Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số Với a.Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn và ngược lại.Thế nào là số hữu tỉ? . b ≠ 0 b . b ∈ z .Phát biểu kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân? Trả lời: a . .KIỂM TRA BÀI CŨ .

Tiết 17 Bài 11 .

a. Tính độ dài đường chéo AB. Số vô tỉ. hình vuông ABCD có cạnh AB là một đường chéo của hình vuông AEBF. Xét bài toán Cho hình 5. x .Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai 1. trong đó hình vuông AEBF có cạnh bằng 1 m. Tính diện tích hình vuông ABCD b.

X = 1.4142135623730950488016887… .Người ta đã chứng minh được rằng không có số hữu tỉ nào mà bình phương bằng 2 và đã tính được.

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng thập phân vô hạn không tuần hoàn. Số vô tỉ. Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I 2. Khái niệm về căn bậc 2: 9 9 Tính: 32 = …… (-3)2 = …….Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai 1. 2 2   3  Định nghĩa: 4 =…… 9 2  2 4 − = ……    3 9 Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a .

2. Kết quả: Căn bậc hai của 16 là 4 và -4 * Số a có đúng hai căn bậc là a (>0) và a (<0) Số 0 chỉ có một căn bậc hai là : 0 = 0 Ví dụ: Số dương 4 có hai căn bậc hai là 4 = 2 và− 4 Chú ý: Không được viết 4 = ±2 =2 − . Khái niệm về căn bậc hai: Đinh nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 ? 1 =a Tìm các căn bậc hai của 16. Khái niệm về căn bậc hai 1.Bài 11: Số vô tỉ. Số vô tỉ.

10.Căn bậc hai của 3 là 3 và − 3 . Khái niệm về căn bậc hai: ? 2 Vi ết các căn b ậc hai c ủa 3.Căn bậc hai của 10 là 10 và − 10 .2.Căn bậc hai của 25 là 25 = 5 và − 25 = −5 . 25 Kết quả: .

. nên . 25 2… b. hãy hoàn thành bài tập sau a. … 2  Vì 3  = 49 = 5 nên 49 ……. Vì 7 2 c.. Vì 1 d... Vì 5 2 = 25 ……... = 7 1 1 1 = …..Bài tập 82: Theo mẫu: Vì 22 = 4 nên 4 = 2 . nên ……… = …… 9 9 3 . nên = …… 2 4 2 4 = ….

Những số nào có căn bậc hai ? .Cho ví dụ về số vô tỉ? .Định nghĩa căn bậc hai của một số a không âm ..Thế nào là số vô tỉ ? Số vô tỉ khác số hưu tỉ như thế nào ? .

192 SBT . phân biệt só hữu tỉ và số vô tỉ. Độc mục “ Có thể em chưa biêt” -Bài tập vệ nhà: + Bài số 83. 84.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: . 42 SGK + Bài số 106.Cần nắm vững căn bậc hai của một số a không âm. 107 trang 18. compa. . so sánh.Tiết sau mang thức kẻ. 85. 86 trang 41.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful