P. 1
Ke Hoach Kiem Dinh Chat Luong

Ke Hoach Kiem Dinh Chat Luong

|Views: 165|Likes:
Được xuất bản bởimeyeucongai1981

More info:

Published by: meyeucongai1981 on Aug 14, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2011

pdf

text

original

PHÒNG GD-ĐT VĂN YÊN TRƯỜNG THCS AN BÌNH

-------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ: 24/KH- Tr THCS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------An Bình, ngày15 tháng 10 năm 2010

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS AN BÌNH
1- Mục đích và phạm vi tự đánh giá. - Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục trường Tiểu học; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận Trường THCS Nam Hồng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. - Phạm vi tự đánh giá theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. 2- Hội đồng tự đánh giá. 2.1- Thành phần Hội đồng tự đánh giá: Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ- Tr THCS, ngày 20/06/2010 của Hiệu trưởng trường THCS An Bình. Hội đồng gồm có 9 thành viên (Danh sách kèm theo)

TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Họ và tên Nguyễn Tiến Ước Phạm Ngọc Sơn Lê Thu Hà Nguyễn Hồng Vân Vũ Trường Thành Nguyễn Ngọc Dương Hoàng Thị Thanh Bình Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Xuân Hà

Chức danh, chức vụ Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Thư kí HĐSP Chủ tịch công đoàn Bí thư chi đoàn TN Tổng phụ trách đội Tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên

Nhiệm vụ Chủ tịch HĐ Phó CTHĐ Thư kí Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên

2.2- Nhóm thư ký (Danh sách kèm theo): TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 1. Lê Thu Hà Thư kí HĐSP Nhóm trưởng nhóm thư ký 2. Đào Thị Thu Hòa Giáo viên Thư ký viên 3. Cầm Vi Hải Giáo viên Thư ký viên

1

viết báo cáo Phó BT C bộ Thu thập. giáo viên. Chỉ đạo tổ chức phân công thực hiện KĐCLGD. duyệt xử lý các tiêu chí.Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động: a) Xác định các nguồn nhân lực. TT trách thông tin.Huy động toàn bộ cán bộ. xử lý thông tin các tiêu chuẩn P hiệu trưởng KĐCLGD về chuyên môn. chất lượng Chủ tịch công Thu thập thông tin các tiêu chuẩn về đoàn công tác đoàn thể Thư ký Tổng hợp.Phân công các cá nhân hoặc các nhóm chuyên trách thực hiện: DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH TT Họ và tên Chức danh. viết báo cáo.3. TTCM TTCM BTCĐ Đánh giá KĐCL TC TPT đội Giáo viên 2 . cơ sở vật chất và tài chính cần huy động: * Nguồn nhân lực: . chức vụ Bí thư chi bộ Hiệu trưởng Nhiệm vụ Nhóm Nguyễn Tiến Ước 1 Nhóm Phạm Ngọc Sơn 2 Nhóm Nguyễn Hồng Vân 3 Nhóm Lê Thu Hà 4 Nguyễn Thị Thu Thủy Hoàng Thị Thanh Bình Nhóm Vũ Trường Thành 5 Nguyễn Ngọc Dương Nguyễn Xuân Hà Tiêu Cá nhân. Ghi chú tiêu chịu trách nhiệm minh chứng chí 1 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Nguyễn Hồng Xuyến 1 2 Tiêu Hoàng Thị Thanh Bình Tháng 10+11+12/2010 15 tiêu chí chuẩn Đinh Thị Huyền Chang 2 Trần Lệ Thủy 3 Tiêu Nguyễn Ngọc Dương Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Trần Thị Hằng 3 4 Tiêu Nguyễn Thị Thu Thủy Tháng 10+11+12/2010 12 tiêu chí chuẩn Trần Văn Minh 4 Ngụy Mỹ Hoa 5 Tiêu Vũ Trường Thành Tháng 10+11+12/2010 6 tiêu chí chuẩn Nguyễn Thu Hương 5 6 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 2 tiêu chí chuẩn Trần Thị Minh Hạnh 6 7 Tiêu Nguyễn Xuân Hà Tháng 10+11+12/2010 4 tiêu chí chuẩn Lương Đức Hiển 7 3. học sinh trong hội đồng nhà trường.2. lưu trữ các thông tin hồ sơ. nhóm chuyên Thời gian thu thập chuẩn.

. * Tài chính: . 6 Tiêu Hồ sơ ban đại diện cha Ban đại diện cha mẹ học Từ 15/10 – chuẩn 6 mẹ học sinh.Tham mưu với Đảng. 3 . các phong trào. Hiệu phó Từ 15/10 – chuẩn 4 chỉ đạo về công tác phụ trách chuyên môn. phụ trách CSVC.Rà soát lại chiến lược BGH nhà trường và các Từ 15/10 – chuẩn 1 phát triển của nhà cơ quan cấp trên 20/12/2010 TC1đến trường trong 5 năm. b) Chỉ rõ từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường và thời gian cần được cung cấp: Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi TT Tiêu chí Các hoạt động được huy động/ cung huy động chú cấp 1 Tiêu .. các công văn hướng dẫn của các đoàn thể cấp trên. Chính quyền địa phương để có sự hỗ trợ.Toàn bộ cơ sở vật chất trong khuôn viên nhà trường. Bí thư Đoàn. thiết bị giáo dục trong 5 năm. Chính quyền địa phương các cấp.Tập hợp các văn bản BGH nhà trường. Đoàn Thanh niên. Hội Nông dân.. vấn. hoạt động GVCN lớp ngoài giờ lên lớp. 20/12/2010 TC1 đến đồng trường. kế hoạch xã hội trường.Hoàn thiện các cơ cấu tổ chức. dạy thêm các tổ khối trưởng. Hội Phụ nữ. thủ quỹ CSVC nhà trường.. các biên bản tịch CĐ. Kế 20/12/2010 TC1 đến tập hợp chứng từ quyết toán.Huy động từ ngân sách Nhà nước cấp.. hội đồng thanh tra nhân dân.Thu thập các hồ sơ Quản lý nhà trường. thư viện. các tổ chức xã hội 20/12/2010 TC1 đến bản công khai tài chính trong và ngoài nhà TC2 hội.Tập hợp các kế hoạch Hiệu trưởng. Hồ sơ quản lý thư viện. TC2 . cơ TC15 TĐKT. hội đồng tư quan cấp trên. . Chủ Từ 15/10 – chuẩn 3 của BGD. * Cơ sở vật chất: .Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh. . Trạm y tế. cán bộ phụ trách TC6 toán.Huy động từ ngân sách địa phương. hoá GD hàng năm. các biên sinh. 20/12/2010 TC1 đến đánh giá xếp loại quản T PT Đội. nhiệm vụ. các tổ chức lực lượng xã hội các ngành các cấp trong và ngoài xã như Hội Khuyến học. tổ Từ 15/10 – chuẩn 2 văn bản thành lập hội khối trưởng. Phó HT Từ 15/10 – chuẩn 5 quy định về tài chính. Đảng. 4 Tiêu . 20/12/2010 TC1 đến chuyên môn. chủ đề năm học. . 2 Tiêu . TC6 lý. Hội CCB. TC12 học thêm. tổ chuyên môn 3 Tiêu . nhân viên. 5 Tiêu Thu thập các văn bản Hiệu trưởng.

văn bản của cấp trên. Phòng Nội vụ Văn Yên.Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS. . + Các quyết định bổ nhiệm các chức danh. Y tế cấp huyện. của nhà trường lưu trữ trong các năm được thu thập. xã. . Đảng bộ. thời gian cần thu thập.Các hồ sơ. 4 .TT Tiêu chí Các nguồn lực cần Thời điểm Ghi được huy động/ cung huy động chú cấp 7 Tiêu Các văn bản hướng dẫn BGH. Phòng GD-ĐT Văn Yên. Sở GD-ĐT. * Nguồn cung cấp: + Bộ GD-ĐT. Các lực lượng xã hội trong và ngoài xã. UBND Tỉnh Yên Bái. học bạ. Chính quyền xã An Bình.Xác định các thông tin cần thu thập từ bên ngoài. hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường.Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục . HL hàng năm 4. GVCN Từ 15/10 – chuẩn 7 về xếp loại hạnh kiểm 20/12/2010 TC1 đến học lực của học sinh. kết quả tổng hợp đánh giá xếp loại HK. kinh phí cần có: * Thông tin thu thập từ bên ngoài: + Các quyết định của cấp trên. nguồn cung cấp. + Các biên bản thanh và kiểm tra của cấp trên.Công cụ đánh giá: . Các hoạt động * Thời gian cần thu thập: + Từ 15/10/2010 đến 20/12/2010. * Kinh phí cần có: + Từ 3 đến 5 triệu đồng. UBND huyện Văn Yên. Phòng Kế hoạch Tài chính. TC4 sổ điểm lớp.

Bản đăng ký đánh giá cán bộ nhân viên.Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp.Kế hoạch năm.5. học sinh Trường THCS tích cực.Phân công chuyên môn. . .Kế hoạch các năm học.Văn bằng TN cao nhất của CBCNVC.Kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học.Hồ sơ Công đoàn. cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 1 2 . . .Kế hoạch tổ chuyên môn Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Hồng Xuyến Từ 15/10 – 20/12/2010 Hoàng Thị Thanh Bình Đinh Thị Huyền Chang Từ 15/10 – 20/12/2010 3 4 .Kế hoạch hội giảng .Quy chế dân chủ trong cơ quan. An Bình . tuần.Nội quy học sinh. . tháng.Biên chế và tuyển sinh các năm học. . minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí: Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin.Dự kiến các thông tin. . . minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách.Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường .Kế hoạch xây dung trường học thân thiện.Hồ sơ Chi bộ Đảng. . . An Bình . Nguyễn Ngọc Dương Trường THCS Cầm Vi Hải An Bình Trường THCS Nguyễn Thị Thu Thủy An Bình Trần Văn Minh Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 5 . .Hồ sơ cá nhân của GV.Hồ sơ các nhân viên hành chính.Hồ sơ Đoàn thanh niên. . Trường THCS . .Hồ sơ TĐKT-Kỷ luật.Quy hoạch giáo dục đến 2015 . .Hội đồng tư vấn.

. các cuộc vận động và phong trào thi đua.Hệ thống văn bản sổ sách chứng từ tài chính.Hồ sơ CSVC.Thực hiện chủ đề năm học.Hồ sơ Đoàn . .Rèn luyện đạo đức. Vũ Trường Thành Trường THCS .Các biên bản của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Nguyễn Xuân Hà . . .Hồ sơ dạy thêm học thêm.Hồ sơ thư viện . . cá nhân thu thập Thời gian thu thập Kinh phí thu thập (nếu có) Ghi chú 5 .Kế hoạch y tế học đường.Hồ sơ học nghề phổ thông An Bình Lương Đức Hiển . kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp.Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém.Đội. . Nguyễn Thu Hương An Bình .Dự toán thu chi quyết toán hàng năm.Tổng hợp kết quả học sinh giỏi các cấp hàng năm Trường THCS Nguyễn Xuân Hà . . . minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm chuyên trách. Từ 15/10 – 20/12/2010 6 Từ 15/10 – 20/12/2010 Từ 15/10 – 20/12/2010 7 6 .Hoạt động xã hội hoá giáo dục và các tổ chức đoàn An Bình Trần Thị Minh Hạnh thể trong và ngoài nhà trường . GVCN.Kế hoạch chủ nhiệm.Hồ sơ sử dụng đất.Các thống kê kết quả học tập hàng năm. kỹ năng sống cho học sinh.Khuôn viên nhà trường. .Tiêu chuẩn Dự kiến các thông tin. .

Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đến đóng góp.Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được. Từ ngày .Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ. 18/12/10 Từ ngày . nhân 20/10/10 viên của nhà trường. 15/12/10 . HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CLGD CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 7 . các biểu mẫu và các 19/12/10 phần khác của tài liệu hướng dẫn. Họp HĐ công bố quyết định thành lập HĐTĐG.Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG.Thời gian biểu: Thời gian Các hoạt động Ngày . Từ ngày Họp HĐTĐG để: 20/11/10 . nhóm chuyên trách hoàn thiện các Phiếu mô tả các chỉ số của từng tiêu chí.Nộp bản báo cáo TĐG cho Phòng GD-ĐT . . phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG.Các cá nhân. 16/12/10 Từ ngày . báo cáo TĐG.Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTĐG.Dự thảo báo cáo TĐG. xin các ý kiến góp ý.Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích. giáo viên và nhân viên .Thu thập. Từ ngày . 1/11/10 đến . đến .Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG.Tổ chức Hội thảo về chuyên môn. 10/12/10 . phạm vi.Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo TĐG. 15/12/10 Từ ngày .Hoàn thành bản kế hoạch TĐG. xử lý thông tin bổ sung. .Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG. 1/12/10 đến .Hội đồng TĐG họp với các giáo viên. 20/12/10 Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường THCS An Bình TM. nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của HĐTĐG.Họp HĐTĐG để thông qua bản báo cáo TĐG đã sửa chữa. 29/11/10 . đến . phân công dự thảo kế hoạch. xử lý thông tin bổ sung.Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết. Từ ngày . thời gian biểu 15/10/10 và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG). 5/12/10 đến .6. 10/12/10 .Thu thập. giáo viên.Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung.Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). Ngày . 5/12/10 Từ ngày . 20/11/10 .Họp HĐTĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG.Thu thập thông tin và minh chứng. 16/12/10 đến 18/12/10 Ngày . nhân viên trong trường để thảo luận đến về báo cáo TĐG.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->