P. 1
Ke Hoach Kiem Dinh Chat Luong

Ke Hoach Kiem Dinh Chat Luong

|Views: 165|Likes:
Được xuất bản bởimeyeucongai1981

More info:

Published by: meyeucongai1981 on Aug 14, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2011

pdf

text

original

PHÒNG GD-ĐT VĂN YÊN TRƯỜNG THCS AN BÌNH

-------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ: 24/KH- Tr THCS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------An Bình, ngày15 tháng 10 năm 2010

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS AN BÌNH
1- Mục đích và phạm vi tự đánh giá. - Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục trường Tiểu học; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận Trường THCS Nam Hồng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. - Phạm vi tự đánh giá theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. 2- Hội đồng tự đánh giá. 2.1- Thành phần Hội đồng tự đánh giá: Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ- Tr THCS, ngày 20/06/2010 của Hiệu trưởng trường THCS An Bình. Hội đồng gồm có 9 thành viên (Danh sách kèm theo)

TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Họ và tên Nguyễn Tiến Ước Phạm Ngọc Sơn Lê Thu Hà Nguyễn Hồng Vân Vũ Trường Thành Nguyễn Ngọc Dương Hoàng Thị Thanh Bình Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Xuân Hà

Chức danh, chức vụ Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Thư kí HĐSP Chủ tịch công đoàn Bí thư chi đoàn TN Tổng phụ trách đội Tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên

Nhiệm vụ Chủ tịch HĐ Phó CTHĐ Thư kí Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên

2.2- Nhóm thư ký (Danh sách kèm theo): TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 1. Lê Thu Hà Thư kí HĐSP Nhóm trưởng nhóm thư ký 2. Đào Thị Thu Hòa Giáo viên Thư ký viên 3. Cầm Vi Hải Giáo viên Thư ký viên

1

2. xử lý thông tin các tiêu chuẩn P hiệu trưởng KĐCLGD về chuyên môn.Huy động toàn bộ cán bộ. giáo viên. chức vụ Bí thư chi bộ Hiệu trưởng Nhiệm vụ Nhóm Nguyễn Tiến Ước 1 Nhóm Phạm Ngọc Sơn 2 Nhóm Nguyễn Hồng Vân 3 Nhóm Lê Thu Hà 4 Nguyễn Thị Thu Thủy Hoàng Thị Thanh Bình Nhóm Vũ Trường Thành 5 Nguyễn Ngọc Dương Nguyễn Xuân Hà Tiêu Cá nhân. nhóm chuyên Thời gian thu thập chuẩn. viết báo cáo. Chỉ đạo tổ chức phân công thực hiện KĐCLGD. chất lượng Chủ tịch công Thu thập thông tin các tiêu chuẩn về đoàn công tác đoàn thể Thư ký Tổng hợp. học sinh trong hội đồng nhà trường. viết báo cáo Phó BT C bộ Thu thập. lưu trữ các thông tin hồ sơ. cơ sở vật chất và tài chính cần huy động: * Nguồn nhân lực: . TTCM TTCM BTCĐ Đánh giá KĐCL TC TPT đội Giáo viên 2 . Ghi chú tiêu chịu trách nhiệm minh chứng chí 1 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Nguyễn Hồng Xuyến 1 2 Tiêu Hoàng Thị Thanh Bình Tháng 10+11+12/2010 15 tiêu chí chuẩn Đinh Thị Huyền Chang 2 Trần Lệ Thủy 3 Tiêu Nguyễn Ngọc Dương Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Trần Thị Hằng 3 4 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 12 tiêu chí chuẩn Trần Văn Minh 4 Ngụy Mỹ Hoa 5 Tiêu Vũ Trường Thành Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Nguyễn Thu Hương 5 6 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Trần Thị Minh Hạnh 6 7 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 4 tiêu chí chuẩn Lương Đức Hiển 7 3.Phân công các cá nhân hoặc các nhóm chuyên trách thực hiện: DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH TT Họ và tên Chức danh.Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động: a) Xác định các nguồn nhân lực. duyệt xử lý các tiêu chí. TT trách thông tin.3.

. vấn. . TC6 lý. phụ trách CSVC.Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh. các tổ chức lực lượng xã hội các ngành các cấp trong và ngoài xã như Hội Khuyến học.. tổ Từ 15/10 – chuẩn 2 văn bản thành lập hội khối trưởng. 2 Tiêu .Rà soát lại chiến lược BGH nhà trường và các Từ 15/10 – chuẩn 1 phát triển của nhà cơ quan cấp trên 20/12/2010 TC1đến trường trong 5 năm. Phó HT Từ 15/10 – chuẩn 5 quy định về tài chính. thủ quỹ CSVC nhà trường.Tập hợp các kế hoạch Hiệu trưởng. hội đồng thanh tra nhân dân. Đảng. 20/12/2010 TC1 đến đánh giá xếp loại quản T PT Đội. tổ chuyên môn 3 Tiêu . các biên bản tịch CĐ. các phong trào. Trạm y tế. hoá GD hàng năm. * Tài chính: . Hội Nông dân. chủ đề năm học. các tổ chức xã hội 20/12/2010 TC1 đến bản công khai tài chính trong và ngoài nhà TC2 hội. * Cơ sở vật chất: . b) Chỉ rõ từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường và thời gian cần được cung cấp: Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi TT Tiêu chí Các hoạt động được huy động/ cung huy động chú cấp 1 Tiêu . Hội Phụ nữ. cán bộ phụ trách TC6 toán.Huy động từ ngân sách địa phương.. nhiệm vụ.Huy động từ ngân sách Nhà nước cấp. Hồ sơ quản lý thư viện.Hoàn thiện các cơ cấu tổ chức.Thu thập các hồ sơ Quản lý nhà trường.Tham mưu với Đảng. Kế 20/12/2010 TC1 đến tập hợp chứng từ quyết toán. 20/12/2010 TC1 đến chuyên môn. thư viện. thiết bị giáo dục trong 5 năm.Tập hợp các văn bản BGH nhà trường. dạy thêm các tổ khối trưởng. Chủ Từ 15/10 – chuẩn 3 của BGD. Hội CCB.. hội đồng tư quan cấp trên. Đoàn Thanh niên. hoạt động GVCN lớp ngoài giờ lên lớp. cơ TC15 TĐKT. 5 Tiêu Thu thập các văn bản Hiệu trưởng. Hiệu phó Từ 15/10 – chuẩn 4 chỉ đạo về công tác phụ trách chuyên môn. kế hoạch xã hội trường. nhân viên. Chính quyền địa phương để có sự hỗ trợ. TC2 . Bí thư Đoàn.. . các công văn hướng dẫn của các đoàn thể cấp trên. các biên sinh. Chính quyền địa phương các cấp. 20/12/2010 TC1 đến đồng trường. 6 Tiêu Hồ sơ ban đại diện cha Ban đại diện cha mẹ học Từ 15/10 – chuẩn 6 mẹ học sinh.. 4 Tiêu .Toàn bộ cơ sở vật chất trong khuôn viên nhà trường. TC12 học thêm. 3 .

Chính quyền xã An Bình. học bạ. Phòng Kế hoạch Tài chính. Phòng Nội vụ Văn Yên. của nhà trường lưu trữ trong các năm được thu thập. văn bản của cấp trên.Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục . Các hoạt động * Thời gian cần thu thập: + Từ 15/10/2010 đến 20/12/2010. Sở GD-ĐT.Công cụ đánh giá: . kinh phí cần có: * Thông tin thu thập từ bên ngoài: + Các quyết định của cấp trên. Y tế cấp huyện. UBND huyện Văn Yên.Xác định các thông tin cần thu thập từ bên ngoài. thời gian cần thu thập. Các lực lượng xã hội trong và ngoài xã. + Các biên bản thanh và kiểm tra của cấp trên. hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường. * Kinh phí cần có: + Từ 3 đến 5 triệu đồng. nguồn cung cấp. . UBND Tỉnh Yên Bái. Phòng GD-ĐT Văn Yên. . kết quả tổng hợp đánh giá xếp loại HK. xã. Đảng bộ.Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. HL hàng năm 4.TT Tiêu chí Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi được huy động/ cung huy động chú cấp 7 Tiêu Các văn bản hướng dẫn BGH.Các hồ sơ. GVCN Từ 15/10 – chuẩn 7 về xếp loại hạnh kiểm 20/12/2010 TC1 đến học lực của học sinh. * Nguồn cung cấp: + Bộ GD-ĐT. 4 . + Các quyết định bổ nhiệm các chức danh. TC4 sổ điểm lớp.

Kế hoạch các năm học.Kế hoạch tổ chuyên môn Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Hồng Xuyến Từ 15/10 – 20/12/2010 Hoàng Thị Thanh Bình Đinh Thị Huyền Chang Từ 15/10 – 20/12/2010 3 4 .5.Hồ sơ cá nhân của GV. Nguyễn Ngọc Dương Trường THCS Cầm Vi Hải An Bình Trường THCS Nguyễn Thị Thu Thủy An Bình Trần Văn Minh Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 5 . .Hồ sơ Đoàn thanh niên. .Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp.Biên chế và tuyển sinh các năm học. minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách.Quy chế dân chủ trong cơ quan.Hồ sơ Công đoàn. An Bình . cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 1 2 . . tháng.Bản đăng ký đánh giá cán bộ nhân viên. .Quy hoạch giáo dục đến 2015 .Nội quy học sinh. .Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường .Hội đồng tư vấn. . . . học sinh Trường THCS tích cực. An Bình .Văn bằng TN cao nhất của CBCNVC. tuần.Kế hoạch hội giảng . .Hồ sơ TĐKT-Kỷ luật.Dự kiến các thông tin. . .Kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học. Trường THCS .Hồ sơ Chi bộ Đảng.Hồ sơ các nhân viên hành chính. minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí: Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin.Kế hoạch năm. .Kế hoạch xây dung trường học thân thiện. . .Phân công chuyên môn.

GVCN. .Hồ sơ thư viện .Các biên bản của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Nguyễn Xuân Hà .Hồ sơ sử dụng đất.Đội.Hồ sơ dạy thêm học thêm.Hồ sơ học nghề phổ thông An Bình Lương Đức Hiển .Tổng hợp kết quả học sinh giỏi các cấp hàng năm Trường THCS Nguyễn Xuân Hà . . minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách. các cuộc vận động và phong trào thi đua. Vũ Trường Thành Trường THCS .Hoạt động xã hội hoá giáo dục và các tổ chức đoàn An Bình Trần Thị Minh Hạnh thể trong và ngoài nhà trường .Hồ sơ Đoàn .Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém.Hệ thống văn bản sổ sách chứng từ tài chính. .Dự toán thu chi quyết toán hàng năm.Hồ sơ CSVC. kỹ năng sống cho học sinh. . kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp.Kế hoạch y tế học đường. cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 5 .Kế hoạch chủ nhiệm.Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin. . . Từ 15/10 – 20/12/2010 6 Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 7 6 . .Thực hiện chủ đề năm học.Khuôn viên nhà trường. .Rèn luyện đạo đức.Các thống kê kết quả học tập hàng năm. . . Nguyễn Thu Hương An Bình .

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTĐG.Thời gian biểu: Thời gian Các hoạt động Ngày . 1/11/10 đến . 10/12/10 . 29/11/10 . 16/12/10 đến 18/12/10 Ngày . nhân viên trong trường để thảo luận đến về báo cáo TĐG.Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết.Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đến đóng góp. phạm vi. thời gian biểu 15/10/10 và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG). Họp HĐ công bố quyết định thành lập HĐTĐG. 1/12/10 đến . phân công dự thảo kế hoạch.Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG.Dự thảo báo cáo TĐG. 18/12/10 Từ ngày . xin các ý kiến góp ý. .Các cá nhân. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CLGD CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 7 .Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ. 20/11/10 .Thu thập thông tin và minh chứng.Thu thập. xử lý thông tin bổ sung.Họp HĐTĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG. nhóm chuyên trách hoàn thiện các Phiếu mô tả các chỉ số của từng tiêu chí. xử lý thông tin bổ sung.Hội đồng TĐG họp với các giáo viên. Từ ngày . Từ ngày . giáo viên.Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG. đến .Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được.Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG. các biểu mẫu và các 19/12/10 phần khác của tài liệu hướng dẫn. nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của HĐTĐG. 15/12/10 Từ ngày .Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung. phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.Tổ chức Hội thảo về chuyên môn.6. 5/12/10 đến .Nộp bản báo cáo TĐG cho Phòng GD-ĐT . 20/12/10 Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường THCS An Bình TM.Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). giáo viên và nhân viên . 16/12/10 Từ ngày .Thu thập. Từ ngày Họp HĐTĐG để: 20/11/10 . 5/12/10 Từ ngày .Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG. nhân 20/10/10 viên của nhà trường.Họp HĐTĐG để thông qua bản báo cáo TĐG đã sửa chữa. Từ ngày . báo cáo TĐG.Hoàn thành bản kế hoạch TĐG. . Ngày . 15/12/10 .Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích. đến . 10/12/10 .Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo TĐG.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->