I.

Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự
1. Bài tập 1,2 (SGK –Tr 60)
Theo em thế nào là văn bản tự sự?
A. Ghi lại đầy đủ mọi chi tiết của văn bản tự sự. :

B B. Ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành nội dung chính của văn bản tự sự .
C. Kể lại sáng tạo nội dung của văn bản tự sự. D. Phân tích nội dung của văn bản tự sự.

trung thành nội dung chính ( bao gồm sự việc tiêu biểu và nhân vật quan trọng ) của văn bản tự sự .Vậy thế nào là tóm tắt văn bản tự sự? Tóm tắt văn bản tự sự là dùng lời của mình trình bày một cách ngắn gọn. 2.Ghi nhớ ý 1 SGK.Tr 61 .

Thuỷ Tinh tức giận dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng bị thua.II. cưới Mị Nương rồi đưa về núi. bèn ra điều kiện thách đố để dễ bề lựa chọn. vua Hùng không biết gả con cho ai. Từ đó hằng nămThuỷ tinh dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều thất bại. Sơn Tinh thắng cuộc. Nhà vua muốn kén một chàng rể xứng đáng. . Sơn Tinh và Thuỷ Tinh cùng một lúc đến cầu hôn. Cách tóm tắt văn bản tự sự 1. Cả hai người đều có tài.Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt Vua Hùng thứ mười tám có người con gái đẹp tên là Mị Nương.

về số lượng nhân vật.Th¶o luËn nhãm • Văn bản tóm tắt trên kể lại nội dung của văn bản nào? Vì sao em biết? • So sánh với văn bản đã học ở lớp 6 đoạn văn trên có gì khác? .về độ dài . sự việc .về lời văn .

về lời văn: không trích từ nguyên văn .về độ dài : ngắn gọn hơn .về số lượng nhân vật.Th¶o luËn nhãm • Văn bản tóm tắt trên kể lại nội dung của văn bản Sơn Tinh Thuỷ Tinh • So sánh với văn bản đã học ở lớp 6 đoạn văn trên khác . sự việc: ít hơn .

T ừ đó em hãy cho biết những yêu cầu đối với văn bản tự sự? Đảm bảo tính khách quan: trung thành với nội dung của văn bản tự sự (không thêm bớt chi tiết. không chen vào các ý kiến bình luận khen chê của cá nhân) - . .Đảm bảo tính hoàn chỉnh: bản tóm tắt phải giúp người đọc hình dung được toàn bộ câu chuyện. sự việc không có trong tác phẩm.

Các bước tóm tắt văn bản tự sự Em đã thực hiện như thế nào để tóm tắt văn bản trên? .II.Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt 2. Cách tóm tắt văn bản tự sự 1.

Các bước tóm tắt văn bản tự sự -Bước 1: Đọc kĩ văn bản hiểu đúng chủ đề. -Bước 2: Xác định nội dung chính. -Bước 3: sắp xếp nội dung theo trình tự hợp lí -Bước 4: viết thành văn bản tóm tắt. .

Luyện tập Thực hành các bước để tóm tắt văn bản “ tức nước vỡ bờ” Nội dung: . -Các sự việc : 1. Anh Dậu bị trả về như xác chết.III. Bọn Cai lệ xông vào tróc nã sưu thuế 4.thiếu sưu thuế 2. Nh à Chị Dậu nghèo.Nhân vật : Chị Dậu .Sự việc : Chị Dậu chăm sóc chồng và chống trả bọn Cai lệ.Chị Dậu chăm sóc chồng 3. Chị Dậu liều mạng chống trả .

. VÒ nhµ . .Hoàn thành bài tóm tắt.Soạn bài “luyện tập tóm tắt văn bản tự sự”.

.E.  9O2 99 .g3 -3  /:3 3 ..:9:  3:-97. 3 ..9   : $ .38.  :3G4 9:8.  9. -.9 :. .3.g2 8O.3 97 -3 .497O.8 .3 .3  3. E. - E.   : . . 3.:9:  ::23.397 .3...g28O. :395 %...

g3 -!39 8 . '  3a 4393- 9O299 $43- :#3 9 59O29 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful