P. 1
Phân tích những nguyên tắc cơ bản của phương pháp luận biện chứng duy vật

Phân tích những nguyên tắc cơ bản của phương pháp luận biện chứng duy vật

|Views: 16,939|Likes:
Được xuất bản bởiyatara20

More info:

Categories:Types, Research
Published by: yatara20 on Aug 31, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2015

pdf

Phân tích những nguyên tắc cơ bản của phương pháp luận biện chứng duy vật

Các nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật bao gồm ba nguyên tắc: Nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc lịch sử cụ thể và nguyên tắc phát triển trong nhận thức và thực tiễn. 1. Nguyên tắc toàn diện trong nhận thức và thực tiễn: a. Cơ sở lý luận: Cơ sở lý luận của nguyên tắc toàn diện là nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Mối liên hệ phổ biến là mối liên hệ giữa các mặt (thuộc tính) đối lập tồn tại trong mọi sự vật, trong mọi lĩnh vực hiện thực. Mối liên hệ mang tính khách quan và phổ biến. Nó chi phối tổng quát sự vận động, phát triển của mọi sự vật, quá trình xãy ra trong thế giới; và là đối tượng nghiên cứu của phép biện chứng. Mối liên hệ phổ biến được nhận thức trong các phạm trù biện chứng như mối liên hệ giữa: mặt đối lập- mặt đối lập; chất – lượng, cái cũ – cái mới; cái riêng- cái chung; nguyên nhân- kết quả; nội dung – hình thức; bản chất- hiện tượng; tất nhiênngẫu nhiên; khả năng – hiện thực. Nội dung nguyên lý: o Mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới đều tồn tại trong muôn vàn mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau. o Trong muôn vàn mối liên hệ chi phối sự tồn tại của chúng có những mối liên hệ phổ biến o Mối liên hệ phổ biến tồn tại khách quan, phổ biến; chúng chi phối một cách tổng quát quá trình vận động, phát triển của mọi sự vật hiện tượng xảy ra trong thế giới. b. Những yêu cầu cơ bản của nguyên tắc toàn diện: o Trong hoạt động nhận thức chủ thể phải: Tìm hiểu, phát hiện càng nhiều mối liên hệ, quan hệ (hay những đặc điểm, tính chất, yếu tố, mặt,…) đang chi phối sự tồn tại của bản thân sự vật càng tốt Phân loại để xác định những mối liên hệ, quan hệ (hay những đặc điểm, tính chất, yếu tố, mặt,…) nào là bên trong, cơ bản, tất nhiên, ổn định...; còn những mối liên

mặt. mặt. tính chất. biện pháp thích hợp (mà trước hết là những công cụ. chủ nghĩa ngụy biện… trong hoạt động thực tiễn và nhận thức của chính mình. Nắm vững sự chuyển hóa các mối liên hệ. tất nhiên. phát triển theo đúng quy luật và hợp lợi ích của chúng ta. tính chất.…) của bản thân sự vật. quan hệ (hay những đặc điểm. biện pháp bổ sung để phát huy hay hạn chế hay hạn chế sự tác động của chúng. quan hệ (hay những đặc điểm. sử dụng đồng bộ nhiều công cụ. một mối quan hệ. quan hệ (hay những đặc điểm. tính chất.…) để biến đổi những mối liên hệ. yếu tố. nhiều tính chất của sự vật. đặc biệt là những mối liên hệ.…). mặt. Dựa trên những mối liên hệ. quan hệ (hay những đặc điểm. không cơ bản. của nó. phát hiện ra quy luật (bản chất) của nó. tính chất. nhiều mối quan hệ. không ổn định…. yếu tố. nhằm lèo lái sự vật vận động. Chủ nghĩa phiến diện là cách xem xét chỉ thấy một mặt. tính chất. yếu tố. tính chất nào đó mà không thấy được nhiều mặt. yếu tố. ổn định… Để lý giải được những mối liên hệ. Thông qua hoạt động thực tiễn. nhiều mối liên hệ của sự vật nhưng không rút ra được mặt bản chất. quan hệ (hay những đặc điểm. tính chất.…) của bản thân sự vật. quan hệ (hay những đặc điểm. biện pháp vật chất) để biến đổi những mối liên hệ. Qua đó xây dựng một hình ảnh về sự vật như sự thống nhất các mối liên hệ. cái quan trọng nhất của sự vật hay hiện tượng đó. Việc tuân thủ nguyên tắc toàn diện sẽ khắc phục được những hạn chế gì trong hoạt động nhận thức và trong hoạt động thực tiễn. yếu tố. mặt. quan hệ (hay những đặc điểm. phương tiện. liệt kê những tính quy định khác nhau của sự vật hay hiện tượng mà không làm nổi bật cái cơ bản. mặt.…) còn lại. quan hệ (…) bên trong. mặt. chủ nghĩa chiết trung. mặt. ngẫu nhiên. o Trong hoạt động thực tiễn chủ thể phải: Đánh giá đúng vai trò của từng mối liên hệ. thường xem xét dàn trải. yếu tố. yếu tố. không thấy được mối liên hệ cơ . phương tiện. phương tiện. tất nhiên. cơ bản.hệ.…) bên trong cơ bản. mặt. c. Việc quán triệt và vận dụng sáng tạo nguyên tắc toàn diện sẽ giúp chúng ta khắc phục được chủ nghĩa phiến diện. tính chất. tính chất. quan hệ (hay những đặc điểm. kịp thời sử dụng các công cụ. yếu tố.…) chi phối sự vật.…) nào là bên ngoài. quan trọng…. Chủ nghĩa chiết trung là cách xem xét chỉ chú ý đến nhiều mặt.

tức được hiểu là một phương thức tồn tại của vật chất. “Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất. nguyên tắc toàn diện có vai trò cực kỳ quan trọng. Phát triển là một khuynh hướng vận động tổng hợp của hệ thống sự vật. . do mâu thuẫn trong bản thân sự vật gây ra. còn sự vận động có thay đổi những quy định về chất của sự vật theo xu hướng thoái bộ và sự vận động chỉ có thay đổi những quy định về lượng của sự vật theo xu hướng ổn định giữ vai trò phụ đạo. từ các tổ chức chính trị . trong đó. điều cốt lõi trong cuộc sống vô cùng phức tạp. tức không thấy được trọng tâm.xã hội… để có thái độ. biện pháp. là phương thức tồn tại của vật chất. tùy tiện. Trong đời sống xã hội. quan điểm dàn đều. Nó đòi hỏi chúng ta không chỉ liên hệ nhận thức với nhận thức mà cần phải liên hệ nhận thức với thực tiễn cuộc sống. cần thiết cho xu hướng chủ đạo trên. từ đơn giản đến phức tạp. vận động được hiểu như sự thay đổi nói chung. chính trị. Do đó hoàn toàn bất lực khi cần phải có quyết sách đúng đắn.bản của sự vật mà coi chúng như nhau. Nguyên tắc phát triển: a. thì bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ. kết hợp chúng một cách vô nguyên tắc. Chủ nghĩa ngụy biện là cách xem xét qua đó đánh tráo cái cơ bản với cái không cơ bản. đối sách hành động thích hợp mà không sa vào chủ nghĩa bình quân. sự vận động có thay đổi những quy định về chất (thay đổi kết cấu – tổ chức) của hệ thống sự vật theo khuynh hướng tiến bộ giữ vai trò chủ đạo. cái chủ yếu với cái thứ yếu… hay ngược lại nhằm đạt được mục đích hay lợi ích của mình một cách tinh vi. Sự vận động và sự phát triển Vận động là thuộc tính cố hữu. là một thuộc tính cố hữu của vật chất. trọng điểm. phải chú ý đến lợi ích của các chủ thể (các cá nhân hay các giai tầng) khác nhau trong xã hội và biết phân biệt đâu là lợi ích cơ bản (sống còn) và lợi ích không cơ bản. kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy”. Cơ sở lý luận: Cơ sở lý luận của nguyên tắc phát triển là nội dung nguyên lý về sự phát triển. phải biết phát huy hay hạn chế mọi tiềm năng hay nguồn lực từ khắp các lĩnh vực hoạt động xã hội (kinh tế. Phát triển là khuynh hướng vận động tiến lên từ thấp đến cao. từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. 2. văn hóa…) từ các thành phần kinh tế.

chủ nghĩa vị lai. Việc tuân thủ nguyên tắc này sẽ khắc phục được những hạn chế gì trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. bảo thủ. của sự tiêu diệt cái cũ và sự nảy sinh ra cái mới”. của “sự gián đoạn của tính tiệm tiến”. của “sự chuyển hóa thành mặt đối lập”. giữa cái cũ và cái mới. khô khan. hiện tượng trong thế giới đều không ngừng vận động và phát triển. Quan điểm thứ hai là sinh động. Quan điểm thứ nhất thì chết cứng. nghèo nàn. Phát triển là quá trình tự thân của thế giới vật chất. nó cũng xa lạ với đầu óc trọng cổ. chũ nghĩa thực tại. phát triển trong giới tự nhiên hữu sinh. và sự phát triển coi như sự thống nhất của các mặt đối lập. 3. phổ biến và đa dạng: phát triển trong giới tự nhiên vô sinh. Phát triển mang tính khách quan – phổ biến. do việc giải quyết mâu thuẫn. giữa cái riêng và cái chung.… Quán triệt và vận dụng sáng tạo nguyên tắc phát triển sẽ giúp chủ thể khắc phục được quan điểm (tư duy) siêu hình. phát triển trong xã hội. giữa chất và lượng. chủ nghĩa lý lịch. giữa bản chất và hiện tượng. của tất thảy mọi cái “đang tồn tại”.cụ thể: Những yêu cầu cơ bản của nguyên tắc lịch sử . trì trệ. Chỉ có quan điểm thứ 2 mới cho ta chìa khóa của “sự vận động”. định kiến trong hoạt động thực tiễn và nhận thức của chính mình. Quan điểm phát triển hoàn toàn đối lập với quan điểm siêu hình. là khuynh hướng vận động tổng hợp tiến lên từ thấp đến cao. thực hiện bước nhảy về chất gây ra và hướng theo xu thế phủ định của phủ định. từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của một hệ thống vật chất. mang tính khách quan. phát triển trong tư duy. Nội dung nguyên lý Mọi sự vật. giữa nội dung và hình thức. Phát triển như sự chuyển hóa: giữa các mặt đối lập.“Hai quan điểm cơ bản…về sự phát triển (sự tiến hóa): sự phát triển coi như là giảm đi và tăng lên. tinh thần. cung cách suy nghĩ xơ cứng giáo điều. giữa khả năng và hiện thực. chỉ có nó mới cho ta chìa khóa của những “bước nhảy vọt”. giữa tất nhiên và ngẫu nhiên. như lập lại. nó xa lạ với sự tuyệt đối hóa một giai đoạn nào đó trong quá trình vận động của đối tượng nhận thức cũng như cả bản thân quá trình nhận thức đối tượng.cụ thể . Nguyên tắc lịch sử . đầu óc bảo thủ định kiến. giữa nguyên nhân và kết quả. từ đơn giản đến phức tạp. b.

. Trên cơ sở đó. có vai trò như thế nào đến sự vận động. trong bất kỳ điều kiện. chúng quy định nhau.. nó được thể hiện qua những hiện tượng nào. lượng nào.I. điều gì là cái chung hay cái đặc thù / cái phổ biến. Sự vật đang (đã hay sẽ) trải qua những lần phủ định biện chứng nào. chủ thể phải tìm hiểu quá trình hình thành. chuyển hóa lẫn nhau như thế nào? Bản chất của sự vật là gì. Điều này có nghĩa là nguyên tắc lịch sử .. những hiện tượng đó đã trải qua những giai đoạn phát triển chủ yếu nào. *Trong hoạt động thực tiễn.cụ thể được V.. tồn tại và phát triển cụ thể của những sự vật cụ thể trong những điều kiện. cái cũ nào đang (đã hay sẽ) phải mất đi. phải nắm bắt được sự vật có thể sẽ phải tồn tại như thế nào (trên những nét cơ bản) trong tương lai.cụ thể đỏi hỏi phải phân tích sự vật cụ thể trong những tình hình cụ thể để thấy được: Sự vật đang (đã hay sẽ) tồn tại thông qua những chất. chủ thể phải xây dựng được những đối sách cụ thể. lượng mới nào?. Hiện giờ sự vật đang tồn tại như thế nào trong những điều kiện. * Nguyên tắc lịch sử . hoàn cảnh. bị chi phối bởi những quy luật nào. Trong mối quan hệ với những sự vật khác. cái mới nào đang (đã hay sẽ) xuất hiện?. thể hiện qua những độ nào. do những quy luật nào chi phối.* Trong hoạt động nhận thức. những mâu thuẫn đó đang nằm ở giai đoạn nào. phát triển của sự vật?. đang tồn tại trong những điều kiện. quan hệ nào. hiện tượng nào là điển hình … . và đứng trên quan điểm của sự phát triển đó để xem xét hiện nay nó đã trở thành thế nào”. trong những điều kiện. quan hệ cụ thể mà không nên áp dụng những khuôn mẫu chung chung cho bất cứ sự vật nào.. những điều gì được coi là những cái riêng hay cái đơn nhất. hiện tượng nào chỉ là giả tượng. hoàn cảnh. hoàn cảnh nào. áp dụng cho những sự vật cụ thể. Lênin cô đọng trong nhận định: “Xem xét mỗi vấn đề theo quan điểm sau đây: một hiện tượng nhất định đã xuất hiện trong lịch sử như thế nào. hoàn cảnh cụ thể. hoàn cảnh ra sao. Nghĩa là: Phải biết sự vật đã ra đời và đã tồn tại như thế nào. Sự vật đang (đã hay sẽ) bị tác động bởi những mâu thuẫn nào. đang (đã hay sẽ) thực hiện những bước nhảy nào để tạo nên những chất.

Khi vận dụng nguyên tắc này vào xem xét tình hình thế giới lúc này có những thay đổi lớn mà V. ở khâu yếu nhất của chủ nghĩa tư bản.. mà nó còn là phương tiện chủ yếu để khắc phục.. hiện thực đó đang (đã hay sẽ) nảy sinh ra những khả năng nào. * Nguyên tắc lịch sử . Ý nghĩa của việc xác lập phương pháp luận biện chứng duy vật đối với hoạt động nhận thức và thực tiễn: Với bản chất khoa học cách mạng và phê phán. hình thức nào không phù hợp với nội dung.cụ thể đã được các lãnh tụ của giai cấp vô sản vận dụng: Xuất phát từ tình hình cụ thể của chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn tiền độc quyền.cụ thể đòi hỏi chúng ta phải bao được các sự kiện xảy ra trong nghiên cứu khoa học hay các biến cố xảy ra trong các tiến trình lịch sử nhân loại. phép biện chứng duy vật. tự do cạnh tranh mà C. Nguyên tắc này đòi hỏi chúng ta phải xây dựng được bức tranh khoa học về thế giới. bản chất) của chúng. như Mác và Engen đã khẳng định: "không chịu khuất phục trước một cái gì cả”. hình thức nào phù hợp với nội dung của sự vật. Lênin đã đi đến kết luận đúng đắn là: cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể thắng lợi ở vài nước.I. chỉ ra được những trật tự nhân quả quy định chúng. cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể thắng lợi ở tất cả các nước tư bản chủ nghĩa tiên tiến. cái chung (quy luật. mỗi khả năng đó. mô tả chúng trên cơ sở vạch ra được cái tất yếu logic. ngăn ngừa các khuynh hướng tư duy dẫn đến nhận thức sai lầm các quy luật khách quan chi phối sự biến đổi của đời sống xã hội. nó không cho phép chúng ta kết hợp các sự kiện khoa học như những cái ngẫu nhiên thuần túy của tự nhiên hay mô tả các biến cố lịch sử như những cái vụn vặt đơn lẻ của xã hội. phép biện chứng duy vật không chỉ đối lập với phép biện chứng duy tâm . * Nguyên tắc lịch sử . đế quốc chủ nghĩa. trong những điều kiện cụ thể nào có độ tất yếu hiện thực hóa ra sao?. để qua đó chúng ta nhận thức được tính muôn vẻ của tự nhiên. Sang thế kỷ 20. Mác cho rằng. Tuy nhiên.. mà nó đòi hỏi chúng ta phải tái hiện chúng. tính phong phú của lịch sử trong sự thống nhất. cái gì làm cho nội dung của sự vật biến đổi?. hiện thực là gì. nó đang (đã hay sẽ) tồn tại thông qua những hình thức nào. Trên một ý nghĩa nào đó. chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn độc quyền. .Nội dung của sự vật là gì. Trong bản thân sự vật.

người ta không thể có được tư duy biện chứng khoa học khi trình độ văn hoá. Với ý nghĩa đặc biệt như vậy của phép biện chứng duy vật. Nếu vận dụng nguyên lý về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội để xem xét thì rõ ràng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh chủ quan duy ý chí.Những khuynh hướng sai lầm này biểu hiện ra bên ngoài thông qua hoạt động thực tiễn của con người và làm cản trở. chúng được coi là những căn bệnh. việc đề cao vai trò của nó đối với việc khắc phục những sai lầm trong tư duy càng trở nên có ý nghĩa hết sức to lớn. là sai lầm tự phát dẫn đến rơi vào chủ nghĩa duy tâm một cách không tự giác. khoa học sẽ tất yếu dẫn đến tư duy kinh nghiệm và phạm phải sai lầm chủ quan duy ý chí. khoa học của chủ thể nhận thức có thể khẳng định rằng. Vì vậy. phủ nhận hoàn toàn hay phần nào bản chất và tính quy luật của thế giới vật chất. của chủ nghĩa duy vật biện chứng. ở một mức độ nào đó.. Chủ nghĩa chủ quan chỉ thể hiện khuynh hướng tuyệt đối hoá vai trò của chủ thể trong quan niệm và hành động. lại vừa rơi vào chủ nghĩa duy ý chí. Dưới đây sẽ chỉ trình bày một số sai lầm tiêu biểu trong tư duy và trong nhận thức cần được khắc phục và con đường khắc phục chúng.xã hội. khoa học chưa đạt đến một chuẩn mực cần có. Do đó. xa rời hiện thực khách quan. của hiện thực khách quan". Lênin đã gọi căn bệnh này "là sự mù quáng chủ quan". Năng lực ấy cần phái được phát triển hoàn thiện. Về bệnh chủ quan duy ý chí “Bệnh chủ quan duy ý chí là một sai lầm kép. Tựu trung. coi thường các quy luật khách quan của sự vận động và phát triển. Do ý thức sai lầm về vai trò của lý luận mà dẫn đến lãng quên việc thường xuyên chủ động nâng cạo năng lực tư duy lý luận (trong đó bao gồm cả quá trình học tập lý luận và kiểm nghiệm thực tiễn). Đó chính là nguyên nhân của những nguyên nhân sau đây: Bệnh chủ quan duy ý chí là sự thể hiện về trình độ văn hoá. Thực chất của căn bệnh này là. rèn luyện lý luận. để khắc phục tình trạng yếu kém đó. Vì vậy. thậm chí triệt tiêu sự phát triển. người ta tuyệt đối hoá nhân tố chủ quan. Engen đã từng khẳng định: "Tư duy lý luận chỉ là một đặc tính bẩm sinh dưới dạng năng lực của người ta. cách trước tiên và chủ yếu là phải học tập. sự yếu kém về trình độ văn hoá. Về điểm này. Về lý luận. trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.. bệnh chủ quan duy ý chí là do sự yếu kém về trình độ nhận thức nói chung và sự hạn chế trong quá trình áp dụng lý luận vào thực tiễn nói riêng. bệnh chủ quan duy ý chí có nhiều biến thể phức tạp và trở . bệnh chủ quan duy ý chí là kết quả nếu không nói là tất cả của những điều kiện sinh hoạt vật chất . trong đó chủ thể tư duy vừa mắc phải chủ nghĩa chủ quan. cụ thể là của trình độ phát triển thấp kém về kinh tế. do đó.

sai lầm chủ quan. sai lầm ắt hẳn còn có nguyên nhân chủ quan khác. những người hoạch định chúng sớm nhận ra sai lầm. ngoài nguyên nhân hạn chế về trình độ nhận thức. chúng ta đã chủ quan trong việc đánh giá những khả năng hiện có. Sai lầm chủ quan duy ý chí đó là sự vi phạm nguyên tắc khách quan của sự xem xét. dẫn đến việc đề ra những chỉ tiêu quá cao trong xây dựng cơ bản và phát triền sản xuất.Lênin đã cảnh báo: "Đối với một chính Đảng vô sản. Nhưng cũng có thể xảy ra các tình trạng sau đây: 1) không nhận thức được nguồn gốc sai lầm về mặt tư duy. phát triển kinh tế. bệnh chủ quan duy ý chí trở thành một trong những nguyên nhân làm cho nền kinh tế bị đình đốn. Ở Việt Nam. và do đó. V. vì thế mà sinh ra những ảo tưởng về tốc độ cải tạo. Trong tình hình đó. do tính bảo thủ hoặc vì lợi ích cá nhân nên chủ thể tìm cách che giấu khuyết điểm. Bệnh chủ quan duy ý chí còn dẫn đến tệ mệnh lệnh hành chính. lãng phí. Như vậy. sai lầm càng trở nên nghiêm trọng. chính sách và pháp luật. hình thức chủ nghĩa. nếu bị sự can thiệp. trái với tinh thần của phép biện chứng duy vật. nguyên nhân lẫn trong hậu quả. quá trình . quá trình hoạch định đường lối chiến lược. Là căn bệnh không chỉ do yếu kém về trình độ nhận thức. tìm cách thuyết minh cho "sự sáng tạo hợp quy luật" hoặc tìm cách đổ lỗi cho người khác. Căn bệnh đó biểu hiện ở chỗ. hậu quả của nó khó có thể lường trước được.. hoặc cho nguyên nhân khách quan. chúng ta đã không có được một đường lối. sa sút. Trong cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đổi mới. Đó là. không sai lầm nào nguy là nguy hiểm hơn là định ra sách lược của mình theo ý muốn chủ quan. coi thường người lao động. trình độ lý luận mà còn là sản phẩm của một nền sản xuất nhỏ lạc hậu kéo dài. bệnh gia trưởng độc đoán chuyên quyền. 2) nhận thức được nguồn gốc sai lầm đó nhưng chậm được sửa chữa. Có thể sau khi chủ trương. đường lối bị thất bại do bệnh chủ quan gây nên. nhận thức. do đó chúng có thể được khắc phục. chính sách phát triển kinh tế thận trọng và khoa học dẫn đường. sửa chữa cho phù hợp với quy luật khách quan và yêu cầu của thực tiễn. sách lược cách mạng và sự cụ thể hoá đường lối đó bằng các chủ trương. Song là một loại bệnh "ấu trĩ tả khuynh" nên nó vẫn có khả năng được ngăn ngừa và loại bỏ. ban phát đặc ân. Trong trường hợp thứ hai.. trình độ lý luận dẫn đến lúng túng về biện pháp khắc phục. chờ đợi sự may rủi. áp đặt của ý muốn chủ quan tự phát sẽ làm nguy hại nghiêm trọng đến sự phát triển của đất nước mà trước mắt cũng như lâu dài. tệ sùng bái cá nhân. Thực tiễn cho thấy. Định ra một sách lược vô sản nói trên cơ sở đó có nghĩa là làm cho sách lược đó bị thất bại"..... Do vậy.thành mầm mống cho nhiều căn bệnh mới trong nhận thức. đến lượt nó. Về vấn đề này. trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đây. tham ô. và do đó.I. thay cho việc tìm cách khắc phục sai lầm thì có thể là thái độ thời ơ. chúng ta cũng đã mắc phải căn bệnh này. khắc phục. sửa chữa.

không nhất quán trong việc thi hành các chủ trương. riêng biệt. tri thức khoa học.tuỳ tiện. tự ti. hoặc của quá khứ chưa hẳn đã là những kinh nghiệm được bảo tồn và phát triển theo "quan điểm chọn lọc". Về bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa Bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa được đề cập ở đây là muốn nói đến những sai lầm trong phương pháp tư duy cũng như trong cải tạo thực tiễn. kinh nghiệm của các thế hệ trước… Tuy nhiên. đó là sự từng trải của bản thân. Hơn nữa. chính sách của Nhà nước. trình độ lý luận. Những người mắc bệnh kinh nghiệm không hiểu được rằng: Thứ nhất. Con người Việt Nam vốn mang đậm nét "tư duy kinh nghiệm". Vậy. họ lấy những kinh nghiệm đó ở đâu? Về đại thể. Thứ ba.khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí phải là sự kết hợp giữa việc nâng cao trình độ nhận thức.Lênin. Biểu hiện của những người mắc bệnh kinh nghiệm là đề cao kinh nghiệm cảm tính. và trong nhiều trường hợp. những kinh nghiệm này họ vay mượn của người khác. mặc dù đã được trang bị chủ nghĩa Mác -Lênin. họ đã rơi vào tình trạng mò mẫm. chứ không phải là cái phổ biến và càng không phải là tri thức kinh nghiệm phổ biến theo quan điểm của chủ nghĩa Mác . Vì vậy. trong số nguồn kinh nghiệm đó thì xu hướng chủ yếu là tuyệt đối hoá kinh nghiệm bản thân. Với căn bệnh này. một hoàn cảnh cục bộ. đặc biệt là phép biện chứng duy vật. vận dụng kinh nghiệm để giải mã những vấn đề thực tiễn một cách máy móc. những kinh nghiệm của bản thân họ chỉ mang tính chất cục bộ. kinh nghiệm của nước này hay nước khác. kinh nghiệm của người khác. nó đã diễn ra một cách độc đáo hơn và phức tạp hơn nhiều. trong hoạt động thực tiễn. sự việc đã diễn ra một cách khác mà chúng ta đã không thể (và bất cứ ai cũng không có thể) dự đoán được. dẫn đến tình trạng áp đặt kinh nghiệm trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. làm ảnh hưởng đến tiến trình . Thực chất của bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa là sự cường điệu hoặc tuyệt đối hoá kinh nghiệm. Chừng nào căn bệnh này chưa được khắc phục triệt để thì nó sẽ còn gắn kết chặt chẽ với bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều làm cản trở sự phát triển đất nước. nhưng ở một số nhà quản lý của chúng ta ít nhiều vẫn mắc bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa. trong đó bao hàm cả việc nắm vững phép biện chứng duy vật với việc đẩy mạnh đổi mới và phát triển kinh tế. coi kinh nghiệm là "chìa khoá vạn năng" trong việc giải quyết những vấn đề của cuộc sống đặt ra. coi thường tri thức lý luận. những tri thức kinh nghiệm mới chỉ là sự khái quát từ một thực tiễn. Thứ hai. kinh nghiệm của địa phương này hay địa phương nọ. nhưng trong thực tế cụ thể. sự vụ. chúng chỉ mới phản ánh được cái bề ngoài ngẫu nhiên. "Sự quan sát dựa vào kinh nghiệm tự nó không bao giờ có thể chứng minh được đầy đủ tính tất yếu.

cụ thể của nó. cứng nhắc.cụ thể của những hoạt động đó. cái đặc thù. chúng ta đã chậm khắc phục. không có tinh thần phê phán mà đem rập khuôn kinh nghiệm đó một cách mù quáng vào những điều kiện khác. Trước đây chúng ta đã nhận thức giáo điều mô hình chủ nghĩa xã hội của Liên Xô. một mô hình chưa được kiểm nghiệm thực sự bởi thực tiễn. Sai lấm đó chính là ở chỗ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Không chú trọng đến đặc điểm của dân tộc mình. Xét từ khía cạnh trình độ nhận thức thì bệnh giáo điều có nguồn gốc từ sự yếu kém về tư duy lý luận. Để khắc phục tình trạng này. khái quát thực tiễn. đòi hỏi phải nắm vững phép biện chứng duy vật. phù hợp với từng thời kỳ lịch sử. coi tri thức đã là chân lý tuyệt đối và vận dụng một cách máy móc những tri thức đó vào hoạt động nhận thức cũng như hoạt động cải tạo hiện thực mà không tính đến tính lịch sử . Ở nước ta. mang lại hiệu quả xấu cho hoạt động lý luận và hoạt động thực tiễn. Từ đó mà tìm ra những giải pháp phù hợp . Thực chất của bệnh giáo điều là sự tuyệt đối hoá tri thức lý luận. Để căn bản khắc phục căn bệnh này theo tinh thần của phép biện chứng duy vật. khái quát lý luận. . do đó. Hậu quả đó sẽ trở lên nghiêm trọng hơn khi bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa đan kết chặt chẽ với bệnh chủ quan duy ý chí. như Lênin nói: "Nêu chỉ biết bắt chước. là phạm chủ nghĩa giáo điều”. Lời căn dặn đó đến nay vẫn giữ nguyên giá trị trong việc học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế và quản lý kinh tế của các nước phát triển trên thế giới. dụng một lý thuyết. thiếu sáng tạo). rập khuôn. sáng tạo vào cuộc sống và không hiểu được tính biện chứng của quá trình nhận thức cũng như biện chứng của lịch sử xã hội. lạc hậu và trì trệ bởi phương pháp hành động cũ kỹ.phát triển kinh tế . xây dựng được chiến lược phát triển đúng đắn. Vê bệnh giáo điều Bệnh giáo điều là trạng thái sai lầm trong quá trình tư duy của chủ thể ( tính máy móc. đôi khi bệnh giáo điều biểu hiện ở việc áp dụng cái chung vào cái riêng một cách đơn giản. nên căn bệnh này vẫn còn tác động tiêu cực đến sự phát triển của đất nước . lấy cái phổ biến áp đặt cho cái riêng. hoặc áp. ngay sau khi tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. và bản thân họ cũng trở nên bảo thủ. tránh tuyệt đối hoá các tri thức đã có. Phải bám sát thực tiễn. khi phát hiện ra sai lầm. nhất là lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng. chúng ta phải triệt để phân tích mọi vấn đề trong tính lịch sử . dẫn đến hạn chế khả năng áp dụng tri thức một cách linh hoạt. như thế là sai lầm nghiêm trọng". máy móc. phải thấy được mối quan hệ qua lại và sự thống nhất biện chứng giữa kinh nghiệm và lý luận. trong khi học tập kinh nghiệm của các nước anh em là sai lầm nghiêm trọng.xã hội. sửa chữa. Trong thực tiễn. bởi coi đó là kiểu mẫu duy nhất mà không tính đến điều kiện đặc thù của Việt Nam. Rất tiếc. tránh rập khuôn. tri thức khoa học.

. Muốn vậy. vừa nâng cao năng lực tư duy. không ngừng nâng cao trình độ lý luận. vận dụng một cách khoa học tư duy biện chứng duy vật trong việc giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Chúng là một trong những nguyên nhân đưa nước ta vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế. xã hội những năm 80. Tuy nhiên. phát triển tư duy lý luận lên trình độ cao. trước hết phải nắm vững phương pháp luận biện chứng duy vật và thông qua đó. trong đó đổi mới tư duy lý luận được xem là cơ sở. nên chúng chưa hoàn toàn bị loại trừ. Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. khắc phục các căn bệnh nói trên về thực chất phải là quá trình xoá bỏ những nguồn gốc đã sinh ra chúng. nắm vững phép biện chứng duy vật sẽ giúp cho chủ thể vừa ngăn ngừa. Như vậy. năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn. những căn bệnh này vẫn còn ảnh hưởng tiêu cực đến công cuộc đổi mới của chúng ta. Ở mức độ nào đó. Điều đó có nghĩa là phải xoá bỏ tình trạng yếu kém về tư duy lý luận. vốn là những bệnh đã tồn tại khá lâu dài và những cơ sở nảy sinh ra chúng chưa hoàn toàn mất đi. tạo khả năng giải quyết đúng đắn những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Với tinh thần cách mạng khoa học. Việc ngăn ngừa. Từ đó đến nay. khắc phục những khuynh hướng tư duy sai lầm.Những căn bệnh trên đây thường gắn bó chặt chẽ với nhau. chúng ta đã có những bước tiên quan trọng trong việc khắc phục các khuynh hướng tư duy sai lẩm.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->