P. 1
BÀI_TẬP_CHƯƠNG_ĐIỆN_LY_-_LỚP_11_NÂNG_CAO-

BÀI_TẬP_CHƯƠNG_ĐIỆN_LY_-_LỚP_11_NÂNG_CAO-

|Views: 249|Likes:
Được xuất bản bởidodinhkhai

More info:

Published by: dodinhkhai on Aug 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải

: Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO. 1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng: a nước nguyên chất. b alcol etylic c dung dịch sacarozơ d dung dịch axit sunfuric trong nước. 2/ Sự điện ly là : a Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong dung môi ,hoặc trong nước b Quá trình phân li thành ion của các muối trong dungdịch . c Quá trình phân li thành ion của các chất có liên kết ion trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy d Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong nước hoặc các chất ở trạng thái nóng chảy. 3/ Trong dãy các chất sau dãy chất nào đều chứa các chất điện li: a Cl2 , N2 , NaCl , HClO3 , K2Cr2O7, CaSO4, NH3. b NaHCO3 , HCl , CH3CH2OH, BaSO4 , BaCl2. c C6H6 , C6H5ONa , C2H5OK , HF d H2S , H2SO4,H2SO3 , KClO , CaCO3, BaSO4 , AgCl 4/ Các chất nào sau đây không dẫn điện: a HI trong dung môi benzen. b Dung dịch rượu etyllic trong CCl4. c KOH và MgCl2 nóng chảy . d KCl rắn , khan., NaOH , khí HCl . 5/ Chất nào dưới đây khi tan trong nước không phân ly trong nước cho các ion : a KCl . KClO3 , NaOH. b Đường glucozơ :C6H12O6 c Axit axetic , axit clohdric. d BaSO4, CaCO3 , PbS. 6/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a MgCO3(r) Mg2+ +CO32-. b MgCO3 = Mg2+ +CO32-.

M

r

Ù B

I

M Â T

-

H T

T P

M B

-D T

L K A

K A

Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM

1

H2SO4 2H+ + SO42c H3PO4 H+ + H2PO4..1):2 = 0..1 c a= (0.H2PO4H+ + HPO42. Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ +OH. 0.16M .4 mol .7 ) = 1.2 +0.7.15M . 8/ Chất điện ly mạnh có độ điện ly là : a 0  1 b  1 c  0 d 1 9/ Chất điện ly yếu có độ điện ly là : a  1 b 0 c 0. SO42.35.c MgCO3 Mg2+ +CO32-. 0.Biết trong dung dịch A có chứa các ion sau :Ba2+ . Vậy trong dung dịch có những chất nào :( Không tính dung môi ) Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 2 .75 b a= (0. d NaCl Na+ + Cl. Vậy tổng số ion do nó tạo ra trong dung dịch là : a3 b4 c3 d Tất cả đều đúng BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.. Trong đó tổng nồng độ các ion là 0. d MgCO3 Mg2+ +CO32-.5M . 7/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a Fe(OH)3 Fe(OH)2+ +OH-. Cl.4.4.HO42H+ + PO43-.3M c 0. d 0    1 10/ Cho dung dịch A có các ion sau : Cu2+ : a mol . 0.Fe(OH)2+ Fe3+ +OH-.Cl.Vậy nồng độ các ion là : a 0.: 0.2+0. 0..7 ):2 = 0.3M d 0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 13/ Cho dung dịch H2S .5 d Kết quả khác .4 +0.7 mol . Vậy a = ? a a= (0.25 M .8 mol/l . b H2SO4 2H+ + SO42-.48Mb 0. 11/ Dung dịch A được tạo thành từ hai muối có nồng độ mol/l của phân tử trong dung dịch bằng nhau .: 0.5M 12/ Cho dung dịch H2SO3 . Na+ .

05625M.0..2 có độ điện li là 0..14 ) là : a 2.15M 16/ Trộn 150 ml dung dịch CaCl2 0.4875 M.85M b 2.0. 0. 14/ Cho dung dich CH3COOH 0.02 .0004 . 0.5M c 2. b 0.15M . nồng độ các chất được sắp xếp theo trật tự nào sau đây thì đúng : a H2S] > [H+] >[HS-] >[S2-] b S2-] > [H+] >[HS-] >[H2S] c S2-] > [H2S>[HS-] >[H+] d S2-] > [H+] >[H2S] >[HS-].02 .125M ..2% .0980M 15/ Trong dung dịch Axit sunfuric có [SO42-] = 0.8 M.125M . Vậy nồng độ [H+] và [H2SO4] là : a 0.0002M .06 . d H2S . H+ . H+ .097 M d 0.125M .4M .09 19/ Dung dịch Axit H2S .0565M.5625M. 0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 3 .0. 0.2M c 0.0999 M c 0.25M d 0. 20/ NaF là chất điện li mạnh .06 b 0.0996M b 0. 0.0. 0.0001M . 0.0. 0.04 .0.4875 M c 0.25M 18/ Số mol của các ion có trong 150ml dung dịch Fe2(SO4)3 0.0002M .06 d 0.0.2 M Vậy nồng độ các ion trong dung dịch là : a 0.2M là : a 0. H+ .a S2.04 M .35M d 2. các ion H+ và S2. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.0. b Chủ yếu là S2.45 M b 0.2M. c S2. 0. H2S .4M . ion H+ có nồng độ lớn nhất .05625M.475 M 17/ Nồng độ các ion có trong dung dịch KOH14 % ( D= 1.15M với 250 ml dung dịch FeCl3 0. HS-. 0.Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là : a 0.0.03 c 0. d 0.. HF là chất điện ly yếu vậy bằng phương pháp thực nghiệm nào dưới đây để chứng minh đều đó : a So sánh độ tan của hai dung trên cùng nồng độ. 0.4M . H2S . HS-. HS-.

. cộng hoá trị d chất điện ly . cốc 1 không dẫn điện . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 4 .. . sự điện ly . a chất điện ly .. ion . d K3PO4 K+ +K2PO4..(1).(3) . . AlOH2+ Al3+ +OH-. b So sánh độ hằng số Kcb của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l....+K+ . không có cực. Liên kết hoá học trong chất không điện li là .chất không điện ly .. cộng hoá trị có cực .hoặc ..... .. cộng hoá trị có cực . Al(OH)2+ AlOH2+ +OH-.+ H+.... sự điện ly . ion ..(7).. không có cực c chất không điện ly .. b FeS Fe2+ +S2-.(2).. Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là .Những chất tan trong nước không phân li ra ion gọi là . 23/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước . ion .. chất điện ly .. không có cực b chất điện ly . cộng hoá trị có cực ...BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. c CH3COOH CH3COO. K2PO4KPO42..(4). chất không điện ly ... cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.. 21/ Phương trình điện li nào sau đây đúng : a Al(OH)3 Al(OH)2+ + OH. 22/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp: Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là .(5).(6) . Liên kết hoá học trong chất điện ly là .. c So sánh độ dẫn điện của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l d So sánh độ điện ly  của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l.Kết luận nào dưới đây đúng : a Cốc 1 có dung dịch màu nâu .. sự điện ly ...chất không điện ly . sự điện ly .hoặc liên kết .KPO42K+ + PO43-. ion . cốc 2 có dung dịch màu lam.

15 c 0. d (1) không dẫn điện . d Cốc 1 có dung dịch màu lam . Cl.b.005 c 2a+2b . Biểu thức liên hệ giữa các số a.01 . 0.1M . b= 0.c.2 mol .25 d 0. đều có nồng độ mol/l là 0. k không  không đổi .01 d c+d-2a-2b= 0 b= 0. b  không đổi .c-d=0 . Khi cô cạn dung dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46.2 . 0. b= 0.1mol . 0. k thay đổi. Al3+ : 0. cốc 1 . b=0. 24/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) .3 .(2) dẫn điện do có sự điện ly. và d mol NO3. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp: a 1>2>3>4 b 4>1>3>2 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2 28/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì : a  thay đổi . c Cốc 1 có dung dịch màu lam .3 27/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl . Kết luận nào sau đây đúng a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp .15. (4) : Kalisunfat . dung dịch HCl trong nước (2).02 26/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0.(2) dẫn điện do có sự điện ly.(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện.015 b 2a+ 2b = c+d . 0. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.( x mol ) . d= 0. cốc 1 không dẫn điện .d và giá trị của b khi a =0. cốc 1 không dẫn điện .( y mol ) . Vậy các giá trị của x . c (1) .(2) dẫn điện do có sự điện ly. b mol Mg2+ .. SO42.9 gam chất rắn. 25/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ .03 là a 2a+2b-c-d =0 .01. cốc 2 có dung dịch màu lam.2 b 0.1 . (2) : Rượu Etylic . (3) : axit axetic . b Cốc 1 có dung dịch màu nâu . c=0. cốc 2 có dung dịch màu nâu. cốc 2 có dung dịch màu nâu. c mol Cl. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.. b (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly . k thay đổi đổic M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 5 . y lần lượt là: a 0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

b (2) nước là axit . k không đổi.[HNO2]0 = 0. (2) nước là trung tính. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 6 .5H2O.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. bazơ: HCl +H2O H3O+ + Cl.(3) . a 10-4 mol/l b 10-3 mol/l c 10-2 mol/l d 10-1 mol/l 33/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là: a [HCOOH] > [CH3COOH] b C%HCOOH > C% CH3COOH. (3) nước là chât oxy hoá. [HNO2]0 = 0..60. c [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH. k thay đổi.1018 ion NO2.1023.  =1. b  = 6% . CuSO4 + 5H2O CuSO4.00. d Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ 34/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit .1 mol/l c  =6% . Những kết luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6. d  thay đổi . a (1) nước là axit .0% .10 mol/l. a  = 3% . c  không đổi . k thay đổi..64.09l/l 32/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0. k không đổi.Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước . Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O NH4+ +OH. 10-19 phân tử HNO2 và 3.6% ( D= 1g/ml) .10 mol/l d  = 5% . k không đổi 29/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì : a  thay đổi . 30/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] : a giảm b thay đổi c không đổi d tăng. 31/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5. d  thay đổi .(1) . b  không đổi .[HNO2]0 = 0. [HNO2]0 = 0.

10-3 (mol/l) c 1.69.3. K2SO4) a 0.Để điều chế 200ml dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl .hoặc NaCl .05.. 0. NaCl 0. b Na2SO4 . KCl .475. 0. Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0. K3PO4 0. d 6.5M . 0.10-5 . c NaCl .01mol.5 .2 38/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.05M . KCl 0.10-2 (mol/l) .1M . 0. b 1. Tính K của axit flohidric :( Bài này chú ý) a -4 a 6. K2SO4 d Na2SO4 . 0.1M phải : a <1 b> 1 c =1.15 .25. (3) nước là axit. KCl 0. Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ? a 0.96. K2SO4 39/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0.10 b 6.Để điều chế dung dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây: a NaCl hoặc K2SO4 .15. KCl . 0.1M .3M. d >1 nhưng < 7 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 7 . d (1) : Nước là Bazơ.10-3 (mol/l) d 1.1.5M .10M.0 lít dung dịch axit HF có 4.12 mol .18 mol.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.92. Biết  = 8% .05M . a 1.09 mol .2 d 0.15 mol d 0. 0.01mol 40/ Tích số tan của nước sẽ tăng lên khi tăng : a áp suất b [H+] c Nhiệt độ d [OH-] M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 41/ pH của dung dịch CH3COOH 0.78. 0. 35/ Trong 2. c (3) nước là bazơ (4) nước là axit.10-4 c 7.4.10-4 (mol/l) 37/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0.25 b 0.18 mol c 0. b 0125 mol . NaCl 0.10-4 36/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1. c 0.6 .1M .10-5 .0 gam HF nguyên chất .

[OH-]= 10-12 mol/l.34 d 3. d [H2SO4] =0. [OH-]= 10-2 mol/l. [OH-]= 10-2 mol/l. Trong y học giá trị của K được lấy làm chuẩn ở nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C hay 3100K vì vậy tích số tan của nước là Kw370c = 2. 42/ 10ml dung dịch HCl có pH= 3 thêm vào đó Vml nước cất thì thu được dung dịch có pH = 4 .56 b7 c 6.54 c 5. Sự điện ly của axit được chấp nhận là hoàn toàn Vậy nồng độ mol/l của H2SO4 và [OH-] là : a [H2SO4] =0.2M. Tính pH của nước tinh khiết ở 370C. b [H2SO4] =0. pH của dung dịch là : a2 b 1. [OH-]= 10-12 mol/l. Ù nước ta thu được 1.hay 2980K .8 d 7.5 lít dung dịch có pH = 13 .35 a 3.1M .10-14 .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Vậy V là : a 90ml b 110ml c 100ml d 50ml 43/ Một dung dịch axit sunfuric có pH=2 . 44/ Một dung dịch axit fomic 0.092 % có khối lượng riêng D=1. c [H2SO4] =0.1M. c4 d3 45/ Trong hoá học nhiệt độ chuẩn được chọn trong phòng thí nghiệm là 250C . K2 =10-2 ở điều kiện đang xét : I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A   5% .10-14.vì vậy tích số tan của nước Kw 250c = 1.5 . Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 8 .45 47/ Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc ta thấy độ dẫn điện của dung dịch tăng dần lên sau đó giảm dần là do :Biết axit sunfuric có K1 =  . a 5.12.2M. 46/ Cho m gam Na vào B Vậy m có giá trị r : là M b 4.

a Ban đầu do  không khi pha loãng .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. ba zơ d Phản ứng nhanh hơn vì Natri axetat là chất có mối trường bazơ . B r 49/ Cho dung dịch Axit HA 0.10 . tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm xuống độ dẫn điện giảm . c Ban đầu do  giảm khi pha loãng . khi sự điện li xảy ra một phần thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . tiếp tục pha loãng sự dẫn điện kém đi d Ban đầu do  tăng khi pha loãng . dung dịch HCl 0. Zn IT là kim laọi tác dụng Ù được với cả axit và bazơ. c [H+]HA > [H+]HX 50/ Cho dung dịch HCl 0.1M M có K= 4. khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion tăng thêm nữa .1M có pH1 .nồng độ các ion trong dung dịch tăng . tiếp tục pha loãng mọi chất điện ly đều như vậy.1M có K= 1. -D T 48/ Viên kẽm đang tác dụng với dung dịch axit sun furic loãng . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . nếu M thêm và dung dịch muối Natri axetat thì phản ứng xảy ra : B vơi axit vừa phản ứng với a Phản ứng chậm lại do Zn vùă phản ứng T muối axetat P H b Phản ứng chậm lại do [H ] giảm xuống vì CH COO + T H CH COOH M c Phản ứng rất nhanh vì muối axetat là chất xúc tác vừa tác dụng với  axit . tiếp tục pha loãng dung dịch dẫn điện mạnh hơn b Ban đầu do  =1 khi pha loãng .nồng độ các ion trong dung dịch tăng . Kết luận nào sau đây sai về hai dung dịch trên: + + 3 3 -4 -5 L K A K A a pHHA < pHHX.01M có pH2 vậy kết luận nào sau đây sai: Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 9 .10 . dung dịch axit HX 0.nồng độ các ion trong dung dịch giảm .nồng độ các ion trong dung dịch tăng . b pHHA > pHHX. d Tính axit của HA > HX.

CH COONa .00 .00 1. dung dịch H2SO4 0. d pH1 =1 < pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.54% b 14.15.25 b  pH =0 c  pH >0 d  pH<0 -5 -2 -4 a Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 10 .145.3 P H 54/ Đimetyl amin : (C H ) NH . Khi thêm 0.66.01M có pH lần lượt là : a 1.10-4 57/ Dung dịch axit fomic 0. NH Cl .67.10 d 1.55 a 12.46% d 14. 1.70 7 BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.34.55% r M 56/ Dung dịch axit fomic 0.Vậy K = ? 2 3 3 4 4 -4 2 5 2 b L K A K A  ? a 1.28% c 14. b pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 >[H+]2.1 d 2.Tk = 5.007M có pH=3 .1M có pH1 .9 .007M có pH=3 . c pH1 =1 > pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2.4 c 4. 51/ Cho dung dịch CH3COOH0.5M .a pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 < [H+]2. b 2.M .10 b 0.Tính pH của dung dịch có Đimetylamin 1. c 1.Vậy 55/ Dung dịch axit fomic Ù B a 14.007M có pH=3 . dung dịch HCl 0.001mol HCl và 1 lít dung dịch axit fomic thì  pH của dung dịch là : a  pH = -0.00 . -D 53/ Cho các dung dich sau dung dịch nào sốT dung dịch có pH > 7 và số dung dịch có pH lần lượt là: Na CO .48 b 12.10 .1M có pH2 vậy kết luận nào sau đây đúng: a pH1 =pH2 b pH2-pH1 =1 c pH1< pH2 d pH1 > pH2 52/ dung dịch HCl 0. M c 12.00 c 2.7 d 2. 2.275. B KCl NaHSO T a 3.56 Â d 12.10 .2 b 1.01M .45 I T0. 1.

Cu(OH)2 . H2O . BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. NH4Cl . HSO4. H2O . Al2O3 . NH4Cl .. ZnO .. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 11 . Chất và ion có tính bazơ : a HCO3. Al3+ . Cu(OH)2 . H2O . Chất và ion có tính axit : a Cu(OH)2 .. H2O ... Be(OH)2 . CH3COONH4. CH3COONH4. NH4Cl . CH3COONH4. 61/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. HSO4. Na2SO4 . Al2O3 . Be(OH)2 . Al3+ d HCO3. Al3+ . AlO2. AlO2.HSO4. HSO4. Na2SO4 . CH3COONH4. Na2CO3 .. Al2O3 . AlO2. Al3+ . H2O . H2O . NH4Cl .. NH4Cl . ZnO . CH3COONH4 . Cu(OH)2 . Be(OH)2 . 59/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. Na2SO4 .HSO4.. b Na2SO4 c HCO3. Al2O3 .. Cu(OH)2 . Na2CO3. b Na2SO4 c AlO2. ZnO . Al2O3 . CH3COONH4 . Be(OH)2 . Al2O3 . CH3COONH4. Chất và ion có tính lưỡng tính là : a AlO2. Na2CO3 .. HSO4. Be(OH)2 . Al3+ 60/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. AlO2. Be(OH)2 ... Na2SO4 .58/ Cho các chất và các ion sau : HCO3.. Chất và ion có tính trung tính là: : a AlO2. Na2CO3. Al3+... c Na2SO4 d HCO3. Na2CO3 b . d Cu(OH)2 . b HSO4.. NH4Cl .Cu(OH)2 . Be(OH)2 ... NH4Cl . Al2O3 .. NH4Cl .. Na2CO3 . Na2CO3.. ZnO .Na2SO4 c Cu(OH)2 . H2O . Be(OH)2 . Al3+. Al2O3 . AlO2. Na2CO3. Al3+ .... CH3COONH4. d HSO4. H2O .

X . 3 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 4 1 3 2 a6 b1 c 12. 4 3 1. X = AlCl . X I T . X T P 66/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . Y c Y . X = CH COONa . X 67/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . 65/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = -D . Y = NaCl . Dung có pH = 7 là : a Y4. d X .Y dY . 62/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . X c X . X = NH Cl . Y . X b X X ÂM . X = CH COONa Ù B aX bX dX r CO có pH= ? c X 68/ Dung dịch Na M 2 3 4 4 5 2 5 2 4 1 4 3 5 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2. X H Cl . Y bY . Y3 = Na2CO3 . X .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. b Y5 c Y2 d Y1 1 2 3 K . X = Na CO .X . X = CH COONa . X d X . Y4.Dung dịch có pH < M 7: B aX X .X .Y2= Amoniclorua . Dung có pH > 7 là : a Y1 . X = NH Cl . Y4 = NaHSO4 .Y4 c Y2 . X = AlCl .Dung dịch có pH = FeSO . 63/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . d7 69/ Dung dịch AlCl3 có pH =? a8 b 12 c 3. Y3 b Y1. bX X .Y2= Amoniclorua . X = AlCl . Y5 = NaCl . Y5 = NaCl . X = Na CO . X NaCl T = FeSO .25 d9 70/ Dung dịch NaHCO3 là chất lưỡng tính nên pH = ? a4 b6 c9 d7 2 3 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 12 . Y3 d Y3 . cX X .Y = 64/ Cho các dung dịch sau : Y = Natriaxetat .Dung dịch có pH =7 = FeSO . 3 7 3 6 5 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2 4 2. X = NH T >7: aX . Y4 = NaHSO4 .Y = Amoniclorua A L Na CO . Dung có pH < 7K : là A aY . X = Na CO . Y3 = Na2CO3 . 4 3 1. Y = NaHSO .X .

màu đỏ. b có màu hồng .AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . b Dung dịch FeSO4. NaHSO4 . màu xanh c có màu hồng .+H2O 2H+ +CO32-. 71/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu xanh . K2CO3 . màu xanh e có màu hồng . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl c AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl d AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl 75/ Trong các câu sau câu nào sai: a Dung dịch Na2SO4. không màu. màu xanh c không thay đổi . CH3NH3Cl có pH < 7 M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 13 . Na2SO3 có pH=7. không màu.**1/00034 Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là : h có màu hồng . màu xanh b có màu hồng .+H2O HCO3. màu đỏ d có màu hồng .+OH74/ Dung dịch AlCl3 có môi trường axit vì có quá trình: a AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . không màu 73/ Dung dịch Na2CO3 có phản ứng bazơ vì : a Na+ +OHNaOH. Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl b AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl .+H2O HCO3. g có màu xanh . không màu f có màu xanh .+OHc CO32. không màu 72/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu hồng . b CO32. d CO32. d có màu hồng .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . không màu.

NO3. c Fe3+ . d Dung dịch Na2SO4. HCO3-. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 14 .. Na+. d Cu2+. K+. OH. NaOH có pH . Ca2+. Cl-. NO3-. K2CO3 .. KHS . NO3-. b NH4+. c Dung dịch NaHCO3 ... OH. CH3NH3+. Al3+. OH. Na2SO3 có pH>7 76/ Các ion nào trong tập hợp sau tôn tại đồng thời trong cùng một dung dịch: a Na+. Fe3+..BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Cl.>7 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->