P. 1
Giao an Sinh 10CB_book.vnmath

Giao an Sinh 10CB_book.vnmath

|Views: 9,601|Likes:
Được xuất bản bởinangbanmai_mhp

More info:

Published by: nangbanmai_mhp on Sep 01, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2015

pdf

text

original

Sections

 • Tiết 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG
 • Tiết 2: Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT
 • Tiết 3 - Bài3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC
 • Tiết 5: PRÔTEIN
 • Tiết 6 - Bài 6: AXIT NUCLÊIC
 • Tiết 7 – Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ
 • Tiết 8 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC
 • Tiết 9: KIỂM TRA 1 TIẾT
 • Tiết 10: TẾ BÀO NHÂN THỰC(TT)
 • Tiết 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT
 • Tiết 12: THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH
 • Tiết 14: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT
 • Tiết 15: THỰC HÀNH- MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM
 • Tiết 16: HÔ HẤP NỘI BÀO
 • Tiết 20: CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN
 • Tiết 21: GIẢM PHÂN
 • Tiết 22: THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC K Ỳ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH
 • Tiết 23: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
 • Tiết 24: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT
 • Tiết 25: THỰC HÀNH- LÊN MEN ÊTILIC VÀ LĂCTIC
 • Tiết 26: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
 • Tiết 27: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 10(Ban cơ bản)
 • Tiết 28: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
 • Tiết 29: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
 • Tiết 31: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ
 • Tiết 32: VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN
 • Tiết 33: BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản

)
Phần I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Tiết 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG Ngày soạn: 01.09.2008 Ngày dạy: 04.09.2008 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS giải thích được tổ chức và nguyên tắc thứ bậc trong thế giới sống, đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống. 2. Kĩ năng: Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp tự học. 3. Giáo dục cho học sinh về cơ sở khoa học về các cấp độ tổ chức sống trong sinh giới. II. Chuẩn bị: Hình vẽ các cấp độ tổ chức của thế giới sống. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + trực quan, hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm chung các cấp tổ chức sống. V. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. æn định lớp: 2. Bài mới: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Các cấp tổ chức sống: (?) Sinh vật khác vật vô sinh ở những điểm nào ? HS (?) Học thuyết tế bào cho biết những điều gì ? HS: SV có những biểu hiện sống như: TĐC, sinh trưởng,... ? Hãy quan sát hình vẽ sgk và nhận xét c¸ch thøc tæ chøc cña thÕ giíi sèng? HS: quan h×nh vÏ th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái. GV: nhËn xÐt vµ bæ sung Hoạt động 2: Đặc điểm các cấp tổ chức sống: (?) Hãy cho biết các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống ? HS: (?) Tại sao nói tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật ? HS: (?) Nguyên tắc thứ bậc là gì ? HS: (?) Thế nào là đặc điểm nổi trội ? Cho ví dụ ? Nội dung I. Các cấp tổ chức của thế sống: - Thế giới sinh vật được tổ chức theo thứ bậc chặt chẽ. - Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Mọi hoạt động sống đều diễn ra ở tế bào. - Các cấp tổ chức cơ bản của tổ chức sống bao gồm: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.

II. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống: 1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: - Nguyên tắc thứ bậc: là tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên. - Đặc điểm nổi bậc là đặc điểm của một cấp tổ chức nào đó được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu tạo nên chúng. Đặc diểm này không thể có được ở cấp tổ chức nhỏ hơn. - Đặc điểm nổi trội đặc trưng cho thế giới sống là: TĐC và NL, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng, khả năng tự điều chỉnh cân bằng nội môi, tiến hoá thích nghi với môi trường.
Trang 1

Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản)
HS: (?) Đặc điểm nổi trội đặc trưng cho cơ thể sống là gì ? HS: (?) Hệ thống mở là gì ? Sinh vật và môi trường có mối quan hệ như thế nào ? HS: (?) Làm thế nào để SV có thể sinh trưởng, phát triển tốt nhất trong môi trường ? (?) Tại sao ăn uống không hợp lí sẽ bị bệnh ? (?) Vì sao sự sống tiếp diễn liên tục từ thê hệ này sang thế hệ khác? HS: (?) Vì sao cây xương rồng khi sống trên sa mạc có nhiều gai dài và nhọn? HS: th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái. GV: nhËn xÐt vµ bæ sung 2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh: Hệ thống mở: SV ở mọi cấp độ tổ chức đều không ngừng trao đổi chất và năng lượng với môi trường. Sinh vật không chỉ chịu sự tác động của môi trường mà còn góp phần làm biến đổi môi trường. Khả năng tự điều chỉnh của hệ thống sống nhằm đảm bảo duy trì và điều hoà cân bằng động trong hệ thống để tồn tại và phát triển. 3. Thế giới sống liên tục phát triển: Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền thông tin trên AND từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các sinh vật trên trái đất có chung nguồn gốc. Sinh vật có cơ chế phát sinh biến dị di truyền được tự nhiên chọn lọc nên thích nghi với môi trường và tạo nên một thế giới sống đa dạng và phong phú -> Sinh vật không ngừng tiến hoá.

-

-

4. Củng cố: Câu 1: Vật chất sống trong tế bào được xắp xếp theo trình tự nào ? A. Phân tử vô cơ - đại phân tử - phân tử hữu cơ – siêu phân tử - bào quan. B. Phân tử hữu cơ - phân tử vô cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan. C. Phân tử vô cơ - phân tử hữu cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan. x D. Phân tử vô cơ - đại phân tử - phân tử hữu cơ - siêu phân tử - bào quan. Câu 2: Thế giới sống được sắp xếp theo các cấp tổ chức chính như thế nào ? A. Tế bào - cơ thể - quần xã - quần thể - hệ sinh thái - sinh quyển. B. Tế bào - cơ thể - quần thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. x C. Tế bào - bào quan - cơ thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. D. Tế bào - cơ thể - quần thể - loài - hệ sinh thái - sinh quyển. Câu 3: Đặc điểm của thế giới sống ? A. Không ngừng trao đổi chất va bnăng lượng với môi trường. B. Là hệ mở có khả năng tự điều chỉnh. C. Là hệ thống duy nhất trên hành tinh. D. Cả a và b. x 5. H ướng dẫn về nhà: - Học bài theo nộidung câu hỏi sách giáo khoa. - Đọc trước bài mới sách giáo khoa . VI. Rót kinh nghiÖm:

Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi

Trang 2

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản)
Tiết 2: I. Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT Ngày soạn: 06.09.2008 Ngày dạy: 08.06.2008 Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được giới và hệ thống phân loại giới, nêu được đặc điểm chính của mỗi giới . 2. Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, phân tích so sánh và khái quát kiến thức. 3. Giáo dục: cho HS về ý nghĩa của sự phân chia giới sinh vật. II. Chuẩn bị Sơ đồ sách giáo khoa III. Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề và giải quết vấn đề + hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng: Hệ thống phân loại và đặc điểm của các giới sinh vật. V. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Thế giới sống được tổ chức như thế nào ? Nêu các cấp độ tổ chức cơ bản ? (?) Đặc điểm nổi trội và khả năng tự điều chỉnh của cơ thể như thế nào ? 3. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT Hoạt động 1: Khái niệm về giới sinh I.Giới và hệ thống phân loại 5 giới: vật: Khái niệm giới: GV viết sơ đồ lên bảng Giới - Ngành Giới trong sinh học là một đơn vị phân loại - Lớp - Bộ - Họ - Chi - loài. lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những (?) Giới là gì ? Cho ví dụ ? đặc điểm nhất định. HS Hệ thống phân loại sinh giới: chia thành 5 giới: (?) Sinh giới được chia thành mấy - Giới khởi sinh. giới ?là những giới nào ? - Giới nguyên sinh. HS - Giới nấm. - Giới thực vật. - Giới động vật. Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm II.Đặc điểm chính của mỗi giới: chính các giới: 1. Giới khởi sinh(Monera): (?) Giới khởi sinh có đặc điểm gì ? a.Đặc điểm: Sv nhân sơ, kích thước nhỏ 1Có những kiểu dinh dưỡng nào ? 5micrômet. Sống hoại sinh, kí sinh một số có khả HS: năng tự tổng hợp chất hữu cơ. b.Đại diện: vi khuẩn, VSV cổ(Sống ở 00C-1000C, độ (?) Giới nguyên sinh gồm có những muối 25%). sinh vật nào ? Đặc điểm của giới này 2. Giới nguyên sinh: là gì ? a. Đặc điểm: SV nhân thật, cơ thể đơn bào hoặc đa HS: bào, có loài có diệp lục. Sống dị dưỡng(Hoại sinh), hoặc tự dưỡng.

Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi

Trang 3

Đặc điểm: SV nhân thật. (?) Giới động vật có gì khác biệt so với giới thực vật? (?) ĐV có vai trò như thế nào đối với sinh giới ? HS: tìm hiểu thông tin trong sgk + thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi. là sinh vật nhân thực. ĐV cung cấp thức ăn. tự dưỡng. Chúng đều có cấu tạo tế bào. nấm sợi. sống cố định và cảm ứng chậm. D. Giới thực vật(Plantae): a. Thành tế bào không có xenlulôzơ. không có lục lạp. ĐV tham gia vào các khâu của mạng lưới dinh dưỡng. VI. có khả năng di chuyển. b và c. 3. C. sống cố định. ĐV có xương sống. . Cả a. Giới nấm(Fungi): a. Hướng dẫn về nhà: . thân mềm. cơ thể đa bào. tự dưỡng. Thành tế bào có xenlulôzơ. giun đốt. x D. D. Câu 3: Vai trò của ĐV trong tự nhiên và trong đời sống con người ? A.3 ở sgk. duy trì sự cân bằng sinh thái. C. giun tròn. 5. Đặc điểm: SV nhân thật. có khả năng di chuyển. b. trùng biến hình). là sinh vật nhân thực. là sinh vật nhân thực. b.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. cơ thể đa bào. x B. chân khớp.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Giới nấm có đặc điểm gì ? HS: (?) Giới nấm có những đại diện nào ? HS: nấm men. Thành tế bào không có xenlulôzơ. Giới động vật(Animalia) a. x 5. nguồn nguyên liệu. ĐV nguyên sinh(Trùng đé giày. Có khả năng quang hợp. Đại diện: ruột khoang. hoại sinh. giun ẹp. Thành tế bào có xenlulôzơ.Đọc trước bài mới sgk. Cấu trúc dạng sợi. B. là sinh vật nhân thực. lông. hạt kín.Làm bài tập 1.Đại diện: tảo.Đặc điểm: Có nhân thật. nấm sợi… (?) Đặc điểm nổi bậc của giới thực vật là gì ? HS: Có khả năng quang hợp. nấm nhầy. Cấp đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống. cơ thể đơn bào hoặc đa bào. Củng cố: Câu 1: Đặc điểm chung của các loài sinh vật là gì ? A. địa y. Sống dị dưỡng. tự dưỡng. Câu 2: Nêu đặc điểm chung của giới thực vật ? A. Chúng sống trong những môi trường gần giống nhau. hạt trần. Đại diện: rêu. Chúng đều có chung một tổ tiên. b. Đại diện: nấm men. sống cố định và cảm ứng chậm. quyết trần. . B. tự dưỡng. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Nhiều khi động vật còn gây hại cho con người và vật nuôi. dược phẩm quý. 4. 4. C. khả năng phản ứng nhanh. Sống dị dưỡng kí sinh. GV: nhận xét và bổ sung hoàn thiện kiến thức.Trường THPT Ngọc Hồi Trang 4 . thành tế bào chứa kitin. Rút kinh nghiệm. roi. b. cộng sinh. có khả năng cảm ứng chậm.

Các nguyên tố hoá học nhất định tương tác với nhau theo quy luật lí hoá.Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên thế giới sống và không sống. 3. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . .Mục tiêu: 1. IV. N chiếm 95% khối lượng cơ thể sống.Tư duy phân tích so sánh tổng hợp. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. Thái độ: cho HS ý nghĩa của các nguyên tố hoá học trong tế bào và vai trò của nước. Giải thích được cấu trúc hoá học của phân tử nước quyết định các đặc tính lí hoá của nước. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC Hoạt động 1 (?) Tại sao các tế bào khác nhau lại được cấu tạo chung từ một số nguyên tố nhất định ? HS: Quan sat bảng sgk trả lời. Trọng tâm bài giảng: .Bài3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC Ngày soạn:08. H. . hình thành nên sự sống và dẫn tới đặc tính sinh học nổi trội chỉ có ở thế giới sống. H.Trường THPT Ngọc Hồi Trang 5 . 2. III. nguyến inh và giới nấm ? (?) So sánh đặc điểm của giới thực vật và giới động vật ? 3. .Các nguyên tố hoá học: .2008 I.2008 Ngày dạy: 12. Kĩ năng: .Quan sát tranh hình phát hiện kiến thức . Nêu được vai trò của nguyên tố đa lượng và vi lượng.Cấu trúc hoá học và vai trò của nước.C là nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ. Ổn định lớp: 2. .09. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. O.06. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày đặc điểm của các giới sinh vật ? Đại diện của các giới khởi sinh. II. Chuẩn bị: Tranh cấu trúc của phân tử nước. N là những nguyên tố chính cấu tạo nên tấ bào? HS: (?) Vì sao Cacbon là nguyên tố hoá học quan trọng ? HS: GV: Sự sống không phải được hình thành bằng cách tổ hợp ngẫu nhiên của I. Kiến thức: HS nắm được các nguyên tố chính cấu tạo nên tế bào. V.Các nguyên tố C.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀO CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO Tiết 3 .Các nguyên tố chính cấu tạo nên tến bào. Tại sao 4 nguyên tố C. O.

Câu 2: Iốt trong cơ thể người chỉ cần một lượng cực nhỏ. (?) Hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa b. 2. a. 4. (?) Nếu trong vài ngày cơ thể không . S. C. nhưng nếu thiếu nó sẽ gây bệnh gì ? A. Vai trò của nước đối với tế bào: . HS: Tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất để duy Vậy nước có vai trò như thế nào đối với trì sự sống.Là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết.1 nguyên tử ôxi kết hợp với hai nguyên tử hiđrô (?) Cấu trúc của nước giúp cho nước có bằng liên kết cộng hoá trị. Bo. được uống nước thế như thế nào ? . D.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) các nguyên tố với tỉ lệ giống nhau như trong tự nhiên… Các nguyên tố hoá học trong cơ thể chiếm tỉ lệ khác nhau nên các nhà khoa học chia thành 2 nhóm đa lượng và vi lượng. Đặc tính: các tế bào sống vào ngăn đá của tủ lạnh .Là môi trường của các phản ứng sinh hóa. axit nuclêic là chất hóa học chính cấu tạo nên tế bào. (?) Thế nào là nguyên tố đa lượng ? HS.Là các nguyên tố có lượng chứa lớn trong khối lượng khô của cơ thể. Fe.Phân tử nước có hai đù tích điện trái dấu do đôi HS: điện trong liên kết bị kéo lệch về phía ôxi. (?) Vai trò của các nguyên tố đa lượng ? HS: (?) Những nguyên tố nào là nguyên tố vi lượng ? Vai trò của các nguyên tố vi lượng là gì ? HS: là những nguyên tố có lượng chứa ít… Thiếu muối iốt -> bướu cổ. O. Nước đá các liên kết hiđrô luôn bền . Bướu cổ B. Các nguyên tố đa lượng: C. C. ? . Cấu trúc và đặc tính lí hoá của nước: HS: Nghiên cứu thông tin sgk -> trả lời. Mo. Cấu trúc: . đặc tính gì ? . 2. Hồng cầu lưỡi liềm.Là thành phần cấu tạo nên tế bào. Ung thư máu D. tế bào và cơ thể ? 1. lipit. Hoạt động 2 II.Trường THPT Ngọc Hồi Trang 6 . N. I…) . O. Nước và vai trò của nước trong tế bào: (?) Nước có cấu trúc như thế nào ? 1. Cu. Nguyên tố vi lượng( Fe.Vai trò: Tham gia vào các quá trình sống cơ bản của tế bào. H. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . B. Thiếu Cu -> cây vàng lá. vững khả năng tái tạo không có. K. Củng cố: Câu 1: Nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ là : A.Phân tử nước hút các phân tử phân cực khác.Phân tử nước này hút phân tử nước kia.Vai trò: tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ như prôtein. .Phân tử nước có tính phân cực.Là những nguyên tố có lượng chứa rất nhỏ trong khối lượng khô của tế bào. Đao (Down) B. K… . .

Tế bào cuống lá thoát hơi nước nhanh. x D.Trường THPT Ngọc Hồi Trang 7 . VI. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. V. Làm dung môi hoà tan nhiều chất. ổn định lớp: 2. 2. Trọng tâm bài giảng: Các loại đường và lipit. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + trực quan + Hoạt động nhóm IV. Chuẩn bị: Cách sắp xếp phân tử glucôzơ trong thành tế bào thực vật. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày cấu trúc và đặc tính lí hoá của nước. (?) Nước có vai trò như thế nào đối với tế bào ? Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Làm ổn định nhiệt của cơ thể. Câu 4: Khi chạm tay vào lá cây trinh nữ.Rút kinh nghiệm: TIẾT 4: CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT Ngày soạn: 15. Làm giảm nhiệt độ cơ thể.09. 3. 5. II.2008 Ngày dạy: 18. x B. chức năng của chúng. tạo môi trường cho các phản ứng sinh hoá xảy ra. D. Tế bào lá cây thoát hơi nước nhanh. Nêu được chức năng của từng loại đường và lipit trong cơ thể sinh vật. Giáo dục cho HS cơ sở khoa học của các chất cấu tạo nên cơ thể sinh vật. Kĩ năng: HS so sánh được vai trò của từng loại đường và lipit trong cơ thể sinh vật. Hướng dẫn về nhà: . B. Kiến thức: HS nắm được tên các loại đường có trong cơ thể sinh vật. C.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. Làm cho tế bào chất dẫn điện tốt. Mục tiêu: 1.2008 I.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Câu 3: Nước có đặc tính phân cực cao nên có vai trò gì ? A.09. lá cây cụp lại là do: A. Tế bào cuống lá hút no nước nhanh. III. C. Tế bào lá cây hút no nước nhanh. .

VD: Kitin cấu tạo nên bộ xương ngoài của côn trùng.Cacbohiđrat(Đường): 1. Đường đa(Polisaccarit) VD: Xenlulôzơ. Cấu trúc hoá học: a. Lactôzơ là loại đường sữa mà mẹ dành cho con. .Xenlulôzơ các phân tử liên kết bằng mối liên kết glicôzit. mạch nha. -Là thành phần cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể. .Axit béo không no: có trong TV. . dường trong quả. Glicôgen.Không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đường đôi (Đisaccarit) VD: Đường mía(Saccarôzơ).Axit béo no: có trong mỡ ĐV. Cấu tạo và chức năng của lipit: Mỡ Cấu tạo Chức năng Gồm 1 phân tử Dự trữ năng lượng glixêrôl liên kết với cho tế bào. Hoạt động 2 (?) Chức năng của Cabohiđrat là gì ? HS: Tham gia cấu tạo nên các bộ phận của tế bào … (?) Vì sao khi đói lả người ta thường cho uống nước đường thay vì cho ăn các thức ăn khác? HS thảo luận nhóm và trả lời.7 nguyên tử C. 1 số Trang 8 HS nghiên cứu sgk (?) GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập theo nội dung sau Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Các vi sợi liên kết với nhau tạo nên thành tế bào thực vật.Trường THPT Ngọc Hồi . Chức năng: -Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể. Kitin… .Có rất nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau.Thành phần hoá gọc đa dạng. Lipit: 1.Galactôzơ (Đường sữa). Lactôzơ. . Bài mới: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1 (?) Hãy kể tên một số loại đường mà em biết ? HS: Đường mía. cam. dạng mạch thẳng và mạch vòng. dưa chứa loại đường nào ? HS: GV: Đường đôi còn gọi là đường vận chuyển vì nhiều loại trong số chúng được cơ thể sinh vật dùng để chuyển từ nơi này đến nơi khác. Đường đơn(Mônôsaccarit) VD: Glucôzơ. Nhiều phân tử xenlulôzơ liên kết tạo thành vi sợi. tinh bột. Đặc điểm chung: . b. (?) Độ ngọt của các loại đường này như thế nào ? HS: (?) Các loại quả mít. Mantôzơ… Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng mối liên kết glicôzit. Có 3 . c. Hoạt động 3 (?) Lipit có đặc điểm gì khác với cabohiđrat ? II.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 3. Fuctôzơ(đường trong quả). 3 axit béo(16 -18nguyên tử C).Có tính kị khí. . 2. Nội dung Bài 4: CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT I. 2.

phôtpholipit. Sáp bổ sung nhiều vitamin cho da. x C. Lipit. Hợp chất hữu cơ nào là chung cho các hợp chất hữu cơ còn lại ? A. Cacbohiđrat. D.Trường THPT Ngọc Hồi Trang 9 . axit amin. Phôtpholipit. mỡ. Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Củng cố: Câu 1: Bốn đại phân tử hữu cơ quan trọng cấu tạo nên tế bào của cơ thể là: A. x B. Tham gia vào mọi hoạt động sống của cơ thể Phôtpholipi t Stêrôit Sắc tố Vitamin 4. B. C.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) GV gọi HS nhận xét bổ sung loài cá. đường đôi. Câu 2: Trong các chất hữu cơ sau: Đường đơn. khô. Sắc tố Carôtenoit Tạo nên các loại màng tế bào. pôlisaccarit. C. Sáp giúp da thoát hơi nước nhanh. axit nuclêic. B. D. Chứa các nguyên tử kết vòng. Vitamin là phân tử hữu cơ nhỏ. axit amin.Học bài dựa vào nội dung câu hỏi sgk. axit nuclêic. mỡ. VI. Sáp chống thoát hơi nước qua da. Cấu tạo nên màng sinh chất và 1 số hoocmôn. người ta thường bôi kem (sáp) chống nứt da vì: A. dầu. Đường đa. lipit. Cacbohiđrat.Đọc trước nội dung bài mới. Tinh bột. Câu 4: Vào mùa lạnh hanh. mỡ. Dầu. đường đa. prôtein. axit amin. tinh bột. x B. Stêrôit. . prôtein. Cacbohiđrat. prôtein. Đường đôi. 5. axit amin. cacbohiđrat. C. dầu. D. Lipit. D. prôtein. x Câu 3: Loại lipit nào có vai trò chính dự trữ năng lượng ? A. Gồm 1 phân tử glixêrôl liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm phôtphat. Sáp giúp dự trữ năng lượng. Stêrôit. Hướng dẫn về nhà: .

Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của prôtein. Cấu trúc bậc 3 phụ thuộc vào tính chất của nhóm R trong mạch pôlipêptit. (?) Prôtein có đặc điểm gì ? .09. GV treo sơ đồ và HS quan sát nhận . Cấu trúc bậc 2 tiếp tục co xoắn tạo nên câu trúc không gian 3 chiều. Đặc điểm chung: (?) Tại sao các loại thịt bò. Kiểm tra bài cũ: (?) Cấu trúc và chức năng của các loại Cacbohiđrat ? (?) Trình bày cấu trúc và chứ năng của các laọi Lipit ? 3. bổ sung Bậc 2 mạch thẳng. gà. III. lợn . Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Hoạt động nhóm IV. Hoạt động 1 I. Giáo dục: cho HS ý nghĩa các quá trình biến đổi cấu trúc của prôtein trong tế bào. axit amin). các nhóm Bậc 1 peptit tạo nên chuỗi pôlipeptit có dạng khác nhận xét.09.Prôtein đa dạng và đặc thù do số lượng thành phần HS quan sát sơ đồ -> Thảo luận và và trật tự sắp xếp các axit amin.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Chuẩn bị: Mô hình cấu trúc các bậc của prôtein.Cấu trúc của prôtein: 1. ổn định lớp: 2. 3.Đơn phân của prôtein là axit amin(có khoảng 20 loại xét.2008 I. prôtein chiếm khoảng 50% khối lượng khô trong các loại tế bào. Bậc 3 Bậc 4 Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . II. V. Kiến thức: HS phân biệt được các mức độ cấu trúc của prôtein và chức năng của các loại prôtein.2008 Ngày dạy: 22. Prôtein có 2 hay nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau phối hợp với nhau tạo phức GV nhận xét và đưa ra nội dung kiến thức đúng. Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Prôtein là đại phân tử hữu cơ có vai Bài 5: PRÔTIEN trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống.Prôtein là đại phân tử hữu cơ có cấu trúc đa dạng lại khác nhau ? nhất theo nguyên tắc đa phân. Cấu trúc Đặc điểm trả lời theo nội dung phiếu học tập Axit amin liên kết với nhau nhờ liên kết Đại diện nhóm trả lời. Mục tiêu: 1. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát tranh.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 5: PRÔTEIN Ngày soạn: 20. Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hoặc gấp nếp nhiều liên kết hiđrô giữa các nhóm peptit gần nhau. hình để phát hiện kiến thức. 2.

Axit amin. VII. (?) Tại sao một số sinh vật sống ở suối nước nóng 1000C mà prôtein không bị biến tính ? HS: Prôtein có cấu trúc đặc biệt chịu nhiệt độ cao. làm cho prôtein mất chức năng. gốc R(gốc cacbuahiđrô). trong các hạt cây… (?) Tại sao chúng ta lại cần ăn prôtein từ các nguồn thực phẩm khác .COOH). Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc của prôtein: . Các axit amin không thể thay thế . Rút kinh nghiệm: 2. C. độ pH… làm phá huỷ cấu trúc không gian 3 chiều của prôtin. nhóm axit phôtphoric (H3PO4). nhóm cacboxyl(. (?) Prôtein có những chức năng gì? VD: Côlagen tham gia cấu tạo nên các mô liên kết da. nhau ? . Đường đơn. gốc R(gốc cacbuahiđrô). lizin. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . . x 5. Câu 3: Tính đa dạng của prôtein được quy bởi yếu tố nào ? A. nhóm cacboxyl(. Cho ví dụ ? . Sự đa dạng của gốc R. Nhóm axit phôtphoric (H3PO4).Trường THPT Ngọc Hồi Trang . izôlơxin. Sự sắp xếp của 20 loại axit amin khác nhau. Số lượng các a. (?) Thế nào là hiện tượng biến tính? Nguyên nhân gây nên hiện tượng này ? HS: (?) Yếu tố nào ảnh hưởng đến cấu trúc của prôtein ? HS Quan sát.Đọc trước bài mới sgk. Nuclêiôtit.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) hợp lớn hơn. Số lượng. lơxin.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. Câu 2: Công thức tổng quát của axit amin gồm những nhóm nào sau đây ? A. 4. C. Nhóm amin(-NH2). VD: kháng thể.Prôtein cấu trúc: cấu tạo nên tế bào và cơ thể. Củng cố: Câu 1: Đơn phân của prôtein là gì ? A. nhóm cacboxyl(. . nhóm axit phôtphoric (H3PO4). HS: VD: Prôtein trong sữa.COOH). x D. phenyl alanin. enzim). C. Nhóm amin(-NH2). Nhóm amin(-NH2). Hướng dẫn về nhà: .Prôtein xúc tác cho các phản ứng sinh hoá (Các loại Triptôphan. thrêônin. Chức năng của prôtein: Hoạt động 2 . Glucôzơ. x B.Prôtein dự trữ: dự trữ các axit amin. B. thảo luận -> trả lời.COOH). trật tự sắp xếp các axit amin khác nhau và các bậc cấu trúc không gian khác nhau trong phân tử prôtein.Prôtein thụ thể: Thu nhận thông tin và trả lời thông HS: tin. mêtiônin. D. B. thành phần.Hiện tượng biến tính: là hiện tượng prôtein bị biến đổi cấu trúc không gian. D. valin. Gốc R(gốc cacbuahiđrô).Yếu tố môi trường: Nhiệt độ cao.a khác nhau trong phân tử prôtein. II.Prôtein bảo vệ: bảo vệ cơ thể chống bệnh tật.

Đều được cấu tạo từ các chuỗi pôlynuclêôtit. (?) Đơn phân của ADN và ARN giống nhau ở thành phần nào ? A. Bazơ nitơ. Kiến thức: HS nắm được thành phần hoá học.2 chuỗi pôlinuclêôtit liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô: + A .Các nuclêôtit liên kết với nhau theo một chiều xác định( 3’ . cấu trúc và chức năng của ADN và ARN. .Cấu tạo theo nguyên tắc GV giới thiệu mô hình cấu trúc hoá nguyên tắc đa phân. 2. Axit phôtphoric. đơn phân là các nuclêôtit. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan.X bằng 3 liên kết hiđrô. III. Cấu trúc hoá học của ADN và ARN: ADN ARN Axit ribônulêic (ARN) . Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bài 6. IV.Trường THPT Ngọc Hồi .Trên mỗi mạch có các liên kết hoá trị giữa đường ribônuclêôtit . B. Đều chứa các liên kết hiđrô. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.5’) tạo thành chuỗi pôlyribônuclêôtit. . Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. T. . D.5’) tạo thành chuỗi pôlinuclêôtit. Axit phôtphoric B. Giáo dục: cho HS ý nghĩa về cơ sở di truyền của các tế bào và sự di truyển của cơ thể sinh vật. + G . Đơn phân là các học của ADN và ARN HS quan sát và so sánh cấu trúc của ADN và ARN ? (?) Đặc điểm nào sau đây chung cho cả ADN và ARN ? A.Chuỗi pôlyribônuclêôtit có các liên kết hoá trị giữa đường và axit phôtphoric. Axit nuclêic Hoạt động 1 I. bazơ nitơ. II. Bazơ nitơ. Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của ADN và ARN V.Bài 6: AXIT NUCLÊIC Ngày soạn: Ngày dạy: I. Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Mục tiêu: 1. Đường. ổn định lớp: 2.T bằng 2 liên kết hiđrô. C. Chuẩn bị: Mô hình cấu trúc không gian của ADN. 3. HS thảo luận và trả lời.ADN được cấu tạo theo .Cấu tạo của một nuclêôtit: -> Đường pentôzơ(C5H10O4) -> Nhóm phôtphat(H3PO4) -> Một trong 4 loại bazơ nitơ(A. gồm đa phân. Axit đêôxiribônuclêic(ADN) và Axit Axit nuclêic có 2 loại: ribônuclêic(ARN) : Axit Đêôxiribônuclêic(ADN) 1. G. .Các nuclêôtit liên kết với nhau theo một chiều xác định( 3’ . Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày đặc điểm và cấu trúc bậc của prôtein ? (?) Prôtein có những chức năng gì ? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến cấu trúc của prôtein ? 3. C. Đều là những chuỗi xoắn kép. nhiều đơn phân là nuclêôtit.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 6 . X) .Cấu tạo của một ribônuclêôtit: -> Đường ribôzơ (C5H10O5) -> Nhóm phôtphat(H3PO4) -> Một trong 4 loại bazơ nitơ(A. G. X) . Kĩ năng: So sánh được cấu trúc và chức năng của ADN và ARN. D. U.

gồm có 3 loại tạo nên xoắn kép đều ribônuclêôtit(mARN.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) và axit phôphoric.Khoảng cách giữa 2 cặp bazơ là 3. (?) Trong các đáp án trên đơn phân của ADN và ARN khác nhau điểm nào ? HS: Đường và bazơ nitơ.ADN có 2 chuỗi Gồm một mạch mô hình cấu trúc không gian của pôlinuclêôtit xoắn kép pôlyribônuclêôtit.Đường kính vòng năng tương ứng của ADN là gì ? xoắn là 20A0 HS: Làm khuôn mẫu để tổng hợp ARN. 3. và truyền đạt thông tin di truyền. Cấu trúc và chức năng của các loại ARN: chức năng các loại ARN Loại ARN Cấu trúc Chức năng Hãy thảo luận cấu trúc và chức ARN thông Dạng mạch thẳng Truyền thông năng của từng loại ARN ?.Mỗi bậc thang là một cặp bazơ. tARN.Làm khuôn để tổng hợp ARN. thành phần và trật tự sắp xếp của các nu.Mỗi chu kì xoắn đơn theo nguyên tắc bổ sung. Bán bảo toàn. HS: . Hoạt động 2: So sánh cấu trúc 2. Bảo toàn. Nếu gồm 10 cặp nuclêôtit. tin(mARN) gồm một chuỗi tin di truyền HS thảo luận nhóm và đưa ra kết pôlyribônuclêôtit. bảo quản. Khuôn mẫu. Chức năng của ADN: (?) TTDT trong ADN được truyền . từ ADN đến Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . (?) Trong phân tử ADN 2 mạch pôlinuclêôtit liên kết với nhau theo nguyên tắc: A. ADN ARN Prôtein Tính trạng Tự sao Hoạt động 3: Soa sánh cấu trúc và II. C. HS: Do số lượng.Trường THPT Ngọc Hồi Trang .4 A0. ADN. tay thang là phân tử 0 -2 -4 µ m = 10-7mm 1A = 10 nm = 10 đường và axit phôtphoric. D. song song quanh trục. Cấu trúc không gian của ADN và ARN: của AND và ARN ADN ARN GV hướng dẫn cho HS quan sát . qua các thế hệ tế bào bằng cách nào ? . (?) Vì sao chỉ có 4 loại nuclêôtit mà tạo ra vô số các ADN khác nhau. (?) ADN được cấu tạo từ 2 mạch .Mang. (?) Qua mô hình trên hãy mô tả cấu và giống 1 cái cầu rARN) trúc không gian của ADN? thang xoắn. Bổ sung. HS: Nhờ cơ chế sao mã và giải mã. B. . chỉ tính riêng cấu tạo này thì chức .

C. Củng cố: Câu 1: Đơn phân của axit nuclêic là: A. Chỉ có một mạch. Bảo quản thông tin di truyền. Truyền đạt thông tin di truyền.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . giúp liên kết với mARN và ribôxôm. Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . AND được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. G. D. 1 ribôxôm để đầu đối diện là vị tổng hợp trí gắn kết a. thành phần. Câu 2: Trong phân tử ADN có các loại nuclêôtit nào ? A.a đến bộ 3 đối mã. Số lượng. A. Mang thông tin di truyền. Mang.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) quả thảo luận của nhóm. tARN. U. rARN. . (?) Phân tử ARN nào không có liên kết hiđrô ? A. D. B. B. Câu 3: AND vừa đa dạng vừa đặc thù là do: A. A. x Câu 4: ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nuclêôtit. x B. C. G. x D. 1 thuỳ mang a. X. C. B. VI. với nhau tạo nên Là nơi tổng các vùng xoắn hợp prôtein. T. Số lượng các nuclêôtit khác nhau. đường C5H10O5. rARN. ARN vận chuyển(tARN) ARN ribôxôm(rARN ) 4. mARN. Cùng prôtein nhiều vùng các nu tạo nên liên kết bổ sung ribôxôm.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. T. A. X. X. trật tự sắp xếp các nuclêôtit khác nhau. C. Có cấu trúc với 3 Vận chuyển thuỳ. D. G.Đọc trước nội dung bài mới sgk.a -> prôtein. Hướng dẫn HS về nhà: . Phôtphođieste D. x C. G. U. U. cục bộ. Axit phôtphoric. Nuclêôtit. T. 5. mARN. Nếu chỉ tính riêng cấu tạo này thì chức năng tương ứng của ADN là: A. bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. B. AND có bậc cấu trúc không gian khác nhau. rARN ribôxôm.

(?) Cấu tạo tế bào nhân sơ gồm những + Tế bào sinh trưởng nhanh. (?) Màng sinh chất ở tế bào nhân sơ có + VK Gram âm: có màu đỏ.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO Tiết 7 – Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ Ngày soạn: 15. Thế giới sống được cấu tạo từ 2 loại tế Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ bào(Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực) Hoạt động : Đặc điểm chung của tế I. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm cấu tạo của tế bào nhân sơ. màng sinh chất.Thành phần hoá học cấu tạo nên thành tế bào là HS: peptiđôglican(Cấu tạo từ các chuỗi cacbohiđrat liên (?) Tại sao cùng là vi khuẩn nhưng phải kết với nhau bằng các đoạn pôlipêptit ngắn). số lượng tế bào tăng nhanh.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Chương II. lông và roi: (?) Thành tế bào có cấu tạo như thế nào a. IV. Phương pháp dạy học:Vấn đáp + Trực quan. HS: Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo tế bào II.Tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ có lợi: những lợi ích gì ? + Tỉ lệ S/V lớn thì tốc độ trao đổi chất với môi trường HS diễn ra nhanh. Thái độ: HS biết được ý nghĩa của sự biến đổi cấu tạo ở cơ thể phù hợp với chức năng và điều kiện môi trường. khả năng phân chia thành phần nào ? mạnh. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của ADN ? (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của ARN ? 3. Chuẩn bị: Các hình vẽ sách giáo khoa. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. dùng loại thuốc kháng sinh khác nhau ? .Vai trò: quy định hình dạng của tế bào. Trình bày được cấu trúc và chức năng của các bộ phận cấu tạo nên tế bào vi khuẩn.10.10. Kiến thức: HS sinh nắm và nêu được các đặc điểm của tế bào nhân sơ. Mục tiêu: 1. Cấu tạo tế bào nhân sơ: nhân sơ 1. ổn định lớp: 2. Thành tế bào: và có vai trò gì ? . (?) Tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ có . Kĩ năng: HS phân tích và so sánh đặc diểm cơ bản của tế bào nhân sơ. 2. HS: Kích thước nhỏ(1/10 kích thước tế bào nhân thực). III. Thành tế bào. đặc điểm gì ? -> Sử dụng thuốc kháng sinh đặc hiệu để tiêu diệt các Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Chưa có nhân hoàn chỉnh. II. thành mỏng.200 I. V. Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ: bào nhân sơ .200 Ngày dạy: 24. 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung GV: Mọi sinh vật đều sinh ra từ tế bào. HS: so sánh đặc điểm của 2 loại vi Vi khuẩn được chia làm 2 loại: khuẩn ? + VK Gram dương: có màu tím. thành dày.Tế bào chất không có hệ thống nội màng. (?) Tế bào gồm những thành phần nào ? .

Đọc trước nội dung bài mới sgk. là nơi tổng hợp prôtein. Lông và roi: . Peptiđôglican và prôtein. Vùng nhân: . x B. kích thước nhỏ. VIII. Màng sinh chất.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk.Có chức năng trao đổi chất và bảo vệ tế bào. . Hướng dẫn về nhà: . C. Tế bào chất: gồm . Màng sinh chất. Câu 2: Tế bào nhân sơ có đặc điểm nổi bậc gì ? A. các bào quan không có màng bọc. không có các bào quan. D. chất tế bào. Kích thước nhỏ. vùng nhân hoặc nhân. NST. Chất tế bào. x C. Kích thước nhỏ. Ribôxôm và peptiđôglican. . Lông: giúp vi khuẩn bám chặt trên mặt tế bào người. Củng cố: Câu 1: Tất cả các loại tế bào đều được cấu tạo 3 thành phần là: A. Dễ phát tán và phân bố rộng.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) HS: loại vi khuẩn gây bệnh.Bào tương(dạng keo bán lỏng) không có hệ thống nội màng. NST.Không có màng bao bọc.Cấu tạo từ phôtpholipit 2 lớp và prôtein. Thích hợp với đời sống kí sinh. Phôtpholipit và ribôxôm. C. Một số vi khuẩn có ADN dạng vòng nhỏ khác là plasmit và không quan trọng. c. vùng nhân chứa ADN kết hợp với prôtein và histôn. Hạn chế được sự tấn công của tế bào bạch cầu.Ribôxôm(Cấu tạo từ prôtein và rARN) không có màng. 3. . Phôtpholipit và prôtein. C. Câu 3: Màng sinh chất của vi khuẩn được cấu tạo từ 2 lớp: A. D. 2. X Câu 4: Vi khuẩn có cấu tạo đơn giản và kích thước cơ thể nhỏ sẽ có ưu thế: A. chất tế bào. 5. các bào quan. vùng nhân hoặc nhân. b. x D. không có màng nhân. Màng sinh chất: . Màng sinh chất. Trao đổi chất mạnh và có tốc độ phân chia nhanh. không có màng nhân. .Roi(Tiên mao) cấu tạo từ prôtein có tính kháng nguyên giúp vi khuẩn di chuyển. chưa có nhân hoàn chỉnh không có ribôxôm. Kích thước nhỏ. chưa có nhân hoàn chỉnh. (?) Lông và roi có chức năng gì ? HS: (?) Tế bào chất có cấu tạo và chức năng như thế nào ? HS (?) Tại sao gọi là vùng nhân ? HS: 4. Kích thước nhỏ. B. Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . B. D. B.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . có ribôxôm nhưng không có các bào quan khác. vùng nhân hoặc nhân.Chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng.

ổn định lớp: 2. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Hoạt động 2: Đặc điểm của tế bào nhân thực: GV: Tế bào nhân thực là loại tế bào có nhân chính thứcvà vật chất di truyền được bao bọc bởi màng nhân… (?) Hãy quan sát hình vẽ sgk và so sánh đặc điểm tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ.Các bào quan đều có màng bao bọc. Trên màng có các lỗ nhân. 200 Ngày dạy: 30. Chức năng: . Phương pháp dạy học:Vấn đáp + Trực quan IV. (?) Nhân tế bào có cẩutúc như thế nào ? HS: (?) Dựa vào cấu trúc nhân có chức năng gì ? GV nêu thí nghiệm sgk-> Con ếch con được tạo ra có đặc điểm của loài nào ? GV: Qua thí nghiệm này có thể chứng minh được điều gì ? HS: Con ếch có đặc điểm của loài B -> chứng minh được chức năng của nhân tế bào. tế bào chất và vùng nhân ? 3. .Là nơi chứa đựng thông tin di truyền. Kĩ năng: HS so sánh.Trường THPT Ngọc Hồi . Ribôxôm: a. 2. 2. 200 I. Hoạt động 2: Cấu trúc và chức năng của nhân và ribôxôm: HS nghiên cứu sgk. V. Thái độ: HS biết được sự phân hoá về cấu tạo và chuyên hoá về chức năng của tế bào nhân thực.9 micrômet. 10.Kích thước lớn.Phía ngoài là màng bao bọc(màng kép giống màng sinh chất) dày 6 . nhân và bộ máy Gôngi. đường kính 5micrômet. Cấu trúc: . Nội dung I. Mục tiêu: 1. cấu trúc phức tạp. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày đặc điểm chung của tế bào nhân sơ ? Cấu tạo và chức năng của thành tế bào ? (?) Trình bày cấu trúc và chức năng màng sinh chất.Chủ yếu có hình cầu. 3.Ribôxôm không có màng bao bọc. phân tích được đặc điểm cấu tạo tạo và chức năng giữa tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ. Nhân tế bào và ribôxôm: 1. 10. .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 8 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC Ngày soạn: 24. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của lưới nội chất. II.Có hệ thống màng chia tế bào chất thành các xoang riêng biệt. . II. Nhân tế bào: a. Đặc điêm chung của tế bào nhân thực: . Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc(ADN liên kết với prôtein) và nhân con. . . Phương tiện dạy học: Các hình vẽ sgk III. b. thông qua sự điểu khiển sinh tổng hợp prôtein. .Có nhân và màng nhân bao bọc. nêu được đặc điểm cấu trúc và chức năng của tế bào nhân thực. Kiến thức: HS nắm được đặc điểm chung của tế bào nhân thực. Cấu trúc: .Điều khiển mọi hoạt động của tế bào.

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản)
GV: Hãy quan sat về cấu trúc của ribôxôm - Gồm 1 số loại rARN và prôtein. Số lượng nhiều. -> gồm có những thành phần nào ? b. Chức năng: Chuyên tổng hợp prôtein của tế bào. Hoạt động 3 III. Lưới nội chất: (?) Hãy quan sát và so sánh cấu trúc và Lưới nội chất hạt Lưới nội chất trơn chức năng của lưới nội chất hạt và lưới Là hệ thống xoang dẹp Là hệ thống xoang nội chất trơn ? nối với màng nhân ở 1 hình ống, nối tiếp đầu và lưới nội chất hạt lưới nội chất hạt. Bề Cấu ở đầu kia. Trên mặt mặt có nhiều enzim trúc ngoài của xoang có không có hạt ribôxôm HS thảo luận nhóm và đưa ra ý kiến chung đính nhiều hạt bám ở bề mặt. của nhóm. ribôxôm. - Tổng hợp prôtein tiết - Tổng hợp lipit, ra khỏi tế bào cũng chuyển hoá đường, như các prôtein cấu tạo phân huỷ chất độc đối nên màng TB, prôtein với cơ thể. Chức dự trữ, prôtein kháng năng thể. - Điều hoà trao đổi - Hình thành các túi chất, co duỗi cơ. mang để vận chuyển Hoạt động 4 prôtein mới được tổng hợp. (?) Hãy quan sát hình vẽ và cho biết Bộ IV. Bộ máy Gôngi: máy Gôngi có cấu tạo như thế nào ? 1. Cấu trúc: Là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau HS nhưng tách biệt nhau. 2. Chức năng: (?) Dựa vào cấu trúc hãy cho biết Gôngi - Là hệ thống phân phối các sản phẩm của tế bào. có chức năng gì ? - Tổng hợp hoocmôn, tạo các túi mang mới. HS: - Thu nhận một số chất mới được tổng hợp(prôtein, lipit. Gluxit…) Lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh rồi đóng gói và chuyển đến các nơi cần thiết của tế bào hay tiết ra ngoài tế bào. - ở TBTV: bộ máy Gôngi là nơi tổng hợp các phân tử pôlisâccrit cấu trúc nên thành tế bào.

4. Củng cố: Câu 1: Sinh vật nào sau đây có tế bào nhân thực ? A. Thực vật, động vật, nấm. x C. Thực vật, vi khuẩn. B. Động vật, nấm, vi khuẩn. D. Nấm, vi khuẩn. Câu 2: Màng nhân của tế bào nhân chuẩn gồm màng ngoài và màng trong, mỗi màng dày: A. 6 - 9nm. x B. 9 - 50nm. C. 50 - 80nm. D. 80 - 100nm Câu 3: Lỗ nhân trên màng nhân của tế bào nhân chuẩn được cấu tạo và che kín bởi: A. Các enzim. B. Prôtein. x C. Nhiễm sắc thể. D. Chất tế bào. Câu 4: Thành phần hoá học chủ yếu của ribôxôm là gì ? A. rARN và prôtein. x C. mARN và prôtein. B. tARN và prôtein. D. Prôtein. 5. Hướng dẫn HS về nhà: - Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. - Đọc trước nội dung bài mới sgk. VI. Rút kinh nghiệm:

Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi

Trang

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản)

Tiết 9: KIỂM TRA 1 TIẾT Tiết 10: TẾ BÀO NHÂN THỰC(TT) Ngày soạn: Ngày dạy: Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS mô tả được cấu trúc và chức năng của ti thể, lạp thể, lizôxôm và không bào. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được cấu trúc của các bào quan phù hợp với chức năng của chúng. 3. Giáo dục: cho HS ý nghĩa của các bào quan trong té bào nhân thực. II. Phương tiện dạy học: Các hình vẽ sgk. III. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + trực quan IV. Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của các bào quan. V. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Tế bào nhân thực có đặc điểm gì khác so với tế bào nhân sơ ? (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của nhân, và mạng lưới nội chất ? 3. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 9. TẾ BÀO NHÂN THỰC (tt) Hoạt động 1 V. Ti thể: GV cho HS quan sát tranh vẽ 1. Câu trúc: (?) Hãy mô tả cấu trúc của ti thể ? Ti thể có 2 lớp màng bao bọc: HS: - Màng ngoài trơn không gấp khúc. (?) Diện tích bề mặt của 2 lớp màng ti - Màng tronggấp nếp tạo thành các mào ăn sâu vào thể có đặc điểm gì khác nhau ? chất nền, trên đó có các enzim hô hấp. HS: Màng trong có diện tích lớn hơn vì - Bên trong chất nền có chứa AND và ribôxôm. có enzim liên quan đến các phản ứng sinh hoá của tế bào. GV: Tế bào gan ở người có khoảng 2500 ti thể, Tê bào cơ ngực của các loài chim bay cao bay xa có khoảng 2800 ti thể. (?) Tại sao ở các cơ quan này lại có số lượng ti thể nhiều ? Ti thể có chức năng 2. Chức năng: gì ? Cung cấp năng lượng chủ yếu của tế bào dưới dạng ATP. Hoạt động 2 VI. Lục lạp (chỉ có ở thực vật): I.

Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi

Trang

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản)
(?) Tại sao lá cây lại có màu xanh ? Liên 1. Cấu trúc: quan đến chức năng gì ? - Phía ngoài có 2 lớp màng bao bọc. HS: Vì có chứa chất diệp lục. - Phía trong: +Chất nền không màu có chứa AND và ribôxôm. (?) Lục lạp có cấu trúc như thế nào ? + Hệ túi dẹt gọi là tilacoit -> Màng tilacôit có chứa HS: quan sat hình vẽ và thông tin sgk -> chất diệp lục và enzim quang hợp. Các tilacôit xếp trả lời. chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là Grana. Các Grana nối với nhau bằng hệ thống màng. 2. Chức năng: (?) Lục lạp có chức năng gì ? - Có khả năng chuyển hoá năng lượng ánh sáng mặt Làm thế để biết lục lạp có chức năng trời thành năng lượng hoá học quang hợp? - Là nơi thực hiện chức năng quang hợp của tế bào HS: thực vật. Hoạt động 2 VII. Một số bào quan khác: 1. Không bào: - Cấu trúc: Phía ngoài có một lớp màng bao bọc. (?) Không bào có cấu trúc như thế nào ? Trong là dịch bào chứa chất hữa cơ và ion khoáng HS: tạo nên áp suất thẩm thấu. (?) So sánh không bào ở TBTV và - Chức năng: tuỳ từng loại tế bào và tuỳ loài. TBĐV ? + Dự trữ chất dinh dưỡng, chứa chất phế thải. HS: quan sát hình vẽ và so sánh. + Giúp tế bào hút nước, chứa sắc tố thu hút côn trùng(TBTV). (?) Không bào có chức năng gì ? + ở ĐV nguyên sinh có khong bào tiêu hoá và không HS: bào co bóp phát triển. 2. Lizôxôm: - Cấu trúc: Có dạng túi nhỏ, cso 1 lớp màng bao bọc, (?) Lizôxôm có cấu trúc và chức năng gì chứa enzim thuỷ phân. ? - Chức năng: Phân huỷ tế bào già, tế bào bị tổn HS: TB bạch cầu có chức năng thực thương không có khả năng phục hồi, bào quan già. bào. Góp phần tiêu hoá nội bào. 4. Củng cố: 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài dựa vào các câu hỏi sgk. - Đọc trước nội dụng bài mới sgk.

Tiết 11: TẾ BÀO NHÂN THỰC(tt) Ngày soạn: Ngày dạy: I. Mục tiêu:
Trang

Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi

Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 1. Phương tiện dạy học: Các hình vẽ sgk III. bào có chức năng gì ? .Là giá đỡ cơ học cho tế bào.Vi ống là những ống hình trụ dài. Trọng tâm bài giảng: Cấu tạo và chức năng của khung xương tế bào.Các lipôprôtein và glicôprôtein làm nhiệm vụ như giác quan. dày khoảng 9nm gồm phôtpholipit và prôtein . 2 đầu ưa nước quay ra ngoài.Vi sợi là sợi dì mảnh.Màng sinh chất có cấu trúc khảm động. Nếu tế bào không có khung xương thì sẽ . Phân tử phôpholipit của 2 lớp màng liên kết với nhau bằng liên kết yếu nên dễ dàng di chuyển. Cấu trúc: gồm prôtein. màng sinh chất và thành tế bào. .Neo giữ các bào quan và giúp tế bào di chuyển. vi sợi và (?) Hãy quan sát hình vẽ và cho biết sợi trung gian. Cấu trúc: . . Màng sinh chất (Màng tế bào) 1. kênh. Tiến trình lên lớp: 1. . Ổn định lớp: 2. 3. dấu chuẩn nhận biết đặc trưng cho từng loại tế bào. Giáo dục: cho HS ý nghĩa của các bào quan trong tế bào. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được các đặc điểm khác biệt của các bào quan về cấu tạo và chức năng. Chức năng: (?) Dựa vào cấu trúc thì khung xương tế . vi sợi… 2. HS: gồm hệ thống vi ống.Prôtein gồm prôtein xuyên màng và prôtein bán thấm. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan IV. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp và ti thể ? (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của lizôxôm và các bào quan khác ? 3.Các phân tử colesterôn xen kẽ trong lớp phôtpholipit. II.Trường THPT Ngọc Hồi .Tạo hình dạng của tế bào. ra khỏi tế bào. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 10: TẾ BÀO NHÂN THỰC (tt) Hoạt động 1 GV: Khung xương tế bào là cấu trúc chỉ VIII. V. Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Kiến thức: HS nắm được cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào. 1. hệ thống vi ống. nào ? . như thế nào ? Hoạt động 2 (?) Quan sát hình vẽ sgk và cho biết màng sinh chất cấu tạo gồm những thành phần nào ? HS: thảo luận nhóm Hs: Prôtein có thể dịch chuyển trong phạm vi 2 lớp lipit. khung xương tế bào có cấu trúc như thê . màng sinh chất và thành tế bào. Prôtein xuyên màng tạo kênh dẫn một số chất vào. IX. Khung xương tế bào: có ở tế bào nhân thực.Phôtpholipit luôn quay 2 đuôi kị nước và nhau.

Giáo dục: cho HS ý nghĩa của cơ chế vận chuyển các chất qua màng tế bào. Các phân tử prôtein.TBTV: Xenlulôzơ.TB nấm: Kitin. Hướng dẫn về nhà: . 3. X. . phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. chất vô cơ và chất hữu cơ.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Dựa vào cấu trúc hãy cho biết màng sinh chất có chức năng gì ? HS: (?) Tại sao khi ghép mô cơ thể có thể nhận biết tế bào lạ và đào thải? Hoạt động 3 (?) Hãy phân biệt thành tế bào thực vật và tế bào động vật ? HS 2. hiện tượng nhập bào và xuất bào. Trọng tâm bài giảng: Vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động. 2.TB vi khuẩn: peptiđoglican.TĐC với môi trường có tính chọn lọc nên màng có tính bán thấm. . Các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất: 1. IV. .Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. Kiến thức: HS sinh nắm được và trình bày đựơc các kiểu vận chuyển các chất qua màng tế bào và hiện tượng nhập bào và xuất bào. (?) Chất nền nằm ở vị trí nào ? Chất nền có cấu trúc và chứ năng gì ? HS 4. lipit và gluxitd. Củng cố: (?) Màng sinh chất được cấu tạo bởi: a. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. III. . Các phân tử prôtein. Thành tế bào: Quy định hình dạng tế bào và có chức năng bảo vệ tế bào. Chất nền ngoại bào: . c .Nhờ glicôprôtein để tế bào nhận biết tế bào lạ.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . 2.Cấu trúc: gồm glicôprôtein. b.Thu nhận thông tin lí hoá học từ bên ngoài(nhờ các thụ thể) và đưa ra đáp ứng kịp thời. 5. Các phân tử lipit và axit nuclêic. .Chức năng: Ghép các tế bào liên kết với nhau tạo nên các mô nhất định và giúp tế bào thu nhận thông tin. Các phân tử prôtein và lipit. Tiết 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Ngày soạn: Ngày dạy: I. Mục tiêu: 1. . Chức năng: . Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . . Kĩ năng: HS phân biệt được kiểu vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động.Đọc trước nội dung bài mới sgk. II.

màng bằng cách nào ? 2. HS: quan sát hiện tượng và nhận xét a. Hoạt động 2 II. ngược lại.Nhiệt độ môi trường: động của nhiệt độ. Khái niệm: Vận chuyển thụ động là vận chuyển các môi trường. GV trình bày thí nghiệm về sự vận Nguyên lí vận chuyển thụ động là sự khuếch tán của chuyển thụ động của các chất qua màng các chất từ nơi có nồng độ cao dến nơi có nồng độ tế bào da ếch. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Hoạt động 1 I. Tiến trình lên lớp: 1.Ưu trương: nồng độ chất tan ngoài tế bào cao hơn thận vào máu. Thẩm thấu: Nước từ nơi có nồng độ (?) Thế nào là hiện tượng khuếch tán? thấp đến nơi có nồng độ cao. thảo luận . Khái niệm: Vận chuyển chủ động là phương thức điều kiện gì ? Thế nào là vận chuyển vận chuyển các chất qua màng tế bào từ nơi có nồng chủ động ? độ thấp đến nơi có nồng độ cao(ngược dốc nồng độ) HS: là quá trình cần tiêu tốn năng và có sự tiêu tón năng lượng. ổn định lớp: 2. các chất không phân cực và các chất cóc kích thước nhỏ như CO2. Nhược trương. HS: b. mag có sự vận chuyển trong tế bào. HS: 3. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 11. thấp.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Vận chuyển chủ động: (?) Quá trình vận chuyển chủ động cần 1. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Sự chênh lệch nồng độ các chất trong và ngoài GV: Trong thực tế có một số chất (urê) màng. nồng độ chất tan ngoài tế bào thấp hơn trong tế bào.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) V.Khuếch tán qua kênh prôtein đặc hiệu theo cơ chế thuộc vào yếu tố nào ? thẩm thấu(các phân tử nước). (?) Tốc độ khuếch tán của các chất phụ . trong nước tiểu cao gấp 10 lần trong * Một số laọi môi trường: máu nhưng vẫn không vận chuyển từ . các chất vào ra TB phải chất qua màng sinh chất mà không cần tiêu tốn năng qua màng sinh chất … lượng. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày cấu trúc và chức năng của màng sinh chất ? (?) Khung xương tế bào và các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất có cấu trúc và chức năng gì ? 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ khuếch tán qua Các tế bào trong cơ thể có nhiệt độ màng: tương đương nhau nên không chịu tác . Thẩm tách: các chất hoà tan từ nơi có (?) Các chất được vận chuyển qua nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. . O2… . Vận chuyển thụ động: GV: TB thường xuyên trao đổi chất với 1. Các liểu vận chuyển qua màng: HS: nghiên cứu thông tin sgk. Đẳng trương: nồng độ chất tan ngoài tế bào và trong tế bào bằng nhau.Khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit kép gồm và trả lời.Khuếch tán qua kênh prôtein xuyên màng gồm các chất phân cực có lích thước lớn(Gluxit).

. lam kính. lưỡi giao lam. III . Cơ chế: .Quan sát và vẽ được tế bào đang ở các giai đoạn co nguyên sinh khác nhau. . 2. la men. Nhập bào: là tế bào đưa các chất vào bên trong bằng cách biến dạng màng sinh chất. ống nhỏ giọt. Hiện tượng xuất bào là gì ? 2. nước cất. . Mục tiêu bài học Sau khi học xong bài này. 1.Rèn luyện được kĩ năng sử dụng kính hiển vi và kĩ năng làm tiêu bản hiển vi. Nội dung. Nhập bào và xuất bào: 1.. tỉ mỉ trong thao tác thí nghiệm. thài lai tía. mẫu vật và hoá chất thí nghiệm. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS quan sát hình vẽ 11.Thực bào: TBĐV ăn các hợp chất có kích thước lớn(chất rắn) nhờ các enzim phân huỷ. Những điều cần lưu ý.Để thí nghiệm co và phản co nguyên sinh dễ quan sát nên chọn lá thài lài tím. đĩa pêtri.Dụng cụ: Kính hiển vi.Biết cách điều khiển sự đóng mở của ác tế bào khí khổng thông qua điều khiển mức độ thẩm thấu ra và vào tế bào. .Hướng dẫn HS sử dụng kính hiển vi. cốc thuỷ tinh chịu nhiệt. .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) lượng. học sinhphải: . .Học bài theo nội dung câu hỏi sgk.THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH I. (?) Hãy mô tả cách lấy thức ăn và tiêu hoá của động vật nguyên sinh? HS. Tiến trình tổ chức bài học: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Hướng dẫn vế nhà: .Hoá chất: Dung dịch KNO3 1M(hoặc muối ăn 8%).Đọc trước nội dung bài mới sgk. (?) Tại sao trong tế bào cần có sự vận chuyển chủ động ? HS: Đảm bảo cho các quá trình sống diễn ra bình thường.Hướng dẫn HS cách làm tiêu bản thực vật.Mẫu vật: hành tây. .Rèn luyện tính cẩn thận. Dụng cụ. Củng cố: 5. Xuất bào: Các chất thải trong túi kết hợp với màng sinh chất đẩy ra ngoài tế bào. giấy thấm. dao. đèn cồn.ATP + prôtein đặc chủng cho từng loại cơ chất. kim mũi mác. Thảo luận và trả lời. Khi chuẩn bị các dung dịch ưu trương(muối KNO3) thì không nên để ở nồng độ quá cao sẽ làm co nguyên sinh quá nhanh. II. . .Trường THPT Ngọc Hồi Trang .Tự mình thực hiện được thí nghiệm theo quy trình đã cho trong SGK. 4. 2. Vệ sinh. . Khi thao tác phải hết sức cẩn thận. . không kịp quan sát. .2 sgk HS nhận xét và thảo luận.Prôtein biến đổi chất để đưa ra ngoài tế bào hay đưa vào bên trong tế bào. bảo quản kính hiển vi. .ẩm bào: đưa các giọt dịch vào tế bào. . Tiết 12: THỰC HÀNH . III.

3. Bài về nhà: . Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Thu hoạch: Mỗi học sinh (hoặc nhóm) đều phải báo cáo kết quả thực hành. Dựa vào đó ta có thể biết tế bào còn sống hay đã chết.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 1. . Kiến thức: HS nắm được thế năng. CHƯƠNG III: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO Tiết 13: KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT Ngày soạn: Ngày dạy: I. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. V.Giải thích thí nghiệm: + Dựa vào kiến thức đã học. .Vẽ các tế bào quan sát được dưới kính hiển vi vào vở. II. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. 2. Hiện tượng phản co nguyên sinh là do nồng độ dịch bào đậm đặc đã hút nước từ ngoài vào làm nguyên sinh chất trương phồng trở lại như lúc đầu. soạn bài : Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào. Mục tiêu: 1.Kết luận: Co nguyên sinh là một hiện tượng quan trọng.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Thí nghiệm co nguyên sinh với việc đóng mở khí khổng. Kĩ năng: HS phân biệt được thế năng và động năng. IV. nắm được sự chuyển hoá vật chất. Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của ATP và sự chuyển hoá vật chất. Trình bày được quá trình chuyển hóa vật chất trong tế bào.GV hướng dẫn HS cách tiến hành như hướng dẫn SGK . Quan sát hiện tương co và phản co nguyên sinh ở tế bào biểu bì lá cây.Học bài cũ. Giáo dục: cho HS ý nghĩa của quá trình chuyển hoá từ đó giải thích được các hiện tượng trong thực tế đời sống. III. HS giải thích thí nghiệm. trong đó có tường trình thí nghiệm và vẽ tế bào ở các giai đoạn khác nhau của quá trình co nguyên sinh quan sát được dưới kính hiển vi cũng như các tế bào tạo nên khí khổng ở các trạng thái đóng và mở khí khổng. + GV chỉnh lí:Hiện tương co nguyên sinh là do dung dịch KNO3 đậm đặc hơn dịch tế bào nên nước chui ra ngoài tế bào qua lớp màng nguyên sinh chất. IV. . Trả lời các câu hỏi trong bài. 2. .Tiến hành quan sát.GV hướng dẫn HS cách tiến hành như hướng dẫn SGK . động năng và nêu được các ví dụ minh hoạ.

Nhiệt năng: giữ ổn định nhiệt độ cho cơ thể và tế bào. điện năng) tại ở dạng nào ? . Kiểm tra bài cũ: (?) Thế nào là vận chuyển thụ động ? Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động? (?) Phân biệt ẩm bào và thực bào ?Vận chuyển chủ động là gì ? 3. Tiến trình lên lớp: 1. lao động trí óc . ATP . Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế (?) Hãy kể các dạng năng lượng trong tự bào: nhiên ? Em hiểu năng lượng là gì? 1. có GV: NL có thể chuyển hoá từ dạng này tiềm năng sinh công. năng lượng ? . HS. .Đường ribôzơ. 2. lượng được sinh ra trong quá trình . Hoạt động 2 II. * Trạng thái của năng lượng: (?) Động năng là gì ? Hãy phân biệt động . -> liên kết giữa 2 nhóm phôtphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng.Vận chuyển các chất qua màng. sang dạng khác… * Các dạng năng lượng trong tế bào(hoá năng. hoạt động lao động…) đòi hỏi tiêu tốn nhiều năng lượng ATP -> Cần có chế độ ăn uống phù hợp.Hoá năng: NL tiềm ẩn trong các liên kết hoá học(ATP). Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Động năng: là dạng năng lượng sẫn năng và thế năng ? sàng sinh ra công. Cấu tạo: ATP là hợp chất cao năng gồm: HS: nghiên cứu sgk .Chuyển hóâ vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hoá như thế nào trong cơ thể? Năng hoá xảy ra bên trong tế bào. b.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Sử dụng năng lượng ATP trong tế bào: (?) Năng lượng ATP trong tế bào được sử . HS : thảo luận nhóm và trả lời. . GV: khi lao động nặng. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1 I. Khái niệm năng lượng: là đại lượng đặc trưng cho HS thảo luận và trả lời khả năng sinh công.Sinh công cơ học(sự co cơ.Bản chất chuyển hoá vật chất gồm: chuyển hoá dùng vào việc gì? + Đồng hoá: là tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ HS: Thảo luận nhóm và trả lời.Tổng hợp nên các chất hoá học cần thiết cho tế dụng như thế nào ? Cho ví dụ minh hoạ ? bào. HS: .3 nhóm phôphat.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) V. chất đơn giản. ổn định lớp: 2.Đồng tiền năng lượng của tế bào: (?) ATP là gì ? a.Thế năng: là năng lượng dự trữ. Chuyển hoá vật chất: (?) Prôtein trong thức ăn được chuyển .Bazơ nitơ Ađênin (?) Tại sao ATP được coi là đồng tìên . (?) Thế nào là chuyển hóa năng lượng ? + Dị hoá: Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành (?) Quá trình chuyển hoá vật chất có vai chất đơn giản và cung cấp năng lượng cho các hoạt trò gì trong tế bào ? động sống khác và cho quá trình đồng hoá. nhiệt (?) Trong tế bào(cơ thể) năng lượng tồn năng.

cơ thể không sử dụng -> Bệnh béo phì. Trọng tâm bài giảng: Enzim và sự tác động của enzim đến quá trình chuyển hóa vật chất. Kĩ năng: Giải thích được cơ chế điều hoà chuyển hoá vật chất của tế bào bằng các enzim. Kiểm tra bài cũ: (?) Thế nào là NL? Năng lượng được dữ trữ trong tế bào như thế nào ? (?) ATP là gì ? Cấu trúc và chức năng của ATP ? 3. . Cấu trúc: Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim. II. Enzim: là chât xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống. Tiết 14: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT Ngày soạn: Ngày dạy: I. Enzim làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng. Tripsin… I. 4. Kiến thức: HS nắm được cấu trúc và chức năng của enzim. kết hợp các loại thức ăn khác nhau.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) HS: . Hướng dẫn về nhà: . GV: Nừu ă quá nhiều thức ăn giàu NL mà cảm ứng và vận động. phát triển.Trường THPT Ngọc Hồi . Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. Do đó cần ăn uống hợp lí. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Giáo dục: cho học sinh ý nghĩa của sự tác động của các enzim đến quá trình chuyển hoá vật chất. V.Học bài dựa vào câu hỏi sgk.Đọc trước nội dung bài mới sgk. 1. III. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1 (?) Enzim là gì? Kể tên một số loại enzim mà em biết ? HS: Amilaza. Củng cố: 5. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. 2. ổn định lớp: 2.Vai trò: giúp cho tế bào sinh trưởng. 3. Mục tiêu: 1.

. Enzim Sacraza Đại diện nhóm trả lời Enzim + Cơ chất -> Enzim cơ chất Cơ chế tác Enzim tương tác với cơ chất để tạo động thành sản phẩm và enzim được giải GV: nhận xét và bổ sung phóng. Cơ chế tác động của enzim: HS: Thảo luận nhóm và trả lời theo Cơ chất Saccarôzơ nội dung phiếu học tập.Enzim liên kết với cơ chấtmang tính đặc thù. qua điểu khiển hoạt tính của enzim bừng các chất hạot hoá hay ức chế. 4. Đọc trước nội dung bài mới sgk.Độ pH: Mỗi enzim có một độ pH thích hợp(Đa số pH (?) Nồng độ cơ chất có ảnh hưởng = 6 . . Củng cố: Hướng dãn về nhà: Học bài dựa vào câu hỏi sgk. . Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim: . tại đó (?) Yếu tố nào tác động đến hạot tính enzim có hoạt tính tối đa làm cho tốc độ phản ứng xảy của enzim ? ra nhanh nhất. HS: .Thành phần là prôtein hoặc prôtein kết hợp với chất khác. 5.Chất ức chế hoặc hoạt hoá enzim: có thể làm tăng hoặc ức chế hoạt tính của enzim.Nhiệt độ: Mỗi enzim có một nhiệt độ tối ưu.Enzim có vùng trung tâm hoạt động: Enzim xúc tác cho các cơ chất để biến + Là một chỗ lõm hoặc khe nhỏ trên bề mặt enzim để đổi tạo thành các sản phẩm như thế kết hợp với cơ chất. như thế nào đến hạot tính của enzim ? . Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật (?) Enzim có vai trò như thế nào chất: trong quá trình chuyển hóa vật chất ? .Tế bào tự điều hoà quá trình chuyển hoá vật chất thông HS: Nghiên cứu thông tin sgk.ức chế ngược là kiểu điều hoà trong đó sản phẩm của con đường chuyển hoá quay lại tác động như một chất ức chế làm bất hoạt enzim xúc tác cho phản ứng ở đầu con đường chuyển hoá. . Hoạt động 2 2.Enzim xúc tác cả hai chiều của phản ứng Hoạt động 3 3.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (? )Enzim có cấu trúc như thế nào ? HS: .8). Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . nào ? + Cấu hình không gian của enzim tương ứngvới cấu hình của cơ chất.Enzim xúc tác phản ứng sinh hoá trong tế bào.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Kết luận . Hoạt động 4 II. .Nồng độ cơ chất: với một lượng enzim xác định nếu HS tăng dần lượng cơ chất trong dung dịch thì lúc đầu hạot tính của enzim tăng sau đó không tăng.

HS có khả năng: . Thiết bị. khả năng kết hợp nghe – quan sát .2. 2.Chứng minh được vài trò xúc tác của enzim trong việc làm tăng tốc độ của phản ứng. * Thí nghiệm sử dụng enzim trong quả dứa tươi để tách chiết ADN chỉ hướng dẫn cho HS làm ở nhà .thực hành – phân tích tổng hợpđể bài thực hành có kết quả tôt.Viết tường trình.MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM I.4 SGK Tr 59 3.Soạn bài 16 Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . + HS tiến hành các bước thí nghiệm như trong SGK a) Với Giáo viên + Theo dõi các nhóm thực hành.Kiểm tra bài cũ: câu 1. + Giải đáp thắc mắc HS nếu có. rèn các kĩ năng thực hành.3.Dùng enzim trong quả dứa trong thí nghiệm này nhằm mục đích gì? Giải thích. khoảng thời gian giữa các bước và tuân thủ nội quy giờ học. . II. kiệp thời uốn nắn phần sai sót của HS. .Ổn định lớp.Cho nước rửa chén bát vào dịch nghiền tế bào nhằm mục đích gì? Giải thích. 1. Nội dung bài mới 1.Các bước tiến hành thí nghiệm. Dụng cụ và hoá chất: SGK III. Mẫu vật: SGK 2. nên chỉ tiến hành thí nghiệm với enzimcatalaza.Chia nhóm khoảng 10HS/nhóm . Mục tiêu Sau khi học xong bài.Rèn luyện tính cẩn thận. nộp vào tiết tới. .Biết cách bố trí thí nghiệm.Trường THPT Ngọc Hồi Trang .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 15: THỰC HÀNH. . IV.Bài tập về nhà . Thu hoạch: Tất cả các nhóm đều phải viết tường trình thí nghiệmvà trả lời một số câu hỏi sau: . V. tỉ mỉ.Yêu cầu: a) Với Học sinh +HS phải tiến hành thực hành theo đúng quy định về trình tự các bước. * Do điều kiện chưa có phòng thí nghiệm.

C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6 H2O + ATP. 2. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. đoạn để tạo thành sản phẩm cuối cùng .Tốc độ quá trình hô hấp nội bào phụ thuộc vào nhu cầu nội bào là gì ? năng lượng của tế bào và được diểu khiển thông qua HS: Tạo ra ATP. được giải phóng từng phần. V.Phân tử glucô được phân giải dần dần và năng lượng là năng lượng ATP.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 16: HÔ HẤP NỘI BÀO Ngày soạn: Ngày dạy: I. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 16. III. ổn định lớp: 2. Kĩ năng: HS phân biệt được các giai đoạn chính của quá trình hô hấp nội bào. (?) Thế nào là qú trình hô hấp nội bào . Khái niệm hô hấp nội bào: (?) Hô hấp là gì ? 1. Khái niệm: hô hấp nội bào là một quá trình chuyển HS: hoá năng lượng quan trọng của tê bào sống. enzim hô hấp. Bản chất của hô hấp nội bào: đồ. Giáo dục: cho học sinh biết được vai trò của hô hấp nội bào đối với các quá trình chuyển hoá vật chất trong tế bào. II. Kiểm tra bài cũ: (?) Enzim là gì ? Trình bày cơ chế tác động của enzim ? (?) Những yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim ? Enzim có vai trò gì trong quá trình chuyển hoá vật chất ? 3. to GV: hướng dẫn học sinh quan sát sơ 2. Mục tiêu: 1. (?) Thực chất của quá trình hô hấp .Phương trình tổng quát của quá trình phân giải hoàn HS: Là quá trình diễn ra chủ yếu ở ti toàn 1 phân tử glucôzơ: thể. HÔ HẤP NỘI BÀO Hoạt động 1 I. Kiến thức: HS nắm được khái niệm và cơ chế của quá trình hô hấo nội bào. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . IV. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. Trọng tâm bài giảng: Khái niệm và các giai đoạn chính của quá trình hô hấp.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Quá trình hô hấp trĩa qua 3 giai . Tiến trình lên lớp: 1. 3.Hô hấp nội bào là một chuỗi các phản ứng oxi hoá khử. ? .Các phân tử hữu cơ bị phân giải -> CO2 và H2O + ATP.

Củng cố: 5. khử 6NAD+ và + 2FAD Đường phân Diễn ra Nguyên liệu Chuỗi truyền electron Màng ti thể Sản phẩm 2p. H2O và nhiều 6NADH và ATP 2FADH2. NADP và FADH2 Electron chuyển từ NADH và tới O2 thông qua 1 chuỗi các phản ứng OXH khử kế tiếp nhau. chuỗi truyền electron hô hấp.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . bổ sung Kết quả từ 1 phân tử glucôzơ bị OXH tạo thành 38ATP.Đọc trước bài mới sgk.Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. Axêtyl CoA + 2CO2 + 2NADH NL giải phóng tạo ra 2ATP. Nắm được khái niệm cơ bản về tế bào. mối liên hệ giữa các kiến thức trong các chương.piruvic. GV hướng dẫn HS thảo luận hoà thành phiếu học tập HS: Thảo luận và đưa ra ý kiến chung GV nhận xét. Mục tiêu: 1. TIẾT 17: ÔN TẬP HỌC KÌ I I. Kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức cơ bản của từng chương. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .tử a. 2NADH2. Hướng dẫn về nhà: .tử NADH và FADH2 tổng hợp nên ATP. 4. bài. CO2.tử vỡ. 2ATP. NL được giải phóng từ quá trình OXH p.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) II. Diễn biến Chu trình Crep TB chất Chất nền ti thể Glucôzơ Phân tử axit piruvic Glucôzơ bị 2 axit piruvic biến đổi các qua Gđ trung liên kết bị phá tâm -> 2 p. chu trình Crep. . 4ATP. Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào: Hoạt động 2 Hô hấp tế bào xảy ra gồm 3 giai đoạn chính: Đường phân.

+ Tế bào chất. 6. chức năng) . Nội dung bài mới: A. cơ chế) . phôtpholipit.đồng tiền năng lượng của tế bào: + Cấu trúc ATP(đặc biệt mối liên kết cào năng : ) + vai trò của ATP: . Lipit: Mỡ. bậc 3. chức năng) II. 3.Năng lượng: .Chức năng: …. tư duy lôgic. Tế bào nhân thực: . + Vùng nhân ⇒ Nêu được chức năng của các thành phần cấu tạo và vận dụng để tiêu diệt vi khuẩn.ARN (cấu trúc.. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯƠNG TRONG TẾ BÀO.ATP. 1. liên hệ. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.Cấu tạo: + Thành tế bào. bậc 4) ⇒ Vận dụng. Ổn định lớp: 2.Vận chuyển chủ động(Hiện tượng.Vai trò của nước. Enzim và vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất: .. 5. Các nguyên tốp hoá học: Vai trò của nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng. 2. 2. đường đa và chức năng của chúng. Cacbohiđrat: Cấu trúc hoá học. vận dụng. củng cố. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . II.Sự khác nhau giữa tế bào thực vật và tế bào động vật . bậc 2. 2. Các loại cacbohiđrat: Đường đơn. đường đôi. II.Cấu trúc(bậc 1. stêrôit. . Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát. bảo vệ sức khoẻ. Prôtêin: .ADN (cấu trúc. so sánh. III. .Nhập bào và xuất bào(Hiện tượng . Kĩ năng hoạt động nhóm và cá nhân. Axit nuclêic: . 3. hệ thống câu hỏi ôn tập từng chương. vitamin ⇒ Nắm cấu trúc và chức năng.Cấu trúc và đặc tính lí hoá của nước (Đặc biệt tính phân cực của nước). màng sinh chất.Nắm được cấu trúc và chức năng của các bào quan trong tế bào. sắc tố.Enzim: + Cấu trúc. Nước và vai trò của nước . 4. cơ chế) * Phân biệt 2 hình thức vận chuyển thụ động và chủ động. . THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO: 1. Năng lương và các dạng năng lượng trong tế bào. bản chất và vai trò. cơ chế) . lông và roi.Các dạng năng lương: . 3.Đặc điểm chung: .Trường THPT Ngọc Hồi Trang . .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Xây dựng được bản đồ khái niệm. CẤU TRÚC TẾ BÀO: 1. Nội dung ôn tập: 1. Tế bào nhân sơ: .Vận chuyển thụ động(Hiện tượng. Phương pháp: Vấn đáp. HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC I.Chuyển hoá vật chất: Khái niệm.

Quy định hình dạng tế bào và bảo vệ tế bào. O. ATP được cấu tạo bởi những thành phần nào ? a). Vận chuyển các chất mới được tổng hợp ra ngoài tế bào. c). d). * Nắm được ý nghĩa của hô hấp về mặt năng lượng. b). Chức năng của ADN là gì ? a). H. .Khái niệm hô hấp. H. ôn tập phần câu hỏi trắc nghiệm . Vận chuyển prôtein.Học thuộc bài. Mang.Vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất: + Xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng. + Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim. đường ribôzơ và 3 nhóm phophat. ADN có chứa các nguyên tố hoá học chủ yếu nào ? a). Mang thông tin di truyền.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Bài về nhà : . Chuỗi truyền electron hô hấp. Xitôzin. b). . b). bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ. Thu gom các chất cặn bã thải ra ngoài. N. C. Cung cấp năng lượng chủ yếu cho tế bào dưới dạng ATP. 5). C. Tham gia quá trình trao đổi chất trong tế bào. Thành tế bào có chức năng gì ? a). Bổ sung. Ađênin. d). TIẾT 18: KIỂM TRA HỌC KÌ I 1). d). + Ức chế ngược 3. đường ribôzơ và 3 nhóm phophat. B. c). + Chu trình Crep. Cung cấp các chất cần thiết cho tế bào. + Ức chế. Timin. Trao đổi chất với môi trường. Bảo toàn. Trong phân tử ADN 2 mạch pôlinuclêôtit liên kết với nhau theo nguyên tắc : a).Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào + Đường phân. c). P Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . c). Khuôn mẫu. d). Bán bảo toàn. b). 3). b). c). 2). Guanin. d). Hô hấp tế bào: . Ti thể có chức năng gì ? a). 6). đường ribôzơ và 3 nhóm phophat. hoạt hoá. 4). Truyền thông tin di truyền qua các thế hệ.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) + Cơ chế tác động. Phiên mã cho ra các ARN. đường ribôzơ và 3 nhóm phophat. b).

Tế bào chất và vùng nhân. Chuỗi xoắn kép.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) c). Thế năng. b). b). c). b). Vòng. Động năng. Màng sinh chất.của các axit amin. Gồm các phân tử prôtein xuyên màng. Các nguyên tố chủ yếu có vai trò gì trong tế bào ? a). Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . 8). c). Màng sinh chất. ADN và HCl. d). c). Tham gia sự trao đổi chất trong tế bào. b). c). 15). c). H. ADN và ARN. 13). d). Hoá năng. ARN và các bazơ nitơ. ARN và prôtein. Xuất bào. Tế bào biểu bì. Tế bào bạch cầu. Mạch thẳng. b). C. c). Bào quan nào chỉ có ở tế bào thực vật ? a).Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Tế bào nào trong các tế bào sau đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất ? a). 11). 16). Tế bào xương. 19). O. tế bào nào sau dây có lưới nội chất hạt phát triển ? a). Đường ribôzơ. b). Tế bào hồng cầu. Yếu tố nào quy định tính đa dạng của prôtein ? a). tế bào chất và nhân. Màng sinh chất. thành phần và trình tự sắp xếp của các axit amin trong phân tử prôtein. Nêu các thành phần cơ bản của tế bào ? a). Tế bào hồng cầu. Các chất nào là axit nuclêic ? a). axit photphorit. Tế bào biểu bì. Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào có sự tiêu tốn năng lượng gọi là gì ? a). d). Nhóm R. Màng sinh chất và nhân. Trong cơ thể. Ti thể. Lục lạp. Màng sinh chất. Đường đêôxiribôzơ. b). Mỗi nuclêôtit của ADN gồm coa các thành phần nào ? a). b). Tế bào nhân sơ có cấâu tạo gồm những thành phần nào ? a). d). Đường đêôxiribôzơ. axit photphorit và bazơ nitơ. d). Màng sinh chất. d). Số lượng. Gôngi. nhân hoặc vùng nhân. c). Vận chuyển chủ động. 17). d). Gồm các chất hữu cơ. d). Gồm phôtpho lipit và prôtein. Tế bào cơ. Nhập bào. tế bào chất và ADN dạng vòng. C. tế bào chất. 18). d). 7). Các liên kết peptit. b). Gồm các phân tử lipit. Dạng năng lượng nào sẵn sàng sinh ra công ? a). d). Nhóm amin của các axit amin. tế bào chất và vùng nhân. H. tế bào chất và ADN dạng vòng. d). 12). b). Vận chuyển thụ động. d). ADN trong tế bào nhân thực có dạng : a). Đường đêôxiribôzơ và bazơ nitơ. Tế bào cơ tim. Chuỗi xoắn đơn. b). c). d). c). Điện năng. b). Màng sinh chất. Màng sinh chất có cấu trúc như thế nào ? a). c). axit photphorit và bazơ nitơ. 10). N. Ribôxôm. tế bào chất. O. Cấu tạo nên các chất hữu của tế bào. 14). 9). c). c). b).

X. c). Là sự tổng hợp chất mới. 22). b). Động năng. Chất nào sau đây được ví như đồng tiền năng lượng cho tế bào ? a). Hiđrô. A. Trong phân tử ARN có các loại nuclêôtit nào ? a). Bazơ nitơ. Là sự tổng hợp các chất hữu cơ. b).Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) c). b). Là nơi tổng hợp gluxit. Mang và vận chuyển thông tin. Hai pôlinuclêôtit trong phân tử ADN liên kết với nhau nhờ liên kết gì ? a).Trường THPT Ngọc Hồi Trang . c). d). Trao đổi chất là gì ? a). thải ra ngoài những chất cặn bã. b). Cấu tạo nên phân tử prôtein. Cơ thể lấy các chất cần thiết. Độ bền của các liên kết trên phân tử ADN d). Có chức năng quang hợp. T. 26). Chuyển hoá năng lượng. Photpho đieste. b). 20). Lục lạp có chức năng gì ? a). làm chất xúc tác sinh học. Đường ribô. c). c). U. d). T. 25). NADH d). Có chức năng bảo vệ. G. Yếu tố nào quy định tính đặc thù của ADN ? a). 28). Cấu tạo nên cấu trúc sống. d). Lục lạp kết hợp với các chất vô cơ tạo thành cácbonhiđrat. Vận chuyển các chất và bảo vệ cơ thể. 29). Dòng năng lượng sinh học. X. U. X. A. Trung tâm điều khiển sự phân bào. Đường đêôxiribô. Tham gia vận chuyển các chất. Ribôxôm có chức năng gì ? a). Cơ thể lấy các chất và năng lượng từ môi trường cung cấp cho các hoạt động sống. c). Hiđrô và photpho đieste. Peptit. Nhóm tế bào vi khuẩn và nhóm tế bào nhân thực. Vai trò quan trọng trong trao đổi chất của tế bào. b). c). Làm chất xúc tác sinh học. ADP 21). Eánố lượng của các nuclêôtit. Nhóm photphat. c). Prôtein có chức năng gì ? a). d). Nhóm tế bào nấm và nhóm tế bào nhân thực. vận chuyển và bảo vệ cơ thể. ATP c). b). thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . G. b). 24). Các nuclêôtit của ADN khác nhau bởi thành phần nào ? a). T. A. d). b). Sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt động sống gọi là gì ? a). d). Trình tự sắp xếp các nuclêôtit. Cấu tạo nên cấu trúc sống và bảo vệ cơ thể. d). 30). 23). Số lượng. ADN. c). c). phân giải chất cũ xảy ra trong tế bào. b). d). b). Là nơi tổng hợp prôtein. G. Thế năng. c). Nhóm tế bào nhân sơ và nhóm tế bào vi khuẩn. U 27). A. Nhóm tế bào nhân sơ và nhóm tế bào nhân thực. Tế bào được phân chia thành các nhóm nào ? a). d). d).

{ . .Trường THPT Ngọc Hồi Trang .03).27). 2. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa.08).05)..| .~ 13).| . .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Khởi tạo từ chương trình Trắc nghiệm trên máy vi tính.. III.} 07). Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. .| . { .~ 09).| .06).} 23)... Trọng tâm bài giảng: Bản chất của quá trình quang hợp. . .11). . { .18). Mục tiêu: 1..04).12). .- TIẾT 19: QUANG HỢP Ngày soạn: Ngày dạy: I... . { . Ðáp án đề số : 1 01). . { . V. { .| . Kiến thức: HS nắm được quá trình quang hợp và các pha của quá trình quang hợp. .. { .} 28).} 16).02). ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Thế nào là quá trình hô hấp nội bào ? Trình bày các giai đoạn chính của quá trình hô hấp nội bào ? Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ ..26).. 3.. . Giáo dục: cho học sinh ý nghĩa của quá trình quang hợp ở giới thực vật. ..29).. { . Kĩ năng: HS phân tích được mối liên quan giữa các pha sáng và tối của quá trình quang hợp.| . { .25). . .| ..| ...} 21). . IV.14).10).| .| .} 22).17). .} 19). ..20). Tiến trình lên lớp: 1.| ..15).. II.24).30).. . { .. . .

Hoạt động 2 II. Khái niệm: Quang hợp là quá trình sử dụng năng HS. (?) Pha sáng sử dụng nguồn nguyên Biến đổi quang lý: Diệp lục hấp thụ năng lượng ánh liệu nào và tạo ra sản phẩm gì ? sáng trở thành dạng kích động điện tử. NADPH (?) Pha tối diễn ra ở vị trí nào ? -> Tổng hợp ATP.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Hô hấp nội bào có vai trò gì đối với tế bào ? 3. Các pha của quá trình quang hợp: GV: 2 pha của quá trình quang hợp 1. HS: nghiên cứu thảo luận và trả lời.tử 5C(RiDP) -> hợp chất 6C không bền. biến đổi CO2 khí quyển thành cacbohiđrat. Củng cố: 5. là những TV lấy ánh sáng mặt trời lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên để tạo thành chất hữu cơ… liệu vô cơ. Pha sáng: không thể tách rời ? . Hướng dẫn về nhà: .Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa.Biến đổi quang hoá: Diệp lục trở thành dạng kích (?) Hãy viết sơ đồ của quá trình ở pha động truyền năng lượng cho các chất nhận để thực sáng ? hiện quá trình quang phân li nước.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. NADPH từ pha sáng. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Pha tối: Diễn ra trong chất nền của diệp lục. phần còn lại ALDP được sử dụng tạo ra tinh bột và saccarôzơ. Nguyên liệu thực hiện là gì ? Sơ đồ: HS: Diễn ra ở chất nền của diệp lục. CO2 + P.Carrôtenôit và phicôbilin(sắc tố) phụ bảo vệ diệp lục HS : Chỉ cần ánh sáng ở pha sáng khỏi bị phân huỷ khi cường độ ánh sáng quá cao. Khái niệm quang hợp: (?) Quang hợp là gì ? 1. CO2 bị khử thành (?) Sản phẩm của pha tối là gì ? Mối cacbohiđrat -> gọi là quá trình cố định CO2 ( thông liên quan giữa phan sáng và pha tối qua chu trình Canvin hay chu trình C3). H2O + NADP + Pi Sắc tố QH NADPH + ATP + O2 2. Các sắc tố quang hợp: có 3 nhóm chính . . (?) Hãy xác định phương trình tổng PT tổng quát của quá trình quang hợp: quát của quá trình quang hợp ? CO2 + H2O + ASMT  (CH2O) + O2 2. .Clorôphin(chất diệp lục) có vai trò hấp thu quang (?) ánh sáng có liên quan như thế nào năng.Diễn ra tại màng tilacôit. + Sản phảm cố định đầu tiên là hợp chất 3C -> ALPG táI tạo lại RiDP giúp tế bào hấp thụ nhiều CO 2. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1 I. H2O Quang phân li 2H+ + 1/2O2 + 2e-> hình thành chất có tính khử mạnh: NADP. 4. như thế nào ? Chu trình C3 gồm nhiều phản ứng hoá học xúc tác bởi các enzim trong chất nến của diệp lục và sử dụn ATP.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . đến các pha của quá trình quang hợp ? .

Kĩ năng: HS phân biệt được sự biến đổi của NST qua các kì của quá trình nguyên phân. Kiểm tra bài cũ: (?) Quang hợp là gì ? Đặc điểm các pha của quá trình quang hợp ? (?) Quang hợp có ý nghĩa như thế nào đối với sinh vật ? 3. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. 2.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Chương IV: PHÂN BÀO Tiết 20: CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Ngày soạn:16. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm của các pha và các kì của quá trình nguyên phân và ý nghĩa. Chuẩn bị: Các hình vẽ nguyên phân sách giáo khoa.02. Kiến thức: HS nắm được chu kì tế bào. IV. Mục tiêu: 1. II. ổn định lớp: 2. V.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1.2008 Ngày dạy:19. đặc điểm của quá trình nguyên phân và ý nghĩa của quá trình nguyên phân. Giáo dục: cho học sinh về ý nghĩa của quá trình nguyên phân đối với sinh vật trong sinh sản và di truyền.008 I. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . III. 3.01.

phân chia phảI có quá trình nguyên phân. 2. (?) Giữa TBTV và TBĐV phân chia 3. (?) Khi nào TB thực hiện quá trình phân chia ? HS: Sau khi vật chất di truyền phân chia xong.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Hoạt động 1 GV: SV muốn tồn tại được phảI có quá trình trao đổi chất và ở thực vật phải có quá trình quang hợp. Phân chia nhân: Các kì Đặc điểm Kì trung gian NST ở dạng sợi mảnh. NST dãn xoắn. Sự điều hoà chu kì tế bào: . SV lớn lên.Các NST co xoắn cực đại tập Kì giữa trung ở mặt phẳng xích đạo và có hình dạng đặc trưng(hình chữ V).TB gan: 6 tháng/lần (?) Tại sao tế bào khi tăng trưởng tới mức nhất định lại phân chia ? I. GV: Nhân xét và bổ sung Thời gian chu kì tế bào khác nhau ở loại tế bào và loài. Quá trình nguyên phân: 1.TB phân chia khi nhận biết tín hiệu bên trong và bên ngoài TB.NSt co xoắn. 2. -Phân chia tế bào chất.TB được điều khiển đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể. .Kì trung gian. Chu kì tế bào gồm 2 thời kì: . Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . . . Chu kì tế bào: 1.TB phôi sớm: 20 phút/lần . Đặc điểm chu kì tế bào: Thời gian Kì trung gian Dài(Chiếm gần hết thời gian của chu kì) Gồm 3 pha: -G1: TB tổng hợp các chất cần thiết cho sự sinh trưởng. -G2: Tổng hợp các chất cho tế bào. .Trường THPT Ngọc Hồi . .TBC phân chia dần và tách TB mẹ thành 2 TB con. các NST dính nhau ở tâm động tạo thành NST kép. NST. Đặc điểm (Sự điều hoà tế bào có vai trò gì ? HS Hoạt động 3: Hãy hoàn thành phiếu học tập sau và dựa vào hình vẽ sgk HS thảo luận nhóm và đưa ra ý kiến chung. II. Nguyên phân Ngắn Gồm 2 giai đoạn: -Phân chia nhân gồm 4 kì. màng nhân dần dần Kì đầu biến mất. Khái niệm: Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào. . (?) Thế nào là chu kì tế bào ? Hoạt động 2 HS nghiên cứu sgk. màng nhân xuất Kì cuối hiện. Các NS tử tách nhau ở tâm động Kì sau và di chuyển về 2 cực của TB. -S: Nhân đôi AND.Thoi phân bào dần xuất hiện. .TB ruột: 6 giờ/lần . Phân chia tế bào chất: .Phân bào.Phân chia TB chất ở đầu kì cuối. (?) Hãy thảo luận và trả lời theo nội dung phiếu học tập sau HS thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời.

Kì cuối. kì giữa. * B. kì sau. Bộ NST 2n tăng lên 4n. các NST co xoắn và xuất hiện thoi vô sắc làm phương tiện chuyên chở. không phân kli về 2 cực tế bào.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) tế bào chất khác nhau như thế nào ? HS Hoạt động 4 (?) Quá trình nguyên phân có ý nghĩa như thế nào ? HS (?) Quá trình nguyên phân được ứng dụng vào trong thực tiến sản xuất như thế nào ? . ý nghĩa của quá trình nguyên phân: 1. Hướng dẫn về nhà: . . NST không tự nhân đôi. .01. 2. 2.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. nguyên phân là cơ chế sinh sản. VI.Với sinh vật nhân thực đơn bào. xảy ra ở: A.1) . C.Với sinh vật nhân thực đa bào: làm tăng số lượng TB giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển . Câu 2: Bộ NST sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu ở kì giữa của nguyên phân các thoi vô sắc bị phá vỡ ? A. không phân li về 2 cực tế bào. ở TBTV hình thành vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo chia tế bào mẹ thành 2 TB con. NST không tự nhân đôi. phân li về 2 cực tế bào. C. ý nghĩa sinh học: . NST tự nhân đôi.ở TBĐV màng TB co thắt lại ở vị trí giữa TB -> 2TB con. C. ghép cành… .2008 Ngày dạy: 26. NST tự nhân dôi.10 = 20 D. ý nghĩa thực tiễn: . Củng cố: Câu 1: Trong nguyên phân. phân li về 2 cực tế bào. D. B.1 = 70 5. (2+3).Trường THPT Ngọc Hồi Trang . III.ứng dụng để giâm.Giúp cơ thể tái sinh các mô hay TB bị tổn thương. chiết. 4.Nuôi cấy mô có hiệu quả cao.01. 23 = 8. (23 . kì đầu * B. Câu 3: Có 1 tế bào sinh dưỡng nguyên phân 3 lần liên tiếp thì số tế bào con là bao nhiêu ? A. Rút kinh nghiệm: Tiết 21: GIẢM PHÂN Ngày soạn: 20. * D.3 = 6.2008 Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .

Từ 1TB ban đầu qua giảm phân -> 4 TB . Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. II.Trong quá trình bắt đôi và tách nhau các NST tương đồng trao đổi các đoạn crômatit cho nhau. Kĩ năng: HS phân biệt được đặc điểm và ý nghĩa của quá trình nguyên phân và giảm phân. NST co xoắn lại. Các chỉ có 1 lần nhân đôi. Các NST kép tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của TB Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 19. nhau ở tâm động. III.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) I. Kì giữa Hiện tượng trao đổi các đoạn crômatit gọi là trao đổi chéo.Màng nhân và nhân con biến mất. Giảm phân Hoạt động 1 I. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm . 2.NST tương đồng trong mỗi cặp dần tách nhau ở tâm động. Kì đầu .Thoi vô sắc từ các cực TB chỉ đính vào một phía của mỗi Các NST tách nhau ở tâm động và chỉ còn dính nhau ở những chỗ bắt chéo của NS tử với nhau. IV. đánh giá hình thành. . V.NST nhân đôi tạo Không có sự nhân xảy ra ở cơ quan sinh sản nhưng AND thành NST kép dính đôi của NST.Các NST bắt đôi con có số lượng NST giảm đi một nữa.Trường THPT Ngọc Hồi Trang .Thoi vô sắc được GV nhận xét. Kiểm tra bài cũ: (?) Chu kì tế bào là gì ? Đặc điểm của chu kì tế bào ? (?) Quá trình nguyên phân xảy ra gồm có những kì nào ? Diễn biến của các kì? 3. Giảm phân: Các kì Giảm phân I Giảm phân II Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp .Các NST kép di chuyển về mặt phẳng xích đạo của TB thành 2 hàng. . Giáo dục: cho học sinh về ý nghĩa của quá trình giảm phân đối với sinh vật trong sinh sản và di truyền. HS thảo luận nhóm . Chuẩn bị: Các hình vẽ về quá trình giảm phân trong sách giáo khoa. với nhau theo các (?) Hãy quan sát hình vẽ sgk và thảo luận cặp tương đồng -> để hoàn thành phiếu học tập sau: xoắn lại. . 3. Kiến thức: HS nắm được đặc điểm và diễn biến các kì của quá trình giảm phân. Mục tiêu: 1. ổn định lớp: 2. diễn biến các kì của giảm phân và ý nghĩa của quá trình giảm phân. .

Câu 2: Tế bào con chứa bộ nNST đơn ở kì nào của giảm phân ? A.ở TV: các TB con nguyên phân 1 số lần để hình thành hạt phấn và túi noãn. . Mỗi NST kép trong cặp NST tương đồng được thoi vô sắc kéo về 2 cực của TB.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) ở kì cuối của quá trình giảm phân II TBTV và TBĐV có điểm gì khác nhau ? Kì sau NST kép. Kì cuối Hoạt động 2 (?) Giảm phân có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể sinh vật ? HS II. ý nghĩa của giảm phân: .* D. Kì đầu II. Gấp ba TB mẹ(6n). C.Là nguồn nguyên liệu cho CLTN và sinh vật có khả năng thích nghi với điều kiện sống mới. Giống hệt TB mẹ(2n). . Hướng dẫn về nhà: . Kì cuối II. Kì sau II. Nguyên phân.Trường THPT Ngọc Hồi Trang .ở mỗi cực NST dần dãn xoắn. Màng nhân và nhân con xuất hiện. Gấp đôi TB mẹ(4n). TBC phân chia. . 5. + Con cái: 4TB đưn bội -> 1TB trứng và 3 thể định hướng .Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. Kì giữa II. B. Củng cố: Câu 1: Số lượng NST ở TB con được sinh ra sau giảm phân là bao nhiêu ? A.Giảm phân kết hợp với quá trình thụ tinh tạo ra nhiều biến dị tổ hợp. B. . VI. Giảm đi một nữa(n). C. D. 4.Tạo 2 TB con có bộ NSt đơn bội kép (nNST kép) Các NS tử tách nhau tiến về 2 cực của TB. giảm phân và thụ tinh góp phần duy trì bộ NST đặc trưng cho loài.ở ĐV: + Con đực: 4TB đơn bội -> 4 tinh trùng. Màng nhân và nhân con xuất hiện. .Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. Thoi vô sắc biến mất và TBC phân chia. Rút kinh nghiệm: Tiết 22: THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC K Ỳ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .

.Kỹ năng vẽ hình mô ta trên cơ sở những thông tin quan sát được. . II. tay phải từ từ vặn ốc chỉnh thô theo chiều kim đồng hồ (chỉnh xuống) cho tới khi gần sát tiêu bản (không được chạm tiêu bản). xoay ốc chỉnh thô về vị trí ban đầu. V. phải bỏ mẫu vật ra.Rèn luyện kỹ năng quan sát tiêu bản trên kính hiểm vi để lấy thông tin. Kẹp tiêu bản sao cho vật cần quan sát nằm chính giữa vật kính. Quan sát tiêu bản cố định hay tiêu bản tạm thời.Hoàn thành bài thu hoạch.VIẾT THU HOẠCH GV hướng dẫn HS vẽ các kỳ theo đúng trình tự xuất hiện trong chu kỳ tế bào. Mắt nhìn thị kính. Lưu ý:Các kỹ năng chính trong tiết thực hành gồm: a) Kỹ năng sử dụng kính hiển vi:( Chỉ hướng dẫn khi có HS không biết sử dụng kính) . tránh nơi có hơi axit hay kiềm. GV lưu ý HS cách nhận dạng các kỳ dựa vào: .Bước 4: Vệ sinh kính Sau khi quan sát song. có thể dùng núm tinh chỉnh khi nào thấy vật rõ thì dừng lại. lau kính bằng vải mềm. Để quan sát rõ hơn. . xoay đĩa quay các vật kính đến độ phóng đại lớn khi khớp là được. từ đó xác định bộ NST 2n của loài là bao nhiêu? IV. . . HƯớNG DẫN Về NHÀ: . b) . chuyển hoá vật chất và năng lượng ở VSV PHẦN III: SINH HỌC VI SINH VẬT CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . CHUẨN BỊ: Như SGK III.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . HS phải: .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) I.Soạn trước bài: Dinh dưỡng.Vẽ được các hình ảnh quan sát được ứng với mỗi kỳ của nguyên phân ra vở. . . MỤC TIÊU Trên cơ sở quan sát các kỳ của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành. Sau đó tiến hành chỉnh thô và tinh chỉnh như trên để quan sát mẫu.Mức độ co xoắn của NST. .Phân bố của NST (tản mát trong tế bào hay dàn thành 1 hàng hoặc phân thành 2 nhóm).Bước 2: Đưa tiêu bản lên mâm kính. Kính hiển vi nên được để trong hộp gỗ hoặc bao bằng túi nilon vàbảo quản ở nơi khô mát. gọi tên các thông tin trên tiêu bản. Khi hướng dẫn HS quan sát. tay phải từ từ vặn ốc theo chiều ngược lại (chỉnh lên) cho tới khi nhìn rõ vật thì dừng lại.Bước 3: Quan sát tiêu bản Mắt nhìn vật kính từ một phía của kính hiển vi. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH Theo đúng trình tự hướng dẫn trong SGK.Kỹ năng quan sát. Nếu muốn phóng to vật cần quan sát thì vặn ốc chỉnh thô theo chiều ngược kim đồng hồ (chỉnh lên) cách mẫu vật khoảng 4 cm.Quan sát xem có hay không có hình ảnh phân chia của tế bào chất? GV yêu cầu HS đến số lượng NST quan sát được ở kỳ giữa. sau đó điều chỉnh cường độ ánh sáng. .Bước 1: Cắm vào nguồn điện .Nhận biết được các kỳ khác nhau của nguyên phân dưới kính hiểm vi. nhận biết.

Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 22. Khái Là quá trình OXH Quá trình phân (?) Hãy thảo luận và hoàn thành phiếu niệm các phân tử hữu giải cacbohiđrat học tập sau? cơ. Các kiểu dinh dưỡng (sgk) Chuyển hoá vật chất là một quá trình III. phần hoá học và số lượng. để thu NL cho TB. gồm nhiều nhóm HS: phân loại khác nhau. ổn định lớp: 2. Mục tiêu: 1.01. Các loại môi trường cơ bản: . IV. nào ? . Môi trường tự nhiên và môi trường nuôi + Môi trường tổng hợp: gồm các chất đã biết thành cấy. Kĩ năng: HS phân biệt được các kiểu hô hấp và lên men ở vi sinh vật. chuyển hoá vật chất và năng Hoạt động 1 lượng ở vi sinh vật (?) Hãy kể tên một số loại vi sinh vật mà I. Trọng tâm bài giảng: Các kiểu dinh dưỡng. Dinh dưỡng. (?) Môi trường nuôi cấy có đặc điểm gì ? + Môi trường bán tổng hợp: gồm chất tự nhiên và chất hóa học. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. SO4. V. Hô hấp: năng lượng trong tế bào diễn ra các phản Hô hấp hiếu khí Hô hấp kị khí ứng hoá sinh để biến đổi các chất.2008 Ngày dạy:25. Kiến thức: HS nắm được các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật và môi trường nuôi cấy cơ bản của vi sinh vật. Giáo dục: cho học sinh ứng dụng kiến thức đã học vào trong đời sống hàng ngày. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng: nhỏ. các nhóm nhận xét và bổ sung điện tử chuỗi truyền điện Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .01. VSV hấp thụ và chuyển hoá vật (?) Vi sinh vật là gì ? chất nhanh. Hoạt động 2 2. II.ở SV nhân thực NO3. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. 1. trong (?) Môi trường sống của VSV như thế môi trường có điều kiện sinh thái đa dạng. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT Ngày soạn:20. 2. Phân tử hữu cơ HS thảo luận và đại diện nhóm trả lời nhận . hô hấp và lên men ở VSV. 3. Hô hấp và lên men: phức tạp. Khái niệm vi sinh vật: em biết ? VSV là những sinh vật nhỏ bé.Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1.Môi trường phòng thí nghiệm: HS + Môi trường dùng chất tự nhiên. HS: là những sinh vật có kích thước rất II.Môi trường tự nhiên: VSV có ở khắp nơi. sinh trưởng mạnh.2008 I. sau khi hấp thụ các chất và 1. III. Chất Ôxi phân tử.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 23: DINH DƯỠNG.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Kiểm tra bài cũ: 3.

làm dấm… . C. kí sinh hoặc hoại sinh.* B. 5. D. Là chuỗi phản ứng ôxi hoá khử diễn ra ở màng tạo thành ATP.Sản phẩm tạo thành sữa chua.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa.Chất cho điện tử và chất nhận điện tử là các phân tử hữu cơ. Cả a và b. Là quá trình phân giải các chất cung cấo năng lượng cho tổng hợp chất mới. Câu 2: Làm thế nào để phân biệt được các kiểu dinh dưỡng của VSV ? A. C. Củng cố: Câu 1: Vi sinh vật là gì ? A. Nguồn năng lượng. B. Là những cơ thể sống có kích thước hiển vi. VI. Mục tiêu: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . dấm… 4. B.* D. . Rút kinh nghiệm: Tiết 24: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT Ngày soạn:11. D. Là quá trình phân giải các chất không cần ôxi. CO2.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. H2O.* Câu 3: Hô hấp ở vi sinh vật là gì ? A. NL NL Sản phẩm tạo thành Em hiểu thế nào là lên men ? Cho ví dụ ? 2. .2008 I. Cả b và c. .Trường THPT Ngọc Hồi Trang . C. Lên men: iHS: Làm sữa chua. Là virut kí sinh gây bệnh cho sinh vật khác. Là vi trùng có kích thước hiển vi sống hoại sinh hoặc kí sinh.02.2008 Ngày dạy:15.ở SV nhân sơ diễn ra ngay trên màng sinh chất.Lên men là quá trình chuyển hoá kị khí diến ra trong tến bào chất. rượu. Đời sống tự do.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) cuối cùng tử ở màng trong ti thể. Nguồn cacbon mà chúng sử dụng. . Hướng dẫn về nhà: .02. Là quá trình trao đổi khí ôxi và CO2 giữa cơ thể và môi trường.

Phân giải pôlisaccarit và ứng dụng: . ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Vi sinh vật là gì ? nêu các kiểu môi trường của vi sinh vật ? (?) So sánh quá trình lên men và quá trình hô hấp ở vi sinh vật ? 3.Tổng hợp pôlisaccarit: (Glucôzơ)n + ADP-glucôzơ -> (Glucôzơ)n +1 + ADP . ậ ngời không tổng hợp đủ các a. Quá trình phân giải: 1. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. .ý nghĩa: Thu được các axit amin để tổng hợp prôtein bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại. Khi môi trường thiếu C và thừa nitơ VSV khử amin. (?) Quá trình tổng hợp nuclêôtit gồm những thành phần nào ? HS Hoạt động 2: (?) Phân biệt quá trình phân giải ngoài và trong ở TB vi sinh vật ? HS: thảo luận GV. hư hỏng Prôteaza Prôtein Axit amin . IV. . Kĩ năng: HS phân biệt quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. nhận xét. Tổ các hoạt động dạy và học: 1. Quá trình tổng hợp: .Lên men etilic: Nấm đường hoá Nấm men Men rượu Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Sự tổng hợp lipit: từ Glixêryl + Axit béo.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 1. (Axit amin)n -> Prôtein .Phân giải trong: Prôtein mất hoạt tính. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm.ứng dụng: làm tương.VSV sử dụng năng lượng và enzim nội bào để tổng hợp các chất. Kiến thức: HS nắm được sơ đồ tổng hợp các chất ở VSV và quá trình phân giải các chất. sử dụng axit hữu cơ làm nguồn cacbon.Nuclêôtit: + Bazơ nitơ + Đường 5C + Axit phôtphoric II. . . Giáo dục: cho học sinh ứng dụng được các đặc điểm có lợi của vi sinh vật vào trong đời sống và bảo vệ môi trường.Trường THPT Ngọc Hồi . nước mắm… (?) Pôlysaccarit được phân giải như thế nào ? I. V.Phân giải ngoài: Prôtein Prôteaza Axit amin VSV hấp thụ axit amin và phân giải tiếp tạo ra NL. đặc biệt là tổng hợp các loại axit amin.VSV có khả năng tự tổng hợp các laọi axit amin. GV: Khả năng tổng hợp các chất của VSV . 3. làm nước mắm… 2.Sự tổng hợp prôtein là do các axit amin liên kết với nhau bằng các liên kết peptit. 2. Trọng tâm bài giảng: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 (?) Vì sao quá trình tổng hợp các chất ở VSV diễn ra với tốc độ rất nhanh ? HS: VSV có tốc độ sinh trưởng rất nhanh . II. . III. bổ sung (?) Quá trình phân giải prôtein được ứng dụng như thế nào vào trong sản xuất ? HS: làm tương. Phân giải prôtein và ứng dụng: .a gọi là các axit amin không thay thế.

giấm… Tinh bột Glucôzơ êtanôl + CO2 .Đồng hoá tổng hợp các chất cung cấp nguyên liệu HS: 2 quá trình có mâu thuẩn nhau nhưng cho dị hoá. bò là động vật nhai lại. cỏ có nhiều vi sinh vật phân giải chất xơ. rượu… + Tận dụng bã thải thực vật làm nấm ăn. bò đòng hoá được rơm rạ. Hoạt động 3 III. Hướng dẫn về nhà: . cỏ. cỏ.ứng dụng: + Phân giải tinh bột để sản xuất kẹo. Câu 3: Tại sao trâu. Các nuclêôtit liên kết với nhau bằng các liên kết hoá trị. Các axit amin liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô. tránh ô nhiếm môi trường. pecton ở rơm rạ.* C. . (?) Sử dụng VSV phân giải xenlulôzơ có . Glucôzơ + Axit béo. Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Vì trâu. Glyxêryl + Axit béo. Các axit amin liên kết với nhau bằng các liên kết peptit. Axit lăctic + Prôtein B.Phân giải xenlulôzơ: Prôteaza lợi ích gì ? Xenlulôzơ Chất mùn. hemixenlulozơ. D. D.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. Các phân tử đường 5C liên kết với axit phôtphoric. Câu 2: Quá trình tổng hợp lipit là ? A. Củng cố: Câu 1: Quá trình tổng hợp prôtein là VSV sử dụng năng lượng và enzim nội bào đã tạo ra: A. Vì trong rơm rạ. Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải: (?) So sánh quá trình đồng hoá và quá .Trường THPT Ngọc Hồi Trang . thống nhất trong cơ thể sinh vật . làm giàu chất HS: Cải tạo đất… dinh dưỡng cho đất. hemixenlulozơ.Lên men lăctic(Chuyển hoá kị khí) Glucôzơ VK Lăctic A. B.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. pecton ở rơm rạ.* B. Lăctic + CO2 + êtanôl + Axit axêtic. giải là gì ? . cỏ giàu chất xơ ? A. 4. Vì dạ cỏ của trâu. xirô. . Prôtein + Glyxêryl.Tổng hợp(Đồng hoá) và phân giải(Dị hoá) là 2 trình dị hoá ? quá trình ngược nhau nhưng thống nhất trong hoạt -> Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân động sống của tế bào. * D. + Làm thức ăn cho gia súc. C. Vì dạ cỏ trâu bò có chứa men tiêu hoá phân giải chất xenlulôzơ. bò có chứa vi sinh vật phân giải chất xenlulôzơ. VI.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) HS: (?) ứng dụng quá trình này vào trong sản xuất như thế nào ? HS: làn rượu. 5. C.Dị hoá phân giải các chất cung cấp năng lượng cho đồng hoá.

+ Chia nhóm TN. II. làm trước khoảng 3 đến 4 giờ thí nghiệm lên men êtilic. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG . Giáo viên: . Chuẩn bị: 1.Các nhóm tiến hành thí nghiệm.Trường THPT Ngọc Hồi Trang .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 25: THỰC HÀNH. III. . hình dạng nấm men rượu.2008 Ngày dạy:18.LÊN MEN ÊTILIC VÀ LĂCTIC Ngày soạn:12.Nếu có điều kiện. nội dung bài mới. .Tranh hình sơ đồ thí nghiệm lên men rượu. nghiệm. dưa chua. Nắm được các bước làm sữa chua và muối chua rau quả. .GV hỏi Quá trình lên men rượu cần điều .Pha dung dịch đường kính 10%. .Giã nhỏ bánh men và rây lấy bột mịn.Lưu ý thắc mắc của HS và giảng giải.làm giống kiện gì? như hướng dẫn của SGK + làm mẫu của giáo b) Thu hoạch viên . nếu có gì thắc mắc hỏi GV. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra phần chuẩn bị của HS. Ổ định lớp: 2.HS I.Thí nghiệm lên men Êtilic. a) Nội dung tiến hành: + Trình bày cách thí nghiệm lên men rượu. 3. ống đong. lam kính.Kính hiển vi. -HS: Quan sát . . Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . quan sát hiện tượng lên men.HS nghiên cứu SGK trang 95 trình bày thí .2008 I.Ống nghiệm(có đánh số 1.02. Mục tiêu:Qua bài thực hành. . . HS phải: Biết làm thí nghiệm lên men rượu. Tiến trình tổ chức bài học: 1. Liên hệ thực tế và biết làm sữa chua.2.3) đặt vào giá.Đành giá kết quả của các nhóm và nhắc nhở cả lớp để nguyên thí nghiệm để theo dõi tiếp.02.

Kiến thức: HS nắm được các pha cơ bản nuôi cấy vi khuẩn không liên tục và ý nghĩa của các pha.Cách tiến hành: Hướng dẫn học sinh làm giống theo SGK.Giải thích cơ sở khoa học của quá trình lên men lactic.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) . III.02. 4. -Yêu cầu HS trình bày cách làm sữa chua ở nhà . Mục tiêu: 1.Trình bày cách lên men rượu trong dân gian. Củng cố: . Kĩ năng: HS phân biệt được thời gian và tốc độ sinh trưởng ở từng pha. II. so sánh với cách trình bày trong sách. b) Muối chua rau quảthích cơ sở khoa .kiểm tra các mẫu TH của nhóm.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . . 3.Giải học của quá trình muối chua rau quả. II. -Trình bày Cơ sở khoa học của quá trình muối chua.Cách tiến hành: Hướng dẫn học sinh làm giống theo SGK. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa.02. nhóm làm đúng yêu cầu làm bài thu hoạch theo mẫu trong sách. Thí nghiệm lên men Lactíc. HDVN: chuẩn bị bài :SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Chương II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Tiết 26: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Ngày soạn:16. Giáo dục: cho học sinh nguyên tắc và ý nghĩa của phương pháp nuôi cấy liên tục. .( Hướng dẫn lý thuyết cho học sinh.2008 Ngày dạy:20. -Trình bày Cơ sở khoa học của quá trình lên men lactic. -Yêu cầu HS trình bày cách làm sữa chua ở nhà . nếu nhóm nào làm sai yêu cầu làm lại . 5. ứng dụng được vào thực tế đời sống.2008 I.Yêu cầu HS hoàn thành bài thu hoạch. -Các nhóm báo cáo kết quả TH theo mẫu SGK. . so sánh với cách trình bày trong sách. còn phần thực hành các em tiến hành ở nhà sau một tuần nộp mẫu) a) Làm sữa chua . 2.

Trùng đế giày 24 giờ.Mỗi loài vi khuẩn có thời gian riêng. GV: Tốc độ sinh trưởng của VSV được b. Pha suy vong: Số tế bào trong quần thể giảm dần do: . c. HS: . Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn: 1. .Một số tế bào bị phân huỷ. thừa. Trọng tâm bài giảng: Nội dung và ý nghĩa các pha của sinh trưởng.Số tế bào bị phân huỷ nhiều.2n Hoạt động 2 II. 2.Số lượng TB trong quần thể không tăng. thể VSVlà thời gian cần để N0 biến VD: E. Khái niệm sinh trưởng: 1.Enzim cảm ứng được hình thành. Pha cân bằng: Số lượng VSV đạt mức cực đại.VK thích nghi với môi trường. Nt = N0 . Nuôi cấy không liên tục: Là môi trường nuôi cấy (?) Thế nào là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không không liên tục ? được lấy đi các sản phẩm trao đổi chất.Một số khác có chất dinh dưỡng lại phân chia. trong cùng một của quần thể) loài với điều kiện nuôi cấy khác nhau cũng thể hiện g khác nhau. Sinh trưởng ở vi sinh vật: là sự tăng sinh các thành phần của tế bào -> sự phân chia. VD: Vi khuẩn lao 1000 phút.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Sự sinh trưởng của quần thể VSV là sự tăng số lượng tế bào trong quần thể.Là thời gian từ khi xuất hiện một tế bào đến khi GV. V. Pha luỹ thừa(Pha Log) đo bằng sinh khối sinh ra trong một . Bài mới: Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 (?) Hãy nhắc lại sinh trưởng của sinh vật là gì ? HS: là sư tăng kích thước và khối lượng của cơ thể Nội dung I. ổn định lớp: 2. Thời gian thế hệ đối với 1 quần phân chia(Kí hiệu: g). không đổi theo thời (?) Để không xảy ra pha suy vong ở gian là do: quần thể vi khuẩn thì phải làm gì ? . số lượng tế bào tăng theo luỹ dơn vị thời gian.VK bắt đầu phân chia. HS: nghiên cứu sách giáo khoa Các pha sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục: (?) Sự sinh trưởng của vi khuẩn trong a. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Pha tiểm phát(Pha Lag) môi trường nuôi cấy không liên tục thể . thành 2N0.Hằng số M không đủ theo thời gian và là cực đại đối với 1 số chủng và điều kiện nuôi cấy.Coli 20 phút tế bào phân chia 1 lần. HS: . hiện như thế nào ? . (N0 là số tế bào ban đầu . Tổ chức các hoạt đọng dạy và học: 1.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) IV. d. Thời gian thế hệ: (?) Thời gian thế hệ là gì ? Cho ví dụ ? .

Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ rất lớn và không đổi. Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng .Coli ở nhiệt độ 400C trong 1 giờ thì số lượng tế bào (N) sau thời gian nuôi cấy là : A. kháng sinh. * D. 3 pha. đồng thời lấy ra một lượng tương đương dịch nuôi cấy.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. . số lượng TB sinh ra bằng số lượng Tb chết đi. Câu 3: Nuôi cấy vi khuẩn E. D. B.105. N = 7.Trường THPT Ngọc Hồi .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Tại sao nói dạ dày ruột ở người là một hệ thống nuôi cấy kiên tục đối với VSV ? HS: Thường xuyên được cung cấp chất dinh dưỡng .* C. N = 7. 5 pha. B. Nuôi cấy liên tục: .Bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng. . Hướng dẫn về nhà: . . hoocmôn… 3. C. VI. B. các hợp chất có hoạt tính sinh học như axit amin. 2.105. 4 pha. d Nhân. N = 8. VK thích nghi với môi trường.105.Chất độc hại tích luỹ nhiều. . 4. b Nhân con c. C.ứng dụng: sản xuất sinh khối để thu prôtein đơn bào.Điều kiện môi trường duy trì ổn định. Rút kinh nghiệm: Tiết 27: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 10(Ban cơ bản) Thời gian 45 phút 1/ Trong tế bào nguyên phân xảy ở các bộ phận nào ? a Tế bào chất và nhân. Tế bào chất.Chất dinh dưỡng bị cạn kiệt.105. D. Số lượng sống trong quần thể giảm dần do tế bào trong quần thể bị phân huỷ ngày càng nhiều. N = 3. 2 pha. Số lượng VK trong quần thể đạt đến cực đại và không đổi theo thời gian. Củng cố: Câu 1: Sinh trưởng của quần thể VSV trong nuôi cấy không liên tục tuân theo quy luật với đường cong gồm mấy pha cơ bản ? A.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. Câu 2: Đặc điểm của pha cân bằng? A. enzim.

giảm phân và thụ tinh. c Là quá trình chuyển hóa các vật chât vô cơ. c Độ ẩm của môi trường. d Hình thành màng nhân và nhân con.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 2/ Đa số các vi khuẩn có hình thức sinh sản : a sinh sản bằng bào tử hữu tính. c Tế bào chất phân chia trực tiếp cho các tế bào con. b Bột thit. 6/ Cơ chê nào dẫn đến duy trì bộ NST của loài sinh sản hữu tính ? a Quá trình nguyên phân. 7/ Thế nào gọi là quá trình lên men ? a Là quá trình chuyển hóa các vật chất hữu cơ. 5/ Tế bào con chứa nNST đơn ở kì nào của quá trình giảm phân ? a Kì đầu II. d Là quá trình chuyển hóa hiếu khí xảy ra ở màng ngoài ti thể. 10/ Thực phẩm nào đã sử dụng vi sinh vật phân giải prôtein ? a Rượu b Tương. 4/ Vi khuẩn lăctic trong sữa chua thuộc nhóm dinh dưỡng nào ? a Vi khuẩn hóa tự dưỡng sử dụng chất hữu cơ. c phân đôi. b Các enzim xúc tác. 3/ Kì cuối của quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật sự phân chia tế bào chất diễn ra như thế nào ? a Màng tế bào co thắt lại ở vị trí ở giữa tế bào chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con. b Vi khuẩn hóa tự dưỡng sử dụng chất vô cơ. c Vi khuẩn quang dị dưỡng sử dụng chất hữu cơ. b Quá trình nguyên phân và thị tinh. d 20 Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . c Quá trình giảm phân và thụ tinh d Quá trình nguyên phân và giảm phân. 11/ Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của NST diễn ra ở kì nào của quá trình giảm phân ? a Kì trước lần phân bào I. d Kì trung gian. c Kì trước lần phân bào II. b nẩy chồi và tạo thành bào tử. b Kì sau II. 12/ Có một tế bào sinh dưỡng nguyên phân 3 lần liên tiếp thì số tế bào con là bao nhiêu ? a 10 b 6 c 8. c Dầu d Mỡ 9/ Các yếu tố tiến hành quá trình phân giải ở vi sinh vật ? a Các chất trong tế bào. b Kì giữa lần phân bào I.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . b Hình thành vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo chia tế bào mẹ thành hai tế bào con. d hình thành nội bào tử. c Dưa muối d Cà muối. b Là quá trình chuyển hóa kị khí diễn ra trong tế bào chất. c Kì giữa II. d Vi khuẩn quang tự dưỡng sử dụng chất vô cơ. 8/ Trong bột giặt sinh học có enzim của vi sinh vật như amilaza prôteaza tẩy vết bẩn trên quần áo như: a Xenlulôzơ. d Nhiệt độ. d Kì cuối II.

16/ Trong nguyên phân. b Giải thích được sự đa dạng của kiểu gen và kiểu hình ở những loài sinh sản hữu tính. b N = 8. c Hô hấp. b Môi trường phức tạp và môi trường tổng hợp. c N = 6. b Vì trâu.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . d Hô hấp hiếu khí. b 2 pha. c Tương d Rượu 15/ Ý nghĩa khoa học của giảm phâm ? a Giải thích được cơ sở khoa học của BDTH ở những loài sinh sản vô tính và vô tính.105. c Là những cơ thể sống có kích thước rất nhỏ bé không thể nhìn thấy bằng mắt thường.Coli ở nhiệt độ 400C trong một giờ thì số lượng tế bào (N) sau thời gian nuôi cấy: a N = 7. 18/ Chất cho electron và nhận electron dều là chất hữu cơ. d Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. cỏ khô giàu chất xơ ? a Vì trong rơm rạ có nhiều vi sinh vật phân giải chất xơ. c Giải thích được cơ sở khoa học của các hiện tượng di truyền. d Giải thích được cơ sở khoa học của BDTH ở những loài sinh sản vô tính và hữu tính.10 . Dây gọi là quá trình gì ? a Lên men. 5 d N = 3. c 3 pha. bò có chứa VSV phân gải xenlulôzơ ở rơm rạ. NST dãn xoắn màng nhân xuất hiện xảy ra ở: a kì sau b kì đầu c kì giữa d kì cuối 17/ Các loại môi trường cơ bản để nuôi cấy vi sinh vật ? a Môi trường bán tổng hợp và môi trường tổng hợp. b Hô hấp kị khí. bò là động vật nhai lại. 22/ Tại sao trâu bò đồng hóa được rơm rạ. d Hô hấp hiếu khí. d 5 pha.105. b Là những sinh vật có thể nhìn thấy bằng mắt thường. d Vì dạ cỏ của trâu. c Môi trường axit và môi trường kiềm. c Vì trâu bò là động vật có dạ dày 4 ngăn. 21/ Quá trình chuyển hóa sinh học kị khí naod các phân tử hữu cơ vừa là chất cho và nhận electron ? a Hô hấp kị khí.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 13/ Nuôi cấy vi khuẩn E. 14/ Thực phẩm nào đã sử dụng vi khuẩn lên men lăctic ? a Nước chấm b Dưa muối. c Hóa dưỡng vô cơ.105. 23/ Sản phẩm cuối cùng của quá trình hô hấp kị khí là gì ? Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . 19/ Sinh trưởng của quần thể VSV trong nuôi cấy không liên tục tuân theo quy luật với đường cong gồm có mấy pha cơ bản ? a 4 pha. d Là virut kí sinh gây bệnh cho sinh vật khác. 20/ Thế nào gọi là vi sinh vật ? a Là vi trùng có kích thước hiển vi. b Lên men rượu.

d Chất nền prôtein. b Giảm đi một nữa(n). Tiết 28: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Ngày soạn:21. d Gấp ba tế bào mẹ(6n). c nấm men từ không khí hoặc trên vỏ quả lên men. Kiến thức: HS nắm được các hình thức sinh sản chủ yếu ở vi sinh vật nhân sơ và nhân thực. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Mục tiêu: 1.2008 Ngày dạy:28. 2. b nấm mốc phân giải đương đơn.02. 27/ Đa số VSV sống trong cơ thể người và gia súc thuộc nhóm ? a Ưa siêu nhiệt b Ưa nhiệt. b CO2 và H2O. một tế bào sinh tinh diến ra quá trình giảm phân. 26/ Dựa vào yếu tố nào để phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật ? a Kí sinh hoặc nữa kí sinh. c Gấp đôi tế bào mẹ(4n). 25/ Bản chất của quá trình nguyên phân là gì ? a Sự phân chia đồng đều nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con. Kĩ năng: HS phân tích. so sánh về chiều hướng tiến hoá về hình thức sinh sản ở VSV.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) a CO2 và ATP. d Ưa lạnh. b Hai tế bào con đều mang bộ NST giống như tế bào mẹ. c Nguồn cacbon và các chất dinh dưỡng. d xảy ra quá trình phân giải hiếu khí của vi sinh vật.02.4 ngày thì có mùi rượu là do: a xảy ra quá trình hô hấp hiếu khí.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . 29/ Qua giqảm phân số lượng NST ở tế bào con sẽ như thế nào ? a Giống hệt tế bào mẹ(2n). b Nguồn năng lượng và nguồn cacbon. d 23 NST kép. c Sự phân bào có hình thành thoi vô sắc.2008 I. 24/ Ở người bộ NST 2n = 46. b Eo thứ cấp. c H2O và ATP d ATP. d Các hợp chất vô cơ và hữu cơ. 30/ Sợi vô sắc đính vào NST ở vị trí nào ? a Hai cánh của NST. c 23 NST đơn. Ở kì sau I tế bào có bao nhiêu NST kép ? a 46 NST đơn b 46 NST kép. c Ưa ấm. c Tâm động. 28/ Nước quả vải chín sau 3 . d Hai tế bào con có bộ NST giống nhau và khác tế bào mẹ.

Vòng AND dính vào hạt mêzoxôm làm điểm tựa và nhân đôi thành 2ADN. sinh sản bằng cách nảy chồi tạo thành .Sinh sản bằng bào tử đốt (xạ khuẩn) phân cắt đỉnh (?) Những sinh vật nào có hình thức của sợi sinh trưởng thành một chuỗi bào tử.Thành tế bào và màng sinh chất được tổng hợp dài ra và dần thắt lại đưa 2 phân tưe AND về 2 tế bào (?) Phân đôi ở vi khuẩn khác nguyên riêng biệt. Phân đôi: sơ diễn ra như thế nào ? . máu gây bệnh nguy hiểm. ổn định lớp: 2. bổ sung phổi… Hình thành hợp tử do 2 Tạo thành chuỗi bào tử tế bào kết hợp với nhau trên đỉnh của các sợi qua giảm phân-> Bào tử nấm khí sinh (Bào tử kín. Sinh sản bằng bào tử vô tính và bào tử hữu tính: hữu tính ? Sinh sản bằng bào tử Sinh sản bằng bào tử HS : Thảo luận nhóm và trả lời vô tính hữu tính VD: Nấm Mucol. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Hoạt động 1 I. nấm VD: Nấm Mucol GV: nhận xét. Tổ chức các họat động dạy và học: 1. Sinh sản của vi sinh vật nhân thực: (?) Phân biệt bào tử vô tính và bào tử 1. Giáo dục: cho học sinh về ý nghĩa của các hình thức sinh sản ở vi sinh vật và ứng dụng vào thực tiễn. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan IV. Được hình thành trong tế là hình thức sinh sản không ?. Nảy chồi và tạo thành bào tử: HS: . Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 26. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày đặc điểm các pha của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục ? (?) So sánh giữa môi trường nuôi cấy không liên tục và liên tục ? 3.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . II. chồi lớn dần và HS: xạ khuẩn. bào sinh dưỡng của vi khuẩn HS: GV: Nội bào tử lọt được vào cơ thể phát triển trở lại trong ruột. . phân ở điểm nào ? 2. Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ: (?) Quá trình phân đôi ở vi sinh vật nhân 1.Màng sinh chất gấp nếp tạo hạt mêzôxôm. V.Sinh sản nhờ nảy chồi (vi khuẩn quang dưỡng màu bào tử ? đỏ) TB mẹ tạo thành một chồi ở cực. HS: đọc thông tin sgk . vi khuẩn quang tía… tách ra tạo thành vi khuẩn mới. Hoạt động 2 II. Trọng tâm bài giảng: Phân biệt các hình thức sinh sản ở VSV nhân sơ và nhân thực. . III. trần).Nội bào tử vi khuẩn: là cấu trúc tạm nghỉ không (?) Nội bào tử là gì ? Nội bào tử có phải phải là hình thức sinh sản.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 3.

Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. Hình thành nội bào tử .Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. * D. Rút kinh nghiệm: Tiết 29: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Ngày soạn:01.03. VI. Củng cố: Đa số các vi kghuẩn có hình thức sinh sản: A. Sinh sản bằng bào tử hữu tính Câu 2: Hình thức nào sao đây không phải là hình thức sinh sản ? A. Phân đôi.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Sinh sản ở VSV nhân thực và nhân sơ khác nhau điểm nào ? HS (?) Phân biệt hình thức nẩy chồi và phân đôi ? HS 2. nẩy chồi và tạo thành bào tử.2008 I. Hình thành bào tử hữu tính. 4. B. * D. nấm phổi… Từ TB mẹ mọc ra các chồi nhỏ -> tách khỏi TB mẹ -> cơ thể độc lập. Sinh sản bằng nẩy chồi và phân đôi: . phân đôi * B. . Câu 3: Bào tử tiếp hợp là loại bào tử hữu tính có ở? A. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . nấm men Saccharomyces.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Nấm sợi. nấm men. C. Mục tiêu: 1. nẩy chồi và tạo thành bào tử. Hướng dẫn về nhà: .03. C. tảo lục… TB mẹ phân đôi -> 2TB con .Sinh sản bằng nẩy chồi: Nấm men rượu. Kiến thức: HS nắm được một số chất hoá học và các yếu tố vật lý ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV.2008 Ngày dạy:04.Sinh sản hữu tính bằng bào tử chuyển động hay hợp tử. . B.Sinh sản bằng phân đôi: Nấm men rượu rum. nấm rơm 5. C.

III. Chất dinh dưỡng: Là những chất giúp cho VSV đồng hoá và tăng sinh khối hoặc thu NL. hoá học đế sinh trưởng của vi sinh vật. Hàm lượng nước trong môi ứng dụng Con ngời dùng nhiệt độ cao để thanh rùng. Các yếu tố vật lí: ảnh hưởng -Tốc độ phản ứng sinh hoá trong TB làm VSV sinh sản nhanh hay chậm. . GV: Các chủng VSV hoang dại trong môi trường tự nhiên thường là nguyên dưỡng. nhiệt độ thấp để kìm hãm sinh trưởng của VSV. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 GV: Chất hoá học có ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSVtheo chiều hướng cơ bản là: chất dinh dưỡng hay chất ức chế… (?) Chất dinh dưỡng là gì ? HS: (?) Hãy nêu một số chất dinh dưỡng có ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV ? SH: Nghiên cứu sgk (?) Thế nào là nhân tố sinh trưởng HS: VSV nguyên dưỡng tự tổng hợp được các chất. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. hoạt hoá axit amin.15’ ? Hoạt động 2 Hãy hoàn thành phiếu học tập sau ? HS: Thảo luận nhóm và trả lời. Các chất ức chế sinh trưởng cua vi sinh vật: (SGK) II. Trọng tâm bài giảng: ảnh hưởng của các yếu tôs vật lí.Căn cứ vào nhiệt độ chia VSV thành 4 nhóm: + VSV ưa lạnh< 150C + VSV ưa ấm 20-400C + VSV ưa nhiệt 55-650C + VSV siêu nhiệt 75 . + VSVnguyên dưỡng: là VSV tự tổng hợp được các chất. Kiểm tra bài cũ: (?) Đặc điểm của sự sinh sản ở vi sinh vật nhân sơ ? (?) Sinh sản ở vi sinh vật nhân thực có những hình thức nào ? Đặc điểm của các hình thức sinh sản đó ? 3. Mo. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. giúp cân bằng áp suất thẩm thấu. 2. GV: Nhận xét. Kĩ năng: HS phân biệt được tác dụng của từng yếu tố lí hoá tác động đến VSV. Fe… .Trường THPT Ngọc Hồi . II. 3.Nhân tố sinh trưởng: là chât dinh dưỡng cần cho sinh trưởng của VSV với một lượng nhỏ nhưng chúng không tự tổng hợp được. + VSV khuyết dưỡng: là VSV tự tổng hợp được nhân tố sinh trưởng. lipit… . bổ sung Nhiệt độ Độ ẩm Nước dùng để khống Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . V.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 2. Mn. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm IV. (?) Vì sao khi rửa rau sống nên ngâm trong nước muối hoặc thuốc tím pha loãng 10 .1000C. I.Nguyên tố vi lượng: Zn. prôtein. ổn định lớp: 2. Chất hoá học: 1. VD: Chât hữu cơ: Cácbohiđrat. Bo. Giáo dục: cho học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống và sản xuất nhằm khống chế các vi sinh vật có hại.

B. C. Câu 3: Nhóm VSV nào sinh trưởng tối ưu ở nhiệt độ < 150C ? A. chuyển động hướng sáng. nấm. Chất ức chế sinh trưởng. ĐV nguyên sinh chỉ có thể sinh trưởng khi có mặt ôxi.Nước là dung môi hoà tan các chất dinh dưỡng. Tác động dến sự hình thành bào tử sinh sản. . C. Nhóm ưa siêu nhiệt. D.03.2008 I. Hướng dẫn về nhà: . . Nhóm ưa lạnh. VI. Kiến thức:Qua bài này HS phải: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Nhóm ưa ấm. Vi hiếu khí.Tham gia thuỷ phân các chất. Đây gọi là VSV gì ? A. 1.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. B. ảnh hưởng đến tính thấm qua màng. C. Kị khí không bắt buộc. Câu 4: Đa số VSV sống trong cơ thể người và gia súc thuộc nhóm ? A. sự chuyển hoá các chất trong tế bào. các halogen. Nhóm ưa lạnh. Nhóm ưa siêu nhiệt. 5. chế sự sinh trưởng của VSV. Chất hoạt động bề mặt. Kị khí bắt buộc.2008 Ngày dạy:05.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. . Chất dinh dưỡng phụ. C. Các chất hữu cơ này gọi là gì ? A. Củng cố: Câu 1: Tảo. Yếu tố sinh trưởng. Prôtien áp suất Gây co nguyên sinh làm cho Bảo quản thực phẩm thẩm VSV không phân chia được. Dùng bức xạ ánh sáng để ức chế. thấu ánh sáng 4. Câu 2: Các chất phenol và alcol. Hiếu khí bắt buộc. tổng hợp sắc tố. Nhóm ưa nhiệt. tiêu diệt VSV: làm biến tính A. Rút kinh nghiệm: Bài 29: THỰC HÀNH: QUAN SÁT MỘT SỐ VI SINH VẬT Ngày soạn:04. D.03. Độ pH Tạo điều kiện nuôi cấy thích hợp. các chất ôxi hoá. D.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) trường quyết dịnh độ ẩm. Nhóm ưa ấm.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . B.Nu. Mục tiêu. D. hoạt hoá enzim. Nhóm ưa nhiệt. B. sự hình thành ATP.

.HS theo dõi .Trình bày cách tiến hành nhuộm đơn để . III. .Lấy mẫu quan sát trực tiếp không cần nhuộm .Yêu cầu HS xem thêm nấm mốc ở quả quýt C.HS tiến hành từng bước như đại diện nhóm đã + Nhỏ thuốc nhuộm. đặc biệt là hình.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Quan sát được hình dạng 1 số loại vi khuẩn trong khoang miệng và nấm trong váng dưa chua để lâu ngày hay nấm men rượu. Củng cố: . + Kiểm tra mẫu sản phẩm của các nhóm và giữ lại mẫu để cuối giờ nhận xét. .GV nhắc nhở và giúp đỡ các nhóm. D. nhuộm đơn phát hiện nấm men. .GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1.Sau khi quan sát được rõ hình ảnh → Các nghiệm.2. + Yêu cầu HS các nhóm tiến hành thí . .Nhận xét. . .Kiểm tra tiêu bản của từng nhóm. + Làm dịch huyền phù. Ký sinh trùng. Nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật trong khoang miệng Hoạt động của GV Hoạt động của HS I. 2. II. . màu. Giáo viên: theo SGK 2. thành viên trong nhóm thay nhau quan sát và vẽ + Quan sát và giúp đỡ các nhóm. Học sinh: + Váng dưa chua + Tranh ảnh về một số VSV. Kí năng: Rèn luyện kì năng thao tác thực hành II. mấm.Sau khi HS trình bày các bước tiến hành. chỗ nào chưa hiểu nhờ GV giảng sinh vật trong khoang miệng. nêu ở SGK. trang 112.Trường THPT Ngọc Hồi Trang .HS nghiên cứu nội dung bài . nhóm yếu. .So sánh mẫu quan sát với hình 28 SGK phát hiện nấm men. . . Dặn dò: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Nhắc nhở HS vệ sinh lớp học và rửa dụng cụ. Lưu ý: So sánh mẫu quan sát với hình 28 SGK + Nhắc HS cẩn thận và bảo quản dụng cụ. Tiến trình tổ chức bài học: A.HS nghiên cứu nội dung bài và tiến hành làm GV nhấn mạnh và làm mẫu 2 nội dung theo SGK. lại.Các nhóm tiến hành làm thí nghiệm như yêu GV yêu cầu: cầu SGK. Chuẩn bị: 1. đánh giá giờ dạy.Nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật trong khoang miệng Chia lớp thành nhóm ( theo tổ) mỗi nhóm được chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để tiến hành thí nghiệm. Quan sát một hình ảnh một số tiêu bản có sẵn.3 SGK trang 113. Đại diện nhóm trình bày các bước tíên đó là: hành. + Trình bày cách nhuộm đơn phát hiện vi .

Viết thu hoạch theo nhóm. Trọng tâm bài giảng: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . giait thích được các hiện tượng trong đời sống.03. 3. Mục tiêu: 1. Kĩ năng: HS phân biệt được cấu trúc và hình thái của các loại virut. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm IV. Sưu tầm tranh ảng về vi sinh vật. Giáo dục: cho học sinh được tác hại của một số virut.Trường THPT Ngọc Hồi Trang .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) . II. Kiến thức: HS nắm được đặc điểm hình thái và cấu tạo chung của virut.2008 I. 2.2008 Ngày dạy:08. -Chuẩn bị bài 29 Chương III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM Tiết 30: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT Ngày soạn:05. III. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa.03.

D.Cấu trúc hổn hợp: Đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic gắn với đuôi có cấu trúc xoắn. Hoạt động 2 3. CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT Hoạt động 1 1. bên ngoài là vỏ prôtein.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Đặc điểm hình thái. Cơ thể sống chỉ có một tế bào không nhân. nào ? . Cơ thể chưa có cấu tạo tế bào. có kích HS: thước siêu nhỏ. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. Hình thức sống của virut như thế nào ? . bên trong là lõi axit nuclêic. ổn định lớp: 2. GV: Vỏ ngoài thực chất là màng sinh . virut cúm.Virut là thực thể chưa có cấu tạo té bào. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 29. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Trường THPT Ngọc Hồi Trang . Thực thể sống có cấu tạo tế bào đã có nhân. Hình thái: (?) Hãy quan sát hình vẽ sách giáo khoa .Có hình que. V. hình sợi. virut bệnh dại.Vỏ bọc prôtein (Capsit) HS Bao bọc axit nuclêic để bảo vệ. nào ? .Cấu trúc khối: capsôme sắp xếp theo hình khối đa diệngồm 20 mặt tam giác đều VD: Virut bại liệt . Cấu tạo: Gồm 2 thành phần: GV: Hãy quan sát hình vẽ sách giáo .Lõi Axit nuclêic(Chỉ chứa AND hoặc ARN). (?) Hãy so sánh đặc điểm cấu trúc của sởi… virut ? . cấu tạo từ các đơn vị prôtein gọi là capsôme.Mặt vỏ ngoài có cấc gia glicôprôtein làm nhiệm vụ chất của chất chủ nhưng bị virut cải tạo kháng nguyên và giúp virut bám lên bề mặt tế bào.Cấu trúc xoắn: capsôme sắp xếp theo chiều xoắn và cho biết hình thái của virut như thế của axit nuclêic. Kiểm tra bài cũ: (?) Những chất hoá học nào là chất dinh dưỡng và chất ức chế ? (?) Các yếu tố vật lí ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng của VSV ? 3.Cấu tạo vỏ ngoài là lớp lipit. hình cầu… HS: VD: Virut khảm thuốc lá. virut. và mang kháng nguyên đặc trưng cho . cấu tạo chung của virut. Thực thể chưa có cấu tạo tế bào. Khái niệm: (?) Virut là gì ? . (?) Virut có vỏ ngoài khác với virut trần *Lưu ý: Một số virut có thêm vỏ ngoài.Virut nhân lên nhờ bộ máy tổng hợp của tế bào và HS : kí sinh… sống kí sinh bắt buộc. VD: Phagơ 4. AND khoa và cho biết virut có cấu tạo như thế hoặc ARN là chuỗi đơn hoặc chuỗi kép. Củng cố: Câu 1: Virut là gì ? A. B.Virut không có vỏ ngoài gọi là virut trần. 2. ở điểm nào ? . C.

Câu 3: Virut có cấu trúc xoắn như thế nào ? A. tránh các bệnh do virut gây nên.04. Hội sinh. Kiến thức: Qua bài này HS phải: Nắm được đặc điểm mỗi giai đoạn nhân lên của vi rút. Chu trình nhân lên của vi rút: của virut trong tế bào chủ. cộng sinh. Phần đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic gắn với phần đuôi có cấu trúc xoắn. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1.Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa.Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. 3.(25’) Chu trình nhân lên của vi rút bao gồm 5 giai Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1:Tìm hiểu về chu trình nhân lên I. D. Bài mới. Trọng tâm bài giảng: . Chuẩn bị: . D. Kiểm tra bài cũ: Trình bày cấu trúc hình thái của virut? 3. .Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế.2008 Ngày dạy: 11.Đặc điểm của virus HIV V.Các thông tin tuyên truyền về đại dịch AIDS. TV) gọi là ? E. Hiểu được HIV là vi rút gây suy giảm miễn dịch và chính do suy giảm miễn dịch mà xuất hiện các bệnh cơ hội. Rút kinh nghiệm: Tiết 31: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ Ngày soạn: 08. .Trường THPT Ngọc Hồi Trang .Chu trình nhân lên của virus.Rèn luyện quan sát tranh hình phát hiện kiến thức. Thái độ: HS Có ý thức bảo vệ sức khoẻ.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Câu 2: Virut sống bắt buộc trong tế bào chủ (VSV. Hướng dẫn về nhà: . II. Capsôme sắp xếp theo hình khối đa diện với 20 mặt tam giác đều. Capsôme sắp xếp theo chiều xoắn của axit nuclêic. tổng hợp khái quát kiến thức.Tranh hình SGK phóng to quá trình xâm nhập của vi rút vào tế bào bạch cầu. 2.04. Kí năng: . Kí sinh.2008 I. . III. Ổn định lớp. F. 2. Mục tiêu: 1. . VI. 5. C. Phương pháp giảng dạy: Nêu vân đề và giải quyết vấn đề + trực quan IV. B. Hợp tác. C. ĐV.Phân tích. . Gồm vỏ nhưng thiếu lõi.

gà. HS trình bày được 3 con đường lây nhiễm HIV. 3. vỏ nằm ngoài. các HS bổ sung.bị nhiễm virut thì bênh tiến triển nhanh và dẫn đến tử vong ? HS Hoạt động 2:Tìm hiểu về HIV/ AIDS. Ba con đường lây truyền HIV: -Qua đường máu -Qua đường tình dục -Mẹ bị nhiễm HIV có thể truyền qua thai nhi và truyền cho con qua sữa mẹ. Sinh tổng hợp: VR sử dụng enzim và nguyên liệu của TB để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin cho mình. -HIV gây nhiễm và phá huỷ một số TB của hệ thống miễn dịch làm mất khả năng miễn dịch của cơ thể. Sự hấp phụ: VR bám lên bề mạt TB chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể của TB chủ. bò. GV cho HS tìm hiểu ở các tờ rơi kết hợp với kiến thức thực tế trình bày các con đường lây nhiễm HIV. Lắp ráp: Lắp axit nuclêic vào prôtêin vỏ để tạo thành VR hoàn chỉnh.(15’) (?)HIV là gì? -Tại sao nói HIV gây suy giảm miễn dịch ở người? -Hội chúng này dẫn đến hậu quả gì? HS nghiên cứu thông tin sgk. -Bệnh cơ hội: là bệnh do VSV cơ hội gây nên. GV đưa hình ảnh tảng băng chìm về HIV/AIDS và hỏi: -Em hiểu như thế nào về hình ảnh này? đoạn: 1. Phóng thích: . thảo luận nhanh -> trình bày. 3. GV nhận xét và kết luận. Thảo luận nhóm để hoàn thành nội dung PHT -Đại diện nhóm trình bày các nhóm khác bổ sung.Virut chui ra từ từ theo lối nẩy chồi -> tế bào vẫn sinh trưởng bình thường (Quá trình tiềm tan). 4. Điều đó nguy hiểm như thế nào đối với xã hội? GV yêu cầu HS trình bày các giai đoạn pt của bệnh AIDS. -VSV cơ hội: là VSV lợi dụng lúc cơ thể bị suy giảm miễn dịch để tấn công. bơm axit nuclêic vào TBC. GV dùng câu dẫn yêu cầu HS thảo luận: -Các đối tượng nào được xếp vào nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao? -Tại sao nhiều người không hay biết mình đang bị nhiễm HIV.VR phá vở tế bào để ồ ạt -> làm tế bào chết ngay (Quá trình sinh tan).Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) GV: hướng dẫn HS quan sát các hình ảnh và phim về sự nhân lên của virut.. Ba giai đoạn phát triển của bệnh AIDS: -Giai đoạn sơ nhiễm: Đặc điểm sgk -Giai đoạn không triệu chứng:Đặc điểm sgk -Giai đoạn biểu hiện triệu chứng:Đặc điểm sgk Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .Trường THPT Ngọc Hồi . Xâm nhập: -Với phagơ: Phá huỷ thành TB nhờ enzim. II. 5. 2.. Khái niệm về HIV: -HIV là VR gây suy giảm miễn dịch ở người. -Với VR ĐV: Đưa cả nclêôcapsit vào TBC. GV hỏi: (?) Vì sao mỗi loại VR chỉ có thể xâm nhập vào một số loại TB nhất định? (?) Làm thế nào virut phá vỡ tế bào để chui ra ồ ạt ? HS GV giảng giải về chu trình sinh tan và tiềm tan. sau đó cởi vỏ để giải phóng axit nuclêic. 2. . HIV/ AIDS: 1. Tại sao một số động vật như trâu.

2008 I. Kiến thức: Qua bài này HS phải: Nắm được thế nào là vi rút gây bệnh cho VSV. tình dục. Giai đoạn hập phụ. mang tính đặc hiệu đối với mỗi loại virut. Capsome. 3. về HIV/AIDS. để tìm cách phòng ngừa. Giai đoạn lắp ráp. tránh các bệnh do virut gây nên. ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN Ngày soạn: 14. B. TV và côn trùng để thấy được mối nguy hiểm của chúng. tình dục và mẹ truyền cho con qua bào thai. Hiểu được nguyên lí của kỹ thuật di truyền có sử dụng phagơ. sinh hoạt chung. Củng cố:(5’) Câu 1: Vi rus bám được vào tế bào chủ nhờ gai glycôprôtein của virut đặc hiệu với thụ thể bề mặt tế bào chủ.Phân tích. Chuẩn bị: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . D. Tế bào sinh dục nam. tổng hợp khái quát kiến thức. Dặn dò: -Học bài theo câu hỏi SGK -Tìm hiểu bệnh do VR gây nên ở TV và ĐV. Tế bào gan. Câu 3: Mỗi loại virut có thể xâm nhập vào một số tế bào nhất định. là do trên bề mặt tế bào có ……….* C.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) -Liên tưởng tới thực tế bệnh AIDS ở VN và thế giới. Tế bào hệ miễn dịch của người. .. Đường máu. B. Biện pháp phòng ngừa: Hướng dẫn HS dựa vào các con đường lây lan -Sống lành mạnh chung thuỷ 1 vợ 1 chồng.. D. Côn trùng. tiêm chích.) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa ? A.Rèn luyện quan sát tranh hình phát hiện kiến thức. ăn uống. -Loại trừ tệ nạn xã hội. từ đó hiểu được nguyên tắc sản xuất một số sản phẩm thế hệ mới dùng trong y học và nông nghiệp. VI. 4. Mục tiêu: 1. * B. -GV liên hệ thực tế về công tác tuyên truyền -Vệ sinh y tế theo đúng quy trình nghiêm ngặt. * B. Đường máu. Điền vào chỗ trống(……. GV hỏi: Làm thế nào để phòng tránh HIV.Trường THPT Ngọc Hồi Trang .04. Tế bào sinh dục nữ. 2.Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thức tế. Câu 2: Virut HIV nhiễm vào tế bào nào ? A. Đây là giai đoạn nào trong chu trình nhân lên của virut ? A. 4. 5.04. Giai đoạn phóng thích. Glicôprôtein. II. Kí năng: . không những gây hại đối với sức khỏe con người mà còn gây hại cho nền kinh tế quốc dân. B.2008 Ngày dạy:16. D. B. xâm mình. B. Rút kinh nghiệm: Tiết 32: VIRUT GÂY BỆNH. Đường máu. Giai đoạn xâm nhập. Các thụ thể. Thái độ: Có ý thức bảo vệ sức khoẻ. Capsit Câu 4: HIV lây truyền theo con đường nào ? A. . ghép tạng. * D.

Trọng tâm bài giảng Đặc điểm các loại virut kí sinh và ứng dụng trong thực tiễn. kết hợp với kiến thức kĩ thuật +Thân bị lùn hoặc còi cọc. côn trùng:(20’) 1. qua +VR xâm nhập nhờ vết xây sát. sung. 2. Ổn định lớp. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1:Tìm hiểu về các virut kí sinh I. côn trùng. vàng và rụng. sinh khối. -GV hỏi: vi khuẩn. +Một số VR xâm nhập qua vết xây sát. Bài mới. -HS hoạt động nhóm.Trường THPT Ngọc Hồi Trang .…) hoặc VSV nhân chuẩn (nấm men. VR kí sinh ở VSV (phagơ): GV giảng giải về hoạt động của ngành công -Có khoảng 3000 loài. -HS ng/cứu sgk. NN để trả lời câu hỏi. VR kí sinh TV: +Tại sao VR gây bệnh cho TV không tự xâm . V. -Đặc điểm cây bị nhiễm VR: -GV hoàn chỉnh kiến thức +Sau khi nhân lên trong tb.Trình bày 5 giai đoạn nhân lên của VR trong tế bào? . pháp gì? lá xoăn. giun ăn rễ hoặc nấm kí -Đại diện nhóm trình bày. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. III. nào? Để phòng bệnh cho cây cần những biện +Lá cây bị đốm vàng.. TV và côn trùng: trên vsv. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan. yêu cầu nêu được: +Con người sx mì chính. yêu cầu nêu được: +Đa số VR xâm nhập vào tb TV nhờ côn +Thành tb TV dày và không có các thụ thể trùng. thực vật. đặc hiệu để VR bám. -GV dùng câu dẫn sgk để củng cố thêm kiến thức. mì chính.HIV/AIDS nguy hiểm như thế nào đối với đời sống con người? Có những biện pháp nào ngăn chặn sự lây nhiễm HIV? 3.) phẩm gì phụ vụ cho đời sống? -VR gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi +Điều gì sẽ xảy ra nếu VSV bị VR tấn công? sinh như sản xuất kháng sinh. . -VR kí sinh hầu hết ở VSV nhân sơ (xạ khuẩn..HS: đọc trước bài mới. thuốc -HS dựa vào kiến thức sgk và kiến thức đã trừ sâu sinh học..Có khoảng 1000 loài. Các VR kí sinh ở VSV. sọc hay vằn. các nhóm khác bổ sinh. VR lan sang các -GV hỏi: Cây bị bệnh có những triệu chứng tb khác qua cầu sinh chất.… học trả lời. nhập đượcvào trong tb? -QT xâm nhập của VR vào TV: +VR xâm nhập vào tb như thế nào? +VR không tự xâm nhập được vào TV. thuốc kháng sinh +Nếu bị VR tấn công thì qt sx bị ngừng. đốm nâu.. Kiểm tra bài cũ:(5’) . -GV nêu vấn đề: 2. ah tới đời sống. -Cách phòng bệnh do VSV: +Chọn giống cây sạch bệnh +Vệ sinh đồng ruộng. nghiệp VSV. héo. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . hạt phấn hoặc phấn hoa. +Con người đã lợi dụng VSV để sx những sản nấm sợi.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) -GV:Tranh hình SGK phóng to. IV.

) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa? Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . Củng cố: (5’) Câu 1: Bộ gen của hầu hết virut kí sinh ở thực vật là: A) ARN mạch đơn. ĐV và côn trùng có ích. +4 bước của quy trình -Nhiễm phagơ tái tở hợp vào E.. yêu -Tách gen IFN ở người nhờ enzim. -HS ng/cứu sgk.. Ứng dụng của VR trong thực tiễn: virut trong thực tiễn:(15’) 1.. Hoạt động 2: Tìm hiểu các ứng dụng của II. D) Plasmit Câu 2: Nhiều loại virut gây bệnh cho người và động vật đã được nghiên cứu để sản. Trong nông nghiệp: thuốc trừ sâu từ VR +Vì sao trong NN cần sử dụng thuốc trừ sâu Tính ưu việt của thuốc trừ sâu từ VR: từ VR? -VR có tính đặc hiệu cao.. GV dùng câu dẫn sgk để củng cố kiến thức cho HS..... nào? -Dễ SX. không gây độc cho + Thuốc trừ sâu từ VR có ưu điểm như thế người. -HS ng/cứu sgk.. VR kí sinh ở côn trùng: -VR gây bệnh cho côn trùng có những dạng -Xâm nhập qua đường tiêu hóa. +Ý nghĩa của IFN.Trường THPT Ngọc Hồi Trang ..* B) Hai sợi ARN C) ADN xoắn kép. +Nhóm chỉ kí sinh ở côn trùng -Gây bệnh cho côn trùng hoặc dùng côn trùng +Nhóm kí sinh ở côn trùng sau đó mới nhiễm làm ổ chứa rồi thông qua côn trùng gây bệnh vào người và ĐV... coli nhiễm phagơ tái tổ hợp trong nồi Lớp nhận xét. -GV đánh giá . cầu đạt được: -Gắn gen IFN vào ADN của phagơ tậo nên +Cơ sở khoa học phagơ tái tổ hợp.. cho ĐV và người... Điển vào chỗ trống (. coli.. +Quy trình SX và vai trò của chế phẩm IFN? -Dùng phagơ làm vật chuyển gen. hoàn chỉnh kiến thức 4. kiến thức thực tế trả lời câu hỏi. nào và cách gây bệnh như thế nào? -VR xâm nhập vào tb ruột giữa hoặc theo dịch GV giúp HS phân biệt 2 dạng: bạch huyết lan ra khắp cơ thể. giá thành hạ. yêu cầu đạt được: +Độc hại của thuốc hóa học +Lợi ích của biện pháp phòng trừ sinh học. Trong sản xuất các chế phẩm sinh học: -GV hỏi: Em hày cho biết ứng dụng của VR (VD như sản xuất interferon – IFN) trong thực tế? * Cơ sở khoa học: -GV giảng giải và giới hạn 2 ứng dụng trong -Phagơ có chứa đoạn gen không quan trọng có bài học. hoàn chỉnh kiến thức * Vai trò của IFN: sgk -GV hỏi: 2.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) +Tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh. bổ sung lên men để tổng hợp IFN -GV đánh giá . để phòng chống bệnh có hiệu quả.. hình 31 (GV treo trên bảng) * Quy trình: thảo luận nhanh trong nhóm để trả lời. -GV hỏi: -Cắt bỏ gen của phagơ thay bằng gen mong +SX chế phẩm sinh học dừa trên cơ sở nào? muốn. hiệu quả trử sâu cao.. -Nuôi E. thể cắt bỏ mà không ah đến quá trình nhân lên. GV nêu vấn đề: 3..

Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thức tế bằng cơ sở khoa học.Trường THPT Ngọc Hồi .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) A. AIDS. Viêm não nhật bản. đau mắt đỏ. VI. Dặn dò: -Học bài theo câu hỏi SGK -Tìm hiểu bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm. giứ gìn vệ sinh cá nhân và cộng đồng. Rút kinh nghiệm: Tiết 33: BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH Ngày soạn: 27.Phân tích. cách lan truyền của các tác nhân gây bệnh để qua đó nâng cao ý thức phòng tránh. . Kiến thức: Qua bài này HS phải: Nắm được các khái niệm cơ bản về bệnh truyền nhiễm. Mục tiêu: 1. 3. Phân biệt được các lọai miễn dịch. Viêm gan B. C. Kháng thể D. Nắm được các khái niệm cơ bản về miễn dịch. II.2008 Ngày dạy:30.* B. Thực bào C. Thái độ: Có ý thức bảo vệ sức khoẻ. sốt Ebola.2008 I. bệnh dại.Phát hiện kiến thức từ thông tin . 5. viêm gan C. SARS. tránh các bệnh truyền nhiễm. Kí năng: . Vacxin * Câu 3: Bệnh nào do virut gây nên lây lan qua đường tình dục ở người ? A.04. D. Chuẩn bị: -GV: Hình 48 SGV phóng to PHT số 1: Tên bệnh VSV gây bệnh Phương thức lây Cách phòng truyền tránh PHT số 2: Miễn dịch không đặc hiệu Điều kiện để có miễn dịch Miễn dịch đặc hiệu Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .04. 2. Sởi. inteferon. tổng hợp khái quát kiến thức. B.

IV. mùa khô thường Tác nhân gây bệnh: VK. có +Bệnh truyền nhiễm là gì? Muốn gây bệnh khả năng lây lan từ cá thể này sang cá thể khác. VR. Ổn định lớp. Bệnh truyền nhiễm: bệng truyền nhiễm:(15’) 1. +Con đường xâm nhập thích hợp các đk gây bệnh. 2. Miễn dịch: 1.HS: đọc trước nội dung bài học mới. để hoàn thành PHT Tên bệnh Tả. III. V.GV đưa vấn đề để hs thảo luận: nhiễm: +Hãy kể tên những bệnh truyền nhiễm mà em a) Khái niệm: biết? -Bệnh truyền nhiễm là bệnh do VSV gây ra. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm của bệnh truyền nhiễm và khả nằn miễn dịch.Cần có những biện pháp gì để phòng tránh các bệnh do VR gây nên? 3.… bị những bệnh gì? Tác hại của những bệnh c) ĐK gây bệnh: này? +Độc lực -HS thảo luận nhóm. TV và côn trùng như thế nào? . truyền nhiễm phải có đk gì? b) Tác nhân gây bệnh: + VN chúng ta vào mùa mưa. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu những vấn đề chung về I.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Cơ chế tác động Tính đặc hiệu . Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. Bài mới.VR xâm nhập và gây bệnh cho VSV. yêu +Số lượng đủ lớn cầu nêu được: Khái niệm. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Thảo luận nhóm. HS hoạt động nhóm. 2. Các phương thức lây truyền và phòng tránh: GV yêu cầu HS hoàn thành PHT số 1.Trường THPT Ngọc Hồi . Khái niệm: Miễn dịch là khả năng tự bảo vệ đặc biệt của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh khi chúng xâm nhập vào cơ thể. Những vấn đề chung về bệnh truyền . quan hệ tình dục. Trang Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . thống nhất ý kiến. Kiểm tra bài cũ:(5’) . lị HIV/AIDS Cúm Lao VSV gây bệnh Vi khuẩn VR HIV VR cúm Vi khuẩn lao Phương thức lây truyền Qua ăn uống (tiêu hoá) 3 cách: qua máu. tác nhân gây bệnh. nấm. mẹ sang con Hô hấp Hô hấp Cách phòng tránh Vệ sinh ăn uống An toàn trong truyền máu và tình dục Cách li nguồn bệnh Cách li bệnh Vệ sinh môi trường Hoạt động 2: Nêu được khái niệm miễn dịch và phân biệt các loại miễn dịch:(20’) II.

hô hấp. Các loại miễn dịch: GV yêu cầu HS hoàn thành PHT số 2. Bệnh bẩm sinh. -Ngăn cản không cho VSV xâm nhập vào cơ thể (da.Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) 2. 4. D. để hoàn thành PHT Điều kiện để có miễn dịch Cơ chế tác động Miễn dịch không đặc hiệu Là loại miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh. niệu.…) -Tiêu diệt các VSV xâm nhập (thực bào. C.Trường THPT Ngọc Hồi Trang . tiêu hóa. Bệnh do gen quy định và được truyền từ cá thể này sang cá thể khác. B. giai đoạn 3: giai đoạn bệnh. * Câu 2: Cơ thể tiếp xúc với tác nhân gây bệnh trong tiến trình nhiễm bệnh. giai đoạn 2: giai đoạn ủ bệnh. D. Củng cố: (5’) Câu 1: Bệnh truyền nhiễm là gì ? A. Bệnh lây truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. khiến VR không hoạt động được Có tính đặc hiệu Tính đặc hiệu GV yêu cầu HS phân biệt các loại miễn dịch đặc hiệu theo bảng sau. giai đoạn 1: giai đoạn phơi nhiễm. Câu 4: Miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh được gọi là: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ .* C. C. cơ thể bình phục. tiết dịch phá huỷ) Không có tính đặc hiệu Miễn dịch đặc hiệu Xảy ra khi có kháng nguyên xâm nhập -Hình thành kháng thể làm kháng nguyên không hoạt động được. niêm mạc. HS thảo luận nhanh để hoàn thành Phương thức miễn dịch Cơ chế tác động Miễn dịch thể dịch Cơ thể sản xuất ra kháng thể đặc hiệu Kháng nguyên phản ứng đặc hiệu với kháng thể → kháng nguyên không hoạt động được Miễn dịch tế bào Có sự tham gia của các tế bào T độc Tế bào T độc tiết prôtêin độc làm tan tế bào nhiễm khiến VR không nhân lên được. -Tế bào T độc tiết prôtêin độc làm tan tế bào nhiễm. được gọi là: A. B.* B. Bệnh lây truyền từ cá thể này sang cá thể khác. HS hoạt động nhóm. quan hệ tình dục. D. cá thể mới sinh ra đã có. nhung mao đường hô hấp. giai đoạn 4: triệuchứng giảm dần. nước mắt. không đòi hỏi phải có tiếp xúc với kháng nguyên. Câu 3: Bệnh tiêu chảy do virut gây nên lây truyền theo đường: A.

miễn dịch không đặc hiệu. VI. Rút kinh nghiệm: 5.* D. miễn dịch thể dịch. -Học bài theo câu hỏi SGK -Tìm hiểu về bệnh truyền nhiễm ở địa phương. B. C. Dặn dò: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ . miễn dịch đặc hiệu.Trường THPT Ngọc Hồi Trang .Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) A. miễn dịch tế bào.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->