Ke Hoach Bo Mon Tieng Anh

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2009-2010 HỌ VÀ TÊN: VŨ QUỐC KHOA Tổ: KHXH.

Môn được phân công: Môn: Tiếng Anh . lớp: 6AB . Môn: Tiếng Anh . lớp: 8B . Môn: Tiếng Anh . lớp: 9AB . A- CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 1. Thực hiện Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 4/8/2009 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010. 2. Thực hiện chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/8/2009 của uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục- đào tạo năm học 20092010 trên địa bàn tỉnh. 3. Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch, thời gian năm học 2009-2010; 4. Căn cứ Công văn số 7394/BGD&ĐT-GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2009-2010; Công văn số 1299/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2009 của Sở GD&ĐT Lạng sơn. 5. Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương. B- NỘI DUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH I- Tình hìng chung Kết quả khảo sát đầu năm
KẾT QUẢ Giỏi Khá TB Yếu Lớp Số HS SL % SL % SL % SL % 6AB 8B 9AB 40 20 37 Ghi chú

STT 1 2 3

Môn Anh Anh Anh

Kém SL % 0,0 2,7

TB ↑ SL % 60,0 85,0 59,5 17 22

2 5,0 7 17,5 15 37,5 12 30,0 4 10,0 24 1 5,0 10 50.0 6 30,0 3 15,0 0 0 0,0 0 0,0 22 59,5 14 37,8 1

Căn cứ vào kết quả khảo sát đầu năm tôi xây dựng chỉ tiêu phấn đấu năm học 2009 – 2010 như sau: II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NĂM HỌC 2009-2010 1/ Nhiệm vụ trọng tâm Năm học 2009-2010 là năm thứ ba thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. với chủ đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. - Nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, tinh thần hết lòng vì học sinh thân yêu, tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, với các 1

đặc biệt là giáo dục đạo đức.Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn. chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “Đọc-chép”. thực hiện chủ trương của ngành đối với nhiệm vụ phụ đạo học sinh yếu kém. đảng viên. 2/ Nhiệm vụ cụ thể . Đánh giá đúng chất lượng học sinh. tạo thói quen sử dụng chuẩn kiến thức . đủ sách vở) . Tổ chức kiểm tra . . gắn với việc thực hiện nghiêm túc các quy định đối với cán bộ quản lý. . nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tổ chức quyên góp sách vở.Chú trọng việc phân hoá đối tượng trong mỗi giờ dạy. quần áo cho học sinh vùng khó khăn. . trang phục của thầy cô giáo đều phải mẫu mực trước học sinh. nâng cao chất lượng đề kiểm tra. . đủ mặc. Lịch sử. khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. .Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện. thông hiểu và vận dụng. xã hội trong giáo dục toàn diện cho học sinh. đạo đức cho học sinh . bỏ học.giải pháp để hạn chế học sinh lưu ban.Tiếp tục thực hiện chương trình điều chỉnh 37 tuần của Bộ GD&ĐT.Thực hiện quy định về việc ban hành tiêu chuẩn đạo đức lối sống của công chức. viên chức ngành GD&ĐT. đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học.Mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý có một đổi mới trong dạy học và quản lý GD .Quán triệt đầy đủ và thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm học “ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” . học sinh tích cực”. giảm tỷ lệ học sinh yếu kém. ATGT.Đảm bảo đủ hồ sơ. Đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng học.Hưởng ứng cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động.Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bằng cách tự học. HS nghèo. gia đình. . giáo dục nhân cách. học hỏi đồng nghiệp qua các buổi sinh hoạt chuyên môn.Thực hiện dạy học và kiểm tra theo chuẩn kiến thức – kĩ năng. trong việc ra bài tập về nhà cho học sinh. 2 . chấm dứt tình trạng học sinh ngồi sai lớp. . tổ chức các hoạt động ngoại khoá hướng về Văn học. sổ sách. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giáo dục giữa nhà trường. . quy chế làm việc của trường .Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học.Nâng cao chất lượng bài soạn. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học. . nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. viên chức.Thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục theo phân công. Phấn đấu thực hiện yêu cầu “3 đủ” đối với HS (Đủ ăn. ngôn phong. đảm bảo đề kiểm tra có yêu cầu các bước: Biết.Thực hiện đi vào chiều sâu cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức. nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.Coi trọng chất lượng giáo dục toàn diện. . xét tốt nghiệp. Không để xảy ra biến động lớn về kết quả các kỳ thi học kỳ. trong dạy học và trong kiểm tra.kĩ năng trong quá trình soạn bài. phấn đấu soạn bài bằng máy vi tính và giảng dạy giáo án điện tử. . tự học và sáng tạo” thể hiện từ tác phong. giáo án theo điều lệ trường THCS. Nâng cao năng lực tin học.Góp phần hoàn thiện việc xây dựng ngân hàng đề thi.

và 3 tiết tự chọn . chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 2. với số tiết học là 32 tiết . bồi dưỡng tình cảm. 3/ Những thuận lợi . Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh.Làm quen với việc sử dụng chuẩn kiến thức . tự chọn 6 tiết. .Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và HĐNGLL thực hiện theo quy đinh -Thực hiện dạy học tích hợp một số nội dung giữa các môn GDNGLL và GDHN và môn GDCD. Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh.Học tự chọn trong năm là 2 tiết/ lớp.ôn tập là 4 : tiết kiểm tra định kỳ là 2.Học tự chọn trong năm là 3 tiết/ lớp. dạy học tác động đồng thời nhiều đối tượng trong cùng một lớp học. ôn tập là 5 : tiết kiểm tra định kỳ là 2. đảm bảo sự cân đối giữa việc dạy kiến thức và rèn kĩ năng trong mỗi tiết học. . * Học kỳ II gồm 35 tiết . tiết language forcus là 5 tiết . * Học kỳ I gồm 35 tiết .và 2 tiết tự chọn . Thực hiện 37 tuần. Ôn tập là 8 : tiết kiểm tra định kỳ là 2. chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 3. Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh. nâng cao hứng thú nhận thức.kiểm tra học kỳ là 1.Tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp trường 2 lần/năm.Học tự chọn trong năm là 2 tiết/ lớp.kiểm tra học kỳ là 1.2010: + Môn Anh văn 6 và 8 : PPCT gồm 105 tiết. khó khăn: + Thuận lợi 3 . Gồm 6 đơn vi bài học. Thực hiện trong 37 tuần. chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 3.kiểm tra học kỳ là 1.và 3 tiết tự chọn . Số lần kiểm tra miệng ít nhất 01 lần trên học sinh.. .Đổi mới PPDH theo hướng xây dựng môi trường thân thiện (thể hiện ở ngôn ngữ. Thực hiện đầy đủ và đúng theo phân phối chương trình các nội dung. Tự chon 4 tiết/ năm . * Học kỳ II gồm 51 tiết . thái độ. Gồm 5đơn vi bài học. phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh.kĩ năng trong dạy học cũng như trong kiểm tra. chất lượng. với số tiết học là 20 tiết .ân công dạy . . Gồm 5 đơn vi bài học.Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học. các bài thực hành. tình cảm của giáo viên trong mỗi giờ dạy). thí nghiệm.Thường xuyên sử dụng đồ dùng khi lên lớp và tích cực tự làm thêm ĐDDH .Thực hiện dạy nghề phổ thông ở lớp 8 đảm bảo nghiêm túc. với số tiết học là 20 tiết .kiểm tra học kỳ là 1. với số tiết học là 32 tiết . + Môn Anh văn 9 : PPCT gồm 70 tiết. chữa bài kiểm tra là 3 :Số lần kiểm tra 15’ là 2.Cụ thể với môn được phân công dạy năm học 2009. * Học kỳ I gồm 54 tiết .ôn tập là 4 : tiết kiểm tra định kỳ là 2. tiết language forcus là 8 tiết. đánh giá.Học tự chọn trong năm là 3 tiết/ lớp. tham gia có hiệu quả hội thi giáo viên giỏi cấp huyện. Gồm 8 đơn vi bài học. . tiết language forcus là 8 tiết. tiết language forcus là 5 tiết .và 2 tiết tự chọn .

.5 35 87. IV. . nghiệp vụ.Bản thân giáo viên hàng năm được tập huấn . .Cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ tương đối tốt cho việc dạy và học.0 2 10. của ban giám hiệu.gia đình ít quan tâm đến việc học ttập của con em mình dẫn tới các em chểnh mảng trong học tập.4 17 45. 4 .5 3/ Các chỉ tiêu thi đua: + Học sinh Giải HSG cấp huyện: 01 + Giáo viên: Dự giờ: 18 giờ Tham dự hội giảng: Giỏi Danh hiệu thi đua cuối năm: Lao động tiên tiến.5 2 10.1 12 32. . ban nghành có liên quan.Thực hiện đi vào chiều sâu cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.5 19 47.0 3 8.Với học sinh vẫn còn nhiều em chưa ý thức trong học tập nhiều em do hoàn cảnh gia đình còn ngheo .5 32 86.0 9 45.CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ CỦA NĂM HỌC 2009-2010 1/ Chất lượng bộ môn Chỉ tiêu phấn đấu KẾT QUẢ Giỏi Khá TB Yếu Lớp Số HS SL % SL % SL % SL % 6AB 8B 9AB 40 20 37 TB ↑ Ghi chú SL % STT 1 2 3 Môn Anh Anh Anh 3 7. III. . của các cấp. .Đĩa tiếng Anh 6.Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung.9 5 13.5 13 32.0 7 35. 8 và 9 hỏng không sử dụng đươc.Xác định rõ chủ đề năm thứ 3 của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ đó xác định rõ tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU .. tiếp tục học tập và thực hiện quy định của Sở GD&ĐT Lạng Sơn tại QĐ số 832/SGD&ĐT. + Khó khăn: .0 18 90. .bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn.Được sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên của tổ. lối sống của công chức viên chức ngành GD&ĐT.Học sinh đều đang ở độ tuổi đi học. .Với học sinh : Ngoan ngoãn lễ phép. đại đa số các em có ý thức trong học tập. ngày 10/12/2008 về việc ban hành tiêu chuẩn đạo đức. Tích cực đổi mới công tác KTĐG thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức.5 5 12.Nhìn chung Phụ huynh có sự quan tâm thường xuyên đến việc học hành của con em.

giúp các em sử dụng. đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục.Với học sinh lớp 6 bước đầu làm quen với tiếng Anh. . phụ đạo HSYK trong năm học.Nói -Đọc -Viết” .Tham gia chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyên truyền “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và khai giảng năm học mới. học sinh tích cực”. .Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ phong trào“Xây dựng trường học thân thiện. hội giảng cấp trường 2 lần/năm. . .Nâng cao trách nhiệm cá nhân trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ.Với học sinh lớp 8.Coi trọng chất lượng giáo dục thường xuyên.Thực hiện có một đổi mới trong giảng dạy và nhiệm vụ được giao.8 – 2008.Tăng cường kiểm tra thường xuyên hàng ngày về ý thức học tập của học sinh.8để vận dụng học cho tốt. nâng cao chất lượng bài soạn.Nhận hồ sơ sổ sách cá nhân.7. . -Chú trọng nâng cao cho từng học sinh. . từng bước nâng cao chất lượng dạy học. 9 tiếp tục phát huy những kiến thức học được từ lớp 6. tập huấn chuyên môn hè 2008. . Tham dự Hội giảng cấp huyện và Hội thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học.Tham dự hội thảo.hoàn thiện 4 kỹ năng “ Nghe. kế hoạch giáo dục của ngành.Tham gia bồi dưỡng chính trị. đẩy mạnh hoạt động tập thể.Tập trung ngày 01/8/2009. .KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG * Tháng 8/2009 . giáo dục hướng nghiệp. lớp giảng dạy. kiểm định chất lượng giáo dục. học sinh tích cực” với nhiều hoạt động phong phú.18 . sách giáo khoa.Tham gia học tập và nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của nhà nước và của nghành về nội quy và quy chế chuyên môn . giáo dục thể chất và hoạt động giáo dục NGLL gắn với xây dựng môi trường thân thiện. có kế hoạch bồi dưỡng HSG. . . . giáo dục toàn diện. sáng tạo phát huy tác dụng giáo dục truyền thống đối với học sinh. sách giáo viên do trường cấp phát.Tham gia “Xây dựng trường học thân thiện. . chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “Đọc-chép” .Thực hiện nghiêm túc chương trình.Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. thực hành tốt Tiếng Anh .Tiếp tục thực hiện đổi mới PPDH.Chú trọng tạo môi trường Tiếng Anh cho học sinh ngay trên lớp học. Thực học từ .Thực hiện lên lớp từ ngày 17/8/2009 .kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. . .Tham gia tập huấn công tác tự đánh giá.Nhận môn. * Tháng 9/2009 5 . V. .

. . .Dự giờ thường xuyên 02 giờ. . . . 8 tiết số 46 : khối 9 tiết số 28. Phòng GD&ĐT và của trường.Tổ chức hội giảng cấp trường đợt 1 . .Tìm minh chứng cho các tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.Kiểm tra dân chủ lần 1.Ôn luyện đội tuyển HSG. 8 tiết số 19: khối 9 tiết số13.Tham gia các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/1. . .Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Lập và duyệt kế hoạch cá nhân vớí trường/ . lập kế hoạch ôn HS yếu. . .Dự hội nghị cán bộ viên chức.. 8 tiết số 14 : khối 9 tiết số 9. . .Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt. ôn HS yếu . . 8 tiết số 38: khối 9 tiết số 26. .Hoàn thành các biểu mẫu đăng ký thi đua năm học 2009-2010.Kiểm tra 15’ khối 6. . . ôn HS yếu. 8 học sinh/lớp.Kiểm tra định kỳ Khối 6. .Thực hiện giảng dạy theo PPCT. . .Kiểm tra miệng 7 học sinh/lớp. * Tháng 10/2009 .Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Tham gia thi HSG cấp trường.Tham dự lễ khai giảng năm học 2009-2010 và ngày “ Toàn dân đưa trẻ đến trường” đúng ngày 05/ 9/2009.Hưởng ứng tháng “An toàn giao thông”. . học tốt nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt nam 20/10 và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 8 tiết số 35 .Ôn luyện đội tuyển HSG.Thực hiện kiểm tra khảo sát đầu năm theo đề của Sở GD&ĐT.Dự giờ thường xuyên 04 giờ.Hoàn thiện báo cáo thống kê đầu năm.Kiểm tra miệng 6.Kiểm tra: giáo án đầu năm của các thành viên trong tổ.Kiểm tra định kỳ Khối 6. 6 .Kiểm tra 15’ khối 6. .Kiểm tra miệng 8 học sinh/lớp.Kiểm tra 15’ khối 6. . * Tháng 11/2008 .Ôn luyện đội tuyển HSG. .Hoàn thiện các loại sổ của cá nhân.

Tham dự thi HSG cấp huyện. Ôn tập học kỳ I * Tháng 01/2010: .Tham dự tết trồng cây đầu xuân. .Dự giờ thường xuyên 02 giờ.Dự giờ thường xuyên và hội giảng.Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Viết phiếu đánh giá các tiêu chí phục vụ cho việc viết báo cáo kiểm định chất lượng .Kiểm tra 15’ khối 6.Lập kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ I. ôn HS yếu .Kiểm tra định kỳ Khối 6.Ôn luyện đội tuyển HSG..Kiểm tra miệng 7 học sinh/lớp.Dự giờ thường xuyên 02 giờ.Dạy tự chọn Anh 6. . .Phân công chuyên môn học kỳ II.Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND . .Tham gia đại hội TDTT của xã. 7 .Hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt” chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.Dự hội thảo cấp trường. . . . * Tháng 02/2010: . . . . 8/3 và ngày 26/3. . * Tháng 03/2010: . .Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Dự giờ thường xuyên 02 giờ. về đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá. 8+9.Thực hiện các hoạt động nhân ngày 3/2.Hoàn thành các loại báo cáo thống kê nộp đúng thời gian.Tham dự giao lưu văn nghệ nhân dịp 20-11.8 tiết số 71: khối 9 tiết số 47.. .Thực hiện giảng dạy theo PPCT.Kiểm tra và đánh giá chất lượng học kỳ I.Kiểm tra miệng 6 học sinh/lớp. . .Ôn luyện đội tuyển HSG. .Kiểm tra miệng 6 học sinh/lớp. . . . ôn HS yếu. 8 tiết số 64 : khối 9 tiết số 40. . ôn HS yếu .Ôn luyện đội tuyển HSG. * Tháng 12/2009 . .Dạy 02 giờ giáo án điện tử.

Thực hiện giảng dạy theo PPCT. . * Tháng 7/2010: 8 . ..Ôn luyện đội tuyển HSG. . * Tháng 04/2010: .. .Kiểm tra 15’ khối 6. thực hiện kiểm tra kỳ II theo lịch của PGD .Ôn tập học kỳ II * Tháng 05/2010: . .Dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh bậc THCS (nếu có) . . .Thực hiện ôn tập. . . 8 tiết số 82 : . . .Thực hiên báo cáo theo quy định. .Tham dự hội giảng lần II. . .Hoàn thành chương trình năm học theo định biên.Kiểm tra miệng 4 học sinh/lớp. .Kiểm tra 15’ khối 6. .Thực hiện giảng dạy theo PPCT. 8 tiết số 89: khối 9 tiết số 60. 8 tiết số 92 : khối 9 tiết số 52.Kiểm tra dân chủ lần 2.Thực hiện giảng dạy theo PPCT. * Tháng 06/2010: .Hoàn thành báo cáo thống kê cuối năm. .Tham dự thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học.Kiểm tra miệng 9 học sinh/lớp.Dự giờ thường xuyên 02 giờ.Bình xét thi đua năm học. ôn HS yếu .Ôn HS yếu.Dự giờ thường xuyên và hội giảng. . nộp các loại báo cáo theo kế hoạch. . và triển khai ôn tập.Xây dựng kế hoạch ôn tập. .Thực hiện tốt QCCM.Kiểm tra định kỳ Khối 6.Kiểm tra miệng 8 học sinh/lớp.Ôn HS yếu .Tham dự hội trại 26/3. kiểm tra cuối năm học.Dự giờ thường xuyên 03 giờ.Tổng kết năm học. .Dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém.

. .Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu. tổ chức lao động..Tập trung học sinh.Học và thi bồi dưỡng thường xuyên theo lịch của phòng. xét kết quả sau thi lại.Nghỉ hè * Tháng 8/2010: . Minh Hòa ngày 23 tháng 9 năm 2009 Giáo viên VŨ QUỐC KHOA 9 . . sở.Tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè.Ôn luyện thêm trong hè cho HS phải thi lại. thực hiện học theo định biên năm học. kém trong hè. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful