HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN (Số tiết: 06) 1.1.

Một số khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin kế toán 1.1.1. Khái niệm về hệ thống Hệ thống là một khái niệm thường được sử dụng trong đời sống và chúng ta có thể xem “hệ thống là một tập hợp các thành phần phối hợp với nhau để hoàn thành một loạt các mục tiêu”. Ví dụ: - Hệ thống khuyếch đại âm thanh: Loa, bộ khuyếch đại, micro… nhận đầu vào là âm thanh nhỏ và mục tiêu của hệ thống là làm khuyếch đại âm đó ở đầu ra. - Hệ thống giao thông: Đường, cầu, cảng, xe, tầu… mục tiêu của hệ thống là vận chuyển con người hàng hóa… từ nơi này đến nơi khác Một hệ thống bất kỳ có ba đặc điểm sau: Có các thành phần bộ phận (hoặc những điểm hữu hình). Tiến trình xử lý (hay phương pháp) để phối hợp các thành phần theo cách đã quy định. Mục tiêu hoặc đối tượng của hệ thống. Lý thuyết hệ thống có đưa ra những khái niệm liên quan như sau: a. Hệ thống con và hệ thống cha Trong một hệ thống lớn sẽ bao gồm những hệ thống nhỏ bên trong nó, hệ thống tồn tại ở nhiều cấp bậc khác nhau. Các thành phần của nó cũng có thể là hệ thống với các đặc điểm khác nhau. Các hệ thống cấp thấp hơn trong một hệ thống là những hệ thống con, nó cũng có tiền trình phối hợp các thành phần bộ phận để đạt được mục tiêu của nó. Khái niệm hệ thống con, hệ thống cha phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi cá nhân khi tiếp cận hệ thống đó. - Ví dụ: Hệ thống giao thông có các hệ thống con là hệ thống giao thông đường bộ, hệ thống giao thông đường thủy… Hệ thống thông tin kế toán có hệ thốn kế toán tài chính và kế toán quản trị là 2 hệ thống con b. Đường biên và nơi giao tiếp

- Đường biên: nhằm phân cách hệ thống này với hệ thống khác. Trong hệ thống con, đường biên giúp nhận dạng các thành phần của hệ thống. Xác định đường biên của hệ thống phụ thuộc vào đặc điểm và vị trí của hệ thống trong tổ chức. - Nơi giao tiếp: là nơi gặp nhau giữa các đường biên của hệ thống con. Nơi giao tiếp nối kết các hệ thống con hoặc các thành phần bộ phận. c. Phân loại hệ thống Hệ thống có nhiều dạng khác nhau nhưng có thể được phân loại thành bốn dạng cơ bản sau: - Hệ thống đóng: là hệ thống cô lập với môi trường. Nó không có nơi giao tiếp với bên ngoài, không tác động khỏi đường biên và các tiến trình xử lý sẽ không bị môi trường tác động. Khái niệm hệ thống đóng chỉ mang tính chất lý luận bởi thực tế các hệ thống đều tác động qua lại với môi trường theo nhiều cách khác nhau. - Hệ thống liên kết đóng: là hệ thống có sự tác với môi trường thông qua các giao thức đã định trước và kiểm soát được (tính liên kết). Tuy nhiên, khi hệ thống đang vận hành thì môi trường không thể can thiệp vào sự vận hành của hệ thống (tính đóng). - Hệ thống liên kết đóng phản hồi: các hệ thống thường có thông tin đầu ra là kết quả sử dụng hoặc là dữ liệu đầu vào cho một hệ thống xử lý kế tiếp. Hệ thống liên kết phản hồi có thông tin đầu ra còn có thể tác động trở lại đối với các dữ liệu đầu vào không hợp lệ. - Hệ thống mở: là hệ thống không kiểm soát sự tác động qua lại của nó với môi trường. Ngoài việc thể hiện quan hệ qua quá trình nhập liệu và kết xuất, hệ thống thường bị nhiễu loạn hoặc không kiểm soát được, ảnh hưởng đến quá trình xử lý của nó. Hệ thống được thiết kế tốt sẽ hạn chế các tác động của sự nhiễu loạn. Trên cơ sở bốn kiểu hệ thống cơ bản, người ta có thể liên hệ nhiều hệ thống với nhau. Ví dụ: hệ thống đóng có quan hệ có thể có các thành phần là hệ thống đóng có quan hệ, hệ thống mở và hệ thống kiểm soát phản hồi. 1.1.2. Hệ thống thông tin a. Khái niệm: Hệ thống thông tin bao gồm tập hợp những thành phần có quan hệ với nhau nhằm thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin cho người sử dụng. b. Các thành phần của hệ thống thông tin

phân loại. tổng hợp. chuyển báo cáo cho giám đốc: Ví dụ: điểm của một lớp là dữ liệu muốn thành thông tin thì cần phải sắp xếp phân loại giỏi. lưu trữ dữ liệu + Quá trình xử lý thông tin tạo dòng thông tin: Thông tin gì. Các thành phần của hệ thống thông tin + Dữ liệu đầu vào: Những sự kiện. ghi sổ chi tiết vật tư. hệ thống thông tin kế toán).1. Đặc điểm của hệ thống thông tin + Mục tiêu: Thông tin gì.Hình 1. khá trung bình… c. con số. luân chuyển như thế nào? Ví dụ: phiếu xuất kho chuyển về phòng kế toán. hình ảnh… chưa được xử lý để phù hợp với người sử dụng + Thông tin: Dữ liệu được sắp xếp phù hợp với người sử dụng. cung cấp cho ai? (Hệ thống thông tin quản lý. tổng hợp báo cáo xuất vật tư. + Đầu vào: Dữ liệu liên quan phù hợp + Qui trình xử lý thông tin . + Xử lý thông tin là quá trình: Thu thập.

hệ thống thông tin quản lý có thể hỗ trợ cho nhiều lĩnh vực chức năng khác nhau và có thể cung cấp cho các nhà quản lý công cụ và khả năng dễ dàng truy cập thông tin. hệ thống thông tin quản lý có các chức năng chính: + Thu thập. 1. tính toán. tổ chức.+ Các thiết bị xử lý (thu thập. thực hiện và kiểm soát quá trình hoạt động của tổ chức. + Thay đổi. lưu trữ. phân tích và lưu trữ các thông tin một cách hệ thống nhữgn thông tin có ích được cấu trúc hoá để có thể lưu trữ và khai thác trên các phương tiện tin học.1. sửa chữa. hệ thống truyền thông hoặc cũng có thể là sổ sách giấy tờ bằng tay. Với hạt nhân là cơ sở dữ liệu hợp nhất. hỗ trợ quá trình ra các quyết định của các cấp quản lý thông qua việc cung cấp thông tin để hoạch định. Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống có nhiệm vụ cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc quản lý điều hành một tổ chức. truyền thông) thông tin. . + Phân phối và cung cấp thông tin. + Con người tham gia xử lý thông tin + Môi trường hệ thống: bên ngoài hệ thống và thường có ảnh hưởng tác động tới hệ thống. tạo ra các thông tin mới. Lưu ý: các thiết bị ở đây có thể là hệ thống máy tính điện tử. Thành phần chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống thông tin quản lý là một cơ sở dữ liệu hợp nhất chứa các thông tin phản ánh cấu trúc nội tại của hệ thống và các thông tin các hoạt động diễn ra trong hệ thống. tiến hành tính toán trên các nhóm chỉ tiêu. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý là một hệ thống thông tin bao gồm các thành phần có quan hệ với nhau được thiết lập trong một tổ chức nhằm hỗ trợ cho các hoạt động chức năng của một tổ chức.3.

đầy đủ của hệ thống. Ví dụ: hệ thống thông tin quản lý trong một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần xác định các mảng: Phân cấp quản lý trong một doanh nghiệp: . tính mềm dẻo của hệ thống và tính toàn vẹn.Chất lượng của hệ thống thông tin quản lý được đánh giá thông qua tính nhanh chóng trong đáp ứng các yêu cầu thông tin.

.

Các chuyên gia phân tích hệ thống.4. các dự định xây dựng hệ thống thông tin được triển khai thực hiện trong thực tế. phân tích. nó có một cuộc sống cùng với các chu kỳ sống có những đặc trưng riêng. Hệ thống thông tin được thử nghiệm. . cài đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng. hệ thống thông tin cũ cần phải được thay thế bởi hệ thống thông tin mới hoặc nâng cấp.Giai đoạn chuẩn bị: Giai đoạn này tình từ khi trong tổ chức xuất hiện nhu cầu xây dựng hệ thống thông tin mới nhằm cung cấp thông tin chính xác. Trong giai đoạn này hệ thống được vận hành phục vụ cho nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin trong tổ chức.Giai đoạn hình thành và phát triển: Trong giai đoạn này. nhà quản lý và các lập trình viên cùng nghiên cứu. nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán được xem là vi tính hoá hệ thống kế toán trong doanh nghiệp.Khái niệm về hệ thống thông tin kế toán Hệ thống thông tin kế toán là việc thu thập các dữ liệu và xử lý các thông tin cần thiết cho người sử dụng.Giai đoạn thay thế: Trong quá trình sử dụng và khai thác hệ thống.Giai đoạn khai thác và sử dụng: Thông thường đây là giai đoạn dài nhất trong vòng đời của hệ thống thông tin quản lý. . 1. Như vậy.Các giai đoạn xây dựng hệ thống thông tin quản lý: Hệ thống thông tin quản lý cũng như bất kỳ hệ thống nào khác. phát triển và cuối cùng thì bị thay thế hay bị loại bỏ bởi hệ thống khác tiên tiến hơn. hay còn gọi là vòng đời của hệ thống thông tin quản lý ra các giai đoạn như sau: . . hoạt động kém hiệu quả. Hệ thống thông tin kế toán Có ý kiến cho rằng hệ thống thông tin kế toán là phần giao của hai mảng: kế toán và hệ thống thông tin.1. . Trong quá trình sử dụng. a. cấu trúc) và những sửa chữa trong hệ thống làm cho nó trở nên cồng kềnh. luôn gặp phải sự thay đổi về thông tin (thay đổi về dung lượng. hiện đại hơn. Nhưng đó là các hiểu chưa chính xác về hệ thống thông tin kế toán. kịp thời cho việc điều hành các hoạt động sản xuất trong tổ chức. Vì vậy. khảo sát. thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin quản lý. Nó được sinh ra. hệ thống được bảo trì hoặc sửa chữa để phù hợp với sự thay đổi về thông tin hoặc nhu cầu thông tin. Ta có thể chia cuộc sống.

hệ thống thông tin kế toán sẽ giải quyết các việc đó.2: Hình mô tả cách thức nhìn nhận hệ thống thông tin kế toán 1. ghi nhận các thanh toán trên sổ cái. Kế toán Hệ thống thông tin kế toán Hệ thống thông tin Hình 1. Kế toán còn giúp giải quyết các thông tin không liên quann đến kế toán như là lập dự toán về các khoản thu chi tiền mặt của công ty.Để hiểu rõ thuật ngữ này cần xem xét khái niệm này trên khái niệm về hệ thống. nhân sự. chi phí và dự đoán doanh số các thị trường. lập kế hoạch chiến lược… Thách thức lớn nhất của kế toán là làm sao đưa được các thông tin tốt nhất cho những người cần thông tin (bên trong doanh nghiệp và bên ngoài doanh nghiệp). tổng hợp và phân tích các thông tin về doanh thu. làm sao để xử lý các thông tin đó. * Nghiên cứu thị trường – Thống kê bán hàng. hàng tồn kho. thông tin và kế toán. các chi phí có liên quan. kế toán chi phí và kế toán thuế. Có thể thấy rằng hệ thống thông tin kế toán tạo lập các dữ liệu về bảng lương cho các nhân viên trong công ty. tổng hợp về vấn đề hàng tồn kho. dự toán tổng thể. báo cáo quản trị. kế toán quản trị. Hệ thống thông tin kế toán được thiết lập để cung cấp thông tin cho các lĩnh vực này. phân tích biến động chi phí sản xuất. thiết lập các báo cáo tài chính. Kế toán Kế toán bao gồm các lĩnh vực về kế toán tài chính. Ví dụ để quyết định mua một thiết bị văn phòng người ta quyết định cần các thông tin về người bán. kế toán các khoản phải thu. phân tích các chi phí về lương và các lợi ích mang lại của người lao động. các điều kiện mua bán và thanh toán. nghiên cứu thị trường. . tổng hợp phân tích. Bên cạnh đó thông tin kế toán còn cung cấp những thông tin rất hữu dụng cho những người làm công việc không có sự liên quan đến kế toán như tài chính. kế toán các khoản phải trả. thông tin về chi phí và dự toán về doanh thu. Có thể tóm tắt như sau: *Tài chính – Dự toán về tiền và các khoản thu chi thực tế làm cơ sở phân tích.

* Quản lý nhân sự – Phân tích bảng lương (phân tích lợi ích mang lại của từng cá nhân) các dự án trong tương lai và dự toán chi phí nhân sự. ví dụ các điểm thi của một lớp học. Kiểm toán nội bộ có thể so sánh kết quả ghi nhận bảng chấm công và bảng lương để chắc rằng các việc trả lương đã được tính toán đúng. Hệ thống Trong lĩnh vực kế toán. Hệ thống là một tập hợp vật chất và phi vật chất như người. máy móc. các phương pháp xử lý. Trong hệ thống. ví dụ các điểm thi được phân loại. dữ liệu. và phân tích chi phí sản xuất. tuy nhiên các thông tin nhận được liệu có chính xác tuyệt đối? Một ví dụ khác. hay giá giao dịch ngày gần nhất để đánh giá? Dữ liệu thô rất quan trọng vì nó là cơ sở cho dấu vết kiểm toán. thuật ngữ hệ thống thường liên tưởng đến hệ thống máy tính. quy trình xử lý. các phần tử tương tác với nhau và cùng hoạt động để hướng tới mục đích chung. các dữ liệu sẽ được hệ thống thông tin ghi lại. Để hữu dụng các dữ liệu cần được quá trình xử lý để trở thành thông tin. . giá trị mà công ty đã thanh toán để có cổ phiếu này. Làm thế nào để xử lý các dữ liệu thành thông tin có ích? Không có một câu trả lời chung. tuỳ các nhận thức mà cách xử lý khác nhau. Thông tin Khái niệm dữ liệu dùng để chỉ các ghi nhận thô về các dữ kiện sự kiện chưa được xử lý. gọi là các phần tử của hệ thống. * Sản xuất – Tổng hợp thông tin về hàng tồn kho. Mặc dù thông tin là quan trọng nhưng các thông tin cần phải được xử lý vì người sử dụng cần các thông tin tài chính đã được tổng hợp. hệ thống thông tin sẽ gắn kết với máy chấm công của công ty ghi lại toàn bộ thời gian của nhân viên và tiến hành tính lương và các khoản trích theo lương. các quy tắc. tùy trường hợp. 2. công nghệ thông tin ngày nay đã thay đổi trong mọi công việc. Ví dụ để đánh giá lớp học cách thông thường là kiểm tra. chẳng hạn. hay các thông tin mang tính dự đoán là cơ sở cho việc ra quyết định. hay tổng kết thống kê. đánh giá giá trị cổ phiếu mà một công ty đang sử hữu có thể lấy giá trung bình của các ngày giao dịch gần đây. 3. thông tin. cộng trung bình và nhóm lại thành các nhóm để đánh giá trình độ học của lớp.

2: Hình dùng để mô tả ba giai đoạn trong quá trình xử lý Công việc xử lý dữ liệu thường được trải qua các bước sau: (1) – thập liệu các thông tin thô vào (2) – tiến hành xử lý các thông tin và (3) – cho các thông tin có ý nghĩa. thiết bị máy móc được thiết kế nhằm biến đổi dữ liệu tài chính và các dữ liệu khác thành thông tin (Hình 1. Một điều cần lưu ý là cho dù máy tính là công cụ giúp tăng tính hiệu quả xử lý dữ liệu nhưng chúng cũng tạo ra một số rắc rối: Như máy không thể hiệu chỉnh được những thông tinh sai do nhập lệnh sai (ví dụ: nhập nhầm só ngày công 28 thành -28). xử lý để thực hiện việc giao hàng. . Ví dụ. Các hệ thống thông tin kế toán hiện đại cơ bản dựa vào các bước trên nhưng được hỗ trợ bởi các máy tính.2). tổ chức và tính toán ĐẦU RA Thông tin cho việc ra quyết định xuất.ĐẦU VÀO Dữ liệu thông tin từ các nguồn xuất nhập XỬ LÝ Sắp xếp. nhập Hình 1. Một hệ thống thông tin kế toán được hiểu là tập hợp các nguồn lực như con người. Hệ thống thông tin: là hệ thống mà mục tiêu tồn tại của nó là cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của con người trong một tổ chức nào đó. 4. thông tin được lưu chuyển in ra hoá đơn và tổng hợp lên báo cáo tài chính của cửa hàng. thông tin khách hàng đặt hàng sẽ được lưu trữ. các cửa hàng bán lẻ bán hàng trên mạng sử dụng các trang web để khách hàng đặt hàng. nhập liệu máy tính điện tử sẽ gây khó khăn trong việc tìm lại dấu vết kiểm toán. Ta có thể hiểu hệ thống thông tin là hệ thống mà mối liên hệ giữa các thành phần cũng như giữa nó với các hệ thống khác là sự trao đổi thông tin.

theo dõi mọi biến động về tài sản.3. Hệ thống thông tin kế toán cũng thể hiện vai trò chủ đạo của nó trong quá trình kiểm soát bên trong tổ chức doanh nghiệp. Nhiều thông tin cần cho các nhà quản trị để kiểm soát tài chính và hoạt động của tổ chức doanh nghiệp đều do hệ thống thông tin kế toán cung cấp. dưới quyền chủ động tuyệt đối của con người để thực hiện các chức năng ghi nhận. C¸c thñ C¬ së c¸o tôc d÷ liÖu sæ tµi s¸ch) chÝnh H×nh 1. nguồn vốn và quá trình hoạt động của tổ chức. b¸o g tõ. lưu trữ và truyền đạt thông tin kinh tế tài chính trong một tổ chức kinh doanh sản xuất hay hành chính sự nghiệp.Th«n g tin D÷ PhÇn PhÇn kÕ cøng mÒm liÖu to¸n (B¸o kÕ Con c¸o to¸n ng­êi qu¶n (Chøn trÞ. . M« h×nh hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n tù ®éng ho¸ ) HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n Nói đến hệ thống thông tin kế toán hiện đại là nói đến hệ thống thông tin có sử dụng công nghệ thông tin. xử lý. Nó cho phép ghi chép. Kiểm soạt nội bộ tốt là chìa khoá để quản trị có hiệu quả một tổ chức.

Lập chứng từ là công việc đầu tiên của kế toán. quy mô và loại hình khác nhau đều tương tự nhau ở các góc độ sau: . + Ghi sổ kép: phương pháp phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản (ít nhất 2 tài khoản). + Tính giá thành các đối tượng kế toán Tiền tệ là thước đo định giá tài sản xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp + Tài khoản: thực chất là phương pháp lưu trữ thông tin.Mô hình xử lý hệ thống thông tin kế toán trong các tổ chức doanh nghiệp với tính chất. mỗi tài khoản là một đơn vị lưu trữ thông tin về chỉ tiêu báo cáo. Kiểm kê tài sản là việc cân đong đo đếm số lượng.Phương pháp kế toán: là cách thức và thủ tục cụ thể để thực hiện từng nội dung.Phương pháp xử lý thông tin: thủ công hoặc tự động đối với sự trợ giúp của máy tính. . đĩa. + Kiểm kê tài sản (phương pháp xác định số thực có của tài sản tại một thời điểm). xác nhận và đánh giá chất lượng. + Chứng từ kế toán: (phương pháp chứng mình nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành) Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin (băng. thẻ thanh toán…) phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành làm căn cứ ghi sổ kế toán. giá trị của tài sản nguồn hình thanh tài sản đối với số liệu trên sổ kế toán. công việc kế toán. Kiểm kê tài sản nhằm phát hiện các chênh lệch giữa số thực tế và ghi trên sổ kế toán. .

+ Báo cáo tài chính là phương pháp khái quát tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. bảng. thẻ. Qui trình * HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n m¸y tÝnh: Nguån lùc chñ yÕu lµ m¸y tÝnh c¸c c«ng viÖc ghi chÐp. Lịch sử phát triển của hệ thống thông tin kế toán * Hệ thống thông tin kế toán thủ công: Nguồn lực chủ yếu là con người và các công cụ tính toán con người thực hiện các công việc kế toán Dữ liệu trong các hệ thống này được ghi chép thủ công lưu trữ dưới hình thức chứng từ. (phổ biến từ 1980 trở về trước). b. tæng hîp lËp b¸o c¸o ®Òu ®îc m¸y tÝnh thùc hiÖn vµ lu tr÷ díi d¹ng c¸c tËp tin. sổ. .

Hệ thống thông tin kế toán thu thập. KÕ to¸n nh lµ mét hÖ thèng th«ng tin sÏ x¸c ®Þnh. xử lý. 1. kiÓm so¸t con ngêi cßn cã nhiÖm vô nhËp liÖu mµ hÖ thèng m¸y tÝnh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc b¶o mËt.1. lµ mét nh©n tè quan träng lµm thay ®æi ho¹t ®éng x· héi ngµy nay. . thu thËp. xö lý vµ truyÒn th«ng tin kinh tÕ vÒ mét tæ chøc tíi mét ph¹m vi réng r·i ngêi sö dông cho môc tiªu qu¶n trÞ hoÆc ®Çu t.Vai trò của Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp 1. hÖ thèng giao dÞch ATM.2.2. C«ng nghÖ th«ng tin lµm thay ®æi ho¹t ®éng th¬ng m¹i trong thêi ®¹i míi. tÝnh cíc vµ in hãa ®¬n ®iÖn tho¹i… * HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n trªn nÒn m¸y tÝnh: nguån lùc chñ yÕu lµ con ngêi vµ m¸y tÝnh. Ngoµi vai trß chñ ®¹o lµ ®iÒu kiÓn. NÕu thiÕu 1 trong 2 nguån lùc nµy th× hÖ thèng sÏ kh«ng ho¹t ®éng ®îc. tæng hîp vµ tr×nh bµy phï hîp víi tõng ngêi sö dông th«ng tin. kiÓm so¸t cña con ngêi. b¶o tr× hÖ thèng. cung cấp thông tin tới các bộ phận C«ng nghÖ th«ng tin lµ kh¸i niÖm dïng ®Ó chØ c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng vµ phÇn mÒm ®îc sö dông trong hÖ thèng th«ng tin ®îc vi tÝnh ho¸. M¸y tÝnh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc díi sù ®iÒu khiÓn. Trong thêi ®¹i hiÖn nay c«ng nghÖ th«ng tin ®· t¸c ®éng ®¸ng kÓ ®Õn c«ng viÖc cña kÕ to¸n vµ ngêi lµm kÕ to¸n ®îc xem nh lµ nh÷ng nh©n viªn xö lý d÷ liÖu.VÝ dô: HÖ thèng chÊm c«ng. ®ßi hái c¸c th«ng tin ®îc xö lý ph¶i cã ®é chÝnh x¸c cao.

nh»m ®¶m b¶o cho toµn bé tæ chøc doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶.HÖ thèng th«ng tin tµi chÝnh. C¸c hÖ thèng th«ng tin chuyªn chøc n¨ng nµy kh«ng ®éc lËp víi nhau vÒ mÆt vËt lý mµ thêng chia sÎ víi nhau c¸c nguån lùc chñ yÕu cña hÖ thèng vµ tÊt c¶ chóng ®Òu cã mèi quan hÖ qua l¹i víi hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n. chÝnh s¸ch thuÕ… Trong mçi tæ chøc doanh nghiÖp ®Òu cã nh÷ng lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c nhau víi nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nhau.HÖ thèng th«ng tin nh©n lùc. trong ®ã x¸c ®Þnh râ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mét thêi kú kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp c¬ së ®Ó Nhµ níc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch.Th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp c¬ së cho c¸c nhµ qu¶n lý ra quyÕt ®Þnh:lËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. . . tõ nh÷ng vÊn ®Ò cã cÊu tróc nh “Bao giê th× cÇn mua thªm hµng vµ mua bao nhiªu ®Ó bæ sung vµo kho nh»m ®¶m b¶o møc tån kho tèi thiÓu” hay nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng cã cÊu tróc nh “Cã nªn ®a mét c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt hay kh«ng?” Th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp c¬ së cho c¸c nhµ ®Çu t ra quyÕt ®Þnh: Trªn c¬ së c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. ®a ra quyÕt ®Þnh ë tÊt c¶ c¸c møc qu¶n lý. Chóng cã mèi liªn quan rµng buéc chÆt chÏ víi nhau. c¸c nhµ ®Çu t tiÕp hay kh«ng ®Çu t vµo doanh nghiÖp. so¹n th¶o v¨n b¶n ph¸p luËt phï hîp nh chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t.HÖ thèng th«ng tin s¶n xu©t. NhiÒu tæ chøc doanh nghiÖp ®· x©y dùng c¸c ph©n hÖ th«ng tin qu¶n lý cho tõng lÜnh vùc chøc n¨ng nghiÖp vô. t×nh h×nh sö dông vèn. cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng cña chóng cho nhau. nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin trî gióp cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh trong nh÷ng lÜnh vùc chøc n¨ng ®ã nh: . . C¸c hÖ thèng th«ng tin chuyªn chøc n¨ng nµy ®Òu cung cÊp d÷ liÖu ®Çu vµo cho hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n vµ nh÷ng d÷ .HÖ thèng th«ng tin thÞ trêng.

1.B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ vµ theo dâi c«ng nî cho hÖ thèng th«ng tin tµi chÝnh. Nã cung cÊp: . hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n cïng víi c¸c hÖ thèng th«ng tin chuyªn chøc n¨ng kh¸c t¹o nªn hÖ thèng th«ng tin hoµn chØnh phôc vô qu¶n trÞ doanh nghiÖp. .liÖu nµy. thuÕ B¸o c¸o qu¶n trÞ QuyÕt ®Þnh qu¶n trÞ Th«ng tin tõ m«i tr­ êng B¸o c¸o tµi chÝnh Ban gi¸m ®èc Chñ thÓ qu¶n lý HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n phôc vô qu¶n lý Thu thËp L­u tr÷ Xö lý TruyÒn vµ nhËn th«ng tin Nguyªn liÖu dÞch vô vµo §èi t­îng qu¶n lý (Ph©n hÖ t¸c nghiÖp) S¶n phÈm.B¸o c¸o vËt t – tån kho vµ th«ng tin vÒ chi phÝ cho hÖ thèng th«ng tin s¶n xuÊt. b¸n thµnh phÈm. C¸c th«ng tin cßn l¹i kh¸c cÇn cho c¸c hÖ thèng th«ng tin chuyªn chøc n¨ng trªn sÏ ®îc thu thËp thªm tõ m«i trêng bªn ngoµi cña doanh nghiÖp. Ngîc l¹i. dÞch vô ra . hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n cã nhiÖm vô biÕn ®æi chóng thµnh th«ng tin ë d¹ng c¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. .B¸o c¸o b¸n hµng cho hÖ thèng th«ng tin thÞ trêng.B¸o c¸o vÒ l¬ng vµ thuÕ thu nhËp cho hÖ thèng th«ng tin nh©n lùc. Chóng gi÷ vai trß liªn kÕt hÖ thèng qu¶n trÞ víi hÖ thèng t¸c nghiÖp. vÝ dô th«ng tin vÒ së thÝch cña kh¸ch hµng. . th«ng tin vÒ kÜ thuËt s¶n xuÊt míi hoÆc th«ng tin vÒ thÞ trêng lao ®éng. th«ng tin vÒ s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh.2. Nh vËy. ®¶m doanh nghiÖp Chñ b¶o sù vËn hµnh cña chóng lµm cho tæ Héi ®«ng tiªu trÞ chøc doanh nghiÖp ®¹t ®îc c¸c môcqu¶n ®Ò ra.2. hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n còng cung cÊp rÊt nhiÒu th«ng tin ®Çu vµo cho c¸c hÖ thèng th«ng tin chuyªn chøc n¨ng nãi trªn.Vai trß liªn kÕt cña hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n trong tæ chøc doanh nghiÖp Th«ng tin tõ m«i tr­ êng ChÝnh s¸ch ®Çu t­.

c¸c cæ ®«ng. §ã lµ nh÷ng c¨n cø quan träng cho viÖc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý. mµ nhu cÇu th«ng tin cña hä phô thuéc vµo cÊp qu¶n lý. cã hai nhãm ngêi sö dông th«ng tin kÕ to¸n: nhãm bªn trong vµ nhãm bªn ngoµi doanh nghiÖp. Nhãm bªn ngoµi. Nhãm bªn trong bao gåm c¸c nhµ qu¶n lý. Vai trß liªn kÕt cña hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n trong tæ chøc doanh nghiÖp Nh ®· ®Ò cËp. c¸c nghiÖp ®oµn lao ®éng vµ c«ng chóng nãi chung. c¸c chñ nî hiÖn t¹i vµ t¬ng lai cña doanh nghiÖp. bao gåm c¸c nhµ ®Çu t. Nhãm ngêi sö dông bªn ngoµi doanh nghiÖp phô thuéc vµo mét lîng lín c¸c b¸o c¸o do hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n cña tæ chøc doanh nghiÖp cung cÊp. mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i lËp vµ göi theo ®Þnh kú kh«ng ph©n biÖt tr¹ng th¸i së h÷u vµ qui m« doanh nghiÖp. mµ nhu cÇu th«ng tin cña hä phô thuéc vµo cÊp qu¶n lý hay chøc n¨ng nghiÖp vô cña hä trong doanh nghiÖp. c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh. chñ së h÷u. HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n sÏ tãm t¾t vµ läc th«ng tin sao cho c¸c nhµ qu¶n lý ë c¸c cÊp kh¸c nhau nhËn ®îc ®óng th«ng tin hä cÇn ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh.D÷ liÖu nghiÖp vô kÕ to¸n QuyÕt ®Þnh qu¶n trÞ triÓn khai H×nh 1. ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. vµo ®óng lóc. hoÆc ®Çu t cña c¸c chñ doanh nghiÖp.4. §a sè c¸c b¸o c¸o nµy lµ b¸o c¸o b¾t buéc. theo ®óng d¹ng. . c¸c chñ nî. c¸c nhµ ®Çu t.

xö lý chóng vµ truyÒn c¸c th«ng tin nµy díi mäi h×nh thøc kh¸c nhau cho nhiÒu ®èi tîng víi mét c¸ch thÝch hîp nhÊt. ®Æc thï cña hä mµ th«i. lu tr÷ th«ng tin cã thÓ sö dông nhiÒu môc ®Ých. . 1.3. trong khi qu¶n lý ë cÊp s¸ch lîc l¹i cÇn nh÷ng th«ng tin chi tiÕt h¬n nh doanh thu quý theo s¶n phÈm hoÆc theo bé phËn. hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n theo dâi c¸c th«ng tin phi tµi chÝnh còng ®îc coi träng nh c¸c th«ng tin tµi chÝnh. vÝ dô tæng doanh thu cña mét bé phËn x¸c ®Þnh. Các loại hệ thống thông tin kế toán Kế toán trong doanh nghiệp như là một hệ thống thông tin. xö lý chÝnh x¸c vµ nhanh chãng th«ng tin. chóng ta cÇn ®Þnh nghÜa mét hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n cña mét doanh nghiÖp lµ viÖc thu thËp xem xÐt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ cña mét doanh nghiÖp. trong khi qu¶n lý ë cÊp s¸ch lîc l¹i cÇn nh÷ng th«ng tin chi tiÕt h¬n nh doanh thu h»ng ngµy hoÆc hµng tuÇn theo s¶n phÈm.Qu¶n lý ë cÊp chiÕn lîc víi nh÷ng ho¹ch ®Þnh chiÕc lîc l©u dµi cÇn ®îc hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp nh÷ng b¸o c¸o kÕ to¸n víi nh÷ng môc tãm t¾t vµ tæng hîp nh tæng doanh thu quý theo s¶n phÈm hoÆc theo bé phËn. HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n kh«ng chØ gióp ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô tµi ch×nh vµ thÓ hiÖn b¸o c¸o tµi chÝnh mét ®¬n vÞ nã cßn gióp theo dâi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®ang diÔn ra vµ nh÷ng th«ng tin ®Æc biÖt h¬n. B»ng c¸ch xö lý d÷ liÖu. giao diÖn th©n thiÖn dÔ sö dông. hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n cßn gióp ph©n tÝch tuæi nî cña tõng kh¸ch hµng ®a ra c¶nh b¸o c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n. Do ®ã. hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n ®· t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh cña tæ chøc doanh nghiÖp. cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u dông cho viÖc ra quyÕt ®Þnh còng nh nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan. Ngµy nay. v× ph¹m vi qu¶n lý cña cÊp nµy hÑp h¬n vµ qu¶n lý cÊp t¸c nghiÖp chØ cã nhu cÇu th«ng tin liªn quan ®Õn nghiÖp vô riªng. HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n ®¸p øng nhu cÇu cña ®¬n vÞ vÒ chi phÝ thiÕt lËp. VÝ dô bªn c¹nh viÖc ghi nhËn c¸c kho¶n ph¶i thu vµ tæng hîp trªn b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh.

Các thông tin này chỉ liên quan đến các sự kiện trong quá khứ và liên quan tới thực thể kinh doanh.Bên ngoài tổ chức: Với các nhu cầu về thông tin khác nhau. cách hiểu khách nhau về các báo cáo tài chính . phân loại tổng hợp các hoạt động của doanh nghiệp và trình bày kết quả của chúng nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định và ra các quyết định đánh giá hiệu quả của một tổ chức. người bên ngoài tổ chức được lựa chọn 1 trong 2 dạng thông tin mà kế toán cung cấp.Các báo cáo tài chính tổng hợp gồm: + Bảng cân đối kế toán + Báo cáo lãi lỗ (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ . Mục tiêu của kế toán:  Cung cấp thông tin  Phục vụ cho việc ra các quyết định  So sánh.Bên trong tổ chức: Các nhà quản lý. Nhóm người sử dụng thông tin kế toán: . dự đoán và đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực của một tổ chức.Các báo cáo tài chính về một mục cụ thể : Báo cáo chi phí. các báo cáo đánh giá về hoạt động Người ngoài tổ chức yêu cầu thông tin chính xác về các nguồn lực do công ty kiểm soát. ban giám đốc Thông tin mà người sử dụng quan tâm: Với những nhu cầu khác nhau như vậy. ghi chép. Hệ thống báo cáo cung cấp cho người ngoài doanh nghiệp phải là một hệ thống báo cáo phù hợp một cách toàn diện với bản chất của các báo cáo tài chính và tuân thủ theo :  Các yêu cầu của luật pháp  Các yêu cầu của thị trường chứng khoán  Các chuẩn mực. .Kế toán là quá chính xác định. nguyên tắc kế toán được thừa nhận  Các quy định của chính phủ Người cho vay quan tâm đến: . đo lường và truyền đạt các thông tin kinh tế của một tổ chức nhằm phục vụ cho mục đích ra quyết định. Kế toán là nghệ thuật quan sát.

Khả năng tạo ra doanh thu và mức độ an toàn của đồng vốn đầu tư .Khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Mục đích của công việc quản lý công ty là phối hợp các nguồn lực được cung cấp từ bên ngoài.Kiểm tra xem doanh nghiệp có tuân thủ theo những nguyên tác và luật lệ chính phủ quy định không? Bên trong tổ chức: Nhà quản lý và các cán bộ trong công ty có trách nhiệm đưa ra những quyết định ở các cấp khác nhau.Có nên mở rộng quan hệ tín dụng không? Có nên tiếp tục cho vay hoặc cho doanh nghiệp mua trả chậm hàng hoá. dịch vụ hay không? Nhà đầu tư (Các cổ đông) quan tâm đến: .Tiếp tục duy trì hay từ bỏ quyền sở hữu? Cơ quan thuế: .Sự ổn định về tài chính của doanh nghiệp trong dài hạn .Khả năng trả lãi vay và chia lợi nhuận .. Vai trò của quản lý ở khía cạnh phối hợp các nguồn lực được mô tả trong sơ đồ .Xác định mức thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp . khả năng thanh khoản của tài sản (khả năng chuyển đổi thành tiền) .

Thuế và các khoản nộp. phân tích và cung cấp thông tin kinh tế. kiểm tra. Thông qua hệ thống báo cáo theo qui định của pháp luật 1. Đối tượng nhận thông tin kế toán quản trị bao gồm: Ban lãnh đạo đơn vị và những người tham gia quản lý điều hành. thu nhập khác. kiểm tra.2.1. xử lý.3. Các luồng tiền. phân tích và cung cấp thông tin kinh tế. Lãi. chi phí kinh doanh và chi phí khác. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Thông tin kế toán quản trị nhằm cung cấp cho các nhà quản lý đơn vị trong việc lập kế hoạch. kiểm tra hoạt động hàng ngày.3. hệ thống thông tin kế toán được chia làm 2 bộ phận chủ yếu: 1. tài chính bằng các báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán. Thông tin kế toán tài chính cung cấp là những thông tin về: Tài sản. Doanh thu.Trong 1 tổ chức. Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán. Thông tin kế toán tài chính Kế toán tài chính là việc thu thập. Việc tổ . Kế toán quản trị là công việc của bản thân đơn vị. tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định thông tin kinh tế trong nội bộ đơn vị kế toán. tổ chức điều hành và ra quyết định kinh tế. xử lý. Thông tin kế toán quản trị Kế toán tài chính là việc thu thập. lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.

có phù hợp với chuẩn mực không và phù hợp với luật pháp không. khách quan. giám sát viên… cung cấp. không bắt buộc phải liên tục.  Các tiêu thức phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị Tiêu thức phân Kế toán tài chính Kế toán quản trị biệt Các nguyên tắc Phải tuân thủ các nguyên tắc Do DN tự xây dựng. dự trữ vật tư. chi phí. hiện nay các công ty kiểm toán cho rằng vai trò của họ là đảm bảo hợp lý rằng các thông tin trên báo cáo trình bày hợp lý với bên thứ ba. có tính linh hoạt. thời gian dụng Các thành phần bên ngoài doanh nghiệp. 1. Thông tin kiểm toán Vai trò truyền thông của kiểm toán là đánh giá sự chính xác và đầy đủ của hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị. hiện vật. thích hợp theo nội dung. Kỳ báo cáo Quý. Người sử dụng Các thành phần bên trong công ty. Tuy nhiên.3. tháng. năm Bất kỳ lúc nào có yêu cầu Phạm vi thông Toàn doanh nghiệp Gắn với các bộ phận trực thuộc doanh tin nghiệp Trọng tâm của Chính xác. như là báo cáo trình bày có hợp lý không. Công việc của kiểm toán sẽ được hỗ trợ nhiều từ hệ thống thông tin kế toán của đơn vị. năm. sử dụng trong việc kế toán chung được thừa nhận mang tính pháp lệnh lập báo cáo mang tính bắt buộc Đặc điểm của Phải khách quan và có thể Thông tin thích hợp và linh động phù thông tin thẩm tra được hợp với vấn đề cần giải quyết Thước đo sử Chủ yếu là thước đo giá trị Cả giá trị.3. các báo cáo về quá trình sản toán chủ yếu Báo cáo kết quả kinh doanh xuất (Tiến độ. thông tin có tính linh hoạt. kết quả) Các báo cáo bán hàng. các nhà thông tin Giám đốc.quý. Có thể tóm tắt như sau: . người đầu tư Các báo cáo về cung cấp. quản lý. tuần. doanh thu Ngày. người lao động. thích hợp.chức hệ thống thông tin kế toán quản trị không bắt buộc phải tuân thủ các nguyên tác kế toán mà có thể được thực hiện theo những qui định nội bộ của đơn vị. yêu cầu quản lý cụ thể của từng đơn vị. ít chú ý đến độ thông tin thể chính xác  Kế toán tài chính cung cấp thông tin cho người ra quyết định bên ngoài doanh nghiệp. giá vốn. không mang tính pháp lệnh. Các báo cáo kế Bảng cân đối kế toán hàng hoá. đối thủ cạnh tranh. các tổ chức tín dụng. tổng Kịp thời.

Kiểm toán độc lập là hoạt động dịch vụ tư vấn được pháp luật thừa nhận và quản lý chặt chẽ. xem xét việc chấp hành các chính sách luật lệ và các chế độ của Nhà nước và đánh giá sự hữu hiệu. Kiểm toán viên Nhà nước là các viên chức Nhà nước. * Đánh giá hoạt động kinh doanh: Cung cấp các bằng chứng đảm bảo rằng hoạt động của đơn vị được đánh giá đúng. kế toán. tuỳ từng thời kỳ kinh tế và yêu cầu cụ thể của khách hàng. Nội dung của Kiểm toán chủ yếu là kiểm toán tuân thủ. Cơ quan kiểm toán nhà nước là một tổ chức trong bộ máy quản lý của Nhà nước. Ngoài ra. vì thế hoạt động kiểm toán nói chung thường được coi là hoạt động kiểm toán độc lập. kiểm toán tuân thủ và đặc biệt là kiểm toán các quyết toán giá trị công trình xây dựng cơ bản hoàn thành. đơn vị kinh tế được kiểm toán trả phí dịch vụ cho các kiểm toán viên theo thoả thuận trong hợp đồng kiểm toán. thực hiện các dịch vụ tư vấn tài chính. các văn phòng kiểm toán chuyên nghiệp. Kiểm toán Nhà nước Nếu kiểm toán độc lập là hoạt động dịch vụ và thu phí thì kiểm toán nhà nước lại là công việc kiểm toán do cơ quan kiểm toán nhà nước tiến hành theo luật định và không thu phí kiểm toán. * Thương mại Kiểm toán độc lập Kiểm toán độc lập là loại kiểm toán được tiến hành bởi các kiểm toán viên thuộc các công ty. hiệu quả hoạt động tại các đơn vị sử dụng vốn và kinh phí của nhà nước. Trong hoạt động kiểm toán độc lập thì kiểm toán báo cáo tài chính là chủ yếu. . Quan hệ giữa các chủ thể kiểm toán (kiểm toán viên/tổ chức kiểm toán và đơn vị kinh tế được kiểm toán) là quan hệ mua bán dịch vụ. Các kiểm toán viên độc lập là những người hội đủ các tiêu chuẩn theo chuẩn mực kiểm toán và các qui định pháp lý về hành nghề kiểm toán. và giúp xem xét được các mục tiêu của đơn vị đạt được như thế nào. Kiểm toán độc lập chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính. Hoạt động kiểm toán độc lập là hoạt động kiểm toán rất phổ biến ở các nước có nền kinh tế phát triển. xác định giá trị vốn góp.* Đánh giá rủi ro: Giúp kiểm toán xem xét được các rủi ro một cách đầy đủ và hợp lý. theo đó đề cập về kiểm toán độc lập tức là kiểm toán độc lập báo cáo tài chính. kiểm toán viên độc lập cũn thực hiện các dịch vụ khỏc như kiểm toán hoạt động.

xác nhân và đánh giá. kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động. *Kiểm toán tuân thủ Kiểm toán tuân thủ là kiểm toán nhằm kiểm tra việc chấp hành các chế độ chính sách của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề ra cua đơn vị kiểm toán.thường lồng ghép trong các hoạt động chức năng khác. Theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 610 thì kiểm toán nội bộ “Là bộ phận kiểm soát trong đơn vị. -Đối tượng phạm vi rộng và đa dạng.đôi khi vượt qua phạm vi của kế toán TC thông thường. Theo chức năng: *Kiểm toán hoạt động: là loại kiểm toán xem xét và đánh giá tính hiệu lực. chủ yếu gồm kiểm tra. kế toán ở đơn vị. +đánh giá tính hiệu quả của 1 bộ phận chức năng. đánh giá và kiểm soát tính thích đáng và hiệu quả của các hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ” Chức năng của kiểm toán nội bộ bao gồm kiểm tra.tính hiệu quả trong hoạt động của 1 đơn vị: +đánh giá tính khả thi của 1dự án. . -Sản phẩm của KT hoạt động là báo cáo về kết quả kiểm toán và những ư kiến đề xuất cải tiến hoạt động ở VN chưa thực sự phâtas triển . cải tiến cơ chế quản lý tài chính kế toán cần thiết. Trong số các công việc thực hiện. kiểm toán báo cáo kế toán quản trị của doanh nghiệp và các đơn vị thành viên. đề xuất với Thủ tướng Chính phủ sửa đổi. -Mỗi đối tượng kiểm toán có những qui tắc và chuẩn mực chấp hành.Kiểm toán nhà nước nhận xét. cơ cấu của đơn vị cũng như yêu cầu của các nhà quản lý doanh nghiệp. Bên cạnh đó kiểm toán Nhà nước căn cứ quyền góp ý và yêu cầu các đơn vị được kiểm toán sửa chữa sai phạm và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm. chế độ tài chính. thực hiện kiểm tra vì lợi ích của đơn vị này. Nội dung kiểm toán có thể một số hoặc các nội dung như kiểm toán báo cáo tài chính. Trên thực tế phạm vi của kiểm toán nội bộ thay đổi và tuỳ thuộc vào qui mô. Kiểm toán nội bộ Là loại kiểm toán do các kiểm toán viên nội bộ của đơn vị tiến hành theo yêu cầu của Giám đốc doanh nghiệp hoặc thủ trưởng đơn vị. đánh giá và xác nhận việc chấp hành các chính sách. -Kiểm toán hoạt động do KTV nội bộ thực hiện.

-KT báo cáo tài chính do KT độc lập thực hiện (KT độc lập:kiểm toán BCTC . -Do chức năng và tính chất của KTV tuân thủ tính độc lập và có tính thẩm quyền của KTV thể hiện rất rõ. So sánh đối chiếu các thông tin độc lập trên BCTC của đơn vị các chuẩn mực đă được thiết lập.chu tŕnh dự án. *Kiểm toán báo cáo tài chính: Thực chất là loại hình kiểm toán nhắm xác nhận tính trung thực và hợp lí của các thông tin trên báo cáo TC. -Đối với kiểm toán tuân thủ hoạt động của nó rất đa dạng:có thể là doanh nghiệp.-Hoạt dộng kiểm toán tuân thủ do kiểm tóan NN thực hiện. hiệp hội.