P. 1
Bai Tap Cacbohidrat Co Dap An

Bai Tap Cacbohidrat Co Dap An

|Views: 1,946|Likes:
Được xuất bản bởiPhuthuybonmat Nguyen

More info:

Published by: Phuthuybonmat Nguyen on Sep 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

Bài tập trắc nghiệm chương cacbohidrat.

Câu 1: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng? A.Tất cả các chất có công thức Cn(H2O)m đều là cacbohidrat. B. Tất cả các cacbohidrat đều có công thức chung là Cn(H2O) m C. Đa số các cacbohidrat có công thức chung là Cn(H2O) m D. Phân tử các cacbohidrat đều có ít nhất 6 nguyên tử cacbon. Câu 2: Glucozo không thuộc loại : A. hợp chất tạp chức. B. cacbohidrat. C. monosaccarit. D.đisaccarit.

Câu 3: Chất không có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 ( đun nóng) giải phóng Ag là: A. axit axetic. B. axit fomic. C. glucozo. D. fomandehit.

Câu 4: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ? A.cho glucozo và fructozo vào dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) xảy ra phản ứng tráng bạc. B.Glucozo và fructozo có thể tác dụng với hidro sinh ra cùng một sản phẩm. C. Glucozo và fructozo có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra cùng một loại phức đồng. D.Glucozo và fructozo có công thức phân tử giống nhau. Câu 5: Để chứng minh trong phân tử glucoz có nhiều nhóm hydroxyl, người ta cho dung dịch glucozo phản ứng với: A Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng. C. natri hidroxit. Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Dung dịch glucozo tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng cho kết tủa Cu2O B. Dung dịch AgNO3 trong NH3 oxi hóa glucozo thành amoni gluconat và tạo ra bạc kim loại. C.Dẫn khí hidro vào dd glucozo nung nóng có Ni xúc tác sinh ra sobitol. D.Dung dịch glucozo phản ứngvới Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ cao tạo ra phức đồng glucozo [Cu(C6H11O6)2]. Câu 7: Đun nóng dung dịch chứa 27g glucozo với dd AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là: A. 21,6g. B. 10,8g. C. 32,4g D. 16,2g. 1 B. Cu(OH)2 ờ nhiệt độ thường. D. AgNO3 trong dd NH3 nung nóng.

B. dd AgNO3/NH3. Câu 9: cho biết chất nào sau đây thuộc hợp chất monosaccarit? A. Cu(OH)2 C. đisaccarit. monosaccarit. 2875.4ml. 0. 144kg B.01M.5kg glucoz chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. 108kg. Giá trị của m là? A. tinh bột. Câu 17: Glucozo và mantozo đều không thuộc loại: 2 . D. B. B. D. mantozo.16g kết tủa bạc. glixerol. Glucoz vzà fructozo là đồng phân cấu tạo của nhau .02M Câu 14: Cho 2. kim loại Na. Câu 11: Từ glucozo. Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. 54. saccarozo. 0. B. C. A. C. rượu bị hao hụt mất 10%. Hiệu suất của quá trình điều chế là 75%. B. D. 108. D. polisaccarit. [Ag(NH3)2]OH. glucozo tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở. etanal. C. 0. Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng phản ứng tráng bạc. D. C. Câu 16: Saccarozo và fructozo đều thuộc loại : A. muốn thu được 32. biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0. B. D. 2785.1M C.0ml. Nồng độ mol của dd đã dùng là: A. nước brom. A.4kg cao su thì khối lượng glucoz cần dùng là : A.glucozit không thể chuyể sang dạng mạch hở. Trong dung dịch. Cu(OH)2/OH– D. Tính thể tích rượu 40o thu được. 0. D. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (lấy dư). điều chế cao su buna theo sơ đồ sau đây: glucozo → rượu etylic →butadien1. 81kg.8g/ml và trong quá trình chế biến. 2300.0ml. Câu 13: Cho 50ml dd glucoz chưa rõ nồng độ. C. Câu 12: Hãy tìm một thuốc thử để nhận biết được tất cà các chất riêng biệt sau: glucoz. Câu 10: Người ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây để xác định các nhóm chức trong phân tử glucozo? A. 96kg. 96.Câu 8: Cho m gam glucozo lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. 72. Na. Metyl .3→caosubuna. C. tác dụng với một lượng dư dd AgNO3/ NH3 thu được 2.2M B. quỳ tím D. B. C.0ml. cacbohidrat. etanol. glucozo. tạo ra 80g kết tủa. 3194.

Chất X có thể là chất nào trong các chất dưới đây ? A. 3) D. (1. ancol etylic. B. mật ong. C2H6. D. B. fructozo. thu được 270g hỗn hợp glucozo và fructozo. tinh bột. C2H2 B.A. C. C. D. Câu 19: Chất không tan trong nước lạnh là : A. polisaccarit. C. Câu 20 : Cho chất X vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng. monosaccarit. benzen. Saccarozo. 256.5g. D. glucozo. fructozo. nước svayde. C. mật mía. B. Câu 26: Cho các phản ứng sau: 1) HOCH2-(CHOH)4-CHO + Ag2O ® HOCH2-(CHOH)4-COOH + 2Ag 2) HOCH2-(CHOH)4-CHO + 2Cu(OH)2 ® HOCH2-(CHOH)4-COOH + Cu2O + 2H2O 3) HOCH2-(CHOH)4-CHO + H2 ® HOCH2-(CHOH)4CH2OH 4) HOCH2-(CHOH)4-CHO ® 2C2H5OH + 2CO2 Hai phản ứng nào sau đây để phát hiện glucozo trong nước tiểu người bệnh đái tháo đường ? A.. B. CH4. xenlulozo. 3) B. tinh bột D. B. 288g. tinh bột. 2) 3 . CH3COOCH3 . fructozo. 270g. glucozo. glucozo. C2H4. C. etanol. ete. mantozo. không thấy xảy ra phản ứng tráng gương. Axetandehit. D. cacbohidrat. glucozo. Saccarozo Câu 21: Chất không tham gia phản ứng thủy phân là : A. C. đường kính. C2H2 Câu 25: Khi thủy phân saccarozo. Câu 23: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → Axit axetic. C. tinh bột. 513g. Khối lượng saccarozo đã thủy phân là: A. (1. disaccarit. C. etylaxetat. glucozo. saccarozo. ancol etylic. CH3COOCH3. Câu 22: Chất lỏng hòa tan được xenluloz là: A. C. B. (2. đường phèn. Câu 18: Loại thực phẩm không chứa nhiều saccaroz là : A. axetandehit Câu 24: Nhóm mà tấtcả các chất đều tác dụng được với nước khi cómặt xúc tác trong điều kiện thích hợi là: A. benzen. D. D.C2H4. saccarozo. D. (1. B. B. D. 4) C. X và Y lần lượt là: A.

5g.H2/Ni. fomandehit. đó là chất nào ? A. glucozo. C6H12O6 B. D. A.to . B. B. fructozo. Câu 34: Lý do nào sau đây là hợp lý nhất được dùng để so sánh cấu tạo của glucoz và fructoz ? A. C. Câu 33: Câu khẳng định nào sau đây đúng ? A. người ta chỉ dùng một trong các chất trên. Nhưng trong thực tế để tráng gương . Công thức phân tử của gluxit là một trong các chất nào sau đây : A. B.Câu 27: Các chất : glucozo. 85. C12H22O11 Câu 31: Thông thường nước mía chứa 13% saccarozo. 110kg C. C. Tinh bột và xenlulozo là đồng phân của nhau vì đều có thành phần phân tử là (C6H10O5)n D. ddAgNO3/NH3. Câu 30: khi đốt cháy một loại gluxit. t0. Glucozo và fructozo đều là hợp chất đa chức. D. C. người ta thu được khối lượng nước và CO2 theo tỉ lệ 33: 88. C6H12O6 D.Cu(OH)2. axetandehit. C. Cu(OH)2 . t0 / CH3COOH/H2SO4 đặc.H2/Ni. đều có nhóm –CHO trong phân tử. đều có cấu tạo mạch thẳng và đều có chứa 5 nhóm chức –OH . (C6H19O50)n D. Câu 28: Saccarozo có thể tác dụng với các chất nào sau đây ? A. Cn(H2O)m C. HCHO. đun nóng. metylfomiat . 342g. Tinh bột và xenlulozo đều là polisaccarit.CH3COOCH3. 171g. D. t0 . xenllulozo dễ kéo thành tơ nên tinh bột cũng dễ kéo thành tơ. B. saccarozo. 4 .Cu(OH)2. mantozo. B. 104kg B. t0 . 684g. 105kg D. Saccarozo và mantozo là đồng phân của nhau. Nếu tinh chế 1 tấn nước mía trên thì lượng saccarozo thu được là bao nhiêu ? ( hiệu suất là 80%). t0. B. C. HCOOCH3. t0 Câu 29: Cần bao nhiêu gam saccarozo để pha thành 500ml dung dịch 1M ? A. Phân tử đều có 6 nguyên tử cacbon. CH3COOH/H2SO4 đặc. 114kg Câu 32: Cacbohidrat Z tham gia chuyển hóa : Z dd xanh lam kết tủa đỏ gạch Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây? A.

B. D. đồng vị. Giá trị của m là: A. glucozo C. glucozo. B. oxi hóa. cacbohidrat. [Cu(NH3)4](OH)2 D. thu được 75g kết tủa. 42. khử. tinh bột. thủy phân. B. thủy phân. C. Giá trị của m là: A. B.của nhau . C. tráng bạc. còn phân tử fructozo có nhóm chức –CO–ở nguyên tử cacbon thứ 2. Phân tử glucozo có nhóm chức –CHO . A. C. C. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư. C. 10 Câu 42: Xenlulozo không thuộc loại : A. (1) (2) (3) là A. cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric ( H%=90%). D. 5 . nóng. 30. este hóa.C. H2/Ni. nhưng cấu tạo phân tử khác nhau nên là ………. Câu 36: Điền cụm từ thích hợp vào khoảng trống ……. mantozo và saccarozo. fructozo. A. (CS2 + NaOH). đồng đẳng. Câu 35: Điền cụm từ thích hợp vào khoảng trống ……trong câu sau đây : Saccarozo và mantozo có thành phần phân tử giống nhau . glucozo vàmantozo. fructozo D. B.7kg xenlulozo trinitrat. HNO3đ/H2SO4đ. Câu 37: Chọn một phương án đúng để điền từ hoặc cụm từ vào chổ trống của các câu sau đây : Tương tự tinh bột. có phản ứng …(2)… trong dung dịch axit thành …(3)…. D. polisaccarit. đồng khối. glucozo và fructozo. D.t0.(1)…. mantozo Câu 38: Xenluloz không phản ứng với tác nhân nào dưới đây? A. oxi hóa. C. saccarozo D.. nhưng phân tử fructozo có 2 nhóm chức rượu bậc 1 và 3 nhóm chưc rượu bậc 2. 55. 21. B.trong câu sau : Cấu tạo mạch phân tử của tinh bột gồm 2 thành phần là ………. tráng bạc. Để có 29. C. Phân tử glucozo có 1 nhóm chức rượu bậc 1 (-CH2OH) và 4 chức rượu bậc 2 (-CHOH ). 65. D. Câu 39: Chất không tan trong nước lạnh là: A.. D. B.. amilozo và amilozpectin.đồng phân. xenlulozo không có phản ứng . Câu 41: Xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc. gluxit. saccarozo B.và ………. 8. 75. Câu 40: Cho m gam tinh bột len men thành ancol etylic với hiệu suất 81%.đisaccarit.

Câu 52. thu được 750 g kết tủa. C. lên men. B. lên men. tinh bột.0. nếu hiệu suất mỗi quá trình là 80% thì giá trị m là propan-1-ol? A. thuỷ phân. 0. 5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất trơ lên men thành ancol etylic. A. A. glucozơ. Dung dịch brom. C. C. saccarozơ. B. 6 . vôi sữa.Một cacbohiđrat X có phân tử khối 342. Câu 51.828kg. to.Câu 43: Saccarozo.92 kg. 0. saccarozơ. Cu(OH)2 + NH3. B. phản ứng tráng bạc. C. được tạo nên từ nhiều gốc fructozơ. quang hợp. quang hợp. C. C. được tạo nên từ nhiều gốc glucozơ. 1. xenlulozo đều có thể tham gia vào: A. A. thuỷ phân. lên men. Trong quá trình chế biến. 994. Câu 48. được tạo nên từ nhiều phân tử glucozơ. C.2. Từ xenlulozơ sản xuất xenlulozơ trinitrat. Natri kim loại. Câu 50 Xenlulozơ không phản ứng với tác nhân nào dưới đây? A. glixerol. B. Chất thuộc nhóm polisaccarit là C. CS2 + NaOH. B. mantozơ. Thuốc thử để phân biệt các dung dịch riêng biệt saccarozơ. Cho chuỗi biến đổi sau: (1) (2) (3) Khí cacbonic _ tinh bột glucozơ ancol etylic _ _ (1). ancol bị hao hụt mất 10%. glucozơ. B.8 g Ag. D. Cu(OH)2 / OH-. B. Dung dịch AgNO3 / NH3. H2 / Ni. A. xenlulozơ. D. glucozơ. lên men. C. đun nhẹ thu được 10. B. B. Câu 55. C. X không có tính khử. D.613 tấn. AgNO3 / NH3. mantozơ. 0. Điểm giống nhau về cấu tạo giữa tinh bột và xenlulozơ là A. Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây phân biệt được các dung dịch riêng biệt glucozơ. D. 2. D. Câu 47.613 tấn. D. Cu(OH)2 / OH-. X là A. lên men. fructozơ. được tạo nên từ nhiều phân tử saccarozơ. phản ứng thủy phân. D. (2). C. H2 / Ni. B. phản ứng với Cu(OH)2. glucozơ. quang hợp.414kg. 2. 945. HNO3 đặc + H2SO4 đặc. B. metanal. 949. Từ 1.5 . Câu 44. saccarozơ. (3) lần lượt là các phản ứng A. 950. 3. Câu 53.242kg. saccarozơ. thuỷ phân. toàn bộ khí CO2 sinh ra cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư. 2.55 g X tác dụng với dung dịch axit clohiđric rồi cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac.2 . D. D. B. xenlulozơ. phản ứng đổi màu iot.546 tấn. tinh bột. etanol và anđehit fomic là Câu 54. quang hợp. Chất thuộc nhóm đisaccarit là A. mantozơ. tinh bột. Thuỷ phân m gam tinh bột. D. D. D.62 tấn xenlulozơ thì lượng xenlulozơ trinitrat thu được là A. quá trình sản xuất bị hao hụt 12%. Khối lượng của ancol thu được là A. Câu 49.975 tấn. D. Cho 8. B. xenlulozơ. Câu 46. C. C. Cho 2. Chất thuộc nhóm monosaccarit là Câu 45. sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol etylic.

(1) (1) H2/Ni. (2). (4). 1kg glucozơ và 1 kg fructozơ. Tinh bột và xenlulozơ có thể hiện tính khử vì phân tử còn nhóm OH hemiaxetal . tinh bột (4). cao su buna (2). Câu 62. fructozơ.4-glicozit tạo thành chuỗi dài không phân nhánh. Cho các chất: sợi bông (1). Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử. (4). saccarozơ có bị phân huỷ thành glucozơ. (1). D.(3). Saccarozơ có thể tác dụng được với chất thuộc số thứ tự Câu 59. (2). Phân tử mantozơ không còn nhóm OH hemiaxetal nên không có khả năng mở vòng. (3). Phát biểu không đúng là A. D. do các mắt xích α-glucozơ nối với nhau bằng liên kết α-1. C.(4). Câu 60.(2). glucozơ. B. Phân tử amilozơ không phân nhánh. X là A. (3) . Cho các chất được đánh số thứ tự như sau: (3) [Ag(NH3)2]OH C.2-glicozit tạo thành chuỗi dài không phân nhánh.264 gam CO2 và 0. (2). D. các gốc β-glucozơ nối với nhau bởi liên kết β-1. (4). (2). (3) D. B.2-glicozit tạo thành chuỗi dài không phân nhánh. 2kg glucozơ. (3). C. C.(1). (2). (2). Đốt cháy hoàn toàn 0. D. nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại có thể cho phản ứng tráng bạc do : A. 099 gam H2O. B. (1). Phân tử saccarozơ còn nhóm OH hemiaxetal nên có khả năng mở vòng. Các chất thuộc loại polime thiên nhiên là A. B. B. Phân tử saccarozơ gồm gốc α-glucozơ liên kết với gốc β-fructozơ nên cũng cho phản ứng tráng bạc như glucozơ. Tinh bột chứa nhiều nhóm -OH nên tan nhiều trong nước. D. C. C.các gốc β-glucozơ nối với nhau bởi liên kết β-1. 7 . B. Câu 58. các gốc α-glucozơ nối với nhau bởi liên kết α-1.(2). (2) (2) Cu(OH)2 B. Câu 61. Trong các phát biểu sau về gluxit: (1).(1). (3). to A. các gốc α-glucozơ nối với nhau bởi liên kết α-1. (1). 1kg glucozơ. Thuỷ phân hoàn toàn 1kg mantozơ được A.Câu 56.171 gam một cacbohiđrat X thu được 0. fructozơ(chứa nhóm xeton) không cho phản ứng tráng bạc.(2). mantozơ. Câu 63. Biết Mx = 342 đvC và X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.(3) (4) CH3COOH (H2SO4 đặc) D.saccarozơ đã cho phản ứng thủy phân tạo ra một phân tử glucozơ và một fructozơ. D. tạo thành anđehit sau phản ứng. Câu 57. 1. (4). saccarozơ . protein (3). Khác với glucozơ( chứa nhóm anđehit). B. (1). Trong phân tử amilozơ A. C. (1). Phát biểu đúng về cacbohiđrat là: A.saccarozơ cho được phản ứng tráng gương trong môi trường axit.4-glicozit tạo thành chuỗi dài không phân nhánh.4-glicozit.0526kg glucozơ C. (3).

B 54.A 55.B 10.A 59.ĐÁP ÁN CHƯƠNG CACBOHIDRAT 1.C 6.C 2.C 51.B 56.B 60.C 36.D 23.D 41.C 61.A 63.D 35.C 16.B 8.B 3.B 11.D 7.C 29.A 38.B 53.A 62.D 57.B 15.D 39.B 25.B 43.B 8 .B 20.B 44.D 17.A 52.D 45.B 48.B 12.A 18.A 46.B 50.D 21.C 19.B 14.D 4.C 47.C 58.C 32.C 27.D 31.B 30.B 24.B 34.A 5.C 33.A 26.D 49.C 42.D 37.D 13.B 9. 40.A 28.C 22.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->