P. 1
an ninh quốc phòng

an ninh quốc phòng

|Views: 3,458|Likes:
Được xuất bản bởiSora No Kaze

More info:

Published by: Sora No Kaze on Sep 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC

THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.1 Mục đích Nắm vững âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó để mỗi người nâng cao cảnh giác cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại mọi chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chúng. 1.2 Yêu cầu Ra sức học tập, trau dồi phẩm chất năng lực của người đoàn viên thanh niên, kế tiếp các thế hệ cha anh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa II. NỘI DUNG 2.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội 2.1.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình” - Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành 1.1. “ DBHB” là chiến lợc cơ bản phản cách mạng của CNĐQ và các thế lực thù địch, sử dụng tổng hợp các phương thức phi vũ trang để thẩm thấu, công phá vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, làm suy yếu, chuyển hóa từ bên trong nhằm lật đổ chế độ của các nớc XHCN, đa các nớc này đi theo quỹ đạo của CNTB mà khụng cần chiến tranh. Điều kiện để xảy ra bạo loạn lật đổ. Tình hình KT, CT, VH- XH t/ ẩn những nh/ tố mất ổn định, x/ hiệu dấu hiệu kh/hoảng CT - Nội bộ ph/ hóa, q/ chúng bức xúc, mất lòng tin. - Việc giải quyết, xử lý các tình huống của Đảng, Nhà nớc kém hiệu quả, l/ túng, bị động. - Bị sức ép và bất lợi trên trờng quốc tế - Có LL CT, VT phản động bí mật, tạo dựng đợc ngọn cờ - Địch lôi kéo, tập hợp quần chúng; hình thành kế hoạch, mục tiêu cụ thể; - Có sự liên hệ, phối hợp giữa các thế lực phản động trong và ngoài nớc - Nội dung chính của chiến lược “DBHB” là: • Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đối ngoại, an ninh… để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. • Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tụ do tôn giáo, sắc tộc, khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên chính trị, làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. Khích lệ lối sống tư sản và làm phai nhạt mục tiêu, lí tưởng xã hội chủ nghĩa ở một số bộ phận sinh viên. • Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nên sức ép, từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quĩ đạo chủ nghĩa tư bản. - Sự hình thành và phát triển của chiến lược “Diễn biến hoà bình” Chiến lược “DBHB” đã ra đời và phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức, thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Chiến lược “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau + Giai đoạn 1945- 1980: đây là giai đoạn manh nha hình thành chiến lược “DBHB” được bắt nguồn từ Mĩ 1

• Tháng 3 năm 1947, chính quyền Truman trên cơ sở kế thừa tư tưởng của Kennan đã bổ xung, hình thành và công bố thực hiện chiến lược “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản. • Tháng 4 năm 1948, quốc hội Mĩ chính thức phê chuẩn kế hoạch Macsan, tăng viện trợ để khích lệ lực lượng dân chủ, cài cắm gián điệp vào các Đảng cộng sản để phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản Tây âu, hướng họ phụ thuộc vào Mĩ • Tháng 12 năm 1957, tổng thống Ai – Sen – Hao đã tuyên bố Mĩ giành thắng lợi bằng hoà bình và mục đích của chiến lược để làm suy yếu và lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Từ năm 1960 đến 1980, nhiều đời tổng thống kế tiếp của Mĩ như: Kennơđi, Giôxơn, Nickxơn, Pho đã coi trọng và thực hiện chiến lược “DBHB” để chống lại làn sóng cộng sản, lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt sau thất bại ở Việt Nam, Mĩ đã thay đổi chiến lược chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chính sang tiến công bằng “DBHB” là chủ yếu. + Giai đoạn từ 1980 đến nay: • Chủ nghĩa đế quốc từng bước hoàn thiện chiến lược “DBHB” và trở thành chiến lược chủ yếu để tiến công các nước xã hội chủ nghĩa. • Do phát hiện thấy những sai lầm, khuyết điểm của các Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong cải tổ, cải cách. Từ năm 1980 đến 1990, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược “DBHB” để tiến công làm suy yếu tiến tới lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Sau sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông âu và Liên Xô, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược “DBHB” để thực hiện âm mưu xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Chúng cho rằng phải làm xói mòn tư tưởng, đạo đức và niềm tin Cộng sản của thế hệ trẻ để “tự diễn biến”, tự suy yếu dẫn đến sụp đổ, tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước còn lại 2.1.2 Bạo loạn lật đổ -Khái niệm: Là hành động chống phá bằng bạo lực do lực lượng phản động hay lực lượng li khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương - Về hình thức gồm: + Bạo loạn chính trị + Bạo loạn vũ trang + Bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang - Trên thực tiễn, bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn liền với chiến lược “DBHB” để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội khi tiến hành bạo loạn lật đổ, các thế lực thù địch thường kích động những phần tử qua khích làm mất trật tự an toàn xã hội ở một số khu vực và trong thời gian nhất định (thường diễn ra trong không gian hẹp và thời gian ngắn) tiến tới lật đổ chính quyền ở địa phương hoặc Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Qui mô có thể diễn ra ở nhiều mức độ từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn. Phạm vi địa bàn xảy ra có thể ở nhiều nơi, nhiều vùng của đất nước, trọng điểm là những vùng trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của trung ương và địa phương, nơi nhạy cảm về chính trị hoặc ở các khu vực, địa bàn mà cơ sở chính trị của địa phương yếu kém 2.2 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam 2.2.1 Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “DBHB” đối với Việt Nam - Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “DBHB” chống chủ nghĩa xã hội • Từ đầu năm 1950 đến 1975: chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. Âm mưu không thành, chúng chuyển sang chiến lược mới như: “bao vây cấm vận kinh tế”, “cô lập về ngoại giao”, kết hợp với “DBHB”, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 2

• Từ năm 1975- 1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông âu, và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “DBHB” đối với Việt Nam • Từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế”, bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như “dính líu”, “ngầm”, “sâu, hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. - Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “DBHB” đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội … Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết cụ thể: • Thủ đoạn về kinh tế: Chúng muốn chuyển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần theo quĩ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước. Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa • Thủ đoạn về chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội, từng bước phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong nước và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề “dân chủ’, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn về tư tưởng văn hoá: Chúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phá vỡ nền tảng tư tưởng cuả Đảng cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy, lối sống phương Tây, để kích động lối sống tư bản trong thanh niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam. • Thủ đoạn trong lĩnh vực dân tộc – tôn giáo: Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo cuả một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai, tự quyết dân tộc. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc, từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Đối với quân đội và công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điệu “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu. 3

• Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trên thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Đặc biệt chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa, hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 2.2.2 Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam - Chúng chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sống lưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan, bất mãn trong nước gây rối, làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ của Việt Nam. Chúng tiến hành nhiều hoạt động xảo quyệt để lôi kéo, mua chuộc quần chúng nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương. Vùng Tây Bắc, chúng kích động người H’Mông đòi thành lập khu tự trị. Vùng Tây Nguyên, chúng ra sức tuyên truyền thành lập nhà nước Đề Ga, chờ thời cơ thuận lợi để chúng tiến hành lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam - Thủ đoạn cơ bản mà chúng đã sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất hòa của quần chúng, dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở rồi uy hiếp, khống chế cơ quan quyền lực ở địa phương. Trong quá trình gây bạo loạn, bọn phản động tìm mọi cách để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của, vũ khí ở ngoài nước vào để tăng sức mạnh. - Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, dự báo đúng thủ đoạn, qui mô, địa điểm và thời gian. Nắm vững nguyên tắc sử lí trong đấu tranh chống bạo loạn lật đổ là: nhanh gọn, kiên quyết, linh động, đúng đối tượng, sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp, không để lan rộng, kéo dài 2.3 Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng, Nhà nước ta. 2.3.1 Mục tiêu - Kẻ thù muốn chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải: • Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam • Giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, tạo môi trường hoà bình để đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. • Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc • Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá • Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc 2.3.2 Nhiệm vụ - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định nhiệm vụ của chúng ta là: • Kiên quyêt làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “DBHB”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc. Đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh hiện nay, đồng thời còn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. • Phải chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta, kịp thời tiến công ngay từ đầu. • Xử lí nhanh chóng, có hiệu quả khi có bạo loạn xảy ra và luôn bảo vệ tốt chính trị nội bộ 2.3.3 Quan điểm chỉ đạo 4

• Đấu tranh chống “DBHB” là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực. • Chống “DBHB” là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng- an ninh hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa • Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong đấu tranh chống “DBHB” 2.3.4 Phương châm tiến hành • Chủ động, khôn khéo, kiên quyết xử lí tình huống và giải quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra, giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn • Xây dựng tiềm lực đất nước vững mạnh, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam 2.4 Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay. 2.4.1 Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. • Giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho đất nước ngày càng vững mạnh về mọi mặt. • Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của đất nước luôn ổn định. 2.4.2 Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động, bất ngờ. • Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam. • Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân, sinh viên trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay. • Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lí, không để bất ngờ. 2.4.3 Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân. - Đối với nước ta, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. • Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các thành quả cách mạng do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và các thế lực thù địch tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của các quốc gia, dân tộc đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có nước ta. • Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính toàn diện nhưng tập trung vào: + Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá nước ta + Giáo dục quan điểm điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới. + Giáo dục tinh thần xả thân vì Tổ quốc, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh + Hình thức giáo dục phải đa dạng, phù hợp với tùy từng đối tượng 2.4.4 Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt • Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội vững mạnh sẽ bảo đảm cho chế độ xã hội luôn ổn định, phát triển. Do vậy, phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng, mọi miền 5

thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB”. từng cấp. giải pháp cơ bản phòng chống “DBHB”. • Khi mỗi tình huống bạo loạn xảy ra. 2. hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất. người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoài • Nâng cao trình độ chính trị. phát triển lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ này không nên coi nhẹ hoặc tuyệt đối hoá một giải pháp nào . 2. hình thức. điều hành của chính quyền.4. nâng cao đời sống vật chất.Đẩy mạnh sự nghiệp CNH.7 Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá. biện pháp mà kẻ thù sử dụng trong chiến lược “DBHB”. cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị. tổ chức Đảng có khuyết điểm. luyện tập các phương án sát với diễn biến từng địa phương. Chiến lược “DBHB”. từng ngành • Hoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. bạo loạn lật đổ? Liên hệ với vai trò. hiệu quả. * Tóm lại: . tư tưởng. Âm mưu. bạo loạn lật đổ? “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành với những nước XHCN nói chung và với Việt Nam nói riêng. bạo loạn lật đổ của địch. thủ đoạn “DBHB”. bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá đối với Việt Nam hiện nay? 3. • Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở các cấp. bạo loạn lật đổ cần có phương thức xử lí cụ thể. thủ đoạn trong chiến lược “DBHB”. tinh thần cho nhân dân lao động để tạo nên sức mạnh của thế trận “lòng dân”.Những biện pháp trên đây có mối quan hệ chặt chẽ.thế hệ tương lai của đất nước: • Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt. các ngành tham mưu. cuộc đấu tranh chống 6 . tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. thị trấn. bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa như thế nào? 2. • Xây dựng đầy đủ. góp phần đấu tranh. . khen thưởng kịp thời những đảng viên. xã phường.5 Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh • Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.Đối với sinh viên . tổ chức Đảng và quần chúng thực hiện tốt đường lối.đất nước. từng đơn vị. đạo đức.4. năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các cấp. Phương hướng. tinh thần cho nhân dân lao động. phẩm chất. dự bị động viên phải rộng khắp ở tất cả các làng bản. quân đội và công an. Đối với nước ta. xử lí kịp thời những đảng viên. • Mỗi thủ đoạn. lối sống của đảng viên. bạo loạn lật đổ CÂU HỎI ÔN TẬP 1. người đang công tác và người đã nghỉ hưu. xử lí theo nguyên tắc nhanh gọn – kiên quyết – linh hoạt – đúng đối tượng – không để lan rộng. tạo thành một chỉnh thể thống nhất nhằm đấu tranh ngăn ngừa âm mưu. cống hiến cho đất nước • Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng • Phát hiện. đồng thời là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội.4. HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là để tạo ra cơ sở vật chất. chủ trương Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước 2. Do đó. sinh viên trong phòng chống “DBHB”. các cơ quan. kéo dài. nhất là cơ sở. trách nhiệm của thanh niên. bạo loạn lật đổ của kẻ thù sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. • Bảo đảm triển khai thế trận phòng thủ ở các địa phương. ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu. cơ sở. các tình huống chống “DBHB”. • Phải chú trọng giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính. luyện tập các phương án. đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng.6 Xây dựng.

kiên trì. Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này Để góp phần giúp người dân tiếp tục nâng cao nhận thức. chống độc lập dân tộc. ĐTBĐ: (04) 37474257. tích cực tham gia đấu tranh phòng. Những năm qua chúng ta đã đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình”. đưa tin. đập tan nhiều âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch. biện pháp phòng. bài viết về từng sự việc. các nhà nghiên cứu.. đơn vị. chống của ta. đề cao tinh thần cảnh giác. lãnh đạo.đáp. Tin. Đặc biệt sau biến 7 .. chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự. đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện. bài. những điều chỉnh mới.. chuyên mục sẽ đi sâu giải thích. Dưới dạng hỏi . dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và cần được tiến hành thường xuyên. báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục: “PHÒNG. nhiều hoạt động chống đối. chúng tôi rất mong nhận ý kiến đóng góp và sự cộng tác nhiệt tình của bạn đọc. bắt đầu từ tháng 9 năm 2009. phát hiện. Những ý tưởng ban đầu về DBHB do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 thế kỷ 20. Vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20. các chủ trương. với độ dài từ 500 đến 600 từ. chống đối từ bên trong. đặc biệt là các chuyên gia. Nội dung cơ bản của chiến lược DBHB là phá hoại các nước XHCN về các mặt chính trị. LÊ VĂN QUỐC (Hòm thư 3NB – 5631 Tuyên Quang) Trả lời: “Diễn biến hòa bình” (DBHB) là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. nó ra đời từ khi nào thì lại chưa hiểu rõ? Đề nghị quý báo giúp chúng tôi việc này. thủ đoạn mới để chống phá. sau được tiếp tục bổ sung. Email: . kinh tế. tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ. thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội thành khủng hoảng chính trị. Bản chất của chiến lược DBHB là chống CNXH.. ý tưởng DBHB được nâng lên và hoàn chỉnh thành chiến lược DBHB. ngăn chặn. câu chuyện cụ thể. trên Trang Quốc phòng-An ninh ra ngày thứ Tư hằng tuần.. Báo Quân đội nhân dân. chống âm mưu. quản lý. tạo được hiệu ứng xã hội. số 7 Phan Đình Phùng. được thực hiện dưới một phương thức. đẩy lùi và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội (CNXH). tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động. nhằm “chuyển hóa hòa bình” các nước XHCN theo TBCN.“diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. ĐTQS: 554160. Để chuyên mục ngày càng nâng cao chất lượng. chỉ huy các cơ quan.. Hà Nội. Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa (TBCN). thư góp ý xin gửi về: Phòng biên tập Quốc phòng – An ninh. CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”. gây được ấn tượng. phân tích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bản chất của chiến lược nguy hiểm này.. DBHB thường được tiến hành bằng tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực. xã hội. thế nhưng bản chất của “diễn biến hòa bình” là gì. Chiến lược diễn biến hòa bình là gì? Hỏi: Trong sinh hoạt chúng tôi thường xuyên được quán triệt cần đề cao cảnh giác trước chiến lược “diễn biến hòa bình”. chuyển hướng trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. tư tưởng-văn hóa. Phương thức và thủ đoạn của chiến lược DBHB chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự. địa phương. bền bỉ.. Trong điều kiện mới về so sánh tương quan lực lượng trên thế giới. thủ đoạn thâm hiểm của kẻ địch. từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển TBCN hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo loạn lật đổ.

biểu hiện tập trung ở cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống XHCN và TBCN.chuyển hóa khi thời cơ xuất hiện sẽ gây sức ép về kinh tế .Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ngày càng diễn ra gay go quyết liệt.tự diễn biến.quyết liệt. Sau Đại chiến thế giới lần thứ hai.phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức. Quốc An 1.phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ.Từ đó làm suy yếu Đảng Cộng sản."nhân quyền".đối lập với CNXH(tư hữu hóa về kinh tế. nhằm là xuất hiện ngay trong lòng các nước XHCN những nhân tố đối lập với Đảng Cộng Sản.phản ánh tính chất phức tạp .chịu sự chi phối của phương Tây.phát triển của chiến lược "diễn biến hòa bình".kiểu Mỹ để "tấn công" vào chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực kinh tế.lái CNXH theo con đường TBCN.chính trị.có thể cả quân sự để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.thông qua cái gọi là "tự do"...văn hóa.Sự ra đời. CNXH từ một nước trong vòng vây của Chủ nghĩa đế quốc đã trở thành một hệ thống trên thế giới (năm 1961 có 13 nước XHCN ở chân Âu."dân chủ".động ở Liên Xô và một số nước XHCN ở Đông Âu.quyết liệt của cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.châu Á và châu Mỹ La-tinh).Ba dòng thác cách mạng này hình thành thế chiến lược tiến công toàn diễn vào CNĐQ.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC Chiến lược "diễn biến hòa bình" là sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc. a)Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ khi thế giới còn hai hệ thống chính trị XHCN và TBCN. phương Tây đã công khai tuyên bố chuyển hướng chiến lược từ “kiềm chế” sang chiến lược “mở rộng” với hai nội dung cơ bản là: “dân chủ hóa về chính trị” và “tự do hóa về kinh tế”. 1...lối sống và tôn giáo.đa nguyên về chính trị và lối sống phương Tây).sử dụng biện pháp phi quân sự là chủ yếu.Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản trở nên gay gắt(có vẻ gay cấn)."ngầm".thực dân. Vấn đề “nhân quyền”. “dân chủ” và “tôn giáo”… được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng coi đó là vũ khí lợi hại để chống phá.tư tưởng.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh chiến lược thay đổi biện pháp đối phó đối với các nước XHCN và phong trào tiến bộ xã hội. 8 .nhằm xóa bỏ chế độ XHCN.làm cho cách mạng mất dần bản sắc của mình.chính trị. Chiến lược "diễn biến hòa bình" ra đời vào thời kỳ chiến tranh lạnh trong bối cảnh quốc tế đang biến động phức tạp.Trong quá trình đó chiến lược "diễn biến hòa bình" đã ra đời."Diễn biến hòa bình " là cuộc tấn công "mềm".tư tưởng.

chiến tranh cục bộ.phải thực hiện giải pháp ngăn chặn bằng thủ đoạn gieo vào trong lòng chế độ Xô-viết những mầm mống tự thủ tiêu.khi còn là đại diện lâm thời của Mỹ ở Liên Xô .Thực chất của các kế hoạch này nhằm "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản và buộc các nước Tây Âu ngả theo Mỹ..Tru-man đề nghị Quốc hội Mỹ viện trợ cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ 400 triệu USD và cử nhân viên quân sự.Ken-man đã kiến nghị với Nhà Trắng.dân sự đến giúp duy trì nền thống trị để các nước này không "ngả vào lòng cộng sản".Văn kiện số 68 của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ xác định mục tiêu chiến lược "ngăn chặn" là dùng mọi thủ đoạn để chặn đứng sự khuếch trương của Liên Xô trong điều kiện không phát động chiến tranh.tháng 3 năm 1947.Ken-nan cho rằng "kiềm chế và giải phóng là hai mặt của đồng tiền.chạy đua vũ trang.đối đầu quyết liệt.Ken-nan trở thành lý luận gia đầu tiên của chiến lược "ngăn chặn" và chiến lược "diễn biến hòa bình" Trên cơ sơ lý luận của Ken-nan."những người theo chủ nghĩa cá nhân ở Trung 9 .ép các nước này loại bỏ những Bộ trưởng là cộng sản ra khỏi chính phủ liên hiệp và cài cắm gián điệp vào các đảng cộng sản.là hai mặt của một vấn đề tương đối lớn".Trước tình hình so sánh lực lượng bất lợi.Ngày 12 tháng 3 năm 1947.).đồng thời khuyến cáo với nhà Trắng.cấm vận kinh tế.biện pháp khác.Đầu năm 1946.hủy diệt chế độ Xô-viết nhằm tạo ra sự thay đổi tận gốc đối với xã hội Liên Xô.kết hợp các thủ đoạn. CNĐQ .lập vành đai bao quanh Liên Xô và các nước XHCN.làm "mềm hóa từng bước" để cuối cùng tan rã.Đồng thời.đứng đầu là đế quốc Mỹ ráo riết tìm kiếm giải pháp chiến lược nhằm ngăn chăn "làn sóng cộng sản" từ Đông Âu và Liên Xô.chính quyền Tru-man công bố chính thức thực hiện chiến lược "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản.chính quyền Tru-man phát động cuộc chiến tranh lạnh.kiên nhẫn nhưng kiên quyết và luôn luôn cảnh giác.chạy đua vũ trang.Ngoại trưởng Mỹ Ac-ke-sơn khuyến cáo.G.Mỹ đưa ra kế hoạch Mác-san (tháng 4 năm 1948.chiến tranh đặc biệt.chịu sự chi phối của Mỹ.giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh.trực tiếp can thiệp vào nội bộ nhiều nước(cả can thiệp vũ trang).Quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn). Để đạt được mục tiêu.Với ý tưởng này.thúc đẩy sự phát triển của lực lượng "dân chủ" để gây chia rẽ phá hoại tư tưởng từ bên trong các nước XHCN ..tháng 11 năm 1947.Chiến lược ngăn chặn sử dụng biện pháp quân sự là chủ yếu (chiến tranh xâm lược.nhân tố cơ bản nhất trong chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Liên Xô là phải kiềm chế khuynh hướng "bành trướng".trong một bức thư gửi Tổng thống Tru-man (ngày 20 tháng 7 năm 1949). Đối với Trung Quốc.toàn diện với Liên Xô bằng chiến tranh tâm lý.trong đó "diễn biến hòa bình" là một thủ đoạn nhằm "chặn đứng" sự phát triển của Liên xô và các nước XHCN.toàn diện.phải thực thi chính sách "ngăn chặn" lâu dài.viện trợ 14 tỷ USD.

một mặt phải giữ thái độ cứng rắn.Ai-xen-hao tuyên bố mục tiêu của chiến lược "diễn biến hòa bình" là đọc lời cáo chung cho chủ nghĩa xã hội.Mỹ sẽ "giành thắng lợi bằng hòa bình" chính thức coi "diễn biến hòa bình" là chiến lược để lật đổ các nước XHCN.sử dụng một loạt công cụ linh hoạt hơn.lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc...Kennedy đã thực hiện chính sách "đi hai chân" ." Đối với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu ..điều chỉnh chiến lược quân sự "trả đũa ồ ạt" (của Ai-xen-hao ) thành chiến lược "phản ứng linh hoạt".đặc biệt là Ba Lan. nhưng Quốc vụ khanh vẫn chưa đưa ra được bước đi cụ thể cùng những bước đi quan trọng" và cho rằng "Cần phải coi trọng biện pháp cụ thể".nghiên cứu thêm khả năng viện trợ kỹ thuật cho Ba Lan.Kennedy đã từng tuyên bố(trong diễn văn đọc tại Thượng viện Mỹ ngày 10 tháng 8 năm 1957):"Giải phóng hoặc diễn biến hòa bình đương nhiên là rất tốt.trong suốt nhiệm kỳ của mình.bí mật thành lập "Ủy ban thống nhất quản lý thị trường xuất khẩu (Feria.nhiều tàu thuyền do Trung Quốc thuê và thuyền viên Trung Quốc thậm chí bị giam vô lý dài ngày ở đất khách quê.."từ 1949-1954 có tới hơn 100 lần tàu buôn đi tới Trung Quốc bị chặn lại và bị công kích.đồng thời tiến hành "chiến tranh đặc biệt".Tổng thống Ai-xen-hao(1953-1960) tuyên bố.."dưới ngọn cờ hòa bình có thể giành được mọi thứ trên bàn đàm phán với Liên Xô và làm gay gắt thêm mâu thuẫn Xô-Trung Quốc để từ đó tăng kiềm chế của Trung Quốc".phá hoại thương trường Thế Giới.chống đối).thành lập "đội hòa bình" ở Châu Phi. thực chất là để xâm nhập ..Thực hiện ý tưởng trên ."sự tồn của chủ nghĩa xã hội không phải là vĩnh cửu và không thể thay đổi được". khuyến khích những người có cùng huyết thống về Ba Lan.Quốc (phần tử theo chủ nghĩa dân chủ cũ Mỹ..Đức.chỉ cần "hé tấm màn sắt" nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa sẽ từ bỏ chủ nghĩa cộng sản vì thấy cuộc sống tốt đẹp ở phương Tây.bằng viện trợ kinh tế. Tiếp tục tư tưởng của những người tiền nhiệm Kennedy...chi 20 tỷ USD viện trợ nhằm khắc phục ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản ở châu Mỹ La-tinh.Theo thống kê của một tờ báo ở Hồng Kong.trao đổi văn hóa.trong 5 năm.như: gia tăng tiếp xúc.thúc đẩy sự biến đổi hòa bình đằng sau tấm màn sắt".Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ..chân phải của nó cắp cành ô-liu còn chân kia cắp mũi tên phải coi trọng cả hai chân như nhau"và giải thích "trong đối kháng với Liên Xô.thực chất là thực hiện bao vây cấm vận đối với các nước XHCN.Jonhson (1961-1968) rất chú trọng bồi dưỡng những hạt giống tự do sau bức màn thép cộng sản.trong khi các nước Tây Âu phục hồi và phát triển kinh tế."chiến tranh cục bộ " ở Việt Nam.đề xướng "liên minh vì tiến bộ".kích động chống phá nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa .thân Mỹ) có thể tạo ra sự biến đổi từ bên trong.heo Kennedy:" Chính phủ Mỹ sẽ phải chủ động hơn nữa..và cho rằng biện pháp "diễn biến hòa bình" tuy chậm chạp nhưng đáng tin cậy.Năm 1955.mở rộng giao lưu giữa sinh viên và giáo viên.Ngoại trưởng F.1949) để gây khó khăn cho việc buôn bán Đông-Tây.Kennedy tuyên bố:"Nước Mỹ giống như con đại bàng trên Quốc huy hình lá chắn của tổng thống.." Tháng 12 năm 1957.Mỹ câu kết với 14 quốc gia phương Tây (Anh.giáo dục.một mặt tiếp tục thực hiện chính sách cứng rắn(bao vây.bài diễn văn đầu tiên nói về tình hình trong nước (ngày 21 tháng 1 năn 1961).phải từng bước thận trọng bồi dưỡng hạt giống tự do từ bất kỳ kẽ hở nào được xuất hiện trên bức màn thép".khoa học.ngày 14 tháng 6 năm 1960):"Phải hành động ngay .Pháp.tăng cường quan hệ bằng cách lợi dụng các loại mậu dịch hữu hình và vô hình.đồng thời kêu gọi (trong một diễn văn khác cũng đọc tại Thượng viện Mỹ . Đồng thời .mặt khác vạch kế hoạch "hòa bình" với Liên Xô (tháng 6 năm 1961).phi chiến tranh.mở rộng buôn bán.). 10 .chủ nghĩa cộng sản bên thêm thế kỷ XXI.Theo Đa-lét.nhưng mặt khác cũng phải tìm xem chúng ta có thể tìm thấy một số cung cách trao đổi ý kiến nào đó được không".Nhật.mở rộng sự nghiệp báo chí vốn kỹ thuật và tăng cường tiếp xúc trong nhân dân.Theo Kennedy.làm sụp đổ chính quyền nhân dân.Đa-let(1953-1959) xác định .. Trước khi lên nắm quyền Tổng thống.cấm vận.tăng số người du lịch .để phá vỡ khoảng cách với phương Tây đã có từ lâu mà Liên Xô áp đặt cho Ba Lan..cần phải "giải phóng" họ khỏi chế độ cộng sản nhưng không phải bằng một cuộc chiến tranh mà bằng "biện pháp hòa bình".

Mỹ mở hội nghị chuyên đề "dân chủ hóa các quốc gia Cộng Sản.bất đồng chính kiến trong các nước XHCN". "nhân tố quan trọng của công cuộc dân chủ(có thể hiểu là dân chủ kiểu Mỹ) hóa trong các quốc gia Cộng sản phải là thế lực bên trong nó.tuyên truyền tự do.Ý nghĩa và niềm tin của Đảng Cộng sản bị sụp đổ.nắm vững cuộc đấu tranh về hình thái ý thức.sản xuất bắt đầu phát triển .phải mở rộng sự giao lưu với các nước XHCN để nó chịu ảnh hưởng và chịu tác động của phương Tây.đổi mới để tháo gỡ.Mỹ suy yếu .nhất là sau chiến tranh Việt Nam.Ních-xon cho rằng :"Làm dịu quan hệ Đông-Tây sẽ làm cho phương Động xuất hiện sự phân hóa lớn hơn.đặc biệt là loại lực lượng KGB (ps:kiểu FBI của Liên Xô) ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm" đang diễn ra gay gắt ngay trong lòng chế độ XHCN. Sau khi nhận chức Tổng thống Mỹ(tháng 1 năm 1989).Bu-sơ đưa ra chiến lược "vượt trên ngăn chặn".Không ai phủ nhận chính sách hòa dịu những năm 70 của chúng ta đã thúc đẩy sự trỗi dậy mạnh mẽ và dẫn tới sự ra đời của phong trào Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan".Ngoài ra do sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã tạo ra xu thế quốc tế hóa nền kinh tế Thế Giới.thúc đẩy sự hòa nhập kinh tế Thế Giới để lái cải cách đe chệch khỏi quỹ đạo của CNXH.phần lớn họ đã trở thành những người tham lam và quan liêu.Ních-xon còn khẳng định:" Mở chiến trường tư tưởng.R.Một số nước nóng vội .chiến lược "diễn biến hòa bình" tiếp tục được hoàn thiện.những hạt giống này sẽ kết Thời kỳ chính quyền Ri-gân(1981-1988).Trong khi đó .Làm như vậy.bị Liên Xô đuổi kịp và vượt một số mặt về kinh tế.tìm cách đả kích hệ tư tưởng Mác-Xít.Làm dịu bớt căng thẳng sẽ làm chế độ độc tài yếu đi.cải cách .(Sau chuyến khảo sát các nước XHCN năm 1983.kéo quân đội Liên Xô ra ngoài .tháng 10 năm 1982.Đồng thời Mỹ cho rằng "thời cơ diễn biến hòa bình ở Đông Âu đã chín muồi .loại được công cụ sắc bén của Đảng Cộng sản Liên Xô.làm cho các nước XHCN bị xô đẩy dẫn tới sụp đổ.Mỹ(Nixon) cho rằng:"Diễn biến hòa bình" không thể nôn nóng .Đến lúc đó nó sẽ gieo hạt giống tư tưởng .cải cách.Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng.quân sự và vị thế quốc tế .chủ quan không tôn trọng quy luật khách quan đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong cải tổ.Một thế hệ những người Đông Âu đang trỗi dậy không phải là các nhà tư tưởng mà là các nhà thực tiễn cho diễn biến hòa bình").mở cửa để "mở rộng dân chủ".đối với Liên Xô và Đông Âu (tháng 5 năm 1989).chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực. Khi điều chỉnh chiến lược Mỹ ngầm đánh vào bên trong các nước XHCN.Ngày nay.Pho (1969-1980).đồng thời nghi binh chiến lược.làm cho thông tin phương Tây "như dòng nước xói mòn và tan rã chế độ Cộng Sản".các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế .Trước tình thế đó .làm suy yếu các nước 11 ."tự do" ở phương Tây.Trong khi đó .G.Thời kỳ chính quyền Nixon.Theo Ngoại trưởng Mỹ .khó khăn hơn.Trong cuốn sách "1999-chiến thắng không cần đến chiến tranh " .thậm chí ngay cả các nhân vât lỗi lạc Đảng Cộng sản cũng khó mà chống đỡ nổi.Trước tình thế và thời cơ đó .tích cực tuyên truyền..nhằm đưa cuộc đấu tranh vào trong lòng các nước XHCN.Mỹ khôi phục kinh tế ..Tình hình căng thẳng sẽ càng củng cố thêm độc tài.suy yếu nghiêm trọng.Thời kỳ này Mỹ đặc biệt chú ý đến việc sử dụng lực lượng phản động bên trong để chống phá .đề cao "dân chủ".dân chủ và quan niệm giá trị theo kiểu Mỹ phải nắm lấy vấn đề nhân quyền.không thể hoàn thành trong mấy chục năm mà phải nhiều thế hệ và chủ trương khuyến khích "tự diễn biến" trong nội bộ các nước XHCN.do duy trì quá cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và "dốc sức" chạy theo chương trình SDI (chiến tranh trên các vì sao) của Mỹ.tăng cường sức mạnh trên một số mặt .cựu Tổng thống Nixon nhận định :"Những người cộng sản Đông Âu đã hoàn toàn mất đi lòng tin.cải cách làm cho tình hình trở nên phức tạp.toàn cầu" .phải tiến hành cải tổ.Lợi dụng các nước XHCN cải tổ.chạy đua vũ trang thu hút Liên Xô và một số nước XHCN vào cái gọi là "chương trình SDI".Các nước tư bản khác cũng vượt qua khủng hoảng.phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ(từ 1976-1981 có 21 nước giành độc lập).Thời kỳ này Mỹ chú ý hơn đối với các "nhân tố bên trong" các nước XHCN.Mỹ đã từng bước điều chỉnh chiến lược và vai trò của Mỹ trên Thế giới.Để tạo ra một đột phá khẩu cần nuôi dưỡng lực lượng dân chủ.Liên xô cũng đang tiềm tàng khả năng diễn biến hòa bình" và coi Đông Âu là một "đột phá khẩu" để thực hiện "diễn biến hòa bình" .mất ưu thế quân sự.hội chứng Việt Nam tác động sâu sắc đến nhiều mặt đời sống xã hội Mỹ.

1993) tiến hành chiến lược "can dự".chiến lược "diễn biến hòa bình" từ ý tưởng đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh.năm 2003 là 355. Sau khi nước Mỹ bị tấn công(ngày 11/9/2001).năm 2005 là 417 tỷ USD và đến năm 2009 dự kiến sẽ là gần 500 tỷ USD) nhằm châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang mới .Mỹ xác định sẽ tăng cường "dính líu" vào các nước nhưng bằng biện pháp "cứng rắn" hơn.cuộc điều trần ngày 17 tháng 1 năm 2001).Và "diễn biến hòa bình" từ vị trí là thủ đoạn của chiến lược "ngăn chặn" đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh.đồng thời tăng cường "diễn biến hòa bình" đối với các nước XHCN còn lại.Mỹ và các thế lực phản động đã thu được kết quả.tăng cường chi phí quân sự (năm 2002 là 331 tỷ USD.tìm kiếm giải pháp mới.trong đó coi trọng "đòn phủ đầu" để thực hiện cái gọi là "chủ nghĩa đế quốc riêng của Mỹ" (G.co về pháo đài của chủ nghĩa bảo hộ hoặc về một hòn đảo biệt lập" (Ngoại trưởng Mỹ C.Bush).Mỹ đơn phương tuyên bố rút khỏi hiệp ước cấm tên lửa đạn đạo (ABM).ngầm viện trợ lực lượng phản động thuộc một số nước thuộc "thế giới thứ ba" và gây sức ép .Sử dụng chiến lược này.chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chủ yếu sang tiến công bằng "diễn biến hòa bình" là chủ yếu.thực hiện "dính líu" vào các nước.Pao-oen."khuyếch trương" thanh thế của Mỹ để thúc đẩy "dân chủ".tăng cường khả năng răn đe để thực hiện ý đồ " xây dựng thế giới một siêu cường" do Mỹ đứng đầu.buộc chính quyền các nước đó phải ngả theo Mỹ . Như vậy.Vì thế.Mỹ từng bước thay đổi chiến lược .khi thực hiện chiến lược "ngăn chặn" và "vượt trên ngăn chặn". __________________ ) Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.7 tỷ USD.là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ và các thế lực phản động.Mỹ tuyên bố:"Chủ nghĩa quốc tế riêng của Mỹ sẽ không có bất kể sự nhún nhường nào khiến cho Mỹ rút lui khỏi thế giới.khuyến khích "thị trường tự do" ở Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm hướng lái các nước này đi lệch khỏi quỹ đạo của CNXH.Đến đây.hỗ trợ lực lượng "dân chủ".tạo ra sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.Clin-Tơn.mở rộng kinh tế thị trường tự do trên phạm vi Thế giới.Mỹ nhận ra rằng .làm suy yếu các nước XHCN.Mỹ trực tiếp can thiệp 12 .điều chỉnh chiến lược. Chính quyền G.1 tỷ USD.năm 2004 là 368.nhất là sau thất bại ở Việt Nam .tăng cường viện trợ kinh tế .Đặc biệt .Mỹ ra sức lợi dụng cuộc chiến "chống khủng bố".nhằm củng cố và thiết lập thể chế tư bản chủ nghĩa ở khu vực này .đẩy nhanh việc thực hiện Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD).XHCN.lấy cớ "kiểm soát việc sản xuất .Mỹ đã tính toán .Bush (từ ngày 20 tháng 1 năm 2001) tiếp tục theo đuổi chiến lược "can dự" nhưng có sự điều chỉnh nhất định.trọng điểm là khu vực thuộc các nước Liên Xô cũ và Đông Âu.dùng vũ lực để "tiêu diệt" các nước XHCN là không thể thực hiện được.phân biệt đối xử với các nước . Sau khi tạo ra sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.Mỹ (B.thành lập "Bộ tư lệch Bắc Mỹ".tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt " để tính toán .sau khi lôi kéo đồng minh vào cuộc chiến "chống khủng bố" và lôi kéo được một sốn nước lớn ngả theo mình .

nhằm "diễn biến hòa bình" đối với các nước.Với quần chúng nhân dân thì kích động vấn đề "dân chủ".Chủ nghĩa đế quốc đặt mục tiêu đầu tiên và là mục tiêu hết sức quan trọng của "diễn biến hòa bình"chống chủ nghĩa xã hội là xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin.tức là chế độ chính trị đa Đảng đối lập mà thực chất là hạ thấp vai trò của Đảng Cộng sản . Mỹ tuyên bố.làm cuộc đảo chính hòa bình về hệ tư tưởng trong các nước xã hội chủ nghĩa. Hai là .tạo ra tâm trạng không thiết tha.Để đạt tới mục đích đó .một học thuyết lý luận.bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình".sự cai trị của pháp luật .xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin.một hệ thống giá trị.một phong trào hiện thực và kiểu chế độ xã hội .thay thế bằng tư tưởng tư sản ở các nước XHCN.chủ nghĩa đê quốc đặt ra những mục tiêu cơ bản sau : Một là.chống sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong các nước xã hội chủ nghĩa.quyền "tự do ngôn luận.giành lại quyền thống trị xã hội cho giai cấp tư sản phản động. Những nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" đều cho rằng tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu.từng bước tha hóa họ trở thành những người cộng sản "đỏ vỏ xanh lòng" để có thể dùng "cộng sản lật cộng sản".đồng thời triệt để lợi dụng quan hệ kinh tế và vấn đề tôn giáo.thực hiện "đa nguyên chính trị".. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất quan tâm đến việc gây mất ổn định chính trị ở các nước XHCN."bóp nghẹt dân chủ"..nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối.công lý bình đẳng".dân tộc(thông qua chiêu bài "dân chủ.từ đó dẫn đến chệch hướng về đường lối chính sách.Đối với đảng cộng sản cầm quyền và chính quyền nhà nước.làm mất sự đồng thuận xã hội và khi đó có thời cơ lôi kéo quần chúng vào những cuộc 13 .hoặc gây áp lực nhằm hướng lái các nước theo các nước theo "quỹ đạo" của Mỹ. Như vậy sau chiến tranh lạnh.chủ nghĩa đế quốc tập trung chống Đảng Cộng sản lãnh đạo chính quyền.mặt khác tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm thủ tiêu các nước xã hội chủ nghĩa còn lại để xây dựng một thế giới "đơn cực" do Mỹ chi phối.Chúng bỏ nhiều công sức và tiền bạc để lôi kéo "những người có chính kiến bất đồng".Vì thế .đổi màu tổ chức và cán bộ.chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh xâm nhập tư tưởng tư sản .đi đến xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng .Mục tiêu."dân tộc".gây mâu thuẫn nội bộ .trước hết phải tìm cách xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lenin.Chúng thường tung ra các luận điệu :Đảng Cộng sản đọc quyền lãnh đạo là "độc tài".chống chủ nghĩa xã hội.tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình".gây mất ổn định về chính trị các nước XHCN.dùng họ làm nội ứng cho "diễn biến hòa bình" về chính trị.Muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.sẽ thông qua việc bảo vệ "tự do và công lý". để xóa đi những kẻ thù cũ.đa nguyên chính trị".cần phải thực hiên "đa nguyên lợi ích"..(cả bằng quân sự ) vào nhiều nước để mở rộng ảnh hưởng của mình ở khu vực Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương."tôn giáo". 2.chúng tác động để làm suy yếu."nhân quyền".nền hòa bình của nhân loại.Đây là ý đồ bành trướng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế .những giới hạn về quyền lực nhà nước.nhân quyền") để can dự sâu hơn..xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản .chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế một mặt tiến hành xác lập và củng cố thể chế tư bản chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.đe dọa sự ổn định .kiên quyết giữ vững những đòi hỏi không thể đàm phán về "nhân phẩm"."đa đảng đối lập" ở các nước XHCN.Chúng tác động vào những Đảng viên thiếu rèn luyện tu dưỡng . Mục đích cuối cuối cùng chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ CNXH trên mọi phương diện: Chủ nghĩa xã hội với tư cách là một xu thế và con đường phát triển . Ba là.lãnh đạo xã hội ở các nước XHCN.gắn bó với CNXH. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình".

thay vào đó là lối sống.khoa học kỹ thuật . Năm là.tiến bộ lịch sử. Sáu là.nếu kẻ thù thực hiện được tất yếu dẫn đến mục đính cuối cùng chúng theo đuổi là xóa bỏ CNXH. Phương châm chủ yếu trong "diễn biến hòa bình" là thực hiện cuộc tiến công "mềm".vị trí của nó đã được nâng lên tầm chiến lược hoàn chỉnh.tiếp tay đứng lên lật đổ chế độ XHCN.sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.lối sống tư sản. Bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình" được thể hiện ở chỗ nó là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc.info/forum/showthread.mang tính toàn cầu và rất nguy hiểm.tiến tới chi phối .ngoại giao.trong đó tiến công về chính trị tư tưởng là then chốt."ngầm". 14 .lối sống cũng là một tiêu chí phân biệt hai chế độ xã hội đối lập nhau..văn hóa tư tưởng.chiến tranh xâm lược .do vậy nó mang bản chất chống cộng .Chúng cũng biết rằng .quyết liệt giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa hai hệ thống chính trị thế giới xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.khủng hoảng toàn diện.chị phối.Chừng nào còn tồn tại hai hình thái kinh tế -xã hội đối lập nhau .qua đó tìm cách chuyển hóa từng bước theo con đường tư bản chủ nghĩa.làm suy yếu. Thủ đoạn chủ yếu của "diễn biến hòa bình" là tạo dựng thúc đẩy những nhân tố phản động chống đối ngay bên trong các nước XHCN.đạo đức.đẩy các nước XHCN vào tình trạng khó khăn phức tạp.chuyển hóa văn hóa.quân sự..án binh bất động". Kẻ thù của chủ nghĩa xã hội rất quan tâm đến phá hoại nền kinh tế các nước XHCN thông qua "diễn biến hòa bình".đạo đức.đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa theo giá trị phương Tây.Thực chất của "diễn biến hòa bình" và chống "diễn biến hòa bình" là sự tập trung cao độ của cuộc đấu tranh giai cấp gay go.khống chế nền kinh tế nước xã hội chủ nghĩa.Chiến lược "diễn biến hòa bình" mang bản chất giai cấp.xâm nhập.Muốn lật đổ XHCN phải "vô hiệu hóa" được lực lượng này.biện pháp kinh tế là mũi nhọn.chủ nghĩa đế quốc đặt một mục tiêu không kém phần quan trọng là xóa bỏ nền văn hóa.trong đó quân sự vẫn quan trọng nhưng chủ yếu giữ chức năng răn đe để hỗ trợ cho các hoạt động phi quân sự.đạo đức.hoặc sử dụng lực lượng chống đối để thực hiện bạo loạn phản cách mạng.bảo vệ chế độ của quân đội và công an bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản .trước hết và quyết định là phải xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCS . Tham khảo http://lichsuvn.lối sống xã hội chủ nghĩa.bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.Bốn là.mặc cho CNXH sụp đổ.đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX.Khi nền kinh tế đã bị chệch hướng đi theo tư bản chủ nghĩa thì sẽ chuyển hóa xã hội và sớm muộn chính trị cũng bị chuyển hóa theo.thì từ những năm cuối thập kỷ 80. Biện pháp "diễn biến hòa bình" là vận dụng tình thế và thời cơ để thực hiện cuộc tiến công "ngầm" một cách tổng hợp."diễn biến hòa bình " chỉ là một trong những thủ đoạn.quân đội và công an sẽ "đứng trung lập".kết hợp các thủ đoạn biện pháp chiến lược khác."phị chính trị hóa" để "vô hiệu hóa" quân đội và công an.Tính chất phản động của nó được thể hiện ở mục đích xóa bỏ CNXH với tư cách là một hình thái kinh tế xã hội tiên tiến và xu thế vận động của tiến bộ xã hội.chuyển hóa nền kinh tế di chệch hướng xã hội chủ nghĩa.Nếu thời kỳ chiến tranh lạnh phương châm chủ yếu là chạy đua vũ trang.Muốn "vô hiệu hóa" phải "phi chính trị hóa" quân đội và công an .tha hóa cả một xã hội.biện pháp kết hợp .lật đổ chính quyền cách mạng.lũng đoạn kinh tế-tài chính.Chúng hy vọng rằng khi các lực lượng phản động được chủ nghĩa đế quốc chỉ đạo .được tiến hành "ngầm" trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa .chệch hướng phát triển của nền kinh tế. Đặc trưng văn hóa.chừng nào còn đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản thì còn "tồn tại diễn biến hòa bình" là một chiến lược chống Cộng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.Trong chiến lược "diễn biến hòa bình".gây áp lực để hỗ trợ cho các biện pháp khác.được triển khai trên diện rộng.quân sự giữ vị trí răn đe."sâu" thông qua các thủ đoạn phi vũ trang .toàn diện trên tất cả các mặt: kinh tế chính trị.php?t=17301 Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch biết rằng quân đội và công an là công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Tổ Quốc.Mục tiêu của chúng là làm suy yếu tiềm lực kinh tế.bạo loạn chính trị.Từ đó làm tha hóa con người. Những mục tiêu cơ bản này có mối quan hệ tác động lẫn nhau.

quyền lực nhà nước là đối tượng quan trọng của chiến lược "diễn biến hòa bình".nền dân chủ.Ăng-ghen.hòng phủ nhận chủ nghĩa xã hội cả học thuyết và hiện thực.Níchxơn còn cho rằng:"Dân chủ.Lê-nin đều là sự áp đặt chứ không phải là tất yếu của lịch sử.Trong cuốn "1999-chiến thắng không cần chiến tranh".che đậy những khuyết tật.Cách mạng tháng 10 Nga là sự "đẻ non".chuyển hóa từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản.liên doanh.là sự "phát triển ngoài nền văn minh nhân loại ".phê phán. Mục tiêu chống phá của chúng là phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và các tư tưởng cách mạng khác.cổ động cho những luận thuyết tư tưởng tư sản mới.Ních-xơn khẳng định:" Điểm mấu chốt của cuộc cạnh tranh Mỹ-Xô là tư tưởng.mua chuộc thế hệ trẻ .cài cắm lực lượng phản động.nhân quyền.bôi đen chủ nghĩa xã hội hiện thực.bôi nhọ .thực hiện chuyển hóa về tư tưởng.nhưng tập trung ở một số nội dung chủ yếu sau: -Trên lĩnh vực tư tưởng lý luận.thời cơ nhất định.Từ đó để gây hoang mang.đòi các nước xã hội chủ nghĩa thực hiện "chế độ đa đảng".xây dựng.tự do của xã hội tư bản .chia rẽ Đảng với quần chúng.để nếu không "cộng sản lật cộng sản" được thì sẽ dùng "cộng sản con lật cộng sản cha" sau này.chúng dùng bạo lực chính trị.chúng ca tụng "chủ nghĩa xã hội dân chủ".tạo ra khoảng trống tư tưởng cho tư tưởng tư sản tràn vào. 3.làm suy yếu nhà nước XHCN. Khi thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tấn công các nước XHCN trên tất cả các mặt .nhiều mặt.Tuy chiến lược "diễn biến hòa bình" đặt biện pháp hòa bình.văn minh.Nội dung chủ yếu của chiến lược "diễn biến hòa bình".vướng mắt.công khai răn đe và sẵn sáng sử dụng đòn quân sự để hỗ trợ cho biện pháp "diễn biến hòa bình" khi cần thiết. Chúng tuyên truyền.Toàn bộ những thứ khác sẽ trở nên vô nghĩa khi không giành chiến thắng trên lĩnh vực tư tưởng ".xấu xa của xã hội này.xóa nhòa sự khác biệt bản chất giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.tan rã hệ thống tổ chức Đảng.lung lạc tinh thần những người nhẹ dạ cả tin.Chúng thường gây sức ép từ nhiều phía.con em cán bộ cao cấp trong Đảng Cộng sản và nhà nước bằng các mồi nhử du học.Bộ máy tuyên truyền của chủ nghĩa đế quốc đã triệt để lợi dụng những khó khăn.Những luận điểm chúng thường gieo rắc là:Chủ nghĩa Mác-Lenin là một "giáo lý phi khoa học".củng cố và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế giới. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tập trung mọi biện pháp nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.chúng tán dương .-Trên lĩnh vực chính trị Đảng Cộng sản là đối tượng tiến công quyết liệt nhất của chiến lược "diễn biến hòa bình".."nhân quyền" để phá rã nền chuyên chính vô sản.lật đổ chính quyền ở các nước XHCN hoặc tạo "tự diễn biến".thực hiện "dân chủ".Chúng tìm cách hỗ trợ .móc nối .gây mâu thuẫn trong nội bộ.".chủ nghĩa xã hội chỉ là "quái thai của lịch sử". Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế luôn coi chống phá về tư tưởng lý luận đối với các nước XHCN là mặt trận quan trọng.liên kết kinh tế béo bở.nền "chính trị đa nguyên" để mê hoặc quần chúng.nên "chắc chắn sẽ bị diệt vong".cường điệu sự giàu có .tiến tới tổ chức bạo loạn chính trị.kích động các phần tử đối lập gây áp lực đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo .từng bước thiết lập dân thiết chế tư sản.nhằm từng bước làm phân liệt.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tìm cách tiếp tay cho lực lượng phản động trong nước đòi chia sẻ quyền lực.mua chuộc những người có chính kiến bất đồng xây dựng lực lượng chống đối trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa.chấp nhận bầu cử tự do theo cơ chế đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập.thông qua bầu cử 15 .để dùng "cộng sản lật cộng sản"...các lĩnh vực của đời sống xã hội .tư tưởng các nước XHCN.thiếu sót của các đảng cộng sản trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa để đả kích ..những nguyên lý cơ bản của của Cácmác.tôn giáo là 4 đột phá khẩu chọc thẳng phòng tuyến chính trị-tư tưởng ở các nước xã hội chủ nghĩa.Chúng kích động.chúng cũng chú trọng bắt mối .Mặt khác.sai lầm .gây mất ổn định chính trị.phá hoại tinh thần.phi chiến tranh lên vị trí ưu tiên nhưng chủ nghĩa đế quốc vẫn thường xuyên duy trì sức mạnh quân sự.dựng lên các "phe phái" trong nội bộ Đảng Cộng sản.tiến tới thâu tóm quyền lực từ nhà nước từ các đảng Cộng sản.Trong những điều kiện.

.Trong quá trình đó.các trung tâm kinh tế.vùng biên giới . Chống phá về kinh tế làm suy yếu các nước XHCN Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế thường sử dụng đòn chống phá về kinh tế để làm suy yếu các nước XHCN và hỗ trợ cho các hoạt động chống phá khác..Đây là cái đích của chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm tới.làm thoái hóa.du nhập lối sống thực dụng bản năng.lâu dài.lợi dụng công cuộc cải tổ..những cặn bã của phương Tây vào các nước XHCN.gây phức tạp bên trong..kinh tế và các mặt của đời sống xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn chống phá trên lĩnh vực quốc phòngan ninh. Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình".nhất "giá trị Mỹ".kích thích tâm lý bạo lực đối với lớp trẻ.thậm chí tổ chức quần chúng tẩy chay các chính sách kinh tế.an ninh.điều hành nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.có quyền ở cơ quan kinh tế.đòi xóa bỏ vai trò của lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với quân đội.toàn cầu" để loại bỏ công cụ sắc bén của các Đảng cộng sản ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm"("diễn biến hòa bình") đang diễn ra gay gắt trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa.văn nghệ .chiến lược "diễn biến hòa bình" đã hình thành.đổi mới để xâm nhập.lối sống xã hội chủ nghĩa theo các giá trị phương Tấy.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế 16 .nhất là đối với thế hệ trẻ.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh phương thức thủ đoạn chiến lược.để làm chuyển hóa văn hóa.Đặc biệt chúng thông qua viện trợ kinh tế để lôi kéo các nước và lợi dụng khó khăn về kinh tế của các nước XHCN để dùng vật chất mua chuộc.làm cho tình hình an ninh chính trị-xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa trở nên phức tạp.chuyển hóa.nhất là ở vùng dân tộc thiểu số. Như vậy."dân chủ".nên dễ lôi cuốn đam mê.phát triển và trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng. Chúng cũng không từ bỏ âm mưu chèn ép..Lối sống phương Tây dễ khơi dậy nhu cầu bản năng hưởng thụ của con người. biến chất cán bộ trong ngành kinh tế.Chúng cổ vũ cho tư tưởng "tự do".Chúng đã kéo quân đội các nước xã hội chủ nghĩa hướng ra ngoài.đề cao chủ nghĩa cá nhân.phá hoại sự phát triển của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ngoài việc chống phá về chính trị tư tưởng.đồng thời tuyên truyền về sự hấp dẫn của nền kinh tế của Tây phương để lôi kéo.vùng tôn giáo phức tạp.vị kỷ.văn hóa để mưu toan thực hiện những cuộc bạo loạn chính trị.kiểu Mỹ.văn hóa kiểu Mỹ.nhẹ nhàng..cải cách.khó giải quyết.để chống lại phong trào cách mạng.chuyển hóa. II.qua đó hình thành lực lượng "phương Tây hóa" trong bộ máy quản lý.chính trị.lối sống rất dễ đi vào lòng người.để dành chính quyền. -Chống phá trên lĩnh vực an ninh-quốc phòng.lối sống Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ra sức truyền bá văn hóa độc hại.tiến bộ trên thế giới.lật đổ nhà nước XHCN. Một khi nền kinh tế đã bị chuyển hóa tận gốc rễ sẽ kéo theo sự thay đổi cơ sở hạ tầng và bản chất xã hội.Đáng chú ý là sự tác động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa.Kích động.kích động.gây mâu thuẫn giữa lực lượng xã hội khác nhằm chia rẽ.Chống phá trên lĩnh vực ngoại giao Chủ nghĩa đế quốc lợi dụng quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa ngày càng mở rộng để thực hiện "diễn biến hòa bình".truyền bá lối sống."lối sống Mỹ".chuẩn bị các địa bàn.TÁC HẠI CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NƯỚC.tưởng chừng như vô hại .êm ái.chính trị.chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.nhưng ảnh hưởng lại rất sâu sắc.thông qua ngoại giao để gây sức ép nhiều mặt:kinh tế.Thông qua ngoại giao để chúng thâm nhập vào các lĩnh vực hoạt động khác.Thông qua việc chạy đua vũ trang.nhất là các cán bộ trong ngành kinh tế mũi nhọn.khó gột rửa.tuyên truyền kích động đòi phi chính trị hóa quân đội. Chúng cũng ra sức chuẩn bị lực lượng chống đối.quốc phòng.cô lập ngoại giao đối với các nước xã hội chủ nghĩa với các nước khác.cô lập lực lượng vũ trang.hướng lái nền kinh tế đi chệch khỏi quỹ đạo chủ nghĩa xã hội. -Trên lĩnh vực văn hóa.lỗi kéo những người có chức.Chúng thường chủ động dùng ưu thế vê kinh tế để ngăn chặn .

chúng tiếp tục lấn tới.các đảng đối lập đã dành quyền lãnh đạo.chúng đã tiến hành các thủ đoạn sau.đòi hợp pháp hóa Công đoàn đoàn kết.trước "trọng tài" là Giáo hội Thiên Chúa giáo Ba Lan."nhân quyền". b)Chuyển hóa bên trong.000 chức sắc các loại ) để thực hiện ý đồ chống Ba Lan.đa đảng.khủng hoảng.kết hợp với dùng áp lực nhà thờ đối với quần chúng để đẩy quần chúng vào cuộc đấu tranh đòi "dân chủ".Mỹ và phương Tây đã sử dụng nhiều thủ đoạn biện pháp để phân hóa Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan.kết hợp kích động biểu tình.Hungari thông qua bầu cử hợp hiến.có 4 triệu người sống ở Mỹ).đồng thời kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô.gây hỗn loạn xã hội để "chiến thắng không cần chiến tranh" và chúng đã đạt được mục đích đó.nhanh chóng tận dụng thời cơ .tự do hóa chính trị. đặc biệt.Mỹ và Tây Âu đã căn cứ vào đặc điểm cụ thể từng nước để tiến hành "phân hóa" bằng các biện pháp tuyên truyền lừa gạt khác nhau nhằm làm "ly tán nhân tâm".xảo quyệt để tấn công.gây khó khăn cho các nước xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng.do vậy ngày càng suy yếu.Công đoàn đoàn kết lập chính phủ mới.Bush tuyên bố sẽ viện trợ 3 tỷ USD.xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan .Chính phủ Ba Lan tiếp tục chấp nhận yêu sách đó.Tây Âu đã thông qua cái gọi là "chiến lược hòa nhập".đã sử dụng nhiều thủ đoạn nham hiểm.lập ra các đảng phái chính trị phản động để xâm nhập vào nội địa hoạt động.với điều kiện Ba Lan phải thực hiện "tự do hóa" kinh tế và chính trị-nền kinh tế thị trường tư bản và nền dân chủ kiểu phương Tây).một số nước mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện.chống Liên Xô và các nước XHCN phải được tiến hành khẩn trương. Đối với Hungari:Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tìm cách xâm nhập. Trước thời cơ tình hình thế giới có xu hướng phát triển hòa bình.Hưởng ứng kế hoạch của Mỹ.Lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.với những nguyên nhân khác nhau.tạo áp lực của quần chúng đòi thay thế chế 17 .mất lòng tin của quần chúng.đột phá vào Ba Lan.Sự sụp đổ các nước XHCN ở Đông Âu.Căn cứ vào điều kiện.Nhóm phi xã hội chủ nghĩa trong đảng đã tập hợp lực lượng trí thức và lợi dụng bọn phản động trong Thiên Chúa giáo để kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô.nhóm này ngày càng lớn mạnh và gây sức ép trong Đảng.hoàn cảnh từng nước.đòi tổ chức tổng tuyển cử thông qua "hội nghị bàn tròn"..được bên ngoài hỗ trợ.chúng tổ chức móc nối .nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari.1989.các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn.nhưng nhìn chung Mỹ và Tây Âu đã sử dụng hiệu quả chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với các nước này.Đặc biệt . -Đối với Ba Lan:Trong chiến dịch mở màn.đòi dân chủ.liên kết giữa bọn phản động trong Thiên Chúa giáo với Công Đoàn đoàn kết ..."đổi màu"). -Đối với Hungari. 1.Mỹ và phương Tây đã triệt để lợi dụng lực lượng Công đoàn đoàn kết và lực lượng Thiên Chúa giáo (85 % dân số Ba Lan theo đạo Thiên Chúa.đưa ý thức hệ phương Tây vào Liên Xô và Đông Âu. Mỹ cho rằng.Do sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.Trước sức ép của lực lượng này.phải tiến hành cải tổ.lấy giá trị phương Tây làm cơ sở để "nhất thể hóa châu Âu".Thông qua việc kích động .Khi Chính phủ Ba Lan chấp nhận Công đoàn đoàn kết.nhất là trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao bị phân hóa sâu sắc.cải cách.đổi mới để tháo gỡ.. a)Chuyển hóa nội bộ.Liên Xô diễn ra theo nhiều dạng.Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari đã phải tuyên bố giải tán để thành lập Đảng Xã hội chủ nghĩa cầm quyền với đường lối chính trị theo kiểu xã hội dân chủ.cuộc Tổng tuyển cử ngày 25 tháng 3 năm 1990.đưa Đông Âu và Liên Xô hòa nhập với Tây Âu.một bên là chính quyền của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan và bên kia là Công đoàn đoàn kết.phân hóa nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari.dẫn đến cuộc "Tổng tuyển cử" ngày 25 tháng 6 năm 1989.đồng thời sử dụng 9 triệu người Ba Lan lưu vong(đa số là người Thiên Chúa giáo.Cùng với việc tăng cường gây sức ép về kinh tế ( G.kết quả là Đảng Công Nhân thống nhất Ba Lan mất vị trí lãnh đạo (chỉ đạt hơn 30 % số phiếu).năm 1988.có 26.tự do hóa kinh tế ( thực chất là đã "biến chất".Và.

c)Chuyển hóa bên trong và bên trên đối với Liên Xô.qua liêu .lực lượng kiên định ngày càng mất đi vị trí.Đối với lĩnh vực đối ngoại.lực lượng "cơ hội".làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng .ở địa phương(có những lãnh đạo cấp cao địa phương tham gia biểu tình ).cải cách ta khỏi quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội."Mặt trận toàn dân") ở nhiều nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô-viết. Chủ nghĩa đế quốc và lực lượng phản động quốc tế đã kích động quần chúng đấu tranh đòi đa nguyên.tập hợp giới văn nghệ sĩ trí thức có quan điểm phi xã hội chủ nghĩa.nhưng do trong quá trình cải tổ cải cách.Rumani."cấp tiến" ngày càng chiếm ưu thế và có tiếng nói quyết định tron việc hoạch đinh đường lối chính sách của Đảng. Những năm 80 thế kỷ XX.sinh viên tổ chức nhiều cuộc biểu tình với quy mô càng ngày càng lớn(có cuộc hàng triệu người tham gia).Tổng thống Mỹ Nixon tuyên bố :"Cuối cùng sẽ có một kẻ thắng và một kẻ thua trong cuộc kình địch Mỹ-Xô.làm xuất hiện các "mặt trận"("Mặt trận nhân dân".sâu sắc.tiến tới gây áp lực đòi thay đổi lãnh đạo Đảng và Nhà nước.biểu tình để tạo áp lực đòi "phải có những thay đổi chính sách ở Liên Xô".Đảng Cộng sản Liên Xô bị phân hóa 18 .có những quan điểm sai lầm.xa rời quần chúng của bộ máy hành chính Nhà nước trong cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và việc "chạy theo" chương trình SDI cùng với một số nguyên nhân khác dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế-xã hội.Tình trạng hành chính hóa.lực lượng đối lập lớn mạnh.phụ trách công tác đối ngoại).Chúng mua chuộc.tự do hóa về chính trị.nóng vội.đẩy đất nước vào những phức tạp.Thông qua các tổ chức này.những người cộng sản ở Liên Xô đã chủ quan.hội đảng đối lập.Riêng ở Rumani.sau đó thay đổi chính quyền qua "Tổng tuyển cử" dưới áp lực của các cuộc biểu tình chống chế độ xã hội chủ nghĩa.lúc đầu đòi dân chủ hóa.Chúng ta tiếp tục tấn công nhưng đó là tấn công bằng biện pháp hòa bình".kích động lực lượng thanh niên.chệch hướng.đa đảng.phân hóa và tranh thủ các nhân vật lãnh đạo "cải tổ".Tiệp Khắc.độ ở Cộng hòa dân chủ Đức.Từ năm 1987.phù hợp với yêu cầu khách quan của tình hình lúc bấy giờ.Mỹ và các thế lực phản động xã hội đã lợi dụng tình hình khó khăn về kinh tế. Trước những đòn tấn công của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. Lợi dụng tình hình nêu trên.cái gọi là chính sách "công khai" và quan điểm "đa nguyên chính trị " được quảng bá rộng rãi.Trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô.chủ nghĩa giáo điều.tả khuynh ngày càng phát triển .thành lập cái gọi là "Hội đồng dân tộc cứu nước" đòi "đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật".chúng sử dụng lực lượng vũ trang để lật đổ chính quyền.tình hình Liên Xô ngày càng trở nên khó khăn.cuộc xung đột sắc tộc bùng lên ở Liên Xô cuốn theo hàng ngàn người tham gia.lực lượng "cấp tiến" giữ vai trò quyết định(tháng 1 năm 1987.cải cách để tháo gỡ.đe dọa sự tồn tại của chính quyền Liên bang.cải cách là hoàn toàn đúng đắn.thiếu tôn trọng quy luật khách quan.Tuy đường lối cải tổ.làm cho Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện.phức tạp hơn.Chúng ta không thể thắng nếu chúng ta không cạnh tranh.duy ý chí.làm cho hệ thống lý luận của Đảng này ngày càng cứng nhắc và dần mất đi tính tiên tiến về tư tưởng.chia rẽ các nước Cộng hòa trong Liên bang Xô-viết.phức tạp về chính trị-xã hội để kích động phân hóa nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô.lực lượng đối lập đã xuyên tạc bôi nhọ lịch sử Liên Xô.Sự thoái hóa của Đảng Cộng sản Liên Xô dẫn đến sự tha hóa quyền lực trong bộ máy nhà nước Xô Viết.Năm 1990.Vào thời điểm này.đây là cơ hội lịch sử để thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với Liên Xô.liên tục tổ chức các cuộc mít tinh.phải thực hiện các chính sách cải tổ.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế cho rằng.hướng lái cải tổ.hình thành hàng trăm nhóm.chiếm vị trí chủ đạo trong Đảng Cộng sản Liên Xô.Ya-kốp-lép-được mệnh danh là "cha đẻ" của chính sách "công khai" và bốn năm sau tuyên bố "muốn cải tổ thành công phải gạt bỏ vai trò của Đảng Cộng sản" và trở thành ủy viên dự khuyết Bộ chính trị.Bungari.

sau khi lên làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô.tình hình chính trị-xã hội tiếp tục có những biến động phức tạp.Ngày 25 tháng 12 năm 1991.Kinh tế suy thoái chính trị rối ren(về kinh tế.7%.cùng với những sai lầm.Goóc-ba-chốp đã buông lỏng quản lý. Cùng với ý đồ chuyển hóa quần chúng.Lợi dụng vấn đề Tây Tạng để kiềm chế Trung Quốc..sản xuất giảm 50%.nhóm trung gian thỏa hiệp(theo xu hướng "chủ nghĩa xã hội nhân đạo").lãnh đạo xã hội trở thành một Đảng nghị trường.nhóm với nhiều xu hướng chính trị khác nhau.mặc cả..buộc Liên Xô phải chấp nhận cho các quốc gia vùng Ban-tích tách khỏi Liên Bang.Liên Xô đã chấp nhận hoạch định chiến lược cải cách kinh tế theo "Chương trình kinh tế 500 ngày" của Viện sĩ Sta-lin và chương trình kinh tế mang tên "Cuộc mặc cả vĩ đại" của Ya-vô-lin-xky.Tổng thống Mỹ G.Thời kì này.các nhóm đối lập.tại Liên Xô xuất hiện tình thế "một nước hai chế độ".Riêng đối với lực lượng vũ trang.Tuy bề ngoài coi Tây Tạng là "một bộ phận của Trung Quốc".chủ nghĩa thực dụng. Trong những năm gần đây..Nhiều tướng lĩnh đã tìm cách lật đổ Goóc-ba-chốp nhưng một số đơn vị quân đội đứng về phía Enxin chống lại lực lượng đảo chính.nhóm "dân chủ".dân chủ.Ở các nước cộng hòa và nhiều địa phương đều do lực lượng chính trị đối lập kiểm soát.Mỹ tích cực ủng hộ các tổ chức thuộc Tây Tạng trong và ngoài nước.thậm chí đối lập nhau như:nhóm Mác-xít chính thống.Đảng Cộng sản Liên Xô từng bước biến chất.tại Liên Xô đã xuất hiện một tình thế chính trị đặc biệt-tình thế phản cách mạng.mang màu sắc chủ nghĩa xã hội dân chủ.tình hình khủng hoảng kinh tế-xã hội ở Liên Xô trở nên trầm trọng hơn.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã dùng viện trợ kinh tế để ép cải cách chính trị và đe dọa.Liên Xô tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng toàn diện sâu sắc.năm 1989 sản xuất công nghiệp giảm 1.được phương Tây và những kẻ phản bội trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt hỗ trợ.thu nhập quốc dân giảm 4% năng suất lao động giảm 3%). Năm 1991.kiềm chế Trung Quốc.so với năm 1988.Bush tuyên bố:"Chính sách một Trung Quốc" chỉ có nghĩa là "Mỹ công nhận Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc không có nghĩa là Mỹ chấp nhận Đài Loan thuộc lãnh thổ hoặc chủ quyền của Trung Quốc.Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên Bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết đọc diễn văn từ chức.thừa nhân sự tồn tại của các phe.Liên Bang tan vỡ.".từ một đảng tiên phong.từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ.sản phẩm của sự "hợp tác vô tư" giữa những người dân chủ Liên Xô với Trung tâm khoa học hàng đầu Mỹ Havard.nhân nhượng vô nguyên tắc với Mỹ trong thương lượng giải trừ vũ khí.Đặc biệt .bạo loạn(điển hình là vụ Thiên An Môn) để tạo áp lực đòi thay đổi chế độ chính trị ở Trung Quốc(nhưng thất bại).nhưng trên thực tế Mỹ quan hệ với Tây Tạng như một quốc gia độc lập.đồng thời hạn chế nhiệm vụ của quân đội (như loại trừ khả năng quân đội tham gia giải quyết các vụ xung đột sắc tộc) làm cho lực lượng vũ trang mất phương hướng.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng đòn kinh tế.phuc vụ cho ý đồ riêng của Enxin.xuất khẩu giảm 45%.Tháng 8 năm 1991.chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ và ý đồ "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đối với Liên Xô đã được thực hiện.kích động biểu tình.lực lượng đối lập đã lật đổ hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô để thiết lập một hệ thống chính trị mới-hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa.Lực lượng Mác-xít chính thống chỉ còn kiểm soát được một phần chính quyền cấp trung ương.dân tộc đặc biệt là các yếu tố tạo nguy cơ "xé nhỏ" để chống Trung Quốc.tê liệt.giữa năm 1991.các cương lĩnh khác nhau trong một Đảng.. Lợi dụng tình thế nói trên.thành hơn 20 phe.làm giảm nghiêm trọng sức mạnh quân sự của Liên Xô.Với nền tảng kinh tế-xã hội nêu trên.phản động về mặt đường lối.(cương lĩnh dân chủ .vấn đề Đài Loan.kích động đấu tranh gây mất ổn 19 .nhất là vấn đề Tây Tạng trở thành yếu tố quan trọng để Mỹ đe dọa.nhân quyền.tôn giáo.Trong 6 tháng đầu năm 1991.xây dựng lực lượng vũ trang.đòi cải tổ Đảng theo mô hình một đảng nghị trường).

mỗi năm dành ngân sách 2 triệu USD để giải quyết vấn đề tị nạn và di cư của người Tây Tạng.Clinton vài lần) nhằm tạo dựng "uy tín" Đa-lai Lạt-ma.75 triệu USD để tiến hành hoạt động chống Trung Quốc. Những năm 80.vận động cho Đa-lai Lạt-ma nhận giải thưởng No-ben hòa bình. Tiếp tục chính sách Tây Tạng.Bush 1991.Ấn Độ khẳng định Tây Tạng là lãnh thổ của Trung Quốc và không hậu thuẫn cho những người lưu vong trên đất Ấn Độ chống lại Trung Quốc) làm cho Mỹ mất đi con bài Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc. Tuy nhiên.lợi dụng vấn đề Tây Tạng để chống Trung Quốc.tổ chức huấn luyện nhân viên mật vụ Tây Tạng(tại Trường Đại học Cooc-nân)..Mỹ thông qua một dự luật (Ri-gân ký năm 1986) cho phép Ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ cung cấp tiền cho Tây Tạng với tư cách là một quốc gia độc lập.trong 3 năm tài khóa.nhằm "giữ cho ý niệm chính trị về một Tây Tạng tự trị tiếp tục tồn tại trên vùng đất Tây Tạng và ở các quốc gia khác. để tạo dựng "ngọn cờ" chống Trung Quốc.sau khi Trung Quốc và Ấn Độ ký một thỏa thuận(Trung Quốc thừa nhận Xích Kim là một bang của Ấn Độ.khẳng định lại quan điểm cho rằng Tây Tạng là một quốc gia đang bị chiếm đóng trái phép.đồng thời cho phép "lãnh tụ tinh thần Tây Tạng" Đa-lai Lạt-ma thăm Mỹ ..Pao-oen.cấp tiền cho Đài tiếng nói Hoa Kỳ(VOA) thực hiện chương trình phát sóng bằng tiếng Tây Tạng (từ năm 1990).B.(ps:hình như ông này cũng đang kích động về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam http://anlacphungsu.Bush tìm cách khoét sâu những khó khăn về kinh tế..Phần thứ hai "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" Ở VIỆT NAM 20 .khuyến khích một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tây Tạng..Mỹ liên tục vu cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền..chính quyền G.bố trí cho Đa-lai-Lạt-ma phát biểu trước Quốc hội Mỹ(ngày 21 tháng 7 năm 1987) và gặp gỡ một số Tổng thống Mỹ(G..tinh thần.Đặc biệt.khuyến khích các tổ chức phi chính phủ(NGO) và các tổ chức quốc tế thực hiện những dự án giúp người Tây Tạng tự đảm bảo cuộc sống.xây dựng những "ngôi nhà Tây Tạng".ngầm ủng hộ lãnh tụ tôn giáo Tây Tạng Đa-lai Lạt-ma(hiện lưu vong ở Ấn Độ) về vật chất.từ 2002-2004.cung cấp trang bị cho các nhóm tình báo Tây Tạng ẩn náu ở Nê-pan thành lập khu huấn luyện quân sự ở Cô-lô-ra-đô.Tổng thống G.cao-quang.Bush và Ngoại trưởng C.bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Ngày 31 tháng 10 năm 1997.Ngoại trưởng Mỹ C..hoặc dùng quân sự đối với Trung Quốc.định ở Trung Quốc nhằm tạo cớ để Mỹ đặt điều kiện.xây dựng khả năng chống lại sự bành trướng của Trung Quốc".Mỹ đưa ra một số vấn đề như:khuyến khích đàm phán và ký kết môt hiệp định giữa Trung Quốc và Đa-lai Lạt-ma.tách phần Tây Tạng thành một mục riêng rẽ(không gộp chung vào mục Trung Quốc) trong các báo cáo hàng năm của Bộ ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền thế giới.trong các cuộc họp Quốc hội khóa 10 (năm 2001).lợi dụng vấn đề "dân chủ" để kích động các nhóm Tây Tạng cực đoan chống Trung Quốc.Ngày 17 tháng 5 năm 2001..com/200.Mỹ thông qua CIA cung cấp cho các tổ chức Tây Tạng lưu vong mỗi năm 1.Mỹ quyết định thành thêm tại Bộ ngoại giao chức vụ Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng(hàm Đại sứ).nhằm kích động.000 USD dành cho Đa-Lai Lạt-ma.blogspot..đưa vào "Đạo luật Quan hệ với nước ngoài" một số điều khoản về Tây Tạng (1994)..html) Từ những năm 60 của thế kỷ XX.giao cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề toàn cầu Pôn-Đô-bri-an làm "Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng".nhiệm vụ chủ yếu là thuyết phục đối thoại giữa Đa-lai Lạt-ma với Chính phủ Trung Quốc.Pao-oen tổ chức các cuộc gặp gỡ với Đa-lai Lạt-ma để kích động phong trào đấu tranh chống Trung Quốc.Thực chất là Mỹ chính thức lợi dụng vấn đề dân tộc Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc."đàn áp" phong trào ly khai của các dân tộc thiểu số ở Tây Tạng.trong đó 180.

Những người đứng đầu Mỹ đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng:đối với Việt Nam. Như vậy.là cuộc đấu tranh một mất một còn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa 21 .không có khói súng .nhất là tình báo gián điệp.không có trận tuyến.Chúng tiến hành công khai.xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.trên phạm vi rộng bằng biện pháp tổng hợp.theo những cuộc "cách mạng nhung" mà Mỹ và các thế lực thù địch đã làm được với các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô cách đây chưa lâu! Một "chiến thắng không cần chiến tranh" như Nicxon -cựu Tổng thống Mỹ đã dự báo.I.Cái mà Mỹ không thể áp đặt cho Việt Nam bằng chiến tranh xâm lược trước đây.đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.quyết liệt thâm độc."kiều dân" phản động ở nước ngoài.Phát huy "chiến quả" đạt được ở Đông Âu và Liên Xô trong những năm qua.thì nay họ đặt ra mục tiêu giành được thắng lợi bằng chiến lược "diễn biến hòa bình". Đối với Việt Nam chiến lược diễn biến hòa bình mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang thực hiện dưới dạng kiểu "Chiến tranh ngầm".đánh ngầm từ bên trong.chiến lược "diễn biến hòa bình" thực chất vẫn là cuộc đấu tranh giai cấp.hoàn cảnh mới.nhưng Mỹ vẫn nuôi hy vọng trở lại Việt Nam.chủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" tập trung chống phá các nước XHCN còn lại.với đội quân xâm lược.đấu tranh dân tộc quyết liệt giữa độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.Âm mưu này thể hiện ngay từ "Kế hoạch hậu chiến" và các kế hoạch.buộc Việt Nam phải lệ thuộc và tuân theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Mục tiêu cơ bản của chiến lược "diễn biến hòa bình" mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá nước ta là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.chuyển hóa đường lối để cuối cùng thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.Mỹ đã thua trong chiến tranh thì nay phải tìm mọi cách thắng trong hòa bình.phức tạp.chiến lược sau này của Mỹ.kéo dài.trắng trợn kết hợp với đánh phá bí mật.ÂM MƯU VÀ THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CHỐNG PHÁ VIỆT NAM Mặc dù bị thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.với những nội dung mới.đã thua trên chiến trường thì nay phải thắng trên thị trường.sử dụng lực lượng phản động địa phương tại chỗ.từ đó làm biến động chính trị.cuộc chiến tranh này diễn ra trong điều kiện mới.chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm gây rối loạn xã hội.Với tính chất thâm độc và nguy hiểm.kết hợp lực lượng "tỵ nạn".

Sách lược vắn tắt của Đảng do Hồ Chí Minh khởi thảo và được Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản nhất trí thông qua.xã hội.kết hợp với sự tác động từ bên ngoài để tạo ra sự vận động từ bên trong một cách toàn diện.hoạt động chống phá của địch đối với Việt Nam tập trung trên những nội dung chủ yếu như sau: Một là.trong toàn bộ quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam.Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam.đồng thời truyền bá tư tưởng .thống nhắt.dân chủ.Chính vì vậy.tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.làm suy yếu và xói mòn dần bản chất XHCN.Trong đó trọng tâm then chốt vẫn là phá hoại về chính trị .góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.hai chế độ chính trị:xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.an ninh-quốc phòng.xây dựng một nước Việt Nam hòa bình.sách lược.tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.đối ngoại.văn hóa.dân chủ và giàu mạnh. Ở Việt Nam.kinh tế.làm cho nhân dân mất phương hướng .giải phóng xã hội và giải phóng con người. Thực hiện mục tiêu này.Hồ Chí Minh đã đóng vai trò quyết định trong việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam..Mục tiêu cơ bản này sẽ chi phối toàn bộ âm mưu và thủ đoạn chống phá của chúng đối với cách mạng Việt Nam.và khi cần dùng cả biện pháp quân sự.Chính vì vậy.Chúng xác định rằng:Tước bỏ vũ khí tư tưởng của nhân dân là khâu đột phá quan trọng nhất trong chiến lược "diễn biến hòa bình".giảm sút ý chí chiến đấu.từng bước chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng đó là chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh ..chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động nhắm đánh vào lòng dân.Từ đó đến nay.tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.Cùng với chủ nghĩa Mác.phát triển và được quán triệt trong đường lối .chiến lược của Đảng.vì tình hình Việt Nam không giống các nước Đông Âu hay Liên Xô trước đây.từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng dân tộc. __________________ 22 .chia rẽ quần chúng nhân dân Đảng cộng sản.độc lập.tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng . Chiến lược "diễn biến hòa bình" sử dụng tổng hợp các hình thức.Các hoạt động "diễn biến hòa bình" phải làm xuất hiện ngay trong lòng Việt Nam những nhân tố phản cách mạng.tư tưởng.đối với Việt Nam cần phải điều chỉnh các biện pháp và phương thức.tư tưởng.từng bước làm suy giảm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam.dần dần trở thành lực lượng chính trị đối trọng với Đảng Cộng sản và Nhà nước.cùng với chủ nghĩa Mác-Lê.biện pháp và thủ đoạn hoạt động để chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực:chính trị.tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những năm 20 của thế kỷ XX.kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam .Chiến lược này mang bản chất chống cộng rất phản động và cực kỳ nguy hiểm:"Chiến thắng không cần chiến tranh".thay đổi các thủ đoạn "diễn biến hòa bình" cho phù hợp mới có hy vọng xóa bỏ được chế độ XHCN.đa đảng đối lập” tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.Tư tưởng của người được thể hiện trong Chính cương vắn tắt.từ đó tập hợp lực lượng thực hiện “đa nguyên chính trị.tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được bổ sung. Để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và các thế lực thù địch cho rằng.

nhất là về đấu tranh giai cấp. Cùng với phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê.lái chủ nghĩa Mác vào cuộc đấu tranh triền miên và thiết lập một thể chế chính trị chuyên quyền độc đoán. Với nước ta..tư tưởng Hồ Chí Minh và các tư tưởng tiến bộ khác ra khỏi đời sống xã hội .Và khẳng định trong nền văn minh mới (văn minh tin học hay văn minh trí tuệ) không dung nạp hình thái tư bản chủ nghĩa .chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuyên tạc.Stalin đã làm biến dạng chủ nghĩa Mác.chưa thoát khỏi nạn “mù chữ” là “không thích hợp”.Mặt khác chúng tìm mọi cách nhằm phủ định những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê.các thế lực thù địch coi đây là cách tích cực nhất để loại trừ chủ nghĩa MácLê. lẽ sống. Để phủ nhân tư tưởng Hồ Chí Minh.chuyên chính vô sản.Hai việc làm “xóa bỏ” và “lấp đầy” tuy khác nhau nhưng lại không tách ròi nhau.lôi kéo văn nghệ sĩ đi theo trào lưu văn hóa 23 .tính “vĩnh hằng” của chủ nghĩa tư bản.lối sống của giai cấp bóc lột nhanh chóng vào lấp đầy khoảng trống này.con đường chủ nghĩa xã hội đích thực”.Bởi vì con người sống không thể không có tư tưởng. Trên cơ sở xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh.lối sống là một mũi nhọn quan trọng có ý nghĩa “xung kích” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.Đây là mục tiêu hàng đầu trong âm mưu chống phá ta về tư tưởng của chiến lược “diễn biến hòa bình”.Nhận thức rõ vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.tán dương cái gọi là “thắng lợi tất yếu”.các học thuyết .Hai là.Chỉ khi nào thực hiện được mục tiêu này thì chúng mới có được sự đảm bảo là chế độ tư bản chủ nghĩa sẽ thay thế chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng vấn đề truyền bá tư tưởng.tư tưởng Hồ Chí Minh.các thế lực thù địch tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc.ra đời trên cơ sở phân tích xã hội thế kỷ XIX.là “sự ngộ nhận” dẫn đến đấu tranh giai cấp “Nồi da nấu thịt không cần thiết”.chúng đã lập ra các “phong trào” và đưa ra nhiều khẩu hiệu nhằm “hạ thần tượng Hồ Chí Minh”…Các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc về cuộc đời hoạt động của Bác.Cho đó là một “giáo lý” phi khoa học . Về mặt chiến lược.chúng còn tách những luận điểm của Lê nin ra khỏi chủ nghĩa Mác và cho rằng “chủ nghĩa Lenin” là sai lầm.tạo ra “một khoảng trống” trong đời sống tinh thần của cán bộ và nhân dân Viêt Nam thì chúng có điều kiện đưa các triết lý .lối sống và mối quan hệ tương tác giữa văn hóa.bôi đen giá trị văn hóa.Do đó .phủ nhận những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác.nay Thế giới đã bước sang nền văn minh mới.Chúng cho rằng chủ nghĩa Mác đã lỗi thời lạc hậu .đi ngược quy luật .tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.tập trung dân chủ…Các thế lực thù địch đưa ra lý lẽ đổ lỗi cho mọi sai lầm của chủ nghĩa xã hội là do quá đề cao đấu tranh giai cấp.xã hội chỉ có thể phát triển nếu như ở Việt Nam thực hiện cải cách dân chủ.phủ nhận lý tưởng xã hội chủ nghĩa.đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết đảm bảo vững chắc cho sự chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thành chế độ tư bản chủ nghĩa. Để thực hiện âm mưu:khuyến khích các khuynh hướng “văn nghệ đối lập với chính trị”.quyền lực không thuộc về bạo lực hay sự giàu có mà thuộc về tri thức.”đi dưới làn đạn”.từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa như ở Đông Âu và Liên Xô.Mặt khác.đạo đức.phủ nhận một số tác phẩm luận điểm và con đường Bác Hồ đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam. Để chống phá chủ nghĩa Mác-Lê .chúng cho rằng “Giáo lý phương Tây” với một đất nước 90% là nông dân.một khi các thế lực thù địch đã đẩy lùi đã đẩy lùi hoặc xóa bỏ được chủ nghĩa Mác-Lê.lối sống với chính trị nên chúng xác định:Hoạt động phá hoại trên lĩnh vực văn hóa.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đưa ra quan điểm:”Đi con đường thứ ba”.đã thử nghiệm trong thực tế ở các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu nhưng đến nay được chứng minh là sai lầm.bội nhọ với ý đồ xóa bỏ ảnh hưởng đã bán rễ sâu trong xã hội.Đả kích Lenin.”con đường dân tộc.dân chủ.Chủ nghĩa tư bản đã thay đổi khác hẳn cách đây hơn một thế kỷ nên lý luận đó không còn phù hợp nữa.phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa-văn nghệ.tư tưởng Hồ Chí Minh.các giá trị của hệ tư tưởng tư sản cũng như các chuẩn mực đạo đức.thực hiện chuyên chính vô sản.các thế lực thù địch tập trung vào xuyên tạc.Chúng cho rằng mọi sai lầm của Việt Nam là do Đảng Cộng sản gây ra.

sản xuất các văn hóa phẩm có nội dung xấu độc tuồn vào nước ta theo nhiều con đường.bôi nhọ tình hình đất nước.gửi kèm vào các kiện hàng hóa. Chính vì thế.có mặt nghiêm trọng hơn.khuyến khích các giá trị văn hóa cực đoan.Trong những năm qua .tâng bốc.Úc.trong đó có chương trình Tiếng Việt được thực hiện từ đầu năm 1997 đến nay.nhất là với những người có quyền.tài trợ.nhất là lớp trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành.thiết bị hiện đại.tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước .đưa sản phẩm và dịch vụ văn hóa đồ trụy.văn hóa phẩm có nội dung độc hại qua nhiều con đường như bưu điện .do Mỹ thành lập phát bằng 7 thứ tiếng các nước Châu Á.hủy hoại bầu không khí tinh thần lành mạnh của xã hội.chúng ta đã phát hiện một số người Việt Nam cung cấp thông tin tức hoặc bài viết cho bọn phản động nước ngoài có nội dung xuyên tạc.thẩm thấu những giá trị đạo đức tư sản và lối sống phương Tây vào xã hội Việt Nam.lôi kéo một số đối tượng có quan điểm sai trái.v.lối sống hưởng lạc.phương Tây.làm cho môi trường văn hóa nước ta bị ô nhiễm .phi nhân tính…vào Việt Nam.WHK.phủ nhận văn học cách mạng.Chúng dung túng.bản năng trong tầng lớp.chúng làm băng hoại đạo đức.Thông qua đó.các tệ nạn xã hội phát triển. Ngoài ra.các đoàn khách quốc tế.” __________________ Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng sử dụng hệ thống thông tin đại chúng khổng lồ mà chúng có ưu thế về kỹ thuật và kinh tế để chống phá ta .BBC.tinh vi.…có công suất lớn .đặc biệt nguy hại cho thế hệ trẻ.đua đòi ăn chơi. Trong những năm gần đây.những lớp người sống “không lý tưởng”.quyết liệt và thực sự nóng bỏng .có tiền và thế hệ trẻ.74 nhà xuất bản để tuyên truyền chống Việt Nam .đã và đang tác động xấu đến đời sống xã hội .hàng năm Mỹ đầu tư cho đài này hàng chục triệu đôla để hoạt động.nhằm làm mai một dần giá trị đạo đức truyền thống và lối sống tốt đẹp của nhân dân ta.Chân Trời Mới.đề cao giá trị dân chủ tư sản và tự do tư sản.Dùng điện thoại trực tiếp phỏng vấn.hưởng thụ.gửi qua hệ thống fax.các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng 415 tờ báo và tạp chí tiếng Việt.v… Trong đó rất nhiều loại văn hóa phẩm có nội dung phản động như :những cuốn hồi ký của các 24 .chúng đã đầu tư vào 44 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số ở các nước để phát vào Việt Nam.những năm qua chiến lược “diễn biến hòa bình” tăng cường truyền bá tư tưởng thực dụng.hậu quả phá hoại rất nặng nề.Trong thời gian qua .thuần phong mỹ tục của nhân dân ta.lối sống đang diễn ra rất phức tạp.các thế lực thù địch đã lợi dụng chủ trương mở rộng giao lưu quốc tế của Đảng và Nhà nước ta để tung vào trong nước một khối lượng lớn sách báo .đề cao chủ nghĩa thực dụng.người du lịch.đặc biệt hướng vào làm tha hóa thế hệ trẻ…nhằm tạo ra một thế hệ “mất gốc”. Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt.lối sống . Để thực hiện mưu đồ trên.sử dụng Internet và sẵn sàng mở khóa cho các đối tượng để truy cập những thông tin sai sự thật do chúng đưa lên mạng.Đặc biệt là Đài Châu Á tự do .kích động .phẩm chất của con người Việt Nam.đạo đức.chứa chấp.gây nên nhiều tác hại nghiêm trọng.Đảng ta đã nhận định:”Sự suy thoái về tư tưởng .tiếp tay cho một số phần tử phản động người Việt Nam lưu vong.lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp.coi thường các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.Các đài phát thanh như:Tiếng nói Hoa Kỳ.niềm tin của nhân dân.tác động xấu tới nhận thức.từ đó làm thoái hóa đạo đức .chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá trên lĩnh vực văn hóa.Internet.thẩm mỹ và giao tiếp văn hóa.Việt Kiều về thăm quê hương.

sinh hoạt văn hóa văn nghệ.quan điểm của Đảng ta.đi theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa.sách phản bác chủ nghĩa Mác-Lê.chủ nghĩa đế quốc với ý chí phục thù và tham vọng của kẻ xâm lược.từng bước xa rời mục tiêu. 2.tên phản bội.Trên lĩnh vực chính trị.hội thảo . Để thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.đã không từ một thủ đoạn phá hoại nào nhằm làm cho ta suy yếu. Kẻ thù biết rất rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam.tài liệu có nội dung xấu độc để làm tha hóa lối sống đạo đức.cơ hội.nhà hoạt động kinh tế.tuyên truyền cho các học thuyết tư sản của các học giả phương Tây.ở trong nước đã xuất hiện một số câu lạc bộ.do Hồ Chí Minh sáng lập.nhiều khi thông tin trước cả báo chí của ta.sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nguồn gốc của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua.lễ hội có khuynh hướng lệch lạc.Với đường lối đúng đắn và bằng những tấm gương hy 25 . phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.Những tin bài của phóng viên nước ngoài thường trú ở Việt Nam cùng với những bài trả lời phỏng vấn của một số phần tử bất mãn.khách du lịch đến nước ta nhằm nắm tình hình.đĩa mềm.ảnh sex.nhạc kích dụng cổ vũ cho lối sống thực dụng hưởng lạc.thậm chí cả những truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ của các tổ chức phản động… Mặt khác.thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.chuyển hóa chế độ xã hội ngả dần theo xu hướng thân phương Tây.tranh ảnh.Lợi dụng chủ trương đường lối “mở cửa” của Đảng .kể cả những việc cơ mật. Trong những năm gần đây.Hoạt động chống phá trên lĩnh vực chính trị.biên soạn và tán pháp các tài liệu bất hợp pháp .nhóm họp.chủ nghĩa đế quốc thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình chống phá tập ở các nội dung sau: Một là.văn hóa.móc nối với các tổ chức phản động trong nước phục vụ mưu đồ phá hoại.rỉ tai tung tin đồn nhảm.lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin.lối sống.đặc biệt là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.do sự khuyến khích và tác động của các phần tử chống chủ nghĩa xã hội từ bên ngoài.chống đối trong nước có vai trò rất quan trọng để các báo đài phương Tây sử dụng tuyên truyền chống phá Việt Nam.băng nhạc mang nội dung đồi trụy như phim sex.được nguồn tin tại chỗ cung cấp nên báo chí nước ngoài đều nắm rõ và thông tin rất nhanh.chiến lược.các thế lực phản động còn tung vào nước ta một khối lượng lớn băng ghi hình .Các phần tử xấu lợi dụng các hình thức sinh hoạt này để tụ tập.đường lối.bạo lực và quảng cáo cho sự hào nhoáng của nền văn minh phương Tây.đả phá cương lĩnh.những phần tử chống đối Việt Nam mang danh nhà ngoại giao.Do đó có rất nhiều sự kiện diễn ra trên đất nước ta.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.vu cáo nhằm chứng minh cho sự “chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng”.đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế và quản lý xã hội để xuyên tạc.đảng viên nhất là cán bộ cấp cao.Chúng tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.trong công cuộc đổi mới hiện nay và những khuyết tật của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũ để reo rắc sự hoài nghi đối với con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.sinh cao cả của hàng vạn Đảng viên.trong cải tạo xã hội chủ nghĩa…đã được Đảng tự phê bình và khắc phục nhưng giờ đây chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn lợi dụng để rêu rao rằng :Đảng Cộng sản Việt Nam không có khả năng trong lãnh đạo đất nước xây dựng và phát triển kinh tế. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những sai lầm.đa đảng đối lập”.thiếu sót cả về đường lối và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá khứ. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhận thức rõ rằng:nếu không loại trừ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể ngăn chặn được sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.non kém và khó khăn vấp váp của ta trong quá trình đấu tranh cách mạng.đổi tên Đảng.tên nước để từng bước loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đặc biệt chú ý khai thác.đa đảng đối lập” để loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.trì trệ của một số cơ quan nhà 26 .tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện “đa nguyên chính trị.uy tín của Đảng cao thì không một thế lực nào dù có mạnh đến mấy cũng không thể làm cho cách mạng Việt Nam đi chệch khỏi con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.Chúng còn liệt kê những sai lầm.cách làm việc tắc trách.chúng tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lê.tham nhũng.Trong quá trình lãnh đạo cách mạng.chính sách và luật pháp của Nhà nước.người lãnh đạo và đưa sự nghiệp cách mạng nước ta vượt qua nhiều thử thách.từ đó kích động nhân dân chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng.bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước ta.loại trừ Đảng Cộng sản ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc nhằm thực hiện “đa nguyên chính trị.Chúng đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm kích động nhân dân chống phá Đảng.sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ.Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh.giành thắng lợi vẻ vang.Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”.Đảng đã chiếm được niềm tin của các tầng lớp nhân dân và của cả dân tộc.Đây là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá ta về chính trị.nên chúng tìm mọi biện pháp đả phá Đảng Cộng sản Việt Nam.Đảng ta không tránh khỏi một số hạn chế nhất định như:khuyết điểm trong cải cách ruộng đất.phê phán Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị.khoét sâu vào tệ nạn qua lieu.Mặt khác .cổ vũ cho các luận điệu đòi từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

làm lẫn lộn giữa công và tội.xuyên tạc thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhân dân ta.nước.những người có thiện cảm.cơ quan Trung ương và đại phương.chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng và quần chúng .phủ nhận.làm nản lòng một số bạn bè quốc tế.Nhà nước ta trong các thời kỳ.hạ thấp người kia để 27 .làm cho nhân dân mất niềm tin và quay lại chống đối Đảng và Nhà nước .quan lieu.công bằng để kích động.trắng trợn vu cáo.hại nước.đòi dân chủ.tham nhũng.gieo rắc sự hoài nghi.phối hợp giữa trong và ngoài nước để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền.đòi thực hiện dân chủ.sự bất bình trong các tầng lớp nhân dân.đề cao người này.gieo rắc sự hoài nghi.cô lập được Việt Nam.giữa người cách mạng và kẻ phản dân.Chúng tìm mọi cách tuyên truyền.gây tâm lý bất mãn.gây nghi kỵ.bất bình trong quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước.Bộ Chính trị.nghi ngờ.xuyên tạc lịch sử nhằm đổi trắng thay đen. Kẻ thù luôn dùng các biện pháp bịa đặt vu cáo để chống Đảng và Nhà nước ta.tư tưởng vốn vẫn còn phân tán.làm cho một bộ phận cán bộ mất lòng tin vào TW Đảng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng.Thâm độc hơn.kích động gây chia rẽ nội bộ Đảng.những mâu thuẫn.chống tiêu cực.chúng cũng hy vọng bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.từng bước làm giảm sút sức mạnh đoàn kết trong Đảng.công bằng xã hội…Vấn đề này đang là một trào lưu tiến bộ trên thế giới được cả loài người quan tâm Hai là. Hiện nay.bôi nhọ thanh danh của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng.nó lại núp dưới chiêu bài đấu tranh chống độc tài.Chúng rất nhạy cảm và thường cố ý lợi dụng những mâu thuẫn để kích động sự chia rẽ trong Ban Chấp hành Trung W Đảng.Nhà nước trung kiên bằng các phần tử phản động.cũng như những đối tác làm ăn với Việt Nam.Bằng thủ đoạn này.lôi kéo những người mà chính trị. Bọn phản động trong nước và quốc tế tung ra chiêu bài đấu tranh chống độc tài.với nhà nước.kích động mâu thuẫn nội bộ trong Đảng .chúng còn dựng chuyện.viện trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.hoặc chưa hòa hợp với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đi hẳn vào con đường chống Đảng và Nhà nước ta.kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo. thù hằn cá nhân.Bằng thủ đoạn này chúng hy vọng sẽ chia rẽ nội bộ Đảng.xuyên tạc sự thật.đòi thay đổi những nhà lãnh đạo Đảng.than phương Tây.các cơ quan nhà nước.đòi lật án.vu khống.gây hoài nghi.lãnh đạo cấp cao.Đây là thủ đoạn tuyên truyền rất nguy hiểm vì nó dựa trên cơ sở một số sai lầm.tham nhũng.chia rẽ trong nội bộ một số cấp ủy .thiếu sót của ta.chia rẽ nội bộ.mâu thuẫn giữa nhân dân mới Đảng.Mục tiêu của chúng là phủ nhận những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.

làm mất lòng tin của đảng viên.chính sách của Đảng.những sự việc có thật.Nhà nước ta.biến chất.các tầng lớp trẻ.trí thức cỡ lớn.Mặt khác.đi đôi với tăng cường móc nối.Chúng tìm đủ cách “o bế”.đặc biệt chú ý đến phần tử bất mãn.một chiều.những nhận xét.những nhân sĩ.thồi phồng hoặc tô vẽ thêm .Trong điều kiện hiện nay.lừa bịp. 28 .số đông người xem.giàtrẻ.cố gắng vận động để trao giải thưởng quốc tế co số này nhằm khuếch trương ảnh hưởng của họ ở trong nước cũng như ngoài nước.nhất là bộ phận lãnh đạo cấp cao của Đảng.cán bộ và quần chúng nhân dân đối với Đảng.Nhà nước.trình độ dân trí ngày càng được nâng cao. Trong quá trình chống phá chính trị.tâng bốc họ là những “hiệp sĩ” những người “đi tiên phong cải tổ”.từng bộ phận dân cư.nhà văn có vị trí nhất định trong văn đàn đã viết thơ văn và tài liệu xấu bôi nhọ Đảng.cơ hội.những “viên tướng cầm quyền “ để tạo dựng lực lượng đối lập.vu cáo chủ yếu của địch hiện nay là :dựa vào những chi tiết.đảng viên cấp cao.Chúng hy vọng tìm trong đám này những “ngon cờ tư tưởng”.thường xuyên phụ họa với những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Chúng thúc đẩy các hoạt động chống phá ta về tổ chức.ở nước ta xuất hiện một số cán bộ.cơ hội xét lại.chúng tìm mọi cách để tác động vào từng đối tượng.bình luận tán rộng ra.phản bội trong hàng ngũ cách mạng.người đọc không dễ dàng chấp nhận những thông tin đơn giản . Các thế lực thù địch coi những phần tử này như “những hạt giống quý”.Bởi vậy thủ đoạn bịa đặt.phản bội chạy ra nước ngoài.đảng viên như:phân biệt Bắc-Nam. Thực tế cho thẩy rằng.đánh lạc hướng nhận thức.xuyên tạc.làm suy yếu Đảng.thậm chí có người đã nhiều lần công khai phát biểu hoặc viết bài chống lại đường lối.các phương tiện thông tin phong phú.những đảng phái phản động thực hiện các vở diễn chống Đảng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng là đạo diễn.hoặc ít nhiều là sự thật rồi cường điệu. Bản chất hoạt động tuyên truyền của địch là bôi nhọ.Một số trí thức thuộc nhiều ngành khoa học và một số nhà thơ.đa dạng.áp đặt.mơ hồ về lập trường quan điểm.trong những năm gần đây.gắn bó nhiều năm với sự nghiệp cách mạng đã có biểu hiện dao động.xâm nhập vào nội bộ Đảng.chia rẽ nội bộ.đã có những phần tử thoái hóa .ngành nghề .bịa đặt vô căn cứ.tô son trát phấn cho họ.nhân sự.những “nhân tố mới” trong sinh viên.chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.Bản chất này trước sau không thay đổi nhưng tùy thuộc vào điều kiện tình hình cụ thể mà địch có thể thay đổi về giọng điệu và phương thức tiến hành cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.làm thay đổi bản chất sự việc để nhân dân ta tin theo.cũ-mới.người nghe.quân sự-dân sự…thực hành phân hóa.”lời bàn” thiếu lý lẽ.Chúng ra sức kích động.công nghệ kỹ thuật thông tin ngày càng hiện đại.gây mất đoàn kết trong đội ngũ cán bộ .

Phần lớn số ngụy quân .kèm theo đó là cuộc ngầm tron sô những phần tử cơ hội chính trị.để lại một khối lượng ngụy quân.đảng phái phản động chưa chịu cải tạo hoạt động chống đối.tài trợ để sử dụng số ngụy quân. 29 .”Hội hướng đạo”.bao gồm 97 vạn binh sĩ.ngụy quyền đã ra trình diện .qua đó củng cố đoàn kết nội bộ.Nổi lên là các hoạt động tuyên truyền phát triển lực lượng của các tổ chức “Hội tù nhân chính trị”.quy tụ lực lượng .”Hội thiếu sinh quân”.hình thành các lực lượng chính trị đối lập.”Hội ái hữu quân”.tập hợp quần chúng chống Đảng .nuôi dưỡng .xét lại chống Đảng đòi xét lại vai trò lịch sử của các lãnh tụ cách mạng.xét lại.chính quyền tay sai Mỹ ở Sài Gòn sụp đổ .có những đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước.bọn phản động trong nước đã tung ra nhiều tài liệu liên quan đến các vụ án chính trị trước đây.gần 28 vạn nhân viên ngụy quyền và đảng viên.a là.chỉ đạo bọn phản động trong và ngoài nước tăng cường hoạt động phá hoại chính trị nội bộ Việt Nam.ngụy quyền đông đảo. Rút kinh nghiệm từ những bài học ở Đông Âu và Liên Xô khi mà các phần tử cơ hội. Sau cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975.trong chiến lược “diễn biến hòa bình” các thế lực thì địch đã và đang tích cực giúp đỡ.tiếp tục quan hệ với các thế lực phản động bên ngoài để hoạt động chống lại chế độ ta.Vào những năm đầu thập kỷ 80.nhất là ở các địa bàn trọng điểm và các vùng dân tộc thiểu số.chống chế độ ta là một đòn tiến công nguy hiểm nhất.Lực lượng này tuy ít nhưng rất quan trọng.đảng viên và quần chúng nhưng về cơ bản chúng vẫn không thực hiện được ý đồ.11 vạn cảnh sát.Nhà nước và trong các tổ chức chính trị xã hội của Việt Nam để quay trở lại chống Đảng.ở Việt Nam kẻ thù cũng ráo riết chỉ đạo đòi xét lại nhiều sự kiện.vụ án trong lịch sử.tìm cách lien lạc với các tổ chức phản động lưu vong để nhận tài trợ .Hoạt động này tuy có gây ít nhiều sự hoài nghi trong một bộ phận cán bộ.tham gia cải tạo và nay đa số đã trở lại cuộc sống bình thường.phát triển và sử dụng lực lượng này để tạo dựng ngọn cờ về chính trị.phản bội trong Đảng .trong đó một số mang màu sắc chính trị chống đối.Chính vì vậy.”Hội thương phế binh”.do ta sớm phát hiện âm mưu của địch và kịp thời đấu tranh vạch mặt kẻ thù.chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.Xét trên bình diện chính trị .việc các thế lực thù địch nuôi dưỡng và sử dụng những phần tử bất mãn .90 của thế kỷ XX.Một số hội.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hết sức chú ý khuyến khích.Nhưng có một số người không chịu cải tạo.Đáng chú ý là các hoạt động gặp gỡ .hội viên các tổ chức phản động .cơ hội thoái hóa.tư tưởng.phần lớn họ đồng tình với sự nghiệp đổi mới.củng cố niềm tin quần chúng vào Đảng.”Hội sĩ quan Đà Lạt”.ngụy quyền.phục hồi các tổ chức ngụy cũ.nhóm tự phát hoạt động công khai.

Hoạt động ngầm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam đã được Mỹ và các thế lực thù địch tiến hành ngay từ khi khởi thảo “Kế hoạch hậu chiến”(năm 1968).hình thành các tổ chức phản động từ trong nội bộ ta.Trong những năm gần đây ở các tỉnh miền Nam đã hình thành hàng chục tổ chức phản động .phương thức hoạt động.Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu của địch.”nhân quyền”.gián điệp. Những năm gần đây .Khuynh hướng chống phá chủ yếu của chúng bây giờ là lợi dụng sự mở rộng giao lưu quốc tế và dân chủ để hoạt động công khai .Phần lớn bọn phản động đã sa lưới pháp luật.các thế lực thù địch còn tìm cách lôi kéo .tổ chức của chúng tan rã nhưng tàn dư của chúng vẫn còn.một số đã nhập cư từ lâu .vừa chống ta từ bên ngoài.”tự do tôn giáo” xuất hiện ở một vài địa phương miền Nam.bất hợp pháp đòi “dân chủ”.nhất là bọn phản động hoạt động ở Tây Nguyên trong thời gian gần đây.đào tạo .lấy cắp bí mật.phá hoại. Cùng với việc nuôi dưỡng.phần lớn là ở các nước tư bản phát triển.Một số phần tử tiếp tục móc nối với các tổ chức phản động bên ngoài làm tình báo .”Phục quốc nội biên”.một số tên phản động cũ và mới lại ngóc đầu dậy và thay đổi sách lược.các nhóm FULRO hoạt động vũ trang và một số tổ chức đấu tranh đòi “dân chủ”.đa đảng”.Số này ra đi trong nhiều thời kỳ .”nhân quyền”.cán bộ quản lý nhất là quan lý kinh tế .gián điệp cho các thế lực thù địch.gián điệp.Hiện nay ở nước ngoài có gần 3 triệu người Việt Nam sinh sống .có tư tưởng than phương Tây làm nòng cốt cho quá trình chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam.được thực hiện bằng cách lôi kéo .với kinh nghiệm “dùng cộng sản để lật đổ cộng sản”.một số 30 .chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động thông qua tổ chức mang tính chất “phi chính phủ” để tiến hành các hoạt động tình báo.phần lớn có khuynh hướng hoạt động vũ trang lật đổ chính quyền như:”Mặt trận dân quân phục quốc “.”đa nguyên. Quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.giúp đỡ bọn phản động trong nước.tác động chuyển hóa từ bên trong.từng bước đào tạo một đội ngũ cán bộ khoa học .hợp pháp hoặc lén lút .Thông qua các chương trình hợp tác.huấn luyện để nắm đội ngũ cán bộ .Trong điều kiện mới. Những phần tử và tổ chức phản động “nội biên” này đã móc nối tiếp tay cho các tổ chức phản động “hải ngoại” âm mưu tổ chức hàng chục cuộc bạo loạn nhưng đều bị ta đập tan.mua chuộc khống chế cán bộ ta để cài cắm cơ sở nội gián nhằm cung cấp tin tức tình báo cho địch .các thế lực thù địch còn rất chú trọng sử dụng các hoạt động ngầm:tổ chức các đường dây tình báo.”Mặt trận quyết tiến”.tìm cách chia rẽ .vừa tìm mọi cách xâm nhập nội bộ ta gây cơ sở thu thập tin tức tình báo .ủng hộ bọn phản động là kiều dân Việt Nam ở nước ngoài để chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

tấn công các nước xã hội chủ nghĩa.các thế lực thù địch xác định:hỗ trợ và sử dụng bọn phản động người Việt lưu vong để chống phá cách mạng nước ta là một hướng tấn công quan trọng. một số nước kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa đã nỗ lực vượt bậc. tạo dư luận để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn cầu Ngay từ những năm 50.đa số kiều bào ở nước ngoài. làm suy yếu và thủ tiêu các Đảng Cộng sản trên thế giới. vượt qua mọi khó khăn.nội bộ bọn phản đông người Việt lưu vong bị tác động. Trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. Âm mưu.phân hóa nên chúng đã chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng sau đây: Báo chí.không tham gia các hoạt động chống Đảng và chế độ ta.chúng đã tăng cường lợi dụng sức ép chống phá Việt Nam từ bên ngoài . phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang ở giai đoạn thoái trào. hoặc qua đài phát thanh) sẽ đem lại niềm hy vọng cho hàng triệu người sau bức màn sắt đó. Nhưng nhìn chung.ý thức dân tộc. 31 .kể cả một số người đã nhập quốc tịch các nước sở tại đều có tinh thần yêu nước. hay trao đổi sách báo.Trong bối cảnh của tình hình quốc tế và trong nước hiện nay. thực hiện âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình”. Tổng thống Mỹ Ai-xen-hao đã nói rằng: “Chi một đô-la cho tuyên truyền bằng chi 5 đô-la cho quốc phòng”. và sẽ làm mục nát nền tảng của chế độ Liên Xô. Trong việc tấn công tuyên truyền vào Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Trong một văn kiện của Nghị viện Mỹ có nói rằng: “Điện đài.văn hoá vừa công khai. xuất bản và nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Đỗ Quý Doãn Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Cập nhật: 21/6/2010) TCCSĐT . phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.Những năm qua .nhất là sau khi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Cựu Tổng thống Ních-xơn thì nói: “Mỗi nguồn tin tức phương Tây xuyên qua tấm màn sắt của chủ nghĩa cực quyền (thông qua khách viếng thăm. trong đó trọng tâm là nhằm vào Việt Nam.Trong tình hình hiện nay . thử thách hết sức gay gắt và đã thu được những kết quả quan trọng. Các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội trên thế giới đang tận dụng thời cơ để phủ nhận những thành quả to lớn mà chủ nghĩa xã hội đã mang lại cho nhân loại trong gần một thế kỷ qua. Sử dụng các phương tiện để tung ra quan điểm nhân quyền tư sản.chế độ xã hội chủ nghĩa. tiến hành thâm nhập tư tưởng và tấn công tâm lý. chỉ đạo trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trong giai đoạn hiện nay trên lĩnh vực báo chí.chạy trốn hoặc mang nặng định kiến với chủ nghĩa cộng sản.Dù ra đi trong thời kỳ nào. vừa che đậy bằng các thủ đoạn tinh vi.…họ vẫn tìm cách chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã.Nhưng trong số người Việt Nam ở các nước ngoài nhất là số người “di tản”. “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do”. hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. cũng giống như nước thấm có thể làm mục nát nền móng ngục tù”. các thế lực thù địch đang tiến hành đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . phát thanh là thủ đoạn duy nhất đủ để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa”. Vì vậy. xuất bản là hết sức cần thiết và cấp bách. chính phủ Mỹ chủ yếu dựa vào “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ”. trắng trợn.với hoàn cảnh nào . việc tăng cường sự lãnh đạo.đông khoảng hơn 1 triệu người ra đi sau tháng 4 năm 1975.

Nghị viện Mỹ đưa ra “Luật Trấn áp bạo động phản loạn”. trọng điểm trước mắt là các vấn đề về nhân quyền. ấn phẩm phản động từ nước ngoài gửi về. sách báo lăng mạ. Đây thật sự là công cụ của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống Đảng. “nhân quyền” tư sản. Đặc biệt. tuyên truyền cho chủ trương của mình. đại thần. hội họp. để giúp cho giai cấp tư sản khi cảm thấy sự thống trị của mình bị đe doạ thì sẽ “có khả năng điều động quân đội đến đàn áp công nhân.. nghi ngờ lẫn nhau. tài liệu và lợi dụng một số diễn đàn để tuyên truyền cho các quan điểm sai trái về “tự do”. Ví dụ. trong đó phát bằng tiếng Nga hằng ngày 24 tiếng đồng hồ. lập hội.. xuất bản ở Việt Nam Các thế lực thù địch điên cuồng thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam. Phó Giám đốc “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” Ni-con-đớt nói toạc ra rằng: “Chúng ta phải phá hoại sự ổn định của Liên Xô và các nước vệ tinh. đều bị nghiêm trị”. Từ đó. Chúng ta phải nhóm lên ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc. kích động tinh thần tôn giáo sau bức màn sắt hoạt động trở lại”. “dân chủ”. ngược lại. Nhà nước và nhân dân ta. các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực.. xuất bản. xé thẻ quân dịch. Chẳng hạn..”. tranh luận các vấn đề của nước mình và những vấn đề chung cùng quan tâm. xảo quyệt. Cùng với việc phát tán các tài liệu. “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” tập trung giới thiệu chính sách và tình hình xã hội nước Mỹ. địa điểm. không được tự do ngôn luận dẫn đến tổn hại trật tự công cộng. từ đầu năm 1997 đến nay. Âm mưu. mỗi tuần phát 627 giờ. Trong hiến pháp của các nước tư bản đều ghi công dân có quyền tự do ngôn luận. báo. Đáng chú ý. nhưng nếu có người hô “đả đảo Chính phủ nước Anh”.. Nước Mỹ có nhiều hạn chế đối với tự do ngôn luận. quy định không được tự do ngôn luận có tính chất tượng trưng như miệt thị Quốc kỳ. thì sẽ bị bắt. có thể thấy rõ. thậm chí có thể thóa mạ cả thủ tướng. Tổng thống Mỹ Ri-gân cho rằng: “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là “lực lượng phi quân sự to lớn. kinh phí hoàn toàn do Chính phủ Mỹ cung cấp. mà bị hạn chế bởi những điều kiện: thời gian. phạm vi.. 32 . trong đó quy định rõ: “những ngôn luận. Những người cho rằng ở nước Mỹ có tự do tuyệt đối. thực hiện giới nghiêm.. “tự do báo chí” của phương Tây Ở phương Tây. “Đài Châu Âu tự do” chuyên phát vào Đông Âu và các nước cộng hòa ven bờ biển Ban-tích thuộc Liên Xô. hoặc kích động nhân dân. hải lục không quân Mỹ. “đả đảo Nữ hoàng” hoặc tuyên truyền bạo lực cách mạng. phát bằng ngôn ngữ của 6 nước châu Âu.. Về cái gọi là “tự do ngôn luận”. thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực báo chí. Hiến pháp Mỹ thậm chí còn quy định nghị viện không được đưa ra luật pháp hạn chế tự do ngôn luận. Mỹ lập thêm “Đài Châu Á tự do”. Các thế lực thù địch và phản động ở nước ngoài tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá chúng ta. khinh thường chính thể Mỹ. làm chệch hướng con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta. tự do và kinh tế thị trường phương Tây. là sức mạnh nhen lên ngọn lửa trong đêm tối của xã hội cộng sản". tác động đến một bộ phận có tư tưởng dao động ở trong nước.“Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là đài phát thanh đối ngoại lớn nhất của Mỹ. nói thế nào cũng được. và cùng với hàng trăm tờ báo của các tổ chức phản động của người Việt ở nước ngoài. cái gọi là “tự do ngôn luận” chỉ là một thứ giả hiệu. gây sự xô xát giữa Chính phủ và nhân dân các nước đó. Chúng ta phải tìm hết cách đóng một cái chêm vào giữa các nhà lãnh đạo các nước trong phe cộng sản làm cho họ bất mãn với nhau. “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do” chủ yếu là kích động thính giả Liên Xô và Đông Âu. nâng số đài phát thanh có chương trình tiếng Việt ở nước ngoài lên 37 đài. “Đài Tự do” chuyên phát vào Liên Xô bằng tiếng Nga và 11 ngôn ngữ các dân tộc ít người ở Liên Xô. chia rẽ nội bộ Đảng và chia rẽ Đảng với nhân dân bằng những thủ đoạn tinh vi. Họ có sự phân công giữa ba đài phát thanh. nhất là trên mặt trận tư tưởng .văn hoá. tình hình nước Mỹ. Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” (tháng 121987). dân chủ. ở Anh. Nhưng trong hiến pháp của các nước đó. nếu biết được luật này chắc sẽ có nhận thức mới về tự do ngôn luận ở Mỹ.. từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. Mũi nhọn thâm độc của chúng là tiến công vào chủ nghĩa Mác . còn giữ lại rất nhiều điều kiện bảo lưu. dẫn đến bạo loạn. chúng kích động một số người ở trong nước viết sách. ở Mỹ ngôn luận không có tự do tuyệt đối. Cả ba đài phát thanh đều xác định nhiệm vụ của mình là lật đổ chính quyền các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. mọi người có thể công khai diễn thuyết trong trường hợp nhất định.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Không phải như một số người nghĩ là ở đây muốn nói gì. vào chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

chúng còn lợi dụng các kẽ hở trong quản lý. có lúc rất quyết liệt. thiếu niên chúng ta.I. nước mạnh. là vấn đề có ý nghĩa nguyên tắc lớn lao. xuất bản trong đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực hình thái ý thức giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản còn lâu dài. những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí. từng bước hiện đại hóa. phức tạp. lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. thông qua đó tăng cường quan hệ giữa Đảng và quần chúng. tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. xuất bản. tăng cường công tác thông tin. Ngoài ra. Tìm mọi cách tài trợ bằng hình thức các giải thưởng. lãng phí. mua chuộc một số người có tư tưởng dao động. Để làm tốt vai trò. xuất bản cần quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng đối với lĩnh vực này: . thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa. xa rời tôn chỉ. trọng điểm của chiến lược “diễn biến hoà bình” mà các thế lực phản động quốc tế tiến hành đối với các nước xã hội chủ nghĩa là trên lĩnh vực hình thái ý thức. phải “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”. trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ cao. Bên cạnh đó. xuất bản của Đảng cần phải tuyên truyền một cách vô điều kiện đường lối. . tính nhân dân. luôn luôn đi đầu trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác . chủ trương. có bản lĩnh chính trị vững vàng. mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội. nghệ thuật. chống đối chế độ. Phương hướng.Tiếp tục phát triển sự nghiệp báo chí. xuất bản. Nhà nước. đảng viên thoái hoá biến chất. tính chân thật. giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp. quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. góp phần tăng cường sự đoàn kết. luôn gắn bó với thực tiễn đất nước. văn hóa. cổ vũ toàn diện và kiên định. Cần phải hiểu rằng. các văn nghệ sĩ. phê phán các quan điểm sai trái. thiếu niên.Lê-nin.Hoạt động báo chí. chính trị và tinh thần trong nhân dân. khoét sâu những khuyết điểm của một số cán bộ. trước hết. quan liêu. giao lưu ở nước ngoài đối với những người có các tác phẩm chống đối chế độ. văn minh. lệch lạc khác. các hình thức văn hóa. hướng dẫn dư luận. Thấy được các âm mưu. thủ đoạn thâm độc đó. Lê-nin chỉ rõ: “Không có báo chí thì không thể tiến hành tuyên truyền. cũng như quan niệm về giá trị để cám dỗ quần chúng nhân dân.nghệ thuật trong việc tuyên truyền. tính chiến đấu và tính đa dạng. nhiệm vụ của các hoạt động báo chí. có trách nhiệm hình thành dư luận xã hội lành mạnh.Người hoạt động báo chí. nhiệm vụ của báo chí. Đây là công cụ quan trọng để củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa. thù địch. Đảng vô sản từ trước tới nay vẫn coi sự nghiệp báo chí là vũ khí tuyên truyền rất lợi hại. xã hội công bằng. Kiên quyết đấu tranh. coi đó là khuyết điểm chung của cả bộ máy. xuất bản. khoa học và nghiệp vụ.Chúng tìm mọi cách tác động đội ngũ những người làm báo. góp phần làm lành mạnh xã hội. tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước tình hình đó. xa rời con đường xã hội chủ nghĩa. Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng vai trò. “tự do”. mục đích và các biểu hiện tiêu cực. băng đĩa độc hại vào Việt Nam nhằm dần từng bước làm tha hóa về tư tưởng đối với thanh. V. Nhiệm vụ hàng đầu của báo chí. xuất bản. dân chủ. khuyến khích việc sáng tác các tác phẩm phản ánh mặt trái của đời sống xã hội. văn học . đấu tranh chống các luận điệu thù địch. Báo chí. phải kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”. xuất bản là hết sức coi trọng công tác tuyên truyền. kiến thức rộng. nhất là lợi dụng các tiến bộ kỹ thuật như mạng in-tơ-nét để đưa các ấn phẩm như sách. Trong thông tin. phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. . phẩm chất đạo đức trong sáng. Chúng dùng những chiêu bài như “dân chủ”. đi đôi với quản lý tốt. đường lối. bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc. tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc ngăn chặn “diễn biến hòa bình”. điện 33 . góp phần củng cố sự ổn định chính trị của đất nước. nhiệm vụ của mình trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. chính sách của Đảng và Nhà nước. Không ngừng nâng cao chất lượng chính trị. xuất bản tuyên truyền một cách chính xác đường lối. Đó là điều không thể xem nhẹ trong công tác Đảng. Chúng mưu toan làm cho chúng ta từ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa. xuất bản là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. nhất trí về tư tưởng.Phải bảo đảm tính tư tưởng. báo chí. tính chiến đấu cao. Đặc biệt. xuất bản phải tuân theo định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước. tham gia đấu tranh chống tham nhũng. cán bộ và thanh. mời đi thăm quan. truyên truyền trên báo chí. Tích cực biểu dương nhân tố mới. Chủ đề trung tâm của hoạt động báo chí. “nhân quyền”. . phương châm và quan điểm chính trị của Đảng. chính sách của Đảng. khắc phục các biểu hiện thương mại hóa. hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu.

tăng cường giao lưu. chắc chắn có thể đẩy lùi được nguy cơ “diễn biến hoà bình”. chí công vô tư. Để chống “diễn biến hoà bình”. thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . phân định rõ địch . có văn hóa. Điều đó tạo thành dư luận lớn mạnh có lợi cho việc bồi dưỡng một thế hệ người mới: có lý tưởng. Thực hiện chính sách đổi mới. Báo chí. nắm vững chủ nghĩa Mác Lê-nin. chất lượng khoa học và chất lượng văn hóa cao. xa rời tôn chỉ. pha tạp về văn hóa. chính. 34 . quan tâm xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc. định hướng hệ giá trị. hiện đại hóa. có nhân. Trong cuộc đấu tranh này. “nhân quyền” tư sản. biên tập viên. để làm giàu có thêm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. khắc phục tâm lý tự ti dân tộc. những hình thức quần chúng dễ tiếp thu và phương pháp thuyết phục thích hợp với từng đối tượng. đặc biệt là thanh niên hiểu và nhận rõ tình hình đất nước. sâu rộng. phải luôn luôn quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. quyết không cho phép tự do lan tràn. hiểu rõ các âm mưu. Làm tốt công tác thông tin. tích cực bồi dưỡng tinh thần tập thể. Chúng ta cần làm cho dư luận xã hội tiến bộ giành được địa vị chủ đạo. liêm. hiểu đúng quy luật khách quan của sự phát triển xã hội. . tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thiết thực. quán triệt sâu sắc đường lối. Nếu làm khác đi. xuất bản phải là sản phẩm có chất lượng chính trị. tuyên truyền nguyên tắc lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích Nhà nước và những phẩm chất của người cộng sản: cần. đồng thời cần chú ý tiến hành giáo dục.ảnh. báo chí. chúng ta cần kiên quyết phê phán./. sai lầm. xuất bản là cực kỳ quan trọng. phấn đấu làm sao cho sản phẩm báo chí. phê phán lối sống buông thả. tâm lý vọng ngoại. giới thiệu văn hoá dân tộc Việt Nam để nhân dân thế giới hiểu Việt Nam. “dân chủ”. Tăng cường giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa cho quần chúng nhân dân. coi thường các giá trị nhân văn. nghề nghiệp. chúng ta phải không ngừng nâng cao cảnh giác. tạo ra sự hiểu biết với quan điểm. bất chấp đạo lý. trí. vong bản. hợp tác văn hóa.. mục đích trong hoạt động báo chí. vai trò của báo chí. đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá của nhân loại. văn hóa độc hại sẽ tràn ngập xã hội. yêu chủ nghĩa xã hội.. dẫn dắt những dư luận lạc hậu. Giáo dục. ngăn chặn xu hướng lai căng..ta. đào tạo. Nếu bản thân chúng ta vững vàng. sắc bén.Lê-nin. Rõ ràng. khiến cho họ. các văn nghệ sĩ. phương tiện nghe nhìn hiện đại để truyền bá quan điểm “tự do”. chủ trương. có tính thuyết phục cao trong toàn xã hội. có kỷ luật. văn nghệ sĩ. Cảnh tỉnh để mọi người hiểu sản phẩm văn hóa tinh thần của chủ nghĩa xã hội không được thị trường hóa. việc thực hiện được hay không chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn của chúng. Đối với những dư luận phản động. xuất bản cũng phải ra sức tuyên truyền tinh thần yêu nước. tuyên truyền đối ngoại để mở rộng giao lưu văn hóa với nước ngoài. Báo chí. lập trường rõ ràng. truyền bá hệ tư tưởng Mác . xuất bản là một mặt trận trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. làm biến chất dần nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. chú trọng giáo dục truyền thống. đội quân chủ lực và tiên phong là đội ngũ phóng viên. có đạo đức. ra sức tuyên truyền tư tưởng tiên tiến cộng sản chủ nghĩa. Lực lượng nòng cốt. cũng là bộ phận hợp thành quan trọng của công tác tuyên truyền. cố gắng làm cho nó chuyển sang hướng đúng. kiệm. thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa. giữ vững phương hướng đúng đắn trong chỉ đạo dư luận. xuất bản cần ra sức tuyên truyền tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Làm tốt việc giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc rằng: Trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế. bồi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ. Hình thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới phù hợp với bản sắc dân tộc và yêu cầu của thời đại. góp phần xây dựng con người Việt Nam có lòng yêu nước.. thuần phong mỹ tục. bồi dưỡng. sân khấu. lãnh đạo cơ quan chủ quản là một việc rất quan trọng và cấp bách. dũng. Khắc phục xu hướng thương mại hóa. ủng hộ Việt Nam trong quá trình đổi mới. góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” hết sức thâm độc và nham hiểm của kẻ thù. xuất bản. đặc biệt là thủ đoạn sử dụng thế mạnh về thông tin đại chúng. Không thể căn cứ vào quy luật giá trị để lãnh đạo việc sản xuất các sản phẩm tinh thần. bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên. quan điểm của Đảng. Phải quan tâm đến việc tuyên truyền nhằm xây dựng nền tảng tinh thần của con người và xã hội. sùng bái đồng tiền. nâng cao trình độ tư tưởng.văn hoá của các thế lực thù địch. tư tưởng Hồ Chí Minh. biên tập viên.

thông qua các hệ thống truyền thông. cũng như những luồng tư tưởng mới trong xã hội. tư tưởng đối với sinh viên của các thế lực thù địch vừa qua. tập trung về các trung tãm kinh tế. hàng ngày sinh viên được tiếp thu tinh hoa nhân loại trên nhiều lĩnh vực: khối kiến thức khoa học đại cương. trong trường đại học sinh viên chịu sự quản lý của lớp. Họ sẽ đóng góp sức lực. về sống chung trong ký túc xá hoặc trọ học trong các gia đình xung quanh các trường đại học và cao đẳng. kích động. nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tư tưởng. nhiều sinh viên đã phát hiện và đấu tranh trực diện đối với việc tuyên truyền. Với đặc điểm và vai trò của sinh viên như đã nêu trên. kiến thức chuyên sâu (khối kiến thức nghề nghiệp) trong trường đại học. vi tính.Lợi dụng tín ngưỡng. lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật quan trọng trong tương lai của đất nước. cao đẳng trong và ngoài nước được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin mới. giàu ước mơ hoài bão..“DBHB” của địch thâm nhập vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên nhằm phá vỡ các tổ chức này. nhằm mục tiêu chống phá cách mạng trong hiện tại và tương lai. có mong muốn vươn lên nắm băt các tri thức nhân loại để trong thời gian dài tự hoàn thiện mình về mọi mặt. các thành phố và thị xã để sống và học tập. trên Internet. mê tín dị đoan trong sinh viên để thực hiện “DBHB” .“DBHB” của địch còn thông qua các hội thảo quốc tế.. đến các hội thảo khoa học. họ lại vừa mới tốt nghiệp phổ thông. do đó phần lớn họ ít hay nhiều còn mơ hồ về chính trị. cao đẳng cần 35 .“DBHB” của địch đối với sinh viên thông qua các chương trình học bổng. lập trường tư tưởng còn chưa vững vàng. nếu không có sự định hướng họ dễ bị lệch lạc. HĐH đất nước. Sinh viên là đối tượng trong các trung tâm giao lưu của xã hội. nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.. Về khoa học. . giảng đường.. nhiều sinh viên còn học thêm ngoại ngữ. Họ xuất thân từ các giai tầng khác nhau của mọi miền đất nước. mua chuộc. Ngày nay. Về tổ chức. Nghĩa là. cao đẳng và trên các hệ thống truyền thông.. phản động vào trong sinh viên. tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên.. làm cơ sở cho những vụ gây rối trật tự an ninh trong đời sống sinh viên và trong xã hội. sinh viên còn ít được bồi dưỡng. dễ bị lôi kéo.Sinh viên là lực lượng trẻ. kích động của chúng một cách có hiệu quả. với mức thu nhập của gia đình rất khác nhau. thiếu kinh nghiệm. nên dễ dao động. đây là điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập.. tiên phong. tự quản và tập thể. với âm mưu thủ đoạn “DBHB” chúng đã len lỏi vào các ký túc xá sinh viên. đang phát triển mạnh mẽ về thể chất và tinh thần.. vừa ra khỏi sự quản lý. Về chính trị. lôi kéo. Về văn hoá. sinh viên còn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức đảng. kèm cặp chặt chẽ của thầy cô giáo ở nhà trường và bố mẹ. sinh viên còn đang trong giai đoạn tìm kiếm tri thức để tự khẳng định mình. Tuy nhiên. . của các trường đại học. Từ thực tiễn hoạt động chống phá về chính trị. các trường đại học. Những âm mưu và thủ đoạn thực hiện “DBHB” trong sinh viên trong những năm vừa qua là: . chống lại nhân dân Việt Nam. sinh viên là đối tượng mà các thế lực thù địch thực hiện ''diễn biến hoà bình'' (“DBHB”). Những hoạt động nhằm thực hiện âm mưu “DBHB” đối với sinh viên trong thời gian qua trên lĩnh vực chính trị tư tưởng là thường xuyên liên tục và bằng nhiều phương pháp tuyên truyền. . để phòng chống âm mưu “DBHB” trong sinh viên. Tuy nhiên. trí tuệ và tài năng của mình cho sự nghiệp CNH. xuyên tạc.Đưa các ấn phẩm văn hoá đồi trụy. Ngoài ra. của khoa và của nhà trường (trực tiếp là phòng công tác sinh viên). song khả năng phân tích và chọn lọc lại chưa cao. lôi kéo sinh viên vào con đường lầm lạc chống Đảng. không ít sinh viên còn mơ hồ về chính trị. sẽ bị các thế lực thù địch lôi kéo và băng hoại bằng “DBHB”. Họ rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu các thông tin mới trong khoa học. Ngoài ra. Sinh viên là lực lượng tiêu biểu của tuổi trẻ. đi làm gia sư. Nhưng với sự nhanh nhạy và bản lĩnh vững vàng của mình. họ vừa mới có cuộc sống tự lập.

thể thao hợp lý và đúng định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của bậc đại học và cao đẳng. có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh. Chúng ta phải thừa nhận rằng. đất nước. Nhà nước và chế độ XHCN cho sinh viênl đồng thời phê phán những quan điểm.Cải tạo điều kiện sinh hoạt trong các ký túc xá. dân tộc có quan hệ chặt chẽ với chế độ XHCN. niềm tin vào Đảng. thì kẻ thù dù có nham hiểm và thâm độc đến đâu cũng thất bại trong âm mưu “DBHB” về mặt chính trị tư tưởng đối với sinh viên. có uy tín và tích cực trong công tác Đoàn. tinh thần cho sinh viên. nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên trong các nhà trường. . giảm tới mức tối thiểu việc đóng góp của sinh viên. gần gũi quần chúng.Lênin. Hai là. tích cực.Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm: thư viện để thu hút sinh viên vào học tập và nghiên cứu khoa học nhiều hơn nữa. Ban Giám hiệu các trường đại học. có trình độ chuyên môn cao. nhưng phải tạo điều kiện để họ tự chống âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch là tốt nhất và hiệu quả cao nhất. công tác Hội và gần gũi với quần chúng. thế giới quan và đạo đức cộng sản: các giá trị truyền thống dân tộc. . lệch lạc và làm rõ âm mưu thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch để sinh viên có biện pháp phòng ngừa. theo bản sắc văn hoá đân tộc. mục tiêu là giáo dục cho sinh viên sống và làm việc theo pháp luật. với nhiều biện pháp. nghiên cứu khoa học. chúng ta phải giáo dục cho mọi sinh viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng.Tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hoá. xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên.. Phòng chống âm mưu “DBHB” về chính trị tư tưởng đối với sinh viên có nhiều lực lượng tham gia. làm cho sinh viên thấm nhuần quan điểm: Đảng. Ba là. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trong các trường đại học. Vì vậy. học phí. tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác. Bằng nhiều hình thức. lý tưởng. vai trò và nhiệm vụ của mình. Bốn là. âm mưu và biện pháp “DBHB” của chúng. Những công việc cần làm ngay là: . đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên hiện nay vẫn còn nhiều thiếu thốn. Cần xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên.. Nếu chúng ta làm tốt công tác giáo dục cho sinh viên. để trong bất kỳ tình huống nào ta cũng nắm bắt được đối tượng. song điều quan trọng là phương pháp giảng dạy các môn học đó sao cho có hiệu quả.Có chế độ chính sách đầy đủ hợp lý và toàn diện về học bổng. chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên. giản dị. có ý chí vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập. Thời lượng của các môn học này đã hợp lý. Tư tưởng Hồ Chí Minh. tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo chúng tôi. cao đẳng càng nặng nề hơn trong việc chăm lo đời sống vật chất. cao đẳng phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. thiết thực. khách quan. thướng xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để sinh viên tự xác định cho mình về vị trí. Muốn làm được điều đó. để đề ra biện 36 . nhiệm vụ của Ban Giám hiệu các trường đại học. năng động.thực hiện tốt các giải pháp sau: Một là. đây là kẽ hở để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “DBHB” trong sinh viên. có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê cao. cao đẳng cần tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần cho tổ chức Đoàn và Hội Sinh viên của trường hoạt động. pháp luật của Đảng và Nhà nước cho sinh viên. tư tưởng sai trái. các môn học: Chính trị Mác-Lênin. cần giảng ngắn gọn. Giáo dục nâng cao nhân sinh quan. lệ phí. sinh động. súc tích về lý luận. tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trao đổi để nhận thức tri thức khoa học cả về lý luận và thực tiễn. họ là những sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Nội dung hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên phải phong phú. tăng cường thời lượng thảo luận. . Hiện nay. chủ trương đường lối chính sách. từ đó họ phải kiên định với con đướng CNXH mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra.

. độc lập dân tộc. đã đạt được sự ổn định và có bước phát triển. ráo riết chống các nước xã hội chủ nghĩa. dân chủ. đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. cải tổ sai lầm. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. độc lập dân tộc. hoạt động can thiệp. ý chí cách mạng. mất cảnh giác với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuất hiện khá phổ biến ở các nước Đông Âu và Liên Xô thời kỳ này đã lấn át tư tưởng. là bạn... Trong điều kiện và đặc điểm đó. hợp tác bình đẳng. nổi lên hàng đầu là giữ gìn hòa bình. có kỷ luật. Cuộc cách mạng XHCN do Đảng lãnh đạo là cuộc cách mạng sâu sắc. đồng thời đề cao cảnh giác. Sự lãnh đạo của Đảng. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã sử dụng các biện pháp "diễn biến hòa bình" hỗ trợ cho phương thức vũ trang chống các nước xã hội chủ nghĩa. lý tưởng.xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Tư tưởng hòa bình chủ nghĩa. cải cách. chống khủng bố. chiến tranh cục bộ. có năng suất cao đáp ứng cho nhu cầu CNH. hiện đại hóa. vì nó tạo ra nguồn nhân lực cao cấp. . tự chủ.. đã từng góp phần trực tiếp làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu những năm trước đây và đang tìm mọi cách tiếp tục hòng làm lung lay dẫn tới sụp đổ các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay. đẩy lùi nguy cơ chiến tranh. phong trào cộng sản và cánh tả vẫn gặp nhiều khó khăn gay gắt. giành được những thành tựu mới. nhanh chóng khắc phục nguy cơ tụt hậu. đánh bại chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch đối với nước ta. do sai lầm kéo dài về nhiều phương diện. song cuộc đấu tranh dân tộc. lật đổ. nhân dân thế giới đang đứng trước những vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người. Hai yêu cầu trên không tách rời và mâu thuẫn nhau. tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên. từ đó. tiếp tục trụ vững và phát triển. Trong bối cảnh và đặc điểm đó của tình hình quốc tế. Năm là. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm tới giáo dục và đào tạo. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của các mạng Việt Nam. trong đó. đa phương hóa. cao đẳng thực hiện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo đội ngũ cán bộ tương lai của đất nước có trình độ khoa học. hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh và tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc.pháp phòng chống hiệu quả nhất. Phong trào cộng sản. kiên quyết và tỉnh táo đấu tranh làm thất bại âm mưu. quan điểm đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp. đã được triển khai liên tục. mà xuyên thấm vào nhau không chỉ trong tư duy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. tiếp tục diễn ra ngày càng phức tạp. Xu thế lớn không thể đảo ngược là hòa bình. chạy đua vũ trang.Công cuộc đổi mới. Chiến lược "phản ứng linh hoạt" với chính sách "mũi tên và cành ô liu" những năm 60. có kỹ thuật. công nhân quốc tế và cánh tả đang có nhiều nỗ lực vượt qua thử thách để dần từng bước khôi phục. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. đẩy mạnh công nghiệp hóa. chủ nghĩa đế quốc hoàn thiện chiến lược "diễn biến 37 . xung đột sắc tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình. vì vậy. tiến hành đổi mới. tuy còn nhiều khó khăn. chiến lược "răn đe thực tế" với chính sách "cây gậy và củ cà rốt" những năm 70 của chủ nghĩa đế quốc. các thế lực thù địch tiếp tục chống phá. quan trọng. phát triển và tiến bộ xã hội đang diễn ra sôi động. hòa bình. đa dạng hóa quan hệ. ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản ngày càng mở rộng trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. đấu tranh giai cấp. chúng ta chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập. mà cả trong toàn bộ hoạt động thực tiễn của chúng ta trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào. quản lý của Nhà nườc là những định hướng. khủng bố. tìm mọi cách xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. chiến lược "diễn biến hòa bình" được coi là biện pháp hữu hiệu hàng đầu. Bước vào những năm 80 của thế kỷ XX. sau những năm điều chỉnh. Đảng ta đã khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”. cùng có lợi với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị. song đã có những bước tiến và dấu hiệu mới. tôn giáo. quản lý của Nhà nước với các trường đại học. cao đẳng. càng dẫn tới khủng hoảng trầm trọng hơn. dân chủ. các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. đối đầu về quân sự. và khi thực hiện đường lối cải cách.Ngay từ khi còn thực hiện cuộc Chiến tranh lạnh. Trong khi đó. Trong đó. hợp tác và phát triển. Tuy nhiên. chủ nghĩa tư bản. nhiều nước xã hội chủ nghĩa bắt đầu lâm vào khủng hoảng. Lợi dụng cơ hội này. HĐH đất nước trong hiện tại và tương lai. Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. xung đột vũ trang. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 2 . là cơ sở để các trường đại học. nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa vẫn kiên định mục tiêu. phòng chống “DBHB” trong giáo dục và đào tạo cũng là nhiệm vụ cấp bách và hàng đầu. Điều đó không phải do chúng ta gán ghép hay suy diễn mà thể hiện rõ trong các âm mưu chiến lược của chủ nghĩa đế quốc từ những năm 50 của thế kỷ XX. hợp tác và phát triển. toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

kích động những vấn đề "dân chủ". "không đánh mà thắng" hoặc "một cuộc cách mạng nhung". chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm chống đến cùng chủ nghĩa xã hội là không thay đổi. Những mục tiêu cơ bản trên có quan hệ chặt chẽ với nhau và nếu để cho các thế lực thù địch thực hiện được thì điều không tránh khỏi là họ sẽ đạt mục đích cuối cùng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và chân thành cảm ơn các nước. đạo đức. vì thế phải thay thế bằng chế độ chính trị đa đảng! Từ đó. phản bội về chính trị hoặc thoái hóa về phẩm chất. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. tập hợp "những người bất đồng chính kiến". đòi thực hiện nhân quyền và dân chủ kiểu tư sản. Nhận rõ bản chất. làm suy yếu. tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu. "phi chính trị hóa" để vô hiệu hóa quân đội và công an. Điều đó có nghĩa là mục đích cuối cùng của chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. Như vậy. 1990. Bốn là. "dân tộc". chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định các mục tiêu cơ bản sau: Một là. về bản chất sâu xa. vì vậy. "tôn giáo" để gây mâu thuẫn nội bộ. đó là "một cuộc chiến tranh không có khói súng". "cách mạng sắc màu". bạo loạn lật đổ đánh đòn quyết định làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở các nước này. Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lợi dụng. Luận điệu được sử dụng thường xuyên là đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo là "độc tài". Năm là. Nhà nước và nhân dân ta đã vạch trần: "thế lực chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc luôn chĩa mũi nhọn vào Đảng. tự chủ. "nhân quyền". đòi phi chính trị hóa bộ máy nhà nước. rõ ràng là "diễn biến hòa bình" và cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" thực chất là một cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong giai đoạn mới.hòa bình". thực chất là những phần tử chống chủ nghĩa xã hội. Ba là. lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây. Về bản chất. phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc bạo loạn chính trị. phủ nhận thành tựu cách mạng.Lê-nin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước xã hội chủ nghĩa. cơ hội chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. dùng họ làm "cơ sở". lũng đoạn. mục tiêu phải đạt tới là tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương và coi đó là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình". "nội ứng" cho việc thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình". tranh thủ sức mạnh thời đại để phát triển đất nước. phát huy tối đa nội lực và bản sắc dân tộc. Sáu là. 3 . kinh tế. chủ nghĩa đế quốc đã dùng các thủ đoạn "diễn biến hòa bình". Để đạt được điều đó. có nghĩa là. mục đích trên của chiến lược "diễn biến hòa bình". chuyển hóa văn hóa. làm suy yếu. đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở giữ vững độc lập. đa đảng đối lập trong các nước xã hội chủ nghĩa. nhưng như họ đã từng tuyên bố. từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người. đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. coi đó là chiến lược cơ bản để giành thắng lợi cuối cùng. chiến lược này chỉ thay đổi phương thức và thủ đoạn. đòi đa nguyên. xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Các nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" cho rằng. họ vẫn tiến hành một cuộc chiến tranh. là "bóp nghẹt dân chủ". tiến tới chi phối. xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Thủ đoạn họ thường dùng là xuyên tạc lịch sử. phá hoại Đảng từ bên trong" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng). thực hiện đa nguyên chính trị. phủ nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản. các tổ chức quốc tế đã 38 . Đảng. Hai là. tìm mọi cách nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối. thổi phồng sai lầm. chệch hướng phát triển của nền kinh tế. Các thế lực thù địch bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc để lôi kéo. gây mất ổn định về chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. Đảng. so với các chiến lược và mục tiêu trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. khi nội tình các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô đã bộc lộ toàn diện sự khủng hoảng trên tất cả các lĩnh vực. Họ lợi dụng những kẻ cơ hội. đó là "chiến thắng không cần chiến tranh". khống chế kinh tế. Trong tình hình và thời cơ mới. khuyết điểm của Đảng. đặc biệt là chính trị. xóa bỏ chủ nghĩa Mác . dẫn tới biến chất cả một xã hội. Đến năm 1989. đạo đức để chia rẽ.Thời gian qua. văn hóa và xã hội.

phản động coi Việt Nam là một trong những trọng điểm để chống phá. viện trợ. Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở khu vực Đông Nam á. "đi dưới hai làn đạn". an ninh. 39 . thủ đoạn. dùng "diễn biến hòa bình" kết hợp bạo loạn lật đổ để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. chống phá. xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội. phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác . từ đó tạo điều kiện thuận lợi du nhập hệ tư tưởng tư sản vào quần chúng. kinh tế làm mũi nhọn. lấy chính trị.. gây bạo loạn lật đổ. xung đột trong đời sống tinh thần. mà ngược lại. hành động can thiệp vào công việc nội bộ. thay đổi mục tiêu. toàn bộ vũ khí của chúng ta. quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng". làm tan rã Đảng Cộng sản Việt Nam. Ních-xơn đã xác định "Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất. ngoại giao làm hậu thuẫn. đồng thời quảng cáo cho mô hình "xã hội dân chủ" và khả năng đi theo "con đường thứ ba" phi xã hội chủ nghĩa. đảng viên và quần chúng để nhằm tạo ra sự phân hóa. Âm mưu đó được thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể. lợi dụng các quan hệ quốc tế. Chúng nuôi dưỡng. các thế lực thù địch đã và đang chống phá Việt Nam toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế. gượng ép vào Việt Nam".Lê-nin. toàn vẹn lãnh thổ. Khẳng định nhất quán điều đó không hề mâu thuẫn với thái độ của chúng ta là chủ động ngăn chặn. Trên lĩnh vực tư tưởng. kích động các khuynh hướng cơ hội. tư tưởng làm hàng đầu. thù địch thay đổi phương thức. không thay đổi. đã đổi mới thành công. hợp tác trong sáng. Đặc biệt. tâm lý của xã hội. thù địch tìm mọi cách để chống phá hòng làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.có sự phối hợp. "tôn giáo".chiến thắng không cần chiến tranh". thực hiện "không đánh mà thắng". chủ nghĩa đế quốc. trong cán bộ. định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước ta. dân tộc ta. thù địch. bạo lực vì thất bại trong các cuộc chiến tranh xâm lược từ năm 1945 đến năm 1975. sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã. đảng viên và nhân dân ta. "nhân quyền" làm ngòi nổ kết hợp với răn đe. các hoạt động mậu dịch. tình cảm. sự tiếp tục tồn tại và phát triển của một nước xã hội chủ nghĩa và của một Đảng Cộng sản cầm quyền ở Đông Nam á làm cho các lực lượng chống cộng. địa . hỗ trợ. đất nước ta đã không sụp đổ theo. đối lập.chính trị. không chút mơ hồ rằng.quân sự. các thế lực phản động. phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác .. Việt Nam có một vị trí hết sức quan trọng về địa . Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. phân liệt. hội nhập. dao động. tư tưởng.kinh tế và địa . giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu. tư tưởng Hồ Chí Minh. tiến tới thực hiện "đa nguyên chính trị". Thời gian qua. tư tưởng. quốc phòng. Không khuất phục được nhân dân ta bằng vũ lực. tư tưởng Hồ Chí Minh để nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng ta và của xã hội ta. an ninh quốc gia và ổn định chính trị của nước ta. Trong cuốn sách "1999 . ngày càng có hiệu quả với Đảng. các thế lực thù địch. thống nhất.. "đa đảng đối lập". ngọn cờ đầu tiên của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. hợp tác. vào nội bộ ta. Điều đó đã làm thất vọng các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội và với đất nước. để chống phá. Về mặt địa lý. "dân tộc". các thế lực phản động. chủ quyền. "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị được các thế lực thù địch coi là trận tuyến hàng đầu trong chống phá ta. đó là âm mưu cơ bản. giao lưu. Các thế lực thù địch.Lê-nin. đối ngoại nhằm chuyển hóa dần từ bên trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. đột phá để thực hiện ý đồ chiến lược làm chuyển hóa từ bên trong và bên trên của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Chúng còn vu cáo Đảng ta đã "đem chủ nghĩa Mác .Lê-nin áp dụng máy móc. phản ánh bản chất chống chủ nghĩa xã hội của các thế lực phản động. xâm phạm độc lập. phản động tập trung phản kích. Để thực hiện âm mưu trên. Phải nhận rõ. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. lâu dài.. hữu khuynh.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đánh phá vào chủ nghĩa Mác . Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống chủ nghĩa xã hội. phản động tập trung mọi cố gắng để chứng minh sự "lỗi thời" của chủ nghĩa Mác Lê-nin. Đây là hoạt động mũi nhọn. Cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" nằm trong nhiệm vụ lớn trên đây. Nhà nước và nhân dân ta. thù địch tìm mọi cách thực hiện âm mưu này hòng "phá vỡ thế đồng nhất một khối của Đảng Cộng sản Việt Nam" và "làm cho phân tán chế độ cộng sản Việt Nam thành nhiều trào lưu đối kháng nhau" như tuyên bố đầy tham vọng và ảo tưởng của một số kẻ phản động là người Việt sống lưu vong. thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam. trong quan hệ quốc tế. Do vị trí đó. văn hóa. chính trị. tạo ra một "khoảng trống tư tưởng" trong cán bộ. vững bước tiến lên trong một thế giới đầy biến động phức tạp và khó lường.

dân tộc. lý tưởng yêu nước và chủ nghĩa xã hội. liên kết. từng bước can thiệp nội bộ và tạo sự chuyển hóa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Nhà nước không kiểm soát. phá hoại ổn định chính trị đất nước. nhân quyền. các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng . lẫn lộn giữa công và tội. kích động các đối 40 . để từng bước làm chệch định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. đồi trụy vào nước ta. giữa người cách mạng và kẻ phản dân. trên mạng in-tơ-net. kể cả gây sức ép chính trị. Gần đây. qua đó tác động rất xấu đến nhận thức.. đua đòi. đưa nền kinh tế nước nhà phát triển chệch định hướng xã hội chủ nghĩa lại nằm trong âm mưu lâu dài của chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế đối với nước ta của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội. cố tình cho rằng "con đường Bác Hồ đã chọn là con đường dân tộc. để thực hiện mưu đồ đen tối của chúng. bịa đặt. thích ăn chơi. chúng còn dựng chuyện bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách trắng trợn. thủ đoạn trên. để đặt ra những điều kiện ràng buộc về chính trị. Sự hợp tác kinh tế bình đẳng. Tham vọng ngông cuồng mà đầy ảo tưởng của họ là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối. thông qua các hoạt động kinh tế . Cũng có những thế lực. đạo đức. tờ rơi. tạo dựng các "nguyên cớ" trong các lĩnh vực này để gây rối. phá hoại. làm cho văn hóa của chúng ta đi chệch mục tiêu.. viện trợ. kích thích các tệ nạn xã hội phát triển. làm biến đổi dần cơ sở kinh tế . các thế lực thù địch ra sức nêu vấn đề tôn giáo.Các thế lực thù địch còn tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.xã hội của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. lối sống do rơi vào cạm bẫy kinh tế của các thế lực phản động. chúng đưa nhiều thông tin sai lệch. mất phương hướng. nhân quyền. đặc biệt là thế hệ trẻ. đầu tư. phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phản tuyên truyền. các thế lực thù địch tìm mọi cách du nhập lối sống. bạo loạn. tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác . phủ nhận thành tựu cách mạng nhằm đổi trắng thay đen. điều hành được nền kinh tế cũng là một ý đồ được các thế lực thù địch tìm nhiều cách để thực hiện trong thời gian qua.. Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác đó. vẫn có những mưu đồ. làm cho kinh tế Việt Nam lệ thuộc dần vào các trung tâm kinh tế quốc tế. không phải chủ nghĩa xã hội" và "không có ảnh hưởng của tư tưởng Mác . lý tưởng cách mạng. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống Việt Nam. văn hóa tư sản vào nước ta. lối sống của một bộ phận cư dân mạng. làm tha hóa một bộ phận cán bộ. đảng viên. dân chủ để gây rối. Một số vụ việc xảy ra trong thời gian qua thể hiện rất rõ các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề tôn giáo. đặc biệt trong những "thời điểm nóng" và bất ngờ. trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lĩnh vực quốc phòng . Thông qua các hoạt động đầu tư. tình cảm. Để phá hoại an ninh quốc gia. tài trợ. Để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình". độc hại để nhiều người có thể truy cập. vô liêm sỉ.. thực dụng. suy thoái về đạo đức. làm xói mòn nền tảng và các giá trị đạo đức. Hiện nay. hưởng lạc. Lợi dụng những vấn đề nhạy cảm làm ngòi nổ. Nhưng lợi dụng chủ trương đó để thực hiện ý đồ chỉ chú trọng đầu tư. sách báo. Đảng.an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. liên doanh. không làm tròn vai trò lực lượng nòng cốt trong đấu tranh. vị kỷ. Cần phải khẳng định rõ ràng điều đó. làm mất dần vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.hợp tác. Hiện nay. các thế lực phản động đã đồng thời sử dụng một nhóm kẻ phản động người Việt Nam ở nước ngoài móc nối với các tổ chức phản động trong nước. cùng có lợi của nhiều nước và nhiều tổ chức kinh tế quốc tế đã tạo thuận lợi và thời cơ cho sự phát triển kinh tế Việt Nam những năm qua. hỗ trợ. Cũng có một số cán bộ đã bị mua chuộc. các lực lượng phản động bên trong và bên ngoài phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa một số lượng lớn tài liệu. băng nhạc có nội dung phản động. xuyên tạc lịch sử. bị tha hóa dẫn tới biến chất về chính trị. vô hiệu hóa. tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. nhằm tạo ra một thế hệ mất gốc. Thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế nước ta theo hướng tư bản chủ nghĩa. liên doanh.. vụ lợi.Lê-nin". lôi kéo. Phát triển kinh tế tư nhân như là một trong những động lực của nền kinh tế là cần thiết và đúng đắn. thù địch.Lê-nin. Song. bí mật và thâm độc nhằm làm cho lực lượng vũ trang xa rời mục tiêu. thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người.an ninh và lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung làm suy yếu và phá hoại. văn hóa. sự khẳng định đó không trái với một nhận định. cùng với các âm mưu. văn hóa tốt đẹp của dân tộc.. Đặc biệt. xuyên suốt mà các thế lực thù địch tập trung phá hoại bằng nhiều thủ đoạn hết sức đa dạng. ý định đen tối. hạ bệ thần tượng và các nhân vật lịch sử. liên kết. tìm cách làm suy yếu. băng hình.. là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. dân tộc. "Phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang là mục tiêu lâu dài.. thúc đẩy kinh tế tư bản tư nhân phát triển và cố tình phủ định. lợi dụng các hoạt động kinh tế để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" một cách mềm dẻo. kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo. êm thấm nhưng rất thâm độc và nguy hiểm. trắng trợn vu cáo. đồng thời là một sự thật rằng.

xã hội tốt đẹp. là phương châm đúng đắn. Hai là. tự chuyển hóa. chống bạo loạn. của toàn Đảng. lật đổ là quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng và Nhà nước ta. tổ chức 41 . toàn dân. chỉ đạo sát sao. mất cảnh giác. tổ chức hoạt động bạo loạn. đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao là điều kiện bảo đảm vững chắc làm thất bại các mưu đồ và thủ đoạn thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với nước ta của các thế lực thù địch. đẩy lùi. thủ đoạn "diễn biến hòa bình". giữ được bản sắc văn hóa dân tộc và giữ được chế độ xã hội chủ nghĩa. chính trị ổn định. từ bên trên. cần tạo nên sức mạnh vô địch bằng cách phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước. kết hợp giữa tuyên truyền theo kiểu "rỉ tai". nghi ngờ cho rằng. cuộc đấu tranh này không chỉ có ý nghĩa về mặt giai cấp mà còn có ý nghĩa sâu sắc về mặt dân tộc. đảng viên và toàn thể nhân dân góp ý. lật đổ khi có thời cơ để xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. tinh vi và lâu dài trên mọi lĩnh vực chính trị. đạo đức. xã hội. trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tách rời hay đối lập hai nội dung đó sẽ dẫn tới sai lầm trong nhận thức. Kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững. tổ chức thực hiện một cách kiên trì. không có khói lửa. phòng ngừa từ xa. an ninh quốc gia. văn hóa tinh thần lành mạnh. công bằng. dân tộc nhằm phát triển lực lượng. phòng ngừa với chủ động tiến công. thực hiện mục tiêu cao cả "dân giàu. cả khuynh hướng hữu khuynh và tả khuynh. đường lối có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước. Đó là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". ý đồ. đồng thời coi việc chủ động. chúng ta mới có thể giữ vững được độc lập dân tộc. các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với nước ta. trì trệ. kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn. cần quán triệt các phương châm cơ bản sau: Một là. kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên với bạo loạn. tư tưởng. toàn quân và của cả dân tộc ta nhằm bảo vệ độc lập dân tộc. Mọi cấp.. xã hội dân chủ. của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. tự diễn biến" từ đó lẩn tránh. đã được thực tiễn kiểm nghiệm thời gian qua. Để thực hiện tư tưởng chỉ đạo trên. chế độ xã hội chủ nghĩa. Các phương tiện sử dụng của kẻ thù rất đa dạng. tích cực.. Đó là hai mặt quan hệ chặt chẽ với nhau bảo đảm cho thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". bổ sung và được Đại hội thảo luận. của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. kiên quyết và tỉnh táo chống các khuynh hướng bảo thủ. chủ quyền quốc gia và của chế độ bị đe dọa trực tiếp. thủ đoạn của các thế lực thù địch thì sự tồn tại của dân tộc. từ nơi xuất phát của các âm mưu. không tích cực. Do đó. nếu lơ là. Ngăn chặn. Đảng thổi phồng nguy cơ "diễn biến hòa bình. làm thất bại các âm mưu. Trong cuộc đấu tranh này. Đảng và Nhà nước không thể phạm sai lầm về đường lối. kiên quyết chống là quan trọng. Cần quán triệt sâu sắc. kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống". quan hệ quốc tế mở rộng. có trách nhiệm tham gia tự nguyện. Dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới.Thực tiễn đã chỉ ra rằng. đồng thời phải chủ động tiến công từ trong "trứng nước". lấy xây vững mạnh là chính. trong chiến tranh bảo vệ và giải phóng Tổ quốc trước đây phải được phát huy cao độ và phát triển trong cuộc đấu tranh mới này. đấu tranh dân tộc gay go. chỉ đạo và tổ chức đấu tranh. kinh tế. Đảng và Nhà nước ta khẳng định. phức tạp. nơi nào. nước mạnh. coi cuộc đấu tranh này là nhiệm vụ chung. mọi ngành. Kinh nghiệm thực tiễn chỉ ra rằng. súng đạn. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. thời gian qua. thông qua sẽ là quan điểm. tinh vi và ngày càng phức tạp. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. chống phá chính quyền. song rất quyết liệt. vấn đề có ý nghĩa quyết định là xác định đường lối đúng trong chiến lược phát triển đất nước trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. văn hóa. lật đổ.tượng cực đoan. có hiệu quả để nhân lên sức mạnh chung của toàn dân tộc mạnh hơn hẳn sức mạnh chống phá của các thế lực thù địch. Cần nhận thức dứt khoát. Thực tiễn những năm qua đã chứng minh rằng. văn minh". tâm lý chiến với việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật ngày càng hiện đại. Giành thắng lợi trong chống "diễn biến hòa bình". chủ quyền quốc gia. sau khi được cán bộ. lối sống. chủ quyền quốc gia. trong hoạt động thực tiễn. thiếu chủ động đấu tranh phòng ngừa. của chế độ xã hội chủ nghĩa. mọi tổ chức và mỗi người dân cần đề cao cảnh giác. rõ ràng rằng. Quan điểm "sức mạnh tổng hợp" đã được thực hiện thành công trong đấu tranh cách mạng. khoa học và quyết liệt những nội dung trong các văn kiện trên. 4 . Đây là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến. đe dọa an ninh quốc gia. phản động đội lốt tôn giáo. ngăn chặn. đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" hiện nay và những năm sắp tới ở nước ta là một hình thái mới của cuộc đấu tranh giai cấp. toàn vẹn lãnh thổ. Kẻ thù âm mưu chống phá ngầm từ bên trong. từ trước.

uy tín của Đảng. không được biến nó thành thủ pháp. đồng thời làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài là thường xuyên và quan trọng. phòng chống căn bệnh quan liêu. con đường và lẽ sống của nhân dân ta. kiên trì và tỉnh táo giữ vững bên trong. xác định nội dung. của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". dân bàn. toàn dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu.. chắt lọc. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch tác động từ bên ngoài sẽ không có kết quả. Triển khai cuộc đấu tranh trên lĩnh vực lý luận giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong nhiệm vụ chống chiến lược "diễn biến hòa bình" hiện nay. thường xuyên cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên tất cả các lĩnh vực cụ thể: Chính trị. cần kiên quyết chỉ đạo việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng về vấn đề dân chủ. tự chủ. quốc phòng. cơ sở. xuyên tạc những quan điểm cốt lõi. Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cần tập hợp trí tuệ của cả dân tộc. Chúng ta phải dựa vững chắc trên nền tảng chủ nghĩa Mác .. cơ hội chính trị có tham vọng phủ định. Đó là thái độ cầu thị thực sự của Đảng ta. tự chuyển hóa". kiện toàn hệ thống chính trị. điểm yếu để thực hiện âm mưu đen tối "diễn biến hòa bình". tư tưởng. kinh tế. phương thức. đặc biệt sau Đại hội XI của Đảng. xóa bỏ mục tiêu đó. văn hóa. có tình. Cần kiên trì làm cho toàn thể cán bộ. là nguyện vọng. trao đổi. chiến lược cách mạng. Đồng thời. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của cách mạng. từ đó xây dựng được những văn kiện có giá trị quyết định trong chiến lược phát triển đất nước thời kỳ mới. triển khai đấu tranh có lý. góp ý kiến. Nhà nước quản lý. chỉnh đốn Đảng với những yêu cầu và phương thức mới. song phải thừa nhận rằng. tổng hợp. Thời gian tới. sáng tạo để xây dựng mục tiêu. Chúng ta lắng nghe. định hướng quan trọng của Đảng ta. những âm mưu. sẽ bị vô hiệu hóa. tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam. còn nhiều việc phải làm để hiện thực hóa yêu cầu thực hành dân chủ trong Đảng và phương châm "dân biết. Và đó sẽ là sức mạnh to lớn của toàn Đảng. có tác dụng tích cực. có tính nguyên tắc mà Đảng ta đã tổng kết từ thực tiễn cách mạng. nghiên cứu lý luận để tiếp tục đổi mới là chủ trương. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động. cụ thể hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo. thảo luận. hội nhập quốc tế để phát triển đất nước và chấn hưng dân tộc. có kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia đấu tranh. phương pháp đấu tranh thích hợp. đơn vị nào làm được điều đó sẽ tạo nên sức mạnh vững chắc. tranh luận dân chủ. đồng thời là động lực bảo đảm thắng lợi của cách mạng. Làm được điều này. Ba là. nội dung và giải pháp đặc biệt quan trọng mà Đảng cần tiếp tục triển khai là tiến hành cuộc vận động xây dựng. Nghiên cứu. chúng ta cũng kiên quyết phản bác những quan điểm phản động. cố tình phủ định. ngăn chặn sự suy thoái về chính trị. Đây là cơ hội lớn để Đảng ta lắng nghe. thủ đoạn của các thế lực thù địch. các ngành. dân làm. hiệu quả cao. Một loạt những vấn đề lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng đang được toàn dân nghiên cứu. khoa học. Tổng kết thực tiễn. Từ những định hướng trên. nhân dân làm chủ". Chúng ta đã làm được nhiều việc lớn. từ Trung ương đến địa phương. bảo đảm cho việc thực hiện nguyên tắc cao nhất là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân trên cơ sở Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý. hiện đại hóa. sức chiến đấu. Đó là một bài học thực tiễn sâu sắc được đúc kết trong thời gian qua. từ đó cảnh giác đấu tranh với các âm mưu. trong lĩnh vực rất hệ trọng này. Nhân tố quyết định. Cần đặc biệt quan tâm. tất cả các cấp. quyền làm chủ. nêu cao tinh thần độc lập.Lê-nin. coi giữ vững bên trong. làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài. Cuộc vận động mang ý nghĩa cực kỳ sâu sắc này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo. tâm huyết để đi tới thống nhất và đồng thuận cao trên những vấn đề lý luận hệ trọng nhất của sự nghiệp cách mạng thời kỳ mới. để tạo ra sự "tự diễn biến. thiện chí. của cả dân tộc ta. dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng. Cần chú trọng tính đặc thù trong từng lĩnh vực để lựa chọn. của công cuộc đổi mới. tham nhũng. có ý nghĩa quyết định. tiếp nhận có chọn lọc tất cả những tìm tòi khoa học về những vấn đề lý luận quan trọng phục vụ cho sự nghiệp đổi mới.xã hội. phù hợp với thời kỳ mới. lý luận. tư tưởng.nào. ngoại giao. lãng phí đang có 42 . đạo đức lối sống. các tổ chức quần chúng. làm rõ hơn nữa. thù dịch ở vào một thời điểm rất quan trọng hiện nay đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới. quyền phản biện của nhân dân và các tổ chức chính trị . công nghiệp hóa. quyết định đường lối. sự cảm hóa và tính khoa học trong đấu tranh trên từng lĩnh vực cụ thể. an ninh. phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu. thành hình thức. cần triển khai đồng bộ. đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng toàn diện của hệ thống đó. dân kiểm tra". các thế lực thù địch không tìm được "kẽ hở". nâng cao sức thuyết phục. đặc biệt từ thực tiễn đổi mới 25 năm qua. đảng viên và nhân dân thấu hiểu và kiên định mục tiêu cao cả trên.

những người có nhận thức mơ hồ về con đường tất yếu của cách mạng nước ta và những người trẻ tuổi thiếu độ chín trong nhận thức chính trị nhưng thừa sự bồng bột trong hành động…. kinh tế. để phân biệt đúng sai. các tổ chức đoàn thể trong công tác thông tin và định hướng thông tin. Cần thấy rằng. Loại thông tin này hết sức nguy hiểm. đa đảng). giúp người dân suy nghĩ và hành động đúng. xuyên tạc. mang tính chất mị dân. vì ai cũng cảm thấy hết sức khó chịu nếu vô tình đọc qua. trong đó phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng. dẫn dụ đối tượng tới mục tiêu mà chúng luôn muốn nhắm tới là đòi thay đổi chế độ (theo hướng đa nguyên./. nhiều hình thức. xã hội. xuyên tạc được các thế lực thù địch. kếp hợp nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn. một mặt giúp người dân nâng cao nhận thức khi tiếp nhận thông tin để họ tự mình không mắc phải những cạm bẫy trên xa lộ thông tin. Xây dựng Đảng trong sạch. lập luận chặt chẽ. thay đổi đường lối chính trị. Thông tin phản tuyên truyền.cần được chuẩn bị công phu. cố tình gây hoang mang cho một bộ phận người đọc thông qua việc phóng đại. quy trình chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền. Loại này dễ bị người đọc loại bỏ. nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng là câu trả lời đầy sức thuyết phục chống lại âm mưu. xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực chính trị. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. văn hóa…. Qua đó. với những bài viết mang tính thuyết phục.nguy cơ làm suy yếu uy tín của Đảng. cơ hội chính trị thực hiện một cách tinh vi. những hiện tượng nhỏ lẻ. phân tích. hiện tượng mới nảy sinh. để phổ biến kịp thời cho người dân những thông tin chính thức. phát tán ra toàn xã hội Để ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các loại thông tin này. của dân tộc và của chính bản thân và gia đình mình. suy diễn. có thể lung lạc niềm tin của số đông công chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. có tính định hướng. ngộ nhận về lòng yêu nước mà tiếp tay cho kẻ xấu hủy hoại tương lai của đất nước. bôi nhọ lãnh tụ một cách thô thiển. xã hội. xảo quyệt. CHỦ ĐỘNG PHẢN BÁC THÔNG TIN XUYÊN TẠC Trên mạng Internet hiện nay có nhiều thông tin được xếp vào loại "thông tin rác”. gây những phản ứng trái chiều hay sự suy diễn bất lợi. "vơ đũa cả nắm”. những kẻ bất mãn với chế độ. loại thông tin này đã từng khiến không ít những trí thức trong và ngoài nước. củng cố niềm tin. Đến lượt mình. nhất thiết phải cung cấp thông tin chính thức cho người dân một cách kịp thời. niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng và sự tồn vong của chế độ. bị động trong thông tin. các tổ chức chính trị. sự quản lý điều hành của Nhà nước. tùy theo trình độ mà chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền khác. Trước hết cần khắc phục chậm thông tin. nhận diện loại thông tin đó để cảnh báo cho đông đảo công chúng. ngành. xuyên tạc có nhiều cấp độ. phá hoại sự đồng tâm nhất trí. Phần nhiều là những thông tin phản tuyên truyền. làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự đồng thuận tư tưởng trong xã hội và gây khó khăn lớn cho chính công tác tư tưởng. Những thông tin xấu. Có những bài viết "mượn gió bẻ măng”. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá Đảng ta. những người tự coi mình là "sĩ phu”. Có loại chửi bới chế độ. xuyên tạc trên các lĩnh vực. giúp họ dễ dàng nhận biết bản chất của vấn đề. phát triển và bảo vệ Tổ quốc. số trí thức này. 43 . phức tạp. Việc nhận diện loại thông tin phản tuyên truyền. uy tín của Đảng trong lòng nhân dân. tự do tán phát trên mạng Internet có thể gây hoang mang cho một bộ phận công chúng. Nhưng cũng có không ít những bài được đầu tư chuẩn bị công phu nhằm tấn công trực diện vào mặt trận tư tưởng lý luận. từng bước ngăn chặn chiến thuật gây nhiễu loạn thông tin. trên dưới một lòng vì sự nghiệp xây dựng. vì lợi ích của đất nước và xã hội. một mặt. Trước những sự việc. Chính phủ đã quy định cơ chế phát ngôn đối với các cơ quan nhà nước. làm cho người đọc hoài nghi con đường phát triển của đất nước và mục tiêu cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. chính xác. Cần sử dụng triệt để kênh thông tin của người phát ngôn các bộ. phải trái một cách tâm phục khẩu phục. Chúng thường nhằm vào những phần tử được coi là trí thức. truyền bá loại thông tin phản tuyên truyền. Cách diễn đạt cũng cần được đổi mới phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận thông tin. chúng ta vẫn phải kiên quyết vạch trần âm mưu chế tác. kinh tế. xuyên tạc với ý đồ xấu những vụ việc có thật trong xã hội. tuyên truyền cần bằng nhiều kênh. quan trọng hơn cả vẫn là cung cấp cho họ những thông tin đúng đắn. vững mạnh. định hướng. chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. thù địch của những phần tử cơ hội chính trị. tránh để tin đồn lan truyền mà không có sự giải thích. mặt khác cần thiết phải tìm ra nguồn gốc phát sinh.Chính sự chuẩn bị công phu và bài bản như vậy. Chính phủ. Báo chí và các cơ quan chức năng làm công tác thông tin. Tuy nhiên.

tìm cách tác động vào công tác tổ chức. Sự chống phá của các thế lực thù địch đối với hệ thống chính trị ở nước ta chủ yếu nhằm phủ nhận và loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng. Đến đầu những năm 60 của thế kỷ XX.Thái Bình Dương. lợi dụng các công cụ kinh tế như tài chính. bảo hiểm... phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng phát triển của thời đại. ngân hàng. tiến hành “cách mạng màu” để xóa bỏ hoàn toàn CNXH. “giành quyền tiến công trước”. tiếp tục đẩy mạnh thực hiện DBHB. thúc đẩy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nội bộ. Đó là những biện pháp thích cực làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị. được cập nhật liên tục. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. nên các thế lực thù địch tập trung chống phá hết sức quyết liệt. Để thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam.. đẩy nhanh quá trình tư nhân hoá nền kinh tế. lấy “dân chủ”. chống phá độc lập dân tộc của các nước phát triển theo hướng tiến bộ (từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX đến nay): trên cơ sở điều chỉnh chiến lược toàn cầu. thủ đoạn đó.. Nhận thức đúng đắn về nội dung. tư tưởng Hồ Chí Minh. hợp pháp hóa các tổ chức chính trị đối lập. Lúc đầu. Chúng xuyên tạc. xuyên tạc. “tự chuyển hóa” về lập pháp. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). để gây sức ép. tuyên truyền cho tính ưu việt của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa (TBCN). Chúng sử dụng “mồi 44 . bằng nhiều thủ đoạn thâm độc.. chiến lược DBHB đã trải qua 3 giai đoạn chủ yếu: Giai đoạn hình thành. xúc tiến và trao đổi thương mại. đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.khách quan và trang bị cho họ vốn kiến thức lý luận cơ bản. là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. truyền bá chủ nghĩa tự do mới. Thực tế nhiều năm qua cho thấy. răn đe bằng quân sự là chủ yếu sang thực hiện DBHB để thủ tiêu hệ thống XHCN. đầu tư phát triển. tăng cường can thiệp vào các nước bằng các biện pháp cứng rắn. văn hó Diễn biến hòa bình” (DBHB) là một chiến lược phản cách mạng do các thế lực thù địch tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ XHCN và chống phá các nước phát triển theo hướng tiến bộ bằng các biện pháp phi vũ trang. DBHB ngày càng được chú ý phát triển thành một chiến lược chống cộng hoàn chỉnh. Giai đoạn đẩy mạnh thực hiện chiến lược DBHB. cấm vận” (sau 30-4-1975) không thành công.dân chủ. lôi kéo “những người bất đồng chính kiến” hòng tạo dựng “ngọn cờ đối lập”. Chúng xuyên tạc những quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa Mác . tài chính. đường lối chính trị của Đảng. thúc đẩy “tự diễn biến”. tuyên truyền hệ tư tưởng tư sản. chúng lại lợi dụng “bình thường hoá quan hệ”. chủ nghĩa thực dụng. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị. các thiết chế thương mại. Các thế lực thù địch tìm mọi cách tác động nhằm chuyển hóa hệ thống pháp luật kinh tế. tư tưởng xã hội . tư tưởng Hồ Chí Minh. tiền tệ. tài trợ cho các hoạt động tuyên truyền chống chế độ. các thế lực thù địch đã chọn lĩnh vực chính trị làm khâu đột phá. Qua hơn nửa thế kỷ tồn tại. DBHB trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng. hình thành chế độ đa đảng đối lập. khảo nghiệm chiến lược DBHB để ngăn chặn CNXH (từ cuối những năm 50 đến giữa những năm 80 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch tập trung ngăn chặn CNXH và chủ nghĩa cộng sản bằng biện pháp quân sự là chủ yếu. cán bộ để phân hóa. thuế quan. Song. Ngân hàng thế giới (WB). đồng thời. tập hợp lực lượng chống đối. Giai đoạn thực hiện chiến lược DBHB để xóa bỏ CNXH (từ giữa những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch có sự chuyển hướng trọng điểm từ kiềm chế. gây rối loạn chính trị trong nước. điều kiện để khởi phát “cách mạng màu”. chúng buộc phải chuyển sang gỡ bỏ cấm vận. nhằm chuyển hóa nền kinh tế Việt Nam theo con đường TBCN.. tạo cớ can thiệp từ bên ngoài. Cùng với chống phá về chính trị. mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực của Nhà nước XHCN. Chúng tập trung xuyên tạc. có vị trí quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á . khống chế các quốc gia. “nhân quyền” làm chiêu bài để công kích thể chế chính trị của Việt Nam. coi đó là mũi nhọn trong thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam. tiến hành “cách mạng màu” nhằm thủ tiêu hoàn toàn CNXH. phê phán nguyên tắc tổ chức và hoạt động. chia rẽ nội bộ ta. sẵn sàng “đánh đòn phủ đầu”. chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đã được triển khai thực hiện ở nước ta với nội dung toàn diện. chuẩn bị các yếu tố.Lê-nin. Từ thủ đoạn “bao vây. phủ nhận Cương lĩnh. dân tộc ở những khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng trên thế giới...Lê-nin. các thế lực thù địch chuyển hướng sang tiến hành “chiến lược can dự”. chiến lược DBHB do các thế lực thù địch đề xuất và tổ chức thực hiện nhằm ngăn chặn. Chúng tìm cách công khai hóa. phủ nhận chủ nghĩa Mác . tiền tệ quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). chiến lược đó được mở rộng ra đối với các nước độc lập dân tộc phát triển theo hướng tiến bộ. Chúng tập trung xây dựng lực lượng ngầm. Việt Nam là một nước kiên trì đi theo con đường XHCN. tín dụng. hành pháp và tư pháp theo cơ chế “tam quyền phân lập”. chống phá các nước XHCN. các thế lực thù địch đã tập trung phá hoại ta trên lĩnh vực kinh tế. coi đó là khâu giữ vai trò quan trọng hàng đầu.

tăng cường trách nhiệm. tạo môi trường kinh tế có lợi cho chủ nghĩa tư bản (CNTB). vai trò của sở hữu nhà nước. chia rẽ. Chúng hạ thấp. gây mâu thuẫn giữa Việt Nam với các nước láng giềng. Chúng tập trung xuyên tạc. dân tộc. chủ trương và thành tựu giáo dục . Chúng xuyên tạc. tổ chức ngoại giao nhân dân. tuyên truyền cho tính ưu việt của hệ thống giáo dục . chính sách xây dựng và phát triển văn hóa . chiến sĩ LLVT. gây rối an ninh chính trị. thực hiện răn đe quân sự từ bên ngoài. chúng mua chuộc cán bộ. quan điểm của Đảng. sâu”.đào tạo của Nhà nước ta. giao lưu văn hóa để quảng bá. tìm cách thâm nhập. gây áp lực để làm tan rã. Thực hiện phương châm “lấy chính trị làm đột phá.v. xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. đẩy mạnh đấu tranh phi vũ trang là chủ yếu. không loại trừ khả năng tạo cớ tiến hành chiến tranh xâm lược khi thời cơ chín muồi. Nhận thức đầy đủ âm mưu. tổ chức. học sinh. thúc đẩy “tự chuyển hoá” trong đội ngũ trí thức. chính sách QP-AN của Nhà nước ta. Các thế lực thù địch coi việc thực hiện DBHB trên lĩnh vực quốc phòng . kích động bạo loạn lật đổ. gây cơ sở và phá hoại từ bên trong. thông qua đó. “tự chuyển hóa” bên trong nội bộ ta là chính. Lợi dụng giao lưu về giáo dục . biên chế. kết hợp kích động bạo loạn lật đổ. chủ trương. Chúng còn dùng tiền bạc. kinh tế là mũi nhọn. làm chuyển hóa nội bộ LLVT về nhân sự. sinh viên. chiến lược DBHB của các thế lực thù địch sử dụng phương thức tiến công tổng hợp. Đại tá. kết hợp nhiều thủ đoạn thâm độc để tiến hành DBHB. 178 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) năm 2008. làm tha hoá đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trong bộ máy nhà nước ta. thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.. yếu kém. ly khai. huấn luyện để mua chuộc.đào tạo TBCN. gián điệp. Nhìn tổng quát.an ninh (QP-AN) là khâu then chốt. làm phai nhạt truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. văn nghệ sĩ. cho vay. TS. Chúng tổ chức các hoạt động tình báo. phương án xử trí trong các tình huống QP-AN. các thế lực thù địch sử dụng đa dạng các biện pháp. phủ nhận đường lối. bí mật quân sự. khi gặp tình huống và thời cơ thuận lợi chúng có thể tổ chức lực lượng phản ứng nhanh. khu vực và cộng đồng quốc tế. lôi kéo.xã hội của Đảng và Nhà nước ta. an toàn xã hội ở các địa bàn chiến lược.. đạo đức của xã hội tư sản phương Tây. điều tra bí mật QP-AN. văn hóa. nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ ta. gây xung đột vũ trang để hỗ trợ cho lực lượng phản động bên trong tiến hành bạo loạn ở những địa bàn xung yếu. tôn giáo để kích động quần chúng biểu tình.giai cấp. NGUYỄN XUÂN THÀNH xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh toàn diện nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta và một lần nữa tiếp tục được khẳng định tại Đại hội lần thứ XI. nhằm xây dựng cơ sở xã hội của CNTB ở Việt Nam. Nhà nước với quân đội và công an. hỗ trợ phát triển sở hữu tư nhân và khu vực kinh tế tư nhân. ly khai.. thông qua các chương trình đào tạo. chiến sĩ trong LLVT và nhân dân thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác.. gây mâu thuẫn trong nội bộ lực lượng vũ trang (LLVT).. thúc đẩy “tự diễn biến”. Chúng tìm mọi cách “phi chính trị hóa” quân đội và công an. toàn diện. Chúng tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền bá những quan điểm sai trái. quan điểm QP-AN của Đảng. ngầm. nhất là trong thế hệ trẻ. khuyến khích cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo hướng tư nhân hóa. Các thế lực thù địch coi việc thúc đẩy DBHB trên lĩnh vực văn hóa . lĩnh vực đối ngoại là khâu hỗ trợ quan trọng. phủ nhận vị trí. các vụ gây rối ở 42 Nhà Chung. PGS. Lợi dụng các mối quan hệ. đặc biệt là khả năng phòng thủ đất nước. tại Khu bảo tồn chứng tích tội ác chiến tranh ở Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa (Quảng Bình) năm 2009 v. dân chủ. trật tự. khả năng tác chiến của quân đội.nhử” viện trợ. chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng. Chúng xuyên tạc. dân chủ. tuyên truyền. Chúng xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng. tiếp xúc về QP-AN. sụp đổ chế độ. nhân quyền theo kiểu phương Tây. lôi kéo Việt Nam tham gia các liên minh quân sự. phân tầng và phân hóa xã hội theo mô hình xã hội TBCN. tổ chức tập kích đường không vào những mục tiêu chiến lược của ta. trình độ. Để thực hiện có 45 . ngoại giao là hỗ trợ”. phủ nhận đường lối. gắn với những đòi hỏi về cải thiện dân chủ. kèm theo điều kiện chính trị. phủ nhận đường lối. xã hội ở Việt Nam chúng tìm cách tác động hòng thúc đẩy biến đổi cơ cấu xã hội . Chúng lợi dụng mở cửa. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch trong tình hình mới là cơ sở để cán bộ. tổ chức. phóng viên. tôn giáo. tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu.đào tạo.. đầu tư nước ngoài. tuyên truyền. trang bị của LLVT. Chúng sử dụng các tổ chức ngoại giao của chính phủ. chúng mưu toan chuyển hóa tư tưởng của giới trí thức. dựa vào lực lượng đối lập phản động trong nước. Lợi dụng quá trình đổi mới về kinh tế. chuẩn mực văn hóa. Chúng lợi dụng những hạn chế. “mềm. chủ trương và chính sách đối ngoại của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. sở hữu tập thể và thành phần kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể. QP-AN là then chốt. như: ở Tây Nguyên năm 2001 và 2004. các tổ chức phi chính phủ (NGO) để đòi Việt Nam thực hiện các giá trị tự do. sai lầm của chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách dân tộc. nhân quyền làm ngòi nổ.xã hội là khâu quan trọng. phổ biến hệ giá trị. thù địch.

. biến đổi khí hậu. chúng ta cần quán triệt và nắm vững những nội dung cơ bản sau: Trước hết. Đại hội XI của Đảng xác định. quá trình xây dựng. Mặt khác. Trên cơ sở phân tích. lâu dài và là yêu cầu tất yếu của cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta. toàn quân phải quán triệt kỹ. hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. yêu cầu bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong thời kỳ mới. nhưng xung đột sắc tộc. Thực tiễn cho thấy. xây dựng nền QPTD là một nhiệm vụ chiến lược cơ bản. QP-AN với kinh tế trong từng chiến lược. thì nền QPTD phải không ngừng được xây dựng. vùng xa. xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược BVTQ. các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống. . Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (sau đây gọi tắt là Báo cáo Chính trị) tại Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Nước ta bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh. phát triển để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. biển đảo. cần nhận thức đầy đủ về bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước trong những năm tới. trong nước. khu vực. Mặt khác. Do vậy. Chừng nào hòa bình còn bị uy hiếp. chú trọng vùng sâu. phức tạp. kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). tôn giáo. xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh (thành phố) vững mạnh. yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và BVTQ trong từng thời kỳ. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI về xây dựng nền QPTD trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH. Đây là vấn đề tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững chắc ở nước ta. kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. toàn dân. chiến tranh cục bộ. cũng như cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH. giải pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với thực tiễn. củng cố nền QPTD luôn có liên quan mật thiết với đặc điểm. an ninh năng lượng. quy hoạch. lật đổ. can thiệp. đánh giá tình hình thế giới. chế độ XHCN còn bị đe dọa.. biên giới. sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp”1. Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính. chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức để có chủ trương.hiệu quả nhiệm vụ đó trong thời gian tới. nắm chắc những nội dung cơ bản về nhiệm vụ xây dựng nền QPTD mà Đại hội XI đã xác định. trước những biến động của tình hình thế giới và trong nước. Hòa bình. khó lường. khủng bố vẫn diễn ra gay gắt. cục diện thế giới đa cực đã 46 . HĐH. an ninh lương thực. hội nhập quốc tế sâu rộng. phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền QPTD vững chắc nhằm: tăng cường sức mạnh quốc phòng-an ninh (QP-AN) cả về tiềm lực và thế trận. tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng.

xã hội. nhưng vẫn bị chi phối bởi các nước lớn.hình thành ngày càng rõ hơn và sẽ tác động lớn đến độc lập. Như vậy. giữ vững hòa bình. trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. bảo vệ Đảng. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. biện pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với điều kiện. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. Hai là. củng cố quốc phòng. đó là: “Bảo vệ vững chắc độc lập. vốn. các mục tiêu. điều kiện bảo đảm cho xây dựng KT47 . Nhưng trước những yêu cầu. thường xuyên của Đảng. Những yếu tố đó tác động trực tiếp. toàn cầu hóa sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ. vận hội vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn. việc đổi mới tư duy về quốc phòng đã góp phần xây dựng nền QPTD của đất nước đạt được những thành tựu quan trọng. thống nhất. nhiệm vụ quốc phòng của nước ta trong thời gian tới cơ bản không thay đổi. thường xuyên của Đảng. chính trị. ngược lại. khó lường. luôn quán triệt và nắm chắc mục tiêu. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt"3. QP-AN. Đất nước ta vừa đứng trước thời cơ. tăng cường sức mạnh QP-AN là cơ sở. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới. làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”2. Từ những dự báo trên đây cho thấy. sự cạnh tranh giữa các nước về kinh tế-thương mại. chủ quyền. khả năng của đất nước và đáp ứng với yêu cầu. ổn định chính trị và an ninh quốc gia. xác định các chủ trương. Vì vậy. chủ động đấu tranh. nhân dân và chế độ XHCN. hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức. Nghị quyết Đại hội XI tiếp tục khẳng định. để xây dựng nền QPTD vững mạnh toàn diện. nhiều chiều đến xây dựng nền QPTD của nước ta. thị trường. Thực tiễn đã chứng minh. sự giành giật tài nguyên. xu thế dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế sẽ tiếp tục phát triển. đối ngoại. sự nghiệp xây dựng và BVTQ của nhân dân ta trong thời gian tới cũng như thời kỳ quá độ lên CNXH sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động phức tạp. nguồn nhân lực…ngày càng gay gắt. “Tăng cường QP-AN là nhiệm vụ trọng yếu. toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. văn hóa. đánh giá đúng đặc điểm tình hình của từng thời kỳ. chủ quyền của các quốc gia. năng lượng. trong đó Quân đội nhân dân. Nhà nước. Đại hội đã nhấn mạnh sự ổn định và phát triển bền vững về mọi mặt đời sống KT-XH là nền tảng để xây dựng nền QPTD vững chắc. tiếp tục đổi mới tư duy. Nhà nước và của toàn dân. trật tự an toàn xã hội. giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu. thách thức cả về kinh tế. Nhà nước và của toàn dân. cần phải dựa trên cơ sở phân tích.

an ninh. dân quân tự vệ rộng khắp. chính quy. có sức chiến đấu cao. đi đôi với xây dựng sự vững mạnh về chính trị. kế hoạch. phát triển. Tuy nhiên. LLQP phải gồm nhiều thành phần. trình độ về mọi mặt. Để tăng cường sức mạnh quốc phòng. Nhiệm vụ QP-AN của đất nước thời gian tới đang đặt ra những yêu cầu mới cần được bổ sung. nhằm từng bước bảo đảm vũ khí. Trên cơ sở xác định phương hướng xây dựng LLVT nhân dân. nghệ thuật quân sự. nâng cao năng lực. Điều đó không chỉ tác động đến mục tiêu bảo vệ của QP-AN. chúng ta không chỉ sử dụng kết hợp các lực lượng đã có. Để thực hiện nhiệm vụ đó. lực lượng và hoạt động đấu tranh bằng nhiều biện pháp. đó là: LLVT nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối. chính sách phát triển KT-XH. quốc phòng ngày nay không chỉ nhằm đối phó với chiến tranh mà trước hết phải đấu tranh có hiệu quả với các tình huống quốc phòng trong thời bình. tinh nhuệ. LLQP là một lực lượng tổng hợp gồm cả LLVT và phi vũ trang thuộc nhiều 48 . để phát huy sức mạnh tổng hợp. đối ngoại mà còn quan hệ đến sự kết hợp giữa nhiều lĩnh vực. nắm vững phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân làm nòng cốt trong lực lượng quốc phòng (LLQP). Nhà nước và nhân dân. lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại. Nghị quyết đã nhấn mạnh những vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc. hoàn thiện các chiến lược QP-AN và hệ thống cơ chế. quy hoạch. cần phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia sẽ ngày càng tăng. giữa nội lực với ngoại lực…Theo đó. việc xuất hiện ngày càng nhiều hơn các yếu tố an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu sẽ quan hệ trực tiếp đến xác định mục tiêu. Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng. Như vậy. đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. với Đảng. chính sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp đánh thắng chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao của các thế lực thù địch. Ba là. trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại cho các LLVT. bảo đảm cho các LLVT được trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước hiện đại"4. từng bước hiện đại. nhiệm vụ và các biện pháp bảo vệ. mà còn phải mở rộng hơn về nội hàm của tạo thế và tạo lực. trong đó có biện pháp vũ trang. có số lượng hợp lý.XH phát triển nhanh và bền vững. trực tiếp về mọi mặt của Đảng. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. Có thể thấy. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng khẳng định tiếp tục xây dựng LLVT nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân: “Cách mạng. Mối quan hệ đó phải được kết hợp chặt chẽ trong từng chiến lược.

Đây là tư duy mới về quốc phòng và quân sự. mà còn phải coi trọng gắn kết với thế trận đối ngoại. sắp xếp các cơ sở kinh tế gắn với yêu cầu QP-AN sẽ nảy sinh các mâu thuẫn giữa quyền lợi chung và riêng. xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. nhưng trước tình hình mới. chính trị. cần tập trung: Tăng cường sức mạnh QP-AN cả về tiềm lực và thế trận. trong khi xây dựng LLVT nhân dân. từ địa phương cho đến toàn quốc. an ninh. khi tổ chức bố trí thế trận QPTD phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa các quy hoạch. lồng ghép hợp lý với dự án xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng. Từ các mối quan hệ như vậy nên LLVT nhân dân có vai trò nòng cốt trong LLQP. nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý luận khoa học an ninh nhân dân. đối ngoại. Thế trận QPTD của nước ta được tổ chức xây dựng toàn diện trên mọi lĩnh vực. việc xây dựng thế trận QPTD phải bảo đảm toàn diện. việc tổ chức xây dựng thế trận QPTD trong thời gian tới cần tiếp tục vận dụng những quan điểm cơ bản của Đảng cho phù hợp với tình hình mới. kế hoạch. thế trận QPTD không chỉ có tổ chức bố trí LLVT mà còn phải kết hợp chặt chẽ với bố trí các lực lượng khác liên quan đến đấu tranh quốc phòng. kinh tế. Bố trí thế trận QPTD ngày nay không những phải kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. thế trận an ninh nhân dân vững chắc.lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng.Quán triệt chủ trương đó. xã hội…. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả thời bình và thời chiến. từng khu vực. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận quốc phòng và kết hợp thế trận QPTD với các thế trận khác. Do vậy. Từ tinh thần của Đại hội XI cho thấy. Trong khi lợi ích của các doanh nghiệp luôn gắn với thị trường và lợi nhuận thì việc bố trí. tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế thì các doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam. Bốn là. chương trình phát triển KT-XH với phương án bảo vệ của QP-AN. xây dựng KVPT tỉnh (thành phố) vững mạnh. Đảng ta luôn coi trọng xây dựng các KVPT tỉnh (thành phố) là một nhiệm vụ trọng 49 . cần phải coi trọng xây dựng các lực lượng khác có liên quan mới tạo được sức mạnh tổng hợp của LLQP. như quân sự. Xuất phát từ mục tiêu. Đặc biệt. văn hóa. địa bàn. trong đó LLVT nhân dân làm nòng cốt. Phát triển đường lối. kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. cũng như thế trận quốc phòng và thế trận quân sự. khi nước ta tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác. Do vậy. nhiệm vụ quốc phòng của nước ta. Vì vậy. QP-AN với kinh tế”5. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng đã xác định: "Xây dựng thế trận QP-AN. về LLQP và LLVT.

một lần nữa Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh phải xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc để BVTQ. HOÀNG XUÂN LÂM 50 . đường lối của Đảng. PGS. Quán triệt sâu sắc chủ trương. nắm vững phương hướng xây dựng LLVT nhân dân làm nòng cốt trong LLQP. quan điểm. TS. phương hướng phù hợp với yêu cầu xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận QPTD và kết hợp với các thế trận khác. thường xuyên. Đây là một nhân tố quyết định sức mạnh của yếu tố chính trị-tinh thần và là sức mạnh căn bản của nền QPTD. góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đại hội XI của Đảng đã xác định chủ trương. Vận dụng các nội dung đó trong xây dựng nền QPTD phải trên cơ sở tiếp tục đổi mới tư duy về quốc phòng để phù hợp với đặc điểm tình hình. Vì vậy. đường lối của Đại hội về xây dựng nền QPTD là cơ sở để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-AN. Trong xây dựng thế trận QPTD. đồng thời để khẳng định chân lý: được lòng dân là có tất cả và mất lòng dân là mất tất cả. nắm chắc mục tiêu. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD. cần phải nắm vững bối cảnh tình hình thế giới và trong nước. Bởi.yếu. đó là những hạt nhân tạo thành nền tảng vững chắc cho thế trận QPTD của cả nước. Đây là những định hướng cơ bản để chỉ đạo chung cho xây dựng nền QPTD đúng với quan điểm.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->