Luật kinh tế

QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Phan Khắc Minh, Phạm Lê Phương Thảo, Đỗ Thị Kim Cương. Sự phát triển của kinh tế đã làm cho nhu cầu vốn của những nhà đầu tư không ngừng tăng lên. Hơn bao giờ hết vai trò của các tổ chức tín dụng càng được khẳng định. Nhưng trong xu thế kinh tế thế giới hiện nay có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng làm biến động thị trường tài chính gây ra những rủi ro trong vấn đề tín dụng từ đó, làm lung chuyển hệ thống tài chính – huyết mạch của nền kinh tế, do đó buộc nhà nước của mỗi quốc gia phải đưa ra những quy định cũng như quy chế để quản lý những rủi ro này. Xuất phát từ cơ sở trên cũng như tính quan trọng của vấn đề nên trọng tâm bài viết này sẽ nhằm vào bốn vấn đề chính: thứ nhất, các rủi ro trong trong vấn đề thực hiện tín dụng của các tổ chức tín dụng. Với phần một này chúng tôi sẽ tập trung trả lời câu hỏi cơ sở nào mà những quy chế rủi ro đối với các tổ chức tín dụng? thứ hai, đó là hạn chế trong quy chế quản lý rủi ro đối với các tổ chức tín dụng theo luật Việt Nam. Phần này trên cơ sở phân tích các cơ chế quản lý chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi những mặt mạnh cũng như hạn chế của luật tín dụng Việt Nam như thế nào? Thứ ba, các đề nghị để bổ sung cho luật tín dụng 2010. Trong phần này trên cơ sở phân tích các quy chế quản lý rủi ro đối với các tổ chức tín dụng theo luật của Việt Nam và những rủi ro của tín dụng nhóm chúng tôi sẽ tập trung trả lời câu hỏi với những vấn đề đang phát sinh như phần một và hai đã phân tích thì đâu là giải pháp tốt nhất cho luật Việt Nam?. Và phần cuối cùng là kết quả nghiên cứu. Bài viết được viết trên phương pháp lập luận, dẫn chứng số liệu, so sánh. Nguồn số liệu sử dụng trong bài viết là nguồn thứ cấp – số liệu thống kê từ cezarysalad, Vnexpress,…Giới hạn nghiên cứu trong phạm vi từ năm 2006 đến 2010 Giả thiết bài viết những người đi vay là những người đầu tư. Đối tượng phân tích chính là vấn đề tín dụng đối với ngân hàng thương mại.

Các rủi ro trong vấn đề thực hiện tín dụng của tổ chức tín dụng ở Việt Nam.
Tổ chức tín dụng. Theo luật tổ chức tín dụng năm 2010 (luật số: 47/2010/QH12) thì: Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động của ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và tổ chức tín dụng nhân dân. Để làm cơ sở cho những phần sau nhóm chúng tôi xin trình bày thêm những khái niệm liên quan đến tổ chức tín dụng đó là ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và tổ chức tín dụng nhân dân.

Trang 1

Dĩ nhiên ở đây chúng ta không nói một vài cá nhân đi vay mà nói là một tập thể những người đi vay. Vậy là trong quan hệ tín dụng thì gồm có hai đối tượng chủ yếu là người cho vay mà ở đây là các ngân hàng thương mại và người đi vay là những người đầu tư. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động.… sau đó dùng tiền thu được để trả nợ gốc lẫn lãi cho ngân hàng và phần còn dư lại thì tích lũy tái sản xuất. cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật tổ chức tín dụng 2010 và Luật hợp tác xã 2003 nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất. hoạt động tài chính. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính. Với mối quan hệ như trên nhưng không có yếu tố chịu chi phí thì đó không phải là tín dụng. Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân. Chính vì vậy nhóm chúng tôi sẽ tập trung phân tích những rủi ro tín dụng đối với đối tượng này để làm cơ sở cho phần phân tích tiếp theo. Tín dụng có thể hiểu đơn giản là sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu cho người sử dụng trong một thời gian nhất định và với một khoảng chi phí nhất định. trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Những nhà đầu tư này sẽ dùng số tiền vay được đó để đầu tư vào sản xuất. kinh doanh và đời sống. ngân hàng chính sách. Rủi ro tín dụng đối với các tổ chức tín dụng. Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân.Luật kinh tế Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật tổ chức tín dụng 2010. Như vậy điều gì sẽ xãy ra nếu như quá trình đầu tư đó không thuận lợi. Và trong phạm vi bài viết này cũng sẽ nghiên cứu vào loại ngân hàng này. ngân hàng hợp tác xã. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật tổ chức tín dụng 2010. nhà đầu tư không thu được vốn và ngân hàng không thu được nợ. Như ở trên đã nói trong bài viết này tập trung nghiên cứu về đối tượng ngân hàng thương mại để đại diện cho tổ chức tín dụng. vì rằng suy cho cùng ngân hàng thương mại là cơ sở để hình thành các tổ chức khác nên nó có những ảnh hưởng nhất định đến hệ thống tín dụng. các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại. Điều này sẽ làm cho Trang 2 . Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật tổ chức tín dụng năm 2010 nhằm mục tiêu lợi nhuận. công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.

do vậy ảnh hưởng đến lợi nhuận cũng như khả năng thanh toán khoản tiền vay của ngân hàng. Ở đây sự cho vay tùy tiện này là có nhiều nguyên nhân. Chính vì vậy rất nhiều ngân hàng ở Mỹ đã phá sản làm cho lòng tin của người dân vào hệ thống tín dụng giảm hẵn. Điều này đã làm cho cầu bất động sản tăng cao. Phải nói vào thời gian này thì hoạt động thị trường bất động sản Việt Nam vô cùng sôi động. Như vậy có thể nói thì môi trường kinh tế biến động là một trong những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng nhưng nó khó có thể mà đoán được. chỉ cần người đi vay có mức lương cố định thì có thể vay được tiền để mua bất động sản. Làm cho quá trình thu nợ của các ngân hàng bị chậm trễ gây ra những khoảng tổn thất cho các ngân hàng thương mại. Chính vì nguyên nhân này mới dẫn đến tình trạng cho vay dưới mức của các ngân hàng thương mại ở Mỹ năm 2007-2008. Và như vậy là thị trường tài chính Trang 3 . Một yếu tố khác cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra rủi ro tín dụng mà theo nhóm chúng tôi cần đề cập đến là sự cho vay một cách tùy tiện của ngân hàng. nhưng một nguyên nhân chính phải kể đến chính là do sự ảnh hưởng của lợi nhuận.Luật kinh tế hoạt động của ngân hàng bị đình trệ. theo đó những ngân hàng thương mại Mỹ cho vay dưới mức chuẩn theo quy định. Điều này làm cho các khoản tiền mà ngân hàng cho vay trở thành nợ khó đòi. chậm cung vốn lại từ đó làm nền kinh tế bị ngưng động. Nhưng sau khi bong bóng nhà đất ở Mỹ vỡ tan thì không những nó đóng băng thị trường bất động sản Mỹ mà nó còn tỏa hơi lạnh đóng băng luôn thị trường bất động sản Việt Nam. Chính vì vậy xuất phát từ yếu tố này buộc các nhà làm luật phải quan tâm vì đây là một trong những nhân tố chủ quan chính gây ra rủi ro tín dụng mà cần được giải quyết. Nhưng vào cuối năm 2007 đầu năm 2008 khi những nhà đầu tư có kinh nghiệm ở Mỹ thấy nguy cơ tan vỡ của bong bóng nhà đất này do đó họ đã bán ra để thu hồi vốn. Vì dù rằng khi đi vay thì nhà đầu tư phải trình bày những phương án kinh doanh cụ thể và có tính khả thi. Chính điều này làm cho cung bất động sản tăng lên. Mặc khác trong một số trường hợp doanh nghiệp kê khai tài sản không đúng với thực tế thường thì nhỏ hơn dẫn đến hệ lụy là dự án không thực hiện được do khả năng tài chính yếu kém và nguồn vốn không đủ. Tuy nhiên trong quá trình thi hành dự án do quản lý kinh doanh kém đã làm nãy sinh nhiều vấn đề trong dự án làm chi phí tăng cao hơn trong tính toán. dẫn đến giá bất động sản tăng vọt một cách liên tục. Việc nhà đầu tư vay tiền và thanh toán cho ngân hàng thương mại diễn ra liên tục. Và rồi cứ theo tốc độ giảm sút đó thì đến lúc phải thanh toán khoản tiền vay nhưng người đi vay không thanh toán được. Vậy xuất phát từ những nguyên nhân nào? Vâng tất nhiên là phải kể đến sự biến động không thể ngờ của nền kinh tế thế giới cũng như thị trường tài chính thế giới. Vì dù rằng như thế nào thì cuối cùng các ngân hàng thương mại cũng là những doanh nghiệp do đó lợi nhuận luôn là yếu tố sống còn. Ví dụ như vào năm 2007 khi mà thị trường bất động sản ở Mỹ đang ở đỉnh cao chính điều này cũng có tác động đến thị trường bất động sản Việt Nam. Một nguyên nhân khác nữa mà nhóm chúng tôi muốn nói đến là khả năng kinh doanh kém của các nhà đầu tư đi vay tiền cũng như những gian dối trong việc kê khai tài sản. Và do cho vay dưới chuẩn nên các ngân hàng thương mại này cũng không thể thu hồi lại vốn được hoàn toàn. Từ đó làm giá bất động sản đứng lại và khi nó không còn thu hút nhà đầu tư thì giá bắt đầu giảm gây ra những thiệt hại nặng nề cho những người đi vay cuối cùng.

nhưng ta có thể đứng nhìn khi nhiều người cùng rút tiền mà ngân hàng không thanh toán kịp? Quay lại vấn đề ngoài nguyên nhân chính do lợi nhuận thu hút. Do đó những nhà làm luật xuất phát từ cơ sở này để xây dựng lên các tiêu chuẩn cũng như những quy định để quản lý rủi ro đối với các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên suy cho cùng thì ngân hàng thương mại vẫn là các tổ chức kinh tế chứ không phải tổ chức chính trị do đó nó không có quyền cưỡng chế hay ép buộc. Hay nói khác hơn là ngân hàng mất đi chi phí cơ hội của khoản tiền đó trong thời gian chờ giải quyết. với vai trò vô cùng quan trọng là thành phần chủ chốt trong việc làm cầu nối cung vốn.Luật kinh tế Mỹ suýt nữa đóng băng nếu không có những nổ lực từ phía chính phủ Mỹ cũng như FED (cục dự trữ Liên Bang Mỹ). vì rằng vừa phải tính toán như thế nào sao cho lợi ích của những người đi vay không bị xâm phạm cũng như bảo vệ lợi ích cho ngân hàng? Về vấn đề này nhóm chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau của bài viết. Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng nếu sự kiện đó ở Việt Nam thì hậu quả sẽ như thế nào rất có thể hệ thống tài chính Việt Nam sẽ sụp đổ hoàn toàn do kiến thức của người dân về tín dụng vẫn chưa thật cao về tín dụng từ đó gây ra hiện tượng lan truyền tâm lý. Dựa trên những nguyên nhân đã phân tích ở trên ta có thể chia rủi ro tín dụng thành hai loại: rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan và rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan. Nhưng tiềm ẩn sau đó là nhiều nguyên nhân như vừa phân tích ở trên có thể gây ra những rủi ro tín dụng nghiệm trọng. Xuất phát từ những cơ sở như trên đặt ra yêu cầu cho những nhà làm luật quản lý rủi ro đối với các tổ chức tín dụng phải có những cơ chế cũng như sự giám sát nào nhằm xóa bỏ nguyên nhân này? Và nguyên nhân chính cuối cùng mà nhóm chúng tôi sẽ trình bày ngay sau đây sẽ là các bất cập trong công tác thi hành luật tổ chức tín dụng vào trong thực tiễn. Còn rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan thì gồm rủi ro do các nguyên nhân từ phía khách hàng vay và rủi ro do các nguyên nhân từ phía ngân hàng cho vay. Vì dù rằng bạn là những người thật am hiểu về tín dụng. Trang 4 . Nói tóm lại ở đây thì hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động cơ bản của thị trường tài chính.…lỏng lẻo trong công tác quản lý sau khi cho vay. Mặc dù luật có quy định ngân hàng được bồi hoàn bằng tài sản thế chấp nếu như người đi vay không trả được khoản tiền đã vay. thì vẫn còn nhiều nhân tố khác làm cho các ngân hàng cho vay tùy tiện đó là sự bố trí người không đúng với nghiệp vụ gây ra những hậu quả nghiệm trọng trong việc thẩm định tài sản thế chấp. Nếu trong trường hợp này nhờ đến tòa án thì đợi đến khi tòa án giải quyết thì ngân hàng đã phải mất đi những lợi ích đúng ra sẽ nhận được từ khoản tiền đó trong thời gian kiện tụng. rủi ro do môi trường pháp lý chưa thuận lợi. thật ra nhân tố này cũng có ảnh hưởng rất lớn đến việc gây ra rủi ro tín dụng vì ngân hàng không thể kiểm soát được số tiền này có dùng đúng vào mục đích hay không? Tuy nhiên về nguyên tắc thì không cho phép ngân hàng xen vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay người đi vay. Rủi do tín dụng do nguyên nhân khách quan gồm rủi ro do môi trường kinh tế không ổn định. kinh doanh. các ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động tín dụng cho các nhà đầu tư để thực hiện hoạt động sản xuất. Và đây cũng là nhân tố nan giải cho những người làm luật.

nghĩa vụ của người quản lý. Việc hoàn trả được nợ gốc trong tín dụng có nghĩa là việc thực hiện được giá trị hàng hoá trên thị trường.Luật kinh tế Những hạn chế trong quy chế quản lý rủi ro đối với các tổ chức tín dụng theo luật Việt Nam (luật các tổ chức tín dụng 2010). người điều hành tổ chức tín dụng: Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng. rủi ro tất yếu của quá trình tự do hóa tài chính. Nghị định 08/2000/NĐ-CP ngày 10/03/2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo. Do đó. các cơ quan có liên quan trong việc khắc phục hậu quả và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành ngân hàng phát triển.. Cỗ xe càng lao đi với vận tốc lớn thì hệ thống này càng phải an toàn.2001 hướng dẫn việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ cho các Tổ chức tín dụng. hạn chế trong luật tín dụng Việt Nam. Hệ thống kiểm soát nội bộ: các quy định về kiểm tra nội bộ các Trang 5 . còn việc hoàn trả được lãi vay trong tín dụng là việc thực hiện được giá trị thặng dư trên thị trường. Luật các tổ chức tín dụng đã được ban hành và luôn sửa đổi phù hợp với thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động của các ngân hàng thương mại. Mà thực tế cho thấy kiểm tra nội bộ cần phải được xem như hệ thống “thắng” của cỗ xe tín dụng.. còn rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan như rủi ro do môi trường kinh tế không ổn định (Sự biến động quá nhanh và không dự đoán được của thị trường thế giới. phân bổ đầu tư một cách hợp lý đã dẫn đến khủng hoảng thừa về đầu tư trong một số ngành) thì khó phòng ngừa. liên quan đến vấn đề nội tại của bản thân nền kinh tế đang chuyển đổi. công việc kiểm tra nội bộ của các ngân hàng hầu như chỉ tồn tại trên hình thức. Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng.5. thiếu sự quy hoạch. có thể xem rủi ro tín dụng cũng là rủi ro kinh doanh nhưng được xem xét dưới góc độ của ngân hàng. thông tư số 07/2003/TTNHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 19. hội nhập quốc tế. Như vậy điều 40. công tác kiểm tra nội bộ các ngân hàng rất lỏng lẻo. Quyền. cá nhân theo nguyên tắc hoàn trả. Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT/NHNNBTP. Nhưng trong thời gian trước đây. sự tấn công của hàng nhập lậu. Các biện pháp phòng chống rủi ro có thể nằm trong tầm tay của các NHTM nhưng cũng có những biện pháp vượt ngoài khả năng của riêng từng ngân hàng. Hàng loạt các văn bản pháp luật mới như “Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng” do Ngân hàng nhà nước ban hành liên tục được thay đổi cho phù hợp với thực tế. Ngân hàng nhà nước. đang định hướng mô hình phát triển ở VN. Tuy nhiên bên cạnh đó còn tồn tại nhiều bất cập. hiệu quả thì mới tránh cho cỗ xe khỏi đi vào những ngã rẽ rủi ro vốn luôn luôn tồn tại thường trực trên con đường đi tới. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan thì dễ phòng ngừa và có thể đoán trước được.2003 về hướng dẫn thực hiện một số quy định về đảm bảo tiền vay của các Tổ chức tín dụng theo Nghị định 178 và Nghị định 85 (Thông tư này thay cho Thông tư số 06).BCA-BTC-TCĐC ngày 23. khó đoán trước mà chỉ có thể chuẩn bị đối phó ở một mức độ nào đó chứ không thể lường trước được. tất cả đã nói lên quyết tâm của Chính phủ.4. các tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh tế. Theo chúng tôi tìm hiểu và nghiên cứu thì: Theo điểm 5 điều 38.

cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng cũng như thời gian kiểm tra định kì là bao lâu. quy trình. cụ thể từng khoản mục về cơ chế. không sử dụng thông tin. chức vụ và tài sản của tổ chức tín dụng để thu lợi cá nhân hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức. đầy đủ các thông tin mà NHTM yêu cầu nên các ngân hàng thương mại vẫn chưa thực hiện tốt công tác này. Một số trường hợp luật và các văn bản đã có song việc triển khai vào hoạt động ngân hàng thì lại hết sức chậm chạp và còn gặp phải nhiều vướng mắc bất cập như một số văn bản về việc cưỡng chế thu hồi nợ. kiểm tra sử dụng tiền vay tuy có quy định trong Luật tín dụng nhưng do yếu tố tâm lý ngại gây phiền hà cho khách hàng của cán bộ ngân hàng. Do vậy. một phần do hệ thống thông tin quản lý phục vụ kinh doanh tại các doanh nghiệp quá lạc hậu.Luật kinh tế ngân hàng vẫn quy định chưa rõ ràng. Một số vụ án kinh tế lớn trong thời gian vừa qua có liên quan đến cán bộ Ngân hàng thương mại đều có sự tiếp tay của một số cán bộ ngân hàng cùng với khách hàng làm giả hồ sơ vay. không có chức năng cưỡng chế buộc khách hàng bàn giao tài sản đảm bảo cho ngân hàng để xử lý hoặc việc chuyển tài sản đảm bảo nợ vay để Tòa án xử lý qua con đường tố tụng… cùng nhiều các quy định khác dẫn đến tình trạng Ngân hàng thương mại không thể giải quyết được nợ tồn đọng. Như vậy. người điều hành tổ chức tín dụng: Trung thành với tổ chức tín dụng. liên quan đến uy tín của các cán bộ. Mà các ngân hàng lại thường có thói quen tập trung nhiều công sức cho việc thẩm định trước khi cho vay và lơi lỏng quá trình kiểm tra. Như vậy theo điểm 3 điều 38. Những văn bản này đều có quy định: Trong những hợp khách hàng không trả được nợ. các Ngân hàng thương mại không làm được điều này vì ngân hàng là một tổ chức kinh tế. Đa số các doanh nghiệp khi vay vốn ngân hàng đều có các phương án kinh doanh cụ thể. cổ đông. Khi cán bộ ngân hàng lập các bản phân tích tài chính của doanh nghiệp dựa trên số liệu do các doanh nghiệp cung cấp. cố ý lừa đảo ngân hàng để chiếm đoạt tài sản không nhiều. theo điều 94. Số lượng các doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích. chính sách. lạm dụng địa vị. vẫn còn tình trạng thiếu giám sát và quản lí sau khi cho vay khiến khoản vay không có bảo đảm được hoàn trả. nghĩa vụ của người quản lý. Một cán bộ kém về năng lực có thể bồi dưỡng thêm. làm ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp khác. Ngân hàng thương mại có quyền xử lý tài sản đảm bảo nợ vay. cơ hội kinh doanh của tổ chức tín dụng. bí quyết. không cung cấp được kịp thời. Xét duyệt cấp tín dụng. Trên thực tế. khả thi. cá nhân khác làm tổn hại tới lợi ích của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên những vụ việc phát sinh lại hết sức nặng nề. Đạo đức của cán bộ là một trong các yếu tố tối quan trọng để giải quyết vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng. nhưng một cán bộ tha hóa về đạo đức mà lại giỏi về mặt nghiệp vụ thì thật vô cùng nguy hiểm khi được bố trí trong công tác tín dụng. không phải là cơ quan quyền lực nhà nước. thành viên góp vốn và chủ sở hữu tổ chức tín dụng. cầm cố lên quá cao so với thực tế để rút tiền ngân hàng. Vấn đề này mang tính chủ quan vì đạo đức của cán bộ thì không thể Trang 6 . hay nâng giá tài sản thế chấp. quy định nội bộ. thường thiếu tính thực tế và xác thực. tài sản tồn đọng. sổ sách kế toán mà các doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng nhiều khi chỉ mang tính chất hình thức hơn là thực chất. kiểm soát đồng vốn sau khi cho vay. Quyền.

như đã phân tích các ngân hàng thương mại suy cho cùng cũng là những doanh nghiệp. kiểm tra. Trong phần này trên cơ sở những phân tích ở trên tức là kết hợp nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng cộng với những điểm còn thiếu trong luật tổ chức tín dụng 2010 nhóm chúng tôi xin đề cử một số giải pháp mà theo nhóm chúng tôi đánh giá là quan trọng. Những rủi ro tín dụng xảy ra cho dù có xuất phát từ những nguyên nhân khách quan hay chủ quan đều phản ánh rõ nét những yếu kém trong công tác quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Các đề nghị để bổ sung cho luật các tổ chức tín dụng 2010. mở cửa khi mà hoạt động tài chính tín dụng không còn gói gém trong phạm vi một quốc gia thì bao giờ nó buộc nhà làm luật cũng phải phân tích. triệt để. Đó là những vấn đề tín dụng trong nước mà luật các tổ chức tín dụng năm 2010 quản lý. Nhưng cũng như đã nói ở trên thì phạm vi bài viết này chỉ phân tích những vấn đề thiếu xót cũng như hạn chế về quản lý tín dụng giới hạn trong nước trên nền tảng luật các tổ chức tín dụng 2010. Tuy nhiên trên thực tế những quy định này sẽ làm giảm lợi nhuận ngân hàng vì hoạt động ngân hàng là hoạt động mang tính chất xoay vốn. Nhưng theo nhóm chúng tôi nghỉ là vấn đề trọng tâm nằm ở chổ quy định về tỷ lệ dự trữ. Do vậy để tránh ảnh hưởng này chúng tôi đề nghị mặc dù luật đã quy định rất rõ rằng …. còn trong thời kỳ cung tiền Trang 7 .Luật kinh tế đoán được. Những biện pháp nhằm ngăn ngừa. Ở đây chúng ta kết hợp luôn hai nhân tố tác động là chủ quan và chủ quan. Vi dụ như theo điều 101 luật các tổ chức tín dụng năm 2010 có quy định tại khoản 1: Ngân hàng thương mại phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc. Theo quy định này thì ngân hàng thương mại phải gởi tại ngân hàng trung ương một khoản tiền tính theo tỷ lệ dự trữ bắt buộc hiện hành. Trước xu thế hội nhập. quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng chưa được các ngân hàng đưa ra và thực hiện một cách đầy đủ. đặc biệt là các biện pháp liên quan đến yếu tố con người. Thứ nhất là vấn đề chủ quan. Do vậy nó luôn mang một ham muốn mà như các doanh nghiệp khác luôn khát khao là tìm kiếm giá trị thặng dư hay nói khác hơn là lợi nhuận. Và thật sự đây là một câu trả lời khó khăn và dường như ngay cả nước Mỹ là trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu trên thế giới vẫn chưa giải được bài toán này. nên việc chọn được cán bộ giỏi thì dễ nhưng việc chọn cán bộ đạo đức tốt thì khó vì thuộc phạm trù định tính nên rất khó xác định. phán đoán để từ đó đề ra những chính sách cũng như điều luật cho thích hợp. Do vậy vấn đề đặt ra là phải làm sao để vừa làm cho ngân hàng vừa có lợi nhuận và ngân hàng trung ương (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) có thể kiểm soát cũng như đảm bảo rằng hoạt động của ngân hàng đó vẫn được đảm bảo tránh khỏi rủi ro tín dụng. hạn chế trong Luật tín dụng cũng như quá trình thi hanh luật của các ngân hàng thương mại. Như vậy nếu trong thời kì lạm phát thì ngân hàng trung ương sẽ ban hành một tỷ lệ cao để giảm bớt cung tiền. Chính vì vậy không thể tránh khỏi những cơn khủng hoảng do cho vay dưới chuẩn. Tóm lại ta thấy còn rất nhiều bất cập.

Nhưng có thể nói trong lúc như vậy thì các ngân hàng phải tự lo cho mình vì lạm phát tăng cao. Nhưng theo quy luật thông thường có thể thấy dòng máu tài chính sẽ là cội nguồn của sự khủng hoảng. Vì thiết nghỉ rằng nếu giảm lãi suất thì chúng ta không bàn cải. Nhưng có thể nhìn ra một điều rằng. còn hoạt động của ngân hàng thương mại có thể là dài hạn. vừa đảm bảo khả năng ngân hàng nhà nước biết được khả năng của ngân hàng thương mại. Nhưng liên kết bằng cách nào? Chúng tôi đề nghị liên kết bằng một tổ chức. biến động tài chính. Như vậy nếu tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên thì vấn để đặt ra là ngân hàng phải làm như thế nào với khoản tín dụng này? Và thật sự một điều rằng nếu có một kế hoạch nào dài hạn của ngân hàng thương mại đặt ra thì tỷ lệ dự trữ bắt buộc được xem là một trong những nhân tố khách quan có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch. Để làm ổn định những nhà đầu tư tín dụng vừa đảm bảo khả năng sinh lợi. Đồng thời với giải pháp này nhóm chúng tôi nghỉ sẽ khắc phục được những nguyên nhân chủ quan gây ra rủi ro tín dụng. Ví dụ như cho vay để đầu tư. Hình thức tín dụng dài hạn. Còn chính sách tiền tệ có thể sử dụng hai công cụ còn lại là lãi suất tái chiết khấu hoặc nghiệp vụ thị trường mở.dantri. khách hàng tới rút tiền nhiều để chuyển tiền sang hình thức cất trữ khác. Tuy nhiên đây cũng là một yếu tố ngắn hạn. nhưng nếu tăng lãi suất mặc dù ngân hàng thương mại đã được thông báo sớm để chuẩn bị. Theo suy nghỉ của nhóm chúng tôi nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của ngân hàng thương mại. Chính vì như thế thiết nghỉ trong điều luật các tổ chức tín dụng nên bổ sung thêm một điều khoản trong đó quy định về việc liên kết các ngân hàng với nhau.Luật kinh tế thiếu thì ngân hàng nhà nước sẽ quy định một tỷ lệ thấp để tăng cung tiền. các cuộc khủng hoảng tài chính tất yếu sẽ làm cho một số ngân hàng bị sụp đổ. Và tổ chức này trực thuộc ngân hàng trung ương quản lý với nhiệm Trang 8 . Ở đây có thể bổ sung điều 101 khoản 1 luật các tổ chức tín dụng 2010 như sau: Ngân hàng thương mại phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc là 10% chẳng hạn hay một con số cụ thể do Ngân hàng nhà nước quy định và con số này sẽ cố định trong suốt thời kỳ luật này còn giá trị hiệu lực. nhưng quỹ tiền mặt thì có hạn do vậy đồng loạt các ngân hàng nào không thể chi trả và không nhận được trợ giúp từ ngân hàng trung ương thì phải tuyên bố phá sản. Tức là quy định bắt buộc các tổ chức tín dụng hoặc các ngân hàng khi thành lập phải cam kết là thành viên của một tổ chức quản lý tín dụng. Và đây có thể lý giải cho tình hình các nước phát triển với quá nhiều ngân hàng thì việc giải cứu hết thực sự là khó khăn với ngân hàng trung ương. Bởi hai cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mở đầu cho hai cuộc chiến tranh thế giới đặc biệt cuộc khủng hoảng 1929.1933 và có thể thấy rõ nhất gần đây là cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 đều bắt nguồn từ khủng hoảng. Như vậy liệu Việt Nam chúng ta có xây dựng một môi trường đầu tư ổn định để mời gọi đầu tư hay không? Do đó thiết nghỉ việc quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc là nên cố định trong luật luôn. Vì đây là những công cụ chủ lực của chính sách tiền tệ. như ta biết đối với những nhân tố khách quan thì khó mà đoán được hay dự đoán chính xác được. Như năm 2008 vừa qua ở Mỹ cho đến thời điểm tháng 01/2010 Mỹ đã có 174 ngân hàng bị đóng cửa (Nguồn http://www.com. Thứ hai là các vấn đề khách quan. Do vậy trong những lúc như thế này thì vấn đề đặt ra là nên có một chiếc thuyền thật lớn để chứa hết những người mắt nạn thay vì để một chiếc thuyền to với vận tốc chậm chạp ra khơi trợ giúp.vn/ ) Do vậy hơn bao giờ hết có lẻ để chống lại yếu tố này có thể so sánh như những cơn bảo lớn bất chợt thì đòi hỏi các ngân hàng thương mại cũng như các tổ chức tín dụng khác liên kết với nhau.

Và đó cũng là nỗi lo lớn nhất của khách hàng. theo kiểu “tiền ta ta lấy trước cho chắc” và như vậy tất yếu sẽ làm sụp đổ hệ thống tài chính của quốc gia và làm nền kinh tế tê liệt kéo theo đó là những yếu tố chính trị. Và thực chất nếu như một ngân hàng thương mại sụp đổ chẳng hạn ở tại thành phố Hồ Chính Minh thì dễ dàng suy luận được rằng rất nhiều người sẽ đổ xô đi rút tiền ở những ngân hàng khác. Nhưng có thể thấy rằng tùy thuộc vào điều kiện mỗi quốc gia.com Biểu đồ biểu thị tỷ lệ lạm phát ở Mỹ từ năm 2006 đến hết tháng 3 năm 2008 Trang 9 . Theo đó tổ chức này sẽ được ngân hàng trung ương chi tiền để trả cho khách hàng. Thực chất nếu quy định trên được thực hiện đặc biệt trong những lúc lạm phát cao thì sẽ càng làm tăng lạm phát. Cần nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của tổ chức này không phải là để thực hiện chức năng giao dịch mà yếu tố chính nó là làm ổn định lòng tin của dân chúng về hệ thống tài chính quốc gia. Do vậy tâm lý ai cũng lo sợ khi một ngân hàng nào đó sụp đổ là điều không bàn cãi. với Việt Nam chúng ta thực sự mà nói thì trình độ của người dân về tài chính chưa cao. Vì có thể thấy rằng một trong những nguyên nhân chính khiến các ngân hàng thương mại hay phá sản là do không đáp ứng được nhu cầu rút tiền của khách hàng. Và so sánh lại thì lạm phát chúng ta có thể kiềm chế lại sau còn yếu tố chính trị là một trong những thành quả cách mạng. Nếu vận dụng nguyên lý hai mặt đối lập của chủ nghĩa Mác – Lênin ở trong trường hợp này thì giữa lạm phát và chính trị thì sự tồn vong của của hệ thống chính trị vẫn là yếu tố chính quyết định. Theo đó các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng phải cam kết khi có khủng hoảng tài chính hoặc biến động nghiệm trọng có thể dẫn đến n ngân hàng thương mại phá sản (n là số ngân hàng thương mại phá sản theo quy định của ngân hàng trung ương là dấu hiệu của khủng hoảng tài chính) thì phải chuyển một khoản tiền đủ để thanh toán cho các khách hàng mình trong trường hợp không thể giải quyết được.Luật kinh tế vụ gần như một tổ chức bảo hiểm cho số tiền gởi của khách hàng.cezarysalad. http://www.

net/) Ở đây nhóm chúng tôi không lấy ví dụ về Việt Nam vì thực chất một điều tại Việt Nam từ khi mở cửa đến nay (1986) vẫn chưa có ngân hàng thương mại nào phá sản trừ những vụ trốn nợ làm người dân mất lòng tin vào tín dụng như hợp tác xã Thanh Hương (năm 2005). 3/10/2008: Hạ viện Mỹ thông qua gói 700 tỷ USD.Federal Reserve System) và Quốc hội Mỹ đã có những hoạt động chính như sau: 7/9/2008: Chi 200 tỷ USD tiếp quản Freddie Mac và Fannie Mae. Quay lại với vấn đề chính là chủ trương thành lập tổ chức quản lý tín dụng mặc dù có nét giống với trường hợp ngân hàng tham gia bảo hiểm cho tiền gởi. Bằng cách từ ý thức tự nguyện chấp hành của các tổ chức tín dụng là chính. Kết quả nghiên cứu. Nhưng cũng như đã phân tích khi tham gia bảo hiểm thì ngân hàng sẽ chịu chi phí do đó làm giảm lợi nhuận do vậy khách hàng khó mà biết được ngân hàng có hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm với khoản tiền gởi mình không? Nói chung lại với hai bổ sung chính là bổ sung thêm vào điều 101 khoản 1 luật các tổ chức tín dụng năm 2010 là quy định cụ thể mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc và thêm một điều bổ sung vào luật các tổ chức tín dụng 2010 là buộc các ngân hàng thương mại phải trở thành thành viên của tổ chức quản lý tín dụng. Thông qua việc phân tích các rủi ro trong vấn đề tín dụng ở Việt Nam hiện nay kết hợp với sự phân tích những điều còn hạn chế của luật các tổ chức tín dụng năm 2010. lạm phát tăng cao trong năm 2008 (minh họa theo biểu đồ) thì tại Mỹ.Luật kinh tế Và đây cũng làm một trong những nguyên nhân giải thích tại sao nước Mỹ mặc dù kinh tế khủng hoảng trầm trọng. (Nguồn http://vnexpress. Dĩ nhiên là không phải thuyết phục mà là theo cách sẽ cưỡng chế khi vi phạm theo đúng tính chất pháp luật nhưng nó sẽ hạn chế xuất phát điểm của hàng vi vi phạm thông qua tính tự nguyện của chủ thể thực hiện hành vi đó. FED (Cục dự trữ liện bang Mỹ . nhóm chúng tôi thấy rằng quả thật với sự biến đổi một cách liên tục và khó dự báo trước được của môi trường xung quanh và các hoạt động con người thì luật đặt ra luôn có những bất cập mà đây là vấn đề hiển nhiên. Như vậy vấn đề đặt ra là những nhà làm luật nên quy định như thế nào để hạn chế những lỗ hỗng này? Theo nhóm chúng tôi biện pháp tốt nhất là khắc phục bằng cách là quy định những vấn đề theo cách nó sẽ góp phần hạn chế từ ý thức tự nguyện của đối tượng bị quản lý hơn là cưỡng chế. 25/11/2008: Mỹ chi thêm 800 tỷ USD hỗ trợ kinh tế. Và áp dụng vào trong vấn đề quản lý tín dụng nhóm chúng tôi có nêu hai chính sách kiến nghị được trình bày ngay sau đây: Chính sách kiến nghị: Trang 10 . Với mục đích chính tạo lòng tin cho người dân tránh dao động khi có khủng hoảng và hạn chế được những nguyên nhân chủ quan gây rủi ro tín dụng.

cộng thêm hành vi ứng xử của khách hàng . Với mục đích chính tạo lòng tin cho người dân tránh dao động khi có khủng hoảng.” vì đây là một đề tài đòi hỏi phải phân tích tâm lý. Hai là thêm một điều bổ sung vào luật các tổ chức tín dụng 2010 là buộc các ngân hàng thương mại phải trở thành thành viên của tổ chức quản lý tín dụng. Các nghiên cứu tiếp theo: Với kết quả nghiên cứu của nhóm chúng tôi như vừa nêu trên nhóm chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu những quy định để bổ sung thêm vào luật các tổ chức tín dụng năm 2010 về đề tài “làm thế nào để hạn chế nguyên nhân chủ quan gây ra rủi ro tín dụng từ phía người đi vay một cách hiệu quả nhất.Luật kinh tế Một là bổ sung thêm vào điều 101 khoản 1 luật các tổ chức tín dụng năm 2010 là quy định cụ thể mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Trang 11 . Bằng cách từ ý thức tự nguyện chấp hành của các tổ chức tín dụng là chính.nên trong phạm vi bài viết này chúng tôi không đề cập đến. Nhằm hạn chế được những nguyên nhân chủ quan gây rủi ro tín dụng.

....................................5 Các đề nghị để bổ sung cho luật các tổ chức tín dụng 2010......................................................1 Tổ chức tín dụng....... Lê Văn Hưng (chủ biên) (2006)...... Khoa luật kinh tế................................................................Luật kinh tế MỤC LỤC Các rủi ro trong vấn đề thực hiện tín dụng của tổ chức tín dụng ở Việt Nam........... Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010................................. HCM................... 2............. NXB Phương Đông.................12 Tài liệu tham khảo......................................................................................................................................................................................................... 3................................................ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (Luật số 47 – 2010 – QH12)....... Trang 12 . HCM (2010).................12 Tài liệu tham khảo................7 Kết quả nghiên cứu......................................................................................................... NXB Đại học Quốc gia TP... Giáo trình luật kinh tế............................................... trường ĐH Kinh tế TP..............................................15 Tài liệu tham khảo 1.........2 Những hạn chế trong quy chế quản lý rủi ro đối với các tổ chức tín dụng theo luật Việt Nam (luật các tổ chức tín dụng 2010)............... TS................1 Rủi ro tín dụng đối với các tổ chức tín dụng........ 4...................................10 MỤC LỤC.................................................................................... Văn bản pháp luật dành cho học phần Luật kinh tế.......................

Nên từ những nhận định đó. Vậy điều gì sẽ xãy ra nếu quy định của chính phủ về tổng mức cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giảm xuống. nó chỉ làm cho con thuyền đó chìm đi một cách nhanh chóng mà thôi. Chẳng hạn theo Nghị định số 69/2007/NĐ-CP quy định tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của Ngân hàng Việt Nam. nhưng không gì chắc chắn là nó sẽ không phải là vĩ mô. luật tổ chức tín dụng năm 2010 quy định “Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam” đồng thời Chính phủ quy định tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài. và rằng nếu chỉ tin là nó không xảy ra tại sao các nhà làm luật không dự liệu trước. đúng bản chất của pháp luật chứ không phải là một yếu tố làm cho người ta phải suy tính và lo lắng. Trong trường hợp này việc quy định giảm mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài sẽ là một trong những nhân tố làm giảm thiểu rủi ro từ hoạt động tín dụng vì đơn giản là như vậy sẽ tạo cho các nhà đầu tư nước ngoài có thêm vốn phục vụ cho những hoạt động chi phát triển sản xuất mà không phải đi vay mượn trong điều kiện nền kinh tế vô cùng khó khăn. Thứ ba. lượng cổ phiếu không ai mua. Tuy nhiên nếu hoạt động kinh doanh của ngân hàng này là yếu kém.Luật kinh tế Bổ sung 3. nhóm chúng tôi đề nghị nên quy định rõ tổng mức cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài được quyền sở hữu trong một ngân hàng. xét trong ví dụ trên ta thấy rằng trong những lúc kinh tế đang biến động như vậy thì bất kì những nhân tố nào ảnh hưởng làm vốn ngân hàng giảm đi cũng chẳng khác nào như một cơn bảo lớn ập vào một chiếc thuyền đang lênh đênh trong cơn bảo. Trong trường hợp này nếu ngân hàng kinh doanh có hiệu quả thì khi này lượng cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài bán ra sẽ có nhiều người mua và dĩ nhiên là hoạt động kinh doanh của ngân hàng sẽ it bị biến động. Mặc dù theo quy định hiện nay tại điều 16. Chẳng hạn như khủng hoảng tài chính thế giới năm 2007 đã làm cho nhiều ngân hàng lớn trên thế giới. theo quy định tại điều 16. thì buộc lòng tự ngân hàng phải bỏ vốn chủ sở hữu ra mua lại. qua đó trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và có thể gây ra những biến động rủi ro trong tín dụng. luật các tổ chức tín dụng 2010 sẽ làm cho nền kinh tế cũng như hoạt động của các ngân hàng dễ dàng thoát khỏi qua những biến động của tình hình thế giới. Nếu theo quy định này thì tùy theo quyết định của Chính Phủ mà nhà đầu tư nước ngoài sẽ được sở hữu bao nhiêu phần trăm vốn cổ phần tại một ngân hàng Việt Nam. Dĩ nhiên những điều chúng ta đang nói ở đây chỉ mang tính vi mô. Các đề nghị bổ sung luật tín dụng 2010. lẫn những nhà đầu tư phá sản. Tuy nhiên nếu xét lại ta thấy việc giảm mức sở hữu tổng số vốn cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vẫn có ảnh hưởng nhiều hơn. Chính yếu tố này sẽ làm cho luật các tổ chức tín dụng thêm rõ hơn. Trang 13 . nhưng vì một lý do nào đó chẳng hạn do Chính phủ không muốn các ngân hàng Việt Nam có nhiều nhà đầu tư nước ngoài can thiệp vào do đó đã giảm tỷ lệ này xuống còn 25% chẳng hạn. chẳng hạn như khó đáp ứng khả năng thanh toán. điều này làm thu hẹp nguồn vốn chủ sở hữu.

từ đó làm giảm lạm phát. ta cứ đứng chân tại chỗ. Thực chất khi ngân hàng phá sản thì có thể một số khoản nợ của nó không thể thu hồi được. Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận một điều rằng nếu không chấp nhận hậu quả này thì sao có thể có bước tiến mới. Trang 14 . họ hoàn toàn có nơi dự bị để xóa bỏ rủi ro cho số tiền của họ. Thị trường tài chính ta hiện nay cũng có cạnh tranh nhưng cạnh tranh chưa gay gắt. tại sao ta không tập trung quy định những vấn đề xoay quanh việc phá sản các tổ chức tín dụng. do đó chúng ta phải chấp nhận chịu lạm phát trong thời gian đầu này. Tuy nhiên cũng như đã phân tích ở trên thì việc thực hiện cho người dân rút tiền tại tổ chức quản lý tín dụng sẽ gây ra lạm phát nếu người dân không tin hệ thống tài chính và như vậy sẽ làm cho nền kinh tế tồi tệ hơn.Luật kinh tế Thứ tư. cứ sợ. mà khách hàng lại đến rút tiền làm cho lượng tiền mặt trong nền kinh tế tăng lên. Tóm lại một điều là ở trong chính sách thứ tư này là chúng tôi kiến nghị nên xây dựng một hệ thống pháp luật phá sản các tổ chức tín dụng trong đó nên chú trọng đến yếu tố ổn định lòng tin của người dân như vừa phân tích ở trên. tại sao vậy? một điều là nếu nó kinh doanh không hiệu quả thì nó nên bị đào thải để cuối cùng trên thị trường chỉ còn những kẻ nào chinh phục được. Do đó thay vì chúng ta cứ tập trung quy định những hình thức như sáp nhập. Nhưng vấn đề chính là làm sao có thể ổn định lòng của người dân khi một ngân hàng hay một tổ chức tín dụng phá sản? điều này sẽ được lý giải bằng chính sách thứ hai mà chúng tôi vừa nêu bên trên. vì rằng chúng điều là một doanh nghiệp. thay thế chủ sở hữu ngân hàng. mặc dù như đã phân tích ở trên thì việc phá sản một ngân hàng sẽ dẫn đến những rắc rối rất lớn trong hệ thống tài chính lẫn hệ thống kinh tế. thì khi đó việc một ngân hàng hay một tổ chức tín dụng phá sản cũng là điều không quan trọng. Tuy nhiên cùng với nhịp độ phát triển thì việc phá sản một ngân hàng hay một tổ chức tín dụng sẽ là điều tất nhiên. vấn đề chính mà nhóm chúng tôi muốn nói ở đây là việc phá sản một tổ chức tín dụng có khi lại là một trong những nhân tố làm giảm rủi ro tín dụng. Tuy nhiên sau đó tổ chức quản lý tín dụng có thể thay mặc ngân hàng đã phá sản hoặc nhân danh cơ quan quyền lực nào đó để thu hồi số nợ này. Thực chất đây là một trong những chính sách vượt ra khỏi luật các tổ chức tín dụng năm 2010. do vậy việc cho phép tổ chức tín dụng phá sản sẽ là một trong những bước tiến đẩy thị trường tài chính chúng ta tiến lên một bước mới. mà doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả thì tất yếu sẽ bị phá sản. chỉ cần cho người dân thấy rằng họ có thể rút tiền của họ được. Cộng thêm với việc phát triển trình độ của người dân thì việc phá sản các tổ chức tín dụng sẽ dần trở nên thân thuộc chứ không phải xa lạ như hôm nay. mặc khác cộng với sự phát triển của chính sách mở rộng thẻ thanh toán hóa sẽ làm cho lượng tiền trong lưu thông giảm. cứ lo lắng thì không thể nào thực hiện được nhưng bước tiến.

Văn bản pháp luật dành cho học phần Luật kinh tế. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010. NXB Đại học Quốc gia 2.Ngân hàng Nhà nước đăng trên www. 5. Khoa luật kinh tế.chinhphu. HCM (2010). trường ĐH Kinh tế TP. Tạp chí phát triển kinh tế số 170 Tháng 12 năm 2004.tapchiketoan.HCM” Trang 15 . NXB Phương Đông. 6.com – trang web “Tạp chí kế toán”. 3.Luật kinh tế Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình luật kinh tế. TP. bài viết “Rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại tại TP. www. HCM. 4. 7. TS. Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (Luật số 47 – 2010 – QH12). Lê Văn Hưng (chủ biên) (2006).vn Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Hồ Sỹ Thụy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful