuổi. hào tài ấm no. 33. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Sửu. ý tình vợ chồng hòa thuận. 21. 9. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. đến ngày chót khó nên đôi. 7. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 2 số khắc con. 45.

bản thân hay có bệnh nhỏ. về lời tiếng nên kiên nhẫn.http://www. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn mới tốt. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. miệng hay rầy nói. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. kiên cố ngày hậu đặng trung bình. hào tài ấm no. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. làm ăn thường có quí nhơn giúp đở. hào con đủ dùng. vui vẻ. lanh lẹ. nhiều người hay mến thương. vui vẻ. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. . thường gặp cảnh thiếu nghèo. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. lanh lẹ. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà thường dùng. hay lo tính. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt. hay giao thiệp.com 115 (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. ở với nhau vợ chồng tánh ý bất hòa. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. ở với nhau cần năng đặng hưởng ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. lo tính việc chi cũng dễ. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ tánh sang. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. hưởng sự ấm no và ấm no vui. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh sáng. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn kiên cố mới đặng ấm no. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay giao thiệp. ít h ạp ý. qua hạn mới đậu tài. vật dụng trong nhà đủ dùng. bôn ba. có duyên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển.

gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào con đông đủ. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào con đa số. Tánh người vợ chân hay đi. ý tình vợ chồng hòa hạp. lòng hay lo. Tánh người vợ lanh lẹ. việc làm ăn nên nhà. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân cbn. hào tài tương vượng. hào con trung bình. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. giao thiệp rộng. hào tài đủ no. kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. ăn nói lanh lẹ. lo tính việc chi đều thông suốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. miệng hay rầy nói. hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng.com 116 Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài tương vượng. hay đi nhiều. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ tánh sáng. lòng hay lo tính. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hay lo tính. con thiểu phước thì đặng khá. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. . gặp số Nhì Bần Tiện. số khó giữ tiền tài. việc làm ăn đặng lập nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền tài. qua hạn mới lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. không chi đáng kỵ. hào tài ấm no.http://www. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. chung sống làm ăn ngày hậu đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. cố kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con đông đủ. khá kiên cố mới ấm no. vui vẻ.tuvilyso.

tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. lanh lẹ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. sanh con đầu là gái hạp.http://www. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. nhiều người hay giúp đở. kiên cố làm ăn nên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. hay hòa thuận với đời. vui vẻ. hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 117 Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. nên chung lo và kiên cố. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. hay có bệnh nhỏ. tánh lạt lòng. lời nói hay thắc mắc. hào con rất ít. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi.tuvilyso. hay giao thiệp. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. không chi đáng kỵ Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung lo lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ chân hay đi. hào con rất ít. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ăn nói hay cầu lo thường có ngườI tương trợ. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay lo tính. it vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn tốt. bản thân có tiểu tật. . bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh thông minh. hào con đông đủ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài đủ no qua ngày.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. XIN LƯU Ý . Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Canh Dần Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. vui vẻ. hào con rất ít. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 47. 39. nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Quí Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. ý tình vợ chồng hay xung khắc. 25. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. đến ngày chót khó nên đôi. 35. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài. luận việc hôn nhân không thành.tuvilyso.http://www. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Dần. 23. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. chung lo kiên cố làm ăn mới đặng. có duyên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. khó giữ tiền tài.com 118 Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ rộng rãi. 27. 21. hào tài ấm no. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. 51 tuổi. 1. 33. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Ất Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 53 tuổi. Tánh người vợ thông minh. Tuổi: CANH DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 41. 29. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. vui vẻ. hào tài tương vượng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 45.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. hào con trung bình. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. qua hạn mới đậu tài. tánh sáng. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. chung sống với nhau làm ăn mới lập nên nghiệp lớn. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. Tánh người vợ vui vẻ. ý tình vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. ăn nói đều thông suốt. Tánh người vợ hay giao thiệp. Tánh người vợ vui vẻ. lanh lẹ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . cầu lo việc chi đều thông suốt. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng sẽ đặng hưởng cảnh ấm no. hay có bệnh nhỏ. còn thiểu phước thì đặng khá. 7. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 4. 7. tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. quí nhơn hay kính trọng. bôn ba. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tuổi: CANH DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào con đông đủ. về hào tài hay hao tốn. vật dụng trong nhà thường dùng. lo tính việc chi đều thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www. hào tài ấm no. hào con đông đủ.com 119 Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài tương vượng. hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài. trong ngoài đều thuận ý. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có duyên. hào tài bình thường. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung sống với nhau lập nên nghiệp cả. ăn nói với đời lanh lẹ. ngày hậu đặng trung bình. 5. 6. 4. ở với nhau ý tình đặng hòa hạp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. khó sanh và khó nuôi. về lời tiếng nên nhẫn nại.

có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. t ánh nóng nảy. hào tài tương vượng. chung sống làm ăn mới đặng. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ. chân hay đi nhiều. vui vẻ. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài ấm no. lòng hay lo tính. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. hào tài đủ dùng. hào tài tương vượng. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về lời tiếng nên nhẫn nại. ở với nhau làm ăn mới đặng t ốt. Tánh người vợ lanh lẹ. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ tánh sáng. nhiều người hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.com 120 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh sáng. tánh lạt long. lời nói hay thắc mắc. khá kiên cố đặng ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ có duyên. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. qua hạn mới đậu tài. Tánh người vợ chân hay đi. khó tánh. ý tình vợ chồng hay xung về lời tiếng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn buổi đầu không đặng phát đạt. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. lo tính thường có người giúp đỡ. hào tài tương vượng. ít vui vẻ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số nuôi con nuôi. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN . Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. hào con thiểu số. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con đa số. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ vật dụng trong nhà thường dùng. về hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà đ ều đ ủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng lập nên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng.tuvilyso. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. không chi đáng kỵ.

tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. nên kiên cố . hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. sanh con đầu là gái hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng. có duyên. ngày hậu đặng trung bình.com 121 (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lanh lẹ. Tánh người vợ có duyên. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không tốt. vui vẻ. việc làm ăn đặng ấm no. ngày hậu đặng trung bình. Tánh người vợ không đặng tốt. hào tài trung bình. đặng hưởng hạnh phúc. khá kiên cố làm ăn mới tốt. hay hòa thuận với đời. số khó giữ tiền tài. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. . c òn thiểu phước thì đặng khá. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. hào con trung bình.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.tuvilyso. nên cần năng và bền chí. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hay c ó tiểu bệnh. hào tài thạnh vượng. hào tài đủ no . hay giao thiệp. trong ngoài đ ều thu ận ý. hào con đông đủ. hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. tánh lạt lòng. hay có bệnh nhỏ. ít vui vẻ. hào con đông đủ. hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình.

hào con trung bình. hào con đông đủ. 32. 24. trong bản thân có tiểu tật. hào tài đủ no. số khó giữ tiền tài.tuvilyso. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. . 45 tuổi. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. luận việc hôn nhân không thành. việc làm ăn đặng nên nghiệp cả. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. hào con thiểu số. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 42 tuổi. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chân hay đi. Tánh người vợ rộng rãi. Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 26. 36. khá kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Quí Mùi Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18.com 122 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ưa trồng tỉa. 37. 25. vui vẻ. nên kiên cố làm ăn mới đặng. có duyên. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài phát đạt. ít đặng vui vẻ. Tuổi: TÂN MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Mẹo đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 1. Chồng tu ổi Tân Mẹo v ợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 38. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Mậu Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7.http://www. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mẹo. 22. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 30. 34. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Kỷ Sửu Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hay lo tính. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổ Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. chung lo làm ăn mới đặng lập nên.

6. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng T ý mới nhằm căn duyên. hào con đông đủ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Tánh người vợ có duyên. chung sống với nhau lập nên nghiệp cả. không chi đáng kỵ. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. trong ngoài đều thành sự. hào tài tương vượng. hay có tiểu bệnh. 4. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài tương vượng. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào con đa số. 7. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hay giao thiệp. 7. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. bôn ba. tánh tình chồng vợ hòa hạp. nhiều người hay mến thương. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. khó sanh và khó nuôi. phải có đôi phen thành bại rồi mới tốt. lời nói hay thắc mắc. nên nhẫn nại và chung lo. tánh sáng.http://www.tuvilyso. vui vẻ. hào tài phát đạt. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. có duyên. hào tài trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý. có duyên. 5.com 123 Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. . còn thiểu phước thì đặng khá. Gái tuổi Tân Mẹo sanh tháng 4. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Mẹo sanh tháng 3. đến ngày chót khó nên đôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau ý tình vợ chồng bất hòa. ăn nói với đời lanh lẹ. chung sống với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. Tánh người vợ tánh sáng. lanh lẹ. đặng hưởng hạnh phúc an lành. hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tuổi: TÂN MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. quí nhơn trọng đãi. còn thiểu phước thì đặng khá. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh sang.

có số tạo giữ tiền tài. miệng hay rầy nói. tánh lạt lòng. hào tài bình thường. về lời tiếng nên nhẫn nại. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân hay có tiểu tật. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng.tuvilyso. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng lời tiếng bất hòa. Tánh người vợ lòng hay lo tính. nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. số khó giữ tiền tài. nên chung lo ngày hậu đặng nên. ít vui vẻ. hào con đa số. tánh tình chồng vợ hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện. hào con trung bình. hào con đa số. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nghiệp lớn. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. hào tài phát đạt. chung lo làm ăn mới đặng ấm no an vui. hào con đa số. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.http://www. ít vui vẻ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no.com 124 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vợ chồng làm ăn không đặng khá. ăn n ói lanh lẹ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. bản thân hay có bệnh. hay lo tính. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. lời nói hay thắc mắc. qua hạn mới đậu tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. hào tài phát đạt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có tiểu bệnh. hay có tiểu bệnh. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền. miệng hay rầy nói.tuvilyso. hào tài đủ nóng nảy.com 125 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. hào con trung bình. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hay lo tính. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ít vui vẻ. hào tài ấm no. còn thiểu phước thì đặng khá. hay lo tính. hào tài tương vượng. bản thân hay có bệnh nhỏ. ngày hậu đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đa số. vui vẻ. lo tính việc chi đều thông suốt. ưa kinh sách. vui vẻ. hay hòa thuận với đời. chân hay đi. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. làm ăn kiên cố đặng ấm no. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. nhiều người hay mến thương. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. không chi đáng kỵ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con đa số. hào con đa số. có tay tạo giữ tiền tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. . hào tài trung bình. chung ở đặng hưởng cảnh ấm no. hào con trung bình. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nghiệp cả. tánh lạt lòng. Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ở với nhau ý tình hay xung khắc. hào tài phát đạt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung ở chung lo đặng hưởng hạnh phúc ấm no. tánh sáng. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hay đi nhiều. Tánh người vợ thông minh. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. có duyên.

24. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổ Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 8.tuvilyso. 38. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Tuổi: NHÂM THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 26. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 9. phải . luận việc hôn nhân không thành. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn đặng khá. Tánh người vợ lanh lẹ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4. 1. có tiểu tật. hào tài bình thường. 4. 36. 36. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 48. làm ăn mới đặng nên nhà. có chút ít chức phận dễ làm ăn. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 24. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn.http://www. Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. 42. 32. 3. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 30. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Mậu Tý Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. đến ngày chót khó nên đôi. 54 tuổi. hào con trung bình. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thìn.com 126 Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chân hay đi. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 2. Tuổi: NHÂM THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. khó sanh và khó nuôi. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 12 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 44 tuổi.

vui vẻ. hào con thiểu số. về hào tài hay luân chuyển. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. nên cần năng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng thường có quí nhơn giúp đở. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.com 127 có đôi phen thành bại thì mới nên. lời nói hay thắc mắc. bản thân hay có bệnh. chung sống với nhau có chí cần năng làm ăn mới đặng. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức. Tánh người vợ hay giao thiệp. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. hào con thiểu số. thường gặp cảnh thiếu nghèo. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại thì mới tốt. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng . vật dụng trong nhà đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www. vui vẻ. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn nên. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài bình thường. có số nuôi con nuôi. không chi đáng kỵ.tuvilyso. có duyên. Tánh người vợ có duyên. nhiều người hay mến thương. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài trung bình. nên thương lẫn và chung lo với nhau. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. việc làm ăn chung lo sẽ lập nên. tánh sáng. về hào con thiểu phước. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng . vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. lanh lẹ. hay có tiểu bệnh. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng trung bình. về hào tài rất luân chuyển. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. số vợ chồng cũng thế. Tánh người vợ tánh sáng. tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.

về hào tài rất luân chuyển. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. số vợ chồng cũng thế. lòng hay lo tính. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài. hào tài ấm no. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp. việc làm ăn lập nên. hào tài đủ dùng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ lòng hay lo tính. số vợ chồng cũng thế. cho lắm. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) . hào con rất ít. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. không chi đáng kỵ. hay rầy nói. ưa kinh sách.http://www. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. miệng hay rầy nói. ăn nói lanh lẹ. hay giao thiệp. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay có bệnh nhỏ.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng lời ti ếng ít đặng hòa hạp. số khó giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. chung lo ngày hậu đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. khá kiên cố làm ăn mới đặng. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hào tài ấm no.com 128 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ. nên cần năng làm ăn mới đặng. số vợ chồng cũng thế. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay lo tính. có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

http://www.tuvilyso.com

129

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ngày hậu tốt, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, kiên cố đặng nên nhà. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn buổi đầu không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài , hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp, ở với nhau ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên nhẫn nại và chung lo cũng lập nên. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, lo tính việc dễ dàng, quí nhơn tương trợ, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đầy đủ. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt , ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ cũng đặng vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng sự ấm no an lành. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng ấm no.

http://www.tuvilyso.com

130

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên cố và nhẫn nại làm ăn mới tốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ng ày, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, hay có tiểu bệnh, chân hay đi, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài , ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng lập nên. Tuổi: QUÍ TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Tỵ. 1. Chồng tuổi Quí Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Quí Tỵ vợ tuổi Canh Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Tỵ sanh tháng 1, 2, 9, 8, 3, 12 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Quí Tỵ sanh tháng 2, 5, 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi)

http://www.tuvilyso.com

131

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hoặc có chút ít chức phận, nhiều người hay mến thương, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, vật dụng trong nhà, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn đ ều dễ dàng, quí nhơn thường giao thiệp, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cố chí chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, ăn nói hay lo tính việc chi cũng dễ, trong ngoài đều yên thu ận, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vật dụng trong nhà đặng sự hòa hạp, việc làm ăn sẽ lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng sự ấm no và an vui. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn đ ặng ấm no, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, chung sống với nhau ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con rất ít có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lờI tiếng ít hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

132

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn thường có quí nhơn giúp đở, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn và cần năng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, tâm ý bất hòa, chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại và đồng lo. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, nhiều người hay mến thương, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi, lòng hay lo tính, khó tánh, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có nhiều người mến thương hoặc có chức phận với đời, quí nhơn trọng đãi, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng, Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận, việc làm ăn kiên cố chung lo cũng đặng sự ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

133

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống nên nhẫn nại làm ăn đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa, kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng ít hạp ý, khá kiên cố làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hạp, nên cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, hay đi nhiều, có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp, làm ăn chung lo sẽ ấm no. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Tánh người vợ chân hay đi. hào con trung bình. về hào tài hay luân chuyển. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay giao thiệp. có duyên. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hay hòa thuận. tánh tình chồng vợ hay xung ý. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con đông đủ. ăn nói với đời lanh lẹ. Tánh người vợ có duyên. hào tài thạnh vượng. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài . có tay tạo giữ tiền. hào tài phát đạt.com 134 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay lo tính. lời nói hay thắc mắc. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. tánh sáng. Tánh người vợ hay rầu lo. chân hay đi. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ vui vẻ. hào con trung bình. chung lo đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp. chung ở với nhau lập nên sự nghiệp. kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.tuvilyso. có duyên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay đi nhi ều. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. tánh sáng. làm ăn thường có người tương trợ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. chung lo làm ăn đặng nên nhà. hưởng hạnh phúc an lành. có chút ít chức phận dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít vui vẻ. vui vẻ. nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . ý tình vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng.http://www. trong ngoài đều thuận ý. hay giao thiệp. hào con trung bình. lanh lẹ. hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay lo tính. nên kiên cố làm ăn đặng. hay có bệnh nhỏ. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. hào tài ấm no. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá.

6. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . hào tài đủ no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 10. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 25.http://www. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 10. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 29. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. 37. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Ngọ. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. qua hạn mới ấm no. 1. 31. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 1. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 4. 25. 42 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tuổi: GIÁP NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau kiên nhẫn chung lo làm ăn mới đặng. nên có chí kiên cố và nhẫn nại. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. khó sanh và khó nuôi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 5. 41 tuổi. 2 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.com 135 Tuổi: GIÁP NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 19. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. 19.tuvilyso. 37. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Tánh người vợ chân hay đi. luận việc hôn nhân không thành. vật dụng trong nhà thường dùng. 31. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Tân Mẹo Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. ăn nói hay rầu lo thường có quí nhơn giúp đở. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận. 9. 30. 1. bôn ba. lanh lẹ. tánh sáng. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. đến ngày chót khó nên đôi. hào tài đủ dùng.

hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có quyền chức hoặc danh giá. Tánh người vợ lòng hay lo tính. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. hào con thiểu số. hào con đông đủ. lòng hay lo tính. hay lo tính. việc làm ăn sẽ đặng trở nên. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. . về lời tiếng khá nhẫn nại. hay lo tính. hào con đa số. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài thạnh vượng. bản thân hay có bệnh nhỏ. nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. miệng hay rầy nói. làm ăn có tiền hay tản hao.tuvilyso. khó tánh. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng cũng hòa hạp. hào con đông đủ. vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. hào tài trung bình. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ no qua ngày.http://www. không chi đáng kỵ. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện. ý tình vợ chồng về lời tiếng bất hòa. tánh sáng. về tánh ý hay tương xung. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít chức phận dễ làm ăn. quí nhơn hay giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. ít đặng vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. nên chung lo và thương lẫn với nhau. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. chung sống với nhau ngày hậu đặng ấm no.com 136 Tánh người vợ vui vẻ.

hào tài ấm no. hào tài ấm no. chung sống làm ăn nên nhà. khá cần năng mới đủ no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh lạt lòng. hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu thành bại nhiều phen thì mới tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. miệng hay rầy nói. chung lo làm ăn cũng đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. nên kiên nhẫn có ngày làm nên. nên bền chí và kiên cố . hay đi nhiều. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay có tiểu bệnh tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) . hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay có bệnh nhỏ. khá thương lẫn làm ăn đặng nên.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà thường dùng. ít vui vẻ. chung sống làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau cần năng mới đặng hay ấm no. ăn nói lanh lẹ. vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ.com 137 Tánh người vợ lanh lẹ.http://www. tánh tình chồng vợ hòa hạp. số khó giữ tiền tài. hào con thiểu số. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. hay giao thiệp. chung ở với nhau làm ăn cũng đặng nên. Tánh người vợ hay rầu lo. ưa kinh sách. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.

miệng hay rầy nói. vui vẻ. hào tài đủ dùng. có duyên.http://www. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. vui vẻ. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. khá nhẫn nại làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay giao thiệp. vui vẻ. hào tài thạnh vượng. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng ấm no an vui. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có duyên. hào con trung bình. hay có tiểu bệnh. hào con đông đủ. bản thân có tiểu tật. việc làm ăn đặng ấm no. hào con trung bình. hào con đông đủ. tánh sáng. kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) . hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. ra đường ăn nói nhiều người hay mến thương. về hào tài hay luân chuyển. hay lo tính. hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. chân hay đi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay lo tính. hay giao thiệp. ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài.tuvilyso. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa thuận. ý tình vợ chồng có phần hạp. hay có tiểu bệnh. có duyên.com 138 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên thương lẫn làm ăn nên nhà. có chút ít chức phận thêm tốt.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Mùi. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. . vui vẻ. 9. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.tuvilyso. 39 tuổi. hào tài trung bình. luận việc hôn nhân không thành. 29. hay lo tính. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. 21. 27. 2. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào con thiểu số. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay thắc mắc. 39. Tánh người vợ chân hay đi.com 139 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. 23. 51 tuổi. hòa thuận với đời. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 33. 17. 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. 1. Tuổi: ẤT MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. hào tài trung bình. Tánh người vợ có duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4. tánh thông minh. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.http://www. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. 45. hào con đông đủ. 3. 35. đến ngày chót khó nên đôi. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Canh Dần Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. nên kiên cố làm ăn mới đặng. tánh sáng. Tánh người vợ hay đi nhiều. 27. khá nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng tốt.

quí nhơn hay giúp đở. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chung sống vợ chồng cần năng làm ăn đặng. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. qua hạn đặng làm nên. thiếu nghèo hay rầu lo. hào con trung bình. nên bền chí. Tánh người vợ vui vẻ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. trong ngoài đều yên thuận. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà đủ dùng. chung ở với nhau làm ăn tốt. lời nói hay thắc mắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ăn nói hay cầu lo cũng đều thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. việc làm ăn chung sẽ đặng ấm no. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khó sanh và khó nuôi. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài thạnh vượng. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận thêm tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tuổi: ẤT MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hay lo tính. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. tánh sáng.http://www. đặng sự ấm no trung bình. hào tài ấm no. hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. bản thân hay có bệnh. 4. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.com 140 Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. hay lo tính. về tánh ý nên kiên nhẫn. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . nên thương lẫn làm ăn tốt. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. miệng hay rầy nói. tánh lạt lòng. Tánh người vợ có duyên. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vui vẻ. hào con đông đủ. bản thân hay có bệnh nhỏ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. ít đặng vui vẻ.

hào tài ấm no. làm ăn không đặng khá. hào tài trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. sanh con đầu là gái hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau nên nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. về tánh ý nên kiên nhẫn. hào con thiểu số. vui vẻ. hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ nóng nảy. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. miệng hay rầy nói. lòng hay lo tính. hay giao thiệp. Tánh người vợ lanh lẹ. khá kiên cố làm ăn cũng đặng lập nên. hào tài thạnh vượng. về tánh ý nên nhẫn nại. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. cầu lo việc chi cũng dễ. hào con đông đủ. hào con thiểu số. lòng hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.com 141 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. hay đi nhiều.http://www. về hào tài nên kiên cố . có chút ít quyền chức dễ làm ăn. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lanh lẹ. nên bền chí. nên thương lẫn ngày hậu đặng trung bình. việc làm ăn kiên cố mới đặng ao. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. nhưng phải chịu nhiều phen thành bạii rồi mới đặng làm nên. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) . Tánh người vợ hay lo tính.tuvilyso. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. trong ngoài đều yên thuận. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ý tình vợ chồng lời ti ếng ít hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. đặng hưởng hạnh phúc và an vui. ít vui vẻ. tánh lạt lòng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt.

gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt. hay giao thiệp. hay có tiểu bệnh. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo. có duyên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. có tay tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. có tiểu tật. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng trung bình. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.tuvilyso. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. nên thương lẫn và bền chí. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con trung bình.com 142 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ vui vẻ. nên cần năng ngày hậu làm ăn đặng. có số giữ tiền tài. Tánh người vợ thông minh. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hay giao thiệp. hào con đủ no. bôn ba. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay lo tính. hay có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa thuận. tánh sáng. hào tài đủ dùng. chung sống làm ăn đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lanh lẹ. chơn hay đi. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. hào con đông đủ. hào con đông đủ. hay lo tính. chung sống cần năng sẽ đặng ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con đông đủ. làm ăn không đặng khá.http://www. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài thạnh vượng. có duyên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. . hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ngày hậu đặng ấm no trung bình. vui vẻ. hào con trung bình. có duyên. vui vẻ. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hay xung khắc. chân hay đi. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. khá chung lo việc làm ăn tốt. qua hạn đặng làm nên. Tánh người vợ tánh sáng.

Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. hào tài ấm no. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. có duyên. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hào tài ấm no. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 1. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. ăn nói với đời lanh lẹ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Sửu . vui vẻ.tuvilyso. hay giao thiệp. có duyên. hay hòa thuận. hào con đông đủ. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. hào tài đủ no qua ngày. việc làm ăn đặng nên nhà. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. làm ăn ngày hậu đặng trung bình. Chồng tu ổi Bính Thân v ợ tuổi Tân Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. tánh thông minh.com 143 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổ Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. làm ăn kiên cố mới ấm no. Tuổi: BÍNH THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thân. Tánh người vợ vui vẻ. hay lo tính. hào con đa số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Ất Mùi Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. vui vẻ. khá nhẫn nại làm ăn tốt.

51 tuổi. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 21. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. đồng lo làm nên sự nghiệp. 7. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.com 144 Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. chung ở với nhau làm ăn đặng tốt. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 2. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay có bệnh. qua hạn đặng ấm no. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. làm ăn mới đặng không đặng khá. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 39. . 41.tuvilyso. tánh lạt lòng. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. 47. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. luận việc hôn nhân không thành. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. hào con thiểu số. gặp khó hóa dễ. vui vẻ. ít đặng vui vẻ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. thân thế nhiều người. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. khó sanh và khó nuôi. tánh sáng. về hào con thiểu phước. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 29. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 23. hào tài phát đạt. Tuổi: BÍNH THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. hào con trung bình. hào tài thịnh vượng. lời nói hay thắc mắc. ăn nói dễ dàng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ có duyên. 8. 3. đến ngày chót khó nên đôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 53 tuổi. 45. 27. 6. Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 11. hào tài bình thường. vui vẻ. 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hay có tiểu bệnh. chung sống làm ăn kiên cố ngày hậu đặng trung bình. 35. 8.

com 145 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ăn nói lanh lẹ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. khó tánh. hào con thiểu số. quí nhơn yêu chuộng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hào tài ấm no. chung sống với nhau đồng lo và kiên cố làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. làm có tài cũng hay hao phá tài. không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. bản thân hay có bệnh nhỏ. lo tính đều thông suốt. số khó tạo giữ tiền tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. nhiều người kính mến. buổi đầu làm ăn bình . lòng hay lo tính. hào tài phát đạt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vui vẻ. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. chung sống với nhau nên kiên nhẫn mới dễ làm ăn. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lòng hay lo tính.tuvilyso. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tâm ý bất hòa. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà thường dùng. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn đặng. tánh nóng nảy. ra đường ăn nói ít thua ai. hào tài tương vượng. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về ý tình khá nhẫn nại làm ăn đặng. ở với nhau đồng lo làm ăn tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt. sanh con đầu là gái hạp. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. qua hạn dễ làm ăn mới đặng. ít vui vẻ. nên bền chí và cần năng làm ăn đặng.

com 146 thường. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sang. hào con đông đủ. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. tánh thông minh. lâu sau đặng trở nên. bản thân hay có tiểu bệnh tật. hào tài bình thường. hay lo tính. hào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂMTÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. chung sống lập nên sự nghiệp. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn đặng nên nghiệp cả. hào tài trung bình. hào tài phát đạt. hay lo tính. bản thân có tiểu tật. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ tánh sáng. nên thương lẫn và chung lo làm ăn đặng. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ ít vui vẻ. hay giao thiệp. khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. ý tình vợ chồng hay xung khắc. . hào con trung bình. chân hay đi. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số.tuvilyso. vui vẻ. hào con rất ít hoặc không có. nên kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà. hay giao thiệp. khá kiên cố ngày hậu đặng nên. việc làm ăn ấm no. ít vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. ưa kinh sách. hào tài bình thường. tánh lạt lòng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen làm ăn mới đặng. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền tài. hào tài tương vượng. ở với nhau vui vẻ hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ no. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ thông minh.

hào tài phát đạt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bôn ba. không chi đáng kỵ. có duyên. hào con rất ít. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống làm ăn tốt. lanh lẹ. hào tài đủ dùng. Tuổi: ĐINH DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. lo tính đều thuận ý. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt.com 147 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. vui vẻ. khá nhẫn nại làm ăn thêm tốt. khá kiên nhẫn và cần năng sẽ đặng nên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. hay có tiểu bệnh. tánh thông minh. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thuận. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. hào con thiểu số. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh sáng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Dậu. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có duyên. ăn nói lanh lẹ. chung ở làm nên sự nghiệp. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. chung ở với nhau làm ăn mới đặng tạo nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) . Tánh người vợ hay giao thiệp. hào tài ấm no. Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. nên kiên cố làm ăn đặng.http://www. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

http://www.tuvilyso.com

148

3. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Nhâm Tý Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Giáp Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Dậu sanh tháng 2, 6, 3, 7, 8, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Đinh Dậu sanh tháng 11, 7, 10 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: ĐINH DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, tạm sống cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn lập nên sự nghiệp, hào tài tương vượng, hào con rất ít hoặc không con, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp, ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí đến sau đặng nên, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt, đến sau đặng lập nên, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung sống với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, có chí chung lo đề làm ăn. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lơn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

http://www.tuvilyso.com

149

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài thịnh vượng, hào con rất ít hoặc không có con, vật dụng trong nhà đềuđ ủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, nên nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lơn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, v ật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lơn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít danh phận, gặp khó hóa dễ, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở với nhau nên thương lẫn việc làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, chung lo lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lơn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải tạm cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ lập nên, hào tài tương vượng, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, lâu sau sẽ trở nên, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lơn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải có đôi phen thành bại rồi mới dễ làm ăn mới đặng, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố làm ăn tốt.

http://www.tuvilyso.com

150

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lơn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng nên kiên nhẫn. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lơn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp, kiên nhẫn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lơn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, có duyên, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng hay lo tính, chân hay đi, bản thân hay có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, làm ăn đồng lo đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lơn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nghiệp lớn.

http://www.tuvilyso.com

151

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lơn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lơn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ ít vui vẻ, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh thông minh, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lơn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con rất ít. Tánh người vợ hay hòa thuận, hay yêu chuộng người, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đa số sang, quí nhơn yêu chuộng, ăn nói dễ dàng, trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nghiệp cả. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, nhiều người hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng lập nên gia thất. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm no và an vui. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống hưởng cảnh ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

http://www.tuvilyso.com

152

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, khá kiên cố và đồng lo làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo tiền tài, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no. Tuổi: MẬU TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tuất. 1. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Quí Sửu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 20, 26, 32, 38, 44, 40, 56 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Tuất sanh tháng 2, 6, 3, 7, 5, 11 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Mậu Tuất sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: MẬU TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi)

chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà thường dùng. đặng có chút ít chức phận để làm ăn. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chung lo làm ăn đặngh hưởng ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. hào tài đủ dùng. miệng hay rầy nói. bản thân có tiểu tật. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lòng hay lo tính. hào tài đủ no. . bản thân hay có bệnh nhỏ. mỗi việc đều thủ binh. việc làm ăn thường gặp người tương trợ. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh nóng nảy. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ăn nói lanh lẹ. chung ở với nhau nên thương lẫn làm đặng. hào tài ấm no. hào tài bình thường. tánh lạt lòng bản thân hay có bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. về lời tiếng bất hòa. khá bền chí và cần năng.tuvilyso. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. hoặc có quyền chức thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lời nói hay thắc mắc. đến sau dễ làm nên. hào con trung bình. khó tạo nên của tiền. gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. kiên nhẫn làm ăn tốt. Tánh người vợ hay rầu lo tính. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đa số. ít đặng vui vẻ.com 153 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp khó hóa dễ. hào tài bình thường.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp việc khó hóa dễ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lo tính đều thông suốt. Tánh người vợ hay rầu lo. hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá nhẫn nại và chung lo việc làm ăn mới đặng. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có chí kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. hào con trung bình. về hào tài hay luân chuyển. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU THÂN . hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ít vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lo tính đều thông suốt. vật dụng trong nhà thường dùng. nên kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng hưởng tốt. hay có bệnh nhỏ. đặng có chức phận làm ăn th êm t ốt. ít vui vẻ. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ăn nói việc chi cũng dễ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. sanh con đầu là gái hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau chung lo làm ăn cũng đặng cảnh ấm no tầm thường Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vợ chồng đều riêng lo. hào con đông đủ. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. mỗi việc đều thủ binh. Tánh người vợ tánh sáng. vợ chồng đều riêng lo. hào con đông đủ. về ý tình bất hòa nên kiên nhẫn. lanh lẹ. hào tài trung bình. thường gặp người tương trợ. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.com 154 Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp.tuvilyso. tánh lạt lòng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có th ân th ế. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng hòa hạp. về lời tiếng nên kiên nhẫn làm ăn tốt. miệng hay rầy nói. quí nhơn thông minh. hào tài đủ dùng.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay lo tính. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. việc làm ăn đặng ấm no. hào tài ấm no. tánh sáng. hào tài tương vượng. hào tài bình thường . Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay bôn ba. có duyên. Tánh người vợ thông minh. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay giao thiệp. hay lo tính. Tánh người vợ ít vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. Tánh người vợ hay hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu số. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. ưa kinh sách. hào con trung bình. hay giao thiệp. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . hào con trung bình. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. chung sống cần năng mới ấm no. tánh thông minh. lo tính. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào tài đủ no. hào tài đủ no qua ng ày. chung sống chung lo sẽ tạo nên. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn cũng đặng lập nên. bản thân hay có tiểu tật. hào tài đủ dùng.http://www. hào con thiểu số. chân hay đi nhi ều. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng.com 155 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khá cần năng mới đặng ấm no. kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà.tuvilyso. hào tài ấm no. lòng hay lo tính. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. hào con đông đủ. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hay xung khắc. trong mình có tiểu tật. hay yêu chuộng người. tánh tình chồng vợ hòa hạp.

tay làm có tài cũng hay hao phá tài . qua hạn làm ăn đặngh ấm no. hào con trung bình. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt.com 156 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số v à có số nuôi con nuôi. lòng hay lo tính. Tánh người vợ hay đi nhiều. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. vui vẻ. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. lanh lẹ. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà. không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền tài. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài đủ dùng. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên ấm no trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổii. hào tài đủ dùng. tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào tài trung bình. ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ. khá chung lo lâu sau làm ăn đặng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. . ý tình vợ chồng hay xung khắc.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng. lâu sau mới dễ làm ăn. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. có duyên. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa thuận. lanh lẹ.tuvilyso. hào con trung bình. bôn ba. nên thương lẫn làm ăn đặng ấm no. làm ăn không đặng phát đạt. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nhiều người mến thương. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào con trung bình. lòng hay lo tính. lời nói hay thắc mắc. tánh sáng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

11 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào con đông đủ. 43. đến ngày chót khó nên đôi. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. khá thương lẫn việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. 12. hào tài tương vượng. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 25. ăn nói lanh lẹ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 3. 6. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Tân Mẹo Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 19. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổ Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 49.com 157 Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. miệng hay rầy nói. hào tài đủ no. 55 tuổi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Hợi. Tuổi: KỶ HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. . vui vẻ. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 25. có số tạo giữ tiền tài. 49. 31. 43. 1. có duyên. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Bính Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. nên nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 39. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. luận việc hôn nhân không thành. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 4.tuvilyso. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. 31. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 55 tuổi. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 37.http://www. hào con đa số. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1.

về hào tài hay luân chuyển. hay đi nhiều. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. ăn nói lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài bản thân. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng nên nhà. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo.com 158 Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 5. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chức phận và nhiều thân thế. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN . vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con đông đủ. hào con trung bình. khó sanh và khó nuôi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng thân thể. chung sống với nhau lo làm ăn tốt Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lâu sau làm ăn mới đặng tốt. làm ăn sẽ đặng nên. hào con rất ít. tánh nóng nảy. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. v ề lời tiếng kh á kiên nhẫn. v ề hào con thiểu phước.http://www. chung ở với nhau nên hòa thuận. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ăn nói cầu lo đều thông suốt. quí nhơn hay tương trợ. hào con rất ít. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. rồi sau mới dễ làm ăn. Tánh người vợ hay lo tính. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. miệng hay rầy nói. hào tài phát đạt. 8. bản thân hay có bệnh.tuvilyso. làm ăn mới không đặng khá. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu t ật. gặp khó hóa dễ. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đều đủ. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài trung bình. nên kiên cố và bền chí làm ăn ngày hậu đặng ấm no Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nhưng phải có đôi phen thành bại. làm có tiền hay xảy điều hao tốn. khó tánh. lòng hay lo tính. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tuổi: KỶ HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên thương lẫn nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hoặc có quyền chức.

hay giao thiệp. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. làm có tiền hay xảy điều tản hao. lanh lẹ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con rất ít. hào con trung bình Tánh người vợ tánh sáng. khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. làm ăn việc chi cũng gặp người tương trợ. hào tài tương vượng. miệng hay rầy nói. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh lạt lòng.http://www. vật dụng trong nhà thường dùng. ít vui vẻ. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. cho lắm. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. số khó giữ tiền tài. lo tính đều dễ dàng. hay giao thiệp. phải chịu cảnh thiếu nghèo. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. về tâm ý bất hòa. ít vui vẻ. khá kiên cố làm ăn đặng . chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài trung bình. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ no. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt. vợ chồng với nhau chung lo làm ăn cũng đặng nên cảnh ấm no. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) . Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhiều người mến thương. chung sống đặng cảnh ấm no an vui. mỗi việc thủ thường. Tánh người vợ lòng hay lo tính. chung ở với nhau kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng. vợ chồng đều riêng lo. hay có bệnh nhỏ. nên thương lẫn với nhau. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. v ề hào con thiểu phước.com 159 (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. sanh con đầu là gái hạp. nên bền chí và chung lo. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà thường dùng.

có tay tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào con rất ít. có duyên. lời nói hay thắc mắc.http://www. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh sáng. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. tánh lạt lòng. vui vẻ. Tánh người vợ ít vui vẻ. hay lo tính. hay giao thiệp. hay lo tính. hào tài ấm no. chung ở đồng lo ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ thông minh. chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ hay lo tính. . có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân hay có bệnh. bản thân có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con rất ít. Tánh người vợ vui vẻ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. Tánh người vợ thông minh. tánh thông minh. vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. việc làm ăn đặng lập nên.tuvilyso. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. nên kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có tiểu bệnh. chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ vui vẻ. hào con thiểu số. hào con rất ít. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. hào tài bình thường. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. có số tạo tiền tài. hay bôn ba. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ít đặng vui vẻ. vui vẻ. hào tài đủ dùng. ăn nói thường có quí nhơn tương trợ. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ hay đi nhi ều. có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. bản thân hay có bệnh nhỏ.com 160 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài phát đạt. hào con trung bình. lo tính việc chi cũng dễ. không chi đáng kỵ. hào tài bình thường. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. lo tính.

3. hay giao thiệp. thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi. hào con thiểu số. tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang. lanh lẹ. tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm. có nhiều điểm tốt cộng lại. hào con rất ít Tánh người vợ tánh sáng. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: CANH TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổ Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. ý tình vợ chồng hay xung khắc. 2. vui vẻ. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. Tánh người vợ hay giao thiệp. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. CẢNH: TAM VINH HIỂN SỐ TAM VINH HIỂN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. lời nói hay thắc mắc. bôn ba. hào tài đủ dùng. 1. làm có tài cũng hay hao phá tài . có duyên. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tu ổi Canh Tý v ợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi . 3. hào tài tương vượng. kiên nhẫn làm ăn tốt.http://www. cũng có địa vị với xã hội. tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. khá nhẫn nại nên nhà. đặng có danh giá bốn phương. hào tài trung bình. lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên.com 161 Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. lanh lẹ. có tiểu bệnh. tánh sáng. nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi. hào con thiểu số. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. nhiều người kính mến. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tý.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 29. 41 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 35. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no. về hào tài hay luân chuyển. hay giao thiệp. 2. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. 12. 33. thường gặp c ảnh thiếu nghèo.http://www. hay khiến điều hao tốn. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 3. khó sanh và khó nuôi. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. luận việc hôn nhân không thành. 2. 34. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. chung sống với nhau làm ăn đặng. nhưng phải có thành bại nhiều phen thì mới tốt. nhiều người hay mến . Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Bính Thân Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 1. còn thiểu phước thì đặng khá. gặp số Nhì Bần Tiện. 22.com 162 ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. vật dụng trong nhà khiếm dụng Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 9. bản thân hay có tiểu bệnh. 37. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. hào con đa số. 25. 39 tuổi. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 1. 23. 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. hào con đông đủ. 21. it vui vẻ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tánh người vợ lanh lẹ. hay đi nhiều.tuvilyso. nên hòa thuận và kiên cố . tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi: CANH TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng.

hưởng cảnh ấm no và an vui. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tâm ý bất hòa. hào tài bình thường. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. ở với nhau đặng hưởng ấm no. hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. số khó giữ tiền tài. chung ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp ý. hay khiến điều hao tốn. hào con trung bình. cầu lo hay ăn nói việc chi cũng đặng dễ dàng. việc làm ăn cần năng cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. tánh lạt lòng. Tánh người vợ tánh sáng. hay có bệnh nhỏ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. hào con đông đủ. lanh lẹ. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh ý vợ chồng cũng đ ặngg hòa hạp. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nhưng phải có thành bại nhiều phen thì mới tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.tuvilyso. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường g ặp cảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên kiên nhẫn và bền chí. Tánh người vợ lòng hay lo tính. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. qua hạn mới đậu tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên kiên nhẫn và bền chí.http://www. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. ít vui vẻ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. thường có quí nhơn giúp đở. làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. . hay giao thiệp. có duyên. hào con thiểu số.com 163 thương. hào tài đủ no. Tánh người vợ tánh sáng. về hào tài buổi đầu hay luân chuyển. chung sống với nhau nên kiên cố và nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. về hào tài hay luân chuyển. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. ít vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. hào tài tương vượng.

có số tạo giữ tiền tài. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. hào tài trung bình. hay lo tính. có duyên. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con đông đủ. chân hay đi nhi ều. việc làm ăn sống cảnh ấm no. vui vẻ. có duyên. hào con trung bình. có tay tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ lòng hay lo tính. chung sống làm ăn cũng đặng lập nên. hào tài đủ no. chung sống làm ăn dựng nên sự nghiệp. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo tiền tài. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. việc làm ăn chung lo cũng đặng hưởng cảnh ấm no. hào tài đủ dùng. vui vẻ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. qua hạn mới đậu tài. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con thiểu số. hay giao thiệp. vui vẻ. khá kiên nhẫn với nhau làm ăn mới đặng. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh sáng. hào tài tương vượng. hào tài đủ no.com 164 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. bản thân có tiểu t ật. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.tuvilyso. hào con đa số. hào con thiểu số. có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khá nhẫn nại v à kiên cố cũng đặng nên. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau cần năng ngày hậu nên nhà. hào tài ấm no. ở với nhau nhẫn nại làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà đủ dùng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. . Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. trong mình có tiểu tật. tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. vui vẻ. hào tài trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh lạt lòng. lời nói hay thắc mắc. bản thân hay có bệnh nhỏ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng hoặc có chức phận. nên thương lẫn đồng lo việc. . việc làm ăn đặng có quí nhơn giúp đở. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.http://www. hào con trung bình. việc làm ăn đặng nên nhà. hay có bệnh. có tay tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà thường dùng Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. hào con rất ít. nên kiên nhẫn và chung lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lo tính việc chi cũng dễ. hào con trung bình. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. chung sống làm ăn nên nhà. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ no. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. tánh sáng. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm. Tuổi: TÂN SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài trung bình. về hào con thiểu phước. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ lanh lẹ. có duyên. hay giao thiệp.com 165 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lanh lẹ. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài bình thường. vui vẻ. có duyên. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. hào con thiểu số. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng ấm no. nên cần năng cũng đặng cảnh ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. làm có tài cũng hay hao phá tài . Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau cần năng sẽ đặng lập nên. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.tuvilyso.

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều có quí nhơn giúp đở. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 1. luận việc hôn nhân không thành. 30. Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.tuvilyso. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Tân Sửu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 36. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Ất Mùi Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 42 tuổi. 38. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 28. nhưng phải kiên cố mới đặng. đến ngày chót khó nên đôi. số vợ chồng cũng thế. 26. 20. 30. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổ Canh Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. .com 166 Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Sửu. khó sanh và khó nuôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 2. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Mậu Tuất Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7.54 tuổi. ăn nói lanh lẹ.http://www. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. 42. hào con trung bình. bản thân có tiểu tật. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 4. ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no. 32. 8. có chút ít chức phận dễ làm ăn mới đặng. 2. hào tài đủ no. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi: TÂN SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 24. 3. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 48.

Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài đủ no qua ngày. hào tài ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên. Tánh người vợ hay rầu lo.http://www. sanh con đầu là gái hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm. dần sẵn của cũng khó giữ đặng. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà đều đủ. hào con thiểu số. hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh lạt lòng. nhiều người hay mến thương. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Qúy vợ chồng như có phước hưởng giàu. hay có bệnh nhỏ. lòng hay lo tính.hào con đông đủ. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. hay giao thiệp. chung sống với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau việc làm ăn cũng đặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nhưng buổi đầu làm ăn ch ưa đặng phát đạt cho lắm. nhiều người hay mến thương. bản thân hay có tiểu bệnh tật. ở với nhau vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp nên bền chí và cần năng mới đặng ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. ưa kinh sách. số khó giữ tiền tài. còn thiểu phước thì đặng khá. về hào con thiểu phước. nên cần năng thêm tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh ý vợ chồng đ ặngg hòa hạp. về hào con thiểu phước. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. . về lời tiếng nên nhẫn nại. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng hoặc có chức phận thêm tốt. ít vui vẻ.tuvilyso.com 167 Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ lanh lẹ. còn thiểu phước thì đặng khá. có số tạo giữ tiền tài . Tánh người vợ tánh sáng. hào con rất ít. Tánh người vợ ít vui vẻ. ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa. việc làm ăn cũng đặng ấm no. nên kiên cố làm ăn mới đủ no. trong mình có tiểu tật. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay yêu chuộng người. vui vẻ. hào tài đủ no. hay giao thiệp. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. nên cần năng làm ăn sẽ đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hòa thuận. hào tài trung bình. vui vẻ. hào con trung bình. hào tài thạnh vượng. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. có số tạo tiền tài. việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no. . hào tài ấm no. hay bôn ba lo tính. vui vẻ.http://www. hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. ý hay thắc mắc. có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. không chi đáng kỵ. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. chung sống nên kiên nhẫn làm ăn nên nhà. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp.com 168 Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đa số. có duyên. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. tánh sang. hào con trung bình. tánh thông minh. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.tuvilyso. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.

lo tính đều dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay lo tính. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. 1. vui vẻ. ở với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lanh lẹ. tánh sáng. hào con đa số. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào tài ấm no. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Ất Tỵ Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tuổi: NHÂM DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Dần đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. nên nhẫn nại và bền chí mới đặng. trong ngoài đều yên thuận. chung sống làm ăn đặng. hào con thiểu số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. tánh thông minh. có duyên. hay thắc mắc. hay có tiểu bệnh. chung ở với nhau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hay giao thiệp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Dần. chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi . Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con rất ít.http://www. miệng hay rầy nói. ý tình vợ chồng hay tương xung về lời tiếng.tuvilyso. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài ấm no. hào con trung bình. hào tài tương vượng. hào tài tương vượng. vui vẻ. làm ăn kiên cố sẽ đặng nên nhà. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 169 nhưng phải chịu nhiều phen thành baị rồi sau mới tốt. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng bất hòa. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. về tánh ý khá nhẫn nại. hào tài trung bình.

30. hào con ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 36. 44. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 30. Tuổi: NHÂM DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. hào con thiểu số. số vợ chồng cũng thế. 42. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. luận việc hôn nhân không thành. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 5. đến ngày chót khó nên đôi.tuvilyso. hào con rất ít. . về hào tài hay luân chuyển. 6. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Nhâm Tý Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 56 tuổi. có tiểu tật. sanh con đầu là gái hạp. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 26. thường gặp cảnh thiếu nghèo một thời gian. 2. 38. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Giáp Ngọ Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. ăn nói lanh lẹ. 50. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và chức tước. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 48.http://www. khó sanh và khó nuôi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. hào tài đủ dùng. việc làm kiên cố đặng ấm no. 9.54 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. cầu lo việc chi đều dễ dàng. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. 11.com 170 ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Đinh Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 24.

gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. vật dụng trong nhà thường dùng. có số tạo giữ tiền tài. chung sống với nhau cần năng mới đặng tốt. bản thân có tiểu tật. ưa kinh sách. hào tài ấm no. hào tài đủ no. hào con trung bình. qua hạn mới đậu tài. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau n ên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no. ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. về hào tài nên kiên cố . chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình.http://www. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. có chút ít chức phận dễ làm ăn. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào con thiểu phước. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vợ chồng hay tương xung. khá bền chí. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. về hào tài nên kiên cố . hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức. ít vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. quí nhơn hay trọng đãi. buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. lanh lẹ.com 171 Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. lời tiếng bất hòa. nhiều người hay mến thương. số khó giữ . ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. còn thiểu phước thì đặng khá. . có duyên. tánh tình chồng vợ cũng c ó ph ần hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. khá chung lo và cần năng. hào con trung bình. nhưng phải chịu đôi phen thành bại rồi mới tốt. ngày hậu làm ăn đặng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay giao thiệp. ý tình nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài thường dùng. chung sống với nhau làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. hào tài trung bình.

hay lo tính. hào con rất ít. hào tài trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. hay bôn ba. hào con trung bình. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. bản thân hay có bệnh.com 172 nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới tốt. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. bản thân có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. hào con trung bình. hay y êu chuộng người. ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên. tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. có duyên. hào con thiểu số. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn đặng trở nên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vui vẻ. lo tính. hay giao thiệp tình bạn.tuvilyso. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. làm ăn mới đặng nên nhà. có duyên. . nên kiên cố mới trọn tốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. thường có người tương trợ. ăn nói thông suốt. hào tài trung bình. hào con thiểu số. bản thân có tiểu tật. khá cần năng mới đủ no. bản thân có tiểu tật. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. vui vẻ. Tánh người vợ hay hòa thuận. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. chung ở đặng cảnh ấm no.http://www. hào con thiểu số. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng . hào tài ấm no. lòng hay lo tính. tánh thông minh. hay lo tính. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ thông minh.

. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài.com 173 Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài bình thường. Tuổi: QUÍ MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. bản thân hay có bệnh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh lạt lòng. hay lo tính. hay lo tính. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về hào con thiểu phước. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. số vợ chồng cũng thế. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào con trung bình. chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ vui vẻ. hào con thiểu số. ít vui vẻ. hào con trung bình. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đủ dùng. việc làm ăn sống cảnh ấm no. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. về hào tài hay luân chuyển. việc làm ăn thường có người tương trợ. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. miệng hay rầy nói.tuvilyso. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ lòng hay lo tính. đồng lo s ẽ đ ặng lập nên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. lo tính việc chi đều thông suốt. hào con rất ít. ít vui vẻ. hay đi nhi ều. khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. vợ chồng nên nhẫn nại. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên. kh á nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau cũng có phần hạp. kiên cố làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo.

số khó giữ tiền tài. ở với nhau làm ăn tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. 35. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 5. hào tài thạnh vượng. 26. đến ngày chót khó nên đôi. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. sanh con đầu là gái hạp. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 24. trong ngoài đều thuận ý. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. việc làm ăn đồng lo lập nên nghiệp lớn. 2. . chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no. về hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 42 tuổi. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. 44 tuổi.com 174 Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mẹo. hào con trung bình.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính. Tuổi: QUÍ MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. lo tính thường có người giúp đở. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Mẹo sanh tháng 1. về hào tài hay hao tốn. ít vui vẻ. ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa. 32. 36. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. 9. 11. 6. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. còn thiểu phước thì đặng khá. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. 38. miệng hay rầy nói. khó sanh và khó nuôi. 36. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. 1. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Ất Tỵ Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. 23. luận việc hôn nhân không thành. Gái tuổi Quí Mẹo sanh tháng 1. hào tài phát đạt. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào con rất ít. 30. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lo tính làm ăn đều thông suốt.http://www. hào tài bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

hào con thiểu số. hào tài phát đạt. chung sống chung lo ngày hậu đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. việc làm ăn kiên cố cũng đặng hưởng ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài bình thường. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ít vui vẻ. hay lo tính.com 175 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. buổi đầu hay xảy điều hao t ốn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ưa kinh sách. tánh lạt lòng. chân hay đi nhiều. hay có bệnh nhỏ. gặp khó hóa dễ. ăn nói hay cầu lo cũng đều thông suốt. có duyên. nên cần năng ngày hậu đặng ấm no. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung ở với nhau kiên nhẫn làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. chung ở cần lo làm ăn sẽ đặng nên nhà. hay giao thiệp. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng hay tương xung. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. bản thân có tiểu tật. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. về hào con thiểu phước. có chút ít chức phận thêm tốt. . hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá quí nhơn hay giúp đở. còn thiểu phước thì đặng khá. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con rất ít. lo tính đều thuận ý. sanh con đầu là gái hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.http://www. lanh lẹ. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng đ ặngg hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân có tiểu bệnh. về tánh ý khá nhẫn nại mới trọn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng.

hào tài tương vượng. có số tạo tiền tài. hào con rất ít Tánh người vợ hay rầu lo.http://www. hay lo tính. ít vui vẻ. nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng. Tánh người vợ thông minh. hay có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. vui vẻ.com 176 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. bôn ba. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay yêu chuộng người. có duyên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo tiền tài. hào con đông đủ. hào tài trung bình. vui vẻ. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. tánh sáng. hào tài phát đạt. tánh tình thông minh. chung sống làm ăn đặng nên nhà. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ăn nói thông suốt. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. có tay tạo giữ tiền tài . hào tài đủ dùng.tuvilyso. hào con trung bình. hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp. hào tài ấm no. nên cần năng đặng ấm no. bản thân có tiểu bệnh. hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. hay lo tính. hào tài trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. việc làm ăn đặng nên nhà. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ. việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. ý tình vợ chồng hòa thuận. có duyên. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. bản thân có tiểu tật. hào tài ấm no. hay có tiểu bệnh. hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. . có duyên. hào con rất ít. chung sống làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ hay hòa thuận. Tánh người vợ lanh lẹ.

nên nhẫn nại việc làm ăn tốt. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. thường gặp cảnh thiếu nghèo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ tánh hiền. ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no. ít nói. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ít vui vẻ. . ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con rất ít. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. hay lo tính. ăn nói lanh lẹ. hào tài bình thường.com 177 Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. hay đi nhiều. hào tài đủ no. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. quí nhơn hay giúp đở. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. hay hòa hạp với đời. miệng hay rầy nói. vui vẻ. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận dễ làm ăn. nên kiên cố và bền chí. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài thạnh vượng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con rất ít. hào con rất ít. bản thân có tiểu bệnh. qua hạn mới ấm no. hào con thiểu số. bản thân có tiểu tật. có số tạo tiền tài. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa thuận.http://www. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ hay tương xung. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

luận việc hôn nhân không thành. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.tuvilyso.http://www. khó sanh và khó nuôi. hào tài tương vượng. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Quí Mẹo Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. vui vẻ. Tuổi: GIÁP THÌN . Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thìn. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 26. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. việc làm ăn đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 8. đến ngày chót khó nên đôi. hay lo tính. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. 56 tuổi. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Tân Dậu Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Tuổi: GIÁP THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Thìn đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có tay tạo giữ tiền tài. 36. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. 42 tuổi. 1. 34. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Gái tuổi Giáp Thìn sanh tháng 7. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. hay lo tính. 6. 40. 3. 44. Tánh người vợ vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa thuận. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Thìn sanh tháng 2. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 24. 7.com 178 Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo tiền tài. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Mùi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. 22. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 8. 30. 38. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. 32. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. hào con đông đủ. số vợ chồng cũng thế. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no. ăn nói việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu tật. quí nhơn trọng đãi. vật dụng trong nhà khiếm dụng.tuvilyso. chung ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. số khó giữ tiền tài. . lo tính việc chi đều thông suốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. chân hay đi nhiều. hào con trung bình. hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. cầu lo việc làm ăn thường có người tương trợ. chung sống với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ thông minh.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài bình thường. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. tánh lạt lòng. nên cần năng và kiên cố mới đặng. hào con đông đủ. phải chịu cảnh nhiều phen thành bại rồi mới tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. nhiều người hay mến thương. ý tình vợ chồng hay tương xung.com 179 (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. số có chức phận mới dễ làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ lòng hay lo tính. miệng hay rầy nói. ít hòa hạp. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay có tiểu bệnh tật. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ít vui vẻ. hay lo tính. nên thương lẫn và chung lo với nhau. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. sanh con đầu là gái hạp. ưa kinh sách. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. còn thiểu phước thì đặng khá. không chi đáng kỵ. tánh tình chồng vợ cũng đặng không đặng hòa hạp cho lắm. Tánh người vợ tánh sáng. hay có bệnh nhỏ. ít vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng lờI tiếng ít đặng hòa hạp.

có duyên. hay bôn ba lo tính. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài đủ no. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn kiên cố sẽ lập nên sự nghiệp. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. bản thân hay có tiểu bệnh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ thiếu sự hòa hạp. về tánh ý nên nhẫn nại. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hưởng sự ấm no và an vui. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên nhẫn nại kiên cố làm ăn tốt. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. tánh sáng.tuvilyso. nên bền chí làm ăn đặng. chung ở với nhau làm ăn tốt.vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài tương vượng. ở với nhau làm ăn n ên kiên cố ngày hậu đặng nên ấm no. hào tài tương vượng. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . trong mình có tiểu tật. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hay giao thiệp tình bạn. nên thương lẫn chung lo với nhau. tánh thông minh. hào tài đủ dùng. việc làm ăn cũng đều yên thuận. có duyên. chung sống làm ăn đặng ấm no. hào con đông đủ. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. hào con trung bình. hoặc danh tiếng với đời. hay giao thiệp. có tay tạo giữ tiền tài . Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. Tánh người vợ vui vẻ. hào con đông đủ. việc làm ăn sắp đặt đều thuận ý người đời hay mến thương.com 180 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ít vui vẻ. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. vui vẻ. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. hay thắc mắc.http://www. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. bản thân có tiểu tật. việc làm ăn sẽ lập nên. lòng hay lo tính. khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hạp. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ chân hay đi. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. còn thiểu phước thì đặng khá. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý. hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi KỶ HỢI . Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay lo tính. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài ấm no. chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà. hào con đa số. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. hào tài bình thường. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay đi nhiều. tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp chung sống với nhau cần năng mới đặng ấm no. về hào tài hay luân chuyển. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đa số. hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói lanh lẹ. Tánh người vợ thông minh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc.com 181 Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. làm ăn không đặng phát đạt. hào tài ấm no. có duyên. Tánh người vợ lanh lẹ. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít thua ai. việc làm ăn đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. lanh lẹ.

43. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. việc làm ăn cũng đặng nên. 55 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp.tuvilyso. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 49. có số tạo tiền tài. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 55 tuổi. hay thắc mắc. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Tánh người vợ hay lo tính. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 6. Gái tuổi Ất Tỵ sanh tháng 7. 7. 25. hào con trung bình. hào con đông đủ. đến ngày chót khó nên đôi. chung sống đồng lo lập nên nhà. tánh lạt lòng. 49.com 182 (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. hào tài tương vượng. Tuổi: ẤT TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 8. Tánh người vợ hay rầy nói. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Mậu Thân Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Tỵ sanh tháng 2. 31. luận việc hôn nhân không thành. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 8. 1. ít vui vẻ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên.http://www. miệng hay rầy nói. khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly 4. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 25. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 3. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. Tuổi: ẤT TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) . 43. hay có bệnh. 31. có số tạo giữ tiền tài. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. vui vẻ. khó sanh và khó nuôi. 37. 37. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Tỵ.

quí nhơn trọng đãi. hưởng sự hạnh phúc ấm no. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. làm ăn không đặng khá. hào tài thạnh vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. ít vui vẻ. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. trong ngoài thuận ý. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. qua hạn sẽ lập nên. hào con đông đủ. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ Ẹ tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. sanh con đầu là gái hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà đủ dùng. về hào tài hay luân chuyển. về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân có tiểu tật. hào con đông đủ. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình.tuvilyso. chân hay đi nhiều. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng trở nên. ở với nhau cần năng và chung lo làm ăn đặng ấm no. . gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. lanh lẹ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau làm ăn tốt. nhưng buổi thành bại nhiều phen. có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh lạt lòng. hoặc có có chút ít chức phận thêm tốt. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ hay rầu lo. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý. hào tài ấm no. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.com 183 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng t ốt. lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. lo tính việc chi đều thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. nên bền chí và kiên cố . việc làm ăn đồng lo cũng đặng lập nên. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. của tiền hay hao tản. Tánh người vợ lòng hay lo tính.http://www. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

hào tài ấm no. hào tài phát đạt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng. Tánh người vợ lòng hay lo tính.http://www. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. có tay tạo giữ tiền tài. ở trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. ngày hậu làm ăn đặng trung bình. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ vui vẻ.tuvilyso. Tánh người vợ thông minh. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. có duyên. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con đông đủ. hào con trung bình. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào tài bình thường. bôn ba. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý.com 184 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. việc làm ăn hưởng cảnh ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hay tương xung. vui vẻ. ít hạp ý. việc làm ăn nhẫn nại ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ chân hay đi. . còn thiểu phước thì đặng khá. vui vẻ. qua thời gian làm ăn mới đặng tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh sáng. hào con trung bình. qua hạn sẽ làm nên. trong mình có tiểu tật. chung sống làm ăn nên nhà. hay lo tính. đặng hưởng cảnh hạnh phúc an bình. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. về ý tình vợ khá kiên nhẫn. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ngày sau sẽ lập nên. hào tài bình thường. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. hào con đông đủ. hào con thiểu số. hay yêu chuộng người. ý tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. làm ăn khó mở mang.

trong ngoài sắp đặt yên thuận. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. it thua ai. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. lanh lẹ. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên kiên cố làm ăn nên nhà. hào tài bình thường. hào con đông đủ. Tánh người vợ hi ền. việc làm ăn hậu tốt. tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. có duyên. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số. vui vẻ. làm có tài cũng thường bị hao t ài. ít nói. chung sống sẽ nên nhà. hào tài đủ dùng. hay hòa hạp với đời. hào con đa số. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp. vui vẻ. có duyên. khá kiên cố làm ăn tốt. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. hào tài tương vượng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay lo tính. lòng hay lo tính. vui vẻ. hay đi nhiều. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. sanh con đầu là gái hạp. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 185 Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hưởng cảnh ấm no v à bình ấm no. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. Tánh người vợ hiền. việc làm ăn đặng ấm no. hào con đông đủ. Tánh người vợ lanh lẹ. làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www. hào tài trung bình. thông minh. hay có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới ấm no. Tánh người vợ lanh lẹ. lo tính đều thông suốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. ch ỉnh tề. hào tài thạnh vượng.

39 tuổi. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. luận việc hôn nhân không thành. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Ngọ. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 21. 28. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Dậu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 40 tuổi.tuvilyso. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tuổi: BÍNH NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Ngọ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hay lo tính. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Sửu Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. chung sống cần năng mới ấm no. Tánh người vợ có duyên. 27. chung lo đặng nên sự nghiệp. chung lo đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1. vui vẻ. có số tạo tiền tài. 23. hay có tiểu bệnh. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hào con đông đủ. hào tài đủ no. việc làm ăn chung lo ấm no. 29. 35.com 186 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. . Tánh người vợ hay rầu lo. lời nói hay thắc mắc. 17. tánh sáng. 31. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh sáng. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Đinh Mùi Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. 19. tánh lạt lòng. 33.http://www. hào con thiểu số. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. đến ngày chót khó nên đôi. hào con đa số. ít vui vẻ.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài đủ no. và có số nuôi con nuôi. Gái tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1. tánh sáng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. qua hạn cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con thiểu số. hào tài ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.com 187 Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. 8. tánh lạt lòng. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. về hào con thiểu phước. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. 3. lo tính. 2. hào con rất ít. chung ở với nhau chung lo làm ăn tốt. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ít vui vẻ. thiểu phước gặp khá. hào con trung bình. sanh con đầu là gái hạp. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về hào con thiểu phước. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 4. . Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà thường dùng. chân hay đi nhiều. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. thường gặp cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 4. nhưng buổi đầu làm ăn chưa được trơn tốt. khá bền chí và kiên cố cũng đặng ấm no. hay có bệnh nhỏ. chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no trung bình.tuvilyso. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tuổi: BÍNH NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. bản thân hay có tiểu bệnh tật. khó sanh và khó nuôi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào con thiểu số. nên có chí cần năng và chung lo làm ăn đặng. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. ưa kinh sách. còn thiểu phước thì đặng khá. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1. vật dụng trong nhà khiếm dụng.

vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Tánh người vợ hay đi nhiều. đặng sự bình an và ấm no. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. hào tài bình thường.com 188 Tánh người vợ thông minh.tuvilyso. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. hào tài tương vượng. chung sống đồng lo làm ăn đặng. lòng hay lo tính. bản thân hay tiểu bệnh. hay giao thiệp. việc làm ăn đặng nên nhà. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp ý. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài đủ no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. lòng hay lo tính. tánh sáng. hay yêu chuộng người. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới dễ làm ăn. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng.http://www. nên chung lo làm ăn không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. trong mình có tiểu tật. Tánh người vợ vui vẻ. hào con đông đủ. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp. hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con rất ít. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. bôn ba. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. khá cần năng chung sống mới ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. tình bạn. tánh thông minh. hào tài trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. đặng sự bình an và ấm no. . ở với nhau làm ăn cũng đặng ấm no. chung ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp. về hào con thiểu phước. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ thông minh. tánh tình chồng vợ hòa hạp. và có số nuôi con nuôi. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ.

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. ít vui vẻ. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. số khó giữ tiền tài. chung sống làm ăn đặng nên nhà. phải chịu cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ tự. nhưng buổi đầu chưa được tốt trọn. khá nhẫn nại làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng xung khắc. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình.com 189 Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. nên bền chí và cần năng. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. khá kiên cố mới đủ no. ở với nhau kiên cố đồng lo mới đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ lòng hay lo tính. bản thân có tiểu tật. hào con trung bình. Tánh người vợ hiền và tề chỉnh. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài trung bình. Tánh người vợ thông minh. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. tánh thông minh. lanh lẹ. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài đủ no. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. ít vui vẻ.http://www. làm có tài cũng thường bị hao tài.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn tốt. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. miệng hay rầy nói. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lanh lẹ. vui vẻ. hào con rất ít. ít thua ai. về lờI tiếng nên nhẫn nại và chung lo làm ăn tốt. hào tài đủ no qua ngày. lời nói hay thắc mắc. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. ít vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay lo tính hay giao thiệp. chung lo làm ăn đặng hưởng ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN . chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 54 tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay có tiểu bệnh. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. khá kiên cố mới ấm no. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. luận việc hôn nhân không thành. Tánh người vợ hay lo tính. ít vui vẻ. 42. tánh lạt lòng. 44 tuổi. hay rầy nói. có số tạo tiền tài. 24.http://www. 26. Tuổi: ĐINH MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào tài đủ no. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. hào con trung bình. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Canh Tý Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 24. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Nhâm Tý Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 32. 1. 38. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài đủ dùng. 48. lời nói hay thắc mắc. 36.tuvilyso. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Thìn Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. hào con rất ít. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mùi.com 190 (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 30. . 36. đến ngày chót khó nên đôi. hào tài tương vượng. hào con rất ít. nên thương lẫn làm ăn tốt.

tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng ý tánh hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. Gái tuổi Đinh Mùi sanh tháng 5. 9. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính cũng đặng thông suốt. có chút ít chức phận mới dễ làm ăn mới đặng. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. có duyên. qua hạn mới dễ làm ăn. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà thường dùng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hay giao thiệp. về hào tài rất luân chuyển. việc làm ăn cần năng ngày hậu đặng ấm no trung bình. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 2. 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 2. . 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vật dụng trong nhà thường dùng. ưa kinh sách bản thân hay có tiểu tật. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. vui vẻ. khó sanh và khó nuôi. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. lòng hay lo tính. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Mùi sanh tháng 3. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.http://www. hào con đông đủ. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. số vợ chồng cũng đều khó giữ tiền của. hào tài đủ dùng. về hào tài không đặng tốt trọn. hào tài đủ dùng. gặp số Tam Vinh Hiển. và có quyền chức. vợ chồng đặng có danh giá. hào tài ấm no.tuvilyso. nên Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ăn nói dễ dàng. hào con trung bình. ý tình vợ chồng cũng đặngg hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 191 Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tuổi: ĐINH MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi sau làm ăn mới đặng. hay giao thiệp. quí nhơn tương trợ. 1. hào con thiểu số. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. 4. Tánh người vợ lanh lẹ.

hay giao thiệp. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. việc làm ăn chung lo và nhẫn nại cũng đặng lập nên. Tánh người vợ thông minh. hào tài thường dùng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tình bạn. hay có ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nhiều người hay tương trợ.tuvilyso. hào tài ấm no. ở với nhau cần năng mới đặng lo. phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài đủ no qua ngày. ở với nhau vợ chồng tâm ý bất hòa. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng.com 192 Tánh người vợ tánh sáng. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều. nên bền chí và hào con thiểu phước. hay lo tính.http://www. hay yêu chuộng người. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. về hào con thiểu phước. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá với đời. chung ở với nhau làm ăn mới đặng cảnh ấm no bình thường. tánh thông minh. ở với nhau đặng tốt. nên thương lẫn v à hòa thuận với nhau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi. hào con trung bình. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. không chi đáng kỵ. gặp khó hóa dễ. nên kiên cố thêm t ốt. bản thân hay có tiểu bệnh. có tay tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. nên thương lẫn chung lo dễ làm ăn. vui vẻ. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. nên bền chí. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nhiều người hay mến thương. vợ chồng đều riêng lo. hào con đông đủ. làm ăn việc chi cũng đều dễ dàng. có duyên. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà.

Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. làm có tài cũng hay hao phá tài.com 193 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên kiên cố và lo làm ăn đặng nên. vui vẻ. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. ít vui vẻ. tề chỉnh. có số tạo tiền tài. bản thân có tiểu tật. hay hòa hạp với đời. tánh tình chồng vợ tâm ý bất hòa. vui vẻ . khá kiên cố làm ăn tốt. ở với nhau ý t ánh ít hạp.tuvilyso. chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đều riêng lo. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. hào tài đủ no. về tánh ý nên kiên nhẫn. việc làm ăn đặng ấm no. hào con thiểu số. lanh lẹ. hào tài trung bình. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. ăn nói việc chi cũng dễ. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hay rầy nói. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . hào con đông đủ.http://www. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài bình thường. có duyên. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng hay xung khắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. chung lo sẽ đặng nên nhà. bản thân có tiểu bệnh. khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. khá cần năng mới ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. thông minh. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa thuận. ít thua ai. Tánh người vợ hiền ít nói. Tánh người vợ hiền. lòng hay lo tính. hay lo tính. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.

XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Thân sanh tháng 3. hào con thiểu số. hay rầy nói. Tuổi: MẬU THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ăn nói lanh lẹ. vui vẻ. . Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 2. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www. Gái tuổi Mậu Thân sanh tháng 1. có số tạo tiền tài. hào tài đủ no. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. 54 tuổi. 36. có số tạo tiền tài. 44. 26. 1. 42. luận việc hôn nhân không thành. hào tài bình thường. Tánh người vợ tánh sáng. 50.tuvilyso. 32. làm có tài cũng hay hao phá tài hay xung khắc. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 30. 2. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 48. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay đi nhiều. Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. chung sống làm ăn nên. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài tương vượng. 38. hào tài đủ dùng. 56 tuổi. 9. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thân. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. 24. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. hào con thiểu số. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. 1. bản thân có tiểu tật.com 194 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 4. tánh tình chồng vợ hòa thuận. chung lo làm ăn đặng nên nhà. hào con trung bình. đến ngày chót khó nên đôi. hào con đông đủ. Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Tân Hợi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người mến thương. Tánh người vợ vui vẻ. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. quí nhơn hay tương trợ.http://www. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá. ở với nhau làm ăn tốt. nên thương lẫn làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. làm ăn không đặng phát đạt. hào con rất ít hoặc không con. tánh tình chồng vợ hòa hạp. nên chung lo. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. trong ngoài đều yên thuận. hay lo tính. chung ở với nhau cần lo làm ăn mới đặng ấm no.com 195 Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. có duyên. hào tài tương vượng. hào tài bình thường. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. về hào con thiểu phước. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tuổi: MẬU THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. cầu lo thường có quí nhơn giúp đở. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít quyền chức thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà khiếm dụng. làm ăn việc chi cũng dễ. trong . ưa kinh sách hay có tiểu bệnh tật. hào con thiểu số. khó sanh và khó nuôi. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài đủ dùng qua ngày. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. không chi đáng kỵ.

hay yêu chuộng . hay giao thiệp tình bạn. nên kiên cố làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài bình thường. lo tính. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. khá nhẫn nại và bền chí làm ăn mới đặng no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên thương lẫn làm ăn tốt. có tay tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con rất ít. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vợ chồng đặng có quyền chức hay thân thế. có duyên. hay bôn ba. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. về lời tiếng nên nhẫn nại. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp.com 196 ngoài đều thuận y ên. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. vui vẻ. hoặc không con. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. lo tính thông suốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh.tuvilyso. chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng đủ no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. gặp khó hóa dễ. phải chịu cảnh thiếu nghèo không đặng làm nên. hưởng ấm no và an vui. tánh sáng. nên chung lo. gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh thông minh. chung sống với nhau lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn lâu sau cũng đặng nên. hào con rất ít. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ . tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con rất ít. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. qua hạn dễ làm ăn. ý tình vợ chồng hòa hạp. trong mình có tiểu tật. hào con tương vượng. Tánh người vợ vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. về hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn nói vớI đ ờI lanh lẹ. hào tài đủ no qua ngày. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ lòng hay lo tính.http://www. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. vui vẻ. lòng hay lo tính. hào con rất ít.

hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. hào tài trung bình. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . ít thua ai. có duyên. hào tài đủ dùng. hay lo tính. hào con đông đủ. lanh lẹ. vui vẻ. hào tài đủ no qua ngày. bản thân có tiểu bệnh. hay giao thiệp.com 197 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hiền. Tánh người vợ chân hay đi. an vui. tánh cộc. Tánh người vợ lanh lẹ. hay lo tính. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. việc làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. bản thân có tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. lanh lẹ. hào tài đủ no qua ngày. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ hòa hạp.http://www. nên thương lẫn làm ăn tốt. hào tài ấm no. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài bình thường. có duyên. hay giao thiệp. hay hòa thuận với đời. hào tài ấm no. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. hào con rất ít. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ít vui vẻ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầy nói. ít vui vẻ. hay giao thiệp. ít nói. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. hay có bệnh nhỏ. chung sống đồng lo làm ăn đặng nên. vui vẻ. hào con trung bình. có số tạo tiền tài. lời nói hay thắc mắc. chung sống làm ăn đặng nên nhà.tuvilyso. khá cần năng chung lo mới đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đủ no. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.

ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. hào con rất ít.com 198 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. ít vui vẻ. hào con rất ít hoặc sanh con gái. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. có tiểu tật. Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. nhiều người hay mến thương. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. ít vui vẻ. vui vẻ. nên nhẫn nại hòa thuận làm ăn thêm tốt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. số khó giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hào tài tương vượng. hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. ăn nói hay lo tính đều đặng dễ dàng. lo tính đều thông suốt. hào con rất ít. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no bình thường. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. lanh lẹ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. về hào con thiểu phước. quí nhơn hay tương trợ. khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay có bệnh. chung sống làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ lòng hay lo tính.http://www. hào tài đủ no. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) . Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài bình thường. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức. về tánh ý nên thương lẫn. Tánh người vợ chân hay đi. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. miệng hay rầy nói. hay lo tính. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung lo làm ăn sẽ đặng nên sự nghiệp.tuvilyso. hào con thiểu số. tánh lạt lòng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận với đời. tánh tình chồng vợ hòa thuận.

38. 2. 29. khó tánh. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào tài đủ dùng. 20. hay giao thiệp. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 36. Tánh người vợ lanh lẹ. 18. 2. 1. . 42 tuổi. Tánh người vợ chân hay đi. tánh nóng nảy. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Dậu.http://www. hào con trung bình. 1. khó sanh và khó nuôi. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con đông đủ. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 26. 32. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 30. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 9. hay đi nhiều. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 4.tuvilyso. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. 41 tuổi. 24. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Gái tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 5. hào tài trung bình. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.com 199 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Quí Dậu Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. luận việc hôn nhân không thành. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. việc làm ăn đặng ấm no. 8 và tháng 3 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tuổi: KỶ DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 30. đến ngày chót khó nên đôi. hay lo tính. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hay có bệnh.

tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. đặng hưởng phúc và bình an. Tánh người vợ vui vẻ. qua hạn sẽ dựng tạo nên. chung ở với nhau thương lẫn làm ăn đặng. chung sống với nhau kiên cố ngày hậu đặng lập nên. ỡ với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. hay giao thiệp. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. n ên chung lo làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. trong ngoài đều yên thuận. hào tài giao thiệp tình bạn. cầu lo đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính mọi việc đặng thông suốt. ăn nói dễ dàng. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài thạnh vượng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đ ặngg sang số. có duyên. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà đủ dùng. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. nhiều người mến thương. hoặc có chức phận thêm tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh thông minh. vui vẻ. không chi đáng kỵ. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.http://www. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có thân thế và danh giá với đời.com 200 Tuổi: KỶ DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. đến sau t o đặng nên nhà. hào con trung bình. đồng lo làm ăn rất tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. . bản thân có tiểu tật. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. hào tài phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài bình thường. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồngg hưởng giàu hoặc đặng khá. Tánh người vợ thông minh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay lo tính. làm ăn thường gặp người tương trợ. hào con đông đủ. hào con đông đủ.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ . Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chỉnh tề. hào tài trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà thường dùng. nên hòa hạp làm ăn rất tốt. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ thông minh. làm có tài hay khiến điều hao tốn. gặp khó hóa dễ. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. thông minh. không chi đáng kỵ. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp nên kiên cố làm ăn đặng. hào con trung bình. lanh lẹ. Tánh người vợ hiền. hào tài trung bình.tuvilyso. ăn nói hay cầu lo đều thông suốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài đủ dùng. trong ngoài đều yên thuận. có chí kiên cố làm ăn tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài phát đạt. lo tính trong mình có tiểu tật. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. có chí kiên nhẫn và chung lo mới đặng trọn tốt. nhiều người mến thương. hay lo tính. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng ốt. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. hào con đông đủ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào tài tương vượng. ở với nhau đồng lo ngày hậu đặng nên nhà. chung sống kiên cố làm ăn tốt. bản thân có tiểu tật.com 201 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. ít vui vẻ. hay bôn ba. Tánh người vợ hay rầu lo. có duyên. việc làm ăn nên kiên cố và chung lo sẽ đặng hưởng ấm no và bình an. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và thân thế. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ít thua ai. hay giao thiệp.

Tánh người vợ hay rầy nói. tánh cộc. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. việc làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no. hào tài đủ dùng. buổi đầu làm ăn trung bình. hay giao thiệp. việc làm ăn đặng nên nhà. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. có tiểu tật. hào tài ấm no. nên đồng một lòng kiên cố làm ăn đặng hưởng sự ấm no. không chi đáng kỵ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi. hào con đông đủ. hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh. hào tài trung bình. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào con trung bình. ưa kinh sách.com 202 (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. ít vui vẻ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. bản thân hay có tiểu bệnh tật. khá thương lẫn ngày hậu làm nên. có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo tiền tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. hay giao thiệp. hào tài ấm no. hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vợ chồng đều riêng lo.tuvilyso.http://www. chung lo làm ăn đặng cảnh ấm no. ít vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ. hay giao thiệp. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. đến sau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. lanh lẹ. hào tài bình thường. ăn nói lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

40. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. 28. 1 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. khá kiên cố làm ăn nên. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tuất. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. 6. 5. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 11. 34. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 34. 1. khó sanh và khó nuôi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 22.http://www.tuvilyso. Tuổi: CANH TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT . 2. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 10. hay giao thiệp. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Nhâm Dần Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 52 tuổi. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 40 tuổi. 46. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 28. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. Tánh người vợ lanh lẹ. 22. hào tài đủ dùng.com 203 Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 12. hào con đông đủ. hay đi nhiều. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi: CANH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Ất S ửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm ((Tuyệt Mạng) 5. 26.

hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá thân thế. có số nuôi con nuôi. cầu lo cũng dễ làm ăn.http://www. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng lập nên. Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.com 204 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. về tâm ý bất hòa. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận quí nhơn giúp đở. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. trong mình có tiểu tật. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. lo tính. tánh sáng. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà thường dùng. qua hạn đặng làm ăn nên. hào tài ấm no. nhiều người hay mến thương. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vợ chồng đều riêng lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. nên nhẫn nại để làm ăn. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. hào con đa số. có chí kiên cố làm ăn thêm tốt. chung ở với nhau khá kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. hào tài ấm no. nên thương lẫn và bền chí làm ăn đặng . hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp. gặp khó hóa dễ. chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no. không chi đáng kỵ. làm ăn không đặng kh á. hào tài đủ dùng. việc làm ăn cũng đặng ấm no bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. lâu sau đặng trở nên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. chung sống với nhau chung lo làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình. hay bôn ba. ý tình vợ chồng hay xung khắc. . hay yêu chuộng người. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. trong mình có tiểu tật. hào con trung bình. ăn nói thông suốt. hay lo tính. ăn nói hay cầu lo đều thông suốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hay hòa thuận. bản thân hay có tiểu bệnh.

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. lòng hay lo tính. nhưng buổi đầu làm ăn tầm thường. chung sống làm ăn đặng ấm no. . đến sau làm ăn mới đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. lâu sau cũng dễ làm ăn. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. bản thân có tiểu bệnh. hào con trung bình. hay hòa hạp với đời. kiên cố làm ăn đặng. có duyên.http://www. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. ý tình vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp.com 205 Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung ở với nhau nên thương lẫn và đồng lo làm ăn đặng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. lanh lẹ. Tánh người vợ hi ền ít nói. nên bền chí về lời tiếng nên nhẫn nại. Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có duyên. vật dụng trong nhà đủ dùng. qua hạn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. không chi đáng kỵ. chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ tạo nên sự nghiệp. lời nói hay ít thua ai. hào tài đủ no. hào tài ấm no. nên bền chí và kiên cố đến sau dễ làm ăn. vui vẻ. hào con đa số. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận. làm ăn không đặng phát đạt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lời nói hay thắc mắc. hào con đa số. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài trung bình. hào con đa số. hào tài đủ dùng. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

hào tài ấm no. tánh cộc. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con trung bình. hào con đông đủ. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ . vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng tốt. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. nên kiên cố sẽ đặng ấm no. hay lo tính. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ nóng nảy. nên kiên nhẫn làm ăn cũng đặng bình thường. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn bình thường. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ can đảm. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ít vui vẻ. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. chung với nhau làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau cần năng mới ấm no. việc làm ăn chung lo cũng đặng thủ thường. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau ít đặng hòa hạp. hào tài đủ no. chung sống với nhau kh á cần năng mới đặng lập nên.tuvilyso. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. nên nhẫn nại làm ăn tốt. lanh lẹ. trong ngoài đều có thứ tự. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. lòng hay lo tính. hay có bệnh nhỏ. lanh lẹ. hay giao thiệp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng trở nên. hào tài đủ no. hào con thiểu số. kỹ lưỡng. hào tài tương vượng. phải chịu nhiều lần thành bại ngày hậu mới nên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng buổi buổi đầu làm ăn không đặng khá.com 206 Tánh người vợ hiền. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài thịnh vượng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. có ngườii giúp đở mọi việc thông suốt. hào con thiểu số. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chân hay đi nhiều. ý lanh lẹ. ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc. hay giao thiệp.http://www. đồngg một lòng làm nên sự nghiệp. tề chỉnh. có duyên. tánh lạt lòng. vui vẻ.

hào con trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 37. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Hợi. 19. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Đinh Mùi Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi .http://www. số khó giữ tiền tài. việc làm ăn cũng đặng lập nên. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6.com 207 (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng bình thường. 31. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào con đông đủ. ít vui vẻ. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 35. hay lo tính. 25. 23. 1. Tánh người vợ hay lo tính. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. hào tài ấm no. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hay rầy nói . Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 41 tuổi. Tuổi: TÂN HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có tay tạo giữ tiền tài. 33. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con đa số Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài thịnh vượng. XIN LƯU Ý . 27. hào tài ấm no. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. 29. 45 tuổi. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Ất S ửu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)) 5. 39. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. việc làm ăn chung lo đặng nên nhà.

hào con thiểu số. hưởng đặng hạnh phúc ấm êm. nên chung lo hòa hạp làm ăn mới tốt. hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. lo tính có quí nhơn giúp đở. . gặp số Tam Vinh Hiển có quí nhơn giúp đở hoặc có quyền chức chút ít. hào tài trung bình. lòng hay lo tính. lo tính sáng suốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. Tuổi: TÂN HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 7. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hòa thuận. 10. hào tài thịnh vượng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. rồi sau cũng đặng ấm no. 1 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Gái tuổi Tân Hợi sanh tháng 10. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn bình thường. hay yêu chuộng người. gặp số Nhì Bần Tiện phải gặp cảnh thiếu nghèo buổi đầu. hào con trung bình. vật dụng trong nhà đủ dùng. ăn nóii việc chi cũng dễ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 9. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn cũng đặng ấm no. 7. hào con rất ít. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.http://www. vật dụng trong nhà đủ dùng. mỗi việc đều thuận ý. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lo tính đặng thông suốt. hay lo tính. ở với nhau đồng lo tính sẽ nên sự nghiệp. khó sanh và khó nuôi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính trong ngoài đều thuận ý. ý tình vợ chồng hòa hạp ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. không chi đáng kỵ. hoặc có con nuôi. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vui vẻ. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. hào tài thịnh vượng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn phát đạt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 5 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.com 208 Trai tuổi Tân Hợi sanh tháng 1. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

ít n ói. Tánh người vợ hi ền. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận.tuvilyso. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. khá kiên cố làm ăn đặng. còn lời tiếng thiếu sự hòa thuận. vui vẻ. chung ở với nhau khá nhẫn nại mến thương làm ăn rất tốt. hào tài th ạnh v ư ợng. hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. việc làm ăn cũng đặng nên. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng ấm no. lanh lẹ hay giao thiệp. lo tính đều thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài phát đạt. hào con trung bình. lời n ói ít thua ai. hào con rất ít. có duyên. Tánh người vợ thông minh. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. lo tính sáng suốt. chung sống với nhau cần năng chung lo cũng dặng cảnh ấm no. hào tài phát đạt hào con đa số. lòng hay lo tính. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. trong mình có tiểu tật. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lời nói hay thắc mắc. tánh sáng hay bôn ba lo tính. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. ở với nhau t âm ý hòa hạp. hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. đến sau đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhứt Phú Quý làm ăn phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. t ề ch ỉnh v à thông minh.com 209 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hay có tiểu bệnh. hay hòa hạp với nhau. sanh con đầu là gái hạp. hào tài ấm no. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt về hào con.http://www. Tánh người vợ hi ền. hào tài tương vượng.

ở với nhau có phần hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. bản thân có tiểu tật. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài. hào tài tương vượng. lo tính ít đặng thông suốt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lòng hay lo tính. hào con trung bình. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chân hay đi nhiều. hay lo tính. Tánh người vợ can đảm. sự sống bình thường. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh cộc. nên kiên cố sẽ ấm no. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ no. hào con đông đủ. hào tài phát đạt. tánh sáng. hay giao thiệp. kỹ lưỡng có tiểu tật. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính thông suốt. hay lo tính. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. vui vẻ. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng.http://www. hào con thiểu số. có duyên. hiền hòa. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi nhiều. . Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt.tuvilyso. hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ngày hậu đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hào tài ấm no. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nh à. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. hào con trung bình. ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. hào con thiểu số. tánh cộc. Tánh người vợ chân hay đi. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.com 210 Tánh người vợ khôn ngoan. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. vui vẻ. quí nhơn giúp đở trong ngoài đều thu ận ý. hay giao thiệp. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. làm có tiền hay khiến điều hao tốn.

hào tài đủ dùng. thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi. Tánh người vợ hay lo tính. số khó giữ tiền tài. thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận.com 211 Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ tánh sáng. ít vui vẻ. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. tất nhiên c ảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no. nơi ăn chốn ở có phần chật vật. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: CANH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Tuổi: NHÂM TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 1. lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. 3. miệng hay rầy nói. hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. làm ăn đặng lập nên. hào tài phát đạt. hay có bệnh nhỏ. nên nhẫn nại làm ăn tốt. 2. CẢNH: TỨ ĐẠT ĐẠO SỐ TỨ ĐẠT ĐẠO CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Nhâm Tý Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Mậu Ngọ . Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. lòng hay lo tính. có nhiều điểm hạp cộng lại. vui vẻ. hào con rất ít. chung sống cần năng làm ăn đặng. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm. sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.tuvilyso. tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả. ở với nhau lời nói hay xung khắc. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. hào tài phát đạt. hào con bình thường. ở với nhau tánh ý hòa hạp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tý. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. ít vui vẻ.

đến ngày chót khó nên đôi. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. gặp số Tam Vinh Hiển. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1.40 tuổi. 32. lo tính đều thuận ý. bản thân hay có tiểu bệnh. 44 tuổi. Tánh người vợ hay lo tính. 7. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài ấm no. hay lo tính. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 28. lo tính có quí nhơn giúp đở. 3.com 212 Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt đặng hưởng cảnh ấm êm. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. chung ở với nhau làm ăn kiên cố đặng cảnh ấm no trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. ý tình vợ chồng hòa hạp. khó sanh và khó nuôi. 38. . hào tài phát đạt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. luận việc hôn nhân không thành. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. 11 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. không chi đáng kỵ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1.tuvilyso. có tay tạo giữ tiền tài. tánh thông minh. 18. vật dụng trong nhà thường dùng. tình bạn. 7. 34. hào con trung bình. 36. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. 30. Tuổi: NHÂM TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 26. có duyên. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 22. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 24. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. hoặc có chút ít quyền chức. 12. hay giao thiệp. 6.

hay lo tính. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt . hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt. lo tính.tuvilyso. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình . không đặng vui vẻ cho l ắm. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài ấm no. ăn nói việc chi cũng dễ. ĐOÁN PHỤ THÊM . ý tình vợ chồng hòa thuận ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng nên nhà. bản thân có tiểu bệnh tật. Tánh người vợ hay rầu lo. lòng hay lo tính. hay hòa hạp với đời. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. gặp số Tứ Đạt Đạo việc làm ăn thủ thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh sáng. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no. hào con trung bình. ăn n óii việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. bản thân c ó tiểu bệnh t ật. hào con thiểu số. vui vẻ.com 213 Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. vui vẻ. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. chung sống với nhau cần năng chung lo ngày hậu sẽ đặng ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. lo tính việc chi đều thuận ý. tánh tình chồng vợ hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt. Tánh người vợ thông minh. vợ chồng lo tính việc chi đều khác ý. ít nói. vật dụng trong nhà đầy đủ.http://www. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm êm. nên cần lo sẽ đặng ấm no. khá thương lẫn và nhẫn nại làm ăn tốt. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn t ốt. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt . sự sống kém hẹp. gặp số Nhứt Phú Quý. hay bôn ba. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. trong ngoài đều thuận ý. hào con thiểu số. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. sanh con đầu là gái hạp. hào con đông đủ. có duyên. trong mình có tiểu tật. Tánh người vợ tánh hiền. hào tài phát đạt. chung sống đồng m ột lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. c ầu lo vi ệc chi th ư ờngg c ó quí nhơn giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình . Tánh người vợ thông minh. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng hòa hạp.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . lanh lẹ. và thông minh. hào con trung bình. hào tài trung bình. đặng hưởng cảnh ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân hay có bệnh nhỏ.tuvilyso. lời nói ít thua ai. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. Tánh người vợ t ánh hi ền. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp.http://www. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ can đ ảm. nên kiên cố đồng lo làm ăn đặng . Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. trong ngoài sắp đặt đều thuận ỵ. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt. vui vẻ. chân hay đi. có tay tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào con thiểu số. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.com 214 Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá kiên cố làm ăn tốt. chân hay đi nhiều. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. hào tài bình thường. hào tài phát đạt. thông minh v à kỹ lưỡng. tề chỉnh. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh cộc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hiền. ý tình vợ chồng ít hòa thuận nên kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh tật. hào con đa số. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. hào tài tương vượng. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. việc làm ăn đặng lập nên. hào tài thịnh vượng. tánh cộc. hào tài trung bình.

hào con trung bình. Tuổi: QUÍ SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài tương vượng. lòng hay lo tính. hào con đông đủ. ăn nói việc chi cũng dễ. ở với nhau nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên. hào con đa số. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh tình chồng vợ hòa thuận ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên. bản thân hay có bệnh nhỏ. làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. chung sống với nhau cần năng làm ăn ngày hậu ấm no. đến sau cũng đặng lập nên. 1. có duyên. ít vui vẻ. bản thân có tiểu bệnh tật. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài trung bình. hào tài đủ dùng. việc làm ăn đặng lập nên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ưa kinh sách. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. số khó giữ tiền. chân hay đi nhiều. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Sửu. nên kiên nhẫn làm ăn đặng. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà đủ dùng. có tay tạo giữ tiền tài. không chi đáng kỵ. hào con trung bình.com 215 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh tật.http://www. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ l ờii ti ếng ít hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. đến sau làm ăn mới tốt. hào tài ấm no. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. hay giao thiệp. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hay rầu lo. lo tính thông suốt. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài bình thường.

41 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 39. đến ngày chót khó nên đôi. hay yêu chuộng ngườ. ở với nhau nên kiên cố chung lo cũng đặng cảnh ấm no. 27. không chi đáng kỵ. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.com 216 2. 4 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. đôi lần thành bại rồi sau mới nên. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Canh Tuất Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. 21. . cần năng ngày hậu đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh. hào tài ấm no. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. có tay tạo giữ tiền tài. vui vẻ cho lắm. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. luận việc hôn nhân không thành. 23. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4.tuvilyso. gặp số Tam Vinh Hiển. có duyên.http://www. 39 tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý. đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. bản thân có tiểu bệnh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. 33. hào con trung bình. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Sửu sanh tháng 1. lo tính đều dễ dàng. 29. Tánh người vợ hay lo. 23. 7. hào tài phát đạt. Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 5. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. 9. khó sanh và khó nuôi. tánh thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. làm ăn cần năng cũng đặng lập nên. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi: QUÍ SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 35. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. cầu lo việc chi thường có quí nhơn giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 35. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. vật dụng trong nhà thường dùng. lòng hay lo tính. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ.

lòng hay lo tính. hào tài phát đạt. vui vẻ cho lắm. gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở.http://www. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. trong ngoài đều thuận ý. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa thuận. ăn nói việc chi cũng dễ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lớn tuổi lập nên sự nghiệp. chung sống đồng một lòng làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh vui vẻ. hào tài đủ dùng. v ề tâm ý bất đồng. hào con trung bình. hào tài phát đạt. không chi đáng kỵ. vui vẻ cho lắm.com 217 Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà đầy đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vợ chồng tánh ý ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên. không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no yên vui. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt vui v ẻ. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.tuvilyso. hào con trung bình. bản thân có tiểu bệnh tật. Tánh người vợ thông minh. hào con đa số. gặp số Nhì Bần Tiện qua nhiều phen th ành bại rồi sau mới ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính thông suốt. có chút quyền chức thêm tốt. hào tài tương vượng. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài thịnh vượng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng n ên sự nghiệp. lòng hay lo tính. lo tính đều thuận ý. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ăn ở với nhau n ên kiên nhẫn đồng lo làm ăn t ốt. lòng hay lo tính. Tánh người vợ lanh lẹ. ở với nhau nên thương lẫn khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hay tương xứng. . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển.

ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền tài. có số nuôi con nuôi. hào con trung bình. hào tài đủ no. hay giao thiệp. hay lo tính.http://www. có số tạo giữ tiền tài. nên kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso. tánh cộc. Tánh người vợ can đảm. ý lanh lẹ. việc làm ăn cần năng mới đặng ấm no. hào tài tương vượng. bản tính ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. hay giao thiệp. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chân hay đi nhiều. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con đa số. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn cũ ng đặng ấm no. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. hay giao thiệp tánh cộc. khá cần năng làm ăn đặng. hào tài bình thường. hào con đa số. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh tật.com 218 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ. ít nói. Tánh người vợ tánh sáng. hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ TỴ . vật dụng trong nhà thường dùng. hào con đông đủ. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. hào tài ấm no. cầu lo có quí nhơn. việc làm ăn đặng nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài phát đạt. Tánh người vợ tánh hiền. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tề chỉnh và thông minh. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nhà. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính đều thông suốt.

trong ngoài đặngg thuận ý. vui vẻ. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. hào con trung bình. vợ chồng hay tương xung. chân hay đi nhiều. hay giao thiệp. hào tài ấm no. việc làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. hào con đông đủ. hào tài tương vượng. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ngày hậu làm ăn rất tốt. Tánh người vợ hiền. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. Tánh người vợ có duyên. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc đều thông suốt. có duyên. hào tài tương vượng. hào con đa số. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. hay lo tính. hào con đa số. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân có tiểu bệnh tật. tánh cộc. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống với nhau nên làm ăn rất tốt. không chi đáng kỵ.com 219 (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. chân hay đi nhiều. thông minh v à kỹ lưỡng. Tánh người vợ thông minh. hào tài phát đạt. việc làm ăn sẽ đặng nên. hào tài bình thường. hào con đa số. nên nhẫn nại việc làm ăn tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. lòng hay lo tính. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.tuvilyso. hào tài tương vượng. Tánh người vợ bôn ba. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . ưa kinh sách. hào con trung bình. vui vẻ. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ít h ạp ý. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

. hào tài ấm no thường.com 220 Tánh người vợ tánh sáng. đến ngày chót khó nên đôi. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ hay rầu lo ít vui vẻ. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Dậu Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. 24. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. hay giao thiệp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Dần. 30. Tuổi: GIÁP DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 36. Tánh người vợ lòng hay lo tính. 4. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. nên nhẫn nại làm ăn tốt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 36. 32. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh lạt lòng.tuvilyso. 44 tuổi. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 12. 9. lanh lẹ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. 42 tuổi. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 1. 26. ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Dần sanh tháng 3. hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. 24. 38. 2. miệng hay rầy nói. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. việc làm ăn bình thường. 38. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. ý tình vợ chồng hòa hạp. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 26.

Tánh người vợ thông minh. Tuổi: GIÁP DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. hay tương xung. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ăn ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. gặp số Nhì Bần Tiện sự sống kém hẹp. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành nên. hào con đông đủ. bản thân có tiểu tật. khó sanh và khó nuôi. làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. hào con trung bình.http://www. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tình bạn. hay bôn ba lo tính.com 221 Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 4. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.tuvilyso. nên cần năng làm ăn mới đặng. ít đặng vui vẻ. tánh sáng. cầu lo việc chi cũng dễ. ở với nhau vợ chồng khác ý. hào tài trung bình. trong mình có tiểu tật. gặp số Tam Vinh Hiển. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn chung lo cũng đặng tạo nên nhà. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. . hào tài tương vượng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. chung sống với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. hào con rất ít. vật dụng trong nhà thường dùng. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng tốt. hay lo tính. hay giao thiệp. vui vẻ. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. có duyên. chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau tánh tình chồng vợ hòa thuận. có chút ít quyền chức thêm tốt. 10. ngày hậu làm ăn đặng tốt. lập nên hay thông minh. hào con thiểu số. no ấm và an vui. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. lòng hay lo tính. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ.hào con rất ít. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính trong ngoài cũng đặng thông suốt. vật dụng trong nhà thường dùng. không chi đáng kỵ. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh thông minh. hoặc có danh phận với đời. vật dụng trong nhà khiếm dụng.

tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản tâm ít đặng vui vẻ. về tánh ý hay xung khắc. hào tài trung bình. việc làm ăn đặng lập nên. tánh tình chồng vợ cũng ít đặng hòa hạp. cầu lo có quí nhơn. tánh cộc. hào con đông đủ. chân hay đi nhiều.http://www. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. hay giao thiệp. . gặp số Nhứt Phú Quý phải chịu nhiều lần thành bại rồi sau làm ăn mới đặng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá tiết kiệm cần năng làm ăn mới đặng. việc làm ăn đặng bình thường. nên kiên cố làm ăn đặng. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài đủ dùng. hào tài bình thường. lanh lẹ hay giao thiệp lời nói ít thua ai. hào con đông đủ. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức dễ làm ăn. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng ở với nhau hòa thuận. chung sống với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. không chi đáng kỵ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ hay rầy nói. ở với nhau nên kiên cố cần năng mới đặng t ốt. tề chỉnh. hào tài ấm no.com 222 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau việc làm ăn có phần tốt. hào con rất ít. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi. hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ can đảm. tánh cộc. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ thông minh.

hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển lo tính thông suốt. tánh lạt lòng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng.tuvilyso. sự sống kém hẹp. gặp số Nhì Bần Tiện lo tính không đặng thông suốt. khá nhẫn nại làm ăn tốt. gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay hờn mát. hào con rất ít. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ngày hậu làm ăn đặng. có duyên. có duyên. hào tài bình thường. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt.com 223 Tánh người vợ bôn ba. khá cần năng làm ăn mới ấm no. hoặc có ít quyền chức thêm tốt. hay lo tính. chung sống làm ăn đặng ấm no. hào tài đủ dùng. nên kiên cố làm ăn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầy nói. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hay giao thiệp. có tay tạo giữ tiền tài. tánh cộc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài thạnh vuợng. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. hào con trung bình. chung ở với nhau chung làm ăn mới đặng nên nhà. không chi đáng kỵ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay lo tính. khá nhẫn nại sẽ đặng nên. chân hay đi. Tánh người vợ vui vẻ. bản thân hay có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. . hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. hay giao thiệp.http://www. cầu lo có quí nhơn. chân hay đi. tánh tình chồng vợ hòa thuận. chân hay đi nhiều. hào tài đủ dùng.

hay giao thiệp. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài bình thường. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 40 tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 22. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. tánh lạt lòng. 28. Tuổi: ẤT MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 40 tuổi. 1. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Nhâm Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. ít vui vẻ.http://www. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Mẹo. bản thân có tiểu bệnh tật. ưa kinh sách. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. . Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con rất ít Tánh người vợ hay rầu lo. 28. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ tánh sáng. lanh lẹ.tuvilyso. Tánh người vợ thông minh. 36. 34. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hay xung khắc. việc làm ăn đặng ấm no trung bình. 34. 26.com 224 Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 24. hào con trung bình. 22. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. khá nhẫn nại làm ăn tốt. việc làm ăn kiên cố mới đủ no. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con rất ít.

2. cầu lo việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. gặp số Nhì Bần Tiện đôi lần thất bại rồi đặng nên. 12. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . lời nói hay thắc mắc. 4. có duyên. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. hay bôn ba lo tính. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. hào con đông đủ. tánh sáng. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. tánh thông minh. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài trung bình. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. chung ở với nhau n ên kiên cố cần năng làm ăn mới đặng. khá chung lo làm ăn mới đặng. 10. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ.http://www. ở với nhau tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con rất ít. ngày hậu làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành nên. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. hào con đông đủ. hào tài trung bình. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con.com 225 XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 9. lòng hay lo tính. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng ấm no. 10. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tuổi: ẤT MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. 8 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. đặng ấm no an vui. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. việc làm ăn sẽ đặng tạo nên nhà. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính trong ngoài cũng đặng thông suốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. không chi đáng kỵ. có chút quyền chức thêm tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. có duyên.tuvilyso. trong mình có tiểu tật.

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. về tánh ý khá nhẫn nại. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ thông minh. ăn nói việc chi cũng dễ. ở với nhau vợ chồng làm ăn đặng ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. vui vẻ. ý tình vợ chồng đ ặngg hòa thuận. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài tương vượng hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính bình thường. hay giao thiệp. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. không chi đáng kỵ. hay lo tính. Tánh người vợ có duyên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền.http://www. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay hòa hạp với đời. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay tương xung. hào con thiểu số. có duyên. có số tạo giữ tiền tài. việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau đồng lo làm ăn lập nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng hòa hạp. ăn nói việc chi cũng dễ. lanh lẹ. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. sự sống có phần kém hẹp. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tề chỉnh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau nên kiên cố nhẫn nại làm ăn mới đặng. vui vẻ. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) . lời nói ít thua ai. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. Tánh người vợ hay rầy nói. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. hào tài đủ no. sanh con đầu là gái hạp.tuvilyso. ý lanh lẹ. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. hào con trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ.com 226 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. ít nói. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung sống n ên kiên cố đồng lo làm ăn tốt. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. về hào tài hay luân chuyển. việc làm ăn đặng ấm no.

có số tạo giữ tiền tài. hào tài tương vượng. hay hờn mát. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. chân hay đi nhiều. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào con đông đủ. n ên kiên cố làm ăn đặng ấm no. chân hay đi. Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp. tánh cộc. Tánh tình người vợ lời tiếng nói nóng nảy. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài thạnh vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp n ên kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . Tánh người vợ tánh sáng. có tay tạo giữ tiền tài.com 227 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà.http://www. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hay lo tính. Tánh người vợ hay rầy nói. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chân hay đi. hay giao thiệp. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. hào tài bình thường. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ no. hào tài ấm no. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ bôn ba. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ can đảm. Tánh người vợ hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chân hay đi. khá cần năng làm ăn đặng trung bình. vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ hay tương xung. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. lo tính trong ngoài đều thuận ý. hào con rất ít. bản thân có tiểu t ật bệnh. vui vẻ. hào con trung bình. không chi đáng kỵ. thông minh v à kỹ lưỡng. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. hào tài tương vượng. tánh cộc. vui vẻ. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con thiểu phước. có duyên. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. vui vẻ. khá nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ hiền.

12. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. 1. 20.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay lo tính. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1. hào tài đủ dùng. 12. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thìn. kh á kiên cố làm ăn tốt.http://www. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Gái tuổi Bính Thìn sanh tháng 6. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. khó sanh và khó nuôi. 1 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 2. 24. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tháng 12 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 36.com 228 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. bản thân có tiểu t ật. 43 tuổi. 26. 32. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Quí Sửu Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thìn sanh tháng 4. Tánh người vợ tánh sáng. lanh lẹ. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 6. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 38. hay giao thiệp. hào tài trung bình. 9. hào con thiểu số Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. Tuổi: BÍNH THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 33. luận việc hôn nhân không thành. 29. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 30. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ở với nhau làm ăn tốt. 41 tuổi. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. hào tài ấm no. chân hay đi nhi ều. 21. có duyên. Tuổi: BÍNH THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN .

chung ở với nhau đặng lập nên. vui vẻ. vật dụng trong nhà đều đủ. hào tài kém hẹp. nên cần năng làm ăn mới đặng.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. hay bôn ba. bản thân có tiểu bệnh. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào con rất ít. tánh sáng. tình bạn. bản thân có tiểu tật. đặng có ấm no trung bình. ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển lo tính việc chi cũng có quí nhơn. chung sống đồng lo làm ăn đặng nên nhà. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống trung bình. hào tài tương vượng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. việc làm ăn s ẽ lập nên. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. làm ăn không đặng phát đạt. lo tính. hào tài đủ no qua ng ày. hào tài bình thường. không đặng vui vẻ cho lắm. chung sống với nhau khá làm ăn mới đặng. lo tính việc chi đều thuận ý. hào con đông đủ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống cảnh thiếu nghèo. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý mỗI việc thông suốt. không chi đáng kỵ. đôi phen thành bạ làm ăn mới đặng . ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh. chung sống với nhau kiên cố cần lo làm ăn cũng đặng ấm no.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. hào con rất ít. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. . vật dụng trong nhà đủ dùng. làm ăn khó lập nên. Tánh người vợ tánh hiền. có chút ít quyền chức thêm tốt. lanh lẹ. có duyên. Tánh người vợ lanh lẹ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt.com 229 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ hay t ư ơng xung. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng trung bình. hào con thiểu số. trong mình ó tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có chút ít quyền chức làm ăn tốt. Tánh người vợ thông minh. ít nói. cầu lo có quí nhơn. hòa hạp với đời. khá kiên cố chung lo. ở với nhau vợ chồng hòa thuận.

hào con rất ít. hào con thiểu số. hào con đông đủ. Tánh người vợ can đảm. tánh cộc. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. . tánh tề chỉnh và thông minh. về tánh ý nên kiên nhẫn.http://www. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. việc làm ăn cần năng đặng ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ hòa hạp. không chi đáng kỵ. hào con thiểu phước. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. hay lo tính. chân hay đi.tuvilyso. hào tài tương vượng. chân hay đi. tánh cộc. hay giao thiệp. hào tài tương vượng. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. thông minh và kỹ lưỡng. cần năng làm ăn đặng nên. hào tài trung bình. Tánh người vợ hiền. việc làm ăn ng đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. lanh lẹ hay giao thiệp. ý lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp. phải cần năng mới ấm no. Tánh người vợ bôn ba. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. hào con trung bình. vui vẻ. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. hào con rất ít. bản thân ít đặng vui vẻ. hào tài tương vượng.com 230 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên cần năng thêm tốt. Tánh người vợ hiền. ở với nhau làm ăn tốt. hào con trung bình. phải chịu cảnh thành bại đôi lần rồi mới nên. trong ngoài đặng thuận ý. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính thông suốt. Tánh người vợ có duyên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chân hay đi nhiều. nên chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no. tánh cộc. ý tình vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi.

com 231 Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. chung ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. Tánh người vợ tánh sáng. không chi đáng kỵ. việc làm ăn đặng. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh thông minh. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân hay có bệnh. hào tài đủ no qua ngày. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng . hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đa số. ý tình vợ chồng hay tương xung. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính. hay yêu chuộng người. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên chung lo kiên c ố. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. gặp số Tứ Đạt Đạo. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. hay giao thiệp tình bạn. khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. Tánh người vợ vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lo tính thông suốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài th ạnh v ư ợng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào tài thạnh vượng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. có duyên. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ l ờii ti ếng nóng nảy. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu phước. hào con trung bình. việc làm ăn đặng lập nên. tánh lạt lòng. sự sống bình thường. chân hay đi.tuvilyso. lòng hay lo tính. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. ở với nhau làm ăn đặng nên nhà. hào tài tương vượng. gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo có quí nhơn. hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng trung bình. hào tài ấm no. Tánh người vợ có duyên. hay giao thiệp. hào con thiểu số.

bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 23. 21. có duyên. đến ngày chót khó nên đôi. 31. kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài tương vượng. lòng hay lo tính.http://www. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Nhâm Tý Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. hào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 33. 35. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 39. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Tỵ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. 31. 29. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. 41 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. ở với nhau làm ăn tốt. ưa kinh sách. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tuổi: ĐINH TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. . hào tài đủ dùng.tuvilyso. chân hay đi nhiều. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. 27. hào con đông đủ. chung ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. hào tài ấm no. bản thân có tiểu bệnh.com 232 Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khá nhẫn nại. vui vẻ. hay giao thiệp. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tánh người vợ thông minh. 19. Tánh người vợ tánh sáng. 43 tuổi.

ít nói. ăn nói việc chi cũng dễ. 9. 5. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu bình thường. gặp số Tứ Đạt Đạo. sự sông bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. làm ăn thuận ý. nên thương lẫn với nhau làm ăn tốt. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp.tuvilyso. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con rất ít. Tuổi: ĐINH TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. có chút ít quyền chức làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. 7. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài đủ dùng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. hào tài bình thường. bản thân có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa thuận. 4 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. chung sống với nhau cần năng chung lo cũng đặng ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại đôi phen rồi làm ăn mới nên. hào con thiểu số. bản thân có tiểu tật. không đặng vui vẻ cho lắm. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ hay lo tính. có duyên. khó sanh và khó nuôi. mỗi việc đều sáng suốt. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. hào con trung bình.http://www. 1 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hòa hạp với đời . không chi đáng kỵ. 12. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. làm ăn có quí nhơn giúp đở. hào tài phát đạt. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 2. gặp số Tứ Đạt Đạo. khá kiên cố làm ăn đặng. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. 2.com 233 XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1. v ật dụng trong nhà đủ dùng . sanh con đầu là gái hạp. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. không chi đáng kỵ. lo tính thông suốt. buổi sau rất tốt. vui vẻ. hào con rất ít.

làm ăn thông suốt. khá nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng . chung ở với nhau nên kiên cố làm tốt. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. chân hay đi. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ can đảm. tề chỉnh và thông minh. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay hờn mát. nên kiên cố làm ăn mới tốt. việc làm ăn đặng nên nhà. hào tài trung bình. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầy nói. Tánh người vợ hiền. hào con thiểu số. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa thuận. kh á chung lo cần năng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói ít thua ai. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. . hào con trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. làm ăn sẽ lập nên. Tánh người vợ có duyên. tánh sáng và kỹ lưỡng. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. chân hay đi nhiều. bản thân có tiểu bệnh tật. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ hay rầy nói. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc chi đều thuận ý. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.tuvilyso. ngày hậu tốt. hào tài đủ dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. cầu lo có quí nhơn. về tánh ý hay tương xung. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu làm ăn trung bình.http://www. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh cộc. có số tạo giữ tiền tài. lanh lẹ. ý lanh lẹ. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. hào con trung bình. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài. hào con rất ít.com 234 Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ tánh hiền. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

http://www.tuvilyso.com

235

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ nhẫn nại, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, nên thương lẫn và kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, ngày hậu lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, ở với nhau kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu làm ăn không đặng khá, lâu sau mới làm nên, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, buổi đầu phải sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng hưởng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt, ngày hậu đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

http://www.tuvilyso.com

236

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, đồng lo ngày hậu làm nên sự nghiệp. Tuổi: MẬU NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Ngọ. 1. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 20, 26, 28, 32, 38, 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3, 6, 1, 4, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1, 7, 2 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: MẬU NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi)

http://www.tuvilyso.com

237

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà đa số vẻ vang. Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, cầu lo có quí nhơn, đặng có chút quyền chức thêm tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt sự sống bình thường, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, bản thân có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp, nên kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng, cầu lo có quí nhơn, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút quyền chức dễ làm ăn, xa gần đều có người giúp đở, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.

http://www.tuvilyso.com

238

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tính ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hay tương xung, ở với nhau kh á nhẫn nại, làm ăn mới đặng . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau nên kiên nhẫn, và đồng lo làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có quyền chức, cầu lo sáng suốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh tình khá kiên nhẫn. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại, rồi làm ăn mới đặng, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu thiểu phước đặng khác, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nghiệp lớn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở làm ăn mới đặng ấm no.

http://www.tuvilyso.com

239

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ hay rầy nói, và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá cần năng mới ấm no. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau đặng nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít quyền chức làm ăn tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, hưởng cảnh hạnh phúc ấm êm. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính đều thông suốt, sự sống đặng bình thường, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO

có số tạo giữ tiền tài. hay giao thiệp. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hạp ý. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. buổi đầu làm ăn bình thường. lâu sau mới đặng lập nên. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ hay tương xung. có duyên. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . hào con đa số. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp tình bạn.http://www. ở vợ chồng ý tình vợ chồng hòa hạp. hay yêu chuộng người. bản thân có tiểu bệnh. có duyên. hào tài phát đạt. gặp số Nhứt Phú Quý. hào con trung bình. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. bản thân có tiểu tật. vui vẻ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mùi. 1. nên kiên cố mời đặng tốt.tuvilyso. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. hào con đa số. hào tài bình thường. Tánh người vợ thông minh vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ thông minh. bản thân hay có tiểu bệnh. chân hay đi nhiều. việc làm ăn đặng nên nhà. hào tài trung bình. hào tài tương vượng. ở với nhau chung lo làm ăn ngày hậu t ốt. hào con đông đủ. ở với nhau làm ăn sẽ đặng ấm no. nên kiên cố làm ăn đặng ấm no.com 240 (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh thông minh. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. nên nhẫn nại làm ăn tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tuổi: KỶ MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con đông đủ. 23. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. chung sống với nhau cần lo làm ăn đặng cảnh ấm no. 45. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 10. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Bính Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. ý tình vợ chồng hòa hạp. khó sanh và khó nuôi. 29. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. bản thân có tiểu tật. 41. 35. 51 tuổi. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Ất Mẹo Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. vui vẻ. 10. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 7. 53 tuổi.tuvilyso. hào tài trung bình. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. tháng 9 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. đến ngày chót khó nên đôi. 6. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. nên kiên cố làm ăn. 9. 3 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. sự sống bình thường. không chi đáng kỵ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tuổi: KỶ MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 21. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) . ăn nói việc chi cũng dễ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 33. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Mậu Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. luận việc hôn nhân không thành.http://www. gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu bình thường. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài đủ dùng. 27.com 241 3. 47. ngày hậu lập nên. có duyên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 3. 39. 12. 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.

ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài luân chuy ển. gặp số Nhì Bần Tiện vật dụng trong nhà thường gặp cảnh thiếu nghèo. hào tài ấm no. v ề tâm ý và tiền tài đều không tốt.http://www. hay lo tính. chung sống đồng lo mới đặng lập nên. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. về lời tiếng nên nhẫn nại. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.com 242 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. hào tài trung bình. tề chỉnh và thông minh. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh tình chồng vợ hòa hạp. lời nói ít thua ai. không chi đáng kỵ. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên. tay làm có tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đa số. tánh cộc. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lanh lẹ. sự sống tạm đủ. khá kiên cố. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài. hay giao thiệp. nên kiên cố về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới t ốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con đông đủ. cầu lo có quí nhơn giúp đở. hào con trung bình. bản tâm ít đặng vui vẻ.. có chút ít quyền chức thêm tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng. ăn nói việc chi cũng dễ. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua đôi phen thành bại rồi sau mới tốt. . hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói. tánh tình chồng vợ hay xung ý. hào tài bình thường. hào tài trung bình. hoặc có chút ít quyền chức. Tánh người vợ hiền. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. lời nói kh ông hòa thuận. gặp số Tam Vinh Hiển.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. thông minh và kỹ lưỡng. lời nói hay thắc mắc. miệng hay rầy nói. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. việc làm ăn đặng lập nên. hào con trung bình. nên nhẫn nại làm ăn đặng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. cầu lo có quí nhơn. Tánh người vợ có duyên. chung sống với nhau đặng nên sự nghiệp. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh hiền. tánh cộc. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ có duyên. hay giao thiệp. hào tài bình thường. chân hay đi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. lòng hay lo tính. tánh lạt lòng. hay giao thiệp. lanh lẹ. hào con thiểu số. việc làm ăn đặng. hào tài trung bình. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi.com 243 Tánh người vợ tánh hiền. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ý tình vợ chồng có phần h ạp.tuvilyso. tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. trong mình có bệnh nhỏ. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. hào con đa số. hào con đông đủ. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hay lo tính. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. chân hay đi. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung ý. Tánh người vợ bôn ba.http://www. hào con trung bình. có duyên. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tánh lạt lòng. hào tài thạnh vượng. làm ăn kiên cố ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn n ên.

lòng hay lo tính. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no. hào tài tương vượng. có duyên. hào tài thạnh vượng. hay giao thiệp tình bạn. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thân. vui vẻ. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. cầu lo có quí nhơn giúp đở. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hay xung ý. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. lòng hay lo tính.http://www. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. có duyên. hào tài tương vượng. hào con đa số. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. có duyên. Tuổi: CANH THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. gặp số Tam Vinh Hiển. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3.com 244 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Nhâm Thân . cần năng ngày hậu đặng làm nên. vui vẻ. nên kiên cố làm ăn đặng cảnh ấm no. lời nói hay thắc mắc. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đa số. hào con đa số. lo tính việc chi đều thông suốt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. đồng lo làm ăn thêm tốt ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. 1. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh thông minh. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào tài trung bình. hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt.

Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. lanh lẹ. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. bản thân có tiểu bệnh tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no.com 245 Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 20. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Tuổi: CANH THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 38. 24. 12. 30.http://www. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. t ình vợ chồng hòa hạp. 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 10. luận việc hôn nhân không thành. hào con thiểu phước. 36. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường. cần lo có quí nhơn giúp đở. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con.0 32. 3. 8. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. ít nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay hòa hạp với đời. 3. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4. 42 tuổi. 32. vật dụng trong nhà thường dùng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. hay lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. hào con thiểu số. đến sau đặng ấm no. 42 tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. bản tâm ít đặng vui vẻ. không chi đáng kỵ.tuvilyso. nên chung lo và kiên cố . Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. chung ở với nhau cần năng làm ăn nên. hay giao thiệp. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. vật dụng trong nhà thường dùng. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5. 20. 26. khó sanh và khó nuôi. hào tài đủ dùng.

việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên. hào con thiểu số. sự sống bình thường. có chút ít chức phận thêm tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. hào tài trung bình. Tánh người vợ bôn ba. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. gặp số Tứ Đạt Đạo. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ dùng. hay lo tính. Tánh người vợ can đảm. ý tình vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài khiếm dụng. tánh cộc. tánh cộc.http://www. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. không đặng phát đạt. ăn nói việc chi cũng dễ. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào con thiểu số. vui vẻ. cầu lo đều thuận ý. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi. trung bình hay có bệnh nhỏ. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chân hay đi. nên kiên cố cần năng thêm tốt.com 246 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu phước. cần lo việc chi đều thông suốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện. hào tài tương vượng. phải trải qua đôi phen thành bại rồi làm ăn mới tốt. Tánh người vợ tánh hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. ý lanh lẹ. hào con trung bình. đến sau đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung ở với nhau cần năng làm ăn nên. t ình vợ chồng hòa hạp. hưởng cảnh ấm no ann vui. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. gặp số Nhì Bần Tiện. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầy nói. chung sống nên kiên cố làm ăn mới đặng. bản thân có tiểu tật. chân hay đi nhiều. gặp số Nhứt Phú Quý. nên chung lo và kiên cố. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản tâm ít đặng vui vẻ. thông minh và kỹ lưỡng.

Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con đa số. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. lòng hay lo tính. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát.http://www. hào tài tương vượng. . nên thương lẫn làm ăn đặng. có duyên. ở với nhau làm ăn mới đặng. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. vui vẻ. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh lạt lòng. hào con thiểu số. hào tài phát đạt. hào con trung bình. có duyên. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên cố ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. đến sau mới khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. khá cần năng mới đặng ấm no. vui vẻ. hào con trung bình. hào tài trung bình. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Nhì Bần Tiện. hay giao thiệp tình bạn. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. hào tài đủ no qua ngày. gặp số Nhứt Phú Quý. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ thông minh. lời nói hay thắc mắc. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. lanh lẹ. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ. nên kiên cố cần lo làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.tuvilyso. hào tài bình thường. lâu sau dễ làm ăn. vợ chồng buổi đầu làm ăn bình thường. tánh tình chồng vợ hòa thuận. trong mình hay có bệnh nhỏ.com 247 Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. Tánh người vợ có duyên. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay lo tính.

Tuổi: TÂN DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lo tính. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. chung sống với nhau kiên cố cũng lập nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay bôn ba. không chi đáng kỵ há chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. vui vẻ. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng ấm no. vật dụng trong nhà đủ dùng. lòng hay lo tính. tánh sáng. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. hào tài bình thường. chung sống cần lo làm ăn mới đặng.tuvilyso. hào con thiểu số. hay yêu chuộng người. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào con trung bình. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. trong mình có tiểu tật. hào con trung bình. hào tài ấm no. 1.com 248 Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con thiểu số. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Tánh người vợ lòng hay lo tính. sự sống bình thường. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên. có duyên. Tánh người vợ vui vẻ. có tay tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Dậu.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. ăn nói việc chi cũng dễ. 1 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. bản thân có tiểu bệnh. 12. 5. ý tình vợ chồng hòa thuận. 22. gặp số Nhì Bần Tiện. chung sống vợ chồng làm ăn mới đặng nên. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. lời nói ít thua ai. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con. hay giao thiệp t ình b ạn. tánh tình chồng vợ hòa hạp. luận việc hôn nhân không thành. ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) . đến ngày chót khó nên đôi. tiền tài hay tản hao. Tánh người vợ thông minh. 3. lanh lẹ. 40 tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà thường dùng. 30. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.com 249 4. Tuổi: TÂN DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ít nói hay hòa hạp với đời . hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 28. hào tài đủ no.http://www. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 32. Tánh người vợ tánh hiền. 18. 28. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 7. không chi đáng kỵ. hào tài ấm no. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5. đ ặngg nhiều người mến yêu.tuvilyso. 20. thường gặp cảnh thiếu nghèo. 34. khó sanh và khó nuôi. hào tài rất luân chuyển. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 34. hào con rất ít. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. sanh con đầu là gái hạp. 40 tuổi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 22. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. gặp số Tam Vinh Hiển. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4.

tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ can đảm. hào tài đủ no. hào tài hay luân chuyển.com 250 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh cộc. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường. về hào con thiểu phước. nhiều người mến thương. hào con thiểu phước vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ tánh sáng. tánh cộc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. tề chỉnh và thông minh. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. làm ăn khó trở nên. có quí nhơn giúp đở. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền tài. hay giao thiệp. vui vẻ. chung sống nên chung lo mới đặng ấm no. hay giao thiệp. hào con trung bình. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con thiểu phước. chung sống với nhau khá kiên nhẫn làm ăn tốt. hay lo tính. tánh tình chồng vợ hay xung ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý lanh lẹ. về lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. hào tài trung bình. cầu lo việc chi cũng dễ. đặng có danh giá với đời . chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. chân hay đi nhiều. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Nhứt Phú Quý. hay giao thiệp. lo tính việc chi đều thông suốt. việc làm ăn nên kiên cố đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản tâm ít đặng vui vẻ. không chi đáng kỵ.tuvilyso. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) . hào tài trung bình.

chung sống làm ăn tốt. miệng hay rầy nói. hào tài tương vượng.com 251 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. ăn nói với đời lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. hào con đông đủ. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng. hào con đa số. nên nhẫn nại làm ăn đặng. tánh lạt lòng. lời nói hay thắc mắc. thông minh và kỹ lưỡng. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ vật dụng trong nhà. vui vẻ. hào tài đủ dùng. chân hay đi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài tương vượng. không chi đáng kỵ. . ý tình vợ chồng hòa thuận. chân hay đi. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tánh lạt lòng. hào tài ấm no. ít đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp tình bạn. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. lo tính thường gặp người giúp đở. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng nên. hào tài ấm no. có duyên. bản thân có tiểu bệnh tật. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. trong mình hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.tuvilyso. nên đồng lo làm ăn tốt.http://www. hào tài trung bình. Tánh người vợ hi ền. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. hào con thiểu số. hào con thiểu số. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung ở với nhau làm ăn đặng bình thường. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ hiền. hào con thiểu số. việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt. tánh sáng. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng.

vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con rất ít. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lo tính đặng thông suốt.com 252 Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài th ạnh v ư ợng. khá nhẫn nại làm ăn tốt. vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn mới đặng. bản thân có tiểu tật. gặp số Tứ Đạt Đạo. trong mình có tiểu tật. hào tài đủ dùng. ăn nói việc chi cũng dễ. chung sống với nhau. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.http://www. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. lòng hay lo tính. hào con thiểu số. việc làm ăn khá cần năng mới đặng ấm no. Tuổi: NHÂM TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hay yêu chuộng người. hay giao thiệp bạn bè. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh thông minh ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 1. hào tài trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh sáng. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu phước. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tuất. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Bính Tý Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) .tuvilyso. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. hay bôn ba lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. không chi đáng kỵ. không đặng vui vẻ cho lắm. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no. chung ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. tánh tình chồng vợ hòa hạp.

Tánh người vợ chân hay đi. đến ngày chót khó nên đôi. hay giao thiệp. 26. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. 54 tuổi. 2. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. luận việc hôn nhân không thành. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 6. hoặc có chút ít quyền chức. 56 tuổi. số vợ chồng cũng thế. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. . Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.tuvilyso. 48. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào con đa số. số vợ chồng cũng thế. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 12. 1 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. đặng nhiều người mến thương. hào con trung bình. tháng 12 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.6 42. vợ chồng đặng có danh giá. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhứt Phú Quý. 38. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 24.http://www. 9. 12. ăn nói việc chi cũng dễ. về hào tài rất luân chuyển. về hào tài hay luân chuyển. lời nói ít thua ai. chung sống với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt. hào tài ấm no. 30. hào tài bình thường. Tuổi: NHÂM TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 32. 3. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tam Vinh Hiển.com 253 5. vợ chồng phải trải qua nhiều phen thành bại rồi làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. tánh tình chồng vợ hòa thuận. tánh cộc. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 6. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Đinh Sửu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 44. lanh lẹ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 6. chung sống kiên cố làm ăn đặng. 50. hào tài đủ dùng. khó sanh và khó nuôi.

chung ở với nhau làm ăn đặng nên nhà. hào tài trung bình. tánh cộc. hào con trung bình. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ tánh hi ền. đặng nhiều người mến thương. hào tài đủ no. Tánh người vợ can đảm. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ có duyên. chân hay đi nhiều. gặp số Nhứt Phú Quý. về tánh ý và tiền tài không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh cộc. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên kiên nhẫn với nhau đặng cảnh ấm no. chân hay đi. gặp số Tứ Đạt Đạo. không chi đáng kỵ. gặp số Tứ Đạt Đạo. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung sống kiên cố làm ăn mới đặng. lo tính việc chi cũng dễ. hào tài trung bình. hào tài ấm no. hào con đa số. chỉ nhờ phước đức. có chút ít chức phận thêm tốt. khá với nghèo lẫn lộn. việc làm ăn đặng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. chân hay đi.http://www. chung sống đồng lo làm ăn đặng bình thường. vật dụng trong nhà đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ý lanh lẹ. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. qua hạn vợ chồng đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. số vợ chồng cũng thế. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. hay giao thiệp. vui vẻ và kỹ lưỡng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. . khá nhẫn nại. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. cầu lo thông suốt. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà thường dùng.com 254 Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng. nên kiên cố ngày hậu đặng ấm no. chung sống với nhau sẽ đặng lập nên. số vợ chồng cũng thế. có số tạo giữ tiền tài. nên thương lẫn việc làm ăn chung lo cũng đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. thông minh. về hào tài hay luân chuyển. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

việc làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. miệng hay rầy nói. hào tài đủ dùng. vui vẻ. có duyên. có duyên. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.com 255 Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. khó tánh. hào con trung bình. chung ở khá kiên cố mới ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài ấm no. chung ở với nhau làm ăn tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lo tính có người giúp đở. không đặng vui vẻ cho lắm. không đặng vui vẻ. hay giao thiệp tình bạn. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính. hào tài trung bình. trong mình hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đa số. hào tài ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính hay ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. hào tài đủ dùng. hào con trung bình.tuvilyso. vui vẻ. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ hay lo tính. chung sống với nhau vợ chồng làm ăn mới đặng nên. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài tương vượng. có duyên. khá nhẫn nại việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. tánh lạt lòng. . Tánh người vợ tánh hiền. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh sáng. ăn nói với đời lanh lẹ. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đ ủ. hào con trung bình. không chi đáng kỵ. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. việc làm ăn cũng đặng nên. sự sống bình thường.http://www. bản thân có tiểu tật bệnh. bản thân hay có tiểu bệnh.

Tánh người vợ thông minh. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. lòng hay lo tính. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. đến ngày chót khó nên đôi. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. 20. luận việc hôn nhân không thành. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. 1. hào tài đủ no. . hay lo tính. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. 38. vui vẻ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. 40 tuổi. Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Canh Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới đặng. nên kiên cố th êm tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính. việc làm ăn đặng lập nên. có duyên. 2 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 9. hay yêu chuộng ng ười. 40 tuổi. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 32. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 30. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Hợi. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận.com 256 Tánh người vợ thông minh. 24. 26. 36. 7. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 28. hào tài bình thường. trong mình có tiểu tật.tuvilyso. bản thân hay co tiểu bệnh. hào con trung bình. 28. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 1. vui vẻ. tánh sáng. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. 18. hào con thiểu số. Tuổi: QUÍ HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hay bôn ba lo tính. tánh thông minh. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 12.

chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. tề chỉnh. hào tài tương vượng. đặng nhiều người mến thương . vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. làm ăn nên nhà. khó sanh và khó nuôi.tuvilyso. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 7. khá kiên cố . hay lo tính hay giao thiệp. 5 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. không chi đáng kỵ. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vợ chồng cầu lo có quí nhơn hoặc có chút ít quyền chứcthêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý.com 257 Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 1. bản thân ít đặng vui vẻ. hào con đa số.http://www. đặng hưởng cảnh ấm no yên vui. tánh cộc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. hay giao thiệp. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ no. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức với đời. hào con trung bình. ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng. lanh lẹ. . số vợ chồng cũng thế. thông minh. gặp số Nhì Bần Tiện. vật dụng trong nhà đủ dùng. khá nhẫn nại và đồng lo. Tuổi: QUÍ HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đa số có thứ tự. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình ít đặng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển. gặp số Tam Vinh Hiển. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. chung sống với nhau làm ăn mới đặng . Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. hào con đông đủ. ý tình hòa thuận. không chi đáng kỵ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tánh tình chồng vợ hòa hạp.

gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. lo tính đặng thông suốt. khá kiên nhẫn làm ăn nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh cộc. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hi ền. đ ặngg nhiều người mến thương. hay giao thiệp.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình. hào tài trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau nên kiên cố làm ăn. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ can đảm. tánh tình chồng vợ hòa thuận. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. chân hay đi. chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no. tánh cộc.com 258 Tánh người vợ có duyên. về hào tài hay luân chuyển. vui vẻ. kỹ lưỡng. Tánh người vợ bôn ba. có số tạo giữ tiền tài. hào con đa số. hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt. hào tài ấm no. hào con trung bình. hào tài trung bình. sự sống đặng bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. cầu lo có quí nhơn. thông minh. hay lo tính. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) . hay giao thiệp. chân hay đi nhiều. có duyên. chung sống chung lo làm ăn đặng làm ăn nên. gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo. hào con đa số.http://www. chân hay đi. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình lanh lẹ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển. ở với nhau vợ chồng t âm ý hay xung khắc. được nhiều người mến yêu. không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hưởng cảnh vui ấm êm.

tuvilyso. tánh lạt lòng. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào tài ấm no. hào con trung bình.http://www. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài trung bình. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. lời nói hay thắc mắc. khó tánh. hào tài đủ dùng. bản thân hay có tiểu bệnh. trong mình hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. hào tài ấm no. chung sống với nhau làm ăn bình thường. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. ăn nói với đời lanh lẹ. lòng hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa thuận. làm ăn lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đa số. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. chung lo làm ăn mới đặng. Tánh người vợ thông minh. nên kiên cố làm ăn mới đặng. việc làm ăn đặng nên. vui vẻ. hào con đông đủ. hào tài đủ ăn. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. bản thân hay có bệnh nhỏ. bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. . vui vẻ hay giao thiệp tình bạn. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.com 259 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. hay giao thiệp. có duyên. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ có duyên. hào tài tương vượng. khá cần năng làm ăn mới đặng. lo tính việc chi đều thông suốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. chung sống đặng cảnh ấm no. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. Tánh người vợ tánh hiền. tánh sáng. hào tài tương vượng. có chút ít quyền chức thêm tốt. Tánh người vợ có duyên. hào tài thạnh vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. lời nói ngay thật. có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo.

hào con trung bình. nên cần năng thêm tốt. hào tài trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. lâu sau dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. tánh sáng. hào tài trung bình. ít nói. chung ở với nhau làm ăn mới đặng. bản thân hay có tiểu bệnh. tất nhiên sớm khóc hận. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay bôn ba lo tính. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. làm ăn lanh lẹ hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. duyên kiếp bẽ bàng. bản thân hay có tiểu bệnh. làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên. chung sống với nhau làm ăn sẽ lập nên. lời nói ít thua ai. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có duyên. có duyên. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. kẻ mất . hay lo tính. tánh tình chồng vợ có phần hòa thuận. có nhiều điểm xấu cộng lại. Tánh người vợ tánh hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. lòng hay lo tính.http://www. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. hào tài đủ no. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. CẢNH: NGŨ BIỆT LY SỐ NGŨ BIỆT LY CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. Tánh người vợ làm ăn lanh lẹ. Tánh người vợ thông minh. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.com 260 Tánh người vợ thông minh. hay yêu chuộng người. ý tình vợ chồng hòa thuận. hay hòa hạp với đời . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên.tuvilyso. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no bình thường. hào con đa số. trong mình có tiểu tật. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ ăn nói việc chi cũng dễ.

Kiếp Đào Hoa: Tục gọi làm ăn : “Gái Giang Hồ hay gái ăn sương”. mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi. còn gái thì quét sạch của bên chồng hay của chồng. tuổi NAM hay NỮ sanh nhằm những tháng trên đây. bởi lúc đi đầu thai có mang theo một cây chổi sắt. không mong gì tạo hạnh phúc gia đình chi cả. Đời thường có những cảnh: Trai cưới vợ rồi lần lần gia đạo của tiền bị sụm bại. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi. gái gặp người chồng không bao lâu rồi dần dần sự nghiệp bị tiêu tan.com 261 người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn. Tuổi HỢI Tuổi MẸO Tuổi MÙI Ba tuổi này sanh nhằm tháng 8 phá tan sự nghiệp bên chồng. Hai làm ăn tại ảnh hưởng vì thời cuộc nên đành khép mình sống vào cảnh tạm làm ăn chăn chiếu cho khách mua hoa một thuở. .tuvilyso. trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi. Chính thức Kiếp Hoa Đào thì không gọi đó là số mạng. Một làm ăn kiếp Hoa Đào nên vẫn sống vui mãi mãi trong cảnh sớm đưa chiều rước. Những cô gái làm ăn no mình sống về cảnh này. sẽ có thời tạo làm ăn nên gia thất. Chính trong sách Hán Văn “TAM THẾ” có ghi rõ số này. Kỵ nhẹ lìa sống với nhau Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình Số 65: XEM TUỔI VÀ THÁNG SANH CỦA NAM VÀ NỮ CÓ PHÁ TAN SỰ NGHIỆP BÊN VỢ HAY BÊN CHỒNG KHÔNG Tuổi Nam Tuổi THÂN Tuổi TÝ Tuổi THÌN Ba tuổi này sanh nhằm tháng 1 phá tan sự nghiệp bên vợ. 3. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo. nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn. trai quét sạch của bên vợ hay của vợ. đó là vào trường hợp phạm tháng sanh trên đây. bởi c ó hai nguyên nhân chính phát sinh. Tuổi Nữ Tuổi THÂN Tuổi TÝ Tuổi THÌN Ba tuổi này sanh nhằm tháng 12 phá tan sự nghiệp bên chồng. khi lớn lên có chồng vợ. 2. Tuổi TỴ Tuổi DẬU Tuổi SỬU Tuổi DẦN Tuổi NGỌ Tuổi TUẤT Sáu tuổi này sanh nhằm tháng 9 phá tan sự nghiệp bên chồng.http://www. Tuổi TỴ Tuổi DẬU Tuổi SỬU Tuổi DẦN Tuổi NGỌ Tuổi TUẤT Sáu tuổi này sanh nhằm tháng 9 phá tan sự nghiệp bên vợ. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. Tuổi HỢI Tuổi MẸO Tuổi MÙI Ba tuổi này sanh nhằm tháng 2 phá tan sự nghiệp bên vợ.

Nghĩ xa ta khá phòng âu. Mặc cho ngày tháng tới đây. Ái tình nặng tợ biển sâu. Điểm chính tuổi hạp đẹp duyên. Trải qua nhiều cảnh thấy nghe. Dưỡng nuôi săn sóc không còn như xưa. . Đó là định luật người phàm xưa nay. Nợ duyên bất luận phú bần. vợ vợ muôn ngàn éo le. Hiền vang danh giá chớ cho mình tài. Môn đăng hộ đối sang. Biệt ly tuyệt mạng tủi hờn biết bao. Trở nên khá giả lâu dài không lâu. Phước may gặp tuổi giàu to. Tuổi tốt ở đặng vẹn tuyền là hơn. Muốn sau cho đặng vừa lòng yếm âu. Ấy là thời cổ thói quen lưu truyền. hèn.com 262 Số 66: HAI CHỮ ÁI TÌNH Dây oan trái sẵn dành mọi giớI. Mất cha thiếu mẹ chẳng tròn. trai ai cũng ước mong. Mau mau tránh cảnh cô đơn. Nợ duyên thay đổi tợ rày đò đưa. Hạp lời hạp nhãn đặng nhiều. Tuổi xấu ở đặng miễn vừa đủ no. Bé thơ chưa biết chữ thương Lớn lên rạo rực con đường tình yêu. Cảnh nghèo tạm sống muối dưa. Đời người như cảnh sớm trưa. Ấm êm hòa thuận lần hồi sẽ nên. Đó là phạm tuổi xem vào thấy ngay. Nữ Nam chọn lựa tự êm khỏi thầy. Lầm than. Sách này lợi ích đôi bên. Chồng chồng. hạnh phúc dạ này cũng cam. Lìa sanh lìa tử dạ nào. Số tốt tuổi tốt cả hai. Cuộc nợ duyên do bởi hóa công. Xã hội nặnhiều người hay nhất và rộn ràng. Dài công sắp soạn đề cao.http://www.tuvilyso. Trước phải lựa chọn lánh dè ngày sau. Đường đời đa số phải ham. Đoán rành mỗi cảnh trong đây. “CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH” tuổi nào cũng phân. Gái. Xin khuyên ai đó những ai. Hoặc sanh nhằm tháng đổi thay. Miễn cho tuổi hạp đặng rồi. Phả xem cho kỹ kẻo rầy lầm than. Xấu đẹp lớn nhỏ chẳng cần chê khen. Ít vui lại gặp nhiều sầu vấn vương. Sóng tình nổi dậy ngã xiêu duyên này. Vợ chồng gãy gánh hệ sầu đến con. Nợ duyên khó chọn cho vừa lứa đôi.

com 263 Hiệp bên có sẵn phút giây biết liền.tuvilyso. Kính chư độc giả vô biên nối đời.http://www. Muôn vàng cảm tạ thiêng liêng. CHUNG SOẠN GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful