http://www.tuvilyso.

com

1

SỐ 1: COI TUỔI GÌ, NHẰM MẠNG GÌ GIÁP TÝ BÍNH DẦN MẬU THÌN CANH NGỌ NHÂM THÂN GIÁP TUẤT BÍNH TÝ MẬU DẦN CANH THÌN NHÂM NGỌ GIÁP THÂN BÍNH TUẤT MẬU TÝ CANH DẦN NHÂM THÌN GIÁP NGỌ BÍNH THÂN MẬU TUẤT CANH TÝ NHÂM DẦN GIÁP THÌN BÍNH NGỌ MẬU THÂN CANH TUẤT NHÂM TÝ GIÁP DẦN BÍNH THÌN MẬU NGỌ CANH THÂN NHÂM TUẤT ẤT SỬU ĐINH MẸO KỶ TỴ TÂN MÙI QUÍ DẬU ẤT HỢI ĐINH SỬU KỶ MẸO TÂN TỴ QUÍ MÙI ẤT DẬU ĐINH HỢI KỶ SỬU TÂN MẸO QUÍ TỴ ẤT MÙI ĐINH DẬU KỶ HỢI TÂN SỬU QUÍ MẸO ẤT TỴ ĐINH MÙI KỶ DẬU TÂN HỢI QUÍ SỬU ẤT MẸO ĐINH TÝ KỶ MÙI TÂN DẬU QUÝ HỢI Mạng KIM Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỔ Mạng KIM Mạng HỎA Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng KIM Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng KIM Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỔ Mạng KIM Mạng HỎA Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng KIM Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỦY Vàng dướI biển, Lửa trong lò, Cây rừng lớn, Đất đường lộ, Vàng gươm nhọn, Lửa trên núi, Nước dưới sông, Đất đầu thành, Vàng chân đèn, Cây dưỡng liên, Nước trong giếng, Đất nóc nhà, Lửa sấm chớp, Cây tòng bá, Nước chảy dài, Vàng trong cát, Lửa dưới núi, Cây đất bằng, Đất vách nhà, Vàng lá trắng, Lửa ngọn đèn, Nước trên trời, Đất nền chòi, Vàng đeo tay, Cây dâu tằm ăn, Nước khe lớn, Đất trong cát, Lửa trên trời, Cây lựu lớn, Nước biển lớn.

BẢNG LỤC GIÁP ĐỦ 60 TUỔI SỐ 2: BẢNG CHỈ DẪN TẰM TUỔI (Dùng năm ẤT TỴ này làm tiêu chuẩn)
TuổI GIÁP TÝ

ẤT SỬU BÍNH DẦN ĐINH MẸO MẬU THÌN KỶ TỴ CANH NGỌ TÂN MÙI
NHÂM THÂN

QUÍ DẬU GIÁP TUẤT ẤT HỢI BÍNH TÝ

năm 1965 là 42 tuổi ẤT TỴ nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32 nt 31 nt 30

1966 là 43 tuổI BÍNH NGỌ nt 42 nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32 nt 31

1967 là 44 tuổi ĐINH MÙI. nt 43 nt 42 nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32

http://www.tuvilyso.com

2

ĐINH SỬU MẬU DẦN KỶ MẸO CANH THÌN TÂN TỴ NHÂM NGỌ QUÍ MÙI GIÁP THÂN ẤT DẬU BÍNH TUẤT ĐINH HỢI MẬU TÝ KỶ SỬU CANH DẦN TÂM M ẸO NHÂM THÌN QUÍ TỴ GIÁP NGỌ ẤT MÙI BÍNH THÂN ĐINH DẬU MẬU TUẤT KỶ HỢI
TuổI CANH TÝ

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

TÂN SỬU NHÂM DẦN QUÍ MẸO GIÁP THÌN ẤT TỴ BÍNH NGỌ ĐINH MÙI
MẬU THÂN

KỶ DẬU CANH TUẤT TÂN HỢI NHÂM TÝ QUÍ SỬU GIÁP DẦN ẤT MẸO BÍNH THÌN ĐINH TỴ MẬU NGỌ KỶ MÙI CANH THÂN TÂN DẬU NHÂM TUẤT QUÍ HỢI

năm 1965 là 6 tuổi ẤT TỴ nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45 nt 44 nt 43

1966 là 7 tuổI BÍNH NGỌ nt 6 nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45 nt 44

1967 là 8 tuổi ĐINH MÙI. nt 7 nt 6 nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45

http://www.tuvilyso.com

3

MỤC LỤC Trang số Bài số 1. Coi tuổi gì, nhằm mạng gì ...........................................................................1 2. Bảng chỉ dẫn tầm tuổi .................................................................................2 3. Năm mạng số thay đổi vợ chồng.................................................................4 4. Sơ đồ định hướng lương duyên ..................................................................6 5. Tuổi Giáp Tý ...............................................................................................7 6. Tuổi Ất Sửu ..............................................................................................14 7. Tuổi Bính Dần...........................................................................................20 8. Tuổi Đinh Mẹo ..........................................................................................26 9. Tuổi Mậu Thìn...........................................................................................33 10. Tuổi Kỷ Tỵ...............................................................................................41 11. Tuổi Canh Ngọ........................................................................................47 12. Tuổi Tân Mùi...........................................................................................54 13. Tuổi Nhâm Thân .....................................................................................60 14. Tuổi Quý Dậu..........................................................................................66 15. Tuổi Giáp Tuất ........................................................................................74 16. Tuổi Ất Hợi..............................................................................................81 17. Tuổi Bính Tý ...........................................................................................89 18. Tuổi Đinh Sửu.........................................................................................95 19. Tuổi Mậu Dần .......................................................................................101 20. Tuổi Kỷ Mẹo..........................................................................................108 21. Tuổi Canh Thìn .....................................................................................114 22. Tuổi Tân Tỵ...........................................................................................120 23. Tuổi Nhâm Ngọ.....................................................................................126 24. Tuổi Quí Mùi .........................................................................................132 25. Tuổi Giáp Thân .....................................................................................139 26. Tuổi Ất Dậu...........................................................................................146 27. Tuổi Bính Tuất ......................................................................................152 28. Tuổi Đinh HợI .......................................................................................159 29. Tuổi Mậu Tý..........................................................................................166 30. Tuổi Kỷ Sửu..........................................................................................174 31. Tuổi Canh Dần......................................................................................180 32. Tuổi Tân Mẹo........................................................................................186 33. Tuổi Nhâm Thìn ....................................................................................192 34. Tuổi Quí Tỵ ...........................................................................................198 35. Tuổi Giáp Ngọ.......................................................................................205 36. Tuổi Ất Mùi............................................................................................212 37. Tuổi Bính Thân .....................................................................................219 38. Tuổi Đinh Dậu .......................................................................................225 39. Tuổi Mậu Tuất.......................................................................................232 40. Tuổi Kỷ HợI...........................................................................................239 41. Tuổi Canh Tý ........................................................................................246 42. Tuổi Tân Sửu ........................................................................................252 43. Tuổi Nhâm Dần.....................................................................................258 44. Tuổi Quí Mẹo ........................................................................................264 45. Tuổi Giáp Thìn ......................................................................................271 46. Tuổi Ất Tỵ .............................................................................................277 47. Tuổi Bính Ngọ .......................................................................................284 48. Tuổi Đinh Mùi........................................................................................290 49. Tuổi Mậu Thân......................................................................................296 50. Tuổi Kỷ Dậu ..........................................................................................303

http://www.tuvilyso.com

4

Tuổi Canh Tuất .....................................................................................309 Tuổi Tân HợI.........................................................................................315 Tuổi Nhâm Tý .......................................................................................322 Tuổi Quí Sửu ........................................................................................328 Tuổi Giáp Dần.......................................................................................335 Tuổi Ất Mẹo ..........................................................................................341 Tuổi Bính Thìn ......................................................................................347 Tuổi Đinh Tỵ .........................................................................................354 Tuổi Mậu Ngọ .......................................................................................360 Tuổi Kỷ Mùi...........................................................................................367 Tuổi Canh Thân ....................................................................................373 Tuổi Tân Dậu ........................................................................................379 Tuổi Nhâm Tuất ....................................................................................385 Tuổi Quí Hợi .........................................................................................391 Xem tuổI và tháng sanh của nam và nữ có phá tan sự nghiệp bên vợ hay bên chồng không...................................................................................399 66. Hai chữ ái tình ......................................................................................400 BÀI DẪN GIẢI Kính thưa quí vị, Nếu quí vị cần xem đến quyển CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH này hẳn quý vị có đặt một phần nào tin tưởng đến lời đoán đúng hay sai của quyển sách. Trước cần phải tìm hiểu cho đúng nguyên do của mỗi đôi bạn. Có 3 điểm cần biết: 1. Phải biết đúng tuổi của người chồng và người vợ. 2. Phải nhớ đúng tháng sanh âm lịch. 3. Phải biết hướng trời, để định hướng lương duyên. Thí dụ: Quý vị muốn xem cặp đôi bạn sắp kết hôn mà quý vị không biết tuổi con giáp là tuổi gì, TÝ, SỬU, DẦN, MẸO… chi đó chỉ biết người trai năm nay 18 tuổi, người con gái là 17, thì xem ngay bảng tầm tuổi sẽ thấy rõ ràng năm này 18 tuổi là MẬU TÝ, còn 17 tuổi là tuổi KỶ SỬU, cứ tìm đến số trang 167 sẽ thấy tựa đề (Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổ KỶ SỬU) Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi thì có bài toán kỵ hạp cho cảnh vợ chồng này thế nào. GIẢI VỀ CAO LY TOÁN SỐ Có 5 cảnh như sau: 1. NHỨT PHÚ QUÝ: là giàu có hay dư giả 2. NHÌ BẦN TIỆN: là nghèo hèn hay thiếu thốn 3. TAM VINH HIỂN : là quyền tước hay chức phận 4. TỨ ĐẠT ĐẠO : là thong đàng hay để làm ăn 5. NGŨ BIỆT LY: là lìa sống hay lìa thác Còn phạm số TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số NGŨ BIỆT LY vậy. 1. 2. 3. 4. 5. GiảI về hào con HÀO CON ĐA SỐ: là từ 7 đứa con sắp lên HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: là từ 5 đến 6 đứa HÀO CON TRUNG BÌNH: là từ 3 đến 4 đứa HÀO CON THIỂU SỐ: là từ 1 đến 2 đứa. HÀO CON RẤT ÍT: có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

http://www.tuvilyso.com

5

(Hào con không thể đoán đúng y đặng, là có những đứa con mượn bụng u thai hoặc kiếp trước mình không thiếu nợ nó). Ý nghĩa những bài “ĐOÁN PHỤ THÊM” trong mỗI cặp vợ chồng Cần có giới hạn, cặp mắt của người đời không cho phép chồng lớn tuổi hơn vợ quá nhiều hay là tuổi đến gấp đôi, còn vợ lớn tuổi hơn chồng quá nhiều thì ngược đời rất hiếm có, vì thế nên soạn giả tạm phân giới hạn là chồng lớn hơn vợ đến 9 tuổI đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 10 đến 18 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn lớn hơn quá nhiều từ 19 tuổi sấp lên xin vô luận. Những cảnh vợ lớn hơn chồng từ 1 đến 3 tuổI thì đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 4 đến 9 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn những cảnh quá ngược đờI là vợ lớn hơn chồng từ 10 tuổi sấp lên xin miễn luận. Thưa quý vị, quyển Căn Duyên Tiền Định này soạn giả căn cứ vào loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng tìm hiểu số vợ chồng không phảiI đánh tay sơ sơ là đúng. Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mớI đặng. Trước phảI biết số của ngườI trai hay người gái đó có số thay chồng đổI vợ không? Xin quý vị cần lưu ý điểm này. Nếu phạm số thay đổI dầu lựa chọn tuổI tốt cách mấy cũng không tránh khỏI số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổI vợ chồng, còn những điểm phụ đoán soạn giả không thể kể hết đặng. CÓ HAI CÂU CA DAO NHƯ SAU; - Cô này chồng chết có huông, Ai mà lấy cổ thua buồn chết theo, - Anh này bỏ vợ có huông. Ai mà lấy ảnh thua buồn ảnh thôi. 2 câu ca dao này có nghĩa là: NgườI gái có số chết chồng NgườI trai phạm số đổI vợ. Soạn giả Dương Công Hầu Số 3: NĂM MẠNG SỐ THAY ĐỔI CHỒNG VỢ GIÁP TÝ CANH THÌN NHÂM DẦN ẤT SỬU TÂN TỴ QUÍ MẸO MẠNG KIM NHÂM THÂN GIÁP NGỌ CANH TUẤT QUÍ DẬU ẤT MÙI TÂN HỢI

MẠNG KIM Nam nữ xem chung, dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG
Giêng Trai 2 đờI vợ Gái 3 đời chồng 2 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

3 Trai 1 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

4 Trai 13 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

5 Trai 3 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

6 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

7 Trai 1 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

8 Trai 3 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

9 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

10 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

11 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

12 Trai đờI vợ Gái 1 đời
chồng

com 6 MẬU THÌN CANH DẦN NHÂM TÝ TẤT CẢ NHỮNG TUỖI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG MỘC KỶ TỴ NHÂM NGỌ QUÍ MÙI TÂN MẸO MẬU TUẤT KỶ HỢI QUÍ SỬU CANH THÂN TÂN DẬU MẠNG MỘC Nam nữ xem chung. dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG 3 Trai 3 đời vợ 4 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng Giêng Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 2 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 5 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 6 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 7 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 8 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 9 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 11 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 12 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng Gái 3 đời chồng . SANH THÁNG 4 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 2 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 5 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 8 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 11 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 12 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng BÍNH DẦN MẬU TÝ GIÁP THÌN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG HỎA ĐINH MẸO GIÁP TUẤT ẤT HỢI KỶ SỬU BÍNH THÂN ĐINH DẬU ẤT TỴ MẬU NGỌ KỶ MÙI MẠNG HỎA Nam nữ xem chung. dùng tháng âm lịch.tuvilyso. SANH THÁNG 4 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 2 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 5 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng 8 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 10 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 11 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 12 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng BÍNH TÝ NHÂM THÌN GIÁP DẦN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG THỦY ĐINH SỬU GIÁP THÌN ẤT DẬU QUÝ TỴ BÍNH NGỌ ĐINH MÙI ẤT MẸO NHÂM TUẤT QUÍ HỢI MẠNG THỦY Nam nữ xem chung. dùng tháng âm lịch.http://www.

17. SANH TH ÁNG 4 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 2 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 5 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 8 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 11 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 12 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng Số 4: SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG LƯƠNG DUYÊN HÌNH VẼ Muốn định hướng: Sơ đồ này phảI để tại nhà ở. 12. hướng Đông là Mặt trời mọc. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hứơng Mẹo mới nhằm căn duy ên. 31. 27. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. 28. 11. 5. 6 và tháng 10. xây cho đúng hướng Đông và Tây. Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.http://www. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hướng Tây là mặt trời lặn trong tuổi của mình nên định hướng lương duyên ở hướng nào khi đối chiếu sơ đồ sẽ thấy rõ. 34 tuổi. 33. luận việc hôn nhân không thành. 1.com 7 CANH NGỌ B ÍNH TUẤT M ẬU THÂN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG THỔ T ÂN M ÙI ĐINH M ẬU D ẦN KỶ M ẸO H ỢI CANH TÝ TÂN SỬU K Ỷ DẬU BÍNH THÌN ĐINH TỴ M ẠNG THỔ Nam nữ xem chung. 23. 19. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tý. TuổI Giáp Tý (ĐạI Kỵ. đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 4.tuvilyso. dùng tháng âm lịch. 29. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Tân Dậu vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. 9. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 39 tuổi. như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 22. . XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Tý sanh tháng 1. 21.

gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số tạo giữ tiền tài. Nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi sau mới tốt. bổn thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . Tánh người vợ chơn hay đi. chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. cầu lo việc chi cũng có người quý nhân giúp đỡ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. TuổI: GIÁP TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI GIÁP TÝ (Chồng vợ đồng một tuổI) LờI giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng ngày hậu cũng ấm no. Tánh người vợ tánh sánh lanh lẹ. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ hay rầy nói. chân hay đi nhiều. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. tánh cộc. ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên. Còn thiếu phướng thì đặng khá. hay giao thiệp. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền tước. như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. có số nuôi con nuôi. 10. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 2 và tháng 11.tuvilyso. nhiều người hay thương mến. nên chung lo cần ăng. hào tài no đủ. tay làm có tài mà cũng hay hao phá t ài. rất ít hoặc không con. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con. hào con không có. Qua hạn mới đậu tài. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. ăn nói việc chi cũng dễ. tánh cộc. v ề hào con thiếu phước. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài đủ no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. Tánh người vợ đảm đang. khó sanh và khó nuôi. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay giao thiệp hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng.http://www. về hào tài hay luân chuyển. vật dụng trong nhà thường dùng.com 8 Gái tuổi Giáp Tý sanh tháng 1. về hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. sống chung với nhau làm ăn tốt. nên kiên nhẫn chung lo với nhau.

còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI) Hai tuổI này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào tài tương vượng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. về hào con thiểu phước. hào con rất ít. tánh cộc. hào tài bình thường. tánh tình vợ chồng hay tương xung. vợ chồng đặng có danh giá. tành tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. nên bền chí và cần năng. Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. . thông minh có kỹ lưỡng. hào tài tương vượng. trong mình có bệnh nhỏ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng. có duyên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. gặp số Tam Vinh Hiển. hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ bôn ba. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. hay giao thiệp. nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. có số tạo giữ tiền từ ngày lớn tuổi. v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. người đời hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. hào tài trung bình. chung ở nên cẩn nại thương lẫn với nhau làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. về hào tài nên luân chuyển. vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận.com 9 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân có tiểu tật. việc làm ăn đặng lập nên. tánh sáng. về tánh ý nên kiên nhẫn. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh lạt lòng. hào con thiểu ố. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ hiền. hay lo tính. sanh con đầu là gái hạp. hào tài đủ no. tánh tình vợ chồng hào hạp.tuvilyso. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. Tánh người vợ hiền. vật dụng trong nhà thường dùng. chân hay đi. chân hay đi. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI T ÂN M ÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. gặp số Tam Vinh Hiển. nên hòa thuận chung lo với nhau làm ăn ngày hậu cũng đặng ấm no. ở với nhau làm ăn s ẽ lập nên sự nghiệp. hào con trung bình. về lời tiếng không đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. qua hạn mới phát đạt. hào con rất ít. ở với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no. hay giao thiệp tình bạn.

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hiền. hào tài ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. lời nói ngay thật. thông minh. hào con trung bình. việc làm ăn ngày hậu nên nhà. ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. lời nói hay hòa thuận với đời. tánh tình vợ chồng hòa thuận. bản thân tiểu tật. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 10 Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. hay giao thiệp. vui vẻ. ý tánh tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ thông minh. ý tính vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con rất ít. vui vẻ. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. số khó giữ tiền bạc. không chi đáng kỵ. chung ở với nhau lập nên nhà.http://www. khó tính. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng.tuvilyso. ở với nhau làm ăn tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. lạt lòng. chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. trong ngòai sắp đặt đều thuận ý. hào con thiểu phước. tay làm có tài trong hay hao phá tài. hào con đông đủ. có duyên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn nói đời lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa thuận. nên chung lo làm ăn đặng. hoặc nuôi con nuôi. lanh lẹ. Tánh người vợ rộng rãi. hào con ít. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con trung bình. ưa trồng tỉa.

hào con rất ít. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. TUỔI: ẤT SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 1. bản thân có tiểu tật bệnh. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Sửu. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi B ính Dần Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau ph iạm (Biệt Ly) 2. có duyên vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ thông minh. hào tài tương vượng. ở với nhau làm ăn cũng đặng nên. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn nên nhà. lanh lẹ.http://www. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn đồng lo đặng ấm no. tánh sáng.com 11 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở đời với nhau kiên cố chung lo cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. ít đặng vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. lòng hay lo tính có số tạo tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ dùng. tốt về danh giá. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. nên nhẫn nại việc làm ăn mới tốt. vui vẻ.tuvilyso. vui vẻ. trong mình có tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đỡ. hay bôn ba lo tính. có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. hào con rất ít. lời nói ít thua ai. về hào tài hay luân chuyển. hào tài đủ no. Tánh người vợ lanh lẹ. ý tính vợ chồng xung khắc. hào con đa số. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . Tánh người vợ thông minh. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào con trung bình. hào tài bình thường. hào tài ấm no hào con rất ít. ăn nói viêc chi cũng dễ. khá thương lẫn nhau và cần năng làm ăn đặng.

41. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15.com 12 3. 53 tuổi. ăn nói việc chi cũng dễ. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. có số giữ tiền tài. 27. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. Tánh người vợ có duyên. tánh tình vợ chồng lời nói hay tương xung. 37. hào con thiểu số. đến ngày chót khó nên đôi. 39 tuổi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Sửu sanh tháng 1. 21. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. nên thương lẫn và chung lo làm ăn tốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tuổi này trai hay gái kho có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. vui vẻ. 29. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. 35. vật dụng trong nhà đặt trang hoàng. 12.tuvilyso. 33. . về tánh ý khá nên kiên nhẫn. Tánh người vợ miệng hay rầu nói. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. 23. còn c ó đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa v ắng. hào tài phát đạt. luận việc hôn nhân không thành. lo tính việc gì cũng đều thông suốt. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. trong nhà đều ưng thuận ý. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Giáp Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu. ít đặng hạp ý. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. hay giao thiệp. khó sanh và khó nuôi. 25. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. chung ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. 5. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. Gái tuổi Ất Sửu sanh tháng 1. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. còn thiểu phước thì đặng khá. 6. hào tài thịnh vượng. Tuổi: ẤT SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 10. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng.

về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý có phước hưởng giàu. hào tài tương vượng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. hào tài no ấm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đều đủ. tánh cộc. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ở đời với nhau nên cần năng cũng đặng hưởng ấm no. làm có tiền hay khiến đều hao tốn. hào con rất ít. chân hay đi nhiều. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. về lời tiếng nên nhẫn nại. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. tánh t ình vợ chồng hòa hợp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổ. hào tài ph át đ ạt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá.http://www. hào con thiểu số. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay bôn ba. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. . Tánh người vợ hiền. hào con đông đủ. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Làm ăn không đặng phát đạt. có duyên vui vẻ. còn nhiều phước thì đặng khá. Tánh người vợ can đảm. về hào con thiểu phước. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn tốt. và hay hờn mát. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài no ấm. cầu lo có quí nhân. chung ở với nhau sẽ lập nên sự nghiệp. v ề lời tiếng ít đặng hạp ý. tánh tình vợ chồng hay tương xung. hay giao thiệp. Qua hạn mới đậu tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh tật. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh cộc. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. thông minh và kỹ lưỡng. sanh con đầu là gái hạp.com 13 Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. nhưng hưởng đặng cảnh ấm no. nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn đặng. nên bền chí.

ưa trồng tỉa. chung ở nên kiên cố làm ăn đặng. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. Tánh người vợ rộng rãi. b ản thân có tiểu tật. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài phát đạt. vui vẻ. nên kiến cố làm ăn mới ấm no. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số nuôi con nuôi. . Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu s ố. hào con rất ít.com 14 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp lớn. hào con trung bình. Tánhngười vợ hiền. ĐOÁN PHỤ TH ÊM Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi nay ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. khá chung lo làm ăn đặng. hào con trung bình. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. khó tánh. hào tài bình thường. việc làm ăn đặng ấm no. hào tài bình thường. vui vẻ. lời nói ngay thật. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài thịnh vượng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. miệng hay rầy nói. hào tài ấm no. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ có duyên. lanh lẹ. tánh sáng. việc l àm ăn kiên cố mới đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng hòa thuận. trong bản thân có tiểu tật.http://www. hào con thiểu phước. tánh lạt lòng. hay giao thiệp. hào con rất ít. lời nói hay thắc mắc. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. hào tài trung bình. đặng hưởng cảnh ấm no và an vui. có duyên.tuvilyso.

Tánh người vợ lanh lẹ.com 15 Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. Tánh người vợ hiền. phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài đủ dùng. làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổI ẤT SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ tánh hiền. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. nên bền chí và cần năng. hào tài ấm no. hào con thiểu số. hào con thiểu s ố.http://www. lanh lẹ. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. hào con trung bình. hào con rất ít. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dùng. ý tính vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung ở với nhau làm ăn đặng. Tánh người vợ tánhsáng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh tình vợ chồng ít hòa hạp. cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên. có duyên. tánh tình vợ chồng hòa hạp nên kiên cố chung lo với nhau. khó tạo giữ của. ăn nói việc chi cũng dễ. bản thân có tiểu bệnh. hào tài thạnh vượng. hay lo tính. tánh tình vợ chồng hòa ạp. hào tài đủ no. ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. hào con đông đủ. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. . lời nói hay thắc mắc. ít nói. lòng hay lo tính. khá nhẫn nại việc làm ăn tốt. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lời nói hay hòa thuận với đời. chung sống với nhau khá nên nhẫn nại làm ăn đặng lập nên. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hòa hạp với đời. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài ấm no. thông minh. chung sống với nhau làm ăn đặng. tánh thông minh. có duyên. ngày hậu đặng trung bình. hào tài trung bình.

luận việc hôn nhân không thành. 6. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 34. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con.tuvilyso. 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. khó sanh và khó nuôi. 28. 7. 28. TuổI: BÍNH DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 22. 10. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Dần sanh tháng 2. 8. 40. 3. hào con không con và có số nuôi con. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng) 2. 34. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc ăn dễ dàng. 46. 22. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổI Bính Dần sanh tháng 7. 52 tuổi. 40. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tu ệt Mạng) 5. .com 16 Tuổi: BÍNH DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Dần. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. đến ngày chót khó nên đôi. hào tài đủ dùng. 46. 52 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Ất Sửu Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. 1. vật dụng trong nhà khiếm dụng. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.

vợ chồng phảI bền chí nhẫn nại. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiếu phước. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ no. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hào hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp.http://www. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. số vợ chồng cũng thế. về hào tài hay luân chuyển. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước.com 17 Tánh ngườI vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hưởng sự ấm no và an ủi. hào con thiểu số. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý hay giao thiệp. hay lo tính. Số vợ chồng cũng thế. ở với nhau nên nhẫn nại chung lo l àm ăn t ốt. tánh cộc chân hay đi. Tánh người vợ can đảm. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên kiên nhẫn với nhau. tánh lạt lòng. hào tài trung bình hào con rất ít. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hay xung ý bất hòa. Tánh người vợ bôn ba. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. vật dụng trong nhà khi ếm d ụng. hay giao thiệp. nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. ở với nhau nên kiên cố mới đặng ấm no. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự Tánh người vợ có duyên. h ào t ài đủ no qua ng ày. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nhiều người hay thương mến. chung sống với nhau nên ần năng và thương lẫn nhau. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. còn thiếu phước thì đặng khá. về hào tài hay luân chuyển. d ầu c ó c ủa s ẵn c ũng kh ó gi ữ đặng.tuvilyso. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng ph ảI ch ịu c ảnh thi ếu ngh èo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. sanh con đầu là gái hạp. chân hay đi nhiều. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào tài tương vượng. hào con trung bình. tánh cộc. chân hay đi. có chút chức phận để làm ăn. tánh cộc. có số tạp giữ tiền tài. gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồn như có phước hưởng giàu. h ào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. phải có chí cần năng và nhờ nơi phước đức. l àm ăn không đặng ph át đ ạt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. số vợ chồng cũng thế tánh tình vợ chồng ít hòa hạp. vui vẻ.

vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng không đặng hòa hợp cho lắm nên thương lẫn nhau làm ăn đặng. chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ dùng. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ tánh sáng. tánh sáng. Tánh người vợ hiền. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. phải chịu cảnh thiếu nghèo. việc làm đặng nên. tánh lạt lòng. c ó s ố nu ôi con nu ôi. hào con rất ít. hào con đa số. ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. vợ chồng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt.tuvilyso. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu sang. . gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. lời nói hay thắc mắc. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ăn nói với đời lanh lẹ. tay làm có tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá nhiều người hay thương mến. hào con rất ít. có duyên vui vẻ. nên thương lẫn chung lo với nhau. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp tình b ạn. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh lạt lòng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổI BÍNH DẦN vợ tuổI ẤT H ỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chí đáng kỵ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. ý tình vợ chồng hòa thuận. bản thân có tiểu tật. hào tài tương vượng. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. vui vẻ. nên kiên cố đồng lo với nhau. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. khá cần năng và chung lo làm ăn mớinên. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ống chung lo ngày hậu cũng đặng ấm no. miệng hay rầy nói. bản thân hay có tiểu bệnh.http://www. h ào con thi ểu ph ư ớc. hào tài ấm no. làm có tiền cũng hay khiến điều hao tốn. hào con rất ít. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài trung bình. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 18 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không đặng vui vẻ cho lắm.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ no qua ng ày. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lời nói ít thua ai. ăn nói việc chi cũng dễ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. vui vẻ. hào tài đủ dùng. số khó giữ tiền tài. không chi đáng kỵ. tay làm có tài cũng thiểu s ố. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mớiđặng tốt. về hào tài hay luân chuyển ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. bản thân hay có bệnh nhỏ. có duyên. hay giao thiệp. có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ hiền. khó tánh. hay lo tính.http://www. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hào con trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ.com 19 Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp việc làm ăn khá cần năng mới đủ no. thông minh. còn thiểu phước thì đặng khá. lời nói hay hòa thuận với đời. nên kiên cố việc làm ăn đặng. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Tánh người vợ tánh sáng. ưa trồng tỉa. hào con thiểu phước. trong bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay lo. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con rất ít. hào con thiểu số. lanh lẹ. Tánh người vợ rộng rãi. h ào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau phải kiên cố mớiđặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. khá nhẫn n ại làm ăn đặng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. lanh lẹ. chung sống với nhau làm ăn tốt. lo tính thường có quí nhân giúp đở. tay làm có tài c ũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp.tuvilyso. chân hay đi. hào tài đủ no .

ở với nhau vợ chồng hòa hạp.com 20 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19. hào tài đủ no. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mẹo. 43 tuổi. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Bính Tỵ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. khá nhẫn n ại làm ăn mớiđặng. việc làm ăn sẽ đặng nên nhà. 1. Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. luận việc hôn nhân không thành. 6. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. 10. 8. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4.http://www. 7. 31. bản thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. ít nói. hào tài tương vượng. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ hiền. Những năm tuổo trên đây kỵ hiệp hôn. Tánh người vợ hay rầu lo. 24. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. chung sống chung lo làm ăn đặng. Tuổi: ĐINH MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. ít vui vẻ. khó sanh và khó nuôi. Gái tuổi Đinh Mẹo sanh tháng 7. sanh con đầu là gái hạp. hào con thiểu số. 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 18. 20. 26. 30. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Mẹo sanh tháng 2. 32. vui vẻ có duyên. Tuổi ĐINH MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH MẸO . 3. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. hào con đông đủ. 38. bản thân hay có bệnh nhỏ. 36. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Giáp Tý. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng) 2. 40 tuổi. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ hay giao thiệp. tánh cộc. chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. chân hay đi. phải chịu cảnh nghèo thiếu một thờI gian. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào tài tương vượng. bổn thân có tiểu tật. và kỹ lưỡng. nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ có duyên. tay làm tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đặng nhiều người mến yêu. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. lo tính việc chi đều thông suốt. chung ở với nhau làm ăn đặng.com 21 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. vật dụng trong nhà đều đủ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ can đảm. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ăn nói cầu lo việc chi đều có người quí nhân giúp đỡ. hào con thiểu số. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vơ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. thông minh. hưởng cảnh ấm no và an vui Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vơ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. . lo tính việc chi cũng dễ. Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát. còn thiểu phước đặng khá. qua hạn mớI đậu tài. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vơ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. hào tài trung bình. hào con trung bình. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. có số tạo giữ tiền tài.http://www. chân hay đi nhiều. ở với nhau ngày hậu cũng đặng ấm no. về háo tài hay luân chuyển. nên cần năng làm ăn đặng. trong ngoài đều thuận ý. hào con đông đủ. háo tài tướng vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình.tuvilyso. tính lạt lòng. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vơ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài buồn ban đ ầu hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. háo tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào con đông đủ. chung sống nên thương lẫn nhau làm ăn t ốt. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. hào tài ấm no. hay giao thiệp. Tánh người vợ hiền. về tánh ý nên kiên nhẫn. nên ở với nhau thương lẫn chung lo đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

nên thương lẫn chung lo với nhau. không chi đáng kỵ. hào con đa số. còn thiểu phước thì đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. bổn thân hay có tiểu bệnh. ăn nói với đờI lanh lẹ. lanh lẹ. qua hạn mới đậu tài. có duyên. hào tài tượng vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài thịnh vượng. tâm ý bất hòa. lòng hay lo tính. gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồng như có phước hưởng giàu. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. chung ở làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. trong mình hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vơ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. Tánh người vợ có duyên. hào con thiểu số. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vơ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. vui v ẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. nên kiên nhẫn và cần năng ngày hậu cũng đặng làm nên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. . hay giao thiệp tình bạn. nên nhẫn nại và bền chí.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng không hòa hạp cho lắm. ý tình vợ chồng hòa hạp. nhiều người hay mến thương. hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. miệng hay rầy nói. hào con thiểu số. ở với nhau làm ăn đặng nên nh à. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian . hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vui v ẻ.com 22 Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vơ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. việc lo tính đều hạp ý. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng ấm no. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. có duyên vui vẻ. tánh tình vợ chồng hay tươn xưng. Tánh người vợ hiền. hào tài phát đạt. hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên.http://www. tánh sáng. háo tài ấm no.

tuvilyso. háo tài hay luân chuyển. vuivẻ. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi Q Í MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số nuôi con nuôi. hào con rất ít. không đặng vui vẻ cho lắm. hay giao thiệp. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. bổn thân hay có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. lời nói ngay thật. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ph át đ ạt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài thạnh vượng. vui vẻ.com 23 Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. khá nhẫn nại việc làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bổn th ân hay có bênh nhỏ. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà bình thường. tay làm tài mà cũng hay hao phá tài. tánh cộc. ở với nhau làm ăn đặng. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi nay ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. có số nuôi con nuôi. ở với nhau làm ăn đặng sự nghiệp. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có duyên. tánh lạt lòng. việc làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ lanh lẹ. lo tính việc chi đều thông suốt. chân hay đi. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con thiểu phước. khó tánh. việc làm ăn sẽ đặng ấm no. chân hay đi. không đặng cho lắm. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bổn thân hay có bệnh nh ỏ. có duyên vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn nên. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con rất ít. tánh tình vợ chồng hòa thuận. bổn thân có tiểu tật. hào con trung bình.

việc làm ăn kiên cố sẽ đặng nên. 36. việc làm ăn nên kiên cố thêm tốt. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. bổn thân hay có bệnh nhỏ. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. 32. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thìn 1. thông minh. 42 tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 30. về lời nói nên kiên nhẫn với nhau. Tánh người vợ hay rầu lo. lời nói hay hòa thuận với đời. Tuổi: MẬU THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. háo tài tương vượng hào con thiểu số. hay hòa hạp với đời. bổn thân có tiểu tật. Tánh người vợ thông minh. 38. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ miệng hay rầy nói. ít đặng vui vẻ cho lắm. vui vẻ. hào con đông đủ. hào tài ấm no. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 24. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. hào con trung bình. có duyên. việc làm ăn đặng lập nên. 30. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. việc làm ăn thường gặp người giúp đỡ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo việc chi cũng đặng thông suốt. 26. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. hào tài trung bình. hào tài đủ dùng.http://www. 20. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. 42. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 54 tuổi. hay lo tính. Tánh người vợ tánh hiền. vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. ít nói. hào tài đủ dùng.tuvilyso. hào tài bình thường. hay giao thiệp. chung sống nên kiên cố làm ăn đặng. .com 24 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bổn thân có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con thiểu số. Tánh người vợ hiền. ít thua ai. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên thương lẫn và đồng lo với nhau. chân hay đi. vật dụng trong nhà thường dùng. trong ngoài sắp đặt đều yên phận. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. háo tài đủ dùng.http://www. Tánh người vợ can đảm. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình.chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mớiđặng ấm no. sanh con đầu là gái han. ý hay giao thiệp. số vợ chồng cũng thế. không chi đáng kỵ. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. chân hay đi nhiều. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đặng dễ dàng. hào con đông đủ. 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tánh người vợ bôn ba. 7. 6. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. hào con trung bình. bổn thân có tiểu tật. chung s ống với nhau khá kiên cố làm ăn sẽ lập nên. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NH ÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . tánh cộc. đến ngày chót khó nên đôi. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tánh cộc.tuvilyso. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Thìn sanh tháng 3. ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn đặng. Tuổi: MẬU THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng HỢI mới nhằm căn duyên. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng và khó nuôi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận. 7. luận việc hôn nhân không thành. háo tài thạnh vượng.com 25 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào tài ấm no. Tánh người vợ hiền. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 4. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm. nhiều người hay mến thương. Gái tuổi Mậu Thìn sanh tháng 4. 5. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. thông minh v à kỹ lưỡng.

vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đ ều thông suốt. háo tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. hào con đông đủ. lời nói hay thắc mắc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ dùng. vui vẻ. cầu lo việc chi thường có qúi nhân giúp đỡ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hiền. hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hưởng cảnh ấm no và an vui. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ lờI tiếng nóng nảy. tánh sáng. số vợ chồng cũng như thế. hay giao thiệp tình bạn. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con đa số. hay giao thiệp. đặng co 1 chút ít chức phận để làm ăn. không chi đáng kỵ. lanh lẹ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở vớI nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng. về hào tài hay luân chuyển. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. trong mình hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. phảI chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài đủ no qua n ày. dầu có sẵn cũng khó giữ đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM . chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. tánh lạt long. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng hay tương xung. miệng hay rầy nói.com 26 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nhiều những hay mến thương. lòng hay lo tính. tánh lạt lòng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINHSỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo. vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. về tâm ý nên kiên nhẫn. ở với nhau khá kiên cố mớI ấm no. số vợ chồng cũng thế. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hào tài tương vượng hào con trung bình. lời tiếng bất hòa. ở với nhau nên có chí nhẫn nại làm ăn đặng hưởng ấm no.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá.tuvilyso. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên thương lẫn với nhau. bản thân có tiểu tật. hay giao thiệp.

hào con đông đủ. lời nói ít thua ai. hào con thiểu số. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. ở với nhau khá cần năng mới ấm no. chân hay đi. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. khá cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên. hào con thiểu số. không đặng vui vẻ cho lắm. việc làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ ó duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. hào con đông đủ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. lời nói ngay thật. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ ưa trồng tỉa. tánh rộng rãi. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp tình bạn. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. chung sống nên cần năng mới đủ. ăn nói với đới lanh lẹ. hào con trung bình. hay lo tính. b ản th ân hay có tiểu bệnh.http://www. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . ý tình vợ chồng hay xung khắc. bổn thân hay có tiểu bệnh. hay làm có tài cũng hay hao ph á t ài. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 27 Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi M ẬU D ẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chân hay đi. hào con đa số. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ no. số khó giữ tiền tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài thạnh vượng. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường. Tánh người vợ thông minh. chung ở đồng lo làm ăn đặng. hào con thiểu số. hào con thiểu số. lòng hay lo tính. hào tài ấm no. tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. trong bổn thân có tiểu tật. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. hào tài đủ no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm.

nên nhẫn nại ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Tánh người vợ hiền. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. hào con trung bình. hào tài đủ no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. hào con thiểu số. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. cầu lo việc chi đều thuận ý. hào con trung bình. lanh lẹ hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phảI chịu cảnh thiếu nghèo. khá thương lẫn và chung lo. làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 28 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hay lo tính. lanh lẹ. hay giao thiệp. khá nh ẫn n ạI l àm ăn mớiđặng.http://www. việc làm ăn đặng hưởng ấm no. bản thân ít đặng vui vẻ. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con đôngđủ. có số nuôi con nuôi. chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. tay làm có tài cũng hay hao t ài. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. bổn thân hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. số vợ chồng cũng thế. . ý tình vợ chồng hòa thuận. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tề chỉnh và thông minh. trong ngoài đều yên thuận. Tánh người vợ chân hay đi. lời nói ít thua ai. hào tài đủ no qua ngày. nhờ nơi phước đức. hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. chung ở nó kiên cố làm ăn tốt. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Tánh người vợ miệng hay rầy nói. không chi đáng kỵ.tuvilyso. hào tài trung bình. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng thương bị hao tài. khá nên kiên cố và bền chí. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh cộc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay xung kh ắc. hào tài đủ dùng. hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài. nhiều người hay thương mến. vật dụng trong nhà khi ếm dụng.

50. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 54 tuổi. 48. 32.tuvilyso. bổn thân có tiểu bệnh. TuổI: K Ỷ T Ỵ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 42. ở với nhau vợ chồng hòa thuận.http://www. hòa hạp với đời. 6. 56 tuổi. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Ất D ậu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 30. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Tỵ 1. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Tuổi KỶ TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) . luận việc hôn nhân không thành. việc làm ăn nên cần năng mới đủ no. 7. ít nói. Gái tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4.com 29 Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. khó sanh và khó nuôi. Tánh người vợ hay rầu lo. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 38. có số nuôi con nuôi. 36. khá chung lo làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. 8. không đặng vui vẻ cho lắm. ý tình vợ chồng hòa hạp. 26. 44. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 3. hào tài đủ no qua ngày. 24. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Đinh M ẹo Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. bản thân có tiểu tật. 4. hào con thiểu số. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

gặp số Tam Vinh Hiển. ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tay làm có tài cũng hau hao phá tài. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn lòng hay lo tính. bổn thân có tiểu bệnh. có chút ít chức phận thêm tốt. hào tài đủ no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. nên kiên cố và thương lẫn nhau.com 30 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vợ chồng có phước hưởng giàu. hào con trung bình. ở với nhau chung lo làm ăn đặng. đặng hưởng sự ấm êm.http://www. bổn thân có tật tiểu bệnh. thông minh và kỹ lượng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng l ớn h ơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh ý vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng l ớn h ơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. nhiều người hay mến thương. đồng lo với nhau làm ăn tốt. về ý tánh nên nhẫn nại. hào tài trung bình. vợ chồng đặng có danh giá với đời và có quyền tước. vật dụng trong nhà đủ dùng. sanh con đầu là gái hạp. lo tính việc chi đều sáng suốt. vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. phát đ ạt.tuvilyso. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. tánh cộc. hào con rất ít. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng. việc làm ăn đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ hiền. hào tài tương vượng. Tánh người vợ bôn ba. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. vật dụng trong nhà bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. l àm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào con trung bình. chân hay đi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. đặng hưởng sự ấm êm. . ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý. hay lo tính. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp để lời tiếng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. chân hay đi. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. không chi đáng kỵ. phảI chịu c ảnh thiếu nghèo. tánh lạt lòng. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà bình thường. hào tài tương vượng hào con thiểu số. ở với nhau làm đặng tốt. hào tài ấm no. nhưng buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm.

ưa trồng tỉa. c ó duyên. hào tài đủ dùng. vui vẻ. Tánh người vợ rộng rãi. chung sống đồng lo sẽ đặng làm nên sự nghiệp. miệng hay rầy nói. khó tánh.http://www. Tánh người vợ hay lo tính. nên thương lẫn chung lo với nhau làm ăn tốt. tánh lạt lòng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. sắp đặt trong nh à đều thuận ý. Tánh người vợ chơn hay đi. tánh sáng. qua hạn mới đậu tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. bổn thân hay có bệnh nhỏ. h ào con thiểu số. trong bản thân có tiểu tật. làm ăn không đặng phát đạt. về tánh ý nên nhẫn nại. hào con trung bình. có duyên. có số tạo giữ tiền tài. nhiều người hay m ến thương. hào tài trung bình. chung sống làm ăn đặng nên. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp nên kiên cố làm ăn tốt. lời nói hay thắc mắc. hào con rất ít. ý tính vợ chồng hòa hạp. . vật dụng trong nhà đều đủ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn h ơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.com 31 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. tánh ý vợ chồng hay tương xung. lanh lẹ. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài ấm no. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. Tánh người vợ có duyên. bổn thân có tiểu tật. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi T ÂN T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. nên cần năng chung lo thêm tốt. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. hào con trung bình. nên cần năng cũng đặng ấm no.tuvilyso. Tánh người vợ thông minh. lời tiếng ít hạp. ngày hậu ấm no trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài thịnh vượng hào con thiểu số.

Tánh người vợ lanh lẹ. chân hay đi. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hào tài ấm no. hào con thiểu số.http://www. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) . ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. tánh cộc. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh sáng. hào tài trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng.com 32 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.tuvilyso. Tánh người vợ hay rầy nói. có duyên vui vẻ. lo t ính vi ệc chi đ ều th ông su ốt sắp đặt trong ngo ài đ ều thu ận ý. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. hay hòa thuận với đời. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu số. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng xung khắc. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng việc làm ăn sẽ nên nhà. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh hiền. việc làm ăn đặng ấm no. nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. vi ện làm ăn chung lo sẽ đặng ấm no. chân hay đi nhiều. hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền tài. ở với nhau kiên cố làm ăn cũng lập nên. tề chỉnh và thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. tánh tình vợ chồng hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. Tánh người vợ can đảm. về hào tài hay luân chuyển. chung sống với nhau nên cần năng ngày hậu tốt. hay có bệnh nhỏ. lời nói ít thua ai. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng l ớn h ơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ d ùng. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân có tiểu tật.

Gái tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 27. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. tay l àm có tài cũng hay hao phá tài. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ thông minh. 5. 1. Tuổi: CANH NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 22. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 37. hào tài đủ no .com 33 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.http://www. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. khá kiên cố làm ăn mới đặng. Tuổi: CANH NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con rất sanh con đầu là gái hạp. 41 tuổi. 43 tuổi. lời nói ít thua ai. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 1. luận việc hôn nhân không thành. 25. 4. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. 39. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. lanh lẹ hay giao thiệp. .tuvilyso. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Ngọ. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Qu í D ậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt phải chịu cảnh thiếu nghèo. 34 35. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Bính Dần Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2. 23. 33. 8. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mớI nhằm căn duyên. 29. hào con trung bình. khó sanh và khó nuôi. đến ngày chót khó nên đôi. 3. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.

gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu có thiểu phước thì đặng khá trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. có duyên. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện. nên kiên cố cũng đặng làm nên. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh tình vợ chồng ít đặng hạp về lời tiếng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà đủ dùng.tuvilyso. hay giao thiệp tình bạn. vợ chồng nên thương lẫn chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp. tay làm có tiền cũng hay hao phá tiền. qua hạn mới đậu tài. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH T Ý (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. tánh sáng. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. nên kiên nhẫn chung lo với nhau. nên kiên cố chung lo ngày hậu ấm no. về lời tiếng nên nhẫn nại. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. chân hay đi. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. miệng hay rầy nói. hay giao thiệp. tánh cộc. hào tài đủ no qua ngày. hay lo tính tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi. bổn thân có tiểu bệnh. nên bền chí. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ hiền. hào con rất ít. tánh lạt lòng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.com 34 Tánh người vợ bôn ba. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lâu dài. ở với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ra . vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo . hào tài tương vượng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. ý tánh nên kiên nhẫn nại v à nhờ phước đức. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. khá kiên cố mới ấm no. nhiều người hay mến thương.

hào con thiểu số. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ no qua ngày. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. làm ăn lập nên sự nghiệp. lòng hay lo tính. việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. . chung ở nên thương lẫn với nhau làm ăn đặng. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con có muộn thiểu số. lo tính việc chi đều thông suốt. vui v ẻ. hào tài phát đạt.tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý. hào con trung bình. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. tánh tình vợ chồng hòa hạp. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống nên kiên nhẫn mới đủ no. không chi đáng kỵ. bản thân hay có bệnh. lanh lẹ. lời nói ngay thật. hào tài trung bình. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh sáng. hào con rất ít. về tánh ý nên nhẫn nại. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. trong mình có tiểu tật. số khó giữ tiền tật.com 35 đường ăn nói hay lo tính đều dễ dàng. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài bình thường. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm.tuvilyso. chung ở với nhau ki ên cố làm ăn nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói ít thua ai.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. đặng có chút ít chức phận thêm tốt. tánh sáng. Tánh người vợ rộng rãi. hào tài ấm no. hào con có muộn ít con. hay lo tính. hay giao thiệp. có số tự giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. việc làm ăn đặng cảnh ấm êm. có duyên. ưa trồng tỉa.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. hào tài đủ dùng. chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt.tuvilyso. về tiền tài hay luân chuyển. vật dụng trong nhà đủ dùng. lời nói hay thắc mắc. thông minh và kỹ lưỡng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có chút ít chức tước để làm ăn. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. khá kiên cố làm ăn đặng. tánh ý lẫn nhẫn nại. qua hạn mới đậu tài. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. nên thương lẫn với nhau. tánh tình vợ chồng hòa thuận. khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. hào con rất ít. bản thân hay có bệnh nhỏ. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. nên bền chí ngày hậu sẽ làm nên. lo tính việc chi đều thông suốt. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ra đường ăn nói hay cầu lo đều đặng dễ. hay giao thiệp. hào con rất ít. vật dụng trong nhà dùng đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chân hay đi nhiều. hào tài tương vượng. chung ở cần lo đặng hưởng. ở với nhau kiên cố sẽ làm nên. hào tài thường dùng. . Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP T Ý (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lòng hay lo tính.com 36 Tánh người vợ có duyên. có tay tạo giữ t ền tài. tánh thông minh.http://www. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ can đảm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào con thiểu số. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ hay rầy nói. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. ý tình vợ chồng ý đặng hòa hạp. hay hòa thuận với đời. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận. Tánh người vợ có duyên. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hiền. hào con thiểu số. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.

hào con trung bình. luận việc hôn nhân không thành.com 37 Tánh người vợ tánh sáng. hay lo tính. hay giao thiệp. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài đủ dùng.tuvilyso. lanh lẹ hay giao thiệp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Mậu Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.http://www. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. 53 tuổi. 47. 35. bản tâm ít đặng vui vẻ. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 31. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mùi. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 27. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tánh người vợ tánh hiền. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 29. khá kiên cố làm ăn tốt. việc làm ăn nên cần năng mới đặng ấm no. XIN LƯU Ý . đến ngày chót khó nên đôi. Tánh người vợ thông minh. 25. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con bình thường. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Tân Mùi Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. tay làm có tài cũng hay hoa phá tài. 21. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lanh lẹ. 41. hào tài đủ no. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. 1. Tuổi: TÂN MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 39 tuổi. 19. lời nói ít thua ai. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Canh Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. tề chỉnh và thông minh.

tuvilyso. hào con đông đủ. 5. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chút danh giá. tánh lạt long. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. vui vẻ.http://www. tánh tình vợ chồng đặng hòa hạp. hào tài ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. 4. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung sống làm nên sự nghiệp. có duyên. Tánh người vợ có duyên. 3. vật dụng trong nhà đều đủ. không chi đáng kể. nên nhẫn nại chung lo với nhau làm ăn tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. chân hay đi. miệng hay rầy nói. vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn đặng trở nên. hay giao thiệp. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. lo tính việc chi đều thông suốt. tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý.com 38 Trai tuổi Tân Mùi sanh tháng 2. bản thân có tiểu bệnh. qua hạn mới đậu tài. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh hiền. Tuổi TÂN MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 1. ngày hậu đặng trở nên. tánh tình vợ chồng không đặng hạp ý cho lắm. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp tình bạn. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 8. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gái tuổi Tân Mùi sanh tháng 2. vật dụng trong nhà sắp đặt vẽ vang. chung sống cần năng cũng đặng ấm no. sắp đặt trong ngoài đều thuận ý. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi B ÍNH TÝ . vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh sáng. khó sanh và khó nuôi. lòng hay lo tính. có thiểu phước thì đặng khá. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng có phần hạp ở đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. sắp đặt trong ngoài đều yên thuận. hào con đa số.

Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. trong bản thân có tiểu tật. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ rộng rãi. việc làm ăn cũng đặng bình thường. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng.http://www. vui vẻ. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. ở với nhau hưởng sự ấm no. nên chung lo. v ề hào con thiểu phước. ăn nói với đời lanh lẹ. hào tài trung bình. về hào tài có phần luân chuyển. hào tài phát đạt. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. ưa trồng tỉa. vật dụng trong nhà đều đủ. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật. hào con trung bình. bản thân có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình.tuvilyso. gặp số Tam Vinh Hiển. lời nói ngay thật. hào tài trung bình. buổi đầu không đặng phát tài. hào tài ấm no. hào con có muộn. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con có muộn. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. hào con rất ít. vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận dường ăn nói cầu lo việc chi đều thông suốt. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu tật. tánh tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. hào tài ấm no. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng làm ăn sẽ lập nên. thiểu số. thiểu số. qua hạn mới dễ làm ăn. tay làm có tài.com 39 (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. . lo tính việc chi đều thông suốt. bản thân hay có bệnh.

nên thương lẫn chung lo với nhau. hào tài phát đạt. tánh cộc. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. không chi đáng kỵ. hào con đa số. bản thân có tiểu tật. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu.tuvilyso. còn thiểu phước đặng khá. tánh thông minh. hào tài tương vượng. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuôi BÍNH DẦN . chân hay đi. lời nói ít thua ai. hay lo tính. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. hay giao thiệp. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá nhẫn nại việc làm ăn đặng nên. lời nói hay thắc mắc.com 40 Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại đến sau làm ăn mới tốt. có số tạo giữ tiền tài . tánh tình vợ chồng hay tương xung. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào con trung bình. chân hay đi. Tánh người vợ hiền. chung ở với nhau lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh sáng. thông minh và kỹ lưỡng. ĐOÁN PHỤ TH ÊM Chồng tuổiTÂN MÙI vợ tuổI ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. bệnh. hào tài phát đạt. chung sống làm ăn đặng nên. nên kiên cố làm ăn mới đặng. sanh con đầu là gái hạp. hay giao thiệp. ở vớI nha làm ăn sẽ lập nên. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. chung sống đồng lo làm ăn nên sự nghiệp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc về lời tiếng. Tánh người vợ bôn ba. hào con thiểu số. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con đông đủ. ít hạp ý. hay hòa thuận với đời.http://www. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay lo tính. hay giao thiệp. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng.

http://www.tuvilyso.com

41

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau ợ chồng có phần hòa hạp, việc làm ăn khá kiên cố sẽ đặng ấm no. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI GIÁP T Ý (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánhs áng, lanh lẹ, hay lo t ính, hay giao thiệp - bản thân ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hay xung khắc lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng thường bị hao t ài, tánh t ình vợ chồng hòa thuận chung sống với nhau làm ăn t ốt. Tuổi: NHÂM THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gã những tuổi dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân. 1. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Bính ý Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Đinh H ợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Canh Ngọ Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổinày kỵ cướivợ năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. TuổI này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.

http://www.tuvilyso.com

42

XIN LƯU Ý Trai tuổiNhâm Thân sanh tháng 1, 5, 6, 10, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổI Nhâm Thân sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 3 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi NH ÂM TH ÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận thêm tốt, lo việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố sẽ đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hiền tài rất luân chuyển. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn khôn đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn m ớiđậu tài, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng chức phận hòa hạp, vợ chồng chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng, ngày hậu đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua ành bại mớI dễ làm ăn, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đở, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống vớinhau cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở, hào tài trung bình hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền, tánh t ình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

43

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá, và có quyền tước, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ , tánh ý vợ chồng hay tương xung, lờI tiếng ít hạp, nên nhẫn nại với nhau ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo, dầu có sẵn của cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con có mu ộn thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố mớiđủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở vớinhau đặng tốt, không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi có ngườI tương tự, hào tài trung bình, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau đặng hưởng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau trung bình, về lờinói nên nhẫn nại. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI, tính vợ chồng ít đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có bệnh nhỏ, chân hay đi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố mớiđủ no. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

http://www.tuvilyso.com

44

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổiCANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói v à hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở chung cần năng cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về tâm ý nên nhẫn nại. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ l ớn h ơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt, có chút chức phận c àng thêm tốt, lo tính việc chi đều có quí nhân giúp đở, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật bệnh, ý tính vợ chồng về lớitiếng ít đặng hòa hạp, vợ chồng ở vớinhau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng khá nhẫn nại ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở vớinhau khá kiên cố làm ăn mới tốt. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng , hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý, khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mớiđặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN

http://www.tuvilyso.com

45

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, v ề danh giá, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no , hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên thương lẫn việc làm ăn lập nên. Tuổi: QUÍ DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Dậu. 1. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 34, 36, 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 35, 37, 38, 44 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Dậu sanh tháng, 5,10, 6, 12, 1, 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Quí Dậu sanh tháng 11, 10, 2 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng về lời tiếng ít đặng hạp ý, nên hòa thuận làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng 1 tuổi)

khá chung lo và kiên cố ngày hậu ũng đặng ấm no. không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. trong ngoài sắp đặt yên thuận.com 46 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về tánh ý nên kiên nhẫn Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp tình bạn. hào tài đủ no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. nhiều người hay mến thương. bản thân có tiểu bệnh. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. lờI nói hay thắc mắc. làm ăn đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên bền chí và cần năng. lòng hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) . tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở đặng hưởng ấm no. hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. miệng hay rầy nói. nhiều người hay mến thương. tánh sáng. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hiền. chung sống đồng lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài tương vượng. hào tài thịnh vượng.tuvilyso. vật dụng trong nhà đều đủ. bản thân có tiểu tật. tánh lạt long. lo tính việc chi đều thông suốt. lanh lẹ. nên cần năng và kiên nhẫn. vui vẻ. hào con đa số. ở với nhau có phần nhẫn nại. hào con trung bình. vui vẻ. ăn nói với đời lanh lẹ. đặng hưởng cảnh ấm êm. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tứ Đạt Đạo làm ăn dễ dàng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào tài tương vượng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có chức quyền tước thêm tốt. ăn nói hay lo tính việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.http://www. có số tự giữ tiền tài. hào con trung bình. làm ăn tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời. tánh ý vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.

hào tài đủ dùng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay lo rầu. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đa số. chung sống làm ăn sẽ lập nên.http://www. thiểu số.tuvilyso. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. hào tài tương vượng. không đặng vui vẻ cho lắm. việc làm ăn cần năng sẽ đặng ấm no. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. . việc làm ăn đặng ấm no. vui vẻ. Tánh người vợ hay đi nhiều. có duyên vui vẻ. hào con thiểu số. có duyên. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh ý vợ chồng đặng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. lời nói hay thắc mắc. hay lo tính. hào tài trung bình. lời nói ít thua ai. hào con đa số.com 47 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. ăn nói với đời lanh lẹ. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI B ÍNH TU ẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên nhà. hào con trung bình. vui vẻ. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa thuận. hào con thiểu số. bản thân có tiểu bệnh. khá nhẫn nại làm ăn trọn tốt. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay hòa thuận với đời. ý định vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. miệng hay rầy nói. hào con đa số. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. chân hay đi. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. nên kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chân hay đi. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài thạnh vượng. có số tạo gĩư tiền tài ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân hay có bệnh. hào tài trung bình. tánh thông minh. bản thân có tiểu tật. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. hào con đông đủ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng thuận hòa. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài bình thường. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.

chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền tài. chung ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn đặng. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn đặng cảnh ấm no . hay giao thiệp. tánh người vợ tánh hiền. vui vẻ. tánh cộc. Tánh người vợ chân hay đi. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) . ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. khá nhẫn nại làm ăn rất tốt. hào tài tương vượng. ở với nhau kiên cố cũng đặng ấm no. hay giao thiệp. ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. hào con trung bình . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. chân hay đi. thông minh và kỹ lưỡng. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài no đủ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài phát đạt. hào con đa số.tuvilyso. hào con đa số.http://www. Tánh người vợ lớn tiếng nóng nảy. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay khiến điều hao tốn. hào tài tương vượng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh cộc. làm có tiền. trong ngoài lo tính việc chi cũng đều thông suốt. tánh lạt lòng. nên bền chí v à chung lo Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. Tánh người vợ có duyên. hào con đông đủ. Tánh người vợ can đảm. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng hào con thiểu số. hào con trung bình.com 48 Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống đồng lo với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. chân hay đi. ý lanh lẹ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. đến sau dễ làm ăn. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. vể lời tiếng nên nhẫn nại.

hào con trung bình. 27. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Ất D ậu Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Tuổi: GIÁP TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 1. 35. 21. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 7.com 49 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 41 tuổi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Tuất sanh tháng 6. có số tạo giữ tiền tài. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. 33. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 23. 7. khó sanh và khó nuôi. 33. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 22. 29. hào tài tương vượng. 45. 8. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tuất. 2. 8. lo tính việc chi đều thông suốt. chung sống làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ hay rầy nói.http://www. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Q í Dậu Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. . Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. 3. Tuổi: GIÁP TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo. 51 tuổi. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Sửu Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 39. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. luận việc hôn nhân không thành.

tánh sáng. Tánh người vợ hay lo tính. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở làm ăn nên nhà. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . lo tính việc chi cũng đặng thông suốt. hào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ dàng. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. ăn n ói với đời lanh lẹ. vui vẻ bản thân hay có bệnh nhỏ. bản thân có tiểu tật. hào con đông đủ. hay giao thiệp tình bạn.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở đặng. nhiều người hay mến thương. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi. hào con trung bình. bản thân có tiểu bệnh. bản thân hay có tiểu bệnh.tuvilyso. về lời tiếng khá nhẫn nại. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ thông minh v à k ỹ l ư ỡng. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng cung có phần hạp. tánh lạt lòng. về ý tình nên kiên nhẫn. lòng hay lo tính. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. hào tài ấm no. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau đặng sự ấm êm. Tánh người vợ hiền. nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng ấm no.com 50 trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. khó tánh có duyên. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau nên kiên cố làm ăn đặng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. hưởng cảnh no ấm và an vui. hào tài tương vượng.

Tánh người vợ thông minh. hào tài thạnh vượng.tuvilyso.http://www. hào tài trung bình. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI B ÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. hào tài ấm no. có số nuôi con nuôi. hào con rất ít. có số tạo giự tiền tài ngày lớn tuổi. ưa trồng tỉa. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. vui vẻ. Tánh người vợ hay đi nhiều.com 51 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên. trong mình có tiểu tật. bản thân có tiểu tật. hào con rất ít. hào tài ấm no. hào con đông đủ. việc làm ăn đặng lập nên. Tánh người vợ có duyên. ý tình vợ chồng hòa thuận. có số nuôi con nuôi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. chung sống với nhau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đều đủ. nhiều người hay mến thương. hay hòa thuận với đời. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. về hào con thiểu phước. hào con trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời. hay lo tính. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có tay tạo giữ tiền tài. về hào con thiểu phước. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. lanh lẹ. nên bền chí và kiên cố. Tánh người vợ chân hay đi. có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ rộng rãi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. chung sống với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. ăn nói việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. có duyên. . tánh sáng. nên kiên cố làm ăn đặng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ở với nhau cần năng ngày hậu cũng đặng trung bình. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. số khó giữ tiền tài. hào con đông đủ. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói ít thua ai. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.

Tánh người vợ hay giao thiệp. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. hào con trung bình vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân có tiểu tật. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau làm ăn nên nhà. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hay lo tính. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ngày hậu trung bình. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh hiền. ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng hưởng ấm no. hào con đông đủ. tánh cộc. về tiền tài hay luân chuyển. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp.http://www. phải chịu thiếu nghèo một thời gian. hào tài thịnh vượng.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên. chân hay đi. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. hào con thiểu số. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh lạt lòng. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. qua hạn mới đậu tài. chân hay đi. việc làm ăn đặng lập nên. vật dụng trong nhà thường dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) . tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. tay lám có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 52 Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ bôn ba. tánh thông minh. miệng hay rầy nói. thông minh và kỹ lưỡng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. nhưng phải thành bại nhiều phen rồi mới tốt. lanh lẹ. hào tài bình thường.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. . hào con thiểu số. hào tài trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. đến ngày chót khó nên đôi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 27. 47. chung ở với nhau đồng lo làm ăn tốt. tánh cộc. hay giao thiệp. 8. Tánh người vợ chân hay đi.com 53 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tuổi: ẤT HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 54. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. 29.http://www. 8. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Mậu Dần Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 39. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. tánh cộc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chân hay đi nhiều. 2. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Hợi sanh tháng 6. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 9. hào con thiểu số. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. 23. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 33. 51 tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 53 tuổi. khó sanh và khó nuôi. 35. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 41. Tuổi: ẤT HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 1. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn đặng phát đạt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 11. qua hạn mới đậu tài. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 21. luận việc hôn nhân không thành. Tánh người vợ can đảm.tuvilyso. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Hợi. 3. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào tài ấm no. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.

bản thân có bệnh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hào tài trung bình. bản thân có tiểu bệnh. làm ăn không đặng phát đạt. qua hạn mới đậu tài. có duyên. tánh tình chồng ít đặng hòa hạp. miệng hay rầy nói. hào con trung bình.tuvilyso. hào con thiểu số. ở với nhau làm ăn tốt. nên đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. Tánh người vợ tánh hiền. lòng hay lo tính. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lo tính việc chi cũng dễ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. vui vẻ. hào tài phát đạt. tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. phải chịu cảnh thất bại . hay giao thiệp tình b ạn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. lo tính việc chi đều thông suốt. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. trong nhà sắp đặt đều thuận ý. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ăn nói hay cầu lo đều có quí nhơn giúp đ ở. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. lanh lẹ. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên thường lẫn và chung lo. mi ệng hay rầy nói. nhiều người thương mến. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. còn thiểu phước thì đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con thiểu số. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh sáng. chung sống làm nên sự nghiệp. Tánh người vợ có duyên.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ có duyên. hào con trung bình. v ật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hay giao thiệp. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phả chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài tương vượng. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên bền chí nhờ phước đ ức.com 54 Tánh người vợ tánh hiền. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng ấm no. có duyên. không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên kiên nhẫn ngày hậu đặng nên. hào tài ấm no.

tánh tình vợ chồng hay xung khắc. trong mình có tiểu tật. hào tài trung bình.tuvilyso. có số nuôi con nuôi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. Tánh người vợ chân hay đi. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hay lo tính. . chung sống với nhau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ hay rầu lo. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ưa trồng tỉa. Tánh người vợ hay đi nhiều. tình ý vợ chồng cũng có phần hạp. hào tài phát đạt. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con rất ít. lời nói hay thắc mắc.com 55 nhiều phen rồi mới dễ làm ăn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài bình thường. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ rộng rãi. chân hay đi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con r ất ít. nên kiên nhẫn và chung lo. nên kiên cố cũng đặng ấm no. còn thiểu phước thì đặng khá. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. làm ăn có tiền hay khiến điều hao tốn. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp chung sống với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà thường dùng.http://www. lời nói ít thua ai. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. lời nói hay thắc mắc. vi ệc l àm ăn chung lo cũng đặng nên. hào tài đủ no. hào con thiểu số. tánh thông minh. ở với nhau cần năng làm ăn đặng. việc làm ăn đặng ấm no. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao ph á tài.hào con rất ít. tánh sáng. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. hào con rất ít. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ thông minh. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. làm ăn ngày hậu đặng nên. tánh thông minh. chung ở với nhau khá nhẫn nại. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. hào tài ấm no.

lo tính việc chi cũng đều thông suốt. hào tài ấm no. thông minh. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. hào con đông đủ.http://www. ăn nói với đời lanh lẹ. lo tính việc gì cũng dễ. Tánh người vợ hay giao thiệp. chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà. hào tài tương vượng.tuvilyso. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÝ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên. trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. lòng hay lo tính. Tánh người vợ có duyên. đồng lo làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay giao thiệp tình b ạn. nhiều người hay mến thương. hào tài thạnh vượng. có duyên. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao tài . lanh lẹ. hay hờn mát. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tánh sáng. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. mình có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. hào con trung bình. khá nhẫn nại với nhau làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. khá thương lẫn làm ăn đặng nên nhà. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no. hào tài tương vượng. chung ở làm ăn tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm đặng dễ dàng. hay giao thiệp bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay rầy nói. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . Tánh người vợ tánh sáng. có duyên. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 56 Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi T ÂN M ÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống chung lo làm ăn đặng nên sự nghiệp.

com 57 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. tánh cộc. chân hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. thông minh v à kỹ lưỡng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Cảnh NHỨT PHÚ QUÍ SỐ NHỨT PHÚ QUÍ CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. sống trong cảnh ấm no. hay giao thiệp. nên cần năng làm ăn cũng đặng ấm no. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Đinh Sửu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá gi ả. Tánh người vợ tánh hiền. thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi Muốn biết rõ số mạng của mình xin qu ý v ị xem ti ếp quyển s ố DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: BÍNH TÝ (Đại Kỵ Hiệp H ôn) Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 1. lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. 1. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) .http://www. bản thân có tiểu tật. chân hay đi. tánh cộc. tay làm có tài cũng hay hao tài. chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn tốt. hào tài thạnh vượng. ý tình vợ chồng hòa thuận. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. hào tài đủ dùng. đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền tài. 3. hay lo tính. hào con rất ít. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi K ỷ M ẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. chân hay đi. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ bôn ba. hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên rất vui vẻ. hào con trung bình.tuvilyso. Tánh người vợ can đảm. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. ý lanh lẹ. hay giao thiệp. sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc. nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. 2. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân.

chung ở đặng c ảnh ấm êm. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tánh người vợ chân hay đi. hào con đa số. 29. vật dụng trong nhà sắp đặt đủ no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít quyền tước để làm ăn. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 33. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn thường gặp cảnh tốn hao. cầu lo hay nói việc chi đều thông suốt. hào con trung bình. Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 1. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 21. tánh lạt long. đến ngày chót khó nên đôi. phải chịu cảnh thiếu . ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp.http://www.tuvilyso. 4. phảI trảI qua nhiều phen thành bạI rồI lâu sau mớI dễ làm ăn. 35. 9. số vợ chồng cũng thế. luận việc hôn nhân không thành. về hào tài hay luân chuyển. 33. 26. 2. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 39 tuổi. 23. bản thân hay có tiểu b ệnh. 38. 8. khó sanh và khó nuôi. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 27. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. 4. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 21. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ. lời nói hay thắc mắc. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Tý sanh tháng 1. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mùi Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 17. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. bản thân có tiểu tật. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. TuổI: BÍNH TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI BÍNH TÝ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 58 4. hào tài ấm no. 41 tuổi. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. vui vẻ. hào tài đủ no. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh ình vợ chồng hay xung khắc. chung sống với nhau cần năng chung đặng ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. số vợ chồng cũng thế. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. hào tài ấm no. hào con thiểu số. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay lo tính. nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng. nên vui vẻ và chung lo với nhau. Tánh người vợ thông minh.com 59 nghèo. ưa trồng tỉa. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con đủ dùng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. khó tánh. ở với nhau làm ăn đặng tốt. tâm ý bất đồng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ hay rầu lo. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con rất ít. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. có số nuôi con nuôi. có duyên vui vẻ. hào tài ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. trong mình có tiểu bệnh. qua hạn làm ăn mớitốt. hào tài đủ dùng. số vợ chồng cũng thế. nên kiên cố và chung lo. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài tương vượng. chân hay đi. vật dụng trong nhà thường dùng. có số nuôi con nuôi. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. về tánh ý nên nhẫn nại. nên bền chí và kiên cố. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM . ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ.http://www. tay làm có tài cũng hay hao tài.tuvilyso. chung sống làm ăn đặng ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh lanh lẹ. về hào tài hay luân chuyển. trong mình có tiểu tật. Tánh người vợ rộng rãi. số khó giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chân hay đi.

ý tình vợ chồng hay xung khắc. lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao tài. có duyên. việc làm ăn đặng ấm êm. miệng hay rầy nói. hào tài ấm no. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI QU Í T Ỵ (Chồng l ớn h ơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 60 Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi (Chồng l ớn h ơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ hay đi nhiều. tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. hào tài trung bình. thường gặp cảnh thiếu . hay giao thiệp. hào tài trung bình.tuvilyso. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. tánh sáng. hào con trung bình. hào con đa số. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI M ẬU T Ý (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân có bệnh nhỏ. hào tài đủ no qua ngày. ở với nhau làm ăn tốt. ở với nhau vợ chồng h òa thu ận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. hào con đa số. lời nói hay thắc mắc. lời nói ít thua ai. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn buổi đầu bình thường đến sau mới tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. hào con thiểu số. bôn ba. Tánh người vợ có duyên. có duyên. hào tài bình thường. hay hòa thuận với đời. khá cần năng mới đủ no. vui vẻ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao tài. hay có tiểu bệnh. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống với nhau khá kiên cố mới đủ no. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.http://www. trong ngoài sắp đặt yên thuận. lanh lẹ. vui vẻ. Tánh người vợ hiền. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI ẤT H ỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. hào con đa số. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay lo tính. chung sống đ ồng lo làm ăn đặng nên. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vui vẻ có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh sáng. nên chung lo làm ăn tốt. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp.

vui vẻ. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. chân hay đi. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhi ều người mến thương. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. và kỹ lưỡng. chân hay đi. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. chung ở với nhau làm ăn mớinên nhà.com 61 nghèo. hào con đa số. có duyên. v ề tánh ý nên nhẫn nại. chân hay đi nhiều. hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh hiền. tánh tình vợ chồng hòa hạp. thông minh.tuvilyso. Tuổi: ĐINH SỬU (Đại Kỷ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. phải cần năng chung lo làm ăn mới đủ no. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Sửu. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hay giao thiệp tình bạn. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chân hay đi. nên thương lẫn nhau làm ăn tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay lo tính. hay giao thiệp. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) . khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. 1. nên kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no qua ng ày. có chức phận thêm tốt. hào tài trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con đa số. qua hạn mới đậu t ài. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao tài. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh cộc.http://www. Tánh người vợ ở với nhau làm ăn bôn ba. Tánh người vợ can đảm. việc làm ăn nên kiên cố mới đặng ấm no. tánh lanh lẹ. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ có duyên. hào tài đủ dùng. chung sống với nhau cần năng làm ăn đặng nên. Tánh người vợ thông minh. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi QUÍ D ẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh cộc. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng.

hoặc có quyền chức thêm tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. 25. Tánh người vợ thiếu nghèo. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. khó sanh và khó nuôi. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 4. Tuổi: ĐINH SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tu ổi Đinh Sửu vợ tuổi Đinh S ửu (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 31. chung sống nên nhẫn nại làm nên sự nghiệp. hào tài bình thường. đến ngày chót khó nên đôi. 4. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 11 tu ổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. ăn nói với đời lanh lẹ. . lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. hay giao thiệp. 43 tuổi. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tý Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 6. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. ý lanh lẹ.com 62 3. 37. 2. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 49. chung ở với nhau cũng đặng ấm no. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 37. tánh tình vợ chồng đặng sự hòa thuận. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 8. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Ng ọ Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hào con trung bình. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổI này kỵ cướI vợ năm 19. Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 1. luận việc hôn nhân không thành. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. bản thân hay có tiểu bệnh. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. hào tài thạnh vượng. 35. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Sửu sanh tháng 1. hào con đông đủ. 3.tuvilyso. 55 tuổi. nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Tuất Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 43. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. vui vẻ. 31. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19. 23.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng. hào tài đủ no. về hào con thiểu phước. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ lanh lẹ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tay làm có tài cũng hay hao tài. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ thông minh. có duyên. cầu lo thường có quí nhơn giúp đở.com 63 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống đồng lo đặng nên sự nghiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. . có số nuôi con nuôi. tánh ý vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay lo tính. bản thân hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. có số nuôi con nuôi. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đa số. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà khiếm dụng.http://www. ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên. hào tài trung bình. hay giao thiệp. hào tài thạnh vượng. có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. qua hạn dễ làm ăn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức tước. v ề hào tài hay luân chuyển. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ đặng. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. xa gần đều hạp ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. chân hay đi. tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. trong ngòai sắp đặt đều thuận ý. khó tánh. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên. nên chung lo làm ăn mới đặng nên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà đều đủ. bản thân có tiểu tật. lo tính đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên.tuvilyso. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nhiều người thông minh. hào con trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá.

có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đa số. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. bản thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao tài. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài đủ dùng.http://www. có tay tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. trong mình hay có bệnh nhỏ.tuvilyso. phải chịu cảnh thiếu nghèo vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. . hào con đông đủ. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. có duyên. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ở với nhau hòa hạp. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lanh lẹ. chân hay đi. hào tài phát đạt. vui vẻ. việc làm ăn đặng ấm no. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh lạt lòng. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. Tánh người vợ vui vẻ. hào con đủ dùng. hay lo tính.com 64 Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài trung bình. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý t ình vợ chồng hòa thuận. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. có duyên. ăn nói với đời lanh lẹ. hào con đa số. hay hòa thuận với đời. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. vui vẻ. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay giao thiệp. vui vẻ. hào con đa số. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ tánh sáng. nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. việc làm ăn đồng lo đặng lập nên. việc làm ăn đặng nên nhà. nên bền chí và chung lo. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. miệng hay rầy nói.

có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. hào tài thạnh vượng. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Tân Tỵ Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ vui vẻ. 24. 50. Tánh người vợ hiền. hào tài ấm no.http://www. 38. 30. tánh tình vợ chồng hòa thuận. 44. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình.tuvilyso. hào con đa số. hào con đông đủ. 36. hào tài thạnh vượng. 26. lòng hay lo tính. 48. có số tạo giữ tiền tài. hào con đa số. . 42. Tuổi: ĐINH SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. miệng hay rầy nói. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. thông minh và kỹ lưỡng. 54 tuổi. chân hay đi. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vợ chồng làm ăn mới đặng d ễ d àng. tánh sáng. chung sống lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 32. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân có tiểu tật. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. có duyên. lo tính việc chi đều thông suốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Dần. 59 tuổi. Tánh người vợ tánh hiền. 1. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hay lo tính. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Quí Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. chung sống làm ăn mới đặng nên nh à. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. khá kiên nhẫn làm ăn nên.com 65 Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT M ÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà. nhiều những hay mến thương. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu tốt. có duyên vui vẻ.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. về hào con thiểu phước. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Dần sanh tháng 1. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. khó tánh. 2. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo làm ăn không đặng phát đạt. 4. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. ăn nói việc chi cũng dễ dàng có chức phận thêm tốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. bản thân hay có bệnh nhỏ. nên bền chí và chung lo.http://www. hưởng sự ấm no và ấm no vui. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ k ỹ lưỡng và tánh sáng. 8. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. Gái tuổi Mậu Dần sanh tháng 1. ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. 3. chung sống với nhau làm ăn nên. nhưng lúc tuổi xuân phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. tánh lạt lòng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . Tánh người vợ hay lo tính. Tuổi: MẬU DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. khó sanh và khó nuôi. con thiểu phước đặng khá. hào con có muộn và rất ít. ý tính vợ chồng cũng c ó phần hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài tương vượng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. luận việc hôn nhân không thành. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ra đường ăn nói với đời nhiều người mến thương. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào con thiểu số. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. 4. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ t ự. chung ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con bình thường. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.com 66 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. vui vẻ. đến ngày chót khó nên đôi. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

về hào tài hay luân chuyển. hào tài đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài tương vượng.tuvilyso.com 67 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chân hay đi. ở với nhau nên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no. hào tài đủ dùng. ăn nói việc chi cũng dễ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. phải kiên cố và chung lo mới nên. có chức phận để làm ăn. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. không đặng vui vẻ cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. làm ăn hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. con thiểu phước thì đặng khá. tánh tình hay lo tính. hào con trung bình. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức nhiều người hay mến thương. ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no. hào con thiểu số. . Tánh người vợ rộng rãi. nhưng chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. ưa trồng tỉa. trong mình hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QÚI MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. trong m ình có tiểu tật. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. tánh sáng có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ no qua ngày. chung sống làm ăn mới đặng. Tánh người vợ hay đi nhi ều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con thiểu phước. vui vẻ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TH ÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. về ý t ình vợ chồng đặng hòa hạp. có chút ít chức phận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. hay giao thiệp. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ có duyên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nên bền chí và nhờ nơi phước đức.http://www. ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh lạt lòng chân hay đi. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ hay rầu lo. ố khó giữ tiền tài. hào con có muộn và rất ít. phải chịu cảnh thiếu nghèo.

chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lanh lẹ. lanh lẹ. hào con trung bình. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh sang. tánh thông minh hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên.http://www. ý tình vợ chồng hay có phần hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thu ận. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào tài tương vượng. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay lo tính bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ vui vẻ.com 68 Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung lo làm ăn nên. lời nói hay thắc mắc. ăn nói với đời lanh lẹ. hào tài đủ no qua ngày. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài ấm no. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU T Ý (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. hào tài hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. bôn ba. tánh sang. chung sống vợ với nhau làm ăn mới đặng tốt. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay hòa thuận với đời. chung ở với nhau sẽ đặng ấm no. Tánh người vợ hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. khá kiên cố làm ăn mới đặng nên. hay lo tính. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi T ÂN M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. người đời hay mến thương. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài tương vượng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. có duyên. hào con rất ít. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng . ở với nhau vợ chồng h òa thu ận. miệng hay rầy nói. hào con trung bình. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. có số tạo giữ tiền.

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. nên kiên cố hào tài hay luân chuyển. tánh tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc . ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên. lời nói hay thắc mắc. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.http://www. tay làm có tài cũng hay hao tài. trong mình hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có chút ít chức phận để làm ăn. việc làm ăn đặng lập nên. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tánh lạt long. hào tài tương vượng. lòng hay lo tính. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. vui vẻ. hào tài tương vượng. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. trong ngòai sắp đặt đều yên thuận. hào con đa số. nhiều người hay mến thương. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con đông đủ. hào con trung bình. tánh sáng. khá nhẫn nạI làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. về tánh ý nên thương lẫn với nhau. chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. . Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 69 tánh tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. hào tài ấm no. bản thân tiểu tật. hay giao thiệp tình bạn. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số. có duyên. việc làm ăn cũng đặng làm nên . Tánh người vợ hiền. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước. vui vẻ. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài bình thường. Tánh người vợ chân hay đi. ít đặng hạp ý. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài đủ no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

Tánh người vợ bôn ba. hay lo tính. 35. Tuổi: KỶ MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Mẹo đ ạI k ỵ c ư ớI Gái nh ững tu ổI k ể d ư ớI đ ây. 31. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 29. chân hay đi. 28. 40 tuổi. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. tánh cộc.tuvilyso. hay giao thiệp. hào tài đủ no qua ngày. chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. chung sống với nhau làm ăn tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng mới đủ no. Chồng tu ổI Kỷ Mẹo vợ tu ổI T ân M ẹo Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào con trung bình. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. 33. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng)) 4. 21. vui vẻ. chung sống với nhau đặng ấm no. 23. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. hào tài đủ dùng. tánh tình vợ chồng hay xung khắc.http://www. có duyên. 27. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 39. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 3. 1. . tay làm có tài cũng hay hao tài. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mẹo. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 17. tánh lạt long. việc làm ăn đặng như thường. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16. 43 tuổi.com 70 Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Bính Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuệt Mạng) 7. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con rất ít. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Quí Dậu ở đời với nhau phạm 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổI này kỵ cướI vợ năm 19.

vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào tài đủ no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào con rất ít. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng.com 71 Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. phải chịu cảnh thiếu nghèo một . Tánh người vợ thông minh. ưa trồng tỉa. gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi. giao thiệp nhi ều. đặng có danh giá hoặc chút ít chức phận. 9. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. 8. vật dụng trong nhà đều đủ. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. 5. hào con thiểu phước. hào con rất ít. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá v à chức phận. trong bản thân c ó tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. s ố khó giữ tiền tài. hào con thiểu số. nên kiên cố. đến ngày chót khó nên đôi. 4. hào tài hay luân chuyển. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. bản thân hay có bệnh nhỏ. v ề hào con thiểu phước. Tuổi: KỶ MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.tuvilyso. khó tánh. Tánh người vợ rộng rãi. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. việc làm ăn đặng hưởng ấm no trung bình. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. có duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổI Kỷ Mẹo sanh tháng 1. 2. 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Gái tuổI Kỷ Mẹo sanh tháng 1. Tánh người vợ hay lo tính. có số nuôi con nuôi. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. việc làm ăn kiên cố mới đặng t ốt.http://www. có chút ít chức phận dễ làm ăn. hào tài ấm no. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. không chi đáng kỵ Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống chung lo làm ăn mới đặng lập nên. luận việc hôn nhân không thành. vui vẻ. khó sanh và khó nuôi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4.

http://www. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số nuôi con nuôi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ no. phải có nhiều phen thành bại rồi mới nên. hay lo tính. thiểu phước thì đặng khá. hào con trung bình. hào con rất ít. qua hạn mới đậu tài đặng ấm no. việc làm ăn cũng đặng nên. có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài tương vượng. hào con rất ít. vui vẻ. vui vẻ. hào tài bình thường. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. lo tính việc chi đều thông suốt. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nhi ều ngườI hay mến thương. tay làm có tài cũng hay hao tài. bản thân tiểu tật. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài đủ no. miệng hay rầy nói. tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng.com 72 thời gian. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay hòa thuận với đời hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. hay lo tính. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ăn nói hay cầu lo thường có người quí nhơn tương trợ. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng nên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. về hào tài hay luân chuyển. về hào con thiểu phước. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân hay có tiểu bệnh. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau làm ăn ng ày h ậu đặng ấm no. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp.

chung sống với nhau kiên cố đặng ấm no. tánh sáng. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) . vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. qua hạn mới đậu tài. có số tạo giữ tiền tài. hào con rất ít. ăn nói với đời lanh lẹ.com 73 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng. hào con rất ít. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. lanh lẹ. hào con rất ít. hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên. phải chịu cảnh thất bại nhiều phen rồi mới nên. gặp số Nhứt Phú Quý. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. thiểu phước thì đặng khá. lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng hòa thu ận. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào tài ấm no. Tánh người vợ vui vẻ. bôn ba. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. kỹ lưỡng. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở với nhau chung lo ng ày hậu đặng ấm no. hay lo tính. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình. hào tài bình thường.http://www. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. lanh lẹ. vật dụng trong nhà thường dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao tài. giao thiệp. hào con trung bình. vợ chồng có phước hưởng giàu. Tánh người vợ tánh sang. việc làm ăn kiên cố đặng lập nên. bản thân có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. hào con rất ít. ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng. tánh sáng. vui vẻ. hay có tiểu bệnh. hào tài ấm no. đặng ấm no. bản thân hay có tiểu bệnh. việc làm ăn nên cần năng. nên cần năng mới tốt trọn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

hào tài trung bình. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hiền. tánh sáng. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. có duyên. 51 tuổi. 17. tánh lạc lòng. Tuổi: CANH THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 27. 35. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thìn. 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. khá kiên cố làm ăn mới đặng. chân hay đi. 45.http://www. 21. 39. ý tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hay giao thiệp tình bạn.com 74 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 33. lòng hay lo tính. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 29. việc làm ăn đặng nên . Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên.tuvilyso. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Mậu Dần Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. 27. hào con rất ít. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. hay giao thiệp. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. vui vẻ. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. 23. miệng hay rầy nói. hào con rất ít. 39 tuổi. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. . Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

hào tài thạnh vượng. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp.com 75 Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. có duyên.tuvilyso. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. luận việc hôn nhân không thành. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau cần năng làm ăn mới đặng. đặng có danh giá. ưa trồng tỉa. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. đặng hưởng hạnh phúc vui vẻ. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) . hào tài ấm no. không đặng vui vẻ cho lắm. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. đến ngày chót khó nên đôi. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. khó tánh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. về hào tài hay luân chuyển. Tuổi: CANH THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng vợ đồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thìn sanh tháng 1. hào tài luân chuyển. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 9. có số nuôi con nuôi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đặng thôn suốt. hào con trung bình. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ăn nói chi đều thông suốt. Kết luận: Không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân hay có tiểu bệnh. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. làm ăn mới đặng không đặng trở nên. Gái tuổi Canh Thìn sanh tháng 1. bản thân có tiểu tật. hào con thiểu phước. về tánh ý nên kiên nhẫn. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ hay lo tính. vui vẻ. 4. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng. bản thân hay có bệnh nhỏ. 5. số khó giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi. Tánh người vợ rộng rãi.

lời nói hay thắc mắc. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. có duyên. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng.hạp. quí nhơn hay giúp đở. có duyên. hào tài đủ dùng.com 76 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng l ớn h ơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi NH ÂM TH ÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hòa hạp đủ dùng. hay lo tính. hay hòa thuận với đời. tay làm có tài cũng hay hao tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. nên bền chí và chung lo. ăn n ói với đời lanh lẹ. buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. qua hạn đặng ấm no. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào con đa số. Tánh người vợ vui vẻ. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. về hào tài hay luân chuyển. v ề tánh ý nên kiên nhẫn. tánh thông minh. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh sáng. hào con trung bình. chung ở với nhau đồng lo và kiên cố làm ăn đặng. khá bền chí ngày hậu đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau nên kiên cố và nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ chân hay đi. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. .tuvilyso. hào con đông đủ. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. hào con thiểu số. việc làm ăn đặng ấm no. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. hào tài bình thường. làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. ý tình vợ chồng hay xung khắc.http://www. sanh con đầu là gái .

ít đặng vui vẻ. chung sống kiên cố làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài đủ no. ý tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài thạnh vượng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. lời nói hay thắc mắc. lời nói hay thắc mắc. tánh sang. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. về hào con thiểu số. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn h ơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh. Tánh người vợ hay rầu lo. ít đặng vui vẻ. hay giao thiệp.tuvilyso. lanh lẹ. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QU Í T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. bôn ba. không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. bản thân hay có bệnh. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hay có tiểu bệnh. vui vẻ. làm ăn kiên cố mớiđủ no. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn h ơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà thường dùng. lanh lẹ. hào con trung bình. hào con đông đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng th ông suốt. lanh lẹ. ở với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả. có duyên. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. vui vẻ. trong ngoài đều thuận ý. đặng hưởng hạnh phúc ấm êm. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hào con thiểu số. tánh lạt lòng. có chút ít chức phận dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình.com 77 Tánh người vợ hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GI ÁP NG Ọ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh lạt lòng.http://www. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ . hay giao thiệp. tánh lạt lòng. có số nuôi con nuôi.

lòng hay lo tính. vui vẻ. chung sống khá kiên cố làm ăn mới đặng. chung lo làm ăn ngày hậu mới đặng nên nhà. 45. 35. tay làm có tài cũng hay hao tài. .http://www. tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng. 17. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 51 tuổi. 39 tuổi. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp . tánh tình vợ chồng hay xung khắc. 23. 27. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 33. hào tài ấm no. hào con đa số. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Tỵ. 21. lời nói hay thắc mắc. 39. hào tài bình thường. miệng hay rầy nói. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 27. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. hào con trung bình. tánh lạt lòng. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6.com 78 (Vợ lớn h ơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. hào tài đủ no qua ngày. 29.tuvilyso. Tánh người vợ có duyên. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổ Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Tuổi: TÂN TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Tỵ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài trung bình. 1. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Đinh Sửu Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổI này kỵ cưới vợ năm 15.

nên đồng lo ngày hậu đặng làm nên. bản thân có tiểu tật. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng ấm no trung bình. chung ở với nhau đặng nên nhà. hay khiến điều hao thất. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. hào con rất ít. hào con rất ít. chân hay đi. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tay làm có tài cũng hay hao tài. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. bản thân có tiểu bệnh. 1. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 6. Gái tuổi Tân Tỵ sanh tháng 1. hào tài trung bình. luận việc hôn nhân không thành. Tánh người vợ rộng rãi. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ưa trồng tỉa. Tuổi: TÂN TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng vợ đồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. vui vẻ. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt.http://www.tuvilyso. 2 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài phát đạt. đến ngày chót khó nên đôi. có số nuôi con nuôi. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. 10. 9. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. 10. số khó giữ tiền tài. hào tài trung bình. trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hào con rất ít. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Tỵ sanh tháng 5.com 79 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . ăn nói làm việc chi cũng có người giúp đở. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no lành. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. sanh con đầu là gái hạp. hào tài bình thường. hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) . lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ tánh sang. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói ít thua ai. hay có tiểu bệnh. làm ăn không đặng phát đạt. có tay t ạo gi ữ tiền tài. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không đặng vui vẻ cho l ắm. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài tương vượng. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. về ý tình nên nhẫn nại. hào tài ấm no. tánh thông minh. Tánh người vợ tánh sáng. thân có tiểu bệnh. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. hay lo tính. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH H ỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. hào con trung bình. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNH TU ẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. quí nhơn trọng đãi. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài thạnh vượng. ăn nói với đời lanh lẹ.http://www. hay giao thiệp. hay giao thiệp. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên đồng lo làm ăn mới tốt. hay có bệnh nhỏ. vợ chồng đặng c ó danh giá hoặc có chức phận.tuvilyso. nên thương lẫn làm ăn mới đặng. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. việc làm ăn mới đặng lập nên. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. còn thiểu phước thì đặng k á lo tính dễ dàng. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà khiếm dụng.com 80 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu ho ặc đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. hay hòa thuận với đời. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. gặp số Tam Vinh Hiển. Tánh người vợ hay rầu lo. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. về hào tài hay luân chuyển. tay làm có tài cũng hay hao tài. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng tốt.

ăn nói hay cầu lo việc chi . Tánh người vợ hay lo tính. ý tình vợ chồng hay xung khắc. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải tạm chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. lòng hay lo tính. đồng lo ngày hậu đặng nên nhà. qua hạn đặng làm nên. hào con rất ít. hay giao thiệp. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa thuận. lời nói hay thắc mắc. hào con rất ít. tánh sáng. làm ăn không đặng phát đạt. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới trọn tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài thạnh vượng. hào tài thạnh vượng. hào tài ấm no. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có bệnh. có duyên. hào con trung bình. khó tánh. vui vẻ. Tánh người vợ lòng hay lo tính .tuvilyso. việc làm ăn mới đặng nên. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà. hào con rất ít. vật dụng trong nhà thường dùng. hay có tiểu bệnh. miệng hay rầy nói. đặng ấm no. hào tài ấm no. lời nói hay thắc mắc. việc làm ăn kiên cố . bôn ba. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. ít đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh sáng. có duyên. vui vẻ. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. tánh lạt lòng. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. lanh lẹ. hào con thiểu số. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình.com 81 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc chức phận. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài phát đạt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu mới đặng trở nên.

hào tài trung bình. ít vui vẻ. hào tài th ạnh v ư ợng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Canh T ý Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi . tay làm có tài cũng hay hao tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT H ỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng.com 82 cũng dễ. lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít. miệng hay rầy nói. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Ngọ. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. ý tình vợ chồng hòa hạp. về hào con thiểu phước. có số nuôi con nuôi. chung sống với nhau ngày hậu ấm no. Chồng tu ổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNHT Ý (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổ Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hào con thiểu số. có duyên. có duyên. hay giao thiệp tình bạn. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con đông đủ.tuvilyso. Tánh người vợ tánh hiền. hào con rất ít. hào tài trung bình. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tuổi: NHÂM NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Ngọ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. vui vẻ. hào tài đủ dùng. hào con đủ dùng. việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên . 1. ở với nhau cũng đặng ấm no. Tánh người vợ có duyên. hào tài phát đạt. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ chân hay đi. tánh lạt lòng. Tánh người vợ tánh sáng.

tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 27. về hào con thiểu phước. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời. hào tài bản thân. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi. 29. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài hay luân chuyển.tuvilyso. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Bính Tý Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 21. 12. số vợ chồng cũng thế. 39 tuổi. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 5. 27. 7. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Tuổi: NHÂM NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh. 8. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 21. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. 20. luận việc hôn nhân không thành. lời nói ít thua ai. hào con rất ít. tánh tình vợ chồng hòa hạp. khó sanh và khó nuôi. 23. ăn nói việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. đến ngày chót khó nên đôi. vui vẻ. 33. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. vật dụng trong nhà đủ dùng.com 83 ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 7. tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ lanh lẹ. 35.http://www. XIN LƯU Ý Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. chung lo làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ hay đi nhiều. có duyên. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 39 tuổi. 32. 11 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. . 5. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. hào con trung bình. tánh sáng. 4. tay làm có tài cũng hay hao tài. hay lo tính. vật dụng trong nhà khiếm dụng.

nên cần thận v ề hào tài hay toan nhóm. việc làm ăn khá kiên cố mới trọn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ tự. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. hào tài đủ dùng. tánh ình vợ chồng ít đặng hòa thuận cho lắm. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. . chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no và yên vui. có duyên. vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình. về tánh ý nên kiên nhẫn với nhau. Tánh người vợ tánh sáng. nên chung lo sẽ đặng nên nhà.com 84 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tay có tài cũng hay hao phát tài. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhì Bần Tiện. ý tình vợ chồng hòa hạp. qua hạn đặng ấm no. nên cần năng chung lo. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay giao thiệp. tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. hào con thiểu số. hay hòa thuận với đời. đặng nhiều người mến thương. việc làm ăn thông suốt. hay lo tính. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.http://www. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. vui vẻ. việc làm ăn cũng đặng nên sự nghiệp. hào con trung bình. nhiều ngườI mến thương. hào tài đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng dễ dàng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ăn nói với đời lanh lẹ. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. miệng hay rầy nói. có tay tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ngày hậu cũng đặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn mới đặng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.

khá nên kiên cố làm ăn mới đặng. chung lo làm ăn mới đặng t ốt. ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. việc làm ăn đặng ấm no. hào tài ấm no. hào con thiểu số. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung sống làm ăn mới đặng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ thông minh.http://www. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bịnh. hào tài tương vượng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. có số tạo giữ tiền tài. khó tánh. Tánh người vợ hay lo tính.com 85 Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. đến sau dễ làm ăn. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà đủ dùng. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. hay có tiểu bệnh. vui vẻ.tuvilyso. hào tài ấm no. hào tài trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng d ễ d àng. ngày hậu sẽ làm nên. lo tính việc chi đều thông suốt. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. v ề hào con thiểu phước. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. có duyên. hào tài tương vượng. vợ chồng buổi đ ầu làm ăn không đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít v à có số nuôi con nuôi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. Tánh người vợ hay lo tính. hào con rất ít. hào tài trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý. hay lo tính. tánh tình vợ chồng hòa hạp. có chút ít chức phận làm ăn tốt. . có duyên. hào con rất ít. hào con thiểu số. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung lo làm ăn mới đặng nên. vui vẻ. miệng hay rầy nói. hào con rất ít.

hào con rất ít. tánh t ình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. việc làm ăn đặng tốt. nên kiên cố làm ăn mới đặng Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng. không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ tánh hi ền. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài tương vượng. có duyên. ăn nói với đời lanh lẹ. 29. 25. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hay giao thiệp tình bạn. 19. 41 tuổi. vui vẻ. tánh sáng. 43. lanh lẹ. hào tài đủ dùng. tánh lạt lòng. v ề hào con thiểu phước. làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Canh Thìn Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. trong mình hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ có duyên. việc làm ăn đặng lập nên. việc làm ăn cần năng mớiđặng ấm no. hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. 37. . Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) 2. 49. 31. hay giao thiệp.com 86 Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi K Ỷ M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 25. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 1. Tuổi: QUÍ MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Mùi đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài ấm no.http://www. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số. 31. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. nên bền chí và cần năng. hào con trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. ở với nhau ý tình ít hòa hạp. 55 tuổi. chung lo làm ăn mới đặng nên. 37. hào con rất ít. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mùi. khó giữ đặng của tiền. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi M ẬU D ẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. lòng hay lo tính.

hào con trung bình. vui vẻ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. 8.com 87 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. gặp số Nhứt Phú Quý. 7. chung sống với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. nên thương lẫn và chung lo thêm tốt. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT . bản thân c ó tiểu bệnh. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. trong ngoài đ ều thu ận ý. có duyên. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng trọn tốt. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. không đặng vui vẻ cho l ắm. tay làm có tài cũng hay hao tài. chân hay đi. còn thiểu phước thì đặng khá.tuvilyso. hào tài bình thường. Tánh người vợ tánh sáng. qua hạn đặng ấm no. chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào con thiểu số. 6. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên cần năng chung lo ngày hậu đặng ấm no. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. quí nhơn trọng đãi. 12 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 5. gặp số Nhì Bần Tiện. 11. XIN LƯU Ý Trai tuổI Quí Mùi sanh tháng 3. 7 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tuổi: QUÍ MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Gái tuổI Quí Mùi sanh tháng 5. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. khó sanh và khó nuôi. vợ chồng như có phước hưởng giàu. hay c ó tiểu bệnh. đến ngày chót khó nên đôi. gặp số Tam Vinh Hiển. hưởng cảnh hạnh phúc và vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vợ chồng đặng có danh giá. vật dụng trong nhà thường dùng.http://www. hào con rất ít. hào tài phát đạt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.

Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. hay hòa thuận với đờI. gặp số Tam Vinh Hiển. hay có tiểu bệnh.com 88 (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân hay c ó bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi. vui vẻ. ở với nhau bền chí làm ăn ngày hậu đặng trở nên. có duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. sanh con đầu là gái hạp. hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. nên kiên cố ngày hậu làm ăn tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. về tánh ý khá nhẫn nại và thương lẫn với nhau. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo. trong ngoài đều yên thuận. vui vẻ. hào con trung bình. hào tài tương vượng. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. nên Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. người đời hay mến thương. quí nhơn hay tương trợ. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. chung lo với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. đặng có ch út ít chức phận th êm t ốt. hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà đặng có danh giá. qua hạn sẽ làm nên. hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc.http://www. miệng hay rầy nói. lo tính chi đều thông suốt. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. có tay tạo giữ tiền tài. hay lo tính. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. v ề hào tài hay luân chuyển. . ăn nói việc chi cũng d ễ. hoặc có chút ít quyền chức. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài thạnh vượng. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lời n ói ít thua ai. hay giao thiệp. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh thông minh.

ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. tánh sáng. hào tài đủ dùng. hào tài phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào tài tương vượng. Tánh người vợ vui vẻ. hào con đông đủ. vui vẻ. tánh lạt long. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. lanh lẹ. hào tài trung bình. ít đặng vui vẻ. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào con rất ít. chung lo làm ăn mới đặng ấm no. . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tánh sang.com 89 Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. mọi việc đều thuận ý. có duyên. có duyên. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.http://www. tánh tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. hào tài tương vượng. vui vẻ. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. vui vẻ. việc làm ăn mới đặng nên nhà. hay lo tính. hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hay có tiểu bệnh. ăn nói với đời lanh lẹ. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay có bịnh. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. bôn ba.tuvilyso. còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. hào con thiểu số.

hào tài trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp.tuvilyso. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. lòng hay lo tính. hào con trung bình. khó tánh. Tánh người vợ chân hay đi. khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. . Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 90 Tánh người vợ l òng hay lo tính. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh nóng nảy. hào con đông đủ. chung lo làm ăn tốt. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chân hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. miệng hay rầy nói.

khó tánh. tánh lạt long. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. hào tài đủ dùng. hay có bệnh nhỏ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. bản thân hay có tiểu bệnh.com 91 Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con đông đủ. Tánh người vợ lanh lẹ. hay giao thiệp. ăn nói với đời lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về hào con thiểu phước. làm ăn dễ dàng. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. ăn nói hay cầu lo đều có người giúp đỡ. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt trọn. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. nên kiên cố làm ăn mới đặng. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ưa trồng tỉa. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. và kỹ lưỡng.http://www. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. không đặng vui vẻ cho lắm. sắp đặt trong ngoài đều yên thuận. tay làm có tài cũng hay hao tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. bản thân có tiểu tật. tánh nóng nảy. hào tài trung bình. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. . ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. chung lo làm ăn tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. số khó giữ tiền tài. không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ rộng rãi. về hào con thiểu phước. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài hay luân chuyển . vật dụng trong nhà đủ dùng. lòng hay lo tính. miệng hay rầy nói.

36. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. 38. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Mẹo Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18. hay giao thiệp. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 20. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào con thiểu số. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. miệng hay rầy nói.tuvilyso. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. 50. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thân. lanh lẹ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. vui vẻ. 44. 54 tuổi. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. tánh lạt lòng. 48. Tánh người vợ tánh hiền. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. 26. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổ Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. tánh sáng. hào tài phát đạt. 42. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. hào tài tương vượng.com 92 Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên cần năng sẽ đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.http://www. hào con trung bình. chung lo làm ăn tốt. hào con đông đủ. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Đinh Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 32. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có duyên. đến ngày chót khó nên đôi. luận việc hôn nhân không thành. 56 tuổi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. lời nói hay thắc mắc. 30. hào tài trung bình. Chồng tu ổi Giáp Thân v ợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tánh người vợ có duyên. Tuổi: GIÁP THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Thân đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 1. XIN LƯU Ý . Tánh người vợ chân hay đi.

tánh sáng. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ tánh sang. tay làm có tài cũng hay hao tài. có duyên.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. việc làm ăn kiên cố thêm tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua nhiều phen thành bại rôì mới dễ làm ăn. số vợ chồng cũng thế. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vui vẻ. ăn nói việc chi cũng dễ. khó sanh và khó nuôi. hào tài đủ no. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi KỸ SỬU (Chồng vợ đồng 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. có chút ít chức phận thêm tốt. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. về hào con thiểu phước. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. Tánh người vợ lanh lẹ. s ố vợ chồng cũng thế. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 6 tuổi) . hào tài ấm no. tánh thông minh. chung sống với nhau làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng vợ đồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 2. Tuổi: GIÁP THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. phải chịu cảnh thiếu nghèo. hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng vợ đồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng Trung bình. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. bản thân c ó tiểu t ật. chân hay đi. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. lời nói hay thắc mắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên chung lo làm ăn mới đặng ấm no. về hào tài hay luân chuyển. gặp khó hóa dễ. hay giao thiệp. nên thương lẫn và chung lo. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con thiểu số. việc làm ăn nên nhẫn nại chung lo cũng đặng ấm no trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình.http://www.com 93 Trai tuổi Giáp Thân sanh tháng 3. Gái tuổi Giáp Thân sanh tháng 5. lời nói ít thua ai. lo tính việc chi đều thông suốt. hay lo tính. hào con rất ít hoặc sanh con gái. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào con rất ít hoặc không con. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp.

. hào tài bình thường. Tánh người vợ hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. bôn ba. hào tài đủ dùng.http://www. hào tài bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ đồng 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. hào con thiểu số. v ề ý tình khá nhẫn nại mới dễ làm ăn. có duyên. về hào tài hay luân chuyển. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. lanh lẹ. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. ở với nhau nên hòa thuận làm ăn tốt. ăn nói hay cầu lo việc cũng có quí nhơn giúp đở. nên khá kiên nhẫn với nhau làm ăn tốt. Tánh người vợ vui vẻ. tánh sang. lanh lẹ. việc làm ăn bền chí cần năng ngày hậu cũng đặng ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng ó danh giá. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh sáng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hay có tiểu bệnh. lòng hay lo tính. vui vẻ. hoặc có chút ít quyền chức ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. nhiều người hay mến thương. hay giao thiệp.com 94 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. hào con rất ít. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi. việc làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ đồng 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ đồng 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. phải có đôi phen thành bại thì mới nên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hay lo tính. hào con rất ít. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ tánh sáng. hào con rất ít. hào tài trung bình. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng vợ đồng 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao tài. có số tạo giữ tiền tài. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. số vợ chồng cũng thế. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. khá kiên cố và chung lo làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ t ự.

tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con thiểu số.com 95 Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ đồng 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân hay có bệnh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. ăn nói thông suốt. hào con đủ dùng. tánh tình chồng vợ hòa hạp.tuvilyso. hào tài đủ no qua ngày. khó tánh. hào con đủ dùng. hào con trung bình. hào con thiểu phước. vui vẻ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ đồng 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH T Ý (Chồng lớn hơn vợ đồng 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít hoặc không có. tánh lạt lòng.http://www. ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. việc làm ăn đặng ấm no trung bình Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ đồng 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con rất ít. Tánh người vợ rộng rãi. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. hào con rất ít. vật dụng trong nhà khiếm dụng. trong trung bình có tiểu bệnh. khá kiên cố làm ăn mới đủ no. có duyên. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung lo làm ăn mới đặng. ưa trồng tỉa. Tánh người vợ lanh lẹ. quí nhơn hay giúp đở. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) . tánh tình chồng vợ hòa thuận. chung sống với nhau cần năng v à chung lo ngày hậu đặng ấm no . lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. hào tài đủ dùng. ăn nói lanh lẹ. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. chân hay đi nhiều. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ chân hay đi. số vợ chồng cũng thế. hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ít đặng vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bền chí ngày hậu đặng nên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. bản thân có tiểu tật. tánh nóng nảy. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. số khó giữ tiền tài. qua hạn mới đậu tài. hào tài ấm nóng nảy.

việc làm ăn khá kiên cố mới nên. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. lời nói ngay thật. hào tài trung bình. Chồng tu ổi Ất Dậu v ợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. chung sống cần lo ngày hậu ấm no. Tánh người vợ có duyên.com 96 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay lo tính. vui vẻ. hào tài đủ no. Tuổi: ẤT DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Dậu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. vui vẻ. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. làm ăn yên thuận. 1. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao tài. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con trung bình. có duyên. hào tài ấm no. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. khó tánh. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu phước. hào con rất ít. hào tài đủ dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít hoặc không có. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Dậu. Tánh người vợ chân hay đi. hào con đông đủ. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nhiều người hay mến thương. lời nói hay thắc mắc. hào con thiểu số. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt long. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ.tuvilyso.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 23. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. 39. 34. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 2. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. không đặng vui vẻ cho lắm. 27. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. hay hòa thuận với đờI. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 22. luận việc hôn nhân không thành. có tay tạo giữ tiền tài. 41 tuổi. chân hay đi.com 97 6. 35. hào con trung bình. 8. nên khá kiêncố và chung lo ngày hậu đặng trung bình. 25. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 2. 37. 33. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. qua hạn dễ làm ăn. v ật dụng trong nhà thường dùng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.tuvilyso. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay rầu lo. 4. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. XIN LƯU Ý Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn.http://www. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1. bản thân hay có bệnh nhỏ. đến ngày chót khó nên đôi. 37. 21. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Mậu Dần Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đ ời v ới nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. chung sống chung lo với nhau cũng đặng ấm no trung bình. Tuổi: ẤT DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. làm ăn không đặng . tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 45 tuổi. 3. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng chung sống trong cảnh thiếu nghèo. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 8 số khắc con. hào tài thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hào tài đủ dùng. 29. hào con đông đủ.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. hào tài đủ no qua ng ày. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay. có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. quí nhơn hay giúp đở. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. hào tài ấm no. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. có duyên. hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. dầu có của sẵn cũng khó giữ đặng.http://www. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. sanh con đầu là gái hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. hay lo tính. về hào tài hay luân chuyển. hào con đông đủ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời ăn nói hay cầu lo việc chi đều thông suốt.com 98 phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. qua hạn d ễ làm ăn. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vui vẻ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. . hào con đa số. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào con trung bình. chung sống với nhau nên bền chí và cần năng ngày hậu cũng dễ làm ăn. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. lanh lẹ. nhẫn nại việc làm ăn mới đặng ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ăn nói với đời lanh lẹ. có duyên. tánh sáng. lo tính việc chi đều thông suốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về tánh ý nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt cho lắm.

hào tài trung bình. hào con đa số. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. đồng lo ngày hậu đặng nên. hay có tiểu bệnh. vui vẻ. hay lo tính. lâu sau m ới dễ làm ăn. ĐOÁN PHỤ THÊM . ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. hay lo tính. chân hay đi. bản thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. hào tài đủ no. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. vui vẻ. tánh nóng nảy. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tạo nên. tay làm có tài cũng hay hao tài. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình.http://www. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. không chi đáng kỵ. hào tài bình thường. tánh lạt long. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. ít đặng vui vẻ. hào tài ấm no. hào tài ấm no.com 99 Tánh người vợ vui vẻ. khá kiên cố làm ăn mới đặng . hay lo tính. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. khó tánh. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nên kiên cố làm ăn mới đặng. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung ở làm ăn mới đặng nên nhà. tánh sáng. hào tài bình thường. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.

trong bản thân hay có bệnh nhỏ. 20. 32. 38. 42 tuổi. 36. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay lo tính. 54 tuổi. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18. hào con thiểu số. vui vẻ. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không đặng vui vẻ cho l ắm. XIN LƯU Ý . lời nói ngay thật. hào tài tương vượng. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 26. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Tuất. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào con đông đủ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. Tánh người vợ có duyên. 1. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. làm ăn mới đặng ấm no. 30. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng hòa hạp. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. lanh lẹ. hào con trung bình. Tuổi: BÍNH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Tuất đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số.com 100 Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khó tánh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài ấm no. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa thuận chung sống làm nên sự nghiệp. tánh lạt lòng. 48. 42.http://www. khá kiên cố ngày hậu làm ăn đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. đến ngày chót khó nên đôi. 30. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. hào tài đủ dùng. 24. vui vẻ.

ở với nhau kiên cố mới đặng no. bền chí v à nhờ nơi phước đức. 5 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay hòa thuận với đời. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con trung bình. sống trong cảnh thiếu nghèo. 3. . đặng có có chút ít chức phận d ễ. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. số vợ chồng cũng thế. nên thương lẫn. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ no qua ngày. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con đa số.tuvilyso. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. lời nói ít thua ai. làm ăn đ ều thông suốt. hay lo tính. không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. sanh con đầu là gái hạp. hào tài ấm no. vi ệc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. hay giao thiệp. t ánh thông minh. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng . đủ no. Tuổi: BÍNH TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 2. lời nói hay thắc mắc. Gái tuổi Bính Tuất sanh tháng 1. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng. 2. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 8. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. ở với nhau ít đặng hòa hạp. hào tài trung bình. cần năng làm ăn mới đặng. tánh sáng. phải có đôi phen thành bại thì làm ăn mới đặng. 4. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. miệng hay rầy nói. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng chung lo đ ặng dễ dàng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng khá hoặc giàu. tay làm có tài cũng hay hao tài.com 101 Trai tuổi Bính Tuất sanh tháng 1. lâu sau làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ chân hay đi. bản thân hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có tay tạo giữ tiền tài. vui vẻ. phải có đôi phen thành bại thì mới dễ làm ăn.

tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng. có chí kiên cố làm ăn thêm tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. hào con đông đủ. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có duyên. chung ở với nhau khá kiên cố và bền chí làm ăn mới đặng.tuvilyso. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. quí nhơn hay tương trợ. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.com 102 Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng khá hoặc đặng ấm no. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay c ó tiểu bệnh. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào tài đủ no qua ngày. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. hay xảy điều hao tốn. đến sau dễ làm. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. ăn nói với đời lanh lẹ. hào con trung bình. số vợ chồng cũng thế. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài bình thường. lanh lẹ. tánh sáng. đặng chút ít quyền chức mới dễ làm ăn. nên hòa thuận sẽ lập nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp khó hóa dễ. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no và an vui Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. khó tạo giữ tiền tài. nên có chí cần lo và nhờ thêm phước đức. ăn nói việc chi cũng dễ. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. hay giao thiệp. hào tài ấm no. bôn ba. . vật dụng trong nhà thường dùng. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt trọn.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng quyền chức hoặc có danh giá với đời. việc làm ăn chung lo cũng đặng no. Tánh người vợ vui vẻ. làm ăn không đặng khá. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng. có duyên.

hào tài đủ no qua ngày. hào con đa số. l òng hay lo tính. ăn nói lanh lẹ. nên thương lẫn chung lo làm ăn mới đặng. vui vẻ. nên kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài ấm no. hay có tiểu bệnh. khá cần năng và kiên nhẫn làm ăn mới đặng. nóng nảy. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. khó tánh. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng nên nhà. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân có tiểu tật. hào con đa số. hào tài đủ no qua ngày. miệng hay rầy nói. việc làm ăn chung lo thêm tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. việc làm ăn đặng bình thường. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính.com 103 Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay có bệnh nhỏ.http://www. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ. Tánh người vợ có tánh sáng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. ít đặng vui vẻ. hào con trung bình. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ít vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. lòng hay lo tính. có duyên. tánh lạt lòng. hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao tài. số khó giữ tiền tài. bản thân hay có b ệnh.tuvilyso. khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mới đặng. chung sống đồng lo làm ăn nên.

tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con trung bình.http://www. bản thân hay có tiểu bệnh. không đặng vui vẻ cho l ắm. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ. hào tài bình thường. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá v à th ân th ế. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con đông đủ. số khó giữ tiền tài. gặp việc khó hóa dễ. tánh lạt lòng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng hòa hạp. số vợ chồng cũng thế. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nhiều người hay mến thương. vui vẻ. việc làm ăn đặng nên nhà. hào con đông đủ. lo tính việc chi đều thông suốt. khó tánh. hào con trung bình. nên thương lẫn và đồng lo việc làm ăn cũng đặng ấm no. ưa trồng tỉa. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ rộng rãi. hào tài ấm no. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. nên kiên nhẫn chung lo làm ăn. hào tài đủ no qua ng ày.tuvilyso. hào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. bản thân có tiểu bệnh tật. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. có duyên.com 104 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay lo tính. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. chân hay đi. Tánh người vợ thông minh. hào tài tương vượng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. hào con trung bình. vật dụng trong nhà đủ dùng. lời nói ngay thật. có chí cần lo làm ăn mới đặng tốt. chân hay đi. nên kiên nhẫn chung lo làm ăn.

còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.http://www. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Nhâm Ngọ Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 17. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 2. hào con đa số. 29. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Hợi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. gặp khó hóa dễ. 41. Gái tuổi Đinh Hợi sanh tháng 5. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 1. hào tài tương vượng. 33. 21. luận việc hôn nhân không thành. đến ngày chót khó nên đôi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Hợi sanh tháng 1. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. lo tính đều thông suốt. 23. Tuổi: ĐINH HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 45. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 4. Chồng tu ổi Đinh Hợi v ợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. 51 tuổi.com 105 Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. nhiều người mến thương. 39. bản thân hay có bệnh nhỏ. 8. việc làm ăn đặng ấm no. 27.tuvilyso. Tuổi: ĐINH HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ăn nói với đời lanh lẹ. 47. 35. 2. . 53 tuổi. 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 3. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6.

tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào tài trung bình. v ề lời tiếng hay nên nhẫn nại. hào con đa số. có duyên. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. tánh sáng. ăn nói với đời lanh lẹ. vật dụng trong nhà đều đủ. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm không đặng khá. vui vẻ. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. làm ăn việc chi cũng có quí nhơn tương trợ. hào con đa số. vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. về hào tài hay luân chuyển Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) . chung ở với nhau n ên nhẫn nại v à kiên cố làm ăn mới đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý với nhau hưởng giàu hoặc đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài ấm no. có tay tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt. hào tài ấm no. chung sống với nhau đồng lo ngày hậu sẽ đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. bản thân hay có tiểu bệnh. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên. qua hạn đặng làm nên. nên thương lẫn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nên bền chí ngày hậu đặng nên. có duyên. hào con trung bình. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lanh lẹ. Tánh người vợ vui vẻ. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp.http://www. hay lo tính. chung sống với nhau sẽ đặng hưởng cảnh ấm no. phải có đôi phen thành bại rồi sau mới dễ làm ăn. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con đông đủ. hay hòa thuận với đời.com 106 Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. trong ngoài yên thuận.

hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. khá nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. hay giao thiệp.com 107 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh sáng. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. hào tài ấm no. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ cũng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. vui vẻ. cầu lo thông suốt. kiên cố làm ăn mới đặng. hào con đa số. . Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng tâm ý xung khắc. hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay lo tính. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. tánh lạt lòng. v ề ý tánh khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng y ên thu ận. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. không chi đáng kỵ. ra đường ăn nói việc chi thường gặp người tương trợ. chân hay đi. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt đ ều có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nhiều người hay mến thương. ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. bản thân hay có bệnh. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con đa số. hào con trung bình. hào con trung bình. miệng hay rầy nói. hay có bệnh nhỏ. khá kiên cố ngày hậu đặng nên. có số tạo giữ tiền tài.http://www. vợ chồng đ ều riêng lo. Tánh người vợ hay rầu lo. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. việc làm ăn chung lo đặng nên. hào tài trung bình.tuvilyso. có duyên. hào tài tương vượng.

quí nhơn hay tương trợ.tuvilyso. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con đủ dùng. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo. chân hay đi. hào tài bình thường. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. ở với nhau cần năng cũng đặng ấm no. chung sống khá kiên cố làm ăn tốt. hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà thường dùng. việc làm ăn đặng nên nhà. khá kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. bản thân có tiểu tật. bản thân hay có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. nhưng phải có nhiều phen thành bại thì mới d ễ làm ăn. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh sáng. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ăn nói lanh lẹ. . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. số khó giữ tiền tài. hào con đa số. hào con trung bình. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. lời nói ít thua ai. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con đa số. chung sống ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ hay rầu lo. lòng hay lo tính. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ hay rầu lo. nên kiên nhẫn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khá chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay. không đặng vui vẻ cho l ắm. ít vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. miệng hay rầy nói. hào tài ấm no. hay lo tính. hào con đa số. hào tài trung bình. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 108 Tánh người vợ hay đi nhiều. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. có duyên.

lời nói ngay thật. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con trung bình. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Tuy ệt M ạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. CẢNH: NHÌ BẦN TIỆN SỐ NHÌ BẦN TIỆN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 31. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi. 43 tuổi. có nhiều điểm xấu cộng lại. hào tài đủ no. thiếu ăn thiếu mặc. chung sống đồng lo làm ăn tốt. vui vẻ. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đ ời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) 2. lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. hào tài đủ dùng.com 109 Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 31. 37. 23. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. khá nhẫn nại làm ăn mới nên. 1. nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. khó tánh. 35. Tánh người vợ hay rầu lo. tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ. tánh lạt lòng. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên.tuvilyso. bản thân hay có bệnh nhỏ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt. 37 tuổi. tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no. vất vả không nơi n ương tựa. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 3. . ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tý. 24. ý tình vợ chồng hòa thuận. 2. có duyên. 43. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: MẬU TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Tý đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.http://www. 25. bản thân hay có bệnh nhỏ. 36. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở. Tánh người vợ hay lo tính. vui vẻ. 2.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ dùng. Gái tuổi Mậu Tý sanh tháng 3. Tánh người vợ tánh sáng. 7 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh sáng. qua hạn mới đậu tài. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. 6. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. vui vẻ. lanh lẹ.tuvilyso. về hào tài hay luân chuyển. 9. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hào con rất ít. kiên cố ngày hậu đặng ấm no. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. 7 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ở với nhau nên kiên cố chung lo mới lập nên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. hào tài bình thường. gặp số Tam Vinh Hiển. 10. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lo tính việc chi đều d ễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay lo tính. khó sanh và khó nuôi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn c ó quí nhơn giúp đở. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ.http://www. ở với nhau ít đặng hòa hạp. đến ngày chót khó nên đôi. Tánh người vợ hay giao thiệp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. không chi đáng kỵ.com 110 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Tuổi: MẬU TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi Mậu Tý (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 3. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. 8. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ tánh sáng. miệng hay rầy nói. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Tý sanh tháng 2. nhiều người hay mến thương. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm. bản thân hay có tiểu bệnh. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. chung sống đồng lo ngày hậu đặng nên.

có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi cũng đặng dễ dàng. Tánh người vợ tánh sáng. đặng có danh giá. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ. ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng mới ấm no. hay hòa thuận. hào tài hay luân chuyển. hào con trung bình. ngày hậu đặng trung bình. người đời hay mến thương. chung lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. v ề tánh ý nên kiên nhẫn. lanh lẹ. về hào con thiểu phước. hay có bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời tiếng bất hòa. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT . hay giao thiệp. bôn ba. nhiều người mến thương. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ở với nhau lập nên sự nghiệp. hào tài đủ no. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài phát đạt.com 111 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. bản thân hay có bệnh nhỏ. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. tánh sáng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt. qua hạn mới đậu tài. ý tình vợ chồng hay xung khắc. cầu lo thường xuyên có người tương trợ. ở với nhau làm ăn mới đặng. đặng có có chút ít chức phận thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. lòng hay lo tính. không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. tánh sáng.http://www. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. việc làm ăn ngày hậu đặng ấm no. còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào tài tương vượng. hào con trung bình. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ vui vẻ.tuvilyso. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. Tánh người vợ tánh sáng. hào con rất ít có số nuôi con nuôi.

hào tài đủ no.com 112 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. chung lo làm ăn mới đặng Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. chung sống cần lo cũng ặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt. hay giao thiệp. ăn nói lanh lẹ. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đ ặng t ốt. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh lạt lòng. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. số khó giữ tiền tài. hào con rất ít. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. bản thân có tiểu tật. hào con thiểu số. hào con đa số. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ hòa hạp.tuvilyso. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con thiểu số. ít vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. ít vui vẻ. hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. hay có bệnh nhỏ.http://www. khá kiên cố mới đặng no. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. nên cần năng làm ăn mới đặng. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. tánh lạt lòng. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ lòng hay lo tính. việc làm ăn cũng đặng nên. tánh nóng nảy. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống kiên nhẫn làm ăn nên nhà. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. bản thân hay có bệnh. miệng hay rầy nói. hào tài tương vượng. hào tài đủ no qua ngày.

hào con trung bình. trong bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt đặng có danh giá. việc làm ăn chung lo sẽ đặng nên. hay hòa thuận với đời. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung sống với nhau làm ăn tốt. nên phải có chí kiên cố mới tốt. bản thân có tiểu t ật. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. nhiều người hay mến thương. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ chân hay đi. hào con rất ít. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ tánh sáng. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. về hào tài hay luân chuyển. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. ăn nói ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ. có duyên. Tánh người vợ có duyên. khá kiên cố làm ăn mới đặng đủ no. ở với nhau ít đặng hòa hạp. lanh lẹ. hào tài trung bình. ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . bản thân hay c ó tiểu t ật. hay rầu lo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ưa trồng tỉa. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. Tánh người vợ rộng rãi.http://www.com 113 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. có tay tạo giữ tiền tài. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. chung ở với nhau cần năng mới đủ no. hào tài đủ no qua ngày. hào con trung bình. hào con thiểu số. buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. số khó giữ tiền tài. vui vẻ. hào tài đủ dùng. ở với nhau ý tình vợ chồng cũng có ph ần hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ chân hay đi. không chi đáng kỵ. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso.

Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổ Mậu Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Tuổi: KỶ SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Sửu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con trung bình. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. khó tánh. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 7. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.http://www. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Bính Tuất Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 3. 39. Tuổi: KỶ SỬU . 27. 9. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Ất Dậu Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. khó sanh và khó nuôi. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 8 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vui vẻ. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 2 số khắc con. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 7. hào con thiểu số. 33. 21. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 23. 6. 1. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. bản thân hay có bệnh nhỏ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. có duyên. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài ấm no. vui vẻ. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 10. 35. Tánh người vợ thông minh. 21. Chồng tuổi Kỷ Sửu v ợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào tài bình thường. 33. 45. luận việc hôn nhân không thành. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Sửu.com 114 Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. 41 tuổi. 51 tuổi.tuvilyso. 29. lời nói ngay thật.

hưởng sự ấm no và ấm no vui. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng tánh ý bất hòa. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lo tính việc chi cũng dễ. hay lo tính. vui vẻ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. kiên cố ngày hậu đặng trung bình. tánh sáng. hào con trung bình. nhiều người hay mến thương. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. thường gặp cảnh thiếu nghèo. tánh sáng.com 115 (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. về hào tài hay luân chuyển. vật dụng trong nhà thường dùng. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. hay giao thiệp. vui vẻ. hào con trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. ít h ạp ý. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. lanh lẹ. Tánh người vợ hay giao thiệp. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sang. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. qua hạn mới đậu tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. làm ăn thường có quí nhơn giúp đở. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. về lời tiếng nên kiên nhẫn. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà đủ dùng. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con đủ dùng. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau cần năng đặng hưởng ấm no.tuvilyso. việc làm ăn kiên cố mới đặng ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. miệng hay rầy nói. lời nói hay thắc mắc. hay có tiểu bệnh. có duyên. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. bôn ba. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn nên nhà. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. khá kiên cố mới ấm no. hào con trung bình. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. hào tài tương vượng. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Nhì Bần Tiện. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.com 116 Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ no. giao thiệp rộng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào con trung bình. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài tương vượng. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con đông đủ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân cbn. lòng hay lo tính. Tánh người vợ hay rầu lo. hay lo tính. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hay giao thiệp. lòng hay lo. số khó giữ tiền tài. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. cố kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên. hào con đa số. hào con đông đủ. hào con đông đủ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài. qua hạn mới lập nên. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hay xung khắc.http://www. hay đi nhiều. ăn nói lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. không chi đáng kỵ. hay có bệnh nhỏ.tuvilyso. con thiểu phước thì đặng khá. lo tính việc chi đều thông suốt. vật dụng trong nhà thường dùng. việc làm ăn đặng lập nên. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài tương vượng. chung sống làm ăn ngày hậu đặng trung bình. . ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hòa hạp.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. hay hòa thuận với đời. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh thông minh.tuvilyso. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. . Tánh người vợ hay lo tính. hào con rất ít. it vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.com 117 Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. sanh con đầu là gái hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài đủ no qua ngày. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. bản thân hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. nên chung lo và kiên cố. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài trung bình. hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. nhiều người hay giúp đở. hào con trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. chân hay đi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. kiên cố làm ăn nên. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. hào con đông đủ. tánh lạt lòng. hay rầy nói. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung lo lập nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền tài. ăn nói hay cầu lo thường có ngườI tương trợ. hay giao thiệp. bản thân có tiểu tật.http://www. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no.

hào tài ấm no. chung lo kiên cố làm ăn mới đặng. đến ngày chót khó nên đôi. 35. Tánh người vợ thông minh. 33. vui vẻ. nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Ất Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. khó giữ tiền tài. 27. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. 53 tuổi. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 1. có số tạo giữ tiền tài. 23. có duyên. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Canh Dần Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tánh người vợ rộng rãi. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. XIN LƯU Ý . tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Quí Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. hào tài tương vượng. luận việc hôn nhân không thành. 29. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Dần. 41. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Tuổi: CANH DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 45. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7.tuvilyso. vui vẻ. 39. 47. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên.http://www. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 21. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con rất ít. 51 tuổi.com 118 Tánh người vợ tánh sáng. 25.

bôn ba. Tuổi: CANH DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. hào con đông đủ. còn thiểu phước thì đặng khá. khó sanh và khó nuôi. Tánh người vợ hay giao thiệp. hay có bệnh nhỏ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . có duyên. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.com 119 Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng sẽ đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. ở với nhau ý tình đặng hòa hạp. 6. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. qua hạn mới đậu tài. hào tài bình thường.tuvilyso. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau làm ăn mới lập nên nghiệp lớn. hào con trung bình. ngày hậu đặng trung bình. chung sống với nhau lập nên nghiệp cả. ý tình vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. lanh lẹ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. ăn nói đều thông suốt. 7. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 4. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. trong ngoài đều thuận ý. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 4. hào tài phát đạt. tánh sáng. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. lo tính việc chi đều thông suốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. về hào tài hay hao tốn. về lời tiếng nên nhẫn nại. hay lo tính. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào con đa số. ăn nói với đời lanh lẹ. 5. Tánh người vợ vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. cầu lo việc chi đều thông suốt.http://www. quí nhơn hay kính trọng. lời nói hay thắc mắc. 7. hào tài tương vượng. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. Tánh người vợ vui vẻ. tánh sáng. lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu.

bản thân hay có bệnh. tánh lạt long. vui vẻ. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. về lời tiếng nên nhẫn nại. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay rầu lo. lo tính thường có người giúp đỡ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. hào tài tương vượng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. khá kiên cố đặng ấm no. miệng hay rầy nói. hào tài trung bình. lòng hay lo tính. lòng hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn buổi đầu không đặng phát đạt. hào con trung bình. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. qua hạn mới đậu tài. hào tài đủ dùng. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số. hào con đông đủ vật dụng trong nhà thường dùng. tánh sáng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. khó tánh. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. nhiều người hay mến thương.tuvilyso. vui vẻ. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. t ánh nóng nảy. ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ. có số nuôi con nuôi. về hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà đ ều đ ủ. hào tài tương vượng. hào con đa số. hào con đông đủ. bản thân hay có bệnh nhỏ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hay xung về lời tiếng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. chung sống làm ăn mới đặng. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.com 120 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng lập nên. ít vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ở với nhau làm ăn mới đặng t ốt.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hay hòa thuận với đời. vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận.com 121 (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh lạt lòng. hào con trung bình. hay c ó tiểu bệnh. hay có bệnh nhỏ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.http://www.tuvilyso. nên kiên cố . Tánh người vợ không đặng tốt. trong ngoài đ ều thu ận ý. hào tài thạnh vượng. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. c òn thiểu phước thì đặng khá. hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. hào con đông đủ. có duyên. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ngày hậu đặng trung bình. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. ngày hậu đặng trung bình. hào tài đủ no . tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. nên cần năng và bền chí. vui vẻ. số khó giữ tiền tài. . hay có bệnh nhỏ. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. hào con đông đủ. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ít vui vẻ. sanh con đầu là gái hạp. lanh lẹ. đặng hưởng hạnh phúc. khá kiên cố làm ăn mới tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Tánh người vợ có duyên.

hào con đông đủ. số khó giữ tiền tài. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài ấm no. hào tài phát đạt. luận việc hôn nhân không thành. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 42 tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 32. ưa trồng tỉa. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. hay lo tính. 38. 22. 1. 34. 45 tuổi.tuvilyso. 24. hào tài đủ no. chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Quí Mùi Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18.http://www. Chồng tu ổi Tân Mẹo v ợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 25.com 122 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít đặng vui vẻ. trong bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Kỷ Sửu Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 36. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Mậu Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 26. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. việc làm ăn đặng nên nghiệp cả. có duyên. Tánh người vợ rộng rãi. Tuổi: TÂN MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Mẹo đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. vui vẻ. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. nên kiên cố làm ăn mới đặng. chân hay đi. 37. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mẹo. hào con thiểu số. 30. . khá kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổ Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4.

TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng T ý mới nhằm căn duyên. . chung sống với nhau lập nên nghiệp cả. hào con đông đủ. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ tánh sáng. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 7. tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. tánh tình chồng vợ hòa hạp. đến ngày chót khó nên đôi. 7. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 6. đặng hưởng hạnh phúc an lành. hào tài trung bình. vui vẻ. hào tài tương vượng. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. trong ngoài đều thành sự. 4. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. còn thiểu phước thì đặng khá. vui vẻ. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. hay giao thiệp. hào con trung bình. 5. Gái tuổi Tân Mẹo sanh tháng 4.com 123 Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. Tánh người vợ có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. phải có đôi phen thành bại rồi mới tốt. Tánh người vợ vui vẻ. nên nhẫn nại và chung lo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. có duyên. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài tương vượng. ăn nói với đời lanh lẹ. hào tài phát đạt. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. hào con đa số. tánh sang. lanh lẹ. chung sống với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt.http://www. hào con đa số. Tuổi: TÂN MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Mẹo sanh tháng 3. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. nhiều người hay mến thương. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. không chi đáng kỵ. quí nhơn trọng đãi. ở với nhau ý tình vợ chồng bất hòa. trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý. bôn ba. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. hào tài phát đạt. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) . miệng hay rầy nói. tánh lạt lòng.tuvilyso. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. qua hạn mới đậu tài. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài. hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện. số khó giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ít vui vẻ. vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ăn n ói lanh lẹ. vợ chồng làm ăn không đặng khá. bản thân hay có tiểu tật. về lời tiếng nên nhẫn nại. ít vui vẻ. hào con đa số. bản thân hay có bệnh. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng lời tiếng bất hòa. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. miệng hay rầy nói. hào con đa số. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài bình thường. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 124 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. Tánh người vợ lòng hay lo tính. chung lo làm ăn mới đặng ấm no an vui. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con đa số. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nghiệp lớn. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào tài phát đạt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. nên chung lo ngày hậu đặng nên. hay có bệnh nhỏ.http://www. chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ hay rầu lo. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

hào con đa số. hào tài tương vượng. hào con trung bình. hay giao thiệp. hào con đa số. hào tài ấm no. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ưa kinh sách. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. có tiểu bệnh. hay có tiểu bệnh. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. chung ở chung lo đặng hưởng hạnh phúc ấm no. miệng hay rầy nói. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.com 125 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. ngày hậu đặng ấm no.http://www. hào con đông đủ. tánh lạt lòng. lo tính việc chi đều thông suốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có duyên. hay lo tính. hay hòa thuận với đời. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào tài phát đạt. Tánh người vợ hay rầu lo. chung ở đặng hưởng cảnh ấm no. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ nóng nảy. làm ăn kiên cố đặng ấm no. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. hào con đa số. nhiều người hay mến thương. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ tánh sáng. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nghiệp cả. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ít vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. hay lo tính. tánh sáng. hào tài ấm no. còn thiểu phước thì đặng khá. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. ở với nhau ý tình hay xung khắc. . có số tạo giữ tiền. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. chân hay đi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có tay tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.tuvilyso. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt.

36. 1. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tuổi: NHÂM THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.http://www. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn đặng khá. 8. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Mậu Tý Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 30. có chút ít chức phận dễ làm ăn. có tiểu tật. 44 tuổi. khó sanh và khó nuôi. Tuổi: NHÂM THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.com 126 Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thìn. hào con trung bình. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổ Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 12 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 3.tuvilyso. đến ngày chót khó nên đôi. 9. 36. 32. 24. Tánh người vợ lanh lẹ. Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. 42. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4. 54 tuổi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. 4. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 24. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. chân hay đi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. tánh tình chồng vợ hòa thuận. phải . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. làm ăn mới đặng nên nhà. 2. 26. 48. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 38. hào tài bình thường.

chung sống với nhau có chí cần năng làm ăn mới đặng. tánh sáng. hào con rất ít.com 127 có đôi phen thành bại thì mới nên. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . hào tài trung bình. vui vẻ.tuvilyso. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hay có tiểu bệnh. bản thân hay có bệnh. có số nuôi con nuôi. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn nên. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ có duyên. có duyên. Tánh người vợ hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. về hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. về hào tài rất luân chuyển. lanh lẹ. hào tài đủ dùng . hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại thì mới tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. nhiều người hay mến thương. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng . có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. tánh sáng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. nên thương lẫn và chung lo với nhau. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. việc làm ăn chung lo sẽ lập nên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài bình thường. hào con thiểu số. về hào tài hay luân chuyển. hào tài ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình.http://www. nên cần năng. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. vui vẻ. thường gặp cảnh thiếu nghèo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng thường có quí nhơn giúp đở. số vợ chồng cũng thế. tánh lạt lòng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng lời ti ếng ít đặng hòa hạp. số vợ chồng cũng thế. hào tài trung bình. ưa kinh sách. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng ấm no. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng.com 128 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. cho lắm. việc làm ăn lập nên. bản thân có tiểu tật. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hay rầy nói. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay lo tính. chung lo ngày hậu đặng ấm no. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính. hào tài ấm no. có tiểu bệnh. không chi đáng kỵ. hào tài đủ dùng. ăn nói lanh lẹ. số khó giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. về hào tài rất luân chuyển. hay giao thiệp. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. số vợ chồng cũng thế. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. khá kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) . hào con thiểu số. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. số vợ chồng cũng thế. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo.http://www. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên cần năng làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp.

http://www.tuvilyso.com

129

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ngày hậu tốt, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, kiên cố đặng nên nhà. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn buổi đầu không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài , hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp, ở với nhau ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên nhẫn nại và chung lo cũng lập nên. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, lo tính việc dễ dàng, quí nhơn tương trợ, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đầy đủ. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt , ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ cũng đặng vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng sự ấm no an lành. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng ấm no.

http://www.tuvilyso.com

130

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên cố và nhẫn nại làm ăn mới tốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ng ày, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, hay có tiểu bệnh, chân hay đi, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài , ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng lập nên. Tuổi: QUÍ TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Tỵ. 1. Chồng tuổi Quí Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Quí Tỵ vợ tuổi Canh Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Tỵ sanh tháng 1, 2, 9, 8, 3, 12 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Quí Tỵ sanh tháng 2, 5, 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi)

http://www.tuvilyso.com

131

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hoặc có chút ít chức phận, nhiều người hay mến thương, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, vật dụng trong nhà, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn đ ều dễ dàng, quí nhơn thường giao thiệp, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cố chí chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, ăn nói hay lo tính việc chi cũng dễ, trong ngoài đều yên thu ận, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vật dụng trong nhà đặng sự hòa hạp, việc làm ăn sẽ lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng sự ấm no và an vui. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn đ ặng ấm no, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, chung sống với nhau ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con rất ít có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lờI tiếng ít hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

132

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn thường có quí nhơn giúp đở, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn và cần năng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, tâm ý bất hòa, chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại và đồng lo. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, nhiều người hay mến thương, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi, lòng hay lo tính, khó tánh, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có nhiều người mến thương hoặc có chức phận với đời, quí nhơn trọng đãi, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng, Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận, việc làm ăn kiên cố chung lo cũng đặng sự ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

133

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống nên nhẫn nại làm ăn đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa, kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng ít hạp ý, khá kiên cố làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hạp, nên cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, hay đi nhiều, có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp, làm ăn chung lo sẽ ấm no. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

hào con trung bình. có tay tạo giữ tiền. hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. chung ở với nhau lập nên sự nghiệp. tánh thông minh. nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà. vui vẻ. hào con đông đủ. hào con trung bình. có chút ít chức phận dễ làm ăn. tánh sáng. hào tài ấm no. trong ngoài đều thuận ý. chung lo làm ăn đặng nên nhà. ăn nói với đời lanh lẹ. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ vui vẻ. . Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài thạnh vượng. còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. làm ăn thường có người tương trợ. hào tài đủ dùng. hay hòa thuận.tuvilyso. tánh sáng. hay có tiểu bệnh. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp. chân hay đi. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. chung lo đặng ấm no. hay lo tính. hưởng hạnh phúc an lành. hào con rất ít. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài . ý tình vợ chồng hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp. hào con trung bình. kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. nên kiên cố làm ăn đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. ít vui vẻ. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ hay đi nhi ều. có duyên.com 134 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. hay giao thiệp. Tánh người vợ có duyên. hào tài phát đạt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ hay xung ý. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt.

12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.com 135 Tuổi: GIÁP NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 30. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Ngọ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 6. 37. vật dụng trong nhà thường dùng. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hào tài đủ dùng. 10. 9. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.tuvilyso. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 5. 1. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. 10. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. ở với nhau kiên nhẫn chung lo làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Tân Mẹo Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. tánh sáng. 31. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 1. 25. . còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 2 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 41 tuổi. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 4. 25. 31. bôn ba.http://www. ăn nói hay rầu lo thường có quí nhơn giúp đở. 42 tuổi. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. qua hạn mới ấm no. 37. nên có chí kiên cố và nhẫn nại. hào con đông đủ. 29. Gái tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 1. 19. 19. đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi: GIÁP NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. Tánh người vợ chân hay đi. lời nói hay thắc mắc. hào tài đủ no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận. lanh lẹ. hào con trung bình. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. khó sanh và khó nuôi.

nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hào tài đủ no qua ngày. khó tánh. Tánh người vợ lòng hay lo tính.http://www. hào con đa số. hào tài trung bình. hào con đông đủ. vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. tánh sáng. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ tánh sáng. hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. ý tình vợ chồng về lời tiếng bất hòa. lòng hay lo tính. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài thạnh vượng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. không chi đáng kỵ. hay lo tính. hào con thiểu số. việc làm ăn sẽ đặng trở nên. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có quyền chức hoặc danh giá. ít đặng vui vẻ. về tánh ý hay tương xung. miệng hay rầy nói. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng cũng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. làm ăn có tiền hay tản hao. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít chức phận dễ làm ăn. quí nhơn hay giúp đở. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. về lời tiếng khá nhẫn nại. làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ chân hay đi.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 136 Tánh người vợ vui vẻ. nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. chung sống với nhau ngày hậu đặng ấm no. tánh lạt lòng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. . nên chung lo và thương lẫn với nhau. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhì Bần Tiện. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. hào con đông đủ. nên bền chí và kiên cố . miệng hay rầy nói. hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. chung sống làm ăn nên nhà.http://www. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ưa kinh sách. ăn nói lanh lẹ. hào tài đủ no qua ngày. chung ở với nhau làm ăn cũng đặng nên. hay giao thiệp. hào con thiểu số. hào tài ấm no. hào con thiểu số. số khó giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. khá cần năng mới đủ no. khá thương lẫn làm ăn đặng nên. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. hay có bệnh nhỏ. chung sống làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) . hay giao thiệp. hay có bệnh nhỏ. nên kiên nhẫn có ngày làm nên. Tánh người vợ thông minh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ít vui vẻ. hào tài ấm no. tánh lạt lòng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu thành bại nhiều phen thì mới tốt. hào con đông đủ. hay có tiểu bệnh tật. chung sống với nhau cần năng mới đặng hay ấm no. lanh lẹ. chung lo làm ăn cũng đặng ấm no.com 137 Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hay giao thiệp. vợ chồng ít đặng hòa hạp.

Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. hào tài tương vượng. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp. hay lo tính. vui vẻ. chân hay đi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ tánh sáng. hay có tiểu bệnh. hào tài bình thường. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. ra đường ăn nói nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. hay giao thiệp. có chút ít chức phận thêm tốt. về hào tài hay luân chuyển. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài thạnh vượng.http://www. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. lanh lẹ. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng ấm no an vui. hào con trung bình. vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào con trung bình. khá nhẫn nại làm ăn tốt. hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa thuận. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. bản thân có tiểu tật. vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng có phần hạp. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hay có tiểu bệnh. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Tánh người vợ hay giao thiệp. việc làm ăn đặng ấm no. miệng hay rầy nói. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào con đông đủ.tuvilyso. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên thương lẫn làm ăn nên nhà. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài.com 138 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. tánh sáng. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. có duyên.

45. Tánh người vợ hay đi nhiều. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. 35. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 23. hòa thuận với đời. hay giao thiệp. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có tay tạo giữ tiền tài. hay thắc mắc. khá nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ có duyên. 9. 3. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 51 tuổi. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. hào tài trung bình. hào con đông đủ. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 39.com 139 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Canh Dần Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15.http://www. 1. 39 tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 27. 1. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài trung bình. tánh thông minh. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ hay xung khắc.tuvilyso. Tánh người vợ chân hay đi. Tuổi: ẤT MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 21. hào con thiểu số. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. luận việc hôn nhân không thành. nên kiên cố làm ăn mới đặng. 33. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 2. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Mùi. . tánh sáng. hào con đông đủ. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 29. 17. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4. 27.

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tuổi: ẤT MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. thiếu nghèo hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ăn nói hay cầu lo cũng đều thiểu số. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống vợ chồng cần năng làm ăn đặng. hay lo tính. lời nói hay thắc mắc. hào tài thạnh vượng. bản thân hay có bệnh. chung ở với nhau làm ăn tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vật dụng trong nhà đủ dùng. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận thêm tốt. hào con đông đủ.tuvilyso.com 140 Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ít đặng vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi. đặng sự ấm no trung bình. nên bền chí. vui vẻ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. nên thương lẫn làm ăn tốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.http://www. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài. qua hạn đặng làm nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hạp. hào tài ấm no. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. việc làm ăn chung sẽ đặng ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. quí nhơn hay giúp đở. tánh lạt lòng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. trong ngoài đều yên thuận. hào tài tương vượng. về tánh ý nên kiên nhẫn. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . tánh sáng. 4. tánh tình chồng vợ hòa hạp.

có chút ít quyền chức dễ làm ăn. làm ăn không đặng khá. Tánh người vợ hay rầu lo. miệng hay rầy nói. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. cầu lo việc chi cũng dễ. khá kiên cố làm ăn cũng đặng lập nên. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài thạnh vượng. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay đi nhiều. ý tình vợ chồng lời ti ếng ít hòa hạp. hào tài đủ nóng nảy. việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt. đặng hưởng hạnh phúc và an vui. lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hay lo tính. hào con đông đủ. sanh con đầu là gái hạp. ở với nhau nên nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng. về tánh ý nên kiên nhẫn. trong ngoài đều yên thuận. nên thương lẫn ngày hậu đặng trung bình. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận.tuvilyso. hào con thiểu số. hào con thiểu số. hào tài trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.com 141 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh lạt lòng. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. về tánh ý nên nhẫn nại. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. lanh lẹ. nên bền chí. hào tài trung bình. lòng hay lo tính.http://www. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. về hào tài nên kiên cố . Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) . vật dụng trong nhà khiếm dụng. việc làm ăn kiên cố mới đặng ao. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đa số. nhưng phải chịu nhiều phen thành bạii rồi mới đặng làm nên. hào tài ấm no.

hào con đông đủ. hào tài ấm no. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. . hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.http://www. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. tánh sáng. hay có tiểu bệnh. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. hay có tiểu bệnh. có số giữ tiền tài. phải chịu cảnh thiếu nghèo. nên thương lẫn và bền chí. hay lo tính. Tánh người vợ hay lo tính. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. hào con đông đủ. chung sống làm ăn đặng nên nhà. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con đông đủ. có duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ thông minh. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.com 142 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bôn ba. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ngày hậu đặng ấm no trung bình. có duyên. hào con trung bình. chơn hay đi. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống cần năng sẽ đặng ấm no. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. hào tài ấm no. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng trung bình. nên cần năng ngày hậu làm ăn đặng. có tiểu tật. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. qua hạn đặng làm nên. có duyên. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa thuận. hào con đủ no. làm ăn không đặng khá. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. chân hay đi. vui vẻ. lanh lẹ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có tay tạo giữ tiền tài. hay giao thiệp. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. khá chung lo việc làm ăn tốt.tuvilyso.

hay lo tính. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài ấm no. 1. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Ất Mùi Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. lời nói hay thắc mắc. việc làm ăn đặng nên nhà. hào con đa số. hay hòa thuận. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. hào tài ấm no. ăn nói với đời lanh lẹ. hào con đông đủ. vui vẻ. hào tài đủ no qua ngày. có duyên. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổ Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4.tuvilyso. vui vẻ. có duyên. Tánh người vợ có duyên. hay giao thiệp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thân. khá nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tu ổi Bính Thân v ợ tuổi Tân Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Sửu .http://www. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.com 143 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. làm ăn kiên cố mới ấm no. hào tài tương vượng. Tuổi: BÍNH THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. làm ăn ngày hậu đặng trung bình. hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. tánh thông minh. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.

còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi: BÍNH THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.com 144 Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. tánh lạt lòng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. hay có bệnh. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp khó hóa dễ. chung ở với nhau làm ăn đặng tốt. 41. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con thiểu số. 8. 21. qua hạn đặng ấm no. hào tài thịnh vượng. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. 45. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. thân thế nhiều người. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. đến ngày chót khó nên đôi. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ có duyên. tánh sáng. Tánh người vợ hay rầu lo. 47.tuvilyso. 53 tuổi. . ăn nói dễ dàng. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài phát đạt. 27. 23. vui vẻ. Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 11. lòng hay lo tính. hay có tiểu bệnh. 39. 8. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 2. 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. 35.http://www. chung sống làm ăn kiên cố ngày hậu đặng trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 51 tuổi. luận việc hôn nhân không thành. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. hào tài bình thường. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 6. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 7. vui vẻ. ít đặng vui vẻ. làm ăn mới đặng không đặng khá. đồng lo làm nên sự nghiệp. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khó sanh và khó nuôi. 3. 29. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.

vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. lo tính đều thông suốt. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. lòng hay lo tính. hào con trung bình. về ý tình khá nhẫn nại làm ăn đặng. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung sống với nhau đồng lo và kiên cố làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình.http://www. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. nhiều người kính mến. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc.com 145 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau nên kiên nhẫn mới dễ làm ăn. khó tánh. hào con đông đủ. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. nên bền chí và cần năng làm ăn đặng. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh nóng nảy. ra đường ăn nói ít thua ai. còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân có tiểu tật. buổi đầu làm ăn bình . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn đặng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lòng hay lo tính. hào tài phát đạt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói lanh lẹ. làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau đồng lo làm ăn tốt. hào con thiểu số. sanh con đầu là gái hạp. tâm ý bất hòa. số khó tạo giữ tiền tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. quí nhơn yêu chuộng. qua hạn dễ làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. hào tài tương vượng. ít vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá.

hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hay xung khắc. chân hay đi. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. hào tài phát đạt. hào con thiểu số. vui vẻ. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. nên thương lẫn và chung lo làm ăn đặng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ lòng hay lo tính. có duyên. bản thân có tiểu tật. lâu sau đặng trở nên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn đặng nên nghiệp cả. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. hào tài bình thường. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh tật. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ no. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài tương vượng. nên kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà. ưa kinh sách. hay giao thiệp. hào tài tương vượng. hào con rất ít hoặc không có. ít vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. hay lo tính. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂMTÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường.com 146 thường. hay giao thiệp. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. có duyên. chung sống lập nên sự nghiệp. việc làm ăn ấm no. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vui vẻ hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. hay lo tính. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt. miệng hay rầy nói. tánh thông minh. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận. khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ ít vui vẻ. hào con đông đủ. hay lo tính. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sang. khá kiên cố ngày hậu đặng nên. tánh lạt lòng.

lo tính đều thuận ý. hào tài phát đạt.http://www. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con rất ít. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) . có duyên. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Dậu. Tánh người vợ tánh sáng. bôn ba. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. không chi đáng kỵ. tánh thông minh. hay có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung ở làm nên sự nghiệp. 1. khá nhẫn nại làm ăn thêm tốt.com 147 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay giao thiệp. tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài.tuvilyso. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. lời nói hay thắc mắc. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. tánh sáng. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. vui vẻ. miệng hay rầy nói. hào tài ấm no. khá kiên nhẫn và cần năng sẽ đặng nên. Tánh người vợ vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. lời nói hay thắc mắc. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. hào con trung bình. nên kiên cố làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vui vẻ. có duyên. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số. hay giao thiệp. chung sống làm ăn tốt. ăn nói lanh lẹ. Tuổi: ĐINH DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. chung ở với nhau làm ăn mới đặng tạo nên sự nghiệp.

http://www.tuvilyso.com

148

3. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Nhâm Tý Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Giáp Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Dậu sanh tháng 2, 6, 3, 7, 8, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Đinh Dậu sanh tháng 11, 7, 10 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: ĐINH DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, tạm sống cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn lập nên sự nghiệp, hào tài tương vượng, hào con rất ít hoặc không con, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp, ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí đến sau đặng nên, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt, đến sau đặng lập nên, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung sống với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, có chí chung lo đề làm ăn. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lơn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

http://www.tuvilyso.com

149

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài thịnh vượng, hào con rất ít hoặc không có con, vật dụng trong nhà đềuđ ủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, nên nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lơn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, v ật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lơn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít danh phận, gặp khó hóa dễ, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở với nhau nên thương lẫn việc làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, chung lo lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lơn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải tạm cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ lập nên, hào tài tương vượng, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, lâu sau sẽ trở nên, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lơn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải có đôi phen thành bại rồi mới dễ làm ăn mới đặng, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố làm ăn tốt.

http://www.tuvilyso.com

150

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lơn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng nên kiên nhẫn. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lơn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp, kiên nhẫn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lơn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, có duyên, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng hay lo tính, chân hay đi, bản thân hay có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, làm ăn đồng lo đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lơn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nghiệp lớn.

http://www.tuvilyso.com

151

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lơn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lơn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ ít vui vẻ, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh thông minh, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lơn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con rất ít. Tánh người vợ hay hòa thuận, hay yêu chuộng người, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đa số sang, quí nhơn yêu chuộng, ăn nói dễ dàng, trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nghiệp cả. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, nhiều người hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng lập nên gia thất. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm no và an vui. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống hưởng cảnh ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

http://www.tuvilyso.com

152

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, khá kiên cố và đồng lo làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo tiền tài, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no. Tuổi: MẬU TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tuất. 1. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Quí Sửu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 20, 26, 32, 38, 44, 40, 56 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Tuất sanh tháng 2, 6, 3, 7, 5, 11 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Mậu Tuất sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: MẬU TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi)

gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá. kiên nhẫn làm ăn tốt. tánh lạt lòng bản thân hay có bệnh. chung lo làm ăn đặngh hưởng ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. đặng có chút ít chức phận để làm ăn. việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no trung bình. việc làm ăn thường gặp người tương trợ. Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. hào tài bình thường. chung ở với nhau nên thương lẫn làm đặng.tuvilyso. hào con thiểu số. tánh nóng nảy. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình.com 153 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. mỗi việc đều thủ binh. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói lanh lẹ. khá bền chí và cần năng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. khó tạo nên của tiền. hào con trung bình. về lời tiếng bất hòa. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. ít đặng vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ hay lo tính. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ no. bản thân có tiểu tật. . vật dụng trong nhà khiếm dụng. hoặc có quyền chức thêm tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con đa số. lòng hay lo tính. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. miệng hay rầy nói. hào tài bình thường. hào tài đủ dùng. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo tính. chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên. phải chịu cảnh thiếu nghèo. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. đến sau dễ làm nên. gặp khó hóa dễ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.

hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.com 154 Tánh người vợ tánh sáng. hay có bệnh nhỏ. không chi đáng kỵ. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. mỗi việc đều thủ binh. ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. nên kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng hưởng tốt. thường gặp người tương trợ. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. đặng có chức phận làm ăn th êm t ốt. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. ít vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp việc khó hóa dễ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lo tính đều thông suốt. lo tính đều thông suốt. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có th ân th ế. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. khá nhẫn nại và chung lo việc làm ăn mới đặng. lanh lẹ. hào con đông đủ. về ý tình bất hòa nên kiên nhẫn. về lời tiếng nên kiên nhẫn làm ăn tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở.tuvilyso. quí nhơn thông minh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU THÂN . ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. vợ chồng đều riêng lo. ở với nhau chung lo làm ăn cũng đặng cảnh ấm no tầm thường Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.http://www. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. vợ chồng đều riêng lo. sanh con đầu là gái hạp. tánh lạt lòng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ít vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. có chí kiên cố làm ăn đặng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. miệng hay rầy nói. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng.

com 155 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ tánh sáng. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. có duyên. hào tài đủ dùng.http://www. việc làm ăn cũng đặng lập nên.tuvilyso. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. chung sống cần năng mới ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. chân hay đi nhi ều. bản thân có tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống chung lo sẽ tạo nên. trong mình có tiểu tật. hào con thiểu số. hay yêu chuộng người. hào tài tương vượng. tánh sáng. ưa kinh sách. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay có tiểu bệnh. tánh thông minh. hào tài đủ no qua ng ày. hào tài bình thường . Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hay xung khắc. kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ thông minh. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. hào tài đủ no. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ hay đi nhiều. việc làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ ít vui vẻ. khá cần năng mới đặng ấm no. lo tính. hay bôn ba. hào tài ấm no. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . hào tài tương vượng. hay lo tính. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. lòng hay lo tính. hào con thiểu số. hào con trung bình. hào con trung bình. vui vẻ. Tánh người vợ hay hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. việc làm ăn đặng nên nhà. bản thân hay có tiểu tật. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. hay lo tính.

lanh lẹ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số v à có số nuôi con nuôi. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. khá chung lo lâu sau làm ăn đặng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài . Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ. làm ăn không đặng phát đạt. tánh sáng. vui vẻ. lâu sau mới dễ làm ăn. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. lanh lẹ.com 156 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. không chi đáng kỵ. lời nói hay thắc mắc. hào tài đủ dùng. tánh sáng. Tánh người vợ hay đi nhiều. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên ấm no trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà. lòng hay lo tính. . vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con trung bình. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. nên thương lẫn làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. bôn ba. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. không chi đáng kỵ. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. qua hạn làm ăn đặngh ấm no. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. vui vẻ. nhiều người mến thương. bản thân hay có bệnh nhỏ. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổii.

miệng hay rầy nói. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổ Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 31. khá thương lẫn việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. 1. 25. 6. hào tài đủ no. đến ngày chót khó nên đôi. 39. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. . 55 tuổi. 43. 12. luận việc hôn nhân không thành. hào tài tương vượng. 43. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. có duyên.com 157 Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. 37. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 4. 49. có số tạo giữ tiền tài. 31. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. ăn nói lanh lẹ. vui vẻ. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Hợi. 55 tuổi. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Tân Mẹo Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 19.tuvilyso. Tuổi: KỶ HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con đa số. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Bính Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. 49.http://www. có số tạo giữ tiền tài. 3. nên nhẫn nại làm ăn đặng ấm no.11 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 25. hào con đông đủ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp.

gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chức phận và nhiều thân thế. Tuổi: KỶ HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. chung ở với nhau nên hòa thuận. hoặc có quyền chức. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. nên kiên cố và bền chí làm ăn ngày hậu đặng ấm no Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói lanh lẹ.http://www. về hào tài hay luân chuyển. nhưng phải có đôi phen thành bại. vật dụng trong nhà đều đủ. hào con trung bình. làm có tiền hay xảy điều hao tốn. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ăn nói cầu lo đều thông suốt. hào tài phát đạt. làm ăn sẽ đặng nên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con rất ít. nên thương lẫn nhau làm ăn tốt. hào tài đủ dùng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.tuvilyso. gặp khó hóa dễ. vật dụng trong nhà thường dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. v ề lời tiếng kh á kiên nhẫn. chung sống với nhau lo làm ăn tốt Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu t ật. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN . khó tánh. lâu sau làm ăn mới đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hào tài bản thân.com 158 Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 5. v ề hào con thiểu phước. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. hào con rất ít. tánh nóng nảy. lòng hay lo tính. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 8. miệng hay rầy nói. hào tài trung bình. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng thân thể. chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng nên nhà. hay đi nhiều. rồi sau mới dễ làm ăn. quí nhơn hay tương trợ. làm ăn mới không đặng khá. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ hay lo tính.

hay giao thiệp. ít vui vẻ. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. v ề hào con thiểu phước. về tâm ý bất hòa. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng nên. khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp. hay có bệnh nhỏ. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. chung sống đặng cảnh ấm no an vui. lanh lẹ. vợ chồng với nhau chung lo làm ăn cũng đặng nên cảnh ấm no. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. lanh lẹ. làm có tiền hay xảy điều tản hao.com 159 (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. khá kiên cố làm ăn đặng . ít vui vẻ. vợ chồng đều riêng lo. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) .tuvilyso. hào con trung bình Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. chung ở với nhau kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng.http://www. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp. lo tính đều dễ dàng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh lạt lòng. Tánh người vợ hay rầu lo. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. mỗi việc thủ thường. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. miệng hay rầy nói. hào tài trung bình. sanh con đầu là gái hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên bền chí và chung lo. nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt. cho lắm. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhiều người mến thương. nên thương lẫn với nhau. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài ấm no. hào con trung bình. làm ăn việc chi cũng gặp người tương trợ. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

việc làm ăn đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ hay lo tính. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ vui vẻ. tánh sáng. hào tài bình thường. có duyên. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên kiên cố làm ăn mới đặng. chung ở đồng lo ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không chi đáng kỵ. hào con thiểu số. hào con trung bình. chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng ấm no. có tay tạo giữ tiền tài. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. hay lo tính. việc làm ăn đặng lập nên. hay bôn ba. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài tương vượng. hào con rất ít. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. tánh thông minh. hào con trung bình. hay lo tính. vui vẻ. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ ít vui vẻ. hay giao thiệp. hào tài ấm no. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. lo tính việc chi cũng dễ. Tánh người vợ thông minh. hào tài phát đạt. chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên nhà.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay đi nhi ều. Tánh người vợ vui vẻ. bản thân hay có bệnh. hào tài tương vượng. có số tạo tiền tài. vui vẻ. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. hay giao thiệp. hào con thiểu số. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. ăn nói thường có quí nhơn tương trợ. khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. lo tính. có số tạo giữ tiền tài. hay có tiểu bệnh. . ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hào con rất ít. hào con rất ít. bản thân hay có bệnh nhỏ.http://www. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. ít đặng vui vẻ.com 160 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

việc làm ăn đặng ấm no. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 3. Chồng tu ổi Canh Tý v ợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi . hào con rất ít Tánh người vợ tánh sáng. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi. có tiểu bệnh. 2. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang. tánh sáng. có duyên. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tánh người vợ hay giao thiệp. bôn ba.tuvilyso. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: CANH TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con thiểu số. khá nhẫn nại nên nhà. ý tình vợ chồng hay xung khắc.com 161 Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường.http://www. CẢNH: TAM VINH HIỂN SỐ TAM VINH HIỂN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. hào con thiểu số. lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. hào tài đủ dùng. tánh sáng. hào tài tương vượng. cũng có địa vị với xã hội. có nhiều điểm tốt cộng lại. 3. đặng có danh giá bốn phương. nhiều người kính mến. 1. vui vẻ. kiên nhẫn làm ăn tốt. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. làm có tài cũng hay hao phá tài . Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổ Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hay giao thiệp. lời nói hay thắc mắc. tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tý. lanh lẹ.

35. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 29. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay lo tính. 2. hay giao thiệp. hay đi nhiều. còn thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tuổi: CANH TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 23. đến ngày chót khó nên đôi. it vui vẻ. 39 tuổi. bản thân hay có tiểu bệnh. 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. gặp số Nhì Bần Tiện. ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no. 2. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 1. 21.com 162 ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. tánh sáng. 12. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. khó sanh và khó nuôi. luận việc hôn nhân không thành. thường gặp c ảnh thiếu nghèo. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 1. hào tài đủ no. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. nên hòa thuận và kiên cố . 33. nhiều người hay mến . 3.tuvilyso. vật dụng trong nhà khiếm dụng Tánh người vợ chân hay đi. 34. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Bính Thân Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào con đông đủ. 37. 9. 25. về hào tài hay luân chuyển. 22. vật dụng trong nhà thường dùng. hay khiến điều hao tốn. hào con đa số. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. nhưng phải có thành bại nhiều phen thì mới tốt. hào tài ấm no.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. 41 tuổi. chung sống với nhau làm ăn đặng.

hưởng cảnh ấm no và an vui. Tánh người vợ tánh sáng.com 163 thương. hào tài bình thường. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ hay rầu lo. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng.tuvilyso. . hào con trung bình. hào tài đủ no. hào con thiểu số. qua hạn mới đậu tài. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên kiên nhẫn và bền chí. lanh lẹ. tánh lạt lòng. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. về hào tài hay luân chuyển. vui vẻ. ít vui vẻ. miệng hay rầy nói. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. hào con đông đủ. tâm ý bất hòa. thường có quí nhơn giúp đở. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. nhưng phải có thành bại nhiều phen thì mới tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. chung ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp ý. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. làm ăn không đặng phát đạt. có duyên. tánh ý vợ chồng cũng đ ặngg hòa hạp. số khó giữ tiền tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường g ặp cảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên kiên nhẫn và bền chí. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. hào con đông đủ. việc làm ăn cần năng cũng đặng lập nên. hay khiến điều hao tốn. hào tài ấm no. chung sống với nhau nên kiên cố và nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. về hào tài buổi đầu hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ lòng hay lo tính.http://www. ở với nhau đặng hưởng ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ít vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. cầu lo hay ăn nói việc chi cũng đặng dễ dàng. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.

miệng hay rầy nói.http://www. tánh sáng. hào tài trung bình. trong mình có tiểu tật. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. khá kiên nhẫn với nhau làm ăn mới đặng. ở với nhau cần năng ngày hậu nên nhà. hào tài tương vượng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. khá nhẫn nại v à kiên cố cũng đặng nên. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. ở với nhau nhẫn nại làm ăn mới đặng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có duyên. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đa số. có duyên. hào tài đủ no. tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp. có duyên. chung sống làm ăn dựng nên sự nghiệp.tuvilyso. hào con thiểu số. hào con đông đủ. có số tạo tiền tài. . hay giao thiệp. vui vẻ. vật dụng trong nhà đủ dùng. vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa thuận. bản thân có tiểu t ật. qua hạn mới đậu tài. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ no. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung sống làm ăn cũng đặng lập nên. chân hay đi nhi ều. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài ấm no. hào tài trung bình. vui vẻ. vui vẻ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. việc làm ăn sống cảnh ấm no. hào con thiểu số. việc làm ăn chung lo cũng đặng hưởng cảnh ấm no. ý tình vợ chồng hay xung khắc.com 164 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay lo tính.

hào tài đủ no. lanh lẹ. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn đặng có quí nhơn giúp đở. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có duyên. . khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. về hào con thiểu phước. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. lời nói hay thắc mắc. hào tài trung bình. ít đặng vui vẻ. hào con rất ít.tuvilyso. có tay tạo giữ tiền tài. tánh lạt lòng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên thương lẫn đồng lo việc. chung sống làm ăn nên nhà. hào con trung bình. vui vẻ. việc làm ăn đặng nên nhà.com 165 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. có duyên. lo tính việc chi cũng dễ. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm. vật dụng trong nhà thường dùng Tánh người vợ hay rầu lo. hay có bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. nên cần năng cũng đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào tài ấm no. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng ấm no. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. làm có tài cũng hay hao phá tài . vui vẻ. hào con trung bình. Tuổi: TÂN SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hay giao thiệp. ở với nhau cần năng sẽ đặng lập nên. hào tài bình thường. tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. lời nói hay thắc mắc. nên kiên nhẫn và chung lo. hào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng hoặc có chức phận. ý tình vợ chồng hay xung khắc.

hào con trung bình. bản thân có tiểu tật. 32. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều có quí nhơn giúp đở. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 28. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 1. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào tài đủ no. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. khó sanh và khó nuôi. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Ất Mùi Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. luận việc hôn nhân không thành. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 4.tuvilyso. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no. 2. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. có chút ít chức phận dễ làm ăn mới đặng. . 8. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổ Canh Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. số vợ chồng cũng thế. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. 42. 24. ăn nói lanh lẹ. 36.http://www. 2. 20. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1.com 166 Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Sửu. 30. nhưng phải kiên cố mới đặng. 26. 30. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Mậu Tuất Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Tuổi: TÂN SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.54 tuổi. 48. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 3. 42 tuổi. Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Tân Sửu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 38. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.

còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso.com 167 Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. tánh ý vợ chồng đ ặngg hòa hạp. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Tánh người vợ hay rầu lo. nên cần năng thêm tốt. ở với nhau việc làm ăn cũng đặng ấm no. dần sẵn của cũng khó giữ đặng. hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. gặp số Nhứt Phú Qúy vợ chồng như có phước hưởng giàu.http://www. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài đủ dùng. sanh con đầu là gái hạp. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. về hào con thiểu phước.hào con đông đủ. hào tài ấm no. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp nên bền chí và cần năng mới đặng ấm no. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . còn thiểu phước thì đặng khá. tánh lạt lòng. hào con đông đủ. lòng hay lo tính. nhiều người hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà đều đủ. ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên. hào tài đủ no qua ngày. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng hoặc có chức phận thêm tốt. hào con đông đủ. về hào con thiểu phước. về lời tiếng nên nhẫn nại. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân hay có tiểu bệnh tật. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ưa kinh sách. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. số khó giữ tiền tài. chung sống với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. miệng hay rầy nói. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Tánh người vợ tánh sáng. ít vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. nhưng buổi đầu làm ăn ch ưa đặng phát đạt cho lắm.

hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào tài đủ no. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. còn thiểu phước thì đặng khá. có số tạo giữ tiền tài . Tánh người vợ hòa thuận. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có duyên. việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chung sống nên kiên nhẫn làm ăn nên nhà. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. nên cần năng làm ăn sẽ đặng ấm no. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. nên kiên cố làm ăn mới đủ no. vui vẻ. ý hay thắc mắc. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ vui vẻ. hào con đông đủ. vui vẻ. hay lo tính. nhiều người hay mến thương. hào tài trung bình.tuvilyso. hay giao thiệp. trong mình có tiểu tật. có duyên.http://www. hào tài thạnh vượng. bản thân có tiểu bệnh. hào tài ấm no. hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không chi đáng kỵ. có số tạo tiền tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh sang. hay bôn ba lo tính. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ ít vui vẻ. hào tài tương vượng.com 168 Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa. Tánh người vợ lanh lẹ. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. việc làm ăn cũng đặng ấm no. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh thông minh. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. hay yêu chuộng người. hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. . vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.

hào tài ấm no. chung sống làm ăn đặng. vui vẻ. ý tình vợ chồng hay tương xung về lời tiếng.com 169 nhưng phải chịu nhiều phen thành baị rồi sau mới tốt. về tánh ý khá nhẫn nại. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh sáng. hào tài tương vượng. hay thắc mắc. lo tính đều dễ dàng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Dần. hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. trong ngoài đều yên thuận.http://www. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Ất Tỵ Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Tánh người vợ lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. hào con đông đủ. hay lo tính. tánh thông minh. có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ có duyên. làm ăn kiên cố sẽ đặng nên nhà. chung ở với nhau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lanh lẹ. 1.tuvilyso. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. nên nhẫn nại và bền chí mới đặng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hay có tiểu bệnh. Tuổi: NHÂM DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Dần đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi . Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài trung bình. hào con trung bình. hào con rất ít. ở với nhau làm ăn tốt. ý tình vợ chồng bất hòa. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đa số. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà thường dùng. có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi.

sanh con đầu là gái hạp. ăn nói lanh lẹ. . 26. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. số vợ chồng cũng thế. 5. Tuổi: NHÂM DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. cầu lo việc chi đều dễ dàng. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. luận việc hôn nhân không thành. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 30. đến ngày chót khó nên đôi. 56 tuổi. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. 44. về hào tài hay luân chuyển.com 170 ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và chức tước. 42. 6. hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. khó sanh và khó nuôi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 9. hào tài đủ dùng. hào con ấm no. thường gặp cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 48. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Nhâm Tý Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4.tuvilyso.54 tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 36. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Đinh Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. 30. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 11. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Giáp Ngọ Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. có tiểu tật. 2. 24. việc làm kiên cố đặng ấm no. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 38. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. 50. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

hào tài ấm no. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. quí nhơn hay trọng đãi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nhưng phải chịu đôi phen thành bại rồi mới tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. ở với nhau n ên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. . tánh tình chồng vợ cũng c ó ph ần hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức. hào tài đủ no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình. hay giao thiệp. vui vẻ. khá bền chí. tánh tình chồng vợ hòa hạp. buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ít vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. hay giao thiệp. khá chung lo và cần năng. Tánh người vợ tánh sáng. vợ chồng hay tương xung. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá.http://www.tuvilyso. số khó giữ . Tánh người vợ thông minh. ưa kinh sách. lòng hay lo tính. chung sống với nhau cần năng mới đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình. hào tài trung bình. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. còn thiểu phước thì đặng khá. ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn mới đặng. về hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. nhiều người hay mến thương. qua hạn mới đậu tài. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. hay có bệnh nhỏ.com 171 Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lòng hay lo tính. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài thường dùng. lời tiếng bất hòa. Tánh người vợ tánh sáng. có chút ít chức phận dễ làm ăn. về hào tài nên kiên cố . về hào tài nên kiên cố . Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. ngày hậu làm ăn đặng. lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ý tình nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá cần năng mới đủ no. hào tài trung bình. bản thân hay có bệnh. hay bôn ba. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có duyên. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ăn nói thông suốt. nên kiên cố mới trọn tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hay lo tính. vui vẻ. hào con thiểu số. vui vẻ. hay y êu chuộng người. việc làm ăn đặng trở nên.http://www. hào tài ấm no. có duyên. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. bản thân có tiểu tật. thường có người tương trợ. ý tình vợ chồng hòa thuận. chung ở đặng cảnh ấm no. hay giao thiệp tình bạn. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. hay lo tính. làm ăn mới đặng nên nhà. tánh sáng. hào tài ấm no. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số.com 172 nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới tốt. tánh thông minh. lo tính việc chi đều thông suốt. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ hay hòa thuận. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con thiểu số. ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên. bản thân có tiểu bệnh. hào con trung bình. vui vẻ. hào tài tương vượng. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. chân hay đi nhiều. tánh tình chồng vợ hòa thuận. . Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con rất ít. hào tài trung bình. lo tính.

ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng. vui vẻ. việc làm ăn thường có người tương trợ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ lòng hay lo tính. tánh lạt lòng. hào con trung bình. kiên cố làm ăn mới đặng. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ lanh lẹ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số. bản thân có tiểu tật. ít vui vẻ. hào tài đủ dùng. hay có bệnh nhỏ. khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt. vui vẻ.http://www. kh á nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt. việc làm ăn sống cảnh ấm no. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. có số tạo giữ tiền tài. vợ chồng nên nhẫn nại. có số tạo giữ tiền tài. đồng lo s ẽ đ ặng lập nên. Tánh người vợ vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. ở với nhau cũng có phần hạp. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ít vui vẻ. hào tài đủ dùng. hào tài tương vượng. hay lo tính. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tuổi: QUÍ MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh. số vợ chồng cũng thế. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay lo tính.com 173 Tánh người vợ hay rầu lo. hay lo tính. chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. về hào con thiểu phước. hay đi nhi ều. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con rất ít. hào tài bình thường. . về hào tài hay luân chuyển. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. lo tính việc chi đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình.

1. chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. ở với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lo tính làm ăn đều thông suốt. hào tài thạnh vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 11. hào con trung bình. 9. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. hào con rất ít. Tuổi: QUÍ MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 36. 44 tuổi. Gái tuổi Quí Mẹo sanh tháng 1. Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. về hào tài hay hao tốn. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. luận việc hôn nhân không thành. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. về hào con thiểu phước. hay có bệnh nhỏ. số khó giữ tiền tài. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. còn thiểu phước thì đặng khá. miệng hay rầy nói. 36. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 2. đến ngày chót khó nên đôi. . khó sanh và khó nuôi. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài phát đạt.tuvilyso. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. 23. 24.http://www. 42 tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. việc làm ăn đồng lo lập nên nghiệp lớn. ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Ất Tỵ Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà khiếm dụng.com 174 Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mẹo. trong ngoài đều thuận ý. ít vui vẻ. 6. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Mẹo sanh tháng 1. 32. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 5. sanh con đầu là gái hạp. lo tính thường có người giúp đở. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 38. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 26. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 35. 30. Tánh người vợ hay rầu lo.

buổi đầu hay xảy điều hao t ốn. hay giao thiệp. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ăn nói hay cầu lo cũng đều thông suốt. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.tuvilyso. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá quí nhơn hay giúp đở. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. về tánh ý khá nhẫn nại mới trọn tốt. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ thông minh. hào con rất ít. hào tài ấm no. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. có chút ít chức phận thêm tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng.com 175 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. gặp khó hóa dễ. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. hào con thiểu số. ưa kinh sách. có số tạo giữ tiền tài. hay giao thiệp. về hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà thường dùng. hay lo tính.http://www. lòng hay lo tính. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. nên cần năng ngày hậu đặng ấm no. hào tài phát đạt. hay có bệnh nhỏ. lo tính đều thuận ý. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. chung ở với nhau kiên nhẫn làm ăn đặng. ở với nhau vợ chồng đ ặngg hòa hạp. hào con rất ít. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở cần lo làm ăn sẽ đặng nên nhà. ít vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lanh lẹ. . việc làm ăn kiên cố cũng đặng hưởng ấm no. sanh con đầu là gái hạp. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống chung lo ngày hậu đặng trung bình. tánh tình chồng vợ lời tiếng hay tương xung. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh lạt lòng. còn thiểu phước thì đặng khá. bản thân có tiểu bệnh. nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau.

có duyên. Tánh người vợ thông minh. nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng. hào tài đủ no. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. có duyên. tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa thuận. không chi đáng kỵ. hào con rất ít. hay có tiểu bệnh. việc làm ăn đặng nên nhà. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. nên cần năng đặng ấm no. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay hòa thuận. tánh tình chồng vợ hòa hạp. . ý tình vợ chồng hòa thuận. hay lo tính. chung sống làm ăn đặng ấm no. hào tài tương vượng. hào con rất ít. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo tiền tài. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài trung bình. vui vẻ. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi. hay lo tính. hào tài phát đạt. hào con trung bình.http://www. hay yêu chuộng người. hào con rất ít Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ăn nói thông suốt. Tánh người vợ thông minh.tuvilyso. ít vui vẻ. bản thân có tiểu bệnh. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài trung bình. tánh tình thông minh. chung sống làm ăn đặng nên nhà. có số tạo tiền tài. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp. có duyên. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp tình bạn.com 176 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bôn ba. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ lanh lẹ. có tay tạo giữ tiền tài . việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn. hay lo tính. lòng hay lo tính. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. hào tài ấm no.

khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.http://www. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ hay tương xung. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. nên nhẫn nại việc làm ăn tốt. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. hào con rất ít. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ lanh lẹ. hay giao thiệp. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. ít vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài thạnh vượng. qua hạn mới ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài ấm no.com 177 Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no. nên kiên cố và bền chí. ý tình vợ chồng hòa thuận.tuvilyso. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. quí nhơn hay giúp đở. hào con trung bình. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con thiểu số. hay đi nhiều. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ăn nói lanh lẹ. hào con rất ít. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ tánh hiền. hào con rất ít. thường gặp cảnh thiếu nghèo. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ có duyên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. . ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo tiền tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận dễ làm ăn. ít nói. hào tài bình thường. về hào tài hay luân chuyển. bản thân có tiểu tật. hào con rất ít. hào con rất ít. miệng hay rầy nói. hào tài đủ no. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. hay hòa hạp với đời.

40. hay có bệnh nhỏ. có số tạo tiền tài. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Tuổi: GIÁP THÌN . 1. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. việc làm ăn đặng ấm no. vui vẻ. 32. có tay tạo giữ tiền tài.com 178 Tánh người vợ tánh sáng. 3. 42 tuổi.tuvilyso. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 44. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Mùi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. hay lo tính. Tánh người vợ vui vẻ. hào con trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. hay lo tính. 7. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 30. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Thìn sanh tháng 2. hào tài tương vượng. Tuổi: GIÁP THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Thìn đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái tuổi Giáp Thìn sanh tháng 7. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 26. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Tân Dậu Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 24. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 38. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. ý tình vợ chồng hòa thuận. 8.http://www. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. luận việc hôn nhân không thành. 56 tuổi. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. khó sanh và khó nuôi. 6. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thìn. 34. 22. 8. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 36. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Quí Mẹo Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. đến ngày chót khó nên đôi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

tánh tình chồng vợ cũng đặng không đặng hòa hạp cho lắm. nhiều người hay mến thương. hào con đông đủ. về hào tài hay luân chuyển. còn thiểu phước thì đặng khá.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. số khó giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. hay có bệnh nhỏ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. số vợ chồng cũng thế. sanh con đầu là gái hạp. miệng hay rầy nói. ý tình vợ chồng hay tương xung. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Tánh người vợ hay rầu lo. nên thương lẫn và chung lo với nhau. cầu lo việc làm ăn thường có người tương trợ. lo tính việc chi đều thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài trung bình. hay lo tính. bản thân có tiểu tật. hay có bệnh nhỏ. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con đông đủ. hay có tiểu bệnh tật. ý tình vợ chồng lờI tiếng ít đặng hòa hạp.com 179 (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. quí nhơn trọng đãi. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. chung sống với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài ấm no. Tánh người vợ thông minh. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. phải chịu cảnh nhiều phen thành bại rồi mới tốt. tánh lạt lòng. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. . ít vui vẻ. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít vui vẻ. nên cần năng và kiên cố mới đặng.tuvilyso. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. chung ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. không chi đáng kỵ. ưa kinh sách. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. ít hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. số có chức phận mới dễ làm ăn mới đặng.

vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.http://www. lòng hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. hưởng sự ấm no và an vui. việc làm ăn kiên cố sẽ lập nên sự nghiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.com 180 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. có duyên. hào con trung bình. . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên bền chí làm ăn đặng. hay bôn ba lo tính. chung sống làm ăn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau làm ăn n ên kiên cố ngày hậu đặng nên ấm no. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ thiếu sự hòa hạp. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào tài tương vượng. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. việc làm ăn sắp đặt đều thuận ý người đời hay mến thương. hào tài đủ dùng.tuvilyso. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. về tánh ý nên nhẫn nại. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con đông đủ. tánh sáng. Tánh người vợ vui vẻ. nên thương lẫn chung lo với nhau. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp. hoặc danh tiếng với đời. hào con đông đủ. chung ở với nhau làm ăn tốt. có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. hay giao thiệp. nên nhẫn nại kiên cố làm ăn tốt. tánh thông minh. trong mình có tiểu tật. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ no. có tay tạo giữ tiền tài . vui vẻ. việc làm ăn cũng đều yên thuận.

về hào tài hay luân chuyển. kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài. khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no. hay giao thiệp. làm ăn không đặng phát đạt. hay đi nhiều. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ thông minh. ít thua ai. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài bình thường. hào con trung bình. hào tài ấm no. hay thắc mắc. việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. còn thiểu phước thì đặng khá. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có duyên. ít vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.http://www. Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân có tiểu tật. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi KỶ HỢI . hào tài đủ no qua ngày. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. ăn nói lanh lẹ. hào tài đủ dùng. hay lo tính. chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vui vẻ.tuvilyso. hào con đa số. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. bản thân có tiểu tật. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hạp. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp chung sống với nhau cần năng mới đặng ấm no. Tánh người vợ lanh lẹ. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 181 Tánh người vợ thông minh. lanh lẹ. Tánh người vợ chân hay đi. hào con đông đủ. việc làm ăn sẽ lập nên. lòng hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. hào con đông đủ. có số tạo tiền tài. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.http://www. 43. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Mậu Thân Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 37. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào con trung bình. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 25. 8. 55 tuổi. khó sanh và khó nuôi. Tánh người vợ hay lo tính.com 182 (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. luận việc hôn nhân không thành. tánh lạt lòng. 31. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Gái tuổi Ất Tỵ sanh tháng 7. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. vui vẻ. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài tương vượng. 55 tuổi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Tỵ. miệng hay rầy nói. 3. 49. 25.tuvilyso. hay lo tính. hào con trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Tánh người vợ tánh sáng. 1. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly 4. hào tài đủ dùng. Tuổi: ẤT TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có số tạo giữ tiền tài. 31. chung sống đồng lo lập nên nhà. Tuổi: ẤT TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) . ít vui vẻ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 6. 43. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Tỵ sanh tháng 2. 7. 49. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. đến ngày chót khó nên đôi. khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. hay thắc mắc. 8. hay có bệnh. việc làm ăn cũng đặng nên. 37. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. Tánh người vợ hay rầy nói. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19.

miệng hay rầy nói. nên bền chí và kiên cố . hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn đặng. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng hòa hạp. sanh con đầu là gái hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. làm ăn không đặng khá. hào tài trung bình. hào con đông đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lanh lẹ. qua hạn sẽ lập nên. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. hay lo tính. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. về hào tài hay luân chuyển. lo tính việc chi đều thông suốt. nhưng buổi thành bại nhiều phen. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý. không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng trở nên. bản thân có tiểu tật. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hưởng sự hạnh phúc ấm no. tánh lạt lòng. vui vẻ. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.com 183 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng t ốt. ở với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. chân hay đi nhiều. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. của tiền hay hao tản. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. trong ngoài thuận ý. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. ít vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. quí nhơn trọng đãi. vật dụng trong nhà đủ dùng. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. việc làm ăn đồng lo cũng đặng lập nên. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay có bệnh nhỏ. hoặc có có chút ít chức phận thêm tốt. . ở với nhau cần năng và chung lo làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.http://www. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ Ẹ tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.

Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả. chung sống làm ăn nên nhà. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. . vật dụng trong nhà đủ dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. đặng hưởng cảnh hạnh phúc an bình.tuvilyso. ngày sau sẽ lập nên. hào con đông đủ. ở trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài phát đạt. qua thời gian làm ăn mới đặng tốt. hay giao thiệp. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. bản thân hay có tiểu bệnh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo. việc làm ăn hưởng cảnh ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. hào tài ấm no. tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 184 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ngày hậu làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. hào tài bình thường. Tánh người vợ thông minh. làm ăn khó mở mang. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay yêu chuộng người. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay lo tính. vui vẻ. ít hạp ý. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay có tiểu bệnh. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. hào con thiểu số. hào tài bình thường. hào tài trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. có tay tạo giữ tiền tài. về ý tình vợ khá kiên nhẫn. hào con trung bình. việc làm ăn nhẫn nại ngày hậu đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bôn ba. hào con trung bình. trong mình có tiểu tật.http://www. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. có duyên. qua hạn sẽ làm nên. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay tương xung. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.

ít nói. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. hào tài trung bình. Tánh người vợ hiền. ăn nói việc chi cũng dễ. hay đi nhiều. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới ấm no. thông minh. vui vẻ. việc làm ăn hậu tốt. chung sống sẽ nên nhà. hay lo tính. Tánh người vợ hi ền. hay có tiểu bệnh. lòng hay lo tính. lo tính đều thông suốt. hay hòa hạp với đời. vui vẻ. hào con đông đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. hay giao thiệp. hào con đông đủ. lanh lẹ. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. nên kiên cố làm ăn nên nhà. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. it thua ai. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. khá kiên cố làm ăn tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con đa số. việc làm ăn đặng ấm no. làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài bình thường.com 185 Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ lanh lẹ. hưởng cảnh ấm no v à bình ấm no. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. có duyên. tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. trong ngoài sắp đặt yên thuận. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. hào con thiểu số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ch ỉnh tề. vui vẻ.http://www. lời nói hay thắc mắc. lòng hay lo tính. vui vẻ. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài. làm có tài cũng thường bị hao t ài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. có duyên. hào tài thạnh vượng. sanh con đầu là gái hạp. ở với nhau vợ chồng hòa thuận.

còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. vui vẻ. luận việc hôn nhân không thành. tánh sáng. 28. có số tạo giữ tiền tài. 33. hào con thiểu số. có số tạo tiền tài. hào con đông đủ. 29. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống cần năng mới ấm no. 40 tuổi. ít vui vẻ. 31. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 35. 17. 27. 39 tuổi. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. tánh sáng. chung lo đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Dậu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. 1.tuvilyso. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Đinh Mùi Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Sửu Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15.http://www. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Ngọ. 23. hào tài tương vượng. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. hào tài đủ dùng. việc làm ăn chung lo ấm no. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 19. hay có tiểu bệnh. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. chung lo đặng nên sự nghiệp. hào tài đủ no. đến ngày chót khó nên đôi.com 186 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh lạt lòng. . hay lo tính. Tuổi: BÍNH NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Ngọ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Tánh người vợ hay rầu lo. hay có bệnh nhỏ. 21. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào con đa số.

8. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Gái tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1. nhưng buổi đầu làm ăn chưa được trơn tốt. Tánh người vợ hay lo tính. bản thân hay có tiểu bệnh tật. hào con thiểu số. thiểu phước gặp khá. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. ít vui vẻ. hào tài tương vượng. tánh sáng. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung ở với nhau chung lo làm ăn tốt. 2. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. sanh con đầu là gái hạp.com 187 Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. hào tài đủ no. hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân có tiểu tật. tánh tình chồng vợ hòa hạp. về hào con thiểu phước. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 4. về hào con thiểu phước. . 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. còn thiểu phước thì đặng khá. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. thường gặp cảnh thiếu nghèo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ thông minh. hào con rất ít. nên có chí cần năng và chung lo làm ăn đặng. 4. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà thường dùng. lo tính. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều. tánh lạt lòng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. khó sanh và khó nuôi. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. khá bền chí và kiên cố cũng đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp.http://www. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Tuổi: BÍNH NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 3. ưa kinh sách. và có số nuôi con nuôi. hào con trung bình. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hay giao thiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. qua hạn cũng đặng ấm no.tuvilyso.

về hào con thiểu phước. vui vẻ. chung ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp.tuvilyso. hào con rất ít. hào con thiểu số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nên chung lo làm ăn không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài bình thường. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. vật dụng trong nhà đủ dùng. đặng sự bình an và ấm no. việc làm ăn đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới dễ làm ăn. khá cần năng chung sống mới ấm no. trong mình có tiểu tật. ý tình vợ chồng hòa thuận. chung sống đồng lo làm ăn đặng. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. . hào tài đủ no. tánh thông minh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. ở với nhau vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Tánh người vợ thông minh. bản thân hay tiểu bệnh.com 188 Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp. hào con thiểu số. hào con rất ít. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp ý. tình bạn. đặng sự bình an và ấm no. có duyên. hay yêu chuộng người. hay giao thiệp. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. hào tài tương vượng. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng lập nên. hào tài trung bình. hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào con đông đủ. và có số nuôi con nuôi. tánh sáng. ở với nhau làm ăn cũng đặng ấm no. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. bôn ba.

Tánh người vợ hiền và tề chỉnh. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên nhà. hào tài ấm no. lanh lẹ. bản thân có tiểu tật. hào tài trung bình. hào con rất ít. hào con trung bình. hào tài trung bình. số khó giữ tiền tài. ở với nhau kiên cố đồng lo mới đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài đủ no qua ngày. chung lo làm ăn đặng hưởng ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ít vui vẻ. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài đủ no. tánh tình chồng vợ hòa thuận. chung ở với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít vui vẻ. khá nhẫn nại làm ăn đặng tốt.tuvilyso. vui vẻ. lanh lẹ. miệng hay rầy nói. hào con thiểu số. nhưng buổi đầu chưa được tốt trọn. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. về lờI tiếng nên nhẫn nại và chung lo làm ăn tốt. ít thua ai. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài.com 189 Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng.http://www. hào con trung bình. có duyên. ở với nhau vợ chồng xung khắc. hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN . làm có tài cũng thường bị hao tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. chung sống làm ăn đặng nên nhà. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. khá kiên cố mới đủ no. lời nói hay thắc mắc. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ tự. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. tánh thông minh. hay có bệnh nhỏ. nên bền chí và cần năng. ít vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. hay lo tính hay giao thiệp.

http://www. hay có tiểu bệnh. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mùi. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 36. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Thìn Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 44 tuổi. 26. hào con rất ít. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. đến ngày chót khó nên đôi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. hào con trung bình. hào con đông đủ. khá kiên cố mới ấm no. có số tạo tiền tài. Tánh người vợ hay rầu lo. luận việc hôn nhân không thành. hào tài đủ no. Tánh người vợ hay lo tính. 30. lời nói hay thắc mắc. Tuổi: ĐINH MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 24. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Nhâm Tý Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào tài tương vượng. hào con rất ít. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Canh Tý Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18.com 190 (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 1. 32. 36. 24. 38. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 42. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 54 tuổi. 48. hào tài đủ dùng.tuvilyso. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. ít vui vẻ. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hay rầy nói. nên thương lẫn làm ăn tốt. hào tài trung bình. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. tánh lạt lòng.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. vui vẻ. hào con đông đủ. 2. hào tài ấm no. ưa kinh sách bản thân hay có tiểu tật. Tánh người vợ thông minh. gặp số Tam Vinh Hiển. lòng hay lo tính. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. vợ chồng đặng có danh giá. vật dụng trong nhà thường dùng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. về hào tài không đặng tốt trọn. 1. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. về hào tài rất luân chuyển. ăn nói dễ dàng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con trung bình.http://www. có chút ít chức phận mới dễ làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng ý tánh hòa hạp. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi sau làm ăn mới đặng. hào con thiểu số. Gái tuổi Đinh Mùi sanh tháng 5. hào tài đủ dùng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Mùi sanh tháng 3. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hào con trung bình. khó sanh và khó nuôi. Tuổi: ĐINH MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 2. hào tài đủ dùng. và có quyền chức. 4. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. việc làm ăn cần năng ngày hậu đặng ấm no trung bình. 9. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. .com 191 Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. số vợ chồng cũng đều khó giữ tiền của. có duyên.tuvilyso. quí nhơn tương trợ. nên Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng cũng đặngg hòa hạp. qua hạn mới dễ làm ăn. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính cũng đặng thông suốt. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vợ chồng đều riêng lo. có duyên. không chi đáng kỵ. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. hào tài ấm no. vui vẻ. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nên bền chí và hào con thiểu phước. ở với nhau vợ chồng tâm ý bất hòa. phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. chân hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. ở với nhau cần năng mới đặng lo. làm ăn việc chi cũng đều dễ dàng. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về hào con thiểu phước. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. gặp khó hóa dễ. nên kiên cố thêm t ốt.com 192 Tánh người vợ tánh sáng. hay có ý tình vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tình bạn. hào tài đủ no qua ngày. lòng hay lo tính. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người hay tương trợ. bản thân có tiểu tật. hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi. hào tài thường dùng. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá với đời. nhiều người hay mến thương. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ lòng hay lo tính. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên thương lẫn chung lo dễ làm ăn. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ . Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh thông minh. việc làm ăn chung lo và nhẫn nại cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. hào con trung bình.tuvilyso. Tánh người vợ ít đặng hòa hạp. nên thương lẫn v à hòa thuận với nhau làm ăn đặng. ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. chung ở với nhau làm ăn mới đặng cảnh ấm no bình thường. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. hay yêu chuộng người. hào con đông đủ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. nên bền chí. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp.

tuvilyso. hào tài bình thường. lanh lẹ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. khá cần năng mới ấm no. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên kiên cố và lo làm ăn đặng nên. hào tài bình thường. vui vẻ . Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ dùng.http://www. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo tiền tài. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. hào con trung bình. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ thông minh. hay có bệnh nhỏ. hay lo tính. chung lo sẽ đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hòa thuận. bản thân có tiểu bệnh. hào con thiểu số. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầy nói. Tánh người vợ thông minh. ít vui vẻ. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đều riêng lo. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. ít thua ai. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. thông minh. chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. hào con trung bình. hào tài đủ no.com 193 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ tâm ý bất hòa. lòng hay lo tính. hào tài ấm no. ở với nhau ý t ánh ít hạp. tánh tình chồng vợ hòa thuận. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Tánh người vợ hiền ít nói. hào tài ấm no. vui vẻ. tề chỉnh. . hào tài trung bình. miệng hay rầy nói. hào con đông đủ. hay hòa hạp với đời. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. khá kiên cố làm ăn tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ hiền. về tánh ý nên kiên nhẫn. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân có tiểu tật.

Tuổi: MẬU THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài bình thường. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Thân sanh tháng 3. Tánh người vợ hay lo tính. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. hào con trung bình. vui vẻ. luận việc hôn nhân không thành. hào tài đủ no. Tánh người vợ tánh sáng. 38.tuvilyso. 36. . 48. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 30. 2. 9. hào con thiểu số. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 1. ăn nói lanh lẹ. bản thân có tiểu tật. 54 tuổi. 1. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. làm có tài cũng hay hao phá tài hay xung khắc. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 50. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. 44. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay rầy nói. Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Tân Hợi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. tánh tình chồng vợ hòa thuận. 56 tuổi. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hay đi nhiều. đến ngày chót khó nên đôi. lòng hay lo tính. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ.com 194 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 2. 42. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thân. hào con thiểu số. Gái tuổi Mậu Thân sanh tháng 1. có số tạo tiền tài. chung lo làm ăn đặng nên nhà. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. có số tạo tiền tài.http://www. 26. hào con đông đủ. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 4. 24. 32. chung sống làm ăn nên.

chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. hay giao thiệp. Tánh người vợ vui vẻ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. trong . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. có duyên. hào con rất ít hoặc không con. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít quyền chức thêm tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp.http://www. nên thương lẫn làm ăn đặng. về hào con thiểu phước. hào tài bình thường. không chi đáng kỵ. cầu lo thường có quí nhơn giúp đở. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. nên chung lo. ở với nhau làm ăn tốt. có duyên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. trong ngoài đều yên thuận.com 195 Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Tuổi: MẬU THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay lo tính. quí nhơn hay tương trợ. lòng hay lo tính. vui vẻ. nhiều người mến thương.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. làm ăn việc chi cũng dễ. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. khó sanh và khó nuôi. chung ở với nhau cần lo làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ưa kinh sách hay có tiểu bệnh tật. vật dụng trong nhà thường dùng. làm ăn không đặng phát đạt. hào tài đủ dùng qua ngày. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ hòa hạp.

khá nhẫn nại và bền chí làm ăn mới đặng no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp. có tay tạo giữ tiền tài. chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng đủ no. tánh thông minh. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hoặc không con. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. gặp khó hóa dễ. nên kiên cố làm ăn đặng lập nên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. hào tài bình thường. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lo tính. hưởng ấm no và an vui. vui vẻ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. bản thân hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. nên thương lẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay yêu chuộng . qua hạn dễ làm ăn. vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hay bôn ba. hào tài đủ no qua ngày. nên chung lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. về hào con thiểu phước. lòng hay lo tính. hay có tiểu bệnh. phải chịu cảnh thiếu nghèo không đặng làm nên. về lời tiếng nên nhẫn nại.com 196 ngoài đều thuận y ên. lo tính thông suốt. hào tài đủ dùng. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. ăn nói vớI đ ờI lanh lẹ. hào con rất ít.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung ở với nhau làm ăn lâu sau cũng đặng nên. hay giao thiệp tình bạn. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ . vợ chồng đặng có quyền chức hay thân thế. gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. hào con tương vượng.tuvilyso. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển. lòng hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. hào con rất ít. trong mình có tiểu tật. tánh sáng. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời.

có số tạo tiền tài. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay hòa thuận với đời. lời nói hay thắc mắc. lanh lẹ. hào tài bình thường. ăn nói việc chi cũng dễ. khá cần năng chung lo mới đặng ấm no. có duyên. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. hào tài ấm no. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . chung sống làm ăn đặng nên nhà. hào tài trung bình. hào con rất ít. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. có duyên. hào con rất ít. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít vui vẻ.com 197 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. an vui. hào con đông đủ. ít nói. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. chung sống đồng lo làm ăn đặng nên. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay rầy nói. hay giao thiệp. ít vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ thông minh. nên thương lẫn làm ăn tốt.http://www. hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài. bản thân có tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. tánh cộc.tuvilyso. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. hào con rất ít. lanh lẹ. khá nhẫn nại làm ăn mới đủ no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào tài đủ no qua ngày. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. hay lo tính. ít thua ai. hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. hào tài ấm no. hào tài đủ no qua ngày.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng.tuvilyso. hào tài bình thường. khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no. có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. số khó giữ tiền tài. chung lo làm ăn sẽ đặng nên sự nghiệp. hay lo tính. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. quí nhơn hay tương trợ. hào con rất ít hoặc sanh con gái. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nên nhẫn nại hòa thuận làm ăn thêm tốt. hào tài đủ no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài tương vượng. hào tài trung bình. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no bình thường. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức. về hào con thiểu phước. lanh lẹ. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. hào con trung bình. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng hòa hạp. miệng hay rầy nói. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói hay lo tính đều đặng dễ dàng. hào con rất ít.com 198 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về tánh ý nên thương lẫn. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung sống làm ăn mới đặng nên. lanh lẹ. hay có bệnh. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào con trung bình. hào con rất ít. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ít vui vẻ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có tiểu tật. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận với đời. về hào tài hay luân chuyển.http://www. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số. hay giao thiệp. ít vui vẻ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lo tính đều thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

2. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Quí Dậu Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 38. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Dậu. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. 24. 36. 20. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 9. 1.tuvilyso.http://www. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 8 và tháng 3 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. tánh nóng nảy. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. 1. Tánh người vợ lanh lẹ. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. khó sanh và khó nuôi. đến ngày chót khó nên đôi. hay giao thiệp. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 2. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 32. Gái tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 5. hào con trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. . 42 tuổi. 26. hào tài đủ dùng. khó tánh. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 30. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ hòa thuận. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. luận việc hôn nhân không thành. 18. 4. hào tài trung bình. Tuổi: KỶ DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con đông đủ. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hay đi nhiều. việc làm ăn đặng ấm no. 30. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 29. 41 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hay có bệnh.com 199 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính mọi việc đặng thông suốt. hoặc có chức phận thêm tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. có duyên. Tánh người vợ thông minh. hào con đông đủ. lòng hay lo tính. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. cầu lo đều thông suốt. hào tài thạnh vượng. trong ngoài đều yên thuận. chung ở với nhau thương lẫn làm ăn đặng. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có thân thế và danh giá với đời. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vui vẻ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. .com 200 Tuổi: KỶ DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền tài. ăn nói dễ dàng. hay giao thiệp. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. qua hạn sẽ dựng tạo nên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người mến thương. vui vẻ. tánh thông minh. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đ ặngg sang số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chân hay đi nhiều. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. bản thân có tiểu tật.tuvilyso. hào tài giao thiệp tình bạn.http://www. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài tương vượng. đặng hưởng phúc và bình an. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau kiên cố ngày hậu đặng lập nên. hào tài ấm no. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. đồng lo làm ăn rất tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. ỡ với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồngg hưởng giàu hoặc đặng khá. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. làm ăn thường gặp người tương trợ. hào tài phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. đến sau t o đặng nên nhà. n ên chung lo làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường.

vui vẻ. ít thua ai. hào tài đủ dùng. trong ngoài đều yên thuận. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. có chí kiên cố làm ăn tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp.tuvilyso. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. làm có tài hay khiến điều hao tốn. Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân có tiểu tật. vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đông đủ. ăn nói hay cầu lo đều thông suốt. ý tình vợ chồng hòa thuận.http://www. hào con trung bình. Tánh người vợ hiền. chung sống kiên cố làm ăn tốt. việc làm ăn nên kiên cố và chung lo sẽ đặng hưởng ấm no và bình an. hào con đông đủ. lo tính trong mình có tiểu tật. có duyên. chỉnh tề. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp nên kiên cố làm ăn đặng. không chi đáng kỵ. có chí kiên nhẫn và chung lo mới đặng trọn tốt. hay lo tính. ở với nhau đồng lo ngày hậu đặng nên nhà. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. hào tài phát đạt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và thân thế. vật dụng trong nhà thường dùng. ít vui vẻ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ . tánh tình chồng vợ hòa thuận.com 201 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp khó hóa dễ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. thông minh. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng ốt. lanh lẹ. hào tài tương vượng. nhiều người mến thương. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài trung bình. hào con đông đủ. lòng hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. nên hòa hạp làm ăn rất tốt. hào tài trung bình. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay bôn ba.

ý tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ tánh sáng. về hào tài hay luân chuyển. hay giao thiệp. hào tài trung bình. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. buổi đầu làm ăn trung bình. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có tiểu bệnh. hào tài ấm no. hào tài bình thường. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ưa kinh sách. lanh lẹ. có số tạo tiền tài. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. việc làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn nói lanh lẹ. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào con thiểu số. hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung lo làm ăn đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ chân hay đi. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp.tuvilyso. không chi đáng kỵ. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn đặng nên nhà. khá thương lẫn ngày hậu làm nên. hào tài trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ít vui vẻ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. nên đồng một lòng kiên cố làm ăn đặng hưởng sự ấm no. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www. hào con đông đủ. vợ chồng đều riêng lo. hào con thiểu số. hay lo tính.com 202 (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh cộc. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh tật. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hay giao thiệp. hào con thiểu số. đến sau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài ấm no. có tiểu tật. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá.

khá kiên cố làm ăn nên. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. Tuổi: CANH TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT . Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hay đi nhiều. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 28. 52 tuổi. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Ất S ửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm ((Tuyệt Mạng) 5. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. 6. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. 1 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hay giao thiệp.com 203 Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. luận việc hôn nhân không thành. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. khó sanh và khó nuôi.tuvilyso. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 12. hào con đông đủ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 22. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. 26. 1. 40 tuổi. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Nhâm Dần Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 22. Tuổi: CANH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 10. 11. 46. hào tài đủ dùng. 40. 34. 34. 5. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tuất. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1.http://www. 2. 28.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. việc làm ăn cũng đặng ấm no bình thường. hào con đông đủ. gặp khó hóa dễ. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. chung sống với nhau chung lo làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình.http://www. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ăn nói thông suốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. làm ăn không đặng kh á. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đa số. hào tài đủ dùng. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng lập nên.com 204 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. hay yêu chuộng người. Tánh người vợ vui vẻ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. trong mình có tiểu tật.tuvilyso. lâu sau đặng trở nên. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận quí nhơn giúp đở. có số nuôi con nuôi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ hay hòa thuận. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp. lo tính. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. cầu lo cũng dễ làm ăn. không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay bôn ba. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên thương lẫn và bền chí làm ăn đặng . chân hay đi nhiều. có duyên. chung ở với nhau khá kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá thân thế. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay lo tính. tánh sáng. nên nhẫn nại để làm ăn. trong mình có tiểu tật. vợ chồng đều riêng lo. vật dụng trong nhà thường dùng. ăn nói hay cầu lo đều thông suốt. qua hạn đặng làm ăn nên. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no. có chí kiên cố làm ăn thêm tốt. Tánh người vợ tánh sáng. về tâm ý bất hòa. hào con đa số. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo.

ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận. hào tài đủ dùng. qua hạn làm ăn tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. đến sau làm ăn mới đặng tốt. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. hào con đa số. . có duyên. hào con đa số. chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ tạo nên sự nghiệp. nên bền chí về lời tiếng nên nhẫn nại. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hay hòa hạp với đời. hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. lời nói hay ít thua ai. bản thân có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hi ền ít nói. không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. lâu sau cũng dễ làm ăn. hào tài trung bình. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lòng hay lo tính. kiên cố làm ăn đặng.com 205 Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung sống làm ăn đặng ấm no. có duyên. hào con đa số. hào tài đủ no. nhưng buổi đầu làm ăn tầm thường. vui vẻ. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. làm ăn không đặng phát đạt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ lanh lẹ. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lanh lẹ. hào con đông đủ. chung ở với nhau nên thương lẫn và đồng lo làm ăn đặng. nên bền chí và kiên cố đến sau dễ làm ăn. hào tài bình thường. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.tuvilyso. lời nói hay thắc mắc.

phải chịu nhiều lần thành bại ngày hậu mới nên. ý lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tề chỉnh. tánh cộc. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau cần năng mới ấm no. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. hào tài đủ no. hào con trung bình. hay giao thiệp. vui vẻ. lanh lẹ. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. đồngg một lòng làm nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.com 206 Tánh người vợ hiền. Tánh người vợ tánh sáng. nên nhẫn nại làm ăn tốt. trong ngoài đều có thứ tự.tuvilyso. hào con đông đủ. hào tài tương vượng. hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. có duyên. hào tài đủ no. nên kiên nhẫn làm ăn cũng đặng bình thường. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng trở nên.http://www. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. chân hay đi nhiều. hào con thiểu số. ít vui vẻ. hào tài ấm no. kỹ lưỡng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. hào tài thịnh vượng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng buổi buổi đầu làm ăn không đặng khá. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có ngườii giúp đở mọi việc thông suốt. việc làm ăn chung lo cũng đặng thủ thường. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. chung sống với nhau kh á cần năng mới đặng lập nên. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn bình thường. Tánh người vợ nóng nảy. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung với nhau làm ăn mới đặng nên. vui vẻ. tánh lạt lòng. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. lòng hay lo tính. ở với nhau ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ can đảm. ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng tốt. lanh lẹ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. nên kiên cố sẽ đặng ấm no.

còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. hào con đông đủ. 39. số khó giữ tiền tài. hay rầy nói . việc làm ăn chung lo đặng nên nhà. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Đinh Mùi Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21. hào tài ấm no. hào con đa số Tánh người vợ hay rầu lo. 35. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Ất S ửu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)) 5. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Hợi. 27. đến ngày chót khó nên đôi. hào tài ấm no. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. 1. Tánh người vợ vui vẻ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. XIN LƯU Ý . hào tài thịnh vượng. 29.http://www. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. việc làm ăn cũng đặng lập nên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 19. 25. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi . Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hay lo tính. ít vui vẻ. Tuổi: TÂN HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.tuvilyso. 31. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 33. ở với nhau cũng có phần hòa hạp.com 207 (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng bình thường. 23. 41 tuổi. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 45 tuổi. 37. hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển có quí nhơn giúp đở hoặc có quyền chức chút ít. nên chung lo hòa hạp làm ăn mới tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.http://www. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. 9. ý tình vợ chồng hòa hạp. 5 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vật dụng trong nhà đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn bình thường. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no. hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. không chi đáng kỵ Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 7. hưởng đặng hạnh phúc ấm êm. hoặc có con nuôi. hào con trung bình. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 7. lo tính đặng thông suốt. ăn nóii việc chi cũng dễ. 10. Tánh người vợ vui vẻ. hay lo tính. hay yêu chuộng người. Gái tuổi Tân Hợi sanh tháng 10. lòng hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện phải gặp cảnh thiếu nghèo buổi đầu. khó sanh và khó nuôi. hào tài bình thường. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. lo tính sáng suốt. mỗi việc đều thuận ý. hào tài thịnh vượng. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. rồi sau cũng đặng ấm no. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn cũng đặng ấm no. Tánh người vợ hòa thuận. hào con thiểu số. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính trong ngoài đều thuận ý. . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. hào con rất ít. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 1 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ thông minh.com 208 Trai tuổi Tân Hợi sanh tháng 1. lo tính có quí nhơn giúp đở. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn phát đạt. Tuổi: TÂN HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. vật dụng trong nhà đủ dùng. không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau đồng lo tính sẽ nên sự nghiệp. hào tài thịnh vượng.

Tánh người vợ hi ền. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lời n ói ít thua ai. có duyên. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lo tính sáng suốt. vui vẻ. hào tài tương vượng.tuvilyso. tánh sáng hay bôn ba lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. t ề ch ỉnh v à thông minh. đến sau đặng ấm no. hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. hào con thiểu số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lo tính đều thông suốt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. còn lời tiếng thiếu sự hòa thuận. việc làm ăn cũng đặng nên. trong mình có tiểu tật. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau t âm ý hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. .com 209 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài phát đạt hào con đa số. khá kiên cố làm ăn đặng. gặp số Nhứt Phú Quý làm ăn phát đạt. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu số.http://www. hào tài đủ dùng. chung ở với nhau khá nhẫn nại mến thương làm ăn rất tốt. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt về hào con. Tánh người vợ thông minh. còn thiểu phước thì đặng khá. việc làm ăn đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hay hòa hạp với nhau. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. Tánh người vợ hi ền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. hào tài th ạnh v ư ợng. ít n ói. hào con rất ít. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài phát đạt. lòng hay lo tính. lanh lẹ hay giao thiệp. sanh con đầu là gái hạp. chung sống với nhau cần năng chung lo cũng dặng cảnh ấm no. hào tài ấm no. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ lanh lẹ.

gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ở với nhau có phần hòa hạp. hiền hòa. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 210 Tánh người vợ khôn ngoan. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. ngày hậu đặng trung bình. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. hào con thiểu số. Tánh người vợ có duyên. hào tài ấm no. Tánh người vợ can đảm. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. nên kiên cố sẽ ấm no. hào con trung bình. tánh sáng. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. lo tính ít đặng thông suốt. sự sống bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt. hay giao thiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh cộc. có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. kỹ lưỡng có tiểu tật. hào tài phát đạt. ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hào tài đủ no. hào con rất ít. hào con đông đủ. bản thân có tiểu tật. lòng hay lo tính. chân hay đi nhiều. hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. quí nhơn giúp đở trong ngoài đều thu ận ý. . hào con thiểu số.http://www. hay giao thiệp. hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. chân hay đi nhiều. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. vui vẻ. tánh cộc. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nh à.tuvilyso. hào tài đủ dùng. hay lo tính. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. làm có tiền hay khiến điều hao tốn.

ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Mậu Ngọ . 1. thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi. nơi ăn chốn ở có phần chật vật. Tánh người vợ hay rầu lo.com 211 Tánh người vợ hay rầu lo. làm ăn đặng lập nên. hay có bệnh nhỏ. có nhiều điểm hạp cộng lại.tuvilyso. thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi. chung sống cần năng làm ăn đặng. nên nhẫn nại làm ăn tốt. lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. ít vui vẻ. lòng hay lo tính. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: CANH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Tuổi: NHÂM TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài phát đạt. CẢNH: TỨ ĐẠT ĐẠO SỐ TỨ ĐẠT ĐẠO CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. hào con rất ít. vui vẻ.http://www. Tánh người vợ hay lo tính. hào con trung bình. hào tài phát đạt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con bình thường. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. 3. tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm. sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn. tất nhiên c ảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no. hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. 2. nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. ở với nhau tánh ý hòa hạp. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít vui vẻ. miệng hay rầy nói. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tý. hào tài đủ dùng. ở với nhau lời nói hay xung khắc. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Nhâm Tý Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. tánh lạt lòng.

44 tuổi.40 tuổi. tánh thông minh. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. đến ngày chót khó nên đôi. 28. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 38. hay giao thiệp. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 32. hào tài ấm no. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 6. không chi đáng kỵ. vui vẻ. Tánh người vợ hay lo tính. có tay tạo giữ tiền tài. 36. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. gặp số Tam Vinh Hiển. 11 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vật dụng trong nhà thường dùng.http://www. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 3. luận việc hôn nhân không thành. hào con trung bình. hào tài phát đạt. Tuổi: NHÂM TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. có duyên. 24. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. khó sanh và khó nuôi. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay lo tính.com 212 Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. chung ở với nhau làm ăn kiên cố đặng cảnh ấm no trung bình. 18. . Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. 12. 26. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 34.tuvilyso. 30. lo tính đều thuận ý. hoặc có chút ít quyền chức. lo tính có quí nhơn giúp đở. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt. 7. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt đặng hưởng cảnh ấm êm. Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. tình bạn. 22. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 7.

hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt. chung sống đồng m ột lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tánh sáng. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm êm. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình . ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh hiền. hay hòa hạp với đời. hào tài ấm no. khá thương lẫn và nhẫn nại làm ăn tốt. gặp số Nhứt Phú Quý. ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài tương vượng. lòng hay lo tính. vợ chồng lo tính việc chi đều khác ý. bản thân có tiểu bệnh tật. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay bôn ba. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh.tuvilyso. lo tính. trong mình có tiểu tật. ở với nhau ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con đông đủ. sanh con đầu là gái hạp. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt . vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt.http://www. c ầu lo vi ệc chi th ư ờngg c ó quí nhơn giúp đở. tánh tình chồng vợ hòa hạp. nên cần lo sẽ đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hay rầu lo. có duyên. hay lo tính. hào tài trung bình. hào tài phát đạt. ít nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lo tính việc chi đều thuận ý. vật dụng trong nhà đầy đủ. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình . gặp số Tứ Đạt Đạo việc làm ăn thủ thường. chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. vui vẻ. sự sống kém hẹp. hào tài đủ dùng. vui vẻ. bản thân c ó tiểu bệnh t ật. không đặng vui vẻ cho l ắm. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no. hào tài bình thường. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn t ốt. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM .com 213 Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt. chung sống với nhau cần năng chung lo ngày hậu sẽ đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng nên nhà. trong ngoài đều thuận ý. ăn n óii việc chi cũng dễ.

vui vẻ. chân hay đi nhiều. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh cộc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) .http://www. hào con đa số. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. đặng hưởng cảnh ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hiền. chân hay đi. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh cộc. Tánh người vợ can đ ảm. thông minh v à kỹ lưỡng. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh tật. chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. hào con thiểu số. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài thịnh vượng. khá kiên cố làm ăn tốt.com 214 Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. việc làm ăn đặng lập nên. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. trong ngoài sắp đặt đều thuận ỵ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. và thông minh. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. nên kiên cố đồng lo làm ăn đặng . tề chỉnh. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng ít hòa thuận nên kiên cố làm ăn đặng. hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi. hào con đông đủ.tuvilyso. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. Tánh người vợ t ánh hi ền. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài bình thường. lời nói ít thua ai. hào tài phát đạt. lanh lẹ. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no.

đến sau cũng đặng lập nên. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. lo tính thông suốt. hào tài trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. ít vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Sửu. số khó giữ tiền. hào tài đủ dùng. làm ăn đặng nên nhà. bản thân có tiểu bệnh tật. đến sau làm ăn mới tốt. có duyên. không chi đáng kỵ. có tay tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ l ờii ti ếng ít hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số. ở với nhau nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên. tánh tình chồng vợ hòa thuận ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên. hay giao thiệp. hay giao thiệp. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào con trung bình. nên kiên nhẫn làm ăn đặng. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 1.com 215 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng.http://www. lanh lẹ. hào tài ấm no. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài tương vượng. gặp số Nhì Bần Tiện buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. ưa kinh sách. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tuổi: QUÍ SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con đa số. hào tài đủ dùng. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. hào tài bình thường. bản thân hay có tiểu bệnh tật. việc làm ăn đặng lập nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống với nhau cần năng làm ăn ngày hậu ấm no. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.

còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. bản thân có tiểu bệnh. gặp số Tam Vinh Hiển. ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. tánh thông minh. có duyên. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. 21. gặp số Nhứt Phú Quý. lo tính đều dễ dàng. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 35. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. lòng hay lo tính. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hay giao thiệp tình bạn. cầu lo việc chi thường có quí nhơn giúp đở. 35. Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 5. Tuổi: QUÍ SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. Tánh người vợ hay lo. làm ăn cần năng cũng đặng lập nên. 23. cần năng ngày hậu đặng trung bình. 29.http://www. 23. bản thân có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Canh Tuất Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. không chi đáng kỵ.tuvilyso. 9. hay yêu chuộng ngườ. hào con đông đủ. khó sanh và khó nuôi. 39. 33. vui vẻ cho lắm. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 39 tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. có tay tạo giữ tiền tài. 27. đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. 41 tuổi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. hào tài ấm no. luận việc hôn nhân không thành. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. . vật dụng trong nhà thường dùng.com 216 2. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Sửu sanh tháng 1. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. 7. đôi lần thành bại rồi sau mới nên. 4 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. đến ngày chót khó nên đôi. hào tài phát đạt. ở với nhau nên kiên cố chung lo cũng đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

Tánh người vợ thông minh vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ăn ở với nhau n ên kiên nhẫn đồng lo làm ăn t ốt. ăn nói việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài phát đạt. vui vẻ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở.http://www. hào tài thịnh vượng. hào tài tương vượng.tuvilyso. vui vẻ cho lắm.com 217 Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt. vui vẻ. lòng hay lo tính. chung sống đồng một lòng làm ăn đặng nên sự nghiệp. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh tật. vui vẻ cho lắm. gặp số Nhì Bần Tiện qua nhiều phen th ành bại rồi sau mới ấm no. lớn tuổi lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. có chút quyền chức thêm tốt. lòng hay lo tính. hào tài phát đạt. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. lo tính đều thuận ý. vật dụng trong nhà đầy đủ. Tánh người vợ thông minh. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính thông suốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên. hào con trung bình. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với đặng trung bình. v ề tâm ý bất đồng. ở với nhau nên thương lẫn khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no yên vui. Tánh người vợ thông minh. trong ngoài đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vợ chồng tánh ý ít đặng hòa hạp. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng n ên sự nghiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt vui v ẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. không đặng vui vẻ cho lắm. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa thuận. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. . hay tương xứng. hào con trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con đa số. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn cũng đặng ấm no.

ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. hào con trung bình. Tánh người vợ can đảm. Tánh người vợ có duyên.http://www. bản tính ít đặng vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ hiền. ít nói. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. hay lo tính. việc làm ăn đặng nên nhà. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp tánh cộc. có số nuôi con nuôi. hay hòa thuận với đời. hào con đa số. hay giao thiệp. hào tài phát đạt. hào tài trung bình. cầu lo có quí nhơn. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tề chỉnh và thông minh. ý lanh lẹ. hào tài đủ no. nên kiên cố làm ăn đặng. khá cần năng làm ăn đặng. không chi đáng kỵ. hào con đa số. Tánh người vợ chân hay đi. tánh cộc. lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con thiểu số. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền tài. chân hay đi nhiều. vui vẻ. ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa thuận. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn đặng nên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay rầy nói. chung ở với nhau làm ăn cũ ng đặng ấm no. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. bản thân có tiểu bệnh tật. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ TỴ . ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính đều thông suốt. việc làm ăn cần năng mới đặng ấm no.com 218 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chân hay đi nhiều. vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. hào con đông đủ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. vợ chồng hay tương xung. hào tài tương vượng. ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. hay giao thiệp. hào tài phát đạt. hào con đa số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. hào con đa số. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. ưa kinh sách. bản thân có tiểu bệnh tật. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. có duyên. hào tài bình thường. việc làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ bôn ba.http://www. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hiền. chung sống với nhau nên làm ăn rất tốt. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. tánh cộc. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con đa số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ít h ạp ý. hay lo tính. trong ngoài đặngg thuận ý. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. thông minh v à kỹ lưỡng. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. việc làm ăn sẽ đặng nên. Tánh người vợ có duyên.com 219 (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên nhẫn nại việc làm ăn tốt.tuvilyso. hào tài tương vượng. hào con trung bình. hào tài tương vượng. . Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc đều thông suốt. hay giao thiệp. hay giao thiệp. ngày hậu làm ăn rất tốt. chân hay đi nhiều.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. miệng hay rầy nói.com 220 Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên. 44 tuổi. lanh lẹ. hào tài tương vượng. 24. Tánh người vợ lòng hay lo tính. 30. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. nên nhẫn nại làm ăn tốt. 12. 2. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 38. hào con đông đủ. 42 tuổi. 4. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Dậu Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. 9. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào tài ấm no thường. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Dần. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa hạp. 36. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 1.tuvilyso. 38. 36. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3.http://www. . 26. Tuổi: GIÁP DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tánh lạt lòng. 26. hay có bệnh nhỏ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 24. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Tánh người vợ hay rầu lo ít vui vẻ. hào con thiểu số. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Dần sanh tháng 3. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn bình thường. đến ngày chót khó nên đôi. 32.

lập nên hay thông minh. khó sanh và khó nuôi. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay tương xung. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. việc làm ăn chung lo cũng đặng tạo nên nhà. hay bôn ba lo tính. cầu lo việc chi cũng dễ. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. ngày hậu làm ăn đặng tốt. Tuổi: GIÁP DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có chút ít quyền chức thêm tốt. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. hào con rất ít. . lòng hay lo tính. ăn nói việc chi cũng dễ. tình bạn.http://www. chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thuận. gặp số Tam Vinh Hiển. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính trong ngoài cũng đặng thông suốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. no ấm và an vui. hào con trung bình. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ít đặng vui vẻ. hào con thiểu số. ở với nhau tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài ấm no. bản thân có tiểu tật. tánh sáng. Tánh người vợ hay rầu lo. có duyên. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành nên. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà thường dùng.com 221 Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 4.hào con rất ít. hào tài trung bình. chung sống với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. hay giao thiệp. tánh thông minh. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nên cần năng làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài. không chi đáng kỵ. gặp số Nhì Bần Tiện sự sống kém hẹp.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng khác ý. có duyên. vui vẻ. hoặc có danh phận với đời. 10. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. trong mình có tiểu tật.

hay giao thiệp. tề chỉnh. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng ở với nhau hòa thuận. Tánh người vợ hiền. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản tâm ít đặng vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức dễ làm ăn. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 222 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau việc làm ăn có phần tốt. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. lanh lẹ. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói. Tánh người vợ chân hay đi. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng.http://www. Tánh người vợ can đảm. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh cộc. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. thông minh. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa thuận. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng bình thường. hào con rất ít. lanh lẹ hay giao thiệp lời nói ít thua ai. Tánh người vợ thông minh. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. về tánh ý hay xung khắc. tánh tình chồng vợ cũng ít đặng hòa hạp. việc làm ăn đặng lập nên. hay giao thiệp. khá tiết kiệm cần năng làm ăn mới đặng. hào con trung bình. ở với nhau nên kiên cố cần năng mới đặng t ốt.tuvilyso. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. tánh cộc. hào con rất ít. hào con rất ít. cầu lo có quí nhơn. gặp số Nhứt Phú Quý phải chịu nhiều lần thành bại rồi sau làm ăn mới đặng. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào tài trung bình. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên kiên cố làm ăn đặng. hào tài bình thường. không chi đáng kỵ.

hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. hào tài thạnh vuợng. chân hay đi. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt. hay giao thiệp. có duyên. hào tài tương vượng. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. tánh lạt lòng. Tánh người vợ tánh sáng. chung ở với nhau chung làm ăn mới đặng nên nhà. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh cộc. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hoặc có ít quyền chức thêm tốt. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. chân hay đi nhiều. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. sự sống kém hẹp. hay hờn mát. gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ. hay lo tính.http://www. hào con trung bình. hào con trung bình. chân hay đi. cầu lo có quí nhơn. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. có tay tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện lo tính không đặng thông suốt. hào con đông đủ. không chi đáng kỵ. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay lo tính. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ vui vẻ. khá nhẫn nại làm ăn tốt. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ hòa thuận. khá cần năng làm ăn mới ấm no. có duyên. bản thân có tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 223 Tánh người vợ bôn ba. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. ngày hậu làm ăn đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầy nói. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. nên kiên cố làm ăn đặng ấm no. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển lo tính thông suốt. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài bình thường. khá nhẫn nại sẽ đặng nên. Tánh người vợ thông minh.tuvilyso. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống làm ăn đặng ấm no.

việc làm ăn kiên cố mới đủ no. hào con trung bình. luận việc hôn nhân không thành.tuvilyso. hay giao thiệp. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Nhâm Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 24. 28. tánh lạt lòng. ít vui vẻ. 26. hay giao thiệp. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 1. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào con rất ít Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ thông minh. 40 tuổi. hào tài đủ no. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. 34. bản thân có tiểu bệnh tật. 22.http://www. . Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. ý tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. 36. 40 tuổi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Mẹo.com 224 Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 28. 34. ưa kinh sách. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào con rất ít. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. việc làm ăn đặng ấm no trung bình. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. hay có bệnh nhỏ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. khá nhẫn nại làm ăn tốt. 22. đến ngày chót khó nên đôi. lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi: ẤT MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài bình thường.

trong mình có tiểu tật. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hay giao thiệp tình bạn. có chút quyền chức thêm tốt. hào tài trung bình.http://www. đặng ấm no an vui. không chi đáng kỵ. 8 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1. tánh sáng. vui vẻ. lòng hay lo tính. chung ở với nhau n ên kiên cố cần năng làm ăn mới đặng. 4. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào con đông đủ. lời nói hay thắc mắc. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. hào con đông đủ. gặp số Tam Vinh Hiển. Tuổi: ẤT MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. gặp số Nhì Bần Tiện đôi lần thất bại rồi đặng nên. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 12. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ở với nhau tánh tình chồng vợ hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt.tuvilyso. vật dụng trong nhà đủ dùng. 10. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài. 10. khó sanh và khó nuôi. cầu lo việc chi cũng dễ. hay bôn ba lo tính. việc làm ăn sẽ đặng tạo nên nhà. ngày hậu làm ăn đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành nên. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng tốt. vui vẻ. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài tương vượng. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. khá chung lo làm ăn mới đặng. hào con thiểu số. 2. có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính trong ngoài cũng đặng thông suốt. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng ấm no.com 225 XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 9. hào con rất ít. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. tánh thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. bản thân có tiểu bệnh. lanh lẹ. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) . việc làm ăn đặng nên nhà. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau vợ chồng làm ăn đặng ấm no. hào tài đủ dùng.com 226 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng hào con trung bình. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. hào con rất ít. hào con trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ hay rầy nói. ý lanh lẹ. ở với nhau nên kiên cố nhẫn nại làm ăn mới đặng. hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. hay giao thiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính bình thường. không chi đáng kỵ. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.http://www. Tánh người vợ tánh hiền. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hay tương xung. ý tình vợ chồng đ ặngg hòa thuận. ít nói. hay hòa hạp với đời. sanh con đầu là gái hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau đồng lo làm ăn lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ tề chỉnh. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. việc làm ăn đặng ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có duyên. hào con trung bình. thông minh. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. chung sống n ên kiên cố đồng lo làm ăn tốt. sự sống có phần kém hẹp. về tánh ý khá nhẫn nại.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ăn nói việc chi cũng dễ. lời nói ít thua ai. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp.

hào con thiểu phước. Tánh người vợ hiền. tánh lạt lòng. hào tài bình thường. Tánh người vợ can đảm. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. hào tài đủ no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vợ chồng hòa thuận.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. hay hờn mát. có tay tạo giữ tiền tài. chân hay đi nhiều. không chi đáng kỵ. bản thân có tiểu t ật bệnh. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên. hào tài tương vượng. lo tính trong ngoài đều thuận ý. tánh cộc. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầy nói. hay giao thiệp. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ hay lo tính. khá nhẫn nại làm ăn tốt. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài thạnh vượng. chân hay đi. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. hào con đông đủ. n ên kiên cố làm ăn đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp n ên kiên cố làm ăn đặng. hào con trung bình. Tánh người vợ bôn ba. vui vẻ. hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh tình người vợ lời tiếng nói nóng nảy. vui vẻ. khá cần năng làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh tình chồng vợ hòa hạp. thông minh v à kỹ lưỡng.http://www. có duyên. tánh tình chồng vợ hay tương xung. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con rất ít.com 227 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. chân hay đi. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. chân hay đi. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh cộc. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. hào con thiểu số.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. hào con trung bình. bản thân có tiểu t ật. 26. Tánh người vợ tánh sáng. 1. lòng hay lo tính. 1. Tuổi: BÍNH THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN . kh á kiên cố làm ăn tốt. khó sanh và khó nuôi. 36. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. 2. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. có duyên. 9. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số Tánh người vợ tánh sáng. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 1 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài ấm no. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 21. 32. 33. 12. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi nhi ều. Gái tuổi Bính Thìn sanh tháng 6. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thìn.com 228 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hay lo tính. đến ngày chót khó nên đôi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. tháng 12 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Quí Sửu Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 41 tuổi. vui vẻ. 12.http://www. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 6. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. lanh lẹ. luận việc hôn nhân không thành. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thìn sanh tháng 4. hay giao thiệp. ở với nhau làm ăn tốt. hào con thiểu số. 38. 20. 29. Tuổi: BÍNH THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 43 tuổi. 24. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 30.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều. gặp số Tam Vinh Hiển lo tính việc chi cũng có quí nhơn. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. lo tính. có duyên. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. cầu lo có quí nhơn. vật dụng trong nhà thường dùng.com 229 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. không đặng vui vẻ cho lắm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. chung sống đồng lo làm ăn đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau đặng lập nên. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. có chút ít quyền chức làm ăn tốt. vật dụng trong nhà đều đủ. chung sống với nhau kiên cố cần lo làm ăn cũng đặng ấm no. . Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. đặng có ấm no trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tình bạn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống trung bình. tánh tình chồng vợ hay t ư ơng xung. ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng ấm no. hòa hạp với đời. hay bôn ba. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. gặp số Nhứt Phú Quý mỗI việc thông suốt. hào tài đủ no. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý. Tánh người vợ thông minh. hào con thiểu số. bản thân có tiểu tật. hào tài kém hẹp. việc làm ăn s ẽ lập nên. làm ăn khó lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống cảnh thiếu nghèo. có chút ít quyền chức thêm tốt. đôi phen thành bạ làm ăn mới đặng . ít nói. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài đủ no qua ng ày. trong mình ó tiểu tật. hào tài ấm no. hào con rất ít.http://www.tuvilyso. hay giao thiệp. khá kiên cố chung lo. hào con đông đủ. chung sống với nhau khá làm ăn mới đặng. không chi đáng kỵ. lòng hay lo tính. nên cần năng làm ăn mới đặng. bản thân có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền tài. lo tính việc chi đều thuận ý. hào con rất ít. vui vẻ. vui vẻ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh sáng. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng hòa thuận.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu phước. tánh tề chỉnh và thông minh. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa thuận. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng.tuvilyso. hào con trung bình. thông minh và kỹ lưỡng. tánh cộc. tánh cộc. Tánh người vợ tánh sáng. hào con rất ít. không chi đáng kỵ. chân hay đi. bản thân ít đặng vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hiền. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ hiền. . hào tài đủ dùng. phải chịu cảnh thành bại đôi lần rồi mới nên. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài tương vượng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no. hào con đông đủ. chân hay đi. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. hay lo tính. cần năng làm ăn đặng nên. hào tài tương vượng. Tánh người vợ bôn ba. hào con trung bình. vui vẻ. hay giao thiệp. trong ngoài đặng thuận ý.com 230 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. hào con rất ít. nên cần năng thêm tốt. Tánh người vợ có duyên. hào tài trung bình. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi nhiều.http://www. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về tánh ý nên kiên nhẫn. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. phải cần năng mới ấm no. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ can đảm. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. hào tài tương vượng. việc làm ăn ng đặng nên sự nghiệp. lanh lẹ hay giao thiệp. bản thân có tiểu tật. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. tánh cộc. việc làm ăn cần năng đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau làm ăn tốt.

hay có bệnh nhỏ. chân hay đi. vui vẻ hay giao thiệp. lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn đặng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. hào con thiểu số. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo. hào tài tương vượng. chung ở với nhau kiên cố làm ăn tốt.http://www. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. tánh lạt lòng. nên chung lo kiên c ố. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con rất ít.tuvilyso. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. vui vẻ. hay yêu chuộng người. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. sự sống bình thường. Tánh người vợ l ờii ti ếng nóng nảy. hào con đa số. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lòng hay lo tính. hào tài đủ no qua ngày. bản thân hay có bệnh. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. có duyên. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo có quí nhơn. có duyên. tánh thông minh. hào tài th ạnh v ư ợng. việc làm ăn đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng . . Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng trung bình. hay giao thiệp tình bạn. hào con thiểu phước. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 231 Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau làm ăn đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hay tương xung. vui vẻ. lo tính thông suốt.

23. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 31. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Nhâm Tý Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài ấm no.tuvilyso. khá nhẫn nại. 39. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. chung ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 33. Tánh người vợ thông minh. hào con rất ít. 19. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân có tiểu bệnh. 21. . kiên cố làm ăn mới đặng. 29. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Tỵ. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tuổi: ĐINH TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 41 tuổi. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. hay lo tính. 43 tuổi. 1. ưa kinh sách.http://www. 31. ở với nhau làm ăn tốt. hay giao thiệp. chân hay đi nhiều. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính. hào con trung bình. vui vẻ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. luận việc hôn nhân không thành. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 27. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 35.com 232 Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.

12. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. mỗi việc đều sáng suốt. có duyên. không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 4 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.tuvilyso. hào con trung bình. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con rất ít. Tánh người vợ tánh hiền. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại đôi phen rồi làm ăn mới nên. lo tính thông suốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. không chi đáng kỵ. gặp số Tam Vinh Hiển. sanh con đầu là gái hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo. vui vẻ. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. hào tài phát đạt. ăn nói việc chi cũng dễ. ăn nói việc chi cũng dễ. buổi sau rất tốt. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. sự sông bình thường. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có chút ít quyền chức làm ăn tốt.com 233 XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1. lòng hay lo tính. làm ăn có quí nhơn giúp đở. gặp số Tứ Đạt Đạo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu bình thường. 2. khá kiên cố làm ăn đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. chung sống với nhau cần năng chung lo cũng đặng ấm no. 9. hào tài đủ dùng.http://www. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. khó sanh và khó nuôi. hào tài trung bình. hào tài bình thường. 7. Tánh người vợ hay lo tính. hòa hạp với đời . Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ít nói. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. hào con trung bình. nên thương lẫn với nhau làm ăn tốt. hào con thiểu số. làm ăn thuận ý. hào tài ấm no. 1 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 2. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tuổi: ĐINH TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. v ật dụng trong nhà đủ dùng . bản thân có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 5.

ngày hậu tốt. làm ăn thông suốt. Tánh người vợ hiền. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầy nói. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. hào tài trung bình. hay giao thiệp. khá nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng . lời nói ít thua ai. ý lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chân hay đi. . chung ở với nhau nên kiên cố làm tốt. tánh cộc. ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình.tuvilyso.com 234 Tánh người vợ thông minh. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con thiểu số. hào con trung bình. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc chi đều thuận ý. có số tạo giữ tiền tài. hay hờn mát. về tánh ý hay tương xung. Tánh người vợ can đảm. bản thân có tiểu bệnh tật. cầu lo có quí nhơn. chân hay đi nhiều. kh á chung lo cần năng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu làm ăn trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. Tánh người vợ hay rầy nói. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. nên kiên cố làm ăn mới tốt. làm ăn sẽ lập nên. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. có số tạo giữ tiền tài. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa thuận.http://www. tề chỉnh và thông minh. tánh sáng và kỹ lưỡng. việc làm ăn đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ có duyên.

http://www.tuvilyso.com

235

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ nhẫn nại, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, nên thương lẫn và kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, ngày hậu lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, ở với nhau kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu làm ăn không đặng khá, lâu sau mới làm nên, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, buổi đầu phải sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng hưởng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt, ngày hậu đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

http://www.tuvilyso.com

236

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, đồng lo ngày hậu làm nên sự nghiệp. Tuổi: MẬU NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Ngọ. 1. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 20, 26, 28, 32, 38, 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3, 6, 1, 4, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1, 7, 2 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: MẬU NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi)

http://www.tuvilyso.com

237

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà đa số vẻ vang. Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, cầu lo có quí nhơn, đặng có chút quyền chức thêm tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt sự sống bình thường, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, bản thân có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp, nên kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng, cầu lo có quí nhơn, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút quyền chức dễ làm ăn, xa gần đều có người giúp đở, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.

http://www.tuvilyso.com

238

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tính ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hay tương xung, ở với nhau kh á nhẫn nại, làm ăn mới đặng . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau nên kiên nhẫn, và đồng lo làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có quyền chức, cầu lo sáng suốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh tình khá kiên nhẫn. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại, rồi làm ăn mới đặng, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu thiểu phước đặng khác, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nghiệp lớn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở làm ăn mới đặng ấm no.

http://www.tuvilyso.com

239

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ hay rầy nói, và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá cần năng mới ấm no. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau đặng nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít quyền chức làm ăn tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, hưởng cảnh hạnh phúc ấm êm. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính đều thông suốt, sự sống đặng bình thường, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mùi. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. ở vợ chồng ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. ở với nhau làm ăn sẽ đặng ấm no. bản thân có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. nên kiên cố mời đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lâu sau mới đặng lập nên. hào tài tương vượng. ở với nhau chung lo làm ăn ngày hậu t ốt. hào con đông đủ. hay lo tính. tánh thông minh.com 240 (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên.http://www. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. buổi đầu làm ăn bình thường. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hạp ý. Tánh người vợ thông minh. hào con đông đủ. hay giao thiệp tình bạn. bản thân có tiểu tật. tánh tình chồng vợ hay tương xung. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. vui vẻ. nên kiên cố làm ăn đặng ấm no. nên nhẫn nại làm ăn tốt. hào con đa số. 1. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . hào tài đủ dùng. hào tài phát đạt. lòng hay lo tính. hào con đa số. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chân hay đi nhiều. hay yêu chuộng người. hào tài bình thường. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. việc làm ăn đặng nên nhà. Tuổi: KỶ MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. bản thân hay có tiểu bệnh. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ thông minh vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

3 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 9. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 12. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Mậu Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. tháng 9 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 21. ăn nói việc chi cũng dễ. Tuổi: KỶ MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 7. vật dụng trong nhà đủ dùng. nên kiên cố làm ăn. 23. 41. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 45. gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu bình thường. không chi đáng kỵ. 39. 51 tuổi. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) . 27. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 33. 53 tuổi. hào tài đủ dùng. khó sanh và khó nuôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. 6. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Ất Mẹo Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. chung sống với nhau cần lo làm ăn đặng cảnh ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. sự sống bình thường. 10. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. bản thân có tiểu tật. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Bính Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Tánh người vợ thông minh. có duyên. luận việc hôn nhân không thành.http://www. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. ý tình vợ chồng hòa hạp. 35. hào con trung bình. hào con đông đủ. ngày hậu lập nên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 3.com 241 3. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 29. hay lo tính. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 10. hào tài trung bình. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 47.tuvilyso.

vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài ấm no. lời nói ít thua ai.tuvilyso. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh cộc. nên kiên cố về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ tánh sáng. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên. Tánh người vợ hiền. tánh tình chồng vợ hay xung ý. lanh lẹ. về lời tiếng nên nhẫn nại. v ề tâm ý và tiền tài đều không tốt.. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. chung sống đồng lo mới đặng lập nên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con đa số. lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. cầu lo có quí nhơn giúp đở. hào tài ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển. hào con đông đủ. hào tài trung bình. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng. gặp số Nhì Bần Tiện vật dụng trong nhà thường gặp cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài luân chuy ển. nên kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới t ốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. sự sống tạm đủ. . ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. khá kiên cố. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tề chỉnh và thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. bản thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua đôi phen thành bại rồi sau mới tốt. Tánh người vợ hay rầy nói. không chi đáng kỵ. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng . hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hay lo tính. hay giao thiệp. có chút ít quyền chức thêm tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói kh ông hòa thuận. hào tài ấm no. ăn nói việc chi cũng dễ. hoặc có chút ít quyền chức. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.com 242 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. bản tâm ít đặng vui vẻ.

hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài trung bình. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật. thông minh và kỹ lưỡng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh cộc. ý tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ. hào con đông đủ. việc làm ăn đặng.tuvilyso. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ có duyên. việc làm ăn đặng lập nên. hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. chân hay đi. hay giao thiệp.http://www. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. có duyên. cầu lo có quí nhơn. tánh sáng. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài bình thường. Tánh người vợ bôn ba. làm ăn kiên cố ngày hậu đặng nên. trong mình có bệnh nhỏ. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài thạnh vượng. ý tình vợ chồng có phần h ạp. miệng hay rầy nói. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. hào tài tương vượng. hào con đa số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. chung sống với nhau đặng nên sự nghiệp. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp tình bạn. lòng hay lo tính. chung ở với nhau làm ăn n ên.com 243 Tánh người vợ tánh hiền. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài bình thường. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hay xung ý. vui vẻ. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi. nên nhẫn nại làm ăn đặng. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. tánh tình chồng vợ hòa thuận.

Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Nhâm Thân . Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. có duyên. vui vẻ.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hay giao thiệp tình bạn. hào con đa số. Tánh người vợ thông minh. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no. ý tình vợ chồng hay xung khắc. 1. hào con đa số. nên kiên cố làm ăn đặng cảnh ấm no. tánh tình chồng vợ hay xung ý. hào tài đủ dùng. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. cần năng ngày hậu đặng làm nên. vui vẻ. hay giao thiệp. Tánh người vợ lanh lẹ. bản thân hay có tiểu bệnh. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Tuổi: CANH THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. hào con trung bình. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ vui vẻ. đồng lo làm ăn thêm tốt ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. hào con đa số. lòng hay lo tính. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền tài. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thân. gặp số Tam Vinh Hiển. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp.http://www. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. Tánh người vợ lòng hay lo tính. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có duyên. tánh tình chồng vợ hòa thuận. lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ thông minh. hào tài thạnh vượng. hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt. có số tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. lòng hay lo tính. cầu lo có quí nhơn giúp đở. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 244 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. vui vẻ. hào con trung bình.

hay hòa hạp với đời. đến ngày chót khó nên đôi. nên chung lo và kiên cố . 32. hay giao thiệp. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. lanh lẹ. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con. 42 tuổi. Tuổi: CANH THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. t ình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. khó sanh và khó nuôi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4. 38. hào con thiểu số. hào con thiểu phước. 42 tuổi. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 24. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18.0 32. hào tài đủ dùng. chung ở với nhau cần năng làm ăn nên. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.http://www. 10. cần lo có quí nhơn giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. bản tâm ít đặng vui vẻ. 3. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. 30. Tánh người vợ tánh hiền. vật dụng trong nhà thường dùng. đến sau đặng ấm no. 3. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. 26. luận việc hôn nhân không thành. 20. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 20. hay lo tính. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . 8. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường. 36. không chi đáng kỵ. 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 12. bản thân có tiểu bệnh tánh tình chồng vợ hòa hạp. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5. Tánh người vợ tánh sáng.com 245 Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. ít nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.

. hào con trung bình.http://www. gặp số Nhì Bần Tiện. Tánh người vợ tánh sáng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hưởng cảnh ấm no ann vui. hào tài trung bình. tánh cộc. chung sống nên kiên cố làm ăn mới đặng. chân hay đi. hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ bôn ba. việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hay lo tính. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. gặp số Nhứt Phú Quý. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 246 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . bản tâm ít đặng vui vẻ. trung bình hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. nên chung lo và kiên cố. lanh lẹ. hào con thiểu số. hay giao thiệp. cầu lo đều thuận ý. t ình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. cần lo việc chi đều thông suốt. tánh cộc. ý tình vợ chồng hòa thuận. không đặng phát đạt. gặp số Tam Vinh Hiển. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa thuận. đến sau đặng ấm no.tuvilyso. chân hay đi. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có chút ít chức phận thêm tốt. hào tài khiếm dụng. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. về hào tài hay luân chuyển. thông minh và kỹ lưỡng. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. phải trải qua đôi phen thành bại rồi làm ăn mới tốt. Tánh người vợ tánh hiền. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý lanh lẹ. hào tài đủ dùng. sự sống bình thường. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ can đảm. bản thân có tiểu tật. ăn nói việc chi cũng dễ. gặp số Tứ Đạt Đạo. việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên. hay giao thiệp. chung ở với nhau cần năng làm ăn nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện. nên kiên cố cần năng thêm tốt. hay giao thiệp.

. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. nên thương lẫn làm ăn đặng. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ thông minh. tánh lạt lòng. vui vẻ. hào con trung bình. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt. hào tài bình thường. hào tài tương vượng. có duyên.http://www. khá cần năng mới đặng ấm no. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. lanh lẹ. hào tài trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. lời nói hay thắc mắc. nên kiên cố ngày hậu đặng nên. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. hào con đa số. ăn nói việc chi cũng dễ. đến sau mới khá. hào tài đủ no qua ngày. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng. việc làm ăn đặng nên nhà. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. trong mình hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp tình bạn. Tánh người vợ có duyên. hào tài ấm no. vợ chồng buổi đầu làm ăn bình thường.com 247 Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. Tánh người vợ lanh lẹ. nên kiên cố cần lo làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lâu sau dễ làm ăn. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ có duyên. có duyên. vui vẻ. buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ. hào tài phát đạt. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. hay giao thiệp. lời nói hay thắc mắc. gặp số Nhứt Phú Quý. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. gặp số Nhì Bần Tiện. vui vẻ.

hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào tài bình thường. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ lòng hay lo tính. vui vẻ.http://www. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu phước. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau kiên cố cũng lập nên. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lo tính. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà đủ dùng. có tay tạo giữ tiền tài. lòng hay lo tính. hay bôn ba. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. bản thân hay có tiểu bệnh.com 248 Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Tuổi: TÂN DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . hào con thiểu số. không chi đáng kỵ há chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung sống cần lo làm ăn mới đặng. có duyên. 1. trong mình có tiểu tật. việc làm ăn đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa thuận. vui vẻ. tánh sáng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp.tuvilyso. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Dậu. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . Tánh người vợ vui vẻ. hay yêu chuộng người. sự sống bình thường. hào tài tương vượng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con trung bình. hào con trung bình.

XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4. luận việc hôn nhân không thành. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. 40 tuổi. gặp số Nhì Bần Tiện. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 12. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. ăn nói việc chi cũng dễ. 22. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 20. 28. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 1 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) . hào con trung bình. 22. 28. hay giao thiệp t ình b ạn. 34. 30.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển. 3. chung sống vợ chồng làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ tánh hiền. ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít nói hay hòa hạp với đời . vật dụng trong nhà thường dùng. 18. lời nói ít thua ai. đến ngày chót khó nên đôi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.tuvilyso. tiền tài hay tản hao. không chi đáng kỵ. 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. lanh lẹ. 40 tuổi.com 249 4. hào tài ấm no. sanh con đầu là gái hạp. khó sanh và khó nuôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 34. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài đủ no. 5. 32. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con. thường gặp cảnh thiếu nghèo. 7. Tánh người vợ thông minh. đ ặngg nhiều người mến yêu. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hào tài rất luân chuyển. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tuổi: TÂN DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

hào tài hay luân chuyển. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài đủ no. chung sống với nhau khá kiên nhẫn làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) . gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường.http://www. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp.tuvilyso. Tánh người vợ có duyên. tánh cộc. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu phước vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. không chi đáng kỵ. ý lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý. hào con trung bình. về hào con thiểu phước. hào tài trung bình. có quí nhơn giúp đở. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nhiều người mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. hay giao thiệp. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. Tánh người vợ can đảm. tánh cộc. tánh tình chồng vợ hay xung ý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. cầu lo việc chi cũng dễ. tề chỉnh và thông minh. hào tài trung bình. hào con thiểu phước. bản tâm ít đặng vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. Tánh người vợ chân hay đi. hay lo tính. làm ăn khó trở nên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài trung bình. chung sống nên chung lo mới đặng ấm no. việc làm ăn nên kiên cố đặng ấm no. về hào tài hay luân chuyển.com 250 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. hay giao thiệp. về lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. đặng có danh giá với đời .

Tánh người vợ vật dụng trong nhà. hào tài đủ dùng. việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên. lời nói hay thắc mắc. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. tánh lạt lòng. ăn nói với đời lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lòng hay lo tính. bản thân có tiểu bệnh tật. nên đồng lo làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. chung ở với nhau làm ăn đặng bình thường. trong mình hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. không chi đáng kỵ. hào tài ấm no. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con thiểu số.com 251 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. . tánh lạt lòng. ít đặng vui vẻ cho lắm. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. nên nhẫn nại làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc. có duyên. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay giao thiệp tình bạn. hào tài thạnh vượng. bản thân có tiểu bệnh. hào con đông đủ. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. thông minh và kỹ lưỡng. hào tài tương vượng. hào con đa số. hào con thiểu số. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. tánh sáng. lo tính thường gặp người giúp đở. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống làm ăn tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hi ền. hào con thiểu số. hào tài ấm no. chân hay đi. Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chân hay đi. vui vẻ.

Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài đủ dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo. hay yêu chuộng người. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso. việc làm ăn khá cần năng mới đặng ấm no. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn tốt. hào con rất ít. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tuất. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. chung sống với nhau. hay bôn ba lo tính. chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp bạn bè.http://www. chung ở với nhau làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào con thiểu phước. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. 1. lòng hay lo tính. chung ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. hào tài trung bình.com 252 Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lo tính đặng thông suốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ dùng. Tuổi: NHÂM TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào tài ấm no. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Bính Tý Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . lòng hay lo tính. hào tài th ạnh v ư ợng. vui vẻ. hào con trung bình. tánh thông minh ý tình vợ chồng hòa hạp. không đặng vui vẻ cho lắm. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. bản thân có tiểu tật. hào con thiểu số. trong mình có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh sáng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời .

XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 6. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. . vật dụng trong nhà khiếm dụng. 44. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vợ chồng phải trải qua nhiều phen thành bại rồi làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 32. lanh lẹ.tuvilyso. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 6. 56 tuổi. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 26. 1 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hay giao thiệp. 50. về hào tài rất luân chuyển. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. 30.http://www. 9. hào tài ấm no. hào con đa số. đến ngày chót khó nên đôi. gặp số Tam Vinh Hiển. gặp số Nhứt Phú Quý. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. khó sanh và khó nuôi. đặng nhiều người mến thương. 24. hào con đông đủ. 12. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. hào tài đủ dùng. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 6. lời nói ít thua ai.com 253 5. tánh tình chồng vợ hòa thuận. tánh cộc. hay giao thiệp. 48. ý tình vợ chồng hòa thuận. số vợ chồng cũng thế. 3. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ chân hay đi. hào con trung bình.6 42. gặp số Tứ Đạt Đạo. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vợ chồng đặng có danh giá. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Đinh Sửu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hoặc có chút ít quyền chức. tháng 12 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 2. số vợ chồng cũng thế. chung sống với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 12. 54 tuổi. luận việc hôn nhân không thành. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài bình thường. Tuổi: NHÂM TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 38. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. chung sống kiên cố làm ăn đặng.

ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi. việc làm ăn đặng. . hào tài trung bình. số vợ chồng cũng thế. về hào tài hay luân chuyển. khá nhẫn nại. hay giao thiệp. hào con đông đủ. chung sống kiên cố làm ăn mới đặng. chung sống với nhau sẽ đặng lập nên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. đặng nhiều người mến thương. gặp số Tứ Đạt Đạo. chỉ nhờ phước đức. vật dụng trong nhà đủ dùng. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. về tánh ý và tiền tài không đặng tốt. số vợ chồng cũng thế.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý lanh lẹ. tánh cộc. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên kiên cố ngày hậu đặng ấm no. nên thương lẫn việc làm ăn chung lo cũng đặng tốt. hào tài ấm no.http://www. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ can đảm. gặp số Tứ Đạt Đạo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chân hay đi. hay giao thiệp. hay giao thiệp. cầu lo thông suốt. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà thường dùng. lo tính việc chi cũng dễ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chân hay đi nhiều. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. chung sống đồng lo làm ăn đặng bình thường. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. tánh cộc. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ và kỹ lưỡng. hào con đa số. gặp số Nhì Bần Tiện. chung ở với nhau làm ăn đặng nên nhà. khá với nghèo lẫn lộn. hào tài trung bình. hào con trung bình. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ tánh hi ền. gặp số Nhứt Phú Quý. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh tình chồng vợ hòa thuận.com 254 Tánh người vợ chân hay đi. nên kiên nhẫn với nhau đặng cảnh ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no. hào con đông đủ. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. thông minh. qua hạn vợ chồng đặng nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có chút ít chức phận thêm tốt.

vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . hào con trung bình. sự sống bình thường. Tánh người vợ tánh hiền. không đặng vui vẻ cho lắm. bản thân hay có tiểu bệnh. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con đa số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính hay ăn nói việc chi cũng dễ.com 255 Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân có tiểu tật bệnh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. lòng hay lo tính. không đặng vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung ở khá kiên cố mới ấm no. lo tính có người giúp đở. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. hay giao thiệp tình bạn. khó tánh. khá nhẫn nại việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh sáng. chung sống với nhau vợ chồng làm ăn mới đặng nên. việc làm ăn đặng bình thường. chung ở với nhau làm ăn tốt. Tánh người vợ tánh sáng. trong mình hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ no qua ngày. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay lo tính. việc làm ăn cũng đặng nên. có duyên. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. hào tài ấm no. Tánh người vợ có duyên. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. hào tài trung bình. hào tài ấm no. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đ ủ. có duyên. bản thân hay có bệnh nhỏ. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh lạt lòng. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo.http://www. ăn nói với đời lanh lẹ. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo.tuvilyso. miệng hay rầy nói.

ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. đến ngày chót khó nên đôi. lòng hay lo tính. trong mình có tiểu tật. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào con trung bình. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . hay bôn ba lo tính. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. vui vẻ. hào tài đủ dùng. 32. 18. ăn nói việc chi cũng dễ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 7. lòng hay lo tính.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh sáng. hay giao thiệp tình bạn. hào tài bình thường. Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Canh Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. luận việc hôn nhân không thành. tánh thông minh. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. hay lo tính. hay yêu chuộng ng ười. việc làm ăn đặng lập nên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. 40 tuổi. Tuổi: QUÍ HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 36. 9. nên kiên cố th êm tốt. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. 2 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 30. có duyên. 28.com 256 Tánh người vợ thông minh. 20. bản thân hay co tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp.http://www. 12. . chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. hào con trung bình. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Hợi. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới đặng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. hào tài đủ no. hào con trung bình. Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. 28. 26. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 1. 1. 24. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. 38. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.

hào con đa số. đặng hưởng cảnh ấm no yên vui. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. đặng nhiều người mến thương . vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. 5 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài tương vượng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. hào tài ấm no. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. khá kiên cố . Tánh người vợ chân hay đi. thông minh. gặp số Nhứt Phú Quý. . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. làm ăn nên nhà. hào tài trung bình. vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức với đời. tề chỉnh. hào tài đủ no. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà đa số có thứ tự. hay lo tính hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. khá nhẫn nại và đồng lo. Tánh người vợ hay rầy nói. không chi đáng kỵ.http://www. ý tình ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. lanh lẹ. ý tình hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. vợ chồng cầu lo có quí nhơn hoặc có chút ít quyền chứcthêm tốt. Tuổi: QUÍ HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. gặp số Tam Vinh Hiển. tánh cộc. gặp số Tam Vinh Hiển. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà đủ dùng.com 257 Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 1. bản thân ít đặng vui vẻ. số vợ chồng cũng thế. 7. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện. không chi đáng kỵ. hào con đông đủ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng . khó sanh và khó nuôi. hào tài tương vượng. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình.

hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ý tình lanh lẹ. sự sống đặng bình thường. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hay giao thiệp. gặp số Tam Vinh Hiển. hưởng cảnh vui ấm êm. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đa số. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chân hay đi. khá kiên nhẫn làm ăn nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. lo tính đặng thông suốt. Tánh người vợ hi ền. gặp số Tứ Đạt Đạo. tánh cộc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. kỹ lưỡng. Tánh người vợ can đảm. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt. hào tài ấm no. ở với nhau nên kiên cố làm ăn. tánh cộc. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hay lo tính. hay giao thiệp. về hào tài hay luân chuyển. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói việc chi cũng dễ. hào con trung bình. đ ặngg nhiều người mến thương. chung sống chung lo làm ăn đặng làm ăn nên.http://www. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) . Tánh người vợ bôn ba. hào con đa số. cầu lo có quí nhơn. hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt.tuvilyso. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.com 258 Tánh người vợ có duyên. chân hay đi. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài trung bình. chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no. được nhiều người mến yêu. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. ở với nhau vợ chồng t âm ý hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều.

chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài ấm no.com 259 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào con đa số. vui vẻ hay giao thiệp tình bạn. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống với nhau làm ăn bình thường. hào tài đủ ăn. khó tánh. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. có duyên. hào con trung bình. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình.tuvilyso. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn đặng nên. khá cần năng làm ăn mới đặng. chung sống đặng cảnh ấm no. tánh sáng. hào con đa số. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. làm ăn lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ tánh hiền. bản thân hay có tiểu bệnh. ăn nói với đời lanh lẹ. có chút ít quyền chức thêm tốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. có duyên. lời nói ngay thật. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. trong mình hay có bệnh nhỏ. nên kiên cố làm ăn mới đặng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. vui vẻ. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con đông đủ. hay giao thiệp. lời nói hay thắc mắc. hào tài đủ dùng. tánh lạt lòng. hào con đông đủ. chung lo làm ăn mới đặng. hào con trung bình.http://www. . lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài ấm no. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. gặp số Tứ Đạt Đạo. lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. miệng hay rầy nói.

hào tài tương vượng.tuvilyso. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. lâu sau dễ làm ăn. về hào tài hay luân chuyển. bản thân hay có tiểu bệnh. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay hòa hạp với đời . CẢNH: NGŨ BIỆT LY SỐ NGŨ BIỆT LY CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tất nhiên sớm khóc hận. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . hào tài trung bình. có duyên. gặp số Nhứt Phú Quý. hào tài trung bình. lòng hay lo tính. hào tài ấm no. chung sống với nhau làm ăn sẽ lập nên. vui vẻ. nên cần năng thêm tốt. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ tánh hiền. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. lời nói ít thua ai. vui vẻ ăn nói việc chi cũng dễ. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no bình thường. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào con đông đủ. ít nói. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. trong mình có tiểu tật. hay lo tính. có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con đông đủ.http://www. hay yêu chuộng người. Tánh người vợ làm ăn lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. chung ở với nhau làm ăn mới đặng. kẻ mất . Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. làm ăn lanh lẹ hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hay bôn ba lo tính. hào tài đủ no. ý tình vợ chồng hòa thuận.com 260 Tánh người vợ thông minh. có nhiều điểm xấu cộng lại. tánh tình chồng vợ có phần hòa thuận. tánh sáng. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. duyên kiếp bẽ bàng. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. hào con đa số. làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên.

. Tuổi HỢI Tuổi MẸO Tuổi MÙI Ba tuổi này sanh nhằm tháng 2 phá tan sự nghiệp bên vợ. Chính trong sách Hán Văn “TAM THẾ” có ghi rõ số này. tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn. Tuổi TỴ Tuổi DẬU Tuổi SỬU Tuổi DẦN Tuổi NGỌ Tuổi TUẤT Sáu tuổi này sanh nhằm tháng 9 phá tan sự nghiệp bên chồng. 3. Kiếp Đào Hoa: Tục gọi làm ăn : “Gái Giang Hồ hay gái ăn sương”. 2. tuổi NAM hay NỮ sanh nhằm những tháng trên đây. trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng. Một làm ăn kiếp Hoa Đào nên vẫn sống vui mãi mãi trong cảnh sớm đưa chiều rước. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. Hai làm ăn tại ảnh hưởng vì thời cuộc nên đành khép mình sống vào cảnh tạm làm ăn chăn chiếu cho khách mua hoa một thuở. nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. bởi lúc đi đầu thai có mang theo một cây chổi sắt. Đời thường có những cảnh: Trai cưới vợ rồi lần lần gia đạo của tiền bị sụm bại.http://www. không mong gì tạo hạnh phúc gia đình chi cả. Những cô gái làm ăn no mình sống về cảnh này. Kỵ nhẹ lìa sống với nhau Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình Số 65: XEM TUỔI VÀ THÁNG SANH CỦA NAM VÀ NỮ CÓ PHÁ TAN SỰ NGHIỆP BÊN VỢ HAY BÊN CHỒNG KHÔNG Tuổi Nam Tuổi THÂN Tuổi TÝ Tuổi THÌN Ba tuổi này sanh nhằm tháng 1 phá tan sự nghiệp bên vợ.com 261 người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn. tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo. bởi c ó hai nguyên nhân chính phát sinh. Tuổi Nữ Tuổi THÂN Tuổi TÝ Tuổi THÌN Ba tuổi này sanh nhằm tháng 12 phá tan sự nghiệp bên chồng. Tuổi TỴ Tuổi DẬU Tuổi SỬU Tuổi DẦN Tuổi NGỌ Tuổi TUẤT Sáu tuổi này sanh nhằm tháng 9 phá tan sự nghiệp bên vợ. còn gái thì quét sạch của bên chồng hay của chồng. gái gặp người chồng không bao lâu rồi dần dần sự nghiệp bị tiêu tan. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi. mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi. trai quét sạch của bên vợ hay của vợ. khi lớn lên có chồng vợ. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi.tuvilyso. Chính thức Kiếp Hoa Đào thì không gọi đó là số mạng. sẽ có thời tạo làm ăn nên gia thất. đó là vào trường hợp phạm tháng sanh trên đây. Tuổi HỢI Tuổi MẸO Tuổi MÙI Ba tuổi này sanh nhằm tháng 8 phá tan sự nghiệp bên chồng.

Đường đời đa số phải ham. Bé thơ chưa biết chữ thương Lớn lên rạo rực con đường tình yêu. Xấu đẹp lớn nhỏ chẳng cần chê khen. Mất cha thiếu mẹ chẳng tròn. Nợ duyên bất luận phú bần. Ấm êm hòa thuận lần hồi sẽ nên. Trở nên khá giả lâu dài không lâu. hạnh phúc dạ này cũng cam. vợ vợ muôn ngàn éo le. Phước may gặp tuổi giàu to. Đời người như cảnh sớm trưa.com 262 Số 66: HAI CHỮ ÁI TÌNH Dây oan trái sẵn dành mọi giớI. Tuổi tốt ở đặng vẹn tuyền là hơn. . Miễn cho tuổi hạp đặng rồi. Số tốt tuổi tốt cả hai. Tuổi xấu ở đặng miễn vừa đủ no. Lìa sanh lìa tử dạ nào.http://www. Điểm chính tuổi hạp đẹp duyên. Sóng tình nổi dậy ngã xiêu duyên này. Hiền vang danh giá chớ cho mình tài. Dưỡng nuôi săn sóc không còn như xưa. Hoặc sanh nhằm tháng đổi thay. Vợ chồng gãy gánh hệ sầu đến con. Biệt ly tuyệt mạng tủi hờn biết bao. Đoán rành mỗi cảnh trong đây. Cảnh nghèo tạm sống muối dưa. Đó là định luật người phàm xưa nay. Cuộc nợ duyên do bởi hóa công. Ít vui lại gặp nhiều sầu vấn vương. Ấy là thời cổ thói quen lưu truyền. Trải qua nhiều cảnh thấy nghe. “CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH” tuổi nào cũng phân. Gái. Nợ duyên thay đổi tợ rày đò đưa. Muốn sau cho đặng vừa lòng yếm âu. Đó là phạm tuổi xem vào thấy ngay. trai ai cũng ước mong. Xin khuyên ai đó những ai. Chồng chồng. Nữ Nam chọn lựa tự êm khỏi thầy. Mặc cho ngày tháng tới đây. Mau mau tránh cảnh cô đơn. Lầm than. Nghĩ xa ta khá phòng âu. Xã hội nặnhiều người hay nhất và rộn ràng. Ái tình nặng tợ biển sâu. Nợ duyên khó chọn cho vừa lứa đôi. Trước phải lựa chọn lánh dè ngày sau. Môn đăng hộ đối sang. hèn.tuvilyso. Hạp lời hạp nhãn đặng nhiều. Sách này lợi ích đôi bên. Phả xem cho kỹ kẻo rầy lầm than. Dài công sắp soạn đề cao.

tuvilyso. Muôn vàng cảm tạ thiêng liêng. Kính chư độc giả vô biên nối đời. CHUNG SOẠN GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU .http://www.com 263 Hiệp bên có sẵn phút giây biết liền.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful