P. 1
Van Toc - Luc Cang Day Con Lac Don - YeuvatLy

Van Toc - Luc Cang Day Con Lac Don - YeuvatLy

|Views: 228|Likes:
Được xuất bản bởivuminhson

More info:

Published by: vuminhson on Aug 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2015

pdf

text

original

Công thức vận tốc – lực căng dây con lắc đơn

Chọn mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng,
áp dụng định luật bả t!n c" năng t# đ$%c&
o
mgh mv mgh = +
'
'
(
)* c+ ( , ) c+ ( , - ' ) , '
'
α α − − − = − = ⇒ l l g h h g v
o o
h
h
o
α
0
α
T
P
O
l
Khi α lớn
)* c+ ( , ) c+ ( , - ' ) , '
'
α α − − − = − = ⇒ l l g h h g v
o o
) c+ ,c+ '
o
gl v α α− ± =
,()
v đạt giá trị c.c đại /hi 0123
o o
gh gl v ' ) c+ ( , '
m#4
= − = α
,')
Khi ỏ

và ỏ
o
là các góc nhỏ
'
( )
'
, ' (
'
+in
( c+
'
'
'
α α α
α − = × − = − =
'
( )
'
, ' (
'
+in
( c+
'
'
'
o o o
o
α α α
α − = × − = − =
5h#6 v! ,() t# đ$%c&
)*
'
( , )
'
( -, '
' '
o
a a
gl v − − − ± =
⇒ ) ,
' '
a a gl v
o
− ± =
,7)
⇒ gl a gla v
o o
= =
'
m#4
,8)
2.Tính lực căng theo ly độ góc ỏ:
9hi vật c: l6 đ; g:c nh0, các l.c tác dụng l<n vật g=m c:&
> 5rọng l.c g m P =
> ?@c căng τ cA# +%i dâ6B
C%p cA# h#i l.c n!6 đ:ng v#i trD l.c h$Eng tâm l!m vật chu6Fn đ;ng tr<n GuH đạ trDn bán
/ính I1lB 5# c:& τ + = P F ht
Chiếu các l.c l<n ph$"ng +%i dâ6 t# đ$%c&
τ α + − = c+ P ma
ht τ α + − = ⇔ c+
'
mg
l
mv

l
mv
mg
'
c+ + = ⇒ α τ
5h#6 v tính đ$%c tJ biFu th@c ,() t# đ$%c&
= − + =

+ = ) c+ ,c+ ' c+
) c+ ,c+
' c+
o
o
mg mg
l
mgl mg α α α
α α
α τ
) c+ ' c+ 7 ,
o
mg α α−
,K)
Khi α lớn
5J K, τ đạt giá trị m#4 /hi 012, t#
c:&
) c+ ' 7 ,
m#4 o
mg α τ − =
,L)
5J K, τ đạt giá trị min /hi 0 lEn nhMt
0 10
m#4
1 0

, t# c:&
o
mg α τ c+
min
=
,N)
Khi ỏ và ỏ
o
là các góc nhỏ
Oiến đPi biFu th@c ,K) t# đ$%c&
)
'
7
( , )*
'
( , ' )
'
( , 7 -
' '
' '
o
o
mg mg α α
α α
τ + − = − − − =
,Q)
τ đạt giá trị m#4 /hi 012, t# c:&
) ( ,
'
m#4 o
mg α τ + =
,R)
τ đạt giá trị min /hi 0 lEn nhMt 0 1 0
m#4
1 0

&
)
'
( ,
'
min
o
mg
α
τ − =
,(2)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->