KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2009-2010 HỌ VÀ TÊN: VŨ QUỐC KHOA Tổ: KHXH.

Môn được phân công: Môn: Tiếng Anh . lớp: 6AB . Môn: Tiếng Anh . lớp: 8B . Môn: Tiếng Anh . lớp: 9AB . A- CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 1. Thực hiện Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 4/8/2009 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010. 2. Thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/8/2009 của uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục- đào tạo năm học 20092010 trên địa bàn tỉnh. 3. Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch, thời gian năm học 2009-2010; 4. Căn cứ Công văn số 7394/BGD&ĐT-GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2009-2010; Công văn số 1299/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2009 của Sở GD&ĐT Lạng sơn. 5. Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương. B- NỘI DUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH I- Tình hìng chung Kết quả khảo sát đầu năm
KẾT QUẢ Giỏi Khá TB Yếu Lớp Số HS SL % SL % SL % SL % 6AB 8B 9AB 40 20 37 Ghi chú

STT 1 2 3

Môn Anh Anh Anh

Kém SL % 0,0 2,7

TB ↑ SL % 60,0 85,0 59,5 17 22

2 5,0 7 17,5 15 37,5 12 30,0 4 10,0 24 1 5,0 10 50.0 6 30,0 3 15,0 0 0 0,0 0 0,0 22 59,5 14 37,8 1

Căn cứ vào kết quả khảo sát đầu năm tôi xây dựng chỉ tiêu phấn đấu năm học 2009 – 2010 như sau: II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NĂM HỌC 2009-2010 1/ Nhiệm vụ trọng tâm Năm học 2009-2010 là năm thứ ba thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. với chủ đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. - Nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, tinh thần hết lòng vì học sinh thân yêu, tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, với các 1

tự học và sáng tạo” thể hiện từ tác phong. tạo thói quen sử dụng chuẩn kiến thức . trong việc ra bài tập về nhà cho học sinh. chấm dứt tình trạng học sinh ngồi sai lớp. . . đủ mặc. tổ chức các hoạt động ngoại khoá hướng về Văn học. . trang phục của thầy cô giáo đều phải mẫu mực trước học sinh. Đánh giá đúng chất lượng học sinh.Quán triệt đầy đủ và thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm học “ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” . đảng viên. Tổ chức quyên góp sách vở.Coi trọng chất lượng giáo dục toàn diện.Nâng cao chất lượng bài soạn.Thực hiện đi vào chiều sâu cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức.Đảm bảo đủ hồ sơ. khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. học sinh tích cực”. đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học.Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. gắn với việc thực hiện nghiêm túc các quy định đối với cán bộ quản lý. Nâng cao năng lực tin học.Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn. phấn đấu soạn bài bằng máy vi tính và giảng dạy giáo án điện tử. xét tốt nghiệp. bỏ học.kĩ năng trong quá trình soạn bài. quy chế làm việc của trường . sổ sách. chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “Đọc-chép”. .Thực hiện quy định về việc ban hành tiêu chuẩn đạo đức lối sống của công chức. nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. ngôn phong. . xã hội trong giáo dục toàn diện cho học sinh.Mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý có một đổi mới trong dạy học và quản lý GD . 2 . học hỏi đồng nghiệp qua các buổi sinh hoạt chuyên môn. giáo án theo điều lệ trường THCS. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học. nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. viên chức. thông hiểu và vận dụng. viên chức ngành GD&ĐT. nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng học.Tiếp tục thực hiện chương trình điều chỉnh 37 tuần của Bộ GD&ĐT. Lịch sử. . .Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện.Góp phần hoàn thiện việc xây dựng ngân hàng đề thi. Tổ chức kiểm tra . 2/ Nhiệm vụ cụ thể . trong dạy học và trong kiểm tra. giảm tỷ lệ học sinh yếu kém.Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bằng cách tự học. đảm bảo đề kiểm tra có yêu cầu các bước: Biết. giáo dục nhân cách.Hưởng ứng cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động. . HS nghèo. gia đình.giải pháp để hạn chế học sinh lưu ban. . đặc biệt là giáo dục đạo đức.Chú trọng việc phân hoá đối tượng trong mỗi giờ dạy. đủ sách vở) . Thực hiện tốt quy chế phối hợp giáo dục giữa nhà trường. đạo đức cho học sinh . nâng cao chất lượng đề kiểm tra. . thực hiện chủ trương của ngành đối với nhiệm vụ phụ đạo học sinh yếu kém.Thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục theo phân công. .Thực hiện dạy học và kiểm tra theo chuẩn kiến thức – kĩ năng. ATGT. quần áo cho học sinh vùng khó khăn. Phấn đấu thực hiện yêu cầu “3 đủ” đối với HS (Đủ ăn. Không để xảy ra biến động lớn về kết quả các kỳ thi học kỳ.

Gồm 5đơn vi bài học.Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và HĐNGLL thực hiện theo quy đinh -Thực hiện dạy học tích hợp một số nội dung giữa các môn GDNGLL và GDHN và môn GDCD. phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh.Làm quen với việc sử dụng chuẩn kiến thức . tiết language forcus là 5 tiết . thí nghiệm. dạy học tác động đồng thời nhiều đối tượng trong cùng một lớp học.Thường xuyên sử dụng đồ dùng khi lên lớp và tích cực tự làm thêm ĐDDH .Thực hiện dạy nghề phổ thông ở lớp 8 đảm bảo nghiêm túc. Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh. chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 2. với số tiết học là 32 tiết . Gồm 5 đơn vi bài học.ân công dạy . * Học kỳ I gồm 35 tiết .ôn tập là 4 : tiết kiểm tra định kỳ là 2.Học tự chọn trong năm là 2 tiết/ lớp.. Thực hiện đầy đủ và đúng theo phân phối chương trình các nội dung. . nâng cao hứng thú nhận thức. Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh.Cụ thể với môn được phân công dạy năm học 2009. tự chọn 6 tiết. với số tiết học là 32 tiết .và 3 tiết tự chọn . Gồm 8 đơn vi bài học. . ôn tập là 5 : tiết kiểm tra định kỳ là 2. chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 3.ôn tập là 4 : tiết kiểm tra định kỳ là 2.kiểm tra học kỳ là 1.Tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp trường 2 lần/năm. . chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 3. 3/ Những thuận lợi .kiểm tra học kỳ là 1. bồi dưỡng tình cảm.2010: + Môn Anh văn 6 và 8 : PPCT gồm 105 tiết.kiểm tra học kỳ là 1. tiết language forcus là 5 tiết . chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 2. Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh.và 2 tiết tự chọn .và 2 tiết tự chọn . tiết language forcus là 8 tiết. . + Môn Anh văn 9 : PPCT gồm 70 tiết. thái độ. * Học kỳ I gồm 54 tiết .kiểm tra học kỳ là 1. Gồm 6 đơn vi bài học. các bài thực hành.và 3 tiết tự chọn . với số tiết học là 20 tiết . tình cảm của giáo viên trong mỗi giờ dạy). * Học kỳ II gồm 51 tiết . đánh giá. Ôn tập là 8 : tiết kiểm tra định kỳ là 2.Học tự chọn trong năm là 2 tiết/ lớp. Tự chon 4 tiết/ năm . khó khăn: + Thuận lợi 3 . chất lượng. Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh. .Học tự chọn trong năm là 3 tiết/ lớp.Học tự chọn trong năm là 3 tiết/ lớp. Thực hiện 37 tuần.kĩ năng trong dạy học cũng như trong kiểm tra. tham gia có hiệu quả hội thi giáo viên giỏi cấp huyện. với số tiết học là 20 tiết . tiết language forcus là 8 tiết. * Học kỳ II gồm 35 tiết .Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học.Đổi mới PPDH theo hướng xây dựng môi trường thân thiện (thể hiện ở ngôn ngữ. Thực hiện trong 37 tuần. đảm bảo sự cân đối giữa việc dạy kiến thức và rèn kĩ năng trong mỗi tiết học.

nghiệp vụ. 8 và 9 hỏng không sử dụng đươc.5 19 47. Tích cực đổi mới công tác KTĐG thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức.5 3/ Các chỉ tiêu thi đua: + Học sinh Giải HSG cấp huyện: 01 + Giáo viên: Dự giờ: 18 giờ Tham dự hội giảng: Giỏi Danh hiệu thi đua cuối năm: Lao động tiên tiến. của các cấp.Thực hiện đi vào chiều sâu cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. ngày 10/12/2008 về việc ban hành tiêu chuẩn đạo đức.0 18 90.Nhìn chung Phụ huynh có sự quan tâm thường xuyên đến việc học hành của con em.Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung. ban nghành có liên quan. . lối sống của công chức viên chức ngành GD&ĐT.0 9 45.Bản thân giáo viên hàng năm được tập huấn .CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ CỦA NĂM HỌC 2009-2010 1/ Chất lượng bộ môn Chỉ tiêu phấn đấu KẾT QUẢ Giỏi Khá TB Yếu Lớp Số HS SL % SL % SL % SL % 6AB 8B 9AB 40 20 37 TB ↑ Ghi chú SL % STT 1 2 3 Môn Anh Anh Anh 3 7.1 12 32. .5 32 86.Với học sinh vẫn còn nhiều em chưa ý thức trong học tập nhiều em do hoàn cảnh gia đình còn ngheo .bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU .0 7 35.Xác định rõ chủ đề năm thứ 3 của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ đó xác định rõ tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.5 5 12.4 17 45.Với học sinh : Ngoan ngoãn lễ phép.gia đình ít quan tâm đến việc học ttập của con em mình dẫn tới các em chểnh mảng trong học tập. .5 2 10. .Học sinh đều đang ở độ tuổi đi học.Cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ tương đối tốt cho việc dạy và học. . + Khó khăn: .Đĩa tiếng Anh 6. 4 . tiếp tục học tập và thực hiện quy định của Sở GD&ĐT Lạng Sơn tại QĐ số 832/SGD&ĐT.Được sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên của tổ. III.5 35 87. đại đa số các em có ý thức trong học tập.0 3 8. IV.9 5 13. .5 13 32. . .. của ban giám hiệu.0 2 10.

Tham gia chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyên truyền “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và khai giảng năm học mới.Với học sinh lớp 8. . thực hành tốt Tiếng Anh . .Thực hiện nghiêm túc chương trình. tập huấn chuyên môn hè 2008.Nói -Đọc -Viết” . 9 tiếp tục phát huy những kiến thức học được từ lớp 6. từng bước nâng cao chất lượng dạy học. Thực học từ . sách giáo viên do trường cấp phát. . lớp giảng dạy. . .Tham gia học tập và nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của nhà nước và của nghành về nội quy và quy chế chuyên môn . đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục.Nhận hồ sơ sổ sách cá nhân.7. . nâng cao chất lượng bài soạn. . sách giáo khoa.Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. -Chú trọng nâng cao cho từng học sinh. .hoàn thiện 4 kỹ năng “ Nghe. hội giảng cấp trường 2 lần/năm.Tham gia bồi dưỡng chính trị.Thực hiện lên lớp từ ngày 17/8/2009 . Tham dự Hội giảng cấp huyện và Hội thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học.Coi trọng chất lượng giáo dục thường xuyên. .Chú trọng tạo môi trường Tiếng Anh cho học sinh ngay trên lớp học.Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ phong trào“Xây dựng trường học thân thiện.Thực hiện có một đổi mới trong giảng dạy và nhiệm vụ được giao. học sinh tích cực” với nhiều hoạt động phong phú. giáo dục hướng nghiệp.Nhận môn.Tham gia “Xây dựng trường học thân thiện.Tập trung ngày 01/8/2009.kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. V. sáng tạo phát huy tác dụng giáo dục truyền thống đối với học sinh. .Với học sinh lớp 6 bước đầu làm quen với tiếng Anh. * Tháng 9/2009 5 . học sinh tích cực”. kiểm định chất lượng giáo dục.8 – 2008. phụ đạo HSYK trong năm học.Tham dự hội thảo. đẩy mạnh hoạt động tập thể. chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “Đọc-chép” . giáo dục toàn diện.Nâng cao trách nhiệm cá nhân trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ.Tham gia tập huấn công tác tự đánh giá. .KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG * Tháng 8/2009 . có kế hoạch bồi dưỡng HSG. giúp các em sử dụng.Tăng cường kiểm tra thường xuyên hàng ngày về ý thức học tập của học sinh.8để vận dụng học cho tốt. . kế hoạch giáo dục của ngành. . . giáo dục thể chất và hoạt động giáo dục NGLL gắn với xây dựng môi trường thân thiện.Tiếp tục thực hiện đổi mới PPDH.18 . .

.Tổ chức hội giảng cấp trường đợt 1 . . . * Tháng 10/2009 . . ôn HS yếu .Tham gia thi HSG cấp trường. Phòng GD&ĐT và của trường. 8 tiết số 19: khối 9 tiết số13.Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt.Kiểm tra 15’ khối 6. .Tham gia các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/1. học tốt nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt nam 20/10 và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.Ôn luyện đội tuyển HSG.Kiểm tra miệng 6.Kiểm tra miệng 7 học sinh/lớp. 8 tiết số 46 : khối 9 tiết số 28.. . . .Kiểm tra 15’ khối 6.Dự hội nghị cán bộ viên chức.Kiểm tra dân chủ lần 1. 8 tiết số 14 : khối 9 tiết số 9.Kiểm tra miệng 8 học sinh/lớp.Kiểm tra định kỳ Khối 6.Lập và duyệt kế hoạch cá nhân vớí trường/ . 8 tiết số 38: khối 9 tiết số 26. . ôn HS yếu. . .Hoàn thành các biểu mẫu đăng ký thi đua năm học 2009-2010. lập kế hoạch ôn HS yếu. .Thực hiện giảng dạy theo PPCT. .Kiểm tra 15’ khối 6.Tham dự lễ khai giảng năm học 2009-2010 và ngày “ Toàn dân đưa trẻ đến trường” đúng ngày 05/ 9/2009. .Thực hiện kiểm tra khảo sát đầu năm theo đề của Sở GD&ĐT. 6 . . .Dự giờ thường xuyên 04 giờ.Hoàn thiện báo cáo thống kê đầu năm. .Tìm minh chứng cho các tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.Hoàn thiện các loại sổ của cá nhân. . 8 tiết số 35 . * Tháng 11/2008 . . .Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Kiểm tra: giáo án đầu năm của các thành viên trong tổ.Dự giờ thường xuyên 02 giờ. . 8 học sinh/lớp.Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Ôn luyện đội tuyển HSG. . .Kiểm tra định kỳ Khối 6.Ôn luyện đội tuyển HSG. .Hưởng ứng tháng “An toàn giao thông”.

ôn HS yếu .Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND . .Kiểm tra và đánh giá chất lượng học kỳ I.Phân công chuyên môn học kỳ II. .Kiểm tra miệng 6 học sinh/lớp. .Dự hội thảo cấp trường.Ôn luyện đội tuyển HSG. . ôn HS yếu. 8+9.Tham dự thi HSG cấp huyện. * Tháng 12/2009 .Thực hiện các hoạt động nhân ngày 3/2.Dự giờ thường xuyên 02 giờ.Ôn luyện đội tuyển HSG.Hoàn thành các loại báo cáo thống kê nộp đúng thời gian. 8 tiết số 64 : khối 9 tiết số 40.Ôn luyện đội tuyển HSG. 7 . . ôn HS yếu . . 8/3 và ngày 26/3.Tham gia đại hội TDTT của xã. .Thực hiện giảng dạy theo PPCT. . . . về đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá. Ôn tập học kỳ I * Tháng 01/2010: ..Viết phiếu đánh giá các tiêu chí phục vụ cho việc viết báo cáo kiểm định chất lượng .Kiểm tra định kỳ Khối 6. . .Kiểm tra miệng 7 học sinh/lớp. .Dự giờ thường xuyên và hội giảng.. .Dự giờ thường xuyên 02 giờ.8 tiết số 71: khối 9 tiết số 47.Tham dự tết trồng cây đầu xuân.Tham dự giao lưu văn nghệ nhân dịp 20-11. * Tháng 02/2010: .Dạy 02 giờ giáo án điện tử. . .Kiểm tra 15’ khối 6.Lập kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ I. . . * Tháng 03/2010: . .Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Dự giờ thường xuyên 02 giờ. .Dạy tự chọn Anh 6.Thực hiện giảng dạy theo PPCT. .Hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt” chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.Kiểm tra miệng 6 học sinh/lớp.

. .Thực hiện tốt QCCM. . 8 tiết số 89: khối 9 tiết số 60.Dự giờ thường xuyên và hội giảng.Dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh bậc THCS (nếu có) . . .Kiểm tra dân chủ lần 2. .Dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém. .Thực hiên báo cáo theo quy định.Thực hiện giảng dạy theo PPCT..Ôn HS yếu . . 8 tiết số 92 : khối 9 tiết số 52. .Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Tham dự hội giảng lần II..Tổng kết năm học. . . ôn HS yếu . * Tháng 04/2010: . .Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Ôn tập học kỳ II * Tháng 05/2010: .Dự giờ thường xuyên 02 giờ. kiểm tra cuối năm học.Bình xét thi đua năm học.Tham dự hội trại 26/3. . * Tháng 7/2010: 8 . .Kiểm tra 15’ khối 6. nộp các loại báo cáo theo kế hoạch. và triển khai ôn tập.Kiểm tra 15’ khối 6. .Thực hiện ôn tập. .Tham dự thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học.Dự giờ thường xuyên 03 giờ.Hoàn thành báo cáo thống kê cuối năm. . .Kiểm tra miệng 8 học sinh/lớp.Xây dựng kế hoạch ôn tập.Kiểm tra miệng 9 học sinh/lớp.Kiểm tra miệng 4 học sinh/lớp.Ôn HS yếu.Hoàn thành chương trình năm học theo định biên. 8 tiết số 82 : . . thực hiện kiểm tra kỳ II theo lịch của PGD . .Kiểm tra định kỳ Khối 6. * Tháng 06/2010: .Ôn luyện đội tuyển HSG. .

Nghỉ hè * Tháng 8/2010: . . xét kết quả sau thi lại. .Tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè.Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu. thực hiện học theo định biên năm học. . .Ôn luyện thêm trong hè cho HS phải thi lại. Minh Hòa ngày 23 tháng 9 năm 2009 Giáo viên VŨ QUỐC KHOA 9 .Học và thi bồi dưỡng thường xuyên theo lịch của phòng. sở..Tập trung học sinh. tổ chức lao động. kém trong hè.