KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2009-2010 HỌ VÀ TÊN: VŨ QUỐC KHOA Tổ: KHXH.

Môn được phân công: Môn: Tiếng Anh . lớp: 6AB . Môn: Tiếng Anh . lớp: 8B . Môn: Tiếng Anh . lớp: 9AB . A- CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 1. Thực hiện Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 4/8/2009 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010. 2. Thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/8/2009 của uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục- đào tạo năm học 20092010 trên địa bàn tỉnh. 3. Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch, thời gian năm học 2009-2010; 4. Căn cứ Công văn số 7394/BGD&ĐT-GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2009-2010; Công văn số 1299/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2009 của Sở GD&ĐT Lạng sơn. 5. Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương. B- NỘI DUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH I- Tình hìng chung Kết quả khảo sát đầu năm
KẾT QUẢ Giỏi Khá TB Yếu Lớp Số HS SL % SL % SL % SL % 6AB 8B 9AB 40 20 37 Ghi chú

STT 1 2 3

Môn Anh Anh Anh

Kém SL % 0,0 2,7

TB ↑ SL % 60,0 85,0 59,5 17 22

2 5,0 7 17,5 15 37,5 12 30,0 4 10,0 24 1 5,0 10 50.0 6 30,0 3 15,0 0 0 0,0 0 0,0 22 59,5 14 37,8 1

Căn cứ vào kết quả khảo sát đầu năm tôi xây dựng chỉ tiêu phấn đấu năm học 2009 – 2010 như sau: II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NĂM HỌC 2009-2010 1/ Nhiệm vụ trọng tâm Năm học 2009-2010 là năm thứ ba thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. với chủ đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. - Nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, tinh thần hết lòng vì học sinh thân yêu, tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, với các 1

sổ sách. khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. thông hiểu và vận dụng. chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “Đọc-chép”. gia đình. Phấn đấu thực hiện yêu cầu “3 đủ” đối với HS (Đủ ăn. Không để xảy ra biến động lớn về kết quả các kỳ thi học kỳ. HS nghèo. ngôn phong.Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. .Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn.giải pháp để hạn chế học sinh lưu ban. giảm tỷ lệ học sinh yếu kém.Thực hiện đi vào chiều sâu cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức. gắn với việc thực hiện nghiêm túc các quy định đối với cán bộ quản lý. Đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng học. tự học và sáng tạo” thể hiện từ tác phong. giáo dục nhân cách. Đánh giá đúng chất lượng học sinh. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giáo dục giữa nhà trường. đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học. giáo án theo điều lệ trường THCS. quần áo cho học sinh vùng khó khăn. nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. 2/ Nhiệm vụ cụ thể . nâng cao chất lượng đề kiểm tra. . bỏ học.Góp phần hoàn thiện việc xây dựng ngân hàng đề thi. trang phục của thầy cô giáo đều phải mẫu mực trước học sinh. . đảm bảo đề kiểm tra có yêu cầu các bước: Biết. học sinh tích cực”. . .Hưởng ứng cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động. Lịch sử. đảng viên. 2 . Tổ chức kiểm tra . đủ sách vở) . tạo thói quen sử dụng chuẩn kiến thức . . nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Tổ chức quyên góp sách vở. phấn đấu soạn bài bằng máy vi tính và giảng dạy giáo án điện tử.Nâng cao chất lượng bài soạn. học hỏi đồng nghiệp qua các buổi sinh hoạt chuyên môn.Đảm bảo đủ hồ sơ.Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện.Thực hiện quy định về việc ban hành tiêu chuẩn đạo đức lối sống của công chức.Chú trọng việc phân hoá đối tượng trong mỗi giờ dạy. nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. . . đạo đức cho học sinh . đặc biệt là giáo dục đạo đức.Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bằng cách tự học. trong việc ra bài tập về nhà cho học sinh. .Thực hiện dạy học và kiểm tra theo chuẩn kiến thức – kĩ năng. . xã hội trong giáo dục toàn diện cho học sinh. viên chức ngành GD&ĐT. ATGT. tổ chức các hoạt động ngoại khoá hướng về Văn học.Mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý có một đổi mới trong dạy học và quản lý GD .Quán triệt đầy đủ và thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm học “ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” . viên chức. thực hiện chủ trương của ngành đối với nhiệm vụ phụ đạo học sinh yếu kém. chấm dứt tình trạng học sinh ngồi sai lớp. . quy chế làm việc của trường .Thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục theo phân công.kĩ năng trong quá trình soạn bài.Coi trọng chất lượng giáo dục toàn diện. Nâng cao năng lực tin học.Tiếp tục thực hiện chương trình điều chỉnh 37 tuần của Bộ GD&ĐT. xét tốt nghiệp. đủ mặc. trong dạy học và trong kiểm tra.

với số tiết học là 20 tiết . chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 3. * Học kỳ II gồm 35 tiết . với số tiết học là 20 tiết . . bồi dưỡng tình cảm. * Học kỳ II gồm 51 tiết .2010: + Môn Anh văn 6 và 8 : PPCT gồm 105 tiết.Làm quen với việc sử dụng chuẩn kiến thức .Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học. đánh giá. . Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh. tiết language forcus là 5 tiết . Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh. dạy học tác động đồng thời nhiều đối tượng trong cùng một lớp học. với số tiết học là 32 tiết .kiểm tra học kỳ là 1. + Môn Anh văn 9 : PPCT gồm 70 tiết.Học tự chọn trong năm là 3 tiết/ lớp. tự chọn 6 tiết.ôn tập là 4 : tiết kiểm tra định kỳ là 2.và 3 tiết tự chọn . với số tiết học là 32 tiết . thí nghiệm. chất lượng. Thực hiện trong 37 tuần. nâng cao hứng thú nhận thức.Đổi mới PPDH theo hướng xây dựng môi trường thân thiện (thể hiện ở ngôn ngữ. Gồm 8 đơn vi bài học. . ôn tập là 5 : tiết kiểm tra định kỳ là 2.và 2 tiết tự chọn . đảm bảo sự cân đối giữa việc dạy kiến thức và rèn kĩ năng trong mỗi tiết học. tham gia có hiệu quả hội thi giáo viên giỏi cấp huyện. Gồm 5 đơn vi bài học. Gồm 5đơn vi bài học. Ôn tập là 8 : tiết kiểm tra định kỳ là 2.Thực hiện dạy nghề phổ thông ở lớp 8 đảm bảo nghiêm túc.Học tự chọn trong năm là 2 tiết/ lớp.kiểm tra học kỳ là 1.kĩ năng trong dạy học cũng như trong kiểm tra.và 2 tiết tự chọn . các bài thực hành. Thực hiện đầy đủ và đúng theo phân phối chương trình các nội dung. tiết language forcus là 5 tiết .Thường xuyên sử dụng đồ dùng khi lên lớp và tích cực tự làm thêm ĐDDH .Học tự chọn trong năm là 3 tiết/ lớp..kiểm tra học kỳ là 1. Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh.Tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp trường 2 lần/năm. thái độ. * Học kỳ I gồm 54 tiết .và 3 tiết tự chọn . tình cảm của giáo viên trong mỗi giờ dạy). chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 2. chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 3.Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và HĐNGLL thực hiện theo quy đinh -Thực hiện dạy học tích hợp một số nội dung giữa các môn GDNGLL và GDHN và môn GDCD.kiểm tra học kỳ là 1.Cụ thể với môn được phân công dạy năm học 2009. * Học kỳ I gồm 35 tiết . khó khăn: + Thuận lợi 3 . Thực hiện 37 tuần. tiết language forcus là 8 tiết.ôn tập là 4 : tiết kiểm tra định kỳ là 2. Tự chon 4 tiết/ năm .ân công dạy . . chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 2. 3/ Những thuận lợi .Học tự chọn trong năm là 2 tiết/ lớp. phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh. Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh. . tiết language forcus là 8 tiết. Gồm 6 đơn vi bài học.

Học sinh đều đang ở độ tuổi đi học. ban nghành có liên quan. lối sống của công chức viên chức ngành GD&ĐT. 4 .5 35 87. đại đa số các em có ý thức trong học tập.5 32 86.0 3 8. tiếp tục học tập và thực hiện quy định của Sở GD&ĐT Lạng Sơn tại QĐ số 832/SGD&ĐT. của ban giám hiệu. .Nhìn chung Phụ huynh có sự quan tâm thường xuyên đến việc học hành của con em. .5 3/ Các chỉ tiêu thi đua: + Học sinh Giải HSG cấp huyện: 01 + Giáo viên: Dự giờ: 18 giờ Tham dự hội giảng: Giỏi Danh hiệu thi đua cuối năm: Lao động tiên tiến.5 19 47.0 18 90.bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn.Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung. III.Xác định rõ chủ đề năm thứ 3 của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ đó xác định rõ tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.4 17 45.Với học sinh vẫn còn nhiều em chưa ý thức trong học tập nhiều em do hoàn cảnh gia đình còn ngheo . . của các cấp.9 5 13. .Bản thân giáo viên hàng năm được tập huấn .GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU . Tích cực đổi mới công tác KTĐG thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức.Đĩa tiếng Anh 6.0 9 45.. . . .gia đình ít quan tâm đến việc học ttập của con em mình dẫn tới các em chểnh mảng trong học tập.Với học sinh : Ngoan ngoãn lễ phép.Thực hiện đi vào chiều sâu cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. + Khó khăn: .5 13 32. .5 5 12.CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ CỦA NĂM HỌC 2009-2010 1/ Chất lượng bộ môn Chỉ tiêu phấn đấu KẾT QUẢ Giỏi Khá TB Yếu Lớp Số HS SL % SL % SL % SL % 6AB 8B 9AB 40 20 37 TB ↑ Ghi chú SL % STT 1 2 3 Môn Anh Anh Anh 3 7. nghiệp vụ. 8 và 9 hỏng không sử dụng đươc.0 2 10.1 12 32.Cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ tương đối tốt cho việc dạy và học. IV.Được sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên của tổ.5 2 10. ngày 10/12/2008 về việc ban hành tiêu chuẩn đạo đức.0 7 35.

