P. 1
Chỉ số ối

Chỉ số ối

|Views: 141|Likes:
Được xuất bản bởitottochan01vt

More info:

Published by: tottochan01vt on Aug 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2011

pdf

text

original

Chỉ số ối

1. Khi nói về chỉ số ối (AFI), ta nên hiểu là lượng nưc ối t!ên
thai "# th$ng, l%c nà& 'i có ( ngh)a ch*n "+$n th,c s, về
lượng nưc ối "+ "ược và t-nh t!.ng thai /0.
C$ch "+ AFI như 1c+! "2 '3 t4 5 t!ên, về ( ngh)a AFI c6n
lưu ( thê' c$c t!ư7ng hợ8 9:t thư7ng /h$c như sau;
<3 ối; AFI =>?
@hiểu ối; AFI=>A
Bi gi4'; AFI A CDE
Bi 9-nh thư7ng;AFI E CD1?
Bi Fư; AFI 1? CD1E
Ga ối; AFI D=1E
?. > A c'; thiểu ối
H A c' > và > E c'; nưc ối It hJn 9-nh thư7ng
H E c' >; nưc ối lượng 9-nh thư7ng
CKng có 1 c$ch tInh /h$c là /h3ng c6n chia L 8h6n như vM& 'à
chỉ c6n NO' t!+ng tP cung, chQn l:& 'Rt t%i ối sSu nh:t !Ti "+.
UVu /Vt Wu4; (tInh thO+ '')
H > 1X ''; thiểu ối
H 1X '' > và > ?X ''; nưc ối It hJn 9-nh thư7ng
H ?X '' >; nưc ối lượng 9-nh thư7ng

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->