P. 1
Bao.cao.thuc.tap.vi.sinh.Dai.cuong

Bao.cao.thuc.tap.vi.sinh.Dai.cuong

|Views: 763|Likes:
Được xuất bản bởihoangbio

More info:

Published by: hoangbio on Sep 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

Thực tập vi sinh đại cương

Nhóm 3_Lớp 071160C

BÀI 1:QUY TRÌNH KIỂM TRA TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ 1.Định nghĩa: Vi sinh vật hiếu khí là vi sinh vật tăng trưởng và hình thành trong điều kiện có oxy phân tử 2.Ý nghĩa của việc kiểm tra tổng số vi sinh vật hiếu khí: Tổng số vi sinh vật hiếu khí hiện diện trong mẫu chỉ thị mức độ vệ sinh của thực phẩm,đánh giá chất lượng của mẫu về vi sinh vật,nguy cơ hư hỏng ,thời hạn bảo quản của sản phẩm,mức độ vệ sinh trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm Sự tăng trưởng vi sinh vật trong thực phẩm dẫn đến biến đổi chất lượng : 106 tế bào/g(ml) là ranh giới để phân biệt thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng hay không.Một vài trường hợp vsv=106 tế bào/g(ml) chưa có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng về mặt hóa học.Đặc biệt ở sữa khi có 105 tế bào/g(ml) sữa bị chua: 106-107tế bào/g(ml) sữa có mùi hôi;108 tế bào/g(ml) tất cả thực phẩm có mùi hôi không chấp nhận được;109-1010tế bào/g(ml) thực phẩm thay đổi cấu trúc 3.Quy trình kiểm tra:

Trang 1

Thực tập vi sinh đại cương 1ml(10-1)+ 9ml nước nước vô trung ̀ 1ml(10-1)+ 9ml nước nước vô trung ̀

Nhóm 3_Lớp 071160C

Stomacher .10gr thực phâm ̉ + 90ml NaCl 0.85% (10-1)

10-2

10-3

Bước 1: đồng nhất mẫu Cho 10 g thực phẩm vào 90 ml NaCl 0.85% vô trùng(hoặc H20 vô trùng )vào bao PE vô trùng.Tiến hành đồng nhất bằng máy stomacher 30” thu được nồng độ 10-1 Bước 2 : pha loãng mẫu Chuẩn bị các ống nghiệm và pipet vô trùng.Dùng pipet 10ml vô trùng lấy 9 ml NaCl vô trùng vào các ống nghiệm .Dùng micropipet 1ml vô trùng lấy 1ml từ nồng độ 10-1 đưa vào ống nghiệm thứ nhất . Tiến hành rung lắc ống nghiệm bằng máy rung ống nghiệm votex, thu được nồng độ 10-2 .Làm tương tự với các nồng độ kế tiếp Lưu ý khi pha loãng mẫu:

Trang 2

Thực tập vi sinh đại cương

Nhóm 3_Lớp 071160C

-Nồng độ pha loãng phụ thuộc vào tình trạng vệ sinh của thực phẩm,thời gian bảo quản, điều kiện bảo quản,kinh nghiệm người kiểm nghiệm…. -Tiến hành thao tác bên ngọn lửa đèn cồn.Các ống nghiệm,pipet phải vô trùng.Sử dụng 1 micropipet 1ml/ 1 nồng độ pha loãng mẫu để tránh hiện tượng sai số -Mỗi lần lấy mẫu phải lắc đều Bước 3: nuôi cấy dịch mẫu Nuôi cấy ít nhất ở 3 nồng độ pha loãng mẫu liên tiếp Dùng micropipet 1ml vô trùng lấy 1ml dịch mẫu cho vào đĩa,ít nhất 2 đĩa/nồng độ Chuẩn bị môi trường đã tiệt trùng,để nguội 450C,đổ môi trường vào các đĩa đã chứa 1ml dịch mẫu .Xoay nhẹ đĩa theo vòng tròn nhằm trộn đều dịch mẫu với môi trường để thu được những khuẩn lạc tách rời.Khi môi trường đông lại,lật ngược đĩa,ủ trong trong tủ ổn nhiệt Memmert Nếu muốn kiểm tra tổng số vi khuẩn hiếu khí,dùng môi trường P.C.A hoặc N.A Nếu muốn kiểm tra tổng số men, mốc dùng môi trương P.D.A hoặc Sabouraund Thời gian ủ vi khuẩn hiếu khí 24-48h/30-370C.Thời gian ủ men,mốc 72h/30-370C Bước 4: đếm số khuẩn lạc /đĩa/các nồng độ(25-250 khuẩn lạc/đĩa) Kết quả thí nghiệm Nồng độ Số khuẩn lạ c
Trang 3

10-1 Đĩa 1 Đĩa 2 48 130

10-2 Đĩa 1 Đĩa 2 113 125

10-3 Đĩa 1 Đĩa 2 105 120

3.2 Hấp thanh trùng ở 1210C/15 phút 4.Môi trường sử dụng 4.0g :14.Môi trường Plate Count agar Peptone Meat extract D(+) glucose Agar :5.2) 4.1n2)*d n : tổng số tế bào / ml (g) mẫu thực phẩm(cfu/g(ml)) c : tổng số khuẩn lạc đếm được n1 : số đĩa đếm được ở nồng độ thư nhất n2 : số đĩa đếm được ở nồng độ thư hai d : nồng độ pha loãng thứ nhất được đếm =>n= (113 + 125 + 105 + 120).0g :1000ml pH sau thanh trùng : 7.0g :12.1.2.0g :3.1.0 ± 0.100 =21045 ≈ 21000 cfu/g(ml) (2 + 0.5g :1.Môi trường Sabouraund Trang 4 .0 ± 0.0g :2.0g Nước cất vừa đủ :1000ml pH sau thanh trùng : 7.Môi trường Nutrient Agar Peptone Meat extract Agar Nước cất :5.2 Hấp thanh trùng ở 1210C/15 phút 4.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C Bước 5: tính kết quả theo công thức n = c/(n1+0.

kebsiella.coli là loai được ́ ̀ ́ ̀ quan tâm nhiêu về vệ sinh an toan thực phâm. Khi coliform ́ ̀ ́ ́ phân hiên diên ở môt số lượng lớn trong mâu thì mâu có khả năng chứa cac ̣ ̣ ̣ ̃ ̃ ́ vi sinh vât gây bênh hiên diên trong phân. sinh hơi ở 37oC /24 – 48h. nhom nay được chia thanh 2 ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ nhom nhỏ là coliform và coliform phân có nguôn gôc từ phân cac loai đông ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ vât.. ̀ ́ Coliform và Feacal coliform (coliform phân) là nhom vi sinh vât dung ́ ̣ ̀ để chỉ thị khả năng có sự hiên diên cua cac vi sinh vât gây bênh trong thực ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ phâm.Chỉ tiêu tổng coliform không thích ̣ ̣ ̣ ̣ hợp để làm chỉ tiêu chỉ thị cho việc nhiễm bẩn nguồn nước bởi phân. ̀ ̀ ̉ Trang 5 . enterobater.Những kiến thức chung về COLIFORM Coliform là nhom trực khuân gram. hinh que. Nhom coliform gôm những vi sinh vât hiêu khí và kị khí tuy y. gram ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ . Trên thực tế kiêm nghiêm coliform phân được quan tâm nhiêu hơn ̣ ̉ ̣ ̀ coliform. không bao tử . có khả năng lên men đường lactose. Trong cac thanh viên nhom coliform phân thì E. lên men đường lactose và sinh hơi trong môi ̀ ̀ trường long. dựa vao nhiêt dộ tăng trưởng. không bao tử .. Coliform phân có nguôn gôc từ ruôt người và cac đông vât mau ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ nong bao gôm cac giông escherichia.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C Peptone Glucose Agar Nước :20g :40g :20g :1000ml Hấp thanh trùng ở 1210C/15 phút BAI 2: KIÊM TRA TÔNG SỐ COLIFORM ̀ ̉ ̉ 1. Tuy nhiên việc xác định số lượng Feacal coliform có thể sai lệch do có một số vi sinh vật (không có nguồn gốc từ phân) có thể phát triển ở nhiệt độ 44oC. Do đó số lượng E. coli được coi là một chỉ tiêu thích hợp nhất cho việc quản lý nguồn nước. hiêu khí hoăc kị ́ ̉ ̀ ́ ̣ khí tuy y.

̣ ̣ ́ ́ *môt số hinh anh về coliform: ̣ ̀ ̉ Fecal Coliform 375 x 294 Chromocult® Coliform Agar ES 297 x 300 Trang 6 . có trong ruôt người và cac ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ đông vât mau nong.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C Loai vi sinh vât nay phân bố ở moi nơi.

Theo doi sự sinh hơi ̃ ̀ ̃ ̣ ̣ ́ ̃ trong từng ông nghiêm. ̣ ̣ ́ ́ chế biên. Có khả năng sinh indol 24h/44. vân chuyên thực phâm.5oC. Kêt quả sinh hoa nghiêm phap imvic là + + .C ở 44. nước uông cung như chỉ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ̃ thị sự ô nhiêm phân trong môi trường. ̃ • • • Lên men đường lactose trong môi trường E.Quy trình kiểm tra Phương phap MPN : ́ Nguyên tăc: ́ Mâu được pha loang thanh môt day thâp phân .Ý nghĩa của việc kiểm tra chỉ tiêu Coliform được xem là nhom vi sinh vât chỉ thi. Môi nông độ pha loang được lăp lai 3 ông.́ ́ ̣ ́ 3. 2 nông độ kế tiêp ̃ ̃ ̀ ̣ ̃ ̣ ̀ ́ nhau khac nhau 10 lân.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C 2. bao quan . nước được dung để chỉ thị cho khả năng hiên ̉ ́ ̉ ̀ ̣ diên cua cac vi sinh vât gây bênh khac. Xac đinh ông dương tinh ở môi nông độ pha loang ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̃ ̀ ̃ và dựa vao bang MPN để suy ra số lượng nhom vi sinh vât tương ứng hiên ̀ ̉ ́ ̣ ̣ diên trong 1g hoăc 1ml mâu ban đâu ̣ ̣ ̃ ̀ Sơ đồ quy trình kiểm tra : Trang 7 . Số lượng hiên diên ́ ̣ ̣ ̣ ̣ cua chung trong thực phâm. ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ Colifrorm chiu nhiêt( coliform phân): ̣ ̣ • • Là thanh phân trong hệ vi sinh vât đường ruôt ở người và cac ̀ ̀ ̣ ̣ ́ Được xem là vi sinh vât chỉ thị mức độ vệ sinh trong quá trinh ̣ ̀ đông vât mau nong.5oC. Số lượng coliforms cao thì khả ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ năng hiên diên cua vi sinh vât gây bênh khac cao. Mâu được ủ trong môi trường thich hợp có ông ́ ̀ ̃ ́ ́ durham.

Thực tập vi sinh đại cương 1ml(10-1)+ 9ml nước nước vô trung ̀ Nhóm 3_Lớp 071160C 1ml(10-2)+ 9ml nước vô trung ̀ Stomacher 10gr thực phâm ̉ 10-2 10-3 + 90ml NaCl 0.85%( 10-1 ) hinh 1.1 ̀ Bước 1: Trang 8 .

10-5…. Ghi 3 nông độ liên tiêp bên ngoai ông nghiêm(môi ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̃ nông độ 3 ông nghiêm). . ̃ ̃ ̉ ̣ ̃ ̀ Lây 1ml mâu ở nông độ 10-1 cho vao ông nghiêm thứ nhât. (hinh 1.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C 10gr thực phâm + 90ml NaCl 0. ̣ Bước 2: Pha loang mâu để giam số lượng vi sinh vât có trong mâu ban dâu. . tương tự như trên ta thu được cac ông nghiêm có ̣ ̀ ́ ́ ̣ nông độ 10-4. Có 3 trường hợp xay ra: ̣ ́ ́ ́ ̉ Trang 9 .Không lắc những ống có ống durham Bước 4: Đoc kêt quả cac ông Laury Tryptose . ̀ Bước 3: Nuôi cây dich mâu trong môi trường Laury Tryptose (LT) ở 3 nông ́ ̣ ̃ ̀ độ liên tiêp(10-1. Cho vao ́ ̃ ̀ ́ ́ ̣ ̀ môi ông nghiệm 1 ông durham.1) ủ ở 37oC/24h ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ Những lưu ý khi tiến hành nuôi cấy vi khuẩn lên môi trường Laury Trytose (LT): -Tiến hành gần ngọn lửa đèn cồn để tránh nhiểm khuẩn. Tiêp đên cho 1ml dung dich mâu ở nông độ 10 -1 ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̃ ̀ vao 3 ông nghiêm có ghi nông độ 10-1(chứa môi trường LT). sau đó cho 9ml ́ ̃ ̀ ̀ ́ ̣ ́ nước vô trung.Nhớ lắc mẫu trước khi tiến hành nuôi cấy vi khuẩn trên môi trường Laury Trytose. Sau đó lây 1ml mâu ở ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̃ nông 10-2 cho vao ông nghiêm thứ hai + 9ml nước vô trung thu được ông ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ nghiêm có nông độ 10-3 . ̉ ̣ ̀ stomacher thu được nông độ 10-1.10-2. muc đich đông nhât là để phân bố đêu vi ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̀ sinh vât. cho môi trường LT vao 9 ông nghiêm sao ̃ ́ ́ ̀ ́ ̣ cho ngâp ông durham.85% hoăc là nước vô trung. Ta được ông nghiêm có nông độ 10 -2.tương tự cho ̀ ́ ̣ ̀ cac ông nghiêm ở những nông độ tiêp theo.10-3) như sau : Môi nông độ lây 3 ông nghiêm..

́ Ông LT . Môi trường sử dụng: Trang 10 . Ủ 37oC /24h. ́ ́ ̣ ̉ Bước 6: Tinh kêt qua: ́ ́ ̉ Tông số coliform (cfu/g hoăc cfu/ml)= số MPN × 10n ̉ ̣ n là số nguyên dương cua nông độ pha loang đâu tiên được nuôi cây. Ghi nông độ trên san phâm. sau đó cây chuyên cac ông LT ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ dương tinh nay vao cac ông môi trường BGBL 2% băng cach lây que cây ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ vong nhung vao môi trường LT dương tinh ở trên.rồi cho vao ông có môi ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ trường BGBL.: không có hiên tượng gì xay ra ́ ̣ ̉ Bước 5: Đoc kêt quả ông BGBL dương tinh.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C + ông durham không thay đôi ́ ̉ + ông durham nôi lên trên ́ ̉ + ông durham sinh hơi. ̉ 4. Tra bang Mac Crady tim số MPN tương ứng ́ ̀ ́ ̉ ̀ + ông BGBL dương tinh: môi trường đuc và ông durham ( ông chuông) ́ ́ ̣ ́ ́ nôi hoăc có bot khí trong ông chuông( thể tich bot khí =1/10 thể tich ông ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ chuông). + ông BGBL âm tinh: không có hiên tượng gì xay ra. ́ Đoc kêt quả cac ông LT dương tinh. Lâp tỷ lệ cac ông BGBL dương ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ tinh ở 3 nông độ liên tiêp. ̀ ̉ ̉ Ông LT + : môi trường đuc và ông durham ( ông chuông) nôi hoăc có ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ bot khí trong ông chuông (thể tich bot khí trong ông chuông =1/10 thể tich ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ông chuông). so sanh với tiêu chuân về an toan vệ sinh thực ́ ́ ́ ̉ ̀ phâm. ̉ ̀ ̃ ̀ ́ Bước 7: Từ kêt quả tinh được.

Brilliant green có nông độ đăc hiêu ̉ ̀ ̣ ̣ nhăm ngăn vi khuân kị khí lên men lactose sinh trưởng ở 440C . ́ ̃ 6. micropipet. ông nghiêm . luc nay coliform phat triên lam đuc môi trường và ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ sinh khí trong ông durham do lên men lactose. que cây vong.nôi autoclave. coliforms phân. ̉ Nguyên tăc: ́ Mât bò ( bile) và brilliant green ức chế hâu hêt cac vi khuân gram + và ̣ ̀ ́ ́ ̉ vi khuân gram ̉ – không phai coliform.Các thiết bị . đen côn. ́ 5.dụng cụ sử cho thí nghiệm Binh erlen. thực phâm. ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ông durham . mâu là tương ớt.coli trong sữa. nước. Tranh được ̀ ̉ ́ hiên tượng dương gia.Kết quả thí nghiệm _ _ 10-1 _ + + Trang 11 _ . E.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C Môi trường BGBL 2% : là môi trường dung để phat hiên và đêm ̀ ́ ̣ ́ coliforms. tủ sây.

phát triển được ở 44ºC.Các chủng sinh độc tố bền hoặc không bền với nhiệt hoặc cả hai. sinh indol (phản ứng ind+).Được coi là vi sinh vật chỉ thị cho sự nhiễm phân và chất lượng vệ sinh thực phẩm.COLI Escherichia coli là dạng coliform có nguồn gốc từ phân. Trang 12 .Là trực khuẩn gram-.Các chủng truyền thống gây tiêu chảy ở trẻ sơ sinh và trẻ em.2.2 × 101=62 (cfu/ml) BÀI 3: KIỂM TRA TỔNG SỐ E.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C 10-2 _ _ 10-3 _ Tỷ lệ cua BGBL dương tinh ở 3 nông độ (10 -1:10-2:10-3) = (0.coli có khả năng gây bệnh ở người : .2N/g ̉ ∑ coliform = 6. có khả năng gây bệnh tiêu chảy và sinh nội độc tố. Các chủng E. - Các chủng yếm khí không bắt buộc gây tiêu chảy không thường xuyên có quan hệ gần gũi với hệ vi sinh vật bình thường ở đường ruột.P-) và không sử dụng citrate làm nguồn cacbon (phản ứng cit-).0) ̉ ́ ̀ Tra bang Mac Crady ta được số MPN =6. . sinh acid (phản ứng MR+). không sinh aceton (phản ứng V.

nhóm tiến hành kiểm tra tổng số E.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C . có nút đậy .Pipet tiệt trùng . 3.coli trong mẫu thực phẩm. 2.Máy lắc .Mục đích thí nghiệm: Xác định E.Ống durham Trang 13 .1.Cân . Xác định các ống dương tính ở mỗi nồng độ pha loãng và dựa vào bảng MPN để suy ra số lượng nhóm vi sinh vật tương ứng hiện diện trong 1g hoặc 1ml mẫu ban đầu. 1.Mẫu thực phẩm kiểm tra . Ở đây.Tủ ấm .Các chủng gây lây nhiễm đường ruột.Các lọ phục vụ cho mực đích pha loãng. Mẫu được ủ trong môi trường thích hợp có ống durham.Thiết bị và vật liệu: .coli trên mẫu tương ớt.Các bình chứa mẫu vô khuẩn . Mỗi nồng độ pha loãng được lặp lại 3-5 ống.Bể điều nhiệt . Nguyên tắc: mẫu được pha loãng thành một dãy thập phân.Dụng cụ và hóa chất: 3. Theo dõi sự sinh hơi trong từng ống nghiệm. hai nồng độ kế tiếp nhau khác nhau 10 lần.

Môi trường Lauryl tryptose( LT) . Khi lấy mẫu cần đảm bảo : . đủ để phân tích các đặc tính lý hóa.Lượng mẫu vừa phải.C broth .B agar (eosin methylene – blue lactose sucrose agar).M. .Môi trường E. chứa mẫu phải vô khuẩn. Lấy 10g tương ớt + 90ml NaCl 0. . .Môi trường N.A (nutrient agar) 4.85%.Môi trường endo agar - Môi trường E.Mẫu lấy xong phải phân tích ngay không để quá 24 giờ. ghi lại những đặc điểm của mẫu và nơi thu mẫu. .2.Môi trường và hóa chất: .Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C 3. .sinh học.Tiến hành thí nghiệm: Bước 1: Lấy mẫu Tùy loại vật phẩm cần xác định mà ta lấy mẫu với số lượng và khối lượng khác nhau cho phù hợp. stomacher thu được nồng độ 10-1 Bước 2: Pha loãng mẫu Sơ đồ tiến hành pha loãng mẫu lỏng: 10ml 1ml 1ml Trang 14 1ml .Mẫu phải có nhãn ghi kí hiệu.Dụng cụ lấy mẫu.Mẫu phải có tính đại diện.

Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C   Mẫu 90ml NaCl vô trùng 10-1 (nước vô trùng) 10-2 9ml NaCl vô trùng 10-3 9ml NaCl vô trùng 10-4 9ml NaCl vô trùng Trang 15 .

nếu chỉ dùng nước cất vô Trang 16 .Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C Sơ đồ tiến hành pha loãng mẫu rắn: 10ml                     1ml    1ml 1ml 10g mẫu Stomacher   90ml NaCl vô trùng 10-1 (nước vô trùng) 10-2 9ml NaCl vô trùng 10-3 9ml NaCl vô trùng 10-4 9ml NaCl vô trùng Tiến hành tương tự cho các mẫu pha loãng khác Những điều lưu ý khi pha loãng mẫu: .Khi pha loãng mẫu nên dùng nước muối vô trùng nhằm tạo môi trường dinh dưỡng cho vi sinh vật.

. điều kiện bảo quản.Tiến hành gần ngọn lửa đèn cồn để tránh nhiểm khuẩn.Khuấy trộn đều dung dịch mẫu trước khi pha loãng để vi sinh vật phân tán đều trong mẫu. Các dụng cụ phải được vô trùng.). 3 ống/ nồng độ.. quy trình chế biến. .Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C trùng vi sinh vậy sẽ chết khi để lâu bên ngoài mà không có môi trường dinh dưỡng....Nồng độ pha loãng còn phụ thuộc: • Đặc điểm của thực phẩm(thời hạn sử dụng. .. Bước 3 : Nuôi cấy vi khuẩn lên môi trường Laury Trytose ( LT) Tiến hành nuôi cấy dịch mẫu trong môi trường Laury Trytose ở 3 nồng độ liên tiếp.). thao tác. Ủ 37ºC/24h. 1ml dịch pha loãng/ ống LT. • Người kiểm phẩm ( kinh nghiệm.Tế bào ở các độ pha loãng khác nhau cần được lấy với các pipet khác nhau nhằm tránh các tế bào ở độ pha loãng trước lẫn với các tế bào ở độ pha loãng sau. 10-2 10-3 10-4 Trang 17 . .

Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C Môi trường Laury Trytose( LT) Rồi để yên cho thạch đông lại.C. Ủ 44ºC/24h.Nhớ lắc mẫu trước khi tiến hành nuôi cấy vi khuẩn trên môi trường Laury Trytose.Hơn nữa môi trường E. .Không lắc những ống có ống durham Bước 4 : Đọc kết quả các ống Laury Tryptose dương tính( +).Tiến hành gần ngọn lửa đèn cồn để tránh nhiểm khuẩn.ở nhiệt độ này một số vi khuẩn khác đã bị hạn chế khả năng sinh trưởng . . đem đĩa ủ trong tủ ấm. E. Ủ ở 37oC trong 24h Sau khoảng thời gian trên lấy đĩa đã ủ ra và đếm khuẩn lạc. cấy chuyền các ống LT(+) vào các ống môi trường E.C muối mật ức chế cá vi khuẩn Gr + và các vi khuẩn không thuộc nhóm vi khuẩn đường ruột Trang 18 .coli phát triển ở 44ºC. Những lưu ý khi tiến hành nuôi cấy vi khuẩn lên môi trường Laury Trytose (LT): . tính kết quả.

P C : simon citrat Phản ứng sinh hóa kiểm tra sự có mặt của trực khuẩn đường ruột Gr– có khả năng sử dụng simon citrat Trang 19 .C (+). • Nhớ lắc mẫu trước khi tiến hành phân lập vi khuẩn trên môi trường endo agar và E. cấy phân lập trên môi trường endo agar và E.Môi trường E. bóng. ́ Ông LT .B agar: • Tiến hành gần ngọn lửa đèn cồn để tránh nhiểm khuẩn.Môi trường endo agar: khuẩn lạc tròn. có ánh kim loại .M.M.M.B agar. có ánh kim. cấy truyền sang môi trường N.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C Ông LT + : môi trường đuc và ông durham ( ông chuông) nôi hoăc có ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ bot khí trong ông chuông (thể tich bot khí trong ông chuông =1/10 thể tich ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ông chuông). Buớc 6 : làm nghiệm pháp imvic với vi khuẩn đã cấy ở bước 5 I : indol M :methyl red V : V. Ủ 37ºC/24h Những lưu ý khi tiến hành nuôi cấy vi khuẩn lên môi trường endo agar và E. bóng.A.B agar Sau khoảng thời gian trên lấy ra đem nhận diện khuẩn lạc điển hình: .M. Bước 5 : Từ các khuẩn lạc nghi ngờ.B agar: khuẩn lạc tròn. Ủ 37ºC/24h. có tâm đen.: không có hiên tượng gì xay ra ́ ̣ ̉ Từ các ống E.

+ . Trong vết thương và máu thường thấy hình dạng giống chùm nho 1. Được xếp vào nhóm vi khuẩn cơ hội(opportunist type) vì sự có mặt rộng rãi và thường xuyên trong mô và chờ đợi điều kiện thuận lợi để xâm nhập.4. có nhiều trong sản phẩm động vật như thịt. Bị lây nhiễm từ người chế biến.1. khoang mũi.3. hiếu khí hoặc kỵ khí tuỳ ý.. sữa… Ở người thường có trên da. Nhiệt độ tối thích là 37oC . Đặc điểm của Stapylococcus aureus: 1. tóc.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C Kết quả : + + . 1. Phân bố: • Được phân bố rộng rãi. Hình dạng tế bào: Là vk gram+. động vật bị nhiễm bệnh.đục vun mờ. đặc biệt phát triển tốt ở môi trường thạch máu hoặc huyết thanh. tế bào ở dạng cặn.coli type II BÀI:4 KIỂM TRA VI KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS 1. Trang 20 . lịch sử: Staphylococcus được Ogston phát hiện năm 1881 trong vết thương có mủ. Rosenbach tiếp tục nghiên cứu.Năm 1884.coli type I .: E.: E. • • • 1. Trên môi trường thạch .2.khuẩn lạc có dạng tròn trơn bóng. pHop=7.2. Đặc điểm và điều kiện sinh trưởng: Phát triển tốt ở các môi trường tổng hợp. vòng nhẫn mờ trong ống nghiệm ở bề mặt môi trường .. hình cầu không bào tử. Ở môi trường lỏng.

viêm ruột. Độc tố gây viêm dạ dày. Có khả năng chịu mặn cao Làm đông tụ sữa Sinh beta hemolysis trong môi trường thạch máu. maltose.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C 1. raffinose. Không cần có sự hiện diện của vi khuẩn còn sống trong thực phẩm mà chỉ cần có độc tố của chúng. Sinh ngoại độc tố(vi khuẩn tiết độc tố vào thực phẩm. saccharose.5. Triệu chứng bệnh: Khi ăn phải thực phẩm có chứa các độc tố này. Loại này thường có tính chất cục bộ. Đặc điểm sinh hoá: • Lên men đường glucose. sau 30’. thuỷ phân gelantine.inulin.6. người ăn thực phẩm đó bị ngộ độc). đông huyết tương. Bản chất của ngoại độc tố là protein nên chúng kém chịu nhiệt (trừ độc tố của Staphylococcus aureus) và kích thích cơ thể sinh ra kháng thể đặc hiệu(tính kháng nguyên mạnh) do vậy có thể phát hiện được bằng phản ứng kháng nguyên – kháng thể. Type A và D gây ngộ độc thực phẩm cho người. Khả năng gây bệnh: Gây ngộ độc thực phẩm: Bệnh gây ra do vi khuẩn tiết độc tố vào thực phẩm.6h (phụ thuộc vào cá thể người bệnh) từ lúc ăn người bị ngộ độc có triệu chứng Trang 21 . glycerol. • • • • • 1. manitol Không lên men salicin.NH3-. người ăn thực phẩm đó và bị ngộ độc. lactose. Phản ứng indol-. ít có khả năng truyền nhiễm Khi xét nghiệm phân người bệnh bị ngộ độc thực phẩm không thấy có vsv gây bệnh.

hgcl 0. biện pháp nấu nướng không làm bất hoạt độc tố này. nôn mửa kéo dài từ 6 – 8h. xử lý nhiễm vết thương trên da ở người và động vật do Staphylococcus gây ra dùng dung dịch gentiant violet 2%. kem tổng hợp. toC = 60oC/ 0. gentiant violet1:25. Một số hình ảnh về Staphylococcus aureus • Trang 22 . Ít thấy vi khuẩn trong phân người bị ngộ độc. 100oC/30’. Là độc tố bền nhiệt. bủn rủn tay chân. Hoá chất: fenol 1%. nạn nhân không chết nhưng rất đau đớn do các phản ứng cực kỳ dữ dội. ngăn ngừa khả năng sinh độc tố. thực phẩm đóng hộp thường hay nhiễm loại vsv này. 137oC/9’độc tố này vẫn còn hoạt lực. đau đầu toát mồ hôi. một số bị phân huỷ ở to= 80oC /0. Không lấy sữa từ động vật bị viêm vú. nước súp (ít khi được sử lý ở nhiệt độ >40oC) và các loại thuỷ sản. tiêu chảy. fenol 2%/15’.5h.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C đau thắt bụng. quá trình chế biến. Hạ pH của thực phẩm để ức chế vi khuẩn phát triển.5%/1h.5h phá huỷ các tế bào. Các loại thực phẩm có chứa nhiều muối như Jambon. kiệt sức ở mức nghiêm trọng. formaldehyt 10%/ 10’.Sự phục hồi xảy ra sau 24 – 72 h.000/5 – 10’. Con đường lây nhiễm chủ yếu thông qua tiếp xúc từ nhà bếp. Trử lạnh thực phẩm < 8oC. Biện pháp phòng ngừa: • • • • • Kiểm tra sức khoẻ công nhân.

Quy trình kiểm tra định tính Bước 1: đồng nhất mẫu: lấy 10ml thực phẩm (nước Sâm ) cho vào 90 ml nước vô trùng . Quy trình kiểm tra: 3. Trang 23 . Aureus trong thực phẩm chỉ thị điều kiện vệ sinh và kiểm soát nhiệt độ kém của quá trình chế biến. cấy phân lập lên môi trường baird parker agar (hoặc MSA). Ủ 37oC/ 24h.stomacher. đọc kết quả. Trong môi trường MSA : môi trường chuyển từ đỏ sang vàng.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C 2. vi khuẩn tròn. có tâm đen. • Trong môi trường Baird Parker: Sta. Ủ 37oC/24h. bóng vun có vòng sáng quanh khuẩn lạc. staphylatex. Bước 3: từ ống tăng sinh dương. 3.1. bóng. Aureus có đặc điểm tròn. Bước 2: tăng sinh: hút 1ml ở dịch đồng nhất đưa vào môi trường MSB có màu đỏ. • Bước 5: Từ khuẩn lạc điển hình làm phản ứng pastorex. Ý nghĩa của việc kiểm tra vi khuẩn: Sự hiện diện với mật độ cao của Sta. lồi. Bước 4: nhận diện khuẩn lạc điển hình. Sau đó đọc kết quả: -Ống tăng sinh âm:có môi trường MSB vẫn giữ màu đỏ -Ống tăng sinh dương: Có môi trường MSB chuyển từ đỏ sang vàng.

Ủ 37oC/ 24h. Bước 4: nhận diện khuẩn lạc điển hình. tiến hành thao tác bằng que cấy trang. Bước 5: cấy chuyển VK sang ống nghiệm có chứa 0. dịch mẩu giống như ban đầu.1 ml dịch mẫu /đĩa.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C Bước 6: Kết luận. Bước 6: tính kết quả Số lượng Staphylococci coagulase dương tính: cs=(f1*nt*ht)+(f2*na*ha) trong đó cs:số lượng Staphylococci coagulase dương tính. Bước 3:nuôi cấy 0. Bước 1: đồng nhất mẫu: lấy 10ml thực phẩm (nước Sâm ) cho vào 90 ml nước vô trùng . Đánh dấu 5 khuẩn lạc điển hình và 5 khuẩn lạc không điển hình rồi cấy chúng từ môi trường BPA sang môi trường TSA. -Phản ứng âm tính: không có khối đông hình thành. -Phản ứng dương tính :có khối đông hình thành. 3 đĩa/ nồng độ.2 Quy trình kiểm tra định lượng. Nuôi cấy dịch mẫu trên môi trường baird parker. Theo dõi kết quả phản ứng đông huyết tương sau 1.stomacher.3. Ủ 37oC.3 ml huyết tương thỏ. 3. Bước 2:pha loãng mẫu tới các nồng độ thích hợp.6. f: nồng độ pha loãng của mẫu nt:tổng số khuẩn lạc điển hình trên các đĩa na:tổng số khuẩn lạc không điển hình trên các đĩa ht=số khuẩn lạc điển hình thử nghiệm cho kết quả +/ số khuẩn lạc điển hình được thử nghiệm Trang 24 . Ủ 37oC/ 48h.24h.

3 phản ứng sinh hoá Saulatex Dùng để định danh cả giống và loài Sta. sau đó tính kết quả như công thức trên và ghi rõ trong biểu mẫu. môi trường có khả Trang 25 . hải sản…cũng như các sinh phẩm khác.1 môi trường sử dụng: Môi trường Chapman agar(manitol salt agar): Là môi trường chọn lọc dùng để phát hiện. Quy trình: Bước 1:lấy dd muối vào tiêu bản Bước 2: lấy Sta. Các thí nghiệm của koch cho thấy tụ cầu khuẩn có thể chịu được nồng độ muối cao 7. trộn đều nhuyễn.aureus. 3. đếm số khuẩn lạc điển hình và không điển hình. đồng thời ghi nhận tụ cầu khuẩn nào gây đông tụ huyết tương thỏ sẽ hình thành khuẩn lạc vàng trên môi trường chapman agar.lợn cợn những hạt nhỏ -phản ứng âm tính:màu trắng sữa như ban đầu 4. thịt .phản ứng dương tính:có màu trắng sữa. Bước 5: Đọc kết quả: .Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C ha=số khuẩn lạc không điển hình thử nghiệm cho kết quả +/ khuẩn lạc điển hình được thử nghiệm Chú ý : nếu số khuẩn lạc nằm ngoài khoảng 20 – 200. Mở Rộng : 4.aureus vào giọt nước muối trên tiêu bản . Sau đó Chapman xác minh hiện tượng trên.5%. Bước 4: kéo 2 giọt nước lại trộn đều với nhau . phân lập và định lượng tụ cầu khuẩn gây bệnh tronh thực phẩm như sữa. Bước 3: lấy 1 giọt saulatex vào bên cạnh giọt nước muối .

Smith và Baird Parker chứng minh rằng khi bổ sung sulfamerthzine vào môi trường sẽ ức chế sinh trưởng của vi khuẩn proteus. dược phẩm. Trang 26 . Vi khuẩn lên men đường manitol sinh axit làm đổi màu chỉ thị (fenol red)của môi trường từ đỏ sang vàng. Công thức môi trường này do baird parker khai triển năm 1962 nhằm định lượng Staphylocoagulase. Nồng độ muối cao ức chế sinh trưởng hầu hết các loài vi khuẩn trừ Staphylococcus. Năm 1971.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C năng ức chế hầu hết vi khuẩn khác. Tụ cầu khuẩn gây bệnh sẽ tạo khuẩn lạc có sắc tố vàng. vài chuẩn cầu khuẩn đường ruột Baciilus.P ít gây ức chế hơn các môi trường khác. đồng thời môi trường xung quanh đổi từ đỏ sang vàng. Môi trường Baird parker agar Là môi trường dùng để phân lậ p và định lượng vi khuẩn . Micrococcus và Serratia cũng có thể mọc trên môi trường này. Thành phần môi trường có lithium chloride và tellurite có tác dụng ức chế các quần thể vi khuẩn thường hiện diện cùng Staphylococci trong khi đó pyruvate và glycine kích thích sự phát triển của Staphylococci . Sau 48h nuôi cấy.Staphylococcus trong thực phẩm. tụ cầu khuẩn gây bệnh thường tạo khuẩn lạc nhỏ có màu đỏ và không làm thay đổi màu môi trường. Xác định tất cả các loại khuẩn lạc có màu vàng hoặc màu trắng vói môi trường xung quanh có màu vàng. Tardio và Baer quan sát trong 18 môi trường phân lập chọn lọc thử nghiệm thì môi trường B. Tuy nhiên. có thề lẫn các khuẩn lạc trong giống Bacillus nên cần xác định các khuẩn lạc này bằng cách quan sát dưới kính hiển vi. Năm 1964.

Đặc tính của Staphylococcus aureus sẽ được kiểm chứng qua phản ứng coagulase và tốt nhất bằng các thử nghiệm desoxyribonuclease và phosphatase. màu nâu tới đen. mọc sau 48h. Đây là một đặc tính thường thấy và có tính chuyên biệt ở các tụ cầu khuẩn gây bệnh. Sau đó có thể xuất hiện 1 vòng đục ở trong vòng trong (có tác động của lecithinase.VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS Trang 27 Micrococci Bacillus sp nấm men . nấm men. Bacillus.đường kính từ 2 – 5 mm do sự thủy phân protein. thử nghiệm cho phép phát hiện đồng thời 2 yếu tố: yếu tố cụm “clumping factor” (một chất có ở bề mặt tế bào vi khuẩn và có ái lực cao với fibrinogen) và protein A Kết quả nghiên cứu với pastorex với 228 chủng Staphylococci cho thấy:độ nhạy cảm 97. Pastorex: Là một thử nghiệm dùng để định danh S. một loại lipase).Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C Khuẩn lạc Staphylococci có hai đặc điểm:Khuẩn lạc có màu đen do khử telurite thành telurium. BÀI 5: KIỂM TRA ĐỊNH TÍNH VIBRIO CHOLERA.5%. trắng. dạng lồi và tạo vòng trong xung quanh khuẩn lạc. độ đặc hiệu 92.aureus được thực hiện trực tiếp với vi khuẩn trên môi trường nuôi cấy đầu tiên. Các loại vsv ngoại lệ khác có thể mọc trên môi trường này như: Staphylococcus epidermis. Micrococci. màu nâu sậm đục. rất nhỏ. Bằng phản ứng ngưng kết latex trên kính (latex đã được mẫn cảm với huyết tương người).5%.

Đặc điểm hình thái Là vi khuẩn Gram -.Ấn Độ và Đông Nam Á.di động nhờ 1 lông roi 1.Lịch sử Vibrio cholera : năm 1883.trong đó có 4 loài thuộc tác nhân gây bệnh cho người gồm : V.cholera phân bố rộng khắp với số lượng lớn lan tới cả chân Mỹ.parahaemolyticus là vi sinh vật biển.hình que hai đầu không đều nhau tạo thành hình dấu phẩy.vulnificus.cholera.Đặc điểm phân bố V.hào… Người ta đã xác định đuợc 21 loài thuộc giống Vibrio.V.2.Đặc điểm sinh trưởng và phát triển Trang 28 .Chúng từng gây đại dịch do lây truyền qua tiếp xúc.V.tồn tại tự nhiên trong nước biển.3.gây bệnh dịch tả cho một số vùng châu Á.thường gặp ở các loại hải sản loại nhuyễn thể và giáp sát trong nước biển Trừ V.V.còn tất cả các loại Vibrio khác đều cần muối để tăng trưởng và thường xuyên được phân lập ở các vùng nước ven biển 1.không sinh bào tử.parahaemolyticus .Ai cập V.1.thực phẩm và côn trùng V. nước .Giới thiệu chung 1.alginolyticus 1.4.cholera tồn tại trong nước ngọt.parahaemolyticus được Fujino phát hiện lần đầu tiên vào mùa hè năm 1951 tại vùng ven biển Nhật Bản sau các vụ ngộ độc do ăn cá .Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C 1.sữa.Robert Kock với vai trò là trưởng nhóm nghiên cứu bệnh dịch tả đã phát hiện ra vi khuẩn này trong phân bệnh nhân ở vụ đại dich tả lần thứ 5 ở vùng Alexandria.

có khả năng phát triển tốt trên môi trường kiềm.kích thích nghiêm trọng màng nhày tạo ra dịch dạ dày.sống kị khí tùy ý. Ủ 370C/24h Rất khó phát hiện Vibrio trong mẫu.parahaemolyticus tác dụng lên dạ dày người bệnh 2.Cá triệu chứng trên tương tự như triệu chứng do Salmonella gây ra nhưng trầm trọng hơn.gây tiêu chảy nặng .Salmonella tác dụng lên vùng bụng trong khi V.Và cũng chính vì khó phát hiện nên phải tạo điều thuận lợi để Vibrio sinh trưởng bằng cách tăng sinh trong môi trường pepton kiềm Bước 2 : Phân lập từ phần váng của dịch tăng sinh lên môi trường TCBS agar.thậm chí gây tử vong với tỉ lệ lên tới 25-50%.mất nước.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C T0op=370C . V.6 .hơi ớn lạnh.Các triệu chứng như tiêu chảy.parahaemolyticus gây ra thường vào mùa hè. stomacher .5.đau đầu xuất hiện sau 12 h sau khi ăn một lượmg lớn vi sinh vật sống (105 tế bào/g).Biện pháp điều trị tốt nhất là bổ sung nước và chất điện giải thay thế Phần lớn các đợt dịch bệnh do V.cholera bị tiêu diệt ở nhiệt độ là t0=560C trong 30’.nôn mửa.choáng.vì vậy ta sử dụng lượng mẫu lớn là 25g. trong điều kiện khô hạn. pHop=8.Ủ370C/24h Bước 3 : nhận diện khuẩn lạc điển hình Vi sinh vật Trang 29 Đặc điểm .Quy trình kiểm tra Bước 1: Tăng sinh 25 g thực phẩm ( mắm tôm) + 225ml peptone kiềm.cholera sinh độc tố ruột và nội độc tố trong đường tiêu hóa.ánh sáng và các chất diệt khuẩn 1.khi nước ở các thủy vực ấm lên.Cấu trúc kháng nguyên và độc tố V.

3-4mm Khuẩn lạc vàng lớn Khuẩn lạc vàng lớn Khuẩn lạc xanh dương Khuẩn lạc nhỏ .trong suốt Bước 4: từ khuẩn lạc nghi ngờ.tâm xanh lá cây đậm hơn màu môi trường.có 10 giếng (giếng 8 có 2 phản ứng là phản ứng sinh H2S và phản ứg Indol) và 3 phản ứng bên ngoài.Trên vách tế bào bi khuẩn có chứa protein A và enzyme .A.cấy chuyền sang môi trường N.Trong đó MOB kiểm tra khả năng di động của vi khuẩn MOBTrang 30 MOB+(mọc lan nhòe .V.vulnificus Pseudomonas.chuyển màu môi trường từ xanh sang vàng.2-3mm Không màu.Aeromonas Các loại vk đường ruột khác Vàng.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C Vibrio cholera Vibrio parahaemolyticus Vibrio alginolyticus Vibrio fluvialis. ủ rồi đọc kêt quả -Huyết tương thỏ bị đông lại sau 30 phút khi cấy vi khuẩn vào..A làm khánhg huyết thanh Vibrio .BIS 14 GNE gồm 14 phản ứng sinh hóa để định danh vi khuẩn Gr .đọc kết quả phản ứng ngưng kết hoặc làm BIS 14 GNE.dẹp. Ủ 370 C / 24h Bước 5 : lấy vi khuẩn trên môi trường N.

Môi trường sử dụng Môi trường TCBS agar là môi trường chọn lọc để phân lập Vibrio cholera và các loài Vibrio gây bệnh đường ruột khác ( đặc biệt là Vibrio parahaemolyticus) trong các mẫu bệnh phẩm hoạc trong các mẫu thực phẩm .Ý nghĩa của việc kiểm tra tổng số vi sinh vật hiếu khí 1 3.hải sản Nồng độ cao các chất thiosulfate và sodium citrate cùng với tính kiềm sẽ ức chế tương đối sự phát triển của vi khuẩn đường ruột Mật bò và muối mật làm chậm sinh trưởng cầu khuẩn đường ruột và ức chế sự phát triển của vi khuẩn Gram + Sự acid hóa môi trường do Vibrio lên men saccharose làm thay đổi màu của chỉ thị bromothymol blue sang vàng Hydrogen sulfide sinh ra do sư hiện diện của thiosulfate và ferric citrate.coli .Shingella…nhưng những khuẩn lạc này không có màu vàng MỤC LỤC Trang BÀI 1:QUY TRÌNH KIỂM TRA TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ 1.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C trên đường cấy) 3.Định nghĩa 2.Salmonella typhy.Quy trình kiểm tra Trang 31 1 1 1 .tất cả các loài Vibrio đều không sinh H2S Các vi khuẩn khác cũng có thể mọc trên TCBS agar như : E. Klebsiella.

Ý nghĩa của việc kiểm tra chỉ tiêu 3. Mở Rộng 24 BÀI 5: KIỂM TRA ĐỊNH TÍNH VIBRIO CHOLERA.Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C 4.Quy trình kiểm tra 4.COLI 1.Những kiến thức chung về COLIFORM 2. Ý nghĩa của việc kiểm tra vi khuẩn 21 3.Dụng cụ và hóa chất 4. Nguyên tắc 3.Kết quả thí nghiệm BÀI 3: KIỂM TRA TỔNG SỐ E.Môi trường sử dụng BAI 2: KIÊM TRA TÔNG SỐ COLIFORM ̀ ̉ ̉ 1.Các thiết bị .dụng cụ sử cho thí nghiệm 6.Giới thiệu chung 26 2. Quy trình kiểm tra 4.Tiến hành thí nghiệm BÀI:4 KIỂM TRA VI KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS 1 Đặc điểm của Stapylococcus aureus 18 2.Mục đích thí nghiệm 2. Môi trường sử dụng 5.VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1.Quy trình kiểm tra Trang 32 4 5 5 7 7 10 11 11 12 12 12 12 13 18 21 26 27 .

Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C 3.Môi trường sử dụng 29 Trang 33 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->