P. 1
Phuong Phap Giai Bai Tap Ancol

Phuong Phap Giai Bai Tap Ancol

|Views: 1,377|Likes:
Được xuất bản bởiVõ Văn Đăng Khoa

More info:

Published by: Võ Văn Đăng Khoa on Sep 01, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol

DẠNG 1

BÀI TẬP ANCOL TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI KIỀM
A- CƠ SỞ LÝ THUYẾT
x R(OH)x + xNa  R(ONa) x + H 2 (1) → 2 1. Nhận xét: * n H2 = x n ancol 2 1 n ancol 2 +) x = 2 ⇒ n H 2 = n ancol

+) x = 1 ⇒ n H 2 = Như vậy nếu n H 2 =

1 n ancol thì đó là ancol đơn chức. Còn n H 2 = n ancol thì đó là ancol 2 chức, nếu là hỗn 2

hợp các ancol thì đó là hỗn hợp các ancol 2 chức hoặc có 1 ancol đơn chức và ancol còn lại có số nhóm chức lớn hơn 2. +) Nếu n H 2 ≥ n ancol thì đó là ancol đa chức. +) Nếu hỗn hợp 2 ancol mà n H 2 > 2. Chú ý - Nếu cho ancol tác dụng với Na thì chỉ xảy ra phản ứng (1). - Nếu cho dung dịch ancol tác dụng với Na thì ngoài (1) còn xảy ra phản ứng giữa nước với Na. Hai phản ứng này xảy ra đồng thời. - Theo Định luật bảo toàn khối lượng: mancol + mNa ban đầu = mchất rắn sau phản ứng + - Các công thức tổng quát của một số ancol cần nhớ: + Ancol no, đơn chức + Ancol đơn chức + Ancol đơn chức chứa 1 nối đôi + Ancol đa chức bất kì + Ancol no, đa chức : CnH2n+1OH. : R-OH hoặc CnH2n+1-2kOH. : CnH2n-1OH. : CnH2n+2-2k-x(OH)x. : CnH2n+2-x(OH)x. m H2 1 n ancol thì có 1 ancol đơn chức. 2

- Nếu chất hữu cơ X chứa 3 nguyên tố C, H, O mà tác dụng được với Na hoặc K thì X chứa chức OH (của ancol hoặc phenol) hoặc chứa chức COOH (của axit). Nhưng nếu X không tác dụng với dung dịch kiềm thì X là ancol.

Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.com

1

Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của rượu A . Mặt khác cũng 0.Khi hóa hơi 0. Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.125 mol C2H5OH và 0.12 lít H2 .95gam hỗn hợp gồm ancol etylic và etylenglicol tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 3.12 lít khí H2 đktc Xác định 2 rượu A và B (C3H7OH và CH2=CH-CH-CH2-OH) Bài 11: Cho 11 gam hỗn hợp 2 rượu no đơn chức tác dụng hoàn toàn với Na dư thì thu được 3.16 gam O2 trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất .44 gam một rượ A thì thu được 9.1 mol ) Bài 8:Cho 15.05 mol một rượu A Tác dụng với Na dư sinh ra 1. Tìm công thức phân tử và gọi tên A (C3H5(OH)3) Bài 5 : X là rượu no.9 gam Cu(OH)2 Xác định công thức phân tử của rượu A (C3H7OH) Bài 9: Cho 20.Xác định công thức cấu tạo đúng của A biết A có phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam Bài 7:Cho 11.64 lít H2 đktc .3 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A tác dụng với Na thu được 5.Tìm công thức phân tử của X (C3H8O) Bài 6 :Cho 0.Mặt khác 1 mol X tác dụng hoàn toàn với Na thu được 1.36 lít khí H2 đktc. B là rượu không no trong phân tử có một nối đôi .Mặt khác 8.04 lít khí H2 đktc .08 lít CO2 và tạo thành 6. mạch hở .96 gam Cu(OH)2 a.1 mol C2H4(OH)2 0.72 lít CO2 các khí đều đo ở đktc a. a.12 lít H2 (đktc).9 gam B tác dụng với Na dư sinh ra 1.5 mol O2 .O) .12 gam A hoàn tan vừa hết 1.BÀI TẬP VẬN DỤNG I – PHẦN TỰ LUẬN Bài 1:Cho 3.com 2 . Xác định công thức phân tử của rượu A (C4H9OH) b.Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của X (C3H8O và có 2 rượu có công thức này ) Bài 3:Một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa (C.7 gam một rượu đơn chức tác dụng với Na dư thu được 700 cm3 H2 (đo ở 27.68% và 45.24 lít khí H2 (đktc).Tìm công thức phân tử của A (C2H6O2) Bài 4: Khi đốt cháy hoàn toàn 6.1 mol A tác dụng hoàn toàn với Na thi thu được 3.H.31 gam A tác dụng với Na dư thì thu được 112 ml H2 (đktc) .24 gam CO2 . ĐS: C3H6(OH)2 b.5 mol O2 .6 gam rượu này tác dụng với K thì thu được 2.31gam A thì thu được thể tích bằng thể tích của 0.36 lít khí (đktc) .32% ) Bài 10: Cho A và B là hai rượu đơn chức.88 atm).2 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A tác dụng với Na thu được 4.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (0. Khi dốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 3.Cho hỗn hợp X gồm 3 gam A và 2.30C và 0. Xác định công thức tông quát và công thức câu tạo của rượu đó (C4H9OH) Bài 2: Cho m gam rượu đơn chức X tác dụng với Na dư thì thu được 1.Nếu đốt cháy lượng rượu trên thì cần vừa đủ 10.Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hòa tan được 4.Tính m (6 gam) b. Mặt khác khi cho 0.48 lít khí H2 đktc .Nếu cho 7.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (54.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol B.A là rượu no.

Lấy 1.82%) Bài 12: Đại học Nông Nghiệp -1998 Cho 2.015 mol B rồi cho tác dụng hết với Na thì thu được 0. viết công thức cấu tạo của các ancol. Biết các khỉíđo ở đktc.2 mol) Bài 15: Láy một lượng Na kim loại tác dụng vừa đủ với 18. Thí nghiệm 1: Trộn 0. Biết tỉ khối hơi của A đối với NO2 bằng 2. Bài 18. Xác định công thức phân tử của A và B và tính phần trăm mỗi rượu trong hỗn hợp (CH3OH :0.02 mol A với 0. Bài 17. Tìm công thức cấu tạo của ancol có khối lượng phân tử nhỏ nhất.Chia X làm 2 phần bằng nhau -Phần 1:Đốt cháy hoàn toàn.8 gam tác dụng hoàn toàn với Na tạo ra 5.6g hỗn hợp khí X thì thu được 10.6 lít b.36 lít khí CO2 (đkct).Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ( 58.Xác định công thức pt và phần trăm mỗi rượu trong hỗn hợp (CH3OH :0. Tìm công thức cấu tạo của A. Khi cho hỗn hợp X tác dụng với Na dư thì thể tích H2 do B sinh ra bằng 16/17 thể tích H2 do A sinh ra (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).02 mol ancol no B rồi cho hỗn hợp tác dụng hết với Na được 1.25.8g dung dịch rượu A (trong nước) có nồng độ 71. đơn chức.02 mol) Bài 14: Đốt cháy hoàn toàn 23 gam một rượu A thu được 44 gam CO2 và 27 gam H2O a.015 mol ancol no A với 0.008 lít H2.15g mỗi ancol tác dụng với Na dư. rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thì thu được 7 gam kết tủa và bình đựng nước vôi tăng 5.30C và 1. Bài 19. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với một lượng Na vừa đủ thì thu được 4. (ĐH Giao thông Vận tải TPHCM – 2001) Cho 12. Mặt khác khi đốt cháy 13.Cho 23 gam Na tác dụng với Na Tính thể tích khí thu được (đktc) :5.66cm3 H2. Cho hai ancol cùng bậc X và Y.875% tác dụng với một lượng thừa natri thu được 5. -Phần 2: Tác dụng với Na dư thu được V lít H2 (ở 27.com 3 . Hỗn hợp X gồm một rượu no.6 lít khí đktc.Xác định công thức phân tử của hai rượu đó (C2H5OH và CH3OH) b. biết thể tích các khí đo ở đktc. dư thấy khối lượng bình tăng 6.Xác định công thức phân tử 2 rượu trên (CH3OH và C2H5OH) Bài 13:Đại học Nông Nghiệp I-2001 Hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng . Xác định công thức cấu tạo của A và B.Thí nghiệm 2: trộn 0.6 lít khí (đktc).952 lít H2 .3 mol và C2H5OH : 0. Bài 16. cho biết tỉ khối hơi của B so với A là 4.7g hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức thì thu được 29.21g Tìm công thức phân tử.896 lít ) b. . được trộn theo tỉ lệ 1: 1 về khối lượng. X cho 280 cm3 H2.7g sản phẩm.03 mol và C2H5OH : 0.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol a. đơn chức mạch thẳng A và một rượu no mạch thẳng B.Thí nghiệm 3: đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp rượu như trong thí nghiệm 1 rồi cho tất cả sản phẩm cháy đi qua bình đựng CaO mới nung.6 gam chất rắn và V lít khí (đktc) a.Một hỗn hợp X gồm A và B một đồng đẳng của A có khối lượng là 18. Xác định công thức cấu tạo của X và Y.24 gam . Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.25 atm ) a. còn Y cho 214.Tính V (0.18% và 41.84 gam hỗn 2 rượu no.

