http://vi.ketcau.wikia.

com/wiki/Th%C3%AD_nghi%E1%BB%87m_xuy%C3%AAn_ti%C3%AAu_chu%E1%BA%A9n

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

Login to edit o View full history

Read more: Thuật ngữ, Thí nghiệm công trình

Edited by Ketcau

Bài viết này có một phiên bản hoàn thiện hơn.

Mục lục
[hiện] Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) là thí nghiệm xuyên động tại công trình được thiết kế để cung cấp thông tin về đặc tính cơ lý của nền đất. Phương pháp thí nghiệm được mô tả trong tiêu chuẩn Anh BS EN ISO 22.476-3 và Mỹ ASTM D1586. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) là thí nghiệm ngoài trời được thực hiện rất phổ biến hiện nay ở Việt Nam và các nước phương Tây vì tiện dụng, hiệu quả. SPT có khả năng tiến hành ở độ sâu lớn và lấy được mẫu lên, điều đó không có ở xuyên tĩnh. Ưu điểm của SPT là giá thành thấp, thao tác đơn giản và kết quả thí nghiệm phản ánh khá chính xác trạng thái của đất nền.

Phương pháp thí nghiệm Edit

Các ống mẫu được đóng vào trong lòng đất 150 mm và sau đó số lượng cần thiết các nhát búa đóng ống để xuyên qua mỗi độ sâu 150 mm (6 in) tới 450 mm (18 in) được ghi chép. và nó được sử dụng trong nhiều công thức thực nghiệm trong địa kỹ thuật. Người ta cũng sử dụng N30 để đánh giá trạng thái của đất. Nó được đóng vào trong lòng đất dưới đáy của một lỗ khoan bằng các nhát búa trượt một trọng lượng búa là 63. Số nhát búa cung cấp chỉ dẫn về của mật độ nền. Một số lưu ý Edit . và độ dài khoảng 650 mm. Các kỹ sư khi thiết kế thường có xu hướng tin tưởng hơn vào thí nghiệm SPT do nó được thực hiện trực tiếp tại thực địa. với đường kính bên ngoài 50 mm và đường kính bên trong 35 mm.Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn trong tầng chứa nước ở Nam Florida Added by Nhathung Thí nghiệm sử dụng một ống lấy mẫu vách dày. Nhìn chung thường có độ vênh nhỏ khi đánh giá trạng thái đất theo hai chỉ tiêu này.5 kg rơi xuống từ khoảng cách 760 mm (30 in). Giá trị N30 thu được từ thí nghiệm SPT thường được sử dụng để tính toán sức chịu tải của móng coc. ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan. Tổng các nhát búa yêu cầu để xuyên 150mm lần thứ hai và ba của được gọi là "sức kháng tiêu chuẩn" hoặc "giá trị N". Tại Việt Nam giá trị này được kí hiệu là N30. bên cạnh chỉ tiêu được xác định trong phòng thí nghiêm.

) Ví dụ về số liệu khoan khảo sát SPT của một địa điểm Edit Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Linh (Từ ngã 4 Siêu tốc đến trạm thu phí về hướng QL1). kết cấu chặt. hệ số nén lún. SPT từ 1-3. trạng thái dẻo Từ 28-37m chảy.. Vẫn còn nhiều người vẫn cứ đồng nhất SPT với kết quả thí nghiệm xác định trạng thái ở trong phòng.. trung bình 32. > 58m Cát hạt nhỏ đến trung màu nâu. Độ sâu Loại đất Từ 0-28m Bùn sét màu xám xanh.Khi thí nghiệm SPT trong lớp cát nằm dưới mực nước ngầm. Giá trị sức kháng cắt của đất (Su hay qu) thu được qua thí nghiệm cắt cánh VST hoặc thí nghiệm nén ba trục nhìn chung không được sử dụng để phân trạng thái của đất.. SPT chỉ chính xác đối với đất rời. kết cấu chặt. Huyện Bình Chánh & một phần Q8. từ 31-37. từ 3-5. Tuy nhiên kỹ sư thiết kế có thể sử dụng Su để đánh giá sơ bộ điều kiện đất nền công trình (cũng giống như với các chỉ tiêu hệ số rỗng. Xem thêm Edit • • TCXD 226:1999: Đất xây dựng .phương pháp thí nghiệm hiện trường thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn Phương pháp thí nghiệm Xuyên tiêu chuẩn SPT . xám đen. kết quả thu được sẽ phải hiệu chỉnh do cát dễ thoát nước làm tăng độ chặt cục bộ quanh mũi xuyên. Thí nghiệm trong đất dính thường chỉ để tham khảo. mô đun tổng biến dạng. không nên sử dụng SPT để xác định trạng thái vì là một sự khá mạo hiểm[1]. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn Bùn sét màu xám xanh. nên phân theo cường độ kháng cắt không thoát nước (Su hay qu). xám đen. xen kẹp ổ cát mịn. riêng với sét. Từ 47-58m Sét màu vàng đốm hồng trạng thái cứng. khoảng 45. độ bão hòa. màu xám xanh. Từ 37-47m Cát hạt nhỏ đến trung. đồng thời cũng phải hiệu chỉnh nhiều yếu tố khác nữa.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.