http://www.tuvilyso.

com

1

SỐ 1: COI TUỔI GÌ, NHẰM MẠNG GÌ GIÁP TÝ BÍNH DẦN MẬU THÌN CANH NGỌ NHÂM THÂN GIÁP TUẤT BÍNH TÝ MẬU DẦN CANH THÌN NHÂM NGỌ GIÁP THÂN BÍNH TUẤT MẬU TÝ CANH DẦN NHÂM THÌN GIÁP NGỌ BÍNH THÂN MẬU TUẤT CANH TÝ NHÂM DẦN GIÁP THÌN BÍNH NGỌ MẬU THÂN CANH TUẤT NHÂM TÝ GIÁP DẦN BÍNH THÌN MẬU NGỌ CANH THÂN NHÂM TUẤT ẤT SỬU ĐINH MẸO KỶ TỴ TÂN MÙI QUÍ DẬU ẤT HỢI ĐINH SỬU KỶ MẸO TÂN TỴ QUÍ MÙI ẤT DẬU ĐINH HỢI KỶ SỬU TÂN MẸO QUÍ TỴ ẤT MÙI ĐINH DẬU KỶ HỢI TÂN SỬU QUÍ MẸO ẤT TỴ ĐINH MÙI KỶ DẬU TÂN HỢI QUÍ SỬU ẤT MẸO ĐINH TÝ KỶ MÙI TÂN DẬU QUÝ HỢI Mạng KIM Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỔ Mạng KIM Mạng HỎA Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng KIM Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng KIM Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỔ Mạng KIM Mạng HỎA Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng KIM Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỦY Vàng dướI biển, Lửa trong lò, Cây rừng lớn, Đất đường lộ, Vàng gươm nhọn, Lửa trên núi, Nước dưới sông, Đất đầu thành, Vàng chân đèn, Cây dưỡng liên, Nước trong giếng, Đất nóc nhà, Lửa sấm chớp, Cây tòng bá, Nước chảy dài, Vàng trong cát, Lửa dưới núi, Cây đất bằng, Đất vách nhà, Vàng lá trắng, Lửa ngọn đèn, Nước trên trời, Đất nền chòi, Vàng đeo tay, Cây dâu tằm ăn, Nước khe lớn, Đất trong cát, Lửa trên trời, Cây lựu lớn, Nước biển lớn.

BẢNG LỤC GIÁP ĐỦ 60 TUỔI SỐ 2: BẢNG CHỈ DẪN TẰM TUỔI (Dùng năm ẤT TỴ này làm tiêu chuẩn)
TuổI GIÁP TÝ

ẤT SỬU BÍNH DẦN ĐINH MẸO MẬU THÌN KỶ TỴ CANH NGỌ TÂN MÙI
NHÂM THÂN

QUÍ DẬU GIÁP TUẤT ẤT HỢI BÍNH TÝ

năm 1965 là 42 tuổi ẤT TỴ nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32 nt 31 nt 30

1966 là 43 tuổI BÍNH NGỌ nt 42 nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32 nt 31

1967 là 44 tuổi ĐINH MÙI. nt 43 nt 42 nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32

http://www.tuvilyso.com

2

ĐINH SỬU MẬU DẦN KỶ MẸO CANH THÌN TÂN TỴ NHÂM NGỌ QUÍ MÙI GIÁP THÂN ẤT DẬU BÍNH TUẤT ĐINH HỢI MẬU TÝ KỶ SỬU CANH DẦN TÂM M ẸO NHÂM THÌN QUÍ TỴ GIÁP NGỌ ẤT MÙI BÍNH THÂN ĐINH DẬU MẬU TUẤT KỶ HỢI
TuổI CANH TÝ

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

TÂN SỬU NHÂM DẦN QUÍ MẸO GIÁP THÌN ẤT TỴ BÍNH NGỌ ĐINH MÙI
MẬU THÂN

KỶ DẬU CANH TUẤT TÂN HỢI NHÂM TÝ QUÍ SỬU GIÁP DẦN ẤT MẸO BÍNH THÌN ĐINH TỴ MẬU NGỌ KỶ MÙI CANH THÂN TÂN DẬU NHÂM TUẤT QUÍ HỢI

năm 1965 là 6 tuổi ẤT TỴ nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45 nt 44 nt 43

1966 là 7 tuổI BÍNH NGỌ nt 6 nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45 nt 44

1967 là 8 tuổi ĐINH MÙI. nt 7 nt 6 nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45

http://www.tuvilyso.com

3

MỤC LỤC Trang số Bài số 1. Coi tuổi gì, nhằm mạng gì ...........................................................................1 2. Bảng chỉ dẫn tầm tuổi .................................................................................2 3. Năm mạng số thay đổi vợ chồng.................................................................4 4. Sơ đồ định hướng lương duyên ..................................................................6 5. Tuổi Giáp Tý ...............................................................................................7 6. Tuổi Ất Sửu ..............................................................................................14 7. Tuổi Bính Dần...........................................................................................20 8. Tuổi Đinh Mẹo ..........................................................................................26 9. Tuổi Mậu Thìn...........................................................................................33 10. Tuổi Kỷ Tỵ...............................................................................................41 11. Tuổi Canh Ngọ........................................................................................47 12. Tuổi Tân Mùi...........................................................................................54 13. Tuổi Nhâm Thân .....................................................................................60 14. Tuổi Quý Dậu..........................................................................................66 15. Tuổi Giáp Tuất ........................................................................................74 16. Tuổi Ất Hợi..............................................................................................81 17. Tuổi Bính Tý ...........................................................................................89 18. Tuổi Đinh Sửu.........................................................................................95 19. Tuổi Mậu Dần .......................................................................................101 20. Tuổi Kỷ Mẹo..........................................................................................108 21. Tuổi Canh Thìn .....................................................................................114 22. Tuổi Tân Tỵ...........................................................................................120 23. Tuổi Nhâm Ngọ.....................................................................................126 24. Tuổi Quí Mùi .........................................................................................132 25. Tuổi Giáp Thân .....................................................................................139 26. Tuổi Ất Dậu...........................................................................................146 27. Tuổi Bính Tuất ......................................................................................152 28. Tuổi Đinh HợI .......................................................................................159 29. Tuổi Mậu Tý..........................................................................................166 30. Tuổi Kỷ Sửu..........................................................................................174 31. Tuổi Canh Dần......................................................................................180 32. Tuổi Tân Mẹo........................................................................................186 33. Tuổi Nhâm Thìn ....................................................................................192 34. Tuổi Quí Tỵ ...........................................................................................198 35. Tuổi Giáp Ngọ.......................................................................................205 36. Tuổi Ất Mùi............................................................................................212 37. Tuổi Bính Thân .....................................................................................219 38. Tuổi Đinh Dậu .......................................................................................225 39. Tuổi Mậu Tuất.......................................................................................232 40. Tuổi Kỷ HợI...........................................................................................239 41. Tuổi Canh Tý ........................................................................................246 42. Tuổi Tân Sửu ........................................................................................252 43. Tuổi Nhâm Dần.....................................................................................258 44. Tuổi Quí Mẹo ........................................................................................264 45. Tuổi Giáp Thìn ......................................................................................271 46. Tuổi Ất Tỵ .............................................................................................277 47. Tuổi Bính Ngọ .......................................................................................284 48. Tuổi Đinh Mùi........................................................................................290 49. Tuổi Mậu Thân......................................................................................296 50. Tuổi Kỷ Dậu ..........................................................................................303

http://www.tuvilyso.com

4

Tuổi Canh Tuất .....................................................................................309 Tuổi Tân HợI.........................................................................................315 Tuổi Nhâm Tý .......................................................................................322 Tuổi Quí Sửu ........................................................................................328 Tuổi Giáp Dần.......................................................................................335 Tuổi Ất Mẹo ..........................................................................................341 Tuổi Bính Thìn ......................................................................................347 Tuổi Đinh Tỵ .........................................................................................354 Tuổi Mậu Ngọ .......................................................................................360 Tuổi Kỷ Mùi...........................................................................................367 Tuổi Canh Thân ....................................................................................373 Tuổi Tân Dậu ........................................................................................379 Tuổi Nhâm Tuất ....................................................................................385 Tuổi Quí Hợi .........................................................................................391 Xem tuổI và tháng sanh của nam và nữ có phá tan sự nghiệp bên vợ hay bên chồng không...................................................................................399 66. Hai chữ ái tình ......................................................................................400 BÀI DẪN GIẢI Kính thưa quí vị, Nếu quí vị cần xem đến quyển CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH này hẳn quý vị có đặt một phần nào tin tưởng đến lời đoán đúng hay sai của quyển sách. Trước cần phải tìm hiểu cho đúng nguyên do của mỗi đôi bạn. Có 3 điểm cần biết: 1. Phải biết đúng tuổi của người chồng và người vợ. 2. Phải nhớ đúng tháng sanh âm lịch. 3. Phải biết hướng trời, để định hướng lương duyên. Thí dụ: Quý vị muốn xem cặp đôi bạn sắp kết hôn mà quý vị không biết tuổi con giáp là tuổi gì, TÝ, SỬU, DẦN, MẸO… chi đó chỉ biết người trai năm nay 18 tuổi, người con gái là 17, thì xem ngay bảng tầm tuổi sẽ thấy rõ ràng năm này 18 tuổi là MẬU TÝ, còn 17 tuổi là tuổi KỶ SỬU, cứ tìm đến số trang 167 sẽ thấy tựa đề (Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổ KỶ SỬU) Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi thì có bài toán kỵ hạp cho cảnh vợ chồng này thế nào. GIẢI VỀ CAO LY TOÁN SỐ Có 5 cảnh như sau: 1. NHỨT PHÚ QUÝ: là giàu có hay dư giả 2. NHÌ BẦN TIỆN: là nghèo hèn hay thiếu thốn 3. TAM VINH HIỂN : là quyền tước hay chức phận 4. TỨ ĐẠT ĐẠO : là thong đàng hay để làm ăn 5. NGŨ BIỆT LY: là lìa sống hay lìa thác Còn phạm số TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số NGŨ BIỆT LY vậy. 1. 2. 3. 4. 5. GiảI về hào con HÀO CON ĐA SỐ: là từ 7 đứa con sắp lên HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: là từ 5 đến 6 đứa HÀO CON TRUNG BÌNH: là từ 3 đến 4 đứa HÀO CON THIỂU SỐ: là từ 1 đến 2 đứa. HÀO CON RẤT ÍT: có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

http://www.tuvilyso.com

5

(Hào con không thể đoán đúng y đặng, là có những đứa con mượn bụng u thai hoặc kiếp trước mình không thiếu nợ nó). Ý nghĩa những bài “ĐOÁN PHỤ THÊM” trong mỗI cặp vợ chồng Cần có giới hạn, cặp mắt của người đời không cho phép chồng lớn tuổi hơn vợ quá nhiều hay là tuổi đến gấp đôi, còn vợ lớn tuổi hơn chồng quá nhiều thì ngược đời rất hiếm có, vì thế nên soạn giả tạm phân giới hạn là chồng lớn hơn vợ đến 9 tuổI đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 10 đến 18 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn lớn hơn quá nhiều từ 19 tuổi sấp lên xin vô luận. Những cảnh vợ lớn hơn chồng từ 1 đến 3 tuổI thì đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 4 đến 9 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn những cảnh quá ngược đờI là vợ lớn hơn chồng từ 10 tuổi sấp lên xin miễn luận. Thưa quý vị, quyển Căn Duyên Tiền Định này soạn giả căn cứ vào loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng tìm hiểu số vợ chồng không phảiI đánh tay sơ sơ là đúng. Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mớI đặng. Trước phảI biết số của ngườI trai hay người gái đó có số thay chồng đổI vợ không? Xin quý vị cần lưu ý điểm này. Nếu phạm số thay đổI dầu lựa chọn tuổI tốt cách mấy cũng không tránh khỏI số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổI vợ chồng, còn những điểm phụ đoán soạn giả không thể kể hết đặng. CÓ HAI CÂU CA DAO NHƯ SAU; - Cô này chồng chết có huông, Ai mà lấy cổ thua buồn chết theo, - Anh này bỏ vợ có huông. Ai mà lấy ảnh thua buồn ảnh thôi. 2 câu ca dao này có nghĩa là: NgườI gái có số chết chồng NgườI trai phạm số đổI vợ. Soạn giả Dương Công Hầu Số 3: NĂM MẠNG SỐ THAY ĐỔI CHỒNG VỢ GIÁP TÝ CANH THÌN NHÂM DẦN ẤT SỬU TÂN TỴ QUÍ MẸO MẠNG KIM NHÂM THÂN GIÁP NGỌ CANH TUẤT QUÍ DẬU ẤT MÙI TÂN HỢI

MẠNG KIM Nam nữ xem chung, dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG
Giêng Trai 2 đờI vợ Gái 3 đời chồng 2 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

3 Trai 1 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

4 Trai 13 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

5 Trai 3 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

6 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

7 Trai 1 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

8 Trai 3 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

9 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

10 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

11 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

12 Trai đờI vợ Gái 1 đời
chồng

com 6 MẬU THÌN CANH DẦN NHÂM TÝ TẤT CẢ NHỮNG TUỖI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG MỘC KỶ TỴ NHÂM NGỌ QUÍ MÙI TÂN MẸO MẬU TUẤT KỶ HỢI QUÍ SỬU CANH THÂN TÂN DẬU MẠNG MỘC Nam nữ xem chung. dùng tháng âm lịch. dùng tháng âm lịch.tuvilyso.http://www. SANH THÁNG 4 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 2 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 5 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 8 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 11 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 12 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng BÍNH DẦN MẬU TÝ GIÁP THÌN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG HỎA ĐINH MẸO GIÁP TUẤT ẤT HỢI KỶ SỬU BÍNH THÂN ĐINH DẬU ẤT TỴ MẬU NGỌ KỶ MÙI MẠNG HỎA Nam nữ xem chung. SANH THÁNG 3 Trai 3 đời vợ 4 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng Giêng Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 2 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 5 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 6 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 7 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 8 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 9 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 11 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 12 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng Gái 3 đời chồng . dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG 4 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 2 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 5 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng 8 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 10 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 11 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 12 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng BÍNH TÝ NHÂM THÌN GIÁP DẦN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG THỦY ĐINH SỬU GIÁP THÌN ẤT DẬU QUÝ TỴ BÍNH NGỌ ĐINH MÙI ẤT MẸO NHÂM TUẤT QUÍ HỢI MẠNG THỦY Nam nữ xem chung.

luận việc hôn nhân không thành.tuvilyso. như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 33. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tý. hướng Đông là Mặt trời mọc. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. 17. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. 11. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 4. dùng tháng âm lịch. 28. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.http://www. 34 tuổi. . 39 tuổi. 21. 19. SANH TH ÁNG 4 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 2 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 5 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 8 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 11 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 12 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng Số 4: SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG LƯƠNG DUYÊN HÌNH VẼ Muốn định hướng: Sơ đồ này phảI để tại nhà ở. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 9.com 7 CANH NGỌ B ÍNH TUẤT M ẬU THÂN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG THỔ T ÂN M ÙI ĐINH M ẬU D ẦN KỶ M ẸO H ỢI CANH TÝ TÂN SỬU K Ỷ DẬU BÍNH THÌN ĐINH TỴ M ẠNG THỔ Nam nữ xem chung. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. 29. 6 và tháng 10. hướng Tây là mặt trời lặn trong tuổi của mình nên định hướng lương duyên ở hướng nào khi đối chiếu sơ đồ sẽ thấy rõ. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Tân Dậu vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. 1. Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 22. đến ngày chót khó nên đôi. TuổI Giáp Tý (ĐạI Kỵ. 27. 12. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hứơng Mẹo mới nhằm căn duy ên. 31. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Tý sanh tháng 1. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 5. xây cho đúng hướng Đông và Tây. 23.

Còn thiếu phướng thì đặng khá. khó sanh và khó nuôi. hào con không có. hào con. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. nên kiên nhẫn chung lo với nhau. tay làm có tài mà cũng hay hao phá t ài. hào con rất ít. Tánh người vợ chơn hay đi. hào tài đủ no. Tánh người vợ hay rầy nói. về hào tài hay luân chuyển. nhiều người hay thương mến. sống chung với nhau làm ăn tốt. 10. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh cộc. rất ít hoặc không con. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. TuổI: GIÁP TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI GIÁP TÝ (Chồng vợ đồng một tuổI) LờI giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no.com 8 Gái tuổi Giáp Tý sanh tháng 1. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. có số tạo giữ tiền tài. chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền tước. v ề hào con thiếu phước. Nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi sau mới tốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . có số nuôi con nuôi. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Qua hạn mới đậu tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài no đủ. hay giao thiệp. nên chung lo cần ăng. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Tánh người vợ đảm đang. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.tuvilyso. 2 và tháng 11. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. về hào con thiểu phước. ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên. chân hay đi nhiều. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh cộc. như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng ngày hậu cũng ấm no. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. hay giao thiệp hay lo tính. bổn thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sánh lanh lẹ. cầu lo việc chi cũng có người quý nhân giúp đỡ. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình.http://www. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con.

com 9 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng lập nên. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. chân hay đi. hào con rất ít. ở với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hào hạp. tánh lạt lòng. trong mình có bệnh nhỏ. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hay giao thiệp tình bạn. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về tánh ý nên kiên nhẫn. sanh con đầu là gái hạp. tánh tình vợ chồng hay tương xung. ở với nhau làm ăn s ẽ lập nên sự nghiệp. chân hay đi. hào con rất ít. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI T ÂN M ÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay lo tính. nên hòa thuận chung lo với nhau làm ăn ngày hậu cũng đặng ấm no. còn thiểu phước thì đặng khá. vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. gặp số Tam Vinh Hiển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. có số tạo giữ tiền từ ngày lớn tuổi. hào con trung bình. thông minh có kỹ lưỡng. Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát. hào tài bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. bản thân có tiểu tật. vợ chồng đặng có danh giá. qua hạn mới phát đạt. hào tài trung bình. Tánh người vợ bôn ba. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con rất ít.http://www. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI) Hai tuổI này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào tài tương vượng. người đời hay mến thương. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. về lời tiếng không đặng hòa hạp. tành tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hiền. hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài đủ no. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh sáng. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về hào tài nên luân chuyển. . vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà đủ dùng. nên bền chí và cần năng. hào tài tương vượng. hào con rất ít. Tánh người vợ hiền.tuvilyso. về hào con thiểu phước. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con thiểu ố. tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. hay giao thiệp. hào tài ấm no. tánh cộc. chung ở nên cẩn nại thương lẫn với nhau làm ăn mới đặng. gặp số Tam Vinh Hiển.

hào tài ấm no. số khó giữ tiền bạc. lời nói ngay thật. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. hoặc nuôi con nuôi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. việc làm ăn ngày hậu nên nhà. hào tài ấm no. có duyên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. bản thân hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay giao thiệp. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 10 Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. lời nói hay hòa thuận với đời. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. vui vẻ. không chi đáng kỵ. trong ngòai sắp đặt đều thuận ý. vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tay làm có tài trong hay hao phá tài. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau làm ăn tốt. hào tài đủ dùng. bản thân hay có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ rộng rãi. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. hào con ít. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lanh lẹ. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. nên chung lo làm ăn đặng. ưa trồng tỉa. chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào con đông đủ. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . khó tính. ý tính vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. thông minh. bản thân tiểu tật. chung ở với nhau lập nên nhà.tuvilyso. lời nói hay thắc mắc.http://www. lạt lòng. ý tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hiền. ăn nói đời lanh lẹ. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật. hào con thiểu phước. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài tương vượng.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 1. hào tài đủ no. hào tài ấm no hào con rất ít. có duyên. hào con trung bình. việc làm ăn đồng lo đặng ấm no. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Sửu. cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đỡ. hào con rất ít.http://www. vui vẻ. lòng hay lo tính có số tạo tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng hòa thuận. ở với nhau làm ăn cũng đặng nên. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít đặng vui vẻ. bản thân có tiểu tật bệnh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt.tuvilyso. về hào tài hay luân chuyển. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. lời nói ít thua ai. Tánh người vợ thông minh. hay lo tính. hay giao thiệp. hào con rất ít. TUỔI: ẤT SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. trong mình có tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp.com 11 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên nhẫn nại việc làm ăn mới tốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tính vợ chồng xung khắc. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đa số. tốt về danh giá. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi B ính Dần Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau ph iạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. hào tài bình thường. chung ở với nhau làm ăn nên nhà. lanh lẹ. có duyên vui vẻ. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. khá thương lẫn nhau và cần năng làm ăn đặng. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. hào con trung bình. ăn nói viêc chi cũng dễ. hay bôn ba lo tính. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. ở đời với nhau kiên cố chung lo cũng đặng ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . hào tài đủ dùng.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. lo tính việc gì cũng đều thông suốt. Gái tuổi Ất Sửu sanh tháng 1. . 27. hào tài phát đạt.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. 6. chung ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. vui vẻ. luận việc hôn nhân không thành. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài thịnh vượng. tánh tình vợ chồng lời nói hay tương xung. 29. ít đặng hạp ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. 39 tuổi. có số tạo giữ tiền tài. 21. 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. có số giữ tiền tài. đến ngày chót khó nên đôi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 33. nên thương lẫn và chung lo làm ăn tốt. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. hào con thiểu số. 12. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 23. hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Sửu sanh tháng 1. Tánh người vợ miệng hay rầu nói. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tánh người vợ có duyên. 35. Tuổi này trai hay gái kho có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. 10. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. 41.tuvilyso. trong nhà đều ưng thuận ý. bản thân hay có bệnh nhỏ.com 12 3. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Giáp Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. còn c ó đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa v ắng. hay giao thiệp. 53 tuổi. 5. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vật dụng trong nhà đặt trang hoàng. 37. còn thiểu phước thì đặng khá. Tuổi: ẤT SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. 25. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu. về tánh ý khá nên kiên nhẫn.

về lời tiếng nên nhẫn nại. về hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. Tánh người vợ sáng. tánh cộc. Qua hạn mới đậu tài. hào con đông đủ. có duyên vui vẻ. về hào tài hay luân chuyển. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổ. làm có tiền hay khiến đều hao tốn. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn tốt. bản thân có tiểu bệnh tật. hào tài no ấm. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý có phước hưởng giàu. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng lo tính việc chi đều thông suốt. thông minh và kỹ lưỡng. nhưng hưởng đặng cảnh ấm no. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Làm ăn không đặng phát đạt. nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn đặng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài no ấm.com 13 Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh t ình vợ chồng hòa hợp. còn nhiều phước thì đặng khá. Tánh người vợ hay bôn ba. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hay tương xung. ở đời với nhau nên cần năng cũng đặng hưởng ấm no.http://www. vật dụng trong nhà đều đủ. hào tài ph át đ ạt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. sanh con đầu là gái hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chân hay đi. hay lo tính. và hay hờn mát. nhiều người hay mến thương. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. cầu lo có quí nhân. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. Tánh người vợ can đảm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau sẽ lập nên sự nghiệp.tuvilyso. hào con thiểu số. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. v ề lời tiếng ít đặng hạp ý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên bền chí. hay giao thiệp. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. chân hay đi nhiều. tánh cộc. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con rất ít. Tánh người vợ hiền.

hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. số khó giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp lớn. khó tánh. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu s ố. tánh sáng. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. đặng hưởng cảnh ấm no và an vui.tuvilyso. lanh lẹ. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài bình thường. . khá chung lo làm ăn đặng. hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ưa trồng tỉa. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.com 14 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng. nên kiến cố làm ăn mới ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài thịnh vượng. Tánh người vợ rộng rãi. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. ĐOÁN PHỤ TH ÊM Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi nay ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánhngười vợ hiền. lời nói ngay thật. chung ở nên kiên cố làm ăn đặng. hay giao thiệp. có duyên. tánh lạt lòng. hào con trung bình. hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài phát đạt. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu phước. hay có bệnh nhỏ. có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ có duyên. có duyên. Tánh người vợ chân hay đi. hào con rất ít. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài trung bình. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài bình thường. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. trong bản thân có tiểu tật. b ản thân có tiểu tật. miệng hay rầy nói. vui vẻ. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www. việc l àm ăn kiên cố mới đặng ấm no.

có duyên. Tánh người vợ hiền. vui vẻ. hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. vui vẻ. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh hiền. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. ít nói. hào con trung bình. bản thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. chung ở với nhau làm ăn đặng. ngày hậu đặng trung bình. ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung ý. chung sống với nhau khá nên nhẫn nại làm ăn đặng lập nên. tánh tình vợ chồng hòa hạp nên kiên cố chung lo với nhau. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. hào tài trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ.http://www.com 15 Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ no. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu s ố. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ. Chồng tuổI ẤT SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có duyên. cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên. lòng hay lo tính. . thông minh. hào con rất ít. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài thạnh vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. lời nói hay hòa thuận với đời. phải chịu cảnh thiếu nghèo. vui vẻ. làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. ăn nói việc chi cũng dễ. khó tạo giữ của. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. hào tài đủ dùng. tánh tình vợ chồng ít hòa hạp. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dùng. nên bền chí và cần năng. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hay lo tính. hòa hạp với đời. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ý tính vợ chồng hòa hạp. có duyên. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ tánhsáng. tánh thông minh. tánh tình vợ chồng hòa ạp. hào tài ấm no. khá nhẫn nại việc làm ăn tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau làm ăn đặng.

luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tu ệt Mạng) 5. 22. 22. 3. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 8. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc ăn dễ dàng. 6. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 1. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 40. . 28. 34. 34. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Dần sanh tháng 2. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 52 tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng) 2.com 16 Tuổi: BÍNH DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. hào con không con và có số nuôi con. 7. 46. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Ất Sửu Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Dần. Gái tuổI Bính Dần sanh tháng 7. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. hào tài đủ dùng. 52 tuổi. TuổI: BÍNH DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 46. đến ngày chót khó nên đôi. 10.http://www. 40. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên.tuvilyso. 28. cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ.

vui vẻ. nhiều người hay thương mến. còn thiếu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. có số tạp giữ tiền tài. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào tài trung bình hào con rất ít. tánh cộc. chung sống với nhau nên ần năng và thương lẫn nhau. hay lo tính. ở với nhau nên nhẫn nại chung lo l àm ăn t ốt.com 17 Tánh ngườI vợ chân hay đi. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều. hào tài đủ no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước. d ầu c ó c ủa s ẵn c ũng kh ó gi ữ đặng. gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồn như có phước hưởng giàu. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. sanh con đầu là gái hạp. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình.tuvilyso. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vợ chồng phảI bền chí nhẫn nại. h ào con trung bình. ý hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. số vợ chồng cũng thế tánh tình vợ chồng ít hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hào hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng ph ảI ch ịu c ảnh thi ếu ngh èo. về hào tài hay luân chuyển. có chút chức phận để làm ăn. l àm ăn không đặng ph át đ ạt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà khi ếm d ụng. phải có chí cần năng và nhờ nơi phước đức. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh cộc. hào con thiểu số. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con thiếu phước. tánh tình vợ chồng hay xung ý bất hòa. hào con trung bình. Tánh người vợ bôn ba. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ can đảm. chân hay đi. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. số vợ chồng cũng thế. nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. nên kiên nhẫn với nhau. hưởng sự ấm no và an ủi. tánh lạt lòng. về hào tài hay luân chuyển. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Số vợ chồng cũng thế. hào tài tương vượng. ở với nhau nên kiên cố mới đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. tánh cộc chân hay đi. h ào t ài đủ no qua ng ày.

tánh lạt lòng. . hào con đông đủ. hay giao thiệp tình b ạn. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá nhiều người hay thương mến. tánh sáng. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân có tiểu tật. hào tài ấm no. ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. khá cần năng và chung lo làm ăn mớinên. lời nói hay thắc mắc. nên kiên cố đồng lo với nhau. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. vợ chồng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. miệng hay rầy nói. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. có duyên. cũng hay hao phá tài. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng không đặng hòa hợp cho lắm nên thương lẫn nhau làm ăn đặng. hào con rất ít. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. h ào con thi ểu ph ư ớc.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con rất ít. hào con đa số. không chí đáng kỵ. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ hiền. hào tài ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. ăn nói với đời lanh lẹ. làm có tiền cũng hay khiến điều hao tốn. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. c ó s ố nu ôi con nu ôi. tánh lạt lòng. chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. nên thương lẫn chung lo với nhau. hào con rất ít. còn thiểu phước thì đặng khá. việc làm đặng nên.com 18 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. tay làm có tài. có duyên vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ống chung lo ngày hậu cũng đặng ấm no. lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổI BÍNH DẦN vợ tuổI ẤT H ỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu sang. không đặng vui vẻ cho lắm. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa thuận. ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.

hào con thiểu phước. ở với nhau phải kiên cố mớiđặng tốt. ưa trồng tỉa. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con rất ít. hào con trung bình. hào tài đủ no qua ng ày. h ào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. tay làm có tài cũng thiểu s ố. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số nuôi con nuôi. lanh lẹ. chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài trung bình. Tánh người vợ hiền. có duyên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. tay làm có tài c ũng hay hao phá tài. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mớiđặng tốt. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. hào tài ấm no. trong bản thân có tiểu tật. khá nhẫn n ại làm ăn đặng. số khó giữ tiền tài. lời nói ít thua ai. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ rộng rãi. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang.http://www. khó tánh. Tánh người vợ lanh lẹ.com 19 Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói hay hòa thuận với đời. lanh lẹ. vui vẻ. hào tài đủ dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ. lo tính thường có quí nhân giúp đở. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. Tánh người vợ hay lo. ý tình vợ chồng hòa hạp việc làm ăn khá cần năng mới đủ no. về hào tài hay luân chuyển ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. không chi đáng kỵ. hào con thiểu số. nên kiên cố việc làm ăn đặng. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. chung sống với nhau làm ăn tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào tài đủ no . hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

Gái tuổi Đinh Mẹo sanh tháng 7. khó sanh và khó nuôi. hào tài đủ no. ít nói. 3. 38. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19. hào con rất ít. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Mẹo sanh tháng 2. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Giáp Tý. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1. bản thân hay có bệnh nhỏ. 6. sanh con đầu là gái hạp. bản thân có tiểu bệnh. 43 tuổi. Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 24. 10. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 40 tuổi. hào tài bình thường. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mẹo. hào con đông đủ. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng) 2. 36. 26. 32. Tuổi ĐINH MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH MẸO . 30. luận việc hôn nhân không thành. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.com 20 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ có duyên. Tánh người vợ lanh lẹ. 20. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Tánh người vợ hay rầu lo. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. 31. 18. việc làm ăn sẽ đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung sống chung lo làm ăn đặng. hào tài tương vượng. hào con thiểu số. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Bính Tỵ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. ít vui vẻ.http://www. 7.tuvilyso. 8. Tuổi: ĐINH MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Những năm tuổo trên đây kỵ hiệp hôn. 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. khá nhẫn n ại làm ăn mớiđặng.

bổn thân có tiểu tật. thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên cần năng làm ăn đặng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. về háo tài hay luân chuyển. có số tạo giữ tiền tài.com 21 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào tài tương vượng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào con trung bình. chung sống nên thương lẫn nhau làm ăn t ốt. hào tài ấm no. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vơ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. háo tài ấm no. hào con đông đủ. hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên. nhiều người hay mến thương. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. về tánh ý nên kiên nhẫn. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. nên ở với nhau thương lẫn chung lo đặng hưởng cảnh ấm no. chung ở với nhau làm ăn đặng. lo tính việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào con trung bình. chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. háo tài tướng vượng. . tính lạt lòng.http://www. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vơ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vơ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. trong ngoài đều thuận ý. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. tánh cộc. ăn nói cầu lo việc chi đều có người quí nhân giúp đỡ. phải chịu cảnh nghèo thiếu một thờI gian. Tánh người vợ can đảm. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát. chân hay đi. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. Tánh người vợ hiền. hưởng cảnh ấm no và an vui Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vơ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. ở với nhau ngày hậu cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà đều đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đặng nhiều người mến yêu. hào tài buồn ban đ ầu hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. lo tính việc chi đều thông suốt. qua hạn mớI đậu tài. và kỹ lưỡng. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà đủ dùng. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. tay làm tài cũng hay hao phá tài. còn thiểu phước đặng khá. vui vẻ hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ.

không chi đáng kỵ. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. vui v ẻ. có duyên. tánh tình vợ chồng hay tươn xưng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài đủ dùng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian . hào con trung bình. ở với nhau làm ăn đặng nên nh à. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. . gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồng như có phước hưởng giàu. ăn nói việc chi cũng dễ. qua hạn mới đậu tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. hào con đa số. tánh tình vợ chồng không hòa hạp cho lắm. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. hào tài ấm no. có duyên vui vẻ. háo tài ấm no. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui v ẻ. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vơ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên thương lẫn chung lo với nhau. trong mình hay có bệnh nhỏ. việc lo tính đều hạp ý. lòng hay lo tính.com 22 Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vơ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nên kiên nhẫn và cần năng ngày hậu cũng đặng làm nên. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vơ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài thịnh vượng. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng.http://www. hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bổn thân hay có tiểu bệnh. nhiều người hay mến thương. lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ hiền. ăn nói với đờI lanh lẹ. chung ở làm ăn lập nên sự nghiệp. tâm ý bất hòa. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau làm ăn đặng lập nên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tượng vượng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. hào con rất ít. hay giao thiệp tình bạn. nên nhẫn nại và bền chí. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. còn thiểu phước thì đặng khá. miệng hay rầy nói. hào tài phát đạt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình.

bổn thân hay có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng. có số nuôi con nuôi. việc làm ăn đặng nên nhà. hào tài thạnh vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà bình thường. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi nay ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hòa thuận. có số nuôi con nuôi. lời nói ngay thật. vui vẻ. khó tánh. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ thông minh.com 23 Tánh người vợ hay rầu lo. không đặng cho lắm. tánh tình vợ chồng hòa hạp. không đặng vui vẻ cho lắm. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn nên. tay làm tài mà cũng hay hao phá tài. có duyên vui vẻ.http://www. hào con rất ít. hào tài tương vượng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ph át đ ạt. hào tài trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau làm ăn đặng. lo tính việc chi đều thông suốt. hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. háo tài hay luân chuyển. hào tài ấm no. vuivẻ. chân hay đi. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi Q Í MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. việc làm ăn sẽ đặng ấm no.tuvilyso. ở với nhau làm ăn đặng sự nghiệp. hào con thiểu số. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . bổn thân có tiểu tật. có duyên. chân hay đi. hay giao thiệp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận. hào con trung bình. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. khá nhẫn nại việc làm ăn mới đặng. tánh lạt lòng. tánh cộc. bổn thân hay có bệnh nh ỏ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. bổn th ân hay có bênh nhỏ. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp.

ăn nói việc chi cũng dễ. bổn thân có tiểu bệnh. hay lo tính. 20. hào con thiểu số. ít nói. có duyên. việc làm ăn đặng lập nên. việc làm ăn nên kiên cố thêm tốt.com 24 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo việc chi cũng đặng thông suốt. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. vật dụng trong nhà đều đủ. việc làm ăn thường gặp người giúp đỡ. Tánh người vợ tánh hiền. háo tài tương vượng hào con thiểu số. Tánh người vợ miệng hay rầy nói. Tánh người vợ thông minh. chung sống nên kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 30. vui vẻ. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài đủ dùng. ít thua ai. ý tình vợ chồng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường. lời nói hay hòa thuận với đời. 30. 42. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. hào tài trung bình. về lời nói nên kiên nhẫn với nhau.tuvilyso. Tánh người vợ hay rầu lo. 32. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 26. bổn thân có tiểu tật. 24. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đông đủ. hào con đông đủ. hay hòa hạp với đời. bổn thân hay có bệnh nhỏ. 38. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. . ở với nhau vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng nên. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ hiền. hào con trung bình. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. hào tài ấm no. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thìn 1. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. hào con đa số. ít đặng vui vẻ cho lắm. hào tài đủ dùng. 36. 42 tuổi. 54 tuổi. thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tuổi: MẬU THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Tánh người vợ bôn ba. chân hay đi nhiều. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng HỢI mới nhằm căn duyên. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng và khó nuôi. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. chân hay đi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận. ý hay giao thiệp. nhiều người hay mến thương. tánh tình vợ chồng hòa hạp. sanh con đầu là gái han. hào con đông đủ.http://www. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. háo tài đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đặng dễ dàng. 4. Tánh người vợ hiền.com 25 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. nên thương lẫn và đồng lo với nhau. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ. không chi đáng kỵ. đến ngày chót khó nên đôi. háo tài thạnh vượng. chung s ống với nhau khá kiên cố làm ăn sẽ lập nên. Tánh người vợ can đảm. bổn thân có tiểu tật. 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm. 6. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. về hào tài hay luân chuyển. thông minh v à kỹ lưỡng. số vợ chồng cũng thế. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Gái tuổi Mậu Thìn sanh tháng 4. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. hào tài ấm no.tuvilyso. 5. hào con trung bình. 7. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Thìn sanh tháng 3.chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mớiđặng ấm no. 7. tánh cộc. ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn đặng. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tuổi: MẬU THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NH ÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . tánh cộc. trong ngoài sắp đặt đều yên phận.

hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. về tâm ý nên kiên nhẫn. bản thân có tiểu tật. tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lo tính việc chi cũng đều thông suốt.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. miệng hay rầy nói. tánh tình vợ chồng hay tương xung. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINHSỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. số vợ chồng cũng thế. tánh lạt lòng. hào con đông đủ. hào con đông đủ. ở với nhau khá kiên cố mớI ấm no. cầu lo việc chi thường có qúi nhân giúp đỡ. có duyên. hào con đa số. lời tiếng bất hòa. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hưởng cảnh ấm no và an vui. trong mình hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI. Tánh người vợ có duyên.tuvilyso. ở vớI nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM . phảI chịu cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà khiếm dụng. không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà thường dùng. số vợ chồng cũng như thế. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. về hào tài hay luân chuyển.com 26 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. đặng co 1 chút ít chức phận để làm ăn. gặp số Tứ Đạt Đạo. Tánh người vợ hiền. ở với nhau nên có chí nhẫn nại làm ăn đặng hưởng ấm no. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. chân hay đi. hào tài đủ no qua n ày. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lanh lẹ. tánh lạt long. hay giao thiệp tình bạn. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá. chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. lời nói hay thắc mắc. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. dầu có sẵn cũng khó giữ đặng. nhiều những hay mến thương. Tánh người vợ chân hay đi. lòng hay lo tính. háo tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ lờI tiếng nóng nảy. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài tương vượng hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đ ều thông suốt. nên thương lẫn với nhau. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.

vui vẻ. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng.com 27 Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi M ẬU D ẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. hào tài đủ no. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lòng hay lo tính. hay lo tính. hào con đa số. hào tài thạnh vượng. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. hào con đông đủ. Tánh người vợ ó duyên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. số khó giữ tiền tài. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ no. hào tài bình thường. Tánh người vợ hay rầu lo. khá cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. vui vẻ. chung sống nên cần năng mới đủ. ở với nhau khá cần năng mới ấm no. ăn nói với đới lanh lẹ. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. bổn thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay làm có tài cũng hay hao ph á t ài. tánh rộng rãi. tánh sáng. hào con thiểu số.tuvilyso. lời nói ngay thật. Tánh người vợ thông minh. không đặng vui vẻ cho lắm. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh. chân hay đi. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. trong bổn thân có tiểu tật. lời nói ít thua ai.http://www. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. b ản th ân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . hào tài trung bình. hào con thiểu số. bản thân có tiểu tật. chung ở đồng lo làm ăn đặng. Tánh người vợ lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. việc làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ ưa trồng tỉa. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hay giao thiệp tình bạn. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.

có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. khá thương lẫn và chung lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. lanh lẹ. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. . hào con trung bình. hào tài thạnh vượng. bổn thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá nh ẫn n ạI l àm ăn mớiđặng. hào con đa số. hào tài trung bình. hào con đông đủ. khá nên kiên cố và bền chí. bản thân ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. có số nuôi con nuôi. nên nhẫn nại ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nhiều người hay thương mến. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ no qua ngày. tề chỉnh và thông minh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. hay giao thiệp. tánh tình vợ chồng hay xung kh ắc. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nhờ nơi phước đức. lời nói ít thua ai. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn đặng hưởng ấm no. hay lo tính. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phảI chịu cảnh thiếu nghèo. còn thiểu phước thì đặng khá. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài ấm no. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung ở nó kiên cố làm ăn tốt. tay làm có tài cũng thương bị hao tài.com 28 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. tay làm có tài cũng hay hao t ài.http://www. hào con đôngđủ. cầu lo việc chi đều thuận ý. Tánh người vợ miệng hay rầy nói. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. làm ăn không đặng phát đạt. số vợ chồng cũng thế. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà khi ếm dụng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. trong ngoài đều yên thuận. tánh cộc.

Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. bổn thân có tiểu bệnh. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. luận việc hôn nhân không thành. ít nói. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 3. hào con thiểu số. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 4. 30. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. TuổI: K Ỷ T Ỵ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.tuvilyso. 36. 32. 44. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Ất D ậu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên.com 29 Tánh người vợ hiền. không đặng vui vẻ cho lắm.http://www. 26. 38. Tánh người vợ hay rầu lo. 7. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. khá chung lo làm ăn nên nhà. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. khó sanh và khó nuôi. việc làm ăn nên cần năng mới đủ no. Tuổi KỶ TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) . 50. 54 tuổi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Tỵ 1. 8. 42. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. có số nuôi con nuôi. 6. Gái tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5. 24. 56 tuổi. 48. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. hào tài đủ no qua ngày. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hòa hạp với đời. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Đinh M ẹo Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6.

bổn thân có tiểu bệnh. lo tính việc chi đều sáng suốt. vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng hào con thiểu số. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau làm đặng tốt. hào tài trung bình. . cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp để lời tiếng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý. tánh ý vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng. tay làm có tài cũng hau hao phá tài. Tánh người vợ bôn ba. tánh cộc. nhiều người hay mến thương. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con rất ít. thông minh và kỹ lượng. sanh con đầu là gái hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hiền. gặp số Tứ Đạt Đạo. bổn thân có tật tiểu bệnh. ở với nhau chung lo làm ăn đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hay giao thiệp. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. không chi đáng kỵ. hào tài đủ no. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hào tài ấm no. phảI chịu c ảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.com 30 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn lòng hay lo tính. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng l ớn h ơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi. vợ chồng đặng có danh giá với đời và có quyền tước. hào con trung bình. đặng hưởng sự ấm êm. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tánh lạt lòng. hay lo tính. việc làm ăn đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng l ớn h ơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. phát đ ạt. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển. vật dụng trong nhà bình thường. vật dụng trong nhà bình thường. đồng lo với nhau làm ăn tốt. đặng hưởng sự ấm êm. về ý tánh nên nhẫn nại. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá.tuvilyso. vợ chồng có phước hưởng giàu. l àm có tiền hay khiến điều hao tốn. ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. hào con trung bình.http://www. hào con trung bình. nên kiên cố và thương lẫn nhau. nhưng buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm. chân hay đi. có chút ít chức phận thêm tốt. hào tài tương vượng.

hào con trung bình. bổn thân có tiểu tật. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. qua hạn mới đậu tài. hào con đông đủ. Tánh người vợ hiền. khó tánh. nên thương lẫn chung lo với nhau làm ăn tốt. h ào con thiểu số. Tánh người vợ chơn hay đi. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp nên kiên cố làm ăn tốt. ưa trồng tỉa. có duyên. nhiều người hay m ến thương. chung sống làm ăn đặng nên.tuvilyso. hào tài thịnh vượng hào con thiểu số. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. bổn thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn h ơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá.http://www. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi T ÂN T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống đồng lo sẽ đặng làm nên sự nghiệp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. nên cần năng chung lo thêm tốt. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. sắp đặt trong nh à đều thuận ý. có số tạo giữ tiền tài. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ rộng rãi. lời nói hay thắc mắc. trong bản thân có tiểu tật. hay giao thiệp. vui vẻ. lanh lẹ. ý tính vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no.com 31 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. c ó duyên. vui vẻ. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. . về tánh ý nên nhẫn nại. ngày hậu ấm no trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. miệng hay rầy nói. vật dụng trong nhà đều đủ. tánh lạt lòng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. tánh ý vợ chồng hay tương xung. nên cần năng cũng đặng ấm no. làm ăn không đặng phát đạt. tánh sáng. lời tiếng ít hạp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận.

ở với nhau kiên cố làm ăn cũng lập nên. hào con trung bình. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) . Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. nên nhẫn nại làm ăn mới tốt.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng xung khắc. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng việc làm ăn sẽ nên nhà. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. lo t ính vi ệc chi đ ều th ông su ốt sắp đặt trong ngo ài đ ều thu ận ý. Tánh người vợ tánh hiền. Tánh người vợ lanh lẹ.com 32 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay lo tính. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ can đảm. chân hay đi nhiều. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài. bản thân có tiểu tật. chung sống với nhau nên cần năng ngày hậu tốt. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng l ớn h ơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. có tay tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. có duyên vui vẻ. việc làm ăn đặng ấm no. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vi ện làm ăn chung lo sẽ đặng ấm no. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình vợ chồng hòa thuận. tánh sáng. lời nói ít thua ai. hay hòa thuận với đời. hào tài đủ d ùng. tánh tình vợ chồng hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. hào tài trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. bản thân hay có bệnh nhỏ. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ hay rầy nói. tề chỉnh và thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chân hay đi. tánh cộc. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. hào tài tương vượng.

1. 25. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt phải chịu cảnh thiếu nghèo. 33. 41 tuổi. 34 35. Gái tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2. lanh lẹ hay giao thiệp. tay l àm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 5. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tánh người vợ thông minh.com 33 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 8. luận việc hôn nhân không thành. hào tài đủ no . đến ngày chót khó nên đôi. lời nói ít thua ai. 37. 29. 23. 1. hào con rất sanh con đầu là gái hạp. . khá kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Bính Dần Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21. hào con trung bình. 22. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2. 27. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Qu í D ậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 3. 43 tuổi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Ngọ. 4. 39.tuvilyso. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. vật dụng trong nhà khiếm dụng.http://www. Tuổi: CANH NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mớI nhằm căn duyên. Tuổi: CANH NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. gặp số Nhì Bần Tiện. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về lời tiếng nên nhẫn nại.http://www. Tánh người vợ có duyên. chân hay đi.tuvilyso. còn thiểu phước thì đặng khá. tay làm có tiền cũng hay hao phá tiền. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lâu dài. hào tài ấm no. vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo . nên kiên cố chung lo ngày hậu ấm no. hay lo tính tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. qua hạn mới đậu tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu có thiểu phước thì đặng khá trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ra . gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. nên bền chí. Tánh người vợ hiền. vui vẻ. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH T Ý (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.com 34 Tánh người vợ bôn ba. nên kiên nhẫn chung lo với nhau. ý tánh nên kiên nhẫn nại v à nhờ phước đức. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. nhiều người hay mến thương. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. nên kiên cố cũng đặng làm nên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. không chi đáng kỵ. tánh lạt lòng. lòng hay lo tính. vợ chồng nên thương lẫn chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp. tánh tình vợ chồng ít đặng hạp về lời tiếng. bổn thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. hào tài tương vượng. tánh sáng. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. hào tài phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. miệng hay rầy nói. tánh cộc. khá kiên cố mới ấm no. hào con đông đủ. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. hào con trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài đủ no qua ngày. hay giao thiệp tình bạn.

nên kiên cố làm ăn đặng tốt. hào tài phát đạt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tự giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. hào tài ấm no. .tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý. số khó giữ tiền tật. chung ở nên thương lẫn với nhau làm ăn đặng. Tánh người vợ thông minh. vui v ẻ. hào con có muộn thiểu số. tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. ưa trồng tỉa. hào con trung bình. việc làm ăn đặng nên nhà. bản thân có tiểu bệnh. hào tài bình thường. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. lo tính việc chi đều thông suốt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.http://www. lời nói ngay thật. hào tài tương vượng. chung ở với nhau ki ên cố làm ăn nên. trong mình có tiểu tật. hào con rất ít. đặng có chút ít chức phận thêm tốt. hào con có muộn ít con. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. việc làm ăn đặng cảnh ấm êm. hào con trung bình. hào tài đủ no. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ rộng rãi. lời nói ít thua ai. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. hào con trung bình. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hay giao thiệp tình bạn. ý tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. vui vẻ.tuvilyso. lanh lẹ.com 35 đường ăn nói hay lo tính đều dễ dàng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. bản thân hay có bệnh. hay lo tính. về tánh ý nên nhẫn nại. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống nên kiên nhẫn mới đủ no. ý tình vợ chồng hòa hạp. làm ăn lập nên sự nghiệp. hào con thiểu số.

gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận.http://www. nên bền chí ngày hậu sẽ làm nên. khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà dùng đủ. hào con rất ít. hào con thiểu số. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.tuvilyso. chung ở cần lo đặng hưởng. lòng hay lo tính. chân hay đi nhiều. lời nói hay thắc mắc.com 36 Tánh người vợ có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá kiên cố làm ăn đặng. . Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài thường dùng. bản thân có tiểu tật. ở với nhau kiên cố sẽ làm nên. tánh ý lẫn nhẫn nại. hào con trung bình. hay hòa thuận với đời. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh tình vợ chồng hòa thuận. ra đường ăn nói hay cầu lo đều đặng dễ. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Tánh người vợ can đảm. về tiền tài hay luân chuyển. thông minh và kỹ lưỡng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. có chút ít chức tước để làm ăn. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. qua hạn mới đậu tài. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. nên thương lẫn với nhau. ý tình vợ chồng ý đặng hòa hạp. hào con trung bình. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP T Ý (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hiền. lo tính việc chi đều thông suốt. tánh thông minh. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có tay tạo giữ t ền tài.

hào con bình thường. 35. hào tài đủ dùng. 1. khá kiên cố làm ăn tốt. hay giao thiệp. 27. 47. lanh lẹ hay giao thiệp. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Mậu Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 19. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 25. hào tài đủ no. hào con trung bình. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Tân Mùi Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. tánh tình vợ chồng hòa hạp. 39 tuổi. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ tánh hiền. việc làm ăn nên cần năng mới đặng ấm no. tề chỉnh và thông minh. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. lanh lẹ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mùi. 31. 21. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Canh Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. lời nói ít thua ai. 53 tuổi. luận việc hôn nhân không thành. 41. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6.com 37 Tánh người vợ tánh sáng.http://www. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. XIN LƯU Ý . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 29. bản tâm ít đặng vui vẻ.tuvilyso. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi: TÂN MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tay làm có tài cũng hay hoa phá tài. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.

có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. tánh tình vợ chồng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà đều đủ. tánh tình vợ chồng có phần hạp ở đặng. Tánh người vợ tánh hiền. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. khó sanh và khó nuôi. hào con thiểu số. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi B ÍNH TÝ . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. hào con đông đủ. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 8. nhiều người hay mến thương. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vui vẻ. chung sống làm nên sự nghiệp. Gái tuổi Tân Mùi sanh tháng 2. không chi đáng kể. chung sống cần năng cũng đặng ấm no. Tuổi TÂN MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. 3. lo tính việc chi đều thông suốt. hào con thiểu số. 4. tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý. sắp đặt trong ngoài đều thuận ý. hay giao thiệp tình bạn. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng.com 38 Trai tuổi Tân Mùi sanh tháng 2. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đở. có duyên. có thiểu phước thì đặng khá. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài phát đạt. hào tài ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con đa số. bản thân có tiểu bệnh. tánh lạt long. chân hay đi. 5. qua hạn mới đậu tài. ngày hậu đặng trở nên. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẽ vang. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. chung ở với nhau làm ăn đặng trở nên. sắp đặt trong ngoài đều yên thuận. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. miệng hay rầy nói. hay giao thiệp. nên nhẫn nại chung lo với nhau làm ăn tốt. tánh tình vợ chồng không đặng hạp ý cho lắm.tuvilyso. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. 1. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. tánh sáng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chút danh giá. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng. v ề hào con thiểu phước. buổi đầu không đặng phát tài. ở với nhau làm ăn đặng ấm no.http://www. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ rộng rãi. hào tài trung bình. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. tay làm có tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. qua hạn mới dễ làm ăn. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau hưởng sự ấm no. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. thiểu số. bản thân có tiểu tật. thiểu số. hào con rất ít. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh. hào tài ấm no. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. việc làm ăn cũng đặng bình thường. lo tính việc chi đều thông suốt. trong bản thân có tiểu tật. hào tài phát đạt. số khó giữ tiền tài. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. .com 39 (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lời nói ngay thật. tánh tình vợ chồng hòa hạp. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen. vật dụng trong nhà đều đủ. vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận dường ăn nói cầu lo việc chi đều thông suốt. lời nói hay thắc mắc. chân hay đi. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. tánh lạt lòng. hào con thiểu số. về hào tài có phần luân chuyển. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. ưa trồng tỉa. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng làm ăn sẽ lập nên. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. hào tài trung bình. hào con có muộn. hào con có muộn. ý tình vợ chồng hòa thuận. nên chung lo.

hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. hào con đa số. hào con thiểu số. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài.tuvilyso. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ TH ÊM Chồng tuổiTÂN MÙI vợ tuổI ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. sanh con đầu là gái hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. bệnh. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. Tánh người vợ hiền. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuôi BÍNH DẦN . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. lời nói ít thua ai. hào con đông đủ. hào tài phát đạt. vui vẻ. tánh cộc. chung sống đồng lo làm ăn nên sự nghiệp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. khá nhẫn nại việc làm ăn đặng nên. chung sống làm ăn đặng nên. không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ có duyên. ít hạp ý.http://www. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. còn thiểu phước đặng khá. hay lo tính. bản thân có tiểu tật. hay hòa thuận với đời. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại đến sau làm ăn mới tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ. tánh sáng. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. lời nói hay thắc mắc.com 40 Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. nên kiên cố làm ăn mới đặng. Tánh người vợ bôn ba. hào con thiểu số. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau lập nên sự nghiệp. thông minh và kỹ lưỡng. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài tương vượng. ở vớI nha làm ăn sẽ lập nên. Tánh người vợ hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc về lời tiếng. tánh tình vợ chồng hay tương xung. chân hay đi. nên thương lẫn chung lo với nhau. Tánh người vợ chân hay đi. chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh thông minh. hào tài trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài . hào tài phát đạt.

http://www.tuvilyso.com

41

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau ợ chồng có phần hòa hạp, việc làm ăn khá kiên cố sẽ đặng ấm no. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI GIÁP T Ý (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánhs áng, lanh lẹ, hay lo t ính, hay giao thiệp - bản thân ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hay xung khắc lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng thường bị hao t ài, tánh t ình vợ chồng hòa thuận chung sống với nhau làm ăn t ốt. Tuổi: NHÂM THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gã những tuổi dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân. 1. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Bính ý Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Đinh H ợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Canh Ngọ Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổinày kỵ cướivợ năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. TuổI này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.

http://www.tuvilyso.com

42

XIN LƯU Ý Trai tuổiNhâm Thân sanh tháng 1, 5, 6, 10, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổI Nhâm Thân sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 3 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi NH ÂM TH ÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận thêm tốt, lo việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố sẽ đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hiền tài rất luân chuyển. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn khôn đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn m ớiđậu tài, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng chức phận hòa hạp, vợ chồng chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng, ngày hậu đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua ành bại mớI dễ làm ăn, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đở, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống vớinhau cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở, hào tài trung bình hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền, tánh t ình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

43

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá, và có quyền tước, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ , tánh ý vợ chồng hay tương xung, lờI tiếng ít hạp, nên nhẫn nại với nhau ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo, dầu có sẵn của cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con có mu ộn thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố mớiđủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở vớinhau đặng tốt, không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi có ngườI tương tự, hào tài trung bình, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau đặng hưởng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau trung bình, về lờinói nên nhẫn nại. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI, tính vợ chồng ít đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có bệnh nhỏ, chân hay đi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố mớiđủ no. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

http://www.tuvilyso.com

44

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổiCANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói v à hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở chung cần năng cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về tâm ý nên nhẫn nại. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ l ớn h ơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt, có chút chức phận c àng thêm tốt, lo tính việc chi đều có quí nhân giúp đở, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật bệnh, ý tính vợ chồng về lớitiếng ít đặng hòa hạp, vợ chồng ở vớinhau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng khá nhẫn nại ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở vớinhau khá kiên cố làm ăn mới tốt. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng , hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý, khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mớiđặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN

http://www.tuvilyso.com

45

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, v ề danh giá, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no , hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên thương lẫn việc làm ăn lập nên. Tuổi: QUÍ DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Dậu. 1. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 34, 36, 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 35, 37, 38, 44 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Dậu sanh tháng, 5,10, 6, 12, 1, 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Quí Dậu sanh tháng 11, 10, 2 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng về lời tiếng ít đặng hạp ý, nên hòa thuận làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng 1 tuổi)

hào con trung bình. nên cần năng và kiên nhẫn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời. lờI nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 46 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng. nhiều người hay mến thương. chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. ăn nói hay lo tính việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. hào tài đủ no. Tánh người vợ có duyên.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo làm ăn dễ dàng. vui vẻ. nhiều người hay mến thương.http://www. hào con đa số. về tánh ý nên kiên nhẫn Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hiền. ở với nhau có phần nhẫn nại. hào con trung bình. hào tài thịnh vượng. nên bền chí và cần năng. hay giao thiệp tình bạn. gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà đều đủ. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. làm ăn tốt. tánh ý vợ chồng ít đặng hòa hạp. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. trong ngoài sắp đặt yên thuận. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) . ăn nói với đời lanh lẹ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh sáng. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. khá chung lo và kiên cố ngày hậu ũng đặng ấm no. bản thân hay có tiểu bệnh. bản thân có tiểu bệnh. miệng hay rầy nói. chung sống đồng lo. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có chức quyền tước thêm tốt. hào con đông đủ. đặng hưởng cảnh ấm êm. tánh lạt long. có số tự giữ tiền tài. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở đặng hưởng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lòng hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. vui vẻ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. làm ăn đặng nên. hay giao thiệp.

Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. hào tài thạnh vượng. việc làm ăn đặng ấm no. vui vẻ. hay lo tính. hào con đa số. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào tài thạnh vượng. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. tánh ý vợ chồng đặng hòa hạp. vui vẻ.com 47 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. miệng hay rầy nói. hào tài đủ dùng. lời nói hay thắc mắc. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa thuận. có số tạo gĩư tiền tài ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chân hay đi. lời nói ít thua ai. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đa số. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân hay có bệnh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay hòa thuận với đời. hay giao thiệp. chung sống làm ăn sẽ lập nên. hào tài trung bình. bản thân có tiểu bệnh. . khá nhẫn nại làm ăn trọn tốt. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI B ÍNH TU ẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. tánh tình vợ chồng hòa hạp. nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên nhà. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. chân hay đi. việc làm ăn cần năng sẽ đặng ấm no. có duyên vui vẻ.http://www. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ có duyên. hào con đông đủ. hào tài bình thường. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay lo rầu. tánh thông minh. ăn nói với đời lanh lẹ. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con đa số. Tánh người vợ lanh lẹ. ý định vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. bản thân có tiểu tật. tánh tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng thuận hòa. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. thiểu số. nên kiên cố làm ăn đặng. hào tài tương vượng. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình.

vể lời tiếng nên nhẫn nại. tánh người vợ tánh hiền.http://www.tuvilyso. chung sống đồng lo với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ lớn tiếng nóng nảy. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. việc làm ăn đặng cảnh ấm no . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. trong ngoài lo tính việc chi cũng đều thông suốt. hay giao thiệp. hào con trung bình . hào tài phát đạt. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đa số. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) . có số tạo giữ tiền tài. thông minh và kỹ lưỡng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. hay khiến điều hao tốn. hào tài tương vượng. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. làm có tiền. chân hay đi. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. chung ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn đặng. Tánh người vợ can đảm. hào tài đủ dùng hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. khá nhẫn nại làm ăn rất tốt. ở với nhau kiên cố cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. tánh cộc. đến sau dễ làm ăn. nên bền chí v à chung lo Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. ý lanh lẹ. tánh lạt lòng. hào con đa số. hào tài no đủ. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng.com 48 Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh cộc. chân hay đi nhiều. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài đủ dùng. hào tài tương vượng. bản thân có tiểu tật. chân hay đi.

vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. 21. 33. 33. . Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Tuổi: GIÁP TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tuổi: GIÁP TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 45. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. Tánh người vợ hay rầy nói. chung sống làm ăn đặng nên nhà. 2. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Sửu Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tuất. 8. gặp số Tứ Đạt Đạo. 41 tuổi. 8. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Tuất sanh tháng 6. lo tính việc chi đều thông suốt. 29. 3. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Q í Dậu Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. 1. 22. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 23.com 49 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. 51 tuổi. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 7. 39. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. luận việc hôn nhân không thành.http://www. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Ất D ậu Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 27. 7. hào tài tương vượng.tuvilyso. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 35. đến ngày chót khó nên đôi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . hào tài phát đạt. hào con thiểu số. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn n ói với đời lanh lẹ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. lo tính việc chi cũng đặng thông suốt. ý tình vợ chồng cung có phần hạp. Tánh người vợ hay lo tính. tánh lạt lòng. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. Tánh người vợ thông minh v à k ỹ l ư ỡng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi. về lời tiếng khá nhẫn nại. chung ở làm ăn nên nhà. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. bản thân có tiểu bệnh. hào con trung bình. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ dàng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hiền. vui vẻ bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. về ý tình nên kiên nhẫn. hào con thiểu số. ở với nhau nên kiên cố làm ăn đặng. hào con trung bình.http://www. khó tánh có duyên. hào tài tương vượng. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hòa thuận. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời. nhiều người hay mến thương.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 50 trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con đông đủ. hào tài ấm no. miệng hay rầy nói. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. hào tài tương vượng. hay giao thiệp tình bạn. hưởng cảnh no ấm và an vui. ở đặng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau đặng sự ấm êm. bản thân có tiểu tật.

hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ chân hay đi. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời. hào con thiểu số.http://www. ý tình vợ chồng hòa thuận. chung sống với nhau làm ăn đặng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. lời nói ít thua ai. hào tài đủ dùng.com 51 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn tốt. Tánh người vợ thông minh. hào tài tương vượng. có số nuôi con nuôi. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít. ở với nhau cần năng ngày hậu cũng đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình.tuvilyso. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. bản thân có tiểu tật. nên kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ thông minh. về hào con thiểu phước. ưa trồng tỉa. Tánh người vợ có duyên. hào tài ấm no. có duyên. . Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. hay hòa thuận với đời. lanh lẹ. trong mình có tiểu tật. có số nuôi con nuôi. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào con đông đủ. hào con rất ít. về hào con thiểu phước. có tay tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa thuận. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh sáng. có số tạo giự tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. hào tài ấm no. hay lo tính. Tánh người vợ rộng rãi. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI B ÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài thạnh vượng. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. số khó giữ tiền tài. nhiều người hay mến thương. nên bền chí và kiên cố. việc làm ăn đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. phải chịu thiếu nghèo một thời gian. hay giao thiệp. hào con thiểu số. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. chung sống với nhau làm ăn nên nhà. tánh lạt lòng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ bôn ba. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chân hay đi. miệng hay rầy nói. tánh thông minh. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hào con trung bình vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân có tiểu tật.com 52 Tánh người vợ chân hay đi. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay giao thiệp.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa thuận. về tiền tài hay luân chuyển. qua hạn mới đậu tài. nhưng phải thành bại nhiều phen rồi mới tốt. Tánh người vợ tánh hiền. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà thường dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. hào tài bình thường. hào con thiểu số. chân hay đi. việc làm ăn đặng lập nên. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) . Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. chân hay đi. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lanh lẹ. hào tài đủ dùng. lời nói hay thắc mắc. ngày hậu trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. thông minh và kỹ lưỡng. tánh sáng. ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng hưởng ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. tay lám có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. hào tài trung bình.http://www. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên. hào con đông đủ. tánh cộc. hào tài thịnh vượng. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. hay lo tính.

Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Mậu Dần Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 29. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tuổi: ẤT HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tánh cộc. 23. 9. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Hợi sanh tháng 6. 47. Tánh người vợ can đảm. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Tuổi: ẤT HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. 39. 8. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. 51 tuổi. 54. khó sanh và khó nuôi. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 3. Tánh người vợ chân hay đi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. tánh cộc. hay giao thiệp. hào tài trung bình.com 53 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 33. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. chung ở với nhau đồng lo làm ăn tốt. qua hạn mới đậu tài. 41. 8. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 2. 21. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài đủ dùng. 53 tuổi. hào con thiểu số. 27. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn đặng phát đạt. tay làm có tài cũng hay hao tài.http://www.tuvilyso. 35. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Hợi. 1. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 11. hào tài ấm no. luận việc hôn nhân không thành. . tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. đến ngày chót khó nên đôi. chân hay đi nhiều. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.

v ật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. lo tính việc chi đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng ấm no. hào con trung bình. hào con thiểu số.http://www. Tánh người vợ có duyên. bản thân có tiểu bệnh. ở với nhau làm ăn tốt. nên thường lẫn và chung lo. hay giao thiệp tình b ạn. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phả chịu cảnh thiếu nghèo. tánh tình vợ chồng hòa hạp. nên kiên nhẫn ngày hậu đặng nên. còn thiểu phước thì đặng khá. làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ có duyên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tánh sáng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. lo tính việc chi cũng dễ. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ tánh hiền. có duyên. tánh tình chồng ít đặng hòa hạp. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu.com 54 Tánh người vợ tánh hiền. hào tài ấm no. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên bền chí nhờ phước đ ức. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. phải chịu cảnh thất bại . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. nên đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. ăn nói hay cầu lo đều có quí nhơn giúp đ ở. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung sống làm nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. qua hạn mới đậu tài. hào tài trung bình. vui vẻ. bản thân có bệnh. nhiều người thương mến. trong nhà sắp đặt đều thuận ý. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.tuvilyso. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có duyên. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. không đặng vui vẻ cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. hào con thiểu số. mi ệng hay rầy nói.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. làm ăn ngày hậu đặng nên. có duyên. hay giao thiệp. . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. lời nói hay thắc mắc.tuvilyso. hay lo tính. Tánh người vợ rộng rãi. việc làm ăn đặng ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. lời nói ít thua ai. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên.hào con rất ít. hào tài ấm no. phải chịu cảnh thiếu nghèo. vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn đặng. hào con trung bình. vi ệc l àm ăn chung lo cũng đặng nên. làm ăn có tiền hay khiến điều hao tốn. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài phát đạt. hào con r ất ít. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ chân hay đi. tánh thông minh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. ở với nhau cần năng làm ăn đặng. nên kiên nhẫn và chung lo. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay rầu lo.com 55 nhiều phen rồi mới dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ hay đi nhiều. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài bình thường. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh thông minh. nên kiên cố cũng đặng ấm no. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ chân hay đi. chung ở với nhau khá nhẫn nại. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chân hay đi. trong mình có tiểu tật. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài trung bình. ưa trồng tỉa. hào con thiểu số. không đặng vui vẻ cho lắm. hào tài đủ no. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tay làm có tài cũng hay hao ph á tài. tình ý vợ chồng cũng có phần hạp. hào tài đủ dùng. hào con trung bình.http://www. lời nói hay thắc mắc. tánh sáng. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp chung sống với nhau làm ăn tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. mình có bệnh nhỏ. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay giao thiệp. chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp bản thân hay có tiểu bệnh. vui vẻ. đồng lo làm ăn đặng nên nhà. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. nhiều người hay mến thương. vui vẻ. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. lo tính việc gì cũng dễ. hay giao thiệp tình b ạn. hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên. hay hờn mát. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tay làm có tài cũng hay hao tài . Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . trung bình. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. khá nhẫn nại với nhau làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm đặng dễ dàng.com 56 Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung sống chung lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài đủ dùng. khá thương lẫn làm ăn đặng nên nhà. có duyên. có duyên. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. vui vẻ. hào tài ấm no. ăn nói với đời lanh lẹ. hào con thiểu số. tánh sáng. hay lo tính. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay rầy nói. lòng hay lo tính. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi T ÂN M ÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no. bản thân có tiểu bệnh. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ vui vẻ.http://www. lanh lẹ. hào tài thạnh vượng. chung ở làm ăn tốt. hào tài tương vượng. hào tài tương vượng. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÝ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đông đủ. hào tài tương vượng. thông minh.tuvilyso. Tánh người vợ có duyên. lo tính việc chi cũng đều thông suốt.

hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. sống trong cảnh ấm no. tánh cộc. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên.http://www. 1. 1. ý lanh lẹ. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao. hào con rất ít. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . hay lo tính. hào con thiểu số. thông minh v à kỹ lưỡng. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi K ỷ M ẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. ý tình vợ chồng hòa thuận. bản thân có tiểu tật. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi. 3. chân hay đi nhiều.tuvilyso. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài thạnh vượng. tánh cộc.com 57 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ bôn ba. tay làm có tài cũng hay hao tài. chân hay đi. 2. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ can đảm. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá gi ả. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài bình thường. nên cần năng làm ăn cũng đặng ấm no. Tánh người vợ có duyên rất vui vẻ. lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn tốt. Cảnh NHỨT PHÚ QUÍ SỐ NHỨT PHÚ QUÍ CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. hay giao thiệp. thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi Muốn biết rõ số mạng của mình xin qu ý v ị xem ti ếp quyển s ố DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: BÍNH TÝ (Đại Kỵ Hiệp H ôn) Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Đinh Sửu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân. chân hay đi.

21. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. phảI trảI qua nhiều phen thành bạI rồI lâu sau mớI dễ làm ăn. Tánh người vợ chân hay đi. bản thân có tiểu tật. 39 tuổi. 29. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mùi Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 17. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 4. hào tài ấm no. chung ở đặng c ảnh ấm êm. vật dụng trong nhà đủ dùng.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít quyền tước để làm ăn. bản thân hay có tiểu b ệnh. hào tài trung bình. TuổI: BÍNH TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI BÍNH TÝ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 8. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. khó sanh và khó nuôi. lời nói hay thắc mắc. về hào tài hay luân chuyển.com 58 4. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ. 27. 21. Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 1. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 33. 4. vật dụng trong nhà sắp đặt đủ no. cầu lo hay nói việc chi đều thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. luận việc hôn nhân không thành. phải chịu cảnh thiếu . 33. ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp. 38. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Tý sanh tháng 1. 23. 35. 9. 26. 41 tuổi. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6.tuvilyso. số vợ chồng cũng thế. 2. đến ngày chót khó nên đôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn thường gặp cảnh tốn hao. tánh lạt long. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15.

chung sống với nhau cần năng chung đặng ấm no. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà thường dùng.com 59 nghèo. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. hào tài ấm no. tâm ý bất đồng. tánh lanh lẹ. hào tài tương vượng. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ. vật dụng trong nhà thường dùng. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh ình vợ chồng hay xung khắc. về tánh ý nên nhẫn nại. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no. Tánh người vợ rộng rãi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. có số nuôi con nuôi. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên vui vẻ. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống làm ăn đặng ấm no. trong mình có tiểu bệnh. số khó giữ tiền tài. chân hay đi. bản thân có tiểu tật. nên vui vẻ và chung lo với nhau. qua hạn làm ăn mớitốt. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng. còn thiểu phước thì đặng khá. về hào tài hay luân chuyển. hào con đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. khó tánh. ưa trồng tỉa. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ hay rầu lo. ý tình vợ chồng hòa thuận. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chân hay đi. nhiều người hay mến thương. trong mình có tiểu tật. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. số vợ chồng cũng thế. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM . có số nuôi con nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. số vợ chồng cũng thế. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên kiên cố và chung lo. nên bền chí và kiên cố. không đặng vui vẻ cho lắm. hào tài ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.http://www. hào con đông đủ. sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian.

tay làm có tài cũng hay hao tài. nên chung lo làm ăn tốt. tánh sáng. vui vẻ. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI QU Í T Ỵ (Chồng l ớn h ơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI ẤT H ỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền. chung sống với nhau khá kiên cố mới đủ no. hào tài ấm no. có duyên. lanh lẹ. có duyên. việc làm ăn đặng ấm êm. tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn buổi đầu bình thường đến sau mới tốt. hay giao thiệp. miệng hay rầy nói. hào con thiểu số. bôn ba. hào con đa số.http://www. hào tài trung bình. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hay xung khắc. khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. bản thân có bệnh nhỏ. vui vẻ. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ hiền. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. khá cần năng mới đủ no. Tánh người vợ hay đi nhiều.com 60 Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi (Chồng l ớn h ơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh sáng. hào tài đủ no qua ngày. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài trung bình. hào con trung bình. miệng hay rầy nói. lời nói hay thắc mắc. hay lo tính. lời nói ít thua ai. hào con đa số. hào tài bình thường. hào con thiểu số. ở với nhau làm ăn tốt. lanh lẹ. Tánh người vợ có duyên. hay hòa thuận với đời.tuvilyso. tánh sáng. vui vẻ có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đa số. hào tài đủ no qua ngày. thường gặp cảnh thiếu . hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào con trung bình. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI M ẬU T Ý (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống đ ồng lo làm ăn đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng h òa thu ận. trong ngoài sắp đặt yên thuận.

trong mình hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. và kỹ lưỡng. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tánh người vợ thông minh. tánh cộc. 1. bản thân có tiểu tật. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh hiền. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi QUÍ D ẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi. chân hay đi.com 61 nghèo. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. qua hạn mới đậu t ài. Tánh người vợ ở với nhau làm ăn bôn ba. v ề tánh ý nên nhẫn nại. hào con đa số. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. hào con đông đủ.http://www. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn mớinên nhà. phải cần năng chung lo làm ăn mới đủ no. Tuổi: ĐINH SỬU (Đại Kỷ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. chân hay đi nhiều.tuvilyso. hay lo tính. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. thông minh. tánh cộc. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có chức phận thêm tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ can đảm. hào con đa số. hào tài đủ no qua ng ày. hào con thiểu số. nên thương lẫn nhau làm ăn tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. hay giao thiệp. chung sống với nhau cần năng làm ăn đặng nên. lòng hay lo tính. hào tài trung bình. chân hay đi. vui vẻ. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhi ều người mến thương. việc làm ăn nên kiên cố mới đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh lanh lẹ. nên kiên cố làm ăn đặng. vui vẻ. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Sửu. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hào tài trung bình. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy.

23. ăn nói với đời lanh lẹ. Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 1. vui vẻ. hào tài bình thường. Tánh người vợ thiếu nghèo. chung ở với nhau cũng đặng ấm no. 31. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 11 tu ổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hoặc có quyền chức thêm tốt. 4. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. luận việc hôn nhân không thành. 35. có duyên. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi: ĐINH SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tu ổi Đinh Sửu vợ tuổi Đinh S ửu (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình.tuvilyso. 31. hay giao thiệp. chung sống nên nhẫn nại làm nên sự nghiệp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. 49. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Ng ọ Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5.com 62 3. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tý Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 6. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Tuất Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. hào con đông đủ. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. 3. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19. đến ngày chót khó nên đôi. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 55 tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. hào tài thạnh vượng. 25. 37. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Sửu sanh tháng 1. ý lanh lẹ. hào con trung bình. 8.http://www. nhiều người hay mến thương. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. tánh tình vợ chồng đặng sự hòa thuận. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổI này kỵ cướI vợ năm 19. . 4. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 37. 2. 43. 43 tuổi.

còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ hay lo tính. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. lo tính đều thuận ý. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức tước. nên chung lo làm ăn mới đặng nên. trong ngòai sắp đặt đều thuận ý. hào con thiểu số. bản thân hay có bệnh nhỏ. .com 63 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. khó tánh. có số nuôi con nuôi. hào tài đủ no. vui vẻ. có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài thạnh vượng. hào con trung bình. hào tài thạnh vượng. về hào con thiểu phước. v ề hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh ý vợ chồng hòa hạp. xa gần đều hạp ý. chung sống đồng lo đặng nên sự nghiệp. ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con thiểu số. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên.http://www. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng. Tánh người vợ hay rầu lo. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ lanh lẹ. có số nuôi con nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ đặng. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. qua hạn dễ làm ăn. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên. hay giao thiệp. nhiều người thông minh. tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. cầu lo thường có quí nhơn giúp đở. có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà thường dùng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chân hay đi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà đều đủ.

hào tài đủ dùng. Tánh người vợ có duyên. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. hào tài trung bình.tuvilyso. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. việc làm ăn đồng lo đặng lập nên. hay có tiểu bệnh. nên bền chí và chung lo. có duyên. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn đặng nên nhà.http://www. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài thạnh vượng. hào con đa số. phải chịu cảnh thiếu nghèo vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ăn nói với đời lanh lẹ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có tay tạo giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ tánh sáng. chân hay đi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài phát đạt. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng. tánh lạt lòng. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. hay lo tính. hào con đa số. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hay hòa thuận với đời. hào tài tương vượng. hào con đa số. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không đặng vui vẻ cho lắm. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình.com 64 Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. việc làm ăn đặng ấm no. vui vẻ. miệng hay rầy nói. ý t ình vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn tốt. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay giao thiệp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vui vẻ. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. có duyên. ở với nhau hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.

http://www. 32. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính. vợ chồng làm ăn mới đặng d ễ d àng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.com 65 Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT M ÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 54 tuổi. bản thân có tiểu tật. nhiều những hay mến thương. hào con trung bình. chung sống lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng hay xung khắc. có duyên. hào con đông đủ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 1. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 36. chân hay đi. hào tài ấm no. hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Tân Tỵ Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Tuổi: ĐINH SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Dần. Tánh người vợ hiền. 26. có duyên vui vẻ. 59 tuổi. 48. gặp số Tứ Đạt Đạo. lo tính việc chi đều thông suốt. 44. chung sống làm ăn mới đặng nên nh à. thông minh và kỹ lưỡng. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Quí Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Tánh người vợ tánh sáng. 24. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. 50. chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa hạp. . khá kiên nhẫn làm ăn nên. hào tài thạnh vượng. 30. tánh sáng. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài đủ dùng. hay lo tính. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. tánh tình vợ chồng hòa thuận. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. 38. 42. hào tài thạnh vượng. miệng hay rầy nói. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con đa số. hào tài tương vượng. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu tốt.

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tính vợ chồng cũng c ó phần hòa hạp. luận việc hôn nhân không thành. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào con thiểu số. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. có duyên. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ k ỹ lưỡng và tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ t ự. về hào con thiểu phước. chung ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . nên bền chí và chung lo. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 2. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. khó tánh. ra đường ăn nói với đời nhiều người mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Gái tuổi Mậu Dần sanh tháng 1. vui vẻ. hào con bình thường. khó sanh và khó nuôi. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tuổi: MẬU DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà đủ dùng. con thiểu phước đặng khá. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài tương vượng. 4.tuvilyso. 4. hào con có muộn và rất ít. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. hưởng sự ấm no và ấm no vui. 3. chung sống với nhau làm ăn nên. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.com 66 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. đến ngày chót khó nên đôi. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh lạt lòng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Dần sanh tháng 1. 8. Tánh người vợ hay lo tính. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. nhưng lúc tuổi xuân phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm.http://www. ăn nói việc chi cũng dễ dàng có chức phận thêm tốt.

hào con có muộn và rất ít. hào tài hay luân chuyển. nhưng chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. ăn nói việc chi cũng dễ.com 67 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ố khó giữ tiền tài. vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức nhiều người hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng.tuvilyso. hào tài tương vượng. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. trong mình hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QÚI MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ít đặng hòa hạp. hào tài đủ no qua ngày. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con thiểu phước. hào con trung bình. bản thân có tiểu tật. trong m ình có tiểu tật. tánh lạt lòng chân hay đi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no. hay giao thiệp. về ý t ình vợ chồng đặng hòa hạp.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ rộng rãi. tánh sáng có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. ưa trồng tỉa. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TH ÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. tánh tình hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay đi nhi ều. . vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. vui vẻ. phải kiên cố và chung lo mới nên. chân hay đi. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau nên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no. có chút ít chức phận. vật dụng trong nhà thường dùng. làm ăn hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống làm ăn mới đặng. con thiểu phước thì đặng khá. về hào tài hay luân chuyển. hào con trung bình. không đặng vui vẻ cho lắm. có chức phận để làm ăn.

hào tài trung bình. hào con đông đủ. lanh lẹ. chung lo làm ăn nên. bôn ba. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức. ý tình vợ chồng hay có phần hòa hạp. hào tài tương vượng. người đời hay mến thương. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. tánh thông minh hay giao thiệp. hay lo tính bản thân hay có tiểu bệnh. khá kiên cố làm ăn mới đặng nên. hào con trung bình. hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền. tánh sang. miệng hay rầy nói. có duyên. ở với nhau vợ chồng h òa thu ận. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình.http://www. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có duyên. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ vui vẻ. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài hào tài đủ dùng. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU T Ý (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. tánh sang. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà.com 68 Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. hay lo tính. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa thu ận. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. ăn nói với đời lanh lẹ. hào tài tương vượng. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi T ÂN M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung ở với nhau sẽ đặng ấm no.tuvilyso. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung sống vợ với nhau làm ăn mới đặng tốt. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ.

vật dụng trong nhà khiếm dụng. lòng hay lo tính. lời nói hay thắc mắc. có duyên. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. hào con thiểu số. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có chút ít chức phận để làm ăn. hào con đông đủ. ít đặng hạp ý. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đa số. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài bình thường. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. việc làm ăn cũng đặng làm nên . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. về tánh ý nên thương lẫn với nhau. nên kiên cố hào tài hay luân chuyển. ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. tánh sáng. có duyên. chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. vui vẻ. việc làm ăn đặng lập nên. hào tài tương vượng. vui vẻ. ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên. tánh lạt long. hào con rất ít. nhiều người hay mến thương. hào tài đủ no. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hiền. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc . hay giao thiệp tình bạn. miệng hay rầy nói. tánh tình vợ chồng hòa hạp. trong ngòai sắp đặt đều yên thuận. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân tiểu tật. lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp.com 69 tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no.tuvilyso. Tánh người vợ chân hay đi. . khá nhẫn nạI làm ăn mới đặng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước. Tánh người vợ tánh sáng.

23. tánh cộc. Tánh người vợ bôn ba. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 21. chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào con trung bình. chung sống với nhau đặng ấm no. 29. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 3. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh lạt long. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng mới đủ no. việc làm ăn đặng như thường. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. có duyên. . Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng)) 4. chân hay đi. 1. 39. Chồng tu ổI Kỷ Mẹo vợ tu ổI T ân M ẹo Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào con rất ít. 35. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hay lo tính. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. hào con trung bình. hào tài đủ no qua ngày. 27. 40 tuổi. hào tài trung bình. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Bính Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuệt Mạng) 7. Tuổi: KỶ MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Mẹo đ ạI k ỵ c ư ớI Gái nh ững tu ổI k ể d ư ớI đ ây. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. 28. 33. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mẹo. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài.com 70 Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16. 31.tuvilyso. 17. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Quí Dậu ở đời với nhau phạm 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổI này kỵ cướI vợ năm 19. 43 tuổi.http://www. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay giao thiệp.

vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. hào tài đủ no. XIN LƯU Ý Trai tuổI Kỷ Mẹo sanh tháng 1. bản thân hay có bệnh nhỏ. 5. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài hay luân chuyển. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. giao thiệp nhi ều. 9. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. 8. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Gái tuổI Kỷ Mẹo sanh tháng 1. việc làm ăn đặng hưởng ấm no trung bình. hào tài trung bình. nên kiên cố. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.tuvilyso. v ề hào con thiểu phước. gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi. 4. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. có số nuôi con nuôi. hào con thiểu số. trong bản thân c ó tiểu tật. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. vật dụng trong nhà đều đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. việc làm ăn kiên cố mới đặng t ốt. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. hào con thiểu phước. luận việc hôn nhân không thành. khó tánh. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. có chút ít chức phận dễ làm ăn.http://www. Tánh người vợ rộng rãi. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. hào con rất ít. đặng có danh giá hoặc chút ít chức phận. Tuổi: KỶ MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ. 2. không chi đáng kỵ Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.com 71 Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá v à chức phận. chung sống chung lo làm ăn mới đặng lập nên. có duyên. đến ngày chót khó nên đôi. phải chịu cảnh thiếu nghèo một . vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. ưa trồng tỉa. s ố khó giữ tiền tài.

ở với nhau làm ăn ng ày h ậu đặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. có số nuôi con nuôi. việc làm ăn cũng đặng nên. hay lo tính. miệng hay rầy nói. hào tài bình thường. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh sáng. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng nên. hào con rất ít. ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. hay lo tính. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. tay làm có tài cũng hay hao tài.http://www. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. bản thân tiểu tật. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao tài. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Tánh người vợ tánh sáng. nhi ều ngườI hay mến thương. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ tánh sáng. có duyên. hào tài ấm no. thiểu phước thì đặng khá. hào con rất ít. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. phải có nhiều phen thành bại rồi mới nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. qua hạn mới đậu tài đặng ấm no. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.tuvilyso. hào tài đủ no. ăn nói hay cầu lo thường có người quí nhơn tương trợ. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.com 72 thời gian. vui vẻ. hay hòa thuận với đời hay có bệnh nhỏ. lo tính việc chi đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. về hào con thiểu phước. hào tài đủ no. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. vui vẻ. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) . về hào tài hay luân chuyển. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài tương vượng.

Tánh người vợ tánh sáng. thiểu phước thì đặng khá. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. lanh lẹ. hào tài bình thường. hào tài đủ dùng. việc làm ăn nên cần năng. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa hạp. lanh lẹ. ăn nói với đời lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. qua hạn mới đậu tài. kỹ lưỡng. vợ chồng có phước hưởng giàu. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. vui vẻ. việc làm ăn kiên cố đặng lập nên. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý. hào tài bình thường. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. nên cần năng mới tốt trọn. ở với nhau chung lo ng ày hậu đặng ấm no. phải chịu cảnh thất bại nhiều phen rồi mới nên. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. đặng ấm no. giao thiệp.com 73 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ vui vẻ. hào con thiểu số. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ.http://www. hào tài ấm no. chung sống với nhau kiên cố đặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. hào tài tương vượng. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) . ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sang. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa thu ận. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài ấm no. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. tánh sáng. hay có tiểu bệnh. lòng hay lo tính. hào con trung bình. bôn ba. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình. hào con rất ít. hào con rất ít. bản thân có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. hào con rất ít. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. tánh sáng. hay lo tính.

chân hay đi. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạc lòng. hay giao thiệp tình bạn. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài tương vượng. 21. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. vui vẻ. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 39 tuổi. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6.com 74 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 17. lòng hay lo tính.tuvilyso. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. hay giao thiệp. 51 tuổi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tuổi: CANH THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con thiểu số. 39. 33. 27. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. 35. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hiền. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. việc làm ăn đặng nên . Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. miệng hay rầy nói. hào con rất ít.http://www. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. tánh sáng. hào tài trung bình. 23. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. hào con rất ít. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. . ý tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. trong mình hay có bệnh nhỏ. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. 1. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Mậu Dần Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. 27. hào tài ấm no. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thìn. 29. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. 45. khá kiên cố làm ăn mới đặng.

5. có số nuôi con nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) . gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. làm ăn mới đặng không đặng trở nên. ưa trồng tỉa. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. khó sanh và khó nuôi. luận việc hôn nhân không thành. hào tài ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đặng thôn suốt. Tánh người vợ rộng rãi.http://www. vui vẻ. Gái tuổi Canh Thìn sanh tháng 1. hào con thiểu phước. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. đặng có danh giá. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. đến ngày chót khó nên đôi. Kết luận: Không đặng tốt. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. Tuổi: CANH THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng vợ đồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài luân chuyển. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.tuvilyso. khó tánh. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. về tánh ý nên kiên nhẫn. có duyên. 9. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ hay rầu lo. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. bản thân có tiểu tật. chung sống với nhau cần năng làm ăn mới đặng. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. về hào tài hay luân chuyển. không đặng vui vẻ cho lắm. tánh tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. 4. bản thân hay có bệnh nhỏ.com 75 Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. đặng hưởng hạnh phúc vui vẻ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thìn sanh tháng 1. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con trung bình. ăn nói chi đều thông suốt. hào con trung bình.

khá bền chí ngày hậu đặng trung bình. hay hòa thuận với đời. hào con đông đủ. nên bền chí và chung lo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. . Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình. hào tài tương vượng. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. hào tài tương vượng. hay lo tính. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. hào con đa số. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi NH ÂM TH ÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hòa hạp đủ dùng. lời nói hay thắc mắc. buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ tánh sáng. tánh sáng. chung ở với nhau đồng lo và kiên cố làm ăn đặng. sanh con đầu là gái . vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận. hào con đông đủ.com 76 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. v ề tánh ý nên kiên nhẫn. hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. về hào tài hay luân chuyển. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. có duyên. tánh thông minh. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. quí nhơn hay giúp đở. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài bình thường. qua hạn đặng ấm no.hạp. ăn n ói với đời lanh lẹ. có duyên. Tánh người vợ hay đi nhiều. còn thiểu phước thì đặng khá. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. tay làm có tài cũng hay hao tài. việc làm ăn đặng ấm no.http://www. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng l ớn h ơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau nên kiên cố và nhẫn nại làm ăn mới đặng. hay giao thiệp.

Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. ở với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con đông đủ. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. bản thân hay có bệnh. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn h ơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. đặng hưởng hạnh phúc ấm êm. tánh sáng.com 77 Tánh người vợ hay giao thiệp. bôn ba. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. trong ngoài đều thuận ý. hay giao thiệp. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GI ÁP NG Ọ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ có duyên. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ít đặng vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh tình vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ . tánh sang. lời nói hay thắc mắc.tuvilyso. vật dụng trong nhà thường dùng.http://www. không đặng vui vẻ cho lắm. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số nuôi con nuôi. lanh lẹ. hào tài ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng th ông suốt. tánh lạt lòng. lanh lẹ. bản thân hay có bệnh. tánh lạt lòng. hào con trung bình. hay có bệnh nhỏ. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QU Í T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. chung sống kiên cố làm ăn mới đặng. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ít đặng vui vẻ. hào tài đủ dùng. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào con thiểu số. có chút ít chức phận dễ làm ăn. hào con thiểu số. hay giao thiệp. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. tay làm có tài cũng hay hao tài. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hào con trung bình. tánh lạt lòng. vui vẻ. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn h ơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. làm ăn kiên cố mớiđủ no. hào tài đủ no.

có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.http://www. Tuổi: TÂN TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Tỵ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có duyên. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình.com 78 (Vợ lớn h ơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổ Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. hào tài bình thường. hào tài ấm no. 17. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài đủ no qua ngày. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Đinh Sửu Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổI này kỵ cưới vợ năm 15. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 27. 51 tuổi. 1. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. hào con trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp . hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. vui vẻ. 29. chung lo làm ăn ngày hậu mới đặng nên nhà. 39 tuổi. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 27. 35. có duyên. 21. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. chung sống khá kiên cố làm ăn mới đặng. lời nói hay thắc mắc. tánh lạt lòng. 45. 23. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. . hào tài trung bình. 39. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. tánh sáng. hào con đa số. hào con đa số. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Tỵ. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ có duyên. 33. khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.

bản thân có tiểu bệnh. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. Gái tuổi Tân Tỵ sanh tháng 1. Tuổi: TÂN TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng vợ đồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 9. Tánh người vợ thông minh. khó sanh và khó nuôi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. có số nuôi con nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng ấm no trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . hào tài trung bình. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Tỵ sanh tháng 5. tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. 10. luận việc hôn nhân không thành. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. bản thân có tiểu tật. 2 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ưa trồng tỉa. trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý. số khó giữ tiền tài. 10. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no lành. hào con rất ít. chân hay đi.com 79 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. nên đồng lo ngày hậu đặng làm nên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. 6. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. 1. ăn nói làm việc chi cũng có người giúp đở. hào con rất ít. đến ngày chót khó nên đôi. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. Tánh người vợ rộng rãi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay khiến điều hao thất. vui vẻ. ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. hào tài phát đạt. hào con rất ít. chung ở với nhau đặng nên nhà.tuvilyso. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

hào con thiểu số.http://www. hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vợ chồng đặng c ó danh giá hoặc có chức phận. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào tài thạnh vượng.com 80 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số. hay lo tính. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNH TU ẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài thạnh vượng. hào tài tương vượng. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH H ỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có tay t ạo gi ữ tiền tài. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. về ý tình nên nhẫn nại. sanh con đầu là gái hạp. hào con đông đủ. có duyên. tay làm có tài cũng hay hao tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầu lo. còn thiểu phước thì đặng k á lo tính dễ dàng. gặp số Tam Vinh Hiển. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) . về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. hào tài bình thường. Tánh người vợ vui vẻ. hào con trung bình. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. nên thương lẫn làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. ăn nói với đời lanh lẹ. hay hòa thuận với đời. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. nên đồng lo làm ăn mới tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. tánh thông minh. quí nhơn trọng đãi. việc làm ăn mới đặng lập nên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng tốt. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sang. làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. chân hay đi. lời nói hay thắc mắc. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu ho ặc đặng khá. có duyên. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. lời nói ít thua ai. hay có bệnh nhỏ. thân có tiểu bệnh. không đặng vui vẻ cho l ắm.

hay có tiểu bệnh. vui vẻ. hay giao thiệp. Tánh người vợ có duyên. hào con rất ít. làm ăn không đặng phát đạt. tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. việc làm ăn kiên cố . vui vẻ. đồng lo ngày hậu đặng nên nhà. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hay có tiểu bệnh. hào tài ấm no. hào con rất ít. việc làm ăn mới đặng nên. miệng hay rầy nói. hào tài thạnh vượng. bản thân hay có bệnh. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải tạm chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. bôn ba. tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lời nói hay thắc mắc. lòng hay lo tính. Tánh người vợ hay rầu lo. qua hạn đặng làm nên. hào tài ấm no. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. lanh lẹ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu mới đặng trở nên. có duyên. ăn nói hay cầu lo việc chi . ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài thạnh vượng. hào tài ấm no. có duyên. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới trọn tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài phát đạt. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà thường dùng. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào con trung bình.tuvilyso. đặng ấm no. hào con trung bình. khó tánh. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc chức phận. Tánh người vợ lòng hay lo tính . vui vẻ. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp.http://www. ít đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hay xung khắc.com 81 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

http://www. tánh sáng. hào con thiểu số. chung sống với nhau ngày hậu ấm no. hào con đông đủ. hào tài phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. vật dụng trong nhà đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổ Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hào tài trung bình. ở với nhau cũng đặng ấm no. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ. có số nuôi con nuôi. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT H ỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. ít vui vẻ. về hào con thiểu phước. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 82 cũng dễ. vui vẻ. Tuổi: NHÂM NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Ngọ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên . Chồng tu ổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. có duyên. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. hay giao thiệp tình bạn. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Canh T ý Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi . đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. tánh lạt lòng.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. có duyên. hào con đủ dùng. hào con rất ít. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Ngọ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNHT Ý (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. hào tài th ạnh v ư ợng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ có duyên. tay làm có tài cũng hay hao tài. miệng hay rầy nói. 1. vui vẻ.

số vợ chồng cũng thế. 21. 39 tuổi. 21. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. Tánh người vợ tánh sáng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài bản thân. Tuổi: NHÂM NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 4. hào tài ấm no.com 83 ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 7. 7. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.tuvilyso. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 12. 8. chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. XIN LƯU Ý Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3. về hào con thiểu phước. bản thân có tiểu bệnh. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. 27. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 33. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 5. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài hay luân chuyển. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. 11 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.http://www. 20. chung lo làm ăn mới đặng nên. 35. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 27. vật dụng trong nhà đủ dùng. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Bính Tý Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời. luận việc hôn nhân không thành. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay đi nhiều. có duyên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. hào tài đủ dùng. khó sanh và khó nuôi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. 32. tay làm có tài cũng hay hao tài. lời nói ít thua ai. 29. chân hay đi. 5. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hay lo tính. ăn nói việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. . 39 tuổi. hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao tài. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 23. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.

tay có tài cũng hay hao phát tài. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. nên cần năng chung lo. tánh ình vợ chồng ít đặng hòa thuận cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay giao thiệp. vui vẻ. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. việc làm ăn cũng đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ tánh sáng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lanh lẹ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no và yên vui. hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay hòa thuận với đời. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hay lo tính. đặng nhiều người mến thương. vui vẻ. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. về tánh ý nên kiên nhẫn với nhau. ăn nói với đời lanh lẹ. hào tài đủ dùng. có duyên. vui vẻ. ngày hậu cũng đặng ấm no. nhiều ngườI mến thương.com 84 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn thông suốt. có duyên.http://www. nên cần thận v ề hào tài hay toan nhóm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình. vui vẻ. có tay tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh.tuvilyso. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn mới đặng. việc làm ăn khá kiên cố mới trọn tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Nhì Bần Tiện. nên chung lo sẽ đặng nên nhà. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ tự. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. miệng hay rầy nói. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng hòa hạp. qua hạn đặng ấm no. tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số.

hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống làm ăn mới đặng. Tánh người vợ hay lo tính. hay có bệnh nhỏ.http://www. vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lo tính việc chi đều thông suốt. hay có tiểu bệnh. . tánh tình vợ chồng hòa hạp. đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. có chút ít chức phận làm ăn tốt.tuvilyso. hào tài ấm no. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hay lo tính. hay lo tính. hào tài trung bình. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 85 Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. khá nên kiên cố làm ăn mới đặng. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. đến sau dễ làm ăn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. chung lo làm ăn mới đặng t ốt. gặp số Nhứt Phú Quý. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầu lo. chung lo làm ăn mới đặng nên. vợ chồng buổi đ ầu làm ăn không đặng khá. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa hạp. ngày hậu sẽ làm nên. hào tài tương vượng. việc làm ăn đặng ấm no. có duyên. hào con rất ít. khó tánh. hào tài trung bình. vui vẻ. có duyên. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. bản thân hay có bịnh. ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. miệng hay rầy nói. hào con rất ít v à có số nuôi con nuôi. hào con rất ít. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. tánh lạt lòng. hào con rất ít. v ề hào con thiểu phước. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng d ễ d àng.

việc làm ăn cần năng mớiđặng ấm no. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mùi. hào tài tương vượng. nên kiên cố làm ăn mới đặng Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung lo làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ hay rầu lo. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 55 tuổi. 29. ăn nói với đời lanh lẹ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. 31. 37. không đặng vui vẻ cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp.com 86 Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi K Ỷ M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi M ẬU D ẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau ý tình ít hòa hạp. Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Canh Thìn Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. hào con thiểu số. có duyên. vui vẻ. làm ăn không đặng phát đạt. v ề hào con thiểu phước.http://www. 41 tuổi. việc làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. hào tài đủ no. hào con trung bình. tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 49. Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) 2. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tuổi: QUÍ MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Mùi đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ tánh hi ền. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 19. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 25. 43.tuvilyso. lòng hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. 25. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. tánh lạt lòng. 31. hào con rất ít. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Tánh người vợ có duyên. . hào tài đủ dùng. nên bền chí và cần năng. 37. việc làm ăn đặng lập nên. khó giữ đặng của tiền. 1. hào con rất ít.

trong ngoài đ ều thu ận ý. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào con trung bình. XIN LƯU Ý Trai tuổI Quí Mùi sanh tháng 3. 7 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. đến ngày chót khó nên đôi. không đặng vui vẻ cho l ắm. hay c ó tiểu bệnh. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. 11. qua hạn đặng ấm no. quí nhơn trọng đãi. chung sống với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. nên thương lẫn và chung lo thêm tốt. hào tài bình thường. hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ tánh sáng. đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. vợ chồng như có phước hưởng giàu. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hưởng cảnh hạnh phúc và vui vẻ. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. 6. luận việc hôn nhân không thành. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. gặp số Tam Vinh Hiển. bản thân c ó tiểu bệnh. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 12 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.http://www. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT . nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng trọn tốt. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. chân hay đi. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. Gái tuổI Quí Mùi sanh tháng 5. 5. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài phát đạt. có duyên. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. nên cần năng chung lo ngày hậu đặng ấm no. 8.com 87 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. gặp số Nhì Bần Tiện. chân hay đi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Tuổi: QUÍ MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo. còn thiểu phước thì đặng khá. vợ chồng đặng có danh giá. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.tuvilyso. 7.

vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hay hòa thuận với đờI. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lo tính chi đều thông suốt. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. vật dụng trong nhà đặng có danh giá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. . tánh thông minh. đặng có ch út ít chức phận th êm t ốt. hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói việc chi cũng d ễ. hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng.com 88 (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lời n ói ít thua ai. hay lo tính. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. bản thân hay c ó bệnh nhỏ. tánh tình vợ chồng hay xung khắc.tuvilyso. hào tài thạnh vượng. trong ngoài đều yên thuận. gặp số Tam Vinh Hiển. về tánh ý khá nhẫn nại và thương lẫn với nhau. chung lo với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. gặp số Tứ Đạt Đạo. hào con trung bình.http://www. hào tài đủ dùng. hay có tiểu bệnh. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. chung ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn tốt. hào con trung bình. hào con thiểu số. hoặc có chút ít quyền chức. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. quí nhơn hay tương trợ. vật dụng trong nhà thường dùng. có tay tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. vui vẻ. v ề hào tài hay luân chuyển. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. người đời hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. hào tài tương vượng. hào con trung bình. qua hạn sẽ làm nên. vui vẻ. sanh con đầu là gái hạp. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau bền chí làm ăn ngày hậu đặng trở nên. hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc. gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi. nên kiên cố ngày hậu làm ăn tốt. tánh sáng. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên.

có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ có duyên. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh sáng. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. bôn ba. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.http://www. bản thân hay có bịnh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. vui vẻ. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. việc làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. hay lo tính.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. tánh sang. lanh lẹ. hào tài trung bình. có duyên. hào con trung bình. tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. hào con thiểu số. còn thiểu phước thì đặng khá. chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. hào con rất ít. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào tài ấm no. vui vẻ. chung lo làm ăn mới đặng ấm no. hào tài tương vượng.com 89 Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay có tiểu bệnh. tánh lạt long. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. Tánh người vợ vui vẻ. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào con rất ít. . hào tài đủ dùng. hào tài phát đạt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. lời nói hay thắc mắc. ít đặng vui vẻ. hay có tiểu bệnh. hào con đông đủ. mọi việc đều thuận ý. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.

lòng hay lo tính. chung lo làm ăn tốt. .com 90 Tánh người vợ l òng hay lo tính. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. tánh nóng nảy. miệng hay rầy nói. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt.tuvilyso. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chân hay đi nhiều.http://www. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. khó tánh. khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt.

chân hay đi nhiều. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. lòng hay lo tính. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con đông đủ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sáng. không đặng vui vẻ cho lắm.tuvilyso. sắp đặt trong ngoài đều yên thuận. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. khó tánh. khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. và kỹ lưỡng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh nóng nảy. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. . hay có bệnh nhỏ. chung lo làm ăn tốt. hào con thiểu số. ăn nói với đời lanh lẹ. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. Tánh người vợ hay rầu lo.com 91 Tánh người vợ lòng hay lo tính. tánh lạt long. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào tài đủ dùng. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. hay giao thiệp. còn thiểu phước thì đặng khá. về hào con thiểu phước. hào con trung bình. số khó giữ tiền tài. ưa trồng tỉa. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ rộng rãi. không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. miệng hay rầy nói. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt trọn. ăn nói hay cầu lo đều có người giúp đỡ. về hào con thiểu phước. hào tài hay luân chuyển . vật dụng trong nhà đủ dùng. hay giao thiệp. hào tài ấm no. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. bản thân có tiểu tật. làm ăn dễ dàng. nên kiên cố làm ăn mới đặng. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp.

hào tài tương vượng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. tánh lạt lòng.com 92 Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tuổi: GIÁP THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Thân đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. đến ngày chót khó nên đôi. 48. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6.http://www.tuvilyso. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. có duyên. 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 54 tuổi. Chồng tu ổi Giáp Thân v ợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. tay làm có tài cũng hay hao tài. 36. 20. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. 38. Tánh người vợ chân hay đi. chung lo làm ăn tốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. vui vẻ. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. tánh sáng. 32. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. nên cần năng sẽ đặng ấm no. hào con thiểu số. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. miệng hay rầy nói. hào tài phát đạt. 50. 26. XIN LƯU Ý . Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Đinh Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. hào con đông đủ. 44. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Mẹo Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổ Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. 30. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 42. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. lời nói hay thắc mắc. 56 tuổi. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thân.

2. lời nói ít thua ai. hào con rất ít hoặc không con. bản thân c ó tiểu t ật. lời nói hay thắc mắc. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có chút ít chức phận thêm tốt. chân hay đi. hào con thiểu số. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp khó hóa dễ. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ăn nói việc chi cũng dễ. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay lo tính. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp.com 93 Trai tuổi Giáp Thân sanh tháng 3. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh thông minh. Tánh người vợ tánh sang. về hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng vợ đồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 6 tuổi) . tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. s ố vợ chồng cũng thế. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ chân hay đi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tuổi: GIÁP THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít hoặc sanh con gái. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng vợ đồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng Trung bình. lo tính việc chi đều thông suốt. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi KỸ SỬU (Chồng vợ đồng 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. chung sống với nhau làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. việc làm ăn nên nhẫn nại chung lo cũng đặng ấm no trung bình. Gái tuổi Giáp Thân sanh tháng 5. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài đủ no. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp.http://www. hào tài ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. về hào tài hay luân chuyển. có duyên. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua nhiều phen thành bại rôì mới dễ làm ăn. số vợ chồng cũng thế. hay giao thiệp. nên chung lo làm ăn mới đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. nên thương lẫn và chung lo.tuvilyso. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. khó sanh và khó nuôi. việc làm ăn kiên cố thêm tốt.

việc làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn bền chí cần năng ngày hậu cũng đặng ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. số vợ chồng cũng thế. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào con thiểu số. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ đồng 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. có duyên. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng ó danh giá. vật dụng trong nhà đủ dùng. vui vẻ. ăn nói hay cầu lo việc cũng có quí nhơn giúp đở. hào tài đủ dùng. hào tài bình thường. v ề ý tình khá nhẫn nại mới dễ làm ăn. lời nói hay thắc mắc. hào tài trung bình.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hoặc có chút ít quyền chức ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. hào con trung bình. hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. nên khá kiên nhẫn với nhau làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng vợ đồng 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ đồng 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. hào tài bình thường. bản thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh sang. ở với nhau nên hòa thuận làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ đồng 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa thuận.http://www.com 94 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bôn ba. lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà khiếm dụng. khá kiên cố và chung lo làm ăn mới đặng. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. hay có tiểu bệnh. còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ vui vẻ. lanh lẹ. vui vẻ. hào con rất ít. . vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ t ự. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. nhiều người hay mến thương. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. phải có đôi phen thành bại thì mới nên.

kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. khá kiên cố làm ăn mới đủ no. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ rộng rãi. qua hạn mới đậu tài. hào con thiểu số. hào con thiểu phước. hào tài ấm nóng nảy. vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH T Ý (Chồng lớn hơn vợ đồng 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. quí nhơn hay giúp đở. việc làm ăn đặng ấm no trung bình Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ đồng 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. lời nói hay thắc mắc. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp.tuvilyso. hào con rất ít. bản thân có tiểu tật. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài.com 95 Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ đồng 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. về hào tài hay luân chuyển. ăn nói lanh lẹ. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) . hào con đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung lo làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. trong trung bình có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. số vợ chồng cũng thế. ưa trồng tỉa. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ đồng 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. số khó giữ tiền tài. hào con đủ dùng. ăn nói thông suốt. hào con rất ít hoặc không có. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ít đặng vui vẻ. chung sống với nhau cần năng v à chung lo ngày hậu đặng ấm no . Tánh người vợ lanh lẹ. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Tánh người vợ tánh sáng. chân hay đi nhiều. khó tánh. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. tánh lạt lòng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lòng hay lo tính. bản thân hay có bệnh. bền chí ngày hậu đặng nên. tánh nóng nảy. hào tài đủ dùng. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.

Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ thông minh. tánh lạt long. kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ. hào con thiểu phước. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. Chồng tu ổi Ất Dậu v ợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con đông đủ. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lanh lẹ. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. vui vẻ. hào con rất ít hoặc không có. khó tánh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn khá kiên cố mới nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. vui vẻ. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . làm ăn yên thuận. hay giao thiệp.tuvilyso. hào tài đủ no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con rất ít. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. lời nói ngay thật. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay lo tính. kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. hào tài trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tuổi: ẤT DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Dậu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 1. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung sống cần lo ngày hậu ấm no.com 96 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Dậu. có duyên. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

4. XIN LƯU Ý Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. luận việc hôn nhân không thành. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên khá kiêncố và chung lo ngày hậu đặng trung bình. 25. hào con đông đủ. 21. 41 tuổi. 39. 35. 45 tuổi. Tánh người vợ hay rầu lo. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. 3. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ có duyên. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Mậu Dần Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đ ời v ới nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. không đặng vui vẻ cho lắm. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 37. vật dụng trong nhà khiếm dụng. khó sanh và khó nuôi. vui vẻ. bản thân hay có tiểu bệnh. 22. 8. 2. chân hay đi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng chung sống trong cảnh thiếu nghèo. v ật dụng trong nhà thường dùng. chung sống chung lo với nhau cũng đặng ấm no trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài thường dùng. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. 23. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 8 số khắc con. làm ăn không đặng . ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở. hào con trung bình. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.tuvilyso.com 97 6. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. 37. hay hòa thuận với đờI. 2. 33. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.http://www. 27. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi: ẤT DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 29. đến ngày chót khó nên đôi. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 34. qua hạn dễ làm ăn. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp.

chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. dầu có của sẵn cũng khó giữ đặng. tánh sáng. hay giao thiệp. buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. . hào con đa số. hào con trung bình. có duyên. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời ăn nói hay cầu lo việc chi đều thông suốt. chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www.tuvilyso. có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ vui vẻ. hay có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng. bản thân hay có tiểu bệnh. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. lo tính việc chi đều thông suốt. có duyên. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. quí nhơn hay giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. lanh lẹ. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chung sống với nhau nên bền chí và cần năng ngày hậu cũng dễ làm ăn. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ăn nói với đời lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hay lo tính. nhẫn nại việc làm ăn mới đặng ấm no. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ hay giao thiệp. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. qua hạn d ễ làm ăn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. về hào tài hay luân chuyển. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.com 98 phát đạt. sanh con đầu là gái hạp. hào tài đủ no qua ng ày. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. về tánh ý nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.

nên kiên cố làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. miệng hay rầy nói. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay lo tính. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tạo nên. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. hay lo tính. khó tánh. đồng lo ngày hậu đặng nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao tài. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. hay lo tính. khá kiên cố làm ăn mới đặng . vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh sáng. hào tài bình thường. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. chân hay đi. hào tài đủ no. hào tài bình thường. ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ. chung ở làm ăn mới đặng nên nhà.com 99 Tánh người vợ vui vẻ. có duyên. Tánh người vợ có duyên. tánh nóng nảy. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ. hào con thiểu số. lời nói hay thắc mắc. ĐOÁN PHỤ THÊM . Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. hay giao thiệp. vui vẻ.http://www. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng.tuvilyso. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lâu sau m ới dễ làm ăn. hào tài ấm no. tánh lạt long.

20. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 26. không đặng vui vẻ cho l ắm. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận chung sống làm nên sự nghiệp. 36. hào con thiểu số. bản thân hay có bệnh nhỏ. trong bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo. đến ngày chót khó nên đôi. 30. hào tài đủ dùng. lời nói ngay thật.tuvilyso. Tánh người vợ hay lo tính. 24. hào con trung bình. XIN LƯU Ý . 32. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. vui vẻ. hay giao thiệp. hào tài ấm no. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài tương vượng. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Tuất. tánh lạt lòng. làm ăn mới đặng ấm no. lanh lẹ. 38. hào tài đủ dùng. khá kiên cố ngày hậu làm ăn đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 48. 30. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 1. hào con thiểu số. có duyên. luận việc hôn nhân không thành. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. 42. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18.com 100 Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khó tánh. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.http://www. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18. Tuổi: BÍNH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Tuất đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 54 tuổi. 42 tuổi.

Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. phải có đôi phen thành bại thì làm ăn mới đặng. bản thân hay có bệnh nhỏ. hay hòa thuận với đời. cần năng làm ăn mới đặng. Tánh người vợ tánh sáng. phải có đôi phen thành bại thì mới dễ làm ăn. nên thương lẫn. ở với nhau ít đặng hòa hạp. 8. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. 5 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh sáng. hào con đa số. . vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng .com 101 Trai tuổi Bính Tuất sanh tháng 1. Tuổi: BÍNH TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. lâu sau làm ăn mới đặng nên nhà. hào con đa số. tay làm có tài cũng hay hao tài. hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. vi ệc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. 4. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. 3. vật dụng trong nhà thường dùng. đặng có có chút ít chức phận d ễ. vật dụng trong nhà thường dùng. không chi đáng kỵ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng chung lo đ ặng dễ dàng. hào con đa số. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lời nói ít thua ai. bền chí v à nhờ nơi phước đức. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng. 2. t ánh thông minh. vui vẻ. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con.tuvilyso. làm ăn đ ều thông suốt. đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng khá hoặc giàu. ở với nhau kiên cố mới đặng no. Gái tuổi Bính Tuất sanh tháng 1. 2. hào tài ấm no. hào tài đủ no qua ngày. số vợ chồng cũng thế. sanh con đầu là gái hạp. vui vẻ. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ có duyên. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. sống trong cảnh thiếu nghèo.

hào tài ấm no. ăn nói việc chi cũng dễ. lời nói hay thắc mắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng.com 102 Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng khá hoặc đặng ấm no. Tánh người vợ vui vẻ. lanh lẹ. số vợ chồng cũng thế. quí nhơn hay tương trợ. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. bôn ba. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hào con đa số. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no và an vui Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài bình thường. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lanh lẹ. đến sau dễ làm. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ no qua ngày. gặp khó hóa dễ. hào con trung bình. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con trung bình. tánh sáng. hay xảy điều hao tốn. có duyên. hào con đông đủ. đặng chút ít quyền chức mới dễ làm ăn. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. khó tạo giữ tiền tài. nên hòa thuận sẽ lập nên sự nghiệp. có chí kiên cố làm ăn thêm tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ hay giao thiệp. chung ở với nhau khá kiên cố và bền chí làm ăn mới đặng. ăn nói với đời lanh lẹ. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay c ó tiểu bệnh. có duyên. hào tài đủ dùng. làm ăn không đặng khá. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. việc làm ăn chung lo cũng đặng no.tuvilyso. . Tánh người vợ chân hay đi. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt trọn. tánh sáng.http://www. nên có chí cần lo và nhờ thêm phước đức. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng quyền chức hoặc có danh giá với đời. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

chung sống đồng lo làm ăn nên. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. lòng hay lo tính. ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. hào tài tương vượng. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. bản thân có tiểu tật. hào tài đủ no qua ngày. nên kiên cố làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ hay xung khắc.com 103 Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn đặng bình thường. số khó giữ tiền tài. tánh lạt lòng. hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . Tánh người vợ có tánh sáng. hào tài đủ no qua ngày. nóng nảy. vui vẻ.http://www. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. nên thương lẫn chung lo làm ăn mới đặng. Tánh người vợ hay rầu lo. có duyên. hào con đa số. bản thân hay có b ệnh. vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. khó tánh. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con đa số. tánh tình chồng vợ hòa hạp. việc làm ăn chung lo thêm tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng nên nhà. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa thuận. ăn nói lanh lẹ. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ít vui vẻ. khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mới đặng. l òng hay lo tính. lòng hay lo tính. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khá cần năng và kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi.

hào tài tương vượng. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ no qua ng ày. có chí cần lo làm ăn mới đặng tốt. khó tánh. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. bản thân có tiểu tật. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. số khó giữ tiền tài. về hào tài hay luân chuyển. tánh lạt lòng. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ. chân hay đi. hào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh tật. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài đủ dùng. nhiều người hay mến thương. . ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. ưa trồng tỉa. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. nên kiên nhẫn chung lo làm ăn. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. có duyên. nên thương lẫn và đồng lo việc làm ăn cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà đủ dùng. lời nói ngay thật. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. không đặng vui vẻ cho l ắm. hào tài đủ dùng. số vợ chồng cũng thế. hào tài bình thường. Tánh người vợ lanh lẹ. gặp việc khó hóa dễ. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ rộng rãi. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nên kiên nhẫn chung lo làm ăn.tuvilyso. lo tính việc chi đều thông suốt. bản thân hay có bệnh nhỏ.http://www. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá v à th ân th ế.com 104 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. vui vẻ. chân hay đi.

khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Tuổi: ĐINH HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Chồng tu ổi Đinh Hợi v ợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. 27. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 2. 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 33. hào con đa số.http://www. 53 tuổi. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 41. 29.tuvilyso. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 2. nhiều người mến thương. bản thân hay có bệnh nhỏ. lo tính đều thông suốt. việc làm ăn đặng ấm no. 39. ăn nói với đời lanh lẹ. 47.com 105 Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. luận việc hôn nhân không thành. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Hợi. 45. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Nhâm Ngọ Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 17. Tuổi: ĐINH HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. gặp khó hóa dễ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. Gái tuổi Đinh Hợi sanh tháng 5. 3. 23. . 21. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 51 tuổi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Hợi sanh tháng 1. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hào tài tương vượng. 4. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 35. 8.

Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đều đủ. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có duyên. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. trong ngoài yên thuận. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh sáng. hào con trung bình.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên thương lẫn. v ề lời tiếng hay nên nhẫn nại. Tánh người vợ hay giao thiệp. qua hạn đặng làm nên. gặp số Nhứt Phú Quý với nhau hưởng giàu hoặc đặng khá. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con đông đủ. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. Tánh người vợ vui vẻ. chung ở với nhau n ên nhẫn nại v à kiên cố làm ăn mới đặng tốt. hay hòa thuận với đời. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. miệng hay rầy nói. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng.http://www. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm không đặng khá. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. không chi đáng kỵ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt. làm ăn việc chi cũng có quí nhơn tương trợ. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên bền chí ngày hậu đặng nên. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con đa số. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng.com 106 Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên. chung sống với nhau đồng lo ngày hậu sẽ đặng trung bình. hào tài ấm no. chung sống với nhau sẽ đặng hưởng cảnh ấm no. có tay tạo giữ tiền tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. ăn nói với đời lanh lẹ. bản thân hay có bệnh nhỏ. hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc. hào con đa số. về hào tài hay luân chuyển Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) . phải có đôi phen thành bại rồi sau mới dễ làm ăn. có duyên.

cầu lo thông suốt. . chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. kiên cố làm ăn mới đặng. tay làm có tài cũng hay hao tài. ít đặng vui vẻ. hào con đa số. vật dụng trong nhà sắp đặt đ ều có thứ tự. hào con trung bình. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ra đường ăn nói việc chi thường gặp người tương trợ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. hào tài trung bình. khá kiên cố ngày hậu đặng nên. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. v ề ý tánh khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ hay rầu lo. nhiều người hay mến thương. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. tánh lạt lòng. miệng hay rầy nói. hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. hào con trung bình. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng tâm ý xung khắc. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ cũng ít đặng hòa hạp. bản thân hay có bệnh. tánh tình chồng vợ hòa hạp.tuvilyso. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng y ên thu ận. khá nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. tánh sáng. việc làm ăn chung lo đặng nên. hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con trung bình. chân hay đi. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. vui vẻ. hào con đa số. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ có duyên. chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. hào con đông đủ.http://www. hào con trung bình. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. không chi đáng kỵ. vợ chồng đ ều riêng lo. hào tài bình thường. hay lo tính.com 107 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.

nhưng phải có nhiều phen thành bại thì mới d ễ làm ăn. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào con đa số. khá kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống khá kiên cố làm ăn tốt. miệng hay rầy nói. chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. quí nhơn hay tương trợ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống ngày hậu đặng nên. nên kiên nhẫn. tánh sáng. hào con trung bình.com 108 Tánh người vợ hay đi nhiều. có duyên. khá chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà khiếm dụng. không đặng vui vẻ cho l ắm. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng.http://www. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. ít vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao tài. vui vẻ.tuvilyso. lời nói ít thua ai. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con đa số. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đủ dùng. hay lo tính. lòng hay lo tính. hào con đa số. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. bản thân hay có tiểu bệnh. ở với nhau cần năng cũng đặng ấm no. hào con trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ hay rầu lo. ăn nói lanh lẹ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. việc làm ăn đặng nên nhà. số khó giữ tiền tài. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường.

tuvilyso. 1. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống đồng lo làm ăn tốt. tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ. 23. 31. 31. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa thuận. tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi. 37. tánh lạt lòng. . vất vả không nơi n ương tựa. CẢNH: NHÌ BẦN TIỆN SỐ NHÌ BẦN TIỆN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. 36. 25. bản thân hay có bệnh nhỏ. có duyên. 37 tuổi. hào tài ấm no. hào con trung bình. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đ ời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) 2. Tánh người vợ hay lo tính. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: MẬU TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Tý đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 43 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. khó tánh. có nhiều điểm xấu cộng lại. 2. không đặng vui vẻ cho lắm. lời nói ngay thật. hào tài đủ no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở. vui vẻ. khá nhẫn nại làm ăn mới nên. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. 3. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. 43. hào con trung bình.http://www. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi. lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. 2. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tý. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. 35. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. thiếu ăn thiếu mặc.com 109 Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Tuy ệt M ạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. 24. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt.

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. ở với nhau nên kiên cố chung lo mới lập nên. về hào tài hay luân chuyển. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Tý sanh tháng 2. 9. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lanh lẹ. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay lo tính.com 110 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 10. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . không chi đáng kỵ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn c ó quí nhơn giúp đở. miệng hay rầy nói. hào tài bình thường. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. nhiều người hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 6. 3. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tuổi: MẬU TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi Mậu Tý (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 8. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. lo tính việc chi đều d ễ.http://www. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung sống đồng lo ngày hậu đặng nên. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. ở với nhau ít đặng hòa hạp. Gái tuổi Mậu Tý sanh tháng 3. đến ngày chót khó nên đôi. qua hạn mới đậu tài. khó sanh và khó nuôi. vui vẻ. hào con rất ít. bản thân hay có tiểu bệnh. luận việc hôn nhân không thành. hào con trung bình. hào tài tương vượng. 7 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con. Tánh người vợ tánh sáng. 7 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. kiên cố ngày hậu đặng ấm no.tuvilyso. Tánh người vợ hay giao thiệp. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. gặp số Tam Vinh Hiển.

về hào con thiểu phước. ngày hậu đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.http://www. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh sáng. hào con rất ít. nhiều người mến thương. hào con trung bình. đặng có danh giá. hay hòa thuận. lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng mới ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con rất ít có số nuôi con nuôi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài đủ no. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài phát đạt. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. v ề tánh ý nên kiên nhẫn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi cũng đặng dễ dàng. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hay có bệnh. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá.com 111 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. người đời hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp. qua hạn mới đậu tài. không chi đáng kỵ. ở với nhau làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. tánh sáng. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá.tuvilyso. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài ấm no. cầu lo thường xuyên có người tương trợ. bôn ba. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt. việc làm ăn ngày hậu đặng ấm no. vui vẻ. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. hào tài hay luân chuyển. hào con thiểu số. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. lanh lẹ. hào tài ấm no. đặng có có chút ít chức phận thêm tốt. lời tiếng bất hòa. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT . hay lo tính.

khá kiên cố mới đặng no. việc làm ăn cũng đặng nên. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ lòng hay lo tính. tánh nóng nảy. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. hào con rất ít.com 112 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh lạt lòng. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. số khó giữ tiền tài. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. nên cần năng làm ăn mới đặng. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. ít vui vẻ. miệng hay rầy nói. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay đi nhiều. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đ ặng t ốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh. ăn nói lanh lẹ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ít vui vẻ.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. chung lo làm ăn mới đặng Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. hay giao thiệp. tánh lạt lòng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chung sống cần lo cũng ặng ấm no. hào con trung bình. hay có bệnh nhỏ. miệng hay rầy nói. ít đặng vui vẻ. hào tài tương vượng. hào tài đủ no. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống kiên nhẫn làm ăn nên nhà. hào con thiểu số. hào con đa số. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo.http://www.

khá kiên cố làm ăn mới đặng đủ no. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ rộng rãi. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ dùng. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. việc làm ăn chung lo sẽ đặng nên. hào tài ấm no. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. bản thân hay c ó tiểu t ật. hào tài đủ no qua ngày. trong bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ lanh lẹ chân hay đi. ở với nhau ý tình vợ chồng cũng có ph ần hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. hào con thiểu số. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. hào con trung bình.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt đặng có danh giá. hào con rất ít. hay rầu lo. ở với nhau ít đặng hòa hạp. ăn nói ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ. vật dụng trong nhà thường dùng. còn thiểu phước thì đặng khá. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. hào tài đủ dùng.com 113 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. ưa trồng tỉa. Tánh người vợ có duyên. về hào tài hay luân chuyển. bản thân có tiểu t ật. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay hòa thuận với đời. lanh lẹ. buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. chung sống với nhau làm ăn tốt. bản thân có tiểu tật. có duyên. số khó giữ tiền tài.tuvilyso. nên phải có chí kiên cố mới tốt. chung ở với nhau cần năng mới đủ no. hào tài tương vượng.

3. 33. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 35. 51 tuổi. vui vẻ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn.tuvilyso. Tuổi: KỶ SỬU . Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổ Mậu Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. vui vẻ. Chồng tuổi Kỷ Sửu v ợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. ý tình vợ chồng hòa thuận. 21. 41 tuổi. khó tánh. 45. đến ngày chót khó nên đôi. hào con thiểu số. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 9. 6. có duyên. hào tài ấm no. Tánh người vợ thông minh. 29. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào tài bình thường. 33. 7. 21. lời nói ngay thật.com 114 Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 1. 8 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 39.http://www. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. 27. hào con trung bình. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Sửu. luận việc hôn nhân không thành. khó sanh và khó nuôi. Tuổi: KỶ SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Sửu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Ất Dậu Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 7. 10. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Bính Tuất Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 23. bản thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 2 số khắc con.

lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hưởng sự ấm no và ấm no vui. hay lo tính. nhiều người hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. có duyên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bôn ba. hào tài tương vượng. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. về lời tiếng nên kiên nhẫn. miệng hay rầy nói. kiên cố ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso.http://www. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. ít h ạp ý. lo tính việc chi cũng dễ. việc làm ăn kiên cố mới đặng ấm no. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sang. tánh sáng. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. qua hạn mới đậu tài. lanh lẹ. hào tài ấm no. lời nói hay thắc mắc. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. hào con trung bình. làm ăn thường có quí nhơn giúp đở. tánh sáng. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào con trung bình. .com 115 (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn mới tốt. hay có tiểu bệnh. ở với nhau cần năng đặng hưởng ấm no. hào con đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng tánh ý bất hòa. thường gặp cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. còn thiểu phước thì đặng khá. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. vật dụng trong nhà đủ dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay giao thiệp. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. về hào tài hay luân chuyển. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lòng hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Tánh người vợ lanh lẹ. ăn nói lanh lẹ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. gặp số Nhì Bần Tiện. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Tánh người vợ lòng hay lo tính.tuvilyso. hào tài trung bình. . hào tài tương vượng. cố kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên. con thiểu phước thì đặng khá. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào con trung bình. hào con đông đủ. qua hạn mới lập nên. hào con đa số. số khó giữ tiền tài. vật dụng trong nhà thường dùng. giao thiệp rộng. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. việc làm ăn nên nhà. lo tính việc chi đều thông suốt. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ hay rầu lo. lòng hay lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. việc làm ăn đặng lập nên. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống làm ăn ngày hậu đặng trung bình. kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. bản thân cbn. Tánh người vợ chân hay đi.http://www. hào tài đủ no. hào con thiểu số. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. miệng hay rầy nói.com 116 Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. hay đi nhiều. hào tài tương vượng. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. khá kiên cố mới ấm no. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hay có bệnh nhỏ.

hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. chân hay đi. hào con đông đủ. . Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.com 117 Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào tài ấm no. sanh con đầu là gái hạp. hào con đông đủ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. hào tài ấm no. tánh thông minh. hào con rất ít. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên chung lo và kiên cố. Tánh người vợ lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ hay rầu lo. không chi đáng kỵ Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ no qua ngày. ăn nói hay cầu lo thường có ngườI tương trợ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay rầy nói. chung lo lập nên sự nghiệp. nhiều người hay giúp đở.tuvilyso. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. bản thân có tiểu tật. kiên cố làm ăn nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận.http://www. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. tánh lạt lòng. hào tài tương vượng. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên. it vui vẻ. hay giao thiệp.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chung lo kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 45. hào con rất ít. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Canh Dần Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 39. có số tạo giữ tiền tài. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. có duyên. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.tuvilyso. hào tài tương vượng. vui vẻ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. 21. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Ất Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Dần. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15.com 118 Tánh người vợ tánh sáng. 33. khó giữ tiền tài. 27. nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên. XIN LƯU Ý . Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật. vui vẻ. hào con rất ít. 47. 35. đến ngày chót khó nên đôi. 23. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Tánh người vợ thông minh. 41. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. 29. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 1. Tuổi: CANH DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Quí Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Tánh người vợ rộng rãi.http://www. 51 tuổi. 53 tuổi. 25.

quí nhơn hay kính trọng. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. lo tính việc chi đều thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 7.http://www. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. tánh sáng. ăn nói với đời lanh lẹ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ăn nói đều thông suốt. hào tài tương vượng. tánh sáng. 4. lanh lẹ. hào con trung bình. hào con đa số. khó sanh và khó nuôi. không chi đáng kỵ Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. hào tài bình thường. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. có duyên. lời nói hay thắc mắc. ở với nhau ý tình đặng hòa hạp. 6. Tuổi: CANH DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. hào tài phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Tánh người vợ vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. chung sống với nhau lập nên nghiệp cả. bôn ba. về lời tiếng nên nhẫn nại. qua hạn mới đậu tài. hào con đông đủ. về hào tài hay hao tốn. cầu lo việc chi đều thông suốt. ngày hậu đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. có số tạo giữ tiền tài. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 7. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng sẽ đặng hưởng cảnh ấm no. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 4. hay lo tính. 5.com 119 Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3. chung sống với nhau làm ăn mới lập nên nghiệp lớn. vật dụng trong nhà thường dùng. trong ngoài đều thuận ý.

tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ vật dụng trong nhà thường dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. khó tánh. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. về hào con thiểu phước. khá kiên cố đặng ấm no. hào tài ấm no. về lời tiếng nên nhẫn nại. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. không chi đáng kỵ. ở với nhau làm ăn mới đặng t ốt. hào tài tương vượng. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. qua hạn mới đậu tài. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. Tánh người vợ có duyên. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý.http://www. miệng hay rầy nói. ý tình vợ chồng hay xung về lời tiếng.tuvilyso. nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. hào con thiểu số. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. hào tài trung bình. hào con trung bình. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng lập nên. hay giao thiệp. tánh lạt long. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài.com 120 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số nuôi con nuôi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. lo tính thường có người giúp đỡ. hào con đông đủ. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. chung sống làm ăn mới đặng. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn buổi đầu không đặng phát đạt. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con đa số. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà đ ều đ ủ. ít vui vẻ. t ánh nóng nảy. hào tài đủ dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng nên.

ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp.com 121 (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. c òn thiểu phước thì đặng khá. hào tài đủ dùng. trong ngoài đ ều thu ận ý. tánh tình chồng vợ hòa hạp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. hào tài thạnh vượng. . Tánh người vợ tánh sáng. ngày hậu đặng trung bình. vui vẻ. nên kiên cố . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ít vui vẻ. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không tốt. hào con đông đủ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. ngày hậu đặng trung bình. vui vẻ. nên cần năng và bền chí. hay có bệnh nhỏ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. lanh lẹ. hay c ó tiểu bệnh. đặng hưởng hạnh phúc. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. số khó giữ tiền tài. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. khá kiên cố làm ăn mới tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ no . hào tài ấm no. hào tài trung bình. Tánh người vợ không đặng tốt. hào con đông đủ. hào con đông đủ. hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. có duyên. hay lo tính. sanh con đầu là gái hạp. tánh lạt lòng. hào con đông đủ.

Tuổi: TÂN MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Mẹo đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 32. chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Kỷ Sửu Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hay lo tính. 30. Tánh người vợ hay rầu lo. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 37. Chồng tu ổi Tân Mẹo v ợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mẹo. 36. 25. hào con trung bình. 26. ưa trồng tỉa. 34. Tánh người vợ rộng rãi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. trong bản thân có tiểu tật. 38. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổ Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. việc làm ăn đặng nên nghiệp cả. 22. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. luận việc hôn nhân không thành. số khó giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.tuvilyso.com 122 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 45 tuổi. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Quí Mùi Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 1. vui vẻ. . hào con đông đủ. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài đủ no. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Mậu Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. khá kiên cố làm ăn mới đặng.http://www. nên kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài phát đạt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chân hay đi. 42 tuổi. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. hào tài ấm no. ít đặng vui vẻ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số. 24. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. ở với nhau ý tình vợ chồng bất hòa. hào tài trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. Tánh người vợ vui vẻ. nên nhẫn nại và chung lo. hào tài phát đạt. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lanh lẹ. nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. quí nhơn trọng đãi. còn thiểu phước thì đặng khá. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng T ý mới nhằm căn duyên. phải có đôi phen thành bại rồi mới tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ăn nói với đời lanh lẹ. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý. 7. tánh sang. 6. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Mẹo sanh tháng 3.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con đông đủ. . hào con đa số. chung sống với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. trong ngoài đều thành sự. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 7. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau lập nên nghiệp cả. có duyên.com 123 Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà đủ dùng. Gái tuổi Tân Mẹo sanh tháng 4. 4. Tánh người vợ có duyên. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. có duyên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào tài tương vượng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. tánh sáng. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. đặng hưởng hạnh phúc an lành. khó sanh và khó nuôi. 5. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. đến ngày chót khó nên đôi. lời nói hay thắc mắc. Tuổi: TÂN MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con đa số. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào con trung bình. vui vẻ. bôn ba.

lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ tánh sáng. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài phát đạt. qua hạn mới đậu tài. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào con đông đủ. hào con đa số. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. hào tài tương vượng. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. hào tài phát đạt. hào con đa số. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nghiệp lớn. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Nhì Bần Tiện. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con đa số. ý tình vợ chồng lời tiếng bất hòa. vợ chồng làm ăn không đặng khá. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà.http://www. bản thân hay có bệnh. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít vui vẻ. miệng hay rầy nói.tuvilyso. vui vẻ. chung lo làm ăn mới đặng ấm no an vui. Tánh người vợ hay rầu lo. hay có bệnh nhỏ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con trung bình. ăn n ói lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.com 124 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. về lời tiếng nên nhẫn nại. ít vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. số khó giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. bản thân hay có tiểu tật. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên chung lo ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) . Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. ngày hậu đặng ấm no. lo tính việc chi đều thông suốt. hay hòa thuận với đời. hào con đông đủ. hào con đa số. hào con đa số. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay đi nhiều. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hay lo tính. vui vẻ. ít vui vẻ. tánh lạt lòng. không chi đáng kỵ. vui vẻ. hào tài phát đạt. Tánh người vợ hay rầu lo. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 125 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. làm ăn kiên cố đặng ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Tánh người vợ hay rầu lo. nhiều người hay mến thương. có số tạo giữ tiền. còn thiểu phước thì đặng khá. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài đủ nóng nảy. Tánh người vợ có duyên. miệng hay rầy nói. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. chung ở chung lo đặng hưởng hạnh phúc ấm no. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nghiệp cả.tuvilyso. tánh sáng. có tay tạo giữ tiền tài. hào tài ấm no. hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con đa số. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ở với nhau ý tình hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt.http://www. hào con trung bình. vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. . tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh. có tiểu bệnh. chân hay đi. chung ở đặng hưởng cảnh ấm no. hào tài tương vượng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ưa kinh sách. hào tài trung bình. hay giao thiệp. hào con đa số. hào con trung bình.

Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6.com 126 Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 32. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. có chút ít chức phận dễ làm ăn. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 24.http://www. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổ Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Tuổi: NHÂM THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 36. 38. luận việc hôn nhân không thành. 44 tuổi. Tánh người vợ lanh lẹ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. chân hay đi. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Mậu Tý Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. đến ngày chót khó nên đôi. 48. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. phải . Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. 3. làm ăn mới đặng nên nhà. hào con trung bình. 8. 26. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thìn. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 42. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. có tiểu tật. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. khó sanh và khó nuôi. 9. 24. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn đặng khá. 36. 4. 2. tánh tình chồng vợ hòa thuận. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4. 12 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 1. 30. 54 tuổi. hào tài bình thường. Tuổi: NHÂM THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

làm có tiền hay khiến điều hao tốn. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. tánh lạt lòng. vui vẻ. hào tài đủ dùng. nên cần năng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng thường có quí nhơn giúp đở. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. thường gặp cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ tánh sáng. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng . về hào tài hay luân chuyển. không chi đáng kỵ. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số nuôi con nuôi. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. ý tình vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. số vợ chồng cũng thế. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn nên. về hào con thiểu phước.tuvilyso. chung sống với nhau có chí cần năng làm ăn mới đặng. hào tài trung bình. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại thì mới tốt. bản thân hay có bệnh.com 127 có đôi phen thành bại thì mới nên. nên thương lẫn và chung lo với nhau. vật dụng trong nhà thường dùng. việc làm ăn chung lo sẽ lập nên. Tánh người vợ hay giao thiệp. có duyên. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay có tiểu bệnh. hào con thiểu số. về hào tài rất luân chuyển. hào con trung bình. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài bình thường. hào tài ấm no.http://www. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. lanh lẹ. hào con rất ít. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. nhiều người hay mến thương. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng.

hay giao thiệp. hay rầy nói. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp.com 128 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ăn nói lanh lẹ. số vợ chồng cũng thế. hào tài đủ dùng. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. cho lắm. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng ấm no. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. vui vẻ. lòng hay lo tính. số vợ chồng cũng thế. khá kiên cố làm ăn mới đặng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. số khó giữ tiền tài. chung lo ngày hậu đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.http://www. hào tài ấm no. số vợ chồng cũng thế. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. miệng hay rầy nói. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít tài cũng hay hao phá tài. ưa kinh sách. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn lập nên. Tánh người vợ thông minh. hào con rất ít. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. Tánh người vợ lòng hay lo tính. về hào tài rất luân chuyển. hào con trung bình. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng lời ti ếng ít đặng hòa hạp. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ. hào con thiểu số. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) . vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nên cần năng làm ăn mới đặng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ.

http://www.tuvilyso.com

129

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ngày hậu tốt, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, kiên cố đặng nên nhà. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn buổi đầu không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài , hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp, ở với nhau ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên nhẫn nại và chung lo cũng lập nên. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, lo tính việc dễ dàng, quí nhơn tương trợ, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đầy đủ. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt , ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ cũng đặng vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng sự ấm no an lành. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng ấm no.

http://www.tuvilyso.com

130

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên cố và nhẫn nại làm ăn mới tốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ng ày, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, hay có tiểu bệnh, chân hay đi, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài , ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng lập nên. Tuổi: QUÍ TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Tỵ. 1. Chồng tuổi Quí Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Quí Tỵ vợ tuổi Canh Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Tỵ sanh tháng 1, 2, 9, 8, 3, 12 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Quí Tỵ sanh tháng 2, 5, 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi)

http://www.tuvilyso.com

131

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hoặc có chút ít chức phận, nhiều người hay mến thương, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, vật dụng trong nhà, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn đ ều dễ dàng, quí nhơn thường giao thiệp, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cố chí chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, ăn nói hay lo tính việc chi cũng dễ, trong ngoài đều yên thu ận, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vật dụng trong nhà đặng sự hòa hạp, việc làm ăn sẽ lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng sự ấm no và an vui. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn đ ặng ấm no, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, chung sống với nhau ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con rất ít có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lờI tiếng ít hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

132

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn thường có quí nhơn giúp đở, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn và cần năng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, tâm ý bất hòa, chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại và đồng lo. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, nhiều người hay mến thương, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi, lòng hay lo tính, khó tánh, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có nhiều người mến thương hoặc có chức phận với đời, quí nhơn trọng đãi, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng, Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận, việc làm ăn kiên cố chung lo cũng đặng sự ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

133

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống nên nhẫn nại làm ăn đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa, kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng ít hạp ý, khá kiên cố làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hạp, nên cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, hay đi nhiều, có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp, làm ăn chung lo sẽ ấm no. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

hào con trung bình. hay hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ.http://www. ăn nói với đời lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa thuận. về hào tài hay luân chuyển. ít vui vẻ. trong ngoài đều thuận ý. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh sáng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp. hào con rất ít. hào tài đủ dùng. . chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. ý tình vợ chồng hòa thuận. có duyên. chung ở với nhau lập nên sự nghiệp. hào con trung bình. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hưởng hạnh phúc an lành. tay làm có tài cũng hay hao phá tài . hào con đông đủ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh thông minh. Tánh người vợ có duyên. lanh lẹ. hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. chung lo đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. hào tài thạnh vượng. hào con trung bình. có chút ít chức phận dễ làm ăn.com 134 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ hay xung ý. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hay lo tính. còn thiểu phước thì đặng khá. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. tánh sáng.tuvilyso. hào tài phát đạt. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. nên kiên cố làm ăn đặng. chung lo làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ hay rầu lo. hay có tiểu bệnh. hay giao thiệp. làm ăn thường có người tương trợ. Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp. có tay tạo giữ tiền. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay đi nhi ều.

29. đến ngày chót khó nên đôi. tánh sáng. 41 tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. lanh lẹ. 2 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.tuvilyso. 19. Tánh người vợ chân hay đi. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 1. 10.com 135 Tuổi: GIÁP NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. vật dụng trong nhà thường dùng. 31. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 6. 31. 37. hào tài đủ dùng. 25. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con đông đủ. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Tân Mẹo Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. .http://www. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận. 9. bôn ba. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. luận việc hôn nhân không thành. 30. 19. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 37. qua hạn mới ấm no. Gái tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 1. 25. ở với nhau kiên nhẫn chung lo làm ăn mới đặng. hào tài đủ no. 42 tuổi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. lời nói hay thắc mắc. nên có chí kiên cố và nhẫn nại. Tuổi: GIÁP NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Ngọ. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 4. ăn nói hay rầu lo thường có quí nhơn giúp đở. hào con trung bình. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 5. 10. 1.

Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung sống với nhau ngày hậu đặng ấm no. hào tài đủ no qua ngày. về lời tiếng khá nhẫn nại. . quí nhơn hay giúp đở. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà khiếm dụng. việc làm ăn sẽ đặng trở nên. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. làm ăn có tiền hay tản hao. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 136 Tánh người vợ vui vẻ. ý tình vợ chồng về lời tiếng bất hòa. về tánh ý hay tương xung. Tánh người vợ hay rầu lo. hay lo tính. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh sáng.tuvilyso. ít đặng vui vẻ. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. nhiều người hay mến thương.http://www. nên chung lo và thương lẫn với nhau. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhì Bần Tiện. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. hào tài thạnh vượng. hào con thiểu số. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng cũng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. tánh lạt lòng. vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít chức phận dễ làm ăn. miệng hay rầy nói. hào tài trung bình. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. khó tánh. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. làm ăn không đặng phát đạt. hào con đa số. Tánh người vợ lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ chân hay đi. không chi đáng kỵ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có quyền chức hoặc danh giá. hay lo tính.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều. nên kiên nhẫn có ngày làm nên. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống làm ăn nên nhà. hay giao thiệp. hay đi nhiều. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh lạt lòng. hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. chung lo làm ăn cũng đặng ấm no. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ thông minh. số khó giữ tiền tài. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) . tánh tình chồng vợ hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ưa kinh sách. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu thành bại nhiều phen thì mới tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. nên bền chí và kiên cố . hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. hay có tiểu bệnh tật. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung sống làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ lòng hay lo tính.http://www. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay có bệnh nhỏ. lanh lẹ. hay giao thiệp. ít vui vẻ. bản thân có tiểu tật. miệng hay rầy nói. chung sống với nhau cần năng mới đặng hay ấm no. khá thương lẫn làm ăn đặng nên. hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn cũng đặng nên. tánh tình chồng vợ hòa hạp.tuvilyso. khá cần năng mới đủ no. ăn nói lanh lẹ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng.com 137 Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài ấm no. hào tài ấm no.

Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) . kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên thương lẫn làm ăn nên nhà. khá nhẫn nại làm ăn tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. hay giao thiệp. Tánh người vợ vui vẻ. có duyên. ý tình vợ chồng hòa thuận.com 138 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. có duyên. Tánh người vợ hay giao thiệp. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng ấm no an vui. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. hay có tiểu bệnh.http://www. Tánh người vợ tánh sáng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào con trung bình. vui vẻ. bản thân có tiểu tật. miệng hay rầy nói. việc làm ăn đặng ấm no. hào tài bình thường. vui vẻ. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa thuận. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi. Tánh người vợ tánh sáng. có chút ít chức phận thêm tốt. hào con trung bình. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hay lo tính. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài. về hào tài hay luân chuyển. ra đường ăn nói nhiều người hay mến thương. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hào con đông đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. hào tài tương vượng. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần hạp. hào tài thạnh vượng. lanh lẹ. tánh sáng. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 23. 9. vui vẻ.com 139 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. hào tài trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. 35. hào tài đủ dùng.http://www. 39 tuổi. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. 45. tánh sáng. 51 tuổi. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 33. hào con đông đủ. hay có bệnh nhỏ. 17. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 1. có tay tạo giữ tiền tài. 27. hòa thuận với đời. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. nên kiên cố làm ăn mới đặng. . khá nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng tốt.tuvilyso. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi: ẤT MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hay lo tính. 2. Tánh người vợ hay đi nhiều. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào tài trung bình. tánh thông minh. Tánh người vợ có duyên. hào con đông đủ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. luận việc hôn nhân không thành. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 1. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay thắc mắc. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 27. 39. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Mùi. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Canh Dần Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. 21. hào con thiểu số. 29. 3. ý tình vợ chồng hòa hạp.

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con đông đủ. nên bền chí. hào con đông đủ. Tuổi: ẤT MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. việc làm ăn chung sẽ đặng ấm no. chung sống vợ chồng cần năng làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. miệng hay rầy nói. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận thêm tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài tương vượng. trong ngoài đều yên thuận. nên thương lẫn làm ăn tốt. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.http://www. hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi.tuvilyso. thiếu nghèo hay rầu lo. ăn nói hay cầu lo cũng đều thiểu số. về tánh ý nên kiên nhẫn. hào tài ấm no. Tánh người vợ vui vẻ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 140 Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. bản thân hay có bệnh. lời nói hay thắc mắc. chung ở với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . ít đặng vui vẻ. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. bản thân hay có bệnh nhỏ. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. Tánh người vợ hay lo tính. 4. quí nhơn hay giúp đở. đặng sự ấm no trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no. qua hạn đặng làm nên. không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền tài. hào tài thạnh vượng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

khá kiên cố làm ăn cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau nên nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng. hào tài trung bình. sanh con đầu là gái hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. về hào tài nên kiên cố . vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. vật dụng trong nhà thường dùng. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp. hào con thiểu số. nên bền chí. hay giao thiệp. hào con đông đủ. hào tài trung bình. về tánh ý nên nhẫn nại. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) . bản thân hay có bệnh nhỏ. việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt. đặng hưởng hạnh phúc và an vui. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. hào tài thạnh vượng. vui vẻ. hào con đa số. nên thương lẫn ngày hậu đặng trung bình. hay đi nhiều. việc làm ăn kiên cố mới đặng ao. ý tình vợ chồng lời ti ếng ít hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. hào tài đủ nóng nảy. nhưng phải chịu nhiều phen thành bạii rồi mới đặng làm nên. hay giao thiệp. hào con thiểu số. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. về tánh ý nên kiên nhẫn. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.com 141 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. ít vui vẻ. làm ăn không đặng khá. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay lo tính. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. lanh lẹ. Tánh người vợ lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. trong ngoài đều yên thuận. hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. cầu lo việc chi cũng dễ. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. có tiểu tật. hào tài thạnh vượng. hay giao thiệp. chung sống làm ăn đặng nên nhà. làm ăn không đặng khá. hào con đông đủ. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống cần năng sẽ đặng ấm no. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. . Tánh người vợ vui vẻ. có duyên. khá chung lo việc làm ăn tốt. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. chơn hay đi. vui vẻ. tánh sáng. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa thuận. hay có tiểu bệnh. vui vẻ. hào con trung bình. hào con đủ no. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. hay lo tính. nên thương lẫn và bền chí. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.tuvilyso. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ngày hậu đặng ấm no trung bình. hay có tiểu bệnh.com 142 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số giữ tiền tài. có duyên. hay giao thiệp. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. qua hạn đặng làm nên. hào tài trung bình. bôn ba. vật dụng trong nhà khiếm dụng. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vui vẻ. hào tài ấm no. chân hay đi. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên cần năng ngày hậu làm ăn đặng. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. có duyên. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo.http://www. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có tay tạo giữ tiền tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con trung bình. hào con đông đủ.

Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổ Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. Chồng tu ổi Bính Thân v ợ tuổi Tân Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Tánh người vợ tánh sáng. làm ăn ngày hậu đặng trung bình. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ có duyên.tuvilyso. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Sửu .com 143 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Ất Mùi Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thân. tánh thông minh. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài ấm no. có duyên. có duyên. hào tài ấm no. hào con đông đủ. vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. khá nhẫn nại làm ăn tốt.http://www. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. ăn nói với đời lanh lẹ. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Tánh người vợ chân hay đi. hay giao thiệp. hào tài đủ no qua ngày. Tuổi: BÍNH THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hay lo tính. việc làm ăn đặng nên nhà. hay hòa thuận. làm ăn kiên cố mới ấm no. hào con đông đủ. 1. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6.

23. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. thân thế nhiều người. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hào con thiểu số. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tánh người vợ hay rầu lo. 35. ăn nói dễ dàng. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hay có bệnh. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. đồng lo làm nên sự nghiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. lòng hay lo tính. 27. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ tánh sáng. 6. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào con trung bình. 8. hào tài phát đạt. hào tài thịnh vượng. về hào con thiểu phước. .http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. luận việc hôn nhân không thành. chung sống làm ăn kiên cố ngày hậu đặng trung bình. 51 tuổi. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. qua hạn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 41. đến ngày chót khó nên đôi. 8. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. vui vẻ. 29. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung ở với nhau làm ăn đặng tốt. 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 3. ít đặng vui vẻ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 2. 39. làm ăn mới đặng không đặng khá. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 11. 53 tuổi.tuvilyso. tánh sáng. 47. 7. tánh lạt lòng. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. Tánh người vợ có duyên. Tuổi: BÍNH THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp khó hóa dễ. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. khó sanh và khó nuôi.com 144 Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. 45. 21.

hào tài phát đạt. sanh con đầu là gái hạp. ra đường ăn nói ít thua ai. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng. ít vui vẻ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. về ý tình khá nhẫn nại làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nên bền chí và cần năng làm ăn đặng.com 145 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. tâm ý bất hòa.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.http://www. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. số khó tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau đồng lo và kiên cố làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. khó tánh. ở với nhau đồng lo làm ăn tốt. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. buổi đầu làm ăn bình . vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. quí nhơn yêu chuộng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. ăn nói lanh lẹ. nhiều người kính mến. hào con thiểu số. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lo tính đều thông suốt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh nóng nảy. làm có tài cũng hay hao phá tài. lòng hay lo tính. chung sống với nhau nên kiên nhẫn mới dễ làm ăn. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn đặng. qua hạn dễ làm ăn mới đặng.

hào tài tương vượng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen làm ăn mới đặng. ở với nhau vui vẻ hòa hạp. hay lo tính. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung sống lập nên sự nghiệp. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. hào tài bình thường.tuvilyso. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂMTÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 146 thường. có duyên. ưa kinh sách. hào tài phát đạt. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng. nên kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà. hào con trung bình. hay lo tính. chân hay đi. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận. hào con trung bình. bản thân có tiểu tật. có duyên. bản thân hay có tiểu bệnh tật. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con rất ít hoặc không có. Tánh người vợ ít vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. việc làm ăn ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. nên thương lẫn và chung lo làm ăn đặng. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. miệng hay rầy nói. . hay giao thiệp. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn đặng nên nghiệp cả. hào con trung bình. khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.http://www. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài trung bình. hào tài đủ no. hào tài bình thường. hào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ít vui vẻ. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài đủ dùng. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt. tánh thông minh. lâu sau đặng trở nên. khá kiên cố ngày hậu đặng nên. có số tạo giữ tiền tài. hào con đông đủ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh sang. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

1. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. chung sống làm ăn tốt. hào con thiểu số. lanh lẹ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. không chi đáng kỵ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài phát đạt. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) . vui vẻ. khá nhẫn nại làm ăn thêm tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. lời nói hay thắc mắc. có duyên. hào con rất ít. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lo tính đều thuận ý. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tuổi: ĐINH DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. chung ở làm nên sự nghiệp. ăn nói lanh lẹ. chung ở với nhau làm ăn mới đặng tạo nên sự nghiệp.tuvilyso. hào con thiểu số. miệng hay rầy nói. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. hay giao thiệp. Tánh người vợ vui vẻ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Dậu. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.com 147 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tánh thông minh. vui vẻ. có duyên. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bôn ba. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh sáng. nên kiên cố làm ăn đặng.http://www. tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ tánh sáng. hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. khá kiên nhẫn và cần năng sẽ đặng nên.

http://www.tuvilyso.com

148

3. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Nhâm Tý Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Giáp Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Dậu sanh tháng 2, 6, 3, 7, 8, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Đinh Dậu sanh tháng 11, 7, 10 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: ĐINH DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, tạm sống cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn lập nên sự nghiệp, hào tài tương vượng, hào con rất ít hoặc không con, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp, ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí đến sau đặng nên, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt, đến sau đặng lập nên, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung sống với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, có chí chung lo đề làm ăn. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lơn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

http://www.tuvilyso.com

149

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài thịnh vượng, hào con rất ít hoặc không có con, vật dụng trong nhà đềuđ ủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, nên nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lơn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, v ật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lơn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít danh phận, gặp khó hóa dễ, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở với nhau nên thương lẫn việc làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, chung lo lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lơn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải tạm cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ lập nên, hào tài tương vượng, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, lâu sau sẽ trở nên, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lơn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải có đôi phen thành bại rồi mới dễ làm ăn mới đặng, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố làm ăn tốt.

http://www.tuvilyso.com

150

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lơn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng nên kiên nhẫn. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lơn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp, kiên nhẫn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lơn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, có duyên, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng hay lo tính, chân hay đi, bản thân hay có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, làm ăn đồng lo đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lơn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nghiệp lớn.

http://www.tuvilyso.com

151

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lơn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lơn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ ít vui vẻ, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh thông minh, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lơn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con rất ít. Tánh người vợ hay hòa thuận, hay yêu chuộng người, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đa số sang, quí nhơn yêu chuộng, ăn nói dễ dàng, trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nghiệp cả. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, nhiều người hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng lập nên gia thất. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm no và an vui. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống hưởng cảnh ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

http://www.tuvilyso.com

152

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, khá kiên cố và đồng lo làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo tiền tài, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no. Tuổi: MẬU TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tuất. 1. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Quí Sửu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 20, 26, 32, 38, 44, 40, 56 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Tuất sanh tháng 2, 6, 3, 7, 5, 11 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Mậu Tuất sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: MẬU TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi)

tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tánh lạt lòng bản thân hay có bệnh. chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên. phải chịu cảnh thiếu nghèo. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài đủ no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. khá bền chí và cần năng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh nóng nảy. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. mỗi việc đều thủ binh. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào con đa số. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. về lời tiếng bất hòa. đặng có chút ít chức phận để làm ăn. hào tài đủ dùng. ít đặng vui vẻ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau nên thương lẫn làm đặng. đến sau dễ làm nên. Tánh người vợ hay rầu lo tính. vật dụng trong nhà khiếm dụng. kiên nhẫn làm ăn tốt. Tánh người vợ hay lo tính. gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá.com 153 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. hoặc có quyền chức thêm tốt. việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no trung bình. lòng hay lo tính.http://www. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. ăn nói lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khó tạo nên của tiền. hào tài bình thường. Tánh người vợ chân hay đi. gặp khó hóa dễ. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. chung lo làm ăn đặngh hưởng ấm no. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà thường dùng. việc làm ăn thường gặp người tương trợ. hào con trung bình. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. hào con thiểu số. miệng hay rầy nói. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. lời nói hay thắc mắc.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. hào tài trung bình. vợ chồng đều riêng lo. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lo tính đều thông suốt. về lời tiếng nên kiên nhẫn làm ăn tốt. thường gặp người tương trợ. hay có bệnh nhỏ. lanh lẹ. Tánh người vợ hay rầu lo. có chí kiên cố làm ăn đặng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. lo tính đều thông suốt. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. gặp việc khó hóa dễ. quí nhơn thông minh. tánh lạt lòng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. ở với nhau chung lo làm ăn cũng đặng cảnh ấm no tầm thường Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính. hào con trung bình. khá nhẫn nại và chung lo việc làm ăn mới đặng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. miệng hay rầy nói. vật dụng trong nhà thường dùng. ít vui vẻ. hào con đông đủ. ăn nói việc chi cũng dễ. mỗi việc đều thủ binh. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con đông đủ. vui vẻ. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. không chi đáng kỵ. nên kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng hưởng tốt. hào tài đủ dùng.com 154 Tánh người vợ tánh sáng. đặng có chức phận làm ăn th êm t ốt. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. vợ chồng đều riêng lo. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có th ân th ế. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU THÂN . Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ít vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. về ý tình bất hòa nên kiên nhẫn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. sanh con đầu là gái hạp. về hào tài hay luân chuyển.

tánh thông minh. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay yêu chuộng người. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. hay lo tính. hào con trung bình. hay giao thiệp. trong mình có tiểu tật. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ưa kinh sách. có duyên. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. hào con thiểu số. chung sống chung lo sẽ tạo nên. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. hào tài ấm no. hay giao thiệp. hay bôn ba. hào con đông đủ. kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà. hào tài đủ no qua ng ày. hào tài tương vượng. hào tài đủ no. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) .com 155 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. vui vẻ. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. tánh sáng. Tánh người vợ hay hòa thuận. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hay lo tính.tuvilyso. hào tài bình thường . chung sống cần năng mới ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nhà. vui vẻ.http://www. chân hay đi nhi ều. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. khá cần năng mới đặng ấm no. có duyên. Tánh người vợ thông minh. hào con thiểu số. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Tánh người vợ thông minh. lo tính. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ ít vui vẻ. việc làm ăn đặng ấm no. việc làm ăn cũng đặng lập nên. bản thân hay có tiểu tật. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ vui vẻ.tuvilyso. hào con trung bình. chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà. vui vẻ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. lòng hay lo tính. làm ăn không đặng phát đạt. hào tài đủ dùng. ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ. có duyên. hào tài trung bình. tánh sáng. hào tài đủ dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. vật dụng trong nhà thường dùng. qua hạn làm ăn đặngh ấm no.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. lâu sau mới dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. lanh lẹ. tánh sáng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổii. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hay giao thiệp. lanh lẹ. lòng hay lo tính. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. . Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. nên thương lẫn làm ăn đặng ấm no. nhiều người mến thương. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên ấm no trung bình. bôn ba. vui vẻ. khá chung lo lâu sau làm ăn đặng. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. không chi đáng kỵ. hào con thiểu số v à có số nuôi con nuôi. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài . lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.com 156 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp.

ăn nói lanh lẹ. 49. miệng hay rầy nói. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 25. luận việc hôn nhân không thành. có duyên. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Tuổi: KỶ HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 4.tuvilyso. 49. có số tạo giữ tiền tài. 43. 31. có số tạo giữ tiền tài. hào con đa số. 25. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. đến ngày chót khó nên đôi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Tân Mẹo Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 19. Tánh người vợ tánh sáng. 55 tuổi. 31. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổ Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. vui vẻ. khá thương lẫn việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. 3.11 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. nên nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. hào tài tương vượng. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Bính Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. hào tài đủ no. hào con đông đủ.com 157 Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 39. . 12. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 37. 55 tuổi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp.http://www. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 6. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 1. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Hợi. 43.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN . gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. lòng hay lo tính. hào con trung bình.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nên thương lẫn nhau làm ăn tốt. chung sống với nhau lo làm ăn tốt Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con rất ít. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. bản thân hay có bệnh. về hào tài hay luân chuyển. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ lanh lẹ. v ề lời tiếng kh á kiên nhẫn. hay giao thiệp. gặp khó hóa dễ. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. lâu sau làm ăn mới đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con đông đủ. hào con rất ít. nên kiên cố và bền chí làm ăn ngày hậu đặng ấm no Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. làm ăn sẽ đặng nên. chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng nên nhà. rồi sau mới dễ làm ăn. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng thân thể. miệng hay rầy nói. tánh nóng nảy. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www. bản thân có tiểu t ật. ăn nói lanh lẹ. hoặc có quyền chức. hào tài bản thân. Tuổi: KỶ HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 8. hào tài trung bình. ăn nói cầu lo đều thông suốt. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà đều đủ. làm ăn mới không đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. khó sanh và khó nuôi. hào tài phát đạt. hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. quí nhơn hay tương trợ. làm có tiền hay xảy điều hao tốn. Tánh người vợ hay lo tính.com 158 Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 5. nhưng phải có đôi phen thành bại. khó tánh. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. chung ở với nhau nên hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chức phận và nhiều thân thế. hào tài đủ dùng. v ề hào con thiểu phước.

hào con trung bình Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. nên thương lẫn với nhau. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. mỗi việc thủ thường. vợ chồng với nhau chung lo làm ăn cũng đặng nên cảnh ấm no. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. làm có tiền hay xảy điều tản hao. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lo tính đều dễ dàng. khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp. ít vui vẻ. tánh lạt lòng. phải chịu cảnh thiếu nghèo. khá kiên cố làm ăn đặng . về tâm ý bất hòa. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. lanh lẹ. vật dụng trong nhà thường dùng. v ề hào con thiểu phước. số khó giữ tiền tài. hay giao thiệp. cho lắm. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.com 159 (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. chung ở với nhau kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) . hào tài đủ no. sanh con đầu là gái hạp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung sống đặng cảnh ấm no an vui. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp. hào con rất ít. hay có bệnh nhỏ. nên bền chí và chung lo. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ tánh sáng. lanh lẹ.http://www. ít vui vẻ. nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt. hào con trung bình. miệng hay rầy nói. hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng nên. hào tài tương vượng. làm ăn việc chi cũng gặp người tương trợ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhiều người mến thương. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. vợ chồng đều riêng lo.

tánh sáng. việc làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay lo tính. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. . hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. hào con rất ít. lo tính việc chi cũng dễ. hào con thiểu số. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. chung ở đồng lo ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ thông minh. lời nói hay thắc mắc. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. nên kiên cố làm ăn mới đặng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng ấm no. hào tài đủ dùng. ăn nói thường có quí nhơn tương trợ. vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. hay giao thiệp. ít đặng vui vẻ.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. lo tính. hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay đi nhi ều. tánh thông minh. hào tài tương vượng. hay bôn ba. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con rất ít. có tay tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. Tánh người vợ ít vui vẻ. hào tài phát đạt.http://www. có duyên. có số tạo tiền tài. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân hay có bệnh. chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hay có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền tài. không chi đáng kỵ. vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. hào tài ấm no.com 160 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. Tánh người vợ vui vẻ. bản thân có tiểu bệnh. tánh lạt lòng. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào tài bình thường. khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài bình thường.

bôn ba. 2. lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổ Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số.tuvilyso. hào tài tương vượng. nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. 3. tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. hào con thiểu số. tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm. vui vẻ. CẢNH: TAM VINH HIỂN SỐ TAM VINH HIỂN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. hào tài đủ dùng. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: CANH TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. có nhiều điểm tốt cộng lại. có duyên. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. đặng có danh giá bốn phương. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tý. cũng có địa vị với xã hội.http://www. có tiểu bệnh. 1. tánh sáng. nhiều người kính mến. làm có tài cũng hay hao phá tài .com 161 Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. việc làm ăn đặng ấm no. tánh sáng. hay giao thiệp. tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường. lanh lẹ. hào con rất ít Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tu ổi Canh Tý v ợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi . lanh lẹ. kiên nhẫn làm ăn tốt. 3. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. khá nhẫn nại nên nhà.

23. còn thiểu phước thì đặng khá. 25. gặp số Nhì Bần Tiện. luận việc hôn nhân không thành. bản thân hay có tiểu bệnh. 39 tuổi. 9. nhiều người hay mến . 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 1. 2. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. khó sanh và khó nuôi. vật dụng trong nhà khiếm dụng Tánh người vợ chân hay đi. hào con đa số. 41 tuổi. hay giao thiệp. nhưng phải có thành bại nhiều phen thì mới tốt. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Bính Thân Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. 29. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 12. hay lo tính. hào tài ấm no. ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17.tuvilyso. 21. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con đông đủ. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. hay đi nhiều. 33. chung sống với nhau làm ăn đặng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. 34. Tuổi: CANH TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.http://www. it vui vẻ. nên hòa thuận và kiên cố . đến ngày chót khó nên đôi. hào tài đủ no. 22. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.com 162 ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. tánh sáng. 37. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 1. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. Tánh người vợ lanh lẹ. hay khiến điều hao tốn. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 3. về hào tài hay luân chuyển. 2. 35. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. thường gặp c ảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp.

nên kiên nhẫn và bền chí. việc làm ăn cần năng cũng đặng lập nên. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. chung ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp ý. Tánh người vợ hay rầu lo. về hào tài buổi đầu hay luân chuyển. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ hay rầu lo. qua hạn mới đậu tài.http://www. hào con trung bình. hào tài bình thường. ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. ít vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên kiên nhẫn và bền chí. hay giao thiệp. lanh lẹ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. hưởng cảnh ấm no và an vui. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.com 163 thương. hào con đông đủ. có duyên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay có bệnh nhỏ. làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình. tánh lạt lòng. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài tương vượng. tâm ý bất hòa. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. thường có quí nhơn giúp đở. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài trung bình. ít vui vẻ. nhưng phải có thành bại nhiều phen thì mới tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay khiến điều hao tốn. hay có bệnh nhỏ. tánh ý vợ chồng cũng đ ặngg hòa hạp. số khó giữ tiền tài. chung sống với nhau nên kiên cố và nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. ở với nhau đặng hưởng ấm no. cầu lo hay ăn nói việc chi cũng đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường g ặp cảnh thiếu nghèo.tuvilyso.

chân hay đi nhi ều. có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khá kiên nhẫn với nhau làm ăn mới đặng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. tánh sáng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài ấm no. hào con đông đủ.http://www. hào con thiểu số. . Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có duyên. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. hào tài trung bình. hào tài đủ no. ở với nhau cần năng ngày hậu nên nhà. có tay tạo giữ tiền tài. trong mình có tiểu tật. hào con đa số. vui vẻ. chung sống làm ăn dựng nên sự nghiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ no. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. chung sống làm ăn cũng đặng lập nên. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài trung bình. có duyên. có số tạo giữ tiền tài. việc làm ăn chung lo cũng đặng hưởng cảnh ấm no. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có duyên. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu t ật. miệng hay rầy nói. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ hòa hạp.tuvilyso. có số tạo tiền tài. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ.com 164 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. qua hạn mới đậu tài. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn sống cảnh ấm no. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con thiểu số. ở với nhau nhẫn nại làm ăn mới đặng. khá nhẫn nại v à kiên cố cũng đặng nên. tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp. hay lo tính.

hào tài đủ no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài bình thường. ít đặng vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. hay giao thiệp. hào con thiểu số. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. . ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con thiểu số. hào con rất ít. hào con trung bình. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm. nên cần năng cũng đặng cảnh ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh sáng. nên kiên nhẫn và chung lo. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. lanh lẹ. làm có tài cũng hay hao phá tài .com 165 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có duyên. chung sống làm ăn nên nhà. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.tuvilyso. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh sáng. hào tài trung bình. việc làm ăn đặng có quí nhơn giúp đở. Tánh người vợ hay lo tính. lo tính việc chi cũng dễ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ thông minh. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng ấm no. ở với nhau cần năng sẽ đặng lập nên. hay có bệnh. tánh lạt lòng. việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có tay tạo giữ tiền tài. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. về hào con thiểu phước. hào tài ấm no.http://www. nên thương lẫn đồng lo việc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào tài ấm no. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tuổi: TÂN SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng hoặc có chức phận.

Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Ất Mùi Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 38. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 4. 2. có chút ít chức phận dễ làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. bản thân có tiểu tật. Tuổi: TÂN SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 8.54 tuổi. 42 tuổi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. . tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 30. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Mậu Tuất Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 26. 20. 3. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổ Canh Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 2. nhưng phải kiên cố mới đặng. 36. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 24. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. số vợ chồng cũng thế. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 48. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 32. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. đến ngày chót khó nên đôi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. 1.http://www. 30. hào con trung bình.tuvilyso. ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no. ăn nói lanh lẹ. luận việc hôn nhân không thành. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 42. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều có quí nhơn giúp đở. 28. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con.com 166 Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Sửu. hào tài đủ no. Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Tân Sửu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. khó sanh và khó nuôi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. dần sẵn của cũng khó giữ đặng. còn thiểu phước thì đặng khá. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. tánh lạt lòng. số khó giữ tiền tài. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài đủ no qua ngày. nhưng buổi đầu làm ăn ch ưa đặng phát đạt cho lắm. hào con đông đủ. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ thông minh. bản thân hay có tiểu bệnh tật. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nhiều người hay mến thương. vật dụng trong nhà đều đủ. hào tài đủ dùng. về hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên. hào con thiểu số. hay giao thiệp. tánh ý vợ chồng đ ặngg hòa hạp. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ tánh sáng.com 167 Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về lời tiếng nên nhẫn nại. hào tài tương vượng. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. vui vẻ. hay có bệnh nhỏ.hào con đông đủ. chung sống với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào con thiểu phước. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ưa kinh sách. Tánh người vợ hay rầu lo. sanh con đầu là gái hạp. hào tài ấm no. nhiều người hay mến thương. ít vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. vật dụng trong nhà khiếm dụng. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ lòng hay lo tính. nên cần năng thêm tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.http://www. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Qúy vợ chồng như có phước hưởng giàu. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con thiểu số. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng hoặc có chức phận thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau việc làm ăn cũng đặng ấm no. . ở với nhau vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp nên bền chí và cần năng mới đặng ấm no.

việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ no. hào con rất ít. còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào con đông đủ. hay bôn ba lo tính. chung sống.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa. lòng hay lo tính. hào con đông đủ. hào tài trung bình. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. bản thân có tiểu bệnh. hào tài tương vượng. hay lo tính. hay giao thiệp. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con trung bình. tánh sang. Tánh người vợ hòa thuận. hay giao thiệp. Tánh người vợ vui vẻ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh thông minh. vui vẻ. vui vẻ. nên cần năng làm ăn sẽ đặng ấm no. hào con trung bình. có duyên. nên kiên cố làm ăn mới đủ no. không chi đáng kỵ. . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.com 168 Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. tánh tình chồng vợ hòa hạp. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay yêu chuộng người. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý hay thắc mắc. hào tài đủ dùng. chung sống nên kiên nhẫn làm ăn nên nhà. Tánh người vợ ít vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. nhiều người hay mến thương. trong mình có tiểu tật. Tánh người vợ thông minh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài . việc làm ăn cũng đặng ấm no. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài thạnh vượng. có số tạo tiền tài. hào con đa số. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

com 169 nhưng phải chịu nhiều phen thành baị rồi sau mới tốt. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa thuận. lòng hay lo tính. Tánh người vợ lòng hay lo tính. vui vẻ. hào con rất ít. chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài tương vượng. làm ăn kiên cố sẽ đặng nên nhà. hào tài ấm no. Tuổi: NHÂM DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Dần đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Dần. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.tuvilyso. 1. Tánh người vợ tánh sáng. hay thắc mắc. hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hay tương xung về lời tiếng. tánh thông minh. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Ất Tỵ Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. ý tình vợ chồng bất hòa. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. về tánh ý khá nhẫn nại. hay giao thiệp. chung ở với nhau làm ăn đặng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau làm ăn tốt. hào tài trung bình. lanh lẹ. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi . hào tài đủ dùng. tánh sáng. nên nhẫn nại và bền chí mới đặng. hào tài tương vượng. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hay lo tính. trong ngoài đều yên thuận. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào con đông đủ. bản thân hay có bệnh nhỏ.http://www. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. hào con đa số. miệng hay rầy nói. vui vẻ. chung sống làm ăn đặng. lo tính đều dễ dàng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài. có duyên. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

hào con ấm no. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Giáp Ngọ Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Nhâm Tý Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 56 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Đinh Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. 44. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. cầu lo việc chi đều dễ dàng. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 26. 2. 50. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. về hào tài hay luân chuyển. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có tiểu tật. hào con thiểu số. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20.tuvilyso. 42. . ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 30. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. thường gặp cảnh thiếu nghèo một thời gian. 5. Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 30. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con rất ít. Tuổi: NHÂM DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.54 tuổi. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.com 170 ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 24. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và chức tước. ăn nói lanh lẹ. 36. luận việc hôn nhân không thành. 11. 9. sanh con đầu là gái hạp. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. đến ngày chót khó nên đôi. số vợ chồng cũng thế. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. việc làm kiên cố đặng ấm no. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. khó sanh và khó nuôi. 38. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 6. 48. hào tài đủ dùng.

vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình. quí nhơn hay trọng đãi. hay giao thiệp. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. tánh tình chồng vợ cũng c ó ph ần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài. ít vui vẻ. ở với nhau n ên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài thường dùng. Tánh người vợ thông minh. về hào tài nên kiên cố . chung sống với nhau cần năng mới đặng tốt. lòng hay lo tính. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ưa kinh sách. hào tài ấm no. buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. nhiều người hay mến thương. ý tình nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp.http://www. khá bền chí. hào con trung bình. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. về hào tài nên kiên cố . vợ chồng hay tương xung. còn thiểu phước thì đặng khá. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vui vẻ. ngày hậu làm ăn đặng. ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ tánh sáng. khá chung lo và cần năng. qua hạn mới đậu tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào tài trung bình. chung sống với nhau làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. hào con trung bình. số khó giữ . có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ no. lời tiếng bất hòa. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lanh lẹ. có duyên. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về hào con thiểu phước. lòng hay lo tính. có chút ít chức phận dễ làm ăn. hay có bệnh nhỏ. nhưng phải chịu đôi phen thành bại rồi mới tốt. Tánh người vợ tánh sáng. . hay giao thiệp.com 171 Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lòng hay lo tính. lo tính việc chi đều thông suốt. lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 172 nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới tốt. hay bôn ba. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. hay lo tính. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ thông minh. hào con rất ít. làm ăn mới đặng nên nhà. hào con trung bình. tánh sáng. hào con thiểu số. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. thường có người tương trợ. hào con thiểu số. hào tài ấm no. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ hòa thuận. khá cần năng mới đủ no. vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. nên kiên cố mới trọn tốt. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi.http://www. có số tạo giữ tiền tài. bản thân hay có bệnh. hào con trung bình. ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên. có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. hào tài trung bình. hay giao thiệp tình bạn. vật dụng trong nhà thường dùng. hay y êu chuộng người. có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng . việc làm ăn đặng trở nên. tánh thông minh. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ hay hòa thuận. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa thuận. ăn nói thông suốt. bản thân có tiểu tật.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. chung ở đặng cảnh ấm no. hào con thiểu số. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài ấm no. bản thân có tiểu bệnh. chân hay đi nhiều. . vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no.

. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. đồng lo s ẽ đ ặng lập nên. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. tánh lạt lòng.com 173 Tánh người vợ hay rầu lo. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài tương vượng. kh á nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Tuổi: QUÍ MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.tuvilyso. kiên cố làm ăn mới đặng. hào con thiểu số. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ lanh lẹ. số vợ chồng cũng thế. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. hay đi nhi ều. hào con trung bình. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng. hay lo tính. ít vui vẻ. về hào con thiểu phước. hào tài bình thường.http://www. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. việc làm ăn sống cảnh ấm no. ít vui vẻ. ở với nhau cũng có phần hạp. khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt. hay lo tính. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đủ dùng. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vợ chồng nên nhẫn nại. việc làm ăn thường có người tương trợ. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con rất ít. Tánh người vợ vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài.

lo tính thường có người giúp đở. 36. 23. 38. 30. Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no. hay có bệnh nhỏ. về hào con thiểu phước. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. đến ngày chót khó nên đôi. hào con trung bình. 32. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con trung bình. Gái tuổi Quí Mẹo sanh tháng 1. hào tài bình thường. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 42 tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lo tính làm ăn đều thông suốt. ít vui vẻ. còn thiểu phước thì đặng khá. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tuổi: QUÍ MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 11. . 1. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 36. 5. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.tuvilyso. hào con rất ít. miệng hay rầy nói. về hào tài hay hao tốn. Tánh người vợ hay rầu lo. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Ất Tỵ Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. 2. hào tài thạnh vượng. ở với nhau làm ăn tốt.com 174 Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mẹo. lòng hay lo tính. luận việc hôn nhân không thành. khó sanh và khó nuôi. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. 35. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. ý tình vợ chồng hòa hạp. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. trong ngoài đều thuận ý. 26. số khó giữ tiền tài. 6. việc làm ăn đồng lo lập nên nghiệp lớn. sanh con đầu là gái hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 44 tuổi. 24. 9. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Mẹo sanh tháng 1.http://www.

Tánh người vợ thông minh. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ưa kinh sách. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá quí nhơn hay giúp đở. về hào tài hay luân chuyển. còn thiểu phước thì đặng khá. buổi đầu hay xảy điều hao t ốn. hào tài bình thường. hay lo tính. bản thân có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng đ ặngg hòa hạp. có duyên. tánh lạt lòng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp khó hóa dễ. hào con rất ít. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. lo tính đều thuận ý. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. chung ở với nhau kiên nhẫn làm ăn đặng. về tánh ý khá nhẫn nại mới trọn tốt. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. . vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên cần năng ngày hậu đặng ấm no. hay giao thiệp. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. có chút ít chức phận thêm tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ lời tiếng hay tương xung.http://www. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu tật. ăn nói hay cầu lo cũng đều thông suốt. sanh con đầu là gái hạp. hào tài phát đạt. hào con rất ít. chung ở cần lo làm ăn sẽ đặng nên nhà. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài ấm no. hào con thiểu số. hay có bệnh nhỏ.com 175 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn kiên cố cũng đặng hưởng ấm no. nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ít vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. về hào con thiểu phước. hay giao thiệp.tuvilyso. chung sống chung lo ngày hậu đặng trung bình. vui vẻ.

hay giao thiệp tình bạn. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con đông đủ. có duyên. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào con rất ít. chung sống làm ăn đặng nên nhà. nên cần năng đặng ấm no. vui vẻ. hào tài ấm no. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay hòa thuận. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ no. hay có tiểu bệnh. hào tài trung bình. hào con rất ít. hào con trung bình. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. việc làm ăn đặng nên nhà. bản thân có tiểu bệnh. hào tài trung bình. nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng. . ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay yêu chuộng người. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn. có số tạo tiền tài. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. tánh sáng.com 176 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay lo tính. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào con rất ít. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ. bản thân có tiểu tật. hào con rất ít Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. tánh tình thông minh. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài ấm no. có duyên. chung sống làm ăn đặng ấm no. hay lo tính. hào tài phát đạt. hào tài tương vượng. ăn nói thông suốt. hào tài đủ dùng. ít vui vẻ. có số tạo tiền tài.tuvilyso.http://www. vui vẻ. không chi đáng kỵ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bôn ba. có duyên. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ lanh lẹ. có tay tạo giữ tiền tài .

hào con rất ít. bản thân có tiểu tật. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ tánh hiền. hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. hay lo tính. tánh tình chồng vợ hay tương xung. hào con trung bình. ít nói. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.http://www. nên kiên cố và bền chí. ăn nói lanh lẹ. hay hòa hạp với đời. hào tài thạnh vượng. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. thường gặp cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ít vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.tuvilyso. hào tài đủ dùng. hào con rất ít. ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài bình thường. quí nhơn hay giúp đở. nên nhẫn nại việc làm ăn tốt. hào tài đủ no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận dễ làm ăn. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 177 Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. miệng hay rầy nói. vui vẻ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con rất ít. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. về hào tài hay luân chuyển. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no. hay đi nhiều. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo tiền tài. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận. qua hạn mới ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân có tiểu bệnh. . hay giao thiệp.

khó sanh và khó nuôi. 26. hay lo tính. 7. 22. 34. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 44. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. có số tạo tiền tài. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Tân Dậu Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. có tay tạo giữ tiền tài. đến ngày chót khó nên đôi. 6.http://www. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Quí Mẹo Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. 1.tuvilyso. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Thìn sanh tháng 2. 38. ý tình vợ chồng hòa thuận. Gái tuổi Giáp Thìn sanh tháng 7. 56 tuổi. hào tài tương vượng. Tuổi: GIÁP THÌN . 8. 36. Tánh người vợ vui vẻ. hay lo tính. 24. 30. hay có bệnh nhỏ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. 8. Tuổi: GIÁP THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Thìn đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.com 178 Tánh người vợ tánh sáng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thìn. 42 tuổi. vui vẻ. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 3. 32. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Mùi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. hào con trung bình. việc làm ăn đặng ấm no. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 40.

Tánh người vợ thông minh. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. số khó giữ tiền tài.tuvilyso. không chi đáng kỵ. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên cần năng và kiên cố mới đặng. hào con trung bình. sanh con đầu là gái hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. chung sống với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hay tương xung. hào tài ấm no. ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ cũng đặng không đặng hòa hạp cho lắm. ít vui vẻ. chung ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ hay rầu lo.http://www. tánh lạt lòng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con trung bình. cầu lo việc làm ăn thường có người tương trợ. hào tài đủ dùng. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng lờI tiếng ít đặng hòa hạp. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. hay có bệnh nhỏ. hay lo tính. còn thiểu phước thì đặng khá. hay có bệnh nhỏ. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con đông đủ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. ít vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. quí nhơn trọng đãi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. . lo tính việc chi đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên thương lẫn và chung lo với nhau. nhiều người hay mến thương. hay giao thiệp. số vợ chồng cũng thế. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 179 (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. số có chức phận mới dễ làm ăn mới đặng. bản thân có tiểu tật. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. chân hay đi nhiều. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ưa kinh sách. hay có tiểu bệnh tật. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. miệng hay rầy nói. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con đông đủ. hào tài bình thường. phải chịu cảnh nhiều phen thành bại rồi mới tốt. ít hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá.

bản thân hay có tiểu bệnh. . có duyên. hào con đông đủ. hào tài tương vượng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. hay giao thiệp. vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. hào con trung bình. nên nhẫn nại kiên cố làm ăn tốt. việc làm ăn cũng đều yên thuận. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau làm ăn n ên kiên cố ngày hậu đặng nên ấm no. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. tánh sáng. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. hào tài bình thường. việc làm ăn kiên cố sẽ lập nên sự nghiệp. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp. việc làm ăn sắp đặt đều thuận ý người đời hay mến thương. chung sống làm ăn đặng ấm no. có tay tạo giữ tiền tài . hào tài tương vượng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.vật dụng trong nhà thường dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ.com 180 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. hào tài đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tánh tình chồng vợ thiếu sự hòa hạp. hoặc danh tiếng với đời. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hay giao thiệp tình bạn. nên bền chí làm ăn đặng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo. có duyên. hay bôn ba lo tính. trong mình có tiểu tật. lòng hay lo tính. nên thương lẫn chung lo với nhau. tánh tình chồng vợ hòa hạp.tuvilyso. Tánh người vợ vui vẻ. tánh thông minh. hưởng sự ấm no và an vui. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. về tánh ý nên nhẫn nại. hào con trung bình. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

ăn nói lanh lẹ. ít thua ai. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lòng hay lo tính. hào tài ấm no. hay lo tính. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền tài. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. hào con trung bình. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đa số. hào con trung bình. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường. hào con đa số. ít vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà khiếm dụng. bản thân có tiểu tật. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hạp.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài. hay thắc mắc. có duyên. hào con đông đủ. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. về hào tài hay luân chuyển. việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá.http://www.com 181 Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. hào tài đủ no qua ngày. lanh lẹ. tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp chung sống với nhau cần năng mới đặng ấm no. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. làm ăn không đặng phát đạt. khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no. việc làm ăn sẽ lập nên. Tánh người vợ lanh lẹ. hay đi nhiều. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi KỶ HỢI .

37. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Mậu Thân Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. có số tạo giữ tiền tài. chung sống đồng lo lập nên nhà. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hay có bệnh. 55 tuổi. 49. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hào tài tương vượng.http://www. Gái tuổi Ất Tỵ sanh tháng 7. 37. hào tài đủ dùng. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. 1. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Tỵ. có số tạo tiền tài. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khó sanh và khó nuôi. vui vẻ.com 182 (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tuổi: ẤT TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 43. hào con trung bình. 8. 25. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. hay thắc mắc. 25. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. ít vui vẻ. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. 7. khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. 31. 43. đến ngày chót khó nên đôi. Tánh người vợ tánh sáng. 31. tánh lạt lòng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly 4. hào con đông đủ. hay lo tính. 8. Tuổi: ẤT TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) . tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. 49. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 6.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. luận việc hôn nhân không thành. việc làm ăn cũng đặng nên. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài tương vượng. 55 tuổi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Tỵ sanh tháng 2. 3.

hào tài trung bình. bản thân có tiểu tật. về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn đặng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.com 183 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng t ốt. ở với nhau làm ăn tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. không chi đáng kỵ. hào tài ấm no. miệng hay rầy nói. hoặc có có chút ít chức phận thêm tốt. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. việc làm ăn đồng lo cũng đặng lập nên. hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có duyên. sanh con đầu là gái hạp. hào con trung bình. . Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà đủ dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài thạnh vượng. hào con đông đủ. nên bền chí và kiên cố . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ Ẹ tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. quí nhơn trọng đãi. ở với nhau cần năng và chung lo làm ăn đặng ấm no. của tiền hay hao tản. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. về hào tài hay luân chuyển. lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. làm ăn không đặng khá. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý. ít vui vẻ. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. hào con đông đủ. tánh lạt lòng. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. qua hạn sẽ lập nên. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi nhiều. trong ngoài thuận ý. hào tài đủ dùng. nhưng buổi thành bại nhiều phen.http://www. hào con đông đủ. hay giao thiệp. hưởng sự hạnh phúc ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng trở nên. lòng hay lo tính.

ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài ấm no. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hay tương xung. có duyên. việc làm ăn hưởng cảnh ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. có duyên. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. bôn ba. bản thân hay có tiểu bệnh. vui vẻ. đặng hưởng cảnh hạnh phúc an bình. hào con thiểu số. qua thời gian làm ăn mới đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài bình thường. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. . vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. làm ăn khó mở mang. hào con trung bình. hào con trung bình. vui vẻ. hay có tiểu bệnh. ít hạp ý. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.http://www. hào tài bình thường. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con trung bình. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. chung sống làm ăn nên nhà.com 184 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ngày sau sẽ lập nên. về ý tình vợ khá kiên nhẫn. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. qua hạn sẽ làm nên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. trong mình có tiểu tật. hào con đông đủ. hay yêu chuộng người. hào tài trung bình. ngày hậu làm ăn đặng trung bình. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. việc làm ăn nhẫn nại ngày hậu đặng nên. hào con đông đủ. hào tài phát đạt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

Tánh người vợ hiền. Tánh người vợ lanh lẹ. ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. lo tính đều thông suốt. sanh con đầu là gái hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. lòng hay lo tính. vui vẻ.tuvilyso. vui vẻ. hay có tiểu bệnh. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số. thông minh. hào con thiểu số. hào tài thạnh vượng. hào con đông đủ. việc làm ăn hậu tốt. việc làm ăn đặng ấm no. hào tài bình thường. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . trong ngoài sắp đặt yên thuận. hay giao thiệp. vui vẻ. hưởng cảnh ấm no v à bình ấm no. hay giao thiệp. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. lanh lẹ. Tánh người vợ hi ền. hay hòa hạp với đời. hay lo tính. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. hào tài trung bình. làm có tài cũng hay hao phá tài.com 185 Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. làm có tài cũng thường bị hao t ài.http://www. Tánh người vợ thông minh. có duyên. hay đi nhiều. chung sống sẽ nên nhà. ch ỉnh tề. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. it thua ai. hào con đa số. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. khá kiên cố làm ăn tốt. có duyên. nên kiên cố làm ăn nên nhà. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới ấm no. ít nói. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ.

hào tài đủ dùng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. chung lo đặng nên sự nghiệp. chung sống cần năng mới ấm no. tánh sáng. vui vẻ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít vui vẻ.http://www. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. hào tài đủ no.com 186 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 35. Tánh người vợ có duyên. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. có số tạo tiền tài. 1. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. chung lo đặng nên sự nghiệp. lời nói hay thắc mắc. 39 tuổi. hay lo tính. 23. hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi. 31. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh lạt lòng. hào tài tương vượng. việc làm ăn chung lo ấm no. 28. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 40 tuổi. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Sửu Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. hào con đa số. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. tánh sáng. 19. Tánh người vợ hay rầu lo. 33. 29. 21. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầu lo. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Ngọ. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4.tuvilyso. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi: BÍNH NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Ngọ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Đinh Mùi Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 17. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Dậu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. hay có tiểu bệnh. . 27.

http://www. về hào con thiểu phước. tánh lạt lòng. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ no. 2. hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. 3. và có số nuôi con nuôi.com 187 Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. . vật dụng trong nhà khiếm dụng. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào con trung bình. Gái tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. nên có chí cần năng và chung lo làm ăn đặng. nhưng buổi đầu làm ăn chưa được trơn tốt. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. 8. chân hay đi nhiều. khó sanh và khó nuôi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu.tuvilyso. sanh con đầu là gái hạp. hào con thiểu số. 4. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no. chung ở với nhau chung lo làm ăn tốt. hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. về hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh sáng. khá bền chí và kiên cố cũng đặng ấm no. chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no trung bình. thiểu phước gặp khá. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1. Tánh người vợ hay lo tính. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. ít vui vẻ. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lo tính. Tuổi: BÍNH NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. thường gặp cảnh thiếu nghèo. bản thân hay có tiểu bệnh tật. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 4. ưa kinh sách. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào con rất ít. qua hạn cũng đặng ấm no. bản thân có tiểu tật.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. về hào con thiểu phước. bôn ba. lòng hay lo tính. tánh sáng. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. tánh thông minh.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay lo tính. chung ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp. đặng sự bình an và ấm no. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới dễ làm ăn. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau làm ăn cũng đặng ấm no. Tánh người vợ thông minh. chung sống đồng lo làm ăn đặng. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài trung bình. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. khá cần năng chung sống mới ấm no. hào con rất ít. hào tài đủ no. trong mình có tiểu tật. bản thân hay tiểu bệnh. hay yêu chuộng người.tuvilyso. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. hay giao thiệp. vui vẻ.com 188 Tánh người vợ thông minh. . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng lập nên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. có duyên. nên chung lo làm ăn không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp ý. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nhà. vui vẻ. hào tài ấm no. hào con thiểu số. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. hào con rất ít. đặng sự bình an và ấm no. lòng hay lo tính. tình bạn. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. và có số nuôi con nuôi. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào con đông đủ. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng hay xung khắc. vật dụng trong nhà đủ dùng.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ít vui vẻ. hào con trung bình. hào tài đủ no qua ngày. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. chung lo làm ăn đặng hưởng ấm no. làm có tài cũng thường bị hao tài. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. về lờI tiếng nên nhẫn nại và chung lo làm ăn tốt.tuvilyso. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ thông minh. lanh lẹ. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung sống làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên nhà. Tánh người vợ hay rầu lo. miệng hay rầy nói. hào tài ấm no.com 189 Tánh người vợ lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào con rất ít. hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. chung ở với nhau làm ăn tốt. hào tài trung bình. khá kiên cố mới đủ no. Tánh người vợ tánh sáng. tánh thông minh. nhưng buổi đầu chưa được tốt trọn. ít vui vẻ. hay giao thiệp. lời nói hay thắc mắc.http://www. hào con thiểu số. số khó giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ tự. vui vẻ. ít thua ai. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân có tiểu tật. nên bền chí và cần năng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ hiền và tề chỉnh. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ít vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hay rầu lo. hay lo tính hay giao thiệp. hào con trung bình. khá nhẫn nại làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. ở với nhau kiên cố đồng lo mới đặng ấm no. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ no. ở với nhau vợ chồng xung khắc. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN .

Tánh người vợ hay lo tính. 30. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 54 tuổi. hào con rất ít. hào con đông đủ. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Canh Tý Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 26. hay rầy nói. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hào tài đủ no. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên thương lẫn làm ăn tốt. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 24. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Nhâm Tý Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tuổi: ĐINH MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. lời nói hay thắc mắc. hào tài đủ dùng.http://www.com 190 (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con rất ít. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. đến ngày chót khó nên đôi. hào tài trung bình. hào tài tương vượng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. luận việc hôn nhân không thành. 48. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Thìn Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. có số tạo tiền tài. 38. khá kiên cố mới ấm no. hào con trung bình. tánh lạt lòng. . 32. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 42. 44 tuổi. 1. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. ít vui vẻ. hay có tiểu bệnh.tuvilyso. 36. 24. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mùi. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 36.

hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng ý tánh hòa hạp. . có duyên. số vợ chồng cũng đều khó giữ tiền của. việc làm ăn cần năng ngày hậu đặng ấm no trung bình. ưa kinh sách bản thân hay có tiểu tật. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính cũng đặng thông suốt. quí nhơn tương trợ. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 4. hào tài ấm no. 1. vật dụng trong nhà thường dùng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. và có quyền chức. nên Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào tài không đặng tốt trọn. Tánh người vợ lanh lẹ. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. hay giao thiệp. Gái tuổi Đinh Mùi sanh tháng 5.tuvilyso. hào tài ấm no. hào con trung bình. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Mùi sanh tháng 3.http://www. 9. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con thiểu số. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. 2. về hào tài rất luân chuyển. hào tài đủ dùng. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.com 191 Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con trung bình. Tuổi: ĐINH MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. có chút ít chức phận mới dễ làm ăn mới đặng. 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài đủ dùng. 2. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi sau làm ăn mới đặng. qua hạn mới dễ làm ăn. ý tình vợ chồng cũng đặngg hòa hạp. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. ăn nói dễ dàng. vui vẻ. vợ chồng đặng có danh giá. vật dụng trong nhà thường dùng. lòng hay lo tính. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng.

có duyên. hào tài đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. hào tài đủ no qua ngày. nên kiên cố thêm t ốt. làm ăn việc chi cũng đều dễ dàng. hay lo tính. vợ chồng đều riêng lo. nên bền chí. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vui vẻ. ở với nhau cần năng mới đặng lo. lòng hay lo tính. nên bền chí và hào con thiểu phước. hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng tâm ý bất hòa. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. về hào con thiểu phước.com 192 Tánh người vợ tánh sáng. chung ở với nhau làm ăn mới đặng cảnh ấm no bình thường. tánh thông minh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tình bạn. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. vui vẻ. nhiều người hay mến thương. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá với đời. gặp khó hóa dễ. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. nên thương lẫn v à hòa thuận với nhau làm ăn đặng.http://www. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay yêu chuộng người. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. phải chịu cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà thường dùng. nhiều người hay tương trợ. hay có ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con đông đủ.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. không chi đáng kỵ. hào tài thường dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ . việc làm ăn chung lo và nhẫn nại cũng đặng lập nên. Tánh người vợ ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. nên thương lẫn chung lo dễ làm ăn. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đều riêng lo. ít thua ai. thông minh. việc làm ăn đặng ấm no. lanh lẹ. khá cần năng mới ấm no. tánh tình chồng vợ hòa thuận. chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. chung lo sẽ đặng nên nhà. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con trung bình. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hiền ít nói. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá kiên cố làm ăn tốt. ở với nhau ý t ánh ít hạp. hào tài ấm no. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. có duyên. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ lòng hay lo tính. lòng hay lo tính. hay hòa hạp với đời. hào con trung bình. hào tài bình thường. hào con thiểu số. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. tánh tình chồng vợ tâm ý bất hòa. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân có tiểu tật.com 193 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo tiền tài. hào tài trung bình. hào tài bình thường.http://www. . Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hay rầy nói.tuvilyso. tề chỉnh. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. về tánh ý nên kiên nhẫn. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ no. hào tài ấm no. vui vẻ . hào con đông đủ. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ít vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng hòa thuận. làm có tài cũng hay hao phá tài. miệng hay rầy nói. hay có bệnh nhỏ. hay lo tính. hào con đông đủ. nên kiên cố và lo làm ăn đặng nên. hào con đông đủ.

chung lo làm ăn đặng nên nhà. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay đi nhiều. 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thân. hào con thiểu số. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hay giao thiệp. lòng hay lo tính. hào tài đủ no. chung sống làm ăn nên. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hay rầy nói. có số tạo tiền tài. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ. ăn nói lanh lẹ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. có số tạo tiền tài.com 194 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Thân sanh tháng 3. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. 48. hào tài tương vượng. Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Tân Hợi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Tánh người vợ chân hay đi. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. làm có tài cũng hay hao phá tài hay xung khắc. 36. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Gái tuổi Mậu Thân sanh tháng 1. 32. 2. 2. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.http://www.tuvilyso. 30. đến ngày chót khó nên đôi. 50. 1. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. bản thân có tiểu tật. 42. 9. . hào tài bình thường. 56 tuổi. 26. luận việc hôn nhân không thành. 44. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. 54 tuổi. hào con trung bình. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 38. Tánh người vợ hay lo tính. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tánh người vợ tánh sáng. 4. Tuổi: MẬU THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 24. tánh tình chồng vợ hòa thuận.

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. chân hay đi nhiều. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. làm có tiền hay khiến điều hao tốn.http://www. hào con trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con rất ít hoặc không con. vật dụng trong nhà thường dùng. làm ăn việc chi cũng dễ. Tuổi: MẬU THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ưa kinh sách hay có tiểu bệnh tật. hào tài tương vượng. hay lo tính.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài ấm no. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.com 195 Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. về hào con thiểu phước. trong ngoài đều yên thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. nên thương lẫn làm ăn đặng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. cầu lo thường có quí nhơn giúp đở. làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. có duyên. nên chung lo. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít quyền chức thêm tốt. hay giao thiệp. hào tài bình thường. có duyên. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ở với nhau làm ăn tốt. trong . nhiều người mến thương. tánh tình chồng vợ hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. bản thân có tiểu tật. ý tình vợ chồng hòa hạp. khó sanh và khó nuôi. chung ở với nhau cần lo làm ăn mới đặng ấm no. quí nhơn hay tương trợ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng qua ngày. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

tánh sáng. về hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên chung lo. trong mình có tiểu tật. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. tánh thông minh. lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. nên kiên cố làm ăn đặng lập nên. hay yêu chuộng . hào con trung bình. qua hạn dễ làm ăn. hay bôn ba. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.com 196 ngoài đều thuận y ên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung ở với nhau làm ăn lâu sau cũng đặng nên. hay giao thiệp tình bạn.tuvilyso. hào tài bình thường. ăn nói vớI đ ờI lanh lẹ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá. lòng hay lo tính. hoặc không con. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. về lời tiếng nên nhẫn nại. có duyên. vợ chồng đặng có quyền chức hay thân thế. ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hưởng ấm no và an vui. hào con rất ít. hào con rất ít. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. nên thương lẫn làm ăn tốt. vui vẻ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng đủ no. hào con tương vượng. lo tính thông suốt. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. hào tài đủ dùng. hào con rất ít. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. hào tài ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ . gặp số Tam Vinh Hiển. hào con rất ít. hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo không đặng làm nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính. chung sống với nhau lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. gặp khó hóa dễ.http://www. hào tài đủ no qua ngày. có tay tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà thường dùng. khá nhẫn nại và bền chí làm ăn mới đặng no. ý tình vợ chồng hòa hạp.

ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. an vui. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài trung bình. hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ. có duyên. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh cộc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. hào tài ấm no. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo tiền tài. hào tài ấm no. hào tài đủ no qua ngày. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ít vui vẻ. hào con trung bình. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ít thua ai. hay lo tính. bản thân có tiểu bệnh.http://www. bản thân có tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp. khá cần năng chung lo mới đặng ấm no. vui vẻ. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 197 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ thông minh.tuvilyso. Tánh người vợ hiền. hay hòa thuận với đời. hào con rất ít. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. chung sống làm ăn đặng nên nhà. hào con rất ít. hay giao thiệp. có duyên. chung sống đồng lo làm ăn đặng nên. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường. nên thương lẫn làm ăn tốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Tánh người vợ chân hay đi. hay có bệnh nhỏ. lanh lẹ. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài ấm no. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. ít nói. hào tài đủ dùng. hay lo tính. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào con rất ít. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. lanh lẹ. ít vui vẻ. vui vẻ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá nhẫn nại làm ăn mới đủ no.

miệng hay rầy nói.com 198 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay lo tính. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. lo tính đều thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng.http://www. quí nhơn hay tương trợ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài trung bình. hào tài bình thường. hay có bệnh. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận với đời. về hào con thiểu phước. hào con rất ít hoặc sanh con gái. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con thiểu số. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung lo làm ăn sẽ đặng nên sự nghiệp. về hào tài hay luân chuyển. nên nhẫn nại hòa thuận làm ăn thêm tốt. hào tài tương vượng. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài. ít vui vẻ. số khó giữ tiền tài. khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no. ý tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) .tuvilyso. ăn nói hay lo tính đều đặng dễ dàng. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no bình thường. hào tài đủ dùng. vui vẻ. hào tài đủ no. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có tiểu tật. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà khiếm dụng. về tánh ý nên thương lẫn. nhiều người hay mến thương. ít vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lanh lẹ. chung sống làm ăn mới đặng nên. tánh tình chồng vợ hòa thuận.

http://www. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. 2. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hay có bệnh. hay đi nhiều. 29. 26. đến ngày chót khó nên đôi. 32. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Quí Dậu Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 20. 36. 2. 1. . Gái tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 5.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hòa thuận. 4. 38. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hào tài trung bình. 1. việc làm ăn đặng ấm no.com 199 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. 18. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. luận việc hôn nhân không thành. 30. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi: KỶ DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con đông đủ. hay giao thiệp. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 9. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Dậu. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài đủ dùng. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 8 và tháng 3 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 24. 41 tuổi. 30. hay lo tính. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. khó tánh. 42 tuổi. tánh nóng nảy. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. bản thân có tiểu tật. vui vẻ. cầu lo đều thông suốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính mọi việc đặng thông suốt. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. trong ngoài đều yên thuận. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. đặng hưởng phúc và bình an. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài phát đạt. làm ăn thường gặp người tương trợ. hào tài bình thường. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vui vẻ. hay giao thiệp.tuvilyso. Tánh người vợ thông minh. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. có duyên. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. . hào con đông đủ. hoặc có chức phận thêm tốt. chung sống với nhau kiên cố ngày hậu đặng lập nên. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ỡ với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. có duyên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồngg hưởng giàu hoặc đặng khá. Tánh người vợ vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có thân thế và danh giá với đời. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài giao thiệp tình bạn. nhiều người mến thương. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đ ặngg sang số. hào con đông đủ. ăn nói dễ dàng.com 200 Tuổi: KỶ DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung ở với nhau thương lẫn làm ăn đặng. n ên chung lo làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. tánh thông minh. hào con trung bình. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. đến sau t o đặng nên nhà. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. qua hạn sẽ dựng tạo nên. đồng lo làm ăn rất tốt. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay lo tính. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

hay giao thiệp. hào tài tương vượng. việc làm ăn nên kiên cố và chung lo sẽ đặng hưởng ấm no và bình an. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. có duyên. có chí kiên nhẫn và chung lo mới đặng trọn tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. làm có tài hay khiến điều hao tốn. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài tương vượng. chung sống kiên cố làm ăn tốt. không chi đáng kỵ. hay lo tính. có chí kiên cố làm ăn tốt. Tánh người vợ hiền. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp nên kiên cố làm ăn đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng ốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ thông minh. hào con đông đủ. ở với nhau đồng lo ngày hậu đặng nên nhà. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 201 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít thua ai. gặp khó hóa dễ. vui vẻ. thông minh. lòng hay lo tính. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. nhiều người mến thương. ăn nói hay cầu lo đều thông suốt. bản thân có tiểu tật. hay bôn ba. nên hòa hạp làm ăn rất tốt. Tánh người vợ thông minh. lo tính trong mình có tiểu tật. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và thân thế. lanh lẹ. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ . vui vẻ. hào tài đủ dùng.http://www. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa thuận. chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh.tuvilyso. trong ngoài đều yên thuận. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chỉnh tề. hào con đông đủ. hào con trung bình. hào tài phát đạt. ít vui vẻ.

tánh tình chồng vợ hòa thuận. đến sau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. ít vui vẻ. hào tài ấm no. vợ chồng đều riêng lo. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo tiền tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. buổi đầu làm ăn trung bình. . ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. ưa kinh sách. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài trung bình. về hào tài hay luân chuyển. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ít vui vẻ. hào tài đủ dùng. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. việc làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no. có tiểu tật. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay đi nhiều. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 202 (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. khá thương lẫn ngày hậu làm nên. ăn nói lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hòa hạp.http://www. Tánh người vợ hay rầy nói. hào con trung bình. tánh cộc. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. bản thân hay có tiểu bệnh tật. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nhà. không chi đáng kỵ. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. hào con đông đủ. có tiểu bệnh. hào con trung bình. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung lo làm ăn đặng cảnh ấm no. lanh lẹ. hay lo tính. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài trung bình. hay giao thiệp. hào tài bình thường. nên đồng một lòng kiên cố làm ăn đặng hưởng sự ấm no. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay có bệnh nhỏ.tuvilyso. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà.

tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. 22. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 34. hào con đông đủ. 46. Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 10. khá kiên cố làm ăn nên. 1 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tuổi: CANH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 6. đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi: CANH TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT . Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. khó sanh và khó nuôi.tuvilyso. 12. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tuất. 52 tuổi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. hay giao thiệp. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 1.com 203 Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Ất S ửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm ((Tuyệt Mạng) 5. 28. luận việc hôn nhân không thành. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. hào tài đủ dùng. hay đi nhiều. 40 tuổi. 28. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. 2. 11. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Nhâm Dần Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16.http://www. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 5. 26. 40. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 34. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 22. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

ý tình vợ chồng hòa hạp.http://www. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. bản thân hay có tiểu bệnh. không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay hòa thuận. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. về tâm ý bất hòa. cầu lo cũng dễ làm ăn. hay lo tính. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no.com 204 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. hào con đa số. hào con trung bình. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng lập nên. nên nhẫn nại để làm ăn. ăn nói hay cầu lo đều thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con đa số. hào tài ấm no. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống với nhau chung lo làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. lâu sau đặng trở nên. trong mình có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận quí nhơn giúp đở. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. qua hạn đặng làm ăn nên. hào tài trung bình. trong mình có tiểu tật. hay yêu chuộng người. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vợ chồng đều riêng lo. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. lo tính. hào tài đủ dùng. làm ăn không đặng kh á. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp. nhiều người hay mến thương. gặp khó hóa dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con đông đủ. có số nuôi con nuôi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá thân thế. . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có chí kiên cố làm ăn thêm tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. việc làm ăn cũng đặng ấm no bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở với nhau khá kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới tốt. ăn nói thông suốt. hay bôn ba. tánh sáng. nên thương lẫn và bền chí làm ăn đặng .

Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài đủ no. đến sau làm ăn mới đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. lời nói hay thắc mắc. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hào con đa số. chung sống làm ăn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. chung ở với nhau nên thương lẫn và đồng lo làm ăn đặng. hay lo tính. nhưng buổi đầu làm ăn tầm thường. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 205 Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nên bền chí và kiên cố đến sau dễ làm ăn. vật dụng trong nhà đủ dùng. làm ăn không đặng phát đạt. nên bền chí về lời tiếng nên nhẫn nại. có duyên. lanh lẹ. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ dùng.tuvilyso. Tánh người vợ thông minh.http://www. Tánh người vợ thông minh. chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ tạo nên sự nghiệp. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. hào con đa số. hào tài ấm no. vui vẻ. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận. qua hạn làm ăn tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ hi ền ít nói. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. hào con đa số. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lâu sau cũng dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. . không chi đáng kỵ. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. kiên cố làm ăn đặng. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay hòa hạp với đời. lời nói hay ít thua ai. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài trung bình. hay giao thiệp. có duyên. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.

tánh tình chồng vợ hòa thuận. chung với nhau làm ăn mới đặng nên. ở với nhau ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý lanh lẹ. hào con thiểu số. hay có bệnh nhỏ. lanh lẹ. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc. Tánh người vợ nóng nảy. nên nhẫn nại làm ăn tốt. có ngườii giúp đở mọi việc thông suốt. nên kiên nhẫn làm ăn cũng đặng bình thường. Tánh người vợ có duyên. phải chịu nhiều lần thành bại ngày hậu mới nên. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. đồngg một lòng làm nên sự nghiệp. hào con thiểu số.tuvilyso. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. chung sống với nhau kh á cần năng mới đặng lập nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. hào tài đủ no. tề chỉnh. hào tài đủ no. ở với nhau cần năng mới ấm no. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng buổi buổi đầu làm ăn không đặng khá. ý tình vợ chồng hòa hạp. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. ít vui vẻ. hào tài đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng trở nên. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www. Tánh người vợ can đảm. hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. có duyên. kỹ lưỡng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài thịnh vượng. chân hay đi nhiều. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lanh lẹ. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. việc làm ăn chung lo cũng đặng thủ thường. Tánh người vợ hay rầu lo. lòng hay lo tính. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn bình thường. tánh cộc. tánh tình chồng vợ hòa hạp. trong ngoài đều có thứ tự. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. nên kiên cố sẽ đặng ấm no.com 206 Tánh người vợ hiền. vui vẻ. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. tánh lạt lòng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. hào con trung bình.

37. hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. hào con đa số Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Ất S ửu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)) 5. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. 25. 35. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi . có tay tạo giữ tiền tài. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay lo tính.com 207 (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng bình thường. việc làm ăn cũng đặng lập nên. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 19. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Đinh Mùi Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. XIN LƯU Ý . 31. 39. hào tài ấm no. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài thịnh vượng. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. số khó giữ tiền tài. luận việc hôn nhân không thành. hay rầy nói . 27. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. 29. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. việc làm ăn chung lo đặng nên nhà. Tuổi: TÂN HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 33. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Hợi. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. ít vui vẻ. hay lo tính. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hào con đông đủ. đến ngày chót khó nên đôi. 23.http://www. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. 41 tuổi. 1. 45 tuổi.

không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ vui vẻ. khó sanh và khó nuôi. hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.http://www. hưởng đặng hạnh phúc ấm êm. hào tài thịnh vượng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 7. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà thường dùng. Tuổi: TÂN HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. 7. gặp số Tam Vinh Hiển có quí nhơn giúp đở hoặc có quyền chức chút ít. hoặc có con nuôi. hào con trung bình. 10. hào tài trung bình. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. lo tính đặng thông suốt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau đồng lo tính sẽ nên sự nghiệp.com 208 Trai tuổi Tân Hợi sanh tháng 1. có duyên. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.tuvilyso. Gái tuổi Tân Hợi sanh tháng 10. lo tính sáng suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 5 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn phát đạt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. hào tài trung bình. hay lo tính. . lòng hay lo tính. bản thân hay có tiểu bệnh. 1 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ thông minh. ăn nóii việc chi cũng dễ. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn bình thường. nên chung lo hòa hạp làm ăn mới tốt. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn cũng đặng ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện phải gặp cảnh thiếu nghèo buổi đầu. hào tài thịnh vượng. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. mỗi việc đều thuận ý. không chi đáng kỵ Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính trong ngoài đều thuận ý. lo tính có quí nhơn giúp đở. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay yêu chuộng người. 9. Tánh người vợ hòa thuận. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. rồi sau cũng đặng ấm no. hào con thiểu số.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. lo tính đều thông suốt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hi ền. Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận. khá kiên cố làm ăn đặng. ý tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ thông minh. lời n ói ít thua ai. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt về hào con. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. đến sau đặng ấm no. lời nói hay thắc mắc. gặp số Nhứt Phú Quý làm ăn phát đạt. Tánh người vợ hi ền. hào tài phát đạt hào con đa số. chung ở với nhau khá nhẫn nại mến thương làm ăn rất tốt. lo tính sáng suốt. sanh con đầu là gái hạp. việc làm ăn đặng ấm no. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. ở với nhau t âm ý hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. tánh tình chồng vợ hay xung khắc.com 209 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. lòng hay lo tính. ít n ói. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài tương vượng. . hay có tiểu bệnh. hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. có duyên. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. tánh sáng hay bôn ba lo tính. Tánh người vợ lanh lẹ.http://www. t ề ch ỉnh v à thông minh. hào con trung bình. hay hòa hạp với nhau. trong mình có tiểu tật. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. hào tài th ạnh v ư ợng.tuvilyso. vui vẻ. lanh lẹ hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài phát đạt. việc làm ăn cũng đặng nên. hào con thiểu số. chung sống với nhau cần năng chung lo cũng dặng cảnh ấm no. còn lời tiếng thiếu sự hòa thuận. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài. chân hay đi nhiều.com 210 Tánh người vợ khôn ngoan. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau có phần hòa hạp. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. lo tính ít đặng thông suốt. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ no. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nh à. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. . hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh cộc. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. kỹ lưỡng có tiểu tật. hiền hòa. Tánh người vợ có duyên. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. Tánh người vợ can đảm. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hay lo tính. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. vui vẻ. ở với nhau kiên cố làm ăn đặng.http://www. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. hay giao thiệp. hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài tương vượng. hào con trung bình. sự sống bình thường. có duyên. hay lo tính. hào tài tương vượng. hào tài phát đạt. ngày hậu đặng trung bình. quí nhơn giúp đở trong ngoài đều thu ận ý.tuvilyso. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. bản thân có tiểu tật. lòng hay lo tính. hào con rất ít. tánh cộc. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính thông suốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. nên kiên cố sẽ ấm no. tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp.

việc làm ăn sẽ đặng lập nên. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Mậu Ngọ . hào tài phát đạt. lòng hay lo tính. 3. 2.tuvilyso. làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi. hay có bệnh nhỏ. ở với nhau tánh ý hòa hạp. nơi ăn chốn ở có phần chật vật. tất nhiên c ảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no. ít vui vẻ.com 211 Tánh người vợ hay rầu lo. 1. nên nhẫn nại làm ăn tốt. tánh lạt lòng. nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có nhiều điểm hạp cộng lại. vui vẻ. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt.http://www. tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả. sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. hay có bệnh nhỏ. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ hay lo tính. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tý. chung sống cần năng làm ăn đặng. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: CANH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Tuổi: NHÂM TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài phát đạt. ít vui vẻ. thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. hào tài đủ dùng. tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Nhâm Tý Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. ở với nhau lời nói hay xung khắc. hào con rất ít. CẢNH: TỨ ĐẠT ĐẠO SỐ TỨ ĐẠT ĐẠO CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. hào con bình thường.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 3. gặp số Tam Vinh Hiển. vui vẻ. . 34. 30. có tay tạo giữ tiền tài. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. hay giao thiệp. hào tài phát đạt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt đặng hưởng cảnh ấm êm. tánh thông minh. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vật dụng trong nhà thường dùng. 22. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. lo tính đều thuận ý. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 11 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 28. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hay lo tính. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 38. lo tính có quí nhơn giúp đở. tình bạn. 7. hào tài ấm no.com 212 Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 6.http://www. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt. 26. Tuổi: NHÂM TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. luận việc hôn nhân không thành. 12. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hoặc có chút ít quyền chức. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ hay lo tính.tuvilyso. 32. đến ngày chót khó nên đôi. 24. ý tình vợ chồng hòa hạp. 36. 7. khó sanh và khó nuôi.40 tuổi. 18. 44 tuổi. chung ở với nhau làm ăn kiên cố đặng cảnh ấm no trung bình. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên.

bản thân có tiểu bệnh tật. gặp số Nhứt Phú Quý. hào con đông đủ. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt . tánh tình chồng vợ hòa hạp. sự sống kém hẹp.com 213 Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay bôn ba.tuvilyso. hào tài đủ dùng. trong mình có tiểu tật. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình . chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo việc làm ăn thủ thường. ăn nói việc chi cũng dễ. tánh sáng. khá thương lẫn và nhẫn nại làm ăn tốt. lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. vật dụng trong nhà đầy đủ. hào con thiểu số. hay lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn t ốt. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. Tánh người vợ tánh hiền.http://www. hào tài bình thường. có duyên. vật dụng trong nhà đủ dùng. chung sống đồng m ột lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào tài trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM . hào con thiểu số. hào tài phát đạt. không đặng vui vẻ cho l ắm. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình . vui vẻ. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm êm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. c ầu lo vi ệc chi th ư ờngg c ó quí nhơn giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt. ít nói. vợ chồng lo tính việc chi đều khác ý. trong ngoài đều thuận ý. lo tính việc chi đều thuận ý. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay hòa hạp với đời. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ thông minh. bản thân c ó tiểu bệnh t ật. hào tài tương vượng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt. chung sống với nhau cần năng chung lo ngày hậu sẽ đặng ấm no. sanh con đầu là gái hạp. ăn n óii việc chi cũng dễ. nên cần lo sẽ đặng ấm no. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt . lòng hay lo tính. ở với nhau ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.

lanh lẹ. tánh cộc. chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. nên kiên cố đồng lo làm ăn đặng . hào tài trung bình. hào con đông đủ. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng ít hòa thuận nên kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân hay có tiểu bệnh tật. thông minh v à kỹ lưỡng. và thông minh. Tánh người vợ can đ ảm. Tánh người vợ hay rầy nói. hay giao thiệp. lời nói ít thua ai. đặng hưởng cảnh ấm no. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. trong ngoài sắp đặt đều thuận ỵ. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . chân hay đi nhiều. tánh cộc. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. hào con thiểu số. hào con đa số. khá kiên cố làm ăn tốt. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. hào tài ấm no. hào tài thịnh vượng. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. chân hay đi.com 214 Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài phát đạt. hào con đông đủ. Tánh người vợ hiền. Tánh người vợ t ánh hi ền. tề chỉnh. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. hào con trung bình. có tay tạo giữ tiền tài.

tánh tình chồng vợ l ờii ti ếng ít hòa hạp. ít vui vẻ. số khó giữ tiền. đến sau cũng đặng lập nên. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống với nhau cần năng làm ăn ngày hậu ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. ưa kinh sách. lo tính thông suốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên. bản thân hay có tiểu bệnh tật. không chi đáng kỵ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. nên kiên nhẫn làm ăn đặng. Tánh người vợ tánh sáng. hay có bệnh nhỏ. ở với nhau nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên. gặp số Nhứt Phú Quý. Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . 1. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 215 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. làm ăn đặng nên nhà. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con đa số. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn đặng lập nên. lòng hay lo tính. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào tài tương vượng. đến sau làm ăn mới tốt. Tuổi: QUÍ SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Sửu. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn trung bình. bản thân có tiểu bệnh tật. hào con đông đủ. có tay tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. hào tài ấm no. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài trung bình.http://www. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

23. làm ăn cần năng cũng đặng lập nên.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh. bản thân có tiểu bệnh. 35. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 39. ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. 33. ở với nhau nên kiên cố chung lo cũng đặng cảnh ấm no. hào tài đủ dùng. Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 5. gặp số Tam Vinh Hiển. Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Canh Tuất Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. không chi đáng kỵ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.http://www. 23. hào con đông đủ. tánh thông minh. 4 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. đến ngày chót khó nên đôi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. . hào con trung bình. khó sanh và khó nuôi. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. vui vẻ cho lắm. hào tài phát đạt. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Sửu sanh tháng 1. đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. luận việc hôn nhân không thành. có tay tạo giữ tiền tài. 21. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15.com 216 2. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt. Tánh người vợ hay lo. Tuổi: QUÍ SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 9. đôi lần thành bại rồi sau mới nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. hào con trung bình. 7. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay yêu chuộng ngườ. hay giao thiệp tình bạn. gặp số Nhứt Phú Quý. lo tính đều dễ dàng. hào tài ấm no. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. 39 tuổi. 29. 41 tuổi. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. cần năng ngày hậu đặng trung bình. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. cầu lo việc chi thường có quí nhơn giúp đở. 35. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. 27.

hào con đa số. hào con đa số. gặp số Nhì Bần Tiện qua nhiều phen th ành bại rồi sau mới ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ thông minh. v ề tâm ý bất đồng. chung sống đồng một lòng làm ăn đặng nên sự nghiệp. trong ngoài đều thuận ý. hào con trung bình. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn cũng đặng ấm no. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no yên vui. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ. lo tính đều thuận ý. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không đặng vui vẻ cho lắm. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. hay tương xứng. gặp số Tam Vinh Hiển. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đầy đủ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lớn tuổi lập nên sự nghiệp.com 217 Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính thông suốt.http://www. vui vẻ cho lắm. vật dụng trong nhà sắp đặt vui v ẻ. ăn nói việc chi cũng dễ. bản thân có tiểu bệnh tật. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với đặng trung bình. hào tài phát đạt. Tánh người vợ lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . có duyên. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng n ên sự nghiệp. lòng hay lo tính. vui vẻ cho lắm. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau nên thương lẫn khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào con trung bình. vợ chồng tánh ý ít đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt. có chút quyền chức thêm tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh vui vẻ. ăn nói việc chi cũng dễ. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ăn ở với nhau n ên kiên nhẫn đồng lo làm ăn t ốt. hào tài phát đạt. vui vẻ. có duyên. hào tài thịnh vượng.

không chi đáng kỵ. ý lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ can đảm. việc làm ăn đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính đều thông suốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói. khá cần năng làm ăn đặng. hào con thiểu số. hay lo tính. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con đông đủ. hào con đông đủ. lanh lẹ. bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ tánh hiền. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. hào con đa số. hay giao thiệp. hay giao thiệp. cầu lo có quí nhơn. có số tạo giữ tiền tài. tề chỉnh và thông minh. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. việc làm ăn đặng nên nhà. hào con đa số. vật dụng trong nhà thường dùng. hay giao thiệp tánh cộc. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hiền. hào tài đủ no. chân hay đi nhiều. có số nuôi con nuôi. tánh cộc. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay hòa thuận với đời. ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ. nên kiên cố làm ăn đặng. việc làm ăn cần năng mới đặng ấm no. bản thân có tiểu bệnh tật. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ TỴ .http://www. hào tài phát đạt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn cũ ng đặng ấm no. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ít nói. bản tính ít đặng vui vẻ. hào tài bình thường. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.com 218 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài trung bình.

bản thân có tiểu bệnh tật. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vợ chồng hay tương xung. . gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc đều thông suốt. nên nhẫn nại việc làm ăn tốt. Tánh người vợ hiền. trong ngoài đặngg thuận ý. vui vẻ. chung sống với nhau nên làm ăn rất tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. việc làm ăn sẽ đặng nên. hào con đa số. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. hào con trung bình. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.com 219 (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa hạp. ưa kinh sách. hào con đa số. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hào tài tương vượng. Tánh người vợ thông minh.http://www. hào con thiểu số. hay giao thiệp.tuvilyso. ngày hậu làm ăn rất tốt. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. có duyên. hào tài ấm no. tánh cộc. hay giao thiệp. ít h ạp ý. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài tương vượng. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ bôn ba. thông minh v à kỹ lưỡng. vui vẻ. hào tài phát đạt. việc làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đa số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên. 2. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Dậu Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tuổi: GIÁP DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ý tình vợ chồng hòa hạp. đến ngày chót khó nên đôi. 32. tánh tình chồng vợ hòa thuận.com 220 Tánh người vợ tánh sáng. 30. 44 tuổi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Dần. nên nhẫn nại làm ăn tốt. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 38. 9. hào tài tương vượng. hay có bệnh nhỏ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 42 tuổi. 24. 36. 24. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. 4. hào tài ấm no thường. 38. hào con đông đủ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. . Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Dần sanh tháng 3. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 26. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 12. Tánh người vợ hay rầu lo ít vui vẻ. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. tánh lạt lòng. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.http://www. việc làm ăn bình thường. 26. 36. 1. lanh lẹ. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. hào con thiểu số.tuvilyso.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con rất ít.tuvilyso.hào con rất ít. tình bạn. tánh thông minh. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài. tánh sáng. nên cần năng làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lòng hay lo tính. Tánh người vợ lanh lẹ. hoặc có danh phận với đời. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. gặp số Nhì Bần Tiện sự sống kém hẹp. trong mình có tiểu tật. ý tình vợ chồng hòa thuận. có duyên. hay lo tính. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ.com 221 Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 4. khó sanh và khó nuôi. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng khác ý. gặp số Tam Vinh Hiển. . có duyên.http://www. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính trong ngoài cũng đặng thông suốt. hào con đông đủ. làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. lập nên hay thông minh. hào tài ấm no. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau tánh tình chồng vợ hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ngày hậu làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài trung bình. bản thân có tiểu tật. no ấm và an vui. hay bôn ba lo tính. ăn ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành nên. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. 10. hào con thiểu số. có chút ít quyền chức thêm tốt. chung sống với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no. ít đặng vui vẻ. việc làm ăn chung lo cũng đặng tạo nên nhà. hào tài trung bình. cầu lo việc chi cũng dễ. Tuổi: GIÁP DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hay tương xung. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.

hào con đông đủ. hào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức dễ làm ăn. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. lanh lẹ. không chi đáng kỵ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hiền. tánh tình chồng vợ cũng ít đặng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. tánh cộc. ý tình vợ chồng hòa thuận. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống với nhau làm ăn tốt.http://www. hào con rất ít. chân hay đi nhiều.com 222 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau việc làm ăn có phần tốt. về tánh ý hay xung khắc.tuvilyso. . khá tiết kiệm cần năng làm ăn mới đặng. lanh lẹ hay giao thiệp lời nói ít thua ai. vật dụng trong nhà đủ dùng. cầu lo có quí nhơn. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ can đảm. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng ở với nhau hòa thuận. Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. thông minh. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. hào tài ấm no. bản tâm ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý phải chịu nhiều lần thành bại rồi sau làm ăn mới đặng. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. việc làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. nên kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. ở với nhau nên kiên cố cần năng mới đặng t ốt. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài bình thường. tánh cộc. tề chỉnh. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn đặng bình thường. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay lo tính.

hào tài thạnh vuợng. khá cần năng làm ăn mới ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.com 223 Tánh người vợ bôn ba. Tánh người vợ thông minh. gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hay hờn mát. tánh lạt lòng. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên kiên cố làm ăn đặng ấm no. hoặc có ít quyền chức thêm tốt. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung sống làm ăn đặng ấm no. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con trung bình.http://www. hào tài bình thường. vui vẻ. khá nhẫn nại làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con rất ít. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay giao thiệp. hay lo tính. bản thân hay có tiểu bệnh. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ vui vẻ. có duyên. hay lo tính. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. cầu lo có quí nhơn. chân hay đi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. ngày hậu làm ăn đặng. chân hay đi nhiều. sự sống kém hẹp. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. tánh cộc. Tánh người vợ hay rầy nói. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển lo tính thông suốt. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. khá nhẫn nại sẽ đặng nên. hay giao thiệp. . ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. chung ở với nhau chung làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân có tiểu tật. gặp số Nhì Bần Tiện lo tính không đặng thông suốt. có tay tạo giữ tiền tài.

tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào tài bình thường. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Nhâm Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.tuvilyso. hay giao thiệp. 24. 22. việc làm ăn kiên cố mới đủ no. hay giao thiệp. 28. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 40 tuổi. 34. đến ngày chót khó nên đôi. việc làm ăn đặng ấm no trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. 36. hào con rất ít Tánh người vợ hay rầu lo. lanh lẹ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Mẹo. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 22. ưa kinh sách. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tuổi: ẤT MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 26. 28. hào con rất ít. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. luận việc hôn nhân không thành. ít vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. hào tài đủ no. bản thân có tiểu bệnh tật. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Tánh người vợ thông minh.com 224 Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. khá nhẫn nại làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 34. 1. .http://www. 40 tuổi. tánh lạt lòng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . việc làm ăn sẽ đặng tạo nên nhà. 8 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện đôi lần thất bại rồi đặng nên. tánh sáng. hào con rất ít. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ lanh lẹ. đặng ấm no an vui. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính trong ngoài cũng đặng thông suốt. tánh thông minh. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 4. hào tài trung bình. 2. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có duyên. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng tốt. hay bôn ba lo tính.tuvilyso. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. có chút quyền chức thêm tốt. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng ấm no. lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. Tuổi: ẤT MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. khá chung lo làm ăn mới đặng. trong mình có tiểu tật. cầu lo việc chi cũng dễ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hay giao thiệp tình bạn. hào con đông đủ. khó sanh và khó nuôi. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. 12. có duyên. 10. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành nên. chung ở với nhau n ên kiên cố cần năng làm ăn mới đặng. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà đủ dùng. vui vẻ. 10. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển.com 225 XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 9. Tánh người vợ lanh lẹ. ngày hậu làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình.http://www. hào con đông đủ. hào con thiểu số. hào tài ấm no.

vật dụng trong nhà khiếm dụng. về tánh ý khá nhẫn nại. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn đặng ấm no. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà thường dùng. hay lo tính. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. sanh con đầu là gái hạp. hào tài ấm no. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) . lời nói ít thua ai. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính bình thường. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít nói. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con thiểu số.http://www. ý tình vợ chồng đ ặngg hòa thuận. hào con rất ít. Tánh người vợ hay rầy nói. ăn nói việc chi cũng dễ. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ no.com 226 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay tương xung. hay hòa hạp với đời. hào tài trung bình. hào tài đủ dùng. vui vẻ. ý lanh lẹ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ tề chỉnh. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. chung sống n ên kiên cố đồng lo làm ăn tốt. ở với nhau đồng lo làm ăn lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng hào con trung bình.tuvilyso. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền tài. thông minh. sự sống có phần kém hẹp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có duyên. ở với nhau nên kiên cố nhẫn nại làm ăn mới đặng. về hào tài hay luân chuyển. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng làm ăn đặng ấm no. bản thân có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nhà. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ thông minh.

hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầy nói. chân hay đi. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . n ên kiên cố làm ăn đặng ấm no. tánh lạt lòng. hào tài đủ dùng. Tánh tình người vợ lời tiếng nói nóng nảy. ý tình vợ chồng hòa hạp n ên kiên cố làm ăn đặng.http://www. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài đủ no. Tánh người vợ thông minh. có duyên. Tánh người vợ can đảm. hào tài tương vượng. vui vẻ. lo tính trong ngoài đều thuận ý. vợ chồng hòa thuận. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. chân hay đi. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. tánh cộc. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đông đủ. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu phước. hào tài bình thường. thông minh v à kỹ lưỡng. khá nhẫn nại làm ăn tốt. chân hay đi nhiều.com 227 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ bôn ba. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay hờn mát. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. bản thân có tiểu t ật bệnh. hào tài ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay lo tính. hay lo tính. vui vẻ. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ hiền. bản thân hay có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hay tương xung. khá cần năng làm ăn đặng trung bình. hào tài thạnh vượng. không chi đáng kỵ. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. chân hay đi. tánh cộc. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp.

30. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 29. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. tháng 12 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con thiểu số. 38. 20. 36. 33. hay lo tính. lanh lẹ. hay giao thiệp. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. đến ngày chót khó nên đôi. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 43 tuổi. Gái tuổi Bính Thìn sanh tháng 6. hào tài trung bình. 32. 21. có duyên.tuvilyso. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thìn. lòng hay lo tính. hào tài ấm no. 9. 12. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thìn sanh tháng 4. vui vẻ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. hào tài đủ dùng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 6. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Quí Sửu Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. kh á kiên cố làm ăn tốt.http://www. Tuổi: BÍNH THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN . Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. hào con thiểu số Tánh người vợ tánh sáng. bản thân có tiểu t ật. 24. 1. Tánh người vợ tánh sáng. 1. 41 tuổi. ở với nhau làm ăn tốt. 26. 12. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 228 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. 1 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Tuổi: BÍNH THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. chân hay đi nhi ều. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. luận việc hôn nhân không thành. 2. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3.

làm ăn khó lập nên. làm ăn không đặng phát đạt. hay bôn ba. khá kiên cố chung lo. hào con đông đủ. hào tài bình thường. có chút ít quyền chức làm ăn tốt. vật dụng trong nhà đều đủ. gặp số Tam Vinh Hiển lo tính việc chi cũng có quí nhơn. hào con thiểu số. trong mình ó tiểu tật. chung sống với nhau kiên cố cần lo làm ăn cũng đặng ấm no. hào con rất ít. . hào tài đủ no qua ng ày. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. tình bạn. gặp số Nhứt Phú Quý. lòng hay lo tính. lo tính việc chi đều thuận ý. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng trung bình. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con đông đủ. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. ít nói. bản thân có tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận.com 229 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung ở với nhau đặng lập nên. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng hòa hạp. đôi phen thành bạ làm ăn mới đặng . vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài kém hẹp. hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh hiền. hào tài tương vượng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. không chi đáng kỵ. đặng có ấm no trung bình. cầu lo có quí nhơn. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng ấm no. không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. chung sống đồng lo làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. hào con thiểu số. có chút ít quyền chức thêm tốt. có duyên. bản thân có tiểu bệnh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. chung sống với nhau khá làm ăn mới đặng. hào tài đủ no. gặp số Nhứt Phú Quý mỗI việc thông suốt. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn s ẽ lập nên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống cảnh thiếu nghèo.http://www. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà đủ dùng. nên cần năng làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ hay t ư ơng xung. lo tính. lanh lẹ. hào con rất ít. hòa hạp với đời. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vui vẻ.

vui vẻ. bản thân ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ hiền. Tánh người vợ can đảm. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính thông suốt. ý lanh lẹ. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài. hào tài trung bình. lanh lẹ hay giao thiệp. tánh cộc. bản thân có tiểu tật. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. việc làm ăn ng đặng nên sự nghiệp. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài tương vượng.com 230 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ. nên chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. hay giao thiệp. ở với nhau làm ăn tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. việc làm ăn cần năng đặng ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh cộc. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay lo tính. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ dùng. về tánh ý nên kiên nhẫn. hào con rất ít. nên cần năng thêm tốt. trong ngoài đặng thuận ý. phải cần năng mới ấm no. cần năng làm ăn đặng nên. Tánh người vợ hiền. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. thông minh và kỹ lưỡng. chân hay đi. chân hay đi. hào tài tương vượng. phải chịu cảnh thành bại đôi lần rồi mới nên. tánh cộc. Tánh người vợ bôn ba. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ có duyên. hào con đông đủ. chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu phước. hào tài tương vượng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. tánh tề chỉnh và thông minh. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. .