Tham gia tập huấn công tác tự đánh giá.Nói -Đọc -Viết” . . .Tăng cường kiểm tra thường xuyên hàng ngày về ý thức học tập của học sinh.Tham dự hội thảo. phụ đạo HSYK trong năm học.18 . thực hành tốt Tiếng Anh .Nâng cao trách nhiệm cá nhân trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ.Tham gia bồi dưỡng chính trị. giáo dục hướng nghiệp. lớp giảng dạy. .Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học.Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ phong trào“Xây dựng trường học thân thiện.Tiếp tục thực hiện đổi mới PPDH. * Tháng 9/2009 5 .hoàn thiện 4 kỹ năng “ Nghe. kiểm định chất lượng giáo dục.Với học sinh lớp 8. 9 tiếp tục phát huy những kiến thức học được từ lớp 6.Tập trung ngày 01/8/2009. V. .8 – 2008. . đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục. từng bước nâng cao chất lượng dạy học.Thực hiện nghiêm túc chương trình. sách giáo khoa. . . .kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. giáo dục thể chất và hoạt động giáo dục NGLL gắn với xây dựng môi trường thân thiện. Thực học từ . .Tham gia chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyên truyền “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và khai giảng năm học mới.KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG * Tháng 8/2009 .Thực hiện có một đổi mới trong giảng dạy và nhiệm vụ được giao.Với học sinh lớp 6 bước đầu làm quen với tiếng Anh.Tham gia học tập và nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của nhà nước và của nghành về nội quy và quy chế chuyên môn . . .8để vận dụng học cho tốt.Nhận môn.Chú trọng tạo môi trường Tiếng Anh cho học sinh ngay trên lớp học. tập huấn chuyên môn hè 2008. chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “Đọc-chép” . giúp các em sử dụng.7. Tham dự Hội giảng cấp huyện và Hội thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học. có kế hoạch bồi dưỡng HSG.Thực hiện lên lớp từ ngày 17/8/2009 . kế hoạch giáo dục của ngành. nâng cao chất lượng bài soạn. sách giáo viên do trường cấp phát. giáo dục toàn diện.Nhận hồ sơ sổ sách cá nhân. . . .Tham gia “Xây dựng trường học thân thiện. học sinh tích cực” với nhiều hoạt động phong phú.Coi trọng chất lượng giáo dục thường xuyên. học sinh tích cực”. hội giảng cấp trường 2 lần/năm. sáng tạo phát huy tác dụng giáo dục truyền thống đối với học sinh. đẩy mạnh hoạt động tập thể. -Chú trọng nâng cao cho từng học sinh. .

Thực hiện giảng dạy theo PPCT. .Kiểm tra định kỳ Khối 6..Tìm minh chứng cho các tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục. . . . ôn HS yếu . lập kế hoạch ôn HS yếu. .Tham dự lễ khai giảng năm học 2009-2010 và ngày “ Toàn dân đưa trẻ đến trường” đúng ngày 05/ 9/2009.Hoàn thiện các loại sổ của cá nhân.Ôn luyện đội tuyển HSG.Kiểm tra 15’ khối 6. 8 tiết số 46 : khối 9 tiết số 28.Kiểm tra miệng 7 học sinh/lớp.Tổ chức hội giảng cấp trường đợt 1 .Kiểm tra 15’ khối 6.Hoàn thiện báo cáo thống kê đầu năm.Hoàn thành các biểu mẫu đăng ký thi đua năm học 2009-2010. .Kiểm tra: giáo án đầu năm của các thành viên trong tổ. .Ôn luyện đội tuyển HSG. . 8 tiết số 35 . 8 học sinh/lớp. . .Kiểm tra miệng 8 học sinh/lớp. 8 tiết số 14 : khối 9 tiết số 9. . .Ôn luyện đội tuyển HSG.Thực hiện kiểm tra khảo sát đầu năm theo đề của Sở GD&ĐT. .Dự giờ thường xuyên 04 giờ.Lập và duyệt kế hoạch cá nhân vớí trường/ . . học tốt nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt nam 20/10 và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. . .Kiểm tra 15’ khối 6. .Kiểm tra định kỳ Khối 6. * Tháng 10/2009 .Dự hội nghị cán bộ viên chức.Thực hiện giảng dạy theo PPCT. 6 . . Phòng GD&ĐT và của trường. . .Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt.Thực hiện giảng dạy theo PPCT. . 8 tiết số 38: khối 9 tiết số 26. 8 tiết số 19: khối 9 tiết số13.Tham gia các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/1.Kiểm tra miệng 6.Tham gia thi HSG cấp trường.Kiểm tra dân chủ lần 1. .Hưởng ứng tháng “An toàn giao thông”.Dự giờ thường xuyên 02 giờ. . * Tháng 11/2008 . ôn HS yếu. .

Tham dự thi HSG cấp huyện. ôn HS yếu. . . . về đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá.Hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt” chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.Kiểm tra miệng 6 học sinh/lớp.Dạy 02 giờ giáo án điện tử. Ôn tập học kỳ I * Tháng 01/2010: . . .Dự giờ thường xuyên và hội giảng. 8+9.Tham gia đại hội TDTT của xã.Kiểm tra định kỳ Khối 6.Dạy tự chọn Anh 6. 8 tiết số 64 : khối 9 tiết số 40. . . .Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND . .8 tiết số 71: khối 9 tiết số 47.Ôn luyện đội tuyển HSG.Kiểm tra 15’ khối 6. ôn HS yếu .Phân công chuyên môn học kỳ II.Dự hội thảo cấp trường. . .Ôn luyện đội tuyển HSG. . . .Dự giờ thường xuyên 02 giờ. .Tham dự giao lưu văn nghệ nhân dịp 20-11.. . . * Tháng 03/2010: .Hoàn thành các loại báo cáo thống kê nộp đúng thời gian.Thực hiện các hoạt động nhân ngày 3/2. 8/3 và ngày 26/3. * Tháng 02/2010: .Kiểm tra và đánh giá chất lượng học kỳ I. . .Tham dự tết trồng cây đầu xuân. .Dự giờ thường xuyên 02 giờ.Viết phiếu đánh giá các tiêu chí phục vụ cho việc viết báo cáo kiểm định chất lượng . * Tháng 12/2009 .Kiểm tra miệng 6 học sinh/lớp. . 7 ..Lập kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ I.Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Ôn luyện đội tuyển HSG. ôn HS yếu .Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Dự giờ thường xuyên 02 giờ.Kiểm tra miệng 7 học sinh/lớp.

Xây dựng kế hoạch ôn tập.Kiểm tra miệng 8 học sinh/lớp.Ôn HS yếu. . .. .Dự giờ thường xuyên 02 giờ.Dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh bậc THCS (nếu có) . . .Bình xét thi đua năm học.Kiểm tra miệng 9 học sinh/lớp. ôn HS yếu . .Kiểm tra 15’ khối 6.Thực hiện giảng dạy theo PPCT. . . . . .Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Ôn HS yếu . 8 tiết số 92 : khối 9 tiết số 52. * Tháng 06/2010: .Thực hiện ôn tập.Thực hiện tốt QCCM. * Tháng 04/2010: . kiểm tra cuối năm học. . .Dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém.Kiểm tra dân chủ lần 2.. 8 tiết số 89: khối 9 tiết số 60.Dự giờ thường xuyên 03 giờ.Ôn tập học kỳ II * Tháng 05/2010: . thực hiện kiểm tra kỳ II theo lịch của PGD .Ôn luyện đội tuyển HSG. .Tham dự thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học.Thực hiên báo cáo theo quy định.Tổng kết năm học. . 8 tiết số 82 : .Kiểm tra 15’ khối 6. nộp các loại báo cáo theo kế hoạch. . .Kiểm tra định kỳ Khối 6.Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Tham dự hội trại 26/3.Dự giờ thường xuyên và hội giảng. . .Hoàn thành báo cáo thống kê cuối năm. . * Tháng 7/2010: 8 .Kiểm tra miệng 4 học sinh/lớp. và triển khai ôn tập.Hoàn thành chương trình năm học theo định biên. .Tham dự hội giảng lần II.

Tập trung học sinh. thực hiện học theo định biên năm học. Minh Hòa ngày 23 tháng 9 năm 2009 Giáo viên VŨ QUỐC KHOA 9 . tổ chức lao động.Học và thi bồi dưỡng thường xuyên theo lịch của phòng.Nghỉ hè * Tháng 8/2010: . xét kết quả sau thi lại. . .Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu. sở. . .. kém trong hè.Tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè.Ôn luyện thêm trong hè cho HS phải thi lại.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful