http://www.tuvilyso.

com

1

SỐ 1: COI TUỔI GÌ, NHẰM MẠNG GÌ GIÁP TÝ BÍNH DẦN MẬU THÌN CANH NGỌ NHÂM THÂN GIÁP TUẤT BÍNH TÝ MẬU DẦN CANH THÌN NHÂM NGỌ GIÁP THÂN BÍNH TUẤT MẬU TÝ CANH DẦN NHÂM THÌN GIÁP NGỌ BÍNH THÂN MẬU TUẤT CANH TÝ NHÂM DẦN GIÁP THÌN BÍNH NGỌ MẬU THÂN CANH TUẤT NHÂM TÝ GIÁP DẦN BÍNH THÌN MẬU NGỌ CANH THÂN NHÂM TUẤT ẤT SỬU ĐINH MẸO KỶ TỴ TÂN MÙI QUÍ DẬU ẤT HỢI ĐINH SỬU KỶ MẸO TÂN TỴ QUÍ MÙI ẤT DẬU ĐINH HỢI KỶ SỬU TÂN MẸO QUÍ TỴ ẤT MÙI ĐINH DẬU KỶ HỢI TÂN SỬU QUÍ MẸO ẤT TỴ ĐINH MÙI KỶ DẬU TÂN HỢI QUÍ SỬU ẤT MẸO ĐINH TÝ KỶ MÙI TÂN DẬU QUÝ HỢI Mạng KIM Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỔ Mạng KIM Mạng HỎA Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng KIM Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng KIM Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỔ Mạng KIM Mạng HỎA Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng KIM Mạng MỘC Mạng THỦY Mạng THỔ Mạng HỎA Mạng MỘC Mạng THỦY Vàng dướI biển, Lửa trong lò, Cây rừng lớn, Đất đường lộ, Vàng gươm nhọn, Lửa trên núi, Nước dưới sông, Đất đầu thành, Vàng chân đèn, Cây dưỡng liên, Nước trong giếng, Đất nóc nhà, Lửa sấm chớp, Cây tòng bá, Nước chảy dài, Vàng trong cát, Lửa dưới núi, Cây đất bằng, Đất vách nhà, Vàng lá trắng, Lửa ngọn đèn, Nước trên trời, Đất nền chòi, Vàng đeo tay, Cây dâu tằm ăn, Nước khe lớn, Đất trong cát, Lửa trên trời, Cây lựu lớn, Nước biển lớn.

BẢNG LỤC GIÁP ĐỦ 60 TUỔI SỐ 2: BẢNG CHỈ DẪN TẰM TUỔI (Dùng năm ẤT TỴ này làm tiêu chuẩn)
TuổI GIÁP TÝ

ẤT SỬU BÍNH DẦN ĐINH MẸO MẬU THÌN KỶ TỴ CANH NGỌ TÂN MÙI
NHÂM THÂN

QUÍ DẬU GIÁP TUẤT ẤT HỢI BÍNH TÝ

năm 1965 là 42 tuổi ẤT TỴ nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32 nt 31 nt 30

1966 là 43 tuổI BÍNH NGỌ nt 42 nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32 nt 31

1967 là 44 tuổi ĐINH MÙI. nt 43 nt 42 nt 41 nt 40 nt 39 nt 38 nt 37 nt 36 nt 35 nt 34 nt 33 nt 32

http://www.tuvilyso.com

2

ĐINH SỬU MẬU DẦN KỶ MẸO CANH THÌN TÂN TỴ NHÂM NGỌ QUÍ MÙI GIÁP THÂN ẤT DẬU BÍNH TUẤT ĐINH HỢI MẬU TÝ KỶ SỬU CANH DẦN TÂM M ẸO NHÂM THÌN QUÍ TỴ GIÁP NGỌ ẤT MÙI BÍNH THÂN ĐINH DẬU MẬU TUẤT KỶ HỢI
TuổI CANH TÝ

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

TÂN SỬU NHÂM DẦN QUÍ MẸO GIÁP THÌN ẤT TỴ BÍNH NGỌ ĐINH MÙI
MẬU THÂN

KỶ DẬU CANH TUẤT TÂN HỢI NHÂM TÝ QUÍ SỬU GIÁP DẦN ẤT MẸO BÍNH THÌN ĐINH TỴ MẬU NGỌ KỶ MÙI CANH THÂN TÂN DẬU NHÂM TUẤT QUÍ HỢI

năm 1965 là 6 tuổi ẤT TỴ nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45 nt 44 nt 43

1966 là 7 tuổI BÍNH NGỌ nt 6 nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45 nt 44

1967 là 8 tuổi ĐINH MÙI. nt 7 nt 6 nt 5 nt 4 nt 3 nt 2 nt 1 nt 60 nt 59 nt 58 nt 57 nt 56 nt 55 nt 54 nt 53 nt 52 nt 51 nt 50 nt 49 nt 48 nt 47 nt 46 nt 45

http://www.tuvilyso.com

3

MỤC LỤC Trang số Bài số 1. Coi tuổi gì, nhằm mạng gì ...........................................................................1 2. Bảng chỉ dẫn tầm tuổi .................................................................................2 3. Năm mạng số thay đổi vợ chồng.................................................................4 4. Sơ đồ định hướng lương duyên ..................................................................6 5. Tuổi Giáp Tý ...............................................................................................7 6. Tuổi Ất Sửu ..............................................................................................14 7. Tuổi Bính Dần...........................................................................................20 8. Tuổi Đinh Mẹo ..........................................................................................26 9. Tuổi Mậu Thìn...........................................................................................33 10. Tuổi Kỷ Tỵ...............................................................................................41 11. Tuổi Canh Ngọ........................................................................................47 12. Tuổi Tân Mùi...........................................................................................54 13. Tuổi Nhâm Thân .....................................................................................60 14. Tuổi Quý Dậu..........................................................................................66 15. Tuổi Giáp Tuất ........................................................................................74 16. Tuổi Ất Hợi..............................................................................................81 17. Tuổi Bính Tý ...........................................................................................89 18. Tuổi Đinh Sửu.........................................................................................95 19. Tuổi Mậu Dần .......................................................................................101 20. Tuổi Kỷ Mẹo..........................................................................................108 21. Tuổi Canh Thìn .....................................................................................114 22. Tuổi Tân Tỵ...........................................................................................120 23. Tuổi Nhâm Ngọ.....................................................................................126 24. Tuổi Quí Mùi .........................................................................................132 25. Tuổi Giáp Thân .....................................................................................139 26. Tuổi Ất Dậu...........................................................................................146 27. Tuổi Bính Tuất ......................................................................................152 28. Tuổi Đinh HợI .......................................................................................159 29. Tuổi Mậu Tý..........................................................................................166 30. Tuổi Kỷ Sửu..........................................................................................174 31. Tuổi Canh Dần......................................................................................180 32. Tuổi Tân Mẹo........................................................................................186 33. Tuổi Nhâm Thìn ....................................................................................192 34. Tuổi Quí Tỵ ...........................................................................................198 35. Tuổi Giáp Ngọ.......................................................................................205 36. Tuổi Ất Mùi............................................................................................212 37. Tuổi Bính Thân .....................................................................................219 38. Tuổi Đinh Dậu .......................................................................................225 39. Tuổi Mậu Tuất.......................................................................................232 40. Tuổi Kỷ HợI...........................................................................................239 41. Tuổi Canh Tý ........................................................................................246 42. Tuổi Tân Sửu ........................................................................................252 43. Tuổi Nhâm Dần.....................................................................................258 44. Tuổi Quí Mẹo ........................................................................................264 45. Tuổi Giáp Thìn ......................................................................................271 46. Tuổi Ất Tỵ .............................................................................................277 47. Tuổi Bính Ngọ .......................................................................................284 48. Tuổi Đinh Mùi........................................................................................290 49. Tuổi Mậu Thân......................................................................................296 50. Tuổi Kỷ Dậu ..........................................................................................303

http://www.tuvilyso.com

4

Tuổi Canh Tuất .....................................................................................309 Tuổi Tân HợI.........................................................................................315 Tuổi Nhâm Tý .......................................................................................322 Tuổi Quí Sửu ........................................................................................328 Tuổi Giáp Dần.......................................................................................335 Tuổi Ất Mẹo ..........................................................................................341 Tuổi Bính Thìn ......................................................................................347 Tuổi Đinh Tỵ .........................................................................................354 Tuổi Mậu Ngọ .......................................................................................360 Tuổi Kỷ Mùi...........................................................................................367 Tuổi Canh Thân ....................................................................................373 Tuổi Tân Dậu ........................................................................................379 Tuổi Nhâm Tuất ....................................................................................385 Tuổi Quí Hợi .........................................................................................391 Xem tuổI và tháng sanh của nam và nữ có phá tan sự nghiệp bên vợ hay bên chồng không...................................................................................399 66. Hai chữ ái tình ......................................................................................400 BÀI DẪN GIẢI Kính thưa quí vị, Nếu quí vị cần xem đến quyển CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH này hẳn quý vị có đặt một phần nào tin tưởng đến lời đoán đúng hay sai của quyển sách. Trước cần phải tìm hiểu cho đúng nguyên do của mỗi đôi bạn. Có 3 điểm cần biết: 1. Phải biết đúng tuổi của người chồng và người vợ. 2. Phải nhớ đúng tháng sanh âm lịch. 3. Phải biết hướng trời, để định hướng lương duyên. Thí dụ: Quý vị muốn xem cặp đôi bạn sắp kết hôn mà quý vị không biết tuổi con giáp là tuổi gì, TÝ, SỬU, DẦN, MẸO… chi đó chỉ biết người trai năm nay 18 tuổi, người con gái là 17, thì xem ngay bảng tầm tuổi sẽ thấy rõ ràng năm này 18 tuổi là MẬU TÝ, còn 17 tuổi là tuổi KỶ SỬU, cứ tìm đến số trang 167 sẽ thấy tựa đề (Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổ KỶ SỬU) Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi thì có bài toán kỵ hạp cho cảnh vợ chồng này thế nào. GIẢI VỀ CAO LY TOÁN SỐ Có 5 cảnh như sau: 1. NHỨT PHÚ QUÝ: là giàu có hay dư giả 2. NHÌ BẦN TIỆN: là nghèo hèn hay thiếu thốn 3. TAM VINH HIỂN : là quyền tước hay chức phận 4. TỨ ĐẠT ĐẠO : là thong đàng hay để làm ăn 5. NGŨ BIỆT LY: là lìa sống hay lìa thác Còn phạm số TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số NGŨ BIỆT LY vậy. 1. 2. 3. 4. 5. GiảI về hào con HÀO CON ĐA SỐ: là từ 7 đứa con sắp lên HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: là từ 5 đến 6 đứa HÀO CON TRUNG BÌNH: là từ 3 đến 4 đứa HÀO CON THIỂU SỐ: là từ 1 đến 2 đứa. HÀO CON RẤT ÍT: có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

http://www.tuvilyso.com

5

(Hào con không thể đoán đúng y đặng, là có những đứa con mượn bụng u thai hoặc kiếp trước mình không thiếu nợ nó). Ý nghĩa những bài “ĐOÁN PHỤ THÊM” trong mỗI cặp vợ chồng Cần có giới hạn, cặp mắt của người đời không cho phép chồng lớn tuổi hơn vợ quá nhiều hay là tuổi đến gấp đôi, còn vợ lớn tuổi hơn chồng quá nhiều thì ngược đời rất hiếm có, vì thế nên soạn giả tạm phân giới hạn là chồng lớn hơn vợ đến 9 tuổI đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 10 đến 18 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn lớn hơn quá nhiều từ 19 tuổi sấp lên xin vô luận. Những cảnh vợ lớn hơn chồng từ 1 đến 3 tuổI thì đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 4 đến 9 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn những cảnh quá ngược đờI là vợ lớn hơn chồng từ 10 tuổi sấp lên xin miễn luận. Thưa quý vị, quyển Căn Duyên Tiền Định này soạn giả căn cứ vào loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng tìm hiểu số vợ chồng không phảiI đánh tay sơ sơ là đúng. Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mớI đặng. Trước phảI biết số của ngườI trai hay người gái đó có số thay chồng đổI vợ không? Xin quý vị cần lưu ý điểm này. Nếu phạm số thay đổI dầu lựa chọn tuổI tốt cách mấy cũng không tránh khỏI số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổI vợ chồng, còn những điểm phụ đoán soạn giả không thể kể hết đặng. CÓ HAI CÂU CA DAO NHƯ SAU; - Cô này chồng chết có huông, Ai mà lấy cổ thua buồn chết theo, - Anh này bỏ vợ có huông. Ai mà lấy ảnh thua buồn ảnh thôi. 2 câu ca dao này có nghĩa là: NgườI gái có số chết chồng NgườI trai phạm số đổI vợ. Soạn giả Dương Công Hầu Số 3: NĂM MẠNG SỐ THAY ĐỔI CHỒNG VỢ GIÁP TÝ CANH THÌN NHÂM DẦN ẤT SỬU TÂN TỴ QUÍ MẸO MẠNG KIM NHÂM THÂN GIÁP NGỌ CANH TUẤT QUÍ DẬU ẤT MÙI TÂN HỢI

MẠNG KIM Nam nữ xem chung, dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG
Giêng Trai 2 đờI vợ Gái 3 đời chồng 2 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

3 Trai 1 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

4 Trai 13 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

5 Trai 3 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

6 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

7 Trai 1 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

8 Trai 3 đờI vợ Gái 1 đời
chồng

9 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

10 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

11 Trai 2 đờI vợ Gái 2 đời
chồng

12 Trai đờI vợ Gái 1 đời
chồng

SANH THÁNG 3 Trai 3 đời vợ 4 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng Giêng Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 2 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 5 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 6 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 7 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 8 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 9 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 11 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 12 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng Gái 3 đời chồng .tuvilyso. dùng tháng âm lịch. SANH THÁNG 4 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 2 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 5 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng 8 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 10 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 11 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 12 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng BÍNH TÝ NHÂM THÌN GIÁP DẦN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG THỦY ĐINH SỬU GIÁP THÌN ẤT DẬU QUÝ TỴ BÍNH NGỌ ĐINH MÙI ẤT MẸO NHÂM TUẤT QUÍ HỢI MẠNG THỦY Nam nữ xem chung. SANH THÁNG 4 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 2 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 5 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 8 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 2 đời vợ Gái 3 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 11 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 12 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng BÍNH DẦN MẬU TÝ GIÁP THÌN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG HỎA ĐINH MẸO GIÁP TUẤT ẤT HỢI KỶ SỬU BÍNH THÂN ĐINH DẬU ẤT TỴ MẬU NGỌ KỶ MÙI MẠNG HỎA Nam nữ xem chung.com 6 MẬU THÌN CANH DẦN NHÂM TÝ TẤT CẢ NHỮNG TUỖI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG MỘC KỶ TỴ NHÂM NGỌ QUÍ MÙI TÂN MẸO MẬU TUẤT KỶ HỢI QUÍ SỬU CANH THÂN TÂN DẬU MẠNG MỘC Nam nữ xem chung.http://www. dùng tháng âm lịch. dùng tháng âm lịch.

11. 33. 5. 39 tuổi. 19.com 7 CANH NGỌ B ÍNH TUẤT M ẬU THÂN TẤT CẢ NHỮNG TUỔI DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ MẠNG THỔ T ÂN M ÙI ĐINH M ẬU D ẦN KỶ M ẸO H ỢI CANH TÝ TÂN SỬU K Ỷ DẬU BÍNH THÌN ĐINH TỴ M ẠNG THỔ Nam nữ xem chung. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. SANH TH ÁNG 4 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng Giêng Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 2 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 3 Trai 2 đời vợ Gái 1 đời chồng 5 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 6 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 7 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 8 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng 9 Trai 3 đời vợ Gái 3 đời chồng 10 Trai 2 đời vợ Gái 2 đời chồng 11 Trai 1 đời vợ Gái 1 đời chồng 12 Trai 3 đời vợ Gái 2 đời chồng Số 4: SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG LƯƠNG DUYÊN HÌNH VẼ Muốn định hướng: Sơ đồ này phảI để tại nhà ở. hướng Đông là Mặt trời mọc. 22. 34 tuổi. 31. 17.http://www. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Tân Dậu vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. . 9. xây cho đúng hướng Đông và Tây. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 4. 1. 28. luận việc hôn nhân không thành. đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 27. như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 12. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tý. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 23. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hứơng Mẹo mới nhằm căn duy ên. 29.tuvilyso. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. 21. hướng Tây là mặt trời lặn trong tuổi của mình nên định hướng lương duyên ở hướng nào khi đối chiếu sơ đồ sẽ thấy rõ. 6 và tháng 10. dùng tháng âm lịch. TuổI Giáp Tý (ĐạI Kỵ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Tý sanh tháng 1.

tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ đảm đang. 2 và tháng 11. ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng ngày hậu cũng ấm no. hào tài no đủ. về hào con thiểu phước. bổn thân hay có bệnh nhỏ. nên kiên nhẫn chung lo với nhau. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi sau mới tốt. Còn thiếu phướng thì đặng khá. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. tay làm có tài mà cũng hay hao phá t ài. ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà thường dùng. có số nuôi con nuôi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ chơn hay đi. Qua hạn mới đậu tài. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền tước.tuvilyso. nên chung lo cần ăng. hay giao thiệp hay lo tính. hào con không có. hào con rất ít. v ề hào con thiếu phước. nhiều người hay thương mến. sống chung với nhau làm ăn tốt. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tánh cộc. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay rầy nói. vật dụng trong nhà thường dùng. về hào tài hay luân chuyển.com 8 Gái tuổi Giáp Tý sanh tháng 1. có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ no. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www. 10. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. tánh cộc. ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu. Tánh người vợ tánh sánh lanh lẹ. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. TuổI: GIÁP TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI GIÁP TÝ (Chồng vợ đồng một tuổI) LờI giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. rất ít hoặc không con. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. cầu lo việc chi cũng có người quý nhân giúp đỡ. chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no.

tánh lạt lòng.tuvilyso. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. ở với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu ố. tành tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con rất ít. tánh tình vợ chồng hòa hạp. người đời hay mến thương. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng.com 9 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI T ÂN M ÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền từ ngày lớn tuổi. vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. tánh tình vợ chồng hào hạp. hào con trung bình. có duyên. Tánh người vợ hiền. tánh cộc. tánh tình vợ chồng hay tương xung. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. nên hòa thuận chung lo với nhau làm ăn ngày hậu cũng đặng ấm no. vợ chồng đặng có danh giá. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. thông minh có kỹ lưỡng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. Tánh người vợ hiền. Tánh người vợ bôn ba. hào con rất ít. ở với nhau làm ăn s ẽ lập nên sự nghiệp. về lời tiếng không đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát. nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. . qua hạn mới phát đạt. bản thân có tiểu tật. về hào tài nên luân chuyển. nên bền chí và cần năng. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. sanh con đầu là gái hạp. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. về tánh ý nên kiên nhẫn. hào tài bình thường. gặp số Tam Vinh Hiển. tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. tánh sáng.http://www. còn thiểu phước thì đặng khá. việc làm ăn đặng lập nên. chân hay đi. lòng hay lo tính. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hay giao thiệp tình bạn. trong mình có bệnh nhỏ. chung ở nên cẩn nại thương lẫn với nhau làm ăn mới đặng. về hào con thiểu phước. chân hay đi. Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI) Hai tuổI này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào tài tương vượng. hay lo tính.

ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ăn nói đời lanh lẹ. tánh tình vợ chồng hòa thuận. thông minh. bản thân hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hoặc nuôi con nuôi. ý tính vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hay lo tính. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ dùng. ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. nên chung lo làm ăn đặng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau làm ăn tốt. hào tài ấm no. vui vẻ. tay làm có tài trong hay hao phá tài. chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. lanh lẹ. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh người vợ rộng rãi. lời nói hay hòa thuận với đời. hào tài đủ dùng. ưa trồng tỉa. vui vẻ. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa hạp. số khó giữ tiền bạc. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. hào con thiểu phước. chung ở với nhau lập nên nhà. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. Tánh người vợ có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. việc làm ăn ngày hậu nên nhà. tánh tình vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. hào tài tương vượng. hào con ít.http://www. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 10 Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. trong ngòai sắp đặt đều thuận ý. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. hào con đông đủ. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no.tuvilyso. lời nói ngay thật. hay giao thiệp. khó tính. hào con trung bình. ý tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . lời nói hay thắc mắc. có duyên. lạt lòng. bản thân tiểu tật.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều.http://www. chung ở với nhau làm ăn nên nhà. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi B ính Dần Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau ph iạm (Biệt Ly) 2. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. ở đời với nhau kiên cố chung lo cũng đặng ấm no. khá thương lẫn nhau và cần năng làm ăn đặng. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lời nói ít thua ai. ít đặng vui vẻ. trong mình có tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 1. Tánh người vợ thông minh. có duyên vui vẻ. bản thân có tiểu tật bệnh. vật dụng trong nhà thường dùng. tốt về danh giá. cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đỡ. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. hay lo tính. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. việc làm ăn đồng lo đặng ấm no. ăn nói viêc chi cũng dễ. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tính vợ chồng xung khắc. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. lòng hay lo tính có số tạo tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng hòa thuận. TUỔI: ẤT SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. về hào tài hay luân chuyển. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau làm ăn cũng đặng nên. tánh sáng. lời nói hay thắc mắc.tuvilyso. hay giao thiệp. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ dùng. hay bôn ba lo tính. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài. hào con rất ít. hào con đa số. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài bình thường.com 11 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lanh lẹ. có duyên. hào con rất ít. Tánh người vợ lanh lẹ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Sửu. hào tài đủ no. hào con trung bình. nên nhẫn nại việc làm ăn mới tốt. hào tài ấm no hào con rất ít.

Tuổi này trai hay gái kho có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. 37. 6. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. tánh tình vợ chồng lời nói hay tương xung. lo tính việc gì cũng đều thông suốt. 10. ăn nói việc chi cũng dễ. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài thịnh vượng. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 39 tuổi. hào con thiểu số. Tánh người vợ miệng hay rầu nói. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà.com 12 3. 35. có số tạo giữ tiền tài. 33. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. . có số giữ tiền tài. ít đặng hạp ý. hay giao thiệp. hào tài phát đạt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. Tánh người vợ có duyên. Gái tuổi Ất Sửu sanh tháng 1. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. chung ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt.http://www. còn thiểu phước thì đặng khá. khó sanh và khó nuôi. còn c ó đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa v ắng. 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. nên thương lẫn và chung lo làm ăn tốt. 41. vui vẻ. đến ngày chót khó nên đôi. 53 tuổi. Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Giáp Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 12. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về tánh ý khá nên kiên nhẫn. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào con trung bình. 23. 27. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. luận việc hôn nhân không thành. 25. Tuổi: ẤT SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 5. 29. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Sửu sanh tháng 1. trong nhà đều ưng thuận ý.tuvilyso. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 21. vật dụng trong nhà đặt trang hoàng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước thì hưởng giàu.

về lời tiếng nên nhẫn nại. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. nhiều người hay mến thương. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng lo tính việc chi đều thông suốt. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân có tiểu bệnh tật. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. hào tài ấm no. ở đời với nhau nên cần năng cũng đặng hưởng ấm no. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nên bền chí. và hay hờn mát. làm có tiền hay khiến đều hao tốn. hào tài no ấm. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. còn nhiều phước thì đặng khá. vật dụng trong nhà thường dùng. nhưng hưởng đặng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào con rất ít. tánh cộc. hào tài ph át đ ạt. hào con thiểu số. Tánh người vợ sáng. tánh tình vợ chồng hay tương xung. nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn đặng. về hào tài hay luân chuyển.com 13 Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Qua hạn mới đậu tài. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Làm ăn không đặng phát đạt.http://www. có duyên vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý có phước hưởng giàu. thông minh và kỹ lưỡng. hay giao thiệp. hào tài tương vượng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ hay bôn ba. hào tài no ấm. . vật dụng trong nhà khiếm dụng. sanh con đầu là gái hạp. chân hay đi nhiều. hay lo tính. tánh cộc. v ề lời tiếng ít đặng hạp ý. chân hay đi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá.tuvilyso. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổ. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung ở với nhau sẽ lập nên sự nghiệp. tánh t ình vợ chồng hòa hợp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ can đảm. Tánh người vợ hiền. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. về hào con thiểu phước. cầu lo có quí nhân. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. vật dụng trong nhà đều đủ.

Tánh người vợ rộng rãi. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn đặng ấm no. Tánhngười vợ hiền. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. đặng hưởng cảnh ấm no và an vui. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lời nói ngay thật. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso.http://www. hào con thiểu s ố. b ản thân có tiểu tật. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. số khó giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ưa trồng tỉa. trong bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. việc l àm ăn kiên cố mới đặng ấm no. tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.com 14 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. khó tánh. . hay có bệnh nhỏ. có duyên. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài phát đạt. hào con rất ít. hay giao thiệp. vui vẻ. tánh lạt lòng. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ có duyên. miệng hay rầy nói. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ chân hay đi. hào con thiểu phước. hào tài bình thường. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. hào tài trung bình. lanh lẹ. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. khá chung lo làm ăn đặng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào tài thịnh vượng. hào con đa số. chung ở nên kiên cố làm ăn đặng. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số nuôi con nuôi. chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp lớn. có duyên. Tánh người vợ thông minh. nên kiến cố làm ăn mới ấm no. hào tài bình thường. hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. hào con rất ít. Tánh người vợ hay lo tính. vui vẻ. ĐOÁN PHỤ TH ÊM Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi nay ở với nhau làm ăn đặng tốt.

ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài. vui vẻ. vui vẻ. có duyên. hào tài thạnh vượng. có duyên. lòng hay lo tính. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lời nói hay hòa thuận với đời. ở với nhau vợ chồng hay xung ý. ăn nói việc chi cũng dễ. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổI ẤT SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. bản thân có tiểu bệnh. khó tạo giữ của. chung ở với nhau làm ăn đặng. Tánh người vợ hiền. chung sống với nhau khá nên nhẫn nại làm ăn đặng lập nên. lời nói hay thắc mắc. hào tài trung bình. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn đặng. tánh tình vợ chồng hòa ạp. tánh tình vợ chồng ít hòa hạp. ít nói. nên bền chí và cần năng. vui vẻ. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ tánh hiền. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. vui vẻ. thông minh. . Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài đủ no. khá nhẫn nại việc làm ăn tốt. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. lanh lẹ. tánh thông minh. có duyên. hay lo tính. hào con rất ít. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. làm ăn không đặng phát đạt.http://www. Tánh người vợ tánhsáng. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. hòa hạp với đời. ngày hậu đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con thiểu s ố. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà khiếm dùng. tánh tình vợ chồng hòa hạp nên kiên cố chung lo với nhau. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 15 Tánh người vợ tánh sáng. ý tính vợ chồng hòa hạp. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ thông minh. cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình.tuvilyso.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 3. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 22. 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Ất Sửu Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7.tuvilyso. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 8. 34. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc ăn dễ dàng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 46. luận việc hôn nhân không thành. 6. hào con không con và có số nuôi con. 1. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Dần sanh tháng 2. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tu ệt Mạng) 5. 46. 52 tuổi. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. khó sanh và khó nuôi. 22. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 28. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng) 2. đến ngày chót khó nên đôi. Gái tuổI Bính Dần sanh tháng 7. 52 tuổi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Dần. 10. 40. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Bính Dần vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 40.http://www.com 16 Tuổi: BÍNH DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. hào tài đủ dùng. cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ. TuổI: BÍNH DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 34. 28. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. 7. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. .

com 17 Tánh ngườI vợ chân hay đi. tánh tình vợ chồng cũng có phần hào hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự Tánh người vợ có duyên. hay giao thiệp. d ầu c ó c ủa s ẵn c ũng kh ó gi ữ đặng. ý hay giao thiệp. tánh cộc. l àm ăn không đặng ph át đ ạt. nhiều người hay thương mến. vật dụng trong nhà khi ếm d ụng. về hào tài hay luân chuyển. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiếu phước. về hào tài hay luân chuyển. tánh tình vợ chồng hay xung ý bất hòa. có số tạp giữ tiền tài. số vợ chồng cũng thế.tuvilyso. Tánh người vợ can đảm. Số vợ chồng cũng thế. vật dụng trong nhà thường dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.http://www. tánh lạt lòng. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồn như có phước hưởng giàu. vui vẻ. hào con thiểu số. tánh cộc. Tánh người vợ bôn ba. hào tài đủ no. hay lo tính. ở với nhau nên nhẫn nại chung lo l àm ăn t ốt. nên kiên nhẫn với nhau. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh cộc chân hay đi. hay giao thiệp. hào tài trung bình hào con rất ít. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng ph ảI ch ịu c ảnh thi ếu ngh èo. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chân hay đi. vợ chồng phảI bền chí nhẫn nại. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn tốt. có chút chức phận để làm ăn. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài tương vượng. chung sống với nhau nên ần năng và thương lẫn nhau. còn thiếu phước thì đặng khá. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. h ào t ài đủ no qua ng ày. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều. ở với nhau nên kiên cố mới đặng ấm no. hưởng sự ấm no và an ủi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước. số vợ chồng cũng thế tánh tình vợ chồng ít hòa hạp. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. phải có chí cần năng và nhờ nơi phước đức. hay giao thiệp. sanh con đầu là gái hạp. nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. h ào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. hào con rất ít. còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vợ chồng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên.http://www. nên kiên cố đồng lo với nhau. bản thân hay có bệnh nhỏ. việc làm đặng nên. không đặng vui vẻ cho lắm. ăn nói với đời lanh lẹ. h ào con thi ểu ph ư ớc. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ống chung lo ngày hậu cũng đặng ấm no. làm có tiền cũng hay khiến điều hao tốn. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. . vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con rất ít. tánh lạt lòng. nên thương lẫn chung lo với nhau. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng không đặng hòa hợp cho lắm nên thương lẫn nhau làm ăn đặng. cũng hay hao phá tài. c ó s ố nu ôi con nu ôi. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá cần năng và chung lo làm ăn mớinên. lời nói hay thắc mắc. hào con đa số. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. hào con rất ít. hào tài trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổI BÍNH DẦN vợ tuổI ẤT H ỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh lạt lòng. ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ có duyên. hào tài tương vượng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá nhiều người hay thương mến. bản thân hay có tiểu bệnh. tay làm có tài.com 18 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hay giao thiệp tình b ạn. không chí đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. miệng hay rầy nói. có duyên vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu sang. chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no. bản thân có tiểu tật. lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ. tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng.tuvilyso. hào tài tương vượng. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng.

số khó giữ tiền tài. không chi đáng kỵ. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con thiểu phước. ý tình vợ chồng hòa hạp việc làm ăn khá cần năng mới đủ no. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. về hào tài hay luân chuyển ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. h ào con trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. hào con thiểu số. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài c ũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lo tính thường có quí nhân giúp đở. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau phải kiên cố mớiđặng tốt. có số nuôi con nuôi. có duyên. khá nhẫn n ại làm ăn đặng. hào con trung bình. hay giao thiệp. bản thân hay có bệnh nhỏ. nên kiên cố việc làm ăn đặng. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mớiđặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hay lo tính. Tánh người vợ hay lo. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khó tánh. lanh lẹ. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài đủ dùng. hào tài đủ no . ý tình vợ chồng hòa thuận. trong bản thân có tiểu tật. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào tài đủ no qua ng ày. ưa trồng tỉa. còn thiểu phước thì đặng khá. lời nói hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ hiền. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp.tuvilyso. lời nói ít thua ai.http://www. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 19 Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài trung bình. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. tay làm có tài cũng thiểu s ố. chân hay đi. hay giao thiệp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. thông minh. lanh lẹ. Tánh người vợ rộng rãi. chung sống với nhau làm ăn tốt. Tánh người vợ thông minh.

đến ngày chót khó nên đôi. Tánh người vợ lanh lẹ. Gái tuổi Đinh Mẹo sanh tháng 7. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Giáp Tý. 36. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ít nói. 20. vui vẻ có duyên. hào tài bình thường. chung sống chung lo làm ăn đặng. 32. bản thân hay có bệnh nhỏ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Mẹo sanh tháng 2. sanh con đầu là gái hạp. 40 tuổi. hào con thiểu số. 1. ít vui vẻ. Tuổi: ĐINH MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. luận việc hôn nhân không thành. 8 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 18. việc làm ăn sẽ đặng nên nhà. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mẹo. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. 30. 8. khá nhẫn n ại làm ăn mớiđặng. hào con rất ít. 3. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19. 38. Những năm tuổo trên đây kỵ hiệp hôn. 31. 24. hào tài tương vượng. hào con đông đủ. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Bính Tỵ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tuổi ĐINH MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH MẸO . 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 10. 7. 43 tuổi. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. ý tình vợ chồng hay xung khắc. bản thân có tiểu bệnh. hào tài đủ no. Chồng tuổi Đinh Mẹo vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng) 2.com 20 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 6. có số tạo giữ tiền tài. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.http://www. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. khó sanh và khó nuôi. 26.

gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. lo tính việc chi cũng dễ. còn thiểu phước đặng khá. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. lo tính việc chi đều thông suốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. háo tài ấm no. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vơ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vơ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đều đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào con đông đủ. ở với nhau ngày hậu cũng đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. về háo tài hay luân chuyển.http://www. vui vẻ hay giao thiệp. hào con thiểu số. về tánh ý nên kiên nhẫn. tính lạt lòng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đặng nhiều người mến yêu. nên ở với nhau thương lẫn chung lo đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. háo tài tướng vượng. phải chịu cảnh nghèo thiếu một thờI gian. và kỹ lưỡng. hưởng cảnh ấm no và an vui Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vơ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hiền. hào con trung bình. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vơ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. chân hay đi nhiều. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp.tuvilyso. hào tài trung bình. chung ở với nhau làm ăn đặng. tánh cộc. hào tài ấm no. nên cần năng làm ăn đặng. chung sống nên thương lẫn nhau làm ăn t ốt. qua hạn mớI đậu tài. bổn thân có tiểu tật. chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. hào tài buồn ban đ ầu hay luân chuyển. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ can đảm. Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát. trong ngoài đều thuận ý. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chân hay đi. tay làm tài cũng hay hao phá tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ăn nói cầu lo việc chi đều có người quí nhân giúp đỡ. .com 21 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy.

qua hạn mới đậu tài. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vơ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên nhẫn nại và bền chí. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian . có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. ăn nói với đờI lanh lẹ. vui v ẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. lo tính việc chi đều thông suốt.com 22 Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vơ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài thịnh vượng. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hiền. tâm ý bất hòa. hào con thiểu số. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con trung bình.tuvilyso. gặp số Nhứt Phú Quí vợ chồng như có phước hưởng giàu. việc làm ăn đặng ấm no. hay giao thiệp tình bạn. có duyên vui vẻ. ở với nhau làm ăn đặng lập nên. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. . Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay tươn xưng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài phát đạt. nhiều người hay mến thương. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. việc lo tính đều hạp ý. hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. không chi đáng kỵ. nên thương lẫn chung lo với nhau. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài ấm no.http://www. háo tài ấm no. nên kiên nhẫn và cần năng ngày hậu cũng đặng làm nên. vui v ẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con rất ít. miệng hay rầy nói. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh sáng. hào con thiểu số. ở với nhau làm ăn đặng nên nh à. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vơ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. bổn thân hay có tiểu bệnh. trong mình hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. chung ở làm ăn lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào tài tượng vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào con đa số. tánh tình vợ chồng không hòa hạp cho lắm.

hào con trung bình. hào tài thạnh vượng. bổn thân hay có bệnh nh ỏ. chân hay đi.http://www. hào con rất ít. khá nhẫn nại việc làm ăn mới đặng. tánh lạt lòng. chân hay đi.com 23 Tánh người vợ hay rầu lo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi Q Í MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) . hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận. vui vẻ. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hay lo tính.tuvilyso. hào con rất ít. không đặng cho lắm. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. hào con thiểu phước. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng. tánh cộc. hay giao thiệp. khó tánh. tánh tình vợ chồng hòa thuận. có số nuôi con nuôi. vật dụng trong nhà bình thường. hào tài ph át đ ạt. lo tính việc chi đều thông suốt. có số nuôi con nuôi. có duyên vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau làm ăn đặng sự nghiệp. có duyên. Tánh người vợ chân hay đi. bổn thân hay có tiểu bệnh. hào tài tương vượng. bổn th ân hay có bênh nhỏ. chung ở với nhau làm ăn nên. vuivẻ. hào con trung bình. tay làm tài mà cũng hay hao phá tài. lời nói ngay thật. háo tài hay luân chuyển. hào tài ấm no. việc làm ăn sẽ đặng ấm no. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi nay ở với nhau đặng tốt. không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. bổn thân có tiểu tật. ở với nhau làm ăn đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.

hay giao thiệp. bổn thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng nên. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. Tuổi: MẬU THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 30. . hay hòa hạp với đời. việc làm ăn thường gặp người giúp đỡ. Tánh người vợ hiền. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 24. ít nói. hào tài đủ dùng. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. hào tài bình thường. bổn thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. có duyên. 30.com 24 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. hào con trung bình. bổn thân có tiểu tật. 42 tuổi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thìn 1.http://www. háo tài tương vượng hào con thiểu số. 20. 36. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà đều đủ. lời nói hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ miệng hay rầy nói. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo việc chi cũng đặng thông suốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 42. 26. thông minh. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. việc làm ăn nên kiên cố thêm tốt. 38. hào con thiểu số.tuvilyso. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài ấm no. ít đặng vui vẻ cho lắm. chung sống nên kiên cố làm ăn đặng. việc làm ăn đặng lập nên. Tánh người vợ thông minh. 32. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 54 tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. về lời nói nên kiên nhẫn với nhau. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đa số. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ít thua ai.

hào tài ấm no. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NH ÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt. chung s ống với nhau khá kiên cố làm ăn sẽ lập nên. tánh cộc. trong ngoài sắp đặt đều yên phận. số vợ chồng cũng thế.com 25 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. 7.tuvilyso. nên thương lẫn và đồng lo với nhau. sanh con đầu là gái han. tánh tình vợ chồng hòa hạp. 4.chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mớiđặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. về hào tài hay luân chuyển. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. luận việc hôn nhân không thành. chân hay đi. hay lo tính. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đỡ. háo tài đủ dùng. Tánh người vợ hiền. chân hay đi nhiều. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Gái tuổi Mậu Thìn sanh tháng 4. thông minh v à kỹ lưỡng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 6. Tánh người vợ bôn ba. ý hay giao thiệp. không chi đáng kỵ. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng và khó nuôi. háo tài thạnh vượng.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đặng dễ dàng. bổn thân có tiểu tật. hào con đông đủ. tánh cộc. hào con trung bình. 7. đến ngày chót khó nên đôi. 5. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng HỢI mới nhằm căn duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm. ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn đặng. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. Tuổi: MẬU THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ can đảm. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Thìn sanh tháng 3.

tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. hay giao thiệp. dầu có sẵn cũng khó giữ đặng. hào con đa số. hào tài đủ no qua n ày. về hào tài hay luân chuyển. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINHSỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hiền. chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. Tánh người vợ lờI tiếng nóng nảy. hào con đông đủ. lòng hay lo tính. ở vớI nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng. hào tài đủ dùng.com 26 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. gặp số Tứ Đạt Đạo. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên thương lẫn với nhau. ở với nhau khá kiên cố mớI ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. đặng co 1 chút ít chức phận để làm ăn. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lời tiếng bất hòa. lời nói hay thắc mắc. tánh tình vợ chồng hòa hạp. miệng hay rầy nói. hào con đông đủ.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh sáng. vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. có duyên. hay giao thiệp tình bạn. háo tài ấm no. lanh lẹ. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. ở với nhau nên có chí nhẫn nại làm ăn đặng hưởng ấm no. cầu lo việc chi thường có qúi nhân giúp đỡ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đ ều thông suốt. số vợ chồng cũng thế. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài tương vượng hào con trung bình. hưởng cảnh ấm no và an vui. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. chân hay đi. ĐOÁN PHỤ THÊM . trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. về tâm ý nên kiên nhẫn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận. phảI chịu cảnh thiếu nghèo. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hay tương xung. tánh lạt long. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nhiều những hay mến thương. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. số vợ chồng cũng như thế. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

tuvilyso. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. b ản th ân hay có tiểu bệnh. có số giữ tiền tài ngày lớn tuổI. ý tình vợ chồng hay xung khắc. chân hay đi. hay giao thiệp tình bạn. tánh tình vợ chồng hòa hạp. không đặng vui vẻ cho lắm. hào tài trung bình. hào con thiểu số. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay làm có tài cũng hay hao ph á t ài. lòng hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. hào tài ấm no. vui vẻ. chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ ó duyên. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau khá cần năng mới ấm no. hào con trung bình. chân hay đi. ăn nói với đới lanh lẹ. hào con đông đủ. lời nói ngay thật. bản thân có tiểu tật. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh rộng rãi.com 27 Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi M ẬU D ẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.http://www. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung ở đồng lo làm ăn đặng. bổn thân hay có tiểu bệnh. khá cần năng làm ăn ngày hậu đặng nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ ưa trồng tỉa. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ. số khó giữ tiền tài. trong bổn thân có tiểu tật. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ no. hào con đa số. hào tài thạnh vượng. hào con thiểu số. hào tài đủ no. tánh sáng. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. lời nói ít thua ai. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống nên cần năng mới đủ. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi KỶ M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường. hào con thiểu số.

cầu lo việc chi đều thuận ý. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.com 28 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hay xung kh ắc. nhiều người hay thương mến. có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. không chi đáng kỵ. lời nói ít thua ai. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài thạnh vượng. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con đông đủ. lanh lẹ hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. nên nhẫn nại ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. .tuvilyso. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao t ài. hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đôngđủ. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài trung bình. khá thương lẫn và chung lo. bản thân ít đặng vui vẻ. tề chỉnh và thông minh. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khi ếm dụng. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. có số nuôi con nuôi. trong ngoài đều yên thuận. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phảI chịu cảnh thiếu nghèo. làm ăn không đặng phát đạt. hào tài ấm no. chung ở nó kiên cố làm ăn tốt. hay giao thiệp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh cộc. hào con đa số. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. nhờ nơi phước đức. Tánh người vợ hiền. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung ở với nhau làm ăn sẽ lập nên.http://www. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. bổn thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. tay làm có tài cũng thương bị hao tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào tài đủ no. khá nên kiên cố và bền chí. số vợ chồng cũng thế. việc làm ăn đặng hưởng ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. khá nh ẫn n ạI l àm ăn mớiđặng. hay giao thiệp. hào tài ấm no.

Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 54 tuổi. 48. 56 tuổi. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Đinh M ẹo Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Ất D ậu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 8. 50. hòa hạp với đời. Gái tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ hay rầu lo. 24.tuvilyso. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. 3. hào tài đủ no qua ngày. ít nói. bản thân có tiểu tật. 30. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Tỵ 1. có số nuôi con nuôi. 36. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tuổi KỶ TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) . Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 32. 38. không đặng vui vẻ cho lắm. 26. việc làm ăn nên cần năng mới đủ no. 7. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. khá chung lo làm ăn nên nhà.com 29 Tánh người vợ hiền. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 42. 6. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. luận việc hôn nhân không thành. TuổI: K Ỷ T Ỵ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 4. 44. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5. khó sanh và khó nuôi. bổn thân có tiểu bệnh. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. hào con thiểu số.http://www.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng l ớn h ơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. đặng hưởng sự ấm êm. gặp số Tứ Đạt Đạo. hào con trung bình.com 30 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hay lo tính. hay giao thiệp. lo tính việc chi đều sáng suốt. còn thiểu phước thì đặng khá. gặp số Tam Vinh Hiển. chân hay đi. vợ chồng đặng có danh giá với đời và có quyền tước. hào con trung bình. hào tài đủ no. phát đ ạt. nhưng buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. vật dụng trong nhà đủ dùng. đặng hưởng sự ấm êm. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. đồng lo với nhau làm ăn tốt. nên kiên cố và thương lẫn nhau. vật dụng trong nhà bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.http://www. . ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ở với nhau chung lo làm ăn đặng. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hiền. hào con rất ít. ở với nhau làm đặng tốt. tánh cộc. sanh con đầu là gái hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. chân hay đi. vật dụng trong nhà bình thường. vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. nhiều người hay mến thương. l àm có tiền hay khiến điều hao tốn. bổn thân có tiểu bệnh. tánh lạt lòng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. về ý tánh nên nhẫn nại. bổn thân có tật tiểu bệnh. vợ chồng có phước hưởng giàu. hay giao thiệp. thông minh và kỹ lượng. tánh ý vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng l ớn h ơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn lòng hay lo tính.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có chút ít chức phận thêm tốt. Tánh người vợ bôn ba. ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. phảI chịu c ảnh thiếu nghèo. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng hòa hạp. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. việc làm ăn đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp để lời tiếng. tay làm có tài cũng hau hao phá tài. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

nên cần năng cũng đặng ấm no. vui vẻ. vui vẻ.com 31 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. lanh lẹ. chung sống làm ăn đặng nên. trong bản thân có tiểu tật. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. làm ăn không đặng phát đạt. lời tiếng ít hạp. có duyên. c ó duyên. Tánh người vợ hay lo tính. tánh ý vợ chồng hay tương xung. hào tài thịnh vượng hào con thiểu số. Tánh người vợ hiền. h ào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ có duyên. . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá. về tánh ý nên nhẫn nại. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp nên kiên cố làm ăn tốt. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ý tính vợ chồng hòa hạp. miệng hay rầy nói. ngày hậu ấm no trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. bổn thân có tiểu tật.http://www. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn h ơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nhiều người hay m ến thương. hào con trung bình. bổn thân hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. hào con rất ít. ưa trồng tỉa. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi T ÂN T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài tương vượng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống đồng lo sẽ đặng làm nên sự nghiệp. hào tài ấm no. Tánh người vợ thông minh. nên thương lẫn chung lo với nhau làm ăn tốt. nên cần năng chung lo thêm tốt. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ rộng rãi. qua hạn mới đậu tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. khó tánh. hào con đông đủ. hào tài trung bình. sắp đặt trong nh à đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đều đủ. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. Tánh người vợ chơn hay đi.

hào con trung bình. chân hay đi. hay lo tính. lời nói ít thua ai. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng việc làm ăn sẽ nên nhà. Tánh người vợ tánh hiền. tề chỉnh và thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vi ện làm ăn chung lo sẽ đặng ấm no. tánh tình vợ chồng hòa thuận. nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn đặng ấm no. hào tài đủ dùng. ở với nhau kiên cố làm ăn cũng lập nên.tuvilyso. có tay tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ d ùng. Tánh người vợ can đảm. tánh cộc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. chung sống với nhau nên cần năng ngày hậu tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số.http://www. về hào tài hay luân chuyển.com 32 Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. hay hòa thuận với đời. tánh tình vợ chồng xung khắc. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ lanh lẹ. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh sáng. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. có duyên vui vẻ. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. chân hay đi nhiều. hào con trung bình. hào tài ấm no. hào con thiểu số. hào tài trung bình. lo t ính vi ệc chi đ ều th ông su ốt sắp đặt trong ngo ài đ ều thu ận ý. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) . Tánh người vợ hay rầy nói. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng l ớn h ơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng. tánh tình vợ chồng hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới tốt.

Tuổi: CANH NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tuổi: CANH NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ no . Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 23. 33. 34 35. Tánh người vợ thông minh. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Ngọ. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 39. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Bính Dần Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21. khá kiên cố làm ăn mới đặng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt phải chịu cảnh thiếu nghèo. 27. 22. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mớI nhằm căn duyên. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Qu í D ậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 43 tuổi. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. lanh lẹ hay giao thiệp. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào con trung bình. hào con rất sanh con đầu là gái hạp. 25. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. tay l àm có tài cũng hay hao phá tài. 29. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Gái tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2. 4. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.com 33 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 8. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. 37. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2. . 3. 5. khó sanh và khó nuôi.tuvilyso. 1. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 41 tuổi.http://www. đến ngày chót khó nên đôi. lời nói ít thua ai. 1.

lời nói hay thắc mắc. hay giao thiệp tình bạn. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng ít đặng hạp về lời tiếng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh sáng. ý tánh nên kiên nhẫn nại v à nhờ phước đức. khá kiên cố mới ấm no. có duyên. hào tài đủ no qua ngày. nên kiên cố cũng đặng làm nên. chân hay đi. nhiều người hay mến thương. vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo . nên kiên cố chung lo ngày hậu ấm no. hào con thiểu số. tay làm có tiền cũng hay hao phá tiền. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vợ chồng nên thương lẫn chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp. ở với nhau làm ăn tốt.http://www. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. nên kiên nhẫn chung lo với nhau. hay lo tính tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. tánh lạt lòng. Tánh người vợ hiền. vui vẻ. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH T Ý (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. miệng hay rầy nói. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.tuvilyso. Tánh người vợ có duyên. về lời tiếng nên nhẫn nại.com 34 Tánh người vợ bôn ba. không chi đáng kỵ. gặp số Nhì Bần Tiện. cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. bản thân có tiểu tật. nên bền chí. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. ra . hào con đông đủ. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bổn thân có tiểu bệnh. tánh cộc. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu có thiểu phước thì đặng khá trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà đủ dùng. qua hạn mới đậu tài. hào tài tương vượng. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lâu dài. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài ấm no.

vui v ẻ. lời nói ngay thật. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con có muộn thiểu số. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. làm ăn lập nên sự nghiệp. bản thân có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng.http://www. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ rộng rãi. hào tài trung bình.tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. tánh sáng. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. lời nói ít thua ai. hào tài bình thường. lòng hay lo tính. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nhà. hay lo tính. có duyên.com 35 đường ăn nói hay lo tính đều dễ dàng. ý tình vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài đủ no. đặng có chút ít chức phận thêm tốt. ưa trồng tỉa. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.tuvilyso. không chi đáng kỵ. hào con trung bình. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. vui vẻ. hay giao thiệp tình bạn. hào con thiểu số. việc làm ăn đặng cảnh ấm êm. trong mình có tiểu tật. chung ở với nhau ki ên cố làm ăn nên. ý tình vợ chồng hòa hạp. số khó giữ tiền tật. Tánh người vợ thông minh. hào con có muộn ít con. lanh lẹ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. hào tài đủ no qua ngày. chung ở nên thương lẫn với nhau làm ăn đặng. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. . Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân hay có bệnh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống nên kiên nhẫn mới đủ no. hào con rất ít. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài phát đạt. có số tự giữ tiền tài ngày lớn tuổi. về tánh ý nên nhẫn nại. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên.

gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận. Tánh người vợ hay rầy nói. hào con rất ít. hào tài tương vượng. hay hòa thuận với đời. tánh thông minh. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung ở cần lo đặng hưởng.com 36 Tánh người vợ có duyên. khá kiên cố làm ăn đặng. hào tài thường dùng. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP T Ý (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.tuvilyso. chân hay đi nhiều. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ dùng. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. thông minh và kỹ lưỡng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ can đảm. hào con thiểu số. tánh tình vợ chồng hòa thuận. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. lo tính việc chi đều thông suốt. chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. về tiền tài hay luân chuyển. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. nên bền chí ngày hậu sẽ làm nên. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. nên thương lẫn với nhau. hào tài tương vượng. . vui vẻ. có tay tạo giữ t ền tài. Tánh người vợ chân hay đi. có chút ít chức tước để làm ăn. hay giao thiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. bản thân có tiểu tật. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít. ở với nhau kiên cố sẽ làm nên. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh ý lẫn nhẫn nại.http://www. hào con trung bình. hào tài ấm no. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. ra đường ăn nói hay cầu lo đều đặng dễ. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. qua hạn mới đậu tài. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. ý tình vợ chồng ý đặng hòa hạp. hào con thiểu số. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. vật dụng trong nhà dùng đủ.

35. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. khá kiên cố làm ăn tốt. việc làm ăn nên cần năng mới đặng ấm no. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. 21.com 37 Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. hào con trung bình. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Canh Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. lanh lẹ hay giao thiệp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mùi. XIN LƯU Ý . Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. tề chỉnh và thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hoa phá tài. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 19. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Mậu Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 31. 27. 29. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. hào tài đủ dùng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Tân Mùi Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 39 tuổi. hào con bình thường. lời nói ít thua ai. hào tài đủ no. Tuổi: TÂN MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tánh người vợ tánh hiền. đến ngày chót khó nên đôi. hay lo tính. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. 25. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 1. hay giao thiệp. bản tâm ít đặng vui vẻ. lanh lẹ. 47. 41. 53 tuổi. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.

com 38 Trai tuổi Tân Mùi sanh tháng 2.tuvilyso. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình vợ chồng có phần hạp ở đặng. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. sắp đặt trong ngoài đều thuận ý. hào tài đủ dùng. 3. Tánh người vợ thông minh. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào con đa số. hào tài ấm no. hay giao thiệp. hào tài tương vượng. khó sanh và khó nuôi. Tánh người vợ tánh hiền. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống cần năng cũng đặng ấm no. nên nhẫn nại chung lo với nhau làm ăn tốt.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống làm nên sự nghiệp. qua hạn mới đậu tài. 1. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi B ÍNH TÝ . sắp đặt trong ngoài đều yên thuận. ngày hậu đặng trở nên. hào con thiểu số. tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẽ vang. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vui vẻ. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. tánh tình vợ chồng đặng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. có thiểu phước thì đặng khá. Tuổi TÂN MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh lạt long. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đở. hay giao thiệp tình bạn. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Tánh người vợ có duyên. lòng hay lo tính. tánh tình vợ chồng không đặng hạp ý cho lắm. không chi đáng kể. có duyên. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 8. có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chút danh giá. chung ở với nhau làm ăn đặng trở nên. hào con thiểu số. nhiều người hay mến thương. 4. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. bản thân có tiểu bệnh. 5. chân hay đi. hào tài phát đạt. Gái tuổi Tân Mùi sanh tháng 2. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. vật dụng trong nhà đều đủ.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. lời nói hay thắc mắc. hào con có muộn. về hào tài có phần luân chuyển. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con rất ít. việc làm ăn cũng đặng bình thường. tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. qua hạn mới dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen. thiểu số. hào tài phát đạt. trong bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. ở với nhau hưởng sự ấm no. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài ấm no. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. số khó giữ tiền tài. tánh lạt lòng. tay làm có tài. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. hào tài ấm no. lời nói ngay thật. hào tài trung bình. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con có muộn.com 39 (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng. bản thân có tiểu tật. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng làm ăn sẽ lập nên. buổi đầu không đặng phát tài. lo tính việc chi đều thông suốt. . nên chung lo. thiểu số. bản thân có tiểu bệnh. vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận dường ăn nói cầu lo việc chi đều thông suốt. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. Tánh người vợ thông minh.tuvilyso. ưa trồng tỉa. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển. Tánh người vợ rộng rãi. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có bệnh. ăn nói với đời lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ lanh lẹ. vui vẻ. hào con thiểu số. v ề hào con thiểu phước.

vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. chung ở với nhau lập nên sự nghiệp. ở vớI nha làm ăn sẽ lập nên. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. bản thân có tiểu tật. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. không chi đáng kỵ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc về lời tiếng. Tánh người vợ bôn ba. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. hay giao thiệp. chân hay đi. hay giao thiệp. sanh con đầu là gái hạp. bệnh. hào tài phát đạt. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ĐOÁN PHỤ TH ÊM Chồng tuổiTÂN MÙI vợ tuổI ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ chân hay đi. không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ hiền. nên thương lẫn chung lo với nhau. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh cộc. hào con đông đủ. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh thông minh. còn thiểu phước đặng khá. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. hào tài tương vượng. chung sống làm ăn đặng nên. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuôi BÍNH DẦN . hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. khá nhẫn nại việc làm ăn đặng nên. hay lo tính. chung sống đồng lo làm ăn nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền tài . có tay tạo giữ tiền tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. thông minh và kỹ lưỡng. hay hòa thuận với đời. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi.com 40 Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay đi nhiều. tánh tình vợ chồng hay tương xung. lời nói ít thua ai. hay lo tính. hào tài trung bình. Chồng tuổi TÂN MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. nên kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài phát đạt. tánh sáng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con đa số. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại đến sau làm ăn mới tốt. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp.tuvilyso.http://www. vật dụng trong nhà đủ dùng. ít hạp ý. hay giao thiệp. lời nói hay thắc mắc.

http://www.tuvilyso.com

41

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau ợ chồng có phần hòa hạp, việc làm ăn khá kiên cố sẽ đặng ấm no. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI GIÁP T Ý (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánhs áng, lanh lẹ, hay lo t ính, hay giao thiệp - bản thân ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hay xung khắc lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. Chồng tuổI TÂN MÙI vợ tuổI QUÍ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổI) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng thường bị hao t ài, tánh t ình vợ chồng hòa thuận chung sống với nhau làm ăn t ốt. Tuổi: NHÂM THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gã những tuổi dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân. 1. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Bính ý Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Đinh H ợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Canh Ngọ Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổinày kỵ cướivợ năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. TuổI này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.

http://www.tuvilyso.com

42

XIN LƯU Ý Trai tuổiNhâm Thân sanh tháng 1, 5, 6, 10, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổI Nhâm Thân sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 3 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi NH ÂM TH ÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận thêm tốt, lo việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố sẽ đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hiền tài rất luân chuyển. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn khôn đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn m ớiđậu tài, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng chức phận hòa hạp, vợ chồng chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng, ngày hậu đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua ành bại mớI dễ làm ăn, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đở, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống vớinhau cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở, hào tài trung bình hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền, tánh t ình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

43

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá, và có quyền tước, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ , tánh ý vợ chồng hay tương xung, lờI tiếng ít hạp, nên nhẫn nại với nhau ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo, dầu có sẵn của cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con có mu ộn thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố mớiđủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở vớinhau đặng tốt, không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi có ngườI tương tự, hào tài trung bình, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau đặng hưởng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau trung bình, về lờinói nên nhẫn nại. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI, tính vợ chồng ít đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có bệnh nhỏ, chân hay đi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố mớiđủ no. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

http://www.tuvilyso.com

44

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổiCANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói v à hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở chung cần năng cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về tâm ý nên nhẫn nại. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ l ớn h ơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt, có chút chức phận c àng thêm tốt, lo tính việc chi đều có quí nhân giúp đở, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật bệnh, ý tính vợ chồng về lớitiếng ít đặng hòa hạp, vợ chồng ở vớinhau làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng khá nhẫn nại ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở vớinhau khá kiên cố làm ăn mới tốt. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng , hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý, khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mớiđặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN

http://www.tuvilyso.com

45

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, v ề danh giá, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng. Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no , hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên thương lẫn việc làm ăn lập nên. Tuổi: QUÍ DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Dậu. 1. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Quí Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 34, 36, 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 35, 37, 38, 44 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Dậu sanh tháng, 5,10, 6, 12, 1, 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Quí Dậu sanh tháng 11, 10, 2 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng về lời tiếng ít đặng hạp ý, nên hòa thuận làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng 1 tuổi)

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. hay giao thiệp tình bạn. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.tuvilyso. đặng hưởng cảnh ấm êm. chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. về tánh ý nên kiên nhẫn Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. hào tài tương vượng. ăn nói hay lo tính việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. nhiều người hay mến thương. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. chung sống đồng lo. hào con trung bình. có số tự giữ tiền tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. hào tài tương vượng. lo tính việc chi đều thông suốt. tánh sáng. hào tài ấm no. bản thân có tiểu tật. lòng hay lo tính. lờI nói hay thắc mắc. gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đều đủ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có chức quyền tước thêm tốt. hào con đa số. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay giao thiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo làm ăn dễ dàng. hào tài đủ no. nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ hiền. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.http://www. tánh ý vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. làm ăn tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. nên cần năng và kiên nhẫn. hào tài thịnh vượng. làm ăn đặng nên. Tánh người vợ chân hay đi.com 46 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lanh lẹ. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên bền chí và cần năng. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. ăn nói với đời lanh lẹ. trong ngoài sắp đặt yên thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khá chung lo và kiên cố ngày hậu ũng đặng ấm no. hào con trung bình. ở với nhau có phần nhẫn nại. Tánh người vợ có duyên. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở đặng hưởng ấm no. tánh lạt long. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vui vẻ. bản thân có tiểu bệnh.

hào con đa số. . việc làm ăn đặng ấm no. chân hay đi. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa thuận. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài thạnh vượng. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. việc làm ăn cần năng sẽ đặng ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài bình thường. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên nhà. chung sống làm ăn sẽ lập nên. nên kiên cố làm ăn đặng.http://www. hào tài trung bình. thiểu số. vui vẻ. hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có duyên.com 47 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. miệng hay rầy nói. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hay hòa thuận với đời. ăn nói với đời lanh lẹ. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào con đa số. Tánh người vợ hay lo rầu. không đặng vui vẻ cho lắm. hay lo tính. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. tánh thông minh. Tánh người vợ có duyên. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý định vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. hào con thiểu số. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. khá nhẫn nại làm ăn trọn tốt. hào con đông đủ. Tánh người vợ có duyên. hào tài trung bình. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo gĩư tiền tài ngày lớn tuổi.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng thuận hòa. lời nói ít thua ai. bản thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. hào tài thạnh vượng. chân hay đi. hào tài ấm no. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổI B ÍNH TU ẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. bản thân có tiểu tật. hào tài đủ dùng. có duyên vui vẻ. hào tài tương vượng. Tánh người vợ lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân có tiểu bệnh. tánh ý vợ chồng đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.

hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà thường dùng. vể lời tiếng nên nhẫn nại. hào con đa số. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài phát đạt.tuvilyso. hay khiến điều hao tốn. trong ngoài lo tính việc chi cũng đều thông suốt. ý lanh lẹ. chân hay đi. Tánh người vợ lớn tiếng nóng nảy. chung ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn đặng. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay giao thiệp. thông minh và kỹ lưỡng. hào con đa số. việc làm ăn đặng cảnh ấm no . tánh cộc. hào tài đủ dùng hào con thiểu số. đến sau dễ làm ăn. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài tương vượng. chung sống đồng lo với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ can đảm. vui vẻ. ở với nhau kiên cố cũng đặng ấm no. hào con trung bình. tánh người vợ tánh hiền. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài no đủ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) . làm có tiền.http://www. khá nhẫn nại làm ăn rất tốt. có số tạo giữ tiền tài. chân hay đi. tánh lạt lòng. ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 48 Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nên bền chí v à chung lo Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. tánh cộc. hào con trung bình .

22.tuvilyso. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. bản thân hay có bệnh nhỏ. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào con trung bình. đến ngày chót khó nên đôi. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Ất D ậu Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 2. 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi: GIÁP TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 29. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. 8. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Q í Dậu Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 7. 33. chung sống làm ăn đặng nên nhà. 21. Tánh người vợ hay rầy nói. 35. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 1. 45. 41 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tuất. Chồng tu ổI Giáp Tuất vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Sửu Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. khó sanh và khó nuôi. . lo tính việc chi đều thông suốt. 3. vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Tuất sanh tháng 6. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 33. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.com 49 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo.http://www. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Tuổi: GIÁP TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 39. 8. hào tài tương vượng. 51 tuổi. 23. 27. 7.

khó tánh có duyên. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. lo tính việc chi cũng đặng thông suốt. hay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. hào con trung bình. hay giao thiệp tình bạn. vui vẻ. hào tài tương vượng.tuvilyso. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng cung có phần hạp. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hòa thuận. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. hào con thiểu số. bản thân có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài phát đạt. Tánh người vợ hiền. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hưởng cảnh no ấm và an vui. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. ở đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời. tánh sáng. nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng ấm no. ăn n ói với đời lanh lẹ. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay lo tính. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ dàng. vui vẻ. hào con thiểu số.com 50 trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. chung ở làm ăn nên nhà. vui vẻ bản thân hay có bệnh nhỏ. lòng hay lo tính. bản thân có tiểu tật. ý tình vợ chồng hay xung khắc. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào con đông đủ. về ý tình nên kiên nhẫn. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến thương. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. về lời tiếng khá nhẫn nại. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. miệng hay rầy nói. ở với nhau nên kiên cố làm ăn đặng.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau đặng sự ấm êm. hào tài ấm no. Tánh người vợ có duyên. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ thông minh v à k ỹ l ư ỡng. Tánh người vợ chân hay đi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá.

có số nuôi con nuôi. về hào con thiểu phước. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. nhiều người hay mến thương. hay hòa thuận với đời. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI B ÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng.tuvilyso. hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. có số nuôi con nuôi. ăn nói việc chi cũng dễ. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài thạnh vượng. có số nuôi con nuôi. tánh sáng. về hào con thiểu phước. việc làm ăn đặng lập nên. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình.http://www. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. . hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. hào con đông đủ. ở với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên. ưa trồng tỉa. nên kiên cố làm ăn đặng. lời nói ít thua ai. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con đông đủ.com 51 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn đặng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ở với nhau cần năng ngày hậu cũng đặng trung bình. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có tay tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ rộng rãi. nên bền chí và kiên cố. Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. số khó giữ tiền tài. chung sống với nhau làm ăn tốt. có duyên. hào tài ấm no. Tánh người vợ hay đi nhiều. vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà đều đủ. lanh lẹ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giự tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con rất ít. bản thân có tiểu tật. hào tài trung bình. hào con rất ít. trong mình có tiểu tật.

việc làm ăn lập nên sự nghiệp. tánh lạt lòng. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hào tài thịnh vượng. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài trung bình. tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng hưởng ấm no. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chân hay đi. phải chịu thiếu nghèo một thời gian. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lanh lẹ. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ bôn ba. nhưng phải thành bại nhiều phen rồi mới tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. qua hạn mới đậu tài. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. hào con trung bình vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay giao thiệp. thông minh và kỹ lưỡng. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. về tiền tài hay luân chuyển. hay giao thiệp. hay giao thiệp. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài bình thường. bản thân có tiểu tật. hào con thiểu số.http://www. tánh thông minh. hào con trung bình. tánh cộc. hay giao thiệp. chân hay đi. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. chung sống với nhau làm ăn nên nhà. tánh tình vợ chồng hòa hạp. chân hay đi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ngày hậu trung bình. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) . việc làm ăn đặng lập nên.tuvilyso. hào con đông đủ. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay lám có tài cũng hay hao phá tài.com 52 Tánh người vợ chân hay đi. hay lo tính.

27. hào tài trung bình. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. 54. 29. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con thiểu số. 47. 51 tuổi. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Mậu Dần Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Hợi. Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 21. Tánh người vợ chân hay đi. hào con thiểu số. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn đặng phát đạt. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào tài đủ dùng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. chân hay đi nhiều. khó sanh và khó nuôi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 8. hay giao thiệp. 23. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 9. 2. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Hợi sanh tháng 6. 53 tuổi. chung ở với nhau đồng lo làm ăn tốt. Tánh người vợ can đảm. đến ngày chót khó nên đôi. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. qua hạn mới đậu tài. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. 1. luận việc hôn nhân không thành. 33. ý tình vợ chồng hòa thuận. 39. tánh cộc.http://www. Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 11. 35. 3. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. tánh cộc. Tuổi: ẤT HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 41. Tuổi: ẤT HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 8. . Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3.com 53 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17.tuvilyso.

hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phả chịu cảnh thiếu nghèo.http://www. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. lòng hay lo tính. nên kiên nhẫn ngày hậu đặng nên. ở với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói hay cầu lo đều có quí nhơn giúp đ ở. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. qua hạn mới đậu tài. Tánh người vợ có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. hào con thiểu số. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. vui vẻ. tánh tình chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ có duyên. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. nhiều người thương mến. trong nhà sắp đặt đều thuận ý. phải chịu cảnh thất bại . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nên đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. mi ệng hay rầy nói. chung sống làm nên sự nghiệp. làm ăn không đặng phát đạt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. lo tính việc chi đều thông suốt. lo tính việc chi cũng dễ. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài tương vượng. vui vẻ. tánh sáng. bản thân có bệnh.com 54 Tánh người vợ tánh hiền. miệng hay rầy nói. hào tài trung bình. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. không đặng vui vẻ cho lắm. có duyên. hay giao thiệp tình b ạn. lanh lẹ. hào con trung bình. nên thường lẫn và chung lo. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. nên bền chí nhờ phước đ ức. còn thiểu phước thì đặng khá.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. v ật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài phát đạt.

vui vẻ. hào tài ấm no. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hay đi nhiều. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.hào con rất ít. có duyên. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh thông minh. có số nuôi con nuôi. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài phát đạt. vi ệc l àm ăn chung lo cũng đặng nên.http://www. làm ăn ngày hậu đặng nên. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. chân hay đi. hào tài bình thường. làm ăn có tiền hay khiến điều hao tốn. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình vợ chồng hòa hạp. phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào con rất ít. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. nên kiên nhẫn và chung lo. tình ý vợ chồng cũng có phần hạp. tay làm có tài cũng hay hao ph á tài. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con thiểu số. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ưa trồng tỉa. lời nói hay thắc mắc. hào tài đủ no. chung sống với nhau làm ăn đặng. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau cần năng làm ăn đặng. Tánh người vợ rộng rãi. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. lời nói hay thắc mắc.tuvilyso. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp chung sống với nhau làm ăn tốt. số khó giữ tiền tài. . Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. chung ở với nhau khá nhẫn nại. nên kiên cố cũng đặng ấm no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. trong mình có tiểu tật. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con r ất ít. hào con trung bình.com 55 nhiều phen rồi mới dễ làm ăn. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài đủ dùng. hào con rất ít. hay lo tính. tánh thông minh. hào tài trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh sáng. Tánh người vợ thông minh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. lời nói ít thua ai. hay giao thiệp. việc làm ăn đặng ấm no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI.

ăn nói với đời lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ. hào con thiểu số. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi T ÂN M ÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÝ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài tương vượng. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no. Tánh người vợ hay rầy nói. nhiều người hay mến thương. tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm đặng dễ dàng. lo tính việc chi cũng đều thông suốt. hào tài đủ dùng. vui vẻ. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. bản thân có tiểu bệnh. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . tay làm có tài cũng hay hao tài . chung sống chung lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. hay giao thiệp bản thân hay có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hay lo tính. chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà. hào tài tương vượng. có duyên. hào con đông đủ. chung ở làm ăn tốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh sáng. có duyên. vui vẻ. tánh sáng. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. vui vẻ. hào tài thạnh vượng. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hay xung khắc. khá thương lẫn làm ăn đặng nên nhà. lo tính việc gì cũng dễ. lòng hay lo tính. khá nhẫn nại với nhau làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm. mình có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào con trung bình. vui vẻ.com 56 Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay hờn mát. hào con trung bình. thông minh. lanh lẹ. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. trung bình. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hay giao thiệp tình b ạn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. đồng lo làm ăn đặng nên nhà. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.

Cảnh NHỨT PHÚ QUÍ SỐ NHỨT PHÚ QUÍ CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. nên cần năng làm ăn cũng đặng ấm no.http://www. hay giao thiệp. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 57 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường. tánh cộc. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ can đảm. 2. thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi Muốn biết rõ số mạng của mình xin qu ý v ị xem ti ếp quyển s ố DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: BÍNH TÝ (Đại Kỵ Hiệp H ôn) Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con thiểu số. chân hay đi. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . hào con trung bình. 3. sống trong cảnh ấm no. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hòa thuận. lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. 1. tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá gi ả. Tánh người vợ có duyên rất vui vẻ. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Đinh Sửu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. 1. Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi K ỷ M ẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. chân hay đi nhiều. đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao. Tánh người vợ tánh hiền. hào tài thạnh vượng. hào tài đủ dùng. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ bôn ba. thông minh v à kỹ lưỡng. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi. hay giao thiệp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân. tay làm có tài cũng hay hao tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý lanh lẹ. tánh cộc. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. hào con trung bình. sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.tuvilyso. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn tốt. nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. hay lo tính.

vật dụng trong nhà đủ dùng. 21. 33. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 29. 35. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5.http://www. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà sắp đặt đủ no. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 39 tuổi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít quyền tước để làm ăn. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. về hào tài hay luân chuyển. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. bản thân có tiểu tật. phảI trảI qua nhiều phen thành bạI rồI lâu sau mớI dễ làm ăn. 38. số vợ chồng cũng thế. 8. hào con đa số. Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ. luận việc hôn nhân không thành. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. đến ngày chót khó nên đôi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn thường gặp cảnh tốn hao. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Tý sanh tháng 1. Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 1. chung ở đặng c ảnh ấm êm. 2. bản thân hay có tiểu b ệnh.com 58 4. 4. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 33. 27. hào tài trung bình. TuổI: BÍNH TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI BÍNH TÝ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. 9. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp. 41 tuổi. hào tài ấm no. 21. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 26. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh lạt long. cầu lo hay nói việc chi đều thông suốt. 23.tuvilyso. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. Chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Tân Mùi Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 17. phải chịu cảnh thiếu . 4. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. hào con trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh ình vợ chồng hay xung khắc. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. số vợ chồng cũng thế. còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. nên vui vẻ và chung lo với nhau. ý tình vợ chồng hòa hạp. về tánh ý nên nhẫn nại. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. Tánh người vợ thông minh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. chung sống làm ăn đặng ấm no. bản thân có tiểu tật. ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chân hay đi. có duyên vui vẻ. ưa trồng tỉa. hào con đủ dùng. nhiều người hay mến thương.com 59 nghèo. số khó giữ tiền tài.http://www. bản thân hay có bệnh nhỏ. nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng. chung sống với nhau cần năng chung đặng ấm no. về hào tài hay luân chuyển. số vợ chồng cũng thế. hào con rất ít. không đặng vui vẻ cho lắm. có số nuôi con nuôi. sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh lanh lẹ. nên kiên nhẫn làm ăn tốt. khó tánh. trong mình có tiểu tật. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. có số nuôi con nuôi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ĐO ÁN PH Ụ TH ÊM . Tánh người vợ hay rầu lo. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. Tánh người vợ hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. chân hay đi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. nên bền chí và kiên cố. hào con thiểu số.tuvilyso. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ rộng rãi. trong mình có tiểu bệnh. tâm ý bất đồng. qua hạn làm ăn mớitốt. vui vẻ. hào tài đủ no. nên kiên cố và chung lo. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

hào tài bình thường. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hay lo tính. tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ no qua ngày. hào tài ấm no. nên chung lo làm ăn tốt. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.com 60 Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi (Chồng l ớn h ơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay hòa thuận với đời. tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. miệng hay rầy nói. bôn ba. tay làm có tài cũng hay hao tài. miệng hay rầy nói. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hiền. tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số. có duyên. hào tài trung bình. Tánh người vợ có duyên. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI QU Í T Ỵ (Chồng l ớn h ơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. lanh lẹ. chung sống đ ồng lo làm ăn đặng nên. hào tài ấm no. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI M ẬU T Ý (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng ấm êm. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. ý tình vợ chồng hay xung khắc. lời nói hay thắc mắc. hào con thiểu số. thường gặp cảnh thiếu . lời nói ít thua ai. trong ngoài sắp đặt yên thuận. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con trung bình. chung sống với nhau khá kiên cố mới đủ no. hào con đa số. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn buổi đầu bình thường đến sau mới tốt. khá cần năng mới đủ no. vui vẻ có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đa số.http://www. hay có tiểu bệnh. có duyên.tuvilyso. không chi đáng kỵ Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ hay đi nhiều. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. tánh sáng. ở với nhau làm ăn tốt. vui vẻ. có số tạo giữ tiền. hào tài đủ no qua ngày. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng h òa thu ận. Tánh người vợ hay giao thiệp. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổI ẤT H ỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. bản thân có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng.

tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm.http://www. hào tài đủ no qua ng ày. tánh cộc. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. Tánh người vợ ở với nhau làm ăn bôn ba. Tánh người vợ có duyên. trong mình hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn mớinên nhà.com 61 nghèo. Chổng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi QUÍ D ẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đa số. việc làm ăn nên kiên cố mới đặng ấm no. tánh cộc. chân hay đi. nên thương lẫn nhau làm ăn tốt. vui vẻ. chân hay đi nhiều. hay giao thiệp tình bạn. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 1. chân hay đi. có số tạo giữ tiền tài. chung sống với nhau cần năng làm ăn đặng nên. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Sửu. hào con trung bình. v ề tánh ý nên nhẫn nại. Tánh người vợ can đảm. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. Tuổi: ĐINH SỬU (Đại Kỷ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ tánh hiền. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. và kỹ lưỡng. hào tài trung bình. hay giao thiệp. phải cần năng chung lo làm ăn mới đủ no. chân hay đi. hay lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhi ều người mến thương. hào con đa số. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao tài. qua hạn mới đậu t ài. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên cố làm ăn đặng. bản thân có tiểu tật.tuvilyso. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hào tài ấm no. hào con thiểu số. hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi MẬU THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có chức phận thêm tốt. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) . tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. tánh lanh lẹ. thông minh.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 3. hào con đông đủ.http://www.tuvilyso.com 62 3. ăn nói với đời lanh lẹ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. đến ngày chót khó nên đôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 19. 2. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Ng ọ Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. bản thân hay có tiểu bệnh. khó sanh và khó nuôi. Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 1. nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổI này kỵ cướI vợ năm 19. chung sống nên nhẫn nại làm nên sự nghiệp. vui vẻ. 25. 4. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tý Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 6. hoặc có quyền chức thêm tốt. Tuổi: ĐINH SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tu ổi Đinh Sửu vợ tuổi Đinh S ửu (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 4. Tánh người vợ thiếu nghèo. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. . Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 37. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 11 tu ổI ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Tuất Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. có duyên. 49. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. 31. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 23. hào tài bình thường. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 55 tuổi. 31. hay giao thiệp. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Sửu sanh tháng 1. hào tài thạnh vượng. chung ở với nhau cũng đặng ấm no. 43 tuổi. 43. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 8. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng. 37. luận việc hôn nhân không thành. hào con trung bình. 35. ý lanh lẹ. tánh tình vợ chồng đặng sự hòa thuận.

hay giao thiệp. v ề hào tài hay luân chuyển. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. xa gần đều hạp ý. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. còn thiểu phước thì đặng khá. về hào con thiểu phước. hào con thiểu số. tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. lo tính đều thuận ý. vật dụng trong nhà đều đủ. trong ngòai sắp đặt đều thuận ý. có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. chung sống đồng lo đặng nên sự nghiệp. nhiều người thông minh. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng. chân hay đi.http://www. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. bản thân có tiểu tật. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc.com 63 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. nên chung lo làm ăn mới đặng nên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. qua hạn dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ no. hào tài tương vượng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo. cầu lo thường có quí nhơn giúp đở. . tay làm có tài cũng hay hao tài. có số nuôi con nuôi. hào tài trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài thạnh vượng. ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ đặng. vui vẻ. hào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức tước. ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên. tánh ý vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. khó tánh. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên. Tánh người vợ tánh sáng.

làm có tiền hay khiến điều hao tốn.tuvilyso. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài trung bình. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài thạnh vượng.com 64 Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT D ẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . Tánh người vợ có duyên. hào tài phát đạt. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đủ dùng. vui vẻ. hay có tiểu bệnh. việc làm ăn đồng lo đặng lập nên. hào tài tương vượng. có tay tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ vui vẻ. ăn nói với đời lanh lẹ. miệng hay rầy nói. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào tài đủ dùng.http://www. hào con đông đủ. tánh lạt lòng. vui vẻ. bản thân hay có tiểu bệnh. có duyên. phải chịu cảnh thiếu nghèo vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con trung bình. chân hay đi. hay hòa thuận với đời. có duyên. chung ở với nhau làm ăn đặng nên. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. hào con đa số. vui vẻ. có duyên. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. việc làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. Tánh người vợ hay giao thiệp. hay giao thiệp. lanh lẹ. không đặng vui vẻ cho lắm. ý tình vợ chồng hòa hạp. nên bền chí và chung lo. hào con đa số. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau hòa hạp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý t ình vợ chồng hòa thuận. hào con đa số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. có duyên vui vẻ. 42. Tánh người vợ tánh sáng. khá kiên nhẫn làm ăn nên. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Dần. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Quí Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. tánh tình vợ chồng hòa hạp.http://www. 1. . Tánh người vợ hiền. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. Tuổi: ĐINH SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đ ây. miệng hay rầy nói. 36. chung sống làm ăn mới đặng nên nh à. Tánh người vợ vui vẻ. hào con trung bình. 26. bản thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài.tuvilyso. lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài ấm no. thông minh và kỹ lưỡng. 59 tuổi. chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà. lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi Mậu Dần vợ tuổi Tân Tỵ Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. hào con đa số. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 30. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. tánh tình vợ chồng hòa thuận. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. vợ chồng làm ăn mới đặng d ễ d àng. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 54 tuổi. hào con đa số. bản thân có tiểu tật. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài thạnh vượng. hào tài thạnh vượng. nhiều những hay mến thương. 50. 24. 48. chung sống lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. chân hay đi. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu tốt. tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 65 Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT M ÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 44. 32. có duyên. hào tài đủ dùng. 38. Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo. hay lo tính. hào con trung bình.

có duyên. chung ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no. hưởng sự ấm no và ấm no vui. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. hào con bình thường. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. khó sanh và khó nuôi. nên bền chí và chung lo. hào tài tương vượng. 2. ra đường ăn nói với đời nhiều người mến thương. 4. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ăn nói việc chi cũng dễ dàng có chức phận thêm tốt. 3. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 8. bản thân hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà đủ dùng. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo làm ăn không đặng phát đạt.http://www.tuvilyso. đến ngày chót khó nên đôi. chung sống với nhau làm ăn nên. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ k ỹ lưỡng và tánh sáng. ở với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. Tuổi: MẬU DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. về hào con thiểu phước. luận việc hôn nhân không thành. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . làm có tiền hay khiến điều hao tốn. tánh tình vợ chồng hòa hạp. con thiểu phước đặng khá. còn có đôi bạn rồI mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ t ự. hào tài ấm no. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh lạt lòng. bản thân hay có bệnh nhỏ. vui vẻ.com 66 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Dần sanh tháng 1. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Gái tuổi Mậu Dần sanh tháng 1. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ý tính vợ chồng cũng c ó phần hòa hạp. khó tánh. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào con trung bình. hào con có muộn và rất ít. 4. hào con thiểu số. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. nhưng lúc tuổi xuân phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt.

gặp số Tam Vinh Hiển. Tánh người vợ hay đi nhi ều. vật dụng trong nhà khiếm dụng. bản thân có tiểu tật. có chức phận để làm ăn. ở với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no. về hào tài hay luân chuyển. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. ở với nhau nên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ lanh lẹ. về ý t ình vợ chồng đặng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. trong mình hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. hào con thiểu phước. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. hào con có muộn và rất ít. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TH ÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. trong m ình có tiểu tật. ưa trồng tỉa.http://www. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QÚI MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ rộng rãi. tánh sáng có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. phải kiên cố và chung lo mới nên. phải chịu cảnh thiếu nghèo. chung sống làm ăn mới đặng. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. con thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ố khó giữ tiền tài. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. nhưng chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ít đặng hòa hạp. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con thiểu số. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ no qua ngày. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức nhiều người hay mến thương. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tánh lạt lòng chân hay đi. tánh tình hay lo tính.com 67 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. hào con trung bình.tuvilyso. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài đủ dùng. làm ăn hạp. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài hay luân chuyển. . có chút ít chức phận. chân hay đi.

việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng hòa thuận. lanh lẹ. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền. bôn ba. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng . không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi MẬU T Ý (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng h òa thu ận. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi T ÂN M ẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. người đời hay mến thương. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ hay giao thiệp. chung ở với nhau sẽ đặng ấm no. chung sống vợ với nhau làm ăn mới đặng tốt.com 68 Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thu ận. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khá kiên cố làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay hòa thuận với đời. vui vẻ. hào tài tương vượng. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hay lo tính bản thân hay có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. ăn nói với đời lanh lẹ. hào tài hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi. ý tình vợ chồng hay có phần hòa hạp. hào tài trung bình. hào con rất ít. hay lo tính. tánh sang. tánh thông minh hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. hào tài đủ no qua ngày. lời nói hay thắc mắc. có duyên. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. hào con trung bình. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. chung lo làm ăn nên.tuvilyso. hào con rất ít.http://www. hào tài tương vượng. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. lời nói hay thắc mắc. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . tánh sang. Tánh người vợ chân hay đi nhiều.

vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. nhiều người hay mến thương. tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. trong mình hay có bệnh nhỏ. . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước. Tánh người vợ hiền. hay giao thiệp tình bạn. hào con trung bình. hào tài bình thường. lòng hay lo tính. tánh tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc . hào tài đủ no. ít đặng hạp ý. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng. ăn nói việc chi cũng dễ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. khá nhẫn nạI làm ăn mới đặng. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. hào con đông đủ. có duyên. việc làm ăn cũng đặng làm nên . miệng hay rầy nói. việc làm ăn đặng lập nên. tánh lạt long. hào tài tương vượng.tuvilyso. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có chút ít chức phận để làm ăn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp. nên kiên cố hào tài hay luân chuyển. về tánh ý nên thương lẫn với nhau. có duyên. Tánh người vợ có duyên. lòng hay lo tính. vui vẻ. ở với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. chung sống với nhau nên cần năng cũng đặng ấm no. hào con đa số. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 69 tánh tình vợ chồng hòa hạp.http://www. hào tài tương vượng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Tánh người vợ tánh sáng. trong ngòai sắp đặt đều yên thuận. ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên. bản thân tiểu tật.

. tánh lạt long. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. hay lo tính. hay giao thiệp. chung sống với nhau làm ăn tốt. 28.tuvilyso. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. chung sống với nhau đặng ấm no. Tánh người vợ bôn ba. Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16. 31. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 21. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mẹo. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. 39. Tuổi: KỶ MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Mẹo đ ạI k ỵ c ư ớI Gái nh ững tu ổI k ể d ư ớI đ ây. hào tài đủ no qua ngày. 23. tánh cộc. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. tay làm có tài cũng hay hao tài. việc làm ăn đặng như thường. hào con rất ít. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Quí Dậu ở đời với nhau phạm 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổI này kỵ cướI vợ năm 19. tánh tình vợ chồng hay xung khắc.http://www.com 70 Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt M ạng)) 4. chân hay đi. Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. hào con trung bình. chân hay đi. hay giao thiệp. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 3. 33. 27. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Bính Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuệt Mạng) 7. 1. 29. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng mới đủ no. 35. 40 tuổi. 43 tuổi. 17. Chồng tu ổI Kỷ Mẹo vợ tu ổI T ân M ẹo Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5.

giao thiệp nhi ều. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá v à chức phận. hào tài đủ no. Tánh người vợ rộng rãi. bản thân hay có bệnh nhỏ.http://www. Gái tuổI Kỷ Mẹo sanh tháng 1. đến ngày chót khó nên đôi. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một . vật dụng trong nhà thường dùng. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 9. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. việc làm ăn kiên cố mới đặng t ốt. hào tài ấm no. vui vẻ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. chung sống chung lo làm ăn mới đặng lập nên. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. luận việc hôn nhân không thành. 4. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 8. Tuổi: KỶ MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 2. gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi. có chút ít chức phận dễ làm ăn. 5. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. vui vẻ. v ề hào con thiểu phước. trong bản thân c ó tiểu tật. ưa trồng tỉa. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số nuôi con nuôi. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. hào con rất ít. không chi đáng kỵ Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 71 Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tánh người vợ hay lo tính. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. việc làm ăn đặng hưởng ấm no trung bình. Tánh người vợ thông minh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài hay luân chuyển. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. đặng có danh giá hoặc chút ít chức phận. vật dụng trong nhà đều đủ. XIN LƯU Ý Trai tuổI Kỷ Mẹo sanh tháng 1. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào tài trung bình. khó tánh. nên kiên cố. khó sanh và khó nuôi. hào con thiểu phước. có duyên. s ố khó giữ tiền tài.

vật dụng trong nhà thường dùng. nhi ều ngườI hay mến thương. vật dụng trong nhà thường dùng. thiểu phước thì đặng khá. vui vẻ. hào tài đủ no. Tánh người vợ tánh sáng.com 72 thời gian. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. về hào con thiểu phước. Tánh người vợ lanh lẹ. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh sáng. hào con thiểu số. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay lo tính. Tánh người vợ có duyên. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. có duyên. hào con trung bình. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài đủ no. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con rất ít. hào tài bình thường. có số nuôi con nuôi. tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. hay hòa thuận với đời hay có bệnh nhỏ. về hào tài hay luân chuyển. phải có nhiều phen thành bại rồi mới nên. ở với nhau làm ăn ng ày h ậu đặng ấm no. vui vẻ. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng nên. chân hay đi. việc làm ăn cũng đặng nên. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. qua hạn mới đậu tài đặng ấm no. có số tạo giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) . gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói hay cầu lo thường có người quí nhơn tương trợ.http://www. tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình.tuvilyso. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. bản thân tiểu tật. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.

hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con rất ít. thiểu phước thì đặng khá. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. hào con rất ít. hay lo tính. ăn nói với đời lanh lẹ. gặp số Nhứt Phú Quý. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài tương vượng. Tánh người vợ có duyên. bản thân hay có tiểu bệnh.http://www. lời nói hay thắc mắc. tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài bình thường. hào con trung bình. hào con thiểu số. Tánh người vợ vui vẻ. lanh lẹ. hào tài bình thường. qua hạn mới đậu tài. Tánh người vợ tánh sáng. lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bôn ba. ở với nhau chung lo ng ày hậu đặng ấm no. đặng ấm no. vui vẻ. Tánh người vợ hay giao thiệp. phải chịu cảnh thất bại nhiều phen rồi mới nên. ở với nhau vợ chồng hòa thu ận. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hào tài ấm no. giao thiệp. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sang. việc làm ăn nên cần năng. hay có tiểu bệnh. có số tạo giữ tiền tài. lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung sống với nhau kiên cố đặng ấm no.com 73 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh sáng. kỹ lưỡng. hào tài đủ dùng. vợ chồng có phước hưởng giàu. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. việc làm ăn kiên cố đặng lập nên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) . nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình. vui vẻ. có duyên. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân có bệnh nhỏ. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. nên cần năng mới tốt trọn.tuvilyso.

tay làm có tài cũng hay hao tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 23. 45. 35. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Giáp Thân Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hào tài ấm no. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 27. có duyên. tánh sáng. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Mậu Dần Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. hào tài trung bình. hào con rất ít. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. hay giao thiệp tình bạn. 39. 39 tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. 29. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. vui vẻ. Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. 1. hào con trung bình. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. hào tài đủ dùng.tuvilyso. khá kiên cố làm ăn mới đặng. hào con rất ít. . Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15.com 74 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 17. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. 27. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 21. 51 tuổi. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 33. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. việc làm ăn đặng nên . Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. Tuổi: CANH THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tánh lạc lòng. miệng hay rầy nói. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thìn.http://www. hay giao thiệp. chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

về tánh ý nên kiên nhẫn. đặng có danh giá. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng. hào tài luân chuyển. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) . Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. ăn nói chi đều thông suốt. làm ăn mới đặng không đặng trở nên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. đặng hưởng hạnh phúc vui vẻ. ưa trồng tỉa. tánh tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. bản thân có tiểu tật. không đặng vui vẻ cho lắm. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. luận việc hôn nhân không thành. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đặng thôn suốt. hào tài ấm no. đến ngày chót khó nên đôi. hào tài thạnh vượng. hào con trung bình. Tánh người vợ rộng rãi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thìn sanh tháng 1. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp.http://www. số khó giữ tiền tài. khó tánh. lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ hay lo tính. có số nuôi con nuôi.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có duyên.com 75 Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. Gái tuổi Canh Thìn sanh tháng 1. hào con thiểu phước. khó sanh và khó nuôi. bản thân hay có tiểu bệnh. 5. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Không đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. Tuổi: CANH THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi CANH THÌN (Chồng vợ đồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 9. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung sống với nhau cần năng làm ăn mới đặng. chân hay đi. vui vẻ. 4. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

hào tài bình thường. hay lo tính. ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài tương vượng. có duyên. về hào tài hay luân chuyển. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. hào con đa số. chung ở với nhau đồng lo và kiên cố làm ăn đặng. vật dụng trong nhà đủ dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận.com 76 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. nên bền chí và chung lo. hòa hạp đủ dùng. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên vui vẻ. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. ý tình vợ chồng hay xung khắc. có duyên. ở với nhau nên kiên cố và nhẫn nại làm ăn mới đặng. v ề tánh ý nên kiên nhẫn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào tài trung bình.hạp. sanh con đầu là gái . lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. hào tài tương vượng. khá bền chí ngày hậu đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. . tay làm có tài cũng hay hao tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi NH ÂM TH ÌN (Chồng l ớn h ơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng l ớn h ơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh thông minh. làm ăn không đặng phát đạt. việc làm ăn đặng ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. quí nhơn hay giúp đở. qua hạn đặng ấm no. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay hòa thuận với đời. hào con trung bình.http://www. Tánh người vợ hay đi nhiều. tánh tình vợ chồng hòa hạp. còn thiểu phước thì đặng khá. ăn n ói với đời lanh lẹ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vui vẻ. hào tài đủ dùng.

ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. chung sống kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GI ÁP NG Ọ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bôn ba. hay giao thiệp. trong ngoài đều thuận ý. lời nói hay thắc mắc.com 77 Tánh người vợ hay giao thiệp. ở với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả. Tánh người vợ hay rầu lo. lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. hào con trung bình. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QU Í T Ỵ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng l ớn h ơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng th ông suốt. lời nói hay thắc mắc. tánh lạt lòng. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. lanh lẹ. đặng hưởng hạnh phúc ấm êm. hào con thiểu số. vui vẻ. hào tài đủ dùng. về hào con thiểu số. hào tài đủ no. tánh lạt lòng. làm ăn kiên cố mớiđủ no. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.tuvilyso. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân hay có bệnh. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. hào tài ấm no. có chút ít chức phận dễ làm ăn. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn h ơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài thạnh vượng. hào tài ấm no. ít đặng vui vẻ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi BÍNH TÝ . gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. Tánh người vợ hay rầu lo. hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tánh lạt lòng. tánh sáng. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ có duyên. không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn h ơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số nuôi con nuôi. hào tài đủ dùng. hay có tiểu bệnh. lời nói hay thắc mắc. lanh lẹ. bản thân hay có bệnh.http://www. tánh sang. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

45.http://www. 17. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. 27. lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh hiền. 21. tay làm có tài cũng hay hao tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Đinh Sửu Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổI này kỵ cưới vợ năm 15. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. trong mình hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. chung lo làm ăn ngày hậu mới đặng nên nhà. chung sống khá kiên cố làm ăn mới đặng. tánh sáng. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Tuổi: TÂN TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Tỵ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. Tánh người vợ có duyên. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. 27. 39. vui vẻ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Tỵ. hào con đa số. hay giao thiệp tình bạn. 35. 39 tuổi. hào con đa số. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào tài ấm no. 51 tuổi. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp . 29. Tánh người vợ tánh sáng. có duyên. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5.tuvilyso. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổ Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. miệng hay rầy nói. hào tài bình thường. 33. 1. có duyên. tánh lạt lòng. hào con trung bình. Chồng tuổi CANH THÌN vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 78 (Vợ lớn h ơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi Tân Tỵ vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. 23. hào tài trung bình. hào tài đủ no qua ngày. .

lòng hay lo tính. hào tài trung bình. chân hay đi.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng ấm no trung bình.com 79 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 6. hào con rất ít. 9. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no lành. ăn nói làm việc chi cũng có người giúp đở. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . hào tài phát đạt. vật dụng trong nhà thường dùng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Tỵ sanh tháng 5. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. hào con rất ít. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. có số nuôi con nuôi. 1. 10. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Chồng lớn hơn vợ1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. Tuổi: TÂN TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng vợ đồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. 2 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.http://www. hào con rất ít. số khó giữ tiền tài. luận việc hôn nhân không thành. tánh tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh. còn thiểu phước thì đặng khá. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. nên đồng lo ngày hậu đặng làm nên. hào tài trung bình. 10. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. Gái tuổi Tân Tỵ sanh tháng 1. đến ngày chót khó nên đôi. ưa trồng tỉa. vật dụng trong nhà thường dùng. hay khiến điều hao thất. Tánh người vợ lanh lẹ. Tánh người vợ rộng rãi. Tánh người vợ thông minh. khó sanh và khó nuôi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. chung ở với nhau đặng nên nhà. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

com 80 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay hòa thuận với đời. Tánh người vợ chân hay đi. quí nhơn trọng đãi. Tánh người vợ hay rầu lo. hay lo tính. hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. tay làm có tài cũng hay hao tài. chân hay đi. vợ chồng đặng c ó danh giá hoặc có chức phận. về ý tình nên nhẫn nại. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. làm ăn không đặng phát đạt. có duyên. hay giao thiệp.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. hào con trung bình. hay giao thiệp. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no. về hào tài hay luân chuyển. ăn nói với đời lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. không đặng vui vẻ cho l ắm. hào con thiểu số. hào tài thạnh vượng. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài đủ dùng. vui vẻ. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. có tay t ạo gi ữ tiền tài. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng hòa hạp. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. lời nói hay thắc mắc. nên thương lẫn làm ăn mới đặng.http://www. nên đồng lo làm ăn mới tốt. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNH TU ẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) . Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ có duyên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu ho ặc đặng khá. vật dụng trong nhà đủ dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hay có tiểu bệnh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài tương vượng. tánh thông minh. hào tài ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. còn thiểu phước thì đặng k á lo tính dễ dàng. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. việc làm ăn mới đặng lập nên. lời nói ít thua ai. thân có tiểu bệnh. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH H ỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hào tài thạnh vượng. sanh con đầu là gái hạp. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng tốt. có duyên.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh. tánh tình vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. vui vẻ. Tánh người vợ hay lo tính. hào con trung bình. tánh sáng. ít đặng vui vẻ cho lắm. vui vẻ. qua hạn đặng làm nên. hay có tiểu bệnh. việc làm ăn mới đặng nên. đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. đồng lo ngày hậu đặng nên nhà. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu mới đặng trở nên. vui vẻ. hào tài thạnh vượng. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. tánh sáng.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài ấm no. hào tài thạnh vượng. Tánh người vợ lòng hay lo tính . có duyên. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 81 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài phát đạt. làm ăn không đặng phát đạt. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới trọn tốt. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn kiên cố . vật dụng trong nhà thường dùng. bôn ba. hào tài ấm no. hào con thiểu số. hào tài ấm no. hào con rất ít.http://www. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. ăn nói hay cầu lo việc chi . lời nói hay thắc mắc. khó tánh. tánh lạt lòng. miệng hay rầy nói. kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà. có duyên. hào tài tương vượng. lòng hay lo tính. hay có tiểu bệnh. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc chức phận. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ tánh sáng. hào con rất ít. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải tạm chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầu lo.

Tánh người vợ tánh hiền. hào con đủ dùng. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Canh T ý Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi . việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên . Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổ Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Ngọ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài phát đạt. tánh lạt lòng. Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân hay có bệnh nhỏ. ít vui vẻ. hào con đông đủ. chung sống với nhau ngày hậu ấm no. có duyên. Chồng tu ổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5.com 82 cũng dễ. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi B ÍNHT Ý (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. Tuổi: NHÂM NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Ngọ đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 1. tánh sáng. hay giao thiệp tình bạn. miệng hay rầy nói. hào con rất ít.http://www. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. ở với nhau cũng đặng ấm no. tánh lạt lòng. hào tài trung bình. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN TỴ vợ tuổi ẤT H ỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. lòng hay lo tính trong mình hay có bệnh nhỏ. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. có duyên. Tánh người vợ có duyên. hào con rất ít. về hào con thiểu phước. hào con thiểu số. vui vẻ. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài th ạnh v ư ợng. có số nuôi con nuôi. tánh tình vợ chồng hòa thuận.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. ý tình vợ chồng hòa hạp. 8. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Bính Tý Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. Tánh người vợ lanh lẹ. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ăn nói việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. Tuổi: NHÂM NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay lo tính. Tánh người vợ hay đi nhiều. luận việc hôn nhân không thành. chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. . Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 20. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài bản thân.tuvilyso. hào con trung bình. 5. hào tài ấm no. hào con rất ít. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 12. có duyên. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp. khó sanh và khó nuôi. 27. 33. lời nói ít thua ai. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài hay luân chuyển. tay làm có tài cũng hay hao tài. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 5. chung lo làm ăn mới đặng nên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. 23. tánh sáng. Tánh người vợ tánh sáng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 21. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. 35. chân hay đi. vui vẻ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. đến ngày chót khó nên đôi. 11 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 21. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 39 tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. số vợ chồng cũng thế. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời. về hào con thiểu phước.http://www. 27. 7. 32. bản thân có tiểu bệnh. 29. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 4. 39 tuổi. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1.com 83 ở đời với nhau phạm (Bi ệt Ly) 7. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.

có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI.com 84 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ tự.http://www. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. Tánh người vợ vui vẻ. đặng nhiều người mến thương. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn mới đặng. Tánh người vợ tánh sáng. ăn nói với đời lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. hay lo tính. việc làm ăn khá kiên cố mới trọn tốt. về tánh ý nên kiên nhẫn với nhau. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có duyên. hào con trung bình. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. vui vẻ. hào con trung bình. ngày hậu cũng đặng ấm no. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay giao thiệp. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. nên chung lo sẽ đặng nên nhà. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh sáng. việc làm ăn thông suốt. qua hạn đặng ấm no. Tánh người vợ có duyên. tánh ình vợ chồng ít đặng hòa thuận cho lắm.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng dễ dàng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. việc làm ăn cũng đặng nên sự nghiệp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no và yên vui. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình. nên cần thận v ề hào tài hay toan nhóm. nhiều ngườI mến thương. bản thân hay có tiểu bệnh. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện. tay có tài cũng hay hao phát tài. hay hòa thuận với đời. . gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. miệng hay rầy nói. hào tài ấm no. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. nên cần năng chung lo.

tuvilyso. chung sống làm ăn mới đặng. hào con rất ít v à có số nuôi con nuôi. hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. gặp số Nhứt Phú Quý. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. miệng hay rầy nói. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng d ễ d àng. có duyên. đến sau dễ làm ăn. khá nên kiên cố làm ăn mới đặng. vui vẻ. hào con trung bình. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài trung bình. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. hay lo tính. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. ngày hậu sẽ làm nên. hào con thiểu số. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. chung lo làm ăn mới đặng t ốt. ít đặng vui vẻ. đồng lo làm ăn mới đặng lập nên.http://www. vợ chồng buổi đ ầu làm ăn không đặng khá. tánh lạt lòng. bản thân hay có bịnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. . Tánh người vợ hay lo tính. khó tánh. có duyên. hào con rất ít.com 85 Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. chung lo làm ăn mới đặng nên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. v ề hào con thiểu phước. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay lo tính. có chút ít chức phận làm ăn tốt. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. hào con thiểu số. hào tài đủ dùng. lời nói hay thắc mắc. bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa hạp. lo tính việc chi đều thông suốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài ấm no. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. 19. vui vẻ. hào con rất ít. khó giữ đặng của tiền. 1. hay giao thiệp. 31. Tuổi: QUÍ MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Mùi đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ở với nhau ý tình ít hòa hạp. việc làm ăn đặng lập nên. hào con rất ít. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. lòng hay lo tính. hay giao thiệp tình bạn. hào con thiểu số. v ề hào con thiểu phước. 43. hào con trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. làm ăn không đặng phát đạt.http://www. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. chung lo làm ăn mới đặng nên. việc làm ăn cần năng mớiđặng ấm no. Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Canh Thìn Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. không đặng vui vẻ cho lắm. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. nên bền chí và cần năng. Tánh người vợ tánh hi ền. Tánh người vợ có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mùi. bản thân hay có tiểu bệnh.tuvilyso. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. 25. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh sáng. việc làm ăn đặng tốt. 37. Tánh người vợ có duyên. 55 tuổi. 25. Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng. hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi M ẬU D ẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh lạt lòng. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. 31. vui vẻ. có duyên. 29.com 86 Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi K Ỷ M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 41 tuổi. ăn nói với đời lanh lẹ. trong mình hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. hào tài đủ no. 49. . Chồng tuổi Quí Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) 2. miệng hay rầy nói. nên kiên cố làm ăn mới đặng Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. 37.

gặp số Tam Vinh Hiển. luận việc hôn nhân không thành. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. 6. trong ngoài đ ều thu ận ý. Gái tuổI Quí Mùi sanh tháng 5.com 87 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. quí nhơn trọng đãi. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay c ó tiểu bệnh. đến ngày chót khó nên đôi.http://www. 12 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. 7 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tánh t ình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi. chung sống với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. gặp số Nhứt Phú Quý. không đặng vui vẻ cho l ắm. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vợ chồng như có phước hưởng giàu. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 7. hưởng cảnh hạnh phúc và vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 8. vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng. chân hay đi. nên thương lẫn và chung lo thêm tốt. gặp số Nhì Bần Tiện. qua hạn đặng ấm no. hào con rất ít. vợ chồng đặng có danh giá. nên cần năng chung lo ngày hậu đặng ấm no. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng trọn tốt. 5. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài phát đạt. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TUẤT . bản thân c ó tiểu bệnh. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài bình thường. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. 11. khó sanh và khó nuôi. còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Tánh người vợ hay rầu lo. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tuổi: QUÍ MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. XIN LƯU Ý Trai tuổI Quí Mùi sanh tháng 3.tuvilyso.

vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. đặng có ch út ít chức phận th êm t ốt. hoặc có chút ít quyền chức. về tánh ý khá nhẫn nại và thương lẫn với nhau. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. trong ngoài đều yên thuận. gặp số Tứ Đạt Đạo. gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đặng có danh giá. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vui vẻ. sanh con đầu là gái hạp. hào tài thạnh vượng. người đời hay mến thương. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ có duyên. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hay có tiểu bệnh. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. qua hạn sẽ làm nên. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. hào tài tương vượng.com 88 (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. chung lo với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. chung ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn tốt. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. hay giao thiệp. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao tài. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. ăn nói việc chi cũng d ễ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.http://www. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. gặp số Tam Vinh Hiển. tánh thông minh. vui vẻ. hay hòa thuận với đờI. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. quí nhơn hay tương trợ. ở với nhau bền chí làm ăn ngày hậu đặng trở nên. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên kiên cố ngày hậu làm ăn tốt. hay lo tính. hào con trung bình. có tay tạo giữ tiền tài.tuvilyso. hay lo tính. nên Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. miệng hay rầy nói. bản thân hay c ó bệnh nhỏ. lời n ói ít thua ai. . v ề hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ chân hay đi. hào con trung bình. tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. lo tính chi đều thông suốt.

hào con thiểu số. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. ăn nói với đời lanh lẹ. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung lo làm ăn mới đặng ấm no. việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn. hào tài phát đạt. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay có tiểu bệnh. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. hào tài ấm no. mọi việc đều thuận ý. hào tài trung bình. tánh lạt long. hào con đông đủ. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI.tuvilyso. Tánh người vợ có duyên. hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. có duyên. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít đặng vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. . hào tài trung bình. việc làm ăn mới đặng nên nhà.http://www. hào con trung bình. tánh sáng. hào tài tương vượng. bản thân hay có bịnh. hay lo tính. hào tài tương vượng. chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. tánh sang. có số tạo giữ tiền tài.com 89 Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. bôn ba. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. còn thiểu phước thì đặng khá. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hay giao thiệp.

khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. khó tánh. . hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh nóng nảy. chung lo làm ăn tốt. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi nhiều. bản thân hay có bệnh nhỏ.http://www. khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt.tuvilyso. hào tài trung bình. hay giao thiệp. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. miệng hay rầy nói. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt.com 90 Tánh người vợ l òng hay lo tính. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ chân hay đi. lòng hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. số khó giữ tiền tài. sắp đặt trong ngoài đều yên thuận. tánh tình vợ chồng hay xung khắc. chung lo làm ăn tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài hay luân chuyển . vật dụng trong nhà đủ dùng. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp. hào tài trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. khá nên nhẫn nại làm ăn mới tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. làm ăn dễ dàng. về hào con thiểu phước. hào tài đủ dùng. chân hay đi nhiều. không chi đáng kỵ Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. không đặng vui vẻ cho lắm.com 91 Tánh người vợ lòng hay lo tính. bản thân hay có bệnh nhỏ. về hào con thiểu phước. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. và kỹ lưỡng. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. ăn nói với đời lanh lẹ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tay làm có tài cũng hay hao tài.tuvilyso. miệng hay rầy nói. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt trọn. Tánh người vợ lanh lẹ. nên kiên cố làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi. ưa trồng tỉa. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. bản thân hay có tiểu bệnh.http://www. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh lạt long. lòng hay lo tính. khó tánh. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. Tánh người vợ rộng rãi. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. tánh nóng nảy. hào tài ấm no. ăn nói hay cầu lo đều có người giúp đỡ. . hào con thiểu số.

hào con đông đủ. Chồng tu ổi Giáp Thân v ợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Tánh người vợ có duyên.http://www. hào con trung bình. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Mẹo Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Đinh Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 32. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. 54 tuổi. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thân. 30. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh hiền. XIN LƯU Ý . có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi BÍNH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. luận việc hôn nhân không thành. 42. Tuổi: GIÁP THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Thân đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổ Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 20. miệng hay rầy nói. 44. lanh lẹ. 50.tuvilyso. hay giao thiệp. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. hào tài phát đạt. có duyên. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. nên cần năng sẽ đặng ấm no.com 92 Chồng tuổi QUÍ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. vui vẻ. 26. tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao tài. 48. đến ngày chót khó nên đôi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. chung lo làm ăn tốt. 36. 38. tánh lạt lòng. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 56 tuổi. 1. lời nói hay thắc mắc.

hào tài đủ dùng. tánh sáng. hào tài ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. việc làm ăn nên nhẫn nại chung lo cũng đặng ấm no trung bình. có chút ít chức phận thêm tốt. hay lo tính. tánh tình vợ chồng hòa hạp. Gái tuổi Giáp Thân sanh tháng 5. hay giao thiệp. nên thương lẫn và chung lo. chân hay đi. hào con rất ít hoặc không con. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. vật dụng trong nhà thường dùng. s ố vợ chồng cũng thế. số vợ chồng cũng thế. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tuổi: GIÁP THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 93 Trai tuổi Giáp Thân sanh tháng 3. tánh thông minh. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng vợ đồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. hào con thiểu số. bản thân c ó tiểu t ật. tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. về hào con thiểu phước. khó sanh và khó nuôi. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. Tánh người vợ chân hay đi. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Tánh người vợ lanh lẹ. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 6 tuổi) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 2. có duyên. việc làm ăn kiên cố thêm tốt. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. gặp khó hóa dễ. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sang. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng vợ đồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng Trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. hay lo tính. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi KỸ SỬU (Chồng vợ đồng 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nên chung lo làm ăn mới đặng ấm no. lo tính việc chi đều thông suốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua nhiều phen thành bại rôì mới dễ làm ăn. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao tài. lời nói ít thua ai. hào con rất ít hoặc sanh con gái. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng.http://www. phải chịu cảnh thiếu nghèo. ăn nói việc chi cũng dễ.

Tánh người vợ tánh sáng.com 94 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. có duyên. bản thân hay có bệnh nhỏ. vui vẻ. việc làm ăn bền chí cần năng ngày hậu cũng đặng ấm no. hào con trung bình. lòng hay lo tính. hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ t ự. Tánh người vợ chân hay đi. hào con rất ít. lanh lẹ. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng ó danh giá. hoặc có chút ít quyền chức ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. ăn nói hay cầu lo việc cũng có quí nhơn giúp đở. Tánh người vợ tánh sáng. v ề ý tình khá nhẫn nại mới dễ làm ăn. hay có tiểu bệnh. lanh lẹ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. nhiều người hay mến thương.http://www. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào tài trung bình. số vợ chồng cũng thế. Tánh người vợ hay giao thiệp.tuvilyso. khá kiên cố và chung lo làm ăn mới đặng. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bôn ba. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ đồng 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau nên hòa thuận làm ăn tốt. . vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài bình thường. miệng hay rầy nói. về hào tài hay luân chuyển. nên khá kiên nhẫn với nhau làm ăn tốt. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ đồng 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. không chi đáng kỵ ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ đồng 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. hào con trung bình. vui vẻ. hào tài ấm no. hào tài bình thường. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. còn thiểu phước thì đặng khá. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng vợ đồng 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. phải có đôi phen thành bại thì mới nên. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. lời nói hay thắc mắc. việc làm ăn đặng trung bình. tánh sang.

tay làm có tài cũng hay hao tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. lòng hay lo tính. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ít đặng vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. có duyên. vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ đồng 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít hoặc không có. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. quí nhơn hay giúp đở. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài ấm nóng nảy. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con thiểu phước. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH T Ý (Chồng lớn hơn vợ đồng 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu tật. hào con rất ít. vui vẻ. ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. hào con thiểu số. hào con đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đủ dùng.tuvilyso. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) . Tánh người vợ rộng rãi. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. trong trung bình có tiểu bệnh. hay giao thiệp. bền chí ngày hậu đặng nên. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. khá kiên cố làm ăn mới đủ no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng.http://www. vật dụng trong nhà thường dùng. việc làm ăn đặng ấm no trung bình Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ đồng 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.com 95 Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ đồng 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ no qua ngày. qua hạn mới đậu tài. Tánh người vợ chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung lo làm ăn mới đặng. hào con rất ít. ăn nói thông suốt. số vợ chồng cũng thế. về hào tài hay luân chuyển. số khó giữ tiền tài. tánh lạt lòng. khó tánh. kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. ưa trồng tỉa. tánh nóng nảy. chân hay đi nhiều. chung sống với nhau cần năng v à chung lo ngày hậu đặng ấm no . ăn nói lanh lẹ. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. bản thân hay có bệnh.

hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng. hào con rất ít. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. lời nói hay thắc mắc. kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. hào con thiểu phước. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Canh Dần Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2.com 96 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. làm ăn yên thuận. lời nói ngay thật. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Dậu. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. hào tài ấm no.http://www. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tu ổi Ất Dậu v ợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài trung bình. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. nhiều người hay mến thương. có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. việc làm ăn khá kiên cố mới nên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh lạt long. kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. khó tánh. hào tài đủ no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con rất ít hoặc không có. bản thân hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. lanh lẹ. Tuổi: ẤT DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Dậu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. chung sống cần lo ngày hậu ấm no. Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. 1. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 2. v ật dụng trong nhà thường dùng. có tay tạo giữ tiền tài. 29. 35. khó sanh và khó nuôi. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1. 23. đến ngày chót khó nên đôi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Mậu Dần Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đ ời v ới nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15. 21. hào tài thường dùng. 3. hào con đông đủ. nên khá kiêncố và chung lo ngày hậu đặng trung bình. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. 45 tuổi. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 8 số khắc con. 22. Tánh người vợ hay rầu lo. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. luận việc hôn nhân không thành. 4. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 37. vui vẻ. 37.tuvilyso. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. chung sống chung lo với nhau cũng đặng ấm no trung bình. về hào tài hay luân chuyển. qua hạn dễ làm ăn.http://www. hay hòa thuận với đờI. 34. 25. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hào tài đủ dùng. 41 tuổi. 33. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. 2. chân hay đi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. bản thân hay có bệnh nhỏ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng chung sống trong cảnh thiếu nghèo. không đặng vui vẻ cho lắm. 8. 39. hào con trung bình. Tuổi: ẤT DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ẤT DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17.com 97 6. 27. làm ăn không đặng . XIN LƯU Ý Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 1. Tánh người vợ có duyên. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.

Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. qua hạn d ễ làm ăn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. nhẫn nại việc làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. dầu có của sẵn cũng khó giữ đặng. về tánh ý nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt. có duyên. về hào tài hay luân chuyển. lo tính việc chi đều thông suốt. buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. . Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ vui vẻ. hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung sống với nhau nên bền chí và cần năng ngày hậu cũng dễ làm ăn. hào tài đủ dùng. hào tài đủ no qua ng ày. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời ăn nói hay cầu lo việc chi đều thông suốt. quí nhơn hay giúp đở. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.http://www. hào con trung bình. sanh con đầu là gái hạp. hay giao thiệp. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. không chi đáng kỵ Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. có duyên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. hào tài ấm no.com 98 phát đạt. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. vật dụng trong nhà thường dùng. bản thân hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào con trung bình. hào con đa số. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hay lo tính. có duyên. ăn nói với đời lanh lẹ. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.

đồng lo ngày hậu đặng nên. hào tài bình thường. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. lời nói hay thắc mắc. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM . vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ lanh lẹ. chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. bản thân hay có bệnh nhỏ. khá kiên cố làm ăn mới đặng . Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ít đặng vui vẻ. hào con trung bình. hào tài đủ no. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh lạt long. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. vui vẻ. hào con đa số. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vui vẻ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. lâu sau m ới dễ làm ăn. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài ấm no. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tạo nên. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay lo tính. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chân hay đi. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. hay lo tính. chung ở làm ăn mới đặng nên nhà. vui vẻ.http://www. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa hạp. có duyên. hào con thiểu số. hào con trung bình. tánh nóng nảy. hào tài đủ dùng. hay có tiểu bệnh. nên kiên cố làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay lo tính. bản thân hay có bệnh nhỏ. khó tánh. miệng hay rầy nói. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh sáng. hay lo tính.com 99 Tánh người vợ vui vẻ.

có duyên. XIN LƯU Ý . 38. Tánh người vợ có duyên. khá kiên cố ngày hậu làm ăn đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 36. vui vẻ. trong bản thân hay có bệnh nhỏ. khó tánh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 1. hào con thiểu số. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 54 tuổi. 30. vui vẻ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 42. làm ăn mới đặng ấm no. hào tài đủ dùng.http://www. hay giao thiệp. 30. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Tuất. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. 24.com 100 Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hào con trung bình. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Quí Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18. 32. tánh lạt lòng. lời nói ngay thật.tuvilyso. đến ngày chót khó nên đôi. 20. Tuổi: BÍNH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Tuất đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa thuận chung sống làm nên sự nghiệp. không đặng vui vẻ cho l ắm. luận việc hôn nhân không thành. ý tình vợ chồng hòa hạp. 48. 26. vui vẻ. hào tài đủ dùng. hào tài tương vượng. Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. hào con thiểu số. hào con đông đủ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 42 tuổi. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng Chồng tuổi ẤT DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4.

chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng. phải có đôi phen thành bại thì mới dễ làm ăn. hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. 2. sanh con đầu là gái hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lâu sau làm ăn mới đặng nên nhà. có tay tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. nên thương lẫn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.com 101 Trai tuổi Bính Tuất sanh tháng 1. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. không chi đáng kỵ. hay lo tính. vui vẻ. bền chí v à nhờ nơi phước đức. 8. Gái tuổi Bính Tuất sanh tháng 1. 2. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng khá hoặc giàu. hay giao thiệp. hào tài ấm no. khó sanh và khó nuôi. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ no qua ngày. làm ăn đ ều thông suốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con đa số. tánh sáng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hào con đa số. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng . vật dụng trong nhà thường dùng. đặng có có chút ít chức phận d ễ. . 4. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 3. sống trong cảnh thiếu nghèo. số vợ chồng cũng thế. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. hay hòa thuận với đời. vi ệc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. đủ no.http://www. ở với nhau kiên cố mới đặng no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Tánh người vợ chân hay đi. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. t ánh thông minh. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. phải có đôi phen thành bại thì làm ăn mới đặng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng chung lo đ ặng dễ dàng. cần năng làm ăn mới đặng. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 5 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ có duyên. hào tài trung bình. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. miệng hay rầy nói. tay làm có tài cũng hay hao tài. lời nói ít thua ai. Tuổi: BÍNH TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.tuvilyso.

lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con trung bình. vui vẻ.tuvilyso. đặng chút ít quyền chức mới dễ làm ăn. Tánh người vợ vui vẻ. buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt trọn. ăn nói với đời lanh lẹ. hào con đa số. số vợ chồng cũng thế. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no và an vui Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. việc làm ăn chung lo cũng đặng no. tánh sáng. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. lời nói hay thắc mắc. hào tài ấm no. có duyên. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng quyền chức hoặc có danh giá với đời. lanh lẹ. có duyên.com 102 Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên hòa thuận sẽ lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài bình thường. hào con đông đủ. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung ở với nhau khá kiên cố và bền chí làm ăn mới đặng.http://www. đến sau dễ làm. hay c ó tiểu bệnh. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. tánh sáng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng khá hoặc đặng ấm no. . hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay xảy điều hao tốn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng. có chí kiên cố làm ăn thêm tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. nên có chí cần lo và nhờ thêm phước đức. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. khó tạo giữ tiền tài. gặp khó hóa dễ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. làm ăn không đặng khá. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. bôn ba. quí nhơn hay tương trợ.

hào con trung bình. hay có tiểu bệnh. lòng hay lo tính. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . hào con trung bình.http://www. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. khá cần năng và kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hào tài đủ no qua ngày. hào con trung bình. nên thương lẫn chung lo làm ăn mới đặng. ít đặng vui vẻ. hào con đa số. hào con đa số. tay làm có tài cũng hay hao tài. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. khó tánh. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân hay có b ệnh. khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mới đặng. lời nói hay thắc mắc. ít vui vẻ. l òng hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. việc làm ăn chung lo thêm tốt. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. chung sống đồng lo làm ăn nên. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.tuvilyso. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ tánh sáng.com 103 Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con đông đủ. hào tài ấm no. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. hào tài ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nên kiên cố làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. có duyên. hào tài đủ no qua ngày. việc làm ăn đặng bình thường. ăn nói lanh lẹ. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thuận. nóng nảy. tánh tình chồng vợ cũng đặng nên nhà. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. Tánh người vợ có tánh sáng. vui vẻ.

tay làm có tài cũng hay hao tài.com 104 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. lo tính việc chi đều thông suốt. chân hay đi. ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. Tánh người vợ rộng rãi. . hào tài bình thường. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà đủ dùng. lời nói ngay thật. ý tình vợ chồng hòa hạp. nên kiên nhẫn chung lo làm ăn. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá v à th ân th ế. bản thân hay có tiểu bệnh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. nhiều người hay mến thương. hào con đông đủ. bản thân có tiểu bệnh tật. nên thương lẫn và đồng lo việc làm ăn cũng đặng ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ. việc làm ăn đặng nên nhà. hào tài đủ no qua ng ày. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. số khó giữ tiền tài. vui vẻ. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. hào tài tương vượng. gặp việc khó hóa dễ. chân hay đi. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. hào con trung bình. hào con trung bình. vui vẻ. khó tánh. hào tài ấm no. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ lanh lẹ. ưa trồng tỉa. không đặng vui vẻ cho l ắm. số vợ chồng cũng thế. nên kiên nhẫn chung lo làm ăn.http://www.tuvilyso. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. có duyên. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. hào con trung bình. về hào tài hay luân chuyển. bản thân có tiểu bệnh. có chí cần lo làm ăn mới đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh lạt lòng.

Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Nhâm Ngọ Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 17. 29. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. lo tính đều thông suốt. luận việc hôn nhân không thành.com 105 Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. việc làm ăn đặng ấm no. 2. 33. 23. nhiều người mến thương. Tuổi: ĐINH HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 21. 35. 41. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15.tuvilyso. Tuổi: ĐINH HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Hợi đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 4. 8. gặp khó hóa dễ. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. ăn nói với đời lanh lẹ. hào con đa số. bản thân hay có bệnh nhỏ. 51 tuổi.http://www. 45. hào tài tương vượng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. 39. đến ngày chót khó nên đôi. 3. 53 tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tu ổi Đinh Hợi v ợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Biệt Ly) 5. . XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Hợi sanh tháng 1. 47. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Đinh Hợi vợ tuổi Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 1. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 2. Gái tuổi Đinh Hợi sanh tháng 5. 27. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Hợi. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. khó sanh và khó nuôi.

nên thương lẫn. hào tài trung bình. phải có đôi phen thành bại rồi sau mới dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. chung ở với nhau n ên nhẫn nại v à kiên cố làm ăn mới đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý với nhau hưởng giàu hoặc đặng khá.tuvilyso. Tánh người vợ hay giao thiệp.com 106 Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ tánh sáng. miệng hay rầy nói. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. làm ăn việc chi cũng có quí nhơn tương trợ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. tay làm có tài cũng hay hao tài. hào con đa số. hào con trung bình. vui vẻ. hào con đa số. vui vẻ. vợ chồng hòa hạp. ăn nói với đời lanh lẹ. nên bền chí ngày hậu đặng nên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.http://www. v ề lời tiếng hay nên nhẫn nại. chung sống với nhau sẽ đặng hưởng cảnh ấm no. Tánh người vợ vui vẻ. vật dụng trong nhà đều đủ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. về hào tài hay luân chuyển Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) . chung sống với nhau đồng lo ngày hậu sẽ đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có duyên. có duyên. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà. tánh sáng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm không đặng khá. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay hòa thuận với đời. trong ngoài yên thuận. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. lanh lẹ. bản thân hay có tiểu bệnh. vui vẻ. hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc. hào tài ấm no. qua hạn đặng làm nên. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay lo tính. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà đủ dùng. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. có duyên. chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vợ chồng đ ều riêng lo. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ có duyên. hào con đông đủ. v ề ý tánh khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.com 107 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ít đặng vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. ở với nhau vợ chồng tâm ý xung khắc. Tánh người vợ vui vẻ. khá nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ tánh sáng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ cũng ít đặng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. hào con đa số. vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ. việc làm ăn chung lo đặng nên. hay giao thiệp. vui vẻ. hào tài trung bình. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. hào con đa số. tánh tình chồng vợ hòa hạp. khá kiên cố ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. miệng hay rầy nói. hào tài bình thường. tay làm có tài cũng hay hao tài. vật dụng trong nhà sắp đặt đ ều có thứ tự. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. tánh lạt lòng. tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ dùng. cầu lo thông suốt. nhiều người hay mến thương. chân hay đi.http://www.tuvilyso. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng y ên thu ận. hay giao thiệp. ra đường ăn nói việc chi thường gặp người tương trợ. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ. . hào tài trung bình. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. kiên cố làm ăn mới đặng. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình.

ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ. không đặng vui vẻ cho l ắm. hào con đa số. . hay lo tính. ít vui vẻ. khá kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau cần năng cũng đặng ấm no. chung sống ngày hậu đặng nên. hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. nên kiên nhẫn. hào con đa số. hào tài trung bình. ăn nói lanh lẹ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. lời nói ít thua ai. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao tài. tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đủ dùng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ dùng. chung sống khá kiên cố làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chân hay đi. khá chung lo làm ăn mới đặnhiều người hay. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. bản thân có tiểu tật. quí nhơn hay tương trợ. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài bình thường. tay làm có tài cũng hay hao tài. bản thân hay có tiểu bệnh. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà khiếm dụng. việc làm ăn đặng nên nhà.tuvilyso. lòng hay lo tính. miệng hay rầy nói. số khó giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài ấm no. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. nhưng phải có nhiều phen thành bại thì mới d ễ làm ăn. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 108 Tánh người vợ hay đi nhiều. hào con đa số.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng.

37 tuổi. không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tý. Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. vui vẻ. 43 tuổi. 3. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đ ời với nhau phạm (Tuy ệt M ạng) 2. Tánh người vợ hay lo tính. khó tánh. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ dùng. 35. lời nói ngay thật. tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc.http://www. hào con trung bình. . tánh lạt lòng. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi. nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. 23. vất vả không nơi n ương tựa. hào con trung bình. 37. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt. lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. 31. tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở. vui vẻ. CẢNH: NHÌ BẦN TIỆN SỐ NHÌ BẦN TIỆN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm (Tuy ệt M ạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. hào con đông đủ. chung sống đồng lo làm ăn tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. 2. hào tài ấm no. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. khá nhẫn nại làm ăn mới nên. tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ.tuvilyso. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ no. thiếu ăn thiếu mặc. 25. 31. có duyên. 24. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi. có nhiều điểm xấu cộng lại.com 109 Chồng tuổi ĐINH HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận. 36. 1. 43. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: MẬU TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Tý đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. 2.

Tuổi: MẬU TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi Mậu Tý (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp.tuvilyso. qua hạn mới đậu tài. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.http://www. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . ở với nhau ít đặng hòa hạp. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Tý sanh tháng 2. lo tính việc chi đều d ễ. miệng hay rầy nói. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. khó sanh và khó nuôi. hào tài bình thường. 8. gặp số Tam Vinh Hiển. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. hào con trung bình. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. về hào tài hay luân chuyển. ở với nhau nên kiên cố chung lo mới lập nên. Tánh người vợ hay giao thiệp. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. đến ngày chót khó nên đôi. 6. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con. lanh lẹ. 7 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. chung sống đồng lo ngày hậu đặng nên. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 9. hào con rất ít. kiên cố ngày hậu đặng ấm no. hào tài đủ dùng. 7 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 3. Tánh người vợ tánh sáng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. nhiều người hay mến thương. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn c ó quí nhơn giúp đở. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay lo tính. vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt. 10. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài tương vượng. Gái tuổi Mậu Tý sanh tháng 3. vui vẻ.com 110 Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. không chi đáng kỵ. luận việc hôn nhân không thành.

ngày hậu đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. gặp Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có duyên.http://www. đặng có có chút ít chức phận thêm tốt. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. còn thiểu phước thì đặng khá. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng. ở với nhau lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. đặng có danh giá. ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi cũng đặng dễ dàng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh sáng. hào con rất ít. hay có bệnh. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tánh sáng. nhiều người mến thương. người đời hay mến thương. lanh lẹ. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. v ề tánh ý nên kiên nhẫn. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. vui vẻ. chung lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. việc làm ăn ngày hậu đặng ấm no. hào con thiểu số. về hào con thiểu phước. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ có duyên. cầu lo thường xuyên có người tương trợ. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. không chi đáng kỵ. hào con rất ít có số nuôi con nuôi. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng mới ấm no. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.com 111 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bôn ba. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT . trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. qua hạn mới đậu tài. lời tiếng bất hòa. hào tài đủ no. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. hào tài ấm no. hào tài phát đạt.

hào con trung bình. miệng hay rầy nói. tánh nóng nảy. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh lạt lòng.http://www. khá kiên cố mới đặng no. ít vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. ý tình vợ chồng hay xung khắc. chung lo làm ăn mới đặng Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ dùng. hào tài tương vượng. hào con rất ít. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . ít đặng vui vẻ. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân hay có bệnh. bản thân có tiểu tật. chung sống cần lo cũng ặng ấm no. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đa số. hay đi nhiều. ít vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. tánh lạt lòng. số khó giữ tiền tài. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. lòng hay lo tính. nên cần năng làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ăn nói lanh lẹ. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ lanh lẹ. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đ ặng t ốt. hào tài đủ no. hào tài đủ dùng.com 112 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.tuvilyso. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. hào tài đủ no qua ngày. hay giao thiệp. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. chung sống kiên nhẫn làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. việc làm ăn cũng đặng nên. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ dùng.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau ý tình vợ chồng cũng có ph ần hòa hạp. buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ lanh lẹ chân hay đi. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ chân hay đi. nhiều người hay mến thương. số khó giữ tiền tài. trong bản thân có tiểu tật. vật dụng trong nhà thường dùng. chung ở với nhau cần năng mới đủ no. Tánh người vợ rộng rãi. lanh lẹ.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. hào tài đủ dùng. ít đặng vui vẻ. ở với nhau ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no. Tánh người vợ có duyên.com 113 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. có duyên. bản thân hay c ó tiểu t ật. còn thiểu phước thì đặng khá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. việc làm ăn chung lo sẽ đặng nên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt đặng có danh giá. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay rầu lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.tuvilyso. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài ấm no. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. vui vẻ. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. có tay tạo giữ tiền tài. nên phải có chí kiên cố mới tốt. Tánh người vợ chân hay đi. bản thân có tiểu t ật. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ưa trồng tỉa. . hào con trung bình. hào tài đủ dùng. ăn nói ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ. bản thân có tiểu tật. hay hòa thuận với đời. Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. chung sống với nhau làm ăn tốt. về hào tài hay luân chuyển. khá kiên cố làm ăn mới đặng đủ no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài tương vượng. hào con trung bình. hào tài trung bình.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. ý tình vợ chồng hòa thuận. lời nói ngay thật. 41 tuổi. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 35. đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổ Mậu Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Tuổi: KỶ SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Sửu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 21. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. khó sanh và khó nuôi. 6. 23.http://www. hào con thiểu số. 1. 33. hào tài bình thường. Tánh người vợ hay lo tính. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.com 114 Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 2 số khắc con. 29. 7. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Ất Dậu Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Bính Tuất Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 21. 39. Tuổi: KỶ SỬU . luận việc hôn nhân không thành. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 51 tuổi. 3. Tánh người vợ thông minh. bản thân hay có bệnh nhỏ. 27. có duyên. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Sửu. 45. vui vẻ. vui vẻ. chung sống làm ăn mới đặng nên nhà.tuvilyso. 9. 33. 8 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào tài ấm no. đến ngày chót khó nên đôi. Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 7. khó tánh. hào con trung bình. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 10. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Chồng tuổi Kỷ Sửu v ợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5.

hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. qua hạn mới đậu tài. hào tài ấm no. về lời tiếng nên kiên nhẫn. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hưởng sự ấm no và ấm no vui. có duyên. lời nói hay thắc mắc. còn thiểu phước thì đặng khá. thường gặp cảnh thiếu nghèo. hay lo tính.com 115 (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nhiều người hay mến thương. vui vẻ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn mới tốt. vui vẻ. hào con đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hay có tiểu bệnh. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. về hào tài hay luân chuyển. làm ăn thường có quí nhơn giúp đở. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. . hào con trung bình.http://www. bôn ba. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vui vẻ. tánh sáng. hào tài tương vượng. lanh lẹ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. việc làm ăn kiên cố mới đặng ấm no. lo tính việc chi cũng dễ. miệng hay rầy nói. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau cần năng đặng hưởng ấm no. kiên cố ngày hậu đặng trung bình. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. có duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sang. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng tánh ý bất hòa.tuvilyso. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. ít h ạp ý. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt.

hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. con thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ chân hay đi. khá kiên cố mới ấm no. cố kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. . hay đi nhiều. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. số khó giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. hay giao thiệp. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Tánh người vợ vui vẻ. hào tài trung bình. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.com 116 Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lòng hay lo. hào con đa số. hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. không chi đáng kỵ. qua hạn mới lập nên. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ chân hay đi. việc làm ăn đặng lập nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. bản thân hay có bệnh nhỏ.tuvilyso. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài tương vượng. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. hào con đông đủ. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. việc làm ăn nên nhà. hào tài đủ no.http://www. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. miệng hay rầy nói. giao thiệp rộng. hay lo tính. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ăn nói lanh lẹ. bản thân cbn. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. chung sống làm ăn ngày hậu đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lo tính việc chi đều thông suốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu.

có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chân hay đi. hào con trung bình. nhiều người hay giúp đở. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. hay hòa thuận với đời. ăn nói hay cầu lo thường có ngườI tương trợ. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh tình chồng vợ hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hay rầy nói. kiên cố làm ăn nên. chung lo lập nên sự nghiệp. hào con trung bình. lanh lẹ. hào con rất ít. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.tuvilyso. việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no. chung sống với nhau làm ăn tốt. hay giao thiệp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận. bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài ấm no. sanh con đầu là gái hạp. hào con đông đủ. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. bản thân có tiểu tật. không chi đáng kỵ Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no qua ngày. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh thông minh. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. . it vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào con rất ít. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no.com 117 Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh lạt lòng. nên chung lo và kiên cố. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý.http://www. hào tài tương vượng. hào tài tương vượng.

vui vẻ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 51 tuổi. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. hào con rất ít. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Quí Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. 29. 1. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Canh Dần Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. có duyên. 53 tuổi. Tánh người vợ thông minh. Tuổi: CANH DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khó giữ tiền tài. luận việc hôn nhân không thành. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. hào tài ấm no. 41.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hòa hạp.com 118 Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổ Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. có số tạo giữ tiền tài. 45. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. bản thân có tiểu tật. 33. Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. đến ngày chót khó nên đôi. XIN LƯU Ý . vui vẻ.http://www. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hào tài tương vượng. 21. 25. 47. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. chung lo kiên cố làm ăn mới đặng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Dần. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Ất Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 35. 39. Chồng tuổi Canh Dần vợ tuổi Giáp Thân Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. ý tình vợ chồng hay xung khắc. 23. Tánh người vợ rộng rãi. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào con rất ít. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. có số tạo giữ tiền tài. 27.

có duyên. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. 5. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ vui vẻ. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ở với nhau ý tình đặng hòa hạp. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay giao thiệp. hào con trung bình. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng sẽ đặng hưởng cảnh ấm no. 7. về lời tiếng nên nhẫn nại. cầu lo việc chi đều thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. trong ngoài đều thuận ý. 4. quí nhơn hay kính trọng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 4. 6. hào con đông đủ. chung sống với nhau lập nên nghiệp cả. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. ý tình vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp. tánh sáng. Tuổi: CANH DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. qua hạn mới đậu tài. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. lanh lẹ. hay lo tính. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lo tính việc chi đều thông suốt. hào tài ấm no. hào tài bình thường. ngày hậu đặng trung bình. 7. hào con đa số. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. khó sanh và khó nuôi. hào tài phát đạt.com 119 Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3.tuvilyso. tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. chung sống với nhau làm ăn mới lập nên nghiệp lớn. Tánh người vợ vui vẻ.http://www. bôn ba. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào tài hay hao tốn. hào con đông đủ. không chi đáng kỵ Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. ăn nói đều thông suốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ăn nói với đời lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý.

tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. t ánh nóng nảy. tánh lạt long.com 120 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung sống làm ăn mới đặng. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. khá kiên cố đặng ấm no. có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ vật dụng trong nhà thường dùng. hào con đa số. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về lời tiếng nên nhẫn nại. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. nhiều người hay mến thương. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng lập nên. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài trung bình. hào tài tương vượng. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khó tánh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn buổi đầu không đặng phát đạt. hào con trung bình. vui vẻ. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN . tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. miệng hay rầy nói. ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ. bản thân hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà đ ều đ ủ. hào con trung bình. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. lo tính thường có người giúp đỡ. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.http://www. có số tạo giữ tiền tài. chân hay đi nhiều. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. lời nói hay thắc mắc. qua hạn mới đậu tài.tuvilyso. ít vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. không chi đáng kỵ. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hay xung về lời tiếng. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau làm ăn mới đặng t ốt. vui vẻ. hào con đông đủ. lòng hay lo tính. làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. về hào con thiểu phước. hào con thiểu số.

ngày hậu đặng trung bình. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài ấm no. lanh lẹ. hay giao thiệp. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ no . Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ không đặng tốt. hay c ó tiểu bệnh. vui vẻ. khá kiên cố làm ăn mới tốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con đông đủ.http://www. sanh con đầu là gái hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay có bệnh nhỏ. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. ít vui vẻ. hào con trung bình. hay lo tính. số khó giữ tiền tài. tánh lạt lòng. hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. hào tài đủ dùng. . hào con trung bình. c òn thiểu phước thì đặng khá. đặng hưởng hạnh phúc. nên cần năng và bền chí. hào tài thạnh vượng. việc làm ăn đặng ấm no. trong ngoài đ ều thu ận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không tốt. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con đông đủ. có duyên. ngày hậu đặng trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. Tánh người vợ tánh sáng. có tay tạo giữ tiền tài. hào tài trung bình. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. vui vẻ. vật dụng trong nhà đủ dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên cố . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay hòa thuận với đời.com 121 (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no.

36. Tuổi: TÂN MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Mẹo đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ưa trồng tỉa. trong bản thân có tiểu tật. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có duyên. hào tài ấm no. hay lo tính. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Kỷ Sửu Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Quí Mùi Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau ph ạm (Bi ệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. việc làm ăn đặng nên nghiệp cả. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ rộng rãi. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 32. hào con đông đủ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân hay có tiểu bệnh. 30. 1. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tu ổi Tân Mẹo v ợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5.http://www. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mẹo. 24. 42 tuổi. 22. Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. nên kiên cố làm ăn mới đặng. chung lo làm ăn mới đặng lập nên. 37. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Mậu Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổ Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Tánh người vợ hay rầu lo. ít đặng vui vẻ.tuvilyso. số khó giữ tiền tài. 34. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. hào tài phát đạt. hào con trung bình. chân hay đi. 45 tuổi. hào tài đủ no. . 25. tánh tình chồng vợ hòa hạp.com 122 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. vui vẻ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 38. khá kiên cố làm ăn mới đặng. 26.

hào tài tương vượng. hào tài phát đạt. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. đặng hưởng hạnh phúc an lành. lời nói hay thắc mắc. . tánh sang. TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng T ý mới nhằm căn duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. quí nhơn trọng đãi. hào tài trung bình. 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. còn thiểu phước thì đặng khá. tánh tình chồng vợ hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. hào con trung bình. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. khó sanh và khó nuôi. 4. 5. có duyên. trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. phải có đôi phen thành bại rồi mới tốt. 6. chung sống với nhau lập nên nghiệp cả. Tánh người vợ có duyên. hào con đa số. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con.com 123 Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. hay giao thiệp. bôn ba. ở với nhau ý tình vợ chồng bất hòa. hào con đa số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. vui vẻ. hào con đông đủ. nên nhẫn nại và chung lo. vui vẻ. tánh sáng. hay có tiểu bệnh. Tuổi: TÂN MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lanh lẹ. 7. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.tuvilyso. 7. Tánh người vợ tánh sáng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Mẹo sanh tháng 3. đến ngày chót khó nên đôi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. chung sống với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt.http://www. nhiều người hay mến thương. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. trong ngoài đều thành sự. ăn nói với đời lanh lẹ. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài tương vượng. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. còn thiểu phước thì đặng khá. Gái tuổi Tân Mẹo sanh tháng 4. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu.

ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài bình thường. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài phát đạt. lời nói hay thắc mắc.http://www. bản thân hay có bệnh. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung lo làm ăn mới đặng ấm no an vui. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. miệng hay rầy nói. tánh lạt lòng. ít vui vẻ. hào tài phát đạt. Tánh người vợ tánh sáng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.tuvilyso. về lời tiếng nên nhẫn nại. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đa số. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. hào con trung bình. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nghiệp lớn. vui vẻ. Tánh người vợ hay lo tính.com 124 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. ý tình vợ chồng lời tiếng bất hòa. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. ít vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. ăn n ói lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Nhì Bần Tiện. qua hạn mới đậu tài. vợ chồng làm ăn không đặng khá. hào con đa số. bản thân hay có tiểu tật. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. nên chung lo ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đa số. số khó giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) . hào tài đủ dùng. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

tuvilyso. chung ở đặng hưởng cảnh ấm no. hào tài phát đạt. lo tính việc chi đều thông suốt. hào con đa số. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt. hào con đông đủ. hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. bản thân hay có bệnh nhỏ. nhiều người hay mến thương. tánh sáng.http://www. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. . có tay tạo giữ tiền tài. hào tài đủ nóng nảy. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay lo tính. Tánh người vợ hay đi nhiều. hay hòa thuận với đời. không chi đáng kỵ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh lạt lòng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu.com 125 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở chung lo đặng hưởng hạnh phúc ấm no. có tiểu bệnh. vui vẻ. hào tài ấm no. có duyên. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. hào con đa số. chân hay đi. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. còn thiểu phước thì đặng khá. ưa kinh sách. ngày hậu đặng ấm no. có số tạo giữ tiền. ở với nhau ý tình hay xung khắc. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đa số. miệng hay rầy nói. ít vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài trung bình. làm ăn kiên cố đặng ấm no. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI. hào con đa số. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nghiệp cả. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ có duyên.

tuvilyso. 3. 24. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 4. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thìn. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Tuổi: NHÂM THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tuổi: NHÂM THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn đặng khá. có tiểu tật. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. có chút ít chức phận dễ làm ăn. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 32. khó sanh và khó nuôi. 26. 36. 9. phải . 8. 42. 24. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. chân hay đi. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổ Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Ất Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. 38. 54 tuổi. hào con trung bình.http://www. luận việc hôn nhân không thành. 30. làm ăn mới đặng nên nhà. Tánh người vợ lanh lẹ. 48. Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. hào tài bình thường. 12 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 36. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Nhâm Thìn vợ tuổi Mậu Tý Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 2. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20.com 126 Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 44 tuổi. 1. tánh tình chồng vợ hòa thuận.

lời nói hay thắc mắc. ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vật dụng trong nhà đủ dùng.com 127 có đôi phen thành bại thì mới nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng thường có quí nhơn giúp đở. tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài trung bình. thường gặp cảnh thiếu nghèo. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. hào tài bình thường. hào con trung bình. hào con trung bình. có duyên. nhiều người hay mến thương. vui vẻ. vui vẻ. tánh lạt lòng. không chi đáng kỵ. lanh lẹ. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng . nhưng phải chịu nhiều phen thành bại thì mới tốt. hào tài đủ dùng . chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn nên. về hào tài hay luân chuyển. về hào con thiểu phước. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay giao thiệp. hay giao thiệp. về hào tài rất luân chuyển. nên thương lẫn và chung lo với nhau. chung sống với nhau có chí cần năng làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con rất ít. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay có tiểu bệnh. việc làm ăn chung lo sẽ lập nên. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. bản thân hay có bệnh. nên cần năng. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. có số nuôi con nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) . số vợ chồng cũng thế. hào con thiểu số. hào tài ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt.http://www. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. Tánh người vợ có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. số khó giữ tiền tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.http://www. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn lập nên. ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ. số vợ chồng cũng thế. ưa kinh sách. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) . hào con trung bình. ăn nói lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào con thiểu số. hay giao thiệp. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng có chút ít tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên cần năng làm ăn mới đặng. Tánh người vợ hay lo tính. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. lòng hay lo tính. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá kiên cố làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. bản thân có tiểu tật. ở với nhau vợ chồng lời ti ếng ít đặng hòa hạp. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng ấm no. số vợ chồng cũng thế. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp. hay rầy nói. Tánh người vợ lòng hay lo tính. vui vẻ. hào con trung bình. có tiểu bệnh. số vợ chồng cũng thế. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.com 128 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.tuvilyso. hào con rất ít. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. chung lo ngày hậu đặng ấm no. về hào tài rất luân chuyển. miệng hay rầy nói. hào tài ấm no. chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng. cho lắm. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.

http://www.tuvilyso.com

129

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ngày hậu tốt, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, kiên cố đặng nên nhà. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn buổi đầu không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài , hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp, ở với nhau ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên nhẫn nại và chung lo cũng lập nên. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, lo tính việc dễ dàng, quí nhơn tương trợ, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đầy đủ. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt , ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ cũng đặng vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng sự ấm no an lành. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng ấm no.

http://www.tuvilyso.com

130

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên cố và nhẫn nại làm ăn mới tốt. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ng ày, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, hay có tiểu bệnh, chân hay đi, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo đặng ấm no. Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài , ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng lập nên. Tuổi: QUÍ TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Tỵ. 1. Chồng tuổi Quí Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Quí Tỵ vợ tuổi Canh Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Tỵ sanh tháng 1, 2, 9, 8, 3, 12 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Quí Tỵ sanh tháng 2, 5, 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: QUÍ TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi)

http://www.tuvilyso.com

131

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hoặc có chút ít chức phận, nhiều người hay mến thương, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, vật dụng trong nhà, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn đ ều dễ dàng, quí nhơn thường giao thiệp, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cố chí chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, ăn nói hay lo tính việc chi cũng dễ, trong ngoài đều yên thu ận, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vật dụng trong nhà đặng sự hòa hạp, việc làm ăn sẽ lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng sự ấm no và an vui. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn đ ặng ấm no, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, chung sống với nhau ngày hậu đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con rất ít có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lờI tiếng ít hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

132

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn thường có quí nhơn giúp đở, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn và cần năng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, tâm ý bất hòa, chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại và đồng lo. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, nhiều người hay mến thương, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi, lòng hay lo tính, khó tánh, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có nhiều người mến thương hoặc có chức phận với đời, quí nhơn trọng đãi, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng, Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận, việc làm ăn kiên cố chung lo cũng đặng sự ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

http://www.tuvilyso.com

133

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống nên nhẫn nại làm ăn đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa, kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng cảnh ấm no. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng ít hạp ý, khá kiên cố làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hạp, nên cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, hay đi nhiều, có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp, làm ăn chung lo sẽ ấm no. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. lanh lẹ. hào con trung bình. . hào con rất ít. chung lo làm ăn đặng nên nhà. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh thông minh. hay hòa thuận. tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. hào tài ấm no. hào con đông đủ. kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa hạp. lời nói hay thắc mắc. ý tình vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp. chung lo đặng ấm no. còn thiểu phước thì đặng khá. hay giao thiệp.com 134 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có chút ít chức phận dễ làm ăn. ăn nói với đời lanh lẹ. hào tài ấm no. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi. ý tình vợ chồng hòa thuận. ít vui vẻ. chân hay đi. có duyên. về hào tài hay luân chuyển. Tánh người vợ hay giao thiệp. hưởng hạnh phúc an lành. Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ TỴ vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. hào tài phát đạt. có tay tạo giữ tiền. bản thân hay có tiểu bệnh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài . hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ hay xung ý. hay lo tính. có duyên. hay có tiểu bệnh. tánh sáng. trong ngoài đều thuận ý.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. làm ăn thường có người tương trợ. hào con trung bình. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.tuvilyso. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ hay đi nhi ều. hào tài đủ dùng. hào tài thạnh vượng. chung ở với nhau lập nên sự nghiệp. nên kiên cố làm ăn đặng. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ.

42 tuổi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 31. Gái tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 1. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Tân Mẹo Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. 29. luận việc hôn nhân không thành. 9. 37. qua hạn mới ấm no. hào tài đủ dùng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. lời nói hay thắc mắc. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 5. lanh lẹ. bôn ba. . 1. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Ngọ. 31. 25. ăn nói hay rầu lo thường có quí nhơn giúp đở. 10. hào con đông đủ. nên có chí kiên cố và nhẫn nại. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận. 30. 41 tuổi. 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. tánh sáng.com 135 Tuổi: GIÁP NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. ở với nhau kiên nhẫn chung lo làm ăn mới đặng. 19. 2 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 6. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 2. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. vật dụng trong nhà thường dùng. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 4. đến ngày chót khó nên đôi. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. vật dụng trong nhà khiếm dụng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. 19. hào con trung bình. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. 37. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. 25. 10. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1. hào tài đủ no. Tuổi: GIÁP NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso.

vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà thường dùng. không chi đáng kỵ. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng cũng hòa hạp. hào tài đủ no qua ngày. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. ít đặng vui vẻ. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài trung bình. việc làm ăn sẽ đặng trở nên. hào con thiểu số. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có quyền chức hoặc danh giá. về lời tiếng khá nhẫn nại. Tánh người vợ lòng hay lo tính. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. hay lo tính. hào tài thạnh vượng. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.tuvilyso. hào con đa số. về tánh ý hay tương xung. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay lo tính. gặp số Nhì Bần Tiện. Tánh người vợ chân hay đi. nên chung lo và thương lẫn với nhau. hào con đông đủ. hào con đông đủ. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp.http://www. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. vui vẻ. . hào tài đủ dùng. làm ăn không đặng phát đạt. bản thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng về lời tiếng bất hòa. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. làm ăn có tiền hay tản hao. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít chức phận dễ làm ăn.com 136 Tánh người vợ vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung sống với nhau ngày hậu đặng ấm no. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. khó tánh. quí nhơn hay giúp đở. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá.

chung ở với nhau làm ăn cũng đặng nên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. miệng hay rầy nói. hào con trung bình. vợ chồng ít đặng hòa hạp. chung lo làm ăn cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hay đi nhiều. ưa kinh sách. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. số khó giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống làm ăn mới đặng ấm no.com 137 Tánh người vợ lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. ăn nói lanh lẹ. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lanh lẹ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. hay có tiểu bệnh tật. Tánh người vợ thông minh. khá thương lẫn làm ăn đặng nên.http://www. hào tài ấm no. hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa hạp.tuvilyso. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài đủ no qua ngày. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) . Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. khá cần năng mới đủ no. ít vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống với nhau cần năng mới đặng hay ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. nên bền chí và kiên cố . hào con thiểu số. nên kiên nhẫn có ngày làm nên. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung sống làm ăn nên nhà. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu thành bại nhiều phen thì mới tốt. hay giao thiệp.

tánh sáng. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) . bản thân có tiểu tật. hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. miệng hay rầy nói. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có duyên. hào tài tương vượng. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền tài. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. ra đường ăn nói nhiều người hay mến thương. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa thuận. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. vui vẻ. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi. hay lo tính. có duyên. khá nhẫn nại làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con trung bình. hào con đông đủ. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài thạnh vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. hào con đông đủ.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng.com 138 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. việc làm ăn đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ý tình vợ chồng có phần hạp. hay lo tính. hào tài đủ dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hay giao thiệp. có chút ít chức phận thêm tốt. nên thương lẫn làm ăn nên nhà. vui vẻ.http://www. Tánh người vợ hay giao thiệp. không chi đáng kỵ Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. hay có tiểu bệnh. vui vẻ. lanh lẹ. hào tài ấm no. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng ấm no an vui. hào con trung bình.

17. 1. 33. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. khá nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. ý tình vợ chồng hòa hạp. 29. hay giao thiệp. hào con thiểu số. luận việc hôn nhân không thành. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Mùi.http://www. 35. tánh sáng. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay đi nhiều. 21. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. hào con đông đủ. Tánh người vợ có duyên. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. 39. hào tài trung bình. 23. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 39 tuổi. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 45. hay có bệnh nhỏ. hay lo tính. . Tánh người vợ chân hay đi. hòa thuận với đời.com 139 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 9. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. 51 tuổi.tuvilyso. có tay tạo giữ tiền tài. Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn. 27. vui vẻ. 3. Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Canh Dần Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. tánh thông minh. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4. nên kiên cố làm ăn mới đặng. Tuổi: ẤT MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. đến ngày chót khó nên đôi. 2. 27. hào tài trung bình. 1. hay thắc mắc.

ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ có duyên. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà đủ dùng. bản thân hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hạp. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận thêm tốt. có số tạo giữ tiền tài. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. đặng sự ấm no trung bình. khó sanh và khó nuôi. chung ở với nhau làm ăn tốt. về tánh ý nên kiên nhẫn. nên bền chí. miệng hay rầy nói. tánh lạt lòng. chung sống vợ chồng cần năng làm ăn đặng. qua hạn đặng làm nên. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) . vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài thạnh vượng. 4. tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. hào tài ấm no. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. quí nhơn hay giúp đở. Tuổi: ẤT MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. thiếu nghèo hay rầu lo. hay lo tính.com 140 Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2. trong ngoài đều yên thuận. Tánh người vợ vui vẻ. nên thương lẫn làm ăn tốt. ít đặng vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.http://www. hào tài ấm no. việc làm ăn chung sẽ đặng ấm no.tuvilyso. ăn nói hay cầu lo cũng đều thiểu số. Tánh người vợ hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng.

lòng hay lo tính. lòng hay lo tính. hào tài đủ nóng nảy. hào con đông đủ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. hào tài trung bình. về hào tài nên kiên cố . sanh con đầu là gái hạp. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ở với nhau nên nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng. Tánh người vợ lanh lẹ. lanh lẹ. vui vẻ. nên bền chí. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) . việc làm ăn kiên cố mới đặng ao. khá kiên cố làm ăn cũng đặng lập nên. miệng hay rầy nói. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp.com 141 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên thương lẫn ngày hậu đặng trung bình. hào con thiểu số.tuvilyso. hay giao thiệp. tánh lạt lòng. làm ăn không đặng khá. chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên. Tánh người vợ chân hay đi. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài trung bình. hào tài ấm no. hào con đa số. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ hay rầu lo. về tánh ý nên kiên nhẫn. hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài thạnh vượng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. trong ngoài đều yên thuận.http://www. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nhưng phải chịu nhiều phen thành bạii rồi mới đặng làm nên. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. ý tình vợ chồng lời ti ếng ít hòa hạp. việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay đi nhiều. đặng hưởng hạnh phúc và an vui. vật dụng trong nhà thường dùng. cầu lo việc chi cũng dễ. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ. về tánh ý nên nhẫn nại. hay có bệnh nhỏ.

nên kiên nhẫn làm ăn tốt. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa thuận. chơn hay đi. hào tài tương vượng. khá chung lo việc làm ăn tốt. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. vui vẻ. lời nói hay thắc mắc. hay giao thiệp. hào con đông đủ. có duyên. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống cần năng sẽ đặng ấm no. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. có tiểu tật. hào con trung bình. tánh sáng. hào tài thạnh vượng. hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con đông đủ. gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt. nên cần năng ngày hậu làm ăn đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. có duyên. có duyên.com 142 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bôn ba. hào con trung bình. hào tài ấm no. vui vẻ. hay có tiểu bệnh.http://www. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống làm ăn đặng nên nhà. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. nên thương lẫn và bền chí. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. chân hay đi. vui vẻ. hào con đông đủ. khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ hay lo tính. có số giữ tiền tài. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Tánh người vợ tánh sáng. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ngày hậu đặng ấm no trung bình. hào con đủ no. có duyên. hào con trung bình. lanh lẹ. hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ vui vẻ. làm ăn không đặng khá. hào con đông đủ. phải chịu cảnh thiếu nghèo. qua hạn đặng làm nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay có tiểu bệnh. .

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. lời nói hay thắc mắc. hay hòa thuận. vui vẻ. hay lo tính. hào con trung bình. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Sửu .com 143 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài tương vượng. ăn nói với đời lanh lẹ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thân. hào con đông đủ. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. làm ăn ngày hậu đặng trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. việc làm ăn đặng nên nhà. khá nhẫn nại làm ăn tốt. Tuổi: BÍNH THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổ Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. vui vẻ.tuvilyso. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Ất Mùi Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay giao thiệp. có duyên. Tánh người vợ có duyên. hào tài đủ no qua ngày. làm ăn kiên cố mới ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. có duyên. Tánh người vợ chân hay đi. hào con đa số. 1. hào con đông đủ. tánh thông minh. Chồng tu ổi Bính Thân v ợ tuổi Tân Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Chồng tuổi Bính Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. hào tài ấm no.http://www. Tánh người vợ tánh sáng.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay có bệnh. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. ăn nói dễ dàng. 39. đến ngày chót khó nên đôi. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 2. đồng lo làm nên sự nghiệp. 8. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con. trong ngoài sắp đặt đều yên thuận. Tánh người vợ có duyên. 29. ít đặng vui vẻ. tánh lạt lòng. 8. chung sống làm ăn kiên cố ngày hậu đặng trung bình. 3. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 53 tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 41. hào tài thịnh vượng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. luận việc hôn nhân không thành. lời nói hay thắc mắc. 6. 27. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 47. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. qua hạn đặng ấm no. hào con rất ít và có số nuôi con nuôi. chung ở với nhau làm ăn đặng tốt. tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 45. hào tài phát đạt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 35. hào tài bình thường. . 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tuổi: BÍNH THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 11.http://www. 10 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 51 tuổi. làm ăn mới đặng không đặng khá. khó sanh và khó nuôi.com 144 Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. tánh sáng. hào con trung bình. thân thế nhiều người. lòng hay lo tính. 7. về hào con thiểu phước. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. vui vẻ. 21. hay có tiểu bệnh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 23. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. gặp khó hóa dễ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Tánh người vợ tánh sáng.tuvilyso. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.

lo tính đều thông suốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt. ít vui vẻ. hào tài ấm no.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. hào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. vui vẻ. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh sáng. quí nhơn yêu chuộng. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. khó tánh. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. tâm ý bất hòa. sanh con đầu là gái hạp. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn đặng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. nên bền chí và cần năng làm ăn đặng. ăn nói lanh lẹ. chung sống với nhau nên kiên nhẫn mới dễ làm ăn. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con đông đủ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. chung sống với nhau đồng lo và kiên cố làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình. lòng hay lo tính. ở với nhau đồng lo làm ăn tốt. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi. làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. bản thân có tiểu tật. buổi đầu làm ăn bình . qua hạn dễ làm ăn mới đặng. bản thân hay có bệnh nhỏ. ra đường ăn nói ít thua ai. hào con thiểu số. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về ý tình khá nhẫn nại làm ăn đặng. không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh nóng nảy. hào tài phát đạt. vật dụng trong nhà thường dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. số khó tạo giữ tiền tài.com 145 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nhiều người kính mến. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.

lâu sau đặng trở nên. . bản thân có tiểu tật. hào con rất ít hoặc không có. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ưa kinh sách. hay lo tính. có duyên. hay giao thiệp. hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vui vẻ hòa hạp. hào tài đủ no. Tánh người vợ lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài.tuvilyso. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂMTÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. khá kiên cố ngày hậu đặng nên. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ tánh sang. khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. hào con trung bình. vui vẻ. miệng hay rầy nói. hào con trung bình. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh thông minh. hào con đông đủ. bản thân hay có tiểu bệnh tật. nên kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hay xung khắc. chung sống lập nên sự nghiệp.com 146 thường. hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con thiểu số. hào con trung bình. hào tài tương vượng. về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn tốt. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ vui vẻ. hay lo tính. hay có bệnh nhỏ. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn đặng nên nghiệp cả. nên thương lẫn và chung lo làm ăn đặng. hào tài bình thường. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài phát đạt. việc làm ăn ấm no. Tánh người vợ ít vui vẻ. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi. hào tài bình thường. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài trung bình. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen làm ăn mới đặng. hào con trung bình. tánh lạt lòng. có duyên.http://www. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận. ít vui vẻ.

http://www. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt. hay có tiểu bệnh. lời nói hay thắc mắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. hay giao thiệp. ăn nói lanh lẹ. nên kiên cố làm ăn đặng. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. lời nói hay thắc mắc. có duyên. hào tài phát đạt. Tánh người vợ vui vẻ. hào con trung bình. khá nhẫn nại làm ăn thêm tốt. hào con thiểu số. hào con rất ít. tánh sáng. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vui vẻ. hào con đông đủ. lo tính đều thuận ý. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Dậu. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. khá kiên nhẫn và cần năng sẽ đặng nên. Tánh người vợ hay giao thiệp. tánh sáng. lanh lẹ. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. chung sống làm ăn tốt.com 147 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ chân hay đi. không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung ở với nhau làm ăn mới đặng tạo nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền tài. lanh lẹ.tuvilyso. ý tình vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh thông minh. hay giao thiệp. Tuổi: ĐINH DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chung ở làm nên sự nghiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con thiểu số. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) . bôn ba. Chồng tuổi BÍNH THÂN vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1.

http://www.tuvilyso.com

148

3. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Nhâm Tý Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Giáp Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Dậu sanh tháng 2, 6, 3, 7, 8, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Đinh Dậu sanh tháng 11, 7, 10 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: ĐINH DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, tạm sống cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn lập nên sự nghiệp, hào tài tương vượng, hào con rất ít hoặc không con, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp, ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí đến sau đặng nên, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt, đến sau đặng lập nên, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung sống với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, có chí chung lo đề làm ăn. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lơn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

http://www.tuvilyso.com

149

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài thịnh vượng, hào con rất ít hoặc không có con, vật dụng trong nhà đềuđ ủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, nên nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lơn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, v ật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lơn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít danh phận, gặp khó hóa dễ, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở với nhau nên thương lẫn việc làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, chung lo lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lơn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải tạm cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ lập nên, hào tài tương vượng, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà đều đủ. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, lâu sau sẽ trở nên, về hào con thiểu phước. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lơn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải có đôi phen thành bại rồi mới dễ làm ăn mới đặng, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố làm ăn tốt.

http://www.tuvilyso.com

150

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lơn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng nên kiên nhẫn. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lơn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp, kiên nhẫn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lơn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, có duyên, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng hay lo tính, chân hay đi, bản thân hay có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, làm ăn đồng lo đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lơn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nghiệp lớn.

http://www.tuvilyso.com

151

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lơn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lơn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ ít vui vẻ, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh thông minh, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lơn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con rất ít. Tánh người vợ hay hòa thuận, hay yêu chuộng người, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đa số sang, quí nhơn yêu chuộng, ăn nói dễ dàng, trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nghiệp cả. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, nhiều người hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng lập nên gia thất. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm no và an vui. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con rất ít. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống hưởng cảnh ấm no. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

http://www.tuvilyso.com

152

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, khá kiên cố và đồng lo làm ăn tốt. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo tiền tài, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng nên. Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no. Tuổi: MẬU TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tuất. 1. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Tân Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Quí Sửu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 20, 26, 32, 38, 44, 40, 56 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Tuất sanh tháng 2, 6, 3, 7, 5, 11 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Mậu Tuất sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: MẬU TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi)

tuvilyso. ăn nói lanh lẹ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. . bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh nóng nảy. chung lo làm ăn đặngh hưởng ấm no. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. ít đặng vui vẻ. tánh lạt lòng bản thân hay có bệnh. hào con thiểu số. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá. việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no trung bình. lòng hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài bình thường.com 153 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài đủ no. hào con trung bình. lời nói hay thắc mắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đa số. Tánh người vợ hay rầu lo tính. đặng có chút ít chức phận để làm ăn. về lời tiếng bất hòa. mỗi việc đều thủ binh. đến sau dễ làm nên. việc làm ăn thường gặp người tương trợ. kiên nhẫn làm ăn tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. chung ở với nhau nên thương lẫn làm đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. khó tạo nên của tiền. ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hào tài bình thường. hoặc có quyền chức thêm tốt. chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên. khá bền chí và cần năng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi.http://www. miệng hay rầy nói. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. hào con trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. gặp khó hóa dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

hào con đông đủ. về lời tiếng nên kiên nhẫn làm ăn tốt. hào con đông đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. lo tính đều thông suốt. có chí kiên cố làm ăn đặng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. vợ chồng đều riêng lo.com 154 Tánh người vợ tánh sáng. mỗi việc đều thủ binh. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầu lo. nên kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng hưởng tốt. đặng có chức phận làm ăn th êm t ốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lanh lẹ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ít vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có th ân th ế. ăn nói việc chi cũng dễ. gặp việc khó hóa dễ. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. thường gặp người tương trợ. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ tánh sáng.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. vợ chồng đều riêng lo. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ít vui vẻ. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU THÂN . vui vẻ. hay có bệnh nhỏ.tuvilyso. hào tài đủ dùng. ở với nhau chung lo làm ăn cũng đặng cảnh ấm no tầm thường Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. sanh con đầu là gái hạp. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. về hào tài hay luân chuyển. quí nhơn thông minh. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. về ý tình bất hòa nên kiên nhẫn. tánh lạt lòng. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay có bệnh nhỏ. khá nhẫn nại và chung lo việc làm ăn mới đặng. không chi đáng kỵ. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lo tính đều thông suốt. hào con trung bình.

hay yêu chuộng người. bản thân hay có tiểu tật. Tánh người vợ hay đi nhiều. việc làm ăn đặng ấm no. kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà. chân hay đi nhi ều. Tánh người vợ tánh sáng. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ vui vẻ. hào con thiểu số. bản thân có tiểu tật. hay lo tính. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài ấm no. hào con trung bình. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay bôn ba. hào con trung bình. hào tài bình thường . hay giao thiệp. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. hay lo tính. hay giao thiệp. vui vẻ. việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. khá cần năng mới đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ hay hòa thuận. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống cần năng mới ấm no. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . trong mình có tiểu tật. tánh sáng. ưa kinh sách. việc làm ăn cũng đặng lập nên. hay giao thiệp. hào con đông đủ. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. lòng hay lo tính. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài đủ no qua ng ày. lo tính. có số tạo giữ tiền tài. chung sống chung lo sẽ tạo nên. Tánh người vợ thông minh. có duyên. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa thuận.com 155 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài ấm no. Tánh người vợ ít vui vẻ. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ no. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào tài đủ dùng. vui vẻ.http://www. tánh thông minh.tuvilyso.

lòng hay lo tính. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên ấm no trung bình. bôn ba. khá chung lo lâu sau làm ăn đặng. hào con trung bình. tánh sáng. bản thân hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. lời nói hay thắc mắc.tuvilyso. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. vui vẻ. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. hào con trung bình. lâu sau mới dễ làm ăn. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào tài trung bình. hào tài đủ dùng. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. qua hạn làm ăn đặngh ấm no. hào con thiểu số v à có số nuôi con nuôi. hào tài đủ dùng.http://www. . nhiều người mến thương. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà. lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. tánh sáng. chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà. có duyên. hay có tiểu bệnh. ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. làm ăn không đặng phát đạt. hào tài ấm no. hào con trung bình. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa thuận. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổii. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. hào con trung bình. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt. vui vẻ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài . lanh lẹ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 156 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. nên thương lẫn làm ăn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay giao thiệp.

Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổ Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 25. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ vui vẻ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 6. 12. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 39. 31. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. 37.11 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. có duyên. 3. nên nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. 55 tuổi. Tuổi: KỶ HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Hợi. .tuvilyso. 1.com 157 Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 31. hào con đông đủ. 25. 49. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 4. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài tương vượng. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hào con đa số. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. khá thương lẫn việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Tân Mẹo Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 19. 43. ăn nói lanh lẹ. miệng hay rầy nói. đến ngày chót khó nên đôi. vui vẻ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 55 tuổi.http://www. luận việc hôn nhân không thành. 49. 43. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Bính Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. hào tài đủ no.

Tánh người vợ hay lo tính. Tuổi: KỶ HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp.http://www. v ề hào con thiểu phước. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. hào tài trung bình. làm ăn sẽ đặng nên. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. v ề lời tiếng kh á kiên nhẫn. lòng hay lo tính. bản thân hay có bệnh. chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng nên nhà. làm ăn mới không đặng khá. rồi sau mới dễ làm ăn.tuvilyso. về hào tài hay luân chuyển. hay giao thiệp. 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ lanh lẹ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng thân thể. hào tài bản thân. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. lâu sau làm ăn mới đặng tốt. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ăn nói cầu lo đều thông suốt. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 158 Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 5. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. miệng hay rầy nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp. vật dụng trong nhà đều đủ. hào con trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. khó sanh và khó nuôi. nhưng phải có đôi phen thành bại. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN . nên thương lẫn nhau làm ăn tốt. bản thân có tiểu t ật. hào con rất ít. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài phát đạt. 8. hoặc có quyền chức. tánh nóng nảy. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. nên kiên cố và bền chí làm ăn ngày hậu đặng ấm no Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. quí nhơn hay tương trợ. ăn nói lanh lẹ. làm có tiền hay xảy điều hao tốn. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chức phận và nhiều thân thế. Tánh người vợ chân hay đi. gặp khó hóa dễ. khó tánh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. hay đi nhiều. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung ở với nhau nên hòa thuận. chung sống với nhau lo làm ăn tốt Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.

hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo.com 159 (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. làm có tiền hay xảy điều tản hao. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. lanh lẹ. chung sống đặng cảnh ấm no an vui.tuvilyso. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp. chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng nên. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. hào tài đủ no. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên bền chí và chung lo. ít vui vẻ. vợ chồng với nhau chung lo làm ăn cũng đặng nên cảnh ấm no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. v ề hào con thiểu phước. số khó giữ tiền tài. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) . hào con trung bình. khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp. hào con trung bình. hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. nên thương lẫn với nhau. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ít vui vẻ. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. sanh con đầu là gái hạp. vợ chồng đều riêng lo. lo tính đều dễ dàng. chung ở với nhau kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng. làm ăn việc chi cũng gặp người tương trợ. về tâm ý bất hòa. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh lạt lòng. miệng hay rầy nói. hào con trung bình. hào con rất ít. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhiều người mến thương. nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầu lo. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. phải chịu cảnh thiếu nghèo. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà thường dùng. cho lắm. hào tài ấm no. mỗi việc thủ thường.http://www. khá kiên cố làm ăn đặng . hào con trung bình Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà thường dùng.

ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh. hào con rất ít. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. lo tính việc chi cũng dễ. bản thân hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ hay rầu lo. không chi đáng kỵ. hào con rất ít. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường.com 160 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lo tính. có tay tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài. có duyên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. . nên kiên cố làm ăn mới đặng. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Tánh người vợ vui vẻ. chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. hào tài đủ dùng.http://www. hào con rất ít. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài phát đạt. khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. ăn nói thường có quí nhơn tương trợ. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. việc làm ăn đặng lập nên. Tánh người vợ hay đi nhi ều.tuvilyso. vợ chồng hòa thuận. có duyên. hay bôn ba. tánh sáng. chung ở đồng lo ngày hậu đặng nên. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ hay lo tính. tánh thông minh. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. hào con thiểu số. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. hào tài bình thường. hào tài tương vượng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. hay giao thiệp. hay lo tính. ít đặng vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng ấm no. hào tài ấm no. Tánh người vợ thông minh. có số tạo tiền tài. Tánh người vợ ít vui vẻ. hào con trung bình. tánh lạt lòng. hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. hay lo tính. vui vẻ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay có tiểu bệnh.

hào tài tương vượng. tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm. tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường. làm có tài cũng hay hao phá tài . nhiều người kính mến. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Nhâm Dần Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi. thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổ Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. hào con thiểu số. vui vẻ. lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. 3. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tý. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. việc làm ăn đặng ấm no. tánh sáng.http://www.tuvilyso. có duyên. có tiểu bệnh. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài trung bình.com 161 Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. CẢNH: TAM VINH HIỂN SỐ TAM VINH HIỂN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. lanh lẹ. tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang. 1. lời nói hay thắc mắc. cũng có địa vị với xã hội. Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 3. hay giao thiệp. hào con rất ít Tánh người vợ tánh sáng. tánh sáng. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. khá nhẫn nại nên nhà. hào tài đủ dùng. kiên nhẫn làm ăn tốt. hào con thiểu số. nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. Chồng tu ổi Canh Tý v ợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi . có nhiều điểm tốt cộng lại. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: CANH TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. đặng có danh giá bốn phương. 2. bôn ba. Tánh người vợ hay giao thiệp.

tuvilyso. 25. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no. 29. hào tài đủ no. hào tài ấm no. thường gặp c ảnh thiếu nghèo. chung sống với nhau làm ăn đặng. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. đến ngày chót khó nên đôi. 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 22. 41 tuổi. vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. khó sanh và khó nuôi. hào con đông đủ. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 1. 2. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. hào con đa số. tánh t ình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. 12. 37. 34. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. gặp số Nhì Bần Tiện. nhưng phải có thành bại nhiều phen thì mới tốt.http://www.com 162 ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. hay đi nhiều. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng Tánh người vợ chân hay đi. 35. 23. Tuổi: CANH TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TÝ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 9. it vui vẻ. tánh sáng. còn thiểu phước thì đặng khá. hay khiến điều hao tốn. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 33. Chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Bính Thân Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. hay lo tính. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. về hào tài hay luân chuyển. nên hòa thuận và kiên cố . Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. 2. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nhiều người hay mến . 39 tuổi. Tánh người vợ lanh lẹ. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 21. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức. Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 1. bản thân hay có tiểu bệnh. 3. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

ở với nhau làm ăn đặng ấm no. hào tài đủ no. vui vẻ. nên kiên nhẫn và bền chí. hào con trung bình. . hào tài bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn cần năng cũng đặng lập nên. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường g ặp cảnh thiếu nghèo. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. số khó giữ tiền tài. hào con thiểu số. cầu lo hay ăn nói việc chi cũng đặng dễ dàng. hay giao thiệp. hào con đông đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. nhưng phải có thành bại nhiều phen thì mới tốt. ít vui vẻ. thường có quí nhơn giúp đở. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài ấm no. về hào tài buổi đầu hay luân chuyển. miệng hay rầy nói. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. có duyên. hào tài trung bình. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tâm ý bất hòa. nên kiên nhẫn và bền chí. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào con đông đủ.tuvilyso. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. lanh lẹ. hay khiến điều hao tốn.com 163 thương. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh ý vợ chồng cũng đ ặngg hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. ở với nhau đặng hưởng ấm no. chung ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp ý. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. chung sống với nhau nên kiên cố và nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. làm ăn không đặng phát đạt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. hay có bệnh nhỏ. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. qua hạn mới đậu tài. hưởng cảnh ấm no và an vui. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng. ít vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. về hào tài hay luân chuyển. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con trung bình.

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào tài tương vượng. . Tánh người vợ chân hay đi. hào tài đủ no. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ lòng hay lo tính. vui vẻ. có duyên. Tánh người vợ vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. hào con thiểu số. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. việc làm ăn chung lo cũng đặng hưởng cảnh ấm no. hào tài trung bình. hào tài ấm no. hào con đông đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. chân hay đi nhi ều. chung sống làm ăn cũng đặng lập nên. khá nhẫn nại v à kiên cố cũng đặng nên. bản thân có tiểu t ật. hào con đông đủ. vui vẻ. ở với nhau cần năng ngày hậu nên nhà. trong mình có tiểu tật. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn sống cảnh ấm no. có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. tánh sáng. hào tài trung bình. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau nhẫn nại làm ăn mới đặng. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. hào con đa số. chung sống làm ăn dựng nên sự nghiệp. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hay lo tính. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. có tay tạo giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có số tạo tiền tài. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài ấm no. hào con thiểu số. Tánh người vợ lanh lẹ. khá kiên nhẫn với nhau làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ no. qua hạn mới đậu tài. hào con thiểu số. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vui vẻ. hào tài đủ dùng.http://www. có duyên. có duyên. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh.tuvilyso.com 164 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. miệng hay rầy nói. hào con thiểu số.

chung sống làm ăn nên nhà. Tuổi: TÂN SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. về hào con thiểu phước. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.com 165 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. có tay tạo giữ tiền tài.tuvilyso.http://www. làm có tài cũng hay hao phá tài . bản thân hay có bệnh nhỏ. việc làm ăn đặng nên nhà. . Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng ấm no. có duyên. vui vẻ. hào tài tương vượng. Tánh người vợ thông minh. có duyên. nên cần năng cũng đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ hay lo tính. tánh lạt lòng. nên thương lẫn đồng lo việc. việc làm ăn đặng có quí nhơn giúp đở. lo tính việc chi cũng dễ. tánh sáng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang trọng hoặc có chức phận. lời nói hay thắc mắc. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. nên kiên nhẫn và chung lo. hào tài trung bình. lời nói hay thắc mắc. ở với nhau cần năng sẽ đặng lập nên. Tánh người vợ tánh sáng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con thiểu số. hào con trung bình. hay có bệnh. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. hay giao thiệp. Tánh người vợ lanh lẹ. hào tài bình thường. vui vẻ. hào tài ấm no. Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. hào tài đủ no. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

32.54 tuổi. 20. 30. 24.http://www. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Ất Mùi Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18.tuvilyso. hào con trung bình. 30. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. . 2. bản thân có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. số vợ chồng cũng thế. vật dụng trong nhà khiếm dụng.com 166 Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Sửu. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều có quí nhơn giúp đở. 28. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. 42. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Đinh Mùi Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Tuổi: TÂN SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ no. nhưng phải kiên cố mới đặng. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Mậu Tuất Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 42 tuổi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. 3. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổi Tân Sửu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. luận việc hôn nhân không thành. đến ngày chót khó nên đôi. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 2. ăn nói lanh lẹ. 36. 8. 4. khó sanh và khó nuôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 48. 26. có chút ít chức phận dễ làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Tân Sửu vợ tuổ Canh Tuất Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. 38. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.

nhiều người hay mến thương. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ lòng hay lo tính. về hào con thiểu phước. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. vui vẻ. hào tài ấm no. lòng hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. nhiều người hay mến thương. . Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh ý vợ chồng đ ặngg hòa hạp. vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hào con đông đủ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng hoặc có chức phận thêm tốt. bản thân hay có tiểu bệnh tật. số khó giữ tiền tài. nên cần năng thêm tốt. Tánh người vợ thông minh. hào tài tương vượng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. ăn nói việc chi cũng dễ. ít vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Qúy vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. vật dụng trong nhà thường dùng. sanh con đầu là gái hạp.hào con đông đủ. hào tài ấm no. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. ưa kinh sách.http://www. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no. hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ no qua ngày. về lời tiếng nên nhẫn nại. còn thiểu phước thì đặng khá. miệng hay rầy nói. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu.tuvilyso. ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho l ắm. còn thiểu phước thì đặng khá. dần sẵn của cũng khó giữ đặng. phải chịu cảnh thiếu nghèo. hay có bệnh nhỏ. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà đều đủ. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. ở với nhau làm ăn cũng đặng lập nên.com 167 Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng c ũng c ó ph ần hòa hạp nên bền chí và cần năng mới đặng ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về hào con thiểu phước. hào con đông đủ. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. nhưng buổi đầu làm ăn ch ưa đặng phát đạt cho lắm. ở với nhau việc làm ăn cũng đặng ấm no.

tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài tương vượng. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. hào con trung bình. có duyên. hay yêu chuộng người. Tánh người vợ thông minh. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vui vẻ. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài thạnh vượng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. chung sống nên kiên nhẫn làm ăn nên nhà. hào con trung bình. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. hay lo tính. việc làm ăn cũng đặng ấm no. có duyên. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con rất ít. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. tánh sang. nên cần năng làm ăn sẽ đặng ấm no. . Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. hay bôn ba lo tính. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. nên kiên cố làm ăn mới đủ no. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. hay giao thiệp.com 168 Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo tiền tài. ý hay thắc mắc. hào tài ấm no. hào con trung bình. hào tài đủ no. hay giao thiệp. Tánh người vợ hòa thuận. việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no. Tánh người vợ ít vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nhiều người hay mến thương. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. không chi đáng kỵ. tánh thông minh. trong mình có tiểu tật.http://www.tuvilyso. chung sống. lòng hay lo tính. còn thiểu phước thì đặng khá. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài . Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.

tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. bản thân hay có bệnh nhỏ. miệng hay rầy nói. lo tính đều dễ dàng. tánh thông minh. vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. về tánh ý khá nhẫn nại. trong ngoài đều yên thuận. chung sống làm ăn đặng. chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng. ở với nhau làm ăn tốt. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con rất ít. ý tình vợ chồng hay tương xung về lời tiếng. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Bính Ngọ Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi . Tánh người vợ lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài tương vượng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Dần. hào con trung bình. vui vẻ. hào con đa số.tuvilyso. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. có số tạo giữ tiền tài. 1. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Ất Tỵ Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. hào tài ấm no. lanh lẹ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. nên nhẫn nại và bền chí mới đặng. hào con đông đủ.com 169 nhưng phải chịu nhiều phen thành baị rồi sau mới tốt. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính. hay thắc mắc. hay giao thiệp. hào tài ấm no. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng bất hòa. chung ở với nhau làm ăn đặng. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi TÂN SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hay lo tính. làm ăn kiên cố sẽ đặng nên nhà.http://www. Tuổi: NHÂM DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Dần đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào con thiểu số. Tánh người vợ chân hay đi. tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

50. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. 2. 56 tuổi. thường gặp cảnh thiếu nghèo một thời gian. số vợ chồng cũng thế. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Giáp Ngọ Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 36. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào con thiểu số. 30. cầu lo việc chi đều dễ dàng. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Đinh Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và chức tước. việc làm kiên cố đặng ấm no. hào tài đủ dùng. 42. khó sanh và khó nuôi. 38.tuvilyso. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. đến ngày chót khó nên đôi. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. XIN LƯU Ý Trai tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 24. vật dụng trong nhà khiếm dụng.http://www.54 tuổi. sanh con đầu là gái hạp. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. 9. . Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Nhâm Tý Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4.com 170 ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 6. 5. hào con rất ít. 11. ăn nói lanh lẹ. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Gái tuổi Tân Sửu sanh tháng 1. hào con ấm no. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tuổi: NHÂM DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có tiểu tật. Chồng tuổi Nhâm Dần vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 48. về hào tài hay luân chuyển. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 26. 44. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 30. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20.

lời tiếng bất hòa. ý tình nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt.http://www. vợ chồng hay tương xung. hào con trung bình. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. . nhiều người hay mến thương. buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà khiếm dụng. còn thiểu phước thì đặng khá. chung sống với nhau cần năng mới đặng tốt. về hào con thiểu phước. hào con trung bình. khá bền chí. quí nhơn hay trọng đãi. hào tài ấm no. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hay rầu lo. ngày hậu làm ăn đặng. lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. ít vui vẻ. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ. về hào tài nên kiên cố . gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức. về hào tài nên kiên cố . Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.tuvilyso. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. có chút ít chức phận dễ làm ăn. lòng hay lo tính. chung sống với nhau làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. ở với nhau n ên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. khá chung lo và cần năng. vật dụng trong nhà đủ dùng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con rất ít.com 171 Tánh người vợ tánh sáng. chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình. tánh tình chồng vợ cũng c ó ph ần hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. lanh lẹ. còn thiểu phước thì đặng khá. số khó giữ . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản thân có tiểu tật. hào tài trung bình. qua hạn mới đậu tài. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. ưa kinh sách. nhưng phải chịu đôi phen thành bại rồi mới tốt. hào tài thường dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc.

chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. vui vẻ. hay bôn ba. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên. hào tài ấm no. lo tính việc chi đều thông suốt. bản thân có tiểu tật. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. bản thân có tiểu tật. bản thân có tiểu bệnh. lo tính. hào con trung bình. thường có người tương trợ. lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. vui vẻ. hào con trung bình. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào con thiểu số. hào tài ấm no. hào tài trung bình. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài. hào con thiểu số. tánh sáng. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. có duyên. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ hay hòa thuận. có duyên. hào con rất ít. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. hay y êu chuộng người. tánh tình chồng vợ hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa hạp. khá cần năng mới đủ no. tánh thông minh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình. ăn nói thông suốt. nên kiên cố mới trọn tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. làm ăn mới đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. bản thân hay có bệnh. hào tài ấm no.com 172 nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới tốt. hay giao thiệp tình bạn. việc làm ăn đặng trở nên. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay lo tính. hào tài đủ no qua ngày. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài trung bình. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa thuận. . chung sống làm ăn mới đặng nên nhà. chung ở đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ.tuvilyso.

hay có bệnh nhỏ.com 173 Tánh người vợ hay rầu lo. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. hay đi nhi ều. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài bình thường. kh á nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt. hào con rất ít. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hay lo tính. khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới tốt. Tánh người vợ lanh lẹ. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng đủ dùng. việc làm ăn sống cảnh ấm no. bản thân có tiểu tật.tuvilyso. hay lo tính. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. hay lo tính. Tánh người vợ lòng hay lo tính. ít vui vẻ. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hào con trung bình. lo tính việc chi đều thông suốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con thiểu số. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. vật dụng trong nhà khiếm dụng. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. số vợ chồng cũng thế. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. vợ chồng nên nhẫn nại. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vui vẻ. Tánh người vợ vui vẻ. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình. hào tài tương vượng. đồng lo s ẽ đ ặng lập nên. ít vui vẻ. hào con trung bình. về hào con thiểu phước. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên. bản thân hay có bệnh. kiên cố làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ tánh sáng. tánh lạt lòng. hào tài đủ dùng. hào tài tương vượng. có số tạo giữ tiền tài. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. miệng hay rầy nói. Tuổi: QUÍ MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. . Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn thường có người tương trợ. hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau cũng có phần hạp. Tánh người vợ tánh sáng.

hào con trung bình. 36. ở với nhau làm ăn tốt. sanh con đầu là gái hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ít vui vẻ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên. hào con trung bình. số khó giữ tiền tài. hào tài bình thường. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 5. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 174 Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Mẹo. 35. 26. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài phát đạt. 44 tuổi. 24. 2. Tánh người vợ lòng hay lo tính. 11. 23. khó sanh và khó nuôi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. luận việc hôn nhân không thành. 1. Tuổi: QUÍ MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Ất Tỵ Chồng vợ đồng 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài thạnh vượng. đến ngày chót khó nên đôi. 9. còn thiểu phước thì đặng khá. 32. Chồng tuổi Quí Mẹo vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. Tánh người vợ hay rầu lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 6. Tánh người vợ tánh sáng. hào con rất ít. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hay có bệnh nhỏ. Gái tuổi Quí Mẹo sanh tháng 1.tuvilyso. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lo tính làm ăn đều thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no.http://www. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Mẹo sanh tháng 1. 30. . vật dụng trong nhà khiếm dụng. 38. trong ngoài đều thuận ý. việc làm ăn đồng lo lập nên nghiệp lớn. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. về hào con thiểu phước. 36. 42 tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. về hào tài hay hao tốn. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. lo tính thường có người giúp đở. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng lời tiếng bất hòa. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. miệng hay rầy nói. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp.

vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. về hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.http://www. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. ít vui vẻ. hào con rất ít. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. lanh lẹ. tánh lạt lòng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. bản thân có tiểu tật. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. vui vẻ. còn thiểu phước thì đặng khá. chung ở với nhau kiên nhẫn làm ăn đặng. gặp khó hóa dễ. chung ở cần lo làm ăn sẽ đặng nên nhà. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. chân hay đi nhiều. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng hay tương xung. nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau. Tánh người vợ tánh sáng.com 175 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con rất ít. hào tài ấm no. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có chút ít chức phận thêm tốt. hào tài bình thường. có duyên. ưa kinh sách. Tánh người vợ tánh sáng. hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. sanh con đầu là gái hạp. hay lo tính. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào tài phát đạt. vật dụng trong nhà thường dùng. lo tính đều thuận ý. ở với nhau vợ chồng đ ặngg hòa hạp. hào con thiểu số. chung sống chung lo ngày hậu đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. ăn nói hay cầu lo cũng đều thông suốt.tuvilyso. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. việc làm ăn kiên cố cũng đặng hưởng ấm no. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá quí nhơn hay giúp đở. vật dụng trong nhà thường dùng. buổi đầu hay xảy điều hao t ốn. nên cần năng ngày hậu đặng ấm no. về tánh ý khá nhẫn nại mới trọn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà khiếm dụng.

có duyên. hay giao thiệp tình bạn. Tánh người vợ hay hòa thuận. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào con đông đủ. Tánh người vợ lanh lẹ. chung sống làm ăn đặng nên nhà. hào con rất ít Tánh người vợ hay rầu lo. có duyên. hay có tiểu bệnh. hay lo tính. bôn ba. . hào con thiểu số. bản thân có tiểu bệnh. tánh tình thông minh. ý tình vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. bản thân có tiểu tật. nên cần năng đặng ấm no. có số tạo tiền tài. tánh tình chồng vợ hòa hạp. việc làm ăn đặng nên nghiệp lớn. hào tài trung bình. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn đặng nên nhà. không chi đáng kỵ. hay yêu chuộng người. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. có số tạo tiền tài. hào con rất ít.com 176 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lời nói hay thắc mắc. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng. vui vẻ. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có tay tạo giữ tiền tài . Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. hào con rất ít. hào tài ấm no. vui vẻ. hay lo tính. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. hào tài phát đạt. có duyên. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung sống làm ăn đặng ấm no.tuvilyso. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. ít vui vẻ. hay có tiểu bệnh. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. hào tài đủ no. tánh sáng. hào tài ấm no. hào tài tương vượng. hào con rất ít.http://www. ăn nói thông suốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. lòng hay lo tính. hay lo tính. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con rất ít. bản thân có tiểu tật.http://www. hào con rất ít. khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng. hào con rất ít. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài thạnh vượng. hào con rất ít. hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. . làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no. hay lo tính. miệng hay rầy nói. nên nhẫn nại việc làm ăn tốt. hay giao thiệp. Tánh người vợ có duyên. hào tài tương vượng. có số tạo tiền tài. hào tài đủ dùng. ít nói. Tánh người vợ lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ hay tương xung. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. thường gặp cảnh thiếu nghèo. ở với nhau chung lo cũng đặng ấm no. ăn nói lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. qua hạn mới ấm no. về hào tài hay luân chuyển. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. bản thân có tiểu bệnh. hào tài bình thường.tuvilyso. hay hòa hạp với đời. vui vẻ.com 177 Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. hào tài đủ no. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vật dụng trong nhà khiếm dụng. nên kiên cố và bền chí. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. hay đi nhiều. Tánh người vợ tánh hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. ít vui vẻ. hào tài ấm no. quí nhơn hay giúp đở. ý tình vợ chồng hòa thuận. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận dễ làm ăn. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.

34. 44. 36. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 22. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. Tuổi: GIÁP THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Thìn đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 7. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Thìn sanh tháng 2. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Mùi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. 3. hào con trung bình. 8.tuvilyso. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. có số tạo tiền tài. hay có bệnh nhỏ. 40.com 178 Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Quí Mẹo Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Tân Dậu Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hay lo tính. 42 tuổi. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. 1. 56 tuổi. hay lo tính. đến ngày chót khó nên đôi. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ý tình vợ chồng hòa thuận. 24. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. luận việc hôn nhân không thành. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tuổi: GIÁP THÌN . còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 38. 26. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 30. 6. Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 32. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. 8. có tay tạo giữ tiền tài. hào tài tương vượng. vui vẻ. Gái tuổi Giáp Thìn sanh tháng 7. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.http://www. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thìn. việc làm ăn đặng ấm no.

gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay có bệnh nhỏ.tuvilyso. hào tài bình thường. chung sống với nhau làm ăn đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. ăn nói việc chi cũng dễ. về hào tài hay luân chuyển. . ý tình vợ chồng hay tương xung. tánh lạt lòng. chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. miệng hay rầy nói. còn thiểu phước thì đặng khá. chân hay đi nhiều. ưa kinh sách. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đặng thông suốt. ít hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. hay lo tính. hào con đông đủ. bản thân có tiểu tật. phải chịu cảnh nhiều phen thành bại rồi mới tốt. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. hay có tiểu bệnh tật. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. ít vui vẻ.http://www. quí nhơn trọng đãi. số khó giữ tiền tài. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con đông đủ. ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. nên thương lẫn và chung lo với nhau. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hay có bệnh nhỏ. không chi đáng kỵ. hào con đông đủ.com 179 (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ít vui vẻ. chung ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng lờI tiếng ít đặng hòa hạp. ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. số có chức phận mới dễ làm ăn mới đặng. nên cần năng và kiên cố mới đặng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ cũng đặng không đặng hòa hạp cho lắm. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. lo tính việc chi đều thông suốt. nhiều người hay mến thương. sanh con đầu là gái hạp. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. cầu lo việc làm ăn thường có người tương trợ. số vợ chồng cũng thế.

chung sống làm ăn đặng ấm no.http://www. hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. trong mình có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay bôn ba lo tính. Tánh người vợ lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vui vẻ. nên thương lẫn chung lo với nhau. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. hào con trung bình. hào con đông đủ. có tay tạo giữ tiền tài . Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. hào tài đủ no. hưởng sự ấm no và an vui. có duyên. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. . hào tài bình thường. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. ở với nhau làm ăn n ên kiên cố ngày hậu đặng nên ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.tuvilyso. hào tài tương vượng. về tánh ý nên nhẫn nại. hay giao thiệp tình bạn. tánh tình chồng vợ thiếu sự hòa hạp. nên nhẫn nại kiên cố làm ăn tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt. hào con trung bình. hào con đông đủ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. phải chịu cảnh thiếu nghèo. nên bền chí làm ăn đặng. hoặc danh tiếng với đời. lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. việc làm ăn cũng đều yên thuận.vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. việc làm ăn sắp đặt đều thuận ý người đời hay mến thương. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung ở với nhau làm ăn tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. tánh sáng. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp.com 180 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh thông minh. ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp. việc làm ăn kiên cố sẽ lập nên sự nghiệp.

ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no. hay giao thiệp. hào con trung bình. hay giao thiệp.http://www. có số tạo giữ tiền tài. bản thân có tiểu tật. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi KỶ HỢI . Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. ít thua ai. Tánh người vợ thông minh. còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. hào tài ấm no. ăn nói lanh lẹ. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hạp. tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp chung sống với nhau cần năng mới đặng ấm no. hào tài bình thường. Tánh người vợ hay rầu lo. lòng hay lo tính. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài. có duyên. hào con đa số. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. vui vẻ. nên bền chí và nhờ nơi phước đức. việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay đi nhiều. hay thắc mắc. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. việc làm ăn sẽ lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. vui vẻ. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.com 181 Tánh người vợ thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào tài đủ no qua ngày. hào tài đủ dùng. về hào tài hay luân chuyển. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ chân hay đi. việc làm ăn đặng ấm no. kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. Tánh người vợ lanh lẹ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ dùng. hào con đa số. hào con trung bình. ít vui vẻ. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà thường dùng.

55 tuổi. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Tỵ. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19. hào tài tương vượng. Tuổi: ẤT TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hào tài tương vượng. 43. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Tỵ sanh tháng 2. ở với nhau vợ chồng hòa thuận.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài. có số tạo tiền tài. 49. 6. 7. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 3. Tánh người vợ hay rầy nói. khó sanh và khó nuôi. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. việc làm ăn cũng đặng nên. 43. 37. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. 3. hay thắc mắc. Tánh người vợ hay lo tính. hay có bệnh. Gái tuổi Ất Tỵ sanh tháng 7. tánh lạt lòng. 8. đến ngày chót khó nên đôi. ít vui vẻ. 25. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly 4. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. Tánh người vợ tánh sáng.com 182 (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 49. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Nhâm Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19. hào con đông đủ. 8. 31. Tuổi: ẤT TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) . luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Mậu Thân Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hay lo tính. 25. vui vẻ. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.http://www. Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 31. hào con trung bình. khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no. chung sống đồng lo lập nên nhà. 1. miệng hay rầy nói. 55 tuổi. 37. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1.

Tánh người vợ tánh sáng. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hay có bệnh nhỏ. lo tính việc chi đều thông suốt. hay lo tính. không chi đáng kỵ. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh lạt lòng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ở với nhau cần năng và chung lo làm ăn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng trở nên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. . Tánh người vợ tánh sáng. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà. có duyên. nhưng buổi thành bại nhiều phen. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. hưởng sự hạnh phúc ấm no.tuvilyso. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con đông đủ. vui vẻ. sanh con đầu là gái hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ít vui vẻ. hào tài trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. việc làm ăn đồng lo cũng đặng lập nên. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ Ẹ tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. của tiền hay hao tản. miệng hay rầy nói. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài thạnh vượng. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian.http://www. ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. lòng hay lo tính. về hào tài hay luân chuyển. bản thân có tiểu tật. quí nhơn trọng đãi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lanh lẹ. vật dụng trong nhà đủ dùng. về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn đặng. nên bền chí và kiên cố . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. làm ăn không đặng khá. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. trong ngoài thuận ý. qua hạn sẽ lập nên.com 183 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng t ốt. hào tài ấm no. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. chân hay đi nhiều. hoặc có có chút ít chức phận thêm tốt. ở với nhau làm ăn tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ dùng.

Tánh người vợ thông minh. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. . có tay tạo giữ tiền tài. ít hạp ý. hào con trung bình. vui vẻ. hào con trung bình. hay lo tính. qua thời gian làm ăn mới đặng tốt. qua hạn sẽ làm nên. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng. ở trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. làm ăn khó mở mang. còn thiểu phước thì đặng khá. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ngày hậu làm ăn đặng trung bình. ngày sau sẽ lập nên. việc làm ăn nhẫn nại ngày hậu đặng nên.tuvilyso. hay có tiểu bệnh. việc làm ăn hưởng cảnh ấm no. bản thân hay có tiểu bệnh. trong mình có tiểu tật. hào tài trung bình.com 184 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. trong ngoài sắp đặt đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài phát đạt. chung sống làm ăn nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đông đủ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hay tương xung. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. đặng hưởng cảnh hạnh phúc an bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. vui vẻ. hào con đông đủ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. bôn ba. Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. về ý tình vợ khá kiên nhẫn. Tánh người vợ lòng hay lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ vui vẻ.http://www. có duyên. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài bình thường. hào tài bình thường. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo. tánh sáng. hay yêu chuộng người. hay giao thiệp. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. hào tài tương vượng.

lòng hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới ấm no. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. vui vẻ. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hiền. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp. Tánh người vợ hi ền. hào con thiểu số. lòng hay lo tính. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. trong ngoài sắp đặt yên thuận. vui vẻ. Tánh người vợ lanh lẹ.http://www. hào tài đủ dùng. hào tài trung bình. hào tài đủ dùng. sanh con đầu là gái hạp. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào con đông đủ. hay lo tính. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. Tánh người vợ lanh lẹ. khá kiên cố làm ăn tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. lanh lẹ. hào tài tương vượng. nên kiên cố làm ăn nên nhà. hào con đông đủ. hay hòa hạp với đời. hào con đa số. chung sống sẽ nên nhà. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay có tiểu bệnh. việc làm ăn đặng ấm no.com 185 Tánh người vợ thông minh. lời nói hay thắc mắc. hào con đông đủ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. lo tính đều thông suốt. hay giao thiệp. việc làm ăn hậu tốt. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay đi nhiều. ch ỉnh tề. Tánh người vợ tánh sáng. thông minh. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. hào tài bình thường. hay giao thiệp. hào tài thạnh vượng. có số tạo giữ tiền tài.tuvilyso. vui vẻ. ít nói. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . có duyên. có duyên. ăn nói việc chi cũng dễ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. làm có tài cũng thường bị hao t ài. làm có tài cũng hay hao phá tài. it thua ai. hưởng cảnh ấm no v à bình ấm no.

com 186 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay có tiểu bệnh. 17. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Tuổi: BÍNH NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Ngọ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 39 tuổi. chung sống cần năng mới ấm no. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. có số tạo tiền tài. hay lo tính. 23. 19. hào tài đủ no. .http://www. vui vẻ. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Đinh Mùi Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào con đông đủ. Tánh người vợ có duyên. 33. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Dậu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 40 tuổi. chung lo đặng nên sự nghiệp. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. 29. 31. hào con đa số. 21. 28. việc làm ăn chung lo ấm no. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh sáng. 35. ít vui vẻ. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Quí Sửu Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. hào con đông đủ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Ngọ. 1. tánh sáng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Tân Sửu Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo. lời nói hay thắc mắc. đến ngày chót khó nên đôi. Tánh người vợ chân hay đi. tánh lạt lòng. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. chung lo đặng nên sự nghiệp. 27. luận việc hôn nhân không thành. Chồng tuổi Bính Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3.

nhưng buổi đầu làm ăn chưa được trơn tốt. hào con thiểu số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn.http://www. hào con thiểu số. chung sống với nhau cần năng cũng đặng ấm no trung bình. 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. ưa kinh sách. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con rất ít. hào tài ấm no. thiểu phước gặp khá. 3. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. chung ở với nhau chung lo làm ăn tốt. còn thiểu phước thì đặng khá. bản thân có tiểu tật. hào tài tương vượng. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh lạt lòng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1. Tánh người vợ hay lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ no. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. sanh con đầu là gái hạp. chân hay đi nhiều. nên có chí cần năng và chung lo làm ăn đặng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu. Gái tuổi Bính Ngọ sanh tháng 1. . bản thân hay có tiểu bệnh tật. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 8. về hào con thiểu phước. ít vui vẻ. 2. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 4. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp. thường gặp cảnh thiếu nghèo. Tuổi: BÍNH NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. khá bền chí và kiên cố cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. 4. hay có bệnh nhỏ. về hào con thiểu phước. hào tài ấm no.com 187 Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. và có số nuôi con nuôi. 2 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tánh sáng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con.tuvilyso. Tánh người vợ thông minh. qua hạn cũng đặng ấm no. hay giao thiệp. lo tính.

tình bạn. bản thân hay tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh thông minh. hào tài trung bình. hay lo tính. lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. và có số nuôi con nuôi. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp ý. hào tài đủ no. ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng lập nên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hay giao thiệp. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. chung ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp. hào tài ấm no. có duyên. vui vẻ. hay giao thiệp. về hào con thiểu phước. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà thường dùng.com 188 Tánh người vợ thông minh. nên chung lo làm ăn không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. việc làm ăn đặng nên nhà. nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới dễ làm ăn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. . vật dụng trong nhà đủ dùng. trong mình có tiểu tật. khá cần năng chung sống mới ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. hào tài bình thường.tuvilyso. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. đặng sự bình an và ấm no. hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh. hào con thiểu số. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. bôn ba. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. chung sống đồng lo làm ăn đặng. hay yêu chuộng người. ở với nhau làm ăn cũng đặng ấm no. Tánh người vợ vui vẻ.http://www. đặng sự bình an và ấm no. tánh sáng. hào con đông đủ. vui vẻ. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.

Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. làm có tài cũng thường bị hao tài. tánh tình chồng vợ hòa thuận.http://www. ở với nhau vợ chồng xung khắc. ít vui vẻ. hào tài ấm no. hào con trung bình. chung lo làm ăn đặng hưởng ấm no. hào tài trung bình. ở với nhau kiên cố đồng lo mới đặng ấm no. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nhưng buổi đầu chưa được tốt trọn.com 189 Tánh người vợ lanh lẹ. về lờI tiếng nên nhẫn nại và chung lo làm ăn tốt. hay giao thiệp. hào con thiểu số. lời nói hay thắc mắc. hào tài ấm no. lanh lẹ. hay có bệnh nhỏ. có duyên. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ít thua ai.tuvilyso. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. số khó giữ tiền tài. hay lo tính hay giao thiệp. hào con trung bình. vui vẻ. nên bền chí và cần năng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lanh lẹ. hào tài đủ no qua ngày. bản thân có tiểu tật. chung ở với nhau làm ăn tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. miệng hay rầy nói. hào con trung bình. khá kiên cố mới đủ no. phải chịu cảnh thiếu nghèo. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. ít vui vẻ. hào tài đủ dùng. chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên nhà. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con rất ít. khá nhẫn nại làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no. Tánh người vợ hiền và tề chỉnh. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN . tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. tánh thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ tự. ít vui vẻ. chung sống làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Nhâm Tý Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào tài tương vượng. hào con rất ít. Tuổi: ĐINH MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hào con trung bình. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 30. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt.tuvilyso. khá kiên cố mới ấm no. 26. ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. hay rầy nói. nên thương lẫn làm ăn tốt. hào tài đủ no. có số tạo tiền tài. 1. 42. hào con đông đủ.http://www. 36. 36. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 24. . tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. 38. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Mùi. hào con rất ít. luận việc hôn nhân không thành. đến ngày chót khó nên đôi. lời nói hay thắc mắc. ít vui vẻ. 44 tuổi. 32. 54 tuổi. hào tài trung bình. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. tánh lạt lòng. Tánh người vợ hay lo tính. 48. hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Canh Tý Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 24. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi BÍNH NGỌ vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 190 (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Chồng tuổi Đinh Mùi vợ tuổi Bính Thìn Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3.

vui vẻ.com 191 Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. quí nhơn tương trợ. hào tài ấm no. lòng hay lo tính. ưa kinh sách bản thân hay có tiểu tật. Tánh người vợ thông minh. 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. . qua hạn mới dễ làm ăn. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính cũng đặng thông suốt. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. khó sanh và khó nuôi. 4. nên Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con đông đủ. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. hào tài ấm no. Tánh người vợ lanh lẹ. số vợ chồng cũng đều khó giữ tiền của. về hào tài rất luân chuyển. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. hay giao thiệp. gặp số Tam Vinh Hiển. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. 9. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ăn nói dễ dàng. Tuổi: ĐINH MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 1. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn cần năng ngày hậu đặng ấm no trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. XIN LƯU Ý Trai tuổi Đinh Mùi sanh tháng 3. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. hay giao thiệp.tuvilyso. có duyên. Gái tuổi Đinh Mùi sanh tháng 5. và có quyền chức. 2. ở với nhau vợ chồng ý tánh hòa hạp. về hào tài không đặng tốt trọn. ý tình vợ chồng cũng đặngg hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi sau làm ăn mới đặng. vợ chồng đặng có danh giá. hào con thiểu số. 2. có chút ít chức phận mới dễ làm ăn mới đặng. hào tài đủ dùng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. chung ở với nhau làm ăn mới đặng cảnh ấm no bình thường.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. hay yêu chuộng người. Tánh người vợ ít đặng hòa hạp. ở với nhau cần năng mới đặng lo. Tánh người vợ thông minh. hay lo tính. nên thương lẫn chung lo dễ làm ăn. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. vui vẻ. vui vẻ. bản thân hay có tiểu bệnh. chân hay đi nhiều. Tánh người vợ lòng hay lo tính. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá với đời. nên bền chí và hào con thiểu phước. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vợ chồng đều riêng lo. nên thương lẫn v à hòa thuận với nhau làm ăn đặng. phải chịu cảnh thiếu nghèo. hào tài ấm no. nhiều người hay tương trợ. nên kiên cố thêm t ốt. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ .http://www. gặp khó hóa dễ. việc làm ăn chung lo và nhẫn nại cũng đặng lập nên. nên bền chí. ở với nhau vợ chồng tâm ý bất hòa. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có duyên. hào tài thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. tánh thông minh. hào con trung bình.com 192 Tánh người vợ tánh sáng. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi. tình bạn. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. hào tài đủ no qua ngày. nhiều người hay mến thương. dầu sẵn của cũng khó giữ đặng. không chi đáng kỵ. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hay có ý tình vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. bản thân có tiểu tật. có tay tạo giữ tiền tài. về hào con thiểu phước. ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. làm ăn việc chi cũng đều dễ dàng.

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng đều riêng lo. có duyên. khá kiên cố làm ăn tốt. tánh tình chồng vợ tâm ý bất hòa. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá cần năng mới ấm no. hào con trung bình. Tánh người vợ hiền ít nói. hào con trung bình. thông minh. lòng hay lo tính. hào tài bình thường. ít vui vẻ. hào tài trung bình. hào tài đủ dùng. ăn nói việc chi cũng dễ. hay hòa hạp với đời. hay lo tính. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên cố và lo làm ăn đặng nên. vui vẻ . hào con đông đủ. miệng hay rầy nói. hào con thiểu số. hào con thiểu số. khá nhẫn nại làm ăn đặng nên. lanh lẹ. hào tài ấm no. hào con đông đủ. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào tài ấm no. làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầy nói. làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso.http://www. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau ý t ánh ít hạp. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. ý tình vợ chồng hay xung khắc. ít thua ai. hào tài bình thường. hay giao thiệp. . về tánh ý nên kiên nhẫn. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ hiền. bản thân có tiểu bệnh. có số tạo tiền tài.com 193 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay có bệnh nhỏ. chung lo sẽ đặng nên nhà. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài đủ no. Tánh người vợ lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. tề chỉnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh.

ăn nói lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hòa thuận.com 194 ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thân. Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. 1. vui vẻ. luận việc hôn nhân không thành. có số tạo tiền tài. hay đi nhiều. 9. 56 tuổi. lòng hay lo tính. chung lo làm ăn đặng nên nhà. . Gái tuổi Mậu Thân sanh tháng 1. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. 42. 32. Tánh người vợ chân hay đi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20.http://www. Tuổi: MẬU THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ hay lo tính. chung sống làm ăn nên. hay giao thiệp. hào con thiểu số. làm có tài cũng hay hao phá tài hay xung khắc. 38. 36. 48. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hay rầy nói. 1. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. XIN LƯU Ý Trai tuổi Mậu Thân sanh tháng 3. Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Tân Hợi Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Tánh người vợ tánh sáng. hào con thiểu số. bản thân có tiểu tật. 2. đến ngày chót khó nên đôi. 26. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài bình thường. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp. 4. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. hào con đông đủ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 30. hào tài tương vượng. Chồng tuổi ĐINH MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có số tạo tiền tài. hào tài đủ no.tuvilyso. 50. 54 tuổi. 2. hào tài đủ dùng. 24. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 44.

làm ăn việc chi cũng dễ. Tánh người vợ tánh sáng. lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. vui vẻ. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá. hào con rất ít hoặc không con. Tuổi: MẬU THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.com 195 Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít quyền chức thêm tốt. hay lo tính. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. trong . vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng. làm ăn không đặng phát đạt. hào tài đủ dùng qua ngày. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có duyên. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên thương lẫn làm ăn đặng. bản thân có tiểu tật. cầu lo thường có quí nhơn giúp đở. không chi đáng kỵ. nhiều người mến thương. có duyên. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ưa kinh sách hay có tiểu bệnh tật. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nên chung lo. hào con thiểu số. hào tài bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. về hào con thiểu phước. làm có tiền hay khiến điều hao tốn.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. tánh tình chồng vợ hòa hạp.http://www. chân hay đi nhiều. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt. hào tài ấm no. chung ở với nhau cần lo làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. trong ngoài đều yên thuận. quí nhơn hay tương trợ. ở với nhau làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp.

vật dụng trong nhà đủ dùng. lòng hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. về lời tiếng nên nhẫn nại. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. hào con tương vượng. trong mình có tiểu tật. nên kiên cố làm ăn đặng lập nên. vật dụng trong nhà thường dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ . về hào con thiểu phước. vui vẻ. chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng đủ no. hào tài ấm no. ăn nói vớI đ ờI lanh lẹ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tam Vinh Hiển. có tay tạo giữ tiền tài. hưởng ấm no và an vui. đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. hay bôn ba.tuvilyso. bản thân hay có tiểu bệnh. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. nên thương lẫn làm ăn tốt. hào tài đủ no qua ngày. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá. ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp. qua hạn dễ làm ăn. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con rất ít. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. vợ chồng đặng có quyền chức hay thân thế. lo tính. chung sống với nhau lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hoặc không con. hay yêu chuộng . hào tài bình thường. tánh sáng. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình. vui vẻ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay có tiểu bệnh. nên chung lo. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. có duyên. hào con rất ít. phải chịu cảnh thiếu nghèo không đặng làm nên.com 196 ngoài đều thuận y ên. lòng hay lo tính. khá nhẫn nại và bền chí làm ăn mới đặng no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con rất ít. tánh thông minh. hào con rất ít. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. gặp khó hóa dễ. hào con trung bình. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. chung ở với nhau làm ăn lâu sau cũng đặng nên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. lo tính thông suốt. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hay giao thiệp tình bạn.

hào tài ấm no. việc làm ăn đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. có duyên.com 197 (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh cộc. hay giao thiệp. hào tài ấm no. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. lời nói hay thắc mắc. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay có bệnh nhỏ. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài bình thường. chung sống đồng lo làm ăn đặng nên. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. nên thương lẫn làm ăn tốt.tuvilyso. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn kiên cố đặng ấm no. hào con rất ít. hào con rất ít. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hay lo tính. ít vui vẻ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . bản thân có tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ lanh lẹ. có duyên. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. an vui. ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hay lo tính. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài ấm no. có số tạo tiền tài. hào con trung bình. hào tài đủ no qua ngày. Tánh người vợ thông minh. hào con trung bình. hào con rất ít. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ít nói. Tánh người vợ hiền. ít vui vẻ. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài đủ no qua ngày. khá nhẫn nại làm ăn mới đủ no. khá cần năng chung lo mới đặng ấm no. hào con rất ít. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. hay hòa thuận với đời. hào con đông đủ. chung sống làm ăn đặng nên nhà. ít thua ai.

lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào con thiểu phước. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. hào con rất ít. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no bình thường. nhiều người hay mến thương. khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no. Tánh người vợ chân hay đi. chung sống làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. hay lo tính. hào tài bình thường. hào tài đủ no. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận với đời. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. lanh lẹ. số khó giữ tiền tài. tánh lạt lòng. có tiểu tật. hay có bệnh. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận.http://www. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) . vật dụng trong nhà khiếm dụng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Tánh người vợ tánh sáng. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp.com 198 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. ăn nói hay lo tính đều đặng dễ dàng. Tánh người vợ lòng hay lo tính. miệng hay rầy nói. quí nhơn hay tương trợ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài tương vượng. hào con trung bình. lo tính đều thông suốt. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung lo làm ăn sẽ đặng nên sự nghiệp. hào con rất ít hoặc sanh con gái. hào tài đủ dùng.tuvilyso. hào tài trung bình. ít vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. về tánh ý nên thương lẫn. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên nhẫn nại hòa thuận làm ăn thêm tốt. hào con thiểu số. ít vui vẻ. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. 30. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng vợ đồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tánh người vợ chân hay đi. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Quí Dậu Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. . hay có bệnh. luận việc hôn nhân không thành. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Dậu. Gái tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 5. việc làm ăn đặng ấm no. hào con đông đủ. tánh nóng nảy.tuvilyso. 32. hào con trung bình. hay đi nhiều. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hay lo tính. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hay giao thiệp. 8 và tháng 3 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 30. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 199 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. khó tánh. Tuổi: KỶ DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 1. 2. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. khó sanh và khó nuôi. 20. tánh tình chồng vợ hòa thuận. 2. hào tài đủ dùng. 1. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. 29. 18. 36.http://www. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. XIN LƯU Ý Trai tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 9. đến ngày chót khó nên đôi. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 26. 42 tuổi. 41 tuổi. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. 24. 38. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 4. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào tài trung bình.

Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. trong ngoài đều yên thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính mọi việc đặng thông suốt.http://www.com 200 Tuổi: KỶ DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ lòng hay lo tính. đồng lo làm ăn rất tốt. n ên chung lo làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay lo tính. hào tài phát đạt. hào tài tương vượng. lòng hay lo tính. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ vui vẻ. vui vẻ. vui vẻ. hào con trung bình. đặng hưởng phúc và bình an. cầu lo đều thông suốt. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đ ặngg sang số. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. qua hạn sẽ dựng tạo nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.tuvilyso. chung ở với nhau thương lẫn làm ăn đặng. làm ăn thường gặp người tương trợ. vật dụng trong nhà thường dùng. chân hay đi nhiều. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hay giao thiệp. đến sau t o đặng nên nhà. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài ấm no. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hoặc có chức phận thêm tốt. hào tài bình thường. hào tài giao thiệp tình bạn. hào con đông đủ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồngg hưởng giàu hoặc đặng khá. ăn nói dễ dàng. có duyên. hào con trung bình. ỡ với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp. bản thân có tiểu tật. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. hào tài thạnh vượng. nhiều người mến thương. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có thân thế và danh giá với đời. tánh thông minh. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. chung sống với nhau kiên cố ngày hậu đặng lập nên. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

việc làm ăn nên kiên cố và chung lo sẽ đặng hưởng ấm no và bình an. Tánh người vợ hay rầu lo. hay lo tính. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con trung bình. lo tính trong mình có tiểu tật. hào con trung bình. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân có tiểu tật. hào tài trung bình. gặp khó hóa dễ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con trung bình. thông minh. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng. Tánh người vợ hiền. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. không chi đáng kỵ. hào tài tương vượng. hào tài phát đạt. ý tình vợ chồng hòa thuận.tuvilyso. hào con đông đủ. ăn nói việc chi cũng dễ. ít vui vẻ. hay bôn ba. nhiều người mến thương. Tánh người vợ thông minh. có chí kiên cố làm ăn tốt. lòng hay lo tính. vui vẻ. có duyên. lanh lẹ. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. làm có tài hay khiến điều hao tốn.com 201 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có chí kiên nhẫn và chung lo mới đặng trọn tốt. ở với nhau đồng lo ngày hậu đặng nên nhà. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ thông minh. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đông đủ. ít thua ai. hào tài trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và thân thế. hào con đông đủ. hào tài đủ dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng ốt. nên hòa hạp làm ăn rất tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.http://www. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp nên kiên cố làm ăn đặng. chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói hay cầu lo đều thông suốt. chỉnh tề. chung sống kiên cố làm ăn tốt. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ . vật dụng trong nhà thường dùng. trong ngoài đều yên thuận. hào tài tương vượng.

tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. lanh lẹ. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. . vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên kiên cố làm ăn đặng tốt. tánh cộc. Tánh người vợ hay đi nhiều. hào tài ấm no. về hào tài hay luân chuyển. hào con trung bình. có tiểu tật. chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. ít vui vẻ. chung lo làm ăn đặng cảnh ấm no. có tiểu bệnh. hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài bình thường. ăn nói lanh lẹ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà đủ dùng. việc làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no. vợ chồng đều riêng lo. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ hòa hạp.http://www. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. buổi đầu làm ăn trung bình. có số tạo tiền tài. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp.com 202 (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. không chi đáng kỵ. đến sau đặng tốt. nên đồng một lòng kiên cố làm ăn đặng hưởng sự ấm no. bản thân hay có tiểu bệnh tật. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ lanh lẹ. ít vui vẻ. ưa kinh sách. hào tài trung bình. khá thương lẫn ngày hậu làm nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp.tuvilyso. hào tài đủ dùng. việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hay lo tính. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. hào tài trung bình. hào con đông đủ. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. Tánh người vợ thông minh. hay giao thiệp.

1 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. 22. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 28. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. 26. khó sanh và khó nuôi. 6. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 5. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. luận việc hôn nhân không thành. hay giao thiệp. 11. khá kiên cố làm ăn nên. 40. 9 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Nhâm Dần Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16.tuvilyso. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 10. 52 tuổi. 2. Tánh người vợ lanh lẹ. 34. Tuổi: CANH TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT . hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Ất S ửu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm ((Tuyệt Mạng) 5.com 203 Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.http://www. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 12. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. hay đi nhiều. Tuổi: CANH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Tuất. đến ngày chót khó nên đôi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 22. 34. 1. 28. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Canh Tuất vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. 40 tuổi. 46.

trong mình có tiểu tật. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ hay hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI. vật dụng trong nhà thường dùng. nên nhẫn nại để làm ăn. . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. Tánh người vợ thông minh. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức hoặc danh giá thân thế. lâu sau đặng trở nên. gặp khó hóa dễ. hào con đa số. hay giao thiệp. hào con trung bình. vợ chồng đều riêng lo. bản thân hay có tiểu bệnh. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. vui vẻ. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. nhiều người hay mến thương. qua hạn đặng làm ăn nên. chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng lập nên. chung sống với nhau làm ăn đặng cảnh ấm no. hay yêu chuộng người.http://www. trong mình có tiểu tật. Tánh người vợ tánh sáng. việc làm ăn cũng đặng ấm no bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. cầu lo cũng dễ làm ăn. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.tuvilyso. hay lo tính. ăn nói hay cầu lo đều thông suốt. hào con đông đủ. có duyên. chung ở với nhau khá kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới tốt.com 204 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. ý tình vợ chồng hay xung khắc. làm ăn không đặng kh á. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung sống với nhau chung lo làm ăn ngày hậu đặng ấm no trung bình. có chí kiên cố làm ăn thêm tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ vui vẻ. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài ấm no. nên thương lẫn và bền chí làm ăn đặng . có số nuôi con nuôi. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con đa số. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận quí nhơn giúp đở. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp. hào tài trung bình. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hay bôn ba. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo. ăn nói thông suốt. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng. về tâm ý bất hòa. tánh sáng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. lòng hay lo tính. không chi đáng kỵ. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp. có duyên. bản thân có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. qua hạn làm ăn tốt. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ dùng. nhưng buổi đầu làm ăn tầm thường. vui vẻ. ý tình vợ chồng c ũng đ ặngg hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. chung sống làm ăn đặng ấm no. lanh lẹ. phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. hào tài ấm no. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. nên bền chí và kiên cố đến sau dễ làm ăn. hào tài bình thường. hào con đa số. Tánh người vợ thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hi ền ít nói. hào tài trung bình. hào con đa số. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. đến sau làm ăn mới đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài đủ no.http://www. chung ở với nhau nên thương lẫn và đồng lo làm ăn đặng. . lâu sau cũng dễ làm ăn. hào con trung bình. làm ăn không đặng phát đạt. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá. Tánh người vợ lanh lẹ. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. nên bền chí về lời tiếng nên nhẫn nại. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa thuận. ăn nói việc chi cũng dễ.tuvilyso. kiên cố làm ăn đặng. chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ tạo nên sự nghiệp. hào con đa số. lời nói hay ít thua ai. có duyên. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 205 Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hay hòa hạp với đời. hào con đông đủ.

lòng hay lo tính. hào tài thịnh vượng. chung với nhau làm ăn mới đặng nên. ở với nhau cần năng mới ấm no. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hào tài đủ no. hào tài ấm no.com 206 Tánh người vợ hiền. tánh tình chồng vợ hòa thuận. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ tánh sáng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên kiên nhẫn làm ăn cũng đặng bình thường. có duyên. trong ngoài đều có thứ tự. chân hay đi nhiều. đồngg một lòng làm nên sự nghiệp. hào tài tương vượng. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. ít vui vẻ. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau ngày hậu đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo. vui vẻ. hào tài đủ dùng.http://www. phải chịu nhiều lần thành bại ngày hậu mới nên. ở với nhau ít đặng hòa hạp. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. có số tạo giữ tiền tài. chung sống với nhau kh á cần năng mới đặng lập nên. tánh lạt lòng. Tánh người vợ can đảm. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. lanh lẹ. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng trở nên. hào con trung bình. tề chỉnh. hay có bệnh nhỏ. tánh cộc. hào tài đủ no. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng buổi buổi đầu làm ăn không đặng khá. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn bình thường. nên nhẫn nại làm ăn tốt. ý lanh lẹ. Tánh người vợ nóng nảy. có ngườii giúp đở mọi việc thông suốt. hào con trung bình. hào con đông đủ. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. kỹ lưỡng. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa hạp. việc làm ăn chung lo cũng đặng thủ thường. hay giao thiệp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ . hay giao thiệp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. nên kiên cố sẽ đặng ấm no. hào con thiểu số. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi.

số khó giữ tiền tài. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi . Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Hợi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào con đông đủ. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 25. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 39. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Ất S ửu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)) 5. luận việc hôn nhân không thành. 35. 19. hào tài thịnh vượng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. 45 tuổi. 29. hay lo tính. 23. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý . hào tài ấm no. hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ. 41 tuổi. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hay rầy nói . việc làm ăn cũng đặng lập nên. nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6.com 207 (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng bình thường. hào tài ấm no. 27. 1.http://www. ít vui vẻ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi CANH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp. có tay tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Đinh Mùi Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21. hào con đa số Tánh người vợ hay rầu lo. việc làm ăn chung lo đặng nên nhà. Tánh người vợ hay lo tính. Tuổi: TÂN HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. đến ngày chót khó nên đôi. 37. 31. 33.

com 208 Trai tuổi Tân Hợi sanh tháng 1. hào con rất ít. hay lo tính.http://www. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính trong ngoài đều thuận ý. lo tính có quí nhơn giúp đở. vật dụng trong nhà thường dùng. 10. hào con rất ít. mỗi việc đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. 9. Gái tuổi Tân Hợi sanh tháng 10. rồi sau cũng đặng ấm no. khó sanh và khó nuôi. gặp số Nhì Bần Tiện phải gặp cảnh thiếu nghèo buổi đầu. ý tình vợ chồng hòa hạp. không chi đáng kỵ. hào tài trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn bình thường. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào con trung bình. nên chung lo hòa hạp làm ăn mới tốt. Tuổi: TÂN HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 7. vật dụng trong nhà đủ dùng. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn cũng đặng ấm no.tuvilyso. hào tài bình thường. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hòa thuận. ăn nóii việc chi cũng dễ. 7. hào tài thịnh vượng. vui vẻ. 5 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hoặc có con nuôi. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no. hào tài thịnh vượng. . hưởng đặng hạnh phúc ấm êm. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn phát đạt. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con thiểu số. lo tính sáng suốt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển có quí nhơn giúp đở hoặc có quyền chức chút ít. Tánh người vợ vui vẻ. lòng hay lo tính. 1 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. hay yêu chuộng người. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. lo tính đặng thông suốt. có duyên. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau đồng lo tính sẽ nên sự nghiệp.

hào con trung bình. hào tài tương vượng. việc làm ăn cũng đặng nên. tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ lanh lẹ. còn thiểu phước thì đặng khá. hào tài đủ dùng. đến sau đặng ấm no. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hi ền. lời n ói ít thua ai. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài phát đạt hào con đa số. ở với nhau t âm ý hòa hạp. việc làm ăn đặng ấm no. hay có tiểu bệnh. . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh sáng hay bôn ba lo tính. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài ấm no. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. lo tính đều thông suốt. trong mình có tiểu tật. khá kiên cố làm ăn đặng. hào con thiểu số. Tánh người vợ thông minh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt.com 209 Tánh người vợ chân hay đi nhiều. hào con trung bình.tuvilyso. vui vẻ. có duyên. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lanh lẹ hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt về hào con.http://www. hào con thiểu số. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. Tánh người vợ hi ền. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc. gặp số Nhứt Phú Quý làm ăn phát đạt. còn lời tiếng thiếu sự hòa thuận. sanh con đầu là gái hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. chung ở với nhau khá nhẫn nại mến thương làm ăn rất tốt. t ề ch ỉnh v à thông minh. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. hay hòa hạp với nhau. lo tính sáng suốt. chung sống với nhau cần năng chung lo cũng dặng cảnh ấm no. hào tài phát đạt. lời nói hay thắc mắc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. ít n ói. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lòng hay lo tính. hào tài th ạnh v ư ợng. hào con rất ít.

vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính thông suốt. Tánh người vợ thông minh. kỹ lưỡng có tiểu tật.http://www. hào tài đủ no. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt. có số tạo giữ tiền tài. hào con rất ít. nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. tánh sáng. hiền hòa. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. sự sống bình thường. hay lo tính. hào con thiểu số. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nh à. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. hào tài phát đạt. làm có tiền hay khiến điều hao tốn. chân hay đi nhiều. . tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. ngày hậu đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ can đảm. ý tình vợ chồng ít hòa hạp. lòng hay lo tính. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay lo tính. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đông đủ. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài tương vượng. vui vẻ. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. tánh cộc. hào con trung bình. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. hào con trung bình. hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay xung khắc. chân hay đi nhiều. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. tánh cộc. nên kiên cố sẽ ấm no.com 210 Tánh người vợ khôn ngoan.tuvilyso. ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. ở với nhau có phần hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lo tính ít đặng thông suốt. hào con thiểu số. hay giao thiệp. quí nhơn giúp đở trong ngoài đều thu ận ý. vật dụng trong nhà thường dùng. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. chung sống với nhau lập nên sự nghiệp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. hào tài đủ dùng. có duyên. Tánh người vợ chân hay đi.

ở với nhau lời nói hay xung khắc. miệng hay rầy nói. sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn. nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. hào con trung bình. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Nhâm Tý Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. làm ăn đặng lập nên. ít vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài phát đạt. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. 3. tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. số khó giữ tiền tài. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.http://www. ở với nhau tánh ý hòa hạp. lòng hay lo tính. lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên.com 211 Tánh người vợ hay rầu lo. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. tất nhiên c ảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no. hay có bệnh nhỏ. hào con bình thường. tánh lạt lòng. CẢNH: TỨ ĐẠT ĐẠO SỐ TỨ ĐẠT ĐẠO CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hay có bệnh nhỏ.tuvilyso. chung sống cần năng làm ăn đặng. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt. ít vui vẻ. hào tài phát đạt. hào tài đủ dùng. Muốn biết rõ số mạng của mình xin quý vị xem tiếp quyển số DIỄN CẦM TAM THẾ Tuổi: CANH TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Tuổi: NHÂM TÝ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Mậu Ngọ . 2. ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. vui vẻ. tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi. 1. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tý. có nhiều điểm hạp cộng lại. nên nhẫn nại làm ăn tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. nơi ăn chốn ở có phần chật vật. Tánh người vợ tánh sáng.

26. tình bạn. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 7. hay lo tính. hào tài phát đạt.com 212 Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. ý tình vợ chồng hòa hạp. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tuổi: NHÂM TÝ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. đến ngày chót khó nên đôi.40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. 22. chung ở với nhau làm ăn kiên cố đặng cảnh ấm no trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. không chi đáng kỵ. 28. luận việc hôn nhân không thành. Tánh người vợ hay lo tính. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. 24. 30. 38. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. 36. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt. 3. 44 tuổi. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con. 11 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. lo tính có quí nhơn giúp đở.http://www. vui vẻ. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. hoặc có chút ít quyền chức. lo tính đều thuận ý. khó sanh và khó nuôi. hào tài ấm no. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. có tay tạo giữ tiền tài.tuvilyso. 18. vật dụng trong nhà thường dùng. 32. hào con trung bình. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển. . 34. bản thân hay có tiểu bệnh. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt đặng hưởng cảnh ấm êm. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 7. 7. Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 12. hay giao thiệp. Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 1. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. 6. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20. tánh thông minh.

sự sống kém hẹp. vật dụng trong nhà đủ dùng. chung sống đồng m ột lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. không đặng vui vẻ cho l ắm. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm êm. Tánh người vợ chân hay đi nhi ều. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào tài tương vượng. hay lo tính. ĐOÁN PHỤ THÊM . trong mình có tiểu tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lo tính. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no. ít nói. nên cần lo sẽ đặng ấm no. ý tình vợ chồng hòa hạp.com 213 Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. ở với nhau ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con thiểu số. hào con thiểu số. hào tài trung bình. khá thương lẫn và nhẫn nại làm ăn tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. hào tài bình thường. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thuận ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng nên nhà. hào con thiểu số. bản thân có tiểu bệnh tật. ăn nói việc chi cũng dễ. Tánh người vợ thông minh. bản thân c ó tiểu bệnh t ật. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ tánh hiền. c ầu lo vi ệc chi th ư ờngg c ó quí nhơn giúp đở. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. không chi đáng kỵ Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình . lo tính việc chi đều thuận ý. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà đầy đủ. hay bôn ba. vợ chồng lo tính việc chi đều khác ý.tuvilyso. trong ngoài đều thuận ý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào con trung bình. chung sống với nhau cần năng chung lo ngày hậu sẽ đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh sáng. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt. chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt. hay hòa hạp với đời. lòng hay lo tính. ăn n óii việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình . Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt . có duyên. hào tài phát đạt. hào tài đủ dùng. có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. sanh con đầu là gái hạp.http://www. gặp số Tứ Đạt Đạo việc làm ăn thủ thường. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt . gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn t ốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. việc làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. hào tài trung bình. hay giao thiệp. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con thiểu số. trong ngoài sắp đặt đều thuận ỵ. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hay rầy nói. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con trung bình. hào con đông đủ. chân hay đi. nên kiên cố đồng lo làm ăn đặng . chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào con thiểu số. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh cộc. hay giao thiệp. vui vẻ. hào tài phát đạt. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) .tuvilyso. Tánh người vợ can đ ảm. hào con đa số. hào tài bình thường. bản thân hay có bệnh nhỏ. lanh lẹ.http://www. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. hào tài tương vượng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài trung bình. hào tài thịnh vượng. tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp. thông minh v à kỹ lưỡng.com 214 Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. Tánh người vợ t ánh hi ền. Tánh người vợ chân hay đi. khá kiên cố làm ăn tốt. ý tình vợ chồng ít hòa thuận nên kiên cố làm ăn đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. đặng hưởng cảnh ấm no. tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp. và thông minh. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên. lời nói ít thua ai. tánh cộc. Tánh người vợ hiền. có tay tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. bản thân hay có tiểu bệnh tật. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi nhiều. tề chỉnh. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp.

hào con trung bình. ăn nói việc chi cũng dễ. Tuổi: QUÍ SỬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. có duyên. Tánh người vợ hay rầu lo. vật dụng trong nhà đủ dùng. có tay tạo giữ tiền tài. ưa kinh sách. Tánh người vợ tánh sáng. không chi đáng kỵ. bản thân có tiểu bệnh tật. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con trung bình. số khó giữ tiền. Tánh người vợ tánh sáng. 1. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống với nhau cần năng làm ăn ngày hậu ấm no. đến sau làm ăn mới tốt.http://www. đến sau cũng đặng lập nên. hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài tương vượng. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn trung bình. tánh tình chồng vợ hòa thuận ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên. bản thân hay có tiểu bệnh tật. Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Nhâm Tuất Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ l ờii ti ếng ít hòa hạp. việc làm ăn đặng lập nên. vui vẻ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Sửu. chân hay đi nhiều. hào tài đủ dùng. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. làm ăn đặng nên nhà.com 215 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. nên kiên nhẫn làm ăn đặng. hào tài bình thường. lòng hay lo tính. Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. ít vui vẻ. hay giao thiệp. ở với nhau nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. lanh lẹ. hào tài ấm no. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đa số. Tánh người vợ thông minh. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hay có bệnh nhỏ. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hào tài trung bình. bản thân hay có bệnh nhỏ. gặp số Nhứt Phú Quý. lo tính thông suốt.tuvilyso.

Chồng tuổi Quí Sửu vợ tuổi Canh Tuất Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. 7. 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. gặp số Nhứt Phú Quý. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. có tay tạo giữ tiền tài. hào tài phát đạt. 23. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. 27. 39. Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 5. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng. đến ngày chót khó nên đôi. lo tính đều dễ dàng. XIN LƯU Ý Trai tuổi Quí Sửu sanh tháng 1. hào tài đủ dùng. tánh thông minh. 29. . Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. cần năng ngày hậu đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 35. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 23.http://www. Tánh người vợ hay lo. 39 tuổi. ở với nhau vợ chồng đặng hòa thuận. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. hay giao thiệp tình bạn. 4 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. làm ăn cần năng cũng đặng lập nên. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. không chi đáng kỵ. Tuổi: QUÍ SỬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có duyên. 9. hay yêu chuộng ngườ. 21. vật dụng trong nhà thường dùng. luận việc hôn nhân không thành. vui vẻ cho lắm. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. khó sanh và khó nuôi. hào con trung bình. 35.com 216 2. đôi lần thành bại rồi sau mới nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh. 41 tuổi.tuvilyso. 33. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ở với nhau nên kiên cố chung lo cũng đặng cảnh ấm no. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. hào tài ấm no. lòng hay lo tính. cầu lo việc chi thường có quí nhơn giúp đở. đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm.

có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Tam Vinh Hiển. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vui v ẻ. vui vẻ cho lắm. lo tính đều thuận ý. hào tài phát đạt. Tánh người vợ lanh lẹ. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hay rầu lo. lớn tuổi lập nên sự nghiệp. v ề tâm ý bất đồng. Tánh người vợ thông minh vui vẻ. lòng hay lo tính. không chi đáng kỵ. vui vẻ cho lắm. có duyên. ở với nhau nên thương lẫn khá nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt. hào con đa số. hào tài thịnh vượng. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hay tương xứng. . vật dụng trong nhà khiếm dụng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng n ên sự nghiệp. đặng hưởng cảnh hạnh phúc ấm no yên vui. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt. vợ chồng tánh ý ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài tương vượng. bản thân có tiểu bệnh tật. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào tài phát đạt. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. có duyên. Tánh người vợ thông minh. ăn nói việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lòng hay lo tính. không đặng vui vẻ cho lắm. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với đặng trung bình. tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa thuận. gặp số Nhì Bần Tiện qua nhiều phen th ành bại rồi sau mới ấm no. vật dụng trong nhà đầy đủ. Tánh người vợ thông minh.com 217 Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. lòng hay lo tính.tuvilyso. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. chung sống đồng một lòng làm ăn đặng nên sự nghiệp. có chút quyền chức thêm tốt. hào con trung bình. hào con đa số. chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn cũng đặng ấm no. trong ngoài đều thuận ý.http://www. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. vui vẻ. ăn ở với nhau n ên kiên nhẫn đồng lo làm ăn t ốt.

tuvilyso. khá cần năng làm ăn đặng. việc làm ăn cần năng mới đặng ấm no. bản tính ít đặng vui vẻ. hào con trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. hào con đa số. có số nuôi con nuôi. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính đều thông suốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. vui vẻ.com 218 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài tương vượng. hay lo tính. Tánh người vợ hay rầy nói. hay giao thiệp. hào tài bình thường. hào con đông đủ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau cũng có phần hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. có số tạo giữ tiền tài. bản thân có tiểu bệnh tật. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. hào tài đủ no. không chi đáng kỵ. tề chỉnh và thông minh. chung ở với nhau làm ăn cũ ng đặng ấm no. Tánh người vợ tánh hiền. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no.http://www. ít nói. hào con đa số. bản thân hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. lanh lẹ. hào tài phát đạt. Tánh người vợ có duyên. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp tánh cộc. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài trung bình. việc làm ăn đặng nên nhà. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ TỴ . hào con thiểu số. việc làm ăn đặng nên. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con thiểu số. hào con đông đủ. ăn nói việc chi cũng dễ. cầu lo có quí nhơn. Tánh người vợ tánh sáng. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ý lanh lẹ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ can đảm. hay hòa thuận với đời. nên kiên cố làm ăn đặng. ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. tánh cộc. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận.

hào con đa số.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh cộc. vui vẻ. hay giao thiệp. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng. hào tài bình thường. vợ chồng hay tương xung. hào tài tương vượng. ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ bôn ba. hào tài ấm no. ngày hậu làm ăn rất tốt. ra đường ăn nói việc chi cũng dễ. có duyên. Tánh người vợ có duyên. chân hay đi nhiều. hào con trung bình. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào con trung bình. việc làm ăn sẽ đặng nên.http://www. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lòng hay lo tính. thông minh v à kỹ lưỡng. việc làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình.com 219 (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Tánh người vợ thông minh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay lo tính. . ý tình vợ chồng hòa thuận. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ít h ạp ý. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. Tánh người vợ hiền. hào con đông đủ. vui vẻ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài tương vượng. hào con trung bình. hào tài tương vượng. bản thân có tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. hào con đa số. hào con đa số. vui vẻ. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. hào tài tương vượng. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. hào tài phát đạt. trong ngoài đặngg thuận ý. ưa kinh sách. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no. nên nhẫn nại việc làm ăn tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc đều thông suốt. bản thân có tiểu bệnh tật. chung sống với nhau nên làm ăn rất tốt. hay giao thiệp. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Tỵ Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. tánh lạt lòng. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Dậu Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. Tuổi: GIÁP DẦN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Giáp Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Kỷ Tỵ Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. 44 tuổi. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý.com 220 Tánh người vợ tánh sáng. 12. hào con đông đủ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Sửu mới nhằm căn duyên. 24. 26. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. 26. miệng hay rầy nói. 36. Tánh người vợ hay rầu lo ít vui vẻ. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Dần. 42 tuổi. 30. luận việc hôn nhân không thành. 2. 9.tuvilyso. nên nhẫn nại làm ăn tốt. 38. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. hay giao thiệp. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Giáp Dần vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. 38. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài tương vượng. 32. 24. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 4. hào tài ấm no thường. việc làm ăn bình thường. ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. . Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. 1. XIN LƯU Ý Trai tuổi Giáp Dần sanh tháng 3.http://www. Tánh người vợ lòng hay lo tính. 36. hay có bệnh nhỏ. Chồng tuổi QUÍ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. đến ngày chót khó nên đôi.

gặp số Tam Vinh Hiển. có số tạo giữ tiền tài. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào con đông đủ. hào tài ấm no. việc làm ăn chung lo cũng đặng tạo nên nhà. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành nên. ngày hậu làm ăn đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện sự sống kém hẹp. khó sanh và khó nuôi.com 221 Gái tuổi Quí Sửu sanh tháng 4.http://www. có chút ít quyền chức thêm tốt. làm ăn không đặng phát đạt cho lắm. hay bôn ba lo tính. vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ lanh lẹ. tình bạn. Tánh người vợ hay rầu lo. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính trong ngoài cũng đặng thông suốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. hào tài tương vượng. hào con trung bình. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. bản thân có tiểu tật. hào con thiểu số. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hoặc có danh phận với đời. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. no ấm và an vui. lập nên hay thông minh. hay lo tính. có duyên. tánh thông minh. Tánh người vợ thông minh. Tuổi: GIÁP DẦN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. hay tương xung. hào tài trung bình. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. . chung sống với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. ăn ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài đủ dùng. có duyên. cầu lo việc chi cũng dễ. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. trong mình có tiểu tật. lòng hay lo tính.tuvilyso. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng khác ý. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh sáng. chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no. vui vẻ. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. vui vẻ. nên cần năng làm ăn mới đặng. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. 10. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.hào con rất ít. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con rất ít. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. ít đặng vui vẻ. không chi đáng kỵ.

tánh cộc. việc làm ăn đặng bình thường. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ can đảm. có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường. hào con trung bình. lanh lẹ hay giao thiệp lời nói ít thua ai. hào con rất ít. tánh tình chồng vợ cũng ít đặng hòa hạp. hay giao thiệp. gặp số Nhứt Phú Quý phải chịu nhiều lần thành bại rồi sau làm ăn mới đặng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài ấm no. nên kiên cố làm ăn đặng. hào tài đủ dùng. hay lo tính. ở với nhau nên kiên cố cần năng mới đặng t ốt. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung sống với nhau làm ăn tốt. bản tâm ít đặng vui vẻ. hào con rất ít. bản thân hay có bệnh nhỏ. việc làm ăn đặng lập nên. vật dụng trong nhà đủ dùng. thông minh. về tánh ý hay xung khắc.http://www.tuvilyso. hay giao thiệp. cầu lo có quí nhơn. tề chỉnh. tánh cộc. hào tài trung bình. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con rất ít. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ chân hay đi. khá tiết kiệm cần năng làm ăn mới đặng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng ở với nhau hòa thuận. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.com 222 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau việc làm ăn có phần tốt. . gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức dễ làm ăn. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. lanh lẹ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. hào con đông đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói. Tánh người vợ hiền. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. chân hay đi nhiều.

hay hờn mát. hay lo tính. chân hay đi. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. có tay tạo giữ tiền tài. tánh cộc. ngày hậu làm ăn đặng. hay lo tính. chân hay đi. không chi đáng kỵ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổI) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài thạnh vuợng. Tánh người vợ vui vẻ. tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. hay giao thiệp. hào con rất ít. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. hào con trung bình. sự sống kém hẹp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhì Bần Tiện lo tính không đặng thông suốt. bản thân hay có tiểu bệnh. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Tánh người vợ lòng hay lo tính. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. cầu lo có quí nhơn. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy. hào tài đủ dùng. chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt. hào con trung bình. chung sống làm ăn đặng ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. chung ở với nhau chung làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ.com 223 Tánh người vợ bôn ba. vui vẻ. hào tài tương vượng. khá nhẫn nại làm ăn tốt. hay giao thiệp. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chân hay đi nhiều. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt.http://www. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. có duyên. ý tình vợ chồng hòa hạp. khá nhẫn nại sẽ đặng nên. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. gặp số Tam Vinh Hiển lo tính thông suốt. ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. tánh lạt lòng.tuvilyso. hoặc có ít quyền chức thêm tốt. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có duyên. khá cần năng làm ăn mới ấm no. bản thân có tiểu tật. hào tài bình thường. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. nên kiên cố làm ăn đặng ấm no.

Tánh người vợ thông minh. 22. Tánh người vợ tánh sáng. đến ngày chót khó nên đôi. lanh lẹ. ưa kinh sách. 26. hào tài trung bình. 28. ít vui vẻ.com 224 Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân có tiểu bệnh tật. 1. 28. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. 40 tuổi. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. tánh tình chồng vợ hòa hạp. luận việc hôn nhân không thành. việc làm ăn đặng ấm no trung bình. hay giao thiệp. Tuổi: ẤT MẸO (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Ất Mẹo đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài đủ no. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Mẹo. tánh lạt lòng. hào tài bình thường. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn.tuvilyso. hào con rất ít Tánh người vợ hay rầu lo. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. hào con rất ít. . hay giao thiệp. Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn kiên cố mới đủ no. 40 tuổi. 24. hay có bệnh nhỏ. khá nhẫn nại làm ăn tốt. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Nhâm Tý Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 7. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 34. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.http://www. ý tình vợ chồng hay xung khắc. hào con trung bình. 36. 22. Chồng tuổi Ất Mẹo vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. 34.

có chút quyền chức thêm tốt. hào tài ấm no. hào con rất ít. chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. vật dụng trong nhà thường dùng. 12. việc làm ăn sẽ đặng tạo nên nhà. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện đôi lần thất bại rồi đặng nên. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài trung bình. hay giao thiệp tình bạn. hào tài trung bình. lời nói hay thắc mắc.tuvilyso. 10. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1. 2. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. chung ở với nhau n ên kiên cố cần năng làm ăn mới đặng. vui vẻ. trong mình có tiểu tật. hào con đông đủ. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành nên. lời nói hay thắc mắc. Tánh người vợ lanh lẹ. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. có duyên. 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. không chi đáng kỵ. 10. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình. có số tạo giữ tiền tài. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng ấm no. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài tương vượng.com 225 XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 9. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. hay bôn ba lo tính. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . đặng ấm no an vui. ngày hậu làm ăn đặng tốt. tánh sáng. Tuổi: ẤT MẸO (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. cầu lo việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.http://www. lòng hay lo tính. tánh thông minh. hào con đông đủ. ở với nhau tánh tình chồng vợ hòa thuận. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính trong ngoài cũng đặng thông suốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. khá chung lo làm ăn mới đặng. 8 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. vui vẻ. 4. Tánh người vợ lanh lẹ. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài đủ no. hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. việc làm ăn đặng ấm no. có duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. về hào tài hay luân chuyển. sanh con đầu là gái hạp. hào con trung bình. ở với nhau đồng lo làm ăn lập nên sự nghiệp. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. hay giao thiệp. lanh lẹ. hào tài tương vượng hào con trung bình. vui vẻ. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói. hay lo tính. ăn nói việc chi cũng dễ. ý lanh lẹ. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. ở với nhau nên kiên cố nhẫn nại làm ăn mới đặng. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính bình thường. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con thiểu số.com 226 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. ở với nhau vợ chồng làm ăn đặng ấm no. hào con rất ít. ăn nói việc chi cũng dễ. ý tình vợ chồng đ ặngg hòa thuận. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. nên cần năng ngày hậu đặng trung bình. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ít nói. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt.tuvilyso.http://www. hay giao thiệp. bản thân hay có bệnh nhỏ. không chi đáng kỵ. chung sống n ên kiên cố đồng lo làm ăn tốt. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) . hào tài đủ dùng. hay hòa hạp với đời. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. lời nói ít thua ai. về tánh ý khá nhẫn nại. có số tạo giữ tiền tài. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh tình chồng vợ hay tương xung. sự sống có phần kém hẹp. thông minh. vui vẻ. bản thân có tiểu bệnh. Tánh người vợ tề chỉnh. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn đặng nên nhà.

tuvilyso. Tánh người vợ hay lo tính. lo tính trong ngoài đều thuận ý. hào tài tương vượng. chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà. tánh lạt lòng. chân hay đi. hay giao thiệp. hào tài bình thường. ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. hào con trung bình. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) . hào con thiểu số. hào tài ấm no. tánh cộc. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ tánh sáng. khá cần năng làm ăn đặng trung bình. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. bản thân có tiểu t ật bệnh. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào con đông đủ. vui vẻ. chân hay đi. hay giao thiệp. hay hờn mát. không chi đáng kỵ. khá nhẫn nại làm ăn tốt. thông minh v à kỹ lưỡng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài.http://www.com 227 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. hào tài đủ dùng. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt. vui vẻ. hào con rất ít. việc làm ăn ngày hậu đặng nên. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh tình chồng vợ hay tương xung. hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Tánh người vợ can đảm. vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. Tánh người vợ hiền. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh tình chồng vợ hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp n ên kiên cố làm ăn đặng. Tánh người vợ bôn ba. hào tài đủ no. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài thạnh vượng. có duyên. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có duyên. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chân hay đi. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh cộc. có tay tạo giữ tiền tài. n ên kiên cố làm ăn đặng ấm no. chân hay đi nhiều. vui vẻ. hào tài tương vượng. Tánh tình người vợ lời tiếng nói nóng nảy. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. hào con thiểu phước.

1. 32. đến ngày chót khó nên đôi. 24. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thìn. Gái tuổi Bính Thìn sanh tháng 6. Tánh người vợ tánh sáng. 20.com 228 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 1 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. tánh tình chồng vợ hòa thuận. 1. kh á kiên cố làm ăn tốt. 33. 38. hào con trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 6.tuvilyso. 21. Tánh người vợ tánh sáng. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. luận việc hôn nhân không thành. tháng 12 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Quí Sửu Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. hào tài ấm no. 9. hào con thiểu số Tánh người vợ tánh sáng. 2. hào con thiểu số. 26. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 12. 36. hay giao thiệp.http://www. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên. 12. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 43 tuổi. chân hay đi nhi ều. XIN LƯU Ý Trai tuổi Bính Thìn sanh tháng 4. Tuổi: BÍNH THÌN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Bính Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. lòng hay lo tính. 41 tuổi. khó sanh và khó nuôi. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 8 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. 29. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. lanh lẹ. vui vẻ. hào tài trung bình. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. 30. hay lo tính. có duyên. ở với nhau làm ăn tốt. bản thân có tiểu t ật. Tuổi: BÍNH THÌN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN .

http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. cầu lo có quí nhơn. hay bôn ba. hào tài đủ no. vật dụng trong nhà khiếm dụng. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển lo tính việc chi cũng có quí nhơn. Tánh người vợ hay rầu lo. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. chung ở với nhau đặng lập nên. Tánh người vợ thông minh. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống cảnh thiếu nghèo. đôi phen thành bạ làm ăn mới đặng . chung sống đồng lo làm ăn đặng nên nhà. không đặng vui vẻ cho lắm. đặng có ấm no trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. làm ăn không đặng phát đạt. ít nói. hào tài ấm no. bản thân có tiểu bệnh. hào con rất ít. . lời nói hay thắc mắc. việc làm ăn s ẽ lập nên. chung sống với nhau khá làm ăn mới đặng. tình bạn. hào con đông đủ. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng trung bình. không chi đáng kỵ Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. hào con rất ít. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con thiểu số. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hòa hạp với đời. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống trung bình. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. hào con thiểu số. bản thân có tiểu tật. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà thường dùng. lo tính. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài bình thường.tuvilyso. trong mình ó tiểu tật. hào con đông đủ. tánh sáng. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. chung sống với nhau kiên cố cần lo làm ăn cũng đặng ấm no. vật dụng trong nhà đều đủ. hào tài đủ no qua ng ày. gặp số Nhứt Phú Quý. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý mỗI việc thông suốt. khá kiên cố chung lo. không chi đáng kỵ. có chút ít quyền chức làm ăn tốt. lo tính việc chi đều thuận ý. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. tánh tình chồng vợ hay t ư ơng xung. nên cần năng làm ăn mới đặng. ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng ấm no. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. lanh lẹ. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.com 229 (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. hào tài kém hẹp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. làm ăn khó lập nên. lòng hay lo tính. vui vẻ. có chút ít quyền chức thêm tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp.

ý tình vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. Tánh người vợ hiền. thông minh và kỹ lưỡng. hào con thiểu phước. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chân hay đi. về tánh ý nên kiên nhẫn. hào con rất ít. Tánh người vợ chân hay đi. hay lo tính. tánh cộc. nên chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no. cần năng làm ăn đặng nên. lanh lẹ hay giao thiệp. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hay giao thiệp. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.tuvilyso. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với không đặng tốt. gặp số Nhứt Phú Quý lo tính thông suốt.http://www. Tánh người vợ có duyên. nên cần năng thêm tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ hiền. hào tài tương vượng. hào tài tương vượng. bản thân có tiểu tật. vui vẻ. có số tạo giữ tiền tài. chân hay đi nhiều. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ bôn ba. tánh cộc. hào tài tương vượng. ở với nhau vợ chồng ít hạp ý. hào con rất ít. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. trong ngoài đặng thuận ý. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. hào tài đủ dùng. tánh cộc. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. chân hay đi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. phải cần năng mới ấm no. tánh tình chồng vợ hòa hạp. bản thân ít đặng vui vẻ. ý lanh lẹ. Tánh người vợ can đảm. ở với nhau làm ăn tốt.com 230 Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng hòa thuận. phải chịu cảnh thành bại đôi lần rồi mới nên. hào con trung bình. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài tương vượng. tánh tề chỉnh và thông minh. vật dụng trong nhà đủ dùng. việc làm ăn ng đặng nên sự nghiệp. . hào con đông đủ. việc làm ăn cần năng đặng ấm no.

ý tình vợ chồng hòa hạp. vui vẻ hay giao thiệp. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ vui vẻ. lo tính thông suốt. hay có bệnh nhỏ. hào tài tương vượng. hào tài th ạnh v ư ợng. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng trung bình. hào con thiểu số. hay giao thiệp tình bạn. chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng . ở với nhau vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung ở với nhau kiên cố làm ăn tốt. Tánh người vợ l ờii ti ếng nóng nảy. nên chung lo kiên c ố. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. hay yêu chuộng người. không chi đáng kỵ. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. lòng hay lo tính. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. sự sống bình thường. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có duyên. chung sống với nhau làm ăn tốt. hào tài đủ no qua ngày. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo. bản thân hay có bệnh. hào tài thạnh vượng. hào con trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. việc làm ăn đặng lập nên. khá nhẫn nại và cần năng làm ăn mới đặng. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ. hào con trung bình.com 231 Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu phước. hào con rất ít. có duyên. vật dụng trong nhà thường dùng.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà thường dùng. chân hay đi. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. tánh thông minh. ý tình vợ chồng hay tương xung. ý tình vợ chồng hòa hạp. ở với nhau làm ăn đặng nên nhà. hay giao thiệp. hay giao thiệp. hào tài đủ dùng.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển cầu lo có quí nhơn. có chút ít quyền chức dễ làm ăn. Tánh người vợ thông minh. việc làm ăn đặng. . vui vẻ. Tánh người vợ tánh sáng. hào con đa số. lòng hay lo tính.

Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 1.http://www. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Tỵ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Nhâm Tý Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tuổi: ĐINH TỴ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Đinh Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ tánh sáng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. 19. 39. hay giao thiệp. hào tài tương vượng. hào con rất ít. khá nhẫn nại. hào con trung bình. 31. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 31.com 232 Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ở với nhau làm ăn tốt. 27. 23. . hào tài ấm no.tuvilyso. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 3. có duyên. bản thân hay có tiểu bệnh. kiên cố làm ăn mới đặng. 35. Chồng tuổi BÍNH THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17. chân hay đi nhiều. luận việc hôn nhân không thành. lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu bệnh. hay lo tính. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 43 tuổi. vui vẻ. đến ngày chót khó nên đôi. Tánh người vợ tánh sáng. 33. 41 tuổi. 29. hào con đông đủ. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên. chung ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. 21. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Bính Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ thông minh. ưa kinh sách.

gặp số Tứ Đạt Đạo. hào tài ấm no. Tuổi: ĐINH TỴ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hào con rất ít. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. sanh con đầu là gái hạp. hào tài phát đạt. gặp số Tam Vinh Hiển. làm ăn có quí nhơn giúp đở. vật dụng trong nhà thường dùng. v ật dụng trong nhà đủ dùng . 2. chung sống với nhau cần năng chung lo cũng đặng ấm no. vui vẻ. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 5. 4 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Tánh người vợ hay lo tính. hào tài đủ dùng. 1 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. ăn nói việc chi cũng dễ. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc con. mỗi việc đều sáng suốt. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 2. tánh tình chồng vợ hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. ăn nói việc chi cũng dễ. buổi sau rất tốt. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. khó sanh và khó nuôi.http://www. làm ăn thuận ý. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại đôi phen rồi làm ăn mới nên. 7. lo tính thông suốt. hòa hạp với đời . không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ vui vẻ. khá kiên cố làm ăn đặng. gặp số Tứ Đạt Đạo. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp. 9. 12. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu bình thường. hào tài trung bình. không chi đáng kỵ. hào con thiểu số. ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình.tuvilyso. không chi đáng kỵ. bản thân có tiểu bệnh. có duyên. vật dụng trong nhà khiếm dụng. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào con rất ít. nên thương lẫn với nhau làm ăn tốt. hào con trung bình. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. lòng hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. có chút ít quyền chức làm ăn tốt.com 233 XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1. sự sông bình thường. bản thân có tiểu tật. ít nói. Tánh người vợ hay rầu lo. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài bình thường. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu làm ăn trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài trung bình. Tánh người vợ tánh hiền. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp. hào tài đủ dùng. ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt. lanh lẹ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lời nói ít thua ai. có số tạo giữ tiền tài. hay giao thiệp. chân hay đi. hay giao thiệp. hào tài ấm no. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. khá nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng . tay làm có tài cũng hay hao phá tài.tuvilyso. Tánh người vợ có duyên. hào tài tương vượng. ăn nói việc chi cũng dễ. kh á chung lo cần năng. có số tạo giữ tiền tài. gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc chi đều thuận ý. Tánh người vợ hiền. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ can đảm. tánh sáng và kỹ lưỡng. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thuận. làm ăn thông suốt. ngày hậu tốt. Tánh người vợ hay rầy nói. Tánh người vợ hay rầy nói. . chung ở với nhau nên kiên cố làm tốt. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý lanh lẹ. hào con trung bình. cầu lo có quí nhơn. chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. về tánh ý hay tương xung. hào tài ấm no. chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hay hờn mát. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. ý tình vợ chồng hòa hạp. nên kiên cố làm ăn mới tốt. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. bản thân có tiểu bệnh tật. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tề chỉnh và thông minh. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh cộc. tánh tình chồng vợ hòa thuận.http://www. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt.com 234 Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con trung bình. việc làm ăn đặng nên nhà. làm ăn sẽ lập nên. hào con đông đủ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. bản thân hay có bệnh nhỏ.

http://www.tuvilyso.com

235

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ nhẫn nại, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, nên thương lẫn và kiên cố làm ăn đặng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, ngày hậu lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, ở với nhau kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu làm ăn không đặng khá, lâu sau mới làm nên, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, buổi đầu phải sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng hưởng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt, ngày hậu đặng trung bình. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

http://www.tuvilyso.com

236

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, đồng lo ngày hậu làm nên sự nghiệp. Tuổi: MẬU NGỌ (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Mậu Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Ngọ. 1. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 2. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 20, 26, 28, 32, 38, 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3, 6, 1, 4, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1, 7, 2 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi: MẬU NGỌ (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi)

http://www.tuvilyso.com

237

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà đa số vẻ vang. Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, cầu lo có quí nhơn, đặng có chút quyền chức thêm tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt sự sống bình thường, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, bản thân có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp, nên kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng, cầu lo có quí nhơn, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống nên kiên cố làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút quyền chức dễ làm ăn, xa gần đều có người giúp đở, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.

http://www.tuvilyso.com

238

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tính ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hay tương xung, ở với nhau kh á nhẫn nại, làm ăn mới đặng . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau nên kiên nhẫn, và đồng lo làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có quyền chức, cầu lo sáng suốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh tình khá kiên nhẫn. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại, rồi làm ăn mới đặng, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu thiểu phước đặng khác, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nghiệp lớn. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui vẻ ấm êm. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới đặng ấm no. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng lập nên. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở làm ăn mới đặng ấm no.

http://www.tuvilyso.com

239

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ hay rầy nói, và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá cần năng mới ấm no. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau đặng nên nhà. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít quyền chức làm ăn tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, hưởng cảnh hạnh phúc ấm êm. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính đều thông suốt, sự sống đặng bình thường, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO

có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chân hay đi nhiều. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. tánh tình chồng vợ hay tương xung. bản thân hay có tiểu bệnh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. nên kiên cố mời đặng tốt. hào con đa số. ở với nhau làm ăn sẽ đặng ấm no. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hay giao thiệp. nên nhẫn nại làm ăn tốt. hào con trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con đông đủ.com 240 (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài trung bình.http://www. bản thân có tiểu bệnh.tuvilyso. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . hào tài tương vượng. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. Tánh người vợ vui vẻ. hay lo tính. vui vẻ. hào tài bình thường. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời. hay yêu chuộng người. có số tạo giữ tiền tài. bản thân có tiểu tật. lòng hay lo tính. ở vợ chồng ý tình vợ chồng hòa hạp. khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Tuổi: KỶ MÙI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Kỷ Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ý tình vợ chồng ít đặng hạp ý. hào tài tương vượng. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. 1. Tánh người vợ thông minh vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. tánh thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nhà. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mùi. hào tài phát đạt. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. buổi đầu làm ăn bình thường. hào tài đủ dùng. ở với nhau chung lo làm ăn ngày hậu t ốt. có duyên. hào con đa số. hào con đông đủ. hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng hòa hạp. lâu sau mới đặng lập nên. nên kiên cố làm ăn đặng ấm no. hào con trung bình.

com 241 3. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà khiếm dụng. 12. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. nên kiên cố làm ăn. ăn nói việc chi cũng dễ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) . 33. khó sanh và khó nuôi. 47. sự sống bình thường. 3 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 41. không chi đáng kỵ. 39. 9. 10. tháng 9 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. hào tài trung bình. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con. đến ngày chót khó nên đôi. có duyên. 51 tuổi. luận việc hôn nhân không thành. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi: KỶ MÙI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. 21. XIN LƯU Ý Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3.http://www. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên. 23. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 3. 8 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5. 53 tuổi. 35. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Bính Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 6. hào con đông đủ. vật dụng trong nhà đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân có tiểu tật.tuvilyso. Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 7. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 6. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Ất Mẹo Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17. 45. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15. hay lo tính. ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà. hào con trung bình. 27. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Mậu Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 4. chung sống với nhau cần lo làm ăn đặng cảnh ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu bình thường. ngày hậu lập nên. 29. 10.

chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào tài ấm no. có chút ít quyền chức thêm tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. hay giao thiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hay giao thiệp. lời nói kh ông hòa thuận. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ hiền. chung sống đồng lo mới đặng lập nên. không chi đáng kỵ. sự sống tạm đủ. hào con trung bình. vật dụng trong nhà thường dùng. hay giao thiệp. ý tình vợ chồng hòa thuận. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. gặp số Nhì Bần Tiện vật dụng trong nhà thường gặp cảnh thiếu nghèo. tề chỉnh và thông minh. hào tài luân chuy ển. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tay làm có tài. v ề tâm ý và tiền tài đều không tốt. hào con đa số. hào tài trung bình.http://www. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá. nên kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới t ốt. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về lời tiếng nên nhẫn nại. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. có số tạo giữ tiền tài. hào tài bình thường. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng . Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay lo tính. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng. cầu lo có quí nhơn giúp đở. hào tài ấm no. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hoặc có chút ít quyền chức. lời nói ít thua ai. bản thân hay có bệnh nhỏ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hay xung ý. bản tâm ít đặng vui vẻ. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tánh cộc. lanh lẹ. ăn nói việc chi cũng dễ. gặp số Tam Vinh Hiển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. . lanh lẹ. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. hào con trung bình.tuvilyso. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ thông minh.com 242 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. nên kiên cố về hào tài hay luân chuyển. khá kiên cố.. gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua đôi phen thành bại rồi sau mới tốt. hào tài ấm no.

miệng hay rầy nói. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. chung sống với nhau đặng nên sự nghiệp. tánh sáng. vui vẻ. thông minh và kỹ lưỡng. việc làm ăn đặng lập nên. bản thân có tiểu tật. hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. tánh lạt lòng. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ở với nhau vợ chồng hay xung ý. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào tài bình thường. ý tình vợ chồng có phần h ạp. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lòng hay lo tính. tánh cộc.http://www. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) . Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. Tánh người vợ có duyên. hào con đông đủ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau làm ăn đặng ấm no. ý tình vợ chồng hay xung khắc. chung ở với nhau làm ăn n ên. việc làm ăn đặng.com 243 Tánh người vợ tánh hiền. hào tài thạnh vượng. hào tài trung bình. trong mình có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. lanh lẹ. nên nhẫn nại làm ăn đặng.tuvilyso. hay giao thiệp tình bạn. Tánh người vợ bôn ba. hay giao thiệp. hào con thiểu số. hào con trung bình. hay giao thiệp. có duyên. hào con đa số. làm ăn kiên cố ngày hậu đặng nên. Tánh người vợ tánh hiền. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. cầu lo có quí nhơn. tánh lạt lòng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài bình thường. vui vẻ. hào tài tương vượng. lời nói hay thắc mắc. hào tài đủ dùng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. chân hay đi. chân hay đi. hay lo tính. hào con đông đủ. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. hào tài ấm no. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chân hay đi.

vui vẻ. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. gặp số Tam Vinh Hiển. hào tài thạnh vượng. lòng hay lo tính. hào tài tương vượng. hào con đa số. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. vui vẻ. có duyên. chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp. đồng lo làm ăn thêm tốt ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. cầu lo có quí nhơn giúp đở.http://www. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. vui vẻ. tánh tình chồng vợ hòa thuận. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ lòng hay lo tính. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài. hào tài tương vượng. không chi đáng kỵ. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. gặp số Tam Vinh Hiển. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ thông minh. lòng hay lo tính. hào tài trung bình. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Nhâm Thân . lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ thông minh. vui vẻ. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thân. vật dụng trong nhà đủ dùng. nên kiên cố làm ăn đặng cảnh ấm no. hào tài tương vượng. ý tình vợ chồng hòa hạp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hay giao thiệp tình bạn. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ hay xung ý. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. cần năng ngày hậu đặng làm nên. hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt. Tánh người vợ vui vẻ. hào con trung bình. Tuổi: CANH THÂN (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Canh Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. hay giao thiệp. lời nói hay thắc mắc. hào con trung bình. Tánh người vợ lanh lẹ. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no. có duyên. Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con đa số. có chút ít quyền chức dễ làm ăn.tuvilyso.com 244 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh thông minh. có duyên. 1. ý tình vợ chồng hay xung khắc. có số tạo giữ tiền tài. hào con trung bình. chung sống với nhau làm ăn tốt.

20. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18. đến sau đặng ấm no. vật dụng trong nhà thường dùng. 24. 3.tuvilyso. lanh lẹ. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. chung ở với nhau cần năng làm ăn nên. hay lo tính. 12. 32. chung sống với nhau làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà thường dùng. 8. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 5. bản tâm ít đặng vui vẻ.com 245 Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Tuổi: CANH THÂN (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. 26. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. đến ngày chót khó nên đôi. Tánh người vợ tánh hiền. không chi đáng kỵ. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4. hào tài ấm no.http://www. hay hòa hạp với đời. 38. hào con thiểu phước. 30. 42 tuổi. 42 tuổi. Tánh người vợ tánh sáng. 10. hào tài đủ dùng. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. khó sanh và khó nuôi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 3. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. luận việc hôn nhân không thành. hào con thiểu số. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hay giao thiệp. 20. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) . cần lo có quí nhơn giúp đở. nên chung lo và kiên cố . 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 36. bản thân có tiểu bệnh tánh tình chồng vợ hòa hạp. t ình vợ chồng hòa hạp. 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ít nói.0 32.

ở với nhau vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. chung ở với nhau cần năng làm ăn nên. gặp số Tứ Đạt Đạo. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ hay rầy nói. hào tài tương vượng. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con thiểu số. chung sống nên kiên cố làm ăn mới đặng. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn tốt. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài đủ dùng. chân hay đi nhiều. hào con thiểu số. chân hay đi. có chút ít chức phận thêm tốt. tánh cộc. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển. cần lo việc chi đều thông suốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chân hay đi. việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. bản tâm ít đặng vui vẻ. việc làm ăn chung lo cũng đặng cảnh ấm no. hào con trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. . tánh tình chồng vợ hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa thuận. nên chung lo và kiên cố. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. phải trải qua đôi phen thành bại rồi làm ăn mới tốt. vui vẻ. ý lanh lẹ. Tánh người vợ tánh sáng. cầu lo đều thuận ý. bản thân có tiểu tật. gặp số Nhì Bần Tiện. chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền tài. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ can đảm. lanh lẹ. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. hào tài đủ dùng. vật dụng trong nhà thường dùng. đến sau đặng ấm no. hay lo tính. Tánh người vợ bôn ba. trung bình hay có bệnh nhỏ. gặp số Nhì Bần Tiện. Tánh người vợ tánh hiền. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. gặp số Nhứt Phú Quý. không đặng phát đạt.com 246 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. hưởng cảnh ấm no ann vui. nên kiên cố cần năng thêm tốt. hay giao thiệp.http://www. hay giao thiệp. có số tạo giữ tiền tài. t ình vợ chồng hòa hạp.. tánh cộc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. hào con thiểu phước. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. sự sống bình thường. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ có duyên. ý tình vợ chồng hòa thuận. thông minh và kỹ lưỡng. hào tài khiếm dụng.tuvilyso. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hay lo tính. về hào tài hay luân chuyển.

hào tài ấm no. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. vui vẻ. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. nên thương lẫn làm ăn đặng. hào tài đủ dùng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. ăn nói việc chi cũng dễ. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào tài đủ no qua ngày. hào con đa số. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. việc làm ăn đặng nên nhà. Tánh người vợ chân hay đi. vui vẻ. vui vẻ.tuvilyso. hào tài phát đạt. ở với nhau làm ăn mới đặng. hay giao thiệp. hào con trung bình. lòng hay lo tính. có duyên. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. có duyên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. . có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ý tình vợ chồng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài. hay lo tính. hào tài bình thường. Tánh người vợ có duyên. lâu sau dễ làm ăn. ở với nhau vợ chồng hòa thuận.com 247 Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. lời nói hay thắc mắc. hay giao thiệp tình bạn. Tánh người vợ có duyên. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng tốt. hào con thiểu số. khá cần năng mới đặng ấm no. hào tài tương vượng. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. Tánh người vợ tánh sáng. vợ chồng buổi đầu làm ăn bình thường. nên kiên cố cần lo làm ăn mới đặng Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo. Tánh người vợ lanh lẹ. lanh lẹ. nên kiên cố ngày hậu đặng nên. hào con đông đủ. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tánh lạt lòng. ý tình vợ chồng hòa thuận. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. gặp số Nhứt Phú Quý. lời nói hay thắc mắc. vui vẻ. hào con trung bình. hào tài trung bình. hào con trung bình.http://www. có duyên. trong mình hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Nhì Bần Tiện. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. đến sau mới khá. hào con đa số.

hào con thiểu số. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. vui vẻ. Tuổi: TÂN DẬU (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Tân Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. ý tình vợ chồng hòa hạp. bản thân hay có tiểu bệnh. tánh sáng. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Dậu. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. ý tình vợ chồng hòa hạp. lòng hay lo tính.tuvilyso. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay giao thiệp. hào tài bình thường. chung sống cần lo làm ăn mới đặng. vật dụng trong nhà đủ dùng. hay bôn ba. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. hào tài ấm no. chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . Tánh người vợ lòng hay lo tính. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. không chi đáng kỵ há chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. Tánh người vợ vui vẻ. việc làm ăn đặng nên sự nghiệp. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. sự sống bình thường. hào tài đủ dùng. hào con trung bình. chung sống với nhau kiên cố cũng lập nên. 1. có duyên. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.com 248 Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. có tay tạo giữ tiền tài. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá. trong mình có tiểu tật.http://www. hay yêu chuộng người. việc làm ăn đặng ấm no. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. hào con thiểu phước. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . Chồng tuổi CANH THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. lo tính. hào con trung bình.

không chi đáng kỵ. ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no. hào tài đủ no. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 32. 28. hào tài ấm no. 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt.http://www. 34. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. lanh lẹ. Tuổi: TÂN DẬU (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. 22. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. 30. 5. ít nói hay hòa hạp với đời . Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6. Tánh người vợ tánh hiền. luận việc hôn nhân không thành. 3. 28.com 249 4. 22. tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. 20. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con. vật dụng trong nhà khiếm dụng. vật dụng trong nhà thường dùng. 40 tuổi. đ ặngg nhiều người mến yêu. 7. thường gặp cảnh thiếu nghèo. lời nói ít thua ai. Tánh người vợ thông minh. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4. hay giao thiệp t ình b ạn. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5. sanh con đầu là gái hạp. 18. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài rất luân chuyển. hào con rất ít. chung sống vợ chồng làm ăn mới đặng nên. đến ngày chót khó nên đôi. khó sanh và khó nuôi. 1 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 34. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. gặp số Tam Vinh Hiển. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) . ý tình vợ chồng hòa thuận. 40 tuổi. hào con trung bình. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. 12. tánh tình chồng vợ hòa hạp. gặp số Nhì Bần Tiện. tiền tài hay tản hao. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 5.tuvilyso. bản thân có tiểu bệnh. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4.

hào tài trung bình. lo tính việc chi đều thông suốt. bản tâm ít đặng vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài trung bình. hào con thiểu phước vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. cầu lo việc chi cũng dễ. Tánh người vợ tánh sáng. gặp số Nhứt Phú Quý. Tánh người vợ có duyên. tánh cộc. tánh cộc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. việc làm ăn nên kiên cố đặng ấm no. gặp số Nhứt Phú Quý. hào con thiểu phước. việc làm ăn sẽ đặng lập nên. Tánh người vợ tánh hiền.http://www. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. làm ăn khó trở nên. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt. hào con trung bình. hay giao thiệp. Tánh người vợ chân hay đi. vật dụng trong nhà thường dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. vui vẻ. hào tài trung bình. Tánh người vợ can đảm. về hào con thiểu phước. không chi đáng kỵ. hào tài đủ dùng. hào tài hay luân chuyển. vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt. chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên. ý lanh lẹ. hay giao thiệp. đặng có danh giá với đời . tề chỉnh và thông minh. chung sống nên chung lo mới đặng ấm no. có quí nhơn giúp đở. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) . Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hay giao thiệp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn nên nhà. gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chân hay đi nhiều. hay lo tính. gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. nhiều người mến thương. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung sống với nhau khá kiên nhẫn làm ăn tốt. tánh tình chồng vợ hay xung ý.tuvilyso. lanh lẹ.com 250 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào con trung bình. có số tạo giữ tiền tài. hào tài đủ no.

trong mình hay có bệnh nhỏ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. có duyên. bản thân có tiểu bệnh. có duyên. miệng hay rầy nói. lời nói hay thắc mắc. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ hi ền. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp. Tánh người vợ vật dụng trong nhà. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng. nên nhẫn nại làm ăn đặng. tánh sáng. vui vẻ. hay giao thiệp tình bạn.tuvilyso. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. lòng hay lo tính. chân hay đi. hay giao thiệp. hào con trung bình. hào tài trung bình. ý tình vợ chồng hòa thuận.http://www. ở với nhau vợ chồng hòa hạp.com 251 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. tánh lạt lòng. hào tài thạnh vượng. hào tài tương vượng. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ hiền. hào tài đủ dùng. hào tài đủ dùng. hào con đông đủ. chung sống làm ăn tốt. chung ở với nhau làm ăn đặng bình thường. . tay làm có tài cũng hay hao phá tài. tánh lạt lòng. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận. bản thân có tiểu bệnh tật. thông minh và kỹ lưỡng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài ấm no. ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. nên đồng lo làm ăn tốt. hào con đa số. vui vẻ. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng. hào con thiểu số. hào con thiểu số. không chi đáng kỵ. gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng nên. ăn nói với đời lanh lẹ. hào tài ấm no. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt. lo tính thường gặp người giúp đở. bản thân hay có bệnh nhỏ. chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chân hay đi. ít đặng vui vẻ cho lắm. Tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ hay rầu lo. tánh lạt lòng. hào con thiểu số. hào tài tương vượng. hào con thiểu số.

lòng hay lo tính. hào tài ấm no. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 4. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . tánh sáng. hào con thiểu số. Tuổi: NHÂM TUẤT (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Nhâm Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. vui vẻ. Tánh người vợ thông minh. vật dụng trong nhà thường dùng. tánh thông minh ý tình vợ chồng hòa hạp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. hào con rất ít. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. lòng hay lo tính. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 3. Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. không đặng vui vẻ cho lắm. hào tài đủ dùng. bản thân có tiểu tật. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hào con trung bình. trong mình có tiểu tật. hào tài trung bình. hay yêu chuộng người. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tuất. Tánh người vợ hay rầu lo. chung sống với nhau. bản thân hay có tiểu bệnh. lo tính đặng thông suốt. chung ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. hào tài th ạnh v ư ợng.tuvilyso. gặp số Tứ Đạt Đạo. hay giao thiệp bạn bè. không chi đáng kỵ.com 252 Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. 1. hay bôn ba lo tính. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. khá nhẫn nại làm ăn tốt. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Bính Tý Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) . Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no. chung ở với nhau làm ăn mới đặng.http://www. hào con thiểu số. ăn nói việc chi cũng dễ. hào con thiểu phước. việc làm ăn khá cần năng mới đặng ấm no.

48. lời nói ít thua ai. vật dụng trong nhà thường dùng. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tuổi: NHÂM TUẤT (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. về hào tài hay luân chuyển. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. hào con đông đủ. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. hào con đa số. 38. gặp số Nhứt Phú Quý. tháng 12 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18. 44. Tánh người vợ thông minh. vợ chồng phải trải qua nhiều phen thành bại rồi làm ăn mới đặng. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con. ăn nói việc chi cũng dễ. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. chung sống kiên cố làm ăn đặng. 1 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 12. 2. số vợ chồng cũng thế. 30. 26. đến ngày chót khó nên đôi. 24. hào tài bình thường. vợ chồng đặng có danh giá. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20. 12. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 6. tánh cộc. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. 54 tuổi. tánh tình chồng vợ hòa thuận. 9. gặp số Tứ Đạt Đạo. 50.tuvilyso. 32. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào con trung bình. . khó sanh và khó nuôi. Tánh người vợ chân hay đi. 3. hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. về hào tài rất luân chuyển. 56 tuổi. chung sống với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt. lanh lẹ. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 6. luận việc hôn nhân không thành. hoặc có chút ít quyền chức. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 6.com 253 5. ý tình vợ chồng hòa thuận. vật dụng trong nhà khiếm dụng. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Đinh Sửu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 6.http://www.6 42. hay giao thiệp. 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. số vợ chồng cũng thế. đặng nhiều người mến thương. gặp số Tam Vinh Hiển.

chân hay đi. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vật dụng trong nhà thường dùng. gặp số Tứ Đạt Đạo. việc làm ăn đặng. vật dụng trong nhà đủ dùng.tuvilyso. hào tài trung bình. chung ở với nhau làm ăn đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền tài. thông minh.http://www. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. chung sống kiên cố làm ăn mới đặng. về tánh ý và tiền tài không đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. gặp số Nhì Bần Tiện. nên kiên cố ngày hậu đặng ấm no. có chút ít chức phận thêm tốt. tánh cộc. Tánh người vợ can đảm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hào tài trung bình. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng phát đạt. tánh tình chồng vợ hòa thuận. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. bản thân có tiểu tật. tánh lạt lòng. hào con trung bình. hay giao thiệp. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. qua hạn vợ chồng đặng nên. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. chung sống đồng lo làm ăn đặng bình thường. hào tài đủ no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.com 254 Tánh người vợ chân hay đi. không chi đáng kỵ. gặp số Tứ Đạt Đạo. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. hào con đa số. gặp số Nhứt Phú Quý. hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh hi ền. chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. lo tính việc chi cũng dễ. số vợ chồng cũng thế. hay giao thiệp. vui vẻ và kỹ lưỡng. ý lanh lẹ. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . cầu lo thông suốt. tánh cộc. hay giao thiệp. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. khá nhẫn nại. hào tài tương vượng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy. chỉ nhờ phước đức. chung sống với nhau sẽ đặng lập nên. đặng nhiều người mến thương. hào con đông đủ. khá với nghèo lẫn lộn. về hào tài hay luân chuyển. hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên. chân hay đi nhiều. tánh tình chồng vợ hòa thuận. số vợ chồng cũng thế. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. ý tình vợ chồng có phần hòa hạp. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. nên kiên nhẫn với nhau đặng cảnh ấm no. nên thương lẫn việc làm ăn chung lo cũng đặng tốt. vui vẻ.

việc làm ăn đặng bình thường. Tánh người vợ tánh hiền. không đặng vui vẻ cho lắm. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. tánh sáng.http://www. hay giao thiệp tình bạn. hào tài ấm no. hào con trung bình. khó tánh. hào tài đủ dùng. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. có duyên. sự sống bình thường. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. hào con trung bình. hào tài tương vượng. hào tài đủ dùng. lòng hay lo tính. hào con đa số. Tánh người vợ hay lo tính. chung ở khá kiên cố mới ấm no.com 255 Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hoặc có chút ít chức phận thêm tốt. ở với nhau làm ăn mới đặng nên. khá nhẫn nại việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. bản thân có tiểu tật bệnh. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. trong mình hay có bệnh nhỏ. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính hay ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào tài đủ no qua ngày. không đặng vui vẻ. bản thân hay có tiểu bệnh. việc làm ăn cũng đặng nên.tuvilyso. chung sống với nhau vợ chồng làm ăn mới đặng nên. Tánh người vợ hay rầu lo. có duyên. hào con trung bình. . vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đ ủ. Tánh người vợ tánh sáng. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài ấm no. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. ý tình vợ chồng hòa hạp. hào tài đủ dùng. có duyên. ăn nói với đời lanh lẹ. tánh lạt lòng. hào tài trung bình. vui vẻ. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. tánh tình chồng vợ hòa thuận. không chi đáng kỵ. tánh tình chồng vợ hòa hạp. Tánh người vợ hay rầu lo. hào con trung bình. lo tính có người giúp đở. Tánh người vợ có duyên. miệng hay rầy nói. chung ở với nhau làm ăn tốt. vui vẻ. hào con thiểu số. vật dụng trong nhà thường dùng. hào con trung bình.

ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng. chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no. hào con trung bình. hào con trung bình. 28.tuvilyso. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ dùng. ý tình vợ chồng hòa thuận.com 256 Tánh người vợ thông minh. khá nhẫn nại chung lo làm ăn mới đặng. tánh thông minh. việc làm ăn đặng lập nên. nên kiên cố th êm tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay bôn ba lo tính. ý tình vợ chồng hòa thuận. 26. XIN LƯU Ý Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 1. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. . đến ngày chót khó nên đôi. 40 tuổi. 30. 1. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16. 2 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. ăn nói việc chi cũng dễ. hào tài đủ no. lòng hay lo tính. hay lo tính. Tuổi: QUÍ HỢI (Đại Kỵ Hiệp Hôn) Trai tuổi Quí Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . 20. hào tài ấm no. 9. 12. 18. hay giao thiệp tình bạn. 24. hào con thiểu số. 7. lòng hay lo tính. trong mình có tiểu tật. Tánh người vợ thông minh. Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý. Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 2. hay yêu chuộng ng ười. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Hợi. 38. vui vẻ. vui vẻ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Canh Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16. 40 tuổi. luận việc hôn nhân không thành. ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp. hào con trung bình. Tánh người vợ ít đặng vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn đặng nên nhà. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn. 36. 28. 32. hào tài bình thường. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi NHÂM TUẤT vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình.http://www. tánh sáng. bản thân hay co tiểu bệnh. còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. có duyên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1.

com 257 Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 1. vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức với đời. vật dụng trong nhà khiếm dụng. hào tài đủ no. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con.http://www. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. khá nhẫn nại và đồng lo. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá. hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. hào tài tương vượng. ý tình hòa thuận. Tuổi: QUÍ HỢI (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. đặng nhiều người mến thương . ở với nhau vợ chồng hòa hạp. gặp số Nhứt Phú Quý. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. ý tình ít đặng hòa hạp. 5 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 7. ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng. chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp. lanh lẹ. hào tài tương vượng. vật dụng trong nhà đủ dùng. hào con trung bình. khó sanh và khó nuôi. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. hào tài ấm no. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. gặp số Tam Vinh Hiển. đặng hưởng cảnh ấm no yên vui. gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt. hào con đa số. khá kiên cố . bản thân ít đặng vui vẻ. thông minh. có số tạo giữ tiền tài. . tề chỉnh. không chi đáng kỵ. hào tài trung bình. chung sống với nhau làm ăn mới đặng . số vợ chồng cũng thế. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ hòa hạp. không chi đáng kỵ. vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo.tuvilyso. hào con trung bình. gặp số Tam Vinh Hiển. Tánh người vợ hay rầy nói. bản thân hay có bệnh nhỏ. vật dụng trong nhà đa số có thứ tự. hay lo tính hay giao thiệp. vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ. tánh cộc. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. Tánh người vợ tánh hiền. Tánh người vợ tánh sáng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. làm ăn nên nhà. vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. gặp số Nhì Bần Tiện. hào con đông đủ. vợ chồng cầu lo có quí nhơn hoặc có chút ít quyền chứcthêm tốt.

được nhiều người mến yêu. đ ặngg nhiều người mến thương. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chân hay đi. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình. hào con trung bình. thông minh. hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng. kỹ lưỡng. hào tài đủ dùng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. cầu lo có quí nhơn.com 258 Tánh người vợ có duyên. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. về hào tài hay luân chuyển. hay giao thiệp. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. tánh cộc. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát. ở với nhau nên kiên cố làm ăn. hào tài ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ can đảm. Tánh người vợ bôn ba. tánh cộc. hào con đa số. sự sống đặng bình thường. gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức. gặp số Tam Vinh Hiển. hay lo tính. hay giao thiệp. tánh tình chồng vợ hòa thuận. hào con đa số. hào tài trung bình. việc làm ăn lập nên sự nghiệp. không chi đáng kỵ. vui vẻ. vui vẻ. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. chân hay đi nhiều. ý tình lanh lẹ. hào con trung bình. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. ý tình vợ chồng hòa hạp. lo tính đặng thông suốt. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. vật dụng trong nhà thường dùng. không chi đáng kỵ. gặp số Tứ Đạt Đạo. hưởng cảnh vui ấm êm. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) . Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt. khá kiên nhẫn làm ăn nên nhà. vật dụng trong nhà thường dùng.http://www. hào tài trung bình. ở với nhau vợ chồng t âm ý hay xung khắc. chung sống chung lo làm ăn đặng làm ăn nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt. có duyên. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói việc chi cũng dễ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt. bản thân có tiểu tật. có số tạo giữ tiền tài. Tánh người vợ hi ền. chân hay đi. vật dụng trong nhà thường dùng. nên nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt.tuvilyso.

Tánh người vợ hay lo tính. tay làm có tài cũng hay hao phá tài. chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. ở với nhau vợ chồng hòa thuận. hào tài đủ ăn. trong mình hay có bệnh nhỏ.tuvilyso. bản thân hay có bệnh nhỏ. hào con trung bình. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình. vui vẻ. ý tình vợ chồng hòa thuận. tánh sáng. ý tình vợ chồng hòa thuận. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. chung sống với nhau làm ăn tốt. ý tình vợ chồng hay xung khắc. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. Tánh người vợ thông minh. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. chung sống với nhau làm ăn bình thường. hào tài ấm no. hào con trung bình. hào con trung bình. có duyên. lời nói ngay thật. chung sống đặng cảnh ấm no. hào con trung bình. tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp. Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng. lo tính việc chi đều thông suốt. Tánh người vợ chân hay đi. hào tài tương vượng. có chút ít quyền chức thêm tốt. hào tài tương vượng. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào tài ấm no. bản thân hay có tiểu bệnh. miệng hay rầy nói. nên kiên cố làm ăn mới đặng. ăn nói với đời lanh lẹ. lời nói hay thắc mắc. vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm. hay giao thiệp. có duyên. Tánh người vợ tánh hiền. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. vui vẻ hay giao thiệp tình bạn. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài thạnh vượng. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý. bản thân hay có bệnh nhỏ. tánh lạt lòng. hào con đa số. . tánh lạt lòng. hào tài đủ dùng.com 259 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. vui vẻ. gặp số Tứ Đạt Đạo. khó tánh.http://www. hào con đông đủ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt. lòng hay lo tính. hào tài trung bình. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đa số. việc làm ăn đặng nên. hào tài đủ dùng. khá cần năng làm ăn mới đặng. vui vẻ. hào con trung bình. ý tình vợ chồng hòa hạp. Tánh người vợ có duyên. Tánh người vợ có duyên. làm ăn lanh lẹ. hào con đông đủ. chung lo làm ăn mới đặng.

hào con trung bình. Tánh người vợ thông minh. Tánh người vợ tánh hiền. hay yêu chuộng người. làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. tay làm có tài cũng hay hao phá tài.com 260 Tánh người vợ thông minh. hay hòa hạp với đời . khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. làm ăn lanh lẹ hay giao thiệp. về hào tài hay luân chuyển. việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no bình thường. Tánh người vợ chân hay đi nhiều. đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. lời nói ít thua ai. ý tình vợ chồng hòa hạp. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. tánh sáng. Tánh người vợ hay hòa thuận với đời . có duyên. CẢNH: NGŨ BIỆT LY SỐ NGŨ BIỆT LY CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 1. vật dụng trong nhà thường dùng. có duyên. Tánh người vợ làm ăn lanh lẹ. có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. hay lo tính. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình. Tánh người vợ thông minh. ý tình vợ chồng hòa thuận. hào tài tương vượng. nên cần năng thêm tốt. vui vẻ. lòng hay lo tính. vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá. bản thân hay có tiểu bệnh. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình. hào con đông đủ. ý tình vợ chồng hòa hạp. chung ở với nhau làm ăn mới đặng. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào tài đủ no. trong mình có tiểu tật. tất nhiên sớm khóc hận. bản thân hay có tiểu bệnh. ĐOÁN PHỤ THÊM Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con đông đủ. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt. hào con trung bình. ít nói. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt. hào tài trung bình. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. ở với nhau vợ chồng hay xung khắc. hào tài trung bình. gặp số Nhứt Phú Quý. chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên. hay bôn ba lo tính. vui vẻ. chung sống với nhau làm ăn sẽ lập nên. vui vẻ ăn nói việc chi cũng dễ.http://www. hào tài ấm no. hào con đa số. tánh tình chồng vợ có phần hòa thuận. chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng. lâu sau dễ làm ăn. hào tài đủ dùng. ở với nhau vợ chồng hòa hạp. duyên kiếp bẽ bàng. có nhiều điểm xấu cộng lại. Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt. kẻ mất .tuvilyso. hào con trung bình.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên. trai quét sạch của bên vợ hay của vợ.http://www. nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên. Tuổi HỢI Tuổi MẸO Tuổi MÙI Ba tuổi này sanh nhằm tháng 8 phá tan sự nghiệp bên chồng. Kỵ nhẹ lìa sống với nhau Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình Số 65: XEM TUỔI VÀ THÁNG SANH CỦA NAM VÀ NỮ CÓ PHÁ TAN SỰ NGHIỆP BÊN VỢ HAY BÊN CHỒNG KHÔNG Tuổi Nam Tuổi THÂN Tuổi TÝ Tuổi THÌN Ba tuổi này sanh nhằm tháng 1 phá tan sự nghiệp bên vợ. Chính thức Kiếp Hoa Đào thì không gọi đó là số mạng. Kiếp Đào Hoa: Tục gọi làm ăn : “Gái Giang Hồ hay gái ăn sương”. không mong gì tạo hạnh phúc gia đình chi cả. Tuổi TỴ Tuổi DẬU Tuổi SỬU Tuổi DẦN Tuổi NGỌ Tuổi TUẤT Sáu tuổi này sanh nhằm tháng 9 phá tan sự nghiệp bên chồng. . thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi. Hai làm ăn tại ảnh hưởng vì thời cuộc nên đành khép mình sống vào cảnh tạm làm ăn chăn chiếu cho khách mua hoa một thuở. Tuổi TỴ Tuổi DẬU Tuổi SỬU Tuổi DẦN Tuổi NGỌ Tuổi TUẤT Sáu tuổi này sanh nhằm tháng 9 phá tan sự nghiệp bên vợ. mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi. gái gặp người chồng không bao lâu rồi dần dần sự nghiệp bị tiêu tan. tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.tuvilyso. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt. bởi lúc đi đầu thai có mang theo một cây chổi sắt. Tuổi Nữ Tuổi THÂN Tuổi TÝ Tuổi THÌN Ba tuổi này sanh nhằm tháng 12 phá tan sự nghiệp bên chồng. Chính trong sách Hán Văn “TAM THẾ” có ghi rõ số này.com 261 người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn. trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng. còn gái thì quét sạch của bên chồng hay của chồng. sẽ có thời tạo làm ăn nên gia thất. tuổi NAM hay NỮ sanh nhằm những tháng trên đây. 3. 2. tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn. Những cô gái làm ăn no mình sống về cảnh này. Một làm ăn kiếp Hoa Đào nên vẫn sống vui mãi mãi trong cảnh sớm đưa chiều rước. khi lớn lên có chồng vợ. đó là vào trường hợp phạm tháng sanh trên đây. Tuổi HỢI Tuổi MẸO Tuổi MÙI Ba tuổi này sanh nhằm tháng 2 phá tan sự nghiệp bên vợ. thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi. bởi c ó hai nguyên nhân chính phát sinh. Đời thường có những cảnh: Trai cưới vợ rồi lần lần gia đạo của tiền bị sụm bại.

Muốn sau cho đặng vừa lòng yếm âu. vợ vợ muôn ngàn éo le. Đó là định luật người phàm xưa nay. Xin khuyên ai đó những ai. Xã hội nặnhiều người hay nhất và rộn ràng. trai ai cũng ước mong. Nữ Nam chọn lựa tự êm khỏi thầy. Trải qua nhiều cảnh thấy nghe. Số tốt tuổi tốt cả hai. . “CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH” tuổi nào cũng phân. Nghĩ xa ta khá phòng âu. Dài công sắp soạn đề cao.http://www. hạnh phúc dạ này cũng cam. Phả xem cho kỹ kẻo rầy lầm than. Ấy là thời cổ thói quen lưu truyền. Đoán rành mỗi cảnh trong đây. Tuổi xấu ở đặng miễn vừa đủ no. Ái tình nặng tợ biển sâu. hèn. Hạp lời hạp nhãn đặng nhiều. Đường đời đa số phải ham. Đó là phạm tuổi xem vào thấy ngay. Dưỡng nuôi săn sóc không còn như xưa. Phước may gặp tuổi giàu to. Sách này lợi ích đôi bên. Bé thơ chưa biết chữ thương Lớn lên rạo rực con đường tình yêu. Chồng chồng. Ít vui lại gặp nhiều sầu vấn vương. Cuộc nợ duyên do bởi hóa công. Nợ duyên bất luận phú bần. Lầm than. Gái. Tuổi tốt ở đặng vẹn tuyền là hơn. Trở nên khá giả lâu dài không lâu.com 262 Số 66: HAI CHỮ ÁI TÌNH Dây oan trái sẵn dành mọi giớI. Lìa sanh lìa tử dạ nào. Môn đăng hộ đối sang.tuvilyso. Miễn cho tuổi hạp đặng rồi. Biệt ly tuyệt mạng tủi hờn biết bao. Sóng tình nổi dậy ngã xiêu duyên này. Ấm êm hòa thuận lần hồi sẽ nên. Nợ duyên thay đổi tợ rày đò đưa. Hiền vang danh giá chớ cho mình tài. Trước phải lựa chọn lánh dè ngày sau. Hoặc sanh nhằm tháng đổi thay. Nợ duyên khó chọn cho vừa lứa đôi. Mặc cho ngày tháng tới đây. Mất cha thiếu mẹ chẳng tròn. Mau mau tránh cảnh cô đơn. Cảnh nghèo tạm sống muối dưa. Điểm chính tuổi hạp đẹp duyên. Đời người như cảnh sớm trưa. Vợ chồng gãy gánh hệ sầu đến con. Xấu đẹp lớn nhỏ chẳng cần chê khen.

http://www. Muôn vàng cảm tạ thiêng liêng. CHUNG SOẠN GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU .tuvilyso. Kính chư độc giả vô biên nối đời.com 263 Hiệp bên có sẵn phút giây biết liền.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful