P. 1
8632danh-sach-cac-cong-ty

8632danh-sach-cac-cong-ty

|Views: 292|Likes:
Được xuất bản bởiKuteFox Tr-Anh

More info:

Published by: KuteFox Tr-Anh on Aug 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2015

pdf

text

original

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XÍ NGHIỆP

TUYỂN DỤNG HSSV TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG
STT TÊN ĐƠN VỊ
ĐỐI TƯỢNG
TUYỂN
SỐ
LƯỢNG
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐIỆN THOẠI
1 Cty Cơ khí Quang Trung
TC Cơ khí,
CN KNS-Tiên
2+10+2 Lô A, Cµm CN Quang Trung, P.Hiêp Thành, Q12-TPHCM 2507822
2 CN Điên 20 3/6B Luơng Đình Cúa, Q2, TPHCM
3 Cty TNHH Cơ diên Hüu Ngh[
CN Cơ khí,
CN Điên Ianh
10+10
319-B13 Khu TM Thuân Viêt, Lý Thuòng Kiêt, Q11,
TPHCM
4 Cty Cơ diên Ianh Hái Nguyên CN Điên Ianh 5 58 Nguyên Hâu, P Tân Thành, Q Tân Phú, TPHCM
5 Cty SX Ánh Bình TC Cơ khí 10 12A Phan Thúc Duyên, P 4, Q Tân Bình, TPHCM
6 Cty TNHH Cuong Phat Ceramics TC Điên 4 13 Thuân An, Bình Duơng.
7 Cty Cao su Miên Nam CN Tiên 2 180 Nguyên Th[ Minh Khai, P 6, Q3, TPHCM
8 Cty CP Hàng Hái SG
TC/CN Điên
Lanh
5 422 Nguyên Tât Thành, P 18, Q 4, TPHCM
9 Cty Tribeco
TC/CNSCCK,
Hàn
12 Ký Đông, P9, Q3, TPHCM
10 Kem Fanny TC ĐL 29-31 Tôn Thât Thiêp, Q1, TPHCM 8211633
11 Cty Cơ Nhiêt Lanh Hông Nhµt CN 3/7 Hàn 12 150C Hô Hçc Lãm, P An Lac, Q Tân Bình, TPHCM
1`2 Cty TNHH Nhu Nguyên
TC/CN Điên,
Tiên, Phay, Hàn
20 611/4B Điên Biên Phú, P1, Q3, TPHCM
13 Cty TNHH Thép Trí Viêt
TC/CN Điên,
KNS, Ôtô
386/15 Lê Vån Sï, P 14, Q 3, TPHCM 4.260.847
14 Cty TNHH Quang Đúc TC Cơ khí 53A Trân Đình Xu, Q1, TPHCM
15 Cty TNHH Quôc Th[nh
TC/CN Điên,
KNS
4 133 Áp 3, Xuân Thói Thuçng, Hóc Môn, TPHCM
16 Cty TNHH Điên Trúc Hã CN KNS 10 170/1 Tân Thói Nhât 5, Tân Thói Nhât, Q.12, TPHCM
17 Viet Nam MotorcycIe Company CN Ôtô 8 Gò Ô Môi, Q 7, TPHCM
18 Cty TNHH Cơ khí TC CK, Điên 3 225 Đång Vån Bi, P Truòng Thç, Thú Đúc, TPHCM
19 Trung tâm viên thông KV II TC CK 137 Pasteur, Q3, TPHCM
20 Cty TNHH Ngçc Long CN Tiên/Phay 130/8 Lê Vån Thç, P 11, Q Gò Vâp
21 Cty TNHH ICI Viet Nam TC các ngành Cty TNHH ICI - KCN Mÿ Phuóc II, Bên Các, Bình Duơng
22 Cty tu nhân CN Tiên 1 85 Phó Đúc Chính, P Nguyên Thái Bình, Q1, TPHCM 8210003
23 Cty Công nghê Bá Hùng TC các ngành 7-8-9 Dãy 11A, Chánh Hung, P4, Q8, TPHCM
23 Cty TNHH An Thanh TC Tin hçc 161 Hoàng Vån Thµ, P8, Q Phú Nhuân, TPHCM
24 Cty KimberIy-CIark TC Cơ khí/ Điên
32 ĐaI Iô Hüu Ngh[, KCN Viêt Nam-Singapore, Thuân
An, Bình Duơng
25 Cty TNHH Thép Vinh Đa CN CK 20 A4-E23 Truòng Sơn, P2, Q Tân Bình, TPHCM
26 Cty Rorhto -MenthoIatum
TC/CN Điên, Cơ
khí
Lâu 8, P1805, Saigon Trade Center 37 Tôn Đúc Thång, Q
1, TPHCM
8229322
27 Cty TNHH CKhí Đång Khoa CN CK 2 20 Công Hoà, P4, Q Tân Bình, TPHCM 8112701
28 Cty TNHH Thang máy Á Châu CN CK 10 477/37 Nơ Trang Long, P 13, Q BThanh, TPHCM 8055954
29 Cty Johnson ControIs VN TC CKhí/ Điên
Sô 12, Đuòng 10, KCN Viêt Nam-Singapore, Thuân An,
Bình Duơng
30 Cty TNHH Vitpat Ngôi Sao
CN Tiên 3/7
Vân hành máy
CNC
4 Đuòng 16, Lô C30, KCN Hiêp Phuóc, H Nhà Bè, TPHCM 7818999
31
Cty TNHH Mó-Đ[a chât và môi
truòng Modimo
TC Ckhí 2 213/1 Lý Thái Tô, P 9, Q 10, TPHCM 0913888001
32 Cty TNHH Phuơng Tú CN KNS, Hàn 3 105 Võ Vån Hát, P Long Truòng, Q 9, TPHCm 8461131
33 Cty CP Phuóc Đat TC CK 6 363/27 Bình Lçi, P 13, Q Bình Thanh, TPHCM
34
Cty Liên Doanh Lafarge Xi Mång
VN
TC Điên, CK 3 Lâu 12, 19-25 Nguyên Huê, Q 1, TPHCm
35 Cty TNHH Vån Lang G TC Điên 15 16/9 Ký Đông, P 9, Q 3, TPHCM
36 Cty Bút bi Bên Nghé CN NCTK 5 318 Tr[nh Đình Trçng, P Hoà Thanh, Q Tân Phú
37 Cty TNHH Gia Hi•n CN, TC ÔTÔ 4 23 Khuông Viêt, P Phú Trung, Q Tân Phú 9750213
38 Cty Phúc An Th[nh CN Điên 25 57 Phan Sào Nam, P11, Q Tân Bình, TPHCM 2972559
39 Cty CP Kÿ Nghê Đô Thành CN Nguôi, Phay 4 59-65 Huýnh M€n Đat, Q5, TPHCM 9242458
40 Cơ S• Vinh Quang Tiên, CNC 1 138/55A Hà Tôn Quyên, P 4, Q11, TPHCM 8550339
41 Cty TNHH Cơ khí Hanh Phát
CN Tiên, Hàn,
Điên
10+10
+10
Áp 1, Phuóc Vïnh An, Cú Chi, TPHCM 7922844
42 Cty D[ch vµ Marketing ‚TMCƒ TC/CĐ Tin hçc 737/4 CMT8, Q Tân Bình, TPHCM
9702705 ‚Ms
Minhƒ
43 Cty HoIcim VN TC Điên, Cơ khí 4
Tram Xi mång Cát Lái Q2, Km7 Nguyên Th[ Đ[nh,
TPHCM
44 Cty TNHH Kikuka„a
TC Cơ khí
Biêt Autocad
3
109 Đinh Bô Lïnh, P 26, Q Bình Thanh, TPHCM
45 Cty Dêt Kim Thài Hà TC CK 4 148/12 Lê Thúc Hoach, P Phú Thç Hoà, Tân Phú, TPHCM 8608325
46 Cty CP Gach Men Chang Yih TC CK/Điên 4 KCN Nhơn Trach, Đông Nai
47 Cty SX Bao bì Kim Ioai CN Điên/ CK 3 Lô 37, Đu•ng 3, KCN Tân Tao, Q Bình Tân, TPHCM 7505802
48 Cty TNHH Lâm Hung Phát CN Tiên, Phay 6 D9/11A QL 1A, Áp 4, Bình Chánh, Bình Chánh, TPHCM
49 Cty CP Điên Quang TCCK 4 Xí nghiêp Đông, Đuòng 2B, KCN Đông An, Bình Duơng 0650756557
50 Cơ s• Toàn Ký CNPhay 2 247 Nguyên Duy Duơng, P4, Q 10, TPHCM 9272686
51 Cty TNHH Kiên Hoàng CN Phay, Tiên
5
5
Áp 1, An Phú, Thuân An, Bình Duơng
52 Cty CP GaLi
TC Điên/ Điên
t…/ĐLanh
2 23C19 Phan Xích Long, P2, Q Phú Nhuân,
53 Cty CP Hoàng Hac CN Tiên 2 Lô IV, 19-20 Tây Thanh, KCN Tân Bình, Tân Phú, TPHCM
54 Cty TNHH SunStar TCSCCK 3 1/6/ Truòng Chinh, P Tân ThóI I, Q 12, TPHCM
55 Cty TNHH Asia Shou„a VN Cn ĐT, ĐCN, CK 10 5B2-13, Sky Garden II, P Tân Phong, Q 7, TPHCM
56 Cty Day-Cap-Nhua Thành Công TC Điên, CK 10 11/4A QL1, Tân Quý Tây, Bình Chánh, TPHCM
57 Cty CPAC Monier VN CN CK, Oto 2 126 Hoàng Hoa Thám, P 12, Q Tân Bình
58 Cty TNHH Tapper†‡iIcoˆ VN CN CKhí, Hàn 10+10 36/212B P Truòng Thç, Q Thú Đúc
59 Cty TNHH SX Cơ khí Hanh Phát
CN Tiên,Pbao,
Hn, Điên
10+5 Áp 1, Phuóc Vïnh An, Cú Chi, TPHCM
60 Truong ĐH Hoa Sen
CN Điên, Điên
t…
2 8 Nguyên Vån Tráng, Quân 1, TPHCM
61 Cty TNHH KháI Phàm CN Cơ khí 745 Luÿ Bán Bích, P Phú Thç Hoà, Tân Phú
62 Cty CP Sáng tao CN Cơ khí 10 Lô A 10, KCN Tân ThóI Hiêp, Q 12
63 Cty SIife TC Tin hçc 19 Tµ Cuòng, P 4, Q Tân Bình, TPHCM
64 Cty TNHH Tân Trân Tuân TC CKhí 02 592C Xa Lô Hà NôI, P Phuóc Long A, Q 9, TPHCM
65 Cty TNHH Minh Thành Ph/át
CN Ckhí, Điên
t…
04 301/5 Luÿ Bán Bích, P Hoà Thanh, Q Tân Phú Tuy•n nü
66 Cty CP Ngçc Châu TC Điên, ĐLanh 3 28/41-45 Nguyên Minh Hoàng, P 12, Q Tân Bình, TPHCM
67 Cty TNHH Chân HáI TC, CN Cơ khí 2 320 Lê LçI, P 3, Q Gò Vâp, TPHCM
68 Cty CP Thiêt B[ SG CN Cơ khí 20
19 Đuòng 16, KDC An Lac, P Bình Tr[ Đông B, Tân Bình,
TPHCM
69
Cty TNHH Công nghê Tµ dông
ĐaI nam
CT ĐCN, ĐT 2 24/17A Lê Lai, Q Gò Vâp, TPHCM
70 TT Container Gia Đ[nh TC ĐL 20 634 Bùi Đình Tuý, P 12, Q Bình Thanh, TPHCM
8981060 Ch[
Thuý
80 Cty TNHH TSC ‚Taihan-Sacomƒ CN Điên 100 71-73 Điên Biên Phú, P 15, Q Bình Thanh, TPHCM
81 Cty TNHH DV Cơ diên Hüu Ngh[
CN CKhí,
ĐLanh, Hàn,
Điên
10
+10+10
+10
319 B13 Lý Thuòng Kiêt, P 15, Q 11, TPHCM
82 Cty TNHH ĐaI Cô CN KNS 2 5/3 Tân Thói Nhât, Q 12, TPHCM
83 Cty TNHH Viet Nguyen Phong CN ĐXN, KNS 222A Lê Sao, Phú Thanh, Tân Phú, TPHCM
84 Cty TNHH HTV TC CK, Điên, ĐT 8 C1-21 Ni Su Huýnh Liên, P 10, Q Tân Bình, TPHCM
85 Cty Long Bình
CN GHàn, Tiên,
ĐXN
7 918-920 Nguyên Trãi, P 14, Q 5, TPHCM 8552722
86 Cty CP Thiên Phát TC Điên 10 195/50 C1 Trân Vån Đang, P 11, Q 3, TPHCM
87 Cty Cao su Thông Nhât TCCK, Điên 10 83/3 Luÿ Bán Bích, P Tân Thói Hoà, Q Tân Phú, TPHCM
88 Cty Nhµa Bình Minh CNCK 2 240 Hâu Giang, P9, Q 6, TPHCM
89 Cty TNHH Vinh Phong CN Hàn, Đt… 3 21D Lý Chiêu Hoàng, Q8, TPHCM
90 Cty TNHH Cơ diên Hüu Ngh[
CN CK,ĐL, Hàn,
Điên
10+10
+10+10
319-B13 Khu TM Thuân Viêt, Lý Thuòng Kiêt, Q 11,
TPHCM
91 Cty TNHH Tµ Đông
TC, CN CK, Hàn,
KNS
5 304/20 Hô Vån Huê, P9, Q Phú Nhuân, TPHCM
92
Cty TNHH Bênh viên Đa khoa
Hông Đúc
TC Điên 7 5 Quang Trung, P11, Q Gò Vâp, TPHCM
93 Cty Xay dµng Vân Khánh CN KNS, ĐL, CK 10 4 Quang Trung, P11, Gò Vâp, TPHCM
94 DNTN In bao bi Minh Nhµt TC Tin hçc 2 70/93 Cu ˆá Đô Thành, P 4, Q 3, TPHCM
‚ biêt s… dµng
dô hoaƒ
95 Cty TNHH An Tín TC Điên, ĐT… 112B/10 Nguyên Trãi, P Ng Cu Trinh, Q 1, TPHCM
96
Cty Thiêt b[ diên Thái Bình
Duơng
TC Điên 4 1458 Hoài Thanh, P 14, Q 8, TPHCM
97 Cty TNHH Ky Vy TC CKhí, Điên 15 93A Nguyên Chí Thanh, P 9, Q 5, TPHCM
98 Cty TNHH Hisamitsu VN CN Điên, SCCK 2 15 Đuòng 2A, KCN Biên Hoà, Đông Nai SaIonpas
99 Cty TNHH Tomboy TC CK, Điên 5 Lô 22A Đuòng 1, KCN Tân Tao, Q Bình Tân, TPHCM
100 Cty TNHH Vån Luân TC ĐLanh 5 280G Pham Thê Hi•n, P3, Q8, TPHCM
101 Bênh viên An Sinh
TC/CN Điên,
ĐLanh,
Đt…
10 10 Trân Huy Liêu, P 12, Q Phú Nhuân, TPHCM
102 Cty CP SAFOMEC CN Phay bào 1 7/1 Thành Thái, P 14, Q 10, TPHCM 8660815
103 Cty Bao bì nhµa Thành Phú TC/CN Cơ khí 20 E4/39 Hô Hçc Lãm, Bình Tân, TPHCM
104 DNTN Nhµa Chç Lón TC Cơ khí 5 8H An Duơng Vuơng, P 16, Q8, TPHCM
106 Cty TNHH Thuân Phong TCCkhí 4 QL 13, Xã An Thanh, Thuân An, Bình Duơng
107 Cơ s• SX Nôi hơi Minh Phát CN Hàn 10 212/3 P Hiêp Bình Chánh, Q Thú Đúc
108
Trung tâm Mua såm SG Nguyên
Kim
TC ĐT…, ĐLanh 100 63 - 65 Trân Hung Đao, P Câu Ông Lãnh, Q 1
109 DNTN Nhµa Chç Lón
CN Tiên - PB
Điên
2
5
8H An Duơng Vuơng, P 16, Q8
110 Cty Bao bì Nhµa Thành Phú CN SCCK 20 E4/39 Hô Hçc Lãm, Q Bình Tân
112 Cty Cô Phân Hoàn Câu
TCCK, Đ,
ĐLanh,
Đt…
2+2
+2+2
1001 Trân Hung Đao, P 5, Q 5, TPHCM
113 Bênh viên An Sinh
TC Đ, ĐIanh,
Đt…
10 10 Trân Huy Liêu, P12, Q Phú Nhuân, TPHCM
114 Cty Cô Phân Safomec CN Bào 1 7/1 Thành Thái, P 14, Q 10, TPHCM
115 Cty TNHH Thuân Phong TC CK 4 15 Võ Vån Tân, P 16, Q 3, TPHCM
116 Cơ s• Khuôn m‰u Chiên Thång CN CK, Điên 10 524 An Duơng Vuơng, P 10, Q 6, TPHCM 0903742344
117 Cty Cô Phân Viêt Kÿ Thuât CN ĐCN 125/28 Hoàng Hoa Thám, P13, Q Tân Bình, TPHCM
118 Cty TNHH C†C CN 20 378 Điên Biên Phú, P 17, Q Bình Thanh, TPHCM
119
Cty TNHH MTV Hçp tác Iao dông
nuóc ngoài phía Nam
CN Gò Hàn 168 10 Sông Đà, P 2, Q Tân Bình, TPHCM
121
Cty TNHH TM - DV - KT Suơng
Bình
CN CK 40 92 Nguyên Hüu Cánh, P 22, Q Bình Thanh, TPHCM
122 Cty Cô Phân Thiêt b[ Hàng háI TC ĐT…, ĐTVT 30 Hàm Nghi, P Bên Nghé, Q 1, TPHCM
123
Cty Cô Phân Hçp tác Kinh tê và
XNK Savimeˆ
TC, CN Cơ Khí
20+20
+20
234 Truòng Sơn, P Bình Chi•u, Q Thú Đúc, TPHCM
124
Cty TNHHCông Nghiêp TO‡A -
Viêt Nam
TC CK Đuòng 10, Khu chê ˆuât Tân Thuân, Q 7, TPHCM
125
Cty TNHH KT Cơ Nhêt Vinh
Quang
CN Gò hàn 15 1255 Lê Bình, P 4, Q Tân Bình, TPHCM 8116378
126 Cty Cô Phân Tiêp vân Xanh CN Hàn 2 79 Nguyên Truòng Tô, P 12, Q 4, TPHCM
127 Cty TNHH KT S.E.M TC CK 2 74/12 Tân Ký Tân Quí, P Tây Thanh, Q Tân Phú, TPHCM 8105767
128
Cty Cô Phân Nhµa Nhôm Kim
HŠng
CN Tiên, Phay
bào
10
D15/171 Nguyên Vån Linh, Xã Phong Phú, Bình Chánh,
TPHCM
7611913,
0918133266
129 Cty TNHH TM - DV Đai Phát TC Ô tô, Điên 1+1 120 Hà Tôn Quyên, P 4, Q 11, TPHCM 9557185
130 Cty TNHH Yamaha Minh Long 533 Lac Long Quân, P 10, Q Tân Bình, TPHCM
0909238292,
0902649317
131
Cty TNHH BIueScope BuiIding
Viêt Nam
CN CK, Hàn 21+30 Sô 3, Đuòng 9A, KCN Biên Hòa 2, Đông Nai 061.3836245
132
Cty TNHH Phát tri•n Công nghê
Môi truòng Lâm Nguyên
TC ĐIanh 3 462 - 464 An Duơng Vuơng, P 4, Q 5, TPHCM
2910108,
2910109
133 Cty TNHH Sài Gòn AIIied 14 Khu Công Nghê Cao Sài Gòn, Q 9, TPHCM
135
Cty TNHH TM - DV Xây Iåp Điên
Minh Thái
TC Điên 20 238/25 Nguyên Th[ Minh Khai, P 6, Q 3, TPHCM 9330337
136
Cty Cô Phân TM Vân táI Chân
Phát
TC Ô tô 3 Lâu 3, 156 Nguyên Phi Khanh, P Tân ĐỊnh, Q 1, TPHCM 8207079
137
Cty TNHH Kÿ thuât D[ch vµ STD
† T
TC CK
CN Gò hàn
2
5
39/5 Suơng Nguyêt Ánh, Q 1, TPHCM 9255754
138
Cty SX và KD Hàng tiêu dùng
CoIgate - PaImoIive
TC Điên, Đt…,
SCCK
5 61 Hô Hçc Lãm, P an Lac, Q Bình Tân, TPHCM 8751785
139
Cty Cô Phân KD máy và thiêt b[
công nghiêp Thiêt Lâp
TC‹ CK, Điên,
Đt…
2
016A Chung cu Nhiêu Lôc C, P Tân Quí, Q Tân Phú,
TPHCM
Faˆ‹ 8215951
140 Cty MuItico TC Điên, CK 2 165 Buu diên Trung tâm Sài Gòn, TPHCM
141 Cty TNHH Container ĐŒnh Thép
CN Hàn, Điên
Tiên PB,
NSC
50+8
+2+6
Lô B13 KCN Hiêp Phuóc, H Nhà Bè, TPHCM
7818546,
7818548
142
Cty TNHH Cơ khí công nông
nghiêp
TC CK• CN
Hàn, Tiên
PB
20+
15+25
241 An Duơng Vuơng, P An Lac, Q Bình Tân, TPHCM
143 Cty TNHH Vån Lang G TC, CN Điên 10 16/9 Ký Đông, P9, Q 3, TPHCM
9350534,
9350539
144 Cty TNHH SX và TM Đa Phát TC Điên 10
15/15 KP5, Phan Vån Hón, P Tân ThóI Nhât, Q 12,
TPHCM
7191177
145 Cty TNHH TM Vån Giang TC, CN ĐIanh 10-15 120A4 Trân Bình Trçng, P 2, Q 5, TPHCM
9233368/89
9236199
146 Cty Nhµa Duy Tân TC CK, SCCK 15 298 Hô Hçc Lãm, P An Lac, Bình Chánh, TPHCM 7510252
147 Cty Vi•n thông A TC ĐT…, TH 328 - 330 Đuòng 3 - 2, P 12, Q 10, TPHCM
8633333
Eˆt‹ 207
148 Cty TNHH SchaeffIer Viêt Nam TC CK, Điên 221 Khánh HôI, Q 4, TPHCM
149
Cty TNHH SX - TM † DV
Samcom
TC ĐT 1 252F Cô Båc, P Cô Giang, Q 1, TPHCM
9096995,
0918139038
150 Cty Cô Phân XNK Sa Giang TC CK 1
Lô C2 - 3, Khu công nghiêp C, Th[ ˆã Sa Đéc, Đông
Tháp
067.763454
151 Cty Thiên Long TC CK 3/7
Lô 6 - 8 - 10 - 12 , Đuòng sô 3, KCN Tân Tao,
Q. Bình Tân, TPHCM
7505555, 105
0913953053
152
Cty TNHH Máy † Sán ph‰m Thép
Viêt
TC Cơ khí 10 Lâu 4 Phòng 42 - 291 Điên Biên Phú, P 7, Q 3, TPHCM 08.9307638
153
Cty TNHH Xi Ma Điên cao câp TM
DV Phan Sinh
CN Cơ Điên 2 42 Phong Phú, P Tång Nhơn Phú, Q 9, TPHCM 9763557
154
Cty TNHH TM - DV - XD † Môi
Truòng Trái Đât Xanh
CN Cơ khí, Hàn 10 21 Đuòng sô 1, P7, Q Gò Vâp
155
Cty TNHH Thuơng mai - D[ch vµ
Kÿ thuât Sinh Đat
TC Điên, Điên
t…
100 285A Hùng Vuơng, P9, Q6, TPHCM 9697973
516 Cty TNHH Three Bambi VN CN NSC 5 Đuòng sô 8, Khu Chê ˆuât Tân Thuân, Quân 7, TPHCM
7700206
7701485
517
Cty TNHH Công Nghê Viên thông
Đông Duơng
TC Đ - ĐCN 30 Lâu 4, Sô 30 Pham Ngçc Thach, Quân 3, TPHCM 8207767
158 Cty TNHH TM Gia Khuơng TC CK 1 7 Hoa Cúc, P7, Phú Nhuân, TPHCM
5174304/06
5174307
159 Cty TNHH Javi TC CK, ĐCN 2 Lô IIIB Đuòng sô 5, KCN Vïnh Lôc, Q Bình Tân, TPHCM
4281362
0919985374
160 Cty TNHH Nhµa Vi Lü
CN Tiên, Phay,
Đ Ianh,
ĐCN
1
1+1
+1
1113, Quôc Iô 1A, P. Bình Tr[ Đông, Q. Bình Tân, TPHCM 7505693
161
Cty Công Nghiêp Bao bì Ngai
Mee
TC Điên, CK Sô 9A, Đuòng 6, Khu 1, KCN Sóng Thân, Bình Duơng 0650.742299
162
Cty TNHH Duçc Ph‰m Fito
Pharma
CN Điên, CK 26 Bis/1 Áp Trung, Vïnh Phú, Thuân An, Bình Duơng 0650.743210
163
Cty Cô Phân Bao bì Nhµa Tân
Tiên
TC CK, Đt…,
ĐCN,
SCCK
50
117/2 LŽy Bán Bích, P. Tân ThóI Hòa, Q. Tân Phú,
TPHCM
9612279
164 Cty Cô Phân Bibica TC CK 5 KCN Biên Hòa 1, Đông Nai 0613836576
165
Cty TNHH Thang Máy Phát
Thành
TC CK
TC ĐT…
5
2
30 Đuòng 15, KP 10, P. Bình Hung Hòa, Q. Bình Tân,
TPHCM
2670540
0918253701
166
Cty Cô Phân DV - KT Cơ Điên
Lanh REE
TC CN CK,
ĐIanh
364 Công Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, TPHCM 88104469
167
Cty TNHH Cơ Khí chính ˆác Phú
Mÿ
TC Cơ Khí 5 1125 Huýnh Tân Phát, P. Phú Thuân, Quân 7, TPHCM 8730774
168 Cty TNHH Duy Huýnh CN Tiên 5
‚Sô cŽ‹ 1007Aƒ19/67 ThoaI Ngçc Hâu, P. Hòa Thanh, Q
Tân Phú, TPHCM
169 Cty TNHH ABM TC Đt… 72 Cù Lao, Phuòng 2, Quân Phú Nhuân, TPHCM 5171014
170 Cty TNHH Kÿ Thuât QTC TC CK 2
17/33 KP 7, Đuòng Linh Đông, P. Linh Đông, Thú Đúc,
TPHCM
7203474
171 Cty TNHH Thái Bình Duơng TC Điên 12 1458 Hoài Thanh, Phuòng 14, Quân 8, TPHCM 9514564
172
Cty Cô Phân Xây dµng thúy IçI
Long An
TC Ô tô
CN Ô tô
1
1
Sô 8T Quôc Iô 1A, KP Thanh Xuân, P. 5 Tˆ Tân An, Long
An
072.826359,
072892830
173
Cty Cô Phân cung úng nhân Lµc
Viêt Nhât
TC, CN CKhí,
Điên - Đ
t…
Xuât Kh‰u

157 - 159 Xuân Hông, P. 12, Q. Tân Bình, TPHCM
08.2968131
08.2968175
174 Cty TNHH SX - TM † DV Lê Anh TC CK 5 662/8A Su Van Hanh ‚NôI Dàiƒ, P. 12, Q. 10, TPHCM 082648037
175
Cty TNHH TM - DV - Đâu Tu
Quân Hoàng
TC ĐT 5 53 Đuòng T6, P. Tây Thanh, Q. Tân Phú, TPHCM
176 Cty TNHH Thuân Hiên CN Hàn 20 210B Hô Vån Huê, P. 9, Phú Nhuân, TPHCM
8446644
8479831
177
Cty Cô Phân SX - TM Ngôi Sao
Đât Viêt
TC Cơ Khí 8 560A1 Huơng Iô 2, P.10, Q Tân Bình, TPHCM
08.9712596
08.8654247
178 Cty TNHH SX - TM Ngçc Minh
TC CK
TC ĐT
CN Kÿ Thuât
20
3
40
Lô D6/1, Đuòng 1P KCN Vïnh Lôc, Q Bình Tân, TPHCM 0903839286
179
Cty Cô Phân SX † KD Phµ tùng
Ô tô Hoàng Mai
TC Ô TÔ 10 62 Cô Båc, P câu Ông Lãnh, Q 1, TPHCM 0972221694
180
Cty Cô Phân Thang máy Thiên
Nam
TC Điên
TC Cơ Khí
2
4
D15/30 Võ Vån Vân, âp 4 Vïnh Lôc B, H Bình Chánh,
TPHCM
08.7652346
08.7652347
181
Cty TNHH DV Kÿ Thuât và TM
Thê Viêt
TC, CN
Điên Lanh
95 Trân Minh Quyên, P 10, Q 10, TPHCM
08.2933405
08.2933406
182
Chi nhánh Cty TNHH TM † DV
Tân Hiêp Phát
CN/TC CK
TC‹ Đ - ĐT
40
20+3
219 Quôc Iô 13, Huyên Thuân An, Bình Duơng
0650755055
0989888646
183 Cty TNHH Gia Phúc
TC, CN Điên
TC Ô tô
1
1
TT Chç MóI, An Giang 0918888488
184 Cty TNHH Ki„a Industry
TC CK‚tiên,
phay,
bàoƒ
10
233/1 Nguyên Bình, Phuòng Phú Xuân, Huyên Nhà Bè,
TPHCM
08.7828745
185
Cty TNHH Kÿ Thuât Ianh Phuơng
Nam
TC, CN ĐIanh 4 67 KC/8C Thoai Ngçc Hâu, Q Tân Phú
186
Tông Công Ty Công nghiêp Tàu
Thúy Nam Triêu
CN Hàn 1
B13, Khu Nam Long, Đuòng Trân Trçng Cung,
Q 7, TPHCM
08.8730600
8730598/99
187
Cty Cô Phân Xây Dµng -Thang
máy Trí Viêt
TC CK
TC ĐCN
470 LŽy Bán Bích, P Hòa Thanh, Q Tân Phú, TPHCM
08.2428488
08.242849
188
Cty TNHH TMDV KT YT Hiên
Luơng
TC CK
TC Đ - Đ!
10
10
38 Đuòng 28, KP2, P Bình Tr[ Đông B, Q Bình Tân,
TPHCM
08.2602310
189
Tông Công ty Công Nghiêp - In -
Bao Bì Liksin
TC CK 10 159 Kinh Duơng Vuơng, P 12, Q 6, TPHCM
08.7512562 -
110
190 Cty Cao su Thông Nhât TC CK, Ô Tô 20 83/3 LŽy Bán Bích, P Tân Thói Hòa, Q Tân Phú, TPHCM 08.9612709
191
Cty TNHH cơ Điên Lanh Nam
Xuân Phong
Ttâp‹ Đ - ĐL TC
Đ-ĐLanh
15
20
13, Hàm Nghi, P Nguyên Thái Bình, Q 1, TPHCM 08.8291952
192
Cty Cô Phân Kÿ nghê Ianh
Searefico
CN ĐLanh, CN
Cơ khí
20+30 Tâng M, 149B Truơng Đ[nh, P 9, Q 3, TPHCM
„„„.searefic
o.com
193 Cty Bao bì Duơng Nguyên
CN Cơ khí, CN
Điên
2
LoIII-2, NCN3, Đuòng 10, KCN Tan Bình, P Tây Thanh, Q
Tân Phú, TPHCM
8162745
194
Cong ty TMDV Kÿ Thuât Điên
Kiêt Phát
TC Đ - Đt… Cơ
Khí
3
2
421A, Da Nam, P3, Q8, TPHCM
195 Cty Johnson ControIs VN TC ĐLanh
Sô 12 Đuòng sô 10, KCN Viêt Nam - Singapore, Thuân
An, Bình Duơng.
196 Cty TNHH Phú Thç CN Tiên, PB
Không
han chê
329 Bach ĐŠng, P 15, Q Bình Thanh, TPHCM 08.5117014
197 Cty TNHH DV - TM Đông Thành TC CK 1 198/B5 Hoàng Vån Thµ, P. 9, Q Phú Nhuân, TPHCM 08.8442203
198 Cty TNHH TM - DV Toàn Phát TC Điên t… 5 189 Đinh Tiên Hoàng, P Đa Kao, Q 1, TPHCM 08.8201606
199
Cty Pin •c Quy Miên Nam Xí
Nghiêp Pin Con •
CN Tiên, CK 3 752 Hâu Giang
200 Cty Cô phân TM Minh Thuyên
CN Hàn,
TC Điên
1
2
324A/10 Phan Đình Phùng, P 1, Q Phú Nhuân, TPHCM 08.9173108
201 Tâp Đoàn MTC CN Hàn 2 74 Bis Điên Biên Phú, P 17, Q Bình Thanh, TPHCM 08.8400888
202
Cty TNHH môt Thành viên VN Kÿ
nghê Súc sán - Vissan
CN Hàn 1 420 Nơ Trang Long, P 13, Q Tân Bình, TPHCM
203 Cty Kim Cuơng Sài Gòn CN Tiên 1
Đuòng 4, Iô 10, KCN Tân Bình, P Tây Thanh, Q Tân Phú,
TPHCM
204 Cty TNHH Sun‘in Vina TC Điên CN Lô II - 11, KCN Hô Nai, Tráng Bom, Đông Nai
205
Cty TNHH thang máy Kÿ thuât
Điên Phuơng Nam
TC CK 10 165/5 Nguyên Vån Luông, P 10, Q 6, TPHCM 08.4061485
206
Cty Cô Phân KT Công Trình Viêt
Nam
TC ĐIanh, ĐCN 50 36/15 Đuòng D2, P 25, Q Bình Thanh, TPHCM 08.2580008
207 Cty Cô Phân Sao Måt Tròi TC SCCK 2 168E Đuòng D2, P 25, Q bình Thanh, TPHCM 08.8993768
208
Cty Xây dµng Dân dµng và
Công Nghiêp DeIta
TC Điên,
CN Hàn
5 dên 10 0912299467
209
Cty TNHH Duçc Ph‰m Fito
Pharma
TC, CN
Điên CN
26 Bis/1 Áp Trung, Vïnh Phú, Thuân An, Bình Duơng 0650.743210
210
Cty TNHH TM † DV Vi tính Trçng
Tín
TC ĐT, Tin hçc 10 835 Trân Xuân Soan, P Tân Hung, Q 7, TPHCM
08.7714917
08.7719459
211
Cty TNHH môt Thành viên Cáng
Bên Nghé
CN ĐCN
CN CK
3
4
Sô 9, Đuòng Bên Nghé, P. Tân Thuân Đông, Q 7,
TPHCM
08.8723316
0988.202919
212
Ngân Hàng Ngoai Thuơng VN
Chi nhánh Phú Thç
TC ĐCN 2 664 Su Van Hanh, P 12, Q 10, TPHCM 08.8635821
213
Cty TNHH Kÿ Thuât An Cuòng
Th[nh
CN Đ Ianh
CN Hàn
CN Điên
5
3
5
120 Bis Suơng Nguyêt Ánh, Quân 1, TPHCM 08.2911794
214 Cty Cơ Điên Thú Đúc
TC, CN
Cơ Khí
30
Km sô 9, Xa Iô Hà Nôi, P Truòng Thç, Q Thú Đúc,
TPHCM
08.2141422
08.2141433
215 Cty TNHH An Toàn TC Điên 4
485 ĐaI Iô Bình Duơng, P Phú Cuòng, Thú Dâu Môt,
Bình Duơng
8327127
216 Cty TNHH SUHEUNG Viêt Nam TC Điên, Cơ khí 20 243/1/26 Tô Hiên Thành, Quân 10, TPHCM
08.2934229
08.8623449
217
Truòng daI hçc Bách khoa - ĐaI
hçc ’uôc gia TPHCM
TC ĐCN 2 268 Lý Thuòng Kiêt, P 14, Q 10, THPCM
218 Cty Cô Phân GENTRACO TC ĐCN 25 121 Nguyên Thái Hçc, TT Thôt Nôt, TP. Cân Thơ 071.851246
219
Cty TNHH - TM - DV Vât ph‰m
’uáng cáo Duy Toàn
TC CK 3 67/13 KP5, P Bình Hung Hoà B, Q Bình Tân, TPHCm 08.7503586
220
Cty Cô Phân Dêt TEXHONG Viêt
Nam
CK, ĐIên 150 KCN Nhơn Trach 5, Nhơn Trach, Đông Nai
061.3569086
0989.212389
221
Cty Cô Phân Thuơng maI Tam
Đai Kim
Cơ Khí 50 189B - Công Quýnh, P. Nguyên Cu Trinh, Q.1, TPHCM 08.9250108
222 Cty Cô Phân Vinh Nam CK 10
Lô II - 3, Đuòng sô 13, Nhóm CN II, KCN Tân Bình, Q.
Tân Phú, TPHCM
08.8161956
223 Cty CoIgate PaImoIie Viêt Nam
TC CK, ĐCN,
Điên T…
30 81 Hô Hçc Lãm, P. An Lac, Q. Bình Tân, TPHCM 08.8751785
224 Cty TNHH TM - DV Trúc Th[nh TC CTCK 20 7/1 Thành ThâI, Lâu 2, P. 14, Q. 10, TPHCM 08.2646354
225
Cty TNHH TM - DV Cơ Điên Toàn
Tâm
TC, CN‹ Điên,
Điên
Lanh
40
20
122 Nguyên Minh Hoàng, P. 12, Q Tân Bình, TPHCM
08.2401734
08.2401735
226 Cty HONDA Viêt Nam Ô TÔ
Tâng 8, TTTM “en PIa”a, 54 - 56 Nguyên Trãi, Q.1,
TPHCM
227 Cty TNHH SX - TM An Thanh TC Điên T… 30 161 Hoàng Vån Thµ, P.8, Q. Phú Nhuân, TPHCM
228 Cty Cô Phân Hàng Hái Sài Gòn Điên Ianh 4 422 Nguyên Tât Thành, P.18, Q.4, TPHCM
229 VPĐD Unit InternationaI TC 1 31b Lý Tµ Trçng, Q.1, TPHCM 08.8233695
230 Cty TNHH thang máy Á Châu
TC, CN CK
Điên - Đ T…
30
30
477/37 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thanh, TPHCM 08.8055954
231
Cty Vi•n thong Iiên tŒnh
Trung tâm Vi•n thong KV - II
TC‹ CƠ KH•,
ĐIỆN
137 Paster, Quân 3, TPHCM 08.8815072
232 Cty Cô Phân Viêt Kÿ thuât
CN‹ Cơ khí,
Điên
125/28 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Q. Tân Bình, TPHCM 08.8122153
233 Cty Cô Phân Såt thép C…u Long
TC CK, vân
hành máy
4
Lô 62 - 64 Đuòng sô 3, KCN Tân Tao, Q. Bình Tân,
TPHCM
08.7541450
Xin sô 102
234 Cty TNHH Đông Đai Phát Thç Hàn 4 30a KP1, P. Thanh Lôc, Q.12, TPHCM 08.8291952
235
Truòng Đai Hçc Dân Lâp Vån
Lang
Kÿ thuât Điên 1 45 Nguyên Khåc Nhu, Quân 1, TPHCM 08.8367933
236 Cty TNHH KT S.E.M
TC,CN‹ CK,
Điên CN
5
3
74/12 Tân Ký Tân Quí, P Tây Thanh, Q Tân Phú, TPHCM 8105767
237
Cty TNHH Xuât nhâp kh‰u Minh
Phát
TC Ô tô 20 422 - 424 Ung Vån Khiêm, P. 25, Q. Bình Thanh, TPHCM 0983.327168
238 Cty TNHH Chí Chung
CN CK, Hàn,
Điên
4
2
85/2B KP2, P. Tân Thói Hiêp, Quân 12, TPHCM 08.2550063
239
Cty Nông Công Nghiêp TNHH
Tam Hiêp
Cơ khí
Điên
5
5
28 - 34 Pasteur, P. Nguyên Thái Bình, Q. 1, TPHCM 08.8214142
240
Cty TNHH VPP † Bút bi Bên
Nghé
NguôI chê tao 6
318 Tr[nh Đình Trçng, P. Hoà Thành, Q. Tân Phú,
TPHCM
08.8648788
241 Cty TNHH Thái Bình Duơng
Cơ khí 3/7
Autocad
10 1458 Hoài Thanh, Phuòng 14, Quân 8, TPHCM 08.9514564
STT TÊN ĐƠN VỊ
ĐỐI TƯỢNG
TUYỂN
SL ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Điên thoai
242 Cty Liên Doanh Tân Đai Viêt CN Cơ khí, CNC
10
10
Lô B09-1+2 KCN Đúc Hoà 1, Đúc Hoà Đông, Long An
072.779062
0937249143
243 Cty TNHH Nhà Thép Trí Viêt CN Cơ Khí 386/15 Lê Vån Sï, P. 14, Q.3, TPHCM 08.526.218
244 Cty TNHH Phúc Van An Cơ khí, Điên 300 Bên Chuơng Duơng, P. Câu Kho, Q. 1, TPHCM 08.9202518
245 Cty TNHH Nhãn Bao Bì Vina –c TC Điên, Cơ khí Đuòng 04, KCN Tam Phuóc, Long Thành, Đông Nai 0613.280555
246
Cty TNHH 1 Thành viên Kim khis
Thång Long
TC Cơ khí
CN SC, Hàn
4
2
Lô J16-24 Đuòng 5C, KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh,
TPHCM
08.7661674
247
Cty TNHH SX Nhµa Phú Minh
Phú
Điên t…, ĐCN,
Cơ khí
5
3
242/2 Thoai Ngçc Hâu, Phú Thanh, Tân Phú, TPHCM
248
Cty Liên Doanh Hat giông Đông
Tây VN
Cơ khí Áp 2, Xuân ThóI Thuçng, Hóc Môn, TPHCM 08.7135412
249 CS ‡ind To„er TC Cơ khí KCN Phú Mÿ 1, Huyên Tân Thành, Bà R[a - VŽng Tàu
064.921612-
064.921614
250
Cty TNHH Quáng cáo Linh -Nga
- Thç
CN Hàn 201/121 Nguyên Xí, P.26, Q. Bình Thanh, TPHCM 08.5110496
251 Cty TNHH VinaTokai Po„deˆ Hàn
‚Toà nhà Eto„n, phòng 5.1Aƒ 364 Công Hoà, Tân Bình,
TPHCM.

252 Tân Hiêp Phát Group
TC Điên-ĐT…
CK, Tin hçc
60 219 Quôc Iô 13, huyên Thuân An, Bình Duơng 0650.755055
253
Cty Truyên hình cáp
Saigontuorist
TC tin hçc 102 Tên Lüa, Bình Tr[ Đông B, Bình Tân, TPHCM 0909.398863
254 Cty TNHH Bach ĐŠng Giang Cơ khí 4 400 Tân Hoà Đông, P. Bình Tr[ Đông, Bình Tân, TPHCM
08.8751567
0913807303
255 Cty Báo Viêt Sài Gòn TC Ôtô 5 23 - 25 Thái Vån Lung, Quân 1, TPHCM
256
Cty Xây dµng Điên nuóc Thiên
Viêt
TC ĐIên
01 duòng S4, KCN Tân Bình, P.Tây Thanh, Q.Tân Phú,
TPHCM

257
Truòng Đai Hçc Dân Lâp Vån
Lang
Kÿ thuât Điên 1 45 Nguyên Khåc Nhu, Quân 1, TPHCM 08.8367933
258 Cty TNHH EcO2 Viêt Nam KTV Điên 2
11A2 Lô B, duòng NA5, KCN Mÿ Phuóc II, Bên Cát,
Bình Duơng.
0650.567970
STT TÊN ĐƠN VỊ
ĐỐI TƯỢNG
TUYỂN
SL ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Điên thoai
259
Cty TNHH Cơ khí-Cân diên t…-
Tµ dông Tín Thành Tiên
CN Hàn, cåt•
Tiên
10
5
sô 7, Trân Hung Đao, P.Hiêp Phú, Q.9, TPHCM 08.4090168
261 Cty TNHH Nhu Nguyên
CN Tiên
TC Cơ "hí
TC ĐCN
1
4
2
Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Duơng 0903705582
262 Thây Phú
TC CK
CN H#$
2
5
TCCK biêt Autocad - Iiên hê thây Phú khoa Điên 0903617646
263 Cty Cô phân Điên máy TP.HCM CN Cơ khí 10 Lâu 3, sô 29 Tôn Đúc Thång, P. Bên Nghé, Q1, TPHCM 08.8222373
264 Cty TNHH TM DV Nguyên VŽ TC Cơ khí, Điên 10 349M Lac Long Quân, P5, Q11, TPHCM 08.9744271
265
Cty TNHH Nhu Nguyên ‚Iàm viêc
tai Bình Duơngƒ
CN Tiên
CN Cơ Khí
1
5
611/4B Điên Biên Phú, P1, Q3, TPHCM 0903705582
266 Cty TNHH SX - TM † DV Lê Anh TC Cơ Khí 5 662/8A Su Van Hanh ‚ndƒ, P12, Q10, TPHCM 08.2648037
267
Cty Cô Phân Ôtô Huyndai -
Vinamotor Thú Đúc
TC Cơ khí, Hàn,
Điên
50
30, 2
08.6402760
268
Cty Cô Phân Bao bì Nhµa Tân
Tiên
TC SCCK, Điên
t…
15 117/2 Luÿ Bán Bích, P.Tân Thói Hoà, Q.Tân Phú, TPHCM08.9612279
269 Cty Cô Phân Xi Mång Hà Tiên 2
CN‹ CK, ĐCN
TC‹ CK, ĐCN
20+15
2+2
Áp 4, ˆã Long Đ[nh, huyên Cân Đuóc, Long An
270 Cty TNHH Điên Quang Sáng TC Điên 6 179/31 Hoà Bình, P.Hiêp Tân, Q.Tân Phú, TPHCM 08.2050022
271
Cty TNHH TM † DV Xây Låp
Điên Minh Thái
TC,CN ĐCN 20 238/25 Nguyên Th[ Minh Khai, P.6, Q.3, TPHCM 08.9330337
272 Cty TNHH Thép Pomina TC SCCK 5 Đuòng 27, KCN Sóng Thân 2, Dï An, Bình Duơng 0650710051
273 Cty Cô Phân Phuơng Mai TC Ô tô 5 147 Trân Hung Đao, P.Câu Ông Lãnh, Q.1, TPHCM 08.8368720
274 Cty Cô Phân Nam Hà Viêt CN Điên, CK 20 237 Nguyên Chí Thanh, P.12, Q.5, TPHCM 08.8535920
275
Cty TNHH Kim May Organ Viêt
Nam
TC Cơ Khí
Không
han chê
B7-10 KCX Tân Thuân, Quân 7, TPHCM 08.7701473
276 Cty TNHH SX-TM †DV Lê Anh TC Cơ khí 5 662/8A Suu Van Hanh ‚NDƒ, P.12, Q.10, TPHCM 08.2648037
277
Cty TNHH DV Cơ Điên † TM Hüu
Ngh[
CN Điên Lanh 20
Khu TM Thuân Viêt, 319-B13 Lý Thuòng Kiêt, P.15,
Q.11, TPHCM
08.8662036
STT TÊN ĐƠN VỊ
ĐỐI TƯỢNG
TUYỂN
SL ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Điên thoai
278 DNTN Sán ˆuât Duy Lçi Thç Hàn 10 1724 Pham Thê Hi•n, P.6, Q.8, TPHCM 0903637715
279
Cty TNHH Cơ Khí Công Nông
Nghiêp Bùi Vån Ngç
CN Cơ Khí 50
743A Hâu Giang, Phuòng 11, Q.6, TPHCM hoåc Áp 5,
Đúc Hoà Đông, Đúc Hoà, Long An
280 Cty Cô Phân Chê tao Máy Sinco
SC Ôtô, Đúc, Cơ
khí
4
4
250 Bình Thói, P.10, Q.11, TPHCM 08.9634748
281 Cty TNHH XD N.T.S.C
CN Hàn, Ôtô,
ĐCN
20+5
+5
Lô K3A, Đuòng sô 3, KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh,
TPHCM
282
Cty TNHH 1 Thành viên
DV - KT Dâu khí Bi•n PVD
CN‹ Hàn, Sơn,
CK, Điên
3
11+3
2
283
Cty Cô Phân Xây Dµng - Thiêt
kê sô 1 ‚DECOFIƒ
Hàn 20 28 Mac Đïnh Chi, P. Đa Kao, Quân 1, TPHCM 08.8292208
284 Cty Cô Phân Long Bình CN Ôtô 10
Lô D1 - KCN Hiêp Phuóc, ˆã Hiêp Phuóc, Nhà Bè,
TPHCM
08.7818990
285
Cty Cô Phân SX Câu Kiên Bê
Tông Phan VŽ - Đông Nai
CN Såt, Hàn 10
Áp 2, Phuóc Khánh, Nhơn Trach, Đông Nai - Gåp anh
Tùng - Phòng hành chính.
0168577029
286 Cty TNHH CN An Phong TC Cơ khí 3 97 Bành Vån Trân, P.7, Tân Bình, TPHCM 08.9708655
287 Cty SGS Viêt Nam CK, —tô
0903622633
0903949136
288 Cty TNHH Huhtamaki ‚Viêt Namƒ TC/CN Cơ khí
22VSIP, Đuòng sô 8, KCN VN-Singapore, Huyên Thuân
An, tŒnh Bình Duơng
0650784469
289 Cty Cô Phân Lê Báo Minh
TC Điên t…-Tin
hçc
6 135A Nguyên Vån Tr˜i, P12, Q.Phú Nhuân, TPHCM 08.9971016
290 Cty TNHH Fanny Viêt Nam CN Điên Ianh 2 Lô C1, KCN Viêt Huơng, Thuân An, Bình Duơng
291
Cty TNHH Kÿ Thuât Tin Hçc
Thành Trí
TC Tin hçc 5 174 Nguyên Kim, P6, Q 10, TPHCM 08.9573374
292 Cty Cô Phân TM Nguyên Kim Tin hçc 20 63 - 65 Trân Hung Đao, Quân 1, TPHCM 08.8211211
293 Cty Cô Phân Nhµa Vân Đôn CN Tiên 2 320 Bên Vân Đôn, P2, Quân 4, TPHCM 08.9400163
294 Cty TNHH TM-DV-KT Van Phát TC Điên 10 32 Đuòng sô 5 ‚cån cú 26 Bƒ, P.7, Q.Gò Vâp 08.2957162
295 Cty TNHH TM Quôc Tê U.N.I Điên t… 3 920 Nguyên Xiên, Quân 9, TPHCM 08.7325555
296
Cty Cô Phân TM † DV Xem Sơn
‚XESCOƒ
TC, CĐ‹ Cơ,
Điên t…, CĐT
10 126 Điên Biên Phú, P. Đa Kao, Quân 1, TPHCM 08.8239119
297 Cty Cô Phân Kim Khí TPHCM Cơ khí 5 Sô 8 Lê Du‰n, P. Bên Nghé, Quân 1, TPHCM
08.8244157
08.8299166
298 Cty TNHH SX-TM † DV Lê Anh ĐT… - CĐT, TĐ 1 662/8A Su Van Hanh ‚ndƒ, P.12, Quân 10, TPHCM 08.2648037
299 Cty TNHH TM-KT-DV Trân Anh Đi ên CN 4 85-87 Đuòng 18, P.4, Quân 4, TPHCM 08.2619780
300
Cty Pin •c Quy Miên Nam Pin
Con •
TC Cơ khí 1 752 Hâu Giang, P.12, Quân 6, TPHCM
301
Cty Công nghiêp khí hoá Ióng
Viêt Nam
CĐ Đt…,
CĐ Cơ Đt…
1
1
G1, 12/1 Truơng Đ[nh, Quân 3, TPHCM 08.9301308
302
Cty TNHH KT-TM-DV-XD-XNK
Chiên Thång
CĐ ĐIanh
CN ĐIanh
Điên CN
1
10
5
Sô 7G duòng sô 6, Phú Thuân, Quân 7, TPHCM
0938374041
0955111545
303 Cty TNHH Sói Bình Duơng Phay CNC 10 Áp 1B, An Phú, Thuân An, Bình Duơng 0650712840
304 Cty TNHH Micro HeIi Cơ khí 1 Anh DŽng ‹ 09082008880
305
Cty TNHH SX-TM Cơ Khí Đúc
Trung
CĐ, TC Cơ khí,
Điên t…
10 392 Kinh Duơng Vuơng, P.An Lac, Bình Tân, TPHCM 08.7524325
306 Cty Tân Viên Tin ‚VTT CO.ƒ TC Tin hçc 2 47 Đào Duy Anh, P.9, Phú Nhuân, TPHCM
307
Cty Cô Phân KT - ™m thanh -
Ánh sáng Đông Duơng
CĐ Điên t… 3 18 Bàu Cát, P.14, Tân Bình, TPHCM
308
Cty TNHH SX - TM Cơ Khí Đúc
Trung
TC Tin hçc 2 392 Kinh Duơng Vuơng, P. An Lac, Bình Chánh 08.7524325
309
Cty TNHH 1 thành viên Đ[a, Vât
Iý Giêng khoan Dâu khí
CĐ, TC Điên
Không
han chê
Phòng 1307, SG Trade Center, 37 Tôn Đúc Thång, Quân
1, TPHCM
310 Cty Viêt Sinh
CN‹ Nguôi, Tiên,
Phay
7 31 Tông Vån Trân, P5, Quân 11, TPHCM 08.9742765
311 Cty Cô Phân GaIi
CĐ,TC Cơ Điên
t…
4 170 - 172 Phan Xích Long, Q.Phú Nhuân, TPHCM
312
Cty TNHH TM - DV Xây Iåp Điên
Minh Thái
CĐ/TC/CN Điên 20 238/25 Nguyên Th[ Minh Khai, P.6, Q.3, TPHCM 08.9330337
313
Cty Cô phân ˆe máy HOALAM
KYMCO
Cơ khí 2 E4/52 Quôc Iô 1A, P. Bình Tr[ Đông B, Bình Tân, TPHCM. 0903925241
314 Xí Nghiêp •c ’uy Sài Gòn Điên t… 2 Lô 64, duòng sô 2, KCN Tân Tao, Bình Tân, TPHCM 08.754663
315
Cty TNHH MTV - TT Điên thoai di
dông 24 h Care
ĐTVT 5 31 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vâp, TPHCM 08.9892911
316 Cty TNHH Giây Bình Minh SCCK 2 879/42 Huơng Iô 2, Bình Tr[ Đông A, Bình Tân 0903692602
317 Hoàn Câu Corporation Điên Ianh 2 1001 Trân Hung Đao, P. 5, Quân 5, TPHCM 08.89235261
318 Cty Kyoshin Viêt Nam CN Cơ khí 3 Đuòng 12, KCX Tân Thuân, Quân 7, TPHCM 08.7701416
319 Cty TNHH SX-TM†DV Lê Anh Cơ khí 1 662/8A Su Van Hanh‚ndƒ, P.12, Quân 10, TPHCM 08.2648037
320
Cty Cô phân TM-DV Xem Sơn -
Fu‘i Xeroˆ
CĐ/TC‹ CK, ĐT,
CĐT, TH
10 126 Điên Biên Phú, P.Đa Kao, Quân 1, TPHCM 08.8239119
321
Cty TNHH DV Cơ diên†TM Hüu
Ngh[
CĐ Cơ khí
TC/CN cơ khí
5
20
319-B13 Khu thuơng mai Thuân Viêt, Lý Thuòng Kiêt,
P.15, Quân 11,TPHCM
08.8662036
322 Cty TNHH SX†TM Vïnh Phát
TC Cơ khí
Nguôi SC
15 1/15 và 1/17 Trân Bình Trçng, P5, Bình Thanh, TPHCM
323
Tông Cty Công Nghiêp - In - Bao
bì Liksin
CĐ‹ Cơ khí,
Đt…, Tin hçc
10
5+5
159 Kinh Duơng Vuơng, P.12, Quân 6, TPHCM
08.7512562
324
Cty TNHH H˜ trç Sán ˆuât Đông
Nam Á
TC Điên,
Điên t…
10 260 Điên Biên Phú, P.7, Quân 3, TPHCM
Gåp
anh Kiên
325
Cty Cô Phân Công nghê †
Truyên thông Viêt Nam
CĐ/TC/CN ĐL
Điên
6
6
T4 Đuòng sô 1, KCN VSIP II Bình Duơng
Hoåc 174 Võ Th[ Sáu, Quân 3, TPHCM
326 Cty Cô Phân Chê tao Máy Sinco
SCCK, Điên,
Điên t…
1+1
2
250 Bình Thói, P.10, Quân 11, TPHCM 08.9634748
327
Cty TNHH CN Khí Hóa Lóng Viêt
Nam
CĐ CK, CĐT 2 12/1 Truơng Đ[nh, P6, Quân 3, TPHCM 08.9301308
328 Cty CoIgate PaImoIive TC CK, Đ, ĐT 50 103 Hô Hçc Lãm, An Lac, Bình Tân, TPHCM
08.8751785
nhân 17
329 Cty TNHH TM DV Huơng Hoàng CN Điên t… 10
474 Đai Iô Bình Duơng, P.Hiêp Thành, Tˆ.Thú Dâu Môt,
Bình Duơng.
0650.826266
330 Xí Nghiêp •c ’uy Sài Gòn Điên t… 5 Lô 64, duòng sô 2, KCN Tân Tao, Bình Tân, TPHCM 08.754663
331 Tadaki Corporation Viêt Nam Cơ khí, Hàn 50 189B Công Quýnh, P.Nguyên Cu Trinh, Q1, TPHCM 08.9250108
332 Cty Cô Phân Lê Báo Minh
KTV Điên, Điên
t… - Tin hçc
30 135A Nguyên Vån Tr˜i, P.12, Quân Phú Nhuân, TPHCM 08.8456666
333
Cty Cô Phân TMĐT Mÿ Phú
Hung
Điên, Điên Ianh 2 102A-B Công Quýnh, P.Pham NgŽ Lão, Q1, TPHCM 08839206681
334 Cty TNHH Đúc Minh CN SCCK 2 KCN Xuyên Á, Đúc Hòa, Long An 0982598505
335
Liên hiêp HTX Thuơng mai
TPHCM
TC Điên, Lanh 199 - 205 Nguyên Thái Hçc, P.Pham NgŽ Lão, Q.1
336 Cty Cô Phân Đâu tu Uy Nam
CK, Đ-ĐL, ĐT,
TH
9 - 19 Hô Tùng Mâu, P.Nguyên Thái Bình, Q.1
337
Trung Tâm S…a chüa ĐTDĐ
24hCare
TC Điên t… 6 31 Quang Trung, P.10, Gò Vâp, TPHCM
338 Cty TNHH MTV TM†DV Cái Mép
Điên Ianh
Hàn
10
4
106-108 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thanh, TPHCM 08.2581772
339 Cty TNHH MTV Cơ khí Sabeco
TC/CN Điên,
Điên t…,
Nguôi SC
5
5
5
215 Đào Duy Tš, P.6, Quân 10, TPHCM
5/12 - 25/12
nåm 2008
340
Cty TNHH Bao Bì Nhµa Thanh
Phú
CĐ CK, Đ, Đt….
TC‹CK, Đ, ĐT
20
30
E4/39 Hô Hçc Lãm, P. Bình Tr[ Đông, Bình Tân, TPHCM
341 Cty A‘inomoto Viêt Nam TC Cơ khí, ĐCN Khu công nghiêp Biên Hòa, Đông Nai
061.3831289
342 Cty TNHH Điên t… B.N.A Điên t… 2 57 Huýnh Thúc Kháng, P.Bên Nghé, Quân 1, TPHCM
08.38231428
343 Cty TNHH Kÿ Thuât SEM
Điên CN
CK, Tiên
2
7
74/12 Tân Ký Tân Quý, P.Tây Thanh, Q.Tân Phú
08.38105767
344 Cty Cô phân Savina CN Ô TÔ 50
356 QL 1A, TT.Bên Lúc, tŒnh Long An
102Q An Duơng Vuơng, P9, Q5, TPHCM
0723633116
08.38350325
345
Cty CP Bóng dèn-Phích nuóc
Rang Đông
CĐ Điên 2 114 Đuòng sô 8, Phuòng 11, Quân 6, TPHCM Anh Cuòng
346 Cty Cô Phân Ky Vy Cơ khí, Điên 10
Đuòng sô 8, nhóm CN II, KCN Tân Bình, Q.Tân Phú,
TPHCM. ĐT‹ 08.38391939
0908901006
Cô Thu›
347 Cty TNHH Tinh Hçc Thành Trí TC Điên t… 5 174 Nguyên Kim, Phuòng 6, Quân 10, TPHCM
08.36124315
348 Cty Cô Phân Nhµa Ngçc Nghïa Cơ khí 2
IV-22 Tây Thanh, KCN Tân Bình, P.Tây Thanh, Q.Tân
Phú, TPHCM
08.38151776
08.38151778
349 Cty Tân Viên Tin Tin hçc 2 11B Nguyên Đình Chi•u, P.Đa Kao, Quân 1, TPHCM 08.39102188
350 Cơ s• Minh Trí CN Tiên 3 672/4-6 Lac Long Quân, P.9, Quân Tân Bình, TPHCM
0908044605
08.38601075
351
Cty TNHH Kÿ Thuât Cơ Nhiêt
Vinh Quang
Gò - Hàn 40
F10/18A Huơng Iô 80, âp 6, Vïnh Lôc B, Bình Chánh,
TPHCM‹ Tš nay dên 20/3/09
0913927170
352 Cty Cô Phân Thép C‰m Nguyên
Cơ khí
Điên
4
1
192 Nguyên Vån Tuôi, TT.Bên Lúc, huyên Bên Lúc, tŒnh
Long An
0723633838
353 Cty TNHH Cơ Khí Thành Đat Cơ khí 10 Sô 8 duòng 54 KP4 P.Tháo Điên, Quân 2, TPHCM 08.35124106
354 XN Xây Iåp sô 2-Cty Bach ĐŠng CĐ/TC Điên CN 10 18 Pham Ngçc Thach, P.6, Quân 3, TPHCM 08.38235647
355 BQLDA Cty Đúc sô 1
TC Cơ khí
CN Cơ khí
2
14
Lô B15Khu B, KCN Hiêp Phuóc, H.Nhà Bè, TPHCM 08.22191357
356
Cty TNHH TM DV KHKT Thiên
Truòng
TC Điên-Điên t… Sô 44, duòng sô 7, Hiêp Bình Chánh, Thú Đúc, TPHCM 08.6286754
357 Cty Cô phân Giây Vi•n Đông
TC Điên, Điên
t…, Cơ khí
129 ™u Cơ, Phuòng 14, Quân Tân Bình, TPHCM 08.38428633
358
Cty Cô Phân SX†TM XNK Nhu
Ngçc
CĐ, TC Ô TÔ
CN Ô TÔ
2
2
500 Lý Thái Tô, P.10, Quân 10, TPHCM 08.38347063
359 Cty Cô Phân V-TRAC
Cơ khí bâc 1
Bâc 2
10
3
162 tâng 2, Pasteur, P.Bên Nghé, Quân 1, TPHCM
360
Trung tâm KTTC Đo Iuòng chât
Iuçng 3
CĐ Cơ khí 2 Sô 49 Pasteur, P. Nguyên Thái Bình, Quân 1, TPHCM 08.38294274
361 Cty Cô phân TMKT Nguyên Tháo
TC Điên ‚kháƒ
CN Điên bâc 3/7
2
10
127/63 ™u Cơ, Phuòng 14, Quân 11, TPHCM 08.39751931
362 Cty Cô Phân SPM
TC Điên Ianh,
CK
2 Lô 51, duòng sô 2, KCN Tân Tao, Bình Tân, TPHCM 08.37507496
363
Cty Thµc ph‰m và Đâu tu công
nghê
CĐ/TC Cơ khí,
Điên
7
4
21 Bùi Th[ Xuân, P.Bên Thành, Quân 1, TPHCM 08.62911024
364 Cty TNHH Ánh Thái Duơng
Tu nghiêp sinh
di Nhât Bán
2893 Quôc Iô 1A, P. Tân Thói Nhât, Quân 12, TPHCM 0988221514
365
Cty Cô Phân Bánh kœo Pham
Nguyên
Điên công
nghiêp
10 613 Trân Đai Nghïa, P.Tân Tao A, Bình Tân, TPHCM
366 Cty TNHH Đông Tiên Hung
TC Điên
TC Cơ khí
6
6
Lô IV.11 duòng sô 4, KCN Tân Bình, P.Tây Thanh, Q.Tân
Phú, TPHCM
08.38151595
367
Cty Cô Phân Kÿ thuât Công
nghiêp
TC Điên Lâu 4, sô 8, Lê Du‰n, P.Bên Nghé, Quân 1, TPHCM 08.34040908
368 Cty Cô Phân Sơn Bach Tuyêt Cơ khí chê tao 3 414 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thanh, TPHCM
369 Cty TNHH 3M Viêt Nam Điên, Cơ khí 4
Lâu 4, TT.Thuơng mai CMC - 79B Lý Thuòng Kiêt, Q.
Tân Bình, TPHCM
08.38640986
370
Cty TNHH TM-DV Quang Viêt
Long
KTV Điên, Điên
Ianh
5
95 Cách Mang Tháng Tám, P.Bên Thành, Quân 1,
TPHCM
08.39254798
371 Cty TNHH An Ha
Cơ khí, Tiên,
Phay bào
40
Áp 5, ˆã Đúc Hòa Đông, Đúc Hòa, Long An ‚gåp ch[ Mÿ,
ch[ HŠng - phòng nhân sµƒ
0903669274
372
Cty Cô Phân Kim khí Thång
Long
CĐ cơ khí
TC cơ khí
5
5
Lô J16-24 Đuòng 5C - KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh,
TPHCM - Iuơng‹ tš 2.000.000d tr• Iên
08.37661674
373 Cty TNHH SX-TM Phú Hoàng Gia CĐ/TC Điên 4
Lô 06 duòng 07 KCN Tân Tao, Q.Bình Tân, TPHCM
Luơng‹ Thóa thuân + phµ câp
08.37542729
374
Cty TNHH TM DV SX Điên T…
CaIi
Thµc tâp Điên t…
CN Điên t…
30
15
08.62624985 - 101 ‚Gåp Ch[ Tuyêtƒ, 0909717010 ‚Anh
Nh€nƒ
375
Cty TNHH SX TM Vinh Thanh
Tùng
Tiên, Phay bào 3
190/7 Lý Thánh Tông, P.Hiêp Tân, Q.Tân Phú, TPHCM
Làm giò hành chánh, Th… viêc‹ 2000000/tháng
08.39616713
08.39616114
376 Cty TNHH Nhµa Long Thành
Cơ khí, Điên CN,
Điên t…
20
135A Hô Hçc Lãm, P.An Lac, Q.Bình Tân, TPHCM
Vân hành máy
08.3877139
08.3877436
377 Cty TNHH MTV Viêt Truòng CN Cơ khí 10
242/27 An Duơng Vuơng, P.16, Quân 8, TPHCM
1/6/2009 - 15/6/2009
08.3876672
08.3876519
378
Cty Cô Phân Tâp Đoàn Thái
Tuân
Cơ khí
Điên CN
10
2
1/148 Nguyên Vån Quá, P.Đông Hung Thuân, Q.12,
TPHCM - 2.200.000  3.000.000 d/tháng
08.37194612
379 Tâp doàn AUSTDOOR
CĐ/TC Điên,
Điên t…
7
A2, Khu TM Thuân Viêt, 319 Lý Thuòng Kiêt, P.15, Q.10,
TPHCM. Luơng‹ 2.500.000d - 3.000.000 d/tháng.
08.38665312
380 Cty TNHH Phúc Háo CN Hàn, Tiên 1 sô
1/147 Nguyên Vån Quá, P.Đông Hung Thuân, Q.12,
TPHCM.
08.37194615
0976979119
381

17 Viet Nam Motorcycle Company 18 Cty TNHH Cơ khí 19 Trung tâm viễn thông KV II 20 Cty TNHH Ngọc Long 21 Cty TNHH ICI Viet Nam 22 Cty tư nhân 23 Cty Công nghệ Bá Hùng 23 Cty TNHH An Thạnh 24 Cty Kimberly-Clark 25 Cty TNHH Thép Vinh Đa 26 Cty Rorhto –Mentholatum 27 Cty TNHH CKhí Đăng Khoa 28 Cty TNHH Thang máy Á Châu 29 Cty Johnson Controls VN 30 Cty TNHH Vitpat Ngôi Sao 31 32 Cty TNHH Mỏ-Địa chất và môi trường Modimo Cty TNHH Phương Tú

CN Ôtô TC CK, Điện TC CK CN Tiện/Phay TC các ngành CN Tiện TC các ngành TC Tin học TC Cơ khí/ Điện CN CK TC/CN Điện, Cơ khí CN CK CN CK TC CKhí/ Điện CN Tiện 3/7 Vận hành máy CNC TC Ckhí CN KNS, Hàn TC CK 4 2 3 6 2 10 20 1 3

8 Gò Ô Môi, Q 7, TPHCM 225 Đặng Văn Bi, P Trường Thọ, Thủ Đức, TPHCM 137 Pasteur, Q3, TPHCM 130/8 Lê Văn Thọ, P 11, Q Gò Vấp Cty TNHH ICI – KCN Mỹ Phước II, Bến Các, Bình Dương 85 Phó Đức Chính, P Nguyễn Thái Bình, Q1, TPHCM 7-8-9 Dãy 11A, Chánh Hưng, P4, Q8, TPHCM 161 Hoàng Văn Thụ, P8, Q Phú Nhuận, TPHCM 32 ĐạI lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương A4-E23 Trường Sơn, P2, Q Tân Bình, TPHCM Lầu 8, P1805, Saigon Trade Center 37 Tôn Đức Thắng, Q 1, TPHCM 20 Cộng Hoà, P4, Q Tân Bình, TPHCM 477/37 Nơ Trang Long, P 13, Q BThạnh, TPHCM Số 12, Đường 10, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương Đường 16, Lô C30, KCN Hiệp Phước, H Nhà Bè, TPHCM 213/1 Lý Thái Tổ, P 9, Q 10, TPHCM 105 Võ Văn Hát, P Long Trường, Q 9, TPHCm 363/27 Bình Lợi, P 13, Q Bình Thạnh, TPHCM 7818999 0913888001 8461131 8229322 8112701 8055954 8210003

33 Cty CP Phước Đạt

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->