C3H7OH và C4H9OH C. CH3OH và C2H5OH Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.4 D. C3H7OH và C2H5OH Câu 8.4 gam.56 lit H2 (đktc).4 gam hỗn hợp hai ancol no.336 lít khí H2 (đkc). C.84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no. thu được 36. C2H5OH và C3H7OH B. C3H5OH và C4H7OH D. Cho 9. đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 2. Mặt khác ancol A làm mất màu dung dịch brom. Hỗn hợp X chứa glixerol và hai ancol no.24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X.5 lần từ A. đơn chức . Khối lượng muối natri ancolat thu được là A. CTPT của ancol X là A. C4H9OH C.6 lít H2 (đktc). 1.25 gam chất rắn.6g mỗi ancol thì thu được 7. Hai ancol đó là: A. C2H6O D. Cho 3. 2. C4H10O. CH3OH và C2H5OH Câu 10.72 lít H2 (đktc).52g hỗn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ. Cho 18. 3. C3H7OH và C4H9OH. B.84 lít CO2 (đktc). C2H5OH và C3H7OH. C2H5OH và C3H7OH C. Số mol của ancol X là: A. CH3OH và C2H5OH B. CTPT 2 ancol: A. Y.2g một ancol no. đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 6. C2H6O C.75 gam chất rắn. đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với Na dư thu được 0. C2H6O2 Câu 12. Công thức phân tử của ancol A là: A. C6H13OH Câu 3 (ĐH Nông nghiệp I – 1998).5 Câu 11. C3H7OH và C4H9OH C.224 B. Câu 7. Một thể tích hơi ancol A tác dụng với Na tạo ra một nửa thể tích hơi hiđro ở cùng điều kiện nhiệt độ. C3H7OH và C4H9OH Câu 5. C4H9OH và C5H11OH D. C4H9OH và C5H11OH D. C3H8O C.0. Z thấy thoát ra 0. là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4. Cho 23. C2H6O B. áp suất. Khi cho cùng một lượng A và B tác dụng với natri dư thì thể tích khí thoát ra từ B lớn gấp 1. C.52 lít H2 (đktc). CH3OH và C2H5OH Câu 9.18g chất rắn. C5H12O D. Xác định công thức cấu tạo của hai ancol.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Bài 20. D. 0.896 D. C3H5OH và C4H7OH D.CH3OH và C2H5OH. C4H10O Câu 2.2 C. C2H6O.8 gam. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 4. C3H7OH. Cho 11g hh gồm hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đđ tác dụng hết với Na đã thu được 3.8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4. C3H6O C. Hai rượu đó là: A. C3H8O D. 2.5. B. C4H10O Câu 4. C4H9OH và C5H11OH D.6 gam chất rắn và V lít khí H2 (đktc). Cho 1.24 lit (đktc) H2. sau pư thu được 2. Cho 8.98 gam Cu(OH)2. Một ancol no đơn chức A có tỉ khối hơi đối với ancol no B là 0.9 gam. a) Giá trị của V là: A. Cho 2. CH4O B. C5H11OH D. C3H7OH và C4H9OH. C3H8O. 0. 0. 0. CTCT thu gọn của 2 ancol đó là A. CTPT của 2 ancol là A. Công thức phân tử của hai ancol trong X là: A.672 b) CTPT của 2 ancol là: A. D. 0. C4H9OH.85 gam.448 C. CH4O. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH B.36lit H2(đkc).75 gam X tác dụng hết với na (dư) thì thu được 2.8 gam Na. 0. Mặt khác 14 gam X hòa tan hết 0. C C3H5OH và C4H7OH. C5H11OH. Cho 7. Câu 6. đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. C3H6O3 B. Cho Na tác dụng vừa đủ với 1. II – PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. C2H5OH. C3H7OH B. Cho 22g hỗn hợp hai rượu no. 0. C3H7OH và C4H9OH C.3 B.6 gam Na được 12. đơn chức kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng hết với 13. C2H5OH và C3H7OH B.8 gam hỗn hợp C2H5OH và ancol X đồng đẳng của nó tác dụng với Na thu được 5.com 4 .35g hh X gồm 2 ancol no. Đó là 2 ancol: A.

Biết 16. Đem đốt cháy hoàn toàn 29. mạch hở (có số lượng nhóm hiđroxyl hơn kém nhau nhau 1 đơn vị) tác dụng với na dư thu được 1. 2.7% và 72.6g hỗn hợp gồm rượu etylic và rượu n-propylic phản ứng hết với Na(lấy dư).9g B.7%. CH3OH và C2H4(OH)2 D. 46. C2H5OH và C3H6(OH)2 Câu 20. 7n + 2 = 12m C. Cho m gam hỗn hợp 2 ancol M và N (hơn kém nhau 1 nguyên tử C) tác dụng với Na dư thu được 2.8g CO2. 50% và 50%.8 gam hỗn hợp X (chiếm 0. Một hỗn hợp gồm 2 ancol X và y no. C2H5OH.12 lít B.6gam ancol này tác dụng với Na dư. B.45g hỗn hợp X gồm 1 rượu no đơn chức C và một rượu D (rượu no 2 lần) tác dụng hết với kim loại kali cho 3.3%. Cho hỗn hợp ancol metylic và một ancol đồng đẳng của nó tác dụng với Na dư thấy bay ra 672 ml H2 (ở đktc). 4. Một ancol no. C5H11OH. 3. C2H5OH và C2H4(OH)2 C.568 lít H2 (đktc). thu được 2. C4H10O và C5H12O C.2g hỗn hợp trên tác dụng với Na dư thì thể tích H2 tối đa là: A. đơn chức hoặc có một liên kết đôi.92 lít khí H2 (đktc). 7n + 1 = 11m B. Khi cho 16.24g C. CH3CH2CH(OH)CH3. Câu 17.064 lít D. D. 4. sau phản ứng hoàn toàn thu được 43. C3H8O và C4H10O Câu 16. CH3OH và C2H4(OH)2 D.. 1.76%.2g hỗn hợp làm mất màu hoàn toàn 500 g dung dịch brom 5.24 lít H2 (đktc).24 lít D. Cho 5. C3H7OH và C2H4(OH)2 C. 1. Nếu lấy ½ hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 2. Vậy M và N có công thức phân tử là: A. Công thức cấu tạo của C và D lần lượt là: A.36 lít C.85g một rượu no đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 308ml khí H2(1atm và 27. Khi đehidrat hóa cùng một khối lượng rượu đó.80g D. CH3OH C.2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với 23 gam Na. 27. (CH3)2CHOH C. Cho 1. 7. C5H11OH Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.8 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH và một ancol A no.72lit khí (đkc). C2H5OH và C3H7OH B. C2H5OH và C3H6(OH)2 Câu 15. Nếu cho hỗn hợp ancol trên tác dụng với 10g axit axetic thì khối lượng este sinh ra ít nhất là bao nhiêu? Giả giả sử hiệu suất este là 100% A. 4. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2 C. (CH3)3C(OH) Câu 26: Cho 1. Công thức phân tử của 2 ancol là: A.6 lít H2 (đktc). C. Một ankanol X có 60% cacbon theo khối lượng trong phân tử. CH3OH và C2H5OH. Câu 25.60g Câu 23.24 gam hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với natri kim loại thấy thoát ra 336 cm3 H2 (đktc)> Hỗn hợp các chất chứa natri được tạo thành có khối lượng là: A. C2H5OH và C3H7OH B. Công thức phân tử của 2 ancol là: A. Câu 22.3 gam H2O. : Một rượu no đơn chức bậc một tác dụng với Na giải phóng 6. B. 6.40g Câu 19. C4H9OH D. C4H9OH D. Lấy 18.016 lít B.6g một olefin. mạch hở có n nguyên tử C và m nhóm OH.7%. 2. Cho 21.8 gam chất rắn.1mol) gồm 2 ancol no. Nếu đốt cháy ½ X thì thu được 11 gam CO2 và 6. 72. 4. CH4O và C2H6O B.048 lít. Câu 18. Hỗn hợp 2 ancol A và B cùng số nhóm OH. C3H7OH . C3H7OH và CH3OH D. 8. Nếu cho 18g X tác dụng hết với Na thì thể tích H2 thoát ra (ở đktc) là: A. C3H7OH và C3H6(OH)2 B. thu được 3.24g D.3oC).8g H2O.36lit khí H2(đkc). 2.24 lít khí H2 (đktc).85g C. Cho 16. B. Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp trên thu được 22g CO2 và 10. C. Cho 7. Công thức phân tử của X là: A.48 lít Câu 21. 6. đơn chức tác dụng với Na dư thu được 5. 3. Công thức 2 ancol là: A.24 lít H2 (đktc). đa chức. C3H7OH và C3H5OH C. D. Công thức phân tử của A là: A.44g B. 6.3%và 27. 8n + 1 = 11m D. Thành phần phần trăm về khối lượng tương ứng của hai rượu là: A.0g cũng hỗn hợp X trên thu được 52. Biểu thức liên hệ giữa n và m là: A. Cho 1.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Câu 13. CH3OH và C3H6(OH)2 Câu 24. CH3CH2CH2CH2OH. C2H5OH và C3H5OH D.com 5 . C2H6O và C3H8O D.032 lít C. C3H7OH B. 7n + 2 = 11m Câu 14. thu được 33. Công thức phân tử của rượu là: A.3% và 53. C2H5OH và C3H6(OH)2 B.

Công thức của A là A. A có công thức là A. Xác định công thức phân tử mỗi rượu. C2H4 (OH)2. A có cấu tạo thu gọn là A. 1. C3H8O2 Câu 40 (ĐH khối A – 2007) Cho 15. CH3OH. C3H7OH. Câu 32: Ancol A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bằng số mol A đã dùng. cho 0. C3H7OH. Y. C2H5OH. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9.4 gam hỗn hợp gồm glixerol và một rượu đơn chức.Các Phương pháp giải bài tập Hóa học Phổ thông – Chuyên đề: Ancol Câu 27: Cho Na tác dụng vừa đủ với 1. B. CH4O. C4H8O. 2. Kết quả khác Câu 37: Cho 9. Đó là 2 ancol A.36 D. thu được 0. B. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hoà tan được 9.12 lít C.85 gam.6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức. Công thức phân tử của X. CH3OH và C2H5OH. C2H5OH và C3H7OH. 4. C3H8O. B. C.6 gam hỗn hợp gồm Rượu mêtylic và prôpylic (tỉ lệ số mol là 1:1) tác dụng hoàn toàn với Na thu được V lít khí . CH3OH.12 B. 2. B. C3H6O. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH.4 gam.336 lít khí H2 (đkc). B. D. C4H9OH.24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X. C. C2H5OH. CH3OH. Z thấy thoát ra 0. D. Y là: A.875% tác dụng với lượng Na dư thu được 5.9 gam. Đáp án khác Câu 38: Cho 15.425 mol H2O. C3H7OH.8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4. C3H7OH. 11. CH3OH và C2H5OH.075 gam H2. Công thức của ancol A là A.4 lít D.8 gam Cu(OH)2.2 gam Na.25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư). C3H6(OH)2. B. C4H8(OH)2. 2. thu được 24. B là ancol nào dưới đây? A. 1. 22. C2H5OH.8 gam dung dịch ancol A (trong nước) có nồng độ 71. Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 ancol no đơn chức X. C3H5OH và C4H7OH.2 lít CO2 cũng với lượng hỗn hợp trên cho phản ứng với Na dư thì thu được 2.Giá tri của V là A. D. Biên soạn: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – namninh87@gmail.8 gam. D.5g chất rắn. C3H7OH và C4H9OH D. B. 3. D. D. mạch hở.2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng với Na vừa đủ.6 lít khí (đktc). C. Khối lượng muối natri ancolat thu được là A. C3H7OH và C4H9OH. B. 1. Đốt cháy hoàn toàn A được mCO2 = 1. C3H5(OH)3. C. thu được không tới 0. C2H5OH .06gam hỗn hợp hai rượu đồng đẳng liên tiếp của rượu metylic thấy thoát ra 224ml hiđro (đo ở đktc).24 lít H2 (đktc).CH3OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H5OH và C4H7OH B. C2H6O.25 gam chất rắn. B. Y là đồng đẳng liên tiếp thu được 11. CH3OH. Câu 29: 13.1 gam H2. C3H5OH D. no A phản ứng với Na thì thu được 8. D. TN 2: Cho 6 gam ancol no.8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải phóng 5. Câu 33: Cho 30. C2H6O2. C3H5(OH)3.48 Câu 39: Đề thi cao đẳng 2008 :Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau.15 mol H2. CH3OH. thu được 0. C2H6O. Câu 35:Cho 4.04 lít H2 ở đktc. thu được chưa đến 0. sau phản ứng thu được 21. Hai ancol đó là: A. Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là A. Công thức phân tử của 2 ancol trên là A. C2H5OH. C. 3. CH3OH.3 mol CO2 và 0. C.2 gam hỗn hợp 2 ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với Na dư. đơn chức A tác dụng với 2m gam Na. D. C4H7OH. C4H9OH. C. C. C2H5OH C.6 gam Na được 12.833mH2O. đơn chức A tác dụng với m gam Na. C3H5(OH)3. Câu 30: Có hai thí nghiệm sau : TN 1: Cho 6 gam ancol no.com 6 . D. A.24 C. C2H4(OH)2.24 lít H 2 (ở đktc). CH3OH và C2H5OH B. Mặt khác. sau phản ứng thu được 2.8 gam chất rắn và bao nhiêu lít hiđro (đktc)? A. mạch hở. 2. C4H9OH và C5H11OH D. Câu 28: Cho 7. biết MA < 100. Câu 31: Cho 12.96 lít khí (đktc).24 lít B. C3H6(OH)2. C.2 lít Câu 36: Cho natri kim loại tác dụng với 1. C4H7OH.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->