HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN (Số tiết: 06) 1.1.

Một số khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin kế toán 1.1.1. Khái niệm về hệ thống Hệ thống là một khái niệm thường được sử dụng trong đời sống và chúng ta có thể xem “hệ thống là một tập hợp các thành phần phối hợp với nhau để hoàn thành một loạt các mục tiêu”. Ví dụ: - Hệ thống khuyếch đại âm thanh: Loa, bộ khuyếch đại, micro… nhận đầu vào là âm thanh nhỏ và mục tiêu của hệ thống là làm khuyếch đại âm đó ở đầu ra. - Hệ thống giao thông: Đường, cầu, cảng, xe, tầu… mục tiêu của hệ thống là vận chuyển con người hàng hóa… từ nơi này đến nơi khác Một hệ thống bất kỳ có ba đặc điểm sau: Có các thành phần bộ phận (hoặc những điểm hữu hình). Tiến trình xử lý (hay phương pháp) để phối hợp các thành phần theo cách đã quy định. Mục tiêu hoặc đối tượng của hệ thống. Lý thuyết hệ thống có đưa ra những khái niệm liên quan như sau: a. Hệ thống con và hệ thống cha Trong một hệ thống lớn sẽ bao gồm những hệ thống nhỏ bên trong nó, hệ thống tồn tại ở nhiều cấp bậc khác nhau. Các thành phần của nó cũng có thể là hệ thống với các đặc điểm khác nhau. Các hệ thống cấp thấp hơn trong một hệ thống là những hệ thống con, nó cũng có tiền trình phối hợp các thành phần bộ phận để đạt được mục tiêu của nó. Khái niệm hệ thống con, hệ thống cha phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi cá nhân khi tiếp cận hệ thống đó. - Ví dụ: Hệ thống giao thông có các hệ thống con là hệ thống giao thông đường bộ, hệ thống giao thông đường thủy… Hệ thống thông tin kế toán có hệ thốn kế toán tài chính và kế toán quản trị là 2 hệ thống con b. Đường biên và nơi giao tiếp

- Đường biên: nhằm phân cách hệ thống này với hệ thống khác. Trong hệ thống con, đường biên giúp nhận dạng các thành phần của hệ thống. Xác định đường biên của hệ thống phụ thuộc vào đặc điểm và vị trí của hệ thống trong tổ chức. - Nơi giao tiếp: là nơi gặp nhau giữa các đường biên của hệ thống con. Nơi giao tiếp nối kết các hệ thống con hoặc các thành phần bộ phận. c. Phân loại hệ thống Hệ thống có nhiều dạng khác nhau nhưng có thể được phân loại thành bốn dạng cơ bản sau: - Hệ thống đóng: là hệ thống cô lập với môi trường. Nó không có nơi giao tiếp với bên ngoài, không tác động khỏi đường biên và các tiến trình xử lý sẽ không bị môi trường tác động. Khái niệm hệ thống đóng chỉ mang tính chất lý luận bởi thực tế các hệ thống đều tác động qua lại với môi trường theo nhiều cách khác nhau. - Hệ thống liên kết đóng: là hệ thống có sự tác với môi trường thông qua các giao thức đã định trước và kiểm soát được (tính liên kết). Tuy nhiên, khi hệ thống đang vận hành thì môi trường không thể can thiệp vào sự vận hành của hệ thống (tính đóng). - Hệ thống liên kết đóng phản hồi: các hệ thống thường có thông tin đầu ra là kết quả sử dụng hoặc là dữ liệu đầu vào cho một hệ thống xử lý kế tiếp. Hệ thống liên kết phản hồi có thông tin đầu ra còn có thể tác động trở lại đối với các dữ liệu đầu vào không hợp lệ. - Hệ thống mở: là hệ thống không kiểm soát sự tác động qua lại của nó với môi trường. Ngoài việc thể hiện quan hệ qua quá trình nhập liệu và kết xuất, hệ thống thường bị nhiễu loạn hoặc không kiểm soát được, ảnh hưởng đến quá trình xử lý của nó. Hệ thống được thiết kế tốt sẽ hạn chế các tác động của sự nhiễu loạn. Trên cơ sở bốn kiểu hệ thống cơ bản, người ta có thể liên hệ nhiều hệ thống với nhau. Ví dụ: hệ thống đóng có quan hệ có thể có các thành phần là hệ thống đóng có quan hệ, hệ thống mở và hệ thống kiểm soát phản hồi. 1.1.2. Hệ thống thông tin a. Khái niệm: Hệ thống thông tin bao gồm tập hợp những thành phần có quan hệ với nhau nhằm thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin cho người sử dụng. b. Các thành phần của hệ thống thông tin

Đặc điểm của hệ thống thông tin + Mục tiêu: Thông tin gì.1. + Xử lý thông tin là quá trình: Thu thập. chuyển báo cáo cho giám đốc: Ví dụ: điểm của một lớp là dữ liệu muốn thành thông tin thì cần phải sắp xếp phân loại giỏi. hệ thống thông tin kế toán). + Đầu vào: Dữ liệu liên quan phù hợp + Qui trình xử lý thông tin . khá trung bình… c. cung cấp cho ai? (Hệ thống thông tin quản lý. luân chuyển như thế nào? Ví dụ: phiếu xuất kho chuyển về phòng kế toán. lưu trữ dữ liệu + Quá trình xử lý thông tin tạo dòng thông tin: Thông tin gì. ghi sổ chi tiết vật tư. tổng hợp. con số. phân loại.Hình 1. hình ảnh… chưa được xử lý để phù hợp với người sử dụng + Thông tin: Dữ liệu được sắp xếp phù hợp với người sử dụng. Các thành phần của hệ thống thông tin + Dữ liệu đầu vào: Những sự kiện. tổng hợp báo cáo xuất vật tư.

Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống có nhiệm vụ cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc quản lý điều hành một tổ chức. truyền thông) thông tin. tiến hành tính toán trên các nhóm chỉ tiêu.1. tổ chức. tạo ra các thông tin mới. sửa chữa. . hỗ trợ quá trình ra các quyết định của các cấp quản lý thông qua việc cung cấp thông tin để hoạch định. lưu trữ. hệ thống truyền thông hoặc cũng có thể là sổ sách giấy tờ bằng tay. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý là một hệ thống thông tin bao gồm các thành phần có quan hệ với nhau được thiết lập trong một tổ chức nhằm hỗ trợ cho các hoạt động chức năng của một tổ chức.+ Các thiết bị xử lý (thu thập. Với hạt nhân là cơ sở dữ liệu hợp nhất. + Thay đổi. + Con người tham gia xử lý thông tin + Môi trường hệ thống: bên ngoài hệ thống và thường có ảnh hưởng tác động tới hệ thống. + Phân phối và cung cấp thông tin. Thành phần chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống thông tin quản lý là một cơ sở dữ liệu hợp nhất chứa các thông tin phản ánh cấu trúc nội tại của hệ thống và các thông tin các hoạt động diễn ra trong hệ thống.3. hệ thống thông tin quản lý có các chức năng chính: + Thu thập. hệ thống thông tin quản lý có thể hỗ trợ cho nhiều lĩnh vực chức năng khác nhau và có thể cung cấp cho các nhà quản lý công cụ và khả năng dễ dàng truy cập thông tin. 1. thực hiện và kiểm soát quá trình hoạt động của tổ chức. tính toán. phân tích và lưu trữ các thông tin một cách hệ thống nhữgn thông tin có ích được cấu trúc hoá để có thể lưu trữ và khai thác trên các phương tiện tin học. Lưu ý: các thiết bị ở đây có thể là hệ thống máy tính điện tử.

tính mềm dẻo của hệ thống và tính toàn vẹn. đầy đủ của hệ thống.Chất lượng của hệ thống thông tin quản lý được đánh giá thông qua tính nhanh chóng trong đáp ứng các yêu cầu thông tin. Ví dụ: hệ thống thông tin quản lý trong một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần xác định các mảng: Phân cấp quản lý trong một doanh nghiệp: .

.

4. các dự định xây dựng hệ thống thông tin được triển khai thực hiện trong thực tế. hệ thống thông tin cũ cần phải được thay thế bởi hệ thống thông tin mới hoặc nâng cấp. nó có một cuộc sống cùng với các chu kỳ sống có những đặc trưng riêng. nhà quản lý và các lập trình viên cùng nghiên cứu. khảo sát. . luôn gặp phải sự thay đổi về thông tin (thay đổi về dung lượng.Giai đoạn chuẩn bị: Giai đoạn này tình từ khi trong tổ chức xuất hiện nhu cầu xây dựng hệ thống thông tin mới nhằm cung cấp thông tin chính xác. Nhưng đó là các hiểu chưa chính xác về hệ thống thông tin kế toán. .Các giai đoạn xây dựng hệ thống thông tin quản lý: Hệ thống thông tin quản lý cũng như bất kỳ hệ thống nào khác. cấu trúc) và những sửa chữa trong hệ thống làm cho nó trở nên cồng kềnh. cài đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng. 1. a. Như vậy. thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin quản lý.Giai đoạn hình thành và phát triển: Trong giai đoạn này. phân tích. kịp thời cho việc điều hành các hoạt động sản xuất trong tổ chức. Ta có thể chia cuộc sống.Giai đoạn khai thác và sử dụng: Thông thường đây là giai đoạn dài nhất trong vòng đời của hệ thống thông tin quản lý. Hệ thống thông tin được thử nghiệm. nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán được xem là vi tính hoá hệ thống kế toán trong doanh nghiệp. Vì vậy. Nó được sinh ra. hệ thống được bảo trì hoặc sửa chữa để phù hợp với sự thay đổi về thông tin hoặc nhu cầu thông tin. Trong giai đoạn này hệ thống được vận hành phục vụ cho nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin trong tổ chức. hoạt động kém hiệu quả.Khái niệm về hệ thống thông tin kế toán Hệ thống thông tin kế toán là việc thu thập các dữ liệu và xử lý các thông tin cần thiết cho người sử dụng.1. Trong quá trình sử dụng. . Hệ thống thông tin kế toán Có ý kiến cho rằng hệ thống thông tin kế toán là phần giao của hai mảng: kế toán và hệ thống thông tin. Các chuyên gia phân tích hệ thống.Giai đoạn thay thế: Trong quá trình sử dụng và khai thác hệ thống. . hiện đại hơn. hay còn gọi là vòng đời của hệ thống thông tin quản lý ra các giai đoạn như sau: . phát triển và cuối cùng thì bị thay thế hay bị loại bỏ bởi hệ thống khác tiên tiến hơn.

chi phí và dự đoán doanh số các thị trường. Bên cạnh đó thông tin kế toán còn cung cấp những thông tin rất hữu dụng cho những người làm công việc không có sự liên quan đến kế toán như tài chính. làm sao để xử lý các thông tin đó.2: Hình mô tả cách thức nhìn nhận hệ thống thông tin kế toán 1. tổng hợp về vấn đề hàng tồn kho. tổng hợp phân tích. Kế toán còn giúp giải quyết các thông tin không liên quann đến kế toán như là lập dự toán về các khoản thu chi tiền mặt của công ty. phân tích các chi phí về lương và các lợi ích mang lại của người lao động. tổng hợp và phân tích các thông tin về doanh thu. các điều kiện mua bán và thanh toán. * Nghiên cứu thị trường – Thống kê bán hàng. kế toán chi phí và kế toán thuế. kế toán các khoản phải thu. Kế toán Kế toán bao gồm các lĩnh vực về kế toán tài chính. phân tích biến động chi phí sản xuất. thiết lập các báo cáo tài chính.Để hiểu rõ thuật ngữ này cần xem xét khái niệm này trên khái niệm về hệ thống. kế toán các khoản phải trả. thông tin về chi phí và dự toán về doanh thu. Ví dụ để quyết định mua một thiết bị văn phòng người ta quyết định cần các thông tin về người bán. kế toán quản trị. các chi phí có liên quan. hệ thống thông tin kế toán sẽ giải quyết các việc đó. hàng tồn kho. Có thể tóm tắt như sau: *Tài chính – Dự toán về tiền và các khoản thu chi thực tế làm cơ sở phân tích. Kế toán Hệ thống thông tin kế toán Hệ thống thông tin Hình 1. thông tin và kế toán. lập kế hoạch chiến lược… Thách thức lớn nhất của kế toán là làm sao đưa được các thông tin tốt nhất cho những người cần thông tin (bên trong doanh nghiệp và bên ngoài doanh nghiệp). Hệ thống thông tin kế toán được thiết lập để cung cấp thông tin cho các lĩnh vực này. nghiên cứu thị trường. báo cáo quản trị. Có thể thấy rằng hệ thống thông tin kế toán tạo lập các dữ liệu về bảng lương cho các nhân viên trong công ty. dự toán tổng thể. nhân sự. . ghi nhận các thanh toán trên sổ cái.

các phương pháp xử lý. Ví dụ để đánh giá lớp học cách thông thường là kiểm tra. máy móc. tùy trường hợp. Để hữu dụng các dữ liệu cần được quá trình xử lý để trở thành thông tin. * Sản xuất – Tổng hợp thông tin về hàng tồn kho. và phân tích chi phí sản xuất. các phần tử tương tác với nhau và cùng hoạt động để hướng tới mục đích chung. các quy tắc. dữ liệu. tuy nhiên các thông tin nhận được liệu có chính xác tuyệt đối? Một ví dụ khác. thuật ngữ hệ thống thường liên tưởng đến hệ thống máy tính. ví dụ các điểm thi của một lớp học. hay các thông tin mang tính dự đoán là cơ sở cho việc ra quyết định. Hệ thống là một tập hợp vật chất và phi vật chất như người. các dữ liệu sẽ được hệ thống thông tin ghi lại.* Quản lý nhân sự – Phân tích bảng lương (phân tích lợi ích mang lại của từng cá nhân) các dự án trong tương lai và dự toán chi phí nhân sự. cộng trung bình và nhóm lại thành các nhóm để đánh giá trình độ học của lớp. Hệ thống Trong lĩnh vực kế toán. Thông tin Khái niệm dữ liệu dùng để chỉ các ghi nhận thô về các dữ kiện sự kiện chưa được xử lý. quy trình xử lý. Kiểm toán nội bộ có thể so sánh kết quả ghi nhận bảng chấm công và bảng lương để chắc rằng các việc trả lương đã được tính toán đúng. tuỳ các nhận thức mà cách xử lý khác nhau. hay giá giao dịch ngày gần nhất để đánh giá? Dữ liệu thô rất quan trọng vì nó là cơ sở cho dấu vết kiểm toán. công nghệ thông tin ngày nay đã thay đổi trong mọi công việc. hay tổng kết thống kê. Mặc dù thông tin là quan trọng nhưng các thông tin cần phải được xử lý vì người sử dụng cần các thông tin tài chính đã được tổng hợp. ví dụ các điểm thi được phân loại. . chẳng hạn. 3. thông tin. Trong hệ thống. đánh giá giá trị cổ phiếu mà một công ty đang sử hữu có thể lấy giá trung bình của các ngày giao dịch gần đây. 2. Làm thế nào để xử lý các dữ liệu thành thông tin có ích? Không có một câu trả lời chung. hệ thống thông tin sẽ gắn kết với máy chấm công của công ty ghi lại toàn bộ thời gian của nhân viên và tiến hành tính lương và các khoản trích theo lương. giá trị mà công ty đã thanh toán để có cổ phiếu này. gọi là các phần tử của hệ thống.

tổ chức và tính toán ĐẦU RA Thông tin cho việc ra quyết định xuất. Ta có thể hiểu hệ thống thông tin là hệ thống mà mối liên hệ giữa các thành phần cũng như giữa nó với các hệ thống khác là sự trao đổi thông tin. Các hệ thống thông tin kế toán hiện đại cơ bản dựa vào các bước trên nhưng được hỗ trợ bởi các máy tính.2). .ĐẦU VÀO Dữ liệu thông tin từ các nguồn xuất nhập XỬ LÝ Sắp xếp. nhập Hình 1. Ví dụ. thông tin được lưu chuyển in ra hoá đơn và tổng hợp lên báo cáo tài chính của cửa hàng. thiết bị máy móc được thiết kế nhằm biến đổi dữ liệu tài chính và các dữ liệu khác thành thông tin (Hình 1.2: Hình dùng để mô tả ba giai đoạn trong quá trình xử lý Công việc xử lý dữ liệu thường được trải qua các bước sau: (1) – thập liệu các thông tin thô vào (2) – tiến hành xử lý các thông tin và (3) – cho các thông tin có ý nghĩa. Hệ thống thông tin: là hệ thống mà mục tiêu tồn tại của nó là cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của con người trong một tổ chức nào đó. Một điều cần lưu ý là cho dù máy tính là công cụ giúp tăng tính hiệu quả xử lý dữ liệu nhưng chúng cũng tạo ra một số rắc rối: Như máy không thể hiệu chỉnh được những thông tinh sai do nhập lệnh sai (ví dụ: nhập nhầm só ngày công 28 thành -28). Một hệ thống thông tin kế toán được hiểu là tập hợp các nguồn lực như con người. các cửa hàng bán lẻ bán hàng trên mạng sử dụng các trang web để khách hàng đặt hàng. nhập liệu máy tính điện tử sẽ gây khó khăn trong việc tìm lại dấu vết kiểm toán. xử lý để thực hiện việc giao hàng. thông tin khách hàng đặt hàng sẽ được lưu trữ. 4.

dưới quyền chủ động tuyệt đối của con người để thực hiện các chức năng ghi nhận. theo dõi mọi biến động về tài sản.3. Nhiều thông tin cần cho các nhà quản trị để kiểm soát tài chính và hoạt động của tổ chức doanh nghiệp đều do hệ thống thông tin kế toán cung cấp. lưu trữ và truyền đạt thông tin kinh tế tài chính trong một tổ chức kinh doanh sản xuất hay hành chính sự nghiệp. xử lý. M« h×nh hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n tù ®éng ho¸ ) HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n Nói đến hệ thống thông tin kế toán hiện đại là nói đến hệ thống thông tin có sử dụng công nghệ thông tin. Kiểm soạt nội bộ tốt là chìa khoá để quản trị có hiệu quả một tổ chức. Nó cho phép ghi chép. . nguồn vốn và quá trình hoạt động của tổ chức. C¸c thñ C¬ së c¸o tôc d÷ liÖu sæ tµi s¸ch) chÝnh H×nh 1. Hệ thống thông tin kế toán cũng thể hiện vai trò chủ đạo của nó trong quá trình kiểm soát bên trong tổ chức doanh nghiệp. b¸o g tõ.Th«n g tin D÷ PhÇn PhÇn kÕ cøng mÒm liÖu to¸n (B¸o kÕ Con c¸o to¸n ng­êi qu¶n (Chøn trÞ.

quy mô và loại hình khác nhau đều tương tự nhau ở các góc độ sau: . công việc kế toán. .Phương pháp kế toán: là cách thức và thủ tục cụ thể để thực hiện từng nội dung.Mô hình xử lý hệ thống thông tin kế toán trong các tổ chức doanh nghiệp với tính chất. Lập chứng từ là công việc đầu tiên của kế toán. Kiểm kê tài sản là việc cân đong đo đếm số lượng. + Chứng từ kế toán: (phương pháp chứng mình nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành) Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin (băng. . mỗi tài khoản là một đơn vị lưu trữ thông tin về chỉ tiêu báo cáo.Phương pháp xử lý thông tin: thủ công hoặc tự động đối với sự trợ giúp của máy tính. Kiểm kê tài sản nhằm phát hiện các chênh lệch giữa số thực tế và ghi trên sổ kế toán. giá trị của tài sản nguồn hình thanh tài sản đối với số liệu trên sổ kế toán. đĩa. + Tính giá thành các đối tượng kế toán Tiền tệ là thước đo định giá tài sản xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp + Tài khoản: thực chất là phương pháp lưu trữ thông tin. + Kiểm kê tài sản (phương pháp xác định số thực có của tài sản tại một thời điểm). thẻ thanh toán…) phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành làm căn cứ ghi sổ kế toán. xác nhận và đánh giá chất lượng. + Ghi sổ kép: phương pháp phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản (ít nhất 2 tài khoản).

thẻ. Qui trình * HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n m¸y tÝnh: Nguån lùc chñ yÕu lµ m¸y tÝnh c¸c c«ng viÖc ghi chÐp. b.+ Báo cáo tài chính là phương pháp khái quát tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. (phổ biến từ 1980 trở về trước). sổ. bảng. tæng hîp lËp b¸o c¸o ®Òu ®îc m¸y tÝnh thùc hiÖn vµ lu tr÷ díi d¹ng c¸c tËp tin. . Lịch sử phát triển của hệ thống thông tin kế toán * Hệ thống thông tin kế toán thủ công: Nguồn lực chủ yếu là con người và các công cụ tính toán con người thực hiện các công việc kế toán Dữ liệu trong các hệ thống này được ghi chép thủ công lưu trữ dưới hình thức chứng từ.

tæng hîp vµ tr×nh bµy phï hîp víi tõng ngêi sö dông th«ng tin. b¶o tr× hÖ thèng. xử lý. xö lý vµ truyÒn th«ng tin kinh tÕ vÒ mét tæ chøc tíi mét ph¹m vi réng r·i ngêi sö dông cho môc tiªu qu¶n trÞ hoÆc ®Çu t. . Ngoµi vai trß chñ ®¹o lµ ®iÒu kiÓn. lµ mét nh©n tè quan träng lµm thay ®æi ho¹t ®éng x· héi ngµy nay. NÕu thiÕu 1 trong 2 nguån lùc nµy th× hÖ thèng sÏ kh«ng ho¹t ®éng ®îc. Trong thêi ®¹i hiÖn nay c«ng nghÖ th«ng tin ®· t¸c ®éng ®¸ng kÓ ®Õn c«ng viÖc cña kÕ to¸n vµ ngêi lµm kÕ to¸n ®îc xem nh lµ nh÷ng nh©n viªn xö lý d÷ liÖu. tÝnh cíc vµ in hãa ®¬n ®iÖn tho¹i… * HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n trªn nÒn m¸y tÝnh: nguån lùc chñ yÕu lµ con ngêi vµ m¸y tÝnh. M¸y tÝnh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc díi sù ®iÒu khiÓn.VÝ dô: HÖ thèng chÊm c«ng. 1. cung cấp thông tin tới các bộ phận C«ng nghÖ th«ng tin lµ kh¸i niÖm dïng ®Ó chØ c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng vµ phÇn mÒm ®îc sö dông trong hÖ thèng th«ng tin ®îc vi tÝnh ho¸.2. thu thËp. Hệ thống thông tin kế toán thu thập. hÖ thèng giao dÞch ATM. KÕ to¸n nh lµ mét hÖ thèng th«ng tin sÏ x¸c ®Þnh.Vai trò của Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp 1.1. ®ßi hái c¸c th«ng tin ®îc xö lý ph¶i cã ®é chÝnh x¸c cao.2. C«ng nghÖ th«ng tin lµm thay ®æi ho¹t ®éng th¬ng m¹i trong thêi ®¹i míi. kiÓm so¸t con ngêi cßn cã nhiÖm vô nhËp liÖu mµ hÖ thèng m¸y tÝnh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc b¶o mËt. kiÓm so¸t cña con ngêi.

HÖ thèng th«ng tin thÞ trêng. C¸c hÖ thèng th«ng tin chuyªn chøc n¨ng nµy ®Òu cung cÊp d÷ liÖu ®Çu vµo cho hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n vµ nh÷ng d÷ .Th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp c¬ së cho c¸c nhµ qu¶n lý ra quyÕt ®Þnh:lËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. trong ®ã x¸c ®Þnh râ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mét thêi kú kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. so¹n th¶o v¨n b¶n ph¸p luËt phï hîp nh chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t. .HÖ thèng th«ng tin nh©n lùc. c¸c nhµ ®Çu t tiÕp hay kh«ng ®Çu t vµo doanh nghiÖp. NhiÒu tæ chøc doanh nghiÖp ®· x©y dùng c¸c ph©n hÖ th«ng tin qu¶n lý cho tõng lÜnh vùc chøc n¨ng nghiÖp vô. tõ nh÷ng vÊn ®Ò cã cÊu tróc nh “Bao giê th× cÇn mua thªm hµng vµ mua bao nhiªu ®Ó bæ sung vµo kho nh»m ®¶m b¶o møc tån kho tèi thiÓu” hay nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng cã cÊu tróc nh “Cã nªn ®a mét c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt hay kh«ng?” Th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp c¬ së cho c¸c nhµ ®Çu t ra quyÕt ®Þnh: Trªn c¬ së c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp c¬ së ®Ó Nhµ níc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin trî gióp cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh trong nh÷ng lÜnh vùc chøc n¨ng ®ã nh: . cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng cña chóng cho nhau.HÖ thèng th«ng tin s¶n xu©t. C¸c hÖ thèng th«ng tin chuyªn chøc n¨ng nµy kh«ng ®éc lËp víi nhau vÒ mÆt vËt lý mµ thêng chia sÎ víi nhau c¸c nguån lùc chñ yÕu cña hÖ thèng vµ tÊt c¶ chóng ®Òu cã mèi quan hÖ qua l¹i víi hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n. ®a ra quyÕt ®Þnh ë tÊt c¶ c¸c møc qu¶n lý. nh»m ®¶m b¶o cho toµn bé tæ chøc doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Chóng cã mèi liªn quan rµng buéc chÆt chÏ víi nhau. chÝnh s¸ch thuÕ… Trong mçi tæ chøc doanh nghiÖp ®Òu cã nh÷ng lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c nhau víi nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nhau. t×nh h×nh sö dông vèn.HÖ thèng th«ng tin tµi chÝnh. . .

hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n cã nhiÖm vô biÕn ®æi chóng thµnh th«ng tin ë d¹ng c¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. . Nã cung cÊp: .B¸o c¸o vÒ l¬ng vµ thuÕ thu nhËp cho hÖ thèng th«ng tin nh©n lùc. dÞch vô ra . . th«ng tin vÒ s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. thuÕ B¸o c¸o qu¶n trÞ QuyÕt ®Þnh qu¶n trÞ Th«ng tin tõ m«i tr­ êng B¸o c¸o tµi chÝnh Ban gi¸m ®èc Chñ thÓ qu¶n lý HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n phôc vô qu¶n lý Thu thËp L­u tr÷ Xö lý TruyÒn vµ nhËn th«ng tin Nguyªn liÖu dÞch vô vµo §èi t­îng qu¶n lý (Ph©n hÖ t¸c nghiÖp) S¶n phÈm.liÖu nµy. . C¸c th«ng tin cßn l¹i kh¸c cÇn cho c¸c hÖ thèng th«ng tin chuyªn chøc n¨ng trªn sÏ ®îc thu thËp thªm tõ m«i trêng bªn ngoµi cña doanh nghiÖp. b¸n thµnh phÈm. Chóng gi÷ vai trß liªn kÕt hÖ thèng qu¶n trÞ víi hÖ thèng t¸c nghiÖp. 1.2. vÝ dô th«ng tin vÒ së thÝch cña kh¸ch hµng. hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n cïng víi c¸c hÖ thèng th«ng tin chuyªn chøc n¨ng kh¸c t¹o nªn hÖ thèng th«ng tin hoµn chØnh phôc vô qu¶n trÞ doanh nghiÖp.Vai trß liªn kÕt cña hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n trong tæ chøc doanh nghiÖp Th«ng tin tõ m«i tr­ êng ChÝnh s¸ch ®Çu t­. Ngîc l¹i.2. th«ng tin vÒ kÜ thuËt s¶n xuÊt míi hoÆc th«ng tin vÒ thÞ trêng lao ®éng. Nh vËy.B¸o c¸o b¸n hµng cho hÖ thèng th«ng tin thÞ trêng. hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n còng cung cÊp rÊt nhiÒu th«ng tin ®Çu vµo cho c¸c hÖ thèng th«ng tin chuyªn chøc n¨ng nãi trªn. ®¶m doanh nghiÖp Chñ b¶o sù vËn hµnh cña chóng lµm cho tæ Héi ®«ng tiªu trÞ chøc doanh nghiÖp ®¹t ®îc c¸c môcqu¶n ®Ò ra.B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ vµ theo dâi c«ng nî cho hÖ thèng th«ng tin tµi chÝnh.B¸o c¸o vËt t – tån kho vµ th«ng tin vÒ chi phÝ cho hÖ thèng th«ng tin s¶n xuÊt.

bao gåm c¸c nhµ ®Çu t. mµ nhu cÇu th«ng tin cña hä phô thuéc vµo cÊp qu¶n lý. Nhãm bªn trong bao gåm c¸c nhµ qu¶n lý. mµ nhu cÇu th«ng tin cña hä phô thuéc vµo cÊp qu¶n lý hay chøc n¨ng nghiÖp vô cña hä trong doanh nghiÖp. mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i lËp vµ göi theo ®Þnh kú kh«ng ph©n biÖt tr¹ng th¸i së h÷u vµ qui m« doanh nghiÖp. c¸c cæ ®«ng. ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Vai trß liªn kÕt cña hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n trong tæ chøc doanh nghiÖp Nh ®· ®Ò cËp. c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh.4. cã hai nhãm ngêi sö dông th«ng tin kÕ to¸n: nhãm bªn trong vµ nhãm bªn ngoµi doanh nghiÖp. HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n sÏ tãm t¾t vµ läc th«ng tin sao cho c¸c nhµ qu¶n lý ë c¸c cÊp kh¸c nhau nhËn ®îc ®óng th«ng tin hä cÇn ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh. Nhãm bªn ngoµi. c¸c nhµ ®Çu t. theo ®óng d¹ng. c¸c chñ nî hiÖn t¹i vµ t¬ng lai cña doanh nghiÖp.D÷ liÖu nghiÖp vô kÕ to¸n QuyÕt ®Þnh qu¶n trÞ triÓn khai H×nh 1. . chñ së h÷u. c¸c nghiÖp ®oµn lao ®éng vµ c«ng chóng nãi chung. vµo ®óng lóc. Nhãm ngêi sö dông bªn ngoµi doanh nghiÖp phô thuéc vµo mét lîng lín c¸c b¸o c¸o do hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n cña tæ chøc doanh nghiÖp cung cÊp. §a sè c¸c b¸o c¸o nµy lµ b¸o c¸o b¾t buéc. hoÆc ®Çu t cña c¸c chñ doanh nghiÖp. §ã lµ nh÷ng c¨n cø quan träng cho viÖc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý. c¸c chñ nî.

Ngµy nay. trong khi qu¶n lý ë cÊp s¸ch lîc l¹i cÇn nh÷ng th«ng tin chi tiÕt h¬n nh doanh thu h»ng ngµy hoÆc hµng tuÇn theo s¶n phÈm. hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n cßn gióp ph©n tÝch tuæi nî cña tõng kh¸ch hµng ®a ra c¶nh b¸o c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n. VÝ dô bªn c¹nh viÖc ghi nhËn c¸c kho¶n ph¶i thu vµ tæng hîp trªn b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh. trong khi qu¶n lý ë cÊp s¸ch lîc l¹i cÇn nh÷ng th«ng tin chi tiÕt h¬n nh doanh thu quý theo s¶n phÈm hoÆc theo bé phËn. chóng ta cÇn ®Þnh nghÜa mét hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n cña mét doanh nghiÖp lµ viÖc thu thËp xem xÐt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ cña mét doanh nghiÖp. cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u dông cho viÖc ra quyÕt ®Þnh còng nh nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan. vÝ dô tæng doanh thu cña mét bé phËn x¸c ®Þnh. 1. B»ng c¸ch xö lý d÷ liÖu. Các loại hệ thống thông tin kế toán Kế toán trong doanh nghiệp như là một hệ thống thông tin. HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n ®¸p øng nhu cÇu cña ®¬n vÞ vÒ chi phÝ thiÕt lËp. giao diÖn th©n thiÖn dÔ sö dông. hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n theo dâi c¸c th«ng tin phi tµi chÝnh còng ®îc coi träng nh c¸c th«ng tin tµi chÝnh. . lu tr÷ th«ng tin cã thÓ sö dông nhiÒu môc ®Ých.3. ®Æc thï cña hä mµ th«i. hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n ®· t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh cña tæ chøc doanh nghiÖp.Qu¶n lý ë cÊp chiÕn lîc víi nh÷ng ho¹ch ®Þnh chiÕc lîc l©u dµi cÇn ®îc hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp nh÷ng b¸o c¸o kÕ to¸n víi nh÷ng môc tãm t¾t vµ tæng hîp nh tæng doanh thu quý theo s¶n phÈm hoÆc theo bé phËn. v× ph¹m vi qu¶n lý cña cÊp nµy hÑp h¬n vµ qu¶n lý cÊp t¸c nghiÖp chØ cã nhu cÇu th«ng tin liªn quan ®Õn nghiÖp vô riªng. HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n kh«ng chØ gióp ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô tµi ch×nh vµ thÓ hiÖn b¸o c¸o tµi chÝnh mét ®¬n vÞ nã cßn gióp theo dâi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®ang diÔn ra vµ nh÷ng th«ng tin ®Æc biÖt h¬n. Do ®ã. xö lý chóng vµ truyÒn c¸c th«ng tin nµy díi mäi h×nh thøc kh¸c nhau cho nhiÒu ®èi tîng víi mét c¸ch thÝch hîp nhÊt. xö lý chÝnh x¸c vµ nhanh chãng th«ng tin.

Các báo cáo tài chính tổng hợp gồm: + Bảng cân đối kế toán + Báo cáo lãi lỗ (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ . ghi chép. Kế toán là nghệ thuật quan sát. nguyên tắc kế toán được thừa nhận  Các quy định của chính phủ Người cho vay quan tâm đến: . dự đoán và đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực của một tổ chức. . đo lường và truyền đạt các thông tin kinh tế của một tổ chức nhằm phục vụ cho mục đích ra quyết định. người bên ngoài tổ chức được lựa chọn 1 trong 2 dạng thông tin mà kế toán cung cấp.Kế toán là quá chính xác định. Nhóm người sử dụng thông tin kế toán: . Các thông tin này chỉ liên quan đến các sự kiện trong quá khứ và liên quan tới thực thể kinh doanh.Các báo cáo tài chính về một mục cụ thể : Báo cáo chi phí. ban giám đốc Thông tin mà người sử dụng quan tâm: Với những nhu cầu khác nhau như vậy.Bên trong tổ chức: Các nhà quản lý. cách hiểu khách nhau về các báo cáo tài chính . các báo cáo đánh giá về hoạt động Người ngoài tổ chức yêu cầu thông tin chính xác về các nguồn lực do công ty kiểm soát.Bên ngoài tổ chức: Với các nhu cầu về thông tin khác nhau. Mục tiêu của kế toán:  Cung cấp thông tin  Phục vụ cho việc ra các quyết định  So sánh. phân loại tổng hợp các hoạt động của doanh nghiệp và trình bày kết quả của chúng nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định và ra các quyết định đánh giá hiệu quả của một tổ chức. Hệ thống báo cáo cung cấp cho người ngoài doanh nghiệp phải là một hệ thống báo cáo phù hợp một cách toàn diện với bản chất của các báo cáo tài chính và tuân thủ theo :  Các yêu cầu của luật pháp  Các yêu cầu của thị trường chứng khoán  Các chuẩn mực.

Kiểm tra xem doanh nghiệp có tuân thủ theo những nguyên tác và luật lệ chính phủ quy định không? Bên trong tổ chức: Nhà quản lý và các cán bộ trong công ty có trách nhiệm đưa ra những quyết định ở các cấp khác nhau.. Vai trò của quản lý ở khía cạnh phối hợp các nguồn lực được mô tả trong sơ đồ .Xác định mức thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp .Sự ổn định về tài chính của doanh nghiệp trong dài hạn .Khả năng thanh toán của doanh nghiệp. khả năng thanh khoản của tài sản (khả năng chuyển đổi thành tiền) .Có nên mở rộng quan hệ tín dụng không? Có nên tiếp tục cho vay hoặc cho doanh nghiệp mua trả chậm hàng hoá.Khả năng trả lãi vay và chia lợi nhuận .Tiếp tục duy trì hay từ bỏ quyền sở hữu? Cơ quan thuế: . dịch vụ hay không? Nhà đầu tư (Các cổ đông) quan tâm đến: .Khả năng tạo ra doanh thu và mức độ an toàn của đồng vốn đầu tư . Mục đích của công việc quản lý công ty là phối hợp các nguồn lực được cung cấp từ bên ngoài.

kiểm tra.3. tổ chức điều hành và ra quyết định kinh tế. Việc tổ . Các luồng tiền. phân tích và cung cấp thông tin kinh tế. kiểm tra hoạt động hàng ngày.1. xử lý. hệ thống thông tin kế toán được chia làm 2 bộ phận chủ yếu: 1. Thông tin kế toán tài chính Kế toán tài chính là việc thu thập. Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán. Kế toán quản trị là công việc của bản thân đơn vị. Thông qua hệ thống báo cáo theo qui định của pháp luật 1. Thông tin kế toán quản trị nhằm cung cấp cho các nhà quản lý đơn vị trong việc lập kế hoạch. Thuế và các khoản nộp. lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.3. kiểm tra. Doanh thu. Đối tượng nhận thông tin kế toán quản trị bao gồm: Ban lãnh đạo đơn vị và những người tham gia quản lý điều hành. Thông tin kế toán tài chính cung cấp là những thông tin về: Tài sản. thu nhập khác. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.Trong 1 tổ chức. xử lý. Lãi. tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định thông tin kinh tế trong nội bộ đơn vị kế toán.2. chi phí kinh doanh và chi phí khác. Thông tin kế toán quản trị Kế toán tài chính là việc thu thập. phân tích và cung cấp thông tin kinh tế. tài chính bằng các báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán.

hiện vật. dự trữ vật tư. các tổ chức tín dụng. đối thủ cạnh tranh. Người sử dụng Các thành phần bên trong công ty. có tính linh hoạt. Kỳ báo cáo Quý. quản lý. người đầu tư Các báo cáo về cung cấp. chi phí. Tuy nhiên. tháng.chức hệ thống thông tin kế toán quản trị không bắt buộc phải tuân thủ các nguyên tác kế toán mà có thể được thực hiện theo những qui định nội bộ của đơn vị. Thông tin kiểm toán Vai trò truyền thông của kiểm toán là đánh giá sự chính xác và đầy đủ của hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị. có phù hợp với chuẩn mực không và phù hợp với luật pháp không. doanh thu Ngày. thời gian dụng Các thành phần bên ngoài doanh nghiệp. năm. các báo cáo về quá trình sản toán chủ yếu Báo cáo kết quả kinh doanh xuất (Tiến độ. thích hợp.  Các tiêu thức phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị Tiêu thức phân Kế toán tài chính Kế toán quản trị biệt Các nguyên tắc Phải tuân thủ các nguyên tắc Do DN tự xây dựng. Các báo cáo kế Bảng cân đối kế toán hàng hoá. khách quan.quý. như là báo cáo trình bày có hợp lý không. tổng Kịp thời. Có thể tóm tắt như sau: . Công việc của kiểm toán sẽ được hỗ trợ nhiều từ hệ thống thông tin kế toán của đơn vị. tuần. không bắt buộc phải liên tục.3. hiện nay các công ty kiểm toán cho rằng vai trò của họ là đảm bảo hợp lý rằng các thông tin trên báo cáo trình bày hợp lý với bên thứ ba.3. thích hợp theo nội dung. ít chú ý đến độ thông tin thể chính xác  Kế toán tài chính cung cấp thông tin cho người ra quyết định bên ngoài doanh nghiệp. thông tin có tính linh hoạt. kết quả) Các báo cáo bán hàng. không mang tính pháp lệnh. 1. năm Bất kỳ lúc nào có yêu cầu Phạm vi thông Toàn doanh nghiệp Gắn với các bộ phận trực thuộc doanh tin nghiệp Trọng tâm của Chính xác. người lao động. giám sát viên… cung cấp. giá vốn. các nhà thông tin Giám đốc. sử dụng trong việc kế toán chung được thừa nhận mang tính pháp lệnh lập báo cáo mang tính bắt buộc Đặc điểm của Phải khách quan và có thể Thông tin thích hợp và linh động phù thông tin thẩm tra được hợp với vấn đề cần giải quyết Thước đo sử Chủ yếu là thước đo giá trị Cả giá trị. yêu cầu quản lý cụ thể của từng đơn vị.

kiểm toán tuân thủ và đặc biệt là kiểm toán các quyết toán giá trị công trình xây dựng cơ bản hoàn thành. Các kiểm toán viên độc lập là những người hội đủ các tiêu chuẩn theo chuẩn mực kiểm toán và các qui định pháp lý về hành nghề kiểm toán. Kiểm toán độc lập chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính. Ngoài ra. kiểm toán viên độc lập cũn thực hiện các dịch vụ khỏc như kiểm toán hoạt động. theo đó đề cập về kiểm toán độc lập tức là kiểm toán độc lập báo cáo tài chính. vì thế hoạt động kiểm toán nói chung thường được coi là hoạt động kiểm toán độc lập. .* Đánh giá rủi ro: Giúp kiểm toán xem xét được các rủi ro một cách đầy đủ và hợp lý. * Thương mại Kiểm toán độc lập Kiểm toán độc lập là loại kiểm toán được tiến hành bởi các kiểm toán viên thuộc các công ty. xem xét việc chấp hành các chính sách luật lệ và các chế độ của Nhà nước và đánh giá sự hữu hiệu. các văn phòng kiểm toán chuyên nghiệp. Quan hệ giữa các chủ thể kiểm toán (kiểm toán viên/tổ chức kiểm toán và đơn vị kinh tế được kiểm toán) là quan hệ mua bán dịch vụ. xác định giá trị vốn góp. và giúp xem xét được các mục tiêu của đơn vị đạt được như thế nào. Kiểm toán viên Nhà nước là các viên chức Nhà nước. Hoạt động kiểm toán độc lập là hoạt động kiểm toán rất phổ biến ở các nước có nền kinh tế phát triển. tuỳ từng thời kỳ kinh tế và yêu cầu cụ thể của khách hàng. Cơ quan kiểm toán nhà nước là một tổ chức trong bộ máy quản lý của Nhà nước. hiệu quả hoạt động tại các đơn vị sử dụng vốn và kinh phí của nhà nước. thực hiện các dịch vụ tư vấn tài chính. Kiểm toán Nhà nước Nếu kiểm toán độc lập là hoạt động dịch vụ và thu phí thì kiểm toán nhà nước lại là công việc kiểm toán do cơ quan kiểm toán nhà nước tiến hành theo luật định và không thu phí kiểm toán. đơn vị kinh tế được kiểm toán trả phí dịch vụ cho các kiểm toán viên theo thoả thuận trong hợp đồng kiểm toán. Kiểm toán độc lập là hoạt động dịch vụ tư vấn được pháp luật thừa nhận và quản lý chặt chẽ. kế toán. Nội dung của Kiểm toán chủ yếu là kiểm toán tuân thủ. Trong hoạt động kiểm toán độc lập thì kiểm toán báo cáo tài chính là chủ yếu. * Đánh giá hoạt động kinh doanh: Cung cấp các bằng chứng đảm bảo rằng hoạt động của đơn vị được đánh giá đúng.

Trên thực tế phạm vi của kiểm toán nội bộ thay đổi và tuỳ thuộc vào qui mô. Nội dung kiểm toán có thể một số hoặc các nội dung như kiểm toán báo cáo tài chính. đánh giá và kiểm soát tính thích đáng và hiệu quả của các hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ” Chức năng của kiểm toán nội bộ bao gồm kiểm tra. . +đánh giá tính hiệu quả của 1 bộ phận chức năng. Theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 610 thì kiểm toán nội bộ “Là bộ phận kiểm soát trong đơn vị.đôi khi vượt qua phạm vi của kế toán TC thông thường. Trong số các công việc thực hiện. cơ cấu của đơn vị cũng như yêu cầu của các nhà quản lý doanh nghiệp. kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động. chế độ tài chính. kiểm toán báo cáo kế toán quản trị của doanh nghiệp và các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó kiểm toán Nhà nước căn cứ quyền góp ý và yêu cầu các đơn vị được kiểm toán sửa chữa sai phạm và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm. Theo chức năng: *Kiểm toán hoạt động: là loại kiểm toán xem xét và đánh giá tính hiệu lực.thường lồng ghép trong các hoạt động chức năng khác. kế toán ở đơn vị. cải tiến cơ chế quản lý tài chính kế toán cần thiết.Kiểm toán nhà nước nhận xét. đề xuất với Thủ tướng Chính phủ sửa đổi. -Mỗi đối tượng kiểm toán có những qui tắc và chuẩn mực chấp hành. Kiểm toán nội bộ Là loại kiểm toán do các kiểm toán viên nội bộ của đơn vị tiến hành theo yêu cầu của Giám đốc doanh nghiệp hoặc thủ trưởng đơn vị. *Kiểm toán tuân thủ Kiểm toán tuân thủ là kiểm toán nhằm kiểm tra việc chấp hành các chế độ chính sách của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề ra cua đơn vị kiểm toán. -Sản phẩm của KT hoạt động là báo cáo về kết quả kiểm toán và những ư kiến đề xuất cải tiến hoạt động ở VN chưa thực sự phâtas triển . -Đối tượng phạm vi rộng và đa dạng. chủ yếu gồm kiểm tra. xác nhân và đánh giá. đánh giá và xác nhận việc chấp hành các chính sách. -Kiểm toán hoạt động do KTV nội bộ thực hiện. thực hiện kiểm tra vì lợi ích của đơn vị này.tính hiệu quả trong hoạt động của 1 đơn vị: +đánh giá tính khả thi của 1dự án.

hiệp hội. -KT báo cáo tài chính do KT độc lập thực hiện (KT độc lập:kiểm toán BCTC . So sánh đối chiếu các thông tin độc lập trên BCTC của đơn vị các chuẩn mực đă được thiết lập. -Đối với kiểm toán tuân thủ hoạt động của nó rất đa dạng:có thể là doanh nghiệp.chu tŕnh dự án.-Hoạt dộng kiểm toán tuân thủ do kiểm tóan NN thực hiện. *Kiểm toán báo cáo tài chính: Thực chất là loại hình kiểm toán nhắm xác nhận tính trung thực và hợp lí của các thông tin trên báo cáo TC. -Do chức năng và tính chất của KTV tuân thủ tính độc lập và có tính thẩm quyền của KTV thể hiện rất rõ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful