P. 1
an ninh quốc phòng

an ninh quốc phòng

|Views: 3,410|Likes:
Được xuất bản bởiSora No Kaze

More info:

Published by: Sora No Kaze on Sep 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC

THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.1 Mục đích Nắm vững âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó để mỗi người nâng cao cảnh giác cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại mọi chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chúng. 1.2 Yêu cầu Ra sức học tập, trau dồi phẩm chất năng lực của người đoàn viên thanh niên, kế tiếp các thế hệ cha anh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa II. NỘI DUNG 2.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội 2.1.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình” - Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành 1.1. “ DBHB” là chiến lợc cơ bản phản cách mạng của CNĐQ và các thế lực thù địch, sử dụng tổng hợp các phương thức phi vũ trang để thẩm thấu, công phá vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, làm suy yếu, chuyển hóa từ bên trong nhằm lật đổ chế độ của các nớc XHCN, đa các nớc này đi theo quỹ đạo của CNTB mà khụng cần chiến tranh. Điều kiện để xảy ra bạo loạn lật đổ. Tình hình KT, CT, VH- XH t/ ẩn những nh/ tố mất ổn định, x/ hiệu dấu hiệu kh/hoảng CT - Nội bộ ph/ hóa, q/ chúng bức xúc, mất lòng tin. - Việc giải quyết, xử lý các tình huống của Đảng, Nhà nớc kém hiệu quả, l/ túng, bị động. - Bị sức ép và bất lợi trên trờng quốc tế - Có LL CT, VT phản động bí mật, tạo dựng đợc ngọn cờ - Địch lôi kéo, tập hợp quần chúng; hình thành kế hoạch, mục tiêu cụ thể; - Có sự liên hệ, phối hợp giữa các thế lực phản động trong và ngoài nớc - Nội dung chính của chiến lược “DBHB” là: • Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đối ngoại, an ninh… để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. • Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tụ do tôn giáo, sắc tộc, khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên chính trị, làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. Khích lệ lối sống tư sản và làm phai nhạt mục tiêu, lí tưởng xã hội chủ nghĩa ở một số bộ phận sinh viên. • Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nên sức ép, từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quĩ đạo chủ nghĩa tư bản. - Sự hình thành và phát triển của chiến lược “Diễn biến hoà bình” Chiến lược “DBHB” đã ra đời và phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức, thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Chiến lược “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau + Giai đoạn 1945- 1980: đây là giai đoạn manh nha hình thành chiến lược “DBHB” được bắt nguồn từ Mĩ 1

• Tháng 3 năm 1947, chính quyền Truman trên cơ sở kế thừa tư tưởng của Kennan đã bổ xung, hình thành và công bố thực hiện chiến lược “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản. • Tháng 4 năm 1948, quốc hội Mĩ chính thức phê chuẩn kế hoạch Macsan, tăng viện trợ để khích lệ lực lượng dân chủ, cài cắm gián điệp vào các Đảng cộng sản để phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản Tây âu, hướng họ phụ thuộc vào Mĩ • Tháng 12 năm 1957, tổng thống Ai – Sen – Hao đã tuyên bố Mĩ giành thắng lợi bằng hoà bình và mục đích của chiến lược để làm suy yếu và lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Từ năm 1960 đến 1980, nhiều đời tổng thống kế tiếp của Mĩ như: Kennơđi, Giôxơn, Nickxơn, Pho đã coi trọng và thực hiện chiến lược “DBHB” để chống lại làn sóng cộng sản, lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt sau thất bại ở Việt Nam, Mĩ đã thay đổi chiến lược chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chính sang tiến công bằng “DBHB” là chủ yếu. + Giai đoạn từ 1980 đến nay: • Chủ nghĩa đế quốc từng bước hoàn thiện chiến lược “DBHB” và trở thành chiến lược chủ yếu để tiến công các nước xã hội chủ nghĩa. • Do phát hiện thấy những sai lầm, khuyết điểm của các Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong cải tổ, cải cách. Từ năm 1980 đến 1990, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược “DBHB” để tiến công làm suy yếu tiến tới lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Sau sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông âu và Liên Xô, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược “DBHB” để thực hiện âm mưu xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Chúng cho rằng phải làm xói mòn tư tưởng, đạo đức và niềm tin Cộng sản của thế hệ trẻ để “tự diễn biến”, tự suy yếu dẫn đến sụp đổ, tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước còn lại 2.1.2 Bạo loạn lật đổ -Khái niệm: Là hành động chống phá bằng bạo lực do lực lượng phản động hay lực lượng li khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương - Về hình thức gồm: + Bạo loạn chính trị + Bạo loạn vũ trang + Bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang - Trên thực tiễn, bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn liền với chiến lược “DBHB” để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội khi tiến hành bạo loạn lật đổ, các thế lực thù địch thường kích động những phần tử qua khích làm mất trật tự an toàn xã hội ở một số khu vực và trong thời gian nhất định (thường diễn ra trong không gian hẹp và thời gian ngắn) tiến tới lật đổ chính quyền ở địa phương hoặc Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Qui mô có thể diễn ra ở nhiều mức độ từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn. Phạm vi địa bàn xảy ra có thể ở nhiều nơi, nhiều vùng của đất nước, trọng điểm là những vùng trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của trung ương và địa phương, nơi nhạy cảm về chính trị hoặc ở các khu vực, địa bàn mà cơ sở chính trị của địa phương yếu kém 2.2 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam 2.2.1 Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “DBHB” đối với Việt Nam - Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “DBHB” chống chủ nghĩa xã hội • Từ đầu năm 1950 đến 1975: chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. Âm mưu không thành, chúng chuyển sang chiến lược mới như: “bao vây cấm vận kinh tế”, “cô lập về ngoại giao”, kết hợp với “DBHB”, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 2

• Từ năm 1975- 1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông âu, và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “DBHB” đối với Việt Nam • Từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế”, bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như “dính líu”, “ngầm”, “sâu, hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. - Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “DBHB” đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội … Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết cụ thể: • Thủ đoạn về kinh tế: Chúng muốn chuyển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần theo quĩ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước. Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa • Thủ đoạn về chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội, từng bước phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong nước và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề “dân chủ’, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn về tư tưởng văn hoá: Chúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phá vỡ nền tảng tư tưởng cuả Đảng cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy, lối sống phương Tây, để kích động lối sống tư bản trong thanh niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam. • Thủ đoạn trong lĩnh vực dân tộc – tôn giáo: Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo cuả một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai, tự quyết dân tộc. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc, từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Đối với quân đội và công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điệu “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu. 3

• Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trên thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Đặc biệt chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa, hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 2.2.2 Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam - Chúng chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sống lưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan, bất mãn trong nước gây rối, làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ của Việt Nam. Chúng tiến hành nhiều hoạt động xảo quyệt để lôi kéo, mua chuộc quần chúng nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương. Vùng Tây Bắc, chúng kích động người H’Mông đòi thành lập khu tự trị. Vùng Tây Nguyên, chúng ra sức tuyên truyền thành lập nhà nước Đề Ga, chờ thời cơ thuận lợi để chúng tiến hành lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam - Thủ đoạn cơ bản mà chúng đã sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất hòa của quần chúng, dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở rồi uy hiếp, khống chế cơ quan quyền lực ở địa phương. Trong quá trình gây bạo loạn, bọn phản động tìm mọi cách để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của, vũ khí ở ngoài nước vào để tăng sức mạnh. - Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, dự báo đúng thủ đoạn, qui mô, địa điểm và thời gian. Nắm vững nguyên tắc sử lí trong đấu tranh chống bạo loạn lật đổ là: nhanh gọn, kiên quyết, linh động, đúng đối tượng, sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp, không để lan rộng, kéo dài 2.3 Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng, Nhà nước ta. 2.3.1 Mục tiêu - Kẻ thù muốn chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải: • Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam • Giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, tạo môi trường hoà bình để đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. • Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc • Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá • Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc 2.3.2 Nhiệm vụ - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định nhiệm vụ của chúng ta là: • Kiên quyêt làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “DBHB”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc. Đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh hiện nay, đồng thời còn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. • Phải chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta, kịp thời tiến công ngay từ đầu. • Xử lí nhanh chóng, có hiệu quả khi có bạo loạn xảy ra và luôn bảo vệ tốt chính trị nội bộ 2.3.3 Quan điểm chỉ đạo 4

• Đấu tranh chống “DBHB” là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực. • Chống “DBHB” là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng- an ninh hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa • Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong đấu tranh chống “DBHB” 2.3.4 Phương châm tiến hành • Chủ động, khôn khéo, kiên quyết xử lí tình huống và giải quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra, giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn • Xây dựng tiềm lực đất nước vững mạnh, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam 2.4 Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay. 2.4.1 Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. • Giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho đất nước ngày càng vững mạnh về mọi mặt. • Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của đất nước luôn ổn định. 2.4.2 Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động, bất ngờ. • Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam. • Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân, sinh viên trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay. • Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lí, không để bất ngờ. 2.4.3 Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân. - Đối với nước ta, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. • Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các thành quả cách mạng do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và các thế lực thù địch tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của các quốc gia, dân tộc đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có nước ta. • Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính toàn diện nhưng tập trung vào: + Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá nước ta + Giáo dục quan điểm điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới. + Giáo dục tinh thần xả thân vì Tổ quốc, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh + Hình thức giáo dục phải đa dạng, phù hợp với tùy từng đối tượng 2.4.4 Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt • Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội vững mạnh sẽ bảo đảm cho chế độ xã hội luôn ổn định, phát triển. Do vậy, phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng, mọi miền 5

Âm mưu.Những biện pháp trên đây có mối quan hệ chặt chẽ. lối sống của đảng viên. tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. các cơ quan. 2. đồng thời là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội. cống hiến cho đất nước • Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng • Phát hiện. chủ trương Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước 2.đất nước. thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB”. • Mỗi thủ đoạn. giải pháp cơ bản phòng chống “DBHB”. HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là để tạo ra cơ sở vật chất. nâng cao đời sống vật chất. người đang công tác và người đã nghỉ hưu. kéo dài. ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu.Đẩy mạnh sự nghiệp CNH. bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa như thế nào? 2. bạo loạn lật đổ của kẻ thù sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. xử lí theo nguyên tắc nhanh gọn – kiên quyết – linh hoạt – đúng đối tượng – không để lan rộng. thủ đoạn “DBHB”. đạo đức. đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng. từng ngành • Hoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá đối với Việt Nam hiện nay? 3.4. xã phường. thủ đoạn trong chiến lược “DBHB”. các ngành tham mưu. điều hành của chính quyền. dự bị động viên phải rộng khắp ở tất cả các làng bản. phẩm chất. cơ sở. • Bảo đảm triển khai thế trận phòng thủ ở các địa phương. Đối với nước ta.thế hệ tương lai của đất nước: • Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt. từng đơn vị. * Tóm lại: . tinh thần cho nhân dân lao động để tạo nên sức mạnh của thế trận “lòng dân”. hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất. thị trấn. phát triển lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.5 Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh • Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. tinh thần cho nhân dân lao động.4. 2. • Xây dựng đầy đủ. Phương hướng. trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ này không nên coi nhẹ hoặc tuyệt đối hoá một giải pháp nào . hình thức. luyện tập các phương án. sinh viên trong phòng chống “DBHB”. • Khi mỗi tình huống bạo loạn xảy ra. tư tưởng. • Phải chú trọng giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính. góp phần đấu tranh. bạo loạn lật đổ? “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành với những nước XHCN nói chung và với Việt Nam nói riêng. xử lí kịp thời những đảng viên. .6 Xây dựng. quân đội và công an. Do đó. người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoài • Nâng cao trình độ chính trị. nhất là cơ sở. • Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở các cấp. bạo loạn lật đổ? Liên hệ với vai trò. tổ chức Đảng và quần chúng thực hiện tốt đường lối. luyện tập các phương án sát với diễn biến từng địa phương. cuộc đấu tranh chống 6 . biện pháp mà kẻ thù sử dụng trong chiến lược “DBHB”. hiệu quả. năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các cấp. tạo thành một chỉnh thể thống nhất nhằm đấu tranh ngăn ngừa âm mưu. bạo loạn lật đổ của địch. trách nhiệm của thanh niên. bạo loạn lật đổ cần có phương thức xử lí cụ thể.4.Đối với sinh viên . từng cấp. tổ chức Đảng có khuyết điểm. cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị.7 Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá. khen thưởng kịp thời những đảng viên. các tình huống chống “DBHB”. Chiến lược “DBHB”. bạo loạn lật đổ CÂU HỎI ÔN TẬP 1.

tạo được hiệu ứng xã hội. đề cao tinh thần cảnh giác. bắt đầu từ tháng 9 năm 2009. đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện. thư góp ý xin gửi về: Phòng biên tập Quốc phòng – An ninh. Chiến lược diễn biến hòa bình là gì? Hỏi: Trong sinh hoạt chúng tôi thường xuyên được quán triệt cần đề cao cảnh giác trước chiến lược “diễn biến hòa bình”. Đặc biệt sau biến 7 . chống đối từ bên trong. chống độc lập dân tộc. Bản chất của chiến lược DBHB là chống CNXH. Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa (TBCN). dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và cần được tiến hành thường xuyên. quản lý. nhằm “chuyển hóa hòa bình” các nước XHCN theo TBCN. đưa tin. đẩy lùi và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội (CNXH)... Email: . tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ. tư tưởng-văn hóa. Báo Quân đội nhân dân. xã hội. LÊ VĂN QUỐC (Hòm thư 3NB – 5631 Tuyên Quang) Trả lời: “Diễn biến hòa bình” (DBHB) là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.“diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. với độ dài từ 500 đến 600 từ. chống âm mưu. trên Trang Quốc phòng-An ninh ra ngày thứ Tư hằng tuần. thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội thành khủng hoảng chính trị. thủ đoạn mới để chống phá. DBHB thường được tiến hành bằng tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực. Để chuyên mục ngày càng nâng cao chất lượng.. CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”. Trong điều kiện mới về so sánh tương quan lực lượng trên thế giới. chỉ huy các cơ quan. bài viết về từng sự việc. Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này Để góp phần giúp người dân tiếp tục nâng cao nhận thức.. bền bỉ. Hà Nội. tích cực tham gia đấu tranh phòng. Tin.đáp. gây được ấn tượng. số 7 Phan Đình Phùng. đặc biệt là các chuyên gia. kiên trì. biện pháp phòng.. bài. phân tích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bản chất của chiến lược nguy hiểm này.. thủ đoạn thâm hiểm của kẻ địch. Vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Phương thức và thủ đoạn của chiến lược DBHB chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự. phát hiện. sau được tiếp tục bổ sung.. thế nhưng bản chất của “diễn biến hòa bình” là gì. chúng tôi rất mong nhận ý kiến đóng góp và sự cộng tác nhiệt tình của bạn đọc. những điều chỉnh mới. chuyển hướng trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. kinh tế. Nội dung cơ bản của chiến lược DBHB là phá hoại các nước XHCN về các mặt chính trị. Những ý tưởng ban đầu về DBHB do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 thế kỷ 20. báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục: “PHÒNG. chuyên mục sẽ đi sâu giải thích. các nhà nghiên cứu. tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động. ĐTQS: 554160. đập tan nhiều âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch. chống của ta. nó ra đời từ khi nào thì lại chưa hiểu rõ? Đề nghị quý báo giúp chúng tôi việc này. ĐTBĐ: (04) 37474257. Dưới dạng hỏi . câu chuyện cụ thể. lãnh đạo.. nhiều hoạt động chống đối. đơn vị. ý tưởng DBHB được nâng lên và hoàn chỉnh thành chiến lược DBHB. từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển TBCN hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo loạn lật đổ. được thực hiện dưới một phương thức. các chủ trương. Những năm qua chúng ta đã đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình”. chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự. ngăn chặn. địa phương.

chính trị. a)Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ khi thế giới còn hai hệ thống chính trị XHCN và TBCN. Quốc An 1.Từ đó làm suy yếu Đảng Cộng sản."nhân quyền"."Diễn biến hòa bình " là cuộc tấn công "mềm".quyết liệt. Chiến lược "diễn biến hòa bình" ra đời vào thời kỳ chiến tranh lạnh trong bối cảnh quốc tế đang biến động phức tạp.sử dụng biện pháp phi quân sự là chủ yếu.động ở Liên Xô và một số nước XHCN ở Đông Âu.Sự ra đời.đối lập với CNXH(tư hữu hóa về kinh tế.biểu hiện tập trung ở cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống XHCN và TBCN.phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ.Ba dòng thác cách mạng này hình thành thế chiến lược tiến công toàn diễn vào CNĐQ.quyết liệt của cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ngày càng diễn ra gay go quyết liệt.thông qua cái gọi là "tự do".Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản trở nên gay gắt(có vẻ gay cấn).lối sống và tôn giáo.chuyển hóa khi thời cơ xuất hiện sẽ gây sức ép về kinh tế .thực dân.tư tưởng... phương Tây đã công khai tuyên bố chuyển hướng chiến lược từ “kiềm chế” sang chiến lược “mở rộng” với hai nội dung cơ bản là: “dân chủ hóa về chính trị” và “tự do hóa về kinh tế”.phản ánh tính chất phức tạp .tư tưởng.văn hóa.lái CNXH theo con đường TBCN.chính trị.đa nguyên về chính trị và lối sống phương Tây).châu Á và châu Mỹ La-tinh).tự diễn biến..phát triển của chiến lược "diễn biến hòa bình". 1. Sau Đại chiến thế giới lần thứ hai. CNXH từ một nước trong vòng vây của Chủ nghĩa đế quốc đã trở thành một hệ thống trên thế giới (năm 1961 có 13 nước XHCN ở chân Âu. “dân chủ” và “tôn giáo”… được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng coi đó là vũ khí lợi hại để chống phá.thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. Vấn đề “nhân quyền”.chịu sự chi phối của phương Tây.phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức. nhằm là xuất hiện ngay trong lòng các nước XHCN những nhân tố đối lập với Đảng Cộng Sản.làm cho cách mạng mất dần bản sắc của mình."ngầm".Trong quá trình đó chiến lược "diễn biến hòa bình" đã ra đời..QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC Chiến lược "diễn biến hòa bình" là sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc.nhằm xóa bỏ chế độ XHCN.kiểu Mỹ để "tấn công" vào chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực kinh tế.có thể cả quân sự để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản."dân chủ". 8 .Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh chiến lược thay đổi biện pháp đối phó đối với các nước XHCN và phong trào tiến bộ xã hội.

khi còn là đại diện lâm thời của Mỹ ở Liên Xô .ép các nước này loại bỏ những Bộ trưởng là cộng sản ra khỏi chính phủ liên hiệp và cài cắm gián điệp vào các đảng cộng sản.lập vành đai bao quanh Liên Xô và các nước XHCN. CNĐQ .chiến tranh đặc biệt.tháng 3 năm 1947..toàn diện.Ngày 12 tháng 3 năm 1947.nhân tố cơ bản nhất trong chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Liên Xô là phải kiềm chế khuynh hướng "bành trướng".chính quyền Tru-man công bố chính thức thực hiện chiến lược "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản.cấm vận kinh tế.G.chiến tranh cục bộ.Với ý tưởng này.phải thực thi chính sách "ngăn chặn" lâu dài.giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh.thúc đẩy sự phát triển của lực lượng "dân chủ" để gây chia rẽ phá hoại tư tưởng từ bên trong các nước XHCN .kiên nhẫn nhưng kiên quyết và luôn luôn cảnh giác.Đầu năm 1946.đứng đầu là đế quốc Mỹ ráo riết tìm kiếm giải pháp chiến lược nhằm ngăn chăn "làn sóng cộng sản" từ Đông Âu và Liên Xô.biện pháp khác. Để đạt được mục tiêu.trực tiếp can thiệp vào nội bộ nhiều nước(cả can thiệp vũ trang).trong đó "diễn biến hòa bình" là một thủ đoạn nhằm "chặn đứng" sự phát triển của Liên xô và các nước XHCN.đồng thời khuyến cáo với nhà Trắng.Trước tình hình so sánh lực lượng bất lợi.đối đầu quyết liệt..trong một bức thư gửi Tổng thống Tru-man (ngày 20 tháng 7 năm 1949).toàn diện với Liên Xô bằng chiến tranh tâm lý.Ken-nan trở thành lý luận gia đầu tiên của chiến lược "ngăn chặn" và chiến lược "diễn biến hòa bình" Trên cơ sơ lý luận của Ken-nan.). Đối với Trung Quốc.Thực chất của các kế hoạch này nhằm "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản và buộc các nước Tây Âu ngả theo Mỹ.Tru-man đề nghị Quốc hội Mỹ viện trợ cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ 400 triệu USD và cử nhân viên quân sự.chịu sự chi phối của Mỹ.hủy diệt chế độ Xô-viết nhằm tạo ra sự thay đổi tận gốc đối với xã hội Liên Xô.kết hợp các thủ đoạn.dân sự đến giúp duy trì nền thống trị để các nước này không "ngả vào lòng cộng sản".Mỹ đưa ra kế hoạch Mác-san (tháng 4 năm 1948.Ken-nan cho rằng "kiềm chế và giải phóng là hai mặt của đồng tiền.làm "mềm hóa từng bước" để cuối cùng tan rã.Văn kiện số 68 của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ xác định mục tiêu chiến lược "ngăn chặn" là dùng mọi thủ đoạn để chặn đứng sự khuếch trương của Liên Xô trong điều kiện không phát động chiến tranh.viện trợ 14 tỷ USD.là hai mặt của một vấn đề tương đối lớn".chạy đua vũ trang.chính quyền Tru-man phát động cuộc chiến tranh lạnh.Quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn).Chiến lược ngăn chặn sử dụng biện pháp quân sự là chủ yếu (chiến tranh xâm lược."những người theo chủ nghĩa cá nhân ở Trung 9 .phải thực hiện giải pháp ngăn chặn bằng thủ đoạn gieo vào trong lòng chế độ Xô-viết những mầm mống tự thủ tiêu.Đồng thời.Ngoại trưởng Mỹ Ac-ke-sơn khuyến cáo.Ken-man đã kiến nghị với Nhà Trắng.tháng 11 năm 1947.chạy đua vũ trang.

Theo Kennedy.thân Mỹ) có thể tạo ra sự biến đổi từ bên trong."sự tồn của chủ nghĩa xã hội không phải là vĩnh cửu và không thể thay đổi được".phải từng bước thận trọng bồi dưỡng hạt giống tự do từ bất kỳ kẽ hở nào được xuất hiện trên bức màn thép"." Đối với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu ..thành lập "đội hòa bình" ở Châu Phi.Ai-xen-hao tuyên bố mục tiêu của chiến lược "diễn biến hòa bình" là đọc lời cáo chung cho chủ nghĩa xã hội." Tháng 12 năm 1957.)...khoa học. khuyến khích những người có cùng huyết thống về Ba Lan.đồng thời tiến hành "chiến tranh đặc biệt".một mặt tiếp tục thực hiện chính sách cứng rắn(bao vây.Năm 1955."từ 1949-1954 có tới hơn 100 lần tàu buôn đi tới Trung Quốc bị chặn lại và bị công kích..thúc đẩy sự biến đổi hòa bình đằng sau tấm màn sắt".phá hoại thương trường Thế Giới.ngày 14 tháng 6 năm 1960):"Phải hành động ngay .Quốc (phần tử theo chủ nghĩa dân chủ cũ Mỹ.chân phải của nó cắp cành ô-liu còn chân kia cắp mũi tên phải coi trọng cả hai chân như nhau"và giải thích "trong đối kháng với Liên Xô. Tiếp tục tư tưởng của những người tiền nhiệm Kennedy.trong khi các nước Tây Âu phục hồi và phát triển kinh tế.lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.Kennedy đã từng tuyên bố(trong diễn văn đọc tại Thượng viện Mỹ ngày 10 tháng 8 năm 1957):"Giải phóng hoặc diễn biến hòa bình đương nhiên là rất tốt.điều chỉnh chiến lược quân sự "trả đũa ồ ạt" (của Ai-xen-hao ) thành chiến lược "phản ứng linh hoạt".mở rộng giao lưu giữa sinh viên và giáo viên.Đức. thực chất là để xâm nhập .nhưng mặt khác cũng phải tìm xem chúng ta có thể tìm thấy một số cung cách trao đổi ý kiến nào đó được không".sử dụng một loạt công cụ linh hoạt hơn.và cho rằng biện pháp "diễn biến hòa bình" tuy chậm chạp nhưng đáng tin cậy.Mỹ sẽ "giành thắng lợi bằng hòa bình" chính thức coi "diễn biến hòa bình" là chiến lược để lật đổ các nước XHCN.chỉ cần "hé tấm màn sắt" nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa sẽ từ bỏ chủ nghĩa cộng sản vì thấy cuộc sống tốt đẹp ở phương Tây.Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ.đồng thời kêu gọi (trong một diễn văn khác cũng đọc tại Thượng viện Mỹ .heo Kennedy:" Chính phủ Mỹ sẽ phải chủ động hơn nữa.trong suốt nhiệm kỳ của mình. Đồng thời .để phá vỡ khoảng cách với phương Tây đã có từ lâu mà Liên Xô áp đặt cho Ba Lan..cần phải "giải phóng" họ khỏi chế độ cộng sản nhưng không phải bằng một cuộc chiến tranh mà bằng "biện pháp hòa bình".nghiên cứu thêm khả năng viện trợ kỹ thuật cho Ba Lan.Jonhson (1961-1968) rất chú trọng bồi dưỡng những hạt giống tự do sau bức màn thép cộng sản..Ngoại trưởng F.làm sụp đổ chính quyền nhân dân.Theo Đa-lét. nhưng Quốc vụ khanh vẫn chưa đưa ra được bước đi cụ thể cùng những bước đi quan trọng" và cho rằng "Cần phải coi trọng biện pháp cụ thể".chủ nghĩa cộng sản bên thêm thế kỷ XXI.Đa-let(1953-1959) xác định .Thực hiện ý tưởng trên ..Kennedy đã thực hiện chính sách "đi hai chân" .Theo thống kê của một tờ báo ở Hồng Kong.như: gia tăng tiếp xúc.chống đối).giáo dục..tăng số người du lịch .một mặt phải giữ thái độ cứng rắn.thực chất là thực hiện bao vây cấm vận đối với các nước XHCN.phi chiến tranh.mở rộng buôn bán.1949) để gây khó khăn cho việc buôn bán Đông-Tây. Trước khi lên nắm quyền Tổng thống.Pháp.bài diễn văn đầu tiên nói về tình hình trong nước (ngày 21 tháng 1 năn 1961).trong 5 năm..mở rộng sự nghiệp báo chí vốn kỹ thuật và tăng cường tiếp xúc trong nhân dân."dưới ngọn cờ hòa bình có thể giành được mọi thứ trên bàn đàm phán với Liên Xô và làm gay gắt thêm mâu thuẫn Xô-Trung Quốc để từ đó tăng kiềm chế của Trung Quốc".nhiều tàu thuyền do Trung Quốc thuê và thuyền viên Trung Quốc thậm chí bị giam vô lý dài ngày ở đất khách quê.bí mật thành lập "Ủy ban thống nhất quản lý thị trường xuất khẩu (Feria.đề xướng "liên minh vì tiến bộ".trao đổi văn hóa..bằng viện trợ kinh tế. 10 .đặc biệt là Ba Lan..Tổng thống Ai-xen-hao(1953-1960) tuyên bố..tăng cường quan hệ bằng cách lợi dụng các loại mậu dịch hữu hình và vô hình.kích động chống phá nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa .mặt khác vạch kế hoạch "hòa bình" với Liên Xô (tháng 6 năm 1961).chi 20 tỷ USD viện trợ nhằm khắc phục ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản ở châu Mỹ La-tinh.cấm vận."chiến tranh cục bộ " ở Việt Nam.Kennedy tuyên bố:"Nước Mỹ giống như con đại bàng trên Quốc huy hình lá chắn của tổng thống.Mỹ câu kết với 14 quốc gia phương Tây (Anh...Nhật.

Làm dịu bớt căng thẳng sẽ làm chế độ độc tài yếu đi.mở cửa để "mở rộng dân chủ".hội chứng Việt Nam tác động sâu sắc đến nhiều mặt đời sống xã hội Mỹ.R.đặc biệt là loại lực lượng KGB (ps:kiểu FBI của Liên Xô) ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm" đang diễn ra gay gắt ngay trong lòng chế độ XHCN.cải cách làm cho tình hình trở nên phức tạp.cải cách.chiến lược "diễn biến hòa bình" tiếp tục được hoàn thiện.Các nước tư bản khác cũng vượt qua khủng hoảng.Lợi dụng các nước XHCN cải tổ.bị Liên Xô đuổi kịp và vượt một số mặt về kinh tế.quân sự và vị thế quốc tế .Mỹ suy yếu .Thời kỳ này Mỹ chú ý hơn đối với các "nhân tố bên trong" các nước XHCN.loại được công cụ sắc bén của Đảng Cộng sản Liên Xô.nhất là sau chiến tranh Việt Nam.Thời kỳ này Mỹ đặc biệt chú ý đến việc sử dụng lực lượng phản động bên trong để chống phá .Để tạo ra một đột phá khẩu cần nuôi dưỡng lực lượng dân chủ.tích cực tuyên truyền.Thời kỳ chính quyền Nixon. Sau khi nhận chức Tổng thống Mỹ(tháng 1 năm 1989).Trong khi đó .Mỹ đã từng bước điều chỉnh chiến lược và vai trò của Mỹ trên Thế giới.làm cho các nước XHCN bị xô đẩy dẫn tới sụp đổ.Bu-sơ đưa ra chiến lược "vượt trên ngăn chặn".những hạt giống này sẽ kết Thời kỳ chính quyền Ri-gân(1981-1988).không thể hoàn thành trong mấy chục năm mà phải nhiều thế hệ và chủ trương khuyến khích "tự diễn biến" trong nội bộ các nước XHCN.do duy trì quá cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và "dốc sức" chạy theo chương trình SDI (chiến tranh trên các vì sao) của Mỹ.phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ(từ 1976-1981 có 21 nước giành độc lập).(Sau chuyến khảo sát các nước XHCN năm 1983. "nhân tố quan trọng của công cuộc dân chủ(có thể hiểu là dân chủ kiểu Mỹ) hóa trong các quốc gia Cộng sản phải là thế lực bên trong nó.Đến lúc đó nó sẽ gieo hạt giống tư tưởng .Pho (1969-1980).suy yếu nghiêm trọng.Ngoài ra do sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã tạo ra xu thế quốc tế hóa nền kinh tế Thế Giới.sản xuất bắt đầu phát triển .các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế .đồng thời nghi binh chiến lược.Liên xô cũng đang tiềm tàng khả năng diễn biến hòa bình" và coi Đông Âu là một "đột phá khẩu" để thực hiện "diễn biến hòa bình" .nắm vững cuộc đấu tranh về hình thái ý thức.cựu Tổng thống Nixon nhận định :"Những người cộng sản Đông Âu đã hoàn toàn mất đi lòng tin.Ních-xon cho rằng :"Làm dịu quan hệ Đông-Tây sẽ làm cho phương Động xuất hiện sự phân hóa lớn hơn.phải mở rộng sự giao lưu với các nước XHCN để nó chịu ảnh hưởng và chịu tác động của phương Tây.đổi mới để tháo gỡ.Trước tình thế đó ."tự do" ở phương Tây.chạy đua vũ trang thu hút Liên Xô và một số nước XHCN vào cái gọi là "chương trình SDI".tháng 10 năm 1982.kéo quân đội Liên Xô ra ngoài .tuyên truyền tự do.Một thế hệ những người Đông Âu đang trỗi dậy không phải là các nhà tư tưởng mà là các nhà thực tiễn cho diễn biến hòa bình").Mỹ mở hội nghị chuyên đề "dân chủ hóa các quốc gia Cộng Sản.thậm chí ngay cả các nhân vât lỗi lạc Đảng Cộng sản cũng khó mà chống đỡ nổi.Trong cuốn sách "1999-chiến thắng không cần đến chiến tranh " .phải tiến hành cải tổ..cải cách .G.Theo Ngoại trưởng Mỹ .đề cao "dân chủ".đối với Liên Xô và Đông Âu (tháng 5 năm 1989).Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng.mất ưu thế quân sự.thúc đẩy sự hòa nhập kinh tế Thế Giới để lái cải cách đe chệch khỏi quỹ đạo của CNXH.làm cho thông tin phương Tây "như dòng nước xói mòn và tan rã chế độ Cộng Sản".Đồng thời Mỹ cho rằng "thời cơ diễn biến hòa bình ở Đông Âu đã chín muồi .Tình hình căng thẳng sẽ càng củng cố thêm độc tài.tăng cường sức mạnh trên một số mặt .Ngày nay.Mỹ(Nixon) cho rằng:"Diễn biến hòa bình" không thể nôn nóng .Một số nước nóng vội .làm suy yếu các nước 11 .Trong khi đó .phần lớn họ đã trở thành những người tham lam và quan liêu.chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.Trước tình thế và thời cơ đó .dân chủ và quan niệm giá trị theo kiểu Mỹ phải nắm lấy vấn đề nhân quyền.Ý nghĩa và niềm tin của Đảng Cộng sản bị sụp đổ.Làm như vậy.bất đồng chính kiến trong các nước XHCN".Mỹ khôi phục kinh tế ..chủ quan không tôn trọng quy luật khách quan đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong cải tổ.Không ai phủ nhận chính sách hòa dịu những năm 70 của chúng ta đã thúc đẩy sự trỗi dậy mạnh mẽ và dẫn tới sự ra đời của phong trào Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan".Ních-xon còn khẳng định:" Mở chiến trường tư tưởng. Khi điều chỉnh chiến lược Mỹ ngầm đánh vào bên trong các nước XHCN.khó khăn hơn.tìm cách đả kích hệ tư tưởng Mác-Xít.nhằm đưa cuộc đấu tranh vào trong lòng các nước XHCN.toàn cầu" .

ngầm viện trợ lực lượng phản động thuộc một số nước thuộc "thế giới thứ ba" và gây sức ép ."khuyếch trương" thanh thế của Mỹ để thúc đẩy "dân chủ". Sau khi nước Mỹ bị tấn công(ngày 11/9/2001).Mỹ và các thế lực phản động đã thu được kết quả.đồng thời tăng cường "diễn biến hòa bình" đối với các nước XHCN còn lại.Bush (từ ngày 20 tháng 1 năm 2001) tiếp tục theo đuổi chiến lược "can dự" nhưng có sự điều chỉnh nhất định.Và "diễn biến hòa bình" từ vị trí là thủ đoạn của chiến lược "ngăn chặn" đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh.đẩy nhanh việc thực hiện Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD).Mỹ trực tiếp can thiệp 12 .dùng vũ lực để "tiêu diệt" các nước XHCN là không thể thực hiện được.làm suy yếu các nước XHCN.7 tỷ USD.Bush).trọng điểm là khu vực thuộc các nước Liên Xô cũ và Đông Âu.buộc chính quyền các nước đó phải ngả theo Mỹ . Sau khi tạo ra sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.Pao-oen.Mỹ đơn phương tuyên bố rút khỏi hiệp ước cấm tên lửa đạn đạo (ABM).lấy cớ "kiểm soát việc sản xuất .tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt " để tính toán .tăng cường viện trợ kinh tế . Chính quyền G. Như vậy.nhất là sau thất bại ở Việt Nam .là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ và các thế lực phản động.Mỹ (B.chiến lược "diễn biến hòa bình" từ ý tưởng đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh.XHCN.nhằm củng cố và thiết lập thể chế tư bản chủ nghĩa ở khu vực này .Mỹ tuyên bố:"Chủ nghĩa quốc tế riêng của Mỹ sẽ không có bất kể sự nhún nhường nào khiến cho Mỹ rút lui khỏi thế giới.Đến đây.Sử dụng chiến lược này.tạo ra sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. __________________ ) Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.tăng cường khả năng răn đe để thực hiện ý đồ " xây dựng thế giới một siêu cường" do Mỹ đứng đầu.năm 2003 là 355.Mỹ xác định sẽ tăng cường "dính líu" vào các nước nhưng bằng biện pháp "cứng rắn" hơn.Vì thế.co về pháo đài của chủ nghĩa bảo hộ hoặc về một hòn đảo biệt lập" (Ngoại trưởng Mỹ C.thành lập "Bộ tư lệch Bắc Mỹ".khi thực hiện chiến lược "ngăn chặn" và "vượt trên ngăn chặn".1993) tiến hành chiến lược "can dự".Mỹ đã tính toán .năm 2004 là 368.điều chỉnh chiến lược.sau khi lôi kéo đồng minh vào cuộc chiến "chống khủng bố" và lôi kéo được một sốn nước lớn ngả theo mình .cuộc điều trần ngày 17 tháng 1 năm 2001).Clin-Tơn.khuyến khích "thị trường tự do" ở Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm hướng lái các nước này đi lệch khỏi quỹ đạo của CNXH.1 tỷ USD.Đặc biệt .thực hiện "dính líu" vào các nước.phân biệt đối xử với các nước .năm 2005 là 417 tỷ USD và đến năm 2009 dự kiến sẽ là gần 500 tỷ USD) nhằm châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang mới .tìm kiếm giải pháp mới.trong đó coi trọng "đòn phủ đầu" để thực hiện cái gọi là "chủ nghĩa đế quốc riêng của Mỹ" (G.Mỹ nhận ra rằng .mở rộng kinh tế thị trường tự do trên phạm vi Thế giới.Mỹ ra sức lợi dụng cuộc chiến "chống khủng bố".chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chủ yếu sang tiến công bằng "diễn biến hòa bình" là chủ yếu.hỗ trợ lực lượng "dân chủ".Mỹ từng bước thay đổi chiến lược .tăng cường chi phí quân sự (năm 2002 là 331 tỷ USD.

Mỹ tuyên bố.đồng thời triệt để lợi dụng quan hệ kinh tế và vấn đề tôn giáo.đi đến xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng .chúng tác động để làm suy yếu.đe dọa sự ổn định .nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối.trước hết phải tìm cách xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lenin.lãnh đạo xã hội ở các nước XHCN.làm cuộc đảo chính hòa bình về hệ tư tưởng trong các nước xã hội chủ nghĩa.hoặc gây áp lực nhằm hướng lái các nước theo các nước theo "quỹ đạo" của Mỹ.một hệ thống giá trị. 2.nền hòa bình của nhân loại.xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản .giành lại quyền thống trị xã hội cho giai cấp tư sản phản động..cần phải thực hiên "đa nguyên lợi ích".Để đạt tới mục đích đó .tức là chế độ chính trị đa Đảng đối lập mà thực chất là hạ thấp vai trò của Đảng Cộng sản .chống sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong các nước xã hội chủ nghĩa.nhằm "diễn biến hòa bình" đối với các nước.dân tộc(thông qua chiêu bài "dân chủ.mặt khác tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm thủ tiêu các nước xã hội chủ nghĩa còn lại để xây dựng một thế giới "đơn cực" do Mỹ chi phối.gây mâu thuẫn nội bộ .nhân quyền") để can dự sâu hơn.Chủ nghĩa đế quốc đặt mục tiêu đầu tiên và là mục tiêu hết sức quan trọng của "diễn biến hòa bình"chống chủ nghĩa xã hội là xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin.thực hiện "đa nguyên chính trị".những giới hạn về quyền lực nhà nước."tôn giáo".thay thế bằng tư tưởng tư sản ở các nước XHCN.quyền "tự do ngôn luận."dân tộc".chủ nghĩa đế quốc tập trung chống Đảng Cộng sản lãnh đạo chính quyền.chống chủ nghĩa xã hội.Chúng tác động vào những Đảng viên thiếu rèn luyện tu dưỡng ."đa đảng đối lập" ở các nước XHCN. Mục đích cuối cuối cùng chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ CNXH trên mọi phương diện: Chủ nghĩa xã hội với tư cách là một xu thế và con đường phát triển .Vì thế ..Chúng bỏ nhiều công sức và tiền bạc để lôi kéo "những người có chính kiến bất đồng".bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình". Những nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" đều cho rằng tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu. Như vậy sau chiến tranh lạnh.chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh xâm nhập tư tưởng tư sản .dùng họ làm nội ứng cho "diễn biến hòa bình" về chính trị.(cả bằng quân sự ) vào nhiều nước để mở rộng ảnh hưởng của mình ở khu vực Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương.tạo ra tâm trạng không thiết tha.chủ nghĩa đê quốc đặt ra những mục tiêu cơ bản sau : Một là.đa nguyên chính trị".từ đó dẫn đến chệch hướng về đường lối chính sách. Ba là.từng bước tha hóa họ trở thành những người cộng sản "đỏ vỏ xanh lòng" để có thể dùng "cộng sản lật cộng sản".."nhân quyền". Trong chiến lược "diễn biến hòa bình".Chúng thường tung ra các luận điệu :Đảng Cộng sản đọc quyền lãnh đạo là "độc tài".Với quần chúng nhân dân thì kích động vấn đề "dân chủ".gây mất ổn định về chính trị các nước XHCN.Đối với đảng cộng sản cầm quyền và chính quyền nhà nước.đổi màu tổ chức và cán bộ.Muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.một học thuyết lý luận..một phong trào hiện thực và kiểu chế độ xã hội . Hai là .sự cai trị của pháp luật .xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin.tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình".gắn bó với CNXH.sẽ thông qua việc bảo vệ "tự do và công lý".Đây là ý đồ bành trướng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế . để xóa đi những kẻ thù cũ.Mục tiêu."bóp nghẹt dân chủ".làm mất sự đồng thuận xã hội và khi đó có thời cơ lôi kéo quần chúng vào những cuộc 13 .chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế một mặt tiến hành xác lập và củng cố thể chế tư bản chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.công lý bình đẳng".kiên quyết giữ vững những đòi hỏi không thể đàm phán về "nhân phẩm". Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất quan tâm đến việc gây mất ổn định chính trị ở các nước XHCN.

chiến tranh xâm lược .biện pháp kinh tế là mũi nhọn."diễn biến hòa bình " chỉ là một trong những thủ đoạn.Thực chất của "diễn biến hòa bình" và chống "diễn biến hòa bình" là sự tập trung cao độ của cuộc đấu tranh giai cấp gay go.trong đó quân sự vẫn quan trọng nhưng chủ yếu giữ chức năng răn đe để hỗ trợ cho các hoạt động phi quân sự.Khi nền kinh tế đã bị chệch hướng đi theo tư bản chủ nghĩa thì sẽ chuyển hóa xã hội và sớm muộn chính trị cũng bị chuyển hóa theo.thì từ những năm cuối thập kỷ 80.toàn diện trên tất cả các mặt: kinh tế chính trị.bảo vệ chế độ của quân đội và công an bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản . Phương châm chủ yếu trong "diễn biến hòa bình" là thực hiện cuộc tiến công "mềm".thay vào đó là lối sống.được tiến hành "ngầm" trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa .xâm nhập.tiến bộ lịch sử.lũng đoạn kinh tế-tài chính.Bốn là.làm suy yếu.chừng nào còn đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản thì còn "tồn tại diễn biến hòa bình" là một chiến lược chống Cộng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. Tham khảo http://lichsuvn.chị phối.vị trí của nó đã được nâng lên tầm chiến lược hoàn chỉnh.quyết liệt giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa hai hệ thống chính trị thế giới xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.lật đổ chính quyền cách mạng.Chúng hy vọng rằng khi các lực lượng phản động được chủ nghĩa đế quốc chỉ đạo .lối sống tư sản.Chúng cũng biết rằng .info/forum/showthread.khủng hoảng toàn diện.kết hợp các thủ đoạn biện pháp chiến lược khác.trong đó tiến công về chính trị tư tưởng là then chốt. Năm là.gây áp lực để hỗ trợ cho các biện pháp khác.Mục tiêu của chúng là làm suy yếu tiềm lực kinh tế.chuyển hóa nền kinh tế di chệch hướng xã hội chủ nghĩa.Muốn lật đổ XHCN phải "vô hiệu hóa" được lực lượng này.chệch hướng phát triển của nền kinh tế.đẩy các nước XHCN vào tình trạng khó khăn phức tạp.chủ nghĩa đế quốc đặt một mục tiêu không kém phần quan trọng là xóa bỏ nền văn hóa.Từ đó làm tha hóa con người. Thủ đoạn chủ yếu của "diễn biến hòa bình" là tạo dựng thúc đẩy những nhân tố phản động chống đối ngay bên trong các nước XHCN."phị chính trị hóa" để "vô hiệu hóa" quân đội và công an.Tính chất phản động của nó được thể hiện ở mục đích xóa bỏ CNXH với tư cách là một hình thái kinh tế xã hội tiên tiến và xu thế vận động của tiến bộ xã hội.mặc cho CNXH sụp đổ."sâu" thông qua các thủ đoạn phi vũ trang .chuyển hóa văn hóa.đạo đức. 14 .Muốn "vô hiệu hóa" phải "phi chính trị hóa" quân đội và công an .ngoại giao."ngầm". Những mục tiêu cơ bản này có mối quan hệ tác động lẫn nhau.Trong chiến lược "diễn biến hòa bình".khống chế nền kinh tế nước xã hội chủ nghĩa.quân sự.mang tính toàn cầu và rất nguy hiểm.đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa theo giá trị phương Tây..trước hết và quyết định là phải xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCS .bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.đạo đức.Chừng nào còn tồn tại hai hình thái kinh tế -xã hội đối lập nhau .nếu kẻ thù thực hiện được tất yếu dẫn đến mục đính cuối cùng chúng theo đuổi là xóa bỏ CNXH.quân sự giữ vị trí răn đe.Chiến lược "diễn biến hòa bình" mang bản chất giai cấp.qua đó tìm cách chuyển hóa từng bước theo con đường tư bản chủ nghĩa.hoặc sử dụng lực lượng chống đối để thực hiện bạo loạn phản cách mạng.tha hóa cả một xã hội. Biện pháp "diễn biến hòa bình" là vận dụng tình thế và thời cơ để thực hiện cuộc tiến công "ngầm" một cách tổng hợp.đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX.được triển khai trên diện rộng. Đặc trưng văn hóa.sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.văn hóa tư tưởng.án binh bất động".khoa học kỹ thuật .tiếp tay đứng lên lật đổ chế độ XHCN.tiến tới chi phối .lối sống cũng là một tiêu chí phân biệt hai chế độ xã hội đối lập nhau. Kẻ thù của chủ nghĩa xã hội rất quan tâm đến phá hoại nền kinh tế các nước XHCN thông qua "diễn biến hòa bình".lối sống xã hội chủ nghĩa.php?t=17301 Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch biết rằng quân đội và công an là công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Tổ Quốc. Sáu là.đạo đức.Nếu thời kỳ chiến tranh lạnh phương châm chủ yếu là chạy đua vũ trang. Bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình" được thể hiện ở chỗ nó là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc.do vậy nó mang bản chất chống cộng .bạo loạn chính trị.biện pháp kết hợp .quân đội và công an sẽ "đứng trung lập"..

để nếu không "cộng sản lật cộng sản" được thì sẽ dùng "cộng sản con lật cộng sản cha" sau này.củng cố và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế giới.nhưng tập trung ở một số nội dung chủ yếu sau: -Trên lĩnh vực tư tưởng lý luận.Ních-xơn khẳng định:" Điểm mấu chốt của cuộc cạnh tranh Mỹ-Xô là tư tưởng.chúng tán dương .Lê-nin đều là sự áp đặt chứ không phải là tất yếu của lịch sử..những nguyên lý cơ bản của của Cácmác.Níchxơn còn cho rằng:"Dân chủ.mua chuộc thế hệ trẻ . Mục tiêu chống phá của chúng là phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và các tư tưởng cách mạng khác.bôi nhọ .các lĩnh vực của đời sống xã hội .văn minh.thông qua bầu cử 15 ."nhân quyền" để phá rã nền chuyên chính vô sản.bôi đen chủ nghĩa xã hội hiện thực.Chúng kích động..nhân quyền.dựng lên các "phe phái" trong nội bộ Đảng Cộng sản.cường điệu sự giàu có .xây dựng.chấp nhận bầu cử tự do theo cơ chế đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập.Tuy chiến lược "diễn biến hòa bình" đặt biện pháp hòa bình.là sự "phát triển ngoài nền văn minh nhân loại ".. Chúng tuyên truyền.mua chuộc những người có chính kiến bất đồng xây dựng lực lượng chống đối trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa.móc nối .chia rẽ Đảng với quần chúng.liên doanh.tư tưởng các nước XHCN.thực hiện "dân chủ".nền "chính trị đa nguyên" để mê hoặc quần chúng.kích động các phần tử đối lập gây áp lực đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo .che đậy những khuyết tật.lung lạc tinh thần những người nhẹ dạ cả tin.liên kết kinh tế béo bở.Ăng-ghen.Toàn bộ những thứ khác sẽ trở nên vô nghĩa khi không giành chiến thắng trên lĩnh vực tư tưởng ".Chúng tìm cách hỗ trợ .phá hoại tinh thần. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế luôn coi chống phá về tư tưởng lý luận đối với các nước XHCN là mặt trận quan trọng.chuyển hóa từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản. Khi thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tấn công các nước XHCN trên tất cả các mặt .Những luận điểm chúng thường gieo rắc là:Chủ nghĩa Mác-Lenin là một "giáo lý phi khoa học".đòi các nước xã hội chủ nghĩa thực hiện "chế độ đa đảng".vướng mắt.tan rã hệ thống tổ chức Đảng.tiến tới tổ chức bạo loạn chính trị. 3.thiếu sót của các đảng cộng sản trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa để đả kích .Nội dung chủ yếu của chiến lược "diễn biến hòa bình".Trong cuốn "1999-chiến thắng không cần chiến tranh".thực hiện chuyển hóa về tư tưởng.".nên "chắc chắn sẽ bị diệt vong".xấu xa của xã hội này.thời cơ nhất định.Trong những điều kiện.nhằm từng bước làm phân liệt.phi chiến tranh lên vị trí ưu tiên nhưng chủ nghĩa đế quốc vẫn thường xuyên duy trì sức mạnh quân sự.Chúng thường gây sức ép từ nhiều phía.tôn giáo là 4 đột phá khẩu chọc thẳng phòng tuyến chính trị-tư tưởng ở các nước xã hội chủ nghĩa.cổ động cho những luận thuyết tư tưởng tư sản mới.tự do của xã hội tư bản .-Trên lĩnh vực chính trị Đảng Cộng sản là đối tượng tiến công quyết liệt nhất của chiến lược "diễn biến hòa bình".quyền lực nhà nước là đối tượng quan trọng của chiến lược "diễn biến hòa bình".Từ đó để gây hoang mang.gây mâu thuẫn trong nội bộ.từng bước thiết lập dân thiết chế tư sản.phê phán.Cách mạng tháng 10 Nga là sự "đẻ non".Mặt khác.sai lầm .hòng phủ nhận chủ nghĩa xã hội cả học thuyết và hiện thực.chúng dùng bạo lực chính trị.để dùng "cộng sản lật cộng sản".gây mất ổn định chính trị.chủ nghĩa xã hội chỉ là "quái thai của lịch sử".nền dân chủ.làm suy yếu nhà nước XHCN.công khai răn đe và sẵn sáng sử dụng đòn quân sự để hỗ trợ cho biện pháp "diễn biến hòa bình" khi cần thiết.tạo ra khoảng trống tư tưởng cho tư tưởng tư sản tràn vào.lật đổ chính quyền ở các nước XHCN hoặc tạo "tự diễn biến". Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tập trung mọi biện pháp nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.xóa nhòa sự khác biệt bản chất giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.chúng ca tụng "chủ nghĩa xã hội dân chủ".cài cắm lực lượng phản động.nhiều mặt.Bộ máy tuyên truyền của chủ nghĩa đế quốc đã triệt để lợi dụng những khó khăn.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tìm cách tiếp tay cho lực lượng phản động trong nước đòi chia sẻ quyền lực.con em cán bộ cao cấp trong Đảng Cộng sản và nhà nước bằng các mồi nhử du học.chúng cũng chú trọng bắt mối .tiến tới thâu tóm quyền lực từ nhà nước từ các đảng Cộng sản..

phá hoại sự phát triển của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.lối sống xã hội chủ nghĩa theo các giá trị phương Tấy.đòi xóa bỏ vai trò của lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với quân đội.có quyền ở cơ quan kinh tế.khó giải quyết.tiến bộ trên thế giới.các trung tâm kinh tế.làm cho tình hình an ninh chính trị-xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa trở nên phức tạp.kích thích tâm lý bạo lực đối với lớp trẻ.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế 16 .tuyên truyền kích động đòi phi chính trị hóa quân đội.Đặc biệt chúng thông qua viện trợ kinh tế để lôi kéo các nước và lợi dụng khó khăn về kinh tế của các nước XHCN để dùng vật chất mua chuộc.vị kỷ.làm thoái hóa.thông qua ngoại giao để gây sức ép nhiều mặt:kinh tế.gây phức tạp bên trong..để dành chính quyền.Lối sống phương Tây dễ khơi dậy nhu cầu bản năng hưởng thụ của con người.Chúng cổ vũ cho tư tưởng "tự do".nhất là các cán bộ trong ngành kinh tế mũi nhọn.nhất là đối với thế hệ trẻ.cải cách.lật đổ nhà nước XHCN.lợi dụng công cuộc cải tổ.Đây là cái đích của chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm tới.Thông qua ngoại giao để chúng thâm nhập vào các lĩnh vực hoạt động khác.văn hóa để mưu toan thực hiện những cuộc bạo loạn chính trị."lối sống Mỹ".Chúng đã kéo quân đội các nước xã hội chủ nghĩa hướng ra ngoài.kích động. Ngoài việc chống phá về chính trị tư tưởng.vùng biên giới .đổi mới để xâm nhập.gây mâu thuẫn giữa lực lượng xã hội khác nhằm chia rẽ.để chống lại phong trào cách mạng. Như vậy.Đáng chú ý là sự tác động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa.Chúng thường chủ động dùng ưu thế vê kinh tế để ngăn chặn .chuẩn bị các địa bàn.TÁC HẠI CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NƯỚC.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh phương thức thủ đoạn chiến lược.lỗi kéo những người có chức.đề cao chủ nghĩa cá nhân.êm ái.Thông qua việc chạy đua vũ trang.phát triển và trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng.chiến lược "diễn biến hòa bình" đã hình thành..chuyển hóa.hướng lái nền kinh tế đi chệch khỏi quỹ đạo chủ nghĩa xã hội.để làm chuyển hóa văn hóa.tưởng chừng như vô hại . Một khi nền kinh tế đã bị chuyển hóa tận gốc rễ sẽ kéo theo sự thay đổi cơ sở hạ tầng và bản chất xã hội.lối sống rất dễ đi vào lòng người.Kích động.thậm chí tổ chức quần chúng tẩy chay các chính sách kinh tế.chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực..truyền bá lối sống.chuyển hóa.đồng thời tuyên truyền về sự hấp dẫn của nền kinh tế của Tây phương để lôi kéo.cô lập ngoại giao đối với các nước xã hội chủ nghĩa với các nước khác.lâu dài. Chúng cũng không từ bỏ âm mưu chèn ép.quốc phòng. Chúng cũng ra sức chuẩn bị lực lượng chống đối.kiểu Mỹ.những cặn bã của phương Tây vào các nước XHCN.văn hóa kiểu Mỹ.Trong quá trình đó.cô lập lực lượng vũ trang. II. Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình".khó gột rửa. biến chất cán bộ trong ngành kinh tế.chính trị."dân chủ".nhất "giá trị Mỹ"... -Trên lĩnh vực văn hóa.nhất là ở vùng dân tộc thiểu số.chính trị. Chống phá về kinh tế làm suy yếu các nước XHCN Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế thường sử dụng đòn chống phá về kinh tế để làm suy yếu các nước XHCN và hỗ trợ cho các hoạt động chống phá khác. -Chống phá trên lĩnh vực an ninh-quốc phòng.Chống phá trên lĩnh vực ngoại giao Chủ nghĩa đế quốc lợi dụng quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa ngày càng mở rộng để thực hiện "diễn biến hòa bình".nhưng ảnh hưởng lại rất sâu sắc.nhẹ nhàng.điều hành nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.vùng tôn giáo phức tạp.toàn cầu" để loại bỏ công cụ sắc bén của các Đảng cộng sản ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm"("diễn biến hòa bình") đang diễn ra gay gắt trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa.văn nghệ .nên dễ lôi cuốn đam mê..qua đó hình thành lực lượng "phương Tây hóa" trong bộ máy quản lý.du nhập lối sống thực dụng bản năng.an ninh.kinh tế và các mặt của đời sống xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn chống phá trên lĩnh vực quốc phòngan ninh.lối sống Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ra sức truyền bá văn hóa độc hại.

đòi hợp pháp hóa Công đoàn đoàn kết.xảo quyệt để tấn công.tạo áp lực của quần chúng đòi thay thế chế 17 .chống Liên Xô và các nước XHCN phải được tiến hành khẩn trương.Mỹ và phương Tây đã triệt để lợi dụng lực lượng Công đoàn đoàn kết và lực lượng Thiên Chúa giáo (85 % dân số Ba Lan theo đạo Thiên Chúa.trước "trọng tài" là Giáo hội Thiên Chúa giáo Ba Lan.đòi dân chủ.các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn.nhanh chóng tận dụng thời cơ .kết hợp kích động biểu tình.hoàn cảnh từng nước.đổi mới để tháo gỡ.Căn cứ vào điều kiện.Bush tuyên bố sẽ viện trợ 3 tỷ USD.kết hợp với dùng áp lực nhà thờ đối với quần chúng để đẩy quần chúng vào cuộc đấu tranh đòi "dân chủ".Lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.Hưởng ứng kế hoạch của Mỹ.đưa Đông Âu và Liên Xô hòa nhập với Tây Âu.. Mỹ cho rằng. b)Chuyển hóa bên trong..được bên ngoài hỗ trợ.chúng đã tiến hành các thủ đoạn sau.tự do hóa chính trị.Và.nhất là trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao bị phân hóa sâu sắc.đồng thời sử dụng 9 triệu người Ba Lan lưu vong(đa số là người Thiên Chúa giáo.đồng thời kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô.có 26.Nhóm phi xã hội chủ nghĩa trong đảng đã tập hợp lực lượng trí thức và lợi dụng bọn phản động trong Thiên Chúa giáo để kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô.nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari. đặc biệt.một số nước mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện.phân hóa nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari.cải cách.có 4 triệu người sống ở Mỹ).nhưng nhìn chung Mỹ và Tây Âu đã sử dụng hiệu quả chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với các nước này.chúng tiếp tục lấn tới.do vậy ngày càng suy yếu.năm 1988.với những nguyên nhân khác nhau."nhân quyền".000 chức sắc các loại ) để thực hiện ý đồ chống Ba Lan.tự do hóa kinh tế ( thực chất là đã "biến chất".dẫn đến cuộc "Tổng tuyển cử" ngày 25 tháng 6 năm 1989.với điều kiện Ba Lan phải thực hiện "tự do hóa" kinh tế và chính trị-nền kinh tế thị trường tư bản và nền dân chủ kiểu phương Tây).đã sử dụng nhiều thủ đoạn nham hiểm.nhóm này ngày càng lớn mạnh và gây sức ép trong Đảng.1989.Liên Xô diễn ra theo nhiều dạng.Trước sức ép của lực lượng này.khủng hoảng.Hungari thông qua bầu cử hợp hiến.cuộc Tổng tuyển cử ngày 25 tháng 3 năm 1990.Khi Chính phủ Ba Lan chấp nhận Công đoàn đoàn kết..đột phá vào Ba Lan.mất lòng tin của quần chúng.liên kết giữa bọn phản động trong Thiên Chúa giáo với Công Đoàn đoàn kết .Cùng với việc tăng cường gây sức ép về kinh tế ( G. Trước thời cơ tình hình thế giới có xu hướng phát triển hòa bình.phải tiến hành cải tổ.Thông qua việc kích động .Công đoàn đoàn kết lập chính phủ mới. 1.đòi tổ chức tổng tuyển cử thông qua "hội nghị bàn tròn".Do sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.Mỹ và Tây Âu đã căn cứ vào đặc điểm cụ thể từng nước để tiến hành "phân hóa" bằng các biện pháp tuyên truyền lừa gạt khác nhau nhằm làm "ly tán nhân tâm".Tây Âu đã thông qua cái gọi là "chiến lược hòa nhập".lấy giá trị phương Tây làm cơ sở để "nhất thể hóa châu Âu". -Đối với Ba Lan:Trong chiến dịch mở màn.Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari đã phải tuyên bố giải tán để thành lập Đảng Xã hội chủ nghĩa cầm quyền với đường lối chính trị theo kiểu xã hội dân chủ..gây khó khăn cho các nước xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng.một bên là chính quyền của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan và bên kia là Công đoàn đoàn kết.đa đảng. a)Chuyển hóa nội bộ.Mỹ và phương Tây đã sử dụng nhiều thủ đoạn biện pháp để phân hóa Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan. Đối với Hungari:Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tìm cách xâm nhập.kết quả là Đảng Công Nhân thống nhất Ba Lan mất vị trí lãnh đạo (chỉ đạt hơn 30 % số phiếu).Chính phủ Ba Lan tiếp tục chấp nhận yêu sách đó.xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan .đưa ý thức hệ phương Tây vào Liên Xô và Đông Âu.Đặc biệt .chúng tổ chức móc nối .lập ra các đảng phái chính trị phản động để xâm nhập vào nội địa hoạt động."đổi màu").các đảng đối lập đã dành quyền lãnh đạo. -Đối với Hungari.gây hỗn loạn xã hội để "chiến thắng không cần chiến tranh" và chúng đã đạt được mục đích đó.Sự sụp đổ các nước XHCN ở Đông Âu.

cải cách để tháo gỡ.Đảng Cộng sản Liên Xô bị phân hóa 18 .Từ năm 1987.biểu tình để tạo áp lực đòi "phải có những thay đổi chính sách ở Liên Xô".xa rời quần chúng của bộ máy hành chính Nhà nước trong cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và việc "chạy theo" chương trình SDI cùng với một số nguyên nhân khác dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế-xã hội.lực lượng "cơ hội".hướng lái cải tổ.thành lập cái gọi là "Hội đồng dân tộc cứu nước" đòi "đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật".phụ trách công tác đối ngoại)."Mặt trận toàn dân") ở nhiều nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô-viết.làm cho hệ thống lý luận của Đảng này ngày càng cứng nhắc và dần mất đi tính tiên tiến về tư tưởng.Năm 1990. c)Chuyển hóa bên trong và bên trên đối với Liên Xô.qua liêu .Mỹ và các thế lực phản động xã hội đã lợi dụng tình hình khó khăn về kinh tế.cái gọi là chính sách "công khai" và quan điểm "đa nguyên chính trị " được quảng bá rộng rãi. Những năm 80 thế kỷ XX.Vào thời điểm này.Tuy đường lối cải tổ.làm xuất hiện các "mặt trận"("Mặt trận nhân dân". Chủ nghĩa đế quốc và lực lượng phản động quốc tế đã kích động quần chúng đấu tranh đòi đa nguyên.phân hóa và tranh thủ các nhân vật lãnh đạo "cải tổ".cải cách là hoàn toàn đúng đắn. Trước những đòn tấn công của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.lực lượng đối lập lớn mạnh.sinh viên tổ chức nhiều cuộc biểu tình với quy mô càng ngày càng lớn(có cuộc hàng triệu người tham gia).phức tạp hơn.Rumani.phức tạp về chính trị-xã hội để kích động phân hóa nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô.đa đảng.Chúng mua chuộc.sâu sắc.chia rẽ các nước Cộng hòa trong Liên bang Xô-viết.những người cộng sản ở Liên Xô đã chủ quan.sau đó thay đổi chính quyền qua "Tổng tuyển cử" dưới áp lực của các cuộc biểu tình chống chế độ xã hội chủ nghĩa.Ya-kốp-lép-được mệnh danh là "cha đẻ" của chính sách "công khai" và bốn năm sau tuyên bố "muốn cải tổ thành công phải gạt bỏ vai trò của Đảng Cộng sản" và trở thành ủy viên dự khuyết Bộ chính trị.lực lượng kiên định ngày càng mất đi vị trí. Lợi dụng tình hình nêu trên.Trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô.hội đảng đối lập.ở địa phương(có những lãnh đạo cấp cao địa phương tham gia biểu tình ).đe dọa sự tồn tại của chính quyền Liên bang.duy ý chí.chiếm vị trí chủ đạo trong Đảng Cộng sản Liên Xô.lúc đầu đòi dân chủ hóa.thiếu tôn trọng quy luật khách quan.cải cách ta khỏi quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội."cấp tiến" ngày càng chiếm ưu thế và có tiếng nói quyết định tron việc hoạch đinh đường lối chính sách của Đảng.lực lượng "cấp tiến" giữ vai trò quyết định(tháng 1 năm 1987.độ ở Cộng hòa dân chủ Đức.Tiệp Khắc.Chúng ta tiếp tục tấn công nhưng đó là tấn công bằng biện pháp hòa bình".đây là cơ hội lịch sử để thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với Liên Xô.có những quan điểm sai lầm.tự do hóa về chính trị.chúng sử dụng lực lượng vũ trang để lật đổ chính quyền.phù hợp với yêu cầu khách quan của tình hình lúc bấy giờ.Sự thoái hóa của Đảng Cộng sản Liên Xô dẫn đến sự tha hóa quyền lực trong bộ máy nhà nước Xô Viết.tả khuynh ngày càng phát triển .Đối với lĩnh vực đối ngoại.phải thực hiện các chính sách cải tổ.liên tục tổ chức các cuộc mít tinh.cuộc xung đột sắc tộc bùng lên ở Liên Xô cuốn theo hàng ngàn người tham gia.chệch hướng.Riêng ở Rumani.tập hợp giới văn nghệ sĩ trí thức có quan điểm phi xã hội chủ nghĩa.nhưng do trong quá trình cải tổ cải cách.đẩy đất nước vào những phức tạp.Bungari.hình thành hàng trăm nhóm.Tổng thống Mỹ Nixon tuyên bố :"Cuối cùng sẽ có một kẻ thắng và một kẻ thua trong cuộc kình địch Mỹ-Xô.chủ nghĩa giáo điều.lực lượng đối lập đã xuyên tạc bôi nhọ lịch sử Liên Xô.Thông qua các tổ chức này.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế cho rằng.tình hình Liên Xô ngày càng trở nên khó khăn.nóng vội.làm cho Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện.kích động lực lượng thanh niên.làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng .Tình trạng hành chính hóa.Chúng ta không thể thắng nếu chúng ta không cạnh tranh.tiến tới gây áp lực đòi thay đổi lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

7%.lãnh đạo xã hội trở thành một Đảng nghị trường.tại Liên Xô đã xuất hiện một tình thế chính trị đặc biệt-tình thế phản cách mạng..nhưng trên thực tế Mỹ quan hệ với Tây Tạng như một quốc gia độc lập.lực lượng đối lập đã lật đổ hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô để thiết lập một hệ thống chính trị mới-hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa.tình hình khủng hoảng kinh tế-xã hội ở Liên Xô trở nên trầm trọng hơn.Thời kì này.Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên Bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết đọc diễn văn từ chức.Lợi dụng vấn đề Tây Tạng để kiềm chế Trung Quốc.xây dựng lực lượng vũ trang.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng đòn kinh tế.Với nền tảng kinh tế-xã hội nêu trên.giữa năm 1991. Năm 1991.mang màu sắc chủ nghĩa xã hội dân chủ.tê liệt. Lợi dụng tình thế nói trên.đồng thời hạn chế nhiệm vụ của quân đội (như loại trừ khả năng quân đội tham gia giải quyết các vụ xung đột sắc tộc) làm cho lực lượng vũ trang mất phương hướng.nhân nhượng vô nguyên tắc với Mỹ trong thương lượng giải trừ vũ khí.kích động biểu tình.Riêng đối với lực lượng vũ trang. Trong những năm gần đây.kích động đấu tranh gây mất ổn 19 .sau khi lên làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô.Kinh tế suy thoái chính trị rối ren(về kinh tế.phản động về mặt đường lối.thu nhập quốc dân giảm 4% năng suất lao động giảm 3%).Đảng Cộng sản Liên Xô từng bước biến chất.tôn giáo.chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ và ý đồ "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đối với Liên Xô đã được thực hiện.Tuy bề ngoài coi Tây Tạng là "một bộ phận của Trung Quốc".phuc vụ cho ý đồ riêng của Enxin..các cương lĩnh khác nhau trong một Đảng.Ngày 25 tháng 12 năm 1991.so với năm 1988.đòi cải tổ Đảng theo mô hình một đảng nghị trường).năm 1989 sản xuất công nghiệp giảm 1.tại Liên Xô xuất hiện tình thế "một nước hai chế độ".chủ nghĩa thực dụng.nhóm trung gian thỏa hiệp(theo xu hướng "chủ nghĩa xã hội nhân đạo").Liên Xô đã chấp nhận hoạch định chiến lược cải cách kinh tế theo "Chương trình kinh tế 500 ngày" của Viện sĩ Sta-lin và chương trình kinh tế mang tên "Cuộc mặc cả vĩ đại" của Ya-vô-lin-xky.Bush tuyên bố:"Chính sách một Trung Quốc" chỉ có nghĩa là "Mỹ công nhận Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc không có nghĩa là Mỹ chấp nhận Đài Loan thuộc lãnh thổ hoặc chủ quyền của Trung Quốc.mặc cả.dân tộc đặc biệt là các yếu tố tạo nguy cơ "xé nhỏ" để chống Trung Quốc.Mỹ tích cực ủng hộ các tổ chức thuộc Tây Tạng trong và ngoài nước. Cùng với ý đồ chuyển hóa quần chúng.bạo loạn(điển hình là vụ Thiên An Môn) để tạo áp lực đòi thay đổi chế độ chính trị ở Trung Quốc(nhưng thất bại).Nhiều tướng lĩnh đã tìm cách lật đổ Goóc-ba-chốp nhưng một số đơn vị quân đội đứng về phía Enxin chống lại lực lượng đảo chính.nhóm "dân chủ".Liên Bang tan vỡ.Tổng thống Mỹ G.tình hình chính trị-xã hội tiếp tục có những biến động phức tạp.Goóc-ba-chốp đã buông lỏng quản lý.các nhóm đối lập.từ một đảng tiên phong.nhất là vấn đề Tây Tạng trở thành yếu tố quan trọng để Mỹ đe dọa.Trong 6 tháng đầu năm 1991.thậm chí đối lập nhau như:nhóm Mác-xít chính thống.sản xuất giảm 50%.kiềm chế Trung Quốc.nhân quyền.sản phẩm của sự "hợp tác vô tư" giữa những người dân chủ Liên Xô với Trung tâm khoa học hàng đầu Mỹ Havard.nhóm với nhiều xu hướng chính trị khác nhau.Liên Xô tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng toàn diện sâu sắc.Lực lượng Mác-xít chính thống chỉ còn kiểm soát được một phần chính quyền cấp trung ương.từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ..(cương lĩnh dân chủ .vấn đề Đài Loan.làm giảm nghiêm trọng sức mạnh quân sự của Liên Xô.".xuất khẩu giảm 45%.Ở các nước cộng hòa và nhiều địa phương đều do lực lượng chính trị đối lập kiểm soát.Đặc biệt .cùng với những sai lầm.thành hơn 20 phe.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã dùng viện trợ kinh tế để ép cải cách chính trị và đe dọa.thừa nhân sự tồn tại của các phe.Tháng 8 năm 1991.được phương Tây và những kẻ phản bội trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt hỗ trợ..buộc Liên Xô phải chấp nhận cho các quốc gia vùng Ban-tích tách khỏi Liên Bang.dân chủ.

Mỹ đưa ra một số vấn đề như:khuyến khích đàm phán và ký kết môt hiệp định giữa Trung Quốc và Đa-lai Lạt-ma.đồng thời cho phép "lãnh tụ tinh thần Tây Tạng" Đa-lai Lạt-ma thăm Mỹ .chính quyền G.từ 2002-2004.html) Từ những năm 60 của thế kỷ XX.. để tạo dựng "ngọn cờ" chống Trung Quốc.cung cấp trang bị cho các nhóm tình báo Tây Tạng ẩn náu ở Nê-pan thành lập khu huấn luyện quân sự ở Cô-lô-ra-đô.khuyến khích một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tây Tạng.Ngoại trưởng Mỹ C.đưa vào "Đạo luật Quan hệ với nước ngoài" một số điều khoản về Tây Tạng (1994).trong đó 180.nhiệm vụ chủ yếu là thuyết phục đối thoại giữa Đa-lai Lạt-ma với Chính phủ Trung Quốc.Phần thứ hai "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" Ở VIỆT NAM 20 ..Pao-oen.vận động cho Đa-lai Lạt-ma nhận giải thưởng No-ben hòa bình.định ở Trung Quốc nhằm tạo cớ để Mỹ đặt điều kiện.nhằm "giữ cho ý niệm chính trị về một Tây Tạng tự trị tiếp tục tồn tại trên vùng đất Tây Tạng và ở các quốc gia khác.hoặc dùng quân sự đối với Trung Quốc.Thực chất là Mỹ chính thức lợi dụng vấn đề dân tộc Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc...tổ chức huấn luyện nhân viên mật vụ Tây Tạng(tại Trường Đại học Cooc-nân).blogspot.cấp tiền cho Đài tiếng nói Hoa Kỳ(VOA) thực hiện chương trình phát sóng bằng tiếng Tây Tạng (từ năm 1990). Ngày 31 tháng 10 năm 1997.Mỹ thông qua một dự luật (Ri-gân ký năm 1986) cho phép Ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ cung cấp tiền cho Tây Tạng với tư cách là một quốc gia độc lập...tinh thần.Clinton vài lần) nhằm tạo dựng "uy tín" Đa-lai Lạt-ma..trong 3 năm tài khóa.Bush tìm cách khoét sâu những khó khăn về kinh tế.Mỹ quyết định thành thêm tại Bộ ngoại giao chức vụ Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng(hàm Đại sứ)."đàn áp" phong trào ly khai của các dân tộc thiểu số ở Tây Tạng. Tiếp tục chính sách Tây Tạng.Đặc biệt.(ps:hình như ông này cũng đang kích động về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam http://anlacphungsu.lợi dụng vấn đề "dân chủ" để kích động các nhóm Tây Tạng cực đoan chống Trung Quốc.Bush và Ngoại trưởng C.Ngày 17 tháng 5 năm 2001.Mỹ liên tục vu cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền.xây dựng khả năng chống lại sự bành trướng của Trung Quốc"..lợi dụng vấn đề Tây Tạng để chống Trung Quốc.Tổng thống G.xây dựng những "ngôi nhà Tây Tạng".mỗi năm dành ngân sách 2 triệu USD để giải quyết vấn đề tị nạn và di cư của người Tây Tạng.sau khi Trung Quốc và Ấn Độ ký một thỏa thuận(Trung Quốc thừa nhận Xích Kim là một bang của Ấn Độ.ngầm ủng hộ lãnh tụ tôn giáo Tây Tạng Đa-lai Lạt-ma(hiện lưu vong ở Ấn Độ) về vật chất.giao cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề toàn cầu Pôn-Đô-bri-an làm "Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng".khẳng định lại quan điểm cho rằng Tây Tạng là một quốc gia đang bị chiếm đóng trái phép.. Những năm 80.nhằm kích động.Bush 1991.000 USD dành cho Đa-Lai Lạt-ma.tách phần Tây Tạng thành một mục riêng rẽ(không gộp chung vào mục Trung Quốc) trong các báo cáo hàng năm của Bộ ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền thế giới.Ấn Độ khẳng định Tây Tạng là lãnh thổ của Trung Quốc và không hậu thuẫn cho những người lưu vong trên đất Ấn Độ chống lại Trung Quốc) làm cho Mỹ mất đi con bài Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc.Pao-oen tổ chức các cuộc gặp gỡ với Đa-lai Lạt-ma để kích động phong trào đấu tranh chống Trung Quốc.trong các cuộc họp Quốc hội khóa 10 (năm 2001).bố trí cho Đa-lai-Lạt-ma phát biểu trước Quốc hội Mỹ(ngày 21 tháng 7 năm 1987) và gặp gỡ một số Tổng thống Mỹ(G.Mỹ thông qua CIA cung cấp cho các tổ chức Tây Tạng lưu vong mỗi năm 1.bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.com/200..75 triệu USD để tiến hành hoạt động chống Trung Quốc.khuyến khích các tổ chức phi chính phủ(NGO) và các tổ chức quốc tế thực hiện những dự án giúp người Tây Tạng tự đảm bảo cuộc sống.cao-quang. Tuy nhiên.B.

ÂM MƯU VÀ THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CHỐNG PHÁ VIỆT NAM Mặc dù bị thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.Chúng tiến hành công khai.I.kéo dài.đánh ngầm từ bên trong.phức tạp.kết hợp lực lượng "tỵ nạn".Mỹ đã thua trong chiến tranh thì nay phải tìm mọi cách thắng trong hòa bình.Âm mưu này thể hiện ngay từ "Kế hoạch hậu chiến" và các kế hoạch.buộc Việt Nam phải lệ thuộc và tuân theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.đã thua trên chiến trường thì nay phải thắng trên thị trường.chủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" tập trung chống phá các nước XHCN còn lại."kiều dân" phản động ở nước ngoài.với đội quân xâm lược.theo những cuộc "cách mạng nhung" mà Mỹ và các thế lực thù địch đã làm được với các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô cách đây chưa lâu! Một "chiến thắng không cần chiến tranh" như Nicxon -cựu Tổng thống Mỹ đã dự báo.Với tính chất thâm độc và nguy hiểm.Phát huy "chiến quả" đạt được ở Đông Âu và Liên Xô trong những năm qua. Đối với Việt Nam chiến lược diễn biến hòa bình mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang thực hiện dưới dạng kiểu "Chiến tranh ngầm". Như vậy.cuộc chiến tranh này diễn ra trong điều kiện mới.chuyển hóa đường lối để cuối cùng thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Mục tiêu cơ bản của chiến lược "diễn biến hòa bình" mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá nước ta là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.đấu tranh dân tộc quyết liệt giữa độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.là cuộc đấu tranh một mất một còn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa 21 .hoàn cảnh mới.chiến lược sau này của Mỹ.trắng trợn kết hợp với đánh phá bí mật.từ đó làm biến động chính trị.trên phạm vi rộng bằng biện pháp tổng hợp. Những người đứng đầu Mỹ đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng:đối với Việt Nam.sử dụng lực lượng phản động địa phương tại chỗ.đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.nhất là tình báo gián điệp.chiến lược "diễn biến hòa bình" thực chất vẫn là cuộc đấu tranh giai cấp.xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.quyết liệt thâm độc.chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm gây rối loạn xã hội.nhưng Mỹ vẫn nuôi hy vọng trở lại Việt Nam.không có khói súng .không có trận tuyến.với những nội dung mới.thì nay họ đặt ra mục tiêu giành được thắng lợi bằng chiến lược "diễn biến hòa bình".Cái mà Mỹ không thể áp đặt cho Việt Nam bằng chiến tranh xâm lược trước đây.

Chính vì vậy.dân chủ và giàu mạnh.giải phóng xã hội và giải phóng con người.và khi cần dùng cả biện pháp quân sự.chiến lược của Đảng.sách lược.vì tình hình Việt Nam không giống các nước Đông Âu hay Liên Xô trước đây.tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. __________________ 22 .trong toàn bộ quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam.từng bước chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. Chiến lược "diễn biến hòa bình" sử dụng tổng hợp các hình thức.Chính vì vậy. Ở Việt Nam..an ninh-quốc phòng.tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.xây dựng một nước Việt Nam hòa bình.kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam .làm suy yếu và xói mòn dần bản chất XHCN. Để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và các thế lực thù địch cho rằng.làm cho nhân dân mất phương hướng .Tư tưởng của người được thể hiện trong Chính cương vắn tắt.thống nhắt.dần dần trở thành lực lượng chính trị đối trọng với Đảng Cộng sản và Nhà nước.hoạt động chống phá của địch đối với Việt Nam tập trung trên những nội dung chủ yếu như sau: Một là.Cùng với chủ nghĩa Mác.Hồ Chí Minh đã đóng vai trò quyết định trong việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng .phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng đó là chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh .hai chế độ chính trị:xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.Mục tiêu cơ bản này sẽ chi phối toàn bộ âm mưu và thủ đoạn chống phá của chúng đối với cách mạng Việt Nam.từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng dân tộc.xã hội.tư tưởng.phát triển và được quán triệt trong đường lối .văn hóa.đối với Việt Nam cần phải điều chỉnh các biện pháp và phương thức.chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động nhắm đánh vào lòng dân.độc lập.Các hoạt động "diễn biến hòa bình" phải làm xuất hiện ngay trong lòng Việt Nam những nhân tố phản cách mạng.Trong đó trọng tâm then chốt vẫn là phá hoại về chính trị .cùng với chủ nghĩa Mác-Lê.kết hợp với sự tác động từ bên ngoài để tạo ra sự vận động từ bên trong một cách toàn diện.từ đó tập hợp lực lượng thực hiện “đa nguyên chính trị.tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.đối ngoại.biện pháp và thủ đoạn hoạt động để chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực:chính trị.chia rẽ quần chúng nhân dân Đảng cộng sản.Sách lược vắn tắt của Đảng do Hồ Chí Minh khởi thảo và được Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản nhất trí thông qua.từng bước làm suy giảm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được bổ sung. Thực hiện mục tiêu này.đa đảng đối lập” tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam.Chúng xác định rằng:Tước bỏ vũ khí tư tưởng của nhân dân là khâu đột phá quan trọng nhất trong chiến lược "diễn biến hòa bình".tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những năm 20 của thế kỷ XX.đồng thời truyền bá tư tưởng .Từ đó đến nay.giảm sút ý chí chiến đấu.thay đổi các thủ đoạn "diễn biến hòa bình" cho phù hợp mới có hy vọng xóa bỏ được chế độ XHCN.dân chủ.tư tưởng.kinh tế.Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam..Chiến lược này mang bản chất chống cộng rất phản động và cực kỳ nguy hiểm:"Chiến thắng không cần chiến tranh".

”con đường dân tộc. Với nước ta.bôi đen giá trị văn hóa.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đưa ra quan điểm:”Đi con đường thứ ba”.các thế lực thù địch tập trung vào xuyên tạc.Nhận thức rõ vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.Chúng cho rằng mọi sai lầm của Việt Nam là do Đảng Cộng sản gây ra.đi ngược quy luật .Hai việc làm “xóa bỏ” và “lấp đầy” tuy khác nhau nhưng lại không tách ròi nhau.Mặt khác chúng tìm mọi cách nhằm phủ định những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê.chưa thoát khỏi nạn “mù chữ” là “không thích hợp”.ra đời trên cơ sở phân tích xã hội thế kỷ XIX.xã hội chỉ có thể phát triển nếu như ở Việt Nam thực hiện cải cách dân chủ.Đả kích Lenin.lối sống của giai cấp bóc lột nhanh chóng vào lấp đầy khoảng trống này. lẽ sống.”đi dưới làn đạn”.tạo ra “một khoảng trống” trong đời sống tinh thần của cán bộ và nhân dân Viêt Nam thì chúng có điều kiện đưa các triết lý .các thế lực thù địch coi đây là cách tích cực nhất để loại trừ chủ nghĩa MácLê.đã thử nghiệm trong thực tế ở các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu nhưng đến nay được chứng minh là sai lầm.Mặt khác.lối sống và mối quan hệ tương tác giữa văn hóa.tập trung dân chủ…Các thế lực thù địch đưa ra lý lẽ đổ lỗi cho mọi sai lầm của chủ nghĩa xã hội là do quá đề cao đấu tranh giai cấp.lối sống với chính trị nên chúng xác định:Hoạt động phá hoại trên lĩnh vực văn hóa.Bởi vì con người sống không thể không có tư tưởng.con đường chủ nghĩa xã hội đích thực”.Hai là.tư tưởng Hồ Chí Minh.chuyên chính vô sản.các giá trị của hệ tư tưởng tư sản cũng như các chuẩn mực đạo đức.các học thuyết .thực hiện chuyên chính vô sản.Chỉ khi nào thực hiện được mục tiêu này thì chúng mới có được sự đảm bảo là chế độ tư bản chủ nghĩa sẽ thay thế chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết đảm bảo vững chắc cho sự chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thành chế độ tư bản chủ nghĩa.lôi kéo văn nghệ sĩ đi theo trào lưu văn hóa 23 .nay Thế giới đã bước sang nền văn minh mới.nhất là về đấu tranh giai cấp.bội nhọ với ý đồ xóa bỏ ảnh hưởng đã bán rễ sâu trong xã hội.các thế lực thù địch tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc.Và khẳng định trong nền văn minh mới (văn minh tin học hay văn minh trí tuệ) không dung nạp hình thái tư bản chủ nghĩa .lối sống là một mũi nhọn quan trọng có ý nghĩa “xung kích” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa-văn nghệ.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng vấn đề truyền bá tư tưởng.tư tưởng Hồ Chí Minh và các tư tưởng tiến bộ khác ra khỏi đời sống xã hội .từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa như ở Đông Âu và Liên Xô.Cho đó là một “giáo lý” phi khoa học .một khi các thế lực thù địch đã đẩy lùi đã đẩy lùi hoặc xóa bỏ được chủ nghĩa Mác-Lê.lái chủ nghĩa Mác vào cuộc đấu tranh triền miên và thiết lập một thể chế chính trị chuyên quyền độc đoán.tán dương cái gọi là “thắng lợi tất yếu”. Cùng với phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuyên tạc.Đây là mục tiêu hàng đầu trong âm mưu chống phá ta về tư tưởng của chiến lược “diễn biến hòa bình”.chúng còn tách những luận điểm của Lê nin ra khỏi chủ nghĩa Mác và cho rằng “chủ nghĩa Lenin” là sai lầm.Chủ nghĩa tư bản đã thay đổi khác hẳn cách đây hơn một thế kỷ nên lý luận đó không còn phù hợp nữa.quyền lực không thuộc về bạo lực hay sự giàu có mà thuộc về tri thức. Để phủ nhân tư tưởng Hồ Chí Minh.Stalin đã làm biến dạng chủ nghĩa Mác.dân chủ.Chúng cho rằng chủ nghĩa Mác đã lỗi thời lạc hậu .phủ nhận những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác.Do đó .phủ nhận một số tác phẩm luận điểm và con đường Bác Hồ đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam. Để chống phá chủ nghĩa Mác-Lê .tư tưởng Hồ Chí Minh.đạo đức.tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.phủ nhận lý tưởng xã hội chủ nghĩa.chúng đã lập ra các “phong trào” và đưa ra nhiều khẩu hiệu nhằm “hạ thần tượng Hồ Chí Minh”…Các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc về cuộc đời hoạt động của Bác.. Về mặt chiến lược. Để thực hiện âm mưu:khuyến khích các khuynh hướng “văn nghệ đối lập với chính trị”.là “sự ngộ nhận” dẫn đến đấu tranh giai cấp “Nồi da nấu thịt không cần thiết”.chúng cho rằng “Giáo lý phương Tây” với một đất nước 90% là nông dân.tính “vĩnh hằng” của chủ nghĩa tư bản. Trên cơ sở xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh.

văn hóa phẩm có nội dung độc hại qua nhiều con đường như bưu điện .người du lịch.những lớp người sống “không lý tưởng”.tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước .hủy hoại bầu không khí tinh thần lành mạnh của xã hội.BBC.bản năng trong tầng lớp.tiếp tay cho một số phần tử phản động người Việt Nam lưu vong.Các đài phát thanh như:Tiếng nói Hoa Kỳ.hậu quả phá hoại rất nặng nề.lối sống đang diễn ra rất phức tạp.thiết bị hiện đại.chúng ta đã phát hiện một số người Việt Nam cung cấp thông tin tức hoặc bài viết cho bọn phản động nước ngoài có nội dung xuyên tạc.đề cao chủ nghĩa thực dụng.quyết liệt và thực sự nóng bỏng .Việt Kiều về thăm quê hương.lối sống .tác động xấu tới nhận thức.thẩm mỹ và giao tiếp văn hóa.tâng bốc.Thông qua đó.các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng 415 tờ báo và tạp chí tiếng Việt.Đặc biệt là Đài Châu Á tự do .đặc biệt hướng vào làm tha hóa thế hệ trẻ…nhằm tạo ra một thế hệ “mất gốc”.Trong thời gian qua .lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp.do Mỹ thành lập phát bằng 7 thứ tiếng các nước Châu Á.…có công suất lớn .trong đó có chương trình Tiếng Việt được thực hiện từ đầu năm 1997 đến nay.lối sống hưởng lạc. Trong những năm gần đây.gây nên nhiều tác hại nghiêm trọng.đua đòi ăn chơi.đặc biệt nguy hại cho thế hệ trẻ.phẩm chất của con người Việt Nam.tài trợ.74 nhà xuất bản để tuyên truyền chống Việt Nam .Chân Trời Mới.làm cho môi trường văn hóa nước ta bị ô nhiễm .kích động .” __________________ Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng sử dụng hệ thống thông tin đại chúng khổng lồ mà chúng có ưu thế về kỹ thuật và kinh tế để chống phá ta .WHK.thẩm thấu những giá trị đạo đức tư sản và lối sống phương Tây vào xã hội Việt Nam.nhằm làm mai một dần giá trị đạo đức truyền thống và lối sống tốt đẹp của nhân dân ta.những năm qua chiến lược “diễn biến hòa bình” tăng cường truyền bá tư tưởng thực dụng.chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá trên lĩnh vực văn hóa.sản xuất các văn hóa phẩm có nội dung xấu độc tuồn vào nước ta theo nhiều con đường.sử dụng Internet và sẵn sàng mở khóa cho các đối tượng để truy cập những thông tin sai sự thật do chúng đưa lên mạng.niềm tin của nhân dân.v.có tiền và thế hệ trẻ.chúng đã đầu tư vào 44 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số ở các nước để phát vào Việt Nam.đạo đức.các tệ nạn xã hội phát triển.Chúng dung túng.coi thường các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.đã và đang tác động xấu đến đời sống xã hội .phủ nhận văn học cách mạng.Úc.đề cao giá trị dân chủ tư sản và tự do tư sản.có mặt nghiêm trọng hơn.nhất là lớp trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành.chúng làm băng hoại đạo đức.các đoàn khách quốc tế.Dùng điện thoại trực tiếp phỏng vấn.nhất là với những người có quyền.hàng năm Mỹ đầu tư cho đài này hàng chục triệu đôla để hoạt động. Ngoài ra.từ đó làm thoái hóa đạo đức .thuần phong mỹ tục của nhân dân ta.khuyến khích các giá trị văn hóa cực đoan.chứa chấp.hưởng thụ.đưa sản phẩm và dịch vụ văn hóa đồ trụy.tinh vi. Chính vì thế.bôi nhọ tình hình đất nước. Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt.gửi qua hệ thống fax.Trong những năm qua .Đảng ta đã nhận định:”Sự suy thoái về tư tưởng .phi nhân tính…vào Việt Nam.gửi kèm vào các kiện hàng hóa.Internet.lôi kéo một số đối tượng có quan điểm sai trái. Để thực hiện mưu đồ trên.các thế lực thù địch đã lợi dụng chủ trương mở rộng giao lưu quốc tế của Đảng và Nhà nước ta để tung vào trong nước một khối lượng lớn sách báo .v… Trong đó rất nhiều loại văn hóa phẩm có nội dung phản động như :những cuốn hồi ký của các 24 .phương Tây.

Với đường lối đúng đắn và bằng những tấm gương hy 25 .từng bước xa rời mục tiêu.bạo lực và quảng cáo cho sự hào nhoáng của nền văn minh phương Tây.hội thảo .tranh ảnh.nhóm họp.lễ hội có khuynh hướng lệch lạc.thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.sinh hoạt văn hóa văn nghệ.thậm chí cả những truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ của các tổ chức phản động… Mặt khác.các thế lực phản động còn tung vào nước ta một khối lượng lớn băng ghi hình .do Hồ Chí Minh sáng lập.tài liệu có nội dung xấu độc để làm tha hóa lối sống đạo đức.sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nguồn gốc của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua.móc nối với các tổ chức phản động trong nước phục vụ mưu đồ phá hoại.triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin.Do đó có rất nhiều sự kiện diễn ra trên đất nước ta.ảnh sex.biên soạn và tán pháp các tài liệu bất hợp pháp .chủ nghĩa đế quốc với ý chí phục thù và tham vọng của kẻ xâm lược.Các phần tử xấu lợi dụng các hình thức sinh hoạt này để tụ tập.Trên lĩnh vực chính trị.khách du lịch đến nước ta nhằm nắm tình hình.nhạc kích dụng cổ vũ cho lối sống thực dụng hưởng lạc.Lợi dụng chủ trương đường lối “mở cửa” của Đảng .đi theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa.nhà hoạt động kinh tế.đã không từ một thủ đoạn phá hoại nào nhằm làm cho ta suy yếu.do sự khuyến khích và tác động của các phần tử chống chủ nghĩa xã hội từ bên ngoài.lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.băng nhạc mang nội dung đồi trụy như phim sex.rỉ tai tung tin đồn nhảm.tuyên truyền cho các học thuyết tư sản của các học giả phương Tây.đĩa mềm.đặc biệt là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.văn hóa.chiến lược. 2.được nguồn tin tại chỗ cung cấp nên báo chí nước ngoài đều nắm rõ và thông tin rất nhanh.chống đối trong nước có vai trò rất quan trọng để các báo đài phương Tây sử dụng tuyên truyền chống phá Việt Nam.chuyển hóa chế độ xã hội ngả dần theo xu hướng thân phương Tây. phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.Hoạt động chống phá trên lĩnh vực chính trị. Để thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.quan điểm của Đảng ta.tên phản bội.cơ hội.kể cả những việc cơ mật.đường lối. Kẻ thù biết rất rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam.đả phá cương lĩnh.những phần tử chống đối Việt Nam mang danh nhà ngoại giao.chủ nghĩa đế quốc thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình chống phá tập ở các nội dung sau: Một là.Những tin bài của phóng viên nước ngoài thường trú ở Việt Nam cùng với những bài trả lời phỏng vấn của một số phần tử bất mãn.sách phản bác chủ nghĩa Mác-Lê.lối sống.nhiều khi thông tin trước cả báo chí của ta.ở trong nước đã xuất hiện một số câu lạc bộ. Trong những năm gần đây.

bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước ta. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những sai lầm.trì trệ của một số cơ quan nhà 26 .tham nhũng. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.giành thắng lợi vẻ vang.uy tín của Đảng cao thì không một thế lực nào dù có mạnh đến mấy cũng không thể làm cho cách mạng Việt Nam đi chệch khỏi con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.phê phán Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị.chúng tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lê.Trong quá trình lãnh đạo cách mạng.người lãnh đạo và đưa sự nghiệp cách mạng nước ta vượt qua nhiều thử thách.đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế và quản lý xã hội để xuyên tạc.Chúng còn liệt kê những sai lầm.Đảng ta không tránh khỏi một số hạn chế nhất định như:khuyết điểm trong cải cách ruộng đất.vu cáo nhằm chứng minh cho sự “chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng”.chính sách và luật pháp của Nhà nước.sinh cao cả của hàng vạn Đảng viên.Đây là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá ta về chính trị.trong công cuộc đổi mới hiện nay và những khuyết tật của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũ để reo rắc sự hoài nghi đối với con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.thiếu sót cả về đường lối và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá khứ.Chúng tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đặc biệt chú ý khai thác.trong cải tạo xã hội chủ nghĩa…đã được Đảng tự phê bình và khắc phục nhưng giờ đây chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn lợi dụng để rêu rao rằng :Đảng Cộng sản Việt Nam không có khả năng trong lãnh đạo đất nước xây dựng và phát triển kinh tế.cách làm việc tắc trách.Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”.cổ vũ cho các luận điệu đòi từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa.nên chúng tìm mọi biện pháp đả phá Đảng Cộng sản Việt Nam.tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện “đa nguyên chính trị.Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh.đảng viên nhất là cán bộ cấp cao.khoét sâu vào tệ nạn qua lieu.từ đó kích động nhân dân chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng.đa đảng đối lập” để loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.tên nước để từng bước loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.đổi tên Đảng.Chúng đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm kích động nhân dân chống phá Đảng.Mặt khác .sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ.loại trừ Đảng Cộng sản ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc nhằm thực hiện “đa nguyên chính trị. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhận thức rõ rằng:nếu không loại trừ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể ngăn chặn được sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Đảng đã chiếm được niềm tin của các tầng lớp nhân dân và của cả dân tộc.non kém và khó khăn vấp váp của ta trong quá trình đấu tranh cách mạng.đa đảng đối lập”.

Bộ Chính trị.gieo rắc sự hoài nghi.bất bình trong quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước.đòi thực hiện dân chủ.Nhà nước trung kiên bằng các phần tử phản động.đòi thay đổi những nhà lãnh đạo Đảng.thiếu sót của ta.các cơ quan nhà nước.cũng như những đối tác làm ăn với Việt Nam.những người có thiện cảm.bôi nhọ thanh danh của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng.làm nản lòng một số bạn bè quốc tế.lãnh đạo cấp cao.Mục tiêu của chúng là phủ nhận những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.xuyên tạc sự thật.gieo rắc sự hoài nghi. thù hằn cá nhân.gây tâm lý bất mãn.Nhà nước ta trong các thời kỳ.tư tưởng vốn vẫn còn phân tán.công bằng xã hội…Vấn đề này đang là một trào lưu tiến bộ trên thế giới được cả loài người quan tâm Hai là.xuyên tạc lịch sử nhằm đổi trắng thay đen.công bằng để kích động.chúng còn dựng chuyện.chống tiêu cực.Chúng tìm mọi cách tuyên truyền.đề cao người này.phủ nhận.kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo.cơ quan Trung ương và đại phương.kích động mâu thuẫn nội bộ trong Đảng .quan lieu.chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng và quần chúng .than phương Tây.hại nước.đòi lật án.giữa người cách mạng và kẻ phản dân.mâu thuẫn giữa nhân dân mới Đảng.từng bước làm giảm sút sức mạnh đoàn kết trong Đảng.Chúng rất nhạy cảm và thường cố ý lợi dụng những mâu thuẫn để kích động sự chia rẽ trong Ban Chấp hành Trung W Đảng. Hiện nay.gây hoài nghi.kích động gây chia rẽ nội bộ Đảng.Bằng thủ đoạn này.tham nhũng.làm cho một bộ phận cán bộ mất lòng tin vào TW Đảng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng.nước.nghi ngờ.chia rẽ nội bộ.viện trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.tham nhũng.cô lập được Việt Nam.làm cho nhân dân mất niềm tin và quay lại chống đối Đảng và Nhà nước . Bọn phản động trong nước và quốc tế tung ra chiêu bài đấu tranh chống độc tài.chúng cũng hy vọng bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.hạ thấp người kia để 27 .nó lại núp dưới chiêu bài đấu tranh chống độc tài.làm lẫn lộn giữa công và tội.đòi dân chủ.hoặc chưa hòa hợp với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đi hẳn vào con đường chống Đảng và Nhà nước ta.phối hợp giữa trong và ngoài nước để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền.lôi kéo những người mà chính trị.với nhà nước.Thâm độc hơn.chia rẽ trong nội bộ một số cấp ủy . Kẻ thù luôn dùng các biện pháp bịa đặt vu cáo để chống Đảng và Nhà nước ta.những mâu thuẫn.sự bất bình trong các tầng lớp nhân dân.gây nghi kỵ.Bằng thủ đoạn này chúng hy vọng sẽ chia rẽ nội bộ Đảng.trắng trợn vu cáo.Đây là thủ đoạn tuyên truyền rất nguy hiểm vì nó dựa trên cơ sở một số sai lầm.vu khống.xuyên tạc thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhân dân ta.

làm suy yếu Đảng.cơ hội.quân sự-dân sự…thực hành phân hóa.phản bội chạy ra nước ngoài.đi đôi với tăng cường móc nối.làm mất lòng tin của đảng viên.tâng bốc họ là những “hiệp sĩ” những người “đi tiên phong cải tổ”.từng bộ phận dân cư. Bản chất hoạt động tuyên truyền của địch là bôi nhọ. Các thế lực thù địch coi những phần tử này như “những hạt giống quý”.đã có những phần tử thoái hóa .giàtrẻ.đảng viên như:phân biệt Bắc-Nam.Một số trí thức thuộc nhiều ngành khoa học và một số nhà thơ.Chúng tìm đủ cách “o bế”.tô son trát phấn cho họ.đặc biệt chú ý đến phần tử bất mãn.mơ hồ về lập trường quan điểm.trình độ dân trí ngày càng được nâng cao.hoặc ít nhiều là sự thật rồi cường điệu.Chúng hy vọng tìm trong đám này những “ngon cờ tư tưởng”.Mặt khác.số đông người xem. Thực tế cho thẩy rằng. 28 .lừa bịp.chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.Nhà nước ta.người nghe.xuyên tạc.Bởi vậy thủ đoạn bịa đặt.nhất là bộ phận lãnh đạo cấp cao của Đảng.thồi phồng hoặc tô vẽ thêm .những “nhân tố mới” trong sinh viên.cũ-mới.những nhận xét.áp đặt.Chúng thúc đẩy các hoạt động chống phá ta về tổ chức.những đảng phái phản động thực hiện các vở diễn chống Đảng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng là đạo diễn.bịa đặt vô căn cứ.làm thay đổi bản chất sự việc để nhân dân ta tin theo.bình luận tán rộng ra.một chiều.biến chất.nhà văn có vị trí nhất định trong văn đàn đã viết thơ văn và tài liệu xấu bôi nhọ Đảng.ngành nghề .chính sách của Đảng. Trong quá trình chống phá chính trị.nhân sự.gây mất đoàn kết trong đội ngũ cán bộ .vu cáo chủ yếu của địch hiện nay là :dựa vào những chi tiết.đảng viên cấp cao.xâm nhập vào nội bộ Đảng.đánh lạc hướng nhận thức.trí thức cỡ lớn.cố gắng vận động để trao giải thưởng quốc tế co số này nhằm khuếch trương ảnh hưởng của họ ở trong nước cũng như ngoài nước.người đọc không dễ dàng chấp nhận những thông tin đơn giản .thậm chí có người đã nhiều lần công khai phát biểu hoặc viết bài chống lại đường lối.chia rẽ nội bộ.phản bội trong hàng ngũ cách mạng.Bản chất này trước sau không thay đổi nhưng tùy thuộc vào điều kiện tình hình cụ thể mà địch có thể thay đổi về giọng điệu và phương thức tiến hành cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.chúng tìm mọi cách để tác động vào từng đối tượng.những nhân sĩ.”lời bàn” thiếu lý lẽ.công nghệ kỹ thuật thông tin ngày càng hiện đại.các phương tiện thông tin phong phú.gắn bó nhiều năm với sự nghiệp cách mạng đã có biểu hiện dao động.những sự việc có thật.ở nước ta xuất hiện một số cán bộ.các tầng lớp trẻ.Nhà nước.cơ hội xét lại.những “viên tướng cầm quyền “ để tạo dựng lực lượng đối lập.trong những năm gần đây.thường xuyên phụ họa với những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.đa dạng.Chúng ra sức kích động.cán bộ và quần chúng nhân dân đối với Đảng.Trong điều kiện hiện nay.

Lực lượng này tuy ít nhưng rất quan trọng.vụ án trong lịch sử.phản bội trong Đảng .cơ hội thoái hóa.chỉ đạo bọn phản động trong và ngoài nước tăng cường hoạt động phá hoại chính trị nội bộ Việt Nam. Rút kinh nghiệm từ những bài học ở Đông Âu và Liên Xô khi mà các phần tử cơ hội.do ta sớm phát hiện âm mưu của địch và kịp thời đấu tranh vạch mặt kẻ thù.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hết sức chú ý khuyến khích.Chính vì vậy.kèm theo đó là cuộc ngầm tron sô những phần tử cơ hội chính trị.có những đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước.Nhà nước và trong các tổ chức chính trị xã hội của Việt Nam để quay trở lại chống Đảng.11 vạn cảnh sát.a là.nhất là ở các địa bàn trọng điểm và các vùng dân tộc thiểu số.củng cố niềm tin quần chúng vào Đảng.ở Việt Nam kẻ thù cũng ráo riết chỉ đạo đòi xét lại nhiều sự kiện.đảng phái phản động chưa chịu cải tạo hoạt động chống đối. 29 .phát triển và sử dụng lực lượng này để tạo dựng ngọn cờ về chính trị.trong chiến lược “diễn biến hòa bình” các thế lực thì địch đã và đang tích cực giúp đỡ.ngụy quyền đã ra trình diện .nuôi dưỡng .”Hội ái hữu quân”.Nhưng có một số người không chịu cải tạo.”Hội sĩ quan Đà Lạt”.chính quyền tay sai Mỹ ở Sài Gòn sụp đổ .Phần lớn số ngụy quân .xét lại.Nổi lên là các hoạt động tuyên truyền phát triển lực lượng của các tổ chức “Hội tù nhân chính trị”.hội viên các tổ chức phản động .gần 28 vạn nhân viên ngụy quyền và đảng viên.nhóm tự phát hoạt động công khai.phục hồi các tổ chức ngụy cũ.hình thành các lực lượng chính trị đối lập.tài trợ để sử dụng số ngụy quân.Xét trên bình diện chính trị .Hoạt động này tuy có gây ít nhiều sự hoài nghi trong một bộ phận cán bộ.Một số hội.ngụy quyền đông đảo.”Hội hướng đạo”.chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.bọn phản động trong nước đã tung ra nhiều tài liệu liên quan đến các vụ án chính trị trước đây.tiếp tục quan hệ với các thế lực phản động bên ngoài để hoạt động chống lại chế độ ta.xét lại chống Đảng đòi xét lại vai trò lịch sử của các lãnh tụ cách mạng.tìm cách lien lạc với các tổ chức phản động lưu vong để nhận tài trợ .tập hợp quần chúng chống Đảng .bao gồm 97 vạn binh sĩ.”Hội thiếu sinh quân”.tham gia cải tạo và nay đa số đã trở lại cuộc sống bình thường.tư tưởng.để lại một khối lượng ngụy quân.trong đó một số mang màu sắc chính trị chống đối.qua đó củng cố đoàn kết nội bộ.đảng viên và quần chúng nhưng về cơ bản chúng vẫn không thực hiện được ý đồ.quy tụ lực lượng .Đáng chú ý là các hoạt động gặp gỡ .ngụy quyền.phần lớn họ đồng tình với sự nghiệp đổi mới.90 của thế kỷ XX. Sau cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975.Vào những năm đầu thập kỷ 80.”Hội thương phế binh”.chống chế độ ta là một đòn tiến công nguy hiểm nhất.việc các thế lực thù địch nuôi dưỡng và sử dụng những phần tử bất mãn .

”tự do tôn giáo” xuất hiện ở một vài địa phương miền Nam.các thế lực thù địch còn tìm cách lôi kéo .vừa tìm mọi cách xâm nhập nội bộ ta gây cơ sở thu thập tin tức tình báo .tìm cách chia rẽ .phá hoại.cán bộ quản lý nhất là quan lý kinh tế .Một số phần tử tiếp tục móc nối với các tổ chức phản động bên ngoài làm tình báo .bất hợp pháp đòi “dân chủ”.một số tên phản động cũ và mới lại ngóc đầu dậy và thay đổi sách lược.hình thành các tổ chức phản động từ trong nội bộ ta.nhất là bọn phản động hoạt động ở Tây Nguyên trong thời gian gần đây.Thông qua các chương trình hợp tác.phần lớn là ở các nước tư bản phát triển.”đa nguyên.có tư tưởng than phương Tây làm nòng cốt cho quá trình chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam.mua chuộc khống chế cán bộ ta để cài cắm cơ sở nội gián nhằm cung cấp tin tức tình báo cho địch .lấy cắp bí mật.Trong những năm gần đây ở các tỉnh miền Nam đã hình thành hàng chục tổ chức phản động .Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu của địch.Khuynh hướng chống phá chủ yếu của chúng bây giờ là lợi dụng sự mở rộng giao lưu quốc tế và dân chủ để hoạt động công khai . Cùng với việc nuôi dưỡng.huấn luyện để nắm đội ngũ cán bộ . Những phần tử và tổ chức phản động “nội biên” này đã móc nối tiếp tay cho các tổ chức phản động “hải ngoại” âm mưu tổ chức hàng chục cuộc bạo loạn nhưng đều bị ta đập tan.được thực hiện bằng cách lôi kéo .vừa chống ta từ bên ngoài.các nhóm FULRO hoạt động vũ trang và một số tổ chức đấu tranh đòi “dân chủ”.gián điệp cho các thế lực thù địch.chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động thông qua tổ chức mang tính chất “phi chính phủ” để tiến hành các hoạt động tình báo.gián điệp.Phần lớn bọn phản động đã sa lưới pháp luật.các thế lực thù địch còn rất chú trọng sử dụng các hoạt động ngầm:tổ chức các đường dây tình báo.với kinh nghiệm “dùng cộng sản để lật đổ cộng sản”.”nhân quyền”.Hoạt động ngầm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam đã được Mỹ và các thế lực thù địch tiến hành ngay từ khi khởi thảo “Kế hoạch hậu chiến”(năm 1968).Hiện nay ở nước ngoài có gần 3 triệu người Việt Nam sinh sống .từng bước đào tạo một đội ngũ cán bộ khoa học .Trong điều kiện mới.gián điệp.một số đã nhập cư từ lâu .đào tạo .đa đảng”.phương thức hoạt động.phần lớn có khuynh hướng hoạt động vũ trang lật đổ chính quyền như:”Mặt trận dân quân phục quốc “. Những năm gần đây .tác động chuyển hóa từ bên trong.một số 30 . Quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.ủng hộ bọn phản động là kiều dân Việt Nam ở nước ngoài để chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.giúp đỡ bọn phản động trong nước.tổ chức của chúng tan rã nhưng tàn dư của chúng vẫn còn.”Phục quốc nội biên”.Số này ra đi trong nhiều thời kỳ .”Mặt trận quyết tiến”.”nhân quyền”.hợp pháp hoặc lén lút .

một số nước kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa đã nỗ lực vượt bậc. Trong một văn kiện của Nghị viện Mỹ có nói rằng: “Điện đài. Trong việc tấn công tuyên truyền vào Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Tổng thống Mỹ Ai-xen-hao đã nói rằng: “Chi một đô-la cho tuyên truyền bằng chi 5 đô-la cho quốc phòng”. vượt qua mọi khó khăn.…họ vẫn tìm cách chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.văn hoá vừa công khai.chạy trốn hoặc mang nặng định kiến với chủ nghĩa cộng sản.kể cả một số người đã nhập quốc tịch các nước sở tại đều có tinh thần yêu nước. chính phủ Mỹ chủ yếu dựa vào “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ”.Nhưng trong số người Việt Nam ở các nước ngoài nhất là số người “di tản”. thử thách hết sức gay gắt và đã thu được những kết quả quan trọng. hay trao đổi sách báo. chỉ đạo trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trong giai đoạn hiện nay trên lĩnh vực báo chí. Vì vậy. phát thanh là thủ đoạn duy nhất đủ để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa”. hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.chế độ xã hội chủ nghĩa.ý thức dân tộc. hoặc qua đài phát thanh) sẽ đem lại niềm hy vọng cho hàng triệu người sau bức màn sắt đó. “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do”. tấn công các nước xã hội chủ nghĩa. các thế lực thù địch đang tiến hành đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . Âm mưu. phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 31 .Trong tình hình hiện nay . làm suy yếu và thủ tiêu các Đảng Cộng sản trên thế giới. Trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. trắng trợn.nội bộ bọn phản đông người Việt lưu vong bị tác động. tạo dư luận để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn cầu Ngay từ những năm 50.các thế lực thù địch xác định:hỗ trợ và sử dụng bọn phản động người Việt lưu vong để chống phá cách mạng nước ta là một hướng tấn công quan trọng. phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang ở giai đoạn thoái trào.với hoàn cảnh nào . Các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội trên thế giới đang tận dụng thời cơ để phủ nhận những thành quả to lớn mà chủ nghĩa xã hội đã mang lại cho nhân loại trong gần một thế kỷ qua. cũng giống như nước thấm có thể làm mục nát nền móng ngục tù”.chúng đã tăng cường lợi dụng sức ép chống phá Việt Nam từ bên ngoài .nhất là sau khi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam.Dù ra đi trong thời kỳ nào. thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã. trong đó trọng tâm là nhằm vào Việt Nam.Những năm qua .phân hóa nên chúng đã chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng sau đây: Báo chí. Cựu Tổng thống Ních-xơn thì nói: “Mỗi nguồn tin tức phương Tây xuyên qua tấm màn sắt của chủ nghĩa cực quyền (thông qua khách viếng thăm. Nhưng nhìn chung. xuất bản và nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Đỗ Quý Doãn Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Cập nhật: 21/6/2010) TCCSĐT . xuất bản là hết sức cần thiết và cấp bách.Trong bối cảnh của tình hình quốc tế và trong nước hiện nay. và sẽ làm mục nát nền tảng của chế độ Liên Xô. việc tăng cường sự lãnh đạo.đông khoảng hơn 1 triệu người ra đi sau tháng 4 năm 1975. vừa che đậy bằng các thủ đoạn tinh vi. thực hiện âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình”. Sử dụng các phương tiện để tung ra quan điểm nhân quyền tư sản. tiến hành thâm nhập tư tưởng và tấn công tâm lý.đa số kiều bào ở nước ngoài.không tham gia các hoạt động chống Đảng và chế độ ta.

”.. thậm chí có thể thóa mạ cả thủ tướng.. kích động tinh thần tôn giáo sau bức màn sắt hoạt động trở lại”.văn hoá. mà bị hạn chế bởi những điều kiện: thời gian. Cùng với việc phát tán các tài liệu. Trong hiến pháp của các nước tư bản đều ghi công dân có quyền tự do ngôn luận. Tổng thống Mỹ Ri-gân cho rằng: “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là “lực lượng phi quân sự to lớn. nghi ngờ lẫn nhau. quy định không được tự do ngôn luận có tính chất tượng trưng như miệt thị Quốc kỳ. trọng điểm trước mắt là các vấn đề về nhân quyền. ở Mỹ ngôn luận không có tự do tuyệt đối.. thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực báo chí. phát bằng ngôn ngữ của 6 nước châu Âu. lập hội. kinh phí hoàn toàn do Chính phủ Mỹ cung cấp. nhất là trên mặt trận tư tưởng . Nhưng trong hiến pháp của các nước đó. tuyên truyền cho chủ trương của mình. Những người cho rằng ở nước Mỹ có tự do tuyệt đối. “Đài Tự do” chuyên phát vào Liên Xô bằng tiếng Nga và 11 ngôn ngữ các dân tộc ít người ở Liên Xô. Chúng ta phải nhóm lên ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc. Về cái gọi là “tự do ngôn luận”. ngược lại. 32 .“Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là đài phát thanh đối ngoại lớn nhất của Mỹ. thực hiện giới nghiêm. Ví dụ. xuất bản ở Việt Nam Các thế lực thù địch điên cuồng thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam. “Đài Châu Âu tự do” chuyên phát vào Đông Âu và các nước cộng hòa ven bờ biển Ban-tích thuộc Liên Xô. nâng số đài phát thanh có chương trình tiếng Việt ở nước ngoài lên 37 đài. trong đó phát bằng tiếng Nga hằng ngày 24 tiếng đồng hồ. Không phải như một số người nghĩ là ở đây muốn nói gì. hải lục không quân Mỹ. Nhà nước và nhân dân ta. sách báo lăng mạ. nói thế nào cũng được. dẫn đến bạo loạn. xuất bản. Họ có sự phân công giữa ba đài phát thanh.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. khinh thường chính thể Mỹ. “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do” chủ yếu là kích động thính giả Liên Xô và Đông Âu. Mũi nhọn thâm độc của chúng là tiến công vào chủ nghĩa Mác . là sức mạnh nhen lên ngọn lửa trong đêm tối của xã hội cộng sản". tình hình nước Mỹ. Cả ba đài phát thanh đều xác định nhiệm vụ của mình là lật đổ chính quyền các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” tập trung giới thiệu chính sách và tình hình xã hội nước Mỹ. để giúp cho giai cấp tư sản khi cảm thấy sự thống trị của mình bị đe doạ thì sẽ “có khả năng điều động quân đội đến đàn áp công nhân. báo. đều bị nghiêm trị”. xé thẻ quân dịch. làm chệch hướng con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Âm mưu. phạm vi. tài liệu và lợi dụng một số diễn đàn để tuyên truyền cho các quan điểm sai trái về “tự do”. thì sẽ bị bắt.. tác động đến một bộ phận có tư tưởng dao động ở trong nước. trong đó quy định rõ: “những ngôn luận. nhưng nếu có người hô “đả đảo Chính phủ nước Anh”. có thể thấy rõ. Chúng ta phải tìm hết cách đóng một cái chêm vào giữa các nhà lãnh đạo các nước trong phe cộng sản làm cho họ bất mãn với nhau. “nhân quyền” tư sản. dân chủ. từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. tranh luận các vấn đề của nước mình và những vấn đề chung cùng quan tâm. tự do và kinh tế thị trường phương Tây. “dân chủ”. và cùng với hàng trăm tờ báo của các tổ chức phản động của người Việt ở nước ngoài. vào chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. mọi người có thể công khai diễn thuyết trong trường hợp nhất định. Nghị viện Mỹ đưa ra “Luật Trấn áp bạo động phản loạn”. Các thế lực thù địch và phản động ở nước ngoài tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá chúng ta. Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” (tháng 121987). “tự do báo chí” của phương Tây Ở phương Tây. Đặc biệt. hội họp. Chẳng hạn. Đây thật sự là công cụ của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống Đảng. ở Anh.. Hiến pháp Mỹ thậm chí còn quy định nghị viện không được đưa ra luật pháp hạn chế tự do ngôn luận. Phó Giám đốc “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” Ni-con-đớt nói toạc ra rằng: “Chúng ta phải phá hoại sự ổn định của Liên Xô và các nước vệ tinh. còn giữ lại rất nhiều điều kiện bảo lưu. các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực. Mỹ lập thêm “Đài Châu Á tự do”. ấn phẩm phản động từ nước ngoài gửi về.. xảo quyệt. mỗi tuần phát 627 giờ.. không được tự do ngôn luận dẫn đến tổn hại trật tự công cộng. địa điểm. “đả đảo Nữ hoàng” hoặc tuyên truyền bạo lực cách mạng. chúng kích động một số người ở trong nước viết sách. hoặc kích động nhân dân. Từ đó.. nếu biết được luật này chắc sẽ có nhận thức mới về tự do ngôn luận ở Mỹ. Nước Mỹ có nhiều hạn chế đối với tự do ngôn luận. gây sự xô xát giữa Chính phủ và nhân dân các nước đó. chia rẽ nội bộ Đảng và chia rẽ Đảng với nhân dân bằng những thủ đoạn tinh vi. đại thần. cái gọi là “tự do ngôn luận” chỉ là một thứ giả hiệu. Đáng chú ý. từ đầu năm 1997 đến nay..

tư tưởng Hồ Chí Minh. tính chân thật. trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ cao. phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lê-nin chỉ rõ: “Không có báo chí thì không thể tiến hành tuyên truyền. góp phần củng cố sự ổn định chính trị của đất nước. V.nghệ thuật trong việc tuyên truyền. giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp. Kiên quyết đấu tranh. xã hội công bằng. chống đối chế độ. hướng dẫn dư luận. chính trị và tinh thần trong nhân dân. kiến thức rộng. nghệ thuật. thủ đoạn thâm độc đó. truyên truyền trên báo chí. đi đôi với quản lý tốt. thù địch. xuất bản cần quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng đối với lĩnh vực này: . văn minh. xuất bản.Hoạt động báo chí. Chúng dùng những chiêu bài như “dân chủ”. lãng phí. trước hết. nhiệm vụ của báo chí. góp phần làm lành mạnh xã hội. mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội.Lê-nin. . Không ngừng nâng cao chất lượng chính trị. các văn nghệ sĩ. phải “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”.Phải bảo đảm tính tư tưởng. đường lối. quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. chính sách của Đảng và Nhà nước.I. có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong thông tin. tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc ngăn chặn “diễn biến hòa bình”. nhất trí về tư tưởng. phê phán các quan điểm sai trái. luôn gắn bó với thực tiễn đất nước. khoa học và nghiệp vụ. những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí. nhiệm vụ của các hoạt động báo chí. xuất bản trong đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực hình thái ý thức giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản còn lâu dài. từng bước hiện đại hóa. giao lưu ở nước ngoài đối với những người có các tác phẩm chống đối chế độ. bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc. lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. thông qua đó tăng cường quan hệ giữa Đảng và quần chúng. Đảng vô sản từ trước tới nay vẫn coi sự nghiệp báo chí là vũ khí tuyên truyền rất lợi hại. . cũng như quan niệm về giá trị để cám dỗ quần chúng nhân dân. xuất bản. “nhân quyền”. góp phần tăng cường sự đoàn kết. thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa. điện 33 . phải kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”. xuất bản là hết sức coi trọng công tác tuyên truyền. Thấy được các âm mưu. nhất là lợi dụng các tiến bộ kỹ thuật như mạng in-tơ-nét để đưa các ấn phẩm như sách. chủ trương. có trách nhiệm hình thành dư luận xã hội lành mạnh. mục đích và các biểu hiện tiêu cực. đấu tranh chống các luận điệu thù địch. . cổ vũ toàn diện và kiên định. Ngoài ra. Trước tình hình đó. các hình thức văn hóa. nước mạnh. là vấn đề có ý nghĩa nguyên tắc lớn lao. Bên cạnh đó. văn hóa. xuất bản tuyên truyền một cách chính xác đường lối. xuất bản là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. “tự do”. Chúng mưu toan làm cho chúng ta từ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa. tính chiến đấu cao. tăng cường công tác thông tin. Báo chí. xuất bản phải tuân theo định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cần phải hiểu rằng. thiếu niên chúng ta. xuất bản. Nhà nước. quan liêu. phương châm và quan điểm chính trị của Đảng. Để làm tốt vai trò. coi đó là khuyết điểm chung của cả bộ máy. phẩm chất đạo đức trong sáng. khoét sâu những khuyết điểm của một số cán bộ. mua chuộc một số người có tư tưởng dao động. Chủ đề trung tâm của hoạt động báo chí. Đó là điều không thể xem nhẹ trong công tác Đảng. Tích cực biểu dương nhân tố mới. dân chủ. tính nhân dân. Nhiệm vụ hàng đầu của báo chí. Phương hướng. khắc phục các biểu hiện thương mại hóa. luôn luôn đi đầu trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác . tính chiến đấu và tính đa dạng. băng đĩa độc hại vào Việt Nam nhằm dần từng bước làm tha hóa về tư tưởng đối với thanh. khuyến khích việc sáng tác các tác phẩm phản ánh mặt trái của đời sống xã hội. xa rời tôn chỉ. cán bộ và thanh. xuất bản của Đảng cần phải tuyên truyền một cách vô điều kiện đường lối. nhiệm vụ của mình trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. tham gia đấu tranh chống tham nhũng. tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng vai trò. chúng còn lợi dụng các kẽ hở trong quản lý.Chúng tìm mọi cách tác động đội ngũ những người làm báo.Tiếp tục phát triển sự nghiệp báo chí. có lúc rất quyết liệt. Đây là công cụ quan trọng để củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa. đảng viên thoái hoá biến chất. xuất bản. chính sách của Đảng. Tìm mọi cách tài trợ bằng hình thức các giải thưởng. văn học . thiếu niên. báo chí.Người hoạt động báo chí. lệch lạc khác. trọng điểm của chiến lược “diễn biến hoà bình” mà các thế lực phản động quốc tế tiến hành đối với các nước xã hội chủ nghĩa là trên lĩnh vực hình thái ý thức. hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu. xa rời con đường xã hội chủ nghĩa. phức tạp. mời đi thăm quan. Đặc biệt.

dẫn dắt những dư luận lạc hậu. Làm tốt việc giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc rằng: Trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế. kiệm. tạo ra sự hiểu biết với quan điểm. ủng hộ Việt Nam trong quá trình đổi mới. sùng bái đồng tiền. 34 .ta. quyết không cho phép tự do lan tràn. Báo chí. có văn hóa. Tăng cường giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa cho quần chúng nhân dân. đặc biệt là thủ đoạn sử dụng thế mạnh về thông tin đại chúng. làm biến chất dần nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. sắc bén. chú trọng giáo dục truyền thống.Lê-nin. “nhân quyền” tư sản. mục đích trong hoạt động báo chí. lãnh đạo cơ quan chủ quản là một việc rất quan trọng và cấp bách. biên tập viên. hiện đại hóa. bất chấp đạo lý. Nếu làm khác đi. xuất bản là cực kỳ quan trọng. Làm tốt công tác thông tin. có kỷ luật. xuất bản. Lực lượng nòng cốt. Chúng ta cần làm cho dư luận xã hội tiến bộ giành được địa vị chủ đạo. coi thường các giá trị nhân văn. có nhân. nâng cao trình độ tư tưởng./. chính. vong bản. cũng là bộ phận hợp thành quan trọng của công tác tuyên truyền. xuất bản phải là sản phẩm có chất lượng chính trị. Không thể căn cứ vào quy luật giá trị để lãnh đạo việc sản xuất các sản phẩm tinh thần. văn hóa độc hại sẽ tràn ngập xã hội. ngăn chặn xu hướng lai căng. đặc biệt là thanh niên hiểu và nhận rõ tình hình đất nước. lập trường rõ ràng. góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” hết sức thâm độc và nham hiểm của kẻ thù. phân định rõ địch .văn hoá của các thế lực thù địch. các văn nghệ sĩ. chúng ta cần kiên quyết phê phán. biên tập viên. bồi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ. khắc phục tâm lý tự ti dân tộc. xuất bản là một mặt trận trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thiết thực. liêm. để làm giàu có thêm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. tuyên truyền nguyên tắc lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích Nhà nước và những phẩm chất của người cộng sản: cần. trí. có đạo đức. Giáo dục. nghề nghiệp. phải luôn luôn quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. đội quân chủ lực và tiên phong là đội ngũ phóng viên. quan tâm xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc. thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . báo chí. phương tiện nghe nhìn hiện đại để truyền bá quan điểm “tự do”. Cảnh tỉnh để mọi người hiểu sản phẩm văn hóa tinh thần của chủ nghĩa xã hội không được thị trường hóa.. Báo chí. phấn đấu làm sao cho sản phẩm báo chí. . góp phần xây dựng con người Việt Nam có lòng yêu nước. ra sức tuyên truyền tư tưởng tiên tiến cộng sản chủ nghĩa. tuyên truyền đối ngoại để mở rộng giao lưu văn hóa với nước ngoài. xa rời tôn chỉ. sai lầm. Điều đó tạo thành dư luận lớn mạnh có lợi cho việc bồi dưỡng một thế hệ người mới: có lý tưởng. Khắc phục xu hướng thương mại hóa.. Đối với những dư luận phản động. những hình thức quần chúng dễ tiếp thu và phương pháp thuyết phục thích hợp với từng đối tượng. sâu rộng. giữ vững phương hướng đúng đắn trong chỉ đạo dư luận. quan điểm của Đảng. hợp tác văn hóa. đào tạo. tư tưởng Hồ Chí Minh. chí công vô tư. Nếu bản thân chúng ta vững vàng. khiến cho họ. sân khấu. xuất bản cũng phải ra sức tuyên truyền tinh thần yêu nước. cố gắng làm cho nó chuyển sang hướng đúng. Rõ ràng. giới thiệu văn hoá dân tộc Việt Nam để nhân dân thế giới hiểu Việt Nam. tâm lý vọng ngoại. định hướng hệ giá trị. vai trò của báo chí. nắm vững chủ nghĩa Mác Lê-nin. hiểu rõ các âm mưu. pha tạp về văn hóa. đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá của nhân loại. Trong cuộc đấu tranh này. đồng thời cần chú ý tiến hành giáo dục. dũng. quán triệt sâu sắc đường lối. thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa. văn nghệ sĩ. thuần phong mỹ tục. yêu chủ nghĩa xã hội. bồi dưỡng. truyền bá hệ tư tưởng Mác . việc thực hiện được hay không chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn của chúng. chất lượng khoa học và chất lượng văn hóa cao.. Thực hiện chính sách đổi mới..ảnh. chủ trương. có tính thuyết phục cao trong toàn xã hội. Phải quan tâm đến việc tuyên truyền nhằm xây dựng nền tảng tinh thần của con người và xã hội. chắc chắn có thể đẩy lùi được nguy cơ “diễn biến hoà bình”. xuất bản cần ra sức tuyên truyền tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. “dân chủ”. chúng ta phải không ngừng nâng cao cảnh giác. Hình thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới phù hợp với bản sắc dân tộc và yêu cầu của thời đại. hiểu đúng quy luật khách quan của sự phát triển xã hội. phê phán lối sống buông thả. Để chống “diễn biến hoà bình”. tích cực bồi dưỡng tinh thần tập thể. tăng cường giao lưu.

lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật quan trọng trong tương lai của đất nước. đang phát triển mạnh mẽ về thể chất và tinh thần. Sinh viên là đối tượng trong các trung tâm giao lưu của xã hội. của các trường đại học. phản động vào trong sinh viên. nhằm mục tiêu chống phá cách mạng trong hiện tại và tương lai. tự quản và tập thể. đến các hội thảo khoa học. sẽ bị các thế lực thù địch lôi kéo và băng hoại bằng “DBHB”. họ vừa mới có cuộc sống tự lập. mê tín dị đoan trong sinh viên để thực hiện “DBHB” . sinh viên còn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức đảng. cao đẳng trong và ngoài nước được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin mới. Ngoài ra. cao đẳng và trên các hệ thống truyền thông. các thành phố và thị xã để sống và học tập. nhiều sinh viên còn học thêm ngoại ngữ... các trường đại học. vi tính. Những âm mưu và thủ đoạn thực hiện “DBHB” trong sinh viên trong những năm vừa qua là: . Nhưng với sự nhanh nhạy và bản lĩnh vững vàng của mình. Ngày nay. giảng đường. Sinh viên là lực lượng tiêu biểu của tuổi trẻ. đây là điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập. với mức thu nhập của gia đình rất khác nhau. nếu không có sự định hướng họ dễ bị lệch lạc. Họ sẽ đóng góp sức lực. Từ thực tiễn hoạt động chống phá về chính trị.. Những hoạt động nhằm thực hiện âm mưu “DBHB” đối với sinh viên trong thời gian qua trên lĩnh vực chính trị tư tưởng là thường xuyên liên tục và bằng nhiều phương pháp tuyên truyền. nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. họ lại vừa mới tốt nghiệp phổ thông. giàu ước mơ hoài bão. Về tổ chức. về sống chung trong ký túc xá hoặc trọ học trong các gia đình xung quanh các trường đại học và cao đẳng. Với đặc điểm và vai trò của sinh viên như đã nêu trên. tiên phong. có mong muốn vươn lên nắm băt các tri thức nhân loại để trong thời gian dài tự hoàn thiện mình về mọi mặt.Lợi dụng tín ngưỡng. sinh viên là đối tượng mà các thế lực thù địch thực hiện ''diễn biến hoà bình'' (“DBHB”)..“DBHB” của địch đối với sinh viên thông qua các chương trình học bổng. Về khoa học. Về chính trị. hàng ngày sinh viên được tiếp thu tinh hoa nhân loại trên nhiều lĩnh vực: khối kiến thức khoa học đại cương. tập trung về các trung tãm kinh tế. để phòng chống âm mưu “DBHB” trong sinh viên. của khoa và của nhà trường (trực tiếp là phòng công tác sinh viên). Tuy nhiên. lập trường tư tưởng còn chưa vững vàng. lôi kéo sinh viên vào con đường lầm lạc chống Đảng.. trí tuệ và tài năng của mình cho sự nghiệp CNH. lôi kéo. tư tưởng đối với sinh viên của các thế lực thù địch vừa qua. Về văn hoá. Ngoài ra.Sinh viên là lực lượng trẻ. .“DBHB” của địch còn thông qua các hội thảo quốc tế.. tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên. nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tư tưởng. làm cơ sở cho những vụ gây rối trật tự an ninh trong đời sống sinh viên và trong xã hội. nên dễ dao động. không ít sinh viên còn mơ hồ về chính trị. . chống lại nhân dân Việt Nam. vừa ra khỏi sự quản lý. thiếu kinh nghiệm. nhiều sinh viên đã phát hiện và đấu tranh trực diện đối với việc tuyên truyền. sinh viên còn ít được bồi dưỡng. đi làm gia sư. kích động của chúng một cách có hiệu quả. cũng như những luồng tư tưởng mới trong xã hội. cao đẳng cần 35 . xuyên tạc. song khả năng phân tích và chọn lọc lại chưa cao. với âm mưu thủ đoạn “DBHB” chúng đã len lỏi vào các ký túc xá sinh viên. mua chuộc. dễ bị lôi kéo.Đưa các ấn phẩm văn hoá đồi trụy. trên Internet. kèm cặp chặt chẽ của thầy cô giáo ở nhà trường và bố mẹ. . HĐH đất nước.. kiến thức chuyên sâu (khối kiến thức nghề nghiệp) trong trường đại học. Tuy nhiên.“DBHB” của địch thâm nhập vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên nhằm phá vỡ các tổ chức này. do đó phần lớn họ ít hay nhiều còn mơ hồ về chính trị.. thông qua các hệ thống truyền thông. Họ xuất thân từ các giai tầng khác nhau của mọi miền đất nước. Nghĩa là. trong trường đại học sinh viên chịu sự quản lý của lớp. kích động. Họ rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu các thông tin mới trong khoa học. sinh viên còn đang trong giai đoạn tìm kiếm tri thức để tự khẳng định mình.

tinh thần cho sinh viên. đây là kẽ hở để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “DBHB” trong sinh viên.Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm: thư viện để thu hút sinh viên vào học tập và nghiên cứu khoa học nhiều hơn nữa. tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trao đổi để nhận thức tri thức khoa học cả về lý luận và thực tiễn. thể thao hợp lý và đúng định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước.. có ý chí vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập. Vì vậy. để đề ra biện 36 . cao đẳng cần tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần cho tổ chức Đoàn và Hội Sinh viên của trường hoạt động. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trong các trường đại học.Cải tạo điều kiện sinh hoạt trong các ký túc xá. Nhà nước và chế độ XHCN cho sinh viênl đồng thời phê phán những quan điểm. Theo chúng tôi. song điều quan trọng là phương pháp giảng dạy các môn học đó sao cho có hiệu quả. Tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo dục nâng cao nhân sinh quan.Tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hoá. Bốn là. làm cho sinh viên thấm nhuần quan điểm: Đảng. sinh động. dân tộc có quan hệ chặt chẽ với chế độ XHCN. từ đó họ phải kiên định với con đướng CNXH mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra. năng động. tư tưởng sai trái. họ là những sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. đất nước. lệ phí. Hai là. Bằng nhiều hình thức.. để trong bất kỳ tình huống nào ta cũng nắm bắt được đối tượng. cao đẳng càng nặng nề hơn trong việc chăm lo đời sống vật chất. Muốn làm được điều đó. lệch lạc và làm rõ âm mưu thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch để sinh viên có biện pháp phòng ngừa. công tác Hội và gần gũi với quần chúng. có trình độ chuyên môn cao. Chúng ta phải thừa nhận rằng. tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác. Thời lượng của các môn học này đã hợp lý. chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên.thực hiện tốt các giải pháp sau: Một là. có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê cao. nhiệm vụ của Ban Giám hiệu các trường đại học. Hiện nay. theo bản sắc văn hoá đân tộc. tư tưởng Hồ Chí Minh. chủ trương đường lối chính sách. . có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh. gần gũi quần chúng. thế giới quan và đạo đức cộng sản: các giá trị truyền thống dân tộc. tích cực. Nội dung hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên phải phong phú. lý tưởng. thiết thực. vai trò và nhiệm vụ của mình.Lênin. âm mưu và biện pháp “DBHB” của chúng. nhưng phải tạo điều kiện để họ tự chống âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch là tốt nhất và hiệu quả cao nhất. cao đẳng phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. niềm tin vào Đảng. chúng ta phải giáo dục cho mọi sinh viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng. pháp luật của Đảng và Nhà nước cho sinh viên. có uy tín và tích cực trong công tác Đoàn. giảm tới mức tối thiểu việc đóng góp của sinh viên. thướng xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để sinh viên tự xác định cho mình về vị trí. Những công việc cần làm ngay là: . thì kẻ thù dù có nham hiểm và thâm độc đến đâu cũng thất bại trong âm mưu “DBHB” về mặt chính trị tư tưởng đối với sinh viên. các môn học: Chính trị Mác-Lênin. Nếu chúng ta làm tốt công tác giáo dục cho sinh viên. . Phòng chống âm mưu “DBHB” về chính trị tư tưởng đối với sinh viên có nhiều lực lượng tham gia. súc tích về lý luận. Ban Giám hiệu các trường đại học. với nhiều biện pháp. Ba là. giản dị. . đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên hiện nay vẫn còn nhiều thiếu thốn. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của bậc đại học và cao đẳng. xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên. cần giảng ngắn gọn. khách quan. tăng cường thời lượng thảo luận. học phí. Cần xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên. nghiên cứu khoa học.Có chế độ chính sách đầy đủ hợp lý và toàn diện về học bổng. nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên trong các nhà trường. mục tiêu là giáo dục cho sinh viên sống và làm việc theo pháp luật.

Phong trào cộng sản. phong trào cộng sản và cánh tả vẫn gặp nhiều khó khăn gay gắt. đánh bại chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch đối với nước ta. hòa bình. tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên. cao đẳng. nhiều nước xã hội chủ nghĩa bắt đầu lâm vào khủng hoảng. nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa vẫn kiên định mục tiêu. tiến hành đổi mới. chiến tranh cục bộ. đấu tranh giai cấp. song cuộc đấu tranh dân tộc.xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. độc lập dân tộc. Lợi dụng cơ hội này. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của các mạng Việt Nam. có kỷ luật. đã đạt được sự ổn định và có bước phát triển. sau những năm điều chỉnh. hiện đại hóa.Công cuộc đổi mới. cải cách. tuy còn nhiều khó khăn. là cơ sở để các trường đại học. chúng ta chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập. đồng thời đề cao cảnh giác. chạy đua vũ trang. xung đột sắc tộc. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Cuộc cách mạng XHCN do Đảng lãnh đạo là cuộc cách mạng sâu sắc. hoạt động can thiệp. vì nó tạo ra nguồn nhân lực cao cấp. mà cả trong toàn bộ hoạt động thực tiễn của chúng ta trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. độc lập dân tộc. nhân dân thế giới đang đứng trước những vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người. ý chí cách mạng. đẩy lùi nguy cơ chiến tranh. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm tới giáo dục và đào tạo. quan trọng. Xu thế lớn không thể đảo ngược là hòa bình. chiến lược "răn đe thực tế" với chính sách "cây gậy và củ cà rốt" những năm 70 của chủ nghĩa đế quốc. tiếp tục diễn ra ngày càng phức tạp. chống khủng bố. cải tổ sai lầm. chiến lược "diễn biến hòa bình" được coi là biện pháp hữu hiệu hàng đầu. Chiến lược "phản ứng linh hoạt" với chính sách "mũi tên và cành ô liu" những năm 60. càng dẫn tới khủng hoảng trầm trọng hơn. giành được những thành tựu mới. đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. hợp tác bình đẳng. song đã có những bước tiến và dấu hiệu mới. ráo riết chống các nước xã hội chủ nghĩa. Điều đó không phải do chúng ta gán ghép hay suy diễn mà thể hiện rõ trong các âm mưu chiến lược của chủ nghĩa đế quốc từ những năm 50 của thế kỷ XX. Đảng ta đã khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”.pháp phòng chống hiệu quả nhất. Trong đó. đã được triển khai liên tục. các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. các thế lực thù địch tiếp tục chống phá. và khi thực hiện đường lối cải cách. đa phương hóa. đa dạng hóa quan hệ. lật đổ. là bạn. dân chủ. Trong khi đó. quản lý của Nhà nườc là những định hướng. tìm mọi cách xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào. phòng chống “DBHB” trong giáo dục và đào tạo cũng là nhiệm vụ cấp bách và hàng đầu. hợp tác và phát triển. chủ nghĩa đế quốc hoàn thiện chiến lược "diễn biến 37 . chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. đã từng góp phần trực tiếp làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu những năm trước đây và đang tìm mọi cách tiếp tục hòng làm lung lay dẫn tới sụp đổ các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay. công nhân quốc tế và cánh tả đang có nhiều nỗ lực vượt qua thử thách để dần từng bước khôi phục. phát triển và tiến bộ xã hội đang diễn ra sôi động. 2 . tự chủ. quản lý của Nhà nước với các trường đại học. Trong bối cảnh và đặc điểm đó của tình hình quốc tế. Sự lãnh đạo của Đảng. có năng suất cao đáp ứng cho nhu cầu CNH. cùng có lợi với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị. Hai yêu cầu trên không tách rời và mâu thuẫn nhau. Trong điều kiện và đặc điểm đó. HĐH đất nước trong hiện tại và tương lai. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã sử dụng các biện pháp "diễn biến hòa bình" hỗ trợ cho phương thức vũ trang chống các nước xã hội chủ nghĩa. đẩy mạnh công nghiệp hóa. đối đầu về quân sự. cao đẳng thực hiện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo đội ngũ cán bộ tương lai của đất nước có trình độ khoa học. Tư tưởng hòa bình chủ nghĩa. hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh và tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc. do sai lầm kéo dài về nhiều phương diện. nổi lên hàng đầu là giữ gìn hòa bình. kiên quyết và tỉnh táo đấu tranh làm thất bại âm mưu. Tuy nhiên. xung đột vũ trang. mà xuyên thấm vào nhau không chỉ trong tư duy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Bước vào những năm 80 của thế kỷ XX. quan điểm đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp. trong đó. vì vậy. tôn giáo. lý tưởng... ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản ngày càng mở rộng trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. tiếp tục trụ vững và phát triển. Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình. Năm là. mất cảnh giác với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuất hiện khá phổ biến ở các nước Đông Âu và Liên Xô thời kỳ này đã lấn át tư tưởng.Ngay từ khi còn thực hiện cuộc Chiến tranh lạnh. có kỹ thuật. toàn diện trên nhiều lĩnh vực. nhanh chóng khắc phục nguy cơ tụt hậu. chủ nghĩa tư bản. .. từ đó. dân chủ.. khủng bố. hợp tác và phát triển.

Đảng. Như vậy. mục đích trên của chiến lược "diễn biến hòa bình". đạo đức.hòa bình". các tổ chức quốc tế đã 38 . Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và chân thành cảm ơn các nước. tập hợp "những người bất đồng chính kiến". Nhà nước và nhân dân ta đã vạch trần: "thế lực chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc luôn chĩa mũi nhọn vào Đảng. tìm mọi cách nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối. phủ nhận thành tựu cách mạng. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Về bản chất. Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lợi dụng. mục tiêu phải đạt tới là tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương và coi đó là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình". Sáu là. làm suy yếu. khuyết điểm của Đảng. so với các chiến lược và mục tiêu trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. phát huy tối đa nội lực và bản sắc dân tộc. lũng đoạn. họ vẫn tiến hành một cuộc chiến tranh. văn hóa và xã hội. Bốn là. "nội ứng" cho việc thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình". kinh tế. "phi chính trị hóa" để vô hiệu hóa quân đội và công an. dẫn tới biến chất cả một xã hội. đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Điều đó có nghĩa là mục đích cuối cùng của chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu. đạo đức để chia rẽ. phản bội về chính trị hoặc thoái hóa về phẩm chất. tự chủ. chuyển hóa văn hóa. đòi thực hiện nhân quyền và dân chủ kiểu tư sản. có nghĩa là. chệch hướng phát triển của nền kinh tế. chiến lược này chỉ thay đổi phương thức và thủ đoạn. "dân tộc". dùng họ làm "cơ sở". đòi đa nguyên. Để đạt được điều đó. làm suy yếu. xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Nhận rõ bản chất. coi đó là chiến lược cơ bản để giành thắng lợi cuối cùng. đòi phi chính trị hóa bộ máy nhà nước. "tôn giáo" để gây mâu thuẫn nội bộ. Những mục tiêu cơ bản trên có quan hệ chặt chẽ với nhau và nếu để cho các thế lực thù địch thực hiện được thì điều không tránh khỏi là họ sẽ đạt mục đích cuối cùng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định các mục tiêu cơ bản sau: Một là. Ba là. đó là "một cuộc chiến tranh không có khói súng". phủ nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản. chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm chống đến cùng chủ nghĩa xã hội là không thay đổi. Năm là. kích động những vấn đề "dân chủ". nhưng như họ đã từng tuyên bố. cơ hội chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. đa đảng đối lập trong các nước xã hội chủ nghĩa. là "bóp nghẹt dân chủ". đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở giữ vững độc lập. Đảng. xóa bỏ chủ nghĩa Mác . phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc bạo loạn chính trị. lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây. xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. tiến tới chi phối. Các nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" cho rằng. Hai là. "không đánh mà thắng" hoặc "một cuộc cách mạng nhung". về bản chất sâu xa. từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người. bạo loạn lật đổ đánh đòn quyết định làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở các nước này. khi nội tình các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô đã bộc lộ toàn diện sự khủng hoảng trên tất cả các lĩnh vực. "nhân quyền". chủ nghĩa đế quốc đã dùng các thủ đoạn "diễn biến hòa bình". 3 . Các thế lực thù địch bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc để lôi kéo. thổi phồng sai lầm. tranh thủ sức mạnh thời đại để phát triển đất nước. vì thế phải thay thế bằng chế độ chính trị đa đảng! Từ đó. khống chế kinh tế. 1990. gây mất ổn định về chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. thực hiện đa nguyên chính trị.Thời gian qua. Trong tình hình và thời cơ mới. đó là "chiến thắng không cần chiến tranh". Luận điệu được sử dụng thường xuyên là đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo là "độc tài". "cách mạng sắc màu". rõ ràng là "diễn biến hòa bình" và cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" thực chất là một cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong giai đoạn mới. Đến năm 1989.Lê-nin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước xã hội chủ nghĩa. phá hoại Đảng từ bên trong" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng). đặc biệt là chính trị. thực chất là những phần tử chống chủ nghĩa xã hội. Họ lợi dụng những kẻ cơ hội. vì vậy. Thủ đoạn họ thường dùng là xuyên tạc lịch sử.

gượng ép vào Việt Nam". Do vị trí đó. các thế lực phản động. phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác . tâm lý của xã hội. phản động tập trung mọi cố gắng để chứng minh sự "lỗi thời" của chủ nghĩa Mác Lê-nin. toàn vẹn lãnh thổ. giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. hợp tác.. Việt Nam có một vị trí hết sức quan trọng về địa . tư tưởng Hồ Chí Minh. hữu khuynh.. đó là âm mưu cơ bản. gây bạo loạn lật đổ. Phải nhận rõ.quân sự. viện trợ. lấy chính trị. Khẳng định nhất quán điều đó không hề mâu thuẫn với thái độ của chúng ta là chủ động ngăn chặn. "dân tộc". các hoạt động mậu dịch. tạo ra một "khoảng trống tư tưởng" trong cán bộ. Trong cuốn sách "1999 . đất nước ta đã không sụp đổ theo. "đi dưới hai làn đạn". Đặc biệt. lợi dụng các quan hệ quốc tế. "nhân quyền" làm ngòi nổ kết hợp với răn đe. bạo lực vì thất bại trong các cuộc chiến tranh xâm lược từ năm 1945 đến năm 1975. kích động các khuynh hướng cơ hội. giao lưu. toàn bộ vũ khí của chúng ta. không chút mơ hồ rằng. thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam. vững bước tiến lên trong một thế giới đầy biến động phức tạp và khó lường. phản động coi Việt Nam là một trong những trọng điểm để chống phá. "đa đảng đối lập". đối lập. văn hóa. chủ quyền. sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã. phân liệt. Điều đó đã làm thất vọng các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội và với đất nước. mà ngược lại.Lê-nin. hợp tác trong sáng. chủ nghĩa đế quốc. thống nhất.chiến thắng không cần chiến tranh". các thế lực phản động. an ninh quốc gia và ổn định chính trị của nước ta. Để thực hiện âm mưu trên. đồng thời quảng cáo cho mô hình "xã hội dân chủ" và khả năng đi theo "con đường thứ ba" phi xã hội chủ nghĩa. tư tưởng làm hàng đầu. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. thù địch thay đổi phương thức. Cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" nằm trong nhiệm vụ lớn trên đây. thay đổi mục tiêu. đảng viên và nhân dân ta. tiến tới thực hiện "đa nguyên chính trị".. "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị được các thế lực thù địch coi là trận tuyến hàng đầu trong chống phá ta. ngày càng có hiệu quả với Đảng. tình cảm. Nhà nước và nhân dân ta. đảng viên và quần chúng để nhằm tạo ra sự phân hóa. Chúng còn vu cáo Đảng ta đã "đem chủ nghĩa Mác . tư tưởng. Đánh phá vào chủ nghĩa Mác . ngoại giao làm hậu thuẫn. Chúng nuôi dưỡng. dao động. Về mặt địa lý. tư tưởng Hồ Chí Minh để nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng ta và của xã hội ta. Trên lĩnh vực tư tưởng.chính trị. thù địch tìm mọi cách để chống phá hòng làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống chủ nghĩa xã hội.có sự phối hợp. Ních-xơn đã xác định "Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất. dân tộc ta. thủ đoạn. dùng "diễn biến hòa bình" kết hợp bạo loạn lật đổ để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. hành động can thiệp vào công việc nội bộ. "tôn giáo". hội nhập. Không khuất phục được nhân dân ta bằng vũ lực. định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước ta. Đây là hoạt động mũi nhọn. trong quan hệ quốc tế. làm tan rã Đảng Cộng sản Việt Nam. thù địch. tư tưởng. 39 . thực hiện "không đánh mà thắng". đã đổi mới thành công. hỗ trợ. vào nội bộ ta. để chống phá. quốc phòng. các thế lực thù địch. xung đột trong đời sống tinh thần.Lê-nin áp dụng máy móc. Thời gian qua. ngọn cờ đầu tiên của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. phản động tập trung phản kích. phản ánh bản chất chống chủ nghĩa xã hội của các thế lực phản động. lâu dài. Các thế lực thù địch. chống phá. an ninh. đối ngoại nhằm chuyển hóa dần từ bên trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác . xâm phạm độc lập. không thay đổi. từ đó tạo điều kiện thuận lợi du nhập hệ tư tưởng tư sản vào quần chúng. thù địch tìm mọi cách thực hiện âm mưu này hòng "phá vỡ thế đồng nhất một khối của Đảng Cộng sản Việt Nam" và "làm cho phân tán chế độ cộng sản Việt Nam thành nhiều trào lưu đối kháng nhau" như tuyên bố đầy tham vọng và ảo tưởng của một số kẻ phản động là người Việt sống lưu vong.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. sự tiếp tục tồn tại và phát triển của một nước xã hội chủ nghĩa và của một Đảng Cộng sản cầm quyền ở Đông Nam á làm cho các lực lượng chống cộng. Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở khu vực Đông Nam á.kinh tế và địa . trong cán bộ. các thế lực thù địch đã và đang chống phá Việt Nam toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế. kinh tế làm mũi nhọn. chính trị. quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng". xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội. Âm mưu đó được thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể. đột phá để thực hiện ý đồ chiến lược làm chuyển hóa từ bên trong và bên trên của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta. địa .Lê-nin.

êm thấm nhưng rất thâm độc và nguy hiểm. suy thoái về đạo đức. hạ bệ thần tượng và các nhân vật lịch sử. các lực lượng phản động bên trong và bên ngoài phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa một số lượng lớn tài liệu. kích thích các tệ nạn xã hội phát triển. các thế lực phản động đã đồng thời sử dụng một nhóm kẻ phản động người Việt Nam ở nước ngoài móc nối với các tổ chức phản động trong nước. Thông qua các hoạt động đầu tư. làm cho văn hóa của chúng ta đi chệch mục tiêu. băng hình. điều hành được nền kinh tế cũng là một ý đồ được các thế lực thù địch tìm nhiều cách để thực hiện trong thời gian qua. nhân quyền.an ninh và đối với lực lượng vũ trang. hỗ trợ. thông qua các hoạt động kinh tế . vô liêm sỉ. Cần phải khẳng định rõ ràng điều đó. làm biến đổi dần cơ sở kinh tế . xuyên tạc lịch sử. giữa người cách mạng và kẻ phản dân. thúc đẩy kinh tế tư bản tư nhân phát triển và cố tình phủ định. Đảng. lợi dụng các hoạt động kinh tế để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" một cách mềm dẻo. bịa đặt. Hiện nay. phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phản tuyên truyền. liên doanh. đảng viên. Cũng có những thế lực. sách báo. thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người. Nhà nước không kiểm soát. văn hóa tư sản vào nước ta. băng nhạc có nội dung phản động. cùng có lợi của nhiều nước và nhiều tổ chức kinh tế quốc tế đã tạo thuận lợi và thời cơ cho sự phát triển kinh tế Việt Nam những năm qua. qua đó tác động rất xấu đến nhận thức. dân tộc. Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác đó. tạo dựng các "nguyên cớ" trong các lĩnh vực này để gây rối. để từng bước làm chệch định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. ý định đen tối. thực dụng. bị tha hóa dẫn tới biến chất về chính trị.. kể cả gây sức ép chính trị. phủ nhận thành tựu cách mạng nhằm đổi trắng thay đen. Gần đây. phá hoại ổn định chính trị đất nước. trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lĩnh vực quốc phòng . Để phá hoại an ninh quốc gia. các thế lực thù địch tìm mọi cách du nhập lối sống. văn hóa.xã hội của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. vị kỷ. đồi trụy vào nước ta. lý tưởng yêu nước và chủ nghĩa xã hội. làm tha hóa một bộ phận cán bộ. bạo loạn. đua đòi. cố tình cho rằng "con đường Bác Hồ đã chọn là con đường dân tộc.. lối sống do rơi vào cạm bẫy kinh tế của các thế lực phản động. tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. từng bước can thiệp nội bộ và tạo sự chuyển hóa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. tờ rơi. đặc biệt là thế hệ trẻ. Đặc biệt. nhằm tạo ra một thế hệ mất gốc. đặc biệt trong những "thời điểm nóng" và bất ngờ. Một số vụ việc xảy ra trong thời gian qua thể hiện rất rõ các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề tôn giáo. làm cho kinh tế Việt Nam lệ thuộc dần vào các trung tâm kinh tế quốc tế. Nhưng lợi dụng chủ trương đó để thực hiện ý đồ chỉ chú trọng đầu tư. Lợi dụng những vấn đề nhạy cảm làm ngòi nổ. thù địch. thích ăn chơi. đạo đức. trên mạng in-tơ-net. kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo. làm xói mòn nền tảng và các giá trị đạo đức. tình cảm. liên kết. Phát triển kinh tế tư nhân như là một trong những động lực của nền kinh tế là cần thiết và đúng đắn. đồng thời là một sự thật rằng. vô hiệu hóa. vụ lợi.. bí mật và thâm độc nhằm làm cho lực lượng vũ trang xa rời mục tiêu. không phải chủ nghĩa xã hội" và "không có ảnh hưởng của tư tưởng Mác . Hiện nay.. không làm tròn vai trò lực lượng nòng cốt trong đấu tranh.an ninh và lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung làm suy yếu và phá hoại. viện trợ.. liên doanh. trắng trợn vu cáo. hưởng lạc. dân chủ để gây rối. kích động các đối 40 . vẫn có những mưu đồ.. lối sống của một bộ phận cư dân mạng. độc hại để nhiều người có thể truy cập. thủ đoạn trên. Cũng có một số cán bộ đã bị mua chuộc. tài trợ. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. làm mất dần vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. phá hoại. đưa nền kinh tế nước nhà phát triển chệch định hướng xã hội chủ nghĩa lại nằm trong âm mưu lâu dài của chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế đối với nước ta của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội.Lê-nin". Song.hợp tác. Để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình". các thế lực thù địch ra sức nêu vấn đề tôn giáo. Tham vọng ngông cuồng mà đầy ảo tưởng của họ là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối.. sự khẳng định đó không trái với một nhận định. để đặt ra những điều kiện ràng buộc về chính trị. dân tộc. nhân quyền. lôi kéo. văn hóa tốt đẹp của dân tộc. chúng còn dựng chuyện bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách trắng trợn.Các thế lực thù địch còn tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. để thực hiện mưu đồ đen tối của chúng. Sự hợp tác kinh tế bình đẳng. lẫn lộn giữa công và tội. là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.. các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng . Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống Việt Nam. tìm cách làm suy yếu. lý tưởng cách mạng. chúng đưa nhiều thông tin sai lệch. liên kết. cùng với các âm mưu. Thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế nước ta theo hướng tư bản chủ nghĩa. mất phương hướng. xuyên suốt mà các thế lực thù địch tập trung phá hoại bằng nhiều thủ đoạn hết sức đa dạng. đầu tư. tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác .Lê-nin. "Phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang là mục tiêu lâu dài.

Đó là hai mặt quan hệ chặt chẽ với nhau bảo đảm cho thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". dân tộc nhằm phát triển lực lượng. kết hợp giữa tuyên truyền theo kiểu "rỉ tai". của chế độ xã hội chủ nghĩa. không tích cực. thủ đoạn "diễn biến hòa bình". chống phá chính quyền. đẩy lùi. văn hóa. đe dọa an ninh quốc gia. tinh vi và ngày càng phức tạp. Dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới. kiên quyết chống là quan trọng. kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn. Đó là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với nước ta. Đảng và Nhà nước không thể phạm sai lầm về đường lối. Kẻ thù âm mưu chống phá ngầm từ bên trong. đồng thời phải chủ động tiến công từ trong "trứng nước". lối sống. chủ quyền quốc gia. súng đạn. chúng ta mới có thể giữ vững được độc lập dân tộc. an ninh quốc gia. Do đó. cả khuynh hướng hữu khuynh và tả khuynh. tích cực. đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" hiện nay và những năm sắp tới ở nước ta là một hình thái mới của cuộc đấu tranh giai cấp. Trong cuộc đấu tranh này. thời gian qua. cần quán triệt các phương châm cơ bản sau: Một là. Đảng và Nhà nước ta khẳng định. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. phòng ngừa từ xa. nơi nào. xã hội. song rất quyết liệt. của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. thủ đoạn của các thế lực thù địch thì sự tồn tại của dân tộc. Đảng thổi phồng nguy cơ "diễn biến hòa bình. Hai là. kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên với bạo loạn. tự chuyển hóa. văn hóa tinh thần lành mạnh. kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống". nếu lơ là. xã hội tốt đẹp. đảng viên và toàn thể nhân dân góp ý. Ngăn chặn. Kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững. tổ chức hoạt động bạo loạn. tâm lý chiến với việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật ngày càng hiện đại. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. thiếu chủ động đấu tranh phòng ngừa. Cần quán triệt sâu sắc.. đạo đức. mọi tổ chức và mỗi người dân cần đề cao cảnh giác. xã hội dân chủ. ý đồ. Các phương tiện sử dụng của kẻ thù rất đa dạng. tổ chức 41 . là phương châm đúng đắn. lật đổ. toàn vẹn lãnh thổ. phức tạp. thực hiện mục tiêu cao cả "dân giàu. tổ chức thực hiện một cách kiên trì. đồng thời coi việc chủ động. đã được thực tiễn kiểm nghiệm thời gian qua. đấu tranh dân tộc gay go. trong bất cứ hoàn cảnh nào. kiên quyết và tỉnh táo chống các khuynh hướng bảo thủ. ngăn chặn. cần tạo nên sức mạnh vô địch bằng cách phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước. vấn đề có ý nghĩa quyết định là xác định đường lối đúng trong chiến lược phát triển đất nước trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. quan hệ quốc tế mở rộng. chủ quyền quốc gia. khoa học và quyết liệt những nội dung trong các văn kiện trên. kinh tế. lấy xây vững mạnh là chính. toàn dân. toàn quân và của cả dân tộc ta nhằm bảo vệ độc lập dân tộc.. thông qua sẽ là quan điểm. bổ sung và được Đại hội thảo luận. chủ quyền quốc gia và của chế độ bị đe dọa trực tiếp. mọi ngành. Mọi cấp. giữ được bản sắc văn hóa dân tộc và giữ được chế độ xã hội chủ nghĩa. lật đổ khi có thời cơ để xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. rõ ràng rằng. từ trước. từ nơi xuất phát của các âm mưu. chỉ đạo sát sao. phản động đội lốt tôn giáo. chính trị ổn định. nghi ngờ cho rằng. Kinh nghiệm thực tiễn chỉ ra rằng. đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao là điều kiện bảo đảm vững chắc làm thất bại các mưu đồ và thủ đoạn thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với nước ta của các thế lực thù địch. phòng ngừa với chủ động tiến công. Đây là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến. trì trệ. văn minh". trong chiến tranh bảo vệ và giải phóng Tổ quốc trước đây phải được phát huy cao độ và phát triển trong cuộc đấu tranh mới này. tinh vi và lâu dài trên mọi lĩnh vực chính trị.Thực tiễn đã chỉ ra rằng. có trách nhiệm tham gia tự nguyện. Cần nhận thức dứt khoát. Quan điểm "sức mạnh tổng hợp" đã được thực hiện thành công trong đấu tranh cách mạng. tư tưởng. từ bên trên. Thực tiễn những năm qua đã chứng minh rằng. chống bạo loạn. chế độ xã hội chủ nghĩa. mất cảnh giác. đường lối có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước. tự diễn biến" từ đó lẩn tránh. Giành thắng lợi trong chống "diễn biến hòa bình". cuộc đấu tranh này không chỉ có ý nghĩa về mặt giai cấp mà còn có ý nghĩa sâu sắc về mặt dân tộc. nước mạnh. làm thất bại các âm mưu. của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 4 . Tách rời hay đối lập hai nội dung đó sẽ dẫn tới sai lầm trong nhận thức. chỉ đạo và tổ chức đấu tranh. sau khi được cán bộ. lật đổ là quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng và Nhà nước ta. công bằng. có hiệu quả để nhân lên sức mạnh chung của toàn dân tộc mạnh hơn hẳn sức mạnh chống phá của các thế lực thù địch. trong hoạt động thực tiễn.tượng cực đoan. coi cuộc đấu tranh này là nhiệm vụ chung. không có khói lửa. của toàn Đảng. Để thực hiện tư tưởng chỉ đạo trên.

toàn dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu. Tổng kết thực tiễn. Làm được điều này. dân kiểm tra". có tình. Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa. của công cuộc đổi mới. tranh luận dân chủ. Từ những định hướng trên. để tạo ra sự "tự diễn biến.nào. Nghiên cứu. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động.xã hội. tâm huyết để đi tới thống nhất và đồng thuận cao trên những vấn đề lý luận hệ trọng nhất của sự nghiệp cách mạng thời kỳ mới. đồng thời là động lực bảo đảm thắng lợi của cách mạng. có ý nghĩa quyết định. dân bàn. những âm mưu. thù dịch ở vào một thời điểm rất quan trọng hiện nay đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới. sáng tạo để xây dựng mục tiêu. hiện đại hóa. định hướng quan trọng của Đảng ta. công nghiệp hóa. Chúng ta lắng nghe. Chúng ta cần tập hợp trí tuệ của cả dân tộc.. Nhà nước quản lý. cần triển khai đồng bộ. quyền làm chủ. tổng hợp. đơn vị nào làm được điều đó sẽ tạo nên sức mạnh vững chắc. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch tác động từ bên ngoài sẽ không có kết quả. làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài. thiện chí. chiến lược cách mạng. đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng toàn diện của hệ thống đó. cố tình phủ định. cần kiên quyết chỉ đạo việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng về vấn đề dân chủ. cơ sở. tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam. chỉnh đốn Đảng với những yêu cầu và phương thức mới. quyền phản biện của nhân dân và các tổ chức chính trị . lý luận. nhân dân làm chủ". chúng ta cũng kiên quyết phản bác những quan điểm phản động. Cần đặc biệt quan tâm. Chúng ta đã làm được nhiều việc lớn. nêu cao tinh thần độc lập.Lê-nin. con đường và lẽ sống của nhân dân ta. từ Trung ương đến địa phương. phương thức. triển khai đấu tranh có lý. an ninh. chắt lọc. Đây là cơ hội lớn để Đảng ta lắng nghe. dân làm. tham nhũng. coi giữ vững bên trong. của cả dân tộc ta. sự cảm hóa và tính khoa học trong đấu tranh trên từng lĩnh vực cụ thể. phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu. của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". có tính nguyên tắc mà Đảng ta đã tổng kết từ thực tiễn cách mạng. đặc biệt từ thực tiễn đổi mới 25 năm qua. song phải thừa nhận rằng. làm rõ hơn nữa. đạo đức lối sống. quốc phòng. tự chủ. phòng chống căn bệnh quan liêu. đảng viên và nhân dân thấu hiểu và kiên định mục tiêu cao cả trên. quyết định đường lối. uy tín của Đảng. Một loạt những vấn đề lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng đang được toàn dân nghiên cứu. nghiên cứu lý luận để tiếp tục đổi mới là chủ trương. Đó là thái độ cầu thị thực sự của Đảng ta. hội nhập quốc tế để phát triển đất nước và chấn hưng dân tộc. trao đổi. từ đó cảnh giác đấu tranh với các âm mưu. Cần kiên trì làm cho toàn thể cán bộ. Đồng thời. sẽ bị vô hiệu hóa. thành hình thức. Triển khai cuộc đấu tranh trên lĩnh vực lý luận giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong nhiệm vụ chống chiến lược "diễn biến hòa bình" hiện nay. là nguyện vọng. văn hóa. thảo luận. xóa bỏ mục tiêu đó. Ba là. từ đó xây dựng được những văn kiện có giá trị quyết định trong chiến lược phát triển đất nước thời kỳ mới. đặc biệt sau Đại hội XI của Đảng. Và đó sẽ là sức mạnh to lớn của toàn Đảng. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của cách mạng. Chúng ta phải dựa vững chắc trên nền tảng chủ nghĩa Mác . khoa học. ngăn chặn sự suy thoái về chính trị. tiếp nhận có chọn lọc tất cả những tìm tòi khoa học về những vấn đề lý luận quan trọng phục vụ cho sự nghiệp đổi mới. có tác dụng tích cực. bảo đảm cho việc thực hiện nguyên tắc cao nhất là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân trên cơ sở Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý. xuyên tạc những quan điểm cốt lõi. trong lĩnh vực rất hệ trọng này. đồng thời làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài là thường xuyên và quan trọng. tư tưởng. phù hợp với thời kỳ mới. kiện toàn hệ thống chính trị. nâng cao sức thuyết phục. ngoại giao. xác định nội dung. lãng phí đang có 42 . Nhân tố quyết định. phương pháp đấu tranh thích hợp. Đó là một bài học thực tiễn sâu sắc được đúc kết trong thời gian qua. còn nhiều việc phải làm để hiện thực hóa yêu cầu thực hành dân chủ trong Đảng và phương châm "dân biết. các ngành. sức chiến đấu. cụ thể hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo. không được biến nó thành thủ pháp. các tổ chức quần chúng. các thế lực thù địch không tìm được "kẽ hở". Cần chú trọng tính đặc thù trong từng lĩnh vực để lựa chọn. cơ hội chính trị có tham vọng phủ định. hiệu quả cao. điểm yếu để thực hiện âm mưu đen tối "diễn biến hòa bình". tất cả các cấp. tư tưởng.. kinh tế. Thời gian tới. góp ý kiến. thủ đoạn của các thế lực thù địch. kiên trì và tỉnh táo giữ vững bên trong. thường xuyên cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên tất cả các lĩnh vực cụ thể: Chính trị. tự chuyển hóa". có kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia đấu tranh. Cuộc vận động mang ý nghĩa cực kỳ sâu sắc này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo. nội dung và giải pháp đặc biệt quan trọng mà Đảng cần tiếp tục triển khai là tiến hành cuộc vận động xây dựng. dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng.

Phần nhiều là những thông tin phản tuyên truyền. niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng và sự tồn vong của chế độ. phá hoại sự đồng tâm nhất trí. Thông tin phản tuyên truyền. Xây dựng Đảng trong sạch. với những bài viết mang tính thuyết phục. xuyên tạc được các thế lực thù địch. chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. vì lợi ích của đất nước và xã hội. Chính phủ. trên dưới một lòng vì sự nghiệp xây dựng. tùy theo trình độ mà chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền khác. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá Đảng ta. Qua đó. sự quản lý điều hành của Nhà nước. cơ hội chính trị thực hiện một cách tinh vi. các tổ chức chính trị. Việc nhận diện loại thông tin phản tuyên truyền. ngộ nhận về lòng yêu nước mà tiếp tay cho kẻ xấu hủy hoại tương lai của đất nước. chính xác.cần được chuẩn bị công phu.Chính sự chuẩn bị công phu và bài bản như vậy. nhiều hình thức. có tính định hướng. quy trình chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền. trong đó phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng. dẫn dụ đối tượng tới mục tiêu mà chúng luôn muốn nhắm tới là đòi thay đổi chế độ (theo hướng đa nguyên. tuyên truyền cần bằng nhiều kênh. Chúng thường nhằm vào những phần tử được coi là trí thức. những người tự coi mình là "sĩ phu”. Báo chí và các cơ quan chức năng làm công tác thông tin. bôi nhọ lãnh tụ một cách thô thiển. phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Những thông tin xấu. một mặt. những hiện tượng nhỏ lẻ. vững mạnh. chúng ta vẫn phải kiên quyết vạch trần âm mưu chế tác. bị động trong thông tin. loại thông tin này đã từng khiến không ít những trí thức trong và ngoài nước. uy tín của Đảng trong lòng nhân dân. giúp người dân suy nghĩ và hành động đúng. đa đảng). vì ai cũng cảm thấy hết sức khó chịu nếu vô tình đọc qua. kinh tế. để phân biệt đúng sai. suy diễn. thù địch của những phần tử cơ hội chính trị. lập luận chặt chẽ. văn hóa…. Tuy nhiên. mang tính chất mị dân. thay đổi đường lối chính trị. Đến lượt mình. nhất thiết phải cung cấp thông tin chính thức cho người dân một cách kịp thời. Cần sử dụng triệt để kênh thông tin của người phát ngôn các bộ. định hướng. truyền bá loại thông tin phản tuyên truyền. mặt khác cần thiết phải tìm ra nguồn gốc phát sinh. kinh tế. phức tạp. kếp hợp nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn.nguy cơ làm suy yếu uy tín của Đảng. của dân tộc và của chính bản thân và gia đình mình. củng cố niềm tin. nhận diện loại thông tin đó để cảnh báo cho đông đảo công chúng. các tổ chức đoàn thể trong công tác thông tin và định hướng thông tin. Nhưng cũng có không ít những bài được đầu tư chuẩn bị công phu nhằm tấn công trực diện vào mặt trận tư tưởng lý luận. Trước hết cần khắc phục chậm thông tin. Trước những sự việc. những người có nhận thức mơ hồ về con đường tất yếu của cách mạng nước ta và những người trẻ tuổi thiếu độ chín trong nhận thức chính trị nhưng thừa sự bồng bột trong hành động…. xuyên tạc có nhiều cấp độ. làm cho người đọc hoài nghi con đường phát triển của đất nước và mục tiêu cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. phát tán ra toàn xã hội Để ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các loại thông tin này. quan trọng hơn cả vẫn là cung cấp cho họ những thông tin đúng đắn. Loại thông tin này hết sức nguy hiểm. 43 . xảo quyệt. phải trái một cách tâm phục khẩu phục. nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng là câu trả lời đầy sức thuyết phục chống lại âm mưu. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. tránh để tin đồn lan truyền mà không có sự giải thích. cố tình gây hoang mang cho một bộ phận người đọc thông qua việc phóng đại. Cách diễn đạt cũng cần được đổi mới phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận thông tin. xuyên tạc trên các lĩnh vực. Có loại chửi bới chế độ. tự do tán phát trên mạng Internet có thể gây hoang mang cho một bộ phận công chúng. gây những phản ứng trái chiều hay sự suy diễn bất lợi. phân tích. Chính phủ đã quy định cơ chế phát ngôn đối với các cơ quan nhà nước. "vơ đũa cả nắm”. từng bước ngăn chặn chiến thuật gây nhiễu loạn thông tin. xuyên tạc với ý đồ xấu những vụ việc có thật trong xã hội. Có những bài viết "mượn gió bẻ măng”. xã hội. làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự đồng thuận tư tưởng trong xã hội và gây khó khăn lớn cho chính công tác tư tưởng. có thể lung lạc niềm tin của số đông công chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. Cần thấy rằng. hiện tượng mới nảy sinh. xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực chính trị. xã hội. để phổ biến kịp thời cho người dân những thông tin chính thức. những kẻ bất mãn với chế độ. xuyên tạc. số trí thức này. Loại này dễ bị người đọc loại bỏ. CHỦ ĐỘNG PHẢN BÁC THÔNG TIN XUYÊN TẠC Trên mạng Internet hiện nay có nhiều thông tin được xếp vào loại "thông tin rác”. một mặt giúp người dân nâng cao nhận thức khi tiếp nhận thông tin để họ tự mình không mắc phải những cạm bẫy trên xa lộ thông tin. giúp họ dễ dàng nhận biết bản chất của vấn đề./. ngành.

tiền tệ quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). đường lối chính trị của Đảng. gây rối loạn chính trị trong nước. tiến hành “cách mạng màu” để xóa bỏ hoàn toàn CNXH. hình thành chế độ đa đảng đối lập. chủ nghĩa thực dụng. phủ nhận chủ nghĩa Mác . hành pháp và tư pháp theo cơ chế “tam quyền phân lập”. Giai đoạn thực hiện chiến lược DBHB để xóa bỏ CNXH (từ giữa những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch có sự chuyển hướng trọng điểm từ kiềm chế. chiến lược DBHB do các thế lực thù địch đề xuất và tổ chức thực hiện nhằm ngăn chặn. Để thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam. tiến hành “cách mạng màu” nhằm thủ tiêu hoàn toàn CNXH. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực của Nhà nước XHCN. Nhận thức đúng đắn về nội dung. “tự chuyển hóa” về lập pháp. thúc đẩy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nội bộ. thúc đẩy “tự diễn biến”.. Chúng xuyên tạc. nên các thế lực thù địch tập trung chống phá hết sức quyết liệt. bảo hiểm. chiến lược đó được mở rộng ra đối với các nước độc lập dân tộc phát triển theo hướng tiến bộ. cán bộ để phân hóa.Lê-nin. xuyên tạc. sẵn sàng “đánh đòn phủ đầu”. DBHB trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng.. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). tiền tệ. Cùng với chống phá về chính trị. chia rẽ nội bộ ta.khách quan và trang bị cho họ vốn kiến thức lý luận cơ bản. có vị trí quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á . tư tưởng xã hội . ngân hàng.. chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị. DBHB ngày càng được chú ý phát triển thành một chiến lược chống cộng hoàn chỉnh. Song. Chúng tập trung xây dựng lực lượng ngầm. Thực tế nhiều năm qua cho thấy. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). lợi dụng các công cụ kinh tế như tài chính.. Sự chống phá của các thế lực thù địch đối với hệ thống chính trị ở nước ta chủ yếu nhằm phủ nhận và loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng. tiếp tục đẩy mạnh thực hiện DBHB. tập hợp lực lượng chống đối. Từ thủ đoạn “bao vây. coi đó là khâu giữ vai trò quan trọng hàng đầu. phủ nhận Cương lĩnh. tư tưởng Hồ Chí Minh. khảo nghiệm chiến lược DBHB để ngăn chặn CNXH (từ cuối những năm 50 đến giữa những năm 80 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch tập trung ngăn chặn CNXH và chủ nghĩa cộng sản bằng biện pháp quân sự là chủ yếu. Các thế lực thù địch tìm mọi cách tác động nhằm chuyển hóa hệ thống pháp luật kinh tế. chuẩn bị các yếu tố. tư tưởng Hồ Chí Minh. để gây sức ép.. điều kiện để khởi phát “cách mạng màu”.. chống phá độc lập dân tộc của các nước phát triển theo hướng tiến bộ (từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX đến nay): trên cơ sở điều chỉnh chiến lược toàn cầu. Lúc đầu. bằng nhiều thủ đoạn thâm độc. chúng lại lợi dụng “bình thường hoá quan hệ”. phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng phát triển của thời đại. truyền bá chủ nghĩa tự do mới.dân chủ. thuế quan.Thái Bình Dương. được cập nhật liên tục. tín dụng. các thế lực thù địch chuyển hướng sang tiến hành “chiến lược can dự”. tuyên truyền hệ tư tưởng tư sản. các thế lực thù địch đã tập trung phá hoại ta trên lĩnh vực kinh tế. “nhân quyền” làm chiêu bài để công kích thể chế chính trị của Việt Nam. nhằm chuyển hóa nền kinh tế Việt Nam theo con đường TBCN. đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. chúng buộc phải chuyển sang gỡ bỏ cấm vận. chống phá các nước XHCN. tuyên truyền cho tính ưu việt của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa (TBCN). lôi kéo “những người bất đồng chính kiến” hòng tạo dựng “ngọn cờ đối lập”. chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đã được triển khai thực hiện ở nước ta với nội dung toàn diện.Lê-nin. tài trợ cho các hoạt động tuyên truyền chống chế độ. khống chế các quốc gia. cấm vận” (sau 30-4-1975) không thành công. răn đe bằng quân sự là chủ yếu sang thực hiện DBHB để thủ tiêu hệ thống XHCN. Giai đoạn đẩy mạnh thực hiện chiến lược DBHB. Đến đầu những năm 60 của thế kỷ XX. tìm cách tác động vào công tác tổ chức. Ngân hàng thế giới (WB). thủ đoạn đó. tăng cường can thiệp vào các nước bằng các biện pháp cứng rắn. lấy “dân chủ”. Đó là những biện pháp thích cực làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị. Việt Nam là một nước kiên trì đi theo con đường XHCN. “giành quyền tiến công trước”. Qua hơn nửa thế kỷ tồn tại. phê phán nguyên tắc tổ chức và hoạt động. chiến lược DBHB đã trải qua 3 giai đoạn chủ yếu: Giai đoạn hình thành. văn hó Diễn biến hòa bình” (DBHB) là một chiến lược phản cách mạng do các thế lực thù địch tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ XHCN và chống phá các nước phát triển theo hướng tiến bộ bằng các biện pháp phi vũ trang. coi đó là mũi nhọn trong thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam. dân tộc ở những khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng trên thế giới. xúc tiến và trao đổi thương mại. đồng thời. các thế lực thù địch đã chọn lĩnh vực chính trị làm khâu đột phá.. tài chính. Chúng xuyên tạc những quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa Mác . hợp pháp hóa các tổ chức chính trị đối lập. Chúng tập trung xuyên tạc. là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Chúng tìm cách công khai hóa. tạo cớ can thiệp từ bên ngoài.. đẩy nhanh quá trình tư nhân hoá nền kinh tế. các thiết chế thương mại. Chúng sử dụng “mồi 44 . đầu tư phát triển.

phương án xử trí trong các tình huống QP-AN. Chúng sử dụng các tổ chức ngoại giao của chính phủ. thù địch.. đầu tư nước ngoài. tổ chức ngoại giao nhân dân.giai cấp.đào tạo của Nhà nước ta. vai trò của sở hữu nhà nước. tạo môi trường kinh tế có lợi cho chủ nghĩa tư bản (CNTB).đào tạo. tuyên truyền cho tính ưu việt của hệ thống giáo dục . gián điệp. nhất là trong thế hệ trẻ.an ninh (QP-AN) là khâu then chốt.. Nhà nước với quân đội và công an. phân tầng và phân hóa xã hội theo mô hình xã hội TBCN. dựa vào lực lượng đối lập phản động trong nước. quan điểm QP-AN của Đảng. chính sách xây dựng và phát triển văn hóa . chia rẽ. sở hữu tập thể và thành phần kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể. phủ nhận đường lối. phổ biến hệ giá trị. yếu kém. chiến lược DBHB của các thế lực thù địch sử dụng phương thức tiến công tổng hợp. toàn diện. các tổ chức phi chính phủ (NGO) để đòi Việt Nam thực hiện các giá trị tự do. kết hợp kích động bạo loạn lật đổ. an toàn xã hội ở các địa bàn chiến lược. như: ở Tây Nguyên năm 2001 và 2004. Nhận thức đầy đủ âm mưu. TS. phủ nhận đường lối. Chúng tìm mọi cách “phi chính trị hóa” quân đội và công an. ngầm. Chúng lợi dụng những hạn chế. thực hiện răn đe quân sự từ bên ngoài. tôn giáo để kích động quần chúng biểu tình. trang bị của LLVT. “tự chuyển hóa” bên trong nội bộ ta là chính. kích động bạo loạn lật đổ. gây áp lực để làm tan rã. nhằm xây dựng cơ sở xã hội của CNTB ở Việt Nam. tổ chức tập kích đường không vào những mục tiêu chiến lược của ta. ly khai. phủ nhận đường lối. lĩnh vực đối ngoại là khâu hỗ trợ quan trọng. gây mâu thuẫn trong nội bộ lực lượng vũ trang (LLVT). Chúng xuyên tạc. phủ nhận vị trí. quan điểm của Đảng. nhân quyền làm ngòi nổ. điều tra bí mật QP-AN. bí mật quân sự. Để thực hiện có 45 ..xã hội là khâu quan trọng. Chúng xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng. tổ chức. kèm theo điều kiện chính trị. Chúng lợi dụng mở cửa. kết hợp nhiều thủ đoạn thâm độc để tiến hành DBHB. nhân quyền theo kiểu phương Tây. Chúng tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền bá những quan điểm sai trái. các vụ gây rối ở 42 Nhà Chung. tôn giáo. học sinh. sụp đổ chế độ. thúc đẩy “tự chuyển hoá” trong đội ngũ trí thức. ly khai. xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Thực hiện phương châm “lấy chính trị làm đột phá. dân chủ. trình độ. “mềm.. làm chuyển hóa nội bộ LLVT về nhân sự. chiến sĩ LLVT. tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu.. huấn luyện để mua chuộc. Các thế lực thù địch coi việc thực hiện DBHB trên lĩnh vực quốc phòng . sinh viên. Chúng hạ thấp. chiến sĩ trong LLVT và nhân dân thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác. nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ ta. thông qua đó. gây xung đột vũ trang để hỗ trợ cho lực lượng phản động bên trong tiến hành bạo loạn ở những địa bàn xung yếu. Lợi dụng các mối quan hệ. văn hóa. Chúng còn dùng tiền bạc. chủ trương. cho vay. giao lưu văn hóa để quảng bá. lôi kéo Việt Nam tham gia các liên minh quân sự. QP-AN là then chốt. hỗ trợ phát triển sở hữu tư nhân và khu vực kinh tế tư nhân. làm tha hoá đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trong bộ máy nhà nước ta. trật tự. gây cơ sở và phá hoại từ bên trong. Chúng tập trung xuyên tạc. văn nghệ sĩ. chủ trương và thành tựu giáo dục . biên chế. dân chủ. tìm cách thâm nhập. các thế lực thù địch sử dụng đa dạng các biện pháp. xã hội ở Việt Nam chúng tìm cách tác động hòng thúc đẩy biến đổi cơ cấu xã hội . Lợi dụng quá trình đổi mới về kinh tế. lôi kéo. gây rối an ninh chính trị. Nhìn tổng quát. chính sách QP-AN của Nhà nước ta. thúc đẩy “tự diễn biến”. tổ chức. chúng mưu toan chuyển hóa tư tưởng của giới trí thức. Chúng xuyên tạc. tiếp xúc về QP-AN. 178 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) năm 2008. chủ trương và chính sách đối ngoại của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. khu vực và cộng đồng quốc tế. làm phai nhạt truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. tại Khu bảo tồn chứng tích tội ác chiến tranh ở Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa (Quảng Bình) năm 2009 v. không loại trừ khả năng tạo cớ tiến hành chiến tranh xâm lược khi thời cơ chín muồi. tăng cường trách nhiệm. thông qua các chương trình đào tạo. Chúng tổ chức các hoạt động tình báo. dân tộc. khi gặp tình huống và thời cơ thuận lợi chúng có thể tổ chức lực lượng phản ứng nhanh. kinh tế là mũi nhọn. chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng. đạo đức của xã hội tư sản phương Tây. chuẩn mực văn hóa. Lợi dụng giao lưu về giáo dục . chúng mua chuộc cán bộ.v. phóng viên. sâu”. Các thế lực thù địch coi việc thúc đẩy DBHB trên lĩnh vực văn hóa . khuyến khích cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo hướng tư nhân hóa. khả năng tác chiến của quân đội. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch trong tình hình mới là cơ sở để cán bộ.nhử” viện trợ. ngoại giao là hỗ trợ”.. gây mâu thuẫn giữa Việt Nam với các nước láng giềng. gắn với những đòi hỏi về cải thiện dân chủ. đặc biệt là khả năng phòng thủ đất nước.xã hội của Đảng và Nhà nước ta.đào tạo TBCN. PGS. sai lầm của chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách dân tộc. tuyên truyền. đẩy mạnh đấu tranh phi vũ trang là chủ yếu. tuyên truyền. thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. NGUYỄN XUÂN THÀNH xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh toàn diện nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta và một lần nữa tiếp tục được khẳng định tại Đại hội lần thứ XI. Đại tá.

các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống. tôn giáo. biến đổi khí hậu. Mặt khác. toàn dân. xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược BVTQ. đánh giá tình hình thế giới. giải pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với thực tiễn. nắm chắc những nội dung cơ bản về nhiệm vụ xây dựng nền QPTD mà Đại hội XI đã xác định. cũng như cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH. yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và BVTQ trong từng thời kỳ. yêu cầu bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong thời kỳ mới. sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp”1. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (sau đây gọi tắt là Báo cáo Chính trị) tại Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Nước ta bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh. kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). biển đảo. . khủng bố vẫn diễn ra gay gắt. chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức để có chủ trương. an ninh năng lượng. xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh (thành phố) vững mạnh. chú trọng vùng sâu. quy hoạch. xây dựng nền QPTD là một nhiệm vụ chiến lược cơ bản. trước những biến động của tình hình thế giới và trong nước. Đại hội XI của Đảng xác định. Chừng nào hòa bình còn bị uy hiếp. nhưng xung đột sắc tộc. khó lường. toàn quân phải quán triệt kỹ. Mặt khác. HĐH. Thực tiễn cho thấy. hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. vùng xa. lâu dài và là yêu cầu tất yếu của cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta.hiệu quả nhiệm vụ đó trong thời gian tới. chiến tranh cục bộ. lật đổ.. Do vậy. hội nhập quốc tế sâu rộng. quá trình xây dựng. thì nền QPTD phải không ngừng được xây dựng. chúng ta cần quán triệt và nắm vững những nội dung cơ bản sau: Trước hết. tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng. biên giới. QP-AN với kinh tế trong từng chiến lược. kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. can thiệp. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI về xây dựng nền QPTD trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH. phát triển để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. chế độ XHCN còn bị đe dọa. cục diện thế giới đa cực đã 46 . an ninh lương thực.. phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền QPTD vững chắc nhằm: tăng cường sức mạnh quốc phòng-an ninh (QP-AN) cả về tiềm lực và thế trận. củng cố nền QPTD luôn có liên quan mật thiết với đặc điểm. Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính. Hòa bình. Trên cơ sở phân tích. cần nhận thức đầy đủ về bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước trong những năm tới. Đây là vấn đề tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững chắc ở nước ta. phức tạp. khu vực. trong nước.

nhiệm vụ quốc phòng của nước ta trong thời gian tới cơ bản không thay đổi. QP-AN. để xây dựng nền QPTD vững mạnh toàn diện. chủ quyền. chính trị. điều kiện bảo đảm cho xây dựng KT47 . nguồn nhân lực…ngày càng gay gắt. tiếp tục đổi mới tư duy. thị trường. nhưng vẫn bị chi phối bởi các nước lớn. chủ quyền của các quốc gia. ổn định chính trị và an ninh quốc gia. giữ vững hòa bình. làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”2. trong đó Quân đội nhân dân. tăng cường sức mạnh QP-AN là cơ sở.hình thành ngày càng rõ hơn và sẽ tác động lớn đến độc lập. trật tự an toàn xã hội. Thực tiễn đã chứng minh. sự cạnh tranh giữa các nước về kinh tế-thương mại. Nghị quyết Đại hội XI tiếp tục khẳng định. củng cố quốc phòng. nhân dân và chế độ XHCN. việc đổi mới tư duy về quốc phòng đã góp phần xây dựng nền QPTD của đất nước đạt được những thành tựu quan trọng. các mục tiêu. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. thường xuyên của Đảng. bảo vệ Đảng. vận hội vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn. hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức. cần phải dựa trên cơ sở phân tích. xã hội. chủ động đấu tranh. Từ những dự báo trên đây cho thấy. giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu. Nhà nước. xác định các chủ trương. Đất nước ta vừa đứng trước thời cơ. thống nhất. vốn. văn hóa. trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. ngược lại. Nhà nước và của toàn dân. Nhưng trước những yêu cầu. đó là: “Bảo vệ vững chắc độc lập. “Tăng cường QP-AN là nhiệm vụ trọng yếu. khả năng của đất nước và đáp ứng với yêu cầu. nhiều chiều đến xây dựng nền QPTD của nước ta. toàn cầu hóa sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ. xu thế dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế sẽ tiếp tục phát triển. khó lường. Vì vậy. Hai là. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt"3. luôn quán triệt và nắm chắc mục tiêu. toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Những yếu tố đó tác động trực tiếp. năng lượng. sự nghiệp xây dựng và BVTQ của nhân dân ta trong thời gian tới cũng như thời kỳ quá độ lên CNXH sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động phức tạp. thường xuyên của Đảng. đối ngoại. Nhà nước và của toàn dân. biện pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với điều kiện. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. sự giành giật tài nguyên. Đại hội đã nhấn mạnh sự ổn định và phát triển bền vững về mọi mặt đời sống KT-XH là nền tảng để xây dựng nền QPTD vững chắc. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới. đánh giá đúng đặc điểm tình hình của từng thời kỳ. Như vậy. thách thức cả về kinh tế.

từng bước hiện đại. đó là: LLVT nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối. Nghị quyết đã nhấn mạnh những vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc. chính sách phát triển KT-XH. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. trực tiếp về mọi mặt của Đảng. LLQP là một lực lượng tổng hợp gồm cả LLVT và phi vũ trang thuộc nhiều 48 . nhằm từng bước bảo đảm vũ khí. LLQP phải gồm nhiều thành phần. chính quy. phát triển. lực lượng và hoạt động đấu tranh bằng nhiều biện pháp. Tuy nhiên. với Đảng. cần phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. trong đó có biện pháp vũ trang. Điều đó không chỉ tác động đến mục tiêu bảo vệ của QP-AN. giữa nội lực với ngoại lực…Theo đó. nhiệm vụ và các biện pháp bảo vệ. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng khẳng định tiếp tục xây dựng LLVT nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân: “Cách mạng. chúng ta không chỉ sử dụng kết hợp các lực lượng đã có. Để thực hiện nhiệm vụ đó. nâng cao năng lực. nghệ thuật quân sự. mà còn phải mở rộng hơn về nội hàm của tạo thế và tạo lực. Ba là. có sức chiến đấu cao. tinh nhuệ. Như vậy. lực lượng dự bị động viên hùng hậu. đi đôi với xây dựng sự vững mạnh về chính trị. đối ngoại mà còn quan hệ đến sự kết hợp giữa nhiều lĩnh vực. đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. bảo đảm cho các LLVT được trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước hiện đại"4. sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia sẽ ngày càng tăng. an ninh. để phát huy sức mạnh tổng hợp. chính sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp đánh thắng chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao của các thế lực thù địch. quốc phòng ngày nay không chỉ nhằm đối phó với chiến tranh mà trước hết phải đấu tranh có hiệu quả với các tình huống quốc phòng trong thời bình. Nhiệm vụ QP-AN của đất nước thời gian tới đang đặt ra những yêu cầu mới cần được bổ sung. Trên cơ sở xác định phương hướng xây dựng LLVT nhân dân. trình độ về mọi mặt. nắm vững phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân làm nòng cốt trong lực lượng quốc phòng (LLQP). Mối quan hệ đó phải được kết hợp chặt chẽ trong từng chiến lược. trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại cho các LLVT. quy hoạch. Quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại. Để tăng cường sức mạnh quốc phòng. Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng. dân quân tự vệ rộng khắp. có số lượng hợp lý. hoàn thiện các chiến lược QP-AN và hệ thống cơ chế. Có thể thấy. kế hoạch.XH phát triển nhanh và bền vững. việc xuất hiện ngày càng nhiều hơn các yếu tố an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu sẽ quan hệ trực tiếp đến xác định mục tiêu. Nhà nước và nhân dân.

nhiệm vụ quốc phòng của nước ta. việc xây dựng thế trận QPTD phải bảo đảm toàn diện. sắp xếp các cơ sở kinh tế gắn với yêu cầu QP-AN sẽ nảy sinh các mâu thuẫn giữa quyền lợi chung và riêng. cần phải coi trọng xây dựng các lực lượng khác có liên quan mới tạo được sức mạnh tổng hợp của LLQP. như quân sự. kế hoạch. Bố trí thế trận QPTD ngày nay không những phải kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. nhưng trước tình hình mới. Trong khi lợi ích của các doanh nghiệp luôn gắn với thị trường và lợi nhuận thì việc bố trí. an ninh. đối ngoại. trong khi xây dựng LLVT nhân dân. về LLQP và LLVT. Vì vậy. lồng ghép hợp lý với dự án xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng. Bốn là. chính trị. từ địa phương cho đến toàn quốc. Phát triển đường lối. từng khu vực. Từ tinh thần của Đại hội XI cho thấy. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả thời bình và thời chiến. Đảng ta luôn coi trọng xây dựng các KVPT tỉnh (thành phố) là một nhiệm vụ trọng 49 . thế trận QPTD không chỉ có tổ chức bố trí LLVT mà còn phải kết hợp chặt chẽ với bố trí các lực lượng khác liên quan đến đấu tranh quốc phòng. Do vậy. kinh tế. cũng như thế trận quốc phòng và thế trận quân sự. Do vậy. khi tổ chức bố trí thế trận QPTD phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa các quy hoạch. chương trình phát triển KT-XH với phương án bảo vệ của QP-AN. việc tổ chức xây dựng thế trận QPTD trong thời gian tới cần tiếp tục vận dụng những quan điểm cơ bản của Đảng cho phù hợp với tình hình mới. QP-AN với kinh tế”5. cần tập trung: Tăng cường sức mạnh QP-AN cả về tiềm lực và thế trận. xã hội…. Xuất phát từ mục tiêu. tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế thì các doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam. kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. Đây là tư duy mới về quốc phòng và quân sự. Từ các mối quan hệ như vậy nên LLVT nhân dân có vai trò nòng cốt trong LLQP. địa bàn. khi nước ta tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác. mà còn phải coi trọng gắn kết với thế trận đối ngoại. văn hóa. nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý luận khoa học an ninh nhân dân. Đặc biệt. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận quốc phòng và kết hợp thế trận QPTD với các thế trận khác. thế trận an ninh nhân dân vững chắc. trong đó LLVT nhân dân làm nòng cốt. xây dựng KVPT tỉnh (thành phố) vững mạnh.Quán triệt chủ trương đó. Thế trận QPTD của nước ta được tổ chức xây dựng toàn diện trên mọi lĩnh vực. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng đã xác định: "Xây dựng thế trận QP-AN.lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng. xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

đó là những hạt nhân tạo thành nền tảng vững chắc cho thế trận QPTD của cả nước. Vì vậy. thường xuyên. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD. TS. phương hướng phù hợp với yêu cầu xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới. góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.yếu. đường lối của Đảng. Vận dụng các nội dung đó trong xây dựng nền QPTD phải trên cơ sở tiếp tục đổi mới tư duy về quốc phòng để phù hợp với đặc điểm tình hình. quan điểm. một lần nữa Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh phải xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc để BVTQ. nắm vững phương hướng xây dựng LLVT nhân dân làm nòng cốt trong LLQP. Bởi. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận QPTD và kết hợp với các thế trận khác. Trong xây dựng thế trận QPTD. Quán triệt sâu sắc chủ trương. đồng thời để khẳng định chân lý: được lòng dân là có tất cả và mất lòng dân là mất tất cả. cần phải nắm vững bối cảnh tình hình thế giới và trong nước. Đây là một nhân tố quyết định sức mạnh của yếu tố chính trị-tinh thần và là sức mạnh căn bản của nền QPTD. Đây là những định hướng cơ bản để chỉ đạo chung cho xây dựng nền QPTD đúng với quan điểm. HOÀNG XUÂN LÂM 50 . PGS. nắm chắc mục tiêu. đường lối của Đại hội về xây dựng nền QPTD là cơ sở để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-AN. Đại hội XI của Đảng đã xác định chủ trương.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->