TRƯỜNG THCS PHƯƠNG MAI

QUẬN ĐỐNG ĐA
== * ==

I.

II.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
=== *** ===

DỰ KIẾN NỘI DUNG CUỘC HỌP PHỤ HUYNH – LỚP 7D
Năm học 2007 – 2008
Nhiệm vụ:
- Phân công ghi biên bản cuộc họp: Mẹ Hoàng Nam
- Điểm danh PHHS tới dự cuộc họp.
- Giới thiệu sơ qua phần việc phải làm trong cuộc họp này:
" Kính thưa các bác, trong cuộc họp hôm nay tôi và BPH lớp sẽ trình bày với các bác 4
phần:
1. Tình hình tổ chức lớp:
2. Kế hoạch của lớp
3. Đội ngũ giáo viên dạy lớp 7D
4. Phần việc của Ban phụ huynh của lớp
5. Ý kiến đóng góp của cha mẹ học sinh
6. Nhắc việc
Tình hình tố chức lớp từ đầu năm đến nay:
- Sĩ số lớp: 48 h/s (26 nam – 22 nữ) đều là đội viên. 3 h/s chuyển đi, 2 h/s ở lại lớp, 5
h/s chuyển đến. 19 h/s thuộc phường Phương Mai, 12 h/s khác phường PM nhưng cùng
quận và 17 h/s khác quận. Như vậy số h/s trái tuyến quá nhiều nên việc thông tin trực
tiếp của GVCN cũng như của các cán bộ tổ, lớp tới phụ huynh gặp nhiều khó khăn. Rất
mong các phụ huynh này chủ động hơn trong việc liên lạc với cán bộ tổ và lớp để có
thêm thông tin về con em mình.
- Danh sách cán bộ lớp:
1.
Lớp trưởng: Phùng Hồng Dương
2.
Lớp phó học tập: Nguyễn Thục Anh
3.
Lớp phó kỉ luật: Bùi Thu Hà
4.
Sao đỏ: Nguyễn Đức Long
- Danh sách cán sự bộ môn:
1.
Anh văn: Phùng Hồng Dương
2.
Lý: Phan Tiến Hưng
3.
Sinh: Trần Cao Hoàng Nam
4.
Địa: Hoàng Bích Diệp
5.
Toán: Nguyễn Thục Anh
6.
Văn: Lê Quốc Duy
7.
Công Nghệ: Nguyễn Trà My
8.
GDCD: Nguyễn Khánh LyA
9.
Mĩ thuật + Nhạc: Trương Hoàng Bảo Linh
10.
Thể dục: Nguyễn Đức Long
11.
Sử: Nguyễn Thanh Hằng
12.
Tin: Tô Lan Phương
- Danh sách cán bộ phụ trách cơ sở vật chất của lớp:
1.
Phan Tiến Hưng: nhóm trưởng (trang thiết bị trên P.
máy)
2.
Phạm Đức Huy ( bình và cốc nước, thay nước)
3.
Vũ Đức Trung (bàn, ghế và cửa)
4.
Phạm Duy Khánh (cửa, quạt, đèn, các ổ điện)
5.
Đỗ Minh Tuấn (CSVC ở ngoài lớp)

III.

Kế hoạch của lớp:
- So với năm học trước h/s trong lớp đã vào nếp. Tuy nhiên vẫn có một vài em, cả h/s
mới đã vi phạm: kỉ luật, học tập và nề nếp. Nhưng sang tuần vừa qua lớp đã tiến bộ
nhiều về kỉ luật: Em Đức Trung, Tuấn Việt, Hồng Quân và Đức Huy. Về học tập
một số h/s vẫn chưa chuẩn bị bài, chưa chăm học. Để khắc phục những khuyết điểm
này tôi rất mong các bác hợp tác cùng với tôi thật tích cực. Tôi xin giới thiệu 2
bảng: Bảng theo dõi thi đua của tổ trưởng, tổ phó và phiếu điểm tháng của từng học
sinh. Tôi rất mong sự đóng góp ý kiến của các bác.
1.
Bảng theo dõi thi đua của tổ trưởng, tổ phó:
Mỗi cán bộ tổ phụ trách 6 bạn. Hàng ngày cán bộ tổ phải có nhiệm vụ ghi điểm học
tập và nhận xét ưu khuyết điểm của thành viên trong tổ. Sau tiết 5 của mỗi ngày cán
bộ tổ phải tuyên bố bảng này cho các thành viên nghe và góp ý. Thứ bẩy cán bộ tổ
chép lại nội dung bảng này vào phiếu điểm của từng cá nhân. Yêu cầu từng cá nhân
tự nhận hạnh kiểm và kí tên.
2.
Phiếu điểm tháng của từng học sinh:
Học sinh phải đưa phiếu điểm về nhà cho cha/ mẹ kí. Cha/ mẹ chỉ cần ghi: Gia
đình đã xem và kí tên theo đúng ô. Theo tôi, các bác nên đọc kĩ lời nhận xét và tự
nhận hạnh kiểm của con mình rồi hẵng cho ý kiến. (1 cán bộ tổ có phản ánh với tôi:
Bạn A không chuẩn bị bài đủ. Bạn ấy đã đồng ý với ý kiến nhận xét của cán bộ tổ,
nhưng gia đình lại nhận xét trái ngược.)
* Sau 1 tháng GVCN sẽ nhận xét và bầu hạnh kiểm. Dán lên bảng công khai
bảng bình bầu hạnh kiểm tháng, đồng thời GVCN nộp cho Ban giám hiệu một bản.
- Nếu cháu nào không tự giác đưa phiếu điểm, các bác phải hỏi và có thể liên lạc với
cán bộ tổ, lớp để biết thêm thông tin. Những cháu nào vi phạm nhiều khuyết điểm
tôi sẽ nhờ cán bộ tổ, lớp thông báo tới các bác. Trong lớp có 1 số cháu không có
điện thoại bàn hoặc nhà quá xa nên các cháu cán bộ tổ, lớp khó liên lạc do vậy
những bác này chủ động liên lạc.
- Tôi vẫn tiếp tục kiểm tra tài chính cá nhân của từng h/s để tránh các em mang nhiều
tiền của nhà đi chơi điện tử hoặc mua những truyện vô bổ.
- Về phần các bác, các bác sát sao kiểm tra giờ đi học, tan học của các cháu; kiểm tra
bài vở của các cháu khi học bài ở nhà.
- Chỉ tiêu phấn đấu lớp tiên tiến năm học 2007-2008 của lớp:
XẾP LOẠI HẠNH KIỂM
LOẠI TỐT
38
LOẠI KHÁ
10
LOẠI TB
LOẠI YẾU
LOẠI KÉM

IV.

XẾP LOẠI
HS GIỎI
HS KHÁ
HS TB
HS YẾU
HS KÉM

HỌC LỰC
9
27
11
2

Đội ngũ giáo viên dạy lớp 7D:
Nhìn chung không thay đổi nhiều:
- Môn Toán
: cô Nguyễn Hải Vinh
- Môn Văn
: cô Trần Bạch Yến, GV có nhiều kinh nghiệm.
- Môn Lý
: cô Trần Thị Thảo GV có nhiều kinh nghiệm..
- Môn Sinh
: cô Khổng Thanh Loan
- Môn Sử
: cô Nguyễn Thanh Thúy
- Môn GDCD
: cô Nguyễn Tuyết Nhung

-

V.

Môn Thể Dục
Môn Tin
Môn Công nghệ
Môn Anh
Môn Nhạc
Môn Họa
Môn Địa

: thầy Hà
: cô Đỗ Ngọc Quỳnh
: cô Lê Bích Liên
: GVCN
: Thầy Vũ Tiến Hưng
: cô Nguyễn Hồng Nhung
: cô Hoàng Mai Anh

Phần việc của Ban phụ huynh:
Tiếp tục miễn học phí cho em Trịnh Quốc Thi, giảm học phí cho em Trần Cao
Hoàng Nam. Năm học này miễn thêm cho em Nguyễn Vân Anh.
- Nếu gia đình nào gặp khó khăn, các bác làm đơn xin miễn giảm học phí. Sau đó xin
xác nhận của tổ dân phố, phường hoặc cơ quan nộp cho GVCN.
-

1.

Những khoản thu bắt buộc:

a. Học phí:
20.000đ/ 1 tháng
b. Tiền xây dựng: 40.000đ/1 năm
2.
a. Tin học:
b. Quét lớp:
c. Nước uống:

x 4 tháng = 80.000đ
= 40.000đ
∑ = 120.000đ

Những khoản thu thỏa thuận:
12.000đ/1 tháng x 4 tháng = 48.000đ
1.000đ/ 1 tháng x 4 tháng = 4.000đ
7.000đ/ 1 tháng x 4 tháng = 28.000đ
∑ = 80.000đ

∑ = 200.000đ

Quĩ hội cha mẹ học sinh: 50.000đ/ 1 năm
chia làm 2 đợt: Học kì I: 30.000đ. Học kì II: 20.000đ
( Lấy ý kiến của HPHS -> kí tên vào " Biên bản cuộc họp chi hội trưởng
CMHS…")
3.

4.

Bảo hiểm y tế & bảo hiểm thân thể: (Không bắt buộc)

a. Bảo hiểm thân thể: 30.000đ/ 1 năm
b. Bảo hiểm y tế:
90.000đ/ 1 năm
∑ = 120.000đ
5. Quĩ lớp: ???
VI.

Ý kiến đóng góp của cha mẹ học sinh:

"Tôi rất cảm ơn các bác đã dành chút thời gian tới dự cuộc họp đầu năm với lớp."

VII.

Nhắc việc: Mời một số phụ huynh ở lại trao đổi về tình hình học tập, kỉ luật từ đầu
năm đến giờ:
-

-

Phạm Mạnh Cường: 11/9 điểm 1 môn …, mặc đồng phục không đúng quy cách,
không nộp phiếu điểm, học sút.
Trịnh Quốc Thi: 12/9 điểm 1 môn Sử, quên phiếu điểm.
Vũ Đức Trung: 12/9 điểm 1 môn Sử. 12/9 MTT giờ Sinh. 14/9 MTT giờ Nhạc.
Tuần 3 đã có tiến bộ về kỉ luật.
Trần Tuấn Việt: Từ đầu năm thường xuyên không chấp hành các qui định của lớp:
không mặc đồng phục, mặc đồng phục không đúng quy cách, gây MTT giờ Nhạc
14/9. Đã có tiến bộ ở tuần 3.
Thái Hồng Quân: MTT giờ Thể dục 14/9.
Phạm Quốc Phong: MTT giờ Thể dục 11/9
Phạm Đức Huy: MTT giờ Nhạc 14/9
Vũ Trường Giang: 12/9 điểm 3 môn Toán
Phạm Gia Duy: 12/9 điểm 4 môn Toán
Hoàng Minh Tuấn: 12/9 điểm 1 môn Toán
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2007
GVCN

Phạm Ngọc Trâm

Danh sách cán bộ lớp:
1.
2.
3.
4.

Lớp trưởng: Phùng Hồng Dương
Lớp phó học tập: Nguyễn Thục Anh
Lớp phó kỉ luật: Bùi Thu Hà
Sao đỏ: Nguyễn Đức Long
Danh sách cán sự bộ môn:

1.Anh văn: Phùng Hồng Dương
2.Lý: Phan Tiến Hưng
3.Sinh: Trần Cao Hoàng Nam
4.Địa: Hoàng Bích Diệp
5.Toán: Nguyễn Thục Anh
6.Văn: Lê Quốc Duy
7.Công Nghệ: Nguyễn Trà My
A
8. GDCD: Nguyễn Khánh Ly
9. Mĩ thuật &Nhạc: Trương Hoàng Bảo Linh
10.Thể dục: Nguyễn Đức Long
11.Sử: Nguyễn Thanh Hằng
12.Tin: Tô Lan Phương
Danh sách cán bộ phụ trách cơ sở vật chất của lớp:
1. Phan Tiến Hưng: nhóm trưởng
2. Phạm Đức Huy
3. Vũ Đức Trung
4. Phạm Duy Khánh

5. Đỗ Minh Tuấn

KẾ HOẠCH CỦA LỚP
1. Bảng theo dõi thi đua của tổ trưởng, tổ phó:
Trường THCS Phương Mai
Lớp: 7D - Tổ:

Từ ngày……………đến ngày……………
Tổ trưởng/ Tổ phó:……………………………………

THEO DÕI THI ĐUA
TT

HỌ TÊN

1

_______________
_______________

2

_______________
_______________

3

_______________
_______________

4

_______________
_______________

5

_______________
_______________

6

_______________
_______________

ĐIỂM HỌC TẬP
HS 1
HS 2

NHẬN XÉT

HK

2. Phiếu điểm tháng của từng học sinh:
TRƯỜNG THCS PHƯƠNG MAI

PHIẾU ĐIỂM THÁNG

STT: 48

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: NGUYỄN THẾ VINH
MÔN
HỌC
TOÁN

MIỆNG

KIỂM TRA
15 PHÚT

KIỂM TRA 1 TIẾT

LỚP: 7D
TB
9

TB
10

TB
11

TB
12

XẾP LOẠI THÁNG
HK
NHẬN XÉT T.9

VH


SINH
VĂN

NHẬN XÉT T.10

SỬ
ĐỊA
ANH

NHẬN XÉT T.11

GDCD
CN
TD

NHẬN XÉT T.12

NHẠC
HỌA
TIN

THÁNG
TUẦN

9

NHẬN XÉT CỦA TỔ

1
2
3
4

1.
2.
Tuần 1:

10

Tuần 3:

Tuần 4:

1
2
3
4

3.

2.
3.

Tuần 3:

Tuần 4:

3.
4.
1.

1
2
3
4

2.
Tuần 1:

12

Tuần 2:

4.
1.

Tuần 1:

11

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH

Tuần 2:

Tuần 3:

Tuần 4:

3.
4.
1.

1
2
3
4

2.
Tuần 1:

Tuần 2:

Tuần 3:

Tuần 4:

3.
4.

CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU LỚP TIÊN TIẾN
NĂM HỌC 2007 -2008
XẾP LOẠI
LOẠI TỐT
LOẠI KHÁ
LOẠI TB

HẠNH KIỂM
38
10

XẾP LOẠI
HS GIỎI
HS KHÁ
HS TB

LOẠI YẾU

HS YẾU

LOẠI KÉM

HS KÉM

HỌC LỰC
9
27
11
2

Đội ngũ giáo viên dạy lớp 7D:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Môn Toán
: cô Nguyễn Hải Vinh
Môn Văn
: cô Trần Bạch Yến
Môn Lý
: cô Trần Thị Thảo
Môn Sinh
: cô Khổng Thanh Loan
Môn Sử
: cô Nguyễn Thanh Thúy
Môn Địa
: cô Hoàng Mai Anh
Môn Anh
: cô giáo chủ nhiệm
Môn Công nghệ : cô Lê Bích Liên
Môn GDCD
: cô Nguyễn Tuyết Nhung
Môn Họa
: cô Nguyễn Hồng Nhung
Môn Nhạc
: thầy Vũ Tiến Hưng
Môn Thể Dục
: thầy Hà
Môn Tin
: cô Đỗ Ngọc Quỳnh

1.Những khoản thu bắt buộc:
a. Học phí:
20.000đ/ 1 tháng x 4 tháng = 80.000đ
b. Tiền xây dựng: 40.000đ/1 năm
= 40.000đ
∑(1) = 120.000đ
2.Những khoản thu thỏa thuận:
a. Tin học: 12.000đ/1 tháng x 4 tháng = 48.000đ
b. Quét lớp:
1.000đ/ 1 tháng x 4 tháng = 4.000đ
c. Nước uống:7.000đ/ 1 tháng x 4 tháng = 28.000đ
∑(2) = 80.000đ
 ∑(1 + 2) = 200.000đ
3.

Quĩ hội cha mẹ học sinh: 50.000đ/ 1 năm

chia làm 2 đợt: Học kì I: 30.000đ. Học kì II: 20.000đ
4.

Bảo hiểm y tế & bảo hiểm thân thể: (Không
bắt buộc)

a. Bảo hiểm thân thể: 30.000đ/ 1 năm
b. Bảo hiểm y tế:
90.000đ/ 1 năm
∑ = 120.000đ
5. Quĩ lớp: ???
*** Ý kiến đóng góp của cha mẹ học sinh:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times