ĐHGTĐB Moscow

Danh sách thu quĩ NCS,TTS,SV 2006-2007
__________________________

KTX № ________

Đợt ______________

Danh sách đơn vị LHS MADI - KTX2
(ghi phòng đã nhận thông báo,và thành viên cần đăng ký LHS tự túc)
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Họ và tên
Đỗ Hoàng Hải
Phạm Thị Hường
Châu Nguyên Hùng
Nguyễn Đặng Phước Thành
Nguyễn Minh Tuấn
Phạm Nhật Minh
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Ngoc Anh
Nguyễn Thị Giang
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Bạch Dương
Nguyễn Thị Minh
Kao Thị Phương
Kao Nguyễn Vinh
Hoàng Minh Thúy
Trần Diệu Thúy
Vi Thị Hồng Châu
Đặng Thị Thanh Huyền
Hà Lệ Thu
Hoàng Thị Quỳnh Vân
Hoàng Quốc Long
Lã Xuân Thắng
Đỗ Minh Hiếu
Lê Mạnh Hân
Phùng Chí Kiên
Lê Xuân Thọ

Lớp
Phòng
1ACY4
417
1EDC3
417
3D8
802
3D8
802
3D8
802
3D8
802
3EAT3
808
B15
808
B10
808
3EDC2
808
2EDC3
811
2EDC1
811
2EDC3
811
2EDC1
811
3EM
815
3EDC1
815
3EAT2
817
2M3
817
2EAT3
817
4EDC3
817
NCS
901
NCS
901
NCS
1001
NCS2
1001
1D8
1001
NCS
1001

Ngày sinh

Quê quán

e-mail
cuda20032003@yahoo.com
banguoibanhp_1984@yahoo
nh4452@yahoo.com
tbluto1612@yahoo.com
antisofprotoss
sunlight198_1984
vananh411985@yahoo.com
honcainhin@yahoo.com
giangna86@yahoo.com
nhinconnhinanh@yahoo.com
Laudaixanh147@yahoo.com
uocmo_mau_hong@yahoo.com
caovinh148
hoangminhthuy84@yahoo
tieu_thu_xui@yhoo.com

thu207@yahoo.com
hqvan37@yahoo.com
hoanglong_cse@yahoo.com
la_xuan_thang@yahoo.com
mhnct1981@yahoo.com
tphpd1@yahoo.com
phungchikien_1985@yahoo.com

Xtho20@yahoo.com

ĐT
89261086549
89265844277

Ghi chú

89266368363 tầng 4-9
89262773996 net
89264636566
89264636566
89264636566
89264636566
89262535148
89266366511
89263953769
89265546464
89264368773
89266369329
89266369329 từ tầng 4 đến 9
86262839071
89262540171
89266528047
89266366547
89261389486
89262076435 từ tầng 10 đến 11
89263365998

Danh sách thu quĩ NCS,TTS,SV 2006-2007

ĐHGTĐB Moscow

__________________________

KTX № ________

Đợt ______________

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Thạch Minh Quân
Trần Vương Nam Thành
Vũ Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Lê Thị Quế Anh
Đinh Tuấn Anh
Võ Thành Dũng
Trần Duy Quý
Vũ Trần Sơn
Nguyễn Thị Hồng Điệp

2EAT1
2M3
3AB4
2BC
5EDC3
2EAT1
3D8
3M3
NCS
Huy

Nguyễn Văn Hiếu
Vũ Tuấn Anh
Nguyễn Trường Minh
Đỗ Đăng Tạo
Cao Anh Đức
Phạm Văn Thoan
Hoàng Ngọc Lâm
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Đức Thanh

1ACY3
NCS
4ACY
NCS
NCS2
NCS
2ACY4
2M3
NCS3
ACY
Tuấn 3M3
Nguyễn Minh Duy
1M3
Nguyễn Tuấn Linh
1D8
Hà Hoàng Anh
2ACY4
Lê Minh Đức
2ACY4
Nguyễn Văn Dũng
2ACY4
Nguyễn Quang Huy
2M3
Nguyễn Phan Trường Minh
2D7
Hồ Xuân Nam
3ACY

1003
1003
1004
1004
1006
1008
1008
1008
1008
1016
1016
1108
1113
1113
1113
1114
1114
1115
1115
1202
1202
1202
1204
1204
1206
1206
1206
1207
1207
1209

thachquanvd@yahoo.com
brunothanh@yahoo.com
ngaymai0612@yahoo.com
thuytinh842004@yahoo.com
lqanhtro@yahoo.com

89263577183 tầng 12,14
89264010790
89264271946
89266368428
89263203919

train_heartreet@yahoo.com
vutuananh_madi@yahoo.com

89265653422
net

ddtao@yahoo.com
caoanhduc@yahoo.com

89262480065
89261899621

ngoclam832003@yahoo.com
tinhyeuthienco@yahoo.com

89263024852
89263841971
89261766394

kep_ko1987@yahoo.com
vip_boymoscow@yahoo.com
chimsedeptrai@yahoo.com
xotxacuocdoi@yahoo.com
yeuchaunhe@yahoo.com
nghut@yahoo.com
napoleon_medusa@yahoo

89265764212
89263414448
89096200466
89267333039
89099016090
89262627655
89262752966

Danh sách thu quĩ NCS,TTS,SV 2006-2007

ĐHGTĐB Moscow

__________________________

KTX № ________

Đợt ______________

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Nguyễn Văn Hải
Trần Quang Huy
Nguyễn Hải Linh
Trần Hoài Sơn
Lê Quang Huy
Nguyễn Anh Minh
Phan Thị Thùy Trang
Trần Quốc Đạt
Nguyễn Nam Hà
Nguyễn Thạc Quang
Đặng Hải Lê
Nhữ Xuân Phú

2EDC1
5ASU
3M3
4M3
2EMT
3EMT
NCS
NCS
NCS

Giang
Phạm Hồng Quân
Lê Viết Tiến
Nguyễn Hương Giang
Phan Mai Thanh Nhã
Nguyễn Thị Lan Phương
Trần Thị Thùy Dương
Võ thị Ngọc Hà
Phùng Thị Mỹ
Hoàng Lệ Thúy
Bùi Ngọc Thanh
Vũ Hồng Ngọc Hân
Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Hoàng Hải
Đặng Xuân Năng
Văn Thái Hà
Lê Thị Hải

1M3
2EDC1
B9
1EDC3
1EAT1
B13
B13
B13
B13
2EAT1
2ACY4
B15
4M3
B10
1EDS2
1EDS2

1213
1213
1213
1213
1215
1215
1216
1217
1217
1217
1401
1401
1401
1501
1501
1502
1502
1502
1506
1506
1506
1506
1511
1511
1515
1515
1515
1515
1602
1602

15-16
quanghuy148@yahoo.com
russia852004@yahoo.com
bautámu@gmail.com
tqdat74@yahoo.com

89263360573
89264257010
89263203110
89266365299
89261773765
89262785136

chuotcodon77@yahoo.com
liviti86@yahoo.com

89264812999
89264207109

thienthanbenho94@yahoo.com

89153842744
89264919816
8926854248
89264637388
89262191642
89263845380

89268454080
thocon_tinhnghich23@yahoo.com
nucuoithienthan7224@yahoo.com

89266776115 tầng 15,16

Danh sách thu quĩ NCS,TTS,SV 2006-2007

ĐHGTĐB Moscow

__________________________

KTX № ________

Đợt ______________

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Vương Duy Khánh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Lê Thị Hà Phương
Trịnh Thị Minh Tâm
Nguyễn Thu Trang
Trịnh Việt Thành

1EDS2
1EAT2
B3
B15
B16
B15
2D5

1602
1606
1611
1611
1611
1611
1617

vuongduykhanh_2005@yahoo.com

89265206159

honganh1702@yahoo.com

tvt12_12@yahoo.com

89099010090

DANH SÁCH ĐƠN VỊ LHS MADI - K
Năm học 2006-2007 kỳ2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Họ và tên
Dương Thế Anh
Bùi Trọng Thành
Trần Thị Ngọc Tú
Vũ Phương Nga
Phạm Thị Vân Khánh
Lê Hương Thu
Phương Hoàng Vũ
Đỗ Tuấn Minh
Nghiêm quang Huy
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Hải Anh
Lê Hoàng Thịnh
Ngô Hưng Thịnh
Vũ Tuấn Hùng
Lê Hoàng Tùng
Phan Quý Tiến
Đặng Minh Trí
Nguyễn Hoàng Hải
Trần Quỳnh Trang
Triệu Thu Hằng
Nguyễn Thị Xuân Thủy
Kiều Thùy Trang
Bùi Hùng
Hà Minh Đức
Bùi Hoàng Lâm
Nguyễn Đăng Quang
Nguyễn quang Tuấn
Đoàn Ngô Anh Tuấn
Nguyễn Anh Sơn
Đỗ Doãn Tùng
Nguyễn văn Cương

Lớp
5m3
4m3
4eat1
5ап2
3edc2
3edc3
3m3
3edc3
4m3
4m3
4m3
4m3
3m3
3m3
4m3
5d6
5acy3
4acy4
2edc2
4edc1
4edc1
3eat
4zc
4acy4
5ап2
4emt
4d8
4m3
3edc1
4eat1
1m3

Phòng

Ngày sinh

Quê quán

601
4/25/1983 thái nguyên
601
12/8/1983 thái nguyên
602
4/15/1985 hà nội
602
8/27/1983 hà nội
602
9/2/1985 Thái Bình
602
604
11/15/1985 hà nội
604
5/24/1984 bắc ninh
604
10/24/1983 hà nội
604
5/2/1983 TPHCM
606
4/3/1982 hà nội
606 11/1184
hà nội
606
4/30/1984 bắc ninh
607
1/16/1982 bắc ninh
607
4/18/1983 hà nội
607
9/7/1983 hà nội
615
1/20/1981 hà nội
615
nghệ an
706
2/23/1987 Ninh bình
706
8/16/1984 hải phòng
706
5/6/1984 thanh hóa
707
6/16/1985 hà nội
708
3/22/1983 hà nội
708
1982 hà nội
711
1/5/1982 Phú thọ
711
hà nội
711
1983 hà nội
715
12/31/1982 hà nội
715
3/22/1985 nghệ an
715
hà nội
715
1988 bắc ninh

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Đặng Việt Dũng
Hà Thu Trang
Nguyễn Mạnh Thắng
Trần cẩm Sơn
Nguyễn Hải Long
Phạm Ngọc Ninh
Phạm Hồng Vân
Lê Thanh Tuyền
Nguyễn thị Vương
Nguyễn Thùy Linh
Cao Hoàng Đức
Nguyễn Kông Hà
Trần Thái Minh
Lê Văn Mạnh
Phú Thi Tố Như
Vũ Hồng Hạnh
Nguyễn thị Nga
Nguyễn Hoàng Hải
Phùng Thế Đông
Nguyễn Hoàng Anh
Trần Hoàng Thương
Nguyễn Hoàng Minh
Hoàng Ngọc Sơn
Lê Hoàng Phương
Bùi Công Thành
Nguyễn Minh Hải
Nguyễn Thị Thanh Hà
Vũ Thị Thúy Hồng
Ngô Quỳnh Anh
Vũ Đức Nghiêm
Lưu Tùng Lâm
Bùi Quang Trường
Phan Hồng Long
Hoàng Anh Dũng
Trần Văn Hiệp
Nguyễn Mạnh Thường

3eat2
2edc2
4eat1
4m3
4eat1
4m3
2eat2
4od3
dự bị
dự bị
5m3
5m3
5m3
5m3
4edc2
4edc2
4edc2
3eat
3eat
3m3
3edc
3m3
4ап
5edc2
dự bị
4eat1
5eat3
4zc
5edc3
4m3
4m3
4d8
3acy
dự bị
dự bị
4m3

715
811
902
902
902
902
911
911
911
911
915
915
915
915
1001
1001
1001
1001
1002
1002
1002
1004
1004
1004
1004
1006
1006
1006
1006
1008
1008
1110
1110
1112
1112
1113

hà nội
3/16/1986 hà nội
4/16/1980 TPHCM
8/14/1984 hà nội
12/23/1984 hà nội
Thái Bình
9/5/1985 hà nội
3/31/1983 hà nội
11/11/1986 nghệ an
3/7/1987 hà nội
1/29/1983 thanh hóa
8/21/1982 hải dương
4/30/1982 nghệ an
10/10/1982 thanh hóa
10/15/1984 đà nẵng
11/4/1984 hà nội
9/15/1984 yên bái
9/17/1985 bình thuận
6/21/1984 hà tây
11/10/1985 hà nội
12/4/1985 nghệ an
11/18/1985 hà tây
1982 hà nội
11/2/1983 hà nội
12/29/1988 hà nội
10/31/1983 hà nội
3/25/1982 hà tĩnh
7/26/1983 TPHCM
11/18/1983 hà nội
6/11/1983 hải dương
1/1/1982 hà nội
6/25/1984 hà nội
5/4/1978
1/20/1987 hà tây
11/14/1987 nam định
1982 hà tây

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Nguyễn Việt An
Trần Thái Toàn
Đào Huyền Trang
Nguyễn Sĩ Tài
Nguyễn Mạnh Nam
Nguyễn Tuấn Đạt
Kim Thị Thu Hương
Mai Thị Thu Hằng
Phạm Thi Hồng Hạnh
Phạm Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Vân Anh
Phạm Thi Trang
Ngô Thành Long
Đỗ Tiến Thoại
Đinh An Ninh
Khuất Thị Mai Lương
Hoàng Diệu Linh
Nguyễn Việt Phương
Hà Duy Phương
Lương Hoàng Tiến
Khuất Duy Thắng
Đặng Văn Trường
Nguyễn Cảnh Tuyên
Nguyễn Hải Anh
Trần Đại Dũng
Nguyễn Trung Dũng
Phạm Việt Tùng
Đặng Xuân Hùng
Nguyễn Thị Khanh
Lê Thị Thu Mận
Nguyễn Thu Trang
Mộng Ngọc Thủy
Lưu Quốc Nhật
Trần Công Khánh
Nguyễn Văn Hoài
Đặng Văn Vũ

dự bị
dự bị
dự bị
1EAT1

dự bị
dự bị
4edc3
4edc1
dự bị
dự bị
1m3
1acy3
1d8
dự bị
dự bị
4m3
1m3
2m3
1m3
1m3
dự bị
dự bị
1m3
1m3
dự bị
dự bị
dự bị
dự bị
dự bị
dự bị
dự bị
dự bị
dự bị
2AT

1214
1214
1301
1302
1302
1302
1303
1303
1305
1305
1305
1305
1306
1306
1307
1308
1308
1308
1309
1309
1406
1406
1406
1406
1408
1408
1408
1408
1410
1410
1412
1412
1413
1413
1413
1413

10/29/1987 hà tĩnh
10/14/1987 hải phòng
5/9/1985 hà nội
5/2/1986 hà tĩnh
1987 Phú thọ
8/1/1986 hà nội
2/20/1987 hà tây
7/3/1987 thanh hóa
4/2/1984 hải phòng
2/16/1984 hà nội
6/22/1986 Thái Bình
88 Phú thọ
4/1/1985 Hà Tây
1986 lào cai
1987 đà nẵng
10/5/1987 hà tây
10/22/1987 thanh hóa
1982 hà nội
11/3/1982 TPHCM
9/7/1985 TPHCM
1986 hà tây
12/12/1986 hà tĩnh
1988 hà nội
7/10/1987 Vĩnh Phúc
7/13/1985 hưng yên
4/14/1985 nam định
1988 hà nội
1988 thanh hóa
1988 thanh hóa
1987 bình định
1985 hà nội
1987 hà nội
1987 hà tĩnh
1987 quảng bình
1987 TPHCM
1985 hà nội

104

Đoàn Ngô Tuấn Tú

dự bị

11/12/1988 hà nội

ĐƠN VỊ LHS MADI - KTX 1

m học 2006-2007 kỳ2
Địa chỉ e-mail

Điện thoại

Ghi chú

tnt1504@yahoo.com

89263198739
89263510351
89265547725

revesdans2004@yahoo.com

89265630152 tầng 6

lking_sky2003@yahoo.com
thanh4@yahoo.com

phuonghoangvu1985@yahoo.com

89267334078
mitmap9710@yahoo.com
nguyenminhtuan@yahoo.com
haianh1515@yahoo.com

89267779777 net
89265684917

tt211084@yahoo.com
ngohungthinh@yahoo.com

89264627286

tuanhung_mos@yahoo.com

dangmtri@yahoo,com

xuanthuyth@yahoo.com

salelakes@yahoo.com
anhtuan12_2001@yahoo.com

89267335923
89265626623
89263414084
89262627526 net
89263899380
89266365256
89263206678
89261213778
89261272720
89263260225
89261774256
89262660527 BBT
89264520204
89262864798
89265936880 hát
89265757383 hát
89264991265

trang_thuha@yahoo.com
mthangvnvn@yahoo.com
son_coi_bk@yahoo.com
shinichi200484@yahoo.com

89263398189
89266366594
89262551268
89152129966
BBT

binh_minh_moscow@yahoo.com
phamhongvan85@yahoo.com
titoay71@yahoo.com
thuyvuong1111@yahoo.com
boconganhvn@yahoo.com
nkongha@yahoo.com
thaiminh82@yahoo.com
lemanhds@yahoo.com
babymouse999vn@yahoo.com
redrose19842002@yahoo.com
nguyennga159@yahoo.com
nuluatsu179@yahoo.com
dong_svvietnam2004@yahoo.com
hagl1985@yahoo.com
hoangthuong85@yahoo.com
nguyenhoangminh_sontay@yahoo.com
hoangngocson1982@yahoo.com
lehoangphuong2002@yahoo.com
chipchip3110@yahoo.com
hainhipretty@yahoo.com
vuthithuyhong2003@yahoo.com
qhatxi@yahoo.com

89264119051
89262668605
89266368339
89265677432
89264081064
89261867857
89265577305
89265577302
89265575948
89265604488
89262762102
89261086063
89267334089 tầng 7-9
89265519700 BBT
89263379485 tầng 10-11
89263270881
89263518389
89266368334
89037692346
89262784626
89263398399

nghiemvd1106@yahoo.com
tunglam_mó@yahoo.com
basu_bat_bai@yahoo.com

89264636269

honglong78@yahoo.com
x_d_genius@yahoo.com
thuythutaiban@yahoo.com
n_m_thuong@yahoo.com

89261042085 tầng 12-13
89266368358
89262597140

camap.sunrang@yahoo.com

89266367528

hoisao_tinhkhongchungloi@yahoo.com
tai_madi@yahoo.com

89169555911
89099174578
89096583668

sucmanhtinhyeu84@yahoo.com

in16283@yahoo.com

89266366504
89055893842
89263206936 tầng 7-9
89263207607

longinrussia@yahoo.com

89264271983 tầng 12-13

huongktt_12a1@yahoo.com
honghanh8405@yahoo.com

linhdudianguc2000@yahoo.com
anninh@gotmail.com
hoamoclantt_36@yahoo.com

89262467279 BBT
89268454079

meoconlaucaht_th@yahoo.com
sty_ss@yahoo.com
haduyphuong2001@yahoo.com
hoangtien0709@yahoo.com
duythang_russia@yahoo.com
moscowandhanoi@yahoo.com

89263398822
89266546067
89266336851
89266368409
89266368414

boydeptrai_didepnike_bamlotai@yahoo.com
haianh_87vn@yahoo.com
khucquanhanh_hy@yahoo.com

89268452695
89265515553 tầng 14

quen_lang1986@yahoo.com

89268209643
89264996400
89265393574
lantim_1001@yahoo.com
thutrang91185@yahoo.com

89267046085

samacbanggia9002@yahoo.com
lqnhat3000@yahoo.com

89266366051

congkhanh_dn206@yahoo.com

89266368337

tuantu555@yahoo.com

89266368497

DANH SÁCH ĐƠN VỊ LHS MADI - Ngoà
Năm học 2006-2007 kỳ2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Họ và tên

Lớp

Phòng

Ngày sinh

Quê quán

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

104

ƠN VỊ LHS MADI - Ngoài KTX

m học 2006-2007 kỳ2
Địa chỉ e-mail

Điện thoại

Ghi chú

STT
Họ và tên
1 Vũ Tuấn Anh
2 Trần Quốc Đạt
3 Nguyễn Hoàng Anh
4 Phạm Thi Hồng Hạnh
5 Trần Đại Dũng

e-mail
vutuananh_madi@yahoo.com
tqdat74@yahoo.com
hagl1985@yahoo.com
honghanh8405@yahoo.com
khucquanhanh_hy@yahoo.com

tel
89265653422
89266365299
89267334089
89263206936
89265515553

DANH SÁCH ĐƠN VỊ LHS MADI - KTX 1
Năm học 2006-2007 kỳ2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Họ và tên
Dương Thế Anh
Bùi Trọng Thành
Trần Thị Ngọc Tú
Vũ Phương Nga
Phạm Thị Vân Khánh
Lê Hương Thu
Phương Hoàng Vũ
Đỗ Tuấn Minh
Nghiêm quang Huy
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Hải Anh
Lê Hoàng Thịnh
Ngô Hưng Thịnh
Vũ Tuấn Hùng
Lê Hoàng Tùng
Phan Quý Tiến
Đặng Minh Trí
Nguyễn Hoàng Hải
Trần Quỳnh Trang
Triệu Thu Hằng
Nguyễn Thị Xuân Thủy
Kiều Thùy Trang
Bùi Hùng
Hà Minh Đức
Bùi Hoàng Lâm
Nguyễn Đăng Quang
Nguyễn quang Tuấn
Đoàn Ngô Anh Tuấn
Nguyễn Anh Sơn
Đỗ Doãn Tùng
Nguyễn văn Cương
Đặng Việt Dũng
Hà Thu Trang

Lớp
5m3
4m3
4eat1
5ап2
3edc2
3edc3
3m3
3edc3
4m3
4m3
4m3
4m3
3m3
3m3
4m3
5d6
5acy3
4acy4
2edc2
4edc1
4edc1
3eat
4zc
4acy4
5ап2
4emt
4d8
4m3
3edc1
4eat1
1m3
3eat2
2edc2

Phòng
601
601
602
602
602
602
604
604
604
604
606
606
606
607
607
607
615
615
706
706
706
707
708
708
711
711
711
715
715
715
715
715
811

Điện thoại
89263198739
89263510351
89265547725
89265630152

89267334078
89267779777
89265684917
89264627286
89267335923
89265626623
89263414084
89262627526
89263899380
89266365256
89263206678
89261213778
89261272720
89263260225
89261774256
89262660527
89264520204
89262864798
89265936880
89265757383
89264991265
89263398189

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Nguyễn Mạnh Thắng
Trần cẩm Sơn
Nguyễn Hải Long
Phạm Ngọc Ninh
Phạm Hồng Vân
Lê Thanh Tuyền
Nguyễn thị Vương
Nguyễn Thùy Linh
Cao Hoàng Đức
Nguyễn Kông Hà
Trần Thái Minh
Lê Văn Mạnh
Phú Thi Tố Như
Vũ Hồng Hạnh
Nguyễn thị Nga
Nguyễn Hoàng Hải
Phùng Thế Đông
Nguyễn Hoàng Anh
Trần Hoàng Thương
Nguyễn Hoàng Minh
Hoàng Ngọc Sơn
Lê Hoàng Phương
Bùi Công Thành
Nguyễn Minh Hải
Nguyễn Thị Thanh Hà
Vũ Thị Thúy Hồng
Ngô Quỳnh Anh
Vũ Đức Nghiêm
Lưu Tùng Lâm
Bùi Quang Trường
Phan Hồng Long
Hoàng Anh Dũng
Trần Văn Hiệp
Nguyễn Mạnh Thường
Nguyễn Việt An
Trần Thái Toàn
Đào Huyền Trang
Nguyễn Sĩ Tài

4eat1
4m3
4eat1
4m3
2eat2
4od3
dự bị
dự bị
5m3
5m3
5m3
5m3
4edc2
4edc2
4edc2
3eat
3eat
3m3
3edc
3m3
4ап
5edc2
dự bị
4eat1
5eat3
4zc
5edc3
4m3
4m3
4d8
3acy
dự bị
dự bị
4m3
dự bị
dự bị
dự bị
1EAT1

902
902
902
902
911
911
911
911
915
915
915
915
1001
1001
1001
1001
1002
1002
1002
1004
1004
1004
1004
1006
1006
1006
1006
1008
1008
1110
1110
1112
1112
1113
1214
1214
1301
1302

89266366594
89262551268
89152129966
89264119051
89262668605
89266368339
89265677432
89264081064
89261867857
89265577305
89265577302
89265575948
89265604488
89262762102
89261086063
89267334089
89265519700
89263379485
89263270881
89263518389
89266368334
89037692346
89262784626
89263398399

89264636269
89261042085
89266368358
89262597140
89266367528
89169555911
89099174578

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Nguyễn Mạnh Nam
Nguyễn Tuấn Đạt
Kim Thị Thu Hương
Mai Thị Thu Hằng
Phạm Thi Hồng Hạnh
Phạm Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Vân Anh
Phạm Thi Trang
Ngô Thành Long
Đỗ Tiến Thoại
Đinh An Ninh
Khuất Thị Mai Lương
Hoàng Diệu Linh
Nguyễn Việt Phương
Hà Duy Phương
Lương Hoàng Tiến
Khuất Duy Thắng
Đặng Văn Trường
Nguyễn Cảnh Tuyên
Nguyễn Hải Anh
Trần Đại Dũng
Nguyễn Trung Dũng
Phạm Việt Tùng
Đặng Xuân Hùng
Nguyễn Thị Khanh
Lê Thị Thu Mận
Nguyễn Thu Trang
Mộng Ngọc Thủy
Lưu Quốc Nhật
Trần Công Khánh
Nguyễn Văn Hoài
Đặng Văn Vũ
Đoàn Ngô Tuấn Tú

dự bị
dự bị
4edc3
4edc1
dự bị
dự bị
1m3
1acy3
1d8
dự bị
dự bị
4m3
1m3
2m3
1m3
1m3
dự bị
dự bị
1m3
1m3
dự bị
dự bị
dự bị
dự bị
dự bị
dự bị
dự bị
dự bị
dự bị
2AT
dự bị

1302
1302
1303
1303
1305
1305
1305
1305
1306
1306
1307
1308
1308
1308
1309
1309
1406
1406
1406
1406
1408
1408
1408
1408
1410
1410
1412
1412
1413
1413
1413
1413

89096583668
89266366504
89055893842
89263206936
89263207607

89264271983
89262467279
89268454079
89263398822
89266546067
89266336851
89266368409
89266368414
89268452695
89265515553
89268209643
89264996400
89265393574
89267046085
89266366051
89266368337
89266368497

Danh sách đơn vị LHS MADI - KTX2
(ghi phòng đã nhận thông báo,và thành viên cần đăng ký LHS tự túc)
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Họ và tên
Đỗ Hoàng Hải
Phạm Thị Hường
Châu Nguyên Hùng
Nguyễn Đặng Phước Thành
Nguyễn Minh Tuấn
Phạm Nhật Minh
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Ngoc Anh
Nguyễn Thị Giang
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Bạch Dương
Nguyễn Thị Minh
Kao Thị Phương
Kao Nguyễn Vinh
Hoàng Minh Thúy
Trần Diệu Thúy
Vi Thị Hồng Châu
Đặng Thị Thanh Huyền
Hà Lệ Thu
Hoàng Thị Quỳnh Vân
Hoàng Quốc Long
Lã Xuân Thắng
Đỗ Minh Hiếu
Lê Mạnh Hân
Phùng Chí Kiên
Lê Xuân Thọ
Thạch Minh Quân
Trần Vương Nam Thành

1114
1114
802
802
802
802
808
808
808
808
811
811
811
811
815
815
817
817
817
817
901
901
1001
1001
1001
1001
1003
1003

Lớp
1ACY4
1EDC3
3D8
3D8
3D8
3D8
3EAT3
B15
B10
3EDC2
2EDC3
2EDC1
2EDC3
2EDC1
3EM
3EDC1
3EAT2
2M3
2EAT3
4EDC3
NCS
NCS
NCS
NCS2
1D8
NCS
2EAT1
2M3

e-mail
89261086549
89265844277
89266368363
89262773996
89264636566
89264636566
89264636566
89264636566
89262535148
89266366511
89263953769
89265546464
89264368773
89266369329
89266369329
86262839071
89262540171
89266528047
89266366547
89261389486
89262076435
89263365998
89263577183
89264010790

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Vũ Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Lê Thị Quế Anh
Đinh Tuấn Anh
Võ Thành Dũng
Trần Duy Quý
Vũ Trần Sơn
Nguyễn Thị Hồng Điệp
Huy
Nguyễn Văn Hiếu
Vũ Tuấn Anh
Nguyễn Trường Minh
Đỗ Đăng Tạo
Cao Anh Đức
Phạm Văn Thoan
Hoàng Ngọc Lâm
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Đức Thanh
Tuấn
Nguyễn Minh Duy
Nguyễn Tuấn Linh
Hà Hoàng Anh
Lê Minh Đức
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Phan Trường Minh
Hồ Xuân Nam
Nguyễn Văn Hải
Trần Quang Huy
Nguyễn Hải Linh
Trần Hoài Sơn
Lê Quang Huy
Nguyễn Anh Minh
Phan Thị Thùy Trang
Trần Quốc Đạt
Nguyễn Nam Hà
Nguyễn Thạc Quang

1004
1004
1006
1008
1008
1008
1008
1016
1016
1108
1113
1113
1113
1114
1114
1115
1115
1202
1202
1202
1204
1204
1206
1206
1206
1207
1207
1209
1213
1213
1213
1213
1215
1215
1216
1217
1217
1217

3AB4
2BC
5EDC3
2EAT1
3D8

89264271946
89266368428
89263203919

3M3
NCS
1ACY3
NCS
4ACY
NCS
NCS2
NCS
2ACY4
2M3
NCS3
ACY
3M3
1M3
1D8
2ACY4
2ACY4
2ACY4
2M3
2D7
3ACY
2EDC1
5ASU
3M3
4M3
2EMT
3EMT
NCS
NCS
NCS

89265653422
89262480065
89261899621
89263024852
89263841971
89261766394
89265764212
89263414448
89096200466
89267333039
89099016090
89262627655
89262752966

89263360573
89264257010
89263203110
89266365299
89261773765
89262785136

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Đặng Hải Lê
Nhữ Xuân Phú
Giang
Phạm Hồng Quân
Lê Viết Tiến
Nguyễn Hương Giang
Phan Mai Thanh Nhã
Nguyễn Thị Lan Phương
Trần Thị Thùy Dương
Võ thị Ngọc Hà
Phùng Thị Mỹ
Hoàng Lệ Thúy
Bùi Ngọc Thanh
Vũ Hồng Ngọc Hân
Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Hoàng Hải
Đặng Xuân Năng
Văn Thái Hà
Lê Thị Hải
Vương Duy Khánh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Lê Thị Hà Phương
Trịnh Thị Minh Tâm
Nguyễn Thu Trang
Trịnh Việt Thành

1401
1401
1401
1501
1501
1502
1502
1502
1506
1506
1506
1506
1511
1511
1515
1515
1515
1515
1602
1602
1602
1606
1611
1611
1611
1611
1617

1M3
2EDC1
B9
1EDC3
1EAT1
B13
B13
B13
B13
2EAT1
2ACY4
B15
4M3
B10
1EDS2
1EDS2
1EDS2
1EAT2
B3
B15
B16
B15
2D5

89264812999
89264207109
89153842744
89264919816
8926854248
89264637388
89262191642
89263845380

89268454080

89266776115
89265206159

89099010090

X1

Ghi chú

TX2
ăng ký LHS tự túc)
Ghi chú