Kinh nghiệm giải bài toán đa thức bằng máy tính cầm tay(MTCT) ở bậc THCS

Cập nhật: 12/10/2010 - đọc: 2370 lần

A. MỞ ĐẦU
I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
“…Với máy tính điện tử, một dạng đề thi học sinh giỏi toán mới xuất hiện: kết hợp hữu cơ giữa suy luận toán học với tính toán trên máy tính điện tử.
Có những bài toán khó không những chỉ đòi hỏi phải nắm vững các kiến thức toán (lí thuyết đồng dư, chia hết, …) và sáng tạo (cách giải độc đáo,
suy luận đặc biệt, …), mà trong quá trình giải còn phải xét và loại trừ nhiều trường hợp. Nếu không dùng máy tính thì thời gian làm bài sẽ rất lâu. Như
vậy máy tính điện tử đẩy nhanh tốc độ làm bài, do đó các dạng toán này rất thích hợp trong các kỳ thi học sinh giỏi toán kết hợp với máy tính điện
tử”.
(Trích lời dẫn của Tạ Duy Phượng - Viện toán học).
- Trong những năm qua việc sử dụng máy tính cầm tay(MTCT) được sử dụng rộng rãi trong học tập, thi cử . Nó giúp cho học sinh rất nhiều trong việc
tính toán và những bài tập không thể giải bằng tay.
- Một trong những dạng bài tập ở trong chương trình THCS có thể dùng MTCT để giải là “các bài toán về đa thức” mà hầu hết các cuộc thi giải toán
trên MTCT đều có .
- Trong thực tế, khi bồi dưỡng các em trong đội tuyển của trường, của huyện sử dụng MTCT để dạy về giải “Một số bài toán về đa thức” thì phần lớn
các em nắm được kiến thức nhưng sau đó việc vận dụng ,cũng như kĩ năng trình bày bài giải chưa hợp lý, chính xác.
Vì vậy tôi nhận thấy giúp cho các em học sinh có kĩ năng sử dụng MTCT để giải các bài toán nói chung và về đa thức nói riêng một cách thành thạo
và chính xác là hết sức cần thiết .
Làm thế nào để cho học sinh nắm được cách giải các bài toán liên quan đến đa thức đặc biệt là các đề thi giải toán bằng MTCT đã và đang diễn ra
hầu hết các tỉnh thành trong cả nước.
Do đó tôi chọn đề tài:“Giải một số bài toán về đa thức ở bậc THCS bằng MTCT ”
II.NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI:
Nhiệm vụ chính:
Nâng cao hiệu quả hướng dẫn học sinh sử dụng MTCT để giải các bài toán liên quan đến đa thức.
Đối với giáo viên:
- Có được nội dung ôn tập cho học sinh khi lồng ghép các tiết giảng dạy với sự hỗ trợ của MTCT và đặc biệt cho đội tuyển đạt hiệu quả hơn.
- Định hướng được các dạng toán cũng như các phương pháp giải các bài toán về đa thức bằng MTCT.
Đối với học sinh:
- Nắm được cơ sở lý luận của phương pháp giải các bài toán về đa thức
- Vận dụng linh hoạt, có kĩ năng thành thạo.
III.PHƯƠNG PHÁP – CƠ SỞ – THỜI GIAN TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU
Phương pháp:


Đan xen việc giải toán trên MTCT trong các tiết dạy( đưa thêm một số bài tập có số phức tạp,kết hợp nhiều phép tính,…)
Sinh hoạt ngoại khoá thực hành giải toán trên MTCT tại trường THCS Bình Nghi.( Theo kế hoạch đã được bộ phận chuyên môn nhà
trường duyệt)


Bồi dưỡng đội tuyển HSG giải toán trên MTCT của trường.
Bồi dưỡng đội tuyển HSG giải toán trên MTCT của Huyện.

Cơ sở – Thời gian tiến hành nghiên cứu: Năm học: 2009 – 2010Học sinh trường THCS Bình Nghi.(160 học sinh được lựa chọn ở các khối 7,8,9 từ 5/10/2009 đến 1/11/2009).
Đội tuyển HSG giải toán trên MTCT của trường THCS Bình Nghi( Từ 2/11/2009 đến 15/11/2009).
Đội tuyển HSG giải toán trên MTCT của Huyện Tây Sơn( Từ 14/12/2009 đến 5/01/2010).

B.KẾT QUẢ
I. TÌNH TRẠNG SỰ VIỆC:
- Học sinh không biết giải các bài tập về đa thức bằng MTCT như thế nào
- Nhìn chung số em giải được là nhờ tham khảo đáp án, chưa đưa ra được hướng giải chung cho dạng bài tập này.
Thống kê việc sử dụng MTCT ở trường THCS Bình Nghi trong năm học 2009 – 2010 khi chưa thực hiện đề tài

LỚP
7
8
9

SL
30
40
90

BIẾT SỬ DỤNG MTCT ĐỂ GIẢI CHƯA BIẾT SỬ DỤNG MTCT ĐỂ GIẢI
CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐA
ĐA THỨC
THỨC
SL
TL
SL
TL
5
16,7%
25
83,3%
10
25%
30
75%
23
25,6%
67
74,4%

II. NỘI DUNG – GIẢI PHÁP:
A.KIẾN THỨC CẦN VẬN DỤNG TRONG CÁC BÀI TOÁN ĐA THỨC :
Định lý Bezout :“ Dư trong phép chia đa thức f(x) cho nhị thức x – a là f(a)”
Hệ quả :

ta được m1 = 4 và m2 = –3. Sử dụng hệ quả của định lý Bezout và chức năng giải phương trình và hệ phương trình của MTCT để giải quyết.Trong phạm vi của đề tài này chúng ta xem như học sinh đã biết cách sử dụng MTCT C. c= -56-> x1 = 4. 2003) Tìm giá trị của m biết giá trị của đa thức f(x) = x4 – 2x3 + 5 x2 +(m .(x – xn-1)(x – xn) Sơ đồ Horner: Để tìm thương và số dư khi chia đa thức P(x) (từ bậc 4 trở lên) cho (x .4. x2 ….>Tìm giá trị của m biết đa thức x4 – 2x3 + 5 x2 +(m . và g(x) cùng chia hết cho (x – 3) khi và chỉ khi f(3) = g(3) = 0 Đặt A(x) = 4x3 – 3x2 + 2x và B(x) = 5x4 – 4x3 + 3x2 – 2x Ta có f(x) = A(x) + 2a + 3b .3.5 Đáp số:209.500VN-Plus.Nếu f(a) = 0 ..3)x+ 2m .)) + a0 = cnan + cn -1an-1 + …+ ca1 + a0 B.49.5 x – 80 đều chia hết cho x – 2 Bài tập tương tự : Bài 1:Cho đa thức f(x) = x5 – 3x4 +5 x3 – m2x2 + mx + 861 .570ES thì việc nhập dữ liệu vào máy cũng như kết quả truy xuất hiển thị giống như phép toán ở sách giáo khoa.5 có số dư là 0. đa thức f(x) chia hết cho nhị thức x – a .. Tìm m để f(x) M (x + 3) HD: Đặt g(x) = x5 – 3x4 +5 x3 + 861 ta có f(x) = g(x) .m2x2 + mx Giải phương trình ẩn m .570ES và 500MS. CÁC DẠNG BÀI TẬPỨNG DỤNG : Dạng 1:Xác định tham số m để đa thức P(x) + m chia hết cho nhị thức (ax + b) Khi chia đa thức P(x) + m cho nhị thức (ax + b) ta luôn được: P(x)=Q(x)(ax+b) + m + r.xn thì đa thức P(x) phân tích được thành nhân tử : P(x) = a(x – x1)(x – x2) ….Dư trong phép chia đa thức f(x) cho (ax + b) là f .1 an . Ví dụ 1:Tìm m để đa thức f(x) = 4x4 – 5x3 + m2 x2 – mx – 80 chia hết cho x – 2 Giải : Đặt g(x) = 4x4 – 5x3 – 80 ta có f(x) = g(x) +m2x2 – mx f(x) M (x – 2 ) <-> f(2) = 0 hay g(2) +4m2 – 2m = 0 Ta có g(2) = –56 Þ f(2) = 0 khi 4m2 – 2m = 56 <-> 4m2 – 2m – 56 = 0 Giải phương trình ẩn m .3)x+ 2m -5 tại x = .49 Ta có: f(x) – 0.5 Nghĩa là hai đa thức f1(x) = 4x4 – 5x3 + 16 x2 – 4x – 80 và f2(x) = 4x4 – 5x3 + 12.Tuỳ theo cách sử dụng nhưng nhìn chung có hai cách cơ bản dành cho hai dòng máy:500ES.c) trong trường hợp tổng quát. GIỚI THIỆU CÁC PHÍM CHỨC NĂNG PHỤC VỤ VIỆC GIẢI TOÁN CỦA CHỦNG LOẠI MTCT CASIO: .2+ an -2 … … a1 b0 = cb1 +a1 a0 r = cb0 + a0 Vậy: P(x)=q(x)(x .500ES.25 x2 +3. .2. .Nếu đa thức P(x) = anxn + an-1xn-1 +….c) + r với q(x) = bn-1xn-1 + bn-2xn-2 +…+ b1x + b0 và r = c(c(…(c(can + an-1)).2 c bn-1 = an bn -2 = bn -3 = cbn-1+ an -1 cbn . Muốn P(x) chia hết cho x + thì m + r = 0 hay m = -r = .5 (*) vào EQN chọn phương trình bậc hai một ẩn : nhập vào máy a =4 .49 M (x + 2.570MS nhưng đối với dòng máy 500ES. x2 =.105 Ví dụ 2 : Tìm a và b sao cho hai đa thức f(x) = 4x3 – 3x2 + 2x + 2a + 3b và g(x) = 5x4 – 4x3 + 3x2 – 2x –3a + 2b cùng chia hết cho (x – 3) Giải: f(x) .Các loại máy được sử dụng hiện nay ở trường phổ thông hầu hết là dòng máy casio fx: 500MS.500VN-Plus. ta được : m1 = 5 và m2 = Bài 2: (Sở GD – ĐT TP.500VN-Plus.Các phím chức năng . P(x) = anxn + an-1xn-1 +…+ a2x2 + a1x + a0 chia cho (x – c) ta có sơ đồ: an an.2 .5 là 0. Hồ Chí Minh.51 chia hết cho x + 2. các hàm cơ bản được bố trí dưới dạng hiển thị menu rất thông dụng .+a1x + a0 ( n TM N) có n nghiệm x1 . HD: Đây là bài toán tìm m để đa thức f(x) chia cho x + 2.5) . b=.570ES.P( ).570MS.

1998) Tìm số dư trong phép chia: Giải: Đặt P(x) = thì số dư : r =P(1.6242 + 1. Bài tập tương tự : Bài 1: (Bộ GD – ĐT. n và các nghiệm của đa thức.g(x)=B(x) –3a +2b f(3) = A(3) + 2a + 3b = 87 +2a + 3b Þ f(3) = 0 <-> 2a + 3b = –87 g(3) = B(3) –3a + 2b = 318–3a +2b Þ g(3) = 0 <-> –3a +2b = –318 Ta có hệ phương trình : Vào MODE EQN gọi chương trình giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ta được nghiệm ( x = 60 .2 Dạng 2 : Tìm dư trong phép chia đa thức P(x) cho nhị thức ax + b Khi chia đa thức P(x) cho nhị thức ax + b ta luôn được P(x)=Q(x)(ax+b) + r. Hãy tìm giá trị của m.6249 . Giải: P(x) chia hết cho (x – 2) khi và chỉ khi P(2) = 0 Đặt A(x) = x4 – 55x2 – 156 Ta có P(x) = A(x) + 8m + 2n P(2) = A(2) + 8m + 2n = -360 + 8m + 2n Þ P(2) = 0 <-> 8m + 2n = 360 P(3) = A(3) +27m + 3n= -570 + 27m + 3nÞP(3) = 0 <-> 27m + 3n = 570 Ta có hệ phương trình : ( n = 172. 2005) Cho biết đa thức P(x) = x4 +mx3 -55x2 +nx –156 chia hết (x – 2) và chia hết cho (x – 3).8 .92136979 Ví dụ 4: Tìm số dư trong phép chia: Giải: Đặt P(x) = ) (vì ax + b bậc 1).6245 + 1.1.ĐT TPHCM.6244 + 1. Thế ta được . b = –69 . m = 2. n = –2335. trong đó P( ) = r ( Bezout) Như vậy để tìm số dư khi chia P(x) cho nhị thức ax+b ta chỉ cần đi tính r = P( Ví dụ 3: (Sở GD .1. ) Bài 2:Tìm m và n để hai đa thức P(x) và Q (x) cùng chia hết cho (x +4 ) P(x) = 4x4– 3x3 + 2x2 – x + 2m – 3n Q(x) = 5x5 – 7x4 + 9x3 – 11x2 + 13x – 3m + 2n HD : Tương tự như ví dụ 2 Đáp số:m = –4128.624) = 1. y = –69) hay a = 60 .624 – 723 Qui trình ấn máy : Ấn các phím: Đáp số: r = 85.62414 .

32 + 3. Giải Ta có: c = 5.857(-2. Qui trình ấn máy a1 b0 = cb1 +a1 a0 r = cb0 + a0 . –7 Qui trình ấn máy : Ấn các phím: Đáp số: r = Bài tập tương tự : Bài 1: (Sở GD .22 + 3. b0= b1c + a1.r2) = 22944 Dạng3 : Tìm đa thức thương và dư khi chia đa thức cho đa thức Bài toán : Chia đa thức a3x3 + a2x2 + a1x + a0 cho x – c ta sẽ được thương là một đa thức bậc hai Q(x) = b2x2 + b1x + b0 và số dư r.Tìm BCNN(r1. b1= b2c + a2.ĐT Cần Thơ.c) + r = b2x3 + (b2-b1c)x2 + (b1-b0c)x + (r + b0c).c) trong trường hợp tổng quát. a3 = a5 = 0. ta cũng có sơ đồ Horner để tìm thương và số dư khi chia đa thức P(x) (từ bậc 4 trở lên) cho (x . a1 = 1.458(-2.thì số dư : r =P( ) = 3. + 2.3 + 50 Qui trình ấn máy : Ấn các phím: = Đáp số: r1 = 96 . P(x) = anxn + an-1xn-1 +…+ a2x2 + a1x + a0 chia cho (x – c) Trước tiên thực hiện phép chia P(x)=q(x)(x .6. Vậy: r = a0 +ca1 + c2a2 + c3a3 Tương tự như cách suy luận trên. r2 khi chia P(x) cho x – 2 và x – 3. 1998) Tìm số dư trong phép chia Giải: Số dư : r = (-2.23 – 4. Vậy a3x3 + a2x2 + a1x + a0 = (b2x2 + b1x + b0)(x .r2 =239 .2 … bn -2 = bn -3 = … cbn-1 + an -1 cbn . b6 = a7 = 1.2 + 50 Số dư : r2 = 34 + 5. r = b0c + a0.)) + a0 = cnan + cn -1an-1 + …+ ca1 + a0 Ví dụ5: Tìm thương và số dư trong phép chia x7 – 2x5 – 3x4 + x – 1 cho x – 5.c)+r theo sơ đồ Horner để được q(x) và r với q(x) = bn-1xn-1 + bn-2xn-2 +…+ b1x + b0 ta được bảng sau: c an bn-1 = an an. Tìm phần dư r1.BCNN(r1. Ta lại có công thức truy hồi Horner: b2 = a3.33 – 4.4.2+ an -2 Do đó: r = c(c(…(c(can + an-1)).ĐT Đồng Nai. . a7 =1. + 5. a5 = -2.723(-2. 2003) Cho . a6 = 0.07910779 Bài 2: (Sở GD .318)3 + 1. a0 = -1. a4 = -3.319 Qui trình ấn máy : Ấn các phím: Đáp số: r = 46.318)2 .1 an .318) + 4.r2)? Giải: Số dư : r1 = 24 + 5.318)5 – 6..

c = 3337 Tìm được nghiệm của đa thức trên : Vậy đa thức 299 x2 – 2004x + 3337 được phân tích thành ) có n nghiệm là x1. b = 514 . r1 = 91 q3(x)=x + 9. r3 = 12 Vậy :x4 – 3x3 + x – 2 = (x-3)4+ 12(x-3)3+ 51(x-3)2 + 91(x-3) + 55 Dạng 4: Phân tích đa thức thành nhân tử Nếu không có sự hỗ trợ của MTCT thì việc phân tích đa thức thành nhân tử là một bài toán khó. b =. sau đó sử dụng hệ quả của định lý Bezout để giải quyết.c)+r0 theo sơ đồ Horner để được q1(x) và r0. ( Ta cũng có thể sử dụng biến Ans để tìm các hệ số và số dư) Ví dụ 6: Phân tích x4 – 3x3 + x – 2 theo bậc của x – 3.2004 .x1)(x . Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng chức năng giải phương trình của MTCT để tìm nghiệm. r2 = 51 q4(x)=1 = a0.5)(x6 + 5x5 + 23x4 + 112x3 + 560x2 + 2800x + 14001) + 7004.….x2. r0 = 55 q2(x)=x2+ 6x + 24. Trước tiên thực hiện phép chia P(x)=q1(x)(x . b = 4122 . Sau đó lại tiếp tục tìm các qk(x) và rk-1 ta được bảng sau: Tổng quát: P(x) = rn(x-c)n + rn-1(x-c)n-1 +…+ r2(x-c)2 + r1(x-c) + r0 3 3 3 3 1 1 1 1 1 0 3 6 9 12 -3 6 24 51 1 19 91 -2 x4-3x2+x-2 55 q1(x)=x3+ 3x2 + 6x +19.xn)” . “Giả sử đa thức P(x) = anxn + an-1xn-1 +…+ a2x2 + a1x + a0 ( Ví dụ 7:Phân tích đa thức sau thành nhân tử : 105x2 + 514x – 304 9 Giải: Tìm chức năng giải phương trình bậc hai: Nhập a = 105 . c = 61093 Tìm được nghiệm của đa thức trên : Vậy đa thức 65x2 + 4122x + 61039 được phân tích thành b) 299 x2 – 2004x + 3337 HD:Tìm chức năng giải phương trình bậc hai Nhập a = 299 .x2)…(x . c = –304 Tìm được nghiệm của đa thức trên : Vậy đa thức 105x2 + 514x – 304 được phân tích thành Bài tập tương tự : Phân tích đa thức sau thành nhân tử : a) 65x2 + 4122x +61093 HD:Tìm chức năng giải phương trình bậc hai Nhập a = 65 .xn thì P(x) = an(x .Vậy : x7 – 2x5 – 3x4 + x – 1 = = (x .

b =.1: Tính giá trị của đa thức tại các giá trị của biến(đa thức cho trước) Bài toán:Tính giá trị của đa thức P(x. đối với đa thức một biến) Viết dưới dạng Vậy . Phương pháp 2: (Sơ đồ Horner. Ví dụ 9 : (Sở GD TP HCM. 2009) Tính C = . y = y0. c = -504. Thực hiện dãy lặp: bk-1 + ak Ví dụ 8: (Phòng GD . bn-2 = bn-1x0 + an-1. Suy ra: P(x0) = bn Từ đây ta có công thức truy hồi: bk = bk-1x0 + ak với k ≥ 1.8165 . Tìm được nghiệm của đa thức trên : bn Vậy đa thức 156x3 – 413 x2 – 504 x+ 1265 được phân tích thành Dạng 5: Tính giá trị của đa thức Dạng 5. bo=a0.ĐT TÂY SƠN. Đặt bn-1 = bnx0 + an.c) 156x3 – 413 x2 – 504 x+ 1265 HD:Tìm chức năng giải phương trình bậc ba Nhập a = 156 . …. b1= b0x0 + a0. d = 1265.0981355. … Phương pháp 1: (Tính trực tiếp) Thế trực tiếp các giá trị của x. y vào đa thức để tính. Giải trên máy: .413 . Với Quy trình: à C = -101.…) khi x = x0. 1996) Tính Cách 1: Tính nhờ vào biến nhớ Aán phím: 1 8165 khi x = 1.y.Gán giá trị x0 vào biến nhớ M.

235678 vào biến nhớ X: 235678 Dùng phím mũi tên lên một lần (màn hình hiện lại biểu thức cũ) rồi ấn phím là xong.4. y = 4. Tính P(11) và P(15). x = 865.2 : Tính giá trị của đa thức tại các giá trị của biến( đa thức chưa xác định) Ví dụ 11 : (Phòng GD . Tìm số dư r khi chia P(x) cho 10x – 3 .2.321 Khi đó ta chỉ cần gán giá trị x1 = .14. k(4) = 26. Ví dụ 10: Tính khi x = 1.fx-570 ES có thể thế các giá trị của biến x nhanh bằng cách bấm hỏi X? khi đó khai báo các giá trị của biến x ấn phím là .2.257.đối với máy fx-500 MS. Bài tập tương tự : Bài 1: (Bộ GD – ĐT .15 Đáp số : C = 0. k(3) = 19 . 2009) Đa thức P(x) = • • .Đáp số : 1. riêng fx-570 MS.35 khi x nhận các giá trị lần lượt là: 1. Giải : a) Rõ ràng nếu ta thế 1.0. việc còn lại là giải hệ phương trình bậc nhất 4 ẩn mà máy CASIO không thể giải quyết được .788476899 Dạng 5. k(5) = 35 Đặt g(x) = P(x) – k(x) Ta có : g(1) = P(1) – k(1) = 0 g(2) = P(2) – k(2) = 0 g(3) = P(3) – k(3) = 0 g(4) = P(4) – k(4) = 0 g(5) = P(5) – k(5) = 0 Từ đó suy ra 1. y = 4.8165. k(2) = 14 .523 Đáp số : B = 7. có giá trị là 11.2006) Tính giá trị của biểu thức với x = 1.4. Để có thể kiểm tra lại kết quả sau khi tính nên gán giá trị x0 vào một biến nhớ nào đó khác biến Ans để tiện kiểm tra và đổi các giá trị.3. Giải bằng tay thì rất vất vả .2.498465582 Phương pháp dùng sơ đồ Horner tương đối phức tạp ít hiệu quả .5.fx-500 ES chỉ nên dùng phương pháp tính trực tiếp có sử dụng biểu thức chứa biến nhớ.19.5 là nghiệm của g(x) Mặt khác g(x) là đa thức bậc 5 (Cùng bậc với P(x) vì k(x) là bậc 2 mà g(x) = P(x) – k(x) ) và có hệ số cao nhất là 1 Từ đó suy ra g(x) phân tích được thành nhân tử : g(x) = (x – 1)(x – 2)(x – 3)(x – 4)(x – 5) mà g(x) = P(x) – k(x) Þ P(x) = g(x) + k(x) .235678. x = .ĐT TÂY SƠN.3.0.26.3.498465582 Cách 2: Tính nhờ vào biến nhớ Aán phím: 1 8165 Đáp số: 1. Bài toán này có thể giải quyết như sau : 9 Xét đa thức phụ k(x) = x2 + 10 Ta có : k(1) = 11 . máy xong.36.955449483 với x = 0.4.5 chỉ xác định hệ số tự do .

P(4) = 16 . c = 0 Þ k(x) = x2 . k(2) = 4 . Q(13) HD:Ta giả sử k(x) = ax2 + bx + c và cho gán cho k(x) nhận các giá trị k(1) = 1. c = 3 Þ k(x) = 2x + 3 . P(5) = 25 . Q(3) = 9.P(15)=240475 9 Vấn đề ở đây là làm sao tìm được đa thức phụ k(x) = x2 + 10 ? Ta giả sử k(x) = ax2 + bx + c và gán cho k(x) nhận các giá trị k(1) = 11 k(2) = 14 . k(3) = 9 (nhận 3 trong 5 giá trị của P(x) đã cho) ta có hệ phương trình : nhập các hệ số vào máy tìm được nghiệm a = 1 .P(11)=25.P(8) = 64. P(7) . f(4)= 13.45. k(3) = 19 (nhận 3 trong 5 giá trị của P(x) đã cho) ta có hệ phương trình : nhập các hệ số vào máy tìm được nghiệm a = 1 . Biết f(1) = 1. f(2) = 3. Biết P(1) = 1 . f(5) = 21 Tính f(34. Quy trình: Dư trong phép chia P(x) cho 10x -3 là P( CALC…X? à à r = .Vậy P(x) = (x – 1)(x – 2)(x – 3)(x – 4)(x – 5) + x2 + 10 ÞP(11) = 30371. lớp 9) • Cho đa thức P(x) = x5 +ax4 +bx3 +cx2 +dx + e . HD:Ta giả sử k(x) = ax2 + bx + c và cho gán cho k(x) nhận các giá trị k(1) = 1. Ở câu b) việc tìm số dư quá đơn giản đây là bài toán ở dạng 2 ở trên. Q(4) =11 Tính các giá trị Q(10) . P(8) . Tất nhiên khi thử k(4) 26 hoặc k(5) 35 thì buộc phải tìm cách giải khác . • Cho đa thức Q(x) = x4 + mx3 + nx2 + px + q và biết Q(1) = 5 .P(9)=81. Q(11) Q(12) . c = 10 Þ k(x) = x2 + 10 . Tính các giá trị của P(6) .78407. k(3) = 9 (nhận 3 trong 5 giá trị của P(x) đã cho) ) . b = 2 . • Cho đa thức f(x) = 2x5 +ax4 +bx3 +cx2 +dx + e . f(3) = 7. Thử tiếp thấy k(4) = 11 Vậy P(x) = (x – 1)(x – 2)(x – 3)(x – 4)+ 2x + 3 ÞP(10) = 23. P(3) = 9 .567). k(2) = 4 .P(13)=29. b = 0 . P(9) HD:Ta giả sử k(x) = ax2 + bx + c và cho gán cho k(x) nhận các giá trị k(1) = 1. k(2) = 4 .P(7)=49. Bài tập tương tự : Bài 1:(Thi khu vực 2002. Thử tiếp thấy k(4) = 26 và k(5) = 35 Vậy k(x) = x2 + 10 là đa thức phụ cần tìm .P(12) = 27. k(3) = 9 (nhận 3 trong 5 giá trị của P(x) đã cho) ta có hệ phương trình : nhập các hệ số vào máy tìm được nghiệm a = 0 . Q(2) = 7 . b = 0 . P(2) = 4 . Thử tiếp thấy k(4) = 16 và k(5) = 25 Vậy P(x) = (x – 1)(x – 2)(x – 3)(x – 4)(x – 5) + x2 ÞP(6) = 36.

11.3.2005) Cho đa thức P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + 132005.25)2 – 3. P(4) = 17 Tính P(15) Giải : Xét đa thức phụ k(x) = 3x + 5 Ta có k(1) = 8 . Vấn đề còn lại là tìm số I như thế nào ? Vì g(x) = P(x) – k(x) Þ P(x) =g(x) + k(x) Hay P(x) = (x + I) (x – 1)(x – 2) (x – 3) (x – 4) + 3x + 5 Þ Hệ số tự do của P(x) là I. Vậy chúng ta đã nhầm lẫn ở bước nào? Ở bài toán trên khi chúng ta đặt đa thức g(x) = P(x) – k(x) thì kết quả nhận được là đa thức bậc 5 (Cùng bậc với P(x) vì k(x) là bậc 2 mà g(x) = P(x) – k(x) ) và có hệ số cao nhất là 1 .12. f(18.16 + 1 = 209. 2 .25) = (18.34. Do đó yêu cầu phải nắm vững phương pháp và vận dụng các phép biến đổi một cách hợp lí . P(18. kết hợp với máy tính có thể giải được rất nhiều dạng toán đa thức bậc cao mà khả năng nhẩm nghiệm không được . b = -1 . Thử tiếp thấy k(1) = 1 và k(2) = 3 Vậy P(x) = (x – 1)(x – 2)(x – 3)(x – 4)(x – 5) + x2 – x +1 ÞP(34. k(2) = -1 . 3 .2. Ví dụ 12: Cho P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + 132005 Biết P(1) = 8 . Vậy ta cần giải quyết bài toán này như thế nào? Đa thức g(x) phải có hệ số cao nhất là hệ số cao nhất của P(x) nên g(x) được phân tích thành nhân tử như sau g(x) = (x + I) (x – 1)(x – 2) (x – 3) (x – 4) .310489 d) Cho đa thức f(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + e Biết f(1) = –1 .(–3).4 thì giá trị tương ứng của đa thức P(x) lần lượt là 8.18.14.25) HD:Ta giả sử k(x) = ax2 + bx + c và cho gán cho k(x) nhận các giá trị k(1) = -1. k(3) = 14 (nhận 3 trong 5 giá trị của P(x) đã cho) .15 + 1 = 181. Tính giá trị của đa thức P(x) với x = 11.17. k(3) = 14 . k(3) = 1 (nhận 3 trong 5 giá trị của P(x) đã cho) ta có hệ phương trình : nhập các hệ số vào máy tìm được nghiệm a = 1 .ta có hệ phương trình : nhập các hệ số vào máy tìm được nghiệm a = 1 . Nên kết quả của bài sai là do đa thức g(x) tìm được chỉ là một đa thức bậc 4.25 + 1 = 278 Vận dụng linh hoạt các phương pháp . Biết rằng khi x lần lượt nhận các giá trị 1. f(5) = 11 .567)2 . c = 1 Þ k(x) = x2 – 3x + 1. f(4) = 5 .(–1)(–2). k(2) = 11 . P(2) = 11 . k(4) = 17 Đặt g(x) = P(x) – k(x) Ta có g(1) = g(2) = g(3) = g(4) = 0 hay g(x) có 4 nghiệm là 1 .567) = (34. Hãy tính f(15) f(16). P(3) = 14 . c = 1 Þ k(x) = x2 – x + 1. Thử tiếp thấy k(4) = 5 và k(5) = 11 Vậy P(x) = (x – 1)(x – 2)(x – 3)(x – 4)(x – 5) + x2 – 3x +1 ÞP(15) = (15)2 – 3. f(3) = 1 .(–4) + 5 = 132005 hay 24I = 132000 Þ I = 132000:24 = 5500 Vậy P(x) = (x + 5500)(x – 1) (x – 2) (x – 3) (x – 4) + 3x + 5 Þ P(15) = 132492410 Ví dụ 13:(Bộ GD – ĐT. k(2) = 11 . Bài toán sau đây là một ví dụ mà nhiều học sinh dễ nhầm lẫn trong quá trình giải.13. Từ đó suy ra g(x) phân tích được thành nhân tử : g(x) = (x – 1)(x – 2)(x – 3)(x – 4) mà g(x) = P(x) – k(x) Þ P(x) = g(x) + k(x) = (x – 1)(x – 2)(x – 3)(x – 4) + 3x + 5 àP(15) = 24074! Chúng ta đã làm đúng theo qui trình của phương pháp vừa đưa ra nhưng kết quả nhận được là một đáp án sai.14.15 HD: Ta giả sử k(x) = ax2 + bx + c và cho gán cho k(x) nhận các giá trị k(1) = 8. 4 . logic.567 + 1 = 1161. b = -3 .P(15) = (16)2 – 3. f(2) = –1 .

(–4) + 5 = 132005 hay 24I = 132000 Þ I = 132000:24 = 5500 Vậy P(x) = (x + 5500)(x – 1) (x – 2) (x – 3) (x – 4) + 3x + 5 Đáp án: P(11) = 27775417.3 Þ Hệ số tự do của P(x) là I.2. P(12)= 43655081. b = 2 .(–4) . .giảm của biến nhớ để tìm để f(n) là một số chính phương.(–1)(–2).3 = 115197 hay 24I = 115200 Þ I = 115200:24 = 4800 Vậy P(x) = (x + 4800)(x – 1) (x – 2) (x – 3) (x – 4) + 2x . 2005) Cho đa thức bậc 4 :f(x) = x4 +bx3 +cx2 + dx + 43 có f(0) = f(-1). f(1)= f(-2).Hãy tìm tất cả các số nguyên n sao cho f(n)= n4 +bn3 +cn2 + dn + 43 là một số chính phương.c. Tính f(12) HD:Ta giả sử k(x) = ax2 + bx + c và cho gán cho k(x) nhận các giá trị k(1) = 8.d vừa tìm được .d. k(3) = 14 (nhận 3 trong 5 giá trị của P(x) đã cho) ta có hệ phương trình : nhập các hệ số vào máy tìm được nghiệm a = 0 . c = -3 Þ k(x) = 2x . 6. Bài 2: Cho f(2x – 3) = x3 + 3x2 – 4x + 5 a) Xác định f(x) b) Tính f(2.(–3). P(15) = 132492410. c.(–1)(–2). c = 5 Þ k(x) = 3x + 5. Đáp số : n = -7. k(2) = 11 . Tìm b. d ta có đa thức f(x) = x4 +2x3 +2x2 + x + 43 để tìm n sao cho f(n) là một số chính phương ta làm như sau : Vì f(n)= n4 +2n3 + 2n2 + dn + 43=(n2 + n + 1)(n2 + n) +43 > 0. Gán n vào biến nhớ thực hiện dãy tăng . f(2) = 1. f(2) = f(-3). f(4) = 5 . Với b. f(3) = 3 . b = 3 .ta có hệ phương trình : nhập các hệ số vào máy tìm được nghiệm a = 0 . Bài tập tương tự : Bài 1:Cho đa thức f(x) = 2x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + 115197 Biết f(1) = –1 .c. P(13) = 65494484 P(14) = 94620287.(–3). 1.3.3 Đáp số: 38111061 Bài tập tổng hợp: Bài 1: (Sở GD – ĐT Bắc Ninh. d = 1 Khi xác định b. HD: Ta có: f(0) = f(-1) f(1)= f(-2) f(2) = f(-3). Thử tiếp thấy k(4) = 5 Vậy P(x) = (x + I) (x – 1)(x – 2) (x – 3) (x – 4) + 2x .33) Giải: nếu kết quả nhận được một số nguyên thì ta xác định được n . Giải hệ pt : Đáp số: b = 2. Thử tiếp thấy k(4) = 17 Vậy P(x) = (x + I) (x – 1)(x – 2) (x – 3) (x – 4) + 3x + 5 Þ Hệ số tự do của P(x) là I. c = 2.

63) = 1 Þ A M 630 Þ là một số nguyên hay P(x) luôn nhận giá trị nguyên với mọi x TMZ Bài 4: (Thi khu vực 2001. Với n vừa tìm được phân tích Q(x) ra tích các thừa số bậc nhất. 1 . f(–3) . và Q(x) cùng chia hết cho (x – 2) khi và chỉ khi P(2) =Q(2) = 0 Đặt A(x) = 6x3 – 7x2 . f(2) . lớp 8) Cho đa thức P(x) = 6x3 – 7x2 – 16x + m.5) = 1 Þ A M 10 ƯCLN(7. d.33) Qui trình ấn phím : Đáp số :34. HD:a)Đặt g(x) = 6x3 . 2.7x2 – 16x ta có P(x) = g(x) + m P(x) M (2x + 3 ) <-> P( Ta có g( ) = -12 Þ P( ) = 0 hay g( )+m=0 ) = 0 khi -12 + m = 0 <-> m = 12 Đáp số: m = 12 b)Ta có: P(x) = 6x3 – 7x2 – 16x + 12 ->Số dư r = P( ) = 0.a) Đặt t = 2x – 3 Þ Þ f(t) = Þf(x) b)f(2. f(–1) . 1 số chia hết cho 7 và 1 số chia hết cho 9 Đặt A = (x – 4)(x – 3) (x – 2 (x – 1)x (x + 1) (x + 2) (x +3)(x + 4 ) Vì ƯCLN(2. 1 số chia hết cho 5. c.16x và B(x) = 2x3 . 4 là 9 nghiệm của của P(x) Þ P(x) được phân tích thành nhân tử như sau : P(x) = (x – 4)(x – 3) (x – 2 (x – 1)x (x + 1) (x + 2) (x +3)(x + 4 ) Với x TMZ thì (x – 4)(x – 3) (x – 2 (x – 1)x (x + 1) (x + 2) (x +3)(x + 4 ) là 9 số nguyên liên tiếp Trong đó có ít nhất 1 số chia hết cho 2 . b.f(3) . –2 . f(1) . Tìm m và n để Q(x) = 2x3 – 5x2 – 13x + n và P(x) cùng chia hết cho x-2.57410463 Bài 3: Cho đa thức P(x) = a) Tính f(–4) .–1 . f(4) b) Chứng minh rằng với mọi xTM Z thì P(x) nhận giá trị nguyên . a.9) = 1Þ A M 63 ƯCLN(10 .5x2 – 13x Ta có f(x) = A(x) + m g(x)=B(x) + n P(2) = A(2) + m= -12 + m Þ P(2) = 0 <->m = 12 Q(2) = B(2) + n = -30 + nÞ Q(2) = 0 <->n = 30 d)Tìm chức năng giải phương trình bậc ba .–3 .f(0) . 3 . Giải : a) Tính được f(–4) = f(–3) = f(–2) = f(–1) = f(0) = f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = 0 b) Suy ra –4 . Với m vừa tìm được ở câu a hãy tìm số dư r khi chia P(x) cho 3x-2 và phân tích P(x) ra tích các thừa số bậc nhất. f(–2) . c)P(x) . 0 . Tìm m để P(x) chia hết cho 2x + 3.

Với giá trị m. Tìm giá trị m để P(x) chia hết cho x – 2. 2004) Cho đa thức P(x) = x3 + ax2 + bx + c.5 . r0 = 56 . HD:a) Dựa vào các ví dụ 1. Tính: a.46 Q(2) = B(2) + n = 40 + nÞ Q(2) = 0 <->n = .40 -> R(x) = P(x) – Q(x) = x3 – x2 + x – 6 -> R(x) = 0 <-> x3 – x2 + x – 6 = 0 <->(x – 2)( x2 + x + 3) = 0 có nghiệm duy nhất x = 2 Bài 6: (Thi khu vực. P(4) = 42. n vừa tìm được chứng tỏ rằng đa thức R(x) = P(x) – Q(x) chỉ có một nghiệm duy nhất. d của đa thức P(x). P(2) = 4. Đáp số : Bài 10: (Sở GD . Tính P(2002)? b. P(11). b. c. P(x) có nghiệm x = 2. Tìm được nghiệm của đa thức trên : Vậy đa thức Q(x) = 2x3 – 5x2 – 13x + 30 được phân tích thành Bài 5: (Thi khu vực 2002.ĐT Thái Nguyên. Tính P(6). P(3) = -9.5 3. Biết P(1) = -25. lớp 9) a. Đáp số : c. Tìm số dư r1 khi chia P(x) cho x – 4. Cho P(x) = x5 + ax4 +bx3 + cx2 + dx + e. Bài 11: (Sở GD .3 . b =. P(10).15 b.ĐT Cần Thơ 2002) Cho f(x)= x3 + ax2 + bx + c. 2003. d = . Tìm m? b. P(3) = 19.7x2+ 8x -12 34 56 q1(x)=x3+ 10x2 + 13x +34. Biết . 2003) a.5 khi m = 2003 2. c của đa thức P(x).ĐT Lâm Đồng. P(9). Biết P(1) = -15.Nhập a = 2 . Biết P(1) = 3. Tìm số dư r1 khi chia P(x) cho x + 4.13. P(2) = 9. b. d = 30. P(4) = 33. 1. Tìm số dư r2 khi chia P(x) cho 2x +3. Cho P(x) = x5 + 2x4 – 3x3 + 4x2 – 5x + m.ĐT Hải Phòng. Đáp số : b = . P(8). Các hệ số b. Tính giá trị đúng và gần đúng của ? HD: Dựa vào bài tập 1(Bài tập tổng hợp) Bài 8: (Sở GD . Các hệ số a. b. lớp 9) Cho P(x) = x4 + 5x3 – 4x2 + 3x + m và Q(x) = x4 + 4x3 – 3x2 + 2x + n. Tìm giá trị của m. P(5) = 51. P(7). Tìm số dư r3 khi chia P(x) cho (x+4)(5x +7). c = . HD:P(x) . c = 2. Khi chia đa thức 2x4 + 8x3 – 7x2 + 8x – 12 cho đa thức x – 2 ta được thương là đa thức Q(x) có bậc 3.3 b)Dựa vào các ví dụ 11 Bài 7: (Sở GD . n để các đa thức P(x) và Q(x) chia hết cho x – 2. Tìm số dư trong phép chia P(x) cho x – 2. P(3) = 18. c. Tính: a. P(2) = -21. a. và Q(x) cùng chia hết cho (x – 2) khi và chỉ khi P(2) =Q(2) = 0 Đặt A(x) = x4 + 5x3 – 4x2 + 3x và B(x) = = x4 + 4x3 – 3x2 + 2x Ta có f(x) = A(x) + m g(x)=B(x) + n P(2) = A(2) + m= 46 + m Þ P(2) = 0 <->m = . d. P(2) = -15. Cho đa thức P(x) = x4+ax3 + bx2 + cx + d. P(3) = -41. 2005) Tìm m để P(x) chia hết cho (x -13) biết P(x) = 4x5 + 12x4 + 3x3 + 2x2 – 5x – m + 7 HD : Đặt g(x) = 4x5 + 12x4 + 3x3 + 2x2 – 5x + 7 ta có P(x) = g(x) – m P(x) M (x – 13 ) <-> P(13) = 0 hay g(13) – m = 0 Ta có g(13) = 1834775 Þ P(13) = 0 khi 1834775 – m = 0 <-> m = 1834775 Đáp số: m = 1834775 Bài 9: (Thi khu vực 2004) Cho đa thức P(x) = x3 + bx2 + cx + d. Biết P(1) = 0. Tìm số dư r2 khi chia P(x) cho 5x +7. Hãy tìm hệ số của x2 trong Q(x)? HD:a) Tương tự như ví dụ 11 Đáp số: P(2002)= 1598401602004 b)Ta lập bảng 2 2 1 8 10 -7 13 8 -12 2x4+8x3 .

3. chủng loại máy.1% Trường THCS Bình Nghi: KHÁ .Tính năng của các phím.Các phép biến đổi. Đề tài: “Một số kinh nghiệm về giải các bài toán đa thức ở bậc THCS bằng MTCT ” giúp chúng ta định hướng cho học sinh các dạng bài tập về đa thức và phương pháp giải những dạng toán đó.Trình bày bài làm(lộ trình đối với những bài tập yêu cầu viết qui trình hoặc kết quả).TBÌNH SL TL 18 60% 22 55% 25 27.Dạng bài. Kết quả khảo sát ở năm học 2009– 2010 BIẾT SỬ DỤNG MTCT ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐA THỨC TỐT LỚP 7 8 9  SL 30 40 90 SL 10 18 55 TL 33. 4. kiểu bài. r1 = 124 q3(x)=x + 18. KẾT LUẬN 1. … -> định hướng đi. sử dụng có hiệu quả và khai thác hết chức năng của MTCT.khái quát cục bộ : Qua thực tế dạy – học về sử dụng MTCT để giải toán.7% 0% 0% . thầy và trò cần nắm vững chu trình tổng quát : Muốn đạt được kết quả cao khi giải các bài toán đa thức bằng MTCT chúng ta cần nắm vững một số vấn đề: 1. r0 = 20 Vậy hệ số của x2 trong đa thức Q(x) có bậc 3 là 10 C. phối hợp nhịp nhàng giữa tư duy và phương tiện bổ trợ.… -> Dãy lệnh cho máy. 2. r0 = 81 q4(x)=1 = a0. thuật toán.2 2 2 1 1 1 16 18 20 45 124 81 q2(x)=x2+1 6x + 45. Giúp cho học sinh tự tin hơn trong việc giải các dạng bài tập về đa thức một cách sáng tạo.3% 45% 61.8% SL 2 0 0 HẠN CHẾ TL 6.

.lớp 9 trường THCS Bình Nghi giải KK .Học sinh nắm được phương pháp giải.TÀI LIỆU THAM KHẢO . Kì thi HSG giải toán trên MTCT cấp Tỉnh: 1. sáng tạo sử dụng hiệu quả MTCT trong việc giải toán. 3. Kết hợp giữa tư duy và thực hành bước đầu hình thành nề nếp làm việc với MTĐT phù hợp với xu thế phát triển của CNTT.HSG.Chuyên đề về đa thức. vận dụng hợp lý. dạy rộng rãi MTCT nghiên cứu chuyên sâu phục vụ đội tuyển và nâng cao chất lượng các kì thi.Thư viện trường cần tổng hợp nhiều nội dung .  Kì thi HSG giải toán trên MTCT cấp huyện:1. Mong quý đồng nghiệp hãy thử áp dụng vào quá trình giảng dạy và đóng góp ý kiến để hoàn thiện đề tài tốt hơn.lớp 9 trường THCS Bình Nghi giải KK . Lê Văn Đẽ.Giáo viên tự rèn. 3.( Nhà xuất bản GD) .HSG. D. .MTCT.MTCT. . .HSG.Đề kiểm tra HSG – Giải toán trên máy tính casio của các tỉnh.HSG. giám sát phát triển rộng khắp việc sử dụng MTCT trong dạy học Với kinh nghiệm còn ít mặc dù đã cố gắng tìm tòi nghiên cứu nhưng không tránh những thiếu sót.Có được tài liệu về việc giải toán bằng MTCT đan xen trong các tiết dạy chính khoá và sử dụng trong các buổi sinh hoạt ngoại khoá về giải toán trên MTCT.Nguyễn Lực .Giáo viên định hướng cách giải các bài tập về đa thức bằng MTCT.(Từ năm 1998 đến nay) . ( Đội tuyển Tỉnh dự thi khu vực) 2.Sách hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính casio. .Nguyễn Lực . Đề xuất kiến nghị: .Nguyễn Quang Sinh.kiến thức liên quan đến MTCT phục vụ cho việc giảng dạy. lợi ích và khả năng vận dụng: .lớp 9 trường THCS Bình Thành giải KK . 2.Lãnh đạo: Chỉ đạo. thành phố.lớp 9 trường THCS Tây Giang giải KK .MTCT. kiểm tra.MTCT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful