KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2009-2010 HỌ VÀ TÊN: VŨ QUỐC KHOA Tổ: KHXH.

Môn được phân công: Môn: Tiếng Anh . lớp: 6AB . Môn: Tiếng Anh . lớp: 8B . Môn: Tiếng Anh . lớp: 9AB . A- CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 1. Thực hiện Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 4/8/2009 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010. 2. Thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/8/2009 của uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục- đào tạo năm học 20092010 trên địa bàn tỉnh. 3. Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch, thời gian năm học 2009-2010; 4. Căn cứ Công văn số 7394/BGD&ĐT-GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2009-2010; Công văn số 1299/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2009 của Sở GD&ĐT Lạng sơn. 5. Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương. B- NỘI DUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH I- Tình hìng chung Kết quả khảo sát đầu năm
KẾT QUẢ Giỏi Khá TB Yếu Lớp Số HS SL % SL % SL % SL % 6AB 8B 9AB 40 20 37 Ghi chú

STT 1 2 3

Môn Anh Anh Anh

Kém SL % 0,0 2,7

TB ↑ SL % 60,0 85,0 59,5 17 22

2 5,0 7 17,5 15 37,5 12 30,0 4 10,0 24 1 5,0 10 50.0 6 30,0 3 15,0 0 0 0,0 0 0,0 22 59,5 14 37,8 1

Căn cứ vào kết quả khảo sát đầu năm tôi xây dựng chỉ tiêu phấn đấu năm học 2009 – 2010 như sau: II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NĂM HỌC 2009-2010 1/ Nhiệm vụ trọng tâm Năm học 2009-2010 là năm thứ ba thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. với chủ đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. - Nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, tinh thần hết lòng vì học sinh thân yêu, tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, với các 1

giảm tỷ lệ học sinh yếu kém. quần áo cho học sinh vùng khó khăn. . gia đình. Tổ chức kiểm tra . trang phục của thầy cô giáo đều phải mẫu mực trước học sinh.Thực hiện đi vào chiều sâu cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức. trong dạy học và trong kiểm tra. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học. đủ sách vở) .giải pháp để hạn chế học sinh lưu ban. đủ mặc. nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. Không để xảy ra biến động lớn về kết quả các kỳ thi học kỳ. học hỏi đồng nghiệp qua các buổi sinh hoạt chuyên môn.Nâng cao chất lượng bài soạn.Thực hiện dạy học và kiểm tra theo chuẩn kiến thức – kĩ năng. quy chế làm việc của trường . khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn. . phấn đấu soạn bài bằng máy vi tính và giảng dạy giáo án điện tử. Đánh giá đúng chất lượng học sinh. 2/ Nhiệm vụ cụ thể .Quán triệt đầy đủ và thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm học “ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” . đạo đức cho học sinh . nâng cao chất lượng đề kiểm tra. 2 . .Thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục theo phân công.Tiếp tục thực hiện chương trình điều chỉnh 37 tuần của Bộ GD&ĐT.Mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý có một đổi mới trong dạy học và quản lý GD . giáo án theo điều lệ trường THCS. giáo dục nhân cách. HS nghèo. đảng viên. tổ chức các hoạt động ngoại khoá hướng về Văn học. đảm bảo đề kiểm tra có yêu cầu các bước: Biết. tự học và sáng tạo” thể hiện từ tác phong.Hưởng ứng cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động. đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. học sinh tích cực”. . . đặc biệt là giáo dục đạo đức. tạo thói quen sử dụng chuẩn kiến thức . chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “Đọc-chép”. . . xã hội trong giáo dục toàn diện cho học sinh. Phấn đấu thực hiện yêu cầu “3 đủ” đối với HS (Đủ ăn. Nâng cao năng lực tin học.Góp phần hoàn thiện việc xây dựng ngân hàng đề thi. ATGT. trong việc ra bài tập về nhà cho học sinh.Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học.Thực hiện quy định về việc ban hành tiêu chuẩn đạo đức lối sống của công chức.Chú trọng việc phân hoá đối tượng trong mỗi giờ dạy. Đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng học. . gắn với việc thực hiện nghiêm túc các quy định đối với cán bộ quản lý.kĩ năng trong quá trình soạn bài.Đảm bảo đủ hồ sơ. . Thực hiện tốt quy chế phối hợp giáo dục giữa nhà trường. bỏ học. . . Lịch sử.Coi trọng chất lượng giáo dục toàn diện. Tổ chức quyên góp sách vở. xét tốt nghiệp. chấm dứt tình trạng học sinh ngồi sai lớp. nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. viên chức. ngôn phong. viên chức ngành GD&ĐT.Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bằng cách tự học. sổ sách. thực hiện chủ trương của ngành đối với nhiệm vụ phụ đạo học sinh yếu kém. thông hiểu và vận dụng.Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện.

Thực hiện 37 tuần.kiểm tra học kỳ là 1.Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học. Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh.kĩ năng trong dạy học cũng như trong kiểm tra.Học tự chọn trong năm là 3 tiết/ lớp. chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 3. khó khăn: + Thuận lợi 3 . thái độ. Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh. tiết language forcus là 8 tiết.Học tự chọn trong năm là 2 tiết/ lớp.2010: + Môn Anh văn 6 và 8 : PPCT gồm 105 tiết. đánh giá. .kiểm tra học kỳ là 1. Thực hiện trong 37 tuần.ôn tập là 4 : tiết kiểm tra định kỳ là 2.Làm quen với việc sử dụng chuẩn kiến thức . . Ôn tập là 8 : tiết kiểm tra định kỳ là 2.Cụ thể với môn được phân công dạy năm học 2009. nâng cao hứng thú nhận thức.. với số tiết học là 20 tiết . * Học kỳ II gồm 51 tiết .Thực hiện dạy nghề phổ thông ở lớp 8 đảm bảo nghiêm túc. Gồm 8 đơn vi bài học.và 2 tiết tự chọn . * Học kỳ II gồm 35 tiết .Học tự chọn trong năm là 2 tiết/ lớp.kiểm tra học kỳ là 1. thí nghiệm. tham gia có hiệu quả hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.Đổi mới PPDH theo hướng xây dựng môi trường thân thiện (thể hiện ở ngôn ngữ. tiết language forcus là 8 tiết. Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh.kiểm tra học kỳ là 1. Tự chon 4 tiết/ năm . chất lượng. với số tiết học là 32 tiết . tình cảm của giáo viên trong mỗi giờ dạy). tự chọn 6 tiết. tiết language forcus là 5 tiết . đảm bảo sự cân đối giữa việc dạy kiến thức và rèn kĩ năng trong mỗi tiết học. Gồm 5 đơn vi bài học. Thực hiện đầy đủ và đúng theo phân phối chương trình các nội dung. * Học kỳ I gồm 35 tiết . các bài thực hành.và 2 tiết tự chọn . Gồm 6 đơn vi bài học. tiết language forcus là 5 tiết .Thường xuyên sử dụng đồ dùng khi lên lớp và tích cực tự làm thêm ĐDDH .và 3 tiết tự chọn . Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh. chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 2. . .Học tự chọn trong năm là 3 tiết/ lớp. . chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 3. dạy học tác động đồng thời nhiều đối tượng trong cùng một lớp học. phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh. 3/ Những thuận lợi . Gồm 5đơn vi bài học. * Học kỳ I gồm 54 tiết .ôn tập là 4 : tiết kiểm tra định kỳ là 2.Tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp trường 2 lần/năm. ôn tập là 5 : tiết kiểm tra định kỳ là 2.ân công dạy . + Môn Anh văn 9 : PPCT gồm 70 tiết.và 3 tiết tự chọn . với số tiết học là 20 tiết . bồi dưỡng tình cảm. chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 2.Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và HĐNGLL thực hiện theo quy đinh -Thực hiện dạy học tích hợp một số nội dung giữa các môn GDNGLL và GDHN và môn GDCD. với số tiết học là 32 tiết .

5 19 47. IV. tiếp tục học tập và thực hiện quy định của Sở GD&ĐT Lạng Sơn tại QĐ số 832/SGD&ĐT. ban nghành có liên quan. 8 và 9 hỏng không sử dụng đươc. .5 13 32.Xác định rõ chủ đề năm thứ 3 của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ đó xác định rõ tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. .. lối sống của công chức viên chức ngành GD&ĐT.0 9 45.1 12 32.Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung. III.5 5 12.gia đình ít quan tâm đến việc học ttập của con em mình dẫn tới các em chểnh mảng trong học tập. . nghiệp vụ.CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ CỦA NĂM HỌC 2009-2010 1/ Chất lượng bộ môn Chỉ tiêu phấn đấu KẾT QUẢ Giỏi Khá TB Yếu Lớp Số HS SL % SL % SL % SL % 6AB 8B 9AB 40 20 37 TB ↑ Ghi chú SL % STT 1 2 3 Môn Anh Anh Anh 3 7. .0 2 10.Nhìn chung Phụ huynh có sự quan tâm thường xuyên đến việc học hành của con em.Với học sinh vẫn còn nhiều em chưa ý thức trong học tập nhiều em do hoàn cảnh gia đình còn ngheo .0 7 35.Thực hiện đi vào chiều sâu cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.Với học sinh : Ngoan ngoãn lễ phép. Tích cực đổi mới công tác KTĐG thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức. .Đĩa tiếng Anh 6.Cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ tương đối tốt cho việc dạy và học.5 2 10.Học sinh đều đang ở độ tuổi đi học. .5 32 86.Bản thân giáo viên hàng năm được tập huấn .0 3 8. của các cấp.bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn.9 5 13. + Khó khăn: . ngày 10/12/2008 về việc ban hành tiêu chuẩn đạo đức.5 35 87. của ban giám hiệu.0 18 90.Được sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên của tổ.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU . . đại đa số các em có ý thức trong học tập. .5 3/ Các chỉ tiêu thi đua: + Học sinh Giải HSG cấp huyện: 01 + Giáo viên: Dự giờ: 18 giờ Tham dự hội giảng: Giỏi Danh hiệu thi đua cuối năm: Lao động tiên tiến. 4 .4 17 45.

. nâng cao chất lượng bài soạn.Tham gia tập huấn công tác tự đánh giá.Với học sinh lớp 8.8 – 2008. .Nhận hồ sơ sổ sách cá nhân. -Chú trọng nâng cao cho từng học sinh.Tăng cường kiểm tra thường xuyên hàng ngày về ý thức học tập của học sinh.8để vận dụng học cho tốt. học sinh tích cực” với nhiều hoạt động phong phú.Thực hiện nghiêm túc chương trình.18 . giáo dục hướng nghiệp.Tham gia học tập và nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của nhà nước và của nghành về nội quy và quy chế chuyên môn . lớp giảng dạy. đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục.Tập trung ngày 01/8/2009. giáo dục toàn diện.Tham gia chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyên truyền “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và khai giảng năm học mới.Nhận môn.Chú trọng tạo môi trường Tiếng Anh cho học sinh ngay trên lớp học. 9 tiếp tục phát huy những kiến thức học được từ lớp 6. từng bước nâng cao chất lượng dạy học.Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. sách giáo viên do trường cấp phát. .Tham gia bồi dưỡng chính trị.Thực hiện có một đổi mới trong giảng dạy và nhiệm vụ được giao. học sinh tích cực”. V. . đẩy mạnh hoạt động tập thể. sách giáo khoa. .Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ phong trào“Xây dựng trường học thân thiện. Thực học từ .Thực hiện lên lớp từ ngày 17/8/2009 . . .Với học sinh lớp 6 bước đầu làm quen với tiếng Anh. tập huấn chuyên môn hè 2008. . . phụ đạo HSYK trong năm học. chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “Đọc-chép” . kiểm định chất lượng giáo dục. thực hành tốt Tiếng Anh . Tham dự Hội giảng cấp huyện và Hội thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học.hoàn thiện 4 kỹ năng “ Nghe. hội giảng cấp trường 2 lần/năm. .Nói -Đọc -Viết” . giáo dục thể chất và hoạt động giáo dục NGLL gắn với xây dựng môi trường thân thiện. . . sáng tạo phát huy tác dụng giáo dục truyền thống đối với học sinh.Nâng cao trách nhiệm cá nhân trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ.7.Tham gia “Xây dựng trường học thân thiện.Tiếp tục thực hiện đổi mới PPDH.Coi trọng chất lượng giáo dục thường xuyên. . kế hoạch giáo dục của ngành. .Tham dự hội thảo.KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG * Tháng 8/2009 . . có kế hoạch bồi dưỡng HSG. * Tháng 9/2009 5 .kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. giúp các em sử dụng.

Dự giờ thường xuyên 04 giờ.Hưởng ứng tháng “An toàn giao thông”.Hoàn thành các biểu mẫu đăng ký thi đua năm học 2009-2010.Kiểm tra 15’ khối 6.Kiểm tra miệng 8 học sinh/lớp. lập kế hoạch ôn HS yếu. 8 tiết số 35 .Hoàn thiện báo cáo thống kê đầu năm.Thực hiện giảng dạy theo PPCT. .Thực hiện kiểm tra khảo sát đầu năm theo đề của Sở GD&ĐT. .Kiểm tra 15’ khối 6.Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt. . . 8 tiết số 19: khối 9 tiết số13.Ôn luyện đội tuyển HSG.Dự hội nghị cán bộ viên chức.Tham gia thi HSG cấp trường. Phòng GD&ĐT và của trường. .Lập và duyệt kế hoạch cá nhân vớí trường/ . . .Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Dự giờ thường xuyên 02 giờ. .Tìm minh chứng cho các tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.Tham gia các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/1. .Kiểm tra miệng 6.Hoàn thiện các loại sổ của cá nhân.Tổ chức hội giảng cấp trường đợt 1 .Kiểm tra định kỳ Khối 6. .Tham dự lễ khai giảng năm học 2009-2010 và ngày “ Toàn dân đưa trẻ đến trường” đúng ngày 05/ 9/2009. .Ôn luyện đội tuyển HSG. học tốt nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt nam 20/10 và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.Thực hiện giảng dạy theo PPCT. . * Tháng 10/2009 . 6 .Kiểm tra định kỳ Khối 6. .Kiểm tra 15’ khối 6. 8 học sinh/lớp. .Kiểm tra dân chủ lần 1.. . . . * Tháng 11/2008 . .Kiểm tra miệng 7 học sinh/lớp.Kiểm tra: giáo án đầu năm của các thành viên trong tổ. . . 8 tiết số 46 : khối 9 tiết số 28. . . . . ôn HS yếu .Ôn luyện đội tuyển HSG. 8 tiết số 14 : khối 9 tiết số 9. ôn HS yếu. 8 tiết số 38: khối 9 tiết số 26.

. 8 tiết số 64 : khối 9 tiết số 40. .Dự giờ thường xuyên 02 giờ.Thực hiện các hoạt động nhân ngày 3/2.8 tiết số 71: khối 9 tiết số 47.Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Dự giờ thường xuyên 02 giờ.Phân công chuyên môn học kỳ II.Lập kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ I.Hoàn thành các loại báo cáo thống kê nộp đúng thời gian. . 8+9.Dạy 02 giờ giáo án điện tử. * Tháng 02/2010: ..Kiểm tra định kỳ Khối 6. ôn HS yếu .Ôn luyện đội tuyển HSG.Dạy tự chọn Anh 6.Tham dự giao lưu văn nghệ nhân dịp 20-11. . . . 8/3 và ngày 26/3. * Tháng 12/2009 .Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND . .Hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt” chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. .Tham dự tết trồng cây đầu xuân. về đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá. .Ôn luyện đội tuyển HSG. .Kiểm tra miệng 6 học sinh/lớp. Ôn tập học kỳ I * Tháng 01/2010: . 7 . .Kiểm tra miệng 7 học sinh/lớp. * Tháng 03/2010: .. ôn HS yếu. .Kiểm tra miệng 6 học sinh/lớp. .Kiểm tra và đánh giá chất lượng học kỳ I.Dự giờ thường xuyên và hội giảng. .Dự hội thảo cấp trường. ôn HS yếu . . .Thực hiện giảng dạy theo PPCT. .Tham dự thi HSG cấp huyện.Dự giờ thường xuyên 02 giờ. .Ôn luyện đội tuyển HSG.Viết phiếu đánh giá các tiêu chí phục vụ cho việc viết báo cáo kiểm định chất lượng . . .Kiểm tra 15’ khối 6. .Tham gia đại hội TDTT của xã.Thực hiện giảng dạy theo PPCT.

.Kiểm tra 15’ khối 6. .Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Thực hiện giảng dạy theo PPCT. .Kiểm tra miệng 8 học sinh/lớp.Dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh bậc THCS (nếu có) .Kiểm tra dân chủ lần 2. . ôn HS yếu . * Tháng 04/2010: . . thực hiện kiểm tra kỳ II theo lịch của PGD .Kiểm tra miệng 9 học sinh/lớp.Thực hiện ôn tập.Tổng kết năm học.Kiểm tra 15’ khối 6.Ôn HS yếu. .Thực hiện tốt QCCM.Hoàn thành báo cáo thống kê cuối năm.Kiểm tra miệng 4 học sinh/lớp.Kiểm tra định kỳ Khối 6. .Ôn HS yếu . . 8 tiết số 89: khối 9 tiết số 60.Tham dự thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học. .Dự giờ thường xuyên 02 giờ.Dự giờ thường xuyên 03 giờ.Thực hiên báo cáo theo quy định. . .Hoàn thành chương trình năm học theo định biên. .. .Bình xét thi đua năm học.Tham dự hội giảng lần II. ..Ôn luyện đội tuyển HSG. . nộp các loại báo cáo theo kế hoạch. * Tháng 7/2010: 8 .Thực hiện giảng dạy theo PPCT. . . 8 tiết số 92 : khối 9 tiết số 52. và triển khai ôn tập. . . * Tháng 06/2010: . . 8 tiết số 82 : .Dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém.Dự giờ thường xuyên và hội giảng. kiểm tra cuối năm học. .Ôn tập học kỳ II * Tháng 05/2010: .Xây dựng kế hoạch ôn tập.Tham dự hội trại 26/3.

sở. . . tổ chức lao động.Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu. xét kết quả sau thi lại.Ôn luyện thêm trong hè cho HS phải thi lại.Học và thi bồi dưỡng thường xuyên theo lịch của phòng.Nghỉ hè * Tháng 8/2010: .Tập trung học sinh.Tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè. . Minh Hòa ngày 23 tháng 9 năm 2009 Giáo viên VŨ QUỐC KHOA 9 . . kém trong hè.. thực hiện học theo định biên năm học.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful