Hoa Chăm Pa Hoa chăm pa tên khác là hoa i, là lo i cây ư c tr ng làm c nh n, hang h u h t các vùng các vư n

nư c ta, trong vư n, trư c c a các ình, chùa, hoa.

ng th cúng và

Cây chăm pa m c hoang, lá to, gân lá n i rõ, màu lá xanh

m. C m hoa m c

u

cành. Hoa có cánh màu tr ng, tâm hoa màu vàng, mùi thơm, cánh hoa d y, thư ng là năm cánh. Qu hình u. Hoa chăm pa ư c dùng làm thu c ch a b nh.

Theo ông y, hoa chăm pa có v ng t tính bình, thơm, có tác d ng thanh nhi t, l i ti u hòa v , nhu n tràng, b ph i, h huy t áp, ch a say sóng, viêm ru t, l , khó tiêu, kém h p th và suy dinh dư ng tr em, viêm gan do nhi m khu n, viêm ph qu n, ho

ch a ch ng i ngoài ch y máu. Không dùng cho ngư i suy như c toàn thân, ph n có thai không dùng. Li u dùng 10-15g cho thu c s c.

M t s bài thu c ng d ng Ch a l Cách 1: Chăm pa khô 10g, rau sam 10g, lá mơ khô 15g. S c u ng ngày 1 thang chia 3 l n, m i l n u ng 50ml, c n u ng 3 ngày.

Cách 2: Hoa chăm pa 10g, v qu l u 10g, lá v i khô 8g. S c u ng như bài trên. Ch a ho: Hoa chăm pa 5g, cam th o t 10g, v r dâu 10g. V r dâu c o b l p v ngoài, thái

nh , t m m t sao thơm. S c chia 3 l n u ng trong ngày, m i l n u ng 60ml, c n u ng li n 3 ngày.

Ch a

y b ng:

Hoa chăm pa 10g, g ng 5g, tr n bì 10g, sơn trà 5g. S c u ng ngày 3 l n.

Ch a viêm ph khí qu n: Hoa chăm pa 10g, kim ti n th o 15g. S c u ng trong ngày chia 3 l n, m i l n 50ml, c n u ng li n 3 ngày.

Ch a tăng huy t áp Cách 1: Hoa chăm pa 20g, hãm ho c s c l y nư c u ng thay trà, có th ph i h p thêm hoa hòe 12g, hoa cúc 12g và th o quy t minh 12g. K t qu nghiên c u hi n th y, d ch chi t hoa chăm pa có tác d ng h i cho

huy t áp khá rõ r t.

Cách 2: Hoa chăm pa khô 100g, hoa cúc vàng khô 50g, hoa hòe khô 50g, h t th o quy t minh sao 50g. T t c tán thành b t, chia thành gói 10g, m i ngày dùng 1-2 gói hãm u ng thay nư c chè. Thu c còn có tác d ng an th n, gây ng nh , h huy t áp.