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo có quí nhơn. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay yêu chuộng người. lòng hay lo tính. sự sống bình thường. hào tài thạnh vượng. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. bản thân hay có bệnh. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. tánh thông minh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài th ạnh v ư ợng. khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo. . không chi đáng kỵ. tánh lạt lòng. vật dụng trong nhà thường dùng. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. ở với nhau làm ăn đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. hào tài ấm no. hay giao thiệp.tuvilyso. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ thông minh. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.com 231 Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu phước. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. hay giao thiệp tình bạn. Tánh người vợ vui vẻ. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng . chung ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. chung sống với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài đủ no qua ngày. hào tài tương vượng. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng.http://www. chân hay đi. hào tài đủ dùng. nên chung lo kiên c ố. lo tính thông suốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng lập nên. có duyên. hào tài đủ dùng. vui vẻ hay giao thiệp. hào con rất ít. Tánh người vợ l ờii ti ếng nóng nảy. hào con trung bình. lòng hay lo tính. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hay tương xung. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.

http://www. 31. 29. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. bản thân hay có tiểu bệnh. 21. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 232 Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.tuvilyso. chung ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 41 tuổi. chân hay đi nhiều. 19. hay giao thiệp. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 27. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. bản thân có tiểu bệnh. 1. khá nhẫn nại. Tánh người vợ thông minh. 23. 31. 39. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 33. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Tỵ. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 35. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng. ở với nhau làm ăn tốt. vui vẻ. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. đến ngày chót khó nên đôi. hào con trung bình. hay lo tính. . Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Nhâm Tý Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 43 tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi: ĐINH TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con đông đủ. ưa kinh sách. hào tài tương vượng. có duyên. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. lòng hay lo tính. kiên cố làm ăn mới đặng. hào con rất ít.

có duyên. không đặng vui vẻ cho lắm. chung sống với nhau cần năng chung lo cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. Tuổi: ĐINH TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 5. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại đôi phen rồi làm ăn mới nên. hào con trung bình.http://www. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 2. 9. hào con rất ít. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. 12. gặp số Tứ Đạt Đạo. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính. lo tính thông suốt. hào tài ấm no. hào con trung bình. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ hay lo tính. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. không chi đáng kỵ. bản thân có tiểu bệnh. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. Tánh người vợ vui vẻ. nên thương lẫn với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ít nói. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. làm ăn thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hòa hạp với đời . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu bình thường. 1 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. 2. khó sanh và khó nuôi. có chút ít quyền chức làm ăn tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. 7. ăn nói việc chi cũng dễ. 4 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. làm ăn có quí nhơn giúp đở. không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào con rất ít.com 233 XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1. vui vẻ. buổi sau rất tốt. sanh con đầu là gái hạp. v ật dụng trong nhà đủ dùng .tuvilyso. Tánh người vợ tánh hiền. khá kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. mỗi việc đều sáng suốt. gặp số Tứ Đạt Đạo. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài phát đạt. sự sông bình thường.

http://www. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh hiền. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài tương vượng. bản thân có tiểu bệnh tật. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc chi đều thuận ý. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. ý tình vợ chồng hòa thuận. về tánh ý hay tương xung. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con rất ít. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều. tề chỉnh và thông minh.com 234 Tánh người vợ thông minh. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. cầu lo có quí nhơn. ý lanh lẹ. . tánh sáng và kỹ lưỡng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ hòa thuận.tuvilyso. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầy nói. làm ăn sẽ lập nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên kiên cố làm ăn mới tốt. hào tài trung bình. hào tài tương vượng. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu làm ăn trung bình. làm ăn thông suốt. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ngày hậu tốt. hào con trung bình. hào tài ấm no. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh cộc. có số tạo giữ tiền tài. chân hay đi. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lời nói ít thua ai. hay hờn mát. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau nên kiên cố làm tốt. kh á chung lo cần năng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn đặng nên nhà. ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng . Tánh người vợ hay rầy nói. Tánh người vợ can đảm.

http://www.tuvilyso.com

235

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ nhẫn nại, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, nên thương lẫn và kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, ngày hậu lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, ở với nhau kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu làm ăn không đặng khá, lâu sau mới làm nên, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, buổi đầu phải sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng hưởng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt, ngày hậu đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

http://www.tuvilyso.com

236

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, đồng lo ngày hậu làm nên sự nghiệp. Tuổi: MẬU NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Ngọ. 1. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 20, 26, 28, 32, 38, 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3, 6, 1, 4, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1, 7, 2 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: MẬU NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi)

http://www.tuvilyso.com

237

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà đa số vẻ vang. Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, cầu lo có quí nhơn, đặng có chút quyền chức thêm tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt sự sống bình thường, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, bản thân có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp, nên kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng, cầu lo có quí nhơn, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút quyền chức dễ làm ăn, xa gần đều có người giúp đở, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.

http://www.tuvilyso.com

238

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tính ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hay tương xung, ở với nhau kh á nhẫn nại, làm ăn mới đặng . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau nên kiên nhẫn, và đồng lo làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có quyền chức, cầu lo sáng suốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh tình khá kiên nhẫn. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại, rồi làm ăn mới đặng, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu thiểu phước đặng khác, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nghiệp lớn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở làm ăn mới đặng ấm no.

http://www.tuvilyso.com

239

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ hay rầy nói, và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá cần năng mới ấm no. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau đặng nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít quyền chức làm ăn tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, hưởng cảnh hạnh phúc ấm êm. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính đều thông suốt, sự sống đặng bình thường, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO

tánh thông minh. hay yêu chuộng người. Tánh người vợ lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay giao thiệp tình bạn. ý tình vợ chồng ít đặng hạp ý. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ hay tương xung. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. việc làm ăn đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.tuvilyso. 1. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. hào tài phát đạt. ý tình vợ chồng hòa hạp. nên nhẫn nại làm ăn tốt. hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật. hào tài tương vượng. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hay lo tính. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời.http://www. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài trung bình. hào tài bình thường. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. nên kiên cố làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ thông minh vui vẻ. hào con đa số. nên kiên cố mời đặng tốt. hào con trung bình.com 240 (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. ở với nhau chung lo làm ăn ngày hậu t ốt. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có duyên. ở vợ chồng ý tình vợ chồng hòa hạp. Tuổi: KỶ MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ở với nhau làm ăn sẽ đặng ấm no. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . lâu sau mới đặng lập nên. hào con đa số. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. buổi đầu làm ăn bình thường. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. bản thân hay có tiểu bệnh. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mùi. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính. gặp số Nhứt Phú Quý.

10. 29. hào tài đủ dùng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3.com 241 3. 51 tuổi. tháng 9 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 47. 41. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay lo tính.tuvilyso. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào con trung bình. 27. 35. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Mậu Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. sự sống bình thường. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 3. 45. 10. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu bình thường. đến ngày chót khó nên đôi. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 7. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 21. chung sống với nhau cần lo làm ăn đặng cảnh ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tuổi: KỶ MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Ất Mẹo Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. ngày hậu lập nên. bản thân có tiểu tật. vui vẻ. luận việc hôn nhân không thành. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Bính Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 33. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) . 53 tuổi. 23. 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 3 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên kiên cố làm ăn. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài trung bình. 9. khó sanh và khó nuôi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 39.http://www. không chi đáng kỵ. 6. 12.

cầu lo có quí nhơn giúp đở. có chút ít quyền chức thêm tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tay làm có tài. hoặc có chút ít quyền chức. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. Tánh người vợ hiền. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về lời tiếng nên nhẫn nại. lanh lẹ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên cố về hào tài hay luân chuyển. gặp số Tam Vinh Hiển. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. khá kiên cố. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung sống đồng lo mới đặng lập nên. hào tài ấm no. không chi đáng kỵ. v ề tâm ý và tiền tài đều không tốt. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua đôi phen thành bại rồi sau mới tốt. lời nói kh ông hòa thuận. gặp số Nhì Bần Tiện vật dụng trong nhà thường gặp cảnh thiếu nghèo. ăn nói việc chi cũng dễ.com 242 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. nên kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới t ốt. sự sống tạm đủ. hay lo tính. lời nói ít thua ai. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa thuận. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng . ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào con đa số.http://www. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung ý. bản tâm ít đặng vui vẻ. hào tài luân chuy ển. hào tài ấm no.. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tề chỉnh và thông minh. hay giao thiệp. tánh cộc. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên.

vui vẻ. hào tài ấm no. Tánh người vợ bôn ba. tánh cộc. tánh sáng. hào tài trung bình. hào tài bình thường. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có duyên. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. nên nhẫn nại làm ăn đặng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần h ạp.http://www. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi. thông minh và kỹ lưỡng. chân hay đi. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau đặng nên sự nghiệp. hào tài thạnh vượng. hay lo tính. hào con đông đủ. chung ở với nhau làm ăn n ên.com 243 Tánh người vợ tánh hiền. hào con đa số. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. ở với nhau vợ chồng hay xung ý. hay giao thiệp tình bạn. ý tình vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa thuận.tuvilyso. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. việc làm ăn đặng lập nên. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. làm ăn kiên cố ngày hậu đặng nên. tánh lạt lòng. cầu lo có quí nhơn. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con đông đủ. trong mình có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. hào con thiểu số. hào con đông đủ. việc làm ăn đặng. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. chân hay đi. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh lạt lòng. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

Tánh người vợ lòng hay lo tính. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung ý.com 244 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên. Tánh người vợ thông minh. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ lanh lẹ. bản thân hay có tiểu bệnh. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thân. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Nhâm Thân . Tánh người vợ vui vẻ. hào tài tương vượng. hay giao thiệp tình bạn. đồng lo làm ăn thêm tốt ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. hay giao thiệp. nên kiên cố làm ăn đặng cảnh ấm no. không chi đáng kỵ. có duyên. 1. vui vẻ. lòng hay lo tính. Tuổi: CANH THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con đa số. cầu lo có quí nhơn giúp đở. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lo tính việc chi đều thông suốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. có duyên. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. hào tài thạnh vượng. cần năng ngày hậu đặng làm nên. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.http://www. Tánh người vợ thông minh. hào tài trung bình. vui vẻ. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài đủ dùng. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. hào con trung bình. tánh thông minh. ý tình vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. t ình vợ chồng hòa hạp. 26. hay giao thiệp. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường. 3. lanh lẹ. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 10. vật dụng trong nhà thường dùng. luận việc hôn nhân không thành. 42 tuổi. 32. 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài đủ dùng. không chi đáng kỵ. chung ở với nhau cần năng làm ăn nên. 38. hào tài ấm no. 24. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. đến sau đặng ấm no. khó sanh và khó nuôi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con. Tuổi: CANH THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . 3.com 245 Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. hào con thiểu phước. hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 12. bản tâm ít đặng vui vẻ. nên chung lo và kiên cố . XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4. đến ngày chót khó nên đôi. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. 42 tuổi.tuvilyso. ít nói. hay hòa hạp với đời. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. bản thân có tiểu bệnh tánh tình chồng vợ hòa hạp. 36. 20. chung sống với nhau làm ăn mới đặng.0 32. cần lo có quí nhơn giúp đở. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 20. hào con thiểu số.http://www. Tánh người vợ tánh sáng. 8. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5. 30.

vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ý tình vợ chồng hòa thuận. gặp số Nhì Bần Tiện. gặp số Nhì Bần Tiện. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. không đặng phát đạt. việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no. việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên. tánh cộc. hay lo tính. thông minh và kỹ lưỡng.com 246 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. sự sống bình thường. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. cầu lo đều thuận ý. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chân hay đi. chân hay đi. phải trải qua đôi phen thành bại rồi làm ăn mới tốt. bản thân có tiểu tật. hay giao thiệp. ăn nói việc chi cũng dễ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng hòa thuận. cần lo việc chi đều thông suốt. tánh cộc. chung ở với nhau cần năng làm ăn nên. vật dụng trong nhà thường dùng. .tuvilyso. hào con thiểu số. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. nên chung lo và kiên cố. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. lanh lẹ. hào tài đủ dùng. hào con thiểu phước. nên kiên cố cần năng thêm tốt. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay lo tính. hay giao thiệp. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hay giao thiệp. hào con thiểu số. hưởng cảnh ấm no ann vui. có chút ít chức phận thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ can đảm. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. hào tài khiếm dụng. ý lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vui vẻ. hào tài đủ dùng. đến sau đặng ấm no. Tánh người vợ bôn ba. t ình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo. gặp số Tam Vinh Hiển. chung sống nên kiên cố làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền tài. bản tâm ít đặng vui vẻ. trung bình hay có bệnh nhỏ.http://www. gặp số Nhứt Phú Quý. Tánh người vợ tánh sáng.

lòng hay lo tính. lời nói hay thắc mắc. trong mình hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. hào tài phát đạt. nên thương lẫn làm ăn đặng. lanh lẹ. ở với nhau làm ăn mới đặng. có duyên. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ có duyên. hào con đa số. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng hòa hạp. nên kiên cố cần lo làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ có duyên. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh lạt lòng. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. gặp số Nhì Bần Tiện. hào con thiểu số. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền tài. việc làm ăn đặng nên nhà. ăn nói việc chi cũng dễ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.http://www. hào con đông đủ. có duyên. hay lo tính. đến sau mới khá. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ. có duyên.tuvilyso. hào con trung bình. lâu sau dễ làm ăn. hào con trung bình. hay giao thiệp tình bạn. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài tương vượng.com 247 Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con trung bình. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. nên kiên cố ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. vợ chồng buổi đầu làm ăn bình thường. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. khá cần năng mới đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hào tài trung bình. hào tài đủ no qua ngày. . hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ dùng. vui vẻ.

1. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. sự sống bình thường. ý tình vợ chồng hòa hạp.http://www. vật dụng trong nhà đủ dùng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Dậu. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng.com 248 Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau kiên cố cũng lập nên. hào con trung bình. hay giao thiệp. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ vui vẻ. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. Tuổi: TÂN DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh sáng. hào con thiểu phước. hay bôn ba. có duyên. vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. hào tài bình thường. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài ấm no. hay yêu chuộng người. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. trong mình có tiểu tật. không chi đáng kỵ há chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . hào con thiểu số. có tay tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung sống cần lo làm ăn mới đặng. lo tính. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. việc làm ăn đặng ấm no.

tiền tài hay tản hao. luận việc hôn nhân không thành. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5. không chi đáng kỵ. hay giao thiệp t ình b ạn. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 40 tuổi. 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. lanh lẹ.tuvilyso. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. đ ặngg nhiều người mến yêu. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. 12. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4. đến ngày chót khó nên đôi. hào tài rất luân chuyển. hào tài đủ no. 22. 22. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 3. Tánh người vợ thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. thường gặp cảnh thiếu nghèo. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con. 30. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 18. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) . 5. 20. 40 tuổi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống vợ chồng làm ăn mới đặng nên. ít nói hay hòa hạp với đời . 7. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. sanh con đầu là gái hạp. Tuổi: TÂN DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lời nói ít thua ai. 34. ý tình vợ chồng hòa thuận. 28. bản thân có tiểu bệnh. 32. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 1 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5.com 249 4. hào con rất ít. 34.http://www. 28. gặp số Tam Vinh Hiển.

hào tài đủ dùng. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình.http://www. Tánh người vợ chân hay đi. không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung ý. về hào con thiểu phước. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. có quí nhơn giúp đở. về lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. nhiều người mến thương. tánh cộc. hào tài trung bình. đặng có danh giá với đời . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) . Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lanh lẹ. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. hào con trung bình.tuvilyso. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ no. bản tâm ít đặng vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý. hào con thiểu phước vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.com 250 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống với nhau khá kiên nhẫn làm ăn tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. cầu lo việc chi cũng dễ. vui vẻ. hào con thiểu phước. chung sống nên chung lo mới đặng ấm no. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ có duyên. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. gặp số Nhứt Phú Quý. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. việc làm ăn nên kiên cố đặng ấm no. hay lo tính. tánh cộc. tề chỉnh và thông minh. ý lanh lẹ. hay giao thiệp. làm ăn khó trở nên. lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ can đảm. chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài hay luân chuyển. về hào tài hay luân chuyển.

hào con thiểu số. hay giao thiệp tình bạn. tánh lạt lòng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 251 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. hào con đa số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc. có duyên. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ vật dụng trong nhà. ít đặng vui vẻ cho lắm. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. chung sống làm ăn tốt. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng. việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt. nên đồng lo làm ăn tốt. chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lòng hay lo tính. trong mình hay có bệnh nhỏ. tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hi ền. chân hay đi. chân hay đi. tánh lạt lòng.http://www. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. bản thân có tiểu bệnh tật. hào tài đủ dùng. thông minh và kỹ lưỡng. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. . miệng hay rầy nói. nên nhẫn nại làm ăn đặng. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. lo tính thường gặp người giúp đở. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ hiền. hào con đông đủ. không chi đáng kỵ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp.tuvilyso. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào con trung bình. bản thân có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. ý tình vợ chồng hòa hạp. ăn nói với đời lanh lẹ. chung ở với nhau làm ăn đặng bình thường. tánh lạt lòng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng nên. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. có duyên. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.

gặp số Tứ Đạt Đạo. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. lòng hay lo tính. chung ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. khá nhẫn nại làm ăn tốt. tánh thông minh ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. hào con thiểu số. Tuổi: NHÂM TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. chung ở với nhau làm ăn mới đặng.tuvilyso. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình.com 252 Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. chung sống với nhau. bản thân có tiểu tật. tánh sáng. Tánh người vợ hay rầu lo. không đặng vui vẻ cho lắm. không chi đáng kỵ. hào con thiểu phước. hào tài th ạnh v ư ợng. hay yêu chuộng người. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con trung bình.http://www. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lòng hay lo tính. 1. việc làm ăn khá cần năng mới đặng ấm no. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Bính Tý Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay bôn ba lo tính. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con rất ít. chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no. trong mình có tiểu tật. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tuất. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . lo tính đặng thông suốt. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp bạn bè. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hào tài ấm no. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ.

hay giao thiệp.tuvilyso. 24. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 6. chung sống kiên cố làm ăn đặng. 3. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 6. 48. vật dụng trong nhà thường dùng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. đến ngày chót khó nên đôi.com 253 5.6 42. hào tài đủ dùng. 1 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tuổi: NHÂM TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vợ chồng phải trải qua nhiều phen thành bại rồi làm ăn mới đặng. 50. 32. số vợ chồng cũng thế. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Đinh Sửu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 9. 30. đặng nhiều người mến thương. hào con trung bình. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung sống với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt. 56 tuổi. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. ăn nói việc chi cũng dễ. lanh lẹ. 38. . Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 6. Tánh người vợ chân hay đi. 54 tuổi. 26. khó sanh và khó nuôi. lời nói ít thua ai. hào con đa số. tháng 12 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. gặp số Tam Vinh Hiển. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. ý tình vợ chồng hòa thuận. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. vợ chồng đặng có danh giá. về hào tài rất luân chuyển. 2. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. luận việc hôn nhân không thành.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh cộc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. về hào tài hay luân chuyển. hào con đông đủ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 12. 12. gặp số Nhứt Phú Quý. hoặc có chút ít quyền chức. Tánh người vợ thông minh. gặp số Tứ Đạt Đạo. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài bình thường. 44. số vợ chồng cũng thế.

gặp số Tứ Đạt Đạo. gặp số Nhì Bần Tiện. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. Tánh người vợ can đảm. số vợ chồng cũng thế. vui vẻ và kỹ lưỡng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. chung ở với nhau làm ăn đặng nên nhà. về hào tài hay luân chuyển. hào con trung bình.tuvilyso. bản thân có tiểu tật. hào tài trung bình. nên kiên nhẫn với nhau đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. qua hạn vợ chồng đặng nên. ý lanh lẹ. chân hay đi. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào con đông đủ. hào tài ấm no. tánh lạt lòng. đặng nhiều người mến thương. việc làm ăn đặng. hào con đa số. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. về tánh ý và tiền tài không đặng tốt. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt. không chi đáng kỵ. khá nhẫn nại. hào con trung bình. chân hay đi nhiều. thông minh. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. số vợ chồng cũng thế. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hào tài trung bình. hay giao thiệp. . tánh cộc. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau sẽ đặng lập nên. hay giao thiệp. vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lo tính việc chi cũng dễ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. cầu lo thông suốt. chỉ nhờ phước đức. nên thương lẫn việc làm ăn chung lo cũng đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. chung sống kiên cố làm ăn mới đặng. có chút ít chức phận thêm tốt. chung sống đồng lo làm ăn đặng bình thường. tánh cộc. Tánh người vợ tánh hi ền.http://www. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. gặp số Nhứt Phú Quý. khá với nghèo lẫn lộn. vật dụng trong nhà thường dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. nên kiên cố ngày hậu đặng ấm no. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy.com 254 Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Tứ Đạt Đạo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. khó tánh. ý tình vợ chồng hòa hạp. khá nhẫn nại việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài tương vượng. Tánh người vợ có duyên. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 255 Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. không chi đáng kỵ. không đặng vui vẻ cho lắm. có duyên. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. việc làm ăn cũng đặng nên. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn đặng bình thường. hào tài ấm no. chung ở khá kiên cố mới ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. sự sống bình thường. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. vui vẻ. tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ăn nói với đời lanh lẹ. chung sống với nhau vợ chồng làm ăn mới đặng nên. hào con trung bình. lòng hay lo tính. hào con đa số. vui vẻ. bản thân hay có tiểu bệnh. chung ở với nhau làm ăn tốt. hào tài đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo. miệng hay rầy nói. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có duyên. hào tài ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay lo tính. bản thân có tiểu tật bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đ ủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. hào con đông đủ. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. lo tính có người giúp đở. hào tài đủ no qua ngày. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. không đặng vui vẻ. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. tánh lạt lòng.tuvilyso. .http://www. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính hay ăn nói việc chi cũng dễ. hào con thiểu số.

38.http://www. đến ngày chót khó nên đôi. 30. hào con trung bình. lòng hay lo tính. có duyên. hay yêu chuộng ng ười. hay bôn ba lo tính. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. . hào tài đủ no. Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Canh Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 1. 24. vui vẻ. 36. hào con trung bình. việc làm ăn đặng lập nên. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi: QUÍ HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 28. 7. hào tài ấm no. ăn nói việc chi cũng dễ. 12. lòng hay lo tính. trong mình có tiểu tật. hào tài đủ dùng. tánh sáng. 2 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 9. nên kiên cố th êm tốt. bản thân hay co tiểu bệnh. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Hợi. 40 tuổi. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 28. hào tài bình thường. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận.com 256 Tánh người vợ thông minh. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới đặng. 20. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 32. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 18. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. tánh thông minh. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hay giao thiệp tình bạn. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 40 tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. Tánh người vợ thông minh. hay lo tính. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 1. 26. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. vui vẻ. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16.

khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. 7. ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng. vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. làm ăn nên nhà. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống với nhau làm ăn mới đặng . Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh cộc. khá kiên cố . bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. Tánh người vợ tánh hiền. tề chỉnh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. hào con trung bình. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. gặp số Tam Vinh Hiển. hào con đông đủ. 5 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào con đa số. đặng hưởng cảnh ấm no yên vui. khá nhẫn nại và đồng lo. tánh tình chồng vợ hòa hạp. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà đa số có thứ tự. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. đặng nhiều người mến thương . vợ chồng cầu lo có quí nhơn hoặc có chút ít quyền chứcthêm tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Nhì Bần Tiện.com 257 Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 1. Tuổi: QUÍ HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. ý tình hòa thuận. ý tình ít đặng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. bản thân ít đặng vui vẻ. không chi đáng kỵ. hay lo tính hay giao thiệp. hay giao thiệp. vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức với đời. . vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài trung bình. lanh lẹ. hào tài đủ no. Tánh người vợ hay rầy nói. vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. số vợ chồng cũng thế. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. thông minh. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.

ở với nhau nên kiên cố làm ăn. không chi đáng kỵ. thông minh. được nhiều người mến yêu. vui vẻ. hào tài trung bình. hào con đa số. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt. kỹ lưỡng. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ bôn ba. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình lanh lẹ. hưởng cảnh vui ấm êm. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ can đảm. có duyên.com 258 Tánh người vợ có duyên. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chân hay đi nhiều. sự sống đặng bình thường. chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển. gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói việc chi cũng dễ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. về hào tài hay luân chuyển.http://www. tánh cộc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) . ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chân hay đi. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt. hay lo tính. hay giao thiệp. đ ặngg nhiều người mến thương. hào tài đủ dùng. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. cầu lo có quí nhơn. gặp số Tứ Đạt Đạo.tuvilyso. khá kiên nhẫn làm ăn nên nhà. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. chung sống chung lo làm ăn đặng làm ăn nên. ở với nhau vợ chồng t âm ý hay xung khắc. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà thường dùng. hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt. bản thân có tiểu tật. hào con trung bình. hào tài trung bình. Tánh người vợ hi ền. không chi đáng kỵ. tánh cộc. lo tính đặng thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

trong mình hay có bệnh nhỏ.com 259 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài thạnh vượng. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá cần năng làm ăn mới đặng. hào tài đủ ăn. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. vui vẻ. Tánh người vợ có duyên. tánh lạt lòng. lời nói ngay thật. khó tánh. chung sống với nhau làm ăn bình thường. hào con trung bình. hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ tánh hiền. lòng hay lo tính.http://www. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. . lo tính việc chi đều thông suốt. hào con đa số. hào con đông đủ. làm ăn lanh lẹ. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào tài ấm no. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo. hay giao thiệp. bản thân hay có bệnh nhỏ. bản thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. việc làm ăn đặng nên. miệng hay rầy nói. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay lo tính. vui vẻ hay giao thiệp tình bạn. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh sáng. có chút ít quyền chức thêm tốt. Tánh người vợ chân hay đi. hào con trung bình. hào tài trung bình. chung sống đặng cảnh ấm no.tuvilyso. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. tánh lạt lòng. ăn nói với đời lanh lẹ. chung lo làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. hào tài ấm no. có duyên. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên cố làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

vui vẻ ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. kẻ mất . trong mình có tiểu tật. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài ấm no. lời nói ít thua ai. tánh tình chồng vợ có phần hòa thuận. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lâu sau dễ làm ăn. duyên kiếp bẽ bàng. có duyên. bản thân hay có tiểu bệnh. ít nói. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay bôn ba lo tính. hay yêu chuộng người. lòng hay lo tính. hào con đa số.tuvilyso. chung sống với nhau làm ăn sẽ lập nên. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. hay hòa hạp với đời . Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tất nhiên sớm khóc hận. gặp số Nhứt Phú Quý. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. Tánh người vợ làm ăn lanh lẹ. hào tài trung bình. hay lo tính. về hào tài hay luân chuyển. hào con trung bình. hào tài tương vượng. hào con trung bình. chung ở với nhau làm ăn mới đặng. vui vẻ. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh hiền. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. Tánh người vợ thông minh. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. làm ăn lanh lẹ hay giao thiệp. làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. có nhiều điểm xấu cộng lại. bản thân hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng. hào tài đủ no. nên cần năng thêm tốt.http://www. Tánh người vợ thông minh. CẢNH: NGŨ BIỆT LY SỐ NGŨ BIỆT LY CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no bình thường.com 260 Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

tuổi NAM hay NỮ sanh nhằm những tháng trên đây. tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn. không mong gì tạo hạnh phúc gia đình chi cả. . tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo. bởi lúc đi đầu thai có mang theo một cây chổi sắt.com 261 người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. Tuổi TỴ Tuổi DẬU Tuổi SỬU Tuổi DẦN Tuổi NGỌ Tuổi TUẤT Sáu tuổi này sanh nhằm tháng 9 phá tan sự nghiệp bên chồng. trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng. khi lớn lên có chồng vợ. gái gặp người chồng không bao lâu rồi dần dần sự nghiệp bị tiêu tan. Tuổi HỢI Tuổi MẸO Tuổi MÙI Ba tuổi này sanh nhằm tháng 2 phá tan sự nghiệp bên vợ. 2. đó là vào trường hợp phạm tháng sanh trên đây. Đời thường có những cảnh: Trai cưới vợ rồi lần lần gia đạo của tiền bị sụm bại. bởi c ó hai nguyên nhân chính phát sinh. mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi. Tuổi TỴ Tuổi DẬU Tuổi SỬU Tuổi DẦN Tuổi NGỌ Tuổi TUẤT Sáu tuổi này sanh nhằm tháng 9 phá tan sự nghiệp bên vợ. Một làm ăn kiếp Hoa Đào nên vẫn sống vui mãi mãi trong cảnh sớm đưa chiều rước. Tuổi HỢI Tuổi MẸO Tuổi MÙI Ba tuổi này sanh nhằm tháng 8 phá tan sự nghiệp bên chồng. sẽ có thời tạo làm ăn nên gia thất. nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. Những cô gái làm ăn no mình sống về cảnh này. còn gái thì quét sạch của bên chồng hay của chồng. Tuổi Nữ Tuổi THÂN Tuổi TÝ Tuổi THÌN Ba tuổi này sanh nhằm tháng 12 phá tan sự nghiệp bên chồng. 3.tuvilyso. Kiếp Đào Hoa: Tục gọi làm ăn : “Gái Giang Hồ hay gái ăn sương”.http://www. Chính thức Kiếp Hoa Đào thì không gọi đó là số mạng. Chính trong sách Hán Văn “TAM THẾ” có ghi rõ số này. Kỵ nhẹ lìa sống với nhau Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình Số 65: XEM TUỔI VÀ THÁNG SANH CỦA NAM VÀ NỮ CÓ PHÁ TAN SỰ NGHIỆP BÊN VỢ HAY BÊN CHỒNG KHÔNG Tuổi Nam Tuổi THÂN Tuổi TÝ Tuổi THÌN Ba tuổi này sanh nhằm tháng 1 phá tan sự nghiệp bên vợ. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. trai quét sạch của bên vợ hay của vợ. Hai làm ăn tại ảnh hưởng vì thời cuộc nên đành khép mình sống vào cảnh tạm làm ăn chăn chiếu cho khách mua hoa một thuở.

Mất cha thiếu mẹ chẳng tròn. Phước may gặp tuổi giàu to. Số tốt tuổi tốt cả hai. Biệt ly tuyệt mạng tủi hờn biết bao. Nợ duyên bất luận phú bần. Cảnh nghèo tạm sống muối dưa. Mau mau tránh cảnh cô đơn.http://www. Tuổi tốt ở đặng vẹn tuyền là hơn. Xã hội nặnhiều người hay nhất và rộn ràng. Cuộc nợ duyên do bởi hóa công. Nợ duyên thay đổi tợ rày đò đưa. Đường đời đa số phải ham. Xin khuyên ai đó những ai. Dưỡng nuôi săn sóc không còn như xưa. Nữ Nam chọn lựa tự êm khỏi thầy. Mặc cho ngày tháng tới đây.com 262 Số 66: HAI CHỮ ÁI TÌNH Dây oan trái sẵn dành mọi giớI. Ít vui lại gặp nhiều sầu vấn vương. Phả xem cho kỹ kẻo rầy lầm than. Trước phải lựa chọn lánh dè ngày sau. Lầm than. Hoặc sanh nhằm tháng đổi thay. Trải qua nhiều cảnh thấy nghe. Dài công sắp soạn đề cao. Vợ chồng gãy gánh hệ sầu đến con. Miễn cho tuổi hạp đặng rồi. Nghĩ xa ta khá phòng âu. Chồng chồng. Sách này lợi ích đôi bên. Hạp lời hạp nhãn đặng nhiều. Đó là định luật người phàm xưa nay. Trở nên khá giả lâu dài không lâu. Môn đăng hộ đối sang.tuvilyso. Ấm êm hòa thuận lần hồi sẽ nên. . Nợ duyên khó chọn cho vừa lứa đôi. “CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH” tuổi nào cũng phân. trai ai cũng ước mong. hạnh phúc dạ này cũng cam. hèn. Bé thơ chưa biết chữ thương Lớn lên rạo rực con đường tình yêu. vợ vợ muôn ngàn éo le. Tuổi xấu ở đặng miễn vừa đủ no. Hiền vang danh giá chớ cho mình tài. Điểm chính tuổi hạp đẹp duyên. Ái tình nặng tợ biển sâu. Muốn sau cho đặng vừa lòng yếm âu. Đoán rành mỗi cảnh trong đây. Ấy là thời cổ thói quen lưu truyền. Đó là phạm tuổi xem vào thấy ngay. Gái. Lìa sanh lìa tử dạ nào. Sóng tình nổi dậy ngã xiêu duyên này. Xấu đẹp lớn nhỏ chẳng cần chê khen. Đời người như cảnh sớm trưa.

tuvilyso. CHUNG SOẠN GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU . Muôn vàng cảm tạ thiêng liêng. Kính chư độc giả vô biên nối đời.com 263 Hiệp bên có sẵn phút giây biết liền.http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful