KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2009-2010 HỌ VÀ TÊN: VŨ QUỐC KHOA Tổ: KHXH.

Môn được phân công: Môn: Tiếng Anh . lớp: 6AB . Môn: Tiếng Anh . lớp: 8B . Môn: Tiếng Anh . lớp: 9AB . A- CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 1. Thực hiện Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 4/8/2009 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010. 2. Thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/8/2009 của uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục- đào tạo năm học 20092010 trên địa bàn tỉnh. 3. Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch, thời gian năm học 2009-2010; 4. Căn cứ Công văn số 7394/BGD&ĐT-GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2009-2010; Công văn số 1299/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2009 của Sở GD&ĐT Lạng sơn. 5. Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương. B- NỘI DUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH I- Tình hìng chung Kết quả khảo sát đầu năm
KẾT QUẢ Giỏi Khá TB Yếu Lớp Số HS SL % SL % SL % SL % 6AB 8B 9AB 40 20 37 Ghi chú

STT 1 2 3

Môn Anh Anh Anh

Kém SL % 0,0 2,7

TB ↑ SL % 60,0 85,0 59,5 17 22

2 5,0 7 17,5 15 37,5 12 30,0 4 10,0 24 1 5,0 10 50.0 6 30,0 3 15,0 0 0 0,0 0 0,0 22 59,5 14 37,8 1

Căn cứ vào kết quả khảo sát đầu năm tôi xây dựng chỉ tiêu phấn đấu năm học 2009 – 2010 như sau: II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NĂM HỌC 2009-2010 1/ Nhiệm vụ trọng tâm Năm học 2009-2010 là năm thứ ba thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. với chủ đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. - Nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, tinh thần hết lòng vì học sinh thân yêu, tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, với các 1

trong dạy học và trong kiểm tra. Không để xảy ra biến động lớn về kết quả các kỳ thi học kỳ. đảm bảo đề kiểm tra có yêu cầu các bước: Biết. gia đình. Tổ chức kiểm tra . đảng viên. .Mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý có một đổi mới trong dạy học và quản lý GD . đủ mặc.Thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục theo phân công. Đánh giá đúng chất lượng học sinh. . . chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “Đọc-chép”.Hưởng ứng cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động. đạo đức cho học sinh . xã hội trong giáo dục toàn diện cho học sinh. nâng cao chất lượng đề kiểm tra. thông hiểu và vận dụng. nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giáo dục giữa nhà trường. . tự học và sáng tạo” thể hiện từ tác phong.Coi trọng chất lượng giáo dục toàn diện.Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện. 2 . đặc biệt là giáo dục đạo đức. viên chức ngành GD&ĐT.Góp phần hoàn thiện việc xây dựng ngân hàng đề thi. trong việc ra bài tập về nhà cho học sinh. khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. xét tốt nghiệp.giải pháp để hạn chế học sinh lưu ban. trang phục của thầy cô giáo đều phải mẫu mực trước học sinh. chấm dứt tình trạng học sinh ngồi sai lớp.Quán triệt đầy đủ và thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm học “ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” . sổ sách.Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn. phấn đấu soạn bài bằng máy vi tính và giảng dạy giáo án điện tử. quần áo cho học sinh vùng khó khăn.Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. viên chức. Lịch sử. . ATGT. . giáo dục nhân cách. học hỏi đồng nghiệp qua các buổi sinh hoạt chuyên môn. đủ sách vở) . . đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học.Thực hiện dạy học và kiểm tra theo chuẩn kiến thức – kĩ năng.Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bằng cách tự học. . nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. . học sinh tích cực”. gắn với việc thực hiện nghiêm túc các quy định đối với cán bộ quản lý. giảm tỷ lệ học sinh yếu kém.Tiếp tục thực hiện chương trình điều chỉnh 37 tuần của Bộ GD&ĐT.Nâng cao chất lượng bài soạn. . thực hiện chủ trương của ngành đối với nhiệm vụ phụ đạo học sinh yếu kém.kĩ năng trong quá trình soạn bài. . HS nghèo. 2/ Nhiệm vụ cụ thể . Phấn đấu thực hiện yêu cầu “3 đủ” đối với HS (Đủ ăn. nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. giáo án theo điều lệ trường THCS. tổ chức các hoạt động ngoại khoá hướng về Văn học. Nâng cao năng lực tin học. ngôn phong.Đảm bảo đủ hồ sơ.Thực hiện quy định về việc ban hành tiêu chuẩn đạo đức lối sống của công chức.Chú trọng việc phân hoá đối tượng trong mỗi giờ dạy. quy chế làm việc của trường .Thực hiện đi vào chiều sâu cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức. Đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng học. bỏ học. Tổ chức quyên góp sách vở. tạo thói quen sử dụng chuẩn kiến thức .

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học. nâng cao hứng thú nhận thức. với số tiết học là 20 tiết . * Học kỳ II gồm 35 tiết . * Học kỳ II gồm 51 tiết . chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 3. tự chọn 6 tiết.kiểm tra học kỳ là 1. tình cảm của giáo viên trong mỗi giờ dạy).Học tự chọn trong năm là 2 tiết/ lớp. Gồm 8 đơn vi bài học.và 3 tiết tự chọn . Thực hiện 37 tuần. Thực hiện đầy đủ và đúng theo phân phối chương trình các nội dung. chất lượng.và 2 tiết tự chọn . chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 2.kiểm tra học kỳ là 1.kiểm tra học kỳ là 1. phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh.Học tự chọn trong năm là 3 tiết/ lớp. tiết language forcus là 8 tiết.ôn tập là 4 : tiết kiểm tra định kỳ là 2.ân công dạy . thí nghiệm. ôn tập là 5 : tiết kiểm tra định kỳ là 2. đảm bảo sự cân đối giữa việc dạy kiến thức và rèn kĩ năng trong mỗi tiết học.Thực hiện dạy nghề phổ thông ở lớp 8 đảm bảo nghiêm túc. với số tiết học là 20 tiết . Tự chon 4 tiết/ năm .kĩ năng trong dạy học cũng như trong kiểm tra. * Học kỳ I gồm 54 tiết . 3/ Những thuận lợi .Học tự chọn trong năm là 2 tiết/ lớp.và 2 tiết tự chọn . đánh giá. + Môn Anh văn 9 : PPCT gồm 70 tiết. với số tiết học là 32 tiết . Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh. Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh. tiết language forcus là 5 tiết . Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh. tiết language forcus là 8 tiết.Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và HĐNGLL thực hiện theo quy đinh -Thực hiện dạy học tích hợp một số nội dung giữa các môn GDNGLL và GDHN và môn GDCD. tham gia có hiệu quả hội thi giáo viên giỏi cấp huyện. với số tiết học là 32 tiết .Học tự chọn trong năm là 3 tiết/ lớp.Làm quen với việc sử dụng chuẩn kiến thức .Thường xuyên sử dụng đồ dùng khi lên lớp và tích cực tự làm thêm ĐDDH . * Học kỳ I gồm 35 tiết . . tiết language forcus là 5 tiết . Gồm 5 đơn vi bài học. Thực hiện trong 37 tuần. chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 2.kiểm tra học kỳ là 1. thái độ. . . Gồm 6 đơn vi bài học.Đổi mới PPDH theo hướng xây dựng môi trường thân thiện (thể hiện ở ngôn ngữ.và 3 tiết tự chọn .2010: + Môn Anh văn 6 và 8 : PPCT gồm 105 tiết. Gồm 5đơn vi bài học..Cụ thể với môn được phân công dạy năm học 2009. . Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh. Ôn tập là 8 : tiết kiểm tra định kỳ là 2. khó khăn: + Thuận lợi 3 .ôn tập là 4 : tiết kiểm tra định kỳ là 2. dạy học tác động đồng thời nhiều đối tượng trong cùng một lớp học. các bài thực hành. bồi dưỡng tình cảm. .Tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp trường 2 lần/năm. chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 3.

Thực hiện đi vào chiều sâu cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.5 19 47.Được sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên của tổ.5 5 12.0 3 8. 4 .CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ CỦA NĂM HỌC 2009-2010 1/ Chất lượng bộ môn Chỉ tiêu phấn đấu KẾT QUẢ Giỏi Khá TB Yếu Lớp Số HS SL % SL % SL % SL % 6AB 8B 9AB 40 20 37 TB ↑ Ghi chú SL % STT 1 2 3 Môn Anh Anh Anh 3 7.bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn.. lối sống của công chức viên chức ngành GD&ĐT.1 12 32. III.Đĩa tiếng Anh 6.0 18 90. đại đa số các em có ý thức trong học tập. nghiệp vụ.Nhìn chung Phụ huynh có sự quan tâm thường xuyên đến việc học hành của con em.9 5 13.0 9 45.Xác định rõ chủ đề năm thứ 3 của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ đó xác định rõ tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.4 17 45.Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung. + Khó khăn: .5 2 10.5 13 32. Tích cực đổi mới công tác KTĐG thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức. . của các cấp. . .5 3/ Các chỉ tiêu thi đua: + Học sinh Giải HSG cấp huyện: 01 + Giáo viên: Dự giờ: 18 giờ Tham dự hội giảng: Giỏi Danh hiệu thi đua cuối năm: Lao động tiên tiến. .Cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ tương đối tốt cho việc dạy và học.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU . tiếp tục học tập và thực hiện quy định của Sở GD&ĐT Lạng Sơn tại QĐ số 832/SGD&ĐT. . IV. ban nghành có liên quan. .Với học sinh vẫn còn nhiều em chưa ý thức trong học tập nhiều em do hoàn cảnh gia đình còn ngheo .gia đình ít quan tâm đến việc học ttập của con em mình dẫn tới các em chểnh mảng trong học tập.0 2 10.5 32 86. ngày 10/12/2008 về việc ban hành tiêu chuẩn đạo đức.Bản thân giáo viên hàng năm được tập huấn .0 7 35.5 35 87. .Với học sinh : Ngoan ngoãn lễ phép. 8 và 9 hỏng không sử dụng đươc. của ban giám hiệu.Học sinh đều đang ở độ tuổi đi học. .

phụ đạo HSYK trong năm học.Nói -Đọc -Viết” . .Tham dự hội thảo. giúp các em sử dụng. từng bước nâng cao chất lượng dạy học. .8 – 2008. đẩy mạnh hoạt động tập thể.Coi trọng chất lượng giáo dục thường xuyên. .Thực hiện lên lớp từ ngày 17/8/2009 .Tăng cường kiểm tra thường xuyên hàng ngày về ý thức học tập của học sinh. .KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG * Tháng 8/2009 .Tham gia học tập và nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của nhà nước và của nghành về nội quy và quy chế chuyên môn .Nhận môn.8để vận dụng học cho tốt. . * Tháng 9/2009 5 . nâng cao chất lượng bài soạn. Thực học từ .Thực hiện nghiêm túc chương trình. đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục.kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. giáo dục hướng nghiệp.18 .Chú trọng tạo môi trường Tiếng Anh cho học sinh ngay trên lớp học.Tham gia “Xây dựng trường học thân thiện. . . . . hội giảng cấp trường 2 lần/năm. 9 tiếp tục phát huy những kiến thức học được từ lớp 6.Với học sinh lớp 8. học sinh tích cực” với nhiều hoạt động phong phú.Với học sinh lớp 6 bước đầu làm quen với tiếng Anh. sách giáo khoa. sách giáo viên do trường cấp phát. có kế hoạch bồi dưỡng HSG. lớp giảng dạy. giáo dục thể chất và hoạt động giáo dục NGLL gắn với xây dựng môi trường thân thiện. -Chú trọng nâng cao cho từng học sinh.7. kiểm định chất lượng giáo dục. .Tham gia tập huấn công tác tự đánh giá. chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “Đọc-chép” .Tham gia bồi dưỡng chính trị.Nâng cao trách nhiệm cá nhân trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ. .hoàn thiện 4 kỹ năng “ Nghe.Thực hiện có một đổi mới trong giảng dạy và nhiệm vụ được giao. . tập huấn chuyên môn hè 2008. sáng tạo phát huy tác dụng giáo dục truyền thống đối với học sinh.Tiếp tục thực hiện đổi mới PPDH. kế hoạch giáo dục của ngành. . . thực hành tốt Tiếng Anh .Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ phong trào“Xây dựng trường học thân thiện.Tham gia chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyên truyền “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và khai giảng năm học mới.Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. V. học sinh tích cực”. . Tham dự Hội giảng cấp huyện và Hội thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học.Tập trung ngày 01/8/2009. giáo dục toàn diện.Nhận hồ sơ sổ sách cá nhân.

* Tháng 10/2009 .Kiểm tra miệng 7 học sinh/lớp. . .Lập và duyệt kế hoạch cá nhân vớí trường/ .Hưởng ứng tháng “An toàn giao thông”. học tốt nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt nam 20/10 và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt. 8 tiết số 19: khối 9 tiết số13. . 8 học sinh/lớp.Dự hội nghị cán bộ viên chức.Thực hiện giảng dạy theo PPCT. .Tham gia các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/1. Phòng GD&ĐT và của trường. .Dự giờ thường xuyên 02 giờ. . 8 tiết số 35 . 8 tiết số 38: khối 9 tiết số 26. .Thực hiện giảng dạy theo PPCT. . ôn HS yếu.Kiểm tra: giáo án đầu năm của các thành viên trong tổ.Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Hoàn thành các biểu mẫu đăng ký thi đua năm học 2009-2010.Kiểm tra định kỳ Khối 6. 8 tiết số 46 : khối 9 tiết số 28.Kiểm tra 15’ khối 6.Kiểm tra miệng 6. .Kiểm tra định kỳ Khối 6. .Kiểm tra miệng 8 học sinh/lớp. . .Kiểm tra 15’ khối 6. .Kiểm tra dân chủ lần 1. . ôn HS yếu .Tìm minh chứng cho các tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.Tham dự lễ khai giảng năm học 2009-2010 và ngày “ Toàn dân đưa trẻ đến trường” đúng ngày 05/ 9/2009.Kiểm tra 15’ khối 6..Hoàn thiện báo cáo thống kê đầu năm.Ôn luyện đội tuyển HSG. * Tháng 11/2008 . . lập kế hoạch ôn HS yếu.Ôn luyện đội tuyển HSG. . . 8 tiết số 14 : khối 9 tiết số 9. 6 .Dự giờ thường xuyên 04 giờ.Tổ chức hội giảng cấp trường đợt 1 . . . .Hoàn thiện các loại sổ của cá nhân. . .Thực hiện kiểm tra khảo sát đầu năm theo đề của Sở GD&ĐT.Ôn luyện đội tuyển HSG.Tham gia thi HSG cấp trường. . .

.Hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt” chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. .Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND .Lập kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ I. ôn HS yếu .Tham dự thi HSG cấp huyện.Dạy 02 giờ giáo án điện tử. ôn HS yếu .Kiểm tra định kỳ Khối 6.. . 8 tiết số 64 : khối 9 tiết số 40.Ôn luyện đội tuyển HSG. . .Dự hội thảo cấp trường.. .Viết phiếu đánh giá các tiêu chí phục vụ cho việc viết báo cáo kiểm định chất lượng . .Kiểm tra và đánh giá chất lượng học kỳ I.Hoàn thành các loại báo cáo thống kê nộp đúng thời gian. ôn HS yếu. . về đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá.Tham dự tết trồng cây đầu xuân. . .Dự giờ thường xuyên 02 giờ. . 8+9.Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Ôn luyện đội tuyển HSG. Ôn tập học kỳ I * Tháng 01/2010: .Phân công chuyên môn học kỳ II. .Dự giờ thường xuyên 02 giờ.Kiểm tra miệng 7 học sinh/lớp.Tham dự giao lưu văn nghệ nhân dịp 20-11. .Dự giờ thường xuyên và hội giảng.Kiểm tra miệng 6 học sinh/lớp. .Ôn luyện đội tuyển HSG.Dự giờ thường xuyên 02 giờ. 7 . * Tháng 03/2010: .Dạy tự chọn Anh 6. . * Tháng 12/2009 . . . . * Tháng 02/2010: .Thực hiện giảng dạy theo PPCT. . 8/3 và ngày 26/3.Kiểm tra miệng 6 học sinh/lớp. .Thực hiện các hoạt động nhân ngày 3/2. .Tham gia đại hội TDTT của xã.8 tiết số 71: khối 9 tiết số 47.Kiểm tra 15’ khối 6.

8 tiết số 89: khối 9 tiết số 60.Tổng kết năm học.. . * Tháng 06/2010: . .Ôn luyện đội tuyển HSG.Ôn tập học kỳ II * Tháng 05/2010: .Kiểm tra miệng 8 học sinh/lớp. . .Kiểm tra miệng 9 học sinh/lớp.Dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém.Hoàn thành báo cáo thống kê cuối năm. . 8 tiết số 92 : khối 9 tiết số 52. .Ôn HS yếu. . * Tháng 7/2010: 8 . . .Kiểm tra 15’ khối 6. * Tháng 04/2010: . . .Ôn HS yếu .Tham dự hội trại 26/3.Thực hiên báo cáo theo quy định.Thực hiện tốt QCCM. và triển khai ôn tập.Tham dự thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học. .Dự giờ thường xuyên và hội giảng.Tham dự hội giảng lần II.Kiểm tra 15’ khối 6. .Thực hiện giảng dạy theo PPCT. . .Hoàn thành chương trình năm học theo định biên.Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Kiểm tra miệng 4 học sinh/lớp. . .Kiểm tra định kỳ Khối 6.. thực hiện kiểm tra kỳ II theo lịch của PGD . ôn HS yếu . . 8 tiết số 82 : .Kiểm tra dân chủ lần 2. . .Bình xét thi đua năm học. kiểm tra cuối năm học.Dự giờ thường xuyên 02 giờ.Thực hiện ôn tập. .Dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh bậc THCS (nếu có) . nộp các loại báo cáo theo kế hoạch.Dự giờ thường xuyên 03 giờ.Xây dựng kế hoạch ôn tập.Thực hiện giảng dạy theo PPCT.

sở. . kém trong hè..Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu. Minh Hòa ngày 23 tháng 9 năm 2009 Giáo viên VŨ QUỐC KHOA 9 .Nghỉ hè * Tháng 8/2010: .Tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè. xét kết quả sau thi lại.Học và thi bồi dưỡng thường xuyên theo lịch của phòng. . tổ chức lao động. .Tập trung học sinh. .Ôn luyện thêm trong hè cho HS phải thi lại. thực hiện học theo định biên năm học.