P. 1
Cong Trinh - Nha o Da Nang- Phuc Hung

Cong Trinh - Nha o Da Nang- Phuc Hung

|Views: 89|Likes:
Được xuất bản bởiminhdang333

More info:

Published by: minhdang333 on Sep 07, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2012

pdf

text

original

A HỆ THỐNG ĐIỆN - KHU CĂN HỘ

3 Tủ điện phòng
BA.17104 Tủ điện phòng tủ 32.00
Sáng tạo - SUNLIGHT -
LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
BA.19303 Aptmat MCB 2P -63A/ Icu = 4.5kA cái 32.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptmat MCB 1P -20A/ Icu = 4.5kA cái 32.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptmat MCB 1P -16A/ Icu = 4.5kA cái 256.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19201 Aptmat MCB 1P - 10A/ Icu = 4.5kA cái 64.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
3 Tủ điện phòng
BA.17104 Tủ điện phòng tủ 32.00
Sáng tạo - SUNLIGHT -
LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
BA.19303 Aptmat MCB 2P - 63A/ Icu = 4.5kA cái 32.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptmat MCB 1P - 20A/ Icu = 4.5kA cái 32.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptmat MCB 1P - 16A/ Icu = 4.5kA cái 224.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19201 Aptmat MCB 1P - 10A/ Icu = 4.5kA cái 64.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
3 Tủ điện phòng
BA.17104 Tủ điện phòng tủ 32.00
Sáng tạo - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
BA.19303 Aptmat MCB 2P -63A/ Icu = 4.5kA cái 32.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptmat MCB 1P -20A/ Icu = 4.5kA cái 32.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptmat MCB 1P -16A/ Icu = 4.5kA cái 192.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19201 Aptmat MCB 1P - 10A/ Icu = 4.5kA cái 64.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
3 Tủ điện phòng
BA.17104 Tủ điện phòng tủ 32.00
Sáng tạo - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
BA.19303 Aptmat MCB 2P -63A/ Icu = 4.5kA cái 32.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptmat MCB 1P -20A/ Icu = 4.5kA cái 32.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptmat MCB 1P -16A/ Icu = 4.5kA cái 224.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19201 Aptmat MCB 1P - 10A/ Icu = 4.5kA cái 64.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
3 Tủ điện phòng khu căn hộ
BA.17104 Tủ điện phòng tủ 32.00
Sáng tạo - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
BA.19303 Aptmat MCB 2P -63A/ Icu = 4.5kA cái 32.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptmat MCB 1P -20A/ Icu = 4.5kA cái 32.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptmat MCB 1P -16A/ Icu = 4.5kA cái 192.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19201 Aptmat MCB 1P - 10A/ Icu = 4.5kA cái 64.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
B HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN CHUNG
3 Thanh dẫn busway
HẠNG MỤC : PHẦN ĐIỆN TRONG NHÀ
Stt
Mã định
mức
Diễn giải công việc
Đơn
vị
Khối lượng Hãng sản xuất
Nước sản xuất Khối lượng
Đơn
vị
Mã định
mức
BẢNG TÍNH CHI TIẾT PHẦN XÂY LẮP
CÔNG TRÌNH : NHÀ ĐA NĂNG, DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI & NHÀ Ở - SỐ 7 TRẦN PHÚ HÀ ĐÔNG
HẠNG MỤC : PHẦN ĐIỆN TRONG NHÀ
Stt Diễn giải công việc Hãng sản xuất
1/35
Nước sản xuất Khối lượng
Đơn
vị
Mã định
mức
Stt Diễn giải công việc Hãng sản xuất
TT Thanh dẫn busway 1000A 3P+N+50%E AL 268.00
HENIKWON hoặc tƣơng
đuơng
ASIA
BA.15413
Hộp cắm (PLUG-IN UNIT) có gắn kèm MCCB 3P-
125A-34,5kA
cái 32.00
HENIKWON hoặc tƣơng
đuơng
VIỆT NAM - ASIA
04.6104 Đầu bịt cuối 1000A cái 2.00
HENIKWON hoặc tƣơng
đuơng
VIỆT NAM - ASIA
04.3008 Giá đỡ (Vertical Hanger) cái 134.00
HENIKWON hoặc tƣơng
đuơng
VIỆT NAM - ASIA
04.6104 Khuỷ nối (ELBOW 1600A) cái 16.00
HENIKWON hoặc tƣơng
đuơng
VIỆT NAM - ASIA
4 Tủ điện TĐBN
05.1002
Khung tủ điện, tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kích
thƣớc (800x600x300)mm
tủ 1.00
Hainam - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM - ASIA
BA.19303 Aptomat MCCB 3P - 60A/Icu= 16kA cái 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19303 Aptomat MCCB 3P - 60A/Icu= 16kA cái 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19201 Aptomat MCCB 1P - 10A/Icu= 4,5kA cái 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
05.4103 Cầu chì 220V/2A cái 4.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.5002
Đèn tín hiệu báo pha f21mm, kiểu lắp bảng
220V/5W (đỏ, vàng, xanh)
cái 6.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
VIỆT NAM - ASIA
BA.19303 Contractor 4P - 100A cái 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.5001 Rơ le trung gian cái 1.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
BA.19201 Biến áp cách ly 220VAC/24VAC-500VA cái 1.00
QPS - HRW hoặc tƣơng
đƣơng
VIỆT NAM - ASIA
05.4103 Nút ấn ON/OFF lắp tử cái 4.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
BA.18103 Công tắc chuyển mạch 3 vị trí cái 2.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
04.5102 Thanh cái đồng 3P-4W - 100A bộ 1.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
TT
Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh
cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công
tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển,
máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc
hệ 1.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
5 Tủ điện TĐCH
05.1002
Khung tủ điện, tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kích
thƣớc (800x600x300)mm
tủ 1.00
Sáng tạo - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
BA.19305 Aptomat MCCB 3P - 160A/Icu= 16kA cái 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19303 Aptomat MCCB 3P - 80A/Icu= 16kA cái 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19201 Aptomat MCCB 1P - 10A/Icu= 4,5kA cái 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
05.4103 Cầu chì 220V/2A cái 4.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.5002
Đèn tín hiệu báo pha f21mm, kiểu lắp bảng
220V/5W (đỏ, vàng, xanh)
cái 6.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
VIỆT NAM - ASIA
BA.19303 Contractor 4P - 100A cái 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.5001 Rơ le trung gian cái 1.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
BA.19201 Biến áp cách ly 220VAC/24VAC-500VA cái 1.00
QPS - HRW hoặc tƣơng
đƣơng
VIỆT NAM - ASIA
05.4103 Nút ấn ON/OFF lắp tử cái 4.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
BA.18103 Công tắc chuyển mạch 3 vị trí cái 1.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
04.5102 Thanh cái đồng 3P-4W - 100A bộ 1.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
2/35
Nước sản xuất Khối lượng
Đơn
vị
Mã định
mức
Stt Diễn giải công việc Hãng sản xuất
TT
Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh
cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công
tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển,
máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc
hệ 1.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
6 Tủ điện TĐNN
05.1002
Khung tủ điện, tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kích
thƣớc (800x600x300)mm
tủ 1.00
Sáng tạo - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
BA.19302 Aptomat MCCB 3P - 100A/Icu= 16kA cái 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptomat MCCB 1P - 20A/Icu= 4,5kA cái 3.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptomat MCCB 1P - 16A/Icu= 4,5kA cái 5.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19201 Aptomat MCCB 1P - 10A/Icu= 4,5kA cái 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
05.5001 Rơ le thời gian cái 3.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
BA.19303 Contractor 2P - 20A / 220V cái 3.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.4103 Nút ấn ON/OFF lắp tủ cái 3.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.4103 Cầu chì 220V/2A cái 4.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.5002
Đèn tín hiệu báo pha f21mm, kiểu lắp bảng
220V/5W (đỏ, vàng, xanh)
cái 3.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
VIỆT NAM - ASIA
TT
Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh
cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công
tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển,
máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc
hệ 1.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
7 Tủ điện TĐH
05.1002
Khung tủ điện, tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kích
thƣớc (800x600x300)mm
tủ 1.00
Sáng tạo - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
BA.19303 Aptomat MCCB 3P - 40A/Icu= 16kA cái 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptomat MCCB 1P - 16A/Icu= 4,5kA cái 20.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19201 Aptomat MCCB 1P - 10A/Icu= 4,5kA cái 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
05.4103 Cầu chì 220V/2A cái 3.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.5002
Đèn tín hiệu báo pha f21mm, kiểu lắp bảng
220V/5W (đỏ, vàng, xanh)
cái 3.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
VIỆT NAM - ASIA
TT
Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh
cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công
tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển,
máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc
hệ 1.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
8 Tủ điện TĐTG.H1 & TĐTG.H2
05.1002
Khung tủ điện, tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kích
thƣớc (800x600x300)mm
tủ 2.00
Sáng tạo - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
BA.19303 Aptomat MCCB 3P - 25A/Icu= 4,5kA cái 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptomat MCCB 3P - 25A/Icu= 4,5kA cái 4.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19201 Aptomat MCCB 1P - 10A/Icu= 4,5kA cái 4.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
05.4103 Cầu chì 220V/2A cái 8.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.5002
Đèn tín hiệu báo pha f21mm, kiểu lắp bảng
220V/5W (đỏ, vàng, xanh)
cái 12.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
VIỆT NAM - ASIA
BA.19303 Contractor 4P - 25A cái 4.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
3/35
Nước sản xuất Khối lượng
Đơn
vị
Mã định
mức
Stt Diễn giải công việc Hãng sản xuất
05.5001 Rơ le trung gian cái 4.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.4103 Nút ấn ON/OFF lắp tủ cái 8.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
BA.18103 Công tắc chuyển mạch 3 vị trí cái 2.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
TT
Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh
cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công
tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển,
máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc
hệ 2.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
9 Tủ điện tổng tầng 4 đến tầng 18 (30 tủ)
05.1002
Khung tủ điện, tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kích
thƣớc (1400x600x400)mm
tủ 32.00
Hainam - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
BA.19303 Aptomat MCCB 3P - 125A/Icu= 16kA cái 32.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptomat MCCB 1P - 63A/Icu= 4,5kA cái 160.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19201 Aptomat MCCB 1P - 63A/Icu= 4,5kA cái 32.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
05.4103 Cầu chì 220V/2A cái 96.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.5002
Đèn tín hiệu báo pha f21mm, kiểu lắp bảng
220V/5W (đỏ, vàng, xanh)
cái 96.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
VIỆT NAM - ASIA
04.5102 Thanh cái đồng 3P-4W - 200A cái 32.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
TT
Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh
cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công
tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển,
máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc
hệ 32.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
10
Tủ điện tầng áp mái và tầng mái (2 tủ: TDM.1 &
TDM.2)
05.1002
Khung tủ điện, tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kích
thƣớc (1200x600x400)mm
tủ 2.00
Hainam - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
BA.19302 Aptomat MCCB 3P - 80A/Icu= 16kA cái 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptomat MCCB 1P - 20A/Icu= 4,5kA cái 4.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19302 Aptomat MCCB 1P - 16A/Icu= 4,5kA cái 4.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19201 Aptomat MCCB 1P - 10A/Icu= 4,5kA cái 12.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
05.5001 Rơ le thời gian cái 2.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.4103 Cầu chì 220V/2A cái 6.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.5002
Đèn tín hiệu báo pha f21mm, kiểu lắp bảng
220V/5W (đỏ, vàng, xanh)
cái 6.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
VIỆT NAM - ASIA
TT
Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh
cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công
tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển,
máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc
hệ 6.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
11 Tủ điện chiếu sáng chung (hành lang 4-18)
05.1002
Khung tủ điện, tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kích
thƣớc (800x600x300)mm
tủ 6.00
Sáng tạo - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
BA.19302 Aptomat MCCB 3P - 25A/Icu= 4,5kA cái 6.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19202 Aptomat MCCB 1P - 16A/Icu= 4,5kA cái 30.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
BA.19303 Contractor 2P - 16A/220V cái 30.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
4/35
Nước sản xuất Khối lượng
Đơn
vị
Mã định
mức
Stt Diễn giải công việc Hãng sản xuất
05.5001 Rơ le thời gian cái 6.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.4103 Cầu chì 220V/2A cái 18.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.5002
Đèn tín hiệu báo pha f21mm, kiểu lắp bảng
220V/5W (đỏ, vàng, xanh)
cái 18.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
VIỆT NAM - ASIA
TT
Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh
cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công
tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển,
máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc
hệ 6.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.1002
Vỏ tủ điện, tôn, sơn tĩnh điện, kích thƣớc
(1200x600x400)mm
tủ 10.00
Hainam - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
BA.19202 Aptomat MCCB 1P - 10A/Icu= 4,5kA cái 20.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
05.4103 Cầu chì 220V/2A cái 30.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
05.5002
Đèn tín hiệu báo pha f21mm, kiểu lắp bảng
220V/5W (đỏ, vàng, xanh)
cái 30.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
VIỆT NAM - ASIA
TT
Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh
cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công
tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển,
máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc
hệ 3.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
15 05.1002 Tủ điện hạ thế tổng LV-MSB-1 và LV-LL 1.00
Vỏ tủ điện dày 2mm, sơn tĩnh điện, kích thƣớc
(3200x2100x1000)mm, IP4X
tủ 1.00
