P. 1
tich-vo-huong

tich-vo-huong

|Views: 224|Likes:
Được xuất bản bởikhanhle09

More info:

Published by: khanhle09 on Sep 14, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2014

pdf

text

original

Bài tập hình học lớp 10

GV: Nguyễn Tăng Vũ

Phần I

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
1
1.1

Tích vô hướng của hai vectơ
Các bài tính toán

1. Cho tam giác đều ABC có cạnh a và trọng tâm G. Tính các tích vô hướng sau đây: − − → → − − → − − − → → → − − − → → AB.AC; AC.CB; AG.AB; GB.GC; ˆ 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a và B = 30o , gọi I là giao điểm của ba đường − − → − − − − − → → → → → − − → → phân giác. Tính các tích vô hướng sau đây: AB.BC; AI.IB; BI.AC; IB.IC; ˆ 3. Cho tam giác ABC có A = 120o , AB = 1, AC = 3. Tính giá trị của biểu thức Q = − → − → − → − → AB + 2.AC 2.AB − AC 4. Cho hình thang ABCD(AB//CD) có AB = 1, CD = 3, C = 3, D = 30o . Tính các tích vô − − → − − −→ − −→ − − → − − → → − − − → → hướng:AB.AD, BC.CD, AB.CD, AD.BC √ → − → → − → c 5. Cho các vectơ b , − có độ dài tương ứng là 1, 2 và b , − = 45o . Tính độ dài của c → − → → vectơ − = 2 b − 3− a c 6. Cho hình thang ABCD, (AB//CD) có độ dài các đường chéo bằng 4, 5 và góc tạo bởi hai đường chéo là 60o . Tính khoảng cách giữa trung điểm hai cạnh đáy của hình thang. 7. Cho tam giác ABC có AB = 3, AC = 8, BC = 7. Tính các tích vô hướng sau: − − → → (a) AB.AC (b) Tính độ lớn của góc A (c) Tính độ dài đường trung tuyến AM của tam giác 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 1, AC = 2. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại D. − − → → (a) Tính AB.AC − − → − − → → (b) Biểu diễn AD theo hai vectơ AB, AC. (c) Tính độ dài AD. (d) Tính độ dài phân giác ngoài AE 9. Cho tam giác đều ABC có cạnh AB = 1. Trên các cạnh AB, AC lấy lần lượt các điểm BN AM = = 2. Tính khỏang cách từ M đến N . M, N sao cho MB NC √ → → → − → − a 10. Cho các vectơ − , b có độ dài và độ dài của vectơ − + b bằng 3. Tính góc tạo bởi hai a vectơ đó.

1

AB. 17. AB lấy các điểm M. Cho − . N lần lượt là trung điểm của các cạnh − → −→ − − AB. A = 60o . Lấy điểm E trên tia AC và đặt AE = k.2 Các bài toán chứng minh đẳng thức 1. 2 . − −→ →− (a) Chứng minh rằng: AB 2 + CD2 = BC 2 + AD2 + 2CABD (b) Từ câu a) hãy chứng minh rằng: điều kiện cần và đủ tứ giác có hai đường chéo vuông góc là tổng bình phương các cặp cạnh đối diện bằng nhau. Cho tam giác đều ABC và điểm O thỏa mãn điều kiện OA + 4. b có độ dài bằng 1 và thỏa điều kiện 3− + 4 b = 13. −→ − − − → → (a) Tính AM theo hai vectơ AB. Tính KC 1. N C = 2a. Tính số đo M AN 2 − → − − → − → − → 15. Tìm K để BE vuông góc với trung tuyến AM của tam giác ABC. BC = 6 14.Bài tập hình học lớp 10 GV: Nguyễn Tăng Vũ 11. AC. Trên cạnh AB ta lấy điểm M sao cho M B = 1. Cho hình vuông ABCD có cạnh AB = 3. D. Tính số đo góc AOC − → − → 16. CA.AD (b) Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với đường chéo BD cắt CD tại K. P sao cho M B = a. Gọi M.OB + 2OC = 0 . N. 2. Chứng minh rằng: − − − − → → −→ − − → −→ − − → DA. Cho tứ giác ABCD. AD = a. Tính − . Cho tam giác ABC vuông cân tại A. AP = x(0 < x < 3a).AB = 0 Từ đó suy ra một cách chứng minh định lý:”Ba đường cao trong một tam giác thì đồng qui”. Tính số đo các góc của tam giác ABC biết AB = 1. Cho 4 điểm A. Cho tam giác ABC. 3 trên cạnh CD lấy điểm N sao cho DN = . AC = 8. CN ). Chứng minh rằng: (a) BC 2 = AB 2 − 2. Trên các cạnh BC.CA + DC. √ → → − → → − → → − 12. cos A + AC 2 2AB 2 + 2AC 2 − BC 2 (Trong đó M là trung điểm của cạnh BC) (b) AM 2 = 4 3. BAD = 120o .BC + DB. Tam giác ABC có AB = 4.AC. Cho tam giác đều ABC cạnh 3a. B. Cho hình bình hành ABCD có AB = 2a.AC. C. − − → − → (a) Tính AB. Tính cos(BM . AC → x− → −→ 1 − − AC − AB (b) Chứng minh P N = 3 a (c) Tìm x để AM ⊥P N 18. AC = 2. b a a a √ 13.

− + b và − − b a a a a → − → → − → → a a (b) Tìm các số k. Cho 3 điểm A(4. B(0. 6. 0). 3). 6. 3). y).AC 2 − (AB AC)2 → → − → − → − → → 1− v 1. 4) và C(2. Cho tam giác ABC với 3 đường trung tuyến AM.Tìm − (x. trực tâm H và tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. y) biết rằng |− | = 1 và (− + − ) = 45o u v v u v 4. b vuông góc với vectơ − + b c → − → →→ −− →− (c) Tìm vectơ d sao cho − d = 4 và b d = −2 a √ → → → → → 3. C(2. cho tam giác ABC có các đỉnh A(−4.− + l.BN + AB. Chứng minh rằng M A2 + M B 2 + M C 2 không đổi. Cho các vectơ − (−2.CP = 0 5. Chứng minh rằng: AC 2 + BD2 = 2(AB 2 + AD2 ) 8. BN. Trong mặt phẳng tọa độ. G. Chứng minh rằng tứ giác ABCD nội tiếp được trong đường tròn. Trên đường thẳng AB lấy điểm M (x. −1).Bài tập hình học lớp 10 GV: Nguyễn Tăng Vũ 4. Chứng minh rằng: S = 1. b (4. biết rằng |− | = 1 và |− + − | = 2 u v v u v → → → → → (b) Cho − (1. cho − = i − 5 j và − = k.AD + CA. (b) N trên trục Oy sao cho N A = N B 5. y) (a) Tìm tọa độ điểm M sao cho CM ⊥AB 3 .3 Các bài toán về tọa độ − − → → AB 2 . (a) Cho − (1. H 7. Từ đó suy ra tính chất thẳng hàng của O. 0). (b) Tìm tọa độ trọng tâm G. Trong mặt phẳng tọa độ. Tìm − (x. D(−3. B(0. M là một điểm thay đổi trên đường tròn. Cho điểm A(−3. −1). Chứng minh rằng với điểm M bất kì ta có: M A2 + M B 2 + M C 2 = 3M G2 + GA2 + GB 2 + GC 2 7. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. (a) Tính chu vi tam giác. 2) và B(4. CP . 0). 3). −5). C(4. 1). −2). i − 4 j u 2 → → (a) Tìm các giá trị của k để − ⊥− u v → → (b) Tìm các giá trị của k để |− | = |− | u v → − → 2. 4). 1) a → − → → → → − → → − → − (a) Tính cosin của góc giữa các cặp vectơ sau: − và b . B(2. Cho 4 điểm A(−8. 3). Cho hình bình hành ABCD. Tìm tọa độ của (a) M trên trục Ox sao cho tam giác M AB vuông tại M . l sao cho − = k. − − − − → → − −→ − − → − → → Chứng minh rằng: BC. Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. − và i . Cho tam giác ABC có diện tích S.

−5). Cho tam giác ABC với A(1. (a) Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC (b) Tìm tọa độ trực tâm của tam giác ABC. −1). (c) Tìm tọa độ chân đường cao hạ từ B của tam giác. Các điểm A(1. (d) Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác. Tìm tọa độ của P sao cho P thuộc đường thẳng BC và P N ⊥CN . 9. (g) Tìm tọa độ tâm đường tròn bàng tiếp tương ứng với đỉnh A. C(−4. −1). 3) là hai đỉnh liên tiếp của hình vuông ABCD. 4 . Tìm các đỉnh còn lại của hình vuông. B(4. (f) Tìm tọa độ tâm đường tròn nội tiếp của tam giác. 5).Bài tập hình học lớp 10 GV: Nguyễn Tăng Vũ (b) Gọi N là trung điểm của AC. B(0. (e) Tìm tọa độ chân đường phân giác hạ từ góc BAC của tam giác. 8.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->