P. 1
bai thuyet trinh

bai thuyet trinh

|Views: 929|Likes:
Được xuất bản bởiKiên Thái Hoàng

More info:

Published by: Kiên Thái Hoàng on Oct 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

GVHD: PHAM THANH HÙNG

TH: NHÓM 7

ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA KINH TẾ - NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ---------o0o---------

Bộ môn : Quản Trị Ngân Hàng Giáo viên hướng dẫn : PHẠM THANH HÙNG

CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN AGRIBANK

Những người thực hiện:

Phạm Quang Dương Thái Hoàng Kiên Nguyễn Thị Ngọc Diệu Nguyễn Thị Kim Chung Hoàng Trọng Đại Hồ Bôn Hà Xuân Tuyến Lê Thị Tuyền

BUÔN MA THUỘC 2011

CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG - AGRIBANK

Page 1

GVHD: PHAM THANH HÙNG

TH: NHÓM 7

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đề tài này chúng em đã nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ của các thầy cô giáo và bạn bè. Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành tới: Thầy giáo Phạm Thanh Hùng là người hướng dẫn và chỉ bảo chúng em tận tình trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu đề tài và truyền đạt nhiều kinh nghiệm quý báu để chúng em có thể hoàn thành luận văn đề tài này. Các thầy, cô giáo trường Đại học Tây Nguyên, khoa Kinh Tế, các thầy, cô trong tổ bộ môn Tài chính Ngân hàng trường Đại học Tây Nguyên đã giúp đỡ chúng em rất nhiều trong quá trình học tập và đã tạo điều kiện cho chúng em trong quá trình thực hiện đề tài. Các bạn sinh viên lớp Tài chính Ngân hàng K08 đã ủng hộ, giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập cũng như trong suốt thời gian chúng em thực hiện đề tài. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vì năng lực có hạn và thời gian hạn chế nên việc nghiên cứu đề tài còn có nhiều thiếu sót. Kính mong quý thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện. Một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn! ĐăkLăk, năm 2011 Nhóm 7

CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG - AGRIBANK

Page 2

..................................................................................................................................................................................................................8 Giới thiệu về AGRIBANK.....................................14 Phương pháp nghiên cứu ....................12 Các sản phẩm dịch vụ mảng Tài chính Ngân hàng AGRIBANK....................................................24 Đinh hướng phát triển của Agribank đến năm 2015 và tầm nhìn 2020.............................24 Vận dụng mô hình SWOT để nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank.................................................................................................15 Phân tích môi trường kinh doanh ngân hàng..............................................................................................................5 Ma trận SWOT........4 Phạm vi nghiên cứu........................................................................................................3 Tính cấp thiết của đề tài....................... là ngân hàng duy nhất với 100% vốn nhà nước và trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng đã xây dựng được những chiến lược phát triển cụ thể..............................................................17 Các chiến lược của ngân hàng Agribank ...................24 Nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank trong xu thế hội nhập..................4 Đối tượng nghiên cứu ..3 Mục tiêu nghiên cứu .............. − Và từ thực tiễn hoạt động của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam mảng tài chính đã bộc lộ nhiều khó khăn thách thức trước yêu cầu cạnh tranh để hội nhập nền quốc tế và khu vực.......................................................................................................................10 Chức năng của một số phòng ban chính..............................................................................................................25 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài − AGRIBANK là ngân hàng thương mại hàng đầu ở Việt Nam..................4 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.......................................................................7 ĐẶC ĐIỂM NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........15 Phân tích ma trận SWOT:.......................................................................................................................4 Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược........19 MỘT SỐ ĐỀ SUẤT HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC AGRIBANK..................................................................GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 MỤC LỤC MỞ ĐẦU...........................................................14 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................................................................................................................................................................15 Định vị chiến lược của AGRIBANK................................................................4 Phân tích môi trường kinh doanh ngân hàng.............AGRIBANK Page 3 .........................................Ngoài những khó khăn chung của môi CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG .....................8 Bộ máy tổ chức..........................

đã được giảng dạy. − Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên. Chúng tôi đã quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu: “ Chiến lược hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu − Hệ thống hóa cá vấn đề cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. phân tích và đưa ra một số giải pháp đề suất cho chiến lược phát triển của Ngân hàng trong giai đoan tiếp theo.AGRIBANK Page 4 . đánh giá chiến lược phát triển kinh doanh hiện tại của Ngân hàng AGRBANK mảng kinh doanh dịch vụ tài chính. quản lý các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh còn nhiều vấn đề tồn tại cần phải nghiên cứu giải quyết nhằm đánh giá. CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . Trên cơ sở đó đưa ra một số ý kiến hoàn thiện công tác quản trị chiến lược của Ngân hàng trong một số thời gian tới. các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản trị chiến lược. nhằm vận dụng tốt các kiến thức về quản trị ngân hàng đã được trang bị.2 Khái niệm về chiến lược Quan điểm 1: Chiến lược kinh doanh là một kế hoạch đặc biệt Quan điểm 2: Chiến lược kinh doanh là nghệ thuật Quan điểm 3: Chiến lược kinh doanh vừa là kế hoạch vừa là nghệ thuật. năng lực cạnh tranh của ngân hàng Agribank. Đối tượng nghiên cứu − Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu lý luận cơ bản về hoạt động quản trị chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng AGRIBANK mảng dịch vụ tài chính ngân hàng.GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 trường kinh tế xã hội còn có nhiều nguyên nhân là việc quản trị điều hành ngân hàng. tôi sẽ tiến hành phân tích. Phạm vi nghiên cứu − Phạm vi về nội dung: nghiên cứu hoạt động kinh doanh và công tác quản trị chiến lược của Ngân hàng AGRIANK mảng dịch vụ tài chính ngân hàng − Phạm vi về không gian : Ngân hàng AGRIBANK − Phạm vi về thời gian: Một vài năm gần đây CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược 1.1. − Giải pháp những kiến nghị nhằm nâng cao chiến lược quản trị kinh doanh của Agribank trong một số năm tới. − Mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng những kiến thức đã tiếp thu được và một số kinh nghiệm trong môn quản trị chiễn lược.

1.4.1. nâng cao chất lượng sản phẩm.2 Tầm nhìn: Xác định định hướng lâu dài mà doanh nghiệp muốn hướng đến trong tương lai. rõ ràng. Phân tích môi trường kinh doanh ngân hàng 1.1. tổ chức triển khai. Nếu ổn định chính trị thì nền kinh tế có điều kiện tăng trưởng và ngược lại. sứ mệnh. tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP. thiên tai… 1. tỷ giá. khí hậu. mục tiêu 1. − Môi trường chính trị. Môi trường luật pháp có minh bạch.1 Môi trường vĩ mô − Môi trường kinh tế: Các yếu tố cần phân tích: Lạm phát.GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 Quản trị chiến lược là quá trình phân tích môi trường hiện tại. …).4. Các mục tiêu thứ nhì là các mục tiêu mà công ty xét thấy cần thiết nếu họ muốn đạt đến năng lực vượt trội. kiểm tra đánh giá việc thực hiện chiến lược trên thực tế.AGRIBANK Page 5 . phong tục tập quán. tỷ lệ tăng dân số…). tỷ lệ kết hôn.1. trình độ dân trí.3 Tầm nhìn.2 Phân tích môi trường vi mô Theo M. lãi suất. 1. − Môi trường tự nhiên: Các điều kiện của tự nhiên như thời tiết.4 Mục tiêu: Chủ yếu xác định những gì mà tổ chức hy vọng đáp ứng trong phạm vi trung và dài hạn. chính sách tiền tệ của ngân hàng Nhà nước.3 Sứ mệnh: Trình bày lý do tồn tại của tổ chức và chỉ ra nó sẽ làm gì. Nói đến chính trị người ta quan tâm đến tình hình ổn định chính trị.… − Môi trường công nghệ: Đó là sự phát triển của khoa học công nghệ để phục vụ cho hoạt động kinh doanh ngân hàng. mục tiêu đạt được năng lực vượt trội chiếm vị trí hàng đầu. xác định sứ mệnh và mục tiêu. + Luật pháp: Ngân hàng luôn chịu sự điều chỉnh của luật pháp. các văn bản pháp luật có gì chồng chéo. tâm lý tiêu dùng. Porter có 5 đối tượng tác động vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và ngân hàng: CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . GNP. Trước hết phải tìm hiểu xem luật pháp có đầy đủ những văn bản pháp quy quy định hoạt động của ngân hàng chưa (ngân hàng chỉ thực hiện hoạt động pháp luật quy định. 1. Khi ngân hàng áp dụng khoa học kỹ thuật. xã hội: Các yếu tố cần phân tích: Dân số (Cơ cấu dân số.4. mâu thuẫn không? Có thường xuyên thay đổi không?… − Môi trường văn hóa. luật pháp: + Chính trị: Chính trị có mối quan hệ mật thiết với nền kinh tế của một quốc gia. dự báo môi trường tương lai. nâng cao mức độ an toàn. thuận tiện thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng. công nghệ sẽ góp phần tiết kiệm lao động.1 Môi trường bên ngoài 1. Hầu hết các tổ chức theo đuổi lợi nhuận.

2 Phân tích môi trường bên trong 1. không cập nhật sẽ dễ dẫn tới quyết định sai lầm. ngân hàng cần phải quan tâm đến vấn đề hệ thống thông tin quản lý. giảm tỷ lệ nợ quá hạn. + Người lao động. Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.1 Nội dung phân tích − Nguồn lực về tài chính + Quy mô vốn tự có: Quy mô vốn tự có là khả năng mở rộng tài sản của ngân hàng từ đó cho thấy phạm vi hoạt động. các quyết định của cấp trên. quy mô đầu tư của ngân hàng. − Nguồn nhân lực + Đội ngũ quản trị viên. Đánh giá sự phối hợp của các bộ phận chức năng trong ngân hàng nếu tốt sẽ giúp ngân hàng tiết kiệm trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . các nhà quản trị ngân hàng. nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.2.4.GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 1. rủi ro là yếu tố không thể tránh khỏi nên các ngân hàng quy định một tỷ lệ nợ quá hạn được coi là hợp lý (<1%) nếu tỷ lệ này cao thì ngân hàng phải đưa ra các biện pháp để hạn chế rủi ro. + Khả năng huy động vốn của ngân hàng: Nguồn vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng. − Trình độ tổ chức + Bộ máy tổ chức: Hiệu lực của các mệnh lệnh.4. Nguồn vốn huy động lớn thì ngân hàng mới có khả năng kinh doanh và ngược lại. nếu các thông tin sai lệch.AGRIBANK Page 6 . chính xác đẫn đến hiệu quả hoạt động cao. + Nợ quá hạn: Đây là chỉ tiêu quan trọng đánh giá chất lượng tín dụng. khi hiệu lệnh của các mệnh lệnh được triển khai một cách nhanh chóng. + Hệ thống thông tin quản lý của ngân hàng: Để có thể kinh doanh thắng lợi.

tình hình kinh doanh của khách hàng trong quá khứ và hiện tại. Ví dụ: Trình độ nhân viên chưa cao.AGRIBANK Page 7 . tin cậy cao. Ma trận SWOT MA TRẬN SWOT Những điểm mạnh (S) S1 S2 Những điểm yếu (W) W1 W2 − − Những cơ hội (O) O1 O2 Các chiến lược SO Các chiến lược WO Những nguy cơ (T) T1 T2 Các chiến lược ST Các chiến lược WT Bước 1: Liệt kê những điểm mạnh chủ yếu bên trong tổ chức. • Thông tin thị trường: cung cầu tiền tệ. các biến số tỷ giá. Bước 2: Liệt kê những điểm yếu cơ bản của tổ chức. − Trình độ công nghệ: Xem xét trình độ công nghệ của ngân hàng ra sao? Có phù hợp với sự phát triển của khoa học tiên tiến hay không? Có phù hợp với trình độ hiểu biết của người lao động hay không? Đặc biệt là có ngang bằng với đối thủ cạnh tranh hay không. ngân hàng cũng xem xét có phù hợp hay không để có hướng nâng cấp trang thiết bị. công nghệ kỹ thuật hiện đại. lạm phát.4. 1. Nếu mạng lưới chi nhánh hoạt động không tốt dẫn đến làm giảm năng lực hoạt động.2. lĩnh vực mà khách hàng hoạt động.2 Xác định Điểm mạnh – Điểm yếu − Điểm mạnh của ngân hàng là những lợi thế của ngân hàng so với các ngân hàng khác thông qua sức mạnh nội tại của ngân hàng. lãi suất.GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 • Thông tin khách hàng: năng lực hoạt động của khách hàng. Ví dụ: Tiềm lực tài chính mạnh. truyền thống lịch sử lâu đời. quy mô vốn điều lệ nhỏ. − Mạng lưới chi nhánh: Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng chi nhánh trong ngân hàng để từ đó có các quyết định phù hợp. • Trên thế giới các ngân hàng thường mua thông tin từ các tổ chức chuyên nghiệp nên các thông tin thường có độ chính xác. − Điểm yếu của ngân hàng là những nhược điểm hạn chế của ngân hàng so với các ngân hàng khác. Đối với trang bị kỹ thuật. mạng lưới chi nhánh rộng khắp. tăng chi phí dẫn tới bất lợi theo quy mô. CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . Nếu trong thực hiện các chi nhánh hoạt động tốt. ngân hàng sẽ phải đầu tư thêm nguồn lực cho chi nhánh đó hoặc có hướng nâng cấp các chi nhánh lên.

AGRIBANK Page 8 . − Bước 8: WT (Weaks . − Bước 5: SO (Strengths .Agribank là ngân hàng CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . TH: NHÓM 7 Bước 3: Liệt kê các cơ hội lớn từ bên ngoài mà tổ chức có thể khai thác − Bước 4: Liệt kê các mối đe doạ trực tiếp từ bên ngoài đối với tổ chức.Threats): các chiến lược dựa trên khả năng vượt qua hoặc hạn chế tối đa các yếu điểm của công ty để tránh các nguy cơ của thị trường.3 Tổng quan về AGRIBANK Thành lập ngày 26/3/1988. − Qua phân tích SWOT từ đó để khai thác điểm mạnh. nắm bắt cơ hội vượt qua những thách thức. đến nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam .Opportunities): các chiến lược dựa trên ưu thế của công ty để tận dụng các cơ hội thị trường. − Bước 6: WO (Weaks . − Bước 7: ST (Strengths . khắc phục điểm yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh.4. ĐẶC ĐIỂM NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Giới thiệu về AGRIBANK 1. hoạt động theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam.Threats): các chiến lược dựa trên ưu thế của của công ty để tránh các nguy cơ của thị trường.GVHD: PHAM THANH HÙNG − được.Opportunities): các chiến lược dựa trên khả năng vượt qua các yếu điểm của công ty để tận dụng cơ hội thị trường.

125 cán bộ. nông thôn.GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam. NHNo tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế. Agribank là ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn. đội ngũ cán bộ nhân viên. là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt.112 tỷ đồng.492 cán bộ nhân viên (chiếm 40% tổng số CBCNV toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam). Với tên gọi mới.000 tỷ đồng.hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. − Tổng dư nợ 354. trong đó Tổng Giám đốc NHNo là thành viên chính thức Ban điều hành của APRACA và CICA Năm 2003 Chủ tịch nước CHXHCNVN đã ký quyết định số 226/2003/QD/CTN ngày 07/05/2003 phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. 1.Đến nay. − Tổng tài sản 470. Ngày 15/11/1996. được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền. − Nhân sự: 35. hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và chịu sự quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. ngoài chức năng của một ngân hàng thương mại. Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh.. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay thế Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Đến cuối năm 2002 NHNo là thành viên của APRACA. lâm nghiệp. tổng tài sản có trên 190 ngàn tỷ .. hơn 2000 chi nhánh trên toàn quốc và 29.4. thủy hải sản góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa . Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam. Năm 2002. − Vốn tự có: 22.4 Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng AGRIBANK Năm 1988. đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp. cung cấp những sản phẩm. tổng số Dự CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . dài hạn để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất nông. CICA và ABA. Ngày 14/11/1990. tài sản.176 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90. trong đó có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.AGRIBANK Page 9 .331 tỷ đồng. ứng dụng công nghệ hiện đại. Đến cuối năm 2005. Tính đến tháng 12/2009. vốn tự có của NHNo&PTNT VN đạt 7. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được xác định thêm nhiệm vụ đầu tư phát triển đối với khu vực nông thôn thông qua việc mở rộng đầu tư vốn trung. nông thôn. nông dân.702tỷ VND. vị thế dẫn đầu của Agribank vẫn được khẳng định với trên nhiều phương diện: − Tổng nguồn vốn 434. mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. dịch vụ ngân hàng hoàn hảo…. − Mạng lưới hoạt động: 2300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.

đa sở hữu. Đến cuối năm 2007.AGRIBANK Page 10 .5 tỷ USD. cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 36% với gần 3 vạn doanh nghiệp dư nợ. Từ năm 2006 bằng những giải pháp mang tính đột phá và cách làm mói NHNo&PTNT VN (Agribank) thực sự khởi sắc. Chính phủ. VnTopup. tổng nguồn vốn đạt 434. Năm 2009. ATransfer. tăng 22% so với năm 2008.048 tỷ đồng và gần như hoàn toàn là vốn huy động. Năm 2009 Agribank chú trọng giới thiệu và phát triển các sản phẩm. Tổng nguồn vốn 295. điển hình là các dịch vụ Mobile Banking như: SMS Banking. dịch vụ ngân hàng tiện ích tiên tiến. Hải quan trong việc phối hợp thu ngân sách. Nhà nước. Đến cuối năm 2009.486 triệu USD. tổng dư nợ nền kinh tế đạt 354. danh hiệu “DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” do Bộ Công thương công nhận. Chính phủ. TOP 10 Doanh nghiệp Việt Nam theo xếp hạng của VNR500. tổng tài sản đạt 325.102 tỷ đồng trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm trên 70% với trên 10 triệu hộ gia đình.26/3/2009).000 tỷ đồng. là thành viên của nhiều tổ chức.062 tỷ đồng. ngành ngân hàng. Agribank vinh dự được đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới thăm và làm việc vào đúng dịp kỷ niệm 21 năm ngày thành lập 26/3/1988 . hiệp hội tín dụng có uy tín lớn. Trong chiến lược phát triển của mình. trong đó giải ngân qua NHNo là 1. kết nối thanh toán với Kho bạc. nhiều tổ chức uy tín trên thế giới trao tặng các bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý: TOP 10 giải SAO VÀNG ĐẤT VIỆT. tổng tài sản của Agribank đạt xấp xỉ 470.331 tỷ đồng.112 tỷ đồng. VnMart. TOP 10 Thương hiệu Việt Nam uy tín nhất. hoạt động đa lĩnh vực. Bộ máy tổ chức CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . Apaybill. Agribank sẽ trở thành một Tập đoàn tài chính đa nghành. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 242. vinh dự được Đảng.802 tỷ đồng tương đương với 20 tỷ USD gấp gần 220 lần so với ngày đầu thành lập. trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 242. Hiện nay NHNo&PTNT VN đã có quan hệ đại lý với 932 ngân hàng đại lý tại 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. phát hành được trên 4 triệu thẻ các loại. Năm 2008 là năm ghi dấu chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành của Agribank và cũng là năm có tính quyết định trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo chủ trương của Đảng.GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 án nước ngoài mà NHNo&PTNT VN tiếp nhận và triển khai là 68 dự án với tổng số vốn 2.

AGRIBANK .GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 1.5 − − − Cơ cấu phòng ban Tín dụng cá nhân Tín dụng doanh nghiệp Dịch vụ khách hàng cá nhân Page 11 CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG .

5. loại tiền gửi… và quản lý các hệ số an toàn theo quy định. phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín: sản xuất. danh mục khách hàng để lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao.AGRIBANK Page 12 . 1.3 Phòng tín dụng − Đầu mối tham mưu đề suất với giám đốc chi nhánh xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng. nghề kinh tế kỹ thuật. chế biến. quản lý tài sản nợ. CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG .GVHD: PHAM THANH HÙNG − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp Kinh doanh tiền tệ Kinh doanh thẻ Thanh toán quốc tế Kế toán tổng hợp Thẩm định giá Đầu tư tài chính Kiểm toán nội bộ Phòng nghiên cứu phát triển Phòng Marketing Phòng quản lý tín dụng Phòng pháp chế Phòng quan hệ quốc tế Phòng thu hồi nợ Phòng kế hoạch tổng hợp Phòng tín dụng Phòng kế toán – ngân quỹ Phòng hành chính nhân sự Phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ Phòng kinh doanh ngoại hội Phòng dịch vụ và Marketing TH: NHÓM 7 Chức năng của một số phòng ban chính 1. lưu thông và tiêu dùng.5. loại tiền tệ. tiêu thụ. quy trình quản lý rủi ro. xuất khẩu: gắn tín dụng sản xuất. − Chịu trách nhiệm về quản lý rủi ro trong lĩnh vực nguồn vốn. chiến lược huy động vốn tại địa phương và giải pháp phát triển nguồn vốn. Tham mưu cho giám đốc chi nhánh điều hành nguồn vốn. − Phân tích kinh tế theo ngành.2 Phòng kế hoạch tổng hợp − Trực tiếp quản lý cân đối nguồn vốn đảm bảo các cơ cấu về kỳ hạn. chịu trách nhiệm đề suất chiến lược khách hàng. cân đối vốn và kinh doanh tiền tệ theo quy chế.

Trực tiếp làm dịch vụ ủy thác nguồn vốn thuộc chính phủ. − Gợi mở khách hàng. và giám sát việc chấp hành các quy định của NHNo về đảm bảo an toàn trong hoạt động tiền tệ. NHNo&PTNT Việt Nam. ước muốn đó.7 Phòng kinh doanh ngoại hối Các nhiệm vụ kinh doanh ngoại tệ (mua. tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục. tổng hợp. 1. tham mưu cho giám đốc trong việc tuyển dụng. bảo lãnh ngoại tệ có liên quan đến thanh toán quốc tế. dự án thuộc nguồn vốn trong nước. quảng cáo…để quảng bá hình ảnh của ngân hàng. − Phát hiện cơ hội và thách thức do môi trường đem lại. bộ. 1. xác minh. đề xuất cử cán bộ.5 Phòng hành chính nhân sự Xây dựng chương trình công tác hàng tháng. − Thực hiện hạch toán kế toán.8 Phòng dịch vụ và Marketing: là phòng mới được thành lập tại chi nhánh năm 2008 với những chức năng chính sau: − Phát hiện và tìm hiểu cặn kẽ nhu cầu. − Thường xuyên phân loại dư nợ. quyết toán và các báo cáo theo quy định. nước ngoài.5. phát hiện và giải thích rõ nguyên nhân của những thay đổi tăng hoặc giảm mức cầu. nhân viên đi công tác. cá nhân trong và ngoài nước. − Tiếp nhận và thực hiện các chương trình. tổng kết. 1. − Xây dựng và thực hiện mô hình tín dụng thí điểm. tham mưu cho giám đốc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền. − Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính. mở tài khoản khách hàng nước ngoài. lưu trữ hồ sơ tài liệu về hạch toán. thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.6 Phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ Chức năng chủ yếu là kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật. 1.4 Phòng kế toán – ngân quỹ.GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 − Thẩm định và đề xuất cho vay các dự án tín dụng theo phân cấp ủy quyền. hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của NHNN. thử nghiệm trong địa bàn. quyết toán kế hoạch thu chi tài chính quỹ tiền lương. CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . phân tích nợ quá hạn. đồng thời theo dõi. − Chủ động đề ra các chiến lược và biện pháp marketing như tuyên truyền. chuyển đổi). các nghiệp vụ tín dụng. của NHNN. tín dụng và dịch vụ ngân hàng. đào tạo nguồn lực. 1.5.Tổ chức kiểm tra.5.5. đánh giá. đề xuất tổng giám đốc cho phép nhân rộng. thanh toán quốc tế theo quy định. ngành khác: các tổ chức kinh tế.AGRIBANK Page 13 .5. quỹ và có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được giám đốc phê duyệt. đề bạt lương thưởng cho cán bộ công nhân viên. thực hiện công tác thanh toán quốc tế thông qua mạng SWIFT NHNo. bán. ước muốn của khách hàng để thiết kế những sản phẩm dịch vụ phục vụ tốt nhất nhu cầu. học tập. các dịch vụ kiều hối và chuyển tiền. sơ kết. kế toán.

5. Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn Tín dụng Tín dụng tiêu dùng Vay bảo lãnh Vay đầu tư Vay ưu đãi xuất nhập khẩu Cho vay cầm cố giấy tờ có giá Tín dụng theo hạn mức Dịch vụ thu ngân sách Nhà nước Dịch vụ Nhờ thu tự động Dịch vụ nhờ thu xuất nhập khẩu TH: NHÓM 7 Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở kiến thức môn học Quản trị ngân hàng. phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh của AGRIBANK và đưa ra một số giải pháp đề xuất. Trung. − Bước 3: Bình luận. đánh giá chiến lược hiện tại AGRIBANK qua mô hình Swot. rút nhiều nơi Tiền gửi Tiết kiệm: Ngắn.GVHD: PHAM THANH HÙNG Các sản phẩm dịch vụ mảng Tài chính Ngân hàng AGRIBANK 1.10 − − − − − − − − − Huy động vốn Tài khoản tiền gửi: Tiền giửi thanh toán Gửi. − Bước 4: Một số giải pháp đề suất hoàn thiện công tác quản trị chiến lược của AGRIBANK − Bước 5: Kết luận CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . đặc biệt qua mô hình SWOT và các công vụ hỗ trợ khác chúng tôi tiến hành khảo sát.5.9 − − − − − 1.AGRIBANK Page 14 . nghiên cứu chiến lược kinh doanh hiện tại của AGRIBANK − Bước 2: Khảo sát thực trạng chiến lược của AGRIBANK qua mô hình Swot. Trình tự nghiên cứu thực hiện theo các bước: − Bước 1: Cơ sở lý thuyết và các công cụ hỗ trợ thực hiện nhận định. Dài hạn Giấy tờ có giá: Kỳ phiếu.

Kỷ cương. tạo áp lực mạnh mẽ cho các ngân hàng trong nước. Phân tích môi trường kinh doanh ngân hàng Phân tích môi trường vĩ mô Môi trường chính trị. 1. đặc biệt là khu vực nông nghiệp.1 Giá trị cốt lõi − Định hướng khách hàng là nền tảng của mọi hoạt động.11 Lựa chọn chiến lược − Agribank luôn không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới để tiếp tục giữ vững vị trí ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.Mang phồn thịnh đến khách hàng”. hoạt động sản xuất kinh doanh. Sáng tạo. đáp ứng yêu cầu của khách hàng. − Trong thời gian gần đây ngân hàng Agribank đã triển khai các chiến lược: + Chiến lược huy động vốn(2010) + Chiến lược xây dựng thương hiệu 2009-2010 và 5 năm tiếp theo.AGRIBANK Page 15 . + Việt Nam hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới tạo cơ hội bình đẳng cho các ngân hàng nước ngoài đầu tư ở Việt Nam. + Chiến lược phát hành thẻ 1.6 Sứ mệnh: “Agribank . − Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. nông thôn. Agribank còn thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp lớn với sự nghiệp An sinh xã hội của đất nước. 1.5.7.12 Tầm nhìn . 1.7 Tầm nhìn: Agribank phấn đấu tiếp tục là ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo.GVHD: PHAM THANH HÙNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Định vị chiến lược của AGRIBANK TH: NHÓM 7 1.2 − CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG .7. chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam.5. − Kết hợp hài hòa lợi ích khách hàng. Chất lượng và Hiệu quả. − Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh. đối tác và cộng đồng. tương lai gần phát triển theo hướng trở thành Tập đoàn Tài chính . pháp luật (P) + Chính trị Việt Nam luôn luôn giữ được ổn định. ngân hàng. nhân viên và cổ đông là đảm bảo sự thành công của Ngân hàng.Ngân hàng mạnh và hiện đại trong nước. liên tục được cải tiến. − Văn hóa của Agribank là: Trung thực. có uy tín cao trên thị trường khu vực và quốc tế. tạo niềm tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước yên tâm đầu tư.Sứ mệnh 1. Chiến lược phát triển thương hiệu Agribank sẽ gắn với phương châm vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững của khách hàng.

thị trường. + Tuy nhiên cuối năm 2008 đầu năm 2009 phát triển chậm do khủng hoảng kinh tế toàn cầu. chất lượng dịch vụ + Liên doanh – Liên kết cung cấp các sản phẩm ngân hàng tiện ích − Cạnh tranh của khách hàng CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG .8 Hội nhập nền kinh tế quốc tế là cơ hội và thức đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. − Môi trường công nghệ (T) + Việc ứng dụng công nghệ ngân hàng mới. ví dụ: tín dụng hộ gia đình. đa dạng sản phẩm + Quảng cáo. xu hướng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng cao như: dịch vụ internet banking. tín dụng bất động sản. định hướng kinh doanh đạt kết quả cao. hoạt động ngân hàng có nhiều cơ chế khuyến khích về vốn.. dồi dào + Chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao ảnh hưởng tốt sản phẩm huy động vốn và hoạt động tín dụng. chi phí. nâng cao.8%/năm. tiếp thị. tăng cường quản lý các doanh nghiệp.GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 + Ngân hàng Nhà nước kiển soát các hoạt động của toàn hệ thống ngân hàng taoj cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh tiền tệ của các ngân hàng thương mại cổ phần. công nghệ. dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2009 của Việt Nam từ 5% -:6%.chất lượng. 1. + Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng trong khâu thanh toán và các nghiệp vụ cơ bản.1 Phân tích môi trường vi mô − Cạnh tranh của đối thủ trong ngành + Năng lực cạnh tranh cao + Cạnh tranh: lãi suất.. thanh toán điện tử chương trình kế toán ngân hàng. ngân hàng liên doanh và Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.AGRIBANK Page 16 . thanh toán điện tử. + Nền kinh tế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. − Môi trường kinh tế (E) + Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm từ 5% -:.8.. lãi suất. + Chất lượng dịch vụ tài chính ngân hàng ngày càng chuyên nghiệp. mobile banking.. quản lý dữ liệu trên máy tính − Môi trường kinh tế quốc tế (W) 1. tín dụng tiêu dùng cá nhân. dịch vụ khách hàng − Cạn tranh nhà cung cấp + Nhà cung cấp đồng thời là khách hàng + Cạnh tranh chi phí. − Môi trường xã hội – dân số (S) + Nguồn nhân lực trẻ. đáp ứng tốc độ phát triển của ngành.

. vàng. − Cơ hội (O): + Tốc độ phát triển nền kinh tế khả quan trong tương lai + Cơ hội mở rộng thị trường từ việc Việt Nam tham gia WTO việc tiếp cận công nghệ. chất lượng dịch vụ chưa cao. Phát triển thị trường bán lẻ. Cạnh tranh của đối thủ cạnh tranh tiềm năng + Các ngân hàng nhà nước. + Sản phẩm chưa đa dạng. + Xây dựng thương hiệu tạo dựng niềm tin đối với khách hàng trong và ngoài nước. với công nghệ hiện đại. + Công tác quản trị rủi ro ngân hàng còn thấp.. các ngân hàng nước + + Các công ty tài chính. tạo cơ hội phát triển các sản phẩm mang tính công nghệ có triển vọng cao. đầu tư Các kênh đầu tư trên thị trường tài chính.AGRIBANK Page 17 . khách hàng dồi dào. + Năng lực tài chính còn yếu so với chuẩn mực tài chính quốc tế. đây là những lợi thế mà Agribank có được: Thị phần ổn định. hoạt động không hoàn toàn vì mục đích thương mại. kinh nghiệm quản lý từ các ngân hàng nước ngoài rất cao. + Cơ chế quản lý chưa phù hợp. − CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . − Thách thức (T): + Sự tham gia của các đối thủ cạnh tranh trong tương lai. nghèo nàn về sản phẩm.GVHD: PHAM THANH HÙNG + nhau + đa dạng − ngoài TH: NHÓM 7 Khách hàng có nhiều lựa chọn sản phẩm với cácmức lãi suất khác Sản phẩm tiền gửi và tín dụng trên thị trường ngân hàng phong phú. trình độ chuyên nghiệp từ các ngân hàng trong nước và nước ngoài tham gia vào thị trường trong nước. Phân tích ma trận SWOT: Điểm mạnh (S): + Mạng lưới các chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp. bất động sản. − Điểm yếu (W): + Chịu sự chi phối từ Chính phủ. ngân hàng liên doanh. chứng khoán. bất động sản − Cạnh tranh của các sản phẩm thay thế Các kênh đầu tư khác trên thị trường như chứng khóan. chưa có khả năng dự bảo rủi ro. + Nhu cầu về chất lượng và việc sử dụng các tiện ích ngân hàng lớn. năng lựctài chính lớn mạnh.

sản phẩm thẻ. phát triển chưa bền vững.. Công tác kiểm soát quản trị rủi ro thấp. Bảng phân tích SWOT Điểm mạnh (S) Tận dụng mạng lưới rộng khắp để phát triển sản phẩm dịch vụ.. Thách thức (T) Cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh trong tương lai với công nghệ hiện đại. quỹ đầu tư trong và ngoài nước ngày càng lớn mạnh và mạng lưới. nghèo nàn về sản phẩm. cơ hội phát triển sán phẩm mang tính công nghệ cao là có triển vọng. Trình độ công nghệ ngân hàng chưa cao. giá rẻ‟ để phát triển công nghệ.GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 + Áp lực cạnh tranh từ các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và quỹ đầu tư trong và ngoài nước càng gia tăng. chưa có khả năng dự đoán và dự báo rủi ro. củng cố phát huy thị phần… Cơ hội (O) Tốc độ phát triển nền kinh tế khả quan Cơ hội mở rộng thị trường khi tham gia thị trường tài chính quốc tế.. Đẩy mạnh hợp tác phát triển các mảng thanh toán quốc tế đa biên. tỷ giá. khủng hoảng tài chính quốc tế. tỷ giá.AGRIBANK Page 18 . Áp lực cạnh tranh từ các tổ chức tín dụng. nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Điểm yếu (W) Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng. chưa đáp ứng các nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Năng lực tài chính yếu so với chuẩn mực tài chính quốc tế.. quy mô. năng lực tài chính lớn mạnh. CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . Sự hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức quốc tế để tiếp cận và sử dụng nguồn vốn. + Nền kinh tế trong giai đoạn hội nhập và phát triển. trình độ quản lý chuyên nghiệp. sản phẩm công nghệ cao. Nguồn nhân lực dẽ bị lôi kéo bởi các đối thủ cạnh tranh. + Rủi ro thị trường tài chính như: lãi suất. Nhu cầu về chất lượng và việc sử dụng các tiện ích ngân hàng lớn. và cán cân vốn tự do hóa. Rủi ro biến động lãi suất. Đáp ứng các yêu cầu tốt nhất dành cho khách hàng Đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn. đặc biệt là sự lớn mạnh của các ngân hàng thương mại cổ phần. + Nguồn nhân lực dễ dàng bị lôi kéo bởi các đối thủ cạnh tranh khác. liên doanh. năng lực tài chính.

− Ý thức được điều đó trong thời gian qua. + Cơ động các mức lãi suất cụ thể cho từng loại sản phẩm và dịch vụ huy động vốn. + Tuổi đời và Uy tín đã khẳng định trong thời gian hoạt động. + Đổi mới phong cách giao dịch. tăng cường đầu tư hiện đại hóa đồng bộ công nghệ. cạnh tranh + Sự xuất hiện của nhiều ngân hàng TMCP trong nước và ngân hàng nước ngoài gia nhập tạo áp lực cạnh tranh. 1.vốn trong nền kinh tế khan hiếm…. về đẩy mạnh hoạt động maketing. + Kinh tế bất ổn. tín dụng. nhất là phát triển chi nhánh tại các nơi có tiềm năng huy động vốn là hết sức cần thiết. nhằm mở rộng màng lưới.AGRIBANK Page 19 . vốn đầu tư cho các thành phần kinh tế vẫn chủ yếu là từ kênh tín dụng ngân hàng. nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng…. đòi hỏi các NHTM cần thực hiện một hệ thống giải pháp đồng bộ về tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động mới. thiết kế sản phẩm huy động vốn linh hoạt.8.đảm bảo các hoạt động của ngân hàng được diễn ra đồng bộ và hiệu quả. Vì vậy. + 100% vốn nhà nước-được sự hỗ trợ của CP.. Ngân hàng Agribank đã thực hiện nhiều giải pháp để giữ ổn định và phát triển nguồn vốn như: + Kịp thời điều chỉnh lãi suất và kỳ hạn tiền gửi phù hợp với diễn biến của thị trường. về nâng cao hiệu qủa chiến lược cạnh tranh. cung cấp các gói sản phẩm (tiền gửi.3 Chiến lược xây dựng hình ảnh Agribank: CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . + Chay đua lãi suất của các NH. Bên cạnh đó. + Tăng cường tiếp thị. − Đồng thời cũng phải đối mặt nhiều hơn với thách thức..2 Chiến lược huy động vốn của Agribank − Bất cứ ngân hàng nào nghiệp vụ huy động vốn cũng đóng vai trò quan trọng hàng đầu vì nó tạo ra nguồn vốn kinh doanh .GVHD: PHAM THANH HÙNG Các chiến lược của ngân hàng Agribank TH: NHÓM 7 1. + Đặc biệt đã nâng cấp phát triển thêm nhiều điểm giao dịch mẫu có thiết kế quy chuẩn mang thương hiệu mới.8. về đổi mới cong tác cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. hiệu quả huy động vốn tiền gửi từ các hoạt động dịch vụ ngân hàng tiện ích trong dân cư cũng hết sức cần thiết và quan trọng đối với các NHTM. đứng trước nhu cầu vốn thực hiện chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Trong những năm tới. thanh toán quốc tế… + Khai thác nhiều kênh huy động vốn. + Sản phẩm đa dạng-giá rẽ. − Thuận lợi: + Mang lưới chi nhanh rộng lớn trên toàn quốc.

thương hiệu được đặt ra và càng trở nên quan trọng. Thông qua các hình thức nêu trên cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. các khái niệm về thương hiệu chưa được định hình rõ − Từ 1990 đến 1996. bên ngoài có chữ “Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam” viền bao xung quanh. văn hóa . quá trình xây dựng.AGRIBANK Page 20 . phát triển thương hiệu từ năm 1990 đến nay. biển hiệu. sau khi đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. quảng bá thương hiệu trong bối cảnh kinh tế phát triển với tốc độ cao. Có thể nói. − Tháng 4/2003. − Năm 1996. hình ảnh và thương hiệu của Agribank được gắn với các sự kiện chính trị.2010 và 05 năm tiếp theo. thực hiện công tác thông tin tuyên truyền thông qua tờ Thông tin Agribank. cạnh tranh gay gắt hơn. Agribank bắt đầu quan tâm đến việc định vị. hoạt động quảng bá thương hiệu đã được Agribank chú ý coi trọng hơn và bắt đầu được triển khai có hệ thống. Ngân hàng chính thức lựa chọn logo hình vuông 04 màu: màu nâu đất. Biểu tượng logo trên tiếp tục được Ngân hàng sử dụng và có thay đổi phù hợp với phần tên mới của ngân hàng và các chữ cái tiếng Anh viết tắt là VBARD (Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development). − Nếu ở giai đoạn đầu mới được thành lập (1988-1990) với tên gọi là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. yêu cầu về quảng bá hình ảnh. thì hình ảnh. cộng đồng. với câu định vị thương hiệu “Mang phồn thịnh đến khách hàng” được sử dụng cho tới hôm nay. bên trong có chữ viết tắt tiếng Anh: VBA. Tháng 01/1991. kinh tế. màu sắc. được phép thiết lập trang tin điện tử. hình thành thương hiệu cho mình. quảng bá thương hiệu với nhiều hình thức như từ việc định vị đến đồng bộ hóa logo. Agribank vừa hoàn tất quá trình đấu thầu quốc tế chọn ra một đơn vị chuyên nghiệp giúp xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Agribank giai đoạn 2009. hình đất nước Việt Nam. thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. hoạt động theo mô hình tổng công ty. website Agribank chính thức ra mắt vào cuối tháng 5/2003.GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 Đặc biệt chú trọng vấn đề xây dựng. đặc biệt trong những năm gần đây. với việc đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam. vàng. có 09 hạt lúa vàng kết nối thành hình chữ S. biển quảng cáo tấm lớn Đồng thời. ngày càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp. website Agribank (tiếng Việt và tiếng Anh). tác động sâu rộng. hiện đại. hoạt động theo cơ chế của một ngân hàng thương mại tự chủ.xã hội của đất nước có nhiều ý nghĩa. Agribank thực hiện công tác tiếp thị. xanh lá cây. chu đáo. slogan. Trong môi trường công nghệ thông tin ngày càng phát triển. CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . trắng. thái độ phục vụ tận tình. vị thế và uy tín của Agribank dần được khẳng định trong nước và được biết đến trong khu vực và thế giới.

tổ chức quản trị thương hiệu.4 Chiến lược phát hành thẻ 1. Đặc biệt là khi Việt Nam đang trong trình hội nhập vào khu vực thế giới.2010 và 05 năm tiếp theo. − Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu. nông thôn. định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. còn thiếu tính chuyên nghiệp.4.1 Mục tiêu − Sự thuận tiện trong giao dịch thanh toán là yếu tố quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ nên việc phát triển thị trường thẻ để đáp ứng nhu cầu này là tất yếu khách quan. xây dựng và phát triển văn hóa Agribank một cách chuẩn mực và chuyên nghiệp.8. giá trị thương hiệu Agribank theo định hướng trở thành Tập đoàn tài chính đa ngành. đa sở hữu hàng đầu tại Việt Nam. tiến hành định vị thương hiệu bao gồm: xác định lại hình ảnh.8.AGRIBANK Page 21 .2 Lợi thế 1. − Hệ thống nhận diện thương hiệu mới được xây dựng dựa trên các giá trị thương hiệu của Agribank. phù hợp với mục tiêu. Các bước tiến hành tiếp theo : − Vừa qua. − Agribank cho ra đời các sản phẩm thẻ phù hợp với nhu cầu và mong muốn của từng phân khúc khách hàng.4. Thông điệp truyền thông. đánh giá thương hiệu cũng như hiệu quả các hoạt động truyền thông hiện nay. đối tác và cộng đồng. − Đây là một phần vốn đáp ứng cho ngân hàng cho ngân hàng 1. bảo hộ thương hiệu. góp phần kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước. chuẩn hóa hệ thống logo. thể hiện bản sắc riêng có của Agribank.GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 Tồn tại thiếu sót: hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu của Agribank hiện tại chưa đồng bộ.9 Dựa vào các điểm mạnh và cơ hội của AGRIBANK như: CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . Slogan.8. Việc đa dạng hóa sản phẩm không ngừng của Agribank không chỉ cho thấy chiến lược phát triển của ngân hàng mà còn thể hiện những nỗ lực nhằm hạn chế sử dụng tiền mặt trong lưu thông. Agribank đã hoàn tất quá trình đấu thầu quốc tế chọn ra một đơn vị chuyên nghiệp giúp xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Agribank giai đoạn 2009. mang tính thụ động. − Theo đó. chưa chuyển tải hết thông điệp của một ngân hàng thương mại hàng đầu. đa lĩnh vực. khách hàng. 1. Logo và Slogan được thiết kế và sử dụng từ những năm 90 với thông điệp của ngân hàng hoạt động phục vụ cho một thị trường trọng tâm đó là nông nghiệp. xây dựng chiến lược hoạt động truyền thông cho thương hiệu Agribank và các sản phẩm dịch vụ của Agribank. vun đắp giá trị cốt lõi… − Chiến lược phát triển thương hiệu Agribank sẽ gắn với phương châm vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững của ngân hàng. đặc biệt chú trọng tới các sản phẩm có tính xã hội hóa cao. Agribank sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường.

000 EDC/POS đã góp phần không nhỏ nhằm tạo sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian giao dịch cho khách hàng.300 chi Bểu đồ tổng hợp số lượng thẻ phát hành qua các năm (Nguồn: Trung tâm Thẻ Agribank) − Sau 7 năm liên tục phát triển mạng lưới với mục đích giúp chủ thẻ giao dịch thuận tiện nhất. Thành tựu đạt được của chiến lược phát hành thẻ. trong vai trò của một định chế tài chính lớn nhất Việt Nam với bề dày truyền thống. phục vụ không chỉ cho gần 7 triệu chủ thẻ của Agribank mà còn phục vụ cho hàng triệu khách hàng của các ngân hàng thành viên trong liên minh Banknetvn. giờ đây Agribank đã bước đầu thành công trong việc xây dựng lòng tin.15 triệu thẻ. − Mạng lưới 4. tăng 51% so với cùng kỳ năm 2009. Agribank là ngân hàng có mạng lưới ATM lớn nhất tại Việt Nam với 1.700 ATM hiện đại.GVHD: PHAM THANH HÙNG − nhánh − 1.2 Phòng giao dịch cùng đội ngũ nhân viên tận tâm. mạng lưới rộng khắp và luôn tích cực chủ động nâng cao chất lượng phục vụ.1.AGRIBANK Page 22 . 100% máy ATM được trang bị chức năng phòng chống sao chép trái phép thông tin chủ thẻ và mã hóa thông tin bàn phím Triple DES. CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . uy tín với khách hàng. − Tính đến tháng 12/2010.9. Smartlink. Agribank còn tập trung đẩy mạnh tăng trưởng doanh số thanh toán tại EDC/POS (năm 2010 tăng 62% so với cùng kỳ năm trước). TH: NHÓM 7 Tận dụng lợi thế về mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc với hơn 2. − Tổng số lượng thẻ phát hành của Agribank trong năm 2010 vẫn đạt 2. VNBC… Bên cạnh việc mở rộng phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ.

Agribank đang phấn đấu sớm hoàn thành dự án phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn EMV. triển khai thành công dự án này sẽ giúp Ngân hàng quản lý và chăm sóc khách hàng tốt hơn thông qua việc tích hợp các ứng dụng cho thẻ như chương trình tính điểm thưởng.AGRIBANK Page 23 . bên cạnh việc tiếp tục đầu tư trang bị thêm hàng trăm ATM. ghi nhận những đóng góp ấn tượng trong việc phát triển và quảng bá sản phẩm. 1.v… − Tiếp theo. Sự kiện được Tổ chức thẻ quốc tế và các NHTM khác đánh giá cao. đưa ra thị trường các sản phẩm. đặc biệt là mạng lưới EDC/POS. Đồng thời. trong những năm tới. thuận tiện và dễ dàng sử dụng cho khách hàng. yêu cầu ngày càng cao của khách hàng Agribank nhận thức rõ ràng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. thẻ liên kết sinh viên phát hành trên cơ sở liên kết giữa Agribank và hơn 50 trường đại học. Agribank hi vọng sẽ tiếp tục có bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.3 Hướng phát triển thẻ cho các năm sau − Trước những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế đất nước và xu hướng phát triển của xã hội. tín dụng quốc tế Visa/MasterCard.9. thẻ ghi nợ. Từ đó. Tháng 12/2010. đa dạng hóa các tiện ích gia tăng dựa trên việc áp dụng công nghệ hiện đại mới có thể giữ vững được vị thế hàng đầu và mở rộng thị phần trên thị trường. Agribank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu MasterCard dành cho công ty. tận dụng mạng lưới và thương hiệu uy tín. − Đặc biệt với sản phẩm mới "Vươn tới thành công". dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Với những nỗ lực trong ứng dụng công nghệ. ngân hàng sẽ đẩy mạnh nghiên cứu. với việc lấy đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước. chương trình khách hàng trung thành. Smartlink… − Agribank đã phát hành 12 sản phẩm thẻ nội địa và quốc tế bao gồm: − Thẻ ghi nợ nội địa Success.v. CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . để khẳng định hình ảnh một dịch vụ thẻ chất lượng cao với mạng lưới giao dịch thuận tiện. Ngân hàng và khách hàng là định hướng phát triển trong những năm tới. China Union Pay.GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 − Ngoài ra. ngân hàng sẽ ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ. − Trong thời gian tới.1. Agribank được Tổ chức thẻ Quốc tế MasterCard vinh danh tại lễ trao giải "MasterCard Hall of Fame 2010". cao đẳng trong cả nước. như: JCB. Agribank còn liên tục kết nối thanh toán với nhiều tổ chức chuyển mạch thẻ. tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển các dịch vụ gia tăng trên thẻ theo hướng an toàn. thẻ "Lập nghiệp" liên kết với ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Đồng thời.

− Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ hoàn thiện chất lượng dịch vụ dựa trên lợi thế về mạng lưới.9. − Đẩy mạnh quan hệ hợp tác. sản phẩm công nghệ cao ơt các thành phố lớn.9. 1. − Tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ và Tổ chức quốc tế để tiếp cận phát triển công nghệ thông tin.AGRIBANK Page 24 .GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 MỘT SỐ ĐỀ SUẤT HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC AGRIBANK Đinh hướng phát triển của Agribank đến năm 2015 và tầm nhìn 2020 1. hiểu bag nhận biết tầm quan trọng của khách hàng đối với sự tồn vong và phát triển của ngân hàng. Vận dụng mô hình SWOT để nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank 1. CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . − Đa dạng hóa các dòng sản phẩm tiền gửi và huy động vốn. củng cố và phát huy thị phần… 1. mở Văn phòng đại diện. mở rộng hoạt động kinh doanh an toàn. thương hiệu và sự ủng hộ của Chính phủ… − Để khắc phục rủi ro tín dụng mà Agribank phải gánh chịu trong những năm qua chính đối tượng đầu tư của Agribanhk mang lại thì Agribanhk phải tận dụng tốt những lợi thế của Chính Phủ để khắc phục những điểm yếu này bằng cách hoán chuyển rủi ro cho một đối tượng khác đó chính là Công ty Bảo hiểm. hiện đại hóa phát triển nông nghiệp và nông thôn phù hợp với mục tiêu.9. sản phẩm thẻ. áp dụng công nghệ thông tin hiện đại. chuyển tiền dựa trên thương hiệu hơn 20 năm trên thị trường. hiệu quả. − Hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Đào tạo đội ngũ lao động với tinh thần làm việc hết mình.3 Giữ vững và cũng cố vị thế chủ đạo và chủ lực trong vai trò cung cấp tín dụng cho công nghiệp hóa. hướng agribank trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu. thành phố đang phát triển. phát triển và bồ dững nguồn nhân lực để có chất lượng cạnh tranh cao và thích ửng với quá trình hội nhập quốc tế.5 Khắc phục điểm yếu − Nâng cao chất lượng nhân sự trên cơ sở xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân sự với tư tưởng mới. tiên tiến trong khu vực và có uy tín cao trên thị trường quốc tế.4 Phát huy thế mạnh: − Tận dụng mạng lưới rộng khắp để phát triển sản phẩm dịch vụ. Tinh giảm bớt những Chi nhánh và phòng giao dịch để tạo dễ dàng cho đầu tư phát triển công nghệ cũng như tạo bộ mặt cho Ngân hàng. phát triển bềng vững.9.2 Với phương châm hoạt động là “Vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững của khách hàng và ngân hàng”. đảm bảo tính đồng bộ về lĩnh vực công nghệ. cung cấp dịch vụ tiện ích đến cho mọi loại hình doanh nghiệp và dân cư. mục tiêu của Agribank là tiếp tục giữ vững vị trí của ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam.chính sách của Đảng và Nhà nước. chi nhánh tại Trung Quốc để phát triển mảng thanh toán đa biên. cống hiến vì sự nghiệp của Agribank. nâng cao chất lượng nhân sự.

quản trị rủi ro thanh khoản trong quản trị tài sản nợ .8. − Hoàn thiện và nâng cao vai trò của quản trị trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. hoàn thiện cơ sở hạ tầng nâng cấp thiết bị công nghệ đảm bảo sự an toàn chính xác trong mọi giao dịch.AGRIBANK Page 25 . 1. công tác tuyển dụng đảm bảo tạo ra đội ngũ nhân viên trình độ cao. − Xây dựng. thu hồi nợ tồn đọng.9.6 Tận dụng cơ hội − Nhanh chóng phát triển những dòng sản phẩm mang tính công nghệ cao. 1.tìa sản có. quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ. − Tăng vốn điều lệ từ việc xin cấp bổ sung từ ngân sách Nhà nước.7 Vượt qua thử thách − Tăng cường sức mạnh tài chính. quỹ dự phòng tài chính. rà soát danh mục khách hàng để cấp và quản lý tín dụng một cách tốt nhất. nợ đã hạch toán ngoại bảng. đẩy mạnh phát triển xu hướng kinh doanh của Ngân hàng theo hướng Ngân hàng bán lẻ hiện đại.9. 1. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank trong xu thế hội nhập. − Tranh thủ sự hợp tác của các NHNNg để tiếp cận phương pháp quản lý chuyên nghiệp.8 Tăng cường sức mạnh tài chính 1. − Các quỹ được tính tăng như: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . − Xây dựng và ứng dụng mô hình quản trị tài sản nợ_có trong hoạt động kinh doanh. công nghệ mới.9 Nâng cao công tác quản trị tài sản nợ .có. − Tiếp tục phát hành trái phiếu với lãi suất cạnh tranh để tăng vốn cấp 2. 1. 1. con người chất lượng và dịch vụ. − Hoàn thiện và đẩy mạnh công tác báo cáo thống kê một cách chính xác.10 Hoàn thiện công tác tín dụng. − Mở rộng mạng lưới chi nhánh ra ngoài lãnh thổ nhằm nâng cao sức mạnh thanh toán và tạo lập thương hiệu.9. 1. − Phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ giữa quản trị rủi ro tín dụng .GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 − Nâng cao chất lượng công tác báo cáo để làm cơ sở cho việc dự báo và định hướng phát triển của Agribanhk.9. chế độ đãi ngộ.9.1 Tăng vốn cấp 1.2 Tăng vốn cấp 2.9.8. − Tổ chức đánh giá lại tài sản cố định. − Tiếp tục hoàn thiện chế độ tiền lương. − Tạo nên sự khác biệt trong chính hoạt động kinh doanh của mình dựa trên các sản phẩm.9.

9. − Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật. 1. − Hoàn thiện biểu phí giao dịch để đảm bảo tính cạnh tranh. luôn coi khách hàng là thượng đế. − Cơ chế tiền lương. luôn tận tình chu đáo.GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 − Xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng phân tích. − Đảm bảo đội ngũ tư vấn cho khách hàng. − Hoàn thiện tốt nhất cơ sở hạ tầng.12 Hoàn thiện và phát triển đồng bộ công nghệ thông tin cho toàn hệ thống Agribank. có tầm nhìn chiến lược trong phát triển kinh doanh. − Đa dạng hoá các dòng sản phẩm mới trên nền tảng của sản phẩm truyền thống để thích ứng được với nhiều đối tượng khách hàng. CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . cơ sở hạ tầng và trang thiết bị. − Nâng cao vai trò quản lý tài sản cố định tại hội sở chính của Agribank. − Áp dụng công tác chấm điểm và xếp loại khách hàng vào việc cấp tín dụng. 1. − Hoàn thiện công nghệ. 1. chế độ đãi ngộ nhân viên phải được nâng lên cao hơn.Nghiên cứu các mô hình phân tích và đánh giá rủi ro vào hoạt động tín dụng. tinh thần trách nhiệm. − Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống IPCAS từ thành thị đến nông thôn. chất lượng chuyên môn của nhân viên. − Thành lập phòng nghiên cứu thị trường. − Nâng cao chất lượng bộ phận Maketting.13 Nâng cao chất lượng dịch vụ.9. các thành phố lớn. − Sắp xếp tổ chức lại chất lượng trung tâm đào tạo. − Phát triển những sản phẩm mới dựa trên những lợi thế có sẵn của Agribank.9.AGRIBANK Page 26 .14 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối. thưởng. − Tiếp tục phát triển thị trường tín dụng nông thôn. công nghệ thông tin. 1. phát huy sức mạnh nguồn nhân lực. quản trị hệ thống. − Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ. − Nâng cao chất lượng thẩm định của Phòng tái thẩm định.15 Tiếp tục củng cố. điểm giao dịch tự động tại các trung tâm thương mại.9.9. − Hoàn thiện và nâng cao vai trò quản trị mạng. − Xây dựng những kios. phòng phát triển sản phẩm để đưa ra những dòng sản phẩm mới.11 Đa dạng hoá các sản phẩm truyền thống và phát triển sản phẩm mới. 1. − Minh bạch hơn nữa vấn đề tuyển dụng. − Chú trọng kênh phân phối nước ngoài để hỗ trợ trong những hoạt động thanh toán trong hoạt kinh doanh.

sự liên minh. − Tạo ra sự khác biệt: Khi sự cạnh tranh của Ngân hàng được đẩy lên cao. đột phá về công nghệ. hay tự tạo cho mình sự khác biệt làm điểm nhấn trong cạnh tranh như: Thương hiệu.17 Những giải pháp khác.AGRIBANK Page 27 . − Có những chế độ đãi ngộ khác nhau cho những người làm công tác kiểm toán nội bộ tại chi nhánh nhẵm chiêu dụ những cá nhân đủ tiêu chuẩn làm việc gắn bó lâu dài với Agribank.GVHD: PHAM THANH HÙNG TH: NHÓM 7 1. tính mới lạ của sản phẩm. liên kết các ngân hàng. − Tạo sự liên kết giữa Ngân hàng – Bảo hiểm – Khách hàng: Với đặc điểm Agribank là cho vay hộ sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao. tăng lượng tiền gửi của công ty Bảo hiểm tại Ngân hàng.9.16 Giải pháp về công tác kiểm toán nội bộ. hạn chế những tổn thất có thể xảy ra đối với Ngân hàng cũng như khách hàng. nhưng đây là lĩnh vực có nhiều rủi ro. − Xây dựng các văn bản quy định đối với từng lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng. Tạo ra những lợi thế vốn có để tạo sự khác biệt.9. CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG . tăng thu nhập Ngân hàng nhờ bán các sản phẩm bảo hiểm. − Tạo sự liên kết Ngân hàng và Công ty Bảo hiểm để Tạo sức mạnh cạnh tranh thông qua việc quảng bá thương hiệu. các Ngân hàng Thương mại sử dụng mọi biện pháp khác nhau để gia tăng sức mạnh cạnh tranh của mình. Văn hóa doanh nghiệp. − Chuyển bộ phận kiểm toán nội bộ của chi nhánh về một cơ quan đầu não khác như chuyển về Văn phòng đại diện của từng khu vực. Khẩu hiệu. 1.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->