Hainam - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
Máy cắt không khí ACB-3P-1600A-100KA cái 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Động cơ cho ACB (MCH) cái 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
Cuộn đóng cho ACB (XF) cái 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
Cuộn cắt cho ACB (MX) cái 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
Bộ liên động cơ khí cho 3 ACB cái 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
Aptomat 3 cực MCCB-3P - 50A-380V-6kA cái 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Aptomat 3 cực MCCB-3P - 100A-380V-16kA cái 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Aptomat 3 cực MCCB-3P - 800A-380V-50kA cái 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Aptomat 3 cực MCCB-4P - 1000A-380V-50kA cái 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Đồng hồ kỹ thuật số đa năng đo lƣờng các thông
số
(I, U, P, Q, Hz, Cos phi)
cái 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
Cầu chì 220V/2A + đèn báo pha cái 9.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
Biến dòng 1600A/5A cái 4.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Hệ thanh cái đồng cái 1.00
TT
Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh
cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công
tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển,
máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc
hệ 1.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
16 05.1002 Tủ điện hạ thế tổng LV-MSB-2 tủ 1.00
Vỏ tủ điện dày 2mm, sơn tĩnh điện, kích thƣớc
(2400x2100x1000)mm, IP4x
1.00
Hainam - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
Máy cắt không khí ACB-3P-1600A-100KA 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Động cơ cho ACB (MCH) 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
5/35
Nước sản xuất Khối lượng
Đơn
vị
Mã định
mức
Stt Diễn giải công việc Hãng sản xuất
Cuộn đóng cho ACB (XF) 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
Cuộn cắt cho ACB (MX) 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
Aptomat 3 cực MCCB-3P - 100A-380V-16kA 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Aptomat 3 cực MCCB-3P - 800A-380V-50kA 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Aptomat 3 cực MCCB-4P - 1000A-380V-50kA 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Đồng hồ kỹ thuật số đa năng đo lƣờng các thông
số
(I, U, P, Q, Hz, Cos phi)
1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
Cầu chì 220V/2A + đèn báo pha 6.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
Biến dòng 1600A/5A 4.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Hệ thanh cái đồng 1.00
TT
Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh
cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công
tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển,
máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc
1.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
17 05.1002 Tủ điện hạ thế tổng LV-EMSB-1 tủ 1.00
Vỏ tủ điện dày 2mm, sơn tĩnh điện, kích thƣớc
(1600x2100x1000)mm, IP4x
1.00
Hainam - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
Aptomat 3 cực MCCB-3P - 100A-380V-16kA 12.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Aptomat 3 cực MCCB-3P - 630A-380V-36kA 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Đồng hồ kỹ thuật số đa năng đo lƣờng các thông
số
(I, U, P, Q, Hz, Cos phi)
1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
Cầu chì 220V/2A + đèn báo pha 6.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
Biến dòng 800A/5A 3.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
Hệ thanh cái đồng 1.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
TT
Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh
cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công
tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển,
máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc
1.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
18 05.1002 Tủ điện hạ thế tổng LV-EMSB-2 tủ 1.00
Vỏ tủ điện dày 2mm, sơn tĩnh điện, kích thƣớc
(1600x2100x1000)mm, IP4x
1.00
Hainam - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
Aptomat 3 cực MCCB-3P - 100A-380V-16kA 15.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Aptomat 3 cực MCCB-3P - 200A-380V-16kA 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Đồng hồ kỹ thuật số đa năng đo lƣờng các thông
số
(I, U, P, Q, Hz, Cos phi)
1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
Cầu chì 220V/2A + đèn báo pha 6.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
Biến dòng 800A/5A 3.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Hệ thanh cái đồng 1.00
TT
Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh
cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công
tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển,
máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc
1.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
19 05.1002 Tủ chuyển nguồn tự động ATS tủ 2.00
6/35
Nước sản xuất Khối lượng
Đơn
vị
Mã định
mức
Stt Diễn giải công việc Hãng sản xuất
Vỏ tủ điện dày 2mm, sơn tĩnh điện, kích thƣớc
(1600x2100x1000)mm, IP4x
2.00
Hainam - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
Bộ tự động chuyển đổi nguồn 800A 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Bộ tự động chuyển đổi nguồn 300A 1.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
Đồng hồ kỹ thuật số đa năng đo lƣờng các thông
số
(I, U, P, Q, Hz, Cos phi)
2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
Cầu chì 220V/2A + đèn báo pha 12.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
Biến dòng 800A/5A 12.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Hệ thanh cái đồng 2.00
TT
Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh
cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công
tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển,
máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc
2.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
20 05.1002 Tủ tụ bù LV-C1, LV-C2 400 KVAR tủ 2.00
Vỏ tủ điện dày 2mm, sơn tĩnh điện, kích thƣớc
(1000x2100x1000)mm
2.00
Hainam - SUNLIGHT
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
Aptomat 3 cực MCCB-3P - 630A-380V-36kA 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Bộ ĐK tụ bù 8 bậc 2.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Aptomat MCCB-3P 100AF/100AT 36kA 16.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
ASIA
Contactor chuyên dụng cho đóng cắt tụ bù
50KVAR
(không cần cuộn kháng cân bằng)
16.00
LS - MG - ABB - LIOA
hoặc tƣơng đƣơng
VIỆT NAM
Bộ tụ bù 3 pha 50KVAR - 400V - 50 hz 16.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
Cầu chì 220V/2A + đèn báo pha 6.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
Hệ thanh cái đồng 2.00
TT
Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh
cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công
tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển,
máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc
2.00
Đồng bộ theo nhà SX tủ
điện
KOREA - VIỆT
NAM - CHINA
26 Máng, thang cáp, ống luồn dây và phụ kiện
TT Thang cáp WxH=600x100 mm, sơn tĩnh điện m 268.00 VIỆT NAM
TT Máng cáp WxH=500x50 mm, sơn tĩnh điện m 30.00 VIỆT NAM
TT Máng cáp WxH=300x50 mm, sơn tĩnh điện m 168.00 VIỆT NAM
TT Máng cáp WxH=200x50 mm, sơn tĩnh điện m 960.00 VIỆT NAM
TT Máng cáp WxH=50x50 mm, sơn tĩnh điện m 140.00 VIỆT NAM
TT Giá đỡ máng cáp, thép L50x5, gia công kỹ thuật cái 134.00 VIỆT NAM
TT Giá đỡ máng cáp, thép L40x4, gia công kỹ thuật cái 391.50 VIỆT NAM
TT Thanh ren M10 cái 134.00 VIỆT NAM
TT Thanh ren M12 cái 564.00 VIỆT NAM
TT Thanh ren M8 cái 70.00 VIỆT NAM
TT
Bulông, nở các loại
bộ 5,000.00 VIỆT NAM
7/35
VL chính VL phụ Nhân công Máy
VL chính
Khu căn hộ
VL phụ
Khu căn hộ
Nhân công
Khu căn hộ
Máy
Khu căn hộ
- - - -
2,152,800 430,560 22,255 8,980 68,889,600 13,777,920 712,151 287,370
373,871 3,739 64,910 11,963,872 119,639 2,077,107 -
128,782 3,863 23,182 4,121,032 123,631 741,824 -
128,782 3,863 23,182 32,968,260 989,048 5,934,592 -
84,600 4,230 17,618 5,414,400 270,720 1,127,572 -
- - - -
2,152,800 430,560 22,255 8,980 68,889,600 13,777,920 712,151 287,370
373,871 3,739 64,910 11,963,872 119,639 2,077,107 -
128,782 3,863 23,182 4,121,032 123,631 741,824 -
128,782 3,863 23,182 28,847,227 865,417 5,192,768 -
84,600 4,230 17,618 5,414,400 270,720 1,127,572 -
- - - -
2,152,800 430,560 22,255 8,980 68,889,600 13,777,920 712,151 287,370
373,871 3,739 64,910 11,963,872 119,639 2,077,107 -
128,782 3,863 23,182 4,121,032 123,631 741,824 -
128,782 3,863 23,182 24,726,195 741,786 4,450,944 -
84,600 4,230 17,618 5,414,400 270,720 1,127,572 -
- - - -
2,152,800 430,560 22,255 8,980 68,889,600 13,777,920 712,151 287,370
373,871 3,739 64,910 11,963,872 119,639 2,077,107 -
128,782 3,863 23,182 4,121,032 123,631 741,824 -
128,782 3,863 23,182 28,847,227 865,417 5,192,768 -
84,600 4,230 17,618 5,414,400 270,720 1,127,572 -
- - - -
2,152,800 430,560 22,255 8,980 68,889,600 13,777,920 712,151 287,370
373,871 3,739 64,910 11,963,872 119,639 2,077,107 -
128,782 3,863 23,182 4,121,032 123,631 741,824 -
128,782 3,863 23,182 24,726,195 741,786 4,450,944 -
84,600 4,230 17,618 5,414,400 270,720 1,127,572 -
HẠNG MỤC : PHẦN ĐIỆN TRONG NHÀ
Ghi chú
Đơn giá
BẢNG TÍNH CHI TIẾT PHẦN XÂY LẮP
CÔNG TRÌNH : NHÀ ĐA NĂNG, DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI & NHÀ Ở - SỐ 7 TRẦN PHÚ HÀ ĐÔNG
HẠNG MỤC : PHẦN ĐIỆN TRONG NHÀ
8/35
VL chính VL phụ Nhân công Máy
VL chính
Khu căn hộ
VL phụ
Khu căn hộ
Nhân công
Khu căn hộ
Máy
Khu căn hộ
Ghi chú
Đơn giá
301,600 6,032 31,528 80,828,800 1,616,576 8,449,375 -
301,600 6,032 31,528 9,651,200 193,024 1,008,881 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 40,414,400 808,288 4,224,688 -
301,600 6,032 31,528 4,825,600 96,512 504,440 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 1,206,400 24,128 126,110 -
301,600 6,032 31,528 1,809,600 36,192 189,165 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 1,206,400 24,128 126,110 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 1,206,400 24,128 126,110 -
301,600 6,032 31,528 1,809,600 36,192 189,165 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 1,206,400 24,128 126,110 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
9/35
VL chính VL phụ Nhân công Máy
VL chính
Khu căn hộ
VL phụ
Khu căn hộ
Nhân công
Khu căn hộ
Máy
Khu căn hộ
Ghi chú
Đơn giá
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 904,800 18,096 94,583 -
301,600 6,032 31,528 1,508,000 30,160 157,638 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 904,800 18,096 94,583 -
301,600 6,032 31,528 904,800 18,096 94,583 -
301,600 6,032 31,528 904,800 18,096 94,583 -
301,600 6,032 31,528 1,206,400 24,128 126,110 -
301,600 6,032 31,528 904,800 18,096 94,583 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 6,032,000 120,640 630,550 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 904,800 18,096 94,583 -
301,600 6,032 31,528 904,800 18,096 94,583 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 1,206,400 24,128 126,110 -
301,600 6,032 31,528 1,206,400 24,128 126,110 -
301,600 6,032 31,528 2,412,800 48,256 252,220 -
301,600 6,032 31,528 3,619,200 72,384 378,330 -
301,600 6,032 31,528 1,206,400 24,128 126,110 -
10/35
VL chính VL phụ Nhân công Máy
VL chính
Khu căn hộ
VL phụ
Khu căn hộ
Nhân công
Khu căn hộ
Máy
Khu căn hộ
Ghi chú
Đơn giá
301,600 6,032 31,528 1,206,400 24,128 126,110 -
301,600 6,032 31,528 2,412,800 48,256 252,220 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 9,651,200 193,024 1,008,881 -
301,600 6,032 31,528 9,651,200 193,024 1,008,881 -
301,600 6,032 31,528 48,256,000 965,120 5,044,403 -
301,600 6,032 31,528 9,651,200 193,024 1,008,881 -
301,600 6,032 31,528 28,953,600 579,072 3,026,642 -
301,600 6,032 31,528 28,953,600 579,072 3,026,642 -
301,600 6,032 31,528 9,651,200 193,024 1,008,881 -
301,600 6,032 31,528 9,651,200 193,024 1,008,881 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 1,206,400 24,128 126,110 -
301,600 6,032 31,528 1,206,400 24,128 126,110 -
301,600 6,032 31,528 3,619,200 72,384 378,330 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 1,809,600 36,192 189,165 -
301,600 6,032 31,528 1,809,600 36,192 189,165 -
301,600 6,032 31,528 1,809,600 36,192 189,165 -
301,600 6,032 31,528 1,809,600 36,192 189,165 -
301,600 6,032 31,528 1,809,600 36,192 189,165 -
301,600 6,032 31,528 9,048,000 180,960 945,826 -
301,600 6,032 31,528 9,048,000 180,960 945,826 -
11/35
VL chính VL phụ Nhân công Máy
VL chính
Khu căn hộ
VL phụ
Khu căn hộ
Nhân công
Khu căn hộ
Máy
Khu căn hộ
Ghi chú
Đơn giá
301,600 6,032 31,528 1,809,600 36,192 189,165 -
301,600 6,032 31,528 5,428,800 108,576 567,495 -
301,600 6,032 31,528 5,428,800 108,576 567,495 -
301,600 6,032 31,528 1,809,600 36,192 189,165 -
301,600 6,032 31,528 3,016,000 60,320 315,275 -
301,600 6,032 31,528 6,032,000 120,640 630,550 -
301,600 6,032 31,528 9,048,000 180,960 945,826 -
301,600 6,032 31,528 9,048,000 180,960 945,826 -
301,600 6,032 31,528 904,800 18,096 94,583 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 2,714,400 54,288 283,748 -
301,600 6,032 31,528 1,206,400 24,128 126,110 -
-
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
12/35
VL chính VL phụ Nhân công Máy
VL chính
Khu căn hộ
VL phụ
Khu căn hộ
Nhân công
Khu căn hộ
Máy
Khu căn hộ
Ghi chú
Đơn giá
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 1,809,600 36,192 189,165 -
301,600 6,032 31,528 1,206,400 24,128 126,110 -
-
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
-
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 3,619,200 72,384 378,330 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 1,809,600 36,192 189,165 -
301,600 6,032 31,528 904,800 18,096 94,583 -
-
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 4,524,000 90,480 472,913 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 1,809,600 36,192 189,165 -
301,600 6,032 31,528 904,800 18,096 94,583 -
-
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
13/35
VL chính VL phụ Nhân công Máy
VL chính
Khu căn hộ
VL phụ
Khu căn hộ
Nhân công
Khu căn hộ
Máy
Khu căn hộ
Ghi chú
Đơn giá
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 301,600 6,032 31,528 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 3,619,200 72,384 378,330 -
301,600 6,032 31,528 3,619,200 72,384 378,330 -
-
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 4,825,600 96,512 504,440 -
301,600 6,032 31,528 4,825,600 96,512 504,440 -
301,600 6,032 31,528 4,825,600 96,512 504,440 -
301,600 6,032 31,528 1,809,600 36,192 189,165 -
-
301,600 6,032 31,528 603,200 12,064 63,055 -
301,600 6,032 31,528 80,828,800 1,616,576 8,449,375 -
301,600 6,032 31,528 9,048,000 180,960 945,826 -
301,600 6,032 31,528 50,668,800 1,013,376 5,296,623 -
301,600 6,032 31,528 289,536,000 5,790,720 30,266,419 -
301,600 6,032 31,528 42,224,000 844,480 4,413,853 -
301,600 6,032 31,528 40,414,400 808,288 4,224,688 -
301,600 6,032 31,528 118,076,400 2,361,528 12,343,024 -
301,600 6,032 31,528 40,414,400 808,288 4,224,688 -
301,600 6,032 31,528 170,102,400 3,402,048 17,781,521 -
301,600 6,032 31,528 21,112,000 422,240 2,206,926 -
301,600 6,032 31,528 1,508,000,000 30,160,000 157,637,600 -
14/35
15/35
16/35
17/35
18/35
19/35
20/35
21/35
22/35
23/35
24/35
25/35
26/35
27/35
28/35
29/35
30/35
31/35
32/35
33/35
34/35
35/35

Stt

Mã định mức TT BA.15413

Diễn giải công việc Thanh dẫn busway 1000A 3P+N+50%E AL Hộp cắm (PLUG-IN UNIT) có gắn kèm MCCB 3P125A-34,5kA

Đơn vị

Khối lượng

Hãng sản xuất HENIKWON hoặc tƣơng đuơng HENIKWON hoặc tƣơng đuơng HENIKWON hoặc tƣơng đuơng HENIKWON hoặc tƣơng đuơng HENIKWON hoặc tƣơng đuơng

Nước sản xuất

268.00 cái cái cái cái 32.00 2.00 134.00 16.00

ASIA VIỆT NAM - ASIA VIỆT NAM - ASIA VIỆT NAM - ASIA VIỆT NAM - ASIA

04.6104 Đầu bịt cuối 1000A 04.3008 Giá đỡ (Vertical Hanger) 04.6104 Khuỷ nối (ELBOW 1600A) 4 05.1002 Tủ điện TĐBN Khung tủ điện, tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kích thƣớc (800x600x300)mm

tủ cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái bộ

1.00 1.00 2.00 2.00 4.00 6.00 2.00 1.00 1.00 4.00 2.00 1.00

BA.19303 Aptomat MCCB 3P - 60A/Icu= 16kA BA.19303 Aptomat MCCB 3P - 60A/Icu= 16kA BA.19201 Aptomat MCCB 1P - 10A/Icu= 4,5kA 05.4103 Cầu chì 220V/2A 05.5002 Đèn tín hiệu báo pha f21mm, kiểu lắp bảng 220V/5W (đỏ, vàng, xanh)

BA.19303 Contractor 4P - 100A 05.5001 Rơ le trung gian BA.19201 Biến áp cách ly 220VAC/24VAC-500VA 05.4103 Nút ấn ON/OFF lắp tử BA.18103 Công tắc chuyển mạch 3 vị trí 04.5102 Thanh cái đồng 3P-4W - 100A Phụ kiện: Giá đỡ máy cắt, tấm bakelit đỡ thanh cái, hệ thống dây dẫn nhị thứ, thanh nối đất, công tác cửa, đèn chiếu sáng, cầu đấu điều khiển, máng cáp nhựa,số lồng dây, bảng biểu,etc Tủ điện TĐCH 05.1002 Khung tủ điện, tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kích thƣớc (800x600x300)mm

Hainam - SUNLIGHT hoặc tƣơng đƣơng LS - MG - ABB - LIOA hoặc tƣơng đƣơng LS - MG - ABB - LIOA hoặc tƣơng đƣơng LS - MG - ABB - LIOA hoặc tƣơng đƣơng Đồng bộ theo nhà SX tủ điện Đồng bộ theo nhà SX tủ điện LS - MG - ABB - LIOA hoặc tƣơng đƣơng Đồng bộ theo nhà SX tủ điện QPS - HRW hoặc tƣơng đƣơng Đồng bộ theo nhà SX tủ điện Đồng bộ theo nhà SX tủ điện Đồng bộ theo nhà SX tủ điện Đồng bộ theo nhà SX tủ điện

VIỆT NAM - ASIA ASIA ASIA ASIA KOREA - VIỆT NAM - CHINA VIỆT NAM - ASIA KOREA - VIỆT NAM - CHINA KOREA - VIỆT NAM - CHINA VIỆT NAM - ASIA KOREA - VIỆT NAM - CHINA KOREA - VIỆT NAM - CHINA KOREA - VIỆT NAM - CHINA KOREA - VIỆT NAM - CHINA

TT

hệ

1.00

5

tủ cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái bộ

1.00 1.00 2.00 2.00 4.00 6.00 2.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00

BA.19305 Aptomat MCCB 3P - 160A/Icu= 16kA BA.19303 Aptomat MCCB 3P - 80A/Icu= 16kA BA.19201 Aptomat MCCB 1P - 10A/Icu= 4,5kA 05.4103 Cầu chì 220V/2A Đèn tín hiệu báo pha f21mm, kiểu lắp bảng 05.5002 220V/5W (đỏ, vàng, xanh) BA.19303 Contractor 4P - 100A 05.5001 Rơ le trung gian BA.19201 Biến áp cách ly 220VAC/24VAC-500VA 05.4103 Nút ấn ON/OFF lắp tử BA.18103 Công tắc chuyển mạch 3 vị trí 04.5102 Thanh cái đồng 3P-4W - 100A

Sáng tạo - SUNLIGHT hoặc tƣơng đƣơng LS - MG - ABB - LIOA hoặc tƣơng đƣơng LS - MG - ABB - LIOA hoặc tƣơng đƣơng LS - MG - ABB - LIOA hoặc tƣơng đƣơng Đồng bộ theo nhà SX tủ điện Đồng bộ theo nhà SX tủ điện LS - MG - ABB - LIOA hoặc tƣơng đƣơng Đồng bộ theo nhà SX tủ điện QPS - HRW hoặc tƣơng đƣơng Đồng bộ theo nhà SX tủ điện Đồng bộ theo nhà SX tủ điện Đồng bộ theo nhà SX tủ điện

VIỆT NAM ASIA ASIA ASIA KOREA - VIỆT NAM - CHINA VIỆT NAM - ASIA KOREA - VIỆT NAM - CHINA KOREA - VIỆT NAM - CHINA VIỆT NAM - ASIA KOREA - VIỆT NAM - CHINA KOREA - VIỆT NAM - CHINA KOREA - VIỆT NAM - CHINA

2/35

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->