P. 1
Truyen-Ky Thuat Lanh

Truyen-Ky Thuat Lanh

|Views: 2,685|Likes:
Được xuất bản bởiforneverchange1404

More info:

Published by: forneverchange1404 on Sep 29, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

Sections

 • I. Lịch sử phát triển ngành lạnh:
 • II. Ý nghĩa kinh tế của kỹ thuật lạnh:
 • III. Kỹ thuật lạnh ở Vịêt Nam:
 • CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KỸ THUẬT LẠNH
 • 1.1. Các phương pháp làm lạnh nhân tạo:
 • 1.1.1. Phương pháp bay hơi khuếch tán:
 • 1.1.2. Phương pháp hòa tan:
 • 1.1.3. Phương pháp hóa lỏng (nóng chảy):
 • 1.1.4. Phương pháp thăng hoa:
 • 1.1.5. Phương pháp bay hơi chất lỏng:
 • 1.1.6. Phương pháp khử từ đoạn nhiệt:
 • 1.1.7. Phương pháp giản nở khí có sinh ngoại công:
 • 1.1.8. Phương pháp tiết lưu không sinh ngoại công:
 • 1.1.9. Làm lạnh bằng hiệu ứng xoáy:
 • 1.1.10. Hiệu ứng nhiệt điện (hiệu ứng Pentier):
 • 1.2. Tác nhận lạnh: (Môi chất lạnh, gaz lạnh)
 • 1.2.1. Định nghĩa:
 • 1.2.2. Yêu cầu:
 • 1.2.3. Một số tác nhân điển hình:
 • 1.3. Chất tải lạnh:
 • 1.3.1. Định nghĩa:
 • 1.3.2. Yêu cầu:
 • 1.3.3. Chất tải lanh điển hình
 • CHƯƠNG 2: CƠ SỞ VỀ KỸ THUẬT LẠNH THỰC PHẨM
 • 2.1. Tác dụng của nhiệt độ thấp đối với vi sinh vật (ảnh hưởng)
 • 2.1.1. Nguyên nhân làm hỏng thực phẩm: 3 nguyên nhân chính
 • 2.1.2. Các loại VSV phá hoại thực phẩm:
 • 2.1.3. Tác dụng của nhiệt độ thấp đối với VSV
 • 2.2. Tác dụng chủa nhiệt độ thấp đối với cơ thể sống và thực phẩm
 • 2.2.1. Đối với động vật
 • 2.2.2. Tác dụng của nhiệt độ thấp đến tế bào cơ thể thực vật và rau quả:
 • 2.3. Lý thuyết về kỹ thuật làm lạnh thực phẩm:
 • 2.3.1. Ý nghĩa về việc làm lạnh thực phẩm:
 • 2.3.3. Điều kiện làm lạnh sản phẩm trong phòng bảo quản:
 • 2.3.4. Tốc độ làm lạnh và thời gian làm lạnh thực phẩm:
 • 2.4. Các chế độ làm lạnh thực phẩm:
 • 2.4.1. Chế độ làm lạnh thích hợp:
 • 2.4.2. Các phương pháp làm lạnh thực phẩm:
 • CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT BẢO QUẢN LẠNH THỰC PHẨM
 • 3.1. Các quá trình sinh lý hóa xảy ra khi bảo quản lạnh thực phẩm:
 • 3.1.1. Biến đổi vật lý:
 • 3.1.2. Biến đổi sinh hóa:
 • 3.2. Các chế độ bảo quản
 • 3.2.1. Bảo quản lạnh thịt (gia súc)
 • 3.2.3. Bảo quản trứng:
 • 3.2.4. Bảo quản cá và sản phẩm từ cá:
 • 3.2.5. Bảo quản rau xanh
 • 3.2.6. Bảo quản sữa và các sản phẩm sữa:
 • 4.1. Sự khác nhau giữa làm lạnh và lạnh đông
 • 4.2. Sự quá lạnh và tác dụng của nó trong quá trình làm lạnh đông
 • 4.3. Lượng nước đóng băng
 • 4.4. Nhiệt độ trung bình cuối cùng của sản phẩm khi làm lạnh đông
 • 4.5. Nhiệt độ trung bình của sản phẩm trong quá trình làm lạnh đông
 • 4.6. Tốc độ làm lạnh đông thực phẩm và sự phân bố tinh thể đá
 • 4.7. Thời gian làm lạnh đông
 • 4.8. Các phương pháp làm lạnh đông thực phẩm
 • 4.8.1. Phương pháp lạnh đông chậm
 • 4.8.2. Phương pháp lạnh đông nhanh (Lạnh đông đột ngột hay cấp đông)
 • 4.9. Những biến đổi của thực phẩm làm lạnh đông
 • 4.9.1. Những biến đổi nhiệt - Lý học
 • 4.9.2. Những biến đổi sinh hóa
 • 4.10. Các biện pháp hạn chế hao hụt khối lượng trong lạnh đông và trữ đông
 • 4.11.Kỹ thuật làm lạnh đông một số thực phẩm
 • 4.11.1 Lạnh đông thịt và sản phẩm thịt gia súc
 • 4.11.2. Lạnh đông thịt gia cầm
 • 4.11.3. Lạnh đông thuỷ sản
 • 4.11.4. Làm lạnh đông rau quả
 • CHƯƠNG 5: KỸ THUẬT BẢO QUẢN THỰC PHẨM ĐÃ LẠNH ĐÔNG
 • 5.1.3. Biến đổi cấu trúc bắp thịt và hệ thống keo tế bào động vật
 • 5.2. Kỹ thuật bảo quản một số thực phẩm đã làm lạnh đông
 • 5.2.1. Bảo quản lạnh đông thịt và sản phẩm từ thịt gia súc
 • 5.2.2. Bảo quản thịt gia cầm lạnh đông
 • 5.2.3. Bảo quản cá lạnh đông và sản phẩm từ cá:
 • 5.2.4. Bảo quản rau quả lạnh đông
 • CHƯƠNG 6: TAN GIÁ VÀ LÀM ẤM THỰC PHẨM
 • 6.1. Làm tan giá
 • 6.1.1. Yêu cầu chung
 • 6.1.2. Các phương pháp làm tan giá
 • Tài liệu tham khảo

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

-------------------------

BÀI GIẢNG

KỸ THUẬT LẠNH

Biên soạn: GVC. ThS. Trần Thế Truyền Khoa: Hóa

Đà Nẵng, 2007 http://www.ebook.edu.vn -0-

Mục lục MỞ ĐẦU .................................................................................................................... - 4 I. Lịch sử phát triển ngành lạnh:............................................................................. - 4 II. Ý nghĩa kinh tế của kỹ thuật lạnh: ..................................................................... - 4 III. Kỹ thuật lạnh ở Vịêt Nam: ............................................................................... - 6 CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KỸ THUẬT LẠNH................................... - 7 1.1. Các phương pháp làm lạnh nhân tạo: .............................................................. - 7 1.1.1. Phương pháp bay hơi khuếch tán: ............................................................ - 7 1.1.2. Phương pháp hòa tan: ............................................................................... - 8 1.1.3. Phương pháp hóa lỏng (nóng chảy):......................................................... - 8 1.1.4. Phương pháp thăng hoa: ........................................................................... - 8 1.1.5. Phương pháp bay hơi chất lỏng:............................................................... - 8 1.1.6. Phương pháp khử từ đoạn nhiệt: .............................................................. - 9 1.1.7. Phương pháp giản nở khí có sinh ngoại công: ......................................... - 9 1.1.8. Phương pháp tiết lưu không sinh ngoại công:.......................................... - 9 1.1.9. Làm lạnh bằng hiệu ứng xoáy: ............................................................... - 10 1.1.10. Hiệu ứng nhiệt điện (hiệu ứng Pentier): ............................................... - 11 1.2. Tác nhận lạnh: (Môi chất lạnh, gaz lạnh)...................................................... - 12 1.2.1. Định nghĩa: ............................................................................................. - 12 1.2.2. Yêu cầu:.................................................................................................. - 12 1.2.3. Một số tác nhân điển hình: ..................................................................... - 13 1.3. Chất tải lạnh:.................................................................................................. - 16 1.3.1. Định nghĩa: ............................................................................................. - 16 1.3.2. Yêu cầu:.................................................................................................. - 16 1.3.3. Chất tải lanh điển hình............................................................................ - 17 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ VỀ KỸ THUẬT LẠNH THỰC PHẨM ............................... - 22 2.1. Tác dụng của nhiệt độ thấp đối với vi sinh vật (ảnh hưởng)......................... - 22 2.1.1. Nguyên nhân làm hỏng thực phẩm: 3 nguyên nhân chính ..................... - 22 2.1.2. Các loại VSV phá hoại thực phẩm: ........................................................ - 22 2.1.3. Tác dụng của nhiệt độ thấp đối với VSV ............................................... - 22 2.2. Tác dụng chủa nhiệt độ thấp đối với cơ thể sống và thực phẩm ................... - 23 2.2.1. Đối với động vật ..................................................................................... - 23 2.2.2. Tác dụng của nhiệt độ thấp đến tế bào cơ thể thực vật và rau quả:........ - 25 2.3. Lý thuyết về kỹ thuật làm lạnh thực phẩm:................................................... - 26 2.3.1. Ý nghĩa về việc làm lạnh thực phẩm:..................................................... - 26 2.3.3. Điều kiện làm lạnh sản phẩm trong phòng bảo quản: ............................ - 30 2.3.4. Tốc độ làm lạnh và thời gian làm lạnh thực phẩm:................................ - 30 2.4. Các chế độ làm lạnh thực phẩm: ................................................................... - 31 2.4.1. Chế độ làm lạnh thích hợp:..................................................................... - 31 2.4.2. Các phương pháp làm lạnh thực phẩm:.................................................. - 32 CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT BẢO QUẢN LẠNH THỰC PHẨM ............................ - 38 3.1. Các quá trình sinh lý hóa xảy ra khi bảo quản lạnh thực phẩm: ................... - 38 3.1.1. Biến đổi vật lý: ....................................................................................... - 38 3.1.2. Biến đổi sinh hóa:................................................................................... - 38 3.2. Các chế độ bảo quản...................................................................................... - 40 http://www.ebook.edu.vn -1-

3.2.1. Bảo quản lạnh thịt (gia súc).................................................................... - 40 3.2.3. Bảo quản trứng: ...................................................................................... - 40 3.2.4. Bảo quản cá và sản phẩm từ cá: ............................................................. - 41 3.2.5. Bảo quản rau xanh .................................................................................. - 41 3.2.6. Bảo quản sữa và các sản phẩm sữa: ....................................................... - 42 CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KỸ THUẬT LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM .................................................................................... - 43 4.1. Sự khác nhau giữa làm lạnh và lạnh đông..................................................... - 43 4.2. Sự quá lạnh và tác dụng của nó trong quá trình làm lạnh đông .................... - 43 4.3. Lượng nước đóng băng.................................................................................. - 45 4.4. Nhiệt độ trung bình cuối cùng của sản phẩm khi làm lạnh đông .............. - 46 4.5. Nhiệt độ trung bình của sản phẩm trong quá trình làm lạnh đông ................ - 48 4.6. Tốc độ làm lạnh đông thực phẩm và sự phân bố tinh thể đá......................... - 48 4.7. Thời gian làm lạnh đông................................................................................ - 49 4.8. Các phương pháp làm lạnh đông thực phẩm................................................. - 51 4.8.1. Phương pháp lạnh đông chậm. ............................................................... - 51 4.8.2. Phương pháp lạnh đông nhanh (Lạnh đông đột ngột hay cấp đông). .... - 52 4.8.3. Phương pháp lạnh đông cực nhanh (lạnh đông siêu nhanh hay lạnh đông tức thời). ........................................................................................................... - 53 4.9. Những biến đổi của thực phẩm làm lạnh đông.............................................. - 54 4.9.1. Những biến đổi nhiệt - Lý học . ............................................................. - 54 4.9.2. Những biến đổi sinh hóa......................................................................... - 57 4.10. Các biện pháp hạn chế hao hụt khối lượng trong lạnh đông và trữ đông.... - 57 4.11.Kỹ thuật làm lạnh đông một số thực phẩm .................................................. - 58 4.11.1 Lạnh đông thịt và sản phẩm thịt gia súc................................................ - 58 4.11.2. Lạnh đông thịt gia cầm. ........................................................................ - 60 4.11.3. Lạnh đông thuỷ sản. ............................................................................. - 60 4.11.4. Làm lạnh đông rau quả. ........................................................................ - 62 CHƯƠNG 5: KỸ THUẬT BẢO QUẢN THỰC PHẨM ĐÃ LẠNH ĐÔNG ......... - 63 5.1. Các biến đổi sinh lý hóa của thực phẩm trong quá trình bảo quản lạnh đông- 63 5.1.2. Những biến đổi sinh hóa của sản phẩm động vật trong khi bảo quản lạnh đông. ................................................................................................................. - 64 5.1.3. Biến đổi cấu trúc bắp thịt và hệ thống keo tế bào động vật. .................. - 64 5.1.4. Những biến đổi trong thực phẩm từ thực vật (rau, qủa) khi bảo quản lạnh đông: ................................................................................................................. - 65 5.2. Kỹ thuật bảo quản một số thực phẩm đã làm lạnh đông. .............................. - 65 5.2.1. Bảo quản lạnh đông thịt và sản phẩm từ thịt gia súc ............................. - 65 5.2.2. Bảo quản thịt gia cầm lạnh đông. ........................................................... - 66 5.2.3. Bảo quản cá lạnh đông và sản phẩm từ cá: ............................................ - 66 5.2.4. Bảo quản rau quả lạnh đông. .................................................................. - 66 CHƯƠNG 6: TAN GIÁ VÀ LÀM ẤM THỰC PHẨM .......................................... - 68 6.1. Làm tan giá .................................................................................................... - 68 6.1.1. Yêu cầu chung. ....................................................................................... - 68 6.1.2. Các phương pháp làm tan giá. ................................................................ - 70 http://www.ebook.edu.vn -2-

................72 6.................72 6............................................. Làm ấm...................................................................1..72 6.........................................................74 - http://www...edu......71 6......6......3........... ..... Sự biến đổi vi sinh vật......................................4....3. .......... Biến đổi mô học.3......................... .....72 6... .....................2............4........................................ Biến đổi hóa học và sinh hóa........ ............. Biến đổi vật lý..........72 Tài liệu tham khảo ......................... .......3..... .........vn -3- ....... Sự biến đổi của sản phẩm trong thời gian làm tan giá và làm ẩm...............................ebook........................ .2.............. .......... Thời gian tan giá...... .............................3..................72 6............. ..........................3....

edu. * Cuối thế kỷ XIX có hàng loạt các phát minh ra máy lạnh với những tác nhân có áp suất trong chu trình kín cao hơn áp suất khí quyển: + Năm 1871 Tellier xây dựng máy lạnh với tác nhân ete metylen. Ứng dụng lạnh trong bảo quản thực phẩm: Theo một số thống kê thì khoảng 80% công suất lạnh được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm như chế biến thịt cá. Ngày nay kỹ thuật hiện đại đang đi vào những đỉnh cao của khoa học kỹ thuật hiện đại. * Cách đây khoảng 2000 năm người Ấn Độ và Trung Quốc đã biết trộn muối vào nước hoặc tuyết để tạo nhiệt độ thấp hơn.1764. các máy lạnh thương nghiệp.. các nhà máy sản xuất nước đá. Vào năm 1834 bác sĩ Perkins (Anh) xây dựng được máy lạnh đầu tiên với tác nhân lạnh là ete etylen làm việc ở áp suất thấp hơn áp suất khí quyển. rau quả. * Ở cuối thế kỷ XVIII từ phát hiện đầu tiên là trong điều kiện chân không nước bay hơi ở nhiệt độ thấp. máy lạnh lắp đặt trên tàu thủy và các http://www. đến các tủ lạnh gia đình. Phạm vi nhiệt độ của kỹ thuật lạnh ngày nay được mở rộng rất nhiều và kỹ thuật đang tiến dần đến nhiệt độ không tuyệt đối. Riêng kỹ thuật lạnh là nhu cầu thiết yếu để phát triển công nghiệp thực phẩm: “Lạnh cần cho công nghiệp thực phẩm như điện và hơi nước cần cho công nghiệp nặng vậy. thì lạnh sẽ làm cho công nghiệp thực phẩm phát triển vượt bậc (Micoiang . * Nhưng kỹ thuật lanh hiện đại bắt đầu phải kể từ khi giáo sư Black tìm ra ẩn nhiệt hóa hơi và ẩn nhiệt nóng chảy vào năm 1761 . Điện và hơi nước đã đẩy công nghiệp nặng tiến tới. Ý nghĩa kinh tế của kỹ thuật lạnh: 1.MỞ ĐẦU I. các kho lạnh bảo quản. lúc này việc chế tạo máy lạnh nén hơi mới thực sự phát triển rộng rãi trong hầu hết các ngành kinh tế. + Năm 1874 kỹ sư Linde (Đức) đã thiết kế được máy lạnh NH3.ebook. + Năm 1872 Boil phát minh nguyên lý máy lạnh NH3. II.vn -4- . các kho lạnh chế biến phân phối. công nghiệp thủy hải sản .1935). * Mốc quan trọng trong kỹ thuật lạnh là việc sản xuất và ứng dụng các freon ở Mỹ vào năm 1930. Lịch sử phát triển ngành lạnh: Con người đã biết làm lạnh và sử dụng lạnh cách đây rất lâu: * Các tranh vẽ trên tường trong các kim tự tháp Ai Cập cách đây khoảng 2500 năm đã mô tả cảnh nô lệ quạt các bình gốm xốp cho nước bay hơi để làm mát không khí..

nước hoa quả.phương tiện vận chuyển. quả . cao su nhân tạo. khí đốt... Sinh học Cryô: Kỹ thuật lạnh thâm độ (còn gọi kỹ thuật cryô) với nhiệt độ -80 .. Điều tiết không khí: * Ngày nay không thể tách rời kỹ thuật điều tiết không khí với các ngành cơ khí chính xác. Công nghiệp hóa chất: * Ứng dụng quan trọng nhất là sự hóa lỏng khí như: Clo. * Điều tiết không khí công nghiệp và dân dụng nhằm tạo điều kiện cho con người để sống và làm việc. những sản phẩm y dược dễ biến đổi chất lượng do tác động của nhiệt độ như máu. * Trong công nghiệp chăn nuôi điều tiết để đạt tốc độ tăng trọng cao nhất. vải. thuốc tiêm. điện trở sẽ biến mất và kim loại trở thành siêu dẫn.vn -5- . Siêu dẫn: Năm 1911 nhà Vật lý Kamerlingh (Hà Lan) phát hiện ra rằng khi giảm đến một nhiệt độ rất thấp nào đó (nhiệt độ nhẩy). thuốc lá .... Sấy thăng hoa: Sấy thăng hoa là một phương pháp sấy hiện đại hầu như không làm giảm lượng của vật sấy... 7. 3. 6. 5.ebook.. công nghiệp sữa... vi điện tử. hoặc các đệm từ cho tàu hỏa cao tốc ... phim ảnh . nước giải khát. đường đua trượt băng và trượt tuyết nhân tạo cho các đại hội thể thao ngay cả khi nhiệt độ không khí cao. sợi. Thể dục thể thao: Tạo ra các sân trượt băng. Vì giá thành cao do đó chỉ ứng dụng cho các sản phẩm quý hiếm như những dược liệu từ hoa. tơ. 4.1960C được ứng dụng trong việc lai tạo giống.. * Điều tiết không khí cũng đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp nhẹ nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm như công nghiệp dệt. kỹ thuật điện tử.. bảo quản tinh đông . * Ứng dụng trong kỹ nghệ sản xuất vải. sợi. nhiệt hạch.. NH3. kể cả các ngành công nghiệp rượu bia. sản xuất aga . HCl.aga . CO2. Ứng dụng hiện tượng này để tạo ra các nam châm cực mạnh trong các máy gia tốc ở các nhà máy điện nguyên tử. kỹ thuật quang học . 2..edu.. lúc này vật được làm lạnh đông nhanh dưới -200C và được sấy bằng cách hút chân không. * Nhờ kỹ thuật lạnh nên chủ động điều khiển tốc độ các phản ứng hóa học. cây. khí sinh học . hoóc môn . http://www. máy vi tính.

Kỹ thuật lạnh ở Vịêt Nam: Kỹ thuật lạnh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế ở nước ta. trong y dược .. điều hòa không khí . hải sản xuất khẩu. công nghiệp nhẹ. chưa chế tạo được các loại máy nén và thiết bị cỡ lớn.vn -6- . Nước ta chỉ chế tạo được các loại máy NH3 loại nhỏ. * Trong khai thác mỏ.ebook. III.. thực vật kỹ thuật đã xâm nhập vào hơn 60 ngành kinh tế... không có cơ quan trung ương chủ trì nên không được đầu tư và phát triển đúng mức. Nhưng nhược điểm chủ yếu của ngành lạnh nước ta hiện nay là quá nhỏ bé non yếu và lạc hậu.edu.. Các ứng dụng khác: * Trong hàng không và du hành vũ trụ: tạo ra nhiệt độ thấp để kiểm tra máy móc làm việc trong điều kiện tương tự. http://www. đặc biệt vào các ngành chế biến thực phẩm. trong cơ khí.8. các thiết bị tự động . Và đặc điểm quan trọng khác là ngành lạnh ở ta bị tản mạn và phân tán. Các đơn vị sử dụng lạnh thường trang bị tự phát nên nhiều khi gây ra lãng phí. các loại máy lạnh freon..

trừ những ngày nắng gió tây. Ở vùng nóng và khô có thể sử dụng phương pháp này để điều hòa nhiệt độ.1.1000C 1. 9999850C < t0 < . nước sẽ bay hơi khuếch tán vào không khí và trạng thái khôngkhí sẽ biến đổi theo đường đẳng entanpi: Hình *** t1: nhiệt độ khô (đọc trên nhiêt kế khô) t2: nhiệt độ ướt (đọc trên nhiêt kế bầu ướt) ts: nhiệt độ đọng sương Từ điểm 1 là trạng thái ban đầu của không khí đến điểm 2. Phương pháp bay hơi khuếch tán: Một thí dụ điển hình là nước bay hơi khuếch tán vào không khí: khi phun nước liên tục vào không khí có cùng nhiệt độ. Các phương pháp làm lạnh nhân tạo: Từ lâu con người đã biết lợi dụng thiên nhiên để thỏa mãn một phần nhu cầu về lạnh. còn ở các nước nhiệt đới người cổ đại biết sử dụng các hang động có mạch nước ngầm nhịêt độ thấp để bảo quản thực phẩm và lương thực.1.edu. http://www.ebook.1000C < t0 < tđb * Lạnh thâm độ: -272. Ở nước ta khí hậu nóng và ẩm nên ứng dụng không hiệu quả. song hiện nay nhiều nước vẫn lấy nhiệt độ thích hợp bình thường là +200C .1. nhiệt độ giảm từ t1 đến t2. Làm lạnh nhân tạo là các quá trình làm lạnh nhờ một phương tiện hoặc thiết bị do con người tạo ra. Ở các nước ôn đới người ta trử băng đá. Vậy giới hạn nào đó của nhiệt độ môi trường xung quanh để phân biệt giữa NÓNG và LẠNH của vật chất? Vấn đề này chưa được thống nhất trên thế giới.+240C làm giới hạn. Trong kỹ thuật lạnh phân biệt như sau: * Lạnh thường: tđb < t0 < +200C * Lạnh đông: . độ ẩm tăng từ ϕ1 đến ϕmax = 100%.vn -7- . Như vậy thừa nhận LẠNH biểu diễn trạng thái vật chất có nhiệt độ dưới +200C . Danh từ LẠNH biểu diễn một trạng thái nào đó của vật chất khi nhiệt độ của nó thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh.CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KỸ THUẬT LẠNH 1.

4. + Hòa trộn 200g CaCl2 với 100g nước đá vụn. 1.3. nước và các freon đều thực hiện quá trình thu nhiệt ở môi trường lạnh bằng quá trình bay hơi ở áp suất thấp và nhiệt độ thấp.5. 1. + Năng suất lạnh thể tích lớn. 1. hấp thụ và ejectơ là NH3. Khi thăng hoa đá khô thu một lượng nhiệt khá lớn bằng ẩn nhiệt thăng hoa r = 137 Kcal/Kg.1. http://www. Ngày nay đá khô có ý nghĩa công nghiệp rộng lớn. Phương pháp này dễ sử dụng rộng rãi trong công nghiệp đánh bắt hải sản vì có ưu điểm: đơn giản.ebook. Phương pháp hóa lỏng (nóng chảy): Nước đá khi tan chảy sẽ thu một lượng nhiệt bằng chính ẩn nhiệt đóng băng r = 80 Kcal/Kg. hiệu ứng lạnh phụ thuộc nồng độ và nhiệt độ điểm cùng tinh của hỗn hợp.edu.2. là chất khí dùng cân bằng áp suất cho hệ thống lạnh. Phương pháp bay hơi chất lỏng: Các môi chất lỏng dùng trong máy lạnh nén hơi. không độc hại và ẩn nhiệt hóa lỏng lớn. Nếu cần nhiệt độ thấp hơn phải hòa trộn đã vụn với muối ăn hoặc muối CaCl2.1.1. đồng thời thải nhiệt ra môi trường bằng quá trình ngưng tụ ở áp suất cao và nhiệt độ cao.vn -8- .1. do đó làm môi trường xung quanh lạnh đi. nhiệt độ sẽ giảm từ t1 = 00C xuống t2 = -420C. rẻ tiền. đặc biệt dùng làm lạnh trên phương tiện vận tải.Ứng dụng khác trong kỹ thuật là máy lạnh hấp phụ khuếch tán: ở giàn bay hơi NH3 lỏng bay hơi khuếch tán vào khí Hydro. Phương pháp thăng hoa: Đá khô (tuyết cacbonic) là cacbonic ở dạng rắn. Ưu điểm: + Ẩn nhiệt thăng hoa lớn. Quá trình hòa tan luôn kèm theo quá trình thu nhiệt. Ví dụ: + Hòa trộn 31g NaNO3 và 31 g NH4Cl với 100g nước ở t1 = 100C thì hỗn hợp sẽ giảm đến nhiệt độ t2 = -120C. 1. Phương pháp hòa tan: Cách đây 2000 năm. Nhược điểm phương pháp này là giá thành muối cao và phần lớn muối có tính ăn mòn mạnh. người Trung Quốc và Ấn Độ đã biết làm lạnh bằng cách hòa trộn muối và nước theo những tỷ lệ nhất định.

.1. 1. với quá trình thu và thải nhiệt đẳng áp nhưng không đẳng nhiệt.6.vn -9- .1. p2 và số mũ đoạn nhiệt k. lượng nhiệt này truyền ra ngoài để làm bay hơi Heli lỏng.7. Phạm vi ứng dụng rất rộng lớn từ máy điều tiết không khí cho đến các máy sản xuất Nitơ. p1. Vì ẩn nhiệt bay hơi của chất lỏng bao giờ cũng lớn hơn rất nhiều ẩn nhiệt hóa rắn nên hiệu ứng lạnh lớn hơn.8. không biến đổi pha trong chu trình. Chất lỏng bay hơi đóng vai trò là môi chất lạnh và chất tải lạnh quan trọng trong kỹ thuật lạnh.Quá trình bay hơi chất lỏng bao giờ cũng gắn với quá trình thu nhiệt.. Lập lại các quá trình đó nhiều lần.edu. * Nguyên tắc làm việc: Môi chất lạnh là khộng khí hoặc một chất khí bất kỳ. Phương pháp tiết lưu không sinh ngoại công: (Hịêu ứng Jun . Ở bình làm mát (BLM) không khí thải nhiệt cho môi trường ở áp suất p2 = const đến trạng thái 3. Quá trình nhiễm giẩm đột ngột và tạo ra một năng suất lạnh qo. Phương pháp giản nở khí có sinh ngoại công: Các máy lạnh làm vịêc theo nguyên lý giãn nở khi có sinh ngoại công gọi là MÁY LẠNH KHÍ NÉN. Trong phòng lạnh không khí thu nhiệt của môi trường ở áp suất p4 = const và nóng dần lên điểm 1. muối tỏa ra một lượng nhiệt nhất định. máy hóa lỏng không khí và khí đốt . 1. Nhiệt độ to đạt được phụ thuộc vào t3. nhiều trường hợp Nitơ lỏng vừa là môi chất lạnh vừa là chất bảo đảm vì Nitơ là loại khí trơ có tác dụng kìm hãm các quá trình sinh hóa trong sản phẩm. người ta có thể tạo ra nhiệt độ lạnh rất thấp. khép kín vòng tuần hoàn. lúc này các tinh thể được sắp xếp thứ tự.1. sau đó được giãn nở đoạn nhiệt s3 = const xuống trạng thái 4 có nhiệt độ thấp và áp suất thấp. Như vậy chu trình máy lạnh nén khí gồm hai quá trình nén và giản nỡ đoạn nhiệt. Khí được nén đoạn nhiệt s1 = const từ trạng thái 1 lên trạng thái 2. Oxy lỏng. Công của chu trình bằng diện tích 1235 * Sơ đồ làm việc : Hình *** 1. Phương pháp khử từ đoạn nhiệt: Đây là phương pháp sử dụng trong kỹ thuật Cryô để hạ nhiệt độ của các mẫu thí nghiệm từ nhiệt độ sôi của Heli (3-40K) xuống gần nhiệt độ không tuyệt đối. Nguyên tắc làm việc: Nguời ta sử dụng một loại muối nhiễm từ ở quá trình nhiễm từ giữa hai cực từ mạnh.ebook.Tomson) http://www. Trong đó Nitơ lỏng được sử dụng trong kỹ thuật lạnh thâm độ (Cryô).

9.Tomson nêu lên quan hệ gữa sự thay đổi áp suất và nhiệt độ qua quá trình tiết lưu như sau: ⎛ dT ⎞ ⎜ ⎟ =α ⎜ dp ⎟ ⎝ ⎠i Và : α= 1 ⎡ ⎛ ∂V ⎞ ⎤ ⎟ ⎥ ⎢ V − T⎜ Cp ⎢ ⎝ ∂T ⎠ p ⎥ ⎣ ⎦ R RT ⎛ ∂V ⎞ nên T⎜ ⎟ = T = V P P ⎝ ∂T ⎠ p Đối với khí lý tưởng vì : V= Do đó: α = 0: nhiệt độ không thay đổi sau tiết lưu. Ở nhiệt độ môi trường.Có thể giãn nở khí không sinh ngoại công bằng cách tiết lưu khí qua cơ cấu tiết lưu từu áp suất cao p1 xuống áp suất thấp p2.Tomson: * α > 0: nhiệt độ giảm sau tiết lưu * α = 0: nhiệt độ không đổi * α < 0: nhiệt độ tăng sau tiết lưu. Khi chuyển động đến VTL2 do bị ma sát http://www. không có trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài và entanpi không đổi. gọi là hịêu ứng Jun .10 - . còn hầu hết các khí và hơi sau khi tiết lưu đều có nhiệt độ giảm. đặc biệt khi tiết lưu hơi ẩm hoặc lỏng. Sau giãn nở dòng khí có vận tốc rất lớn tạo thành dòng xoáy. Tốc độ góc ở ngoài cùng thì nhỏ. chỉ trừ Heli và Hydro có nhiệt độ tăng sau tiết lưu.vn . hấp thụ và ejectơ. 1. Đối với khí thực xảy ra 3 trường hợp. Hình *** Năm 1852 Jun . còn ở gần tâm trục ống thì rất lớn. gọn nhẹ thay cho máy giãn nở rất cồng kềnh phức tạp. vuông góc với trục ống. Trong máy lạnh nén hơi.ebook. Làm lạnh bằng hiệu ứng xoáy: * Cấu tạo thiết bị: gồm một ống xoáy đặc biệt Hình *** * Nguyên tắc làm việc: không khí được nén và làm lạnh đến nhiệt độ môi trường (200C) được thổi tiếp tuyến với thành trong của ống.1.edu. người ta sử dụng các thiết bị tiết lưu đơn giản.

11 - .edu.hệ số Pentier. Hiệu nhiệt độ có thể đạt đến 60 oK. còn các lớp khí bên trong đi qua cửa nghẽn thì lạnh. tức là ở các lớp bên trong tốc độ giảm còn ở lớp bên ngoài tốc độ tăng. thì trên một đầu sẽ mất điện Q0 và bị lạnh đi đến to. nếu đốt nóng một đầu nối và làm lạnh đầu kia thì sẽ xuất hiện một dòng điện một chiều trong dây dẫn.ebook. tốc độ góc của các hạt lớn so ovứi thời điểm sau. * Nhược điểm: + Hệ số lạnh thấp. Khi cho dòng điện một chiều đi qua. Thí nghiệm cho thấy không khí có áp suất vừa phải ở nhiệt độ môi trường có thể nhận được một dòng khí lạnh (-10 ÷ -500C) và dòng khí nóng (100 ÷ -1300C). Kết quả là các lớp khí bên ngoài đi qua VTL2 thì nóng.1. Hiệu ứng Pentier được gọi là hiện tượng nhiệt điện và được ứng dụng trong đo đạc nhiệt độ và cả trong kỹ thuật lạnh. còn các lớp khí bên trong thì lạnh đi. nhưng đến nay vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi vì hệ số lạnh quá bé. còn đầu kia thì được cung cấp nhiệt Qn và sẽ nóng lên đến tn. được truyền cho các lớp ngoài và làm tăng nhiệt độ của chúng. Đến năm 1837 Pentier phát hiện ra hiện tựơng ngược lại: khi cho một dòng điện một chiều đi qua vòng dây dẫn kín gồm hai kim loại khác nhau thì một đầu nối sẽ nóng lên và đầu kia lạnh đi. Hiệu ứng ống xoáy mới đầu hấp dẫn nhiều nhà khoa học.vn . Các pin có thể nối tiếp thành nhiều bộ (hình b)s. cho nên có sự dư thừa động năng. tiêu tốn điện lớn + Giá thành cao http://www. Antimon. Hiệu ứng nhiệt điện (hiệu ứng Pentier): Năm 1821 Seebeck (Đức) phát hiện rằng: trong một vòng dây dẫn kín gồm hai kim loại khác nhau. Máy lạnh nhiệt điện được sử dụng khá rộng rãi. vì nó đơn giản và đầy hứa hẹn. Vì rằng lúc đầu của quá trình tách khí. người ta phải sử dụng các cặp nhiệt điện thích hợp gồm các chất bán dẫn đặc biệt của Bismut. 1. Để đạt được độ chênh lệch nhiệt độ lớn. phụ thuộv vào tính chất vật lý của vật liệu Pin nhiệt điện làm bằng hai chất bán dẫn 1 và 2 nối tiếp nhau bằng các lá đồng 3. nhưng năng suất lại nhỏ (30 100W). Selen và các phụ gia * Cấu tạo và nguyên tắc làm việc: Hình *** Nhiệt lượng mất ra Q0 tỉ lệ với cường độ dòng điện và thời gian: Với: P .giữa các lớp khí.10. dòng có tốc độ hầu như không đổi.

nên tác nhân lạnh cần có các yêu cầu sau đây: 1. không có chi tiết chuyển động + Gọn nhẹ. vì lúc đó độ bền chi tiết yêu cầu lớn. 1. Tính chất hóa học: * Bền về mặt hóa học trong phạm vi áp suất và nhiệt độ làm việc. Tính chất lý học: * Áp suất ngưng tụ không được quá cao. + Nhiệt độ đông đặc: tại đó vật thể chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn.vn . * An toàn. + Chỉ cần thay đổi chiều dấu điện là chuyển được từ tủ lạnh sang tủ nóng và ngược lại. 1. oxy trong không khí và hơi ẩm.1. Ví dụ: tth (NH3) = 132. * Ở máy lạnh nén khí. tth (CO2) = 310C.. Định nghĩa: Tác nhân lạnh là chất môi giới sử dụng trong chu trình nhiệt động ngược chiều để thu nhiệt của môi trường có nhiệt độ thấp và thải nhiệt ra môi trường có nhiệt độ cao hơn.ebook. + Nhiệt độ tới hạn là nhiệt độ mà trên đó trạng thái khí không thể chuyển thành trạng thái lỏng được dù có tăng áp suất.90C . không được phân hủy hay polyme hóa. không tạo phản ứng với dầu bôi trơn.2. Tác nhận lạnh: (Môi chất lạnh. điều kiện vận hành .* Ưu điểm: + Không gây tiếng ồn. khó cháy và khó nổ. gaz lạnh) 1. thuận tịen cho du lịch và nông thôn. Tác nhân lạnh tuần hòan được trong hệ thống nhờ quá trình nén.2. chắc chắn. + Chỉ cần điện một chiều. http://www. không ăn mòn các vật liệu chế tạo máy. 2.12 - . * Môi chất phải trơ. Yêu cầu: Do những đặc điểm của chu trình ngược. dễ rò rỉ tác nhân.. * Áp suất không được quá nhỏ. môi chất lạnh thu nhiệt của môi trường xung quanh trong thời gian nó biến đổi trạng thái.edu. không cần mội chất. * Nhiệt độ đông đặc phải thấp hơn nhiệt độ bay hơi nhiều: tđđ << tbh * Nhiệt độ tới hạn phải cao hơn nhiệt độ ngưng tụ nhiều: tth >> tnt.2. dễ mang xách. môi chất lạnh không thay đổi trạng thái.2. tth (R12) = 1120C. luôn ở thể khí. phải lớn hơn áp suất khí quyển để hệ thống không bị chân không. hệ thống thiết bị lạnh. * Ở máy lạnh nén hơi.

+ Ưu điểm: http://www.13 - . R744. * Cần có mùi để dễ phát hịên rò rỉ. Không khí: R729 Các chất có cùng phân tử lượng phải có dấu hiệu riêng phân biệt Ví dụ: CO2. Một số tác nhân điển hình: 1. * Khả năng hòa tan nước của môi chất càng lớn càng tốt. không tạo các khí độc khi tiếp xúc với lửa hàn và vật lịêu chế tạo. R744A * Môi chất điển hình NH3: Máy lạnh NH3 được ứng dụng nhiều nhất trong công nghiệp thực phẩm. nhằm giảm tổn thất áp suất trên đường ống và các van.edu. năng suất lạnh riêng khối lượng càng lớn. 3. Tuy nhiên quy định như sau: R7 . Môi chất vô cơ: * Ký hiệu: vì công thức hóa học của các môi chất vô cơ đơn giản nên ít khi sử dụng ký hiệu. * Môi chất không được dẫn điện. * Độ nhớt động học càng nhỏ càng tốt. có thể pha thêm chất có mùi vào nhưng không ảnh hưởng đến chu trình. * Không ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm bảo quản khi bị rò rỉ. vì quá trình bôi trơn sẽ tốt hơn. N2O. để có thể sử dụng cho máy nén khí và nữa kín. càng tốt vì lúc này lượng môi chất hoàn toàn trong hệ thống càng nhỏ. nghĩa là môi chất được sản xuất công nghiệp.*Ẩn nhiệt hóa hơi và nhiệt dung (c) càng lớn. * Mội chất hòa tan dầu hoàn toàn có ưu điểm hơn so với loại không hòa tan hoặc hòa tan hạn chế. Tính kinh tế: * Rẻ tiền * Dễ kiếm. vì lúc này máy nén và các thiết bị sẽ gọn nhẹ. * Hệ số dẫn nhiệt (λ) và hệ số tỏa nhiệt (α) càng lớn càng tốt. Tính chất sinh lý: * Không độc hại đối với người và cơ thể sống. H2O : R718. vận chuyển và bảo quản dễ dàng. * Năng suất lạnh riêng theo thể tích qv càng lớn càng tốt.vn . nhưng có nhược điểm là làm tăng nhiệt độ bay hơi và làm giảm độ nhớt của dầu. 1. 4.(hai chữ số ghi tròn phân tử lượng của chất) Ví dụ: NH3 : R717. để tránh tắc ẩm cho bộ phận tiết lưu. không gây phản ứng với cơ quan hô hấp.3.2. thiết bị trao đổi nhiệt không bị một lớp trở nhiệt do dầu bao phủ.ebook.

.Có tác dụng làm rỉ đồng .. . . etan.Nếu bị rò rỉ NH3 bị hấp phụ vào sản phẩm. . dễ cho vi sinh vật phát triển.Dẫn xuất của CH4 : CFCl3 ký hiệu là F_11 CF2Cl2 ký hiệu là F_12 CFH2Cl ký hiệu là F_31 .ebook.edu.NH3 hòa tan hoàn toàn trong nước nên nếu có ẩm và nước lọt vào hệ thống thiết bị và đường ống cũng không xảy ra tắt ống do nước đóng băng. Ví dụ: CF3Cl Ký hiệu là F_13 CF3Br ký hiệu F_13B1 + Ưu điểm: http://www. Các hợp chất này lần đầu tiên được nghiên cứu và thí nghiệm vào năm 1882.Rẻ..Có ẩn nhiệt hóa hơi lớn: r = 313. propan .670C. Môi chất hữu cơ: * Các freon (F.Dẫn xuất của C2H6 . với thời gian 30 phút sẽ gây chết người.Dẫn xuất của C3H8 : C2F3Cl3 ký hiệu là F_113 C2H5Cl ký hiệu là F_160 : C3H6Cl2 ký hiệu là F_160 Nếu trong công thức các nguyên tử Clo được thay thế bằng các nguyên tử Brôm thì ta viết chữ B sau ký hiệu trên và thêm một chỉ số bằng số nguyên tử Brôm. R): + Định nghĩa: Freon là các dẫn xuất halogen của các cacbua hydo no như: metan.Không hòa tan dầu 2.8 Kcal/Kg ở t0 = -150C . gây nên mùi khó chịu và làm tăng độ pH của bề mặt sản phẩm.. .1 b = số nguyên tử H + 1 c = số nguyên tử F Ví dụ: . + Ký hiệu và tên gọi freon: F_ abc Với : a = số nguyên tử C . nhiều .Về kỹ thuật dễ phát hịen rò rĩ. + Nhược điểm: .Dễ gây nổ: thành phần hỗn hợp nổ trong không khí là 16 .vn .14 - .25%V.Nhiệt độ bay hơi thấp nhất đạt được t0 = .5% thể tích.Độc: nồng độ NH3 trong không khí > 0.

nhưng mãi đến năm 1974 (Powland và Molina . nên dễ có hiện tượng nút đá.. Tầng ôzon được coi là lá chắn của trái đất.Mỹ) mới phát hiện ra thủ phạm là các chất freon có chứa Clo. do đó làm giảm năng suất lạnh của “1kg biểu kiến tác nhân lạnh” (1kg biểu kiến tác nhân lạnh là lượng hỗn hợp tác nhân lạnh và dầu máy. nhiệt độ này được thiết lập nhờ hiệu ứng lồng kính cân bằng do khí Cacbonic và hơi nước ở trạng thái cân bằng sinh thái trong tầng khí quyển tạo ra. . bằng 1kg). do đó làm tăng nhiệt độ bay hơi và nhiệt độ ngưng tự của tác nhân. cách bề mặt trái đất từ 10 . Clo tác dụng như một chất xúc tác phá hủy phân tử ôzon (O3 → O2). đồng thời sẽ làm tăng độ nhớt dung dịch so với tác nhân tinh khiết nên hệ số cấp nhiệt (α) cũng giảm.Freon không hòa tan trong nước.50 km. nhưng các sản phẩm phân hủy của chúng khi có ngọn lửa thì rất nguy hiểm vì tạo khí độc là fosgen (OCCl2). * Hịệu ứng lồng kính: Nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất khoảng 150C. Do Clo tồn tại rất lâu trong khí quyển nên khả năng phá hủy ozon rất lớn. Năm 1950 (Paul Crutzen .000 phân tử ozon. .Không (hay ít) gây nổ + Nhược điểm: . Freon tuy nặng hơn không khí. nhưng sau nhiều năm nó cũng đến được tầng bình lưu. dưới tác dụng ánh sáng mặt trời chúng phân hủy các nguyên tử Clo.Ẩn nhịêt hóa hơi bé . . Chúng để cho các tia năng lượng mặt trời http://www.vn .15 - . Khi tăng lượng dầu trong tác nhân thì sẽ giảm lượng tác nhân làm việc trong hệ thống.Hỗn hợp của các freon với không khí thì không độc.Đức) đã phát hiện ra sự suy thoái của tầng ôzon.Không mùi hoặc có mùi thơm nhẹ . Tuy nhiên dầu hòa tan hoàn toàn vào tác nhân lại có ưu điểm là không tạo ra các màng dầu ở bề mặt thiết bị truyền nhiệ.Ít độc .Các freon hòa tan hoàn toàn trong dầu. * Tầng ôzon và sự suy thoái: Tầng ôzon là tầng khí quyển có độ dày chừng 40 km. do đó không làm giảm hiệu suất truyền nhiệt.. nước .ebook. chống các tia cực tím có hại của mặt trời (làm cháy da và gây ra các bệnh ung thư da ). ước tính rằng cứ 1 nguyên tử Clo có thể phá hủy tới 100..Nhược điểm lớn nhất của freon là thủ phạm phá hủy tầng ozon và gây hiệu ứng lồng kính làm nóng trái đất. không nguy hiểm (trừ khi quá đặc thì gây ngạt).edu. và ba giáo sư đã được giải thưởng Nobel hóa học vào năm 1995.

Ánh nắng mặt trời có bước sóng rất ngắn xuyên quan tấm kính một cách dễ dàng và được tấm thu hấp thụ năng lượng. Định nghĩa: Những chất đã đựơc hạ nhiệt độ khi đi qua thiết bị bay hơi của hệ thống máy lạnh và được đưa đi làm lạnh vật khác gọi là chất tải lạnh. + Môi chất lạnh cho tương lai là các chất không chứa Clo như: R134a.. thời tiết thay đổi. R717. * Bền ở điều kiện làm việc http://www. * Các hỗn hợp đồng sôi: là các hỗn hợp có 2 hoặc 3 thành phần.có sóng ngắn đi qua một cách dễ dàng.16 - . R507. bên trên đặt tấm kính trắng.7000 lần CO2.vn .1.. Chất tải lạnh: 1. không gây nổ. thiết bị * Không cháy. ngoài lượng CO2 thải ra từ các nhà máy nhiệt điện và cơ sở công nghiệp ngày càng lớn. dẫn đến hậu quả khó lường là băng giá vĩnh cửu ở hai cực trái đất tan ra. 1. lựơng CO2 và hơi nước có trong khí quyển vừa đủ để giải nhiệt độ trung bình bề mặt trái đất khoảng 150C..8% R12 và 26. R401 A/B . sấy . nhằm mục đích để tăng cường các ưu điểm. nhưng lại phản xạ lại những tia năng lượng sóng dài phát ra từ trái đất. nên tấm hấp thụ màu đen chỉ phát ra các tia bức xạ năng lượng sóng dài.2% R115 (Kg/Kg) 1. R12.3. đun nước. và thường các chất thành phần có nhiệt độ sôi không chênh nhau quá 100K.edu... R23. Các lớp kính trắng lại có tính chất phản xạ hầu hết các tia bức xạ dài. thiên tai hoành hành . bên trong đặt tấm thu năng lượng sơn màu đen. Dẫn đến trạng thái cân bằng sinh thái bị phá vỡ..ebook. Nhưng trong quá trình công nghiệp hóa. nước biển dâng lên thu hẹp diện tích canh tác. R13.. Hiệu ứng lồng kính: lồng kính là một hộp thu năng lượng mặt trời.8% R22 và 51. R401A/B. Yêu cầu: 1. đáy và xung quanh làm bằng vật liệu cách nhiệt.2. trái đất nóng dần lên.3..2% R152a (Kg/Kg) R502 = 48. trạng thái cân bằng bị con người tác động.. do đó lồng kính có khả năng bẫy các tia năng lượng mặt trời để biến thành nhiệt sử dụng cho mục đích sưởi ấm. Ở trạng thái cân bằng sinh thái. + Môi chất lạnh bị cấm: R11. vì nhiều freon có hiệu ứng lồng kính lớn gấp 5000 . làm nóng trái đất. + Môi chất lạnh quá độ: R22. R502 . Ví dụ: R500 = 73..3. Tính chất hóa học: * Không ăn mòn phá hủy máy móc. Do nhiệt độ không cao.

Khi tăng vận tốc không khí thì tăng qúa trình ôxy hoá các sản phẩm làm lạnh.. * Tuy nhiên chất tải lạnh bằng không khí cũng có những nhược điểm sau.Hệ số cấp nhiệt α bé : α = 6 . mùi. .2.ebook. .Không khí dễ điều chỉnh vận tốc. CO2. lưu lượng. * Độ nhớt và khối lượng riêng càng nhỏ càng tốt.3. . với mục đích điều hòa không khí thì không dùng các môi trường tải lạnh này. Tính chất lý học: * Điểm đông đặc phải thấp hơn nhiệt độ bay hơi yêu cầu nhiều. Chất tải lanh điển hình 1. Tăng v còn kéo theo tăng cường qúa trình bay hơi ẩm từ bề mặt sản phẩm. vì chất tải lạnh cần có tính chất trao đổi nhiệt tốt và khả năng trữ lạnh lớn. làm cho rau quả. * Hệ số dẫn nhiệt và nhiệt dung riêng càng lớn càng tốt.17 - . vị của sản phẩm * Không độc hại đối với cơ thể sống 4. Tính chất sinh lý: * Không làm mất màu. . . Môi trường khí : Không khí.edu. bảo quản lạnh.5 ÷ 2 m/s ∂=5 ∂ > 10 α = 9 Kcal/m2h0C α = 24 Kcal/m2h0C α = 30 Kcal/m2h0C Khi v≥ 10 m/s thì hầu như không tăng khả năng truyền lạnh. chóng hỏng.Dễ vận chuyển vào tận các nơi cần làm lạnh. dễ vận chuyển và bảo quản 1. * Nhiệt độ sôi phải đủ cao để không bị bay hơi tổn thất vào môi trường.3. chỉ dùng http://www.. * Ở đây không khí là môi trường dùng phổ biến nhất vì . cũng có các ưu nhược điểm riêng.Rẻ tiền đâu cũng có nhiều. không lợi về mặt năng lượng . tốn điện . hoa ?? chóng héo. Cho nên lúc này tăng vận tốc tức ?? thêm quạt.8 Kcal/m2h0C Nếu tăng tốc độ chuyển động của không khí thì α tăng nhưng ??? ∂ = 1.Tinh khiết về phương diện tách hỗn hợp có ?? khó làm sạch tách VSV và nhất là khó tách mùi hôi thối (thường muốn tẩy mùi phải dùng ozôn) Các môi trường khí tải lạnh khác như N2. Tính kinh tế: * Rẻ tiền * Dễ kiếm. hỗn hợp nitơ + hydrô .Không khí không độc. 3.vn . . gây tổn thất khối lượng tăng.

giấy chống thấm ướt (phương pháp khristodulo). qúa trình này có hiệu quả nhất trong giai đoạn chín hóa học. a/ Ưu điểm: . Công thức *** Lúc này protit trở nên háo nước.Nước muối thấm vào sản phẩm làm lạnh dẫn đến ảnh hưởng phẩm chất của sản phẩm. điều này có ý nghĩa quan trọng không những về mặt kinh tế là rút ngắn thời gian sản xuất mà còn đảm bảo được phẩm chất của sản phẩm vì phần lớn các sản phẩm chỉ có làm lạnh nhanh thì mới tốt. Môi trường tải lạnh nóng: thường dùng nước.Môi trường nước muối là môi trường thích hợp cho loại VSV ưa mặn (chịu được áp suất thẩm thấu cao). dễ bị meo mốc. VSV này làm nứt (xẻ dọc) các phần tử Protit. Đặc điểm này được ứng dụng trong kỹ thuật muối cá ở nhiệt độ thấp. và chóng hỏng thiết bị.NH2 thì hoá trị 3 chuyển sang hóa trị 5 liên kết với muối. Về màu sắc thì trong muối có ít hợp chất Na. Do đó tốt nhất người ta phải làm lạnh và làm lạnh đông sản phẩm đã được bọc gói. . Nhược điểm. NaCl NaOH) pH = 8 ÷ 8. rỉ .Dùng môi trường lỏng thì tránh được sự hao hụt khối lượng. kỹ bằng nilon. 2.Bẩn thỉu.Một số sản phẩm không cho phép thấm ướt nên không thể dùng môi trường lỏng để làm lạnh được .trong 1 số trường hợp lạnh phục vụ kỹ thuật sản xuất ở các Xí nghiệp hoá chất.edu. ẩm ướt. NaCl có màu xanh da trời. . . .18 - .ebook. nước muối. vì lúc ấy protit có nhiều nhóm axit amin tự do và ở nhiệt độ thấp hơn nitơ trong nhóm .3 nên nó làm trung hòa axit trong sản phẩm làm cho VSV dễ xâm nhập và phát triển. làm cho protit có khả năng hút muối mặn thêm. http://www.. giữ được nhiều tính chất ban đầu. Đnág chú ý là các môi trường này khôgn có oxy nên không gây hiện tượng oxy hóa sản phẩm. Trong nước hỗn hợp này cho phản ứng kiềm (Na.Có hệ số cấp nhiệt α lớn : α = 200 ÷ 400 Kcal/m/s Trường hợp chất lỏng chuyển động với v = 5m/s thì hệ số cấp nhiệt α = 40000 Kcal/m2h0C. tránh được hiện tượng oxy hóa sản phẩm. dược phẩm. .vn . . Do vậy làm lạnh trong môi trường lỏng rất nhanh.Dùng nước muối có thể đạt được nhiệt độ khá ?? b. và vì đắt tiền nên chúng phải dùng trong hệ thống kín.

2 kg Na2Cr2O7. nếu để t0<130C thì xảy ra qúa trình đóng băng .. Năm 1910 ở Paris ông Zurosinacv đã thí nghiệm và kết luận : “Hiện tượng thấm muối chỉ xảy ra ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ ơtecni”.6 kg Na2Cr2O7 (có thêm 0. Mỗi năm 1 lần phải thêm ?? lượng Na2Cr2O7 và NaOH ban đầu. .Đối với dung dịch NaCl thì dùng: 1m3 dung dịch pha 3..Để khắc phục hiện tượng đóng băng thì ta chọn nhiệt độ chất tải lạnh lỏng sao cho có khoảng nhiệt độ dự tính theo qui chuẩn nhiều nước cho phép như sau: + Nhiệt độ nước muối thấp hơn nhiệt độ yêu cầu trong ?? chừng 5 ÷ 70C + Nhiệt độ bốc hơi tác nhân lạnh thấp hơn nhiệt độ nước muối.27 kg NaOH cho 1 kg Na2Cr2O7 để chuyển bicromat thành ?> trung tính Na2Cr2O4 ). Trước đó phải trung hòa dung dịch đến pH = 7. Kết luận này đã bác bỏ thuyết cho răng qúa trình khuếch tán (trong đó có sự thấm muối) chỉ do sự chênh lệch nồng độ.Nhiệt độ đóng băng của nước múôi thấp hơn nhiệt độ bay hơi của tác nhân lạnh 5 ÷ 80C . .Dùng môi trường lỏng để tải lạnh có thể gặp nguy hiểm vì chất tải lạnh đóng băng trong đường ống gây nổ vỡ ống và thiết bị (hệ thống kín)..Để khắc phục hiện tượng ăn mòn thiết bị khi dung dịch nước muối người ta bổ sung vào chất chống ăn mòn. Ion Mg++ sinh ra vị đắng và làm sản phẩm bị cứng KCl tích tụ ở thực phẩm và gây bệnh viêm cổ cho người ăn phải nó (chính là do K+) . .Muối ăn (NaCl) luôn luôn có chứa các hợp chất muối khác như CaCl2.Dung dịch NaCl khi bị bẩn rất khó làm sạch.19 - . mỗi năm 1 lần thêm 1/2 lượng ban đầu Na2Cr2O7 và NaOH hay có thể dùng 1. .vn .27 kg NaOH cho 1kg Na2Cr2O7 tác dụng như trên). * Khắc phục: . Ví dụ: Dùng chất tải lạnh có nồng độ NaCl là 1 thì t0đb của nó là -130C.12H2O cho 1ml dung dịch NaCl (hàng tháng) . giảm mức độ tiêu hóa của sản phẩm. MgCl2. CaCl2 liên kết với protit và axit béo tạo thành albaminat canxi không hòa tan. làm tăng độ cứng của sản phẩm.Đối với CaCl2 nguyên chất thì ăn mòn kém: Trong thực tế không có CaCl2 tinh khiết nên thêm chất chống ăn mòn như sau: 1m3 dung dịch CaCl2 thì dùng 1. KCl .2H2O (có thêm 0.ebook.Để khắc phục hiện tượng thấm muối vào sản phẩm khi ướp lạnh người ta dùng 1 hỗn hợp muối chớ không dùng riêng 1 thứ muối. http://www. Ta biết rằng sự khuếch tán tỉ lệ với ΔC nhưng điều đó chỉ phù hợp với t0 > t0 ơtecti ở t0< t0 ơtecti thì sự khuếch tán xảy ra chủ yếu phụ thuộc vào lực đẩy và lực hút giữa các phần tử trong dung dịch.6 kg Na2HPO4.edu.

edu. Đá khối khi dùng phải nghiền nhỏ để làm lạnh đông nhanh. Nếu nhiều muối hơi và nhiều khí Clo thì nước đá sẽ có mùi không thích hợp dùng cho thực phẩm. bột như tuyết . Tuyết cũng là đá thiên nhiên. Chất tải lạnh rắn: Thường dùng là đá ướt. 25. bánh kẹo (cho phép tạo độ ẩm của sản phẩm ) Nói chung nước đá đều được làm lạnh tới nhiệt độ thấp (t0 = -7 ÷ 80C) khi bảo quản chúng cần nhiệt độ -2 ÷ -40C. khí hơi là chất tự nó sát trùng. Đối với dùng ướp lạnh thực phẩm trực tiếp vào đá ăn thì cần phải đạt tiêu chuẩn không quá 100 vi khẩun và hoàn toàn không có coli. b/ Đá khô (tuyết cacbonic) Hình *** Đá khô bay hơi không qua trạng thái lỏgn (thăng hoa ) nên được ứng dụng thích hợp cho bảo quản nhiều loại sản phẩm cả việc dùng làm lạnh đông thực phẩm. 50kg) dạng viên (φ 30 ÷ 100 mm.. nhiều VSV. 20. Đá ướt: (nước đá) gồm có nước đá thiên thiên và nước đá nhân tạo.Ví dụ: Dùng hỗn hợp 2 muối NaCl/CaCl2 với tỉ lệ 1/1 làm lạnh đông sản phẩm ở t = -380C (≈ t0ơtecti hỗn hợp) sản phẩm không bị thấm muối NaCL chỉ bị thấm muối CaCl2. 0 Qua nhiều thí nghiệm người ta thấy dùng được hỗn hợp NaCl/glyxerin thì đạt yêu cầu hơn. vì glyxerin thấm vào sản phẩm thì càng tăng độ ngọt thực phẩm (chỉ dùng cho rau quả) 3. NaNO3. ơtecti cứng a. dạng ?? dùng để ướp và trộn vào bột thịt nghiền trong sản xuất dăm bông. * Nước đá nhân tạo: Được sản xuất ở dạng khối (cây 10..vn . Ca(OCl)2. Trong sản xuất người ta phải dùng nước sạch đã sát trùng. NaNO.20 - . dùng hóa chất NaClO. xúc xích. dạng viên thì có thể dùng ngay. Vấn đề ở đây là ta thay muối thứ 2 (CaCl2) bằng 1 chất khác cho phép có thể thấm vào thực phẩm mà không gây tác hại gì hoặc có khi còn có lợi nữa. Nó có sát trùng gián tiếp bằng cách tạo thành những nguyên tử oxy có năng lực oxy hoá mạnh. http://www.ebook. đá khô. Nó có tác dụng biến tính protit của VSV. * Đá thiên nhiên: Là nước qua qúa trình hình thành và sản xuất nó đều dựa vào lạnh của thiên nhiên. Thì nồng độ trung bình của clo hoạt động tồn tại trong nước cho phép không quá 50 ÷ 80 mg/lít. Các muối hơi. cao 40 ÷ 100nm) dạng vảy. Tan ra cho t0 = 00C Ẩn nhiệt tan chảy của băng đá là 72 Kcal (80 Kcal/kg) còn tuyết có ẩn nhiệt tan tuỳ vào độ xốp (tuyết cũ hay mới) Đá thiên nhiên thì rẻ tiền nhưng thưòng chỉ làm lạnh gián tiếp vì bẩn.

Dung dịch các muối ấy cho vào các thùng kim loại.28 ata và t < .60C thì CO2 chuyển trực tiếp rắn ↔ ??. sau đó xếp vào phòng bảo quản sản phẩm.21 - .3 muối đúng theo thành phần ơtecti để có nhiệt độ tan chảy thấp. Dùng hỗn hợp lạnh đông của 2. ẩn nhiệt thăng hoa (bay hơi) r = 137 Kcal /kg Dùng đá khô bảo quản thực phẩm tốt.ebook.edu. đem làm lạnh đông. t0 = -56.60C. Chính vì vậy ở điều kiện ngoài khí quyền ( p ?? tuyết CO2 thăng hoa. ơtecti cứng .vn .28 ata. Nhiệt độ đạt được khi thăng hoa là -790C.Điểm cân bằng 3 trạng thái R-K-L (điểm 3) của ?? là p = 5.56. Nếu P < 5. http://www. nhưng xuất đá khô phức tạp và đắt hơn sản xuất đá ướt nhiều (gấp 10 lần) c.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ VỀ KỸ THUẬT LẠNH THỰC PHẨM
2.1. Tác dụng của nhiệt độ thấp đối với vi sinh vật (ảnh hưởng) 2.1.1. Nguyên nhân làm hỏng thực phẩm: 3 nguyên nhân chính - Do tác dụng của men của chính nó - Do VSV từ ngoài đột nhập vào. - Do độc tố: độc tố có thể từ một số loại VSV gây ra, cũng có thể từ chính một số sản phẩm tự sinh ra như một số nấm, độc tố còn do một số cá mà cá đó ăn phải những giống cá nhỏ thuộc loại độc, ở ta có loài cá nóc có chứa độc tố. 2.1.2. Các loại VSV phá hoại thực phẩm: Tùy theo nhiệt độ thích hợp của chúng, chia ra 3 loại: - VSV ưa nóng: nhiệt độ sinh sống được của chúng là khoảng 30 ÷ 800C, nhưng thích hợp cho sự sinh sản là 50 ÷ 650C. - VSV ưa ấm: t0thích hợp = 30 ÷ 800C, t0opt = 25 ÷ 350C (phổ biến) - VSV ưa lạnh: t0thích hợp = 25 ÷ -100C, t0opt = 6 ÷ 100C. 2.1.3. Tác dụng của nhiệt độ thấp đối với VSV Dưới tác dụng của nhiệt độ thấp một số VSV chết hoặc bị ngừng hoạt động vì các lý do sau: + Phần protit của VSV bị biến đổi hay phá hủy, do đó hệ thống keo sinh học (keo protit) trong ấy bị pha hủy. Sự giảm nhiệt độ kéo theo sự giảm năng lượng bề mặt của nước, giảm các lực kết hợp với hệ keo, đến một mức nào đó thì nước bắt đầu tách ra khỏi vỏ hydrat, làm thay đổi hệ thống keo, làm cho protit cuộn tròn lại. Mặt khác lực đẩy giữa các phân tử cũng giảm và đến 1 mực nào đó thì bắt đầu quá trình đông tụ poptit, do đó tác hại đến VSV. Điều đáng chú ý là sự đông tụ này có tính chất thuận nghịch, không biến đổi hoàn toàn hóa tính protit. Vì vậy đứng về phương tiện tiệt trùng thì nhiệt độ thấp không thể diệt VSV triệt để được. Một số VSV qua thời gian làm lạnh và làm lạnh đông có thể khôi phục được sức sống, lại tiếp tục sinh sôi nảy nở nhanh trong môi trường thực phẩm được làm ấm và tan giá. + Phá hủy cơ học tế bào VSV: khi nước đóng băng thành tinh thể làm tăng thể tích, các tinh thể có thể chèn và làm sách vở tế bào của VSV. + Biến nước thành đá: khi thực phẩm đạt tới -180C thì bên trong thực phẩm 86% nước đã đông băng, do đó môi trường hoạt động của VSV không còn nữa các loại nấm mốc có thể sống khan nước nhất nhưng lượng nước tối thiểu cần thiết cũng phải. Chính vì vậy người ta qui định nhiệt độ làm lọanh đông của sản phẩm thực phẩm là 180C để lượng nước còn lại chỉ 14% không đủ cho VSV hoạt động kể cả nấm mốc. http://www.ebook.edu.vn - 22 -

* Thay đổi pH, nồng độ chất khô và áp suất thẩm thấu do nước đóng băng tách ra ở dạng tinh thể nguyên chất (dung môi kết tinh trước) nên nồng độ cưa dịch tế bào tăng lên, áp suất thẩm thấu cũng tăng lên, pH giảm, do đó VSV khó phát triển.

2.2. Tác dụng chủa nhiệt độ thấp đối với cơ thể sống và thực phẩm Ta biết rằng tất cả các chức năng sống cơ bản được thực hiện đều có sự tham gia trực tiếp của nước và phụ thuộc vào hàm lượng của nó trong cơ thể sống. Một loạt các chất protit trong thành phần sản phẩm thực phẩm dưới tác dụng của các yếu tố bên ngoài bị biến tính thuận nghịch hay không thuận nghịch đều phải có sự tham gia của một lượng nhất định nào đó của nước khi hàm lượng của nước rất ít (như trong sữa khô hay bột trứng) protit không bị biến tính cả khi bị tác dụng nhiệt. Tác dụng của nhiệt độ đến có thể sống có tính chất quyết định ở chỗ nó là một trong những yếu tố bên ngoài tác dụng lên trạng thái của nước và cũng từ đó tác dụng lên tất cả các tổ hợp thành phần hóa học của sản phẩm hay của cơ thể sống. * Sơ đồ sau biểu thị ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt động sống của cơ thể một số loài khác nhau (từ 00K đến 1500C). Biểu đồ cho biết số (lượng) dạng động vật và thực vật mà hoạt động sống của nó thích hợp với các vùng nhiệt độ tương ứng. Hình *** Đoạn a: là vùng nhiệt độ mà cơ thể sống rất bị kìm hãm Đoạn b: vùng nhiệt độ mà cơ thể sống biểu hiện hoạt tính yếu, vẫn bị hạn chế. Đoạn c: vùng nhiệt độ thích hợp, cơ thể sống hoạt động mạnh nhất. Đoạn điều kiện: giống vùng b. Đoạn enzim: có thể sống không thể tồn tại được Sau đây ta xét cụ thể tác dụng riêng biệt của lạnh đến cơ thể của động vật và thực vật. 2.2.1. Đối với động vật Động vật chia làm 2 nhóm: máu nóng và máu lạnh 1. Nhóm máu nóng: Ở động vât máu nóng nhiệt độ có thể không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh dưới tác dụng của nhiệt độ thấp cơ thể dạng động vật máu nóng còn sống được khá lâu trước khi xảy ra sự tê cóng cơ thể sẽ chết nếu thân nhiệt của nó tăng giảm 2 ÷ 30C so với mức bình thường. Nhiệt độ hạ thì cơ thể chết là vì: http://www.ebook.edu.vn - 23 -

- Tăng độ nhớt của huyết tương (do năng lượng bề mặt giảm nên chúng dễ kết hợp lại với nhau và do chuyển động phân tử giảm xuống). - Giảm độ thấm hút của màng tế bào. Màng tế bào thuộc loại màng bán thấm, nó thấm hút có tính chọn lọc các chất hòa tan và nước còn một số chất thì bị giữa lại. Trong quá trình khuếch tán cũng chỉ có một só con qua lại nó dễ dàng, còn một số thì bị giữ lại, cho nên chúng tạo thành một lớp diện tích bên ngoài màng tế bào và lúc bấy giờ sự khuếch tán không phải là khuếch tán thường mà là sự khuếch tán dưới tác dụng của diện tích. Ở nhiệt độ dưới điểm otecti, điện tích của các phần tử mất hiệu lực cho nên cũng không thể có sự khuếch tán dù là vẫn có sự chênh lệch nồng độ. Như vậy ở nhiệt độ thấp sự khuếch tán thông thường bị hạn chế và không thể thực hiện được sự khuếch tán dưới tác dụng của điện tích một cách mạnh mẽ, nên không thể trao đổi chất dinh dưỡng trong tế bào cơ thể cũng thải như thải những chất cặn bã trong tế bào, vì vậy một số tế bào bị chết dưới tác dụng của lạnh. Nhưng trong cơ thể luôn luôn có sự chống đỡ lạnh bằng cách này hay cách khác để bảo tồn sự sống. a. Tăng cường lớp da bảo vệ: để giảm sự tổn thất nhiệt từ trong có thể ra xung quanh, do đó giảm bớt được sự sinh nhiệt của cơ thể bên trong. Do vậy các động vật xứ lạnh có lớp lông dày, đất đai dày, tích nhiều mỡ. Có một số trường hợp biến đổi về màu sắc có thể đổi từ màu đen (có độ bức xạ lớn) sang màu trắng (có độ bức xạ bé). Nhà bác học lạnh Pháp Monvoisier đã thí nghiệm đem nhốt con mèo đen vào phòng lạnh - 60C sau 30 ngày thì lông mèo biến thành màu trắng. Nhưng sau hơn 3 tháng sống ở nhiệt độ bình thường thì lông trắng lại biến thành đen. b. Tăng cường sản xuất nhiệt bên trong cơ thể: bằng cách hoạt động nhiều (người xứ rét đi nhanh hơn ...) để cơ năng biến thành nhiệt năng. Nhưng biện pháp chủ yếu là cần cung cấp nhiều thức ăn có độ calo cao. Đặc biệt ở một số động vât máu nóng miền Bắc cực dưới tác dụng của nhiệt độ thấp thì chuyển về dạng “ nằm yên”, lúc đó cơ thể nó giảm thoát nhiệt ra môi trường xung quanh bằng cách hạ nhiệt độ của cơ thể xuống, như dơi bắc cực mùa đông nó có thể hạ thân nhiệt, xuống tới +80C với nhiệt độ không khí là +60C. Động vật ở dạng “nằm yên” không hoạt động sống, song gặp điều kiện thích hợp; thì hoạt động bình thường trở lại (giống VSV ở trạng thái nha bào). Các nhà bác học Smit, Xakharov đã giải thích sự biến chuyển trạng thái này là do sự biến đổi thành phần trong máu và chất béo, huyết tương trở nên loãng hơn, các axit béo no chuyển thành axit béo không no, do dó nhiệt độ đóng băng của lipit sẽ thấp hơn (khối lượng phân tử nhỏ thì nhiệt độ đóng băng thấp). Ngoài ra protit của màng tế bào bắt đầu liên kết với muối bằng cách chuyển N-3 thành N-5. Công thức *** http://www.ebook.edu.vn - 24 -

Vì vậy để giữ đựơc quá trình “nằm yên” động vật máu nóng cần tích tụ 1 lượng mỡ..ebook. bài tiết và dinh dưỡng trong cơ thể. một đôi loại vẫn sống ở -70 ÷ -1000C. do đó thực hiện quá trình tuần hoàn. vì thế người ta tin rằng trong tương lai ở châu Âu về mùa đông băng giá có đủ loại xanh để ăn. Protopectin chứa nhiều ở vỏ ngoài tế bào luôn luôn có sự cân bằng động giữa quá trình phân ly một phần này và tổng hợp thành một phần khác do đó hàm lượng protopectin vẫn cố định. 0 Ở t0 ≤ 00C phần lớn thực vật cũng chuyển vào trạng thái “nằm yên”. muốn tách lượng nước ấy ra cần hạ điểm đóng băng. Tại sao tế bào thực vật lại có khả năng chống rét tốt như vậy? (Ngoài ra lý do về lớp màng bao bọc trên) trong khi đó thực vật không thể chống rét bằng biến đổi huyết tương cũng không bằng cách tăng nguồn sinh nhiệt bên trong cơ thể? Các nhà bác học Nga Xerevitinov. Dạng gen trong tế bào thực vật tạo thành do protein. http://www. liên kết và giữ được nhiều nước ở dạng gel. cơ thể chịu đựng được ±0 C. Nhóm động vật máu lạnh: Thân nhiệt của chúng thay đổi theo nhiệt độ bên ngoài. rau quả có khả năng chịu lực rất tốt. Maximox đã chứng minh sự biến đổi nồng độ phân tử của dịch bào thực vật. Đối với một phân tử gam chất này liên kết với một lượng nước nào đó thì hạ băng điểm riêng (hằng số nghiệm lạnh) là 1. màng này chắc cứng bảo tế bào khỏi va chạm cơ học và chống đỡ được lạnh. 2. Tác dụng của nhiệt độ thấp đến tế bào cơ thể thực vật và rau quả: Tế bào thực vật. lipo .2. Ví dụ: như cá còn ở dưới biển thì nhiệt độ của nó bằng nhiệt độ nước bề (15 ÷ 280C) nhưng khi đánh bắt lên bờ thì có nhiệt độ từ 22 ÷300C. do đó tăng nồng độ phân tử trong tế bào cơ thể. sau thời gian đó thực vật sống lại. Nói chung động vật có máu lạnh có khả năng chống rét tốt hơn nên từ lâu người ta đã ứng dụng tính chất ấy vào phương pháp bảo quản và chuyển cho cá sống. không cho nước đóng băng để bảo toàn sự sống.edu.Và hợp chất mới có khả năng hút nước. Sở dĩ như vậy là vì tế bào cơ thể của chúng ngoài màng bao bọc bằng protit. nghĩa là làm lạnh để chuyển vào trạng thái “nằm yên” sau đó cho vào môi trường ấm để sống lại bình thường. có một số loại sống lại với chất lượng tốt hơn. Quá trình chuyên chở bảo quản như vậy chính là quá trình cất giữ theo phương pháp hạn chế sự sống.2.840C. Ở nhiệt độ t0 < 00C thì trong tế bào cơ thể động vật máu lạnh cũng có hiện tượng: .Giảm độ thấm hút của tế bào.protein mà còn có màng bằng xenlulô và protopectin. Gluxit đơn giản → protopectin → pectin. glycogen (tinh bột động vật) là những chất khi giảm nhiệt độ môi trường sống bên ngoài thì chúng phân ly các axit béo khác và các mono . .Tăng độ nhớt của huyết tương.vn . 2.25 - ..

phục vụ cho điều hòa dự trữ nguyên liệu và kéo dài thời vụ sản xuất cho xí nghiệp chế biến thực phẩm.. Qua các hiện tượng trên ta thấy tế bào thực vật có sức chống đỡ với rét lạnh rất tốt. sinh hóa học .) phương pháp bảo quản lạnh bảo đảm giữ được hầu như nguyên vẹn tính chất ban đầu của nguyên liệu về hình dạng bên ngoài và chất lượng dinh dưỡng bên trong. hòa tan trong nước. Quả mềm vì pectin ngắn mạch.ebook. các quá trình lý.. độ ẩm tương đối của không khí xung quanh và vận tốc không khí .2.edu. sinh lý. uống thú vị hơn. nước uống . nhưng quá trình tổng hợp bị kìm hãm mạnh hơn. sự bay hơi nước phụ thuộc vào bề mặt bay hơi riêng (m2/kg). 2.. Muối cá ở nhiệt độ t thấp thì tốt hơn và tươi hơn. Keo của pectin rất bền ở nhiệt độ thấp.. Biến đổi lý học: Gồm có biến đổi hình dạng. phơi. pectin có khả năng keo hóa lớn...vn . pectin có khả năng hút ẩm lớn. ví dụ trong khi bảo quản lạnh thịt có quá trình chín hóa học làm thịt ngon hơn các loại mức. độ ẩm tương đối của không khí xung quanh. nên tế bào thực vật sẽ tích lũy nhiều pectin hơn làm cho rau quả mềm đi. Đồng thời với hiện tượng trên còn xảy ra quá trình tăng nồng độ phân tử của các chất hòa tan trong tế bào. độ chín tới của sản phẩm (nhất là rau quả )..26 - .3. ngoài ra còn phụ thuộc tính chất của sản phẩm. Tổn thất trong quá trình làm lạnh và bảo quản ảnh hưởng xấu đến khả năng chống bệnh tật của quả (tính kháng sinh). nên vẫn có những biến đổi về chất lượng thực phẩm 1. hóa. mục đích của làm lạnh thực phẩm là tăng thời gian bảo quản. Ý nghĩa về việc làm lạnh thực phẩm: Khác hẳn với các phương pháp bảo quản khác (sấy. Lý thuyết về kỹ thuật làm lạnh thực phẩm: 2. Tế bào thực vật bị khô héo sẽ làm thay đổi http://www. nhiệt độ của môi trường xung quanh. Những biến đổi chính trong quá trình làm lạnh thực phẩm Trong quá trình làm lạnh thực phẩm. hun khói.. Tóm lại.1.. nhưng quan trọng hơn cả là quá trình bay hơi... là nguyên nhân chủ yếu gây tổn hao tự nhiên khối lượng snả phẩm làm cho rau quả tươi chóng lại héo . bảo quản lạnh còn là biện pháp để tăng cường thực phẩm chất của sản phẩm.. ướp muối. cung cấp thực phẩm cho nhân dân và phục xuất khẩu. Đặc biệt trong một số trường hợp. chỉ bị hạn chế ít nhiều chớ không bị diệt hẳn.. màu sắc bên ngoài ..3..Ở nhiệt độ thấp thì cả hai quá trình phân ly và tổng hợp đều bị kìm hãm. bảo quản bằng SO2. Tuy nhiên tế bào thựuc vật và rau quả chết khi làm lạnh đông được Maximorr giải thích: tế bào bị vỡ không phải chủ yếu do tác dụng cơ học của các tinh thể đá trong tế bào mà là do toát võ tế bào (khi đóng băng thể tích nước đá ta ưng 10%) 2. bảo quản lạnh sẽ ngon hơn.3.

http://www. Trong điều kiện ấy sự sống giữ được phần nào là nhờ năng lượng oxy hóa các đường bằng khí oxy trong các hợp chất có oxy của tế bào thực vật. nhưng không bị ngừng hẳn. y : tốc độ phản ứng ở 00C và t0C. * Các phương pháp giảm tổn hao tự nhiên khối lượng sản phẩm khi làm lạnh: .. các gluxit phức tạp cho các đường đơn giản.Giảm thời gian làm lạnh bằng cách làm lạnh nhanh . lấy Cu.Sự hô hấp: hô hấp là quá trình trao đổi chất của tế bào cơ thể sống. cũng xảy ra tương tự. Biến đổi về hóa học: Nói chung trong quá trình làm lạnh thì các quá trình hóa học có bị kìm hãm. . sau đó đến đissaccant.Giảm bề mặt bay hơi: đóng gói.Hoff) các quá trình thủy phân protopectin thành pectin.27 - . * Hô hấp hiếu khí (có O2) C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 674 Kcal/ptg * Hô hấp yếu khí ( không có O2) C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2+ 28 Kcal/ptg Qúa trình hô hấp trước tiên là làm tổn thất các monosaccant... Theo định luật Berthelot thì: Logy = log y0 + at Trong đó: y0. khi thiếu oxy (nồng độ O2 dưới 2%) thì rau quả chuyển từ hô hấp hiếu khí sang hô hấp yếm khí. các quá trình oxy hóa các vitamin. làm tăng cường quá trình thủy phân... giảm quá trình tổng hợp. và tiếp tục cho đến axit axetic.edu.vn . phủ kín. chỉ cần đủ bảo đảm rau quả hô hấp hạn chế. rượu metylic . các axit và sản phẩm khác..phương hướng các quá trình men. . tinh bột. . mỡ .ebook. 2. Còn thịt cá thì không cần thông gió. a: Hệ số nhiệt độ của vận tốc phản ứng t: nhiệt độ phản ứng ⇒ y = y0 10at Công thức này cho thấy sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng vào nhiệt độ (phù hợp với định luật Vant . bao bì lỏng. nước và năng lượng. Biến đổi sinh lý: Khi làm lạnh rau quả xảy ra quá trình biến đổi sinh lý là chủ yếu.. thải CO2. chất béo .Không nên thông gió nhiều khi làm lạnh. tanin.Tăng độ ẩm không khí trong phòng lạnh nếu làm lạnh trực tiếp bằng cách nhúng trong môi trường lỏng thì tránh được tổn hao khối lượng nhưng lại sinh ra những khó khăn khác về kỹ thuật. 3.

Khi nhớt bị phân hủy thì cá vẫn chưa hỏng. 4. chế biến công nghiệp và cả đối với lạnh đông để bảo quản lâu dài. Các quá trình sinh hóa trong thịt cá: Sau khi chết trong thịt động vật xảy ra những quá trình sinh hóa rất mãnh liệt có liên quan tới sự chuyển hóa các chất cấu tạo nên tế bào bắp thịt như gluxit. Đồng thời. cho nên thịt ở giai đoạn tốn hao năng lương chế biến cơ học. không ngon. độ đàn hồi giảm.28 - . Thực chất quá trình tê cóng là do biến đổi chất protit trong tế bào chết: actin.Quá trình chín tới (chín hóa học) . Thời điểm bắt đầu tê cóng từ khi chết thì ở cá tính bằng phút.Quá trình tê cóng sau khi chết . nước nấu không ngọt. Nói chung những quá trình biến đổi sinh hóa của thịt động vật sau khi giết và dem làm lạnh đều xảy ra 3 giai đoạn lớn là: . Quá trình tê cóng sau khi chết: Tê cóng là quá trình biến đổi sinh hóa cơ lý hóa học trong tế bào động vật chết. Do đó thịt cá ở trạng thái tê cóng ít dùng để làm thức ăn. có quá trình giảm ẩm của thịt. este. với sự co cứng tế bào bắp thịt.Quá trình trôi rửa (giai đoạn phân hủy sâu sắc) Đối với cá trước khi bước vào giai đoạn tê cóng có 1 giai đoạn ngắn là giai đoạn đổ nhớt sau khi chết. ở trạng thái tê cóng thịt rất bền cũng đối với tác dụng tiêu hóa của men pepxin. axit phophoric. Trong tế bào chết do sự trao đổi chất vói bên ngoài đình chỉ nên có quá trình phân hủy axit adenoznin triphotphoric ATP thành axit adenozin diphotphoric ADP và sinh nhiệt năng (qua 12 giờ sau khi chết cơ thể phân hủy trên 90% ATP) ATP → ADP + Q + H3PO4 http://www. có mùi khó chịu. cơ thể rửa cá tách sạch lớp nhớp trước khi đem làm lạnh vẫn còn tốt. miozin. trong nhớt cá có chất protit (loại glucoprotit) là nuxin. Giai đoạn đổ nhớt của cá: Cá mới đánh lên thì quanh da được bao bọc bởi một lớp nhớt trong suốt. nên nó là môi trường tốt cho VSV phát triển nên sau đó lớp nhớt bị đục do VSV phá hoại.edu.ebook. b.Cường độ hô hấp: biểu diễn bằng số MgCO2 thải ra trong 1giờ của 1kg sản phẩm. ở bò lợn tính bằng giờ. Sau khi con vật chết thì các tổ chức bắp cơ bắt đầu quá trình tê cóng. ban đầu mùi chua sau có mùi thối. sau khi nấu thịt vẫn cứng. Trong quá trình hô hấp thì rau quả thải nhiệt khi làm lạnh từ cường độ hô hấp và sự thải nhiệt của rau quả giảm xuống từ 2 ÷ 6 lần. biểu hiện bề ngoài là sự rắn đanh lại và bắp thịt co rút lại. nói bị mất một số hương vị vốn có của nó khi nấu nướng. Làm lạnh càng sớm càng nhanh thì càng hãm được nhiều quá trình sinh hóa và sự tỏa nhiệt. trong giai đoạn này độ chắc cơ học của bắp thịt tăng. actominozin. a.vn .

thịt được bảo quản lạnh hương vị ngon thể hiện rõ sau khi giết 2 ngày. ngăn cản VSV phát triển. ngon hơn.. c. Người ta đã chứng minh và thực tế nhận thấy rằng thịt chín hóa học thì có độ tiêu hóa cao.29 - . nấu nướng nó cho nhiều hương vị hơn. Sự tích tụ axit lactic và photphoric làm giảm pH của thịt. ATP và một số nucleotit triphotphat khác có tác dụng phân ly actomiozin thành actin và miozin. sau 5 ngày thì hương vị rất tốt.vn . actin là những protit cao phân tử) nên thịt mềm ra. thịt mềm.ebook.edu.Trong tế bào bắp thịt hàm lượng của actin. actomiozin và ATP xác định tính chất cơ lý. vì vậy sẽ nhiệt độ thấp thì sự tê cóng bắt đầu chậm và kéo dài.. nhờ sự đề amin hóa nhóm amit của glutamin. Quá trình thủy phân protit do men thủy phân pepticlaza và catepxin phá các liên kết peptit và polipeptit. bối hỏng. Do tăng các trung tâm háo nước (miozin. Chính là do quá trình tạo thành những chất dễ bay hơi không ngừng tăng lên. tình trạng chất lượng bắp thịt của con vật. nhiệt độ càng thấp và giảm càng nhanh thì ATP phân hủy càng chậm. đồng thời ngăn cản không cho actin bổ hợp với miozin thành actomiozin.. Sau thời kỳ tê cóng. * Kết luận chung: những biến đổi bên trong bắp thịt khi làm lạnh là kết quả nọ tương tác phức tạp cảu nhiều nhân tố từ bên trong lẫn bên ngoài lên các thành phần cấu tạo bắp thịt. Trong sản phẩm càng mỏng. nước ngọt hơn . nếu actomizin tăng (giảm actin và miozin là những trung tâm háo nước) thì thịt giảm ẩm. độ háo nước của protit trong bắp thịt tăng lên.. d. lipit . chuyển sang giai đoạn phân hủy sâu sắc. Còn đối với các ngay sau khi kết thúc quá trình tê cóng thì bắt đầu ngay sự phân hủy mô cơ liên kết (nhất là colagen) làm cá ươn nhanh. miozin. Phân hủy mỡ là Clo men lipaza.. sinh mùi hôi. Vị của thịt ngọt có liên quan tới hàm lượng axit glutamin và các muối của nó trong thịt khi nấu nướng. Chính trạng thái của tổ hợp actomiozin mới ảnh hưởng rất lớn đến tính chất cơ lý của tế bào: nếu ít actomiozin (nhiều actin và miozin) như thịt con vật sống) thì hàm ẩm thịt cao. Giai đoạn phân hủy sâu sắc: Đây là quá trình phân hủy các thành phần cơ bản của bắp thịt động vật như protit. lên các quan hệ giữa các thành phần ấy lên chức năng hoạt hóa các thành phần ấy http://www.. protit co cứng cuộn tròn tăng độ bền . Quá trình chín tới (chín hóa học) Các quá trình sinh hóa xảy ả trong giai đoạn chín tới có thể nói là quá trình ngược lại với quá trình tê cóng: lượng các axit nucleotit giảm. tức là bắt đầu chuyển sang giai đoạn chín tới (chín hóa học) còn ở cá thì không có giai đoạn chín hóa học. thịt bắt đầu mềm ra. Người ta xác định rằng các sợi có bắp giữ được đàn tình chỉ khi nào có đủ một lượng nhất định ATP.

Các thí nghiệm chứng tỏ răng quá trình làm lạnh thực phẩm chủ yếu đạt đến giai đoạn chế độ điều tiết (làm lạnh sơ bộ vẫn ở giai đoạn không điều tiết).Giai đoạn chế độ điều tiết (hay điều hòa): khi ấy sự biến đổi của nhiệt độ tại các điểm khác nhau của vật không còn phụ thuộc vào nhiệt độ của trường nhiệt ban đầu nữa mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường làm lạnh và được xem là qui luật chung: quy luật chế độ điều tiết.3. * Định luật điều tiết: tại bất kỳ điểm nào của vật thể làm lạnh. Nhưng có trường hợp nguyên liệu nhiều nên phải tiến hành làm lạnh ngay trong phòng bảo quản. các phòng làm lạnh riêng để hạ nhiệt độ của sản phẩm được nhanh và hiệu quả hạ nhiệt độ của sản phẩm được nhanh và hiệu quả cao. 2. .vn . Quá trình làm lạnh thực phẩm có thể chia làm 3 giai đoạn tùy theo đặc trưng của sự biến đổi trường nhiệt độ thực phẩm.ebook.Giai đoạn chế độ làm lạnh không điều tiết (hay không điều hòa): khi ấy sự biến đổi nhiệt độ tại các điểm khác nhau của sản phẩm phụ thuộc vào trường nhiệt ban đầu. . Hình*** .Giai đoạn cân bằng nhiệt: đặc trưng bằng sự cố định nhiệt độ tại tất cả các điểm của vật và nhiệt độ của vật bằng nhiệt độ môi trường làm lạnh.4. gần rãnh không khí lạnh thổi vào) để làm lạnh được nhanh chóng. . nhưng phải tuân theo các điều kiện sau: .Sản phẩm “nóng” phải xếp ở vùng lạnh nhất (gần dàn ống lạnh.3.30 - .Mẽ sản phẩm “nóng” chỉ được đưa vào phòng khi mẻ trước đó đã làm lạnh xong. Điều kiện làm lạnh sản phẩm trong phòng bảo quản: Để làm lạnh thực phẩm cần phải tiến hành trong các thiết bị. Thực tế rất khó đạt được tới sự đồng nhất nhiệt độ giữa vật và môi trường vì đòi hỏi thời gian dài. . Tốc độ làm lạnh và thời gian làm lạnh thực phẩm: * Tốc độ làm lạnh là độ hạ nhiệt độ của sản phẩm trong thời gian làm lạnh [C/h].3. tốc độ làm lạnh đều tỉ lệ thuận với chênh lệch nhiệt độ tại điểm đó với nhiệt độ của môi trường http://www.2.Số lượng sản phẩm “nóng” (mới đưa vào) không được nhiều quá năng suất thiết bị làm lạnh đã tính toán (chỉ khoảng ≈ 8% thể tích phòng/ ngày đêm) vì khi tăng nhiệt độ không khí và độ ẩm của sản phẩm đang bảo quản thì dễ bị mốc và hỏng sản phẩm.edu.

. thay đổi theo tính chất.dt = -m (t-t0) dt (1) Với: t0: nhiệt độ của môi trường làm lạnh t: nhiệt độ tại một điểm nào đó của thực phẩm. thường là giá trị cho trước theo yêu cầu công nghệ. Nói chung người ta có xu hướng làm tăng tốc độ làm lạnh (tức giảm T) nhưng không dể gây ra sự bay hơi ẩm từ bề mặt sản phẩm gây tốn hao khối lượng.ebook. Nếu làm lạnh trong môi trường khí thì độ ẩm của môi trường cũng có ý nghĩa lớn. Thường m được xác định bằng thực nghiệm: (1) ⇒ dt = -m dt t − t0 (2) Tích phân (2) : Ln (t -t0) = -mt + A ⇒ t= td. ⇒ tđ . tình trạng của sản phẩm. Chế độ làm lạnh thích hợp: Là những qui định về sự liên quan chặt chẽ giữa những thông số của quá trình làm lạnh t0. v . phụ thuộc vào hệ số cấp nhiệt. * Tốc độ làm lạnh có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ những đặc tính ban đầu của sản phẩm. điều kiện trang thiết bị. Trong việc tăng cường độ dẫn nhiệt của khí và giảm độ bay hơi của ẩm từ bể mặt sản phẩm. yêu cầu sử dụng của sản phẩm sau khi làm lạnh .. Các chế độ làm lạnh thực phẩm: 2. T..eA Để xác định A ta lấy điểm xuất phát của quá trình tại t = 0 thì nhiệt độ ban đầu Thay vào (4) : e-mt = emt = ⇒ t= t − t0 1 ln d m t − t0 2.t0 = e(-mt+A) = e-mt. để bảo đẩm chất lượng sản phẩm thực phẩm khi làm lạnh. Chế độ làm lạnh được xem là một hàm số của nhiều biến số. ϕ.4.edu.t0 = eA t − t0 td − t0 td − t0 t − t0 (3) (4) t .vn . m: hệ số tỉ lệ (nhịp làm lạnh) m phụ thuộc vào hình dạng của sản phẩm.4.. vào hệ số dẫn nhiệt của sản phẩm thực phẩm. Mỗi giai đoạn phát triển của kỹ thuật lạnh và ở muối nước có thông http://www. vào chuẩn số Bi.31 - .1.

20C.30m/s.. Đối với rau quả thì phải chú ý thay đổi không khí để chúng hô hấp.2 ÷ 0.32 - . + Làm lạnh trong môi trường khí: Chủ yếu dùng không khí lạnh. vKK = 0.dụng một kỉeu hay một số kiểu thiết bị nên cũng có những chế độ làm lạnh khác nhau. . tđbcá = -0.Giai đoạn đầu giữ nhiệt độ không khí làm lạnh thấp hơn nhiệt độ đóng băng của sản phẩm 1 ÷ 20C (tđbthịt = -1. Làm lanh trong môi trường không khí theo những qui chuẩn hiện hành chung cho các loại như sau (Liên Xô): . sự lây nhiễm VSV đối với sản phẩm rất lớn.8 ÷-4.vn .20C).. còn đối lưu cưỡng bức thì cho phép ≥ 0.5m/s.Tốc độ chuyển động không khí khi có đổi lưu cưỡng bức 0. Tkk = 85 ÷ 900%. dùng nhiều môi trường làm lạnh khác nhau. T = 4h. bò. đối với mỡ thì dùng nước lạnh có t0 =2 ÷ 30C.1 ÷ 0. vitamin .ebook.. song lại gặp nhược điểm là sản phẩm bị ẩm bề mặt và bị thấm muối.Làm lạnh chậm (phương pháp cổ điển): thịt ở dạng nữa hay nguyên con được làm lạnh trong các phòng lạnh có t0KK = 0 ÷ 20C. Làm lạnh thị gia súc (trâu. kỵ thấm muối .4.2m/s. Sau đó khi sản phẩm lạnh đến 3 ÷ 70C thì có thể nâng nhiệt độ không khí trong phòng đến 0 ÷ 10C. Phương pháp này tránh được phần lớn các hiện tượng tổn hao khối lượng. oxi hóa mỡ.edu. nói chung làm sao tăng nhanh tốc độ làm lạnh cơ thể cho sản phẩm quá lạnh.Độ ẩm không khí trong phòng lạnh 85 ÷ 100% . Các phương pháp làm lạnh thịt: Dựa vào môi trường làm lạnh ta có các phương pháp sau: + Làm lạnh trong môi trường ẩm: Phương pháp này được áp dụng từ lâu trước tiên ở Anh. Các phương pháp làm lạnh thực phẩm: 1. 2. tđbrau = -0. do vậy phương pháp này không dùng cho một số trường hợp sản phẩm kỵ ẩm. nhưng tránh để đóng băng trong sản phẩm.. duy trì sự sống. tùy theo nhiệt độ của không khí chia làm 2 phương pháp: . thịt nóng đưa vào và sản phẩm lấy ra không ổn định do đó ảnh hưởng đến chế độ điều chỉnh các thông số tối ưu.6 ÷-20C. sự phân phối nhiệt độ trong phòng không đều . http://www.. lơn) a. giấy bóng vì nhúng vào nước muối hạng phun nước muối lên cơ thể làm lạnh thịt phủ tạng trong nước đá hay nước muối có t0 = -40C chỉ mất 5 giờ..2. Quá trình làm lạnh xảy ra chậm (T = 24h) cho nên quá trình tự phân hủy xảy ra nhiều trước khi hoàn thành quá trình làm lạnh. nên dùng phương pháp ướt gián tiếp của sản phẩm được gọi bằng nilông.

Phòng làm lạnh có hệ thống phân phối khí: Máy làm lạnh không khí được đặt trong một góc phòng hoặc ngoài phòng nhờ hệ thống ống dẫn mà không khí lạnh được thổi đều vào phòng. vKK = 3 ÷ 4m/s (cho lợn) t0KK = -10C. vKK = 2m/s (cho lợn). ϕKK = 80% Tóm lại chế độ làm lạnh thích hợp nhất đối với thịt Giai đoạn 1: t0KK = -3 ÷ -50C (bò) t0KK = -5 ÷ -80C (lợn) vKK = 1 ÷ 2m/s. CHDC Đức: Giai đoạn 1: t0KK = -50C. +20C (bò). vKK = 0.vn . Pháp: Giai đoạn 1: t0KK = -70C . + Giai đoạn 2: Để cân bằng nhiệt độ của thịt và không khí hịên nay trên thế giới áp dụng một số chế độ làm lạnh mới. vKK = 2m/s. T = 20 ÷24h (bò). nhưng không được quá thấp để tránh sự đóng băng của dịch bào.5 ÷ -20C . ϕKK = 95 ÷ 98%. ϕKK = 90 ÷ 95% Giai đoạn 2: t0KK = 0 ÷ 10C (bò) ϕKK = 95% Nhiệt độ tâm con thịt đạt 0 ÷ +40C (bò).edu. ϕKK = 95% Thời gian làm lạnh T = 13 ÷ 14h (lợn).33 - .5 ÷2h Giai đoạn 2: t0KK = -10C (lợn). Liên Xô: Giai đoạn 1: t0KK = -2 ÷ -30C . vKK = 2 ÷ 3m/s (cho bò) Thời gian giai đoạn này 1.ebook. ϕKK = 90 ÷ 92%.. http://www. ϕKK = 90% (lợn). t0KK = -50C (bò) Giai đoạn 2: t0KK = -1. Tllạnh = 15 .5 ÷ 2m/s.Làm lạnh nhanh: khi làm lạnh nhanh nhiệt độ của phòng phải chọn cho thích hợp để tăng tốc độ làm lạnh.24h b. và cần tăng cường lưu thông không khí trong thiết bị làm lạnh. Các thiết bị làm lạnh thịt dựa vào cấu tạo chia làm 2 nhóm chính: + Các phòng lạnh: . Giai đoạn 2: t0KK = -1 ÷ 00C . Phương pháp làm lạnh nhanh chia ra làm 2 giai đoạn: + Giai đọan 1: làm lạnh nhanh thịt trong không khí lạnh có nhiệt độ tương đối thấp.

Tll = 12 ÷ 24h tùy theo chất lượng sản phẩm.. Giai đoạn 2: Làm lạnh tăng cường để con vật đạt t0 = 3 ÷ 40C Ưu: Đảm bảo định hình con vật Nhược: kéo dài T. gây tổn thất chất lượng sản phẩm và tăng diện tích sản xuất.5 ÷ -20C . xếp thùng. trong quá trình mổ xẻ.5 ngày sau thì con vật đạt nhiệt độ 3 ÷ 40C.ebook.Phòng làm lạnh có vòi phun không khí không khí lạnh được phun trực tiếp lên sản phẩm nên quá trình trao đổi nhiệt xảy ra nhanh hơn.Hầm làm lạnh có dàn ống bố thí xen kẻ lúc này quá trình trao đổi nhiệt được tăng cường. chim) Gia cầm khi còn sống thì thân nhiệt 42 ÷ 440C. Làm lạnh thịt gia cầm (gà. Để giảm thời gian làm lạnh thì chỉ có thể chỉ làm lạnh đến mức độ nào đó rồi chuyển sang phòng bảo quản lạnh. c. Các phương pháp khác: http://www. kích thước . 2. Không khí lạnh trực tiếp được phun vào phòng. . xếp hàng. d. .85% tuần hoàn không khí 20 lần thể tíchh.edu. thì thân nhiệt hạ 30 ÷ 350C có nhiều phương pháp làm lạnh: a. Nhược: Con vật bị kéo dài ra. b. thời gian làm lạnh 4 ÷ 6h ở ngỗng. làm sạch .Hầm làm lạnh nhanh không có hệ thống dẫn.34 - . nhờ trao đổi nhiệt bức xạ nên tốn hao năng lượng ít hơn so với hệ thống dùng quạt.Hệ thống phòng lạnh có trần giả: phòng lạnh được chia làm 2 ngăn: + Ưu: có sức chứa lớn + Nhược: Làm lạnh lâu + Các hầm làm lạnh nhanh (tunen) .vn . Làm lạnh một giai đoạn: Sử dụng phòng lạnh có t0KK = 0 ÷ 10C . ở đó tiếp tục làm lạnh sao cho 4. vKK = 4m/s. cản trở định hình khi bao gói. con vật được treo trên xe đẩy thoe kiểu xếp bậc và xen kẻ (không thẳng hàng) để không khí tiếp xúc tốt. 2÷3 ở gà và vịt..Hầm làm lạnh bằng kẻ đối lưu chuyển động dọc nhờ hệ thống quạt mà không khí được chuyển động trong phòng. vịt. .. sau đó đem phân loại. Con vật xếp lên khung của xe.. ϕKK = 85 ÷ 90%. Làm lạnh bằng tunen: Sử dụng loại tunen lạnh có t0KK = -0. ϕKK = 80 . Làm lanh hai giai đoạn: Làm nguội và làm lạnh Giai đoạn 1: Làm nguội con vật đến nhiệt độ không khí chung quanh 16 ÷ 180C. con này gối lên con kia với góc xếp 300 đưa vào tunen làm lạnh đến nhiệt độ bên trong con vật đạt 60C.

Đá đập vụn thì dùng rất lợi. D. Khi ướp cá bằng đá thì ở giai đoạn đầu chúng chỉ tiếp xúc nhau ở một số điểm nào đó của bề mặt. đá càng chặt hơn. Làm lạnh cá: Yêu cầu cá phải được làm lạnh nhanh để tránh sự tác hại của hệ thống men của cá và của VSV. 4 x 4 cm thời gian làm lạnh 134 phút 8 x 4 cm thời gian làm lạnh 154 phút.vn . Còn môi trường khí thì làm lạnh chậm.. kích thước đá. bảo vệ nguồn vitamin A. Thời gian làm lạnh phụ thuộc vào kích thước cá. Trong kỹ thuật làm lạnh cá thường dùng môi trường lỏng và rắn lạnh nước đó. sản phẩm sau khi làm lạnh và bảo quản mất nhiềun giá trị cảm quan bên ngoài nên ít được dùng. giảm tổn hao khối lượng. là nguồn cung cấp vitamin quan trọng cho người.5cm . 3. thường tđb = 0. Làm lạnh trong hỗn hợp đá .6 ÷ -20C cá biển có nồng độ dịch bào cao hơn cá hồ ao nên có thể làm lạnh tới 20C. Nếu xét đã có kích thước 4 x 4 thì thời gian làm lạnh phụ thuộc vào khối lượng đá như sau: Khối lượng đá /khối lượng cá (%) Thời gian làm lạnh (ph) 134 138 310 100 75 50 http://www. và quanh cá nhanh chóng tạo ra một màng dịch lạnh.edu. t0bct = 200C lượng đá sử dụng chiếm 100% so với khối lượng cá. Làm lạnh bằng môi trường rắn (ướp cá bằng đá) Đá dùng ướp cá phải bảod dảm vệ sinh để chống lây nhiễm VSV thêm cho cá. 2 x 4 cm thời gian làm lạnh 108 phút.5h. B . thì thời gian để làm lạnh cá xuống 10C phụ thuộc vào kích thước của đá như sau: Đá có kích thước 1 x 4 cm thời gian làm lạnh 89 phút. làm lạnh được nhanh và không làm đập nát cá. và nhiệt độ ban đầu.Nhiều nước trên thế giới dùng phương pháp nhúng gia cầm trong nước lạnh hay hỗn hợp đá nước.35 - . truyền nhiệt nhanh. số lượng đá.ebook. Thường phải làm lạnh cá đến gần bằng điểm dịch bào của nó.nước thì tăng nhanh tốc độ làm lạnh. Còn làm lạnh bằng tuyết hay đá bột thì chỉ mất 1 ÷ 1.. a. dần dần do đá tan ra (nhất là phần tiếp xúc với cá) nên bề mặt tiếp xúc càng tăng. Nếu cá có độ dạy 5. Nếu phải sản xuất trong 10 ÷ 15 ngày thì làm lạnh trong nước lạnh có thêm chất chống VSV (nước sát trùng).

10C. Ưu điểm: phương pháp làm lạnh cá bằng đá thì tiện lợi. ϕKK = 85 ÷ 95%.vn . nhưng làm lạnh trực tiếp băng đá sản xuất từ nước biển cũng có nhược điểm là cá bị thấm muối Mg++ nên đắng chát.Làm lạnh bằng nước đá: Sử dụng ở một số nước phương Tây cho nước đá vào các mỏ hầm có cách nhiệt bên ngoài. khắc phục sự trương ấy bằng cách suất thẩm tháu của cá và môi trường lỏng. Ngoài ra hàm lượng Kali giảm mà hàm lượng Natri tăng. Làm sạch rau quả: Rau quả sau khi thu hoạch phải được làm lạnh nhanh (làm lạnh sơ bộ) nhằm đảm bảo chất lượng. sinh hóa) đáng chú ý là quá trình hô hấp. b. Làm lạnh trong môi trường lỏng: Môi trường lỏng thường dùng để làm lạnh cá là dung dịch NaCl. tuần hòan không khí 60 ÷ 120 lần thể tích/h. Nhược điểm: gây tác hại cho cơ học đối với cá Khó duy trì chế độ vệ sinh tổng hợp Khó tính toán lượng đá bổ sung Dụng cụ cồng kềnh phức tạp Hiện nay trạm n/c Torri (Anh) n/c phương pháp dùng đá lanh hơn sản xuất từ nước biển để ướp cá. nước lạnh. Chế độ: t0KK = 00C .5% so với khối lượng ban đầu vì cá tương.8% so với tỉ lệ protein và 18 ÷ 60% axitamin tự do. Hiện nay có nhiều phương pháp làm lạnh nahnh rau quả: a.edu. Thời gian làm lạnh T = 20 ÷ 24h .ebook. Đá này có điểm nóng chảy thấp -1. đơn giản và làm lạnh nhanh.5 ÷ -2. Đáng chú ý là khi làm lạnh cá trong nước biển thì khối lượng tăng tới 11.36 1 1 1÷3 1. dùng quạt thổi không khí qua lớp nước đá để vào http://www. vì sau khi thu hái sự sống vẫn xảy ra trong rau quả (quá trình sinh lý.50C. . bảo quản ở -20C có thể để được 15 ngày. vKK = 3 ÷ 4m/s. Thời gian làm lạnh cá trong nước biển như sau: Khối lượng đá (kg) Thời gian làm lạnh (ph) 4.5 >3 >2 Sau khi làm lạnh thì xếp hòm. nước biển làm lạnh nước biển hay dung dịch NaCl có nồng độ tương ứng được làm lạnh tới -1. tổn thất nitơ 3.Ta thấy trong khoảng 75 ÷ 100% thì thời gian chênh lệch không đáng kể nên tốt nhất lấy tỉ lệ đá 75% . Làm lạnh trong phòng lạnh tuần hoàn không khí đối lưư cưỡng bức: có 2 cách: .Làm lạnh bằng máy: Dùng các máy làm lạnh không khí.

Thời gian làm lạnh trong vòng 10 ÷ 30 phút. thùng đựng sản phẩm. nước đá gồm 00C trong các thiết bị có dây chuyển đế xếp sản phẩm hya hòm.. Làm lạnh chân không: đây là phương pháp mới. Thường ứng dụng cho loại rau quả có bề mặt riêng lớn như: xà lách. lê. không khí này có độ ẩm rất cao nên hạn chế sự hao hụt khối lượng rau quả.5 ÷ 3.ebook. đào . đang dần dần được đưa vào sản xuất. rau dền ..edu. táo. http://www. đậu.37 - . c. mơ. Trong khi đó làm lạnh trong phòng lạnh thường mất 5h. cà rốt.5% và chất lượng sản phẩm kém hơn. mận.. Thường dùng để làm lạnh: rau cần tây.vn . tổn hao tới 2.2% nước mất 20 ÷ 25 phút trong phòng bằng kim loại kín được hút chân không bằng những thiết bị phun hơi nhiều cấp. dùng phương pháp nhúng hay xối tưới cũng được.phòng làm lạnh rau qủa. Phương pháp này có có tác dụng rửa sản phẩm. Phương pháp này dựa trên cơ sở lý thuyết làm bay hơi một phần ẩm trên bề mặt rau quả trong chân không để giảm nhiệt độ của rau quả. Làm lạnh kiểu xối: là làm lạnh trong nước lạnh. Hình *** b. xà lách từ 230C xuống 10C bay hơi mất 2 ÷ 3..

Biến đổi sinh hóa: Những quá trình biến đổi sinh hóa trong thực phẩm khi bảo quản lạnh có tác dụng quyết định đến thời điểm bảo quản lạnh của thực phẩm. hóa học . các biến đổi trong quá trình bảo quản lạnh thực phẩm rất phức tạp.edu. http://www.1. Những ngày đầu thịt có màu đỏ tươi do hemoglobin và mioglobin tác dụng với oxi của không khí tạo t hành oxihemoglobin và oximioglobin. Trong thời gian bảo quản lạnh. Để phòng chống hiện tượng sấy khô bề mặt sản phẩm cũng như chống tốn hao khối lượng thực phẩm thì phải chú ý: . Đối với rau quả thì sự khô ráo lớp biểu bì sẽ phá hủy sự hô hấp và trao đổi nói chung của cơ thể sống làm rau quả mất hết khả năng đề kháng đối với tác dụng VSV. Sự bay hơi ẩm làm cho thịt. thối rau quả. chính vì thế mà rau quả bị héo thì dễ hỏng khi bị ẩm lại.Ổn định và cố định nhiệt độ. bị kìm hãm nhiều hơn.Tăng độ ẩm tương đối của không khí trong phòng cơ thể bằng cách giảm hiệu số nhiệt độ giữa thiết bị làm lạnh và không khí trong khối sản phẩm làm lạnh (ẩm ít ngưng tụ ở dàn ống). .vn .ebook. Còn rau quả sẽ bị nhiễm mùi tanh khó chịu nếu bảo quản chung với cá. 3.1. quả chín. cũng xảy ra tương tự như trong quá trình làm lạnh.. Sau một thời gian thì bề mặt thịt xám đen do quá trình oxy hóa khử mà oxyhemoglobin và oximioglobin bị mất một điện tử mà thành methemoglobin và metmioglobin. độ ẩm trong phòng bảo quản độ ẩm tương đối trong phòng bảo quản thích hợp 90 ÷ 100% đối lưu ít.1. Các quá trình sinh lý hóa xảy ra khi bảo quản lạnh thực phẩm: Cũng tương tự như những biến đổ ở nhiệt độ thấp khi làm lạnh thực phẩm. cá khô ráo không khí trong phòng thay đổi nhiều thì xảy ra sự ngưng tụ ẩm cả bề mặt sản phẩm gây ra nhờn.CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT BẢO QUẢN LẠNH THỰC PHẨM 3. chừng 4 ÷ 6 lần bể tích/ngày. với những tốc độ và cường độ khắc phục phụ thuộc vào nhiều yếu tố xung quanh. 3.2. làm ẩm bề mặt thịt cá và làm úng. Ngoài ra các quá trình sinh lý. Biến đổi vật lý: Trong quá trình bảo quản lạnh luôn luôn có sự bay hơi ẩm từ bề mặt sản phẩm và sự ngưng tụ ẩm ở dàn ống làm lạnh. Đối với thịt (cá) thì không cần đối lưu cưỡng bức không khí.38 - . nhưng nhịp độ và cường độ bé hơn. Đối với rau quả phải thay đổi không khí để rau quả hô hấp.1. Ngoài ra còn có thể có sự hấp thụ mùi lẫn nhau giữa các sản phẩm thực phẩm bảo quản chung: trứng có thể hấp phụ mù cưa rau thơm. bề mặt của thịt đổi màu rõ rệt.

chất lượng cá. Ví dụ: Táo trước khi bảo quản thị độ ngọt Sau khi bảo quản 6 tháng rưỡi 8. tạo mùi thơm đặc trưng và có màu đẹp ngon.3 0.39 ở phòng 70C thì : http://www. thịt càng nhanh hạ phẩm chất..47 = 11. dần dần tạo thành và tích lũy indol.. còn đối với các bảo quản lạnh thì có thể dùng sự biến đổi của chất khí bay hơi để xét toàn bộ tươi. Biến đổi trong sản phẩm từ động vật (thịt.14 = 10.39 - .1. Trong quá trình bảo quản lạnh nói chúng sự biến đổi sinh hóa xảy ra sâu sắc hơn so với trong quá trình làm lạnh. tăng vị ngọt.edu. mecaptan.SH biến động ít) nói chung hàm lượng -SH tăng lên trong quá trình chế biến và bảo quản lạnh). đề cacboxil hóa ..vn . NH3. Vị ngọt của quả phụ thuộc vào tỉ số hàm lượng đường và axit trong quả. 2. Mặt khác khi bảo quản lâu thì quả hô hấp bằng cách tiêu thụ đường saccaro (khi hết đường mono). lúc đầu tạo thành pectin. hư hỏng do quá trình các axit amin bị điamin hóa. Khi chất lượng các giảm mạnh thì có sự oxy hóa để tạo thành nhóm -S-S làm cho hàm lượng nhóm . nên taọ nhiều sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng của sự phân hủy. Ở t0 > 00C và ϕKK cao thì các quá trình sinh hóa trên càng mạnh. họat tính phá hoại của VSV càng cao. và người ta có thể dựa vào hàm lượng của các sản phẩm ấy để xác định “độ tươi”. cá) Những biến đổi trong thịt cá không đi quá giới hạn giai đoạn chín tới. Quả mềm là do phân hủy protopectin ở thành tế bào thực vật cứng thành những chất hòa tan. Biến đổi trong sản phẩm thì thực vật và rau quả: Trong quá trình bảo quản quả tiếp tục chín tới.ebook. chỉ khi bảo quản quá thời hạn cho phép thì có sự phân hủy proten rõ rệt và gây thối rửa. làm tế bào quả mềm. Chẳng hạn đối với thịt trong sản phẩm bảo quản lượng NH3 phải nhỏ hơn 40 mg%. scatol. H2S. Ngoài ra có thể xét nghiệm độ tươi và chất lượng cá theo sự biến đổi của hàm lượng nhóm sunhydrit . xác định chất lượng của thực phẩm khi bảo quản..79 4.5 0. CO2 .SH. quá giới hạn này thì thịt. sau đó pectin tiếp tục bị phân ??? Hinh *** Trong thời kỳ chín tới của quả do sự biến đổi cấu trúc trong tế bào nên men thủy phân được giải phóng ra và nó tác dụng thủy phân tinh bột tạo thành đường sacaro và mono khác tăng độ ngọt của quả. lúc đầu tạo thành những chất hòa tan. Theo nhu cầu hàm lượng và sự biến đổi nhóm -SH trong các loại cá không giống nhau.

ϕKK = 85% trong 4 ngày. 3. http://www. phương pháp làm lạnh và phương pháp bảo quản.2.35 Như vậy quá trình bảo quản làm giảm hàm lượng tuyệt đối của đường và axit.2.2. hay loại dàn ống lạnh dựng ở tường. ϕKK = 85 ÷ 90% và tuần hoàn không khí 4 ÷ 6 lần thể tích/hoạt độ. người ta đưa ra các chế độ bảo quản thích hợp sau: t0 ( C) ϕKK (%) Đối với phủ tạng chỉ cơ thể bảo quản lạnh được 2 ÷ 3 ngày các thức ăn nấu chín đã làm lạnh có thể bảo quản ở t0 = 0 ÷ -40C.edu. fructo (có độ ngọt cao hơn)... Các chế độ bảo quản Chế độ bảo quản thay đổi theo điều kiện. có thể sinh nấm .1m/s. ϕKK = 80% trong vòng 2÷4 ngày. chiếu tia năng lượng lớn . Bảo quản lạnh thịt (gia súc) Nói chung thịt có thể bảo quản được tới 30 ngày ở chế độ t0 = 0 ÷ -10C.2 0.vn .2.2.. Bảo quản ở t0 = 00C. thì có thể kéo dài thời gian bảo quản lâu hơn. treo ở trần. khi nhiệt độ và độ ẩm của không khí lên cao. 3. Phòng bảo quản thịt có thể dùng loại máy làm lạnh không khí. trứng có vỏ cứng bảo vệ bên ngoài nhưng rất dễ bị mất phẩm chất nếu điều kiện bảo quản không được tốt: protein bị dòn cục.ebook. lòng đỏ dính vào vỏ.40 70 76 82 87 92 96 0 4 3 2 1 1 -1 . trên các đường ray vận chuyển. nhưng độ ngọt vẫn tăng. Nếu kết hợp các phương pháp khác như dùng hóa chất. Ở phòng bảo quản thịt trêo trên giá hay móc trên các dàn gỗ. Không cần đối lưu không khí thường xuyên (có thể chỉ dùng đối lưu tự nhiên) với vận tốc iKK = 0. Các loại thịt sấy và bán sấy hay có ướp muối thì có thể bảo quản ở t0 = -4 ÷ 60C. Để tránh đọng ẩm ở bề mặt con thịt và sự bay hơi ẩm quá mạnh. điều này có thể giải thích bằng sự chuyển hóa ngày càng triệt để của đường saccaro (độ ngọt thấp) thành đường khử glucô. 3.ở phòng 20C thì : 5.48 = 16. Bảo quản trứng: Thường chỉ bảo quản trứng gà. Bảo quản lạnh thịt gia cầm: Loại này được đựng trong các hòm thùng bao bì. Tbảo quản = 4 ÷ 10 ngày.3.. tính chất sản phẩm và trang thiết bị. ϕKK = 85 ÷ 90%.1. 3.

Thời gian bảo quản tùy thuộc vào sản phẩm và lượng muối ướp: muối nhạt bảo quản 4 tháng.Trứng cá: trứng cá độ dinh dưỡng cao nên VSV phát triển và phá hoại rất mnhạ. thay đổi không khí.2. muối mặn bảo quản 6 tháng. trứng cá phải được bảo quản trong các hộp nhỏ kín (hộp thủy tinh) để trong các hòm lớn rồi phủ đá bột lên.41 - .) thì kéo dài thêm 5 ÷ 7 ngày nữa. H2O2. .Cá: phỉa được bảo quản ở điều kiện nhiệt độ giống như sau khi đã làm lạnh. xen kẻ với đá vụn (kích thước < 4cm) hay đá bột.50C. Thường xếp cá vào sọt.4.ebook.Cá sấy khói nguộn và cá phơi: bảo quản ở 0 ÷ 20C ϕKK = 75 ÷ 80%. Bảo quản cá và sản phẩm từ cá: .. Nếu có thêm chất sát trùng trong đá (hipoclorit. rất khó chịu được trạng thái “hạn chế sự sống”. Bảo quản rau xanh Trên thế giới. không dập nát thì có thể giữ được 15 ngày. người ta chuyển dần việc bảo quản rau quả tươi đơn thuần sang việc chế biến lạnh sản phẩm rau quả tươi phối hợp các nguyên liệu để có một sản phẩm tổng hợp tùy theo khẩu vị người dùng..edu.5. Khi xuất hàng vào mùa nóng thì phải cho rau quả qua phòng làm ấm đến nhiệt độ thấp hơn không khí ngoài trời chừng 4 ÷ 50C để tránh ngưng tụ ẩm trên bề mặt rau quả. Còn ở nước ta chủ yếu là bảo quản rau quả tươi để cung cấp cho phân xưởng chế biến. nhà ăn. teramish . xếp len các dàn và được bảo quản ở t0 = 00C hay ở trạng thái quá lạnh . Bảo quản cá trong phòng không khí lạnh không đem lại kết quả tốt nên ít khi dùng. . clotetricyclin. trong 2 ÷ 3 tháng. . phòng bảo quản phải có thông gió. cho cửa hàng.20C.2. Ví dụ chuối http://www. ϕKK = 85 ÷ 88% . 3. Nhất thiết phải đảm bảo ổn định nhiệt độ tránh làm ẩm bề mặt sản phẩm dễ hỏng vì loại này háo nước.: t0 = -1 ÷ -30C ϕKK = 85 ÷ 90%.Cá muối: do có mùi đặc biệt nên phải bảo quản riêng bảo quản ở t0 = 0 ÷ -20C ϕKK = 85 ÷ 90%. ϕKK = 75 ÷ 80% T bảo quản = 6 tháng .Đồ hộp cá: bảo quản ở t0 = 0 ÷ -20C.Trứng đựng trong các hòm. thoát nước do đó tan ra tốt. Chế độ. làm lạnh đến trạng thái này chúng khó hồi phục lại chức năng sống khi làm ấm. 3. thỉnh thoảng phải xoay úp thùng đựng trứng xương để lòng đỏ không bị sát vào vỏ. Rau quả vùng nhiệt đới rất kém khả năng chịu lạnh. khách sạn và xuất khẩu.vn . Kho bảo quản cần thông gió tuần hoàn 2 ÷ 4 lần bể tích/hoạt độ. đủ lượng đá. vào cuối thời kỳ bảo quản có thể tăng độ ẩm không khí thêm 2 ÷ 3 % để quả chóng chín tới: dao động nhiệt độ trong phòng bảo quản chỉ cho phép ±0. T bảo quản 6 tháng. Tbq = 4 tháng. Bảo quản cá tươi.

Chế độ bảo quản Phomát chín t0 = 20C. Sữa tươi: Sữa tươi có tính chất tự đề kháng đối với tác dụng của VSV trong một thời gian nhất định.vn . Phomát: Phomát là sản phẩm sản xuất từ protein của sữa.6.5 0÷4 3÷6 ϕKK (%) 80 ÷ 90 90 90 85 85 85 85 85 85 85 80 ÷ 90 75 ÷ 80 75 85 ÷ 90 T bảo quản 3 ÷ 5 tuần 3 tháng 4 tuần 1 ÷ 2 tháng 1 ÷ 2 tháng 1 ÷ 2 tháng 5 ÷ 10 ngày 3 ÷ 10 tuần 4 ÷ 6 tháng 3 ÷ 4 tuần 10 ÷ 14 ngày 1 tháng 1 ÷ 2 tuần 5 ÷ 6 tháng 3.5 ÷ 2 1÷2 14 ÷ 16 11. Tbq = 6 ÷ 12 tháng. ϕKK = 80 ÷ 85%.5 10 4÷7 4 2 ÷ 2.phải bảo quản ở t0≥100C.edu. Phomát tươi phải muối trong thời gian dài ở điều kiện nhiệt độ thấp để cho Phomát chín tới. http://www. Nhưng ở các nhiệt độ khác nhau thì thời gian tự đề kháng của sữa khác nhau. Bơ: Bơ sản xuất từ mỡ sữa. cà chua xanh mà ở t0< 5 ÷ 60C thì không chín tới được nữa mà sượng. c. Sản phẩm Rau muống Cải.ebook.5 ÷ 13.ϕKK = 85 ÷ 90%. Bảo quản sữa và các sản phẩm sữa: a. các loại cam chanh (nhất là chưa chín tới) cần phải bảo quản ở t0 = 2 ÷ 40C. 37 30 25 10 5 0 Nhiệt độ sữa (0C) Thời gian tự đề kháng (h) 2 3 6 24 35 48 Nếu làm lạnh nhanh thì thời hạn tự đề kháng tăng lên. xà lách Cải bắp. Tbq < 4 tháng. Tbq < 12 tháng. t0 = -30C.42 - . tách ra khỏi sữa tươi bằng men đông tụ sữa (renin). bơ được bảo quản ở chế độ lạnh đông t0 = -180C ϕKK = 80 ÷ 85%. súp lơ Bưởi Cam Chanh Chuối chín Chuối xanh Dứa xanh Dứa chín Cà chua xanh Cà chua chín Hành Khoai tây t0 (0C) 5 ÷ 10 3 0÷1 0÷5 0. b. * Chế độ bảo quản một số rau quả tươi.2.

. Sự khác nhau giữa làm lạnh và lạnh đông Ở đây chỉ nêu 1 vài điểm chủ yếu của qúa trình làm lạnh đông khác với làm lạnh thường: .Làm lạnh đông còn để tạo nên tính chất vốn của sản phẩm (đá. kem. (do đá tăng thể tích chừng 10%).Trong môi trường lỏng luôn có sự chuyển động nhiệt (chuyển động Brao) và chuyển động tương hỗ. .. trong tế bào vẫn chưa đóng băng.1. tăng hiệu suất ép rau quả.Trong làm lạnh đông sản phẩm có nhiệt độ thấp hơn 00C (qui định t0 ≤ . Ở đây ta xét ảnh hưởng của nhiệt độ thấp và kích thước mao dẫn đến sự quá lạnh... phụ thuộc vào tốc độ hạ nhiệt độ của môi trường làm lạnh. 4. . . .. nhiệt độ và kích thước ống mao dẫn. có tỉ trọng nhẹ đi. phát triển của VSV. làm trong nước quả .sinh hóa . Pkết hợp = Pđẩy + Pchuyển động nhiệt..Sản phẩm lạnh đông cứng và trắng sáng. . Sự quá lạnh và tác dụng của nó trong quá trình làm lạnh đông * Hiện tượng quá lạnh là hiện tượng khi hạ nhiệt độ dưới 00C mà nước trong sản phẩm. mà tăng cường chuyển động tương hỗ (do tăng lực tác dụng tương hỗ) sẽ làm tăng cường khả năng kết hợp các phân tử với nhau.Để tăng thời gian bảo quản. Cho nên ở nhiệt độ nào đó mà hệ thống chuyển động được cân bằng theo phương trình lực. nhằm đảm bảo cung cấp nguyên liệu thực phẩm cho sản xuất và tiêu dùng.43 - . Ở nhiệt độ thấp chuyển động nhiệt giảm. phụ thuộc vào tính chất nhiệt lý cấu tạo hệ thống keo Protit .vn .Trong làm lạnh đông có sự đóng băng nước. sấy khô . Sự chậm kết tinh nước và chậm xuất tâm kết tinh này lại phụ thuộc vào nồng độ phân tử của dịch bào. 4.60C) nên kìm hãm cả các qúa trình lý .. cho nghiên cứu khoa học. của hệ thống men bản thân sản phẩm.nước của sản phẩm.sinh lý ..Làm lạnh đông còn được xem là 1 giai đoạn chế biến thực phẩm trong kỹ thuật sấy thăng hoa. do đó ngăn cản sự hoạt động. có sự thay đổi tính nhiệt lý của sản phẩm và có cả sự thay đổi cấu trúc tế bảo sản phẩm .2.edu. http://www..hoá học trong sản phẩm.CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KỸ THUẬT LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM * Mục đích: .ebook.) cô đặc.

Thì xuất hiện tâm kết tinh của mạng lưới tinh thể. nguyên liệu đạt độ chín kỹ thuật để có các qúa trình chuyển hóa : Protein http://www.edu. còn đối với dung dịch (đường. người ta thường dùng biện pháp tăng nồng độ phân tử của sản phẩm là biện pháp quyết định nhất vào có hiệu quả nhất. đối với trứng thì tới -110C Nhiều công trình nghiên cứu cho biết nếu t0 > -300C thì kích thước tinh thể phát triển bình thường lớn dần về chiều dài cũng như chiều ngang. nhưng nếu t0 < -300C thì kích thước tinh thể đá chỉ phát triển theo chiều dài và trở thành sợi bao bọc xung quanh tế bào. còn ở lớp trong thì lực hút vào bé nên mạng lưới tinh thể to ra. Và khi tql thấp đến 1 mức nào đó thì chất lỏng sẽ không tạo được tinh thể.vn pectin . chỉ tạo được chất rắn vô định hình (dạng thủy tinh thể) (ở tql < .2 ÷ 0. Lực hút vào giảm dần từ bề mặt chất lỏng vào sâu trong mao dẫn. cá. để tăng Δtql. chất lỏng tăng thể tích cũng không sinh mầm kết tinh được. đối với nước dịch từ thịt gia súc.800C) Ảnh hưởng của tql đến số lượng tinh thể đá tạo thành (λ’) và kích thước của tinh thể đá (V) như sau: Hình *** Trong thực phẩm độ quá lạnh thường không lớn lắm.Ống mao dẫn cùng ảnh hưởng rất lớn đến sự quá lạnh trong ống mao dẫn bao giờ cũng có 2 lực tác dụng lên 1 phần tử chất lỏng: lực hút vào (nén) và lực căng mặt ngoài. lúc này các tinh thể đá không những không phá huỷ cấu trúc mô tế bào của sản phẩm mà còn bảo vệ cho tế bào được nguyên vẹn. nhất loạt và nhiều vô kể. Ở lớp ngoài các phần tử chịu nén ép mạnh hơn nên mạng lưới tinh thể bị co lại. Qua thí nghiệm người ta thấy rằng tql càng thấp thì sự tạo thành mầm tinh thể có chậm. Tăng nồng độ phân tử bằng đường tới thiên nhiên tức là để rau. Trong công nghiệp lạnh đông thực phẩm. Ví dụ ống φ = 1mm thì tql = -5 ÷ -6 và khi φ = 0. Ống mao dẫn càng bé thì Δt quá lạnh càng lớn (nhiệt độ quá lạnh càng thấp). quả. còn lực căng bề mặt ổn định lắp lòng và bề mặt chất lỏng.44 - . đối với sữa -60C. muối) do có lực đẩy lớn (trong dung dịch có các phần tử tích điện cùng dấu) cho nên phương trình lực chỉ cân bằng ở nhiệt độ < 00C .3mm thì tql = -15 ÷ -180C. Đối với nước nguyên chất pt được cân bằng ở 00C. Ở một lớp nào đó của chất lỏng sẽ có sự cân bằng giữa lực hút và lực căng ra làm cho phần tử ổn định. có khả năng tạo thành mạng lưới tinh thể và kết tinh được trong mao dẫn ở lớp ngoài và lớp trong cùng thì không có sự cân bằng 2 lớp tác dụng ấy nên không thể tạo miền tinh thể được.ebook. nhưng khi tạo được thì tạo 1 cách nhanh chóng. lúc đó kích thước tinh thể tạo thành rất bé. chim thì tql ≈ -50C.

.ebook. do đó nhiệt độ đóng băng của phần dịch bào còn lại sẽ tiếp tục hạ thấp. toả ra nhiều ẩn nhiệt đóng băng. giảm giá thành sản phẩm. tẩm các dung dịch. Tăng nồng độ phân tử bằng đường lối nhân tạo như tẩm muối. kết tinh nhanh. Tiếp tục hạ nhiệt độ đến 1 lúc toàn bộ dung dịch biến thành thể rắn (toàn bộ lượng nước trong dung dịch bị đóng băng) nhiệt độ ứng lúc này gọi là nhiệt độ ơtecti (t0e) Độ giảm nhiệt độ cuả dung dịch phụ thuộc vào lượng chất hòa tan trong dung dịch và xác định bằng công thức Rao : θ = ε. c .Gluxit Prôtit đường đường khử các peptit.c ε .edu. * Biểu diễn sự quá lạnh thực phẩm khi lạnh đông như sau: Hình *** Sau khi đạt tql thì các tinh thể đá xuất hiện đồng loạt. Điểm cao nhất trong biểu đồ gọi là điểm đông đặc và sản phẩm ở nhiệt độ ấy 1 lúc để hoàn thành cơ bản qúa trình đóng băng rồi mới tiếp tục giảm nồng độ (khi phần chủ yếu của nước . sinh tố. hiệu quả nhất dòng sóng siêu âm. tăng năng suất thiết bị.. Hình *** Còn trong kỹ thuật sản xuất đá thì ngược lại là tìm mọi biện pháp để nhanh chóng sinh mầm tinh thể. Ta nghiên cứu dung dịch gồm 2 thành phần là nước và chất hòa tan. phụ thuộc vào dung dịch. làm tăng nhiệt độ của sản phẩm. kích thước cộng hưởng chuyển động kết hợp tương hỗ giữa các phân tử để chúng dễ tạo thành mạng lưới tinh thể. khi tăng nồng độ chất hòa tan thì nhiệt độ đóng băng sẽ giảm và ở nồng độ nhất định ?? thì sẽ tạo tinh thể ở nhiệt độ đóng băng ứng với nồng độ này.45 - . tẩm đường. giá trị thương phẩm và khả năng bảo quản. Lượng nước đóng băng Khi hạ thấp nhiệt độ của thực phẩm xuống dưới nhiệt độ đóng băng của dịch bào thì có 1 lượng nước chuyển thành nước đá. rút ngắn thời gian sản xuất đá.3. Khi chỉ có nước (0% chất hòa tan) thì nhiệt độ đóng băng = 00C.vn .Nồng độ phân tử của dung dịch http://www.. vừa hạ thấp tql..đóng băng) 4.nước tự do và liên kết yếu . tẩm các chất chống oxy hóa .Hằng số. vừa tăng được giá trị dinh dưỡng. làm thay đổi nồng độ chất hòa tan trong dịch thực phẩm.

Lượng nước đã đóng băng Gω .Khối lượng chất hòa tan M .edu.4.5 .ebook. * Lượng nước đóng bằng ω là tỉ số giữa lượng nước đá trên toàn bộ lượng nước có trong thực phẩm : ω = Trong đó : Gđ . Nhưng cũng có thể áp dụng được công thức trên như đối với dịch gồm 2 thành phần .Phần tử lượng chất hoà tan [kg] t .Lượng nước chưa đóng băng Đối với các dung dịch không phân ly thì lượng nước kết tinh được tính theo định luật Raoult: ω = 1G ht 1860 . G − G ht Mt Gd Gd + Gω Với : G .vn .Khối lượng của dung dịch Ght . B là hằng số thực nghiệm riêng cho từng loại sản phẩm. Đối với thịt : A = 110. B = 0.Nhiệt độ dung dịch lúc tính [0C. dần dần bị chậm lại và cuối cùng đạt đến trạng thái cân bằng.46 - .31 4. lấy giá trị tuyệt đối] Hình *** Qúa trình đóng băng xảy ra nhanh khi hạ thấp nhiệt độ đến t. Muốn xác định thời gian làm lạnh đông thực phẩm thì phải biết nhiệt độ cuối cùng của sản phẩm.Đối với các dung dịch thực phẩm thì trong dịch gồm rất nhiều thành phần : Vô cơ và hữu cơ. Nhiệt độ trung bình cuối cùng của sản phẩm khi làm lạnh đông Thời gian lạnh đông là 1 chỉ tiêu kinh tế và chỉ tiêu kỹ thuật. Để tính co có nhiều công thức thực nghiệm. http://www. như đối với thịt cá người ta dùng công thức của Heiso Rigốp : ω = 1+ A B lg[t + (1 − t db )] ( t và tđb không kể dấu âm) A.

Nhiệt độ bề mặt của sản phẩm ở cuối qúa trình. vấn đề là phải chọn nhiệt độ nào là đặc trưng cho cả sản phẩm. Nghĩa là : t MC = f (α ) t0 MC Đối với sản phẩm dạng bản.Nhiệt độ ở tâm sản phẩm cuối qúa trình. thường là phải lấy nhiệt độ ở lớp dày trung bình và người ta cho phép lấy nhiệt độ trung bình cuối cùng bằng trung bình số học giữa nhiệt độ ở tâm và nhiệt độ ở bề mặt tTBC = 1 (tTC + tMC) 2 Với : tTBC . nên nhiệt độ đo được chỉ là nhiệt độ gần bề mặt mà thôi. thường có sai số. Nhưng nếu ở trung tâm đạt -180C thì ở bề mặt nhiệt độ rất thấp. vì vậy yêu cầu thao tác < 3 phút. được đo bằng nhiệt kế. tTBC = Với : Bi = δ α (chuẩn số Biô) λ t EC (Bi = 2) + t 0 . Việc xác định tMC rất khó khăn vì ảnh hưởng của vận tốc chuyển vận môi trường. Ta xét các đường biến đổi nhiệt độ của 1 lớp tế bào cách mặt bên ngoài 1 chiều sâu h nào đó theo thời gian khi làm lạnh đông khối aga trong không khí . chưa đạt yêu cầu.vn . còn nếu chỉ đạt -180C ở bề mặt thì nhiệt độ bên trong sản phẩm hãy còn cao. TMC . tMC phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường to. dạng tấm được làm lạnh từ 2 phía thì tTBC có thể tính đúng theo công thức của Rentov.Khoảng cách ngắn nhất từ bề mặt đến tâm (tức 1/2 bề dày của sản phẩm) (m) http://www. Đục lỗ sản phẩm. Bi 2 (Bi +1) δ . Dùng cặp nhiệt điện để kiểm tra tốc độ lạnh đông. Hình *** Đo nhiệt độ thuỷ sản đông lạnh. t lâu.ebook.47 - . và tuỳ thuộc vào hệ số cấp nhiệt α từ bề mặt vật vào môi trường lạnh. Như vậy ở 1 thời điểm đang xét trong sản phẩm ở các độ sâu khác nhau có nhiều nhiệt độ khác nhau.Nhiệt độ trung bình cuối tTC . phần dây để lại trong sản phẩm được nối với máy đo để xem nhiệt độ sản phẩm trong bảo quản và di chuyển.edu. độ ẩm không khí.Theo qui định chung nhiệt độ cuối cùng thích hợp cho sản phẩm làm lạnh đông là -180C.

α .Đối với thịt thì tâm điểm ở lớp giữa đùi thịt.6. .) của sản phẩm đều lấy theo điều kiện ở tTB để tính cân bằng nhiệt.vn .edu. Khi tra các thông số (nhiệt dung C. Thực tế kỹ thuật bao giờ cũng phải lấy nhiệt độ tTBC bằng nhiệt độ trong phòng bảo quản. Plank và Euprianov (Đức) cho rằng Veđ = 1÷3 cm/h là đạt tốc độ lạnh đông nhanh. Ví dụ: Khi làm lạnh đông sản phẩm từ điểm đóng băng t1 = -20C đến tTBC = -200C = t2 thì tra bảng ta có ?? 4. Cho nên vấn đề là phải xác định tTC vì tMC sao cho tTBC bằng tbảo quản Hội nghị các nhà bác học ở lạnh thực phẩm toàn thế giới đã qui định về tâm của sản phẩm làm lạnh đông như sau: .Đối với cá thì tâm điểm ở lớp giữa lưng . Thường người ta chia quá trình lạnh đông của thực phẩm ra làm 3 giai đoạn : .Đối với thùng.Giai đoạn 2 : Đóng băng ở băng điểm tkt = const .c) λ . 4. còn shijov (Liên Xô) thì cho rằng Veđ = 5 ÷ 6 cm/h mới đạt tốc độ lạnh đông nhanh.Giai đoạn 1 : Làm lạnh sản phẩm tới bằng điểm. Nhiệt độ trung bình của sản phẩm trong quá trình làm lạnh đông Trong tính toán nhiệt của qúa trình làm lạnh đông cần phải biết nhiệt độ trung bình của sản phẩm đại diện cho các qúa trình làm lạnh đông sản phẩm từ lúc nhiệt độ bắt đầu kết tinh t1 đến nhiệt độ trung bình cuối cùng của qúa trình làm lạnh đông t2 = tTBC .Hệ số dẫn nhiệt của sản phẩm đá làm lạnh động ở nhiệt độ trung bình giữa bề mặt và trung tâm bản [Kcal/mh0C] Công thức Rewtov dùng tính gần đúng với tất cả các loại sản phẩm có hình dạng khác nhau. sọt. http://www. Tốc độ làm lạnh đông thực phẩm và sự phân bố tinh thể đá 1. . nhiệt hàm i .5. Định nghĩa : Tốc độ làm lạnh đông sản phẩm là tỉ số giữa chiều dày x của lớp sản phẩm đã làm lạnh đông với thời gian t để tạo ra lớp ấy : vlđ = x [m/h] t Về tốc độ lạnh đông sao cho thích hợp nhất thì có nhiều ý kiến của nhiều trường phái khác nhau.Giai đoạn 3 : Kết thúc quá trình đóng băng và tiếp tục làm lạnh đông bổ sung tới nhiệt độ cần thiết để bảo quản lạnh đông.48 - ..ebook. Nhiệt độ trung bình tTB này người ta đã tính sẵn cho theo bảng..Hệ số cấp nhiệt khi làm lạnh đông (Kcal/m2h. qủa thì tâm là tâm điểm hình học.

4. Để đơn giản hoá trong tính toán ta qui ước : . Ngày nay một số nước đã dùng tốc độ lạnh đông làm chỉ tiêu đánh giá chất lượng của sản phẩm thuộc loại lạnh đông chậm. làm lạnh đông chậm có thể tạo nên những lớp đá dày 1mm nên dễ làm tan vỡ tế bào biến đổi cấu trúc sợi cơ. Khi làm lạnh đông chậm thì càng thấy rõ sự biến đổi cấu trúc tế bào.Nếu tăng vlđ thì giai đoạn 2 rút ngắn lại. sự tạo thành các lớp đá.. Khi ban đầu kết tinh thì lớp nước ở bề mặt tạo đá trước sẽ làm mất khả năng quá lnạh phần trong sâu của sản phẩm. để đạt tiêu chuẩn lạnh đông cực nhanh thì vlđ > 15cm/h.ebook.Nước đóng băng ở điều kiện nhiệt độ không đổi và không có qúa lạnh khi làm lạnh đông. thấy rõ sự phân bố lại nước.Nhiệt dung của phần sản phẩm đã đông bằng 0 .7.Hệ số toả nhiệt α trong qúa trình lạnh đông là const . kéo dài trong suốt thời gian và khắp lớp đá đóng băng vẫn tiếp tục giảm nhiệt độ. do nước đóng băng nên nồng độ trong lớp bề mặt tăng lên. http://www. lạnh đông nahnh hay lạnh đông cực nhanh. Trong thời gian t sản phẩm được làm lạnh đông 1 lớp x .vn . * Tính chất đặc trưng của sự phân bố nhiệt độ theo bề dày sản phẩm gây ra 1 loạt những hậu quả thực tế vẫn quan trọng (rõ ràng nhất là khi làm lạnh đông chậm tức là tốc độ thoát nhiệt kém). Tuỳ theo độ dịch chuyển “lớp phân giới” (hay còn gọi là “mặt phân giới” tức là một ranh giới giữa phần đã lạnh đông với phần chưa lạnh đông) vào trung tâm sản phẩm mà hiện tượng ấy tuần tự diễn ra ở tất cả các lớp sản phẩm ở trong sâu. Ở thị trường quốc tế người ta hầu như đang tạm công nhân tiêu chuẩn lạnh đông nhanh của thực phẩm phải tương ứng với vlđ = 1÷3cm/h.tức tốc độ dịch chuyển của lớp phân giới về tâm bé hơn tốc độ khuyếch tán thì phần nước tự do sẽ được dịch chuyển theo hướng ra bề mặt sản phẩm (dương tính). vùng đá . gây nên sự khuếch tán ẩm trong lớp sản phẩm. .edu. làm lạnh đông cực nhanh thì rút ngắn nhanh đến mức có thể mất hẳn giai đoạn 2. nước chuyển từ phía trong ra bề mặt. Thời gian làm lạnh đông * Ta tính thời gian làm lạnh đông (từ 2 phía) bản phẳng (tấm) dày δ = 2R. . Như vậy tốc độ làm lạnh đông của mô sinh vật là đặc trưng sự phân bố lại nước đã đóng băng không chỉ giữa bên trong tế bào và ở gian bào mà còn phân bố lại theo chiều sâu của sản phẩm lạnh đông.49 - . như vậy chất tan sẽ dịch chuyển dần trong từng sản phẩm.. Trường hợp tốc độ dẫn nhiệt không lớn lắm .. Đối với thực phẩm nói chung độ dẫn nhiệt không lớn nên tốc độ trao đổi nhiệt giảm mạnh theo chiều sâu của sản phẩm làm lạnh đông (tính từ bề mặt) do đó sự phân bố tinh thể đá ở các lứop càng sâu thì càng không đều.Tất cả các điểm của thực phẩm khi đưa vào làm lạnh đông thì đã được làm lạnh đến điểm đóng băng cực dịch báo.

Hế số cấp nhiệt của môi trường truyền lạnh (Kcal/mh0C) (1) và (2) suy ra : q' ζ Fdx = 1 x 1 + λ ε 1 x 1 + λ ε F (tđb . λ = λlđ x=R q' ζ ⎛ x 1 ⎞ ⎜ + ⎟ dx t db − t 0 ⎝ λ α ⎠ q ' ζx ⎛ x 1 ⎞ + ⎟ ⎜ t db − t 0 ⎝ 2λ α ⎠ (Và vì làm lạnh đông 2 phía nên tlđ = ⇒ t= t ) 2 q ld ζR ⎛ R 1⎞ ⎜ + ⎟ t db − t 0 ⎜ 2λ ld α ⎟ ⎝ ⎠ * Đối với hình trụ : Tương tự ta có : http://www. dQ = KF Δt d t = Với : λ . Hình *** dQ = q’ζ Fdx (1) Với : q’ .50 - .Khối lượng riêng của sản phẩm F .vn .ebook.Nhiệt đóng băng của 1kg sản phẩm (Kcal/kg) ρ .Nếu thu 1 lượng nhiệt dQ thì sẽ có 1 lớp dọc sản phẩm được làm lạnh đông thêm .edu.t0) dt (2) F (tđb .Hệ số dẫn nhiệt của sản phẩm (Kcal/mh0C) α .Chiều dày của lớp được làm lạnh đông thêm dQ được truyền ra môi trường xung quanh qua các lớp sản phẩm.t0) dt ⇒ dt = ⇒ t= Thay q’ = qlđ .Tiết diện của lớp làm lạnh đông Dx .

còn gây ra những tác dụng cơ học giữa những tinh thể đá có cạnh sắc với nhau với áp suát lớn.8. Vì vậy ngày nay người ta không dùng phương pháp lạnh đông chậm để kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm. Qúa trình đóng băng tinh thể khi làm lạnh đông chậm trong trường hợp này lại có lợi vì có tác dụng phá huỷ http://www. 4.ebook. phá rách màng tế bào.Chiều dày lớp bao bì. làm tiêu nguyên sinh chất tế bào. cho nên khi tan giá thì dịch bào trong sản phẩm bị chảy ra ngoài (do màng tế bào rách) làm sản phẩm giảm giá trị dinh dưỡng. Phương pháp lạnh đông chậm.Hệ số phụ thuộc kích thước bề mặt của sản phẩm. Số tinh thể đá hình thành trong gian bào rất ít nên có kích thước lớn. Gần ngoài vỏ tế bào thì lạnh hơn bên trong lòng nguyên sinh chất nên nhiều khi nước đi ra chưa khỏi tế bào đã gặp đủ độ lạnh và thành tinh thể ở ngay phía trong màng tế bào. Ngoài ra còn sự mất cân bằng về nhiệt độ ngay trong 1 tế bào khi làm lạnh đông. P . phá huy cấu trúc mô tế bào của sản phẩm. khả năng thoát ẩn nhiệt đóng băng của sản phẩm.1. 0kk < 1m/s nên thời gian lạnh đông thường kéo dài từ 15-20h tuỳ kích thước và chủng loại sản phẩm. Tuy nhiên phương pháp lạnh đông chậm vẫn được ứng dụng trong bảo quản 1 số rau quả dự trữ cho chế biến nước rau quả sau này và ứng dụng để làm trong các hỗn hợp thực phẩm ở dạng huyền phù.tT = q ld ζR T 2Δt ⎛ RT 1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ 2λ + α ⎟ Δ ⎠ ⎝ ld ⎛ RT 1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ 2λ + α ⎟ ⎠ ⎝ ld * Đối với hình cầu : Tc = q ld ζR C 2Δt * Khi làm lạnh đông các sản phẩm có bao bì : t= Với : R. ⎛1 q ld ζ δ ⎡ δ δ ⎞⎤ + P ⎜ + ∑ BB ⎟⎥ ⎢R ⎜α Δt ⎣ λ ld λ BB ⎟⎦ ⎝ ⎠ 4.vn .250C.edu. λ BB .8. Do xuất hiện tinh thể đá bên trong lẫn bên ngoài với kích thước lớn nên ngoài tác dụng phá vỡ hệ thống keo do mất nước. Trong lạnh đông chậm thì nhiệt độ không khí > .Hệ số dẫn nhiệt bao bì. Các phương pháp làm lạnh đông thực phẩm Cách phân chia phương pháp làm lạnh đông nhanh hay chậm dựa trên cơ sở sự tạo thành tinh thể đá trong sản phẩm. khả năng tạo được t0ql cho sản phẩm. và liên quan chặt chẽ đến nhiệt độ quá lạnh. δBB . dễ nhiễm trùng và có khi giảm đến 50% giá trị thương phẩm so với sản phẩm tươi sống.51 - .

nhất là khi xảy ra sự đóng băng đồng loạt 1 khối lượng nước lớn: Nước tự do và nước liên kết yếu. 4. Môi trường làm lạnh đông nhanh thường là không khí hoặc các chất lỏng. làm mềm . táo qua lạnh đông chậm và bảo quản ở -14 ÷ 180C đem ép lấy nước thì hiệu suất tăng đến 150% so với ép nho táo tươi. + Nhiệt độ của môi trường truyền lạnh phải thấp hơn -350C + Vận tốc đối lưu của môi trường khí = 3÷5 m/s.cấu trúc tế bào. * Ưu điểm: của phương pháp làm lạnh đông nhanh so với lạnh đông chậm (không kể những lúc bắt buột phải dùng lạnh đông chậm) http://www.8. mô tế bào dễ thấm hút hơn và mềm nhuyễn hơn. Các chất lỏng thường là dung dịch hỗn hợp của nhiều muối để t0đb của dung dịch càng thấp càng tốt. Chế độ lạnh đông nhanh. nhằm rút ngắn thời gian làm lạnh đông.vn . các tinh thể đá bé và nhiều sẽ ít gây tác dụng cơ học đối với nguyên sinh chất và màng tế bào.ebook. lắng.. hạn chế sự tạo thành những tinh thể đá to ở gian bào và hạn chế sự chuyển dịch của nước trong tế bào và gian bào mà tạo nhiều tinh thể đá bé ở ngay trong các tế bào. nhiều nước. ngâm tẩm. Tất cả các điều kiện trên nhằm bảo đảm cho qúa trình đá tốc độ lạnh đông nhanh và kịp thời. tách nước. lọc. sấy.2. Môi trường không khí tuy có hệ số truyền nhiệt bé và dễ làm cho sản phẩm bị rỉ hóa cũng như dễ bị hao hụt khối lượng nhưng tiện lợi nên được sử dụng phổ biến. cấu trúc hệ thống keo. Ví dụ: Nho. Như vậy áp udngj phương pháp làm lạnh đông chậm chỉ đạt hiệu quả tốt trongtrh vừa cần bảo quản nguyên liệu hoạt bán thành phẩm với thời gian lâu để kéo dài được thời vụ chếbiến mà vừa cần tăng chất lượng cho 1 số sản phẩm chế biến sau này. Cũng do tác dụng phá huỷ cấu trúc của hệ thống tế bào như thế cho nên rau quả đã lạnh đông chậm thì các khâu chế biến tiếp theo như làm trong. Nhược điểm của môi trường lỏng là gây bẩn và hỏng rỉ thiết bị. của môi trường lỏng ?? = 1m/s + Kích thước sản phẩm phải nhỏ + Nhiệt độ quá lạnh của sản phẩm phải thấp t0ql ≤ -60C (tức là cần tăng nồng độ phần tử của sản phẩm) + Qúa trình đóng băng sản phẩm phải xảy ra cùng lúc trong tế bào và ngoài gian bào để hạn chế sự chuyển nước từ trong tế bào ra gian bào. đồng thời nước muối thấm vào sản phẩm làm ảnh hưởng đến phẩm chất cũng như ngoại hình của sản phẩm. nên khi ép nước rau quả sẽ cho năng suất và hiệu suất cao. Khi làm lạnh đông nhanh qúa trình thoát nhiệt từ sản phẩm được tăng cường. sẽ đạt hiệu quả cao vì tách được nhiều dung dịch..52 - . Phương pháp lạnh đông nhanh (Lạnh đông đột ngột hay cấp đông).edu.

Khi lạnh đông tức thời do thoát nhiệt đều và rất nhanh nên hạn chế rất mạnh sự chuyển nước trong tế bào ra ngoài gian bào.53 - . http://www.5 ÷ 2 lần. Sản phẩm cần phải có độ quá lạnh Δt?? lớn (tql thấp) bằng cách tăng nồng độ phân tử (vì Δtql = 1. để tạo tành nhiều tinh thể bé trong tế bào. from lỏng và các khí hoá lỏng khác. thành phần vitamin.Giảm thời gian lạnh đông xuống 3 ÷ 4 lần.8.vn .84n) Ngày nay kỹ thuật lạnh tiên tiến cho phép làm lạnh đông cực nhanh với thời gian chỉ trong khoảng 5 ÷ 10 phút tức là chỉ bằng khoảng 1/60 thời gian lạnh đông nhanh. .Bảo đảm khá tốt những đặc tính của thực phẩm.ebook. vì vẫn ít nước chuyển qua màng tế bào để đóng băng kết tinh ở gian bào nên khi làm tan giá chậm nó trở lại tế bào. và ở thành phố HCM có máy lạnh đông cực nhanh bằng nitơ lỏng IQF (n/m liên hợp) * Biểu đồ nhiệt độ của sản phẩm trong qúa trình làm lạnh đông ở biểu đồ (a) có đoạn ngày và cong lên chứng tỏ mức độ làm lạnh đông không đều và không kịp thời. . Ở Việt Nam ta cũng đã tiến hành thí nghiệm lạnh đông cực nhanh chuối. hạn chế sự tạo thành tinh thể đá to ở gian bào.3. dứa trong nitơ lỏng. tính chất mùi vị và độ dinh dưỡng của thực phẩm ban đầu.edu. làm tế bào sống lại được. Phương pháp lạnh đông cực nhanh (lạnh đông siêu nhanh hay lạnh đông tức thời)..1960C + Nitơ lỏng gần như khí trơ nên hạn chế được qúa trình oxy hóa sản phẩm. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu này chỉ trong môi trường lỏng : CO2 lỏng. . không phá vỡ cấu trúc nguyên sinh Như vậy muốn làm lạnh đông tức thời phải đảm bảo các điều kiện là cần có ngay và rất nhiều tâm kết tinh. Thường người ta dùng nitơ lỏng vì có nhiều ưu việt: + Nitơ lỏng bay hơi ở áp suất thường cho nhiệt độ rất thấp . Vì thế hiện nay ở một số nước có kỹ thuật tiên tiến lượng sản phẩm lạnh đông cực nhanh đã chiếm tỉ số khoảng 50% trong số sản phẩm lạnh đông nói chung.Hạn chế tổn hao khối lượng đi 1. đồng thời kích thước sản phẩm bé để có bề mặt riêng lớn. + Lạnh đông cực nhanh như sản phẩm trong nitơ lỏng hạn chế được nhiều VSV hơn so với các phương pháp khác. tăng điều kiện vệ sinh. 4.Tăng cường được tính chất mặt ngoài của sản phẩm. Sản phẩm lạnh đông cực nhanh bảo đảm hầu như nguyên vẹn phẩm chất tươi sống của nguyên liệu ban đầu.Tăng cường xuất sản phẩm làm lạnh đông ?? 2÷ 3 lần trên cùng một diện tích. nitơ lỏng. Do tốc độ lạnh đông nhanh như vậy cho nên tăng được năng suất bằng bốn năm chục lần và giảm được hao hụt khối lượng sản phẩm đến 3 ÷ 4 lần. .

C [Kcal/ kg0C] Gọi Clđ . Những biến đổi của thực phẩm làm lạnh đông 4.25 + 0. Hình *** 4.Lý học . sau đó có qúa trình thăng hoa nước đá. protit. Những biến đổi nhiệt . gây tác hại về cơ học cho màng tế bào. nước mới tan ấy lại bám vào kết tinh lên mầm tinh thể khác tạo những tinh thể lớn hơn.52 Kcal/kg0C ϕ .edu.vn . Biến đổi lý học : Trong qúa trình làm lạnh đông.Lượng nước đóng băng ở nhiệt độ đã biết của 1 kg sản phẩm http://www. chứng tỏ vẫn còn nhược điểm như ở biểu đồ (a) nhưng mức độ nhỏ hơn nhiều. Ngoài ra. do vậy khi ấy sẽ có 1 số tinh thể sữa mới tạo thành bị tan ra. Nếu nhập sản phẩm còn ướt lên bề mặt. 2.) nhưng thường thường c’ = 0.. Ở biểu đồ (b) đặc trưng cho qúa trình lạnh đông nhanh. do nước đóng băng ở lớp bề mặt sản phẩm nên có sự biến màu do hiệu ứng quang học nhờ tinh thể đá khúc xạ ánh sáng (biến màu giả tạo) và mất một phần mùi vị. nước tách ra độc lập ở dạng những tinh thể đá. trường hợp này chỉ có ở lạnh đông cực nhanh. c’’ = 1Kcal/kg0C c’ »’ .9.54 - .9.ϕω) + c’’’ ϕω Trong đó : c’ .Nhiệt dung sản phẩm làm lạnh đông . Ta có : Clđ = c’ (1 + ϕ) + c’’ (ϕ .Hàm lượng nước trong sản phẩm ω . lớp bề mặt trở nên cứng dai.35 kcal/kg0C c’’ . ở biểu đồ này vẫn có đoạn cong ít.. khi làm lạnh đông dùng đóng băng lại. lipit.1. 1.Nhiệt dung của nước đá . thể tích tăng một ít do đó khối lượng riêng giảm. Biến đổi nhiệt dung. c’’ = 0. chứng tỏ qúa trình lạnh đông xảy ra rất nhanh và rất kịp thời.Nhiệt dung của chất khô. Hiệu số giữa nhiệt độ bề mặt bay hơi và không khí xung quanh càng lớn thì qúa trình bốc ẩm càng mạnh gây tổn hao khối lượng càng lớn. Ở biểu đồ (c) hoàn toàn khong có đoạn gãy.lúc này tốc độ thoát nhiệt khỏi sản phẩm không kịp với tốc độ sinh ra nhiệt do sự tạo thành một loạt những tinh thể đầu tiên sau khi đạt t0ql.ebook. Ẩm bốc lên từ bề mặt sản phẩm vào không khí xung quanh. làm giảm mất số lượng tinh thể. làm cho sản phẩm trở nên rắn.Nhiệt dung của nước đá . có thể tính cụ thể tuỳ thành phần cấu tạo (gồm gluxit.

Nhiệt dung của sản phẩm ở trạng thái lạnh (trên điểm đóng băng) là : c0 = c’(1 . ϕ . r . ϕ .Lượng nước đóng băng ở nhiệt độ nhất định.ω1) . Biến đổi độ dẫn nhiệt: λ [Kcal/m h0C] Độ dẫn nhiệt của sản phẩm đã làm lạnh đông λlđ được tính.ϕω .55 Kcal/0C Với ω2 .edu. ω [Kcal/m h0C] http://www.ϕω) + λ’’’ . ϕ .ω1 : Hiệu số lượng nước đóng băng trong sản phẩm khi biên thiên .ω1) .vn . Nhiệt tạo thành đá do G kg sản phẩm khi biến thiên nhiệt độ rất bé tạo nên dw nước đá như sau: dQω = G . ϕ . Như vậy nhiệt dung toàn phần của sản phẩm là : Cω = clđ + qω = clđ + (ω2 .ϕ) + c’’ϕ Do đó : tlđ = c0 . vì vùng ấy sự tạo thành nước đá mạnh nhất.ebook. r nhiệt độ 10C r .(c’’ . r Cω : cực đại lúc mới bắt đầu qúa trình làm lạnh đông vì khi đó độ giảm nhiệt độ từ tđb còn bé.ϕ) + λ’’ (ϕ . λlđ = λ’ (1 . và khi đó ω = 0 do đó clđ = ω Và vào lúc tất cả nước đã đóng băng (ở điểm ơtecti) ta có ?? Δω = 0 ⇒ qω = 0 và clđ = 0ω 3.ẩn nhiệt chuyển pha của nước r = 80 Kcal/kg.ϕω . ϕ .c’’’) ϕω Hình *** Công thức này chưa kể gì đến nhiệt toả ra do qúa trình tạo đá.Lượng nước chưa đóng băng Như vậy khi làm lạnh đông xong nhiệt dung sản phẩm giảm vì nước phần lớn chuyển thành đá và c’’ > c’’’ . dw Kcal/0C Tính dưới dạng nhiệt dung: nhiệt toả ra trên 1 đơn vị sản phẩm khi biến thiên nhiệt độ 10C qω = (ω2 . Trong thực tế khi làm lạnh đông nhiệt cần phải thoát ra từ sản phẩm bao gồm nhiệt để hạ nhiệt độ làm lạnh sản phẩm là Clđ và nhiệt do tạo thành nước đá qω trong 1 kg sản phẩm mà qω lại phụ thuộc vào nhiệt độ.

Với : λ’ .edu.Độ dẫn nhiệt của sản phẩm ở nhiệt độ kết tinh của dịch bào .vn .22 Kcal/m h0C λ’’ .95 Kcal/m h0C Độ dẫn nhiệt của nước đá λ’’’ lớn hơn độ dẫn nhiệt của nước λ’’ cho nên trong qúa trình đóng băng độ dẫn nhiệt của sản phẩm đã lạnh đông λlđ tăng dần khi càng giảm nhiệt độ .Hệ só dẫn nhiệt của chất khô.48 Kcal/m h0C λ’’’ . δ λ ld c ld .Độ dẫn nhiệt của nước λ’’ = 0. Ta có : alđ = và aω = λω cω .ebook. A. thường λ’ = 0. δ [m2/h ] [m2/h ] Trong qúa trình lạnh đông λlđ tăng dần. Biến đổi hệ số dẫn nhiệt độ. Công thức thực nghiệm : alđ = a0 + Ar Br 1+ lg[t + (1 = t db )] Hình*** Với a0 là hệ số dẫn nhiệt độ của sản phẩm trước khi tạo tinh thể đá và a0 = λ0 c0δ http://www. clđ lại giảm dần nên alđ tăng liên tục.56 - . Hình *** Ngoài ra ta có: λlđ = λ0 + Ar Br 1+ lg[t + (1 = t AB )] Với : r0 .hằng số thực nghiệm. B . 4.Độ dẫn nhiệt của nước đá λ’” = 1.

Làm lạnh đông sản phẩm theo kiểu gián tiếp.6% do sự giản nở thể tích của nước tạo thành đá. tức là sản phẩm được bao gói sẵn trong giấy bóng. sẽ kéo theo sự giảm phẩm chất rất nhiều như: Khô héo. Nhiệt độ càng thấp và tốc độ làm lạnh đông càng nhanh thì càng có nhiều tế bào còn nguyên và sống được. đen bề mặt . nhất là các qúa trình phân huỷ protit. tạo nên sự mất cân bằng các qúa trình trao đổi chất trong tế bào sản phẩm thực phẩm.10. Trong điều kiện nhiệt độ thấp của qúa trình làm lạnh đông. 4. Sự thay đổi này không lớn lắm so với biến đổi của λlđ và clđ . gluxit .. δ giảm chừng 5 . Các biện pháp hạn chế hao hụt khối lượng trong lạnh đông và trữ đông Trong lạnh đông và trữ đông thực phẩm vẫn xảy ra nhiều biến đổi không lợi cho sản phẩm. a tăng. những biến đổi sinh thái của thực phẩm được hạn chế rất nhiều so với qúa trình làm lạnh thường. quả.57 - . Biến đổi quan trọng nhất là sự hao hụt khối lượng do bay hơi.edu. Nói chung những biến đổi sinh hóa trong thực phẩm khi làm lạnh đông còn tiếp tục xảy ra suốt qúa trình bảo quản lạnh đông về sau. và các qúa trình tạo thành sản phẩm phân huỷ của chất bay hơi càng về sau mới rõ nét. Do qúa trình đóng băng của nước các phản ứng sinh hoá nói chung bị kìm hãm mạnh với mức độ khác nhau. nhưng thực tế sự truyền nhiệt ở giai đoạn sau vẫn khó khăn hơn.40C (nói rõ ở cơ chế tách nước đóng băng) Các hoạt động enzim của bản thân rau.. Mặt khác tốc độ và cường độ các qúa trình ấy phụ thuộc rất nhiều vào trạng thái của sản phẩm trước khi làm lạnh đông. thịt cá cũng giảm nhưng không đình chỉ hẳn được: như men lipaza không mất hoạt tính cả ở -350C và phản ứng phân huỷ glucogen do men thuỷ phân vẫn xảy ra với tốc độ đáng kể (không thấy hiện tượng phân huỷ men ngay ở -790C). để tránh tiếp xúc với không khí nên hạn chế được hao http://www. mà truyền nhiệt bằng đối lưu rất quan trọng trong môi trường lỏng và khí. Những biến đổi sinh hóa.vn ..2. cá.9... Đó là vì khi nước đóng băng có tăng λ thật. sự biến đổi protit rõ nhất là khi làm lạnh đông chậm trong khoảng nhiệt độ từ t0đb ÷ .δ . có khi còn tăng hoạt tính sau khi được tan giá và làm ấm.ebook. Nhiều loại men khi làm lạnh đông không bị mất hoạt tính. Trong sản phẩm đã lạnh đông sự truyền nhiệt kém vì chỉ còn mỗi một khả năng truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt.Khối lượng riêng của sản phẩm đã lạnh đông. Chính sự mất cân bằng giữa các qúa trình sinh hoá xảy ra mạnh nhất ở khoảng nhiệt độ tạo thành khối lượng nước đá chủ yếu. 4. do đó khi tính alđ ta lấy nó theo nhiệt độ alđ = f (t0) Tóm lại. ta thấy trong qúa trình làm lạnh đông thì λ tăng.. trong VSV. lipit. Vì vậy cần áp dụng các biện pháp hạn chế hao hụt khối lượng như sau: . nhưng lại mất khả năng truyền nhiệt bằng đường lối đối lưu. là khoảng -2 ÷-200C và cũng chính nó có tác dụng làm biến tính 1 phần protit của thịt. túi nhựa .

Thịt được làm đông lạnh ở trong các buồng lạnh đông hoặc các hầm (tunen) lạnh đông.Kỹ thuật làm lạnh đông một số thực phẩm 4.Một số sản phẩm sau khi lạnh đông xong được tráng bằng để tạo một lớp vỏ mỏng bằng nước đá. vừa giảm hao hụt khối lượng do tlđ ngắn.58 0 .11. ngoài ra thịt còn được làm lạnh đông ở dạng khối. http://www. Tổn hao khối lượng thịt trong qúa trình lạnh đông cho phép từ 0. Có 2 phương pháp lạnh đông thịt + Làm lạnh đông 2 pha: Thịt nóng được làm lượng để hạ nhiệt độ của nó đến +4 C sau đó mới đưa vào thiết bị lạnh đông. vừa đạt năng suất cao.6% phụ thuộc chất lượng loại thịt. xuất nhập kho vừa tăng năng suất làm lạnh lại vừa giảm hao hụt khối lượng từ 3% xuống 2%. Nếu trữ đông qua 4 tháng ở -80C thì ΔG = 2.vn .Làm lạnh đông 1 pha.22% -180C thì ΔG = 1. 1/2 hay nguyên con được treo bằng các móc đặc biệt có bánh xe chuyển động trên các đường ray. .edu. Trước kia một số sản phẩm nhất là thịt trước khi làm lạnh đông phải qua khâu làm lạnh. .1% 4. ngăn cách sự tiếp xúc sản phẩm với không khí. điều kiện kỹ thuật và phương pháp lạnh đông. thịt heo ở dạng 1/2 và heo sữa. . Biện pháp này còn hạn chế được ôxy hóa sản phẩm.6 ÷ 2. .47% -120C thì ΔG = 1. Thịt ở dạng 1/4.1 Lạnh đông thịt và sản phẩm thịt gia súc. philê và miếng vụn.Sản phẩm lạnh đông xong đưa vào kho trữ đông cần phải xếp thật chặt để hạn chế hao hụt khối lượng. Như vậy tuy chất lượng có hơn vì qua qúa trình ?? hóa học.ebook. Thịt bò.Trữ đông ở nhiệt độ thấp cũng hạn chế được hao hụt khối lượng. Ngày nay người ta áp dụng phương pháp lạnh đông thịt 1 pha (bỏ qua khâu làm lạnh) vừa hạ chi phí chế biến.Làm lạnh đông cực nhanh. hạn chế mức ô nhiễm VSV và đáp ứng được yêu cầu văn minh thương nghiệp. nhưng chi phí cho chế biến tăng và hao tốn khối lượng lớn. trâu ở dạng 1/4. .11. Nhờ vậy mà việc bốc xếp và vận chuyển thịt được nhẹ nhàng và có thể tự động hoá Nhiệt độ không khí trong phòng -350C ÷ -400C Tốc độ đối lưu không khí 3 ÷ 5 m/s Nhiệt độ trong đùi dày hay ở tâm của khối thịt đạt -8 ÷-120C thì qúa trình lạnh đông kết thúc. cừu ở dạng nguyên con.hụt khối lượng.

Nhanh 37 37 37 -8 -8 -8 -23 -30 -35 0.edu.60 1. sau khi giết mổ nhằm bảo vệ thịt khỏi bị phân huỷ glycogen và Ati.59 - . đưa vào thiết bị lạnh đông ngay. Các nhà công nghệ đòi hỏi thực hiện qúa trình làm lạnh đông phải nhanh và kết thúc trước khi bắt đầu giai đoạn tê công của thịt.35 2.+ Làm lạnh đông một pha: Thịt sau khi ra lò mổ còn nóng.82 1.Nhanh .1 ÷ 0. Nhiệt độ của thịt Phương pháp lạnh đông Ban đầu Cuối Nhiệt độ (0C) Tốc độ chuyển động(m/s) Thời gian lạnh đông (h) Tổn hao tự nhiên khối lượng % . Do đó cần phải làm lạnh đông nhanh thịt tươi với tốc độ phát triển lớp đóng băng khoảng 5-6cm/h.5 ÷ 0. ở đó thịt được làm lạnh đông đến nhiệt độ nhỏ hơn -80C Lạnh đông 1 pha có nhiều ưu điểm hơn so với lạnh đông 2 pha.2 3÷4 36 24 20 1. . điều này chỉ có thể thực hiện trong môi trường lỏng tức là làm lạnh đông bằng phương pháp tiếp xúc.Chi phí lạnh và diện tích phòng lạnh cũng giảm.Tổng thời gian của qúa trình giảm .2 0.20 4 4 4 -8 -8 -8 -18 -23 -35 0. http://www.58 2. tuy nhiên cho tới nay phương pháp này chưa áp dụng rộng rãi vì những khó khăn về mặt kỹ thuật cũng như giá thành sản xuất N2 lỏng.5 ÷ 0. Ngoài ra ở nhiệt độ sôi của N2 lỏng trong không khí thường là -1970C thì thịt được làm lạnh đông đến -40 ÷ 500C. Rewtow đề nghị làm lạnh đông thịt trong N2 lỏng. Ta xét ảnh hưởng của các phương pháp làm lạnh đông đến thời gian lạnh đông và tổn hao khối lượng đối với thịt bò .vn .Lạnh đông 2 pha + Chậm + Tăng cường .ebook.20 Đối với thịt lợn 1/2 con thời gian lạnh đông bằng 80%.8 3÷4 40 26 16 2. lớp bề mặt thịt bị làm quá lạnh và gây nên những vét nứt ở bề mặt.Lạnh đông 2 pha + Chậm + Tăng cường .1 ÷ 0.Tổn hao khối lượng giảm nhiều (30 ÷ 45%) . Đối với thịt cừu nguyên con thời gian lạnh đông bằng 60%. 1/2 con.2 0.

gan.Ở Bungari người ta thực hiện quy trình làm lạnh đông theo chương trình từng giai đoạn. mực... 1. theo số liệu của liên hiệp quốc và FAO nghiên cứu cho thấy trữ lượng hải sản của ta đạt tới khoảng 10 triệu tấn bao gồm cá tầng trên. các loại tôm. Ban đầu thịt tươi được làm lạnh nhanh và làm lạnh đông trong 1 phòng lạnh có bề mặt bức xạ nhiệt lớn và đối lưu tự nhiên không khí. 4.. Để đạt tiêu chuẩn lạnh đông nhanh cần phải lạnh đông với thời gian không quá 8h..3 ÷ 0. Trữ lượng hải sải của ta rất lớn.200 kg thịt/ m2. t0kk =-400C nên tlđ các sản phẩm trên < 60 phút.2.. thận . vkk =-4 ÷ 6 m/s .300C . các sản phẩm từ thịt như patê. Chế độ công nghệ và các trang thiết bị để làm lạnh đông thịt gia cầm cũng giống như ở làm lạnh đông thịt gia súc.ebook. Lạnh đông thuỷ sản. 4. lúc này còn thịt được bao bọc bằng các màng chất dẻo. Vì vậy chúng ta phấn đấu xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản lạnh đông với tỉ lệ lớn như NQ IV đã đề ra “ Ngành hải sản phải sớm trở thành 1 ngành sản xuất những mặt hàng xuất khẩu chủ lực. được lạnh đông bằng cách xếp vào các khay nhôm hoặc thép không rỉ. chẳng những đảm bảo nhập khẩu đủ các phương tiện hiện đại hóa ngành mình. dămbông. Chế biến lạnh đông các loại cá: http://www. Chế độ lạnh đông: t0kk =. Hiện nay đã áp dụng thiết bị lạnh đông kiểu băng chuyền liên tục. Ngày nay 1 số nước đã áp dụng phương pháp làm lạnh đông thịt gia cầm trong môi trường lỏng. vịt ) = 8 ÷ 10 h tlđ (ngỗng. Vùng biển nước ta nằm trong vùng có nhiều chỗ gặp nhau của các dòng nước và có khí hậu nhiệt đới nên có nhiều hải sản quý. rồi qúa trình làm lạnh đông lại tiếp tục thực hiện ở điều kiện đối lưu tự nhiên. philê (380 x 380 x 150mm) hoặc phủ tạng (tim.. xúc xích. Khả năng xếp được 150 .. Sau đó mở quạt cho đạt vkk tới 8m/s. gà tây ) = 12 ÷ 16 h Thịt gia cầm làm lạnh đông không qua giai đoạn làm lạnh là tốt nhất.11. Đối với thịt ở dạng khối. mà còn phải tăng tích luỹ ngoại tệ của Nhà nước để phát triển ngành kinh tế quốc dân”. được hút hết không khí.11. tổn thất 0.60 - . chả .) mỡ. Các con thịt được bao bọc trong các túi và xếp vào các thùng bằng cactông hay gỗ. Lạnh đông thịt gia cầm. Các thùng được xếp sole trong thiết bị lạnh đông để không khí lưu thông đều giữa chúng.edu. các khay này được đặt trên các ngăn đẩy rồi đưa vào phòng hay hầm lạnh đông.3. Phương pháp này giảm tổn thất khối lượng thịt lợn 20% và thịt bò 50% nhưng tlđ có kéo dài.5% tlđ (gà .vn . hoặc đặt trực tiếp trên các ngăn của tủ lạnh đông. cá tầng dày và gần đáy.

ebook. . Thời gian thực hiện qui trình ở thực tế nước ta như sau: . tận Gia Ba. hoặc được lạnh đông theo kiểu nhúng và tưới.Làm lạnh đông nhanh không quá 5h. đuôi. cần phải cho máy lạnh chạy trước đến khi nhiệt độ trong tủ lạnh đông hoặc trong hầm lạnh đông đạt -400C mới ban đầu cho tôm vào. bằng cách nhúng vào bể nước có nhiệt độ bằng 0 ÷20C có pha cho nồng độ 2 ÷ 5ppm.Cá lạnh đông phải có chất lượng cao.Drawn fish: Cá nguyên con nhưng đã rút sạch các cơ quan nội tạng bên trong. .Stearo: Cá cắt khúc.Xử lý nguyên liệu không quá 2h.edu. Lạnh đông tôm: Tôm là loại hải sản có giá trị kinh tế cao ở thị trường trong nước và trên thế giới..Từ rửa đến vặt đầu ≤ 90 phút. loại bỏ các cơ quan nội tạng .Chọn phân loại không quá 1h. . .Tách khuôn.Bao gói đóng thùng không quá 1h . Châu Á) Tuỳ theo loại cá và mặt hàng mà cá được làm lạnh đông trong các phòng lạnh đông nhanh bằng không khí.Bọc áo băng khôngquá 45 giây (nhúng trong 3 ÷ 7 giây) 2.Round fish: cá nguyên con tự nhiên như mới đánh lên (không qua xử lý) . Sau khi qua các khâu xử lý tôm được làm lạnh đông nhanh ở t0 = 400C trong thời gian 4 ÷6 giờ. -Dressed fish : Cá đã bỏ đầu và mổ bụng. cắt xén vây.Fillets fish : Cá đã mổ xẻ loại bỏ xương sống để lấy phần thịt lườn ở hai bên mông. Thời gian thực hiện qui trình: .Chờ làm lạnh đông không quá 8h (để ở phòng lạnh thường) . .Lạnh đông ≤ 6h .Chờ chạy đông ≤ 4h .Phân loại xếp khuôn ≤ 30 phút. hơăc trong tủ lạnh đông.61 - . Sau khi lạnh đông xong cá phải được bọc kín bằng một lớp áo băng (tráng băng) để hạn chế qúa trình bốc hơi và sự oxi hóa. còn để nguyên xương và da (thịnh hành úc. hàn kín túi ≤ 40 phút http://www. Hồng Kông.vn . . Khâu quyết định sản phẩm có chất lượng cao là giữ độ tươi của tôm nguyên liệu trước khi đưa vào dây chuyền chế biến.. hiện nay trên thế giới lưu thông những mặt hàng cá lạnh đông phổ biến sau đây: . .

..vn . về giá trị tiêu hóa. Ngày nay người ta chú ý phát triển nhiều loại sản phẩm dạng hỗn hợp lạnh đông gồm : . qua giai đoạn xử lý nhiệt (chần.Các loại rau với thuỷ sản (tôm. Sau đó được làm lạnh đông trong thiết bị lạnh đông nhanh với t0kk ≤ -350C ÷ -400C Rau quả có thể làm lạnh đông ở dưới dạng rời. diệt men ôxi hóa.) để loại bỏ những phần kém dinh dưỡng..Các loại rau với thịt . Làm lạnh đông rau quả. quả hay được cắt thái. Người ta đã chứng minh bằng lạnh đông siêu nhanh rau quả thì rau quả tiếp tục sống và phát triển sau khi tan giá và làm ấm thích hợp.ebook..Các loại rau với quả . muối. Chỉ có sản phẩm rau quả lạnh đông mới giữ được nhiều nhất các giá trị quí so với khi chế biến bằng các phương pháp khác (sấy. diệt VSV.Chờ đợi đưa vào kho bảo quản ≤ 40 phút 4.edu. Mặt khác hỗn hợp rau quả lạnh đông thường được phối chế theo công thức tối ưu về giá trị dinh dưỡng..11..4. Rau quả phải qua giai đoạn chế biến sơ bộ (chọn. tách không khí. Rau quả lạnh đông ngày nay đã trở thành một mặt hàng có thị trường rộng lớn trên thế giới. đóng hộp . hấp ) để giữ màu. cá. mực .) Sử dụng các mặt hàng này rất thuận lợi cho công tác phục vụ ăn uống công cộng cũng như ăn uống gia đình.). http://www.62 - .Các loại rau (để nấu xúp) .. rửa.

1. không thấy hiện tượng co rút mô cơ rõ rệt.63 - .. http://www. gây nên tổn hao khối lượng và giảm phẩm chất sản phẩm (nhất là thịt) một cách trầm trọng. do đó xuất hiện sự truyền nhiệt từ môi trường vào sản phẩm.2 ÷ 0. và tăng cường sự tương tác giữa O2 của không khí và tế bào sản phẩm. Bay hơi ẩm và làm khô bề mặt. Nguồn nhiệt không đổi từ ngoài vào sản phẩm gây sự bốc ẩm liên tục. mô cơ. Để làm lạnh đông tốt. Các biến đổi sinh lý hóa của thực phẩm trong quá trình bảo quản lạnh đông 5. xấu hơn .ebook.1. khô. nên ở phần ngoài (bề mặt) sản phẩm dần dần tạo nên 1 lớp xốp ngày càng sâu vào trong. Điều kiện bảo quản sản phẩm đã làm lạnh đông tốt nhất là làm sao bảo đảm sự cân bằng trao đổi nhiệt và trao đổi ẩm giữa sản phẩm và môi trường bên ngoài.edu. (Mỗi Kcalo nhiệt từ ngoài vào làm bay hơi 0..vn . có bảo quản lạnh đông tốt thì sản phẩm mới đạt yêu cầu của kỹ thuật làm lạnh đông nói chung là rất thấp. không có mùi vị ngon kho nấu.Do ban đầu nhiệt độ của sản phẩm làm lạnh đông không đều theo bề dày sản phẩm... màu trở nên đậm hơn. nhưng thực ra những qúa trình ấy vẫn còn tác dụng đáng kể do thời gian bảo quản lâu và do những sự biến thiên điều kiện chế độ bảo quản (dao động t0. lúc này không khí lại chui vào đầy các mao quản trong khối xốp. màu.CHƯƠNG 5: KỸ THUẬT BẢO QUẢN THỰC PHẨM ĐÃ LẠNH ĐÔNG Kỹ thuật bảo quản lạnh đông thực phẩm phải đi kèm và phù hợp với kỹ thuật làm lạnh đông thực phẩm. Lớp xốp vẫn giữ nguyên cấu trúc tế bào. Tốt nhất phòng bảo quản sản phẩm lạnh đông phải không gần tường ngoài. tương tự như sự thăng hoa nước đá. Vì ẩm ở sản phẩm đều ở dạng tinh thể đá nên thực tế không có sự khuếch tán ẩm trong sản phẩm. Theo nhiều nghiên cứu biết mức độ sấy khô lớp bề mặt sản phẩm phụ thuộc vào nguồn nhiệt từ ngoài vào phòng. dùng hành lang ngoài bao bọc . dùng các phòng khác để chắn. kìm hãm rất mạnh những qúa trình biến đổi bất lợi trong thực phẩm. dạng bên ngoài và các tính chất khác của sản phẩm (sản phẩm trở nên rắn.2g ẩm) cho nên sự tổn thất sản phẩm phụ thuộc khá nhiều vào mùa bảo quản. Những điều này không thực hiện được vì 2 nguyên nhân sau: . và nhiệt độ bề mặt thấp hơn nhiệt độ không khí trong phòng bảo quản. ϕ) 5.Bề mặt của thiết bị làm lạnh luôn luôn có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ không khí xung quanh.). do đó làm ngưng tụ một phần ẩm tại đây (ẩm này bốc lên từ bề mặt sản phẩm và do bốc hơi nên nhiệt độ bề mặt sản phẩm ngày càng giảm dần) do đó sự truyền nhiệt vẫn xảy ra cả khi đạt được sự cân bằng nhiệt độ ở trong toàn khối sản phẩm. . Những biến đổi có lý của thực phẩm trong qúa trình bảo quản lạnh đông Ý nghĩa của qúa trình trao đỏi nhiệt và trao đổi ẩm khi bảo quản. vị trí nhà lạnh. gây nên những biến đổi không thuận nghịch về mùi vị.

sinh hóa vẫn tiếp tục xảy ra trong thực phẩm trong qúa trình bảo quản lạnh đông (nhất là ở thịt. tăng tổn thất dịch bào khi làm tan giá. Biến đổi cấu trúc bắp thịt và hệ thống keo tế bào động vật. hàm lượng hợp chất axit hòa tan của phốtpho hữu cơ có cũng như vô cơ tăng lên là do phôtphatit và các hóa chất có chứa phôtpho bị phân huỷ. hóa học mà hệ thống keo protit (và do đó cả cấu trúc bắp thịt) cũng chịu nhiều biến đổi. http://www. Thường nó phụ thuộc vào: .1. 5.1. Khi bảo quản thị lượng NH3 tăng lên 1. thật kín để bao gói sản phẩm.Ngoài ra người ta còn dùng bao bì bằng polyetylen.64 - .2.. Những biến đổi sinh hóa của sản phẩm động vật trong khi bảo quản lạnh đông. làm giảm hàm ẩm của bắp thịt. Ở thịt sự phân huỷ glycogen càng giảm khi bảo quản nhiệt độ càng thấp. Do vậy trong bảo quản lạnh đông chỉ cho phép trong 1 ngày chênh lệch nhiệt độ ± 1. đối với vitamin tan trong mỡ thì kém bền hơn. Do biến đổi cấu trúc mà độ chắc của mô bắp và mô liên kết cũng giảm. cá ngay cả ở t0 = -650C)..pH của bắp thịt .50C một lần thôi. qúa trình tạo axit lactic cũng bị giảm mạnh nên càng ít ảnh hưởng đến sự chuyển dịch pH của môi trường thịt. nhưng vitamin A thì hầu như giữ nguyên sau thời gian dài.3.ebook. Hiện tượng này rõ nhất khi có dao đọng nhiệt độ bảo quản. khó chịu. sinh hóa. tăng hàm ẩm và khả năng nhừ khi nấu. và do ngay chính hệ men trong bản thân sản phẩm gây ra qúa trình tự phân huỷ các chất cấu tạo nên tế bào và bắp cơ.Nhiệt độ và thời gian bảo quản. Những biến đổi hoá học. khét . Do những biến đổi cơ lý. Hàm lượng vitamin giảm.5 ÷ 2 lần do Protit phân huỷ.. Trong qúa trình bảo quản lạnh đông sự tái lập tinh thể là 1 hiện tượng rất tai hại.Mức độ của qúa trình tự phân huỷ trước khi làm lạnh đông .edu.vn . Ở các xí nghiệp thịt của Mỹ còn dùng 1 loại sáp tổng hợp (wax) sáp này nóng chảy ở -30C và dễ tách khỏi thịt khi làm tan giá. do đó tác dụng của môi trường xung quanh như các qúa trình oxy hóa mỡ. Một số tinh thể bé bị tan ra và tinh thể to ngày càng được dưỡng và phát triển to hơn. Trong thời gian bảo quản lạnh đông thịt các mô liên kết cũng chịu những biến đổi cơ bản. poly amit . gây hỏng sản phẩm có mùi vị ngoại lai. 5.. Như toko ferd trong nhiều trường hợp hầu như phá vỡ hoàn toàn làm giảm khả năng chống oxy hoá của mỡ.

2% hàm lượng Vitamin C ban đầu. Khi bảo quản ở nhiệt độ càng cao thì hàm lượng chất khô và độ axit của dịch bào càng tăng. Ví dụ bảo quản loại quả nạc bé 9 tháng ở -180C thì Vitamin C còn được 80. độ axit tăng lên nên hệ số vị (tỉ số giữa hàm lượng đường và hàm lượng axit) giảm mạnh.65 - . 2. Kỹ thuật bảo quản một số thực phẩm đã làm lạnh đông. Khi bảo quản. độ ngọt (hệ số vị).Các qúa trình oxy hóa (do men oxy hóa tác dụng) làm tổn hao hàm lượng đường đơn giản (đường khử) và tích tụ của sản phẩm phân huỷ (như axetaldehyt. Chế độ bảo quản cho tất cả các loại sản phẩm đều như nhau và có t0kk = -18 ÷ -230C.. Bảo quản lạnh đông thịt và sản phẩm từ thịt gia súc .. http://www.3 ÷ 0.vn .) và phân huỷ các hợp chất tạo mùi và vị. 5 trong số 8 loại vi khuẩn . Ở nhiệt độ cao hơn điểm ơtecti của dịch bào 1 chút thì VSV bị chết rất nhiều. 5.2. Đốivới thịt khối (blốc) có thể xếp 0. thời gian dài thì tổn thất Vitamin C càng nhiều. thành phần chất khô. Những biến đổi trong thực phẩm từ thực vật (rau. axit . sự chuyển hoá đường saccaroza là qúa trình thuỷ phân không lợi. Các sản phẩm từ thịt. Đối với quả ngâm đường hay xirô thì ít tổn thất Vitamin C hơn. khác với qúa trình xảy xảy khi bảo quản lạnh thì hệ số vị ngọt tăng. Trong những điều kiện công nghệ thuận lợi và t0 = -200C thì thời gian bảo quản thịt bảo đảm chất lượng là 17 tháng 12 tháng để bảo quản lâu dài thì t0bq < -300C Đối với phủ tạng được làm lạnh đông thành từng khối và bảo quản ở chế độ nhiệt độ như thịt. nếu nhiệt độ càng cao.edu. Do hàm lượng đường giảm.6% .. tải trọng xếp 0. rượu etylic. nó là giai đoạn đầu của sự tổn thất đường do các qúa trình oxy hóa khử trong rau quả đã lạnh đông. nhưng thời gian bảo quản ngắn hơn. Tuy vậy trong qúa trình bảo quản vẫn tích tụ 1 lượng đáng kể rượu etylic do qúa trình lên men của nấm men. Các loại tuyến nội tiết được bảo quản trong các bao bì cẩn thận ở nhiệt độ < -180C trong thời gian 3 ÷ 6 tháng.2%. Bảo quản các loại củ 6 ÷7 tháng ở -90C thì chỉ còn 3 loại trong số 8 loại nấm men. Thịt chất thành từng đống.45 tấn/m3. Thịt và phủ tạng. Bảo quản lạnh đông rau quả lâu dài thì làm thay đổi thành phần hệ VSV của chúng. qủa) khi bảo quản lạnh đông: Khi bảo quản lạnh đông trong rau qủa xảy sự sự biến đổi về axit.ebook. ở -120C còn 22.5. ở -90C còn 10. 5. 1. .2.4.1.1. dưới tác dụng của men invectaza đường saccaroza chuyển hóa khá nhiều. hệ VSV và men. ϕkk = 95 ÷ 98% và không có không khí chuyển động cưỡng bức. tạo màu sản phẩm. 5 trong số 7 loại mốc.. hàm lượng đường giảm rất mạnh. từng dây trên các sàn hay bệ gỗ. Đối với loại quả cần bảo vệ nguồn cung cấp Vitamin C thì phải bảo quản ở t0 ≤ -180C.65 tấn/ m3.

2. đối với cá phi lê thì 0. tbảo quản dưới 4 tháng. . ϕ = 85 ÷ 90% khoảng 6 tháng .edu. http://www. . trong phòng bảo quản các sản phẩm rau quả lạnh đông được xếp thùng nọ lên thùng kia thành từng khối trên các sạp gỗ. Sau khi kết thúc qúa trình lạnh đông. Bảo quản rau quả lạnh đông. xếp vào các thùng to để trong phòng bảo quản có bệ gỗ ở dưới 5.66 cùng .Đồ hộp cá bảo quản ở t0 = 0 ÷ -20C . do đó thời gian bảo quản càng được lâu hơn. lạp xưởng .vn .. bảo quản ở -7 ÷ -90C .Trứng cá tươi bảo quản ở -2 ÷ 30C . Bảo quản thịt gia cầm lạnh đông.5 tấn/m3.3 ÷ 0.4. Thời gian bảo quản tương ứng với chất lượng tốt của thực phẩm là 6 ÷ 8 tháng. tbảo quản < 6 tháng. ϕ = 85 ÷ 90% có thể được từ 4 tháng (muối nhạt) đến 8 tháng (mặn).3. còn trứng cá muối cũng ở chế độ đó thì bảo quản được 8 tháng.. hay hộp. Đối với cá có nhiều mỡ thì nhiệt độ bảo quản lạnh đông thích hợp là -300C hoặc thấp hơn. Nhiệt độ bảo quản lạnh đông càng giảm bao nhiêu thì sự thay đổi chất lượng của rau quả càng ít bấy nhiêu. 5.5 tấn/m thời gian bảo quản cho phép phụ thuộc vào loại cá và phương pháp lạnh đông nhưng có thể từ 2 ÷ 9 tháng đối với cá bọc đá thì thời gian bảo quản tăng lên từ 1 ÷ 3 tháng.2.Cá muối có mùi đặc biệt nên phải bảo quản ở phòng riêng biệt ở t0 = 0 ÷ 200C.ebook.Thịt muối: Đựng trong các thùng gỗ. phải bảo quản trong các phòng riêng biệt. Đối với ngỗng và vịt vì thịt có nhiều mỡ nên bảo quản tương đối khó và thời gian không dài.2. Bảo quản cá lạnh đông và sản phẩm từ cá: Chế độ bảo quản cá lạnh đông và sản phẩm của nó cũng giống như các sản phẩm lạnh đông khác. chúng được đóng vào các thùng có thể tích lớn chứa 15-20kg. ϕ = 85 ÷ 90% . Chế độ bảo quản : t0 = 0 ÷ -50C . ϕ = 90% . . Sau khi lạnh đông. ϕ = 80 ÷ 82% Tbảo quản = 6 tháng . Chế độ bảo quản cũng tương tự như ở thịt gia súc. ϕ = 75 ÷ 80% được 6 tháng.Mỡ : Bảo quản ở t0 = ≤ -80C .Thịt xông khói. Chế độ nhiệt độ thích hợp để bảo quản rau lạnh đông là từ -18 ÷ -250C đối với các sản phẩm rau có trộn thêm đường thì nhiệt độ bảo quản phải thấp hơn và thường là -23 ÷ -250C. Định mức trung bình cho 1m3 phòng bảo quản cá cho phép 0. thịt được xếp vào phòng bảo quản rất chặt theo từng khối (từng lô) trên sạp gỗ. thường chế độ bảo quản phải thấp hơn và thường < -200C 5.. Trứng cá được đựng trong các lọ.2.

edu. Rau quả chần có tác dụng rất quan trọng trong việc bảo vệ hàm lượng Vi C http://www. Một trong những thành phần của rau quả lạnh đông kém bền nhất là axit ascobic (Vi C) Vi C rất dễ bị phân huy. các chất đạm.67 - . Đối với 1 số rau quả lạnh đông không chần thì qua thời gian bảo quản lượng đường kép (saccanoza) do tác dụng của men invertaza sẽ bị thuỷ phân. bột.ebook.vn . chất béo và các chất khoáng.Rau quả bảo quản lạnh đông ở -180C hầu như không thay đổi các chất đường.

Yêu cầu chung. tiêu thụ Nguyên liệu Làm lạnh đông Tan giá Làm tan giá và làm ấm thực phẩm đã bảo quản lạnh và lạnh đông là khâu cuối cùng trước khi đưa đi sản xuất. Yêu cầu chủ yếu đặt ra http://www. nhưng giai đoạn tan giá và làm ấm không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì sản phẩm cũng trở thành hư hỏng. có tác dụng biến nước ở trạng thái băng trong sản phẩm sang trạng thái lỏng và khôi phục tính chất tự nhiên ban đầu của sản phẩm.1. Trong kỹ thuật lạnh đông thực phẩm. công đoạn tan giá là khâu xử lý cuối cùng của sản phẩm trước khi đưa tới khâu làm ấm. kỹ thuật lạnh đông thực phẩm tạo ra những biến đổi sâu sắc trong cấu trúc của hệ thống tế bào sản phẩm. Khác với qui tình kỹ thuật làm lạnh thực phẩm. Làm tan giá 6. Nếu khâu tan giá không thực hiện tốt thì sản phẩm sẽ bị tổn thất khối lượng nhiều do dịch chất mất đi trong qúa trình tan giá.ebook. Khâu tan giá và làm ấm cũng đóng vai trò rất quan trọng.68 - . Yêu cầu kỹ thuật của làm tan giá và làm ấm cũng rất chặt chẽ như các giai đoạn làm lạnh đông và làm lạnh. làm hư hỏng lớp bề mặt của sản phẩm và nhiễm nhiều VSV. Làm tan giá và làm ấm là hai qúa trình ngược với qúa trình làm lạnh đông và làm lạnh. Bắt đầu của qúa trình là nâng nhiệt độ sản phẩm từ nhiệt độ lạnh đông đến điểm nóng chảy của dịch bào (t = -1 ÷ -20C) đó là qúa trình tan băng.edu.1.1. quyết định chất lượng các sản phẩm.CHƯƠNG 6: TAN GIÁ VÀ LÀM ẤM THỰC PHẨM * Sơ đồ kỹ thuật làm lạnh và làm lạnh đông thực phẩm: Làm lạnh Bảo quản lạnh Làm ấm Trữ đông Chế biến. tiêu thụ trên thị trường . Vì vậy nói chung là sản phẩm lạnh đông cần tan giá thế nào để đủ điều kiện và thời gian cho qúa trình phục hồi toàn bộ những tính chất ban đầu (trước khi làm lạnh đông ) của sản phẩm. của màng tế bào và kể cả thành phần hóa học của dịch bào. Làm tan giá là qúa trình ngược với qúa trình lmà lạnh đông. 6.vn . chế biến hoặc đem sử dụng. Các qui trình công nghệ ở những giai đoạn trước làm tốt.

http://www. Có thể rút ngắn thời gian tan giá bằng cách tăng nhiệt độ của chất tải nhiệt.Đảm bảo yêu cầu vệ sinh cao nhất ϕ% thấp) . gây tác động cơ học giữa các tinh thể băng trong và ngoài tế bào. Thường lựa chọn phương pháp làm tan giá phụ thuộc vào điều kiện cụ thể. do đó sẽ tăng giá thành sản phẩm. tăng thời gian làm tan giá) . khó bảo toàn tính chất ban đầu của sản phẩm. (do băng tan ra ở các gian bào) của tế bào và sợi cơ. sản phẩm có thể bị phủ lớp nhờn.. trong qúa trình làm tan giá cần phải đủ thời gian. mà tuỳ theo yêu cầu cụ thể của sản phẩm.Thời gian ngắn nhất (tan giá nhanh. nhưng lúc đó lại tăng thất dịch chất. * Tóm lại yêu cầu của kỹ thuật tan giá bao gồm: . vào thời gian bảo quản và phương pháp làm tan giá. Nếu qúa trình làm lạnh đông chậm. tăng nhiệt độ chất tải nhiệt) Trong thực tế không thể cùng một lúc một phương pháp lại thoả mãn cả 4 yêu cầu trên. mà mức độ hấp thụ lại nước này sẽ quyết định mức độ tổn hao dịch chất. Trong qúa trình tan giá đồng thời có qúa trình hấp thụ lại nước. phương pháp và mục đích sử dụng sau này . ngoài ra còn phụ thuộc vào chất lượng của sản phẩm. làm rách tế bào. mang theo dịch chất. thì khi đó nước tan ra từ băng sẽ chảy ra ngoài.69 - .ebook. mà có thể bỏ qua yêu cầu này hoặc yêu cầu khác. Mức độ tổn thất dịch chất trong qúa trình tan giá phụ thuộc chủ yếu vào phương pháp làm lạnh đông.là làm sao cho tổn thất dịch chất ít nhất.edu. điều này có tránh được nếu bề mặt của sản phẩm ở trạng thái khô. Như vậy các yêu cầu nêu ở trên để lựa chọn chế độ và phương pháp làm tan giá mâu thuẩn nhau và trong 1 số trường hợp còn loại trừ lẫn nhau. Như đã nói ở trên. Nếu qúa trình làm lạnh đông đã làm chết hoặc phá vỡ nhiều tế bào. tức là làm tan giá chậm để nước do băng tan ra được hấp thụ trở lại trong tế bào và sợi cơ. phụ thuộc vào độ pH. nhiệt độ bảo quản không ổn định thì dễ xảy ra hiện tượng tái lập tinh thể.Tổn thất dịch chất ít nhất (tan giá chậm. thời gian bảo quản lâu. tái tạo lại các dạng liên kết ban đầu của chúng. nên các tinh thể băng chủ yếu tập trung ở gian bào với kích thước tinh thể băng ngày càng lớn.vn . song lúc đó sự hao hụt về khối lượng lại tăng lên.Tổn thất khối lượng sản phẩm ít nhất(tăng độ ẩm tương đối ϕ của không khí) . làm biến tính Protein ở mức độ lớn.. Sự hao hụt khối lượng sẽ ít nếu sản phẩm tan giá ở ϕkk cao. làm giảm khả năng hấp thụ lại nước của tế bào. sinh hóa và hóa học trong qúa trình tan giá cũng phức tạp như khi làm lạnh đông. Vì vậy. Song khi đó bề mặt của sản phẩm bị bẩn. Cơ chế của những qúa trình sinh lý. nhưng lại phải tăng thời gian của qúa trình . Vì thế khó trả lời câu hỏi phương pháp và những điều kiện nào để làm tan giá sản phẩm tốt nhất. VSV phát triển. khi làm tan giá thì đạt được yêu cầu là tổn thất dịch chất ít nhất. tổn thất dịch chất càng ít thì khả năng phục hồi tính chất ban đầu của sản phẩm càng bảo toàn.

lạp xưởng . vịt).6. vừa rửa sản phẩm luôn. b. không dùng ở nồng độ cao hơn 5% vì lúc đó hiện tượng thẩm thấu làm cho tế bào bị trương nhiều..hơi nước bằng phương pháp trực tiếp.2. Các phương pháp làm tan giá. Tan giá chậm trong không khí với nhiệt độ bề mặt cao hơn nhiệt độ điểm sương của không khí. Phương pháp này có 1 số ưu điểm là sản phẩm không bị giảm khối lượng do bay hơi. 4.12h.5 ÷ 2%. a/ Tan giá chậm trong không khí với nhiệt độ bề mặt sản phẩm thấp hơn nhiệt độ điểm sương của không khí. Theo phương pháp này có thể dùng nước ở nhiệt độ 100C với thời gian tan giá 20h hoặc nước ở nhiệt độ 200C trong 10 ÷ 11h (đối với lợn. Phương pháp này rút ngắn thời gian 2. Tan giá nhanh trong không khí. Có thể tiến hành tan giá trong hỗn hợp không khí hơi nước có t0 = 4 ÷ 50C trong 16h hoặc ở t0 = 20 ÷ 250C trong 11. 3. Với phương pháp này khi tan giá sẽ tăng nhiệt độ không khí từ 00C lên tới 6 ÷ 80C trong thời gian 3 ÷ 5 ngày. Tan giá trong hỗn hợp không khí .2 ÷ 4% nhưng tổn thất dịch chất không đáng kể. http://www. nhưng trong qúa trình chế biến sau này thì khá lớn. khoảng 2% . Có thể sử dụng dung dịch nước muối NaCl 4% ở nhiệt độ 40 ÷ 600C để tan giá thịt và cá. làm tăng khối lượng 2 ÷ 3% do hút nước.. bò) và 3 ÷ 4 (đối với gà. Phương pháp này đơn giản và thực tế được áp dụng nhiều.vn . tổn thất dịch chất khi tan giá và chế biến sơ bộ sau này không lớn lắm. độ ẩm ϕkk = 90 ÷ 92%. Tổn thất khối lượng khoảng 3%. Tan giá chậm trong không khí. Nói chung phương pháp này rất tốn nước và dễ bị nhiễm VSV. Tan giá trong nước. Làm tan giá theo phương pháp này bề mặt thịt bị nhợt nhạt. độ ẩm ϕkk = 65 ÷ 70%. thịt này cần phải sấy lại bằng không khí ở 00C và ϕkk = 65 ÷ 70% cho ráo bề mặt. độ ẩm ϕkk = 55 ÷ 60% .70 - .ebook. Tuy nhiên có nhược điểm là do ϕkk cao nên cho bề mặt thịt biến đổi. Nhiệt độ của không khí tăng lên từ 00C đến 60C trong 3 ÷ 5 ngày đối với gia súc. 24 ÷ 30h đối với gia cầm.1. không nên dùng nước nóng hơn vì sẽ làm tăng sự tổn thất dịch chất. Dùng không khí tuần hoàn có t0 = 15÷ 200C. Sau khi tan giá.5 ÷ 3 lần tức là khoảng 15 ÷ 20h. Nước làm tan giá cần phải vô trùng để vừa kết hợp làm tan giá. còn tổn thất dịch chất trong qúa trình tan giá thì nhỏ. 2. có hiện tượng hút ẩm ngưng tụ làm tăng khối lượng 1.edu. Phương pháp này thường dùng để làm tan giá thịt trong các Xí nghiệp sản xuất patê. 1. Với phương pháp này tổn thất khối lượng khoảng 3.

do đó thời gian tan giá rất dài khoảng 100h. nên thường người ta chỉ áp dụng phương pháp làm tan giá chậm. Nếu sản phẩm làm lạnh đông nhanh thì nên làm tan giá nhanh để rút ngắn thời gian mà sản phẩm vẫn đảm bảo được sự phục hồi tính chất ban đầu. Nước đá nóng chảy ở 00C nên qúa trình tan giá xảy ra ở nhiệt độ không đổi. Làm ấm sản phẩm đã làm lạnh là qúa trình nâng nhiệt độ của sản phẩm sau khi đã bảo quản lạnh ở nhiệt độ 0 ÷ 40C hay sản phẩm đã làm tan giá lên đến nhiệt độ bình thường để đem đi chế biến tiêu thụ. 6. . http://www.Tan giá nhanh hoặc cực nhanh. 6.ebook. Tóm lại. được tiến hành trong các thùng gỗ hay bể ximăng. Tuy nhiên phương pháp này về mặt kỹ thuật và thiết bị phức tạp. Nước đá và cá xếp xen kẻ thành từng lớp mỏng cho đầy thùng. Nhưng trong thực tế nhiều khi không xác định được sản phẩm đó qua lạnh đông nhanh hay chậm.5 ÷ -1.0 ÷ 1. Tan giá trong nước đá.Thích hợp cho các sản phẩm có hình dáng cố định. Mặt khác còn phải căn cứ vào sản phẩm đó trước đây đã làm lạnh đông nhanh hay chậm. tỉ lệ nước đá khoảng 30 . Nhưng nếu sản phẩm đã làm lạnh đông chậm thì mất thiết phải làm tan giá chậm. Nhiệt độ bề mặt sản phẩm tăng dần thì các thông số trạng thái của không khí để làm ấm cũng thay đổi theo. tránh tạo điều kiện cho VSV phát triển. Làm ấm sản phẩm có thể tiến hành trong không khí hay trong nước ấm.Sản phẩm được làm nóng đều hơn .50C. người ta căn cứ vào từng loại sản phẩm khác nhau. Phương pháp này chỉ áp dụng đối với cá đã làm lạnh đông. Phương pháp này có nhiều ưu điểm. mà nhiệt độ đóng băng của cá khoảng -0. Cũng như qúa trình tan giá.60% so với khối lượng cá. khi chọn phương pháp mà tan giá. Làm ấm. Phương pháp này có ưu điểm không tổn thất khối lượng và ít tổn thất dịch chất. kể cả sản phẩm có bao gói. có thể tính bằng phút. Ban đầu qúa trình tan giá tiến hành ở Δt = 15 ÷ 180C đến giai đoạn cuối là giai đoạn cần nhiều nhiệt lượng nhất để làm tan giá tất cả nước đá trong sản phẩm thì Δt = 1. các sản phẩm đem làm ấm nếu không phải dùng cho chế biến công nghiệp thì trong qúa trình làm ấm nhất thiết phải tránh làm ấm bề ặmt sản phẩm.5. có nhiều khó khăn trở ngại nên chưa được dùng nhiều trong thực tiễn.71 - . như vậy đại lượng này rất bé. .edu.2. chính xác.vn . nhưng bình thường người ta hay làm ấm sản phẩm trong môi trường không khí.50C tại nhiệt độ đó có khoảng 40% nước trong tế bào đóng băng. Tan giá băng dòng điện cao tân.

Sự biến đổi vi sinh vật.50C như G1 G [h] t0. Độ đàn hồi của mô cơ thịt cá giảm xuống.Nhiệt độ không khí để làm tan giá http://www.3.ebook. Chiều hướng biến đổi này giống như ở thịt cá làm lạnh.Sự biến đổi nhiệt độ bề mặt sản phẩm cũng gần đúng theo sự biến đội nhiệt độ của lớp không khí tại lớp bề mặt sản phẩm. Trong tất cả các trường hợp. Sự biến đổi hóa học và sinh hóa xảy ra với tốc độ nhanh hơn so với khi làm lạnh.72 - . 6. Biến đổi vật lý.2. vì có sự phân huỷ cấu trúc và làm tăng sự tiếp xúc giữa các cấu tử riêng lẻ. sự hấp thụ nước trên bề mặt sản phẩm chiếm ưu thế hay sự tổn thất dịch chất chiếm ưu thế mà khối lượng của sản phẩm tăng lên hay giảm đi trong qúa trình làm tan giá. Cường độ và mức độ biến đổi của VSV xảy ra phụ thuộc vào phương pháp tiến hành tan giá. sau khi làm lạnh đông và bảo quản sản phẩm ở trạng thái lạnh đông đều tồn tại qúa trình biến đổi cấu trúc mô học của mô cơ.4.3.3. do kết quả của sự phá huỷ cấu trúc mô học.3. Sự biến đổi của sản phẩm trong thời gian làm tan giá và làm ẩm 6. Thời gian tan giá * Theo Khristodulo có thể tính thời gian tan giá cho thịt từ -80C sau: t= m n + t0 3 -0. Biến đổi mô học. Qúa trình làm tan giá chậm sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật. khi làm tan giá bằng hơi nước thì tăng 44 ÷ 88% . khoảng t = 1 ÷ 2 ngày 6. Bề mặt của chúng bị ẩm ướt. Biến đổi hóa học và sinh hóa. 6. Cho nên trong qúa trình làm tan giá và làm ấm thì các sợi có ít nhiều bị đứt. Trong khi đó dịch chất trong thịt cá bị chảy ra ngoài với một lượng nhất định.3. Phụ thuộc vào qúa trình xảy ra. 6. khi làm tan giá trong nước thì tăng 6 ÷ 28%. Thịt làm tan giá có màu đỏ sáng.4.edu. 6.1. Nói chung thời gian làm ấm tuỳ loại sản phẩm.vn . đồng thời có sự biến đổi khoảng cách bên trong giữa các tế bào. Theo tài liệu nghiên cứu của viện nghiên cứu công nghiệp thịt sữa Liên Xô thì số lượng VSV phụ thuộc vào phương pháp làm tan giá như sau: Khi làm tan giá trong không khí thì số lượng VSV tăng lên 1220%.3.

n = 1. n1 .Giai đoạn 2 là giai đoạn thu nhiệt do nước đá tan chảy.ẩm nhiệt tan giá 1 kg sản phẩm ở đun nóng nóng chảy Kcal/kg.Độ dẫn nhiệt của sản phẩm tan giá Kcal/ mh0C Co . .5 Bò 1/4 con .Trước : m = 455 .q ⎦ t2 = Với : q . G = 60 kg (đ/v bò) m. δ . λ .8 * Công thức thực nghiệm tính thời gian làm tan giá đối với sản phẩm đã chế biến .tgM = Bi http://www.λδ Bi ⎢1 + 2 ( t MC − t KE )⎥ (h) 4αΔt ⎣ M . ⎡ 2Co ⎤ q.Nhiệt dung sản phẩm tan giá Kcal/ kg0C M .n .Khối lượng riêng của sản phẩm kg/m3. n = 1.Bề dày sản phẩm.Sau : m = 575 .phụ thuộc vào khối lượng sản phẩm đã pha chế.ebook.Hằng số khối lượng vật chuẩn.Hệ số cấp nhiệt đến bề mặt sản phẩm Kcal / m2h Δt = t0 . đã đóng gọi. α .Nghiệm số bé nhất của phương trình M . tính như qúa trình truyền nhiệt.Làm nóng sản phẩm thì nhiệt độ ban đầu đến điểm đóng băng là qúa trình nung nóng bình thường của 1 vật rắn.Khối lượng 1/2 con lợn hay 1/4 con bò [kg] G.G1. Bi = δ.edu. Nếu thịt đóng gói 7 kg thì : m1 = 180 . Lợn 1/2 con m = 325 . n1 = 6.8 * Theo Xen nhitorich đề nghị công thức tính lý thuyết theo giả định rằng qúa trình tan giá có 2 giai đoạn: . n = 1.α : Chuẩn số Bi 2λ 0 λ0 . n1 = 4 Nếu thịt đóng gói 1 kg thì : m1 = 136 .73 - . t= m1 + n1 t+ 1 m1.hằng số thực nghiệm.vn . G = 30 kg (đ/v lợn ) .8 .tkk : Hiệu số giữa nhiệt độ môi trường làm tan giá và điểm nóng chảy của sản phẩm.

và xác định một số chỉ tiêu về thời gian tan giá tốt nhất cho thịt như sau: Lợn cả con 2 ÷ 3 ngày Cừu cả con 2 ngày Bò 1/4 con phía trước 3 ÷ 4 ngày .74 - . ϕkk = 70 ÷ 75%.tkt) . 1/4 con phía sau 4 ÷ 5 ngày với không khí tuần hoàn ở 00C .hiệu số nhiệt độ cuối cùng ở bề mặt sản phẩm khi tan giá và nhiệt độ nóng chảy của nó.vn . Nhiều thực nghiệm xác minh sự đúng đắn của các công thức tính toán lý thuyết trên.ebook.edu.(tmc . Tài liệu tham khảo http://www.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->