Phát biểu kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân? Trả lời: a . b ≠ 0 b .KIỂM TRA BÀI CŨ . b ∈ z . .Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số Với a.Thế nào là số hữu tỉ? .Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn và ngược lại.

Tiết 17 Bài 11 .

trong đó hình vuông AEBF có cạnh bằng 1 m. hình vuông ABCD có cạnh AB là một đường chéo của hình vuông AEBF. a. Xét bài toán Cho hình 5. Tính diện tích hình vuông ABCD b.Bài 11: Số vô tỉ. x . Khái niệm về căn bậc hai 1. Tính độ dài đường chéo AB. Số vô tỉ.

X = 1.Người ta đã chứng minh được rằng không có số hữu tỉ nào mà bình phương bằng 2 và đã tính được.4142135623730950488016887… .

Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I 2. Số vô tỉ.Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai 1. 2 2   3  Định nghĩa: 4 =…… 9 2  2 4 − = ……    3 9 Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a . Khái niệm về căn bậc 2: 9 9 Tính: 32 = …… (-3)2 = ……. Số vô tỉ là số viết được dưới dạng thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Khái niệm về căn bậc hai: Đinh nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 ? 1 =a Tìm các căn bậc hai của 16.Bài 11: Số vô tỉ. 2. Số vô tỉ. Kết quả: Căn bậc hai của 16 là 4 và -4 * Số a có đúng hai căn bậc là a (>0) và a (<0) Số 0 chỉ có một căn bậc hai là : 0 = 0 Ví dụ: Số dương 4 có hai căn bậc hai là 4 = 2 và− 4 Chú ý: Không được viết 4 = ±2 =2 − . Khái niệm về căn bậc hai 1.

10.Căn bậc hai của 3 là 3 và − 3 .Căn bậc hai của 10 là 10 và − 10 . Khái niệm về căn bậc hai: ? 2 Vi ết các căn b ậc hai c ủa 3.2. 25 Kết quả: .Căn bậc hai của 25 là 25 = 5 và − 25 = −5 .

Vì 5 2 = 25 ……. Vì 1 d.. … 2  Vì 3  = 49 = 5 nên 49 …….. nên = …… 2 4 2 4 = …. nên . nên ……… = …… 9 9 3 . = 7 1 1 1 = …...Bài tập 82: Theo mẫu: Vì 22 = 4 nên 4 = 2 . Vì 7 2 c.. hãy hoàn thành bài tập sau a. 25 2… b...

Thế nào là số vô tỉ ? Số vô tỉ khác số hưu tỉ như thế nào ? .Cho ví dụ về số vô tỉ? ..Những số nào có căn bậc hai ? .Định nghĩa căn bậc hai của một số a không âm .

so sánh. 85. 107 trang 18.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: . . phân biệt só hữu tỉ và số vô tỉ. 192 SBT . Độc mục “ Có thể em chưa biêt” -Bài tập vệ nhà: + Bài số 83. 84. compa. 42 SGK + Bài số 106.Cần nắm vững căn bậc hai của một số a không âm. 86 trang 41.Tiết sau mang thức kẻ.