Sáng kiến kinh nghiệm :Một số kinh nghiệm dạy học sinh học thuộc bảng cộng và trừ

MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC SINH HỌC THUỘC BẢNG CỘNG VÀ TRỪ TRONG PHẠM VI 10 PHẦN MỘT ĐẶT VẤN ĐỀ Trong giai đoạn hiện nay, trách nhiệm của mỗi nhà giáo là vô cùng lớn lao và cao cả . Người giáo viên phải chịu trách nhiệm trong việc giáo dục học sinh và hình thành cho học sinh những kiến thức cần thiết để các em bước vào cuộc sống . Nếu người giáo viên không nắm được đặc điểm quan trọng này thì không thể làm tốt công tác giảng dạy của mình . Nhưng chúng ta đã biết , học sinh tiểu học có một đặc tính tâm lí và nhanh nhớ nhưng cũng rất nhanh quên . Khi giáo viên giúp học sinh nắm kiến thức, học sinh có thể thuộc ngay tại lớp nhưng ngày hôm sau các em có thể quên gần hết (nếu các em không được ôn luyện thường xuyên) Vì vậy ,việc dạy các phép tính, bắt đầu từ phép cộng và phép trừ ở lớp 1 là quan trọng nhưng quan trọng hơn vẫn là làm sao cho các em học thuộc được các phép tính trong bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 . Đó chính là điều mà tôi phải đắn đo suy nghĩ . Qua nhiều năm được phân công giảng dạy ở lớp 1, tôi thấy rất nhiều học sinh không thuộc được các phép tính trong bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 hoặc có thuộc cũng mau quên . Vì thế ,đã nhiều lần tôi băn khoăn suy nghĩ ,trăn trở, tìm tòi ra những biện pháp giảng dạy học sinh học thuộc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 . Qua nhiều lần áp dụng các biện pháp giảng dạy ,tôi rút ra một số kinh nghiệm giúp học sinh nhanh thuộc bảng cộng và trừ trong phạm vi 10 , những kinh nghiệm này tôi luôn được trình bày ra đây để các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo . PHẦN HAI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.Tầm quan trọng của việc dạy học sinh học thuộc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 . Trong mục tiêu giáo dục và giảng dạy toán ở tiểu học hiện nay , việc hình thành cho học sinh những kĩ năng tính toán là rất q1uan trọng . Phrép cộng phép trừ các số tự nhiên trong phạm vi 10 . Là nội dung chính của chương trình toán lớp 1. Học thuộc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 là kĩ năng quan trọng nhất mà tất cả các học sinh cần phải nắm vững . Từ phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10 , học sinh bước đầu có một số kiến thức cơ bản, đơi giản và thiết thực về phép cộng với phép trừ như : Tên phép tính, viết và đọc phép tính, thuộc bảng tính … Nắm được các kĩ năng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp tục học môn toán của các bậc học trên .
Người thực hiện : Trương Lệ Thủy Trang : 1

3. chúng ta đã nhận thấy dạy học sinh thuộc bảng cộng và bảng trừ từ trong phạm vi 10 là một nhiệm vụ rất quan trọng vì nó là điểm tựa trong việc rèn luyện kĩ năng tính toán cho học sinh lớp 1 . Vì tuổi nhỏ không được gia đình kèm cập nên các em chưa có nhận thức tốt về học tập . do trường nằm trên địa bàn có nhiều khó khăn : Đường đi lại chủ yếu là đường thủy ( kênh gạch chằng chịt. Tuy nhiên . Các em thường chỉ nắm được cách tính và phải dùng que tính để tính . một số người dân làm mướng không có đất sản xuất. Để các em hiểu phép tính. ít học sinh thuộc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 . -Bất kỳ số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó . Vậy muốn cho tât cả học sinh đều học thuộc ta làm thế nào ? 3. nó rất cần cho các em tính toán sau này . Nên khi vận dụng vào làm toán. Chính vì vậy việc dạy học sinh học thuộc bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 là rất quan trọng và vô cùng cần thiết . Nên hầu hết học sinh tròng trường điều có ý thức trong học tập . Một nguyên nhân khác là tình trạng vẫn còn một số giáo viên ít quan tâm đến việc học sinh học thuộc bảng cộn và trừ trong phạm vi 10 . Chính vì thế nên người giáo viên phải biết kết hợp nhiều phương pháp và nhiều hình thức dạy học để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy của mình .nhiều học sinh chưa được cha mẹ cho đi mẫu giáo. . Thực trạng về việc dạy học sinh lớp 1 học thuộc lòng bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 ở trường TH Tân long . các em tính toán chậm . Mặc khác. giáo viên cho các em là tự làm việc với que tính. yếu kĩ năng tính toán . Tân Tiến . một sỗ gia đình cước tuổi trên giấy khai sinh (5 tuổi lên 6 tuổi ) để đủ tuổi cho con lên lớp 1 . Bất kỳ số náo trừ đi nó cũng bằng 0 khi giáo viên hướng dẫn như thế thì học sinh nhớ và biết cách thực hiện công. các em mới được làm quen với những con số và các phép tính nên việc nắm bắt kiến thức của các em còn chậm. nên kinh tế vô cùng khó khăn…Do đó. Khi vào lớp 1. sông sâu nước chảy ) một số người dân sống bằng nghề nuôi tôm. Những kinh nghiệm giúp học sinh học thuộc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 . Việc giúp học sinh lớp 1 học thuộc bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 là việc làm quan trọng và cần thiết . Số 0 cộng bất kỳ số nào cũng bằng chính số đó . Trường TH Tân Long Tân Tiến là một trường đã nhiều năm làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục cho học sinh . 2 . Nhiệm vụ đầu tiên là giáo viên phải hướng dẫn hh biêtọc sinh các phép tính mà trong đó số 0 suất hiện rất dễ học thuộc. 3 .2 Cho học sinh thực hiện các thao tác “thêm” và “bớt” để học sinh biết cách tìm ra kết quả của phép tính .Bất kỳ số nào trừ 0 cũng bằng chính nó .Sáng kiến kinh nghiệm :Một số kinh nghiệm dạy học sinh học thuộc bảng cộng và trừ Qua những điều đã trình bày ở trên.1 Giáo viên lưu ý cho học sinh về bảng cộng và bảng trừ các số có số 0 . vì que tính là đồ dùng dạy học “ chuẩn nhất” Người thực hiện : Trương Lệ Thủy Trang : 2 . trừ các số 0 một cách rất tốt và đạt hiệu quả cao .

.3. 3 ) .4. Đếm lấy 7 que tính . Về mặt toán học thì thao tác thêm không khác gì với thao tác gộp .Hướng dẫn học sinh đếm số que tính thu được : 1. Đếm số que tính của nhóm này : 1.Cho học sinh đếm và lấy 3 que tính(tức là vừa đếm vừa lấy từng que tính ) : (1 . Nếu thuộc mà không hiểu thì sẽ chống quên và không giúp ít gì cho việc giải toán trước mắt và cho sự phát triển tư duy toán học sau này .3.Thuộc thông qua nhìn : Quan sát cô giáo viết phép tính. viết để thuộc kết quả từng phép tính .2. Sau đó nhớ các phép tính đó . cũng có thể hiểu mà không thuộc .Thuộc thông qua nghe : Nghe cô giáo đọc phép tính.2: Dạy học sinh thao tác bớt . giáo viên không nên áp đặt kiến thức hay tự giáo viên thực hiện các thao tác mà phải cho học sinh thực hiện hai công việc sau : 3. 3. Có thể thuộc mà không hiểu .Sáng kiến kinh nghiệm :Một số kinh nghiệm dạy học sinh học thuộc bảng cộng và trừ Ví du: Khi dạy phép tính 3+4 = 7. sau đó tiếp tục cho học sinh đếm và lấy 4 que tính .4 : Cho học sinh luyện tập để thuộc thêm kết quả phép tính khi vòng số được mở rộng dần . giúp học sinh hiểu khái niệm phép cộng một cách chính xác nhất ) -Cho học sinh đếm 3 que tính .6. Chính vì thế giáo viên cần phải rèn cho học sinh vừa phải thuộc bảng tính vừa phải hiểu cách tính 3.2. • Chú ý : Hai que tính “hiểu” và “ thuộc” đôi khi độc lập với nhau . đọc . 2 .1 : Dạy học sinh thao tác thêm : .4.2. . Như vậy đầu tiên là học sinh học thuộc lòng bảng cộng trong phạm vi ( chỉ nới những số khác 0 ) Người thực hiện : Trương Lệ Thủy Trang : 3 .3 Viết 3 . Điểm khác ở đây là thao tác gộp hai nhóm được tiến hành cùng một cách với thao tác đếm lấy 4 que tính 3.5. Từ sốm 7 que tính này đêmm s lấy bớt 4 que tinh sau đó đếm số que tính còn lại : 1.Đối với phép trừ chẳng hạn : 7 – 4 = 3 thì ta cũng phải cho học sinh thực hiện các công việc sau . .3 : Cho học sinh thực hiện các thao tác nghe.6.7 và viết 7 vào bảng con ( coong việc này gọi là thao tác gộp. trong suốt một năm học . học sinh phải thuộc phép tính đó nhưng nhớ một bài hát sau khi nghe . sau nỳ khó tiếp thu kiến thức ở các lớp trên . rồi tiếp tục đếm lấy 4 que tính ( không để tách riêng mà gộp luôn vào số đã lấy ) .2.Thuộc bằng cách viết : viết vào bảng con các phép tính mà cô giáo đọc. +Hướng dẫn học sinh gộp hai nhóm que tính này thành một que tính . Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10 được giới thiệu từng phần theo nguyên tắc mở rộng vòng số. thuộc phép tính đó ghi nhớ các phép tính để khi cần có thể nhắc lại được . Nếu hiểu mà không thuộc thì khó vận dụng có hiệu quả vào cuộc sống .2.7 và viết 7 ( công việc này gọi là thao tác thêm ) .5.

3. Đối với cộng. .Sáng kiến kinh nghiệm :Một số kinh nghiệm dạy học sinh học thuộc bảng cộng và trừ 1+1=2 1+2=3 2+1=3 Cứ lặp đi lặp lại như trên với các phép cộng trong phạm vi 4 và phạm vi 5 .Trong bảng cộng và bảng trừ . Ví dụ : Giáo viên che một số trong phép cộng : 2 + 3 = 5 và yêu cầu học sinh nêu toàn bộ phép cộng kể cả số bị ghép 3 + 2 = 5 .Sự lập lại và mở rộng vòng số như trên cũng góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nâng lực tư duy của học sinh. trừ trong phạm vi 10 thì việc luyện tập tính nhẩm đồng nghĩa với việc học thuộc lòng .Sau khi học song tới bảng cộng trong phạm vi 5 thì học sinh được học tới bảng trừ trong phạm vi 3. + Một học sinh đọc phép tính bất kì . các phép tính được liệt kê theo một trật tự logic . dần dần học sinh sẽ có những hiểu biết đúng đắn về phép công. Người thực hiện : Trương Lệ Thủy Trang : 4 . Từ bảng cộng trong phạm vi 6 đến bảng cộng trong phạm vi 10 thì học bảng cộng song là tiếp đến học từ ngay sau đó .5 : Cho học sinh luyện tập để thuộc kết quả của các phép tính xuất hiện bất kỳ . Bảng cộng trong phạm vi 4 1+3=4 2+2=4 3+1=4 Bảng cộng trong phạm vi 5 1+4=5 2+3=5 3+2=5 4+1=5 .Khi tiến hành lập bảng tính cần cho học sinh tiến hành đọc thành tiếng. vì thế cần luyện tập cho học sinh thuộc phép tính đến mức cao này. + Gọi học sinh thi đọc thuộc bảng công hoặc bảng trừ theo cách nói tiếp nhau . Cách dạy học sinh đơn giản và hiệu quả nhất là : . . học sinh nói nhanh kết quả . đọc thầm bảng tính theo thứ tự khác nhau . xuất hiện ngẫu nhiên. . nếu bạn nào không đọc được là bạn đó thua cuộc . phạm vi 4 . học sinh phải nói được ngay kết quả một phép tính bất kỳ .Mỗi buổi học dành từ 5 đến 10 phút để luyện tập tính nhẩm . Nhưng để vận dụng vào cuộc sống hằng ngày . .học sinh khác đọc kết quả + Tổ chức các trò chơi trong đó có cộng trừ nhanh .Cho học sinh tái hiện số lượng xóa che lắp trong một bảng tính . phạm vi 5 . giúp học sinh rèn luyện thói quen tìm hiểu vấn đề một cách có hệ thống . + Cho học sinh thi đua đọc thuộc bảng cộng hoặc trừ. Cách tổ chức luyện tập tính nhẩm có nhiều hình thức phong phú như : + Cô giáo đọc phép tính bất kì.

Giáo viên phải luôn áp dụng mọi biện pháp dạy học. PHẦN BA KÊT THÚC VẤN ĐỀ Trong nhiều năm qua. phép trừ .Giáo viên luôn động viên.học giỏi và nắm bắt rất vững vàng bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10. nay các em trở thành học sinh ngoan. 3. cô cũng gần gũi như mẹ.Và đó cũng là trách nhiệm của mỗi giáo viên chúng ta để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.6 Người giáo viên phải quan tâm giúp đỡ học sinh . nói nặng . Người viết sk Người thực hiện : Trương Lệ Thủy Trang : 5 . + Hướng dẫn các em phụ trách sao nhi đồng kèm thêm Ngoài tất cả những cách để giúp cho học sinh học thuộc bảng cộng và bảng trừ nói trên. Đó là những kinh nghiệm riêng của bản thân tôi. giáo viên quan tâm đến mọi khó khăn mà học sinh gặp phải khi học thuộc bảng cộng. người giáo viên không nên trách phạt.Yếu trong các kỹ năng tính toán . tự tin và cố gắng học tập để phát huy hết khả năng của mình. Từ đó các em luôn vui tươi.Sáng kiến kinh nghiệm :Một số kinh nghiệm dạy học sinh học thuộc bảng cộng và trừ + Kèm học sinh trong các buổi học . an ũi và gần gủi với học sinh để các em vui vẽ học tốt hơn.phải làm cho học sinh cảm nhận được ở trường cũng như ở nhà. đặt ra mục tiêu là học sinh phải học thuộc bảng cộng và trừ trong phạm vi 10 khi học song lớp 1. tôi đã thành công rất nhiều khi day môm toán cho học sinh lớp 1 Từ việc các em chưa có khái niệm về phép cộng.Học sinh muốn học thuộc được các bảng cộng và trừ thì vai trò của người giáo viên là vô cùng quan trọng. lúc 15 phút đầu giờ . giáo viên nên treo ở cuối lớp bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 để giáo viên luôn tự nhắc mình là hết lớp một học sinh phải thuộc hai bảng đó.Do vậy rất mong nhận được những ý kiến phản hồi từ đồng nghiệp để tôi học tập.Từ đó.Đặt biệt trong năm học 2009-2010 học sinh lớp 1 trường TH Tân Long đặt loại giỏi toàn trường môn toán đến 48% khá “29% TB : 15 % . Khi học sinh không thuộc bài hoặc làm tính chậm. đồng thời học sinh ngày nào cũng thấy và ghi vào trong trí nhớ một cách bền vững. với những kinh nghiệm giảng dạy nêu trên. gần gũi với học sinh để giúp học sinh hứng thú học tập.Tuy nhiên đó là những kinh nghiệm chủ quan của bản thân.Nó giúp tôi khắc phục được những hạn chế trong công tác giảng dạy của mình. bảng trừ trong phạm vi 10 và có biện pháp giúp đỡ kịp thời . Yếu : 8 % “Đổi mới phương pháp giảng dạy là con đường tất yếu đưa nền giáo dục Việt Nam lên một tầm cao mới trong việc hội nhập với thế giới”(Trích trong tài liệu Đổi mới phương pháp giảng dạy của thầy Hoàng Trí). rút kinh nghiệm để vận dụng tốt hơn nữa các phương pháp dạy học ngày càng hiệu quả hơn . chê bai làm cho các em mất lòng tin và không cố gắng học tập. -Giáo viên lấy các ví dụ trong thực tế.

Tính sáng tạo Xếp loại chung : Xếp loại Ngày……tháng….ứng dụng .. Tổ chuyên môn (đối với đơn vị trực thuộc sở GD&ĐT ) Nội dung Xếp loại .Tính khoa học .năm 2010 Thủ trưởng đơn vị Căn cứ kết quả xét.Đặt vấn đề .Biện pháp . Trung tâm.XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài : Một số kinh nghiệm dạy học sinh học thuộc bảng cộng và trừ ở lớp 1 Người thực hiện : Trương Lệ Thủy Trường (đối với đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT).tháng……. Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau thống nhất công nhận skkn và xếp loại……………… Ngày….Kết quả phổ biến ..Tính khoa học . Đơn vị trực thuộc sở) Nội dung .tháng….Đặt vấn đề .năm 20 GIÁM ĐỐC Người thực hiện : Trương Lệ Thủy Trang : 6 .Tính sáng tạo Xếp loại chung : Tín Phòng GD&ĐT (hoặc trường. thẩm định của hội đồng khoa học ngành GD&ĐT cấp tỉnh ..Sáng kiến kinh nghiệm :Một số kinh nghiệm dạy học sinh học thuộc bảng cộng và trừ PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ .Biện pháp .ứng dụng .Hiệu trưởng (Hoặc tổ chuyên môn) Ngày….Kết quả phổ biến .năm 2010 P.